Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1) частину першу статті другої доповнити пунктом 47-1 такого змісту:
 
   1. Частину першу статті 2 доповнити пунктом 47-1 такого змісту:
 
4. "47-1) середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг - зобов’язання згідно з укладеними договорами (контрактами) за напрямами використання коштів, визначених у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 цього Кодексу, в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, та обсягу коштів державного дорожнього фонду (за такими напрямами), визначеного в Бюджетній декларації, відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду";
 
-1- Кубраков О.М.
Доповнити частину першу статті 2 пунктом 47-1 наступного змісту:
"47-1) середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг – зобов’язання згідно з укладеними договорами (контрактами) за напрямами використання коштів, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 цього Кодексу, відповідно до яких необхідно здійснити платежі протягом майбутніх (середньострокового періоду) та/або поточного бюджетного періоду у межах обсягу коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, визначених в Бюджетній декларації на відповідний період, та/або в Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення та/або в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України;"
 
Враховано в іншій редакції  "47-1) середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг – зобов’язання відповідно до укладених договорів (контрактів) за напрямами використання коштів, визначеними пунктами 1 і 2 частини третьої статті 24-2- цього Кодексу, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, та обсягу коштів державного дорожнього фонду (за такими напрямами), визначеного Бюджетною декларацією та/або програмними документами економічного і соціального розвитку".
 
    -2- Кубраков О.М.
Доповнити статтю 22 частиною восьмою наступного змісту:
"8. Розпорядники бюджетних коштів за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, мають право брати зобов’язання на підставі істотних умов типового договору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, з урахуванням особливостей та обмежень, встановлених цим Кодексом".
 
Відхилено    
    -3- Крулько І.І.
Лопушанський А.Я.
Пуртова А.А.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Горват Р.І.
Поляк В.М.
Пункт 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України викласти в наступній редакції:
"2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), з них не менше:
5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд;
10 відсотків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення гірських територій українських Карпат у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях; ".
 
Відхилено    
    -4- Лопушанський А.Я.
Пункт 2 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України викласти в наступній редакції:
"2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), з них не менше:
5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд;
10 відсотків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення гірських територій українських Карпат у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях".
 
Відхилено    
5. 2) викласти частину п’яту статті 24-2- в наступній редакції:
 
-5- Крейденко В.В.
Виключити запропоновані зміни до статті 24-2 Бюджетного кодексу України, тобто залишити її без змін в чинній редакції Закону.
 
Враховано      
6. "5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
 
-6- Негулевський І.П.
У абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту, яким частина 5 статті 24-2 Бюджетного кодексу України викладається в новій редакції, абзац перший викласти в такій редакції:
"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури визначені рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень".
 
Відхилено      
    -7- Мурдій І.Ю.
викласти частину п’яту статті 24-2 Бюджетного кодексу України у наступній редакції:
"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень  
Відхилено    
    -8- Тищенко М.М.
У абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту, яким частина 5 статті 24-2 Бюджетного кодексу України викладається в новій редакції, абзац перший викласти в такій редакції:
"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої пропорційно входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (25 відсотків складу комісії) та Комітету з питань транспорту та інфраструктури (25 відсотків складу комісії) визначені рішенням цих комітетів. Комісія на підставі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень. "
 
Відхилено    
    -9- Корявченков Ю.В.
У абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту, яким частина 5 статті 24-2 Бюджетного кодексу України викладається в новій редакції, абзац перший викласти в такій редакції:
"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять в рівних частинах члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Комітету з питань транспорту та інфраструктури визначені рішенням цих комітетів (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень. ".
 
Відхилено    
    -10- Бондарєв К.А.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту (щодо викладення частини п’ятої статті 24-2 в новій редакції ) викласти у такій редакції:
"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним у Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
За результатами здійснення оцінки відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним у Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, з урахуванням рішень відповідної комісії, затверджує перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів".
 
Відхилено    
    -11- Кубраков О.М.
Викласти частину п’яту статті 24-2 в наступній редакції:
"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі поданих пропозицій центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України здійснює оцінку відповідності таких об’єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним у Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об’єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
За результатами здійснення оцінки відповідності таких об’єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним у Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, з урахуванням рішень відповідної комісії, подає Кабінету Міністрів України для затвердження рекомендований перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів. ";
 
Відхилено    
7. За результатами оцінки відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним Державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, з урахуванням рішень такої комісії подає на затвердження Кабінету Міністрів України рекомендований перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів";
 
-12- Кубраков О.М.
Доповнити частину п’яту статті 24-2 частиною 5-1 наступного змісту:
"5-1. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають право брати середньострокові зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, в тому числі на поточний рік - в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, та на середньостроковий період – в межах обсягу коштів державного дорожнього фонду (за напрямами використання коштів, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 цього Кодексу), визначеного в Бюджетній декларації, та/або в Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення.".
 
Відхилено      
8. 3) доповнити пункт сьомий частини дев’ятої статті 33 після слів "регіонального розвитку" словами ", обсягу коштів державного дорожнього фонду (за напрямами, визначеними частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу);".
 
-13- Кубраков О.М.
Доповнити пункт сьомий частини дев’ятої статті 33 після слів "регіонального розвитку" словами ", обсягу коштів державного дорожнього фонду (за напрямами, визначеними частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу)".
 
Відхилено   2. Пункт 7 частини дев’ятої статті 33 доповнити словами і цифрами "обсягу коштів державного дорожнього фонду (за напрямами, визначеними частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу)".
 
9. 4) викласти абзац перший частини першої статті 48 у наступній редакції:
 
   3. У статті 48:
1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
10. "1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов'язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України; середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.";
 
-14- Кубраков О.М.
Викласти абзац перший частини першої статті 48 у наступній редакції:
"1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (для середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України; середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.".
 
Відхилено   "1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов'язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України; середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації";
 
11. 5) доповнити частину другу статті 48 абзацом другим наступного змісту:
 
   2) частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
12. "Кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов’язаннями за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду та використовуються за напрямами, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2- цього Кодексу."
У зв’язку з цим абзац другий статті 48 вважати абзацом третім.
 
-15- Кубраков О.М.
Доповнити частину другу статті 48 абзацом другим наступного змісту:
"Кредиторська заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду та використовуються за напрямами, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 цього Кодексу."
У зв’язку з цим абзац другий статті 48 вважати абзацом третім.
 
Відхилено   "Кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов’язаннями за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишка коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелом формування державного дорожнього фонду та використовуються за напрямами, визначеними пунктами 1 і 2 частини третьої статті 24-2- цього Кодексу".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
    -16- Кубраков О.М.
Доповнити частину третю статті 48 після слів " (рішенням про місцевий бюджет) " словами «, з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом для середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг".
 
Відхилено    
    -17- Кубраков О.М.
Доповнити частину четверту статті 48 після слів " (рішенням про місцевий бюджет)" словами «, з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом для середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг".
 
Відхилено    
    -18- Крулько І.І.
Лопушанський А.Я.
Пуртова А.А.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Горват Р.І.
Поляк В.М.
Частину другу Статті 103-1 Бюджетного кодексу України викласти в наступній редакції:
"2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
80 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету, а також на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету;
10 відсотків загального обсягу субвенції надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.
10 відсотків загального обсягу субвенції надається на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення гірських територій українських Карпат у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях".
 
Відхилено    
13. 6) частину третю статті 103-1 викласти в такій редакції:
 
-19- Крейденко В.В.
Виключити запропоновані зміни до статті 103-1 Бюджетного кодексу України, тобто залишити її без змін в чинній редакції Закону.
 
Враховано      
14. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
 
-20- Негулевський І.П.
Щодо доповнення пунктом 6 такого змісту "6) частину третю статті 103-1 викласти в такій редакції…", пропоную абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури визначені рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень."
 
Відхилено      
    -21- Мурдій І.Ю.
частину третю статті 103-1 Бюджетного кодексу України викласти в такій редакції:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів, сформований з урахуванням рішення відповідної комісії, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства".
 
Відхилено    
    -22- Тищенко М.М.
Щодо доповнення пунктом 6 такого змісту "6) частину третю статті 103-1 викласти в такій редакції…», пропоную абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої пропорційно входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (25 відсотків складу комісії) та Комітету з питань транспорту та інфраструктури (25 відсотків складу комісії) визначені рішенням цих комітетів. Комісія на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень."
 
Відхилено    
    -23- Корявченков Ю.В.
Щодо доповнення пунктом 6 такого змісту ”6) частину третю статті 103-1 викласти в такій редакції…", пропоную абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять в рівних частинах члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Комітету з питань транспорту та інфраструктури визначені рішенням цих комітетів (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України, здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.".
 
Відхилено    
    -24- Бондарєв К.А.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 6 у наступній редакції:
"6) частину третю статті 103-1 викласти у такій редакції:
"3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації утворюють комісії для оцінки та відбору об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої можуть входити народні депутати України, депутати місцевих рад та представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства. Комісія на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та відбір об'єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів, сформований з урахуванням рішення відповідної комісії, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства".
 
Відхилено    
    -25- Кубраков О.М.
Викласти частину третю статті 103-1 у наступній редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі поданих пропозицій Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України здійснює оцінку відповідності таких об’єктів вимогам законодавства та відбір об’єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів, сформований з урахуванням рішення відповідної комісії, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства".
 
Відхилено    
15. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів, сформований з урахуванням рішення відповідної комісії, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";
 
      
16. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
19. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
20. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.