Кількість абзаців - 250 Таблиця поправок


Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. В. ГРОЙСМАН
 
      
4. « « 2018 р.
 
      
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року
 
-1- Колєсніков Д.В.
Слова «ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЯ)» змінити на слова «Основні засади».
 
Відхилено   Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року
 
8. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
9. І. Затвердити Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (додається).
 
   І. Затвердити Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (додається).
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-2- Недава О.А.
Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.
 
12. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 26, ст. 218).
 
-3- Недава О.А.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«2. Після введення в дію цього закону визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 26, ст. 218).».
 
Враховано   2. З дня введення в дію цього Закону визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 26, ст. 218).
 
13. 3. Кабінетові Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища.
 
-4- Недава О.А.
Пункт 3 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«3. Кабінетові Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 1 січня 2020 року, розробити та затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища;
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом, підготувати звіт про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» і подати його до Верховної Ради України.
 
Враховано частково   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища;
підготувати звіт про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» і подати його до Верховної Ради України.
 
14. Голова
 
   Голова
 
15. Верховної Ради України
 
   Верховної Ради України
 
16. ЗАТВЕРДЖЕНО
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
 
17. Законом України
 
   Законом України
 
18. від 2018 року №
 
   від 2019 року №
 
19. ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЮ)
 
   Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року
 
20. державної екологічної політики України на період до 2030 року
 
-5- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Доповнити новим розділом І «Визначення термінів», в якому подати визначення низки термінів, що використовуються в пропонованих ОСНОВНИХ ЗАСАДАХ (СТРАТЕГІЇ) державної екологічної політики України на період до 2030 року, (з обов’язковим приведенням у відповідність з чинним законодавством України), а саме: екологічна безпека, динаміка народонаселення, сільськогосподарські поля, центральні очисні споруди, стан вод, лісові землі, ресурси надр, кустарне видобування, мережі комунального господарства, гідрогеологічне середовище, стале лісоуправління, хімічні продукти вибухів боєприпасів, статистичні спостереження, відходи медичного обслуговування, обслуговування земельних, водних та лісових ресурсів зони відчуження, відходи комунальної сфери, домінантна ідеологія цивілізації ХХІ століття, екологічно безпечніше природне середовище, найкращий виробничий досвід, конституційні екологічні права, інвазійні чужорідні види, покращені умови санітарії, соціально прийнятний рівень, стратегічні комунікації, новітня інформаційна політика, екологічні аспекти;
 
Відхилено      
21. І. Загальні положення
 
-6- Дирів А.Б.
Назву Розділу І викласти у редакції: «Існуючі проблеми та сучасний стан довкілля України».
 
Враховано   І. Існуючі проблеми та сучасний стан довкілля в Україні
 
22. Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність екологічної проблематики. Глобальні системні тенденції та виклики, пов’язані з динамікою народонаселення, урбанізацією, захворюваннями, прискоренням технологічних змін та нестабільним економічним зростанням, посилюють складність протидії екологічним проблемам та досягнення сталого розвитку.
 
-7- Недава О.А.
У Розділі І Загальні положення частину першу викласти у такій редакції:
«Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже потребують від України вжиття термінових заходів щодо формування нового концептуального бачення розвитку країни. Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення сталого (збалансованого) розвитку.».
 
Враховано редакційно   Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже потребують від України вжиття термінових заходів. Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку.
 
23. Першопричинами екологічних проблем України є:
 
-8- Рябчин О.М.
Розділ І Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року після слів та знаків «Першопричинами екологічних проблем України є:» доповнити абзацом наступного змісту:
«вплив наслідків глобальної зміни клімату;».
 
Відхилено   Першопричинами екологічних проблем України є:
 
24. підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності, неврахування екологічних наслідків під час прийняття рішень Кабінету Міністрів України;
 
-9- Дирів А.Б.
Абзац перший частини другої Розділу І викласти у редакції:
«підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-правових актах, зокрема, у рішеннях Кабінету Міністрів та інших виконавчих органів влади;».
 
Враховано   підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; неврахування наслідків для довкілля у законодавчих та нормативно-правових актах, зокрема, у рішеннях Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;
 
    -10- Недава О.А.
У Розділі І Загальні положення у частині «Першопричинами екологічних проблем України є:» абзац перший викласти у такій редакції:
«підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності, неврахування екологічних наслідків під час прийняття рішень центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;».
 
Враховано редакційно    
25. недосконала структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої був посилений переходом до ринкових умов;
 
-11- Дирів А.Б.
Абзац другий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«переважання ресурсо- та енергоємних галузей в структурі економіки з переважно негативним впливом на довкілля, що значно посилюється через неврегульованість законодавства при переході до ринкових умов господарювання;».
 
Враховано   переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки із здебільшого негативним впливом на довкілля, що значно посилюється через неврегульованість законодавства при переході до ринкових умов господарювання;
 
26. зношеність основних фондів промислової і транспортної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства;
 
-12- Недава О.А.
У Розділі І Загальні положення у частині «Першопричинами екологічних проблем України є:» абзац третій викласти у такій редакції:
«фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки;».
 
Враховано   фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки;
 
27. неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, моніторингу його стану, регулювання використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 
-13- Недава О.А.
У Розділі І Загальні положення у частині «Першопричинами екологічних проблем України є:» абзац четвертий викласти у такій редакції:
«неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та регулювання використання природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, незадовільний стан державної системи моніторингу довкілля та забезпечення екологічної безпеки;».
 
Враховано редакційно   неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та регулювання використання природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, незадовільний стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища;
 
28. низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку, недосконалість системи екологічної освіти;
 
-14- Дирів А.Б.
Абзац п’ятий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого розвитку, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти;».
 
Враховано   низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти;
незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов’язків громадян;
 
    -15- Недава О.А.
Абзац п’ятий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«низький рівень розуміння у суспільстві, перш за все у державних службовців та підприємців, пріоритетів збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку, недосконалість системи екологічної освіти;».
 
Враховано редакційно    
    -16- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У розділі І «Загальні положення» у частині другій преамбули щодо першопричин екологічних проблем в абзаці п’ятому після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
29. незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов’язків громадян.
 
-17- Недава О.А.
Абзац шостий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та не забезпечення невідворотності відповідальності за його порушення, що призводить до порушення екологічних прав і невиконання обов’язків громадян у галузі охорони довкілля.».
 
Враховано частково   незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та не забезпечення невідворотності відповідальності за його порушення;
недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів природоохоронних заходів, фінансування таких заходів за залишковим принципом.
 
    -18- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У розділі І «Загальні положення» у частині другій преамбули щодо першопричин екологічних проблем в абзаці шостому після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
    -19- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У розділі І «Загальні положення» частину другу преамбули щодо першопричин екологічних проблем (абзаци другий – восьмий) доповнити наступними абзацами:
«неузгодженість дій центральних органів виконавчої влади, відповідальних за формулювання та реалізацію окремих аспектів державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
неефективний розподіл повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на національному, регіональному та місцевому рівнях;
недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів заходів з охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, фінансування таких заходів за залишковим принципом;»;
 
Враховано частково    
30. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління
 
-20- Дирів А.Б.
Абзац сьомий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«Впровадження екосистемного підходу у галузеву політику та удосконалення системи інтегрованого управління довкіллям.».
 
Враховано редакційно   Впровадження екосистемного підходу в галузеву політику та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління.
 
31. Запровадження ресурсоефективних технологій більш чистого виробництва та поширення найкращого виробничого досвіду відбувається повільно. Лише протягом останніх трьох років в умовах підвищення ціни на газ вжито заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності та розвиток джерел відновлюваної енергетики.
 
-21- Недава О.А.
Абзац перший частини «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» викласти у такій редакції:
«Запровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, відновлюваних джерел енергії, нематеріального природокористування відбувається безсистемно і надто повільно. В умовах підвищення ціни на газ необхідно вжити значних системних заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, декарбонізацію енергетичного сектору та розвиток джерел відновлюваної енергетики.».
 
Враховано редакційно   Запровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, розвиток відновлюваних джерел енергії, нематеріального природокористування відбуваються безсистемно і надто повільно. В умовах підвищення ціни на газ необхідно вжити значних системних заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, декарбонізацію енергетичного сектору та розвиток джерел відновлюваної енергетики.
 
32. У сфері безпеки і оборони необхідно вирішити питання щодо мінімізації наслідків діяльності об`єктів військово-оборонного промислового комплексу для навколишнього природного середовища, доступу до цих об’єктів для здійснення відповідного нагляду та контролю за дотриманням ними природоохоронного законодавства, запобігання забрудненню поверхневих та ґрунтових вод нафтопродуктами, знищенню природних ландшафтів.
 
-22- Дирів А.Б.
Абзац дев’ятий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«У сфері безпеки і оборони має бути вирішене питання доступу до об’єктів військово-оборонного промислового комплексу для здійснення відповідного нагляду та контролю за дотриманням ними природоохоронного законодавства, запобігання забрудненню поверхневих та ґрунтових вод нафтопродуктами, знищенню природних ландшафтів тощо з метою мінімізації наслідків їх діяльності.».
 
Враховано редакційно   У сфері безпеки і оборони має бути вирішене питання доступу до об’єктів військово-оборонного промислового комплексу для здійснення відповідного нагляду та контролю за дотриманням на цих об’єктах природоохоронного законодавства, запобігання забрудненню поверхневих та ґрунтових вод нафтопродуктами, знищенню природних ландшафтів тощо з метою мінімізації наслідків діяльності на цих об’єктах, що сприятиме реформам у сфері безпеки і оборони та впровадженню стандартів НАТО.
 
    -23- Недава О.А.
Абзац другий частини «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» викласти у такій редакції:
«Забезпечення мінімізації негативного впливу військової діяльності на навколишнє природне середовище, доступ до об’єктів військово-оборонного промислового комплексу для здійснення відповідного нагляду та контролю за дотриманням ними природоохоронного законодавства, запобігання знищенню природних ландшафтів сприятиме реформам у сфері безпеки і оборони та впровадженню стандартів НАТО.».
 
Враховано редакційно    
    -24- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У підрозділі «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» розділу І «Загальні положення» в частині другій після слів «для навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
33. Добровільні системи екологічного управління та екологічної сертифікації і маркування продукції не набули широкого впровадження суб’єктами господарювання.
 
-25- Недава О.А.
Абзац третій частини «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» викласти у такій редакції:
«Запровадження міжнародних стандартів систем екологічного управління на підприємствах і в компаніях сприятиме розвитку системи управління навколишнім середовищем та реалізації в Україні міжнародних природоохоронних ініціатив.».
 
Враховано   Запровадження міжнародних стандартів систем екологічного управління на підприємствах і в компаніях сприятиме розвитку системи управління навколишнім природним середовищем та реалізації в Україні міжнародних природоохоронних ініціатив.
 
34. Інтеграція екологічної політики до інших політик, обов’язкове врахування екологічної складової під час розроблення стратегій, планів і програм розвитку, стимулювання модернізації та впровадження систем екологічного управління на підприємствах, у поєднанні з поліпшенням екологічних характеристик продукції є шляхом до сучасної секторальної екологічної політики, що реалізується у країнах — членах Європейського Союзу.
 
-26- Дирів А.Б.
Абзац одинадцятий частини другої Розділу І викласти у редакції:
«Запровадження екосистемного підходу до галузевих політик, обов’язкове врахування екологічної складової у стратегіях, планах і програмах розвитку» і далі за текстом;
 
Враховано редакційно   Упровадження екосистемного підходу в галузеву політику та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління, інтеграція екологічної політики до інших політик, обов’язкове врахування екологічної складової під час розроблення та затвердження документів державного планування та у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, зокрема екологічна модернізація промислових підприємств шляхом зниження ставки екологічного податку або у формі фіксованої річної суми компенсації (відшкодування податку), у поєднанні з поліпшенням екологічних характеристик продукції, є шляхом до сучасної системної екологічної політики, що реалізується у країнах – членах Європейського Союзу.
 
    -27- Недава О.А.
Абзац четвертий частини «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» викласти у такій редакції:
«Інтеграція екологічної політики до інших політик, обов’язкове врахування екологічної складової під час розроблення та затвердження документів державного планування та у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у поєднанні з поліпшенням екологічних характеристик продукції є шляхом до сучасної системної екологічної політики, що реалізується у країнах – членах Європейського Союзу.».
 
Враховано    
    -28- Колєсніков Д.В.
У абзаці чотирнадцятому Розділу Іпісля слів «та впровадження систем екологічного управління на підприємствах» додати слова:
« (зокрема шляхом суттєвого збільшення промисловими підприємствами інвестицій на охорону довкілля шляхом зменшення обчисленої суми екологічного податку)».
 
Враховано редакційно    
35. Впровадження системи управління екологічними ризиками в інших сферах сприятиме запобіганню виникненню техногенно-екологічних катастроф.
 
-29- Дирів А.Б.
У абзаці дванадцятому частини другої Розділу І після слова «ризиками» доповнити словами «в усіх сферах господарської діяльності».
 
Відхилено   Впровадження системи управління екологічними ризиками в усіх сферах національної економіки сприятиме запобіганню катастроф техногенного та екологічного характеру.
 
    -30- Недава О.А.
Абзац п’ятий частини «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» викласти у такій редакції:
«Впровадження системи управління екологічними ризиками в усіх сферах національної економіки сприятиме запобіганню виникненню техногенно-екологічних катастроф.».
 
Враховано редакційно    
36. Якість атмосферного повітря
 
   Якість атмосферного повітря
 
37. Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових населених пунктів залишається стабільно високим.
 
-31- Недава О.А.
Абзац перший частини «Якість атмосферного повітря» викласти у такій редакції:
«Забруднення атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем. Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів залишається стабільно високим.».
 
Враховано   Забруднення атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем. Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів залишається стабільно високим.
 
38. За даними статистичної звітності, основними забруднювачами атмосферного повітря залишаються підприємства добувної і переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, викиди забруднюючих речовин яких становлять більш як 90 відсотків загального обсягу викидів в атмосферне повітря в Україні.
 
-32- Недава О.А.
Абзац другий частини «Якість атмосферного повітря» викласти у такій редакції:
«Основними забруднювачами атмосферного повітря та джерелами викидів парникових газів в Україні є підприємства добувної і переробної промисловості, теплоенергетики та авторанспорту.».
 
Враховано   Основними забруднювачами атмосферного повітря та джерелами викидів парникових газів в Україні є підприємства добувної і переробної промисловості, теплоенергетики, автотранспорт.
 
39. Фактично дві третини населення країни проживає на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормативам, що впливає на загальну захворюваність населення.
 
   Фактично дві третини населення країни проживає на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормативам, що впливає на загальну захворюваність населення.
 
40. Основними причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості атмосферного повітря в населених пунктах, є недотримання суб’єктами господарювання режиму експлуатації пилогазоочисного обладнання, нездійснення заходів із зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення з метою досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел, низькі темпи впровадження новітніх технологій та істотне збільшення кількості індивідуального автомобільного транспорту.
 
-33- Недава О.А.
Абзац четвертий частини «Якість атмосферного повітря» викласти у такій редакції:
«Основними причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості атмосферного повітря в населених пунктах, концентрації парникових газів в атмосфері є недотримання суб’єктами господарювання норм природоохоронного законодавства та низькі темпи впровадження новітніх технологій. Задля поліпшення якості атмосферного повітря та посилення реагування на наслідки зміни клімату і досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки Україна має забезпечити виконання ратифікованих міжнародних документів з протидії зміні клімату та дотримання міжнародних стандартів з якості атмосферного повітря.».
 
Враховано редакційно   Основними причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості атмосферного повітря в населених пунктах, спричиняють концентрацію парникових газів в атмосфері, є недотримання суб’єктами господарювання норм природоохоронного законодавства та низькі темпи впровадження новітніх технологій. З метою поліпшення якості атмосферного повітря та посилення реагування на наслідки зміни клімату і досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки Україна має забезпечити виконання ратифікованих міжнародних документів щодо протидії зміні клімату та поліпшення якості атмосферного повітря.
 
41. Зміна клімату
 
-34- Недава О.А.
Частину «Зміна клімату» – видалити.
 
Відхилено   Зміна клімату
 
42. На початку ХХІ століття світовою спільнотою визнано, що зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей.
 
   На початку ХХІ століття світовою спільнотою визнано, що зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиками для здоров’я і життя людей.
 
43. Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату визначено основи для розв’язання зазначеної проблеми. Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (далі — Кіотський протокол), ратифікованим Законом України від 4 лютого 2004 року № 1430-ІV, визначено кількісні цілі із скорочення викидів парникових газів на період до 2020 року для розвинутих країн і країн з перехідною економікою, до яких належить Україна.
 
   Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату визначено основи для розв’язання зазначеної проблеми. Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, ратифікованим Законом України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату», визначено кількісні цілі із скорочення викидів парникових газів на період до 2020 року для країн розвинених та з перехідною економікою, до яких належить Україна.
 
44. У грудні 2015 року в м. Парижі (Французька Республіка) була прийнята нова глобальна кліматична угода до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (далі — Паризька угода), яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2016 року № 1469-VІІІ.
 
   У грудні 2015 року в м. Парижі була прийнята нова глобальна кліматична Паризька угода до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Паризької угоди».
 
45. Паризька угода, спрямована на запобігання зміні клімату та посилення глобального реагування на наслідки зміни клімату в контексті сталого розвитку та активізації зусиль з подолання бідності, передбачає розроблення довгострокової стратегії розвитку з низьким рівнем викидів парникових газів. Відповідно до положень Паризької угоди кожна країна має зробити свій національно-визначений внесок для досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки та підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату.
 
-35- Дирів А.Б.
У підрозділі «Зміна клімату» абзац четвертий викласти у редакції:
«Відповідно до положень Паризької угоди Україна, як сторона Угоди, зобов’язана зробити свій національно-визначений внесок для досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки та підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату, зокрема шляхом зменшення викидів парникових газів в промисловості, енергетиці і транспорті.».
 
Враховано   Відповідно до положень Паризької угоди Україна, як сторона угоди, зобов’язана зробити свій національно-визначений внесок для досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки та підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату, зокрема шляхом скорочення обсягу викидів парникових газів.
 
    -36- Рябчин О.М.
Абзац 4 підрозділу «Зміна клімату» Розділу І Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року слова «кожна країна має зробити свій національно-визначений внесок для досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки та підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату» замінити словами «Україна має оновити свій національно-визначений внесок, що має бути спрямований на зменшення викидів парникових газів та перехід до низьковуглецевої економіки у другій половині ХХІ та підвищити здатність адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату. Це повинно бути забезпечено відповідними фінансовими ресурсами.».
 
Враховано редакційно    
46. Основними джерелами викидів парникових газів в Україні є промисловість, енергетика і транспорт.
 
   Основними джерелами викидів парникових газів в Україні є промисловість, енергетика і транспорт.
 
47. Охорона вод
 
   Охорона вод
 
48. Незважаючи на те, що Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, водокористування в країні здійснюється переважно нераціонально – збільшуються непродуктивні витрати води, зменшується об’єм придатних до використання водних ресурсів внаслідок забруднення і виснаження. Практично всі поверхневі води забруднені. Основні речовини, які призводять до забруднення, — сполуки важких металів, сполуки азоту та фосфору, нафтопродукти, феноли, сульфати, поверхнево-активні речовини.
 
-37- Недава О.А.
Частину «Охорона вод» викласти у такій редакції:
«Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, при цьому водокористування в країні здійснюється переважно нераціонально. Внаслідок токсичного, мікробіологічного та біогенного забруднення відбувається погіршення екологічного стану річкових басейнів, а також прибережних вод та територіальних вод Чорного і Азовського морів. Особливо слід відзначити незадовільний стан причорноморських лиманів, більшість з яких належать до природно-заповідного фонду і є унікальними рекреаційними ресурсами. Підземні води України в багатьох регіонах за своєю якістю не відповідають установленим вимогам до джерел водопостачання, що пов’язано передусім з антропогенним забрудненням.
Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан інфраструктури водовідведення та очисних споруд, недотримання норм водоохоронних зон, змив та дренування токсичних речовин із земель сільськогосподарського призначення.
Основні речовини, які призводять до забруднення, – сполуки важких металів, сполуки азоту та фосфору, нафтопродукти, феноли, сульфати, поверхнево-активні речовини.
Діюча нині система моніторингу вод є неефективною та застарілою, не відповідає сучасним європейським стандартам.
Система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.».
 
Враховано   Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, при цьому водокористування в країні здійснюється переважно нераціонально. Внаслідок токсичного, мікробіологічного та біогенного забруднення відбувається погіршення екологічного стану річкових басейнів, а також прибережних вод та територіальних вод Чорного і Азовського морів. Особливо слід відзначити незадовільний стан причорноморських лиманів, більшість з яких належать до природно-заповідного фонду і є унікальними рекреаційними ресурсами. Підземні води України в багатьох регіонах за своєю якістю не відповідають установленим вимогам до джерел водопостачання, що пов’язано передусім з антропогенним забрудненням, а інтенсивне їх використання призводить до виснаження горизонтів підземних вод.
 
    -38- Дирів А.Б.
У підрозділі «Охорона вод» у першому абзаці після слова «нафтопродукти» доповнити словами «феноли, сульфати, поверхнево-активні речовини. Останнім часом зростає забруднення медичними препаратами та мікропластиком, яке на сьогодні не контролюється».
 
Враховано редакційно    
49. Погіршення стану морських прибережних вод та територіальних вод Чорного і Азовського морів внаслідок токсичного, мікробіологічного та біогенного забруднення, спричиненого діяльністю портів, великих міст, річковим і береговим стоком, практично не контролюється.
 
      
50. Система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.
 
-39- Дирів А.Б.
У підрозділі «Охорона вод» абзац третій перенести в кінець цього підрозділу, оскільки він стосується усіх видів вод.
 
Враховано      
51. Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є основними чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення. Водночас більшість водних об’єктів за ступенем забруднення віднесені до забруднених і дуже забруднених. Особливо слід відзначити незадовільний стан причорноморських лиманів, більшість з яких належать до природно-заповідного фонду і є унікальними рекреаційними ресурсами.
 
      
52. Підземні води України в багатьох регіонах за своєю якістю не відповідають установленим вимогам до джерел водопостачання, що пов’язано передусім з антропогенним забрудненням.
 
-40- Дирів А.Б.
У підрозділі «Охорона вод» абзац п’ятий доповнити:
«а інтенсивне їх використання призводить до виснаження горизонтів підземних вод».
 
Враховано      
53. Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, змив із сільськогосподарських полів, неналежний стан інфраструктури водовідведення та центральних очисних споруд в населених пунктах України та недотримання норм щодо водоохоронних зон. Забруднення води призводить до виникнення різноманітних захворювань, зниження загальної резистентності організму і, як наслідок, до підвищення рівня загальної захворюваності, зокрема на інфекційні та онкологічні захворювання.
 
-41- Дирів А.Б.
У підрозділі «Охорона вод» у абзаці шостому після слів «різноманітних захворювань» написати слово «населення».
 
Враховано   Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан інфраструктури водовідведення та очисних споруд, недотримання норм водоохоронних зон, змив та дренування токсичних речовин із земель сільськогосподарського призначення.
Основні речовини, що призводять до забруднення, – сполуки важких металів, сполуки азоту та фосфору, нафтопродукти, феноли, сульфати, поверхнево-активні речовини. Останнім часом зростає забруднення медичними відходами та мікропластиком, яке на сьогодні не контролюється
Забруднення вод призводить до виникнення різноманітних захворювань населення, зниження загальної резистентності організму і, як наслідок, до підвищення рівня загальної захворюваності, зокрема на інфекційні та онкологічні захворювання.
 
54. Водночас слід зазначити, що діюча на сьогодні система моніторингу стану вод є неефективною та застарілою, не відповідає сучасним європейським стандартам. Як наслідок, зібрана інформація щодо показників екологічного стану вод, їх забруднення, у тому числі в акваторії Азовського і Чорного морів, є неповною та не відображає їх реального стану.
 
   Діюча нині система моніторингу вод є неефективною та застарілою, не відповідає сучасним європейським стандартам.
Система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.
 
55. Охорона земель і ґрунтів
 
   Охорона земель і ґрунтів
 
56. Стан земельних ресурсів України близький до критичного. За період проведення земельної реформи значна кількість проблем у сфері земельних відносин загострилися.
 
-42- Недава О.А.
Абзац перший частини «Охорона земель і ґрунтів» викласти у такій редакції:
«Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування. Стан земельних ресурсів України близький до критичного.».
 
Враховано   Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування. Стан земельних ресурсів України близький до критичного.
 
57. Водною та вітровою ерозією уражені близько 57 відсотків території країни; понад 12 відсотків земель страждають від підтоплення.
 
-43- Недава О.А.
В абзаці другому частини «Охорона земель і ґрунтів» замість: слова «земель» записати слова «території держави».
 
Враховано   Водною та вітровою ерозією уражені близько 57 відсотків території України, понад 12 відсотків території держави зазнають підтоплення.
 
58. За різними критеріями забрудненими є близько 20 відсотків земель України. Щороку фіксується майже 23 тис. випадків зсувів. Внаслідок абразії руйнується до 60 відсотків узбережжя Азовського і Чорного морів та 41 відсоток берегової лінії дніпровських водосховищ. Більш як 150 тисяч гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.
 
   За різними критеріями забрудненими є близько 20 відсотків земель України. Щороку фіксується майже 23 тисячі випадків зсувів. Унаслідок абразії руйнується до 60 відсотків узбережжя Азовського і Чорного морів та 41 відсоток берегової лінії дніпровських водосховищ. Більш як 150 тисяч гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.
 
59. Причини виникнення такої ситуації мають комплексний характер та історичні передумови. Особливо слід відзначити порушення екологічно збалансованого співвідношення між основними видами земельних угідь –сільськогосподарськими угіддями, лісами тощо, використання недосконалих технологій в сільському господарстві, промисловості, енергетиці, транспортній та інших галузях господарства, орієнтацію на досягнення коротко- та середньострокових економічних вигод, ігноруючи природоохоронну складову та негативні наслідки у довгостроковій перспективі.
 
-44- Недава О.А.
В абзаці четвертому частини «Охорона земель і ґрунтів» слова «основними видами земельних угідь –сільськогосподарськими угіддями, лісами тощо,» замінити на слова «категоріями земель; зменшення території унікальних степових ділянок, надмірну розораність території та порушення природного процесу ґрунтоутворення;».
 
Враховано   Причини виникнення такої ситуації мають комплексний характер та історичні передумови. Особливо слід відзначити порушення екологічно збалансованого співвідношення між категоріями земель, зменшення території унікальних степових ділянок, надмірну розораність території та порушення природного процесу ґрунтоутворення, використання недосконалих технологій в сільському господарстві, промисловості, енергетиці, транспортній та інших галузях господарства, орієнтацію на досягнення коротко- та середньострокових економічних вигод, ігноруючи природоохоронну складову та негативні наслідки у довгостроковій перспективі.
 
60. Охорона лісів
 
-45- Недава О.А.
Частину «Охорона лісів» викласти у такій редакції:
«Лісистість становить 15,9 відсотка території України. Ліси по території держави розміщені нерівномірно, від 3,7 відсотка у Запорізькій до 51,4 відсотка у Закарпатській областях.
Основними причинами виникнення проблем у лісовій сфері є недосконалість системи управління та розвитку лісового господарства, відсутність правових та економічних механізмів, стимулювання запровадження природозберігаючих технологій, недосконалість податкової бази, а також нечіткість правового статусу щодо управління землями під полезахисними лісовими смугами.
Водночас Україна має значні можливості для створення нових лісових угідь і доведення покажчика лісистості до 20 відсотків – оптимального, за європейськими рекомендаціями. Для створення понад 2 мільйонів гектарів нових лісів Україна має залучити малопродуктивні і деградовані землі, які також можуть бути використані для розширення територій степових ділянок.».
 
Враховано частково   Охорона лісів
 
61. Лісистість становить 15,9 відсотка території України, а лісові ділянки площею 10,4 мільйона гектарів розташовані в основному на півночі (Полісся) та заході (Карпати). Оптимальним, за європейськими рекомендаціями, є покажчик лісистості 20 відсотків, для досягнення якого необхідно створити більше 2 мільйонів гектарів нових лісів.
 
   Лісистість становить 15,9 відсотка території України. Ліси на території держави розміщені нерівномірно, від 3,7 відсотка у Запорізькій до 51,4 відсотка у Закарпатській областях. Оптимальним, за європейськими рекомендаціями, є покажчик лісистості 20 відсотків, для досягнення якого необхідно створити більше двох мільйонів гектарів нових лісів. Водночас створення нових лісів не повинне здійснюватися шляхом заліснення унікальних степових ділянок.
 
62. Водночас створення нових лісів не повинне здійснюватися шляхом заліснення унікальних степових ділянок.
 
   Основними причинами виникнення проблем у лісовій сфері є недосконалість системи управління та розвитку лісового господарства, відсутність правових та економічних механізмів, стимулювання запровадження природозберігаючих технологій, недосконалість податкової бази, а також нечіткість визначення правового статусу щодо управління землями під полезахисними лісовими смугами.
 
63. Координація робіт з охорони та відтворення лісів здійснюється центральними (в лісах державної власності) та місцевими органами виконавчої влади (в лісах комунальної власності). Близько 0,8 мільйона гектарів лісових земель державної власності (в тому числі полезахисні лісові смуги) не надані в користування і віднесені до земель запасу. Нечіткий правовий статус щодо управління землями під полезахисними лісовими смугами призводить до істотного погіршення стану насаджень та їх загибелі.
 
-46- Дирів А.Б.
Слова: «Нечіткий правовий статус щодо управління землями» потребують коригування.
Пропоную замінити на слова: «Нечітке визначення правового статусу щодо..»
 
Враховано   Координація робіт з охорони та відтворення лісів здійснюється центральними (у лісах державної власності) та місцевими органами виконавчої влади (у лісах комунальної власності). Близько 0,8 мільйона гектарів лісових земель державної власності (у тому числі полезахисні лісові смуги) не надані в користування і віднесені до земель запасу. Нечітке визначення правового статусу щодо управління землями під полезахисними лісовими смугами призводить до істотного погіршення стану насаджень та їх загибелі.
 
64. Відсутність системи фінансування лісогосподарської діяльності, особливо у східних і південних регіонах України, призвела до припинення робіт із створення захисних лісових насаджень на малопродуктивних і деградованих землях та нездійснення попереджувальних протипожежних заходів в лісах, що підвищило ризик виникнення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу, всихання лісів і погіршення екологічної ситуації.
 
   Відсутність системи фінансування лісогосподарської діяльності, особливо у східних і південних регіонах України, призвела до припинення робіт із створення захисних лісових насаджень на малопродуктивних і деградованих землях та невиконання попереджувальних протипожежних заходів у лісах, що підвищило ризик виникнення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу, всихання лісів і погіршення екологічної ситуації.
 
65. Надра
 
   Надра
 
66. В Україні виявлено понад 20 000 родовищ і рудопроявів з 95 видів корисних копалин, з яких близько 8 000 родовищ мають промислове значення і обліковуються Державним балансом запасів. Загальна кількість розроблених родовищ становить близько 3 тисяч.
 
-47- Недава О.А.
У частині «Надра» абзац перший розпочати словами:
«У сфері надрокористування в Україні існують системні проблеми, що становлять реальну загрозу економічній безпеці держави. На території України, яка становить 0,4 відсотка суходолу планети, виявлено до п'яти відсотків усіх мінерально-сировинних ресурсів земної кулі.»;
у кінці абзацу, після слів: «Загальна кількість розроблених родовищ становить близько 3 тисяч.» – додати текст: «Водночас, неефективне державне управління у цій сфері, відсутність інвестицій, використання видобувними підприємствами застарілого обладнання, зношеність якого становить до 70 відсотків, відтік кваліфікованих спеціалістів призвели до зниження якості виконання робіт у галузі.».
 
Враховано   У сфері надрокористування в Україні існують системні проблеми, що становлять реальну загрозу економічній безпеці держави. На території України, яка становить 0,4 відсотка суходолу планети, виявлено до п'яти відсотків усіх мінерально-сировинних ресурсів земної кулі. В Україні виявлено понад 20 тисяч родовищ і рудопроявів з 95 видів корисних копалин, з яких близько 8 тисяч родовищ мають промислове значення і обліковуються Державним балансом запасів. Загальна кількість розроблених родовищ становить близько трьох тисяч. Водночас неефективне державне управління у цій сфері, відсутність інвестицій, використання видобувними підприємствами застарілого обладнання, зношеність якого становить до 70 відсотків, відтік кваліфікованих спеціалістів призвели до зниження якості виконання робіт у галузі.
 
67. Більшість корисних копалин в Україні видобувають в межах кількох головних гірничопромислових регіонів — Донецького, Криворізько-Нікопольського, Прикарпатського. Довготривале інтенсивне використання ресурсів надр у цих регіонах призвело до істотних змін геологічного середовища та виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Головними чинниками негативного впливу є надзвичайно висока концентрація гірничих підприємств, високий рівень виробленості переважної більшості родовищ, недостатній обсяг фінансування робіт, пов’язаних із зменшенням впливу на навколишнє природне середовище, зумовленого розробкою родовищ та непроведенням рекультивації вироблених ділянок.
 
-48- Дирів А.Б.
У підрозділі «Надра» другий абзац доповнити словами «передусім Полісся».
 
Враховано   Більшість корисних копалин в Україні видобувають у межах кількох головних гірничопромислових регіонів — Донецького, Криворізько-Нікопольського, Прикарпатського. Довготривале інтенсивне видобування надр у цих регіонах призвело до істотних змін геологічного середовища та виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Головними чинниками негативного впливу є надзвичайно висока концентрація гірничих підприємств, високий рівень виробленості переважної більшості родовищ, нелегальне видобування бурштину у значних масштабах, що призвело до порушення екосистем, недостатній обсяг фінансування робіт, пов’язаних із зменшенням впливу на навколишнє природне середовище, зумовленого розробкою родовищ та непроведенням рекультивації вироблених ділянок, передусім Полісся.
Перехід до ресурсозберігаючих технологій, повноцінне впровадження оцінки впливу на довкілля, обов’язковість рекультивації та невідворотність відповідальності за порушення природоохоронного законодавства мають стати основними напрямами збалансованого використання надр України.
 
    -49- Недава О.А.
У другому абзаці підрозділу «Надра» замість слів: «використання ресурсів» – записати: «видобування». Крім того у цьому абзаці, після слів: «виробленості переважної більшості родовищ,» – записати: «нелегальне видобування бурштину у значних масштабах, що призвело до порушення екосистем.».
 
Враховано    
    -50- Дирів А.Б.
Підрозділ «Надра» доповнити новим абзацом такого змісту:
«Перехід до ресурсозберігаючих технологій, повноцінне впровадження оцінки впливу на довкілля, обов’язковість рекультивації та невідворотність відповідальності за порушення природоохоронного законодавства мають стати основними напрямами збалансованого використання надр України».
 
Враховано    
68. Зростання цін на бурштин на світовому ринку дорогоцінного каміння, низький рівень зайнятості населення в регіонах розміщення покладів, незначна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин, відносна дешевизна та простота технології кустарного видобування бурштину через його приповерхневе залягання спричинили нелегальне видобування бурштину у значних масштабах, що призвело до порушення екосистем.
 
-51- Недава О.А.
Третій абзац підрозділу «Надра» записати у такій редакції:
«Належне державне управління в галузі геологічного вивчення та використання надр, залучення інвестицій сприятиме збільшенню видобутку гостродефіцитної сировини і підвищенню економічної незалежності та безпеки держави.».
 
Враховано   Належне державне управління в галузі геологічного вивчення та використання надр, залучення інвестицій сприятимуть збільшенню видобутку гостродефіцитної сировини і підвищенню економічної незалежності та безпеки держави.
 
69. Надзвичайні ситуації
 
   Надзвичайні ситуації
 
70. На території України зберігається високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
 
   На території України зберігається високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
 
71. Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є: застарілість основних фондів, зокрема природоохоронного призначення, великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин, аварійний стан значної частини мереж комунального господарства, недостатня інвестиційна підтримка процесу впровадження новітніх ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій в екологічно небезпечних галузях промисловості, насамперед металургійній, хімічній, нафтохімічній, та енергетиці; природоохоронні проблеми, пов’язані з істотними змінами стану геологічного та гідрогеологічного середовища та зумовлені закриттям нерентабельних гірничих підприємств, небажання суб’єктів господарювання здійснювати заходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах тощо.
 
-52- Недава О.А.
В абзаці другому частини «Надзвичайні ситуації» по тексту вилучити окремі слова та словосполучення, замість:
«чистих технологій в екологічно небезпечних галузях промисловості, насамперед металургійній, хімічній, нафтохімічній, та енергетиці; природоохоронні проблеми, пов’язані з істотними змінами стану геологічного та гідрогеологічного середовища»
записати цей фрагмент у такому вигляді:
«екологічно дружніх технологій насамперед у металургійній, хімічній, нафтохімічній галузях та енергетиці; істотні зміни стану геологічного середовища, зумовлені закриттям нерентабельних гірничих підприємств, гідрогеологічного режиму водних об’єктів».
 
Враховано редакційно   Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є: застарілість основних фондів, зокрема природоохоронного призначення, великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин, аварійний стан значної частини мереж комунального господарства, недостатня інвестиційна підтримка процесу запровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, насамперед у металургійній, хімічній, нафтохімічній галузях та енергетиці; істотні зміни стану геологічного середовища, зумовлені закриттям нерентабельних гірничих підприємств, гідрогеологічного режиму водних об’єктів, небажанням суб’єктів господарювання здійснювати заходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах тощо.
 
72. Ще однією з причин виникнення надзвичайних ситуацій є зміна клімату. Наслідки зміни клімату (потепління, зростання кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ) одночасно з високим рівнем вразливості окремих верств населення призводять до соціальних та економічних втрат сьогодні та в майбутньому. Зокрема, слід відзначити зростання загрози катастрофічних повеней у Карпатах, масштабних пожеж на торфовищах, підтоплення територій, розширення аридної зони південного регіону, підвищення частоти та тривалості посух, висихання річок та водойм Причорномор’я, включно з лиманами, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій та гостру нестачу питної води в центральних, південних і східних регіонах України.
 
-53- Дирів А.Б.
У підрозділі «Надзвичайні ситуації» в абзаці третьому після слова «Причорномор’я» доповнити словом «Приазов’я».
 
Враховано   Ще однією з причин виникнення надзвичайних ситуацій є зміна клімату. Наслідки зміни клімату (потепління, зростання кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ) одночасно з високим рівнем вразливості окремих верств населення призводять до соціальних та економічних втрат сьогодні та в майбутньому. Зокрема, слід відзначити зростання загрози катастрофічних повеней у Карпатах, масштабних пожеж на торфовищах, підтоплення територій, розширення аридної зони південного регіону, підвищення частоти та тривалості посух, висихання річок та водойм Причорномор’я, Приазов’я, включно з лиманами, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій та гостру нестачу питної води в центральних, південних і східних регіонах України.
 
73. Зона відчуження і зона безумовного /обов’язкового/ відселення
 
   Зона відчуження і зона безумовного (обов’язкового) відселення
 
74. Сьогодні зона відчуження і зона безумовного /обов’язкового/ відселення потребує особливої форми управління, оскільки це землі, які виведені з господарського обігу і відмежовуються від суміжної території.
 
-54- Дирів А.Б.
У підрозділі «Зона відчуження…» у абзаці першому видалити слово «сьогодні», оскільки ця зона потребувала, потребує сьогодні і ще довго буде потребувати особливої форми управління.
 
Враховано   Зона відчуження і зона безумовного (обов’язкового) відселення потребує особливої форми управління, оскільки це землі, на яких виникло стійке забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними речовинами і які виведені з господарського обігу та відмежовуються від суміжної території.
 
    -55- Недава О.А.
Абзац перший частини «Зона відчуження і зона безумовного (обов’язкового) відселення» викласти у такій редакції:
«Зона відчуження і зона безумовного (обов’язкового) відселення потребує особливої форми управління, оскільки це землі, на яких виникло стійке забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами, і які виведені з господарського обігу та відмежовуються від суміжної території.».
 
Враховано    
75. На території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення розташовані об’єкти Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», які потребують зняття їх з експлуатації та переведення в екологічно безпечний стан, та об’єкти системи радіаційно-екологічного контролю та моніторингу радіаційного стану навколишнього природного середовища і забезпечення радіаційної безпеки.
 
   На території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення розташовані об’єкти Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», які потребують зняття їх з експлуатації та переведення в екологічно безпечний стан, та об’єкти системи радіаційно-екологічного контролю та моніторингу радіаційного стану навколишнього природного середовища і забезпечення радіаційної безпеки.
 
76. Земельні, водні та лісові ресурси зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, які виконують функцію природного бар’єра на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення за їх межі, потребують постійного контролю, обслуговування і використання з дотриманням вимог радіаційної безпеки.
 
-56- Недава О.А.
В абзаці третьому частини «Зона відчуження і зона безумовного (обов’язкового) відселення» видалити слово: «обслуговування!», а також, у кінці додати речення: «Водночас, на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з’явилася можливість збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся.».
 
Враховано редакційно   Земельні, водні та лісові ресурси зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, які виконують функцію природного бар’єра на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення за їх межі, потребують постійного контролю, використання з дотриманням вимог радіаційної безпеки. Водночас на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з’явилася можливість збереження в екологічно відновленому стані найбільш типових природних комплексів Полісся.
 
77. Екологічні проблеми Донбасу
 
   Екологічні проблеми Донбасу
 
78. У зв’язку з військовими діями, руйнацією інфраструктури на тимчасово окупованій території порушено екологічну рівновагу, що призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території площею близько 30 тисяч кв. кілометрів, на якій проживає до 5 мільйонів населення.
 
-57- Дирів А.Б.
Абзац перший підрозділу «Екологічні проблеми Донбасу» викласти у редакції:
«Військовими діями, руйнацією інфраструктури та екологічно небезпечних підприємств на тимчасово окупованій території України порушено екологічну рівновагу, що призвело до небезпечних змін стану довкілля, здоров’я та безпеки життєдіяльності для 5 мільйонів населення на території до 30 тисяч квадратних кілометрів.».
 
Враховано   Військовими діями, руйнацією інфраструктури та екологічно небезпечних підприємств на тимчасово окупованій території України порушено екологічну рівновагу, що призвело до небезпечних змін стану довкілля, спричинило шкоду здоров’ю та порушило безпеку життєдіяльності для п’яти мільйонів населення на території близько 30 тисяч квадратних кілометрів.
 
    -58- Недава О.А.
Абзац перший частини «Екологічні проблеми Донбасу» викласти у такій редакції:
«Окупація Російською Федерацією частини території України, військові дії, руйнація інфраструктури призвели до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території площею близько 30 тисяч кв. кілометрів, що загрожує екологічній безпеці, здоров’ю та безпеці життєдіяльності до 5 мільйонів місцевого населення.».
 
Враховано редакційно    
    -59- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У підрозділі «Екологічні проблеми Донбасу» розділу І «Загальні положення» в частині першій після слів «стану охорони навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
79. Внаслідок військових дій на тимчасово окупованій території знищено, зруйновано та пошкоджено значну кількість об’єктів інфраструктури, що загрожує екологічній безпеці, здоров’ю та безпеці життєдіяльності населення.
 
-60- Дирів А.Б.
Абзац другий підрозділу «Екологічні проблеми Донбасу» виключити, оскільки по суті він повторює попередній.
 
Враховано      
    -61- Недава О.А.
Абзац другий частини «Екологічні проблеми Донбасу» – видалити.
 
Враховано    
80. Основними загрозами є: затоплення шахт та можливість виходу токсичних шахтних вод на поверхню, проникнення у підземні води; загроза потрапляння їх до р. Сіверський Донець та Азовського моря; припинення роботи очисних споруд та пошкодження сховищ токсичних та радіоактивних відходів; пошкодження територій природно-заповідного фонду; забруднення атмосферного повітря та ґрунтів хімічними продуктами вибухів боєприпасів; знищення ландшафтів, рослинності внаслідок вибухів, використання військової техніки та будівництва оборонних споруд; знищення значних площ лісів внаслідок стихійних та умисних пожеж, неконтрольованої рубки.
 
-62- Недава О.А.
В абзаці третьому частини «Екологічні проблеми Донбасу» замість: «забруднення атмосферного повітря та ґрунтів хімічними продуктами вибухів боєприпасів; знищення ландшафтів, рослинності внаслідок вибухів, використання військової техніки та будівництва оборонних споруд; знищення значних площ лісів внаслідок стихійних та умисних пожеж, неконтрольованої рубки.» - записати:
«забруднення атмосферного повітря та ґрунтів хімічними продуктами внаслідок вибухів боєприпасів; знищення ландшафтів та рослинності, у зв’язку з використанням військової техніки та будівництвом оборонних споруд; знищення значних площ лісів внаслідок викликаних воєнними діями пожеж та неконтрольованих рубок.».
 
Враховано   Основними загрозами є: затоплення шахт та можливість виходу токсичних шахтних вод на поверхню, проникнення у підземні води; загроза потрапляння їх до річки Сіверський Донець та Азовського моря; припинення роботи очисних споруд та пошкодження сховищ токсичних та радіоактивних відходів; пошкодження територій природно-заповідного фонду; забруднення атмосферного повітря та ґрунтів хімічними продуктами внаслідок вибухів боєприпасів; знищення ландшафтів та рослинності у зв’язку з використанням військової техніки та будівництвом оборонних споруд; знищення значних площ лісів унаслідок викликаних воєнними діями пожеж та неконтрольованих рубок.
 
81. Протягом трьох років на зазначених територіях практично відсутня можливість для оцінки пошкоджень природних комплексів та промислових об’єктів, проведення необхідних ремонтних і відновлювальних робіт, а також здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
-63- Дирів А.Б.
У абзаці четвертому підрозділу «Екологічні проблеми Донбасу» слова «трьох років» замінити цифрами «2014-2018 років».
 
Враховано редакційно   Протягом останніх років на зазначених територіях практично відсутня можливість для оцінки пошкоджень природних комплексів та промислових об’єктів, проведення необхідних ремонтних і відновлювальних робіт, а також здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
    -64- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У підрозділі «Екологічні проблеми Донбасу» розділу І «Загальні положення» в частині четвертій після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
82. Проведення екологічного моніторингу стану території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з можливим залученням міжнародних екологічних експертів з метою оцінки екологічної ситуації, стає все більш актуальним.
 
   Проведення екологічного моніторингу стану території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з можливим залученням міжнародних екологічних експертів з метою оцінки екологічної ситуації, стає все більш актуальним.
 
83. Відходи та небезпечні хімічні речовини
 
-65- Дирів А.Б.
Назву підрозділу «Відходи та небезпечні речовини» викласти в редакції: «Поводження з відходами», оскільки сюди входять усі класи відходів, у тому числі небезпечні; а небезпечні речовини використовуються практично у кожній галузі і не обов’язково стають відходами.
 
Враховано редакційно   Управління відходами
 
    -66- Недава О.А.
Змінити назву частини «Відходи та небезпечні хімічні речовини» на: «Поводження з відходами».
 
Враховано редакційно    
84. На сьогодні в Україні посилюються екологічні загрози, пов’язані з відходами, а саме з недотриманням екологічних вимог під час їх видалення та відсутністю сучасних систем поводження з відходами.
 
-67- Недава О.А.
Крім того основний зміст абзаців частини «Відходи та небезпечні хімічні речовини» пропоную викласти у редакції:
«Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворенню, перероблення, утилізацію, знешкодження та екологічно безпечного видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку національної економіки. Втрачається вагомий ресурсний потенціал і водночас погіршується і так несприятлива екологічна ситуація.
Основою причиною такого стану є недосконала законодавча база, відсутність ефективної системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері поводження з відходами.
Розв’язання зазначеної проблеми на принципах і положеннях відповідних актів європейського законодавства є ключовим у вирішенні питань енерго- та ресурсонезалежності держави, економії природних матеріальних та енергетичних ресурсів і актуальним стратегічним завданням державної політики.».
 
Враховано   Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворенню, перероблення, утилізацію, знешкодження та екологічно безпечне видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку національної економіки. Втрачається вагомий ресурсний потенціал і водночас погіршується і так несприятлива екологічна ситуація.
 
85. Відсутність дієвого контролю призводить до масового утворення несанкціонованих звалищ та численних порушень законодавства під час поводження з небезпечними відходами.
 
-68- Дирів А.Б.
Абзаци другий та третій підрозділу «Відходи та небезпечні речовини» пропоную об’єднати.
 
Враховано редакційно   Відсутність дієвого контролю призводить до масового утворення несанкціонованих звалищ та численних порушень законодавства під час поводження з небезпечними відходами. За відсутності роздільного збирання побутових відходів практично не розв’язується проблема поводження з небезпечними відходами, які містяться у складі побутових відходів.
 
86. За відсутності роздільного збирання практично не розв’язується проблема поводження з небезпечними відходами у складі побутових.
 
      
87. У структурі загальних обсягів відходів, що утворилися в державі, відходи І—ІІІ класів небезпеки становлять менш як 2 відсотки загальної кількості.
 
   У структурі загальних обсягів відходів, що утворилися в державі, відходи І—ІІІ класів небезпеки становлять менш як два відсотки загальної кількості.
 
88. В Україні частка гірничопромислових відходів (розкривних порід та продуктів збагачення корисних копалин) є високою — понад 75 відсотків усіх утворених відходів, з яких на відходи комунальної сфери припадає менш як 2 відсотки. Фактичні обсяги накопичених відходів перевищують ті, що відображені у статистичній звітності, оскільки збанкрутілі та непрацюючі підприємства, які раніше накопичили значні обсяги відходів, не враховуються під час проведення державних статистичних спостережень. Місця видалення відходів, які розташовані на території таких підприємств, негативно впливають на стан довкілля.
 
-69- Колєсніков Д.В.
У розділі Іу п’ятому абзаці щодо відходів додати слова «Спостерігається вкрай низький рівень заміщення первинних природних копалин відходами виробництва чи побічних продуктів (зокрема шлаками)».
 
Враховано   В Україні частка гірничопромислових відходів (розкривних порід та продуктів збагачення корисних копалин) є високою — понад 75 відсотків усіх утворених відходів, з яких на відходи комунальної сфери припадає менш як два відсотки. Фактичні обсяги накопичених відходів перевищують ті, що відображені у статистичній звітності, оскільки збанкрутілі та непрацюючі підприємства, які раніше накопичили значні обсяги відходів, не враховуються під час проведення державних статистичних спостережень. Місця видалення відходів, які розташовані на території таких підприємств, негативно впливають на стан довкілля. Спостерігається вкрай низький рівень заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів (у тому числі шлаків).
 
89. На відміну від європейських держав в Україні дуже низький рівень перероблення та утилізації твердих побутових відходів і високий показник їх захоронення на полігонах. Значна частина полігонів перевантажені і не відповідають природоохоронним та санітарним нормам.
 
   На відміну від європейських держав в Україні дуже низький рівень перероблення та утилізації твердих побутових відходів і високий показник їх захоронення на полігонах. Значна частина полігонів перевантажені і не відповідають природоохоронним та санітарним нормам.
 
90. Значну загрозу для навколишнього природного середовища та здоров’я людини становлять відходи, що утворилися у процесі медичного обслуговування, переробки сировини тваринного походження, фармакологічної та косметологічної промисловості, які містять небезпечні патогенні та умовно патогенні мікроорганізми, а також відходи електричного та електронного обладнання.
 
-70- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У підрозділі «Відходи та небезпечні хімічні речовини» розділу І «Загальні положення» в частині сьомій після слів «для навколишнього природного середовища» записати слова «екологічної безпеки»;
 
Відхилено   Значну загрозу для навколишнього природного середовища та здоров’я людини становлять відходи, що утворилися у процесі медичного обслуговування, переробки сировини тваринного походження, фармакологічної та косметологічної промисловості, які містять небезпечні патогенні та умовно патогенні мікроорганізми, а також відходи електричного та електронного обладнання.
Основою причиною такого стану є недосконала законодавча база, відсутність ефективної системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами.
Розв’язання зазначеної проблеми є ключовим завданням у вирішенні питань енерго- та ресурсонезалежності держави, економії природних матеріальних та енергетичних ресурсів і завданням державної екологічної політики.
 
91. Біологічна безпека
 
   Біологічна безпека
 
92. Пріоритетами державної політики у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту є здійснення системних заходів із створення та ефективного функціонування національної системи біологічної безпеки та біологічного захисту, протидії проявам біотероризму, захисту населення від безконтрольного та протиправного поширення генетично модифікованих організмів, збереження безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, створення системи раннього виявлення та швидкого реагування на поширення збудників особливо небезпечних хвороб та таких, що мають міжнародне значення, а також покращення матеріально-технічного стану лабораторій, установ та закладів, які здійснюють діагностику інфекційних хвороб, моніторинг циркуляції збудників інфекційних хвороб в об’єктах середовища життєдіяльності людини, задіяні в системі індикації біологічних патогенних агентів, визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції рослинного і тваринного походження, лабораторій, що працюють із збудниками особливо небезпечних інфекційних хвороб, визначенням їх впливу на навколишнє природне середовище, зокрема біологічного різноманіття, з урахуванням ризиків для здоров’я людини; створення системи оперативного реагування на прояви біотероризму.
 
   Пріоритетами державної політики у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту є здійснення системних заходів із створення та ефективного функціонування національної системи біологічної безпеки та біологічного захисту, протидії проявам біотероризму, захисту населення від безконтрольного та протиправного поширення генетично модифікованих організмів, збереження безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, створення системи раннього виявлення та швидкого реагування на поширення збудників особливо небезпечних хвороб та таких, що мають міжнародне значення, а також покращення матеріально-технічного стану лабораторій, установ та закладів, які здійснюють діагностику інфекційних хвороб, моніторинг циркуляції збудників інфекційних хвороб в об’єктах середовища життєдіяльності людини, задіяні в системі індикації біологічних патогенних агентів, визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції рослинного і тваринного походження, лабораторій, що працюють із збудниками особливо небезпечних інфекційних хвороб, визначенням їх впливу на навколишнє природне середовище, зокрема біологічного різноманіття, з урахуванням ризиків для здоров’я людини; створення системи оперативного реагування на прояви біотероризму.
 
93. Біологічне та ландшафтне різноманіття
 
-71- Недава О.А.
У частині «Біологічне та ландшафтне різноманіття» внести такі зміни: видалити посилання на міжнародні документи. Їх або потрібно згадувати по всьому тексту стратегії, або максимально мінімізувати їх згадування
 
Враховано   Біологічне та ландшафтне різноманіття
 
94. Займаючи менше 6 відсотків площі Європи, Україна володіє близько 35 відсотками її біологічного різноманіття. Біосфера України нараховує більше 70 тисяч видів флори і фауни, зокрема флори — більш як 27 тисяч видів, фауни — більш як 45 тисяч видів. Протягом останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.
 
-72- Недава О.А.
У першому абзаці частини «Біологічне та ландшафтне різноманіття» слова «більш як», замінити на слово «понад».
 
Враховано   Займаючи менше 6 відсотків площі Європи, Україна володіє близько 35 відсотками її біологічного різноманіття. Біосфера України нараховує більше 70 тисяч видів флори і фауни, зокрема флори — понад 27 тисяч видів, фауни — понад 45 тисяч видів. Протягом останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.
 
95. Україна розташована на перетині міграційних шляхів багатьох видів фауни, через її територію проходять два основних глобальних маршрути міграції диких птахів, а деякі місця гніздування мають міжнародне значення. Більше 100 видів перелітних птахів охороняються відповідно до міжнародних зобов’язань. З мігруючих видів фауни України більше 130 видів перелітних птахів, 8 видів риб, 3 види морських ссавців, 28 видів рукокрилих охороняються відповідно до міжнародних зобов’язань.
 
   Україна розташована на перетині міграційних шляхів багатьох видів фауни, через її територію проходять два основні глобальні маршрути міграції диких птахів, а деякі місця гніздування мають міжнародне значення. Більше 100 видів перелітних птахів охороняються відповідно до міжнародних зобов’язань. З мігруючих видів фауни України більше 130 видів перелітних птахів, 8 видів риб, 3 види морських ссавців, 28 видів рукокрилих охороняються відповідно до міжнародних зобов’язань.
 
96. До складу природно-заповідного фонду України входять 8246 територій та об’єктів площею 3,98 мільйона гектарів (6,6 відсотка загальної площі країни) та 402,5 тисячі гектарів у межах акваторії Чорного моря. Частка земель природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишається значно меншою, ніж у більшості країн — членів Європейського Союзу, де частка таких земель становить у середньому 21 відсоток площі країн — членів Європейського Союзу.
 
   До складу природно-заповідного фонду України входять 8246 територій та об’єктів площею 3,98 мільйона гектарів (6,6 відсотка загальної площі країни) та 402,5 тисячі гектарів у межах акваторії Чорного моря. Частка земель природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишається значно меншою, ніж у більшості держав — членів Європейського Союзу, де частка таких земель становить у середньому 21 відсоток площі держав — членів Європейського Союзу.
 
97. За роки незалежності площа природно-заповідного фонду збільшилася у два рази, але цього недостатньо для збереження рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, середовищ їх існування. Разом з тим недосконалість існуючої законодавчої бази, відсутність чітко визначеної стратегії розвитку заповідної справи та недосконалість системи управління нею, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації і функціонування природно-заповідного фонду, невідповідність системи охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду сучасним вимогам, відсутність єдиної системи оплати праці, соціальних гарантій та пільг для їх працівників, низький рівень екологічної освіти та інформованості населення зумовлюють загрозу нецільового використання та втрати територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Значно зросла загроза втрати зарезервованих та перспективних для подальшого заповідання цінних природних комплексів.
 
   За роки незалежності площа природно-заповідного фонду збільшилася у два рази, але цього недостатньо для збереження рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, середовищ їх існування. Разом з тим недосконалість існуючої законодавчої бази, відсутність чітко визначеної стратегії розвитку заповідної справи та недосконалість системи управління нею, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації і функціонування природно-заповідного фонду, невідповідність системи охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду сучасним вимогам, відсутність єдиної системи оплати праці, соціальних гарантій та пільг для їх працівників, низький рівень екологічної освіти та інформованості населення зумовлюють загрозу нецільового використання та втрати територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Значно зросла загроза втрати зарезервованих та перспективних для подальшого заповідання цінних природних комплексів.
 
98. З метою припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища необхідно збільшити площі земель екомережі, що є стратегічним завданням для досягнення екологічної збалансованості території України. Збільшення площі національної екомережі має насамперед відбуватися в результаті розширення існуючих та створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
-73- Дирів А.Б.
У підрозділі «Біологічне та ландшафтне різноманіття» абзац п’ятий викласти у редакції:
«З метою припинення процесів погіршення стану природоохоронних об’єктів необхідно збільшити площі земель екомережі, що є стратегічним завданням для досягнення збалансованості розвитку території України. Збільшення площі національної екомережі має відбуватися переважно шляхом розширення існуючих та створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду».
 
Враховано   З метою припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища необхідно збільшити площі земель екомережі, що є стратегічним завданням для досягнення екологічної збалансованості території України. Збільшення площі національної екомережі має насамперед відбуватися в результаті розширення існуючих та створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
    -74- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У підрозділі «Біологічне та ландшафтне різноманіття» розділу І «Загальні положення» в частині п’ятій після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «і зменшення екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
99. Завдання з охорони біорізноманіття не вирішується під час приватизації земель, підготовки і виконання програм галузевого, регіонального і місцевого розвитку. Відсутність закріплених на місцевості в установленому законом порядку меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду призводить до порушення вимог заповідного режиму. Незадовільними є темпи встановлення у натурі (на місцевості) прибережних захисних смуг вздовж морів, річок та навколо водойм, які виконують роль екологічних коридорів.
 
-75- Дирів А.Б.
У підрозділі «Біологічне та ландшафтне різноманіття» абзац шостий та сьомий поміняти місцями задля збереження логіки викладення (спочатку характеристика стану, а потім причини).
 
Враховано   Основну загрозу біологічному різноманіттю становлять діяльність людини та знищення природного середовища існування флори і фауни. Спостерігається катастрофічне зменшення площі територій водно-болотних угідь, степових екосистем, природних лісів, яке відбувається внаслідок розорювання земель, вирубування лісів з подальшою зміною цільового призначення земель, осушення або обводнення територій, промислового, житлового та дачного будівництва тощо. Поширення неаборигенних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах.
 
100. Основну загрозу біологічному різноманіттю становлять діяльність людини та знищення природного середовища існування флори і фауни. Спостерігається катастрофічне зменшення площі територій водно-болотних угідь, степових екосистем, природних лісів, яке відбувається внаслідок розорювання земель, вирубування лісів з подальшою зміною цільового призначення земель, осушення або обводнення територій, промислового, житлового та дачного будівництва тощо. Поширення неаборигенних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах.
 
   Завдання з охорони біорізноманіття не вирішується під час приватизації земель, підготовки і виконання програм галузевого, регіонального і місцевого розвитку. Відсутність закріплених на місцевості в установленому законом порядку меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду призводить до порушення вимог заповідного режиму. Незадовільними є темпи встановлення у натурі (на місцевості) прибережних захисних смуг вздовж морів, річок та навколо водойм, які виконують роль екологічних коридорів.
 
101. З метою припинення втрат біологічного різноманіття Сторонам Конвенції про біологічне різноманіття рекомендовано переглянути і оновити свої національні стратегії та плани дій з урахуванням Стратегічного плану з біологічного різноманіття на 2011—2020 роки і цільових завдань Айті щодо біологічного різноманіття, затвердженого рішенням Х/2 10-ї наради Конференції Сторін (м. Нагоя, Японія, 2010 р.).
 
-76- Недава О.А.
Дев’ятий абзац підрозділу «Біологічне та ландшафтне різноманіття» викласти у такій редакції:
«З метою припинення втрат біологічного різноманіття Україна має взяти до уваги рекомендації міжнародних документів щодо перегляду і оновлення своєї національної стратегії, планів дій і цільових завдань щодо біологічного різноманіття.».
 
Враховано редакційно   З метою припинення втрат біологічного різноманіття Україна має врахувати рекомендації міжнародних документів щодо перегляду і оновлення законодавчих та нормативних актів щодо біологічного різноманіття.
 
102. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування
 
-77- Дирів А.Б.
Назву підрозділу «Забезпечення збалансованого природокористування» викласти у редакції:
«Перехід до збалансованого природокористування», оскільки збалансоване природокористування включає економічну, екологічну та соціальну компоненти.
 
Враховано редакційно   Забезпечення екологічно збалансованого природокористування
 
    -78- Недава О.А.
Пропоную змінити назву частини «Забезпечення екологічно збалансованого природокористування» на: «Сприяння переходу України на засади сталого розвитку».
 
Відхилено    
103. Всесвітня Конференція ООН з питань навколишнього природного середовища і розвитку ухвалила декларацію та визнала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією цивілізації ХХІ століття.
 
-79- Недава О.А.
Пропоную текст частини актуалізувати відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року»:
У вересні 2015 року було ухвалено Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року».
В Україні було розроблено національну систему цілей сталого розвитку, що має забезпечити основу для подальшого планування розвитку України, подоланню дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах; забезпеченню такого стану довкілля, яке сприятиме якісному життю й благополуччю теперішнього та майбутнього поколінь; створенню необхідних умов для суспільного договору між владою, бізнесом і громадянським суспільством щодо підвищення якості життя громадян і гарантування соціально-економічної та екологічної стабільності; досягненню високого рівня освіти та охорони громадського здоров’я; впровадженню регіональної політики, яка базуватиметься на гармонійному поєднанні загальнонаціональних і регіональних інтересів; збереженню національних культурних цінностей і традицій.
 
Враховано   У вересні 2015 року було ухвалено Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року».
 
104. Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає таке функціонування її господарського комплексу, коли одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне господарювання і високоефективне збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини, збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва.
 
-80- Дирів А.Б.
Абзац другий цього підрозділу пропоную доповнити реченням:
«В Україні збалансований розвиток не є домінуючою державною політикою та потребує відповідного національного законодавства».
 
Враховано редакційно   В Україні було розроблено національну систему цілей сталого розвитку, що має забезпечити підґрунтя для подальшого планування розвитку України, подолання дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах; забезпечити такий стан довкілля, що сприятиме якісному життю і благополуччю нинішніх та прийдешніх поколінь; створити необхідні умови для суспільного договору між владою, бізнесом і громадянським суспільством щодо підвищення якості життя громадян і гарантування соціально-економічної та екологічної стабільності; досягнути високого рівня освіти та охорони громадського здоров’я; упровадження регіональної політики, яка базуватиметься на гармонійному поєднанні загальнонаціональних і регіональних інтересів; збереження національних культурних цінностей і традицій.
 
105. Регіональна екологічна політика
 
   Регіональна екологічна політика
 
106. Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України зумовлюють нерівномірне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Передбачається, що положення Основних засад державної екологічної політики України на період до 2030 року (далі — Стратегія) і розроблені на її основі та з урахуванням завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року національні плани дій будуть інтегровані в регіональні програми соціально-економічного розвитку та деталізовані на рівні регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на основі яких будуть розроблені місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища, підготовлені на рівні міських, сільських та селищних рад.
 
-81- Дирів А.Б.
Абзац перший підрозділу «Регіональна екологічна політика» після слів «підготовлені на рівні» доповнити словами «територіальних громад».
 
Враховано   Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України зумовлюють нерівномірне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Передбачається, що положення Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року і розроблені на її основі та з урахуванням завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, національні плани дій будуть інтегровані в регіональні програми соціально-економічного розвитку та деталізовані на рівні регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на основі яких будуть розроблені місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища, підготовлені на рівні територіальних громад, міських, сільських та селищних рад.
 
107. У результаті виконання місцевих планів дій передбачається посилити роль органів місцевого самоврядування в процесі реалізації державної екологічної політики, визначити напрями її вдосконалення з урахуванням регіональної специфіки.
 
   За результатами виконання місцевих планів дій передбачається посилити значення органів місцевого самоврядування у процесі реалізації державної екологічної політики, визначити напрями її вдосконалення з урахуванням регіональної специфіки.
 
108. ІІ. Мета, засади, принципи та інструменти
 
   ІІ. Мета, засади, принципи та інструменти
 
109. державної екологічної політики
 
-82- Дирів А.Б.
Назву Розділу ІІ викласти у редакції: «Мета, напрями та інструменти» та скрізь по тексту розділу слово «засади» замінити словом «напрями».
 
Відхилено   державної екологічної політики
 
110. Метою державної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для створення екологічно безпечнішого природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем та забезпечення і захист конституційних екологічних прав громадян.
 
-83- Дирів А.Б.
Абзац перший викласти у редакції:
«Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем».
 
Враховано   Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем.
 
    -84- Недава О.А.
У розділі «ІІ. Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики», у першому абзаці замість слів: «для створення екологічно безпечнішого природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем та забезпечення і захист конституційних екологічних прав громадян.»
записати: «впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем для забезпечення в Україні права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля.».
 
Враховано редакційно    
    -85- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
У частині першій Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «стану навколишнього природного середовища України» записати слова «та забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
    -86- Рябчин О.М.
Абзац 1 Розділу ІІ. Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року після слів «збереження природних екосистем» доповнити словами та знаками «,скорочення викидів ПГ, таких як метан та закис азоту 0120), збільшення обсягів поглинання й утримання вуглецю шляхом застосування кращих практик ведення сільського та лісового господарства, адаптованих до зміни клімату та забезпечення і захист конституційних екологічних прав громадян та створення умов для досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році».
 
Відхилено    
111. Основними засадами державної екологічної політики є:
 
   Основними засадами державної екологічної політики є:
 
112. досягнення рівності та збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети сталого розвитку;
 
-87- Дирів А.Б.
Частину другу Розділу ІІ викласти у редакції:
«Основними напрямами державної екологічної політики є:
збалансованість складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної) з орієнтацією на досягнення цілей збалансованого розвитку.».
 
Враховано редакційно   сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку;
 
    -88- Недава О.А.
Перший абзац Основних засад державної екологічної політики записати у такій редакції:
«сприяння сталому розвитку шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети сталого розвитку;»
 
Враховано    
113. врахування екологічних аспектів та оцінка наслідків під час прийняття управлінських рішень, під час розроблення документів, які містять політичні та/або програмні засади державного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку;
 
-89- Недава О.А.
Другий абзац Основних засад державної екологічної політики записати у такій редакції:
«інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;»
 
Враховано   інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 
114. міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін;
 
   міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін;
 
115. запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 
-90- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці п’ятому частини другої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки»;
 
Відхилено   запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища;
 
116. забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, які зазнають шкоди внаслідок збройних конфліктів, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження;
 
-91- Недава О.А.
В абзаці п’ятому Основних засад державної екологічної політики видалити слова: «у тому числі на тимчасово окупованих територіях, які зазнають шкоди внаслідок збройних конфліктів,»
 
Враховано   забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження;
 
117. невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-92- Дирів А.Б.
Абзац шостий частини другої викласти у редакції:
«забезпечення невідворотності відповідальності за порушення природоохоронного законодавства».
 
Враховано   забезпечення невідворотності відповідальності за порушення природоохоронного законодавства;
 
    -93- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці сьомому частини другої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «охорону навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічну безпеку»;
 
Відхилено    
118. застосування принципів перестороги, превентивності (запобігання), пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, «забруднювач платить»;
 
   застосування принципів перестороги, превентивності (запобігання), пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, «забруднювач платить»;
 
119. відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної інформації;
 
   відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної інформації;
 
120. стимулювання державою вітчизняних суб’єктів господарювання, які здійснюють модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;
 
-94- Недава О.А.
В абзаці дев’ятому Основних засад державної екологічної політики додати слова: «зокрема вдосконалення системи екологічного податку та платежів за забруднення довкілля та використання природних ресурсів, запровадження екологічного страхування;»
 
Враховано редакційно   стимулювання державою вітчизняних суб’єктів господарювання, які здійснюють скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго- та ресурсоємності, модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі вдосконалення системи екологічного податку за забруднення довкілля та платежів за використання природних ресурсів;
 
    -95- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці десятому частини другої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «навколишнє природне середовище» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
    -96- Рябчин О.М.
Абзац 11 Розділ ІІ. Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року після слів «на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище» доповнити словами та знаками «зокрема, скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго- та ресурсоємності виробництва;».
 
Враховано    
121. упровадження стратегічних комунікацій та новітньої інформаційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
-97- Недава О.А.
Абзац десятий Основних засад державної екологічної політики записати:
«упровадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефективної інформаційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
Враховано   упровадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефективної інформаційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
    -98- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці одинадцятому частини другої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
    -99- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Частину другу Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» (Основні засади державної екологічної політики) доповнити абзацом такого змісту:
«фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на рівні, не нижчому ніж 5% від валового внутрішнього продукту».
 
Відхилено    
    -100- Рябчин О.М.
Розділ ІІ. Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року після слів та знаків «Основними засадами державної екологічної політики є:» доповнити абзацами наступного змісту:
«збереження такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для здоров'я та благополуччя людей і навколишнього природного середовища;
досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році;».
 
Відхилено    
122. Реалізація засад державної екологічної політики здійснюється за принципами:
 
   Реалізація засад державної екологічної політики здійснюється за принципами:
 
123. відкритості, підзвітності, гласності органів державної влади;
 
   відкритості, підзвітності, гласності органів державної влади;
 
124. участі громадськості у формуванні державної політики;
 
   участі громадськості у формуванні державної політики;
 
125. дотримання екологічних прав громадян;
 
   дотримання екологічних прав громадян;
 
126. заохочення до ведення екологічно відповідального бізнесу та екологічно свідомої поведінки громадян;
 
   заохочення до ведення екологічно відповідального бізнесу та екологічно свідомої поведінки громадян;
 
127. запобігання екологічній шкоді;
 
   запобігання екологічній шкоді;
 
128. міжнародної співпраці та євроінтеграції.
 
   міжнародної співпраці та євроінтеграції.
 
129. Основними інструментами реалізації державної екологічної політики є:
 
-101- Недава О.А.
В абзацах, де викладено Основні інструменти реалізації державної екологічної політики, - залишити тільки назви інструментів, оскільки коментарі до них, викладені у законі, обмежать їх застосування при підготовці Національного плану дій та нормативних документів. Крім того, пропоную назви окремих інструментів викласти відповідно до прийнятих законів «стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля», додати «екологічне страхування» та актуалізувати поняття: «освіта в інтересах сталого розвитку».
 
Відхилено   Основними інструментами реалізації державної екологічної політики є:
 
130. міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін — дасть змогу залучити до планування і реалізації політики усі заінтересовані сторони (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, приватний сектор, науковці, громадськість);
 
   міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін — дасть змогу залучити до планування і реалізації політики усі заінтересовані сторони (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, приватний сектор, науковців, громадськість);
 
131. інформування та комунікація — сприятимуть підвищенню рівня обізнаності громадськості про діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ефективність впровадження ними нормативно-правових актів, стан навколишнього природного середовища та рівні його забруднення, принципи та методи сталого споживання і виробництва, захисту довкілля та дбайливого ставлення до живої природи;
 
-102- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці третьому частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки», а після слів «рівні його забруднення» записати слова «стан екологічної безпеки»;
 
Відхилено   інформування та комунікація — сприятимуть підвищенню рівня обізнаності громадськості про діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ефективність впровадження ними нормативно-правових актів, стан навколишнього природного середовища та рівні його забруднення, принципи та методи сталого споживання і виробництва, захисту довкілля та дбайливого ставлення до живої природи;
 
132. державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища — дасть змогу встановити науково обґрунтовані обмеження на використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища та впровадити інтегрований дозвіл щодо регулювання забруднення навколишнього природного середовища відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення (комплексне запобігання і контроль за забрудненнями) (переглянута);
 
-103- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзац четвертий частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» викласти у такій редакції:
«державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки — дасть змогу встановити науково обґрунтовані обмеження на використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища і погіршення екологічної безпеки та впровадити інтегрований дозвіл щодо регулювання забруднення навколишнього природного середовища та погіршення екологічної безпеки відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення (комплексне запобігання і контроль за забрудненнями) (переглянута);»;
 
Відхилено   державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища — дасть змогу встановити науково обґрунтовані обмеження на використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища та впровадити інтегрований дозвіл щодо регулювання забруднення навколишнього природного середовища відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення (комплексне запобігання і контроль за забрудненнями) (переглянута);
 
133. оцінка впливу планованої діяльності на довкілля — дасть змогу запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та встановити відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
 
-104- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці п’ятому частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «на навколишнє природне середовище» записати слова «і екологічну безпеку», а після слів «охорону навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічну безпеку»;
 
Відхилено   стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля — дасть змогу запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та встановити відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
 
134. системи екологічного управління, екологічний аудит, екологічна сертифікація та маркування продукції — дасть змогу підвищити екологічну обґрунтованість і ефективність діяльності суб’єктів господарювання, поліпшити екологічні характеристики продукції, встановити відповідність об’єктів екологічного аудиту вимогам природоохоронного законодавства та удосконалити управління суб’єктами господарювання, що провадять екологічно небезпечну діяльність;
 
   системи екологічного управління, екологічний аудит, екологічна сертифікація та маркування продукції — дасть змогу підвищити екологічну обґрунтованість і ефективність діяльності суб’єктів господарювання, поліпшити екологічні характеристики продукції, встановити відповідність об’єктів екологічного аудиту вимогам природоохоронного законодавства та удосконалити управління суб’єктами господарювання, що провадять екологічно небезпечну діяльність;
 
135. екологічний облік — забезпечить виявлення, реєстрацію, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовку релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам та сприятиме прийняттю управлінських рішень з урахуванням економічної ефективності, соціальної справедливості та екологічної цілісності;
 
   екологічний облік — забезпечить виявлення, реєстрацію, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовку релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам та сприятиме прийняттю управлінських рішень з урахуванням економічної ефективності, соціальної справедливості та екологічної цілісності;
 
136. технічне регулювання та облік у сфері охорони навколишнього природного середовища, природокористування та забезпечення екологічної безпеки — дасть змогу впровадити науково обґрунтовані та безпечні для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам;
 
-105- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці восьмому частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «для навколишнього природного середовища» записати слова «екологічної безпеки»;
 
Відхилено   технічне регулювання та облік у сфері охорони навколишнього природного середовища, природокористування та забезпечення екологічної безпеки — дасть змогу впровадити науково обґрунтовані та безпечні для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам;
 
137. законодавство України у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке адаптоване до законодавства Європейського Союзу, — спрямоване на досягнення національних пріоритетів та забезпечення його наближення до відповідних директив ЄС впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), стороною яких є Україна;
 
-106- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці дев’ятому частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено   законодавство України у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке адаптоване до законодавства Європейського Союзу, — спрямоване на досягнення національних пріоритетів та забезпечення його наближення до відповідних директив ЄС впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), стороною яких є Україна;
 
138. освіта та наукове забезпечення формування і реалізації державної екологічної політики — дасть змогу встановити методологічні основи та запровадити безперервну екологічну освіту. Випереджаючими темпами має розвиватися всеохоплююча екологічна просвіта та виховання підростаючого покоління шляхом підтримки діяльності позашкільних закладів освіти, еколого-натуралістичних центрів та природничих секцій центрів дітей і юнацтва та профільних громадських організацій;
 
   освіта в інтересах збалансованого (сталого) розвитку — дасть змогу встановити методологічні основи та запровадити безперервну екологічну освіту. Випереджаючими темпами має розвиватися всеохоплююча екологічна просвіта та виховання підростаючого покоління шляхом підтримки діяльності позашкільних закладів освіти, еколого-натуралістичних центрів та природничих секцій центрів дітей і юнацтва та профільних громадських організацій;
 
139. економічні та фінансові механізми — забезпечать стабільне фінансування природоохоронної діяльності та стимулювання розвитку екологічного підприємництва, зокрема виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг природоохоронного призначення, а також сприятимуть створенню податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу в природоохоронну діяльність, створення суб’єктами господарювання систем екологічного управління, впровадження більш чистого виробництва, технологій ресурсо- та енергозбереження, розширеного відтворення лісів;
 
-107- Колєсніков Д.В.
У розділі ІІ у абзаці, що починається словами «економічні та фінансові механізми» додати слова «зокрема суттєве збільшення промисловими підприємствами інвестицій на охорону довкілля шляхом зменшення обчисленої суми екологічного податку».
 
Враховано редакційно   економічні та фінансові механізми, зокрема екологічна модернізація промислових підприємств шляхом зниження ставки екологічного податку або у формі фіксованої річної суми компенсації (відшкодування податку) — забезпечать стабільне фінансування природоохоронної діяльності та стимулювання розвитку екологічного підприємництва, зокрема виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг природоохоронного призначення, а також сприятимуть створенню податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу в природоохоронну діяльність, створення суб’єктами господарювання систем екологічного управління, впровадження більш чистого виробництва, технологій ресурсо- та енергозбереження, розширеного відтворення лісів;
 
140. комплексний моніторинг стану навколишнього природного середовища і нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів — забезпечать перехід до системи запобігання правопорушенням і моніторингу стану довкілля, зменшення тиску на бізнес-середовище, широке залучення громадськості до природоохоронного контролю через побудову дієвої системи нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства з урахуванням найкращих практик організації функціонування аналогічних інституцій у країнах — членах Європейського Союзу;
 
-108- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці дванадцятому частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «та екологічної безпеки», а після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «та забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   комплексний моніторинг стану навколишнього природного середовища і нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів — забезпечать перехід до системи запобігання правопорушенням і моніторингу стану довкілля, зменшення тиску на бізнес-середовище, широке залучення громадськості до природоохоронного контролю через побудову дієвої системи нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства з урахуванням найкращих практик організації функціонування аналогічних інституцій у країнах — членах Європейського Союзу;
 
141. міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки — забезпечить виконання міжнародних зобов’язань відповідно до багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів України, розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.
 
-109- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці тринадцятому частини четвертої Розділу ІІ «Мета, засади, принципи та інструменти державної екологічної політики» після слів «забрудненню навколишнього природного середовища» записати слова «та погіршенню екологічної безпеки»;
 
Відхилено   міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки — забезпечить виконання міжнародних зобов’язань відповідно до багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів України, розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.
 
142. ІІІ. Стратегічні цілі та завдання
 
   ІІІ. Стратегічні цілі та завдання
 
143. Державна екологічна політика спрямована на досягнення стратегічних цілей.
 
   Державна екологічна політика спрямована на досягнення стратегічних цілей.
 
144. Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва
 
-110- Недава О.А.
У назві Цілі 1. Розділу ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання» після слів: «Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого…» - додати слова: розвитку, збалансованого – і далі за текстом.
 
Відхилено   Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва
 
145. Завданнями є:
 
   Завданнями є:
 
146. впровадження освіти в інтересах сталого розвитку, екологічної освіти та виховання, просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві екологічних цінностей і підвищення його екологічної свідомості;
 
-111- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 1, у частині «Завданнями є:», у кінці першого абзацу додати слова: «енергоефективної свідомості у громадян;»
 
Відхилено   впровадження освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку, екологічної освіти та виховання, просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві екологічних цінностей і підвищення його екологічної свідомості
 
147. оцінка ставлення та підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення, переваг та інструментів сталого споживання і виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно здійснити для його збереження, відновлення і сталого використання;
 
-112- Колєсніков Д.В.
Після абзацу п’ятого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«забезпечення практичної реалізації результатів сучасних та фундаментальних досліджень в галузі екології (біології) та безперервної взаємодії між науковцями та державними органами;»
 
Враховано   оцінка ставлення та підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення, переваг та інструментів сталого споживання і виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно здійснити для його збереження, відновлення і сталого використання;
забезпечення практичної реалізації результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень та безперервної взаємодії між науковцями та державними органами;
врахування рекомендацій наукових установ екологічного спрямування при прийнятті управлінських рішень та підготовці проектів нормативно-правових актів;
 
    -113- Колєсніков Д.В.
Після абзацу п’ятого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«врахування при прийнятті управлінських рішень та підготовці проектів актів рекомендацій Національної академії наук України, та інших відповідних наукових установ;»
 
Враховано    
148. розвиток партнерства між секторами суспільства з метою залучення до планування і реалізації природоохоронної політики усіх заінтересованих сторін;
 
   розвиток партнерства між секторами суспільства з метою залучення до планування і реалізації природоохоронної політики усіх заінтересованих сторін;
 
149. забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування;
 
-114- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці шостому підрозділу «Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування;
 
150. забезпечення дотримання екологічних прав та обов’язків громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування.
 
-115- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці сьомому підрозділу «Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   забезпечення дотримання екологічних прав та обов’язків громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування.
 
151. Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України
 
   Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України
 
152. Завданнями є:
 
   Завданнями є:
 
153. підготовка та впровадження стратегії реалізації державної політики у сфері охорони природних ресурсів та сталого лісоуправління;
 
-116- Дирів А.Б.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзац перший викласти у такій редакції:
«підготовка та впровадження Основних засад (стратегії) державної екологічної політики в збалансоване лісоуправління;».
 
Враховано   підготовка та впровадження Основних засад (стратегії) державної екологічної політики в збалансоване лісоуправління;
 
    -117- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», абзац перший викласти у такій редакції:
«підготовка та впровадження стратегії реалізації державної політики у сфері охорони природних ресурсів та збалансованого лісокористування, вдосконалення правових та економічних механізмів, податкової бази, стимулювання запровадження природозберігаючих технологій, доведення покажчика лісистості території України до 20 відсотків шляхом залучення малопродуктивних і деградованих земель, підвищення стійкості та екологічних функцій лісів, а також врегулювання правового статусу щодо управління землями під полезахисними лісовими смугами;».
 
Відхилено    
154. упровадження інструментів сталого споживання і виробництва;
 
-118- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», абзац другий викласти у такій редакції:
«упровадження інструментів збалансованого споживання і виробництва, зокрема розроблення дієвого економічного механізму природокористування та реформування екологічного оподаткування як чинника зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;».
 
Враховано   упровадження інструментів сталого споживання і виробництва;
 
155. подальший розвиток системи кадастрів природних ресурсів, державної статистичної звітності з використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;
 
-119- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзаці третьому замість слів: «подальший розвиток» - записати: «вдосконалення».
 
Враховано   вдосконалення системи кадастрів природних ресурсів, державної статистичної звітності з використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;
 
    -120- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці п’ятому підрозділу «Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «забруднення навколишнього природного середовища» записати слова «і погіршення екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
156. створення екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом;
 
-121- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзаці четвертому, у кінці додати: «та встановлення ставок їх відрахувань до Національного екологічного фонду;».
 
Відхилено   створення екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом;
 
157. зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема шляхом формування, збереження і невиснажливого використання екологічної мережі;
 
-122- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», абзац п’ятий записати у такій редакції:
«зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема шляхом вдосконалення системи формування екологічної мережі, її розширення і невиснажливого використання, а також збереження унікальних природних ландшафтів;».
 
Враховано редакційно   зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема шляхом вдосконалення принципів формування екологічної мережі, її розширення і невиснажливого використання, а також збереження унікальних природних ландшафтів;
 
    -123- Колєсніков Д.В.
В абзаці шістнадцятому Розділу ІІІ після слів «використання екологічної мережі» додати слова «та внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України);»
 
Враховано редакційно    
158. збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх існування;
 
-124- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзаці шостому, у кінці, додати: «…, а також рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, та типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні;»
 
Враховано   збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх існування, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, та типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні;
 
    -125- Колєсніков Д.В.
У абзаці сімнадцятому Розділу ІІІ після слів «середовищ їх існування» додати слова «поетапної заборони використання диких тварин на хутряних фермах і притравочних станціях;»
 
Відхилено    
159. протидія незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої фауни і флори;
 
-126- Колєсніков Д.В.
Абзац вісімнадцятий Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«протидія незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої фауни і флори (в тому числі введення заборони використання диких тварин у цирках, а також заборони їх використання у будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру (крім стаціонарних зоопарків), та недопущення використання диких тварин у дослідах та експериментах, не пов’язаних з медичними цілями);»
 
Враховано частково   протидія незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої фауни і флори, у тому числі введення заборони використання диких тварин у цирках, а також у будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру, крім стаціонарних зоопарків;
 
160. створення на суходолі і акваторії Чорного та Азовського морів і забезпечення збереження і функціонування репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі транскордонних та європейського і міжнародного значення;
 
-127- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», абзац восьмий розпочати словами: «збільшення та розширення територій природно-заповідного фонду, зокрема, розширення заповідних зон у національних природних парках та регіональних ландшафтних парках;».
 
Враховано   збільшення та розширення територій природно-заповідного фонду (зокрема заповідних зон у національних природних парках та регіональних ландшафтних парках), створення на суходолі і в акваторії Чорного та Азовського морів і забезпечення збереження і функціонування репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі транскордонних та європейського і міжнародного значення;
 
161. зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, припинення руйнування навколишнього природного середовища у межах міст;
 
-128- Левченко Ю.В.
Підрозділ «Ціль 2» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» додатку до законопроекту («Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року») викласти в такій редакції:
«Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України
Завданнями є:
підготовка та впровадження стратегії реалізації державної політики у сфері охорони природних ресурсів та сталого лісоуправління;
упровадження інструментів сталого споживання і виробництва;
подальший розвиток системи кадастрів природних ресурсів, державної статистичної звітності з використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;
створення екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з асиміляційним потенціалом;
зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема шляхом формування, збереження і невиснажливого використання екологічної мережі;
збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх існування;
протидія незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої фауни і флори;
створення на суходолі і акваторії Чорного та Азовського морів і забезпечення збереження і функціонування репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі транскордонних та європейського і міжнародного значення;
зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, припинення руйнування навколишнього природного середовища у межах міст, зокрема, недопущення необґрунтованого знищення зелених насаджень у межах міст під час виконання будівельних чи інших робіт, незаконного відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, під будівництво;
забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання рослинного світу України;
забезпечення сталого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель;
перетворення сфери надрокористування в максимально прозору та інвестиційно привабливу галузь, що відповідає кращим міжнародним стандартам;
стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування;
наукові дослідження зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері.»
 
Відхилено      
    -129- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці одинадцятому підрозділу «Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «на навколишнє природне середовище» записати слова «і екологічну безпеку», а після слів «руйнування навколишнього природного середовища» записати слова «і погіршення екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
162. забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання рослинного світу України;
 
   забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання рослинного світу України;
 
163. забезпечення сталого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
 
-130- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзаці одинадцятому замість слова: «сталого» - записати: «екологічно збалансованого».
 
Враховано редакційно   забезпечення сталого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
 
164. забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель;
 
-131- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзаці дванадцятому замість слова: «сталого» - записати: «екологічно збалансованого». У кінці абзацу додати: «підвищення рівня обізнаності населення, землевласників і землекористувачів щодо проблем деградації земель;».
 
Враховано редакційно   забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель, підвищення рівня обізнаності населення, землевласників і землекористувачів щодо проблем деградації земель;
 
165. перетворення сфери надрокористування в максимально прозору та інвестиційно привабливу галузь, що відповідає кращим міжнародним стандартам;
 
   перетворення сфери надрокористування в максимально прозору та інвестиційно привабливу галузь, що відповідає кращим міжнародним стандартам;
 
166. стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування;
 
-132- Колєсніков Д.В.
Після абзацу двадцять п’ятого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«запровадження в Україні системи зелених закупівель;»
 
Враховано   стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування;
запровадження в Україні системи зелених закупівель;
 
167. наукові дослідження зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
 
-133- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 2, у частині «Завданнями є:», у абзаці п’ятнадцятому, у кінці, додати: «розширення заповідних територій для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся;».
 
Відхилено   наукові дослідження зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
стимулювання розвитку інфраструктури управління відходами;
 
    -134- Колєсніков Д.В.
Після абзацу двадцять шостого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«державну підтримку сміттєпереробних підприємств;».
 
Враховано редакційно    
168. упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері.
 
-135- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Підрозділ «Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» доповнити новим абзацом такого змісту:
«стимулювання оновлення зношених основних фондів промислової і транспортної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, шляхом прямих державних дотацій, здешевлення кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок по кредитах тощо;»;
 
Враховано   упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері;
стимулювання оновлення зношених основних фондів промислової і транспортної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, шляхом прямих державних дотацій, здешевлення кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо.
 
169. Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України
 
   Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України
 
170. Завданнями є:
 
   Завданнями є:
 
171. розвиток галузевих стратегій щодо:
 
-136- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:», абзац перший записати: «створення галузевих планів дій щодо:».
 
Відхилено   розвиток галузевих стратегій щодо:
 
172. -покращення якості повітря;
 
   покращення якості повітря;
 
173. -покращення якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;
 
-137- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:», у абзаці третьому, у кінці, додати: «повного припинення скидання у водні об'єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод та забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також запобігання забрудненню підземних вод;».
 
Враховано редакційно   покращення якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище. Повне поступове припинення скидання у водні об'єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод та забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також запобігання забрудненню підземних вод;
 
174. -збереження озонового шару;
 
   збереження озонового шару;
 
175. -запобігання зміні клімату та адаптація до неї;
 
   запобігання зміні клімату та адаптація до неї;
 
176. -управління відходами та ресурсами;
 
-138- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:», абзац шостий викласти у такій редакції:
«управління відходами та повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів, використання техногенних родовищ корисних копалин;».
 
Враховано редакційно   управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів;
поступового обмеження використання окремих виробів з пластику у харчовій промисловості;
 
    -139- Колєсніков Д.В.
Після абзацу тридцять п’ятого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«обмеження використання окремих виробів з пластику (зокрема одноразовий пластиковий посуд, що включає одноразові стакани, тарілки, виделки, ложки, ножі, трубочки для пиття, пластикові мішалки для коктейлів) для харчової промисловості;».
 
Враховано редакційно    
177. -забезпечення охорони та захисту природи;
 
-140- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:» абзац сьомий викласти у такій редакції:
«екологізації матеріального виробництва, відтворення відновлюваних природних ресурсів;».
 
Відхилено   забезпечення охорони та захисту природи;
 
178. -зменшення промислового забруднення та ризиків промислових аварій;
 
-141- Дирів А.Б.
У Розділі ІІІ «Стратегічні цілі та завдання», у Ціль 3, у визначенні завдання після слів «промислових аварій» доповнити словами:
 
Враховано частково   зменшення промислового забруднення та ризиків промислових аварій;
збереження біорізноманіття та ландшафтів;
контролю та запобігання біологічному забрудненню;
 
    -142- «поводження з небезпечними відходами;
 
Немає висновку    
    -143- запобігання засміченню водних об’єктів, у тому числі морів».
 
Немає висновку    
    -144- збереження біорізноманіття та ландшафтів;
 
Немає висновку    
    -145- контроль та запобігання біологічному забрудненню;»
 
Немає висновку    
179. -поводження з хімічними речовинами;
 
   поводження з небезпечними хімічними речовинами;
 
180. забезпечення обов’язковості інтеграції екологічної складової до політик та/або програм загальнодержавного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку;
 
-146- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:» у абзаці десятому, у кінці, додати: «створення податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу у природоохоронну діяльність;».
 
Враховано   забезпечення обов’язковості інтеграції екологічної складової до політик та/або програм загальнодержавного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку, створення податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу у природоохоронну діяльність;
 
181. усунення прямої залежності економічного зростання від збільшення використання природних ресурсів і енергії та підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища;
 
-147- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:» у абзаці одинадцятому додати слова: «викопних видів палива».
 
Відхилено   усунення прямої залежності економічного зростання від збільшення використання природних ресурсів і енергії та підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища;
 
    -148- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзац тринадцятий підрозділу «Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» викласти у такій редакції:
«усунення прямої залежності економічного зростання від збільшення використання природних ресурсів і енергії, підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища та погіршення екологічної безпеки;»;
 
Відхилено    
182. стимулювання впровадження суб’єктами господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій, здійснення заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;
 
-149- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:» у абзаці дванадцятому вилучити слова: «більш екологічно чистого» та додати слова: «модернізації екологічно дружніх інноваційних технологій,».
 
Враховано редакційно   стимулювання впровадження суб’єктами господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій, зокрема екологічної модернізації промислових підприємств шляхом зниження ставки екологічного податку або у формі фіксованої річної суми компенсації (відшкодування податку);
 
    -150- Колєсніков Д.В.
Абзац сорок перший Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
«стимулювання впровадження суб’єктами господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій (зокрема екологічної модернізації промислових підприємств у формі збільшення підприємствами інвестицій на охорону довкілля шляхом зменшення обчисленої суми екологічного податку), здійснення заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;».
 
Враховано редакційно    
183. упровадження в Україні сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки;
 
   упровадження в Україні сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки;
 
184. включення питань щодо цінності біорізноманіття в національні, місцеві стратегічні, програмні документи та плани розвитку економіки та її галузей;
 
   включення питань щодо цінності біорізноманіття в національні, місцеві, стратегічні, програмні документи та плани розвитку економіки та її галузей;
 
185. упровадження систем екологічного управління, розвитку добровільної екологічної сертифікації та маркування продукції.
 
-151- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 3, у частині «Завданнями є:» у абзаці п’ятнадцятому додати слова: «екологічного страхування, екологічного аудиту,».
 
Враховано частково   упровадження систем екологічного управління, розвитку добровільної екологічної сертифікації, маркування продукції, екологічного аудиту.
 
186. Ціль 4. Зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров’я населення до соціально прийнятного рівня
 
-152- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання» назву Цілі 4. записати у такій редакції:
«Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення».
 
Враховано   Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення
 
187. Завданнями є:
 
   Завданнями є:
 
188. зниження рівня забруднення атмосферного повітря та вод;
 
-153- Колєсніков Д.В.
Після абзацу сорок восьмого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«введення заборони (мораторію) на промисловий вилов водних живих ресурсів на територіальних водах Чорного і Азовського морів, р. Дніпро;».
 
Враховано редакційно   зниження рівня забруднення атмосферного повітря та вод;
регулювання промислового вилову водних живих ресурсів у межах територіальних вод виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу і внутрішніх водоймах України;
 
189. зменшення антропогенного впливу на екосистеми Чорного та Азовського морів;
 
   зменшення антропогенного впливу на екосистеми Чорного та Азовського морів;
 
190. покращення якості ґрунтів та підвищення їх родючості;
 
-154- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання» у Цілі 4., у частині «Завданнями є:», у абзаці третьому додати слова: «впровадження ефективної системи».
 
Враховано   покращення якості ґрунтів та впровадження ефективної системи підвищення їх родючості;
 
191. запровадження управління екологічним ризиком на основі його моделювання в режимі реального часу із залученням новітніх інформаційних технологій з метою захисту природних екосистем, здоров’я та благополуччя населення;
 
-155- Недава О.А.
У Розділі ІІІ. «Стратегічні цілі та завдання» у Цілі 4, у частині «Завданнями є:», у абзаці четвертому вилучити слова: «запровадження управління екологічним ризиком» та додати слова: «запобігання екологічним ризикам», і далі по тексту писати у множині.
 
Відхилено   запровадження управління екологічним ризиком на основі його моделювання в режимі реального часу із залученням новітніх інформаційних технологій з метою захисту природних екосистем, здоров’я та благополуччя населення;
 
192. запобігання розповсюдженню інвазійних чужорідних видів та контроль за внесенням таких видів до природних екосистем, у тому числі морських;
 
-156- Дирів А.Б.
У Розділі ІІІ «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 4 абзац сьомий викласти у редакції:
«запобігання розповсюдженню інвазійних та чужорідних видів та контроль за появою та розповсюдженням таких видів у природних екосистемах, у тому числі морських».
 
Враховано редакційно   запобігання розповсюдженню інвазійних видів та контроль за появою та розповсюдженням таких видів у природних екосистемах, у тому числі морських;
забезпечення та сприяння використанню сучасних пестицидів та агрохімікатів з мінімальним негативним впливом на флору, фауну та здоров’я людини;
 
    -157- Недава О.А.
У Розділі ІІІ «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 4, у абзаці п’ятому вилучити слово: «чужорідні».
 
Враховано    
    -158- Колєсніков Д.В.
Після абзацу п’ятдесят другого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«забезпечення та сприяння використанню сучасних пестицидів та агрохімікатів, які виключають або ж значно зменшують негативний вплив на флору, фауну та здоров’я людини;».
 
Враховано редакційно    
193. зменшення обсягу винесення радіонуклідів за межі зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
 
-159- Колєсніков Д.В.
Після абзацу п’ятдесят третього Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«введення повної заборони на використання як самих генетично модифікованих організмів, так і продукції, виробленої з їх застосуванням, а також створення дієвого державного контролю щодо недопущення їх ввезення чи використання на території держави;».
 
Відхилено   зменшення обсягу винесення радіонуклідів за межі зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
 
194. запобігання неконтрольованому вивільненню генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище;
 
   запобігання неконтрольованому вивільненню генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище;
 
195. формування екологічної складової державної системи захисту критичної інфраструктури України;
 
   формування екологічної складової державної системи захисту критичної інфраструктури України;
 
196. контроль та запобігання поширенню інвазійних видів (рослин, тварин, мікроорганізмів тощо);
 
-160- Недава О.А.
У Розділі ІІІ «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 4 абзац дев’ятий видалити (повтор).
 
Враховано   стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів, у тому числі шлаків;
 
    -161- Колєсніков Д.В.
Після абзацу п’ятдесят шостого Розділу ІІІ додати новий абзац наступного змісту:
«стимулювання заміщення первинних природних копалин за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів (зокрема шлаків);».
 
Враховано редакційно    
197. упровадження сталого управління відходами та небезпечними хімічними речовинами;
 
-162- Недава О.А.
У Розділі ІІІ «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 4 у абзаці десятому вилучити слова: «сталого управління» та додати слова: «сталої системи управління на інноваційних засадах».
 
Враховано редакційно   упровадження сталої системи управління відходами та небезпечними хімічними речовинами;
 
198. розв’язання екологічних проблем, відновлення та збереження навколишнього природного середовища Донбасу.
 
   розв’язання екологічних проблем, відновлення та збереження навколишнього природного середовища Донбасу.
 
199. Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління
 
   Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління
 
200. Завданнями є:
 
   Завданнями є:
 
201. упровадження принципів належного екологічного врядування, підтримка постійного діалогу із заінтересованими сторонами щодо підготовки та прийняття стратегічних рішень;
 
   упровадження принципів належного екологічного врядування, підтримка постійного діалогу із заінтересованими сторонами щодо підготовки та прийняття стратегічних рішень;
 
202. укріплення інституційної спроможності щодо планування, моніторингу та оцінки ефективності впровадження екологічної політики;
 
   укріплення інституційної спроможності щодо планування, моніторингу та оцінки ефективності впровадження екологічної політики;
 
203. запровадження екологічного обліку для оцінки ефективності політики та управління;
 
   запровадження екологічного обліку для оцінки ефективності політики та управління;
 
204. розвиток і удосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (асquіs) Європейського Союзу;
 
   розвиток і удосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (асquіs) Європейського Союзу;
 
205. посилення відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов’язань України;
 
-163- Недава О.А.
У Розділі ІІІ «Стратегічні цілі та завдання», у Цілі 5 абзац п’ятий почати словами: «створення відповідних економічних умов (інвестиційних, податкових, кредитних тощо) та», далі за текстом.
 
Враховано   посилення відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов’язань України;
 
206. забезпечення науково-інформаційної та інноваційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень;
 
   забезпечення науково-інформаційної та інноваційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень;
 
207. кіберзахист відповідних екологічних інформаційних ресурсів, систем, баз даних;
 
   кіберзахист відповідних екологічних інформаційних ресурсів, систем, баз даних;
 
208. посилення спроможностей природоохоронного управління в проведенні комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища та державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 
-164- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці десятому підрозділу «Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки», а після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   посилення спроможностей природоохоронного управління у проведенні комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища та державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 
209. розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів;
 
-165- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці одинадцятому підрозділу «Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів;
 
210. забезпечення чіткого розподілу повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 
-166- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзац дванадцятий підрозділу «Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» викласти у такій редакції:
«забезпечення чіткого і ефективного розподілу повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки на державному, регіональному та місцевому рівнях;»;
 
Враховано частково   забезпечення чіткого розподілу повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 
211. забезпечення цільового бюджетного фінансування природоохоронних заходів та недержавного інвестування природоохоронних проектів;
 
-167- Колєсніков Д.В.
Абзац сімдесятий Розділу ІІІ викласти у наступній редакції:
«забезпечення цільового бюджетного фінансування природоохоронних заходів (зокрема державних програм, які відносяться до природоохоронних, наприклад щодо питної води) та недержавного інвестування природоохоронних проектів;».
 
Відхилено   забезпечення цільового бюджетного фінансування природоохоронних заходів та недержавного інвестування природоохоронних проектів;
 
212. удосконалення кадрової політики та професійної підготовки фахівців у системі охорони навколишнього природного середовища та природокористування.
 
-168- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці чотирнадцятому підрозділу «Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   удосконалення кадрової політики та професійної підготовки фахівців у системі охорони навколишнього природного середовища та природокористування.
 
    -169- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Підрозділ «Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління» Розділу ІІІ «Стратегічні цілі та завдання» доповнити новими абзацами такого змісту:
«усунення неузгодженості дій центральних органів виконавчої влади, відповідальних за формулювання та реалізацію окремих аспектів державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на рівні, не нижчому ніж 5% від валового внутрішнього продукту».
 
Відхилено    
213. ІV. Етапи реалізації державної екологічної політики
 
   ІV. Етапи реалізації державної екологічної політики
 
214. Досягнення цілей державної екологічної політики здійснюватиметься трьома етапами:
 
   Досягнення цілей державної екологічної політики здійснюватиметься двома етапами:
 
215. до 2020 року передбачається досягти уповільнення темпів погіршення екологічної ситуації шляхом реформування системи державного екологічного управління, що включатиме розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища та господарської діяльності з використання природних ресурсів, імплементації європейських екологічних норм і стандартів, удосконалення систем екологічного обліку та контролю, впровадження фінансово-економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних перетворень в економіці, впровадження механізмів стимулювання підприємств до енергоефективності, впровадження електронного урядування, поширення екологічних знань;
 
-170- Дирів А.Б.
Пропоную об`єднати перший та другий етапи реалізації державної екологічної політики, у зв’язку з чим розділ ІV. Етапи реалізації державної екологічної політики викласти у такій редакції:
«Досягнення цілей державної екологічної політики здійснюватиметься двома етапами:
до 2025 року передбачається стабілізація екологічної ситуації шляхом закріплення змін у системі державного управління, які відбулися шляхом реформування системи державного екологічного управління, імплементації європейських екологічних норм і стандартів, удосконалення систем екологічного обліку та контролю, впровадження фінансово-економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних перетворень в економіці, впровадження механізмів стимулювання підприємств до енергоефективності, впровадження електронного урядування, поширення екологічних знань, а також підвищення екологічної свідомості суспільства, інформатизація сфери охорони навколишнього природного середовища та природокористування усіх рівнів;
до 2030 року передбачається досягнення істотних зрушень щодо покращення стану навколишнього природного середовища шляхом збалансованості між соціально-економічними потребами та завданнями у сфері збереження навколишнього природного середовища, забезпечення розвитку екологічно ефективного партнерства між державою, господарювання та громадськістю; сталого низьковуглецевого розвитку, який стане додатковим стимулом соціально-економічного розвитку України.»
 
Враховано      
    -171- Недава О.А.
У Розділі ІV «Етапи реалізації державної екологічної політики», у другому абзаці замість: «2020» записати: «2022», а також вилучити слова: «досягти уповільнення темпів погіршення екологічної ситуації шляхом».
 
Відхилено    
    -172- Колєсніков Д.В.
У абзаці другому Розділу ІV після слів «стимулювання екологічно орієнтованих структурних перетворень в економіці» додати слова « (зокрема екологічної модернізації промислових підприємств у формі збільшення підприємствами інвестицій на охорону довкілля шляхом зменшення обчисленої суми екологічного податку),».
 
Відхилено    
    -173- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці другому частини першої Розділу ІV «Етапи реалізації державної екологічної політики» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
216. до 2025 року передбачається стабілізація екологічної ситуації шляхом закріплення змін у системі державного управління, які відбулися протягом першого етапу, а також підвищення екологічної свідомості суспільства, інформатизація сфери охорони навколишнього природного середовища та природокористування усіх рівнів;
 
-174- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці третьому частини першої Розділу ІV «Етапи реалізації державної екологічної політики» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   до 2025 року передбачається стабілізація екологічної ситуації шляхом закріплення змін у системі державного управління, які відбулися шляхом реформування системи державного екологічного управління, імплементації європейських екологічних норм і стандартів, удосконалення систем екологічного обліку та контролю, впровадження фінансово-економічних механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних перетворень в економіці, впровадження механізмів стимулювання підприємств до енергоефективності, впровадження електронного урядування, поширення екологічних знань, а також підвищення екологічної свідомості суспільства, інформатизація сфери охорони навколишнього природного середовища та природокористування усіх рівнів;
 
    -175- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV додати новий абзац у такій редакції:
«збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх існування та поетапної заборони використання диких тварин на хутряних фермах і притравочних станціях»;».
 
Враховано частково    
    -176- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV після слів «торгівлі об’єктами дикої фауни і флори» додати слова « (в тому числі введення заборони використання диких тварин у цирках, а також заборони їх використання у будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру (крім стаціонарних зоопарків), та недопущення використання диких тварин у дослідах та експериментах, не пов’язаних з медичними цілями);».
 
Враховано частково    
    -177- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV доповнити новим абзацом наступного змісту:
«запровадження в Україні системи зелених закупівель;».
 
Враховано    
    -178- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV доповнити новим абзацом наступного змісту:
«обмеження використання окремих виробів з пластику (зокрема одноразовий пластиковий посуд, що включає одноразові стакани, тарілки, виделки, ложки, ножі, трубочки для пиття, пластикові мішалки для коктейлів) для харчової промисловості;».
 
Враховано редакційно    
    -179- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV доповнити новим абзацом наступного змісту:
«забезпечення та сприяння використанню сучасних пестицидів та агрохімікатів, які виключають або ж значно зменшують негативний вплив на флору, фауну та здоров’я людини;»
 
Враховано    
    -180- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV доповнити новим абзацом наступного змісту:
«введення повної заборони на використання як самих генетично модифікованих організмів, так і продукції, виробленої з їх застосуванням, а також створення дієвого державного контролю щодо недопущення їх ввезення чи використання на території держави;».
 
Відхилено    
    -181- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV доповнити новим абзацом наступного змісту:
«введення заборони (мораторію) на промисловий вилов водних живих ресурсів на територіальних водах Чорного і Азовського морів, р. Дніпро».
 
Враховано редакційно    
    -182- Колєсніков Д.В.
Після абзацу третього Розділу ІV доповнити новим абзацом наступного змісту:
«забезпечення та стимулювання заміщення первинних природних копалин за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів (зокрема шлаків);».
 
Враховано    
217. до 2030 року передбачається досягнення істотних зрушень щодо покращення стану навколишнього природного середовища шляхом збалансованості між соціально-економічними потребами та завданнями у сфері збереження навколишнього природного середовища, забезпечення розвитку екологічно ефективного партнерства між державою, господарювання та громадськістю; сталого низьковуглецевого розвитку, який стане додатковим стимулом соціально-економічного розвитку України.
 
-183- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці четвертому частини першої Розділу ІV «Етапи реалізації державної екологічної політики» після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки», а після слів «збереження навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   до 2030 року передбачається досягнення істотних зрушень щодо покращення стану навколишнього природного середовища шляхом збалансованості між соціально-економічними потребами та завданнями у сфері збереження навколишнього природного середовища, забезпечення розвитку екологічно ефективного партнерства між державою, суб’єктами господарювання та громадськістю, сталого низьковуглецевого розвитку, який стане додатковим стимулом соціально-економічного розвитку України.
 
218. V. Моніторинг та оцінка виконання
 
   V. Моніторинг та оцінка виконання
 
219. Основою моніторингу є система показників, орієнтованих на індикатори сталого розвитку та завдання збалансованої екологічної політики. Результати моніторингу та оцінки виконання висвітлюються у Національній доповіді про реалізацію державної екологічної політики України, що подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України кожні п’ять років, у регіональних та галузевих екологічних звітах, які щороку подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
-184- Недава О.А.
У Розділі V «Моніторинг та оцінка виконання», у абзаці першому, після слів: «Основою моніторингу є система показників» – додати посилання на: « (Додаток 1)»
 
Враховано редакційно   Основою моніторингу є система показників оцінки реалізації державної екологічної політики (додаток 1), орієнтованих на індикатори сталого розвитку та завдання збалансованої екологічної політики. Результати моніторингу та оцінки виконання Основних засад (стратегії) державної екологічної політики висвітлюються у Національній доповіді про реалізацію державної екологічної політики України, що подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України кожні п’ять років, у регіональних та галузевих екологічних звітах, які щороку подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
    -185- Дирів А.Б.
Пропоную у Розділі V «Моніторинг та оцінка виконання», у абзаці першому, після слів: «Результати моніторингу та оцінки виконання» доповнити словами: «Основних засад (стратегії) державної екологічної політики».
 
Враховано    
220. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки щороку готує та оприлюднює звіт про реалізацію державної екологічної політики України.
 
-186- Недава О.А.
У Розділі V «Моніторинг та оцінка виконання», у абзаці другому, у кінці, додати: «та виконання Національного плану дій з реалізації цієї Стратегії.»
 
Враховано редакційно   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, щороку готує та оприлюднює звіт про реалізацію державної екологічної політики України та виконання Національного плану дій з реалізації Основних засад (стратегії) державної екологічної політики.
 
221. VІ. Очікувані результати
 
   VІ. Очікувані результати
 
222. У 2030 році розвиток України має досягти такого рівня, за якого більше не буде залежності від виснаження невідновлювальних природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища.
 
-187- Дирів А.Б.
У Розділі VІ «Очікувані результати» абзац перший викласти у редакції:
«У 2030 році Україна має досягти такого рівня збалансованого розвитку, за якого залежність від використання невідновлювальних природних ресурсів, забруднення та руйнація довкілля будуть зведені до екосистемно прийнятних рівнів.».
 
Враховано редакційно   У 2030 році Україна має досягти такого рівня збалансованого (сталого) розвитку, за якого залежність від використання невідновлювальних природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища будуть зведені до екосистемно прийнятних рівнів.
 
223. До 2030 року Україна має впровадити систему більш ефективного управління власними природними ресурсами з урахуванням необхідності забезпечення ними прийдешніх поколінь.
 
-188- Дирів А.Б.
У Розділі VІ «Очікувані результати» абзац другий викласти у редакції:
«До 2030 року Україна має впровадити систему ефективного управління для забезпечення збалансованого користування природними ресурсами з урахуванням необхідності забезпечення ними прийдешніх поколінь.».
 
Враховано   До 2030 року Україна має впровадити систему ефективного управління для забезпечення збалансованого користування природними ресурсами з урахуванням необхідності забезпечення ними прийдешніх поколінь.
 
    -189- Недава О.А.
У Розділі V «Очікувані результати», у другому абзаці видалити слово: «більш»
 
Враховано    
224. Для забезпечення виходу України на міжнародні та європейські ринки пріоритетність повинна надаватися здійсненню заходів, спрямованих на підтримку впровадження міжнародних стандартів екологічного управління і маркування продукції, пришвидшення інформатизації сфери охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, створення національної багаторівневої інфраструктури геоекологічних даних та загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
 
-190- Дирів А.Б.
У Розділі VІ «Очікувані результати» абзац третій викласти у редакції:
«Для забезпечення виходу України на міжнародні та європейські ринки пріоритетними будуть заходи, що забезпечать впровадження міжнародних стандартів управління довкіллям і екологічного маркування продукції, прискорення інформатизації сфери охорони довкілля та використання природних ресурсів, створення національної багаторівневої інфраструктури управління геоекологічними даними та загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.».
 
Враховано редакційно   Для забезпечення виходу України на міжнародні та європейські ринки має бути передбачено здійснення заходів, що гарантують впровадження міжнародних стандартів управління довкіллям і екологічного маркування продукції, прискорення інформатизації сфери охорони довкілля та використання природних ресурсів, створення національної багаторівневої інфраструктури управління геоекологічними даними та загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
 
    -191- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В частині третій Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено    
    -192- Недава О.А.
У Розділі VІ «Очікувані результати», у третьому абзаці замість слів: «пріоритетність повинна надаватися» записати: «має бути забезпечено здійснення».
 
Враховано    
225. В Україні будуть створені можливості для подальшого забезпечення розвитку екологічної мережі, створення репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об`єктів природно-заповідного фонду, в тому числі за рахунок екологічного відновлення порушених, засолених і деградованих ґрунтів та ґрунтів, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, їх поступового повернення у природний кругообіг.
 
-193- Недава О.А.
У Розділі VІ «Очікувані результати», у четвертому абзаці замість слів: «будуть створені можливості для подальшого забезпечення» записати: «будуть створені умови». Крім того у цьому абзаці замість слів: «повернення у природний кругообіг» записати: «а також розширено заповідні території для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся.».
 
Враховано   В Україні будуть створені умови для подальшого забезпечення розвитку екологічної мережі, створення репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об`єктів природно-заповідного фонду, в тому числі за рахунок екологічного відновлення порушених, засолених і деградованих ґрунтів та ґрунтів, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розширено заповідні території для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся.
 
226. Розвиток екосистемних послуг дасть змогу створити можливості для сталого розвитку суспільства та екосистеми. Біологічне різноманіття України, яке надає екосистемні послуги, до 2030 року повинно бути збереженим, оціненим і відповідним чином відновленим.
 
-194- Недава О.А.
У Розділі VІ «Очікувані результати» п’ятий абзац записати у такій редакції: «Буде забезпечено обов’язковість інтеграції екологічної складової до програм загальнодержавного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку створення податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу у природоохоронну діяльність.»
 
Відхилено   Розвиток екосистемних послуг дасть змогу створити можливості для сталого розвитку суспільства та екосистеми. Біологічне різноманіття України, яке надає екосистемні послуги, до 2030 року повинно бути збереженим, оціненим і відповідним чином відновленим.
 
227. Розвиток транспортної та телекомунікаційної інфраструктури, будівництво об’єктів відновлюваної енергетики повинні здійснюватися з урахуванням потреб міграції та вільного пересування тварин.
 
-195- Недава О.А.
У Розділі VІ «Очікувані результати» у шостому абзаці видалити слова: повинні здійснюватися – натомість розпочати абзац словами: «Буде створено правову базу для забезпечення розвитку».
 
Враховано   Очікується створення правової бази для забезпечення розвитку транспортної та телекомунікаційної інфраструктури, будівництва об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням потреб міграції та вільного пересування тварин.
 
228. Реалізація державної політики у сфері зміни клімату дасть змогу запобігти подальшій деградації земель та опустелюванню, зокрема шляхом ощадливого використання водних ресурсів і впровадження науково, екологічно та економічно обґрунтованих підходів до проведення меліоративних робіт.
 
-196- Недава О.А.
У Розділі VІ «Очікувані результати», у сьомому абзаці видалити слово: подальшій – натомість розпочати абзац словами: «Буде створено правову базу та умови для».
 
Враховано   Очікується створення правової бази та умов для реалізації державної політики у сфері зміни клімату, запобігання подальшої деградації земель та опустелювання, зокрема шляхом ощадливого використання водних ресурсів і впровадження науково, екологічно та економічно обґрунтованих підходів до проведення меліоративних робіт.
 
229. Енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження дадуть змогу істотно зменшити викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми.
 
-197- Недава О.А.
У Розділі VІ «Очікувані результати» восьмий абзац записати у такій редакції:
«Буде створено умови для декарбонізації енергетичного сектору, активного впровадження технологій енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва енергії за рахунок відновлювальних та альтернативних джерел, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження, що дасть змогу істотно зменшити викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми.».
 
Враховано   Мають бути створені умови для декарбонізації енергетичного сектору, активного впровадження технологій енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва енергії за рахунок відновлювальних та альтернативних джерел, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження, що дасть змогу істотно зменшити обсяг викидів парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми.
 
230. Міста та інші населені пункти не потребуватимуть територіального розширення, а їх розбудова все більше відповідатиме вимогам адаптації до зміни клімату.
 
-198- Дирів А.Б.
У Розділі VІ «Очікувані результати» абзац дев’ятий викласти у редакції:
«Територіальне розширення міст та інших населених пунктів буде можливим лише за умови гармонійної розбудови в оточуючі ландшафти, а їх розбудова буде все більше відповідати вимогам адаптації до змін клімату.».
 
Враховано редакційно   Територіальне розширення міст та інших населених пунктів буде можливим лише за умови збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень, а їх розбудова буде більше відповідати вимогам адаптації до змін клімату.
 
231. Проблема накопичення твердих побутових відходів буде розв’язуватися шляхом мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсовмісних відходів та побудови потужних комплексів з утилізації небезпечних відходів.
 
-199- Дирів А.Б.
У Розділі VІ «Очікувані результати» абзац десятий викласти у редакції:
«Проблема накопичення твердих побутових відходів буде розв’язуватися шляхом мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсоємних відходів, а проблема утилізації небезпечних відходів буде вирішуватись шляхом вдосконалення технологічних процесів та побудови високотехнологічних комплексів для їх утилізації.».
 
Враховано   Проблема накопичення твердих побутових відходів розв’язуватиметься шляхом мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсоємних відходів, а проблема утилізації небезпечних відходів вирішуватиметься шляхом вдосконалення технологічних процесів та побудови високотехнологічних комплексів для їх утилізації.
 
232. Розвиток міжміської транспортної інфраструктури буде здійснюватися з урахуванням максимальної адаптації до потреб міграції та вільного пересування тварин, а більшість транспорту перейде на екологічно безпечніші джерела пального.
 
   Розвиток міжміської транспортної інфраструктури здійснюватиметься з урахуванням максимальної адаптації до потреб міграції та вільного пересування тварин, а більшість транспорту перейде на екологічно безпечніші джерела пального.
 
233. Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами дасть змогу значно покращити екологічний стан водойм і водотоків.
 
   Упровадження інтегрованого управління водними ресурсами дасть змогу значно покращити екологічний стан водойм і водотоків.
 
234. Очікується, що суб’єкти господарювання та приватні домогосподарства скидатимуть у міську мережу водовідведення тільки повністю очищені стоки за рахунок повсюдного встановлення сучасних локальних систем очистки.
 
   Очікується, що суб’єкти господарювання та приватні домогосподарства скидатимуть у міську мережу водовідведення тільки повністю очищені стоки за рахунок повсюдного встановлення сучасних локальних систем очистки.
 
235. Інституційну спроможність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, буде посилено шляхом реформування та удосконалення державного управління і наближення природоохоронного законодавства до екологічного права Європейського Союзу.
 
-200- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В частині чотирнадцятій Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено   Інституційну спроможність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, буде посилено шляхом реформування та удосконалення державного управління і наближення природоохоронного законодавства до екологічного права Європейського Союзу.
 
236. Запровадження системи електронного врядування та автоматизованих інформаційних систем екологічних даних значно посилить прозорість, оперативність та якість прийняття управлінських рішень, дотримання екологічних прав громадян.
 
   Запровадження системи електронного врядування та автоматизованих інформаційних систем екологічних даних значно посилить прозорість, оперативність та якість прийняття управлінських рішень, дотримання екологічних прав громадян.
 
237. Запровадження стратегічної екологічної оцінки документів державного планування забезпечить удосконалення механізмів стратегічного планування розвитку соціально-економічної політики на державному, регіональному та місцевому рівнях та буде важливим інструментом оцінки впливу на довкілля, зокрема у транскордонному контексті.
 
   Запровадження стратегічної екологічної оцінки документів державного планування забезпечить удосконалення механізмів стратегічного планування розвитку соціально-економічної політики на державному, регіональному та місцевому рівнях та буде важливим інструментом оцінки впливу на довкілля, зокрема у транскордонному контексті.
 
238. Інтегрована система державного моніторингу і довгострокових наукових досліджень стану всіх складових навколишнього природного середовища буде створена, нормативно і технічно забезпечена відповідно до вимог права Європейського Союзу і діятиме в режимі реального часу.
 
-201- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В частині сімнадцятій Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено   Інтегрована система державного моніторингу і довгострокових наукових досліджень стану всіх складових навколишнього природного середовища буде створена, нормативно і технічно забезпечена відповідно до вимог права Європейського Союзу і діятиме в режимі реального часу.
 
239. Науково-технічна, інформаційна та кадрова складові державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, сталого використання, відтворення і охорони природних ресурсів та моніторингу навколишнього природного середовища будуть удосконалені за рахунок переходу від неефективного тотального природоохоронного контролю до системи запобігання правопорушенням на основі комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища, зменшення тиску на бізнес-середовище, залучення громадськості до природоохоронного контролю.
 
-202- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В частині вісімнадцятій Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «забезпечення екологічної безпеки», а після слів «моніторингу навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено   Науково-технічна, інформаційна та кадрова складові державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, сталого використання, відтворення і охорони природних ресурсів та моніторингу навколишнього природного середовища будуть удосконалені за рахунок переходу від неефективного тотального природоохоронного контролю до системи запобігання правопорушенням на основі комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища, зменшення тиску на бізнес-середовище, залучення громадськості до природоохоронного контролю.
 
240. Значне підвищення рівня екологічної освіти, просвіти та виховання громадян України створить умови для запровадження у повсякденне життя громадян моделей сталого споживання, активізує їх роль у запобіганні забрудненню та здійснення контролю стану навколишнього природного середовища, сталому використанні природних ресурсів і відновленні природно-ресурсного потенціалу України.
 
-203- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В частині дев’ятнадцятій Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «контролю стану навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки»;
 
Відхилено   Значне підвищення рівня екологічної освіти, просвіти та виховання громадян України створить умови для запровадження у повсякденне життя громадян моделей сталого споживання, активізує їхню роль у запобіганні забрудненню та здійсненні контролю за станом навколишнього природного середовища, сталому використанні природних ресурсів і відновленні природно-ресурсного потенціалу України.
 
241. Реалізація Стратегії дасть змогу:
 
-204- Дирів А.Б.
Пропоную перший рядок частини двадцятої Розділу VІ «Очікувані результати», а саме: «Реалізація Стратегії дасть змогу:» замінити на «Реалізація Основних засад (стратегії) державної екологічної політики дасть змогу:».
 
Враховано   Реалізація Основних засад (стратегії) державної екологічної політики дасть змогу:
 
242. створити ефективну систему доступу до публічної інформації/даних, забезпечити дотримання екологічних прав громадськості на доступ до публічної інформації з питань охорони навколишнього природного середовища та підвищити рівень екологічної свідомості громадян України;
 
-205- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці другому частини двадцятої Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   створити ефективну систему доступу до публічної інформації/даних, забезпечити дотримання екологічних прав громадськості на доступ до публічної інформації з питань охорони навколишнього природного середовища та підвищити рівень екологічної свідомості громадян України;
 
243. поліпшити стан навколишнього природного середовища до більш безпечного для екосистем та населення рівня з урахуванням європейських вимог до якості навколишнього природного середовища;
 
-206- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці третьому частини двадцятої Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «стан навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки», а після слів «якості навколишнього природного середовища» записати слова «і стану екологічної безпеки»;
 
Відхилено   поліпшити стан навколишнього природного середовища до більш безпечного для екосистем та населення рівня з урахуванням європейських вимог до якості навколишнього природного середовища;
 
244. ліквідувати залежність процесу економічного зростання від збільшення використання природних ресурсів і енергії та підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища;
 
-207- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці четвертому частини двадцятої Розділу VІ «Очікувані результати» замість слів «та підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища» записати слова «підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища та погіршення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   ліквідувати залежність процесу економічного зростання від збільшення використання природних ресурсів і енергії та підвищення рівня забруднення навколишнього природного середовища;
 
245. зменшити втрати біо- та ландшафтного різноманіття і сформувати цілісну та репрезентативну екомережу;
 
   зменшити втрати біо- та ландшафтного різноманіття і сформувати цілісну та репрезентативну екомережу;
 
246. удосконалити систему екологічно невиснажливого використання природних ресурсів;
 
   удосконалити систему екологічно невиснажливого використання природних ресурсів;
 
247. мінімізувати забруднення ґрунтів небезпечними забруднюючими речовинами та відходами;
 
   мінімізувати забруднення ґрунтів небезпечними забруднюючими речовинами та відходами;
 
248. забезпечити перехід до системи інтегрованого екологічного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та розвиток природоохоронної складової в галузях економіки;
 
-208- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці восьмому частини двадцятої Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «охорони навколишнього природного середовища» записати слова «і забезпечення екологічної безпеки»;
 
Відхилено   забезпечити перехід до системи інтегрованого екологічного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та розвиток природоохоронної складової в галузях економіки;
 
249. перейти на систему комплексного державного моніторингу стану навколишнього природного середовища та удосконалити систему інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.
 
-209- Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
В абзаці дев’ятому частини двадцятої Розділу VІ «Очікувані результати» після слів «стану навколишнього природного середовища» записати слова «і екологічної безпеки».
 
Відхилено   перейти на систему комплексного державного моніторингу стану навколишнього природного середовища та удосконалити систему інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.
 
250. Додаток 1 – Таблиця «Показники оцінки реалізації державної екологічної політики» приведений як додаток після таблиці поправок.

-210- Рябчин О.М.
У пункті 21 «Викиди парникових газів» Додатку 1 замінити цифри «76», що відповідають цільовим показникам базового року (2015 рік) на цифри «31»; цифри «60», що відповідають цільовим показникам 2025 року замінити на цифри «31»; цифри «60», що відповідають цільовим показникам 2030 року замінити на цифри «29».
 
Відхилено