Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян
 
   Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Частину сьому статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
-1- Неклюдов В.М.
Розділ перший проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. У статті 133-1 (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
у абзаці другому частини першої слово «тридцяти» замінити словом «дев’яноста»;
у абзаці другому частини другої слова «тридцяти п’яти» замінити словами «ста п’яти», а слово «сорока» замінити словами «ста двадцяти»;
у абзаці другому частини третьої слово «двох» замінити словом «шести»;
у абзаці другому частини четвертої слово «трьох» замінити словом «дев’яти»;
у абзаці другому частини п’ятої слово «десяти» замінити словом «тридцяти»;
у абзаці другому частини шостої слово «сорока» замінити словами «ста двадцяти», а слово «шістдесяти» замінити словами «ста вісімдесяти»;
у абзаці другому частини сьомої слово «восьми» замінити словами «ста п'ятдесяти»;
у абзаці другому частини восьмої слово «п’ятдесяти» замінити словами «ста п’ятдесяти»;
у абзаці другому частини дев’ятої слово «тридцяти» замінити словом «дев’яноста»;
у абзаці другому частини десятої слово «п’ятдесяти» замінити словами «ста п’ятдесяти»;
у абзаці другому частини одинадцятої слово «вісімдесяти» замінити словами «двохсот сорока».»
Обґрунтування. В інших частинах (окрім частини сьомої, до якої пропонується внести зміни) статті 133-1 КУпАП йдеться про адміністративні правопорушення, що мають не меншу, а навіть більшу суспільну шкідливість, аніж безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян. Тому, у разі прийняття законопроекту у пропонованій редакції буде порушений принцип відповідності характеру та шкідливості правопорушення розміру адміністративного стягнення, передбаченого за його вчинення.
З огляду на зазначене, в разі перегляду розміру штрафних санкцій у частині сьомій статті 133-1 КУпАП з метою збереження логіки та взаємної відповідності санкцій у різних частинах цієї статті, пропонується збільшити також санкції за інші правопорушення, передбачені статтею 133-1 КУпАП, у три рази.
 
Відхилено зв’язку з врахування поправки № 2 Принцип відповідності характеру та шкідливості правопорушення розміру адміністративного стягнення, передбаченого за його вчинення буде порушений також за підходу механічного підняття розміру санкцій (у три рази). Зазначена стаття КУПАП, як і майже весь Кодекс потребує комплексного перегляду в рамках розробки окремого законопроекту з новою редакцією. Окрім того законопроект пропонує лише зміни до частини сьомої статті 130-1, тому зміна інших частин статті буде мати ознаки порушення статті 116 Регламенту ВР України та потребуватиме внесення змін до назви законопроекту.  1. Частину сьому статті 133-1 (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
4. «Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян -
 
   «Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян -
 
5. тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-2- Мамка Г.М.
В абзаці третьому пункту першого законопроекту слова «ста п'ятдесяти» замінити на слова «п’ятдесяти».
Обґрунтування. При внесенні змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення варто дотримуватись принципу відповідності характеру та шкідливості правопорушення розміру адміністративного стягнення, передбаченого за його вчинення
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -3- Цимбалюк М.М.
Розділ І (ч.7, ст.133-1) проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Обґрунтування: Мінімізація випадків безпідставної відмови водіїв автомобільних транспортних засобів, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від передбаченого законом пільгового перевезення громадян є важливою гарантією забезпечення конституційних прав громадян. Проте, варто пам’ятати, що при внесенні змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення потрібно дотримуватись принципу відповідності характеру та шкідливості правопорушення розміру адміністративного стягнення, передбаченого за його вчинення. Вбачаючи, що більш серйозні за своєю шкідливістю адміністративні правопорушення згідно діючого КУАП тягнуть за собою меншу відповідальність ніж пропонується у даному законопроекті (ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян замість восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), пропоную частину сьому статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) викласти у вказаній у поправці редакції.
 
Відхилено зв’язку з прийняттям правки №2   
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.