Кількість абзаців - 90 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
-1- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Назву проекту закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, збільшення розміру допомоги при народженні дитини, відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку"
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій осіб
 
2.

 
-2- Фріз І.В.
Назву проекту Закону викласти в наступній редакції: ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій населення».
 
Враховано частково      
3.

 
-3- Мінько С.А.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальних гарантій та соціальної допомоги окремим категоріям громадян».
 
Враховано частково      
4.

 
-4- Івченко В.Є.
Назву законопроекту доповнити словами «щодо посилення соціального захисту малозабезпечених громадян»
 
Враховано частково      
    -5- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Назву законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» замінити на «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій осіб».
 
Враховано    
    -6- Дирдін М.Є.
Назва Законопроекту не містить опис питань, які в ньому розглядаються.
 
Враховано    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. Підпункт 7 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2013 р., № 24, ст. 243) після слів «що належать до інших форм власності» доповнити словами «, та безоплатних робіт тимчасового характеру для непрацюючих працездатних осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 
-7- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Вилучити зміни до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», які передбачають по суті примусове залучення до громадських безоплатних робіт для непрацюючих працездатних осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
 
Враховано      
    -8- Бурміч А.П.
Пункт 1 розділу І виключити (зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 
Враховано    
    -9- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 1 розділу І проекту виключити (зміни до підпункту 7 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не вносити, залишити в чинній редакції).
 
Враховано    
    -10- Мінько С.А.
Пункт 1 Розділу І законопроекту, який передбачає внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключити.
 
Враховано    
    -11- Івченко В.Є.
У пункті 1 Розділу І слово «безоплатних» замінити словом «оплатних»
 
Відхилено    
    -12- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Пункт 1 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в України») виключити.
 
Враховано    
    -13- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В підпункті 7 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» після слів «що належать до інших форм власності та» видалити слова «безоплатних робіт тимчасового характеру».
 
Відхилено    
    -14- Кінзбурська В.О.
У розділі І законопроекту виключити частину першу (що передбачає внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 
Враховано    
8. 2. У Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290 із наступними змінами):
 
9. 1) преамбулу після слів «соціально захищеним сім’ям» доповнити словами «і сприяння їх зайнятості та економічній самостійності»;
 
-15- Кучер М.І.
Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: в преамбулі після слів «соціально захищеним сім’ям і сприяння їх» виключити слова «зайнятості».
 
Враховано   1) преамбулу доповнити словами «і сприяння їх економічній самостійності»;
 
    -16- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
10. 2) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   2) статті 1, 4 і 5 викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 1. Визначення термінів
 
   «Стаття 1. Визначення термінів
 
12. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
13. державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі ? державна соціальна допомога) ? щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї;
 
   державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі ? державна соціальна допомога) ? щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї;
 
14. допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї - безвідсоткова поворотна фінансова допомога, яка надається одноразово непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім’ї з бідності;
 
-17- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
В абзаці 5 підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова «виведення сім’ї з бідності» замінити словами «сприяння її економічній самостійності».
 
Враховано   допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї - безвідсоткова поворотна фінансова допомога, яка надається одноразово непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності;
 
    -18- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
15. сім’я - особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні та усиновлені діти зазначених осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства Іта ІІ груп або особами з інвалідністю Ігрупи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю Ігрупи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні;
 
-19- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» в статтю 1 внести наступні зміни:
Абзац третій статті 1 проекту викласти в такій редакції:
«сім’я — особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні та усиновлені діти зазначених осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років та зареєстровані і проживають разом з батьками і які не мають власних сімей,; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства Іта ІІ груп або особами з інвалідністю Ігрупи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та /або дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю Ігрупи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних неповнолітніх дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років та зареєстровані і проживають разом з батьками і які не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні»;
 
Відхилено   сім’я - особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні та усиновлені діти зазначених осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства Іта ІІ групи або особами з інвалідністю Ігрупи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю Ігрупи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні;
 
    -20- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
    -21- Рябуха Т.В.
Ананченко М.О.
В третьому реченні абзацу шостого підпункту2 пункту 2 частини першої законопроекту після слів «вищої освіти» доповнити словами « (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців)».
 
Відхилено    
16. малозабезпечена сім’я ? сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
 
-22- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І у абзаці сьомому підпункту 2 слова «прожитковий мінімум» замінити словами «фактичний прожитковий мінімум».
 
Відхилено   малозабезпечена сім’я ? сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
 
17. непрацююча працездатна особа ? особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров?я здатна до активної праці і не працює, не служить, не здобуває освіти за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;
 
-23- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац восьмий підпункту 2 після слів «не служить,» доповнити словами «не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю,».
 
Враховано   непрацююча працездатна особа ? особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров?я здатна до активної праці і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;
 
    -24- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
    -25- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Абзац п’ятий статті 1 проекту викласти в такій редакції:
«непрацююча працездатна особа – особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров'я здатна до праці і не працює, не проходить військову службу, не здобуває освіту за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти».
 
Враховано    
    -26- Дирдін М.Є.
Термін «непрацююча працездатна особа» викласти у такій редакції:
«непрацююча працездатна особа – особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров'я здатна до активної праці але не працює, не служить, не здобуває освіту за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;».
 
Враховано редакційно    
18. прожитковий мінімум для сім’ї ? визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
-27- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У підпункті 2 пункту 2 розділу І проекту (у новій редакції статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») визначення "прожитковий мінімум для сім’ї" викласти в такій редакції:
"прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення".
 
Враховано   прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення;
 
    -28- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») викласти у такій редакції:
«прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.».
 
Враховано    
    -29- Кінзбурська В.О.
У пункті 2) частини другої розділу І законопроекту (стаття 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») абзац дев’ятий (у якому наведено визначення поняття «прожитковий мінімум для сім’ї») викласти у такій редакції:
прожитковий мінімум для сім’ї ? визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення;).
 
Враховано    
    -30- Павленко Ю.О.
«у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» виключити.
 
Враховано редакційно    
19. середньомісячний сукупний дохід сім’ї ? обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-31- Струневич В.О.
у підпункті 2 пункту 2 розділу І законопроекту визначення «середньомісячний сукупний дохід сім’ї» викласти в такій редакції:
«середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
При цьому до доходів сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичної операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі ці стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
При цьому до доходів сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України»;
 
    -32- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Зміни у статті 1 абзацу у такій редакції «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, крім допомоги на дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опуку чи піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичної операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі ці стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів».
 
Враховано частково    
    -33- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У підпункті 2 пункту 2 розділу І проекту (у новій редакції статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») визначення "середньомісячний сукупний доход сім’ї" викласти в такій редакції:
"середньомісячний сукупний доход сім’ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів.".
 
Враховано частково    
    -34- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Абзац десятий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») викласти у такій редакції:
«середньомісячний сукупний доход сім’ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів.».
 
Враховано частково    
    -35- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
20. 3) статті 4 і 5 викласти в такій редакції:
 
-36- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Підпункт 3 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
21. «Стаття 4. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 
-37- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І проекту нову редакцію статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» виключити (залишити у чинній редакції статтю 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
 
Відхилено   «Стаття 4. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
 
    -38- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
22. Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ? органи соціального захисту населення) за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї.
 
   Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ? органи соціального захисту населення) за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї.
 
23. Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно з цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-39- Кучер М.І.
Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» після статті 4 доповнити статтею 4-1 в такій редакції:
«Стаття 4-1. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть залучати до безоплатних робіт тимчасового характеру, які ними організованих, непрацюючих працездатних осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’я відповідно до цього Закону.
Залучення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад непрацюючих працездатних осіб до безоплатних робіт тимчасового характеру відбуваються виключно за згодою непрацюючої працездатної особи та на підставі письмової угоди про виконання таких робіт.»
 
Відхилено   Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно із цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
24. Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги
 
-40- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І проекту (у новій редакцію статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») викласти в такій редакції:
"3) статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту.
До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків.
Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків.
Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 25 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 40 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.".
 
Відхилено   Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги
 
25. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
 
-41- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Зміни до статті 5 «Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним доходом» викласти у такій редакції «Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між фактичним прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним доходом».
 
Відхилено   Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
 
    -42- Дирдін М.Є.
Абзац 1 статті 5 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.».
 
Відхилено    
    -43- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І у абзаці шостому підпункту 3 слова «прожитковим мінімумом» замінити словами «фактичним прожитковим мінімумом».
 
Відхилено    
    -44- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
26. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
 
-45- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац сьомий підпункту 3 вилучити.
 
Відхилено   До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
 
27. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
-46- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац восьмий підпункту 3 вилучити.
 
Відхилено   Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
    -47- Фріз І.В.
В запропонованій редакції статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» після слів «Державний бюджет України на відповідний рік.» доповнити абзацом наступного змісту:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 15 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 25 відсотків.»;
 
Відхилено    
    -48- Бурміч А.П.
У підпункті 3) пункту 2 розділу І (зміни до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків.».
 
Відхилено    
    -49- Кінзбурська В.О.
У пункті 3) частини другої розділу І законопроекту (стаття 4 і 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») доповнити таким новим абацом:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків.».
 
Відхилено    
    -50- Рябуха Т.В.
Ананченко М.О.
Після абзацу дев’ятого підпункту 3 пункту 2 частини першої законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків.
Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень».
 
Відхилено    
28. Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків.
 
-51- Кучер М.І.
Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
В частині п’ятій статті 5 слова «прожитковий мінімум» замінити словами «рівень забезпечення прожиткового мінімуму».
 
Відхилено   Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків.
 
    -52- Бурміч А.П.
У підпункті 3) пункту 2 розділу І (зміни до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.».
 
Відхилено    
    -53- Фріз І.В.
В запропонованій редакції статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» після слів «якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків.» доповнити абзацом наступного змісту:
«Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 500 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 800 гривень.».
 
Відхилено    
    -54- Кінзбурська В.О.
Після абзацу дев’ятого (після абзацу четвертого статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») доповнити таким новим абзацом:
«Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.».»
 
Відхилено    
    -55- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
29. Максимальний розмір державної соціальної допомоги, зокрема з урахуванням збільшення її розміру, не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї.»;
 
-56- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І у абзаці десятому підпункту 3 слова «прожиткового мінімуму» замінити словами «фактичного прожиткового мінімуму».
 
Відхилено   Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті»;
 
    -57- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину п’яту статті 5 проекту викласти в такій редакції: «Максимальний розмір державної соціальної допомоги, не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї. За винятком випадків передбачених абзацом 4 цієї статті».
 
Враховано    
    -58- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Не виключати абзаци із статті 5 у такій редакції:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків.
Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень».
 
Відхилено    
    -59- Мінько С.А.
Частину третю пункту 2 розділу І законопроекту (в частині викладення у новій редакції статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків».
 
Відхилено    
    -60- Кучер М.І.
Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
Статтю 5 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю Іабо ІІ групи, - на 20 відсотків.»,
Відповідно частину четверту статті 5 вважати частиною п’ятою статті 5.
 
Відхилено    
    -61- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
30. 4) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
-62- Струневич В.О.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) статтю 7 виключити;»
 
Враховано   3) статтю 7 виключити;
 
    -63- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І проекту виключити (зміни до статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" не вносити, залишити в чинній редакції).
 
Відхилено    
    -64- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -65- Кучер М.І.
В статті 7 назву статті викласти в наступній редакції:
«Стаття 7. Умови надання державної соціальної допомоги на підставі рішень органів місцевої влади або органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
31. «Стаття 7. Умови, за яких державна соціальна допомога призначається, зменшується її розмір на підставі рішень органів місцевої влади або органів місцевого самоврядування
 
-66- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац другий підпункту 4 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Умови призначення та зменшення розміру державної соціальної допомоги».
 
Відхилено      
    -67- Дирдін М.Є.
Назву статті 7 Законопроекту залишити у редакції чинного ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
«Умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється виплата».
 
Відхилено    
    -68- Дирдін М.Є.
Статтю 7 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли:
працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю Ігрупи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);
з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).
Державна соціальна допомога сім’ям, до складу яких входять непрацюючі працездатні особи, може бути призначена (зменшено її розмір) на підставі рішень районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або утворених ними комісій, до складу яких входять представники виконавчих органів сільських, селищних рад. у разі, якщо:
у складі сім’ї є особа з інвалідністю;
у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.
Призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.
Якщо сім’єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.
Рішення про призначення (зменшення розміру або скасування) державної соціальної допомоги сім’ям, до складу яких входять непрацюючі працездатні особи, приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулась за призначенням такої допомоги.».
 
Відхилено    
    -69- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
32. Державна соціальна допомога сім’ям, до складу яких входять непрацюючі працездатні особи, може бути призначена (зменшено її розмір) на підставі рішень районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або утворених ними комісій, до складу яких входять представники виконавчих органів сільських, селищних рад.
 
-70- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У другому реченні абзацу першого статті 7 після слів «може бути призначена (зменшено» додати слова: «або збільшено».
 
Відхилено      
    -71- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
33. Рішення про призначення (зменшення розміру) державної соціальної допомоги сім’ям, до складу яких входять непрацюючі працездатні особи, приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.»;
 
-72- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У змінах до статті 7 вилучити абзац у такій редакції «Рішення про призначення (зменшення розміру) державної соціальної допомоги сім’ям, до складу яких входять непрацюючі працездатні особи, приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулась за призначенням такої допомоги».
 
Відхилено      
    -73- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У першому реченні абзацу другого статті 7 після слів «може бути призначена (зменшено» додати слова: «або збільшено».
 
Відхилено    
    -74- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац четвертий підпункту 4 вилучити.
 
Відхилено    
    -75- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
34. 5) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
-76- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Підпункт 5 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5) після статті 9 доповнити новою статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Захід сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї
З метою сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї непрацюючій працездатній особі з числа членів такої сім’ї, бажає провадити підприємницьку діяльність, за рекомендацією державної служби зайнятості може надаватися допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів України.»«.
 
Враховано частково   4) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
    -77- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Заходи сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї
З метою сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї непрацюючій працездатній особі з числа членів такої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, за рекомендацією державної служби зайнятості може надаватися допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї. Допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї може бути призначена не більше ніж 2 членам сім’ї за умови наявності статусу багатодітної сім’ї. Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Непрацюючі працездатні особи можуть залучатися до громадських та тимчасових робіт, що організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні.
Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -78- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону.
 
Відхилено    
35. «Стаття 9. Заходи щодо сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї
 
   «Стаття 9. Заходи щодо сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї
 
36. З метою сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї непрацюючій працездатній особі з числа членів такої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, за рекомендацією державної служби зайнятості може надаватися допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за рахунок коштів державного бюджету.
 
-79- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І у абзаці третьому підпункту 5 слова «за рекомендацією державної служби зайнятості» замінити словами «державною службою зайнятості».
 
Враховано (Об’єднати з поправкою 80)  З метою сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї непрацюючій працездатній особі з числа членів такої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, державною службою зайнятості може надаватися одноразова, безвідсоткова поворотна допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів України?;
 
    -80- Дирдін М.Є.
Абзац 1 статті 9 Законопроекту викласти у такій редакції:
«З метою сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї непрацюючій працездатній особі з числа членів такої сім’ї, бажає провадити підприємницьку діяльність, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з урахуванням рішення державної служби зайнятості може надаватися одноразова, безвідсоткова поворотна допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за рахунок коштів державного бюджету.».
 
Враховано (Об’єднати з поправкою 79)   
    -81- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац третій підпункту 5 доповнити реченням «Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
37. Непрацюючі працездатні особи можуть залучатися до безоплатних робіт тимчасового характеру, що організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні?.
 
-82- Бурміч А.П.
Абзац четвертий підпункту 5) пункту 2 розділу І виключити (нова редакція абзацу другого статті 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
 
Враховано      
    -83- Поляков А.Е.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 розділу І проекту після слова «Україні» доповнити фразою «за згодою особи, яка залучається до таких робіт».
 
Відхилено    
    -84- Фріз І.В.
В запропонованій редакції статті 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» абзац 2 «Непрацюючі працездатні особи можуть залучатися до безоплатних робіт тимчасового характеру, що організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні?.» - виключити.
 
Враховано    
    -85- Мінько С.А.
Абзац четвертий частини 5 пункту 2 розділу І законопроекту, який передбачає внесення змін до статті 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо можливості залучення непрацюючих працездатних осіб до безоплатних робіт тимчасового характеру, виключити.
 
Враховано    
    -86- Пасічний О.С.
Частину другу статті 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» викласти у такій редакції:
«Непрацюючі працездатні особи за їх згодою можуть залучатися до безоплатних робіт тимчасового характеру, що організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Відхилено    
    -87- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І у абзаці четвертому підпункту 5 слово «безоплатних» замінити словом «оплатних».
 
Відхилено    
    -88- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
В абзаці 4 підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «особи можуть залучатися» доповнити словами та знаками «, за їх згодою,».
 
Відхилено    
    -89- Кучер М.І.
Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
частину другу статті 9 виключити.
 
Враховано    
    -90- Брагар Є.В.
У частині 5 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 9 Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») пропоную доповнити частину другу Статті 9. Заходи сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї після слів «Непрацюючі працездатні особи» словами «за їх згодою».
 
Відхилено    
    -91- Кінзбурська В.О.
У пункті 5) частини другої розділу І законопроекту абзац четвертий виключити (абзац другий статті 9 Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
 
Враховано    
    -92- Качура О.А.
Абзац 3 підпункту 5 пункту 2 розділу І проекту, викласти в наступній редакції – «Непрацюючі працездатні особи можуть за їх згодою залучатися до безоплатних робіт тимчасового характеру, що організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні?.»
 
Відхилено    
38. Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-93- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац п’ятий підпункту 5 вилучити (у зв’язку з його включенням як окремого речення до абзацу третього).
 
Враховано      
39. 6) у статті 10 слова «місцевої державної адміністрації» замінити словами «органу соціального захисту населення»;
 
   5) у статті 10 слова «місцевої державної адміністрації» замінити словами «органу соціального захисту населення»;
 
40. 7) статтю 12 виключити;
 
-94- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Підпункт 7 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) статтю 12 виключити;
 
    -95- Дирдін М.Є.
Статтю 12 Законопроекту залишити у редакції чинного ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
«Облік одержувачів державної соціальної допомоги
З метою ведення обліку сімей - одержувачів державної соціальної допомоги, забезпечення контролю за правильністю і своєчасністю її надання, а також для організації нормативно-довідкової інформації для місцевих державних адміністрацій, що призначають і здійснюють контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, створюється єдина обліково-інформаційна система.
Єдина обліково-інформаційна система одержувачів державної соціальної допомоги формується та використовується з додержанням вимог Закону України «Про інформацію», інших законів України.».
 
Відхилено    
41. 8) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   7) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
42. «Стаття 13. Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги
 
   «Стаття 13. Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги
 
43. Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на надання такої допомоги, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.
 
-96- Павленко Ю.О.
Зміни «у сфері державного контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.» виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено   Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на надання такої допомоги, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.
 
44. Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
-97- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У змінах до статті 13 абзацу у такій редакції «Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за погодженням із Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
 
Відхилено   Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану членів сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
    -98- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І останній абзац підпункту 8 вилучити.
 
Відхилено    
    -99- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Абзац четвертий підпункту 8 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -100- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В другому реченні абзацу другого статті 13 після слів «майнового стану» додати слово «членів».
 
Враховано    
    -101- Кучер М.І.
Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
«З метою обліку одержувачів державної соціальної допомоги, забезпечення контролю за правильністю і своєчасністю її надання, а також для організації діяльності органів місцевого самоврядування та районних адміністрацій, які здійснюють виплати державної соціальної допомоги функціонує єдина обліково-інформаційна система, яка формується та використовується з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» та інших законів України.
 
Відхилено    
    -102- Кінзбурська В.О.
У пункті 8) частини другої розділу І законопроекту в абзаці четвертому (абзац другий статті 13 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») слова «Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»« замінити словами «Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, без здійснення відвідувань місць проживання такої сім’ї».
 
Відхилено    
    -103- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено    
45. 3. Статтю 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами) доповнити частиною такого змісту:
 
-104- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 3 розділу І проекту виключити (зміни до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» не вносити, залишити в чинній редакції).
 
Відхилено   2. Статтю 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
    -105- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю») виключити.
 
Відхилено    
46. «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно з цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України.».
 
-106- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Зміни до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України, за погодженням із Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів».
 
Відхилено   «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно з цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
    -107- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» доповнену новою частиною такого змісту: «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно з цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.» - виключити.
 
Відхилено    
47. 4. У Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами):
 
-108- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
У пункті 4 розділу І законопроекту слова «Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102» замінити словами «Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 5, ст.21».
 
Відхилено   3. У Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами):
 
48. 1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
-109- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Не виключати абзаци із статті 2 у такій редакції:
- «малозабезпечена сім’я з дітьми - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї»;
- «прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення», а викласти його у такій редакції «прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума фактичних прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення».
 
Відхилено   1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
    -110- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І проекту виключити (зміни до статті 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» не вносити, залишити в чинній редакції).
 
Відхилено    
49. «Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі
 
   «Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі
 
50. У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значенні:
 
51. дитина ? особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;
 
   дитина ? особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;
 
52. сім’я з дітьми ? поєднане родинними зв’язками та зобов?язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;
 
-111- Павленко Ю.О.
Після визначення «сім’я з дітьми» поновити визначення малозабезпечена сім’я з дітьми» і «прожитковий мінімум для сім’ї:
малозабезпечена сім’я з дітьми – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї;
прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.
 
Відхилено   сім’я з дітьми ? поєднане родинними зв’язками та зобов?язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;
 
53. середньомісячний сукупний дохід сім’ї ? обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-112- Струневич В.О.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту визначення «середньомісячний сукупний дохід сім’ї» викласти в такій редакції:
«середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
При цьому до доходів сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичної операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України.»;».
 
Враховано   середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
При цьому до доходів сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України»;
 
    -113- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Зміни до абзацу в статті 2 у такій редакції «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, крім допомоги на дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів».
 
Враховано частково    
    -114- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 Розділу І викласти у такій редакції:
«середньомісячний сукупний доход сім’ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів.».
 
Враховано частково    
    -115- Дирдін М.Є.
Термін «сереньомісячний сукупний доход сім’ї» внести зміни такого змісту:
«середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному у цьому Законі та Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.»«.
 
Відхилено    
    -116- Кінзбурська В.О.
Пункт 1) частини четвертої розділу І законопроекту (стаття 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми») після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«малозабезпечена сім’я з дітьми – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї;
прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;».
 
Відхилено    
    -117- Павленко Ю.О.
У визначенні «середньомісячний сукупний дохід сім’ї» після слів «дохід усіх членів сім’ї» додати текст в дужках (за виключенням соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на вихованні у сім’ї) далі за текстом.
 
Враховано частково    
    -118- Рябуха Т.В.
Ананченко М.О.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 4 частини першої законопроекту після слів «дохід усіх членів сім’ї» доповнити словами «з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування».
 
Враховано частково    
54. 2) частину другу статті 12 виключити;
 
-119- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І проекту (зміни до статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми») викласти в такій редакції:
"2) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.
Допомога при народженні дитини надається у такому розмірі: на першу дитину - 50 розмірів прожиткового мінімуму, на другу дитину - 70 розмірів прожиткового мінімуму, на третю та кожну наступну дитину - 120 розмірів прожиткового мінімуму.
Виплата допомоги здійснюється двома частинами:
1) одноразово: при народженні першої дитини - у розмірі 15 прожиткових мінімумів, при народженні другої дитини – у розмірі 25 прожиткових мінімумів, при народженні третьої та наступної дитини – у розмірі 40 прожиткових мінімумів.
2) решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   2) у статті 12:
частину першу викласти в такій редакції:
«Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
частину другу виключити;
 
    -120- Дирдін М.Є.
Абзац 1 статті 12 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
    -121- Павленко Ю.О.
Статтю 12. Розмір допомоги при народженні дитини викласти в редакції:
Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини призначається у розмірі:
При народженні першої дитини – 100 тисяч гривень, другої 200 тисяч гривень, третьої і наступних – 400 тисяч гривень.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 50% розміру допомоги, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
55. 3) у статті 12-1 слова «або дітей, позбавлених батьківського піклування» замінити словами «, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення»;
 
-122- Павленко Ю.О.
Пропозицію підтримуємо.
 
Враховано   3) у статті 12-1 слова «або дітей, позбавлених батьківського піклування» замінити словами «дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого подружжя «;
 
    -123- Рябуха Т.В.
Ананченко М.О.
В підпункті 3 пункту 4 частини першої законопроекту після слів «згоду на її усиновлення» доповнити словами «крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого подружжя».
 
Враховано    
56. 4) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
-124- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Статтю 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» викласти в такій редакції:
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 3 прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 4 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
У разі коли на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги та соціальної стипендії, що виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 3 прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 4 прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.
 
Відхилено   4) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
57. «Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 
-125- Дирдін М.Є.
Абзаци 1-2 статті 18 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміри прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміри прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У разі коли на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміри прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміри прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.».
 
Враховано   «Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 
58. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2, 5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, ? 3, 5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 
-126- Павленко Ю.О.
Цифри «2,5» змінити на «3». Цифри «3,5» змінити на «4».
 
Відхилено   Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, ? 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 
59. У разі коли на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2, 5 прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, ? 3, 5 прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.»;
 
   У разі якщо на дитину (на дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, ? 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги»;
 
60. 6) статтю 18-2 доповнити частиною такого змісту:
 
   6) статтю 18-2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
61. «Під час визначення права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (крім умови щодо працевлаштування одиноких матерів, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку), у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.».
 
-127- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Вилучити зміни до статті 18-2 у такій редакції «Під час визначення права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (крім умови щодо працевлаштування одиноких матерів, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку) у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   «Для призначення та отримання допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення та отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (крім умови щодо працевлаштування одиноких матерів, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку), у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України «.
 
    -128- Фріз І.В.
В п. 6 частини 4 Розділу І проекту Закону слова «які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку» виключити.
 
Відхилено    
    -129- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу І проекту виключити (зміни до статті 18-2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» не вносити, залишити в чинній редакції).
 
Відхилено    
    -130- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 4 розділу І проекту (зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми») доповнити новим підпунктом такого змісту:
"доповнити закон розділом ІV такого змісту:
"Розділ ІV. ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ
Стаття 13. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має особа (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.
Допомога по догляду за дитиною, призначена опікуну, вважається власністю дитини.
Стаття 14. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновлювачам та опікунам допомога призначається не раніше, ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.
Особам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, до їх працевлаштування допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки ліквідаційної комісії.
Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Особам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки державної служби зайнятості.
У разі працевлаштування або виходу на роботу матері дитини або особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду у режимі повного робочого часу зазначена допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати).
Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років призначається (виплачується) в повному розмірі.
Стаття 15. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога.".
 
Відхилено    
    -131- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 4 розділу І проекту (зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми») доповнити новим підпунктом такого змісту:
"частину першу статті 18-3 доповнити словами "але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку".
 
Відхилено    
    -132- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину третю статті 18-2 викласти в такій редакції:
«Для призначення та отримання допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення та отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (крім умови щодо працевлаштування одиноких матерів, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку) у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -133- Дирдін М.Є.
Абзац 3 статті 18-2 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Під час визначення права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, затвердженому у цьому Законі та Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.»«.
 
Відхилено    
    -134- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити редакцію закону.
 
Відхилено    
62. 5. У Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33?34, ст. 404; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2017 р., № 40?41, ст. 383):
 
   4. У Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33?34, ст. 404; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2017 р., № 40?41, ст. 383):
 
63. 1) у статті 7:
 
   1) у статті 7:
 
64. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
65. у пункті 4 слова і цифру « (крім осіб з інвалідністю Ігрупи)» замінити словами і цифрами « (крім осіб з інвалідністю Ігрупи та осіб, зазначених у пункті 6 частини першої цієї статті)»;
 
   у пункті 4 слова і цифру « (крім осіб з інвалідністю Ігрупи)» замінити словами і цифрами « (крім осіб з інвалідністю Ігрупи та осіб, зазначених у пункті 6 частини першої цієї статті)»;
 
66. пункт 5 після слів і цифр «зазначених у пунктах 1? 3» доповнити цифрою «, 6»;
 
   пункт 5 після слів і цифр «зазначених у пунктах 1? 3» доповнити цифрою « 6»;
 
67. доповнити частину пунктом 6 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
68. «6) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».»;
 
-135- Павленко Ю.О.
Зміни «6) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».»« виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено   «6) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
69. абзац третій частини другої доповнити словами «, а також іншим особам, за здійснення догляду за якими виплачується компенсація на догляд»;
 
-136- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено   абзац третій частини другої доповнити словами «а також іншим особам, за здійснення догляду за якими виплачується компенсація на догляд»;
 
70. 2) статтю 8 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   2) статтю 8 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
71. «6) особам, зазначеним у пункті 6 частини першої статті 7 цього Закону, ? у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.»;
 
-137- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У статті 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» цифру «40» замінити цифрою «50».
 
Відхилено   «6) особам, зазначеним у пункті 6 частини першої статті 7 цього Закону, ? у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність»;
 
    -138- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено    
72. 3) у статті 9 цифри «4 і 5» замінити цифрами «4? 6»;
 
   3) у статті 9 цифри і слово «4 і 5» замінити цифрами «4? 6»;
 
73. 4) доповнити Закон статтею 13-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
74. «Стаття 13-1. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги на догляд
 
   «Стаття 13-1. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги на догляд
 
75. Виплата державної соціальної допомоги на догляд і покриття витрат на їх доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.».
 
   Виплата державної соціальної допомоги на догляд і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
76. 6. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
 
77. 1) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
78. частину першу доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
79. «9) непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.»;
 
-139- Івченко В.Є.
У пункті 6 розділу І в абзаці третьому підпункту 1 слова «з числа членів малозабезпечених сімей» вилучити.
 
Враховано   «9) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 
    -140- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено    
80. абзац перший частини другої після слів «Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» доповнити словами і цифрою «, та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті»;
 
-141- Павленко Ю.О.
Зміни виключити, залишити діючу редакцію закону.
 
Відхилено   абзац перший частини другої після слів «Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» доповнити словами і цифрою «та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті»;
 
81. 2) частину другу статті 24 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
-142- Івченко В.Є.
У пункті 6 розділу І підпункт 2 викласти у такій редакції:
«Підпункт 3 частини другої статті 24 доповнити через кому словами «у тому числі надання непрацюючим працездатним особам допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за рахунок коштів державного бюджету;».
 
Відхилено   2) частину другу статті 24 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
82. «7) активізація та інтеграція на ринок праці непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей.».
 
   «7) активізація та інтеграція на ринок праці непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей».
 
83. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
84. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року, крім підпункту 4 пункту 4 та пункту 5, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року, крім підпункту 4 пункту 3 та пункту 4, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону та застосовуються з 1 січня 2020 року.
 
85. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
86. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
   внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
87. привести власні рішення у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
88. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.
 
-143- Стефанчук Р.О.
«3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
 
89. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України