Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури»
 
   Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 16-17, ст. 134, з наступними змінами), такі зміни:
 
-1- Рахманін С.І.
Лозинський Р.М.
Костенко Р.В.
Железняк Я.І.
пункт 1 законопроекту виключити
 
Відхилено У зв’язку з підтримкою пункту 1, зокрема, пропозиції №№ 2, 12-16, 20, 30  1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133), такі зміни:
 
5. 1) Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції:
 
-2- Фролов П.В.
У підпункті 1 пункту 1 проекту внести такі зміни: частину шосту статті 48 викласти в такій редакції:
 
Враховано , оскільки одна п’ята народних депутатів від конституційного складу ВР України це та кількість, яка може ініціювати питання про скасування рішення ВР України за прийнятий закон, тобто волевиявлення більшості народних депутатів від конституційного складу ВР України  1) частину шосту статті 48 викласти в такій редакції:
 
6. «6. Не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, Президент України або Кабінет міністрів України може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»;
 
-3- «6. У строк, встановлений частиною п’ятою цієї статті, народні депутати у кількості не менше однієї п'ятої від конституційного складу Верховної Ради, Президент України або Кабінет Міністрів України можуть внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»
 
Немає висновку   «6. У строк, встановлений частиною п’ятою цієї статті, народні депутати у кількості не менше однієї п'ятої народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, Президент України або Кабінет Міністрів України можуть внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»;
 
    -4- Лубінець Д.В.
У підпункті 1 пункту 1 проекту внести такі зміни: частину шосту статті 48 викласти в такій редакції: «6. Не менш як одна п’ята від конституційного складу Верховної Ради України, Президент України або Кабінет міністрів України може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 2   
    -5- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 48 Регламенту Верховної Ради України, викласти у такій редакції:
«1) у статті 48:
у частині п’ятій слова «народний депутат» замінити словами «народні депутати України у кількості, що складає не менше чисельності найменшої зареєстрованої на першій сесії Верховної Ради відповідно до цього Регламенту депутатської фракції (депутатської групи)»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«Одночасно народні депутати України у кількості, що складає не менше чисельності найменшої зареєстрованої на першій сесії Верховної Ради відповідно до цього Регламенту депутатської фракції (депутатської групи), інші суб’єкти права законодавчої ініціативи можуть внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.».
 
Відхилено ропозиції до частини п’ятої статі 48 не узгоджується з положеннями частини першої статті 116 Регламенту ВР України, оскільки не була предметом розгляду в першому читанні 2 , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
    -6- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 1 проекту викласти у такій редакції: «1) Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції: «6. Одночасно народний депутат вносить попередньо підтриманий підписами щонайменше сорока п’яти народних депутатів України проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.
Президент України або Кабінет Міністрів України протягом двох днів з моменту звернення, передбаченого частиною другої цієї статті, може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому».
 
Відхилено , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
    -7- Синютка О.М.
підпункт 1 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
    -8- Власенко С.В.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції: «6. Суб’єкт права законодавчої ініціативи має право внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому не пізніше одного дня з дня його прийняття»
 
Відхилено , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
    -9- Папієв М.М.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «частину шосту статті 48 викласти в такій редакції: «6. Народні депутати у кількості не меншій чисельності найменшої, зареєстрованої на першій сесії Верховної Ради відповідно до цього Регламенту депутатської фракції (групи), Кабінет Міністрів України, Президент України, у строк, встановлений частиною п'ятою цієї статті, може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.»;
 
Відхилено , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
    -10- Приходько Н.І.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції «частину шосту статті 48 викласти в такій редакції: «6. Одночасно народний депутат, інший суб'єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.»;
 
Відхилено , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
    -11- Скороход А.К.
підпункт 1 пункту 1 законопроекту виключити
 
Відхилено , у зв’язку з підтримкою пропозиції № 2   
7. 2) у частині першій статті 49 після слів і цифр , доповнити слова і цифрами «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121,»;
 
-12- Фролов П.В.
Підпункт 2 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «У частині першій статті 49 слова «частини друга, третя статті 119» замінити словами «частина друга статті 119».
 
Відхилено      
    -13- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Виключити з тексту законопроекту підпункт 2 пункту 1 законопроекту.
 
Враховано    
    -14- Кондратюк О.К.
підпункт 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -15- Синютка О.М.
підпункт 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -16- Власенко С.В.
підпункт 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -17- Папієв М.М.
у частині першій статті 49 слова та цифри «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121,» виключити;
 
Враховано    
    -18- Приходько Н.І.
Підпункт 2 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «частину першу статті 49 викласти в такій редакції: «1. Верховна Рада може прийняти рішення з процедурних питань (далі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті (частина третя статті 6, частина четверта статті 9, частина третя статті 10, пункт 2 частини першої статті 28, частина третя статті 32, частина друга статті 34, частина третя статті 36, частина п'ята статті 37, частина перша статті 41, частина шоста статті 45, частина третя статті 74, частина четверта статті 96, частина друга статті 113, частини друга, третя статті 119, частина четверта статті 134, частина перша статті 154, частина друга статті 157, частина сьома статті 161, частина третя статті 162, частини перша, четверта статті 179, частини третя, шоста статті 181, частина шоста статті 205), без підготовки в комітетах та включення до порядку денного. Такі рішення приймаються відразу після скороченого обговорення однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.»
 
Відхилено , оскільки частина перша статті 49 Регламенту ВР України не була предметом розгляду в першому читанні та у зв’язку в врахуванням пропозицій №№ 12-16   
    -19- Фролов П.В.
Доповнити новим підпунктом пункт 1 в такій редакції: «Стаття 119. Розгляд законопроектів у другому читанні
Стаття 119. Розгляд законопроектів у другому читанні
1. Розгляд законопроектів в другому читанні здійснюються за звичайною процедурою передбаченою статтями 120, 121 цього Регламенту та, як виняток, за особливою процедурою розгляду законопроекту в другому читанні (далі – особлива процедура) якщо кількість поданих пропозицій та поправок до законопроекту становить 100 і більше.
Особлива процедура може бути застосована за письмовою пропозицією, підписаною однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради або за пропозицією Голови Верховної Ради України, підтриманою більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
2. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту розділами, частинами з проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. Таке процедурне рішення може прийматися після обговорення за скороченою процедурою.
3. За особливою процедурою здійснюється обговорення за скороченою процедурою (не більше 5-х пропозицій і поправок, визначених депутатською фракцією (депутатською групою), і спочатку тих структурних частин (розділів, глав, статей) і пропозицій до законопроекту, які, за рішенням головного комітету, містять основні, вирішальні або зумовлюючі положення щодо його інших відповідних структурних частин і проводиться голосування щодо них та пов’язаних з ними пропозицій по всьому тексу законопроекту.
У разі підтримки більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради таких структурних частин і пропозицій голосування щодо інших пропозицій не проводиться».
 
Відхилено міни до статті 119 Регламенту ВР України не узгоджуються з положеннями частини першої статті 116 Регламенту ВР України, оскільки вони не були предметом розгляду в першому читанні   
    -20- Корнієнко О.С.
Безгін В.Ю.
У частині першій статті 49: перше речення після слів і цифр «частини друга, третя статті 119» доповнити словами і цифрами «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121»;
друге речення викласти в такій редакції: «Такі рішення приймаються однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради відразу після скороченого обговорення, крім рішень, передбачених частинами другою, третьою статті 120, частиною першою статті 121».
 
Відхилено , у зв’язку в підтриманням пропозицій №№ 12-16   
8. 3) частини другу – третю статті 120 викласти в такій редакції:
 
-21- Фролов П.В.
У підпункті 3 пункту 1 проекту внести такі зміни: частини другу і третю статті 120 викласти в такій редакції:
 
Враховано   2) частини другу і третю статті 120 викласти в такій редакції:
 
9. «2. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
 
-22- «2. За пропозицією ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи у разі підтримки такої пропозиції не менш як однією п'ятою (варіант – однією десятою) від конституційного складу Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
 
Враховано редакційним уточненням стосовно кількості «одна десята» та підтримки «шляхом голосування»  «2. За пропозицією ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи, підтриманою шляхом голосування не менш як однією десятою народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, може бути проведено скорочене обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
 
10. 3. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції»;
 
-23- 3. За пропозицією народних депутатів у кількості не менш як одна п'ята (варіант – одна десята) від конституційного складу Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому самому порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції».
 
Враховано редакційним уточненням стосовно кількості «одна десята» та підтримки «шляхом голосування»  3. За пропозицією народних депутатів, підтриманою шляхом голосування не менш як однією десятою народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, може бути проведено скорочене обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому самому порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції»;
 
    -24- Приходько Н.І.
Частину другу статті 120 викласти в такій редакції: «2. За наполяганням ініціатора внесення - суб'єкта права законодавчої ініціативи може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.»
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -25- Корнієнко О.С.
Безгін В.Ю.
Частини другу і третю статті 120 викласти в такій редакції: «2. За наполяганням ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи за процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За наполяганням народних депутатів за процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому самому порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції».
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -26- Заблоцький М.Б.
Частину другу, третю статті 120 викласти в такій редакції: «2. За процедурним рішенням Верховної Ради, та/або за наполяганням головного комітету може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За процедурним рішенням Верховної Ради та/або за наполяганням головного комітету може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції».
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -27- Приходько Н.І.
Частину третю статті 120 викласти в такій редакції: «3. За наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції.»
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -28- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Виключити з тексту законопроекту підпункт 3 пункту 1 законопроекту
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -29- Кондратюк О.К.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -30- Синютка О.М.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -31- Власенко С.В.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 20   
    -32- Папієв М.М.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції: «3) частини другу – третю статті 120 викласти в такій редакції:
«2. За наполяганням не менше ніж 45 народних депутатів проводиться обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За наполяганням не менше ніж 45 народних депутатів може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції.»;
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 20   
11. 4) частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
 
-33- Фролов П.В.
У підпункті 4 пункту 1 проекту внести такі зміни: частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
 
Враховано редакційним уточненням стосовно кількості одна десята та підтримки шляхом голосування  3) частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
 
12. «1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
-34- «1. За пропозицією народних депутатів у кількості не менш як одна п'ята (варіант – одна десята) від конституційного складу Верховної Ради може бути проведено голосування щодо кожної пропозиції, поправки, відхиленої головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
Немає висновку   «1. За пропозицією народних депутатів, підтриманою шляхом голосування не менш як однією десятою народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, може бути проведено голосування щодо кожної пропозиції, поправки, відхиленої головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення – суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
    -35- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Виключити з тексту законопроекту підпункт 4 пункту 1 законопроект
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
    -36- Кондратюк О.К.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
    -37- Синютка О.М.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
    -38- Власенко С.В.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
    -39- Папієв М.М.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту викласти і такій редакції: «4) частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
«1. Верховна Рада проводить голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає не менше ніж 45 народних депутатів.».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 30   
    -40- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 121 викласти в такій редакції: «1. За процедурним рішенням Верховної Ради та/або за наполяганням головного комітету може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
    -41- Приходько Н.І.
Частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
«1. Верховна Рада проводить голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи.»
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
    -42- Корнієнко О.С.
Безгін В.Ю.
Частину першу статті 121 викласти в такій редакції: «1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування щодо кожної пропозиції, поправки, відхиленої головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
Відхилено зв’язку в врахуванням пропозиції № 30   
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-43- Рахманін С.І.
Лозинський Р.М.
Костенко Р.В.
Железняк Я.І.
пункт 2 законопроекту виключити
 
Відхилено У зв’язку з підтримкою пункту 1, зокрема, пропозиції №№ 2, 12-16, 20, 30  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
14. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України