Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні
 
   Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
5. 1. У статті 13:
абзац чотирнадцятий частини четвертої викласти у такій редакції:
"підгрупа 4 - кошти, отримані до Державного фонду підтримки кінематографії України";
 
-1- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
У пункті 1 розділу І виключити абзаци другий і третій, у зв’язку з чим:
пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
"У частині четвертій статті 13:
абзац чотирнадцятий виключити;
у абзаці двадцять першому слово і цифру "і 4" виключити."
/зазначені кошти віднесено окремим джерелом до спеціального фонду державного бюджету, а відтак одночасно вони не можуть бути також власними надходженнями бюджетних установ/
 
Враховано   1) у частині четвертій статті 13:
абзац чотирнадцятий виключити;
в абзаці двадцять першому слово і цифру "і 4" виключити;
 
    -2- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Абзац другий і третій пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"абзац чотирнадцятий частини четвертої виключити;
в абзаці двадцять першому частини четвертої слово і цифру "і 4" виключити".
 
Враховано    
6. частину дев’яту після слів "крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків," доповнити словами "розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
-3- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
Абзац четвертий пункту 1 та пункт 5 розділу І виключити, а у абзаці другому пункту 2 розділу І виключити слова "від розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
/у зв’язку з відсутністю відповідної вимоги у Законі України від 23.03.2017 р № 1977-VІІІ "Про державну підтримку кінематографії в Україні"/
 
Враховано      
    -4- Ленський О.О.
Абзац четвертий пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -5- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Абзац четвертий пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"частину дев’яту статті 13 після слів "крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків," доповнити словами "розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів загального та/або спеціального фонду бюджету для державної підтримки кінематографії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
7. 2. Частину третю статті 29 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
   2) у статті 29:
у пункті 23 частини другої слово і цифри "пунктом 13-5" замінити словами і цифрами "пунктами 13-5 і 13-9";
частину третю доповнити пунктами 13-6, 13-7, 13-8, 13-9 і 13-10 такого змісту:
 
8. "13-3) від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, в тому числі за кошти Державного фонду підтримки кінематографії України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів майнових прав на використання таких фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які у відповідності з планами виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їх правонаступників в період з 1953 по 1991 роки створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі, від розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
-6- Голубов Д.І.
Ленський О.О.
Каплін С.М.
У абзаці другому пункту 2 розділу І перед словами "від реалізації майнових прав" доповнити слово "надходження";
 
Враховано   "13-6) надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, майнових прав на використання таких фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, вихідних матеріалів фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їхніх правонаступників у 1953 - 1991 роках створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі;
 
    -7- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Мельник С.І.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
У абзаці другому пункту 2 розділу І вилучити слова "в тому числі за кошти Державного фонду підтримки кінематографії України,";
Дивись пропозицію № 3.
 
Враховано    
9. 13-4) кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї".
 
-8- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Мельник С.І.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Виключити абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту;
/у зв’язку з відсутністю відповідної вимоги у Законі України від 23.03.2017 р № 1977-VІІІ "Про державну підтримку кінематографії в Україні"/
 
Враховано   13-7) платіж, що сплачується суб’єктом кінематографії за розгляд заяв щодо отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;
13-8) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки), що сплачуються до державного бюджету протягом усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію на створення фільму у формах, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", і на користь якого передано (відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий фільм;
13-9) штрафи, що накладаються за вчинення правопорушень, передбачених статтями 164-17, 164-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 176 Кримінального кодексу України;
13-10) плата за видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів";
 
    -9- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
Доповнити пункт 2 розділу І новим абзацом такого змісту:
"13-5) кошти, сплачені суб’єктами кінематографії за розгляд заяв на отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;".
Відповідно, у абзаці другому пункту 3 розділу І після цифр "13-3" доповнити словами і цифрами "13-4 і 13-5".
 
Враховано    
    -10- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Мельник С.І.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Доповнити пункт 2 розділу І новими абзацами такого змісту:
13-5) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки), що сплачується до державного бюджету протягом усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію на створення фільму у формах, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", і на користь якого передано (відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий фільм;
13-6) штрафи, що накладаються за дії, визначені статтями 164-17, 164-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 176 Кримінального кодексу України;
13-7) плата за видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.
Відповідно встановити нумерацію пунктів у частині третій статті 29 Бюджетного кодексу України.
У зв’язку з цим, розділ І законопроекту доповнити нормою такого змісту:
"у пункті 23 частини другої статті 29 після слів "крім штрафів, визначених" доповнити словами "пунктом 13-6 частини третьої статті 29".
/для узгодження із положеннями Закону України від 23.03.2017 р № 1977-VІІІ "Про державну підтримку кінематографії в Україні"/
 
Враховано    
    -11- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"2. Частину третю статті 29 доповнити новими пунктами 13-3 - 13-12 такого змісту:
"13-3) кошти, отримані від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, майнових прав на використання таких фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, вихідних матеріалів фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їх правонаступників у 1953-1991 роках створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі;
13-4) плата суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію, протягом усього строку дії авторського права на фільм 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання такого фільму, але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки;
13-5) плата особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на фільм у повному обсязі або частково протягом усього строку дії авторського права на фільм 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання такого фільму, але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки;
13-6) плата суб'єктом кінематографії за розгляд заяви щодо отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;
13-7) плата за видачу державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;
13-8) кошти, отримані від Українського культурного фонду, на державну підтримку кінематографії;
13-9) кошти, отримані як відсотки, нараховані на залишок коштів загального та/або спеціального фонду бюджету для державної підтримки кінематографії на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору;
13-10) зарахування штрафів за порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, у тому числі невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу передбачених законодавством про авторське право і суміжні права дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, ненадання або несвоєчасне надання відповіді на заяву суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, наведення завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, а також нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WНОІS) достовірної інформації про себе, до спеціального фонду на підтримку кіно;
13-11) зарахування штрафів за наведення особою завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права і (або) суміжного права у заяві про припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, направленій відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права;
13-12) зарахування штрафів за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі".
 
Враховано частково    
10. 3. Частину четверту статті 30 доповнити новим пунктом такого змісту:
"21) забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-3, 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
 
-12- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Мельник С.І.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Абзац другий пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
21) державну підтримку кінематографії відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (за рахунок джерел, визначених новими пунктами частини третьої статті 29 цього Кодексу)";
 
Враховано   3) частину четверту статті 30 доповнити пунктом 22 такого змісту:
"22) державну підтримку кінематографії (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-6, 13-7, 13-8, 13-9 і 13-10 частини третьої статті 29 цього Кодексу)";
 
    -13- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Абзац другий пункту 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"21) державну підтримку кінематографії у формах, визначених законом, та у додаткових формах, встановлених Кабінетом Міністрів України (на підставі рішень Ради з державної підтримки кінематографії) (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-3 - 13-12 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
 
Враховано частково    
11. 4. Частину другу статті 55 доповнити новим абзацом двадцятим у такій редакції:
"забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України".
 
-14- Мельничук І.І.
Пункт 4 розділу І виключити.
/захищеними видатками визначаються видатки загального фонду державного бюджету за економічною ознакою, а не за функціональним призначенням, крім того державна підтримка кінематографії здійснюватиметься у тому числі за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету, які не можуть бути захищеними, зважаючи на особливі правила проведення згідно бюджетного законодавства видатків за спеціальним фондом державного бюджету/
 
Враховано      
    -15- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Абзац другий пункту 4 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"державну підтримку кінематографії у формах, визначених законом, та у додаткових формах, встановлених Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
12. 5. Абзац другий частини 1 статті 57 викласти у такій редакції:
 
      
13. "Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, залишки на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України, а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів".
 
-16- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Пункт 5 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"5. У статті 57:
абзац другий частини 1 викласти у такій редакції:
"Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, залишків коштів загального та спеціального фонду для державної підтримки кінематографії на рахунках розпорядників в органах Казначейства та/або на поточних рахунках у банках державного сектору, а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.";
доповнити частиною четвертою у такій редакції:
"4. На кінець бюджетного періоду Казначейство України залишки бюджетних коштів загального фонду для державної підтримки кінематографії зберігає на рахунках розпорядників в органах Казначейства, залишки бюджетних коштів спеціального фонду для державної підтримки кінематографії - на поточних рахунках у банках державного сектору для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення".
 
Відхилено      
14. 6. Підпункт г) пункту 10) частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
 
   4) підпункт "г" пункту 10 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
 
15. "г) забезпечення діяльності Державного фонду підтримки кінематографії України".
 
-17- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
Абзац другий пункту 6 розділу І викласти в такій редакції: "створення та розповсюдження національних фільмів (включаючи забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України)".
 
Враховано частково   "г) державну підтримку кінематографії, виплату стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії".
 
    -18- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Мельник С.І.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Абзац другий пункту 6 розділу І викласти в такій редакції: "г) державну підтримку кінематографії відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", виплату стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії".
 
Враховано    
    -19- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Абзац другий пункту 6 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"г) державна підтримка кінематографії у формах, визначених законом, та у додаткових формах, встановлених Кабінетом Міністрів України (на підставі рішень Ради з державної підтримки кінематографії); виплата стипендії (прирівнено до заробітної плати) та страхових внесків з неї членам Ради з державної підтримки кінематографії".
 
Враховано частково    
    -20- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
У зв’язку із запропонованими поправками до законопроекту: у розділі І нумерацію пункту 6 замінити на 4 та внести інші необхідні редакційні та техніко-юридичні правки (у тому числі з метою узгодження положень з нормами Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (після його підписання Президентом України).
 
Враховано    
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-21- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
У розділі ІІ слова "дня, наступного за днем його опублікування" замінити словами "1 січня 2017 року".
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -22- Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Червакова О.В.
Розділ ІІ проекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:
1) за розгляд заяви щодо отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму, телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, суб’єкт кінематографії сплачує платіж у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, який зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України;
2) перший склад Ради з державної підтримки кінематографії формується протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом;
3) до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зараховується період виконання повноважень членами Ради з державної підтримки кінематографії за умови сплати страхових внесків з отриманої плати - стипендії (прирівнено до заробітної плати);
4) з 1 вересня 2018 року до 1 січня 2023 року запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з підтримки кінематографії.
Перелік заходів з підтримки кінематографії затверджується рішенням Ради з державної підтримки кінематографії.
На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів:
у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 1 відсоток такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціального фонду для державної підтримки кінематографії;
як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 1 відсоток акцизного податку з виробленого в Україні пального та 1 відсоток акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, зараховуються до спеціального фонду для державної підтримки кінематографії.
3. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині зміни назви бюджетної програми "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (код 1806030) у відповідність із цим Законом на нову "Державна підтримка кінематографії, стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (код 1806030);
2) щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки, необхідні для державної підтримки кінематографії, спрямовуючи першочергово видатки (включаючи державні субсидії) на виробництво (створення) фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;
3) спрямовувати на державну підтримку (включаючи державні субсидії) виробництва (створення) фільмів, телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, відібраних за результатами конкурсного відбору (пітчингу), на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, за рішенням Ради з державної підтримки кінематографії не менше 70 відсотків коштів, передбачених у бюджеті на відповідний рік на їх виробництво (створення), інших фільмів, включених до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, - не більше 30 відсотків;
4) щомісячно інформувати Верховну Раду України про реалізацію експерименту (з наведенням відповідних щомісячних показників, фактичних надходжень, обсягів спрямування бюджетних коштів до спеціального фонду, а також інформації про використання таких бюджетних коштів);
5) у місячний строк забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом".
 
Відхилено    
    -23- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Мельник С.І.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Відповідно до підтриманих поправок до законопроекту внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки для викладення остаточної редакції законопроекту (у тому числі з метою узгодження положень з нормами чинних Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" та Бюджетного кодексу України).
 
Враховано