Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст.149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:
 
-1- Президент України
Доповнити Закон новою частиною такого змісту:
"У назві Закону слова "та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст.149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:
1. У назві Закону слова "та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".
 
4. 1. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
 
-2- Президент України
Доповнити преамбулу словами " (далі - особи, які мають право на пенсію за цим Законом)".
 
Враховано   2. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
 
5. "Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України) та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають".
 
-3- Президент України
У статті 1 Закону слова " (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ)" виключити.
 
Враховано   "Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають (далі - особи, які мають право на пенсію за цим Законом)".
 
6. 2. У статті 12:
 
   3. У статті 12:
 
7. у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;
 
   у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;
 
8. у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння".
 
   у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45- річного віку" замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння".
 
9. 3. У статті 13:
 
-4- Президент України
Статтю 3 Закону виключити
 
Відхилено   4. У статті 13:
 
10. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
11. у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;
 
   у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;
 
12. у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".
 
   у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".
 
13. 4. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.
 
   5. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.
 
14. 5. У статті 43:
 
-5- Президент України
Статтю 5 Закону виключити
 
Враховано      
15. у частині третій слова "у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в розмірах, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ на день призначення пенсії";
 
      
16. доповнити статтю новими частинами такого змісту:
 
      
17. "Особам офіцерського складу, переведеним за станом здоров'я або віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються за бажанням пенсіонера виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з посад, зазначених у цій частині, до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського та начальницького складу органів внутрішніх справ із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.
 
      
18. Особам офіцерського складу і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які були відряджені для роботи в органах місцевого самоврядування, центральних і місцевих органах виконавчої влади та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.
 
      
19. Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.
 
      
20. Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морських Сил України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу".
 
      
21. 6. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".
 
-6- Президент України
У тексті Закону слова "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "особи, які мають право на пенсію за цим Законом" у відповідних відмінках".
 
Враховано   6. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".
7. У тексті Закону слова "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "особи, які мають право на пенсію за цим Законом" у відповідних відмінках.
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
23. 1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".
 
-7- Крючков Г.К.
У пункті першому Прикінцевих положень Закону слова "введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" замінити словами "його опублікування" і доповнити цей пункт реченням такого змісту: "Положення абзацу четвертого статті 4 цього Закону набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Положення абзацу четвертого статті 4 цього Закону набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".
 
24. 2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
 
-8- Крючков Г.К.
Пункт другий Прикінцевих положень Закону після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та деяких інших осіб".
 
Враховано   2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та деяких інших осіб".
 
25. 3. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст.283; 1998 р., N 26, ст.161) пункт 3 виключити.
 
   3. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст.283; 1998 р., N 26, ст.161) пункт 3 виключити.
 
26. 4. Кабінету Міністрів України:
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
27. забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2002 року;
 
-9- Крючков Г.К.
У абзаці другому пункту 4 Прикінцевих положень Закону:
цифру "2002" замінити цифрою "2003";
після слів "органів внутрішніх справ" доповнити слова "та деяким іншим особам відповідно до абзацу четвертого статті 4 цього Закону"
 
Враховано   забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та деяким іншим особам відповідно до абзацу четвертого статті 4 цього Закону з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2003 року;
 
28. у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
29. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-10- Крючков Г.К.
Абзац четвертий пункту 4 Прикінцевих положень Закону виключити.
 
Враховано      
30. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
31. Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
 
   Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
 
32. м. К и ї в
 
   м. К и ї в
 
33. 29 листопада 2001 року

   29 листопада 2001 року