Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. (12.07.2001)
 
   (12.07.2001)
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
4. щодо запровадження ліцензування
 
   щодо запровадження ліцензування
 
5. певних видів господарської діяльності
 
   певних видів господарської діяльності
 
6. у племінній справі в тваринництві
 
   у племінній справі в тваринництві
 
7. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
8. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
9. 1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105) доповнити пунктом 62 такого змісту:
 
   1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, №49, ст.259; 2002р., № 17, ст. 121) доповнити пунктом 64 такого змісту:
 
10. "62) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, сертифікаційних випробувань племінних (генетичних) ресурсів, ведення офіційного обліку продуктивності та здійснення офіційної класифікації (оцінки) за типом".
 
-1- Терещук С.М.
Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" доповнити пунктом 64 такого змісту: "виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".
 
Враховано   "62) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".
 
11. 2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):
 
   2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):
 
12. 1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи" замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності";
 
   1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи" замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності";
 
13. 2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
   2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
14. "провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства";
 
   "провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства";
 
15. 3) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
16. частину першу викласти у такій редакції:
 
   Частину першу викласти у такій редакції:
 
17. "Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства";
 
   "Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві, пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних (генетичних) ресурсів, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства";
 
18. частину другу виключити;
 
   Частину другу виключити;
 
19. 4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на виконання цих робіт" виключити;
 
   4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на виконання цих робіт" виключити;
 
20. 5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;
 
   5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;
 
21. 6) у частині першій статті 19:
 
   6) у частині першій статті 19:
 
22. в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";
 
   в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";
 
23. в абзаці четвертому слова "фізичним особам" замінити словами "фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності".
 
   в абзаці четвертому слова "фізичним особам" замінити словами "фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності".
7) пункт 4 розділу VІІ "Прикінцеві положення" визнати таким, що втратив чинність.
 
24. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
25. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
26. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
27. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
28. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.