Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЄКТ
 
   ПРОЄКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
-1- Забродський М.В.
У тексті Розділу І законопроекту:
слова «генерал-майор» в усіх відмінках замінити словами «генерал-хорунжий» у відповідних відмінках;
слова «генерал-лейтенант» в усіх відмінках замінити словами «генерал-поручик» у відповідних відмінках;
слова «командор-адмірал» в усіх відмінках замінити словом «коммодор» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 194):
 
   1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194 із наступними змінами):
 
6. 1) абзац четвертий статті 32 викласти в такій редакції:
 
   1) у статті 32:
абзац п’ятий статті 32 викласти в такій редакції:
 
7. «полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, командори-адмірали, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали – для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та молодшого офіцерського складу; «;
 
   «полковники, капітани 1 рангу, бригадні генерали, коммодори, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали – для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та молодшого офіцерського складу»;
 
8. 2) в абзаці п’ятому статті 32 слово «генерал-полковники» замінити словом «генерали»;
 
-2- Забродський М.В.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2) в абзаці п’ятому статті 32 слово «генерал-полковники» замінити словом «генерал-поручики».
 
Відхилено Узгоджено з іншими врахованими поправками до проекту  в абзаці шостому слова «генерал-полковники, адмірали, генерали армії України» замінити словами «генерали, адмірали»;
2) додаток 3 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України виключити.
 
    -3- Безугла М.В.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«3) Додаток 3 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України виключити».
 
Враховано У чинній редакції статті 10 Статуту є посилання лише на частину другу статті 5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (зміни внесено Законом від 17.10.2019 (проект 0906).   
9. 3) Додаток 3 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України викласти в такій редакції:
«Додаток 3
до Статуту внутрішньої служби
(стаття 10)
Перелік військових звань Збройних Сил України
Армійські званняКорабельні звання
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
Старший сержантський і старшинський склад
штаб-сержантштаб-старшина
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенант молодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкомандор-адмірал
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенант віце-адмірал
генерал адмірал
 
-4- Наливайченко В.О.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«3) Додаток 3 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України викласти в такій редакції:
«Додаток 3
до Статуту внутрішньої служби
(стаття 10)
Перелік військових звань Збройних Сил України
Армійські званняКорабельні звання
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
Старший сержантський і старшинський склад
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
штаб-сержантштаб-старшина
Вищий сержантський і старшинський склад
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкомандор-адмірал
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенант віце-адмірал
генерал адмірал
Примітка. До військових звань офіцерського складу юридичної та медичної служби додаються відповідно слова «юстиції» і «медичної служби». Наприклад, майор юстиції, лейтенант медичної служби».
 
Відхилено одаток 3 до Статуту і примітку виключено.     
10. Примітка. До військових звань офіцерського складу юридичної та медичної служби додаються відповідно слова «юстиції» і «медичної служби». Наприклад, майор юстиції, лейтенант медичної служби.».
 
      
11. 2. У статті 8 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 197):
 
-5- Забродський М.В.
Пункт 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2. У статті 8 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 197):
1) пункт «е» викласти в такій редакції:
«е) полковник, бригадний генерал, генерал-хорунжий (капітан 1 рангу, коммодор, контр-адмірал) – владою командира бригади (полку, корабля 1 рангу);
2) пункт «є» викласти в такій редакції:
«є) генерал-хорунжий (контр-адмірал) – владою командира корпусу»;
3) пункт «ж» викласти в такій редакції:
«ж) генерал-поручик (віце-адмірал), генерал (адмірал) – владою командувача військ оперативного командування Збройних Сил України».
 
Враховано частково Редакційна правка  2. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 197 із наступними змінами):
1) пункти «е», «є» і «ж» статті 8 викласти в такій редакції:
«е) полковник, бригадний генерал, генерал-майор (капітан 1 рангу, коммодор, контр-адмірал) – владою командира бригади (полку, корабля 1 рангу);
є) генерал-лейтенант (віце-адмірал) – владою командира корпусу;
ж) генерал (адмірал) – владою командувача військ оперативного командування Збройних Сил України»;
 
12. 1) пункт «е» викласти в такій редакції:
 
      
13. «е) полковник, бригадний генерал, генерал-майор (капітан 1 рангу, командор-адмірал, контр-адмірал) -владою командира бригади (полку, корабля 1 рангу); «;
 
      
14. 2) у пункті «є» слова «генерал-полковник» замінити словом «генерал».
 
-6- Забродський М.В.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті «є» слова «генерал-полковник» замінити словом «генерал-поручик».
 
Відхилено   2) у статті 53 слово «заохочення» замінити словом «стягнення».
 
    -7- Безугла М.В.
Пункт 2 Розділу І проекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) у статті 53 слово «заохочення» замінити словом «стягнення».
 
Враховано    
15. 3. В абзаці першому статті 233 Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 195) слова «генерал-полковнику» замінити словом «генерале».
 
-8- Забродський М.В.
Пункт 3 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«3. В абзаці першому статті 233 Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженому Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №№ 22 - 23, ст. 195) слова «генерал-полковнику» замінити словом «генерал-поручику»«.
 
Враховано частково   3. У частині першій статті 233 Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 195), слово «генерал-полковнику» замінити словом «генерал-лейтенанте».
 
16. 5. Частини другу статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2010 р., № 12, ст. 117; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 39, ст. 2010; 2015 р., № 47, ст. 436) викласти в такій редакції:
 
   4. Частини другу і третю статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
17. «2. Встановлюються такі військові звання:
АрмійськіКорабельні
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
Старший сержантський і старшинський склад
штаб-сержантштаб-старшина
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкомандор-адмірал
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенантвіце-адмірал
генераладмірал
 
-9- Наливайченко В.О.
Пункт 5 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«5. Частини другу і третю статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2010 р., № 12, ст. 117; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 39, ст. 2010; 2015 р., № 47, ст. 436) викласти в такій редакції:
«2. Встановлюються такі військові звання:
Армійські званняКорабельні звання
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
Старший сержантський і старшинський склад
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
штаб-сержантштаб-старшина
Вищий сержантський і старшинський склад
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкомандор-адмірал
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенант віце-адмірал
генерал адмірал
3. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної та медичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції" та "медичної служби"«.
 
Враховано частково Військові звання сержантського і старшинського складу за Законом від 17.10.2019 (проект 0906) з урахуванням військових звань вищого офіцерського складу, запропонованих у проекті № 2247 З урахуванням поправки № 1  «2. Встановлюються такі військові звання:
АрмійськіКорабельні
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2 статті
сержантстаршина 1 статті
Старший сержантський і старшинський склад
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
штаб-сержантштаб-старшина
Вищий сержантський і старшинський склад
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3 рангу
підполковниккапітан 2 рангу
полковниккапітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкоммодор
генерал-майор контр-адмірал
генерал-лейтенантвіце-адмірал
генераладмірал
3. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної та медичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції" та "медичної служби".
5. У Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 3, ст. 24):
1) у пункті 6 розділу І:
підпункт 1 виключити;
підпункт 2 доповнити абзацами дев’ятим – одинадцятим такого змісту:
«7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб:
рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;
вищого офіцерського складу – до 65 років»;
2) у пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «через десять місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону» замінити словами і цифрами «з 1 травня 2020 року».
6. В абзаці першому підпункту 3 пункту 7 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 47, ст. 314) слова «абзацами сьомим – дванадцятим» замінити словами «абзацами другим – сьомим».
 
    -10- Безугла М.В.
Пункт 5 Розділу І викласти в такій редакції:
«5. У Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби» від 17 жовтня 2019 року № 205-ІХ:
1) у пункті 6 розділу І:
підпункт 1 виключити;
підпункт 2 доповнити абзацами дев’ятим – одинадцятим такого змісту:
«7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб:
рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;
вищого офіцерського складу – до 65 років»;
2) у пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «через десять місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону» замінити словами «з 1 травня 2020 року».
 
Враховано инна редакція частини першої ст. 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» має 5 пунктів. Нова редакція згаданої частини, що складається із 6 пунктів (запропонована у проекті № 0906 (що вже став Законом), вступить в силу у вересні 2020 року. Тож зміни, що пропонуються у цьому проекті, потрібно вносити до Закону від 17 жовтня 2019 року № 205-ІХ (за проектом № 0906), щоб уникнути колізії між нормами законів.   
    -11- Безугла М.В.
Розділ І проекту доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. У абзаці першому підпункту 3 пункту 7 Розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби» від 3 жовтня 2019 року № 161-ІХ слова «абзацами сьомим – дванадцятим» замінити словами «абзацами другим – сьомим».
 
Враховано    
18. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-12- Наливайченко В.О.
Пункт 1 Розділу ІІ проекту доповнити новим абзацом у такій редакції:
«Визнати таким, що втрачає чинність у день набрання чинності цим Законом підпункт 1 пункту 6 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби» від 17 жовтня 2019 року № 205-ІХ».
Якщо редакція цього проекту (№ 2247) набере чинності раніше вересня 2020 року, то 30 вересня редакція частини другої статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», запропонована у Законі № 205-ІХ (реєстр. № 0906), поверне звання «генерал-полковник» і «генерал армії України» (без звань «бригадний генерал», командор-адмірал» і «генерал»).
 
Враховано редакційно Узгоджено з поправкою № 10  1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2020 року, крім підпункту 2 пункту 2 та пункту 6 розділу І, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
 
20. 2. Військове звання «генерал армії України», присвоєне до набрання чинності цим Законом, зберігається за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку, а військове звання «генерал-полковник», присвоєне до набрання чинності цим Законом, -за особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку.
 
-13- Забродський М.В.
Пункт 2 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«2. Військові звання «генерал армії України», «генерал-майор (контр-адмірал)», «генерал-лейтенант» (віце-адмірал), «генерал-полковник» (адмірал), присвоєні до набрання чинності цим Законом, зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку».
 
Враховано   2. Військові звання «генерал армії України», «генерал-майор», «контр-адмірал», «генерал-лейтенант», «віце-адмірал», «генерал-полковник», «адмірал», присвоєні до набрання чинності цим Законом, зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку.
 
21. 3. З метою врегулювання питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти армійські військові звання вищого офіцерського складу в таких співвідношеннях:
генерал-майоргенерал-майор
генерал-лейтенантгенерал-лейтенант
генерал-полковникгенерал
генерал армії Українигенерал.
 
-14- Забродський М.В.
Пункт 3 Розділу ІІ проекту викласти в такій редакції:
«3. З метою врегулювання штатно-посадових категорій, питань проходження служби, грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти армійські (корабельні) військові звання вищого офіцерського складу в таких співвідношеннях:
генерал-майор (контр-адмірал)бригадний генерал (коммодор)
генерал-лейтенант (віце-адмірал)генерал-хорунжий (контр-адмірал)
генерал-полковник (адмірал)генерал-поручик (віце-адмірал)
генерал армії Українигенерал (адмірал).
 
Враховано частково   3. З метою врегулювання штатно-посадових категорій, питань проходження служби, грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності цим Законом, прирівняти армійські (корабельні) військові звання вищого офіцерського складу в таких співвідношеннях:
генерал-майор (контр-адмірал)бригадний генерал (коммодор)
генерал-лейтенант (віце-адмірал)генерал-майор (контр-адмірал)
генерал-полковник (адмірал)генерал-лейтенант (віце-адмірал)
генерал армії Українигенерал (адмірал).
 
22. 4. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк:
 
   4. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк:
 
23. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
24. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
25. 5. Запропонувати Президенту України розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
   5. Запропонувати Президенту України розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
26. 6. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   6. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
27. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України