Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481
 
   Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Розділ XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552) доповнити пунктом 95 такого змісту:
 
-1- Лаба М.М.
Абзац перший пункту 1 законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
«1. У розділі ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552):
у пункті 9-4 слова та цифри «до 31 грудня 2019 року» замінити словами та цифрами «до 31 січня 2020 року»;
доповнити пунктом 9-5 такого змісту:».
 
Відхилено Пропозиція виходить за межі предмета правового регулювання законопроекту  1. Розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552) доповнити пунктом 9-5 такого змісту:
 
4. “95. Встановити, що:
 
-2- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац другий пункту 1 законопроекту доповнити словами «тимчасово, до 31 грудня 2019 року».
 
Враховано по суті  «9-5. Встановити, що:
 
    -3- Кунаєв А.Ю.
У абзаці першому нового пункту 9-5 Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України після слів «Встановити, що» доповнити словами і знаками «тимчасово, до 31 грудня 2019 року».
 
Враховано по суті   
    -4- Бондарєв К.А.
В абзаці першому пункту 9-5 Розділу ХХІ після слів «Встановити, що:» додати слова: «тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно».
 
Враховано по суті   
5. вчинення порушення митних правил, передбачених частинами четвертою – шостою статті 470 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті;
 
-5- Ковальчук О.В.
Гетманцев Д.О.
В абзаці третьому пункту першого законопроєкту слово та знак «четвертою –» замінити словами «п’ятою та»;
 
Враховано редакційно   вчинення порушення митних правил, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 470 цього Кодексу, виявлені у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті;
 
    -6- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому пункту 1 проекту слова «частинами четвертою – шостою» замінити словами «частиною шостою».
 
Відхилено Як пов’язану з пропозицією № 16.   
    -7- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці третьому пункту 1 законопроекту слова «у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року» виключити.
 
Враховано по суті   
    -8- Лаба М.М.
В абзацах другому та третьому нового пункту 9-5 слова та цифри «з 22 серпня по 31 грудня 2019 року» замінити словами та цифрами «до 31 січня 2020 року».
 
Відхилено Продовження дії закону після 31.12.2019 не передбачається.   
    -9- Бондарєв К.А.
В абзаці другому пункту 9-5 розділу ХХІ:
а) виключити слово «вчинення»;
б) після слова «Кодексу,» виключити слова «у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно».
 
Враховано по суті   
    -10- Кунаєв А.Ю.
У другому та третьому абзацах нового пункту 9-5 Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України слова «у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року» виключити.
 
Враховано по суті   
6. вчинення порушення митних правил, передбачених частинами четвертою – шостою статті 481 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті».
 
-11- Ковальчук О.В.
Гетманцев Д.О.
В абзаці четвертому пункту першого законопроєкту слово та знак «четвертою –» замінити словами «п’ятою та».
 
Враховано редакційно   вчинення порушення митних правил, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 481 цього Кодексу, виявлені у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті».
 
    -12- Бондарєв К.А.
В абзаці третьому пункту 9-5 розділу ХХІ:
а) виключити слово «вчинення»;
б) після слова «Кодексу,» виключити слова «у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно».
 
Враховано по суті   
    -13- Ніколаєнко А.І.
Пункт 9-5 Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552) викласти в наступній редакції:
«9-5. Встановити, що:
вчинення порушення митних правил, передбачених частинами п’ятою, шостою статті 470 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті;
вчинення порушення митних правил, передбачених частинами п’ятою, шостою статті 481 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті».
 
Враховано редакційно    
    -14- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці четвертому пункту 1 законопроекту слова «у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року» виключити.
 
Враховано по суті   
    -15- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому пункту 1 проекту слова «частинами четвертою – шостою» замінити словами «частиною шостою».
 
Відхилено Як пов’язану з пропозицією № 16.   
    -16- Южаніна Н.П.
Пункт 1 проекту доповнити абзацами такого змісту:
«Положення цього пункту застосовуються до осіб, відповідальних за дотримання умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту щодо транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" і є предметом порушення митних правил, за умови оформлення таких транспортних засобів у митні режими імпорту, знищення або руйнування, відмова на користь держави чи оформлення таких транспортних засобів для вивезення за межі митної території України.
При цьому орган доходів і зборів здійснює випуск таких транспортних засобів до завершення розгляду судом справ про відповідні правопорушення».
 
Відхилено Пропозиція не відповідає меті законопроекту.   
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.