Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)
 
-1- Шкрум А.І.
В назві законопроекту слово «недоторканності» замінити на «недоторканості».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, №19-20, ст.179):
 
   2. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179 із наступними змінами):
 
6. 1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 27 та 28 такого змісту:
 
-2- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункті 1 статті 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -3- Шкрум А.І.
У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, №19-20, ст.179):
1) вилучити пункти 27 та 28 статті 1;
 
Враховано    
    -4- Ричкова Т.Б.
підпункт перший пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
7. «27) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, - надання іноземцями та особами без громадянства інструкторської допомоги підрозділам Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, іншим передбаченим чинним законодавствам військовим формуванням у проведенні антитерористичної операції, здійснення волонтерської діяльності безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції, а також надання іншої практичної допомоги що сприяла забезпеченню обороноздатності України, або здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, що сприяла забезпеченню обороноздатності України та пов'язана з безпосереднім перебуванням іноземців та осіб без громадянства у зоні проведення антитерористичної операції.
 
-5- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В законопроекті після слів «антитерористичної операції» доповнити слова «та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії країни-агресора на території України, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних Сил чи інших операцій,»
 
Враховано редакційно      
    -6- Тимошенко Ю.В.
запропонований пункт 27 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» після слів «здійснення волонтерської діяльності безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції,» доповнити словами «безпосередня участь у бойових діях,»
 
Відхилено    
8. 28) командир підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції - командир бригади, полку, батальйону (в тому числі окремого батальйону, окремого загону спеціального призначення) Збройних Сил України, Національної Гвардії України, командир полку або батальйону патрульної служби міліції особливого призначення, якщо такі підрозділи виконували бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, командир військової частини розташованої у зоні проведення антитерористичної операції»;
 
      
9. 2) статтю 4 доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:
 
   1) статтю 4 доповнити частинами двадцятою і двадцять першою такого змісту:
 
10. «18. Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та отримали посвідку на тимчасове проживання вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.»;
 
-7- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункт 2 статті 1 Законопроекту викласти наступним чином:
Статтю 4 доповнити частинами двадцятою-двадцять першою такого змісту:
«20. Іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України, в тому числі у випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією території України у значенні Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
21. Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині 20 статті 4 цього Закону, на дату звернення за оформленням посвідки на тимчасове проживання та до дня її отримання вважаються такими, які тимчасвово перебувають на території України на законних підставах.»
 
Враховано   «20. Іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах, у тому числі у випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією території України у значенні Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
21. Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, на дату звернення за оформленням посвідки на тимчасове проживання та до дня її отримання вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах»;
 
    -8- Шкрум А.І.
статтю 4 доповнити частиною двадцятою такого змісту:
««20. Іноземці та особи без громадянства, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучалися до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України незалежно від того, чи термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією території України у значенні Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
21. Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині 20 статті 4 цього Закону, на дату звернення за оформленням посвідки на тимчасове проживання та до дня її отримання вважаються такими, які тимчасово перебувають на території України на законних підставах.»;
 
Враховано частково    
    -9- Ричкова Т.Б.
підпункт другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«статтю 4 доповнити частиною двадцятою такого змісту:
«20. Іноземці та особи без громадянства, які належать до осіб, які добровільно взаємодіючі з підрозділами Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, з виконання цими підрозділами завдань антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, надавали (надають) таким підрозділам відповідну інструкторську (волонтерську) допомогу, перебуваючи при цьому безпосередньо в районах та у період виконання (здійснення) зазначених завдань і заходів, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України, що підтверджується посвідкою на тимчасове проживання».
 
Враховано частково    
11. 3) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
   2) у статті 5:
 
12. «Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах четвертій-чотирнадцятій, сімнадцятій та вісімнадцятій статті 4 цього Закону, отримують посвідку на тимчасове проживання.»;
 
-10- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
У пункті 3 статті 1 Законопроекту нову редакцію частини третьої статті викласти наступним чином:
«Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій, вісімнадцятій та двадцятій статті 4 цього Закону, отримують посвідку на тимчасове проживання.»
 
Враховано редакційно   а) у частині третій слова «та вісімнадцятій» замінити словами «вісімнадцятій та двадцятій»;
 
    -11- Шкрум А.І.
частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій, вісімнадцятій та двадцятій статті 4 цього Закону, отримують посвідку на тимчасове проживання.»;
 
Враховано редакційно    
    -12- Ричкова Т.Б.
у абзаці другому підпункту третього пункту 1 розділу І проекту слова «чотирнадцятій, сімнадцятій та вісімнадцятій» замінити словами «п’ятнадцятій та вісімнадцятій, двадцятій».
 
Враховано редакційно    
13. 4) доповнити статтю 5 частиною шістнадцятою такого змісту:
 
   б) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
14. «Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною вісімнадцятою статті 4 цього Закону є заява іноземця або особи без громадянства та один з таких документів:
 
-13- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункт 4 статті 1 Законопроекту викласти наступним чином:
Доповнити статтю 5 частинами сімнадцятою-вісімнадцятою такого змісту:
«17. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства та один з таких документів:
клопотання центрального органу виконавчої влади або військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що брали участь в антитерористичній операції та/або залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
клопотання командира підрозділу, залученого до проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі підрозділу, спільно з яким добровольчі формування, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт надання інструкторської (стрілецької, тактичної, медичної, радіотехнічної, вибухотехнічної та ін.) допомоги підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також участі у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями.
18. Окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою - сімнадцятою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове проживання такі документи:
1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших законів України або міжнародних договорів України.
Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині 20 статті 4 цього Закону, можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну.
3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.
У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки".
У разі відсутності у іноземця або особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України паспортних документів проводиться ідентифікація особи в порядку, передбаченому законодавством про статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.».
У зв'язку із цим частину сімнадцяту-дев’ятнадцяту цієї статті вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою-двадцять першою.
 
Враховано частково   «17. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання для осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства та один із таких документів:
 
    -14- Луценко І.В.
Доповнити статтю 5 частинами сімнадцятою-вісімнадцятою такого змісту:
«17. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства та один з таких документів:
-клопотання центрального органу виконавчої влади або військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що брали участь в антитерористичній операції та/або залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
-клопотання командира підрозділу, залученого до проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі підрозділу, спільно з яким добровольчі формування, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
-рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт надання інструкторської (стрілецької, тактичної, медичної, радіотехнічної, вибухотехнічної та ін.) допомоги підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також участі у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями.
18. Окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою - сімнадцятою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове проживання такі документи:
1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших законів України або міжнародних договорів України.
Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині 20 статті 4 цього Закону, можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну.
3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.
У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки".
У зв'язку із цим частину сімнадцяту-дев’ятнадцяту цієї статті вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою-двадцять першою.
 
Враховано частково    
    -15- Шкрум А.І.
доповнити статтю 5 частинами сімнадцятою – вісімнадцятою такого змісту:
«17. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства та один з таких документів:
подання (клопотання) центрального органу виконавчої влади або військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що беруть участь в антитерористичній операції та/або залучені до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
клопотання командира підрозділу, залученого до проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі підрозділу, спільно з яким добровольчі формування, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, оформлене за зразком та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
рішення суду, що набуло законної сили, яким встановлено факт участі іноземця та особи без громадянства у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, залучення до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
18. Окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою - сімнадцятою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове проживання такі документи:
1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших законів України або міжнародних договорів України;
іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині 20 статті 4 цього Закону можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну.
3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.
У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки.
У зв'язку із цим частину сімнадцяту-дев’ятнадцяту цієї статті вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою-двадцять першою.;
 
Враховано редакційно    
    -16- Ричкова Т.Б.
підпункт четвертий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«4) доповнити статтю 5 частиною 16-1 такого змісту:
«16-1. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцятою статті 4 цього Закону, є відповідна заява іноземця або особи без громадянства та один з документів, що підтверджує належність іноземця або особи без громадянства до осіб, визначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, які в установленому порядку подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції. Такими документами є:
відповідне подання Міністерства оборони України, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або правоохоронного органу, які виконували завдання антитерористичної операції, здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
відповідне клопотання командира підрозділу, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Командиром підрозділу, який може подавати відповідне клопотання є – командир бригади, полку, батальйону, що належать до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів. До такого клопотання також подається довідка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Генерального штабу Збройних Сил України про виконання таким підрозділом відповідних завдань, здійснення відповідних заходів.
У разі наявності незалежної від іноземця або особи без громадянства причини неотримання документа, передбаченого абзацами другим і третім цієї частини, такий іноземець або особа без громадянства може подати разом із відповідною заявою рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту належності цього іноземця або особи без громадянства до осіб, визначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону. Такою незалежною причиною є невидача протягом двох місяців на звернення в установленому порядку іноземця або особи без громадянства відповідного документа, передбаченого абзацами другим і третім цієї частини.
Органам державної влади для видачі посвідки на тимчасове проживання заборонено вимагати від іноземців або осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, подання документів, одержання яких можливе лише за умови їх звернення до офіційних органів країни походження іноземця або особи без громадянства, при наявності обґрунтованих підстав вважати, що в разі такого звернення цей іноземець або особа без громадянства може стати жертвою переслідувань за ознакою діяльності (надання інструкторської, волонтерської допомоги), передбаченої у частині двадцятій статті 4 цього Закону. Наявність обґрунтованих підстав підтверджується довідкою Міністерства закордонних справ України.
Не може бути підставою для відмови у прийнятті або розгляді заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання в Україні, відмови в оформленні, виготовленні та видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні, підставою для скасування виданої посвідки на тимчасове проживання порушення іноземцем або особою без громадянства на момент звернення з відповідною заявою про видачу посвідки на тимчасове проживання, строк дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства, строк перебування на території України, встановлений законодавством, а також відсутність у іноземця або особи без громадянства зареєстрованого місця проживання (місця перебування) на території України.
На іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, не поширюється положення частини другої статті 5-1 цього Закону, якщо вони з незалежних від них причин не можуть продовжити строк дії паспортного документа іноземця. Такими незалежними причинами є наявність обґрунтованих підстав вважати, що в разі такого звернення цей іноземець або особа без громадянства може стати жертвою переслідувань за ознакою діяльності (надання інструкторської, волонтерської допомоги), передбаченої у частині двадцятій статті 4 цього Закону. Наявність обґрунтованих підстав підтверджується довідкою Міністерства закордонних справ України».
 
Враховано частково    
15. подання центрального органу виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що беруть участь в антитерористичній операції;
 
-17- Логвинський Г.В.
статтю 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнити після частини шістнадцятої новою частиною сімнадцятою такого змісту:
«17. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання для осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства та один з таких документів:
подання Міністерства оборони України, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, які виконували завдання антитерористичної операції, здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
клопотання командира підрозділу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, оформлене за зразком та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
у разі отримання письмової відмови у наданні відповідного подання чи клопотання, передбаченого абзацами другим і третім цієї частини, такий іноземець та особа без громадянства може подати разом із відповідною заявою рішення суду про встановлення факту належності іноземця або особи без громадянства до осіб, визначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону.
У зв’язку з цим частини сімнадцяту – дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою – двадцятою;»
 
Враховано   подання Міністерства оборони України, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, або правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, які виконували завдання антитерористичної операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 
16. клопотання (рапорт) командира підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції про те, що іноземець або особа без громадянства надає практичну допомогу даному підрозділу;
 
   клопотання командира підрозділу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, оформлене за зразком та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
17. рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.
 
   У разі отримання письмової відмови у наданні подання чи клопотання, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, іноземець та особа без громадянства може подати разом із відповідною заявою рішення суду про встановлення факту його належності до осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону».
У зв’язку з цим частини сімнадцяту – дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами вісімнадцятою – двадцятою;
 
18. Від іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, які є громадянами (підданими) держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України забороняється вимагати надання документів, одержання яких такими особами можливе лише за умови звернення до офіційних органів країни своєї громадянської належності, або якщо одержання таких документів потребує обов'язкового виїзду іноземців до таких держав.
 
      
19. Не може бути підставою для відмови у прийнятті або розгляді заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання в Україні, відмови у оформленні, виготовленні та видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні та скасування виданої посвідки на тимчасове проживання порушення іноземцем або особою без громадянства на момент звернення з відповідною заявою про видачу посвідки на тимчасове проживання встановленого законодавством строку перебування на території України, а також відсутність в іноземця або особи без громадянства зареєстрованого місця проживання (місця перебування) на території України»;
 
      
20. У зв'язку із цим частину шістнадцяту цієї статті вважати відповідно частиною сімнадцятою.
 
-18- Логвинський Г.В.
у частині вісімнадцятій статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»:
в абзаці першому слово «шістнадцятою» замінити словом «сімнадцятою»;
пункт другий доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну у разі, якщо за отриманням нового документу особа зобов’язана звернутися до органів державної влади держави громадянської належності або постійного проживання, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262.»
 
Враховано   в) у частині вісімнадцятій:
в абзаці першому слово «шістнадцятою» замінити словом «сімнадцятою»;
пункт 2 доповнити реченням такого змісту: «Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262»;
3) у статті 5-1:
а) частину першу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) у випадку, визначеному частиною двадцятою статті 4 цього Закону, - три роки»;
б) частину другу доповнити реченням такого змісту: «Це положення не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону»;
 
    -19- Шкрум А.І.
статтю 5-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) у випадку, визначеному частиною двадцятою статті 4 цього Закону, - три роки;
6) в усіх інших випадках, визначених статтею 4 цього Закону, - один рік».
 
Враховано редакційно    
    -20- Логвинський Г.В.
частину другу статтю 5-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнити новим абзацом такого змісту:
«На іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 цього Закону, не поширюється положення частини другої статті 5-1 цього Закону».
 
Враховано    
21. 5) статтю 31 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   4) частину восьму статті 26 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
22. «Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України не можуть бути добровільно або примусово повернуті в країну походження або третю країну, видані іншій державі, передані іншій державі для відбування покарання, якщо така країна (держава) визнана Україною як держава-агресор, не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України».
 
-21- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
У пункті 5 статті 1 Законопроекту положення нової частини третьої статті 31 Закону України «Про громадянство України» викласти наступним чином:
«3. Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України не можуть бути примусово повернуті або екстрадийовані в державу походження або третю державу, якщо така держава визнана Україною як держава-агресор або така держава не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262.»
 
Враховано частково   «Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, не можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, яка вчинила акт агресії проти України, або в країну, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262».
 
    -22- Тимошенко Ю.В.
запропоновану частину третю статті 31 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» викласти в такій редакції:
«3. Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України не можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, видані іншій державі, передані іншій державі для відбування покарання, якщо така країна (держава) визнана Україною як держава-агресор, не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України.»
 
Враховано частково    
    -23- Шкрум А.І.
статтю 31 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Іноземці та особи без громадянства, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучалися до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів не можуть бути примусово повернуті в державу походження або третю державу, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, союзну з державою-агресором.»
 
Враховано частково    
    -24- Ричкова Т.Б.
абзац другий підпункту п’ятого пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«3. Іноземці та особи без громадянства, які належать до осіб, визначених частиною двадцятою статті 4 цього Закону, крім підстав, передбачених частиною першою цієї статті, не можуть бути також примусово повернуті чи примусово видворені або видані чи передані до країни походження іноземця або особи без громадянства чи третьої країни для відбування покарання, якщо наявні обґрунтовані підстави вважати, що в разі таких дій цей іноземець або особа без громадянства може стати в країні походження іноземця або особи без громадянства жертвою переслідувань за ознакою діяльності (надання інструкторської, волонтерської допомоги), передбаченої у частині двадцятій статті 4 цього Закону. Наявність обґрунтованих підстав підтверджується довідкою Міністерства закордонних справ України».
 
Враховано частково    
    -25- Логвинський Г.В.
частину восьму статті 26 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 цього Закону, не можуть бути примусово повернуті в державу походження або третю державу, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262.»
 
Враховано    
23. 2. У Законі України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65):
 
   1. У Законі України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами):
 
24. 1) абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
-26- Ричкова Т.Б.
підпункт перший пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
25. «проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні, або беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та подали заяву про видачу посвідки на тимчасове проживання на території України, подали або подають заяву про набуття громадянства України за територіальним походженням або заяву про прийняття до громадянства України»;
 
-27- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
У пункті 1 частини 2 Законопроекту, нову редакцію абзацу десятого статті 1 викласти наступним чином:
«проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або військовим квитком, виданим іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні;»
 
Враховано   а) абзац десятий після слів «тимчасове проживання на території України» доповнити словами «або мають військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України»;
б) після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«декларація про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», – документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав».
У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять першим;
 
    -28- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В підпункті 1 пункту 2 розділу 1 Законопроекту слова «або подають» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -29- Тимошенко Ю.В.
запропонований абзац десятий статті 1 Закону України «Про громадянство України» викласти в такій редакції: «проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні, або беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та подали заяву про видачу посвідки на тимчасове проживання на території України, подали заяву про набуття громадянства України за територіальним походженням або заяву про прийняття до громадянства України;»
 
Відхилено    
    -30- Шкрум А.І.
У Законі України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65):
1) Абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції:
«проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні, або мають військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні».
 
Враховано    
    -31- Логвинський Г.В.
статтю 1 Закону України «Про громадянство України» після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Декларація про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» – документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав»;
У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцятий вважати відповідно дев’ятнадцятим – двадцять першим.
 
Враховано    
26. 2) статтю 1 доповнити абзацами двадцять першим та двадцять другим такого змісту:
 
-32- Ричкова Т.Б.
підпункт другий пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
27. «участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, - діяльність вказана у пункті 27 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
-33- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункт 1 частини 2 Законопроекту, викласти наступним чином:
Статтю 1 доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
«декларація про відмову особи, яка брала участь у захисті суверенітету та територіальної цілісність України – документ, у якому іноземець, який які надавав інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також який брав участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави своєї громадянської належності.»
 
Враховано редакційно      
    -34- Шкрум А.І.
Абзац 21 статті 1 викласти в такій редакції:
«Декларація про відмову від іноземного громадянства особи, яка брала безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучалися до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, – документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства країни громадянської належності».
 
Враховано редакційно    
28. командир підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції - особа вказана у пункті 28 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
-35- Шкрум А.І.
Абзац 22 вилучити.
 
Враховано   2) частину першу статті 8 доповнити четвертим реченням такого змісту: «Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 
    -36- Шкрум А.І.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" ( 1543-12), або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Реєстр.картка №24) серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного з її законних представників.
Іноземці, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства.
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
Іноземці, яким надано статус біженця чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства країни громадянської належності.
Іноземці, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучалися до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства країни громадянської належності.
 
Враховано редакційно    
    -37- Логвинський Г.В.
у статті 8 Закону України «Про громадянство України» частину першу доповнити реченням такого змісту:
«Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.»
 
Враховано    
29. 3) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
-38- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункт 1 частини 2 Законопроекту викласти наступним чином:
Частини другу-третю статті 9 викласти у такій редакції:
«Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.
Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.
Іноземці, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями, подають декларацію про відмову особи, яка брала участь у захисті суверенітету та територіальної цілісність України.
Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту в'їзду в Україну.
Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України;
4) отримання дозволу на імміграцію.
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.
Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України. Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті не поширюються також на іноземців та осіб без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями строком понад 1 рік, що підтверджується одним з таких документів:
клопотання центрального органу виконавчої влади або військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що брали участь в антитерористичній операції та/або залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
клопотання командира підрозділу, залученого до проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі підрозділу, спільно з яким добровольчі формування, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт надання інструкторської (стрілецької, тактичної, медичної, радіотехнічної, вибухотехнічної та ін.) допомоги підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також участі у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями. Строк розгляду заяв таких іноземців та осіб без громадянства не повинен перевищувати 2 місяці.»
 
Враховано частково   3) у статті 9:
а) пункт 2 частини другої після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – шостим;
 
    -39- Луценко І.В.
Пункт 3 частини 2 Законопроекту викласти наступним чином:
Частини другу-третю статті 9 викласти у такій редакції:
«Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.
Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.
Іноземці, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями, подають декларацію про відмову особи, яка брала участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту в'їзду в Україну.
Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України;
4) отримання дозволу на імміграцію.
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.
Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України. Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті не поширюються також на іноземців та осіб без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями, що підтверджується одним з таких документів:
-клопотання центрального органу виконавчої влади або військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що брали участь в антитерористичній операції та/або залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
-клопотання командира підрозділу, залученого до проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі підрозділу, спільно з яким добровольчі формування, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
-рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт надання інструкторської (стрілецької, тактичної, медичної, радіотехнічної, вибухотехнічної та ін.) допомоги підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також участі у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями. Строк розгляду заяв таких іноземців та осіб без громадянства не повинен перевищувати 2 місяці.»
 
Враховано частково    
    -40- Логвинський Г.В.
у статті 9 Закону України «Про громадянство України» пункт 2 частини другої після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно п’ятим – шостим;
 
Враховано    
    -41- Логвинський Г.В.
у статті 9 Закону України «Про громадянство України» пункт 3 частини другої після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для іноземців та осіб без громадянства, які зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з дати отримання ними посвідки на тимчасове проживання».
 
Відхилено    
    -42- Шкрум А.І.
Статтю 9 викласти у такій редакції:
«Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.
Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства країни громадянської належності.
Іноземці, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучалися до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства країни громадянської належності.
Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту в'їзду в Україну.
Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України;
4) отримання дозволу на імміграцію.
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.
Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, або які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучалися до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України,
Доказом участі іноземця або особи без громадянства в забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, залучення до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів для цілей цього Закону є один з таких документів:
довідка центрального органу виконавчої влади або військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України або інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що беруть участь в антитерористичній операції та/або залучені до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
довідка командира підрозділу, залученого до проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в тому числі підрозділу, спільно з яким добровольчі формування, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, оформлена за зразком та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
рішення суду, що набуло законної сили, яким встановлено факт участі іноземця та особи без громадянства у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, залучення до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14) (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.
До громадянства України не приймається особа, яка:
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.
Підстави, зазначені у пунктах 1-3 частини п’ятої цієї статті не застосовуються до іноземців та осіб без громадянства, зазначені у частині 20 статті 4 Закону, якщо компетентними органами України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України буде доведено, що такі рішення прийняті правоохоронними та/або судовими органами держави, яка вчинила акт агресії проти України або держави, союзної з державою-агресором.
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.
 
Враховано частково    
30. «Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, а також на іноземців та осіб без громадянства які брали участь в захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Доказом участі іноземця або особи без громадянства в захисті територіальної цілісності та недоторканості України для цілей цього Закону є один з таких документів:
 
-43- Ричкова Т.Б.
підпункт третій пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
3) частину третю статті 9 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
«Положення, передбачені пунктами 3 - 6 частини другої цієї статті, також не поширюються на іноземців та осіб без громадянства, які належать до осіб, визначених частиною двадцятою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", та мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. Такі особи також подають довідку, що підтверджує належність іноземця або особи без громадянства до таких осіб, видану відповідно Міністерством оборони України, іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами, які виконували завдання антитерористичної операції, здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
У разі наявності незалежної від такого іноземця або особи без громадянства причини неотримання довідки, передбаченої абзацами другим цієї частини, такий іноземець або особа без громадянства може подати разом із відповідною заявою рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту належності цього іноземця або особи без громадянства до осіб, визначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Такою незалежною причиною є невидача протягом двох місяців на звернення в установленому порядку іноземця або особи без громадянства відповідного документа, передбаченого абзацом другим цієї частини».
 
Враховано частково      
31. 1) довідка центрального органу виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України, або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають інші створені відповідно до чинного законодавства військові формування, що беруть участь в антитерористичній операції, або командира підрозділу задіяного у проведенні антитерористичної операції;
 
      
32. 2) рішення суду що набуло законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України».
 
-44- Логвинський Г.В.
статтю 9 Закону України «Про громадянство України» після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою;
 
Враховано   б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою;
в) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Положення частини шостої цієї статті не застосовуються до іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», якщо компетентні органи України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, встановлять, що такі рішення прийняті з політичних мотивів правоохоронними та/або судовими органами держави, яка вчинила акт агресії проти України, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262».
У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою.
 
    -45- Логвинський Г.В.
статтю 9 Закону України «Про громадянство України» після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Підстави, зазначені у пунктах 1-3 частини шостої цієї статті не застосовуються до іноземців та осіб без громадянства, які зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», якщо компетентними органами України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України буде доведено, що такі рішення прийняті правоохоронними та/або судовими органами держави, яка вчинила акт агресії проти України або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, з політичних мотивів»;
У зв’язку з цим частини сьому - восьму вважати відповідно частинами восьмою – дев’ятою;
 
Враховано    
33. 4) доповнити статтю 9 частиною восьмою такого змісту:
 
-46- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункт 4 статті 2 Законопроекту викласти наступним чином:
Доповнити статтю 9 частинами шостою-сьомою такого змісту:
«Підстави, зазначені у пунктах 1,3 частини п’ятої цієї статті не застосовуються до іноземців та осіб без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуванням, якщо компетентними органами України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, буде доведено, що такі рішення прийняті правоохоронними та/або судовими органами держави-агресора або держав, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема якщо такі держави голосували проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, у зв’язку із участю таких іноземців та осіб без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
У разі відсутності у іноземця або особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України паспортних документів проводиться ідентифікація особи в порядку, передбаченому законодавством про статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.»
Частину шосту-сьому відповідно вважати восьмою-дев’ятою.
 
Враховано частково      
    -47- Луценко І.В.
Пункт 4 статті 2 Законопроекту викласти наступним чином: Доповнити статтю 9 частинами шостою-сьомою такого змісту: «Підстави, зазначені у пунктах 1,3 частини п’ятої цієї статті не застосовуються до іноземців та осіб без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуванням, якщо компетентними органами України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, буде доведено, що такі рішення прийняті правоохоронними та/або судовими органами держави-агресора або держав, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема якщо такі держави голосували проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, у зв’язку із участю таких іноземців та осіб без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Частину шосту-сьому відповідно вважати восьмою-дев’ятою.
 
Враховано частково    
34. «Від іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, та є громадянами (підданими) держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України забороняється вимагати надання документів, одержання яких такими особами можливе лише за умови звернення до офіційних органів країни своєї громадянської належності, або якщо одержання таких документів потребує обов'язкового виїзду іноземців до таких держав. Перелік держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
-48- Ричкова Т.Б.
абзац другий підпункту четвертого пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«Іноземці або особи без громадянства, зазначені у частинах дев’ятнадцятій, двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", можуть не подавати документи, що підтверджують дотримання особою вимог, визначених цією статтею, якщо подання таких документів можливе лише за умови їх звернення до офіційних органів країни походження іноземця або особи без громадянства, при наявності обґрунтованих підстав вважати, що в разі такого звернення цей іноземець або особа без громадянства може стати жертвою переслідувань за ознакою діяльності, передбаченої у частинах дев’ятнадцятій, двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Наявність обґрунтованих підстав у цьому випадку підтверджуються довідкою Міністерства закордонних справ України»
У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою».
 
Відхилено      
    -49- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Частину десяту статті 9 викласти у такій редакції:
«Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.
Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, а також на іноземців, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та ін.) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями.»
 
Відхилено    
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
-50- Шкрум А.І.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
-привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
-забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-51- Логвинський Г.В.
Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
37. 2. Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України та не отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні вважаються такими, що перебувають на законних підставах на території України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не менше ніж протягом місяця з дня набрання чинності змінами до підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні та провадження у справах про прийняття до громадянства України.
 
-52- Білецький А.Є.
Петренко О.М.
Лапін І.О.
Корчинська О.А.
Тимошенко Ю.В.
Парасюк В.З.
Висоцький С.В.
Соляр В.М.
Величкович М.Р.
Бондар В.В.
Шухевич Ю.Р.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Луценко І.В.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Вимога щодо строку надання інструкторської (стрілецької, тактичної, медичної, радіотехнічної, вибухотехнічної та ін.) допомоги підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищевказаними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також участі у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищевказаними підрозділами та добровольчими формуваннями понад 1 рік, зазначена в частині 3 статті 9 Закону України «Про громадянство України», не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які надавали таку допомогу або брали участь у виконанні таких завдань до набрання чинності цим Законом.»
 
Відхилено   2. Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», мають право протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання.
3. Іноземці та особи без громадянства, які зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», у разі отримання ними одного з документів, зазначених у частині сімнадцятій статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», та мають дозвіл на імміграцію в Україну, для отримання посвідки на постійне проживання або її обміну в установленому порядку можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, у разі якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262.
 
    -53- Луценко І.В.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту виключити. Пункти третій-четвертий відповідно вважати пунктами другим-третім.
 
Враховано частково    
    -54- Логвинський Г.В.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», мають право протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом звернутися до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання.»
 
Враховано    
    -55- Логвинський Г.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«Іноземці та особи без громадянства, які зазначені у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у разі отримання ними одного із документів, зазначених у частині сімнадцятій статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», та мають дозвіл на імміграцію в Україну, для отримання посвідки на постійне проживання або її обміну в установленому порядку можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який підлягає обміну, якщо за отриманням нового документу особа зобов’язана звернутися до органів державної влади держави громадянської належності або постійного проживання, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262.»
 
Враховано    
38. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
39. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. - забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. 4. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   5. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.