Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)
 
-1- Кунаєв А.Ю.
назву законопроекту викласти у наступній редакції:
«Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)»
 
Враховано частково   Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України
 
3.

 
-2- Івченко В.Є.
Назву проекту закону викласти в такій редакції:
«Закон України «Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України»
 
Враховано      
4.

 
-3- Бондарєв К.А.
Назву Закону викласти у такій редакції: «Про внесення змін до частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України».
 
Враховано частково      
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести до частини другій статті 265 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
-4- Бондарєв К.А.
За текстом частини другої статті 265 слово «порушення» замінити словом «правопорушення», а словосполучення «момент виявлення порушення» замінити словосполученням «момент вчинення правопорушення» у відповідних відмінках та числі.
 
Відхилено   І. Внести до статті 265 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
7. 1. Абзац другий викласти в такій редакції:
 
-5- Гришина Ю.М.
Пункт 1. Розділу І викласти у наступній редакції:
«1. Абзац другий викласти в такій редакції:
«Фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків вчиненого вперше - тягнуть за собою винесення припису.
Відповідальність за правопорушення, передбачене абзацом другим частини другої статті 265 цього Кодексу, вчинене повторно протягом 365 днів з дати винесення припису, встановлюються у вигляді штрафу:
для суб’єктів мікропідприємництва у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
для суб’єктів малого підприємництва у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
для суб’єктів середнього підприємництва у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
для суб’єктів великого підприємництва у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.»;
 
Враховано частково   1) у частині другій:
абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:
 
    -6- Волинець М.Я.
Пункт 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
Абзац другий викласти в такій редакції:
«Фактичного допуску одного працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків вчиненого вперше - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Вперше винні у порушенні законодавства про працю зобов'язані не пізніше двох місяців пройти в Державній службі України з питань праці навчання основам законодавства в сфері праці або мають сплати штраф в розмірі двадцять мінімальних заробітних плат.
Штрафні санкції за правопорушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 цього Кодексу, вчиненого щодо декількох працівників чи та повторно, протягом 730 днів з дати винесення письмового попередження, встановлюються у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.».
 
Враховано частково    
    -7- Бабенко М.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у частині другій:
абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:
«фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, що є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження;
вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення»;
У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно четвертим-дев’ятим»
 
Враховано    
8. «Фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків вчиненого вперше - тягнуть за собою письмове попередження.
 
-8- Магера С.В.
Абзац другий частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції:
«Фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків вчиненого вперше - тягнуть за собою письмове попередження із зазначенням про застосування штрафних санкцій у разі вчинення такого правопорушення повторно. Штрафні санкції за правопорушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 цього Кодексу, вчиненого повторно, протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, встановлюються у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
Відхилено   «фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження;
 
    -9- Столар В.М.
У абзаці першому частини першої законопроекту, слова «вчиненого вперше - тягнуть за собою письмове попередження» замінити словами «вчиненого вперше, як суб’єктами мікропідприємництва - тягнуть за собою письмове попередження».
 
Враховано частково    
    -10- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 1 слова «вчиненого вперше - тягнуть за собою письмове попередження» замінити словами:
«вчиненого вперше, – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого воно вчинено, а вчиненого повторно – у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого воно вчинено. Повторним вважається будь-яке порушення, передбачене у цьому абзаці, вчинене протягом одного року, починаючи з наступного дня за днем вчинення першого порушення.»
 
Враховано частково    
    -11- Бондарєв К.А.
Абзац другий частини другої статті 265 викласти в такій редакції:
«фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, вчинені вперше, - у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент скоєння правопорушення, за кожного працівника, щодо якого воно вчинено, а при повторних правопорушеннях, - у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого воно вчинено. Повторним вважається будь-яке з правопорушень, визначене у цьому абзаці, вчинене протягом строку позовної давності, встановленого статтею 257 Цивільного кодексу України, перебіг якого починається з наступного дня за днем вчинення першого правопорушення. Не вважається повторним правопорушення, вчинене щодо більш ніж одного працівника в одному часовому періоді, встановленому на підприємстві або за трудовим договором (контрактом) для виплати заробітної плати (винагороди)».
 
Враховано частково    
9. Штрафні санкції за правопорушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 цього Кодексу, вчиненого повторно, протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, встановлюються у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
-12- Столар В.М.
Абзац другий частини першої законопроекту викласти у новій редакції:
«Штрафні санкції за правопорушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 цього Кодексу, вчиненого повторно, протягом 180 днів з дати винесення письмового попередження, встановлюються у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
Відхилено   вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення».
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
 
    -13- Івченко В.Є.
Абзац третій пункту 1 вилучити.
 
Відхилено    
    -14- Столар В.М.
Частину першу законопроекту доповнити абзацом третім наступного змісту:
«Суб’єкти малого, середнього та великого підприємництва, поняття яких визначено в частині 3 статті 55 Господарського кодексу України, в разі вищезазначеного правопорушення, несуть відповідальність у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
Відхилено    
    -15- Бондарєв К.А.
В абзаці третьому частини другої статті 265 словосполучення: «- у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення» замінити словосполученням: «- у розмірах, встановлених абзацом другим цієї частини».
 
Відхилено    
10. 2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
-16- Волинець М.Я.
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
Абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
Відхилено   абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:
 
11. «Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
-17- Столар В.М.
У абзаці першому частини другої законопроекту, слово «двократному» замінити словом «трикратному».
 
Відхилено   «недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
 
    -18- Бабенко М.В.
Пункти 2 та 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:
«недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», »Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, що є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження»;
 
Враховано    
    -19- Бондарєв К.А.
В абзаці четвертому частини другої статті 265 (у редакції першого читання): словосполучення «мінімальних державних гарантій в оплаті праці» доповнити після коми словосполученням: «передбачених у частині першій статті 12 Закону України «Про оплату праці»«; словосполучення «- у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення» замінити словосполученням: «- у розмірах, встановлених абзацом другим цієї частини».
 
Відхилено    
12. 3. Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
-20- Волинець М.Я.
Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
Враховано частково      
    -21- Бондарєв К.А.
В абзаці п’ятому частини другої статті 265: зміни у частині зниження розміру штрафу відхилити; після словосполучення «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» додати словосполучення «або підпадають під дію Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»«
 
Відхилено    
13. «Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
-22- Івченко В.Є.
У пункті 3 абзац другий після слів «та мобілізацію» доповнити словами «, та/або на яких поширюється дія Закону України «Про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні»«
 
Відхилено   недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», »Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження»;
 
    -23- Столар В.М.
У абзаці першому частини третьої законопроекту, слово «двократному» замінити словом «трикратному».
 
Відхилено    
14. 4. Абзац сьомий викласти в такій й редакції:
 
-24- Івченко В.Є.
Пункт 4 вилучити.
 
Відхилено   абзаци восьмий та дев’ятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
 
    -25- Бабенко М.В.
Пункт 4 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзаци восьмий та дев’ятий замінити трьома абзацами такого змісту:
«вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини - у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим - восьмим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення;
порушення передбачене абзацом дев’ятим цієї частини вчинене повторно протягом року з дня виявлення порушення - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення»;
 
Враховано    
    -26- Бондарєв К.А.
Абзаци сьомий частини другої статті 265 виключити.
 
Відхилено    
    -27- Волинець М.Я.
Пункт 4 розділу І проекту викласти в такій редакції:
Абзац сьомий викласти в такій й редакції:
«Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у п'ятидесятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення».
 
Відхилено    
15. «Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у восьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення».
 
-28- Гришина Ю.М.
Пункт 4 розділу І викласти у наступній редакції:
«4. Абзац сьомий викласти в такій й редакції:
«Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення».;
 
Враховано   «вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
 
    -29- Столар В.М.
У абзаці першому частини четвертої законопроекту, слово «восьмикратному» замінити словом «десятикратному».
 
Відхилено    
16. 5. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
-30- Бондарєв К.А.
Абзаци восьмий частини другої статті 265 виключити.
 
Відхилено      
    -31- Волинець М.Я.
Пункт 5 розділу І проекту викласти в такій редакції:
Абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, вперше, тягнуть за собою письмове попередження. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим цієї частини, протягом 730 днів з дати винесення письмового попередження, тягне за собою накладення штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.
У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафів зазначених у цій статті протягом п’яти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу порушення вимог трудового законодавства передбачених цією статтею, така постанова вважається виконаною».
 
Враховано частково    
17. «Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, вперше, тягнуть за собою письмове попередження. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим цієї частини, протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, тягне за собою накладення штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення».
 
-32- Магера С.В.
Абзац восьмий частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції:
«Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, вперше, тягнуть за собою письмове попередження із зазначенням про застосування штрафних санкцій у разі вчинення таких правопорушень неодноразово та/або повторно. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим цієї частини, протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, тягне за собою накладення штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення».
 
Відхилено   порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим - восьмим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення;
вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення»;
2) після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«У разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.
У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим - шостим, дев’ятим частини другої цієї статті, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.
Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої цієї статті, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень».
У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.
 
    -33- Столар В.М.
Абзац перший частини п’ятої викласти у новій редакції : «порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - дев’ятим цієї частини, вперше, тягнуть за собою письмове попередження. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-дев’ятим цієї частини, протягом 180 днів з дати винесення письмового попередження, тягне за собою накладення штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення».
 
Відхилено    
    -34- Івченко В.Є.
У пункті 5 абзац другий викласти у такій редакції:
«порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-шостим цієї частини, вчинені вперше, тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а вчинені неодноразово та/або повторно – у вигляду штрафу в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.».
 
Враховано частково    
    -35- Бабенко М.В.
Пункт 5 Розділу І законопроекту замінити новим підпунктом такого змісту:
«2) після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
«У разі сплати юридичною або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.
У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим - шостим, дев’ятим частини другої цієї статті, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.
Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої цієї статті, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень».
У зв’язку з цим частини п’яту-сьому вважати відповідно восьмою-десятою.».
 
Враховано    
    -36- Гришина Ю.М.
Пункт 5 розділу І викласти у наступній редакції:
«5. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
«порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, вперше, тягнуть за собою винесення припису. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим цієї частини, протягом 365 днів з дати винесення припису, тягне за собою накладення штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення».»;
 
Враховано частково    
    -37- Підласа Р.А.
Доповнити проект закону після розділу І розділом І-1 такого змісту:
«І-1 У статті 49-2 Кодексу законів про працю України:
1) в абзаці першому слова «два місяці» змінити словами «30 календарних днів»;
2) в абзаці третьому:
перше речення виключити;
у другому реченні слова «При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації» замінити словами «У разі вивільнення».
 
Відхилено    
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування
 
-38- Івченко В.Є.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
 
    -39- Бондарєв К.А.
Пункт 1 «Прикінцевих положень» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».
 
Відхилено    
20. 2. Кабінет Міністрів України впродовж одного місяця з дня набрання чинності цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом,
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
23. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України