Кількість абзаців - 583 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-1- Кривошея Г.Г.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) у назві глави 13 слово «сертифікації» замінити словами «технічного регулювання»;».
У зв’язку з цим підпункти 1 – 3 вважати відповідно підпунктами 2 – 4.
 
Враховано   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у назві глави 13 слово «сертифікації» замінити словами «технічного регулювання»;
2) в абзаці першому статті 167 слова «сертифікатів відповідності» виключити;
 
    -2- Кривошея Г.Г.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) в абзаці першому статті 167 слова «сертифікатів відповідності,» виключити;».
У зв’язку з цим підпункти 1 – 3 вважати відповідно підпунктами 2 – 4.
 
Враховано    
6. 1) статтю 172-1 виключити;
 
-3- Білозір О.В.
У частині першій Розділу І Закону (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
пункт 1 викласти у такій редакції:
«статтю 172-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 172-1 . Порушення процедур оцінки відповідності
Порушення призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів або порушення органами з сертифікації, призначеними в державній системі сертифікації, правил і порядку обов’язкової сертифікації продукції, внаслідок чого завдано збитків фізичним чи юридичним особам – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   3) статтю 172-1 виключити;
 
    -4- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
7. 2) абзац перший частини першої статті 188-9 викласти в такій редакції:
 
   4) абзац перший частини першої статті 188-9 викласти в такій редакції:
 
8. «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності, акредитацію органів з оцінки відповідності, сертифікацію в державній системі сертифікації, ненадання їм передбаченої законодавством інформації, порушення встановлених законодавством строків її надання або надання недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків –»;
 
-5- Кривошея Г.Г.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності, акредитацію органів з оцінки відповідності, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або порушення встановлених законодавством строків надання такої інформації, надання недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків».
 
Враховано   «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності, акредитацію органів з оцінки відповідності, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або порушення встановлених законодавством строків надання такої інформації, надання недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків»;
 
9. 3) у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтями 172-1,» замінити словом «статтею».
 
-6- Білозір О.В.
У частині першій Розділу І Закону (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
пункт 3 виключити.
 
Відхилено   5) у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтями 172-1» замінити словом «статтею».
 
10. 2. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2010 р., № 9, ст. 84; 2014 р., № 31, ст. 1058, № 41–42, ст. 2024; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
-7- Мартовицький А.В.
Пункт 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   9. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):
 
    -8- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
11. 1) частини третю та сьому статті 14 доповнити словами «, якщо інші вимоги щодо інформування споживачів стосовно певних видів ризику чи продукції не встановлено відповідними нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами»;
 
-9- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частини третю і сьому статті 14 доповнити словами «якщо відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, не встановлено інші способи інформування споживачів про певні види ризику чи продукції»;».
 
Враховано   1) частини третю і сьому статті 14 доповнити словами «якщо відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, не встановлено інші способи інформування споживачів про певні види ризику чи продукції»;
 
12. 2) у статті 15:
 
   2) у статті 15:
 
13. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
14. абзац дев’ятий доповнити словами «, якщо інший порядок дій виробника (продавця) в разі виявлення недостовірної інформації про продукцію не встановлено законом чи відповідним технічним регламентом»;
 
-10- Кривошея Г.Г.
Абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці дев’ятому слова «до відповідності» замінити словами «у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника (продавця) у таких випадках;».
 
Враховано   в абзаці дев’ятому слова «до відповідності» замінити словами «у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника (продавця) у таких випадках»;
абзац сімнадцятий виключити;
 
    -11- Кривошея Г.Г.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац сімнадцятий виключити;».
 
Враховано    
15. абзац дев’ятнадцятий доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту інформації про певні види продукції, положення цієї частини застосовуються лише в тій частині, що не охоплюється цими спеціальними вимогами.»;
 
-12- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова «лише в тій» замінити словом «у».
 
Враховано   абзац дев’ятнадцятий доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту інформації про певні види продукції, положення цієї частини застосовуються у частині, що не охоплюється такими спеціальними вимогами»;
 
16. абзац перший частини другої після слів « (у доступній наочній формі),» доповнити словами «визначеним відповідними нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, чи».
 
-13- Кривошея Г.Г.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слово «чи» замінити словом «або».
 
Враховано   абзац перший частини другої після слів « (у доступній наочній формі)» доповнити словами «визначеним відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, або»;
3) пункт 3 частини першої статті 23 і підпункт «б» пункту 7 частини першої статті 26 виключити.
 
    -14- Кривошея Г.Г.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) пункт 3 частини першої статті 23 і підпункт «б» пункту 7 частини першої статті 26 виключити.».
 
Враховано    
17. 3. Статтю 24 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами) доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
-15- Кривошея Г.Г.
У пункті 3 розділу І законопроекту цифри «18» замінити цифрами «19».
 
Враховано   2. Статтю 24 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
18. «18) здійснювати функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.».
 
   «19) здійснювати функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації».
 
19. 4. Статтю 8 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2015 р., № 21, ст. 133) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
-16- Богдан Р.Д.
Статтю 8 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2015 р., № 21, ст. 133) доповнити частиною сьомою у такій редакції:
«Машини, призначені для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури Технічного регламенту безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.».
 
Враховано частково   3. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2010 р., № 30, ст. 394; 2015 р., № 14, ст. 96, № 21, ст. 133):
1) у статтю 8 включити частину шосту такого змісту:
«Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації»;
2) в абзаці третьому частини другої статті 20 слова « (крім машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин)» замінити словами « (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин)».
 
    -17- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«4. Статтю 8 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2015 р., № 21, ст. 133) доповнити частиною сьомою такого змісту:
«Спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив, на які поширюється вимоги та процедури Технічного регламенту безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.».»
 
Враховано частково    
    -18- Кривошея Г.Г.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2010 р., № 30, ст. 394; 2015 р., № 14, ст. 96, № 21, ст. 133):
1) у статтю 8 включити частину шосту такого змісту:
«Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.»;
2) в абзаці третьому частини другої статті 20 слова « (крім машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин)» замінити словами « (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин)».».
 
Враховано    
20. «Машини, призначені для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.».
 
-19- Козаченко Л.П.
Вилучити зміни до статті 8 Закону України «Про пестициди і агрохімікати»: «Машини, призначені для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації».
 
Відхилено      
21. 5. Пункт 47 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) виключити.
 
   5. Пункт 47 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) виключити.
 
22. 6. У Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
-20- Кривошея Г.Г.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) абзац другий статті 1 після слів «гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами,» доповнити словами «або міжнародних чи європейських стандартів»;».
 
Враховано   4. У Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420; 2015 р., № 14, ст. 96):
1) абзац другий статті 1 після слів «гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами» доповнити словами «або вимогам міжнародних чи європейських стандартів»;
 
23. 1) частину першу статті 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
-21- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -22- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
24. «некомерційної господарської діяльності з акредитації.»;
 
-23- Гуляєв В.О.
У статті 5 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» пункт «некомерційної господарської діяльності з акредитації.» вилучити.
 
Враховано      
25. 2) частину дев’яту статті 6 викласти в такій редакції:
 
   2) частину дев’яту статті 6 викласти в такій редакції:
 
26. «Національний орган України з акредитації оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про результати його взаємного оцінювання, види діяльності з оцінки відповідності, стосовно яких він здійснює акредитацію, та про будь-які пов’язані з цим зміни.»;
 
   «Національний орган України з акредитації оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про результати його взаємного оцінювання, види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких він здійснює акредитацію, та про будь-які пов’язані з цим зміни»;
 
27. 3) у статті 6-1:
 
   3) у статті 6-1:
 
28. в абзаці другому слова «забезпечити його незалежність» замінити словами «бути незалежним», а слова «запобігання виникненню» – словами «забезпечувати відсутність»;
 
   в абзаці другому слова «забезпечити його незалежність» замінити словами «бути незалежним», а слова «запобігання виникненню» – словами «забезпечувати відсутність»;
 
29. в абзаці дев’ятому слова «може впливати» замінити словами «міг би вплинути»;
 
   в абзаці дев’ятому слова «може впливати» замінити словами «міг би вплинути»;
 
30. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
-24- Кривошея Г.Г.
Абзаци четвертий і п’ятий підпункту 3 пункту 6 розділу І законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«в абзаці десятому слова «компетентності залученого персоналу та стану виконання персоналом своїх обов’язків» замінити словами «виконання залученим персоналом робіт з акредитації та його компетентності»;».
 
Враховано   в абзаці десятому слова «компетентності залученого персоналу та стану виконання персоналом своїх обов’язків» замінити словами «виконання залученим персоналом робіт з акредитації та його компетентності»;
 
31. «установлювати, впроваджувати та підтримувати процедури моніторингу виконання залученим персоналом робіт з акредитації і його компетентності;»;
 
      
32. в абзаці одинадцятому слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;
 
   в абзаці одинадцятому слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;
 
33. 4) у статті 6-4:
 
-25- Кривошея Г.Г.
Підпункт 4 пункту 6 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
«частину другу після слів «вимог, установлених статтею 6-1 цього Закону» доповнити словами «, а також інших вимог та обов’язків, установлених цим Законом».
 
Враховано   4) у статті 6-4:
частину другу після слів «вимог, установлених статтею 6-1 цього Закону» доповнити словами «а також інших вимог та обов’язків, установлених цим Законом»;
 
34. після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
35. «У разі наявності підстав вважати, що національний орган України з акредитації не відповідає вимогам або не виконує своїх обов’язків, установлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, повинен позачергово здійснювати моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації.».
 
-26- Кривошея Г.Г.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 6 розділу І законопроекту слово «позачергово» замінити словом «позапланово».
 
Враховано   «За наявності підстав вважати, що національний орган України з акредитації не відповідає вимогам або не виконує своїх обов’язків, установлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, позапланово здійснює моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації».
 
36. У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
 
-27- Кривошея Г.Г.
Підпункт 4 пункту 6 розділу І законопроекту після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Для визначення відповідності національного органу України з акредитації вимогам, установленим статтею 6-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, оцінює та враховує відповідність національного органу України з акредитації критеріям, які встановлені національним стандартом, що є ідентичним міжнародному стандарту ІSО/ІЕС 17011 або європейському стандарту ЕN ІSО/ІЕС 17011, та охоплюють відповідні вимоги.».
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;».
 
Враховано   У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Для визначення відповідності національного органу України з акредитації вимогам, установленим статтею 6-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, оцінює та враховує відповідність національного органу України з акредитації критеріям, які встановлені національним стандартом, що є ідентичним міжнародному стандарту ІSО/ІЕС 17011 або європейському стандарту ЕN ІSО/ІЕС 17011, та охоплюють відповідні вимоги».
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
37. після частини п’ятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
38. «Посадові особи, які здійснюють моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням зазначеного моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.
 
-28- Богдан Р.Д.
У Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420; 2015 р., № 14, ст. 96) у статті 6-4 у реченні «Посадові особи, які здійснюють моніторинг відповідності вимогам національного органу України з акредитації…» виключити сполучник «до» і викласти у такій редакції:
«Посадові особи, які здійснюють моніторинг відповідності вимогам національного органу України з акредитації, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням зазначеного моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.»
 
Відхилено   «Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, які здійснюють моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням зазначеного моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, визначених законом. Посадові особи, винні у порушенні зазначеного обов’язку, притягаються до встановленої законом відповідальності.
 
    -29- Кривошея Г.Г.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 6 розділу І законопроекту після слів «в інтересах третіх осіб» доповнити словами «, крім випадків, визначених законом».
 
Враховано    
    -30- Кривошея Г.Г.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 6 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Посадові особи, винні у порушенні зазначеного обов’язку, притягаються до встановленої законом відповідальності».
 
Враховано    
39. Національний орган України з акредитації та його посадові особи зобов’язані на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, вживати коригувальних заходів для забезпечення відповідності вимогам, визначеним статтею 6-1 цього Закону.».
 
-31- Кривошея Г.Г.
В абзаці сьомому підпункту 4 пункту 6 розділу І законопроекту слова і цифри «відповідності вимогам, визначеним статтею 6-1 цього Закону» замінити словами «виконання вимог та обов’язків, установлених цим Законом».
 
Враховано   Національний орган України з акредитації та його посадові особи зобов’язані на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, вживати коригувальних заходів для забезпечення виконання вимог та обов’язків, установлених цим Законом».
 
40. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
 
-32- Кривошея Г.Г.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
«Орган з оцінки відповідності може оскаржити рішення щодо акредитації, яке прийняте стосовно нього національним органом України з акредитації та з яким він не згоден, шляхом подання апеляції до комісії з апеляцій.»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Подання апеляції до комісії з апеляцій не обмежує права органу з оцінки відповідності на звернення до суду.».».
 
Враховано   У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною дев’ятою;
5) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
«Орган з оцінки відповідності може оскаржити рішення щодо акредитації, прийняте стосовно нього національним органом України з акредитації, з яким він не згоден, шляхом подання апеляції до комісії з апеляцій»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Подання апеляції до комісії з апеляцій не обмежує права органу з оцінки відповідності на звернення до суду»;
6) у статті 11:
у частині восьмій слово «замінює» замінити словом «заміщує»;
після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі якщо керівник національного органу України з акредитації або особа, яка його заміщує на час відсутності, брав (брала) участь у проведенні оцінки, повторної чи позачергової оцінки органу з оцінки відповідності, рішення, зазначене в частині восьмій цієї статті, на підставі такої оцінки приймає один із заступників керівника національного органу України з акредитації, який не брав участі у проведенні оцінки».
У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.
 
    -33- Кривошея Г.Г.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) у статті 11:
у частині восьмій слово «замінює» замінити словом «заміщує»;
після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі якщо керівник національного органу України з акредитації або особа, яка його заміщує у разі його відсутності, брав (брала) участь у проведенні оцінки, повторної чи позачергової оцінки органу з оцінки відповідності, рішення, зазначене в частині восьмій цієї статті, на підставі такої оцінки приймає один із заступників керівника національного органу України з акредитації, який не брав участі у її проведенні.».
У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.».
 
Враховано    
41. 7. Частину другу статті 24 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2012 р., № 7, ст. 53) виключити.
 
-34- Кривошея Г.Г.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Частину другу статті 24 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2012 р., № 7, ст. 53) викласти в такій редакції:
«2. Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій здійснюється згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».».
 
Враховано   6. Частину другу статті 24 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155) викласти в такій редакції:
«2. Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій здійснюється згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
 
42. 8. У частині третій статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873, № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96; 2016 р., № 2, ст. 17):
 
-35- Мартовицький А.В.
Пункт 8 Розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«8. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873, № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96; 2016 р., № 2, ст. 17):
1) у частині третій статті 2:
в абзаці четвертому та шостому слова «переоформлення» та «та без застосування принципу організаційної єдності» виключити;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Видача свідоцтв про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки
відповідності згідно з відповідним технічним регламентом та свідоцтв про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії зазначених свідоцтв, їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
2) частину 8 статті 4-1 доповнити абзацом другим в такій редакції:
«Передача об’єкта, на який видано документ дозвільного характеру, на баланс іншого суб’єкта господарювання при відсутності змін у технологічному процесі та господарській діяльності є підставою для переоформлення документу дозвільного характеру».
 
Відхилено   7. У частині третій статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
43. 1) в абзаці четвертому та шостому слова «, переоформлення» та «, та без застосування принципу організаційної єдності» виключити;
 
-36- Кривошея Г.Г.
У підпункті 1 пункту 8 розділу І законопроекту слова «та шостому» виключити.
 
Враховано   1) в абзаці четвертому слова «переоформлення» і «та без застосування принципу організаційної єдності» виключити;
 
44. 2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
45. «Видача свідоцтв про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом та свідоцтв про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії зазначених свідоцтв, їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».»;
 
-37- Кривошея Г.Г.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту слова «згідно з відповідним технічним регламентом» замінити словами «, визначених у відповідному технічному регламенті,».
 
Враховано   «Видача свідоцтв про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, та свідоцтв про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії зазначених свідоцтв, їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
3) абзац шостий виключити.
 
    -38- Кривошея Г.Г.
Пункт 8 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) абзац шостий виключити.».
 
Враховано    
46. 9. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
-39- Третьяков О.Ю.
У пункті 9 Розділу І законопроекту:
в абзаці першому слова «Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» замінити словами «Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».
 
Враховано   8. У Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2015 р., № 14, ст. 96; 2018 р., № 6-7, ст. 43):
 
47. 1) абзац сьомий статті 9 виключити;
 
-40- Гуляєв В.О.
Абзац сьомий статті 9 залишити у діючій редакції.
 
Враховано      
    -41- Третьяков О.Ю.
У пункті 9 Розділу І законопроекту:
абзац другий – виключити.
 
Враховано    
48. 2) абзац шостий статті 10 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац шостий статті 10 викласти в такій редакції:
 
49. «контроль відповідності виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації встановленим до них законодавством вимогам;»;
 
   «контроль відповідності виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації вимогам, встановленим законодавством»;
 
50. 3) частини одинадцяту та тринадцяту статті 26 виключити;
 
-42- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 9 розділу 1 3аконопроекту виключити.
 
Відхилено   2) частини одинадцяту і тринадцяту статті 26 викласти в такій редакції:
«Технічні та інші засоби реабілітації та комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва, підлягають оцінці відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів (у разі відсутності технічних регламентів)»;
«У разі реалізації продукції, яка не пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів, виробник (продавець) несе відповідальність згідно із законом»;
 
    -43- Третьяков О.Ю.
У пункті 9 Розділу І законопроекту
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Частини одинадцяту та тринадцяту статті 26 викласти в такій редакції:
«Технічні та інші засоби реабілітації та комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва, підлягають оцінці відповідності вимогам технічних регламентів або державних стандартів (у разі відсутності технічних регламентів).
У разі реалізації продукції, яка не пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або державних стандартів, виробник (продавець) несе відповідальність згідно із законом».
 
Враховано частково    
    -44- Кривошея Г.Г.
Підпункт 3 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) частини одинадцяту і тринадцяту статті 26 викласти в такій редакції:
«Технічні та інші засоби реабілітації та комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва, підлягають оцінці відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів (у разі відсутності технічних регламентів).»;
«У разі реалізації продукції, яка не пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів, виробник (продавець) несе відповідальність згідно із законом.».
 
Враховано    
51. 4) у частині п’ятій статті 41 слово «сертифікованої» виключити.
 
-45- Третьяков О.Ю.
У пункті 9 Розділу І законопроекту
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«у частині п’ятій статті 41 слова «сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо» замінити словами «продукції протезно-ортопедичних підприємств, яка пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або державних стандартів тощо».
 
Враховано частково   3) у частині п’ятій статті 41 слова «сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо» замінити словами «продукції протезно-ортопедичних підприємств, яка пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів, тощо».
 
    -46- Кривошея Г.Г.
Підпункт 4 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у частині п’ятій статті 41 слова «сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо» замінити словами «продукції протезно-ортопедичних підприємств, яка пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів, тощо».».
 
Враховано    
52. 10. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20–21, ст. 712; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
-47- Богдан Р.Д.
У змінах до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст.144; 2014 р., ст.61, №20-21, ст. 712; 2015 р., №14, ст.96) залишити по тексту слово «зобов’язані», тобто зберегти існуючу редакцію.
 
Враховано   10. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
53. 1) частини п’яту та шосту статті 8 викласти в такій редакції:
 
   1) частини п’яту і шосту статті 8 викласти в такій редакції:
 
54. «5. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам ринкового нагляду за їх запитами документацію, що дає змогу ідентифікувати:
 
   «5. Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:
 
55. будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
 
   1) будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
 
56. будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію.
 
   2) будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію.
 
57. 6. Суб’єкти господарювання повинні надавати документацію, визначену в частині п’ятій цієї статті, протягом строку, визначеного у відповідному технічному регламенті, а якщо такий строк у технічному регламенті не визначено – протягом десяти років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом десяти років після того, як вони поставили відповідну продукцію.»;
 
   6. Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати документацію, визначену частиною п’ятою цієї статті, протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено – протягом десяти років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом десяти років після того, як вони поставили відповідну продукцію»;
 
58. 2) пункт 3 частини першої статті 15 доповнити реченням такого змісту: «Органу ринкового нагляду документи і матеріали (їх копії) можуть надаватися мовою оригіналу або іншою, ніж мова діловодства та документації державних органів, мовою, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд»;
 
-48- Кривошея Г.Г.
У підпункті 2 пункту 10 розділу І законопроекту слова «Органу ринкового нагляду документи і матеріали (їх копії) можуть надаватися» замінити словами «За згодою органу ринкового нагляду документи і матеріали, необхідні для здійснення ринкового нагляду, їх копії можуть надаватися йому».
 
Враховано   2) пункт 3 частини першої статті 15 доповнити реченням такого змісту: «За згодою органу ринкового нагляду документи і матеріали, необхідні для здійснення ринкового нагляду, їх копії можуть надаватися йому мовою оригіналу або іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд»;
 
59. 3) частину чотирнадцяту статті 23 викласти в такій редакції:
 
   3) частину чотирнадцяту статті 23 викласти в такій редакції:
 
60. «14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності із запитами стосовно надання інформації про видачу і відмову у видачі документів про відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених у технічних регламентах, – також іншої інформації, пов’язаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких були залучені відповідні призначені органи. Призначені органи з оцінки відповідності повинні надавати інформацію за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання відповідного запиту.»;
 
-49- Кривошея Г.Г.
Абзац другий підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій із запитами стосовно надання інформації про видачу і відмову у видачі документів про відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених у технічних регламентах, – також іншої інформації, пов’язаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких були залучені відповідні призначені органи та визнані незалежні організації. Призначені органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації повинні надавати інформацію за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання відповідного запиту.».
 
Враховано   «14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій із запитами про надання інформації про видачу і відмову у видачі документів про відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених у технічних регламентах, – також іншої інформації, пов’язаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких були залучені відповідні призначені органи та визнані незалежні організації. Призначені органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації повинні надавати інформацію за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання відповідного запиту»;
 
61. 4) у підпункті «а» пункту 1 частини другої статті 24 слова « (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)» виключити;
 
   4) у підпункті «а» пункту 1 частини другої статті 24 слова « (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)» виключити;
 
62. 5) у статті 25:
 
   5) у статті 25:
 
63. у підпункті «а» пункту 1 частини другої слова « (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)» виключити;
 
   у підпункті «а» пункту 1 частини другої слова « (у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)» виключити;
 
64. пункти 1 та 2 частини третьої викласти в такій редакції:
 
   пункти 1 і 2 частини третьої викласти в такій редакції:
 
65. «1) звертатися до призначених органів з оцінки відповідності стосовно розгляду ними питання про встановлення обмежень щодо виданих ними документів про відповідність такої продукції, їх призупинення чи скасування;
 
   «1) звертатися до призначених органів з оцінки відповідності стосовно розгляду ними питання про встановлення обмежень щодо виданих ними документів про відповідність такої продукції, їх призупинення чи скасування;
 
66. 2) за наявності матеріалів та інформації, що свідчать про некомпетентність призначених органів з оцінки відповідності та/або акредитованих органів з оцінки відповідності, які видали документи про відповідність такої продукції, звертатися до органу, що призначає органи з оцінки відповідності, стосовно проведення в межах моніторингу призначених органів з оцінки відповідності позапланової перевірки відповідного призначеного органу з оцінки відповідності або до національного органу України з акредитації стосовно проведення в межах моніторингу акредитованих органів з оцінки відповідності позачергової оцінки відповідного акредитованого органу з оцінки відповідності.»;
 
   2) за наявності матеріалів та інформації, що свідчать про некомпетентність призначених органів з оцінки відповідності та/або акредитованих органів з оцінки відповідності, які видали документи про відповідність такої продукції, звертатися до органу, що призначає органи з оцінки відповідності, щодо проведення в межах моніторингу призначених органів з оцінки відповідності позапланової перевірки відповідного призначеного органу з оцінки відповідності або до національного органу України з акредитації щодо проведення в межах моніторингу акредитованих органів з оцінки відповідності позачергової оцінки відповідного акредитованого органу з оцінки відповідності»;
 
67. 6) абзац четвертий частини третьої статті 29 викласти в такій редакції:
 
-50- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6) у частині третій статті 29:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом;»;
в абзаці сьомому слово «визначених» замінити словом «визначені»;».
 
Враховано   6) у частині третій статті 29:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом»;
в абзаці сьомому слово «визначених» замінити словом «визначені»;
 
68. «не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом;»;
 
      
69. 7) у частині п’ятій статті 37 слова «, у тому числі декларація про відповідність» виключити.
 
   7) у частині п’ятій статті 37 слова «у тому числі декларація про відповідність» виключити.
 
70. 11. У графі «Назва документа дозвільного характеру» Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) пункти 120-1 та 120-2 викласти в такій редакції:
 
-51- Кривошея Г.Г.
Пункт 11 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«11. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
1) у графі «Назва документа дозвільного характеру» пункти 120-1 і 120-2 викласти в такій редакції:
«120-1. Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті
120-2. Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском»;
2) пункт 120-3 виключити.».
 
Враховано   11. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
1) у графі «Назва документа дозвільного характеру» пункти 120-1 і 120-2 викласти в такій редакції:
«120-1. Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті
120-2. Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском»;
2) пункт 120-3 виключити.
 
71. «120-1. Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом
 
      
72. 120-2. Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском».
 
      
73. 12. У Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96):
 
   12. У Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96; 2017 р., № 34, ст. 370; 2018 р., № 1, ст. 1):
 
74. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
75. пункт 4 доповнити реченням такого змісту: «Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими»;
 
   пункт 4 доповнити реченням такого змісту: «Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими»;
 
76. пункт 15 виключити;
 
   пункт 15 виключити;
 
77. абзац четвертий пункту 21 виключити;
 
   абзац четвертий пункту 21 виключити;
 
78. доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
79. «21-1) робочий еталон – еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки;»;
 
   «21-1) робочий еталон – еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки»;
 
80. 2) абзац четвертий частини другої статті 6 після слів «статусу національних еталонів» доповнити словами «та позбавлення цього статусу»;
 
   2) абзац четвертий частини другої статті 6 після слів «статусу національних еталонів» доповнити словами «та позбавлення цього статусу»;
 
81. 3) у назві та частині першій статті 15 слова «Метрологічне забезпечення діяльності» замінити словами «Забезпечення єдності вимірювань»;
 
   3) у назві і тексті статті 15 слова «Метрологічне забезпечення діяльності» замінити словами «Забезпечення єдності вимірювань»;
 
82. 4) у статті 16:
 
-52- Мартовицький А.В.
Підпункт 4 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) у статті 16:
 
83. в абзаці першому частини першої слова «, у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки,» виключити;
 
   в абзаці першому частини першої слова «у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
84. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
85. в абзаці першому слова «сертифікати затвердження» замінити словами «сертифікати перевірки»;
 
   в абзаці першому слова «сертифікати затвердження» замінити словами «сертифікати перевірки»;
 
86. в абзаці другому слова «Сертифікат затвердження» замінити словами «Сертифікат перевірки»;
 
   в абзаці другому слова «Сертифікат затвердження» замінити словами «Сертифікат перевірки»;
 
87. 5) статтю 17 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-53- Кривошея Г.Г.
Підпункт 5 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5) у статті 17:
частину п’яту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, визначеними цією частиною, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають таких повноважень, забороняється»;
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться за методиками повірки, які визначаються в нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або в національних стандартах.».
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
частину восьму виключити;».
 
Враховано   5) у статті 17:
частину п’яту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, визначеними цією частиною, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється»;
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами».
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
частину восьму виключити;
 
88. «7. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться за методиками повірки, які визначаються в нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або в національних стандартах.».
 
      
89. У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
-54- Мартовицький А.В.
Підпункт 5 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
90. 6) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
-55- Мартовицький А.В.
Підпункт 6 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
    -56- Кривошея Г.Г.
У підпункті 6 пункту 12 розділу І законопроекту (крім абзацу третього зазначеного підпункту) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності» і «заява на уповноваження» в усіх відмінках замінити відповідно словами «орган з уповноваження» і «заява про уповноваження» у відповідному відмінку.
 
Враховано    
91. «Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та моніторинг уповноважених організацій
 
   «Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та моніторинг уповноважених організацій
 
92. 1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-57- Кривошея Г.Г.
Абзац третій підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту після слів «що перебувають в експлуатації» доповнити словами « (далі – орган з уповноваження)».
 
Враховано   1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі – орган з уповноваження), є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
93. 2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-58- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту слова «науковим метрологічним центрам, метрологічним центрам та повірочним лабораторіям необхідно» замінити словами «наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії зобов’язані».
 
Враховано   2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії зобов’язані одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається органом з уповноваження.
 
94. 3. Для одержання свідоцтва про уповноваження наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі – заявники) подають до органу з уповноваження заяву на уповноваження.
 
   3. Для одержання свідоцтва про уповноваження наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі – заявники) подають до органу з уповноваження заяву про уповноваження.
 
95. Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством чи організацією, до складу якої належить цей підрозділ.
 
   Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством чи організацією, до складу якої належить цей підрозділ.
 
96. До заяви на уповноваження додаються:
 
   До заяви на уповноваження додаються:
 
97. копія статуту (положення) відповідної юридичної особи, а також копія положення про відокремлений підрозділ, у разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, засвідчені заявником;
 
-59- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
98. паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника;
 
   паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника;
 
99. настанова з якості заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, підписана керівником заявника;
 
-60- Кривошея Г.Г.
Абзац десятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
100. проект галузі уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект галузі уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації;
 
-61- Кривошея Г.Г.
В абзацах одинадцятому та дванадцятому підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту слово «галузі» замінити словом «сфери».
 
Враховано   проект сфери уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект сфери уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації;
 
101. копія договору користування приміщенням, укладеного не менше ніж на п’ять років (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої галузі уповноваження), засвідчена заявником;
 
-62- Кривошея Г.Г.
Абзац дванадцятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження);».
 
Враховано   копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження);
 
102. платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
 
-63- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 12 розділу І законопроекту після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про уповноваження, є вичерпним.».
 
Враховано   платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату плати за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про уповноваження, є вичерпним.
 
103. 4. Заявники повинні відповідати критеріям, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).
 
-64- Кривошея Г.Г.
Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту замінити дев’ятьма абзацами такого змісту:
«4. Заявники можуть бути уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови їх відповідності критеріям, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі – уповноважені організації).
Критеріями, яким повинні відповідати уповноважені організації (далі – встановлені критерії), є:
незалежність та неупередженість;
кваліфікація персоналу;
наявність матеріально-технічної бази;
наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
наявність впровадженої системи якості;
забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Заявники з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям повинні відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.».
 
Враховано   4. Заявники можуть бути уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови їх відповідності критеріям, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі – уповноважені організації).
Критеріями, яким повинні відповідати уповноважені організації (далі – встановлені критерії), є:
незалежність та неупередженість;
кваліфікація персоналу;
наявність матеріально-технічної бази;
наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
наявність впровадженої системи якості;
забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Заявники з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям повинні відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
104. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, протягом 90 робочих днів після надходження заяви на уповноваження:
 
-65- Кривошея Г.Г.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту цифри «90» замінити цифрами «80».
 
Враховано   5. Орган з уповноваження протягом 80 робочих днів після надходження заяви про уповноваження:
 
105. проводить експертизу поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей;
 
   проводить експертизу поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей;
 
106. проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям;
 
-66- Кривошея Г.Г.
Абзац сімнадцятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту після слів «проводить перевірку заявника» доповнити словами «за його місцезнаходженням».
 
Враховано   проводить перевірку заявника за його місцезнаходженням на відповідність встановленим критеріям;
 
107. видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
 
   видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
 
108. у разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження із зазначенням підстав для такої відмови.
 
   у разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження із зазначенням підстав для такої відмови.
 
109. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, залучає наукові метрологічні центри до проведення експертизи поданих заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям.
 
-67- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту замінити п’ятьма абзацами такого змісту:
«До проведення перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям орган з уповноваження залучає фахівців наукових метрологічних центрів, які мають досвід проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження не менш ніж протягом п’яти років.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів не можуть брати участі у проведенні експертизи поданих заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям у разі, якщо вони перебували або перебувають у службовій залежності від заявника чи є близькими особами в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» для будь-якої особи, яка належить до персоналу заявника.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до проведення експертизи поданих заявниками документів та перевірки їх на відповідність встановленим критеріям протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів беруть участь у проведенні перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям разом з посадовими особами органу з уповноваження, а також мають такі самі права та виконують такі самі обов’язки під час проведення цієї перевірки, що й зазначені посадові особи.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів не можуть становити більше половини складу комісії, що проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям, або очолювати зазначену комісію.».
 
Враховано   До проведення перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям орган з уповноваження залучає фахівців наукових метрологічних центрів, які мають досвід проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження не менше п’яти років.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів не можуть брати участі у проведенні експертизи поданих заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям у разі, якщо вони перебували або перебувають у службовій залежності від заявника чи є близькими особами в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» для будь-якої особи, яка належить до персоналу заявника.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до проведення експертизи поданих заявниками документів та перевірки їх на відповідність встановленим критеріям протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів беруть участь у проведенні перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям спільно з посадовими особами органу з уповноваження, а також мають такі самі права та виконують такі самі обов’язки під час проведення цієї перевірки, що й зазначені посадові особи.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів не можуть становити більше половини складу комісії, що проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям, або очолювати зазначену комісію.
 
110. 6. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є:
 
   6. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є:
 
111. подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження;
 
   подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження;
 
112. виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;
 
-68- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцять третій підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту після слів «недостовірних відомостей» доповнити словами « (крім технічних помилок)».
 
Враховано   виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей (крім технічних помилок);
встановлення за результатами перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям факту виконання ним без уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом виконуються за умови уповноваження (крім робіт, за виконання яких без уповноваження заявнику раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про уповноваження з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про уповноваження було анульоване з підстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої цієї статті);
відмова заявника у допуску посадових осіб органу з уповноваження та/або залучених фахівців наукових метрологічних центрів до проведення його перевірки на відповідність встановленим критеріям з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
 
    -69- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 12 розділу І законопроекту після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«встановлення за результатами перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям факту виконання ним без уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом виконуються за умови уповноваження (крім робіт, за виконання яких без уповноваження заявнику раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про уповноваження з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про уповноваження було анульоване з підстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої цієї статті);».
 
Враховано    
    -70- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 12 розділу І законопроекту після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«відмова заявника у допуску посадових осіб органу з уповноваження та/або залучених фахівців наукових метрологічних центрів до проведення його перевірки на відповідність встановленим критеріям з підстав, не передбачених законом, про що посадовими особами, які проводять відповідну перевірку, складається акт;».
 
Враховано    
113. невідповідність заявника встановленим критеріям.
 
   невідповідність заявника встановленим критеріям.
 
114. У разі усунення заявником в місячний строк з моменту, коли заявник дізнався або мав дізнатися про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження, причин, що стали підставою для такої відмови, не допускається відмова з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови). У випадку порушення встановленого строку для усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, видача свідоцтва про уповноваження здійснюється в порядку та строки, встановлені частинами третьою – п’ятою цієї статті.
 
-71- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, видача свідоцтва про уповноваження здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами третьою – п’ятою цієї статті.».
 
Враховано   У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, видача свідоцтва про уповноваження здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами третьою – п’ятою цієї статті.
 
115. У разі якщо підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей, заява на уповноваження може бути повторно подана не раніше ніж через рік після прийняття рішення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження.
 
-72- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцять шостий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини, або анулювання раніше виданого заявнику свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами восьмим і дев’ятим частини десятої цієї статті, заява про уповноваження може бути повторно подана зазначеним заявником не раніше ніж через рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про уповноваження.».
 
Враховано   У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини, або анулювання раніше виданого заявнику свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами восьмим і дев’ятим частини десятої цієї статті, заява про уповноваження може бути повторно подана зазначеним заявником не раніше ніж через один рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про уповноваження.
 
116. 7. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
 
   7. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
 
117. За видачу свідоцтва про уповноваження справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-73- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцять восьмий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
118. Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
 
   Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
 
119. 8. Уповноважені організації включаються до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
-74- Кривошея Г.Г.
Абзац тридцятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Відомості про уповноважені організації вносяться до бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, яка формується та ведеться органом з уповноваження в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності».
 
Враховано   8. Відомості про уповноважені організації вносяться до бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, яка формується та ведеться органом з уповноваження в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
 
120. Зазначений реєстр повинен бути доступним для громадськості в електронній та/або іншій формі та опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та постійно оновлюватися.
 
-75- Кривошея Г.Г.
Абзац тридцять перший підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Орган з уповноваження забезпечує на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до відомостей, що містяться у зазначеній базі даних, та їх постійне оновлення».
 
Враховано   Орган з уповноваження забезпечує на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до відомостей, що містяться у зазначеній базі даних, та їх постійне оновлення.
 
121. 9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати.
 
   9. Орган з уповноваження здійснює моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та встановленим критеріям.
 
122. Моніторинг уповноважених організацій здійснюється шляхом:
 
   Моніторинг уповноважених організацій здійснюється шляхом:
 
123. проведення планових та позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
-76- Кривошея Г.Г.
Абзац тридцять четвертий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту після слів «позапланових перевірок» доповнити словами «уповноважених організацій».
 
Враховано   проведення планових та позапланових перевірок уповноважених організацій відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
124. розгляду звернень щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, які надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
 
-77- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 12 розділу І законопроекту після абзацу тридцять п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«Планові перевірки уповноважених організацій проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».».
 
Враховано   розгляду звернень щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, які надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
Планові перевірки уповноважених організацій проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
125. 10. Орган з уповноваження приймає наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження в разі якщо:
 
   10. Орган з уповноваження видає наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження у разі, якщо:
 
126. уповноважена організація звернулася з відповідною заявою;
 
-78- Кривошея Г.Г.
Абзац тридцять сьомий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«уповноважена організація за власним бажанням звернулася із заявою про анулювання свідоцтва про уповноваження».
 
Враховано   уповноважена організація за власним бажанням звернулася із заявою про анулювання свідоцтва про уповноваження;
 
127. уповноважену організацію припинено шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.
 
   уповноважену організацію припинено шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.
 
128. Орган з уповноваження видає уповноваженій організації наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження не пізніше 30 робочих днів з дня одержання заяви уповноваженої організації.
 
-79- Кривошея Г.Г.
Абзац тридцять дев’ятий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Орган з уповноваження видає уповноваженій організації наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви уповноваженої організації про анулювання свідоцтва про уповноваження».
 
Враховано   Орган з уповноваження видає уповноваженій організації наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви уповноваженої організації про анулювання свідоцтва про уповноваження.
 
129. Анулювання свідоцтва про уповноваження здійснюється на безоплатній основі.
 
-80- Кривошея Г.Г.
Абзац сороковий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
130. Орган з уповноваження звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
   Орган з уповноваження звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
131. за результатами планової або позапланової перевірки уповноваженої організації встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що уповноважена організація вже не відповідає встановленим критеріям до уповноважених організацій або не виконує своїх обов’язків та відсутня можливість усунення уповноваженою організацією виявленої невідповідності чи забезпечення виконання нею своїх обов’язків;
 
-81- Кривошея Г.Г.
В абзаці сорок другому підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту слова «вже» та «до уповноважених організацій» виключити.
 
Враховано   за результатами планової або позапланової перевірки уповноваженої організації встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що уповноважена організація не відповідає встановленим критеріям або не виконує своїх обов’язків та відсутня можливість усунення уповноваженою організацією виявленої невідповідності чи забезпечення виконання нею своїх обов’язків;
 
132. уповноважена організація створює перешкоди для проведення її планової або позапланової перевірки, що документується в акті, який складається посадовими особами, які проводять відповідну перевірку.
 
-82- Кривошея Г.Г.
Абзац сорок третій підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«уповноважена організація відмовляє у допуску посадових осіб органу з уповноваження до проведення її планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадовими особами, які проводять відповідну перевірку, складається акт.».
 
Враховано   уповноважена організація відмовила в допуску посадових осіб органу з уповноваження до проведення її планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
встановлено факт виконання уповноваженою організацією поза сферою уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом можуть виконуватися за умови уповноваження, про що посадова особа органу з уповноваження складає відповідний акт;
встановлено факт порушення уповноваженою організацією заборони, встановленої абзацом четвертим частини п’ятої статті 17 цього Закону, про що посадова особа органу з уповноваження складає відповідний акт.
 
    -83- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 12 розділу І законопроекту після абзацу сорок третього доповнити новими абзацами такого змісту:
«встановлено факт виконання уповноваженою організацією поза сферою уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом можуть виконуватися за умови уповноваження, про що посадовою особою органу з уповноваження складається відповідний акт;
встановлено факт порушення уповноваженою організацією заборони, встановленої абзацом четвертим частини п’ятої статті 17 цього Закону, про що посадовою особою органу з уповноваження складається відповідний акт».
 
Враховано    
133. У разі звернення органу з уповноваження до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження, свідоцтво про уповноваження вважається анульованим з дати набрання законної сили відповідним рішенням адміністративного суду.
 
-84- Кривошея Г.Г.
В абзаці сорок четвертому підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту слово «дати» замінити словом «дня».
 
Враховано   У разі звернення органу з уповноваження до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження таке свідоцтво вважається анульованим з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням.
11. Під час видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження застосовується принцип мовчазної згоди.
 
    -85- Кривошея Г.Г.
Підпункт 6 пункту 12 розділу І законопроекту після абзацу сорок четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«11. Під час видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження застосовується принцип мовчазної згоди».
 
Враховано    
134. 11. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, розв’язуються в судовому порядку.
 
   12. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, вирішуються в судовому порядку.
 
135. 12. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, його анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
-86- Кривошея Г.Г.
Абзац сорок шостий підпункту 6 пункту 12 розділу І законопроекту доповнити словами «відповідно до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та цього Закону».
 
Враховано   13. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, його анулювання затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та цього Закону»;
7) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
«Стаття 18-1. Плата за видачу свідоцтва про уповноваження
1. За видачу свідоцтва про уповноваження справляється плата у такому розмірі:
6,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження до двох категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
7,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження до п’яти категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
10,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 10 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
14 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 20 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
19,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
25,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
33,9 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності у проекті сфери уповноваження понад 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
Плата за видачу свідоцтва про уповноваження справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день подання заяви про уповноваження.
2. Анулювання свідоцтва про уповноваження є безоплатним»;
 
    -87- Кривошея Г.Г.
Пункт 12 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
«Стаття 18-1. Плата за видачу свідоцтва про уповноваження
1. За видачу свідоцтва про уповноваження справляється плата у такому розмірі:
6,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження до двох категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
7,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження до п’яти категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
10,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження до десяти категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
14 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження до 20 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
19,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження до 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
25,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження до 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
33,9 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі наявності в проекті сфери уповноваження понад 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
Плата за видачу свідоцтва про уповноваження справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день подання заяви про уповноваження.
2. Анулювання свідоцтва про уповноваження є безоплатним.».
У зв’язку з цим підпункти 7 – 11 вважати відповідно підпунктами 8 – 12.
 
Враховано    
136. 7) у назві розділу VІ слова «засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
   8) у назві розділу VІ слова «засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
137. 8) у статті 27:
 
   9) у статті 27:
 
138. у назві та частині третій слова «засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
   у назві та частині третій слова «засобів вимірювальної техніки» виключити;
 
139. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Також калібруванню підлягають вторинні та робочі еталони.»;
 
   частину першу доповнити другим реченням такого змісту: «Калібруванню також підлягають вторинні та робочі еталони»;
 
140. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
141. «Калібрування вторинних та робочих еталонів проводиться науковими метрологічними центрами.»;
 
-88- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятий підпункту 8 пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Калібрування вторинних та робочих еталонів проводиться в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.».
 
Враховано   «Калібрування вторинних та робочих еталонів проводиться в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності»;
 
142. 9) у статті 29:
 
   10) у статті 29:
 
143. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
144. «1. Оплата робіт з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно до методики визначення вартості зазначених робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «1. Оплата робіт з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно до методики визначення вартості зазначених робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
145. у частині другій слова «проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій цієї статті» замінити словами «виконання метрологічних робіт (надання послуг)»;
 
   у частині другій слова «проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій цієї статті» замінити словами «виконання метрологічних робіт (надання послуг)»;
 
146. 10) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
   11) текст статті 30 викласти в такій редакції:
 
147. «1. За наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються результати повірки засобів вимірювальної техніки та калібрування, проведених в інших державах.»;
 
-89- Кривошея Г.Г.
Абзац другий підпункту 10 пункту 12 розділу І законопроекту після слів «За наявності відповідних» доповнити словом «чинних».
 
Враховано   «1. За наявності відповідних чинних міжнародних договорів України визнаються результати повірки засобів вимірювальної техніки та калібрування, проведених в інших державах».
 
148. 11) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
-90- Кривошея Г.Г.
Підпункт 11 пункту 12 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
149. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
      
150. «4. Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними в частині права проводити:
 
      
151. повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, – протягом визначеного в таких свідоцтвах строку дії;
 
      
152. повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки під час випуску з виробництва – протягом строку дії, визначеного в сертифікатах відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, але не більше строку дії свідоцтва про уповноваження на проведення повірки відповідних засобів під час випуску з виробництва.
 
      
153. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності організацій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки до набрання чинності цим Законом, відповідно до частини дев’ятої статті 18 цього Закону.»;
 
      
154. пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
155. «При цьому зазначені засоби вимірювальної техніки підлягають повірці під час випуску з виробництва або перед введенням в експлуатацію. Ця повірка проводиться організаціями, які мають чинні свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, зазначені в пункті 4 цього розділу.».
 
      
156. 13. У Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96):
 
   13. У Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96; 2018 р., № 36, ст. 275):
 
157. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
158. в абзаці четвертому слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
   в абзаці четвертому слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
159. перше речення абзацу сьомого доповнити словами « (знаком для товарів і послуг)»;
 
   перше речення абзацу сьомого доповнити словами « (знаком для товарів і послуг)»;
 
160. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
161. «гармонізований європейський стандарт – європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;»;
 
   «гармонізований європейський стандарт – європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації»;
 
162. в абзаці дев’ятому слова « (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)» виключити;
 
   в абзаці дев’ятому слова « (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)» виключити;
 
163. в абзаці десятому слово «визначених» замінити словом «заданих», а слова «протокол (у тому числі протокол випробувань),» виключити;
 
-91- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації – будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок;».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сороковим;».
 
Враховано   в абзаці десятому слово «визначених» замінити словом «заданих», а слова «протокол (у тому числі протокол випробувань)» виключити;
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації – будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сороковим;
 
164. в абзаці дванадцятому слова «вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в» замінити словами «застосовним вимогам, визначеним у»;
 
   в абзаці тринадцятому слова «вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в» замінити словами «застосовним вимогам, визначеним у»;
 
165. в абзаці чотирнадцятому слово «проектування» замінити словом «проекту»;
 
   в абзаці п’ятнадцятому слово «проектування» замінити словом «проекту»;
 
166. в абзаці шістнадцятому слова «, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу» виключити;
 
-92- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«об’єкт технічного регламенту – види продукції, її характеристики або пов’язані з ними процеси чи методи виробництва, а також вимоги до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування (якщо технічний регламент виключно стосується таких вимог), на які поширюється дія відповідного технічного регламенту;».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий – тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим – сороковим;».
 
Відхилено   в абзаці сімнадцятому слова «визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу» виключити;
 
167. абзац дев’ятнадцятий виключити;
 
   абзац двадцятий виключити;
 
168. абзац двадцятий викласти в такій редакції:
 
-93- Дубневич Я.В.
Абзаци дванадцятий та тринадцятий підпункту 1) пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «…абзац двадцятий викласти в такій редакції:
 
Враховано частково   абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
 
169. «орган з оцінки відповідності – орган, який здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;»;
 
-94- орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;».
 
Немає висновку   «орган з оцінки відповідності – орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування»;
 
170. абзац двадцять перший виключити;
 
   абзац двадцять другий виключити;
 
171. абзац двадцять другий викласти в такій редакції:
 
   абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
 
172. «орган, що призначає, – центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, призупиняє чи анулює призначення або поновлює призначення;»;
 
-95- Кривошея Г.Г.
В абзаці шістнадцятому підпункту 1 пункту 13 розділу І законопроекту слова «чи анулює призначення або поновлює призначення» замінити словами «, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів».
 
Враховано   «орган, що призначає, – центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності»;
 
173. в абзаці двадцять третьому:
 
   в абзаці двадцять четвертому:
 
174. у першому реченні слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
   у першому реченні слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
175. друге речення виключити;
 
   друге речення виключити;
 
176. в абзаці двадцять четвертому слово «визначених» замінити словом «заданих»;
 
   в абзаці двадцять п’ятому слово «визначених» замінити словом «заданих»;
 
177. абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
 
178. «призначення – надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності;»;
 
   «призначення – надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності»;
 
179. абзац двадцять сьомий доповнити словами « (крім послуг)»;
 
   абзац двадцять восьмий доповнити словами « (крім послуг)»;
 
180. в абзаці двадцять восьмому слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
   в абзаці двадцять дев’ятому слово «визначені» замінити словом «задані»;
 
181. в абзацах тридцятому та тридцять першому слово «України» виключити;
 
   в абзацах тридцять першому і тридцять другому слово «України» виключити;
 
182. абзац тридцять другий викласти в такій редакції:
 
   абзаци тридцять третій і тридцять п’ятий викласти в такій редакції:
 
183. «сертифікація – підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу;»;
 
-96- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу двадцять сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:
«суб’єкти господарювання – виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі, а відповідно до деяких технічних регламентів – також інші фізичні та юридичні особи. Згідно з певними технічними регламентами суб’єктами господарювання можуть вважатися лише деякі із зазначених осіб»;».
 
Враховано   «сертифікація – підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу»;
«суб’єкти господарювання – виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі, а відповідно до деяких технічних регламентів – також інші фізичні та юридичні особи. Згідно з певними технічними регламентами суб’єктами господарювання можуть вважатися лише деякі із зазначених осіб»;
 
184. у першому реченні абзацу тридцять восьмого слово «процедурні» замінити словом «адміністративні»;
 
   у першому реченні абзацу тридцять дев’ятого слово «процедурні» замінити словом «адміністративні»;
 
185. в абзаці тридцять дев’ятому слова «у цьому дорученні» виключити;
 
-97- Кривошея Г.Г.
В Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»: статтю 1 доповнити абзацом 40 : «підтверджена компетентність – компетентність, яка підтверджена третьою стороною».
 
Відхилено   в абзаці сороковому слова «у цьому дорученні» виключити;
 
186. 2) у статті 2:
 
-98- Кривошея Г.Г.
Підпункт 2 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац перший частини першої після слів «вводиться в експлуатацію» доповнити словами і цифрами «, а у випадках, визначених у частині другій статті 11 цього Закону, – перебуває в експлуатації»;».
 
Враховано   2) у статті 2:
абзац перший частини першої після слів «вводиться в експлуатацію» доповнити словами і цифрами «а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, – перебуває в експлуатації»;
 
187. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
188. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
189. «об’єктів будівництва;».
 
   «об’єктів будівництва».
 
190. У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
191. в абзаці четвертому слова «колекціонування та» виключити;
 
   в абзаці четвертому слова «колекціонування та» виключити;
 
192. у частині третій:
 
-99- Кривошея Г.Г.
Абзаци сьомий – п’ятнадцятий підпункту 2 пункту 13 розділу І законопроекту замінити десятьма абзацами такого змісту:
«частину третю замінити частинами третьою і четвертою такого змісту:
«3. Дія цього Закону не поширюється на санітарні та фітосанітарні заходи.
4. Дія положень цього Закону, які стосуються призначення органів з оцінки відповідності та призначених органів, а також розділів VІ, VІІ і VІІІ (крім частини першої статті 45) цього Закону не поширюється на:
сертифікацію насіння і садивного матеріалу;
оцінку та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини);
сертифікацію (схвалення) суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;
оцінку відповідності колісних транспортних засобів, їх предметів обладнання і частин (крім статті 24 і частини другої статті 31 цього Закону);
оцінку відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (крім статті 24 і частини другої статті 31 цього Закону);
заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації.».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;».
 
Враховано   частину третю замінити двома новими частинами такого змісту:
«3. Дія цього Закону не поширюється на санітарні та фітосанітарні заходи.
4. Дія положень цього Закону, що стосуються призначення органів з оцінки відповідності та призначених органів, а також розділів VІ, VІІ і VІІІ (крім частини першої статті 45) цього Закону не поширюється на:
сертифікацію насіння і садивного матеріалу;
оцінку та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини);
сертифікацію (схвалення) суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;
оцінку відповідності колісних транспортних засобів, їх предметів обладнання і частин (крім статті 24 і частини другої статті 31 цього Закону);
оцінку відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (крім статті 24 і частини другої статті 31 цього Закону);
заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації;
оцінку відповідності послуг (крім статті 24 і частини другої статті 31 цього Закону)».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
 
193. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
194. «сертифікацію насіння і садивного матеріалу;»;
 
      
195. після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
196. «оцінку та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини);
 
      
197. сертифікацію (схвалення) суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;».
 
      
198. У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;
 
      
199. в абзаці шостому слова «та їх» замінити словами «, їх предметів обладнання і»;
 
      
200. абзаци дев’ятий та десятий виключити;
 
-100- Дубневич Я.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 2) пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно      
201. у частині п’ятій цифри «ІІІ-V» замінити словами і цифрами «І -V та статті 24»;
 
-101- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину п’яту виключити;».
 
Враховано   частину шосту виключити;
 
202. 3) статтю 4 виключити;
 
   3) статтю 4 виключити;
 
203. 4) абзаци третій – п’ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
-102- Дубневич Я.В.
Підпункт 4) пункту 13 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«4) абзаци третій – п’ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
#-10027
 
Враховано частково   4) абзаци третій – п’ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
204. «спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, взаємодіє із Службою безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання щодо визначених об’єктів технічних регламентів (далі – відповідні державні органи);
 
-103- …спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні державні органи);
 
Немає висновку   «спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, взаємодіє із Службою безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі – відповідні державні органи);
 
205. затверджує перелік об'єктів технічних регламентів, щодо яких відповідні держані органи здійснюють функції технічного регулювання;
 
-104- визначає сфери діяльності, в яких відповідні державні органи здійснюють функції технічного регулювання;
 
Немає висновку   затверджує перелік сфер діяльності, в яких відповідні державні органи здійснюють функції технічного регулювання;
 
206. затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами відповідних державних органів або міністерств, визначених у частині третій статті 8 цього Закону;»;
 
-105- у межах своєї компетенції затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами відповідних державних органів;».
 
Немає висновку   у межах своєї компетенції затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами відповідних державних органів або міністерств, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону»;
 
207. 5) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
   5) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
208. «призначає органи з оцінки відповідності;»;
 
   «призначає органи з оцінки відповідності»;
 
209. 6) у статті 8:
 
-106- Дубневич Я.В.
Підпункт 6) пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «6) у статті 8: у частині першій абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Відповідні державні влади в межах своєї компетенції:
розробляють та переглядають технічні регламенти і процедури оцінки відповідності у визначених сферах діяльності;
в абзаці четвертому слова «розроблених та/або прийнятих ними» виключити;
у частині другій:
абзаци перший та четвертий викласти в такій редакції:
«2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують: … «переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.»;
доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
3. У разі якщо функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності покладаються на відповідні державні органи, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.
4. Не допускається покладення функцій технічного регулювання у певних сферах діяльності на відповідні державні органи (крім центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом), які здійснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукції або інші види державного нагляду (контролю) стосовно продукції у таких сферах діяльності.».
 
Враховано частково   6) у статті 8:
 
    -107- Богдан Р.Д.
У Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96) у статті 8 та далі по тексту замінити слова «центральні органи виконавчої влади» словами «державні органи».
 
Відхилено    
210. назву після слова «влади» доповнити словами «та Служби безпеки України»;
 
   назву після слова «влади» доповнити словами «та Служби безпеки України»;
 
211. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
212. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
213. «1. Відповідні державні органи в межах своєї компетенції та щодо визначених об’єктів технічних регламентів:»;
 
   «1. Відповідні державні органи в межах своєї компетенції та у визначених сферах діяльності»;
 
214. в абзаці другому слова «у визначених сферах діяльності» виключити;
 
   в абзаці другому слова «у визначених сферах діяльності» виключити;
 
215. в абзаці четвертому слова «розроблених та/або прийнятих ними» виключити;
 
   в абзаці четвертому слова «розроблених та/або прийнятих ними» виключити;
 
216. у частині другій:
 
      
217. абзаци перший та четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзаци перший і четвертий частини другої викласти в такій редакції:
 
218. «2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують:»;
 
   «2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують»;
 
219. «переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.»;
 
   «переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів»;
 
220. доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
221. «3. У разі якщо функції технічного регулювання щодо визначених об’єктів технічних регламентів покладаються на центральні органи виконавчої влади, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.
 
   «3. У разі якщо функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності покладаються на центральні органи виконавчої влади, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.
 
222. 4. Не допускається покладення функцій технічного регулювання щодо визначених об’єктів технічних регламентів на центральні органи виконавчої влади (крім центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом), які здійснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукції або інші види державного нагляду (контролю) стосовно таких об’єктів технічних регламентів.»;
 
   4. Не допускається покладення функцій технічного регулювання у визначених сферах діяльності на центральні органи виконавчої влади (крім центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом), які здійснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукції або інші види державного нагляду (контролю) щодо продукції у таких сферах діяльності»;
 
223. 7) у статті 9:
 
   7) у статті 9:
 
224. в абзаці другому частини першої слово «Законами» замінити словами «У законах або технічних регламентах»;
 
-108- Мартовицький А.В.
Абзац другий підпункту 7 пункту 13 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
225. в абзаці першому частини четвертої слова «та центральних органів виконавчої влади» замінити словами «відповідних державних органів та міністерств, визначених у частині третій статті 8 цього Закону»;
 
   в абзаці першому частини четвертої слова «та центральних органів виконавчої влади» замінити словами «відповідних державних органів та міністерств, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону»;
 
226. у частині шостій слова «одного й того ж виду ризику стосовно одного й того ж виду продукції» замінити словами «певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням»;
 
-109- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий підпункту 7 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Визначення в різних чинних технічних регламентах спеціальних вимог, що спрямовані на запобігання або усунення певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням, забороняється.»;».
 
Враховано   частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Визначення в різних чинних технічних регламентах спеціальних вимог, що спрямовані на запобігання або усунення певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням, забороняється»;
 
227. 8) у статті 10:
 
-110- Кривошея Г.Г.
Підпункт 8 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«перше речення абзацу третього частини першої після слів «вводиться в експлуатацію» доповнити словами і цифрами «, а у випадках, визначених у частині другій статті 11 цього Закону, – перебуває в експлуатації»;».
 
Враховано   8) у статті 10:
у частині першій:
перше речення абзацу третього доповнити словами і цифрами «а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, – перебуває в експлуатації»;
 
228. в абзаці четвертому частини першої слова «передбачене залучення до цієї діяльності інших, ніж суб’єкти господарювання» замінити словами «передбачена участь у цій діяльності інших, ніж суб’єкти господарювання чи органи з оцінки відповідності»;
 
-111- Кривошея Г.Г.
Абзац другий підпункту 8 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«права та обов’язки суб’єктів господарювання, інших осіб стосовно введення продукції в обіг, надання її на ринку або введення її в експлуатацію, а у випадках, визначених у частині другій статті 11 цього Закону, – її експлуатації;».
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
«права та обов’язки суб’єктів господарювання, інших осіб щодо введення продукції в обіг, надання її на ринку або введення її в експлуатацію, а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, – її експлуатації»;
 
229. в абзаці четвертому частини другої слова «, необхідної для оцінки відповідності продукції» виключити;
 
   в абзаці четвертому частини другої слова «необхідної для оцінки відповідності продукції» виключити;
 
230. 9) статтю 11 замінити статтями 11–11-2 такого змісту:
 
   9) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
231. «Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів
 
   «Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів
 
232. 1. Продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, за винятком випадків, визначених у статті 12 цього Закону та зазначених технічних регламентах.
 
-112- Кривошея Г.Г.
Підпункт 9 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«2. У технічних регламентах, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, на додаток до вимог, які застосовуються до продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, можуть бути встановлені вимоги, які застосовуються до продукції, що перебуває в експлуатації. У цих випадках продукція, що перебуває в експлуатації, повинна відповідати таким вимогам технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, за винятком випадків, визначених у статті 12 цього Закону та зазначених технічних регламентах.».
У зв’язку з цим частину другу статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (у редакції законопроекту) вважати частиною третьою.
 
Враховано   1. Продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.
2. У технічних регламентах, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, на додаток до вимог, які застосовуються до продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, можуть бути встановлені вимоги, які застосовуються до продукції, що перебуває в експлуатації. У таких випадках продукція, що перебуває в експлуатації, повинна відповідати таким вимогам технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.
 
233. 2. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути забезпечена шляхом застосування національних стандартів та/або інших технічних специфікацій, посилання на які містяться у відповідних технічних регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи відповідність продукції таким національним стандартам та/або іншим технічним специфікаціям є єдиним способом, чи одним із способів задоволення вимог цього технічного регламенту.
 
   3. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути забезпечена шляхом застосування національних стандартів та/або інших технічних специфікацій, посилання на які містяться у відповідних технічних регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи відповідність продукції таким національним стандартам та/або іншим технічним специфікаціям є єдиним способом, чи одним із способів задоволення вимог цього технічного регламенту.
 
234. Посилання в технічних регламентах на зазначені національні стандарти можуть мати форму переліків національних стандартів для цілей застосування відповідних технічних регламентів.
 
   Посилання в технічних регламентах на зазначені національні стандарти можуть мати форму переліків національних стандартів для цілей застосування відповідних технічних регламентів»;
10) доповнити статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
235. Стаття 11-1. Презумпція відповідності вимогам технічних регламентів
 
   «Стаття 11-1. Презумпція відповідності вимогам технічних регламентів
 
236. 1. Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам цих стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються цими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
 
   1. Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам таких стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
 
237. Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.
 
   Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.
 
238. 2. Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів.
 
   2. Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів.
 
239. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, які опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу».
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, опублікованим в «Офіційному віснику Європейського Союзу».
 
240. 4. У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу», відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.
 
   4. У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу», відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.
 
241. 5. Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачене надання цієї презумпції.
 
   5. Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачено надання цієї презумпції відповідності.
 
242. Стаття 11-2. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів
 
   Стаття 11-2. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів
 
243. 1. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів формуються відповідними державними органами в ході консультацій з національним органом стандартизації згідно з правилами їх формування, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
-113- Дубневич Я.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 9) пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Переліки національних стандартів формуються згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.».
 
Відхилено   1. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів формуються відповідними державними органами в ході консультацій з національним органом стандартизації згідно з правилами їх формування, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
244. Національний орган стандартизації за запитами відповідних державних органів повинен надавати їм інформаційну та методологічну допомогу стосовно формування переліків національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.
 
   Національний орган стандартизації за запитами відповідних державних органів надає їм інформаційну та методологічну допомогу у формуванні переліків національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.
 
245. 2. У разі якщо певний національний стандарт не повною мірою задовольняє вимогам технічного регламенту, на охоплення яких спрямований цей стандарт, відповідний державний орган за результатами консультацій з національним органом стандартизації може включити такий стандарт до переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту з обмеженням та з одночасним зазначенням у переліку змісту цього обмеження в застосуванні зазначеного стандарту чи його окремих положень.
 
-114- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий підпункту 9 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У переліках національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів можуть бути зазначені обмеження у застосуванні певних національних стандартів, які включені до відповідних переліків та не повною мірою задовольняють вимоги технічних регламентів, на охоплення яких спрямовані такі стандарти».
 
Враховано   2. У переліках національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів можуть зазначатися обмеження у застосуванні певних національних стандартів, які включені до відповідного переліку та не повною мірою задовольняють вимоги відповідного технічного регламенту, на охоплення яких спрямовані такі стандарти.
 
246. У разі потреби відповідні державні органи звертаються до національного органу стандартизації щодо необхідності забезпечення перевірки та перегляду тих стандартів, які містяться в переліках національних стандартів і не повною мірою задовольняють вимогам технічних регламентів, на охоплення яких вони спрямовані, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті.
 
   За потреби відповідні державні органи звертаються до національного органу стандартизації щодо необхідності забезпечення перевірки та перегляду тих стандартів, включених до переліків національних стандартів, які не повною мірою задовольняють вимоги відповідних технічних регламентів, на охоплення яких вони спрямовані, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті.
 
247. 3. У разі включення до переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту нового стандарту на заміну стандарту, який раніше було включено до цього переліку, може бути передбачено, що на період до припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого національного стандарту.
 
   3. У разі включення до переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту нового стандарту на заміну стандарту, який раніше було включено до цього переліку, може бути передбачено, що на період до припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого національного стандарту.
 
248. 4. У разі якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачене застосування гармонізованих європейських стандартів, до переліку національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам.
 
   4. У разі якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачено застосування гармонізованих європейських стандартів, до переліку національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам.
 
249. У цьому випадку перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту формується на основі переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, що опублікований в «Офіційному віснику Європейського Союзу», з урахуванням відомостей про періоди надання презумпції відповідності внаслідок застосування відповідних гармонізованих європейських стандартів та обмеження в застосуванні цих стандартів чи їх окремих положень.
 
   У такому разі перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту формується на основі переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, опублікованого в «Офіційному віснику Європейського Союзу», з урахуванням відомостей про періоди надання презумпції відповідності внаслідок застосування відповідних гармонізованих європейських стандартів та обмеження в застосуванні цих стандартів чи їх окремих положень.
 
250. 5. Перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту затверджується вперше до набрання чинності відповідним технічним регламентом, а після цього оновлюється в разі потреби шляхом його затвердження.
 
   5. Перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту затверджується вперше до набрання чинності відповідним технічним регламентом, а після цього оновлюється за потреби шляхом його затвердження.
 
251. У разі якщо до набрання чинності технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, в «Офіційному віснику Європейського Союзу» не опубліковано перелік назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, перелік національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту затверджується вперше після опублікування переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів.
 
   У разі якщо до набрання чинності технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, в «Офіційному віснику Європейського Союзу» не опубліковано перелік назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, перелік національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту затверджується вперше після опублікування переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів.
 
252. 6. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів, а у випадках, визначених у частині третій статті 8 цього Закону, – також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні переліки національних стандартів.»;
 
   6. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів, а у випадках, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону, – також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні переліки національних стандартів»;
 
253. 10) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   11) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
254. «4. Крім особливостей, визначених у цій статті, в технічних регламентах чи нормативно-правових актах, якими їх затверджено, можуть бути встановлені також інші особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо чинності документів про відповідність, виданих органами з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що були чинними раніше.»;
 
-115- Кривошея Г.Г.
Абзац другий підпункту 10 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Крім особливостей, визначених цією статтею, в технічних регламентах чи нормативно-правових актах, якими їх затверджено, можуть бути встановлені також інші особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо:
можливості застосування на вибір виробника вимог нового технічного регламенту або технічного регламенту, що був чинним раніше, протягом встановленого перехідного періоду;
чинності документів про відповідність, виданих органами з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що були чинними раніше.».
 
Враховано   «4. Крім особливостей, визначених цією статтею, технічними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановлені також інші особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо:
можливості застосування на вибір виробника вимог нового технічного регламенту або технічного регламенту, що був чинним раніше, протягом встановленого перехідного періоду;
чинності документів про відповідність, виданих органами з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що були чинними раніше»;
 
255. 11) у статті 13:
 
   12) у статті 13:
 
256. у частині першій слово «затверджують» замінити словом «розробляють», а слова «, що були ними розроблені та/або прийняті,» виключити;
 
   у частині першій слово «затверджують» замінити словом «розробляють», а слова «що були ними розроблені та/або прийняті» виключити;
 
257. у частині другій слова «відповідних центральних органів виконавчої влади, що їх затвердили» замінити словами і цифрою «відповідних державних органів, а у випадках, визначених у частині третій статті 8 цього Закону, – також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні методичні рекомендації»;
 
   у частині другій слова «відповідних центральних органів виконавчої влади, що їх затвердили» замінити словами і цифрою «відповідних державних органів, а у випадках, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону, – також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні методичні рекомендації»;
 
258. 12) у частині четвертій статті 14:
 
   13) у частині четвертій статті 14:
 
259. в абзаці першому слова «відповідними центральними органами виконавчої влади» виключити;
 
   в абзаці першому слова «відповідними центральними органами виконавчої влади» виключити;
 
260. перше речення абзацу другого після слів «Модулі оцінки відповідності» доповнити словами «, затверджені Кабінетом Міністрів України,»;
 
-116- Дубневич Я.В.
Абзац третій підпункту 12) пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   перше речення абзацу другого після слів «Модулі оцінки відповідності» доповнити словами «затверджені Кабінетом Міністрів України»;
 
261. 13) частину другу статті 16 доповнити словами «, про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 
   14) частину другу статті 16 доповнити словами «про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 
262. 14) у частині другій статті 18:
 
   15) у частині другій статті 18:
 
263. у другому реченні слова «в установленому порядку» замінити словами і цифрами «не пізніше 30 днів з дня одержання зазначеного обґрунтування»;
 
   у другому реченні слова «в установленому порядку» замінити словами і цифрами «не пізніше 30 днів з дня одержання зазначеного обґрунтування»;
 
264. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
265. «У разі якщо у висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, встановлено відсутність невідкладних обставин, відповідний проект технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності не вважається таким, що розроблений за невідкладних обставин, і підлягає оприлюдненню та обговоренню в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону.»;
 
   «У разі якщо у висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, встановлено відсутність невідкладних обставин, відповідний проект технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності не вважається таким, що розроблений за невідкладних обставин, і підлягає оприлюдненню та обговоренню в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону»;
 
266. 15) у частині другій статті 19 слова «відповідно до нових вимог» замінити словами «у відповідність із новими вимогами»;
 
   16) у частині другій статті 19 слова «відповідно до нових вимог» замінити словами «у відповідність із новими вимогами»;
 
267. 16) в абзаці першому частини першої статті 20 слова «, які вони розробили та/або прийняли,» виключити;
 
   17) в абзаці першому частини першої статті 20 слова «які вони розробили та/або прийняли» виключити;
 
268. 17) у статті 22:
 
   18) у статті 22:
 
269. в абзаці другому частини третьої слово «визначеними» замінити словом «визначених»;
 
   в абзаці другому частини третьої слово «визначеними» замінити словом «визначених»;
 
270. у частині четвертій слова «Відповідні центральні органи виконавчої влади» замінити словами «Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та юридичні особи публічного права»;
 
   у частині четвертій слова «Відповідні центральні органи виконавчої влади» замінити словами «Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та юридичні особи публічного права»;
 
271. 18) у статті 23:
 
   19) у статті 23:
 
272. назву після слова «Систематизація» доповнити словами «та оприлюднення»;
 
   назву після слова «Систематизація» доповнити словами «та оприлюднення»;
 
273. у частині другій слова «висновки, зроблені» замінити словами «залишення відповідних технічних регламентів без змін»;
 
   у частині другій слова «висновки, зроблені» замінити словами «залишення відповідних технічних регламентів без змін»;
 
274. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
275. в абзаці першому слова «постійно оновлює» замінити словами «оновлює в разі потреби»;
 
   в абзаці першому слова «постійно оновлює» замінити словами « за потреби оновлює»;
 
276. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
277. «перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту (в разі його затвердження);»;
 
-117- Кривошея Г.Г.
Підпункт 18 пункту 13 розділу І законопроекту доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«абзац четвертий після слів «перелік визнаних незалежних організацій» доповнити словами і цифрами «, які формуються відповідно до вимог статті 40 цього Закону»;».
 
Враховано   «перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту (в разі його затвердження)»;
абзац четвертий доповнити словами і цифрами «які формуються відповідно до вимог статті 40 цього Закону»;
 
278. 19) частину другу статті 24 після слова «включаючи» доповнити словом «калібрування,»;
 
-118- Кривошея Г.Г.
Підпункт 19 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«19) у частині третій статті 24 слова « (в тому числі призначений орган чи визнана незалежна організація)» виключити;».
 
Враховано   20) у частині третій статті 24 слова « (в тому числі призначений орган чи визнана незалежна організація)» виключити;
 
279. 20) у статті 25:
 
-119- Кривошея Г.Г.
Підпункт 20 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«в абзаці першому частини другої слова «імпортерів або розповсюджувачів, – імпортерами або розповсюджувачами» замінити словами «імпортерів, розповсюджувачів або інших осіб, – імпортерами, розповсюджувачами чи іншими особами»;».
 
Враховано   21) у статті 25:
у частині другій:
в абзаці першому слова «імпортерів або розповсюджувачів, – імпортерами або розповсюджувачами» замінити словами «імпортерів, розповсюджувачів або інших осіб, – імпортерами, розповсюджувачами чи іншими особами»;
 
280. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
281. «Як виняток з положень абзацу першого цієї частини, частин першої та сьомої статті 28 і частин першої та третьої статті 30 цього Закону, технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, може бути передбачено, що інші, ніж суб’єкти господарювання чи органи з оцінки відповідності, особи також повинні застосовувати процедури оцінки відповідності вимогам зазначеного технічного регламенту, складати декларацію про відповідність та наносити знак відповідності технічним регламентам у таких самих випадках, які визначені в цьому акті законодавства Європейського Союзу.»;
 
-120- Кривошея Г.Г.
Абзац третій підпункту 20 пункту 13 розділу І законопроекту після слів «може бути передбачено, що» доповнити словами «інші суб’єкти господарювання, ніж ті, що визначені у таких положеннях цього Закону, та/або».
 
Враховано   «Як виняток з положень абзацу першого цієї частини, частин першої і сьомої статті 28, частин першої і третьої статті 30 цього Закону, технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, може бути передбачено, що інші суб’єкти господарювання, ніж ті, що визначені у зазначених положеннях цього Закону, та/або інші, ніж суб’єкти господарювання чи органи з оцінки відповідності, особи також повинні застосовувати процедури оцінки відповідності вимогам зазначеного технічного регламенту, складати декларацію про відповідність та наносити знак відповідності технічним регламентам у таких самих випадках, які визначені відповідним актом законодавства Європейського Союзу»;
 
282. у частині третій слово «ним» замінити словами «у ньому», а слово «такої» – словом «відповідної»;
 
   у частині третій слово «ним» замінити словами «у ньому», а слово «такої» – словом «відповідної»;
 
283. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-121- Дубневич Я.В.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 20) пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -122- Кривошея Г.Г.
Абзаци п’ятий - сьомий підпункту 20 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
284. «4. Перед введенням продукції в обіг імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності та виконав інші вимоги, визначені у відповідному технічному регламенті.».
 
      
285. У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;
 
      
286. у частині п'ятій:
 
   у частині четвертій:
 
287. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
288. «призначені органи;»;
 
   «призначені органи»;
 
289. в абзаці третьому слова «виконання визначених завдань з оцінки відповідності технології» замінити словами «затвердження технологічних процесів»;
 
   в абзаці третьому слова «виконання визначених завдань з оцінки відповідності технології» замінити словами «затвердження технологічних процесів»;
 
290. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
291. «акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників – для проведення випробувань та/або перевірок продукції згідно з деякими процедурами оцінки відповідності, якими для виробника передбачено вибір щодо залучення його акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності чи призначеного органу.»;
 
-123- Кривошея Г.Г.
В абзаці тринадцятому підпункту 20 пункту 13 розділу І законопроекту слова «випробувань та/або перевірок» замінити словами «випробувань та перевірок».
 
Враховано   «акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників – для проведення випробувань та перевірок продукції згідно з деякими процедурами оцінки відповідності, якими для виробника передбачено вибір щодо залучення його акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності чи призначеного органу»;
 
292. частину шосту після слів «вимог щодо залучення» доповнити словом «лише»;
 
-124- Кривошея Г.Г.
Абзац чотирнадцятий підпункту 20 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Забороняється вимагати видачі протоколів випробувань та документів про відповідність, зазначених у технічних регламентах та передбачених ними процедурах оцінки відповідності, виключно акредитованими органами з оцінки відповідності, якщо законодавством не встановлені вимоги щодо акредитації таких органів.».
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Забороняється вимагати видачу протоколів випробувань та документів про відповідність, зазначених у технічних регламентах та передбачених ними процедурах оцінки відповідності, виключно акредитованими органами з оцінки відповідності, якщо законодавством не встановлені вимоги щодо акредитації таких органів»;
 
293. 21) у статті 26:
 
   22) у статті 26:
 
294. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
295. «1. Статус визнаної незалежної організації надається шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.»;
 
-125- Кривошея Г.Г.
В абзаці третьому підпункту 21 пункту 13 розділу І законопроекту слово «надається» замінити словом «набувається».
 
Враховано   «1. Статус визнаної незалежної організації набувається шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском»;
 
296. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
297. в абзаці першому слова «на здійснення оцінки відповідності технології» замінити словами «для затвердження ними технологічних процесів», а слово «яке» – словом «що»;
 
   в абзаці першому слова «на здійснення оцінки відповідності технології» замінити словами «для затвердження ними технологічних процесів», а слово «яке» – словом «що»;
 
298. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
 
299. «не менш ніж половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має досвід виконання робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у межах сфери призначення протягом останніх трьох років;»;
 
-126- Кривошея Г.Г.
Абзац сьомий підпункту 21 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«не менш ніж половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, зазначених в абзаці першому цієї частини, має досвід виконання робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років;».
 
Враховано   «не менш як половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, зазначених в абзаці першому цієї частини, має досвід виконання робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років;
 
300. в абзаці п’ятому слово «обов’язкового» виключити;
 
-127- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий підпункту 21 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами під час здійснення діяльності визнаної незалежної організації;».
 
Враховано   уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності визнаної незалежної організації»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Завдання із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань та/або персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, за вибором виробника також можуть виконуватися призначеними органами, до сфери призначення яких включено такі процедури оцінки відповідності.
Орган з оцінки відповідності може одночасно мати статус призначеного органу та визнаної незалежної організації, кожен із яких набувається у встановленому цим Законом порядку»;
 
    -128- Кривошея Г.Г.
Підпункт 21 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Завдання із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань та/або персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, за вибором виробника також можуть виконуватися призначеними органами, до сфери призначення яких включено такі процедури оцінки відповідності.
Орган з оцінки відповідності може одночасно мати статус призначеного органу та визнаної незалежної організації, кожен з яких набувається у встановленому цим Законом порядку.»;».
 
Враховано    
301. у частині п’ятій слова і цифру «пунктів 6 і» замінити словом «пункту»;
 
-129- Кривошея Г.Г.
Абзац дев’ятий підпункту 21 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині п’ятій слова і цифри «пунктів 6 і 7» замінити словом і цифрою «пункту 5»;».
 
Враховано   у частині п’ятій слова і цифри «пунктів 6 і 7» замінити словом і цифрою «пункту 5»;
 
302. 22) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   23) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
303. «Стаття 27. Акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників
 
   «Стаття 27. Акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників
 
304. 1. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника може бути використаний для проведення випробувань та/або перевірок для суб’єкта господарювання – юридичної особи, частиною якого є цей орган з оцінки відповідності, з метою виконання окремих процедур оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах. Такий орган з оцінки відповідності повинен бути окремою та відмінною частиною зазначеного суб’єкта господарювання і не повинен брати участі у проектуванні, виробництві, постачанні, монтажі, використанні або обслуговуванні продукції, яку він оцінює.
 
-130- Кривошея Г.Г.
У першому реченні абзацу третього підпункту 22 пункту 13 розділу І законопроекту слова «випробувань та/або перевірок» замінити словами «випробувань та перевірок продукції».
 
Враховано   1. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника може бути використаний для проведення випробувань та перевірок продукції для суб’єкта господарювання – юридичної особи, частиною якого є такий орган з оцінки відповідності, з метою виконання окремих процедур оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах. Такий орган з оцінки відповідності повинен бути окремою та відмінною частиною зазначеного суб’єкта господарювання і не повинен брати участі у проектуванні, виробництві, постачанні, монтажі, використанні або обслуговуванні продукції, яку він оцінює.
 
305. 2. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника повинен відповідати таким вимогам:
 
   2. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника повинен відповідати таким вимогам:
 
306. орган з оцінки відповідності повинен бути акредитованим національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, – національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації;
 
   орган з оцінки відповідності повинен бути акредитований національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію щодо відповідних видів діяльності з оцінки відповідності – національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації;
 
307. орган з оцінки відповідності та його персонал повинні мати визначене місце в організаційній структурі та використовувати такі методи звітування в межах суб’єкта господарювання, частиною якого є зазначений орган з оцінки відповідності, які забезпечують їх неупередженість і демонструють цю неупередженість відповідному національному органу з акредитації;
 
-131- Кривошея Г.Г.
В абзаці шостому підпункту 22 пункту 13 розділу І законопроекту слово «демонструють» замінити словом «доводять».
 
Враховано   орган з оцінки відповідності та його персонал повинні мати визначене місце в організаційній структурі та використовувати такі методи звітування в межах суб’єкта господарювання, частиною якого є зазначений орган з оцінки відповідності, які забезпечують їх неупередженість і доводять цю неупередженість відповідному національному органу з акредитації;
 
308. орган з оцінки відповідності та його персонал не повинні бути відповідальними за проектування, виробництво, постачання, монтаж, експлуатацію або обслуговування продукції, яку вони оцінюють, та не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка могла б суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно їх діяльності з оцінки відповідності;
 
   орган з оцінки відповідності та його персонал не повинні бути відповідальними за проектування, виробництво, постачання, монтаж, експлуатацію або обслуговування продукції, яку вони оцінюють, та не повинні здійснювати будь-яку діяльність, яка могла б суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно їх діяльності з оцінки відповідності;
 
309. орган з оцінки відповідності повинен надавати свої послуги виключно суб’єктові господарювання, частиною якого він є.
 
   орган з оцінки відповідності повинен надавати свої послуги виключно суб’єктові господарювання, частиною якого він є.
 
310. 3. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника не підлягає призначенню. Суб’єкт господарювання, частиною якого є акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності, або національний орган України з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його запитом інформацію стосовно акредитації відповідного акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності виробника.»;
 
   3. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника не підлягає призначенню. Суб’єкт господарювання, частиною якого є акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності, або національний орган України з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його запитом інформацію щодо акредитації відповідного акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності виробника»;
 
311. 23) у статті 28:
 
   24) у статті 28:
 
312. у частині другій слова «які застосовуються до продукції та визначені» замінити словом «визначених»;
 
   у частині другій слова «які застосовуються до продукції та визначені» замінити словом «визначених»;
 
313. у частині сьомій слово «визначеним» замінити словом «установленим»;
 
   у частині сьомій слово «визначеним» замінити словом «установленим»;
 
314. 24) текст статті 29 викласти в такій редакції:
 
   25) текст статті 29 викласти в такій редакції:
 
315. «1. У випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам.
 
   «1. У випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам.
 
316. Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію вважається також нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт згідно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.
 
   Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію вважається також нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт згідно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.
 
317. 2. Форма та опис знака відповідності технічним регламентам установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Форма та опис знака відповідності технічним регламентам установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
318. Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж та, що встановлюється Кабінетом Міністрів України згідно з абзацом першим цієї частини. У цих випадках форма та/або опис знака відповідності технічним регламентам установлюється у відповідних технічних регламентах.
 
   Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж встановлена Кабінетом Міністрів України згідно з абзацом першим цієї частини. У таких випадках форма та/або опис знака відповідності технічним регламентам встановлюється у відповідних технічних регламентах.
 
319. 3. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими у статті 30 цього Закону (за винятком пересувного обладнання, що працює під тиском). У певних технічних регламентах можуть бути встановлені додаткові загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам.
 
   3. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування таким знаком, установленими статтею 30 цього Закону (крім пересувного обладнання, що працює під тиском). У певних технічних регламентах можуть встановлюватися додаткові загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам.
 
320. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам для пересувного обладнання, що працює під тиском, установлюються у відповідному технічному регламенті.
 
   Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам для пересувного обладнання, що працює під тиском, встановлюються у відповідному технічному регламенті.
 
321. 4. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних технічних регламентах, а в разі якщо в певних технічних регламентах, якими передбачене нанесення зазначеного знака, такі правила та умови не визначені, – згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних технічних регламентах, а в разі якщо в певних технічних регламентах, якими передбачене нанесення зазначеного знака, такі правила та умови не визначені, – згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
322. 5. У разі якщо це передбачено технічними регламентами, знак відповідності технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером залученого призначеного органу, а також іншим маркуванням та інформацією.
 
   5. У разі якщо це передбачено технічними регламентами, знак відповідності технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером залученого призначеного органу, а також іншим маркуванням та інформацією.
 
323. 6. У випадках, визначених у технічних регламентах щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, маркуванням відповідності таких засобів вимогам зазначених технічних регламентів є знак відповідності технічним регламентам та додаткове метрологічне маркування, які повинні наноситися одночасно.»;
 
   6. У випадках, визначених у технічних регламентах щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, маркуванням відповідності таких засобів вимогам зазначених технічних регламентів є знак відповідності технічним регламентам та додаткове метрологічне маркування, які повинні наноситися одночасно»;
 
324. 25) у частинах третій та четвертій статті 30 слова «вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені» замінити словами «застосовним вимогам, визначеним»;
 
   26) у частинах третій і четвертій статті 30 слова «вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені» замінити словами «застосовним вимогам, визначеним»;
 
325. 26) у статті 32:
 
   27) у статті 32:
 
326. у частині першій:
 
-132- Кривошея Г.Г.
Підпункт 26 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«в абзаці першому слова «згідно з відповідними технічними регламентами» замінити словами «, визначених у відповідних технічних регламентах,»;».
 
Враховано   у частині першій:
в абзаці першому слова «згідно з відповідними технічними регламентами» замінити словами «визначених у відповідних технічних регламентах»;
 
327. абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:
 
-133- Кривошея Г.Г.
В Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» статті 32:
«абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:
 
Відхилено   абзаци четвертий – шостий викласти в такій редакції:
 
328. «не менш ніж половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції в межах сфери призначення протягом останніх трьох років;
 
-134- не менш ніж половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності має підтверджену компетентність та досвід виконання робіт».
 
Немає висновку   «не менш як половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має досвід виконання робіт з оцінки відповідності в будь-який період протягом останніх трьох років;
 
    -135- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому підпункту 26 пункту 13 розділу І законопроекту слова «продукції в межах сфери призначення» замінити словами «в будь-який період».
 
Враховано    
329. мають у своїй структурі акредитовану випробувальну лабораторію або володіють більш ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії, яка є юридичною особою (далі – власна акредитована випробувальна лабораторія), для проведення принаймні деяких видів випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції в межах сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом та уклали угоди з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення видів випробувань продукції в межах сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, які не проводяться їх власними акредитованими випробувальними лабораторіями (у разі якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких органи з оцінки відповідності заявляють про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);»;
 
-136- Дубневич Я.В.
Абзац п’ятий підпункту 26) пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «мають у своїй структурі акредитовану випробувальну лабораторію або володіють більш ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії, яка є юридичною особою (далі – власна акредитована випробувальна лабораторія), для проведення принаймні деяких видів випробувань продукції в межах сфери призначення та уклали угоди з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться їх власними лабораторіями;».
 
Враховано частково   мають у своїй структурі акредитовану випробувальну лабораторію або володіють більше ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії, яка є юридичною особою (далі – власна акредитована випробувальна лабораторія), для проведення принаймні деяких видів випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції в межах сфери призначення та уклали угоди з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться їхніми власними акредитованими випробувальними лабораторіями (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких органи з оцінки відповідності заявляють про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);
 
    -137- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятий підпункту 26 пункту 13 розділу І законопроекту після слів «угоди з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення» доповнити словами «акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств».
 
Враховано    
330. в абзаці шостому слово «обов’язкового» виключити;
 
-138- Кривошея Г.Г.
Абзац шостий підпункту 26 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац шостий викласти в такій редакції:
«уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами під час здійснення діяльності призначеного органу;».
 
Враховано   уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу»;
 
331. доповнити частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
332. «2. У разі якщо згідно з актом законодавства Європейського Союзу, на основі якого розробляється технічний регламент, до переліку вимог до нотифікованих органів належить будь-яка із загальних вимог до призначених органів, визначених у пункті 1 частини першої цієї статті, така вимога повинна включатися до переліку спеціальних вимог до призначених органів, визначених у відповідному технічному регламенті.»;
 
   «2. У разі якщо згідно з актом законодавства Європейського Союзу, на основі якого розробляється технічний регламент, до переліку вимог до нотифікованих органів належить будь-яка із загальних вимог до призначених органів, визначених пунктом 1 частини першої цієї статті, така вимога повинна включатися до переліку спеціальних вимог до призначених органів, визначених у відповідному технічному регламенті»;
 
333. 27) у статті 33:
 
   28) у статті 33:
 
334. у частині першій слова «національні стандарти, що застосовуються,» замінити словами «застосовні національні стандарти»;
 
   у частині першій слова «національні стандарти, що застосовуються» замінити словами «застосовні національні стандарти»;
 
335. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
336. в абзаці другому слова і цифри «, в порядку, встановленому частинами четвертою, п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 11» замінити словами і цифрами «і визнаних незалежних організацій, у порядку, встановленому частиною третьою та абзацом другим частини четвертої статті 11-2»;
 
-139- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому підпункту 27 пункту 13 розділу І законопроекту слова «у порядку, встановленому» замінити словами «згідно з».
 
Враховано   в абзаці другому слова і цифри «в порядку, встановленому частинами четвертою, п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 11» замінити словами і цифрами «і визнаних незалежних організацій згідно з частиною третьою та абзацом другим частини четвертої статті 11-2»;
 
337. абзац четвертий після слів «призначених органів» доповнити словами «і визнаних незалежних організацій»;
 
   абзац четвертий після слів «призначених органів» доповнити словами «і визнаних незалежних організацій»;
 
338. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
339. «3. Відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, може бути доведена виключно шляхом акредитації такого органу національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації.»;
 
   «3. Відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, може бути доведена виключно шляхом акредитації такого органу національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію щодо відповідних видів діяльності з оцінки відповідності - національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації»;
 
340. 28) у статті 34:
 
   29) у статті 34:
 
341. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
342. «1. У разі якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або своє дочірнє підприємство, він повинен забезпечити відповідність зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам до призначених органів та повідомити про його залучення органу, що призначає.»;
 
   «1. У разі якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або своє дочірнє підприємство, він повинен забезпечити відповідність зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам до призначених органів та повідомити про його залучення орган, що призначає»;
 
343. у частині другій слова «їх місцезнаходження» замінити словами «того, є вони резидентами чи нерезидентами України»;
 
   у частині другій слова «їх місцезнаходження» замінити словами «того, є вони резидентами чи нерезидентами України»;
 
344. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
345. «5. Субпідрядники та дочірні підприємства, що є нерезидентами, повинні відповідати спеціальним вимогам до призначених органів у тій мірі, в якій такі вимоги можуть бути застосовані до нерезидентів. У разі необхідності в технічних регламентах зазначаються спеціальні вимоги, які не можуть бути застосовані до субпідрядників і дочірніх підприємств, що є нерезидентами, та вимоги, що замінюють такі спеціальні вимоги.»;
 
   «5. Субпідрядники та дочірні підприємства, що є нерезидентами України, повинні відповідати спеціальним вимогам до призначених органів тією мірою, в якій такі вимоги можуть бути застосовані до нерезидентів України. У разі необхідності в технічних регламентах зазначаються спеціальні вимоги, які не можуть бути застосовані до субпідрядників і дочірніх підприємств, що є нерезидентами України, та вимоги, що замінюють такі спеціальні вимоги»;
 
346. 29) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
-140- Кривошея Г.Г.
У підпункті 29 пункту 13 розділу І законопроекту і далі у тексті законопроекту слова «заява на призначення» в усіх відмінках замінити словами «заява про призначення» у відповідному відмінку.
 
Враховано   30) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
347. «Стаття 35. Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, розширення сфери призначення
 
-141- Кривошея Г.Г.
В абзаці другому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «згідно з відповідним технічним регламентом» замінити словами «, визначених у відповідному технічному регламенті».
 
Враховано   «Стаття 35. Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, розширення сфери призначення
 
348. 1. Призначення здійснюється шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом (далі – свідоцтво про призначення).
 
-142- Кривошея Г.Г.
В абзаці третьому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «згідно з відповідним технічним регламентом» замінити словами «, визначених у відповідному технічному регламенті».
 
Враховано   1. Призначення здійснюється шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті (далі – свідоцтво про призначення).
 
349. 2. Претендент на призначення подає органу, що призначає, заяву на призначення згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
-143- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України» замінити словами «за встановленою формою».
 
Враховано   2. Претендент на призначення подає до органу, що призначає, заяву про призначення за встановленою формою.
 
350. До заяви на призначення додаються:
 
   До заяви про призначення додаються:
 
351. 1) опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність (у паперовій та електронній формі). Зазначений опис складається згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, та підписується претендентом на призначення. В описі зазначаються:
 
-144- Кривошея Г.Г.
У другому реченні абзацу шостого підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України,» замінити словами «за встановленою формою».
 
Враховано   1) опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність (у паперовій та електронній формах). Зазначений опис складається за встановленою формою та підписується претендентом на призначення. В описі зазначаються:
 
352. види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
 
   види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
 
353. процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
 
   процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
 
354. додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це вимагається технічним регламентом;
 
-145- Кривошея Г.Г.
В абзаці дев’ятому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слово «вимагається» замінити словом «передбачено».
 
Враховано   додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це передбачено технічним регламентом;
 
355. 2) копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;
 
   2) копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;
 
356. 3) копія статуту (положення) відповідної юридичної особи, засвідчена претендентом на призначення;
 
-146- Кривошея Г.Г.
Абзац одинадцятий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
357. 4) положення про орган з оцінки відповідності, затверджене претендентом на призначення;
 
-147- Кривошея Г.Г.
Абзац дванадцятий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
358. 5) довідка про досвід виконання штатним персоналом, відповідальним за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності продукції в межах заявленої сфери призначення за останні три роки, підписана претендентом на призначення;
 
-148- Кривошея Г.Г.
В абзаці тринадцятому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «продукції в межах заявленої сфери призначення» виключити.
 
Враховано   3) довідка про досвід виконання штатним персоналом, відповідальним за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності за останні три роки, підписана претендентом на призначення;
 
359. 6) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані претендентом на призначення;
 
-149- Кривошея Г.Г.
В Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» п.6 частини 2 статті 35 викласти в такій редакції:
«6) відомості про кваліфікацію, підтверджену компетентність персоналу до заявленої сфери призначення, підписані претендентом на призначення».
 
Відхилено   4) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані претендентом на призначення;
 
360. 7) довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, підписана претендентом на призначення, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, – також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення цих видів випробувань (у разі якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);
 
-150- Дубневич Я.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 29) пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, підписана претендентом на призначення, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, – також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань у межах сфери призначення, які не проводяться власними лабораторіями претендента на призначення (у разі якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);»
 
Відхилено   5) довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на призначення, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення – також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);
 
    -151- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на призначення, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, – також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення цих видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств (у разі якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);».
 
Враховано    
361. 8) копія договору страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, засвідчена претендентом на призначення.
 
-152- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8) копія договору страхування відповідальності перед третіми особами під час здійснення діяльності призначеного органу, засвідчена претендентом на призначення.».
 
Враховано   6) копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу, засвідчена претендентом на призначення.
Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про призначення, є вичерпним.
 
    -153- Кривошея Г.Г.
Підпункт 29 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про призначення, є вичерпним.».
 
Враховано    
362. Заява на призначення може бути подана органу, що призначає, не пізніше ніж за шість місяців до дати втрати чинності відповідним технічним регламентом або набрання чинності змінами до відповідного технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеним органом певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність. У разі подання заяви на призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї.
 
-154- Кривошея Г.Г.
В абзаці сімнадцятому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слово «дати» замінити словом «дня», а цифри «20» – цифрами «10».
 
Враховано   Заява про призначення може бути подана до органу, що призначає, не пізніше ніж за шість місяців до дня втрати чинності відповідним технічним регламентом або набрання чинності змінами до відповідного технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеним органом певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претендента на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї.
 
363. 3. Орган, що призначає, протягом 20 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї:
 
-155- Кривошея Г.Г.
В абзаці вісімнадцятому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту цифри «20» замінити цифрами «10».
 
Враховано   3. Орган, що призначає, протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї:
 
364. перевіряє комплектність пакета документів, поданого претендентом на призначення, і додержання ним установлених вимог до зазначених документів;
 
   перевіряє комплектність пакета документів, поданого претендентом на призначення, і додержання ним установлених вимог до зазначених документів;
 
365. у разі подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, або порушення ним установлених вимог до зазначених документів надсилає йому письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для такої відмови;
 
   у разі подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, або порушення ним установлених вимог до зазначених документів надсилає йому письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для відмови;
 
366. у разі подання претендентом на призначення повного пакета документів, необхідних для призначення, що відповідають установленим вимогам до зазначених документів, надсилає копію цього пакета відповідному державному органу для проведення ним оцінювання претендента на призначення.
 
   у разі подання претендентом на призначення повного пакета документів, необхідних для призначення, що відповідають установленим вимогам до зазначених документів, надсилає копію цього пакета відповідному державному органу для проведення ним оцінювання претендента на призначення.
 
367. Відповідний державний орган протягом 35 робочих днів з дня одержання ним копії пакета документів, поданого претендентом на призначення, перевіряє достовірність відомостей у зазначених документах, проводить оцінювання претендента на призначення та за його результатами надає органу, що призначає, письмові пропозиції щодо призначення чи відмови у призначенні претендента на призначення.
 
-156- Кривошея Г.Г.
В абзаці двадцять другому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту цифри «35» замінити цифрами «45».
 
Враховано   Відповідний державний орган протягом 45 робочих днів з дня одержання ним копії пакета документів, поданого претендентом на призначення, перевіряє достовірність відомостей, наведених у зазначених документах, проводить оцінювання претендента на призначення та за його результатами надає органу, що призначає, письмові пропозиції щодо призначення чи відмови у призначенні претендента на призначення.
 
368. 4. Орган, що призначає, не пізніше 80 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї, за результатами аналізу пакета документів, поданого претендентом на призначення, та пропозицій відповідного державного органу приймає наказ про призначення та видає претенденту на призначення свідоцтво про призначення, а в разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документів, – надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для такої відмови.
 
   4. Орган, що призначає, не пізніше 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, за результатами аналізу пакета документів, поданого претендентом на призначення, та пропозицій відповідного державного органу приймає наказ про призначення і видає претенденту на призначення свідоцтво про призначення, а в разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документів – надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для відмови.
 
369. 5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам ідентифікаційні номери.
 
   5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам ідентифікаційні номери.
 
370. Кожному призначеному органу присвоюється лише один ідентифікаційний номер незалежно від того, чи був цей орган призначений згідно з кількома технічними регламентами.
 
-157- Кривошея Г.Г.
Підпункт 29 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу двадцять п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Присвоєні призначеним органам ідентифікаційні номери зазначаються в переліках призначених органів, які розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання».
 
Враховано   Кожному призначеному органу присвоюється лише один ідентифікаційний номер незалежно від того, чи був призначений цей орган згідно з одним чи кількома технічними регламентами.
Присвоєні призначеним органам ідентифікаційні номери зазначаються в переліках призначених органів, які розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
 
371. 6. У наказі та свідоцтві про призначення зазначаються:
 
   6. У наказі та свідоцтві про призначення зазначаються:
 
372. 1) найменування та місцезнаходження призначеного органу, його ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 
   1) найменування та місцезнаходження призначеного органу, його ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 
373. 2) ідентифікаційний номер призначеного органу;
 
   2) ідентифікаційний номер призначеного органу;
 
374. 3) назва технічного регламенту, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності;
 
   3) назва технічного регламенту, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності;
 
375. 4) сфера призначення згідно з відповідним технічним регламентом:
 
   4) сфера призначення згідно з відповідним технічним регламентом:
 
376. види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
 
   види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;
 
377. процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
 
   процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;
 
378. додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це вимагається технічним регламентом.
 
-158- Кривошея Г.Г.
В абзаці тридцять третьому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слово «вимагається» замінити словом «передбачено».
 
Враховано   додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це передбачено технічним регламентом.
 
379. 7. Свідоцтво про призначення видається на необмежений строк.
 
   7. Свідоцтво про призначення видається на необмежений строк.
 
380. 8. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про призначення є:
 
-159- Кривошея Г.Г.
Пронумерувати абзаци тридцять шостий – сороковий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту (з урахуванням пропозицій щодо доповнення підпункту 29 після абзацу тридцять дев’ятого двома новими абзацами), перетворивши їх на пункти частини восьмої статті 35 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (у редакції законопроекту).
 
Враховано   8. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про призначення є:
 
381. подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення;
 
   1) подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення;
 
382. порушення претендентом на призначення установлених вимог до поданих ним документів, необхідних для призначення, включаючи неповноту відомостей у цих документах;
 
-160- Кривошея Г.Г.
В абзаці тридцять сьомому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «включаючи неповноту» замінити словами «зокрема неповнота».
 
Враховано   2) порушення претендентом на призначення установлених вимог до поданих ним документів, необхідних для призначення, зокрема неповнота відомостей у цих документах;
 
383. відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність;
 
   3) відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність;
 
384. виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей;
 
-161- Кривошея Г.Г.
Абзац тридцять дев’ятий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту після слів «недостовірних відомостей» доповнити словами « (крім технічних помилок)».
 
Враховано   4) виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей (крім технічних помилок);
5) встановлення за результатами оцінювання претендента на призначення факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 цього Закону);
6) відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 цього Закону до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт;
 
    -162- Кривошея Г.Г.
Підпункт 29 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу тридцять дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«встановлення за результатами оцінювання претендента на призначення факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 цього Закону);».
 
Враховано    
    -163- Кривошея Г.Г.
Підпункт 29 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу тридцять дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 цього Закону, до проведення його оцінювання з підстав, не передбачених законом, про що посадовими особами, які проводять відповідне оцінювання, складається акт;».
 
Враховано    
385. невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів.
 
   7) невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів.
 
386. Орган, що призначає, повідомляє відповідному державному органу та національному органу України з акредитації про відмову у видачі свідоцтва про призначення з наданням копії письмового повідомлення про таку відмову не пізніше п’яти робочих днів з дня надсилання зазначеного повідомлення претенденту на призначення.
 
   Орган, що призначає, повідомляє відповідному державному органу та національному органу України з акредитації про відмову у видачі свідоцтва про призначення з наданням копії письмового повідомлення про таку відмову не пізніше п’яти робочих днів з дня надсилання зазначеного повідомлення претенденту на призначення.
 
387. У разі усунення претендентом на призначення в місячний строк з моменту, коли він дізнався або мав дізнатися про відмову у видачі свідоцтва про призначення, причин, що стали підставою для такої відмови, не допускається відмова з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні претенденту на призначення (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі причин, що стали підставою для попередньої відмови). У випадку порушення встановленого строку для усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача свідоцтва про призначення здійснюється в порядку та строки, встановлені частинами другою – четвертою цієї статті.
 
-164- Кривошея Г.Г.
Абзац сорок другий підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі усунення претендентом на призначення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача свідоцтва про призначення здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами другою – четвертою цієї статті.».
 
Враховано   У разі усунення претендентом на призначення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача свідоцтва про призначення здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами другою – четвертою цієї статті.
 
388. У разі коли підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення є виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей, заява на призначення може бути повторно подана не раніше ніж через рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення. У разі подання заяви на призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви на призначення та документів, що додаються до неї.
 
-165- Кривошея Г.Г.
Перше речення абзацу сорок третього підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 цієї частини, або анулювання раніше виданого претенденту на призначення свідоцтва про призначення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 і 4 частини другої статті 37 цього Закону, заява про призначення згідно з таким самим технічним регламентом може бути подана зазначеним претендентом на призначення не раніше ніж через рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про призначення.».
 
Враховано   У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 цієї частини, або анулювання раніше виданого претенденту на призначення свідоцтва про призначення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 і 4 частини другої статті 37 цього Закону, заява про призначення згідно з таким самим технічним регламентом може бути подана зазначеним претендентом на призначення не раніше ніж через рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про призначення. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претендента на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї.
9. Свідоцтво про призначення може бути видане до набрання чинності технічним регламентом, згідно з яким призначається відповідний орган з оцінки відповідності, або набрання чинності змінами до такого технічного регламенту, що передбачають виконання органами з оцінки відповідності завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом за умови призначення. У такому разі призначений орган має право виконувати завдання з оцінки відповідності, визначені у відповідному технічному регламенті, раніше зазначеного в цій частині терміну.
 
    -166- Кривошея Г.Г.
У другому реченні абзацу сорок третього підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту цифри «20» замінити цифрами «10».
 
Враховано    
    -167- Кривошея Г.Г.
Підпункт 29 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу сорок третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«9. Свідоцтво про призначення може бути видане до набрання чинності технічним регламентом, згідно з яким призначається відповідний орган з оцінки відповідності, або набрання чинності змінами до такого технічного регламенту, що передбачають виконання органами з оцінки відповідності завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом за умови призначення. У такому разі призначений орган має право виконувати завдання з оцінки відповідності, визначені у відповідному технічному регламенті, раніше зазначеного в цій частині терміну.».
 
Враховано    
389. 9. Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше, здійснюється в порядку та строки, встановлені цією статтею для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, з урахуванням таких особливостей:
 
   10. Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше, здійснюється в порядку та строки, встановлені цією статтею для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, з урахуванням таких особливостей:
 
390. призначений орган подає органу, що призначає, заяву про розширення сфери призначення згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
-168- Кривошея Г.Г.
В абзаці сорок п’ятому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту слова «згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України» замінити словами «за встановленою формою».
 
Враховано   призначений орган подає до органу, що призначає, заяву про розширення сфери призначення за встановленою формою;
 
391. в описі сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення;
 
   в описі сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення;
 
392. документи, що визначені в пунктах 5, 6 та 7 частини другої цієї статті, повинні стосуватися лише розширення сфери призначення;
 
-169- Кривошея Г.Г.
В абзаці сорок сьомому підпункту 29 пункту 13 розділу І законопроекту цифри і слово «5, 6 та 7» замінити цифрами і словом «3, 4 і 5».
 
Враховано   документи, визначені пунктами 3, 4 і 5 частини другої цієї статті, повинні стосуватися лише розширення сфери призначення;
 
393. орган, що призначає, приймає наказ про розширення сфери призначення та видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з розширенням сфери призначення.
 
   орган, що призначає, приймає наказ про розширення сфери призначення та видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з розширенням сфери призначення.
 
394. 10. Призначені органи повинні посилатися на призначення тільки стосовно видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах своєї сфери призначення.»;
 
   11. Призначені органи повинні посилатися на призначення лише стосовно видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах своєї сфери призначення»;
 
395. 30) статтю 36 виключити;
 
   31) статтю 36 виключити;
 
396. 31) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
   32) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
397. «Стаття 37. Призупинення і поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначення
 
-170- Кривошея Г.Г.
В абзаці другому підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту слово «і» замінити словом «чи», а слово «та» – словом «або».
 
Враховано   «Стаття 37. Призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свідоцтва про призначення
 
398. 1. У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган вже не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді:
 
-171- Кривошея Г.Г.
В абзаці третьому підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту слово «вже» виключити.
 
Враховано   1. У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді:
 
399. 1) призупинення дії свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, – якщо наявна можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;
 
   1) призупинення дії свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, – якщо наявна можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;
 
400. 2) скорочення сфери призначення – якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;
 
   2) скорочення сфери призначення – якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;
 
401. 3) анулювання свідоцтва про призначення – якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується всієї сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків.
 
   3) анулювання свідоцтва про призначення – якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується всієї сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків.
 
402. 2. Орган, що призначає, крім підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, також звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про призначення за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
   2. Орган, що призначає, крім підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, також звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про призначення за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
403. 1) встановлення факту надання призначеним органом у заяві на призначення чи розширення сфери призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
 
-172- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту після слів «недостовірних відомостей» доповнити словами « (крім технічних помилок)».
 
Враховано   1) встановлення факту надання призначеним органом у заяві про призначення чи розширення сфери призначення та документах, що додаються до такої заяви, недостовірних відомостей (крім технічних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;
 
404. 2) створення призначеним органом перешкод для проведення його планової або позапланової перевірки, задокументоване в акті, що складається посадовими особами, які проводять відповідну перевірку;
 
-173- Кривошея Г.Г.
Абзац дев’ятий підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) відмова призначеного органу у допуску посадових осіб органу, що призначає, відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 цього Закону, до проведення його планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадовими особами, які проводять відповідну перевірку, складається акт;».
 
Враховано   2) відмова призначеного органу у допуску посадових осіб органу, що призначає, відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 цього Закону, до проведення його планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
 
405. 3) встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини першої чи частиною третьою цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт.
 
-174- Кривошея Г.Г.
Підпункт 31 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«4) встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, які можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт.».
 
Враховано   3) встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини першої чи частиною третьою цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;
4) встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, які можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт.
 
406. 3. Орган, що призначає, призупиняє дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, скорочує сферу призначення або анулює свідоцтво про призначення в разі:
 
   3. Орган, що призначає, призупиняє дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, скорочує сферу призначення або анулює свідоцтво про призначення у разі:
 
407. 1) звернення призначеного органу з відповідною заявою згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
-175- Кривошея Г.Г.
Абзац дванадцятий підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;».
 
Враховано   1) звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;
 
408. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення відповідно про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
-176- Кривошея Г.Г.
Абзац тринадцятий підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту після слів «обмеження сфери акредитації» доповнити словами « (якщо виключена частина сфери акредитації призначеного органу охоплює деякі види продукції та/або процедури оцінки відповідності в межах сфери його призначення)».
 
Враховано   2) надання національним органом України з акредитації копії рішення відповідно про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації (якщо виключена частина сфери акредитації призначеного органу охоплює деякі види продукції та/або процедури оцінки відповідності в межах сфери його призначення) чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
409. 4. Орган, що призначає, поновлює дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, в разі:
 
   4. Орган, що призначає, поновлює дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, у разі:
 
410. 1) встановлення за результатами позапланової перевірки за заявою призначеного органу факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини третьої цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення;
 
-177- Кривошея Г.Г.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту слова «за заявою призначеного органу» замінити словами «, проведеної за заявою призначеного органу,».
 
Враховано   1) встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини третьої цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення;
 
411. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
   2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
412. 5. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, скорочує сферу призначення також у разі набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення такого призначеного органу.
 
   5. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, скорочує сферу призначення також у разі набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення такого призначеного органу.
 
413. 6. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, анулює свідоцтво про призначення також у разі:
 
-178- Кривошея Г.Г.
Підпункт 31 пункту 13 розділу І законопроекту після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«1) надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації відповідного призначеного органу (якщо виключена частина сфери акредитації призначеного органу охоплює усю сферу його призначення);».
 
Враховано   6. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, анулює свідоцтво про призначення також у разі:
1) надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації відповідного призначеного органу (якщо виключена частина сфери акредитації призначеного органу охоплює всю сферу його призначення);
 
414. 1) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо не пізніше шести місяців з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію;
 
-179- Кривошея Г.Г.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію, згідно з яким сфера акредитації відповідного призначеного органу охоплює усю сферу його призначення;».
 
Враховано   2) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію, згідно з яким сфера акредитації відповідного призначеного органу охоплює всю сферу його призначення;
 
415. 2) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
 
   3) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
 
416. 3) набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно всієї сфери призначення такого призначеного органу;
 
   4) набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно всієї сфери призначення такого призначеного органу;
 
417. 4) втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений.
 
   5) втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності.
 
418. 7. Орган, що призначає, приймає наказ про призупинення, поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначення не пізніше 30 робочих днів з дня складання відповідного акта, одержання заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення і поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації та скасування атестата про акредитацію та не пізніше 90 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в частині п'ятій та пункті 3 частини шостої цієї статті, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений.
 
-180- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцять третій підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Орган, що призначає, приймає наказ про призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свідоцтва про призначення (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 20 робочих днів з дня одержання відповідної заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення чи поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації або скасування атестата про акредитацію призначеного органу, складання акта за результатами позапланової перевірки призначеного органу, зазначеної в пункті 1 частини четвертої цієї статті, закінчення строку надання копії нового атестата про акредитацію, зазначеного в пункті 2 частини шостої цієї статті, та не пізніше 60 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в частині п'ятій та пункті 4 частини шостої цієї статті, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений».
 
Враховано   7. Орган, що призначає, видає наказ про призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свідоцтва про призначення (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 20 робочих днів з дня одержання відповідної заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення чи поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації або скасування атестата про акредитацію призначеного органу, складення акта за результатами позапланової перевірки призначеного органу, передбаченої пунктом 1 частини четвертої цієї статті, закінчення строку надання копії нового атестата про акредитацію, передбаченого пунктом 2 частини шостої цієї статті, та не пізніше 60 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в частині п'ятій та пункті 4 частини шостої цієї статті, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності.
 
419. У разі набрання законної сили відповідним судовим рішенням орган, що призначає, приймає наказ про призупинення дії свідоцтва про призначення або про анулювання свідоцтва про призначення або про скорочення сфери призначення у строк, передбачений законом для виконання судових рішень. Свідоцтво про призначення вважається анульованим, його дія – призупиненою, а сфера призначення – скороченою з дати набрання законної сили відповідним рішенням адміністративного суду.
 
-181- Кривошея Г.Г.
У другому реченні абзацу двадцять четвертого підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту слово «дати» замінити словом «дня».
 
Враховано   У разі набрання законної сили відповідним судовим рішенням орган, що призначає, видає наказ про призупинення дії свідоцтва про призначення, про анулювання свідоцтва про призначення або про скорочення сфери призначення у строк, передбачений законом для виконання судових рішень. Свідоцтво про призначення вважається анульованим, його дія – призупиненою, а сфера призначення – скороченою з дня набрання законної сили відповідним рішенням адміністративного суду.
 
420. Одночасно з прийняттям наказу про скорочення сфери призначення орган, що призначає, видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами, що пов’язані із скороченням сфери призначення.
 
   Одночасно з виданням наказу про скорочення сфери призначення орган, що призначає, видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами щодо скорочення сфери призначення.
 
421. 8. Національний орган України з акредитації повідомляє органу, що призначає, про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення чи поновлення дії або скасування атестата про акредитацію призначеного органу з наданням копій зазначених рішень не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття.»;
 
-182- Кривошея Г.Г.
Абзац двадцять шостий підпункту 31 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«8. Національний орган України з акредитації інформує орган, що призначає:
про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення чи поновлення дії або скасування атестатів про акредитацію призначених органів з наданням копій відповідних рішень – не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття зазначених рішень;
про закінчення строку дії атестатів про акредитацію призначених органів з наданням відомостей про подання такими призначеними органами заявок на акредитацію або одержання ними нових атестатів про акредитацію для цілей призначення – не пізніше ніж за один місяць до дня закінчення строку дії відповідних атестатів»;
 
Враховано   8. Національний орган України з акредитації інформує орган, що призначає:
1) про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення чи поновлення дії або скасування атестатів про акредитацію призначених органів з наданням копій відповідних рішень – не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття зазначених рішень;
2) про закінчення строку дії атестатів про акредитацію призначених органів з наданням відомостей про подання такими призначеними органами заявок на акредитацію або одержання ними нових атестатів про акредитацію для цілей призначення – не пізніше ніж за один місяць до дня закінчення строку дії відповідних атестатів»;
 
422. 32) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
   33) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
423. «Стаття 37-1. Правові наслідки скорочення сфери призначення, призупинення дії та анулювання свідоцтва про призначення
 
-183- Кривошея Г.Г.
В абзаці другому підпункту 32 пункту 13 розділу І законопроекту слово «та» замінити словом «або».
 
Враховано   «Стаття 37-1. Правові наслідки скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення
 
424. 1. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення відповідні призначені органи повинні припинити виконання завдань з оцінки відповідності та посилання у своїй документації і рекламі на призначення в межах всієї сфери призначення чи її частини, щодо якої було ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення.
 
   1. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення відповідні призначені органи повинні припинити виконання завдань з оцінки відповідності та посилання у своїй документації і рекламі на призначення в межах усієї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення.
 
425. 2. Орган, що призначає, вживає відповідних заходів для того, щоб комплекти документації, пов’язаної з виконанням призначеним органом завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів в межах всієї сфери призначення чи її частини, щодо якої було ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення, в подальшому опрацьовувалися іншим призначеним органом або зберігалися для надання їх на запити органу, що призначає, та органів державного ринкового нагляду.
 
   2. Орган, що призначає, вживає відповідних заходів для того, щоб комплекти документації, пов’язаної з виконанням призначеним органом завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у межах всієї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення, в подальшому опрацьовувалися іншим призначеним органом або зберігалися для надання їх на запити органу, що призначає, та органів державного ринкового нагляду.
 
426. Порядок передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
   Порядок передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
427. 3. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення документи про відповідність, видані відповідними призначеними органами, залишаються чинними, якщо інше не передбачено законодавством.»;
 
   3. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення документи про відповідність, видані відповідними призначеними органами, залишаються чинними, якщо інше не передбачено законодавством»;
 
428. 33) у статті 38:
 
   34) у статті 38:
 
429. у частині першій:
 
-184- Кривошея Г.Г.
Абзаци четвертий-шостий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту виключити, замінивши абзаци другий і третій підпункту 33 пункту 13 розділу І абзацом такого змісту:
«в абзаці другому частини першої слова «запобігання виникненню» замінити словом «відсутність»;».
 
Враховано      
430. в абзаці другому слова «запобігання виникненню» замінити словом «відсутність»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «запобігання виникненню» замінити словом «відсутність»;
 
431. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
432. «не пропонувати і не здійснювати жодної діяльності, яку здійснюють органи з оцінки відповідності, та не надавати послуг з консультування на комерційній чи конкурентній основі;».
 
      
433. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;
 
      
434. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
435. «2. Моніторинг призначених органів здійснюється шляхом:
 
   «2. Моніторинг призначених органів здійснюється шляхом:
 
436. аналізу інформації, яка надається органу, що призначає, призначеними органами відповідно до частин першої і четвертої статті 34, частин першої і третьої статті 42 цього Закону;
 
   аналізу інформації, наданої органу, що призначає, призначеними органами відповідно до частин першої і четвертої статті 34, частин першої і третьої статті 42 цього Закону;
 
437. аналізу інформації, одержаної органом, що призначає, яка свідчить про невідповідність призначених органів вимогам до призначених органів або невиконання ними своїх обов’язків;
 
   аналізу інформації, одержаної органом, що призначає, яка свідчить про невідповідність призначених органів вимогам до призначених органів або невиконання ними своїх обов’язків;
 
438. проведення планових та позапланових перевірок призначених органів згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».»;
 
-185- Кривошея Г.Г.
Абзац одинадцятий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«проведення планових та позапланових перевірок призначених органів згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Планові перевірки призначених органів проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;».
 
Враховано   проведення планових та позапланових перевірок призначених органів згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Планові перевірки призначених органів проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
439. частину третю доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
440. «Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів, які здійснюють оцінювання претендентів на призначення або моніторинг призначених органів, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з проведенням оцінювання або моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.»;
 
-186- Кривошея Г.Г.
Абзац тринадцятий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту після слів «в інтересах третіх осіб» доповнити словами «, крім випадків, визначених законом».
 
Враховано   «Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів, які здійснюють оцінювання претендентів на призначення або моніторинг призначених органів, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням оцінювання або моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, визначених законом. Посадові особи, винні у порушенні зазначеного обов’язку, притягаються до встановленої законом відповідальності»;
 
    -187- Кривошея Г.Г.
Абзац тринадцятий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Посадові особи, винні у порушенні зазначеного обов’язку, притягаються до встановленої законом відповідальності».
 
Враховано    
441. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
442. «4. До здійснення оцінювання претендентів на призначення та моніторингу призначених органів можуть бути залучені фахівці (аудитори, експерти) з досвідом виконання робіт з оцінки відповідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, що підлягають оцінюванню або моніторингу.
 
-188- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«4. Делегування органом, що призначає, або відповідними державними органами своїх повноважень щодо здійснення оцінювання претендентів на призначення, їх призначення та моніторингу призначених органів іншим особам забороняється.
До здійснення оцінювання претендентів на призначення та моніторингу призначених органів залучаються фахівці (аудитори, експерти) з досвідом виконання робіт з оцінки відповідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, що підлягають оцінюванню або моніторингу, не менш ніж протягом п’яти років.».
 
Враховано   «4. Делегування органом, що призначає, або відповідними державними органами своїх повноважень щодо здійснення оцінювання претендентів на призначення, їх призначення та моніторингу призначених органів іншим особам забороняється.
До здійснення оцінювання претендентів на призначення та моніторингу призначених органів залучаються фахівці (аудитори, експерти) з досвідом виконання робіт з оцінки відповідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, що підлягають оцінюванню або моніторингу, не менше п’яти років.
 
443. Фахівці не можуть бути залучені до здійснення оцінювання чи моніторингу в разі, якщо вони перебували або перебувають у службовій чи іншій залежності від претендента на призначення або призначеного органу, який підлягає відповідно оцінюванню чи моніторингу, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості таких фахівців, а також у разі, якщо вони брали участь у виконанні робіт з акредитації відповідного претендента на призначення чи призначеного органу.
 
-189- Кривошея Г.Г.
Абзац шістнадцятий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів і фахівці не можуть брати участі у здійсненні оцінювання чи моніторингу в разі, якщо вони перебували або перебувають у службовій залежності від претендента на призначення або призначеного органу, який підлягає відповідно оцінюванню чи моніторингу, є близькими особами в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» для будь-якої особи, яка належить до персоналу такого претендента на призначення чи призначеного органу, а також якщо вони брали участь у виконанні робіт з акредитації відповідного претендента на призначення чи призначеного органу.
Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів і фахівці, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до здійснення оцінювання претендентів на призначення та моніторингу призначених органів протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.».
 
Враховано   Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів і фахівці не можуть брати участі у здійсненні оцінювання претендентів на призначення або моніторингу призначених органів у разі, якщо вони перебували або перебувають у службовій залежності від претендента на призначення або призначеного органу, який підлягає відповідно оцінюванню чи моніторингу, є близькими особами в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» для будь-якої особи, яка належить до персоналу такого претендента на призначення чи призначеного органу, а також якщо вони брали участь у виконанні робіт з акредитації відповідного претендента на призначення чи призначеного органу.
Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів і фахівці, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до здійснення оцінювання претендентів на призначення або моніторингу призначених органів протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.
 
444. Залучені фахівці користуються правами та виконують обов’язки, що встановлені в абзацах другому, третьому та п’ятому частини третьої цієї статті.»;
 
-190- Кривошея Г.Г.
Абзац сімнадцятий підпункту 33 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«Залучені фахівці беруть участь у проведенні оцінювання чи моніторингу разом з посадовими особами органу, що призначає, та відповідних державних органів, а також мають права та виконують обов’язки, встановлені абзацами другим, третім та п’ятим частини третьої цієї статті.
Залучені фахівці не можуть становити більше половини складу комісії, що здійснює оцінювання претендента на призначення чи моніторинг призначеного органу, або очолювати зазначену комісію.».
 
Враховано   Залучені фахівці беруть участь у здійсненні оцінювання претендентів на призначення або моніторингу призначених органів разом із посадовими особами органу, що призначає, та відповідних державних органів, а також мають права і виконують обов’язки, встановлені абзацами другим, третім і п’ятим частини третьої цієї статті.
Залучені фахівці не можуть становити більше половини складу комісії, що здійснює оцінювання претендента на призначення чи моніторинг призначеного органу, або очолювати зазначену комісію»;
 
445. 34) у статті 39:
 
   35) у статті 39:
 
446. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
447. частини другу, третю та п’яту викласти в такій редакції:
 
   частини другу, третю і п’яту викласти в такій редакції:
 
448. «2. Принцип мовчазної згоди до порядку призначення не застосовується.
 
-191- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий підпункту 34 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Під час видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення чи розширення сфери призначення застосовується принцип мовчазної згоди».
 
Враховано   «2. Під час видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення чи розширення сфери призначення застосовується принцип мовчазної згоди.
 
449. 3. Видача свідоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії та анулювання свідоцтва про призначення здійснюються на безоплатній основі.»;
 
   3. Видача свідоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії та анулювання свідоцтва про призначення здійснюється на безоплатній основі»;
 
450. «5. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії та анулювання свідоцтва про призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
-192- Кривошея Г.Г.
Абзац шостий підпункту 34 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та цього Закону».
 
Враховано   «5. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та цього Закону»;
 
451. 35) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
   36) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
452. «Стаття 40. Систематизація та оприлюднення відомостей про призначені органи
 
   «Стаття 40. Систематизація та оприлюднення відомостей про призначені органи
 
453. 1. Відомості про призначені органи вносяться до реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій.
 
   1. Відомості про призначені органи вносяться до реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій.
 
454. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та оновлює в разі потреби переліки призначених органів стосовно кожного технічного регламенту, яким передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та за потреби оновлює переліки призначених органів стосовно кожного технічного регламенту, яким передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів.
 
455. 3. У переліках призначених органів зазначаються їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, контактні дані (номер телефону, факсу, адреса електронної поштової скриньки, веб-сайту – за наявності), присвоєні їм ідентифікаційні номери призначених органів, сфери їх призначення, дати прийняття і номери наказів про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, дати прийняття, дати набрання законної сили і номери судових рішень про призупинення дії свідоцтва про призначення або скорочення сфери призначення, а в разі необхідності – також інші відомості з реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій, які не віднесено до інформації з обмеженим доступом.
 
-193- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятий підпункту 35 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У переліках призначених органів зазначаються їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, контактні дані (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, веб-сайту – за наявності), присвоєні їм ідентифікаційні номери призначених органів і сфери їх призначення».
 
Враховано   3. У переліках призначених органів зазначаються їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, контактні дані (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, веб-сайту – за наявності), присвоєні їм ідентифікаційні номери призначених органів і сфери їх призначення.
 
456. 4. Первинні та змінені відомості про сферу призначення призначеного органу вносяться до переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття наказу про призначення такого органу, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, набрання законної сили судовим рішенням про призупинення дії свідоцтва про призначення або скорочення сфери призначення.
 
   4. Первинні та змінені відомості про сферу призначення призначеного органу вносяться до переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про призначення такого органу, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, набрання законної сили судовим рішенням про призупинення дії свідоцтва про призначення або скорочення сфери призначення.
 
457. Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття наказу про анулювання свідоцтва про призначення відомості про такий призначений орган підлягають виключенню з переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту.»;
 
   Не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про анулювання свідоцтва про призначення відомості про такий призначений орган підлягають виключенню з переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту»;
 
458. 36) у статті 41:
 
   37) у статті 41:
 
459. у частині другій:
 
-194- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий підпункту 36 пункту 13 розділу І законопроекту виключити, замінивши абзаци другий і третій підпункту 36 пункту 13 розділу І абзацом такого змісту:
«у другому реченні абзацу першого частини другої слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;».
 
Враховано      
460. у другому реченні абзацу першого слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;
 
   у другому реченні абзацу першого частини другої слово «підприємства» замінити словами «суб’єкта господарювання», а слово «воно» – словом «він»;
 
461. в абзаці другому слово «При» замінити словами «Водночас при»;
 
      
462. у частині третій слова «, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту, чи» замінити словами «для цілей застосування технічного регламенту чи інших»;
 
   у частині третій слова «відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту, чи» замінити словами «для цілей застосування технічного регламенту чи інших»;
 
463. у частині п’ятій слова «обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-які документи про відповідність» замінити словами «установити обмеження щодо будь-яких документів про відповідність, призупинити або скасувати їх»;
 
   у частині п’ятій слова «обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-які документи про відповідність» замінити словами «установити обмеження щодо будь-яких документів про відповідність, призупинити або скасувати їх»;
 
464. 37) у статті 42:
 
   38) у статті 42:
 
465. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
466. «будь-які відмови у видачі документів про відповідність у межах сфери їх призначення, установлення обмежень щодо них, їх призупинення або скасування;»;
 
   «будь-які відмови у видачі документів про відповідність у межах сфери їх призначення, встановлення обмежень щодо них, їх призупинення або скасування»;
 
467. частину четверту після слів «Інформація, зазначена в» доповнити словами і цифрами «частині четвертій статті 34 цього Закону і»;
 
   частину четверту після слів «Інформація, зазначена в» доповнити словами і цифрами «частині четвертій статті 34 цього Закону і»;
 
468. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
469. в абзаці першому слова «відповідних баз даних» замінити словами «бази даних, одержаних від призначених органів і визнаних незалежних організацій»;
 
   в абзаці першому слова «відповідних баз даних» замінити словами «бази даних, одержаних від призначених органів і визнаних незалежних організацій»;
 
470. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
471. «Порядок формування та ведення бази даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів і визнаних незалежних організацій, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.»;
 
   «Порядок формування та ведення бази даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів і визнаних незалежних організацій, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання»;
 
472. 38) доповнити статтею 42-1 такого змісту:
 
-195- Дубневич Я.В.
Підпункт 38) пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   39) доповнити статтею 42-1 такого змісту:
 
473. «Стаття 42-1. Професійна таємниця призначених органів
 
   «Стаття 42-1. Професійна таємниця призначених органів
 
474. 1. Професійною таємницею призначених органів є інформація, яка визначена як конфіденційна згідно з положеннями відповідних стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, та була одержана призначеними органами, залученими ними субпідрядниками або дочірніми підприємствами чи їх персоналом під час виконання завдань з оцінки відповідності згідно з відповідними технічними регламентами.
 
   1. Професійною таємницею призначених органів є конфіденційна інформація, одержана чи створена під час виконання призначеними органами завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах.
 
475. 2. Призначені органи, залучені ними субпідрядники, дочірні підприємства та їх персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів або комерційної таємниці замовників робіт з оцінки відповідності, крім випадків, коли законодавством передбачене надання цієї інформації державним органам, та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.»;
 
-196- Кривошея Г.Г.
Абзаци третій і четвертий підпункту 38 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Професійною таємницею призначених органів є конфіденційна інформація, одержана чи створена під час виконання призначеними органами завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах.
Призначені органи, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їх персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація, крім випадків, коли надання зазначеної інформації передбачене законом, та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.»;».
 
Враховано   Призначені органи, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їхній персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб»;
 
476. 39) у статті 43:
 
   40) у статті 43:
 
477. у частині першій слова «надає об’єкт» замінити словами «замовляє роботи з»;
 
   у частині першій слова «надає об’єкт» замінити словами «замовляє роботи з»;
 
478. частину третю доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
-197- Кривошея Г.Г.
Абзаци третій – п’ятий підпункту 39 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину третю доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
«У разі повного або часткового підтримання апеляції апеляційна комісія приймає відповідне рішення, в якому рекомендує призначеному органу скасувати чи змінити його рішення, прийняте за результатами розгляду апеляції цим органом.
До складу апеляційної комісії входять представники органу, що призначає, відповідних державних органів та громадських об’єднань. До складу апеляційної комісії не можуть входити представники призначених органів і визнаних незалежних організацій.
Член апеляційної комісії не може брати участі в розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій залежності від заявника, призначеного органу чи визнаної незалежної організації, який (яка) є однією із сторін апеляції, або є близькою особою в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» для заявника – фізичної особи, будь-якої особи з числа працівників заявника чи будь-якої особи, яка належить до персоналу призначеного органу або визнаної незалежної організації, який (яка) є однією із сторін апеляції»;».
 
Враховано   частину третю доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
«У разі повного або часткового підтримання апеляції апеляційна комісія приймає відповідне рішення, яким рекомендує призначеному органу скасувати чи змінити рішення, прийняте цим органом за результатами розгляду апеляції.
До складу апеляційної комісії входять представники органу, що призначає, а також відповідних державних органів та громадських об’єднань. До складу апеляційної комісії не можуть входити представники призначених органів і визнаних незалежних організацій.
Член апеляційної комісії не може брати участі в розгляді апеляції у разі, якщо він перебував або перебуває у службовій залежності від заявника, призначеного органу чи визнаної незалежної організації, який (яка) є однією із сторін апеляції, або є близькою особою в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» для заявника – фізичної особи, будь-якої особи з числа працівників заявника чи будь-якої особи, яка належить до персоналу призначеного органу або визнаної незалежної організації, який (яка) є однією із сторін апеляції»;
 
479. «У разі повного або часткового підтримання апеляції апеляційна комісія приймає відповідне рішення, в якому рекомендує призначеному органу скасувати чи змінити його рішення, прийняте за результатами розгляду апеляції цим органом.
 
      
480. Член апеляційної комісії не може брати участі в розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.»;
 
      
481. частину п’яту виключити;
 
   частину п’яту виключити;
 
482. 40) у статті 44:
 
   41) у статті 44:
 
483. у частині першій слова «впроваджуються та належним чином функціонують» замінити словом «забезпечується»;
 
   у частині першій слова «впроваджуються та належним чином функціонують» замінити словом «забезпечуються»;
 
484. частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
485. «Участю в діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів вважається також забезпечення призначеними органами інформованості свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність та застосування ними документів, визначених у частині четвертій цієї статті, як загальних настанов.»;
 
   «Участю в діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів вважається також забезпечення призначеними органами поінформованості свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність та застосування ними документів, визначених частиною четвертою цієї статті, як загальних настанов»;
 
486. частину третю доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
487. «Секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів є формою співробітництва відповідних призначених органів та не мають статусу юридичної особи і не є консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами центральних органів виконавчої влади.
 
   «Секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів є формою співробітництва відповідних призначених органів та не мають статусу юридичної особи і не є консультативними, дорадчими чи іншими допоміжними органами центральних органів виконавчої влади.
 
488. Типове положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.»;
 
   Типове положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання»;
 
489. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
490. «5. Організаційне забезпечення діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів здійснюють їх технічні секретаріати, функції яких покладаються органом, що призначає, на призначені органи, які офіційно висловили згоду та підтвердили власну спроможність виконувати зазначені функції.»;
 
-198- Кривошея Г.Г.
В абзаці дев’ятому підпункту 40 пункту 13 розділу І законопроекту слово «офіційно» замінити словами «у письмовій формі».
 
Враховано   «5. Організаційне забезпечення діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів здійснюють технічні секретаріати таких груп, функції яких покладаються органом, що призначає, на призначені органи, які у письмовій формі висловили згоду та підтвердили власну спроможність виконувати зазначені функції»;
 
491. 41) у статті 45:
 
   42) у статті 45:
 
492. у частині першій слова «приймаються і визнаються» замінити словами «визнаються і приймаються»;
 
   у частині першій слова «приймаються і визнаються» замінити словами «визнаються і приймаються»;
 
493. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
494. «2. Результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної в інших державах, визнаються і приймаються в Україні відповідно до положень міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності, укладених з відповідними іншими державами.»;
 
-199- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому підпункту 41 пункту 13 розділу І законопроекту слова «відповідно до положень» замінити словами «згідно з положеннями чинних».
 
Враховано   «2. Результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної в інших державах, визнаються і приймаються в Україні згідно з положеннями чинних міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності, укладених з відповідними державами»;
 
495. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
496. в абзаці першому слова «результати оцінки відповідності» замінити словами «і приймати результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо)»;
 
-200- Кривошея Г.Г.
Абзац шостий підпункту 41 пункту 13 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Призначені органи мають право визнавати і приймати результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, яка проведена іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, на підставі укладених з такими органами договорів про визнання результатів оцінки відповідності за умови якщо:».
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Призначені органи мають право визнавати і приймати результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, на підставі укладених з такими органами договорів про визнання результатів оцінки відповідності, за умови, якщо»;
 
497. в абзаці третьому слова «документа про відповідність, виданого» замінити словами «результатів оцінки відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної»;
 
   в абзаці третьому слова «документа про відповідність, виданого іноземним» замінити словами «результатів оцінки відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної іноземним акредитованим»;
 
498. у частині четвертій слова «Документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності, визнаються» замінити словами «Результати добровільної оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) визнаються і приймаються»;
 
-201- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий підпункту 41 пункту 13 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину четверту виключити;».
 
Враховано   частину четверту виключити;
 
499. 42) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   43) у розділі Х «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
500. пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
-202- Кривошея Г.Г.
Абзаци другий і третій підпункту 42 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
501. «абзацу п’ятого частини першої статті 7, абзацу п’ятого частини другої статті 20, частин першої та другої статті 23, частини першої статті 40, абзацу першого частини п’ятої статті 42 цього Закону, які набирають чинності через п'ять років з дня опублікування цього Закону.»;
 
      
502. у пункті 4 слова «з метою визначення категорій хімічних речовин і сумішей (препаратів)» виключити, а слова «, назв та джерел опублікування» замінити словами «і назв»;
 
   у пункті 4 слова «з метою визначення категорій хімічних речовин і сумішей (препаратів)» виключити, а слова «назв та джерел опублікування» замінити словами «і назв»;
 
503. в абзаці другому пункту 5 слова «розроблені та/або прийняті ними технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» замінити словами «технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, прийняті до набрання чинності цим Законом,»;
 
-203- Кривошея Г.Г.
Абзац п’ятий підпункту 42 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
504. пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-204- Кривошея Г.Г.
Абзаци шостий і сьомий підпункту 42 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
505. «Сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації, є чинними до закінчення терміну їх дії, але не пізніше 1 січня 2019 р., якщо інше не передбачено технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.»;
 
      
506. доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
-205- Кривошея Г.Г.
Абзаци восьмий–десятий підпункту 42 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
507. «6-1. Цей Закон не встановлює обмежень щодо чинності декларацій про відповідність та технічної документації, що були складені до набрання ним чинності.
 
      
508. У разі якщо на момент набрання чинності цим Законом діють вимоги технічних регламентів щодо складення єдиної декларації про відповідність, додержанням цих вимог вважається також формування досьє відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 28 цього Закону.
 
      
509. пункт 7 виключити;
 
   пункт 7 виключити;
 
510. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
-206- Кривошея Г.Г.
Абзаци дванадцятий–тридцять восьмий підпункту 42 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
511. «8. Накази про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, що були прийняті до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через три роки з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків втрати ними чинності раніше цього терміну.»;
 
      
512. доповнити пунктами 8-1 – 8-8 такого змісту:
 
      
513. «8-1. До призначених органів, які були призначені до набрання чинності цим Законом на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, застосовуються положення статей 33 – 44 цього Закону з урахуванням вимог пунктів 8-2 – 8-8 цього розділу.
 
      
514. 8-2. Розширення або скорочення сфери призначення призначених органів, які були призначені до набрання чинності цим Законом на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, не здійснюється.
 
      
515. У разі коли зазначені призначені органи мають намір розширити або скоротити сферу призначення, вони повинні звернутися до органу, що призначає, із заявою на призначення з урахуванням заявленого розширення або скорочення сфери призначення. Видача зазначеним призначеним органам свідоцтва про призначення або відмова в його видачі здійснюється в порядку та строки, встановлені статтею 35 цього Закону для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення.
 
      
516. 8-3. У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу, який було призначено до набрання чинності цим Законом на підставі наказу про призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту, встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган вже не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним наказу про призначення повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
 
      
517. 8-4. Орган, що призначає, призупиняє дію прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
 
      
518. 1) звернення призначеного органу з відповідною заявою згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
      
519. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
      
520. 8-5. Орган, що призначає, поновлює дію прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
 
      
521. 1) встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків, якщо дію наказу про призначення було призупинено згідно з підпунктом 1 пункту 8-4 цього розділу;
 
      
522. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
 
      
523. 8-6. Орган, що призначає, визнає таким, що втратив чинність, прийнятий до набрання чинності цим Законом наказ про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
 
      
524. 1) звернення призначеного органу з відповідною заявою згідно з формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 
      
525. 2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу;
 
      
526. 3) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо не пізніше шести місяців з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію;
 
      
527. 4) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
 
      
528. 5) набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом;
 
      
529. 6) втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений;
 
      
530. 7) видачі свідоцтва про призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
 
      
531. 8-7. Орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
      
532. 1) встановлення факту надання призначеним органом у заяві на призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
 
      
533. 2) створення призначеним органом перешкод для проведення його планової або позапланової перевірки, задокументоване в акті, що складається посадовими особами, які проводять відповідну перевірку;
 
      
534. 3) встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності, якщо дію наказу про призначення було призупинено згідно з пунктом 8-4 цього розділу, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
 
      
535. 4) відмови у видачі свідоцтва про призначення стосовно всієї сфери призначення, заявленої претендентом на призначення, згідно з пунктом 8-3 цього розділу.
 
      
536. 8-8. Орган, що призначає, приймає наказ про призупинення, поновлення дії та визнання таким, що втратив чинність, прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 30 робочих днів з дня складання відповідного акта, одержання заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення і поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації та скасування атестата про акредитацію та не пізніше 90 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в підпункті 5 пункту 8-6 цього розділу, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений.»;
 
      
537. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
-207- Кривошея Г.Г.
Абзаци тридцять дев’ятий і сороковий підпункту 42 пункту 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
538. «9. Накази про призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації втрачають чинність з дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».»;
 
      
539. 43) у тексті Закону слова «відповідний центральний орган виконавчої влади» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «відповідний державний орган» у відповідному відмінку і числі.
 
   44) у тексті Закону слова «відповідний центральний орган виконавчої влади» в усіх відмінках і числах замінити словами «відповідний державний орган» у відповідному відмінку і числі.
 
540. 14. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року
 
-208- Кривошея Г.Г.
Пункт 14 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -209- Богдан Р.Д.
У Розділі І пункт 13 виключити.
 
Враховано    
541. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289 із наступними змінами):
 
      
542. 1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
543. «Положення Декрету не поширюються на колісні транспортні засоби, їх предмети обладнання і частини.»;
 
      
544. 2) у статті 13:
 
      
545. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Сертифікація продукції, що є харчовим продуктом, в державній системі сертифікації є добровільною.»;
 
      
546. 3) у пункті 4 статті 14-1:
 
      
547. в абзаці другому слово «рішення» замінити словом «повідомлення»;
 
      
548. в абзаці третьому слово «рішення» замінити словом «повідомлення», а слова «прийняття зазначеного рішення» ? словами «відмови у включенні»;
 
      
549. 4) у статті 15:
 
      
550. у пункті 2 слово «державний» виключити;
 
      
551. третє речення пункту 3 виключити;
 
      
552. 5) у статті 15-1:
 
      
553. у назві слова «, переоформлення та видача дубліката» виключити;
 
      
554. у пункті 2:
 
      
555. у підпункті 2 слова «засвідчена претендентом копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента вимогам до призначених органів» замінити словами «копія атестата про акредитацію»;
 
      
556. підпункт 3 викласти в такій редакції:
 
      
557. «3) копія статуту (положення) відповідної юридичної особи, засвідчена претендентом;»;
 
      
558. підпункт 6 викласти в такій редакції:
 
      
559. «6) підписана претендентом довідка з інформацією про наявність у структурі органу з сертифікації акредитованої випробувальної лабораторії (центру) або про володіння більш ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії (центру), яка є юридичною особою, та/або засвідчені претендентом копії укладених угод з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) стосовно проведення випробувань у межах заявленої сфери призначення (лише для претендентів на призначення органом з сертифікації продукції);»;
 
      
560. пункт 9 виключити;
 
      
561. у пункті 11 слова «, переоформлення та видача дубліката» виключити;
 
      
562. 4) у частині першій статті 16 слова «маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності» замінити словами «застосовувати знак відповідності державної системи сертифікації»;
 
      
563. 5) у статті 18:
 
      
564. у частині другій слова «імпортних товарів, які» замінити словами «товарів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту з метою реалізації та»;
 
      
565. частину третю виключити;
 
      
566. 6) у пункті 2 статті 20:
 
      
567. друге речення абзацу першого викласти в такій редакції:
 
      
568. «У разі вчинення повторного аналогічного порушення правил сертифікації рішення про призначення відповідного органу з сертифікації продукції в державній системі сертифікації анулюється.»;
 
      
569. в абзаці другому слова «цей орган позбавляється повноважень на виконання робіт із сертифікації в державній системі сертифікації» замінити словами «рішення про призначення цього органу в державній системі сертифікації анулюється».
 
-210- Кривошея Г.Г.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 15 такого змісту:
«15. У підпункті 1 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 36, ст. 275):
«1) абзац третій частини четвертої статті 2 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96) викласти в такій редакції:»;
абзац третій виключити».
 
Враховано   14. У підпункті 1 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 36, ст. 275):
абзац перший викласти в такій редакції:
«1) абзац третій частини четвертої статті 2 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96) викласти в такій редакції»;
абзац третій виключити.
 
570. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
571. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів 3 та 4 пункту 9 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».
 
-211- Кривошея Г.Г.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 4, пункту 5, підпункту 2 пункту 7, підпункту 3 та абзаців третього-п’ятого підпункту 5 пункту 10, підпункту 1 пункту 11, підпунктів 6-9 пункту 12, абзаців вісімнадцятого, дев’ятнадцятого, двадцять четвертого і двадцять п’ятого підпункту 1, абзаців дев’ятого і одинадцятого підпункту 6 (у частині внесення змін до абзацу четвертого частини другої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»), підпунктів 9 і 10, абзаців шостого і сьомого підпункту 19, абзацу десятого підпункту 21, підпунктів 22 і 27, абзацу четвертого підпункту 28, підпунктів 30-36, абзаців третього і четвертого підпункту 37 та підпунктів 38, 40 і 41 пункту 13 розділу І цього Закону та пунктів 4 і 6 цього розділу, які набирають чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 4, пункту 5, підпункту 2 пункту 7, підпункту 3 та абзаців третього – п’ятого підпункту 5 пункту 10, підпункту 1 пункту 11, підпунктів 6 – 9 пункту 12, абзаців вісімнадцятого, дев’ятнадцятого, двадцять четвертого і двадцять п'ятого підпункту 1, абзаців дев’ятого і одинадцятого підпункту 6 (у частині внесення змін до абзацу четвертого частини другої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»), підпунктів 9 і 10, абзаців шостого і сьомого підпункту 19, абзацу десятого підпункту 21, підпунктів 22 і 27, абзацу четвертого підпункту 28, підпунктів 30 – 36, абзаців третього і четвертого підпункту 37 та підпунктів 38, 40 і 41 пункту 13 розділу І цього Закону та пунктів 4 і 6 цього розділу, які набирають чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.
2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом органи з оцінки відповідності можуть бути призначені відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» за умови укладення ними договорів страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначених органів з оцінки відповідності (далі – призначені органи) або визнаних незалежних організацій замість укладення договорів обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам. Зазначені органи з оцінки відповідності замість копії договору обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подають до органу, що призначає, засвідчену претендентом на призначення копію договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу або визнаної незалежної організації.
3. База даних про технічні регламенти, реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та база даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, формування та ведення яких передбачено Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», починають функціонувати як електронні бази даних з 1 липня 2020 року.
 
    -212- Кривошея Г.Г.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом органи з оцінки відповідності можуть бути призначені відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» за умови укладення ними договорів страхування відповідальності перед третіми особами під час здійснення діяльності призначених органів з оцінки відповідності або визнаних незалежних організацій замість укладення договорів обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам. Зазначені органи з оцінки відповідності замість копії договору обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подають до органу, що призначає, засвідчену претендентом на призначення копію договору страхування відповідальності перед третіми особами під час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації».
У зв’язку з цим пункти 2-4 розділу ІІ законопроекту вважати відповідно пунктами 3-5.
 
Враховано    
    -213- Кривошея Г.Г.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом 2 такого змісту:
«2. База даних про технічні регламенти, реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій та база даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, формування та ведення яких передбачено Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», починають функціонувати як електронні бази даних з 1 липня 2020 року».
У зв’язку з цим пункти 2-4 розділу ІІ законопроекту вважати відповідно пунктами 3-5.
 
Враховано    
572. 2. Установити, що рішення про призначення, які були видані відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», прирівнюються до:
 
-214- Кривошея Г.Г.
Абзац перший пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Зазначені нижче рішення про призначення, видані органам з оцінки відповідності відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», вважаються тотожними за юридичною силою таким свідоцтвам про призначення:».
 
Враховано   4. Рішення про призначення, видані органам з оцінки відповідності відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», вважаються тотожними за юридичною силою таким свідоцтвам про призначення:
 
573. рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту – до свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом;
 
-215- Кривошея Г.Г.
В абзацах другому і третьому пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «до свідоцтва» замінити словом «свідоцтву».
 
Враховано   рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту – свідоцтву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті;
 
    -216- Кривошея Г.Г.
В абзаці другому пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «згідно з відповідним технічним регламентом» замінити словами «, визначених у відповідному технічному регламенті».
 
Враховано    
574. рішення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, – до свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.
 
   рішення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, – свідоцтву про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.
 
575. Заміна примірників зазначених рішень про призначення, які були раніше видані органам з оцінки відповідності, на відповідні свідоцтва здійснюється безоплатно у разі звернення цих органів з відповідною заявою про заміну примірника рішення чи у разі прийняття органом, що призначає, наказів про розширення або скорочення сфери призначення таких органів з оцінки відповідності.
 
-217- Кривошея Г.Г.
В абзаці четвертому пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова «які були раніше видані органам з оцінки відповідності, на відповідні свідоцтва» замінити словами «виданих органам з оцінки відповідності, відповідними свідоцтвами про призначення».
 
Враховано   Заміна примірників зазначених рішень про призначення, виданих органам з оцінки відповідності, відповідними свідоцтвами про призначення здійснюється безоплатно за зверненням таких органів з відповідною заявою або у разі прийняття органом, що призначає, наказів про розширення або скорочення сфери призначення таких органів з оцінки відповідності.
5. Накази про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, прийняті до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», втрачають чинність через два роки з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків втрати чинності такими наказами раніше зазначеного терміну відповідно до законодавства.
До призначених органів з оцінки відповідності, які призначені до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, застосовуються положення статей 32 – 44 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням вимог пункту 6 цього розділу протягом періоду, що починається із закінченням річного строку з дня набрання чинності цим Законом.
6. Розширення або скорочення сфери призначення призначених органів, призначених до дня набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, не здійснюється.
У разі якщо зазначені призначені органи мають намір розширити або скоротити сферу призначення, вони звертаються до органу, що призначає, із заявою про призначення з урахуванням заявленого розширення або скорочення сфери призначення. Видача зазначеним призначеним органам свідоцтва про призначення або надання відмови в його видачі здійснюється в порядку та строки, встановлені статтею 35 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» для видачі або надання відмови у видачі свідоцтва про призначення.
У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу, призначеного до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на підставі наказу про призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту, встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що зазначений орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним наказу про призначення повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
Орган, що призначає, призупиняє дію прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;
надання національним органом України з акредитації копії рішення про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
Орган, що призначає, поновлює дію прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків, якщо дію наказу про призначення було призупинено з підстави, передбаченої абзацом п’ятим цього пункту;
надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
Орган, що призначає, визнає таким, що втратив чинність, прийнятий до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказ про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;
надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу;
закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію, згідно з яким сфера акредитації відповідного призначеного органу охоплює всю сферу його призначення;
припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом;
втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності;
видачі свідоцтва про призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
Орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
встановлення факту надання призначеним органом у заяві про призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей (крім технічних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;
відмова призначеного органу в допуску посадових осіб органу, що призначає, відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», до проведення його планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності, якщо дію наказу про призначення було призупинено з підстав, передбачених абзацами п’ятим і шостим цього пункту, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;
встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, що можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт.
У разі визнання нечинним прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту з підстав, передбачених абзацами дев’ятнадцятим, двадцять першим і двадцять другим цього пункту, заява про призначення згідно з таким самим технічним регламентом може бути подана зазначеним органом з оцінки відповідності не раніше ніж через один рік з дня набрання законної сили судовим рішенням про визнання нечинним раніше прийнятого наказу про призначення такого органу. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку така заява залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до заяви.
Орган, що призначає, видає наказ про призупинення, поновлення дії або визнання таким, що втратив чинність, прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 20 робочих днів з дня одержання відповідної заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення чи поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації або скасування атестата про акредитацію призначеного органу, складення акта за результатами позапланової перевірки призначеного органу, передбаченої абзацом восьмим цього пункту, закінчення строку надання копії нового атестата про акредитацію, передбаченого абзацом тринадцятим цього пункту, та не пізніше 60 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності.
7. Сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал, атестати виробництва та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації до дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», є чинними до закінчення строку їх дії, за умови здійснення органами із сертифікації, які видали відповідні сертифікати, атестати і свідоцтва, технічного нагляду за сертифікованою продукцією, послугами, системами управління, персоналом, атестованими виробництвами та імпортованою продукцією, на яку видано свідоцтва про визнання відповідності, якщо інші строки або умови чинності зазначених сертифікатів, атестатів і свідоцтв не передбачені технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.
 
    -218- Кривошея Г.Г.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новими пунктами 3 і 4 такого змісту:
«3. Накази про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, прийняті до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», втрачають чинність через два роки з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків втрати ними чинності раніше цього терміну відповідно до законодавства.
До призначених органів з оцінки відповідності (далі – призначені органи), призначених до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, застосовуються положення статей 32 – 44 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням протягом періоду, що починається із закінченням річного строку з дня набрання чинності цим Законом, вимог пункту 4 цього розділу.
4. Розширення або скорочення сфери призначення призначених органів, призначених до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, не здійснюється.
У разі якщо зазначені призначені органи мають намір розширити або скоротити сферу призначення, вони звертаються до органу, що призначає, із заявою про призначення з урахуванням заявленого розширення або скорочення сфери призначення. Видача зазначеним призначеним органам свідоцтва про призначення або відмова в його видачі здійснюється в порядку та строки, встановлені статтею 35 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення.
У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу, призначеного до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» на підставі наказу про призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту, встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним наказу про призначення повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
Орган, що призначає, призупиняє дію прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;
надання національним органом України з акредитації копії рішення про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
Орган, що призначає, поновлює дію прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків, якщо дію наказу про призначення було призупинено з підстави, передбаченої абзацом п’ятим цього пункту;
надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.
Орган, що призначає, визнає таким, що втратив чинність, прийнятий до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказ про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:
звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;
надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу;
закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію, згідно з яким сфера акредитації відповідного призначеного органу охоплює усю сферу його призначення;
припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;
набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом;
втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений;
видачі свідоцтва про призначення згідно з відповідним технічним регламентом.
Орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) за наявності хоча б однієї з таких підстав:
встановлення факту надання призначеним органом у заяві про призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей (крім технічних помилок), про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
відмова призначеного органу в допуску посадових осіб органу, що призначає, відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», до проведення його планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадовими особами, які проводять відповідну перевірку, складається акт;
встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності, якщо дію наказу про призначення було призупинено з підстав, передбачених абзацами п’ятим і шостим цього пункту, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт;
встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, які можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення, про що посадовою особою органу, що призначає, складається відповідний акт.
У разі визнання нечинним прийнятого до набрання чинності Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту з підстав, передбачених абзацами дев’ятнадцятим, двадцять першим і двадцять другим цього пункту, заява про призначення згідно з таким самим технічним регламентом може бути подана зазначеним органом з оцінки відповідності не раніше ніж через рік з дня набрання законної сили судовим рішенням про визнання нечинним раніше прийнятого наказу про його призначення. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї.
Орган, що призначає, приймає наказ про призупинення, поновлення дії або визнання таким, що втратив чинність, прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 20 робочих днів з дня одержання відповідної заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення чи поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації або скасування атестата про акредитацію призначеного органу, складання акта за результатами позапланової перевірки призначеного органу, зазначеної в абзаці восьмому цього пункту, закінчення строку надання копії нового атестата про акредитацію, зазначеного в абзаці тринадцятому цього пункту, та не пізніше 60 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким орган з оцінки відповідності був призначений».
У зв’язку з цим пункти 3 і 4 розділу ІІ законопроекту вважати відповідно пунктами 5 і 6.
 
Враховано    
    -219- Кривошея Г.Г.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал, атестати виробництва та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації до дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», є чинними до закінчення строку їх дії, за умови здійснення органами із сертифікації, які видали відповідні сертифікати, атестати і свідоцтва, технічного нагляду за сертифікованою продукцією, послугами, системами управління, персоналом, атестованими виробництвами та імпортованою продукцією, на яку видано свідоцтва про визнання відповідності, якщо інші строки або умови чинності зазначених сертифікатів, атестатів і свідоцтв не передбачені технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію».
У зв’язку з цим пункт 3 розділу ІІ законопроекту вважати пунктом 4.
 
Враховано    
576. 3. Накази про призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації на проведення робіт з сертифікації транспортних засобів, вузлів, агрегатів та частин до них втрачають чинність з дня набрання чинності цим Законом.
 
-220- Кривошея Г.Г.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
577. 4. Кабінету Міністрів України протягом року з дня,
наступного за днем опублікування цього Закону:
 
-221- Кривошея Г.Г.
Абзац перший пункту 4 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:».
 
Враховано   8. Кабінету Міністрів України протягом одного року
з дня набрання чинності цим Законом:
 
578. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
579. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
580. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
581. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
582. України

   України