Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій)
 
   Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Статтю 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 45, ст. 425 з наступними змінами) доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
-1- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Забродський М.В.
Пункт перший викласти у наступній редакції:
«І.Статтю 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 45, ст. 425 з наступними змінами) доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями.
Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   І. Частину першу статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) доповнити пунктом 22 такого змісту:
 
4. “21) члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями.
 
-2- Цимбалюк М.М.
Пункт 21) статті 6 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються: …
21) військовослужбовці, а також інші особи Збройних Сил України, інших формувань сектору безпеки та оборони України (незалежно від місця їх перебування), які були задіяні у бойових діях проти військових формувань інших держав, терористичних організацій, незаконних збройних формувань.».
 
Враховано частково   «22) члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями.
 
    -3- Василенко Л.В.
У пункті 21 частини першої статті 6:
цифри «21» замінити цифрами «22»
 
Враховано    
    -4- Василенко Л.В.
Пункт 21 викласти в такій редакції:
«22) військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та/або вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав, терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, перебуваючи поза районами здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, антитерористичної операції.
Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -5- Івченко В.Є.
У абзаці другому розділу І:
слова «інші особи,» вилучити;
 
Відхилено    
    -6- Івченко В.Є.
У абзаці другому розділу І:
слова «члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України,» замінити словами: «члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, які, перебуваючи на борту цих повітряних та водних суден,».
 
Відхилено    
    -7- Івченко В.Є.
У абзаці другому розділу І:
слова «брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями» замінити словами «були безпосередньо задіяні у бойових діях проти військових формувань інших держав, терористичних організацій, незаконних збройних формувань».
 
Відхилено    
    -8- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому розділу І законопроекту після слів «Національної гвардії України» записати слова «поза межами районів проведення антитерористичної операції, районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях», а після слів «військовими формуваннями інших держав» записати слова «терористичними організаціями».
 
Відхилено    
5. Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.”.
 
-9- Івченко В.Є.
Абзаці третій розділу І вилучити.
 
Відхилено   , зазначених в абзаці першому цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
    -10- Василенко Л.В.
Частину другу статті 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«15) військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та/або вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав, терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, перебуваючи поза районами здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, антитерористичної операції».
 
Відхилено (стаття 116 Регламенту ВРУ)   
    -11- Василенко Л.В.
У частині третій статті 7 цифри та знаки «11-14» замінити цифрами та знаками «11-15»
 
Відхилено (стаття 116 Регламенту ВРУ)   
    -12- Василенко Л.В.
Пункт 1 частини першої статті 10:
Після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Сім’ї військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та/або вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав, терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, перебуваючи поза районами здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та/або вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав, терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, перебуваючи поза районами здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, антитерористичної операції.»
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
 
Відхилено (стаття 116 Регламенту ВРУ)   
    -13- Василенко Л.В.
Пункт 1 частини першої статті 10:
В абзаці дев’ятому слова «восьмому» замінити словами «дев’ятому».
 
Відхилено (стаття 116 Регламенту ВРУ)   
6. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
8. 2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли з початку тимчасової окупації частини території України (20 лютого 2014 року).
 
   2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникли з початку тимчасової окупації частини території України (20 лютого 2014 року).
 
9. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-14- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано редакційно   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України щороку включати інформацію про виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині забезпечення прав військовослужбовців, визначених пунктом 22 частини першої статті 6 зазначеного Закону, до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 
    -15- Цимбалюк М.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України щороку включати інформацію про виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині забезпечення прав військовослужбовців, визначених пунктом 22 частини першої статті 6 зазначеного Закону, до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
12. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України