Кількість абзаців - 711 Таблиця поправок


Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Ч.ІІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 12. Обов’язок дотримуватися таємниці фінансового моніторингу та не розголошувати факт подання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу в установлених цим Законом випадках поширюється також на осіб, яким така інформація стала відома у зв’язку з їх професійною або службовою діяльністю.
 
   12. Обов’язок дотримуватися таємниці фінансового моніторингу та не розголошувати факт надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу в установлених цим Законом випадках поширюється також на осіб, яким така інформація стала відома у зв’язку з їх професійною або службовою діяльністю.
 
1. Особи, винні у порушенні таємниці фінансового моніторингу та заборони інформувати про факт подання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
   Особи, винні у порушенні таємниці фінансового моніторингу та заборони інформувати про факт надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
2. 13. Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від спеціально уповноваженого органу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, крім випадків передачі її правоохоронним органам для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
 
   13. Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від спеціально уповноваженого органу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, крім випадків передачі її правоохоронним органам для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
 
3. Розвідувальні органи України зобов’язані повідомляти спеціально уповноваженому органу про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.
 
   Розвідувальні органи України зобов’язані повідомляти спеціально уповноваженому органу про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.
 
4. 14. Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   14. Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
5. Стаття 17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
 
   Стаття 17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
 
6. 1. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які є учасниками групи, мають право з метою проведення первинного фінансового моніторингу запитувати, отримувати і використовувати (в тому числі за допомогою єдиної для учасників групи інформаційної системи) інформацію і документи, наявні в розпорядженні інших учасників цієї групи, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу або вживають подібні за змістом заходи та підлягають відповідному нагляду відповідно до законодавства країни їх реєстрації.
 
   1. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які є учасниками групи, мають право з метою проведення первинного фінансового моніторингу запитувати, отримувати і використовувати (в тому числі за допомогою єдиної для учасників групи інформаційної системи) інформацію і документи, наявні в розпорядженні інших учасників цієї групи, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу або вживають подібні за змістом заходи та підлягають відповідному нагляду відповідно до законодавства країни їх реєстрації.
 
7. 2. Процедури одержання та використання зазначеної у частині першій цієї статті інформації визначаються єдиними правилами фінансового моніторингу.
 
   2. Процедури одержання та використання зазначеної у частині першій цієї статті інформації визначаються єдиними правилами фінансового моніторингу.
 
8. 3. Єдині правилами фінансового моніторингу розробляються та затверджуються головною (материнською) організацією групи з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і вимог законодавства про захист інформації з обмеженим доступом і є обов’язковими для виконання усіма учасниками групи, що є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, включаючи їх філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в інших країнах.
 
   3. Єдині правила фінансового моніторингу розробляються та затверджуються головною (материнською) організацією групи з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і вимог законодавства про захист інформації з обмеженим доступом і є обов’язковими для виконання усіма учасниками групи, що є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, включаючи їх філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в інших країнах.
 
9. Стаття 18. Повноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу
 
   Стаття 18. Повноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу
 
10. 1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються щодо:
 
-1- Гетманцев Д.О.
частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються щодо:
1) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які передбачені в пунктах 1, 2, 5, 6 та 8 частини другої статті 6 цього Закону (за винятком професійних учасників фондового ринку) – Національний банк України;
2) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що передбачені в пункті 4 частини другої статті 6 цього Закону – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
3) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що передбачені в пунктах 3 та 7 частини другої статті 6 цього Закону (окрім підпунктів «в» - «ґ» пункту 7 частини другої статті 6) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
4) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що передбачені в підпунктах «в» - «ґ» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону – Міністерство юстиції України.»;
 
Враховано по суті  1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються щодо:
 
11. 1) платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем, які є резидентами; операторів поштового зв’язку, фінансових установ, у частині надання ними фінансової послуги на підставі відповідних ліцензій Національного банку України; філій іноземних банків, банків, - Національним банком України;
 
-2- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 1 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«1) платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем, які є резидентами; операторів поштового зв’язку, фінансових установ, у частині надання ними фінансової послуги на підставі відповідних ліцензій Національного банку України; філій іноземних банків, банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу) – Національним банком України;».
 
Враховано редакійно  1) банків та філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем та які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв’язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів, та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, – Національним банком України;
 
    -3- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
пункт перший частини першої статті 18 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1) банків, філій іноземних банків, платіжних організацій, членів/ учасників платіжних систем, операторів поштового зв’язку (крім здійснення ними поштового переказу), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу) - Національним банком України";
 
Враховано редакційно    
12. 2) професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-4- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 2 частини першої статті 18 після слів «Центральний депозитарій цінних паперів» доповнити словами «установ накопичувального пенсійного забезпечення, управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю»;
 
Враховано   2) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників фондового ринку (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
13. 3) платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу), - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 
-5- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 3 частини першої статті 18 виключити. У зв’язку з цим пункти 4-8 вважати пунктами 3-7 відповідно.
 
Враховано по суті     
    -6- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
пункт третій частини першої статті 18 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -7- Ковальчук О.В.
У підпункті третьому частини 1 статті 18 Розділу ІІ після слів "членів платіжних систем" доповнити словами "які є резидентами"
 
Враховано редакційно    
    -8- Мамка Г.М.
У підпункті третьому частини 1 статті 18 Розділу ІІ після слів "членів платіжних систем" доповнити словами "які є резидентами"
 
Враховано редакційно    
14. 4) суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, суб’єктів аудиторської діяльності, бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) та суб’єктів господарювання, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
-9- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті 4 частини першої статті 18 слова «які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)» замінити словами «які здійснюють консультування з питань оподаткування (крім осіб, що здійснюють консультування в рамках трудових правовідносин)».
 
Враховано редакційно   3) суб’єктів аудиторської діяльності; бухгалтерів; суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
    -10- Діденко Ю.О.
У статті 18 законопроекту слова «які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «які проводяться лотереї та/або азартні ігри»;
 
Відхилено    
    -11- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 1 статті 18:
слова "суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "осіб, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
слова "за готівку" виключити;
слова "аудиторських фірм" виключити;
слова "бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) та суб’єктів господарювання, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)" виключити;
слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Враховано частково    
    -12- Жмеренецький О.С.
У пункті 4 частини першої статті 18 після слів "дорогоцінним камінням та виробами з них," додати слова "постачальників послуг віртуальних активів,".
 
Враховано по суті   
15. 5) нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань і суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) та осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, - Міністерством юстиції України;
 
-13- Макаров О.А.
У пункті 5 частини першої статті 18 слова «адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань і» виключити.
 
Відхилено Редакція з урахуванням редакції рядка 176  4) адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, – Міністерством юстиції України;
 
16. 6) операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними поштового переказу - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 
      
17. 7) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;
 
      
18. 8) суб’єктів господарювання, які надають посередницькі (інформаційно-консультаційні) послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, - центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
 
-14- Южаніна Н.П.
У пункті 8 частини 1 статті 18:
слова " (інформаційно-консультаційні)" виключити;
слова "центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності" замінити словами "Фондом державного майна України";
 
Відхилено   5) постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів – Міністерством цифрової трансформації України.
 
    -15- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 18 доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) суб’єкти, що здійснюють випуск та обіг криптоактивів (криптовалюти).»
 
Відхилено    
    -16- Гетманцев Д.О.
та інші Народні депутати України – члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
«9) постачальників послуг, пов’язаних із обігом віртуальних активів – Міністерство цифрової трансформації України.»
 
Враховано    
19. 2. Зазначені у частині першій цієї статті суб’єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов’язані:
 
   2. Зазначені у частині першій цієї статті суб’єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов’язані:
 
20. здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних, у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу;
 
-17- Гетманцев Д.О.
в абзаці другому частини другої статті 18 слова «відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу» замінити словом «законом»
 
Відхилено   здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних, у порядку, встановленому:
Національним банком України — для банків та філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем та які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв’язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів, та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – для товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників фондового ринку (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів;
Кабінетом Міністрів України — для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
    -18- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 2 статті 18 слова "відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу" замінити словами "Національним банком України — для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону; та Кабінетом Міністрів України — для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Враховано по суті   
21. вживати заходів впливу, передбачених законом, та/або вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії у разі виявлення порушень вимог законодавства.
 
-19- Гетманцев Д.О.
в абзаці третьому частини другої статті 18 слова «та/або» замінити словом «та»;
 
Відхилено   вживати заходів впливу, передбачених законом, та/або вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії у разі виявлення порушень вимог законодавства.
 
22. Порядок пред’явлення вимог, застосування передбачених законом заходів впливу, а також здійснення контролю за їх виконанням визначається суб’єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
-20- Гетманцев Д.О.
абзац четвертий частини другої статті 18 виключити;
 
Відхилено   Порядок пред’явлення вимог, застосування передбачених законом заходів впливу, а також здійснення контролю за їх виконанням визначається суб’єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
23. створити та забезпечити функціонування самостійного структурного підрозділу з питання регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії з відповідною штатною чисельністю, працівники якого будуть здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім, кваліфікаційним і професійним рівнем виконувати покладені на них службові обов’язки;
 
   створити та забезпечити функціонування самостійного структурного підрозділу з питання регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії з відповідною штатною чисельністю, працівники якого будуть здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім, кваліфікаційним і професійним рівнями виконувати покладені на них службові обов’язки;
 
24. здійснювати з урахуванням ризик-орієнтовного підходу регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, для мінімізації ризиків під час їх діяльності, у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками (система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального правопорушення). Факт неналежності системи управління ризиками відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється за наявності визначених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу ознак у порядку, встановленому цим суб’єктом державного фінансового моніторингу;
 
-21- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому частини 2 статті 18 слова "у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками (система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального правопорушення). Факт неналежності системи управління ризиками відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється за наявності визначених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу ознак у порядку, встановленому цим суб’єктом державного фінансового моніторингу" виключити;
 
Відхилено   здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, для мінімізації ризиків під час їх діяльності, у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками (система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального правопорушення). Факт неналежності системи управління ризиками відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється за наявності визначених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу ознак у порядку, встановленому цим суб’єктом державного фінансового моніторингу;
 
25. забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, спеціально уповноваженого та правоохоронних органів, у порядку, визначеному відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу;
 
   забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, спеціально уповноваженого та правоохоронних органів, у порядку, визначеному відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу;
 
26. проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу.
 
-22- Гетманцев Д.О.
абзац восьмий частини другої статті 18 викласти в такій редакції:
«проводити перевірки (в межах проведення планових та позапланових заходів контролю) щодо проходження відповідальним працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу навчання у сфері запобігання та протидії, а також проведення ним інструктажів іншим працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо дотримання (виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії;»;
 
Відхилено   проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу.
 
27. Суб’єкти державного фінансового моніторингу для виконання своїх функцій мають право одержувати у встановленому ними порядку від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (щодо яких вони відповідно до цього Закону виконують функції регулювання і нагляду) інформацію, документи, копії документів, оформлені та засвідчені суб’єктом первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу.
 
   Суб’єкти державного фінансового моніторингу для виконання своїх функцій мають право одержувати у встановленому ними порядку від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (щодо яких вони відповідно до цього Закону виконують функції регулювання і нагляду) інформацію, документи, копії документів, оформлені та засвідчені суб’єктом первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу.
 
28. Національний банк України для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії має право безоплатного доступу (у тому числі автоматизованого) до відповідних інформаційних систем (баз даних) органів державної влади у порядку, узгодженому Національним банком України з відповідним органом державної влади.
 
   Національний банк України для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії має право безоплатного доступу (у тому числі автоматизованого) до відповідних інформаційних систем (баз даних) органів державної влади у порядку, узгодженому Національним банком України з відповідним органом державної влади.
 
29. 3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу мають право подавати до визначених законом суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів отримані під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії відомості, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень.
 
-23- Южаніна Н.П.
Частину 3 статті 18 виключити;
 
Відхилено   3. Суб’єкти державного фінансового моніторингу мають право подавати до визначених законом суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів отримані під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії відомості, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень.
 
30. 4. Суб’єкти державного фінансового моніторингу інформують спеціально уповноважений орган про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також про заходи, вжиті до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері.
 
   4. Суб’єкти державного фінансового моніторингу інформують спеціально уповноважений орган про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також про заходи, вжиті до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері.
 
31. Надання інформації суб’єктами державного фінансового моніторингу до спеціально уповноваженого органу відповідно до цієї частини не є розкриттям таємниці фінансового моніторингу.
 
   Надання інформації суб’єктами державного фінансового моніторингу до спеціально уповноваженого органу відповідно до цієї частини не є розкриттям таємниці фінансового моніторингу.
 
32. 5. Суб’єкти державного фінансового моніторингу щороку, але не пізніше ніж протягом січня наступного року зобов’язані надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.
 
-24- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У частині п’ятій статті 18 слова «ніж протягом січня» замінити словами та цифрами «31 січня».
 
Враховано   5. Суб’єкти державного фінансового моніторингу щороку, але не пізніше 31 січня наступного року, зобов’язані надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та/або посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.
 
    -25- Южаніна Н.П.
У частині 5 статті 18 слова "ніж протягом" замінити цифрами "31";
 
Враховано    
33. 6. Суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані подавати (за наявності) спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема:
 
   6. Суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані подавати (за наявності) спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема:
 
34. документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
 
   документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (крім інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
 
35. інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, відповідно до законодавства.
 
   інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, відповідно до законодавства.
 
36. 7. Суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки.
 
   7. Суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки.
 
37. 8. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії (в тому числі надають рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).
 
   8. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії (в тому числі надають рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).
 
38. 9. Суб’єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення зокрема щодо:
 
-26- Радіна А.О.
у абзаці першому частини дев’ятої статті 18 слова «держав, які не виконують» замінити словами «держав (територій), що не виконують»;
 
Враховано   9. Суб’єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо держав (юрисдикцій), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо:
 
39. посиленої уваги під час погодження створення в таких державах філій, представництв чи дочірніх підприємств суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
-27- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці другому частини дев’ятої статті 18 слова «дочірніх підприємств» замінити словами «дочірніх компаній».
 
Враховано   посиленої уваги під час погодження створення в таких державах філій, представництв чи дочірніх компаній суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
40. попередження суб’єктів первинного фінансового моніторингу нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими правовими утвореннями у відповідній державі можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
-28- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 9 статті 18 слова "або іншими правовими утвореннями" виключити;
 
Відхилено   попередження суб’єктів первинного фінансового моніторингу нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими правовими утвореннями у відповідній державі можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
41. обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною державою або особами в такій державі тощо.
 
   обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною державою або особами в такій державі тощо.
 
42. 10. Суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані вживати відповідно до законодавства заходів:
 
   10. Суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані вживати відповідно до законодавства заходів:
 
43. щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь або є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) у суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
   щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь або є кінцевими бенефіціарними власниками у суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
 
44. для недопущення до управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
 
   для недопущення до управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
 
45. для недопущення формування капіталу відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
 
   для недопущення формування капіталу відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
 
46. 11. Суб’єкти державного фінансового моніторингу погоджують із спеціально уповноваженим органом розроблені проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону.
 
   11. Суб’єкти державного фінансового моніторингу погоджують із спеціально уповноваженим органом розроблені проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з виконанням вимог цього Закону.
 
47. 12. Особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії встановлює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за погодженням із спеціально уповноваженим органом.
 
   12. Особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії встановлює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за погодженням із спеціально уповноваженим органом.
 
48. Нагляд у сфері запобігання та протидії щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних, здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку.
 
   Нагляд у сфері запобігання та протидії щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних, здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку.
 
49. 13. Суб’єкти державного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на них цим Законом обов’язків мають право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, юридичних осіб.
 
   13. Суб’єкти державного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на них цим Законом обов’язків мають право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, юридичних осіб.
 
50. Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані протягом десяти робочих днів надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідних суб’єктів строк надання інформації може бути продовжений суб’єктом державного фінансового моніторингу, але не більше ніж до 30 робочих днів.
 
-29- Радіна А.О.
абзац другий частини тринадцятої статті 18 викласти у такій редакції:
«Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного запиту надати відповідну інформацію та документи. У разі неможливості надання інформації та/або документів у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідних суб’єктів строк надання інформації може бути продовжений суб’єктом державного фінансового моніторингу.»;
 
Відхилено   Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані протягом десяти робочих днів надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідних суб’єктів строк надання інформації може бути продовжений суб’єктом державного фінансового моніторингу, але не більше ніж до 30 робочих днів.
 
51. 14. Суб’єкти державного фінансового моніторингу в рамках здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії мають право обмінюватися інформацією з обмеженим доступом за умови дотримання встановлених законодавством вимог щодо її захисту.
 
   14. Суб’єкти державного фінансового моніторингу в рамках здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії мають право обмінюватися інформацією з обмеженим доступом за умови дотримання встановлених законодавством вимог щодо її захисту.
 
52. 15. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують умови для повідомлень працівниками суб’єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
 
-30- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 15 статті 18 слова "або будь-якими третіми особами" виключити;
 
Відхилено   15. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують умови для повідомлень працівниками суб’єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
 
    -31- Радіна А.О.
у абзаці першому частини п’ятнадцятої статті 18 слова «зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку» виключити.
 
Відхилено    
53. Суб’єктам державного фінансового моніторингу заборонено розкривати будь-яким третім особам інформацію про осіб, що здійснили такі повідомлення, окрім випадків, встановлених законом.
 
   Суб’єктам державного фінансового моніторингу заборонено розкривати будь-яким третім особам інформацію про осіб, що здійснили такі повідомлення, крім випадків, встановлених законом.
 
54. Порядок надання таких повідомлень, а також порядок їх розгляду визначається відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно.
 
   Порядок надання таких повідомлень, а також порядок їх розгляду визначаються відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно.
 
55. Стаття 19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії
 
   Стаття 19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 
56. 1. З метою моніторингу ефективності функціонування національної системи запобігання та протидії, суб’єкти фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи забезпечують формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
 
-32- та інші
У абзаці п’ятому частини першої статті 3 слово «національної» виключити.
 
Враховано   1. З метою моніторингу ефективності функціонування системи запобігання та протидії суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи забезпечують формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
 
    -33- Южаніна Н.П.
Частину 1 статті 19 після слова "суб’єкти" доповнити словом "державного"
 
Враховано    
57. 2. Комплексна адміністративна звітність повинна включати дані, які характеризують:
 
   2. Комплексна адміністративна звітність повинна включати дані, які характеризують:
 
58. розмір та важливість різних секторів, які підпадають під сферу дії законодавства у сфері запобігання та протидії, діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, в тому числі кількість суб’єктів та осіб і економічна важливість кожного сектору;
 
-34- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 2 статті 19 слова "в тому числі кількість суб’єктів та осіб і економічна важливість кожного сектору" виключити;
 
Відхилено   розмір та важливість різних секторів, які підпадають під сферу дії законодавства у сфері запобігання та протидії, діяльність суб’єктів фінансового моніторингу, в тому числі кількість суб’єктів та осіб і економічну важливість кожного сектору;
 
59. фази звітності, розслідування та судові рішення у сфері запобігання та протидії, у тому числі кількість повідомлень про підозрілі операції, надані спеціально уповноваженому органу, відповідей про наслідки таких повідомлень і, на щорічній основі, кількість розслідуваних справ, кількість осіб, щодо яких були розпочаті кримінальні провадження, кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, пов’язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, типи основних кримінальних правопорушень, у разі, якщо така інформація наявна, та вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів;
 
   фази звітності, розслідування та судові рішення у сфері запобігання та протидії, у тому числі кількість повідомлень про підозрілі операції, наданих спеціально уповноваженому органу, відповідей про наслідки таких повідомлень і, на щорічній основі, кількість розслідуваних справ, кількість осіб, щодо яких були розпочаті кримінальні провадження, кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, пов’язані з відмиванням грошей, або фінансуванням тероризму, типи основних кримінальних правопорушень у разі, якщо така інформація наявна, та вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів;
 
60. показники роботи спеціально уповноваженого органу в частині збору, обробки, аналізу та передачі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів;
 
   показники роботи спеціально уповноваженого органу в частині збору, обробки, аналізу та передачі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів;
 
61. кількість міжнародних запитів про надання інформації, які були подані, одержані, у задоволенні яких було відмовлено, на які було повністю чи частково дано відповідь з боку спеціально уповноваженого органу;
 
   кількість міжнародних запитів про надання інформації, які були подані, одержані, у задоволенні яких було відмовлено, на які було повністю чи частково дано відповідь з боку спеціально уповноваженого органу;
 
62. кількість запитів про взаємну правову допомогу, поданих, одержаних, задоволених і у задоволенні яких було відмовлено;
 
   кількість запитів про взаємну правову допомогу, поданих, одержаних, задоволених і у задоволенні яких було відмовлено;
 
63. кількість інших міжнародних запитів у сфері запобігання та протидії;
 
   кількість інших міжнародних запитів у сфері запобігання та протидії;
 
64. діяльність правоохоронної та судової систем, зокрема щодо: замороження, арешту і конфіскації активів;
 
   діяльність правоохоронної та судової систем, зокрема щодо: замороження, арешту і конфіскації активів;
 
65. розслідування, судові переслідування та вироки стосовно відмивання коштів та фінансування тероризму.
 
-35- Южаніна Н.П.
Абзац дев'ятий частини 2 статті 19 викласти в такій редакції:
"результати розслідування кримінальних правопорушень та розгляду судових справ у сфері запобігання та протидії";
 
Враховано   результати розслідування кримінальних правопорушень та розгляду судових справ у сфері запобігання та протидії.
 
    -36- Радіна А.О.
Абзац дев’ятий частини другої статті 19 викласти у такій редакції:
«досудові розслідування та винесені вироки стосовно легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного винного діяння, та фінансування тероризму, які набрали законної сили».
 
Враховано по суті   
66. 3. Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії визначається Кабінетом Міністрів України.
 
67. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
68. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
 
   ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
 
69. Стаття 20. Порогові фінансові операції
 
   Стаття 20. Порогові фінансові операції
 
70. 1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400000 гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор - 30000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400000 гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор - 30000 гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
 
-37- Жмеренецький О.С.
У частини першої статті 20:
1) після слів "дорівнює чи перевищує 400 000 гривень (для" додати слова "постачальників послуг віртуальних активів,";
2) після слів "еквівалентну 400 000 гривень (для" додати слова "постачальників послуг віртуальних активів,".
 
Відхилено   1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
 
    -38- Діденко Ю.О.
У частині першій статті 20 законопроекту слова «для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» у всіх випадках замінити словами «для фінансових операцій з прийняття та повернення ставок у лотереї та азартні ігри, виплати виграшів у лотереї та азартні ігри».
 
Відхилено    
    -39- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У частині 1 статті 20 в двох місцях слова "суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "осіб, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -40- Южаніна Н.П.
У частині 1 статті 20 в двох місцях слова "суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "осіб, які одержали право на проведення лотерей та/або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор";
 
Відхилено    
    -41- Бондарєв К.А.
За текстом частини 1 статті 20 «Порогові фінансові операції» значення «400.000 гривень» замінити на: «суму, еквівалентній 15.000 Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України»; суму 30.000 гривень замінити на суму 3.000 гривень;
 
Відхилено    
    -42- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
За текстом частини 1 статті 20 «Порогові фінансові операції» значення «400.000 гривень» замінити на: «суму, еквівалентній 15.000 Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України»; суму 30.000 гривень замінити на суму 3.000 гривень;
 
Відхилено    
    -43- Мамка Г.М.
У частині першій статті 20 цифри «30000» замінити цифрами «300000».
 
Відхилено    
    -44- Бакумов О.С.
У частині 1 ст. 20 законопроекту цифри «400000» замінити цифрами «500000».
 
Відхилено    
71. зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;
 
-45- Радіна А.О.
У абзаці другому частини першої статті 20 останнє речення виключити.
 
Враховано   зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
 
72. фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або пов’язаних осіб;
 
   фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
 
73. фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
 
   фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
 
74. фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
 
   фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
 
75. Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)
 
-46- Мамка Г.М.
Статтю 21 виключити. Відповідні зміни також внести до пунктів 1 та 2 частини 11 статті 11, що відсилають до цієї статті.
 
Відхилено   Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)
 
76. 1. Фінансова (і) операція (ї) або спроба її (х) проведення, незалежно від суми на яку вона (и) проводиться (яться), вважається (ються) підозрілою (ими) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу підозрює або має достатні підстави підозрювати, що вона (и) є результатом злочинної діяльності, або пов’язана (і) чи стосується (ються) фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
-47- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці першому частини першої статті 21 слова «підозрює або має достатні підстави підозрювати» замінити словами «має підозру або має достатні підстави для підозри».
 
Враховано   1. Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
    -48- Ляшенко А.О.
У частині першій слова 21 слова «підозрює або має достатні підстави» замінити словами «має обґрунтовані підстави»
 
Відхилено    
    -49- Южаніна Н.П.
У частині 1 статті 21 слова "підозрює або має достатні підстави підозрювати" замінити словами "має достатні підстави вважати";
 
Відхилено    
    -50- Власенко С.В.
Частину 1 статті 21 викласти в редакції:
«1.Фінансова (і) операція (ї) або спроба її (х) проведення, незалежно від суми на яку вона (и) проводиться (яться), вважається (ються) підозрілою (ими) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру та (або) йому відомі факти, що здійснення фінансових операцій є результатом злочинної діяльності, або фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»
 
Відхилено    
77. 2. При визначенні того чи фінансова операція або діяльність є підозрілою, суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені та оприлюднені спеціально уповноваженим органом, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.
 
-51- Власенко С.В.
Частину 2 статті 21 – виключити.
 
Відхилено Редакція частини з урахуванням редакції рядка 190  2. При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.
 
78. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
79. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 
-52- Бондарєв К.А.
Назву Розділу ІV викласти у такій редакції: «ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ»
 
Відхилено   ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 
80. Стаття 22. Замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
 
-53- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Статтю 22 розділу ІV законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) на підставі рішення суду зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
У день виконання судового рішення про замороження таких активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.
У разі замороження активів відповідно до частини першої цієї статті прибуткові фінансові операції клієнтів, включених до Переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до Переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, включені до Переліку осіб, проводяться. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України та негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення таких прибуткових операцій.
Після замороження активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно розморозити активи:
не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з Переліку осіб;
скасування рішення суду про замороження активів;
не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке ж або схоже ім’я (найменування), як і особа чи організація, включена до Переліку осіб, та активи якої стали об’єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів інформує про це спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України.
Замороження/розмороження активів відповідно до частин першої, другої та четвертої цієї статті здійснюється у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в межах їх повноважень з урахуванням вимог та винятків, визначених резолюціями Ради Безпеки ООН.
Доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Замороження активів відповідно до частин першої та другої цієї статті не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників членів ліквідаційної комісії, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цією статтею.
Вимоги цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а "- "ґ", "е" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону";
 
Відхилено   Стаття 22. Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
 
    -54- Бондарєв К.А.
Статтю 22 виключити.
 
Відхилено    
    -55- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Статтю 22 виключити.
 
Відхилено    
81. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
-56- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 22 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити.
 
Враховано   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
    -57- Ляшенко А.О.
В абзаці першому частини 1 статті 22 слова "заморозити активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням" замінити словами "заморозити активи клієнта, який є особою та/або організацією, яку включено до Переліку осіб";
 
Відхилено    
    -58- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 1 статті 22 слова "заморозити активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням" замінити словами "заморозити активи клієнта, який є особою та/або організацією, яку включено до Переліку осіб";
 
Відхилено    
    -59- Власенко С.В.
Частину 1 статті 22 викласти в редакції:
«1.Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) якщо є підозра, що активи пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), але за рішенням суду заморозити активи.»
 
Відхилено    
82. У день прийняття рішення про замороження таких активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.
 
-60- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 22 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити.
 
Враховано   У день прийняття рішення про замороження таких активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний одночасно із замороженням таких активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.
 
    -61- Власенко С.В.
Абзац 2 частини 1 статті 22 викласти в редакції:
«Одночасно із замороженням таких активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.»
 
Враховано редакційно    
    -62- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому частини 1 статті 22 слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
    -63- Ляшенко А.О.
В абзаці другому частини 1 статті 22 слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
    -64- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 1 статті 22 слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
83. 2. У разі замороження активів відповідно до частини першої цієї статті прибуткові фінансові операції клієнтів, включених до Переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до Переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, включені до Переліку осіб, проводяться. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України та негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення таких прибуткових операцій.
 
-65- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 22 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити.
 
Враховано   2. У разі замороження активів відповідно до частини першої цієї статті прибуткові фінансові операції клієнтів, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, проводяться. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України та негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення такої прибуткової операції.
 
    -66- Ляшенко А.О.
У частині 2 статті 22 слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
    -67- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У частині 2 статті 22 слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
    -68- Южаніна Н.П.
У частині 2 статті 22 слова "та Службі безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
84. 3. Після замороження активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження.
 
-69- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У частині третій статті 22 розділу ІV законопроекту після слів «про таке замороження» доповнити словами «на його (її) письмовий запит».
 
Враховано   3. Після замороження активів суб’єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження на його (її) письмовий запит.
 
    -70- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 22 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити.
 
Враховано    
85. 4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно розморозити активи:
 
   4. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний негайно розморозити активи:
 
86. не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з Переліку осіб;
 
-71- Гетманцев Д.О.
Абзац другий частини четвертої статті 22 законопроекту викласти в такій редакції:
«не пізніше першого робочого дня суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що слідує за днем оприлюднення спеціально уповноваженим органом на власному веб-сайті інформації щодо виключення особи чи організації з Переліку осіб;»;
 
Відхилено   не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з переліку осіб;
 
87. не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке ж або схоже ім’я (найменування), як і особа чи організація, включена до Переліку осіб, та активи якої стали об’єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.
 
-72- Ляшенко А.О.
В абзаці третьому частини 4 статті 22 слова "Служби безпеки України" замінити словами "спеціально уповноваженого органу";
 
Відхилено   не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім’я (найменування), як і особа чи організація, включена до переліку осіб та активи якої стали об’єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.
 
    -73- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому частини 4 статті 22 слова "Служби безпеки України" замінити словами "спеціально уповноваженого органу";
 
Відхилено    
    -74- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 4 статті 22 слова "Служби безпеки України" замінити словами "спеціально уповноваженого органу";
 
Відхилено    
88. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів інформує про це спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України.
 
-75- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 22 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити.
 
Враховано   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів інформує про це спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України.
 
    -76- Ляшенко А.О.
В абзаці четвертому частини 4 статті 22 слова "та Службу безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
    -77- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці четвертому частини 4 статті 22 слова "та Службу безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
    -78- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 4 статті 22 слова "та Службу безпеки України" виключити;
 
Відхилено    
89. 5. Замороження/розмороження активів відповідно до частин першої, другої та четвертої цієї статті здійснюється у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в межах їх повноважень з урахуванням вимог та винятків, визначених резолюціями Ради Безпеки ООН.
 
-79- Южаніна Н.П.
Частину 5 статті 22 після слів "в межах їх повноважень" доповнити словами "та погодженому Міністерством фінансів України";
 
Відхилено   5. Замороження/розмороження активів відповідно до частин першої, другої та четвертої цієї статті здійснюється у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень з урахуванням вимог та винятків, визначених резолюціями Ради Безпеки ООН.
 
    -80- Власенко С.В.
Частину 5 статті 22 викласти в редакції:
«5.Замороження/розмороження активів відповідно до частин першої, другої та четвертої цієї статті здійснюється за рішенням суду та у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в межах їх повноважень з урахуванням вимог та винятків, визначених резолюціями Ради Безпеки ООН.»
 
Відхилено    
90. 6. Доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
 
   6. Доступ до активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
 
91. 7. Замороження активів відповідно до частин першої та другої цієї статті не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників членів ліквідаційної комісії, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цією статтею.
 
-81- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 22 слова «члени ліквідаційної комісії» у відповідних відмінках виключити.
 
Враховано   7. Замороження активів відповідно до частин першої і другої цієї статті не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, передбачені цією статтею.
 
    -82- Власенко С.В.
Частину 7 статті 22 – виключити.
 
Відхилено    
    -83- Ляшенко А.О.
Статтю 22 доповнити частиною 8 такого змісту:
"8. Положення цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Відхилено    
    -84- Южаніна Н.П.
Статтю 22 доповнити частиною 8 такого змісту:
"8. Положення цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Відхилено    
    -85- Яцик Ю.Г.
Статтю 22 доповнити новим пунктом 8:
«8. Вимоги цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону.».
 
Відхилено    
92. Стаття 23. Зупинення фінансових операцій
 
   Стаття 23. Зупинення фінансових операцій
 
93. 1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу без попереднього повідомлення клієнта, має право зупинити здійснення підозрілої (підозрілих) фінансової (фінансових) операції (операцій) та зобов’язаний зупинити фінансову (фінансові) операцію (операції), що містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України, і в день зупинення повідомити спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку (такі) фінансову (фінансові) операцію (операції), її (їх) учасників та про залишок коштів на рахунку (рахунках) клієнта, відкритому (відкритих) суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), та у разі зарахування коштів на транзитні рахунки суб’єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення.
 
-86- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
«1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансової операції, має право зупинити здійснення такої операції, якщо вона є підозрілою та зобов’язаний зупинити таку фінансову операцію, якщо вона містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
В день зупинення фінансової операції суб’єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб’єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочих дні з дня зупинення.».
 
Враховано редакційно   1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансової операції, має право зупинити здійснення такої операції, якщо вона є підозрілою, та зобов’язаний зупинити таку фінансову операцію у разі виникнення підозри, що операція (операції) містить (містять) ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
У день зупинення фінансової операції суб’єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб’єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
 
    -87- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У частині першій статті 23 розділу ІV законопроекту слова «що містять ознаки» замінити на слова «у разі виникнення підозри, що операція (операції) містить (містять) ознаки».
 
Враховано    
    -88- Бакумов О.С.
У частині 1 ст. 23 слова «на два робочих дні з дня зупинення» замінити словами «на два робочих дні з дня зупинення включно.»
 
Враховано    
    -89- Радіна А.О.
Частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
«1.Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансової операції, має право зупинити здійснення такої операції, якщо вона є підозрілою та зобов’язаний зупинити таку фінансову операцію, якщо вона містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
В день зупинення фінансової операції суб’єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб’єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочих дні з дня зупинення.»
 
Враховано частково    
    -90- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У частині 1 статті 23 слова "та про залишок коштів на рахунку (рахунках) клієнта, відкритому (відкритих) суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій)" виключити;
 
Відхилено    
    -91- Южаніна Н.П.
У частині 1 статті 23 слова "та зобов’язаний зупинити фінансову (фінансові) операцію (операції), що містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України" та слова "та про залишок коштів на рахунку (рахунках) клієнта, відкритому (відкритих) суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій)" виключити;
 
Відхилено    
    -92- Макаров О.А.
Частину першу статті 23 після слів «Суб’єкт первинного фінансового моніторингу» доповнити словами та символами «окрім спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, передбачених пунктом 7 частини другої статті 6 цього Закону)».
 
Відхилено    
94. 2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), здійснене відповідно до частини першої цієї статті, на строк до семи робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
 
-93- Ніколаєнко А.І.
Пункт другий статті 23 викласти в наступній редакції:
«2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій), здійснене відповідно до частини першої цієї статті, на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.»
 
Відхилено   2. Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансових операцій, здійснене відповідно до частини першої цієї статті на строк до семи робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
 
    -94- Южаніна Н.П.
У частині 2 статті 23 слова "а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" виключити;
 
Відхилено    
    -95- Бакумов О.С.
У частині 2 ст. 23 слова «до семи» замінити словами «до п'яти».
 
Відхилено    
95. 3. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до семи робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. У такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення повідомити спеціально уповноваженому органу про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб’єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум.
 
-96- Гетманцев Д.О.
Частину третю статті 23 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Рішення спеціально уповноваженого органу щодо зупинення видаткових фінансових операцій повинно бути обгрунтованим та містити інформацію, на підставі якої у спеціально уповноваженого органу виникло припущення, що фінансова операція, її учасники чи їх діяльність або погодження їх активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зборої масового знищення чи пов’язані із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції»;
 
Відхилено   3. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до семи робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. У такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення, повідомити спеціально уповноваженому органу про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб’єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум.
 
    -97- Южаніна Н.П.
Перше речення частини 3 статті 23:
після слів "у разі виникнення підозр" доповнити словами "щодо здійснення фінансових операцій клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу";
слова "а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" виключити;
 
Відхилено    
    -98- Южаніна Н.П.
Друге речення частини 3 статті 23 виключити;
 
Відхилено    
    -99- Ніколаєнко А.І.
Пункт третій статті 23 викласти в наступній редакції:
«3. Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний негайно повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. У такому разі, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення повідомити спеціально уповноважений орган про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб’єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум.
 
Відхилено    
96. 4. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої цієї статті прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов’язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу.
 
-100- Мамка Г.М.
У частині 4 статті 23 цифру «11» замінити цифрою «12».
 
Враховано   4. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої цієї статті прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції, зобов’язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу.
 
97. 5. Рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу, прийняті відповідно до частин другої, третьої та дев’ятої цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після запровадження стосовно неплатоспроможного банку тимчасової адміністрації, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом зупинення задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, здійснення яких передбачено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 
   5. Рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу, прийняті відповідно до частин другої, третьої та дев’ятої цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після запровадження стосовно неплатоспроможного банку тимчасової адміністрації, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом зупинення задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, здійснення яких передбачено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 
98. 6. Майно або грошові кошти клієнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до цієї статті та частини третьої статті 31 цього Закону до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних або під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів спеціально уповноваженого органу. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до рішення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зупинення проведення фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.
 
   6. Майно або грошові кошти клієнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до цієї статті та частини третьої статті 31 цього Закону до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних або під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів спеціально уповноваженого органу. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до рішення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних фінансових операцій, зупинення проведення фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.
 
99. 7. Рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу, прийняті відповідно до частин другої, третьої та дев’ятої цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після прийняття рішення про ліквідацію банку, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом зупинення виплати відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям, зупинення задоволення вимог кредиторів.
 
   7. Рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу, прийняті відповідно до частин другої, третьої та дев’ятої цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після прийняття рішення про ліквідацію банку, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом зупинення виплати відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям, зупинення задоволення вимог кредиторів.
 
100. 8. Майно або грошові кошти клієнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після прийняття рішення про ліквідацію банку, може бути передано спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів спеціально уповноваженого органу. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до рішення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зупинення проведення фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.
 
   8. Майно або грошові кошти клієнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після прийняття рішення про ліквідацію банку, може бути передано спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів спеціально уповноваженого органу. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до рішення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних фінансових операцій, зупинення проведення фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.
 
101. 9. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої та третьої цієї статті спеціально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки:
 
   9. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої і третьої цієї статті спеціально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки:
 
102. ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення, не підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов’язаний негайно але не пізніше наступного робочого дня, скасувати своє рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення, не підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов’язаний негайно, але не пізніше наступного робочого дня, скасувати своє рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
103. є мотивовані підозри, - спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції). Строк зупинення відповідних фінансових (фінансової) операцій (операції) продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.
 
-101- Ніколаєнко А.І.
Третій абзац пункту дев’ять статті 23 викласти в наступній редакції:
«9. У разі прийняття рішення відповідно до частин другої та третьої цієї статті спеціально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки є мотивовані підозри, — спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції). Строк зупинення відповідних фінансових (фінансової) операцій (операції) продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 15 робочих днів.
 
Відхилено   є мотивовані підозри, - спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій. Строк зупинення відповідних фінансових операцій (операції) продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.
 
104. Правоохоронні органи протягом строку продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) здійснюють досудове розслідування та у разі, якщо:
 
-102- Южаніна Н.П.
Абзаци четвертий, п'ятий та шостий частини 9 статті 23 виключити;
 
Відхилено   Правоохоронні органи протягом строку продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій) здійснюють досудове розслідування та у разі, якщо:
 
105. встановлено відсутність події кримінального правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення негайно інформують про це спеціально уповноважений орган;
 
   встановлено відсутність події кримінального правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення, - негайно інформують про це спеціально уповноважений орган;
 
106. наявні обґрунтовані підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та накладено арешт на відповідні рахунки у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, інформують про це спеціально уповноважений орган протягом 2 робочих днів з дня винесення судом ухвали про арешт майна із зазначенням її номера та дати.
 
   наявні обґрунтовані підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та накладено арешт на відповідні рахунки у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, - інформують про це спеціально уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня винесення судом ухвали про арешт майна із зазначенням її номера та дати.
 
107. Спеціально уповноважений орган у день отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п’ятим та шостим цієї частини, зобов’язаний скасувати своє рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
-103- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому частини 9 статті 23 слова "передбаченої абзацами п’ятим та шостим цієї частини" замінити словами "про відсутність складу кримінального правопорушення"
 
Відхилено   Спеціально уповноважений орган у день отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п’ятим і шостим цієї частини, зобов’язаний скасувати своє рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій) та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
 
108. У разі накладення арешту на рахунки клієнта, операції по яких зупинено відповідно до частин першої-третьої або дев’ятої цієї статті, у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, суб’єкт первинного фінансового моніторингу інформує про це спеціально уповноважений орган в день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна із зазначенням її номера та дати.
 
-104- Южаніна Н.П.
В абзаці восьмому частини 9 статті 23 слова "у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України" виключити;
 
Враховано редакційно   У разі накладення у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, арешту на рахунки клієнта, операції по яких зупинено відповідно до частин першої-третьої або дев’ятої цієї статті, суб’єкт первинного фінансового моніторингу інформує про це спеціально уповноважений орган у день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна із зазначенням її номера та дати.
 
    -105- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У абзаці восьмому частини дев’ятої статті 23 розділу ІV законопроекту слова «на рахунки клієнта» замінити словами «на кошти, що знаходяться на рахунках клієнта», а слова «ухвали суду про арешт майна із зазначенням її номера та дати» замінити словами «документа про накладення арешту на кошти (рішення суду, постанова державного/приватного виконавця) із зазначенням його назви, номера та дати».
 
Відхилено    
109. 10. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій:
 
   10. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій:
 
110. третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);
 
   третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції;
 
111. негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, зазначеного в рішенні спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідно до частини другої цієї статті або про зупинення видаткової фінансової операції відповідно до частини третьої цієї статті, повідомлення про скасування спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);
 
   негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, зазначеного в рішенні спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до частини другої цієї статті або про зупинення видаткової фінансової операції відповідно до частини третьої цієї статті, повідомлення про скасування спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової операції;
 
112. наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зазначеної у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій);
 
   наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій, зазначених у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій);
 
113. негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу доручення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 31 цього Закону про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави.
 
   негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу доручення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 31 цього Закону про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави.
 
114. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня після поновлення проведення фінансових операцій інформує про це спеціально уповноважений орган.
 
   Суб’єкт первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня після поновлення проведення фінансових операцій інформує про це спеціально уповноважений орган.
 
115. 11. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу на письмовий запит клієнта повідомляє йому у письмовій формі номер та дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій).
 
   11. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу на письмовий запит клієнта повідомляє йому у письмовій формі номер та дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій).
 
116. 12. Зупинення та поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) відбувається у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в межах їх повноважень.
 
   12. Зупинення та поновлення здійснення (фінансових) (операцій) відбувається у порядку, визначеному суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в межах їх повноважень.
 
117. Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції), зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень спеціально уповноваженого органу до суб’єкта первинного фінансового моніторингу членів ліквідаційної комісії, ліквідатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснюється у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
-106- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
В частинах дванадцятій та тринадцятій статті 23 слова «членів ліквідаційної комісії» виключити
 
Враховано   Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних фінансових операцій, зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень спеціально уповноваженого органу до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, ліквідатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
    -107- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 12 статті 23 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
118. Строки зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій-третій та дев’ятій цієї статті, є остаточними та продовженню не підлягають.
 
   Строки зупинення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій-третій та дев’ятій цієї статті, є остаточними та продовженню не підлягають.
 
119. 13. Зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідно до частин першої-третьої, дев’ятої цієї статті, частини третьої статті 31 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників членів ліквідаційної комісії, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
 
-108- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
В частинах дванадцятій та тринадцятій статті 23 слова «членів ліквідаційної комісії» виключити
 
Враховано   13. Зупинення фінансових операцій відповідно до частин першої-третьої, дев’ятої цієї статті, частини третьої статті 31 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
 
120. 14. Вимоги цієї статті не поширюються на видаткові операції за рахунком, що були здійснені з використанням електронних платіжних засобів до часу надходження повідомлення від спеціально уповноваженого органу.
 
   14. Вимоги цієї статті не поширюються на видаткові операції за рахунком, що були здійснені з використанням електронних платіжних засобів до часу надходження повідомлення від спеціально уповноваженого органу.
 
121. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (банк) виключає з повідомлення про залишок коштів за рахунком суму коштів, що заблоковані для проведення розрахунків з платіжними системами за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів.
 
-109- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
У статті 23 розділу ІV законопроекту додати нову частину п'ятнадцяту наступного змісту:
"15. Вимоги цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "ґ", "е" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону";
 
Враховано по суті  Суб’єкт первинного фінансового моніторингу (банк) виключає з повідомлення про залишок коштів за рахунком суму коштів, заблокованих для проведення розрахунків з платіжними системами за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів.
 
    -110- Ляшенко А.О.
Статтю 23 доповнити частиною 15 такого змісту:
"15. Положення цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Враховано по суті   
    -111- Южаніна Н.П.
Статтю 23 доповнити частиною 15 такого змісту:
"15. Положення цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Враховано по суті   
    -112- Яцик Ю.Г.
Статтю 23 доповнити новим пунктом 15: «15. Вимоги цієї статті не поширюються на спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону.».
 
Враховано по суті   
122. Стаття 24. Формування переліку осіб
 
-113- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Статтю 24 розділу ІV законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Формування переліку осіб
Перелік осіб формується у порядку, що визначається Держфінмоніторингом. Підставою для внесення особи до зазначеного переліку є:
1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями -7, і Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;
2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;
3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.
Перелік осіб негайно доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Виключення з Переліку осіб здійснюється у порядку, визначеному Держфінмоніторингом. Підставою для виключення юридичної, фізичної особи чи організації із зазначеного переліку є:
1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 7, і Кримінального кодексу України;
2) виключення даних про особу з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;
3) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком (рішенням) судів, рішенням інших компетентних органів іноземних держав, стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, які визнаються відповідно до міжнародних договорів України.
Розгляд запитів щодо виключення з Переліку осіб здійснюється в порядку, встановленому Держфінмоніторингом";
 
Відхилено   Стаття 24. Формування переліку осіб
 
    -114- Южаніна Н.П.
Статтю 24 виключити;
 
Відхилено    
123. 1. Перелік осіб формується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення особи до зазначеного переліку є:
 
-115- Мамка Г.М.
Абзац 1 частини 1 статті 24 пропонується викласти у такій редакції:
«1. Перелік осіб формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення особи до зазначеного переліку є:»
 
Відхилено   1. Перелік осіб формується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Підставою для внесення особи до зазначеного переліку є:
 
124. 1) рішення Служби безпеки України про включення особи чи організації, яка відповідає критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку, прийняте за ініціативою Служби безпеки України або за результатами розгляду запиту іноземної держави про включення до зазначеного переліку;
 
-116- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 1 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«1) рішення суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;».
 
Враховано   1) рішення суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;
 
    -117- Пузійчук А.В.
у пункті 1 частини першої статті 24 законопроекту слова «Служби безпеки України» замінити словом «суду», після слів «про включення» доповнити словами «юридичної або фізичної», слова «чи» та «прийняте за ініціативою Служби безпеки України або за результатами розгляду запиту іноземної держави про включення до зазначеного переліку» виключити;
 
Враховано    
    -118- Козак Т.Р.
Пункт 1) частини першої статті 24 викласти у наступній редакції:
«1) рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;
 
Враховано    
    -119- Радіна А.О.
пункт 1 частини першої статті 24 викласти у такій редакції:
«1)рішення суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;»
 
Враховано    
    -120- Гетманцев Д.О.
пункт 1 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«1) рішення Служби безпеки України про включення особи чи організації, прийняте на підставі вироку суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 258 5, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;»;
 
Відхилено    
    -121- Хоменко О.В.
У пункті 1 частини першої статті 24 слова «визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН,» доповнити словами «Законом України «Про санкції» та/або іншими законами України, що визначають ознаки причетності особи до фінансування тероризму чи та розповсюдженням зброї масового знищення»
 
Відхилено    
    -122- Дубінський О.А.
Пункт 1 частини 1 статті 24 виключити
 
Відхилено    
125. 2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 
-123- Пузійчук А.В.
пункт 2 частини першої статті 24 законопроекту після слів «уповноваженими ними органами» доповнити словами «у тому числі вироки (рішення) судів іноземних держав»;
 
Відхилено   2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 
    -124- Пузійчук А.В.
після пункту 2 частини першої статті 24 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізичної особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258-2587, 439 і 440 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
    -125- Пузійчук А.В.
частину першу частини першої статті 24 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Рішення суду, зазначене у пункті 1 цієї частини, приймається у справах за позовом Служби безпеки України. Служба безпеки звертається до суду з таким позовом з власної ініціативи або за результатами розгляду запиту іноземної держави про включення до зазначеного переліку.
Служба безпеки України одночасно зі зверненням до суду з позовом про включення юридичної або фізичної особи, організації, яка відповідає критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до переліку осіб може прийняти рішення про тимчасове включення такої особи до переліку осіб.
Відмова суду у включенні юридичної або фізичної особи, організації до такого переліку, відмова суду у відкритті провадження за позовом Служби безпеки України є підставою для втрати чинності тимчасовим рішенням Служби безпеки України та внесення відповідних змін до переліку осіб.»
 
Відхилено    
    -126- Козак Т.Р.
Частину першу статті 24 доповнити пунктом 3):
«3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно організацій, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Відхилено    
126. 2. Перелік осіб негайно доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
-127- Южаніна Н.П.
У частині 2 статті 24 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено   2. Перелік осіб негайно доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
127. 3. Виключення з Переліку осіб здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної, фізичної особи чи організації із зазначеного переліку є:
 
-128- Мамка Г.М.
Абзац 1 частини 3 статті 24 пропонується викласти у такій редакції
«3. Виключення з Переліку осіб здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної, фізичної особи чи організації із зазначеного переліку є:
 
Відхилено   3. Виключення з переліку осіб здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Підставою для виключення юридичної, фізичної особи чи організації із зазначеного переліку є:
 
128. 1) рішення Служби безпеки України про виключення особи чи організації, яка більше не відповідає критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку, прийняте за ініціативою Служби безпеки України або за результатами розгляду запиту іноземної держави про виключення із зазначеного переліку;
 
-129- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 1 частини третьої статті 24 викласти в такій редакції:
«1) рішення суду про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку;».
 
Враховано   1) рішення суду про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку;
 
    -130- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У пункті 1 частини першої статті 24 замість слів «за ініціативою Служби безпеки України» записати слова «відповідно до рішення суду».
 
Враховано    
    -131- Радіна А.О.
пункт 1 частини третьої статті 24 викласти у такій редакції:
«1)рішення суду про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідаю критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку;»
 
Враховано    
    -132- Козак Т.Р.
Пункт 1) частини третьої статті 24 викласти у наступній редакції:
«1) скасування рішення суду щодо віднесення (визнання) організації, юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення;»
 
Враховано по суті   
    -133- Гетманцев Д.О.
пункт 1 частини третьої статті 24 викласти в такій редакції:
«1) погашення або зняття судимості з фізичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цієї особи винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 258 5, 439 і 440 Кримінального кодексу України;»;
 
Відхилено    
    -134- Дубінський О.А.
Пункт 1 частини 3статті 24 виключити
 
Відхилено    
129. 2) виключення даних про особу чи організацію з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 
   2) виключення даних про особу чи організацію з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 
130. 4. Розгляд запитів щодо виключення з Переліку осіб здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-135- Гетманцев Д.О.
в частині четвертій статті 24 слова «порядку, встановленому» замінити словами «порядку та строки, встановлені»;
 
Враховано   4. Розгляд запитів щодо виключення з переліку осіб здійснюється в порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
    -136- Ляшенко А.О.
Статтю 24 викласти в новій редакції
«Стаття 24. Формування переліку осіб
1. Перелік осіб затверджується спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. До Переліку осіб включаються:
1) особи та організації, пов’язані з терористичною діяльністю і відносно яких застосовано міжнародні санкції або накладено санкції відповідно до законодавства України;
2) особи та організації, які діють від імені або за дорученням таких осіб та організацій;
3) особи, якими прямо чи опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації.
3.Перелік осіб негайно доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4.Виключення з Переліку осіб здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Особи та організації виключаються з Переліку осіб, у разі якщо вони перестали відповідати ознакам, визначеним у частині другій цієї статті.»
 
Відхилено    
131. Розділ V
 
   Розділ V
 
132. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
 
   ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
 
133. Стаття 25. Завдання та функції спеціально уповноваженого органу
 
   Стаття 25. Завдання та функції спеціально уповноваженого органу
 
134. 1. Завданнями спеціально уповноваженого органу є:
 
   1. Завданнями спеціально уповноваженого органу є:
 
135. 1) збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.
 
   1) збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.
 
136. Принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
-137- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 1 частини 1 статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено   Принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
137. 2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії;
 
   2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії;
 
138. 3) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії;
 
   3) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії;
 
139. 4) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком України, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії;
 
   4) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком України, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії;
 
140. 5) проведення національної оцінки ризиків;
 
   5) проведення національної оцінки ризиків;
 
141. 6) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії.
 
   6) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії.
 
142. 2. Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
   2. Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
 
143. 1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії;
 
   1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії;
 
144. 2) подає запити посадовим особам, до державних органів (крім Національного банку України), в тому числі до правоохоронних органів, органів прокуратури та судів, органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, підприємств, установ, організацій щодо одержання відповідно до закону інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
   2) подає запити посадовим особам, до державних органів (крім Національного банку України), в тому числі до правоохоронних органів, органів прокуратури та судів, органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, підприємств, установ, організацій щодо одержання відповідно до закону інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 
145. 3) співпрацює з органами виконавчої влади, Національним банком України, іншими державними органами, включеними до системи запобігання та протидії;
 
-138- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 3 частини 2 статті 25 після слів "включеними до" доповнити словом "національної";
 
Відхилено   3) співпрацює з органами виконавчої влади, Національним банком України, іншими державними органами, включеними до системи запобігання та протидії;
 
    -139- Южаніна Н.П.
Пункт 3 частини 2 статті 25 після слів "включеними до" доповнити словом "національної";
 
Відхилено    
146. 4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, а також розвідувальних органів України для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;
 
-140- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 2 статті 25:
слова "подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, а також розвідувальних органів України для проведення оперативно-розшукової діяльності" замінити словами "подає до правоохоронних та розвідувальних органів";
слова "та одержує від них інформацію про хід їх розгляду" виключити;
 
Враховано частково   4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних та розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;
 
    -141- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 4 частини 2 статті 25 викласти в такій редакції:
"4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних та розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали);
 
Відхилено    
147. 5) у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали;
 
-142- та інші
У пункті 5 частини 2 статті 25 слово «підозрювати» замінити словом «вважати»
 
Враховано   5) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали;
 
    -143- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
пункт 5 частини 2 статті 25 виключити;
 
Відхилено    
    -144- Южаніна Н.П.
Пункт 5 частини 2 статті 25 виключити;
 
Відхилено    
148. 6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії;
 
   6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії;
 
149. 7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
   7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 
150. 8) проводить щороку узагальнення інформації про стан запобігання та протидії в державі;
 
   8) проводить щороку узагальнення інформації про стан запобігання та протидії в державі;
 
151. 9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії;
 
   9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії;
 
152. 10) отримує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію про відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнтів, які стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
   10) отримує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію про відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнтів, які стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
153. 11) здійснює типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
   11) здійснює типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
154. 12) вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє відповідним суб’єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
 
-145- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункт 12 частини 2 статті 25 викласти в такій редакції:
«12)вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами»;
 
Відхилено   12) вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє відповідним суб’єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
 
    -146- Южаніна Н.П.
У пункті 12 частини 2 статті 25 слова "а також повідомляє відповідним суб’єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу" виключити;
 
Відхилено    
155. 13) забезпечує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії і забезпечує координацію діяльності державних органів у цій сфері;
 
   13) забезпечує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії і забезпечує координацію діяльності державних органів у цій сфері;
 
156. 14) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо запобігання та протидії на базі відповідного навчального закладу - академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу;
 
-147- Радіна А.О.
У пункті 14 частини другої статті 25 слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти».
 
Враховано   14) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо запобігання та протидії на базі відповідного закладу освіти - академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу;
 
    -148- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Пункт 14 частини 2 статті 25 виключити
 
Відхилено    
    -149- Южаніна Н.П.
У пункті 14 частини 2 статті 25 слова "відповідного навчального закладу — академії" замінити словами "навчального закладу";
 
Відхилено    
157. 15) надає суб’єктам державного фінансового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії.
 
   15) надає суб’єктам державного фінансового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії.
 
158. Обсяг та порядок надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Національним банком України (щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими відповідно до статті 18 цього Закону здійснює Національний банк України), та спільними нормативно-правовими актами інших суб’єктів державного фінансового моніторингу (щодо інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу);
 
-150- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 15 частини 2 статті 25:
слова "нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
слова "та спільними нормативно-правовими актами інших суб’єктів державного фінансового моніторингу" замінити словами "та Міністерством фінансів України спільно з іншими відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу";
 
Враховано по суті  Обсяг та порядок надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Національним банком України (щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими відповідно до статті 18 цього Закону здійснює Національний банк України), та спільними нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу (щодо інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу);
 
159. 16) повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого суб’єкта, яке надійшло до спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статей 8, 14, 15, 16, 23 цього Закону, а також надає йому інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб’єкту державного фінансового моніторингу. Порядок повідомлення та інформування суб’єкта первинного фінансового моніторингу і суб’єкта державного фінансового моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
-151- Южаніна Н.П.
У другому реченні пункту 16 частини 2 статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено   16) повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого суб’єкта, яке надійшло до спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статей 8, 14, 15, 16, 23 цього Закону, а також надає йому інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб’єкту державного фінансового моніторингу. Порядок повідомлення та інформування суб’єкта первинного фінансового моніторингу і суб’єкта державного фінансового моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
160. 17) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;
 
   17) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;
 
161. 18) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, та здійснює повноваження відповідно до закону.
 
   18) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, та здійснює повноваження відповідно до закону.
 
162. 3. Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:
 
   3. Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:
 
163. 1) інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
   1) інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу;
 
164. 2) узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним або розвідувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень;
 
-152- Южаніна Н.П.
У пункті 2 частини 3 статті 25 слова "а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень" замінити словами "а також результатів їх опрацювання";
 
Відхилено   2) узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним або розвідувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень;
 
165. 3) інформації про результати досудового розслідування та ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також засуджених за вчинення кримінальних правопорушень;
 
   3) інформації про результати досудового розслідування та ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також засуджених за вчинення кримінальних правопорушень;
 
166. 4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, стосовно яких судом ухвалено рішення про конфіскацію активів та на активи яких накладено арешт;
 
   4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, стосовно яких судом ухвалено рішення про конфіскацію активів та на активи яких накладено арешт;
 
167. 5) надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії;
 
   5) надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії;
 
168. 6) суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
   6) суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 
169. 4. Спеціально уповноважений орган забезпечує зберігання інформації, матеріалів, документів, отриманих або створених у межах виконання цього Закону, не менш як п’ять років після отримання інформації про фінансову операцію, відмови від здійснення фінансової операції або прийняття правоохоронними органами або судами рішень у справах, під час розгляду яких використовувалися узагальнені матеріали.
 
   4. Спеціально уповноважений орган забезпечує зберігання інформації, матеріалів, документів, отриманих або створених у межах виконання цього Закону, не менш як п’ять років після отримання інформації про фінансову операцію, відмови від здійснення фінансової операції або прийняття правоохоронними органами або судами рішень у справах, під час розгляду яких використовувалися узагальнені матеріали.
 
170. 5. Спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення/поновлення ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за зверненням суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).
 
-153- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 5 статті 25 викласти в такій редакції:
"5.Спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, веде облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Відхилено   5. Спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення/поновлення ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за зверненням суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).
 
    -154- Южаніна Н.П.
Частину 5 статті 25 викласти в такій редакції:
"5.Спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу";
 
Відхилено    
171. 6. Спеціально уповноважений орган є незалежним у прийнятті рішень щодо аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, надсилання запитів та/або передачі інформації правоохоронним та розвідувальним органам.
 
   6. Спеціально уповноважений орган є незалежним у прийнятті рішень щодо аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, надсилання запитів та/або передачі інформації правоохоронним та розвідувальним органам.
 
172. Стаття 26. Політична незалежність спеціально уповноваженого органу
 
   Стаття 26. Політична незалежність спеціально уповноваженого органу
 
173. 1. Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.
 
-155- Дубінський О.А.
Пункт 1 статті 26 Проекту викласти в наступній редакції:
«1.Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду за результатами проведення конкурсу і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.»
 
Враховано   1. Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду за результатами проведення конкурсу і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.
 
    -156- Ляшенко А.О.
Частину 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
"На посаду керівника спеціально уповноваженого органу призначається строком на п'ять років особа – переможець конкурсу, який проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано частково    
    -157- Южаніна Н.П.
Частину 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
"На посаду керівника спеціально уповноваженого органу призначається строком на п'ять років особа – переможець конкурсу, який проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано частково    
    -158- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У частині першій статті 26 замість слова «законодавством» записати слово «Законом».
 
Відхилено    
    -159- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 26 доповнити викласти у такій редакції:
«1. Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду за результатами конкурсу в установленому законодавством порядку.
Підставами звільнення Керівника спеціально уповноваженого органу є:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення 65 років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, про визнання його безвісно відсутнім чи про оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті;
9) набуття громадянства (підданства) іншої держави;
10) наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
11) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.»
 
Відхилено    
    -160- Пузійчук А.В.
Частину першу статті 26 законопроекту виключити.
У зв’язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами першою-третьою.
 
Відхилено    
    -161- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
"Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України";
 
Відхилено    
174. 2. Використання спеціально уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
 
   2. Використання спеціально уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
 
175. 3. На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб спеціально уповноваженого органу в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі, зупиняється.
 
   3. На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб спеціально уповноваженого органу в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі, зупиняється.
 
176. Керівник спеціально уповноваженого органу не може бути членом політичної партії, руху та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі.
 
   Керівник спеціально уповноваженого органу не може бути членом політичної партії, руху та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі.
 
177. 4. Членство працівників, які уклали трудовий договір із спеціально уповноваженим органом, у професійних спілках та інших громадських об’єднаннях, що не мають політичних цілей, не заборонено.
 
   4. Членство працівників, які уклали трудовий договір із спеціально уповноваженим органом, у професійних спілках та інших громадських об’єднаннях, що не мають політичних цілей, не заборонено.
 
178. Стаття 27. Права спеціально уповноваженого органу
 
   Стаття 27. Права спеціально уповноваженого органу
 
179. 1. Спеціально уповноважений орган має право:
 
   1. Спеціально уповноважений орган має право:
 
180. 1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
-162- Власенко С.В.
Пункт 1 частини 1 статті 27 викласти в редакції:
«1)залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади;»
 
Відхилено   1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
181. 2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів, посадових осіб, правоохоронних органів, судів, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 
-163- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 2 частини 1 статті 27 слова "посадових осіб" виключити;
 
Враховано   2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів, правоохоронних органів, судів, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 
    -164- Южаніна Н.П.
У пункті 2 частини 1 статті 27 слова "посадових осіб" виключити;
 
Враховано    
    -165- Власенко С.В.
Пункт 2 частини 1 статті 27 викласти в редакції:
«2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів, посадових осіб, правоохоронних органів, судів, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, необхідну для виконання покладених на нього завдань;»
 
Відхилено    
182. 3) одержувати від суб’єкта первинного фінансового моніторингу в разі потреби за результатами проведеного аналізу відомості щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
   3) одержувати від суб’єкта первинного фінансового моніторингу в разі потреби за результатами проведеного аналізу відомості щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 
183. 4) одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Міністерством юстиції України, відомості про смерть фізичних осіб;
 
-166- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 1 статті 27:
слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерства фінансів України";
 
Відхилено   4) одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та Міністерством юстиції України, відомості про смерть фізичних осіб;
 
    -167- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 1 статті 27 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами "Міністерством фінансів України";
 
Відхилено    
    -168- Южаніна Н.П.
Пункт 4 частини 1 статті 27 виключити;
 
Відхилено    
184. 5) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади (крім Національного банку України) та інших державних інформаційних ресурсів;
 
   5) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади (крім Національного банку України) та інших державних інформаційних ресурсів;
 
185. 6) одержувати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу на запит додаткову інформацію;
 
   6) одержувати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу на запит додаткову інформацію;
 
186. 7) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення проекти нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань і функцій, передбачених статтею 25 цього Закону;
 
-169- Южаніна Н.П.
У пункті 4 частини 1 статті 27:
слова та цифри "виконання завдань і функцій, передбачених статтею 25 цього Закону" замінити словами "виконання покладених на нього завдань"
 
Враховано   7) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проекти нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань і функцій, передбачених статтею 25 цього Закону;
 
187. 8) одержувати від правоохоронних та розвідувальних органів України, до яких згідно із цим Законом подано узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі одержаних матеріалів в установленому законодавством порядку;
 
   8) одержувати від правоохоронних та розвідувальних органів України, до яких згідно із цим Законом подано узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі одержаних матеріалів в установленому законодавством порядку;
 
188. 9) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва в установленому законом порядку;
 
-170- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У пункті 9 частини 1 статті 27 слова "в установленому законом порядку" замінити словами " у сфері запобігання та протидії в установленому законом порядку";
 
Враховано   9) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва у сфері запобігання та протидії в установленому законом порядку;
 
    -171- Южаніна Н.П.
У пункті 9 частини 1 статті 27 слова "в установленому законом порядку" замінити словами "у сфері запобігання та протидії";
 
Враховано частково    
189. 10) приймати у випадках, передбачених цим Законом, рішення про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) фінансових (фінансової) операцій (операції) на строк, установлений цим Законом;
 
   10) приймати у випадках, передбачених цим Законом, рішення про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) фінансових операцій на строк, установлений цим Законом;
 
190. 11) брати участь за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у підготовці та/або проведенні перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які проводяться Національним банком України) з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
   11) брати участь за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у підготовці та/або проведенні перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які проводяться Національним банком України) з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 
191. 12) інформувати суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, про можливі порушення такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону;
 
   12) інформувати суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, про можливі порушення такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону;
 
192. 13) надавати суб’єктам державного фінансового моніторингу дані відповідно до законодавства в межах, визначених частиною третьою статті 25 цього Закону.
 
   13) надавати суб’єктам державного фінансового моніторингу дані відповідно до законодавства в межах, визначених частиною третьою статті 25 цього Закону.
 
193. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
194. НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ
 
   НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ
 
195. Стаття 28. Національна оцінка ризиків
 
   Стаття 28. Національна оцінка ризиків
 
196. 1. Спеціально уповноважений орган, уповноважені органи державної влади із залученням інших суб’єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні національної оцінки ризиків.
 
-172- Южаніна Н.П.
У частині 1 статті 28 слова "уповноважені органи державної влади" замінити словами "суб'єкти державного фінансового моніторингу";
 
Враховано редакційно   1. Спеціально уповноважений орган, інші державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання і протидії, із залученням інших суб’єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні національної оцінки ризиків.
 
197. 2. Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.
 
   2. Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.
 
198. Відповідальним за проведення національної оцінки ризиків є спеціально уповноважений орган.
 
   Відповідальним за проведення національної оцінки ризиків є спеціально уповноважений орган.
 
199. 3. Національна оцінка ризиків проводиться з урахуванням, зокрема, вимог рекомендацій та документів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), положень звітів та рекомендацій з питань оцінки ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму Європейської комісії, інших міжнародних аналітичних оглядів, звітів та рекомендацій з питань, які пов’язані із здійсненням національної оцінки ризиків.
 
   3. Національна оцінка ризиків проводиться з урахуванням, зокрема, вимог рекомендацій та документів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), положень звітів та рекомендацій з питань оцінки ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму Європейської комісії, інших міжнародних аналітичних оглядів, звітів та рекомендацій з питань, пов’язаних з проведенням національної оцінки ризиків.
 
200. 4. Збір, обробка і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії, а також іншої інформації, пов’язаної із функціонуванням цієї системи, оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.
 
-173- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Частину четверту статті 28 після слів «пов’язаної із функціонуванням цієї системи» доповнити словами «схвалення та».
 
Враховано   4. Збір, обробка і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.
 
    -174- Радіна А.О.
У частині четвертій статті 28 Законопроекту слова «а також іншої інформації, пов’язаної із функціонуванням цієї системи,» виключити.
 
Враховано    
    -175- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 4 статті 28 після слів "що беруть участь у роботі" доповнити словом "національної";
 
Відхилено    
    -176- Южаніна Н.П.
Частину 4 статті 28 після слів "що беруть участь у роботі" доповнити словом "національної", а слова "державних органів" виключити;
 
Відхилено    
201. Стаття 29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків
 
   Стаття 29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків
 
202. 1. Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків на запитальники спеціально уповноваженого органу, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні Європейського Союзу та рекомендації Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.
 
-177- Власенко С.В.
У частині 1 статті 29:
слово «зокрема» - виключити.
слова «результати вивчення громадської думки» - виключити.
 
Відхилено   1. Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків на запитальники спеціально уповноваженого органу, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні Європейського Союзу та рекомендації Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.
 
203. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
204. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
 
205. Стаття 30. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії
 
   Стаття 30. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії
 
206. 1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
 
   1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
 
207. Стаття 31. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації.
 
   Стаття 31. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації
 
208. 1. Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією про запобігання та протидію.
 
-178- Южаніна Н.П.
У статті 31 слова "відповідні органи іноземних держав" замінити словами "компетентні органи іноземних держав" у відповідному відмінку;
 
Відхилено   1. Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією про запобігання та протидію.
 
209. 2. Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня її захисту, ніж той, що застосовується в Україні. Така інформація може надаватися спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави виключно для використання під час операційного аналізу у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи у справах, пов’язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід.
 
   2. Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні. Така інформація може надаватися спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави виключно для використання під час операційного аналізу у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов’язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід.
 
210. У випадку отримання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави на передачу інформації, що містить таємницю фінансового моніторингу, до правоохоронних органів іноземної держави такий дозвіл надається лише для проведення розслідування у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи у справах, пов’язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід. При цьому, інформація, не може бути надана спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави для використання у якості доказу чи для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
 
-179- Радіна А.О.
у абзаці другому частини другої статті 31 слова «такий дозвіл» замінити словами «така інформація»;
 
Враховано   У разі отримання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави на передачу інформації, що містить таємницю фінансового моніторингу, правоохоронним органам іноземної держави така інформація надається лише для проведення розслідування у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов’язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід. При цьому така інформація не може бути надана спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави для використання як доказ чи для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
 
211. Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації, одержаної від правоохоронного органу України, здійснюється лише за умови отримання попереднього дозволу відповідного правоохоронного органу.
 
   Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації, одержаної від правоохоронного органу України, здійснюється лише за умови отримання попереднього дозволу такого правоохоронного органу.
 
212. 3. Одержання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вимога спеціально уповноваженого органу щодо подання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації такого запиту у відповідному реєстрі спеціально уповноваженого органу.
 
   3. Одержання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вимога спеціально уповноваженого органу щодо надання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації такого запиту у відповідному реєстрі спеціально уповноваженого органу.
 
213. Відмова або відстрочення у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії здійснюється лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
   Відмова у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії або відстрочення його виконання здійснюються лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
 
214. На виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави спеціально уповноважений орган має право доручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи протягом строку, встановленого таким запитом.
 
-180- Южаніна Н.П.
Частину 3 статті 31 доповнити абзацом такого змісту:
"Розгляд запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) Переліку осіб здійснюється спеціально уповноваженим органом";
 
Відхилено   На виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави спеціально уповноважений орган має право доручити суб’єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи протягом строку, встановленого таким запитом.
 
215. 4. Служба безпеки України за участю Міністерства закордонних справ здійснює міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) Переліку осіб.
 
-181- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 4 статті 31 слова "та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) Переліку осіб" виключити.
 
Відхилено   4. Служба безпеки України за участю Міністерства закордонних справ України здійснює міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) Переліку осіб.
 
216. При поданні пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно включення фізичних, юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні:
 
   При поданні пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно включення фізичних, юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні:
 
217. додержуватися визначених відповідними комітетами Ради Безпеки ООН процедур та стандартних форм внесення осіб до відповідних переліків;
 
   додержуватися визначених відповідними комітетами Ради Безпеки ООН процедур та стандартних форм внесення осіб до відповідних переліків;
 
218. надавати повну, наскільки це можливо, інформацію щодо запропонованої до включення особи чи організації, а саме інформацію, достатню для ідентифікації фізичних осіб, організацій та юридичних осіб, та, по можливості, інформацію, необхідну Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерполу для видачі Спеціального повідомлення;
 
   надавати повну, наскільки це можливо, інформацію щодо запропонованої до включення особи чи організації, а саме інформацію, достатню для ідентифікації фізичних осіб, організацій та юридичних осіб, та, за можливості, інформацію, необхідну Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерполу для видачі спеціального повідомлення;
 
219. детально, наскільки це можливо, викладати фактичні обставини справи та обґрунтування щодо включення до переліку та надавати таку інформацію на запит, окрім інформації з обмеженим доступом, яка не може бути надана до відповідного Комітету;
 
   детально, наскільки це можливо, викладати фактичні обставини справи та обґрунтування щодо включення до переліку та надавати таку інформацію на запит, окрім інформації з обмеженим доступом, яка не може бути надана до відповідного комітету;
 
220. зазначати, чи може оприлюднюватися відповідними Комітетами статус України як країни, яка подала пропозиції про включення до відповідних санкційних переліків.
 
   зазначати, чи може оприлюднюватися відповідними комітетами статус України як країни, яка подала пропозиції про включення до відповідних санкційних переліків.
 
221. При поданні пропозицій до іноземних держав стосовно включення фізичних, юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні надавати детальну, наскільки це можливо, інформацію щодо таких осіб чи організацій, включаючи інформацію, необхідну для ідентифікації фізичних осіб та інформацію, яка підтверджує, що фізичні, юридичні особи та організації відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення до відповідних переліків.
 
   При поданні пропозицій до іноземних держав стосовно включення фізичних, юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні надавати детальну, наскільки це можливо, інформацію щодо таких осіб чи організацій, включаючи інформацію, необхідну для ідентифікації фізичних осіб та інформацію, яка підтверджує, що фізичні, юридичні особи та організації відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення до відповідних переліків.
 
222. При поданні пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно виключення фізичних, юридичних осіб та організацій з відповідних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні додержуватися визначених відповідними комітетами Ради Безпеки ООН процедур.
 
-182- Радіна А.О.
у абзаці восьмому частини четвертої статті 31 слова «відповідних переліків» замінити словами «відповідних санкційних переліків»;
 
Враховано   При поданні пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно виключення фізичних, юридичних осіб та організацій з відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні додержуватися визначених відповідними комітетами Ради Безпеки ООН процедур.
 
223. Міністерство закордонних справ України розробляє процедури подання клопотання про виключення осіб та організацій, включених до відповідних переліків Ради Безпеки ООН, та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.
 
-183- Радіна А.О.
у абзаці дев’ятому частини четвертої статті 31 слова «відповідних переліків» замінити словами «відповідних санкційних переліків»;
 
Враховано   Міністерство закордонних справ України розробляє процедури подання клопотання про виключення осіб та організацій, включених до відповідних санкційних переліків Ради Безпеки ООН, та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.
 
224. 5. Міністерство закордонних справ України здійснює міжнародне співробітництво щодо звернення до Комітетів Ради Безпеки ООН стосовно отримання дозволу на доступ до активів (повідомлення про намір надати доступ до активів), що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
   5. Міністерство закордонних справ України здійснює міжнародне співробітництво щодо звернення до Комітетів Ради Безпеки ООН стосовно отримання дозволу на доступ до активів (повідомлення про намір надати доступ до активів), що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
225. 6. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії покладається також на:
 
   6. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії покладається також на:
 
226. Міністерство юстиції України - щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
   Міністерство юстиції України - щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
227. Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України - щодо вчинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
   Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України - щодо вчинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
228. 7. Доходи, одержані злочинним шляхом, що конфісковані у зв’язку з вироком (рішенням) суду у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення та підлягають поверненню в Україну або іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України із цією державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення таких активів. Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до Державного бюджету України, якщо інше не встановлено законом.
 
   7. Доходи, одержані злочинним шляхом, що конфісковані у зв’язку з вироком (рішенням) суду у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення та підлягають поверненню в Україну або іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України з такою державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення таких активів. Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до державного бюджету, якщо інше не встановлено законом.
 
229. 8. Спеціально уповноважений орган, суб’єкти державного фінансового моніторингу, інші органи державної влади та правоохоронні органи здійснюють міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи з дотриманням вимог конфіденційності.
 
   8. Спеціально уповноважений орган, суб’єкти державного фінансового моніторингу, інші органи державної влади та правоохоронні органи здійснюють міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи з дотриманням вимог конфіденційності.
 
230. Спеціально уповноважений орган, суб’єкти державного фінансового моніторингу, інші органи державної влади та правоохоронні органи здійснюють пріоритизацію міжнародного співробітництва з урахуванням результатів Національної оцінки ризиків.
 
   Спеціально уповноважений орган, суб’єкти державного фінансового моніторингу, інші органи державної влади та правоохоронні органи здійснюють пріоритизацію міжнародного співробітництва з урахуванням результатів Національної оцінки ризиків.
 
231. Інформація, отримана Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, є таємницею фінансового моніторингу та може бути використана виключно для цілей, у яких така інформація запитувалася, з дотриманням обмежень, визначених частиною дванадцятою статті 16 цього Закону та з дотриманням визначених відповідним органом іноземної держави умов та обмежень щодо її використання, оприлюднення, подальшої передачі, розкриття джерела її одержання тощо. Зазначена інформація може передаватися Спеціально уповноваженим органом для інших цілей, ніж ті, у яких така інформація запитувалася, за умови отримання попереднього дозволу відповідного органу іноземної держави.
 
-184- Радіна А.О.
у абзацах третьому – п’ятому частини восьмої статті 31 слова «Спеціально уповноваженим органом» замінити словами «спеціально уповноваженим органом».
 
Враховано   Інформація, отримана спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, є таємницею фінансового моніторингу та може бути використана виключно для цілей, у яких така інформація запитувалася, з дотриманням обмежень, визначених частиною дванадцятою статті 16 цього Закону, та з дотриманням визначених відповідним органом іноземної держави умов та обмежень щодо її використання, оприлюднення, подальшої передачі, розкриття джерела її одержання тощо. Зазначена інформація може передаватися спеціально уповноваженим органом для інших цілей, ніж ті, у яких така інформація запитувалася, за умови отримання попереднього дозволу відповідного органу іноземної держави.
 
232. Обмеження щодо використання інформації, отриманої Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, поширюються також на осіб, яким така інформація стала відома у зв’язку з їх професійною або службовою діяльністю,
 
   Обмеження щодо використання інформації, отриманої Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, поширюються також на осіб, яким така інформація стала відома у зв’язку з їхньою професійною або службовою діяльністю,
 
233. Особи, винні у порушенні обмежень щодо використання інформації, отриманої Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, несуть кримінальну відповідальність за розголошення таємниці фінансового моніторингу.
 
   Особи, винні у порушенні обмежень щодо використання інформації, отриманої Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, несуть кримінальну відповідальність за розголошення таємниці фінансового моніторингу.
 
234. Суб’єкти державного фінансового моніторингу та інші органи державної влади мають забезпечити наявність дозволу органу іноземної держави на розкриття інформації з обмеженим доступом, яка була надана запитуваним органом іноземної держави, крім випадків, коли суб’єкт державного фінансового моніторингу чи інший орган державної влади відповідно до законодавства України зобов’язаний передати отриману інформацію третім особам. У таких випадках суб’єкт державного фінансового моніторингу чи інший орган державної влади зобов’язаний проінформувати запитуваний орган іноземної держави про такий обов’язок.
 
   Суб’єкти державного фінансового моніторингу та інші органи державної влади мають забезпечити наявність дозволу органу іноземної держави на розкриття інформації з обмеженим доступом, яка була надана таким органом іноземної держави, крім випадків, коли суб’єкт державного фінансового моніторингу чи інший орган державної влади відповідно до законодавства України зобов’язаний передати отриману інформацію третім особам. У таких випадках суб’єкт державного фінансового моніторингу чи інший орган державної влади зобов’язаний проінформувати відповідний орган іноземної держави про такий обов’язок.
 
235. 9. Спеціально уповноважений орган та інші суб’єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок, Організацією Об’єднаних Націй.
 
   9. Спеціально уповноважений орган та інші суб’єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок, Організацією Об’єднаних Націй.
 
236. 10. В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом, та щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, та перебувають на території України.
 
   10. В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом, та щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, та перебувають на території України.
 
237. Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) про конфіскацію.
 
   Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) про конфіскацію.
 
238. 11. Рішення про видачу іноземній державі осіб, крім громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, які визнані винними на підставі вироку (рішення) суду у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, приймається відповідно до міжнародних договорів України.
 
   11. Рішення про видачу іноземній державі осіб, крім громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, які визнані винними на підставі вироку (рішення) суду у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, приймається відповідно до міжнародних договорів України.
 
239. У разі коли Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною державою, яка надає запит на видачу осіб, визначених в абзаці першому цієї частини, зазначені особи можуть бути видані за кримінальні правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виключно за умови дотримання принципу взаємності.
 
   У разі якщо Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною державою, яка надає запит про видачу осіб, визначених абзацом першим цієї частини, зазначені особи можуть бути видані за кримінальні правопорушення, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виключно за умови дотримання принципу взаємності.
 
240. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
241. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ
 
242. Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
 
-185- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Викласти статтю 32 в такій редакції:
«Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі у незабезпеченні належної організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу, а також причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть відповідальність згідно із законом.
2. Юридичні особи (крім банків), які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, до нього пропорційно вчиненому порушенню протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення можуть бути застосовані заходи впливу, до яких належать:
письмове застереження;
укладення письмової угоди з суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за якою суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо (далі– угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії);
штраф;
покладення на суб’єкта перинного фінансового моніторингу обов’язку відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від роботи;
анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення певної діяльності (а для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпункті «а» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону , – письмове звернення до відповідних органів з вимогою щодо виключення такого суб’єкта з Реєстр.картка №
)
10. До суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані такі штрафи:
за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення вимог щодо здійснення переказів, передбачених статтею 14 цього Закону, — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних), записів, даних, інформації, у випадках, передбачених цим Законом, в тому числі, у разі їх втрати, або знищення — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, в тому числі недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, — у розмірі, що не перевищує суму грошового зобов’язання, передбаченого угодою про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії;
за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття, за результатами перевірки, заходів з усунення виявлених недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії, — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб’єктів державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття за результатами перевірок заходів з усунення виявлених недоліків у організації та проведенні первинного фінансового моніторингу — у розмірі до 7 950 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, — у розмірі, що не перевищує суму грошового зобов’язання, передбаченого угодою про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії;
за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
11. Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.
У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати:
для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, — 7 950 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу — 2 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
12. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення (постанови).
Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства протягом місяця з дня набрання ним чинності.
У разі, якщо протягом місяця з дня набрання чинності рішенням (постановою) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у формі штрафу суб’єкт первинного фінансового моніторингу письмово не повідомив суб’єкта державного фінансового моніторингу про добровільне виконання рішення (постанови), та таке рішення (постанову) не було оскаржено у судовому порядку, воно набуває статусу виконавчого документу, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно з законодавством.
У разі, якщо рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у формі штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржено у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документу з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі з урахуванням строків, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
13. Інформація про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу (із зазначенням назви суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відомостей про застосовані заходи впливу (в тому числі розмір штрафу), а також загальних відомостей про порушення законодавства), оскарження вищезазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше п’яти років з дня оприлюднення.
Не підлягає оприлюдненню інформація про:
персональні дані відсторонених від посад посадових осіб;
застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності фінансової системи або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації без зазначення їх назв).
14. Положення абзаців першого-шостого частини третьої, частин четвертої — одинадцятої та абзаців другого—четвертого частини дванадцятої та частини тринадцятої цієї статті не поширюються на банки, філії іноземних банків.
У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог законодавства у сфері запобігання та протидії Національний банк України пропорційно вчиненому порушенню має право застосувати заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.».
Відповідно у абзаці 54 підпункту 8 Пункту 4 Розділу Х законопроекту (у статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») зобов’язання та» слово «або» виключити.
 
Враховано частково   Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
 
243. 1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі у незабезпеченні належної організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу, а також причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-186- Гетманцев Д.О.
Частину першу статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі у незабезпеченні організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу, а також особи, які причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, несуть відповідальність згідно із законом.»
 
Відхилено   1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі у незабезпеченні належної організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу, а також у причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у сприянні іншим особам у вчиненні таких дій, або які фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть відповідальність згідно із законом.
 
244. 2. Юридичні особи (крім банків), які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
 
-187- Гетманцев Д.О.
Частину другу статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Юридичні особи (окрім банків), які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
Банки, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризму чи розповсюдження зборої масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням Національного банку України шляхом відкликання банківської ліцензії (за власною ініціативою Національного банку України).»
 
Враховано   2. Юридичні особи (крім банків), які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
Банки, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зборої масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням Національного банку України шляхом відкликання банківської ліцензії (за ініціативою Національного банку України).
 
245. 3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, до нього адекватно вчиненому порушенню протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення можуть бути застосовані заходи впливу, до яких належать:
 
-188- Хоменко О.В.
У частині третій статті 32 слова «можуть бути застосовані» замінити словом «застосовуються».
 
Враховано   3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, до нього адекватно вчиненому порушенню протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення застосовуються такі заходи впливу:
 
    -189- Гетманцев Д.О.
Частину третю статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії до такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть застосовуватися такі заходи впливу:
а) письмове застереження;
б) зупинення дії ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
в) анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
г) відкликання банківської ліцензії за власною ініціативою Національного банку України (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що мають статус банків);
ґ) відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади;
д) штраф.
Штраф та письмове застереження є основними заходами впливу. Інші заходи впливу, які передбачені цією статтею, є додатковими. Додаткові заходи впливу можуть застосовуватися до суб’єкта первинного фінансового моніторингу виключно з основним засобом впливу.
За виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії до суб’єкта первинного фінансового моніторингу може бути застосовано тільки один вид основного засобу впливу, до якого може бути приєднано одне чи кілька додаткових заходів впливу, що передбачені цією статтею.
Зазначені в цій статті заходи впливу застосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у порядку, встановленому:
- Національним банком України - для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду;
- Кабінетом Міністрів України - для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Заходи впливу застосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які вчинили порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, протягом шести місяців з дня виявлення такого порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
Заходи впливу, які передбачені в пункті «б» та «в» цієї частини статті, не застосовуються до адвокатів.»
 
Враховано частково    
    -190- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому частини 3 статті 32 слова "адекватно вчиненому порушенню" виключити;
 
Відхилено    
    -191- Дубінський О.А.
Частину 3 статті 32 викласти в наступній редакції:
У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, до нього адекватно вчиненому порушенню протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення можуть бути застосовані заходи впливу, до яких належать:
письмове застереження;
письмове звернення до відповідних органів з вимогою щодо анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення певної діяльності;
відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади;
штраф;
укладення письмової угоди з суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за якою суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо.
 
Відхилено    
    -192- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 32 виключити.
 
Відхилено    
    -193- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 3 статті 32 слова "адекватно вчиненому порушенню" виключити;
 
Відхилено    
246. письмове застереження;
 
   1) письмове застереження;
 
247. анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення певної діяльності;
 
-194- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци третій та четвертий частини третьої статті 32 розділу ХІІІ законопроекту замінити одним абзацом такого змісту:
"письмове звернення до уповноважених суб’єктів з вимогою щодо анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення певної діяльності";
 
Враховано по суті  2) анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;
 
    -195- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому частини 3 статті 32 слово "анулювання" замінити словами "письмове звернення до відповідних органів з вимогою щодо анулювання";
 
Враховано по суті   
    -196- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 3 статті 32 слово "анулювання" замінити словами "письмове звернення до відповідних органів з вимогою щодо анулювання";
 
Враховано по суті   
    -197- Яцик Ю.Г.
У частині 3 статті 32 після слів «письмове застереження;» доповнити словами «письмове звернення до відповідних органів з вимогою щодо анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення певної діяльності».
 
Враховано по суті   
    -198- Радіна А.О.
абзац третій частини третьої статті 32 викласти у такій редакції:
«анулювання ліцензії та/або інших документів, які надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу;»
 
Враховано по суті   
248. відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади;
 
-199- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац четвертий частини 3 статті 32 виключити;
 
Відхилено   3) покладення на суб’єкта перинного фінансового моніторингу обов’язку відсторонення від роботи посадової особи такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
    -200- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий частини 3 статті 32 виключити;
 
Відхилено    
249. штраф;
 
   4) штраф;
 
250. укладення письмової угоди з суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за якою суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо.
 
-201- Яцик Ю.Г.
У частині 3 статті 32 після слова «зобов'язується» вилучити слова «сплатити визначене грошове зобов’язання та».
 
Відхилено   5) укладення письмової угоди з суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за якою суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо (далі – угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії).
За одне порушення не може бути застосовано більше одного заходу впливу.
Днем виявлення порушення є дата складання суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання та нагляд за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, документа, в якому зафіксовано порушення, виявлене під час здійснення нагляду.
 
    -202- та інші
Частину 3 статті 32 доповнити абхацом такого змісту:
«За одне порушення не може бути застосовано більше одного захода впливу.»
 
Враховано    
    -203- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Частину третю статті 32 розділу VІІІ законопроекту доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«Днем виявлення порушення є дата складання суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання та нагляд за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, документа, в якому зафіксовано порушення, виявлене під час здійснення нагляду».
 
Враховано    
    -204- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому частини 3 статті 32 слова "сплатити визначене грошове зобов’язання та" та слова "та/або адекватності" виключити;
 
Відхилено    
    -205- Макаров О.А.
Частину третю статті 32 виключити.
 
Відхилено    
251. 4. Передбачені цією статтею заходи впливу застосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу.
 
-206- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
У частині четвертій статті 32 розділу ХІІІ законопроекту слова "у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу" замінити словами "у порядку, встановленому цим Законом";
 
Враховано частково   4. Передбачені частиною третьою цієї статті заходи впливу застосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
 
    -207- Дубінський О.А.
Частину 4 статті 32 викласти в наступній редакції:
Передбачені цією статтею заходи впливу застосовуються до суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у порядку, встановленому цим Законом.
 
Враховано частково    
    -208- Ляшенко А.О.
У частині 4 статті 32 слова "відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу" замінити словами "цим Законом";
 
Враховано частково    
    -209- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У частині 4 статті 32 слова "відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу" замінити словами "цим Законом";
 
Враховано частково    
    -210- Южаніна Н.П.
У частині 4 статті 32 слова "відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу" замінити словами "цим Законом";
 
Враховано частково    
    -211- Яцик Ю.Г.
У частині 4 статті 32 слова «у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу.» замінити на слова «у порядку, встановленому цим Законом.».
 
Враховано частково    
    -212- Гетманцев Д.О.
Частину четверту статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Письмове застереження може бути застосовано до суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі вчинення ним порушення законодавства у сфері запобігання та протидії уперше (окрім випадку, коли таке порушення стосується порушення порядку замороження/розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій, та інших випадків, визначених законодавством) та в інших випадках, передбачених законодавством.»
 
Відхилено    
    -213- Макаров О.А.
Частину четверту статті 32 виключити.
 
Відхилено    
252. 5. До суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані такі штрафи:
 
-214- Хоменко О.В.
У частині третій та п’ятій статті 32 слова «можуть бути застосовані» замінити словом «застосовуються».
 
Відхилено   5. До суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані штрафи у таких розмірах:
 
    -215- Дубінський О.А.
Частину 5 статті 32 змінити та доповнити реченням наступного змісту:
«5. До суб’єкта первинного фінансового моніторингу застосовуються такі штрафи:»
 
Відхилено    
    -216- Бондарєв К.А.
Пункт 5 статті 32 (штрафи) виключити.
 
Відхилено    
    -217- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 5 статті 32 (штрафи) виключити.
 
Відхилено    
    -218- Гетманцев Д.О.
Частину п’яту статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. До суб’єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані такі штрафні санкції (штрафи):
за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, — до 12 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є середніми підприємствами – у розмірі до 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є малими підприємствами – у розмірі до 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами або є мікропідприємствами, - у розмірі до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є середніми підприємствами – у розмірі до 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є малими підприємствами – у розмірі до 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами або є мікропідприємствами, - у розмірі до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення вимог щодо здійснення переказів, передбачених статтею 14 цього Закону, — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання спеціально уповноваженому органу інформації у випадках, передбачених цим Законом, або подання спеціально уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації — у розмірі до 12 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є середніми підприємствами – у розмірі до 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є малими підприємствами – у розмірі до 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами або є мікропідприємствами, - у розмірі до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за умисне перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду відповідно до цього Закону, а саме не допуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, якщо перевірка проводиться за наявності встановлених законом підстав, та/або умисне неподання, подання не в повному обсязі, подання завідомо недостовірної інформації/документів, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду за дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є середніми підприємствами – у розмірі до 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є малими підприємствами – у розмірі до 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами або є мікропідприємствами, - у розмірі до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за невиконання вимог про усунення виявлених порушень (якщо рішення (розпорядження, припис тощо) суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо усунення виявлених порушень не було оскаржено в судовому порядку) – у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є середніми підприємствами – у розмірі до 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є малими підприємствами – у розмірі до 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами або є мікропідприємствами, - у розмірі до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії — у розмірі до 12 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є середніми підприємствами – у розмірі до 8 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є малими підприємствами – у розмірі до 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами або є мікропідприємствами, - у розмірі до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).»
 
Враховано частково    
253. за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, - до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-219- Мамка Г.М.
У абзаці 2 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити цифрою «2000»
 
Відхилено   1) за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, — до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів;
 
    -220- Ляшенко А.О.
В абзаці другому частини 5 статті 32 слова та цифри "законодавством, — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "законодавством, для банків — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -221- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому частини 5 статті 32 слова та цифри "законодавством, — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "законодавством, для банків — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -222- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 5 статті 32 слова та цифри "законодавством, — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "законодавством, для банків — до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -223- Власенко С.В.
У абзаці 2 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити на цифру «500».
 
Відхилено    
254. за порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції - у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-224- Мамка Г.М.
У абзаці 3 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити цифрою «5000»
 
Відхилено   2) за порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції — у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -225- Ляшенко А.О.
В абзаці третьому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків – у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -226- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків – у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -227- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків – у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -228- Власенко С.В.
У абзаці 3 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити на цифру «900».
 
Відхилено    
255. за порушення вимог щодо здійснення переказів, передбачених статтею 14 цього Закону, - у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-229- Мамка Г.М.
У абзаці 4 частини 5 статті 32 цифру «10000» замінити цифрою «1000»
 
Відхилено   3) за порушення вимог щодо здійснення переказів, передбачених статтею 14 цього Закону, — у розмірі до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -230- Ляшенко А.О.
В абзаці четвертому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -231- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці четвертому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -232- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
256. за порушення порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій - у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-233- Мамка Г.М.
У абзаці 5 частини 5 статті 32 цифру «100000» замінити цифрою «10000»
 
Відхилено   4) за порушення порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій — у розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -234- Ляшенко А.О.
В абзаці п'ятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -235- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці п'ятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -236- Южаніна Н.П.
В абзаці п'ятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -237- Власенко С.В.
У абзаці 5 частини 5 статті 32 цифру «100000» замінити на цифру «900».
 
Відхилено    
257. за порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних), записів, даних, інформації, у випадках, передбачених цим Законом, в тому числі, у разі їх втрати, або знищення - у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-238- Мамка Г.М.
У абзаці 6 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити цифрою «2000»
 
Враховано частково   5) за порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів, у тому числі електронних, записів, даних, інформації у випадках, передбачених цим Законом, у тому числі у разі їх втрати, або знищення, - у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -239- Ляшенко А.О.
В абзаці шостому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -240- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці шостому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -241- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -242- Власенко С.В.
У абзаці 6 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити на цифру «500».
 
Відхилено    
258. за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-243- Мамка Г.М.
У абзаці 7 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити цифрою «5000»
 
Враховано частково   6) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -244- Ляшенко А.О.
В абзаці сьомому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -245- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці сьомому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -246- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -247- Власенко С.В.
У абзаці 7 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити на цифру «900».
 
Відхилено    
259. за перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, в тому числі недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, - у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-248- Мамка Г.М.
У абзаці 8 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити цифрою «5000»
 
Враховано частково   7) за перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі за недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі зазначені в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
8) за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії — у розмірі, що не перевищує суму грошового зобов’язання за такою угодою;
 
    -249- Ляшенко А.О.
В абзаці восьмому частини 5 статті 32 слова "подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості" виключити;
Абзац восьмий частини 5 статті 32 замінити двома абзацами такого змісту:
"за перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, в тому числі недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні відповідно до цього Закону, для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -250- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці восьмому частини 5 статті 32 слова "подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості" виключити;
Абзац восьмий частини 5 статті 32 замінити двома абзацами такого змісту:
"за перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, в тому числі недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні відповідно до цього Закону, для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -251- Южаніна Н.П.
В абзаці восьмому частини 5 статті 32 слова "подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості" виключити;
 
Відхилено    
    -252- Южаніна Н.П.
Абзац восьмий частини 5 статті 32 замінити двома абзацами такого змісту:
"за перешкоджання суб’єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, в тому числі недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні відповідно до цього Закону, для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -253- Власенко С.В.
У абзаці 8 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити на цифру «900».
 
Відхилено    
260. за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття, за результатами перевірки, заходів з усунення виявлених недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу - у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-254- Мамка Г.М.
У абзаці 9 частини 5 статті 32 цифру «100000» замінити цифрою «10000»
 
Відхилено   9) за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття заходів з усунення виявлених за результатами перевірки недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу - у розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -255- Ляшенко А.О.
В абзаці дев'ятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -256- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці дев'ятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -257- Южаніна Н.П.
В абзаці дев'ятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -258- Власенко С.В.
У абзаці 9 частини 5 статті 32 цифру «100000» замінити на цифру «900».
 
Відхилено    
261. за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-259- Мамка Г.М.
У абзаці 10 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити цифрою «5000»
 
Враховано частково   10) за невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та порушення порядку їх реєстрації - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -260- Ляшенко А.О.
В абзаці десятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -261- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці десятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 32 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -262- Южаніна Н.П.
В абзаці десятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -263- Власенко С.В.
У абзаці 10 частини 5 статті 32 цифру «50000» замінити на цифру «900».
 
Відхилено    
262. за порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії, - у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-264- Мамка Г.М.
У абзаці 11 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити цифрою «2000»
 
Враховано частково   11) за порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії, — у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -265- Ляшенко А.О.
В абзаці одинадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -266- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці одинадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -267- Южаніна Н.П.
В абзаці одинадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -268- Власенко С.В.
У абзаці 11 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити на цифру «400».
 
Відхилено    
263. за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, - у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-269- Мамка Г.М.
У абзаці 12 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити цифрою «2000»
 
Враховано частково   за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, - у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -270- Ляшенко А.О.
В абзаці дванадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -271- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці дванадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -272- Южаніна Н.П.
В абзаці дванадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -273- Власенко С.В.
У абзаці 12 частини 5 статті 32 цифру «20000» замінити на цифру «400».
 
Відхилено    
264. за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб’єктів державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття за результатами перевірок заходів з усунення виявлених недоліків у організації та проведенні первинного фінансового моніторингу - у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-274- та інші
Абзац тринадцятому частини п’ятої статті 32 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
«за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб’єктів державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, - у розмірі до 10 відсотків від загального річного обороту, але не більше ніж 7 950 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
 
Враховано   13) за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб’єктів державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, - у розмірі до 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -275- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
у абзаці тринадцятому частини п’ятої статті 32 розділу VІІІ цифри «10 000 000» замінити цифрами «4 000 000»
 
Враховано частково    
    -276- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому частини 5 статті 32 слова "а також невжиття за результатами перевірок заходів з усунення виявлених недоліків у організації та проведенні первинного фінансового моніторингу" виключити;
 
Враховано    
    -277- Ляшенко А.О.
В абзаці тринадцятому частини 5 статті 32 слова "а також невжиття за результатами перевірок заходів з усунення виявлених недоліків у організації та проведенні первинного фінансового моніторингу" виключити;
В абзаці тринадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -278- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці тринадцятому частини 5 статті 32 слова "а також невжиття за результатами перевірок заходів з усунення виявлених недоліків у організації та проведенні первинного фінансового моніторингу" виключити;
В абзаці тринадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 3 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -279- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 2 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -280- Мамка Г.М.
У абзаці 13 частини 5 статті 32 цифру «10000000» замінити цифрою «100000»
 
Враховано частково    
    -281- Власенко С.В.
У абзаці 13 частини 5 статті 32 цифру «1000000» замінити на цифру «20000».
 
Враховано частково    
265. за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-282- Мамка Г.М.
Абзац 14 частини 5 статті 32 виключити.
 
Немає висновку   14) за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі до 3тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -283- Ляшенко А.О.
В абзаці чотирнадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -284- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці чотирнадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -285- Южаніна Н.П.
В абзаці чотирнадцятому частини 5 статті 32 слова та цифри "у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами і цифрами "для банків — у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для небанківських фінансових установ – 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "в" та "е" пункту 7 частини 2 статті 6 цього Закону – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -286- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
У частині п'ятій статті 32 розділу ХІІІ законопроекту додати новий абзац п'ятнадцятий такого змісту:
"Для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "ґ", "е" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, можуть бути застосовані штрафи у сумі 10 відсотків розміру, передбаченого цією частиною";
 
Відхилено    
    -287- Яцик Ю.Г.
Частину 5 статті 32 після слів «мінімумів доходів громадян.» доповнити новим абзацом: «Для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, можуть бути застосовані штрафи у сумі 10 відсотків розміру, передбаченого частиною п’ятою статті 32 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -288- Макаров О.А.
Частину п’яту статті 32 виключити.
 
Відхилено    
266. 6. Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.
 
-289- Гетманцев Д.О.
Частину шосту статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення, передбачений частиною п’ятою цієї статті, з врахуванням обмежень, передбачених цією частиною статті.
Максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі вчинення ним двох чи більше видів порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, не може перевищувати 10 відсотків доходу (виручки), отриманого суб’єктом первинного фінансового моніторингу за календарний рік, що передував року, в якому до такого суб’єкта застосовується штраф відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено   6. Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.
 
267. У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати:
 
   У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати:
 
268. для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, - 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-290- та інші
Абзац третій частини п’ятої статті 32 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
«для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, - у розмірі до 10 відсотків від загального річного обороту, але не більше ніж 7 950 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
 
Враховано   1) для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, - 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -291- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
у абзаці третьому частини шостої статті 32 розділу VІІІ:
цифри «10 000 000» замінити цифрами «4 000 000»;
 
Враховано частково    
    -292- Ляшенко А.О.
В абзаці третьому частини 6 статті 32 цифри "10 000 000" замінити цифрами "50 000";
 
Відхилено    
    -293- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 6 статті 32 цифри "10 000 000" замінити цифрами "50 000";
 
Відхилено    
    -294- Мамка Г.М.
У частині 6 статті 32 цифру «10 000 000» замінити цифрою «100 000»
 
Відхилено    
    -295- Ляшенко А.О.
Частину 6 статті 32 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
"для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -296- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Після абзацу третього частини шостої статті 32 розділу ХІІІ законопроекту додати новий абзац такого змісту:
"для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах "а" – "ґ", "е" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відповідно абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
 
Відхилено    
    -297- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці третьому частини 6 статті 32 цифри "10 000 000" замінити цифрами "30 000";
 
Відхилено    
    -298- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 6 статті 32 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
"для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -299- Южаніна Н.П.
Частину 6 статті 32 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
"для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Відхилено    
    -300- Яцик Ю.Г.
Частину 6 статті 32 після слів «10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;» доповнити новим абзацом:
«для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зазначених у підпунктах «а» - «в», «е» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
 
Відхилено    
269. для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу - 2 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-301- та інші
Абзац четвертий частини шостої статті 32 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
«для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу - двократний обсяг завданої шкоди або 1 590 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
 
Враховано   2) для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу - двократний обсяг завданої шкоди або 1590 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -302- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
у абзаці четвертому частини шостої статті 32 розділу VІІІ цифри «2 000 000» замінити цифрами «800 000».
 
Враховано частково    
    -303- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці четвертому частини 6 статті 32 цифри "2 000 000" замінити цифрами "10 000";
 
Відхилено    
    -304- Ляшенко А.О.
В абзаці четвертому частини 6 статті 32 цифри "2 000 000" замінити цифрами "10 000";
 
Відхилено    
    -305- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 6 статті 32 цифри "2 000 000" замінити цифрами "10 000";
 
Відхилено    
    -306- Мамка Г.М.
У частині 6 статті 32
цифру «2 000 000» відповідно цифрою «20000».
 
Відхилено    
    -307- Макаров О.А.
Частину шосту статті 32 виключити.
 
Відхилено    
270. 7. При визначенні виду заходів впливу та/або розміру штрафу суб’єкти державного фінансового моніторингу враховують обставини вчиненого порушення, у тому числі:
 
-308- Гетманцев Д.О.
Частину сьому статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«7. При визначенні виду заходів впливу та/або розміру штрафу суб’єкти державного фінансового моніторингу зобов’язані враховувати обставини вчиненого порушення, у тому числі фінансовий стан суб’єкта первинного фінансового моніторингу, вигоду, одержану суб’єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення (якщо сума такої вигоди може бути визначена), повторність вчинення однорідного правопорушення, за яке до суб’єкта первинного фінансового моніторингу протягом останніх трьох років було застосовано заходи впливу.»
 
Враховано частково   7. При визначенні заходу впливу та/або розміру штрафу суб’єкти державного фінансового моніторингу враховують обставини вчиненого порушення, у тому числі:
 
271. серйозність та тривалість порушення;
 
-309- Радіна А.О.
у абзаці другому частини сьомої статті 32 слово «серйозність» замінити словом «характер»;
 
Враховано   1) характер і тривалість порушення;
 
    -310- Ляшенко А.О.
Абзац другий частини 7 статті 32 після слова "серйозність" доповнити словом "систематичність";
 
Відхилено    
    -311- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац другий частини 7 статті 32 викласти в редакції «Серйозність та систематичність»;
 
Відхилено    
    -312- Южаніна Н.П.
Абзац другий частини 7 статті 32 після слова "серйозність" доповнити словом "систематичність";
 
Відхилено    
272. фінансовий стан суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
   2) фінансовий стан суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 
273. вигоду, одержану суб’єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення, якщо сума такої вигоди може бути визначена;
 
-313- Ляшенко А.О.
В абзаці четвертому частини 7 статті 32 слова "вигоду, одержану" замінити словами "дохід, отриманий", а слова "такої вигоди" замінити словами "такого доходу";
 
Відхилено   3) вигоду, одержану суб’єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення, якщо сума такої вигоди може бути визначена;
 
    -314- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці четвертому частини 7 статті 32 слова "вигоду, одержану" замінити словами "дохід, отриманий", а слова "такої вигоди" замінити словами "такого доходу";
 
Відхилено    
    -315- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 7 статті 32:
слова "вигоду, одержану" замінити словами "дохід, отриманий";
слова "такої вигоди" замінити словами "такого доходу";
 
Відхилено    
274. збитки третіх осіб, спричинені внаслідок вчинення порушення, якщо сума таких збитків може бути визначена;
 
   4) збитки третіх осіб, спричинені внаслідок вчинення порушення, якщо сума таких збитків може бути визначена;
 
275. повторне вчинення однорідного правопорушення, за яке до суб’єкта первинного фінансового моніторингу протягом останніх трьох років було застосовано заходи впливу.
 
-316- Радіна А.О.
частину сьому статті 32 доповнити новим абзацом такого змісту:
«рівень співпраці суб’єкта первинного фінансового моніторингу з суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону здійснює функції з державного регулювання і нагляду за таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу»;
 
Враховано частково   5) повторне вчинення однорідного правопорушення, за яке до суб’єкта первинного фінансового моніторингу протягом останніх трьох років застосовувалися заходи впливу;
6) ступінь відповідальності;
7) співпрацю суб’єкта первинного фінансового моніторингу з державними органами, включеними до системи запобігання та протидії.
 
    -317- Макаров О.А.
Частину сьому статті 32 виключити.
 
Відхилено    
276. 8. З метою заохочення дотримання вимог Закону суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, мають право зменшувати суму штрафних санкцій до 50 відсотків за відповідне порушення, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу самостійно повідомить (до отримання відповідного запиту чи призначення перевірки суб’єктом державного фінансового моніторингу) про порушення ним норм Закону.
 
-318- Ляшенко А.О.
Частину 8 статті 32 виключити;
 
Враховано   8. До прийняття рішення (постанови) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходу впливу у формі укладення угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб’єкт державного фінансового моніторингу та суб’єкт первинного фінансового моніторингу погоджують заходи для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками, строки виконання таких заходів, а також суму грошового зобов’язання, яку такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язується сплатити в рамках виконання такої угоди.
У разі непогодження суб’єктом державного фінансового моніторингу та суб’єктом первинного фінансового моніторингу умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб’єкт державного фінансового моніторингу застосовує інший захід впливу.
У тексті угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії зазначається розрахована відповідно до вимог цієї статті сума грошового зобов’язання.
У разі порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб’єкт державного фінансового моніторингу має право застосувати захід впливу за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, передбачений цією статтею.
 
    -319- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Частину 8 статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -320- Южаніна Н.П.
Частину 8 статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -321- Радіна А.О.
частину восьму статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -322- Макаров О.А.
Частину восьму статті 32 виключити.
 
Враховано    
    -323- Гетманцев Д.О.
Частину восьму статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафів, передбачених цією статтею, повинно містити детальне обґрунтування причин, з яких обрана саме така санкція. Найбільший розмір штрафу може застосовуватись лише у випадку, якщо в рішенні (постанові) будуть встановлені та в достатній мірі обґрунтовані кожна з обставин вчиненого порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -324- Власенко С.В.
Частину 8 статті 32 доповнюємо новим реченням:
«Суб’єкт державного фінансового моніторингу зобов’язаний приймати рішення про накладення санкції лише у разі ґрунтовного дослідження всіх необхідних матеріалів та/або даних та/або інформації щодо окремого правопорушення, щоб мати змогу документально підтвердити достатність підстав для застосування заходів впливу.»
 
Відхилено    
277. 9. Положення частин третьої - восьмої та абзаців другого-восьмого частини десятої цієї статті не поширюються на банки, філії іноземних банків.
 
-325- Гетманцев Д.О.
Частину дев’яту статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«9. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає чинності з дати його доведення до відома суб’єкта первинного фінансового моніторингу шляхом вручення належним чином засвідченої копії рішення (постанови).
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний виконати рішення (постанову) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у вигляді відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу від посади протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного рішення (постанови).
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний виконати рішення (постанову) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у вигляді штрафу протягом двох місяців з дня отримання відповідного рішення (постанови), якщо більш тривалий строк не буде встановлено суб’єктом державного фінансового моніторингу (його уповноваженою посадовою особою) за наслідками розгляду клопотання суб’єкта первинного фінансового моніторингу про відстрочення або розстрочення виконання відповідного рішення (постанови).
Суб’єкт державного фінансового моніторингу (його уповноважена посадова особа) у виняткових випадках приймає рішення про відстрочення або розстрочення виконання рішення (постанови) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у вигляді штрафу за наслідками розгляду відповідного клопотання, за наявності обставин, що ускладнюють виконання відповідного рішення (постанови). До таких обставин, зокрема, відносять відсутність коштів на рахунку, стихійне лихо тощо.
Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, у тому числі штрафу, може бути оскаржена суб’єктом первинного фінансового моніторингу в судовому порядку.»
 
Відхилено   9. Положення частин третьої - восьмої та абзаців другого-восьмого частини десятої цієї статті не поширюються на банки, філії іноземних банків.
 
    -326- Макаров О.А.
Частину дев’яту статті 32 виключити.
 
Відхилено    
    -327- Ляшенко А.О.
В абзаці першому частини 9 статті 32 слова "частин третьої — восьмої та абзаців другого — восьмого" замінити словами "абзаців другого — п'ятого";
 
Відхилено    
    -328- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці першому частини 9 статті 32 слова "частин третьої — восьмої та абзаців другого — восьмого" замінити словами "абзаців другого — п'ятого";
 
Відхилено    
    -329- Южаніна Н.П.
В абзаці першому частини 9 статті 32 слова "частин третьої — восьмої та абзаців другого — восьмого" замінити словами "абзаців другого — п'ятого";
 
Відхилено    
278. У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог законодавства у сфері запобігання та протидії Національний банк України адекватно вчиненому порушенню має право застосувати заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
-330- Ляшенко А.О.
В абзаці другому частини 9 статті 32 слова "адекватно вчиненому порушенню" виключити;
 
Відхилено   У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог законодавства у сфері запобігання та протидії Національний банк України пропорційно до вчиненого порушення має право застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
    -331- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці другому частини 9 статті 32 слова "адекватно вчиненому порушенню" виключити;
 
Відхилено    
    -332- Южаніна Н.П.
В абзаці другому частини 9 статті 32 слова "адекватно вчиненому порушенню" виключити;
 
Відхилено    
279. 10. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає законної сили з дати його (її) прийняття.
 
-333- Гетманцев Д.О.
Частину десяту статті 32 законопроекту викласти в такій редакції:
«10. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафу набуває статусу виконавчого документа з дня закінчення перебігу строку, передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України для оскарження рішень суб’єкта владних повноважень у разі, якщо зазначене рішення (постанова) про застосування штрафу не було оскаржено в судовому порядку і за умови наявності доказів вручення відповідного рішення (постанови) суб’єкту первинного фінансового моніторингу.
У разі, якщо рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафу було оскаржено в судовому порядку, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня:
1) закінчення перебігу строку, передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України для оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі за позовною заявою, предметом якої є оскарження зазначеного рішення (постанови) про застосування штрафу, а у випадку оскарження такої ухвали в апеляційному порядку, з дня винесення апеляційним адміністративним судом рішення за наслідками розгляду скарги;
2) закінчення перебігу строку, передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України для оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про повернення позовної заяви, предметом якої є оскарження зазначеного рішення (постанови) про застосування штрафу, а у випадку оскарження такої ухвали в апеляційному порядку, з дня винесення апеляційним адміністративним судом рішення за наслідками розгляду скарги;
3) закінчення перебігу строку, передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України для оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про закриття провадження в адміністративній справі за позовною заявою, предметом якої є оскарження зазначеного рішення (постанови) про застосування штрафу, а у випадку оскарження такої ухвали в апеляційному порядку, з дня винесення апеляційним адміністративним судом рішення за наслідками розгляду скарги;
4) з дня набрання законної сили рішенням суду в адміністративній справі за позовною заявою, предметом якої є оскарження зазначеного рішення (постанови) про застосування штрафу, винесеним за результатом розгляду справи по суті, а у випадку оскарження такого рішення в апеляційному порядку, з дня винесення апеляційним адміністративним судом рішення на наслідками розгляду скарги по суті.
У разі, якщо у передбачених вище випадках апеляційний адміністративний суд постановляє рішення про задоволення апеляційної скарги та скасування відповідної ухвали, рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили рішенням суду, прийнятим за наслідками розгляду апеляційної скарги.»
 
Немає висновку   10. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення (постанови).
 
    -334- Макаров О.А.
Частину десяту статті 32 виключити.
 
Враховано частково    
    -335- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
у абзаці першому частини десятої статті 32 розділу VІІІ слова «набирає законної сили з дати його (її) прийняття» замінити на слова «набирає законної сили через 15 днів з моменту його прийняття та повідомлення суб'єкту за умови, що воно не було оскаржене суб'єктом відповідно до законодавства»
 
Враховано частково    
    -336- Ляшенко А.О.
Абзац перший частини 10 статті 32 викласти в такій редакції:
"10. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає чинності на 15 календарний день з дня належним чином його вручення суб’єкту первинного фінансового моніторингу за умови, що таке рішення (постанова) не було оскаржене суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства";
 
Враховано частково    
    -337- Южаніна Н.П.
Абзац перший частини 10 статті 32 викласти в такій редакції:
"10. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає чинності на 15 календарний день з дня належним чином його вручення суб’єкту первинного фінансового моніторингу за умови, що таке рішення (постанова) не було оскаржене суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства";
 
Враховано частково    
    -338- Яцик Ю.Г.
Частину 10 статті 32 викласти в такій редакції: «10. Рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб'єкта заходів впливу набирає законної сили через 15 днів з моменту його прийняття та повідомлення суб'єкту за умови, що воно не було оскаржене суб'єктом відповідно до законодавства.».
 
Враховано частково    
280. Інформація про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу (із зазначенням назви суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відомостей про застосовані заходи впливу (в тому числі розмір штрафу), а також загальних відомостей про порушення законодавства), оскарження вищезазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше п’яти років з дня оприлюднення.
 
   Інформація про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу (із зазначенням назви суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відомостей про застосовані заходи впливу, у тому числі розмір штрафу, а також загальних відомостей про порушення законодавства), оскарження зазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше п’яти років з дня оприлюднення.
 
281. Не підлягає оприлюдненню інформація про:
 
   Не підлягає оприлюдненню інформація про:
 
282. персональні дані відсторонених від посад посадових осіб;
 
   1) персональні дані відсторонених від посад посадових осіб;
 
283. застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності фінансової системи або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації без зазначення їх назв).
 
   2) застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності фінансової системи чи може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації без зазначення їх назв).
 
284. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, є виконавчим документом.
 
-339- Радіна А.О.
абзаци шостий – дев’ятий частини десятої статті 32 замінити двома абзацами наступного змісту:
«У разі якщо рішення (постанову) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, протягом місяця з дня набрання ним чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рішення, набуває статусу виконавчого документу, якщо його виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень, та передається суб’єктом державного фінансового моніторингу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому законом.
Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, може бути оскаржене у судовому порядку відповідно до законодавства. У разі, якщо зазначене рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржене у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документу з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням з урахуванням строків, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
 
Враховано частково   Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства протягом місяця з дня набрання ним чинності.
 
285. Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня його (її) отримання, про що письмово повідомляється відповідному суб’єкту державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 
-340- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
абзац сьомий частини десятої статті 32 розділу VІІІ після слів «Рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій,» доповнити словами «у разі якщо таке рішення (постанова) не було оскаржене в суді,»;
 
Враховано частково      
286. У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу рішення (постанови) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій у встановлений строк воно (вона) передається суб’єктом державного фінансового моніторингу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому законом.
 
   У разі якщо протягом місяця з дня набрання чинності рішенням (постановою) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у формі штрафу суб’єкт первинного фінансового моніторингу письмово не повідомив суб’єкта державного фінансового моніторингу про добровільне виконання такого рішення (постанови), та таке рішення (постанову) не було оскаржено у судовому порядку, воно набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.
 
287. Оскарження рішення (постанови) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) та не зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.
 
-341- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
у абзаці дев’ять частини десятої статті 32 розділу VІІІ слова «виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) та не зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції» виключити.
 
Враховано частково   У разі якщо рішення (постанова) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у формі штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності оскаржене у судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі з урахуванням строків, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
11. Штрафні санкції (штраф), передбачені цим Законом, зараховуються до державного бюджету.
 
    -342- Кінзбурська В.О.
У останньому абзаці частини десятої статті 32 законопроекту слова «виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) та не зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.» замінити словами «та зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції до набрання відповідним рішенням суду законної сили».
 
Враховано по суті   
    -343- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац дев'ятий частини 10 статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -344- Ляшенко А.О.
Абзац дев'ятий частини 10 статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -345- Южаніна Н.П.
Абзац дев'ятий частини 10 статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -346- Власенко С.В.
Абзац 9 частини 10 статті 32 викласти в редакції:
«Оскарження рішення (постанови) суб’єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови).»
 
Відхилено    
    -347- Гетманцев Д.О.
Статтю 32 законопроекту додповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Штрафні санкції (штраф), передбачені цим Законом, зараховуються до Державного бюджету України.»
 
Враховано    
    -348- Гетманцев Д.О.
Статтю 32 законопроекту додповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Інформація про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу (із зазначенням назви (прізвища, імені та (за наявності) по батькові) суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відомостей про застосовані заходи впливу (в тому числі розмір штрафу), а також загальних відомостей про порушення законодавства), оскарження вищезазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше п’яти років з дня оприлюднення.
Не підлягає оприлюдненню інформація про:
персональні дані відсторонених від посад посадових осіб;
застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності фінансової системи або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації без зазначення їх назв).»
 
Враховано частково    
    -349- Гетманцев Д.О.
Статтю 32 законопроекту доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог законодавства у сфері запобігання та протидії Національний банк України має право застосувати заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.»;
 
Враховано по суті   
288. Стаття 33. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
 
   Стаття 33. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
 
289. 1. Неподанням інформації спеціально уповноваженому органу є:
 
   1. Неподанням інформації спеціально уповноваженому органу є:
 
290. неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення;
 
   1) неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення;
 
291. неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або додаткової інформації після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями, або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення;
 
-350- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 1 статті 33 слова "з ненульовими кодами" замінити словами "про відсутність";
 
Відхилено   2) неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або додаткової інформації після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями, або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення;
 
292. подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу неналежним чином оформленого повідомлення після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення;
 
-351- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 1 статті 33 слова "з ненульовими кодами" замінити словами "про відсутність";
 
Відхилено   3) подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу неналежним чином оформленого повідомлення після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб’єктом повідомлення;
 
293. неподання підприємством, установою, організацією, що не є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, членом ліквідаційної комісії, ліквідатором (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.
 
-352- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 33 слова «членом ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   4) неподання підприємством, установою, організацією, що не є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, ліквідатором (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.
 
294. Стаття 34. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу
 
   Стаття 34. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу
 
295. 1. Несвоєчасним поданням інформації спеціально уповноваженому органу є:
 
   1. Несвоєчасним поданням інформації спеціально уповноваженому органу є:
 
296. подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації з порушенням строків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії;
 
   1) подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації з порушенням строків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії;
 
297. подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення з порушенням строків, передбачених цим Законом, після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації;
 
-353- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому частини 1 статті 34 слова "з ненульовими кодами" замінити словами "про відсутність";
 
Відхилено   2) подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення з порушенням строків, передбачених цим Законом, після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації;
 
298. подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення після послідовного отримання від спеціально уповноваженого органу трьох і більше повідомлень з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо поданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, крім випадків, коли така інформація подана спеціально уповноваженому органу без порушення строків, установлених законодавством у сфері запобігання та протидії;
 
-354- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому частини 1 статті 34 слова "з ненульовими кодами" замінити словами "про відсутність";
 
Відхилено   3) подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення після послідовного отримання від спеціально уповноваженого органу трьох і більше повідомлень з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо поданого таким суб’єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, крім випадків, якщо така інформація подана спеціально уповноваженому органу без порушення строків, установлених законодавством у сфері запобігання та протидії;
 
299. подання підприємством, установою, організацією, що не є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, членом ліквідаційної комісії, ліквідатором (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації з порушенням строків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.
 
-355- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 34 слова «членом ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   4) подання підприємством, установою, організацією, що не є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, ліквідатором (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації з порушенням строків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.
 
300. Стаття 35. Відновлення прав і законних інтересів
 
   Стаття 35. Відновлення прав і законних інтересів
 
301. 1. За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого порушені, або відшкодовується їх ринкова вартість.
 
-356- Власенко С.В.
У частині 1 статті 35 слово «ринкової» - виключити.
 
Відхилено   1. За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого порушені, або відшкодовується їх ринкова вартість.
 
302. 2. Правочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.
 
   2. Правочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.
 
303. 3. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники, члени ліквідаційної комісії, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.
 
-357- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У статті 35 слова «члени ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   3. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.
 
    -358- Власенко С.В.
Частину 3 статті 35 – виключити.
 
Відхилено    
304. 4. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними державного фінансового моніторингу, відшкодовується з Державного бюджету України в установленому законом порядку.
 
   4. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними державного фінансового моніторингу, відшкодовується з державного бюджету в установленому законом порядку.
 
305. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
306. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
 
   КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
 
307. Стаття 36. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії
 
   Стаття 36. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії
 
308. 1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.
 
   1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.
 
309. 2. Спеціально уповноважений орган щороку в березні подає Верховній Раді України за встановленою формою звіт про стан запобігання та протидії за попередній рік.
 
-359- Южаніна Н.П.
У частині 2 статті 36 слова "в березні" замінити словами та цифрами "до 31 березня року, наступного за звітним";
 
Враховано   2. Спеціально уповноважений орган щороку до 31 березня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України за встановленою формою звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік.
 
    -360- Радіна А.О.
У частині другій статті 36 слова «про стан запобігання та протидії за попередній рік» замінити словами ««.
 
Враховано    
310. Розділ Х
 
   Розділ Х
 
311. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
312. 1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
 
-361- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «крім абзацу четвертого підпункту 10 пункту 4 Розділу Х цього Закону, який набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (ОВУ, 01.11.2019, № 84, стор. 9, стаття 2827, код акта 96487/2019).
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 9 пункту 6 розділу Х цього Закону, який набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».
 
    -362- Мамка Г.М.
Пункт 1 Розділу Х викласти у такій редакції
«1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування».
 
Відхилено    
313. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 - 51, ст. 2057 із наступними змінами).
 
-363- Гетманцев Д.О.
пункт 2 розділу Х законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розмір штрафних санкцій (штрафу) за порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії, вчинені таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу до набрання чинності цим Законом, визначається, виходячи із розміру штрафної санкції (штрафу) за відповідне порушення, встановленого законом на дату його вчинення.»;
 
Враховано   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 - 51, ст. 2057 із наступними змінами).
3. Розмір штрафних санкцій (штрафу) за порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії, вчинені таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу до набрання чинності цим Законом, визначається виходячи із розміру штрафної санкції (штрафу) за відповідне порушення, встановленого законом на дату його вчинення.
 
314. 3. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
-364- Макаров О.А.
Пункт 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«3. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Протягом строку, встановленого цим пунктом, юридичні особи звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку з виконанням вимог цього пункту.»
 
Враховано частково   4. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
5. Тимчасово, до введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг є суб’єктом державного фінансового моніторингу та здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії щодо платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу).
 
    -365- Южаніна Н.П.
Частину 3 розділу Х проекту виключити;
 
Відхилено    
    -366- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Пункт 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
«Тимчасово, до введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (ОВУ, 01.11.2019, № 84, стор. 9, стаття 2827, код акта 96487/2019) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг є суб’єктом державного фінансового моніторингу та здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії щодо платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу).».
 
Враховано    
    -367- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
Розділ Х законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«До дня введення в дію положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» № 79-ІХ від 12 вересня 2019 року повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу) у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
 
Враховано по суті   
315. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-368- Бондарєв К.А.
Пункт 4 Перехідних Положень виключити.
 
Відхилено   6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
    -369- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
Пункт 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
316. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
317. у статті 166-9:
 
   а) у статті 166-9:
 
318. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
319. «Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сім’ї, осіб, пов’язаних з ними; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних) записів, даних, інформації; порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції); порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції) а також порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, -
 
-370- Мамка Г.М.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 4 Розділу Х викласти у вигляді семи абзаців такого змісту:
«Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:
порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів до політично значущих осіб, членів їх сімей;
неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;
порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних) записів, даних, інформації;
порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції);
порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції) а також порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,-»
 
Відхилено   «Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших визначених законом осіб до політично значущих осіб, членів їх сім’ї, осіб, пов’язаних з політично значущими особами; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних), записів, даних, інформації; порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції); порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції), а також порядку замороження або розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, -
 
    -371- Козак Т.Р.
В пункті 1) частини четвертої розділу Х, а саме частину першу статті 166-9 викласти у наступній редакції:
«Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сім’ї, осіб, пов’язаних з ними; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних) записів, даних, інформації; порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції); порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції) а також порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у випадку, якщо суб’єкти первинного фінансового моніторингу, члени ліквідаційної комісії, ліквідатори або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наділені законодавством правом здійснювати заходи, визначені у цій статті.»
 
Відхилено    
    -372- Бакумов О.С.
у абзаці п'ятому пункту 1 розділу Х слова «та інших осіб» виключити;
 
Відхилено    
    -373- Власенко С.В.
у абзаці 4 пункту 1 частини 4 Розділу Хслова «та інших осіб» - виключити;
 
Відхилено    
    -374- Макаров О.А.
В абзаці 4 підпункту 1 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сім’ї, пов’язаних з ними» замінити словами «належності клієнтів до політично значущих осіб».
 
Відхилено    
320. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-375- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 1 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «членів ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -376- Мамка Г.М.
У абзаці 6 підпункту 1 пункту 4 Розділу Х слова «від трьохсот до двох тисяч» замінити словами «від трьохсот до п’ятисот»
 
Відхилено    
    -377- Бакумов О.С.
У абзаці 6 підпункту 1 пункту 4 Розділу Х слова «від трьохсот до двох тисяч» замінити словами «від трьохсот до тисячі»«;
 
Відхилено    
321. частину третю виключити;
 
-378- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення- викласти в такій редакції:
«Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо встановлення фактів належності клієнтів та уповноважених ними осіб до публічних осіб, членів їх сім’ї, осіб, пов’язаних з ними; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення, ведення та зберігання документів (у тому числі електронних) записів, даних, інформації; порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції); порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції) а також порядку замороження (заборони переказу, конверсії, розміщення чи руху коштів чи інших активів на підставі рішення компетентного органу влади або суду протягом визначеного строку) або розмороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Відхилено   частину третю виключити;
 
322. частину шосту статті 166-11 викласти в такій редакції:
 
   б) частину шосту статті 166-11 викласти в такій редакції:
 
323. «Неподання у строки, визначені законом, державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи -
 
-379- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У абзаці восьмому підпункту 1 пункту 4 Розділу Х після слова неподання доповнити словами «або несвоєчасне подання», а слова «у строки, визначені законом» виключити;
 
Враховано   «Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи -
 
    -380- Козак Т.Р.
В пункті 1) частини четвертої розділу Х, а саме частину шосту статті 166-11 викласти в такій редакції:
«Неподання у строки, визначені законом, державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи –
тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено    
    -381- Яцик Ю.Г.
У частині 6 статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів «про його відсутність,» виключити продовження по тексту слів «або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».
 
Відхилено    
324. тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-382- Мамка Г.М.
У абзаці 9 підпункту 1 пункту 4 Розділу Х слова «від однієї до трьох тисяч» замінити словами «від трьохсот до п’ятисот»
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -383- Бакумов О.С.
у абзаці десятому розділу Х слова «від однієї до трьох тисяч» замінити словами «п'ятисот до однієї тисячі»;
 
Відхилено    
325. у частині першій статті 188-34:
 
   в) у статті 188-34:
 
326. в абзаці першому слова «запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» замінити словами «запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   в абзаці першому слова «запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» замінити словами «запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
327. в абзаці другому:
 
   в абзаці другому
 
328. слова «громадян - суб’єктів підприємницької діяльності» замінити словами «громадян - суб’єктів підприємницької діяльності (самозайнятих осіб), членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»;
 
-384- Яцик Ю.Г.
В абзаці 2 частини 1 статті 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (самозайнятих осіб)» замінити на слова «громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб».
 
Враховано   слова «громадян - суб’єктів підприємницької діяльності» замінити словами «громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»;
 
329. слова «від ста до двохсот» замінити словами «від п’ятисот до тисячі»;
 
-385- Мамка Г.М.
У абзаці 14 підпункту 1 пункту 4 Розділу Х слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від трьохсот до п’ятисот»
 
Відхилено   доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України»;
 
    -386- Бакумов О.С.
у абзаці п’ятнадцятому пункту 1 розділу Х слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від трьохсот до п’ятисот»;
 
Відхилено    
    -387- та інші
Пункт 1 розділу Х доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України»;»
 
Враховано    
330. у пункті 1 частини першої статті 255:
 
   г) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
331. абзац «суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 166-11, стаття 188-34); « замінити двома абзацами такого змісту:
 
   абзац «суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 166-11, стаття 188-34)» замінити двома абзацами такого змісту:
 
332. «суб’єктів державного фінансового моніторингу, які виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (частина перша статті 166-9, стаття 188-34);
 
   «суб’єктів державного фінансового моніторингу, які виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (частина перша статті 166-9, стаття 188-34);
 
333. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (частина друга статті 166-9); «;
 
-388- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 1 пункту 4 Розділу Х після слів «частина друга» доповнити словом «третя»;
 
Відхилено   центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (частина друга статті 166-9)»;
 
334. абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, частини перша - п’ята статті 166-11); « викласти у такій редакції:
 
   абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, частини перша - п’ята статті 166-11)» викласти в такій редакції:
 
335. «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, стаття 166-11); «;
 
   «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, стаття 166-11)»;
 
336. 2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
337. у частині другій статті 96-2 слова «зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті» у всіх числах та відмінках замінити словами «зазначені у частині першій цієї статті» у відповідних числах та відмінках;
 
-389- Бондар В.В.
абзац другий пункту 2 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до ст. 96-2 Кримінального кодексу України, виключити.
 
Відхилено   а) у частині другій статті 96-2:
у першому реченні слова і цифру «зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті» замініити словами «зазначені у частині першій цієї статті»;
у другому реченні слова і цифру «зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті» замініити словами «зазначених у частині першій цієї статті»;
 
    -390- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзац другий підпункту 2 пункту 4 Розділу Х виключити;
 
Відхилено    
    -391- Осадчук А.П.
Частину другу статтю 96-2 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
338. у статті 96-3:
 
-392- Осадчук А.П.
Статтю 96-3 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   б) у частині першій статті 96-3
 
339. у частині першій:
 
      
340. у пункті 3 цифри «258 - 258-5» замінити цифрами «258 - 258-7»;
 
      
341. доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
342. «5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347 - 349, 376 - 379, 386 цього Кодексу.»;
 
-393- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
абзац сьомий підпункту другого пункту четвертого Розділу Х законопроекту викласти в такій редакції:
«5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376 – 379, 386 цього Кодексу»;
 
Враховано   «5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376 – 379, 386 цього Кодексу»;
 
    -394- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 4 Розділу Х:
Слова та цифри «передбачених статтями 255, 343, 345, 347 — 349» замінити словами та цифрами «передбачених статтями 255, 343, 345, 347 — 349, крім 347-1, 348-1»
 
Враховано по суті   
    -395- Яцик Ю.Г.
Пункт 5 частини 1 статті 96-3 Кримінального кодексу України виключити;
 
Відхилено    
343. пункт 2 примітки викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 примітки викласти в такій редакції:
 
344. «2. Кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347-349, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 376 - 379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.»;
 
-396- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
абзац дев’ятий підпункту другого пункту четвертого Розділу Х законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 376 — 379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.»
 
Враховано   «2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 376 — 379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності»;
 
    -397- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту 4 Розділу Х:
Слова та цифри «передбачених статтями 255, 343, 345, 347 — 349» замінити словами та цифрами «передбачених статтями 255, 343, 345, 347 — 349, крім 347-1, 348-1»
 
Враховано по суті   
    -398- Яцик Ю.Г.
У частині 2 статті 96-3 Кримінального кодексу України виключити по тексту статті «343, 345, 347-349, 376 – 379, 386,».
 
Відхилено    
    -399- Власенко С.В.
абзац 9 пункту 2 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«2. Кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 1591, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347-349, частинами першою і другою статті 3683, частинами першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692, 376 — 379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди та (або) були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.»
 
Відхилено    
345. у статті 96-4:
 
-400- Осадчук А.П.
Статтю 96-4 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   в) у статті 96-4:
 
346. у частині другій цифри «3 і 4» замінити цифрами «3-5»;
 
   у частині другій слово і цифри «3 і 4» замінити цифрами «3-5»;
 
347. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
348. «3. У разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до їх правонаступників, до яких перейшли майно, права та обов’язки, пов’язані з вчиненням кримінальних правопорушень, визначених пунктами 1 - 5 частини першої статті 96-3 цього Кодексу.»;
 
-401- Бондар В.В.
абзац тринадцятий пункту 2 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до ст. 96-4 Кримінального кодексу України, викласти в такій редакції:
«У разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до їх правонаступників, якщо вони знали чи повинні були знати, що майно, права та обов’язки, які до них перейшли, пов’язані з вчиненням кримінальних правопорушень, визначених пунктами 1 – 5 частини першої статті 96-3 цього Кодексу».
 
Відхилено   «3. У разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до їх правонаступників, до яких перейшли майно, права та обов’язки, пов’язані з вчиненням кримінальних правопорушень, визначених пунктами 1-5 частини першої статті 96-3 цього Кодексу»;
 
    -402- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзац десятому пункту 4 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х:
доповнити словами «якщо такі правонаступники знали або могли знати, що таке майно, права та обов’язки, пов’язані з вчиненням злочинів»
 
Відхилено    
    -403- Козак Т.Р.
В пункті 2) частини четвертої розділу Х, а саме частину третю статті 96-4 наступного змісту виключити.
 
Відхилено    
    -404- Власенко С.В.
у абзаці 13 пункту 2 частини 4 Розділу Хпісля слова «Кодексу» доповнити: «якщо такі правонаступники не були добросовісними набувачами та (або) знали, що юридична особа здійснювала незаконну діяльність.»
 
Відхилено    
349. у частині другій статті 96-7:
 
-405- Бондар В.В.
Абзаци чотирнадцятий, п’ятнадцятий та шістнадцятий пункту 2 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 96-7 Кримінального кодексу України, виключити.
 
Відхилено   г) у частині другій статті 96-7:
 
    -406- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзаци одинадцятий-тринадцятий пункту 4 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х виключити;
 
Відхилено    
    -407- Осадчук А.П.
Статтю 96-7 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
350. в абзаці четвертому слова «до п’ятдесяти тисяч» замінити словами «до сімдесяти п’яти тисяч»;
 
-408- Козак Т.Р.
В пункті 2) частини четвертої розділу Х, а саме у частині другій статті 96-7:
«в абзаці четвертому слова «до сімдесяти п’яти тисяч» замінити словами «до п’ятдесяти тисяч»
 
Відхилено   в абзаці четвертому слова «до п’ятдесяти тисяч» замінити словами «до сімдесяти п’яти тисяч»;
 
351. в абзаці п’ятому слова «від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч» замінити словами «від сімдесяти п’яти до ста тисяч»;
 
-409- Козак Т.Р.
В пункті 2) частини четвертої розділу Х, а саме у частині другій статті 96-7:
«в абзаці п’ятому слова «від сімдесяти п’яти до ста тисяч» замінити словами «від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч»;»
 
Відхилено   в абзаці п’ятому слова «від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч» замінити словами «від сімдесяти п’яти до ста тисяч»;
 
352. частину першу статті 96-9 викласти у такій редакції:
 
-410- Осадчук А.П.
Статтю 96-9 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   ґ) частину першу статті 96-9 викласти в такій редакції:
 
353. «1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258 - 258-7, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.»;
 
-411- Монастирський Д.А.
абзаци вісімнадцятий – дев’ятнадцятий підпункту другого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити;
 
Враховано частково   «1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258 – 258-5, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу»;
 
    -412- Козак Т.Р.
В пункті 2) частини четвертої розділу Х, а саме частину першу статті 96-9 викласти у такій редакції:
«1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 255, 258 – 258-7, 260, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
354. у абзаці першому частини першої статті 198 слова «легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, « замінити словами «легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного винного діяння»;
 
-413- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзац дев'ятнадцять підпункту 2 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін до статті 198 КК України) виключити;
 
Відхилено   д) в абзаці першому статті 198 слова «легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» замінити словами «легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»;
 
    -414- Мамка Г.М.
Абзац 19 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х виключити.
 
Відхилено    
    -415- Осадчук А.П.
Статтю 198 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
    -416- Фріс І.П.
у абзаці дев’ятнадцятому пункту 2 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального кодексу України замість слів «суспільно небезпечного винного діяння» записати слова «кримінального правопорушення»;
 
Відхилено    
    -417- Радіна А.О.
абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 пункту 4 розділу Хвикласти у такій редакції:
«у абзаці першому частини першої статті 198 слова «легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» замінити словами «Легалізація (відмивання) майна злочинного походження»;
 
Враховано частково    
355. у статті 205-1:
 
-418- Осадчук А.П.
Статтю 205-1 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   е) у статті 205-1:
 
356. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
357. «караються штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.»;
 
-419- Мамка Г.М.
У абзаці 22 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х слова «від п’яти тисяч до восьми тисяч» замінити словами «від тисячі до двох тисяч»
 
Відхилено   «караються штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років»;
 
    -420- Козак Т.Р.
В пункту 2) частини четвертої розділу Х, а саме змінах до статті 205-1 :
«абзац другий частини першої пункту 2) частини четвертої розділу Х, а саме змінах до статті 205-1викласти у такій редакції:
«караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.»;
 
Відхилено    
    -421- Бакумов О.С.
у абзаці двадцять другому пункту 2 розділу Х слова «від п’яти тисяч до восьми тисяч» замінити словами «від тисячі до трьох тисяч»;
 
Відхилено    
358. абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
359. «караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;
 
-422- Мамка Г.М.
У абзаці 24 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х слова «від восьми тисяч до десяти тисяч» замінити словами «від двох тисяч до трьох тисяч».
 
Відхилено   «караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;
 
    -423- Козак Т.Р.
абзац другий частини другої пункту 2) частини четвертої розділу Х, а саме змінах до статті 205-1викласти у такій редакції:
«караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.»«;
 
Відхилено    
360. статтю 209 викласти у такій редакції:
 
-424- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци двадцять п'ятий – тридцять п'ятий підпункту 2 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо викладення в новій редакції статті 209 КК України) виключити;
 
Відхилено   є) статтю 209 викласти в такій редакції:
 
    -425- Монастирський Д.А.
абзац двадцять п’ятий – тридцять п’ятий підпункту другого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -426- Макаров О.А.
Абзаци 25-35 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», якими запропоновано викласти в новій редакції ст. 209 Кримінального кодексу України, – виключити.
 
Відхилено    
361. «Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного винного діяння
 
-427- Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 2 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення» зміни до статті 209 викласти в такій редакції:
«Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
1.Набуття, володіння, використання, розпорядження майна, щодо якого фактичні обставини вказують на його одержання злочинним шляхом, в тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та/або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна та/або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, —
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
2.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, —
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, —
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Примітка.
1. Для цілей цієї статті визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину.
2. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано   «Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
 
    -428- Радіна А.О.
абзаци двадцять п’ятий – тридцять п’ятий підпункту 2 пункту 4 розділу Хвикласти у такій редакції:
«статтю 209 викласти у такій редакції:
«Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна злочинного походження
1. Вчинення фінансової операції чи іншого правочину з майном злочинного походження, а так само використання, зміна форми (перетворення) такого майна,
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
2. Вчинення дій, спрямованих на приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, відчуження, переміщення майна злочинного походження, а так само права власності чи іншого права на таке майно, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, –
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Примітка.
1. Відповідальність за легалізацію (відмивання) майна настає у випадку, коли вказані у частинах першій-четвертій цієї статті діяння вчинені особою, яка знала або виходячи з фактичних обставин повинна була чи могла знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково має злочинне походження. Для цілей цієї статті визнання майна таким, що має злочинне походження, не потребує встановлення конкретного злочинного діяння, внаслідок якого одержане майно, та притягнення особи до кримінальної відповідальності за таке діяння.
2. Легалізація (відмивання) майна визнається вчиненою у великому розмірі, якщо її предметом було майно на суму, що перевищує сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Легалізація (відмивання) майна визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо її предметом було майно на суму, що перевищує двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано по суті   
    -429- Фріс І.П.
у абзаці двадцять шостому пункту 2 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального кодексу України замість слів «суспільно небезпечного винного діяння» записати слова «кримінального правопорушення»;
 
Відхилено    
    -430- Мамка Г.М.
Абзаци 26-35 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х виключити.
 
Відхилено    
    -431- Осадчук А.П.
Статтю 209 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
362. 1. Набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини вказують на його одержання внаслідок суспільно небезпечного винного діяння, в тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та/або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна та/або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була і могла знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано внаслідок суспільно небезпечного винного діяння, -
 
-432- Яценко А.В.
В абзаці двадцять сьомому (частина перша статті 209) підпункту 2 (зміни до Кримінального кодексу України) пункту 4 (зміни до законодавчих актів України) розділу Х (Прикінцеві та перехідні положення) Законопроекту:
після слів «щодо якого» доповнити словами «встановлені судовим рішенням»;
слова «і могла» виключити;
абзац двадцять сьомий доповнити словами, цифрами та знаками « (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України)»;абзац двадцять сьомий доповнити словами, цифрами та знаками « (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України)»;
 
Відхилено   1.Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, —
 
    -433- Фріс І.П.
абзац двадцять сьомий пункту 2 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального кодексу України викласти у наступній редакції:
«1. Набуття, володіння, використання майна, одержаного внаслідок кримінального правопорушення, в тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та/або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна та/або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, - «;
 
Відхилено    
    -434- Бакумов О.С.
абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу Х викласти у такій редакції:
«1.Набуття, володіння, використання майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного винного діяння, в тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та/або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна та/або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано внаслідок суспільно небезпечного винного діяння, —»;
 
Відхилено    
    -435- Власенко С.В.
абзац 27 пункту 2 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«Набуття, володіння, використання майна, яке одержано внаслідок суспільно небезпечного винного діяння шляхом здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та/або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна та/або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, місцезнаходження, особою щодо якої є документальні підтвердження, що вона знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано внаслідок суспільно небезпечного винного діяння»;
 
Відхилено    
363. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
 
364. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -
 
   2.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, —
 
365. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
366. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -
 
   3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, —
 
367. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
368. Примітка.
 
   Примітка.
 
369. 1. Легалізація (відмивання) майна визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом кримінального правопорушення було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   1. Для цілей цієї статті визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину.
 
370. 2. Легалізація (відмивання) майна визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом кримінального правопорушення було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   2. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
371. у статті 209-1:
 
-436- Осадчук А.П.
Статтю 209-1 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   ж) у статті 209-1:
 
372. у назві:
 
   у назві
 
373. слова «про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» замінити словами «про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   слова «про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» замінити словами «про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
374. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
375. в абзаці першому слова «спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   в абзаці першому слова «спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
376. в абзаці другому слова «до двох тисяч» замінити словами «до трьох тисяч»;
 
   в абзаці другому слова «до двох тисяч» замінити словами «до трьох тисяч»;
 
377. абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
378. «2. Розголошення у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу або факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу, іншими державними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також факту надання (одержання) запиту, рішення чи доручення зазначеного органу, або надання (одержання) відповіді на такий запит, рішення чи доручення, особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -»;
 
   «2. Розголошення у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу або факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу, іншими державними органами, а також факту надання (одержання) запиту, рішення чи доручення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або надання (одержання) відповіді на такий запит, рішення чи доручення особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб»;
 
379. абзац перший частини першої статті 258 після слів «юридичними особами» доповнити словами «міжнародними організаціями»;
 
-437- Осадчук А.П.
Статтю 258 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   з) абзац перший частини першої статті 258 після слів «юридичними особами» доповнити словами «міжнародними організаціями»;
 
380. абзац перший частини першої статті 258-5 викласти у такій редакції:
 
-438- Осадчук А.П.
Статтю 258-5 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   и) абзац перший частини першої статті 258-5 викласти в такій редакції:
 
    -439- Макаров О.А.
Абзаци 45-46 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», яким запропоновано викласти в новій редакції абзац 1 частини першої статті 258-5 Кримінального кодексу України, – виключити.
 
Відхилено    
381. «1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з усвідомленням або передбаченням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, -»;
 
-440- Монастирський Д.А.
абзац сорок шостий підпункту другого пункту четвертого Розділу Х законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, - «;
 
Враховано   «1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій «;
 
    -441- Пузійчук А.В.
У статті 258-5 Кримінального кодексу України (в редакції законопроекту) слова «з усвідомленням або передбаченням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей» замінити словами «метою використання їх», слова «або» виключити.
 
Враховано по суті   
    -442- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 258--5 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«1. Надання, збір або вчинення інших дій, спрямованих на передачу будь-яких активів для їх використання повністю або частково окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, в’їзду на територію України з метою підготовки або вчинення терористичного акту, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.».
 
Відхилено    
    -443- Бакумов О.С.
абзац сорок шостий пункту 2 розділу Х викласти в такій редакції:
«1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з усвідомленням або передбаченням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, —»;
 
Відхилено    
    -444- Радіна А.О.
абзац сорок шостий пункту 2 розділу Х викласти у такій редакції:
«1. Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, -»;
 
Враховано частково    
    -445- Власенко С.В.
абзац 46 пункту 2 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«Умисне надання чи збір будь-яких активів з метою їх подальшого використано повністю або частково окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій,»
 
Відхилено    
382. доповнити статтями 258-6 та 258-7 такого змісту:
 
-446- Монастирський Д.А.
абзаци сорок сьомий – шістдесятий підпункту другого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -447- Бондар В.В.
У абзаці сорок сім пункту 2 розділу Х законопроекту, яким пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтями 258-6 та 258-7, цифри «258-6» виключити.
Обґрунтування: таке діяння фактично вже криміналізовано через відповідальність за стадією підготовки до злочину.
 
Враховано    
    -448- Макаров О.А.
У абзаці 47 підпункту 2 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «статтями 258-6 та 258-7» замінити словами «статтею 258-7», а абзаци 48-53 виключити.
 
Враховано    
    -449- Осадчук А.П.
Статтю 258-6 Кримінального кодексі України виключити;
 
Враховано    
383. «Стаття 258-6. Проходження навчання тероризму
 
-450- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
Абзаци сорок п’ятий - п’ятдесятий виключити.
 
Враховано      
    -451- Бондар В.В.
Абзац сорок вісім пункту 2 розділу Х законопроекту, яким пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 258-6 проходження навчання тероризму – виключити.
Обґрунтування: таке діяння фактично вже криміналізовано через відповідальність за стадією підготовки до злочину.
 
Враховано    
384. 1. Проходження навчання тероризму, тобто отримання особою інструкцій, включаючи набуття знань чи практичних навичок, від іншої особи стосовно виготовлення або використання вибухових речовин, вогнепальної чи іншої зброї або шкідливих чи небезпечних речовин, або стосовно інших специфічних методів чи технічних засобів з метою організації, підготовки або вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258 - 258-5, 258-7 цього Кодексу, -
 
-452- Яцик Ю.Г.
Абзац 1 частини 1 статті 258-6 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«Отримання особою інструкцій, здобуття спеціальних знань чи практичних навичок стосовно виготовлення або використання вибухових речовин, вогнепальної чи іншої зброї або шкідливих чи небезпечних речовин, або стосовно інших специфічних методів чи технічних засобів з метою організації, підготовки або вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258 – 258-5, 258-7 цього Кодексу,».
 
Враховано      
385. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
      
386. 2. Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
 
      
387. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
      
388. 3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення добровільно відмовилася від подальшої злочинної діяльності, повідомила правоохоронний орган про це кримінальне правопорушення та сприяла запобіганню або припиненню терористичної діяльності, пов'язаної із вчиненим нею кримінальним правопорушенням, за умови, що в її діях немає складу іншого кримінального правопорушення.
 
-453- Яцик Ю.Г.
В частині 3 статті 258-6 Кримінального кодексу України після слів «передбачене частиною першою цієї статті, якщо вона» виключити із тексту слова «до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення».
 
Відхилено      
389. Стаття 258-7. Виїзд з України та в'їзд в Україну з терористичною метою
 
-454- Яцик Ю.Г.
Назву статті 258-7 Кримінального кодексу України викласти в редакції: «Стаття 258-7. В'їзд на територію України з метою здійснення терористичної діяльності».
 
Відхилено      
    -455- Осадчук А.П.
Статтю 258-7 Кримінального кодексі України виключити;
 
Враховано    
390. 1. Виїзд іноземця або особи без громадянства з України до іншої країни (крім країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання), виїзд громадянина України з України до іншої країни (крім країни постійного проживання) з метою організації, підготовки або вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258 - 258-6 цього Кодексу, а також в'їзд в Україну іноземця або особи без громадянства (крім осіб, які постійно проживають в Україні) з тією самою метою -
 
-456- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзаци п’ятдесят перший та п’ятдесят другий викласти в такій редакції:
«Стаття 258-7. Перетинання державного кордону України з терористичною метою
Перетинання державного кордону України іноземця або особи без громадянства з України до іншої країни (крім країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання) або виїзд громадянина України з України до іншої країни (крім країни постійного проживання) з метою організації, підготовки або вчинення злочинів, передбачених статтями 258 — 2586 цього Кодексу
 
Відхилено      
    -457- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 258-7 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«1. В'їзд на територію України іноземця або особи без громадянства (крім осіб, які постійно проживають в Україні) - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.».
 
Відхилено    
391. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
      
392. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
 
-458- Яцик Ю.Г.
Частину 2 статті 258-7 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,– караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.».
 
Відхилено      
393. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
      
394. 3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення добровільно відмовилася від подальшої злочинної діяльності, повідомила правоохоронний орган про це кримінальне правопорушення та сприяла запобіганню або припиненню терористичної діяльності, пов'язаної із вчиненим нею кримінальним правопорушенням, за умови, що в її діях немає складу іншого кримінального правопорушення.
 
-459- Яцик Ю.Г.
Частину 3 статті 258-7 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«3.Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно відмовилася від подальшої злочинної діяльності, повідомила правоохоронний орган про це кримінальне правопорушення та сприяла запобіганню або припиненню терористичної діяльності, пов'язаної із вчиненим нею кримінальним правопорушенням, за умови, що в її діях немає складу іншого кримінального правопорушення.».
 
Відхилено      
    -460- Радіна А.О.
абзац п’ятдесят дев’ятий виключити
 
Враховано    
395. Примітка. Терміни «країна громадянської належності», «країна попереднього постійного проживання» вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».»;
 
      
396. статтю 306 викласти у такій редакції:
 
-461- Осадчук А.П.
Статтю 306 Кримінального кодексі України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   ї) статтю 306 викласти в такій редакції:
 
397. «Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
 
   «Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
 
398. 1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів -
 
-462- Яцик Ю.Г.
У частині 1 статті 306 Кримінального кодексу України після слів «лікарських засобів з метою» доповнити словами «збільшення обсягів, розширення сфери, продовження або приховування».
 
Відхилено   1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів -
 
    -463- Власенко С.В.
абзац 63 пункту 2 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«1. Використання коштів особою, яка здобула їх від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів- «;
 
Відхилено    
399. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
400. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -
 
   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -
 
401. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
402. Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
403. 3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
-464- Власенко С.В.
пункт 3 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено   3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
404. частину першу статті 1074 після слів «а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» доповнити словами «замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, «;
 
-465- Яцик Ю.Г.
У частині 1 статті 1074 Цивільного кодексу України після слів «зброї масового знищення, замороження» додати слова « (заборони переказу, конверсії, розміщення чи руху коштів чи інших активів на підставі рішення компетентного органу влади або суду протягом визначеного строку)».
 
Відхилено   а) речення перше частини першої статті 1074 після слів «а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» доповнити словами «замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням»;
 
405. у статті 1075:
 
   б) у статті 1075:
 
406. частину першу після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
 
-466- Бакумов О.С.
абзаци четвертий - п'ятий пункту 3 розділу Х виключити.
 
Відхилено   частину першу після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
 
407. «Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
-467- Яцик Ю.Г.
У частині 1 статті 1075 Цивільного кодексу України слова «заморожені відповідно до Закону України» замінити на слова «заморожені на підставах, визначених Законом України».
 
Відхилено   «Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
У зв’язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третів і четвертим;
 
    -468- Бакумов О.С.
У абзаці другому пункту 3 слова «Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виключити.
 
Відхилено    
408. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
409. «4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:
 
   «4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:
 
410. відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку;
 
   відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку;
 
411. наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
-469- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Цивільного кодексу України) доповнити реченням такого змісту:
«Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту».
 
Враховано   наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту «;
 
412. 4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
-470- Хоменко О.В.
Підпункт 4 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення» після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 162:
частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) таємниця фінансового моніторингу»
 
Враховано   4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
а) частину першу статті 162 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) таємниця фінансового моніторингу»;
 
413. у частині другій статті 163 слова «реальна загроза» замінити словом «ймовірність», а слова «може бути розглянуто» словом «розглядається»;
 
-471- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в частину другу статті 163 КПК України) виключити;
 
Враховано      
    -472- Яцик Ю.Г.
У частині 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слово «ймовірність» замінити на слова «реальна загроза».
Слово «розглядається» замінити на слово «розглянуто».
 
Враховано    
    -473- Осадчук А.П.
у частині другій статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слово "ймовірність" замінити словами "реальна загроза", а слово "розглядається" замінити словам "може бути розглянуто"
 
Враховано    
    -474- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзац другий підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити;
 
Враховано    
    -475- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
абзац другий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -476- Мамка Г.М.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити.
 
Враховано    
    -477- Фріс І.П.
Абзац другий пункту 4 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України виключити;
 
Враховано    
    -478- Бондар В.В.
Абзац другий пункту 4 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, виключити. Обґрунтування: чинна редакція кодексу є більш визначена, а ніж редакція законопроекту.
 
Враховано    
    -479- Пузійчук А.В.
Зміни до статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, запропоновані законопроектом (в редакції, прийнятій у першому читанні), виключити.
 
Враховано    
    -480- Радіна А.О.
абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу Хвиключити;
 
Враховано    
    -481- Макаров О.А.
У абзаці 2 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова та символи «слова «реальна загроза» замінити словом «ймовірність»,» виключити.
 
Враховано    
    -482- Власенко С.В.
абзац 2 пункту 4 викласти в редакції: «у частині другій статті 163 слова «може бути розглянуто» словом «розглядається»«;
 
Відхилено    
414. у статті 164:
 
-483- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци третій - сьомий підпункту 4 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 164 КПК України) виключити;
 
Враховано частково   б) пункт 7 частини першої статті 164 викласти в такій редакції:
 
415. пункт 7 частини першої викласти у такій редакції:
 
-484- Шпенов Д.Ю.
Зміни до пункту 7 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу - виключити.
 
Враховано частково      
    -485- Макаров О.А.
Абзаци 4-5 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -486- Власенко С.В.
абзац 5 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено    
416. «7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; «;
 
-487- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 4 Розділу Х:
слова «двох місяців» замінити словами «одного місяця», а слова «частини другої» виключити;
 
Відхилено   «7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу»;
 
    -488- Осадчук А.П.
пункт 7 частини першої статті 164 залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
417. доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
-489- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
абзаци шостий - п’ятнадцятий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити.
 
Враховано      
418. «2. Ухвала слідчого судді, суду про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів може бути оскаржена в апеляційному порядку.»;
 
-490- Шпенов Д.Ю.
Нову частину другу статті 164 Кримінального процесуального кодексу - виключити або після слова «про» додати слова «надання доступу або».
 
Відхилено      
    -491- Осадчук А.П.
частину другу статті 164 виключити;
 
Враховано    
    -492- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 164 Кримінального процесуального кодексу України (в редакції законопроекту) після слів «ухвала слідчого судді, суду» доповнити словами «про тимчасовий доступ до речей і документів або».
 
Відхилено    
419. частину першу статті 165 доповнити словами «невідкладно після пред’явлення ухвали або у інший строк, погоджений з особою, якій надано право тимчасового доступу до речей і документів»;
 
-493- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзац восьмий підпункту 4 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 165 КПК України) виключити;
 
Враховано      
    -494- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзац восьмий підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити
 
Враховано    
    -495- Бондар В.В.
Абзац восьмий пункту 4 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, виключити.
 
Враховано    
    -496- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 165 Кримінального процесуального кодексу - виключити.
 
Враховано    
    -497- Макаров О.А.
Абзац 8 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -498- Осадчук А.П.
у частині першій статті 165 Кримінального процесуального кодексу України виключити слова "невідкладно після пред'явлення ухвали (постанови) або у інший строк, погоджений з особою, якій надано право тимчасового доступу до речей і документів";
 
Враховано по суті   
420. статтю 166 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
-499- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци дев'ятий –одинадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 166 КПК України) виключити;
 
Враховано      
    -500- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзаци дев’ятий-одинадцятий підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити;
 
Враховано    
    -501- Бондар В.В.
Абзац дев’ятий пункту 4 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, виключити. Обґрунтування: зміна суперечить правовій природі тимчасового доступу – добровільність згоди власника на такий доступ
 
Враховано    
    -502- Осадчук А.П.
частину першу статті 166 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Враховано    
    -503- Макаров О.А.
Абзаци 9-11 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
421. «1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на особу, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, накладається грошове стягнення у розмірі від 0, 5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.»;
 
-504- Шпенов Д.Ю.
У змінах до статті 166 Кримінального процесуального кодексу перед словом «накладається» додати слово «судом».
 
Відхилено      
    -505- Власенко С.В.
абзац 16 пункту 4 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«1. У разі умисного невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на особу, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, накладається грошове стягнення у розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за рішенням суду.»
 
Відхилено    
422. У зв’язку з цим частини першу та другу вважати частинами другою та третьою відповідно.
 
-506- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України виключити.
 
Враховано      
423. у статті 170:
 
-507- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 170 Кримінального процесуального кодексу - виключити.
 
Враховано      
    -508- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзаци дванадцятий-пятнадцятий підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити;
 
Враховано    
424. частину четверту викласти у такій редакції:
 
-509- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац тринадцятий пункту 4 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України викласти у такій редакції:
«абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:».
 
Відхилено      
    -510- Радіна А.О.
абзаци тринадцятий - чотирнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу Хвиключити;
 
Враховано    
    -511- Осадчук А.П.
частину четверту статті 170 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Враховано    
425. «4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.»;
 
-512- Пузійчук А.В.
Зміни до частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, запропоновані законопроектом (в редакції, прийнятій у першому читанні), виключити.
 
Враховано      
    -513- Власенко С.В.
абзац 14 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано    
426. абзац перший частини дев’ятої після слів «погодженим прокурором, « доповнити словами «або прокурора»;
 
-514- Бондар В.В.
Абзац п’ятнадцятий пункту 4 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до ч.9 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, виключити. Обґрунтування: необґрунтовано розширюються повноваження прокурорів.
 
Враховано      
    -515- Осадчук А.П.
абзац перший частини дев'ятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції;
 
Враховано    
    -516- Власенко С.В.
абзац 15 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано    
427. у частині дев’ятій статті 216:
 
-517- Радіна А.О.
абзаци шістнадцятий – дев’ятнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу Хзамінити абзацами такого змісту:
«частину дев’яту статті 216:
«9. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування, якщо не встановлено конкретне злочинне діяння, внаслідок якого одержане майно, або до підслідності якого відноситься злочинне діяння, внаслідок якого одержане майно, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Кримінальне провадження щодо злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України, може здійснюватися без встановлення конкретного злочинного діяння, внаслідок якого одержане майно, та притягнення особи до кримінальної відповідальності за таке діяння.»
 
Враховано редакційно   в) частину дев’яту статті 216 викласти в такій редакції:
«9. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування, або до підслідності якого відноситься злочин, що передував легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України»;
 
    -518- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци шістнадцятий – дев'ятнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в частину дев'яту статті 216 КПК України) виключити;
 
Враховано    
    -519- Монастирський Д.А.
абзаци шістнадцятий – дев’ятнадцятий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -520- Осадчук А.П.
Частину дев’яту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
    -521- Макаров О.А.
Абзаци 16-19 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», якими запропоновано внести зміни у частину дев’яту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, – виключити.
 
Відхилено    
428. у абзаці першому слова «суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» замінити словами « суспільно небезпечне винне діяння, внаслідок якого одержане майно»;
 
-522- Фріс І.П.
У абзаці сімнадцятому пункту 4 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України замість слів «суспільне небезпечне винне діяння» записати слова «кримінальне правопорушення»;
 
Відхилено      
429. абзаци другий - четвертий замінити одним абзацом такого змісту:
 
-523- Мамка Г.М.
Абзаци 18-19 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити.
 
Відхилено      
430. «Досудове розслідування у провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України може проводитися без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного винного діяння, внаслідок якого одержане майно.»;
 
-524- Фріс І.П.
У абзаці дев’ятнадцятому пункту 4 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України замість слів «суспільне небезпечного винного діяння» записати слова «кримінального правопорушення»;
 
Відхилено      
    -525- Власенко С.В.
Абзац 19 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено    
431. частину другу статті 291 доповнити новим пунктом 7-2 такого змісту:
 
-526- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
абзаци двадцятий - двадцять четвертий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -527- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзаци двадцятий-двадцять підпункту 4 пункту 4 Розділу Х перший виключити
 
Враховано    
    -528- Власенко С.В.
абзац 20 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано    
432. «7-2) відомості про вжиті заходи щодо забезпечення застосування спеціальної конфіскації, конфіскації, відшкодування заподіяних збитків, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та виклад обставин, які підтверджують, що майно підлягає спеціальній конфіскації, які прокурор вважає встановленими; «;
 
-529- Власенко С.В.
абзац 21 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано      
    -530- Мамка Г.М.
Після абзацу 21 підпункту 4 пункту 4 Розділу Х доповнити проект новими абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктом 12 частину 1 статті 303 :
«12) рішення Генерального прокурора або особи, яка виконує його обов’язки, чи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування постанови про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених у статті 284 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
433. частину першу статті 309 доповнити новим пунктом 10-1 такого змісту:
 
-531- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци двадцять другий та двадцять третій підпункту 4 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 309 КПК України) виключити;
 
Враховано      
    -532- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
абзаци двадцять другий-двадцять четвертий підпункту 4 пункту 4 Розділу Х виключити;
 
Враховано    
    -533- Монастирський Д.А.
абзаци двадцять другий – двадцять четвертий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити;
 
Враховано    
434. «10-1) відмову у тимчасовому доступі до речей і документів; «;
 
-534- Шпенов Д.Ю.
Пункт 10 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України викласти у такій редакції:
«тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які обмежують можливості фізичної чи юридичної особи»
 
Відхилено      
    -535- Яцик Ю.Г.
Пункт 10-1 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України виключити.
 
Враховано    
    -536- Осадчук А.П.
У частині першій статті 309 Кримінального процесуального кодексу України пункт 10-1 виключити;
 
Враховано    
435. у частині першій статті 472 слова «узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням» замінити словами «узгоджені покарання та заходи кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації та згода підозрюваного, обвинуваченого на призначення покарання або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, а також на застосування спеціальної конфіскації»;
 
-537- Осадчук А.П.
Частину першу статті 472 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Враховано      
    -538- Власенко С.В.
абзац 24 пункту 4 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано    
436. у частині першій статті 568 слова «майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам» замінити словами «майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, зазначених у частині першій статті 96-2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам»;
 
-539- Осадчук А.П.
Частину першу статті 568 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   г) у частині першій статті 568 слова «майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам» замінити словами і цифрами «майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених частиною першою статті 96-2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам»;
 
437. частину третю статті 589 після слів «Генеральна прокуратура України» доповнити словом «невідкладно»;
 
-540- та інші
Абзац двадцять дев’ятий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту після слово «невідкладно» доповнити словами «але не пізніше 24 годин».
 
Враховано   ґ) частину третю статті 589 після слів «Генеральна прокуратура України» доповнити словом «невідкладно, але не пізніше 24 годин»;
 
438. у частині п’ятій статті 176, частині восьмій статті 214, абзаці першому частини другої статті 216 та частині першій статті 615 цифри «258 - 258-5» замінити цифрами «258 - 258-7»;
 
-541- Монастирський Д.А.
абзаци двадцять сьомий і двадцять восьмий підпункту четвертого пункту четвертого Розділу Х законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -542- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
В абзаці двадцять шостому виключити слова та цифри «частині п’ятій статті 176»
 
Враховано    
    -543- Осадчук А.П.
У частині першій статті 615 Кримінального процесуального кодексу України цифри "258 - 258-5" залишити в чинній редакції закону;
 
Враховано    
    -544- Осадчук А.П.
Статтю 214 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Враховано    
439. у частині другій статті 297-1 цифри «255 - 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5» замінити цифрами «255 - 258-7».
 
-545- Осадчук А.П.
Статтю 297-1 Кримінального процесуального кодексу України залишити в чинній редакції закону;
 
Враховано      
440. 5) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
   5) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
441. у статті 284:
 
-546- Радіна А.О.
абзаци другий – п’ятий підпункту 5 пункту 4 розділу ХЗаконопроекту викласти у такій редакції:
«статтю 284 викласти у такій редакції:
«Стаття 284. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
1. Провадження у справах щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням здійснюється на підставі позову Голови Служби безпеки України або його заступника.
2. Позовна заява подається до суду першої інстанції за підсудністю, встановленою цим Кодексом, у письмовій формі та повинна містити:
1) найменування адміністративного суду;
2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;
3) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
5) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
3. У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.
Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків, що зумовлюють звернення до суду.
4. Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.
5. Рішення по суті заявлених вимог ухвалюється судом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засіданні за участю тільки заявника. Особа щодо якої приймається рішення про включення у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції або виключення з такого переліку та власник активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, до яких надається доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.
6. У рішенні суду зазначаються:
1) дата ухвалення рішення;
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог із посиланням на закон;
4) порядок вчинення дій, визначених рішенням.
7. Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено в апеляційному порядку. Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу на ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі протягом трьох днів з дня надходження апеляційної скарги.
8. Рішення суду щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням виконується негайно.
9. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані сторонами протягом десяти днів із дня їх постановлення. Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджає його виконанню.»
 
Враховано   а) статтю 284 викласти в такій редакції:
«Стаття 284. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації із такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
1. Провадження у справах щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється на підставі позову Голови Служби безпеки України або його заступника.
2. Позовна заява подається до суду першої інстанції за підсудністю, встановленою цим Кодексом, у письмовій формі та повинна містити:
1) найменування адміністративного суду;
2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;
3) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
5) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
3. У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.
Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків, що зумовлюють звернення до суду.
4. Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.
5. Рішення по суті заявлених вимог ухвалюється судом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засіданні за участю тільки заявника. Особа, щодо якої приймається рішення про включення до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції або виключення з такого переліку та власник активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, до яких надається доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.
6. У рішенні суду зазначаються:
1) дата ухвалення рішення;
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог із посиланням на закон;
4) порядок вчинення дій, визначених рішенням.
7. Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено в апеляційному порядку. Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу на ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі протягом трьох днів з дня надходження апеляційної скарги.
8. Рішення суду щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, виконується негайно.
9. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані сторонами протягом десяти днів з дня їх постановлення. Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджає його виконанню»;
 
    -547- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци другий – п'ятий підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 284 КАС України) виключити;
 
Відхилено    
    -548- Власенко С.В.
абзац 2 пункту 5 - виключити;
 
Відхилено    
442. у назві та тексті статті слова «накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них» замінити словами «надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням»;
 
-549- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 5 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» абзаци другий – п’ятий викласти в такій редакції:
«статтю 284 викласти у такій редакції:
«Стаття 284. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
1. Провадження у справах щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням здійснюється на підставі позову Голови Служби безпеки України або його заступника.
2. Позовна заява подається до суду першої інстанції за підсудністю, встановленою цим Кодексом, у письмовій формі та повинна містити:
1) найменування адміністративного суду;
2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;
3) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
5) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
3. У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.
Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків, що зумовлюють звернення до суду.
4. Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.
5. Рішення по суті заявлених вимог ухвалюється судом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засіданні за участю тільки заявника. Особа щодо якої приймається рішення про включення у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та власник активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, до яких надається доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.
6. У рішенні суду зазначаються:
1) дата ухвалення рішення;
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог із посиланням на закон;
4) порядок вчинення дій, визначених рішенням.
7. Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено в апеляційному порядку. Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу на ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі протягом трьох днів з дня надходження апеляційної скарги.
8. Рішення суду щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням виконується негайно.
9. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані сторонами протягом десяти днів із дня їх постановлення. Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджає його виконанню.»;
 
Враховано      
    -550- Пузійчук А.В.
назву статті 284 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції законопроекту) після слів «розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням» доповнити словами «щодо включення юридичної або фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;
 
Враховано по суті   
    -551- Пузійчук А.В.
частину першу статті 284 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції законопроекту) після слів «розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням» доповнити словами «у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення юридичної або фізичної особи, яка відповідає критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;
 
Відхилено    
    -552- Власенко С.В.
абзац 3 пункту 5 - виключити;
 
Відхилено    
443. друге речення частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
-553- Власенко С.В.
абзац 4 пункту 5 - виключити;
 
Відхилено      
444. «Власник активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, до яких надається доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.»;
 
-554- Гетманцев Д.О.
у підпункті 5 пункту 4 розділу Х законопроекту:
(щодо змін до статті 284 КАСУ) слова «друге речення частини п’ятої викласти у такій редакції: «Власник активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, до яких надається доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.» виключити;
 
Відхилено      
    -555- Пузійчук А.В.
частину п’яту статті 284 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції законопроекту)після слів після слів «до яких надається доступ» доповнити словами «інші особи, зазначені у частині першій цієї статті, не повідомляються «;
 
Враховано по суті   
    -556- Пузійчук А.В.
частину восьму статті 284 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції законопроекту)після слів «розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням» доповнити словами «про включення юридичної або фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції».
 
Враховано по суті   
    -557- Власенко С.В.
абзац 5 пункту 5 - виключити;
 
Відхилено    
445. доповнити Кодекс статтею 289-1 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 289-1 такого змісту:
 
446. «Стаття 289-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій)
 
   «Стаття 289-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій)
 
447. 1. Особи, фінансові (фінансова) операції (операція) (видаткові фінансові операції) яких зупинено, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) у п’ятиденний строк з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення їх прав, свобод чи інтересів.
 
-558- Гетманцев Д.О.
(щодо статті 289-1 КАСУ):
в частині першій підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту слова «п’ятиденний строк» замінити «десятиденний строк»;
 
Враховано   1. Особи, фінансові (фінансова) операції (операція) (видаткові фінансові операції) яких зупинено, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) у десятиденний строк з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення їхніх прав, свобод чи інтересів.
 
448. 2. Рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) оскаржуються до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
 
   2. Рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) оскаржуються до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
 
449. 3. Адміністративний позов повинен містити:
 
   3. Адміністративний позов повинен містити:
 
450. 1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;
 
   1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;
 
451. 2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
   2) ім’я (найменування) позивача, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти (за наявності);
 
452. 3) найменування відповідача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 
   3) найменування відповідача, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі;
 
453. 4) номер та дату оскаржуваного рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій);
 
   4) номер та дату оскаржуваного рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій);
 
454. 5) обставини, що можуть свідчити про порушення прав, свобод чи інтересів позивача та зміст позовних вимог;
 
   5) обставини, що можуть свідчити про порушення прав, свобод чи інтересів позивача та зміст позовних вимог;
 
455. 6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
456. На підтвердження факту зупинення фінансових операцій позивач надає письмове повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про номер і дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій).
 
-559- Гетманцев Д.О.
в частині третій підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту слова «позивач надає» замінити словами «позивач надає (за наявності)»;
 
Враховано   На підтвердження факту зупинення фінансових операцій позивач надає (за наявності) письмове повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про номер і дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій).
 
457. 4. У разі порушення вимог частини третьої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
 
   4. У разі порушення вимог частини третьої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
 
458. Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення позивачу позову та доданих до нього документів.
 
   Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення позивачу позову та доданих до нього документів.
 
459. Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків.
 
   Повернення позовної заяви не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків.
 
460. 5. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви.
 
   5. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви.
 
461. Про подання позовної заяви та відкриття провадження в адміністративній справі суд повідомляє відповідача за допомогою кур’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку не пізніше наступного дня після відкриття провадження у справі.
 
-560- Гетманцев Д.О.
абзац другий частини п’ятої підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Адміністративний суд повідомляє позивача про відкриття провадження у справі не пізніше наступного дня після винесення ухвали про відкриття провадження у справі.»
 
Враховано   Про подання позовної заяви та відкриття провадження в адміністративній справі суд повідомляє відповідача за допомогою кур’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку не пізніше наступного дня після відкриття провадження у справі. Адміністративний суд повідомляє позивача про відкриття провадження у справі не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі.
 
462. Протягом одного дня з дня одержання такого повідомлення відповідач зобов’язаний отримати в суді копію ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та доданих до неї документів та у дводенний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів подати безпосередньо до канцелярії суду відзив на позовну заяву та копії оскаржуваних рішень та документів, що стали підставою для їх прийняття.
 
   Протягом одного дня з дня одержання такого повідомлення відповідач зобов’язаний отримати в суді копію ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та доданих до неї документів та у дводенний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів подати безпосередньо до канцелярії суду відзив на позовну заяву та копії оскаржуваних рішень та документів, що стали підставою для їх прийняття.
 
463. 6. Адміністративні справи, визначені частиною першою цієї статті, вирішуються колегією у складі трьох суддів протягом десяти днів після відкриття провадження у справі у закритому судовому засіданні.
 
   6. Адміністративні справи, визначені частиною першою цієї статті, вирішуються колегією у складі трьох суддів протягом десяти днів після відкриття провадження у справі у закритому судовому засіданні.
 
464. Для ознайомлення позивачу (представнику позивача) надаються матеріали справи за винятком документів (копій документів), що стали підставою для прийняття оскаржуваних рішень та містять інформацію, передану спеціально уповноваженим органом до правоохоронних та/або розвідувальних органів в узагальнених матеріалах (додаткових узагальнених матеріалах).
 
-561- Гетманцев Д.О.
абзац другий частини шостої підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту виключити;
 
Відхилено   Для ознайомлення позивачу (представнику позивача) надаються матеріали справи, крім документів (копій документів), що стали підставою для прийняття оскаржуваних рішень та містять інформацію, передану спеціально уповноваженим органом до правоохоронних та/або розвідувальних органів в узагальнених матеріалах (додаткових узагальнених матеріалах).
 
465. Рішення суду складається і підписується у день його ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 243, 250 цього Кодексу, без права суду відкласти складення рішення в повному обсязі. Копії рішення не пізніше наступного дня видаються особам, які брали участь у справі.
 
-562- та інші
Друге речення абзацу третього частини шостої підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту викласти в такій редакції:
«Копії повного рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення.»
 
Враховано   7. Рішення суду складається і підписується у день його ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 243, 250 цього Кодексу, без права суду відкласти складання повного рішення.
Копії повного рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення.
 
466. 7. Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у триденний строк з дня їх проголошення.
 
-563- Гетманцев Д.О.
У частині сьомій підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту слова «триденний строк» замінити словами «десятиденний строк»;
 
Враховано   8. Рішення суду за наслідками розгляду справ, визначених частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у десятиденний строк з дня їх проголошення.
 
467. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
 
   Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
 
468. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду.
 
   Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду справи.
 
469. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.»;
 
-564- Гетманцев Д.О.
в абзаці четвертому частини сьомої пункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту слова «Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним» виключити;
 
Відхилено   Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним»;
 
470. пункт 7 частини першої статті 371 викласти у такій редакції:
 
-565- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци тридцять перший та тридцять другий підпункту 5 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 371 КАС України) виключити;
 
Відхилено   в) пункт 7 частини першої статті 371 викласти в такій редакції:
 
471. «7) надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»;
 
-566- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 5 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
«7) включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»
 
Враховано   «7) включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням»;
 
    -567- Радіна А.О.
Абзаци тридцять перший – тридцять другий підпункту 5 пункту 4 розділу ХЗаконопроекту викласти у такій редакції:
«пункт 7 частини першої статті 371 викласти у такій редакції:
«7) включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»;»
 
Враховано    
    -568- Власенко С.В.
абзац 32 пункту 5 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено    
472. 6) у Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382):
 
-569- Гетманцев Д.О.
у пункті 6 пункту 4 розділу Х законопроекту виключити положення щодо доповнення статті 24 пунктом 20;
 
Відхилено   6) у Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 з наступними змінами):
 
    -570- Козак Т.Р.
В пункті 6) частини четвертої розділу Х, а саме із частини першої статті 24 виключити пункти 20) і 21).
 
Відхилено    
473. частину першу статті 24 доповнити пунктами 20 і 21 такого змісту:
 
-571- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«частину першу статті 24 доповнити пунктом 20 такого змісту:
20) здійснювати за участю Міністерства іноземних справ міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.»;
пункт 7 частини другої статті 25 замінити двома новими пунктами такого змісту:
«7) ініціювати в судовому порядку питання про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
8) ініціювати згідно із законом питання надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням за зверненням особи, яка може документально підтвердити наявність виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, або потреби в покритті основних та надзвичайних витрат.»
 
Враховано   а) статтю 24 доповнити пунктом 20 такого змісту:
 
    -572- Радіна А.О.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Хвикласти у такій редакції:
«6) у Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382):
частину першу статті 24 доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20) здійснювати міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.»;
пункт 7 частини другої статті 25 замінити двома новими пунктами такого змісту:
«7) ініціювати згідно із законом питання про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
8) ініціювати згідно із законом питання надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням за зверненням особи, яка може документально підтвердити наявність виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, або потреби в покритті основних та надзвичайних витрат.»;».
 
Враховано    
    -573- Бондар В.В.
У абзаці другому пункту 6 розділу Х законопроекту, яким пропонується доповнити визначені у ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки України» повноваження СБУ новими пунктами 20 і 21, цифри «20» виключити.
 
Відхилено    
    -574- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци другий - четвертий підпункту 6 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 24 ЗУ "Про Службу безпеки України") замінити двома абзацами такого змісту:
"частину першу статті 24 доповнити пунктом 20 такого змісту:
20) здійснювати міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції";
 
Враховано    
    -575- Осадчук А.П.
Пункт 20 і 21 частини першої статті 24 Закону України «Про Службу безпеки України» виключити;
 
Відхилено    
474. «20) приймати рішення про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 
-576- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці третьому пункту 6 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» після слова «приймати» записати слова «відповідно до рішення суду».
 
Враховано по суті  «20) здійснювати за участю Міністерства закордонних справ міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;
 
    -577- Бондар В.В.
Абзац третій пункту 6 розділу Х законопроекту, яким пропонується внести зміни до ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки України» виключити.
 
Відхилено    
        
475. 21) здійснювати міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.»;
 
      
476. пункт 7 частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
-578- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци п'ятий та шостий підпункту 6 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін в статтю 25 ЗУ "Про Службу безпеки України") виключити;
 
Відхилено   б) у частині другій статті 25:
пункт 7 частини другої статті 25 викласти в такій редакції:
 
477. «7) ініціювати згідно із законом питання надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням за зверненням особи, яка може документально підтвердити наявність виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, або потреби в покритті основних та надзвичайних витрат.»;
 
-579- Осадчук А.П.
пункт 7 частини другої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   «7) ініціювати в судовому порядку згідно із законом питання про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до (з) переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) ініціювати в судовому порядку питання надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, за зверненням особи, яка може документально підтвердити наявність виняткових умов, викладених у відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН, або потреби в покритті основних та надзвичайних витрат»;
 
478. 7) статтю 68 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
 
   7) статтю 68 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
 
479. «Національний банк розміщує (публікує) в установленому ним порядку на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформацію, пов’язану із порушенням банком (філією іноземного банку, небанківською фінансовою установою) законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, із зазначенням назви банку (філії іноземного банку, небанківської фінансової установи), а саме:
 
-580- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
абзац другий підпункту 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) після слів «небанківською фінансовою установою» доповнити словами «іншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк»,
а після слів «небанківської фінансової установи» – словами «іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк»;
 
Враховано   «Національний банк розміщує (публікує) в установленому ним порядку на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку інформацію, пов’язану з порушенням банком (філією іноземного банку, небанківською фінансовою установою, іншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк) законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, із зазначенням назви банку (філії іноземного банку, небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк), а саме:
 
480. загальні відомості щодо прийнятих рішень про невідповідність посадової особи банку вимогам законодавства України;
 
-581- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
абзац третій підпункту 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) після слів «банку» доповнити словами «небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк»;
 
Враховано   загальні відомості щодо прийнятих рішень про невідповідність посадової особи банку, небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, вимогам законодавства України;
 
481. загальні відомості щодо застосованих заходів впливу (санкцій) у вигляді письмового застереження, укладення письмової угоди з банком, накладення штрафу (у тому числі розмір штрафу) та відсторонення посадової особи банку (небанківської фінансової установи) від посади, а також загальні відомості щодо порушень, за які застосовано вищезазначені заходи впливу;
 
-582- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
абзац четвертий підпункту 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) після слів «угоди з банком» доповнити словами «небанківською фінансовою установою, іншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк», після слів у дужках «небанківської фінансової установи» доповнити словами «іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк»;
 
Враховано   загальні відомості щодо застосованих заходів впливу у вигляді письмового застереження, укладання письмової угоди з банком, небанківською фінансовою установою, іншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, накладення штрафу (у тому числі розмір штрафу) та відсторонення посадової особи банку (небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк) від посади, а також загальні відомості щодо порушень, за які застосовано вищезазначені заходи впливу;
 
    -583- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
Абзац четвертий підпункту 7 пункту 4 Розділу Х законопроекту доповнити словами:
« (під загальними відомостями мається на увазі інформація щодо порушених норм законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку; застосований захід впливу; термін застосування заходу впливу; опис умов укладеної угоди з банком). Зазначені відомості підлягають опублікуванню в термін, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з моменту прийняття рішення відповідним колегіальним органом НБУ про застосування заходу впливу».
 
Відхилено    
    -584- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У підпункті 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) слова в дужках « (санкції)» у всіх відмінках виключити.
 
Враховано    
482. відомості про застосування заходів впливу у вигляді віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, анулювання (відкликання) у небанківських фінансових установах ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій);
 
-585- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
абзац п’ятий підпункту 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) після слів «небанківських фінансових установах» доповнити словами «інших юридичних особах, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк», а слова «генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій)» замінити словами «ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій»
 
Враховано   відомості про застосування заходів впливу у вигляді віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, анулювання (відкликання) у небанківських фінансових установах, інших юридичних особах, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій;
 
483. відомості про оскарження вищезазначених заходів впливу (санкцій) та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили (за наявності).
 
-586- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У підпункті 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) слова в дужках « (санкції)» у всіх відмінках виключити.
 
Враховано   відомості про оскарження вищезазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили (за наявності).
 
    -587- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
Абзац шостий підпункту 7 пункту 4 Розділу Х законопроекту доповнити словами:
«Відомості зокрема включають посилання на загальні відомості опубліковані на офіційному сайті НБУ за результатами застосування заходів впливу, найменування судової інстанції, що прийняла рішення, результати розгляду.».
 
Відхилено    
484. Не підлягає оприлюдненню відповідно до частини шостої цієї статті інформація про:
 
   Не підлягає оприлюдненню відповідно до частини шостої цієї статті інформація про:
 
485. персональні дані відсторонених від посад посадових осіб та посадових осіб, щодо яких прийнято рішення про невідповідність їх вимогам законодавства України;
 
   персональні дані відсторонених від посад посадових осіб та посадових осіб, щодо яких прийнято рішення про невідповідність їх вимогам законодавства України;
 
486. застосовані заходи впливу (санкції), якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності банківської та/або фінансової системи або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами інформації без зазначення їх назв).
 
-588- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
абзац дев’ятий підпункту 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) після слів «небанківськими фінансовими установами» доповнити словами «іншими юридичними особами, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк».»
 
Враховано   застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності банківської та/або фінансової системи або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами, іншими юридичними особами, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, інформації без зазначення їх назв).
 
    -589- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У підпункті 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) слова в дужках « (санкції)» у всіх відмінках виключити.
 
Враховано    
487. Розміщена (опублікована) згідно з цією статтею інформація про застосовані заходи впливу (санкції) залишається доступною на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом п’яти років з моменту розміщення (опублікування).»;
 
-590- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У підпункті 7 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про НБУ) слова в дужках « (санкції)» у всіх відмінках виключити.
 
Враховано   Розміщена (опублікована) згідно з цією статтею інформація про застосовані заходи впливу залишається доступною на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом п’яти років з моменту розміщення (опублікування)»;
 
488. 8) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006 р., № 35, ст. 296; 2010 р., № 29, ст. 392; 2014 р., № 4, ст. 61, № 50-51, ст. 2057):
 
   8) у Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006 р., № 35, ст. 296; 2010 р., № 29, ст. 392; 2014 р., № 4, ст. 61, № 50-51, ст. 2057):
 
489. у статті 2:
 
   а) у статті 2
 
490. визначення терміну «банк-оболонка» викласти у такій редакції:
 
-591- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзаци третій-п’ятий підпункту 8 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону про банки) замінити абзацом такого змісту:
«визначення терміну «банк-оболонка» виключити»;
 
Враховано   визначення терміну «банк-оболонка» виключити";
 
491. «банк-оболонка - це установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа, установа, що здійснює діяльність, подібну до діяльності фінансових установ), що не має фізичної присутності в країні реєстрації та ліцензування та не є частиною регульованої фінансової групи, яка підлягає ефективному консолідованому нагляду.
 
-592- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Шкрум А.І.
Лабунська А.В.
Немиря Г.М.
У частині 8 пункту 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», визначення «банку – оболонки» викласти в такій редакції:
«Банк – оболонка (Shеll Ваnk) - різновид підпорядкованого банку, який не має фізичної присутності в жодній з країн. Під терміном «фізична присутність» розуміється наявність:
(1) постійного місцезнаходження банку (фактичного місця ведення діяльності та/або розташування його керівного органу) за адресою в країні його податкового резидентства (іншою, ніж виключно електронна або доменна адреса), який має дозвіл (ліцензію) компетентного органу такої країни на надання банківських послуг як безпосередньо таким банком так і від імені іншого банку, який здійснює адміністративне управління активами та пасивами такого банку;
(2) однієї або більше найманих таким банком фізичних осіб на умовах повної зайнятості;
(3) належного обліку та звітності за банківськими операціями та забезпечення безперешкодного доступу до документів такого обліку (звітності) для відповідних органів банківського (пруденційного) контролю країни його резидентства.
Підпорядкованим уважається банк (Аdmіnіstеrеd bаnk, Вrаss Рlаtе), який передає функції з адміністративного управління власними активами та/або пасивами на користь іноземного резидента, у тому числі на користь банківського холдингу або трасту».
 
Відхилено      
    -593- Власенко С.В.
абзац 4 пункту 8 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано    
492. Наявністю фізичної присутності вважається фактичне розміщення і функціонування в країні органів управління зазначених установ-нерезидентів (наявність в країні лише уповноважених представників зазначених установ або персоналу, що не належить до керівництва зазначених установ, не означає наявності фізичної присутності); «;
 
-594- Власенко С.В.
абзац 5 пункту 8 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано      
493. у частині другій статті 59 слова «Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» замінити словами «Законами України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та «Про санкції»;
 
      
494. пункт 7 частини другої статті 60 після слів «за винятком» доповнити словами «звітності щодо перевищення встановлених законодавством строків розрахунків за експортними, імпортними операціями та»;
 
-595- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзац сьомий підпункту 8 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до ст. 60 Закону про банки) виключити.
 
Враховано      
495. у статті 62:
 
-596- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
Абзаци восьмий – двадцять четвертий підпункту 8 пункту 4 Розділу Х законопроекту (зміни до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.
 
Враховано      
    -597- Радіна А.О.
У підпункті 8 пункту 4 розділу Хабзаци восьмий – двадцять четвертий виключити.
 
Враховано    
496. у частині першій:
 
      
497. у пункті 3 слова «Національному антикорупційному бюро України, « виключити;
 
-598- Хоменко О.В.
у абзаці 10 підпункту 8 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення» слова «Національному антикорупційному бюро» доповнити словами «Служби безпеки України»;
 
Відхилено      
498. доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
 
      
499. «3-1) Національному антикорупційному бюро України - на підставі прийнятого ним в установленому законом порядку рішення інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, яка необхідна для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро України; «;
 
-599- Хоменко О.В.
Після абзацу дванадцятого підпункту 8 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити частину пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2) органам Служби безпеки України у випадку проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – на їх письмову вимогу інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю, яка необхідна для виконання обов’язків Служби безпеки України;»
 
Відхилено      
500. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
501. «Вимога (рішення) відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
 
      
502. 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми або надіслана в електронному вигляді;
 
-600- Власенко С.В.
у абзаці 15 пункту 8 частини 4 Розділу Хслова «або надіслана в електронному вигляді» - виключити;
 
Враховано по суті     
503. 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою або бути завіреною електронним цифровим підписом керівника державного органу (чи його заступника);
 
-601- Власенко С.В.
абзац 16 пункту 8 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою або бути завіреною електронним цифровим підписом керівника державного органу (чи його заступника), в разі її надсилання в електронному вигляді;»
 
Відхилено      
504. 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
 
-602- Власенко С.В.
абзаци 17, 18 пункту 8 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«3) бути надана за рішенням суду»;
 
Відхилено      
505. 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.»;
 
      
506. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
      
507. «Якщо вимога (рішення) відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, стосується надання банком в електронному вигляді виписки за рахунком клієнта (в тому числі за рахунком, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки) така виписка надається у формі, затвердженій для подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.».
 
      
508. У зв’язку з цим частини третю - шістнадцяту вважати відповідно частинами четвертою - сімнадцятою;
 
      
509. частину п’яту після слова «клієнта» доповнити словами «, крім визначених законом випадків»;
 
      
510. частину восьму після слова «нагляду» доповнити словами «у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
      
511. у частині шістнадцятій слово «четвертої» замінити словом «п’ятої»;
 
      
512. статтю 64 викласти в такій редакції:
 
-603- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзаци двадцять п’ятий-п’ятдесят перший підпункту 8 пункту 4 розділу Х законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«статтю 64 виключити»;
 
Враховано      
513. «Стаття 64. Обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів
 
      
514. Банкам забороняється:
 
      
515. відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки;
 
      
516. встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, про яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками;
 
-604- Власенко С.В.
у абзаці 29 пункту 8 частини 4 Розділу Хпісля слова «вони» додати слово «мають»;
 
Відхилено      
517. вступати в договірні відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з клієнтами - юридичними чи фізичними особами:
 
      
518. у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені;
 
-605- Власенко С.В.
абзац 31 пункту 8 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«у разі, якщо виникає підозри стосовно того, що особа виступає не від власного імені;»
 
Відхилено      
519. яких включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 
      
520. в інших випадках, встановлених законом.
 
-606- Власенко С.В.
абзац 33 пункту 8 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано по суті     
521. Банк зобов’язаний, відповідно до вимог законодавства України, здійснювати належну перевірку:
 
      
522. клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), що відкривають рахунки в банку;
 
      
523. клієнтів (осіб) у разі виникнення підозри;
 
      
524. клієнтів, що здійснюють перекази (у тому числі міжнародні) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою ніж 400000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості;
 
      
525. клієнтів, що здійснюють фінансові операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 400000 гривень, або у сумі, еквівалентній зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;
 
      
526. клієнтів, щодо яких виникають сумніви у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних;
 
-607- Власенко С.В.
абзац 39 пункту 8 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції: «клієнтів, які відмовляються надавати необхідні ідентифікаційні дані;»
 
Відхилено      
527. клієнтів, у яких банк залучає кошти на умовах субординованого боргу;
 
      
528. клієнтів, що укладають з банком кредитні договори, договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
 
      
529. осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник ринку цінних паперів укладає договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку). З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;
 
      
530. осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтіОкругсіб (представника клієнта);
 
      
531. клієнтів (осіб), визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань проведення фінансового моніторингу;
 
      
532. в інших випадках, встановлених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
-608- Власенко С.В.
абзац 45 пункту 8 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано по суті     
533. Верифікація здійснюється до/або під час встановлення ділових відносин, укладення договорів, але до проведення фінансової операції.
 
      
534. Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення належної перевірки, а також для виконання банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
      
535. У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення належної перевірки, а також для виконання банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення рахунок не відкривається, зазначені в частині другій цієї статті договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються).
 
      
536. Банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин, закриття рахунка) чи проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику.
 
-609- Южаніна Н.П.
У змінах до статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що вносяться згідно пункту 8 частини 4 розділу Х проекту, у абзаці двадцять четвертому слово "неприйнятно" замінити словом "особливо";
 
Відхилено      
    -610- Власенко С.В.
абзац 49 пункту 8 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано    
537. Банк має право витребувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення завдань, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних чи фізичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.
 
      
538. Органи державної влади, державні реєстратори, банки, інші юридичні чи фізичні особи зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.»;
 
      
539. у частині першій статті 73:
 
   б) у частині першій статті 73:
 
540. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
541. «3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, запобігання (припинення) здійсненню забороненої діяльності у сфері фінансового моніторингу, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо;
 
-611- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзаци п’ятдесят третій – п’ятдесят п’ятий підпункту 8 пункту 4 розділу Х законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«пункт 3 доповнити реченням такого змісту: «За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Національний банк України має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною»«.
 
Враховано   «3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк зобов'язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками тощо. За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Національний банк України має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною»;
 
    -612- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У абзаці 54 підпункту 8 Пункту 4 Розділу Х законопроекту (у статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») слова «запобігання (припинення) здійсненню забороненої діяльності у сфері фінансового моніторингу» виключити.
 
Враховано    
    -613- Ляшенко А.О.
У змінах до пункту 3 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що вносяться згідно пункту 8 частини 4 розділу Х проекту, слова "та/або адекватності" виключити;
 
Враховано    
    -614- Южаніна Н.П.
У змінах до пункту 3 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що вносяться згідно пункту 8 частини 4 розділу Х проекту, у абзаці першому слова "та/або адекватності" виключити;
 
Враховано    
    -615- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Холодов А.І.
У змінах до пункту 3 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що вносяться згідно пункту 8 частини 4 розділу Х проекту, слова "та/або адекватності" виключити;
 
Враховано    
542. За невиконання або неналежне виконання банком умов письмової угоди Національний банк України має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною; «;
 
      
543. абзац третій пункту 9 викласти у такій редакції:
 
   абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:
 
544. «банк відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України, але у розмірі не більш як 1 відсоток суми зареєстрованого статутного капіталу. Вказане обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разі накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; «;
 
-616- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 8 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «10 000 000» замінити цифрами «7 950 000».
 
Враховано   «банк відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України, але у розмірі не більш як 1 відсоток суми зареєстрованого статутного капіталу. Зазначене обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разі накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -617- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У абзаці 57 підпункту 8 пункту 4 Розділу Хзаконопроекту (у статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність») цифри «10 000 000» замінити цифрами «4 000 000».
 
Враховано частково    
    -618- Власенко С.В.
абзац 57 пункту 8 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено    
545. статтю 74 доповнити частиною такого змісту:
 
-619- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Абзаци п’ятдесят восьмий-п’ятдесят дев’ятий підпункту 8 пункту 4 розділу Х законопроекту виключити.
 
Відхилено   в) статтю 74 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
546. «Інформація щодо застосованих Національним банком України до банків, філій іноземних банків заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку.»;
 
   «Інформація про застосовані Національним банком України до банків, філій іноземних банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розміщення на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку»;
 
547. 9) абзаци четвертий і п’ятий частини третьої статті 40 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) викласти в такій редакції:
 
   10) абзаци четвертий і п’ятий частини третьої статті 40 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
548. «Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції, податкової міліції на їх письмову вимогу стосовно операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення даній особі;
 
   «Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції, податкової міліції на їх письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення даній особі;
 
549. центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; «;
 
   центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
550. 10) у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1):
 
   9) у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) частину першу статті 40 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
551. частину першу статті 40 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
   частину першу статті 40 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
552. «7-1) укладати письмову угоду з фінансовою установою, за якою така фінансова установа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, запобігання (припинення) здійсненню забороненої діяльності у сфері фінансового моніторингу, поліпшення фінансового стану фінансової установи, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо.
 
-620- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У абзаці третьому підпункту 10 Пункту 4 Розділу Х законопроекту (у статті 40 Закону України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») слова «запобігання (припинення) здійсненню забороненої діяльності у сфері фінансового моніторингу» виключити.
 
Враховано   «7-1) укладати письмову угоду з фінансовою установою, особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, за якою така особа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, поліпшення фінансового стану фінансової установи, підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками тощо.
 
    -621- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У абзаці третьому підпункту 10 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») після слів «фінансовою установою» доповнити словами «особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги», слова «така фінансова установа» замінити словами «така особа».
 
Враховано    
    -622- Ляшенко А.О.
В абзаці першому змін до частини першої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що вносяться згідно пункту 10 частини 4 розділу Х проекту, слова "та/або адекватності" виключити;
 
Враховано    
    -623- Южаніна Н.П.
В абзаці першому змін до частини першої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що вносяться згідно пункту 10 частини 4 розділу Х проекту, слова "та/або адекватності" виключити;
 
Враховано    
553. За невиконання або неналежне виконання фінансовою установою умов письмової угоди Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною; «.
 
-624- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
У абзаці четвертому підпункту 10 пункту 4 розділу Х законопроекту (зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») після слів «фінансовою установою» доповнити словами «особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги»
 
Враховано   За невиконання або неналежне виконання фінансовою установою, особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, умов письмової угоди Національний банк України має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною «;
 
    -625- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Кабаченко В.В.
У абзаці четвертому підпункту 10 Пункту 4 Розділу Х законопроекту (у статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг») слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «Національний банк України».
 
Враховано    
    -626- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 10 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «Національний банк України».
 
Враховано    
554. 11) у Законі України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):
 
   11) у Законі України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):
 
555. у частині першій статті 1:
 
-627- Осадчук А.П.
Частину першу статті 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   а) у частині першій статті 1:
 
556. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
-628- Власенко С.В.
абзац 4 пункту 11 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Враховано      
557. «активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що повністю або частково, прямо чи опосередковано перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або перебувають під контролем, або передаються на користь осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, осіб та організацій, які діють від імені та за дорученням таких осіб та організацій, та юридичних осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками яких є такі особи та організації, а також активи, які отримані або походять від таких активів, інші активи зазначених осіб; «;
 
-629- Гетманцев Д.О.
у пункті 11 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін до абзаце четвертого частини першої статті 1) викласти абзац четвертий частини першої статті 1 у такій редакції:
«активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік осіб), а також активи, які відповідають хоча б одному із таких критеріїв:
а) перебувають під контролем осіб та організацій, включених до Переліку осіб;
б) передаються на користь осіб та організацій, включених до Переліку осіб;
в) передаються (передані) на користь осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням осіб та організацій, що включені до Переліку осіб (в частині активів, які передаються (передані) на користь таких осіб та організацій в межах виконання ними повноважень щодо представництва осіб та організацій, включених до Переліку осіб);
г) отримуються (отримані) будь-якими особами та організаціями від осіб та організацій, які включені до Переліку осіб;
ґ) отримуються (отримані) будь-якими особами та організаціями від осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням осіб та організацій, що включені до Переліку осіб (в частині виконання ними повноважень щодо представництва осіб та організацій, включених до Переліку осіб);
д) перебувають у власності юридичних осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи та організації, включені до Переліку осіб;
е) безпосередньо походять від активів, передбачених цим пунктом частини першої цього Закону;»;
 
Відхилено      
    -630- Южаніна Н.П.
У пункті 11 частини 4 розділу Х проекту щодо змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом":
у змінах до абзацу четвертого частини першої статті 1 слова "включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно" замінити словами "пов’язаних з терористичною діяльністю або відносно";
у змінах до визначення "фінансування тероризму" слова "прямо чи опосередковано" та "або передбаченням можливості" виключити;
 
Враховано по суті   
    -631- Гетманцев Д.О.
у пункті 11 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо внесення змін до абзаце четвертого частини першої статті 1) викласти абзац четвертий частини першої статті 1 у такій редакції:
«активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік осіб), а також активи, які відповідають хоча б одному із таких критеріїв:
а) перебувають під контролем осіб та організацій, включених до Переліку осіб;
б) передаються на користь осіб та організацій, включених до Переліку осіб;
в) передаються (передані) на користь осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням осіб та організацій, що включені до Переліку осіб (в частині активів, які передаються (передані) на користь таких осіб та організацій в межах виконання ними повноважень щодо представництва осіб та організацій, включених до Переліку осіб);
г) отримуються (отримані) будь-якими особами та організаціями від осіб та організацій, які включені до Переліку осіб;
ґ) отримуються (отримані) будь-якими особами та організаціями від осіб та організацій, які діють від імені або за дорученням осіб та організацій, що включені до Переліку осіб (в частині виконання ними повноважень щодо представництва осіб та організацій, включених до Переліку осіб);
д) перебувають у власності юридичних осіб, якими прямо або опосередковано володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи та організації, включені до Переліку осіб;
е) безпосередньо походять від активів, передбачених цим пунктом частини першої цього Закону;»;
 
Відхилено    
    -632- Радіна А.О.
абзац четвертий підпункту 11 пункту 4 розділу Хвикласти у такій редакції»
«активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, — всі активи, що повністю або частково, прямо (а щодо права власності на корпоративні права – також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб та організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб); осіб та організацій, які здійснюють фінансові операції від імені або в інтересах таких осіб та організацій; осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі особи та організації, а також активи, отримані від таких активів;»
 
Відхилено    
558. після абзацу одинадцятого доповнити новими двома абзацами такого змісту:
 
   після абзацу одинадцятого доповнити новими двома абзацами такого змісту:
 
559. проходження навчання тероризму;
 
   «проходження навчання тероризму;
 
560. виїзд з України та в'їзд в Україну з терористичною метою.
 
   виїзд з України та в'їзд в Україну з терористичною метою».
 
561. У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим;
 
562. абзаци п’ятнадцятий - сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
   абзаци п’ятнадцятий - сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
563. «фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з усвідомленням або передбаченням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
 
-633- Радіна А.О.
у абзаці десятому підпункту 11 пункту 4 розділу Хслова «з усвідомленням або передбаченням можливості того» замінити словами «з метою їх використання або усвідомленням можливості того»;
 
Враховано   «фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
 
    -634- Южаніна Н.П.
У пункті 11 частини 4 розділу Х проекту щодо змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом":
у змінах до визначення "фінансування тероризму" слова "прямо чи опосередковано" та "або передбаченням можливості" виключити;
 
Враховано по суті   
    -635- Гетманцев Д.О.
(щодо визначення терміну «фінансування тероризму») у відповідному положенні слова «прямо або опосередковано» виключити;
 
Відхилено    
    -636- Власенко С.В.
абзац 10 пункту 11 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«фінансування тероризму — умисне надання чи збір будь-яких активів з метою їх використання повністю або частково:»
 
Відхилено    
564. для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
 
   для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
 
565. для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій; «;
 
   для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій»;
 
566. в абзаці другому частини четвертої статті 4 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   б) в абзаці другому частини четвертої статті 4 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
567. статті 11-1 і 11-2 викласти у такій редакції:
 
-637- Гетманцев Д.О.
Положення щодо внесення змін до статтей 11-1 та 11-2 виключити;
 
Відхилено   статті 11-1 і 11-2 викласти в такій редакції:
 
    -638- Железняк Я.І.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
Юрчишин Я.Р.
Гетманцев Д.О.
Устінова О.Ю.
Ковальчук О.В.
Кінзбурська В.О.
Абзаци чотирнадцятий – двадцять восьмий підпункту 11 пункту 4 розділу Х законопроекту (щодо викладення в новій редакції статей 11-1 і 11-2 Закону України "Про боротьбу з тероризмом") виключити;
 
Відхилено    
    -639- Южаніна Н.П.
У пункті 11 частини 4 розділу Х проекту щодо змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом":
зміни до статей 11-1 і 11-2 виключити;
 
Відхилено    
    -640- Осадчук А.П.
Статтю 11- 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено    
    -641- Власенко С.В.
абзаци 14-28 пункту 11 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено    
    -642- Ніколаєнко А.І.
у Законі України «Про боротьбу з тероризмом»
статтю 11-1 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
568. «Стаття 11-1. Включення/виключення юридичних, фізичних осіб та організацій до/з переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
 
-643- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Абзаци п’ятнадцятий-дев’ятнадцятий підпункту 11 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Стаття 11-1. Включення/виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Служба безпеки України під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, у порядку, визначеному законодавством у сфері боротьби з тероризмом, виявляє фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оперативно перевіряє інформацію про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організації, таким критеріям в рамках запиту іноземної держави. При цьому Служба безпеки України використовує затверджені Кабінетом Міністрів України доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення.
Під час збору інформації для виявлення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевірки інформації про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, цим Законом, іншими законами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
У разі виявлення під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН для включення у санкційні переліки або встановлення факту відповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям під час перевірки інформації в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку ініціює питання про включення таких осіб у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав стосовно включення таких осіб до відповідних санкційних переліків.
У разі встановлення під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення у санкційні переліки або встановлення факту невідповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організації, таким критеріям під час перевірки інформації в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку ініціює питання про виключення таких осіб з переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав стосовно виключення таких осіб з відповідних санкційних переліків.
Наявність кримінального провадження не є обов’язковою умовою для ініціювання Службою безпеки України питання про включення/ виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/ переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку здійснюється за рішенням суду.»
 
Враховано   «Стаття 11-1. Включення/виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
 
569. Служба безпеки України у порядку, визначеному законодавством у сфері боротьби з тероризмом, виявляє осіб, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оперативно перевіряє інформацію про відповідність осіб таким критеріям в рамках запиту іноземної держави. При цьому Служба безпеки України використовує розроблені нею доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення.
 
-644- Хоменко О.В.
У абзаці шістнадцятому підпункту 11 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення»:
слова «визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН,» доповнити словами «Законом України «Про санкції» та/або іншими законами України, що визначають ознаки причетності особи до фінансування тероризму чи та розповсюдженням зброї масового знищення»,
слова «При цьому Служба безпеки України використовує розроблені нею доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення» - виключити.
 
Відхилено   Служба безпеки України під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, у порядку, визначеному законодавством у сфері боротьби з тероризмом, виявляє фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з відповідних санкційних переліків, у тому числі переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оперативно перевіряє інформацію про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організації, таким критеріям у межах запиту іноземної держави. При цьому Служба безпеки України використовує затверджені Кабінетом Міністрів України доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з відповідних санкційних переліків.
 
570. Під час збору інформації для виявлення осіб, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевірки інформації про відповідність осіб таким критеріям в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, цим Законом, іншими Законами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
 
   Під час збору інформації для виявлення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевірки інформації про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям у межах запиту іноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, цим Законом, іншими законами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
У разі виявлення під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН для включення до санкційних переліків або встановлення факту відповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям під час перевірки інформації у межах запиту іноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку ініціює питання про включення таких осіб до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо включення таких осіб до відповідних санкційних переліків.
У разі встановлення під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення до санкційних переліків або встановлення факту невідповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям під час перевірки інформації в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку ініціює питання про виключення таких осіб з переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо виключення таких осіб з відповідних санкційних переліків.
 
571. Наявність кримінального провадження не є обов’язковою умовою для прийняття Службою безпеки України рішення про включення/ виключення особи у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/ переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 
-645- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац вісімнадцятий пункту 11 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» викласти у такій редакції:
«Обов’язковою умовою для прийняття Службою безпеки України рішення про включення/ виключення особи у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/ переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, є наявність кримінального провадження і рішення суду.».
 
Відхилено   Наявність кримінального провадження не є обов’язковою умовою для ініціювання Службою безпеки України питання про включення/ виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до/з відповідних санкційних переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 
572. Рішення Служби безпеки України про включення/виключення особи у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, може бути оскаржене у судовому порядку.
 
-646- Радіна А.О.
абзаци п’ятнадцятий – дев’ятнадцятий підпункту 11 пункту 4 розділу Хвикласти у такій редакції:
«Стаття 11-1. Включення/виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Служба безпеки України під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, у порядку, визначеному законодавством у сфері боротьби з тероризмом, виявляє фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оперативно перевіряє інформацію про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організації, таким критеріям в рамках запиту іноземної держави. При цьому Служба безпеки України використовує затверджені Кабінетом Міністрів України доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення.
Під час збору інформації для виявлення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевірки інформації про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, цим Законом, іншими Законами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
У разі виявлення під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН для включення у санкційні переліки або встановлення факту відповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організації таким критеріям під час перевірки інформації в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України у встановленому Законом порядку ініціює питання про включення таких осіб у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав стосовно включення таких осіб до відповідних санкційних переліків.
У разі встановлення під час здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення у санкційні переліки або встановлення факту невідповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організації, таким критеріям під час перевірки інформації в рамках запиту іноземної держави, Служба безпеки України у встановленому Законом порядку ініціює питання про виключення таких осіб з переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав стосовно виключення таких осіб з відповідних санкційних переліків.
Наявність кримінального провадження не є обов’язковою умовою для ініціювання Службою безпеки України питання про включення/ виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у/з відповідні/відповідних санкційні/санкційних переліки/ переліків, включаючи перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації у перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку здійснюється за рішенням суду.»
 
Враховано   Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку здійснюється за рішенням суду.
 
573. Стаття 11-2. Заморожування активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
 
-647- Осадчук А.П.
Статтю 11 - 2 Закону України «Про боротьбу з тероризмом залишити в чинній редакції закону;
 
Відхилено   Стаття 11-2. Замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
 
574. У разі виявлення суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, такі суб’єкти невідкладно подають інформацію про виявлені активи до Служби безпеки України.
 
   У разі виявлення суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, такі суб’єкти невідкладно подають інформацію про виявлені активи до Служби безпеки України.
 
575. Активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, заморожуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (членами ліквідаційних комісій, ліквідаторами (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з обов’язковим повідомленням Служби безпеки України.
 
-648- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзацах двадцать другому – двадцять третьому підпункту 11 пункту 4 слова «членами ліквідаційних комісій» та «члена ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   Активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, заморожуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (ліквідаторами (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з обов’язковим повідомленням Служби безпеки України.
 
576. Служба безпеки України невідкладно здійснює перевірку звернень клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які мають таке ж або схоже ім’я, як і особи, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та активи яких стали об’єктом замороження, у порядку, визначеному статтею 11-1 цього Закону. Про результати перевірки Служба безпеки України негайно інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу (члена ліквідаційної комісії, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
 
-649- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У абзацах двадцать другому – двадцять третьому підпункту 11 пункту 4 слова «членами ліквідаційних комісій» та «члена ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   Служба безпеки України невідкладно здійснює перевірку звернень клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які мають таке саме або схоже ім’я, як і особи, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та активи яких стали об’єктом замороження, у порядку, визначеному статтею 11-1 цього Закону. Про результати перевірки Служба безпеки України негайно інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу (ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
 
577. Доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється за рішенням суду у разі наявності виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла, іпотечного кредиту, комунальних послуг, ліків та медичної допомоги, сплату податків, страхових внесків, або виключно для здійснення за звичайною ціною витрат з оплати послуг фахівців та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборів чи внесення відповідно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберігання або забезпечення збереження коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів.
 
   Доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється за рішенням суду у разі наявності виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла, іпотечного кредиту, комунальних послуг, ліків та медичної допомоги, сплату податків, страхових внесків, або виключно для здійснення за звичайною ціною витрат з оплати послуг фахівців та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборів чи внесення відповідно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберігання або забезпечення збереження коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів.
 
578. У разі виникнення потреби в наданні доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Міністерства закордонних справ України з поданням (повідомленням) про необхідність доступу до таких активів.
 
-650- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 11 пункту 4 після слів «розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням» доповнити словами «щодо осіб, включених до санкційних переліків Комітетів Ради Безпеки ООН,»
 
Враховано   У разі виникнення потреби в наданні доступу до активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, щодо осіб, включених до санкційних переліків комітетів Ради Безпеки ООН, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Міністерства закордонних справ України з поданням (повідомленням) про необхідність доступу до таких активів.
 
    -651- Радіна А.О.
у абзаці двадцять п’ятому після слів «активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням,» доповнити словами «щодо осіб, включених до санкційних переліків Комітетів Ради Безпеки ООН,»
 
Враховано    
579. Міністерство закордонних справ України протягом трьох робочих днів з дати отримання зазначеного подання (повідомлення) звертається до відповідного Комітету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, для покриття основних або надзвичайних витрат (для інформування про наявність виняткових умов, викладених у Резолюціях Ради Безпеки ООН, для надання доступу до активів).
 
   Міністерство закордонних справ України протягом трьох робочих днів з дати отримання зазначеного подання (повідомлення) звертається до відповідного Комітету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, для покриття основних або надзвичайних витрат (для інформування про наявність виняткових умов, викладених у резолюціях Ради Безпеки ООН, для надання доступу до активів).
 
580. Після надходження до Міністерства закордонних справ України рішення Комітету Ради Безпеки ООН зазначене Міністерство невідкладно інформує у письмовій формі Голову Служби безпеки України або його заступника про таке рішення.
 
   Після надходження до Міністерства закордонних справ України рішення Комітету Ради Безпеки ООН зазначене міністерство невідкладно інформує у письмовій формі Голову Служби безпеки України або його заступника про таке рішення.
 
581. Подана у письмовій формі Міністерством закордонних справ України інформація щодо рішення Комітету Ради Безпеки ООН є підставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активів.»;
 
-652- Козак Т.Р.
В пункті 11) частини четвертої розділу Х, а саме змінах до статтей 11-1 і 11-2:
«статті 11-1 і 11-2 викласти у такій редакції:
«Стаття 11-1. Включення/виключення юридичних, фізичних осіб та організацій до/з переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Включення/виключення юридичних, фізичних осіб та організацій до/з переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Стаття 11-2. Заморожування активів, що пов’язані з тероризмом та його
фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
У разі виявлення суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, такі суб’єкти невідкладно подають інформацію про виявлені активи до Служби безпеки України.
Активи, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, заморожуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (членами ліквідаційних комісій, ліквідаторами (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з обов’язковим повідомленням Служби безпеки України.
Служба безпеки України невідкладно здійснює перевірку звернень клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які мають таке ж або схоже ім’я, як і особи, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та активи яких стали об’єктом замороження, у порядку, визначеному статтею 11-1 цього Закону. Про результати перевірки Служба безпеки України негайно інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу (члена ліквідаційної комісії, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
Доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється за рішенням суду у разі наявності виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла, іпотечного кредиту, комунальних послуг, ліків та медичної допомоги, сплату податків, страхових внесків, або виключно для здійснення за звичайною ціною витрат з оплати послуг фахівців та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборів чи внесення відповідно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберігання або забезпечення збереження коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів.
У разі виникнення потреби в наданні доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Міністерства закордонних справ України з поданням (повідомленням) про необхідність доступу до таких активів.
Міністерство закордонних справ України протягом трьох робочих днів з дати отримання зазначеного подання (повідомлення) звертається до відповідного Комітету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, для покриття основних або надзвичайних витрат (для інформування про наявність виняткових умов, викладених у Резолюціях Ради Безпеки ООН, для надання доступу до активів).
Після надходження до Міністерства закордонних справ України рішення Комітету Ради Безпеки ООН зазначене Міністерство невідкладно інформує у письмовій формі Голову Служби безпеки України або його заступника про таке рішення.
Подана у письмовій формі Міністерством закордонних справ України інформація щодо рішення Комітету Ради Безпеки ООН є підставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активів.»«
 
Відхилено   Подана у письмовій формі Міністерством закордонних справ України інформація про рішення Комітету Ради Безпеки ООН є підставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активів»;
 
582. 12) У Законі України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128, 2015 р., № 18, ст. 132, № 19-20, ст. 132, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
   12) у Законі України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128; 2015 р., № 18, ст. 132, № 19-20, ст. 132; 2017 р., № 48, ст. 436
 
583. перше речення частини другої статті 2 доповнити словами «крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання»;
 
-653- Осадчук А.П.
У першому реченні частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» слова "крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання" виключити;
 
Відхилено   а) перше речення частини другої статті 2 доповнити словами «крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання»;
 
584. статтю 7 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   б) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
585. «3. З метою унеможливлення зміни або знищення речей чи документів у кримінальному провадженні у текстах ухвал про тимчасового доступу до речей та документів у кримінальних справах, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не зазначаються відомості, що дають можливість ідентифікувати осіб, які зазначені в таких ухвалах як володільці речей або документів.».
 
-654- Осадчук А.П.
Частину третю статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» виключити.
 
Відхилено   «3. З метою унеможливлення зміни або знищення речей чи документів у кримінальному провадженні у текстах ухвал про тимчасового доступу до речей та документів у кримінальних справах, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не зазначаються відомості, що дають можливість ідентифікувати осіб, які зазначені в таких ухвалах як володільці речей або документів»;
 
586. 13) абзац другий пункту 2 частини першої Закону України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 50, ст. 496) після слів «Генеральна прокуратура України (щодо запитів органів досудового слідства)» доповнити словами «та Національне антикорупційне бюро України (щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності Кримінальним процесуальним кодексом України)»;
 
-655- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
підпункт тринадцять пункту чотири розділу Х викласти у такій редакції:
«13) абзац другий пункту 2 частини першої Закону України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 50, ст. 496) після слів «Генеральна прокуратура України (щодо запитів органів досудового слідства)» доповнити словами «та Національне антикорупційне бюро України (щодо запитів у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування)»;»
 
Враховано   13) абзац другий підпункту 2 пункту 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 50, ст. 496) доповнити словами «та Національне антикорупційне бюро України (щодо запитів у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування)»;
 
587. 14) у Законі України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 12, ст. 81):
 
   14) у Законі України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 12, ст. 81):
 
588. абзац другий пункту 6 після слів «Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ)» доповнити словами «та Національне антикорупційне бюро України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро)»;
 
-656- Монастирський Д.А.
Василевська-Смаглюк О.М.
абзаци перший – другий підпункту чотирнадцять пункту четвертого Розділу Х викласти у такій редакції:
«14) У Законі України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 12, ст. 81):
абзац другий пункту 6 після слів «Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ)» доповнити словами «та Національне антикорупційне бюро України (щодо процесуальних дій у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування)»;»
 
Враховано   абзац другий пункту 6 доповнити словами «та Національне антикорупційне бюро України (щодо процесуальних дій у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування)»;
 
589. в абзаці третьому пункту 9 слова «центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   в абзаці третьому пункту 9 слова «центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
590. 15) у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
   15) у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
591. частину четверту статті 12 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   а) частину четверту статті 12 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
592. «1-1) встановлює особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджує порядок здійснення ним контролю за неплатоспроможними банками у зазначеній сфері; «;
 
   «1-1) встановлює особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджує порядок здійснення ним контролю за неплатоспроможними банками у зазначеній сфері»;
 
593. частину четверту статті 26 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
-657- Шпенов Д.Ю.
Новий пункт 11-1 частини 4 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» – виключити.
 
Відхилено   б) частину четверту статті 26 доповнити пунктом 12- такого змісту:
 
594. «11-1) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».»;
 
   «12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
595. частину другу статті 27 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
   в) частину другу статті 27 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
596. «4-1) перелік рахунків вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; «;
 
   «4-1) перелік рахунків вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
597. пункт 3 частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
 
598. «3) продовжувати, обмежувати, зупиняти або припиняти здійснення банком будь-яких операцій; «;
 
   «3) продовжувати, обмежувати, зупиняти або припиняти здійснення банком будь-яких операцій»;
 
599. частину п’яту статті 57 викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту статті 57 викласти в такій редакції:
 
600. «5. Фонд та/або уповноважена особа Фонду подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформацію у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 
   «5. Фонд та/або уповноважена особа Фонду подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформацію у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
601. Фонд надає на запит (вимогу, рішення) Національного антикорупційного бюро інформацію, що містить банківську таємницю.»;
 
-658- Власенко С.В.
абзац 12 пункту 15 частини 4 Розділу Хвикласти в редакції:
«Фонд надає на запит (вимогу, рішення) Національного антикорупційного бюро інформацію, що містить банківську таємницю за наявності відповідного рішення суду.»;
 
Відхилено   Фонд надає на запит (вимогу, рішення) Національного антикорупційного бюро інформацію, що містить банківську таємницю»;
 
602. 16) пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; 2014 р. № 50-51, ст. 2057; 2015 р., № 30, ст. 285) викласти в такій редакції:
 
   16) пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; 2014 р. № 50-51, ст. 2057; 2015 р., № 30, ст. 285) викласти в такій редакції:
 
603. «1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка провадилася відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом; «;
 
   «1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка провадилася відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом»;
 
604. 17) У абзаці другому частини п’ятої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517) слова «інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, « замінити словами «іншої інформації, «;
 
-659- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
Підпункт 17 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«17) У Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517):
пункт 11-2 частини першої статті 1 після слів «або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF),» доповнити словами «та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ІSSА)»;
у абзаці другому частини п’ятої статті 25 слова «інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача,» замінити словами «іншої інформації,»
 
Враховано   17) у Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517):
пункт 11-2 частини першої статті 1 після слів «та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF)» доповнити словами «та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ІSSА)»;
уреченні першому абзацу другогоу частини п’ятої статті 25 слова «інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача» замінити словами «іншої інформації»;
 
    -660- Власенко С.В.
пункт 17 частини 4 Розділу Х– виключити;
 
Відхилено    
605. 18) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):
 
   18) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):
 
606. абзац другий пункту 18 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
 
   а) абзац другий пункту 18 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
607. «Терміни «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» та «структура власності» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».»;
 
-661- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   «Терміни «кінцевий бенефіціарний власник» та «структура власності» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
608. у статті 6:
 
   б) у статті 6:
 
609. частину другу доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
-662- Макаров О.А.
Абзаци 4-6 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину другу статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктом 3-1, – виключити.
 
Враховано      
    -663- Власенко С.В.
Абзаци 5- 6 пункту 18 частини 4 РозділуХ -виключити.
 
Відхилено    
610. «3-1) під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов’язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів; «;
 
-664- Радіна А.О.
абзац шостий підпункту 18 пункту 4 розділу Хвикласти у такій редакції:
«3-1) під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов’язково використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та іншими реєстрами, автоматизованими інформаційними системами, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі тими, що містять персональні дані особи.»
 
Відхилено      
611. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
612. «3. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
 
   «3. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
 
613. Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, обов’язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених щодо цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.
 
-665- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов’язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених щодо цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.
 
    -666- Радіна А.О.
у абзаці дев’ятому підпункту 18 пункту 4 розділу Хслова «Єдиного державного реєстру судових рішень,» виключити;
 
Враховано    
614. Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
 
   Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
 
615. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиним державним реєстром судових рішень, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
 
   Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиним державним реєстром судових рішень, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
 
616. З метою перевірки документів, що посвідчують особу, державним реєстратором обов’язково перевіряються такі документи за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру.»
 
   З метою перевірки документів, що посвідчують особу, державним реєстратором обов’язково перевіряються такі документи за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру»;
 
617. пункт 9 частини третьої статті 7 після слів «державних органів» доповнити словами «, у тому числі, автоматизований, безоплатний доступ державних реєстраторів до реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі до тих, що містять персональні дані особи»;
 
-667- Радіна А.О.
абзац тринадцятий підпункту 18 пункту 4 розділу Хвиключити.
 
Враховано      
618. у статті 9:
 
   в) у статті 9:
 
619. пункт 9 частини другої викласти у такій редакції:
 
   пункт 9 частини другої викласти в такій редакції:
 
620. «9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина про причину його відсутності; «;
 
-668- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   «9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності»;
 
    -669- Южаніна Н.П.
В абзаці шістнадцятому пункту 18 частини 4 розділу Х проекту слово "вигоди" замінити словом "доходу".
 
Відхилено    
621. статтю 10 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   г) статтю 10 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
622. «5. Вимоги цієї статті не застосовуються у правовідносинах, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо статусу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).»;
 
-670- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Немає висновку   «5. Вимоги цієї статті не застосовуються у правовідносинах, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо статусу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників»;
 
623. у статті 13:
 
   ґ) у статті 13:
 
624. абзац другий частини другої після слова «статистики» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, «;
 
   абзац другий частини другої після слова «статистики» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
625. частину одинадцяту виключити;
 
   частину одинадцяту виключити;
 
626. у статті 17:
 
-671- Макаров О.А.
Абзаци 22-27 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину першу статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктами 17-19, викласти в такій редакції:
«у статті 17:
частину першу доповнити пунктами 17—18 такого змісту:
«17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
18) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи — для фізичної особи — іноземця та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — громадянина України.
Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи на підставі документів зазначених в пунктах 17 — 18 цієї частини.»
 
Відхилено   д) у статті 17:
 
627. частину першу доповнити пунктами 17-19 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктами 17-19 такого змісту:
 
628. «17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
629. 18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
630. 19) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
 
-672- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
 
    -673- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
631. Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи на підставі документів зазначених в пунктах 17 - 19 цієї частини.»;
 
-674- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи на підставі документів, зазначених у пунктах 17 - 19 цієї частини»;
 
632. частину третю викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини третої викласти в такій редакції:
 
633. «3. Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
   «3. Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
634. 1) заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру;
 
   1) заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру;
 
635. 2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
636. 3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
637. 4) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-675- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -676- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
638. частину четверту доповнити пунктами 14-16 такого змісту:
 
-677- Макаров О.А.
Абзаци 34-37 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину четверту статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктами 14 – 16, викласти в такій редакції:
«у статті 17:
частину четверту доповнити пунктами 14—15 такого змісту:
«14) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства – у разі зміни структури власності та внесення змін до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
15) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи – для фізичної особи - іноземця та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – громадянина України – у разі внесення змін до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.»;»
 
Відхилено   частину четверту доповнити пунктами 14-16 такого змісту:
 
639. «14) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «14) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
640. 15) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   15) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
641. 16) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-678- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   16) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -679- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
642. у частині п’ятій:
 
-680- Макаров О.А.
Абзаци 38-44 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину п’яту статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» після абзацу одинадцятого новими абзацами, виключити.
 
Відхилено   у частині п’ятій:
 
643. доповнити частину після абзацу одинадцятого новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити після абзацу одинадцятого трьома новими абзацами такого змісту:
 
644. «є) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «є) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
645. ж) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   ж) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
646. з) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.».
 
-681- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   з) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента».
 
    -682- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
647. У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцятим;
 
648. в абзаці п’ятнадцятому слова «в пунктах «а» і «б» замінити словами
 
   в абзаці шістнадцятому слова «підпунктами «а» і «б» замінити словами «у підпунктах «а», «б», «є», «ж» та «з»;
 
649. «в підпунктах «а», «б», «є», «ж» та «з»;
 
      
650. частину сьому доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
-683- Макаров О.А.
Абзаци 45-48 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину сьому статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктами 3-5, – виключити.
 
Відхилено   частину сьому доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
651. «3) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «3) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
652. 4) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   4) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
653. 5) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-684- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   5) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -685- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
654. частину восьму доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
 
-686- Макаров О.А.
Абзаци 49-52 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину восьму статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктами 4-6, – виключити.
 
Відхилено   частину восьму доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
 
655. «4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
656. 5) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   5) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
657. 6) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-687- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   6) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -688- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
658. частину чотирнадцяту доповнити пунктами 7-9 такого змісту:
 
-689- Макаров О.А.
Абзаци 53-56 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину чотирнадцяту статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктами 7-9, – виключити.
 
Відхилено   частину чотирнадцяту доповнити пунктами 7-9 такого змісту:
 
659. «7) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «7) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
660. 8) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   8) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
661. 9) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-690- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   9) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -691- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
662. частину сімнадцяту доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
-692- Макаров О.А.
Абзаци 57-60 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити частину сімнадцяту статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пунктами 3-5, – виключити.
 
Відхилено   частину сімнадцяту доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
 
663. «3) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «3) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
664. 4) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   4) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
665. 5) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-693- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   5) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -694- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
666. частини вісімнадцяту і дев’ятнадцяту викласти у такій редакції:
 
-695- Макаров О.А.
Абзаци 61-71 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується викласти в новій редакції частини вісімнадцяту і дев’ятнадцяту статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», – виключити.
 
Відхилено   частини вісімнадцяту і дев’ятнадцяту викласти у такій редакції:
 
667. «18. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
   «18. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
668. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
   1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
669. 2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
670. 3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
671. 4) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-696- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -697- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
672. 19. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
 
   19. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
 
673. 1) заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 
   1) заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 
674. 2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
675. 3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
676. 4) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-698- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
677. доповнити статтю після частини двадцятої частинами двадцять першою - двадцять четвертою такого змісту:
 
-699- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   після частини двадцятої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
    -700- Макаров О.А.
Абзаци 72-77 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» частинами двадцять першою – двадцять четвертою та у зв’язку з цим частину двадцять першу вважати частиною п’ятою, викласти в такій редакції:
«доповнити статтю після частини двадцятої частинами двадцять першою — двадцять третьою такого змісту:
«21. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її в разі змін та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня, коли юридичній особі стало відомо про зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
22. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та структуру власності юридична особа не пізніше 3 робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим Законом.
23.Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з Міністерством юстиції України.».
У зв’язку з цим частину двадцять першу вважати частиною двадцять четвертою;»
 
Відхилено    
678. «21. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та структуру власності.
 
   «21. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.
 
679. 22. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
-701- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   22. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
680. 23. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та структуру власності юридична особа не пізніше 3 робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим Законом.
 
-702- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   23. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим Законом.
 
681. 24.Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з Міністерством юстиції України.».
 
   24. Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з Міністерством юстиції України».
 
682. У зв’язку з цим частину двадцять першу вважати частиною двадцять п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частину двадцять першу вважати частиною двадцять п’ятою;
 
683. доповнити Закон статтею 17-1 такого змісту:
 
   е) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
684. «Стаття 17-1. Документи, що подаються заявником для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи
 
-703- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   «Стаття 17-1. Документи, що подаються заявником для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
 
    -704- Шпенов Д.Ю.
Нову статтю 17-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»– виключити.
 
Відхилено    
    -705- Макаров О.А.
Абзаци 78-84 підпункту 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення», в яких пропонується доповнити Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» статтею 17-1, — виключити.
 
Відхилено    
685. 1. Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи:
 
   1. Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи:
 
686. 1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера);
 
-706- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 
687. 2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   2) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
688. 3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   3) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
689. 4) нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.».
 
-707- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   4) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента».
 
    -708- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
690. у статті 22:
 
   є) у статті 22:
 
691. частину другу доповнити пунктами 8-10 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктами 8-10 такого змісту:
 
692. «8) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «8) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
693. 9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
694. 10) нотаріально посвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-709- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   10) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -710- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
695. частину третю доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
 
   частину третю доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
 
696. «5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
   «5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 
697. 6) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
   6) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 
698. 7) нотаріально посвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.»;
 
-711- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   7) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та у разі, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента»;
 
    -712- Фріс І.П.
У пункті 18 частини четвертої Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» щодо внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» слова «посвідчена» замінити словами «засвідчена».
 
Враховано    
699. пункти 3-4 частини першої статті 27 виключити;
 
   ж) пункти 3-4 частини першої статті 27 виключити;
 
700. частину першу статті 28 доповнити пунктами 10-1-10-2 такого змісту:
 
-713- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»– виключити.
 
Враховано   з) частину першу статті 28 доповнити пунктами 10-3-10-4 такого змісту:
 
701. «10-1) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;
 
   «10-3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;
 
702. 10-2) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом; «;
 
   10-4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом»;
 
703. частину шосту статті 30 виключити;
 
   и) частину шосту статті 30 виключити;
 
704. абзац перший частини першої статті 34-1 після слів «суб’єктів державної реєстрації» доповнити словами «, а також з метою виявлення фактів неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або його відсутність»;
 
-714- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   і) абзац перший частини першої статті 34-1 доповнити словами «а також з метою виявлення фактів неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність»;
 
705. частину четверту статті 35 після слів «підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру» доповнити словами «а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або його відсутність, «.
 
-715- Устенко О.О.
Василевська-Смаглюк О.М.
У підпункті 18 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» слова «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) в усіх числах та відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник» у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано   ї) частину четверту статті 35 після слів «підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру» доповнити словами «а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність».
20) абзац другий частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст.239) викласти в такій редакції:
«Уповноважені установи під час проведення ними валютних операцій, крім валютних операцій, пов’язаних з експортом та імпортом товару на суму, що є меншою за розмір, передбачений статтю 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами (крім інших уповноважених установ) та нерезидентами, що здійснюють валютні операції через ці уповноважені установи».
21) абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 4 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (Голос України, 2019 р., № 199) викласти у такій редакції:
«30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та філіями іноземних банків; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами (крім фінансових установ та інших юридичних осіб щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжними організаціями, учасниками чи членами платіжних систем та які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторами поштового зв’язку; іншими установами, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філіями або представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги».
 
    -716- Гетманцев Д.О.
Пункт 4 розділу Х доповнити новим пунктом такого змісту:
«19) У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016р. № 30, ст. 542)
пункт 9 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«9) рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень та за умови, що такі рішення (постанови) набули статусу виконавчого документа відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».»;
частину першу статті 34 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) відкриття судом провадження у справі за позовом щодо оскарження рішення (постанови) суб’єкта державного фінансового моніторингу про застосування штрафу, передбаченого Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;»;
статтю 35 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. У випадку, передбаченому пунктом 15 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до набрання законної сили судовим рішенням, винесеним за результатом розгляду відповідної справи по суті, або до набрання законної сили ухвалою суду про закриття провадження у відповідній справі.»;
 
Відхилено    
    -717- Гетманцев Д.О.
Пункт 4 розділу Х доповнити новим пунктом такого змісту:
«20) абзац другий частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 30, ст.239) викласти в такій редакції:
«Уповноважені установи під час проведення ними валютних операцій, крім валютних операцій, пов’язаних з експортом та імпортом товару на суму, що є меншою за розмір, передбачений статтю 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами (крім інших уповноважених установ) та нерезидентами, що здійснюють валютні операції через ці уповноважені установи.»
 
Враховано    
    -718- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Доповнити розділ Х законопроекту підпунктом 19 такого змісту:
«19) у абзаці другому частини 7 статті 11 Законі України «Про валюту і валютні операції» слова «для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу» замінити словами «для порогових фінансових операцій».
 
Враховано по суті   
    -719- Бєлькова О.В.
Кабаченко В.В.
Доповнити розділ Х законопроекту пунктом 20 такого змісту:
«20) абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 4 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» викласти у такій редакції:
«30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками, філіями іноземних банків, платіжними організаціями, членами/учасниками платіжних систем, операторами поштового зв’язку (крім здійснення ними поштового переказу), страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами, а також юридичними особами, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу)».
 
Враховано по суті   
    -720- Гетманцев Д.О.
Пункт 4 розділу Х доповнити новим пунктом такого змісту:
«20. В абзаці другому пункту 1 частини четвертої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (Відомості Верховної Ради України, 2018р., № 24, ст. 212) слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.».
 
Відхилено    
706. 5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   7. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
707. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;
 
708. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
709. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
710. 6. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   8. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.