Кількість абзаців - 241 Таблиця поправок


Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 
-1- Рябчин О.М.
Назву законопроекту після слів "парникових газів" доповнити словами "в рамках боротьби зі зміною клімату"
 
Відхилено   Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
 
-2- Недава О.А.
Преамбулу до законопроекту викласти у редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Рамкової конвенція ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Паризької угоди до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.»
 
Враховано частково   Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Паризької угоди.
 
4.

 
-3- Рябчин О.М.
У преамбулі після слів "спрямований на" додати слова "боротьбу зі зміною клімату", після слів «з іншої сторони» додати слова «Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Паризькою угодою»
 
Враховано частково      
    -4- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Об'єднаних Націй про зміну клімату про зміну клімату та Паризької угоди."
 
Враховано    
5. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами перевірки звіту оператора верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;
 
-5- Недава О.А.
У статті 1:
пункт 1) викласти у редакції: «верифікація – перевірка шляхом вивчення та розгляду об’єктивної інформації щодо викидів парникових газів спеціально визначеним суб’єктом господарювання»
 
Відхилено   1) верифікатор - юридична особа, акредитована відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», яка здійснює верифікацію;
2) верифікаційний звіт - звіт, який видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один з таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;
3) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами перевірки звіту оператора верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;
 
    -6- Рябчин О.М.
У пункті 1) частини 1 статті 1 виключити слово «верифікатора» після слова «діяльність»
 
Відхилено    
    -7- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"1) верифікація - діяльність верифікатора, що полягає у перевірці звіту оператора, підготовці та видачі верифікатором за результатами перевірки звіту оператора верифікаційного звіту відповідно до цього Закону;"
 
Враховано    
8. 2) верифікатор - юридична особа, акредитована відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», яка здійснює верифікацію;
 
      
9. 3) верифікаційний звіт - звіт, який видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один з таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;
 
-8- Недава О.А.
пункт 3) викласти у редакції: «верифікаційний звіт — звіт національного або міжнародного верифікатора про перевірку річного звіту власника об'єкта та підтвердження обсягів викидів парникових газів
 
Відхилено      
    -9- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"3) верифікаційний звіт - звіт, який видається верифікатором оператору за результатами верифікації та містить один з таких висновків верифікатора: за результатами верифікації звіт оператора визнано задовільним або за результатами верифікації звіт оператора визнано незадовільним;"
 
Враховано    
10. 4) вид діяльності - діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації, та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
   4) вид діяльності - діяльність, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації та яка входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
11. 5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;
 
-10- Недава О.А.
пункт 5) викласти у редакції: «викиди парникових газів — загальний обсяг надходження в атмосферне повітря парникових газів з підприємств, цехів, агрегатів, установок, тощо, з яких в атмосферне повітря надходить парниковий газ, аерозоль або прекурсор парникового газу»
 
Відхилено   5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;
 
    -11- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"5) викиди парникових газів - надходження в атмосферне повітря парникових газів, визначених щодо певного виду діяльності, з джерел викидів парникових газів на установці;"
 
Враховано    
12. 6) виписка з Державного реєстру установок, з яких здійснюються викиди парникових газів (далі - виписка з Державного реєстру установок), - документ в електронній або в паперовій формі, який формується та видається оператору (або уповноваженій ним особі) за результатами проведення реєстраційної дії;
 
-12- Дирів А.Б.
Видалити
 
Враховано      
13. 7) внутрішня верифікаційна документація - вся внутрішня документація, підготовлена, складена та отримана верифікатором для фіксації документальних відомостей та обґрунтування діяльності, пов’язаної з верифікацією;
 
   6) внутрішня верифікаційна документація - вся внутрішня документація, підготовлена, складена та отримана верифікатором для фіксації документальних відомостей та обґрунтування діяльності, пов’язаної з верифікацією;
 
14. 8) Державний реєстр установок, з яких здійснюються викиди парникових газів (далі - Державний реєстр установок), - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки;
 
-13- Рябчин О.М.
У пункті 8) частини 1 статті 1 після слів «єдина державна» додати слово «електронна»
 
Враховано   7) Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі — Єдиний реєстр) — єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
    -14- Дирів А.Б.
"Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі — Єдиний реєстр) — єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;"
 
Враховано частково    
    -15- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"8) Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі — Єдиний реєстр) — єдина державна електронна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облік відомостей про установки та документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;"
 
Враховано    
15. 9) джерело викидів парникових газів - окрема частина установки, з якої здійснюються викиди парникових газів, або процес в межах установки, який призводить до викидів парникових газів;
 
-16- Недава О.А.
пункт 9) виключити (у тексті законопроекту у подальшому не використовується)
 
Враховано      
    -17- Левченко Ю.В.
Пункт 13 частини статті 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«9) джерело викидів парникових газів - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин;»
 
Відхилено    
16. 10) звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;
 
   8) звіт оператора - звіт про викиди парникових газів, складений оператором за результатами моніторингу за звітний період;
 
17. 11) звіт про вдосконалення - підготовлений оператором звіт, який складається з інформації про вдосконалення процесу моніторингу та інформації про усунення невідповідності даних стосовно моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором;
 
   9) звіт про вдосконалення - підготовлений оператором звіт, який складається з інформації про вдосконалення процесу моніторингу та інформації про усунення невідповідності даних стосовно моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором;
 
18. 12) звітний період - один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора;
 
   10) звітний період - один календарний рік, протягом якого здійснюється моніторинг та за який складається звіт оператора;
 
19. 13) моніторинг - збір, обробка, аналіз та зберігання оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
-18- Недава О.А.
пункт 13) викласти у редакції: «моніторинг викидів парникових газів — збір, обробка, збереження та аналіз інформації про викиди парникових газів з метою розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень, зокрема щодо адаптації до змін клімату»
 
Відхилено   11) моніторинг - збирання, обробка, збереження та аналіз оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
    -19- Левченко Ю.В.
Пункт 13 частини статті 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«13) моніторинг — отримання, збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації про викиди забруднюючих речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря;»
 
Відхилено    
    -20- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"13) моніторинг - збір, обробка, збереження та аналіз оператором даних для визначення обсягів викидів парникових газів;"
 
Враховано    
20. 14) оператор - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;
 
   12) оператор - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює технічну експлуатацію установки, що перебуває в її власності або користуванні;
 
21. 15) парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2О), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;
 
-21- Сажко С.М.
В пункті 15 частини 1 статті 1 законопроекту слова «та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання» виключити.
 
Відхилено   13) парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2О), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;
 
    -22- Недава О.А.
пункт 15) викласти у редакції: «парникові гази — гази та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2О), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6)
 
Відхилено    
    -23- Левченко Ю.В.
В пункті 15 частини статті 1 Законопроекту виключити слова «та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання.»
 
Відхилено    
    -24- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"15) парникові гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2О), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6)
та інші газоподібні складові атмосфери, які поглинають та випромінюють інфрачервоне випромінювання;"
 
Враховано    
22. 16) план моніторингу - документ, в якому визначено комплекс заходів з моніторингу та який розробляється оператором на підставі типової форми стандартизованого або спрощеного плану моніторингу і подається оператором уповноваженому органу для затвердження;
 
-25- Дирів А.Б.
"план моніторингу — документ, в якому визначено комплекс заходів з моніторингу та який розробляється оператором на підставі типових форми стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором уповноваженому органу для затвердження;"
 
Враховано   14) план моніторингу — документ, в якому визначено комплекс заходів з моніторингу та який розробляється оператором на підставі типових форм стандартного або спрощеного плану моніторингу і подається оператором уповноваженому органу для затвердження;
 
23. 17) реєстраційна дія - державна реєстрація установки в Державному реєстрі установок, внесення змін до записів Державного реєстру установок, скасування державної реєстрації установки в Державному реєстрі установок;
 
-26- Дирів А.Б.
"реєстраційна дія — державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі;"
 
Враховано   15) реєстраційна дія — державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі;
 
24. 18) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
-27- Сажко С.М.
В пункті 18 частини 1 статті 1 законопроекту слова «із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» виключити.
 
Враховано   16) уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
    -28- Дирів А.Б.
"уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;"
 
Враховано    
25. 19) установка - стаціонарне устаткування, на якому оператор провадить один чи більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на устаткуванні, та яка може впливати на викиди парникових газів.
 
-29- Левченко Ю.В.
Пункт 19 частини статті 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«19) установка — стаціонарне устаткування, на якому оператор провадить діяльність щодо моніторингу, звітності та верифікації, а також іншу діяльність, яка може впливати на викиди парникових газів та/або є джерелом викидів парникових газів»
 
Враховано частково   17) установка — стаціонарний технічний об'єкт, на якому оператор провадить один чи більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на такому об’єкті, та яка може впливати на викиди парникових газів.
 
    -30- Рябчин О.М.
У пункті 19) частини 1 статті 1 слова «стаціонарне устаткування» замінити словами «стаціонарний технічний об’єкт»
 
Враховано    
    -31- Дирів А.Б.
"установка — стаціонарний технічний об'єкт, на якому оператор провадить один чи більше видів діяльності, а також іншу діяльність, яка має безпосередній технологічний зв’язок з видами діяльності, що провадяться на такому об’єкті, та яка може впливати на викиди парникових газів."
 
Враховано    
26. 2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України,
 
   2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
 
27. Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
 
      
28. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
-32- Недава О.А.
Статтю 2 викласти у редакції: «Сфера дії Закону.1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів на території України (далі — моніторинг, звітність та верифікація)».
 
Враховано   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
29. 1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація).
 
-33- Левченко Ю.В.
Стаття 2 Законопроекту після слів «території України» доповнити наступними словами «правових і організаційних основ та екологічних вимог в галузі охорони атмосферного повітря, а також на відносини щодо проведення роботи по зменшенню викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату»
 
Відхилено   1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація).
 
    -34- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація)."
 
Враховано    
30. Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
-35- Недава О.А.
Статтю 3 викласти у редакції:
«Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації
1. Відносини у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються цим Законом, законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про охорону атмосферного повітря», міжнародними договорами, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері».
 
Враховано частково   Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
31. 1. Відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.
 
-36- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 3 Законопроекту після слів «цим Законом» доповнити словами «,Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 
Відхилено   1. Відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються цим Законом, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.
 
    -37- Рябчин О.М.
Частину 1 статті 1 після слів «цим Законом» доповнити словами «міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»
 
Враховано    
    -38- Недава О.А.
Частину 1 статті 3 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Викиди парникових газів в атмосферне повітря можуть здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про охорону атмосферного повітря".
 
Відхилено    
    -39- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"1. Відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються, цим Законом, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері."
 
Враховано    
32. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері моніторингу, звітності та верифікації, застосовуються норми міжнародного договору України.
 
   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері моніторингу, звітності та верифікації, застосовуються норми міжнародного договору України.
 
33. Стаття 4. Основні принципи моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 4. Основні принципи моніторингу, звітності та верифікації
 
34. 1. Основними принципами діяльності, пов’язаної із здійсненням моніторингу, звітності та верифікації, є:
 
-40- Дирів А.Б.
"Основними принципами діяльності, пов’язаної із здійсненням моніторингу, звітності та верифікації, є:
1) законність;
2) повнота, прозорість і точність моніторингу та звітності;
3) узгодженість, порівнянність та цілісність моніторингу;
4) постійне вдосконалення процесу моніторингу та звітності;
5) достовірність та незалежність верифікації."
 
Враховано   1. Основними принципами діяльності, пов’язаної із здійсненням моніторингу, звітності та верифікації, є:
 
35. 1) законність;
 
   1) законність;
 
36. 2) повнота, прозорість і точність моніторингу та звітності;
 
   2) повнота, прозорість і точність моніторингу та звітності;
 
37. 3) достовірність та незалежність верифікації.
 
   3) узгодженість, порівняність та цілісність моніторингу;
4) постійне вдосконалення процесу моніторингу та звітності;
5) достовірність та незалежність верифікації.
 
38. Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
39. 1. Державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства здійснюють:
 
-41- Дирів А.Б.
"1. "1. Державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
уповноважений орган;
інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства."
 
Враховано   1. Державне управління у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства здійснюють:
 
40. Кабінет Міністрів України;
 
   Кабінет Міністрів України;
 
41. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
42. уповноважений орган;
 
   уповноважений орган;
 
43. інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства.
 
   інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства.
 
44. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
45. 1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
 
-42- Дирів А.Б.
"До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації належить:
1) забезпечення проведення державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
2) затвердження переліку видів діяльності;
3) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
4) затвердження порядку верифікації звіту оператора;
5) затвердження порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок та порядку ведення Державного реєстру установок;
6) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України."
 
Враховано частково   1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації належить:
 
46. 1) забезпечення проведення державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   1) забезпечення здійснення державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
47. 2) затвердження переліку видів діяльності;
 
   2) затвердження переліку видів діяльності;
 
48. 3) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   3) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
49. 4) затвердження порядку верифікації звіту оператора;
 
   4) затвердження порядку верифікації звіту оператора;
 
50. 5) затвердження порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок та порядку ведення Державного реєстру установок;
 
-43- Дирів А.Б.
Видалити
 
Враховано      
51. 6) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
   5) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
52. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
-44- Дирів А.Б.
"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації, належить:
1) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
3) затвердження порядку функціонування електронної системи моніторингу, звітності та верифікації;
4) затвердження типових форм стандартизованого та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимоги до їх заповнення;
5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
6) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства."
 
Враховано частково   Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
53. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації, належить:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації належить:
 
54. 1) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   1) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
55. 2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
56. 3) затвердження порядку функціонування електронної системи моніторингу, звітності та верифікації;
 
-45- Дирів А.Б.
"затвердження порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі та порядку ведення Єдиного реєстру;"
 
Враховано   3) затвердження порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі та порядку ведення Єдиного реєстру;
 
57. 4) затвердження типових форм стандартизованого та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимоги до їх заповнення;
 
-46- Дирів А.Б.
"затвердження типових форм стандартного та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимог до їх заповнення;"
 
Враховано   4) затвердження типових форм стандартного та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимог до їх заповнення;
 
58. 5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
   5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
59. 6) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
   6) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
60. 2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації, належить:
 
   2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації належить:
 
61. 1) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   1) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
62. 2) здійснення інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   2) здійснення інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
63. 3) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
   3) здійснення інших функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
64. Стаття 8. Повноваження уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
-47- Дирів А.Б.
"Стаття 8. Повноваження уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації
1. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів та актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації, зокрема щодо:
а) порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок та порядку ведення Державного реєстру установок;
б) порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
в) порядку верифікації звіту оператора;
2) здійснює інформування та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
3) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією;
4) затверджує план моніторингу та план моніторингу зі змінами;
5) визначає обсяги викидів парникових газів у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та має право звернутися до оператора із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для визначення обсягів викидів парникових газів;
6) затверджує звіт про вдосконалення;
7) погоджує рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;
8) приймає звіт оператора;
9) забезпечує ведення Державного реєстру установок, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Державного реєстру установок, збереження та захист даних, що містяться у Державному реєстрі установок;
10) здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом України з акредитації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
12) бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингу, звітності та верифікації, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду у цій сфері;
13) здійснює інші функції у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
2. Уповноважений орган має право уповноважити підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, на здійснення окремих функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації."
 
Враховано частково   Стаття 8. Повноваження уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
65. 1. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
66. 1) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів та актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у сфері моніторингу, звітності та верифікації, зокрема щодо:
 
   1) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів та актів Кабінету Міністрів України у сфері моніторингу, звітності та верифікації, зокрема щодо:
 
67. а) порядку державної реєстрації установок у Державному реєстрі установок та порядку ведення Державного реєстру установок;
 
-48- Дирів А.Б.
Видалити
 
Враховано      
68. б) порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   а) порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
69. в) порядку верифікації звіту оператора;
 
   б) порядку верифікації звіту оператора;
 
70. 2) здійснює повноваження у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   2) здійснює інформування та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
71. 3) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією;
 
   3) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією;
 
72. 4) забезпечує функціонування електронної системи моніторингу, звітності та верифікації;
 
-49- Рябчин О.М.
Пункт 4) частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«4) забезпечує функціонування електронної системи моніторингу, звітності та верифікації, а також ведення Державного реєстру установок, відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Державного реєстру установок, збереження та захист даних, що містяться у Державному реєстрі установок»
 
Відхилено      
    -50- Дирів А.Б.
Видалити
 
Враховано    
73. 5) затверджує план моніторингу та план моніторингу зі змінами;
 
-51- Продан О.П.
Пункт п’ятий частини першої статті 8 законопроекту виключити
 
Відхилено   4) затверджує план моніторингу та план моніторингу зі змінами;
 
    -52- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"5) затверджує план моніторингу та план моніторингу зі змінами;"
 
Враховано    
74. 6) визначає обсяги викидів парникових газів у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та має право звернутися до оператора із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
-53- Продан О.П.
У пункті шостому частини першої статті 8 законопроекту слова «передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України» замінити словами «передбачених законом».
 
Відхилено   5) визначає обсяги викидів парникових газів у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та має право звернутися до оператора із письмовим запитом про надання інформації, необхідної для визначення обсягів викидів парникових газів;
 
75. 7) затверджує звіт про вдосконалення;
 
   6) затверджує звіт про вдосконалення;
 
76. 8) погоджує рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;
 
   7) погоджує рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;
 
77. 9) приймає звіт оператора;
 
   8) приймає звіт оператора;
 
78. 10) забезпечує ведення Державного реєстру установок, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Державного реєстру установок, збереження та захист даних, що містяться у Державному реєстрі установок;
 
-54- Дирів А.Б.
"забезпечує ведення Єдиного реєстру, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Єдиного реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі;"
 
Враховано   9) забезпечує ведення Єдиного реєстру, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Єдиного реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі;
 
    -55- Рябчин О.М.
Пункт 10 частини 1 статті 8 виключити
 
Відхилено    
79. 11) здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом України з акредитації;
 
   10) здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом України з акредитації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 
80. 12) бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингу, звітності та верифікації, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду у цій сфері;
 
   11) бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингу, звітності та верифікації, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду в цій сфері;
 
81. 13) здійснює інші функції у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
 
-56- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"13) здійснює інші функції у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства."
 
Враховано   12) здійснює інші функції у сфері моніторингу, звітності та верифікації відповідно до законодавства.
2. Уповноважений орган має право уповноважити підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, на здійснення окремих функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
    -57- Продан О.П.
У пункті тринадцятому частини першої статті 8 законопроекту слова «відповідно до законодавства» замінити словами «відповідно до закону»
 
Відхилено    
82. Стаття 9. Реєстрація установок у Державному реєстрі установок
 
-58- Продан О.П.
Статтю 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Реєстрація установок у Державному реєстрі установок
1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Державному реєстрі установок.
Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, наведеною в порядку реєстрації установок у Державному реєстрі установок.
Уповноважений орган зобов’язаний протягом двох робочих днів з моменту отримання оформленої згідно цієї статті заяви зареєструвати установку (внести її до Державного реєстру установок), сформувати виписку з Державного реєстру установок та надати її оператору (або уповноваженій ним особі) обраним ним у заяві способом.
У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Державного реєстру установок протягом 10 робочих днів. Строки та процедура внесення змін до Державного реєстру установок відповідають строкам та процедурі, визначеним для реєстрації установок.»
 
Враховано частково   Стаття 9. Реєстрація установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації
 
    -59- Дирів А.Б.
"Стаття 9. Реєстрація установок у Єдиному реєстрі
1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі.
Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, наведеною в порядку реєстрації установок у Єдиному реєстрі, і документ, який містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Єдиного реєстру та видає її оператору (або уповноваженій ним особі).
У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Єдиного реєстру протягом 10 робочих днів."
 
Враховано    
83. 1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Державному реєстрі установок.
 
   1. Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі.
 
84. Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, наведеною в порядку реєстрації установок у Державному реєстрі установок, і документ, який містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Державного реєстру установок та видає її оператору (або уповноваженій ним особі).
 
-60- Дирів А.Б.
"Для проведення реєстраційної дії подається заява, загальні відомості про установку за формою, наведеною в порядку реєстрації установок у Державному реєстрі установок, і документ, який містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Державного реєстру установок та видає її оператору (або уповноваженій ним особі)."
 
Враховано частково   Для проведення реєстраційної дії оператор подає заяву, загальні відомості про установку за формою, затвердженою у порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі, і документ, який містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів. За результатами проведення реєстраційної дії уповноважений орган формує виписку з Єдиного реєстру та видає її оператору або уповноваженій ним особі.
 
85. У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Державного реєстру установок протягом 10 робочих днів.
 
-61- Левченко Ю.В.
Законопроект доповнити новою статтею 9-1 наступного змісту:
«Стаття 9-1. Дозволи на викид парникового газу
1. Забороняється здійснювати викиди забруднюючих речовин без отримання дозволу на здійснення діяльності результатом якої стануть викиди парникових газів, порядок отримання якого встановлений Законом України «Про охорону атмосферного повітря».
Перелік діяльності забороненої здійснювати без отримання дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   У разі зміни даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, оператор зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змін до записів Єдиного реєстру протягом 10 робочих днів.
 
86. Стаття 10. Організація та здійснення моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 10. Організація та здійснення моніторингу, звітності та верифікації
 
87. 1. Моніторингу підлягають викиди парникових газів в результаті провадження оператором видів діяльності на установці.
 
-62- Дирів А.Б.
"Моніторингу підлягають викиди парникових газів в результаті провадження оператором видів діяльності на установці.
2. Моніторинг здійснюється оператором відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. Підстави для застосування оператором стандартизованого або спрощеного плану моніторингу визначаються порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Для затвердження плану моніторингу оператор або уповноважена ним особа подає:
заяву;
план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
підтвердження відповідності визначення обсягу викидів парникових газів та заходів, передбачених планом моніторингу, вимогам порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
документи, які обґрунтовують застосування оператором методики моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів.
У разі наявності істотних змін до плану моніторингу, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор або уповноважена ним особа подає уповноваженому органу для затвердження заяву, план моніторингу зі змінами та документи, якими обґрунтовується необхідність внесення змін до плану моніторингу.
У випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, розробляється звіт про вдосконалення та подається уповноваженому органу для затвердження разом із заявою. Звіт про вдосконалення розробляється оператором за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
3. За результатами моніторингу розробляється звіт оператора, який підлягає верифікації. Звіт оператора розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
Верифікатор здійснює верифікацію на підставі договору, укладеного з оператором.
4. Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для здійснення верифікації (виїзна верифікація).
У випадках та у порядку, що передбачені порядком верифікації звіту оператора, верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації.
Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню уповноваженим органом.
Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор або уповноважена ним особа подає уповноваженому органу заяву, рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації, результати аналізу ризиків, що можуть виникнути у разі нездійснення виїзної верифікації, та підтвердження відповідності критеріям здійснення невиїзної верифікації, визначених порядком верифікації звіту оператора.
5. На підставі інформації, отриманої під час верифікації, оператору видається верифікаційний звіт, який повинен містити висновок верифікатора за результатами верифікації. Підстави для визнання верифікатором за результатами верифікації звіту оператора задовільним або незадовільним встановлюються порядком верифікації звіту оператора.
6. Звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, подається уповноваженому органу разом з верифікаційним звітом та заявою про прийняття звіту оператора не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.
Документи для прийняття звіту оператора подаються уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надсилаються засобами поштового зв’язку або в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Уповноважений орган протягом 30 календарних днів з дня подання документів для прийняття звіту оператора:
перевіряє подані документи на наявність підстав для відмови у прийнятті звіту оператора;
приймає рішення про прийняття звіту оператора;
у разі відмови у прийнятті звіту оператора повертає йому подані документи разом з вмотивованим висновком.
Прийняття звіту оператора здійснюється на безоплатній основі.
У прийнятті звіту оператора може бути відмовлено у разі:
подання документів неналежною особою;
подання неповного пакета документів для прийняття звіту оператора;
виявлення в документах, поданих для прийняття звіту оператора, недостовірних відомостей;
подання звіту оператора, який за результатами верифікації визнано незадовільним;
неусунення обставини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті звіту оператора, після закінчення строку, встановленого абзацом п’ятнадцятим частини шостої цієї статті.
За наявності підстав для відмови у прийнятті звіту оператора уповноважений орган приймає рішення про відмову у прийнятті звіту оператора. У рішенні про відмову у прийнятті звіту оператора зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
Протягом 10 календарних днів з дати отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті його звіту, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора, при цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання.
7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»."
 
Враховано   1. Моніторингу підлягають викиди парникових газів у результаті провадження оператором видів діяльності на установці.
 
88. 2. Моніторинг здійснюється оператором відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. Підстави для застосування оператором стандартизованого або спрощеного плану моніторингу визначаються порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
-63- Дирів А.Б.
"Моніторинг здійснюється оператором відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. Підстави для застосування оператором стандартного або спрощеного плану моніторингу визначаються порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   2. Моніторинг здійснюється оператором відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. Підстави для застосування оператором стандартного або спрощеного плану моніторингу визначаються порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
89. Для затвердження плану моніторингу оператор подає:
 
   Для затвердження плану моніторингу оператор або уповноважена ним особа подає:
 
90. заяву;
 
   заяву;
 
91. план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
-64- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації;"
 
Враховано   план моніторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
    -65- Продан О.П.
У абзаці четвертому частини другої статті 10 слова «план моніторингу» замінити словами «проект плану моніторингу»
 
Відхилено    
92. підтвердження відповідності визначення обсягу викидів парникових газів та заходів, передбачених планом моніторингу, вимогам порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
-66- Продан О.П.
Абзац п’ятий частини другої статті 10 законопроекту виключити
 
Відхилено   підтвердження відповідності визначення обсягу викидів парникових газів та заходів, передбачених планом моніторингу, вимогам порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
93. документи, які обґрунтовують застосування оператором методики моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів.
 
-67- Продан О.П.
Абзац шостий частини другої статті 10 законопроекту виключити
 
Відхилено   документи, які обґрунтовують застосування оператором методики моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів.
 
94. У разі наявності істотних змін до плану моніторингу, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор подає уповноваженому органу для затвердження заяву, план моніторингу зі змінами та документи, якими обґрунтовується необхідність внесення змін до плану моніторингу.
 
   У разі наявності істотних змін до плану моніторингу, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор або уповноважена ним особа подає уповноваженому органу для затвердження заяву, план моніторингу зі змінами та документи, якими обґрунтовується необхідність внесення змін до плану моніторингу.
 
95. У випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, оператор розробляє звіт про вдосконалення та подає його уповноваженому органу для затвердження разом із заявою. Звіт про вдосконалення розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   У випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, розробляється звіт про вдосконалення та подається уповноваженому органу для затвердження разом із заявою. Звіт про вдосконалення розробляється оператором за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
96. 3. За результатами моніторингу розробляється звіт оператора, який підлягає верифікації. Звіт оператора розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   3. За результатами моніторингу розробляється звіт оператора, який підлягає верифікації. Звіт оператора розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
97. Верифікатор здійснює верифікацію на підставі договору, укладеного з оператором.
 
-68- Продан О.П.
Абзац другий частини третьої статті 10 законопроекту виключити
 
Відхилено   Верифікатор здійснює верифікацію на підставі договору, укладеного з оператором.
 
98. 4. Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для здійснення верифікації (виїзна верифікація).
 
-69- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"4. Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для здійснення верифікації (виїзна верифікація)."
 
Враховано   4. Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для здійснення верифікації (виїзна верифікація).
 
    -70- Продан О.П.
Абзац перший частини четвертої статті 10 законопроекту після слова «зобов’язаний» доповнити словами «в разі необхідності»
 
Відхилено    
99. У випадках та у порядку, що передбачені порядком верифікації звіту оператора, верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації.
 
-71- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"У випадках та у порядку, що передбачені порядком верифікації звіту оператора, верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації."
 
Враховано   У випадках та порядку, передбачених порядком верифікації звіту оператора, верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації.
 
    -72- Продан О.П.
Абзац другий частини четвертої статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«Випадки, в яких необхідно відвідати установку, та порядок прийняття такого рішення передбачаються порядком верифікації звіту оператора.»
 
Відхилено    
100. Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню уповноваженим органом.
 
-73- Продан О.П.
У абзаці третьому частини четвертої статті 10 законопроекту слова «проведення невиїзної верифікації» замінити словами «проведення виїзної верифікації».
 
Відхилено   Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню уповноваженим органом, крім випадків, передбачених порядком верифікації звіту оператора, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
    -74- Дирів А.Б.
"Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню уповноваженим органом крім випадків, передбачених порядком верифікації звіту оператора, затвердженим Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
101. Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор подає уповноваженому органу заяву, рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації, результати аналізу ризиків, що можуть виникнути у разі нездійснення виїзної верифікації, та підтвердження відповідності критеріям здійснення невиїзної верифікації, визначених порядком верифікації звіту оператора.
 
-75- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор подає уповноваженому органу заяву, рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації, результати аналізу ризиків, що можуть виникнути у разі нездійснення виїзної верифікації, та підтвердження відповідності критеріям здійснення невиїзної верифікації, визначених порядком верифікації звіту оператора."
 
Враховано   Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор подає уповноваженому органу заяву, рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації, результати аналізу ризиків, що можуть виникнути в разі нездійснення виїзної верифікації, та підтвердження відповідності критеріям здійснення невиїзної верифікації, визначеним порядком верифікації звіту оператора.
 
    -76- Недава О.А.
У абзаці 4 частини 4 статті 10 законопроекту слова "рішення верифікатора" замінити словами "проект рішення верифікатора"
 
Відхилено    
    -77- Продан О.П.
Абзац четвертий частини четвертої статті 10 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
102. 5. На підставі інформації, отриманої під час верифікації, оператору видається верифікаційний звіт, який повинен містити висновок верифікатора за результатами верифікації. Підстави для визнання верифікатором за результатами верифікації звіту оператора задовільним або незадовільним встановлюються порядком верифікації звіту оператора.
 
-78- Продан О.П.
У частині п’ятій статті 10 законопроекту слова «оператору видається верифікаційний звіт» замінити словами «верифікатор не пізніше двох тижнів після отримання звіту видає оператору верифікаційний звіт»
 
Відхилено   5. На підставі інформації, отриманої під час верифікації, оператору видається верифікаційний звіт, який повинен містити висновок верифікатора за результатами верифікації. Підстави для визнання верифікатором за результатами верифікації звіту оператора задовільним або незадовільним встановлюються порядком верифікації звіту оператора.
 
103. 6. Звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, подається уповноваженому органу разом з верифікаційним звітом та заявою про прийняття звіту оператора не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.
 
   6. Звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, подається уповноваженому органу разом з верифікаційним звітом та заявою про прийняття звіту оператора не пізніше 31 березня року, наступного за звітним періодом.
 
104. Документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
-79- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"Документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі через Єдиний реєстр з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису."
 
Враховано   Документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі через Єдиний реєстр з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
    -80- Дирів А.Б.
"Документи для прийняття звіту оператора можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі через Єдиний реєстр з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису."
 
Враховано частково    
    -81- Рябчин О.М.
Абзац другий частини 6 статті 10 після слів викласти у такій редакції:
«Документи для прийняття звіту оператора можуть бути надіслані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.»
 
Враховано частково    
105. Уповноважений орган протягом 30 календарних днів з дня подання оператором документів для прийняття звіту оператора:
 
-82- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"Уповноважений орган протягом 20 робочих днів з дня подання документів для прийняття звіту оператора:"
 
Враховано   Уповноважений орган протягом 20 робочих днів з дня подання документів для прийняття звіту оператора:
 
    -83- Дирів А.Б.
"Уповноважений орган протягом 20 робочих днів з дня подання оператором документів для прийняття звіту оператора:
перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для відмови у прийнятті звіту оператора;
приймає рішення про прийняття звіту оператора;
у разі відмови у прийнятті звіту оператора повертає йому подані документи разом з вмотивованим висновком."
 
Враховано частково    
106. перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для відмови у прийнятті звіту оператора;
 
-84- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"перевіряє подані документи на відповідність вимогам законодавства;"
 
Враховано   перевіряє подані документи на відповідність вимогам законодавства;
 
    -85- Продан О.П.
У абзаці четвертому частини шостої статті 10 законопроекту слова «на наявність підстав для відмови у прийнятті звіту оператора» замінити словами «на відповідність поданого пакету документів законодавству»
 
Враховано частково    
107. приймає рішення про прийняття звіту оператора;
 
   приймає рішення про прийняття звіту оператора;
 
108. у разі відмови у прийнятті звіту оператора повертає йому подані документи разом з вмотивованим висновком.
 
   у разі відмови у прийнятті звіту оператора повертає йому подані документи разом з вмотивованим висновком.
 
109. Прийняття звіту оператора здійснюється на безоплатній основі.
 
   Прийняття звіту оператора здійснюється на безоплатній основі.
 
110. У прийнятті звіту оператора може бути відмовлено у разі:
 
   У прийнятті звіту оператора може бути відмовлено у разі:
 
111. подання документів неналежною особою;
 
   подання документів неналежною особою;
 
112. подання неповного пакета документів для прийняття звіту оператора;
 
   подання неповного пакета документів для прийняття звіту оператора;
 
113. виявлення в документах, поданих для прийняття звіту оператора, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих для прийняття звіту оператора, недостовірних відомостей;
 
114. подання звіту оператора, який за результатами верифікації визнано незадовільним;
 
   подання звіту оператора, який за результатами верифікації визнано незадовільним;
 
115. неусунення обставини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті звіту оператора, після закінчення строку, встановленого абзацом п’ятнадцятим частини шостої цієї статті.
 
   неусунення обставини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті звіту оператора, після закінчення строку, встановленого абзацом п’ятнадцятим цієї частини.
 
116. За наявності підстав для відмови у прийнятті звіту оператора уповноважений орган приймає рішення про відмову у прийнятті звіту оператора. У рішенні про відмову у прийнятті звіту оператора зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
   За наявності підстав для відмови у прийнятті звіту оператора уповноважений орган приймає рішення про відмову у прийнятті звіту оператора. У рішенні про відмову у прийнятті звіту оператора зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
117. Протягом 10 календарних днів з дати отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті його звіту, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора, при цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання.
 
-86- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"Протягом 10 робочих днів з дати отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті його звіту, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора, при цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання."
 
Враховано   Протягом 10 робочих днів з дати отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті його звіту, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора, при цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання.
 
    -87- Дирів А.Б.
"Протягом 10 робочих днів з дати отримання оператором рішення уповноваженого органу про відмову у прийнятті звіту оператора оператор має право усунути зазначені в рішенні уповноваженого органу обставини, що стали підставою для відмови у прийнятті його звіту, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звіту оператора, при цьому датою повторного подання документів для прийняття звіту оператора вважається дата першого їх подання."
 
Враховано    
118. 7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
-88- Дирів А.Б.
"Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
У випадку необхідності перевірки достовірності даних, наведених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги, у тому числі для прийняття звіту оператора, а також неподання таких документів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів (виникнення обов'язку щодо подання таких документів) проводить позапланову перевірку."
 
Враховано   7. Державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
У разі необхідності перевірки достовірності даних, наведених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги, у тому числі для прийняття звіту оператора, а також неподання таких документів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів (виникнення обов'язку щодо подання таких документів) проводить позапланову перевірку.
 
119. Стаття 11. Адміністративні послуги у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 11. Адміністративні послуги у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
120. 1. Адміністративними послугами у сфері моніторингу, звітності та верифікації є реєстраційна дія, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації.
 
-89- Дирів А.Б.
"Адміністративними послугами у сфері моніторингу, звітності та верифікації є реєстраційна дія, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації.
Надання адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті (далі — адміністративна послуга), крім прийняття звіту оператора, здійснюється згідно з вимогами цієї статті. Прийняття звіту оператора здійснюється згідно з вимогами, визначеними частиною шостою статті 10 цього Закону.
2. Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги подаються уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
3. Уповноважений орган протягом 30 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
перевіряє документи, подані для отримання адміністративної послуги, на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених в документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства;
зупиняє розгляд документів, поданих для отримання адміністративної послуги, за наявності підстав, передбачених цим Законом;
приймає рішення про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
у разі відмови у наданні адміністративної послуги повертає оператору подані документи разом з вмотивованим висновком.
4. Реєстраційна дія проводиться уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня подання документів для її проведення.
5. Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.
6. Розгляд заяви та документів, поданих для отримання адміністративної послуги, зупиняється у разі подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги відповідно до вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Уповноважений орган у п’ятиденний строк після подання заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору.
Якщо оператор протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, крім випадків, передбачених абзацом четвертим частини шостої цієї статті, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення уповноваженого органу про відновлення розгляду заяви.
Строк виконання оператором вимог уповноваженого органу, зазначених у рішенні про зупинення розгляду заяви, поданої для проведення реєстраційної дії, становить 10 робочих днів з моменту отримання оператором відповідного рішення.
Перебіг строку надання адміністративної послуги продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
У рішенні про зупинення розгляду зазначається вичерпний перелік документів, відсутність яких стала підставою для зупинення розгляду заяви.
7. Уповноважений орган не має права вимагати від оператора надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
У разі невиконання оператором зазначених у рішенні вимог у строки, встановлені у частині шостій цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
8. У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:
1) подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;
2) подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги;
3) виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;
4) невідповідності поданих документів вимогам, установленим відповідно до цього Закону;
5) після закінчення строків, установлених частиною шостою цієї статті, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.
За наявності підстав для відмови у наданні адміністративної послуги уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
У рішенні про відмову в наданні адміністративної послуги зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття."
 
Враховано частково   1. Адміністративними послугами у сфері моніторингу, звітності та верифікації є реєстраційна дія, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації.
 
121. Надання адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті (далі - адміністративна послуга), крім прийняття звіту оператора, здійснюється згідно з вимогами цієї статті. Прийняття звіту оператора здійснюється згідно з вимогами, визначеними частиною шостою статті 10 цього Закону.
 
   Надання адміністративних послуг у сфері моніторингу, звітності та верифікації, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті (далі — адміністративна послуга), крім прийняття звіту оператора, здійснюється згідно з вимогами цієї статті. Прийняття звіту оператора здійснюється згідно з вимогами, визначеними частиною шостою статті 10 цього Закону.
 
122. 2. Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
-90- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 11 викласти у такій редакції:
«2. Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути надіслані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.»
 
Враховано   2. Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
    -91- Дирів А.Б.
"Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою, надіслані засобами поштового зв’язку або в електронній формі через Єдиний реєстр з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису."
 
Враховано частково    
    -92- Дирів А.Б.
"Заява щодо надання адміністративної послуги та документи для отримання адміністративної послуги можуть бути подані уповноваженому органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису."
 
Враховано    
123. 3. Уповноважений орган протягом 30 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
 
-93- Продан О.П.
У абзаці першому частини третьої статті 11 законопроекту цифри та слова «30 робочих днів» замінити цифрами та словами «10 робочих днів»
 
Враховано частково   3. Уповноважений орган протягом 20 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
 
    -94- Дирів А.Б.
"Уповноважений орган протягом 20 робочих днів, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, з дня подання оператором документів для отримання адміністративної послуги:
перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених в документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства;
зупиняє розгляд документів, поданих для отримання адміністративної послуги, за наявності підстав, передбачених цим Законом;
приймає рішення про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
у разі відмови у наданні адміністративної послуги повертає оператору подані документи разом з вмотивованим висновком."
 
Враховано    
124. перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
 
   перевіряє подані оператором документи на наявність підстав для надання адміністративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
 
125. перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених в документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
 
   перевіряє достовірність і повноту відомостей, зазначених у документах, поданих для отримання адміністративної послуги;
 
126. встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства;
 
   встановлює відповідність документів, поданих для отримання адміністративної послуги, вимогам законодавства;
 
127. зупиняє розгляд документів, поданих для отримання адміністративної послуги, за наявності підстав, передбачених цим Законом;
 
   зупиняє розгляд документів, поданих для отримання адміністративної послуги, за наявності підстав, передбачених цим Законом;
 
128. приймає рішення про надання адміністративної послуги, відмови у наданні адміністративної послуги;
 
   приймає рішення про надання адміністративної послуги, відмову у наданні адміністративної послуги;
 
129. у разі відмови у наданні адміністративної послуги повертає оператору подані документи разом з вмотивованим висновком.
 
   у разі відмови у наданні адміністративної послуги повертає оператору подані документи разом з вмотивованим висновком.
 
130. 4. Реєстраційна дія проводиться уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня подання оператором документів для її проведення.
 
   4. Реєстраційна дія проводиться уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня подання документів для її проведення.
 
131. 5. Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.
 
   5. Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.
 
132. 6. Розгляд заяви та документів, поданих для отримання адміністративної послуги, зупиняється у разі подання оператором неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги відповідно до вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   6. Розгляд заяви та документів, поданих для отримання адміністративної послуги, зупиняється у разі подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги відповідно до вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
133. Уповноважений орган у п’ятиденний строк після подання оператором заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору.
 
-95- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"Уповноважений орган у п’ятиденний строк після подання оператором заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору."
 
Враховано   Уповноважений орган у п’ятиденний строк після подання оператором заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору.
 
    -96- Продан О.П.
У абзаці другому частини шостої статті 11 законопроекту слова «у п’ятиденний строк» замінити словами «протягом одного робочого дня»
 
Відхилено    
134. Якщо оператор протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, крім випадків, передбачених абзацом четвертим частини шостої цієї статті, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення уповноваженого органу про відновлення розгляду заяви.
 
-97- Продан О.П.
У абзаці третьому частини шостої статті 11 законопроекту цифри та слова «30 робочих днів» замінити цифрами та словами «10 робочих днів»
 
Враховано частково   Якщо оператор протягом 20 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, крім випадків, передбачених абзацом четвертим частини шостої цієї статті, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення уповноваженого органу про відновлення розгляду заяви.
 
    -98- Дирів А.Б.
"Якщо оператор протягом 20 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги, крім випадків, передбачених абзацом четвертим частини шостої цієї статті, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення уповноваженого органу про відновлення розгляду заяви."
 
Враховано    
135. Строк виконання оператором вимог уповноваженого органу, зазначених у рішенні про зупинення розгляду заяви, поданої для проведення реєстраційної дії, становить 10 робочих днів з моменту отримання оператором відповідного рішення.
 
   Строк виконання оператором вимог уповноваженого органу, зазначених у рішенні про зупинення розгляду заяви, поданої для проведення реєстраційної дії, становить 10 робочих днів з моменту отримання оператором відповідного рішення.
 
136. Перебіг строку надання адміністративної послуги продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
   Перебіг строку надання адміністративної послуги продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
137. У рішенні про зупинення розгляду зазначається вичерпний перелік документів, відсутність яких стала підставою для зупинення розгляду заяви.
 
   У рішенні про зупинення розгляду зазначається вичерпний перелік документів, відсутність яких стала підставою для зупинення розгляду заяви.
 
138. 7. Уповноважений орган не має права вимагати від оператора надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
 
   7. Уповноважений орган не має права вимагати від оператора надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
 
139. У разі невиконання оператором зазначених у рішенні вимог у строки, встановлені у частині шостій цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
   У разі невиконання оператором зазначених у рішенні вимог у строки, встановлені у частині шостій цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
140. 8. У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:
 
-99- Дирів А.Б.
"8. У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:
1) подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;
2) виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;
3) невідповідності поданих документів вимогам, установленим відповідно до цього Закону;
4) після закінчення строків, установлених частиною шостою цієї статті, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги."
 
Враховано   8. У наданні адміністративної послуги може бути відмовлено у разі:
 
141. 1) подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;
 
   1) подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою;
 
142. 2) подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги;
 
   2) виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;
 
143. 3) виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей;
 
   3) невідповідності поданих документів вимогам, установленим відповідно до цього Закону;
 
144. 4) невідповідності поданих документів вимогам, установленим відповідно до цього Закону;
 
   4) якщо після закінчення строків, установлених частиною шостою цієї статті, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.
 
145. 5) після закінчення строків, установлених частиною шостою цієї статті, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги.
 
      
146. За наявності підстав для відмови у наданні адміністративної послуги уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
   За наявності підстав для відмови у наданні адміністративної послуги уповноважений орган приймає рішення про відмову в наданні адміністративної послуги.
 
147. У рішенні про відмову в наданні адміністративної послуги зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
   У рішенні про відмову в наданні адміністративної послуги зазначається вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття.
 
148. Стаття 12. Вимоги до документів, що подаються для отримання адміністративної послуги
 
-100- Недава О.А.
У назві статті 12 слова "Вимоги до документів" замінити словами "Відповідальність за достовірність даних у документах"
 
Враховано   Стаття 12. Відповідальність за достовірність даних у документах, що подаються для отримання адміністративної послуги
 
149. 1. Документи, в тому числі електронні, які подаються уповноваженому органу для отримання адміністративної послуги, повинні відповідати вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-101- Дирів А.Б.
Документи, які подаються уповноваженому органу для отримання адміністративної послуги, повинні відповідати вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
До врегулювання питання щодо функціонування єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів дозволити операторам або уповноваженим ними особам подання документів для здійснення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації у письмовій формі (на паперових носіях) особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.
 
Враховано   1. Документи, які подаються уповноваженому органу для отримання адміністративної послуги, повинні відповідати вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
До врегулювання питання щодо функціонування Єдиного реєстру операторам або уповноваженим ними особам дозволяється подавати документи для здійснення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення, прийняття звіту оператора та погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації у письмовій формі (на паперових носіях) особисто або за допомогою засобів поштового зв’язку.
 
150. 2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться у документах, які подаються уповноваженому органу для проведення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення та прийняття звіту оператора несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті.
 
   2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться у документах, які подаються уповноваженому органу для проведення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу зі змінами, затвердження звіту про вдосконалення та прийняття звіту оператора, несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
 
151. Відповідальність за достовірність даних, що містяться у рішенні верифікатора про проведення невиїзної верифікації та верифікаційному звіті, несе верифікатор.
 
   Відповідальність за достовірність даних, що містяться у рішенні верифікатора про проведення невиїзної верифікації та верифікаційному звіті, несе верифікатор.
 
152. Стаття 13. Основні права та обов’язки оператора
 
   Стаття 13. Основні права та обов’язки оператора
 
153. 1. Оператор має право:
 
-102- Дирів А.Б.
"Оператор має право:
1) визначати верифікатора для здійснення ним верифікації на договірній основі з урахуванням вимог, установлених порядком верифікації звіту оператора;
2) одержувати від верифікатора верифікаційний звіт за результатами здійснення ним верифікації.
3) здійснювати інші права відповідно до законодавства."
 
Враховано   1. Оператор має право:
 
154. 1) визначати верифікатора для здійснення ним верифікації на договірній основі з урахуванням вимог, установлених порядком верифікації звіту оператора;
 
   1) визначати верифікатора для здійснення ним верифікації на договірній основі з урахуванням вимог, установлених порядком верифікації звіту оператора;
 
155. 2) одержувати від верифікатора верифікаційний звіт за результатами здійснення ним верифікації.
 
   2) одержувати від верифікатора верифікаційний звіт за результатами здійснення ним верифікації;
3) здійснювати інші права відповідно до законодавства.
 
156. 2. Оператор зобов’язаний:
 
-103- Дирів А.Б.
"Оператор зобов’язаний:
1) зареєструвати установку в Державному реєстрі установок;
2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
3) подавати план моніторингу уповноваженому органу для затвердження;
4) встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури обробки даних для моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів та документи, передбачені порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
5) подавати уповноваженому органу для затвердження звіт про вдосконалення;
6) забезпечувати здійснення моніторингу викидів парникових газів відповідно до плану моніторингу;
7) розробити звіт оператора та подати його на верифікацію;
8) надавати верифікатору доступ до установки, об’єктів та інформації, необхідних для здійснення верифікації, в порядку, встановленому порядком верифікації звіту оператора;
9) подати звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом у строк, установлений цим Законом;
10) враховувати рекомендації, зазначені у верифікаційних звітах, під час здійснення моніторингу;
11) подавати уповноваженому органу для затвердження план моніторингу зі змінами та повідомляти уповноваженому органу про наявність підстав для внесення змін до плану моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
12) забезпечувати зберігання документів, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, протягом встановленого строку.
13) здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства."
 
Враховано частково   2. Оператор зобов’язаний:
 
157. 1) зареєструвати установку в Державному реєстрі установок;
 
-104- Дирів А.Б.
"зареєструвати установку в Єдиному реєстрі;"
 
Враховано   1) зареєструвати установку в Єдиному реєстрі;
 
158. 2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
-105- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;"
 
Враховано   2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
    -106- Продан О.П.
У пункті другому частини другої статті 13 законопроекту слова «план моніторингу» замінити словами «проект плану моніторингу»
 
Відхилено    
159. 3) подавати план моніторингу уповноваженому органу для затвердження;
 
-107- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"3) подавати план моніторингу уповноваженому органу для затвердження;"
 
Враховано   3) подавати план моніторингу уповноваженому органу для затвердження;
 
    -108- Продан О.П.
У пункті третьому частини другої статті 13 законопроекту слова «план моніторингу» замінити словами «проект плану моніторингу»
 
Відхилено    
160. 4) встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури обробки даних для моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів та документи, передбачені порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   4) встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури обробки даних для моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів та надавати документи, передбачені порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
161. 5) подавати уповноваженому органу для затвердження звіт про вдосконалення;
 
   5) подавати уповноваженому органу для затвердження звіт про вдосконалення;
 
162. 6) забезпечувати здійснення моніторингу викидів парникових газів відповідно до плану моніторингу;
 
   6) забезпечувати здійснення моніторингу викидів парникових газів відповідно до плану моніторингу;
 
163. 7) розробити звіт оператора та подати його на верифікацію;
 
   7) розробити звіт оператора та подати його на верифікацію;
 
164. 8) надавати верифікатору доступ до установки, об’єктів та інформації, необхідних для здійснення верифікації, в порядку, встановленому порядком верифікації звіту оператора;
 
   8) надавати верифікатору доступ до установки, об’єктів та інформації, необхідних для здійснення верифікації, в порядку, встановленому порядком верифікації звіту оператора;
 
165. 9) подати звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом у строк, установлений цим Законом;
 
   9) подати звіт оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом у строк, установлений цим Законом;
 
166. 10) враховувати рекомендації, зазначені у верифікаційних звітах, під час здійснення моніторингу;
 
   10) враховувати рекомендації, зазначені у верифікаційних звітах, під час здійснення моніторингу;
 
167. 11) подавати уповноваженому органу для затвердження план моніторингу зі змінами та повідомляти уповноваженому органу про наявність підстав для внесення змін до плану моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
   11) подавати уповноваженому органу для затвердження план моніторингу зі змінами та повідомляти уповноваженому органу про наявність підстав для внесення змін до плану моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
 
168. 12) забезпечувати зберігання документів, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, протягом встановленого строку.
 
   12) забезпечувати зберігання документів, визначених у порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, протягом встановленого строку;
13) здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства.
 
169. Стаття 14. Основні права та обов’язки верифікатора
 
   Стаття 14. Основні права та обов’язки верифікатора
 
170. 1. Верифікатор має право:
 
-109- Дирів А.Б.
"Верифікатор має право:
1) визначати форми та методи здійснення верифікації відповідно до цього Закону, порядку верифікації звіту оператора та договору з оператором;
2) отримувати документи, матеріали та відомості, наявні у оператора, необхідні для проведення верифікації, в обсягах, установлених законодавством;
3) залучати фахівців з технічних питань для отримання висновків та роз’яснень з питань, що стосуються здійснення верифікації;
4) за умови дотримання вимог, передбачених законодавством, приймати рішення про проведення невиїзної верифікації.
5) здійснювати інші права відповідно до законодавства."
 
Враховано   1. Верифікатор має право:
 
171. 1) визначати форми та методи здійснення верифікації відповідно до цього Закону, порядку верифікації звіту оператора та договору з оператором;
 
   1) визначати форми та методи здійснення верифікації відповідно до цього Закону, порядку верифікації звіту оператора та договору з оператором;
 
172. 2) отримувати документи, матеріали та відомості, наявні у оператора, необхідні для проведення верифікації, в обсягах, установлених законодавством;
 
   2) отримувати документи, матеріали та відомості, наявні в оператора, необхідні для проведення верифікації, в обсягах, установлених законодавством;
 
173. 3) залучати фахівців з технічних питань для отримання висновків та роз’яснень з питань, що стосуються здійснення верифікації;
 
   3) залучати фахівців з технічних питань для отримання висновків та роз’яснень з питань, що стосуються здійснення верифікації;
 
174. 4) за умови дотримання вимог, передбачених законодавством, приймати рішення про проведення невиїзної верифікації.
 
   4) за умови дотримання вимог, передбачених законодавством, приймати рішення про проведення невиїзної верифікації;
5) здійснювати інші права відповідно до законодавства.
 
175. 2. Верифікатор зобов’язаний:
 
-110- Дирів А.Б.
"2. Верифікатор зобов’язаний:
1) здійснювати верифікацію звіту оператора відповідно до законодавства;
2) забезпечити компетентність персоналу, залученого до діяльності з верифікації;
3) підготувати та скласти внутрішню верифікаційну документацію;
4) забезпечити проведення внутрішньої перевірки верифікаційного звіту та внутрішньої верифікаційної документації відповідно до порядку верифікації звіту оператора;
5) підготувати та видати оператору верифікаційний звіт;
6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або національного органу України з акредитації доступу до внутрішньої верифікаційної документації;
7) зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час верифікації, не розголошувати відомостей, до яких верифікатор має доступ під час здійснення верифікації, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.
8) здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства."
 
Враховано   2. Верифікатор зобов’язаний:
 
176. 1) здійснювати верифікацію звіту оператора відповідно до законодавства;
 
   1) здійснювати верифікацію звіту оператора відповідно до законодавства;
 
177. 2) забезпечити компетентність персоналу, залученого до діяльності з верифікації;
 
   2) забезпечити компетентність персоналу, залученого до діяльності з верифікації;
 
178. 3) підготувати та скласти внутрішню верифікаційну документацію;
 
   3) підготувати та скласти внутрішню верифікаційну документацію;
 
179. 4) забезпечити проведення внутрішньої перевірки верифікаційного звіту та внутрішньої верифікаційної документації відповідно до порядку верифікації звіту оператора;
 
   4) забезпечити проведення внутрішньої перевірки верифікаційного звіту та внутрішньої верифікаційної документації відповідно до порядку верифікації звіту оператора;
 
180. 5) підготувати та видати оператору верифікаційний звіт;
 
   5) підготувати та видати оператору верифікаційний звіт;
 
181. 6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або національного органу України з акредитації доступу до внутрішньої верифікаційної документації;
 
   6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або національного органу України з акредитації доступу до внутрішньої верифікаційної документації;
 
182. 7) зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час верифікації, не розголошувати відомостей, до яких верифікатор має доступ під час здійснення верифікації, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.
 
   7) зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час верифікації, не розголошувати відомостей, до яких верифікатор має доступ під час здійснення верифікації, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб;
8) здійснювати інші обов'язки відповідно до законодавства.
 
183. Стаття 15. Незалежність верифікатора
 
   Стаття 15. Незалежність верифікатора
 
184. 1. Верифікатор є незалежним від оператора та уповноваженого органу і неупередженим у провадженні діяльності з верифікації.
 
-111- Дирів А.Б.
"Верифікатор повинен бути незалежним від оператора та уповноваженого органу і неупередженим у провадженні діяльності з верифікації."
 
Враховано   1. Верифікатор повинен бути незалежним від оператора та уповноваженого органу і неупередженим у провадженні діяльності з верифікації.
 
185. Стаття 16. Інформація про викиди парникових газів
 
   Стаття 16. Інформація про викиди парникових газів
 
186. 1. Правовий режим інформації, яка міститься у документах, що стосуються моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Правовий режим інформації, яка міститься у документах, що стосуються моніторингу, звітності та верифікації, визначається законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
187. 2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою і доступ до неї не може бути обмежений.
 
   2. Інформація про кількісні та якісні показники викидів парникових газів є відкритою, і доступ до неї не може бути обмежений.
 
188. Стаття 17. Участь громадськості
 
   Стаття 17. Участь громадськості
 
189. 1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також фізичні або юридичні особи, їх об’єднання, організації або групи мають такі права у сфері моніторингу, звітності та верифікації:
 
   1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також фізичні або юридичні особи, їх об’єднання, організації або групи мають такі права у сфері моніторингу, звітності та верифікації:
 
190. 1) запитувати та одержувати від органів державної влади в обсязі та порядку, встановлених законодавством, інформацію про їх діяльність у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
   1) запитувати та одержувати від органів державної влади в обсязі та порядку, встановлених законодавством, інформацію про їх діяльність у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
 
191. 2) вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, до органів державної влади та осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань;
 
   2) вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, до органів державної влади та осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань;
 
192. 3) проводити заходи щодо інформування населення з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації.
 
   3) проводити заходи щодо інформування населення з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації.
 
193. Законами України можуть бути визначені також інші права громадськості у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   Законами України можуть бути визначені також інші права громадськості у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
194. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
195. 1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
   1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері моніторингу, звітності та верифікації.
 
196. 2. Уповноважений орган може надавати відповідним органам іноземних держав і міжнародним організаціям та одержувати від них інформацію з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких було надано Верховною Радою України.
 
   2. Уповноважений орган може надавати відповідним органам іноземних держав і міжнародним організаціям та одержувати від них інформацію з питань здійснення моніторингу, звітності та верифікації з додержанням вимог законодавства України.
 
197. Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
   Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації
 
198. 1. Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   1. Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.
 
199. Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
 
200. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
-112- Сажко С.М.
В частині 1 статті 20 законопроекту слова «та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності» замінити словами «та вводиться в дію з 01 січня 2021 року»
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності протягом трьох місяців з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
 
    -113- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 20 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності протягом трьох місяців з моменту його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.»
 
Враховано частково    
    -114- Недава О.А.
Частину 1 статті 20 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Перехід на нові правила щодо обліку та звітності, пов'язані із запровадженням моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів, що матиме наслідком зміни у нарахуванні податків, здійснюється з 1 січня року, наступного за роком набуття чинності цим Законом, але не пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила"
 
Відхилено    
    -115- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
Виключити в остаточній редакції рядка 200 речення:
"Перехід на нові правила щодо обліку та звітності, пов'язані із запровадженням моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів, що матиме наслідком зміни у нарахуванні податків, здійснюється з 1 січня року, наступного за роком набуття чинності цим Законом, але не пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила".
 
Враховано    
201. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
202. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-116- Дирів А.Б.
"у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 91-6 такого змісту:
«Стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів
Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів:
невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
неподання плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;
надання верифікатору чи уповноваженому органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації завідомо недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;
невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, —
тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»;
доповнити Кодекс статтею 172-1-2 такого змісту:
«Стаття 172-1-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів
Порушення верифікатором процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів відповідно до вимог законодавства, —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб — від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб — від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»;
у статті 212-3 абзац перший частини першої після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами», «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
статтю 221 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6»;
у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтями 172-1, 188-9» замінити словом і цифрами «статтями 172-1, 172-1-2, 188-9»;
у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 851, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 — в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» цифри «91-5, 164» замінити цифрами «91-5, 91-6, 164», та після слів «у сфері оцінки впливу на довкілля» доповнити абзац словами «, порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;"
 
Враховано частково   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
203. доповнити Кодекс статтею 91-6 такого змісту:
 
-117- Сажко С.М.
В пункті 1 частини 2 статті 20 законопроекту абзаци 2-11 замінити новими абзацами такого змісту:
«статтю 79 викласти в такій редакції:
«Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд, порушення вимог законодавства у сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів
Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів
тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено   доповнити статтею 91-6 такого змісту:
 
204. «Стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у
 
   «Стаття 91-6. Порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 
205. сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів
 
      
206. Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів:
 
   Порушення оператором установки вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів:
 
207. невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів державного реєстру установок, з яких здійснюються викиди парникових газів;
 
   невиконання обов’язку щодо державної реєстрації установки або внесення змін до записів Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
 
208. неподання плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;
 
   неподання плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора, який за результатами верифікації визнано задовільним, та верифікаційного звіту в установленому законодавством порядку;
 
209. надання верифікатору чи уповноваженому органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації завідомо недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;
 
   надання верифікатору чи центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів недостовірних чи неповних відомостей, пов’язаних із здійсненням оператором моніторингу викидів парникових газів;
 
210. невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, -
 
   невиконання затвердженого плану моніторингу, плану моніторингу зі змінами, -
 
211. тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-118- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -119- Продан О.П.
У абзаці дев'ятому пункту першого частини другої статті 20 (абзац шостий частини першої нової статті 91-6 КУпАП) законопроекту слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від десяти до п’ятдесяти», а слова «від п’ятдесяти до вісімдесяти» замінити словами «від п’яти до десяти»
 
Відхилено    
212. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню -
 
213. тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»;
 
-120- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Єднак О.В.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
"тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на фізичних
осіб - підприємців від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";
 
    -121- Продан О.П.
У абзаці одинадцятому пункту першого частини другої статті 20 (абзац другий частини другої нової статті 91-6 КУпАП) законопроекту слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від п’ятдесяти до двохсот», а слова «від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот» замінити словами «двадцяти до ста»
 
Відхилено    
214. доповнити Кодекс статтею 172-1-2 такого змісту:
 
   главу 13 доповнити статтею 172-1-2 такого змісту:
 
215. «Стаття 172-1-2. Порушення процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів
 
   «Стаття 172-1-2. Здійснення верифікації з порушенням встановленого законом порядку щодо перевірки звіту оператора про викиди парникових газів
 
216. Порушення верифікатором процедур верифікації звіту оператора про викиди парникових газів відповідно до вимог законодавства, -
 
   Здійснення верифікації з порушенням встановленого законом порядку щодо перевірки звіту оператора про викиди парникових газів -
 
217. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб верифікатора від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
218. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
 
219. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб - від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб верифікатора від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»;
 
220. у статті 212-3 абзац перший частини першої після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «, «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
   абзац перший частини першої статті 212-3 після слів «Про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
221. статтю 221 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6»;
 
   статтю 221 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6»;
 
222. у частині першій статті 244-7 слово і цифри «статтями 172-1, 188-9» замінити словом і цифрами «статтями 172-1, 172-1-2, 188-9»;
 
   частину першу статті 244-7 після цифр «172-1» доповнити цифрами «172-1-2»;
 
223. у пункті 1 частини першої статті 255:
 
      
224. в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» цифри «91-5, 164» замінити цифрами «91-5, 91-6, 164», та після слів «у сфері оцінки впливу на довкілля» доповнити абзац словами «, порушення вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
   абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «91-5» доповнити цифрами «91-6;
 
225. 2) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
   2) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
226. частину першу статті 20 доповнити пунктом «с» такого змісту:
 
   частину першу статті 20 доповнити пунктом «с» такого змісту:
 
227. «с) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.»;
 
   «с) забезпечення формування державної політики у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
228. частину першу статті 20-1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
   частину першу статті 20-1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
229. «д) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.»;
 
   «д) здійснення повноважень у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 
230. абзац другий пункту «а» частини першої статті 20-2 після слів «про оцінку впливу на довкілля» доповнити словами «, про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів»;
 
   абзац другий пункту «а» частини першої статті 20-2 доповнити словами «про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів»;
 
231. 3) частину першу статті 10 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) частину першу статті 10 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2009 р., № 24, ст. 297; 2012 р., № 36, ст. 420) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
232. «верифікаторів відповідно до Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів; «.
 
   «верифікаторів відповідно до Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів «.
 
233. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим.
 
-122- Дирів А.Б.
"у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) частину четверту статті 2 після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами «державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
4) частину четверту статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) після слів «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» доповнити словами «державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.
 
234. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
235. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
236. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
237. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
238. 4. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
   4. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів щодо акредитації.
 
239. 5. Національному органу України з акредитації розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
   5. Національному органу України з акредитації у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок здійснення акредитації верифікаторів та інші документи, необхідні для впровадження акредитації верифікаторів.
 
240. Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

   Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ