Кількість абзаців - 212 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-1- Батенко Т.І.
Пункт 1 розділу І щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити.
 
Враховано      
    -2- Герега О.В.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 244-19 виключити
 
Відхилено    
    -3- Івченко В.Є.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення частину другу статті 244-19 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -4- Підласа Р.А.
Виключити зміни, що вносяться до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Враховано    
6. частину другу статті 244-19 доповнити абзацом такого змісту:
 
-5- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Враховано      
7. «керівники та члени державних колегіальних органів, які здійснюють ринковий нагляд, або уповноважені цими органами посадові особи.».
 
-6- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Пункт 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
8. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
   1. Статтю 250 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
9. статтю 250 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
10. «3. Дія цієї статті не поширюється на адміністративно-господарські санкції, передбачені Законами України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції.».
 
   «3. Дія цієї статті не поширюється на адміністративно-господарські санкції, передбачені законами України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
 
11. 3. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144, № 48-49, ст. 536; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 14, ст. 96, № 52, ст. 482):
 
   3. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144, № 48-49, ст. 536; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 14, ст. 96, № 52, ст. 482):
 
12. 1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
-7- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» абзац сьомий частини першої статті 1 залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
13. «орган державного ринкового нагляду (далі - орган ринкового нагляду) - центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, що здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності відповідно до цього Закону.»;
 
-8- Батенко Т.І.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 3 розділу І щодо внесення змін до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» слова «державний колегіальний орган» виключити.
 
Враховано      
    -9- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» виключити зміни, що вносяться до статті 1;
 
Враховано    
    -10- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -11- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 1 пункту 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано    
14. 2) у частині п’ятій статті 2:
 
   1) у частині п’ятій статті 2:
 
15. пункти 10 та 12 викласти в такій редакції:
 
-12- Батенко Т.І.
Абзаци другий підпункту 2 пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 12 викласти в такій редакції:»,
абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   пункти 10 і 12 викласти в такій редакції:
 
16. «10) ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; «;
 
-13- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»:
у частині п’ятій статті 2 пункт 10 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   «10) ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; «;
 
17. «12) об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності; «;
 
   «12) об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
18. доповнити частину пунктом 14 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
19. «14) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.»;
 
-14- Івченко В.Є.
Частину п’яту статті 2 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» не доповнювати пунктом 14.
 
Відхилено   «14) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять»;
 
20. 3) у статті 7:
 
   2) у статті 7:
 
21. доповнити частину першу новими пунктами 10 - 12 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктами 10 - 11 такого змісту:
 
22. «10) отримувати консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного ринкового нагляду;
 
-15- Марченко Л.І.
Пункт 10 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
«бути письмово повідомленими про свої права, передбачені цим Законом до початку проведення заходу ринкового нагляду, отримувати консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів ринкового нагляду і невідкладно, але не пізніше як у п’ятиденний термін ознайомлюватись із документами складеними за наслідками проведення заходу ринкового нагляду та отримувати їх копії на підставі поданої письмової заяви».
 
Відхилено   «10) отримувати безоплатну консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного ринкового нагляду;
 
23. 11) вимагати проведення перевірки характеристик лише того виду продукції, що є предметом перевірки;
 
-16- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
3) у статті 7:
доповнити частину першу новими пунктами 10 - 11 такого змісту:
«10) отримувати безоплатну консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного ринкового нагляду;
11) при проведенні планової перевірки не допускати посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, до проведення перевірки характеристик продукції, яка не зазначена у відповідному секторальному плані ринкового нагляду»
 
Враховано частково      
24. 12) при проведенні планової перевірки не допускати посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, до проведення перевірки характеристик продукції, яка не зазначена у відповідному секторальному плані ринкового нагляду.»;
 
   11) при проведенні планової перевірки не допускати посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, до проведення перевірки характеристик продукції, не зазначеної у відповідному секторальному плані ринкового нагляду»;
 
25. у частині другій слова «, а в межах здійснення ринкового нагляду - також правами, визначеними Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити;
 
-17- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» ч.2, ст. 7 викласти в такій редакції:
"Суб'єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції користуються іншими правами, визначеними цим Законом, Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", іншими нормативно-правовими актами (у тому числі технічними регламентами), а також правами, визначеними Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
 
Відхилено   у частині другій слова «а в межах здійснення ринкового нагляду - також правами, визначеними Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити;
 
26. 4) у частині сьомій статті 8 слова «узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну)» замінити словами «строку проведення перевірки»;
 
-18- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» ч.7, ст. 8 викласти в такій редакції:
"У разі якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, для цілей цього Закону особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається останній суб'єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну) не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб'єкту господарювання цю продукцію"
 
Відхилено   3) у частині сьомій статті 8 слова «узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну)» замінити словами «строку проведення перевірки»;
 
    -19- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину сьому статті 8 після слів «узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну)» доповнити словами «але не менше п’яти робочих днів з дня висунення органом ринкового контролю відповідному суб'єкту господарювання вимоги про надання інформації стосовно виробника продукції».
 
Відхилено    
27. 5) у статті 10:
 
   4) у статті 10:
 
28. у частині п’ятій слова «законами України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законами України» замінити словами «та Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 
-20- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» ч.5, ст. 10 викласти в такій редакції:
"Повноваження та порядок діяльності органів ринкового нагляду, права та обов'язки їх посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, встановлюються цим Законом, законами України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законами України"
 
Відхилено   у частині п’ятій слова «законами України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законами України» замінити словами «та Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 
    -21- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину п’яту статті 10 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
29. у частині шостій слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
-22- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 5 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«5) у статті 10:
у частині шостій слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»«;
 
Враховано   у частині шостій слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
30. 6) у пункті 3 частини першої статті 13 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірку документів»;
 
-23- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 6 пункту 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) у пункті 3 частини першої статті 13 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірку документів»;
 
31. 7) у частині першій статті 15:
 
   6) у частині першій статті 15:
 
32. у пункті 1 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
-24- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 7 пункту 3 Розділу ІЗаконопроекту викласти в такій редакції.
у частині першій статті 15:
у пункті 1 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
у підпунктах «а» - «в» пункту 2 слово «дев’ятої» замінити словом «шостої»;
у пункті 3 після слова «зобов’язані» додати слова «у строк не більше ніж 30 робочих днів»;
у пункті 5 слова «штрафні санкції» замінити словами «адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу»;
 
Враховано   у пункті 1 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
у пункті 2:
в абзаці першому слова «посвідчення (направлення)» замінити словом «направлення»;
 
    -25- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у пункті 2 частини першої статті 15 слова «посвідчення (направлення)» замінити словом «направлення».
 
Враховано    
33. у підпунктах «а» - «в» пункту 2 слово «дев’ятої» замінити словом «шостої»;
 
   у підпунктах «а» - «в» слово «дев’ятої» замінити словом «шостої»;
 
34. у пункті 3 після слова «зобов’язані» додати слова «у строк не більше ніж 30 робочих днів»;
 
   речення третє пункту 3 після слова «зобов’язані» доповнити словами і цифрами «у строк не більше ніж 30 робочих днів»;
 
35. у пункті 5 слова «штрафні санкції» замінити словами «адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу»;
 
   у пункті 5 слова «штрафні санкції» замінити словами «адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу»;
 
36. 8) у пункті 1 частини першої статті 16 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
-26- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 8 пункту 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   7) у пункті 1 частини першої статті 16 слова «документальні перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
37. 9) доповнити частину першу статті 17 новими пунктами 8 - 10 такого змісту:
 
-27- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у частині першої статті 17 у пункті 6 слова «посвідчення (направлення)» замінити словом «направлення»;
 
Враховано   8) у частині першій статті 17:
у пункті 6 слова «посвідчення (направлення)» замінити словом «направлення»;
доповнити пунктами 8 - 10 такого змісту:
 
38. «8) у межах своєї компетенції надавати суб'єкту господарювання безоплатну консультаційну підтримку з питань здійснення ринкового нагляду;
 
-28- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» доповнити частину першу статті 17 новими пунктами 8 – 10 такого змісту:
«8) у межах своєї компетенції надавати суб'єкту господарювання безоплатну консультаційну підтримку з питань здійснення ринкового нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
9) дотримуватися встановлених цим Законом принципів, вимог та порядку здійснення заходів ринкового нагляду;
10) не перешкоджати праву суб'єктів господарювання на законний захист своїх прав та інтересів.»
 
Враховано   «8) у межах своєї компетенції надавати суб'єкту господарювання безоплатну консультаційну підтримку з питань здійснення ринкового нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
39. 9) дотримуватися встановлених цим Законом принципів, вимог та порядку здійснення заходів ринкового нагляду;
 
   9) дотримуватися встановлених цим Законом принципів, вимог та порядку здійснення заходів ринкового нагляду;
 
40. 10) не перешкоджати праву суб'єктів господарювання на законний захист своїх прав та інтересів.»;
 
   10) не перешкоджати праву суб'єктів господарювання на законний захист своїх прав та інтересів»;
 
41. 10) у частині другій статті 20 слова «види продукції» замінити словами «види (типи), категорії та/або групи продукції»;
 
-29- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину другу статті 20 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   9) у частині другій статті 20 слова «види продукції» замінити словами «види (типи), категорії та/або групи продукції»;
 
    -30- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» статтю 20 доповнити частиною 3 такого змісту:
"Планові заходи із здійснення державного нагляду проводяться відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
 
Відхилено    
42. 11) у статті 23:
 
   10) у статті 23:
 
43. у частині першій:
 
   частини першу, четверту, п'яту і шосту викласти в такій редакції:
 
44. слова «проводяться документальні перевірки» замінити словами «проводиться перевірка документів»;
 
-31- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у статті 23 частину першу викласти у такій редакції:
«1. Під час проведення перевірок характеристик продукції проводиться перевірка документів, у разі необхідності - обстеження зразків продукції, за результатами яких приймається рішення про відбір та експертизу (випробування) зразків продукції, про що зазначається в акті, підготовленому відповідно до вимог статті 23-1.»
 
Враховано   «1. Під час проведення перевірок характеристик продукції проводиться перевірка документів, у разі необхідності - обстеження зразків продукції, за результатами яких приймається рішення про відбір та експертизу (випробування) зразків продукції, про що зазначається в акті, підготовленому відповідно до вимог статті 23-1 цього Закону»;
 
45. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-32- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину четверту статті 23 викласти у наступній редакції:
«4. Предметом таких перевірок є характеристики лише того виду продукції, що є предметом перевірки.
Під час проведення перевірок продукції певного виду забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.»
 
Враховано частково      
    -33- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Об’єктом таких перевірок є продукція певного виду (типу), категорії та/або групи, а предметом перевірок - характеристики продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, що є об’єктом перевірки.
Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.
У разі, якщо за результатами перевірки характеристик продукції органом ринкового нагляду прийнято рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, що є об’єктом перевірки, такі заходи повинні бути вжиті суб’єктами господарювання, щодо якого прийнято рішення, стосовно усіх одиниць продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, які надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають встановленим вимогам.»;
 
Враховано частково    
46. «4. Предметом таких перевірок є характеристики продукції певного виду (типу), категорії та/або групи.
 
   «4. Предметом таких перевірок є характеристики продукції певного виду (типу), категорії та/або групи.
 
47. Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.
 
   Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.
 
48. У разі, якщо за результатами перевірки характеристик продукції органом ринкового нагляду прийнято рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, що є предметом перевірки, такі заходи повинні бути вжиті суб’єктами господарювання стосовно усіх одиниць продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, які надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають встановленим вимогам.»;
 
-34- Овчинникова Ю.Ю.
У третій абзац частини четвертої статті 23 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» після слів "та/або не відповідають встановленим вимогам" додати ", протягом доби з моменту прийняття відповідного рішення.".
 
Відхилено   У разі якщо за результатами перевірки характеристик продукції органом ринкового нагляду прийнято рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів щодо продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, що є предметом перевірки, такі заходи мають бути вжиті суб’єктами господарювання щодо всіх одиниць продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, які надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають встановленим вимогам.
 
49. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-35- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів (рішень) органів ринкового нагляду та посвідчень (направлень) на проведення перевірки, що видаються та оформлюються відповідно до цього Закону та Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази (рішення) та посвідчення (направлення) видаються і оформлюються невідкладно.»;
 
Відхилено      
50. «5. Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів (рішень) органів ринкового нагляду та посвідчень (направлень) на проведення перевірки, що видаються та оформлюються відповідно до цього Закону. У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази (рішення) та посвідчення (направлення) видаються і оформлюються невідкладно.»;
 
-36- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у статті 23 частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та направлень на проведення перевірки, що видаються та оформлюються відповідно до цього Закону. У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази та направлення видаються і оформлюються невідкладно.»;
 
Враховано   5. Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та направлень на проведення перевірки, що видаються та оформлюються відповідно до цього Закону. У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази та направлення видаються і оформлюються невідкладно.
 
51. частину шосту викласти в такій редакції:
 
-37- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Перевірки характеристик продукції проводяться:
1) у торгівельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання;
2) у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);
3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;
4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;
5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.»;
 
Враховано      
52. «6. Перевірки характеристик продукції проводяться:
 
   6. Перевірки характеристик продукції проводяться:
 
53. 1) у торгівельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання;
 
   1) у торговельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання;
 
54. 2) у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);
 
   2) у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);
 
55. 3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;
 
   3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;
 
56. 4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;
 
   4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;
 
57. 5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.»;
 
   5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду»;
 
58. у частині сьомій:
 
-38- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
у частині сьомій:
в абзаці першому слово «невиїзної» виключити;
у пункті 3 слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
у пункті 6:
слова « (договори, товарно-супровідна документація тощо)» замінити словами « (товарно-супровідна документація або договори).»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документів лише в обсязі, що необхідний для встановлення ланцюга постачання продукції.»;
 
Враховано частково   у частині сьомій:
 
59. в абзаці першому слово «невиїзної» виключити;
 
   в абзаці першому слово «невиїзної» виключити;
 
60. у пункті 3 слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
 
   у пункті 3 слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
 
61. у пункті 6:
 
   у пункті 6:
 
62. слова « (договори, товарно-супровідна документація тощо)» замінити словами « (товарно-супровідна документація або договори).»;
 
   слова « (договори, товарно-супровідна документація тощо)» замінити словами « (товарно-супровідна документація або договори)»;
 
63. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
64. «Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документів лише в обсязі, що необхідний для встановлення ланцюга постачання продукції.»;
 
   «Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документів лише в обсязі, що необхідний для встановлення ланцюга постачання продукції»;
 
65. пункт 9 виключити;
 
   пункт 9 виключити;
 
66. частини восьму і дев’яту виключити;
 
-39- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину дев’яту виключити;
 
Відхилено   частини восьму і дев’яту виключити;
 
67. частину десяту викласти в такій редакції:
 
   частини десяту і дванадцяту викласти в такій редакції:
 
68. «10. Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції - п’яти робочих днів.
 
-40- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац двадцять сьомий підпункту 11 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"10. Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції двох робочих днів, у виробника такої продукції – трьох робочих днів.".
 
Відхилено   «10. Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції - п’яти робочих днів.
 
69. У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).
 
-41- Марченко Л.І.
Абзац 2 частини 10 статі 23 викласти в наступній редакції:
«У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування). Строк призупинення проведення перевірки на період проведення експертизи (випробування) зразків продукції та отримання їх результатів не може перевищувати 30 робочих днів з дати призначення відповідної експертизи (випробування)».
 
Враховано частково редакційно  У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).
 
70. У разі здійснення перекладу, зазначеного у пункті 3 частини першої статті 15 цього Закону, перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документів і матеріалів, але не більше ніж на 30 робочих днів.
 
   У разі здійснення перекладу, зазначеного у пункті 3 частини першої статті 15 цього Закону, перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документів і матеріалів, але не більше ніж на 30 робочих днів.
 
71. У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
   У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
72. Продовження строку проведення перевірки не допускається.»;
 
-42- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину десяту викласти в такій редакції:
«10. Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції – п’яти робочих днів.
У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).
У разі здійснення перекладу, зазначеного у пункті 3 частини першої статті 15 цього Закону, перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документів і матеріалів, але не більше ніж на 30 робочих днів.
У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію, зазначених у частині сьомій цієї статті.
Продовження строку проведення перевірки не допускається.»;
 
Враховано   Продовження строку проведення перевірки не допускається»;
 
    -43- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину десяту статті 23 викласти у наступній редакції:
«10. Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції двох робочих днів, у виробника такої продукції – трьох робочих днів.
У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).
У разі здійснення перекладу, зазначеного у пункті 3 частини першої статті 15 цього Закону, перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документів і матеріалів, але не більше ніж на 30 робочих днів.
У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію, зазначених у частині сьомій цієї статті.
Продовження строку проведення перевірки не допускається.»
 
Відхилено    
73. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
-44- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину дванадцяту викласти в такій редакції:
«12. У разі коли за результатами перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду на підставі наданих суб’єктом господарювання документів, передбачених пунктами 1 і 6 частини сьомої цієї статті, вживає заходів щодо визначення виробника такої продукції або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, особи, яка поставила відповідному суб'єкту господарювання цю продукцію, а також всіх осіб, яким відповідний суб'єкт господарювання поставив таку продукцію.
Після визначення виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, орган ринкового нагляду розпочинає проведення перевірки характеристик такої продукції в її виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, та визначає всю послідовність суб’єктів господарювання в ланцюгу постачання такої продукції.»;
 
Враховано      
74. «12. У разі коли за результатами перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду на підставі наданих суб’єктом господарювання документів, передбачених пунктами 1 і 6 частини сьомої цієї статті, вживає заходів щодо визначення виробника такої продукції або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, особи, яка поставила відповідному суб'єкту господарювання цю продукцію, а також всіх осіб, яким відповідний суб'єкт господарювання поставив таку продукцію.
 
   «12. У разі якщо за результатами перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду на підставі наданих суб’єктом господарювання документів, передбачених пунктами 1 і 6 частини сьомої цієї статті, вживає заходів щодо визначення виробника такої продукції або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, особи, яка поставила відповідному суб'єкту господарювання цю продукцію, а також всіх осіб, яким відповідний суб'єкт господарювання поставив таку продукцію.
 
75. Після визначення виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, орган ринкового нагляду розпочинає проведення перевірки характеристик такої продукції в її виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, та визначає всю послідовність суб’єктів господарювання в ланцюгу постачання такої продукції.»;
 
   Після визначення виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, орган ринкового нагляду розпочинає проведення перевірки характеристик такої продукції в її виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, та визначає всю послідовність суб’єктів господарювання в ланцюгу постачання такої продукції»;
 
76. частину 17 виключити.
 
-45- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину 17 статті 23 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   частину сімнадцяту виключити;
 
    -46- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 23:
частину сімнадцяту викласти в такій редакції:
«17. За результатами перевірки характеристик продукції посадова особа, яка здійснює ринковий нагляд, складає акт відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та вимог ст. 23-1 цього Закону».
 
Відхилено    
77. 12) доповнити новою статтею такого змісту:
 
-47- Підласа Р.А.
Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 23-1. Розпорядчі документи органів ринкового нагляду
1. Для здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду видає наказ, який (яке) має містити предмет перевірки (найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції), найменування та адресу об’єкта, де розміщується продукція.
2. На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу ринкового нагляду або його заступником із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу.
3. У направленні на проведення перевірки зазначаються:
найменування органу ринкового нагляду, що здійснює перевірку;
номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;
предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо);
підстави для проведення перевірки;
перелік посадових осіб органу ринкового нагляду, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;
перелік осіб, які залучаються до здійснення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону;
дата початку та дата закінчення перевірки;
тип перевірки (планова або позапланова);
інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки, дата початку та строк її здійснення).
4. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.
Посадова особа органу ринкового нагляду не має права здійснювати перевірку без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення.
5. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції посадова особа органу ринкового нагляду складає акт, який повинен містити такі відомості:
найменування органу ринкового нагляду, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили відповідний захід;
дату та номер складення акта;
місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо),
найменування юридичної особи, її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, її місце проживання, телефон, інші відомості, що дають змогу ідентифікувати осіб, що є виробниками, уповноваженими представниками, імпортерами або розповсюджувачами відповідної продукції);
тип перевірки (планова або позапланова);
предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
прізвища, імена та по батькові осіб, які залучаються до проведення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону.
Посадова особа органу ринкового нагляду зазначає в акті детальний опис порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта органу ринкового нагляду.
У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, або уповноваженій нею особі в останній день перевірки, а другий зберігається в органі ринкового нагляду.»;
 
Враховано   11) доповнити статтею 23-1 такого змісту:
 
78. «Стаття 23-1. Розпорядчі документи органів ринкового нагляду
 
-48- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
В підпункті 12 пункту 3 Розділу ІЗаконопроекту слова "предмет перевірки (найменування виду (типу) та/або категорії, та/або групи продукції)", " предмет перевірки (вид продукції), предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції) замінити словами "об'єкт перевірки (вид (тип), та/або категорія та/або група продукції".
 
Відхилено   «Стаття 23-1. Розпорядчі документи органів ринкового нагляду
 
79. 1. Для здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду видає наказ (рішення), який (яке) має містити предмет перевірки (найменування виду (типу) та/або категорії, та/або групи продукції), найменування та адресу об’єкта, де розміщується продукція.
 
-49- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у статті 23-1 частину першу викласти в наступній редакції:
«1. Для здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду видає наказ (рішення), який (яке) має містити предмет перевірки (найменування виду продукції), найменування та адресу об’єкта, де розміщується продукція.»
 
Відхилено   1. Для здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду видає наказ, який має містити предмет перевірки (найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції), найменування та адресу об’єкта, де розміщується продукція.
 
80. 2. На підставі наказу (рішення) оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу ринкового нагляду (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу.
 
-50- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у статті 23-1 частину другу викласти в наступній редакції:
«2. На підставі наказу (рішення) оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу ринкового нагляду або його заступником із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу.»
 
Враховано частково   2. На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу ринкового нагляду або його заступником із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу.
 
    -51- Батенко Т.І.
В абзаці четвертому підпункту 12 пункту 3 слова « (головою державного колегіального органу)» і « (членом державного колегіального органу)» виключити.
 
Враховано    
81. 3. У направленні на проведення перевірки зазначаються:
 
   3. У направленні на проведення перевірки зазначаються:
 
82. найменування органу ринкового нагляду, що здійснює перевірку;
 
   а) найменування органу ринкового нагляду, що здійснює перевірку;
 
83. номер і дата наказу (рішення), на виконання якого здійснюється перевірка;
 
   б) номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;
 
84. предмет перевірки (вид продукції);
 
   в) предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
 
85. місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо);
 
   г) місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо);
 
86. підстави для проведення перевірки;
 
   ґ) підстави для проведення перевірки;
 
87. перелік посадових осіб органу ринкового нагляду, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;
 
   д) список посадових осіб органу ринкового нагляду, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;
 
88. перелік осіб, які залучаються до здійснення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону;
 
   е) список осіб, які залучаються до здійснення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону;
 
89. дата початку та дата закінчення перевірки;
 
   є) дата початку та дата закінчення перевірки;
 
90. тип перевірки (планова або позапланова);
 
   ж) тип перевірки (планова або позапланова);
 
91. інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки, дата початку та строк її здійснення).
 
   з) інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки, дата початку та строк її здійснення).
 
92. 4. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.
 
   4. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.
 
93. Посадова особа органу ринкового нагляду не має права здійснювати перевірку без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення.
 
   Посадова особа органу ринкового нагляду не має права здійснювати перевірку без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення.
 
94. 5. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції посадова особа органу ринкового нагляду складає акт, який повинен містити такі відомості:
 
   5. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції посадова особа органу ринкового нагляду складає акт, який повинен містити такі відомості:
 
95. найменування органу ринкового нагляду, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили відповідний захід;
 
   а) найменування органу ринкового нагляду, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили відповідний захід;
 
96. дату та номер складення акта;
 
   б) дату та номер складання акта;
 
97. місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо),
 
   в) місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо);
 
98. найменування юридичної особи, її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон, інші відомості, що дають змогу ідентифікувати осіб, що є виробниками, уповноваженими представниками, імпортерами або розповсюджувачами відповідної продукції);
 
   г) найменування юридичної особи, її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон, інші відомості, що дають змогу ідентифікувати осіб, що є виробниками, уповноваженими представниками, імпортерами або розповсюджувачами відповідної продукції;
 
99. тип перевірки (планова або позапланова);
 
   ґ) тип перевірки (планова або позапланова);
 
100. предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
 
-52- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» в абзаці сьомому частині п’ятій статті 23-1 виключити слова « (тип), категорія та/або група».
 
Відхилено   д) предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
 
101. прізвища, імена та по батькові осіб, які залучаються до проведення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону.
 
   е) прізвища, імена та по батькові осіб, які залучаються до проведення перевірки відповідно до пункту 7 частини першої статті 15 цього Закону.
 
102. Посадова особа органу ринкового нагляду зазначає в акті детальний опис порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
 
   Посадова особа органу ринкового нагляду зазначає в акті детальний опис порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки, з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
 
103. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
 
   В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду, які здійснювали перевірку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
 
104. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
 
   Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
 
105. Зауваження суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта органу ринкового нагляду.
 
   Зауваження суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта органу ринкового нагляду.
 
106. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого акта відповідний запис.
 
   У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого акта відповідний запис.
 
107. Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, або уповноваженій нею особі в останній день перевірки, а другий зберігається в органі ринкового нагляду.»;
 
   Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, або уповноваженій нею особі в останній день перевірки, а другий зберігається в органі ринкового нагляду»;
 
108. 13) у статті 24:
 
   12) у статті 24:
 
109. у підпункті а) пункту 2 частини першої після слів « (об’єднань споживачів), « доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання, «;
 
-53- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
В підпункті 13 пункту 3 Розділу ІЗаконопроекту слова «об’єднань суб’єктів господарювання» замінити словами "громадських об'єднань".
 
Відхилено   підпункт "а" пункту 2 частини першої після слів « (об’єднань споживачів)» доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання»;
у частині другій:
 
110. підпункт а) пункту 1 частини другої викласти у такій редакції:
 
   підпункт "а" пункту 1 викласти в такій редакції:
 
111. «а) наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування; «;
 
   «а) наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування»;
 
112. доповнити новим підпунктом б) частини другої у такій редакції:
 
   доповнити підпунктом "а-1" такого змісту:
 
113. «б) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевірки характеристик продукції є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції або будь якого іншого суб’єкта в ланцюгу постачання; «;
 
   «а-1) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевірки характеристик продукції є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції або будь-якого іншого суб’єкта в ланцюгу постачання»;
 
114. підпункт б) частини другої вважати підпунктом в);
 
      
115. у абзаці п’ятому частини другої букву «б» замінити на букву «в».
 
      
116. 14) у статті 25:
 
   13) у статті 25:
у частині першій:
 
117. у пункті 1 частини першої після слів «у її розповсюджувача є» доповнити словами «документально підтверджені», а після слів «виробника такої продукції» доповнити словами «, за умови повідомлення виробника про такі підстави на початку перевірки»;
 
-54- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 14 пункту 3 Розділу 1 законопроекту абзац 3 викласти в такій редакції:
" у статті 25:
у пункті 1 частини першої після слів «у її розповсюджувача є» доповнити словами «документально підтверджені», а після слів «виробника такої продукції» доповнити словами «, за умови повідомлення виробника про такі підстави на початку перевірки»;
у пункті 2 частини першої після слів « (об’єднань споживачів), « доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання, «;
 
Враховано   пункт 1 після слів «у її розповсюджувача є» доповнити словами «документально підтверджені», а після слів «виробника такої продукції» - словами «за умови повідомлення виробника про такі підстави на початку перевірки»;
 
118. у пункті 2 частини першої після слів « (об’єднань споживачів), « доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання, «;
 
   пункт 2 після слів « (об’єднань споживачів)» доповнити словами «об’єднань суб’єктів господарювання, «;
у пункті 1 частини другої:
 
119. підпункт а) пункту 1 частини другої викласти у такій редакції:
 
   підпункт "а" викласти в такій редакції:
 
120. «а) наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування; «;
 
   «а) наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам, а також правил його застосування»;
 
121. у підпункті г) пункту 1 частини слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
 
   у підпункті "г" пункту 1 слова «та схема (креслення) конструкції виробу» виключити;
 
122. доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
123. «4. У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду документи, зазначені у підпункті «г» пункту 1 та підпункті «б» пункту 2 частини другої цієї статті, надаються виробником протягом десяти робочих днів з дня отримання письмової вимоги органу ринкового нагляду, надісланої рекомендованим листом з повідомленням про вручення, крім випадків необхідності перекладу зазначених документів, які мають бути надані протягом не більше ніж 30 робочих днів.»;
 
   «4. У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду документи, зазначені у підпункті «г» пункту 1 та підпункті «б» пункту 2 частини другої цієї статті, надаються виробником протягом десяти робочих днів з дня отримання письмової вимоги органу ринкового нагляду, надісланої рекомендованим листом з повідомленням про вручення, крім випадків необхідності перекладу зазначених документів, які мають бути надані не пізніше 30 робочих днів»;
 
124. 15) частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
 
-55- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину другу статті 27 залишити у чинній редакції
 
Враховано      
    -56- Підласа Р.А.
Виключити зміни, які вносяться до частини другої статті 27;
 
Враховано    
125. «2. Відбір зразків продукції і проведення їх експертизи (випробування) здійснюється на підставі вмотивованого письмового рішення керівника органу ринкового нагляду (голови державного колегіального органу) або його заступника (члена державного колегіального органу).
 
-57- Батенко Т.І.
В абзаці другому підпункту 15 пункту 3 слова « (голови державного колегіального органу)» і « (члена державного колегіального органу)» виключити.
 
Враховано      
    -58- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
В підпункті 15 пункту 3 Розділу І законопроекту слова «голови державного колегіального органу», «члена державного колегіального органу» виключити.
 
Враховано    
126. Порядок відбору зразків затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
-59- Підласа Р.А.
Частину сьому статті 27 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» викласти в такій редакції:
«7. Строк проведення експертизи (випробування) зразків продукції не може перевищувати тридцяти робочих днів з дня прийняття рішення про її проведення. Цей строк може бути більшим у разі, якщо методикою проведення експертизи (випробування) зразків продукції передбачено більш тривалий час для її проведення, або у разі звернення відповідно до частини п'ятої цієї статті щодо проведення експертизи (випробування) до випробувальної лабораторії, акредитованої в іншій державі.»
 
Враховано   14) Частину сьому статті 27 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» викласти в такій редакції:
«7. Строк проведення експертизи (випробування) зразків продукції не може перевищувати тридцяти робочих днів з дня прийняття рішення про її проведення. Цей строк може бути більшим у разі, якщо методикою проведення експертизи (випробування) зразків продукції передбачено більш тривалий час для її проведення, або у разі звернення відповідно до частини п'ятої цієї статті щодо проведення експертизи (випробування) до випробувальної лабораторії, акредитованої в іншій державі.»
 
127. 16) частину першу статті 28 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   15) частину першу статті 28 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
128. «Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України»;
 
129. 17) доповнити Закон статтею 29-1 такого змісту:
 
-60- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» статтю 29-1 виключити
 
Відхилено   16) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
 
130. «Стаття 29-1. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик
 
-61- Підласа Р.А.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» статтю 29-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 29-1. Обмежувальні (коригувальні) заходи щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик
1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів для усунення такого ризику, вилучення продукції з обігу та/або відкликання її з ринку в залежності від характеру визначеного ризику.
Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
2. Суб’єкт господарювання надсилає у паперовій формі - особисто, через уповноважену ним особу, поштою або в електронній формі - за допомогою засобів телекомунікацій повідомлення органу ринкового нагляду про вжиті заходи щодо усунення ризику для суспільних інтересів у строк, зазначений у рішенні органу ринкового нагляду про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. До цього повідомлення суб’єкт господарювання додає документи або їх копії, що підтверджують усунення такого ризику.
3. Орган ринкового нагляду у письмовій формі протягом десяти робочих днів після виявлення, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для суспільних інтересів, повідомляє про таку продукцію та обмежувальні (корегувальні) заходи, вжиті щодо неї, центральним органам виконавчої влади та Службі безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності.
4. Технічним регламентом на певний вид продукції може бути встановлено особливості вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, передбачених цією статтею.»;
 
Враховано   «Стаття 29-1. Обмежувальні (коригувальні) заходи щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик
 
131. 1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів для усунення такого ризику, вилучення продукції з обігу та/або відкликання її з ринку в залежності від характеру визначеного ризику.
 
   1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів для усунення такого ризику, вилучення продукції з обігу та/або відкликання її з ринку залежно від характеру визначеного ризику.
 
132. Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
   Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
133. 2. Суб’єкт господарювання надсилає у паперовій формі - особисто, через уповноважену ним особу, поштою або в електронній формі - за допомогою засобів телекомунікацій повідомлення органу ринкового нагляду про вжиті заходи щодо усунення ризику для суспільних інтересів у строк, зазначений у рішенні органу ринкового нагляду про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. До цього повідомлення суб’єкт господарювання додає документи або їх копії, що підтверджують усунення такого ризику.
 
   2. Суб’єкт господарювання надсилає у паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, поштою або в електронній формі - за допомогою засобів телекомунікацій повідомлення органу ринкового нагляду про вжиті заходи щодо усунення ризику для суспільних інтересів у строк, зазначений у рішенні органу ринкового нагляду про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів. До цього повідомлення суб’єкт господарювання додає документи або їх копії, що підтверджують усунення такого ризику.
 
134. 3. Орган ринкового нагляду у письмовій формі протягом десяти робочих днів після виявлення, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для суспільних інтересів, повідомляє про таку продукцію та обмежувальні (корегувальні) заходи, вжиті щодо неї, центральним органам виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
 
   3. Орган ринкового нагляду у письмовій формі протягом десяти робочих днів після виявлення, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для суспільних інтересів, повідомляє про таку продукцію та обмежувальні (коригувальні) заходи, вжиті щодо неї, центральним органам виконавчої влади та Службі безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності.
 
135. 4. Технічним регламентом на певний вид продукції може бути встановлено особливості вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, передбачених цією статтею.»;
 
   4. Технічним регламентом на певний вид продукції може бути встановлено особливості вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, передбачених цією статтею»;
 
136. 18) частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:
 
-62- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину четверту статті 33 залишити у чинній редакції.
(Або:
Зазначити у прикінцевих та перехідних положеннях:
«Положення пункту 2 статті 3 Закону стосовно ядерних установок, об’єктів, призначені для поводження з радіоактивними відходами, радіоактивних відходів, інші джерел іонізуючого випромінювання, а також щодо дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них (ювелірних та побутових) та матеріалів, що їх містять., набирають чинності та вводяться в дію одночасно з набранням чинності та введенням в дію законодавчих актів, які врегульовують порядок здійснення державного нагляду та контрою відповідної продукції.)»
 
Враховано (перша пропозиція)     
    -63- Підласа Р.А.
Виключити зміни, які вносяться до частини четвертої статті 33;
 
Враховано    
    -64- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 18 пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -65- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 18 пункту 3 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
137. «Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, внесення змін до таких рішень чи їх скасування приймаються керівниками органів ринкового нагляду (головою державного колегіального органу) або їх заступниками (членами державного колегіального органу) відповідно до їх повноважень, визначених законами України.»;
 
-66- Батенко Т.І.
В абзаці другому підпункту 18 пункту 3 слова « (головою державного колегіального органу)» і « (членами державного колегіального органу)» виключити.
 
Враховано      
138. 19) у частині п’ятій статті 37 слова «документальної перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
-67- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 19 пункту 3 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   17) у частині п’ятій статті 37 слова «документальної перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
139. 20) у статті 38:
 
   18) у статті 38:
 
140. в абзаці першому частини першої слова «документальної перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
   в абзаці першому частини першої слова «документальної перевірки» замінити словами «перевірки документів»;
 
141. у другому реченні частини шостої слово «виїзну» виключити;
 
-68- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
У Підпункті 20 пункту 3 Розділу І законопроекту абзац 2 виключити.
 
Відхилено   у другому реченні частини шостої слово «виїзну» виключити;
 
142. 21) частину першу статті 41 після слів «Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» доповнити словами «та з метою інформування громадськості»;
 
   19) частину першу статті 41 після слів «Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» доповнити словами «та з метою інформування громадськості»;
 
143. 22) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
-69- Підласа Р.А.
статтю 44 викласти в такій редакції:
«Стаття 44. Відповідальність суб’єктів господарювання
1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону) - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, – у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації.
6. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно із законом.
Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками відповідно до їх компетенції.
Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.
Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складається протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг.
Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фізичною особою, у тому числі фізичною особою – підприємцем, чи керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.
У разі відмови фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.
Один примірник протоколу вручається фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, чи керівнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі ринкового нагляду.
Протокол разом з актом перевірки, поясненнями фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня, за днем його складення передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду, які розглядають справу протягом 15 календарних днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.
Постанова надсилається суб’єкту господарювання не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем її оформлення.
Суб’єкт господарювання має сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
Суб’єкт господарювання має право оскаржити рішення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керівника органу ринкового нагляду, а також в судовому порядку. У разі оскарження рішення у суді суб’єкт господарювання сплачує штраф після прийняття відповідного рішення керівником органу ринкового нагляду або судом.
6. Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.».
 
Враховано   20) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
144. «Стаття 44. Відповідальність суб’єктів господарювання
 
   «Стаття 44. Відповідальність суб’єктів господарювання
 
145. 1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
   1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
146. 2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
   2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
147. 1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-70- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» п.1, ч.2, ст. 44 викласти в такій редакції:
"1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від одного року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -71- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п'ятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від двох тисяч п'ятисот до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".
 
Відхилено    
148. 2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону) - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-72- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» п.2, ч.2, ст. 44 викласти в такій редакції:
"2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону) - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону), - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від одного року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -73- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац шостий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону) - у розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
Відхилено    
149. 3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, -у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-74- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сьомий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі від двохсот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, – у розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
Відхилено   3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
150. 4. До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
   4. До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
151. 1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
-75- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» п.1, ч.4, ст. 44 викласти в такій редакції:
"невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів"
 
Відхилено   1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, визначених частиною першою статті 28 цього Закону, - у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
    -76- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац дев'ятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі від двох тисяч п'ятисот до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
Відхилено    
152. 2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
-77- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» п.2, ч. 4, ст. 44 викласти в такій редакції:
"невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів"
 
Відхилено   2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, визначених статтею 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченої частиною третьою статті 29 цього Закону, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
    -78- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац десятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону - у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
Відхилено    
153. 3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
-79- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину 4, статті 44 пункт 3 викласти в такій редакції:
"невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів"
 
Відхилено   3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених частиною третьою статті 29 цього Закону, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
 
    -80- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац одинадцятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі від двохсот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;".
 
Відхилено    
154. 4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-81- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» частину 4, статті 44 пункт 4 викласти в такій редакції:
"невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, визначених частинами першою та другою статті 29-1 цього Закону, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -82- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац дванадцятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".
 
Відхилено    
155. 5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, -у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-83- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» ч.4, ст. 44 пункт 5 викласти в такій редакції:
"невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, - у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції – у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, -у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -84- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац тринадцятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції – у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".
 
Відхилено    
156. 6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-85- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» ч.4, ст. 44 пункт 6 викласти в такій редакції:
"створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, -у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -86- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
Враховано    
    -87- Марченко Л.І.
У пункті 6 частини 4 статті 44 слова «двадцяти тисяч» замінити словами «двох тисяч», виклавши його у наступній редакції:
«створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
157. 5. Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації.
 
-88- Герега О.В.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» статтю 44 частину 5 викласти в такій редакції:
"Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг та/або на розповсюджувача незалежно від кількості моделей, артикулів чи партій продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації"
 
Відхилено   5. Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації.
 
158. 6. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно із законом.
 
   6. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону встановлюється згідно із законом.
 
159. Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками (головою та членами або уповноваженими посадовими особами державного колегіального органу) відповідно до їх компетенції.
 
-89- Батенко Т.І.
В абзаці сімнадцятому підпункту 22 пункту 3 розділу І слова « (головою та членами або уповноваженими посадовими особами державного колегіального органу)» виключити.
 
Враховано   Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками відповідно до їх компетенції.
 
    -90- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сімнадцятий підпункту 22 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками відповідно до їх компетенції.".
 
Враховано    
160. Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.
 
   Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.
 
161. Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складається протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг.
 
   Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадові особи органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складають протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг.
 
162. Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фізичною особою, у тому числі фізичною особою - підприємцем, чи керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.
 
   Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фізичною особою, у тому числі фізичною особою - підприємцем, чи керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.
 
163. У разі відмови фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.
 
   У разі відмови фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.
 
164. Один примірник протоколу вручається фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, чи керівнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі ринкового нагляду.
 
   Один примірник протоколу вручається фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, чи керівнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі ринкового нагляду.
 
165. Протокол разом з актом перевірки, поясненнями фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня, за днем його складення передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду, які розглядають справу протягом 15 календарних днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.
 
   Протокол разом з актом перевірки, поясненнями фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня за днем його складання передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду, які розглядають справу протягом 15 календарних днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.
 
166. Постанова надсилається суб’єкту господарювання не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем її оформлення.
 
   Постанова надсилається суб’єкту господарювання не пізніше наступного робочого дня за днем її оформлення.
 
167. Суб’єкт господарювання має сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
 
   Суб’єкт господарювання має сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
 
168. У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
   У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
169. Суб’єкт господарювання має право оскаржити рішення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керівника органу ринкового нагляду, а також в судовому порядку. У разі оскарження рішення у суді суб’єкт господарювання сплачує штраф після прийняття відповідного рішення керівником органу ринкового нагляду або судом.
 
   Суб’єкт господарювання має право оскаржити рішення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керівника органу ринкового нагляду, а також в судовому порядку. У разі оскарження рішення у суді суб’єкт господарювання сплачує штраф після прийняття відповідного рішення керівником органу ринкового нагляду або судом.
 
170. 6. Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.»;
 
-91- Івченко В.Є.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» статтю 44 викласти у наступній редакції:
1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються штрафні санкції у разі:
1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону) - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, — у розмірі тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, — у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону - у розмірі тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, – у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції – у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно із законом.
Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або заступниками таких керівників у межах їх компетенції.
Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, перераховуються до Державного бюджету України.
Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складається протокол на підставі документів, що містять інформацію про походження продукції та її обіг.
Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фізичною особою, у тому числі фізичною особою – підприємцем, чи керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.
У разі відмови фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.
Один примірник протоколу вручається фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, чи керівнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі ринкового нагляду.
Протокол разом з актом перевірки, поясненнями фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня, за днем його складення передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду, які розглядають справу протягом 15 календарних днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.
Постанова надсилається суб’єкту господарювання не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем її оформлення.
Суб’єкт господарювання має сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
Суб’єкт господарювання має право оскаржити рішення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керівника органу ринкового нагляду, а також в судовому порядку. У разі оскарження рішення у суді суб’єкт господарювання сплачує штраф після прийняття відповідного рішення керівником органу ринкового нагляду або судом.
6. Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.»
 
Відхилено   7. Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції»;
 
    -92- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 22 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"22) статтю 44 викласти в такій редакції:
«Стаття 44. Відповідальність суб'єктів господарювання
1. Суб'єкти господарювання за порушення цього Закону несуть згідно з цим та іншими законами України цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.
2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:
1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених цього Закону), у тому числі нанесення знака відповідності технічним регламентам на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів, - у розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:
1) розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, - у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) розповсюдження продукції, щодо якої неналежно застосовано знак відповідності технічним регламентам (крім нанесення знака відповідності технічним регламентам на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів), - у розмірі від сімдесяти п'яти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) розповсюдження продукції без декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією, - у розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала такою, що становить серйозний ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, – у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. До суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, передбаченого частиною третьою статті 29 цього Закону - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених у частині третій статті 29 цього Закону, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;
4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у частинах першій та другій статті 29-1 цього Закону, – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партію продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, незалежно від кількості одиниць такої продукції та/або місць її реалізації.
6. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно з законом.
Справи про накладення адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або заступниками таких керівників у межах їх компетенції.
Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, перераховуються до Державного бюджету України.
Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складається , який разом із поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.
Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фізичною особою, у тому числі фізичною особою – підприємцем, чи керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою.
У разі відмови фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.
Один примірник протоколу вручається фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, чи керівнику юридичної особи або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі ринкового нагляду.
Протокол разом з актом перевірки, поясненнями фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця, чи керівника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня, за днем його складення передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду, які розглядають справу протягом 15 календарних днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу. Рішення керівника чи заступника керівника органу ринкового нагляду про накладення кожного штрафу оформляється окремою постановою. Постанова надсилається суб’єкту господарювання не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем її оформлення.
Рішення про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цією статтею, може бути оскаржено відповідно в суді.
Суб'єкт господарювання має сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення, а в разі оскарження рішення суб’єкт господарювання сплачує штраф після набуття законної сили рішенням, прийнятим за результатами оскарження.
У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
6. Сплата штрафу не звільняє суб'єкта господарювання від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції»
7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 
Відхилено    
171. 23) частину четверту розділу ІХ виключити;
 
-93- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Підпункт 23 пункту 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   21) пункт 4 розділу ІХ "Прикінцеві положення" виключити;
 
172. у зв’язку з цим частини п’яту - восьму вважати частинами четвертою - сьомою.
 
      
173. 4. У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145):
 
   4. У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145):
 
174. 1) у частині третій статті 2:
 
   1) у частині третій статті 2:
 
175. пункт 12 викласти у такій редакції:
 
   пункт 12 викласти в такій редакції:
 
176. «12) об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
   «12) об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
177. доповнити частину пунктами 14 і 15 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 14 і 15 такого змісту:
 
178. «14) об’єкти авіаційної діяльності;
 
-94- Івченко В.Є.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» частину третю статті 2 не доповнювати пунктами 14 і 15 змісту.
 
Відхилено   «14) об’єкти авіаційної діяльності;
 
179. 15) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.»;
 
   15) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять»;
 
180. 3) частину першу статті 13 після слів «З метою» доповнити словами «інформування громадськості та»;
 
   2) частину першу статті 13 після слів «З метою» доповнити словами «інформування громадськості та»;
 
181. 4) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
-95- Підласа Р.А.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
2. До виробника застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції – у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, – у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, – у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, – у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою – третьою статті 12 цього Закону, – у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
3) створення перешкод шляхом недопущення (вчинення протидії, загрози на небезпеку) до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.
6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.
7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».».
 
Враховано   3) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
182. «Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
   «Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
183. 1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
   1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
 
184. 2. До виробника застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
   2. До виробника застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
185. 1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-96- Герега О.В.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» п.1, ч.2, ст. 15 викласти в такій редакції:
"введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції – у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -97- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції - у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом періоду від року до трьох вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі від двох тисяч п'ятсот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".
 
Відхилено    
186. 2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, -у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, -у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-98- Герега О.В.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції п.2, ч.2, ст. 15 викласти в такій редакції:
"невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, -у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, -у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -99- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої
статті 8 цього Закону, – у розмірі від семисот п'ятдесяти до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, – у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
Відхилено    
187. 3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, -у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-100- Герега О.В.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції ч.3, ст. 15 викласти в такій редакції:
"До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, -у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, -у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -101- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі від двохсот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
Відхилено    
188. 4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
   4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
 
189. 1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою - третьою статті 12 цього Закону, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
 
-102- Герега О.В.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції п.1, ч.4, ст. 15 викласти в такій редакції:
"невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою - третьою статті 12 цього Закону, - у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача"
 
Відхилено   1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою - третьою статті 12 цього Закону, - у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
 
    -103- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац дев'ятий підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою – третьою статті 12 цього Закону, – у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;".
 
Відхилено    
190. 2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, -у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
 
-104- Герега О.В.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції п.2, ч.4, ст. 15 викласти в такій редакції:
"невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, - у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача"
 
Відхилено   2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, -у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
 
    -105- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, – у розмірі від двох тисяч п'ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;".
 
Відхилено    
191. 3) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, -у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
 
-106- Герега О.В.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції ч.4, ст. 15 пункт 3 викласти в такій редакції:
"створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Відхилено   3) створення перешкод шляхом недопущення (вчинення протидії, загрози безпеці) до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -107- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"3) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
Враховано частково    
192. 5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
 
   5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
 
193. У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
   У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
 
194. Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.
 
   Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.
 
195. 6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.
 
   6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.
 
196. 7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».».
 
-108- Івченко В.Є.
У Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції" статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та іншими законами України.
2. До виробника застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції – у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої
статті 8 цього Закону, – у розмірі семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, – у розмірі тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже накладено штраф, – у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі:
1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою – третьою статті 12 цього Закону, – у розмірі тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача;
2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, – у розмірі двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувача.
5. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.
У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.
6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачам (користувачам) продукції.
7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».».
 
Відхилено   7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 
197. 5. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, № 29, ст. 389):
 
-109- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Пункт 5 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
 
    -110- Герега О.В.
У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» статтю 2 залишити у чинній редакції
 
Відхилено    
    -111- Івченко В.Є.
Статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
198. частину другу статті 2 доповнити словами: «, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.»
 
-112- Підласа Р.А.
У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» частину другу статті 2 доповнити словами:
«, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.»
 
Враховано   1) у статті 2:
частину другу доповнити словами «державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції»;
 
199. 2) частину п’яту статті 2 виключити;
 
-113- Підласа Р.А.
У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:
«Зазначені у частині четвертій цієї статті органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої – чотирнадцятої статті 4, частини одинадцятої статті 4-1, частини третьої статті 6, частин першої – четвертої, шостої та десятої статті 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 цього Закону.»;
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
«Зазначені у частині четвертій цієї статті органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої – чотирнадцятої статті 4, частини одинадцятої статті 4-1, частини третьої статті 6, частин першої – четвертої, шостої та десятої статті 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 цього Закону»;
у частині шостій слова "забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного контролю" замінити словами "реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю)"
 
    -114- Підласа Р.А.
У частині шостій статі 2 слова "забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного контролю" замінити словами "реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю)"
 
Враховано    
200. 3) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
   2) у частині першій статті 6:
друге речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції:
«Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу»;
 
201. «Позаплановий захід, що здійснюється територіальними органами державного нагляду (контролю) за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідних сферах державного нагляду (контролю).».
 
-115- Підласа Р.А.
Друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) або відповідного державного колегіального органу.»;
 
Враховано   абзац шостий викласти в такій редакції:
«У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи територіального органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб територіального органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;.
3) абзац тринадцятий статті 10 викласти в такій редакції:
"у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю)"
 
    -116- Підласа Р.А.
Абзац шостий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи територіального органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб територіального органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;».
 
Враховано    
    -117- Підласа Р.А.
абзац тринадцятий статті 10 викласти в такій редакції:
"у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);"
 
Враховано    
202. 6. У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41 (09.10.2015), ст. 379):
 
-118- Батенко Т.І.
Пункт 6 розділу І щодо внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» виключити.
 
Відхилено   5. Частину першу статті 2 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
    -119- Тарута С.О.
Івченко В.Є.
Пункт 6 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -120- Мамка Г.М.
Пункт 6 Розділу І (зміни до Закону України «Про Національну поліцію») виключити
 
Відхилено    
203. частину першу статті 2 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 
-121- Івченко В.Є.
Частину першу статті 2 Закону України «Про Національну поліцію» залишити у чинній редакції.
 
Відхилено      
204. «5) забезпечення здійснення посадовими особами органів державного ринкового нагляду та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.».
 
   «5) забезпечення здійснення посадовими особами органів державного ринкового нагляду та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, їх законної діяльності, якщо щодо них вчиняється протидія або їм загрожує небезпека з боку правопорушників».
 
205. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
206. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
207. 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
208. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
209. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
210. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
211. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України