Кількість абзаців - 555 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів Українищодо протидії рейдерству (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. .
;  
-1- Кулініч О.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27):
 
   2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст.27):
 
6. 1) статтю 79-1 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
-2- Кулініч О.І.
Абзац перший підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 79-1:
назву статті викласти в такій редакції: «Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав»;
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:».
 
Враховано   1) у статті 79-1:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 79-1. Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав»;
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
7. «13. Земельна ділянка припиняє існування як об’єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується у разі:
 
   «13. Земельна ділянка припиняє існування як об’єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується у разі:
 
8. поділу або об’єднання земельних ділянок;
 
   поділу або об’єднання земельних ділянок;
 
9. скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації;
 
   скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації.
 
10. Прийняття судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки допускається виключно з одночасним припиненням цим рішенням усіх речових прав, зареєстрованих щодо такої земельної ділянки (за наявності таких прав).»
 
-3- Кулініч О.І.
У абзаці п’ятому підпункті 1 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «усіх речових прав,» доповнити словом «їх обтяжень,», а також після слів «за наявності таких прав» доповнити словом «, обтяжень».
 
Враховано   Прийняття судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки допускається виключно з одночасним припиненням цим рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо такої земельної ділянки (за наявності таких прав, обтяжень)»;
 
11. 2) частину другу статті 100 доповнити абзацами другим - третім такого змісту:
 
-4- Кулініч О.І.
Абзаци перший - третій підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину другу статті 100 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:»;
«За домовленістю сторін договір про встановлення земельного сервітуту може бути посвідчений нотаріально.
Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом».
 
Враховано   2) частину другу статті 100 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
12. «За домовленістю сторін договір про встановлення земельного сервітуту може бути посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту та скасувати таку вимогу. Така вимога власника, а також скасування власником цієї вимоги, є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
-5- Мартовицький А.В.
Друге речення другого абзацу підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «Власник земельної ділянки» доповнити словами «крім земель державної та комунальної форми власності».
 
Відхилено Прийняття поправки призведе до обмеження прав держави та органів місцевого самоврядування  «За домовленістю сторін договір про встановлення земельного сервітуту може бути посвідчений нотаріально.
Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
    -6- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 2) пункту 1 розділу І (зміни до частини 2 статті 100) такі слова:
«Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту та скасувати таку вимогу. Така вимога власника, а також скасування власником цієї вимоги, є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -7- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Перше речення абзацу другого підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«За бажанням однієї із сторін договір про встановлення земельного сервітуту може бути нотаріально посвідчений.»;
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
13. Вимога нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту, встановлена власником такого майна, а також скасування вимоги підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом.»
 
-8- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 2) пункту 1 розділу І (зміни до частини 2 статті 100) такі слова:
«Вимога нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту, встановлена власником такого майна, а також скасування вимоги підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу     
14. 3) у статті 102-1:
 
   3) у статті 102-1:
 
15. частину п’яту доповнити абзацами другим - третім такого змісту:
 
   частину п’яту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
16. «За домовленістю сторін договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови можуть бути посвідчені нотаріально. Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови та скасувати таку вимогу. Така вимога власника а також скасування власником вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
-9- Мартовицький А.В.
Друге речення третього абзацу підпункту 3 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «Власник земельної ділянки» доповнити словами «крім земель державної та комунальної форми власності».
 
Відхилено Прийняття поправки призведе до обмеження прав держави та органів місцевого самоврядування  «За домовленістю сторін договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови можуть бути посвідчені нотаріально.
Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій) та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом»;
 
    -10- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 3) пункту 1 (зміни до частини 5 статті 102-1) такі слова:
«Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови та скасувати таку вимогу. Така вимога власника а також скасування власником вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -11- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Перше речення абзацу третього підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«За бажанням однієї із сторін договори про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) можуть бути нотаріально посвідчені.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -12- Кулініч О.І.
Абзаци другий - четвертий підпункті 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину п’яту доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
За домовленістю сторін договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови можуть бути посвідчені нотаріально.
Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом».
 
Враховано    
17. Вимога нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови, встановлена власником такого майна, а також скасування цієї вимоги, підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом.»
 
-13- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 3) пункту 1 (зміни до частини 5 статті 102-1) такі слова:
«Вимога нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови, встановлена власником такого майна, а також скасування цієї вимоги, підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом.».
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу     
18. доповнити частиною 5-1 такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
19. «5-1. Плата за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, визначена у договорах про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), які укладені на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору, а також при його поновленні.»
 
-14- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 4) та 5) у такій редакції:
4) Абзац другий частини першої статті 123 викласти у такій редакції:
«Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або іншої передбаченої цим Кодексом документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок».
5) Абзац четвертий частини першої
статті 123 виключити;
У зв’язку з цим підпункти 4) та 5) вважати підпунктами 6) та 7).
 
Відхилено оправки подані з порушенням вимог статті 116 Регламенту  «5. Плата за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, визначена у договорах про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), укладених на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору, а також у разі його поновлення».
У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
4) главу 19 доповнити статтею 126-1 такого змісту:
«Стаття 126-1. Поновлення договору оренди землі, договору про встановлення земельного сервітуту, договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
1. Договором оренди землі, договором про встановлення земельного сервітуту, договорами про надання права користування земельної ділянки для сільськогосподарських потреб або для забудови може встановлюватися умова щодо поновлення таких договорів.
Умова щодо поновлення договору не може встановлюватися у договорі оренди землі, договорі про встановлення земельного сервітуту, договорах про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, коли на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою.
2. Якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його було укладено, такий договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення, в силу відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.
3. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.
4. У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк»;
 
    -15- Івченко В.Є.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) у статті 123:
передостанній абзац частини першої вилучити;»;
у зв’язку з цим підпункти 4 і 5 вважати підпунктами 5 і 6 відповідно.
 
Відхилено оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
    -16- Кулініч О.І.
Доповнити Земельний кодекс України новою статтею 126-1 такого змісту:
«Стаття 126-1. Поновлення договору оренди землі, договору про встановлення земельного сервітуту, договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
1. Договором оренди землі, договором про встановлення земельного сервітуту, договорами про надання права користування земельної ділянки для сільськогосподарських потреб або для забудови може бути встановлена умова щодо поновлення таких договорів.
Вимога щодо поновлення договору не може встановлюватися у договорах оренди земель, договорах по встановленню земельного сервітуту, договорах про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків коли на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, які перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою.
2. Якщо договір має умову про його поновлення, по закінченню строку, на який його було укладено, такий договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення, в силу відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про автоматичне поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.
3. Сторона договору, яка бажає скористатися правом на відмову від поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.
4. У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
20. 4) частину третю статті 132 виключити;
 
-17- Пташник В.Ю.
Виключити підпункт 4) пункту 1 (зміни до частини 3 статті 132).
 
Відхилено Дублювання із пунктом «г» частини другої статті 132 ЗКУ  5) частину третю статті 132 виключити;
6) абзац двадцять другий частини другої статті 134 викласти в такій редакції:
«поновлення договорів оренди землі, укладення договорів оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря»;
 
    -18- Кулініч О.І.
Після підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити підпункт такого змісту:
«абзац двадцять другий частини другої статті 134 викласти у такій редакції: «поновлення договорів оренди землі, укладення договорів оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
21. 5) частину восьму статті 135 викласти у такій редакції:
 
-19- Мартовицький А.В.
Підпункт 5 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  7) у статті 135:
доповнити частиною 1-1 такого змісту:
«1-1. За рішенням організатора земельних торгів виконавець земельних торгів проводить аукціон в електронній формі (електронні земельні торги).
Електронні земельні торги проводяться через систему електронних земельних торгів, яка є інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, необхідними для проведення електронних земельних торгів. Забезпечення функціонування системи електронних земельних торгів здійснюється її оператором.
Технологічні та програмні засоби, необхідні для функціонування системи електронних земельних торгів мають забезпечувати юридичним і фізичним особам, зареєстрованим у цій системі, можливість безоплатного на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобового, без обмежень ознайомлення з матеріалами та документами на лот, ходом проведення земельних торгів та їх результатами.
Правила функціонування системи електронних земельних торгів з визначенням вимог до оператора такої системи, його взаємодії з організатором та виконавцем електронних земельних торгів та інші технічні та організаційні вимоги до проведення електронних земельних торгів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
На процедури проведення електронних земельних торгів не поширюються вимоги:
абзацу третього частини третьої статті 135 цього Кодексу щодо реєстрації учасників земельних торгів у книзі реєстрації учасників земельних торгів;
пунктів «б», «в» частини сьомої, частин восьмої - чотирнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої, дев’ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої статті 137 цього Кодексу;
частин вісімнадцятої, двадцятої, двадцять другої статті 137 цього Кодексу в частині участі ліцитатора у проведенні земельних торгів;
статті 139 цього Кодексу щодо розміщення організатором земельних торгів відеозапису торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;
 
22. «8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить:
 
-20- Люшняк М.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І (зміни до статті 135 Земельного кодексу України) викласти у такій редакції:
«5) у статті 135:
частину восьму викласти у такій редакції:
«8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить:
5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки);
50 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не менше 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та не більше 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.»;
доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Вимоги щодо проведення електронних земельних торгів встановлюються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано частково Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  частину восьму після слів «земельної ділянки або» доповнити цифрами та словом «50 відсотків»;
 
23. 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки);
 
-21- Кулініч О.І.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до статті 135 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції:
У статті 135:
1) доповнити новою частиною 1-1 такого змісту:
«1-1. За рішенням організатора земельних торгів, виконавець земельних торгів, проводить аукціон в електронній формі (електронні земельні торги).
Електронні земельні торги проводяться через систему електронних земельних торгів, яка є інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів. Забезпечення функціонування системи електронних земельних торгів здійснюється її оператором.
Технологічні та програмні засоби необхідні для функціонування системи електронних земельних торгів повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам, які зареєструвалися у цій системі, можливість безоплатно на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень ознайомлюватися з матеріалами та документами на лот, ходом проведення земельних торгів та їх результат.
Правила функціонування системи електронних земельних торгів з визначенням вимог до оператора такої системи його взаємодії з організатором та виконавцем електронних земельних торгів та інші технічні та організаційні вимоги до проведення електронних земельних торгів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
На процедури проведення електронних земельних торгів не поширюються вимоги:
абзацу третього частини третьої статті 135 щодо реєстрації учасників земельних торгів у книзі реєстрації учасників земельних торгів;
пунктів «б», «в» частини сьомої, частин восьмої - чотирнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої, дев’ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої статті 137 цього Кодексу;
частин вісімнадцятої, двадцятої, двадцять другої статті 137 цього Кодексу в частині участі ліцитатора у проведенні земельних торгів;
статті 139 цього Кодексу щодо розміщення організатором земельних торгів відеозапису торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин»;
2) частину восьму після слів «земельної ділянки або» доповнити цифрами та словом «50 відсотків».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту     
    -22- Пташник В.Ю.
У підпункті 5) пункту 1 (зміни до частини 8 статті 135):
після слів « (у разі продажу земельної ділянки)» доповнити словом «або».
 
Відхилено    
24. 50 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не менше 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та не більше 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.»
 
-23- Пташник В.Ю.
У підпункті 5) пункту 1 (зміни до частини 8 статті 135):
виключити слова «та не більше 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   8) у статті 137:
пункт «е» частини четвертої викласти в такій редакції:
«е) місце і час проведення земельних торгів, а для електронних земельних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні земельні торги, та час їх проведення;
частину двадцять шосту доповнити другим реченням такого змісту: «Документ про оплату разом з договором купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки є підставою для державної реєстрації відповідного речового права переможця земельних торгів на земельну ділянку».
 
    -24- Кулініч О.І.
Доповнити пункт 1 розділу І законопроекту підпунктами такого змісту:
«У статті 137:
пункт «е» частини четвертої викласти в такій редакції:
«е) місце і час проведення земельних торгів, а для електронних земельних торгів - веб-сайт на якому проводяться електронні земельні торги та час їх проведення;»;
частину двадцять шосту доповнити другим реченням такого змісту:
«Документ про оплату разом з договором купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки є підставою для державної реєстрації відповідного речового права переможця земельних торгів на земельну ділянку».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
25. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
26. у статті 166-11:
 
   1) у статті 166-11:
 
27. в абзаці другому частини першої слова «двохсот до чотирьохсот» замінити словами «чотирьохсот до п’ятисот»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «від двохсот до чотирьохсот» замінити словами «від чотирьохсот до п’ятисот»;
 
28. в абзаці другому частини другої слова «трьохсот до п’ятисот» замінити словами «п’ятисот до тисячі».
 
   в абзаці другому частини другої слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами «від п’ятисот до однієї тисячі»;
 
29. 5) у статті 166-23:
 
   2) у статті 166-23:
 
30. в абзаці другому частини першої слова «двохсот до чотирьохсот» замінити словами «чотирьохсот до п’ятисот»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «від двохсот до чотирьохсот» замінити словами «від чотирьохсот до п’ятисот»;
 
31. в абзаці другому частини другої слова «чотирьохсот до п’ятисот» замінити словами «п’ятисот до тисячі»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «від чотирьохсот до п’ятисот» замінити словами «від п’ятисот до однієї тисячі».
 
32. 3. Статтю 128 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19 - 20, № 21 - 22, ст.144) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-25- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст.144):
1) частини четверту і дев’яту статті 82 викласти в такій редакції:
«4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю повинен містити відомості, передбачені законом»;
«9. Порушення встановлених законом вимог щодо змісту установчих документів господарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації»;
2) статтю 113 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
    -26- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 3 (зміни до Господарського кодексу України).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -27- Кулініч О.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити наступними положеннями:
«3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19 - 20, № 21 - 22, ст.144):
«1) у статті 82:
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю повинен містити відомості, передбачені законом.»;
частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. Порушення встановлених законом вимог щодо змісту установчих документів господарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації.»;
2) Перенести норми законопроекту, якими пропонується доповнити статтю 128 Господарського кодексу України, до статті 113 Господарського кодексу України».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
33. «5. Учасник приватного підприємства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного підприємства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню».
 
   «3. Учасник приватного підприємства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного підприємства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню».
 
34. У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати частинами шостою - восьмою.
 
      
35. 4. У статті 209 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№№ 40 - 44, ст. 356):
 
-28- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
1) частину четверту статті 104 доповнити словами «крім випадків, передбачених законом»;
2) у статті 209:
 
    -29- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 4 (зміни до Цивільного кодексу України).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -30- Кулініч О.І.
Пункт 4 розділу І законопроекту доповнити наступними положеннями:
«4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
1) у статті 104:
частину четверту доповнити словами такого змісту: «крім випадків, передбачених законом»;
2) у статті 209:»
 
Враховано Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
36. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
37. «Власник нерухомого майна має право встановити (скасувати) вимогу нотаріального посвідчення договору (внесення змін до договору), предметом якого є таке майно чи його частина, крім випадків, коли відповідно до закону такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у порядку, визначеному законом»;
 
-31- Мартовицький А.В.
Перше речення абзацу 3 пункту 4 Розділу І законопроекту після слів «Власник нерухомого майна» доповнити словами «крім земель державної та комунальної форми власності».
 
Відхилено Прийняття правки призведе до обмеження прав держави та органів місцевого самоврядування  «Власник нерухомого майна має право встановити (скасувати) вимогу нотаріального посвідчення договору (внесення змін до договору), предметом якого є таке майно чи його частина, крім випадків, коли відповідно до закону такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на нерухоме майно та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом»;
 
    -32- Кулініч О.І.
Абзац третій пункту 4 розділу І законопроекту (частину першу статті 209 Цивільного кодексу України) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Власник нерухомого майна має право встановити (скасувати) вимогу нотаріального посвідчення договору (внесення змін до договору), предметом якого є таке майно чи його частина, крім випадків, коли відповідно до закону такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на нерухоме майно та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом».
 
Враховано    
38. у частині четвертій слова «на вимогу» замінити словами «за бажанням».
 
-33- Кулініч О.І.
Доповнити законопроект змінами до частини другої статті 792 Цивільного кодексу України та викласти їх у такій редакції:
«частину другу статті 792 доповнити реченням такого змісту:
П таавила частини першої цієї статті не застосовуються до договору оренди земельної ділянки».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  у частині четвертій слова «На вимогу» замінити словами «За бажанням»;
3) частину другу статті 792 доповнити другим реченням такого змісту: «Положення частини першої цієї статті не застосовуються до договору оренди земельної ділянки».
 
39. 5. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
-34- Івченко В.Є.
Пункт 5 розділу І доповнити підпунктом 1 такого змісту, змінивши нумерацію наступних пунктів:
«1) у статті 4:
частину першу після слів та цифр «не менше 0,1 гектара» доповнити словами « (крім полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень у складі земель сільськогосподарського призначення)»;
 
Відхилено оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  5. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
40. 1) у статті 13:
 
   1) у статті 13:
 
41. у частині першій слова «з моменту одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації» замінити словами «з дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;
 
   у частині першій слова «з моменту одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації» замінити словами «з дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;
 
42. частину третю виключити;
 
-35- Пташник В.Ю.
Виключити абзац 3 підпункту 1) пункту 5 (зміни до частини 3 статті 13).
 
Відхилено У зв’язку із дублюванням із частиною першою статті 13 (право власності виникає з моменту державної реєстрації цього права)  частину третю виключити;
 
43. 2) частину четверту статті 17 виключити;
 
-36- Пташник В.Ю.
Виключити підпункт 2) пункту 5 (зміни до частини 4 статті 17).
 
Відхилено раво постійного користування виникає з моменту державної реєстрації цього права  2) частину четверту статті 17 виключити;
 
44. 3) пункт 5 розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 5 розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
 
45. «5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на такому праві, це право посвідчується планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування».
 
-37- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Підпункт 3) пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
3) пункт 5 розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на такому праві, це право визнається згідно з планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування.»
 
Враховано редакційно   «5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на такому праві, це право підтверджується, але не пізніше 1 січня 2024 року, планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування».
 
    -38- Івченко В.Є.
у пункті 5:
у абзаці другому підпункту 3 слово «посвідчується» замінити словами «визнається за»;
 
Відхилено    
    -39- Люшняк М.В.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І (зміни до розділу VІІІ «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України) викласти в такій редакції:
«3) пункт 5 розділу VІІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування державних лісогосподарських підприємств на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що до набрання чинності цим Кодексом передані їм на такому праві, це право підтверджується, але не пізніше 01 січня 2024 року, планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування.».
 
Враховано    
46. 6. У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами):
 
-40- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 6 (зміни до Закону України «Про господарські товариства»).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  14. У Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 13, ст. 69):
 
47. 1) статтю 10 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
48. «Учасник товариства (крім акціонерного товариства) може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню»;
 
-41- Кулініч О.І.
У зв’язку з втратою чинності Закону України «Про господарські товариства» в частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, пропоную внести зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набрав чинності 17.06.2018, та викласти пункт шостий в такій редакції:
«6. У Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 13, ст.69):
1) статтю 5 доповнити новою частиною 1-1 такого змісту:
«1-1. Учасник товариства може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.»;
2) перше речення частини другої статті 11 доповнити словами «, крім випадку коли товариство створюється на підставі модельного статуту»;
3) статтю 21 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Учасник товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину з відчуження, застави частки такого учасника у статутному капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.»;
4) у статті 55:
у частині першій:
слова «протягом 30 днів» замінити словами «протягом встановленого строку для заявлення кредиторами своїх вимог починаючи»;
слова «і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення» виключити;
у частині другій слова «, або з дати опублікування повідомлення» виключити.
 
Враховано Поправки внесено з метою дотримання концепції законопроекту, прийнятого за основу Поправки подані з порушенням вимог статті 116 Регламенту  «2. Учасник товариства може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
2) перше речення частини другої статті 11 доповнити словами «крім випадку, коли товариство створюється на підставі модельного статуту»;
 
49. 2) статтю 53 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-42- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту виключити, оскільки відповідно до пункту 2 глави VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.02.2018 р. № 2275-VІІІ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» було визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про господарські товариства» у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  3) статтю 21 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Учасник товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину з відчуження, застави частки такого учасника у статутному капіталі відповідного товариства та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню»;
4) у статті 55:
у частині першій слова та цифри «Протягом 30 днів» замінити словами «Протягом встановленого строку для заявлення кредиторами своїх вимог починаючи», а слова «і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення» виключити;
в абзаці першому частини другої слова «або з дати опублікування повідомлення» виключити.
 
50. «Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню»;
 
      
51. 3) у статті 69:
 
      
52. у назві статті слово «Відступлення» замінити словом «Відчуження»;
 
      
53. у частині першій слово «Передача» замінити словом «Відчуження»;
 
      
54. після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
55. «Учасник повного товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню».
 
      
56. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
      
57. 7. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
 
   6. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
 
58. 1) частину третю статті 13-1 викласти в такій редакції:
 
-43- Івченко В.Є.
у пункті 7 підпункт 1 вилучити;
 
Враховано      
    -44- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -45- Пташник В.Ю.
Виключити підпункт 1) пункту 7 (зміни до частини 3 статті 13-1).
 
Враховано    
59. «Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком:
 
      
60. заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом;
 
      
61. у випадку нотаріального посвідчення договорів користування (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) земельними ділянками сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства»;
 
      
62. 2) частину першу статті 34 після слова «довіреності» доповнити словом «вимоги»;
 
-46- Пташник В.Ю.
Виключити підпункт 2) пункту 7 (зміни до частини 1 статті 34).
 
Відхилено   1) пункт 1 частини першої статті 34 після слова «довіреності» доповнити словом «вимоги»;
 
63. 3) у статті 43:
 
   2) у статті 43:
 
64. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
65. «Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 
   «Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 
66. у частині четвертій цифри «16» замінити цифрами «14»;
 
-47- Пташник В.Ю.
Виключити абзац 4 підпункту 3) пункту 7 (зміни до частини 4 статті 43).
 
Відхилено   у частині четвертій цифри «16» замінити цифрами «14»;
 
67. доповнити новими частинами такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
68. «Особа іноземця встановлюється за національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця або іншим документом, що посвідчує його особу.
 
   «Особа іноземця встановлюється за національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця або іншим документом, що посвідчує його особу»;
 
69. Під час встановлення особи нотаріус обов’язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі нотаріус використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян»;
 
-48- Кулініч О.І.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 7 розділу І законопроекту (зміни до статті 43) виключити.
 
Враховано      
70. 4) у статті 44:
 
   3) у статті 44:
 
71. частини другу, четверту, сьому викласти відповідно в такій редакції:
 
   частини другу, четверту та сьому викласти в такій редакції:
 
72. «Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за документами, передбаченими статтею 43 цього Закону. У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними»;
 
-49- Кулініч О.І.
У абзаці третьому підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту (зміни до статті 44) після слів «статтею 43 цього Закону» доповнити словами «, та відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян.»
 
Враховано   «Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за документами, передбаченими статтею 43 цього Закону, та відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян. У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними»;
 
73. «Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі її установчі документи, та перевірки відповідності нотаріальної дії, яка вчиняється, обсягу цивільної правоздатності та дієздатності такої юридичної особи»;
 
   «Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності нотаріальної дії, яка вчиняється, обсягу цивільної правоздатності та дієздатності такої юридичної особи»;
 
74. «Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Дійсність та зміст довіреності перевіряється нотаріусом, у тому числі за допомогою Єдиного реєстру довіреностей»;
 
-50- Кулініч О.І.
У абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 7 розділу І законопроекту (зміни до статті 44) слова «або інший документ, що надає повноваження представникові» та слова «, у тому числі» виключити, після слів «повноваження представника» доповнити словами «юридичної особи».
 
Враховано   «Нотаріусу подається довіреність, крім випадку, коли відомості про повноваження представника юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Дійсність та зміст довіреності перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей»;
 
75. частину восьму доповнити словами «крім випадку, коли відомості про повноваження та розподіл обов’язків членів колегіального органу містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 
-51- Кулініч О.І.
Пункт 7 розділу І законопроекту доповнити наступними положеннями: «у частині другій статті 46-1 слова «Єдиного державного демографічного реєстру, а також» виключити.».
 
Враховано Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  частину восьму доповнити словами «крім випадку, коли відомості про повноваження та розподіл обов’язків членів колегіального органу містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
4) у частині другій статті 46-1 слова «Єдиного державного демографічного реєстру, а також» виключити.
 
76. 5) частину першу статті 49 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
-52- Кулініч О.І.
Підпункт 5 пункту 7 законопроекту (зміни до частини першої статті 49 Закону «Про нотаріат») виключити.
 
Враховано      
77. «8-1) майно, щодо якого звернулася особа з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження у будь-який спосіб або передачі на іншому речовому праві, належить особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників».
 
-53- Мартовицький А.В.
У другому реченні підпункту 5 пункту 7 Розділу І законопроекту слова «або передачі на іншому речовому праві» виключити.
 
Відхилено Підпункт 5 виключено     
    -54- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8-1) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, передачу його у користування третім особам на будь-яких правах або розпорядження відповідним майном іншим чином, внесена до Єдиного реєстру боржників, крім випадків надання згоди на вчинення нотаріальної дії кредитором такого боржника;».
 
Відхилено Підпункт 5 виключено   
78. 8. Частину другу статті 67 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
-55- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Пункт 8 розділу І викласти у такій редакції:
У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
1) Абзац дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:
«межування земель - комплекс робіт із встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних одиниць, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, у тому числі орендарів, із закріпленням їх у разі необхідності межовими знаками встановленого зразка, що дозволяє їх самостійне виготовлення замовником або виконавцем робіт із землеустрою;»
2) Частину четверту статті 55 викласти в такій редакції:
«Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками за бажанням власників (користувачів) земельних ділянок (крім випадків відведення земельних ділянок).»
3) Доповнити статтю 55 після частини п’ятої новою частиною:
«Межі земельних ділянок, які використовуються єдиним масивом, закріплюються межовими знаками лише за бажанням власників (користувачів) по окружній межі єдиного масиву.»
4) Наступні шосту та сьому частини статті 55 викласти в такій редакції:
«Власники землі та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов’язані дотримуватися меж земельної ділянки.
Закріплені в натурі (на місцевості) межові знаки здаються за актом під нагляд власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям, та можуть бути відновлені за їх бажанням у разі пошкодження або втрати чи іншої необхідності.»
5) Пункт г) частини одинадцятої статті 55 виключити, а у підпункті й) слова «на зберігання» замінити на «під нагляд»;
 
Відхилено оправки подані з порушенням вимог статті 116 Регламенту  7. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):
1) абзац сьомий частини третьої статті 50 виключити;
 
    -56- Івченко В.Є.
пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282, з наступними змінами):
1) у статті 1:
у абзаці дев'ятому слова «встановленого зразка» вилучити;
2) у статті 55:
у частині четвертій слова «встановленого зразка» замінити словами «за бажанням власників (користувачів) земельних ділянок»;
у частині шостій слова та знаки «, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка» вилучити;
частину сьому викласти у такій редакції:
«Закріплені в натурі (на місцевості) межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям, і можуть бути відновлені за їх бажанням у разі пошкодження або втрати.»;
у частині десятій пункт «г)» вилучити.
 
Відхилено оправки подані з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
    -57- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 8 (зміни до Закону України «Про землеустрій»).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
79. «е) розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру»;
 
-58- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Частину другу статті 67:
1) доповнити пунктом «е» такого змісту:
«е) розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2013 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру»;
2) Доповнити статтю 67 після частини другої новою частиною:
«Здійснення землеустрою на земельних ділянках, наданих державним комерційним підприємствам, може здійснюватися за рахунок коштів цих підприємств.»
3) Наступну частину четверту статті 67 викласти в такій редакції:
«За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів на землях державної та комунальної власності можуть фінансуватися роботи із землеустрою, в тому числі щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань з використання та охорони земель, іншої документації із землеустрою, інвентаризації земель.»
 
Враховано редакційно Поправки подані з порушенням вимог статті 116 Регламенту  2) частину другу статті 67 доповнити пунктом «е» такого змісту:
«е) розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру».
8. У Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314; 2018 р., № 37, ст. 277):
1) частину третю статті 13 доповнити реченнями такого змісту: «З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. Якщо договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, переданої в оренду в порядку, визначеному цією статтею, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збору врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, останній має право на збір зазначеного врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем у розмірі, пропорційному орендній платі з моменту припинення договору оренди і до моменту збору врожаю»;
2) частину чотирнадцяту статті 14-1 доповнити реченнями такого змісту: «З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. У разі якщо договір оренди землі колективної власності, переданої в оренду в порядку, визначеному цією статтею, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збору врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, останній має право на збір зазначеного врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем у розмірі, пропорційному орендній платі з моменту припинення договору оренди і до моменту збору врожаю».
 
    -59- Івченко В.Є.
3) у статті 67:
частину другу доповнити пунктом «е» такого змісту:
«е) розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2013 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру»;
частину третю після слів «На землях» доповнити словами «державної та»;
 
Враховано частково оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
    -60- Кулініч О.І.
У пункті 8 (Законі України «Про землеустрій»):
1) Абзац сьомий частини третьої статті 50 виключити»;
2) частину другу статті 67 доповнити пунктом «е» такого змісту:
«е) розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі».
 
Враховано    
    -61- Кулініч О.І.
Доповнити законопроект змінами до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», а саме:
«Частину третю статті 13 доповнити реченнями такого змісту:
«З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. Якщо договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, переданої в оренду в порядку, визначеному цією статтею, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї, до збору врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, останній має право на збір вказаного врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем в розмірі, пропорційному орендної плати з моменту припинення договору оренди і до моменту збору врожаю;
2) частину чотирнадцяту статті 14-1 доповнити реченнями такого змісту:
«З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. У разі, якщо договір оренди землі колективної власності, переданої в оренду в порядку, визначеному цією статтею, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї, до збору врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, останній має право на збір вказаного врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем в розмірі, пропорційному орендної плати з моменту припинення договору оренди і до моменту збору врожаю».
 
Враховано оправки подані з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
80. 9. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
   9. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
81. 1) частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
 
   1) у частині п’ятій статті 8 слова «Договір суборенди» замінити словами «Право суборенди»;
 
82. «Право суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону»;
 
-62- Пташник В.Ю.
У абзаці 2 підпункту 1) пункту 9 слово «право» замінити словом «договір» (зміни до частини 5 статті 8).
 
Відхилено Державній реєстрації підлягає право, а не договір     
83. 2) у статті 14:
 
   2) частину першу статті 14 доповнити реченнями другим-четвертим такого змісту: «Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом»;
 
84. після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
 
-63- Пташник В.Ю.
Виключити абзаци 3-5 підпункту 2) пункту 9 (зміни до частини 1 статті 14).
 
Відхилено      
85. «Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Така вимога власника, а також скасування власником вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
-64- Мартовицький А.В.
Перше речення абзацу 3 підпункту 2 пункту 9 Розділу І законопроекту після слів «Власник земельної ділянки» доповнити словами «крім земель державної та комунальної форми власності».
 
Відхилено Прийняття правки призведе до обмеження прав держави та органів місцевого самоврядування     
86. Вимога нотаріального посвідчення договору оренди землі, встановлена власником відповідної земельної ділянки, а також скасування вимоги підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом».
 
-65- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункту 2 статті 14
пункту 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«частину першу доповнити реченнями такого змісту:
«Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом».
 
Враховано      
87. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
 
      
88. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
89. «Типовий договір оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
      
90. 3) абзац третій частини першої статті 15 доповнити словами «та дата закінчення дії такого договору»;
 
-66- Мартовицький А.В.
У підпункті 3 пункту 9 Розділу І законопроекту слова «та дата закінчення дії такого договору» замінити словами «що обчислюється від дня державної реєстрації права оренди».
 
Відхилено   3) абзац третій частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«дата укладення та строк дії договору оренди»;
 
    -67- Пташник В.Ю.
Виключити підпункт 3) пункту 9 (зміни до частини 1 статті 15).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -68- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 3 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
    -69- Кулініч О.І.
Підпункт 3 пункту 9 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «абзац третій частини першої статті 15 викласти у такій редакції: «дата укладення та строк дії договору оренди;».
 
Враховано    
91. 4) частини шосту та сьому статті 19 викласти в такій редакції:
 
-70- Кулініч О.І.
Підпункт 4 пункту 9 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) у статті 19:
частину першу доповнити реченнями такого змісту: «Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права»;
частини шосту та сьому викласти в такій редакції:»
 
Враховано Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  4) у статті 19:
частину першу доповнити реченнями другим і третім такого змісту: «Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права»;
частини шосту та сьому викласти в такій редакції:
 
92. «Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в оренді, має право передати таку ділянку в оренду на строк, передбачений цією статтею, без права на автоматичне поновлення договору. З моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або державної реєстрації права власності за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою договір оренди припиняється.
 
-71- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту 4 пункту 9 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в оренді, має право передати таку ділянку в оренду на строк, передбачений цією статтею, без права на поновлення договору оренди землі».
 
Враховано   «Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває в оренді, має право передати таку земельну ділянку в оренду на строк, передбачений цією статтею, без права на поновлення договору оренди землі.
 
93. Якщо строк дії договору оренди землі, що містить умову про автоматичне поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, за відсутності заяви про виключення з Державного реєстру відомостей про автоматичне поновлення договору дія договору автоматично поновлюється на тих же умовах і строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця або територіальної громади на таку земельну ділянку»;
 
-72- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункту 4 пункту 9 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови про його поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, договір за заявою орендаря поновлюється на той же строк і на тих же умовах до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. Вказана заява має бути подана до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом місяця з дня, коли орендарю стало відомо про смерть орендодавця. З моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку передану в оренду особою, що управляє спадщиною або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності».
 
Враховано   Якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови про його поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, договір за заявою орендаря поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. Зазначена заява має бути подана до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом одного місяця з дня, коли орендарю стало відомо про смерть орендодавця. З моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку, передану в оренду особою, яка управляє спадщиною, або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності»;
 
94. 5) статтю 23 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-73- Кулініч О.І.
Абзац перший підпункту 5 пункту 9 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:».
 
Враховано   5) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
95. «Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також при його поновленні.»
 
   «Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також у разі його поновлення»;
 
96. 6) у частині другій статті 25:
 
   6) у частині другій статті 25:
 
97. в абзаці другому слова «зареєстрованим в установленому законом порядку» замінити словами «але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди»;
 
-74- Пташник В.Ю.
У підпункті 6) пункту 9 слово «права» замінити словом «договору» та виключити абзац 3 (зміни до частини 2 статті 25).
 
Відхилено Державній реєстрації підлягає право, а не договір  в абзаці другому слова «зареєстрованим в установленому законом порядку» замінити словами «але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди»;
 
98. в абзаці п’ятому слово «договору» замінити словом «права»;
 
-75- Кулініч О.І.
Доповнити пункту 9 (зміни до Закону України «Про оренду землі») Розділу І законопроекту статтею 32-2 такого змісту:
«Стаття 32-2. Поновлення договорів оренди землі
Поновлення договорів оренди землі здійснюється у порядку, передбаченому статтею 126-1 Земельного кодексу України.».
 
Враховано Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  в абзаці п’ятому слово «договору» замінити словом «права»;
7) доповнити статтею 32-2 такого змісту:
«Стаття 32-2. Поновлення договорів оренди землі
Поновлення договорів оренди землі здійснюється у порядку, передбаченому статтею 126-1 Земельного кодексу України»;
 
99. 7) у статті 33:
 
-76- Кулініч О.І.
Підпункту 7 пункту 9 (статтю 33 Закону України «Про оренду землі») викласти у такій редакції:
7) статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.
При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, укладає договір оренди. У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого згідно з статтею 122 Земельного кодексу України здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку.
З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення.
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки вимоги цієї статті не застосовуються.».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  8) статтю 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до спливу строку договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.
До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.
При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, укладає договір оренди. У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого згідно із статтею 122 Земельного кодексу України здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою, п’ятою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку.
З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення.
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки вимоги цієї статті не застосовуються»;
 
    -77- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
1) У пункті 9 розділу І підпункт 7) викласти у новій редакції та доповнити підпунктом 8) у такій редакції:
7) статтю 33 викласти в такій редакції:
«По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, такий договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах (поновлення договору оренди землі), якщо договір оренди землі має умову про його автоматичне поновлення та орендована земельна ділянка не належить до земель державної або комунальної власності (крім земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у власності орендаря).
Сторона договору, яка бажає скористатися правом на відмову від автоматичного поновлення договору оренди землі, не пізніше ніж за тридцять календарних днів до спливу строку договору оренди землі подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про автоматичне поновлення договору оренди землі. На підставі поданої заяви державний реєстратор у день її надходження виключає такі відомості з Державного реєстру прав та після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру відомостей про автоматичне поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права автоматично продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
У разі припинення або розірвання договору оренди землі укладання нового договору оренди землі на новий строк здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 34 цього Закону.»;
8) статтю 34 доповнити наступним:
«У разі закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі та припинено державну реєстрацію речового права, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення нового договору оренди землі на новий строк.
Орендодавець, який має намір укласти новий договір оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це особу, яка має переважне право на укладення нового договору оренди землі на новий строк.
До листа-повідомлення про намір укласти новий договір оренди землі орендодавець додає проект такого договору.
Особа, яка має переважне право на укладення нового договору оренди землі, у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом нового договору, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендодавцем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, укладає з орендодавцем новий договір оренди землі. За наявності заперечень щодо укладання нового договору оренди землі орендодавцю направляється лист-повідомлення про відмову в укладанні нового договору оренди землі.
У разі недосягнення домовленості між сторонами щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право на укладення договору оренди землі припиняється і орендодавець має право укласти договір оренди землі з іншою особою лише на тих умовах, від яких особа, яка мала переважне право на укладення договору оренди землі, відмовилась або відповіді орендодавцю протягом місяця не надала.
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі може бути оскаржено в суді.»
2) У зв’язку з цим, підпункт 8) вважати підпунктом 9).
 
Враховано редакційно таття 33 викладена у новій редакції Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
100. перше речення частини шостої доповнити словами «що оформлюється додатковою угодою про поновлення договору оренди землі»;
 
-78- Пташник В.Ю.
Виключити абзац 2 підпункту 7) пункту 9 (зміни до першого речення частини 6
статті 33).
 
Враховано таття 33 викладена у новій редакції     
101. доповнити новими частинами такого змісту:
 
      
102. «По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, такий договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах (поновлення договору оренди землі), якщо договір оренди землі має умову про його автоматичне поновлення та орендована земельна ділянка не належить до земель державної або комунальної власності (крім земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у власності орендаря).
 
      
103. Сторона договору, яка бажає скористатися правом на відмову від автоматичного поновлення договору оренди землі, не пізніше ніж за тридцять календарних днів до спливу строку договору оренди землі подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про автоматичне поновлення договору оренди землі. На підставі поданої заяви державний реєстратор у день її надходження виключає такі відомості з Державного реєстру прав та після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
-79- Пташник В.Ю.
Абзац 5 підпункту 7) пункту 9 (зміни до статті 33) викласти у такій редакції:
«Сторона договору, яка бажає скористатися правом на відмову від автоматичного поновлення договору оренди землі, не пізніше ніж за тридцять календарних днів до спливу строку договору оренди землі подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про автоматичне поновлення договору оренди землі. На підставі поданої заяви державний реєстратор у день її надходження виключає такі відомості з Державного реєстру прав та після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.».
 
Враховано редакційно таття 33 викладена у новій редакції     
    -80- Мартовицький А.В.
Підпункт 7 пункту 9 Розділу І законопроекту після абзацу 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Орендар, який має намір не використовувати переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі), не пізніше ніж за тридцять календарних до спливу строку договору оренди подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про речове право (право оренди). На підставі поданої заяви державний реєстратор у день її надходження включає такі відомості до Державного реєстру прав та після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.».
 
Враховано редакційно таття 33 викладена у новій редакції Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
104. У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру відомостей про автоматичне поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права автоматично продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав»;
 
-81- Пташник В.Ю.
Абзац 6 підпункту 7) пункту 9 (зміни до статті 33) викласти у такій редакції:
«У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру відомостей про автоматичне поновлення договору до дати закінчення дії такого договору, після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права автоматично продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.».
 
Враховано редакційно таття 33 викладена у новій редакції     
105. 8) розділ ІХ «Перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
 
-82- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Підпункт 9) пункту 9 викласти у такій редакції:
розділ ІХ «Перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
«Договори оренди землі, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству», можуть бути поновленими, якщо містять умови, передбачені статтею 33 цього Закону. Якщо такий договір оренди землі не має умов про його автоматичне поновлення, за бажанням сторін така умова може бути внесена до договору оренди землі додатковою угодою.»
 
Враховано редакційно   9) розділ ІХ «Перехідні положення» доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
    -83- Івченко В.Є.
у пункті 9:
підпункт 8 доповнити реченням такого змісту:
«Якщо такий договір оренди землі не має умов про його автоматичне поновлення, за бажанням сторін така умова може бути внесена до договору оренди землі додатковою угодою.» ;
 
Відхилено    
106. «Договори оренди землі, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству», у разі їх поновлення мають містити умови, передбачені статтею 33 цього Закону».
 
-84- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту 8 пункту 9 розділу І (зміни до розділ ІХ "Перехідні положення" Закону України «Про оренду землі») викласти у такій редакції:
«Договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у власності орендаря, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству», у разі їх продовження (укладення договорів на новий строк) мають містити умови, передбачені статтею 33 цього Закону та статтею 126-1 Земельного кодексу України.
Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, розповсюджуються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами за правилами, що були чинні на момент їх укладення».
 
Враховано   «Договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у власності орендаря, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», у разі їх продовження (укладення договорів на новий строк) мають містити умови, передбачені статтею 33 цього Закону та статтею 126-1 Земельного кодексу України.
Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним Законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами за правилами, що були чинними на момент їх укладення».
 
107. 10. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553 із наступними змінами):
 
   12. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1,
ст. 9 із наступними змінами):
 
108. 1) в абзаці другому частини першої статті 1 слова «речових прав» замінити словами «права власності», а слова «та їх обтяжень» замінити словами «обтяжень такого права»;
 
   1) в абзаці другому частини першої статті 1 слова «речових прав» замінити словами «права власності», а слова «їх обтяжень» - словами «обтяжень такого права»;
 
109. 2) у частині першій статті 2:
 
   2) у частині першій статті 2:
 
110. у пункті 2 слова «про об’єкти та суб’єктів таких прав» виключити;
 
   у пункті 2 слова «про об’єкти та суб’єктів таких прав» виключити;
 
111. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   пункти 5 і 9 викласти в такій редакції:
 
112. «5) обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або такі, що виникли з правочину»;
 
-85- Кулініч О.І.
Зміни до пункту 5 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти у такій редакції:
обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, або такі, що виникли з правочину».
 
Враховано   «5) обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, або такі, що виникли з правочину»;
 
113. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
      
114. «9) реєстраційна дія - державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з Державного реєстру прав»;
 
   «9) реєстраційна дія - державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з Державного реєстру прав»;
 
115. 3) у статті 3:
 
   3) у статті 3:
 
116. частину першу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
117. «2-1) одночасність вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав»;
 
   «2-1) одночасність вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав»;
 
118. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
119. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
120. «Державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третім цієї частини, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
   «Державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третім цієї частини, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
121. абзац п’ятий виключити;
 
   абзац п’ятий виключити;
 
122. 4) у статті 4:
 
   4) у статті 4:
 
123. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
124. пункт 1 доповнити словами «на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва»;
 
   пункт 1 доповнити словами «на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва»;
 
125. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
126. абзац перший після слів «речові права» доповнити словами «на нерухоме майно»;
 
   абзац перший після слів «речові права» доповнити словами «на нерухоме майно»;
 
127. абзац дев’ятий виключити;
 
   абзац дев’ятий виключити;
 
128. пункт 3 виключити;
 
   пункт 3 виключити;
 
129. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
130. «4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва:
 
   «4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва:
 
131. заборона відчуження та/або користування;
 
   заборона відчуження та/або користування;
 
132. арешт;
 
   арешт;
 
133. іпотека;
 
   іпотека;
 
134. вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна;
 
-86- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 4) пункту 10 (зміни до пункту 4 статті 4) такі слова:
«вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна;».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна;
 
135. податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
 
   податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
 
136. інші обтяження відповідно до закону»;
 
   інші обтяження відповідно до закону»;
 
137. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
138. «2. У разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, зміни правонабувача речового права, похідного від права власності, строку дії такого речового права, а також зміни обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи зміни умов обтяження проводиться державна реєстрація таких змін, при цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними»;
 
   «2. У разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, зміни правонабувача речового права, похідного від права власності, строку дії такого речового права, а також зміни обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи зміни умов обтяження проводиться державна реєстрація таких змін, при цьому дата та час державної реєстрації речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмінними»;
 
139. 5) у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
140. у пункті 3 частини першої слова «прав на нерухоме майно (далі - державні реєстратори)» виключити;
 
   у пункті 3 частини першої слова «прав на нерухоме майно (далі - державні реєстратори)» виключити;
 
141. в абзаці другому частини третьої слова «прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених» замінити словами «місячних розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої»;
 
   в абзаці другому частини третьої слова «прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених» замінити словами «місячних розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої»;
 
142. 6) у статті 10:
 
   6) у статті 10:
 
143. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
144. «3) державний, приватний виконавець - у разі накладення/зняття таким виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону»;
 
-87- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 6 пункту 10 розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
«абзац другий частини другої виключити;».
 
Відхилено Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  «3) державний, приватний виконавець - у разі накладення/зняття таким виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону»;
 
145. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
146. у пункті 3 після слова «року» доповнити словами «а також у разі проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року»;
 
   пункт 3 після слова «року» доповнити словами та цифрами «а також у разі проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року»;
 
147. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
148. «4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень. Відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу чи у порядку інформаційної взаємодії, автоматично долучаються до відповідної заяви, зареєстрованої у Державному цьому реєстрі прав»;
 
-88- Кулініч О.І.
Абзац сьомий підпункту 6 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень. Відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу чи у порядку інформаційної взаємодії, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав долучаються до відповідної заяви, зареєстрованої у цьому реєстрі».
 
Враховано   «4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень. Відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу чи у порядку інформаційної взаємодії, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав додаються до відповідної заяви, зареєстрованої у цьому реєстрі»;
 
149. у пункті 5 слова «про об’єкти та суб’єктів таких прав» виключити;
 
   у пункті 5 слова «про об’єкти та суб’єктів таких прав» виключити;
 
150. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
151. «4. Державний реєстратор зобов’язаний:
 
   «4. Державний реєстратор зобов’язаний:
 
152. здійснювати свої повноваження відповідно до цього Закону;
 
   здійснювати свої повноваження відповідно до цього Закону;
 
153. сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки;
 
   сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їхніх прав, захищати їхні законні інтереси та роз’яснювати права і обов’язки;
 
154. зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з проведенням реєстраційних дій;
 
   зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з проведенням реєстраційних дій;
 
155. відмовити у проведенні реєстраційної дії в разі її невідповідності законодавству України;
 
-89- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«відмовити у проведенні реєстраційної дії за наявності передбачених цим Законом підстав;».
 
Враховано   відмовляти у проведенні реєстраційної дії, за наявності передбачених цим Законом підстав;
 
156. постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 37 та пунктом 1 частини другої статті 37-1 цього Закону, проходити підвищення кваліфікації».
 
   постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 37 та пунктом 1 частини другої статті 37-1 цього Закону, проходити підвищення кваліфікації».
 
157. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
158. 7) у статті 12:
 
   7) у статті 12:
 
159. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
160. «1. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про зареєстровані права власності на об’єкти незавершеного будівництва та їх обтяження, а також про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна і ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами, відомості та електронні копії документів, подані у паперовій формі, або документи в електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, та відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав»;
 
   «1. Державний реєстр прав містить відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про зареєстровані права власності на об’єкти незавершеного будівництва та їх обтяження, а також про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна і ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами, відомості та електронні копії документів, подані у паперовій формі, або документи в електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, та відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав»;
 
161. у частині другій слово «Записи» замінити словом «Відомості»;
 
   у частині другій слово «Записи» замінити словом «Відомості»;
 
162. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
163. «5. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою до моменту державної реєстрації припинення таких прав, обтяжень у порядку, передбаченому цим Законом.
 
   «5. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою до моменту державної реєстрації припинення таких прав, обтяжень речових прав у порядку, передбаченому цим Законом.
 
164. Будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі прав, вчиняються на підставі відомостей про речові права, обтяження речових прав, що містяться в цьому реєстрі.
 
   Будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі прав, вчиняються на підставі відомостей про речові права, обтяження речових прав, що містяться в цьому реєстрі.
 
165. Відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав, використовуються третіми особами як актуальні виключно у випадку, якщо відомості про право власності на відповідне нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва не внесено до Державного реєстру прав, а відомості про інші речові права, відмінні від права власності, та/або обтяження речових прав не внесено та не припинено в Державному реєстрі прав.
 
-90- Кулініч О.І.
У абзаці четвертому змін до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» слова «третіми особами» виключити.
 
Враховано   Відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав, використовуються як актуальні виключно у випадку, якщо відомості про право власності на відповідне нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва не внесено до Державного реєстру прав, а відомості про інші речові права, відмінні від права власності, та/або обтяження речових прав не внесено та не припинено в Державному реєстрі прав.
 
166. Дія абзацу третього цієї частини не поширюється на випадки використання таких відомостей у судових спорах, пов’язаних з визнанням чи поновленням речових прав.
 
   Дія абзацу третього цієї частини не поширюється на випадки використання таких відомостей у судових спорах, пов’язаних з визнанням чи поновленням речових прав.
 
167. Зміна ідентифікаційних даних суб’єкта речового права, обтяження речового права та/або зміна характеристик об’єкта нерухомого майна не впливають на дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
   Зміна ідентифікаційних даних суб’єкта речового права, обтяження речового права та/або зміна характеристик об’єкта нерухомого майна не впливають на дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
168. Зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, вносяться під час проведення державної реєстрації права власності на такий об’єкт у результаті вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення речових прав»;
 
   Зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, вносяться під час проведення державної реєстрації права власності на такий об’єкт за результатом вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення речових прав»;
 
169. 8) частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
 
   8) частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
 
170. «3. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:
 
   «3. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, що містять відомості про:
 
171. 1) нерухоме майно та його ціну (вартість);
 
-91- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 8 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «та його ціну (вартість)» виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  1) нерухоме майно та його ціну (вартість);
 
    -92- Пташник В.Ю.
У підпункті 8) пункту 10 (зміни до частини 3 статті 13) виключити слова «та його ціну (вартість)».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
172. 2) право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права;
 
   2) право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права;
 
173. 3) інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, а також ціну (вартість) таких речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном;
 
-93- Пташник В.Ю.
У підпункті 8) пункту 10 (зміни до частини 3 статті 13) виключити слова «, а також ціну (вартість) таких речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  3) інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, а також ціну (вартість) таких речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном;
 
174. 4) обтяження речових прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих обтяжень.
 
   4) обтяження речових прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих обтяжень.
 
175. Відомостями про земельну ділянку, які вносяться до Державного реєстру прав, є відомості про її кадастровий номер.
 
   Відомостями про земельну ділянку, що вносяться до Державного реєстру прав, є відомості про її кадастровий номер.
 
176. У разі якщо договором оренди землі, суборенди землі, земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію передбачено його автоматичне поновлення, відомості про це обов’язково із зазначенням строку, передбаченого договором, вносяться до Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації такого права.
 
   У разі якщо договором оренди землі, суборенди землі, земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію передбачено його поновлення, відомості про це обов’язково із зазначенням строку, передбаченого договором, вносяться до Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації такого права.
 
177. Відомості про ціну (вартість) нерухомого майна, ціну (вартість) речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном вносяться до Державного реєстру прав виключно під час державної реєстрації набуття прав на підставі документів, поданих для такої реєстрації. У разі відсутності у документах, поданих для державної реєстрації прав, відповідних відомостей про ціну (вартість) такі відомості не вносяться до Державного реєстру прав, а додаткові документи для їх отримання не вимагаються.
 
-94- Мартовицький А.В.
В абзаці 9 підпункту 8 пункту 10 Розділу І законопроекту після слів «відповідних відомостей про ціну (вартість)» доповнити словами «а також у випадку визначення їх заявником конфіденційними».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Відомості про ціну нерухомого майна, а також ціну (вартість) таких речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном вносяться до Державного реєстру прав виключно під час державної реєстрації набуття прав на підставі документів, поданих для такої реєстрації. У разі відсутності у документах, поданих для державної реєстрації прав, відповідних відомостей про ціну такі відомості не вносяться до Державного реєстру прав, а додаткові документи для їх отримання не вимагаються. Відомості про ціну нерухомого майна, а також ціну (вартість) таких речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном надаються лише власнику такого майна, органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених законом.
 
    -95- Кулініч О.І.
Абзац 9 підпункту 8 пункту 10 Розділу І доповнити реченням такого змісту:
«Відомості про ціну нерухомого майна, вносяться до Державного реєстру прав виключно під час державної реєстрації набуття прав на підставі документів, поданих для такої реєстрації. У разі відсутності у документах, поданих для державної реєстрації прав, відповідних відомостей про ціну такі відомості не вносяться до Державного реєстру прав, а додаткові документи для їх отримання не вимагаються. Відомості про ціну нерухомого майна, надаються лише власнику такого майна, органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених законом».
 
Враховано    
    -96- Пташник В.Ю.
У підпункті 8) пункту 10 (зміни до частини 3 статті 13) виключити слова «Відомості про ціну (вартість) нерухомого майна, ціну (вартість) речових прав чи розмір плати за користування чужим нерухомим майном вносяться до Державного реєстру прав виключно під час державної реєстрації набуття прав на підставі документів, поданих для такої реєстрації. У разі відсутності у документах, поданих для державної реєстрації прав, відповідних відомостей про ціну (вартість) такі відомості не вносяться до Державного реєстру прав, а додаткові документи для їх отримання не вимагаються.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
178. У разі відсутності відкритого на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, обтяження речових прав та суб’єкта (суб’єктів) цих прав вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, крім випадків, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.
 
   У разі відсутності відкритого на об’єкт нерухомого майна розділу в Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, обтяження речових прав та суб’єкта (суб’єктів) цих прав вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав, крім випадків, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.
 
179. Після відкриття на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, обтяження речових прав та суб’єкта (суб’єктів) цих обтяжень переносяться до такого розділу»;
 
   Після відкриття на об’єкт нерухомого майна розділу в Державному реєстрі прав відомості про інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, обтяження речових прав та суб’єкта (суб’єктів) цих обтяжень переносяться до такого розділу»;
 
180. 9) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
   9) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
181. «Стаття 14. Закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи
 
   «Стаття 14. Закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи
 
182. 1. Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються у разі:
 
   1. Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються у разі:
 
183. 1) знищення об’єкта нерухомого майна;
 
   1) знищення об’єкта нерухомого майна;
 
184. 2) поділу, об’єднання об’єктів нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна;
 
   2) поділу, об’єднання об’єктів нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна;
 
185. 3) державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об’єкт незавершеного будівництва;
 
   3) державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об’єкт незавершеного будівництва;
 
186. 4) скасування державної реєстрації земельної ділянки.
 
   4) скасування державної реєстрації земельної ділянки.
 
187. У разі наявності у Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна у результаті допущення технічної помилки закривається розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа, які відкриті пізніше.
 
   У разі наявності в Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна внаслідок допущення технічної помилки закривається розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа, що відкриті пізніше.
 
188. Закритий розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа не підлягають поновленню. У разі скасування рішення державного реєстратора про закриття розділу Державного реєстру прав на об’єкт нерухомого майна відкривається новий розділ та формується нова реєстраційна справа відповідно до цього Закону.
 
   Закритий розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа не підлягають поновленню. У разі скасування рішення державного реєстратора про закриття розділу Державного реєстру прав на об’єкт нерухомого майна відкривається новий розділ та формується нова реєстраційна справа відповідно до цього Закону.
 
189. 2. У разі знищення об’єкта нерухомого майна або скасування державної реєстрації земельної ділянки відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об’єкта скасовується.
 
   2. У разі знищення об’єкта нерухомого майна або скасування державної реєстрації земельної ділянки відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об’єкта скасовується.
 
190. Розділ Державного реєстру прав закривається державним реєстратором одночасно із проведенням державної реєстрації припинення речових прав, обтяжень речових прав, про що державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача.
 
   Розділ Державного реєстру прав закривається державним реєстратором одночасно із проведенням державної реєстрації припинення речових прав, обтяжень речових прав, про що державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача.
 
191. 3. У разі поділу об’єкта нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об’єкта скасовується. На кожний новостворений об’єкт нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер кожному з таких об’єктів.
 
   3. У разі поділу об’єкта нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об’єкта скасовується. На кожний новостворений об’єкт нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер кожному з таких об’єктів.
 
192. Відомості про речові права, обтяження речових прав щодо об’єкта, який поділяється, або при виділі частки з цього об’єкта одночасно із відкриттям розділів Державного реєстру прав на кожний новостворений об’єкт переносяться до таких розділів. Якщо правочином або актом відповідного органу встановлено, що речові права, обтяження речових прав не поширюються на всі новостворені об’єкти нерухомого майна, відомості про такі права, обтяження переносяться лише до розділів, відкритих для новостворених об’єктів, яких вони стосуються.
 
   Відомості про речові права, обтяження речових прав щодо об’єкта, що поділяється, або при виділі частки з цього об’єкта одночасно з відкриттям розділів Державного реєстру прав на кожний новостворений об’єкт переносяться до таких розділів. Якщо правочином або актом відповідного органу встановлено, що речові права, обтяження речових прав не поширюються на всі новостворені об’єкти нерухомого майна, відомості про такі права, обтяження переносяться лише до розділів, відкритих для новостворених об’єктів, яких вони стосуються.
 
193. У разі наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, та/або обтяжень речових прав щодо об’єкта, який поділяється, або при виділі частки з цього об’єкта, за результатом перенесення відомостей про такі права, обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.
 
   У разі наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, та/або обтяжень речових прав щодо об’єкта, що поділяється, або при виділі частки з цього об’єкта, за результатом перенесення відомостей про такі права, обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.
 
194. 4. У разі об’єднання об’єктів нерухомого майна відповідні розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи закриваються, реєстраційні номери таких об’єктів скасовуються. Для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об’єкту.
 
   4. У разі об’єднання об’єктів нерухомого майна відповідні розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи закриваються, реєстраційні номери таких об’єктів скасовуються. Для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об’єкту.
 
195. Відомості про речові права, обтяження речових прав щодо об’єктів, що об’єднуються, одночасно із відкриттям розділу Державного реєстру прав на новостворений об’єкт переносяться до такого розділу.
 
   Відомості про речові права, обтяження речових прав щодо об’єктів, що об’єднуються, одночасно із відкриттям розділу Державного реєстру прав на новостворений об’єкт переносяться до такого розділу.
 
196. У разі наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, та/або обтяжень речових прав щодо об’єктів, що об’єднуються, за результатом перенесення відомостей про такі права, обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.
 
   У разі наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, та/або обтяжень речових прав щодо об’єктів, що об’єднуються, за результатом перенесення відомостей про такі права, обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.
 
197. 5. У разі проведення державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об’єкт незавершеного будівництва, відповідний розділ та реєстраційна справа щодо об’єкта незавершеного будівництва закриваються, реєстраційний номер такого об’єкта скасовується. Для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об’єкту.
 
   5. У разі проведення державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об’єкт незавершеного будівництва, відповідний розділ та реєстраційна справа щодо об’єкта незавершеного будівництва закриваються, реєстраційний номер такого об’єкта скасовується. Для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ у Державному реєстрі прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер такому об’єкту.
 
198. Відомості про речові права, обтяження речових прав щодо об’єкта незавершеного будівництва одночасно із відкриттям розділу Державного реєстру прав на новостворений об’єкт переносяться до такого розділу.
 
   Відомості про речові права, обтяження речових прав щодо об’єкта незавершеного будівництва одночасно із відкриттям розділу Державного реєстру прав на новостворений об’єкт переносяться до такого розділу.
 
199. У разі наявності зареєстрованих обтяжень речових прав щодо об’єкта незавершеного будівництва, за результатом перенесення відомостей про такі обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про обтяження.
 
   У разі наявності зареєстрованих обтяжень речових прав щодо об’єкта незавершеного будівництва за результатом перенесення відомостей про такі обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про обтяження.
 
200. 6. У разі закриття розділу Державного реєстру прав у зв’язку з наявністю у Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна у результаті допущення технічної помилки розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа, які відкриті пізніше, закриваються, реєстраційний номер такого об’єкта скасовується.
 
   6. У разі закриття розділу Державного реєстру прав у зв’язку з наявністю у Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна внаслідок допущення технічної помилки розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа, що відкриті пізніше, закриваються, реєстраційний номер такого об’єкта скасовується.
 
201. Відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться у розділі Державного реєстру прав, що закривається як помилковий, одночасно із закриттям такого розділу переносяться до існуючого розділу Державного реєстру прав, що відкритий раніше на об’єкт нерухомого майна.
 
   Відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться у розділі Державного реєстру прав, що закривається як помилковий, одночасно із закриттям такого розділу переносяться до існуючого розділу Державного реєстру прав, що відкритий раніше, на об’єкт нерухомого майна.
 
202. У разі наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, та/або обтяжень речових прав, відомості про які містяться у розділі Державного реєстру прав, що закривається як помилковий, за результатом перенесення відомостей про такі права, обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.
 
   У разі наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, та/або обтяжень речових прав, відомості про які містяться у розділі Державного реєстру прав, що закривається як помилковий, за результатом перенесення відомостей про такі права, обтяження державний реєстратор обов’язково невідкладно повідомляє відповідного користувача, обтяжувача про закриття розділу Державного реєстру прав та перенесення відомостей про речові права, обтяження.
 
203. У разі якщо у зв’язку з наявністю у Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна у результаті допущення технічної помилки є наявні суперечності між зареєстрованими речовими правами, закриття розділу Державного реєстру прав здійснюється виключно на підставі судового рішення.
 
   У разі якщо у зв’язку з наявністю у Державному реєстрі прав двох і більше розділів на один об’єкт нерухомого майна внаслідок допущення технічної помилки є наявні суперечності між зареєстрованими речовими правами, закриття розділу Державного реєстру прав здійснюється виключно на підставі судового рішення.
 
204. 7. У разі прийняття судом рішення про закриття розділу Державного реєстру прав у випадках, передбачених цією статтею, закриття відповідного розділу допускається виключно тоді, коли таким судовим рішенням вирішується питання щодо набуття та/або припинення речових прав, обтяжень речових прав на об’єкт нерухомого майна, щодо якого закривається розділ у Державному реєстрі прав»;
 
   7. У разі ухвалення судом рішення про закриття розділу Державного реєстру прав у випадках, передбачених цією статтею, закриття відповідного розділу допускається виключно на підставі судового рішення, яким вирішується питання щодо набуття та/або припинення речових прав, обтяжень речових прав на об’єкт нерухомого майна, щодо якого закривається розділ у Державному реєстрі прав»;
 
205. 10) у статті 16:
 
-97- Кулініч О.І.
Підпункт 10 пункту 10 законопроекту викласти у такій редакції:
«10) у статті 16:
в абзаці третьому частини першої:
слова «рішення судів» у всіх відмінках замінити словами «судові рішення» у відповідному відмінку;
слова «рішення судів про скасування відповідних рішень судів» замінити словами «судові рішення про скасування судових рішень про заборону вчинення реєстраційних дій та/або судові рішення, що мають наслідком скасування або припинення дії заборони проведення реєстраційних дій;
у частині другій слова «під час формування та реєстрації заяв» виключити».
 
Враховано   10) у статті 16:
 
206. в абзаці третьому частини першої слова «рішення судів» у всіх відмінках замінити словами «судові рішення» у відповідному відмінку;
 
   в абзаці третьому частини першої слова «рішення судів» замінити словами «судові рішення», а слова «рішення судів про скасування відповідних рішень судів» - словами «судові рішення про скасування судових рішень про заборону вчинення реєстраційних дій та/або судові рішення, що мають наслідком скасування або припинення дії заборони проведення реєстраційних дій»;
 
207. у частині другій слова «під час формування та реєстрації заяв» виключити;
 
   у частині другій слова «під час формування та реєстрації заяв» виключити;
 
208. 11) у статті 17:
 
   11) у статті 17:
 
209. у частині першій слова «про об’єкти та суб’єктів цих прав» виключити;
 
   в абзаці першому частини першої слова «про об’єкти та суб’єктів цих прав» виключити;
 
210. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частини другу та четверту викласти в такій редакції:
 
211. «2. Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
 
   «2. Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані з паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до
1 січня 2013 року.
 
212. Реєстраційна справа в електронній формі формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об’єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора у паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
 
   Реєстраційна справа в електронній формі формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об’єкта нерухомого майна автоматично додаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
 
213. Реєстраційна справа в паперовій формі формується державним реєстратором, яким у результаті проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна відкрито розділ на такий об’єкт у Державному реєстрі прав, та включає заяви, подані в паперовій формі, запити державного реєстратора у паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
 
   Реєстраційна справа в паперовій формі формується державним реєстратором, який за результатом проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна відкрив розділ на такий об’єкт у Державному реєстрі прав, та включає заяви, подані в паперовій формі, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані з паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
 
214. Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій у паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява та документ про сплату адміністративного збору за результатом проведення реєстраційних дій не повертаються»;
 
   Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій у паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява та документ про сплату адміністративного збору за результатом проведення реєстраційних дій не повертаються»;
 
215. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
216. «4. Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що включаються до реєстраційної справи у паперовій формі, до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі»;
 
   «4. Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що додаються до реєстраційної справи у паперовій формі, до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі»;
 
217. у частині шостій слова «рішенням суду» замінити словами «судовим рішенням»;
 
   в абзаці першому частини шостої слова «рішенням суду» замінити словами «судовим рішенням»;
 
218. 12) у статті 18:
 
   12) у статті 18:
 
219. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
220. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
221. «4) перевірка документів, відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, доступ до яких передбачено для державного реєстратора, відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень, на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень»;
 
   «4) перевірка документів, відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, доступ до яких передбачено для державного реєстратора, відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень, на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень»;
 
222. у пункті 6 слова «про об’єкти та суб’єктів цих прав» виключити;
 
   у пункті 6 слова «про об’єкти та суб’єктів цих прав» виключити;
 
223. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
224. «3. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта нерухомого майна, речові права на який підлягають державній реєстрації, відповідно до відомостей Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів»;
 
   «3. У випадках, передбачених законодавством, державна реєстрація прав проводиться після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта нерухомого майна, речові права на який підлягають державній реєстрації, відповідно до відомостей Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів»;
 
225. після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
226. «4. Державна реєстрація прав на земельну ділянку проводиться виключно за наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку.
 
   «4. Державна реєстрація прав на земельну ділянку проводиться виключно за наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку.
 
227. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельні ділянки, що здійснюється з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав, державний реєстратор обов’язково використовує відомості з Державного земельного кадастру про наявність/відсутність зареєстрованих речових прав щодо відповідної земельної ділянки до 1 січня 2013 року.
 
   Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельні ділянки, що здійснюється з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав, державний реєстратор обов’язково використовує відомості з Державного земельного кадастру про наявність/відсутність зареєстрованих речових прав щодо відповідної земельної ділянки до 1 січня 2013 року.
 
228. 5. У випадках, коли державна реєстрація прав проводиться не у результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі документів, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, державний реєстратор обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.
 
-98- Кулініч О.І.
У абзаці першому частини п’ятої статті 18 пункту 10 Розділу І законопроекту після слів «або юридичної особи» доповнити словами «щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав».
 
Враховано   5. У разі якщо державна реєстрація прав проводиться не за результатом вчинення нотаріальних дій або не за результатом на підставі документів, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, державний реєстратор обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав.
 
229. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якій належить нерухоме майно на певному речовому праві, та щодо особи, яка набуває певних речових прав.
 
   Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якій належить нерухоме майно на певному речовому праві, та щодо особи, яка набуває певних речових прав.
 
230. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі, використовуються відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 
-99- Кулініч О.І.
У абзаці третьому частини п’ятої статті 18 пункту 10 Розділу І законопроекту виключити слова «Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі, використовуються відомості».
 
Враховано   Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 
231. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.
 
   Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, що вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.
 
232. У разі вчинення правочину уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 
   У разі вчинення правочину уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 
233. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, що уповноважена діяти від імені юридичної особи.
 
-100- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 12) пункту 10 (зміни до абзацу шостого частини 5 статті 18) слова «нотаріально посвідчена довіреність».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.
 
234. Дійсність та зміст довіреності перевіряється, у тому числі, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
 
-101- Кулініч О.І.
У абзаці сьомому частини п’ятої
статті 18 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «, у тому числі,» виключити.
 
Враховано   Дійсність та зміст довіреності перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
 
235. Для проведення державної реєстрації інших речових прав, похідних від права власності, що набуваються на підставі договору, укладеного особою, яка управляє спадщиною, державний реєстратор обов’язково використовує відомості Спадкового реєстру».
 
   Для проведення державної реєстрації інших речових прав, похідних від права власності, що набуваються на підставі договору, укладеного особою, яка управляє спадщиною, державний реєстратор обов’язково використовує відомості Спадкового реєстру».
 
236. У зв’язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - тринадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - тринадцятою;
 
237. 13) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
-102- Левченко Ю.В.
Підпункт 13 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  13) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
238. «Стаття 19. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав
 
   «Стаття 19. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав
 
239. 1. Реєстраційні дії здійснюються у день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадків, передбачених цією статтею.
 
-103- Кулініч О.І.
У абзаці третьому підпункту 13 пункту 10 розділу І законопроекту після слів «Реєстраційні дії» доповнити словами «та надання інформації з Державного реєстру прав», слова «цією статтею» замінити словами «цим законом».
 
Враховано   1. Реєстраційні дії та надання інформації з Державного реєстру прав здійснюються у день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
240. 2. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого статтею 31-2 цього Закону.
 
   2. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого статтею 31-2 цього Закону.
 
241. Надання інформації з Державного реєстру прав у електронній формі здійснюється у режимі реального часу.
 
   Надання інформації з Державного реєстру прав у електронній формі здійснюється у режимі реального часу.
 
242. 3. Строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
 
   3. Строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
 
243. У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно строк державної реєстрації прав обраховується з дня прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше»;
 
   У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно строк державної реєстрації прав обраховується з дня прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше»;
 
244. 14) у статті 20:
 
   14) у статті 20:
 
245. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
246. «1. Заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.
 
   «1. Заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.
 
247. У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.
 
   У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.
 
248. Заява на проведення реєстраційних дій у паперовій формі подається за умови встановлення особи заявника. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 
   Заява на проведення реєстраційних дій у паперовій формі подається за умови встановлення особи заявника. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 
249. Під час встановлення особи обов’язково використовуються відомості Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі використовуються відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 
-104- Кулініч О.І.
Абзац шостий підпункту 14 пункту 10 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
250. Особа іноземця встановлюється за національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця або іншим документом, що посвідчує особу іноземця.
 
   Особа іноземця встановлюється за національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця або іншим документом, що посвідчує особу іноземця.
 
251. Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови ідентифікації заявника (фізичної або юридичної особи) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
 
-105- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац восьмий підпункту 14 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови електронної ідентифікації заявника (фізичної особи або юридичної особи) з використанням кваліфікованого електронного підпису.».
 
Враховано   Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови електронної ідентифікації заявника (фізичної або юридичної особи) з використанням кваліфікованого електронного підпису.
 
252. У разі подання заяви уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 
-106- Кулініч О.І.
У абзаці дев’ятому підпункту 14 пункту 10 розділу І законопроекту після слів «посадовою особою» доповнити словами
«, державним реєстратором».
 
Враховано   У разі подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 
253. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, що уповноважена діяти від імені юридичної особи.
 
-107- Мартовицький А.В.
В абзаці десятому підпункту 14 пункту 10 Розділу І законопроекту після слів «нотаріально посвідчена довіреність» доповнити словами «оформлена в установленому законом порядку».
 
Відхилено   Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, що уповноважена діяти від імені юридичної особи.
 
    -108- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 14) пункту 10 слова «нотаріально посвідчена довіреність» (зміни до частини 1 статті 20).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
254. Дійсність та зміст довіреності перевіряється, у тому числі, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
 
   Дійсність та зміст довіреності перевіряється, у тому числі за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
 
255. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється, у тому числі, шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі установчих документів юридичної особи.
 
   Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється, у тому числі шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, зокрема установчих документів юридичної особи.
 
256. Про подання/отримання заяви на проведення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також відповідного користувача, обтяжувача. Таке повідомлення може здійснюватися інформаційно-телекомунікаційними засобами або шляхом направлення письмового повідомлення.
 
-109- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Друге речення абзацу тринадцятого підпункту 14 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Таке повідомлення може здійснюватися інформаційно-телекомунікаційними засобами або шляхом направлення письмового повідомлення (поштовим відправленням з описом вкладення).».
 
Відхилено бзац тринадцятий підпункту 14 пункту 10 викладено у новій редакції  Про подання/отримання заяви на проведення реєстраційних дій державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також відповідного користувача, обтяжувача.
 
    -110- Кулініч О.І.
У абзаці тринадцятому підпункту 14 пункту 10 розділу І законопроекту після слів «державний реєстратор» доповнити словами «за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав», друге речення цього абзацу виключити.
 
Враховано    
257. Порядок подання заяв у сфері державної реєстрації прав та повідомлення власника об’єкта нерухомого майна, а також відповідного користувача, обтяжувача про подані заяви визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
   Порядок подання заяв у сфері державної реєстрації прав та повідомлення власника об’єкта нерухомого майна, а також відповідного користувача, обтяжувача про подані заяви встановлюється Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
258. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
259. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
260. «4. Заява про проведення реєстраційних дій, надання інформації з Державного реєстру прав не приймається виключно у таких випадках:
 
   «4. Заява про проведення реєстраційних дій, надання інформації з Державного реєстру прав не приймається виключно у таких випадках:
 
261. 1) відсутність документа, що підтверджує оплату адміністративних послуг, або внесення відповідної плати не в повному обсязі;
 
   1) відсутності документа, що підтверджує оплату адміністративних послуг, або внесення відповідної плати не в повному обсязі;
 
262. 2) не встановлено особу заявника чи обсяг його повноважень на подання відповідної заяви;
 
-111- Кулініч О.І.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 14 пункту 10 розділу І законопроекту слова «чи обсяг його повноважень на подання відповідної заяви» виключити.
 
Враховано   2) невстановлення особи заявника;
 
263. 3) відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про земельну ділянку (у разі державної реєстрації прав на земельну ділянку)»;
 
   3) відсутності у Державному земельному кадастрі відомостей про земельну ділянку (у разі державної реєстрації прав на земельну ділянку)»;
 
264. абзац другий частини п’ятої доповнити словами «та до реєстраційної справи в електронній формі»;
 
   абзац другий частини п’ятої доповнити словами «та до реєстраційної справи в електронній формі»;
 
265. 15) у частині першій статті 21:
 
   15) у частині першій статті 21:
 
266. абзац перший після слова «електронній» доповнити словами «шляхом їх розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України»;
 
   абзац перший після слова «електронній» доповнити словами «формі шляхом їх розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України»;
 
267. абзац другий доповнити словами «чи адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі отримання витягу у паперовій формі шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг)»;
 
   абзац другий доповнити словами «чи адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі отримання витягу в паперовій формі шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг)»;
 
268. 16) пункт 2 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
 
   16) пункт 2 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
 
269. «2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем в електронній формі чи документів із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року»;
 
   «2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем в електронній формі чи документів на паперових носіях інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року»;
 
270. 17) у статті 24:
 
   17) у статті 24:
 
271. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
272. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
273. «1. Підстави для відмови у державній реєстрації прав»;
 
   «1. Підстави для відмови у державній реєстрації прав»;
 
274. пункт 2 виключити;
 
-112- Кулініч О.І.
Абзац п’ятий підпункту 17 пункту 10 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
275. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   пункт 9 викласти в такій редакції:
 
276. «9) порушено встановлений статтею 31-2 цього Закону порядок державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальних дій»;
 
   «9) порушено встановлений статтею 31-2 цього Закону порядок державної реєстрації прав внаслідок вчинення нотаріальних дій»;
 
277. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
      
278. «12) державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться щодо майна, що на момент подання заяви належить особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників (крім випадків набуття права власності та інших речових прав такою особою)»;
 
-113- Мартовицький А.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 17 пункту 10 Розділу І законопроекту після слів « (крім випадків набуття права власності та» доповнити словами «вчинення інших дій, що не призводять до припинення права власності або».
 
Відхилено Абзац дев’ятий підпункту 17 виключено     
    -114- Кулініч О.І.
Абзаци восьмий – тринадцятий підпункту 17 пункту 10 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
279. доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
280. «13) відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про земельну ділянку (у разі реєстрації прав на земельну ділянку)»;
 
      
281. абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
 
      
282. «У разі подання заяви на проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав щодо майна, яке на момент її подання належить особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, державний реєстратор зобов’язаний в день звернення заявника повідомити зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про подання відповідної заяви із зазначенням майна, щодо якого подавалася заява»;
 
      
283. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
284. у пункті 1 слова «рішення суду щодо» замінити словами «судового рішення щодо набуття, зміни або припинення»;
 
   у пункті 1 слова «рішення суду щодо» замінити словами «судового рішення щодо набуття, зміни або припинення»;
 
285. у пункті 2 слова «та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав» замінити словами «за особою, щодо якої або щодо майна якої наявні обтяження у спеціальному розділі Державного реєстру прав»;
 
   у пункті 2 слова «та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав» замінити словами «за особою, щодо якої або щодо майна якої наявні обтяження у спеціальному розділі Державного реєстру прав»;
 
286. доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
287. «7) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі нотаріально посвідченого договору - у разі якщо обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, встановлена власником майна»;
 
   «8) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі нотаріально посвідченого договору - у разі якщо обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, встановлена власником майна»;
 
288. 18) у статті 25:
 
   18) у статті 25:
 
289. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
290. після слів «нерухомого майна» доповнити словами «відповідного користувача чи обтяжувача»;
 
-115- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункту 18 пункту 10 Розділу І законопроекту виключити;
Абзац шостий підпункту 18 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац перший після слів «проведення реєстраційних дій» доповнити словами «та/або судового рішення, що має наслідком скасування або припинення дії заборони проведення реєстраційних дій».
 
Враховано      
291. слово «власного» замінити словом «такого»;
 
   в абзаці першому слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення», а слово «власного» - словом «такого»;
в абзаці другому слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення»;
у частині другій слова «Рішення суду» замінити словами «Судове рішення»;
 
292. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
293. абзац перший після слів «проведення реєстраційних дій» доповнити словами «та/або судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій»;
 
   в абзаці першому слова «рішення суду» замінити словами «судове рішення», а після слів «проведення реєстраційних дій» доповнити словами «та/або судового рішення, що має наслідком скасування або припинення дії заборони проведення реєстраційних дій»;
 
294. в абзаці другому слова «десяти робочих днів» замінити словами «п’ятнадцяти календарних днів»;
 
   в абзаці другому слова «десяти робочих днів» замінити словами «п’ятнадцяти календарних днів», а слова «рішення суду» - словами «судового рішення»;
 
295. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
296. «5. Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того ж об’єкта нерухомого майна можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту завершення строку п’ятнадцяти календарних днів, передбаченого абзацом другим частини третьої цієї статті, а у разі відкликання попередньої заяви - після спливу п’яти календарних днів з моменту такого відкликання.
 
   «5. Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту завершення строку п’ятнадцяти календарних днів, передбаченого абзацом другим частини третьої цієї статті, а в разі відкликання попередньої заяви - після спливу п’яти календарних днів з моменту такого відкликання.
 
297. Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того ж об’єкта нерухомого майна, у разі якщо за попередньою заявою подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту реєстрації відповідно до статті 31-1 судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій»;
 
-116- Кулініч О.І.
У абзаці десятому підпункту 18 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «статті 31-1 судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій» замінити словами «цієї статті судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, та/або судового рішення, що має наслідком скасування або припинення дії заборони проведення реєстраційних дій».
 
Враховано   Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна у разі, якщо за попередньою заявою подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту реєстрації відповідно до цієї статті судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, та/або судового рішення, що має наслідком скасування або припинення дії заборони проведення реєстраційних дій»;
 
298. у тексті статті слова «рішення суду» в усіх відмінках замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку;
 
      
299. 19) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
   19) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
300. «Стаття 26. Внесення відомостей до Державного реєстру прав
 
   «Стаття 26. Внесення відомостей до Державного реєстру прав
 
301. 1. За результатом розгляду документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор на підставі прийнятого ним рішення про державну реєстрацію прав вносить відомості про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав.
 
   1. За результатом розгляду документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор на підставі прийнятого ним рішення про державну реєстрацію прав вносить відомості про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав.
 
302. Відомості про обтяження речових прав містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття такого обтяження протягом п’яти років, якщо інший строк не встановлено сторонами правочину, за яким встановлюється, накладається обтяження. Після спливу зазначеного строку обтяження речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Заява про державну реєстрацію припинення обтяження речового права або про продовження строку дії такого обтяження на не більш як п’ятирічний строк може бути подана в будь-який час до автоматичного припинення обтяження.
 
-117- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 19) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 26) такі слова:
«протягом п’яти років, якщо інший строк не встановлено сторонами правочину, за яким встановлюється, накладається обтяження. Після спливу зазначеного строку обтяження речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Заява про державну реєстрацію припинення обтяження речового права або про продовження строку дії такого обтяження на не більш як п'ятирічний строк може бути подана в будь-який час до автоматичного припинення обтяження.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Відомості про обтяження речових прав містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття такого обтяження протягом п’яти років, якщо інший строк не встановлено сторонами правочину, за яким встановлюється, накладається обтяження. Після спливу зазначеного строку обтяження речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Заява про державну реєстрацію припинення обтяження речового права або про продовження строку дії такого обтяження не більш як на п’ятирічний строк може бути подана в будь-який час до автоматичного припинення обтяження.
 
303. Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що припиняються після завершення строку дії відповідного договору, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права до дати закінчення договору, вказаної у ньому. Після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
-118- Мартовицький А.В.
Друге речення абзацу 5 підпункту 19 пункту 10 Розділу І законопроекту після слів «ведення Державного реєстру прав» доповнити словами «крім випадків, коли орендар відповідно до договору має переважне право на укладення договору оренди землі (поновлення договору оренди землі) на новий строк».
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що припиняються після завершення строку дії відповідного договору, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права до дати закінчення строку дії договору, який обраховується відповідно до вимог Цивільного кодексу України. Після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
    -119- Кулініч О.І.
Перше речення абзацу п’ятого підпункту 19 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що припиняються після завершення строку дії відповідного договору, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права до дати закінчення строку дії договору, який обраховується відповідно до вимог Цивільного кодексу України».
У другому реченні слово «автоматично» виключити.
 
Враховано    
    -120- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 19) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 26) такі слова:
«Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що припиняються після завершення строку дії відповідного договору, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права до дати закінчення договору, вказаної у ньому. Після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу   
304. Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що набуваються на підставі договору з умовою про його автоматичне поновлення, в тому числі строк автоматичного поновлення, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права до дати закінчення договору, вказаної у ньому.
 
-121- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 19) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 26) такі слова:
«Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що набуваються на підставі договору з умовою про його автоматичне поновлення, в тому числі строк автоматичного поновлення, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права до дати закінчення договору, вказаної у ньому.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що набуваються на підставі договору, за умови його поновлення, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права.
 
    -122- Кулініч О.І.
Абзац шостий підпункту 19 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що набуваються на підставі договору з умовою про його поновлення, містяться в Державному реєстрі прав з моменту державної реєстрації набуття речового права».
 
Враховано    
305. У разі подання стороною договору заяви про виключення з Державного реєстру відомостей про автоматичне поновлення договору державний реєстратор виключає такі відомості з Державного реєстру прав і після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права, похідного від права власності, припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
-123- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 19) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 26) такі слова:
«У разі подання стороною договору заяви про виключення з Державного реєстру відомостей про автоматичне поновлення договору державний реєстратор виключає такі відомості з Державного реєстру прав і після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права, похідного від права власності, припиняється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  У разі подання стороною договору заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору державний реєстратор виключає такі відомості з Державного реєстру прав і після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права, похідного від права власності, припиняється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
    -124- Кулініч О.І.
У абзаці сьомому підпункту 19 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «автоматичне» та «автоматично» виключити.
 
Враховано    
306. У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про автоматичне поновлення договору до дати закінчення дії договору з умовою про його автоматичне поновлення, після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права автоматично продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
-125- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 19) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 26) такі слова:
«У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про автоматичне поновлення договору до дати закінчення дії договору з умовою про його автоматичне поновлення, після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права автоматично продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії договору, за умови його поновлення, після настання відповідної дати закінчення договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.
 
    -126- Кулініч О.І.
У абзаці восьмому підпункту 19 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «автоматичне», та «автоматично» виключити.
 
Враховано    
307. Заява про державну реєстрацію припинення речового права на земельну ділянку, похідного від права власності, незалежно від наявності чи відсутності відомостей про автоматичне поновлення договору може бути подана в будь-який час до автоматичного припинення такого права.
 
-127- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 19) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 26) такі слова:
«Заява про державну реєстрацію припинення речового права на земельну ділянку, похідного від права власності, незалежно від наявності чи відсутності відомостей про автоматичне поновлення договору може бути подана в будь-який час до автоматичного припинення такого права.».
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Заява про державну реєстрацію припинення речового права на земельну ділянку, похідного від права власності, незалежно від наявності чи відсутності відомостей про поновлення договору може бути подана в будь-який час до припинення такого права.
 
    -128- Кулініч О.І.
У абзаці дев’ятому підпункту 19 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «автоматичне», та «автоматичного» виключити.
 
Враховано    
308. 2. У разі допущення технічної помилки (граматична, арифметична чи інша помилка) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку за умови, що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.
 
   2. У разі допущення технічної помилки (граматична, арифметична чи інша помилка) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.
 
309. У разі якщо допущена технічна помилка виявлена після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку, а також у випадку, передбаченому підпунктом «в» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, -посадовою особою Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.
 
   У разі якщо допущена технічна помилка виявлена після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку, а також у випадку, передбаченому підпунктом «в» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, - посадовою особою Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.
 
310. У разі якщо допущена технічна помилка впливає на права третіх осіб, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі судового рішення.
 
   У разі якщо допущена технічна помилка впливає на права третіх осіб, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на підставі судового рішення.
 
311. 3. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або вилученню.
 
   3. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або вилученню.
 
312. У разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, а також у разі визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор чи (у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) посадова особа Міністерства юстиції України проводить державну реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цього Закону.
 
-129- Пташник В.Ю.
У підпункті 19) пункту 10 слова «посадова особа Міністерства юстиції України» замінити словами «держаний реєстратор» (зміни до частини 3 статті 26).
 
Відхилено зазначених випадках державну реєстрацію проводить посадова особа Міністерства юстиції України, а не державний реєстратор іншого органу (наприклад, органу місцевого самоврядування)  У разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, а також у разі визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор чи (у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) посадова особа Міністерства юстиції України проводить державну реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цього Закону.
 
313. Прийняття судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав).
 
   Прийняття судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав).
 
314. Державна реєстрація набуття, зміни чи припинення речових прав у разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, проводиться без подання відповідної заяви заявником та справляння адміністративного збору на підставі відомостей про речові права, що містилися в Державному реєстрі прав. У разі відсутності таких відомостей про речові права у Державному реєстрі прав заявником подаються оригінали документів, необхідних для проведення державної реєстрації набуття, зміни чи припинення речових прав.
 
   Державна реєстрація набуття, зміни чи припинення речових прав у разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, проводиться без подання відповідної заяви заявником та справляння адміністративного збору на підставі відомостей про речові права, що містилися в Державному реєстрі прав. У разі відсутності таких відомостей про речові права у Державному реєстрі прав заявником подаються оригінали документів, необхідних для проведення державної реєстрації набуття, зміни чи припинення речових прав.
 
315. 4. У разі скасування рішення державного реєстратора про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, державний реєстратор чи (у випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України вносить відомості про скасування відповідного рішення до Державного реєстру прав та відновлює розгляд відповідної заяви.
 
-130- Пташник В.Ю.
У підпункті 19) пункту 10 слова «посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України» замінити словами «держаний реєстратор» (зміни до частини 4 статті 26).
 
Відхилено азначені відомості вносить посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, а не державний реєстратор іншого органу (наприклад, органу місцевого самоврядування)  4. У разі скасування рішення державного реєстратора про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, державний реєстратор чи (у випадку, передбаченому підпунктом «б» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України вносить відомості про скасування відповідного рішення до Державного реєстру прав та відновлює розгляд відповідної заяви.
 
316. Прийняття судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про зупинення державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним скасуванням цим рішенням заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій чи відповідного судового рішення, зареєстрованих у базі даних заяв.
 
   Прийняття судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про зупинення державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним скасуванням цим рішенням заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій чи відповідного судового рішення, зареєстрованих у базі даних заяв.
 
317. 5. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав, виявленої після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, скасування рішень державного реєстратора про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав (крім випадків, коли такі дії здійснюються у порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону)»;
 
   5. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав, виявленої після отримання заявником документів за результатом розгляду заяви, скасування рішень державного реєстратора про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав (крім випадків, коли такі дії здійснюються у порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону)»;
 
318. 20) у статті 27:
 
   20) у статті 27:
 
319. у пункті 9 частини першої слова «рішення суду, що набрало законної сили, щодо» замінити словами «судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення»;
 
   у пункті 9 частини першої слова «рішення суду, що набрало законної сили, щодо» замінити словами «судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення»;
 
320. у пункті 1 частини другої слова «рішення суду щодо» замінити словами «судового рішення щодо набуття, зміни або припинення»;
 
   у пункті 1 частини другої слова «рішення суду щодо» замінити словами «судового рішення щодо набуття, зміни або припинення»;
 
321. 21) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   21) статті 29 і 30 викласти в такій редакції:
 
322. «Стаття 29. Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, речові права на які набуто до 1 січня 2013 року
 
   «Стаття 29. Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, речові права на які набуто до 1 січня 2013 року
 
323. 1. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, яке набуто та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.
 
-131- Мартовицький А.В.
В абзаці третьому підпункту 21 пункту 10 Розділу І законопроекту слова «про зареєстровані права» виключити.
 
Враховано   1. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей в Державному земельному кадастрі.
 
324. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, яке набуто у результаті переходу права власності та не оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту переходу прав від особи, відомості про яку містяться в Державному земельному кадастрі, до особи, що заявляє свої права.
 
   Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого внаслідок переходу права власності та не оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту переходу прав від особи, відомості про яку містяться в Державному земельному кадастрі, до особи, що заявляє свої права.
 
325. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, яке набуто за рішенням органу влади чи органу місцевого самоврядування та не оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту відсутності відомостей про речові права інших осіб на таку земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.
 
   Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування та не оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту відсутності відомостей про речові права інших осіб на таку земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.
 
326. Під час проведення державної реєстрації права спільної власності на земельну ділянку щодо одного із співвласників у разі наявності у відомостях Державного земельного кадастру відомостей про право спільної власності на земельну ділянку із зазначенням усіх співвласників, перенесених з Державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з державною реєстрацією права спільної власності щодо одного із співвласників також переносить відомості про інших співвласників на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу Державного реєстру прав.
 
   Під час проведення державної реєстрації права спільної власності на земельну ділянку щодо одного із співвласників у разі наявності у відомостях Державного земельного кадастру відомостей про право спільної власності на земельну ділянку із зазначенням усіх співвласників, перенесених з Державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з державною реєстрацією права спільної власності щодо одного із співвласників також переносить відомості про інших співвласників на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу Державного реєстру прав.
 
327. Перенесення відомостей про кожного із співвласників на земельну ділянку у випадку, передбаченому абзацом четвертим цієї частини, здійснюється виключно за відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про перехід права власності відповідного співвласника до третьої особи.
 
   Перенесення відомостей про кожного із співвласників на земельну ділянку у випадку, передбаченому абзацом четвертим цієї частини, здійснюється виключно за відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про перехід права власності відповідного співвласника до третьої особи.
 
328. У разі наявності у відомостях Державного земельного кадастру, крім відомостей про право власності на земельну ділянку, також відомостей про інші речові права, похідні від права власності, перенесених з Державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу у Державному реєстрі прав також переносить такі відомості Державного земельного кадастру про речові права на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу Державного реєстру прав.
 
   У разі наявності у відомостях Державного земельного кадастру, крім відомостей про право власності на земельну ділянку, також відомостей про інші речові права, похідні від права власності, перенесених з Державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу у Державному реєстрі прав також переносить такі відомості Державного земельного кадастру про речові права на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу Державного реєстру прав.
 
329. 2. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, похідних від права власності, які набуто та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться з одночасною державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).
 
   2. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, похідних від права власності, які набуто та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться з одночасною державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).
 
330. Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі оренди земельної ділянки, яке набуто та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.
 
   Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі оренди земельної ділянки, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.
 
331. Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі оренди земельної ділянки, яке набуто та не оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться у порядку, передбаченому для державної реєстрації права оренди, за умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права, похідні від права власності, в Державному земельному кадастрі чи в Державному реєстрі прав.
 
   Державна реєстрація зміни строку речового права, у тому числі оренди земельної ділянки, набутого та не оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться у порядку, передбаченому для державної реєстрації права оренди, за умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права, похідні від права власності, в Державному земельному кадастрі чи в Державному реєстрі прав.
 
332. При цьому строк такого речового права, у тому числі оренди, обраховується відповідно до строку дії договору оренди, який починає перебіг з моменту його укладення.
 
   При цьому строк такого речового права, у тому числі оренди, обраховується відповідно до строку дії договору оренди, який починає перебіг з моменту його укладення.
 
333. 3. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, які набуто та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться без подання заявником документа, на підставі якого набуто речове право, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, в тому числі перенесеної із Державного реєстру земель та документів, що за законодавством, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), книг записів (реєстрації) таких документів»;
 
-132- Кулініч О.І.
Доповнити пункт 10 Розділу І законопроекту підпунктом 22 такого змісту:
«22) статтю 30 викласти у такій редакції:
Стаття 30. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності
1. Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтями 13, 14-1 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному реєстрі прав.
Державна реєстрація припинення права оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду в порядку, визначеному статтями 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку».;
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  3. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, які набуто та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться без подання заявником документа, на підставі якого набуто речове право, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, у тому числі перенесеної з Державного реєстру земель та документів, що за законодавством, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), книг записів (реєстрації) таких документів.
Стаття 30. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності
1. Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтями 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному реєстрі прав.
Державна реєстрація припинення права оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності, надані в оренду в порядку, визначеному статтями 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку»;
22) статтю 30-1 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Державна реєстрація припинення права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку»;
 
    -133- Кулініч О.І.
Доповнити пункт 10 Розділу І законопроекту підпунктом 23 такого змісту:
23) статтю 30-1 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Державна реєстрація припинення права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування, проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
334. 22) у статті 31-1 слова «рішення суду» в усіх відмінках і числах замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку і числі;
 
   23) у назві та тексті статті 31-1 слова «рішення суду» в усіх відмінках і числах замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку і числі;
 
335. 23) розділ V доповнити новою статтею 31-2- такого змісту:
 
   24) розділ V доповнити статтею 31-2 такого змісту:
 
336. «Стаття 31-2. Особливості державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва
 
   «Стаття 31-2. Особливості державної реєстрації прав за результатом вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва
 
337. 1. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію.
 
-134- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункту 23 пункту 10 розділу І законопроекту доповнити словами: «, відразу після вчинення посвідчувального напису на документі або підписання документа, що ним видається, крім випадків, передбачених цією статтею.
У разі коли у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, необхідно проводити декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох об’єктів нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться поступово в міру завершення попередньої реєстраційної дій».
 
Враховано   1. Державна реєстрація прав за результатом вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, одразу після вчинення посвідчувального напису на документі або підписання документа, що ним видається, крім випадків, передбачених цією статтею.
У разі коли за результатом вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, необхідно проводити декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох об’єктів нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться поступово в міру завершення попередньої реєстраційної дій.
 
338. Під час проведення державної реєстрації права власності у результаті видачі нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) або свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, що є предметом іпотеки, нотаріус одночасно проводить також державну реєстрацію припинення іпотеки щодо такого майна та державну реєстрацію припинення заборони, накладеної під час посвідчення відповідного договору іпотеки.
 
   Під час проведення державної реєстрації права власності за результатом видачі нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) або свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, щодо нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, що є предметом іпотеки, нотаріус одночасно проводить також державну реєстрацію припинення іпотеки щодо такого майна та державну реєстрацію припинення заборони, накладеної під час посвідчення відповідного договору іпотеки.
 
339. Державна реєстрація припинення обтяження речових прав у результаті зняття нотаріусом заборони відповідно до Закону України «Про нотаріат» проводиться нотаріусом, яким знято відповідну заборону, одночасно з її зняттям. Одночасно із зняттям заборони, накладеної під час посвідчення договору іпотеки, нотаріус також проводить державну реєстрацію припинення іпотеки.
 
   Державна реєстрація припинення обтяження речових прав за результатом зняття нотаріусом заборони відповідно до Закону України «Про нотаріат» проводиться нотаріусом, яким знято відповідну заборону, одночасно з її зняттям. Одночасно із зняттям заборони, накладеної під час посвідчення договору іпотеки, нотаріус також проводить державну реєстрацію припинення іпотеки.
 
340. У разі вчинення нотаріальних дій відносно правочинів, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини, а також у разі коли у результаті вчинення нотаріальної дії утворюються нові об’єкти нерухомого майна, що потребує здійснення власником дій, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться після настання певної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором у порядку та строки, передбачені цим Законом.
 
   У разі вчинення нотаріальних дій відносно правочинів, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини, а також у разі коли за результатом вчинення нотаріальної дії утворюються нові об’єкти нерухомого майна, що потребує здійснення власником дій, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться після настання певної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором у порядку та строки, передбачені цим Законом.
 
341. 2. Нотаріус у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва самостійно формує та реєструє заяву про державну реєстрацію прав та проводить державну реєстрацію прав у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-135- Кулініч О.І.
Абзац сьомий підпункту 23 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Нотаріус у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, самостійно формує та реєструє заяву про державну реєстрацію прав та проводить державну реєстрацію прав у порядку, передбаченому цим Законом.».
 
Враховано   2. Нотаріус за результатом вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, самостійно формує та реєструє заяву про державну реєстрацію прав та проводить державну реєстрацію прав у порядку, передбаченому цим Законом.
 
342. 3. Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться одночасно зі вчиненням відповідної нотаріальної дії відразу після її завершення.
 
-136- Кулініч О.І.
Абзац восьмий підпункту 23 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. За наявності поважних причин (надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила) державна реєстрація праву результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зі вчиненням такої нотаріальної дії, може бути проведена іншим нотаріусом за домовленістю із ним та за попереднім письмовим повідомленням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України із зазначенням поважних причин, відомостей про нотаріуса, що проводитиме державну реєстрацію прав, та строку відсутності.
Передача заяв на проведення державної реєстрації прав до іншого нотаріуса здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України.
У випадку смерті нотаріуса, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом, або які за станом здоров’я не можуть вчинити дії, передбачені абзацом першим цієї частини, передача заяв на проведення державної реєстрації прав до іншого нотаріуса здійснюється за ініціативою відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.
Правила цієї частини також застосовуються до випадків проведення інших реєстраційних дій нотаріусом, що за наявності умов, визначених цією частиною, не може провести реєстраційні дії у межах строків, встановлених цим Законом, по заявам, що перебувають на розгляді у такого нотаріуса».
 
Враховано   3. За наявності поважних причин (надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила) державна реєстрація прав за результатом вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, може бути проведена іншим нотаріусом за домовленістю із ним та за попереднім письмовим повідомленням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України із зазначенням поважних причин, відомостей про нотаріуса, що проводитиме державну реєстрацію прав, та строку відсутності.
Передача заяв на проведення державної реєстрації прав до іншого нотаріуса здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України.
У випадку смерті нотаріуса, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом, або якщо за станом здоров’я він не може вчиняти дії, передбачені абзацом першим цієї частини, передача заяв на проведення державної реєстрації прав до іншого нотаріуса здійснюється за ініціативою відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.
Правила цієї частини також застосовуються до випадків проведення інших реєстраційних дій нотаріусом, що за наявності умов, визначених цією частиною, не може провести реєстраційні дії у межах строків, встановлених цим Законом, за заявами, що перебувають на розгляді у такого нотаріуса»;
 
343. У разі коли у результаті вчинення нотаріальної дії необхідно проводити декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох об’єктів нерухомого майна, державна реєстрація прав проводиться поступово в міру завершення попередньої реєстраційної дій»;
 
-137- Кулініч О.І.
Абзац дев’ятий підпункту 23 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   25) у статті 32:
у частині другій:
в абзаці першому слова «через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи» замінити словами «з використанням кваліфікованого електронного підпису»;
абзац четвертий після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами «інші форми надання інформації з Державного реєстру прав та розмір плати за їх надання»;
в абзаці першому частини третьої слова «за допомогою електронного цифрового підпису» замінити словами «з використанням кваліфікованого електронного підпису»;
 
    -138- Кулініч О.І.
Доповнити пункт 10 Розділу І законопроекту змінами до статті 32 у такій редакції:
«У статті 32:
у частині другій:
у абзаці першому слова «через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи,» замінити словами «з використанням кваліфікованого електронного підпису»;
у абзаці четвертому після слів «Державного реєстру прав» доповнити словами «, інші форми надання інформації з Державного реєстру прав та розмір плати за їх надання»;
у частині третій слова «за допомогою електронного цифрового» замінити словами «з використанням кваліфікованого електронного».
 
Враховано Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
344. 24) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
   26) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
345. «Стаття 33. Взаємодія інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру
 
   «Стаття 33. Взаємодія інформаційних систем Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру
 
346. 1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр за допомогою програмних засобів ведення цих інформаційних систем забезпечують в режимі реального часу отримання:
 
-139- Пташник В.Ю.
Виключити абзаци 3-5 підпункту 24) пункту 10 (зміни до частини 1 статті 33).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  1. Державний реєстр прав та Державний земельний кадастр за допомогою програмних засобів ведення цих інформаційних систем забезпечують у режимі реального часу отримання:
 
347. державними реєстраторами відомостей з Державного земельного кадастру та права на земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року, а також відомостей з Державного земельного кадастру про земельні ділянки;
 
   державними реєстраторами відомостей з Державного земельного кадастру та права на земельні ділянки, зареєстровані до 1 січня 2013 року, а також відомостей з Державного земельного кадастру про земельні ділянки;
 
348. органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх обтяження.
 
-140- Кулініч О.І.
Абзац п’ятий підпункті 24 пункту 10 розділу І (абзац третій частини першої запропонованої нової редакції статті 33 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») викласти в такій редакції:
«органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх обтяження, а також про ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами».
 
Враховано   органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх обтяження, а також про ціну (вартість) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами.
 
349. 2. Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, може зберігатися та використовуватися для забезпечення виконання покладених на нього повноважень, у тому числі для ведення обліку земель.
 
   2. Інформація з Державного реєстру прав, отримана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, може зберігатися та використовуватися для забезпечення виконання покладених на нього повноважень, у тому числі для ведення обліку земель.
 
350. 3. Взаємодія інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, спільно з Міністерством юстиції України»;
 
   3. Взаємодія інформаційних систем Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, спільно з Міністерством юстиції України»;
 
351. 25) у статті 34:
 
-141- Кулініч О.І.
Підпункт 25 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«25) у статті 34:
у частині першій:
в абзаці першому слова «права власності» замінити словом «прав»;
абзац другий викласти у такій редакції:
«За державну реєстрацію за заявами, поданими в електронній формі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
абзаци третій – п’ятий виключити;
частини другу – четверту виключити;
у частині п’ятій слова «внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі» виключити;
у частині шостій слово «витягу» виключити;
у частині п’ятій слова «внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі» виключити;
у частині шостій слово «витягу» виключити;
абзац одинадцятий частини восьмої виключити».
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  27) у статті 34:
у частині першій:
в абзаці першому слова «права власності» замінити словом «прав»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«За державну реєстрацію за заявами, поданими в електронній формі, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
абзаци третій – п’ятий виключити;
 
352. у частині другій слова «відмінних від права власності (крім іпотеки)» замінити словами «похідних від права власності»;
 
   частини другу – четверту виключити;
 
353. у частині третій слово «іпотеки» виключити;
 
      
354. у частині п’ятій слова «внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі» виключити;
 
   у частині п’ятій слова «внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі» виключити;
 
355. у частині шостій слово «витягу» виключити;
 
   в абзацах другому і третьому частини шостій слово «витягу» виключити;
 
356. в абзаці одинадцятому частини восьмої слово «відмінних» замінити словом «похідних»;
 
   абзац одинадцятий частини восьмої виключити;
 
357. 26) у статті 37:
 
   28) у статті 37:
 
358. в абзаці другому частини другої слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення»;
 
   у пункті 1 слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення»;
 
359. у пункті 2 частини шостої:
 
   у пункті 2 частини шостої:
 
360. підпункт «б» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «б» викласти в такій редакції:
 
361. «б) скасування рішення про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав»;
 
   «б) скасування рішення про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав»;
 
362. у підпункті «в» слова «внесення змін до записів Державного реєстру прав та» виключити;
 
   у підпункті «в» слова «внесення змін до записів Державного реєстру прав та» виключити;
 
363. 27) частину другу статті 37-1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   29) частину другу статті 37-1 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
364. «6) направлення на обов’язкове підвищення кваліфікації державного реєстратора»;
 
   «6) направлення на обов’язкове підвищення кваліфікації державного реєстратора»;
 
365. 28) у частині першій статті 38:
 
   30) у частині першій статті 38:
 
366. абзац перший після слів «у сфері державної реєстрації прав» доповнити словами «у тому числі розголошення відомостей, одержаних ними у зв’язку з проведенням реєстраційних дій»;
 
   абзац перший після слів «у сфері державної реєстрації прав» доповнити словами «у тому числі розголошення відомостей, одержаних ними у зв’язку з проведенням реєстраційних дій»;
 
367. в абзаці другому слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення».
 
   в абзаці другому слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення».
 
368. 11. У Законі України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577):
 
   10. У Законі України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., № 51, ст. 577 із наступними змінами):
 
369. 1) частину другу статті 7 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
   1) частину другу статті 7 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
370. «3-1) надання консультацій, роз’яснень та складання проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок»;
 
   «3-1) надання консультацій, роз’яснень та складання проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок»;
 
371. 2) частину першу статті 14 доповнити новим пунктом 2-3 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 2-3 такого змісту:
 
372. «2-3) громадяни України - власники земельних ділянок, що проживають у сільській місцевості, -на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону».
 
   «2-3) громадяни України - власники земельних ділянок, що проживають у сільській місцевості, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону».
 
373. 12. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
-142- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Пункт 12 доповнити новим підпунктом 2) такого змісту:
«2) В частині першій статті 15 слова «дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі» виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2) – 11) вважати відповідно 3) – 12).
 
Відхилено Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  11. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України,
2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
374. 1) в абзаці сьомому частини першої статті 1 слова «заява про отримання» замінити словами «заява про внесення або отримання»;
 
   1) в абзаці сьомому частини першої статті 1 слова «заява про отримання» замінити словами «заява про внесення або отримання»;
 
375. 2) у статті 21:
 
   2) у статті 21:
 
376. частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
377. «9. Відомості про речові права на земельні ділянки, які виникли до 1 січня 2013 року, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, до Державного земельного кадастру із Державного реєстру земель та документів, що за законодавством, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), книг записів (реєстрації) таких документів.
 
   «9. Відомості про речові права на земельні ділянки, які виникли до 1 січня 2013 року, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, до Державного земельного кадастру із Державного реєстру земель та документів, що за законодавством, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), книг записів (реєстрації) таких документів.
 
378. Відомості про розподіл земель за формами власності і видами речових прав вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.»;
 
   Відомості про розподіл земель за формами власності і видами речових прав вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;
 
379. частину шістнадцяту замінити двома частинами такого змісту:
 
   частину шістнадцяту замінити двома частинами такого змісту:
 
380. «16. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом з документацією із землеустрою, документацією з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, може подаватись за бажанням заявника у паперовій або електронній формах.
 
   «16. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом з документацією із землеустрою, документацією з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, може подаватися за бажанням заявника у паперовій або електронній формах.
 
381. 17. Подання Державному кадастровому реєстратору заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом з документацією із землеустрою чи документацією з оцінки земель здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою чи з оцінки земель».
 
   17. Подання Державному кадастровому реєстратору заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом з документацією із землеустрою чи документацією з оцінки земель здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою чи з оцінки земель».
 
382. У зв’язку з цим частини сімнадцяту, вісімнадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою, дев’ятнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини сімнадцяту - дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою - двадцятою;
 
383. 3) частину першу статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) частину першу статті 22 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
384. «Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель, яка подається в електронній формі, має бути засвідчена електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника»;
 
-143- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель, яка подається в електронній формі, має бути засвідчена шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством у сфері електронних довірчих послуг».
 
Враховано редакційно   «Документація із землеустрою, технічна документація з оцінки земель, яка подається в електронній формі, має бути засвідчена кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера-землевпорядника»;
 
385. 4) у статті 24:
 
   4) у статті 24:
 
386. абзац шостий частини четвертої доповнити словами «а у разі подання заяви в електронній формі - надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку»;
 
   абзац шостий частини четвертої доповнити словами «а у разі подання заяви в електронній
формі - надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку»;
 
387. частину десяту доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину десяту доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
 
388. «ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки»;
 
-144- Кулініч О.І.
Абзац четвертий та п’ятий підпункту 4 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
частину десяту доповнити абзацом та реченням такого змісту:
«ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки.
Прийняття судом рішення про визнання нечинним рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, за якою була сформована земельна ділянка, щодо якої виникли речові права, а також скасування державної реєстрації такої земельної ділянки допускається за умови визнання нечинним рішення про затвердження такої документації (за його наявності) та припинення таких прав (за їх наявності)».
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзацах третьому, четвертому частини десятої, державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки, а у разі наявності зареєстрованих речових прав на
неї – суб’єктів таких прав».
 
Враховано   «ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки.
Прийняття судом рішення про визнання нечинним рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, за якою була сформована земельна ділянка, щодо якої виникли речові права, а також скасування державної реєстрації такої земельної ділянки допускається за умови визнання нечинним рішення про затвердження такої документації (за його наявності) та припинення таких прав (за їх наявності)»;
 
389. у частині одинадцятій слова «в абзаці третьому цієї частини» замінити словами «в абзацах третьому, четвертому частини десятої цієї статті»;
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзацах третьому, четвертому частини десятої, державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки, а у разі наявності зареєстрованих речових прав на неї – суб’єктів таких прав»;
 
390. 5) статтю 30 викласти у такій редакції:
 
   5) статтю 30 викласти в такій редакції:
 
391. «Стаття 30. Взаємодія інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 
   «Стаття 30. Взаємодія інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 
392. 1. Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення цих інформаційних систем забезпечують у режимі реального часу отримання:
 
-145- Пташник В.Ю.
Виключити абзаци 3-5 підпункту 5) пункту 12 (зміни до частини 1 статті 30).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  1. Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення цих інформаційних систем забезпечують у режимі реального часу отримання:
 
393. органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, - інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх обтяження;
 
-146- Кулініч О.І.
Абзац другий частини першої запропонованої нової редакції ст. 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр») викласти в такій редакції:
«органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, – інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх обтяження, а також про ціну (вартість) земельних ділянок, речових прав на них чи розмір плати за користування земельною ділянкою».
 
Враховано   органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, - інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельні ділянки, їх обтяження, а також про ціну (вартість) земельних ділянок, речових прав на них чи розмір плати за користування земельною ділянкою;
 
394. державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно - відомостей Державного земельного кадастру про речові права на земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року, а також відомостей Державного земельного кадастру про земельні ділянки.
 
   державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно - відомостей Державного земельного кадастру про речові права на земельні ділянки, зареєстровані до 1 січня 2013 року, а також відомостей Державного земельного кадастру про земельні ділянки.
 
395. 2. Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, може зберігатися та використовуватися для забезпечення виконання покладених на нього повноважень, у тому числі для ведення обліку земель.
 
   2. Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, може зберігатися та використовуватися для забезпечення виконання покладених на нього повноважень, у тому числі для ведення обліку земель.
 
396. 3. Взаємодія інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, спільно з Міністерством юстиції України.»
 
   3. Взаємодія інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, спільно з Міністерством юстиції України»;
 
397. 6) абзац другий частини першої статті 32 після слів «земельного кадастру» доповнити словами «за бажанням заявника у паперовій чи електронній формі»;
 
   6) абзац другий частини першої статті 32 після слів «земельного кадастру» доповнити словами «за бажанням заявника у паперовій чи електронній формі»;
 
398. 7) у частині третій статті 33:
 
   7) у частині третій статті 33:
 
399. абзац перший доповнити словами «в обсязі, визначеному цим Законом»;
 
   абзац перший доповнити словами «в обсязі, визначеному цим Законом»;
 
400. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
 
401. «Облік кількості земель за власниками та користувачами здійснюється з використанням інформації про:
 
   «Облік кількості земель за власниками та користувачами здійснюється з використанням інформації про:
 
402. речові права на земельні ділянки, які виникли до 1 січня 2013 року і відомості про які внесені до Державного земельного кадастру,
 
   речові права на земельні ділянки, які виникли до 1 січня 2013 року і відомості про які внесені до Державного земельного кадастру,
 
403. речові права на земельні ділянки, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що отримана в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно»;
 
   речові права на земельні ділянки, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що отримана в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно»;
 
404. 8) доповнити статтю 36 новою частиною такого змісту:
 
   8) у статті 36:
пункт «ї» частини першої після слів «цього Закону» доповнити словами «і ціну (вартість) земельної ділянки»;
 
405. «6. Відомості з Державного земельного кадастру, зазначені у пунктах «а» - «є», «ї» частини першої цієї статті, оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у вигляді відкритих даних на Публічній кадастровій карті, яка є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру»;
 
-147- Кулініч О.І.
У пункті ї) частини першої статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр» після слів «цього Закону» доповнити словами «і ціну (вартість) земельної ділянки».
 
Враховано   доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Відомості з Державного земельного кадастру, зазначені у пунктах «а» - «є», «ї» частини першої цієї статті, оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у вигляді відкритих даних на Публічній кадастровій карті, яка є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру»;
 
406. 9) статтю 38 викласти у такій редакції:
 
-148- Бакуменко О.Б.
Мірошніченко І.В.
Лабазюк С.П.
Підпункт 9) пункту 12 викласти у такій редакції:
Статтю 38 викласти у такій редакції:
«Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру
1. Відомості Державного земельного кадастру є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом, та надаються у формі:
витягів з Державного земельного кадастру;
довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території);
викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
2. Для фізичних та юридичних осіб відомості Державного земельного кадастру надаються за бажанням заявника:
у паперовій формі;
в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови ідентифікації такої особи та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається державним органам, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, через Публічну кадастрову карту за умови ідентифікації такої особи.
Відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи електронній формі, мають однакову юридичну силу.
Інформація про власників (користувачів) земельних ділянок, що міститься у відомостях Державного земельного кадастру, повинна відповідати записам про зареєстровані речові права та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав.
3. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру в паперовій формі заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору, адміністратору центру надання адміністративних послуг або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі якщо надання таких відомостей здійснюється таким центром або виконавчим органом органу місцевого самоврядування):
заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного земельного кадастру, крім випадків, визначених цим Законом;
документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).
У разі подання заяви державним органом, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідних відомостей з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати такі відомості, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні відомостей.
Заява з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто, надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. У разі подання заяви через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка відповідно до абзацу першого цієї частини надає відомості з Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру – у день надходження заяви) надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті, або надає мотивовану відмову у наданні такого документа.
Надання відомостей із Державного земельного кадастру або мотивованої відмови у наданні таких відомостей за бажанням заявника здійснюється Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування або направленням зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
Відмова у наданні відомостей із Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:
у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
із заявою звернулася неналежна особа;
документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.
4. Витяг з Державного земельного кадастру надається в паперовій або електронній формі та містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, крім інформації про її власників (користувачів) якщо речові права на земельну ділянку зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За бажанням заявника до витягу з Державного земельного кадастру додаються відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається заявнику в день надходження заяви. Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі надається в режимі реального часу.
Витяг з Державного земельного кадастру надається без використання спеціальних бланків, проставлення підпису і печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр.
Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
5. Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:
щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, – особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку;
щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) – фізичні та юридичні особи.
Отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті.
6. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну таємницю».
7. Користування відомостями Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюється відповідно до статті 36 цього Закону.
8. Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову у наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.
9. Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації.
Стажування адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадової особи місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка.
 
Враховано редакційно   9) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
407. «Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру
 
   «Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру
 
408. 1. Відомості Державного земельного кадастру є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом, та надаються у формі:
 
   1. Відомості Державного земельного кадастру є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом, та надаються у формі:
 
409. витягів з Державного земельного кадастру;
 
   витягів з Державного земельного кадастру;
 
410. довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території);
 
   довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території);
 
411. викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 
   викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 
412. копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 
   копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 
413. 2. Для фізичних та юридичних осіб відомості Державного земельного кадастру надаються за бажанням заявника:
 
   2. Для фізичних та юридичних осіб відомості Державного земельного кадастру надаються за бажанням заявника:
 
414. у паперовій формі;
 
   у паперовій формі;
 
415. в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
-149- Івченко В.Є.
у підпункті 9 пункту 12:
в абзаці третьому частини другої статті 38 слова «з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи» вилучити;
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
    -150- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац десятий підпункту 9 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови електронної ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
Враховано    
416. Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається державним органам, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, через Публічну кадастрову карту за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису.
 
-151- Івченко В.Є.
в абзаці четвертому частини другої статті 38 слова «з використанням електронного цифрового підпису» вилучити;
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, банкам та особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у тому числі через Публічну кадастрову карту, за умови ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.
 
    -152- Кулініч О.І.
У абзаці четвертому частини другої статті 38 після слів «інженерів-геодезистів,» доповнити словами «у тому числі», слова «цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».
 
Враховано    
    -153- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац одинадцятий підпункту 9 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається державним органам, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, через Публічну кадастрову карту за умови електронної ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.».
 
Враховано редакційно    
417. Відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи електронній формі, мають однакову юридичну силу.
 
-154- Івченко В.Є.
доповнити частину другу статті 38 абзацом такого змісту:
«Інформація про власників (користувачів) земельних ділянок, що міститься у відомостях Державного земельного кадастру, повинна відповідати записам, що містяться у Державному реєстрі прав. У разі її невідповідності пріоритет мають записи, що містяться у Державному реєстрі прав.»;
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи електронній формі, мають однакову юридичну силу.
 
418. 3. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру в паперовій формі заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору, адміністратору центру надання адміністративних послуг або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі якщо надання таких відомостей здійснюється таким центром або виконавчим органом органу місцевого самоврядування):
 
   3. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру в паперовій формі заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору, адміністратору центру надання адміністративних послуг або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі якщо надання таких відомостей здійснюється таким центром або виконавчим органом органу місцевого самоврядування):
 
419. заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
   заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
420. документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного земельного кадастру, крім випадків, визначених цим Законом;
 
   документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного земельного кадастру, крім випадків, визначених цим Законом;
 
421. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).
 
   документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).
 
422. У разі подання заяви державним органом, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідних відомостей з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати такі відомості, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні відомостей.
 
   У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідних відомостей з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати такі відомості, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні відомостей.
 
423. Заява з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто, надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної, картографічної діяльності, землеустрою та кадастру. У разі подання заяви через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
   Заява з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто, надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. У разі подання заяви через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
424. Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка відповідно до абзацу першого цієї частини надає відомості з Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру - у день надходження заяви) надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті, або надає мотивовану відмову у наданні такого документа.
 
   Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка відповідно до абзацу першого цієї частини надає відомості з Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру - у день надходження заяви) надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті, або надає мотивовану відмову в наданні такого документа.
 
425. Надання відомостей із Державного земельного кадастру або мотивованої відмови у наданні таких відомостей за бажанням заявника здійснюється Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування або направленням зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
   Надання відомостей з Державного земельного кадастру або мотивованої відмови у наданні таких відомостей за бажанням заявника здійснюється Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування або направленням зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
426. Відмова у наданні відомостей із Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:
 
   Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:
 
427. у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 
   у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 
428. із заявою звернулася неналежна особа;
 
   із заявою звернулася неналежна особа;
 
429. документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
 
   документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
 
430. Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.
 
   Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.
 
431. 4. Витяг з Державного земельного кадастру надається в паперовій або електронній формі та містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, а також за бажанням заявника - відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
-155- Івченко В.Є.
частину четверту статті 38 викласти у такій редакції:
«4. Витяг з Державного земельного кадастру надається в паперовій або електронній формі та містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, крім інформації про їх власників (користувачів), якщо речові права на земельну ділянку зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За бажанням заявника до витягу з Державного земельного кадастру додаються відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
При вчиненні правочинів щодо земельної ділянки, крім складення заповітів, оформлення витягу з Державного земельного кадастру є обов’язковим.».
 
Враховано редакційно   4. Витяг з Державного земельного кадастру надається в паперовій або електронній формі та містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельні ділянку, які виникли після 1 січня 2013 року, а також за бажанням заявника - відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
    -156- Кулініч О.І.
Абзац перший частини четвертої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» після слів «Поземельної книги» доповнити словами «крім відомостей про речові права на земельні ділянку, які виникли після 1 січня 2013 року».
 
Враховано    
432. Отримання витягу з Державного земельного кадастру є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів).
 
-157- Кулініч О.І.
Абзац другий частини четвертої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» після слова «Отримання» доповнити словом «нотаріусами».
 
Враховано   Отримання нотаріусами витягу з Державного земельного кадастру є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів).
 
433. Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається заявнику в день надходження заяви. Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі надається в режимі реального часу.
 
   Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається заявнику в день надходження заяви. Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі надається в режимі реального часу.
 
434. Витяг з Державного земельного кадастру надається без використання спеціальних бланків, проставлення підпису і печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр.
 
-158- Кулініч О.І.
У абзаці четвертому частини четвертої статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» після слів «земельного кадастру» доповнити словами «у паперовій формі», слова «підпису і» виключити, а також доповнити цей абзац реченням другим такого змісту: «Обов’язковим атрибутом витягу є QR-код, який містить інформацію про документ».
 
Враховано   Витяг з Державного земельного кадастру у паперовій формі надається без використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр. Обов’язковим атрибутом витягу є QR-код, який містить інформацію про документ.
 
435. Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
 
   Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
 
436. 5. Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:
 
   5. Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:
 
437. щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку;
 
   щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку;
 
438. щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи.
 
   щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи.
 
439. Отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті.
 
   Отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті.
 
440. 6. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну таємницю».
 
   6. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну таємницю».
 
441. 7. Користування відомостями Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюється відповідно до статті 36 цього Закону.
 
   7. Користування відомостями Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснюється відповідно до статті 36 цього Закону.
 
442. 8. Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
443. Форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову у наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
   Форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову в наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
444. 9. Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації.
 
   9. Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації.
 
445. Стажування адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадової особи місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка»
 
   Стажування адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадової особи місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка»;
 
446. 10) частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
 
   10) частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
 
447. «2. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір:
 
   «2. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір:
 
448. а) за витяг з Державного земельного кадастру про:
 
   а) за витяг з Державного земельного кадастру про:
 
449. земельну ділянку - 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   земельну ділянку - 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
450. обмеження у використанні земель - 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
-159- Мартовицький А.В.
Абзаци 5-15 підпункту 10 пункту 11 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  обмеження у використанні земель - 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
451. землі в межах адміністративно-територіальних одиниць - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   землі в межах адміністративно-територіальних одиниць - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
452. б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
453. в) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   в) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
454. г) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру, - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   г) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру, - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
455. ґ) за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:
 
   ґ) за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:
 
456. земельні угіддя (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1: 2000 -1: 5000 території населених пунктів та масштабу 1: 5000 - 1: 10000 за межами населених пунктів) - 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   земельні угіддя (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1: 2000 -1: 5000 території населених пунктів та масштабу 1: 5000 - 1: 10000 за межами населених пунктів) - 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
457. частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, - 0,07 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, - 0,07 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
458. координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) - 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) - 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
459. бонітування ґрунтів (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1: 5000 - 1: 10000 за межами населених пунктів) - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
   бонітування ґрунтів (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1: 5000 - 1: 10000 за межами населених пунктів) - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 
460. д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, - 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
   д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, - 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
461. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
 
   Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
 
462. За надання витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, який містить відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір за надання інформації з цього Реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
   За надання витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, який містить відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, додатково сплачується адміністративний збір за надання інформації з цього реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
463. 11) в абзаці другому пункту 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   11) в абзаці другому пункту 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
464. у реченні першому слова «або особи» замінити словами «або їхніх спадкоємців, або особи»;
 
   слова «або особи» замінити словами «або їхніх спадкоємців, або особи»;
 
465. доповнити новими реченнями такого змісту: «Державна реєстрація зазначених земельних ділянок також може бути здійснена без подання заяв зазначених осіб центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. У разі відсутності у зазначеного центрального органу виконавчої влади документації із землеустрою із визначенням координат поворотних точок меж земельних ділянок центральний орган виконавчої влади забезпечує розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок і здійснення державної реєстрації таких земельних ділянок».
 
-160- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункту 11 пункту 12 розділу І (зміни до абзацу другого пункту 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення») викласти в такій редакції:
доповнити новими реченнями такого змісту: «Державна реєстрація таких земельних ділянок може бути здійснена також без подання заяв зазначених осіб центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. У разі відсутності у зазначеного органу документації із землеустрою із визначенням координат поворотних точок меж земельних ділянок цей орган забезпечує організацію проведення робіт з розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок і здійснення державної реєстрації таких земельних ділянок».
 
Враховано   доповнити реченнями такого змісту: «Державна реєстрація таких земельних ділянок може бути здійснена також без подання заяв зазначених осіб центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. У разі відсутності у зазначеного органу документації із землеустрою із визначенням координат поворотних точок меж земельних ділянок цей орган забезпечує організацію проведення робіт з розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок і здійснення державної реєстрації таких земельних ділянок».
 
466. 13. Частину першу статті 2 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 51, ст. 716) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-161- Кулініч О.І.
Пункт 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
467. «9) нотаріуси, державні реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
      
468. 14. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):
 
   13. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):
 
469. 1) пункт 8 частини першої статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-162- Пташник В.Ю.
Виключити підпункт 1) пункту 14 (зміни до частини 8 статті 1).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  1) пункт 8 частини першої статті 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
470. «учасник юридичної особи приватного права (крім акціонерного товариства) - у разі подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи скасування такої вимоги»;
 
   «учасник юридичної особи приватного права (крім акціонерного товариства) - у разі подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи скасування такої вимоги».
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
471. 2) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
 
472. «2. Державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.
 
   «2. Державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.
 
473. За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.
 
   За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.
 
474. Державна реєстрація на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.
 
   Державна реєстрація на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.
 
475. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у результаті нотаріального посвідчення вимоги учасника юридичної особи про нотаріальне засвідчення справжності його підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або про нотаріальне посвідчення правочину, предметом якого є його частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи нотаріального посвідчення вимоги про скасування такої вимоги; нотаріального посвідчення правочину про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, одночасно з її вчиненням»;
 
-163- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 2) пункту 14 (зміни до частини 2 статті 4) такі слова:
«Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у результаті нотаріального посвідчення вимоги учасника юридичної особи про нотаріальне засвідчення справжності його підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або про нотаріальне посвідчення правочину, предметом якого є його частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи нотаріального посвідчення вимоги про скасування такої вимоги; нотаріального посвідчення правочину про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, одночасно з її вчиненням».
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, за результатом нотаріального посвідчення вимоги учасника юридичної особи про нотаріальне засвідчення справжності його підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або про нотаріальне посвідчення правочину, предметом якого є його частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи нотаріального посвідчення вимоги про скасування такої вимоги; нотаріального посвідчення правочину про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, відразу після вчинення посвідчувального напису на документі або підписання документа, що ним видається, крім випадків, передбачених цією статтею.
За наявності поважних причин (надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила) державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, за результатом вчинення відповідної нотаріальної дії може бути проведено іншим нотаріусом за домовленістю із ним та за попереднім письмовим повідомленням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України із зазначенням поважних причин, відомостей про нотаріуса, що проводитиме державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та строку відсутності.
Передача заяв на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до іншого нотаріуса здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України.
У випадку смерті нотаріуса, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом, або якщо за станом здоров’я він не може вчинити дії, передбачені абзацом першим цієї частини, передача заяв на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до іншого нотаріуса здійснюється за ініціативою відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.
Правила цієї частини також застосовуються до випадків проведення інших реєстраційних дій нотаріусом, що за наявності умов, визначених цією частиною, не може провести реєстраційні дії у межах строків, визначених цим Законом, за заявами, що перебувають на розгляді у такого нотаріуса»;
 
    -164- Кулініч О.І.
У абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 14 розділу І законопроекту:
слова «одночасно з її вчиненням» замінити словами: «відразу після вчинення посвідчувального напису на документі або підписання документа, що ним видається, крім випадків, передбачених цією статтею»;
доповнити абзацами такого змісту:
«За наявності поважних причин (надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила) державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у результаті вчинення відповідної нотаріальної дії може бути проведено іншим нотаріусом за домовленістю із ним та за попереднім письмовим повідомленням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України із зазначенням поважних причин, відомостей про нотаріуса, що проводитиме державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та строку відсутності.
Передача заяв на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до іншого нотаріуса здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України.
У випадку смерті нотаріуса, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом, або які за станом здоров’я не можуть вчинити дії, передбачені абзацом першим цієї частини, передача заяв на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до іншого нотаріуса здійснюється за ініціативою відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.
Правила цієї частини також застосовуються до випадків проведення інших реєстраційних дій нотаріусом, що за наявності умов, визначених цією частиною, не може провести реєстраційні дії у межах строків, визначених цим Законом, по заявам, що перебувають на розгляді у такого нотаріуса».
 
Враховано    
476. 3) частину другу статті 5 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   3) частину другу статті 5 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
477. «2-1) організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів»;
 
   «2-1) організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів»;
 
478. 4) у статті 6:
 
   4) у статті 6:
 
479. частину третю замінити трьома частинами такого змісту:
 
   частину третю замінити трьома частинами такого змісту:
 
480. «3. Державний реєстратор зобов’язаний:
 
   «3. Державний реєстратор зобов’язаний:
 
481. здійснювати свої повноваження відповідно до цього Закону;
 
   здійснювати свої повноваження відповідно до цього Закону;
 
482. сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки;
 
   сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки;
 
483. зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з проведенням реєстраційних дій;
 
   зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з проведенням реєстраційних дій;
 
484. відмовити у проведенні реєстраційної дії в разі її невідповідності законодавству України;
 
   відмовити у проведенні реєстраційної дії в разі її невідповідності законодавству України;
 
485. постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 34 та пункту 1 частини другої статті 34-1 цього Закону, проходити підвищення кваліфікації.
 
   постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 34 та пункту 1 частини другої статті 34-1 цього Закону, проходити підвищення кваліфікації.
 
486. 4. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
 
   4. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
 
487. Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
 
   Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
 
488. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
 
   Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
 
489. 5. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи приватного права, у разі якщо такі зміни відбулися не в результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі судового рішення, обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.
 
   5. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи приватного права у разі, якщо такі зміни відбулися не в результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі судового рішення, обов’язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.
 
490. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку.
 
   Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку.
 
491. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 
-165- Кулініч О.І.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 4 пункту 14 розділу І законопроекту слова: «Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі використовуються відомості з» виключити.
 
Враховано   Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 
492. У разі вчинення правочину уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 
   У разі вчинення правочину уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 
493. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.
 
-166- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 4) пункту 14 слова «нотаріально посвідчена довіреність» (зміни до частини 5 статті 6).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.
 
494. Дійсність та зміст довіреності обов’язково перевіряються за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
 
   Дійсність та зміст довіреності обов’язково перевіряються за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.
 
495. Інформація з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру довіреностей, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
 
-167- Кулініч О.І.
У абзаці вісімнадцятого підпункту 4 пункту 14 розділу І законопроекту слова: «Єдиного державного демографічного реєстру,» виключити.
 
Враховано   Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру довіреностей, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
 
496. Користування Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Єдиним реєстром довіреностей здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію».
 
-168- Кулініч О.І.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 4 пункту 14 розділу І законопроекту слова: «Єдиним державним демографічним реєстром,» виключити.
 
Враховано   Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Єдиним реєстром довіреностей здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію».
 
497. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
498. 5) пункт 9 частини третьої статті 7 доповнити словами «у тому числі автоматизований, безпосередній доступ державних реєстраторів до реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі до тих, що містять персональні дані особи»;
 
   5) пункт 9 частини третьої статті 7 доповнити словами «у тому числі автоматизований, безпосередній доступ державних реєстраторів до реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі до тих, що містять персональні дані особи»;
 
499. 6) у статті 9:
 
   6) у статті 9:
 
500. частину другу доповнити пунктом 8-1- такого змісту:
 
-169- Пташник В.Ю.
Виключити абзаци 2 та 3 підпункту 6) пункту 14 (зміни до частини 8-1 статті 9).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  частину другу доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
501. «8-1) інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи: відомості про учасника, передбачені пунктом 8 цієї частини, яким встановлено такі вимоги, вид вимоги - нотаріального засвідчення справжності підпису та/або нотаріального посвідчення правочину»;
 
   «8-1) інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи: відомості про учасника, передбачені пунктом 8 цієї частини, яким встановлено такі вимоги, вид вимоги - нотаріального засвідчення справжності підпису та/або нотаріального посвідчення правочину»;
 
502. у пункті 5 частини четвертої слова «місце проживання або інша адреса» замінити словами «адреса місця проживання»;
 
   у пункті 5 частини четвертої слова «місце проживання або інша адреса» замінити словами «адреса місця проживання»;
 
503. в абзаці двадцять другому пункту 2 частини п’ятої слова «рішення суду» замінити словами «судове рішення»;
 
      
504. 7) в абзаці першому частини сьомої статті 11 слово «безоплатно» замінити словами «приватні виконавці, нотаріуси чи інші визначені законом особи»;
 
   7) в абзаці першому частини сьомої статті 11 слово «безоплатно» замінити словами «приватні виконавці, нотаріуси чи інші визначені законом особи»;
 
505. 8) у частині десятій статті 13 слова «рішенням суду» замінити словами «судовим рішенням»;
 
      
506. 9) у статті 14:
 
   8) у статті 14:
 
507. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
508. «2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 
   «2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 
509. У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.
 
   У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.
 
510. Під час встановлення особи заявника обов’язково використовуються відомості Єдиного державного демографічного реєстру. У разі відсутності відомостей у вказаному реєстрі використовуються відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
 
-170- Кулініч О.І.
Абзац п’ятий підпункту 9 пункту 14 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
511. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).
 
   У разі подання документів представником додатково подається примірник оригінала (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).
 
512. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
 
-171- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 9) пункту 14 слова «або нотаріально посвідчена довіреність» (зміни до частини 2 статті 14).
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.
 
513. Дійсність та зміст довіреності перевіряються за допомогою Єдиного реєстру довіреностей»;
 
   Дійсність та зміст довіреності перевіряються за допомогою Єдиного реєстру довіреностей»;
 
514. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
515. «7. Учасник юридичної особи має право на платній основі в режимі реального часу засобами телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи»;
 
   «7. Учасник юридичної особи має право на платній основі в режимі реального часу засобами телекомунікаційного зв’язку отримувати інформацію про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи»;
 
516. 10) в абзаці другому пункту 9 та абзаці другому пункту 12 частини першої статті 15 слова «створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі» замінити словами «державного органу, органу місцевого самоврядування, громадського об’єднання, благодійної організації, юридичної особи, створеної на підставі розпорядчого акта державного органу чи органу місцевого самоврядування»;
 
-172- Кулініч О.І.
Підпункти 10, 11, 12 пункту 14 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
517. 11) частини п’яту та шосту статті 18 виключити;
 
      
518. 12) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 25 слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення»;
 
-173- Кулініч О.І.
Доповнити після підпункту 12 пункту 14 розділу І законопроекту наступні зміни:
«у пункті 1 частини сьомої статті 25 слово «четвертою» замінити «шостою».
 
Враховано Поправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту  9) у пункті 1 частини сьомої статті 25 слово «четвертою» замінити словом «шостою»;
 
519. 13) у статті 26:
 
   10) у статті 26:
 
520. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
521. «2. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації у результаті вчинення нотаріальних дій, передбачених абзацом четвертим частини другої статті 4 цього Закону, здійснюється одночасно з вчиненням відповідної нотаріальної дії».
 
   «2. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації за результатом вчинення нотаріальних дій, передбачених абзацом четвертим частини другої статті 4 цього Закону, здійснюється одночасно з вчиненням відповідної нотаріальної дії».
 
522. У зв’язку з цим частини другу, третю вважати відповідно частинами третьою, четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
523. перше речення частини четвертої доповнити словами «крім випадку, передбаченого частиною другою цієї статті»;
 
-174- Кулініч О.І.
Абзац п’ятий підпункту 13 пункту 14 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «частину четверту виключити».
 
Враховано   частину четверту виключити;
 
524. 14) частину першу статті 28 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
   11) частину першу статті 28 доповнити пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
525. «7-1) порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;
 
-175- Пташник В.Ю.
Виключити у підпункті 14) пункту 14 абзац 2 (зміни до пункту 7-1 статті 28).
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  «7-1) порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;
 
526. 7-2) порушено встановлений абзацом четвертим частини другої статті 4 цього Закону порядок державної реєстрації у результаті вчинення нотаріальних дій»;
 
   7-2) порушено встановлений абзацом четвертим частини другої статті 4 цього Закону порядок державної реєстрації за результатом вчинення нотаріальних дій»;
 
527. 15) у статті 34:
 
   12) підпункт «б» пункту 2 частини шостої
статті 34 доповнити словами «зупинення розгляду документів»;
 
528. у пункті 1 частини другої слова «рішення суду» замінити словами «судового рішення»;
 
-176- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту 15 пункту 14 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
529. підпункт «б» пункту 2 частини шостої доповнити словами «зупинення розгляду документів»;
 
      
530. 16) частину другу статті 34-1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   13) частину другу статті 34-1 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
531. «6) направлення на обов’язкове підвищення кваліфікації державного реєстратора»;
 
   «6) направлення на обов’язкове підвищення кваліфікації державного реєстратора»;
 
532. 17) частину першу статті 35 після слів «у сфері державної реєстрації» доповнити словами «у тому числі розголошення відомостей, одержаних ними у зв’язку з проведенням реєстраційних дій»;
 
   14) частину першу статті 35 після слів «у сфері державної реєстрації» доповнити словами «у тому числі розголошення відомостей, одержаних ними у зв’язку з проведенням реєстраційних дій»;
 
533. 18) в абзаці тринадцятому частини першої
статті 36 слова «законами України у строк, визначений цими законами» замінити словом «законом»;
 
-177- Кулініч О.І.
Підпункт 18 пункту 14 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
534. 19) у тексті Закону слова «серія та номер паспорта» у всіх відмінках замінити словами «номер та (за наявності) серія паспорта» у відповідному відмінку.
 
   15) у тексті Закону слова «серія та номер паспорта» у всіх відмінках замінити словами «номер та (за наявності) серія паспорта» у відповідному відмінку.
 
535. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
536. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім підпункту 3 пункту 6 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
-178- Кулініч О.І.
У розділі ІІ. «Прикінцеві та перехідні положення» у пункті 1 слово «три» замінити словом «шість», а після слів «опублікування цього Закону» доповнити словами «, та пункту 9, який набирає чинності з 1 січня 2019 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпункту 3 пункту 7 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, та пункту 8 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
537. 2. Відомості про передачу в іпотеку нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як речове право, похідне від права власності, вважаються відомостями цього Реєстру як обтяження речових прав без необхідності проведення реєстраційних дій чи внесення відповідних змін до договорів іпотеки.
 
   2. Відомості про передачу в іпотеку нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як речове право, похідне від права власності, вважаються відомостями цього Реєстру як обтяження речових прав без необхідності проведення реєстраційних дій чи внесення відповідних змін до договорів іпотеки.
 
538. 3. Перебіг п’ятирічного строку для обтяжень речових прав, відомості про які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи його архівних складових частинах, починається з дня набрання чинності цим Законом.
 
-179- Кулініч О.І.
У розділі ІІ. «Прикінцеві та перехідні положення» у пункті 3 слова «чи його архівних складових частинах» замінити словами «для цілей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Доповнити пункт 3 абзацом такого змісту: «Перебіг п’ятирічного строку для обтяжень речових прав, відомості про які містяться в архівній складовій частині Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для цілей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», починається з 1 січня 2015 року».
 
Враховано   3. Перебіг п’ятирічного строку для обтяжень речових прав, відомості про які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для цілей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», починається з дня набрання чинності цим Законом.
Перебіг п’ятирічного строку для обтяжень речових прав, відомості про які містяться в архівній складовій частині Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для цілей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», починається з 1 січня 2015 року.
 
539. 4. Судові рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які на момент набрання чинності цим Законом не виконані, виконуються у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з урахуванням змін, внесених цим Законом. У разі якщо у відповідному судовому рішенні не вирішується питання щодо визнання, зміни чи припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державний реєстратор прав на нерухоме майно в обов’язковому порядку звертається до відповідного суду за роз’ясненням судового рішення.
 
   4. Судові рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які на момент набрання чинності цим Законом не виконані, виконуються у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з урахуванням змін, внесених цим Законом. У разі якщо у відповідному судовому рішенні не вирішується питання щодо визнання, зміни чи припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державний реєстратор прав на нерухоме майно в обов’язковому порядку звертається до відповідного суду за роз’ясненням судового рішення.
 
540. 5. Заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані у базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розгляд яких зупинено та строк зупинення яких на день набрання чинності цим Законом становить більше трьох місяців, вважаються відкликаними та не впливають на черговість розгляду заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
-180- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 5 у розділі ІІ.
 
Відхилено Суперечить концепції законопроекту, який прийнято за основу  5. Заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані у базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розгляд яких зупинено та строк зупинення яких на день набрання чинності цим Законом становить більше трьох місяців, вважаються відкликаними та не впливають на черговість розгляду заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
6. Зміст довіреності, посвідченої у нотаріальному порядку та зареєстрованої у Єдиному реєстрі довіреностей до набрання чинності цим Законом, для цілей перевірки такого змісту за допомогою Єдиного реєстру довіреностей у випадках, передбачених законом, за заявою довірителя безкоштовно вноситься нотаріусом, що посвідчував відповідну довіреність, до Єдиного реєстру довіреностей, крім випадків, коли у реєстрі містяться відомості про припинення дії такої довіреності або відповідно до відомостей реєстру сплив строк (термін) дії такої довіреності.
 
    -181- Кулініч О.І.
Доповнити розділ ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству»
пунктом 6 такого змісту:
«6. Зміст довіреності, посвідченої у нотаріальному порядку та зареєстрованої у Єдиному реєстрі довіреностей до набрання чинності цим Законом, для цілей перевірки такого змісту за допомогою Єдиного реєстру довіреностей у випадках передбачених законом, за заявою довірителя безкоштовно вноситься нотаріусом, що посвідчував відповідну довіреність, до Єдиного реєстру довіреностей, окрім випадків, коли у реєстрі містяться відомості про припинення дії такої довіреності або відповідно до відомостей реєстру сплив строк (термін) дії такої довіреності».
Пункт 6 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення вважати відповідно пунктом 7.
 
Враховано оправка подана з порушенням вимог статті 116 Регламенту   
541. 6. Кабінету Міністрів України:
 
   7. Кабінету Міністрів України:
 
542. 1) до 1 січня 2019 року забезпечити:
 
-182- Кулініч О.І.
У підпункті 1 пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «2019» замінити цифрами «2022».
 
Враховано   1) до 1 січня 2022 року забезпечити:
проведення інвентаризації документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок та складання правовстановлюючих документів, архівних екземплярів правовстановлюючих документів на земельні ділянки та складання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вичерпних реєстрів земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно з законодавством, що діяло до
1 січня 2013 року, і які не припинені на час проведення інвентаризації;
 
543. переведення у форму, придатну для її оброблення електронними засобами, документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, та правовстановлюючих документів на земельні ділянки, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі, та здійснити державну реєстрацію таких земельних ділянок. У разі відсутності у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначеної документації із землеустрою або у разі якщо така документація не містить відомостей про координати поворотних точок меж земельних ділянок, забезпечити проведення робіт із землеустрою, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі земельні ділянки;
 
-183- Кулініч О.І.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «переведення у форму, придатну для її оброблення електронними засобами, документації із землеустрою, за якою» замінити словами «складання електронних документів, що містять відомості про результати робіт із землеустрою, за якими».
 
Враховано   складання електронних документів, що містять відомості про результати робіт із землеустрою, за якими здійснювалося формування земельних ділянок, та правовстановлюючих документів на земельні ділянки, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі, та здійснити державну реєстрацію таких земельних ділянок. У разі відсутності у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначеної документації із землеустрою або у разі якщо така документація не містить відомостей про координати поворотних точок меж земельних ділянок, забезпечити проведення робіт із землеустрою, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі земельні ділянки;
 
544. приведення програмного та технологічного забезпечення Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у відповідність із законами України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
   приведення програмного та технологічного забезпечення Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у відповідність із законами України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
545. проведення інвентаризації архівних екземплярів правовстановлюючих документів на земельні ділянки та складання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вичерпних реєстрів земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно з законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, та їх передачу органу державної реєстрації прав;
 
-184- Кулініч О.І.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 6 визначити абзацом другим цього пункту і внести до нього такі зміни:
після слів «проведення інвентаризації» доповнити словами «документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок та складання правовстановлюючих документів, архівних екземплярів правовстановлюючих документів»;
після слів «що діяло до 1 січня 2013 року,» доповнити словами «і які не припинені на час проведення інвентаризації.»;
слова «та їх передачу органу державної реєстрації прав» виключити.
 
Враховано      
546. безоплатне підключення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі шляхом надання їм можливості безперервного використання відповідних відомостей у власних інформаційних системах;
 
   безоплатне підключення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі шляхом надання їм можливості безперервного використання відповідних відомостей у своїх інформаційних системах;
 
547. 2) забезпечити фінансування заходів, передбачених цим Законом, при формуванні видатків Державного бюджету України на відповідний рік;
 
   2) забезпечити фінансування заходів, передбачених цим Законом, при формуванні видатків Державного бюджету України на відповідний рік;
 
548. 3) у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
-185- Кулініч О.І.
У абзаці першому підпункту 3) пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слово «тримісячний» замінити словами «шестимісячний».
 
Враховано   3) у шестимісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
розробити та затвердити порядок проведення інвентаризації, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 7 цього розділу;
 
    -186- Кулініч О.І.
Підпункт 3 пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом другим такого змісту:
«затвердити порядок проведення інвентаризації, зазначеної у абзаці четвертому підпункту 1) пункту 6 цього Розділу».
Абзаци другий – шостий вважати відповідно абзацами третім – сьомим.
 
Враховано    
549. затвердити порядок проведення суцільної звірки відповідності відомостей Державного земельного кадастру із відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, передбачивши оприлюднення переліку земельних ділянок та прав на них, по яких виявлені невідповідності відомостей, та поінформування про це суб’єктів речових прав на такі ділянки, а також вжиття відповідними органами влади необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства і притягнення винних у цьому осіб до відповідальності відповідно до закону;
 
-187- Кулініч О.І.
Абзац третій підпункт 3 пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«затвердити порядок проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права, їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок, передбачивши оприлюднення з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції переліку земельних ділянок, щодо яких виявлено відсутність відомостей про їх державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі».
 
Враховано   розробити та затвердити порядок проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права, їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок, передбачивши оприлюднення з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України переліку земельних ділянок, щодо яких виявлено відсутність відомостей про їх державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі;
 
550. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
551. забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
552. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
553. забезпечити організацію формування витягів в електронній формі з Державного земельного кадастру про земельні ділянки державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно.
 
-188- Кулініч О.І.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 6 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
554. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України