Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
-1- Івченко В.Є.
Назву проекту Закону доповнити словами « (щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад)».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
5. 1) статтю 1 доповнити новими абзацами двадцять п’ятим та двадцять шостим такого змісту:
 
-2- Корнієнко О.С.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 1:
абзац другий після слів «кількох сіл,» доповнити словами «селищ, міст,»;
доповнити статтю новими абзацами двадцять п’ятим та двадцять шостим такого змісту:
«адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру, як правило, розташований найближче до географічного центру території територіальної громади та в якому знаходиться представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади;
територія територіальної громади (громада) – територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування».
 
Враховано редакційно   1) у статті 1:
абзац другий після слів «кількох сіл» доповнити словами «селищ, міст»;
доповнити абзацами двадцять п’ятим і двадцять шостим такого змісту:
 
6. «адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру та в якому розташовані органи місцевого самоврядування територіальної громади;»
 
-3- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«адміністративний центр територіальної громади, об’єднаної територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру для розміщення органів місцевого самоврядування такої громади і, як правило, розташований найближче до географічного центру її території;».
 
Враховано частково   «адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади;
 
    -4- Мінько С.А.
Андрійович З.М.
Абзац перший пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), який визначається рішенням сільської, селищної, міської ради в межах території територіальної громади і в якому розташовується така рада;».
 
Відхилено    
    -5- Дирдін М.Є.
Абзац двадцять п’ятий статті 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -6- Лабазюк С.П.
Статтю 1 доповнити новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:
«адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто) з розвинутою інфраструктурою, який визначається рішенням сільської, селищної, міської ради в межах території територіальної громади та в якому розташовані органи місцевого самоврядування територіальної громади».
 
Відхилено    
    -7- Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці другому пункту 1 Розділу І слова «який має розвинуту інфраструктуру та» виключити.
 
Відхилено    
    -8- Цимбалюк М.М.
Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру, розташований, як правило, найближче до географічного центру території територіальної громади, та в якому розміщено представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади;».
 
Враховано    
    -9- Лаба М.М.
Частину 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«питання зміни адміністративного центру територіальної громади та (або) назви територіальної громади можуть бути винесені на місцевий референдум».
 
Відхилено    
7. територія територіальної громади (громада) – територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;»
 
-10- Пузійчук А.В.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту після слів «територія територіальної громади» слово «громада» виключити, доповнити словами «об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано частково   територія територіальної громади – нерозривна територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування»;
 
    -11- Пузійчук А.В.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту після слів «в межах якої територіальна громада» доповнити словами «об’єднана територіальна громада».
 
Відхилено    
    -12- Дирдін М.Є.
Абзац двадцять шостий статті 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -13- Івченко В.Є.
Абзац третій пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«територія територіальної громади (громада) – територія, в межах якої територіальна громада безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування вирішує питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».
 
Відхилено    
    -14- Лабазюк С.П.
Статтю 1 доповнити новим абзацом двадцять шостим такого змісту:
«територія територіальної громади (громада) – нерозривна територія, яка визначається по зовнішнім межам юрисдикції рад територіальних громад та в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
8. 2) розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
-15- Івченко В.Є.
Василевська-Смаглюк О.М.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
9. «7-1.- До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад (громад), а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України.»
 
-16- Дирдін М.Є.
Кунаєв А.Ю.
Новий пункт 7-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   «7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет Міністрів України.
Рішення Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад».
2. Частину другу статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) викласти в такій редакції:
«2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади».
 
    -17- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
У пункті 2 розділу І законопроекту слово «здійснює» замінити на слова «може здійснювати».
 
Відхилено    
    -18- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів та територій територіальних громад, об’єднаних територіальних громад, а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України. Визначення адміністративних центрів та територій об’єднаних територіальних громад здійснюється з урахуванням перспективних планів формування територій громад областей».
 
Враховано частково (в прикінцевих положеннях законопроекту)   
    -19- Мінько С.А.
Андрійович З.М.
Пункт 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«7-1. До набрання чинності закону про адміністративно-територіальний устрій України, але не пізніше ніж за сто днів до дати проведення чергових місцевих виборів у 2020 році, Кабінет Міністрів України:
а) визначає адміністративні центри територіальних громад та території територіальних громад (громад) на підставі Методики формування спроможних територіальних громад, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», та зі з'ясуванням позицій відповідних громад або сільських, селищних, міських рад;
б) подає до Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів».
 
Відхилено    
    -20- Безгін В.Ю.
В абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту після слів «адміністративних центрів територіальних громад та» доповнити словом «затвердження».
 
Враховано    
    -21- Безгін В.Ю.
В абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту слова «а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів» виключити.
 
Враховано    
    -22- Кулініч О.І.
В Розділі V «Прикінцеві та перехідні положення» пункт 7-1 викласти у такій редакції:
«7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад (громад), а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України за погодженням з органами місцевого самоврядування відповідних територій».
 
Відхилено    
    -23- Лабазюк С.П.
Розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад (на підставі Методики формування спроможних територіальних громад, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України.
Дія цього пункту не поширюється на територіальні громади, які були добровільно об’єднані та визнані спроможними відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до 01.02.2020».
 
Відхилено    
    -24- Корнієнко О.С.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад (громад) здійснює Кабінет Міністрів України.
Рішення Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад (громад) подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад».
 
Враховано редакційно    
    -25- Безгін В.Ю.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«7-2. Визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюється на основі затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей».
 
Враховано частково (в прикінцевих положеннях законопроекту)   
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-26- Мінько С.А.
Андрійович З.М.
Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону доповнити словами «крім повноваження сільських, селищних, міських рад визначати адміністративні центри територіальних громад, яке набуває чинності з 1 січня 2021 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:
визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюється на основі затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей;
у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.
 
    -27- Корнієнко О.С.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Встановити, що:
визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад (громад) здійснюється на основі затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей;
у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, проводяться одночасно із черговими місцевими виборами 2020 року».
У зв’язку з доповненням розділу ІІ законопроекту новим пунктом 2, пункти 2, 3 розділу ІІ законопроекту слід вважати пунктами 3 та 4 відповідно.
 
Враховано редакційно    
    -28- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«У частині другій статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №13, ст.91) замість слів «і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади» замінити на слова «і в якому розташовані органи місцевого самоврядування територіальної громади».
Пункти 2 і 3 вважати пунктами 3 і 4.
 
Враховано частково    
12. 2. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.
 
-29- Василевська-Смаглюк О.М.
Івченко В.Є.
Цимбалюк М.М.
У Розділі ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» пункт 2 виключити.
 
Відхилено   3. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.
 
13. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
-30- Безгін В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом внести до Верховної Ради України проекти законодавчих актів про ліквідацію та утворення районів».
 
Враховано редакційно   4. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів.
 
14. Голова
Верховної Ради України

   Голова
Верховної Ради України