Кількість абзаців - 156 Таблиця поправок


Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України
 
   Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№44 - 48, ст. 552) такі зміни:
 
   І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 - 48, ст. 552) такі зміни:
 
4.

 
-1- Міщенко С.Г.
Розділ І доповнити двома новими пунктами такого змісту:
«1. Абзац перший статті третьої статті 53 викласти в такій редакції:
«У разі якщо документи, зазначені в частині другій цієї статті, містять взаємні розбіжності в частині відомостей, які мають значення для визначення митної вартості, або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена чи підлягає сплаті за ці товари, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу органу доходів і зборів із зазначенням обґрунтування причин неможливості застосування наданих декларантом документів зобов’язані протягом 10 календарних днів надати (за наявності) такі додаткові документи:».
2. Частину третю статті 54 доповнити абзацом такого змісту:
«Орган доходів і зборів зобов’язаний визнати заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість на підставі наданих документів відповідно до статті 53 цього Кодексу. Прийняття рішення про коригування митної вартості у разі відповідності поданих декларантом документів вимогам, встановленим цим Кодексом, забороняється».
 
Відхилено . Пропозиція суперечить міжнародним правилам митної оцінки. Фактично, вона спрямована на блокування всіх методів визначення митної вартості, крім першого (за ціною договору).     
5. 1. У статті 108:
 
   1. У статті 108:
 
6. у частині другій слова "реекспортовані відразу ж" замінити словами "вивезені за межі митної території України";
 
   у частині другій слова "реекспортовані відразу ж" замінити словами "вивезені за межі митної території України";
 
7. частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
   частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
8. "3. З урахуванням мети ввезення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, особливостей транспортних операцій та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів відповідно до частини першої цієї статті та/або транспортних засобів комерційного призначення відповідно до частини другої цієї статті за письмовою заявою власника цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним органом доходів і зборів. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення орган доходів і зборів зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася із заявою про його продовження, про причини та підстави такої відмови.
 
-2- Лапін І.О.
Частину третю статті 108 доповнити другим реченням такого змісту: «Підстави для подовження такого строку визначаються законодавством».
У зв’язку з цим речення друге частини третьої статті 108 вважати відповідно реченням третім.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає ст. 7 Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990).  "3. З урахуванням мети ввезення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, особливостей транспортних операцій та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів відповідно до частини першої цієї статті та/або транспортних засобів комерційного призначення відповідно до частини другої цієї статті за письмовою заявою власника цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним органом доходів і зборів. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення орган доходів і зборів зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася з заявою про продовження строку тимчасового ввезення, про причини та підстави такої відмови.
 
9. 4. Якщо товари, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
   4. Якщо товари, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
10. Якщо транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок дії обставин, зазначених у статті 192 цього Кодексу, а саме у разі зберігання таких транспортних засобів під митним контролем (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час дії таких обставин, зберігання, арешту (вилучення) або здійснення таких операцій".
 
-3- Продан О.П.
В абзаці шостому пункту 1 частини І (зміни до частини 4 статті 108 МКУ) після слів «а саме у разі» доповнити словами «руйнування внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та/або дії обставин непереборної сили,», а слова та знаки « (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб)» виключити.
 
Відхилено . 1. В ст. 192 МКУ йдеться про аварію або дію обставин непереборної сили. Дублювати її положення немає потреби. 2. Пропозиція звужує коло підстав для продовження строку тимчасового ввезення, оскільки передбачає можливість такого продовження тільки у разі повного руйнування транспортного засобу. Пошкодження, не пов’язане з руйнуванням, до уваги не береться. 3. Пропозиція не відповідає ст. 7 Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990).  Якщо транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок дії обставин, зазначених у статті 192 цього Кодексу, у разі зберігання таких транспортних засобів під митним контролем (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час дії таких обставин, зберігання, арешту (вилучення) або здійснення таких операцій".
 
11. 2. Частину сьому статті 365 викласти в такій редакції:
 
   2. Частину сьому статті 365 викласти в такій редакції:
 
12. "7. Митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації, може здійснюватися у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред'явленням їх цьому органу.
 
-4- Продан О.П.
У пункті 2 розділу І (зміни до частини 7 статті 365 МКУ):
в абзаці другому слова «може здійснюватися» замінити словом «здійснюється»;
в абзаці третьому:
слова « (крім випадків, коли митне оформлення таких товарів здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України)» виключити
доповнити абзац новим реченням такого змісту: «При митному оформленні таких товарів в пункті пропуску через державний кордон України попередня митна декларація не подається».
 
Враховано .  "7. Митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації, здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред'явленням їх цьому органу.
 
13. При митному оформленні таких товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими (крім випадків, коли митне оформлення таких товарів здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України)".
 
-5- Рудик С.Я.
Розділ І після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт «б» пункту 3 частини десятої статті 374 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку, належного документального підтвердження спеціально уповноваженого органу), що ввозяться на користь учасника бойових дій, один раз на п’ять років без права відчуження протягом 365 днів з моменту його державної реєстрації в Україні за умови сплати 50 % суми митних платежів які підлягають сплаті при поміщені транспортного засобу у митний режим імпорту на дату подачі митної декларації.
Транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку, належного документального підтвердження уповноваженого органу соціального захисту), що ввозяться на користь інваліда війни або інвалідів (Іта ІІ категорій) один раз на п’ять років без права відчуження на протязі 365 днів з моменту його державної реєстрації в Україні або лише після сплати всіх митних платежів на день подання митної декларації».
 
Відхилено . Пропозиція є некоректною, оскільки п. 3 ч. 10 ст. 374 МКУ стосується виключно ввезення товарів громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання. Крім того, реалізація цієї пропозиції призведе до втрат доходів держбюджету від митних платежів.  При митному оформленні таких товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими При митному оформленні таких товарів у пункті пропуску через державний кордон України попередня митна декларація не подається».
 
    -6- Немировський А.В.
Кривошея Г.Г.
Розділ І після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину десяту статті 374 доповнити пунктами 11 і 12 такого змісту:
«11) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку, належного документального підтвердження уповноваженого органу соціального захисту), що ввозяться на користь інваліда війни або інвалідів (Іта ІІ категорій) один раз на п’ять років без права відчуження на протязі 365 днів з моменту його державної реєстрації в Україні або лише після сплати всіх митних платежів на день подання митної декларації;
12) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку, належного документального підтвердження спеціально уповноваженого органу), що ввозяться на користь учасника бойових дій один раз на п’ять років без права відчуження на протязі 365 днів з моменту його державної реєстрації в Україні за умови сплати 50% суми митних платежів які підлягають сплаті при поміщені транспортного засобу у митний режим імпорту на дату подачі митної декларації».
 
Відхилено . Запропоновані зміни призведуть до втрат бюджету від надходження митних платежів. Крім того, можуть спричинити виникнення схем ухилення від оподаткування, оскільки існуватиме можливість юридичного оформлення автомобіля на осіб, що матимуть право на звільнення від оподаткування, а фактично користуватись авто зможуть інші особи.   
    -7- Яценко А.В.
Розділ І після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину десяту статті 374 доповнити пунктами 11 та 12 такого змісту:
«11) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови належного документального підтвердження уповноваженого органу соціального захисту того, що такі транспортні засоби ввозяться на користь інваліда війни або інвалідів (Іта ІІ категорій) один раз на п’ять років без права відчуження протягом 365 днів з моменту його державної реєстрації в Україні або лише після сплати всіх митних платежів на день подання митної декларації;
12) транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн) згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови належного документального підтвердження спеціально уповноваженого органу того, що такі транспортні засоби ввозяться на користь учасника бойових дій один раз на п’ять років без права відчуження протягом 365 днів з моменту його державної реєстрації в Україні за умови сплати 50% суми митних платежів, які підлягають сплаті при поміщені транспортного засобу у митний режим імпорту на дату подачі митної декларації».
 
Відхилено . Запропоновані зміни призведуть до втрат бюджету від надходження митних платежів. Крім того, можуть спричинити виникнення схем ухилення від оподаткування, оскільки існуватиме можливість юридичного оформлення автомобіля на осіб, що матимуть право на звільнення від оподаткування, а фактично користуватись авто зможуть інші особи.   
14. 3. У статті 380:
 
   3. У статті 380:
 
15. назву статті після слова "користування" доповнити словами "та транспортних засобів комерційного призначення";
 
   назву після слова "користування" доповнити словами "та транспортних засобів комерційного призначення";
 
16. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
17. "3. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, у кількості більше однієї одиниці на кожну товарну позицію дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу".
 
-8- Продан О.П.
Абзац четвертий пункту 3 частини І (зміни до статті 380 МКУ) після слів «на кожну товарну позицію» доповнити словами «протягом року».
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до збільшення кількості ТЗ, ввезених без письмового декларування та гарантій. Фактично, легалізується схема, проти якої спрямований цей законопроект.  "3. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепів до них, що класифікуються за товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, у кількості більше однієї одиниці на кожну товарну позицію дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу".
 
18. У зв'язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
 
   У зв'язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
 
19. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
20. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
21. "Транспортні засоби, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, і які ввозяться громадянами-резидентами у зв’язку із виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами із підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, для цілей цього Кодексу вважаються транспортними засобами особистого користування. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу".
 
-9- Продан О.П.
Абзац восьмий пункту 3 частини І (зміни до статті 380 МКУ) викласти в такій редакції:
«Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, і які ввозяться громадянами-резидентами у зв’язку із виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами із підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, на умовах, визначених частиною третьою цієї статті для громадян-нерезидентів».
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до збільшення кількості ТЗ, ввезених без письмового декларування та гарантій. Фактично, легалізується схема, проти якої спрямований цей законопроект.  "Транспортні засоби, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться громадянами-резидентами у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами з підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, для цілей цього Кодексу вважаються транспортними засобами особистого користування. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу".
 
    -10- Довгий О.С.
В абзаці восьмому пункту 3 розділу І цифри «8702» і слова «та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Хцього Кодексу» виключити, оскільки автобусами, в тому числі і рейсовими, можуть керувати громадяни-резиденти у зв’язку із виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами із підприємствами-нерезидентами, а строк тимчасового зазначених у абзаці транспортних засобів становить лише 10 діб.
 
Відхилено . У розумінні пункту «b» ст. 1 Додатку С до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990) автобуси, що перевозять пасажирів за плату, є транспортними засобами комерційного призначення і не підпадають під дію даної норми.   
22. У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;
 
   У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;
 
23. в абзаці четвертому слова "першим та другим" замінити словами "першим, другим та третім";
 
-11- Довгий О.С.
В абзаці десятому пункту 3 розділу І Проекту слова «першим, другим та третім» замінити словами «першим, другим, третім та п’ятим».
 
Враховано .  в абзаці четвертому слова "першим та другим" замінити словами "першим, другим, третім та п’ятим";
 
24. в абзаці третьому частини п'ятої після слів "для цілей підприємницької діяльності" доповнити словами "та/або отримання доходів";
 
-12- Довгий О.С.
Пункт 3 розділу І Проекту після абзацу одинадцятого доповнити абзацами такого змісту:
«частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або можуть бути за заявою від імені власника або користувача права на тимчасове ввезення оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів, чи поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування;
у частині сьомій слова «відмови на користь держави чи» виключити».
 
Враховано частково (тільки щодо виключення у частині сьомій слів «відмови на користь держави чи»). Процедуру митного оформлення транспортних засобів, про які йдеться у пропозиції, доцільно врегулювати підзаконними нормативно-правовими актами.  абзац третій частини п'ятої після слів "для цілей підприємницької діяльності" доповнити словами "та/або отримання доходів";
у частині сьомій слова «відмови на користь держави чи» виключити»;
 
25. частину восьму викласти в такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
26. "7. Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 днів, підлягають державній реєстрації.
 
   "8. Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 днів, підлягають державній реєстрації.
 
27. Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
   Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
28. 4. У статті 381:
 
-13- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 4 розділу І викласти у такій редакції:
«4. У статті 381:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту через митну територію України";
у частині першій:
у першому реченні слова «ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту» замінити словами «поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування з метою прохідного транзиту»;
друге речення доповнити словами «, та переміщуються громадянами- нерезидентами»;
доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«Переміщення транспортних засобів особистого користування з метою прохідного транзиту через митну територію України здійснюється у строки, встановлені статтею 95 цього Кодексу, та переміщуються громадянами-нерезидентами або громадянами-резидентами»;
частину другу після слова «про» доповнити словом «прохідний»;
у частині третій слова «транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту» замінити словами «поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування, що переміщуються з метою прохідного транзиту через митну територію України», а слова «транспортного засобу» замінити словами «таких транспортних засобів»;
 
Відхилено . Повертається схема ухилення від оподаткування, проти якої спрямований цей законопроект.  4. У статті 381:
 
29. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту через митну територію України";
 
   "Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту через митну територію України";
 
31. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
32. у першому реченні слова "ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту" замінити словами "поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування з метою прохідного транзиту";
 
   у першому реченні слова "ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту" замінити словами "поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування з метою прохідного транзиту";
 
33. друге речення доповнити словами ", та переміщуються громадянами-нерезидентами";
 
-14- Рудик С.Я.
Веселова Н.В.
Абзац шостий пункту 4 розділу І доповнити словами «або громадянами-резидентами».
 
Відхилено . Повертається схема ухилення від оподаткування, проти якої спрямований цей законопроект.  друге речення доповнити словами "та переміщуються громадянами-нерезидентами";
 
    -15- Яценко А.В.
Кужель О.В.
Кривошея Г.Г.
Абзац шостий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«друге речення доповнити словами «, та переміщуються громадянами-нерезидентами або громадянами-резидентами».
 
Відхилено . Повертається схема ухилення від оподаткування, проти якої спрямований цей законопроект.   
    -16- Лубінець Д.В.
У пункт четвертий розділу Ізаконопроекту внести такі зміни:
«1) в другому реченні частини першої статті 381 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№44 - 48, ст. 552) після слів «та переміщуються громадянами-нерезидентами» доповнити словами «або громадянами-нерезидентами».
 
Відхилено . Повертається схема ухилення від оподаткування, проти якої спрямований цей законопроект.   
    -17- Мепарішвілі Х.Н.
У частині першій статті 381:
друге речення доповнити словами «або громадянами-резидентами»;
 
Відхилено . Повертається схема ухилення від оподаткування, проти якої спрямований цей законопроект.   
    -18- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У пункті четвертому слова та розділові знаки «друге речення доповнити словами «, та переміщуються громадянами-нерезидентами» замінити словами та розділовими знаками «друге речення доповнити словами «, та переміщуються громадянами-нерезидентами або громадянами України, які мають місце проживання в іноземній державі, та мають відповідні підтверджуючі документи.».
 
Відхилено . Повертається схема ухилення від оподаткування, проти якої спрямований цей законопроект. Крім того, не уточнюється, що таке «місце проживання». У кожній країні це поняття розуміється по-різному.   
34. доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
35. "Переміщення транспортних засобів особистого користування з метою прохідного транзиту через митну територію України здійснюється у строки, встановлені статтею 95 цього Кодексу";
 
   "Переміщення транспортних засобів особистого користування з метою прохідного транзиту через митну територію України здійснюється у строки, встановлені статтею 95 цього Кодексу";
 
36. частину другу після слова "про" доповнити словом "прохідний";
 
   частину другу після слова "про" доповнити словом "прохідний";
 
37. у частині третій слова "транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту" замінити словами "поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування, що переміщуються з метою прохідного транзиту через митну територію України", а слова "транспортного засобу" замінити словами "таких транспортних засобів".
 
   у частині третій слова "транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту" замінити словами "поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування, що переміщуються з метою прохідного транзиту через митну територію України", а слова "транспортного засобу" – словами "таких транспортних засобів".
 
38. 5. У статті 452:
 
   5. У статті 452:
 
39. у частині першій слова "або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно)" замінити словами ", на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно) або шляхом автоматизованого обміну інформацією у випадках, встановлених законом";
 
   у частині першій слова "або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно)" замінити словами "на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно) або шляхом автоматизованого обміну інформацією у випадках, встановлених законом";
 
40. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
41. "4. З метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту, між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою та органами Національної поліції здійснюється автоматизований обмін інформацією про такі транспортні засоби та осіб, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту".
 
-19- Продан О.П.
В абзаці четвертому пункту 5 частини І (зміни до статті 452 МКУ) слова «між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою» замінити словами «між органами доходів і зборів та Державною прикордонною службою».
 
Відхилено . Пропозиція порушує основну концепцію законопроекту (щодо взаємодії між митними органами, поліцією та прикордонною службою).  "5. З метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту, між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою України та органами Національної поліції здійснюється автоматизований обмін інформацією про такі транспортні засоби та осіб, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту".
 
42. 6. У статті 467:
 
-20- Продан О.П.
Довгий О.С.
Пункту 6 частини І (зміни до статті 467 МКУ) виключити.
 
Відхилено . Повертається діюча редакція статті 467 МКУ, яка істотно обмежує можливість притягнення до відповідальності за окремі види порушень митних правил. Це, зокрема, позбавляє органи доходів і зборів можливості належною мірою протидіяти ухиленню від оподаткування.  6. У статті 467:
 
43. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
44. "1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються органами доходів і зборів або судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом";
 
   "1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються органами доходів і зборів або судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом";
 
45. частину другу виключити.
 
   частину другу виключити.
 
46. 7. У статті 469:
 
   7. У статті 469:
 
47. назву статті доповнити словами ", або з транспортними засобами особистого користування, тимчасово ввезеними на митну територію України чи поміщеними у митний режим транзиту";
 
   назву доповнити словами "або з транспортними засобами особистого користування, тимчасово ввезеними на митну територію України чи поміщеними у митний режим транзиту";
 
48. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
49. "4. Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні –
 
-21- Довгий О.С.
У пункті 7 розділу І Проекту абзац четвертий викласти в такій редакції:
«4. Передання без дозволу органу доходів і зборів транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не помішувала його у митний режим транзиту –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено . Реалізація пропозиції призведе до збереження схеми ухилення від оподаткування (ввезення ТЗ з метою отримання прибутку під виглядом транзиту або тимчасового ввезення), проти якої спрямований цей законопроект.  "4. Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту, за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні –
 
50. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
-22- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У пункті сьомому:
після слів «або розпорядження особі, яка» додати слово «безпосередньо»;
після слів «чи не поміщувала його у митний режим транзиту» додати слова «за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту,»;
слова «двох тисяч» замінити словами «однієї тисячі».
 
Враховано частково (тільки щодо безпосереднього ввезення та присутності у транспортному засобі особи, яка безпосередньо ввезла його). Зменшення суми штрафу послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
51. 8. Статтю 470 викласти в такій редакції:
 
   8. Статті 470 і 481 викласти в такій редакції:
 
52. «Стаття 470. Недоставлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата
 
   «Стаття 470. Недоставлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата
 
53. 1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
 
   1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
 
54. тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
55. 2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
 
   2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
 
56. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
57. 3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
 
   3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
 
58. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
59. 4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
 
   4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
 
60. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-23- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У пункті 8 розділу І:
1) слова «однієї тисячі» замінити словами «сімсот п’ятдесят»;
2) слова «п’яти тисяч» замінити словами «однієї тисячі»;
3) слова «десяти тисяч» замінити словами «п’яти тисяч» та слова «або їх конфіскацію» виключити.
 
Відхилено . Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
61. 5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
 
   5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
 
62. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
63. 6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
 
-24- Продан О.П.
Абзац тринадцятий пункту 8 частини І (пункт 6 нової редакції статті 470 МКУ) після слів «так само втрата цих транспортних засобів» доповнити словами «з інших, ніж у статті 192 цього Кодексу, підстав».
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
 
64. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або їх конфіскацію».
 
-25- Кужель О.В.
Пункт 8 розділу І викласти в такій редакції:
«8. Статтю 470 викласти в такій редакції:
«Стаття 470. Недоставлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата.
1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на двадцять діб, але не більше ніж на сто вісімдесят діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на сто вісімдесят діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата цих транспортних засобів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено . Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів»;
 
    -26- Дерев'янко Ю.Б.
Веселова Н.В.
Кривошея Г.Г.
Мепарішвілі Х.Н.
Пункт 8 розділу І викласти в такій редакції:
«8. Статтю 470 викласти в такій редакції:
«Стаття 470. Недоставлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата.
1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на двадцять діб, але не більше ніж на сто вісімдесят діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на сто вісімдесят діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата цих транспортних засобів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено . Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).   
    -27- Довгий О.С.
Оскільки встановлені статтею 95 МКУ строки можуть бути змінені відповідно до положень цього Кодексу, а рівень відповідальності за їх перевищення, зокрема для транспортних засобів комерційного призначення, не є обґрунтованим, пункт 8 розділу І викласти в такій редакції:
«8. Статтю 470 викласти в такій редакції:
«Стаття 470. Недоставлення товарів, транспортних засобів та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата
1. Перевищення встановленого відповідно до вимог цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі, десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого відповідно до вимог цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення встановленого відповідно до вимог цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення встановленого відповідно до вимог цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення встановленого відповідно до вимог цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування більш ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення встановленого відповідно до вимог цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування більш ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».».
 
Відхилено . Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).   
    -28- Лубінець Д.В.
У пункт восьмий розділу Ізаконопроекту внести такі зміни:
1) в частині 4 статті 470 МКУ замість слів «в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «у розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) в частині 5 статті 470 МКУ замість слів «але не більше ніж на тридцять діб» замінити словами «але не більше ніж на сто вісімдесят діб»
3) в частині 6 статті 470 МКУ замість слів «більш ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування» замінити словами «більш ніж на сто вісімдесят діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата цих транспортних засобів».
 
Відхилено . Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).   
65. 9. Статтю 481 викласти в такій редакції:
 
      
66. «Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, або тимчасового вивезення товарів, чи втрата транспортних засобів
 
   «Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, або строку тимчасового вивезення товарів, чи втрата транспортних засобів
 
67. 1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України не більше ніж на три доби –
 
-29- Продан О.П.
Абзац третій пункту 9 частини І (пункт 1 нової редакції статті 481 МКУ) після слів «за межі митної території України» доповнити словами «з підстав, не зазначених у статті 192 цього Кодексу,».
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України не більше ніж на три доби –
 
68. тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
69. 2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб –
 
-30- Продан О.П.
Абзац п’ятий пункту 9 частини І (пункт 2 нової редакції статті 481 МКУ) після слів «за межі митної території України» доповнити словами «з підстав, не зазначених у статті 192 цього Кодексу,».
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб –
 
70. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
71. 3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб –
 
-31- Продан О.П.
Абзац сьомий пункту 9 частини І (пункт 3 нової редакції статті 481 МКУ) після слів «за межі митної території України» доповнити словами «з підстав, не зазначених у статті 192 цього Кодексу,»
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб –
 
72. тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
73. 4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на двадцять діб -
 
-32- Продан О.П.
Абзац дев’ятий пункту 9 частини І (пункт 4 нової редакції статті 481 МКУ) після слів «за межі митної території України» доповнити словами «з підстав, не зазначених у статті 192 цього Кодексу,».
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на двадцять діб -
 
74. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
75. 5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб –
 
-33- Продан О.П.
Абзац одинадцятий пункту 9 частини І (пункт 5 нової редакції статті 481 МКУ) після слів «на митну територію України» доповнити словами «з підстав, не зазначених у статті 192 цього Кодексу,».
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб –
 
76. тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
77. 6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
 
-34- Продан О.П.
Абзац тринадцятий пункту 9 частини І (пункт 6 нової редакції статті 481 МКУ) після слів «на митну територію України» доповнити словами «з підстав, не зазначених у статті 192 цього Кодексу,».
 
Відхилено . Обставини, за яких порушення митних правил не тягне за собою адміністративної відповідальності, вже визначені у частині першій ст. 460 МКУ.  6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, –
 
78. тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або їх конфіскацію».
 
-35- Довгий О.С.
Пункт 9 розділу І Проекту викласти в такій редакції:
«9. Статтю 481 викласти в такій редакції:
«Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів, або тимчасового вивезення товарів, чи втрата транспортних засобів
1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України не більше ніж на три доби –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів особистого користування на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів особистого користування на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на двадцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більше ніж на двадцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано по суті (тільки в частині усунення відповідальності за порушення строку тимчасового вивезення транспортних засобів особистого користування, передбаченого також пропозицією № 36, редакція якої є кращою). Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів».
 
    -36- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
Пункт 9 розділу І викласти в такій редакції:
«9. Статтю 481 викласти в такій редакції:
«Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, або тимчасового вивезення товарів, чи втрата транспортних засобів
1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України не більше ніж на три доби –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на двадцять діб -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі сімсот п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково (тільки в частині усунення відповідальності за порушення строку тимчасового вивезення транспортних засобів особистого користування). Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція).   
79. 10. У статті 494:
 
   9. У статті 494:
 
80. у частині першій слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову";
 
   у частині першій слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову";
 
81. пункт 7 частини другої після слова "товарів" доповнити словами ", у тому числі транспортних засобів особистого користування";
 
   пункт 7 частини другої після слова "товарів" доповнити словами ", у тому числі транспортних засобів особистого користування";
 
82. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
83. у першому реченні слово "митниці" замінити словами "органах доходів і зборів";
 
   у першому реченні слово "митниці" замінити словами "органах доходів і зборів";
 
84. друге речення виключити;
 
   друге речення виключити;
 
85. доповнити статтю частинами дев'ятою та десятою такого змісту:
 
   після частини восьмої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
86. "9. Якщо при складенні протоколу особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не була присутня протокол підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка його склала, після чого один примірник протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місце проживання або фактичного перебування).
 
-37- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У пункті десятому слова «протокол підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка його склала» замінити словами «до протоколу вноситься відповідний запис, який підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка склала протокол, та свідками, якщо вони є».
 
Враховано .  "9. Якщо при складенні протоколу особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не була присутня, до протоколу вноситься відповідний запис, який підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка склала протокол, та свідками, якщо вони є, після чого один примірник протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місце проживання або фактичного перебування).
 
87. 10. Протокол вважається врученим навіть у разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не перебувала за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою, або місце проживання чи фактичного перебування, назване нею, є недостовірним".
 
   10. Протокол вважається врученим навіть у разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не перебувала за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою або місце проживання чи фактичного перебування, повідомлене такою особою, є недостовірним".
 
88. У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною одинадцятою;
 
   У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною одинадцятою;
 
89. частину одинадцяту після слова "товари" доповнити словами ", у тому числі транспортні засоби особистого користування".
 
   частину одинадцяту після слова "товари" доповнити словами "у тому числі транспортні засоби особистого користування".
 
90. 11. У статті 511:
 
   10. У статті 511:
 
91. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
92. "2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених частиною шостою статті 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, тимчасове вилучення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов'язковим";
 
   "2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених частиною шостою статті 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, тимчасове вилучення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов'язковим";
 
93. частину третю після слова "допускається" доповнити словом "тимчасове";
 
   частину третю після слова "допускається" доповнити словом "тимчасове";
 
94. у частині четвертій слова "Вилучені товари, транспортні засоби" замінити словами "Тимчасово вилучені товари, у тому числі транспортні засоби особистого користування, транспортні засоби комерційного призначення";
 
   у частині четвертій слова "Вилучені товари, транспортні засоби" замінити словами "Тимчасово вилучені товари, у тому числі транспортні засоби особистого користування, транспортні засоби комерційного призначення";
 
95. 12. Частини першу та другу статті 522 викласти в такій редакції:
 
   12. Текст статті 522 викласти в такій редакції:
 
96. "1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 468, 469, частинами першою – п'ятою статті 470, статтями 474, 475, 477 – 480, частинами першою – п'ятою статті 481, статтею 485 цього Кодексу, розглядаються органами доходів і зборів.
 
   "1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 468, 469, частинами першою – п'ятою статті 470, статтями 474, 475, 477 – 480, частинами першою – п'ятою статті 481, статтею 485 цього Кодексу, розглядаються органами доходів і зборів.
 
97. 2. Справи про порушення митних правил, передбачені частиною шостою статті 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями)".
 
   2. Справи про порушення митних правил, передбачені частиною шостою статті 470, статтями 471 - 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 - 484 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями)".
 
98. 13. У статті 558:
 
   12. У статті 558:
 
99. частину першу після слова "взаємодіють" доповнити словами ", в тому числі шляхом обміну інформацією,";
 
   частину першу після слова "взаємодіють" доповнити словами "у тому числі шляхом обміну інформацією,";
 
100. у частині другій та третій слово "повідомляють" замінити словами "зобов'язані письмово повідомляти";
 
   у частинах другій та третій слово "повідомляють" замінити словами "зобов'язані письмово повідомляти";
 
101. перше речення частини четвертої після слова "товарів" доповнити словами ", у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення,";
 
   перше речення частини четвертої після слова "товарів" доповнити словами "у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення";
 
102. доповнити статтю частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:
 
   доповнити частинами п'ятою – сьомою такого змісту:
 
103. "5. Органи доходів і зборів зобов'язані надавати Державній прикордонній службі України доручення щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складанні протоколу про порушення митних правил.
 
   "5. Органи доходів і зборів зобов'язані надавати Державній прикордонній службі України доручення щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил.
 
104. 6. Органи доходів і зборів зобов'язані передавати Державній прикордонній службі України та органам Національної поліції інформацію щодо транспортних засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів в митному режимі транзиту, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складанні протоколу про порушення митних правил.
 
-38- Продан О.П.
В абзаці сьомому пункту 13 частини І (доповнення статті 558 МКУ новим пунктом 6) слова «та органам Національної поліції» виключити.
 
Відхилено . Пропозиція суперечить основній ідеї законопроекту щодо взаємодії митних органів з органами охорони державного кордону та Національної поліції.  6. Органи доходів і зборів зобов'язані передавати Державній прикордонній службі України та органам Національної поліції інформацію щодо транспортних засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил.
 
105. 7. З метою контролю за державною реєстрацією транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, у строки, встановлені законодавством, а також контролю за цільовим використанням та/або передачею транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, органи доходів і зборів у автоматизованому режимі зобов'язані передавати органам Національної поліції інформацію щодо:
 
   7. З метою контролю за державною реєстрацією транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, у строки, встановлені законодавством, а також контролю за цільовим використанням та/або передачею транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, органи доходів і зборів у автоматизованому режимі зобов'язані передавати органам Національної поліції інформацію щодо:
 
106. транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;
 
   транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;
 
107. транспортних засобів особистого користування, стосовно яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту".
 
-39- Довгий О.С.
Пункт 13 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«13. У статті 558:
частину першу після слова «взаємодіють» доповнити словами «, в тому числі шляхом обміну інформацією,»;
перше речення частини четвертої після слова «товарів" доповнити словами «та транспортних засобів»;
доповнити статтю частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«5. Органи доходів і зборів зобов’язані надавати Державній прикордонній службі України доручення щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України громадянами-нерезидентами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил, якщо такі особи ухиляються від адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
6. З метою контролю за державною реєстрацією транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, у строки, встановлені законодавством, а також контролю за цільовим використанням та/або передачею транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не помішували в митний режим транзиту, органи доходів і зборів у автоматизованому режимі зобов’язані передавати органам Національної поліції інформацію щодо:
транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;
транспортних засобів особистого користування, стосовно яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту».».
 
Відхилено . Обмеження інформації, яку органи охорони державного кордону мають передавати митним органам, є неприпустимим. Особа може вважатися такою, що ухиляється від адміністративної відповідальності за порушення митних правил, тільки після притягнення її до такої відповідальності. Питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України. Заходи, спрямовані на запобігання ухиленню від адміністративної відповідальності, не є предметом правового регулювання МКУ. Пропозиція суперечить основній ідеї законопроекту щодо взаємодії митних органів з органами охорони державного кордону Національної поліції.  транспортних засобів особистого користування, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту".
13. У розділі ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
доповнити пунктами 9-2 та 9-3 такого змісту:
«9-2)Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим Законом і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
До набрання чинності тимчасовим порядком, визначеним абзацом першим цього пункту, митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
9-3) Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" митне оформлення транспортного засобу, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати до державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює розміру п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту»;
у пункті 7-2 слова і цифри «в пункті 71» замінити словами і цифрами «в пункті 7-1».
 
    -40- Дерев'янко Ю.Б.
Розділ І після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
«14. Розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 4-4 такого змісту:
«4-4 . Тимчасово, протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України транспортні засоби, моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 і більше осіб, включаючи водія (крім транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, що ввозяться у кількості однієї одиниці на користь однієї особи - громадянина, який досяг 18-річного віку».
 
Відхилено . На сьогодні всі ці транспортні засобі підлягають оподаткуванню митними платежами. Підстав для звільнення їх від оподаткування не вбачається.   
    -41- Южаніна Н.П.
Кришин О.Ю.
Фролов М.О.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Кірш О.В.
Лаврик О.В.
Іщенко В.О.
Порошенко О.П.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Святаш Д.В.
Долженков О.В.
Герега О.В.
Розділ І після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
14. У розділі ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
доповнити пунктами 9-2 та 9-3 такого змісту:
«9-2)Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим Законом і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
До набрання чинності тимчасовим порядком, визначеним абзацом першим цього пункту, митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
9-3) Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" митне оформлення транспортного засобу, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати до державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює розміру п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту»;
у пункті 7-2 слова і цифри «в пункті 71» замінити словами і цифрами «в пункті 7-1».
 
Враховано .   
    -42- Левченко Ю.В.
Розділ І після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
«14. Розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 4-4 такого змісту:
«4-4 . Тимчасово, протягом року з дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких транспортних засобів», до водіїв та/або власників транспортних засобів, зареєстрованих в іноземній державі та ввезених на митну територію України до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких транспортних засобів», не застосовуються норми цього Кодексу, що передбачають відповідальність за порушення митних правил при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України».
 
Відхилено . Пункт 1 розділу ІІ законопроекту вже передбачає 180-денний відкладальний строк для норм щодо посилення адміністративної відповідальності. Реалізація даної пропозиції стимулюватиме подальше ухилення від сплати митних платежів шляхом ввезення транспортних засобів в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення».   
108. ІІ. Прикінцеві положення
 
-43- Лапін І.О.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
назву Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення»;
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»;
доповнити пунктами 2 та 3 такого змісту:
«2. Транспортні засоби, зареєстровані в інших країнах та тимчасово ввезені на територію України до набрання чинності цим Законом, строки ввезення яких на день набрання чинності цим Законом спливли, протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом підлягають вивезенню з території України, крім випадків втрати чи повного зіпсування таких транспортних засобів. У випадках, передбачених законодавством України, строк вивезення таких транспортних засобів може бути подовжений, але не більш як на 90 днів.
Невиконання вимог абзацу першого цього пункту має наслідком передбачену цим Законом відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів, крім випадків втрати чи повного зіпсування такого транспортного засобу. При цьому при притягненні особи до відповідальності перший день перевищення строку тимчасового ввезення транспортного засобу рахується з дня, наступного за днем спливу строку, передбаченого абзацом першим цього пункту.
Втрата чи повне зіпсування транспортного засобу мають бути підтверджені достатніми доказами, які надаються органам доходів і зборів власником такого транспортного засобу. У разі втрати чи повного зіпсування транспортних засобів, передбачених абзацом першим цього пункту, такі транспортні засоби підлягають поміщенню за вибором власника транспортного засобу у митний режим відмови на користь держави чи у митний режим знищення або руйнування.
Транспортні засоби особистого користування, вивезені з території України на виконання вимог абзацу першого цього пункту, можуть бути повторно ввезені на територію України з дотриманням вимог, передбачених цим Законом.
Транспортні засоби особистого користування, зареєстровані в інших країнах та тимчасово ввезені на територію України до набрання чинності цим Законом більш як на 30 діб, підлягають обов’язковому технічному контролю протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.».
У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4
 
Відхилено . Реалізація пропозиції фактично означатиме легалізацію незаконно ввезених ТЗ та амністію осіб, які їх ввезли.  ІІ. Прикінцеві положення
 
109. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 7 – 9 розділу І та підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності через 180 днів з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-44- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У пункті 1 розділу ІІ цифри та слова «180 днів» змінити цифрами та словами «1 рік».
 
Відхилено . Реалізація даної пропозиції стимулюватиме подальше ухилення від сплати митних платежів під виглядом ввезення транспортних засобів в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення».  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 7 і 8 розділу І та підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності через 180 днів з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
110. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
111. 1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122):
 
   1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
112. у статті 121:
 
   у статті 121:
 
113. в абзаці першому частини шостої після слів "не зареєстрованим або не перереєстрованим" доповнити словами "в Україні";
 
   абзац перший частини шостої після слів "не зареєстрованим або не перереєстрованим" доповнити словами "в Україні";
 
114. доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:
 
   Після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
115. «Керування водієм транспортним засобом, стосовно якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, -
 
-45- Довгий О.С.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«Керування водієм транспортним засобом, стосовно якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, – тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено . Редакція законопроекту, прийнята у 1 читанні, є найбільш збалансованою. Зміна підходів до притягнення до відповідальності за порушення митних правил призведе до її розбалансування.  «Керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, -
 
116. тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
117. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, -
 
-46- Лапін І.О.
У підпункті 1 пункту 2 Розділу ІІ (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
частину дев’яту статті 121 викласти у такій редакції:
«Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, –
тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з конфіскацією транспортного засобу або без такої».
 
Відхилено . Відповідно до частини першої статті 29 КУпАП конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника.  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, -
 
118. тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".
 
   тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".
 
119. У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
   У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
120. у статті 221 слова та цифри "частинами четвертою та сьомою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою, сьомою і дев'ятою статті 121";
 
   у статті 221 слова та цифри "частинами четвертою та сьомою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою, сьомою і дев'ятою статті 121";
 
121. у частині першій статті 222 слова та цифри "частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята, шоста і восьма статті 121";
 
   у частині першій статті 222 слова та цифри "частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята, шоста і восьма статті 121";
 
122. в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри "частини четверта і сьома статті 121" замінити словами та цифрами "частини четверта, сьома та дев'ята статті 121".
 
-47- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ:
1) слова «п’ятисот» замінити словами «двохсот»;
2) слова «однієї тисячі» замінити словами «чотирьохсот» та слова «з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого» виключити;
3) додати нові абзаци такого змісту:
«у статті 265-2:
у частині першій після слів «передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою,» та перед словами та цифрами «частинами третьою, четвертою і п’ятою статті 122» слова та цифри «шостою і сьомою статті 121,» замінити словами та цифрами «шостою, сьомою і дев’ятою статті 121,»;
додати нову частину 2-1 такого змісту:
«Після тимчасового затримання транспортного засобу у випадку вчинення водієм порушення, передбаченого частиною дев’ятою статті 121 цього Кодексу, працівник відповідного уповноваженого підрозділу Національної поліції повідомляє органи доходів і зборів про затримання такого транспортного засобу з подальшою його передачею органам доходів і зборів для встановлення ознак порушення митних правил та оформлення відповідного протоколу.»
та додати нову частину 7 такого змісту:
«У випадку вчинення водієм порушення, передбаченого частиною дев’ятою статті 121 цього Кодексу, транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до передачі такого транспортного засобу органам доходів і зборів для встановлення ознак порушення митних правил та оформлення відповідного протоколу.».
 
Відхилено . Зменшення сум штрафів та виключення санкції у вигляді конфіскації послаблює таку функцію адміністративного покарання, як запобігання вчиненню особою, притягнутою до відповідальності, нових порушень митних правил (спеціальна превенція) та запобігання вчиненню порушень митних правил іншими особами (загальна превенція). В частині прав та обов’язків працівників Нацполіції при затриманні транспортних засобів редакція, прийнята в першому читанні, погоджена з Національною поліцією.  в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри "частини четверта і сьома статті 121" замінити словами та цифрами "частини четверта, сьома та дев'ята статті 121";
 
123. 2) у пункті 8 статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №27, ст. 208 із наступними змінами) слова "виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів" замінити словами "виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у тому числі доручень органів доходів і зборів щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил".
 
-48- Довгий О.С.
У підпункті 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» слова «особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил» замінити словами «особами, які ухиляються від адміністративної відповідальності за порушення митних правил».
 
Відхилено . Особа може вважатися такою, що ухиляється від адміністративної відповідальності за порушення митних правил, тільки після притягнення її до такої відповідальності. Питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України. Заходи, спрямовані на запобігання ухиленню від адміністративної відповідальності, не є предметом правового регулювання МКУ.  3) у пункті 8 статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) слова "виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів" замінити словами "виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у тому числі доручень органів доходів і зборів щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил".
 
124. 3) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №31, ст. 338 із наступними змінами):
 
   2) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 
125. статтю 16 після абзацу п'ятого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   статтю 16 після абзацу п'ятого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
126. "не допускати випадків керування транспортним засобом, стосовно якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
 
-49- Продан О.П.
В абзаці третьому пункту 3 частини І (зміни до статті 16 Закону України «Про дорожній рух») слова «використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні,» виключити.
 
Відхилено . Пропозиція суперечить положенням Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990) (п. «b» ст. 8 глави ІІІ Додатку «С»). Використання ТЗ, ввезених в Україну тимчасово або з метою транзиту, для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні – це те, проти чого, зокрема, і спрямований даний законопроект.  "не допускати випадків керування транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
 
127. У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий – одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим;
 
128. статтю 31 доповнити новими частинами такого змісту:
 
-50- Лапін І.О.
У підпункті 3 пункту 2 Розділу ІІ (зміни до Закону України «Про дорожній рух»):
статтю 31 доповнити новою частиною такого змісту:
«Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на територію України більш як на 30 діб, підлягають обов’язковому технічному контролю, крім випадків коли такі транспортні засоби проходили відповідний контроль у країні, в якій вони зареєстровані, протягом останніх пів року до дня їх ввезення, що підтверджується відповідним документом. Перелік документів, які підтверджують проходження відповідного технічного контролю таких транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України»;
у статті 35:
пункт 1 частини другої доповнити словами «крім випадків, передбачених цим Законом»;
частину сьому доповнити новим абзацом такого змісту:
«для транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на територію України більш як на 30 діб, – один раз з моменту ввезення».
 
Відхилено . 1. Пропозиція має дискримінаційний характер по відношенню до тимчасово ввезених ТЗ, оскільки відповідно до п. 1 частини другої статті 35 ЗУ «Про дорожній рух» легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби незалежно від строку експлуатації обов'язковому технічному контролю не підлягають. 2. Подібні зміни до ЗУ «Про дорожній рух» повинні вноситися окремими законопроектами.  статтю 31 доповнити частинами третьою – п’ятою такого змісту:
 
129. "Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.
 
   "Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.
 
130. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
 
   Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
 
131. Транспортні засоби, зареєстровані відповідними органами іноземних держав, які ввезені на територію України та перебувають під митним контролем, підлягають вивезенню або поміщенню в інший митний режим у строки, визначені законодавством з питань державної митної справи";
 
   Транспортні засоби, зареєстровані відповідними органами іноземних держав, які ввезені на територію України та перебувають під митним контролем, підлягають вивезенню або поміщенню в інший митний режим у строки, визначені законодавством з питань державної митної справи";
 
132. статтю 34 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   статтю 34 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
133. "Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
   "Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
134. У зв’язку з цим частини десяту – дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини десяту – дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою;
 
135. 4) у Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №40-41, ст. 379 із наступними змінами):
 
   5) у Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами):
 
136. частину першу статті 23 доповнити пунктами двадцять восьмим та двадцять дев'ятим такого змісту:
 
   частину першу статті 23 доповнити пунктами 29 і 30 такого змісту:
 
137. "28) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки;
 
   "29) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки;
 
138. 29) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, стосовно яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів";
 
   30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів";
 
139. статтю 25 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   статтю 25 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
140. "5. Поліція зобов'язана письмово інформувати органи доходів і зборів про виявлення нецільового використання та/або передачі транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів";
 
   "5. Поліція зобов'язана письмово інформувати органи доходів і зборів про виявлення нецільового використання та/або передачі транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів";
 
141. у статті 35:
 
   у статті 35:
 
142. частину першу доповнити пунктом десятим такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
143. "10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту";
 
   "10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту";
 
144. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
145. "2. Поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі:
 
   "2. Поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі:
 
146. 1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлених органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;
 
   1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлених органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;
 
147. 2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки, чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
 
   2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
 
148. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
-51- Лапін І.О.
У підпункті 4 пункту 2 Розділу ІІ (зміни до Закону України «Про Національну поліцію»):
частину першу статті 23 доповнити пунктом 30 такого змісту:
«30) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, які не пройшли обов’язковий технічний контроль»;
пункт 10 частини першої статті 35 викласти у такій редакції:
«10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою перевірки виконання вимог законодавства щодо проходження ним обов’язкового технічного контролю або виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту».
 
Відхилено з огляду на відхилення пропозиції № 50, з якою дана пропозиція системно пов’язана.  У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
    -52- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
У підпункті 4 пункту другого:
1)Після слів «виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки» додати слова «, а також повідомляє про такі транспортні засоби органам доходів і зборів для подальшої передачі таких транспортних засобів органам доходів і зборів для встановлення ознак порушення митних правил та оформлення відповідного протоколу» та слова «а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів» замінити словами «а також повідомляє про такі транспортні засоби органам доходів і зборів для подальшої передачі таких транспортних засобів органам доходів і зборів для встановлення ознак порушення митних правил та оформлення відповідного протоколу»;
2)Слова «якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту» замінити словами «якщо необхідно перевірити транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, на предмет дотримання вимог, визначених Митним кодексом України, а саме:
строків тимчасового ввезення такого транспортного засобу та/або його переміщення в митному режимі транзиту;
заборони використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні;
заборони передачі такого транспортного засобу у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту.»;
3)Абзаци зі словами «доповнити статтю частиною другою такого змісту:
«2. Поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі:
1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлених органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;
2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки, чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою» виключити.
 
Відхилено . Редакція, прийнята в першому читанні, погоджена з Нацполіцією.   
149. 5) у Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
 
-53- Дерев'янко Ю.Б.
Кужель О.В.
Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«5) у Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
у назві Закону слово «реєстрації» замінити словами «проведення першої державної реєстрації»;
в абзаці четвертому статті 2 цифри «8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705» виключити, а після слів «що були в користуванні» доповнити словами та цифрами «а нових транспортних засобів за кодами товарних позиції 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України».
 
Відхилено . Реалізація даної пропозиції призведе до створення умов для ввезення в Україну вживаних ТЗ усіх перелічених товарних позицій незалежно від їх відповідності екологічним нормам ЄВРО, що не відповідає ідеї даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.  4) у Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
 
    -54- Довгий О.С.
Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«5) у Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
у назві Закону слово «реєстрації» замінити словами "проведення першої державної реєстрації";
у статті 2:
абзаци перший – третій замінити одним абзацом такого змісту:
«2. Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні (крім транспортних засобів, що становлять історичну (культурну) цінність, яка визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України) здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-3» згідно з технічними регламентами та національними стандартами».
У зв'язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами другим – шостим;
в абзаці другому цифри «8703» виключити, а після слів «що були в користуванні» доповнити словами та цифрами «, а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України».».
 
Відхилено . Пропозиція стосується застосування екологічних норм ЄВРО до всіх транспортних засобів, а не тільки до ТЗ товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що не виходить за межі предмету даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.   
150. у назві Закону слово "реєстрації" замінити словами "проведення першої державної реєстрації";
 
   у назві слово "реєстрації" замінити словами "проведення першої державної реєстрації";
 
151. в абзаці четвертому статті 2 цифри "8703" виключити, а після слів "що були в користуванні" доповнити словами та цифрами ", а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України".
 
-55- Немировський А.В.
Веселова Н.В.
Кривошея Г.Г.
Мепарішвілі Х.Н.
Абзац третій підпункту 5 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«в абзаці четвертому статті 2 цифри «8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705» виключити, а після слів «що були в користуванні» доповнити словами та цифрами «, а нових транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України».
 
Відхилено . Пропозиція стосується застосування екологічних норм ЄВРО до всіх транспортних засобів, а не тільки до ТЗ товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД. При цьому створюються умови для ввезення в Україну вживаних ТЗ усіх перелічених товарних позицій незалежно від їх відповідності екологічним стандартам ЄВРО, що не відповідає ідеї даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.  в абзаці четвертому статті 2 цифри "8703" виключити, а після слів "що були в користуванні" доповнити словами та цифрами "а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України";
статтю 3-2 викласти в такій редакції:
«3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України, а також на:
автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби спеціального призначення - пересувні медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу", що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;
автомобілі пожежні, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу", що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за кодами 8705 30 00 10 та 8705 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД».
 
    -56- Рябчин О.М.
Абзац третій підпункту 5 пункту 2 частини ІІ викласти у наступній редакції:
в абзаці четвертому статті 2 після цифр "8702" доповнити цифрами "8703", а слова ", а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України" виключити.
 
Відхилено . Пропозиція передбачає скасування змін, передбачених редакцією, прийнятою у першому читанні, що розбалансовує логічну структуру законопроекту.   
    -57- Лубінець Д.В.
У підпункт 5 пункту другого розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту внести такі зміни:
1) абзац четвертий статті 2 Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 34, ст. 435 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні нових транспортних засобів, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704 згідно з УКТ ЗЕД, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам».
 
Відхилено . Пропозиція стосується застосування екологічних норм ЄВРО до всіх транспортних засобів, а не тільки до нових ТЗ товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що не відповідає ідеї даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.   
    -58- Лапін І.О.
У підпункті 4 пункту 2 Розділу ІІ (зміни до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»):
частину другу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів, що були в користуванні, за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам в частині викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено . Пропозиція не стосується суті даного законопроекту. У разі необхідності вона може бути предметом окремого законопроекту.   
    -59- Рябчин О.М.
У підпункті 5 пункту 2 частини ІІ законопроекту:
в абзаці шостому статті 2 перед словами та цифрами «ЄВРО-4» доповнити словами та цифрами "не нижче рівня «ЄВРО-3» для бензинових та дизельних транспортних засобів з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см,», а після слів та цифр «ЄВРО-4» доповнити словами та цифрами «для дизельних та бензинових транспортних засобів, не нижче рівня «ЄВРО-5» для дизельних транспортних засобів»;
в абзаці сьомому статті 2 слова та цифри «1 січня 2016» замінити на слова та цифри «31 січня 2019», а слова та цифри «31 грудня 2015» замінити на слова та цифри «31 грудня 2018».
 
Відхилено . Пропозиція стосується застосування екологічних норм ЄВРО до всіх транспортних засобів, а не тільки до нових ТЗ товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що не відповідає ідеї даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.   
    -60- Яценко А.В.
Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«5) У Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
в абзаці четвертому статті 2 цифри «8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705» виключити, а після слів «що були в користуванні» доповнити словами та цифрами «, а нових транспортних засобів за кодами товарних позиції 870120, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України».
 
Відхилено . Пропозиція стосується застосування екологічних норм ЄВРО до всіх транспортних засобів, а не тільки до ТЗ товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД. При цьому створюються умови для ввезення в Україну вживаних транспортних засобів усіх перелічених товарних позицій незалежно від їх відповідності євростандартам, що не відповідає ідеї даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.   
    -61- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Абзац третій підпункту 5 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«статтю 2 викласти в такій редакції:
«2. Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні нових транспортних засобів, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-2» згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня «В» ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2002 або «В «,»С «,»D» ДСТУ UN/ЕСЕ R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):
- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТ ЗЕД - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;
- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД - з 1 січня 2007 року.
Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні нових транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:
не нижче рівня «ЄВРО-3» - з 1 січня 2013 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-3" як обов'язкових;
не нижче рівня «ЄВРО-4» - з 1 січня 2014 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-4" як обов'язкових;
не нижче рівня «ЄВРО-5» - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;
не нижче рівня «ЄВРО-6» - з 1 січня 2020 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2019 року включно».
 
Відхилено . Пропозиція стосується застосування екологічних норм ЄВРО до всіх транспортних засобів, а не тільки до ТЗ товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД. При цьому створюються умови для ввезення в Україну вживаних транспортних засобів усіх перелічених товарних позицій незалежно від їх відповідності євростандартам, що не відповідає ідеї даного законопроекту. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.   
    -62- Дроздик О.В.
Підпункт 5 пункту 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Перша державна реєстрація транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України, здійснюється на підставі документів, що підтверджують зняття їх з реєстрації за межами України станом на день проведення їх першої державної реєстрації в Україні та право власності такими транспортними засобами».
 
Відхилено . Питання, якого стосується пропозиція, регулюється постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388. У разі необхідності відповідні зміни треба вносити до зазначеної постанови.   
    -63- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«Першу державну реєстрацію в Україні транспортного засобу, що був у користуванні та не відповідає екологічним нормам Євро-5, дозволяється здійснювати лише тим фізичним або юридичним особам, які вже мають у власності зареєстрований транспортний засіб такого ж коду товарної позиції, що не відповідає нормам Євро-5, та за умови зняття його з реєстрації без права подальшої реєстрації та експлуатації на території України».
 
Відхилено . Пропозиція не вирішує проблеми зменшення в Україні кількості транспортних засобів, які не відповідають екологічній нормі ЄВРО-5. У разі необхідності ця пропозиція може бути предметом окремого законопроекту.   
    -64- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити підпунктами 6 та 7 такого змісту:
«6) пункти 1 і 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст.648) викласти у такій редакції:
«1) акцизного податку з виробленого в Україні пального;
2) акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального;
7) у групі 87 розділу ХVІІ Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова:
«- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см-3:
8703 21 10 00- - - нові1010шт
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як 5 років1010шт
8703 21 90 30- - - - понад 5 років1010шт
8703 22- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см-3, але не більш як 1500 см-3:
8703 22 10 00- - - нові1010шт
8703 22 90- - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як 5 років1010шт
8703 22 90 30- - - - понад 5 років1010шт
8703 23- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 3000 см-3:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3510шт
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3510шт
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-31010шт
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-31010шт
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3:
8703 23 90 11- - - - - не більш як 5 років1010шт
8703 23 90 13- - - - - понад 5 років1010шт
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3:
8703 23 90 31- - - - - не більш як 5 років1010шт
8703 23 90 33- - - - - понад 5 років1010шт
8703 24- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см-3:
8703 24 10 00- - - нові510шт
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як 5 років1010шт
8703 24 90 30- - - - понад 5 років1010шт
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см-3:
8703 31 10 00- - - нові1010шт
8703 31 90- - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як 5 років1010шт
8703 31 90 30- - - - понад 5 років1010шт
8703 32- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2500 см-3:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей1010шт
8703 32 19 00- - - - інші1010шт
8703 32 90- - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як 5 років1010шт
8703 32 90 30- - - - понад 5 років1010шт
8703 33- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3:
8703 33 11 001010шт
8703 33 19 001010шт
8703 33 90
8703 33 90 101010шт
8703 33 90 301010шт»
замінити цифрами і словами:
«- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см-3:
8703 21 10 00- - - нові500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 21 90 30- - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 22- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см-3, але не більш як 1500 см-3:
8703 22 10 00- - - нові500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 22 90- - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 22 90 30- - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 3000 см-3:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см--3, але не більш як 2200 см--3500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3:
8703 23 90 11- - - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23 90 13- - - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3:
8703 23 90 31- - - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 23 90 33- - - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 24- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см-3:
8703 24 10 00- - - нові500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 24 90 30- - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см-3:
8703 31 10 00- - - нові500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 31 90- - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 31 90 30- - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 32- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2500 см-3:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 32 19 00- - - - інші500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 32 90- - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 32 90 30- - - - понад 5 років500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 33- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3:
8703 33 11 00500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 33 19 00500 євро за 1 шт500 євро за 1 шт шт
8703 33 90
8703 33 90 10500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт
8703 33 90 30500 євро за 1 шт500 євро за 1 штшт».
 
Відхилено . В частині змін до ЗУ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» ця пропозиція пов’язана з пропозицією № 37 до законопроекту № 8487 (щодо скасування акцизного податку з вироблення та ввезення митну територію України транспортних засобів). Зазначену пропозицію також2 . В частині встановлення фіксованих ставок мита на ТЗ товарної позиції 8703 ця пропозиція суперечить міжнародним зобов’язанням України в рамках СОТ (ставку ввізного мита на такі ТЗ зафіксовано на рівні 10%).   
    -65- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 2 розділу ІІ доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) У Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
у статті 1:
пункт 7 частини першої виключити;
у частині другій слова «під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті,» виключити;
пункт 6 статті 2 виключити;
у частині третій статті 3 цифру і розділовий знак «7,» виключити;
пункт 8 статті 4 виключити».
 
Відхилено . Реалізація цієї пропозиції призведе до значних недонадходжень до Пенсійного фонду.   
    -66- Южаніна Н.П.
Кришин О.Ю.
Фролов М.О.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Кірш О.В.
Лаврик О.В.
Іщенко В.О.
Порошенко О.П.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Святаш Д.В.
Долженков О.В.
Герега О.В.
Пункт 5 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«статтю 3-2 викласти в такій редакції:
«3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України, а також на:
автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби спеціального призначення - пересувні медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу", що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;
автомобілі пожежні, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом України "Про гуманітарну допомогу", що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за кодами 8705 30 00 10 та 8705 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД».
 
Враховано . (рядок 176)   
152. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-67- Южаніна Н.П.
Кришин О.Ю.
Фролов М.О.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Кірш О.В.
Лаврик О.В.
Іщенко В.О.
Порошенко О.П.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Горват Р.І.
Гудзенко В.І.
Святаш Д.В.
Долженков О.В.
Герега О.В.
У пункті 3 розділу ІІ слова «у двомісячний строк» замінити словами та цифрами «протягом 30 календарних днів».
 
Враховано .  3. Кабінету Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
153. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
154. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
155. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.