Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів
 
   Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88 з наступними змінами):
 
   І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
5. 1) частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
 
-1- Кінзбурська В.О.
У абзаці третьому розділу 1 законопроекту (частина друга статті 31 КПК) слово «дванадцяти» замінити словом «десяти».
Обгрунтування:
Законопроектом скасовується колегіальний розгляд кримінальних проваджень в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено позбавлення волі на строк понад 10 років до 12 років. А саме, законопроект передбачає, що колегіальний розгляд буде здійснюватись щодо злочинів за вчинення яких передбачено покарання понад 12 років (зараз – понад 10 років). Такі зміни є сумнівними з точки зору дотримання вимог Конституції України, адже при прийнятті нових законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (стаття 22 Конституції України) Такої ж думки додержується і ГНЕУ Апарату Верховної Ради України
 
Враховано   1. Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
 
6. «2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше дванадцяти років, за клопотанням обвинуваченого здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів».
 
-2- Крулько І.І.
У пункті 1) частини першої законопроекту слова «більше дванадцяти років» замінити словами «більше десяти років».
 
Враховано   «2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.
Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один із з них заявив клопотання про такий розгляд».
2. Статтю 315 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Під час підготовчого судового засідання суд роз’яснює обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього колегіально судом у складі трьох суддів».
 
    -3- Монастирський Д.А.
Частину другу статті 31 КПК викласти в такій редакції:
«2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів лише за клопотанням обвинуваченого».
 
Враховано частково за виключенням слова «професійних»   
    -4- Павлюк М.В.
Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
«2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів лише за клопотанням обвинуваченого чи прокурора.
Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних судів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд».
 
Враховано частково (в частині строку покарання (більше 10 років) та щодо колегіального розгляду справи, якщо хоча б один з обвинувачених заявив клопотання про такий розгляд)   
    -5- Стефанчук Р.О.
В абзаці другому пункту першого Розділу І проєкту слово «дванадцяти» замінити словом «десяти».
Обґрунтування:
Відповідно до пояснювальної записки проєкт Закону направлений на забезпечення можливості дотримання розумних строків при здійсненні кримінального провадження в суді першої інстанції щодо особливо тяжких злочинів та покращення якості роботи місцевих судів України загальної юрисдикції. При цьому згідно з ч. 5 ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Таким чином, запровадження можливості здійснення колегіального розгляду судом кримінальних проваджень виключно щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше дванадцяти років, необґрунтовано звужує коло осіб, щодо яких можливий зазначений порядок, обмежує процесуальні права інших осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, і ставить їх у нерівне становище перед судом.
 
Враховано    
    -6- Лабазюк С.П.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
- у частині другій статті 31 після слів «у складі трьох професійних суддів» доповнити словами «за клопотанням обвинуваченого, якщо він заявив його до початку судового розгляду».
 
Відхилено , це питання вирішується під час підготовчого судового засідання   
    -7- Цимбалюк М.М.
Частину 1 Розділу і проекту викласти в такій редакції:
«2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, за клопотанням обвинуваченого здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.
 
Враховано частково за виключенням слова «професійних»   
    -8- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 31 залишити слово «десяти», а після слів «за клопотанням обвинуваченого» додати слова «або потерпілого».
 
Відхилено    
    -9- Стефанчук Р.О.
Абзац другий пункту першого Розділу І проєкту доповнити таким реченням:
«Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд».
Обґрунтування:
Пропозиція спрямована на вирішення ситуацій, за яких кримінальне провадження здійснюється щодо декількох обвинувачених, а клопотання про колегіальний розгляд заявлено лише одним із них. Схоже за змістом положення закріплене у ч. 3 ст. 31 КПК України стосовно розгляду кримінальних проваджень судом присяжних.
 
Враховано частково за виключенням слова «професійних»   
    -10- Кулініч О.І.
Абзац другий пункту першого Розділу І законопроекту доповнити таким реченням:
«Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається колегіально судом у складі трьох професійних суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд».
Обґрунтування:
Необхідно врегулювати питання про розгляд кримінального провадження колегіально судом у складі трьох професійних суддів за наявності кількох обвинувачених..
 
Враховано частково за виключенням слова «професійних»   
    -11- Бурміч А.П.
В абзаці другому пункту 1) розділу І (нова редакція ч.2 ст.31 КПК) слова «у виді позбавлення волі на строк більше дванадцяти років» замінити словами «у виді позбавлення волі на строк більше десяти років».
Обгрунтування:
Приведення у відповідність до ч. 5 ст.12 ККУ щодо визначення поняття особливо тяжкого злочину.
 
Враховано    
    -12- Осадчук А.П.
Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
«2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі, здійснюється за колегіально судом у складі трьох професійних суддів».
Обгрунтування:
Вважаємо, що частина 2 статті 31 ККУ повинна корелюватися з частиною 5 ст.12 ККУ, а саме в частині позбавлення волі за особливо тяжкі злочини.
 
Відхилено суперечить концепції проекту   
    -13- Крулько І.І.
Частину першу законопроекту доповнити пунктом 2) наступного змісту:
«2) доповнити статтю 315 частиною четвертою такого змісту:
«4) Під час підготовчого судового засідання суд роз’яснює обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього колегіально судом у складі трьох професійних суддів».
 
Враховано частково за виключенням слова «професійних»   
    -14- Яцик Ю.Г.
У частині другій статті 31 та частині четвертій статті 315 КПК (в редакції проекту) слово «професійних» виключити.
 
Враховано    
7. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кримінальні провадження, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у провадженні колегії суддів, залишаються у провадженні цих колегій до завершення провадження в суді першої інстанції.

-15- Яцик Ю.Г.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Судовий розгляд у кримінальному провадженні, що розпочався до набрання чинності цим Законом і проводиться в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох суддів, продовжується та завершується колегіальним складом суду, визначеним до набрання чинності цим Законом, за правилами, що діяли до дня набрання ним чинності.
У кримінальному провадженні в суді першої інстанції, в якому до набрання чинності цим Законом колегіальний склад суду визначено за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом, і відбувається підготовче судове засідання, а судовий розгляд ще не призначений, судовий розгляд у кримінальному провадженні проводиться і завершується складом суду, передбаченим з урахуванням положень цього Закону».
 
Враховано   2. Судовий розгляд у кримінальному провадженні, що розпочався до набрання чинності цим Законом і проводиться в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох суддів, продовжується та завершується колегіальним складом суду, визначеним до набрання чинності цим Законом, за правилами, що діяли до дня набрання ним чинності.
У кримінальному провадженні в суді першої інстанції, в якому до набрання чинності цим Законом колегіальний склад суду визначено за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом, і відбувається підготовче судове засідання, а судовий розгляд ще не призначений, судовий розгляд у кримінальному провадженні проводиться і завершується складом суду, передбаченим з урахуванням положень цього Закону.