Кількість абзаців - 503 Таблиця поправок


Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Ч.1) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 
   Закон України
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 
1. Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобіганСтаттяня та протидія).
 
-1- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
По тексту законопроекту слова "або іншого подібного правового утворення", «та/або адекватності» виключити; слова «вигодоодержувач (вигодонабувач)» замінити словами «вигодонабувачем (бенефіціаром)» у відповідних числах та відмінках; слова «кримінальні правопорушення» у всіх відмінках та числах замінити словами «злочини» у всіх відмінках та числах;
 
Відхилено   Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія).
 
2.

 
-2- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
В тексті законопроекту слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано      
3.

 
-3- Радіна А.О.
У тексті законопроекту слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» у всіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідних числах та відмінках.
 
Враховано      
4.

 
-4- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
За текстом Закону слово «клієнт» замінити словосполученням: «об’єкт фінансового моніторингу (об’єкт)» у відповідних відмінках та множині.
 
Відхилено      
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) агент - особа, яка діє від імені та в інтересах суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
-5- Бондарєв К.А.
У пункті 1 частини 1 статті 1 після слова «особа» доповнити у дужках: « (фізична або юридична особа)».
 
Відхилено   1) агент - особа, яка діє від імені та в інтересах суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
    -6- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 1 частити першої статті 1 викласти в такій редакції;
«1) особа, яка діє від імені та в інтересах суб’єкта первинного фінансового моніторингу – особа, яка зобов’язана від імені та за рахунок суб’єкта первинного фінансового моніторингу вчинити на його користь дії, визначені статтею 11 цього Закону;
 
Відхилено    
    -7- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 1 статті 1 слово "агент" замінити словами "повірена особа";
 
Відхилено    
    -8- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У пункті 1 частини 1 статті 1 після слова «особа» доповнити у дужках: « (фізична або юридична особа)».
 
Відхилено    
10. 2) активи - кошти, майно, майнові та немайнові права;
 
-9- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Пункт 2 частини першої статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2) активи – кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права»;
 
Враховано   2) активи – кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;
 
    -10- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 2 частини 1 статті 1 слово "кошти" замінити словами "валютні цінності";
 
Відхилено    
    -11- Южаніна Н.П.
У пункті 2 частини 1 статті 1 слово "кошти" замінити словами "валютні цінності";
 
Відхилено    
    -12- Бондарєв К.А.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «активи – ресурси, визначені у статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365).
 
Відхилено    
    -13- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «активи – ресурси, визначені у статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365).
 
Відхилено    
    -14- Власенко С.В.
Підпункт 2 частини 1 статті 1 – виключити
 
Відхилено    
11. 3) активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що повністю або частково, прямо чи опосередковано перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або перебувають під контролем, або передаються на користь осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб), осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням таких осіб та організацій, та осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації, а також активи, які отримані або походять від таких активів;
 
-15- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, — всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права – також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб), осіб, які здійснюють фінансові операції, від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, які отримані від таких активів».
 
Враховано   3) активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, — всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права – також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб), осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів;
 
    -16- Радіна А.О.
Пункт третій частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«3) активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, — всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права – також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб); осіб та організацій, які здійснюють фінансові операції від імені або в інтересах таких осіб та організацій; осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації, а також активи, отримані від таких активів;»
 
Враховано по суті   
    -17- Гетманцев Д.О.
пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік осіб), а також активи, які відповідають хоча б одному із таких критеріїв:
а) перебувають під контролем осіб та організацій, включених до Переліку осіб;
б) передаються на користь осіб та організацій, включених до Переліку осіб;
в) передаються (передані) на користь осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням осіб та організацій, що включені до Переліку осіб (в частині активів, які передаються (передані) на користь таких осіб та організацій в межах виконання ними повноважень щодо представництва осіб та організацій, включених до Переліку осіб);
г) отримуються (отримані) будь-якими особами та організаціями від осіб та організацій, які включені до Переліку осіб;
ґ) отримуються (отримані) будь-якими особами та організаціями від осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням осіб та організацій, що включені до Переліку осіб (в частині виконання ними повноважень щодо представництва осіб та організацій, включених до Переліку осіб);
д) перебувають у власності юридичних осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи та організації, включені до Переліку осіб;
е) безпосередньо походять від активів, передбачених цим пунктом частини першої цього Закону;»;
 
Відхилено    
    -18- Южаніна Н.П.
У пункті 3 частини 1 статті 1:
слова "включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно" замінити словами "пов’язаних з терористичною діяльністю або відносно";
слова " (далі — перелік осіб)" виключити;
слова "а також активи, які отримані або походять від таких активів" виключити;
 
Відхилено    
    -19- Бондарєв К.А.
У пункті 3 частини 1 статті 1 за текстом пункту словосполучення «особи та організації» замінити словом «особи» у відповідних відмінках; слова «осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням таких осіб та організацій, та осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації, а також активи, які отримані або походять від таких активів» замінити словами: «а також інших осіб, які діють від імені або за дорученням осіб, включених до такого переліку, чи перебувають у прямому чи опосередкованому володінні осіб, включених до такого переліку, чи коли їхніми кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є особи, включені до такого переліку, так само як і активи, що є похідними від активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням».
 
Відхилено    
    -20- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У пункті 3 частини 1 статті 1: за текстом пункту словосполучення «особи та організації» замінити словом «особи» у відповідних відмінках; слова «осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням таких осіб та організацій, та осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації, а також активи, які отримані або походять від таких активів» замінити словами: «а також інших осіб, які діють від імені або за дорученням осіб, включених до такого переліку, чи перебувають у прямому чи опосередкованому володінні осіб, включених до такого переліку, чи коли їхніми кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є особи, включені до такого переліку, так само як і активи, що є похідними від активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням».
 
Відхилено    
    -21- Власенко С.В.
Підпункт 3 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«3)активи, що безпосередньо пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, — активи, що повністю або частково перебувають під контролем та (або) у власності, в тому числі у спільній власності, осіб (організацій), пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб), а також активи умисно передані з метою фінансування здійснення діяльності, пов’язаної з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення таким особам (організаціям) та доходи від таких активів, якщо вони набуті в результаті такої діяльності.»
 
Відхилено    
12. 4) банк-оболонка - це установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа, установа, що здійснює діяльність, подібну до діяльності фінансових установ), що не має фізичної присутності в країні реєстрації та ліцензування та не є частиною регульованої фінансової групи, яка підлягає ефективному консолідованому нагляду.
 
-22- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«4) банк-оболонка — це установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа), що не має постійного місцезнаходження та не провадить діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягає фінансовому моніторингу в державі (на території) за місцем здійснення своєї діяльності»;
Місцем здійснення діяльності вважається держава (територія), у якій знаходиться виконавчий орган управління юридичної особи
 
Відхилено   4) банк-оболонка - установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа, установа, що здійснює діяльність, подібну до діяльності фінансових установ), що не має фізичної присутності в країні реєстрації та ліцензування та не є частиною регульованої фінансової групи, що підлягає ефективному консолідованому нагляду.
 
    -23- Южаніна Н.П.
Пункт 4 частини 1 статті 1 виключити;
 
Відхилено    
    -24- Бондарєв К.А.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «банк–оболонка - банк, визначений таким у статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30)».
У цьому зв’язку пропонується доповнити Прикінцеві та Перехідні положення змінами до абзацу п’ятого статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо деталізації терміну «банк-оболонка» у відповідності до рекомендацій ФАТФ.
 
Відхилено    
    -25- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласт
и у такій редакції:
«банк–оболонка - банк, визначений таким у статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30)». У цьому зв’язку пропонується доповнити Прикінцеві та Перехідні положення змінами до абзацу п’ятого статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо деталізації терміну «банк-оболонка» у відповідності до рекомендацій ФАТФ.
 
Відхилено    
    -26- Власенко С.В.
Пункт 4 частини 1 статт1 викласти в редакції:
«4)банк – оболонка - різновид підпорядкованого банку, який в жодній з країн не має постійного місцезнаходження (фактичного місця ведення діяльності та/або розташування його керівного органу) за адресою в країні його податкового резидентства (іншою, ніж виключно електронна або доменна адреса); який не має дозволу (ліцензії) компетентного органу такої країни на надання банківських послуг як безпосередньо таким банком так і від імені іншого банку; який не здійснює адміністративне управління активами та пасивами такого банку; не має однієї або більше найманих фізичних осіб на умовах повної зайнятості; не має належного обліку та звітності за банківськими операціями; не має забезпечення безперешкодного доступу до документів такого обліку (звітності) для відповідних органів.»
 
Відхилено    
13. Наявністю фізичної присутності вважається фактичне розміщення і функціонування в країні органів управління зазначених установ-нерезидентів (наявність в країні лише уповноважених представників зазначених установ або персоналу, що не належить до керівництва зазначених установ, не означає наявності фізичної присутності);
 
-27- Власенко С.В.
Абзац 2 пункту 4 частини 1 статті 1 – виключити.
 
Відхилено   Наявністю фізичної присутності вважається фактичне розміщення і функціонування в країні органів управління зазначених установ-нерезидентів. Наявність в країні лише уповноважених представників зазначених установ або персоналу, який не належить до керівництва таких установ, не вважається наявністю фізичної присутності;
 
14. 5) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
 
-28- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 5 частини першої статті 1 слова «відповідність її діяльності вимогам» замінити словами «відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог».
 
Враховано   5) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
 
    -29- Бондарєв К.А.
У пункті 5 частини 1 статті 1: словосполучення «сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства» замінити на словосполучення: «сукупність достовірної інформації про фізичну особу, яка не містить підтверджень випадків невідповідності її діяльності вимогам законодавства у зв’язку з виконанням службових (посадових) повноважень».
 
Відхилено    
    -30- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти в такій редакції;
«5) бездоганна ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства»;
 
Відхилено    
    -31- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У пункті 5 частини 1 статті 1: словосполучення «сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства» замінити на словосполучення: «сукупність достовірної інформації про фізичну особу, яка не містить підтверджень випадків невідповідності її діяльності вимогам законодавства у зв’язку з виконанням службових (посадових) повноважень».
 
Відхилено    
    -32- Власенко С.В.
Пункт 5 викласти частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«5)бездоганна ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про неухильне додержання фізичною особою вимог законодавства, відсутність у неї судимості за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності;»
 
Відхилено    
15. 6) верифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб’єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
 
-33- Гетманцев Д.О.
пункт 6 частини першої статті 1 після слів «кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)» доповнити словами «чи їх відсутність»;
 
Враховано   6) верифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб’єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;
 
    -34- Власенко С.В.
У пункті 6 частини 1 статті 1 після «та/або» додати: «з метою підтвердження»
 
Враховано    
    -35- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У 6 пункті частини першої статті 1 розділу І законопроекту слова «та/або даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)» замінити на слова «або заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) особи кінцевого бенефіціарного власника на підставі даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника».
 
Відхилено    
    -36- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 6 слова «даних, що дають» замінити словами «інформація, що дає»
 
Відхилено    
16. 7) вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту або іншого подібного правового утворення - особа, яка має право на одержання вигоди від трасту або іншого подібного правового утворення;
 
-37- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 7 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції
«7)вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту — особа, яка має право на одержання доходу від трасту»;
 
Враховано по суті  7) вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту або іншого подібного правового утворення - особа, яка має право на одержання вигоди та/або доходу від трасту або іншого подібного правового утворення;
 
    -38- Южаніна Н.П.
У пункті 7 частини 1 статті 1 слово "вигоди" замінити словом "доходу";
 
Враховано по суті   
    -39- Бондарєв К.А.
Пункт 7 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «вигодонабувач трасту – особа, яка має право на отримання доходу від трасту або під його забезпечення».
 
Враховано частково    
    -40- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 7 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «вигодонабувач трасту – особа, яка має право на отримання доходу від трасту або під його забезпечення».
 
Враховано частково    
    -41- Южаніна Н.П.
У пункті 7 частини 1 статті 1 слова "або іншого подібного правового утворення" виключити;
 
Відхилено    
    -42- Горват Р.І.
У пункті 7 частини 1 статті 1 і далі по тексту проекту Закону слова «подібного правового утворення» на слова «трастоподібного утворення».
 
Відхилено    
17. 8) вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями, - фізична або юридична особа, або категорія осіб, яким буде виплачена страхова виплата у разі настання страхового випадку;
 
-43- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 8 частини першої статті 1 слова «або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями» виключити.
 
Враховано   8) вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя - особа або категорія осіб, яким буде виплачена страхова виплата у разі настання страхового випадку;
 
    -44- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 8 частини 1 статті 1 слова " фізична або юридична особа, або категорія осіб, яким" замінити словами «особа, якій»;
 
Враховано частково    
    -45- Бондарєв К.А.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «8) вигодонабувач за страховим договором - особа, визначена як страхувальник або інший вигодонабувач згідно із статтями 3, 16, 43 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78)».
 
Відхилено    
    -46- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «8) вигодонабувач за страховим договором - особа, визначена як страхувальник або інший вигодонабувач згідно із статтями 3, 16, 43 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78)».
 
Відхилено    
18. 9) вигодоодержувач (вигодонабувач) щодо цінних паперів, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - клієнт номінального утримувача або клієнт клієнта номінального утримувача або інша особа, якій на праві власності належать цінні папери, права на які та права за якими обліковуються на рахунку номінального утримувача;
 
-47- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 9 частини першої статті 1 слова «клієнт номінального утримувача або клієнт клієнта номінального утримувача або інша особа, якій на праві власності належать цінні папери, права на які та права за якими обліковуються» замінити словами «особа, в інтересах якої здійснюється фінансова операція».
 
Враховано   9) вигодоодержувач (вигодонабувач) щодо цінних паперів, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - особа, в інтересах якої здійснюється фінансова операція на рахунку номінального утримувача;
 
    -48- Бондарєв К.А.
Пункт 9 частини 1 статті 1 викласти в такій р едакції:
«9) вигодонабувач щодо цінних паперів – особа, яка має права на володіння цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, або перебувають в його розпорядженні; будь-який бенефіціар доходів, нарахованих на цінні папери (одержаних з них), рівно як інші особи, які отримують доходи від володіння (розпорядження) такими цінними паперами (інших прав на них)».
 
Відхилено    
    -49- Бондарєв К.А.
За текстом Закону слово «клієнт» замінити словосполученням: «об’єкт фінансового моніторингу (об’єкт)» у відповідних відмінках та множині.
 
Відхилено    
    -50- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 9 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «9) вигодонабувач щодо цінних паперів – особа, яка має права на володіння цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, або перебувають в його розпорядженні; будь-який бенефіціар доходів, нарахованих на цінні папери (одержаних з них), рівно як інші особи, які отримують доходи від володіння (розпорядження) такими цінними паперами (інших прав на них)».
 
Відхилено    
19. 10) видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів;
 
-51- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 10 частини 1 статті 1 слова "зменшення активів" замінити словами "зменшення коштів", а слова "власника активів"– виключити;
 
Відхилено   10) видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів;
 
    -52- Южаніна Н.П.
У пункті 10 частини 1 статті 1:
слова "зменшення активів" замінити словами "зменшення коштів";
слова "власника активів" виключити;
 
Відхилено    
    -53- Бондарєв К.А.
Пункт 10 частини 1 статті 1 «видаткова фінансова операція» - виключити.
 
Відхилено    
    -54- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 10 частини 1 статті 1 «видаткова фінансова операція» - виключити.
 
Відхилено    
20. 11) високий ризик - результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу ймовірність використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
-55- Гетманцев Д.О.
у пункті 11 частини першої статті 1 «високий ризик – результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності визначених критеріїв» замінити словами «високий ризик ступінь ризику, що визначений суб’єктом первинного фінансового моніторингу за результатом аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством та внутрішніми документами суб’єкта первинного фінансового моніторингу, та»;
 
Враховано частково   11) високий ризик - результат оцінки ризику суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством та внутрішніми документами суб’єкта первинного фінансового моніторингу, та який свідчить про високу ймовірність використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
12) віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей;
 
    -56- Бондарєв К.А.
У пункті 11 частини 1 статті 1 після слів «оцінки ризику» додати в дужках слова: « (відповідно до норм цього Закону)».
 
Враховано по суті   
    -57- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У пункті 11 частини 1 статті 1 після слів «оцінки ризику» додати в дужках слова: « (відповідно до норм цього Закону)».
 
Враховано по суті   
    -58- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Пункт 11 частини першої статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«11) високий ризик – висока ймовірність використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що базується на результатах аналізу суб’єктом первинного фінансового моніторингу сукупності визначених критеріїв»;
 
Відхилено    
    -59- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 11 частини 1 статті 1 слова "високу ймовірність" виключити";
 
Відхилено    
    -60- Южаніна Н.П.
У пункті 11 частини 1 статті 1 слова "високу ймовірність" замінити словами "достатність підстав";
 
Відхилено    
    -61- Жмеренецький О.С.
частину першу статті 1 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1) віртуальний актив – особливий вид майна, який є цінністю у цифровій формі, яка створюється, обліковується та відчужується електронно;";
 
Враховано редакційно    
    -62- та інші
частину першу статті 1 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
«11-1) віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати, і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей;»
 
Враховано    
21. 12) відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу - філія, інший підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що розташований не за місцезнаходженням такого суб’єкта та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім здійснення представницьких функцій);
 
-63- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 12 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу — філія та представництво, що розташований поза місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу, та здійснює фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або надає будь-які послуги, які пов’язані із здійсненням таких операцій (крім здійснення представницьких функцій);
 
Відхилено   13) відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу - філія, інший підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що розташований не за місцезнаходженням такого суб’єкта та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім здійснення представницьких функцій);
 
22. 13) група - банківська група, небанківська фінансова група, а також два та більше суб’єкти господарювання, що пов’язані між собою відносинами контролю як материнська та дочірня компанія шляхом прямого та/або опосередкованого володіння материнською компанією часткою в дочірній компанії, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів дочірньої компанії, або незалежно від формального володіння можливості здійснювати вирішальний вплив на дочірню компанію на основі угоди чи будь-яким іншим чином;
 
-64- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 13 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
13) група — будь-які суб’єкти господарювання (в тому числі банківська група, небанківська фінансова група), що пов’язані відносинами контролю між собою як материнська та дочірня компанія. При цьому материнська компанія прямо або опосередковано володіє не менше, ніж 50 відсотків статутного капіталу, або іншим чином впливає на діяльність дочірньої компанії;
 
Відхилено   14) група - банківська група, небанківська фінансова група, а також два та більше суб’єкти господарювання, що пов’язані між собою відносинами контролю як материнська та дочірня компанія шляхом прямого та/або опосередкованого володіння материнською компанією часткою в дочірній компанії, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів дочірньої компанії або незалежно від формального володіння можливості здійснювати вирішальний вплив на дочірню компанію на основі угоди чи будь-яким іншим чином;
 
23. 14) дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера), - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
 
-65- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 14 частини 1 статті 1 слово "вигоди" замінити словом "доходу";
 
Відхилено   15) дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
 
    -66- Южаніна Н.П.
У пункті 14 частини 1 статті 1 слово "вигоди" замінити словом "доходу";
 
Відхилено    
24. 15) державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії:
 
-67- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 15 частини 1 статті 1:
слово «здійснюються» замінити словом «вживаються»;
 
Враховано   16) державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог цього Закону та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії:
 
    -68- Бондарєв К.А.
За текстом пункту 15 частини 1 статті 1 словосполучення «на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії» замінити словосполученням: «на виконання вимог цього Закону та прийнятих на його основі нормативно-правових актів».
 
Враховано по суті   
    -69- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
За текстом пункту 15 частини 1 статті 1 словосполучення «на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії» замінити словосполученням: «на виконання вимог цього Закону та прийнятих на його основі нормативно-правових актів».
 
Враховано по суті   
25. державний фінансовий моніторинг, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії, - сукупність заходів зі збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України та інших заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
-70- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 15 частини 1 статті 1:
слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії" замінити словами "спеціально уповноваженим органом";
слова "зазначеним органом" виключити;
 
Враховано   державний фінансовий моніторинг спеціально уповноваженого органу - сукупність заходів зі збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції, що подається до спеціально уповноваженого органу суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або з іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України та інших заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
    -71- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 15 частини 1 статті 1:
в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії" замінити словами "спеціально уповноваженим органом";
 
Враховано    
26. державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, які здійснюються іншими суб’єктами, визначеними частиною третьою статті 6 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
   державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, що здійснюються іншими суб’єктами, визначеними частиною третьою статті 6 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
27. 16) джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ми) операцією (ми) - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансової (их) операції (ій) (коштів, які використовувалися для придбання активів, що є предметом фінансової (их) операції (ій), за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які дають чітке розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою;
 
-72- Гетманцев Д.О.
у пункті 16 частини першої статті 1 слово «чітке» виключити;
 
Враховано   17) джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою;
 
    -73- Радіна А.О.
у пункті 16 частини першої статті 1 слово «чітке» виключити;
 
Враховано    
    -74- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 16 частини першої статті 1 слова «придбання активів» замінити словами «набуття права власності на активи», а слова «чітке розуміння про» замінити словами «можливість встановити».
 
Враховано частково    
    -75- Южаніна Н.П.
У пункті 16 частини 1 статті 1 слова "дають чітке розуміння про" замінити словами "підтверджують";
 
Відхилено    
    -76- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«16) джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ми) операцією (ми), — документально підтверджена інформація щодо джерел походження коштів, що використовуються для здійснення фінансової (их) операції (ій) (коштів, які використовувалися для придбання активів, що є предметом фінансової (их) операції (ій), за участі суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також інформація щодо підстав володіння та/ або розпорядження такими коштами»;
 
Відхилено    
    -77- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 16 частини першої статті 1 розділу І законопроекту слова «джерела їх походження, підстави» замінити словами «підстави набуття».
 
Відхилено    
    -78- Бондарєв К.А.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«16) відомості про джерела походження коштів, пов’язаних із здійсненням контрольованих фінансових операцій - документально підтверджені відомості, отримані суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі аналізу оригіналів фінансових документів (їх належних копій) або з інших достовірних джерел (як відкритих так і з обмеженим доступом) про місце, джерело походження та підстави для набуття підконтрольною особою прав на володіння та/або розпорядження коштами, пов’язаних із здійсненням контрольованих фінансових операцій, протягом визначеного законодавством часу».
 
Відхилено    
    -79- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«16) відомості про джерела походження коштів, пов’язаних із здійсненням контрольованих фінансових операцій - документально підтверджені відомості, отримані суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі аналізу оригіналів фінансових документів (їх належних копій) або з інших достовірних джерел (як відкритих так і з обмеженим доступом) про місце, джерело походження та підстави для набуття підконтрольною особою прав на володіння та/або розпорядження коштами, пов’язаних із здійсненням контрольованих фінансових операцій, протягом визначеного законодавством часу».
 
Відхилено    
    -80- Власенко С.В.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«16)джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ми) операцією (ми) — офіційні, документально підтверджені відомості про походження коштів, їх, належним чином засвідчені, копії, а також будь-які інші джерела публічної інформації;»
 
Відхилено    
28. 17) джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають чітке розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження (накопичення);
 
-81- Гетманцев Д.О.
у пункті 17 частини першої статті 1 слово «чітке» виключити;
 
Враховано   18) джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження;
 
    -82- Радіна А.О.
у пункті 17 частини першої статті 1 слово «чітке» виключити;
 
Враховано    
    -83- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 17 частини першої статті 1 слова «надають чітке розуміння про» замінити словами «дають можливість встановити», слово « (накопичення)» виключити.
 
Враховано частково    
    -84- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 17 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«17) джерело статків (багатства) — документально підтверджена інформація щодо джерел походження всіх активів особи, що свідчить про розмір/величину сукупних статків (багатства) особи»;
 
Відхилено    
    -85- Южаніна Н.П.
Пункт 17 частини 1 статті 1 виключити;
 
Відхилено    
    -86- Бондарєв К.А.
Пункт 17 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«17) відомості про джерела походження сукупних активів підконтрольної особи - документально підтверджені відомості, отримані суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі аналізу оригіналів фінансових документів (їх належних копій) або додаткової інформації, зазначеної в пункті 20 цього розділу;
 
Відхилено    
    -87- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 17 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«17) відомості про джерела походження сукупних активів підконтрольної особи - документально підтверджені відомості, отримані суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі аналізу оригіналів фінансових документів (їх належних копій) або додаткової інформації, зазначеної в пункті 20 цього розділу;
 
Відхилено    
    -88- Власенко С.В.
У пункті 17 частини 1 статті 1 слово «історії» змінити на «джерело».
 
Відхилено    
29. 18) ділові відносини - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які виникли на підставі договору (у тому числі публічного) про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності (далі - послуги) та передбачають тривалість існування після їх встановлення;
 
-89- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 18 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«18) ділові відносини — відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, пов’язані з діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які виникли на підставі довгострокового договору (у тому числі публічного) про надання фінансових або інших послуг (далі — послуги)»;
 
Відхилено   19) ділові відносини - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності (далі - послуги) та передбачають тривалість існування після їх встановлення;
 
    -90- Бондарєв К.А.
Пункт 18 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«18) ділові відносини – відносини між підконтрольною особою та суб’єктами фінансового моніторингу, які виникають внаслідок укладення договору (у тому числі публічного) згідно з нормами Цивільного, Господарського, Трудового, Сімейного та Земельного кодексів України. Не вважаються діловими відносини, які призводять до конфлікту інтересів між підконтрольною особою та суб’єктами первинного або державного фінансового моніторингу (включаючи їхніх службових (посадових) осіб), які підпадають під регулювання законодавства України, а якщо такі відносини виникають за межами України - то під законодавство відповідної іноземної країни. Достатньою (але не виключною) підставою для невизнання відносин діловими, є їх підпадіння під визначення Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)».
 
Відхилено    
    -91- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 18 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «18) ділові відносини – відносини між підконтрольною особою та суб’єктами фінансового моніторингу, які виникають внаслідок укладення договору (у тому числі публічного) згідно з нормами Цивільного, Господарського, Трудового, Сімейного та Земельного кодексів України. Не вважаються діловими відносини, які призводять до конфлікту інтересів між підконтрольною особою та суб’єктами первинного або державного фінансового моніторингу (включаючи їхніх службових (посадових) осіб), які підпадають під регулювання законодавства України, а якщо такі відносини виникають за межами України - то під законодавство відповідної іноземної країни. Достатньою (але не виключною) підставою для невизнання відносин діловими, є їх підпадіння під визначення Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)».
 
Відхилено    
30. 19) діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;
 
-92- Гетманцев Д.О.
у пункті 19 частини першої статті 1 «керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують» замінити словами «посаду керівника (директора, голови правління, тощо) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували»;
 
Враховано   20) діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;
 
    -93- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 19 частини першої статті 1 після слів «виконують будь-які інші керівні функції» доповнити словами « (визначні публічні)».
 
Враховано    
    -94- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 19 частини першої статті 1 розділу І законопроекту слова в дужках « (директори, голови правлінь або їх заступники)» замінити словами в дужках « (зокрема директори, голови правлінь або їх заступники)», а після слів «або виконують» доповнити словом «/виконували».
 
Враховано по суті   
    -95- Мамка Г.М.
Пункт 19 статті 1 викласти у такій редакції:
«19) діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях, — посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів»;
 
Відхилено    
31. 20) додаткова інформація - відомості про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу, та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також інша наявна у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформація або інформація, яка повинна зберігатися в нього відповідно до вимог законодавства, зокрема інформація з обмеженим доступом, копії документів, або інформація з них, необхідні для виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
 
-96- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 20 частини 1 статті 1:
слово «стали» замінити словом «є»;
після слів «та пов’язані з ними фінансові операції» доповнити словами « а також»;
слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії" замінити словами "спеціально уповноважений орган";
 
Враховано   21) додаткова інформація - відомості про фінансові операції, що є об’єктом фінансового моніторингу, та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, інша наявна у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформація або інформація, що має зберігатися у такого суб’єкта відповідно до вимог законодавства, зокрема інформація з обмеженим доступом, копії документів або інформація з них, необхідні для виконання завдань, покладених на спеціально уповноважений орган;
 
    -97- Южаніна Н.П.
У пункті 20 частини 1 статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії" замінити словами "спеціально уповноважений орган";
 
Враховано    
    -98- Бондарєв К.А.
Пункт 20 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«20) додаткова інформація - відомості про особу, яка набула статус підконтрольної внаслідок здійснення нею фінансових операцій, що підпадають під фінансовий моніторинг згідно з цим Законом, якщо інформація була отримана з достовірних джерел (як відкритих так і з обмеженим доступом) про місце, джерело походження та підстави для набуття прав на володіння та/або розпорядження такими активами, протягом визначеного законодавством часу, так само як будь-яка інша наявна у суб’єкта первинного фінансового моніторингу достовірна інформація, яка зберігається ним у паперовому або електронному виді протягом строку, визначеного законодавством».
 
Відхилено    
    -99- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 20 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «20) додаткова інформація - відомості про особу, яка набула статус підконтрольної внаслідок здійснення нею фінансових операцій, що підпадають під фінансовий моніторинг згідно з цим Законом, якщо інформація була отримана з достовірних джерел (як відкритих так і з обмеженим доступом) про місце, джерело походження та підстави для набуття прав на володіння та/або розпорядження такими активами, протягом визначеного законодавством часу, так само як будь-яка інша наявна у суб’єкта первинного фінансового моніторингу достовірна інформація, яка зберігається ним у паперовому або електронному виді протягом строку, визначеного законодавством».
 
Відхилено    
32. 21) додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані на основі аналізу додатково одержаної інформації на додачу до раніше поданих узагальнених матеріалів;
 
-100- Гетманцев Д.О.
у пункті 21 частини першої статті 1 після слова «зібрані» доповнити словами «спеціально уповноваженим органом», слова «на додачу» замінити «в додаток», після слова «поданих» доповнити словами «зазначеним державним органом»;
 
Враховано   22) додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані спеціально уповноваженим органом на основі аналізу додатково одержаної інформації в додаток до раніше поданих зазначеним державним органом узагальнених матеріалів;
 
    -101- Радіна А.О.
пункті 21 частини першої статті 1 після слів «відомості, зібрані» доповнити словами «спеціально уповноваженим органом»;
 
Враховано    
    -102- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 21 частини 1 статті 1:
слово «відомості» замінити словом «матеріали»;
слова «на додачу» замінити словом «щодо»
 
Відхилено    
    -103- Бондарєв К.А.
Пункт 21 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -104- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 21 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
33. 22) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;
 
-105- та інші
Пункт 22 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«22)доходи, одержані злочинним шляхом, — будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, до яких відносяться валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості»
 
Враховано   23)доходи, одержані злочинним шляхом, — будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;
24) загальний річний оборот – загальні надходження звітного періоду, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до звіту про рух грошових коштів;
 
    -106- Южаніна Н.П.
Пункт 22 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"22)доходи, одержані злочинним шляхом, — будь-які активи, одержані внаслідок вчинення злочину, до яких відносяться валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості";
 
Враховано по суті   
    -107- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 22 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"22)доходи, одержані злочинним шляхом, — активи (валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості), одержані внаслідок вчинення злочину";
 
Відхилено    
    -108- Бондарєв К.А.
Пункт 22 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«22) доходи, одержані злочинним шляхом - будь-які доходи особи, включаючи кошти або інші активи, отримані нею внаслідок вчинення кримінального правопорушення такою особою або іншими особами».
 
Відхилено    
    -109- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 22 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«22) доходи, одержані злочинним шляхом - будь-які доходи особи, включаючи кошти або інші активи, отримані нею внаслідок вчинення кримінального правопорушення такою особою або іншими особами».
 
Відхилено    
    -110- Власенко С.В.
У пункті 22 частини 1 статті 1 додати слово «умисно» після коми і слова «вигода».
 
Відхилено    
    -111- та інші
Частину 1 статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«22-1. Загальний річний оборот – загальні надходження звітного періоду, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта превинного фінансового моніторингу відповідно до звіту про рух грошових коштів»;
 
Враховано    
34. 23) замороження активів - заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України;
 
-112- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 23 частини першої статті 1 слова «Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України» замінити словом «суду».
 
Враховано   25) замороження активів - заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду;
 
    -113- Радіна А.О.
у пункті 23 частини першої статті 1 слова «Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України» замінити словом «, суду»
 
Враховано    
    -114- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 23 частини 1 статті 1 слова «та Служби безпеки України» виключити";
 
Враховано    
    -115- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У пункті 23 частини першої статті 1 слова «Ради національної безпеки і оборони України» виключити.
 
Враховано    
    -116- Фріс І.П.
У пункті 23 частини першої статті 1 слова «Ради національної безпеки і оборони України» виключити.
 
Враховано    
    -117- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Пункт двадцять третій частини першої статті 1 Розділу І викласти у такій редакції:
"23) "замороження активів — заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, яке здійснюється за рішенням суду;"
 
Враховано по суті   
    -118- Власенко С.В.
Пункт 23 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«23) заморожування активів - застосована за рішенням суду та у зв’язку з виконанням міжнародних санкцій, до яких приєдналася Україна, заборона на розпорядження (зокрема, на переказ, обмін на інший актив, розміщення, обтяження, тощо) активами особою, якій вручено підозру у вчиненні тероризму, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та/або фінансування її виготовлення чи поширення.»
 
Враховано по суті   
    -119- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 23 частини першої статті 1 розділу І законопроекту слова «на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України» виключити.
 
Враховано частково    
    -120- Ляшенко А.О.
У пункті 23 частини 1 статті 1 після слів «рішень іноземних держав» доповнити словом «рішень», а слова "та Служби безпеки України» виключити";
 
Враховано частково    
    -121- Козак Т.Р.
Пункт 23) частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:
«23) замороження активів — заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, Ради національної безпеки і оборони України, рішень суду;»
 
Враховано частково    
    -122- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 23 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -123- Гетманцев Д.О.
у пункті 23 частини першої статті 1слова «заборона на» замінити словами «зупинення проведення фінансових операцій щодо»
 
Відхилено    
    -124- Южаніна Н.П.
У пункті 23 частини 1 статті 1 слова "Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України" замінити словами "рішень Ради національної безпеки і оборони України, прийнятих та введених в дію у порядку, визначеному Законом України "Про санкції";
 
Відхилено    
    -125- Бондарєв К.А.
Пункт 23 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
35. 24) ідентифікаційні дані - унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити особу, а саме:
 
-126- Гетманцев Д.О.
у пункті 24 частини першої статті 1 слова «унікальний набір даних, який» замінити словами «сукупність даних, яка»;
 
Враховано   26) ідентифікаційні дані - сукупність даних, що дає змогу однозначно встановити особу, а саме:
 
    -127- Радіна А.О.
у пункті 24 частини першої статті 1 після слова «унікальний набір даних, який» замінити словами «сукупність даних, яка»;
 
Враховано    
    -128- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 24 частини 1 статті 1 слово "даних" замінити словом "відомостей";
 
Відхилено    
36. для фізичної особи - відомості, зазначені у пунктах 1 частин восьмої і дев’ятої статті 11 цього Закону;
 
-129- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац другий пункту 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«для фізичної особи — відомості, зазначені у пункті 1 частини восьмої та у пункті 1 частини дев’ятої статті 11 цього Закону»;
 
Враховано   для фізичної особи — відомості, зазначені у пункті 1 частини восьмої та у пункті 1 частини дев’ятої статті 11 цього Закону;
 
37. для фізичної особи - підприємця - відомості, зазначені у пункті 2 частини восьмої статті 11 цього Закону;
 
   для фізичної особи - підприємця - відомості, зазначені у пункті 2 частини восьмої статті 11 цього Закону;
 
38. для юридичної особи - відомості, зазначені у пункті 3 частини восьмої, пункті 2 частини дев’ятої статті 11 цього Закону;
 
   для юридичної особи - відомості, зазначені у пункті 3 частини восьмої та у пункті 2 частини дев’ятої статті 11 цього Закону;
 
39. для трасту або іншого подібного правового утворення - відомості, зазначені у пункті 3 частини дев’ятої статті 11 цього Закону;
 
-130- Южаніна Н.П.
В абзаці п'ятому пункту 24 частини 1 статті 1 слова "або іншого подібного правового утворення" виключити;
 
Відхилено   для трасту або іншого подібного правового утворення - відомості, зазначені у пункті 3 частини дев’ятої статті 11 цього Закону;
 
40. дані, перелік яких визначений суб’єктами державного фінансового моніторингу, - у випадках, визначених частиною п’ятнадцятою статті 11 цього Закону;
 
-131- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У абзаці шостому пункту 24 частини першої статті 1 перед словом «дані» доповнити словами «інші ідентифікаційні»;
 
Відхилено   дані, перелік яких визначений суб’єктами державного фінансового моніторингу, - у випадках, визначених частиною п’ятнадцятою статті 11 цього Закону;
 
41. 25) ідентифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;
 
   27) ідентифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;
 
42. 26) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, зокрема:
 
-132- Гетманцев Д.О.
у пункті 26 частини першої статті 1 слово «зокрема» замінити словами «а саме:»;
 
Враховано   28) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:
 
    -133- Радіна А.О.
у пункті 26 частини першої статті 1 слово «зокрема» замінити на слова «а саме»
 
Враховано    
    -134- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому пункту 26 частини першої статті 1 слово «визначні» виключити;
 
Відхилено    
    -135- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 26 частини 1 статті 1 слова "або виконували" виключити;
 
Відхилено    
    -136- Мамка Г.М.
Перше речення пункту 26 статті 1 викласти у такій редакції:
«26) іноземні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначні публічні функції в іноземних державах, зокрема:»
 
Відхилено    
43. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
 
-137- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому пункту 26 частини першої статті 1 слово «керівник» виключити, а слова «міністри та їх заступники» замінити словами «міністри (заступники)»;
 
Враховано   глава держави, уряду, міністри (заступники);
 
44. члени парламенту або подібних законодавчих органів;
 
-138- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому пункту 26 частини першої статті 1 слова «подібних законодавчих органів» замінити словами «інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави»
 
Враховано   члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
 
    -139- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому пункту 26 частини 1 статті 1 слова "парламенту або подібних" виключити;
 
Відхилено    
45. голови та члени правлінь центральних банків чи голови та члени рахункових палат;
 
-140- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці четвертому пункту 26 частини першої статті 1 слова «чи голови та члени рахункових палат» замінити словами «або рахункових палат»
 
Враховано   голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
 
46. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
 
-141- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці п’ятому пункту 26 частини першої статті 1 слова «за виняткових обставин» замінити словами «у зв’язку із винятковими обставинами»
 
Враховано   члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;
 
47. надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 
-142- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці шостому пункту 26 частини першої статті 1 слово «центральних» виключити.
 
Відхилено   надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 
48. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
 
   керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
 
49. члени керівних органів політичних партій;
 
   члени керівних органів політичних партій;
 
50. 27) істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
 
-143- Гетманцев Д.О.
у пункті 27 частини першої статті 1 слова «або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи» виключити;
 
Відхилено   29) істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
 
    -144- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 27 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«27) істотна участь — пряме або опосередковане володіння однією особою (самостійно чи спільно з іншими особами) часткою у розмірі не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або можливість, іншим чином впливати на діяльність юридичної особи»;
 
Відхилено    
    -145- Бондарєв К.А.
У пункті 27 частини 1 статті 1 цифру «10» замінити цифрою «5».
 
Відхилено    
    -146- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У пункті 27 частини 1 статті 1 цифру «10» замінити цифрою «5».
 
Відхилено    
    -147- Власенко С.В.
Пункт 27 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«27)істотна участь — пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежно від формального володіння, доведений документально, вплив на керівництво чи діяльність юридичної особи;»
 
Відхилено    
51. 28) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - будь-яка (і) фізична (і) особа (и), яка (і) зрештою володіє (ють) або контролює (ють) клієнта і/або фізичну (і) особу (и), від імені якої (их) проводиться фінансова операція.
 
-148- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому пункту 28 частини першої статті слово «зрештою» виключити;
 
Враховано   30) кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
 
    -149- Гетманцев Д.О.
пункт 28 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«28) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична (і) особа (и), яка (і) володіє (ють) або контролює (ють) юридичну особу і/або фізичну (і) особу (и), від імені якої (их) проводиться фінансова операція або діяльність, а саме:
для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи, у тому числі через володіння акціями на пред’явника або здійснення контролю в інший спосіб;
для трастів — засновник, довірчий власник, захисник (у разі наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), особи, в інтересах яких був створений чи здійснює діяльність траст;
для інших правових утворень, подібних до трастів — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою прямого володіння є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознакою непрямого володіння є володіння фізичною особою часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.»;
 
Враховано частково    
    -150- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 28 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«28) кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка (і) фізична (і) особа (и), яка (і) здійснює вирішальний вплив на діяльність клієнта і/або фізичну (і) особу (и), від імені якої (их) проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для трастів — засновник, довірчий власник, захисник (у разі наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є, принаймні, безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є, принаймні, володіння фізичною особою часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, або здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту чи іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем або є тільки посередником щодо такого права;»
 
Враховано частково    
    -151- Радіна А.О.
у абзаці першому пункту 28 частини першої статті 1 слово « (контролер)» виключити та слова «зрештою володіє (ють) або контролює (ють)» замінити словами «здійснює вирішальний вплив на діяльність»;
 
Враховано частково    
52. Кінцевим бенефіціарним власником є:
 
   Кінцевим бенефіціарним власником є:
 
53. для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює кінцевий вирішальний вплив (контроль) над юридичною особою (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 
-152- Радіна А.О.
у абзаці третьому пункту 28 частини першої статті 1 слово «кінцевий» виключити та слово « (контроль)» замінити на слова «на діяльність»;
 
Враховано частково   для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 
54. для трастів - засновник, довірчий власник, захисник (у разі наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює кінцевий вирішальний контроль (вплив) над трастом (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 
-153- Радіна А.О.
у абзаці четвертому пункту 28 частини першої статті 1 слова «кінцевий вирішальний контроль (вплив)» замінити словами «вирішальний вплив на діяльність»;
 
Враховано   для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 
    -154- Горват Р.І.
В абзаці 4 пункту 28 частини 1 статті 1 проекту Закону після слів «для трастів» додати «які створені відповідно до законодавства країни їх утворення»
 
Враховано    
    -155- Бєлькова О.В.
Абзац четвертий пункту 28 частини першої статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«для трастів — засновник, довірчий власник, захисник (у разі наявності); вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), крім випадків, коли: захисник не має права отримувати дохід або будь-які інші відрахування із трасту або активів, що знаходяться у трасті; засновник, вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів) не мають вплив (контроль) на управління активами трасту, на прийняття рішень довірчим власником (керуючим), не мають права давати довірчому власнику (керуючому) обов‘язкові до виконання вказівки або виконувати функції щодо управління активами трасту; а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює кінцевий вирішальний контроль (вплив) над трастом (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);»
 
Відхилено    
55. для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
 
-156- Горват Р.І.
Абзац 5 пункту 28 частини 1 статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції «для інших трастоподібних утворень — установник управління, управитель, довірчий власник, вигодонабувач або особи, що мають еквівалентний статус».
 
Відхилено   для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
 
    -157- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзац п’ятий пункту 28 частини першої статті 1 виключити;
 
Відхилено    
56. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на управління або господарську діяльність є, принаймні, безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
 
-158- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
в абзаці шостому пункту 28 частини першої статті 1:
слово «принаймні» виключити;
після слів «у розмірі» доповнити словами «не менше», а слова «чи більше» виключити;
 
Враховано   Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
 
    -159- Радіна А.О.
у абзаці шостому пункту 28 частини першої статті 1 слова «управління або господарську» виключити;
 
Враховано    
    -160- Бондарєв К.А.
За текстом пункту 28 частини 1 статті 1 цифру «25» замінити цифрою «20».
 
Відхилено    
    -161- Власенко С.В.
Абзац 6 пункту 28 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на управління або господарську діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою (корпоративними правами) у розмірі 50 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.»
 
Відхилено    
57. Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на управління або господарську діяльність є, принаймні, володіння фізичною особою часткою у розмірі 25 чи більше відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, або здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розподілу всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, незалежно від формального володіння.
 
-162- Радіна А.О.
у абзаці сьомому пункту 28 частини першої статті 1:
слова «управління або господарську» виключити;
слово «розподілу» замінити словом «розпорядження»;
після слів «результати голосування» доповнити словами «органів управління»;
після слів «які надають можливість визначити» доповнити словом «основні»;
після слів «умови господарської діяльності» доповнити словами «юридичної особи, або діяльності трасту чи іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення,»;
 
Враховано   Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
 
    -163- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
в абзаці сьомому пункту 28 частини першої статті 1 слова «або інші подібні правові утворення» та «або іншого подібного правового утворення» виключити
 
Відхилено    
    -164- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому пункту 28 частини 1 статті 1:
слова "або інші подібні правові утворення" виключити;
слова "або іншого подібного правового утворення" виключити;
 
Відхилено    
    -165- Бондарєв К.А.
За текстом пункту 28 частини 1 статті 1 цифру «25» замінити цифрою «20».
 
Відхилено    
    -166- Власенко С.В.
Абзац 7 пункту 28 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«Ознакою здійснення впливу на управління або господарську діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою (корпоративними правами) у розмірі 25-50 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.»
 
Відхилено    
58. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем або є тільки посередником щодо такого права;
 
-167- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
в абзаці дев’ятому пункту 28 частини першої статті 1 слово «формальне» виключити
 
Відхилено   При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;
 
    -168- Бондарєв К.А.
За текстом пункту 28 частини 1 статті 1 цифру «25» замінити цифрою «20».
 
Відхилено    
    -169- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
За текстом пункту 28 частини 1 статті 1 цифру «25» замінити цифрою «20».
 
Відхилено    
59. 29) клієнт - будь-яка особа, яка:
 
   31) клієнт - будь-яка особа, яка:
 
60. звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
61. користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
62. є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);
 
   є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду);
 
63. є гравцем у лотерею або азартну гру (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті «з» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону);
 
-170- Бондарєв К.А.
В абзаці п’ятому пункту 29 частини 1 статті 1 словосполучення «є гравцем у лотерею або азартну гру» замінити словосполученням: «є гравцем в азартну гру (у тому числі лотерею)».
 
Відхилено   є гравцем у лотерею або азартну гру (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті «з» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону);
 
    -171- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
В абзаці п’ятому пункту 29 частини 1 статті 1 словосполучення «є гравцем у лотерею або азартну гру» замінити словосполученням: «є гравцем в азартну гру (у тому числі лотерею)».
 
Відхилено    
    -172- Власенко С.В.
Абзац 5 пункту 29 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«є гравцем у азартну гру (у тому числі, лотерею) (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті «з» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону);
 
Відхилено    
64. 30) кореспондентські відносини - це:
 
-173- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 30 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«30) кореспондентські відносини — це відносини, що виникають між банками та/або фінансовими установами, під час яких установа-кореспондент надає послуги, пов’язані із веденням кореспондентських рахунків, або інші аналогічні послуги, в тому числі:
відносини, що виникають під час відкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунка іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;
відносини, встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
відносини, встановлені депозитарною установою з іноземною фінансовою установою згідно з договором про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача»;
 
Відхилено   32) кореспондентські відносини – це відносини що:
 
65. відносини, що виникають під час відкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунка іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;
 
-174- Власенко С.В.
Абзац 2 пункту 30 частини 1 статті1 викласти в редакції:
«відносини, що виникають між депозитарною установою та номінальним утримувачем, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.»
 
Відхилено   виникають під час відкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунка іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;
 
66. відносини, встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
 
   встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
 
67. відносини, встановлені депозитарною установою з іноземною фінансовою установою на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача;
 
-175- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 30 частини першої статті 1 після слів «з іноземною фінансовою установою» доповнити словами «що є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ІSSА),».
 
Враховано   встановлені депозитарною установою з іноземною фінансовою установою, що є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ІSSА), на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача;
 
68. інші відносини, що виникають між банками та/або фінансовими установами, під час яких установа-кореспондент надає послуги, пов’язані із веденням кореспондентських рахунків, або інші подібні послуги;
 
   виникають між банками та/або фінансовими установами, під час яких установа-кореспондент надає послуги, пов’язані із веденням кореспондентських рахунків, або інші подібні послуги;
 
69. 31) міжнародні санкції - санкції, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) щодо замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу до них / заборони проведення фінансових операцій;
 
-176- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«31) міжнародні санкції — санкції, встановлені відповідно до міжнародних договорів України, рішень міжнародних організацій, а також іноземних держав щодо замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу до активів, у тому числі шляхом заборони проведення фінансових операцій»;
 
Відхилено   33) міжнародні санкції - санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій;
 
    -177- Бондарєв К.А.
У пункті 31 частини 1 статті 1:
словосполучення « (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України)» замінити словосполученням « (у порядку, визначеному Законом України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 50, ст.540)»;
слова «щодо замороження активів» замінити словосполученням: «щодо заборони використання або обмеження у використанні фінансових активів».
 
Відхилено    
    -178- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У пункті 31 частини 1 статті 1: словосполучення « (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України)» замінити словосполученням « (у порядку, визначеному Законом України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 50, ст.540)»; слова «щодо замороження активів» замінити словосполученням: «щодо заборони використання або обмеження у використанні фінансових активів».
 
Відхилено    
70. 32) належна перевірка - заходи, що включають:
 
   34) належна перевірка - заходи, що включають:
 
71. ідентифікацію та верифікацію клієнта;
 
-179- Южаніна Н.П.
Абзац другий пункту 32 частини 1 статті 1 доповнити словами " (його представника)";
 
Враховано   ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
 
72. встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, у тому числі отримання структури власності, з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера), та вжиття заходів з верифікації його особи;
 
-180- Гетманцев Д.О.
абзац третій пункту 32 частини першої статті 1 після слів «власника (контролера)» доповнити словами «або його відсутності», після слів «його особи» доповнити словами « (за наявності)»;
 
Враховано   встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
 
    -181- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому пункту 32 частини першої статті 1 слова «з метою її розуміння, та даних, що дають змогу» замінити словами «та інформації, що дає можливість»
 
Відхилено    
73. встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
 
-182- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці четвертому пункту 32 частини першої статті 1 слово «розуміння» виключити;
 
Відхилено   встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
 
    -183- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому пункту 32 частини 1 статті 1 слово " (розуміння)" виключити;
 
Відхилено    
74. проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (включаючи, в разі необхідності, інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ми) операцією (ми);
 
-184- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці п’ятому пункту 32 частини першої статті 1 після слів «постійній основі» доповнити словом «фінансового»;
 
Відхилено   проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
 
75. забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
 
   забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
 
76. 33) належним чином оформлене повідомлення - оформлене та подане відповідно до вимог законодавства, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії, повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, яке містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
 
-185- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 33 частини 1 статті 1 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії" замінити словами "спеціально уповноваженого органу";
 
Враховано   35) належним чином оформлене повідомлення - оформлене та подане відповідно до вимог законодавства до спеціально уповноваженого органу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, що містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку спеціально уповноваженого органу;
 
    -186- Южаніна Н.П.
У пункті 33 частини 1 статті 1 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії" замінити словами "спеціально уповноваженого органу";
 
Враховано    
77. 34) національна оцінка ризиків - система заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб’єктів (у разі потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;
 
-187- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 34 частини 1 статті 1 слова «здійснюються» замінити словом «вживаються», слова «у разі потреби», «загроз» виключити;
 
Враховано частково   36) національна оцінка ризиків - система заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб’єктів (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;
 
78. 35) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в Україні, зокрема:
 
-188- Гетманцев Д.О.
в абзаці першому пункту 35 частини першої статті 1 слово «зокрема» замінити словами «а саме:»;
 
Враховано   37) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:
 
    -189- Радіна А.О.
у пункті 35 частини першої статті 1:
слово «зокрема» замінити словами «а саме»;
 
Враховано    
    -190- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 35 частини 1 статті 1 слово «зокрема» виключити;
 
Враховано    
    -191- Мамка Г.М.
Перше речення пункту 35 статті 1 викласти у такій редакції:
«35) національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначні публічні функції в Україні, зокрема:»
 
Відхилено    
79. Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
 
-192- Радіна А.О.
у пункті 35 частини першої статті 1:
після слів «члени Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та їх заступників»;
 
Враховано   Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
 
80. керівник Офісу Президента України, його перший заступник, заступники та керівник Апарату;
 
-193- Радіна А.О.
у пункті 35 частини першої статті 1:
слова «керівник Офісу Президента України, його перший заступник, заступники та керівник Апарату;» замінити словами «керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, а також його заступники;»;
 
Враховано   керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
 
    -194- Гетманцев Д.О.
абзац третій пункту 35 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«керівник Офісу Президента України, іншого постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, основними завданнями якого є організаційне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, а також його заступники;»;
 
Враховано по суті   
    -195- Власенко С.В.
Абзац 3 пункту 35 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«керівник Офісу (Адміністрації, Секретаріату) Президента України, його перший заступник, заступники та керівник Апарату;».
 
Враховано по суті   
81. керівник та заступники Керівника Державного управління справами;
 
   керівник та заступники Керівника Державного управління справами;
 
82. керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
 
   керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
 
83. Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
 
   Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
 
84. перші заступники та заступники міністрів;
 
-196- Радіна А.О.
у пункті 35 частини першої статті 1:
слова «перші заступники та заступники міністрів;» - виключити;
 
Враховано      
85. народні депутати України;
 
   народні депутати України;
 
86. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 
   Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 
87. голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
 
   голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
 
88. члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 
   члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 
89. Генеральний прокурор та його заступники;
 
   Генеральний прокурор та його заступники;
 
90. Голова Служби безпеки України та його заступники;
 
   Голова Служби безпеки України та його заступники;
 
91. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 
   Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 
92. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
 
-197- Южаніна Н.П.
Пункт 35 частини 1 статті 1 після абзацу п'ятнадцятого доповнити абзацами такого змісту:
"Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
Голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";
 
Враховано частково   Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
 
93. Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
 
   Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
 
94. надзвичайні і повноважні посли;
 
   надзвичайні і повноважні посли;
 
95. начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 
   начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 
96. державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
 
   державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
 
97. керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 
   керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 
98. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
 
   керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
 
99. члени керівних органів політичних партій;
 
-198- Бондарєв К.А.
В останньому абзаці пункту 35 частини 1 статті 1 словосполучення «члени керівних органів політичних партій» замінити словосполученням: «члени керівних органів політичних партій, які отримують державне фінансування згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 23, ст.118)».
 
Відхилено   члени керівних органів політичних партій;
 
    -199- Кінзбурська В.О.
Пункт 35 частини першої статті 1 законопроекту після слів «члени керівних органів політичних партій» доповнити словами «, якщо за результатами висування цією політичною партією кандидатів у народні депутати України хоча б один із кандидатів набув депутатських повноважень як народний депутат України Верховної Ради України поточного та/або будь-якого минулого скликання».
 
Відхилено    
    -200- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
В останньому абзаці пункту 35 частини 1 статті 1 словосполучення «члени керівних органів політичних партій» замінити словосполученням: «члени керівних органів політичних партій, які отримують державне фінансування згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 23, ст.118)».
 
Відхилено    
100. 36) неприбуткові організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку;
 
-201- Бондарєв К.А.
Пункт 36 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«36) неприбуткові організації – юридичні особи приватного права, діяльність яких регулюється Законами України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про громадські об’єднання», «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Для цілей цього Закону не вважаються неприбутковими юридичні особи, створені як недержавний пенсійний фонд, фонд операцій з нерухомістю або як будь-який інший фонд (чи інше подібне правове утворення), що здійснює операції з фінансовими активами за дорученням їх власника (компанії з управління активами) чи за законом.
Як виняток, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений за Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564) є юридичною особою публічного права, не підпадає під визначення неприбуткової організації, однак підпадає під регулювання цього Закону».
 
Відхилено   38) неприбуткові організації - юридичні особи, крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності, що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку;
 
    -202- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 36 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «36) неприбуткові організації – юридичні особи приватного права, діяльність яких регулюється Законами України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про громадські об’єднання», «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Для цілей цього Закону не вважаються неприбутковими юридичні особи, створені як недержавний пенсійний фонд, фонд операцій з нерухомістю або як будь-який інший фонд (чи інше подібне правове утворення), що здійснює операції з фінансовими активами за дорученням їх власника (компанії з управління активами) чи за законом.
Як виняток, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений за Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564) є юридичною особою публічного права, не підпадає під визначення неприбуткової організації, однак підпадає під регулювання цього Закону»
 
Відхилено    
    -203- Южаніна Н.П.
Пункт 36 частини 1 статті 1 виключити;
 
Відхилено    
101. 37) неприйнятно високий ризик - максимально високий ризик, який не може бути прийнятий суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
-204- Гетманцев Д.О.
у пункті 37 частини першої статті 1 слово «ризик» замінити словами «ступінь ризику»
 
Відхилено   39) неприйнятно високий ризик - максимально високий ризик, що не може бути прийнятий суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
    -205- Южаніна Н.П.
У пункті 37 частини 1 статті 1 слово "неприйнятно" замінити словом "особливо";
 
Відхилено    
102. 38) номінальний власник - особа, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи - реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в інтересах останнього;
 
-206- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 38 частини першої статті 1 розділу І законопроекту у визначенні терміну слово «реального» виключити.
 
Враховано   40) номінальний власник - особа, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи - кінцевого бенефіціарного власника в інтересах останнього;
 
    -207- Южаніна Н.П.
У пункті 38 частини 1 статті 1 слово "реального" виключити;
 
Враховано    
103. 39) об’єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
 
   41) об’єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
 
104. 40) офіційне джерело - автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри, бази та банки даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відповідні органи іноземних держав та міжнародних, міжурядових організацій;
 
-208- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 40 частини 1 статті 1 слово "автоматизовані" замінити словом «державні»;
 
Відхилено   42) офіційне джерело - автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри, бази та банки даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відповідні органи іноземних держав та міжнародних, міжурядових організацій;
 
    -209- Южаніна Н.П.
У пункті 40 частини 1 статті 1 слово "автоматизовані" виключити;
 
Відхилено    
105. 41) офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості;
 
-210- Радіна А.О.
у пункті 41 частини першої статті 1 слова «з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою» та слова «і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості» виключити;
 
Відхилено   43) офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості;
 
106. 42) первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
-211- Южаніна Н.П.
Частину 1 статті 1 доповнити новим пунктом 42-1 такого змісту:
"42-1) Перелік осіб – перелік осіб та організацій, що затверджується спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до якого включаються:
особи та організації, пов’язані з терористичною діяльністю, або відносно яких застосовано міжнародні санкції;
особи та організації, які діють від імені або за дорученням таких осіб та організацій;
особи, якими прямо чи опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації";
 
Відхилено   44) первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
107. 43) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення чи пов’язані із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
 
-212- Власенко С.В.
Пункт 43 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«43) підозра – припущення, що ґрунтується на документально підтверджених фактах та аналізу інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження їх активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення чи прямо пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції.»
 
Відхилено   45) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
 
108. 44) пов’язані з політично значущими особами особи - фізичні особи:
 
-213- Гетманцев Д.О.
абзац перший пункту 44 частини першої статті 1 після слів «фізичні особи» доповнити словами «які відповідають хоча б одному із таких критеріїв:»;
 
Враховано   46) особи, пов’язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
 
109. про яких відомо, що вони мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням чи будь-які інші тісні ділові або особисті зв’язки з політично значущими особами;
 
-214- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 44 частини 1 статті 1:
слова "або іншим подібним правовим утворенням" виключити;
слова "або особисті" виключити;
 
Враховано частково   відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;
 
    -215- Гетманцев Д.О.
в абзаці другому пункту 44 частини першої статті 1 слово «тісні» виключити;
 
Відхилено    
    -216- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому пункту 44 частини 1 статті 1 слова " чи будь-які інші тісні ділові або особисті " замінити словами «інші ділові зв’язки»;
 
Відхилено    
    -217- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 44 частини першої статті 1 слово «тісні» виключити.
 
Відхилено    
110. які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були створені для вигоди політично значущих осіб;
 
-218- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому пункту 44 частини 1 статті 1 слова "або іншого подібного правового утворення" виключити,
а слова "вигоди політично значущих осіб" замінити словами "отримання доходів політично значущими особами";
 
Відхилено   є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;
 
    -219- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому пункту 44 частини 1 статті 1:
слова "або іншого подібного правового утворення" виключити;
слова "вигоди політично значущих осіб" замінити словами "отримання доходів політично значущими особами";
 
Відхилено    
111. 45) політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях;
 
   47) політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;
 
112. 46) посилені заходи належної перевірки - заходи, що здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу щодо клієнтів, ділові відносини з якими (фінансові операції без встановлення ділових відносин яких) становлять високий ризик, є пропорційними виявленим ризикам та спрямовані на ефективну їх мінімізацію, в тому числі шляхом збільшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
 
-220- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 46 частини першої статті 1 слово «ефективну» виключити
 
Враховано   48) посилені заходи належної перевірки - заходи, що здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу стосовно клієнтів, ділові відносини з якими (фінансові операції без встановлення ділових відносин яких) становлять високий ризик, є пропорційними виявленим ризикам та спрямовані на їх мінімізацію, у тому числі шляхом збільшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
 
    -221- Южаніна Н.П.
У пункті 46 частини 1 статті 1 слово "ефективну" виключити;
 
Враховано    
    -222- Гетманцев Д.О.
у пункті 46 частини першої статті 1 слова «є пропорційними виявленим ризикам» виключити;
 
Відхилено    
113. 47) послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор - послуги, пов’язані з організацією та проведенням будь-яких ігор, заснованих на ризику або розіграші призового (виграшного) фонду між її гравцями, умовою участі в якій є внесення гравцем плати (ставки), яка має грошову цінність, що дає право на отримання виграшу (призу), наявність і розмір якого повністю або частково залежить від випадковості, у тому числі лотереї, ігри в казино, циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти, ігри в кості, ігри на гральному автоматі та операції парі, які надаються за фактичною адресою або дистанційно, електронними засобами або за допомогою будь-яких інших технологій зв’язку і на індивідуальний запит одержувача послуг;
 
-223- Діденко Ю.О.
Пункт 47 частини першої статті 1 законопроекту виключити;
 
Відхилено   49) послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор - послуги, пов’язані з організацією та проведенням будь-яких ігор, заснованих на ризику або розіграші призового (виграшного) фонду між гравцями, умовою участі в яких є внесення гравцем плати (ставки), що має грошову цінність, що дає право на отримання виграшу (призу), наявність і розмір якого повністю або частково залежить від випадковості, у тому числі лотереї, ігри в казино, циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти, ігри в кості, ігри на гральному автоматі та операції парі, що надаються за фактичною адресою або дистанційно, електронними засобами або за допомогою будь-яких інших технологій зв’язку і на індивідуальний запит одержувача послуг;
50) постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, - будь-яка фізична чи юридична особа, яка провадить один або декілька таких видів діяльності та/або операцій для іншої фізичної та/або юридичної особи або від імені:
обмін віртуальних активів;
переказ віртуальних активів;
зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дають змогу контролювати віртуальні активи;
участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів;
 
    -224- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 47 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції «послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор — діяльність, пов’язана з організацією та проведенням лотерей та/або азартних ігор»;
 
Відхилено    
    -225- Южаніна Н.П.
Пункт 47 частини 1 статті 1 виключити;
 
Відхилено    
    -226- Жмеренецький О.С.
частину першу статті 1 доповнити пунктом 47-1 такого змісту:
"47-1) постачальник послуг віртуальних активів – суб'єкт господарювання, який здійснює для або від імені фізичних та юридичних осіб:
продаж віртуальних активів за гривні; та/або
міну віртуальних активів; та/або
переказ віртуальних активів; та/або
надання послуг захисту приватних криптографічних ключів від імені фізичних та юридичних осіб для володіння, зберігання та переміщення віртуальних активів;".
 
Враховано редакційно    
    -227- та інші
частину першу статті 1 доповнити пунктом 47-1 такого змісту:
«47-1) постачальник послуг, пов’язаних із обігом віртуальних активів - будь-яка фізична чи юридична особа, яка провадить один або декілька наступних видів діяльності та/або операцій для або від імені іншої фізичної та/або юридичної особи:
обмін віртуальних активів;
переказ віртуальних активів;
зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дозволяють контролювати віртуальні активи;
участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.»
 
Враховано    
114. 48) представник клієнта - особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта;
 
   51) представник клієнта - особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта;
 
115. 49) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
 
-228- Южаніна Н.П.
У пункті 49 частини 1 статті 1:
слово "розуміння" замінити словом "аналіз";
слово "ефективну" виключити;
 
Враховано частково   52) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
 
    -229- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
у пункті 49 перед словом визначення доповнити словами «система управління ризиками»
 
Відхилено    
116. 50) ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності;
 
   53) ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності;
 
117. 51) спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
 
   54) спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
 
118. 52) спроба проведення фінансової операції - здійснення клієнтом чи особою, яка діє від його імені або в його інтересах, дій, спрямованих на проведення фінансової операції, якщо така фінансова операція не була проведена;
 
   55) спроба проведення фінансової операції - здійснення клієнтом чи особою, яка діє від його імені або в його інтересах, дій, спрямованих на проведення фінансової операції, якщо така фінансова операція не була проведена;
 
119. 53) спрощені заходи належної перевірки - заходи, що здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу щодо клієнтів, ділові відносини з якими (фінансові операції без встановлення ділових відносин яких) становлять низький ризик, є пропорційними виявленим ризикам та можуть передбачати, зокрема, зменшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
 
-230- Гетманцев Д.О.
у пункті 53 частини першої статті 1 слова «є пропорційними виявленим ризикам» виключити;
 
Відхилено   56) спрощені заходи належної перевірки - заходи, що здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу стосовно клієнтів, ділові відносини з якими (фінансові операції без встановлення ділових відносин яких) становлять низький ризик, є пропорційними виявленим ризикам та можуть передбачати, зокрема, зменшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
 
120. 54) структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
 
-231- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У 54 пункті частини першої статті 1 розділу І законопроекту слово «наявних» виключити.
 
Враховано   57) структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників;
 
121. 55) суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів - суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який безпосередньо не обслуговує ні платника (ініціатора переказу коштів), ні отримувача та виконує переказ коштів за дорученням іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що обслуговує платника (ініціатора переказу коштів) або отримувача, або за дорученням іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу - посередника;
 
-232- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 55 частини першої статті 1 розділу І законопроекту і далі по тексту законопроекту слова «суб’єкт первинного фінансового моніторингу-посередник з переказу коштів» замінити словами «посередник з переказу коштів» у відповідному відмінку.
 
Враховано   58) посередник з переказу коштів - суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який безпосередньо не обслуговує ні платника (ініціатора переказу коштів), ні отримувача та виконує переказ коштів за дорученням іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який обслуговує платника (ініціатора переказу коштів) або отримувача, або за дорученням іншого посередника з переказу коштів;
 
    -233- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
у пункті 55 після слів «з переказу коштів» слова «суб’єкт первинного фінансового моніторингу» виключити;
 
Враховано частково    
    -234- Ніколаєнко А.І.
Пункт 55 частини першої статті першої виключити.
 
Відхилено    
122. 56) таємниця фінансового моніторингу - інформація, отримана під час проведення державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом, а саме: інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями;
 
   59) таємниця фінансового моніторингу - інформація, отримана під час проведення державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом, а саме: інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями;
 
123. 57) траст - правові відносини, створені засновником за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірчого власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:
 
-235- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
пункт 57 викласти в такій редакції
«57) траст — правові відносини, які виникають у звязку із передачею активів під контроль довірчого власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача), які характеризуються такими ознаками:»
 
Відхилено   60) траст - правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірчого власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:
 
    -236- Бондарєв К.А.
Пункт 57 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«57) траст – особа (правове утворення із статусом або без статусу юридичної особи), створена (інкорпорована) за межами території України шляхом укладення договору між його засновниками з метою надання довірчих послуг на користь бенефіціарів трасту щодо управління переданим у траст активами та доходами, отриманими з них.
Для цілей цього Закону трастом вважається особа, створена на території країн, які ратифікували Гаагську конвенцію 1985 року «Про право, що застосовується до трастів та їх визнання» та відповідає нормам 2 та 15 статті такої Конвенції, або підпадає під норми законодавства інших країн, які регулюють трастові відносини як «фідуціарні». Перелік таких країн встановлюється Кабінетом Міністрів України та оновлюється у режимі поточного часу (онлайн)».
 
Відхилено    
    -237- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 57 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «57) траст – особа (правове утворення із статусом або без статусу юридичної особи), створена (інкорпорована) за межами території України шляхом укладення договору між його засновниками з метою надання довірчих послуг на користь бенефіціарів трасту щодо управління переданим у траст активами та доходами, отриманими з них.
Для цілей цього Закону трастом вважається особа, створена на території країн, які ратифікували Гаагську конвенцію 1985 року «Про право, що застосовується до трастів та їх визнання» та відповідає нормам 2 та 15 статті такої Конвенції, або підпадає під норми законодавства інших країн, які регулюють трастові відносини як «фідуціарні». Перелік таких країн встановлюється Кабінетом Міністрів України та оновлюється у режимі поточного часу (онлайн)».
 
Відхилено    
    -238- Горват Р.І.
Пункт 57 частини 1 статті 1 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
124. активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірчого власника;
 
   активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірчого власника;
 
125. права на активи трасту, оформлені на ім’я довірчого власника або на ім’я іншої особи, що діє від імені довірчого власника;
 
   права на активи трасту, оформлені на ім’я довірчого власника або на ім’я іншої особи, що діє від імені довірчого власника;
 
126. довірчий власник має повноваження і обов’язки, в межах яких він є відповідальним, та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірчого договору та спеціальних обов’язків, покладених на нього законодавством відповідної держави;
 
   довірчий власник має повноваження і обов’язки, в межах яких він є відповідальним та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірчого договору та спеціальних обов’язків, покладених на нього законодавством відповідної держави;
 
127. 58) узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри. Узагальнені матеріали є джерелом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та дають підстави слідчому, прокурору розпочати досудове розслідування. Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення легалізації (відмиванню) доходів, за погодженням з правоохоронними органами;
 
-239- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 58 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"58) узагальнені матеріали — відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри";
 
Відхилено   61) узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, що були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри. Узагальнені матеріали є джерелом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та дають підстави слідчому, прокурору розпочати досудове розслідування. Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з правоохоронними органами;
 
    -240- Южаніна Н.П.
Пункт 58 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"58) узагальнені матеріали — відомості про фінансові операції, які були об’єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри. Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
128. 59) управління ризиками - заходи, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зі створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, яка передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації;
 
   62) управління ризиками - заходи, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації;
 
129. 60) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент;
 
-241- Бондарєв К.А.
Пункт 60 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«60) учасник фінансової операції - особа, яка ініціювала фінансову операцію, або особа, яка володіє/розпоряджається активами, задіяними в ініційованій фінансовій операції, а також будь-який контрагент такої особи або інші особи, які діють від її імені або в її інтересах, або особа, від імені або в інтересах яких діє така інша особа».
 
Відхилено   63) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент;
 
    -242- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 60 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: «60) учасник фінансової операції - особа, яка ініціювала фінансову операцію, або особа, яка володіє/розпоряджається активами, задіяними в ініційованій фінансовій операції, а також будь-який контрагент такої особи або інші особи, які діють від її імені або в її інтересах, або особа, від імені або в інтересах яких діє така інша особа».
 
Відхилено    
130. 61) філія іноземного банку - відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків;
 
   64) філія іноземного банку - відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи та провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків;
 
131. 62) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб’єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах «а» - «д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб’єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органами України в рамках виконання цього Закону;
 
-243- Южаніна Н.П.
Пункт 62 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"62) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб’єктам державного фінансового моніторингу та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках виконання цього Закону";
 
Відхилено   65) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб’єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах «а» - «д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб’єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;
 
    -244- Власенко С.В.
У пункті 62 частини 1 статті 1 додати, поставивши, після «в рамках виконання цього Закону», кому: «крім операцій в межах рахунків суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які не призводять до переходу права власності.»
 
Відхилено    
132. 63) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
 
   66) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
 
133. 64) фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції (діяльність);
 
   67) фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність);
 
134. 65) фінансування розповсюдження зброї масового знищення - надання, збір чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції;
 
   68) фінансування розповсюдження зброї масового знищення - надання, збір чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції;
 
135. 66) фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з усвідомленням або передбаченням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
 
-245- Радіна А.О.
у пункті 66 частини першої статті 1 слова «з усвідомленням або передбачанням» замінити словами «з метою їх використання або усвідомленням».
 
Враховано   69) фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
 
    -246- Гетманцев Д.О.
у пункті 66 частини першої статті 1 слова «прямо чи опосередковано», «або передбаченням можливості» виключити;
 
Враховано частково    
    -247- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 66 частини 1 статті 1:
слова "прямо чи опосередковано" виключити;
слова "або передбаченням можливості" виключити
 
Враховано частково    
136. для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
 
   для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
 
137. для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій;
 
   для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій;
 
138. 67) члени сім’ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.
 
-248- Гетманцев Д.О.
пункт 67 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«67) члени сім’ї — чоловік/дружина, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять, невістка, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники. До членів сім’ї також відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки (крім прав та обов’язків, що не мають характеру сімейних), але не перебують у шлюбі.»;
 
Відхилено   70) члени сім’ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.
 
    -249- Макаров О.А.
Пункт 67 статті 1 викласти в такій редакції:
«67) члени сім’ї — чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники».
 
Відхилено    
    -250- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 69 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«69) члени сім’ї – фізичні особи, які підпадають під визначення статті 3 Сімейного кодексу України. Для цілей цього Закону «пов’язаними» вважаються члени сім’ї, які проживають за однією адресою, а саме чоловік/жінка, діти чоловіка/жінки, які вважаються економічно залежними від них до досягнення 25 річного віку, батьки та онуки чоловіка/жінки».
 
Відхилено    
    -251- Кінзбурська В.О.
У пункті 67 частини першої статті 1 законопроекту слова «або прирівняні до них особи» та слова «і прирівняні до них особи» виключити.
 
Відхилено    
    -252- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 67 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«члени сім’ї – подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими регулює Сімейний кодекс України»
 
Відхилено    
    -253- Южаніна Н.П.
Пункт 67 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"67) члени сім'ї - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Особливості складу сім'ї визначаються Сімейним кодексом України";
 
Відхилено    
    -254- Бондарєв К.А.
Пункт 69 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«69) члени сім’ї – фізичні особи, які підпадають під визначення статті 3 Сімейного кодексу України. Для цілей цього Закону «пов’язаними» вважаються члени сім’ї, які проживають за однією адресою, а саме чоловік/жінка, діти чоловіка/жінки, які вважаються економічно залежними від них до досягнення 25 річного віку, батьки та онуки чоловіка/жінки»
 
Відхилено    
    -255- Мамка Г.М.
Статтю 1 доповнити новим пунктом 68 наступного змісту:
«68) криптоактив (криптовалюта) – децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений в цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на математичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний захист обліку. Криптовалюта для цілей правового регулювання вважається фінансовим активом;»
 
Відхилено    
139. Терміни «електронний платіжний засіб», «електронні гроші», «ініціатор», «платник», «платіжний інструмент», «переказ коштів», «отримувач» «учасник платіжної системи» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
   2. Терміни «електронний платіжний засіб», «електронні гроші», «ініціатор», «платник», «платіжний інструмент», «переказ коштів», «отримувач» «учасник платіжної системи» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
140. Терміни «банківська група», «небанківська фінансова група» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених законах України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 
-256- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац сто тридцять четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
Термін «банківська група», вживається у значенні Закону України «Про банки і банківську діяльність», термін «небанківська фінансова група» вживається у значенні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 
Враховано   Термін «банківська група» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про банки і банківську діяльність», термін «небанківська фінансова група» - у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
 
    -257- Южаніна Н.П.
Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
"Термін "банк-оболонка" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність";
 
Відхилено    
141. Термін «номінальний утримувач» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про депозитарну систему України».
 
-258- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Статтю 1 розділу І законопроекту доповнити частиною такого змісту:
«Термін «іноземна валюта» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про валюту і валютні операції».
 
Враховано   термін «номінальний утримувач» - у значенні, наведеному в Законі України «Про депозитарну систему України»,
термін «іноземна валюта» - у значенні, наведеному в Законі України «Про валюту і валютні операції».
 
    -259- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Доповнити частину першу двома новими абзацами такого змісту:
«Термін «мікропідприємтво» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Термін «самозайнята особа» вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.».
 
Відхилено    
    -260- Южаніна Н.П.
Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
Термін "неприбуткові підприємства, установи та організації" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України";
 
Відхилено    
    -261- Южаніна Н.П.
Статтю 1 доповнити частиною 2 такого змісту:
"2. Визначені цим Законом розміри порогових та інших фінансових операцій в іноземній валюті перераховуються спеціально уповноваженим органом у національну валюту за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за період з 1 грудня попереднього року до 1 грудня поточного року, до 5 грудня поточного року оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та застосовуються з 1 січня наступного року."
У зв'язку з цим по тексту законопроекту розміри порогових та інших фінансових операцій, визначених в національній валюті, встановити в іноземній валюті (євро) відповідно до розмірів, визначених Директивою ЄС.
 
Відхилено    
142. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
143. 1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, а також на юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, державні та правоохоронні органи України.
 
-262- Южаніна Н.П.
У частині 1 статті 2 слова "державні та правоохоронні органи України" замінити словами "органи державної влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи України";
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи України.
 
    -263- Гетманцев Д.О.
в абзаці першому статті 2 слова «державні та правоохоронні органи України» замінити словами «державні органи (у тому числі правоохоронні органи), органи місцевого самоврядування»;
 
Враховано по суті   
    -264- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У частині 1 статті 2 розділу І законопроекту словосполучення «державні та правоохоронні органи України» замінити словами «а також на суб’єктів публічного права, включаючи державні та правоохоронні органи України».
 
Відхилено    
    -265- Бондарєв К.А.
У частині 1 статті 2 словосполучення «державні та правоохоронні органи України» замінити словосполученням: «а також на суб’єктів публічного права, включаючи державні та правоохоронні органи України».
 
Відхилено    
    -266- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У частині 1 статті 2 словосполучення «державні та правоохоронні органи України» замінити словосполученням: «а також на суб’єктів публічного права, включаючи державні та правоохоронні органи України».
 
Відхилено    
144. 2. Виконання цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» у частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.
 
   2. Виконання цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» у частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.
 
145. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний при встановленні ділових відносин з клієнтом інформувати його про покладені на такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії.
 
-267- Радіна А.О.
У частині другій статті 2 слова «при встановленні ділових відносин з клієнтом» замінити словами «під час здійснення ідентифікації клієнта».
 
Враховано   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний під час здійснення ідентифікації клієнта інформувати його про покладені на такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії.
 
    -268- Гетманцев Д.О.
абзац третій статті 2 виключити;
 
Відхилено    
    -269- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Статтю 2 проекту закону викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Положення цього Закону застосовуються до фізичних та юридичних осіб (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять фінансові операції на території України та за її межами, державні та правоохоронні органи України
2. Виконання положень цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» у частині обробки персональних даних без отримання згоди суб’єкта персональних даних.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний при встановленні ділових відносин з клієнтом інформувати його про покладені на нього обов’язку щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії.
 
Відхилено    
146. Стаття 3. Основні принципи запобігання та протидії
 
-270- Бондарєв К.А.
У назві статті 3 словосполучення «запобігання та протидія» замінити словосполученням: «запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
Відхилено   Стаття 3. Основні принципи запобігання та протидії
 
    -271- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У назві статті 3 словосполучення «запобігання та протидія» замінити словосполученням: «запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
Враховано    
147. 1. Запобігання та протидія ґрунтується на принципах:
 
-272- Бондарєв К.А.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Мета цього Закону виходить з таких принципів»;
 
Відхилено   1. Запобігання та протидія ґрунтується на принципах:
 
    -273- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Мета цього Закону виходить з таких принципів»;
 
Відхилено    
148. пріоритетності захисту законних інтересів громадян, суспільства і держави від шкоди, заподіяної внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
   пріоритетності захисту законних інтересів громадян, суспільства і держави від шкоди, заподіяної внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
149. пріоритетності заходів запобігання над заходами протидії під час проведення фінансового моніторингу;
 
-274- Бондарєв К.А.
Абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції: «надання пріоритету заходам із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, над заходами з протидії ним»;
 
Враховано   надання пріоритету заходам із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення над заходами з протидії ним;
 
    -275- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції: «надання пріоритету заходам із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, над заходами з протидії ним»
 
Враховано    
150. застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;
 
   застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;
 
151. координованості взаємодії учасників національної системи запобігання та протидії;
 
-276- та інші
У абзаці п’ятому частини першої статті 3 слово «національної» виключити.
 
Враховано   координованості взаємодії учасників системи запобігання та протидії;
 
152. невідворотності застосування заходів щодо замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
 
-277- Бондарєв К.А.
Абзац шостий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«невідворотності застосування превентивних заходів щодо операцій з активами, пов’язаних з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення»;
 
Відхилено   невідворотності застосування заходів щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
 
    -278- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Абзац шостий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«невідворотності застосування превентивних заходів щодо операцій з активами, пов’язаних з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення»;
 
Відхилено    
153. невідворотності покарання та переконливості і пропорційності заходів впливу (санкцій) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
   невідворотності покарання та переконливості і пропорційності заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
154. захисту суб’єктів фінансового моніторингу та їх працівників від погроз та інших негативних чи дискримінаційних дій, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону;
 
   захисту суб’єктів фінансового моніторингу та їх працівників від погроз та інших негативних чи дискримінаційних дій, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону;
 
155. звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну у зв’язку з виконанням обов’язків щодо проведення фінансового моніторингу у межах та у спосіб, що передбачені цим Законом;
 
-279- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзац 9 частини першої статті 3 законопроекту виключити.
 
Відхилено   звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну у зв’язку з виконанням обов’язків щодо проведення фінансового моніторингу у межах та у спосіб, що передбачені цим Законом;
 
156. збереження, захисту інформації та повноти, актуальності і своєчасності інформаційного обміну;
 
-280- Бондарєв К.А.
Абзац 10 частини першої статті 3 привести у відповідність до норм законодавства України про захист персональних даних, або такий абзац підлягає виключенню.
 
Відхилено   збереження, захисту інформації та повноти, актуальності і своєчасності інформаційного обміну;
 
    -281- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Абзаци 10-11 частини першої статті 3 привести у відповідність до норм законодавства України про захист персональних даних, або такі абзаци підлягають виключенню.
 
Відхилено    
157. доступності суб’єктам фінансового моніторингу інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу;
 
-282- Бондарєв К.А.
Абзац 11 частини першої статті 3 привести у відповідність до норм законодавства України про захист персональних даних, або такий абзац підлягає виключенню.
 
Відхилено   доступності суб’єктам фінансового моніторингу інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу;
 
158. звільнення від відповідальності за надання інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог цього Закону;
 
   звільнення від відповідальності за надання інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог цього Закону;
 
159. співробітництва та взаємодії у сфері запобігання та протидії з іноземними державами, їх відповідними органами, міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у зазначеній сфері.
 
-283- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У абзаці 13 частини першої статті 3 законопроекту слова «їх відповідними органами», «міжурядовими» виключити
 
Відхилено   співробітництва та взаємодії у сфері запобігання та протидії з іноземними державами, їх компетентними органами, міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у зазначеній сфері.
 
    -284- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому частини 1 статті 3 слово "відповідними" замінити словом "компетентними";
 
Враховано    
160. Стаття 4. Законодавство у сфері запобігання та протидії
 
   Стаття 4. Законодавство у сфері запобігання та протидії
 
161. 1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами України, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
 
-285- Радіна А.О.
У статті 4 слова «цим Законом, іншими законодавчими актами України, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами» замінити словами «Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами».
 
Враховано   1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.
 
    -286- Гетманцев Д.О.
Частину першу статті 4 законопроекту після слова «регулюються» доповнити словами «Конституцією України, міжнародними договорами»;
 
Враховано    
    -287- Дубінський О.А.
Пункт 1 статті 4 Проекту викласти в наступній редакції:
«Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються цим Законом, Конституцією України, міжнародними договорами та іншими законодавчими актами України, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.»
 
Враховано по суті   
    -288- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, а також виданих на їх основі іншими актами нормативно-правовими актами.»
 
Враховано по суті   
162. Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
   Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
 
163. 1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
-289- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. До легалізації (відмивання) доходів цим Законом відносяться дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами».
 
Відхилено   1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
    -290- Макаров О.А.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цього Закону є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи».
 
Відхилено    
    -291- Яценко А.В.
У частині першій статті 5 розділу І (Загальні положення) Законопроекту після слів «злочинним шляхом» доповнити словами, цифрами та знаками « (крім дій, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України)»;
 
Відхилено    
    -292- Власенко С.В.
Частину 1 статті 5 викласти в редакції:
«До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які умисні дії, спрямовані на вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, якщо особі достеменно відомо, що такі доходи одержані злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), набуття, володіння або використання таких доходів.»
 
Відхилено    
164. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
165. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
 
   СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
 
166. Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
 
   Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
 
167. 1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.
 
-293- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Система фінансового моніторингу здійснюється через національну систему запобігання та протидії та міжнародну систему запобігання та протидії. Національна система запобігання та протидії складається з первинного фінансового моніторингу та державного фінансового моніторингу.";
 
Відхилено   1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.
 
    -294- Южаніна Н.П.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Система фінансового моніторингу поділяється на національну систему запобігання та протидії та міжнародну систему запобігання та протидії.
Національна система запобігання та протидії складається з первинного фінансового моніторингу та державного фінансового моніторингу";
 
Відхилено    
168. 2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
 
   2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
 
169. 1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
 
   1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
 
170. 2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій, реєстраційних документів;
 
-295- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 2 частини другої статті 6 розділу ІІ законопроекту слова «які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій, реєстраційних документів» виключити.
 
Враховано   2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
 
171. 3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
 
   3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
 
172. 4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
 
-296- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 4 частини другої статті 6 доповнити словами «крім осіб, що провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку».
 
Враховано   4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
 
173. 5) оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу), та здійснення валютних операцій;
 
-297- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У пункті 5 частини другої статті 6 розділу ІІ законопроекту слова у дужках « (поштового переказу)» виключити.
 
Відхилено   5) оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
 
174. 6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
 
   6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
 
175. 7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
 
-298- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 7 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин):
а) аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності;
б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
г) адвокати, адвокатські бюро та/або об’єднання;
ґ) нотаріуси;
д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, які надають за винагороду консультаційні послуги, які пов’язані з купівлею-продажом нерухомого майна;
ж) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
з) суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;».
 
Враховано   7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
 
    -299- Гетманцев Д.О.
пункт 7 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб’єкти аудиторської діяльності;
б) бухгалтери (крім осіб, що надають послуги в межах трудових правовідносин), суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
в) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати;
г) нотаріуси;
ґ) суб’єкти господарювання, які надають юридичні послуги;
д) суб’єкти господарювання, які надають послуги щодо створення та/або управління юридичними особами;
е) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі (інформаційно-консультаційні) послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
є) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них;
ж) суб’єкти господарювання, що проводять лотереї та/або азартні ігри;
з) суб’єкти господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;»;
 
Враховано по суті   
    -300- Діденко Ю.О.
пункт 7 частини другої статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб’єкти аудиторської діяльності;
б) бухгалтери (крім осіб, що надають послуги в межах трудових правовідносин), суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
в) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати;
г) нотаріуси;
ґ) суб’єкти господарювання, які надають юридичні послуги;
д) суб’єкти господарювання, які надають послуги щодо створення та/або управління юридичними особами;
е) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі (інформаційно-консультаційні) послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
є) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них;
ж) суб’єкти господарювання, що проводять лотереї та/або азартні ігри;
з) суб’єкти господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;»;
 
Враховано по суті   
    -301- Бєлькова О.В.
Абзац перший пункту сьомого частини другої статті 6 розділу ІІ законопроекту доповнити словами «які на підставі своїх повноважень у зв‘язку із здійсненням відповідної операції або встановленні ділових відносин отримали доступ до документів, даних або інформації, які є підставою для здійснення перевірки відповідно до цього Закону:».
 
Відхилено    
176. а) аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності;
 
-302- Радіна А.О.
пункт а статті 6 доповнити словами « (крім осіб, що надають послуги у рамках трудових відносин)»;
 
Враховано по суті  а) суб’єкти аудиторської діяльності;
 
177. б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
 
-303- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
підпункт "б" пункту 7 частини другої статті 6 виключити;
 
Відхилено   б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
 
    -304- Южаніна Н.П.
Підпункт "б" пункту 7 частини 2 статті 6 виключити;
 
Відхилено    
178. в) суб’єкти господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
 
-305- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
підпункт "в" пункту 7 частини другої статті 6 виключити;
 
Відхилено   в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
 
    -306- Южаніна Н.П.
Підпункт "в" пункту 7 частини 2 статті 6 виключити;
 
Відхилено    
179. г) адвокати, адвокатські бюро та/або об’єднання;
 
-307- Радіна А.О.
пунктом г статті 6 викласти у такій редакції
«г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (окрім адвокатів, які надають правову допомогу у рамках трудових відносин);»
 
Враховано   г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
 
    -308- Макаров О.А.
Підпункт г) пункту 7 частини другої статті 6 виключити;
з урахуванням цього змінити подальшу нумерацію у пункті 7 частини другої статті 6.
 
Відхилено    
180. ґ) нотаріуси;
 
   ґ) нотаріуси;
 
181. д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин);
 
   д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
 
182. е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
 
   е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
 
183. є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі (інформаційно-консультаційні) послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
 
-309- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У підпункті "є" пункту 7 частини другої статті 6 слова " (інформаційно-консультаційні)" виключити;
 
Враховано   є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажом нерухомого майна;
 
    -310- Южаніна Н.П.
У підпункті "є" пункту 7 частини 2 статті 6 слова " (інформаційно-консультаційні)" виключити;
 
Враховано    
184. ж) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
 
-311- Южаніна Н.П.
У підпункті "ж" пункту 7 частини 2 статті 6 слова "за готівку" виключити;
 
Відхилено   ж) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
 
185. з) суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;
 
-312- Южаніна Н.П.
Підпункт "з" пункту 7 частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
"з) особи, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено   з) суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;
8) постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
 
    -313- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 7 частини другої статті 6 доповнити підпунктом «и» такого змісту:
«и) суб’єкти, які здійснюють випуск та обіг віртуальних активів, зокрема криптоактивів (криптовалюти);».
 
Відхилено    
    -314- Мамка Г.М.
Доповнити частину 2 статті 6 пунктом 8 наступного змісту
«8) суб’єкти, що здійснюють випуск та обіг криптоактивів (криптовалюти)»
Відповідно пункт 8 вважати пунктом 9.
 
Відхилено    
    -315- Жмеренецький О.С.
Частину другу статті 5 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) постачальник послуг віртуальних активів;".
 
Враховано редакційно    
    -316- та інші
Частину другу статті 5 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«8) постачальник послуг, пов’язаних із обігом віртуальних активів.»
 
Враховано    
186. 8) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
 
   9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
 
187. 3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення легалізації (відмиванню) доходів, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку, у сфері економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, спеціально уповноважений орган.
 
-317- Гетманцев Д.О.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
«Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та спеціально уповноважений орган.»;
 
Враховано   3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трасформації України та спеціально уповноважений орган.
 
    -318- та інші
Частину третю статті 6 доповнити словами «Міністерство цифрової трасформації»:
 
Враховано    
    -319- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У частині третій статті 6 розділу І законопроекту слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити.
 
Враховано    
    -320- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині третій статті 6 слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити.
 
Враховано    
    -321- Южаніна Н.П.
Частину 3 статті 6 викласти в такій редакції:
"3.Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку, у сфері економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд державного майна України, спеціально уповноважений орган";
 
Відхилено    
188. Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
 
   Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
 
189. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, що пов’язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), видом товарів та послуг, які клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
-322- Бондарєв К.А.
У частині першій статті 7 словосполучення «географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи» замінити словосполученням «країною реєстрації (інкорпорації) об’єкта первинного моніторингу»; слово «клієнт» замінити словом «об’єкт моніторингу» у відповідних відмінниках та множині.
Останнє речення частини першої «Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу» пропонується виключити як неконкретне, отже потенційно корупціогенне.
 
Відхилено   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов’язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
    -323- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У частині першій статті 7 словосполучення «географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи» замінити словосполученням «країною реєстрації (інкорпорації) об’єкта первинного моніторингу»; слово «клієнт» замінити словом «об’єкт моніторингу» у відповідних відмінниках та множині.
Останнє речення частини першої «Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу» пропонується виключити як неконкретне, отже потенційно корупціогенне.
 
Відхилено    
190. 2. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється у порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, з урахуванням рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 
-324- Гетманцев Д.О.
у частині 2 статті 7 слова «рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу» замінити словами «вимог законодавства»;
 
Відхилено   2. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, з урахуванням рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 
    -325- Бондарєв К.А.
Абзац перший частини 2 статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу застосовує ризико-орієнтований підхід для оцінки ризиків діяльності об’єктів фінмоніторингу (їх операцій), у порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами, розробленими на підставі норм цього Закону та рекомендацій суб’єктів державного фінансового моніторингу».
 
Відхилено    
    -326- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Абзац перший частини 2 Статті 7 викласти у такій редакції: «1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу застосовує ризико-орієнтований підхід для оцінки ризиків діяльності об’єктів фінмоніторингу (їх операцій), у порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами, розробленими на підставі норм цього Закону та рекомендацій суб’єктів державного фінансового моніторингу».
 
Відхилено    
191. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), та ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, які становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнта (ів).
 
-327- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому частини 2 статті 7 слова " (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу)" замінити словами " (у спосіб визначений суб’єктом первинного фінансового моніторингу)", а слова "таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, які становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнта (ів)" виключити;
 
Відхилено   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), та ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнтів).
 
    -328- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 2 статті 7:
слова " (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу)" замінити словами " (у спосіб визначений суб’єктом первинного фінансового моніторингу)";
слова "таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, які становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнта (ів)" виключити;
 
Відхилено    
    -329- Бондарєв К.А.
Абзац другий частини 2 статті 7 викласти у такій редакції:
«2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний періодично здійснювати оцінку/переоцінку ризиків діяльності об’єктів фінмоніторингу (їх операцій), документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію про оцінку таких ризиків (вести ризик-профіль) за правилами, встановленими Міністерством фінансів України».
 
Відхилено    
    -330- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Абзац другий частини 2 Статті 7 викласти у такій редакції:
«2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний періодично здійснювати оцінку/переоцінку ризиків діяльності об’єктів фінмоніторингу (їх операцій), документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію про оцінку таких ризиків (вести ризик-профіль) за правилами, встановленими Міністерством фінансів України».
 
Відхилено    
    -331- Власенко С.В.
Абзац 2 частини 2 статті 7 викласти в редакції:
«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (у спосіб визначений суб’єктом первинного фінансового моніторингу), та ризику своїх клієнтів враховуючи ризик-орієнтований підхід.»
 
Відхилено    
192. 3. Критерії ризиків визначаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Національним банком України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
-332- Радіна А.О.
Частину 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«3.Критерії ризиків визначаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:
Національним банком України - для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.»
 
Враховано   3.Критерії ризиків визначаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:
Національним банком України - для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
    -333- Южаніна Н.П.
У частині 3 статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
    -334- Бондарєв К.А.
Частину 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу самостійно визначає критерії ризику з урахуванням нормативних актів Національного банку України щодо банків та інших небанківських інститутів, установлених згідно з нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ), а в інших випадках – згідно з чинним законодавством».
 
Відхилено    
    -335- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Частину 3 Статті 7 викласти у такій редакції:
«3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу самостійно визначає критерії ризику з урахуванням нормативних актів Національного банку України щодо банків та інших небанківських інститутів, установлених згідно з нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ), а в інших випадках – згідно з чинним законодавством».
 
Відхилено    
193. 4. При визначенні критеріїв ризиків суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені та оприлюднені спеціально уповноваженим органом, результати Національної оцінки ризиків, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.
 
-336- Радіна А.О.
у частині четвертій статті 7 слова «та оприлюднені спеціально уповноваженим органом,» замінити словами «спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на власному веб-сайті,»;
 
Враховано   4. При визначенні критеріїв ризиків суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, результати національної оцінки ризиків, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.
 
    -337- Гетманцев Д.О.
у частині четвертій статті 7 слова «рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу» замінити словами «вимог законодавства»;
 
Відхилено    
194. 5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), зокрема стосовно таких клієнтів:
 
   5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), зокрема стосовно таких клієнтів:
 
195. клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) та інших міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
-338- Радіна А.О.
У частині п’ятій статті 7 слова «у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) та інших міжнародних» замінити словами « (територія), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових»;
та доповнити абзацом такого змісту «Перелік держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення формується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу.».
 
Враховано   клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу;
 
196. клієнтів, включених до Переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до Переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, включені до Переліку осіб;
 
-339- Гетманцев Д.О.
абзац третій частини п’ятої статті 7 виключити;
 
Відхилено   клієнтів, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб;
 
197. іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) за винятком держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»), з якими встановлюються кореспондентські відносини;
 
   іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, зареєстрованих у державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»), з якими встановлюються кореспондентські відносини;
 
198. іноземних публічних діячів, членів їх сімей та пов’язаних з такими політично значущими особами осіб, а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками (контролерами) яких є зазначені особи;
 
-340- Южаніна Н.П.
В абзаці п'ятому частини 5 статті 7 слова "такими політично значущими особами" замінити словом "ними";
 
Відхилено   іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи;
 
199. клієнтів, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»;
 
   клієнтів, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції»;
 
200. клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.
 
   клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.
 
201. 6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів у разі:
 
-341- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 6 статті 7 слово "неприйнятно" замінити словом "особливо";
 
Відхилено   6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів у разі:
 
202. неможливості виконувати визначені цим Законом обов’язки або мінімізувати виявлені ризики, пов’язані з таким клієнтом або фінансовою операцією;
 
   неможливості виконувати визначені цим Законом обов’язки або мінімізувати виявлені ризики, пов’язані з таким клієнтом або фінансовою операцією;
 
203. наявності обґрунтованих підозр, за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може бути фіктивною.
 
-342- Власенко С.В.
Абзац 3 частини 6 статті 7 викласти в редакції: «наявності обґрунтованої підозри та підозри, що діяльність клієнта фіктивна.»
 
Відхилено   наявності обґрунтованих підозр за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може бути фіктивною.
 
    -343- Гетманцев Д.О.
частину шосту статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний також встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів, включених до Переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до Переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, включені до Переліку осіб;»;
 
Відхилено    
204. 7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов’язаний вживати заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
-344- Гетманцев Д.О.
у частині сьомій статті 7 слова «зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу» виключити;
 
Відхилено   7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов’язаний вживати заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
205. 8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право звернутися до суб’єктів первинного моніторингу із запитом про надання інформації щодо об’єктів фінансового моніторингу, проведених неприбутковими організаціями.
 
-345- Южаніна Н.П.
Частину 8 статті 7 виключити;
 
Враховано      
    -346- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Частину восьму статті 7 викласти в такій редакції:
«8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення надає суб’єктам державного фінансового моніторингу інформацію щодо належності суб’єкта первинного фінансового моніторингу до категорії мікропідприємств.».
 
Відхилено    
    -347- Южаніна Н.П.
У частині 8 статті 7 слова "неприбуткових організацій" замінити словами "неприбуткових підприємств, установ та організацій";
 
Відхилено    
206. 9. Проведення первинного фінансового моніторингу забезпечується безпосередньо суб’єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, у тому числі тими, що розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, в межах, визначених законодавством такої держави.
 
-348- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці першому частини дев’ятої статті 7 слова «дочірніми підприємствами» замінити на слова «дочірніми компаніями».
 
Враховано   8. Проведення первинного фінансового моніторингу забезпечується безпосередньо суб’єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми компаніями, у тому числі тими, що розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, в межах, визначених законодавством такої держави.
 
207. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, які розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, зобов’язаний провести оцінку заходів запобігання та протидії, що здійснюються у таких державах.
 
-349- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці другому частини дев’ятої статті 7 слова «дочірніх підприємств» замінити словами «дочірніх компаній».
 
Враховано   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній, розташованих у державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, зобов’язаний провести оцінку заходів запобігання та протидії, що здійснюються в таких державах.
 
208. У разі коли здійснення зазначених заходів не дозволяється законодавством такої держави, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомити відповідному суб’єкту державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, про відповідні запобіжні заходи, які суб’єкт первинного фінансового моніторингу буде вживати для мінімізації ризиків використання діяльності філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
-350- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці третьому частини дев’ятої статті 7 слова «дочірніх підприємств» замінити словами «дочірніх компаній».
 
Враховано   У разі якщо здійснення зазначених заходів не дозволяється законодавством такої держави, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомити відповідному суб’єкту державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, про відповідні запобіжні заходи, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу буде вживати для мінімізації ризиків використання діяльності філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
209. Одночасно суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідних запобіжних заходів, спрямованих на: здійснення посилених заходів належної перевірки до встановлення ділових відносин з особами або компаніями таких держав; повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції з клієнтами відповідних держав; попередження клієнтів про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями у відповідних державах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
-351- Гетманцев Д.О.
у частині восьмій слово «одночасно» виключити;
 
Враховано   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідних запобіжних заходів, спрямованих на здійснення посилених заходів належної перевірки до встановлення ділових відносин з особами або компаніями таких держав; повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції з клієнтами відповідних держав; попередження клієнтів про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями у відповідних державах можуть містити ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
    -352- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 9 статті 7:
слова "або іншими подібними правовими утвореннями" виключити;
слова "відмивання коштів" замінити словами "легалізації (відмивання) доходів";
 
Враховано частково    
210. Стаття 8. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
 
   Стаття 8. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
 
211. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляє, впроваджує та постійно оновлює правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи з питань фінансового моніторингу) і призначає працівника, відповідального за його проведення (далі - відповідальний працівник).
 
-353- Гетманцев Д.О.
в абзаці першому частини першої статті 8 слово «постійно» виключити;
 
Враховано   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляє, впроваджує та оновлює правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи з питань фінансового моніторингу) і призначає працівника, відповідального за його проведення (далі - відповідальний працівник).
 
212. Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити дієві процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для попередження використання послуг суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
-354- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Абзац другий частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
«Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для попередження використання послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.».
 
Враховано   Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
    -355- Радіна А.О.
У абзаці другому частини першої статті 8 законопроекту слово «дієві» виключити;
 
Враховано    
    -356- Гетманцев Д.О.
в абзаці другому частини першої статті 8 слова «містити дієві процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками» замінити словами «передбачати проведення процедур, спрямованих на забезпечення управління ризиками»;
 
Враховано частково    
    -357- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 1 статті 8 слова "дієві", "достатні" та "ефективного" виключити;
 
Враховано частково    
213. Групи, учасниками яких є суб’єкти первинного фінансового моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, які, зокрема, включають процедуру використання інформації в межах групи з метою фінансового моніторингу. Такі правила поширюються на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до групи, їх філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в інших країнах.
 
-358- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці третьому частини першої статті 8 слова «з контролюючою участю» виключити
 
Враховано   Групи, учасниками яких є суб’єкти первинного фінансового моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, що, зокрема, включають процедуру використання інформації в межах групи з метою фінансового моніторингу. Такі правила поширюються на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до групи, їх філії та дочірні компанії, розташовані в інших країнах.
 
214. 2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:
 
   2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:
 
215. 1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Національним банком України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, та Кабінетом Міністрів України для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, про:
 
-359- Гетманцев Д.О.
пункт 1 частини другої статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначена інформація подається до спеціально уповноваженого органу протягом десяти робочих днів з дня настання події, що зумовила необхідність її подання.»;
 
Відхилено   1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також Кабінетом Міністрів України для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, про:
 
216. призначення чи звільнення відповідального працівника;
 
   призначення чи звільнення відповідального працівника;
 
217. призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності;
 
   призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності;
 
218. зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або про відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов’язки;
 
   зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов’язки;
 
219. припинення та/або поновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
-360- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У абзаці п’ятому пункту 1 частини другої статті 8 розділу ІІ законопроекту слова «та/або поновлення» виключити.
 
Відхилено   припинення та/або поновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
220. 2) забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, яка належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин), та повідомляти про них спеціально уповноваженому органу, а також попереджувати залучення послуг, використання продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;
 
-361- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті другому частини другої статті 8 слова «залучення послуг, використання продуктів» замінити словами «використання послуг та продуктів».
У пункті 2 після слова «забезпечувати» доповнити словами: «відповідно до вимог, встановлених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу,»
 
Враховано   2) забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;
 
    -362- Гетманцев Д.О.
пункт 2 частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
«2) забезпечувати організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноваженому органу, а також вживати заходів щодо попередження випадків використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;»;
 
Відхилено    
221. 3) забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних та ефективних заходів з метою мінімізації ризиків;
 
-363- Южаніна Н.П.
У пункті 3 частини 2 статті 8 слова "та ефективних" виключити;
 
Враховано   3) забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;
 
    -364- Гетманцев Д.О.
пункт 3 частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
«3) забезпечувати функціонування системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття заходів з метою мінімізації ризиків;»;
 
Враховано частково    
222. 4) здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 
-365- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 4 частини 2 статті 8 доповнити словами "відповідно до рівня встановлених/виявлених ризиків";
 
Відхилено   4) здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 
    -366- Южаніна Н.П.
Пункт 4 частини 2 статті 8 доповнити словами "відповідно до рівня встановлених/виявлених ризиків";
 
Відхилено    
    -367- Власенко С.В.
Пункт 4 частини 2 статті 8 викласти в редакції:
«4) здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів за наявності обґрунтованої підозри та відповідно до рівня встановлених ризиків.»
 
Відхилено    
223. 5) забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (в тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта), на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи, в разі необхідності, інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ими) операцією (ями);
 
   5) забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ими) операцією (ями);
 
224. 6) забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
 
   6) забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
 
225. 7) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема, з використанням засобів автоматизації;
 
   7) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема з використанням засобів автоматизації;
 
226. 8) повідомляти спеціально уповноваженому органу про:
 
   8) повідомляти спеціально уповноважений орган про:
 
227. а) порогові фінансові операції, визначені абзацами другим та третім частини першої статті 20 цього Закону, - протягом п’яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення);
 
   а) порогові фінансові операції, визначені абзацами другим та третім частини першої статті 20 цього Закону, - протягом п’яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення);
 
228. б) порогові фінансові операції, визначені абзацами четвертим та п’ятим частини першої статті 20 цього Закону, - не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому фінансові операції були здійснені;
 
   б) порогові фінансові операції, визначені абзацами четвертим та п’ятим частини першої статті 20 цього Закону, - не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому фінансові операції були здійснені;
 
229. в) підозрілі фінансові операції (діяльність), або спроби їх проведення незалежно від суми на яку вони (а) проводиться - негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозри, та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу;
 
   в) підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони (а) проводяться, - негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу;
 
230. г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності;
 
-368- Козак Т.Р.
Абзац г) пункту 8) частини другої статті 8 виключити.
 
Відхилено   г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності;
 
231. 9) у разі надходження від спеціально уповноваженого органу повідомлення:
 
   9) у разі надходження від спеціально уповноваженого органу повідомлення:
 
232. з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення, зокрема повідомлення щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;
 
-369- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 9 частини 2 статті 8 слова "з ненульовими кодами" замінити словами "про відсутність";
 
Відхилено   з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення, зокрема повідомлення щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;
 
233. про помилку в опрацюванні додаткової інформації (інформації для виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави) подати протягом двох робочих днів з дня надходження такого повідомлення належним чином оформлену додаткову інформацію;
 
   про помилку в опрацюванні додаткової інформації (інформації для виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави) подати протягом двох робочих днів з дня надходження такого повідомлення належним чином оформлену додаткову інформацію;
 
234. 10) сприяти в межах законодавства працівникам спеціально уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій;
 
   10) сприяти в межах законодавства працівникам спеціально уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій;
 
235. 11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу:
 
-370- Гетманцев Д.О.
пункт 11 частини другої статті 8 після слів «запит спеціально уповноваженого органу» доповнити словами «що вчинений в межах його повноважень»;
 
Враховано   11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень:
 
236. а) додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до цього Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;
 
   а) додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, що може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до цього Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;
 
237. б) іншу, не зазначену у підпункті «а» цього пункту додаткову інформацію, - протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
 
   б) іншу, не зазначену в підпункті «а» цього пункту додаткову інформацію, - протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
 
238. 12) подавати на запит спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформацію з обмеженим доступом, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
 
-371- Гетманцев Д.О.
у пункті 12 частини другої статті 8 слова «запит спеціально уповноваженого органу» замінити словами «обгрунтований запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень,»;
 
Враховано частково   12) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, додаткову інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформацію з обмеженим доступом, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
 
239. 13) подавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
 
-372- Гетманцев Д.О.
у пункті 13 частини другої статті 8 слова «запит спеціально уповноваженого органу» замінити словами «обгрунтований запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень»;
 
Враховано частково   13) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
 
    -373- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 13 частини 2 статті 8 після слів "подавати на запит спеціально уповноваженого органу" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом",
а слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
    -374- Южаніна Н.П.
Пункт 13 частини 2 статті 8:
після слів "подавати на запит спеціально уповноваженого органу" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом";
слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
240. 14) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 12 і 13 цієї частини, з об’єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо) погодити із спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
-375- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 14 частини 2 статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено   14) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 12 і 13 цієї частини, з об’єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо) погодити із спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
    -376- Южаніна Н.П.
У пункті 14 частини 2 статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
241. 15) своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, на запит цього суб’єкта державного фінансового моніторингу достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, висновки, рішення та/або інші внутрішні документи щодо виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу своїх обов’язків, що свідчать про (підтверджують) належний рівень їх виконання, необхідних для здійснення відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, здійснення контролю за виконанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу рішень суб’єктів державного фінансового моніторингу про застосування санкцій, інших заходів впливу, письмових вимог;
 
-377- Радіна А.О.
у пункті 15 частини другої статті 8 слова «документи, копії документів або витяги з документів, висновки, рішення та/або інші внутрішні документи щодо виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу своїх обов’язків, що свідчать про (підтверджують) належний рівень їх виконання, необхідних для здійснення відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії,» замінити словами «та/або документи (висновки, рішення, тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, та необхідні суб’єкту державного фінансового моніторингу для здійснення ним».
 
Враховано   15) своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, на запит цього суб’єкта державного фінансового моніторингу достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення, тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії та необхідні суб’єкту державного фінансового моніторингу для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, здійснення контролю за виконанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу рішень суб’єктів державного фінансового моніторингу про застосування заходів впливу, письмових вимог;
 
    -378- Гетманцев Д.О.
у пункті 15 частини другої статті 8:
слова «щодо виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу своїх обов’язків, що свідчать про (підтверджують) належний рівень їх виконання, необхідних» замінити словами «що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства та необхідні»;
у пункті 15 частини другої статті 8:
слова «письмових вимог» виключити;
 
Відхилено    
    -379- Южаніна Н.П.
У пункті 15 частини 2 статті 8 слова "що свідчать про (підтверджують) належний рівень їх виконання" виключити;
 
Відхилено    
242. 16) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або факт отримання запиту, рішення чи доручення від спеціально уповноваженого органу та їх виконання) за винятком випадків, визначених цим Законом;
 
-380- Макаров О.А.
Пункт 16 частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
«16) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (крім осіб, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або факт отримання запиту, рішення чи доручення від спеціально уповноваженого органу та їх виконання) за винятком випадків, визначених цим Законом;»
 
Відхилено   16) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або факт отримання запиту, рішення чи доручення від спеціально уповноваженого органу та їх виконання), крім, визначених цим Законом;
 
243. 17) документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії шляхом створення (ведення) відповідних документів (у тому числі електронних), записів у такий спосіб, щоб сприяти працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягаю фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу;
 
-381- Гетманцев Д.О.
у пункті 17 частини другої статті 8 слова «у такий спосіб, щоб сприяти працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягаю фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу» виключити;
 
Відхилено   17) документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії шляхом створення (ведення) відповідних документів (у тому числі електронних), записів у такий спосіб, щоб сприяти працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу;
 
    -382- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 17 частини 2 статті 8 слова "щоб сприяти працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягаю фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу" замінити словами "що дає можливість застосовувати ризик-орієнтований підхід та належно виконувати обов'язки, покладені на нього відповідно до цього Закону";
 
Відхилено    
    -383- Южаніна Н.П.
У пункті 17 частини 2 статті 8 слова "щоб сприяти працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягаю фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу" замінити словами "що дає можливість застосовувати ризик-орієнтований підхід та належно виконувати обов'язки, покладені на нього відповідно до цього Закону";
 
Відхилено    
    -384- Власенко С.В.
Пункт 17 частини 2 статті 8 викласти в редакції:
«документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії шляхом створення (ведення) відповідних документів (у тому числі електронних), записів у такий спосіб, щоб мати можливість належно застосовувати ризик-орієнтовний підхід та підтверджувати суб’єкту державного фінансового моніторингу належне виконання дій передбачених Законом.»
 
Відхилено    
244. 18) зберігати (у спосіб, щоб оперативно надавати на запит відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, та в обсязі, достатньому для відновлення інформації щодо конкретних фінансових операцій, у тому числі у разі необхідності надання в якості доказів у кримінальному провадженні) документи (у тому числі електронні), їх копії, записи, дані, інформацію щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнтів (в тому числі ідентифікації та верифікації представників клієнтів, встановлення їх повноважень), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи ділову, зокрема внутрішню, кореспонденцію, листування, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час здійснення належної перевірки клієнта), не менше п’яти років після припинення ділових відносин з клієнтом або завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтом.
 
-385- Власенко С.В.
У пункті 18 частини 2 статті 8 слова «результати будь-якого аналізу» замінити на «документально підтверджені результати аналізу».
 
Відхилено   18) зберігати (у спосіб, щоб оперативно надавати на запит відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, та в обсязі, достатньому для відновлення інформації щодо конкретних фінансових операцій, у тому числі у разі необхідності надання в якості доказів у кримінальному провадженні) документи (у тому числі електронні), їх копії, записи, дані, інформацію щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнтів (у тому числі ідентифікації та верифікації представників клієнтів, встановлення їх повноважень), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи ділову, зокрема внутрішню, кореспонденцію, листування, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час здійснення належної перевірки клієнта), не менше п’яти років після припинення ділових відносин з клієнтом або завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтом.
 
245. Нормативно-правовим актом суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися більш тривалі строки та додаткові вимоги до порядку зберігання документів);
 
   Нормативно-правовим актом суб’єкта державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися більш тривалі строки та додаткові вимоги до порядку зберігання документів;
 
246. 19) забезпечувати доступ відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та на документальний запит правоохоронних органів до документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до вимог закону. Отримання правоохоронними органами від банків документів або інформації, що становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
 
-386- Гетманцев Д.О.
у пункті 19 частини другої статті 8 слова «документальний запит правоохоронних органів» замінити словами «обгрунтовані запити правоохоронних органів, вчинені в межах їх повноважень»;
 
Враховано   19) забезпечувати доступ відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та на обґрунтовані запити правоохоронних органів, вчинені в межах їх повноважень, до документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до вимог закону. Отримання правоохоронними органами від банків документів або інформації, що становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку та в обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
 
247. 20) за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи в установленому законодавством порядку;
 
   20) за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи в установленому законодавством порядку;
 
248. 21) за рішенням спеціально уповноваженого органу зупиняти проведення видаткових фінансових операцій або забезпечити моніторинг фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи в установленому законодавством порядку;
 
   21) за рішенням спеціально уповноваженого органу зупиняти проведення видаткових фінансових операцій або забезпечити моніторинг фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи в установленому законодавством порядку;
 
249. 22) проводити в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії або незалежний аудит своєї діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері;
 
   22) проводити в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії або незалежний аудит своєї діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері;
 
250. 23) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;
 
   23) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не менше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;
 
251. 24) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу з метою належного виконання вимог цього Закону, зокрема шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
 
   24) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу з метою належного виконання вимог цього Закону, зокрема шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
 
252. 25) здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, в тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
 
   25) здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
 
253. 26) виконувати вимоги відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, щодо виконання (усунення порушень) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
-387- Гетманцев Д.О.
пункт 26 частини другої статті 8 після слова «виконувати» доповнити словами «вчинені на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, передбачений законом,»;
 
Враховано частково   26) виконувати вчинені на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством у сфері запобігання та протидії, вимоги відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, щодо виконання (усунення порушень) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
254. 27) встановлювати для персоналу належні процедури щодо внутрішнього повідомлення керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі без зазначення авторства (анонімно), із забезпеченням відповідних засобів;
 
-388- Гетманцев Д.О.
у пункті 27 частини другої статті 8 слова «належні», «внутрішнього» виключити;
 
Враховано   27) встановлювати для працівників процедури щодо повідомлення керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі без зазначення авторства (анонімно), із забезпеченням відповідних засобів;
 
255. 28) забезпечувати захист (не допускати звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація (переатестація), зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу) працівників, у зв’язку з повідомленням ними керівника та/або відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
   28) забезпечувати захист (не допускати звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація (переатестація), зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або піддання загрозі таких заходів впливу) працівників у зв’язку з повідомленням ними керівника та/або відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
256. 29) не допускати до керівництва, членства в своїх органах управління або контролю осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
 
-389- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Пункт 29 частини другої статті 8 розділу ІІ законопроекту після слів «органах управління» доповнити словами у дужках « (наглядових та виконавчих)».
 
Враховано   29) не допускати до керівництва, членства у своїх органах управління (наглядових та виконавчих) або контролю осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
 
    -390- Власенко С.В.
Пункт 29 частини 2 статті 7 викласти в редакції:
«29) не допускати до керівництва, членства в своїх органах управління або контролю осіб, які мали судимість за тероризм, розповсюдження зброї;».
 
Відхилено    
257. 30) не допускати формування свого статутного капіталу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.
 
-391- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті тридцятому частини другої статті 8 після слів «свого статутного капіталу» доповнити словами та знаками « (для кредитних спілок – пайового, резервного, та додаткового капіталу)».
 
Враховано   30) не допускати формування свого статутного капіталу (для кредитних спілок – пайового, резервного та додаткового капіталу) за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.
 
258. 3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду такого запиту.
 
-392- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, державних реєстраторів, які зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного запиту надати запитувану інформацію та/або документи (їх копії, витяги з документів). Правоохоронні органи надають інформацію з врахуванням вимог, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.»;
 
Враховано   3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, державних реєстраторів, які зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного запиту надати запитувану інформацію та/або документи (їх копії, витяги з документів). Правоохоронні органи надають інформацію з урахуванням вимог, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
    -393- Власенко С.В.
У частині 3 статті 7 слова «юридичних осіб» - виключити.
 
Враховано    
259. 4. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу, його керівникам, відповідальному працівнику, іншим працівникам, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, кінцевим бенефіціарним власникам (контролерам) забороняється використовувати свої повноваження та пов’язані з ними можливості або утримуватися від їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій.
 
-394- Гетманцев Д.О.
частину четверту статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Керівник та заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутністю), інші працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію.»;
 
Враховано   4. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу, його керівникам, відповідальному працівнику, іншим працівникам, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, кінцевим бенефіціарним власникам забороняється використовувати свої повноваження та пов’язані з ними можливості або утримуватися від їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій.
Керівник та заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інші працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію.
 
260. 5. Керівники та відповідальні працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, у разі порушення законодавства про запобігання та протидію, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-395- Гетманцев Д.О.
частину п’яту статті 8 після слів «відповідальні працівники» доповнити словами « (особи, які тимчасово виконують повноваження відповідальних працівників у разі їх відсутності)»;
 
Враховано   5. Керівники та відповідальні працівники (особи, які тимчасово виконують повноваження відповідальних працівників у разі їх відсутності) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, у разі порушення законодавства про запобігання та протидію несуть відповідальність згідно із законом.
 
261. 6. Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе кінцевий бенефіціарний власник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його керівник, члени його органів управління та контролю, а також відповідальний працівник.
 
-396- Гетманцев Д.О.
у частині шостій статті 8 слова «кінцевий бенефіціарний власник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його керівник, члени його органів управління та контролю» замінити словами «керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу»;
 
Враховано   6. Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також відповідальний працівник.
 
    -397- Бєлькова О.В.
Частину шосту статті 8 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, члени його органів управління, а також відповідальний працівник.».
 
Враховано частково    
    -398- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:
«6. Відповідальність за незалежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник та відповідальний працівник суб’єкт первинного фінансового моніторингу, а також члени його органів управління та контролю, які забезпечують організацію та проведення фінансового моніторингу.».
 
Відхилено    
    -399- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У частині 6 статті 8 слова "кінцевий бенефіціарний власник суб’єкта первинного фінансового моніторингу" виключити, а після слова "контролю" доповнити словами " (у разі якщо до обов'язків членів органів управління та контролю входить організація та забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу);
 
Відхилено    
    -400- Южаніна Н.П.
У частині 6 статті 8:
слова "кінцевий бенефіціарний власник суб’єкта первинного фінансового моніторингу" виключити;
після слова "контролю" доповнити словами " (у разі якщо до обов'язків членів органів управління та контролю входить організація та забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу);
 
Відхилено    
262. 7. У разі здійснення процедури ліквідації суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації відповідальність за невиконання вимог пунктів 12-14, 20 та 21 частини другої цієї статті несуть члени ліквідаційної комісії, ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
-401- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині сьомій статті 8 слова «члени ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   7. У разі здійснення процедури ліквідації суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації відповідальність за невиконання вимог пунктів 12-14, 20 та 21 частини другої цієї статті несуть ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
263. Стаття 9. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
 
   Стаття 9. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
 
264. 1. Відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банку) призначається за посадою на рівні керівництва такого суб’єкта. Правовий статус та підпорядкування відповідального працівника банку в організаційній структурі банку визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
-402- Радіна А.О.
У частині першій статті 9 речення «Відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банку) призначається за посадою на рівні керівництва такого суб’єкта.» замінити реченням «Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.»;
 
Враховано   1. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Правовий статус, підзвітність та підпорядкування відповідального працівника банку в організаційній структурі банку та вимоги до нього визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
    -403- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Друге речення абзацу першого частини першої статті 9 розділу ІІ законопроекту після слів «правовий статус» доповнити словом «підзвітність», а після слів «структурі банку» доповнити словами «та вимоги до нього».
 
Враховано    
    -404- Гетманцев Д.О.
перше речення абзацу першого частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банку) призначається за посадою на рівні керівництва такого суб’єкта (керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його заступника, керівника відокремленого підрозділу, його заступника чи керівника структурного підрозділу).»;
 
Відхилено    
    -405- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 1 статті 9 після слів "крім банку" доповнити словами "та суб'єкта аудиторської діяльності";
 
Відхилено    
    -406- Южаніна Н.П.
Частину 1 статті 9 після слів "крім банку" доповнити словами "та суб'єкта аудиторської діяльності";
 
Відхилено    
    -407- Яцик Ю.Г.
У частині 1 статті 9 після слів «крім банку» доповнити словами «та суб’єкта аудиторської діяльності».
 
Відхилено    
265. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим суб’єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
   Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим суб’єктом державного фінансового моніторингу, що згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
266. 2. Призначення відповідального працівника та перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам здійснюються у порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
   2. Призначення відповідального працівника та перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам здійснюються в порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
267. Призначення та звільнення відповідальних працівників банків, філій іноземних банків здійснюються за погодженням з Національним банком України.
 
   Призначення та звільнення відповідальних працівників банків, філій іноземних банків здійснюються за погодженням з Національним банком України.
 
268. 3. До повноважень відповідального працівника належать:
 
   3. До повноважень відповідального працівника належать:
 
269. 1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
 
   1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
 
270. 2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
 
-408- Козак Т.Р.
Пункт 2) частини третьої статті 9 виключити, а саме:
«2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;»
 
Відхилено   2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
 
271. 3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
   3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
272. 4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
273. 5) залучення працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до проведення первинного фінансового моніторингу та перевірок з цих питань;
 
   5) залучення працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу до проведення первинного фінансового моніторингу та перевірок з цих питань;
 
274. 6) організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
   6) організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
275. 7) одержання пояснень з питань проведення фінансового моніторингу від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад;
 
   7) одержання пояснень з питань проведення фінансового моніторингу від працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад;
 
276. 8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
   8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
277. 9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів.
 
-409- Радіна А.О.
Частину третю статті 9 доповнити пунктом такого змісту
«10) виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.»
 
Враховано   9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
10) виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
 
278. 4. Відповідальний працівник виконує також інші функції відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
 
      
279. 5. Керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язаний сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.
 
-410- Гетманцев Д.О.
частину п’яту статті 9 після слова «керівник» доповнити словами «та інші працівники», слово «зобов’язаний» замінити словом «зобов’язані»;
 
Враховано   4. Керівник та інші працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язані сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.
 
280. 6. Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу і зобов’язаний не рідше одного разу на місяць інформувати у письмовій формі керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:
 
-411- Южаніна Н.П.
Абзац перший частини 6 статті 9 після слів "Відповідальний працівник" доповнити словами "під час виконання функцій з питань проведення фінансового моніторингу";
 
Враховано   5. Відповідальний працівник під час виконання функцій з питань проведення фінансового моніторингу незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу і зобов’язаний не менше одного разу на місяць інформувати в письмовій формі керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:
 
    -412- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзац перший частини шостої статті 9 розділу ІІ законопроекту після слова «підзвітний» доповнити словами в дужках « (крім відповідального працівника банку)».
 
Відхилено    
281. забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу;
 
   забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу;
 
282. розроблення та постійного оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
   розроблення та постійного оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 
283. підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
 
   підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
 
284. Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
 
   Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
 
285. 1. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується:
 
   1. Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується:
 
286. 1) аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), при здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності;
 
-413- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 1 частини першої статті 10 виключити. У зв’язку з цим пункти 2-5 вважати відповідно пунктами 1-4.
 
Враховано      
    -414- Гетманцев Д.О.
пункт 1 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«1) суб’єктами аудиторської діяльності, бухгалтерами (крім осіб, що надають послуги в межах трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єктами господарювання, які надають послуги щодо створення та/або управління юридичними особами, суб’єктами господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, під час надання послуг, з наданням якими пов’язано виникнення в них статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
Відхилено    
    -415- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
У пункті 1 частини першої статті 10 розділу ІІ законопроекту слова "при здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності" замінити словами "за умови надання послуг, які забезпечують проведення фінансових операцій клієнтів";
 
Відхилено    
    -416- Дубінський О.А.
Пункт 1 частини 1 статті 10 Проекту викласти в наступній редакції:
«1) аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), при здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності, зокрема надання послуг, які забезпечують проведення фінансових операції клієнтів»;
 
Відхилено    
    -417- Ляшенко А.О.
У пункті 1 частини 1 статті 10 слова "будь-якої господарської (професійної) діяльності» замінити словами «професійної діяльності за умови надання послуг, які забезпечують проведення фінансових операцій клієнта»;
 
Відхилено    
    -418- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 1 статті 10:
слова "будь-якої господарської (професійної) діяльності" замінити словами "професійної діяльності за умови надання послуг, які забезпечують проведення фінансових операцій клієнта";
слова "бухгалтерами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, що надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)" виключити;
 
Відхилено    
    -419- Фріс І.П.
У пункті 1 частини першої статті 10 замість слів «при здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності» записати слова «при здійсненні ними господарської (професійної) діяльності, що стосується надання аудиторських, бухгалтерських, юридичних чи консультаційних послуг, крім випадків захисту професійної таємниці відповідно до закону»;
 
Відхилено    
    -420- Яцик Ю.Г.
Пункт 1 частини 1 статті 10 слова «при здійсненні ними будь-якої господарської (професійної) діяльності;» замінити на слова «при здійсненні ними будь-якої професійної діяльності за умови надання послуг, які забезпечують проведення фінансових операцій клієнтів;».
 
Відхилено    
287. 2) адвокатами, адвокатськими бюро та/або об’єднаннями, нотаріусами, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію (ї) щодо:
 
-421- Радіна А.О.
у частині першій у пункті 2 статті 10 слова «адвокатами, адвокатськими бюро та/або об’єднаннями,» замінити словами «адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально,»;
 
Враховано   1) адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусами, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:
 
    -422- Макаров О.А.
У пункті 2 частини другої статті 10 слова та символи «адвокатами, адвокатськими бюро та/або об’єднаннями,» виключити.
 
Відхилено    
288. купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 
   купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 
289. купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 
   купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 
290. управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 
   управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 
291. відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 
   відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 
292. залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 
   залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 
293. створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
 
-423- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому пункту 2 частини 1 статті 10 слова "або іншими подібними правовими утвореннями" виключити;
 
Відхилено   створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
 
294. 3) суб’єктами господарювання, які надають посередницькі (інформаційно-консультаційні) послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, при наданні інформаційно-консультаційних послуг, підготовці та/або здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості;
 
-424- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 3 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«3) суб’єктами господарювання, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, які надають за винагороду консультаційні послуги, які пов’язані з купівлею-продажом нерухомого майна, при наданні консультаційних послуг, підготовці та/або здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості;».
 
Враховано   2) суб’єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єктами господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна, при наданні консультаційних послуг, підготовці та/або здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна;
 
    -425- Ляшенко А.О.
У пункті 3 частини 1 статті 10 слова " (інформаційно-консультаційні)" та "наданні інформаційно-консультаційних послуг, підготовці та/або" виключити;
 
Враховано по суті   
    -426- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 3 частини 1 статті 10 слова " (інформаційно-консультаційні)" та "наданні інформаційно-консультаційних послуг, підготовці та/або" виключити;
 
Відхилено    
    -427- Южаніна Н.П.
У пункті 3 частини 1 статті 10 слова " (інформаційно-консультаційні)" та "наданні інформаційно-консультаційних послуг, підготовці та/або" виключити;
 
Відхилено    
295. 4) суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 40 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, під час проведення фінансових операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної;
 
-428- Мамка Г.М.
У пункті 4 частини 1 статті 10 цифру «40000» замінити цифрою «100000».
 
Відхилено   3) суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 40 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, під час проведення фінансових операцій з предметами високої вартості (зокрема, з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної;
 
    -429- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 4 частини 1 статті 10 виключити;
 
Відхилено    
    -430- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 1 статті 10 слова "за готівку" та слова "або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, під час проведення фінансових операцій з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної" виключити;
 
Відхилено    
296. 5) суб’єктами господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор під час здійснення фінансових операцій із прийняття або повернення у сукупності або окремо плати (ставок) безпосередньо у гравців, виплати виграшу (призу).
 
-431- Діденко Ю.О.
У пункті п’ятому частини першої статті 10 законопроекту слова «надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «проводять лотереї та/або азартні ігри», слова «надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «проводить лотереї та/або азартні ігри»;
 
Відхилено   4) суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор під час здійснення фінансових операцій із прийняття або повернення у сукупності або окремо плати (ставок) безпосередньо у гравців, виплати виграшу (призу).
 
    -432- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому пункту 5 частини 1 статті 10 слова "суб’єктами господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "особами, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -433- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 5 частини 1 статті 10 слова "суб’єктами господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "особами, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
297. Суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій із прийняття або повернення плати (ставок), виплати виграшу (призу), якщо такі фінансові операції здійснюються від його імені і за його дорученням (на підставі договору) третіми особами.
 
-434- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому пункту 5 частини 1 статті 10 слова "Суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, зобов’язаний" замінити словами "Особа, яка одержала право на проведення лотерей та/або здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, зобов’язана";
 
Відхилено   Суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій із прийняття або повернення плати (ставок), виплати виграшу (призу), якщо такі фінансові операції здійснюються від його імені і за його дорученням (на підставі договору) третіми особами.
 
    -435- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 5 частини 1 статті 10 слова "Суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, зобов’язаний" замінити словами "Особа, яка одержала право на проведення лотерей та/або здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, зобов’язана";
 
Відхилено    
298. 2. Положення пунктів 2, 7 та 18, в частині виявлення, реєстрації та зберігання інформації про порогові фінансові операції, а також пункту 14 частини другої статті 8 цього Закону не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
   2. Положення пунктів 2, 7 і 18 (у частині виявлення, реєстрації та зберігання інформації про порогові фінансові операції), а також пункту 14 частини другої статті 8 цього Закону не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
299. Положення підпунктів «а» та «б» пункту 8 частини другої статті 8 цього Закону не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб’єктів, зазначених у підпункті «з» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону.
 
   Положення підпунктів «а» і «б» пункту 8 частини другої статті 8 цього Закону не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб’єктів, зазначених у підпункті «з» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону.
 
300. 3. Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри під час надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.
 
-436- Бєлькова О.В.
У частині третій статті 10 розділу ІІ законопроекту слова «під час» заміни словами «у разі».
 
Враховано   3. Нотаріуси, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.
 
    -437- Радіна А.О.
у частині третій статті 10 слова «Нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання,» замінити словами «Адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально,»
 
Враховано частково    
    -438- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 3 статті 10 після слів "юридичні послуги" доповнити словами "аудитори, суб'єкти аудиторської діяльності", а слова "надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта" замінити словами "під час консультування";
 
Відхилено    
    -439- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
У частині третій статті 10 розділу ІІ законопроекту слова "юридичні послуги, можуть" замінити словами "юридичні послуги, аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності можуть";
 
Відхилено    
    -440- Ляшенко А.О.
Частину 3 статті 10 після слів "юридичні послуги" доповнити словами "аудитори, суб'єкти аудиторської діяльності", а слова "надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта" замінити словами "під час консультування";
 
Відхилено    
    -441- Южаніна Н.П.
Частину 3 статті 10 після слів "юридичні послуги" доповнити словами "аудитори, суб'єкти аудиторської діяльності", а слова "надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта" замінити словами "під час консультування";
 
Відхилено    
    -442- Яцик Ю.Г.
У частині 3 статті 10 після слова «послуги» додати слова «аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності».
Після слів «надання консультацій щодо» доповнити словами «доведення правової позиції,».
 
Відхилено    
    -443- Макаров О.А.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
«3. Нотаріуси, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, можуть не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, або має привілей на збереження службової таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів».
 
Відхилено    
301. Стаття 11. Належна перевірка
 
-444- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
По тексту статті 11 слово «агент» у всіх відмінках та числах замінити словами «особа, яка діє від імені та в інтересах суб’єкта первинного фінансового моніторингу» у всіх відмінках та числах
 
Відхилено   Стаття 11. Належна перевірка
 
302. 1. Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками.
 
-445- Бондарєв К.А.
Частину 1 статті 11 викласти у такій редакції:
«1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати заходи з належної перевірки об’єкта перевірки.
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки, видавати платіжні картки на пред’явника (без зазначення імені, прізвища власника картки та його належної податкової ідентифікації); встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками або з банками (іншими кредитними (фінансовими) установами), які є резидентами країн, визначеними низькоподатковими або офшорними згідно із законодавством України, чи з тими, що мають кореспондентські відносини з банками-оболонками або офшорними банками (кредитними установами).
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які є учасниками національних платіжних систем, операторами державних лотерей або обслуговують інші азартні ігри (у разі запровадження), повинні бути резидентами України та не мати жодних бенефіціарів – резидентів країн, визначених низькоподатковими або офшорними згідно із законодавством України.
Для досягнення мети цього Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу самостійно визначає обсяг своїх дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки особи. Зокрема, рівня ризику операції, її мети за змістом ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості»
 
Відхилено   1. Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками.
 
    -446- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Частину 1 статті 11 викласти у такій редакції:
«1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати заходи з належної перевірки об’єкта перевірки.
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки, видавати платіжні картки на пред’явника (без зазначення імені, прізвища власника картки та його належної податкової ідентифікації); встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками або з банками (іншими кредитними (фінансовими) установами), які є резидентами країн, визначеними низькоподатковими або офшорними згідно із законодавством України, чи з тими, що мають кореспондентські відносини з банками-оболонками або офшорними банками (кредитними установами).
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які є учасниками національних платіжних систем, операторами державних лотерей або обслуговують інші азартні ігри (у разі запровадження), повинні бути резидентами України та не мати жодних бенефіціарів – резидентів країн, визначених низькоподатковими або офшорними згідно із законодавством України.
Для досягнення мети цього Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу самостійно визначає обсяг своїх дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки особи. Зокрема, рівня ризику операції, її мети за змістом ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості».
 
Відхилено    
303. 2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати кожен із заходів належної перевірки.
 
   2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати кожен із заходів належної перевірки.
 
304. Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.
 
   Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.
 
305. 3. Належна перевірка здійснюється у разі:
 
-447- Бондарєв К.А.
за текстом пункту 2 статті 11 замінити значення «30.000 гривень» на значення: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України» у відповідному відмінку; зменшити суму «5.000 гривень» до «500 гривень».
 
Відхилено   3. Належна перевірка здійснюється в разі:
 
    -448- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
за текстом пункту 2 статті 11 замінити значення «30.000 гривень» на значення: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України» у відповідному відмінку; зменшити суму «5.000 гривень» до «500 гривень».
 
Відхилено    
    -449- Власенко С.В.
Абзац 1 частини 3 статті 11 викласти в редакції:
«3.Належна перевірка здійснюється у разі наявності підозри та у разі:»
 
Відхилено    
    -450- Власенко С.В.
Абзац 1 частини 3 статті 11 доповнити новим реченням:
«Якщо особа перераховує кошти на сума, яка не перевищує 200 000 євро з власного рахунку, відкритого в банку-резиденті України, на свій же рахунок, відкритий у банку-нерезеденті України, перевірка не проводиться.»
 
Відхилено    
306. встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування, що не містять інвестиційної складової (не передбачають здійснення страхової виплати у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою певного віку, визначеного у такому договорі), за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 30000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5000 гривень; проведення платіжною організацією, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості);
 
-451- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У абзаці другому частини третьої статті 11 розділу ІІ законопроекту слова «проведення платіжною організацією, учасником чи членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунка, на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості)» виключити.
 
Враховано   встановлення ділових відносин (крім ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування, що не передбачають здійснення страхової виплати в разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою певного віку, визначеного в такому договорі), за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 27 тисяч гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; а також крім встановлення ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї, за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 тисяч гривень;
 
    -452- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці першому частини третьої статті 11:
слова та символи «містять інвестиційної складової (не» виключити»,
цифри «30000» замінити цифрами «27000».
 
Враховано    
    -453- Мамка Г.М.
У частині 3 статті 11 цифри «30000» замінити цифрами «300000».
 
Відхилено    
307. наявності підозри;
 
-454- Бєлькова О.В.
Абзац другий частини 3 Статті 11 викласти в такій редакції:
«наявності підозри, припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що платіжна операція, її учасники або їх діяльність пов’язані із вчиненням суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України або Конвенцією про кіберзлочинність як злочин;»
 
Відхилено   наявності підозри;
 
    -455- Ковальчук О.В.
абзац третій частини 3 статті 11 Розділу І викласти в такій редакції:
"наявності підозри, припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що платіжна операція, її учасники або їх діяльність пов’язані із вчиненням суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України або Конвенцією про кіберзлочинність як злочин;"
 
Відхилено    
    -456- Бондарєв К.А.
абзац третій частини 3 статті 11 «наявність підозри» як підставу для перевірки виключити.
 
Відхилено    
    -457- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
виключити абзац третій пункту 2 статті 11 «наявність підозри» як підставу для перевірки.
 
Відхилено    
308. здійснення переказів (у тому числі міжнародних), без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 20 цього Закону;
 
-458- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
абзац третій пункту 2 статті 11 викласти у такій редакції:
«здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30.000 гривень, а при здійсненні міжнародних переказів – на суму, еквівалентній одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату міжнародного переказу».
 
Відхилено   здійснення переказів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 20 цього Закону;
проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень;
 
    -459- Бондарєв К.А.
абзац третій статті 11 викласти у такій редакції:
«здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30.000 гривень, а при здійсненні міжнародних переказів – на суму, еквівалентній одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату міжнародного переказу».
 
Відхилено    
    -460- Жмеренецький О.С.
частину третю статті 11 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"проведення разової фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 000 гривень;".
 
Враховано частково    
309. виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
 
-461- Южаніна Н.П.
Абзац п'ятий частини 3 статті 11 доповнити словами " (його представника)";
 
Відхилено   виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
 
310. проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
 
   проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
 
311. Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, які можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
 
-462- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому частини 3 статті 11 словами "можуть бути" виключити;
 
Відхилено   Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
 
312. 4. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунку.
 
-463- Ковальчук О.В.
частину 4 статті 11 Розділу І доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правових та організаційних засад здійснення електронної ідентифікації, передбачених Законом України «Про електроні довірчі послуги»."
 
Відхилено   4. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.
 
313. З метою не перешкоджання звичайній діловій практиці верифікація клієнта може здійснюватися за необхідності під час встановлення ділових відносин. В такому разі здійснення верифікації має бути завершене як найшвидше після першого контакту з клієнтом за умови здійснення ефективного управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунку, але до проведення по ньому першої фінансової операції.
 
-464- Южаніна Н.П.
У другому реченні абзацу другого частини 4 статті 11 слова "за умови здійснення ефективного управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму" замінити словами "за умови здійснення управління ризиками";
 
Відхилено   З метою неперешкоджання звичайній діловій практиці верифікація клієнта може здійснюватися за необхідності під час встановлення ділових відносин. У такому разі здійснення верифікації має бути завершене якнайшвидше після першого контакту з клієнтом, за умови здійснення ефективного управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунка, але до проведення по ньому першої фінансової операції.
 
314. Верифікація здійснюється також в інших випадках, встановлених Національним банком України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими він відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання і нагляд.
 
-465- Бєлькова О.В.
Пункт 4 статті 11 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правових та організаційних засад здійснення електронної ідентифікації, передбачених Законом України «Про електроні довірчі послуги».
 
Відхилено   Верифікація здійснюється також в інших випадках, установлених Національним банком України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими він відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання і нагляд.
 
315. 5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується здійснення належної перевірки. Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
316. 6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
 
-466- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 3 частини 3 статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У цьому випадку суб’єкт первинного фінансового моніторингу може запросити оригінали відповідних документів для зняття автентичних копій за свій рахунок (у разі паспорту громадянина України – дві перших сторінки та сторінка, в якій зазначено місце проживання особи, а у разі паспорту громадянина інших країн – за правилами, встановленими суб’єктом первинного фінансового моніторингу)».
 
Відхилено   6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
 
    -467- Бондарєв К.А.
Пункт 3 частини 3 статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У цьому випадку суб’єкт первинного фінансового моніторингу може запросити оригінали відповідних документів для зняття автентичних копій за свій рахунок (у разі паспорту громадянина України – дві перших сторінки та сторінка, в якій зазначено місце проживання особи, а у разі паспорту громадянина інших країн – за правилами, встановленими суб’єктом первинного фінансового моніторингу)».
 
Відхилено    
317. 7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено цим Законом), здійснювати верифікацію.
 
   7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено цим Законом), здійснювати верифікацію.
 
318. Офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані. Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснив верифікацію, засвідчуються в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
   Офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані. Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснив верифікацію, засвідчуються в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
319. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління), а також інша інформація, необхідна для з’ясування мети та характеру майбутніх ділових відносин, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що встановлені суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших офіційних та/або надійних джерел, якщо така інформація є відкритою, не потребують верифікації у разі відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр щодо достовірності (чинності) таких документів та/або інформації.
 
   Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління), а також інша інформація, необхідна для з’ясування мети та характеру майбутніх ділових відносин, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, встановлених суб’єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших офіційних та/або надійних джерел, якщо така інформація є відкритою, не потребують верифікації в разі відсутності в суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр щодо достовірності (чинності) таких документів та/або інформації.
 
320. Для визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або пов’язаних з ними осіб суб’єкт первинного фінансового моніторингу використовує декілька надійних джерел інформації та вживає заходів для перевірки отриманої інформації.
 
   Для визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або пов’язаних з ними осіб суб’єкт первинного фінансового моніторингу використовує декілька надійних джерел інформації та вживає заходів для перевірки отриманої інформації.
 
321. З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб’єкт первинного фінансового моніторингу:
 
   З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб’єкт первинного фінансового моніторингу:
 
322. витребовує та отримує від клієнта - юридичної особи структуру власності такого клієнта;
 
   витребовує та отримує від клієнта - юридичної особи структуру власності такого клієнта;
 
323. встановлює щодо трасту або іншого подібного правового утворення відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють кінцевий вирішальний контроль (вплив) над трастом або іншим подібним правовим утворенням (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). Щодо трастів та інших подібних правових утворень, вигодоодержувачі (вигодонабувачі) яких характеризуються певними ознаками або класом, встановлюється інформація про таких вигодоодержувачів (вигодонабувачів), яка б надала можливість встановити їх особу в момент виплати чи в момент реалізації ними належних їм прав;
 
-468- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині сьомій статті 11 слова «здійснюють кінцевий вирішальний контроль (вплив) над трастом або іншим подібним правовим утворенням» замінити словами «здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення».
 
Враховано   встановлює щодо трасту або іншого подібного правового утворення відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення (у тому числі через ланцюг контролю/володіння). Щодо трастів та інших подібних правових утворень, вигодоодержувачі (вигодонабувачі) яких характеризуються певними ознаками або класом, встановлюється інформація про таких вигодоодержувачів (вигодонабувачів), яка б надала можливість встановити їх особу в момент виплати чи реалізації ними належних їм прав;
 
    -469- Бєлькова О.В.
Абзац сьомий частини сьомої статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«встановлює щодо трасту або іншого подібного правового утворення відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), крім випадків, коли захисник не має права отримувати дохід або будь-які інші відрахування із трасту або активів, що знаходяться у трасті; засновник, вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів) не мають вплив (контроль) на управління активами трасту, на прийняття рішень довірчим власником та не мають права давати обов‘язкові до виконання вказівки або виконувати функції щодо управління активами трасту; а також будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють кінцевий вирішальний контроль (вплив) над трастом або іншим подібним правовим утворенням (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). Щодо трастів та інших подібних правових утворень, вигодоодержувачі (вигодонабувачі) яких характеризуються певними ознаками або класом, встановлюється інформація про таких вигодоодержувачів (вигодонабувачів), яка б надала можливість встановити їх особу в момент виплати чи в момент реалізації ними належних їм прав; при цьому, зазначена інформація не встановлюється щодо осіб, які не відносяться до структури власності клієнта, що перевіряється.»
 
Відхилено    
    -470- Южаніна Н.П.
У першому реченні абзацу сьомого частини 7 статті 11 слова "або іншого подібного правового утворення" та "або іншим подібним правовим утворенням" виключити;
 
Відхилено    
    -471- Южаніна Н.П.
У другому реченні абзацу сьомого частини 7 статті 11 слова "та інших подібних правових утворень" виключити;
 
Відхилено    
    -472- Бондарєв К.А.
В абзаці другому частини п’ятої пункту 6 статті 11 після словосполучення «щодо трасту або іншого подібного правового утворення» додати після коми «які утворені (інкорпоровані) за межами України (не є резидентами України)».
 
Відхилено    
    -473- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
В абзаці другому частини п’ятої пункту 6 статті 11 після словосполучення «щодо трасту або іншого подібного правового утворення» додати після коми «які утворені (інкорпоровані) за межами України (не є резидентами України)».
 
Відхилено    
324. має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших джерелах;
 
   має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших джерелах;
 
325. має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та пересвідчитися, що він знає, хто є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності.
 
-474- Гетманцев Д.О.
в абзаці дев’ятому частини сьомої статті 11 слова «має вжити належних заходів» замінити словами «має вжити заходів»;
після слів «власником (контролером)» доповнити словами « (за його наявності)»;
 
Враховано частково   має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та пересвідчитися, що він знає, хто є кінцевим бенефіціарним власником (за його наявності), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності.
 
    -475- Южаніна Н.П.
В абзаці дев'ятому частини 7 статті 11 слова "що він знає, хто є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності" замінити словами "що клієнт знає, хто є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)";
 
Відхилено    
326. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу при встановленні кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб’єкт первинного фінансового моніторингу виконує з використанням ризик-орієнтованого підходу.
 
   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу при встановленні кінцевого бенефіціарного власника клієнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб’єкт первинного фінансового моніторингу виконує з використанням ризик-орієнтованого підходу.
 
327. 8. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:
 
   8. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:
 
328. 1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 
-476- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Пункт 1 частини восьмої статті 11 розділу ІІ законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені».
 
Враховано   1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;
 
    -477- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 8 статті 11 слова "номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії" виключити;
 
Відхилено    
329. 2) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 
-478- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Пункт 2 частини восьмої частини дев’ятої статті 11 розділу ІІ законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені».
 
Враховано   2) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;
 
    -479- Южаніна Н.П.
У пункті 2 частини 8 статті 11 слова "номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії" виключити;
 
Відхилено    
330. 3) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
 
   3) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
 
331. Банки як суб’єкти первинного фінансового моніторингу можуть не встановлювати щодо резидентів (фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб) реквізити іншого банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
 
   Банки як суб’єкти первинного фінансового моніторингу можуть не встановлювати щодо резидентів (фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб) реквізити іншого банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
 
332. 9. Під час ідентифікації та верифікації нерезидентів, а також трастів та інших подібних правових утворень суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
 
   9. Під час ідентифікації та верифікації нерезидентів, а також трастів та інших подібних правових утворень суб’єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
 
333. 1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 
-480- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Пункт 1 частини дев’ятої статті 11 розділу ІІ законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені».
 
Враховано   1) для фізичної особи - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;
 
334. 2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном. Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;
 
   2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном. Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;
 
335. 3) для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами, - повне найменування, мету та цілі діяльності, об’єкти управління, країну заснування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; ідентифікаційний номер, який нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні своєї резиденції (у разі наявності). Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також засвідчена копія документа про утворення (заснування) трасту або іншого подібного правового утворення.
 
-481- Бєлькова О.В.
У пункті третьому частини 9 статті 11 розділу ІІ законопроекту після слів «об’єкти управління» доповнити словами «що належать нерезиденту стосовно якого здійснюється ідентифікація та верифікація», після слів «засвідчена копія документа» доповнити словами «або його витяг».
 
Враховано   3) для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами, - повне найменування, мету та цілі діяльності, об’єкти управління, що належать нерезиденту, стосовно якого здійснюється ідентифікація та верифікація, країну заснування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Під час верифікації суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також засвідчена копія документа або його витяг про утворення (заснування) трасту або іншого подібного правового утворення.
 
    -482- Южаніна Н.П.
У першому реченні пункту 3 частини 9 статті 11 слова "та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами " виключити;
 
Відхилено    
    -483- Южаніна Н.П.
У другому реченні пункту 3 частини 9 статті 11 слова "або іншого подібного правового утворення" виключити;
 
Відхилено    
336. 10. У сфері страхування життя страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери з метою ідентифікації вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя, або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями, додатково до заходів належної перевірки клієнта, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті встановлюють:
 
   10. У сфері страхування життя страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери з метою ідентифікації вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя додатково до заходів належної перевірки клієнта, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, встановлюють:
 
337. 1) для вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які конкретно визначені у договорі (страховому полісі, свідоцтві, сертифікаті), - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення;
 
-484- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 10 статті 11 слово "конкретно" та слова "або іншого подібного правового утворення" виключити;
 
Відхилено   1) для вигодоодержувачів (вигодонабувачів), конкретно визначених у договорі (страховому полісі, свідоцтві, сертифікаті), - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення;
 
338. 2) для вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які визначені через їх характеристики або категорію (наприклад, чоловік, дружина або діти на момент настання страхового випадку) або іншим способом (наприклад, за заповітом), - інформацію, достатню для впевненості страховика (перестраховика), страхового (перестрахового) брокера у можливості ідентифікувати вигодоодержувача (вигодонабувача) під час здійснення страхової виплати.
 
   2) для вигодоодержувачів (вигодонабувачів), визначених через їх характеристики або категорію (наприклад, чоловік, дружина або діти на момент настання страхового випадку) чи в інший спосіб (наприклад за заповітом), - інформацію, достатню для впевненості страховика (перестраховика), страхового (перестрахового) брокера в можливості ідентифікувати вигодоодержувача (вигодонабувача) під час здійснення страхової виплати.
 
339. Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери здійснюють верифікацію вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя, або іншими договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями, під час здійснення страхової виплати. У випадку передачі прав за договорами страхування життя третім особам здійснення ідентифікації нових вигодоодержувачів (вигодонабувачів) здійснюється під час передачі таких прав.
 
   Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери здійснюють верифікацію вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя під час здійснення страхової виплати. У випадку передачі прав за договорами страхування життя третім особам здійснення ідентифікації нових вигодоодержувачів (вигодонабувачів) здійснюється під час передачі таких прав.
 
340. 11. Суб’єкти господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, зобов’язані здійснювати належну перевірку гравців у лотерею та/або азартних ігор з урахуванням таких особливостей:
 
-485- Діденко Ю.О.
У частині одинадцятій статті 11 законопроекту
слова «надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «проводять лотереї та/або азартні ігри»;
слова «надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «проводить лотереї та/або азартні ігри»;
слова «суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей» замінити словами «суб’єкт господарювання, який проводить лотереї»;
 
Відхилено   11. Суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, зобов’язані здійснювати належну перевірку гравців у лотерею та/або азартні ігри з урахуванням таких особливостей:
 
    -486- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому частини 11 статті 11 слова "Суб’єкти господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "Особи, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -487- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 11 статті 11 слова "Суб’єкти господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "Особи, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -488- Бондарєв К.А.
За текстом частини 11 статті 11 словосполучення «лотереї та/або азартні ігри» замінити словосполученням: «азартні ігри (у тому числі лотереї)» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
    -489- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
За текстом частини 11 статті 11 словосполучення «лотереї та/або азартні ігри» замінити словосполученням: «азартні ігри (у тому числі лотереї)» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
341. 1) належна перевірка гравців, які набули право на отримання виграшу у лотерею та/або азартні ігри, здійснюється суб’єктом господарювання, який надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, до/або під час здійснення фінансової операції із виплати виграшу (призу), та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону;
 
-490- Радіна А.О.
У пункті 1 частини одинадцятої статті 11 після слів «фінансової операції із виплати» доповнити словом « (видачі)»;
 
Враховано   1) належна перевірка гравців, які набули право на отримання виграшу в лотерею та/або азартні ігри, здійснюється суб’єктом господарювання, що надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу), та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону;
 
    -491- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 1 частини 11 статті 11 слова "суб’єктом господарювання, який надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "особою, яка одержала право на проведення лотерей та/або здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -492- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 11 статті 11 слова "суб’єктом господарювання, який надає послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "особою, яка одержала право на проведення лотерей та/або здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -493- Бондарєв К.А.
у пункті 1 частини 11 статті 11:
виключити словосполучення «та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону»;
слова «до/або під час здійснення фінансової операції з виплати виграшу» замінити словосполученням «як передумова виплати виграшу»; пункт 2 виключити (щодо можливого повернення ставок в лотерею (азартну гру).
 
Відхилено    
    -494- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
у пункті 1 виключити словосполучення «та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону»;
у пункті 1 слова «до/або під час здійснення фінансової операції з виплати виграшу» замінити словосполученням «як передумова виплати виграшу»; пункт 2 виключити (щодо можливого повернення ставок в лотерею (азартну гру).
 
Відхилено    
342. 2) належна перевірка гравців, які виявили намір повернути здійснені ними плати (ставки) у лотерею та/або азартні ігри, здійснюється суб’єктом господарювання, який проводить лотерею та/або азартні ігри, до/або під час здійснення фінансової операції із повернення плати (ставок) у лотерею та/або азартні ігри та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону.
 
-495- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому пункту 2 частини 11 статті 11 слова "суб’єктом господарювання, який проводить лотерею та/або азартні ігри" замінити словами "особою, яка одержала право на проведення лотерей та/або здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено   2) належна перевірка гравців, які виявили намір повернути здійснені ними плати (ставки) у лотерею та/або азартні ігри, здійснюється суб’єктом господарювання, що проводить лотерею та/або азартні ігри, до або під час здійснення фінансової операції із повернення плати (ставок) у лотерею та/або азартні ігри, за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону.
 
    -496- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 2 частини 11 статті 11 слова "суб’єктом господарювання, який проводить лотерею та/або азартні ігри" замінити словами "особою, яка одержала право на проведення лотерей та/або здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
343. Суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей, під час здійснення належної перевірки гравця, додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев’ятої цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (чи назву та номер іншого документа, який засвідчує здійснення гравцем ставки у лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї.
 
-497- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому пункту 2 частини 11 статті 11 слова "Суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей" замінити словами "Особа, яка одержала право на проведення лотерей";
 
Відхилено   Суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері лотерей, під час здійснення належної перевірки гравця додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (назву та номер іншого документа, що засвідчує здійснення гравцем ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї.
 
    -498- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 2 частини 11 статті 11 слова "Суб’єкт господарювання, який надає послуги у сфері лотерей" замінити словами "Особа, яка одержала право на проведення лотерей";
 
Відхилено    
    -499- Жмеренецький О.С.
після частини одинадцятої статті 11 доповнити новою частиною такого змісту:
"11-1. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні забезпечити, щоб всі фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 000 гривень, супроводжувалися:
1) інформацією про продавця віртуального активу:
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; адреса гаманця в цифровому розподіленому реєстрі записів, з якого переміщуються віртуальні активи; номер рахунка, на який зараховуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції, якщо здійснюються грошові розрахунки за придбання віртуальних активів; місце його проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) або дату і місце народження;
б) юридичну особу - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, адреса гаманця в цифровому розподіленому реєстрі записів, з якого переміщуються віртуальні активи; номер рахунка, на який зараховуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції, якщо здійснюються грошові розрахунки за придбання віртуальних активів;
2) інформацією про покупця віртуальних активів:
а) фізичну особу - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, адреса гаманця в цифровому розподіленому реєстрі записів, на який переміщуються віртуальні активи; номер рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції, якщо здійснюються грошові розрахунки за придбання віртуальних активів;
б) юридичну особу - повне найменування, адреса гаманця в цифровому розподіленому реєстрі записів, на який переміщуються віртуальні активи; номер рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції, якщо здійснюються грошові розрахунки за придбання віртуальних активів;".
 
Відхилено    
344. 12. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, зобов’язаний додатково до належної перевірки клієнта здійснювати в порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, такі заходи:
 
   12. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, зобов’язаний додатково до належної перевірки клієнта здійснювати в порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, такі заходи:
 
345. 1) збирати з надійних та незалежних джерел інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та встановлення репутації і якості нагляду, зокрема, включаючи, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії;
 
-500- Радіна А.О.
у пункті 1 частини дванадцятої статті 11 слова «з надійних та незалежних джерел» замінити словами «з офіційних та/або надійних джерел»;
 
Враховано   1) збирати з офіційних та/або надійних джерел інформацію в обсязі, достатньому для розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та встановлення її репутації і якості нагляду за нею, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або об’єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії, та чи не є фінансова установа банком-оболонкою;
 
    -501- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
у пункті 1 частини дванадцятої статті 11 розділу ІІ законопроекту слова «та незалежних» виключити;
 
Враховано    
    -502- Гетманцев Д.О.
пункт 1 частини дванадцятій статті 11 викласти в такій редакції:
«1) збирати інформацію в обсязі, достатньому для розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи, а також інформації щодо її репутації, зокрема, з’ясування інформації про те чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії;»;
 
Враховано частково    
    -503- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 1 частини дванадцятої статті 11 викласти у такій редакції:
«1) збирати з офіційних та/або надійних джерел інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та встановлення її репутації і якості нагляду за нею, зокрема, включаючи, чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії, та чи не є фінансова установа банком-оболонкою;».
 
Враховано частково    
    -504- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 12 статті 11 слова "повного розуміння" замінити словом "встановлення";
 
Відхилено    
346. 2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо запобігання та протидії;
 
   2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії;
 
347. 3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
348. 4) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії;
 
   4) документувати обов’язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії;
 
349. 5) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясувати, що іноземна фінансова установа здійснює заходи з належної перевірки клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів.
 
   5) щодо іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з’ясувати, що іноземна фінансова установа здійснює заходи з належної перевірки клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів.
 
350. 13. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники (контролери) яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та пов’язаними з політично значущими особами, такі заходи:
 
-505- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 13 статті 11 слова "пов’язаними з політично значущими особами" замінити словами "пов’язаними з ними особами";
 
Відхилено   13. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, такі заходи:
 
351. 1) мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта до зазначеної категорії;
 
-506- Гетманцев Д.О.
в частині тринадцятій статті 11 слова «мати належну систему управління» замінити словами «мати систему управління»;
 
Відхилено   1) мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до зазначеної категорії;
 
352. 2) одержувати схвалення (дозвіл) керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (незалежно від того проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов’язані між собою);
 
-507- Южаніна Н.П.
У пункті 2 частини 13 статті 11 слова "схвалення (дозвіл)" замінити словом "дозвіл";
 
Враховано   2) одержувати дозвіл керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою);
 
353. 3) з’ясовувати джерела коштів, пов’язаних з фінансовою (ими) операцією (ями), та джерела статків (багатства) таких осіб;
 
-508- та інші
пункт 3 частини 13 статті 11 викласти в такій редакції:
«3) вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами;»
 
Враховано   3) вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами;
 
    -509- Южаніна Н.П.
У пункті 3 частини 13 статті 11 слова "та джерела статків (багатства) таких осіб" виключити;
 
Відхилено    
354. 4) здійснювати на постійній основі посилений моніторинг ділових відносин.
 
-510- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 13 статті 11 слово "посилений" виключити;
 
Враховано по суті  4) здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин.
 
355. Обсяг дій суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо заходів, визначених у пунктах 2 - 4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
 
-511- Гетманцев Д.О.
в частині тринадцятій статті 11 слова слова «Обсяг дій суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо заходів, визначених у пунктах 2 — 4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом» виключити;
 
Відхилено   Обсяг дій суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо заходів, визначених пунктами 2 - 4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
 
356. Якщо політично значуща особа більше не виконує визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу принаймні протягом дванадцяти місяців враховує її триваючі ризики, та зобов’язаний вживати вищезазначені заходи й надалі, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.
 
-512- Радіна А.О.
у частині тринадцятій слова «Якщо політично значуща особа більше не виконує визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу принаймні протягом дванадцяти місяців враховує» замінити словами «У разі, якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний продовжувати щонайменше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати»;
 
Враховано   У разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний продовжувати не менше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходи, визначені пунктами 2-4 цієї частини, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.
 
    -513- Южаніна Н.П.
Абзаци сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий та одинадцятий частини 13 статті 11 виключити;
 
Відхилено    
357. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати ризики, які залишаються властивими цій особі, зокрема:
 
   При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема:
 
358. рівень впливу, який особа може ще мати;
 
   рівень впливу, що особа може ще мати;
 
359. обсяг повноважень, якими вона була наділена;
 
   обсяг повноважень, якими вона була наділена;
 
360. зв’язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.
 
   зв’язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.
 
361. Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, крім заходів, передбачених цією частиною статті, здійснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є така особа вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями. У разі встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вигодоодержувача (вигодонабувача), до здійснення страхової виплати за таким договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) про це інформується керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу та проводиться на постійній основі моніторинг ділових відносин з держателем такого договору (страхового полісу, свідоцтва, сертифікату) з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, за результатами якого приймається рішення щодо інформування спеціально уповноваженого органу.
 
   Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, крім заходів, передбачених цією частиною статті, здійснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є політично значуща особа вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя. У разі встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача), до здійснення страхової виплати за таким договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) про це інформується керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу та проводиться на постійній основі моніторинг ділових відносин з держателем такого договору (страхового полісу, свідоцтва, сертифіката) з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, за результатами якого приймається рішення щодо інформування спеціально уповноваженого органу.
 
362. 14. Ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов’язковими у разі проведення фінансової операції особами та/або в інтересах осіб, які раніше були ідентифіковані та верифіковані згідно з вимогами закону, за умови відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.
 
-514- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзац перший частини чотирнадцятої статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов’язковими, якщо ця особа раніше вже була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними».
 
Враховано   14. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов’язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.
 
363. Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюються у разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні
 
-515- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац другий частини 14 статті 11 доповнити словами "та у разі, якщо клієнтом суб’єкта первинного фінансового моніторингу є банк, зареєстрований в Україні";
 
Відхилено   Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюються в разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.
 
    -516- Южаніна Н.П.
Абзац другий частини 14 статті 11:
після слова "клієнта" доповнити словами " (його представника)";
доповнити абзац словами "та у разі, якщо клієнтом суб’єкта первинного фінансового моніторингу є банк, зареєстрований в Україні";
 
Відхилено    
    -517- Власенко С.В.
Абзац 2 частини 14 статті 11 викласти в редакції:
«Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюються у разі вчинення правочинів між банками, професійними учасниками фондового ринку та страховиками, якщо такі юридичні особи зареєстровані в Україні.»
 
Відхилено    
364. 15. Нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, може визначатися скорочений перелік ідентифікаційних даних, які з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:
 
-518- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому частини 15 статті 11 слова "може визначатися" замінити словом "визначається";
 
Відхилено   15. Нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, може визначатися скорочений перелік ідентифікаційних даних, що з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:
 
    -519- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 15 статті 11 слова "може визначатися" замінити словом "визначається";
 
Відхилено    
365. встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади, фонд соціального страхування, підприємство, що повністю перебуває у державній власності, міжнародна установа чи організація, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами;
 
-520- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзац другий частини п’ятнадцятої статті 11 розділу ІІ законопроекту після слів «міжнародна установа чи організація» доповнити словами в дужках « (їх представництво)».
 
Враховано   встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади, фонд соціального страхування, підприємство, що повністю перебуває в державній власності, міжнародна установа чи організація (їх представництво), в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також міжнародних договорів України, що не підлягають ратифікації;
 
    -521- та інші
Слова «Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами» замінити словами «а також міжнародними договорами України, які не підлягають ратифікації»;
 
Враховано    
    -522- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 15 статті 11 слова "Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами" виключити;
 
Враховано по суті   
    -523- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац другий частини 15 статті 11 викласти в такій редакції: «встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади, фонд соціального страхування, підприємство, що повністю перебуває у державній власності, міжнародна організація, членом яких є Україна»;
 
Відхилено    
366. проведення фінансової операції на фондовій біржі;
 
   проведення фінансової операції на фондовій біржі;
 
367. проведення страхового відшкодування або страхової виплати за договором міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
 
   проведення страхового відшкодування або страхової виплати за договором міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
 
368. встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає установа, орган, офіс або агентство Європейського Союзу;
 
   встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає установа, орган, офіс або агентство Європейського Союзу;
 
369. встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає дипломатичне представництво іноземної держави, акредитоване в Україні в установленому порядку;
 
   встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає дипломатичне представництво іноземної держави, акредитоване в Україні в установленому порядку;
 
370. встановлення ділових відносин з клієнтом, який є емітентом, що відповідно до законодавства або у зв’язку із здійсненням публічної пропозиції акцій або у зв’язку із допуском його акцій до торгів зобов’язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або є дочірнім підприємством чи представництвом такого клієнта;
 
-524- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці сьомому частини п’ятнадцятої статті 11 слова «такого клієнта» замінити словами «такого емітента».
 
Враховано   встановлення ділових відносин з клієнтом, який є емітентом, що відповідно до законодавства або у зв’язку із здійсненням публічної пропозиції акцій чи у зв’язку із допуском його акцій до торгів зобов’язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників, або є дочірнім підприємством чи представництвом такого емітента;
 
371. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити ідентифікаційні дані, передбачені частинами восьмою - дев’ятою цієї статті, у разі наявності у нього підозр щодо клієнтів, передбачених цією частиною статті.
 
   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити ідентифікаційні дані, передбачені частинами восьмою - дев’ятою цієї статті, у разі наявності в нього підозр щодо клієнтів, передбачених цією частиною.
 
372. Положення, передбачені цією частиною статті, не можуть бути застосовані у разі наявності у суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр.
 
   Положення, передбачені цією частиною, не можуть бути застосовані в разі наявності в суб’єкта первинного фінансового моніторингу підозр.
 
373. 16. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють особливості, порядок та надійні джерела для здійснення належної перевірки клієнтів для відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
-525- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині шістнадцятій статті 11 слово «порядок» виключити, після слів «належної перевірки» доповнити частину словами «та особливості встановлення вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за фінансовими операціями».
 
Враховано   16. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють особливості та надійні джерела для здійснення належної перевірки клієнтів для відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також особливості встановлення вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за фінансовими операціями.
 
374. 17. Нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, визначаються:
 
   17. Нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, визначаються:
 
375. порядок здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів;
 
-526- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 17 статті 11 слово "агентом" замінити словами "повіреною особою";
 
Відхилено   порядок здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів;
 
376. порядок використання інформації щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та вжиття заходів з верифікації їх особи, а також інформації щодо мети та характеру майбутніх ділових відносин, отриманої від третьої особи, яка є суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог цього Закону або вживає подібні за змістом заходи та підлягає відповідному нагляду відповідно до законодавства країни реєстрації такого суб’єкта та діє від свого імені.
 
   порядок використання інформації щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників та вжиття заходів з верифікації їх особи, а також інформації щодо мети та характеру майбутніх ділових відносин, отриманої від третьої особи, яка є суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог цього Закону або вживає подібні за змістом заходи, підлягає відповідному нагляду відповідно до законодавства країни реєстрації такого суб’єкта та діє від свого імені.
 
377. Використання агента для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів можливе тільки за умови укладення письмового договору між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та агентом.
 
-527- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 17 статті 11:
слово "агента" замінити словами "повіреної особи";
слово "агентом" замінити словами "повіреною особою";
 
Відхилено   Використання агента для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів можливе тільки за умови укладання письмового договору між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та агентом.
 
378. Суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється використовувати інформацію, отриману відповідно до абзацу третього цієї частини від третьої особи, що утворена і діє відповідно до законодавства держави, яка не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, за виключенням випадків, коли використання інформації здійснюється в межах групи з дотриманням єдиних правил фінансового моніторингу.
 
-528- Радіна А.О.
у абзаці п’ятому частини 17 після слів «Суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється використовувати інформацію, отриману відповідно до абзацу третього цієї частини від третьої особи, що утворена і діє відповідно до законодавства» слова «держави, яка» замінити словами «держави (території), що»;
 
Враховано   Суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється використовувати інформацію, отриману відповідно до абзацу третього цієї частини від третьої особи, що утворена і діє відповідно до законодавства держави (юрисдикції), що не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, крім випадків, якщо використання інформації здійснюється в межах групи з дотриманням єдиних правил фінансового моніторингу.
 
379. У разі здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів, а також у разі використання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації, отриманої від третьої особи відповідно до абзацу третього цієї частини, відповідальність за здійснення належної перевірки клієнта несе такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу.
 
-529- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому частини 17 статті 11 слово "агентом" замінити словами "повіреною особою";
 
Відхилено   У разі здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів, а також у разі використання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації, отриманої від третьої особи відповідно до абзацу третього цієї частини, відповідальність за здійснення належної перевірки клієнта несе такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу.
 
380. 18. У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, або встановити вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
 
-530- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині вісімнадцятій статті 11 слова «на рахунку в цінних паперах номінального утримувача» замінити словами «крім здійснення фінансових операцій на підставі кореспондентських відносин, передбачених абзацами другим-четвертим пункту 30 частини першої статті 1 цього Закону»,
 
Враховано   18. У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановити її кінцевого бенефіціарного власника або встановити вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією, крім здійснення фінансових операцій на підставі кореспондентських відносин, передбачених абзацами другим-четвертим пункту 32 частини першої статті 1 цього Закону.
 
    -531- Радіна А.О.
абзац перший частини 18 статті 11 після слів «від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція» доповнити словами «та встановити її кінцевого бенефіціарного власника»
 
Враховано    
381. Депозитарна установа під час реєстрації переходу права власності на цінні папери, окрім встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, зобов’язана встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) такого вигодоодержувача (вигодонабувача).
 
-532- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині вісімнадцятій статті 11 абзац другий виключити.
 
Враховано      
    -533- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У абзаці другому частини вісімнадцятої статті 11 розділу ІІ законопроекту слова «реєстрації переходу права власності на цінні папери» замінити на слова «проведення операцій, пов’язаних з набуттям/ припиненням прав на цінні папери».
 
Враховано по суті   
    -534- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Частину вісімнадцяту статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"18. У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, крім випадків проведення фінансових операцій по рахунках в цінних паперах номінального утримувача та інших операцій, пов’язаних з інвестиційною діяльністю номінального утримувача або клієнтів номінального утримувача.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу до відкриття рахунків в цінних паперах номінального утримувача зобов’язаний оцінити заходи номінального утримувача щодо запобігання та протидії, а також, пересвідчитись, що номінальний утримувач вживає достатніх та таких, які відповідають вимогам цього Закону, заходів для встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у тому числі, - кінцевого бенефіціарного власника (контролера) такого вигодоодержувача (вигодонабувача). Депозитарна установа має з’ясувати, що іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право запитувати у номінального утримувача дані щодо вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, що включають в себе: (і) для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, громадянство; (іі) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та орган реєстрації юридичної особи; дані, щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країну її (їх) постійного місця проживання та дату народження, а номінальний утримувач зобов’язаний надавати зазначені дані у формі, яка буде зазначена у відповідному запиті суб’єкта первинного фінансового моніторингу";
 
Враховано по суті   
382. 19. У разі якщо особа діє як представник клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи.
 
   19. У разі якщо особа діє як представник клієнта, суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи.
 
383. 20. У випадках, передбачених абзацом четвертим частини третьої цієї статті, належна перевірка здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону.
 
   20. У випадках, передбачених абзацом четвертим частини третьої цієї статті, належна перевірка здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу в порядку, визначеному статтею 14 цього Закону.
 
384. Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта
 
   Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта
 
385. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим.
 
   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим.
 
386. 2. Суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть визначатися обставини при яких здійснюються посилені заходи належної перевірки та дії, які повинні вживатися суб’єктами первинного фінансового моніторингу при таких обставинах.
 
-535- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Частину другу статті 12 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть визначати обставини, за яких здійснюються посилені заходи належної перевірки, та дії, що повинні вживатися суб’єктами первинного фінансового моніторингу за таких обставин.
 
    -536- Южаніна Н.П.
У частині 2 статті 12 слова "можуть визначатися" замінити словом "визначаються";
 
Відхилено    
    -537- Фріс І.П.
Частину другу статті 12 виключити;
 
Відхилено    
    -538- Яцик Ю.Г.
Частину 2 статті 12 виключити.
 
Відхилено    
    -539- Макаров О.А.
Частину другу статті 12 виключити;
з урахуванням цього змінити подальшу нумерацію частин статті 12.
 
Відхилено    
387. 3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити поглиблений аналіз та вивчення підстав та цілей усіх складних та/або незвичайно великих фінансових операцій, усіх незвичних схем фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або законної мети, та/або не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, та підвищити ступінь і характер моніторингу ділових відносин, в яких здійснюється фінансові операції, з метою визначення, чи є такі фінансові операції або ділові відносини підозрілими.
 
-540- та інші
частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний, наскільки це можливо, проводити аналіз та вивчення підстав та цілей усіх фінансових операцій, які відповідають хоча б одній із ознак:
- є складними фінансовими операціями;
- є незвично великими фінансовими операціями;
- проведені у незвичний спосіб;
- не мають очевидної економічної чи законної мети.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен підвищити ступінь і характер моніторингу ділових відносин, з метою визначення, чи є такі фінансові операції або дії клієнта підозрілими».
 
Враховано Редакція відповідно до 5 Директиви  3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний, наскільки це можливо, проводити аналіз та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій, що відповідають хоча б одній із таких ознак:
є складними фінансовими операціями;
є незвично великими фінансовими операціями;
проведені у незвичний спосіб;
не мають очевидної економічної чи законної мети.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен підвищити ступінь і характер моніторингу ділових відносин з метою визначення, чи є такі фінансові операції або дії клієнта підозрілими.
 
    -541- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити поглиблений аналіз та вивчення підстав та цілей усіх фінансових операцій, сукупності фінансових операцій (схем фінансових операцій), які не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або законної мети, та/або не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, з метою визначення, чи є такі фінансові операції підозрілими.»;
 
Відхилено    
    -542- Южаніна Н.П.
У частині 3 статті 12 слова "вивчення підстав та цілей усіх складних та/або незвичайно великих фінансових операцій, усіх незвичних схем фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або законної мети, та/або не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, та підвищити ступінь і характер моніторингу" замінити словом "моніторинг";
 
Відхилено    
    -543- Власенко С.В.
Частину 3 статті 12 викласти в редакції:
«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити поглиблений аналіз та вивчення підстав та цілей операцій, які не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта».
 
Відхилено    
388. 4. Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери при визначенні потреби у здійсненні посилених заходів належної перевірки клієнтів повинні враховувати вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями, як один із критеріїв ризику. Якщо вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями, який є юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням, становить високий ризик, посилені заходи належної перевірки клієнта на час виплати повинні включати ідентифікацію та верифікацію кінцевого бенефіціарного власника (контролера) такого вигодоодержувача (вигодонабувача).
 
-544- Гетманцев Д.О.
частину четверту статті 12 після слів «кінцевого бенефіціарного власника (контролера) такого вигодоодержувача (вигодонабувача)» доповнити словами « (у разі його наявності)»;
 
Враховано Виключення слів «або іншим договором страхування (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом), пов’язаним з інвестиціями» у зв’язку із редакцією рядків 14 та 303  4. Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери при визначенні потреби у здійсненні посилених заходів належної перевірки клієнтів повинні враховувати вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя як один із критеріїв ризику. Якщо вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя, який є юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням, становить високий ризик, посилені заходи належної перевірки клієнта на час виплати повинні включати ідентифікацію та верифікацію кінцевого бенефіціарного власника такого вигодоодержувача (вигодонабувача) (у разі його наявності).
 
    -545- Южаніна Н.П.
У другому реченні частини 4 статті 12 слова "або іншим подібним правовим утворенням" виключити.
 
Відхилено    
389. Стаття 13. Спрощені заходи належної перевірки
 
   Стаття 13. Спрощені заходи належної перевірки
 
390. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право здійснювати спрощені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є низьким.
 
-546- Власенко С.В.
У частині 1 статті 13 після слова «низьким» додати: «та (або) які мають бездоганну ділову репутацію.»
 
Відхилено   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право здійснювати спрощені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є низьким.
 
391. 2. При прийнятті рішення про здійснення спрощених заходів належної перевірки суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний пересвідчитися, що ризик ділових відносин з клієнтом (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин) є низьким.
 
   2. При прийнятті рішення про здійснення спрощених заходів належної перевірки суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний пересвідчитися, що ризик ділових відносин з клієнтом (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин) є низьким.
 
392. 3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, достатній для того, щоб мати можливість виявляти усі складні, незвичайно великі та підозрілі фінансові операції, усі незвичні схеми фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або законної мети, та/або не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.
 
-547- Гетманцев Д.О.
Частину третю статті 13 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У разі здійснення спрощених заходів перевірки, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити моніторинг ділових відносин з клієнтом, та його фінансові операції, що здійснюються у межах таких відносин, та виявляти всі фінансові операції, сукупність фінансових операцій (схем фінансових операцій), які не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або законної мети, та/або не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.»;
 
Враховано частково   3. У разі здійснення спрощених заходів належної перевірки суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, достатній для того, щоб мати можливість виявляти фінансові операції, які не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.
 
    -548- Власенко С.В.
Частину 3 статті 13 викласти в редакції:
«3.Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, достатній для того, щоб мати можливість виявляти фінансові операції, які не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.»
 
Враховано редакційно    
    -549- Южаніна Н.П.
У частині 3 статті 13 слова "достатній для того, щоб мати можливість виявляти усі складні, незвичайно великі та підозрілі фінансові операції, усі незвичні схеми фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або законної мети, та/або не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта" замінити словами "на основі ризик-орієнтовного підходу";
 
Відхилено    
393. 4. Критерії ризику, які мають враховуватися, та дії, що повинні проводитися у ситуаціях, коли є доречним здійснення спрощених заходів належної перевірки, визначають суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 
-550- Южаніна Н.П.
У частині 4 статті 13 слова "коли є доречним здійснення спрощених заходів належної перевірки" замінити словами" замінити словами "коли здійснюються спрощені заходи належної перевірки";
 
Враховано   4. Критерії ризику, які мають враховуватися, та дії, що повинні проводитися у ситуаціях, коли здійснюються спрощені заходи належної перевірки, визначають суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 
394. Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів
 
-551- та інші
Викласти назву статті 14 у наступній редакції: «Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів»
 
Враховано   Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів
 
    -552- Ніколаєнко А.І.
Статтю 14 виключити.
 
Відхилено    
395. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб всі перекази супроводжувалися:
 
-553- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальним обліковим номером фінансової операції» додати слова «або абонентським номером (сукупністю цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:
 
396. 1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
 
   1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
 
397. а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;
 
-554- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
підпункт «а» пункту 1 частини першої статті 14 розділу ІІ законопроекту після слів «номер рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі – електронний гаманець)»;
 
Враховано   а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка /електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі – електронний гаманець), з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;
 
    -555- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -556- Ковальчук О.В.
у абзаці 1 статті 14 Розділу ІІ після слів "унікальним обліковим номером фінансової операції" в усіх відмінках і числах доповнити словами "або абонентським номером (сукупністю цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента" у відповідному відмінку;
 
Відхилено    
398. б) юридичну особу - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка, з якого списуються кошти, чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-557- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
підпункт «б» пункту 1 частини першої статті 14 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«б) юридичну особу — повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції;»
 
Враховано   б) юридичну особу — повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в розі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -558- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -559- Ковальчук О.В.
у підпункті "а" пункту 1 абзацу 2 статті 14 Розділу ІІ після слів "унікальним обліковим номером фінансової операції" в усіх відмінках і числах доповнити словами "або абонентським номером (сукупністю цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента" у відповідному відмінку;
 
Відхилено    
399. в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, місцезнаходження, номер рахунка, з якого списуються кошти, чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-560- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Підпункт «в» пункту 1 частини першої статті 14 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«в) траст або інше подібне правове утворення — повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції;»
 
Враховано   в) траст або інше подібне правове утворення — повне найменування; місцезнаходження, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -561- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або або нентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -562- Южаніна Н.П.
У підпункті "в" пункту 1 частини 1 статті 14 слова "або інше подібне правове утворення" виключити;
 
Відхилено    
    -563- Бондарєв К.А.
У пункті «в» пункту 1 частини 1 статті 14 (щодо трасту) виключити словосполучення «чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції».
 
Відхилено    
    -564- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
у пункті «в» пункту 1 частини 1 статті 14 (щодо трасту) виключити словосполучення «чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції».
 
Відхилено    
400. 2) інформацією про отримувача переказу коштів:
 
   2) інформацією про отримувача переказу коштів:
 
401. а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-565- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 14 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, чи, за відсутності рахунка, — унікальний обліковий номер фінансової операції;»
 
Враховано   а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка — унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -566- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -567- Ковальчук О.В.
у підпункті "а" пункту 2 абзацу 2 частини 3 статті 14 Розділу ІІ після слів "унікальним обліковим номером фінансової операції" в усіх відмінках і числах доповнити словами "або абонентським номером (сукупністю цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента" у відповідному відмінку;
 
Відхилено    
402. б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-568- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
підпункт «б» пункту 2 частини першої статті 14 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«б) юридичну особу — повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, чи, за відсутності рахунка, — унікальний обліковий номер фінансової операції;»
 
Враховано   б) юридичну особу — повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка — унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -569- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
403. в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.
 
-570- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
підпункт «в» пункту 2 частини першої статті 14 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«в) траст або інше подібне правове утворення — повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, чи, за відсутності рахунка, — унікальний обліковий номер фінансової операції.»;
 
Враховано   в) траст або інше подібне правове утворення — повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка — унікальний обліковий номер фінансової операції.
 
    -571- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -572- Южаніна Н.П.
У підпункті "в" пункту 2 частини 1 статті 14 слова "або інше подібне правове утворення" виключити;
 
Відхилено    
404. Зазначені у частині першій цієї статті вимоги можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою та четвертою цієї статті.
 
   Зазначені у частині першій цієї статті вимоги можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.
 
405. 2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, що наведені в пункті 1 частини першої цієї статті на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.
 
   2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.
 
406. 3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30000 гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум номером рахунку або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу) та номером рахунку або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача чи, за відсутності рахунка, унікальним обліковим номером фінансової операції.
 
-573- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в абзаці першому частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
- після слів «номером рахунку» доповнити словами «/електронного гаманця»;
- після слів «електронного платіжного засобу платника» доповнити словами «/наперед оплаченої картки багатоцільового використання»;
- після слів «електронного платіжного засобу отримувача» доповнити словами «/наперед оплаченої картки багатоцільового використання»
- після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
 
Враховано   3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей, віртуальних активів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу) /наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача /наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальним обліковим номером фінансової операції.
 
    -574- та інші
У частині третій статті 14 після слів «електронних грошей» додати слова «віртуальних активів»;
 
Враховано    
    -575- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальним обліковим номером фінансової операції» додати слова «або абонентським номером (сукупністю цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -576- Мамка Г.М.
У частині 3 статті 14 цифри «30000» замінити цифрами «300000».
 
Відхилено    
    -577- Бондарєв К.А.
За текстом статті 14 словосполучення «30.000 гривень» замінити словосполученням: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату здійснення правочину» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -578- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
за текстом статті 14 словосполучення «30.000 гривень» замінити словосполученням: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату здійснення правочину» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -579- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
у пункті 3 пункту 1 статті 14 виключити словосполучення «електронних грошей»
 
Відхилено    
    -580- Бондарєв К.А.
У пункті 3 пункту 1 статті 14 виключити словосполучення «електронних грошей».
 
Відхилено    
    -581- Власенко С.В.
У частині 3 статті 14 викласти слова «як мінімум» - виключити.
 
Відхилено    
407. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу) протягом 3 робочих днів з дня надходження запиту від суб’єкта первинного фінансового моніторингу - посередника з переказу коштів або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов’язаний на їх запит надати:
 
   При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов’язаний на їх запит надати:
 
408. 1) інформацію про платника (ініціатора переказу):
 
   1) інформацію про платника (ініціатора переказу):
 
409. а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунка, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-582- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в підпункті «а» пункту 1 абзацу другого частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
- після слів «її рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
- після слів «електронного платіжного засобу» доповнити словами «/наперед оплаченої картки багатоцільового використання»;
- після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
 
Враховано   а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові або номер її рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -583- та інші
У підпункті «а» пункту 1 абзацу другого частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
Після слів «по батькові» «;» замінити словом «або».
 
Враховано    
    -584- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
410. б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-585- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в підпункті «б» пункту 1 абзацу другого частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
- після слів «номер рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
- після слів «електронного платіжного засобу» доповнити словами «/наперед оплаченої картки багатоцільового використання»;
- після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «електронного гаманця»;
 
Враховано   б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
411. в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-586- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в підпункті «в» пункту 1 абзацу другого: після слів «номер рахунка» доповнити словами «електронного гаманця»; після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
 
Враховано   в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -587- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -588- Южаніна Н.П.
У підпункті "в" пункту 1 частини 3 статті 14 слова "або інше подібне правове утворення" виключити;
 
Відхилено    
412. 2) інформацію про отримувача переказу коштів:
 
   2) інформацію про отримувача переказу коштів:
 
413. а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-589- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в підпункті «а» пункту 2 абзацу другого частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
- після слів «номер рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
- після слів «електронного платіжного засобу» доповнити словами «/наперед оплаченої картки багатоцільового використання»;
- після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
 
Враховано   а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -590- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
414. б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-591- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в підпункті «б» пункту 2 абзацу другого частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
- після слів «номер рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
- після слів «електронного платіжного засобу» доповнити словами «/наперед оплаченої картки багатоцільового використання»;
- після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
 
Враховано   б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -592- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
415. в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка унікальний обліковий номер фінансової операції.
 
-593- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
в підпункті «в» пункту 2 абзацу другого частини третьої статті 14 розділу ІІ законопроекту:
- після слів «номер рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
- після слів «відсутності рахунка» доповнити словами «/електронного гаманця»;
 
Враховано   в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальний обліковий номер фінансової операції.
 
    -594- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -595- Южаніна Н.П.
У підпункті "в" пункту 2 частини 3 статті 14 слова "або інше подібне правове утворення" виключити;
 
Відхилено    
416. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, коли:
 
   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
 
417. виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
   виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
418. суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
 
   суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
 
419. 4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30000 гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум:
 
-596- та інші
У частині четвертій статті 14 після слів «У разі ініціювання переказу за межі України» додати слова «у тому числі із використанням віртуальних активів».
 
Враховано   4. У разі ініціювання переказу за межі України, у тому числі з використанням віртуальних активів, на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум:
 
    -597- Бондарєв К.А.
За текстом статті 14 словосполучення «30.000 гривень» замінити словосполученням: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату здійснення правочину» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -598- Мамка Г.М.
У частині 4 статті 14 цифри «30000» замінити цифрами «300000»
 
Відхилено    
    -599- Власенко С.В.
Абзац 1 частини 4 статті 14 викласти в редакції:
«4. У разі ініціювання переказу коштів на сума, яка не перевищує 200 000 євро з власного рахунку, відкритого в банку-резиденті України, на свій же рахунок, відкритий у банку-нерезеденті України або у разі ініціювання переказу за межі України на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30000 гривень, такий переказ повинен супроводжуватися:»
 
Відхилено    
420. 1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
 
   1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
 
421. а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунка, з якого списуються кошти, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-600- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -601- Бєлькова О.В.
В підпункті 1) пункту 4 статті 14 та Підпункті 2) пункту 4 статті 14 викласти в такій редакції:
«Підпункт1) пункту 4 статті 14:
а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунку, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу) чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номером фінансової операції або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента.
 
Відхилено    
    -602- Ковальчук О.В.
у підпункті "а" пункту 1 частини 4 статті 14 Розділу ІІ слова "або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі)" замінити словами "або унікальний номер електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу) чи, за відсутності рахунка - абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента";
 
Відхилено    
422. б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-603- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
423. в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, чи за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-604- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -605- Южаніна Н.П.
У підпункті "в" пункту 1 частини 4 статті 14 слова "або інше подібне правове утворення" виключити;
 
Відхилено    
424. 2) інформацією про отримувача переказу коштів:
 
   2) інформацією про отримувача переказу коштів:
 
425. а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-606- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
    -607- Бєлькова О.В.
В підпункті 1) пункту 4 статті 14 та Підпункті 2) пункту 4 статті 14 викласти в такій редакції:
«Підпункт1) пункту 4 статті 14:
а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунку, з якого списуються кошти, або унікальний номер електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу) чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номером фінансової операції або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента.
 
Відхилено    
    -608- Ковальчук О.В.
у підпункті "а" пункту 2 частини 4 статті 14 Розділу ІІ слова "або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі)" замінити словами "або унікальний номер електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу) чи, за відсутності рахунка - абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента";
 
Відхилено    
426. б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
-609- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
 
427. в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.
 
-610- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікальний обліковий номер фінансової операції» додати слова «або абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено   в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.
 
    -611- Южаніна Н.П.
У підпункті "в" пункту 2 частини 4 статті 14 слова "або інше подібне правове утворення" виключити;
 
Відхилено    
428. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, коли:
 
   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
 
429. виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
   виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
430. суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) кошти у готівковій формі для здійснення переказу або електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
 
   суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) кошти у готівковій формі для здійснення переказу або електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
 
431. 5. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів у разі відсутності інформації, передбаченої частинами першою, третьою та четвертою цієї статті.
 
-612- Радіна А.О.
у частині п’ятій статті 14 слова «передбаченої частинами першою, третьою та четвертою цієї статті.» замінити словами «, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених, відповідно, частинами першою, третьою та четвертою цієї статті.»;
 
Враховано   5. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених, відповідно, частинами першою, третьою та четвертою цієї статті.
 
432. 6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів / суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу зобов’язаний:
 
   6. Посередник з переказу коштів / суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов’язаний:
 
433. 1) запровадити ефективні процедури з метою перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи (у разі наявності таких вимог платіжної системи);
 
-613- Южаніна Н.П.
У пункті 1 частини 6 статті 14 слово "ефективні" виключити;
 
Враховано   1) запровадити процедури з метою перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи (у разі наявності таких вимог платіжної системи);
 
434. 2) запровадити ефективні процедури моніторингу переказів, включаючи, у разі необхідності, моніторинг в реальному часі або моніторинг по факту виконання переказу з метою виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених цією статтею.
 
-614- Южаніна Н.П.
У пункті 2 частини 6 статті 14 слово "ефективні" виключити;
 
Враховано   2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи, у разі необхідності, моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу з метою виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених цією статтею.
 
    -615- Бєлькова О.В.
В пункті 6 статті 14 додати підпункт 3 в такій редакції:
«3) моніторинг переказів (платіжний моніторинг) передбачає разові заходи на основі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі:
зупинення здійснення операцій з використанням певного платіжного інструменту та /або його вилучення;
встановлення лімітів та/або обмежень на суми та кількість платіжних операцій;
зупинення (відмову) надання платіжних послуг та/або вилучення платіжного пристрою;
зупинення завершення платіжної операції на рахунок для встановлення ініціатора та правомірності платіжної операції;
зупинення надання послуг користувачу, клієнту;
вилучення або обмеження працездатності платіжного пристрою, системи електронної комерції тощо;
розірвання договору, якщо діяльність користувача, клієнта пов’язана із вчиненням суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України або Конвенцією про кіберзлочинність як злочин;»
 
Відхилено    
    -616- Ковальчук О.В.
пункт 6 статті 14 доповнити підпунктом третім такого змісту:
"3) моніторинг переказів (платіжний моніторинг) передбачає разові заходи на основі ризик-орієнтованого підходу, в т.ч.:
зупинення здійснення операцій з використанням певного платіжного інструменту та/або його вилучення;
встановлення лімітів та/або обмежень на суми та кількість платіжних операцій;
зупинення (відмову) надання платіжних послуг та/або вилучення платіжного пристрою;
зупинення завершення платіжної операції на рахунок для встановлення ініціатора та правомірності платіжної операції;
зупинення надання послуг користувачу, клієнту;
вилучення або обмеження працездатності платіжного пристрою, системи електронної комерції тощо;
розірвання договору, якщо діяльність користувача, клієнта пов’язана із вчиненням суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України або Конвенцією про кіберзлочинність як злочин;"
 
Відхилено    
435. 7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, що наведені в пункті 2 частини першої цієї статті на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.
 
   7. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, наведених у пункті 2 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.
 
436. 8. У разі виплати переказу на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30000 гривень, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, коли:
 
-617- Бондарєв К.А.
За текстом статті 14 словосполучення «30.000 гривень» замінити словосполученням: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату здійснення правочину» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   8. У разі виплати переказу на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30тисяч гривень, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:
 
    -618- Мамка Г.М.
У частині 8 статті 14 цифри «30000» замінити цифрами «300000»
 
Відхилено    
437. виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
   виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
438. суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, здійснює виплату переказу в готівковій формі або за дорученням отримувача здійснює придбання електронних грошей.
 
-619- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
у пункті 3 пункту 1 статті 14 виключити словосполучення «електронних грошей»
 
Відхилено   суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, здійснює виплату переказу в готівковій формі або за дорученням отримувача здійснює придбання електронних грошей.
 
439. 9. Верифікація платника (ініціатора переказу) / отримувача може не здійснюватись, якщо платник (ініціатор переказу) / отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
 
   9. Верифікація платника (ініціатора переказу) / отримувача може не здійснюватись, якщо платник (ініціатор переказу) / отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
 
440. 10. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів / суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, повинен запровадити ефективні процедури на основі ризик-орієнтовного підходу щодо прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.
 
-620- Южаніна Н.П.
У частині 10 статті 14 слово "ефективні" виключити;
 
Враховано   10. Посередник з переказу коштів / суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-орієнтованого підходу щодо прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.
 
441. 11. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтовного підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.
 
   11. Якщо посередник з переказу коштів під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.
 
442. 12. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтовного підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на рахунок отримувача або їх видачі отримувачу в готівковій формі.
 
   12. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на рахунок отримувача або їх видачі отримувачу в готівковій формі.
 
443. 13. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу) / суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу) / отримувача, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема, попередження з встановленням кінцевих строків надання запитуваної інформації або відхилення будь-яких майбутніх переказів, або обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
   13. Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу) / посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу) / отримувача, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема, надсилання попередження з встановленням кінцевих строків про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
444. 14. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу / суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів зобов’язаний інформувати Національний банк України щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) / отримувача переказу у порядку, встановленому Національним банком України.
 
   14. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу / посередник з переказу коштів зобов’язаний інформувати Національний банк України щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) / отримувача переказу у порядку, встановленому Національним банком України.
 
445. 15. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу / суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) / отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та, за наявності підозри, повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.
 
   15. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу / посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) / отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та в разі наявності підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.
 
446. 16. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу - посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.
 
-621- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Статтю 14 розділу ІІ законопроекту доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:
«17. Вимоги цієї статті розповсюджуються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей».
 
Враховано   16. Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.
17. Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей.
 
447. 17. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
 
   18. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
 
448. 1) операцій зняття коштів з власного рахунка;
 
   1) операцій зняття коштів з власного рахунка;
 
449. 2) переказу коштів з метою сплати податків, штрафів та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України, місцевих бюджетів, на користь органів державної влади або переказу коштів за житлово-комунальні послуги;
 
-622- Южаніна Н.П.
Пункт 2 частини 17 статті 14 викласти в такій редакції:
"2)переказу коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування або переказу коштів за житлово-комунальні послуги";
 
Враховано   2) переказу коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування або переказу коштів за житлово-комунальні послуги;
 
    -623- Радіна А.О.
у пункті 2 частини 17 статті 14 після слів «сплати податків» доповнити словом «зборів»
 
Враховано    
450. 3) переказу коштів, коли платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від власного імені та за власний рахунок;
 
   3) переказу коштів, коли платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від власного імені та за власний рахунок;
 
451. 4) переказу коштів, у разі якщо використовуються електронні платіжні засоби або електронні гроші для оплати товарів чи послуг і номер електронного платіжного засобу та/або наперед оплаченої карти багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;
 
   4) переказу коштів, у разі якщо використовуються електронні платіжні засоби або електронні гроші для оплати товарів чи послуг і номер електронного платіжного засобу та/або наперед оплаченої картки багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;
 
452. 5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказ коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, надання послуг, надання кредиту;
 
-624- Южаніна Н.П.
У пункті 5 частини 17 статті 14:
слова "вартості товарів, послуг" замінити словами "вартості товарів, робіт, послуг";
слова "про поставку товарів, надання послуг" замінити словами "про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг";
 
Враховано   5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;
 
    -625- Бєлькова О.В.
В усіх пунктах та підпунктах статті 14 після слів «унікального облікового номеру фінансової операції» додати слова «або абонентського номеру (сукупності цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента».
 
Відхилено    
    -626- Мамка Г.М.
У пункті 5 частини 17 статті 14 цифри «30000» замінити цифрами «300000».
 
Відхилено    
    -627- Бондарєв К.А.
За текстом статті 14 словосполучення «30.000 гривень» замінити словосполученням: «сума, еквівалентна одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату здійснення правочину» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
453. 6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, які проводяться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;
 
   6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;
 
454. 7) операції по забезпеченню проведення переказу коштів, які здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;
 
   7) операції із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;
 
455. 8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5000 гривень та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5000 гривень.
 
-628- Мамка Г.М.
У пункті 8 частини 17 статті 14 цифри «5000» замінити цифрами «300000».
 
Відхилено   8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.
 
    -629- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 8 частини 17 статті 14 після слова "переказу" доповнити словами "та одержання";
 
Відхилено    
    -630- Ляшенко А.О.
Пункт 8 частини 17 статті 14 після слова "переказу" доповнити словами "та одержання";
 
Відхилено    
    -631- Южаніна Н.П.
Пункт 8 частини 17 статті 14 після слова "переказу" доповнити словами "та одержання";
 
Відхилено    
456. 18. Інші випадки, в яких вимоги цієї статті не застосовуються, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
   19. Інші випадки, за яких вимоги цієї статті не застосовуються, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
457. Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
 
   Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
 
458. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин / відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка / відмовитися від проведення фінансової операції у разі:
 
   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин / відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка / відмовитися від проведення фінансової операції у разі:
 
459. коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
 
   якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
 
460. встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
 
-632- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 1 статті 15 слово "неприйнятно" замінити словом "особливо";
 
Відхилено   встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
 
461. подання клієнтом чи його представником суб’єкту первинного фінансового моніторингу недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   подання клієнтом чи його представником суб’єкту первинного фінансового моніторингу недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
462. виявлення, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
 
-633- Радіна А.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 після слова «виявлення» доповнити словами «у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу,»
 
Враховано   виявлення у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
 
    -634- Власенко С.В.
У абзаці 5 частини 1 статті 15 після слів «та/або» додати слово «наявні».
 
Відхилено    
463. коли здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, або встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) такого вигодоодержувача (вигодонабувача), є неможливим.
 
-635- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті частині першій статті 15 слова «на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) такого вигодоодержувача (вигодонабувача),» виключити;
Після слів «фінансова операція» доповнити словами «та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника».
 
Враховано   якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.
 
464. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.
 
-636- Власенко С.В.
Абзац 7 частини 1 статті 15 викласти в редакції:
«Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції за наявності підозри.»
 
Відхилено   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.
 
465. У випадках, передбачених цією частиною, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок / встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті, статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено.
 
   У випадках, передбачених цією частиною, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок / встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті, а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено.
 
466. 2. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають право здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції.
 
-637- Бєлькова О.В.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції. На підставі договорів та відповідно до цього Закону зазначену діяльність має право здійснювати юридична особа, засновниками якої є учасники платіжних систем, платіжні організації, банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, фінансові установи, оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів (поштового переказу). Засновники та юридична особа повинні забезпечити захист даних згідно із цим Законом»
 
Відхилено   2. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають право здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції.
 
    -638- Ковальчук О.В.
у частині 2 статті 15 Розділу ІІ слова "мають право" замінити словом "повинні";
 
Відхилено    
    -639- Ковальчук О.В.
частину 2 статті 15 Розділу ІІ доповнити новим реченням такого змісту:
"На підставі договорів та відповідно до цього Закону зазначену діяльність має право здійснювати юридична особа, засновниками якої є учасники платіжних систем, платіжні організації, банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, фінансові установи, оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів (поштового переказу). Засновники та юридична особа повинні забезпечити захист даних згідно із цим Законом."
 
Відхилено    
467. 3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості та порядок відмови суб’єкта первинного фінансового моніторингу від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмови в обслуговуванні або проведенні фінансової операції, а також порядок та обсяги обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
-640- Бєлькова О.В.
Частину 3 статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості та порядок відмови суб’єкта первинного фінансового моніторингу від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмови в обслуговуванні або проведенні фінансової операції, а також порядок обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Обмеження обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу не розповсюджуються на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, вказаних в пунктах 1), 2), 5) частини другої статті 6 цього Закону, створену ними юридичну особу.»
 
Відхилено   3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості та порядок відмови суб’єкта первинного фінансового моніторингу від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмови в обслуговуванні або проведенні фінансової операції, а також порядок та обсяги обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
    -641- Ковальчук О.В.
частину 3 статті 15 Розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
"Обмеження обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу не розповсюджуються на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, вказаних в пунктах 1), 2), 5) частини другої статті 6 цього Закону, створену ними юридичну особу."
 
Відхилено    
468. 4. Суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов’язані послуги прямо або опосередковано, повністю або частково з клієнтами, які є:
 
-642- Ляшенко А.О.
В абзаці першому частини 4 статті 15 слова "прямо або опосередковано, повністю або частково" виключити;
 
Враховано частково   4. Суб’єктам первинного фінансового моніторингу забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов’язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:
 
    -643- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому частини 4 статті 15 слова "прямо або опосередковано, повністю або частково" виключити;
 
Враховано частково    
    -644- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 4 статті 15 слова "прямо або опосередковано, повністю або частково" виключити;
 
Враховано частково    
469. 1) особами та/або організаціями, яких включено до Переліку осіб;
 
   1) особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб;
 
470. 2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до Переліку осіб;
 
   2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;
 
471. 3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними, власниками яких є особи та/або організації, яких включено до Переліку осіб.
 
-645- Южаніна Н.П.
У пункті 3 частини 4 статті 15 слова "кінцевими бенефіціарними, власниками" замінити словами "кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)";
 
Враховано   3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють, чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.
 
    -646- Ляшенко А.О.
У пункті 3 частини 4 статті 15 слова "кінцевими бенефіціарними, власниками" замінити словами "кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)";
 
Враховано    
472. Заборони, передбачені абзацом першим цієї частини, застосовуються також у разі, якщо суб’єкту первинного фінансового моніторингу відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, визначені у пунктах 1 - 3 абзацу першого цієї частини.
 
-647- Радіна А.О.
У абзаці п’ятому частини 4 статті 15 слова «абзацом першим цієї частини,» замінити словами «цією частиною».
 
Враховано   Заборони, передбачені цією частиною, застосовуються також у разі, якщо суб’єкту первинного фінансового моніторингу відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, визначені в цій частині.
 
473. Про спроби встановлення ділових відносин та проведення видаткових фінансових операцій, отримання фінансових та інших пов’язаних послуг прямо або опосередковано, повністю або частково такими особами суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані негайно повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України.
 
-648- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому частини 4 статті 15 слова "прямо або опосередковано, повністю або частково", а також слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Враховано частково   Про спроби встановлення ділових відносин та проведення видаткових фінансових операцій, отримання фінансових та інших пов’язаних послуг прямо або опосередковано такими особами суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані негайно повідомити спеціально уповноваженому органу.
 
474. Міністерство закордонних справ України з урахуванням вимог відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН забезпечує оприлюднення інформації про випадки, у яких не діють заборони, передбачені абзацом першим цієї частини.
 
-649- Радіна А.О.
У абзаці сьомому частини 4 статті 15 слова «абзацом першим цієї частини,» замінити словами «цією частиною».
 
Враховано   Міністерство закордонних справ України з урахуванням вимог відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН забезпечує оприлюднення інформації про випадки, у яких не діють заборони, передбачені цією частиною.
 
    -650- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому частини 4 статті 15 слова "Міністерство закордонних справ України" замінити словами "Спеціально уповноважений орган за поданням Міністерства закордонних справ України";
 
Відхилено    
475. 5. У разі виявлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до Переліку осіб особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про таку особу та здійснити негайно, без попереднього повідомлення такої особи, замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
-651- Власенко С.В.
Частину 5 статті 15 викласти в редакції:
«5.У разі виявлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до Переліку осіб особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про таку особу та здійснити негайно, без попереднього повідомлення такої особи, але за рішенням суду замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»
 
Відхилено   5. У разі виявлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до переліку осіб особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про таку особу та здійснити негайно, без попереднього повідомлення такої особи, замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
476. Стаття 16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
 
   Стаття 16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
 
477. 1. Порядок реєстрації та подання спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється:
 
   1. Порядок реєстрації та подання спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється:
 
478. Національним банком України - для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону;
 
   Національним банком України - для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону;
 
479. Кабінетом Міністрів України - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
   Кабінетом Міністрів України - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
480. 2. Подання інформації суб’єктом первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
 
-652- Гетманцев Д.О.
абзац перший частини другої статті 16 після слів «спеціально уповноваженому органу» доповнити словами «суб’єкту державного фінансового моніторингу»;
 
Враховано   2. Подання інформації суб’єктом первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженому органу, суб’єкту державного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
 
481. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники, члени ліквідаційної комісії, ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу, якщо вони діяли в межах цього Закону.
 
-653- Гетманцев Д.О.
абзац другий частини другої статті 16 після слів «спеціально уповноваженому органу» доповнити словами «суб’єкту державного фінансового моніторингу»;
 
Враховано   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники, ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу, суб’єкту державного фінансового моніторингу, якщо вони діяли в межах цього Закону.
 
    -654- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 16 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити;
 
Враховано    
482. 3. Державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії (крім Національного банку України), у разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підозра, зобов’язані повідомити спеціально уповноваженому органу про такі фінансові операції та їх учасників.
 
   3. Державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії (крім Національного банку України), у разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підозра, зобов’язані повідомити спеціально уповноваженому органу про такі фінансові операції та їх учасників.
 
483. Порядок та вимоги щодо надання інформації у таких випадках встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок та вимоги щодо надання інформації у таких випадках встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
484. Інформаційний обмін між спеціально уповноваженим органом та Національним банком України з питань фінансового моніторингу здійснюється на підставі меморандуму, укладеного зазначеними органами.
 
-655- Радіна А.О.
у частині третій статті 16 речення «Інформаційний обмін між спеціально уповноваженим органом та Національним банком України з питань фінансового моніторингу здійснюється на підставі меморандуму, укладеного зазначеними органами.» виключити;
 
Враховано      
    -656- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзац третій частини третьої статті 16 розділу ІІ законопроекту доповнити новим реченням такого змісту: «Такий обмін здійснюється з врахуванням обмежень щодо порядку розкриття інформації, яка містить становить банківську таємницю, встановлених законом».
 
Враховано по суті   
485. 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, подає інформацію про виявлені факти незаконного переміщення через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
 
-657- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У частині 4 статті 16 слова "державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи" виключити;
 
Враховано   4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, подає до спеціально уповноваженого органу інформацію про виявлені факти незаконного переміщення через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
 
    -658- Южаніна Н.П.
У частині 4 статті 16 слова "державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи" виключити;
 
Враховано    
    -659- Радіна А.О.
У частині четвертій статті 16 після слів «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику,» слова «державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи,» виключити.
 
Враховано    
486. 5. Державні органи (крім Національного банку України) та органи місцевого самоврядування, державні реєстратори зобов’язані надавати спеціально уповноваженому органу інформацію (копії документів), відомості з інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз персональних даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії.
 
-660- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 5 статті 16 слова "персональних" виключити;
 
Враховано   5. Державні органи (крім Національного банку України) та органи місцевого самоврядування, державні реєстратори зобов’язані надавати спеціально уповноваженому органу інформацію (копії документів), відомості з інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії.
 
487. Обсяг, порядок подання такої інформації та надання доступу до неї визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Обсяг, порядок подання такої інформації та надання доступу до неї визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
488. 6. Надання державними органами, державними реєстраторами спеціально уповноваженому органу, суб’єктам первинного фінансового моніторингу інформації відповідно до вимог цього Закону, не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
 
-661- Гетманцев Д.О.
абзац перший частини шостої статті 16 після слів «державними органами» доповнити словами «органами місцевого самоврядування, Національним банком України»;
 
Враховано   6. Надання державними органами, органами місцевого самоврядування, Національним банком України, державними реєстраторами спеціально уповноваженому органу, суб’єктам первинного фінансового моніторингу інформації відповідно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
 
    -662- Южаніна Н.П.
Абзац перший частини 6 статті 16 викласти в такій редакції:
"6.Надання державними органами, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами спеціально уповноваженому органу інформації відповідно до вимог цього Закону, не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом";
 
Враховано частково    
489. Посадові особи та інші працівники державних органів, Національного банку України не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до вимог цього Закону.
 
-663- Гетманцев Д.О.
абзац другий частини шостої статті 16 після слів «державних органів» доповнити словами «органів місцевого самоврядування»;
 
Враховано   Посадові особи та інші працівники державних органів, органів місцевого самоврядування, Національного банку України та державні реєстратори не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до вимог цього Закону.
 
    -664- Южаніна Н.П.
Абзац другий частини 6 статті 16 викласти в такій редакції:
"Посадові особи та інші працівники державних органів, органів місцевого самоврядування та державні реєстратори не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до вимог цього Закону";
 
Враховано по суті   
490. 7. Суб’єкти господарювання, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зобов’язані відповідно до пункту 2 частини першої статті 27 цього Закону надавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію, яка пов’язана з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідки та копії документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом), необхідні для виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері запобігання та протидії, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз персональних даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії.
 
-665- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 7 статті 16 слова "та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз персональних даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії" виключити;
 
Враховано   7. Суб’єкти господарювання, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зобов’язані відповідно до пункту 2 частини першої статті 27 цього Закону надавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію, пов’язану з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідки та копії документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом), необхідні для виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері запобігання та протидії.
 
    -666- Власенко С.В.
Частину 7 статті 16 – виключити.
 
Відхилено    
491. Обсяг та порядок подання такої інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Обсяг та порядок надання такої інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
492. 8. Подання посадовими особами та іншими працівниками суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій спеціально уповноваженому органу інформації відповідно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
 
-667- Власенко С.В.
Частину 8 статті 16 – виключити.
 
Відхилено   8. Надання посадовими особами та іншими працівниками суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій спеціально уповноваженому органу інформації відповідно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
 
493. Посадові особи та інші працівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання спеціально уповноваженому органу інформації згідно з вимогами цього Закону.
 
   Посадові особи та інші працівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання спеціально уповноваженому органу інформації згідно з вимогами цього Закону.
 
494. 9. Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до закону.
 
-668- Власенко С.В.
Частину 9 статті 16 викласти в редакції:
«Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування відповідно до закону.»
 
Відхилено   9. Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до закону.
 
495. 10. Обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
 
   10. Обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
 
496. Працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу, членам ліквідаційної комісії, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам, за виключенням випадків визначеним цим Законом.
 
-669- Гетманцев Д.О.
в абзаці другому частини десятої статті 16 слова «працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу» замінити словами «Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу»;
 
Враховано   Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам, крім випадків, визначених цим Законом.
 
    -670- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 16 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити;
 
Враховано    
497. У разі якщо нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, намагаються відмовити клієнта від здійснення діяльності з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, зазначених в абзаці другому цієї частини.
 
   У разі якщо нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, намагаються відмовити клієнта від здійснення діяльності з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, зазначених в абзаці другому цієї частини.
 
498. Обмеження щодо надання інформації, зазначені в абзаці другому цієї частини, не поширюються на випадки розкриття інформації суб’єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, в рамках здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії, а також правоохоронним органам відповідно до закону.
 
   Обмеження щодо надання інформації, встановлені абзацом другим цієї частини, не поширюються на випадки розкриття інформації суб’єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, в рамках здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії, а також правоохоронним органам відповідно до закону.
 
499. Обмеження також не поширюються на випадки обміну інформацією з метою проведення первинного фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх філіями або дочірніми компаніями з контролюючою участю, розташованими в інших країнах, за умови, що такі філії чи дочірні компанії з контролюючою участю дотримуються єдиних політик та процедур з питань фінансового моніторингу, в тому числі процедур обміну інформацією в межах групи.
 
   Обмеження також не поширюються на випадки обміну інформацією з метою проведення первинного фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх філіями або дочірніми компаніями з контролюючою участю, розташованими в інших країнах, за умови, що такі філії чи дочірні компанії з контролюючою участю дотримуються єдиних політик та процедур з питань фінансового моніторингу, в тому числі процедур обміну інформацією в межах групи.
 
500. Обмеження, зазначені в абзаці другому цієї частини, не перешкоджають обміну інформацією між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб’єктами первинного фінансового моніторингу, визначеними підпунктами «а» - «д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у випадках, пов’язаних з одним і тим же клієнтом та однією і тією ж фінансовою операцією, що передбачає участь двох або більше суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за умови, що такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу є суб’єктами одного виду та виконують однакові вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
 
-671- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий в пункті 10 статті 16 викласти в такій редакції:
«Обмеження, зазначені в абзаці другому цієї частини, не перешкоджають обміну інформацією між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб’єктами первинного фінансового моніторингу, визначеними підпунктами «а» – «д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у випадках, пов’язаних з одним і тим же клієнтом та однією і тією ж фінансовою операцією, що передбачає участь двох або більше суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або утвореної ними юридичної особи, за умови, що такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу виконують однакові вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом.».
 
Відхилено   Обмеження, встановлені абзацом другим цієї частини, не перешкоджають обміну інформацією між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб’єктами первинного фінансового моніторингу, визначеними підпунктами «а» - «д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у випадках, пов’язаних з одним і тим самим клієнтом та однією і тією самою фінансовою операцією, що передбачає участь двох або більше суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за умови, що такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу є суб’єктами одного виду та виконують однакові вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
 
    -672- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці шостому частині 10 статті 16 слова "між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб’єктами первинного фінансового моніторингу" замінити словами "між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та між спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу";
 
Відхилено    
    -673- Ковальчук О.В.
У абзаці п’ятому частини 10 статті 16 Розділу ІІ після слів "суб’єктів первинного фінансового моніторингу" доповнити словами "та/або утвореної ними юридичної особи".
 
Відхилено    
    -674- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому частині 10 статті 16 слова "між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб’єктами первинного фінансового моніторингу" замінити словами "між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та між спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу";
 
Відхилено    
501. Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, членам ліквідаційної комісії, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам державних органів, органів місцевого самоврядування, посадовим особам, працівникам суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які одержали запит спеціально уповноваженого органу щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу, прийняте (надане) відповідно до вимог статті 23 чи частини третьої статті 31 цього Закону, та/або надали відповідь на такий запит, рішення чи доручення цьому органу, забороняється повідомляти про це осіб, які брали (беруть) участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у запиті, рішенні чи дорученні або відповіді, а також будь-яких третіх осіб, за виключенням випадків визначених цим Законом.
 
-675- Гетманцев Д.О.
в абзаці сьомому частини десятої статті 16 слова «працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу» замінити словами «Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу»;
 
Враховано   Суб’єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб’єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам державних органів, органів місцевого самоврядування, посадовим особам, працівникам суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які одержали запит спеціально уповноваженого органу щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу, прийняте (надане) відповідно до вимог статті 23 чи частини третьої статті 31 цього Закону, та/або надали відповідь на такий запит, рішення чи доручення цьому органу, забороняється повідомляти про це осіб, які брали (беруть) участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у запиті, рішенні чи дорученні або відповіді, а також будь-яких третіх осіб, крім випадків передбачених цим Законом.
 
    -676- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 16 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити;
 
Враховано    
502. 11. Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу. Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому, інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, а також інформувати будь-кого, про факт одержання інформації про фінансову операцію та її учасників, факт надання запиту щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або рішення чи доручення, прийнятого (наданого) відповідно до вимог статті 23 або частини третьої статті 31 цього Закону, та/або отримання відповіді на такий запит, рішення чи доручення, крім випадків, передбачених цим Законом. У разі надходження запиту щодо такої інформації спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, крім випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих їй узагальнених та/або додаткових узагальнених матеріалів. За наявності у спеціально уповноваженому органі додаткової інформації, що стосується раніше надісланих правоохоронним органам узагальнених матеріалів, спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.

-677- Хоменко О.В.
У абзаці першому частини одинадцятої статті 16 слова «цим Законом» замінити на «законом», після слів «якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих їй узагальнених та/або додаткових узагальнених матеріалів» доповнити словами «або надісланий правоохоронним органом (органом з правоохоронними функціями) при виконанні завдань з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидії тероризму та фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, на підставах та в порядку, передбаченому законом».
 
Відхилено   11. Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу. Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, а також інформувати будь-кого про факт одержання інформації про фінансову операцію та її учасників, факт надання запиту щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов’язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або рішення чи доручення, прийнятого (наданого) відповідно до вимог статті 23 або частини третьої статті 31 цього Закону, та/або отримання відповіді на такий запит, рішення чи доручення, крім випадків, передбачених цим Законом. У разі надходження запиту щодо такої інформації спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, крім випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих їй узагальнених та/або додаткових узагальнених матеріалів. За наявності у спеціально уповноваженому органі додаткової інформації, що стосується раніше надісланих правоохоронним органам узагальнених матеріалів, спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.