Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про прилеглу зону України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про прилеглу зону України
 
   Про прилеглу зону України
 
2. Відповідно до положень Конвенції ООН з морського права 1982 року Україна приймає цей Закон, що встановлює статус та визначає правовий режим прилеглої зони України, а також порядок здійснення у цій зоні прав України як прибережної держави, виходячи з Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів і законів України.
 
-1- Фріз І.В.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Відповідно до положень Конвенції ООН з морського права 1982 року Україна приймає цей Закон, що встановлює статус та визначає правовий режим прилеглої зони України, а також порядок реалізації у цій зоні Україною своїх прав як прибережною державою, виходячи з Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципах і норм міжнародного права.»
 
Враховано редакційно   Цей Закон встановлює статус та визначає правовий режим прилеглої зони України, а також порядок реалізації Україною у цій зоні своїх прав як прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, інших міжнародних договорів України, загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Конституції та законів України.
 
3.

 
-2- Вінник І.Ю.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон встановлює статус та визначає правовий режим прилеглої зони України, а також порядок реалізації Україною у цій зоні своїх прав як прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, інших міжнародних договорів України загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Конституції та законів України.»
 
Враховано      
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення прилеглої зони України
 
   Стаття 1. Визначення прилеглої зони України
 
7. Прилегла зона України (далі - прилегла зона) -це морський район, який прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані 24 морських миль, відлічуваних від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.
 
-3- Рябчин О.М.
У статті 1 слово «район» замінити на слово «пояс».
 
Відхилено   1. Прилегла зона України (далі - прилегла зона) -це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше двадцяти чотирьох морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.
 
    -4- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
У статті 1 розділу Ізаконопроекту слово «район» замінити на слово «пояс».
 
Відхилено    
    -5- Вінник І.Ю.
У статті 1 слова «морський район» замінити словами «зона відкритого моря, яка», (ст.24 Конвенції про відкрите море) цифри «24» замінити словами «не більше двадцяти чотирьох» та слова «від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України» замінити словами «від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України».
 
Враховано    
8. Стаття 2. Делімітація прилеглої зони України
 
   Стаття 2. Делімітація прилеглої зони України
 
9. Делімітація прилеглої зони між Україною та державами, узбережжя яких протилежні або суміжні з узбережжям України, здійснюється відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права та міжнародних договорів України.
 
-6- Семенуха Р.С.
Текст статті 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Делімітація прилеглої зони між Україною та державами, узбережжя яких протилежні або суміжні з узбережжям України, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, а при відсутності договорів - відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.»
 
Враховано частково   1.Делімітація прилеглої зони між Україною та державами, узбережжя яких протилежні або суміжні з узбережжям України, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.
 
    -7- Вінник І.Ю.
Фріз І.В.
Текст статті 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Делімітація прилеглої зони між Україною та державами, узбережжя яких протилежні або суміжні з узбережжям України, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Враховано    
10. Стаття 3. Права України у прилеглій зоні
 
   Стаття 3. Права України у прилеглій зоні
 
11. 1. Україна у своїй прилеглій зоні через уповноважені органи здійснює контроль та юрисдикцію, необхідні для:
 
-8- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Україна у своїй прилеглій зоні здійснює контроль, необхідний з метою:
1) запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море;
2). притягнення до відповідальності за порушення законодавства України, зазначеного у пункті першому цієї частини, вчиненого у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море».
 
Враховано   1.Україна у своїй прилеглій зоні здійснює контроль, необхідний з метою:
 
12. запобігання порушенням митних, фіскальних, імміграційних і санітарних правил у межах території України, включаючи внутрішні морські води України та її територіальне море, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України;
 
   1) запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море;
 
13. покарання за порушення зазначених правил, вчинені у межах території України, включаючи внутрішні морські води України та її територіальне море, а також в межах прилеглої зони, встановленої цим Законом.
 
   2) притягнення до відповідальності за порушення законодавства України, зазначеного у пункті першому цієї частини, вчиненого у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море.
 
14. 2. З метою запобігання порушенням, визначених частиною першою цієї статті, уповноважені органи України відповідно до законодавства України та норм міжнародного права мають право зупиняти, здійснювати огляд, затримання чи арешт суден під українським чи іноземним прапором та/або членів їх екіпажу (за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою) у разі, коли існують достатні підстави вважати, що судно, яке здійснює плавання у прилеглій зоні України, порушило чи може порушити вимоги законодавства України.
 
-9- Вінник І.Ю.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. З метою запобігання порушенням законодавства України, зазначеного у пункті 1 частини першої цієї статті, або притягнення до відповідальності за його порушення, уповноважений орган, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах (далі – уповноважений орган), може здійснювати такі заходи:
1) зупинення суден;
2) огляд суден;
3) затримання чи арешт суден та/або членів їх екіпажу, за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.»
 
Враховано   2. З метою запобігання порушенням законодавства України, зазначеного у пункті 1 частини першої цієї статті, або притягнення до відповідальності за його порушення, уповноважений орган, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах (далі – уповноважений орган), може здійснювати такі заходи:
1) зупинення суден;
2) огляд суден;
3) затримання чи арешт суден та/або членів їх екіпажу, за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.
 
15. 3. Якщо є достатні підстави вважати, що іноземне судно порушило законодавство України, вказане у частині першій цієї статті, і при цьому робить спробу зникнути, уповноважені органи України мають право переслідувати таке судно по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності. Переслідування починається у момент знаходження судна-порушника або однієї з його шлюпок у межах прилеглої зони після сигналу «зупинитися» і здійснюється безперервно. Право на переслідування припиняється як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море своєї країни або будь-якої третьої держави.
 
-10- Вінник І.Ю.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
«3. Якщо судно порушило законодавство України, зазначеного у пункті 1 частини першої цієї статті, і робить спробу зникнути, уповноважений орган має право переслідувати таке судно по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року. Право на переслідування припиняється як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море держави під прапором якої плаває судно або будь-якої третьої держави.»
 
Враховано   3. Якщо судно порушило законодавство України, зазначеного у пункті 1 частини першої цієї статті, і робить спробу зникнути, уповноважений орган має право переслідувати таке судно по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року. Право на переслідування припиняється як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море держави під прапором якої плаває судно або будь-якої третьої держави.
 
16. 4. Положення частин першої - третьої цієї статті не зачіпають і не звужують суверенних прав чи юрисдикції України, що визначені законодавством, яке встановлює правовий статус і визначає режим виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України.
 
-11- Рябчин О.М.
У частині 4 статті 3 слова «законодавством, яке встановлює правовий статус і визначає режим виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України» замінити словами «Законом України «Про виключну (морську) економічну зону України» та іншими актами законодавства України».
 
Враховано по суті  4. Положення частин першої - третьої цієї статті не звужують суверенних прав, юрисдикції та зобов’язань України, визначених Конвенцією ООН з морського права 1982 року та законодавством України, яке встановлює правовий статус і визначає правовий режим виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України.
 
    -12- Рябчин О.М.
Доповнити статтю 3 новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Охорона прилеглої зони та їх природних ресурсів здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у межах їх компетенції.» та після слова «визначає» доповнити словом «правовий».
 
Відхилено    
    -13- Фріз І.В.
У частині четвертій статті 3 слова «не зачіпають і» «чи» виключити, після слова «юрисдикції» доповнити словами «та зобов’язань України, визначених Конвенцією ООН з морського права 1982 року та законодавством України».
 
Враховано    
17. Стаття 4. Компетенція уповноважених органів України щодо здійснення контролю у прилеглій зоні
 
-14- Вінник І.Ю.
Назву статті 4 викласти в такій редакції «Компетенція уповноваженого органу України у прилеглій зоні».
 
Враховано   Стаття 4. Компетенція уповноваженого органу України у прилеглій зоні
 
18. 1. Право зупиняти, здійснювати огляд, переслідувати по гарячих слідах, затримувати судна та/або членів їх екіпажу за правопорушення у прилеглій зоні надається органам Морської охорони Державної прикордонної служби України в особі командира (начальника) судна, яким виявлено порушення і проведено затримання порушника.
 
-15- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Заходи, визначенні частиною другою статті 3 цього Закону здійснює уповноважений орган, в особі командира корабля (катера) на підставі рішень уповноважених органів державної влади, до компетенції яких віднесені питання запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства.»
 
Враховано   1. Заходи, визначенні частиною другою статті 3 цього Закону здійснює уповноважений орган, в особі командира корабля (катера) на підставі рішень уповноважених органів державної влади, до компетенції яких віднесені питання запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства.
 
19. 2. Рішення про здійснення огляду у зв’язку з порушенням митних, фіскальних, імміграційних і санітарних правил у прилеглій зоні приймається спеціально уповноваженими органами державної влади, що здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у цих сферах відповідно до чинного законодавства.
 
-16- Фріз І.В.
Частину другу статті 4 виключити та відповідно змінити нумерацію частин статті.
 
Враховано      
20. 3. Здійснення огляду судна у випадках передбачених частиною другою цієї статті проводиться органом Морської охорони Державної прикордонної служби України спільно з працівниками уповноважених органів державної влади, що здійснюють діяльність відповідно у митній, фіскальній, імміграційній сфері, у сфері санітарного контролю.
 
-17- Вінник І.Ю.
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
«Уповноважений орган для здійснення заходів, визначених частиною другою статті 3 цього Закону, може залучати уповноважені органи державної влади, до компетенції яких віднесені питання запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства.»;
 
Враховано   2. Уповноважений орган для здійснення заходів, визначених частиною другою статті 3 цього Закону, може залучати уповноважені органи державної влади, до компетенції яких віднесені питання запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства.
 
21. 4. У разі наявності достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки або необхідності проведення невідкладних процесуальних дій, можливе здійснення огляду суден посадовими особами Державної прикордонної служби України самостійно з подальшим повідомленням відповідних уповноважених органів державної влади.
 
-18- Вінник І.Ю.
Частину четверту статті 4 виключити та відповідно змінити нумерацію частин статті.
 
Враховано      
    -19- Семенуха Р.С.
Статтю 4 законопроекту доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Огляд судна включає перевірку суднових та навігаційних документів, документів членів екіпажу і пасажирів, документів на вантажі, а в необхідних випадках - і суднових приміщень. Після огляду судна йому може бути дозволено продовжити плавання і перебування у прилеглій зоні України з додержанням встановленого порядку, або запропоновано покинути прилеглу зону України, або його може бути затримано відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
22. Стаття 5. Запобігання правопорушенням та притягнення до відповідальності
 
-20- Вінник І.Ю.
Назву статті 5 викласти в такій редакції:
«Особливості реалізації повноважень уповноваженого органу України у прилеглій зоні».
 
Враховано   Стаття 5. Особливості реалізації повноважень уповноваженого органу України у прилеглій зоні
 
23. 1. Проти суден-порушників вживаються зумовлені обставинами заходи, необхідні для припинення порушення і затримання порушників, включаючи застосування сили, у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
-21- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
«1. Військовослужбовці, працівники уповноваженого органу застосовують та використовують фізичну силу, спеціальні засоби, зброю та бойову техніку, у випадках та порядку визначених законом.»
 
Враховано   1. Військовослужбовці, працівники уповноваженого органу застосовують та використовують фізичну силу, спеціальні засоби, зброю та бойову техніку, у випадках та порядку визначених законом.
 
24. 2. У разі арешту або затримання українського або іноземного судна уповноважені органи негайно повідомляють державу прапора про вжиті заходи і застосовані санкції. Затримане судно та його екіпаж негайно звільняються після виконання рішення про притягнення до відповідальності і відшкодування збитків, завданих незаконною діяльністю, якщо інше не передбачено законодавством.
 
-22- Вінник І.Ю.
У частині другій статті 5 слова «українського або іноземного» виключити, після слова «органи» доповнити словами «державної влади» та друге речення цієї частини виключити.
 
Враховано   2. У разі арешту або затримання судна уповноважені органи державної влади негайно повідомляють державу прапора про вжиті заходи і застосовані санкції.
 
    -23- Семенуха Р.С.
Статтю 5 законопроекту після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних частин статті:
«2. Рішення про затримання судна - порушника приймається органами Морської охорони Державної прикордонної служби України спільно зі спеціально уповноваженими органами державної влади, що здійснюють діяльність відповідно у митній, фіскальній, імміграційній сфері, у сфері санітарного контролю, працівники яких брали участь у здійсненні огляду судна, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 4 цього Закону, коли рішення про затримання судна - порушника приймається органами Морської охорони Державної прикордонної служби України самостійно з подальшим повідомленням відповідних уповноважених органів державної влади.
Про огляд або затримання судна - порушника складається протокол, який підписується представником органу Морської охорони Державної прикордонної служби України, працівниками уповноважених органів державної влади, що здійснюють діяльність відповідно у митній, фіскальній, імміграційній сфері, у сфері санітарного контролю (у разі їх участі у здійсненні огляду судна - порушника відповідно до частини третьої статті 4 цього Закону) і капітаном оглянутого або затриманого судна - порушника. Протокол складається українською і англійською мовами. У разі затримання судна у капітана вилучаються суднові та вантажні
документи, які додаються до протоколу. Якщо капітан оглянутого або затриманого судна вважає дії органу Морської охорони Державної прикордонної служби України неправомірними або не згоден із змістом протоколу, він може зробити будь-якою мовою застереження в самому протоколі або в окремому документі, що додається до протоколу. При відмові капітана підписати протокол у ньому робиться відповідний запис.».
 
Відхилено    
25. 3. Відключення автоматичної ідентифікаційної системи у прилеглій зоні усіма суднами за виключенням військових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та органу Морської охорони Державної прикордонної служби України, що здійснюють функції охорони державного кордону України, є підставою для зупинення та огляду судна, або переслідування його по гарячим слідам у порядку, визначеному частиною третьою статті 3 цього Закону.
 
-24- Вінник І.Ю.
Частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
«3. Відключення автоматичної ідентифікаційної системи судном за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою є підставою для зупинення та огляду судна, або переслідування його по гарячим слідам у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону.»
 
Враховано   3. Відключення автоматичної ідентифікаційної системи судном за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою є підставою для зупинення та огляду судна, або переслідування його по гарячим слідам у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону.
Стаття 6. Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні
Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -25- Семенуха Р.С.
Статтю 5 законопроекту доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Спори між Україною та іноземними державами з приводу реалізації їх прав і обов'язків у прилеглій зоні України розв’язуються мирним шляхом відповідно до міжнародних договорів України, а при відсутності договорів - відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.».
 
Відхилено    
    -26- Рябчин О.М.
Доповнити законопроект новою статтею шостою такого змісту:
«Стаття 6. Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні
Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні проводяться лише за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням Конвенції про охорону підводної культурної спадщини.
Роботи з дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні, що проводяться з порушенням вимог частини першої цієї статті, можуть бути зупинені або тимчасово припинені Морською охороною Державної прикордонної служби України.»
 
Враховано частково    
    -27- Вінник І.Ю.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні
Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано    
26. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
27. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-28- Фріз І.В.
Пункт 1 розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
 
    -29- Вінник І.Ю.
Привести текст розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» у відповідність до юридичних вимог законотворчої техніки.
 
Враховано    
29. 2. Абзац другий преамбули Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) викласти у такій редакції:
 
   1). Абзац другий преамбули Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) викласти в такій редакції:
 
30. «Об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, у межах її територіального моря та прилеглої зони, охороняються державою.»;
 
   «Об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, у межах її територіального моря та прилеглої зони, охороняються державою»;
 
31. 3. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208, № 45, ст. 357; 2008 р., № 26, ст. 243; 2009 р., № 24, ст. 298):
 
   2). У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208, 2015 р., № 40-41, ст.379):
 
32. доповнити статтю 1 після слів «прав України в її» словами «прилеглій зоні та»;
 
   статтю 1 після слів «прав України в її» доповнити словами «прилеглій зоні та»;
 
33. у частині першій статті 9:
 
   у частині першій статті 9:
 
34. слова «кораблів у територіальному морі» замінити словами «кораблів у прилеглій зоні, територіальному морі»;
 
   слова «кораблів у територіальному морі» замінити словами «кораблів у прилеглій зоні, територіальному морі»;
 
35. доповнити частину після слів «прав України в її» словами «прилеглій зоні та»;
 
   після слів «прав України в її» доповнити словами «прилеглій зоні та»;
 
36. слова «у цій зоні» замінити словами «у цих зонах»;
 
   слова «у цій зоні» замінити словами «у цих зонах»;
 
37. доповнити пункт 14 статті 19 після слів «плавання і перебування в» словами «прилеглій зоні (окрім військових кораблів), «;
 
-30- Вінник І.Ю.
Абзац сьомий пункту 3 розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано      
38. у статті 20 доповнити:
 
   у частині першій статті 20:
 
39. пункт 22 після слів «територіального моря» словами «, прилеглої зони»;
 
   у пункті 22 слова «територіального моря» замінити словами «територіального моря, прилеглої зони і»;
 
40. пункт 24 після слів «плавання і перебування в» словами «прилеглій зоні»;
 
   у пункті 24 слова «плавання і перебування в територіальному морі» замінити словами «в прилеглій зоні, територіального моря «;
 
41. пункт 25 після слів «економічній зоні України» словами «, прилеглій зоні»;
 
   у пункті 25 слова «економічній зоні України та» замінити словами «економічній зоні України, прилеглій зоні та»;
 
42. пункт 26 після слів «у територіальному морі, « словами «прилеглій зоні, «;
 
   у пункті 26 слова «у територіальному морі, « словами «у територіальному морі, прилеглій зоні, «;
 
43. пункт 28 після слів «про виключну (морську) економічну зону України» словами «, про прилеглу зону України»;
 
   у пункті 28 слова «виключну (морську) економічну зону України або» замінити словами « виключну (морську) економічну зону України, прилеглу зону України або»;
 
44. пункт 29 після слів «плавання і перебування у» словами «прилеглій зоні, «;
 
   у пункті 29 слова «у територіальному морі « замінити словами «у прилеглій зоні, територіального моря «;
 
45. доповнити частину першу статті 21 після слів «під час виконання завдань» словами «в прилеглій зоні, «, а після слів «Про державний кордон України», « - словами «Про прилеглу зону України», «;
 
-31- Вінник І.Ю.
Абзац сімнадцятий пункту 3 розділу ІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«у статті 21:
назву статті викласти в такій редакції:
«Застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України»;
частину першу після слів «під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її» доповнити словами «прилеглій зоні, «, а після слів «Про державний кордон України», « - словами «Про прилеглу зону України»;
після частини першої доповнити новою частиною у такій редакції:
«Крім підстав, зазначених у частині першій цієї статті, зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися:
1)без попередження з метою:
відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;
для відбиття нападу (подання допомоги для відбиття нападу) на кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна України;
для припинення збройного опору;
2) після попереджувальної стрільби з метою:
затримання суден, які порушили законодавство України про державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне) чи санітарне законодавство України, під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному морі чи у прилеглій зоні України або суден, які порушили законодавство України про виключну (морську) економічну зону України під час переслідування по гарячих слідах, в разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;
припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об'єктів під прапором України.»
 
Враховано   у статті 21:
назву статті викласти в такій редакції:
«Застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України»;
частину першу після слів «під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її» доповнити словами «прилеглій зоні, «, а після слів «Про державний кордон України», « - словами «Про прилеглу зону України», «;
доповнити після частини першої новою частиною у такій редакції:
«Крім підстав, зазначених у частині першій цієї статті, зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися:
1) без попередження з метою:
відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;
для відбиття нападу (подання допомоги для відбиття нападу) на кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна України;
для припинення збройного опору;
2) після попереджувальної стрільби з метою:
затримання суден, які порушили законодавство України про державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне) чи санітарне законодавство України, під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному морі чи у прилеглій зоні України або суден, які порушили законодавство України про виключну (морську) економічну зону України під час переслідування по гарячих слідах, в разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;
припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об'єктів під прапором України.»
 
46. 4. У Законі України «Про охорону археологічної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст. 361):
 
-32- Фріз І.В.
Виключити пункт 4 Розділ ІІ законопроекту «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ».
 
Враховано   4. Під час безпосереднього залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань в районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці, підрозділи, кораблі та катери уповноваженого органу мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку в випадках та порядку, передбачених законодавством України для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України.
 
47. доповнити частину першу статті 6, перше речення частини першої та друге речення частини другої статті 11, абзаци другий та четвертий частини першої статті 12 після слів «на території України» словами «та в межах прилеглої зони України».

-33- Вінник І.Ю.
Пункт 4 Розділ ІІ законопроекту «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«Під час безпосереднього залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань в районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці, підрозділи, кораблі та катери уповноваженого органу мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку в випадках та порядку, передбачених законодавством України для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України.»
 
Враховано   5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

    -34- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.».
 
Враховано