Кількість абзаців - 50 Таблиця поправок


Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта ''Укриття'' на екологічно безпечну систему (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
 
   Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:
 
   І. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 24, ст. 300; 2012 р., № 23, ст. 231), такі зміни:
 
5. 1) в абзаці восьмому розділу «Загальні положення» цифри «2012» замінити цифрами «2020»;
 
   1. В абзаці восьмому розділу «Загальні положення» цифри «2009-2012» замінити цифрами «2019-2020».
 
6. 2) у розділі «Мета Програми»:
 
-1- Рибак І.П.
Назву розділу «Мета Програми» замінити на «Мета та основні напрями діяльності Програми».
 
Враховано редакційно   2. У розділі «Мета Програми»:
назву викласти в такій редакції:
«Мета і основні напрями діяльності Програми»;
 
7. абзац сьомий після слів «безпечну систему» доповнити словами «, поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС»;
 
-2- Рибак І.П.
Абзац десятий в розділі «Мета та основні напрями діяльності Програми» викласти у наступній редакції «Для досягнення мети та основних напрямів діяльності Програми необхідно:»
 
Враховано редакційно   абзац сьомий доповнити словами та цифрами «поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«Для досягнення мети і основних напрямів Програми необхідно»;
 
8. абзац дванадцятий після слів «безпечну систему» доповнити словами «, а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)»;
 
   абзац дванадцятий доповнити словами та цифрами «а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)»;
 
9. після абзацу тринадцятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
10. «забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації.».
 
   «забезпечити охорону від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації».
 
11. У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцять сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — двадцять шостий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — двадцять сьомим;
 
12. абзац двадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац двадцятий викласти в такій редакції:
 
13. «Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапу зняття з експлуатації та консервації, етапу витримки та етапу демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС.»;
 
-3- Рибак І.П.
У абзаці двадцятому розділу «Мета та основні напрями діяльності Програми» слова «етапу зняття з експлуатації та консервації, етапу витримки та етапу демонтажу» замінити на наступну редакцію «етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу».
 
Враховано   «Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапів зняття з експлуатації: остаточного закриття, консервації, витримки та демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС».
 
14. 3) абзаци перший — двадцять другий розділу «Завдання і заходи» замінити абзацами такого змісту:
 
   3. Абзаци перший — двадцять другий розділу «Завдання і заходи» замінити двадцятьма абзацами такого змісту:
 
15. «Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:
 
   «Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:
 
16. зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:
 
   зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:
 
17. - підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;
 
   підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;
 
18. - розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;
 
   розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;
 
19. - виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;
 
   виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;
 
20. - здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту систем, що експлуатуються;
 
-4- Рибак І.П.
В розділ «Завдання і заходи» після десятого абзацу повернути чинне положення, а саме:
«здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою.».
 
Враховано   здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою;
 
    -5- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після слів «поводження з радіоактивними відходами» доповнити новим абзацом наступного змісту:
«здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою.»
 
Враховано частково    
21. - забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
-6- Рибак І.П.
В абзаці восьмому пункту 3 щодо розділу «Завдання і заходи» після слів «фізичного захисту» доповнити словами «ядерних установок,».
 
Враховано   забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
 
22. виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 
   виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 
23. поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
 
   поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
 
24. поводження з радіоактивними відходами.
 
   поводження з радіоактивними відходами.
 
25. На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
 
   На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
 
26. підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;
 
   підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;
 
27. поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
 
   поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
 
28. поводження з радіоактивними відходами;
 
   поводження з радіоактивними відходами;
 
29. демонтаж зовнішніх відносно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
 
   демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
 
30. укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;
 
   укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;
 
31. надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
 
   надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
 
32. створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
 
   створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
 
33. виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 
   виконання заходів щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 
34. охорона від пожеж.».
 
   охорона від пожеж».
 
35. У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим — п’ятдесят другим;
 
   У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим — п’ятдесят другим.
 
36. 4) у розділі «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність»:
 
   4. У розділі «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність»:
 
37. в абзаці першому цифри «2013» замінити цифрами «2020»;
 
   в абзаці першому цифри «2013» замінити цифрами «2020»;
 
38. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
39. «закінчити будівництво та прийняти в експлуатацію заплановані сховища відпрацьованого ядерного палива»;
 
-7- Рибак І.П.
В абзаці четвертому розділу «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність» слова «прийняти в експлуатацію заплановані сховища» замінити на «ввести в експлуатацію друге сховище».
 
Враховано редакційно   «закінчити будівництво та ввести в експлуатацію заплановане сховище відпрацьованого ядерного палива»;
 
40. в абзаці сьомому слова «висвітлення питань» замінити словами «висвітлення у засобах масової інформації питань»;
 
-8- Рибак І.П.
Абзац сьомий розділу «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність» лишити в чинній редакції, а саме:
«забезпечити прозорість висвітлення питань, пов'язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.»
 
Враховано      
41. після абзацу сьомого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
42. «удосконалити систему фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС.».
 
-9- Рибак І.П.
У новому восьмому абзаці розділу «Очікувані результати виконання Програми та її ефективність» після слів «фізичного захисту» доповнити словами «ядерних установок,».
 
Враховано   «удосконалити систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС».
 
43. У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим.
 
44. 5) у розділі «Обсяги та джерела фінансування Програми»:
 
   5. У розділі «Обсяги та джерела фінансування Програми»:
 
45. перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: «Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 6637,33 млн. гривень (з урахуванням внесків України до Чорнобильського фонду «Укриття»).»;
 
-10- Дирів А.Б.
перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: «Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2 963,22 млн гривень.»
 
Враховано   перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: «Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 2 963,22 млн гривень.»
 
46. абзац четвертий виключити;
 
   абзац четвертий виключити.
 
47. 6) додаток до Загальнодержавної програми викласти в такій редакції:
 
-11- Дирів А.Б.
З метою актуалізації строків пропонується заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на період до 2020 року викласти у редакції, що додається.
 
Враховано   6. Додаток до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» викласти в редакції, що додається.
 
48. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-12- Дирів А.Б.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідності із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2.Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
49. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України