Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального'' щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва i обігу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Наталуха Д.А.
У розділі І законопроекту нумерацію підпунктів замінити на відповідну нумерацію пунктів.
 
Враховано   І. Внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва іобігу спирту етилового, коньячного іплодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці тридцять другому статті 1 слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";
 
   1. В абзаці тридцять другому статті 1 слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що реалізує державну податкову політику".
 
6. 2) у статті 2:
 
   2. У статті 2:
 
7. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
8. "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу може здійснюватися суб'єктами господарювання будь-якої форми власності за умови одержання ліцензії";
 
-2- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому пункту 2 розділу І проекту слова "може здійснюватися суб'єктами господарювання будь-якої форми власності за умови одержання ліцензії" замінити словами "здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію";
 
Враховано   "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію";
доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції. Відключення цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови у ліцензії або відкликання ліцензії";
 
    -3- Буймістер Л.А.
Доповнити пункт 2 проекту новим абзацом третім такого змісту:
"доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції. Відключення цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови у ліцензії або відкликання ліцензії".
 
Враховано    
9. частину четверту виключити;
 
-4- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий пункту 2 розділу І проекту виключити;
 
Враховано   у частині шостій слова "за умови одержання ліцензії" замінити словами "за наявності відповідної ліцензії";
частину сьому виключити;
 
    -5- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Абзац четвертий пункту 2 розділу першого виключити;
 
Враховано    
    -6- Южаніна Н.П.
Пункт 2 розділу І проекту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"у частині шостій слова "за умови одержання ліцензії" замінити словами "за наявності відповідної ліцензії"
 
Враховано    
    -7- Южаніна Н.П.
Пункт 2 розділу І проекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
"частину сьому виключити";
 
Враховано    
    -8- Наталуха Д.А.
У підпункті 2 Розділу І законопроекту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину сьому виключити».
 
Враховано    
10. у частині восьмій слова "державному підприємстві, яке" замінити словами "території суб'єкта господарювання, який";
 
-9- Южаніна Н.П.
Пункт 2 розділу І проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"у частині десятій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує формування державної фінансової політики";
 
Відхилено   у другому реченні частини восьмої слова "державному підприємстві, яке" замінити словами "території суб'єкта господарювання, який".
 
11. 3) у статті 8:
 
   3. У статті 8:
 
12. у частині сьомій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";
 
   у частині сьомій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";
 
13. у частині восьмій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику";
 
-10- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому пункту 3 розділу І проекту слова "та реалізує державну податкову політику" замінити словами "державної фінансової політики";
 
Відхилено   у частині восьмій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику".
 
14. 4) у статті 14:
 
-11- Сова О.Г.
У розділі І Проекту:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) у статті 14:
частину першу викласти в такій редакції:
"Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та біоетанолу здійснюються суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії, крім випадків використання в межах власного виробництва. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України ";
частини п'яту і десяту виключити;
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво спирту етилового мають право здійснювати оптову торгівлю спиртом етиловим без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.""
 
Відхилено   4. У статті 14:
 
15. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
16. "Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України";
 
-12- Южаніна Н.П.
Перше речення абзацу третього пункту 4 розділу І проекту після слова "Експорт" доповнити словом "імпорт";
 
Відхилено   "Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Суб'єкт господарювання, який є одночасно виробником спирту етилового та алкогольних напоїв та отримав ліцензію на виробництво спирту етилового, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями, має право реалізувати спирт власного виробництва для виробництва зазначених алкогольних напоїв на підставі ліцензії на виробництво спирту".
У зв’язку з цим частини четверту–п’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою-шістнадцятою;
у частині п’ятій слова "які одержали ліцензію" замінити словами "які мають ліцензію";
 
    -13- Южаніна Н.П.
У першому реченні абзацу третього пункту 4 розділу І проекту слова "здійснюються суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво" замінити словами "здійснюється лише суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на виробництво спирту етилового";
 
Відхилено    
    -14- Южаніна Н.П.
Друге речення абзацу третього пункту 4 розділу І проекту після слова "здійснюється" доповнити словами "лише суб’єктами господарювання – виробниками спирту етилового";
 
Відхилено    
    -15- Южаніна Н.П.
Друге речення абзацу третього пункту 4 розділу І проекту доповнити словами "на право оптової торгівлі спиртом етиловим";
 
Враховано    
    -16- Южаніна Н.П.
У третьому реченні абзацу третього пункту 4 розділу І проекту після слова "може здійснюватися" замінити словом "здійснюється";
 
Враховано    
    -17- Южаніна Н.П.
Третє речення абзацу третього пункту 4 розділу І проекту після слова "ліцензії" доповнити словами "на право оптової торгівлі спиртом етиловим";
 
Враховано    
    -18- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Третє речення абзацу третього пункту 4 розділу першого викласти у такій редакції:
"Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності у закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності ліцензії на право оптової торгівлі";
 
Відхилено    
    -19- Івченко В.Є.
У пункті 4 розділу І:
третє речення абзацу третього викласти у такій редакції:
"Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності у закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності ліцензії на право оптової торгівлі.";
 
Відхилено    
    -20- Наталуха Д.А.
абзац третій підпункту 4 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії на право оптової торгівлі. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України ".
 
Враховано    
    -21- Мамка Г.М.
Абзац 3 пункту 4 Розділу Івикласти у такій редакції:
"Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та біоетанолу здійснюються суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії, крім випадків використання в межах власного виробництва. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України. "
 
Відхилено    
    -22- Наталуха Д.А.
підпункт 4 Розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити новими абзацами
такого змісту:
"після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Суб'єкт господарювання, який є одночасно виробником спирту етилового та алкогольних напоїв та отримав ліцензію на виробництво спирту етилового, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями, має право реалізувати спирт власного виробництва для виробництва вказаних алкогольних напоїв на підставі ліцензії на виробництво спирту".
 
Враховано    
    -23- Южаніна Н.П.
Пункт 4 розділу І проекту після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
у частині четвертій слова "які одержали ліцензію" замінити словами "які мають ліцензію";
 
Враховано    
17. частини п'яту і десяту виключити;
 
-24- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий пункту 4 розділу І проекту замінити двома абзацами такого змісту:
"частину п’яту викласти в такій редакції:
"Річні обсяги спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, що імпортуються суб’єктами господарювання – виробниками спирту етилового не можуть перевищувати 10 відсотків від річного обсягу вироблених спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового такими суб’єктами господарювання – виробниками спирту етилового";
 
Враховано   частину шосту викласти в такій редакції:
"Річні обсяги спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, що імпортуються суб’єктами господарювання – виробниками спирту етилового, не можуть перевищувати 10 відсотків від річного обсягу вироблених спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового такими суб’єктами господарювання – виробниками спирту етилового";
у частині одинадцятій слова "через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України" замінити словами "за наявності ліцензії на виробництво спирту етилового;
 
    -25- Южаніна Н.П.
Пункт 4 розділу І проекту після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
"у частині десятій слова "через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України" замінити словами "за наявності ліцензії на виробництво спирту етилового";
 
Враховано    
18. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
-26- Мамка Г.М.
Абзац 5 пункту 4 Розділу І викласти у такій редакції:
"частину одинадцяту виключити".
 
Відхилено   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
19. "Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за умови отримання ліцензії на право оптової торгівлі";
 
-27- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому пункт 4 розділу І проекту слова "за умови отримання ліцензії на право оптової торгівлі" замінити словами "за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим";
 
Враховано   "Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим";
доповнити частинами сімнадцятою і вісімнадцятою такого змісту:
"Забороняються зберігання і транспортування біоетанолу без його денатурації від 1-10 відсотків бензину, а у разі використання біоетанолу на виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) – без денатурації ЕТБЕ, вміст якого відповідає вимогам нормативних документів.
Вимоги до денатурації біоетанолу, який експортується, визначаються умовами укладених зовнішньоекономічних договорів".
5. У статті 15:
речення перше та друге частини першої викласти в такій редакції:
"Імпорт і оптова торгівля алкогольними напоями здійснюються суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії на оптову торгівлю. Експорт алкогольних напоїв здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності на підставі ліцензії на виробництво або ліцензії на оптову торгівлю";
у частині тридцять другій слово "одержати" замінити словом "отримати".
 
    -28- Наталуха Д.А.
підпункт 4 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"доповнити новими частинами такого змісту:
"Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без його денатурації від 1-10 відсотків бензину, а у разі використання біоетанолу на виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) – без денатурації ЕТБЕ, вміст якого відповідає вимогам нормативних документів.
Вимоги до денатурації біоетанолу, який експортується, визначаються умовами укладених зовнішньоекономічних договорів".
 
Враховано    
    -29- Наталуха Д.А.
Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту (з відповідною нумерацією):
"речення перше та друге частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«Імпорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюються суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії на оптову торгівлю.
Експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності на підставі ліцензії на виробництво або ліцензії на оптову торгівлю".
 
Враховано частково    
    -30- Южаніна Н.П.
Розділ І проекту доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) у частині тридцять другій статті 15 слово "одержати" замінити словом "отримати";
 
Враховано    
20. 5) статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-31- Мамка Г.М.
Пункт 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено   6. Статтю 18 доповнити новими частинами такого змісту:
 
    -32- Южаніна Н.П.
Абзац перший пункту 5 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"6) статтю 18 доповнити новими частинами такого змісту";
 
Відхилено    
    -33- Батенко Т.І.
Пункт 5 розділу І викласти у такій редакції:
"5) статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
"До 1 січня 2022 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.
На період до 1 січня 2024 року встановлюється мораторій на будівництво нових підприємств з виробництва спирту, на будівництво нових спиртових виробництв.
За умови прийняття державними органами приватизації рішення про приватизацію підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості така приватизація здійснюється поетапно, відповідно до переліків, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Під час першого етапу ліквідовуються непрацюючі підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, у яких відсутні перспективи відновлення виробничої діяльності (підприємства першої групи).
Інвентарні об’єкти, які залишилися після ліквідації підприємств, та земельні ділянки, на яких вони розташовані, що не були реалізовані на інвестиційному конкурсі, передаються в управління органам місцевого самоврядування.
Під час другого етапу відбувається приватизація підприємств, які мають перспективи розвитку та відновлення виробничої діяльності, наприклад з перепрофілюванням їх на виробництво біоетанолу, технічного спирту та технічних рідин з наданням відповідної ліцензії (підприємства другої групи).
Третій етап, який відбувається після завершення приватизації об’єктів першої та другої груп, передбачає приватизацію високорентабельних підприємств та інших підприємств - виробників харчового спирту та спирту-сирцю, які мають перспективи ефективного розвитку (підприємства третьої групи).
Приватизація підприємств третьої групи здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства. При цьому у статутному капіталі товариств першочергово визначається контрольний пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта акцій реалізується способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців відповідно до законодавства про приватизацію. ".
 
Відхилено    
    -34- Наталуха Д.А.
пункт 5 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"5) статтю 18 доповнити новими частинами такого змісту:
«До 1 січня 2022 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.
До 1 січня 2022 року забороняється введення в експлуатацію нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового етилового ректифікованого".
 
Враховано редакційно    
    -35- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Пункт п’ятий першого розділу викласти в такій редакції:
"5) статтю 18 доповнити новими частинами такого змісту:
"До 1 січня 2023 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.
Встановити на період до 01 січня 2023 року мораторій на видачу ліцензій на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, за виключенням надання ліцензій юридичним особам, зареєстрованим на території України та кінцевими бенефіціарами яких є резиденти України, які придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Державне підприємство "Укрспирт") або уклали договір в рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна та взяли на себе зобов’язання щодо збереження видів діяльності та не менш ніж 70 відсотків працівників, задіяних у виробництві станом на 01.01.2020."
 
Враховано частково    
    -36- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
І. У розділі І:
1. Пункт 5 викласти у такій редакції:
"5) статтю 18 доповнити новими частинами такого змісту:
""Ліцензії на виробництво та оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим надаються суб’єктам господарювання приватної форми власності, які здійснюють виробництво спирту етилового на виробничих потужностях (заводах), що перебували у державній власності та були викуплені такими суб’єктами в процесі приватизації таких потужностей (заводів), яка була здійснена у зв’язку із лібералізацією діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.
Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового на нових виробничих потужностях (заводах) може здійснюватися суб'єктами господарювання приватної форми власності, які приймали участь у приватизації активів спиртової галузі, яка була здійснена у зв’язку із лібералізацією діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового, із 1 січня 2022 року.
До 1 січня 2022 року забороняється введення в експлуатацію та видача дозволів на будівництво нових виробничих потужностей (заводів) з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.
До 1 січня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.
 
Враховано частково    
21. "До 1 січня 2022 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України".
 
-37- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 5 розділу І:
цифри "2022" замінити цифрами "2024";
слова «здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України» замінити словом "забороняється";
 
Відхилено   "До 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.
З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.
Особи, які придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Державне підприємство "Укрспирт"), а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, мають взяти на себе зобов’язання щодо збереження видів діяльності та не менш ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.
До 1 січня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.
Забороняється участь у приватизації, оренді державних підприємств – виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах".
 
    -38- Южаніна Н.П.
Пункт 5 розділу І проекту доповнити абзацом такого змісту:
"Забороняється участь у приватизації, оренді державних підприємств – виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах";
 
Враховано    
    -39- Івченко В.Є.
Пункт 5 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"Тимчасово, до 1 січня 2022 року, нові ліцензії на виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу та спирту денатурованого), спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, видаються лише юридичним особам, зареєстрованим на території України, які стали покупцями державних підприємств спиртової промисловості та уклали відповідний договір купівлі-продажу, який передбачає збереження основних видів діяльності підприємства та не менш як 70 відсотків штатної чисельності працівників підприємства. Це обмеження не поширюється на видачу нових ліцензій діючим державним підприємствам спиртової галузі.";
 
Відхилено    
22. ІІ. Прикінцеві положення
 
-40- Івченко В.Є.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
1) назву розділу після слова "Прикінцеві" доповнити словами "та перехідні";
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
23. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
-41- Наталуха Д.А.
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року.
 
    -42- Южаніна Н.П.
У пункті 1 розділу ІІ проекту слово "січня" замінити словом "липня".
 
Відхилено    
24. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-43- Наталуха Д.А.
Абзац перший пункту 2 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2020 року".
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-44- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України через рік з дня набрання чинності цим Законом подати Верховній Раді України звіт про стан реалізації цього Закону".
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
підготувати і передати на розгляд Верховної Ради України Програму реформування та розвитку спиртової галузі, яка повинна містити такі складові:
проведення інвентаризації наявних активів концерну "Укрспирт" та ДП "Укрспирт";
передачу проінвентаризованих активів в управління Фонду державного майна України для проведення необхідних передприватизаційних заходів, у тому числі групування наявних активів, оцінки їх ринкової вартості, корпоратизацію частини підприємств;
здійснення приватизації наявних активів у розрізі сформованих груп активів – з подальшою модернізацією інвесторами наявних виробничих потужностей та вирішенням соціальної складової відповідного інвестиційного зобов’язання.
3. Кабінету Міністрів України через один рік з дня набрання чинності цим Законом подати Верховній Раді України звіт про стан реалізації цього Закону.
 
    -45- Івченко В.Є.
Доповнити розділу новим пунктом 2 такого змісту:
"2. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 12, ст. 94, з наступними змінами):
1) у преамбулі закону слова та цифри «до 2020 року» замінити словами і цифрами «до 2025 року»;
2) Статтю 2 після абзацу другого доповнити чотирма абзацами такого змісту:
"поетапне збільшення нормативно визначеної частки виробництва і застосування біопалива та сумішевого палива моторного. Вміст біоетанолу в бензинах моторних, що виробляються та/або реалізуються на території України, становитиме:
у 2020 році - рекомендований вміст не менш як 7 відсотків (об’ємних);
у 2021-2022 роках - обов’язковий вміст не менш як 10 відсотків (об’ємних);
у 2023-2024 роках - обов’язковий вміст не менш як 15 відсотків (об’ємних).";
У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим.";
3. У зв’язку з цим, пункт 2 вважати пунктом 3.
 
Відхилено    
    -46- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
ІІ. Розділ ІІ викласти у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
- сформувати та затвердити Програму реформування та розвитку спиртової галузі, яка повинна містити наступні складові:
проведення інвентаризації наявних активів концерну «Укрспирт» та ДП "Укрспирт";
передачу проінвентаризованих активів в управління Фонду державного майна України для проведення необхідних передприватизаційних заходів, в тому числі групування наявних активів, оцінки їх ринкової вартості корпоратизацію частини підприємств;
здійснення приватизації наявних активів в розрізі сформованих груп активів – з наступною модернізацією інвесторами наявних виробничих потужностей та вирішенням соціальної складової відповідного інвестиційного зобов’язання.
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано частково    
27. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України