Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України ''Про державну підтримку кінематографії в Україні'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 
   Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Закон України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114) доповнити новими статтею 9-3 - 9-4 такого змісту:
 
   1. Розділ ІІ Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., № 22, ст. 114) доповнити статтями 9-3 - 9-4 такого змісту:
 
5. «Стаття 9-3. Кінокомісії
 
   «Стаття 9-3. Кінокомісії
 
6. Кінокомісії утворюються і діють при сільських, селищних, міських радах, їх виконавчих органах, з метою надання організаційної, консультаційної та іншої не забороненої законом допомоги виробникам фільмів, демонстраторам фільмів, іншим суб’єктам кінематографії, а також залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показів фільмів.
 
-1- Сушко П.М.
Викласти частину першу статті 9-3 законопроекту в наступній редакції:
«Кінокомісії можуть утворюватися у встановленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським та/або іноземним суб’єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії».
 
Враховано   Кінокомісії можуть утворюватися у встановленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським та/або іноземним суб’єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії.
Утворення кінокомісії не є обов’язковим. Сільська, селищна, міська рада відповідно до закону своїм рішенням може залучати до виконання функцій кінокомісії громадські об’єднання, метою діяльності яких є, зокрема, підтримка суб’єктів кінематографії.
 
    -2- Сушко П.М.
Статтю 9-3 Законопроекту доповнити частиною другою наступного змісту:
«Утворення кінокомісії не є обов’язковим. Сільська, селищна, міська рада відповідно до закону своїм рішенням може залучати до виконання функцій кінокомісії громадські об’єднання, метою діяльності яких є, зокрема, підтримка суб’єктів кінематографії».
 
Враховано    
7. Функціями Кінокомісії, зокрема, є:
 
   Функціями кінокомісії, зокрема, є:
 
8. 1) розгляд звернень суб’єктів кінематографії та підготовка передбачених законодавством матеріалів щодо узгодження з сільськими, селищними, міськими радами проведення зйомок;
 
-3- Сушко П.М.
Викласти пункт 1 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«1) надання консультаційної, організаційної, технічної та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб’єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням рухомого та/або нерухомого майна державної та/або комунальної власності, у тому числі земельних ділянок;»
 
Враховано   надання консультаційної, організаційної, технічної та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб’єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням рухомого та/або нерухомого майна державної та/або комунальної власності, у тому числі земельних ділянок;
 
9. 2) допомога в організації переговорів з власниками, користувачами об’єктів нерухомості, земельних ділянок, з метою надання доступу для проведення зйомок;
 
-4- Сушко П.М.
Викласти пункт 2 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«2) надання допомоги в організації переговорів з власниками, користувачами рухомого та/або нерухомого майна приватної форми власності з метою отримання згоди на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням такого майна;»
 
Враховано   надання допомоги в організації переговорів з власниками, користувачами рухомого та/або нерухомого майна приватної власності з метою отримання згоди на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням такого майна;
 
10. 3) консультування щодо різних аспектів кіновиробництва;
 
-5- Сушко П.М.
Викласти пункт 3 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«3) надання консультаційної, організаційної, технічної, представницької та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб’єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору на дорогах, мостах, вулицях, в історико-культурних заповідниках, у парках, лісах і природних заповідниках, на водоймах тощо;»
 
Враховано   надання консультаційної, організаційної, технічної, представницької та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб’єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору на дорогах, мостах, вулицях, в історико-культурних заповідниках, у парках, лісах і природних заповідниках, на водоймах тощо;
 
11. 4) координація з органами державної влади та місцевого самоврядування (МВС тощо) щодо отримання передбачених законодавством погоджень для проведення зйомок;
 
-6- Сушко П.М.
Викласти пункт 4 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«4) формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві локації, привабливі для кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору, зокрема, про об’єкти архітектури, ландшафту, вулиць, приміщень, з урахуванням положень законодавства України про інформацію;»
 
Враховано   формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві локації, привабливі для кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору (об’єкти архітектури, ландшафту, вулиці, приміщення тощо), з дотриманням законодавства України про інформацію;
 
12. 5) забезпечення зайнятості місцевим спеціалістам в галузі кінематографії;
 
-7- Сушко П.М.
Викласти пункт 5 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«5) формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві кіновиробничі обслуговуючі, зокрема сервісні, підприємства, установи, організації, що надають послуги, пов’язані з кіновиробництвом та/або створенням аудіовізуального твору, а також про місцевих спеціалістів у галузі кінематографії;»
 
Враховано   формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві кіновиробничі обслуговуючі, зокрема сервісні, підприємства, установи, організації, що надають послуги, пов’язані з кіновиробництвом та/або створенням аудіовізуального твору, а також про місцевих спеціалістів у галузі кінематографії;
 
13. 6) популяризація місцевих кіностудій, в тому числі державних;
 
-8- Сушко П.М.
Викласти пункт 6 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«6) організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримку кіновиробництва та/або створення аудіовізуального твору в Україні;»
 
Враховано   організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримку кіновиробництва та/або створення аудіовізуального твору в Україні;
 
14. 7) популяризація місцевих об’єктів зйомок – об’єкти архітектури, ландшафт, вулиці, приміщення тощо;
 
-9- Сушко П.М.
Викласти пункт 7 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«7) популяризація та просування (промоція) вітчизняних об’єктів кінозйомок (об’єктів архітектури, ландшафту, вулиць, приміщень тощо) для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів на різноманітних заходах, у тому числі міжнародних;»
 
Враховано   популяризація та просування (промоція) вітчизняних об’єктів кінозйомок (об’єктів архітектури, ландшафту, вулиць, приміщень тощо) для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів під час різноманітних заходів, у тому числі міжнародних;
 
15. 8) надання грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, рішеннями відповідної сільської, селищної, міської ради, за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
-10- Сушко П.М.
Викласти пункт 8 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«8) вирішення питань, пов’язаних із наданням грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, за рахунок коштів місцевих бюджетів, фізичних та/або юридичних осіб.»
 
Враховано   вирішення питань, пов’язаних із наданням грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, за рішенням органів місцевого самоврядування, за рахунок коштів місцевих бюджетів, фізичних та/або юридичних осіб.
 
16. 9) надання консультаційних та інших послуг щодо отримання державної підтримки в порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
 
-11- Сушко П.М.
Пункт 9 частини другої статті 9-3 виключити.
 
Враховано      
17. Повноваження Кінокомісії визначаються положенням, затвердженим відповідною місцевою радою.
 
-12- Сушко П.М.
Викласти частину третю статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«Засади діяльності кінокомісії визначаються положенням, затвердженим відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування (його виконавчим органом) або статутом громадського об’єднання.»
 
Враховано   Засади діяльності кінокомісії визначаються положенням, що затверджується відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування (його виконавчим органом), або статутом громадського об’єднання.
 
18. Фінансування кінокомісії, її діяльності, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
-13- Сушко П.М.
Викласти частину четверту статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«Фінансування кінокомісії, її діяльності здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.»
 
Враховано   Фінансування діяльності кінокомісії здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
19. Стаття 9-4. Державні кіностудії
 
   Стаття 9-4. Державні кіностудії
 
20. Державною кіностудією є господарська організація єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
 
-14- Сушко П.М.
Викласти статтю 9-4 Законопроекту в наступній редакції:
«Державною кіностудією є господарська організація, єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії. Органи місцевої влади у межах, встановлених відповідними місцевими бюджетами, можуть передбачати порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюється за участю та/або замовленням державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної територіальної громади. Обов’язковими умовами приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій та/або інших корпоративних прав), що належать державі в будь-якій іншій кіностудії є:
забезпечення відкритості та прозорості приватизації такої кіностудії відповідно до чинного законодавства України;
збереження основної мети діяльності кіностудії, права власності та/або права користування земельними ділянками, які на дату приватизації знаходяться у власності та/або у користуванні такої кіностудії, та збереження їх цільового призначення впродовж 20 років з дати завершення приватизації; Викласти пункти 25-1 і 37-1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) в такій редакції:
«25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку витрачання коштів цих фондів»; «37-1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання»;
наявність у потенційних покупців програми заходів щодо збереження, вдосконалення, технічного переоснащення, модернізації та/або реконструкції належних кіностудії на праві власності об’єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та/або реновації майнового комплексу кіностудії, які на дату приватизації є матеріально-технічною базою для здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії. Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії в результаті приватизації.»
 
Враховано   Державною кіностудією є господарська організація, єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії.
 
21. Органи місцевої влади в межах, встановлених власними бюджетами, можуть передбачити порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюються за участю та/або замовленням державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної територіальної громади.
 
   Органи місцевої влади у межах, встановлених відповідними місцевими бюджетами, можуть передбачати порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюється за участю та/або за замовленням державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної територіальної громади.
 
22. Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у кінематографії. Обов’язковою умовою приватизації державної кіностудії (у тому числі - шляхом приватизації пакета акцій) є збереження основної мети її діяльності впродовж 10 років з дати завершення приватизації.
 
   Обов’язковими умовами приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій та/або інших корпоративних прав), що належать державі в будь-якій іншій кіностудії, є:
забезпечення відкритості та прозорості приватизації такої кіностудії відповідно до законодавства України;
збереження основної мети діяльності кіностудії, права власності та/або права користування земельними ділянками, які на дату приватизації знаходяться у власності та/або у користуванні такої кіностудії, та збереження їх цільового призначення протягом 20 років з дати завершення приватизації;
наявність у потенційних покупців програми заходів щодо збереження, вдосконалення, технічного переоснащення, модернізації та/або реконструкції належних кіностудії на праві власності об’єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та/або реновації майнового комплексу кіностудії, які на дату приватизації є матеріально-технічною базою для здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії.
 
23. Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії внаслідок приватизації.»;
 
   Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії в результаті приватизації».
 
24. 2. У Законі України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2017, №20, ст. 240):
 
   2. Пункт 2 частини п’ятої статті 6 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 20, ст. 240) доповнити словами «у тому числі місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії на території відповідної територіальної громади».
 
25. у статті 6:
 
      
26. пункт другий частини п’ятої «коштів місцевих бюджетів» доповнити словами «, в тому числі місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії на території відповідної територіальної громади»;
 
      
27. 3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, №24, ст. 170):
 
   3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
28. 1) у статті 26:
 
   1) частину першу статті 26 доповнити пунктами 25-1 та 37-1 такого змісту:
 
29. у частині першій:
 
      
30. доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
 
      
31. «25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, в тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку витрачання цих фондів;»
 
   «25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів»;
 
32. доповнити пунктом 37-1 такого змісту:
 
      
33. «37-1) прийняття рішень про створення кінокомісій, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, створення реєстрів відповідних об’єктів, визначення умов та режиму їх використання;»;
 
   «37-1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання»;
 
34. 2) у статті 27:
 
   2) пункт «а» статті 27 доповнити підпунктами 2-1 – 2-3 такого змісту:
 
35. доповнити пункт «а» підпунктами 2-1 - 2-3 такого змісту:
 
      
36. «2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для потреб кінематографії, розробка відповідних місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій з просування (промоції) відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад;
 
-15- Сушко П.М.
Викласти підпункти 2-1 - 2-3 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) в такій редакції:
«2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для потреб кінематографії, розроблення відповідних місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій, що спрямовані на просування (промоцію) відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад; 2-2) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на популяризацію України та її регіонів як привабливих локацій для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів, а також для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) національних фільмів у населених пунктах територіальної громади, які не мають діючих кінотеатрів; 2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань щодо проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій».
 
Враховано   «2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для потреб кінематографії, розроблення місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад;
 
37. 2-2) звернення до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції;
 
   2-2) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на популяризацію України та її регіонів як привабливих локацій для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів, а також для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) національних фільмів у населених пунктах територіальної громади, які не мають діючих кінотеатрів;
 
38. 2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій;»
 
   2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань щодо проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій».
 
39. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
42. 1) Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №7, ст. 61).
 
   1) Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 7, ст. 61);
 
43. 2) Закону України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»« (Відомості Верховної Ради України, 2011, №32, ст. 317).
 
   2) Закон України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»« (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 317).
 
44. 3. Кабінету Міністрів України впродовж дев’яти місяців від дати набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2019-2024 роки».
 
-16- Сушко П.М.
Викласти пункт 3 Прикінцевих положень в наступній редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2020-2025 роки.».
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2020-2025 роки.
 
45. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
46. України

   України