Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України
 
   Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Внести зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303):
 
-1- Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Розділ І проекту викласти у такій редакції:
«І. Внести до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами) такі зміни:
1.Абзац шостий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними;"
2.У частинах першій, другій та восьмій статті 9 та у частині другій статті 9-1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" у всіх відмінках замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону" у відповідному відмінку.
Обґрунтування: Приведення назви розвідувального органу Державної прикордонної служби України у відповідність до статті 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (у статті 5).
Приведення назви Державної прикордонної служби України у відповідність до статті 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (у частинах 1,2, 8 статті 9, та 9-1).
 
Враховано З редакційними уточненнями  І. Внести до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) У абзаці шостому частини першої статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами) слова «оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування» замінити словами та знаками «підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими».
 
-2- Фролов П.В.
Пункт 1 проекту пропоную викласти в такій редакції:
«І. Внести такі зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303 із наступними змінами):
1) в абзаці шостому частини першої статті 5 слова «оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування» замінити словами та знаками «підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими».
 
Враховано частково частині техніко-юридичних уточнень викладення тексту законопроекту відповідно до нормопроектувальної техніки.  1.Абзац шостий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними".
2.У частинах першій, другій і восьмій статті 9 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону" у відповідному відмінку.
3. У частині другій статті 9-1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" та "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону".
 
    -3- Цимбалюк М.М.
Викласти абзац 6, частини 1, ст.5 Проекту у такій редакції:
«Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки) та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки і власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними;»
Обґрунтування: виключення з наведеної частини «оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та морської охорони», із ст. 5 закону України «пр;о оперативно-розшукову діяльність» призведе до зменшення структури (виключення оперативних підрозділів в центральному апараті) оперативних підрозділів державної прикордонної служби України. вважаємо, що у сучасних реаліях боротьби із контрабандою та іншими правопорушеннями на державному кордоні України потрібно не звужувати а розширювати можливості оперативних підрозділів шляхом створення їх безпосередньо на місцях.
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту, яка прийнята в першому читання щодо можливості створення оперативних підрозділів не тільки в органах управління а й в підрозділах на рівні прикордонних загонів. Окрім того в правці відсутня пропозиція щодо приведення назви органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону у відповідність до статті 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»   
5. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
-4- Фролов П.В.
Підпункт 2 пункту ІІ проекту пропоную викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
б) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано частково частині техніко-юридичних уточнень викладення тексту законопроекту відповідно до нормопроектувальної техніки.  ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-5- Мамка Г.М.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити організацію заходів, спрямованих на реалізацію цього Закону.»
 
Враховано частково частині техніко-юридичних уточнень викладення тексту законопроекту відповідно до нормопроектувальної техніки. Не підтримано в частині зменшення терміну для Кабінету Міністрів та в частині доручення Кабінету Міністрів України - «забезпечити організацію заходів, спрямованих на реалізацію цього Закону»  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність.

   Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.