Кількість абзаців - 766 Таблиця поправок


Про режим спільного транзиту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про режим спільного транзиту
 
   Про режим спільного транзиту
 
2. Розділ І
 
   Розділ І
 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Глава 1
 
   Глава 1. Визначення термінів, сфера застосування
 
5. Визначення термінів, сфера застосування
 
   режиму спільного транзиту
 
6. режиму спільного транзиту
 
      
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) єдиний транспортний засіб:
 
   1) єдиний транспортний засіб:
 
10. автотранспортний засіб (моторний транспортний засіб) разом із причепом (причепами) або напівпричепом (напівпричепами);
 
   автотранспортний засіб (моторний транспортний засіб) разом із причепом (причепами) або напівпричепом (напівпричепами);
 
11. рухомий склад залізниці (локомотив разом із з’єднаними залізничними вагонами або платформами);
 
   рухомий склад залізниці (локомотив разом із з’єднаними залізничними вагонами або платформами);
 
12. будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, у тому числі такі судна, які утворюють єдиний ланцюг;
 
   будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, у тому числі такі судна, які утворюють єдиний ланцюг;
 
13. 2) митна декларація - митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року;
 
   2) митна декларація - митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року;
 
14. 3) митні органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости;
 
   3) митні органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости;
 
15. 4) митний борг - це обов`язок особи сплатити суму митних платежів щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту;
 
   4) митний борг - обов`язок особи сплатити суму митних платежів щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту;
 
16. 5) митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого починається переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;
 
   5) митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого починається переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;
 
17. 6) митниця гарантії - митниця, якій надається гарантія для забезпечення сплати митного боргу;
 
   6) митниця гарантії - митниця, якій надається гарантія для забезпечення сплати митного боргу;
 
18. 7) митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому закінчується переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;
 
   7) митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому закінчується переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;
 
19. 8) електронна транзитна система - електронна система, яку використовують для електронного обміну даними при режимі спільного транзиту, структурованими відповідно до стандартів електронних повідомлень, які використовуються при обміні даними між комп’ютерними системами в комп'ютеризованій транзитній системі, що застосовується договірними сторонами Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року;
 
   8) електронна транзитна система - електронна система, яку використовують для електронного обміну даними при режимі спільного транзиту, структурованими відповідно до стандартів електронних повідомлень, які використовуються при обміні даними між комп’ютерними системами в комп'ютеризованій транзитній системі, що застосовується договірними сторонами Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року;
 
20. 9) поміщення товарів у режим спільного транзиту - виконання митницею відправлення митних формальностей з моменту подання митної декларації на товари, відповідно до цього Закону, до моменту завершення митного оформлення такої митної декларації;
 
   9) поміщення товарів у режим спільного транзиту - виконання митницею відправлення митних формальностей з моменту подання митної декларації на товари відповідно до цього Закону до моменту завершення митного оформлення такої митної декларації;
 
21. 10) режим спільного транзиту - різновид митного режиму транзит, відповідно до якого товари переміщують під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;
 
   10) режим спільного транзиту - різновид митного режиму транзиту, відповідно до якого товари переміщують під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;
 
22. 11) стаціонарні засоби транспортування - трубопроводи та лінії електропередачі;
 
-1- Левченко Ю.В.
«Пункт 11 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«11) стаціонарні засоби транспортування - технічні засоби (наприклад, трубопроводи та лінії електропередач), що використовуються для безперервного перевезення товарів;»«
 
Відхилено   11) стаціонарні засоби транспортування - трубопроводи та лінії електропередачі;
 
23. 12) суб’єкт режиму - підприємство, що забезпечує дотримання умов поміщення товарів та вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту та декларує товари у режим спільного транзиту, або від імені якого подається митна декларація підприємством, яке надає послуги з декларування товарів, які переміщуються митною територією України.
 
   12) суб’єкт режиму - підприємство, що забезпечує дотримання умов поміщення товарів та вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту та декларує товари у режим спільного транзиту або від імені якого подається митна декларація підприємством, яке надає послуги з декларування товарів, які переміщуються митною територією України.
 
24. При цьому, підприємство, яке надає послуги виключно з декларування товарів, які переміщуються митною територією України, не несе відповідальності за дотримання митного законодавства щодо режиму спільного транзиту;
 
   При цьому підприємство, яке надає послуги виключно з декларування товарів, які переміщуються митною територією України, не несе відповідальності за дотримання митного законодавства щодо режиму спільного транзиту;
 
25. 13) транзитний супровідний документ - документ встановленої форми, який формується митницею відправлення або авторизованим вантажовідправником для супроводження товарів, випущених у режим спільного транзиту, на підставі відомостей відповідної митної декларації за допомогою електронної транзитної системи.
 
   13) транзитний супровідний документ - документ встановленої форми, який формується митницею відправлення або авторизованим вантажовідправником для супроводження товарів, випущених у режим спільного транзиту, на підставі відомостей відповідної митної декларації за допомогою електронної транзитної системи.
 
26. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному та Податковому кодексах України.
 
   2. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Митному та Податковому кодексах України.
 
27. Стаття 2. Мета та сфера застосування цього Закону
 
   Стаття 2. Мета та сфера застосування цього Закону
 
28. 1. Метою цього Закону є імплементація положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та впровадження електронної транзитної системи для електронного обміну даними між митними органами України при режимі спільного транзиту.
 
   1. Метою цього Закону є імплементація положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та впровадження електронної транзитної системи для електронного обміну даними між митними органами України при режимі спільного транзиту.
 
29. 2. Цей Закон встановлює основні засади організації та здійснення режиму спільного транзиту товарів митною територією України, порядок і умови переміщення таких товарів підприємствами митною територію України у режимі спільного транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій режиму спільного транзиту.
 
-2- Острікова Т.Г.
«У статті 2 законопроекту після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Суб’єкт режиму має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари. У разі переміщення товарів транзитом суб’єкт режиму має право:
помістити товари в митний режим транзиту відповідно до Митного кодексу України; або
помістити товари в режим спільного транзиту, як різновид митного режиму транзиту, відповідно до цього Закону.»
Частини третю та четверту цієї статті вважати частинами четвертою та п’ятою відповідно.»
 
Враховано   2. Цей Закон встановлює основні засади організації та здійснення режиму спільного транзиту товарів митною територією України, порядок і умови переміщення таких товарів підприємствами митною територію України у режимі спільного транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій режиму спільного транзиту.
3. Суб’єкт режиму має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари. У разі переміщення товарів транзитом суб’єкт режиму має право:
помістити товари в митний режим транзиту відповідно до Митного кодексу України; або
помістити товари в режим спільного транзиту, як різновид митного режиму транзиту, відповідно до цього Закону.
 
30. 3. Цей Закон не поширюється на переміщення міжнародних поштових відправлень, які перевозяться відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу, а також на переміщення окремих видів товарів, щодо яких встановлені заборони щодо їх переміщення через митну територію України.
 
   4. Цей Закон не поширюється на переміщення міжнародних поштових відправлень, які перевозяться відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу, а також на переміщення окремих видів товарів, щодо яких встановлені заборони щодо їх переміщення через митну територію України.
 
31. 4. Транзитні переміщення товарів, розпочаті відповідно до цього Закону, повинні бути завершені згідно з цим Законом.
 
   5. Транзитні переміщення товарів, розпочаті відповідно до цього Закону, повинні бути завершені згідно з цим Законом.
 
32. Стаття 3. Електронна транзитна система та електронна система управління гарантіями
 
   Стаття 3. Електронна транзитна система та електронна система управління гарантіями
 
33. 1. Для забезпечення виконання митних формальностей та електронного обміну даними при застосуванні режиму спільного транзиту використовується електронна транзитна система та електронна система управління гарантіями, які входять до складу інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів.
 
   1. Для забезпечення виконання митних формальностей та електронного обміну даними при застосуванні режиму спільного транзиту використовується електронна транзитна система та електронна система управління гарантіями, які входять до складу інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів.
 
34. 2. Форми електронних повідомлень, а також порядок обміну такими повідомленнями між митними органами та підприємствами, у тому числі при застосуванні спеціальних транзитних спрощень, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
   2. Форми електронних повідомлень, а також порядок обміну такими повідомленнями між митними органами та підприємствами, у тому числі при застосуванні спеціальних транзитних спрощень, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
35. Форми та набір даних електронних повідомлень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
   Форми та набір даних електронних повідомлень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
36. 3. У разі тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів митні формальності можуть здійснюватися на основі використання паперових документів.
 
   3. У разі тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів митні формальності можуть здійснюватися на основі використання паперових документів.
 
37. Стаття 4. Безпека даних та захист персональних даних
 
   Стаття 4. Безпека даних та захист персональних даних
 
38. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, визначає заходи для перевірки джерела даних та захисту від незаконного чи несанкціонованого доступу/проникнення до баз даних, знищення чи втрати інформації, заходи з реагування на інциденти, локалізації небезпеки та відновлення роботи електронної транзитної системи в разі порушення інформаційно-телекомунікаційної безпеки та/або кібератаки, в тому числі шляхом здійснення періодичних контрольних перевірок та моніторингу стану безпеки.
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, визначає заходи для перевірки джерела даних та захисту від незаконного чи несанкціонованого доступу/проникнення до баз даних, знищення чи втрати інформації, заходи з реагування на інциденти, локалізації небезпеки та відновлення роботи електронної транзитної системи в разі порушення інформаційно-телекомунікаційної безпеки та/або кібератаки, у тому числі шляхом здійснення періодичних контрольних перевірок та моніторингу стану безпеки.
 
39. Внесення змін і видалення даних здійснюється з урахуванням вимог щодо відображення інформації про причину внесеної зміни або видаленої інформації, точної дати та часу, а також даних щодо особи, яка здійснила таку зміну чи видалення інформації.
 
   Внесення змін і видалення даних здійснюється з урахуванням вимог щодо відображення інформації про причину внесеної зміни або видаленої інформації, точної дати та часу, а також даних про особу, яка здійснила таку зміну чи видалення інформації.
 
40. Інформація та дані зберігаються митним органом, якому така інформація була надана або яким інформація була згенерована, не менше 1095 днів.
 
-3- Левченко Ю.В.
«З абзацу 3 частини 1 статті 4 Законопроекту виключити слова «не менше»«.
 
Враховано   Інформація та дані зберігаються митним органом, якому така інформація була надана або яким інформація була згенерована 1095 днів.
 
41. 2. Захист персональних даних суб'єктів режиму та інших осіб, задіяних в операції режиму спільного транзиту (сторона зовнішньоекономічного договору, на підставі якого переміщується товар, перевізник (експедитор), утримувач митного складу, митний брокер), та іншої інформації, що міститься в електронній транзитній системі, здійснюється митними органами в порядку, визначеному законодавством.
 
   2. Захист персональних даних суб'єктів режиму та інших осіб, задіяних в операції режиму спільного транзиту (сторона зовнішньоекономічного договору, на підставі якого переміщується товар, перевізник (експедитор), утримувач митного складу, митний брокер), та іншої інформації, що міститься в електронній транзитній системі, здійснюється митними органами в порядку, визначеному законодавством.
 
42. 3. Інші вимоги щодо додержання конфіденційності даних та інформації застосовуються відповідно до Митного кодексу України та інших законів з питань захисту інформації.
 
   3. Інші вимоги щодо додержання конфіденційності даних та інформації застосовуються відповідно до Митного кодексу України та інших законів з питань захисту інформації.
 
43. Стаття 5. Обов’язки суб’єкта режиму та перевізника товарів при застосуванні режиму спільного транзиту
 
   Стаття 5. Обов’язки суб’єкта режиму та перевізника товарів при застосуванні режиму спільного транзиту
 
44. 1. Суб’єкт режиму зобов’язаний:
 
   1. Суб’єкт режиму зобов’язаний:
 
45. 1) забезпечити доставку товарів у строки, визначені відповідно до статті 9 цього Закону, до митниці призначення у тому самому стані, в якому вони були пред’явлені та задекларовані митниці відправлення, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, із збереженням цілісності засобів ідентифікації (у разі їх накладення);
 
   1) забезпечити доставку товарів у строки, визначені відповідно до статті 9 цього Закону, до митниці призначення у тому самому стані, в якому вони були пред’явлені та задекларовані митниці відправлення, крім природних змін їхніх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, із збереженням цілісності засобів ідентифікації (у разі їх накладання);
 
46. 2) надати митниці відправлення та митниці призначення документи та достовірну інформацію, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту та завершення такого режиму відповідно до частини першої статті 6 та частини першої статті 14 цього Закону;
 
   2) надати митниці відправлення та митниці призначення документи та достовірну інформацію, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту та завершення такого режиму відповідно до частини першої статті 6 та частини першої статті 14 цього Закону;
 
47. 3) забезпечити дотримання умов поміщення товарів та вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, передбачених цим Законом;
 
   3) забезпечити дотримання умов поміщення товарів та вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, передбачених цим Законом;
 
48. 4) якщо інше не передбачено цим Законом, надати гарантію для забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
 
   4) якщо інше не передбачено цим Законом, надати гарантію для забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
 
49. 2. Перевізник, що забезпечує переміщення товарів, випущених у режим спільного транзиту, або інша особа, яка одержує товари, в рамках незавершеної операції режиму спільного транзиту, зобов’язані забезпечити доставку товарів у строки, визначені відповідно до статті 9 цього Закону, до митниці призначення у тому самому стані, в якому вони були пред’явлені та задекларовані митниці відправлення, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, із збереженням цілісності засобів ідентифікації (у разі їх накладення).
 
   2. Перевізник, що забезпечує переміщення товарів, випущених у режим спільного транзиту, або інша особа, яка одержує товари, в рамках незавершеної операції режиму спільного транзиту, зобов’язані забезпечити доставку товарів у строки, визначені відповідно до статті 9 цього Закону, до митниці призначення у тому самому стані, в якому вони були пред’явлені та задекларовані митниці відправлення, крім природних змін їхніх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, із збереженням цілісності засобів ідентифікації (у разі їх накладання).
 
50. 3. У разі втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються у режимі спільного транзиту, перевізник несе солідарну відповідальність зі сплати митного боргу. У разі порушення перевізником встановлених відповідно до цього Закону строків доставки товарів за умови їх фактичної доставки та виконання всіх інших вимог, не створює для суб’єкта режиму та перевізника зобов’язання щодо сплати митного боргу.
 
   3. У разі втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються у режимі спільного транзиту, перевізник несе солідарну відповідальність із сплати митного боргу. У разі порушення перевізником встановлених відповідно до цього Закону строків доставки товарів, за умови їх фактичної доставки та виконання всіх інших вимог, не створює для суб’єкта режиму та перевізника зобов’язання щодо сплати митного боргу.
 
51. У разі виявлення митницею призначення розбіжностей між задекларованими відомостями та фактично доставленими товарами, порушення строків доставки товарів, випущених у режим спільного транзиту, перевізник притягується до відповідальності, передбаченої законодавством України.
 
   У разі виявлення митницею призначення розбіжностей між задекларованими відомостями та фактично доставленими товарами, порушення строків доставки товарів, випущених у режим спільного транзиту, перевізник притягується до відповідальності, передбаченої законодавством України.
 
52. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
53. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
 
   МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
 
54. Глава 1
 
   Глава 1. Митні формальності у митниці відправлення
 
55. Митні формальності у митниці відправлення
 
      
56. Стаття 6. Митні формальності у митниці відправлення
 
   Стаття 6. Митні формальності у митниці відправлення
 
57. 1. Декларування товарів у режим спільного транзиту здійснюється шляхом заявлення точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митну територію України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
 
   1. Декларування товарів у режим спільного транзиту здійснюється шляхом заявлення точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митну територію України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
 
58. Для декларування товарів у режим спільного транзиту використовуються митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
   Для декларування товарів у режим спільного транзиту використовуються митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
59. У разі застосування митної декларації для поміщення товарів в режим спільного транзиту вимоги Митного кодексу України щодо подання попередньої митної декларації не застосовуються.
 
   У разі застосування митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту вимоги Митного кодексу України щодо подання попередньої митної декларації не застосовуються.
 
60. 2. Митниця відправлення приймає митну декларацію для поміщення товарів у режим спільного транзиту, у разі виконання таких умов:
 
   2. Митниця відправлення приймає митну декларацію для поміщення товарів у режим спільного транзиту, у разі виконання таких умов:
 
61. 1) митна декларація містить всі дані, необхідні для цілей поміщення товарів у режим спільного транзиту, відповідно до порядку заповнення митних декларацій;
 
   1) митна декларація містить всі дані, необхідні для цілей поміщення товарів у режим спільного транзиту, відповідно до порядку заповнення митних декларацій;
 
62. 2) митна декларація супроводжується документами, визначеними статтею 335 Митного кодексу України, а також у випадках, визначених законодавством, дозвільним документом на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;
 
   2) митна декларація супроводжується документами, визначеними статтею 335 Митного кодексу України, а також у випадках, визначених законодавством, дозвільним документом на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;
 
63. 3) митниці відправлення пред’явлені товари, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
   3) митниці відправлення пред’явлені товари, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
64. 3. На вимогу митниці відправлення суб’єкт режиму зобов’язаний надати документи, зазначені у частині другій цієї статті, у вигляді електронних документів або документів на паперовому носії або їх електронних (сканованих) копій, засвідчених електронним цифровим підписом суб’єкта режиму або уповноваженої ним особи.
 
-4- Острікова Т.Г.
«У частині третій статті 6 законопроекту слова «електронним цифровим підписом» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом»«.
 
Враховано   3. На вимогу митниці відправлення суб’єкт режиму зобов’язаний надати документи, зазначені у частині другій цієї статті, у вигляді електронних документів або документів на паперовому носії, або їх електронних (сканованих) копій, засвідчених кваліфікованим електронним підписом суб’єкта режиму або уповноваженої ним особи.
 
    -5- Різаненко П.О.
«У частині третій статті 6 законопроекту слова «електронним цифровим підписом» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом»«.
 
Враховано редакційно    
65. 4. Митні формальності щодо товарів, що поміщуються у режим спільного транзиту, здійснюються в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів. За письмовим зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
   4. Митні формальності щодо товарів, що поміщуються у режим спільного транзиту, здійснюються в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів. За письмовим зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
66. 5. Митниця відправлення з метою перевірки відомостей, які містить прийнята митна декларація, має право:
 
   5. Митниця відправлення з метою перевірки відомостей, які містить прийнята митна декларація, має право:
 
67. 1) перевіряти відповідність відомостей, заявлених у митній декларації, даним, зазначеним у документах, що супроводжують митну декларацію;
 
   1) перевіряти відповідність відомостей, заявлених у митній декларації, даним, зазначеним у документах, що супроводжують митну декларацію;
 
68. 2) за необхідності, вимагати від суб’єкта режиму надати документи, передбачені статтею 335 Митного кодексу України, необхідні для здійснення митного контролю та поміщення товарів у режим спільного транзиту;
 
   2) за необхідності, вимагати від суб’єкта режиму надати документи, передбачені статтею 335 Митного кодексу України, необхідні для здійснення митного контролю та поміщення товарів у режим спільного транзиту;
 
69. 3) проводити митний огляд, переогляд та облік товарів;
 
   3) проводити митний огляд, переогляд та облік товарів;
 
70. 4) відбирати проби та зразки товарів.
 
   4) відбирати проби та зразки товарів.
 
71. 6. Якщо інше не передбачено цим Законом, митниця відправлення зобов’язана перевірити правильність декларування суми митних платежів, що підлягають гарантуванню, в процесі оформлення митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту, наявність, чинність та достатність фінансової гарантії.
 
   6. Якщо інше не передбачено цим Законом, митниця відправлення зобов’язана перевірити правильність декларування суми митних платежів, що підлягають гарантуванню, у процесі оформлення митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту, наявність, чинність та достатність фінансової гарантії.
 
72. Якщо надана фінансова гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати суми митного боргу, суб’єкт режиму має право надати додаткову фінансову гарантію або замінити раніше надану фінансову гарантію новою.
 
   Якщо надана фінансова гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати суми митного боргу, суб’єкт режиму має право надати додаткову фінансову гарантію або замінити раніше надану фінансову гарантію новою.
 
73. 7. У разі тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або електронного з’єднання між такими системами та системою, яка використовується для подання митної декларації, митна декларація для поміщення товарів в режим спільного транзиту може бути подана у паперовій формі.
 
   7. У разі тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або електронного з’єднання між такими системами та системою, яка використовується для подання митної декларації, митна декларація для поміщення товарів у режим спільного транзиту може бути подана у паперовій формі.
 
74. 8. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів, що поміщуються у режим спільного транзиту, а також особливості виконання митних формальностей у разі застосування митної декларації у паперовій формі, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   8. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів, що поміщуються у режим спільного транзиту, а також особливості виконання митних формальностей, у разі застосування митної декларації у паперовій формі, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
75. Стаття 7. Внесення змін, відкликання та визнання митної декларації недійсною
 
   Стаття 7. Внесення змін, відкликання та визнання митної декларації недійсною
 
76. 1. За зверненням суб’єкта режиму та з дозволу митниці відправлення відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана, або визнана недійсною.
 
   1. За зверненням суб’єкта режиму та з дозволу митниці відправлення відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана, або визнана недійсною.
 
77. 2. Порядок внесення змін, відкликання та визнання митних декларацій недійсними визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок внесення змін, відкликання та визнання митних декларацій недійсними визначається Кабінетом Міністрів України.
 
78. Стаття 8. Маршрут переміщення товарів
 
   Стаття 8. Маршрут переміщення товарів
 
79. 1. Товари, випущені в режим спільного транзиту, переміщуються до митниці призначення економічно обґрунтованим маршрутом (найбільш безпечним, логістично вигідним та оптимальним за відстанню та/або часом шляхом прямування транспортного засобу).
 
   1. Товари, випущені в режим спільного транзиту, переміщуються до митниці призначення економічно обґрунтованим маршрутом (найбільш безпечним, логістично вигідним та оптимальним за відстанню та/або часом шляхом прямування транспортного засобу).
 
80. 2. Митниця відправлення вносить до електронної транзитної системи інформацію про маршрут переміщення товарів в межах операції режиму спільного транзиту відповідно до інформації про маршрут, яким планується здійснювати переміщення товарів митною територією України, наданої суб’єктом режиму, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   2. Митниця відправлення вносить до електронної транзитної системи інформацію про маршрут переміщення товарів у межах операції режиму спільного транзиту відповідно до інформації про маршрут, яким планується здійснювати переміщення товарів митною територією України, наданої суб’єктом режиму, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
81. 3. З метою забезпечення контролю за перевезенням товарів автомобільним транспортом митними органами можуть використовуватися інформаційні системи і технічні засоби митного контролю, що забезпечують дистанційний контроль за переміщенням транспортних засобів та дотриманням встановленого маршруту переміщення товарів.
 
   3. З метою забезпечення контролю за перевезенням товарів автомобільним транспортом митними органами можуть використовуватися інформаційні системи і технічні засоби митного контролю, що забезпечують дистанційний контроль за переміщенням транспортних засобів та дотриманням встановленого маршруту переміщення товарів.
 
82. Стаття 9. Строки доставки
 
   Стаття 9. Строки доставки
 
83. 1. Митниця відправлення визначає строк, протягом якого товари повинні бути доставлені митниці призначення, з урахуванням виду транспорту, технічних можливостей транспортного засобу, маршруту переміщення товарів, законодавства у сфері транспорту чи іншого законодавства, яке може мати вплив на встановлення строку, та іншої інформації, повідомленої суб’єктом режиму, але не більше строку, визначеного статтею 95 Митного кодексу України.
 
   1. Митниця відправлення визначає строк, протягом якого товари повинні бути доставлені митниці призначення, з урахуванням виду транспорту, технічних можливостей транспортного засобу, маршруту переміщення товарів, законодавства у сфері транспорту чи іншого законодавства, яке може мати вплив на встановлення строку, та іншої інформації, повідомленої суб’єктом режиму, але не більше строку, визначеного статтею 95 Митного кодексу України.
 
84. 2. Встановлений митницею відправлення строк є обов’язковим для інших митних органів, через які відбуватиметься операція режиму спільного транзиту, і такий строк не повинен змінюватися такими митними органами.
 
   2. Встановлений митницею відправлення строк є обов’язковим для інших митних органів, через які відбуватиметься операція режиму спільного транзиту, і такий строк не повинен змінюватися такими митними органами.
 
85. 3. Порядок визначення строку, протягом якого товари повинні бути доставлені митниці призначення, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   3. Порядок визначення строку, протягом якого товари повинні бути доставлені митниці призначення, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
86. Стаття 10. Засоби забезпечення ідентифікації та придатність до пломбування
 
   Стаття 10. Засоби забезпечення ідентифікації та придатність до пломбування
 
87. 1. Переміщення товарів, у режимі спільного транзиту здійснюється із накладанням засобів забезпечення ідентифікації шляхом пломбування окремих вантажних місць або інших пакунків, контейнерів чи транспортних засобів комерційного призначення, якщо інше не передбачено цим Законом. Дані про кількість нанесених митницею відправлення або авторизованим вантажовідправником пломб, а також про індивідуальні ідентифікатори пломб, вносяться до митної декларації та до електронної транзитної системи.
 
   1. Переміщення товарів у режимі спільного транзиту здійснюється із накладанням засобів забезпечення ідентифікації шляхом пломбування окремих вантажних місць або інших пакунків, контейнерів чи транспортних засобів комерційного призначення, якщо інше не передбачено цим Законом. Дані про кількість нанесених митницею відправлення або авторизованим вантажовідправником пломб а також про індивідуальні ідентифікатори пломб, вносяться до митної декларації та до електронної транзитної системи.
 
88. 2. Для цілей частини першої цієї статті товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення, мають відповідати таким вимогам:
 
   2. Для цілей частини першої цієї статті товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення мають відповідати таким вимогам:
 
89. 1) існує можливість надійного та легкодоступного нанесення пломб;
 
   1) існує можливість надійного та легкодоступного нанесення пломб;
 
90. 2) характеристики вантажного місця або іншого пакунку та/або конструкція контейнера чи транспортного засобу комерційного призначення не дозволяють непомітно вилучити або додати товари без пошкодження накладених пломб;
 
   2) характеристики вантажного місця або іншого пакунка та/або конструкція контейнера чи транспортного засобу комерційного призначення не дозволяють непомітно вилучити або добавити товари без пошкодження накладених пломб;
 
91. 3) характеристики вантажного місця, іншого пакунку та/або конструкція контейнера чи транспортного засобу комерційного призначення не містять спеціально виготовлених сховищ (тайників), що можуть використовуватися для приховування товарів.
 
   3) характеристики вантажного місця, іншого пакунка та/або конструкція контейнера чи транспортного засобу комерційного призначення не містять спеціально виготовлених сховищ (тайників), що можуть використовуватися для приховування товарів.
 
92. Порядок допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезень товарів під митними пломбами, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Порядок допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезень товарів під митними пломбами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
93. Транспортні засоби, причепи, напівпричепи і контейнери (знімні кузови), конструкція яких відповідає технічним вимогам та визнана придатною до пломбування відповідно до положень, встановлених Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, вважаються придатними для цілей режиму спільного транзиту та не потребують додаткового допущення до перевезень під митними пломбами.
 
   Транспортні засоби, причепи, напівпричепи і контейнери (знімні кузови), конструкція яких відповідає технічним вимогам та визнана придатною до пломбування відповідно до положень, встановлених Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, вважаються придатними для цілей режиму спільного транзиту та не потребують додаткового допущення до перевезень під митними пломбами.
 
94. 3. Транспортні засоби комерційного призначення та контейнери, допущені до перевезення товарів під митними печатками та пломбами відповідно до міжнародних угод, стороною яких є Україна, вважаються такими, що відповідають вимогам частини другої цієї статті.
 
   3. Транспортні засоби комерційного призначення та контейнери, допущені до перевезення товарів під митними печатками та пломбами відповідно до міжнародних угод, стороною яких є Україна, вважаються такими, що відповідають вимогам частини другої цієї статті.
 
95. 4. У разі необхідності зняття пломби для проведення митного огляду, митний орган вживає заходів для повторного опломбування товарів, окремих вантажних місць або інших пакунків, контейнерів чи транспортних засобів комерційного призначення пломбою, еквівалентною за захисними елементами, та зазначає у транзитному супровідному документі та електронній транзитній системі відомості про вжиті заходи та спеціальні ідентифікатори накладених пломб.
 
   4. У разі необхідності зняття пломби для проведення митного огляду, митний орган вживає заходів для повторного опломбування товарів, окремих вантажних місць або інших пакунків, контейнерів чи транспортних засобів комерційного призначення пломбою, еквівалентною за захисними елементами, та зазначає у транзитному супровідному документі та електронній транзитній системі відомості про вжиті заходи та спеціальні ідентифікатори накладених пломб.
 
96. 5. Вимоги до застосування пломб, що використовуються на підставі цієї статті, їх характеристик, технічних специфікацій, ведення їх обліку та зберігання, а також порядок накладення таких пломб та особливості виконання митних формальностей встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   5. Вимоги до застосування пломб, що використовуються на підставі цієї статті, їх характеристик, технічних специфікацій, ведення їх обліку та зберігання, а також порядок накладання таких пломб та особливості виконання митних формальностей встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
97. Стаття 11. Засоби забезпечення ідентифікації, альтернативні пломбуванню
 
   Стаття 11. Засоби забезпечення ідентифікації, альтернативні пломбуванню
 
98. 1. Засоби забезпечення ідентифікації, визначені статтею 10 цього Закону, не вимагаються у таких випадках:
 
   1. Засоби забезпечення ідентифікації, визначені статтею 10 цього Закону, не вимагаються у таких випадках:
 
99. 1) товари, що переміщуються авіаційним або залізничним транспортом із застосуванням засобів ідентифікації шляхом нанесення голографічних міток, цифрового, літерного чи іншого маркування, інших ідентифікаційних знаків, що містять номер супровідної авіа- або залізничної накладної;
 
   1) товари, що переміщуються авіаційним або залізничним транспортом із застосуванням засобів ідентифікації шляхом нанесення голографічних міток, цифрового, літерного чи іншого маркування, інших ідентифікаційних знаків, що містять номер супровідної авіа- або залізничної накладної;
 
100. 2) товари, що перевозяться навалом або насипом;
 
   2) товари, що перевозяться навалом або насипом;
 
101. 3) товари, що перевозяться є великогабаритними або технічно складними (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо);
 
   3) товари, що перевозяться, є великогабаритними або технічно складними (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо);
 
102. 4) тара, піддони або інші пакувальні засоби не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
   4) тара, піддони або інші пакувальні засоби не мають індивідуальних ідентифікаційних ознак.
 
103. 2. У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, ідентифікація товарів, випущених у режим спільного транзиту, здійснюється за допомогою митного огляду, взяття проб і зразків, складання опису товарів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
 
   2. У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, ідентифікація товарів, випущених у режим спільного транзиту, здійснюється за допомогою митного огляду, взяття проб і зразків, складання опису товарів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
 
104. Стаття 12. Випуск товарів у режим спільного транзиту
 
   Стаття 12. Випуск товарів у режим спільного транзиту
 
105. 1. Після завершення митного оформлення митної декларації товари вважаються випущеними в режим спільного транзиту. В режим спільного транзиту можуть бути випущені лише товари, щодо яких застосовані засоби забезпечення ідентифікації відповідно до статей 10 або 11 цього Закону.
 
   1. Після завершення митного оформлення митної декларації товари вважаються випущеними в режим спільного транзиту. У режим спільного транзиту можуть бути випущені лише товари, щодо яких застосовані засоби забезпечення ідентифікації відповідно до статті 10 або 11 цього Закону.
 
106. 2. Після випуску товарів у режим спільного транзиту митниця відправлення повідомляє визначену митницю призначення, а також суб’єкта режиму про таку операцію у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Таке повідомлення ґрунтується на відомостях, заявлених в митній декларації на поміщення товарів у режим спільного транзиту.
 
   2. Після випуску товарів у режим спільного транзиту митниця відправлення повідомляє визначену митницю призначення, а також суб’єкта режиму про таку операцію у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Таке повідомлення ґрунтується на відомостях, заявлених у митній декларації на поміщення товарів у режим спільного транзиту.
 
107. 3. Митниця відправлення за допомогою електронної транзитної системи роздруковує в паперовому вигляді і надає суб’єкту режиму транзитний супровідний документ з переліком товарів, випущених у режим спільного транзиту. У разі застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник, транзитний супровідний документ з переліком товарів, випущених у режим спільного транзиту, роздруковує відповідний авторизований вантажовідправник після поміщення товарів у режим спільного транзиту.
 
   3. Митниця відправлення за допомогою електронної транзитної системи роздруковує в паперовому вигляді і надає суб’єкту режиму транзитний супровідний документ з переліком товарів, випущених у режим спільного транзиту. У разі застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник, транзитний супровідний документ з переліком товарів, випущених у режим спільного транзиту, роздруковує відповідний авторизований вантажовідправник після поміщення товарів у режим спільного транзиту.
 
108. Форма транзитного супровідного документу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Форма транзитного супровідного документа затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
109. Транзитний супровідний документ повинен бути наданий на вимогу митного органу разом із документами, що супроводжують товари відповідно до вимог законодавства.
 
   Транзитний супровідний документ повинен бути наданий на вимогу митного органу разом із документами, що супроводжують товари відповідно до вимог законодавства.
 
110. Глава 2
 
   Глава 2. Митні формальності під час переміщення товарів
 
111. Митні формальності під час переміщення товарів
 
      
112. Стаття 13. Особливі обставини під час переміщення товарів
 
   Стаття 13. Особливі обставини під час переміщення товарів
 
113. 1. До особливих обставин під час переміщення товарів в режимі спільного транзиту відноситься:
 
   1. До особливих обставин під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту належать:
 
114. 1) відхилення перевізником від маршруту, визначеного відповідно до статті 8 цього Закону, через незалежні від нього обставини;
 
   1) відхилення перевізником від маршруту, визначеного відповідно до статті 8 цього Закону, через незалежні від нього обставини;
 
115. 2) виявлення перевізником пломб, цілісність яких порушена або порушення інших засобів забезпечення ідентифікації товарів у ході їх транспортування;
 
   2) виявлення перевізником пломб, цілісність яких порушена, або порушення інших засобів забезпечення ідентифікації товарів у ході їх транспортування;
 
116. 3) вимушене перевантаження перевізником товарів, випущених у режим спільного транзиту, з одного транспортного засобу на інший транспортний засіб в наслідок відсутності технічної можливості продовжувати їх транспортування у транспортному засобі, з якого здійснюється перевантаження;
 
   3) вимушене перевантаження перевізником товарів, випущених у режим спільного транзиту, з одного транспортного засобу на інший транспортний засіб внаслідок відсутності технічної можливості продовжувати їх транспортування у транспортному засобі, з якого здійснюється перевантаження;
 
117. 4) існування реальної загрози знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів, випущених у режим спільного транзиту, яке вимагає негайного часткового або повного розвантаження опломбованого транспортного засобу комерційного призначення, яким транспортуються такі товари;
 
   4) існування реальної загрози знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів, випущених у режим спільного транзиту, яке вимагає негайного часткового або повного розвантаження опломбованого транспортного засобу комерційного призначення, яким транспортуються такі товари;
 
118. 5) особлива обставина, яка впливає на можливість суб’єкта режиму або перевізника виконати своє зобов’язання, яке виникло у зв’язку із випуском товарів у режим спільного транзиту;
 
   5) особлива обставина, що впливає на можливість суб’єкта режиму або перевізника виконати своє зобов’язання, яке виникло у зв’язку із випуском товарів у режим спільного транзиту;
 
119. 6) заміна складу єдиного транспортного засобу.
 
   6) заміна складу єдиного транспортного засобу.
 
120. Дії з товарами у разі виникнення обставин, зазначених у пункті третьому цієї частини, здійснюються під наглядом митного органу.
 
   Дії з товарами у разі виникнення обставин, зазначених у пункті 3 цієї частини, здійснюються під наглядом митного органу.
 
121. 2. У разі виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, перевізник зобов’язаний пред’явити товари, випущені в режим спільного транзиту, та транзитний супровідний документ митному органу, найближчому до місцезнаходження транспортного засобу комерційного призначення, яким перевозяться такі товари, у найкоротший термін після виникнення таких обставин. Митний орган вживає необхідних заходів та приймає рішення про можливість або неможливість продовження відповідної операції режиму спільного транзиту, вносить інформацію про виявлені обставини та вжиті заходи до електронної транзитної системи у встановленому порядку.
 
   2. У разі виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, перевізник зобов’язаний пред’явити товари, випущені в режим спільного транзиту, та транзитний супровідний документ митному органу, найближчому до місцезнаходження транспортного засобу комерційного призначення, яким перевозяться такі товари, у найкоротший термін після виникнення таких обставин. Митний орган вживає необхідних заходів та приймає рішення про можливість або неможливість продовження відповідної операції режиму спільного транзиту, вносить інформацію про виявлені обставини та вжиті заходи до електронної транзитної системи у встановленому порядку.
 
122. 3. Перевізник не зобов'язаний пред’явити товари, випущені в режим спільного транзиту, та транзитний супровідний документ митному органу, найближчому до місцезнаходження транспортного засобу комерційного призначення, яким перевозяться такі товари, у разі:
 
   3. Перевізник не зобов'язаний пред’явити товари, випущені в режим спільного транзиту, та транзитний супровідний документ митному органу, найближчому до місцезнаходження транспортного засобу комерційного призначення, яким перевозяться такі товари, у разі:
 
123. 1) перевантаження товарів, випущених у режим спільного транзиту, з неопломбованого транспортного засобу комерційного призначення у випадку, зазначеному в пункті третьому частини першої цієї статті;
 
   1) перевантаження товарів, випущених у режим спільного транзиту, з неопломбованого транспортного засобу комерційного призначення у випадку, зазначеному в пункті 3 частини першої цієї статті;
 
124. 2) відкріплення одного або декількох залізничних вагонів або платформ з технічних причин від групи з’єднаних залізничних вагонів або платформ, у випадку, зазначеному в пункті шостому частини першої цієї статті;
 
   2) відкріплення одного або декількох залізничних вагонів або платформ з технічних причин від групи з’єднаних залізничних вагонів або платформ у випадку, зазначеному в пункті 6 частини першої цієї статті;
 
125. 3) зміни тягача наземного (дорожнього) транспортного засобу без зміни його причепів або напівпричепів у випадку, зазначеному в пункті шостому частини першої цієї статті.
 
   3) зміни тягача наземного (дорожнього) транспортного засобу без зміни його причепів або напівпричепів у випадку, зазначеному в пункті 6 частини першої цієї статті.
 
126. У зазначених випадках суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму зобов’язаний надати інформацію про відповідні обставини митному органу, найближчому до місцезнаходження транспортного засобу комерційного призначення, яким перевозяться товари. Митний орган вносить інформацію про відповідні обставини до електронної транзитної системи у встановленому порядку.
 
   У зазначених випадках суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму зобов’язаний надати інформацію про відповідні обставини митному органу, найближчому до місцезнаходження транспортного засобу комерційного призначення, яким перевозяться товари. Митний орган вносить інформацію про відповідні обставини до електронної транзитної системи у встановленому порядку.
 
127. 4. Порядок інформування митних органів про виникнення особливих обставин під час переміщення товарів в режимі спільного транзиту та їх підтвердження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   4. Порядок інформування митних органів про виникнення особливих обставин під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту та їх підтвердження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
128. Глава 3
 
   Глава 3. Митні формальності у митниці призначення
 
129. Митні формальності у митниці призначення
 
      
130. Стаття 14. Митні формальності у митниці призначення
 
   Стаття 14. Митні формальності у митниці призначення
 
131. 1. Після фактичної доставки товарів, випущених у режим спільного транзиту, до митниці призначення суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму зобов’язаний пред’явити товари та надати митниці призначення транзитний супровідний документ та інші документи, оформлені в процесі переміщення товарів у режимі спільного транзиту відповідно до цього Закону.
 
   1. Після фактичної доставки товарів, випущених у режим спільного транзиту, до митниці призначення суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму зобов’язаний пред’явити товари та надати митниці призначення транзитний супровідний документ та інші документи, оформлені у процесі переміщення товарів у режимі спільного транзиту відповідно до цього Закону.
 
132. Митні формальності щодо товарів, доставлених до митниці призначення, здійснюються в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів. За письмовим зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
   Митні формальності щодо товарів, доставлених до митниці призначення, здійснюються в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів. За письмовим зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
133. 2. У разі застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач, після фактичної доставки товарів, випущених у режим спільного транзиту, до авторизованого вантажоодержувача суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму зобов’язаний пред’явити товари та надати авторизованому вантажоодержувачу транзитний супровідний документ та інші документи, оформлені в процесі переміщення товарів у режимі спільного транзиту відповідно до цього Закону.
 
   2. У разі застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач після фактичної доставки товарів, випущених у режим спільного транзиту, до авторизованого вантажоодержувача суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму зобов’язаний пред’явити товари та надати авторизованому вантажоодержувачу транзитний супровідний документ та інші документи, оформлені у процесі переміщення товарів у режимі спільного транзиту відповідно до цього Закону.
 
134. 3. Режим спільного транзиту вважається завершеним, коли товари, поміщені у режим спільного транзиту, разом з транзитним супровідним документом та іншими документами, оформленими в процесі переміщення товарів у режимі спільного транзиту були пред’явлені митниці призначення або авторизованому вантажоодержувачу.
 
   3. Режим спільного транзиту вважається завершеним, коли товари, поміщені у режим спільного транзиту, разом з транзитним супровідним документом та іншими документами, оформленими у процесі переміщення товарів у режимі спільного транзиту, були пред’явлені митниці призначення або авторизованому вантажоодержувачу.
 
135. 4. Транзитний супровідний документ зберігається митницею призначення протягом 1095 днів з дня завершення у цій митниці митних формальностей щодо товарів, випущених у режим спільного транзиту.
 
   4. Транзитний супровідний документ зберігається митницею призначення протягом 1095 днів з дня завершення у цій митниці митних формальностей щодо товарів, випущених у режим спільного транзиту.
 
136. 5. У разі, якщо товари, випущені у режим спільного транзиту, були доставлені до митниці призначення або до авторизованого вантажоодержувача після завершення строку, встановленого митницею відправлення відповідно до статті 9 цього Закону, суб’єкт режиму вважається таким, що дотримався строку, якщо він або перевізник належним чином підтвердить, що затримка сталася внаслідок аварії, особливих обставин або обставини непереборної сили.
 
   5. У разі якщо товари, випущені у режим спільного транзиту, були доставлені до митниці призначення або до авторизованого вантажоодержувача після завершення строку, встановленого митницею відправлення відповідно до статті 9 цього Закону, суб’єкт режиму вважається таким, що дотримався строку, якщо він або перевізник належним чином підтвердить, що затримка сталася внаслідок аварії, особливих обставин або обставини непереборної сили.
 
137. 6. Після доставки товарів митниця призначення визначає форми та обсяги контролю щодо товарів, випущених у режим спільного транзиту, достатні для забезпечення дотримання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, на основі результатів аналізу ризиків із врахуванням інформації, що міститься у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі.
 
   6. Після доставки товарів митниця призначення визначає форми та обсяги контролю щодо товарів, випущених у режим спільного транзиту, достатні для забезпечення дотримання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, на основі результатів аналізу ризиків із врахуванням інформації, що міститься у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі.
 
138. Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю.
 
   Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їхніх посадових осіб у здійсненні митного контролю.
 
139. Порядок здійснення митних формальностей у митниці призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Порядок здійснення митних формальностей у митниці призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
140. 7. Під час виконання митних формальностей у митниці призначення за зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митниця призначення засвідчує розписку, яка підтверджує пред’явлення товарів та транзитного супровідного документа митниці призначення.
 
   7. Під час виконання митних формальностей у митниці призначення за зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митниця призначення засвідчує розписку, яка підтверджує пред’явлення товарів та транзитного супровідного документа митниці призначення.
 
141. Така розписка не може використовуватись, як альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту.
 
   Така розписка не може використовуватися як альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту.
 
142. Форма розписки та порядок її заповнення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Форма розписки та порядок її заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
143. 8. Режим спільного транзиту вважається завершеним належним чином, якщо митниця призначення не виявила розбіжностей між даними, наявними у митній декларації та електронній транзитній системі, та даними, отриманими за результатами контролю, проведеного щодо фактично доставлених товарів у режимі спільного транзиту.
 
   8. Режим спільного транзиту вважається завершеним належним чином, якщо митниця призначення не виявила розбіжностей між даними, наявними у митній декларації та електронній транзитній системі, та даними, отриманими за результатами контролю, проведеного щодо фактично доставлених товарів у режимі спільного транзиту.
 
144. У разі, якщо режим спільного транзиту завершився належним чином, за зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митниця призначення, протягом строку зазначеному в частині четвертій цієї статті, засвідчує копію транзитного супровідного документа для цілей надання альтернативного доказу належного завершення режиму спільного транзиту, відповідно до статті 16 цього Закону.
 
   У разі якщо режим спільного транзиту завершився належним чином, за зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму митниця призначення протягом строку, зазначеного в частині четвертій цієї статті, засвідчує копію транзитного супровідного документа для цілей надання альтернативного доказу належного завершення режиму спільного транзиту відповідно до статті 16 цього Закону.
 
145. 9. У разі якщо режим спільного транзиту був завершений, однак митниця призначення виявила порушення за результатами контролю, проведеного щодо фактично доставлених товарів, митниця призначення вживає відповідних заходів та інформує митницю відправлення у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону.
 
   9. У разі якщо режим спільного транзиту був завершений, однак митниця призначення виявила порушення за результатами контролю, проведеного щодо фактично доставлених товарів, митниця призначення вживає відповідних заходів та інформує митницю відправлення у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону.
 
146. 10. Режим спільного транзиту може бути завершений у митниці, відмінній від заявленої у митній декларації, за умови внесення відповідної інформації до транзитного супровідного документа та електронної транзитної системи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У такому разі така митниця вважається митницею призначення.
 
   10. Режим спільного транзиту може бути завершений у митниці, відмінній від заявленої у митній декларації, за умови внесення відповідної інформації до транзитного супровідного документа та електронної транзитної системи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У такому разі така митниця вважається митницею призначення.
 
147. Стаття 15. Повідомлення про доставку товарів та результати контролю
 
   Стаття 15. Повідомлення про доставку товарів та результати контролю
 
148. 1. Митниця призначення інформує митницю відправлення про доставку товарів, випущених у режим спільного транзиту, невідкладно, але не пізніше, ніж протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення товарів та транзитного супровідного документа митниці призначення, якщо інше не передбачено статтею 48 цього Закону.
 
   1. Митниця призначення інформує митницю відправлення про доставку товарів, випущених у режим спільного транзиту, невідкладно, але не пізніше, ніж протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення товарів та транзитного супровідного документа митниці призначення, якщо інше не передбачено статтею 48 цього Закону.
 
149. 2. У разі, якщо товари були доставлені митниці, відмінній від заявленої у митній декларації, відповідно до частини восьмої статті 14 цього Закону, митниця відправлення повідомляє митниці призначення, задекларованій у митній декларації, про доставку товарів.
 
   2. У разі якщо товари були доставлені митниці, відмінній від заявленої у митній декларації, відповідно до частини восьмої статті 14 цього Закону митниця відправлення повідомляє митниці призначення, задекларованій у митній декларації, про доставку товарів.
 
150. 3. Повідомлення про доставку товарів, зазначене у частині першій та другій цієї статті, не вважається доказом належного завершення режиму спільного транзиту.
 
   3. Повідомлення про доставку товарів, зазначене у частинах першій та другій цієї статті, не вважається доказом належного завершення режиму спільного транзиту.
 
151. 4. Митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю протягом строку, визначеного частиною першою цієї статті, у разі, якщо на основі результатів аналізу ризиків із врахуванням інформації, що міститься у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі, митниця призначення приймає рішення про відсутність необхідності проведення огляду товарів.
 
   4. Митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю протягом строку, визначеного частиною першою цієї статті, у разі, якщо на основі результатів аналізу ризиків із врахуванням інформації, що міститься у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі, митниця призначення приймає рішення про відсутність необхідності проведення огляду товарів.
 
152. У разі, якщо на основі результатів аналізу ризиків із врахуванням інформації, що міститься у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі, митниця призначення приймає рішення про необхідність проведення огляду товарів, митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю невідкладно, але не пізніше, ніж на третій день після дня, коли товари були пред’явлені митниці призначення.
 
   У разі якщо на основі результатів аналізу ризиків із врахуванням інформації, що міститься у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі, митниця призначення приймає рішення про необхідність проведення огляду товарів, митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю невідкладно, але не пізніше, ніж на третій день після дня, коли товари були пред’явлені митниці призначення.
 
153. У виняткових випадках, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю не пізніше, ніж на шостий день після дня доставки товарів.
 
   У виняткових випадках, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю не пізніше, ніж на шостий день після дня доставки товарів.
 
154. 5. У разі, якщо товари доставлені авторизованому вантажоодержувачу, митниця призначення після отримання повідомлення про результати контролю відповідно до статті 48 цього Закону надсилає повідомлення про результати контролю митниці відправлення не пізніше, ніж на шостий день після дня доставки товарів авторизованому вантажоодержувачу.
 
   5. У разі якщо товари доставлені авторизованому вантажоодержувачу, митниця призначення після отримання повідомлення про результати контролю відповідно до статті 48 цього Закону надсилає повідомлення про результати контролю митниці відправлення не пізніше, ніж на шостий день після дня доставки товарів авторизованому вантажоодержувачу.
 
155. 6. У випадку, зазначеному у пункті другому частини третьої статті 13 цього Закону митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю не пізніше, ніж на дванадцятий день після дня, коли була доставлена перша частина товарів, що були переміщені групою з’єднаних залізничних вагонів або платформ.
 
   6. У випадку, зазначеному у пункті 2 частини третьої статті 13 цього Закону, митниця призначення інформує митницю відправлення про результати контролю не пізніше, ніж на дванадцятий день після дня, коли була доставлена перша частина товарів, що були переміщені групою з’єднаних залізничних вагонів або платформ.
 
156. Стаття 16. Зняття з контролю операції режиму спільного транзиту
 
   Стаття 16. Зняття з контролю операції режиму спільного транзиту
 
157. 1. Контроль за переміщенням товарів, які перевозяться у режимі спільного транзиту до митниці призначення, здійснюється митницею відправлення. Для здійснення такого контролю використовується електронна транзитна система.
 
   1. Контроль за переміщенням товарів, які перевозяться у режимі спільного транзиту до митниці призначення, здійснюється митницею відправлення. Для здійснення такого контролю використовується електронна транзитна система.
 
158. Під час здійснення контролю за переміщенням товарів, які переміщуються у режимі спільного транзиту, митниця відправлення має право ініціювати заходи, достатні для виявлення фактів недоставлення таких товарів до митниці призначення та забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи та міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону.
 
   Під час здійснення контролю за переміщенням товарів, які переміщуються у режимі спільного транзиту, митниця відправлення має право ініціювати заходи, достатні для виявлення фактів недоставлення таких товарів до митниці призначення та забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи та міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону.
 
159. 2. Митниця відправлення знімає з контролю операцію режиму спільного транзиту, після встановлення факту належного завершення режиму спільного транзиту за результатами проведення порівняння відповідності даних, наявних у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі, із даними, отриманими від митниці призначення щодо доставки товарів та результатів контролю щодо товарів.
 
   2. Митниця відправлення знімає з контролю операцію режиму спільного транзиту після встановлення факту належного завершення режиму спільного транзиту за результатами проведення порівняння відповідності даних, наявних у відповідній митній декларації та електронній транзитній системі, із даними, отриманими від митниці призначення щодо доставки товарів та результатів контролю щодо товарів.
 
160. 3. У випадку, коли основний спосіб зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, зазначений в частині другій цієї статті, з причин, незалежних від суб’єкта режиму, не може бути застосований, митниця відправлення може зняти з контролю операцію режиму спільного транзиту на підставі наданих суб’єктом режиму альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту.
 
   3. У випадку, коли основний спосіб зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, зазначений в частині другій цієї статті, з причин, незалежних від суб’єкта режиму, не може бути застосований, митниця відправлення може зняти з контролю операцію режиму спільного транзиту на підставі наданих суб’єктом режиму альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту.
 
161. 4. Альтернативними доказами належного завершення режиму спільного транзиту є:
 
   4. Альтернативними доказами належного завершення режиму спільного транзиту є:
 
162. 1) копія транзитного супровідного документа, засвідченого посадовою особою митниці призначення, відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 14 цього Закону;
 
   1) копія транзитного супровідного документа, засвідченого посадовою особою митниці призначення відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 14 цього Закону;
 
163. 2) документ, який підтверджує, що товари покинули митну територію України;
 
   2) документ, який підтверджує, що товари покинули митну територію України;
 
164. 3) митна декларація або інший документ, який підтверджує випуск товарів для вільного обігу на митній території України або поміщення товарів в інший митний режим.
 
   3) митна декларація або інший документ, який підтверджує випуск товарів для вільного обігу на митній території України або поміщення товарів у інший митний режим.
 
165. Замість документів, зазначених в цій частині, можуть бути надані копії таких документів, засвідчені органом, який видав їх оригінали.
 
   Замість документів, зазначених у цій частині, можуть бути надані копії таких документів, засвідчені органом, який видав їх оригінали.
 
166. У випадку надання альтернативних доказів належного завершення режиму транзиту, митниця відправлення зобов'язана протягом п’яти робочих днів перевірити таку інформацію з метою підтвердження її точності та достовірності.
 
   У разі надання альтернативних доказів належного завершення режиму транзиту митниця відправлення зобов'язана протягом п’яти робочих днів перевірити таку інформацію з метою підтвердження її точності та достовірності.
 
167. 5. Після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту митниця відправлення невідкладно, але не пізніше двох годин, повідомляє митницю гарантії про зняття з контролю операції режиму спільного транзиту.
 
   5. Після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту митниця відправлення невідкладно, але не пізніше двох годин, повідомляє митницю гарантії про зняття з контролю операції режиму спільного транзиту.
 
168. Стаття 17. Процедура запиту інформації
 
   Стаття 17. Процедура запиту інформації
 
169. 1. Якщо митниця відправлення не отримала повідомлення про результати контролю від митниці призначення протягом шести днів після дня доставки товарів або якщо інформації, зазначеної в такому повідомленні, недостатньо для прийняття рішення про зняття з контролю операції режиму спільного транзиту така митниця невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, направляє запит на отримання інформації до митниці призначення із використанням електронної транзитної системи.
 
   1. Якщо митниця відправлення не отримала повідомлення про результати контролю від митниці призначення протягом шести днів після дня доставки товарів або якщо інформації, зазначеної в такому повідомленні, недостатньо для прийняття рішення про зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, така митниця невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день направляє запит щодо отримання інформації до митниці призначення із використанням електронної транзитної системи.
 
170. Митниця призначення зобов’язана з’ясувати обставини, викладені у такому запиті та надати відповідь митниці відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, після отримання запиту від митниці відправлення.
 
   Митниця призначення зобов’язана з’ясувати обставини, викладені у такому запиті, та надати відповідь митниці відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день після отримання запиту від митниці відправлення.
 
171. 2. З метою отримання інформації, достатньої для зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, митниця відправлення направляє запит на отримання інформації суб’єкту режиму та митниці призначення у таких випадках:
 
   2. З метою отримання інформації, достатньої для зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, митниця відправлення направляє запит на отримання інформації суб’єкту режиму та митниці призначення у таких випадках:
 
172. 1) митниця відправлення не отримала повідомлення про доставку товарів до завершення строку, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону;
 
   1) митниця відправлення не отримала повідомлення про доставку товарів до завершення строку, визначеного статею 9 цього Закону;
 
173. 2) митниця відправлення не отримала результатів контролю, щодо яких було подано запит відповідно до частини першої цієї статті;
 
   2) митниця відправлення не отримала результатів контролю, щодо яких було подано запит відповідно до частини першої цієї статті;
 
174. 3) митниця відправлення отримала інформацію про те, що повідомлення про доставку товарів або про результати контролю були надіслані помилково.
 
   3) митниця відправлення отримала інформацію про те, що повідомлення про доставку товарів або про результати контролю були надіслані помилково.
 
175. 3. Митниця відправлення надсилає запит на отримання інформації у такі строки:
 
   3. Митниця відправлення надсилає запит на отримання інформації у такі строки:
 
176. 1) у випадку, визначеному у пункті першому частини другої цієї статті, - протягом трьох днів після завершення строку, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону;
 
   1) у випадку, визначеному пунктом 1 частини другої цієї статті, - протягом трьох днів після завершення строку, визначеного статтею 9 цього Закону;
 
177. 2) у випадку, визначеному у пункті другому частини другої цієї статті, - протягом трьох днів після завершення строку, зазначеного у частині першій цієї статті;
 
   2) у випадку, визначеному пунктом 2 частини другої цієї статті, - протягом трьох днів після завершення строку, зазначеного у частині першій цієї статті;
 
178. 3) у випадку, визначеному у пункті третьому частини другої цієї статті, - протягом трьох днів після отримання відповідної інформації.
 
   3) у випадку, визначеному пунктом 3 частини другої цієї статті, - протягом трьох днів після отримання відповідної інформації.
 
179. 4. Якщо інформація, надана суб’єктом режиму у відповідь на запит митниці відправлення згідно з частиною другою цієї статті, є недостатньою для зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, але така інформація може бути отримана у інших митних органів, митниця відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, надсилає запит на отримання додаткової інформації відповідному митному органу.
 
   4. Якщо інформація, надана суб’єктом режиму у відповідь на запит митниці відправлення згідно з частиною другою цієї статті, є недостатньою для зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, але така інформація може бути отримана від інших митних органів, митниця відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день надсилає запит на отримання додаткової інформації відповідному митному органу.
 
180. 5. Відповіді на запити, подані відповідно до частини другої та четвертої цієї статті, надсилають протягом десяти днів з дати надсилання запиту.
 
   5. Відповіді на запити, подані відповідно до частин другої та четвертої цієї статті, надсилають протягом десяти днів з дати надсилання запиту.
 
181. У разі, якщо митниця відправлення протягом п’яти днів після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини, не отримала відповіді на відповідний запит, така митниця вживає заходів відповідно до частини восьмої цієї статті.
 
   У разі якщо митниця відправлення протягом п’яти днів після закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини, не отримала відповіді на відповідний запит, така митниця вживає заходів відповідно до частини восьмої цієї статті.
 
182. 6. Якщо під час процедури запиту відповідно до частин першої-четвертої цієї статті встановлено, що режим спільного транзиту був належним чином завершений, митниця відправлення має зняти з контролю операцію режиму спільного транзиту відповідно до частин першої та другої статті 16 цього Закону.
 
   6. Якщо під час процедури запиту відповідно до частин першої-четвертої цієї статті встановлено, що режим спільного транзиту був належним чином завершений, митниця відправлення має зняти з контролю операцію режиму спільного транзиту відповідно до частин першої та другої статті 16 цього Закону.
 
183. 7. У разі якщо протягом десяти днів після завершення строку, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону, операція режиму спільного транзиту не знята з контролю, митниця відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж на третій робочий день, за допомогою електронної транзитної системи направляє фінансовому гаранту відповідне повідомлення.
 
   7. У разі якщо протягом десяти днів після завершення строку, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону, операція режиму спільного транзиту не знята з контролю, митниця відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж на третій робочий день, за допомогою електронної транзитної системи направляє фінансовому гаранту відповідне повідомлення.
 
184. 8. Якщо під час процедури запиту інформації відповідно до частин першої-четвертої цієї статті встановлено, що операція режиму спільного транзиту не може бути знята з контролю, митниця відправлення вживає заходів для ідентифікації осіб, відповідальних за сплату митного боргу, та встановлення митного органу, відповідального за здійснення контролю погашення митного боргу.
 
   8. Якщо під час процедури запиту інформації відповідно до частин першої-четвертої цієї статті встановлено, що операція режиму спільного транзиту не може бути знята з контролю, митниця відправлення вживає заходів для ідентифікації осіб, відповідальних за сплату митного боргу, та встановлення митного органу, відповідального за здійснення контролю погашення митного боргу.
 
185. Митним органом, відповідальним за здійснення контролю погашення митного боргу, є митниця гарантії.
 
   Митним органом, відповідальним за здійснення контролю погашення митного боргу, є митниця гарантії.
 
186. 9. Митні органи після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту мають право здійснювати перевірку задекларованої інформації під час поміщення товарів у режим спільного транзиту та наданих документів з метою перевірки їх автентичності та достовірності шляхом здійснення відповідних форм митного контролю відповідно до статті 336 Митного кодексу України.
 
   9. Митні органи після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту мають право здійснювати перевірку задекларованої інформації під час поміщення товарів у режим спільного транзиту та наданих документів з метою перевірки їх автентичності та достовірності шляхом здійснення відповідних форм митного контролю відповідно до статті 336 Митного кодексу України.
 
187. Глава 4
 
   Глава 4. Особливості переміщення товарів стаціонарними засобами транспортування
 
188. Особливості переміщення товарів стаціонарними засобами транспортування
 
      
189. Стаття 18. Митні формальності при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування у режимі спільного транзиту
 
   Стаття 18. Митні формальності при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування у режимі спільного транзиту
 
190. 1. Митний контроль товарів, що поміщуються в режим спільного транзиту, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Відповідний оператор стаціонарного засобу транспортування є суб’єктом режиму для цілей режиму спільного транзиту.
 
   1. Митний контроль товарів, що поміщуються в режим спільного транзиту, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Відповідний оператор стаціонарного засобу транспортування є суб’єктом режиму для цілей режиму спільного транзиту.
 
191. 2. У разі ввезення на митну територію України товарів стаціонарними засобами транспортування, такі товари вважаються випущеними у режим спільного транзиту з моменту ввезення їх на митну територію України.
 
   2. У разі ввезення на митну територію України товарів стаціонарними засобами транспортування, такі товари вважаються випущеними у режим спільного транзиту з моменту ввезення їх на митну територію України.
 
192. У разі вивезення з митної території України товарів стаціонарними засобами транспортування, такі товари вважаються випущеними у режим спільного транзиту з моменту поміщення їх у стаціонарний засіб транспортування.
 
   У разі вивезення з митної території України товарів стаціонарними засобами транспортування, такі товари вважаються випущеними у режим спільного транзиту з моменту поміщення їх у стаціонарний засіб транспортування.
 
193. 3. Режим спільного транзиту вважається завершеним після внесення відповідних записів до комерційної документації підприємства-вантажоодержувача або оператора стаціонарного засобу транспортування, що підтверджують виконання оператором стаціонарного засобу транспортування взятих на себе зобов’язань в рамках режиму спільного транзиту, у таких випадках:
 
   3. Режим спільного транзиту вважається завершеним після внесення відповідних записів до комерційної документації підприємства-вантажоодержувача або оператора стаціонарного засобу транспортування, що підтверджують виконання оператором стаціонарного засобу транспортування взятих на себе зобов’язань у рамках режиму спільного транзиту, у таких випадках:
 
194. 1) товари, що переміщувалися стаціонарними засобами транспортування з метою режиму спільного транзиту, доставлені до підприємства вантажоодержувача;
 
   1) товари, що переміщувалися стаціонарними засобами транспортування з метою режиму спільного транзиту, доставлені до підприємства вантажоодержувача;
 
195. 2) товари, що переміщувалися стаціонарними засобами транспортування з метою режиму спільного транзиту, прийняті до розподільчої мережі вантажоодержувача;
 
   2) товари, що переміщувалися стаціонарними засобами транспортування з метою режиму спільного транзиту, прийняті до розподільчої мережі вантажоодержувача;
 
196. 3) товари, що переміщувалися стаціонарними засобами транспортування з метою режиму спільного транзиту, вивезені за межі митної території України.
 
   3) товари, що переміщувалися стаціонарними засобами транспортування з метою режиму спільного транзиту, вивезені за межі митної території України.
 
197. 4. До товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, спеціальні транзитні спрощення, визначені статтею 31 цього Закону, не застосовуються.
 
   4. До товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, спеціальні транзитні спрощення, визначені статтею 31 цього Закону, не застосовуються.
 
198. 5. Порядок здійснення митних формальностей щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України стаціонарними засобами транспортування у режимі спільного транзиту, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   5. Порядок здійснення митних формальностей щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України стаціонарними засобами транспортування у режимі спільного транзиту, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
199. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
200. ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ
 
   ФІНАНСОВІ ГАРАНТІЇ
 
201. Глава 1
 
   Глава 1. Загальні положення щодо застосування фінансової гарантії
 
202. Загальні положення щодо застосування фінансової гарантії
 
      
203. Стаття 19. Зобов’язання щодо надання фінансової гарантії
 
   Стаття 19. Зобов’язання щодо надання фінансової гарантії
 
204. 1. Переміщення товарів у режимі спільного транзиту через митну територію України здійснюється за умови надання суб’єктом режиму митному органу фінансової гарантії забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
 
   1. Переміщення товарів у режимі спільного транзиту через митну територію України здійснюється за умови надання суб’єктом режиму митному органу фінансової гарантії забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
 
205. 2. Фінансова гарантія забезпечення сплати митного боргу може бути таких видів:
 
   2. Фінансова гарантія забезпечення сплати митного боргу може бути таких видів:
 
206. 1) індивідуальна гарантія, яка покриває всю суму митних платежів щодо товарів, що підлягають митному оформленню за однією митною декларацією;
 
   1) індивідуальна гарантія, яка покриває всю суму митних платежів щодо товарів, що підлягають митному оформленню за однією митною декларацією;
 
207. 2) загальна фінансова гарантія, яка покриває суму митних платежів щодо товарів, що підлягають митному оформленню за декількома митними деклараціями, у разі застосування спеціального транзитного спрощення, передбаченого статтею 39 цього Закону.
 
   2) загальна фінансова гарантія, яка покриває суму митних платежів щодо товарів, що підлягають митному оформленню за декількома митними деклараціями, у разі застосування спеціального транзитного спрощення, передбаченого статтею 39 цього Закону.
 
208. 3. Індивідуальна гарантія може бути надана у наступних формах:
 
   3. Індивідуальна гарантія може бути надана у таких формах:
 
209. 1) грошової застави;
 
   1) грошової застави;
 
210. 2) документа фінансового гаранта.
 
   2) документа фінансового гаранта.
 
211. 4. Загальна фінансова гарантія надається у формі документа фінансового гаранта.
 
   4. Загальна фінансова гарантія надається у формі документа фінансового гаранта.
 
212. Стаття 20. Звільнення від зобов’язання щодо надання фінансової гарантії
 
   Стаття 20. Звільнення від зобов’язання щодо надання фінансової гарантії
 
213. 1. Вимога щодо надання фінансової гарантії, передбачена статтею 19 цього Закону, не застосовується у таких випадках:
 
   1. Вимога щодо надання фінансової гарантії, передбачена статтею 19 цього Закону, не застосовується до:
 
214. 1) до товарів, що переміщуються авіаційним транспортом, якщо режим спільного транзиту застосовується на підставі маніфесту або іншого транспортного документу, який оформляється в електронному вигляді;
 
   1) товарів, що переміщуються авіаційним транспортом, якщо режим спільного транзиту застосовується на підставі маніфесту або іншого транспортного документа, який оформляється в електронному вигляді;
 
215. 2) до товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;
 
   2) до товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;
 
216. 3) до товарів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами відповідно до статей 277 та 374 Митного кодексу України;
 
   3) до товарів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами відповідно до статей 277 та 374 Митного кодексу України;
 
217. 4) до транспортних засобів комерційного призначення, що переміщують товари у режимі спільного транзиту;
 
   4) транспортних засобів комерційного призначення, що переміщують товари у режимі спільного транзиту;
 
218. 5) до товарів, які переміщуються у режимі спільного транзиту митною територією України морським, річковим або повітряним транспортом і під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського (річкового) порту, аеропорту.
 
   5) товарів, які переміщуються у режимі спільного транзиту митною територією України морським, річковим або повітряним транспортом і під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського (річкового) порту, аеропорту.
 
219. Стаття 21. Загальні положення щодо застосування фінансових гарантій
 
   Стаття 21. Загальні положення щодо застосування фінансових гарантій
 
220. 1. У разі надання суб’єктом режиму індивідуальної гарантії, митницею гарантії є митниця відправлення.
 
   1. У разі надання суб’єктом режиму індивідуальної гарантії, митницею гарантії є митниця відправлення.
 
221. У разі надання суб’єктом режиму загальної фінансової гарантії, митницею гарантії є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
   У разі надання суб’єктом режиму загальної фінансової гарантії, митницею гарантії є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
222. 2. Фінансова гарантія, видана для забезпечення сплати митного боргу діє на всій митній території України.
 
   2. Фінансова гарантія, видана для забезпечення сплати митного боргу, діє на всій митній території України.
 
223. 3. Якщо інше не передбачено статтею 39 цього Закону, зобов’язання за фінансовою гарантією є чинним з моменту випуску товарів у режим спільного транзиту до моменту настання будь-якої з наступних подій:
 
   3. Якщо інше не передбачено статтею 39 цього Закону, зобов’язання за фінансовою гарантією є чинним з моменту випуску товарів у режим спільного транзиту до моменту настання будь-якої з таких подій:
 
224. 1) вивільнення фінансової гарантії відповідно до частини першої статті 24 цього Закону;
 
   1) вивільнення фінансової гарантії відповідно до частини першої статті 24 цього Закону;
 
225. 2) виконання фінансовим гарантом обов'язку щодо погашення митного боргу у разі настання гарантійного випадку.
 
   2) виконання фінансовим гарантом обов'язку щодо погашення митного боргу у разі настання гарантійного випадку.
 
226. 4. Фінансові гарантії надаються митниці гарантії у вигляді електронного документа.
 
   4. Фінансові гарантії надаються митниці гарантії у вигляді електронного документа.
 
227. Загальна фінансова гарантія надається виключно у вигляді електронного документа. Індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта може надаватись в паперовому вигляді у випадку, визначеному частиною третьою статті 3 цього Закону.
 
   Загальна фінансова гарантія надається виключно у вигляді електронного документа. Індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта може надаватися у паперовому вигляді у випадку, визначеному частиною третьою статті 3 цього Закону.
 
228. 5. Форми індивідуальної гарантії у формі документа фінансового гаранта, загальної фінансової гарантії, сертифікату загальної фінансової гарантії, сертифікату звільнення від гарантії затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
   5. Форми індивідуальної гарантії у формі документа фінансового гаранта, загальної фінансової гарантії, сертифіката загальної фінансової гарантії, сертифіката звільнення від гарантії затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
229. 6. Прийняття фінансових гарантій, їх реєстрація, облік, скасування, відкликання та вивільнення, облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії здійснюється із застосуванням електронної системи управління гарантіями в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   6. Прийняття фінансових гарантій, їх реєстрація, облік, скасування, відкликання та вивільнення, облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії здійснюються із застосуванням електронної системи управління гарантіями в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
230. Стаття 22. Прийняття, реєстрація та скасування реєстрації фінансової гарантії
 
   Стаття 22. Прийняття, реєстрація та скасування реєстрації фінансової гарантії
 
231. 1. Після надання фінансової гарантії митниця гарантії за допомогою електронної системи управління гарантіями в автоматичному режимі приймає та реєструє фінансову гарантію.
 
   1. Після надання фінансової гарантії митниця гарантії за допомогою електронної системи управління гарантіями в автоматичному режимі приймає та реєструє фінансову гарантію.
 
232. 2. Фінансова гарантія не може бути прийнята та/або застосована для поміщення товарів у режим спільного транзиту, якщо:
 
   2. Фінансова гарантія не може бути прийнята та/або застосована для поміщення товарів у режим спільного транзиту, якщо:
 
233. 1) реєстрацію фінансової гарантії скасовано - з дня набуття чинності рішенням про скасування реєстрації фінансової гарантії, відповідно до частини п’ятої цієї статті;
 
   1) реєстрацію фінансової гарантії скасовано - з дня набрання чинності рішенням про скасування реєстрації фінансової гарантії відповідно до частини п’ятої цієї статті;
 
234. 2) фінансовий гарант відкликав фінансову гарантію - з дня набуття чинності рішенням про відкликання фінансової гарантії, відповідно до частини першої статті 23 цього Закону;
 
   2) фінансовий гарант відкликав фінансову гарантію - з дня набрання чинності рішенням про відкликання фінансової гарантії відповідно до частини першої статті 23 цього Закону;
 
235. 3) реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано - з дня набуття чинності рішенням про призупинення або анулювання реєстрації фінансового гаранта, відповідно до статті 30 цього Закону;
 
   3) реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано - з дня набрання чинності рішенням про призупинення або анулювання реєстрації фінансового гаранта відповідно до статті 30 цього Закону;
 
236. 4) дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або звільнення від гарантії зупинено, або такий дозвіл анульовано - з дня набуття чинності рішенням про зупинення дії або анулювання відповідного дозволу, відповідно до статей 36 та 37 цього Закону;
 
-6- Острікова Т.Г.
«В пункті 4 частини другої статті 22 законопроекту слова «звільнення від гарантії» замінити словами «загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків».
 
Враховано   4) дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків зупинено або такий дозвіл анульовано - з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії або анулювання відповідного дозволу відповідно до статей 36 та 37 цього Закону;
 
237. 5) строк дії фінансової гарантії завершився - з дня, наступного за останнім днем строку дії фінансової гарантії.
 
   5) строк дії фінансової гарантії завершився - з дня, наступного за останнім днем строку дії фінансової гарантії.
 
238. Зобов’язання фінансового гаранта за застосованою фінансовою гарантією, строк дії якої завершився до зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 цього Закону.
 
   Зобов’язання фінансового гаранта за застосованою фінансовою гарантією, строк дії якої завершився до зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 цього Закону.
 
239. 3. Фінансові гарантії зберігаються митницею гарантії протягом 1095 днів з дати завершення строку їх дії.
 
   3. Фінансові гарантії зберігаються митницею гарантії протягом 1095 днів з дати завершення строку їх дії.
 
240. 4. Після реєстрації фінансової гарантії митниця гарантії невідкладно повідомляє суб’єкту режиму таку інформацію:
 
   4. Після реєстрації фінансової гарантії митниця гарантії невідкладно повідомляє суб’єкту режиму таку інформацію:
 
241. 1) реєстраційний номер гарантії;
 
   1) реєстраційний номер гарантії;
 
242. 2) код доступу.
 
   2) код доступу.
 
243. У разі застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або звільнення від гарантії за запитом суб’єкта режиму, митниця гарантії надає додаткові коди доступу до фінансової гарантії.
 
-7- Острікова Т.Г.
«В абзаці четвертому частини четвертої статті 22 законопроекту слова «звільнення від гарантії» замінити словами «загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків».
 
Враховано   У разі застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків за запитом суб’єкта режиму, митниця гарантії надає додаткові коди доступу до фінансової гарантії.
 
244. 5. Митниця гарантії скасовує реєстрацію фінансової гарантії в таких випадках:
 
   5. Митниця гарантії скасовує реєстрацію фінансової гарантії в таких випадках:
 
245. 1) реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;
 
   1) реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;
 
246. 2) дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або звільнення від гарантії зупинено, або такий дозвіл анульовано.
 
-8- Острікова Т.Г.
«В пункті 2 частини п’ятої статті 22 законопроекту слова «звільнення від гарантії» замінити словами «загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків».
 
Враховано   2) дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків зупинено, або такий дозвіл анульовано.
 
247. Митниця гарантії зобов’язана невідкладно повідомити фінансового гаранта та суб’єкта режиму про скасування реєстрації фінансової гарантії, а також внести відповідну інформацію в електронну систему управління гарантіями із зазначенням дати набуття чинності рішенням про скасування реєстрації фінансової гарантії.
 
   Митниця гарантії зобов’язана невідкладно повідомити фінансового гаранта та суб’єкта режиму про скасування реєстрації фінансової гарантії, а також внести відповідну інформацію в електронну систему управління гарантіями із зазначенням дати набрання чинності рішенням про скасування реєстрації фінансової гарантії.
 
248. Рішення про скасування реєстрації фінансової гарантії набуває чинності на шістнадцятий день, з дня направлення фінансовому гаранту повідомлення про скасування реєстрації фінансової гарантії.
 
   Рішення про скасування реєстрації фінансової гарантії набирає чинності на шістнадцятий день з дня направлення фінансовому гаранту повідомлення про скасування реєстрації фінансової гарантії.
 
249. 6. Зобов’язання фінансового гаранта за фінансовою гарантією по відношенню до товарів, випущених у режим спільного транзиту, на момент набуття чинності рішенням про скасування реєстрації відповідної фінансової гарантії продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 цього Закону.
 
   6. Зобов’язання фінансового гаранта за фінансовою гарантією по відношенню до товарів, випущених у режим спільного транзиту, на момент набрання чинності рішенням про скасування реєстрації відповідної фінансової гарантії продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 цього Закону.
 
250. Стаття 23. Відкликання фінансової гарантії
 
   Стаття 23. Відкликання фінансової гарантії
 
251. 1. Фінансовий гарант має право відкликати фінансову гарантію. Про таке відкликання фінансовий гарант зобов’язаний повідомити митницю гарантії.
 
   1. Фінансовий гарант має право відкликати фінансову гарантію. Про таке відкликання фінансовий гарант зобов’язаний повідомити митницю гарантії.
 
252. Рішення про відкликання фінансової гарантії набуває чинності на шістнадцятий день з дня отримання митницею гарантії повідомлення про відкликання фінансової гарантії.
 
   Рішення про відкликання фінансової гарантії набирає чинності на шістнадцятий день з дня отримання митницею гарантії повідомлення про відкликання фінансової гарантії.
 
253. 2. Зобов’язання фінансового гаранта за фінансовою гарантією по відношенню до товарів, випущених у режим спільного транзиту, на момент набуття чинності рішення про відкликання відповідної фінансової гарантії продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 цього Закону.
 
   2. Зобов’язання фінансового гаранта за фінансовою гарантією по відношенню до товарів, випущених у режим спільного транзиту, на момент набрання чинності рішення про відкликання відповідної фінансової гарантії продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 цього Закону.
 
254. 3. Митниця гарантії вносить інформацію про відкликання фінансової гарантії в електронну систему управління гарантіями із зазначенням дати набуття чинності рішення про відкликання фінансової гарантії.
 
   3. Митниця гарантії вносить інформацію про відкликання фінансової гарантії до електронної системи управління гарантіями із зазначенням дати набрання чинності рішення про відкликання фінансової гарантії.
 
255. Стаття 24. Вивільнення фінансової гарантії
 
   Стаття 24. Вивільнення фінансової гарантії
 
256. 1. Митниця гарантії вивільняє гарантію невідкладно, але не пізніше двох годин з моменту отримання підтвердження щодо:
 
   1. Митниця гарантії вивільняє гарантію невідкладно, але не пізніше двох годин з моменту отримання підтвердження щодо:
 
257. 1) зняття з контролю операції режиму спільного транзиту; або
 
   1) зняття з контролю операції режиму спільного транзиту; або
 
258. 2) завершення будь-якої з таких митних процедур:
 
   2) завершення будь-якої з таких митних процедур:
 
259. поміщення товарів, попередньо випущених у режим спільного транзиту, в митний режим зі сплатою митних платежів або наданням гарантії в якості забезпечення їх сплати;
 
   поміщення товарів, попередньо випущених у режим спільного транзиту, в митний режим зі сплатою митних платежів або наданням гарантії в якості забезпечення їх сплати;
 
260. поміщення товарів, попередньо випущених у режим спільного транзиту, в митний режим знищення або руйнування або в митний режим відмови на користь держави;
 
   поміщення товарів, попередньо випущених у режим спільного транзиту, в митний режим знищення або руйнування або в митний режим відмови на користь держави;
 
261. наданням гарантії в якості забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів на склад тимчасового зберігання;
 
   надання гарантії в якості забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів на склад тимчасового зберігання;
 
262. підтвердження вивезення товарів за межі митної території України.
 
   підтвердження вивезення товарів за межі митної території України.
 
263. 2. Вивільнення фінансової гарантії у разі часткового надходження товарів до митниці призначення здійснюється після завершення переміщення усієї кількості товарів, зазначених у митній декларації.
 
   2. Вивільнення фінансової гарантії у разі часткового надходження товарів до митниці призначення здійснюється після завершення переміщення усієї кількості товарів, зазначених у митній декларації.
 
264. Стаття 25. Інформаційна взаємодія
 
   Стаття 25. Інформаційна взаємодія
 
265. 1. Інформаційна взаємодія між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами здійснюється із застосуванням електронних сервісів, доступних через Інтернет, цілодобово, з періодичністю не більше 30 хвилин. При здійсненні інформаційного обміну фінансовим гарантам та суб’єктам режиму надається інформація про:
 
   1. Інформаційна взаємодія між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами здійснюється із застосуванням електронних сервісів, доступних через Інтернет, цілодобово, з періодичністю не більше 30 хвилин. При здійсненні інформаційного обміну фінансовим гарантам та суб’єктам режиму надається інформація про:
 
266. 1) прийняття, реєстрацію, відмову у прийнятті, скасування реєстрації, відкликання, припинення дії фінансових гарантій;
 
   1) прийняття, реєстрацію, відмову у прийнятті, скасування реєстрації, відкликання, припинення дії фінансових гарантій;
 
267. 2) реквізити прийнятих фінансових гарантій та кодів доступу до них;
 
   2) реквізити прийнятих фінансових гарантій та кодів доступу до них;
 
268. 3) недостатність фінансових гарантій для оформлення митних декларацій із зазначенням суми нестачі;
 
   3) недостатність фінансових гарантій для оформлення митних декларацій із зазначенням суми нестачі;
 
269. 4) реквізити (номер і дата оформлення) митних декларацій, до яких прикріплені фінансові гарантії із зазначенням дати та часу прикріплення, номерів транспортних засобів, дати кінцевого строку доставки товарів до митниці призначення, кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кількості товарів (в основних та додаткових одиницях виміру), суми митного боргу;
 
   4) реквізити (номер і дата оформлення) митних декларацій, до яких прикріплені фінансові гарантії із зазначенням дати та часу прикріплення, номерів транспортних засобів, дати кінцевого строку доставки товарів до митниці призначення, кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кількості товарів (в основних та додаткових одиницях виміру), суми митного боргу;
 
270. 5) завершення операції режиму спільного транзиту із зазначенням дати та часу пред’явлення товарів митниці призначення;
 
   5) завершення операції режиму спільного транзиту із зазначенням дати та часу пред’явлення товарів митниці призначення;
 
271. 6) зняття з контролю операції режиму спільного транзиту із зазначенням дати та часу зняття з контролю;
 
   6) зняття з контролю операції режиму спільного транзиту із зазначенням дати та часу зняття з контролю;
 
272. 7) номер та дату складення акту про настання гарантійного випадку, вимоги про сплату митного боргу, дату погашення митного (податкового) боргу;
 
   7) номер та дату складання акта про настання гарантійного випадку, вимоги про сплату митного боргу, дату погашення митного (податкового) боргу;
 
273. 8) вивільнення фінансових гарантій із зазначенням дати та часу вивільнення та реквізитів (номер і дата оформлення) митних декларацій, за якими відбулося вивільнення прикріплених фінансових гарантій.
 
   8) вивільнення фінансових гарантій із зазначенням дати та часу вивільнення та реквізитів (номер і дата оформлення) митних декларацій, за якими відбулося вивільнення прикріплених фінансових гарантій.
 
274. Порядок інформаційної взаємодії між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд та уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
-9- Острікова Т.Г.
«В абзаці десятому частини першої статті 25 законопроекту слова «уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд» замінити словами «Національним банком України»«
 
Враховано   Порядок інформаційної взаємодії між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
    -10- Різаненко П.О.
«У абзаці десятому частини першої статті 25 статті 29 законопроекту слова «уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд» замінити словами «Національним банком України»«
 
Враховано редакційно    
275. Глава 2
 
   Глава 2. Індивідуальна гарантія
 
276. Індивідуальна гарантія
 
      
277. Стаття 26. Визначення розміру індивідуальної гарантії
 
   Стаття 26. Визначення розміру індивідуальної гарантії
 
278. 1. Індивідуальна гарантія, має покривати суму митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
 
   1. Індивідуальна гарантія має покривати суму митного боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту.
 
279. 2. Розмір індивідуальної гарантії визначається виходячи з суми митних платежів, що підлягають сплаті при випуску таких товарів для вільного обігу на митній території України. При цьому, пільги та преференції в оподаткуванні, встановлені законодавством України на операції з ввезення товарів на митну територію України, не враховуються.
 
   2. Розмір індивідуальної гарантії визначається виходячи з суми митних платежів, що підлягають сплаті при випуску таких товарів для вільного обігу на митній території України. При цьому пільги та преференції в оподаткуванні, встановлені законодавством України для операцій з ввезення товарів на митну територію України, не враховуються.
 
280. 3. Якщо суму митного боргу, що підлягає гарантуванню, неможливо точно визначити внаслідок ненадання митниці відправлення точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість, код товарів згідно з УКТ ЗЕД, сума митного боргу, що підлягає гарантуванню, визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 
   3. Якщо суму митного боргу, що підлягає гарантуванню, неможливо точно визначити внаслідок ненадання митниці відправлення точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість, код товарів згідно з УКТ ЗЕД, сума митного боргу, що підлягає гарантуванню, визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
 
281. 4. Митниця відправлення контролює правильність декларування суми митного боргу, що підлягає гарантуванню, в процесі оформлення митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту. Сума митного боргу, зазначена у митній декларації, митне оформлення якої завершено, вважається узгодженим податковим зобов’язанням.
 
   4. Митниця відправлення контролює правильність декларування суми митного боргу, що підлягає гарантуванню, у процесі оформлення митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту. Сума митного боргу, зазначена у митній декларації, митне оформлення якої завершено, вважається узгодженим податковим зобов’язанням.
 
282. Стаття 27. Індивідуальна гарантія у формі грошової застави
 
   Стаття 27. Індивідуальна гарантія у формі грошової застави
 
283. 1. Індивідуальна гарантія у формі грошової застави застосовується шляхом внесення коштів на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або в уповноваженому банку.
 
   1. Індивідуальна гарантія у формі грошової застави застосовується шляхом внесення коштів на рахунки, відкриті на ім’я митних органів в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або в уповноваженому банку.
 
284. 2. Внесення грошової застави здійснюється в національній валюті України або в іноземній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України, на день внесення грошової застави.
 
-11- Різаненко П.О.
«Частину другу статті 27 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Внесення грошової застави здійснюється в національній валюті України. Внесення грошової застави в іноземній валюті здійснюється відповідно до частини другої статті 313 Митного кодексу України»«.
 
Враховано   2. Внесення грошової застави здійснюється в національній валюті України. Внесення грошової застави в іноземній валюті здійснюється відповідно до положень частини другої статті 313 Митного кодексу України.
 
285. 3. Відсотки на суму грошової застави не нараховуються.
 
-12- Острікова Т.Г.
«Частину третю статті 27 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Внесення грошової застави здійснюється в національній валюті України. Внесення грошової застави в іноземній валюті здійснюється відповідно до положень частини другої статті 313 Митного кодексу України»«
 
Враховано редакційно у частині другій цієї статті  3. Відсотки на суму грошової застави не нараховуються.
 
286. 4. Після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту кошти, внесені як індивідуальна гарантія у формі грошової застави, підлягають вивільненню відповідно до частини першої статті 24 цього Закону.
 
-13- Острікова Т.Г.
«В частині четвертій статті 27 законопроекту слова «після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту» та слова «частини першої» виключити».
 
Враховано   4. Кошти, внесені як індивідуальна гарантія у формі грошової застави, підлягають вивільненню відповідно до статті 24 цього Закону.
 
287. 5. Внесені кошти як індивідуальна гарантія у формі грошової застави після їх вивільнення можуть бути використані для сплати митного боргу або в якості іншої індивідуальної гарантії у формі грошової застави, або для сплати митних платежів за іншим зобов’язанням особи перед митними органами, або повернені особі, яка їх вносила.
 
   5. Внесені кошти як індивідуальна гарантія у формі грошової застави після їх вивільнення можуть бути використані для сплати митного боргу або в якості іншої індивідуальної гарантії у формі грошової застави, або для сплати митних платежів за іншим зобов’язанням особи перед митними органами, або повернені особі, яка їх вносила.
 
288. 6. Кошти, внесені як індивідуальна гарантія у формі грошової застави, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх внесення, у тридцятиденний строк підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти, а у разі неможливості такого повернення підлягають перерахуванню до державного бюджету.
 
   6. Кошти, внесені як індивідуальна гарантія у формі грошової застави, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх внесення, у тридцятиденний строк підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти, а у разі неможливості такого повернення підлягають перерахуванню до державного бюджету.
 
289. 7. Порядок внесення коштів як індивідуальної гарантії у формі грошової застави, їх вивільнення, повернення та перерахування до державного бюджету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   7. Порядок внесення коштів як індивідуальної гарантії у формі грошової застави, їх вивільнення, повернення та перерахування до державного бюджету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
290. Стаття 28. Індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта
 
   Стаття 28. Індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта
 
291. 1. Митниця гарантії як забезпечення сплати митного боргу приймає індивідуальні гарантії у формі документа, видані фінансовими гарантами.
 
   1. Митниця гарантії як забезпечення сплати митного боргу приймає індивідуальні гарантії у формі документа, видані фінансовими гарантами.
 
292. 2. Індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта, є зобов’язанням фінансового гаранта виплатити на вимогу митного органу кошти в розмірі визначеної суми митного боргу у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митного боргу.
 
   2. Індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта є зобов’язанням фінансового гаранта виплатити на вимогу митного органу кошти в розмірі визначеної суми митного боргу в разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митного боргу.
 
293. Глава 3
 
   Глава 3. Фінансовий гарант
 
294. Фінансовий гарант
 
      
295. Стаття 29. Фінансовий гарант
 
   Стаття 29. Фінансовий гарант
 
296. 1. Фінансовим гарантом можуть виступати:
 
   1. Фінансовим гарантом можуть виступати:
 
297. 1) фінансові установи:
 
-14- Сольвар Р.М.
«Пункт перший частини першої статті 29 законопроекту виключити».
 
Відхилено   1) фінансові установи:
 
298. банки;
 
   банки;
 
299. страхові компанії;
 
   страхові компанії;
 
300. 2) незалежні фінансові посередники - юридичні особи, створені у формі повного або командитного товариства.
 
   2) незалежні фінансові посередники - юридичні особи, створені у формі повного або командитного товариства.
 
301. 2. Особа, що претендує на отримання статусу фінансового гаранта, має відповідати наступним умовам:
 
   2. Особа, що претендує на отримання статусу фінансового гаранта, має відповідати таким умовам:
 
302. 1) бути зареєстрованою в Україні;
 
   1) бути зареєстрованою в Україні;
 
303. 2) здійснювати банківську діяльність або господарську діяльність з надання фінансових послуг протягом кожного кварталу попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
   2) провадити банківську діяльність або господарську діяльність з надання фінансових послуг протягом кожного кварталу попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
304. 3) не мати простроченої заборгованості перед митними органами за попередньо наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Митного кодексу України та заборгованості перед митними органами, що оскаржується у судовому або адміністративному порядку;
 
   3) не мати простроченої заборгованості перед митними органами за попередньо наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Митного кодексу України та заборгованості перед митними органами, що оскаржується у судовому або адміністративному порядку;
 
305. 4) не перебувати у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
   4) не перебувати у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
306. 5) щодо такої особи відсутні випадки порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
   5) щодо такої особи відсутні випадки порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
307. 6) для банку:
 
   6) для банку:
 
308. не бути об'єктом застосування заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку;
 
-15- Острікова Т.Г.
«В абзаці другому пункту 6 частини другої статті 29 слова «окремих видів операцій» замінити словами «окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з банком особами»«.
 
Враховано   не бути об'єктом застосування заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з банком особами, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку;
 
    -16- Різаненко П.О.
«У статті 29 законопроекту:
у абзаці другому підпункту шостого частини другої слова «окремих видів операцій» замінити словами «окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з банком особами»«.
 
Враховано редакційно    
309. мати коефіцієнт покриття ліквідністю (LСR), який відповідає нормативу, встановленому відповідним уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
-17- Острікова Т.Г.
«У статті 29 законопроекту:
в абзаці третьому пункту 6 частини другої законопроекту слова «уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд» замінити словами «Національним банком України».
 
Враховано   мати коефіцієнт покриття ліквідністю (LСR), який відповідає нормативу, встановленому Національним банком України, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
    -18- Різаненко П.О.
«4. У статті 29 законопроекту:
абзаци третій та четвертий підпункту шостого частини другої замінити одним абзацом такого змісту:
«забезпечувати дотримання встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів протягом попередніх трьох звітних років та поточного року»«
 
Відхилено    
310. відповідати нормативам мінімального розміру регулятивного капіталу та достатності (адекватності) регулятивного капіталу, встановлених відповідним уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
-19- Острікова Т.Г.
«У статті 29 законопроекту:
в абзаці четвертому пункту 6 частини другої законопроекту слова «уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд» замінити словами «Національним банком України».
 
Враховано   відповідати нормативам мінімального розміру регулятивного капіталу та достатності (адекватності) регулятивного капіталу, встановлених Національним банком України, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;
 
311. 7) для страхової компанії та незалежного фінансового посередника:
 
   7) для страхової компанії та незалежного фінансового посередника:
 
312. дотримуватись критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика або незалежного фінансового посередника, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
 
   дотримуватися критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика або незалежного фінансового посередника, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
 
313. мати сформовані резерви для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за 75 відсотками одночасно наданих фінансових гарантій.
 
   мати сформовані резерви для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за 75 відсотками одночасно наданих фінансових гарантій.
 
314. Для цілей застосування пункту другого цієї частини до досвіду здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг не враховується досвід здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів або діяльності ломбарду.
 
   Для цілей застосування пункту 2 цієї частини до досвіду провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг не враховується досвід провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів або діяльності ломбарду.
 
315. Для страхових компаній для цілей застосування пункту сьомого цієї частини під резервами для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за одночасно наданими фінансовими гарантіями розуміються страхові резерви.
 
   Для страхових компаній для цілей застосування пункту 7 цієї частини під резервами для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за одночасно наданими фінансовими гарантіями розуміються страхові резерви.
 
316. 3. Фінансовий гарант має виконувати умови, визначені частиною другою цієї статті, а також не мати простроченої заборгованості перед митними органами за наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог цього Закону протягом всього періоду здійснення діяльності із надання фінансових гарантій забезпечення сплати митного боргу.
 
   3. Фінансовий гарант має виконувати умови, визначені частиною другою цієї статті, а також не мати простроченої заборгованості перед митними органами за наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог цього Закону протягом всього періоду провадження діяльності із надання фінансових гарантій забезпечення сплати митного боргу.
 
317. 4. Фінансовий гарант набуває право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу з моменту внесення його до реєстру фінансових гарантів, якщо:
 
   4. Фінансовий гарант набуває право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу з моменту внесення його до реєстру фінансових гарантів, якщо:
 
318. 1) фінансова установа має чинну ліцензію для провадження відповідного виду господарської діяльності та виконує умови, визначені частиною другою цієї статті;
 
   1) фінансова установа має чинну ліцензію для провадження відповідного виду господарської діяльності та виконує умови, визначені частиною другою цієї статті;
 
319. 2) незалежний фінансовий посередник має чинний дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, виконує умови, визначені частиною другою цієї статті.
 
   2) незалежний фінансовий посередник має чинний дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, виконує умови, визначені частиною другою цієї статті.
 
320. Дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, за заявою особи, що претендує на отримання статусу фінансового гаранта, безоплатно протягом 120 днів з дати реєстрації відповідної заяви.
 
   Дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, за заявою особи, що претендує на отримання статусу фінансового гаранта, безоплатно протягом 120 днів з дати реєстрації відповідної заяви.
 
321. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, здійснює нагляд та контроль за виконанням фінансовим гарантом умов, визначених цією статтею.
 
   5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, здійснює нагляд та контроль за виконанням фінансовим гарантом умов, визначених цією статтею.
 
322. Уповноважений орган, що здійснює банківський нагляд або державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у разі виявлення невиконання умов, визначених цією статтею, невідкладно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
-20- Острікова Т.Г.
В абзаці другому частини п'ятої статті 29 слова "Уповноважений орган, що здійснює банківський нагляд або" замінити словами " Національний банк України або уповноважений орган, що здійснює".
 
Враховано   Національний банк України або уповноважений орган, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у разі виявлення невиконання умов, визначених цією статтею, невідкладно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
    -21- Різаненко П.О.
«У статті 29 законопроекту:
абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Уповноважений орган, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у разі виявлення невиконання страховою компанією умов, визначених цією статтею, невідкладно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику»
 
Відхилено    
323. 6. Кабінет Міністрів України затверджує:
 
   6. Кабінет Міністрів України затверджує:
 
324. 1) порядок надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов отримання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу;
 
   1) порядок надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов отримання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу;
 
325. 2) критерії ліквідності, прибутковості та якості активів незалежного фінансового посередника, норматив платоспроможності та достатності капіталу, норматив ризиковості операцій та норматив якості активів для незалежних фінансових посередників;
 
   2) критерії ліквідності, прибутковості та якості активів незалежного фінансового посередника, норматив платоспроможності та достатності капіталу, норматив ризиковості операцій та норматив якості активів для незалежних фінансових посередників;
 
326. 3) порядок формування незалежним фінансовим посередником резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими фінансовими гарантіями.
 
   3) порядок формування незалежним фінансовим посередником резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими фінансовими гарантіями.
 
327. 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, веде реєстр фінансових гарантів та забезпечує його регулярне оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті.
 
   7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, веде реєстр фінансових гарантів та забезпечує його регулярне оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті.
 
328. Внесення фінансового гаранта до реєстру фінансових гарантів здійснюється безоплатно у такому порядку:
 
   Внесення фінансового гаранта до реєстру фінансових гарантів здійснюється безоплатно у такому порядку:
 
329. 1) для фінансових установ - за заявою такої фінансової установи протягом 20 днів з дати її реєстрації після оцінки виконання умов, визначених цією статтею, але не пізніше, ніж протягом п’яти днів після отримання від уповноваженого органу, що здійснює банківський нагляд або державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підтвердження виконання фінансовими установами умов відповідно до цієї частини;
 
-22- Острікова Т.Г.
В пункті першому частини сьомої статті 29 слова "Уповноважений орган, що здійснює банківський нагляд або" замінити словами " Національний банк України або уповноважений орган, що здійснює".
 
Враховано   1) для фінансових установ - за заявою такої фінансової установи протягом 20 днів з дати її реєстрації після оцінки виконання умов, визначених цією статтею, але не пізніше, ніж протягом п’яти днів після отримання від Національного банку України або уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підтвердження виконання фінансовими установами умов відповідно до цієї частини;
 
    -23- Різаненко П.О.
«У статті 29 законопроекту:
пункт перший частини сьомої замінити двома пунктами такого змісту:
«1) для банків — за заявою банку з доданим до неї підтвердженням Національного банку України щодо відповідності банку умовам, визначеним абзацом другим пункту 6 частини другої цієї статті, протягом 20 днів з дати реєстрації заяви після оцінки виконання таким банком умов, визначених цією статтею;
2) для страхових компаній — за заявою страхової компанії протягом 20 днів з дати реєстрації заяви після оцінки виконання умов, визначених цією статтею, але не пізніше, ніж протягом п’яти днів після отримання від уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підтвердження виконання страховою компанією умов відповідно до цієї частини»«.
 
Відхилено    
330. 2) для незалежних фінансових посередників - невідкладно після видачі дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу.
 
   2) для незалежних фінансових посередників - невідкладно після видачі дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу.
 
331. Оцінку виконання умов, визначених цією статтею, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. Підтвердження виконання фінансовими установами умов, визначених пунктами другим, шостим та сьомим частини другої та пунктом першим частини четвертої цієї статті здійснюється уповноваженими органами, що здійснюють банківський нагляд або державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за запитом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
-24- Острікова Т.Г.
В абзаці п’ятому частини сьомої статті 29 слова "Уповноважений орган, що здійснює банківський нагляд або" замінити словами " Національний банк України або уповноважений орган, що здійснює".
 
Враховано   Оцінку виконання умов, визначених цією статтею, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. Підтвердження виконання фінансовими установами умов, визначених пунктами 2, 6 та 7 частини другої та пунктом 1 частини четвертої цієї статті здійснює Національний банк України або уповноважений орган, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за запитом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
    -25- Різаненко П.О.
«У статті 29 законопроекту:
друге речення абзацу п’ятого частини сьомої викласти у такій редакції: «Підтвердження виконання страховими компаніями умов, визначених пунктами 2 та 7 частини другої та пунктом 1 частини четвертої цієї статті, здійснюється уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за запитом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику».
 
Відхилено    
332. У разі, якщо за результатами оцінки виконаних умов, визначених цією статтею, встановлена відповідність фінансової установи зазначеним умовам, або якщо незалежному фінансовому посереднику видано дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, не має права відмовити у включенні до реєстру фінансових гарантів.
 
   У разі якщо за результатами оцінки виконаних умов, визначених цією статтею, встановлена відповідність фінансової установи зазначеним умовам або якщо незалежному фінансовому посереднику видано дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, не має права відмовити у внесені до реєстру фінансових гарантів.
 
333. 8. Інформація про реєстрацію фінансового гаранта, її призупинення, поновлення або анулювання вноситься центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до реєстру фінансових гарантів невідкладно, але не пізніше, ніж протягом одного робочого дня, із одночасним інформуванням відповідного фінансового гаранта.
 
   8. Інформація про реєстрацію фінансового гаранта, її призупинення, поновлення або анулювання вноситься центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до реєстру фінансових гарантів невідкладно, але не пізніше, ніж протягом одного робочого дня із одночасним інформуванням відповідного фінансового гаранта.
 
334. 9. Інформаційний обмін щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення та анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов, визначених цією статтею, здійснюється із застосуванням електронних сервісів, доступних через Інтернет, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд, та уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
-26- Острікова Т.Г.
«В частині дев’ятій статті 29 законопроекту слова «уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд» замінити словами «Національним банком України»«
 
Враховано   9. Інформаційний обмін щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення та анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов, визначених цією статтею, здійснюється із застосуванням електронних сервісів, доступних через Інтернет, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
    -27- Різаненко П.О.
«У частині дев’ятій статті 29 законопроекту слова «уповноваженим органом, що здійснює банківський нагляд» замінити словами «Національним банком України», що відповідатиме найменуванню центрального банку держави, наведеному у Конституції України та інших законодавчих актах.»
 
Враховано редакційно    
335. Стаття 30. Призупинення, поновлення та анулювання реєстрації фінансового гаранта
 
   Стаття 30. Призупинення, поновлення та анулювання реєстрації фінансового гаранта
 
336. 1. Реєстрація фінансового гаранта призупиняється в таких випадках:
 
   1. Реєстрація фінансового гаранта призупиняється в таких випадках:
 
337. 1) за заявою фінансового гаранта - на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, на період, зазначений в такій заяві;
 
   1) за заявою фінансового гаранта - на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, на період, зазначений у такій заяві;
 
338. 2) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у таких випадках:
 
   2) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у таких випадках:
 
339. а) у разі невиконання умов, встановлених частиною другою - четвертою статті 29 цього Закону - на шістнадцятий день з дня виявлення такого невиконання, на період до 150 днів;
 
   а) у разі невиконання умов, встановлених частинами другою - четвертою статті 29 цього Закону, - на шістнадцятий день з дня виявлення такого невиконання на період до 150 днів;
 
340. б) у разі перебування фінансового гаранта у процесі припинення - на шістнадцятий день з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення фінансового гаранта як юридичної особи.
 
   б) у разі перебування фінансового гаранта у процесі припинення - на шістнадцятий день з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення фінансового гаранта як юридичної особи.
 
341. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику зобов’язаний невідкладно повідомити фінансового гаранта про призупинення реєстрації фінансового гаранта, а також внести відповідну інформацію в електронну систему управління гарантіями із зазначенням дати набуття чинності рішенням про призупинення реєстрації фінансового гаранта.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, зобов’язаний невідкладно повідомити фінансового гаранта про призупинення реєстрації фінансового гаранта, а також внести відповідну інформацію до електронної системи управління гарантіями із зазначенням дати набрання чинності рішенням про призупинення реєстрації фінансового гаранта.
 
342. 2. У разі призупинення реєстрації фінансового гаранта на підставі абзацу четвертого частини першої цієї статті фінансовий гарант протягом 90 днів з моменту прийняття рішення щодо такого призупинення має право вжити заходів для відновлення виконання відповідних умов та повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
   2. У разі призупинення реєстрації фінансового гаранта на підставі абзацу четвертого частини першої цієї статті фінансовий гарант протягом 90 днів з моменту прийняття рішення щодо такого призупинення має право вжити заходів для відновлення виконання відповідних умов та повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
343. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення здійснює контроль за дотриманням умов, визначених частиною другою - четвертою статті 29 цього Закону та приймає рішення щодо поновлення реєстрації фінансового гаранта або її анулювання.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення здійснює контроль за дотриманням умов, визначених частинами другою - четвертою статті 29 цього Закону та приймає рішення про поновлення реєстрації фінансового гаранта або її анулювання.
 
344. 3. Реєстрація фінансового гаранта анулюється у таких випадках:
 
   3. Реєстрація фінансового гаранта анулюється у таких випадках:
 
345. 1) за заявою фінансового гаранта - на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
 
   1) за заявою фінансового гаранта - на шістнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
 
346. 2) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у таких випадках:
 
   2) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у таких випадках:
 
347. у разі відкликання або анулювання ліцензії на здійснення видів діяльності, зазначених у частині першій статті 29 цього Закону - з дня відкликання або анулювання такої ліцензії;
 
   у разі відкликання або анулювання ліцензії на провадження видів діяльності, зазначених у частині першій статті 29 цього Закону, - з дня відкликання або анулювання такої ліцензії;
 
348. у разі анулювання дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу - з дня анулювання такого дозволу;
 
   у разі анулювання дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу - з дня анулювання такого дозволу;
 
349. у разі винесення рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта відповідно до частини другої цієї статті - з дня винесення такого рішення;
 
   у разі винесення рішення про анулювання реєстрації фінансового гаранта відповідно до частини другої цієї статті - з дня винесення такого рішення;
 
350. у разі припинення фінансового гаранта - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення фінансового гаранта як юридичної особи.
 
   у разі припинення фінансового гаранта - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення фінансового гаранта як юридичної особи.
 
351. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику зобов’язаний невідкладно повідомити фінансового гаранта про анулювання реєстрації фінансового гаранта, а також внести відповідну інформацію в електронну систему управління гарантіями із зазначенням дати набуття чинності рішенням про анулювання реєстрації фінансового гаранта.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, зобов’язаний невідкладно повідомити фінансового гаранта про анулювання реєстрації фінансового гаранта, а також внести відповідну інформацію до електронної системи управління гарантіями із зазначенням дати набрання чинності рішенням про анулювання реєстрації фінансового гаранта.
 
352. 4. В період призупинення або після анулювання реєстрації фінансового гаранта митниця гарантії не має права приймати фінансові гарантії, видані таким фінансовим гарантом. Рішення щодо призупинення або анулювання реєстрації фінансового гаранта не звільняє його від зобов’язань за фінансовими гарантіями, виданими до моменту такого призупинення або анулювання.
 
   4. У період призупинення або після анулювання реєстрації фінансового гаранта митниця гарантії не має права приймати фінансові гарантії, видані таким фінансовим гарантом. Рішення про призупинення або анулювання реєстрації фінансового гаранта не звільняє його від зобов’язань за фінансовими гарантіями, виданими до моменту такого призупинення або анулювання.
 
353. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
354. СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНЗИТНІ спрощення
 
   СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНЗИТНІ спрощення
 
355. Глава 1
 
   Глава 1. Спеціальні транзитні спрощення та їхні види
 
356. Спеціальні транзитні спрощення та їх види
 
      
357. Стаття 31. Види спеціальних транзитних спрощень та строки дії дозволів на їх застосування
 
   Стаття 31. Види спеціальних транзитних спрощень та строки дії дозволів на їх застосування
 
358. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може дозволити підприємству-заявнику у порядку та на умовах, визначених цим розділом, застосування таких спеціальних транзитних спрощень:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може дозволити підприємству-заявнику в порядку та на умовах, визначених цим розділом, застосування таких спеціальних транзитних спрощень:
 
359. 1) загальна фінансова гарантія; загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків; загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків; звільнення від гарантії;
 
   1) загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії;
 
360. 2) самостійне накладення пломб спеціального типу;
 
   2) самостійне накладання пломб спеціального типу;
 
361. 3) авторизований вантажовідправник;
 
   3) авторизований вантажовідправник;
 
362. 4) авторизований вантажоодержувач;
 
   4) авторизований вантажоодержувач;
 
363. 5) митна декларація з обмеженим обсягом даних.
 
   5) митна декларація з обмеженим обсягом даних.
 
364. 2. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, зазначеного у пункті п’ятому частини першої цієї статті надається для перевезення товарів залізничним або авіаційним видом транспорту без перевантаження.
 
   2. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, зазначеного у пункті 5 частини першої цієї статті, надається для перевезення товарів залізничним або авіаційним видом транспорту без перевантаження.
 
365. 3. Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень, визначених у частині першій цієї статті, діють безстроково з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, рішення про надання дозволу, якщо інше не передбачено в самому рішенні, але не раніше дати його прийняття.
 
   3. Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень, визначених у частині першій цієї статті, діють безстроково з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, рішення про надання дозволу, якщо інше не передбачено самим рішенням, але не раніше дати його прийняття.
 
366. 4. За зверненням підприємства-заявника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може визначити іншу дату набуття чинності дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення. В такому випадку, дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення набуває чинності з дати, зазначеної у зверненні, за умови, що така дата буде пізніше дати, яка визначається у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
 
   4. За зверненням підприємства-заявника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може визначити іншу дату набрання чинності дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення. У такому випадку дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення набирає чинності з дати, зазначеної у зверненні, за умови, що така дата буде пізніше дати, яка визначається у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
 
367. Стаття 32. Загальні умови для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень
 
   Стаття 32. Загальні умови для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень
 
368. 1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія, передбаченого пунктом першим частини першої статті 31 цього Закону, надається, якщо підприємство-заявник:
 
   1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 31 цього Закону, надається, якщо підприємство-заявник:
 
369. 1) є резидентом;
 
   1) є резидентом;
 
370. 2) регулярно виступає суб’єктом режиму (здійснено митне оформлення не менше 50 митних декларацій для поміщення товарів у режим спільного транзиту протягом попередніх 12 місяців) або відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації;
 
-28- Острікова Т.Г.
«У статті 32 законопроекту:
1) у частині першій:
пункт 2 після слів «забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації» доповнити словами «відповідальної посадової особи підприємства»«
 
Враховано   2) регулярно виступає суб’єктом режиму (здійснено митне оформлення не менше 50 митних декларацій для поміщення товарів у режим спільного транзиту протягом попередніх 12 місяців) або відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції чи професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;
 
371. 3) відповідає критерію дотримання положень законодавства України, в тому числі з питань митної справи.
 
-29- Острікова Т.Г.
«У статті 32 законопроекту:
у частині першій:
у пункті 3 слова «положень законодавства України, в тому числі з питань митної справи» замінити словами «вимог митного та податкового законодавства України»«
 
Враховано   3) відповідає критерію дотримання вимог митного та податкового законодавства України.
 
372. Дозвіл на застосування таких спеціальних транзитних спрощень загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків; звільнення від гарантії надається у разі виконання додаткових умов, визначених статтею 41 цього Закону.
 
   Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії надаються у разі виконання додаткових умов, визначених статтею 41 цього Закону.
 
373. 2. Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень, передбачених пунктами другим - п’ятим частини першої статті 31 цього Закону, надаються, якщо підприємство-заявник:
 
   2. Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статті 31 цього Закону, надаються, якщо підприємство-заявник:
 
374. 1) є резидентом;
 
   1) є резидентом;
 
375. 2) регулярно виступає суб’єктом режиму (здійснено митне оформлення не менше 50 митних декларацій для поміщення товарів у режим спільного транзиту протягом попередніх 12 місяців);
 
   2) регулярно виступає суб’єктом режиму (здійснено митне оформлення не менше 50 митних декларацій для поміщення товарів у режим спільного транзиту протягом попередніх 12 місяців);
 
376. 3) відповідає критерію дотримання положень законодавства України, в тому числі з питань митної справи;
 
-30- Острікова Т.Г.
«У статті 32 законопроекту:
у частині другій:
у пункті 3 слова «положень законодавства України, в тому числі з питань митної справи» замінити словами «вимог митного та податкового законодавства України»«
 
Враховано   3) відповідає критерію дотримання вимог митного та податкового законодавства України;
 
377. 4) відповідає критерію задовільна система ведення комерційної та транспортної документації;
 
-31- Острікова Т.Г.
«У статті 32 законопроекту:
у частині другій:
у пункті 4 слова «задовільна система ведення комерційної та транспортної документації» замінити словами «належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації»«
 
Враховано   4) відповідає критерію належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;
 
378. 5) відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації.
 
-32- Острікова Т.Г.
«У статті 32 законопроекту:
у частині другій:
пункт 5 після слів «забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації» доповнити словами «відповідальної посадової особи підприємства»«.
 
Враховано   5) відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства.
 
379. 3. У випадку, якщо підприємство-заявник має діючий сертифікат авторизованого економічного оператора на спрощення митних процедур, то критерії, зазначені у статті 33 цього Закону, а також умови, визначені частинами першою - третьою статті 41 цього Закону, вважаються виконаними. У випадку, якщо підприємство-заявник має діючий сертифікат авторизованого економічного оператора про безпеку та надійність, то критерії, зазначені у частинах першій - третій статті 33 цього Закону, а також умови, визначені частинами першою - третьою статті 41 цього Закону, вважаються виконаними.
 
-33- Острікова Т.Г.
«У статті 32 законопроекту:
у частині третій:
у першому реченні слова «діючий сертифікат авторизованого економічного оператора на спрощення митних процедур» замінити словами «діючу авторизацію авторизованого економічного оператора про надання права на застосування спеціальних спрощень»;
у другому реченні слова «діючий сертифікат авторизованого економічного оператора про безпеку та надійність» замінити словами «діючу авторизацію авторизованого економічного оператора про підтвердження безпеки та надійності»«
 
Враховано   3. У разі, якщо підприємство-заявник має діючу авторизацію авторизованого економічного оператора про надання права на застосування спеціальних спрощень, критерії, зазначені у статті 33 цього Закону, а також умови, визначені частинами першою - третьою статті 41 цього Закону, вважаються виконаними. У разі, якщо підприємство-заявник має діючу авторизацію авторизованого економічного оператора про підтвердження безпеки та надійності, критерії, зазначені у частинах першій - третій статті 33 цього Закону, а також умови, визначені частинами першою - третьою статті 41 цього Закону, вважаються виконаними.
 
380. 4. Підприємство-заявник має право подати заяву на отримання декількох дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, якщо інше не встановлено цим розділом.
 
   4. Підприємство-заявник має право подати заяву на отримання декількох дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, якщо інше не встановлено цим розділом.
 
381. 5. Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень надаються безоплатно. У випадках, встановлених цим Законом, дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення може бути зупинена або анульована, а умови, визначені відповідним дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення, можуть бути змінені.
 
   5. Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень надаються безоплатно. У випадках, встановлених цим Законом, дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення може бути зупинена або анульована, а умови, визначені відповідним дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення, можуть бути змінені.
 
382. 6. Рішення про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, оформлюється у вигляді наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
   6. Рішення про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення оформлюються у вигляді наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
383. В день прийняття відповідного рішення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику:
 
   У день прийняття відповідного рішення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику:
 
384. вносить відомості про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів;
 
   вносить відомості про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів;
 
385. надсилає підприємству повідомлення про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення із наданням копії відповідного наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
   надсилає підприємству повідомлення про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення із наданням копії відповідного наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
386. 7. Підприємство, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, має право застосовувати таке спрощення в порядку та на умовах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.
 
   7. Підприємство, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, має право застосовувати таке спрощення в порядку та на умовах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.
 
387. 8. Після отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство повинно дотримуватися відповідних умов, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, а також частинах першій - третій статті 41 цього Закону. Митні органи здійснюють моніторинг відповідності підприємства зазначеним умовам в порядку, визначеному цим Законом.
 
   8. Після отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство повинно дотримуватися відповідних умов, зазначених у частинах першій та другій цієї статті та частинах першій - третій статті 41 цього Закону. Митні органи здійснюють моніторинг відповідності підприємства зазначеним умовам у порядку, визначеному цим Законом.
 
388. 9. Права та обов’язки особи, якій надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, не переходять в порядку правонаступництва.
 
   9. Права та обов’язки особи, якій надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, не переходять у порядку правонаступництва.
 
389. 10. Кабінет Міністрів України, затверджує:
 
   10. Кабінет Міністрів України затверджує:
 
390. 1) форму заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   1) форму заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
391. 2) форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   2) форму дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
392. 3) форму заяви про згоду підприємства на проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   3) форму заяви про згоду підприємства на проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
393. 4) форму анкети самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   4) форму анкети самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
394. 5) форму звіту про оцінку (повторну оцінку) відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   5) форму звіту про оцінку (повторну оцінку) відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
395. 6) порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки), моніторингу відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   6) порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки), моніторингу відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
396. 7) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   7) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
397. 8) форму повідомлення про зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, або про внесення до нього змін.
 
   8) форму повідомлення про зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, або про внесення до нього змін.
 
398. 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, розробляє та затверджує методичні рекомендації щодо проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, в тому числі з урахуванням існуючої міжнародної практики в цій сфері. Такі методичні рекомендації підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
   11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, розробляє та затверджує методичні рекомендації щодо проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, у тому числі з урахуванням існуючої міжнародної практики в цій сфері. Такі методичні рекомендації підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
 
399. Стаття 33. Критерії для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень
 
   Стаття 33. Критерії для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень
 
400. 1. Підприємство-заявник відповідає критерію дотримання положень законодавства України, в тому числі з питань митної справи, у разі дотримання таких умов:
 
-34- Острікова Т.Г.
«У статті 33 законопроекту:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Підприємство-заявник відповідає критерію дотримання вимог митного та податкового законодавства України у разі дотримання таких умов:
1) кінцеві бенефіціарні власники (контролери), власники істотної участі, члени правління або іншого виконавчого органу підприємства, члени наглядової ради, керівник підприємства, головний бухгалтер, керівник підрозділу по роботі з митницею, уповноважені особи підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, що здійснюють операції з товарами не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за вчинення:
контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
злочинів у сфері господарської діяльності;
злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг;
2) на осіб підприємства, зазначених у пункті 1 цієї частини, агентів з митного оформлення інших підприємств (митних брокерів), а також посадових осіб інших підприємств у зв’язку з виконанням ними дій, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інтересах такого підприємства, протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства цьому критерію, або будь-якого з попередніх трьох календарних років не були накладені адміністративні стягнення за порушення митних правил, які відносяться до систематичних або серйозних порушень митних правил відповідно до цієї статті.
Для цілей оцінки відповідності підприємства цьому критерію:
1) систематичними порушеннями митних правил вважаються три та більше порушень митних правил, вчинені однією або кількома особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, протягом календарного року. При цьому вчинення однією або кількома із зазначених осіб двох і більше порушень митних правил, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення при їх одночасному переміщенні через митний кордон України у межах однієї зовнішньоекономічної операції, вважається вчиненням одного порушення митних правил;
2) серйозними порушеннями митних правил вважаються порушення митних правил, за вчинення яких накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, розмір якого залежить від суми несплачених митних платежів, або у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів порушення митних правил, якщо загальний розмір таких накладених штрафів та/або вартість конфіскованих предметів правопорушень протягом календарного року перевищує:
0,5 відсотка загальної фактурної вартості товарів, що переміщені підприємством через митний кордон України за відповідний рік; або
суму у розмірі, визначеному законом для кваліфікації ухилення від сплати податків і зборів як кримінального правопорушення для відповідного року.»
 
Враховано   1. Підприємство-заявник відповідає критерію дотримання вимог митного та податкового законодавства України у разі дотримання таких умов:
1) кінцеві бенефіціарні власники (контролери), власники істотної участі, члени правління або іншого виконавчого органу підприємства, члени наглядової ради, керівник підприємства, головний бухгалтер, керівник підрозділу по роботі з митницею, уповноважені особи підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, що здійснюють операції з товарами, не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за вчинення:
контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
злочинів у сфері господарської діяльності;
злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг;
2) на осіб підприємства, зазначених у пункті 1 цієї частини, агентів з митного оформлення інших підприємств (митних брокерів), а також посадових осіб інших підприємств у зв’язку з виконанням ними дій, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інтересах такого підприємства, протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства цьому критерію, або будь-якого з попередніх трьох календарних років не були накладені адміністративні стягнення за порушення митних правил, які належать до систематичних або серйозних порушень митних правил відповідно до цієї статті.
Для цілей оцінки відповідності підприємства цьому критерію:
1) систематичними порушеннями митних правил вважаються три та більше порушень митних правил, вчинені однією або декількома особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, протягом календарного року. При цьому вчинення однією або кількома із зазначених осіб двох і більше порушень митних правил, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення при їх одночасному переміщенні через митний кордон України у межах однієї зовнішньоекономічної операції, вважається вчиненням одного порушення митних правил;
2) серйозними порушеннями митних правил вважаються порушення митних правил, за вчинення яких накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, розмір якого залежить від суми несплачених митних платежів, або у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів порушення митних правил, якщо загальний розмір таких накладених штрафів та/або вартість конфіскованих предметів правопорушень протягом календарного року перевищує:
0,5 відсотка загальної фактурної вартості товарів, що переміщені підприємством через митний кордон України за відповідний рік; або
суму у розмірі, визначеному законом для кваліфікації ухилення від сплати податків і зборів як кримінального правопорушення для відповідного року.
 
401. 1) протягом попередніх трьох років не були притягнені до кримінальної відповідальності згідно із законодавством України за вчинення злочину у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності або за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів такі особи (за наявності) підприємства-заявника:
 
      
402. кінцеві бенефіціарні власники (контролери);
 
      
403. власники істотної участі;
 
      
404. члени правління або іншого виконавчого органу акціонерного товариства;
 
      
405. члени наглядової ради;
 
      
406. керівник підприємства; головний бухгалтер; керівник підрозділу по роботі з митницею; особа, до компетенції якої належать митні питання; особа, що здійснює митні формальності від імені підприємства;
 
      
407. 2) особи, зазначені у пункті першому цієї частини, агенти з митного оформлення інших підприємств - митних брокерів не допускали вчинення повторюваних або систематичних порушень митних правил у зв’язку з виконанням дій, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів в інтересах підприємства-заявника.
 
      
408. До повторюваних або систематичних порушень митних правил для цілей оцінки відповідності критерію дотримання положень законодавства України, в тому числі з питань митної справи, відносяться такі порушення:
 
      
409. 1) застосування до зазначених осіб протягом попередніх 12 місяців більше трьох разів адміністративних стягнень за порушення митних правил, передбачених статтями 468-471 і 474-481 Митного кодексу України. При цьому застосування кількох адміністративних стягнень до однієї (або кількох) із зазначених осіб за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 468-471 і 474- 481 Митного кодексу України, пов’язаних із здійсненням митних формальностей щодо товарів, одночасно переміщуваних через митний кордон України у межах однієї зовнішньоекономічної операції, вважається застосуванням одного адміністративного стягнення;
 
      
410. 2) застосування до зазначених осіб протягом попередніх 12 місяців адміністративних стягнень за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 472-473 і 482-484 Митного кодексу України, якщо сукупна фактурна вартість предметів правопорушень за попередній рік перевищує 0, 5 відсотка загальної фактурної вартості товарів, що переміщені підприємством через митний кордон України за такий рік;
 
      
411. 3) застосування до зазначених осіб протягом попередніх 12 місяців адміністративних стягнень за вчинення порушень митних правил, передбачених статтею 485 Митного кодексу України, якщо загальний розмір несплачених сум митних платежів за попередній рік перевищує суму, визначену відповідно до законодавства для кваліфікації ухилення від сплати податків і зборів як кримінального правопорушення для року, в якому підприємством подано відповідну заяву про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
      
412. 2. Підприємство-заявник відповідає критерію задовільна система ведення комерційної та транспортної документації у разі дотримання таких умов:
 
-35- Острікова Т.Г.
«У статті 33 законопроекту:
2) в абзаці першому частини другої слова «задовільна система ведення комерційної та транспортної документації» замінити словами «належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації»;»
 
Враховано   2. Підприємство-заявник відповідає критерію належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації у разі дотримання таких умов:
 
413. 1) система обліку підприємства:
 
   1) система обліку підприємства:
 
414. а) відповідає принципам бухгалтерського обліку в Україні;
 
   а) відповідає принципам бухгалтерського обліку в Україні;
 
415. б) забезпечує фіксування у хронологічному порядку усіх господарських операцій, що дає змогу митним органам прослідкувати факт реєстрації господарської операції від її виникнення в первинному обліковому документі та до внесення до відповідних облікових та/або звітних документів, а також перевірити правильність та достовірність облікових записів шляхом вивчення послідовності зафіксованих фактів господарських операцій;
 
   б) забезпечує фіксування у хронологічному порядку усіх господарських операцій, що дає змогу митним органам прослідкувати факт реєстрації господарської операції від її виникнення в первинному обліковому документі та до внесення до відповідних облікових та/або звітних документів, а також перевірити правильність та достовірність облікових записів шляхом вивчення послідовності зафіксованих фактів господарських операцій;
 
416. в) забезпечує можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом;
 
   в) забезпечує можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом;
 
417. г) забезпечує фізичний та/або із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій доступ посадових осіб митних органів до первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку;
 
   г) забезпечує фізичний та/або із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій доступ посадових осіб митних органів до первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку;
 
418. 2) організаційна структура підприємства, впроваджені на ньому процедури щодо прийняття і виконання управлінських рішень відповідають змісту і масштабам його діяльності, забезпечують управління і контроль за операціями з товарами, а також виявлення несанкціонованих дій і правопорушень;
 
   2) організаційна структура підприємства, впроваджені на ньому процедури щодо прийняття і виконання управлінських рішень відповідають змісту і масштабам його діяльності, забезпечують управління і контроль за операціями з товарами, а також виявлення несанкціонованих дій і правопорушень;
 
419. 3) підприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здійсненням передбачених законом заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   3) підприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здійсненням передбачених законом заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
420. 4) підприємством вжито всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського та складського обліку;
 
   4) підприємством вжито всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського та складського обліку;
 
421. 5) підприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберігання, попередження втрати та захисту облікових записів, документів та інформації щодо його господарської діяльності;
 
   5) підприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберігання, попередження втрати та захисту облікових записів, документів та інформації про його господарську діяльність;
 
422. 6) працівників підприємства зобов’язано (посадовими інструкціями, настановами тощо) інформувати митні органи про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства України з питань митної справи;
 
   6) працівників підприємства зобов’язано (посадовими інструкціями, настановами тощо) інформувати митні органи про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства України з питань митної справи;
 
423. 7) підприємством вжито всіх необхідних заходів для захисту первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку, інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до них.
 
   7) підприємством вжито всіх необхідних заходів для захисту первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку, інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до них.
 
424. 3. Підприємство-заявник відповідає критерію платоспроможність у разі дотримання таких умов:
 
-36- Острікова Т.Г.
«У статті 33:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Підприємство-заявник відповідає критерію стійкий фінансовий стан у разі дотримання таких умов:
1) підприємство не перебуває у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також щодо такого підприємства не відкрито провадження у справі про банкрутство;
2) протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства цьому критерію, та попередніх трьох календарних років підприємство не мало податкового боргу зі сплати митних платежів, а також не має податкового боргу зі сплати інших податків, що не відносяться до митних платежів, на момент прийняття рішення щодо відповідності підприємства цьому критерію;
3) розрахункові показники (коефіцієнти) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності відповідають нормативним значенням, встановленим Кабінетом Міністрів України;
4) підприємство не має від’ємних чистих активів за даними річної (проміжної) фінансової звітності.
У разі коли підприємство зареєстроване менше трьох років, оцінка виконання умов, вказаних у цій частині, проводиться за період з дати реєстрації заявника.»
 
Враховано   3. Підприємство-заявник відповідає критерію стійкий фінансовий стан у разі дотримання таких умов:
1) підприємство не перебуває у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також щодо такого підприємства не відкрито провадження у справі про банкрутство;
2) протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства цьому критерію, та попередніх трьох календарних років підприємство не мало податкового боргу зі сплати митних платежів, а також не має податкового боргу зі сплати інших податків, що не належать до митних платежів, на момент прийняття рішення про відповідність підприємства цьому критерію;
3) розрахункові показники (коефіцієнти) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності відповідають нормативним значенням, встановленим Кабінетом Міністрів України;
4) підприємство не має від’ємних чистих активів за даними річної (проміжної) фінансової звітності.
У разі якщо підприємство зареєстроване менше трьох років, оцінка виконання умов, зазначених у цій частині, проводиться за період з дати реєстрації заявника.
 
425. 1) підприємство не перебуває та протягом попередніх трьох років не перебувало у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;
 
      
426. 2) протягом попередніх трьох років не було випадків порушення провадження у справі про банкрутство щодо підприємства;
 
      
427. 3) протягом останніх трьох років підприємство виконувало свої обов’язки із сплати митних платежів вчасно та в повному обсязі. Не є порушенням виконання цієї умови самостійна сплата митних платежів та відповідних штрафних санкцій внаслідок помилок, самостійно виявлених підприємством, а також випадки, коли суми митних платежів, визначені митними органами, ще не узгоджені;
 
      
428. 4) підприємство не має від’ємних чистих активів.
 
      
429. У разі коли підприємство зареєстроване менше трьох років, оцінка виконання умов, вказаних у цій частині, проводиться за фактичний період з дати реєстрації підприємства-заявника, але не менше 12 місяців. При цьому, інформація щодо наявності або відсутності від’ємних чистих активів за фактичний період з дати реєстрації підприємства-заявника враховується для цілей здійснення моніторингу відповідно до статті 35 цього Закону.
 
      
430. У разі коли підприємство зареєстроване більше трьох років, для цілей здійснення моніторингу відповідно до статті 35 цього Закону враховується інформація щодо наявності або відсутності від’ємних чистих активів за попередні три роки.
 
      
431. 4. Підприємство-заявник відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації, якщо цим підприємством призначено працівника, який має досвід практичної роботи протягом трьох років за напрямом здійснення митних формальностей, для виконання обов’язків щодо:
 
-37- Острікова Т.Г.
«У статті 33 законопроекту:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Підприємство-заявник відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства у разі дотримання будь-якої з таких умов:
1) підприємство має досвід здійснення діяльності в межах міжнародного ланцюга постачання товарів протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства цьому критерію, та попередніх трьох календарних років, а також має працівника, відповідального за митні питання;
2) підприємство має працівника, відповідального за митні питання, який має досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей не менше трьох років.
Крім вищезазначеного, для забезпечення відповідності підприємства цьому критерію:
1) працівник, відповідальний за митні питання, повинен успішно пройти спеціальний курс на знання законодавства України з питань митної справи в спеціалізованих навчальних закладах, визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
2) на працівника, відповідального за митні питання, повинні бути покладені, зокрема, але не виключно, такі обов’язки:
взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям для надання авторизації АЕО;
проведення самостійного моніторингу відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
невідкладного інформування митних органів про виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством умов, визначених дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення.»«
 
Враховано   4. Підприємство-заявник відповідає критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства у разі дотримання будь-якої з таких умов:
1) підприємство має досвід провадження діяльності у межах міжнародного ланцюга постачання товарів протягом календарного року, в якому здійснюється оцінка відповідності підприємства цьому критерію, та попередніх трьох календарних років, а також має працівника, відповідального за митні питання;
2) підприємство має працівника, відповідального за митні питання, який має досвід практичної роботи за напрямом здійснення митних формальностей не менше трьох років.
Крім вищезазначеного, для забезпечення відповідності підприємства цьому критерію:
1) працівник, відповідальний за митні питання, повинен успішно пройти спеціальний курс на знання законодавства України з питань митної справи у спеціалізованих навчальних закладах, визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;
2) на працівника, відповідального за митні питання, повинні бути покладені, зокрема, але не виключно, такі обов’язки:
взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям для надання авторизації АЕО;
проведення самостійного моніторингу відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
невідкладне інформування митних органів про виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством умов, визначених дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
432. 1) взаємодії з митницею з питань відповідності підприємства умовам, зазначеним у частинах першій та другій статті 32 цього Закону, а також відповідній частині статті 41 цього Закону у разі її застосування;
 
      
433. 2) проведення самостійного моніторингу дотримання підприємством умов, необхідних для виконання умов, зазначених у частині першій та другій статті 32 цього Закону, а також відповідній частині статті 41 цього Закону у разі її застосування;
 
      
434. 3) здійснення самостійного контролю за дотриманням підприємством умов, передбачених законодавством з питань митної справи та дозволами на застосування спеціальних транзитних спрощень;
 
      
435. 4) невідкладного інформування митних органів про виникнення обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством умов, передбачених дозволами на застосування спеціальних транзитних спрощень.
 
      
436. Стаття 34. Надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
   Стаття 34. Надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
437. 1. Для отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, підприємством-заявником подаються:
 
   1. Для отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, підприємством-заявником подаються:
 
438. 1) заява про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   1) заява про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
439. 2) анкета самооцінки щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   2) анкета самооцінки щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
440. 3) письмова згода на проведення митними органами оцінки відомостей щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   3) письмова згода на проведення митними органами оцінки відомостей щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
441. Підприємством-заявником разом із документами, зазначеними в пунктах першому - третьому цієї частини, можуть подаватися додаткові відомості та документи, надання яких зумовлено особливостями його діяльності та видом дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, який воно бажає отримати.
 
   Підприємством-заявником разом із документами, зазначеними в пунктах 1 - 3 цієї частини, можуть подаватися додаткові відомості та документи, надання яких зумовлено особливостями його діяльності та видом дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, який воно бажає отримати.
 
442. Для цілей оцінки відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення не вимагається надання згоди на обробку персональних даних від осіб, відомості про яких зазначаються в анкеті самооцінки щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   Для цілей оцінки відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення не вимагається надання згоди на обробку персональних даних від осіб, відомості про яких зазначаються в анкеті самооцінки щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
443. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 30 робочих днів з дати реєстрації документів, визначених частиною першою цієї статті, здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого підприємству-заявнику надсилається повідомлення:
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 30 робочих днів з дати реєстрації документів, визначених частиною першою цієї статті, здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого підприємству-заявнику надсилається повідомлення:
 
444. 1) про початок проведення митними органами оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   1) про початок проведення митними органами оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
445. 2) про відмову в подальшому розгляді заяви про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, якщо:
 
   2) про відмову в подальшому розгляді заяви про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, якщо:
 
446. а) подано не всі документи, визначені частиною першою цієї статті, або такі документи заповнено не в повному обсязі з урахуванням обраного підприємством-заявником виду дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   а) подано не всі документи, визначені частиною першою цієї статті, або такі документи заповнено не в повному обсязі з урахуванням обраного підприємством-заявником виду дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
447. б) підприємство-заявник перебуває у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство, стосовно підприємства-заявника порушено провадження у справі про банкрутство, підприємство-заявник перебуває у процесі припинення;
 
   б) підприємство-заявник перебуває у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство, щодо підприємства-заявника порушено провадження у справі про банкрутство, підприємство-заявник перебуває у процесі припинення;
 
448. в) не минуло трьох років з дати анулювання виданого підприємству-заявнику дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення будь-якого виду, крім випадків, коли такий дозвіл анульований:
 
   в) не минуло трьох років з дати анулювання виданого підприємству-заявнику дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення будь-якого виду, крім випадків, якщо такий дозвіл анульований:
 
449. за заявою підприємства або у зв’язку з невідповідністю підприємства-заявника умовам, передбаченим відповідними частинами першою, другою статті 32, а також частинами першою - третьою статті 41 цього Закону, якщо відповідність таким умовам не вимагається для отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення щодо якого подано заяву.
 
   за заявою підприємства або у зв’язку з невідповідністю підприємства-заявника умовам, передбаченим відповідними частинами першою, другою статті 32, а також частинами першою - третьою статті 41 цього Закону, якщо відповідність таким умовам не вимагається для отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, щодо якого подано заяву.
 
450. 3. Після завершення попереднього розгляду поданих підприємством-заявником документів оцінка відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, продовжується митними органами шляхом:
 
   3. Після завершення попереднього розгляду поданих підприємством-заявником документів оцінка відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення продовжується митними органами шляхом:
 
451. 1) перевірки відомостей, внесених підприємством-заявником до анкети самооцінки, щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування обраного підприємством-заявником спеціального транзитного спрощення;
 
   1) перевірки відомостей, внесених підприємством-заявником до анкети самооцінки, щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування обраного підприємством-заявником спеціального транзитного спрощення;
 
452. 2) перевірки облаштування об’єктів (будівель, споруд, відкритих або закритих майданчиків тощо), що використовуються підприємством-заявником (за необхідності);
 
   2) перевірки облаштування об’єктів (будівель, споруд, відкритих або закритих майданчиків тощо), що використовуються підприємством-заявником (у разі необхідності);
 
453. 3) перевірки системи обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;
 
   3) перевірки системи обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;
 
454. 4) перевірки системи організації та внутрішнього контролю підприємством-заявником заходів, спрямованих на забезпечення дотримання працівниками та посадовими особами підприємства-заявника вимог законодавства з питань митної справи, а також інструкцій, настанов, впроваджених на підприємстві;
 
   4) перевірки системи організації та внутрішнього контролю підприємством-заявником заходів, спрямованих на забезпечення дотримання працівниками та посадовими особами підприємства-заявника вимог законодавства з питань митної справи, а також інструкцій, настанов, впроваджених на підприємстві;
 
455. 5) перевірки кваліфікації працівника підприємства-заявника, призначеного для взаємодії з митницею відповідно до вимог критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації;
 
-38- Острікова Т.Г.
«У частині третій статті 34 законопроекту:
в пункті 5 слово «митницею» замінити словами «митними органами»;
пункт 5 після слів «забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації» доповнити словами «відповідальної посадової особи підприємства»;
 
Враховано   5) перевірки кваліфікації працівника підприємства-заявника, призначеного для взаємодії з митними органами відповідно до вимог критерію забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;
 
456. 6) опитування працівників та посадових осіб підприємства-заявника.
 
   6) опитування працівників та посадових осіб підприємства-заявника.
 
457. Оцінка відповідності підприємства-заявника критерію задовільна система ведення комерційної та транспортної документації здійснюється з обов’язковим відвідуванням посадовими особами митних органів приміщень і об’єктів, які використовуються підприємством-заявником та на яких, зокрема, здійснюється зберігання первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку, та/або які використовуються підприємством-заявником для проведення операцій з товарами, що підлягають або можуть підлягати митному контролю.
 
-39- Острікова Т.Г.
«7. У частині третій статті 34 законопроекту:
в абзаці другому пункту 6 слова «задовільна система ведення комерційної та транспортної документації» замінити словами «належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації»«
 
Враховано   Оцінка відповідності підприємства-заявника критерію належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації здійснюється з обов’язковим відвідуванням посадовими особами митних органів приміщень і об’єктів, які використовуються підприємством-заявником та на яких, зокрема, здійснюється зберігання первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку, та/або які використовуються підприємством-заявником для проведення операцій з товарами, що підлягають або можуть підлягати митному контролю.
 
458. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, з урахуванням місця реєстрації підприємства-заявника та/або місця здійснення ним операцій з товарами, визначає митні органи, які залучаються до проведення оцінки відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, про що повідомляє підприємство-заявника.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, з урахуванням місця реєстрації підприємства-заявника та/або місця здійснення ним операцій з товарами, визначає митні органи, які залучаються до проведення оцінки відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, про що повідомляє підприємство-заявника.
 
459. Оцінка відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться митними органами у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   Оцінка відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться митними органами у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
460. 4. Під час проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, в залежності від виду такого спрощення, щодо якого подано заяву, митні органи мають право:
 
   4. Під час проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, залежно від виду такого спрощення, щодо якого подано заяву, митні органи мають право:
 
461. 1) запитувати та отримувати доступ до документів підприємства-заявника;
 
   1) запитувати та отримувати доступ до документів підприємства-заявника;
 
462. 2) отримувати доступ до приміщень та майданчиків, що використовує підприємство-заявник;
 
   2) отримувати доступ до приміщень та майданчиків, що використовує підприємство-заявник;
 
463. 3) отримувати доступ до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовує підприємство-заявник;
 
   3) отримувати доступ до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовує підприємство-заявник;
 
464. 4) надсилати запити до державних органів, установ, організацій і підприємств незалежно від форм власності, в розпорядженні яких відповідно до вимог законодавства перебувають або можуть перебувати відомості, які потребують підтвердження;
 
   4) надсилати запити до державних органів, установ, організацій і підприємств незалежно від форм власності, в розпорядженні яких відповідно до вимог законодавства перебувають або можуть перебувати відомості, які потребують підтвердження;
 
465. 5) використовувати інформацію, отриману під час документальних перевірок дотримання підприємством-заявником вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів (якщо такі проводилися);
 
   5) використовувати інформацію, отриману під час документальних перевірок дотримання підприємством-заявником вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів (якщо такі проводилися);
 
466. 6) використовувати висновки або інші документи, надані спеціалістами або експертами.
 
   6) використовувати висновки або інші документи, надані спеціалістами або експертами.
 
467. 5. Митні органи зобов’язані:
 
   5. Митні органи зобов’язані:
 
468. 1) здійснювати заходи, передбачені частиною четвертою цієї статті, виключно в обсягах, необхідних для оцінки відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, а також підтвердження відповідності підприємства-заявника таким умовам;
 
   1) здійснювати заходи, передбачені частиною четвертою цієї статті, виключно в обсягах, необхідних для оцінки відповідності підприємства-заявника умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, а також підтвердження відповідності підприємства-заявника таким умовам;
 
469. 2) дотримуватися вимог щодо конфіденційності інформації відповідно до статті 11 Митного кодексу України.
 
   2) дотримуватися вимог щодо конфіденційності інформації відповідно до статті 11 Митного кодексу України.
 
470. 6. Підприємство, що звернулося із заявою про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, зобов’язане надати митним органам усі відомості, необхідні для проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   6. Підприємство, що звернулося із заявою про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, зобов’язане надати митним органам усі відомості, необхідні для проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
471. Підприємство, що звернулося із заявою про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність, точність та повноту наданих ним відомостей та документів.
 
   Підприємство, що звернулося із заявою про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність, точність та повноту наданих ним відомостей та документів.
 
472. 7. Ненадання підприємством-заявником відомостей, необхідних для проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, надання недостовірних, неточних та/або неповних відомостей та документів, або перешкоджання у здійсненні митними органами заходів, передбачених цим Законом, для оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, є підставою для припинення проведення такої оцінки та відмови в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, про що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, повідомляє підприємству-заявнику протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
   7. Ненадання підприємством-заявником відомостей, необхідних для проведення оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, надання недостовірних, неточних та/або неповних відомостей та документів або перешкоджання у здійсненні митними органами заходів, передбачених цим Законом, для оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, є підставою для припинення проведення такої оцінки та відмови в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, про що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, повідомляє підприємству-заявнику протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
473. 8. Оцінка відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 120 днів з дати реєстрації документів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   8. Оцінка відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, протягом 120 днів з дати реєстрації документів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
474. 9. Після завершення 120-денного строку оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про надання або про відмову в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення та надсилає підприємству-заявнику висновок про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   9. Після завершення 120-денного строку оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день приймає рішення про надання або про відмову в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення та надсилає підприємству-заявнику висновок про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
475. У разі відповідності підприємства усім умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення з урахуванням обраного виду дозволу підприємству разом із висновком про відповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення надсилається оформлений у встановленому порядку дозвіл на застосування відповідного спеціального транзитного спрощення.
 
   У разі відповідності підприємства всім умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення з урахуванням обраного виду дозволу підприємству разом із висновком про відповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення надсилається оформлений у встановленому порядку дозвіл на застосування відповідного спеціального транзитного спрощення.
 
476. У разі невідповідності підприємства хоча б одній з умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення з урахуванням обраного виду спрощення у висновку про невідповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення зазначається відповідна інформація.
 
   У разі невідповідності підприємства хоча б одній з умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення з урахуванням обраного виду спрощення у висновку про невідповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення зазначається відповідна інформація.
 
477. 10. У разі, якщо підприємство отримало висновок про його відповідність окремим умовам, необхідним для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, та такий висновок не був скасований, а дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення не була зупинена або анульована, висновок про відповідність окремим умовам, необхідним для надання дозволу на застосування такого спеціального транзитного спрощення використовується в якості підтвердження виконання відповідних умов для отримання дозволу на застосування інших спеціальних транзитних спрощень.
 
   10. У разі якщо підприємство отримало висновок про його відповідність окремим умовам, необхідним для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, та такий висновок не був скасований, а дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення не була зупинена або анульована, висновок про відповідність окремим умовам, необхідним для надання дозволу на застосування такого спеціального транзитного спрощення, використовується як підтвердження виконання відповідних умов для отримання дозволу на застосування інших спеціальних транзитних спрощень.
 
478. 11. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення видається підприємству нарочно або за його бажанням надсилається йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 
   11. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення видається підприємству нарочно або за його бажанням надсилається йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 
479. За зверненням підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, видає одну або декілька завірених у встановленому порядку копій дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   За зверненням підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, видає одну або декілька завірених у встановленому порядку копій дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
480. 12. За письмовою заявою підприємства умови, визначені відповідним дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення, можуть бути змінені. Розгляд такої заяви здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня її реєстрації. Зміни, внесені до дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, набирають чинності з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, рішення про внесення таких змін, якщо інше не передбачено в самому рішенні, але не раніше дати його прийняття.
 
   12. За письмовою заявою підприємства умови, визначені відповідним дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення, можуть бути змінені. Розгляд такої заяви здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня її реєстрації. Зміни, внесені до дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, набирають чинності з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, рішення про внесення таких змін, якщо інше не передбачено самим рішенням, але не раніше дати його прийняття.
 
481. Стаття 35. Моніторинг відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
   Стаття 35. Моніторинг відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
482. 1. Митний орган за місцезнаходженням підприємства, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, здійснює моніторинг відповідності підприємства умовам для надання такого дозволу шляхом:
 
   1. Митний орган за місцезнаходженням підприємства, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, здійснює моніторинг відповідності підприємства умовам для надання такого дозволу шляхом:
 
483. 1) здійснення заходів, передбачених пунктами другим - четвертим і шостим частини четвертої статті 34 цього Закону;
 
   1) здійснення заходів, передбачених пунктами 2 - 4 і 6 частини четвертої статті 34 цього Закону;
 
484. 2) узагальнення, аналізу та оцінки відомостей, що стосуються діяльності підприємства, отриманих:
 
   2) узагальнення, аналізу та оцінки відомостей щодо діяльності підприємства, отриманих:
 
485. а) під час здійснення митних формальностей щодо товарів підприємства згідно з цим Законом та Митним кодексом України;
 
   а) під час здійснення митних формальностей щодо товарів підприємства згідно з цим Законом та Митним кодексом України;
 
486. б) від інших державних органів, установ, організацій;
 
   б) від інших державних органів, установ, організацій;
 
487. в) від підприємства за результатами самостійного моніторингу, проведеного відповідно до частини другої цієї статті;
 
   в) від підприємства за результатами самостійного моніторингу, проведеного відповідно до частини другої цієї статті;
 
488. г) від підприємства за результатами заходів, вжитих ним для забезпечення відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення після зупинення дії дозволу відповідно до частини першої статті 36 цього Закону;
 
   г) від підприємства за результатами заходів, вжитих ним для забезпечення відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення після зупинення дії дозволу відповідно до частини першої статті 36 цього Закону;
 
489. ґ) за письмовим запитом до підприємства щодо обставин, які можуть свідчити про його невідповідність умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   ґ) за письмовим запитом до підприємства щодо обставин, які можуть свідчити про його невідповідність умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
490. Відомості щодо планування, здійснення заходів з моніторингу та їх результатів вносяться уповноваженою посадовою особою митного органу до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів.
 
   Відомості щодо планування, здійснення заходів з моніторингу та їх результатів вносяться уповноваженою посадовою особою митного органу до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів.
 
491. 2. З дня отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство зобов’язане проводити самостійний моніторинг відповідності умовам для надання такого дозволу, за результатами якого підприємство невідкладно повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, про:
 
   2. З дня отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство зобов’язане проводити самостійний моніторинг відповідності умовам для надання такого дозволу, за результатами якого підприємство невідкладно повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, про:
 
492. 1) зміну відомостей, які зазначалися у заяві про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   1) зміну відомостей, зазначених у заяві про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
493. 2) зміни, пов’язані з господарською діяльністю підприємства, що підлягали оцінюванню під час надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   2) зміни, пов’язані з господарською діяльністю підприємства, що підлягали оцінюванню під час надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
494. 3) події та/або обставини, що перешкоджають виконанню умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   3) події та/або обставини, що перешкоджають виконанню умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
495. 4) заходи, що вживаються підприємством для дотримання відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   4) заходи, що вживаються підприємством для дотримання відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
496. Стаття 36. Зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
   Стаття 36. Зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
497. 1. Дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику:
 
   1. Дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику:
 
498. 1) за заявою підприємства у разі настання подій та/або обставин, що перешкоджають виконанню ним умов для надання такого спеціального транзитного спрощення;
 
   1) за заявою підприємства у разі настання подій та/або обставин, що перешкоджають виконанню ним умов для надання такого спеціального транзитного спрощення;
 
499. 2) якщо за результатами моніторингу виявлено невідповідність підприємства хоча б одній з умов для надання відповідного дозволу.
 
   2) якщо за результатами моніторингу виявлено невідповідність підприємства хоча б одній з умов для надання відповідного дозволу.
 
500. 2. Після отримання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення із зазначенням причини зупинення та строку, на який зупинено його дію.
 
   2. Після отримання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення із зазначенням причини зупинення та строку, на який зупинено його дію.
 
501. 3. У випадку, передбаченому пунктом першим частини першої цієї статті, дія дозволу зупиняється на строк до 90 днів згідно із заявою підприємства.
 
   3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, дія дозволу зупиняється на строк до 90 днів згідно із заявою підприємства.
 
502. Підприємство протягом строку зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення має право вжити заходів для забезпечення відповідності умовам для надання такого дозволу та повідомити про них митному органу за своїм місцезнаходженням.
 
   Підприємство протягом строку зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення має право вжити заходів для забезпечення відповідності умовам для надання такого дозволу та повідомити про них митному органу за своїм місцезнаходженням.
 
503. Після отримання повідомлення від підприємства митний орган за його місцезнаходженням за результатами моніторингу відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, подання про поновлення дії такого дозволу або про його зупинення відповідно до пункту другого частини першої цієї статті.
 
   Після отримання повідомлення від підприємства митний орган за його місцезнаходженням за результатами моніторингу відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, подання про поновлення дії такого дозволу або про його зупинення відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті.
 
504. 4. У випадку, передбаченому пунктом другим частини першої цієї статті, дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення зупиняється на строк 90 днів.
 
   4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, дія дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення зупиняється на строк 90 днів.
 
505. Підприємство протягом строку зупинення дії такого дозволу має право вжити заходів для забезпечення відповідності умовам для надання дозволу та повідомити про них митному органу за своїм місцезнаходженням.
 
   Підприємство протягом строку зупинення дії такого дозволу має право вжити заходів для забезпечення відповідності умовам для надання дозволу та повідомити про них митному органу за своїм місцезнаходженням.
 
506. Після отримання повідомлення від підприємства митний орган за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, подання про проведення повторної оцінки підприємства на відповідність умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   Після отримання повідомлення від підприємства митний орган за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, подання про проведення повторної оцінки підприємства на відповідність умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
507. Якщо до завершення строку зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство не повідомило про заходи, вжиті для забезпечення відповідності умовам для надання такого дозволу, митний орган за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідне подання про анулювання дозволу.
 
   Якщо до завершення строку зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство не повідомило про заходи, вжиті для забезпечення відповідності умовам для надання такого дозволу, митний орган за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідне подання про анулювання дозволу.
 
508. 5. Повторна оцінка відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться:
 
   5. Повторна оцінка відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться:
 
509. 1) за рішенням Кабінету Міністрів України у разі зміни законодавства України, що суттєво впливає на відповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
   1) за рішенням Кабінету Міністрів України у разі зміни законодавства України, що суттєво впливає на відповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;
 
510. 2) за поданням митного органу за місцезнаходженням підприємства відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
   2) за поданням митного органу за місцезнаходженням підприємства відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
511. Повторна оцінка відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, згідно з вимогами частин третьої - сьомої статті 34 цього Закону протягом 60 днів з дня надіслання підприємству повідомлення про початок проведення такої оцінки.
 
   Повторна оцінка відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, згідно з вимогами частин третьої - сьомої статті 34 цього Закону протягом 60 днів з дня надіслання підприємству повідомлення про початок проведення такої оцінки.
 
512. Після завершення повторної оцінки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про поновлення дії або про анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення та надсилає підприємству висновок про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   Після завершення повторної оцінки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про поновлення дії або про анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення та надсилає підприємству висновок про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
513. У разі невідповідності підприємства хоча б одній з умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення з урахуванням отриманого виду спрощення підприємству разом із висновком про невідповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, в якому зазначається інформація про виявлені невідповідності, надсилається копія рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, про анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   У разі невідповідності підприємства хоча б одній з умов для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення з урахуванням отриманого виду спрощення підприємству разом із висновком про невідповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, в якому зазначається інформація про виявлені невідповідності, надсилається копія рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, про анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
514. Повторна оцінка відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться митними органами у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   Повторна оцінка відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться митними органами у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
515. 6. Протягом строку зупинення дії дозволу підприємство, якому видано такий дозвіл, не має права застосовувати відповідне спеціальне транзитне спрощення, передбачене частиною першою статті 31 цього Закону.
 
   6. Протягом строку зупинення дії дозволу підприємство, якому видано такий дозвіл, не має права застосовувати відповідне спеціальне транзитне спрощення, передбачене частиною першою статті 31 цього Закону.
 
516. Митні формальності щодо товарів, які розпочаті із застосуванням спеціальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою статті 31 цього Закону, та не завершені до початку строку зупинення дії дозволу, завершуються на умовах таких спеціальних транзитних спрощень.
 
   Митні формальності щодо товарів, які розпочаті із застосуванням спеціальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою статті 31 цього Закону, та не завершені до початку строку зупинення дії дозволу, завершуються на умовах таких спеціальних транзитних спрощень.
 
517. 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, поновлює дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення у таких випадках:
 
   7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, поновлює дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення у таких випадках:
 
518. 1) за поданням митного органу за місцезнаходженням підприємства про поновлення дії відповідного дозволу згідно з цим Законом;
 
   1) за поданням митного органу за місцезнаходженням підприємства про поновлення дії відповідного дозволу згідно з цим Законом;
 
519. 2) якщо за результатами проведення повторної оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення встановлено відповідність такого підприємства відповідним умовам.
 
   2) якщо за результатами проведення повторної оцінки відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення встановлено відповідність такого підприємства відповідним умовам.
 
520. Після завершення повторної оцінки, якщо за її результатами встановлено відповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, або після отримання подання митного органу за місцезнаходженням підприємства про поновлення дії такого дозволу, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про поновлення дії відповідного дозволу.
 
   Після завершення повторної оцінки, якщо за її результатами встановлено відповідність підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, або після отримання подання митного органу за місцезнаходженням підприємства про поновлення дії такого дозволу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день приймає рішення про поновлення дії відповідного дозволу.
 
521. Стаття 37. Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
   Стаття 37. Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
 
522. 1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, у таких випадках:
 
   1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в таких випадках:
 
523. 1) за заявою підприємства;
 
   1) за заявою підприємства;
 
524. 2) у разі, коли за результатами повторної оцінки встановлено, що підприємство не відповідає хоча б одній з умов для надання відповідного дозволу;
 
   2) у разі, якщо за результатами повторної оцінки встановлено, що підприємство не відповідає хоча б одній з умов для надання відповідного дозволу;
 
525. 3) у разі отримання згідно з цим Законом відповідного подання митного органу за місцезнаходженням підприємства або на підставі інформації, отриманої та перевіреної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, щодо:
 
   3) у разі отримання згідно з цим Законом відповідного подання митного органу за місцезнаходженням підприємства або на підставі інформації, отриманої та перевіреної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, щодо:
 
526. а) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 33 цього Закону, за вчинення злочину у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності або за контрабанду;
 
   а) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 33 цього Закону, за вчинення злочину у сферах господарської і службової діяльності або за контрабанду;
 
527. б) вчинення правопорушень, що відповідають ознакам повторюваних або систематичних відповідно до пункту 2 частини першої статті 33 цього Закону, особами, зазначеними у пункті першому частини першої статті 33 цього Закону, та/або агентом з митного оформлення іншого підприємства - митного брокера, у зв’язку з виконанням дій, пов’язаних з проведенням митних формальностей щодо товарів в інтересах підприємства;
 
   б) вчинення правопорушень, що відповідають ознакам повторюваних або систематичних відповідно до пункту 2 частини першої статті 33 цього Закону, особами, зазначеними у пункті 1 частини першої статті 33 цього Закону, та/або агентом з митного оформлення іншого підприємства - митного брокера у зв’язку з виконанням дій, пов’язаних з проведенням митних формальностей щодо товарів в інтересах підприємства;
 
528. в) ненадання підприємством до завершення строку зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення повідомлення про заходи, вжиті ним для забезпечення відповідності умовам для отримання такого дозволу;
 
   в) ненадання підприємством до завершення строку зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення повідомлення про заходи, вжиті ним для забезпечення відповідності умовам для отримання такого дозволу.
 
529. 2. Після отримання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення із зазначенням причини анулювання.
 
   2. Після отримання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення із зазначенням причини анулювання.
 
530. 3. Після анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство, якому видано такий дозвіл, не має права застосовувати відповідне спеціальне транзитне спрощення, передбачене частиною першою статті 31 цього Закону.
 
   3. Після анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство, якому видано такий дозвіл, не має права застосовувати відповідне спеціальне транзитне спрощення, передбачене частиною першою статті 31 цього Закону.
 
531. 4. Митні формальності щодо товарів, які розпочаті із застосуванням спеціальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою статті 31 цього Закону, та не завершені на дату анулювання дії дозволу, завершуються на умовах таких спеціальних транзитних спрощень.
 
   4. Митні формальності щодо товарів, які розпочаті із застосуванням спеціальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою статті 31 цього Закону, та не завершені на дату анулювання дії дозволу, завершуються на умовах таких спеціальних транзитних спрощень.
 
532. 5. У разі якщо встановлено, що відповідний дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення надано на підставі поданих підприємством недостовірних відомостей та документів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, приймає рішення про визнання недійсним дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   5. У разі якщо встановлено, що відповідний дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення надано на підставі поданих підприємством недостовірних відомостей та документів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день приймає рішення про визнання недійсним дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
533. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення визнається недійсним з дати його видачі.
 
   Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення визнається недійсним з дати його видачі.
 
534. Стаття 38. Зберігання документації митними органами
 
   Стаття 38. Зберігання документації митними органами
 
535. 1. Митні органи зобов’язані зберігати документи, на підставі яких були прийняті висновки про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень та рішення про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, а також копії наданих висновків, дозволів та рішень, не менше 1095 днів з дня початку календарного року, наступного за роком, в якому були оформлені відповідні документи.
 
   1. Митні органи зобов’язані зберігати документи, на підставі яких були прийняті висновки про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень та рішення про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень, а також копії наданих висновків, дозволів та рішень, не менше 1095 днів з дня початку календарного року, наступного за роком, в якому були оформлені відповідні документи.
 
536. Глава 2
 
   Глава 2. Застосування спеціальних транзитних спрощень
 
537. Застосування спеціальних транзитних спрощень
 
      
538. Стаття 39. Загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми, звільнення від гарантії
 
   Стаття 39. Загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми, звільнення від гарантії
 
539. 1. Загальна фінансова гарантія є зобов’язанням фінансового гаранта виплатити на вимогу митного органу кошти в межах визначеної базової суми такої фінансової гарантії у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митного боргу.
 
   1. Загальна фінансова гарантія є зобов’язанням фінансового гаранта виплатити на вимогу митного органу кошти в межах визначеної базової суми такої фінансової гарантії у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митного боргу.
 
540. 2. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії.
 
   2. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії.
 
541. Під зменшенням розміру забезпечення базової суми загальної фінансової гарантії на 50 відсотків або 70 відсотків розуміється використання визначеної базової суми загальної фінансової гарантії, але з фактичним забезпеченням цієї базової суми на 50 відсотків або 30 відсотків від її розміру відповідно.
 
   Під зменшенням розміру забезпечення базової суми загальної фінансової гарантії на 50 відсотків або 70 відсотків розуміється використання визначеної базової суми загальної фінансової гарантії, але з фактичним забезпеченням цієї базової суми на 50 відсотків або 30 відсотків від її розміру відповідно.
 
542. Під звільненням від гарантії розуміється використання визначеної базової суми загальної фінансової гарантії, але з фактичним звільненням від забезпечення базової суми.
 
   Під звільненням від гарантії розуміється використання визначеної базової суми загальної фінансової гарантії, але з фактичним звільненням від забезпечення базової суми.
 
543. 3. Після отримання підприємством дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків або 70 відсотків суб’єкт режиму зобов’язаний надати митниці гарантії загальну фінансову гарантію, в якості забезпечення її базової суми.
 
-40- Острікова Т.Г.
У частині третій статті 39 законопроекту слова «або 70 відсотків» замінити словами та знаками «, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків».
 
Враховано   3. Після отримання підприємством дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків суб’єкт режиму зобов’язаний надати митниці гарантії загальну фінансову гарантію в якості забезпечення її базової суми.
 
544. Розмір загальної фінансової гарантії не повинен бути меншим, ніж базова сума загальної фінансової гарантії, що підлягає забезпеченню.
 
   Розмір загальної фінансової гарантії не повинен бути меншим, ніж базова сума загальної фінансової гарантії, що підлягає забезпеченню.
 
545. 4. Митниця гарантії приймає та реєструє загальну фінансову гарантію в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону.
 
   4. Митниця гарантії приймає та реєструє загальну фінансову гарантію в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону.
 
546. 5. За зверненням суб’єкта режиму митниця гарантії видає один або декілька сертифікатів загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.
 
   5. За зверненням суб’єкта режиму митниця гарантії видає один або декілька сертифікатів загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.
 
547. Строк дії сертифікату загальної фінансової гарантії повинен дорівнювати строку дії загальної фінансової гарантії, наданої для забезпечення базової суми такої фінансової гарантії, але не більше, ніж два роки.
 
   Строк дії сертифіката загальної фінансової гарантії повинен дорівнювати строку дії загальної фінансової гарантії, наданої для забезпечення базової суми такої фінансової гарантії, але не більше як два роки.
 
548. Строк дії сертифікату звільнення від гарантії становить два роки.
 
   Строк дії сертифіката звільнення від гарантії становить два роки.
 
549. Строк дії сертифікату загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії за зверненням суб’єкта режиму може бути подовжений митницею гарантії на один додатковий строк, який не перевищує два роки.
 
   Строк дії сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії за зверненням суб’єкта режиму може бути подовжений митницею гарантії на один додатковий строк, який не перевищує два роки.
 
550. 6. З дати набуття чинності відкликанням або скасуванням реєстрації загальної фінансової гарантії, відповідно до статей 22 або 23 цього Закону, забороняється використання сертифікату загальної фінансової гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту, а суб’єкт режиму зобов’язаний невідкладно повернути його митниці гарантії.
 
   6. З дня набрання чинності відкликанням або скасуванням реєстрації загальної фінансової гарантії відповідно до статей 22 або 23 цього Закону забороняється використання сертифіката загальної фінансової гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту, а суб’єкт режиму зобов’язаний невідкладно повернути його митниці гарантії.
 
551. Стаття 40. Визначення базової суми загальної фінансової гарантії
 
   Стаття 40. Визначення базової суми загальної фінансової гарантії
 
552. 1. Загальна фінансова гарантія використовується в межах базової суми такої загальної фінансової гарантії, зазначеної у відповідному дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   1. Загальна фінансова гарантія використовується в межах базової суми такої загальної фінансової гарантії, зазначеної у відповідному дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
553. 2. Базова сума загальної фінансової гарантії повинна відповідати загальній сумі митного боргу, який може підлягати сплаті, одночасно за всіма операціями режиму спільного транзиту, щодо яких надається фінансова гарантія, протягом всього періоду між поміщенням товарів у режим спільного транзиту та зняттям з контролю операції режиму спільного транзиту.
 
   2. Базова сума загальної фінансової гарантії повинна відповідати загальній сумі митного боргу, який може підлягати сплаті, одночасно за всіма операціями режиму спільного транзиту, щодо яких надається фінансова гарантія, протягом всього періоду між поміщенням товарів у режим спільного транзиту та зняттям з контролю операції режиму спільного транзиту.
 
554. 3. Базова сума загальної фінансової гарантії визначається самостійно суб’єктом режиму та вказується у заяві про надання дозволу на застосування відповідного спеціального транзитного спрощення.
 
   3. Базова сума загальної фінансової гарантії визначається самостійно суб’єктом режиму та вказується у заяві про надання дозволу на застосування відповідного спеціального транзитного спрощення.
 
555. У разі необхідності за заявою підприємства базова сума загальної фінансової гарантії може бути переглянута.
 
   У разі необхідності за заявою підприємства базова сума загальної фінансової гарантії може бути переглянута.
 
556. 4. Суб’єкт режиму зобов’язаний забезпечити, щоб загальна сума митного боргу, яка може підлягати сплаті, одночасно за всіма операціями режиму спільного транзиту, щодо яких надається загальна фінансова гарантія, протягом всього періоду між поміщенням товарів у режим спільного транзиту та зняттям з контролю операції режиму спільного транзиту, не перевищувала базову суму загальної фінансової гарантії, зазначену у відповідному дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   4. Суб’єкт режиму зобов’язаний забезпечити, щоб загальна сума митного боргу, яка може підлягати сплаті, одночасно за всіма операціями режиму спільного транзиту, щодо яких надається загальна фінансова гарантія, протягом всього періоду між поміщенням товарів у режим спільного транзиту та зняттям з контролю операції режиму спільного транзиту, не перевищувала базову суму загальної фінансової гарантії, зазначену у відповідному дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення.
 
557. 5. У разі недостатності базової суми загальної фінансової гарантії для поміщення товарів в режим спільного транзиту суб’єкт режиму має право надати в якості забезпечення сплати митного боргу індивідуальну гарантію на суму, яка не покривається базовою сумою загальної фінансової гарантії.
 
   5. У разі недостатності базової суми загальної фінансової гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту суб’єкт режиму має право надати в якості забезпечення сплати митного боргу індивідуальну гарантію на суму, яка не покривається базовою сумою загальної фінансової гарантії.
 
558. 6. Митниця гарантії із застосуванням електронної системи управління гарантіями здійснює моніторинг базової суми загальної фінансової гарантії щодо кожної операції режиму спільного транзиту з моменту поміщення товарів у режим спільного транзиту до моменту зняття з контролю такої операції.
 
   6. Митниця гарантії із застосуванням електронної системи управління гарантіями здійснює моніторинг базової суми загальної фінансової гарантії щодо кожної операції режиму спільного транзиту з моменту поміщення товарів у режим спільного транзиту до моменту зняття з контролю такої операції.
 
559. У разі якщо неодноразово мають місце випадки недостатності базової суми загальної фінансової гарантії для поміщення товарів в режим спільного транзиту митниця гарантії рекомендує суб’єкту режиму переглянути розмір базової суми загальної фінансової гарантії.
 
   У разі якщо неодноразово мають місце випадки недостатності базової суми загальної фінансової гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту митниця гарантії рекомендує суб’єкту режиму переглянути розмір базової суми загальної фінансової гарантії.
 
560. Стаття 41. Умови надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми та звільнення від гарантії
 
   Стаття 41. Умови надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми та звільнення від гарантії
 
561. 1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків надається у разі, якщо підприємство-заявник додатково до умов, визначених частиною першою статті 32 цього Закону, відповідає наступним умовам:
 
   1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків надається у разі, якщо підприємство-заявник додатково до умов, визначених частиною першою статті 32 цього Закону, відповідає таким умовам:
 
562. 1) система обліку підприємства:
 
   1) система обліку підприємства:
 
563. відповідає принципам бухгалтерського обліку в Україні,
 
   відповідає принципам бухгалтерського обліку в Україні;
 
564. забезпечує фіксування у хронологічному порядку усіх господарських операцій, що дає змогу митним органам прослідкувати факт реєстрації господарської операції від її виникнення в первинному обліковому документі та до внесення до відповідних облікових та/або звітних документів, а також перевірити правильність та достовірність облікових записів шляхом вивчення послідовності зафіксованих фактів господарських операцій;
 
   забезпечує фіксування у хронологічному порядку всіх господарських операцій, що дає змогу митним органам прослідкувати факт реєстрації господарської операції від її виникнення в первинному обліковому документі та до внесення до відповідних облікових та/або звітних документів, а також перевірити правильність та достовірність облікових записів шляхом вивчення послідовності зафіксованих фактів господарських операцій;
 
565. 2) організаційна структура підприємства, впроваджені на ньому процедури щодо прийняття і виконання управлінських рішень відповідають змісту і масштабам його діяльності, забезпечують управління і контроль за операціями з товарами, а також виявлення несанкціонованих дій і правопорушень;
 
   2) організаційна структура підприємства, впроваджені на ньому процедури щодо прийняття і виконання управлінських рішень відповідають змісту і масштабам його діяльності, забезпечують управління і контроль за операціями з товарами, а також виявлення несанкціонованих дій і правопорушень;
 
566. 3) підприємством вжито всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського та складського обліку;
 
   3) підприємством вжито всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського та складського обліку;
 
567. 4) підприємство відповідає критерію платоспроможність;
 
-41- Острікова Т.Г.
«У пункті 4 частини першої статті 41 законопроекту слово «платоспроможність» замінити словами «стійкий фінансовий стан»«
 
Враховано   4) підприємство відповідає критерію стійкий фінансовий стан;
 
    -42- Острікова Т.Г.
«У пункті 4 частини першої статті 41 законопроекту слова «або 70 відсотків» замінити словами та знаками «, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків»«.
 
Відхилено    
568. 5) підприємство має чисті активи для виконання зобов’язань зі сплати митного боргу в розмірі незабезпеченої частини базової суми загальної фінансової гарантії;
 
   5) підприємство має чисті активи для виконання зобов’язань зі сплати митного боргу в розмірі незабезпеченої частини базової суми загальної фінансової гарантії;
 
569. 6) підприємство має досвід здійснення митних формальностей під час декларування та випуску товарів у митні режими із наданням митним органам загальної фінансової гарантії не менше одного року.
 
   6) підприємство має досвід здійснення митних формальностей під час декларування та випуску товарів у митні режими із наданням митним органам загальної фінансової гарантії не менше одного року.
 
570. 2. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків надається у разі, якщо підприємство-заявник додатково до умов, визначених частиною першою статті 32 цього Закону та частиною першою цієї статті, відповідає наступним умовам:
 
   2. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків надається у разі, якщо підприємство-заявник додатково до умов, визначених частиною першою статті 32 цього Закону та частиною першою цієї статті, відповідає таким умовам:
 
571. 1) працівників підприємства зобов’язано (посадовими інструкціями, настановами тощо) інформувати митні органи про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства України з питань митної справи;
 
   1) працівників підприємства зобов’язано (посадовими інструкціями, настановами тощо) інформувати митні органи про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства України з питань митної справи;
 
572. 2) підприємство має досвід здійснення митних формальностей під час декларування та випуску товарів у митні режими із наданням митним органам загальної фінансової гарантії не менше двох років.
 
   2) підприємство має досвід здійснення митних формальностей під час декларування та випуску товарів у митні режими із наданням митним органам загальної фінансової гарантії не менше двох років.
 
573. 3. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення звільнення від гарантії надається у разі, якщо підприємство-заявник додатково до умов, визначених частиною першою статті 32 цього Закону та частинами першою і другою цієї статті, відповідає наступним умовам:
 
   3. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення звільнення від гарантії надається у разі, якщо підприємство-заявник додатково до умов, визначених частиною першою статті 32 цього Закону та частинами першою і другою цієї статті, відповідає таким умовам:
 
574. 1) система обліку підприємства:
 
   1) система обліку підприємства:
 
575. а) забезпечує можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом;
 
   а) забезпечує можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом;
 
576. б) забезпечує фізичний та/або із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій доступ посадових осіб митних органів до первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку;
 
   б) забезпечує фізичний та/або із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій доступ посадових осіб митних органів до первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку;
 
577. 2) підприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здійсненням передбачених законом заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   2) підприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здійсненням передбачених законом заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
578. 3) підприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберігання, попередження втрати та захисту облікових записів, документів та інформації щодо його господарської діяльності;
 
   3) підприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберігання, попередження втрати та захисту облікових записів, документів та інформації щодо його господарської діяльності;
 
579. 4) підприємством вжито всіх необхідних заходів для захисту первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку, інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до них;
 
   4) підприємством вжито всіх необхідних заходів для захисту первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського та складського обліку, інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до них;
 
580. 5) підприємство має досвід здійснення митних формальностей під час декларування та випуску товарів у митні режими із наданням митним органам загальної фінансової гарантії не менше трьох років.
 
   5) підприємство має досвід здійснення митних формальностей під час декларування та випуску товарів у митні режими з наданням митним органам загальної фінансової гарантії не менше трьох років.
 
581. Стаття 42. Самостійне накладення пломб спеціального типу
 
   Стаття 42. Самостійне накладання пломб спеціального типу
 
582. 1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення самостійне накладення пломб спеціального типу.
 
   1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення самостійне накладання пломб спеціального типу.
 
583. 2. Умови самостійного накладення пломб спеціального типу для забезпечення ідентифікації товарів зазначаються у дозволі на застосування такого спеціального транзитного спрощення.
 
   2. Умови самостійного накладання пломб спеціального типу для забезпечення ідентифікації товарів зазначаються у дозволі на застосування такого спеціального транзитного спрощення.
 
584. 3. Пломби спеціального типу накладаються на товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення до моменту подання митному органу митної декларації. Відомості про такі пломби вносяться до митної декларації.
 
   3. Пломби спеціального типу накладаються на товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення до моменту подання митному органу митної декларації. Відомості про такі пломби вносяться до митної декларації.
 
585. 4. Вимоги до застосування пломб спеціального типу, їх характеристик, технічних специфікацій, ведення їх обліку та зберігання, а також порядок самостійного накладення таких пломб та особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення самостійне накладення пломб спеціального типу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   4. Вимоги до застосування пломб спеціального типу, їх характеристик, технічних специфікацій, ведення їх обліку та зберігання, а також порядок самостійного накладання таких пломб та особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення самостійне накладання пломб спеціального типу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
586. Стаття 43. Авторизований вантажовідправник
 
   Стаття 43. Авторизований вантажовідправник
 
587. 1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник.
 
   1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник.
 
588. Авторизований вантажовідправник - статус, який дозволяє підприємству декларувати в режим спільного транзиту та відправляти з відповідного об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця) товари без їх пред’явлення митниці відправлення.
 
   Авторизований вантажовідправник – це статус, що дозволяє підприємству декларувати в режим спільного транзиту та відправляти з відповідного об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця) товари без їх пред’явлення митниці відправлення.
 
589. 2. Обов’язковою умовою надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник є наявність у підприємства дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення самостійне накладення пломб спеціального типу та дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків або 70 відсотків, або звільнення від гарантії.
 
   2. Обов’язковою умовою надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник є наявність у підприємства дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення самостійне накладання пломб спеціального типу та дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків або 70 відсотків, або звільнення від гарантії.
 
590. 3. Спеціальне транзитне спрощення авторизований вантажовідправник може застосовуватись виключно щодо товарів, які на момент подання митної декларації для поміщення таких товарів у режим спільного транзиту фактично знаходяться на відповідному об’єкті авторизованого вантажовідправника.
 
   3. Спеціальне транзитне спрощення авторизований вантажовідправник може застосовуватися виключно щодо товарів, які на момент подання митної декларації для поміщення таких товарів у режим спільного транзиту фактично знаходяться на відповідному об’єкті авторизованого вантажовідправника.
 
591. Стаття 44. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник
 
   Стаття 44. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник
 
592. 1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник має обов’язково визначати:
 
   1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник має обов’язково визначати:
 
593. 1) адресу об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), з якого здійснюватимуться відправлення товарів без їх пред’явлення митниці відправлення, а також митні органи, відповідальні за здійснення митного контролю на таких об’єктах;
 
   1) адресу об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), з якого здійснюватимуться відправлення товарів без їх пред’явлення митниці відправлення, а також митні органи, відповідальні за здійснення митного контролю на таких об’єктах;
 
594. 2) реквізити відповідного дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення самостійне накладення пломб спеціального типу та випадки, в яких застосування пломб спеціального типу з об’єктивних причин є неможливим;
 
   2) реквізити відповідного дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення самостійне накладання пломб спеціального типу та випадки, в яких застосування пломб спеціального типу з об’єктивних причин є неможливим;
 
595. 3) реквізити відповідного дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків або 70 відсотків, або звільнення від гарантії;
 
-43- Острікова Т.Г.
«У пункті 3 частини першої статті 44 законопроекту слова «або 70 відсотків» замінити словами та знаками «, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків»«
 
Враховано   3) реквізити відповідного дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення загальна фінансова гарантія або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, або загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, або звільнення від гарантії;
 
596. 4) порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажовідправником і митними органами із використанням відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет, а також порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажовідправником і митними органами у разі виходу з ладу електронної транзитної системи;
 
   4) порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажовідправником і митними органами із використанням відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет, а також порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажовідправником і митними органами у разі виходу з ладу електронної транзитної системи;
 
597. 5) перелік товарів із зазначенням їх кодів на рівні товарної підкатегорії (десять знаків) згідно з УКТ ЗЕД, перелік засобів та способів переміщення товарів, щодо яких не надається дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник;
 
   5) перелік товарів із зазначенням їхніх кодів на рівні товарної підкатегорії (десять знаків) згідно з УКТ ЗЕД, перелік засобів та способів переміщення товарів, щодо яких не надається дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник;
 
598. 6) максимальний строк з моменту прийняття митницею відправлення митної декларації, протягом якого митниця відправлення у разі необхідності може прийняти рішення про здійснення митного огляду та інших форм митного контролю щодо товарів перед їх випуском у режим спільного транзиту;
 
   6) максимальний строк з моменту прийняття митницею відправлення митної декларації, протягом якого митниця відправлення у разі необхідності може прийняти рішення про здійснення митного огляду та інших форм митного контролю щодо товарів перед їх випуском у режим спільного транзиту;
 
599. 7) операційні та контрольні заходи, які повинні застосовуватися авторизованим вантажовідправником, у тому числі поза робочий час, встановлений для митниці відправлення.
 
   7) операційні та контрольні заходи, які повинні застосовуватися авторизованим вантажовідправником, у тому числі поза робочий час, встановлений для митниці відправлення.
 
600. Стаття 45. Особливості здійснення митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник
 
   Стаття 45. Особливості здійснення митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник
 
601. 1. Підприємство, яке отримало дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник, при поміщенні товарів у режим спільного транзиту із застосуванням такого спрощення є суб’єктом режиму.
 
   1. Підприємство, яке отримало дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник, при поміщенні товарів у режим спільного транзиту із застосуванням такого спрощення є суб’єктом режиму.
 
602. 2. Авторизований вантажовідправник зобов’язаний:
 
   2. Авторизований вантажовідправник зобов’язаний:
 
603. 1) при поміщенні товарів у режим спільного транзиту подати митниці відправлення митну декларацію та інші документи, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту відповідно до вимог цього Закону, та внести до електронної транзитної системи інформацію про:
 
   1) при поміщенні товарів у режим спільного транзиту подати митниці відправлення митну декларацію та інші документи, необхідні для поміщення товарів у режим спільного транзиту відповідно до вимог цього Закону, та внести до електронної транзитної системи інформацію про:
 
604. маршрут переміщення товарів, визначений відповідно до статті 8 цього Закону;
 
   маршрут переміщення товарів, визначений статтею 8 цього Закону;
 
605. строк доставки товарів митниці призначення, визначений відповідно до статті 9 цього Закону;
 
   строк доставки товарів митниці призначення, визначений статтею 9 цього Закону;
 
606. кількість та індивідуальні ознаки накладених пломб спеціального типу для забезпечення ідентифікації товарів (у разі накладення);
 
   кількість та індивідуальні ознаки накладених пломб спеціального типу для забезпечення ідентифікації товарів (у разі наклааення);
 
607. 2) забезпечити завантаження товарів на транспортний засіб комерційного призначення до моменту подання митної декларації для поміщення таких товарів у режим спільного транзиту із обов’язковим накладенням пломб спеціального типу, за винятком випадків, в яких застосування пломб спеціального типу з об’єктивних причин є неможливим;
 
   2) забезпечити завантаження товарів на транспортний засіб комерційного призначення до моменту подання митної декларації для поміщення таких товарів у режим спільного транзиту із обов’язковим накладанням пломб спеціального типу, крім випадків, в яких застосування пломб спеціального типу з об’єктивних причин є неможливим;
 
608. 3) забезпечити перебування транспортного засобу комерційного призначення та товарів, що ним переміщуються, на визначеному у дозволі об’єкті авторизованого вантажовідправника та не здійснювати після подання митної декларації будь-яких операцій з товарами до отримання від митниці відправлення повідомлення про випуск товарів у режим спільного транзиту, або до завершення максимального строку для здійснення митницею відправлення митного огляду товарів перед їх випуском у режим спільного транзиту, а в разі отримання від митниці відправлення відповідного повідомлення - до прибуття посадових осіб митного органу;
 
   3) забезпечити перебування транспортного засобу комерційного призначення та товарів, що ним переміщуються, на визначеному в дозволі об’єкті авторизованого вантажовідправника та не здійснювати після подання митної декларації будь-яких операцій з товарами до отримання від митниці відправлення повідомлення про випуск товарів у режим спільного транзиту або до завершення максимального строку для здійснення митницею відправлення митного огляду товарів перед їх випуском у режим спільного транзиту, а в разі отримання від митниці відправлення відповідного повідомлення - до прибуття посадових осіб митного органу;
 
609. 4) надати на вимогу митниці відправлення доступ до транспортного засобу комерційного призначення, задекларованих товарів та документів, на підставі яких здійснювалось декларування таких товарів;
 
   4) надати на вимогу митниці відправлення доступ до транспортного засобу комерційного призначення, задекларованих товарів та документів, на підставі яких здійснювалося декларування таких товарів;
 
610. 5) інформувати митницю відправлення про усі події та/або обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник.
 
   5) інформувати митницю відправлення про всі події та/або обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник.
 
611. 3. Особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   3. Особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажовідправник визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
612. Стаття 46. Авторизований вантажоодержувач
 
   Стаття 46. Авторизований вантажоодержувач
 
613. 1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач.
 
   1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач.
 
614. Авторизований вантажоодержувач - статус, який дозволяє підприємству одержувати на відповідному об’єкті (будівлі, споруді, відкритому або закритому майданчику чи іншому місці) товари, які переміщуються у режимі спільного транзиту, без їх доставки митниці призначення.
 
   Авторизований вантажоодержувач – це статус, який дозволяє підприємству одержувати на відповідному об’єкті (будівлі, споруді, відкритому або закритому майданчику чи іншому місці) товари, які переміщуються у режимі спільного транзиту, без їх доставки митниці призначення.
 
615. 2. Об’єкт підприємства, визначений у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач, є місцем доставки.
 
   2. Об’єкт підприємства, визначений у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач, є місцем доставки.
 
616. Товари, доставлені до такого об’єкта, повинні бути розвантажені відповідно до умов дозволу.
 
   Товари, доставлені до такого об’єкта, повинні бути розвантажені відповідно до умов дозволу.
 
617. З моменту направлення митниці призначення повідомлення про результати контролю товари набувають статусу таких, що зберігаються на складі тимчасового зберігання.
 
   З моменту направлення митниці призначення повідомлення про результати контролю товари набувають статусу таких, що зберігаються на складі тимчасового зберігання.
 
618. Стаття 47. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач
 
   Стаття 47. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач
 
619. 1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач має обов’язково визначати:
 
   1. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач має обов’язково визначати:
 
620. 1) адресу об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), до якого доставлятимуться товари, випущені у режим спільного транзиту, а також митні органи, відповідальні за здійснення митного контролю на таких об’єктах;
 
   1) адресу об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), до якого доставлятимуться товари, випущені у режим спільного транзиту, а також митні органи, відповідальні за здійснення митного контролю на таких об’єктах;
 
621. 2) порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажоодержувачем і митними органами із використанням відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет, а також порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажоодержувачем і митними органами у разі виходу з ладу електронної транзитної системи;
 
   2) порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажоодержувачем і митними органами з використанням відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет, а також порядок обміну інформацією та повідомленнями між авторизованим вантажоодержувачем і митними органами у разі виходу з ладу електронної транзитної системи;
 
622. 3) перелік товарів із зазначенням їх кодів на рівні товарної підкатегорії (десять знаків) згідно з УКТ ЗЕД, перелік засобів та способів переміщення товарів, щодо яких не надається дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач;
 
   3) перелік товарів із зазначенням їхніх кодів на рівні товарної підкатегорії (десять знаків) згідно з УКТ ЗЕД, перелік засобів та способів переміщення товарів, щодо яких не надається дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач;
 
623. 4) максимальний строк з моменту отримання митницею призначення повідомлення про доставку товарів до визначеного у дозволі об’єкта авторизованого вантажоодержувача, протягом якого митниця призначення у разі необхідності може прийняти рішення про здійснення митного огляду та інших форм митного контролю щодо товарів перед їх розвантаженням;
 
   4) максимальний строк з моменту отримання митницею призначення повідомлення про доставку товарів до визначеного у дозволі об’єкта авторизованого вантажоодержувача, протягом якого митниця призначення у разі необхідності може прийняти рішення про здійснення митного огляду та інших форм митного контролю щодо товарів перед їх розвантаженням;
 
624. 5) порядок ведення обліку та зберігання авторизованим вантажоодержувачем засобів митного забезпечення, які накладалися митним органом або авторизованим вантажовідправником на товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення та були самостійно зняті авторизованим вантажоодержувачем.
 
   5) порядок ведення обліку та зберігання авторизованим вантажоодержувачем засобів митного забезпечення, які накладалися митним органом або авторизованим вантажовідправником на товари, окремі вантажні місця або інші пакунки, контейнери чи транспортні засоби комерційного призначення та були самостійно зняті авторизованим вантажоодержувачем;
 
625. 6) операційні та контрольні заходи, які повинні застосовуватися авторизованим вантажоодержувачем, у тому числі поза робочий час, встановлений для митниці призначення.
 
   6) операційні та контрольні заходи, які повинні застосовуватися авторизованим вантажоодержувачем, у тому числі поза робочий час, встановлений для митниці призначення.
 
626. Стаття 48. Особливості здійснення митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач
 
   Стаття 48. Особливості здійснення митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач
 
627. 1. Авторизований вантажоодержувач зобов’язаний:
 
   1. Авторизований вантажоодержувач зобов’язаний:
 
628. 1) після доставки товарів до його об’єкта, визначеного у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день, проінформувати митницю призначення про доставку товарів, випущених у режим спільного транзиту;
 
   1) після доставки товарів до його об’єкта, визначеного у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день поінформувати митницю призначення про доставку товарів, випущених у режим спільного транзиту;
 
629. 2) інформувати митницю призначення про усі події та/або обставини, що виникли під час переміщення товарів до визначеного у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач об’єкта, та які стали йому відомі від перевізника;
 
   2) інформувати митницю призначення про всі події та/або обставини, що виникли під час переміщення товарів до визначеного у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач об’єкта, та які стали йому відомі від перевізника;
 
630. 3) забезпечити цілісність митного забезпечення (у разі накладення), не здійснювати розвантаження та забезпечити перебування товарів на визначеному дозволом об’єкті авторизованого вантажоодержувача до отримання від митниці призначення дозволу на їх розвантаження або до завершення максимального строку для здійснення митницею призначення митного огляду товарів перед їх розвантаженням, а в разі отримання від митниці призначення відповідного повідомлення - до прибуття посадових осіб митного органу;
 
   3) забезпечити цілісність митного забезпечення (у разі накладання), не здійснювати розвантаження та забезпечити перебування товарів на визначеному дозволом об’єкті авторизованого вантажоодержувача до отримання від митниці призначення дозволу на їх розвантаження або до завершення максимального строку для здійснення митницею призначення митного огляду товарів перед їх розвантаженням, а в разі отримання від митниці призначення відповідного повідомлення - до прибуття посадових осіб митного органу;
 
631. 4) після розвантаження товарів невідкладно, але не пізніше ніж на третій день після дня отримання дозволу на розвантаження товарів, направити митниці призначення повідомлення про результати контролю із зазначенням усіх розбіжностей щодо переміщуваних товарів, якщо такі було виявлено;
 
   4) після розвантаження товарів невідкладно, але не пізніше, ніж на третій день після дня отримання дозволу на розвантаження товарів направити митниці призначення повідомлення про результати контролю із зазначенням усіх розбіжностей щодо переміщуваних товарів, якщо такі було виявлено;
 
632. 5) надати на вимогу митниці призначення доступ до транспортного засобу комерційного призначення, товарів, що ним переміщувались, та товаротранспортних і товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалась операція режиму спільного транзиту таких товарів;
 
   5) надати на вимогу митниці призначення доступ до транспортного засобу комерційного призначення, товарів, що ним переміщувалися, та товаротранспортних і товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалася операція режиму спільного транзиту таких товарів;
 
633. 6) інформувати митницю призначення про усі події та/або обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач.
 
   6) інформувати митницю призначення про всі події та/або обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач.
 
634. 2. Митниця призначення невідкладно, але не пізніше, ніж протягом чотирьох робочих годин після отримання повідомлення про доставку товарів до об’єкта авторизованого вантажоодержувача, повідомляє митницю відправлення про надходження таких товарів.
 
   2. Митниця призначення невідкладно, але не пізніше, ніж протягом чотирьох робочих годин після отримання повідомлення про доставку товарів до об’єкта авторизованого вантажоодержувача повідомляє митницю відправлення про надходження таких товарів.
 
635. Митниця призначення після отримання повідомлення про результати контролю, зазначеного в пункті четвертому частини першої цієї статті, невідкладно, але не пізніше ніж на шостий день після дня доставки товарів до авторизованого вантажоодержувача, надсилає результати такого контролю митниці відправлення.
 
   Митниця призначення після отримання повідомлення про результати контролю, зазначеного в пункті 4 частини першої цієї статті, невідкладно, але не пізніше, ніж на шостий день після дня доставки товарів до авторизованого вантажоодержувача надсилає результати такого контролю митниці відправлення.
 
636. 3. За зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму авторизований вантажоодержувач засвідчує розписку, яка підтверджує пред’явлення товарів та транзитного супровідного документа авторизованому вантажоодержувачу.
 
   3. За зверненням суб’єкта режиму або перевізника від імені суб’єкта режиму авторизований вантажоодержувач засвідчує розписку, яка підтверджує пред’явлення товарів та транзитного супровідного документа авторизованому вантажоодержувачу.
 
637. Така розписка не може використовуватись, як альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту.
 
   Така розписка не може використовуватися як альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту.
 
638. 4. Особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   4. Особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення авторизований вантажоодержувач визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
639. Стаття 49. Митна декларація з обмеженим обсягом даних
 
   Стаття 49. Митна декларація з обмеженим обсягом даних
 
640. 1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення митна декларація з обмеженим обсягом даних.
 
   1. За заявою підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може надати дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення митна декларація з обмеженим обсягом даних.
 
641. 2. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення митна декларація з обмеженим обсягом даних має обов’язково визначати порядок обміну комерційною та транспортною інформацією між підприємством і митними органами із використанням відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет.
 
   2. Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення митна декларація з обмеженим обсягом даних має обов’язково визначати порядок обміну комерційною та транспортною інформацією між підприємством і митними органами з використанням відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет.
 
642. 3. Форма митної декларації з обмеженим обсягом даних встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Форма митної декларації з обмеженим обсягом даних встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
643. Порядок заповнення митної декларації з обмеженим обсягом даних та особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення митна декларація з обмеженим обсягом даних визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Порядок заповнення митної декларації з обмеженим обсягом даних та особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального транзитного спрощення митна декларація з обмеженим обсягом даних визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
644. Розділ V
 
   Розділ V
 
645. МИТНИЙ БОРГ
 
   МИТНИЙ БОРГ
 
646. Глава 1
 
   Глава 1. Загальні положення
 
647. Загальні положення
 
      
648. Стаття 50. Виникнення митного боргу у режимі спільного транзиту
 
   Стаття 50. Виникнення митного боргу в режимі спільного транзиту
 
649. 1. Митний борг у режимі спільного транзиту виникає у зв’язку з:
 
   1. Митний борг у режимі спільного транзиту виникає у зв’язку з:
 
650. 1) невиконанням умов поміщення товарів у режим спільного транзиту, встановлених цим Законом;
 
   1) невиконанням умов поміщення товарів у режим спільного транзиту, встановлених цим Законом;
 
651. 2) порушенням вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, встановлених цим Законом та статтею 93 Митного кодексу України;
 
   2) порушенням вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, встановлених цим Законом та статтею 93 Митного кодексу України;
 
652. 3) вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту.
 
   3) вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту.
 
653. 2. Невиконання умов поміщення товарів у режим спільного транзиту може виникнути з моменту прийняття митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту до моменту випуску товарів в режим спільного транзиту.
 
   2. Невиконання умов поміщення товарів у режим спільного транзиту може виникнути з моменту прийняття митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту до моменту випуску товарів у режим спільного транзиту.
 
654. Невиконанням умов поміщення товарів у режим спільного транзиту, встановлених цим Законом, окрім іншого, є:
 
   Невиконанням умов поміщення товарів у режим спільного транзиту, встановлених цим Законом, крім іншого, є:
 
655. порушення вимог щодо надання чинної фінансової гарантії для забезпечення сплати митного боргу (фінансова гарантія втратила чинність, відкликана, визнана недійсною, реєстрацію фінансової гарантії скасовано, перевищено розмір базової суми фінансової гарантії);
 
   порушення вимог щодо надання чинної фінансової гарантії для забезпечення сплати митного боргу (фінансова гарантія втратила чинність, відкликана, визнана недійсною, реєстрацію фінансової гарантії скасовано, перевищено розмір базової суми фінансової гарантії);
 
656. порушення авторизованим вантажовідправником, умов, встановлених у відповідному дозволі, зокрема, у разі якщо:
 
   порушення авторизованим вантажовідправником, умов, установлених відповідним дозволом, зокрема, у разі, якщо:
 
657. авторизованим вантажовідправником порушено умови самостійного накладення пломб спеціального типу для забезпечення ідентифікації товарів;
 
   авторизованим вантажовідправником порушено умови самостійного накладання пломб спеціального типу для забезпечення ідентифікації товарів;
 
658. авторизованим вантажовідправником не визначено строк доставки товарів митниці призначення або не визначено маршрут переміщення товарів;
 
   авторизованим вантажовідправником не визначено строк доставки товарів митниці призначення або не визначено маршрут переміщення товарів;
 
659. використання підприємством спеціального транзитного спрощення після зупинення дії, визнання недійсним або анулювання дозволу на застосування відповідного спеціального транзитного спрощення;
 
   використання підприємством спеціального транзитного спрощення після зупинення дії, визнання недійсним або анулювання дозволу на застосування відповідного спеціального транзитного спрощення;
 
660. невиконання підприємством умови застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   невиконання підприємством умови застосування спеціального транзитного спрощення.
 
661. 3. Порушення вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту може виникнути з моменту випуску товарів в режим спільного транзиту до моменту завершення режиму спільного транзиту.
 
   3. Порушення вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту може виникнути з моменту випуску товарів у режим спільного транзиту до моменту завершення режиму спільного транзиту.
 
662. Порушенням вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, встановлених цим Законом, окрім іншого, є:
 
   Порушенням вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, встановлених цим Законом, крім іншого, є:
 
663. недотримання маршруту, визначеного відповідно до статті 8 цього Закону;
 
   недотримання маршруту, визначеного статтею 8 цього Закону;
 
664. порушення цілісності пломб або порушення інших засобів забезпечення ідентифікації товарів у ході їх транспортування;
 
   порушення цілісності пломб або порушення інших засобів забезпечення ідентифікації товарів у ході їх транспортування;
 
665. розвантаження або перевантаження товарів, випущених у режим спільного транзиту, з одного транспортного засобу на інший транспортний засіб або виникнення інших особливих обставин, без внесення відповідним митним органом інформації про такі обставини до електронної транзитної системи;
 
   розвантаження або перевантаження товарів, випущених у режим спільного транзиту, з одного транспортного засобу на інший транспортний засіб або виникнення інших особливих обставин без внесення відповідним митним органом інформації про такі обставини до електронної транзитної системи;
 
666. пред’явлення митниці призначення товарів після завершення строку доставки, встановленого митницею відправлення відповідно до статті 9 цього Закону, без належного підтвердження причин затримки;
 
   пред’явлення митниці призначення товарів після завершення строку доставки, встановленого митницею відправлення відповідно до статті 9 цього Закону, без належного підтвердження причин затримки;
 
667. невиконання підприємством умови застосування спеціального транзитного спрощення.
 
   невиконання підприємством умови застосування спеціального транзитного спрощення.
 
668. Якщо порушення вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту призводить до вилучення товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються у режимі спільного транзиту, вважається, що митний борг виникає у зв’язку з вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту.
 
   Якщо порушення вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту призводить до вилучення товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються у режимі спільного транзиту, вважається, що митний борг виникає у зв’язку з вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту.
 
669. 4. Під вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту для цілей цього Закону слід вважати:
 
   4. Під вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту, для цілей цього Закону необхідно вважати:
 
670. 1) непред’явлення товарів митниці призначення або авторизованому вантажоодержувачу у таких випадках:
 
   1) непред’явлення товарів митниці призначення або авторизованому вантажоодержувачу в таких випадках:
 
671. всі товари або частина товарів були втрачені, видані без дозволу митного органу, викрадені чи зникли під час переміщення в режимі спільного транзиту;
 
   всі товари або частина товарів були втрачені, видані без дозволу митного органу, викрадені чи зникли під час переміщення в режимі спільного транзиту;
 
672. перевізник пред'явив товари безпосередньо вантажоодержувачу, який не є авторизованим вантажоодержувачем;
 
   перевізник пред'явив товари безпосередньо вантажоодержувачу, який не є авторизованим вантажоодержувачем;
 
673. задекларовані товари були повністю або частково замінені на інші товари;
 
   задекларовані товари були повністю або частково замінені на інші товари;
 
674. 2) підміну митного статусу товарів шляхом застосування типу митної декларації, що не відповідає митному статусу товарів, випущених у режим спільного транзиту, або використання документів, що підтверджують інший митний статус товарів, ніж той, який фактично мають товари.
 
   2) підміну митного статусу товарів шляхом застосування типу митної декларації, що не відповідає митному статусу товарів, випущених у режим спільного транзиту, або використання документів, що підтверджують інший митний статус товарів, ніж той, який фактично мають товари.
 
675. Не є вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту:
 
   Не є вилученням товарів, що перебувають під митним контролем у режимі спільного транзиту:
 
676. виявлення порушення цілісності пломб або порушення інших засобів забезпечення ідентифікації товарів за умови, якщо товари у встановленому порядку були пред’явлені митниці призначення;
 
   виявлення порушення цілісності пломб або порушення інших засобів забезпечення ідентифікації товарів за умови, якщо товари у встановленому порядку були пред’явлені митниці призначення;
 
677. помилкове застосування типу митної декларації, що не відповідає митному статусу товарів, випущених у режим спільного транзиту, або помилкове використання документів, що підтверджують інший митний статус товарів, ніж той, який фактично мають товари, за умови, якщо суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму самостійно заявив митниці призначення про виявлену помилку до моменту пред’явлення товарів.
 
   помилкове застосування типу митної декларації, що не відповідає митному статусу товарів, випущених у режим спільного транзиту, або помилкове використання документів, що підтверджують інший митний статус товарів, ніж той, який фактично мають товари, за умови, якщо суб’єкт режиму або перевізник від імені суб’єкта режиму самостійно заявив митниці призначення про виявлену помилку до моменту пред’явлення товарів.
 
678. 5. Не є підставою для виникнення митного боргу:
 
   5. Не є підставою для виникнення митного боргу:
 
679. 1) недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі їх переміщення через митний кордон України;
 
   1) недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов'язковому декларуванню в разі їх переміщення через митний кордон України;
 
680. 2) зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, переміщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю і без виконання митних формальностей;
 
   2) зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, переміщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю і без виконання митних формальностей;
 
681. 3) подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування), кількості, країни походження, відправника, одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД та їх митної вартості;
 
   3) подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування), кількості, країни походження, відправника, одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД та їх митної вартості;
 
682. 4) переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.
 
   4) переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.
 
683. 6. У разі вчинення порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, винні особи притягаються до відповідальності у порядку, визначеному законодавством.
 
   6. У разі вчинення порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, винні особи притягаються до відповідальності у порядку, визначеному законодавством.
 
684. Стаття 51. Момент виникнення митного боргу у режимі спільного транзиту
 
   Стаття 51. Момент виникнення митного боргу в режимі спільного транзиту
 
685. 1. Митний борг виникає:
 
   1. Митний борг виникає:
 
686. 1) у випадку, визначеному у пункті першому частини першої статті 50 цього Закону - з дня прийняття митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту;
 
   1) у випадку, визначеному в пункті 1 частини першої статті 50 цього Закону, - з дня прийняття митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту;
 
687. 2) у випадку, визначеному у пункті другому частини першої статті 50 цього Закону - з дня невиконання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту;
 
   2) у випадку, визначеному в пункті 2 частини першої статті 50 цього Закону, - з дня невиконання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту;
 
688. 3) у випадку, визначеному у пункті третьому частини першої статті 50 цього Закону - з дня втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються у режимі спільного транзиту.
 
   3) у випадку, визначеному в пункті 3 частини першої статті 50 цього Закону, - з дня втрати або видачі без дозволу митного органу товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються у режимі спільного транзиту.
 
689. У разі, якщо неможливо точно визначити день виникнення митного боргу, відповідно до пункту другого цієї частини, днем виникнення митного боргу вважається день встановлення факту невиконання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту.
 
   У разі якщо неможливо точно визначити день виникнення митного боргу, відповідно до пункту 2 цієї частини днем виникнення митного боргу вважається день встановлення факту невиконання вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту.
 
690. У разі, якщо неможливо точно визначити день виникнення митного боргу, відповідно до пункту третього цієї частини, днем виникнення митного боргу вважається перший робочий день після закінчення строку доставки товарів, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону.
 
   У разі якщо неможливо точно визначити день виникнення митного боргу, відповідно до пункту 3 цієї частини днем виникнення митного боргу вважається перший робочий день після закінчення строку доставки товарів, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону.
 
691. 2. На суму митного боргу нараховується пеня у розмірі та порядку, визначеному Податковим та Митним кодексами України. Для цілей цього Закону пеня нараховується з дня виникнення митного боргу.
 
   2. На суму митного боргу нараховується пеня у розмірі та порядку, визначених Податковим та Митним кодексами України. Для цілей цього Закону пеня нараховується з дня виникнення митного боргу.
 
692. Стаття 52. Погашення митного боргу у режимі спільного транзиту
 
   Стаття 52. Погашення митного боргу в режимі спільного транзиту
 
693. 1. Митний борг, що виник відповідно до частини першої статті 50 цього Закону, погашається:
 
   1. Митний борг, що виник відповідно до частини першої статті 50 цього Закону, погашається:
 
694. 1) якщо митний борг виник відповідно до частини першої статті 50 цього Закону у разі виконання таких умов:
 
   1) якщо митний борг виник відповідно до частини першої статті 50 цього Закону в разі виконання таких умов:
 
695. а) порушення, яке призвело до виникнення митного боргу, не мало істотного впливу на операцію режиму спільного транзиту;
 
   а) порушення, яке призвело до виникнення митного боргу, не мало істотного впливу на операцію режиму спільного транзиту;
 
696. б) всі митні формальності щодо товарів, необхідні для належного завершення режиму спільного транзиту, були згодом виконані;
 
   б) усі митні формальності щодо товарів, необхідні для належного завершення режиму спільного транзиту, були згодом виконані;
 
697. 2) при виконанні обов'язку щодо сплати митного боргу;
 
   2) при виконанні обов'язку щодо сплати митного боргу;
 
698. 3) якщо підстави виникнення митного боргу, визначені частиною першою статті 50 цього Закону, виникли внаслідок повного знищення або безповоротної втрати товарів через:
 
   3) якщо підстави виникнення митного боргу, визначені частиною першою статті 50 цього Закону, виникли внаслідок повного знищення або безповоротної втрати товарів через:
 
699. а) природні зміни якісних та/або кількісних характеристик товарів за нормальних умов їх транспортування та зберігання, за умови їх підтвердження відповідними актами;
 
   а) природні зміни якісних та/або кількісних характеристик товарів за нормальних умов їх транспортування та зберігання, за умови їх підтвердження відповідними актами;
 
700. б) аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту втрати (знищення) товарів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 
   б) аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту втрати (знищення) товарів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 
701. 4) якщо товари конфіскуються за порушення митного та/або податкового законодавства;
 
   4) якщо товари конфіскуються за порушення митного та/або податкового законодавства;
 
702. 5) якщо товари знищуються або передаються у власність держави відповідно до вимог Митного кодексу України.
 
   5) якщо товари знищуються або передаються у власність держави відповідно до вимог Митного кодексу України.
 
703. Для цілей цього Закону вважається, що порушення, яке призвело до виникнення митного боргу, не мало істотного впливу на операцію режиму спільного транзиту, у разі якщо за результатами здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів встановлено, що режим спільного транзиту завершено належним чином.
 
   Для цілей цього Закону вважається, що порушення, яке призвело до виникнення митного боргу, не мало істотного впливу на операцію режиму спільного транзиту, в разі, якщо за результатами здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів встановлено, що режим спільного транзиту завершено належним чином.
 
704. У разі прийняття рішення посадовими особами митних органів або інших правоохоронних органів про накладення на товари арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або про вилучення товарів, перебіг строку сплати митного боргу зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
   У разі прийняття рішення посадовими особами митних органів або інших правоохоронних органів про накладання на товари арешту (крім арешту внаслідок позовів приватних осіб) або про вилучення товарів, перебіг строку сплати митного боргу зупиняється на час такого арешту (вилучення).
 
705. У разі погашення митного боргу відповідно до цієї частини, фінансові санкції, встановлені Податковим кодексом України не застосовуються.
 
   У разі погашення митного боргу відповідно до цієї частини фінансові санкції, встановлені Податковим кодексом України, не застосовуються.
 
706. 2. Моментом виконання обов’язку щодо погашення митного боргу, відповідно до пункту другого частини першої цієї статті, є:
 
   2. Моментом виконання обов’язку щодо погашення митного боргу відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті є:
 
707. 1) у разі сплати коштів безпосередньо до державного бюджету:
 
   1) у разі сплати коштів безпосередньо до державного бюджету:
 
708. а) момент списання коштів з банківського рахунку;
 
   а) момент списання коштів з банківського рахунку;
 
709. б) момент внесення готівкових коштів у касу банку;
 
   б) момент внесення готівкових коштів у касу банку;
 
710. 2) момент отримання митним органом розпорядження про використання суми грошових коштів, достатньої для погашення митного боргу та наявної на єдиному казначейському рахунку;
 
   2) момент отримання митним органом розпорядження про використання суми грошових коштів, достатньої для погашення митного боргу та наявної на єдиному казначейському рахунку;
 
711. 3) момент списання коштів, внесених як індивідуальна гарантія у формі грошової застави, в рахунок сплати митного боргу.
 
   3) момент списання коштів, внесених як індивідуальна гарантія у формі грошової застави, в рахунок сплати митного боргу.
 
712. 3. Митниця гарантії невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день з дня зарахування до державного бюджету коштів в рахунок погашення митного боргу, інформує митницю відправлення про погашення митного боргу.
 
   3. Митниця гарантії невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день з дня зарахування до державного бюджету коштів у рахунок погашення митного боргу інформує митницю відправлення про погашення митного боргу.
 
713. Митниця відправлення невідкладно, але не пізніше ніж через дві години після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, знімає операцію режиму спільного транзиту з контролю.
 
   Митниця відправлення невідкладно, але не пізніше, ніж через дві години після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, знімає операцію режиму спільного транзиту з контролю.
 
714. 4. У разі несплати або неповної сплати суми митного боргу у строки, визначені цим Законом, несплачена сума митного боргу вважається податковим боргом та стягується в порядку та строки, визначені Податковим кодексом України.
 
   4. У разі несплати або неповної сплати суми митного боргу у строки, визначені цим Законом, несплачена сума митного боргу вважається податковим боргом та стягується в порядку та строки, визначені Податковим кодексом України.
 
715. 5. Порядок здійснення митних формальностей при погашенні митного боргу у режимі спільного транзиту, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   5. Порядок здійснення митних формальностей при погашенні митного боргу в режимі спільного транзиту встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
716. Стаття 53. Ідентифікація осіб, відповідальних за сплату митного боргу
 
   Стаття 53. Ідентифікація осіб, відповідальних за сплату митного боргу
 
717. 1. Особою, відповідальною за сплату митного боргу, є будь-яка з таких осіб:
 
   1. Особою, відповідальною за сплату митного боргу, є будь-яка з таких осіб:
 
718. 1) особа, яка зобов’язана виконувати умови поміщення товарів у режим спільного транзиту та/або вимоги до переміщення товарів у режимі спільного транзиту;
 
   1) особа, яка зобов’язана виконувати умови поміщення товарів у режим спільного транзиту та/або вимоги до переміщення товарів у режимі спільного транзиту;
 
719. 2) особа, яка знала або повинна була знати про порушення умов поміщення та/або вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, і яка діяла від імені особи, на яку покладено обов’язок щодо виконання умов поміщення та/або вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, або особа яка брала участь у дії, що призвела до невиконання таких умов та/або вимог;
 
   2) особа, яка знала або повинна була знати про порушення умов поміщення та/або вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту та діяла від імені особи, на яку покладено обов’язок щодо виконання умов поміщення та/або вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, або особа яка брала участь у дії, що призвела до невиконання таких умов та/або вимог;
 
720. 3) особа, яка набула у володіння та/або користування, та/або розпорядження товари, і яка в момент такого набуття знала або повинна була знати про порушення умов поміщення та/або вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, та/або про незаконне вилучення товарів, що перебували під митним контролем у режимі спільного транзиту;
 
   3) особа, яка набула у володіння та/або користування, та/або розпорядження товари та яка в момент такого набуття знала або повинна була знати про порушення умов поміщення та/або вимог до переміщення товарів у режимі спільного транзиту, та/або про незаконне вилучення товарів, що перебували під митним контролем у режимі спільного транзиту;
 
721. 4) суб’єкт режиму.
 
   4) суб’єкт режиму.
 
722. 2. У випадку оформлення митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту з використанням недостовірних відомостей або документів, які містять такі відомості та були надані для поміщення товарів у режим спільного транзиту, що призвело до виникнення боргу, особою, відповідальною за сплату митного боргу, також є особа, яка надала такі відомості для складання митної декларації, або яка знала або повинна була знати, що така інформація є недостовірною.
 
   2. У разі оформлення митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту з використанням недостовірних відомостей або документів, які містять такі відомості та були надані для поміщення товарів у режим спільного транзиту, що призвело до виникнення боргу, особою, відповідальною за сплату митного боргу, також є особа, яка надала такі відомості для складання митної декларації або яка знала або повинна була знати, що така інформація є недостовірною.
 
723. 3. Якщо декілька осіб несуть відповідальність за сплату митного боргу, вони несуть солідарну відповідальність.
 
   3. Якщо декілька осіб несуть відповідальність за сплату митного боргу, вони несуть солідарну відповідальність.
 
724. Стаття 54. Пред’явлення вимог особі, відповідальній за сплату митного боргу
 
   Стаття 54. Пред’явлення вимог особі, відповідальній за сплату митного боргу
 
725. 1. Після закінчення процедури запиту інформації, відповідно до статті 17 цього Закону, ідентифікації осіб, відповідальних за сплату митного боргу, митного органу, відповідального за здійснення контролю погашення митного боргу та розрахунку суми митного боргу, митниця гарантії, невідкладно, але не пізніше, ніж на третій робочий день, складає та направляє акт про настання гарантійного випадку та вимогу про сплату митного боргу кожній особі, відповідальній за сплату митного боргу, разом з іншими документами щодо відповідної операції режиму спільного транзиту.
 
   1. Після закінчення процедури запита інформації відповідно до статті 17 цього Закону, ідентифікації осіб, відповідальних за сплату митного боргу, митного органу, відповідального за здійснення контролю погашення митного боргу та розрахунку суми митного боргу, митниця гарантії невідкладно, але не пізніше, ніж на третій робочий день складає та направляє акт про настання гарантійного випадку та вимогу про сплату митного боргу кожній особі, відповідальній за сплату митного боргу, разом з іншими документами щодо відповідної операції режиму спільного транзиту.
 
726. Документи, зазначені в абзаці першому цієї частини, не направляються, якщо розмір несплаченої суми митного боргу щодо товарів, зазначених в одній митній декларації, становить менше ніж 20 гривень, та в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
   Документи, зазначені в абзаці першому цієї частини, не направляються, якщо розмір несплаченої суми митного боргу щодо товарів, зазначених в одній митній декларації, становить менше, ніж 20 гривень та в інших випадках, встановлених Податковим кодексом України.
 
727. 2. Форми акту про настання гарантійного випадку та вимоги про сплату митного боргу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   2. Форми акта про настання гарантійного випадку та вимоги про сплату митного боргу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
728. 3. Особа, відповідальна за сплату митного боргу, протягом десяти днів, наступних за днем направлення вимоги про сплату митного боргу, відповідно до частини першої цієї статті, зобов’язана перерахувати належну суму митного боргу на відповідні рахунки державного бюджету.
 
   3. Особа, відповідальна за сплату митного боргу, протягом десяти днів, наступних за днем направлення вимоги про сплату митного боргу відповідно до частини першої цієї статті зобов’язана перерахувати належну суму митного боргу на відповідні рахунки державного бюджету.
 
729. 4. При невиконанні зобов'язання зі сплати митного боргу, забезпеченого індивідуальною гарантією у формі грошової застави, митні органи перераховують суму грошових коштів в рахунок погашення суми митного боргу особи, відповідальної за його сплату, до державного бюджету із сум грошової застави на наступний робочий день після закінчення строку сплати митного боргу відповідно до частини третьої цієї статті.
 
   4. При невиконанні зобов'язання зі сплати митного боргу, забезпеченого індивідуальною гарантією у формі грошової застави, митні органи перераховують суму грошових коштів у рахунок погашення суми митного боргу особи, відповідальної за його сплату, до державного бюджету із сум грошової застави на наступний робочий день після закінчення строку сплати митного боргу відповідно до частини третьої цієї статті.
 
730. 5. Сума митного боргу, сплачена будь-якою з осіб, відповідальних за сплату митного боргу відповідно до статті 53 цього Закону, зменшує відповідне зобов’язання інших осіб, що несуть солідарну з такою особою відповідальність.
 
   5. Сума митного боргу, сплачена будь-якою з осіб, відповідальних за сплату митного боргу відповідно до статті 53 цього Закону, зменшує відповідне зобов’язання інших осіб, що несуть солідарну з такою особою відповідальність.
 
731. Якщо будь-якою з осіб, відповідальних за сплату митного боргу відповідно до статті 53 цього Закону, сплачено всю суму митного боргу, митний борг погашається.
 
   Якщо будь-якою з осіб, відповідальних за сплату митного боргу відповідно до статті 53 цього Закону, сплачено всю суму митного боргу, митний борг погашається.
 
732. 6. Особа, відповідальна за сплату митного боргу, має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів в адміністративному або судовому порядку. Таке оскарження не звільняє таку особу від обов’язку щодо сплати митного боргу.
 
   6. Особа, відповідальна за сплату митного боргу, має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів в адміністративному або судовому порядку. Таке оскарження не звільняє таку особу від обов’язку щодо сплати митного боргу.
 
733. Стаття 55. Пред’явлення вимог фінансовому гаранту
 
   Стаття 55. Пред’явлення вимог фінансовому гаранту
 
734. 1. У разі, якщо особа, відповідальна за сплату митного боргу, не перерахувала належну суму митного боргу протягом строку, визначеного частиною третьою статті 54 цього Закону, митниця гарантії, невідкладно, але не пізніше, ніж на третій день після завершення строку, визначеного частиною третьою статті 54 цього Закону, направляє фінансовому гаранту, що видав фінансову гарантію, акт про настання гарантійного випадку та вимогу про сплату митного боргу разом з іншими документами щодо відповідної операції режиму спільного транзиту.
 
   1. У разі якщо особа, відповідальна за сплату митного боргу, не перерахувала належну суму митного боргу протягом строку, визначеного частиною третьою статті 54 цього Закону, митниця гарантії невідкладно, але не пізніше, ніж на третій день після завершення строку, визначеного частиною третьою статті 54 цього Закону, направляє фінансовому гаранту, який видав фінансову гарантію, акт про настання гарантійного випадку та вимогу про сплату митного боргу разом з іншими документами щодо відповідної операції режиму спільного транзиту.
 
735. У разі, якщо особа, відповідальна за сплату митного боргу, частково виконала обов’язок щодо погашення митного боргу, вимога про сплату митного боргу направляється фінансовому гаранту на суму несплаченої частини митного боргу.
 
   У разі якщо особа, відповідальна за сплату митного боргу, частково виконала обов’язок щодо погашення митного боргу, вимога про сплату митного боргу направляється фінансовому гаранту на суму несплаченої частини митного боргу.
 
736. 2. Фінансовий гарант протягом тридцяти днів, наступних за днем направлення вимоги про сплату митного боргу, відповідно до частини першої цієї статті, зобов’язаний перерахувати належну суму митного боргу на відповідні рахунки державного бюджету.
 
   2. Фінансовий гарант протягом тридцяти днів, наступних за днем направлення вимоги про сплату митного боргу відповідно до частини першої цієї статті зобов’язаний перерахувати належну суму митного боргу на відповідні рахунки державного бюджету.
 
737. Якщо операція режиму спільного транзиту була знята з контролю, фінансовий гарант звільняється від зобов’язання щодо сплати суми митного боргу за умови надання фінансовим гарантом або особою, відповідальною за сплату митного боргу, протягом строку, визначеного в абзаці першому цієї частини, належних доказів зняття з контролю операції режиму спільного транзиту. У такому випадку митниця гарантії зобов’язана протягом п’яти робочих днів перевірити таку інформацію з метою підтвердження її точності та достовірності.
 
   Якщо операція режиму спільного транзиту була знята з контролю, фінансовий гарант звільняється від зобов’язання щодо сплати суми митного боргу, за умови надання фінансовим гарантом або особою, відповідальною за сплату митного боргу, протягом строку, визначеного в абзаці першому цієї частини, належних доказів зняття з контролю операції режиму спільного транзиту. У такому разі митниця гарантії зобов’язана протягом п’яти робочих днів перевірити таку інформацію з метою підтвердження її точності та достовірності.
 
738. Після проведення перевірки інформації митниця гарантії, невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день після завершення перевірки інформації, повідомляє фінансового гаранта про результати такої перевірки.
 
   Після проведення перевірки інформації митниця гарантії невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний робочий день після завершення перевірки інформації повідомляє фінансового гаранта про результати такої перевірки.
 
739. Якщо митниця гарантії за результатами проведення перевірки інформації встановила, що викладена у наданих доказах інформація є достовірною і операція режиму спільного транзиту знята з контролю, фінансовий гарант звільняється від зобов’язання щодо сплати суми митного боргу, а вимога про сплату митного боргу анулюється.
 
   Якщо митниця гарантії за результатами проведення перевірки інформації встановила, що викладена у наданих доказах інформація є достовірною та операція режиму спільного транзиту знята з контролю, фінансовий гарант звільняється від зобов’язання щодо сплати суми митного боргу, а вимога про сплату митного боргу анулюється.
 
740. Якщо митниця гарантії за результатами проведення перевірки інформації встановила, що викладена у наданих доказах інформація є недостовірною, фінансовий гарант зобов’язаний сплатити суму митного боргу протягом п’яти днів з дня направлення повідомлення про результати перевірки інформації.
 
   Якщо митниця гарантії за результатами проведення перевірки інформації встановила, що викладена у наданих доказах інформація є недостовірною, фінансовий гарант зобов’язаний сплатити суму митного боргу протягом п’яти днів з дня направлення повідомлення про результати перевірки інформації.
 
741. 3. Сума митного боргу, сплачена фінансовим гарантом, зменшує відповідне зобов’язання осіб, відповідальних за сплату митного боргу, визначених відповідно до статті 53 цього Закону.
 
   3. Сума митного боргу, сплачена фінансовим гарантом, зменшує відповідне зобов’язання осіб, відповідальних за сплату митного боргу, визначених відповідно до статті 53 цього Закону.
 
742. Якщо фінансовим гарантом сплачено всю суму митного боргу, митний борг погашається.
 
   Якщо фінансовим гарантом сплачено всю суму митного боргу, митний борг погашається.
 
743. 4. Фінансовий гарант має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів в адміністративному або судовому порядку. Таке оскарження не звільняє фінансового гаранта від обов’язку щодо сплати митного боргу, забезпеченого фінансовою гарантією.
 
   4. Фінансовий гарант має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів в адміністративному або судовому порядку. Таке оскарження не звільняє фінансового гаранта від обов’язку щодо сплати митного боргу, забезпеченого фінансовою гарантією.
 
744. 5. Фінансовий гарант звільняється від зобов’язання щодо сплати суми митного боргу у разі, якщо:
 
   5. Фінансовий гарант звільняється від зобов’язання щодо сплати суми митного боргу в разі, якщо:
 
745. 1) повідомлення, зазначене в частині сьомій статті 17 цього Закону не було направлено фінансовому гаранту протягом дев’яти місяців з дня завершення строку доставки товарів, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону;
 
   1) повідомлення, зазначене в частині сьомій статті 17 цього Закону не було направлено фінансовому гаранту протягом дев’яти місяців з дня завершення строку доставки товарів, визначеного відповідно до статті 9 цього Закону;
 
746. 2) вимога про сплату митного боргу не була направлена фінансовому гаранту протягом 1095 днів з дня прийняття митним органом митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту.
 
   2) вимога про сплату митного боргу не була направлена фінансовому гаранту протягом 1095 днів з дня прийняття митним органом митної декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту.
 
747. 6. За порушення законодавства з питань оподаткування фінансові гаранти несуть відповідальність, передбачену Податковим кодексом України та іншими законами України.
 
   6. За порушення законодавства з питань оподаткування фінансові гаранти несуть відповідальність, передбачену Податковим кодексом України та іншими законами України.
 
748. 7. У разі направлення фінансовому гаранту повідомлення, передбаченого частиною восьмою статті 17 цього Закону та/або вимоги про сплату митного боргу відповідно до частини першої цієї статті, після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту митні органи інформують про це фінансового гаранта невідкладно, але не пізніше, ніж на третій робочий день.
 
   7. У разі направлення фінансовому гаранту повідомлення, передбаченого частиною восьмою статті 17 цього Закону, та/або вимоги про сплату митного боргу відповідно до частини першої цієї статті після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту митні органи інформують про це фінансового гаранта невідкладно, але не пізніше, ніж на третій робочий день.
 
749. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
750. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
751. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до набрання чинності для України Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до набрання чинності для України Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.
 
752. 2. При застосуванні режиму спільного транзиту (в тому числі при здійсненні митних формальностей під час поміщення товарів в режим спільного транзиту, переміщення у режимі спільного транзиту, завершення режиму спільного транзиту та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту) Митний кодекс України застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. При застосуванні режиму спільного транзиту (в тому числі при здійсненні митних формальностей під час поміщення товарів у режим спільного транзиту, переміщення у режимі спільного транзиту, завершення режиму спільного транзиту та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту) Митний кодекс України застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
753. У разі застосування митного режиму транзиту відповідно до Митного кодексу України цей Закон не застосовується.
 
   У разі застосування митного режиму транзиту відповідно до Митного кодексу України цей Закон не застосовується.
 
754. 3. Для цілей застосування пункту 2 частини першої статті 24 цього Закону при здійсненні митних формальностей можуть надаватися гарантії в якості забезпечення сплати митних платежів на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
   3. Для цілей застосування пункту 2 частини першої статті 24 цього Закону при здійсненні митних формальностей можуть надаватися гарантії в якості забезпечення сплати митних платежів на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
755. 4. Для цілей застосування глави 3 розділу ІІІ цього Закону гаранти, включені до реєстру гарантів відповідно до вимог Митного кодексу України, набувають право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу у разі переоцінки їх відповідності умовам, визначеним статтею 29 цього Закону. Подальший контроль за їх діяльністю здійснюється відповідно до глави 3 розділу ІІІ цього Закону.
 
   4. Для цілей застосування глави 3 розділу ІІІ цього Закону гаранти, внесені до реєстру гарантів відповідно до вимог Митного кодексу України, набувають право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу в разі переоцінки їх відповідності умовам, визначеним статтею 29 цього Закону. Подальший контроль за їхньою діяльністю здійснюється відповідно до глави 3 розділу ІІІ цього Закону.
 
756. Фінансові гаранти, що отримали право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу відповідно до положень цього Закону також набувають права щодо видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
   Фінансові гаранти, які отримали право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу відповідно до положень цього Закону, також набувають права щодо видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.
 
757. 5. Для цілей проведення оцінки фінансової установи на відповідність умовам фінансового гаранта, визначеним у пункті 6 частини другої статті 29 цього Закону, за період, коли норматив коефіцієнта покриття ліквідністю (LСR) не був встановлений, застосовується показник миттєвої ліквідності активів на рівні не менше 20 відсотків.
 
-44- Острікова Т.Г.
«У пункті 5 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту слова «критеріям» замінити словами «умовами для отримання статусу»«.
 
Відхилено   5. Для цілей проведення оцінки фінансової установи на відповідність умовам фінансового гаранта, визначеним у пункті 6 частини другої статті 29 цього Закону, за період, коли норматив коефіцієнта покриття ліквідністю (LСR) не був встановлений, застосовується показник миттєвої ліквідності активів на рівні не менше 20 відсотків.
 
    -45- Острікова Т.Г.
«У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. У статті 90 Митного кодексу України:
у частині першій слова «без сплати митних платежів» замінити словами «з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Режим спільного транзиту – це різновид митного режиму транзиту, відповідно до якого товари переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та з особливостями, визначеними законодавством України з урахуванням положень Конвенції про єдиний режим транзиту»«.
 
Відхилено    
    -46- Різаненко П.О.
«У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту пункт 5 виключити.»
 
Відхилено    
758. 6. Кабінету Міністрів України:
 
   6. Кабінету Міністрів України:
 
759. 1) протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   1) протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
 
760. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
761. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
762. 2) разом з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону ініціювати внесення змін, необхідних для реалізації цього Закону.
 
-47- Сольвар Р.М.
«Підпункт другий пункту шостого розділу шостого «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«2) разом з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону ініціювати внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону»«
 
Відхилено   2) разом з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону ініціювати внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону
 
    -48- Різаненко П.О.
«У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту:
у підпункті 2 пункту 6 слова «Національним банком України та» виключити».
 
Відхилено    
763. 7. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону.
 
   7. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону.
 
764. Голова
 
   Голова
 
765. Верховної Ради України

   Верховної Ради України