Кількість абзаців - 98 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179 із наступними змінами):
 
5. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
6. доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
   а) у частині першій:
 
7. 4-1) дитина, розлучена із сім'єю, - особа віком до вісімнадцяти років, яка прибуває чи прибула на територію України без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження, або інших повнолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження взяли на себе відповідальність за виховання дитини;
 
-1- Лубінець Д.В.
Запропоновану редакцію пункту 4-1 ч.1 ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» викласти частиною другою цієї статті у такій редакції:
«2. Термін «дитина, розлучена із сім'єю» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
 
Враховано      
8. пункт 15 викласти в такій редакції:
 
   пункт 15 викласти в такій редакції:
 
9. «15) особа без громадянства - особа, яка не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону; «;
 
   «15) особа без громадянства - особа, яка не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону»;
 
10. абзац п’ятий пункту 27 після слів «захисту в Україні» доповнити словами «, або особою без громадянства»;
 
   абзац п’ятий пункту 27 доповнити словами «або особою без громадянства»;
 
11. доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
12. «28) законні представники  батьки, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники (у тому числі опікуни чи піклувальники, призначені такими до прибуття в Україну, або інша повнолітня особа, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження взяла на себе відповідальність за виховання дитини), представники закладів, які виконують обов’язки опікунів і піклувальників.»;
 
-2- Лубінець Д.В.
У запропонованій редакції пункту 28 ч.1. ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «законні представники - батьки» замінити словами «законні представники дитини – батьки (усиновлювачі)», що буде узгоджуватись із ст. 232 Сімейного кодексу України та ст. 242 Цивільного кодексу України.
 
Враховано   «28) законні представники дитини – батьки (усиновлювачі), прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники (у тому числі опікуни чи піклувальники, призначені такими до прибуття в Україну, або інша повнолітня особа, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження взяла на себе відповідальність за виховання дитини), представники закладів, що виконують обов’язки опікунів і піклувальників»;
б) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Термін «дитина, розлучена із сім'єю» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 
13. 2) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
14. у частині чотирнадцятій слова «дозволу на імміграцію» замінити словами «посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України»;
 
   а) у частині чотирнадцятій слова «дозволу на імміграцію» замінити словами «посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України»;
 
15. доповнити частинами двадцятою і двадцять першою такого змісту:
 
-3- Кулініч О.І.
В абзаці 3 підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова «двадцятою і двадцять першою» замінити словами «двадцять другою і двадцять третьою».
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 4 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   б) доповнити частинами двадцять другою і двадцять третьою такого змісту:
 
16. «20. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, зобов’язані мати дійсний паспортний документ. Іноземець або особа без громадянства у разі втрати або обміну паспортного документа, повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
-4- Кулініч О.І.
В абзацах 4 та 6 підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту цифри «20» та «21» замінити цифрами «22» та «23» відповідно.
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 4 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   «22. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, зобов’язані мати дійсний паспортний документ. Іноземець або особа без громадянства у разі втрати або обміну паспортного документа повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
17. Особа, яка не може отримати паспортний документ у зв’язку з тим, що вона не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону, має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про визнання особою без громадянства, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України.
 
   Особа, яка не може отримати паспортний документ у зв’язку з тим, що вона не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону, має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про визнання особою без громадянства, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України.
 
18. 21. Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому цим Законом, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України»;
 
   23. Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому цим Законом, та які отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які тимчасово перебувають на території України на законних підставах, на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України»;
 
19. 3) у статті 5:
 
   3) у статті 5:
а) в абзаці першому частини четвертої слова «центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах міграції, зайнятості населення та трудової міграції» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує , зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу»;
 
20. частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
 
-5- Кулініч О.І.
В абзаці 2 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слово «вісімнадцяту» замінити словом «дев’ятнадцяту».
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 5 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   б) частину дев’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
21. «18. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцятою статті 4 цього Закону, є заява особи, визнаної особою без громадянства, копія рішення про визнання особою без громадянства, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та зобов’язання особи протягом 30 днів повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів про оформлення громадянства будь-якої держави.»;
 
-6- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці третьому підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту замість слів «та зобов’язання особи» записати слова «та письмове зобов’язання особи».
Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується уточнити, що зобов’язання особи без громадянства протягом 30 днів повідомити про оформлення громадянства будь-якої держави, як підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання, має бути оформлене у письмовій формі.
 
Враховано   «19. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцять другою статті 4 цього Закону, є заява особи, визнаної особою без громадянства, копія рішення про визнання особою без громадянства, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та письмове зобов’язання особи протягом 30 днів письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про оформлення громадянства будь-якої держави»;
 
    -7- Пасічний О.С.
Запропоновану у проекті редакцію частини вісімнадцятої статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» перед словом «зобов’язання» доповнити словом «письмового».
 
Враховано редакційно    
    -8- Лубінець Д.В.
У запропонованій редакції ч.18 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «частиною двадцятою» замінити словами «частиною двадцять другою».
 
Враховано    
    -9- Кулініч О.І.
В абзаці 3 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту цифру «18» замінити цифрою «19».
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 5 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано    
    -10- Кулініч О.І.
В абзаці 3 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «та зобов’язання особи протягом 30 днів» доповнити словом «письмово».
Обґрунтування: з метою уникнення правової невизначеності щодо форми повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів необхідно визначити на законодавчому рівні письмову форму такого повідомлення особи про оформлення громадянства іншої держави.
 
Враховано    
22. у частині дев’ятнадцятий слова «цією статтею» замінити словом «законодавством»;
 
-11- Кулініч О.І.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слово «дев’ятнадцятий» замінити словом «двадцятій».
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 5 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   в) у частині двадцятій слова «цією статтею» замінити словом «законодавством»;
 
23. частину двадцяту викласти у такій редакції:
 
-12- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«після статті дев’ятнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:».
Обґрунтування:
З точки зору законодавчої техніки частину двадцяту статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слід викладати як доповнення до цієї статті, а не викладати її у новій редакції, адже такої частини не існує у чинній редакції цієї статті.
 
Враховано редакційно   г) доповнити частиною двадцять першою такого змісту:
 
    -13- Пасічний О.С.
У абзаці третьому пункту 3 частини першої розділу І проекту слова «частину двадцяту викласти у такій редакції» замінити словами «доповнити частиною двадцятою такого змісту».
 
Враховано частково    
    -14- Кулініч О.І.
В абзаці 5 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слово «двадцяту» замінити словом «двадцять першу».
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 5 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано редакційно    
24. «20. Технічний опис, зразки бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, оформлення, видача, обмін, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-15- Кулініч О.І.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту цифру «20» замінити цифрою «21».
Обґрунтування: приведення у відповідність з нумерацією частин статті 5 чинної редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   «21. Технічний опис, зразки бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною, знищення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
25. 4) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
26. «Стаття 6-1. Визнання особою без громадянства
 
   «Стаття 6-1. Визнання особою без громадянства
 
27. 1. Заява про визнання особою без громадянства подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, повнолітньою дієздатною особою.
 
   1. Заява про визнання особою без громадянства подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, повнолітньою дієздатною особою.
 
28. Відомості про дитину наводяться в заяві одного із її законних представників. Заява про визнання дитини, розлученої із сім'єю, особою без громадянства подається одним з її законних представників. Заява про визнання недієздатної особи особою без громадянства подається її законним представником, про що уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, робить на заяві відповідний запис. Якщо заявник не може власноручно скласти заяву про визнання особою без громадянства у зв'язку з неписьменністю або фізичними чи психічними вадами, заява на його прохання складається уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про що на заяві робиться відповідний запис.
 
-16- Лубінець Д.В.
У запропонованій редакції абзацу другого ч. 1 статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «чи психічними» вилучити.
 
Враховано   Відомості про дитину наводяться в заяві одного з її законних представників. Заява про визнання дитини, розлученої із сім'єю, особою без громадянства подається одним з її законних представників. Заява про визнання недієздатної особи особою без громадянства подається її законним представником, про що уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, робить на заяві відповідний напис. Якщо особа не може власноручно скласти заяву про визнання особою без громадянства у зв'язку з неписьменністю або фізичними вадами, заява на його прохання складається уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про що на заяві робиться відповідний напис.
 
29. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу, або документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави, виданий іншою державою (у разі наявності), будь-який документ, що засвідчує факт не перебування у громадянстві будь-якої держави (у разі наявності), а також будь-який інший документ, який може підтвердити інформацію, викладену в заяві. У випадку відсутності у особи вищезазначених документів, за її письмовою згодою проводиться опитування родичів, сусідів або будь-яких інших осіб (не менше трьох), які можуть підтвердити факти, викладені в заяві.
 
-17- Лубінець Д.В.
В абзаці третьому ч. 1 ст.6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» з метою юридичної визначеності слова «будь-який документ», «будь-якої держави», «будь-який інший документ», «будь-яких інших осіб» замінити відповідно словами «документ», «іншої держави», «інший документ», «інших осіб».
 
Враховано   Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу, або документ, що надає право на в’їзд або виїзд з держави, виданий іноземною державою (за наявності), документ, що засвідчує факт неперебування у громадянстві іншої держави (за наявності), або інший документ, що підтверджує інформацію, викладену в заяві. У разі відсутності у особи, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, вищезазначених документів за її письмовою згодою проводиться опитування родичів, сусідів або інших осіб (не менше трьох), які можуть підтвердити факти, викладені в заяві.
 
30. Особа має право на співбесіду з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
-18- Пасічний О.С.
У абзаці четвертому статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «з центральним органом виконавчої влади» замінити словосполученням «з посадовими особами центрального органу виконавчої влади».
 
Враховано редакційно   Особа, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, має право на співбесіду з уповноваженими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
    -19- Кулініч О.І.
Абзац 6 підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Особа має право на співбесіду з уповноваженим представником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.».
Обґрунтування: Таке формулювання правової норми є більш коректним з точки зору побудови речення, оскільки співбесіда може відбуватися не з державним органом, а з його уповноваженим представником чи працівником, який представляє цей державний орган.
 
Враховано частково    
31. Особа має обов’язок співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, з’являтись на співбесіди, надавати докази для визнання особою без громадянства.
 
   Особа, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, зобов’язана співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, з’являтися на співбесіди, надавати докази для визнання її особою без громадянства.
 
32. Особі, яка не володіє українською мовою, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів безоплатно забезпечує перекладача з мови, якою заявник володіє, а також письмовий переклад його документів.
 
   Особі, яка подає заяву про визнання особою без громадянства та не володіє українською мовою, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, безоплатно забезпечує перекладача з мови, якою володіє така особа, а також письмовий переклад її документів.
 
33. Особа під час подачі заяви про визнання особою без громадянства надає свої біометричні дані для їх фіксації.
 
   Особа під час подання заяви про визнання особою без громадянства надає свої біометричні дані для їх фіксації.
 
34. 2. У строк до шести місяців з моменту подачі заяви про визнання особою без громадянства на підставі всієї наявної інформації і документів приймається рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства. Строк розгляду заяви може бути продовжено уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, до дванадцяти місяців.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, протягом шести місяців з дня подання заяви про визнання особою без громадянства на підставі всієї наявної інформації і документів приймає рішення про визнання особою без громадянства або про відмову у визнанні особою без громадянства. Строк розгляду такої заяви може бути подовжений уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, до 12 місяців.
 
35. Під час розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, вживає необхідних заходів для збору інформації з місця народження особи, країн або місць її попереднього звичайного та довгострокового проживання, а також з країни, громадянство якої мають члени його сім'ї.
 
-20- Лубінець Д.В.
В абзаці другому ч.2 статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слово «звичайного» замінити словом «постійного».
 
Враховано   Під час розгляду заяви про визнання особою без громадянства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, вживає необхідних заходів для збору інформації з місця народження такої особи, країн або місць її попереднього постійного та довгострокового проживання, а також з країни, громадянство якої мають члени її сім'ї.
 
36. Протягом строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства особа вважається такою, що тимчасово на законних підставах перебуває на території України. Для підтвердження цього особі видається довідка про звернення за визнанням особою без громадянства встановленого зразка.
 
   Протягом строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства особа вважається такою, яка тимчасово перебуває на території України на законних підставах. Для підтвердження цього особі видається довідка встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства.
 
37. Якщо під час процедури визнання особою без громадянства з’ясуються будь-які обставини, передбачені вимогами Закону України «Про біженців та осіб, що потребують додаткового чи тимчасового захисту», розгляд заяви про визнання особою без громадянства зупиняється до завершення розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. В залежності від результатів розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється, або припиняється.
 
-21- Лубінець Д.В.
В абзаці четвертому ч.2 статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «будь-які обставини, передбачені вимогами» замінити словами «обставини, які можуть свідчити про наявність умов для визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до».
 
Враховано   Якщо під час процедури визнання особою без громадянства з’ясуються обставини, що можуть свідчити про наявність умов для визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», розгляд заяви про визнання особою без громадянства зупиняється до завершення розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Залежно від результатів розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється або припиняється.
 
38. Якщо під час процедури визнання особою без громадянства з’ясуються будь-які обставини, які свідчать про належність особи до громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство України», розгляд заяви про визнання особою без громадянства зупиняється до завершення перевірки належності до громадянства України. В залежності від результатів такої перевірки, розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється або припиняється.
 
-22- Лубінець Д.В.
В абзаці п’ятому ч.2 статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «будь-які обставини, які свідчать» замінити словами «обставини, які можуть свідчити».
 
Враховано   Якщо під час процедури визнання особою без громадянства з’ясуються обставини, що можуть свідчити про належність особи до громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство України», розгляд заяви про визнання особою без громадянства зупиняється до завершення перевірки належності до громадянства України. Залежно від результатів такої перевірки розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється або припиняється.
 
39. 3. Рішення про відмову у визнанні особою без громадянства приймається у разі:
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, приймає рішення про відмову у визнанні особою без громадянства у разі, якщо:
 
40. якщо заявник є громадянином України або іншої держави, за умови, що його громадянство було визнано компетентним органом цієї держави та заявник був документований відповідно до законодавства цієї держави;
 
   особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, є громадянином України або іншої держави, за умови, що її громадянство було визнано компетентним органом цієї держави та заявник був документований відповідно до законодавства цієї держави;
 
41. якщо заявник свідомо подав недійсні (крім документів, які стали недійсними у зв’язку із закінченням строку їх дії), підроблені документи або повідомив про себе неправдиву інформацію стосовно обставин, які впливають на визначення статусу;
 
-23- Лубінець Д.В.
В абзаці третьому ч.3 ст. 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «неправдиву інформацію» замінити словами «неправдиві відомості», що буде узгоджуватися з термінологією Закону.
 
Враховано   особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, свідомо подала недійсні (крім документів, що стали недійсними у зв’язку із закінченням строку їх дії), підроблені документи або повідомила про себе неправдиві відомості щодо обставин, які впливають на визначення її статусу;
 
42. якщо заявник вчинив злочин проти миру, військовий злочин або злочин проти людства, як визначено в міжнародних актах, розроблених з метою вжиття заходів стосовно таких злочинів, або скоїв тяжкий злочин неполітичного характеру поза межами країни їхнього проживання до того, як вони були допущені в цю країну, або є винним у вчиненні діянь, що суперечать цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.
 
   особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства, як це визначено міжнародними актами, розробленими з метою недопущення таких злочинів, або скоїла тяжкий злочин неполітичного характеру поза межами країни проживання до того, як вона була допущена у цю країну, або є винною у вчиненні діянь, що суперечать цілям і принципам Організації Об’єднаних Націй.
 
43. Після прийняття рішення протягом трьох робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, направляє заявнику або його законному представнику повідомлення про відмову у визнанні особою без громадянства, з вказанням підстав для відмови за цим Законом, роз’ясненням порядку оскарження.
 
-24- Лубінець Д.В.
В абзаці п’ятому ч.3 ст. 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «з вказанням» замінити словами «із зазначенням».
 
Враховано   Після прийняття рішення про відмову у визнанні особою без громадянства протягом 3 робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, направляє особі, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або її законному представнику повідомлення про це із зазначенням підстави відмови відповідно до цього Закону та роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
 
44. 4. Рішення про відмову у визнанні особою без громадянства може бути оскаржене заявником або його законним представником до адміністративного суду протягом двадцяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання заявником повідомлення про відмову у визнанні особою без громадянства. У випадку, якщо заявник скористався своїм правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, продовжує його довідку про звернення за визнанням особою без громадянства на час до остаточного розгляду його заяви.
 
-25- Лубінець Д.В.
В абзаці першому ч.4 ст. 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «продовжує його довідку» замінити словами «продовжує строк дії його довідки».
 
Враховано   4. Рішення про відмову у визнанні особою без громадянства може бути оскаржено особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або її законним представником до адміністративного суду протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення про відмову у визнанні особою без громадянства.
У разі якщо особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, скористалася правом на оскарження центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, подовжує строк дії її довідки про звернення за визнанням особою без громадянства на час до остаточного розгляду її заяви.
 
45. У випадку, якщо особа не скористалася своїм правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, вилучає у нього довідку про звернення за визнанням особою без громадянства, повертає йому оригінали документів, які були додані до заяви про визнання особою без громадянства (за наявності), та вирішує питання про добровільне або примусове повернення або примусове видворення.
 
   У разі якщо особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, не скористалася правом на оскарження центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, вилучає у неї довідку про звернення за визнанням особою без громадянства, повертає їй оригінали документів, поданих разом із заявою про визнання особою без громадянства (за наявності), та вирішує питання про добровільне або примусове повернення чи примусове видворення.
 
46. 5. Рішення про визнання особою без громадянства скасовується у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті. Після прийняття такого рішення протягом трьох робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, направляє особі без громадянства або її законному представнику повідомлення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, з вказанням підстав для скасування за цим Законом, роз’ясненням порядку оскарження. Рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, може бути оскаржене до адміністративного суду протягом двадцяти робочих днів з дня наступного за днем отримання заявником повідомлення про скасування рішення про визнання особою без громадянства. У випадку, якщо особа, відносно якої прийнято рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, скористалася своїм правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, не вилучає належну їй посвідку на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності). У випадку, якщо особа, відносно якої прийнято рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, не скористалася своїм правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, вилучає у неї посвідку на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності), отримані на підставі рішення про визнання особою без громадянства, та вирішує питання про добровільне або примусове повернення або примусове видворення.
 
-26- Лубінець Д.В.
В другому реченні абзацу першого ч.5 ст. 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» слова «з вказанням» замінити словами «із зазначенням».
#18116
Четверте речення ч.5 статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» після слів «посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності)» доповнити словами «до остаточного вирішення питання про скасування рішення про визнання особою без громадянства».
 
Враховано 1  5. Рішення про визнання особою без громадянства скасовується з підстав, передбачених частиною третьою цієї статті. Після прийняття рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства протягом трьох робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, направляє такій особі без громадянства або її законному представнику повідомлення про це із зазначенням підстави скасування відповідно до цього Закону та роз’ясненням порядку оскарження. Рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства може бути оскаржено до адміністративного суду протягом 20 робочих днів з дня отримання особою повідомлення про скасування рішення.
У разі якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, скористалася правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, не вилучає у неї посвідку на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності) до остаточного вирішення питання про скасування рішення про визнання особою без громадянства.
У разі якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування рішення про визнання особою без громадянства, не скористалася правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, вилучає у неї посвідку на тимчасове або постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявності), отримані на підставі рішення про визнання особою без громадянства, та вирішує питання про добровільне або примусове повернення чи примусове видворення.
 
47. 6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, веде облік осіб, що звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про визнання або відмову у визнанні особою без громадянства та про скасування рішення про визнання особою без громадянства та осіб без громадянства, які документовані посвідками на постійне чи тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 
   6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, веде облік осіб, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про визнання або про відмову у визнанні особою без громадянства та про скасування рішення про визнання особою без громадянства, а також осіб без громадянства, яким видані посвідки на постійне чи тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 
48. 7. Порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства, зразки заяви про визнання особою без громадянства, довідки про звернення за визнанням особою без громадянства встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
   7. Порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства, зразки заяви про визнання особою без громадянства, довідки про звернення за визнанням особою без громадянства встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
49. 5) абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
-27- Кулініч О.І.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: посвідки на постійне чи тимчасове проживання за своєю правовою природою не є тими документами, які застосовуються під час перетинання державного кордону України і перебування за кордоном. Згідно з положеннями Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» відповідні посвідки є документами, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства та підтверджують їх право на постійне проживання в Україні або законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
 
Відхилено   5) абзац четвертий частини першої статті 15 після слова «постійно» доповнити словами «або тимчасово»;
 
50. «осіб без громадянства, які постійно чи тимчасово проживають на території України, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон та посвідкою на постійне чи тимчасове проживання»;
 
-28- Лубінець Д.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: «5) абзац четвертий частини першої статті 15 після слова «постійно» доповнити словами «чи тимчасово»;».
 
Враховано      
51. 6) у частині першій статті 19 після слова «постійно» доповнити словами «або тимчасово»;
 
   6) частину першу статті 19 після слова «постійно» доповнити словами «або тимчасово»;
 
52. 7) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів».
 
-29- Лубінець Д.В.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«7) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку і числі.»
 
Враховано   7) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку.
 
53. 2. У Законі України «Про імміграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 41, ст.197 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про імміграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197 із наступними змінами):
 
54. 1) частину третю статті 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   1) частину третю статті 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
55. «6) особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дати визнання їх особами без громадянства.»;
 
   «6) особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства»;
 
56. 2) у статті 9:
 
   2) у статті 9:
 
57. частину шосту після слова та цифр «пунктах 1, 3» доповнити цифрою «, 6»;
 
   а) у частині шостій слово і цифри «пунктах 1, 3» замінити словом і цифрами «пунктах 1, 3, 6»;
 
58. частину сьому доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
   б) частину сьому доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
59. «14) для осіб, зазначених у пункті 6 частини третьої статті 4 цього Закону, - оригінали (після пред’явлення повертаються) та копії посвідки на тимчасове проживання та рішення про надання статусу особи без громадянства»;
 
   «14) для осіб, зазначених у пункті 6 частини третьої статті 4 цього Закону, - оригінали (після пред’явлення повертаються) та копії посвідки на тимчасове проживання та рішення про надання статусу особи без громадянства»;
 
60. у частині восьмій після слова та цифр «пунктах 1, 3» доповнити цифрою «, 6».
 
-30- Лубінець Д.В.
Зміни до Закону України «Про імміграцію» доповнити пунктом такого змісту:
«у тексті розділів І - ІV Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку».
 
Враховано   в) у частині восьмій слово і цифри «пунктах 1, 3» замінити словом і цифрами «пунктах 1, 3, 6»;
3) у тексті розділів І - ІV слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку.
 
61. 3. Частину другу та частину одинадцяту статті 289- «Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців та осіб без громадянства» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446 із наступними змінами) після слів «додаткового захисту в Україні» доповнити словами «або за заявою про визнання особою без громадянства, «.
 
-31- Лубінець Д.В.
Пункт 3 розділу І викласти у такій редакції:
«1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446 із наступними змінами):
частину другу та частину одинадцяту статті 289- після слів «додаткового захисту в Україні» доповнити словами «або за заявою про визнання особою без громадянства,»;
 
Враховано   У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
частини другу і одинадцяту статті 289- після слів «додаткового захисту в Україні» доповнити словами «або особою без громадянства»;
у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку.
 
    -32- Лубінець Д.В.
Доповнити пункт 3 розділу І підпунктом 2 у такій редакції:
«2) у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
62. 4. Частину першу статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 51, ст.577 із наступними змінами) доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
   3. Частину першу статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577 із наступними змінами) доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
63. «8-1) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з моменту подання особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на тимчасове чи постійне проживання; «.
 
   «8-1) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з дня подання особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на тимчасове чи постійне проживання».
 
64. 5. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14, ст.87 із наступними змінами) доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
 
-33- Князевич Р.П.
Пункт 5 Розділу І – виключити. (виключити зміни до частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»).
 
Враховано      
    -34- Плачкова Т.М.
Пункт 5 розділу І виключити.
Обґрунтування: існуючий правовий статус цілком відповідає Конвенції про статус апатридів, ратифікованій Законом України № 23-VІІ від 11.01.2013, а саме статті 29 Конвенції, яка жодною мірою не виключає застосування до апатридів законів і нормативних актів, які стосуються зборів за видання іноземцям адміністративних документів, у тому числі й посвідчень особи.
 
Враховано    
65. «14-1) позивачі - особи, які звернулися для проходження процедури визнання особою без громадянства, - у справах в порядку, визначеному статтею 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; .
 
      
66. 6. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 51, ст.716 із наступними змінами):
 
   6. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593):
 
67. 1) частину четверту статті 20 Закону України доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
-35- Лубінець Д.В.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 6 проекту слова «Закону України» виключити.
 
Враховано   1) частину четверту статті 20 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
68. «За оформлення посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання для особи, визнаної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», адміністративний збір не справляється.».
 
   «За оформлення посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання для особи, визнаної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, особою без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» адміністративний збір не справляється».
 
69. У зв’язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-п’ятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
70. 2) В частині 5 статті 30 слова «становить три роки» замінити словами «становить п’ять років».
 
-36- Лубінець Д.В.
Частину п’яту статті 30 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» викласти у такій редакції:
«5. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається на строк дії посвідки на постійне або тимчасове проживання, виданій особі без громадянства.»
 
Враховано   2) частину п’яту статті 30 викласти в такій редакції:
«5. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається на строк дії посвідки на постійне або тимчасове проживання, виданої особі без громадянства».
 
71. 7. Частину другу статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 30, ст.542 із наступними змінами) після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-37- Кулініч О.І.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: частину другу статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» згідно рішення Конституційного Суду України від 15.05.2019 № 2-р (ІІ)/2019 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), а тому запропоновані зміни до цієї норми не відповідають вимогам законодавства.
 
Враховано .     
    -38- Плачкова Т.М.
Пункт 7 розділу І викласти у наступній редакції:
«7. Частину другу статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 30, ст.542 із наступними змінами) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«оскарження рішень про відмову у наданні статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або особи без громадянства;».
У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.»
Обґрунтування: така редакція відповідатиме принципу правої визначеності, ясності і недвозначності правової норми.
 
Відхилено    
72. «за вимогами, що випливають зі статті 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 
      
73. за вимогами, що випливають із статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
      
74. У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-одинадцятим.
 
      
75. 8. В Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243 із наступними змінами) внести такі зміни:
 
   5. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
 
76. 1) Пункт 1 частини 6 статті 42 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
-39- Лубінець Д.В.
У Законі України «Про зайнятість населення» зміни до статті 42 викласти у такій редакції:
у статті 42:
а) пункти 1, 2, 3, 10, 11, 12 частини шостої після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
б) частину шосту доповнити пунктом 4--1 такого змісту:
«4-1) осіб без громадянства, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.»;
 
Враховано   1) у частині шостій статті 42:
а) пункти 1, 2, 3, 10, 11, 12 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
77. 2) Пункт 2 частини 6 статті 42 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
      
78. 3) Пункт 3 частини 6 статті 42 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
      
79. 4) Доповнити частину 6 статті 42 пунктом 4 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 4--1 такого змісту:
 
80. «4) осіб без громадянства, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.»
 
   «4-1) осіб, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
81. У зв’язку з цим вважати пункти 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) та 12) відповідно 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) та 13).
 
      
82. 5) Пункт 11 частини 6 статті 42 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
      
83. 6) Пункт 12 частини 6 статті 42 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
      
84. 7) Пункт 13 частини 6 статті 42 після слова «іноземців» доповнити словами «та осіб без громадянства»;
 
      
85. 8) Частину 1 статті 42-1 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   2) у статті 42-1:
а) частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
86. «4) особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства та які оскаржують рішення щодо статусу особи без громадянства.».
 
-40- Лубінець Д.В.
У підпунктах 8, 10, 11 змін до Закону «Про зайнятість населення» слова «оскаржують рішення щодо статусу особи без громадянства» замінити словами «оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства», що узгоджуватиметься з ч.2 нової ст. 6-1 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано   «4) особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства»;
 
87. 9) Пункт 1 частини 3 статті 42-1 після слова «іноземних» доповнити словами «та без громадянства».
 
-41- Лубінець Д.В.
Підпункт 9 змін до Закону «Про зайнятість населення» викласти у такій редакції:
«У пункті 1 частини третьої статті 42-1 слова «іноземним найманим працівникам» замінити словами «іноземцям та особам без громадянства – найманим працівникам».
 
Враховано   б) у пункті 1 частини третьої слова «іноземним найманим працівникам» замінити словами «іноземцям та особам без громадянства – найманим працівникам»;
 
88. 10) Частину 2 статті 42-2 доповнити пунктом 6) такого змісту: «особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства та які оскаржують рішення щодо статусу особи без громадянства, - копію довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.».
 
   3) частину другу статті 42-2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«6) осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, - копія довідки про звернення за визнанням особою без громадянства».
У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
89. 11) Частину 5 статті 42-4 після слів «яка потребує додаткового захисту» доповнити словами «які подали заяву про визнання особою без громадянства та які оскаржують рішення щодо статусу особи без громадянства, «
 
   4) частину п’яту статті 42-4 після слів «яка потребує додаткового захисту» доповнити словами «осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства»;
 
90. 12) Частину 1 статті 42-10 доповнити пунктом 4) такого змісту: «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання особи особою без громадянства.».
 
-42- Лубінець Д.В.
Зміни до частини першої статті 42-10 Закону «Про зайнятість населення» викласти у такій редакції:
«у статті 42-10:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
«3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства.»;
 
Враховано   5) у статті 42-10:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
«3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства»;
 
91. 13) Пункт 7 частини 2 статті 42-10 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 7 частини другої викласти в такій редакції:
 
92. «7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; про відмову у визнанні особою без громадянства; «.
 
-43- Лубінець Д.В.
Запропоновану редакцію пункту 7 частини 2 статті 42-10 Закону «Про зайнятість населення» щодо невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, після слів «додаткового захисту» доповнити словами «або особою без громадянства».
 
Враховано   «7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні особою без громадянства».
 
93. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
94. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 1 розділу ІЗакону в частині фіксації біометричних даних, що набирають чинності з початку функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
 
-44- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В пункті 1 розділу ІІ законопроекту замість слів «набирає чинності з дня» записати слова «набирає чинності через три місяці після дня».
Обґрунтування: Даною поправкою пропонується передбачити, що Закон набирає чинності через три місяці після дня, наступного за днем його опублікування.
Адже реалізація положень проекту потребує комплексного оновлення підзаконної нормативно-правової бази, на яке Кабінету Міністрів України надається в прикінцевих положеннях три місяці, та здійснення низки практичних заходів.
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
 
    -45- Пасічний О.С.
У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» словосполучення «з дня, наступного за днем його опублікування» замінити словами «через три місяці після дня його опублікування».
 
Враховано редакційно    
    -46- Кулініч О.І.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом, крім підпункту 4 пункту 1 розділу ІЗакону в частині фіксації біометричних даних, що набирають чинності з початку функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.».
Обґрунтування: оскільки реалізація положень проекту потребує комплексного оновлення підзаконної нормативно-правової бази, на яке Кабінету Міністрів України надається три місяці (пункт 2 розділу ІІ проекту), Закон повинен вводитись в дію щонайменше через три місяці після дня його опублікування.
 
Враховано частково    
95. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
96. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
97. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-47- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
Обгрунтування: з метою ефективності парламентського контролю за прийнятими рішеннями пропонується передбачити обов’язок Кабінету Міністрів України подавати звіт про стан виконання цього Закону.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2020 році.