Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (додаткова) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 6) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   5) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
1. «Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення
 
-1- Івченко В.Є.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
«Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються та звільняються Верховною Радою за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України».
 
Відхилено   «Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення
 
2. Структура Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України, а їх штатний розпис та кошторис - керівником апарату Антимонопольного комітету України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Гранична чисельність працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-2- Корнієнко О.С.
В абзаці третьому підпункту 6 пункту 4 Розділу І слова «за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» виключити.
 
Враховано   Структура Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України, а їх штатний розпис та кошторис - керівником апарату Антимонопольного комітету України. Гранична чисельність працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
3. 30. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 49, ст.2056 із наступними змінами):
 
   35. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 49, ст.2056 із наступними змінами):
 
4. 3) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
-3- Радіна А.О.
Князевич Р.П.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 3 пункту 30 розділу І виключити.
 
Враховано      
5. «Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства, його заступників
 
      
6. 1. Голова Національного агентства:
 
      
7. 1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Національного агентства, звітує про роботу Національного агентства, здійснює повноваження керівника державної служби в Національному агентстві;
 
      
8. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства;
 
-4- Корнієнко О.С.
Підпункт 3 пункту 30 розділу І викласти в такій редакції:
«3) у частині першій статті 7:
пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) притягає службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства».
 
Відхилено      
9. 3) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходи заохочення, а також притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства;
 
      
10. 4) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
-5- Радіна А.О.
Князевич Р.П.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 4 пункту 30 розділу І виключити.
 
Враховано      
11. «Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства
 
-6- Корнієнко О.С.
Підпункт 4 пункту 30 викласти в такій редакції:
«4) статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства
«2. Організаційне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.
Положення про апарат Національного агентства, його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджується Головою Національного агентства. Гранична чисельність працівників апарату Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національного агентства.
Повноваження керівника державної служби у Національному агентстві здійснює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Національного агентства в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
3. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства можуть утворюватися територіальні органи Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.
Керівники територіальних органів Національного агентства (у разі їх утворення) призначаються та звільняються керівником апарату в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
4. Працівники апарату Національного агентства є державними службовцями, окрім працівників, які виконують функції з обслуговування.»
 
Відхилено      
12. 1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.
 
      
13. Положення про апарат Національного агентства, його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджується Головою Національного агентства.
 
      
14. Гранична чисельність працівників апарату Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національного агентства.
 
      
15. 2. Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.
 
      
16. 33. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):

-7- Корнієнко О.С.
Клочко А.А.
Пункт 33 доповнити новим підпунктом 38 такого змісту:
«38) у частині четвертій статті 91:
абзац другий викласти у такій редакції:
«У випадках, передбачених частиною четвертою статті 39, частиною третьою статті 44, частиною восьмою статті 52, частиною другою статті 53 цього Закону, повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Суб’єктом призначення стосовно першого заступника та заступників Керівника Апарату Верховної Ради України є Керівник Апарату Верховної Ради України».
 
Враховано   39. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):

38) у частині четвертій статті 91:
абзац другий викласти у такій редакції:
«У випадках, передбачених частиною четвертою статті 39, частиною третьою статті 44, частиною восьмою статті 52, частиною другою статті 53 цього Закону, повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Суб’єктом призначення стосовно першого заступника та заступників Керівника Апарату Верховної Ради України є Керівник Апарату Верховної Ради України»;
44. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Офіційний вісник України, 2019, № 76, ст. 2634):
1) пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Установити, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
До приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону»;
2) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Установити, що Керівник Апарату Верховної Ради України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом може за погодженням з Головою Верховної Ради України прийняти рішення про припинення державної служби першими заступниками та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України у зв’язку із зміною належності їх посад до категорії «А».

    -8- Корнієнко О.С.
Доповнити новим пунктом 36 такого змісту:
«36. У Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Офіційний вісник України, 2019, № 76, ст. 2634):
1) у розділі ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Установити, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
До приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.»;
Доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Установити, що Керівник Апарату Верховної Ради України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом може прийняти рішення про припинення державної служби першими заступниками та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України у зв’язку із зміною належності їх посад до категорії "А".»
 
Враховано частково    
    -9- Шкрум А.І.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«44. Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (Офіційний вісник України, 2019, № 76, ст. 2634) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Установити, що Керівник Апарату Верховної Ради України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом може за погодженням з Головою Верховної Ради України прийняти рішення про припинення державної служби першими заступниками та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України у зв’язку із зміною належності їх посад до категорії «А».
 
Враховано    
    -10- Корнієнко О.С.
Доповнити пунктом 40 такого змісту:
«40. У Розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ від 02.10.2019:
1) доповнити пунктом 1-1. такого змісту:
«1-1. Особи, яких цим Законом віднесено до суб’єктів декларування, подають у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку першу щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у 2021 році. Зазначені особи подають інші типи декларації, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також повідомлення про суттєву зміну в майновому стані у передбачених Законом України «Про запобігання корупції» випадках, починаючи з 1 січня 2020 року».
 
Відхилено