Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей
 
-1- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Потураєв М.Р.
Лерос Г.Б.
Скрипка Т.В.
Констанкевич І.М.
В назві проекту Закону слова «щодо збереження культурних цінностей» замінити словами «щодо особливостей призначення керівників державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей призначення керівників державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях
 
2.

 
-2- Кунаєв А.Ю.
Назву законопроекту після слів «щодо збереження культурних цінностей» доповнити словами «на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь»
 
Враховано частково      
3.

 
-3- Княжицький М.Л.
В назві проекту Закону слова «щодо збереження культурних цінностей» замінити словами «щодо особливостей призначення керівників державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях»
 
Враховано      
4.

 
-4- Івченко В.Є.
В назві проекту Закону слова «щодо збереження культурних цінностей» замінити словами «щодо особливостей призначення керівників державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях»
 
Враховано      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. Статтю 21 Закону України «Про культуру» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 91) після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
-5- Княжицький М.Л.
Пункт 1 розділу 1 проекту Закону змінити шляхом перенесення запропонованим Законопроектом норм до розділу Х Закону України «Про культуру» та викладення в новій уточненій редакції:
«1. Розділ Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру» доповнити пунктом 1-1 наступного змісту:
"1-1. До завершення тимчасової окупації частини території України встановлені статтею 21 Закону правила призначення керівників державних та комунальних закладів культури застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом розділу Х «Прикінцеві положення».
Керівники державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, без конкурсу, шляхом укладення з ними контракту строком на п'ять років або внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) за результатами співбесіди.
За результатами співбесіди центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, видає наказ про призначення керівника державного чи комунального закладу культури та підписання контракту. У разі призначення керівника державного чи комунального закладу культури на умовах сумісництва у наказі передбачається внесення змін до укладеного з ним контракту та встановлюється доплата у розмірі до п`ятдесяти відсотків до посадового окладу (тарифної ставки).
Керівник державного чи комунального закладу культури може бути призначений керівником на умовах сумісництва в іншому державному чи комунальному закладі культури виключно відповідного функціонального спрямування.
Зміст контракту з керівником державного чи комунального закладу культури, який призначається на посаду на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини, визначається абзацом четвертим – п'ятим частини шістнадцятої статті 21-5 цього Закону."«.
 
Враховано частково   3. Статтю 21 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2016 р., № 10, ст. 103) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -6- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзаци перший і другий пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«1. Розділ Х»Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 91) після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«2. Тимчасово, до звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, як виняток з положень статті 21 цього Закону керівники державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років або внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) за результатами співбесіди.».
 
Відхилено    
8. «2. Керівники державних та комунальних закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років або внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) за результатами співбесіди.
 
-7- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Потураєв М.Р.
Лерос Г.Б.
Скрипка Т.В.
Констанкевич І.М.
Абзац другий частини першої розділу 1 проекту Закону пропонуємо викласти у такій редакції:
«2. Протягом періоду тимчасової окупації керівники закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя призначаються на посаду без конкурсу, шляхом укладення з ними контракту за результатами співбесіди. Право призначати керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях на посаду та укладати з ними контракт, а також звільняти із займаної посади мають:
1) Донецька, Луганська обласні державні адміністрації, відповідні військово-цивільні адміністрації у разі їх утворення – щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які до початку тимчасової окупації належали до сфери управління відповідно вказаних обласних державних адміністрацій чи органів влади, повноваження яких здійснюються військово-цивільними адміністраціями;
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури і мистецтв, – щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які до початку тимчасової окупації не належали до сфери управління органів влади, зазначених у пункті 1 цієї частини.».
 
Враховано   «2. Протягом періоду тимчасової окупації керівники закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя призначаються на посаду без конкурсу шляхом укладання з ними контракту за результатами співбесіди. Право призначати керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях на посаду та укладати з ними контракт, а також звільняти із займаної посади мають:
1) Донецька, Луганська обласні державні адміністрації, відповідні військово-цивільні адміністрації у разі їх утворення – щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які до початку тимчасової окупації належали до сфери управління відповідно зазначених обласних державних адміністрацій чи органів влади, повноваження яких здійснюються військово-цивільними адміністраціями;
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, – щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та щодо керівників закладів культури на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які до початку тимчасової окупації не належали до сфери управління органів влади, зазначених у пункті 1 цієї частини.
 
    -8- Івченко В.Є.
У абзаці другому перше речення викласти у такій редакції:
«2. Протягом періоду тимчасової окупації Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь керівники державних та комунальних закладів культури на цих тимчасово окупованих територіях призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, шляхом укладення з ними контракту строком до завершення періоду тимчасової окупації, але не довше, ніж на п’ять років, або шляхом внесення змін до укладеного з ними контракту (якщо керівник очолює державний чи комунальний заклад на умовах сумісництва) у частині його продовження на визначений цією статтею строк за результатами конкурсу.»
 
Відхилено    
9. За результатами співбесіди, передбаченої цією частиною, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, видає наказ про призначення керівника державного чи комунального закладу культури та підписання контракту. У разі призначення керівника державного чи комунального закладу культури на умовах сумісництва у наказі передбачається внесення змін до укладеного з ним контракту та встановлюється доплата у розмірі до п`ятдесяти відсотків до посадового окладу (тарифної ставки).
 
-9- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Потураєв М.Р.
Лерос Г.Б.
Скрипка Т.В.
Констанкевич І.М.
Абзац третій частини першої розділу 1 проекту Закону пропонуємо виключити.
 
Враховано      
    -10- Івченко В.Є.
у абзаці третьому слова «співбесіди, передбаченої цією частиною,» замінити словом «конкурсу»;
 
Відхилено    
10. Керівник державного чи комунального закладу культури може бути призначений керівником на умовах сумісництва в іншому державному чи комунальному закладі культури виключно відповідного функціонального спрямування.
 
-11- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Потураєв М.Р.
Лерос Г.Б.
Скрипка Т.В.
Констанкевич І.М.
В абзаці четвертому частини першої розділу 1 проекту Закону пропонуємо слово «іншому» виключити, а після слів «закладі культури» доповнити словами «що розташований на тимчасово окупованих територіях»
 
Враховано   Керівник державного чи комунального закладу культури може призначатися керівником на умовах сумісництва в державному чи комунальному закладі культури, розташованому на тимчасово окупованих територіях, виключно відповідного функціонального спрямування.
 
11. Зміст контракту з керівником державного чи комунального закладу культури, який призначається на посаду на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини, визначається абзацом четвертим – п’ятим частини шістнадцятої статті 21- -5 цього Закону.».
 
-12- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Потураєв М.Р.
Лерос Г.Б.
Скрипка Т.В.
Констанкевич І.М.
Абзац п’ятий частини першої розділу 1 проекту Закону пропонуємо викласти в такій редакції:
«Контракт з керівником закладу культури на тимчасово окупованій території, який призначається на посаду на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини, визначає основні вимоги щодо діяльності керівника, та умови, передбачені абзацами четвертим – восьмим частини шістнадцятої статті 21 -5 цього Закону.»
 
Враховано   Контракт з керівником закладу культури на тимчасово окупованій території, який призначається на посаду на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини, визначає основні вимоги щодо діяльності керівника та умови, передбачені абзацами четвертим – восьмим частини шістнадцятої статті 21-5 цього Закону».
 
12. У зв’язку з цим частини другу та третю цієї статті вважати частинами третьою та четвертою відповідно.
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
13. 2. У Законі України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 25, ст. 191):
 
-13- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«2. Закон України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 25, ст. 191) доповнити новою статтею 32 такого змісту:
«Стаття 32. Прикінцеві положення
1. Призначення на посаду керівників державних та комунальних музеїв на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь відбувається відповідно до особливостей, що визначаються частиною третьою Розділу Х»Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру».
2. Тимчасово, до звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 3 статті 15-2 цього Закону, музей, відповідальний за зберігання музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України та перебувають в музеях тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.»
 
Відхилено   1. У Законі України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191 із наступними змінами):
 
14. 1) доповнити статтю 26 після частини дев’ятнадцятої новою частиною такого змісту:
 
-14- Пасічний О.С.
В підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту слово «дев’ятнадцятої» замінити словом «сьомої».
 
Враховано   1) доповнити статтю 26 після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
15. «Особливості призначення на посаду керівників державних та комунальних музеїв на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь визначаються частиною другої статті 21 Закону України «Про культуру».».
 
-15- Княжицький М.Л.
Другий абзац підпункту 1) пункту 2 проекту Закону викласти в новій редакції, а саме:
«Особливості призначення на посаду керівників державних та комунальних музеїв на тимчасово окупованих територіях визначаються Законом України "Про культуру".»
 
Відхилено   «Особливості призначення на посаду керівників державних та комунальних музеїв на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя визначаються частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;
 
16. 2) доповнити статтю 29 після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
-16- Княжицький М.Л.
Підпункт 2) пункту 2 проекту Закону змінити шляхом перенесення запропонованим Законопроектом норм до розділу Х Закону України «Про музеї та музейну справу» та викладення в новій уточненій редакції:
«До завершення тимчасової окупації частини території України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини третьої статті 15-2 цього Закону, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.»
 
Відхилено   2) статтю 29 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
17. «На період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 3 статті 15--2 цього Закону, головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.».
 
-17- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Потураєв М.Р.
Лерос Г.Б.
Скрипка Т.В.
Констанкевич І.М.
Пункт 2 частини другої розділу 1 проекту Закону пропонуємо викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 3 статті 15- 2 цього Закону, визначає музей, якому музейні предмети та музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, передаються на постійне або тимчасове зберігання в порядку, визначеному у Положенні про Музейний фонд України.».
 
Враховано   «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини третьої статті 15-2 цього Закону, визначає музей, якому музейні предмети, музейні колекції, та музейні зібрання, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, передаються на постійне або тимчасове зберігання в порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України».
 
    -18- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І:
1) У абзаці другому підпункту 2:
слово «головного зберігача» замінити словом «зберігачів»;
доповнити абзац після слів «Музейного фонду України» словами «та знаходяться на тимчасово окупованих територіях».
 
Враховано частково    
    -19- Пасічний О.С.
У Законі України «Про музеї та музейну справу» доповнити статтю 29 після частини третьої новою частиною такого змісту:
«На період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, визначає з переліку музеїв, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до частини третьої статті 15-2 цього Закону, музей який здійснює зберігання музейних предметів та музейних колекцій, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, шляхом прийняття рішення про передачу на постійне або тимчасове зберігання.».
 
Враховано частково    
18. 3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 25, с. 20):
 
-20- Княжицький М.Л.
Всюди по тексту пункту 3 проекту Закону слова «за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру"« замінити словами «за виключенням випадків, передбачених Законом України "Про культуру".»
 
Відхилено   2. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 46, ст. 393):
 
19. 1)абзац другий пункту «б» статті 29 викласти в такій редакції:
 
   абзац другий пункту «б» статті 29 викласти в такій редакції:
 
20. «погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності, за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру.»;
 
-21- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У підпункті 1 пункту 3 Розділу І замість слів «за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»« записати слова «за виключенням випадків, передбачених частиною третьою Розділу Х»Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру»«.
 
Відхилено   «погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;
 
21. 2)пункт 10 частини четвертої статті 42 викласти в такій редакції:
 
   пункт 10 частини четвертої статті 42 викласти в такій редакції:
 
22. «10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;»;
 
-22- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У підпункті 2 пункту 3 Розділу І замість слів «за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»« записати слова «за виключенням випадків, передбачених частиною третьою Розділу Х»Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру»«
 
Відхилено   «10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;
 
23. 3)пункт 20 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
 
   пункт 20 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
 
24. «20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників, за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;».
 
-23- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У підпункті 3 пункту 3 Розділу І замість слів «за виключенням випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»« записати слова «за виключенням випадків, передбачених частиною третьою Розділу Х»Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру»«
 
Відхилено   «20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру».
 
25. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
27. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
30. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України