Кількість абзаців - 71 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України про акцизний збір (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. "Про внесення змін до деяких законів України про акцизний збір"   -1- Буряк О.В.
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України про оподаткування, виробнитцво та обіг підакцизних товарів"  
Враховано   "Про внесення змін до деяких законів України про оподаткування, виробнитцво та обіг підакцизних товарів"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2001р., № 4, ст.18; № 24, ст.125):      1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2001р., № 4, ст.18; № 24, ст.125):  
5. 1) У статті 1:      1) У статті 1:  
6. цифри та слова:      цифри та слова:  
7. 2207 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту      2207 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
8. 2208 (крім 2208 10 9000 - тільки спирт коньячний) Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту      2208 (крім 2208 10 9000 - тільки спирт коньячний) Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
9. замінити цифрами та словами:      замінити цифрами та словами:  
10. 2207 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності 17, 4 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту      2207 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності 17, 4 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
11. 2208 (крім 2208 10 9000 - тільки спирт коньячний) Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв 17, 4 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту   -2- Кабінет Міністрів України
У статті 1 цифри та слова: 220430 інші сусла виноградні (у тому числі коньячні і шампанські виноматеріали) 0 доповнити цифрами та словами: 2204 29 та оброблені виноматеріали  
Враховано частково   2208 (крім 2208 10 9000 - тільки спирт коньячний) Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв 17, 4 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту У статті 1 слова "інші сусла виноградні (у тому числі коньячні і шампанські виноматеріали)" замінити словами "тільки коньячні і шампанські виноматеріали для виробнитцва коньячного спирту, шампанських та ігристих вин".  
    -3- Буряк О.В.
У статті 1 слова "інші сусла виноградні (у тому числі коньячні і шампанські виноматеріали)" замінити словами "тільки коньячні і шампанські виноматеріали для виробнитцва коньячного спирту, шампанських та ігристих вин".  
Враховано    
12. 2)статтю 3 викласти в наступній редакції:      2)статтю 3 викласти в наступній редакції:  
13. "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;   -4- Кабінет Міністрів України
У статті 3: а) абзац перший викласти у такій редакції: "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту";  
Враховано   "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;  
14. Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;      Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;  
15. встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробництва продукції за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;   -5- Кабінет Міністрів України
б) абзац третій викласти у такій редакції: "встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн .за 1 літр 100-відсоткового спирту";  
Враховано   встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн .за 1 літр 100-відсоткового спирту;  
16. встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. За 1 літр 100-відсоткового спирту.      встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. За 1 літр 100-відсоткового спирту.  
17. Одночасно, при отриманні спирту етилового виробниками товарів, визначених цією статтею, видається податковий вексель, підтверджений комерційним банком шляхом авалю на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг отриманого спирту етилового, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.   -6- Кабінет Міністрів України
в) абзац п'ятий викласти у такій редакції: "При отриманні спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виробництва товарів, визначених цією статтею, видається податковий вексель, підтверджений комерційним банком шляхом авалю на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг отриманого спирту етилового, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового";  
Враховано редакційно   До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення товарів, визначених цією статтею, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.  
    -7- Буряк О.В.
Абзац п'ятий викласти у такій редакції: "До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення товарів, визначених цією статтею, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту";  
Враховано    
18. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.      Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.  
19. Видача податкового векселя здійснюється в момент отримання спирту етилового.   -8- Буряк О.В.
У абзаці сьомому слова "в момент" замінити словами "до моменту"  
Враховано   Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання спирту етилового.  
20. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею.      Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею.  
21. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.      Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.  
22. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.      За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.  
23. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.      Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.  
24. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження використання спирту етилового - документального підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення готової продукції.   -9- Кабінет Міністрів України
г) абзац тринадцятий викласти у такій редакції: "Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення готової продукції".  
Враховано редакційно   Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення товарів, визначених цією статтею.  
    -10- Буряк О.В.
Абзац тринадцятий викласти у такій редакції: "Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення товарів, визначених цією статтею".  
Враховано    
25. У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі сума векселя підлягає стягненню з векселедавця органом державної податкової служби - векселедержателем у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковими платежами до бюджету, або з комерційного банку, що здійснив авалювання векселю.   -11- Буряк О.В.
Абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції: "У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і підлягає погашенню у встановленому Законом порядку."  
Враховано   У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і підлягає погашенню у встановленому Законом порядку.  
26. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму акцизного збору за реалізований спирт етиловий, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму акцизного збору за реалізований спирт етиловий, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
27. Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. см."   -12- Поліщук М.Є.
Підпункт "2)" пункту 1 викласти у такій редакції: "2) статтю 3 викласти у наступній редакції: "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально діагностичного процесу і виконання лабороторних досліджень, ставку акцизного збору у розмірі 1,2 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України; встановити на спирт етиловий, що використовується вітчизняними товаровиробниками-суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту; встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками-суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення пектину, есенції та оцту харчових, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених із них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та настоянок у розфасовці більше як 200 мілілітрів, а також для виготовлення ветеринарних лікарських засобів і препаратів, ставку акцизного збору в розмірі 0,12 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Порядок отримання спирту етилового та контролю за цільовим його використанням суб'єктами підприємницької діяльності-виробниками зазначених товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України; встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробнитцва продукції за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту; встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту; Одночасно, при отриманні спирту етилового виробниками товарів, визначених абзацами другим, четвертим та п'ятим частини першої цієї статті, видається податковий вексель, підтверджений комерційним банком шляхом авалю на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя здійснюється в момент отримання спирту етилового. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених абзацами другим, четвертим та п'ятим частини першої цієї статті. Виданий податковий вексель на підлягає передачі шляхом індосаменту. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження використання спирту етилового - документального підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення готової продукції. У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі сума векселя підлягає стягненню з векселедавця органом державної податкової служби - векселедержателем у порядку, передбаченому для стягення недоїмки за обов'язковими платежами до бюджету, або з комерційного банку, що здійснив авалювання векселя. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму акцизного збору за реалізований спирт етиловий, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. см.  
Враховано частково   Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. см."  
    -13- Васильєв Г.А.
До підпункту 2 пункту 1 законопроекту. Перший‚ другий‚ третій та четвертий абзаци підпункту 2) пункту 1 проекту закону викласти у наступній редакції "Встановити на спирт етиловий‚ що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень ставку акцизного збору в розмірі 1‚2 грн. за літр 100-відстоткового спирту. Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я‚ суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України. Встановити на спирт етиловий‚ що використовується вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених із них препаратів)‚ ветеринарних лікарських засобів і препаратів‚ крім лікарських засобів у вигляді бальзамів‚ ставку акцизного збору в розмір 0‚12 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України. Встановити на спирт етиловий‚ що використовується для виготовлення вибухових речовин‚ парфумів‚ нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків‚ морсів‚ настоїв‚ які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі‚ ставку акцизного збору в розмірі 2 грн. За 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий‚ що використовується вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення пектину‚ есенції та оцту харчових‚ а також підприємствами первинного виробництва для виготовлення виноградних‚ плодових та інших виноматеріалів і сусла‚ ставку акцизного збору в розмірі 2 грн. За 1 літр 100-відсоткового спирту.  
Враховано частково    
    -14- Різак І.М.
"встановити на спирт етиловий‚ що використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового‚ лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів)‚ крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та настойок у розфасовці більше ніж 200 мл.‚ ставку акцизного збору в розмірі 0.12 грн. за літр 100-відсоткового спирту"  
Відхилено    
    -15- Гавриш С.Б.
У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" абзац 3 статті 3 викласти у попередній редакції‚ а саме - після слів "для виготовлення" додати слова "пектину‚ есенції та оцту харчових" і далі за текстом.  
Відхилено    
28. 3)статті 4, 6, 7-1 виключити;      3)статті 4, 6, 7-1 виключити;  
29. 4) доповнити Закон новою статтею 8-1 такого змісту:      4) доповнити Закон новою статтею 8-1 такого змісту:  
30. "Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, передбаченому Законом, який обчислюється виходячи із обсягів отриманого спирту етилового та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної на 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, з моменту отримання такого спирту."      "Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, передбаченому Законом, який обчислюється виходячи із обсягів отриманого спирту етилового та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної на 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, з моменту отримання такого спирту."  
31. 2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст.201; 1999 р., № 52, ст.464; 2000 р., № 24, ст.181; 2001 р., № 24, ст.125):      2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст.201; 1999 р., № 52, ст.464; 2000 р., № 24, ст.181; 2001 р., № 24, ст.125):  
32. 1) цифри та слова:   -16- Альошин В.Б.
Підпункт "1)" пункту "2." Викласти у такій редакції: "1) цифри та слова: "220300 Пиво солодове 0,14 грн. за 1 л." замінити цифрами та словами: "220300 Пиво солодове 0,21 грн. за 1 л."  
Відхилено   1) цифри та слова:  
33. "2203 00 Пиво солодове 0, 14 грн. За 1 л"      "2203 00 Пиво солодове 0, 14 грн. за 1 л"  
34. замінити цифрами та словами:      замінити цифрами та словами:  
35. "2203 00 Пиво солодове 0, 23 грн. За 1 л"      "2203 00 Пиво солодове 0, 23 грн. за 1 л"  
36. 2) цифри та слова:      2) цифри та слова:  
37. "2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні сумішеві з вмістом не менше 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 20 євро за 1000 кг "   -17- Гавриш С.Б.
У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" залишити без змін пункти‚ що встановлюють ставки акцизного збору на бензини та дизпаливо‚ оскільки збільшення цін на пальне призведе до зростання витрат підприємств‚ що використовують його у великій кількості (транспортних та сільськогосподарських) та відповідно збільшення цін на їхню продукцію.  
Враховано частково   "2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні сумішеві з вмістом не менше 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 20 євро за 1000 кг "  
38. замінити цифрами і словами:      замінити цифрами і словами:  
39. "2710 00 330 271000350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 45 євро за 1000 кг";   -18- Сінченко С.Г.
Підпункт "2)" пункту "2." Після слів та цифр "кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001", а також підпункт "6)" пункту "2." після слів та цифр "як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330; 2710 00 350)" доповнити словами "або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ)" У підпункті "2)" пункту "2." цифри та слова "45 євро" замінити цифрами та словами "30 євро"  
Враховано   "2710 00 330 271000350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 30 євро за 1000 кг";  
40. 3) цифри та слова:      3) цифри та слова:  
41. "2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 40 євро за 1000 кг"      "2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 40 євро за 1000 кг"  
42. замінити цифрами і словами:      замінити цифрами і словами:  
43. "2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг"      "2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг"  
44. 4) цифри та слова:      4) цифри та слова:  
45. "2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 євро за 1000 кг"      "2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 євро за 1000 кг"  
46. замінити цифрами і словами:      замінити цифрами і словами:  
47. "2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг      "2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг  
48. 5) виключити цифри та слова:   -19- Альошин В.Б.
Підпункт "5)" пункту "2." викласти у такій редакції: "5) цифри та слова: 7113 7114 Ювелірні вироби 55 % Замінити цифрами тасловами: 7113 7114 Ювелірні вироби 10 %  
Відхилено   5) виключити цифри та слова:  
49. "7113 7114 Ювелірні вироби 55%";      "7113 7114 Ювелірні вироби 55%";  
50. 6) доповнити статтю абзацом такого змісту:      6) доповнити статтю абзацом такого змісту:  
51. "Ставка акцизного збору в розмірі 45 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330; 2710 00 350) нафтопереробними підприємствами, які входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 року №47 „Про затвердження переліків нафтопереробних підприємств, що вироблятимуть бензини моторні сумішеві, та державних спиртових заводів, що вироблятимуть високооктанові кисневмісні домішки до бензинів".   -20- Сінченко С.Г.
Пункт "6)" пункту "2." викласти у такій редакції: "Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330; 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   "Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330; 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України."  
52. 7) статті 4, 5, 6, 7 виключити.   -21- Гавриш С.Б.
Доповнити Закон України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) пунктом 8 такого змісту: "8. Встановити‚ що не менше 5% надходжень від акцизного збору на бензини моторні та важкі дистиляти (дизельне пальне) спрямовується на фінансування цільових програм з охорони навколишнього природного середовища‚ що розробляються Кабінетом Міністрів. Державна податкова адміністрація України перераховує зазначені кошти на цільові рахунки‚ що визначаються Міністерством екології та природних ресурсів України за погодженням з Кабінетом Міністрів України‚ на початку року. Щорічний звіт про надходження та використання коштів‚ зазначених в частині 1 цієї статті‚ публікується Міністерством екології та природних ресурсів України у порядку‚ встановленому законодавством." Пропозиції 3 та 4 спрямовані на сприяння розвитку охорони здоров'я та навколишнього природного середовища. Вживання алкогольних напоїв та тютюну погіршує здоров'я‚ а використання пального - екологічну безпеку держави. Тому в ціні цієї продукції мають бути передбачені витрати‚ пов'язані з нейтралізацією негативних наслідків її споживання.  
Відхилено   7) статті 4, 5, 6, 7 виключити.  
53. 3. В Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997р., № 45, ст. 287; 1998 р., № 26, ст.168; 1999 р., № 4, ст. 34; 2001 р., № 10, ст. 44, із змінами, внесеними Законом України від 7 лютого 2002 року № 3032-ІІІ):   -22- Буряк О.В.
Абзаци другий та третій статті 1 викласти у такій редакції: "марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами на покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору і складає за 1 000 марок акцизного збору: на алкогольні напої - 25,88 гривень, на тютюнові вироби - 9,12 гривень".  
Враховано   3. В Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997р., № 45, ст. 287; 1998 р., № 26, ст.168; 1999 р., № 4, ст. 34; 2001 р., № 10, ст. 44, із змінами, внесеними Законом України від 7 лютого 2002 року № 3032-ІІІ): Абзаци другий та третій статті 1 викласти у такій редакції: "марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами на покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору і складає за 1 000 марок акцизного збору: на алкогольні напої - 25,88 гривень, на тютюнові вироби - 9,12 гривень".  
    -23- Оніщук М.В.
Доповнити статтю 1 абзацом такого змісту "Виробництво марок акцизного збору здійснюється на замовлення Державної податкової адміністрації державними спеціалізованими підприємствами Держзнаку Міністерства фінансів України."  
Відхилено    
    -24- Цушко В.П.
Доповнити статтю 1 абзацом такого змісту: "Виробництво марок акцизного збору, а також виробництво, імпорт та реалізація елементів їх захисту від підроблення (фальсифікації) здійснюється спеціалізованими державними підприємствами"  
Відхилено    
    -25- Цушко В.П.
Доповнити проект положеннями такого змісту: "У Законі України "Про підприємництво": Частину другу статті 4 викласти у такій редакції: "Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, виробництвом марок акцизного збору, а також виробництвом, імпортом та реалізацією елементів їх захисту від фальсифікації (підроблення), видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.  
Відхилено    
54. 1) доповнити статтю 3 частиною третьою такого змісту:       
55. "Забороняється прийняття органами місцевого самоврядування (у тому числі Автономної Республіки Крим) рішень щодо повернення акцизного збору або його частки його платнику (або надання дотацій з місцевого бюджету, в інший спосіб), розташованому на території відповідної територіальної громади. У разі, коли органи місцевого самоврядування приймають рішення всупереч цьому правилу, суми акцизного збору або дотацій (субсидій) підлягають стягненню до Державного бюджету України за рахунок бюджетів власних повноважень таких органів місцевого самоврядування у безспірному порядку".   -26- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 3 виключити.  
Враховано    
56. 2) частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:      2) частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:  
57. "Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для кожного окремого виду продукції, в залежності від видів виробів, згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та назву продукції, а для лікеро-горілчаних виробів розподілятися на вироби з міцністю до 25 градусів та вище 25 градусів.   -27- Буряк О.В.
Абзаци другий та третій підпункту 2 пункту 3 викласти у такій редакції: "Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для окремих видів продукції, визначених Кабінетом Міністрів України. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та найменування виду продукції.  
Враховано   "Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для окремих видів продукції, визначених Кабінетом Міністрів України. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та найменування виду продукції.  
58. Марки за місткістю тари встановити наступних видів:   -28- Буряк О.В.
Відповідно до місткості тари (посуду) затосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями:  
Враховано   Відповідно до місткості тари (посуду) затосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями:  
59. для лікеро-горілчаних виробів:   -29- Буряк О.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 після слова "для" доповнити словами "горілки та"  
Враховано   для горілки та лікеро-горілчаних виробів:  
60. 0, 05л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 37 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л, 1, 5 л, 1, 75 л, 2, 0 л, 3, 0 л, 5, 0 л;      0, 05л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 37 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л і більше;  
61. для інших алкогольних напоїв:      для інших алкогольних напоїв:  
62. 0, 05 л, 0, 1 л, 0, 25 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л, 1, 5 л, 1, 75 л, 2, 0 л, 3, 0 л, 5, 0 л.   -30- Буряк О.В.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 3 після позиції "0,1 л" доповнити позицією "0,2 л"  
Враховано   0, 05 л, 0, 1 л, 0,2 л, 0, 25 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л і більше.  
63. Вимоги до місткості посуду не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва.   -31- Буряк О.В.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 виключити  
Враховано    
64. Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного збору.      Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного збору.  
65. Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати окремий номер".   -32- Оніщук М.В.
Викласти пункт 2 у такій редакції: "Частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту: "Позначення алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються для кожного окремого виду продукції, в залежності від видів виробів, згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та назву продукції, а для лікеро-горілчаних виробів розподілятися на вироби з міцністю до 25 градусів та вище 25 градусів. Марки за місткістю тари встановити наступних видів: для лікеро-горілчаних виробів: 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л, 1,5 л, 1,75 л, 2,0 л, 3,0 л, 5,0 л; для інших алкогольних напоїв: 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л, 1,5 л, 1,75 л, 2,0 л, 3,0 л, 5,0 л. Вимоги до місткості посуду не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва. Позначення тютюнових виробів здійснюється марками акцизного збору. Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати окремий номер."  
Враховано редакційно   Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати окремий номер".  
    -33- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту: "Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для кожного окремого виду продукції, в залежності від видів виробів, згідно з Гармонізованою системою опису та кодування то варів. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та назву продукції, а для горілки і лікеро-горілчаних виробів розподілятися на вироби з міцністю до 25 градусів та вище 25 градусів. Марки за місткістю тари встановити наступних видів: для горілки і лікеро-горілчаних виробів: 0,05л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л, 1,5 л, 1,75 л, 2,0 л, 3,0 л, 5,0 л; для інших алкогольних напоїв: 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л, 1,5 л, 1,75 л, 2,0 л, 3,0 л, 5,0 л. Забороняється розлив алкогольних напоїв у тару іншої місткості, ніж та, що передбачена цією статтею. Вимоги до місткості посуду не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва. Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного збору. Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати окремий номер".  
Враховано редакційно    
    -34- Гавриш С.Б.
Доповнити Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" статтею 10 такого змісту: "Стаття 10. Цільове використання надходжень від акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби. Не менше 10% надходжень від акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби спрямовуються на фінансування охорони здоров'я‚ зокрема‚ цільових програм з охорони здоров'я‚ що розробляються Кабінетом Міністрів. Державна податкова адміністрація України перераховує зазначені кошти на цільові рахунки‚ що визначаються Міністерством здоров'я України за погодженням з Кабінетом Міністрів України‚ на початку року. Щорічний звіт про надходження та використання коштів‚ зазначених в частині 1 цієї статті‚ публікується Міністерством охорони здоров'я у порядку‚ встановленому законодавством."  
Відхилено    
66. 3) з частини двадцятої статті 7 вилучити слова "При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізується підприємствам вторинного виноробства".   -35- Оніщук М.В.
Викласти пункт 3 у такій редакції: "З частини двадцятої статті 7 вилучити слова "При отриманні спирту етилового не денатурованого суб'єктами підприємницької діяльності-підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізується підприємствами вторинного виноробства".  
Враховано   3) з частини двадцятої статті 7 вилучити слова "При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізується підприємствам вторинного виноробства". У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів": У статті 11: Абзац другий частини першої викласти у такій редакції: "на лицьовій стороні етикетки пляшки або пляшки (іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються:" Абзац дев'ятий частини першої виключити. Абзаци дванадцятий-чотирнадцятий частини першої викласти у такій редакції: "Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду)." На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корку, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво. "Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше." Абзац другий частини другої викласти у такій редакції: "на лицьовій стороні етикетки пляшки, або пляшки (іншого посуду) виноробної продукції, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються:" Абзац десятий частини другої виключити. Абзац тринадцятий частини другої викласти у такій редакції: "Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). Дата виготовлення продукції повинна бути зазначена на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корку, або пляшки (іншого посуду) продукції." Абзац двадцятий частини другої викласти у такій редакції: "Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Теtrа-Раk". Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. Розлив вин виноградних натуральних сухих здійснюється також у тару (посуд) із матеріалів, дозволених до контакту із алкогольними напоями, місткістю від 200 до 500 л. і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються". Частину четверту доповнити новим абзацом в такій редакції: "Встановлені цією статтею вимоги до місткості тари не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва". Статтю 15-3 доповнити новою частиною у такій редакції: "Продаж вин виноградних натуральних сухих у підприємствах громадського харчування дозволяється здійснювати на розлив з тари (посуду) із матеріалів, дозволених до контакту із алкогольними напоями, місткістю від 200 до 500 л." Перше речення частини другої статті 16 викласти у такій редакції: "Підприємство-товаровиробник самостійно визначає засоби та форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв і тютюнових виробів від фальсифікації (підроблення) і має право ініціативи контролю на предмет фальсифікації власної продукції суб'єктами підприємницької діяльності і фізичними особами. Абзац шостий частини другої статті 17 викласти у такій редакції: "оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності засвідченої постачальником копії сертифіката відповідності або сертифіката про визнання - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 1 700 гривень;" Частину дев'яту статті 18 доповнити реченням такого змісту: "Висновки експертно-консультаційної комісії враховуються Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади при розгляді проектів нормативно-правових актів з питань державного регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
    -36- Буряк О.В.
Доповнити проект положеннями такого змісту: "У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів": У статті 11: Абзац другий частини першої викласти у такій редакції: "на лицьовій стороні етикетки пляшки або пляшки (іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються:" Абзац дев'ятий частини першої виключити. Абзаци дванадцятий-чотирнадцятий частини першої викласти у такій редакції: "Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду)." На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корку, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво. Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0, 05л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 37 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л і більше." Абзац другий частини другої викласти у такій редакції: "на лицьовій стороні етикетки пляшки, або пляшки (іншого посуду) виноробної продукції, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються:" Абзац десятий частини другої виключити. Абзац тринадцятий частини другої викласти у такій редакції: "Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). Дата виготовлення продукції повинна бути зазначена на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корку, або пляшки (іншого посуду) продукції." Абзац двадцятий частини другої викласти у такій редакції: "Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева упаковку типу "Теtrа-Раk". Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0, 05 л, 0, 1 л, 0,2 л, 0, 25 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л і більше. Розлив вин виноградних натуральних сухих здійснюється також у тару (посуд) із матеріалів, дозволених до контакту із алкогольними напоями, місткістю від 200 до 500 л. і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються. Частину четверту доповнити новим абзацом в такій редакції: "Встановлені цією статтею вимоги до місткості тари не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва". Статтю 15-3 доповнити новою частиною у такій редакції: "Продаж вин виноградних натуральних сухих у підприємствах громадського харчування дозволяється здійснювати на розлив з тари (посуду) із матеріалів, дозволених до контакту із алкогольними напоями, місткістю від 200 до 500 л." Перше речення частини другої статті 16 викласти у такій редакції: "Підприємство-товаровиробник самостійно визначає засоби та форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв і тютюнових виробів від фальсифікації (підроблення) і має право ініціативи контролю на предмет фальсифікації власної продукції суб'єктами підприємницької діяльності і фізичними особами." Абзац шостий частини другої статті 17 викласти у такій редакції: "оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності засвідченої постачальником копії сертифіката відповідності або сертифіката про визнання - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 1 700 гривень;" Частину дев'яту статті 18 доповнити реченням такого змісту: "Висновки експертно-консультаційної комісії враховуються Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади при розгляді проектів нормативно-правових актів з питань державного регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано    
    -37- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект положеннями такого змісту: "У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспотні засоби: статті 4 та 5 виключити".  
Відхилено    
    -38- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект положеннями такого змісту: "У Декреті Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір": статтю 4 доповнити абзацом такого змісту: "Забороняється прийняття органами місцевого самоврядування (у тому числі Автономної Республіки Крим) рішень щодо повернення акцизного збору або його частки його платнику (або надання дотацій з місцевого бюджету, в інший спосіб), розташованому на території відповідної територіальної громади. У разі, коли органи місцевого самоврядування приймають рішення всупереч цьому правилу, суми акцизного збору або дотацій (субсидій) підлягають стягненню до Державного бюджету України за рахунок бюджетів власних повноважень таких органів місцевого самоврядування у безспірному порядку".  
Враховано у Прикінцевих положеннях цього Закону.   
67. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
68. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2002 року, крім підпункту 1) пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року, та підпункту 2) пункту 3, який набирає чинності з 1 вересня 2003 року.   -39- Буряк О.В.
У пункті 1 розділу ІІ цифри та слова "1 серпня 2002" замінити цифрами та словами "1 січня 2003", а слова "1 вересня 2003" замінити цифрами та словами "1 липня 2003"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року, крім підпункту 1) пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року, та підпункту 2) пункту 3, який набирає чинності з 1 липня 2003 року.  
    -40- Васильєв Г.А.
Доповнити пункт 1 Прикінцевих положень законопроекту після слів "…який набирає чинності з 1 січня 2004 року"‚ словами "крім підпунктів 2)‚ 3)‚ 4) пункту 2‚ які набирають силу з 1 січня 2003 року".  
Відхилено    
    -41- Оніщук М.В.
Викласти пункт 1 у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року, крім підпункту 1 пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року, та підпункту 2) пункту 3, який набирає чинності з 1 січня 2003 року."  
Відхилено    
69. 2. Встановити, що з 1 січня 2003 року втрачає чинність Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".   -42- Томич І.Ф.
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити.  
Враховано   2. Встановити, прийняття органами місцевого самоврядування (у тому числі Автономної Республіки Крим) рішень щодо повернення акцизного збору або його частки його платнику (або надання дотацій з місцевого бюджету, в інший спосіб), розташованому на території відповідної територіальної громади, забороняється. У разі, коли органи місцевого самоврядування приймають рішення всупереч цьому правилу, суми акцизного збору або дотацій (субсидій) підлягають стягненню до Державного бюджету України за рахунок бюджетів власних повноважень таких органів місцевого самоврядування у безспірному порядку".  
70. Голова Верховної Ради України      Голова Верховної Ради України