Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (зміни) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури»
 
   Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 16-17, ст. 134, з наступними змінами), такі зміни:
 
-1- Рахманін С.І.
Лозинський Р.М.
Костенко Р.В.
Железняк Я.І.
пункт 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 13), такі зміни:
 
5. 1) Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції:
 
-2- Фролов П.В.
У підпункті 1 пункту 1 проекту внести такі зміни: частину шосту статті 48 викласти в такій редакції:
«6. У строк, встановлений частиною п’ятою цієї статті, народні депутати у кількості не менше однієї п'ятої від конституційного складу Верховної Ради, Президент України або Кабінет Міністрів України можуть внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 6, 10) Крім того, частина шоста статті 48 містить поняття «інший суб’єкт права законодавчої ініціативи», що вже включає в себе таких суб’єктів права законодавчої ініціативи як Президент України та Кабінет Міністрів України, відтак немає потреби конкретизувати їх в середині статті. В іншому випадку, відповідні зміни потрібно вносити у текст Регламенту Верховної Ради України не тільки до частини шостої статті 48. Тому, обмежувати право народного депутата України на внесення до Верховної Ради України проектів постанов відповідно до статті 48 Регламенту Верховної Ради України, або передбачати тільки колективну ініціативу в таких випадках, не відповідає ані Конституції України, ані Закону України «Про статус народного депутата України».     
6. «6. Не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, Президент України або Кабінет міністрів України може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»;
 
-3- Лубінець Д.В.
У підпункті 1 пункту 1 проекту внести такі зміни: частину шосту статті 48 викласти в такій редакції: «6. Не менш як одна п’ята від конституційного складу Верховної Ради України, Президент України або Кабінет міністрів України може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції № № 6, 10, а також обґрунтування зазначено у пропозиції № 2)     
    -4- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 48 Регламенту Верховної Ради України, викласти у такій редакції:
«1) у статті 48:
у частині п’ятій слова «народний депутат» замінити словами «народні депутати України у кількості, що складає не менше чисельності найменшої зареєстрованої на першій сесії Верховної Ради відповідно до цього Регламенту депутатської фракції (депутатської групи)»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«Одночасно народні депутати України у кількості, що складає не менше чисельності найменшої зареєстрованої на першій сесії Верховної Ради відповідно до цього Регламенту депутатської фракції (депутатської групи), інші суб’єкти права законодавчої ініціативи можуть внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 6, 10, а також обґрунтування зазначено у пропозиції № 2)   
    -5- Кондратюк О.К.
Підпункт 1 пункту 1 проекту викласти у такій редакції: «1) Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції: «6. Одночасно народний депутат вносить попередньо підтриманий підписами щонайменше сорока п’яти народних депутатів України проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.
Президент України або Кабінет Міністрів України протягом двох днів з моменту звернення, передбаченого частиною другої цієї статті, може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції № № 6, 10, а також обґрунтування зазначено у пропозиції № 2)   
    -6- Синютка О.М.
підпункт 1 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -7- Власенко С.В.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції: «6. Суб’єкт права законодавчої ініціативи має право внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому не пізніше одного дня з дня його прийняття»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 6, 10 Крім того, оскільки поняття «з дня прийняття» передбачає, що внести відповідний проект можна лише в день, коли відповідне рішення було прийняте. На сьогодні, як показує практика, такий підхід не виправданий, адже можна припустити випадки, коли пленарне засідання закінчиться, наприклад, о 23:50. Відтак на внесення відповідного проекту постанови залишиться лише 10 хвилин. Тому чинна норма «одночасно» з прив’язкою до положень частини п’ятої «протягом двох робочих днів» є виправданою.)   
    -8- Папієв М.М.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «частину шосту статті 48 викласти в такій редакції: «6. Народні депутати у кількості не меншій чисельності найменшої, зареєстрованої на першій сесії Верховної Ради відповідно до цього Регламенту депутатської фракції (групи), Кабінет Міністрів України, Президент України, у строк, встановлений частиною п'ятою цієї статті, може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.»;
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 6, 10, а також обґрунтування зазначено у пропозиції № 2)   
    -9- Приходько Н.І.
Підпункт 1 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції «частину шосту статті 48 викласти в такій редакції: «6. Одночасно народний депутат, інший суб'єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому.»;
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 6,10)   
    -10- Скороход А.К.
підпункт 1 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
7. 2) у частині першій статті 49 після слів і цифр , доповнити слова і цифрами «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121,»;
 
-11- Фролов П.В.
Підпункт 2 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «У частині першій статті 49 слова «частини друга, третя статті 119» замінити словами «частина друга статті 119».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)  1) перше речення частини першої статті 119 доповнити словами і цифрами «крім випадку розгляду законопроекту за особливою процедурою (стаття 119-1 цього Регламенту)»;
2) доповнити статтею 119-1 такого змісту:
«Стаття 119-1. Особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні
1. У разі подання до законопроекту, що готується до другого читання (крім проекту кодексу, законопроекту, що розглядається Верховною Радою за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою, відмінною від встановленої статтями 119, 120, 121 цього Регламенту.
Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, підтриманою рішенням Верховної Ради, прийнятим на пленарному засіданні більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї (стаття 117 цього Регламенту). Таке рішення заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради.
2. У разі прийняття Верховною Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення:
1) кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання;
2) кожний позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.
3. Головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції, поправки, отримані у порядку, визначеному частиною другою цієї статті, і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.
4. На пленарному засіданні розгляд законопроекту у другому читанні за особливою процедурою здійснюється у такому порядку:
1) виступ голови комітету або представника головного комітету – до 2 хвилин;
2) обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці законопроекту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій, поправок, що передбачає право на виступ:
ініціатора відхиленої пропозиції, поправки – до 2 хвилин;
народного депутата, який вимагає поставити на голосування (для її підтвердження) пропозицію, поправку, враховану головним комітетом, – до 1 хвилини;
голови або представника головного комітету для обґрунтування рішення комітету щодо кожної обговореної пропозиції, поправки – до 1 хвилини;
3) прийняття рішення за результатами розгляду законопроекту у другому читанні (стаття 123 цього Регламенту)».
 
    -12- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Виключити з тексту законопроекту підпункт 2 пункту 1 законопроекту.
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)   
    -13- Кондратюк О.К.
підпункт 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)   
    -14- Синютка О.М.
підпункт 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)   
    -15- Власенко С.В.
підпункт 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)   
    -16- Папієв М.М.
у частині першій статті 49 слова та цифри «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121,» виключити;
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)   
    -17- Приходько Н.І.
Підпункт 2 пункту 1 проекту Закону України викласти в такій редакції: «частину першу статті 49 викласти в такій редакції: «1. Верховна Рада може прийняти рішення з процедурних питань (далі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті (частина третя статті 6, частина четверта статті 9, частина третя статті 10, пункт 2 частини першої статті 28, частина третя статті 32, частина друга статті 34, частина третя статті 36, частина п'ята статті 37, частина перша статті 41, частина шоста статті 45, частина третя статті 74, частина четверта статті 96, частина друга статті 113, частини друга, третя статті 119, частина четверта статті 134, частина перша статті 154, частина друга статті 157, частина сьома статті 161, частина третя статті 162, частини перша, четверта статті 179, частини третя, шоста статті 181, частина шоста статті 205), без підготовки в комітетах та включення до порядку денного. Такі рішення приймаються відразу після скороченого обговорення однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18) Крім того, Законом України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» від 10 вересня 2019 року № 39-ІХ прийнято нову редакцію частини першої статті 49 Регламенту Верховної Ради України)   
    -18- Фролов П.В.
«1) перше речення частини першої статті 119 після слів «обговорення та голосування» доповнити словами та цифрами «крім випадку розгляду законопроекту за особливою процедурою (стаття 119-1 цього Регламенту)»;
2) доповнити Регламент новою статтею 119-1 такого змісту:
«Стаття 119-1. Особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні
1. У разі подання до законопроекту, який готується до другого читання (крім проекту кодексу, законопроекту, що розглядається Верховною Радою за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, яка вп’ятеро або більше (але не менше ніж 500 пропозицій, поправок) перевищує сумарну кількість статей (у проекті первинного законодавчого акта) або пунктів (у проекті про внесення змін до первинних законодавчих актів), цей законопроект може розглядатись за особливою процедурою, відмінною від встановленої у статтях 119, 120, 121 цього Регламенту.
Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, підтриманою рішенням Верховної Ради, прийнятим на пленарному засіданні більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї (стаття 117 цього Регламенту). Таке рішення заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради.
2. У разі прийняття Верховною Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення:
1) кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок які не були враховані головним комітетом, і надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання;
2) кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не були враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки і надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.
3. Головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції, поправки, отримані у порядку, визначеному частиною другою цієї статті, і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.
4. На пленарному засіданні розгляд законопроекту у другому читанні за особливою процедурою здійснюється у такому порядку:
1) виступ голови комітету або представника від головного комітету – до 2 хвилин;
2) обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці законопроекту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій, поправок, що передбачає право на виступ:
ініціатора відхиленої пропозиції, поправки – до 2 хвилин;
народного депутата, який вимагає поставити на голосування (для її підтвердження) пропозицію, поправку, враховану головним комітетом – до 1 хвилини;
голови комітету або представника від головного комітету для обґрунтування рішення комітету по кожній обговореній пропозиції, поправці – до 1 хвилини;
3) прийняття рішення за результатами розгляду законопроекту у другому читанні (стаття 123 цього Регламенту).».
 
Враховано    
    -19- Корнієнко О.С.
Безгін В.Ю.
У частині першій статті 49: перше речення після слів і цифр «частини друга, третя статті 119» доповнити словами і цифрами «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121»;
друге речення викласти в такій редакції: «Такі рішення приймаються однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради відразу після скороченого обговорення, крім рішень, передбачених частинами другою, третьою статті 120, частиною першою статті 121».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозицію № 18)   
8. 3) частини другу – третю статті 120 викласти в такій редакції:
 
-20- Фролов П.В.
У підпункті 3 пункту 1 проекту внести такі зміни: частини другу і третю статті 120 викласти в такій редакції:
«2. За пропозицією ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи у разі підтримки такої пропозиції не менш як однією п'ятою (варіант – однією десятою) від конституційного складу Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За пропозицією народних депутатів у кількості не менш як одна п'ята (варіант – одна десята) від конституційного складу Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому самому порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)     
9. «2. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
 
      
10. 3. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції»;
 
-21- Приходько Н.І.
Частину другу статті 120 викласти в такій редакції: «2. За наполяганням ініціатора внесення - суб'єкта права законодавчої ініціативи може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)     
    -22- Корнієнко О.С.
Безгін В.Ю.
Частини другу і третю статті 120 викласти в такій редакції: «2. За наполяганням ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи за процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За наполяганням народних депутатів за процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено скорочене обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому самому порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
    -23- Заблоцький М.Б.
Частину другу, третю статті 120 викласти в такій редакції: «2. За процедурним рішенням Верховної Ради, та/або за наполяганням головного комітету може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За процедурним рішенням Верховної Ради та/або за наполяганням головного комітету може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
    -24- Приходько Н.І.
Частину третю статті 120 викласти в такій редакції: «3. За наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції.»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
    -25- Пузійчук А.В.
Крулько І.І.
Виключити з тексту законопроекту підпункт 3 пункту 1 законопроекту
 
Враховано    
    -26- Кондратюк О.К.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -27- Синютка О.М.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -28- Власенко С.В.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -29- Папієв М.М.
підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції: «3) частини другу – третю статті 120 викласти в такій редакції:
«2. За наполяганням не менше ніж 45 народних депутатів проводиться обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
3. За наполяганням не менше ніж 45 народних депутатів може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції.»;
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28) Крім того, виходячи із зазначеної пропозиції неможливо визначити у який спосіб в режимі пленарного засідання і 45 народних депутатів України мають наполягати: шляхом подання заяви з підписами 45 народних депутатів України, або їх має порахувати Лічильна комісія тощо   
11. 4) частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
 
-30- Фролов П.В.
У підпункті 4 пункту 1 проекту внести такі зміни: частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
«1. За пропозицією народних депутатів у кількості не менш як одна п'ята (варіант – одна десята) від конституційного складу Верховної Ради може бути проведено голосування щодо кожної пропозиції, поправки, відхиленої головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 31, 32, 33, 34)     
12. «1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
-31- Кондратюк О.К.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -32- Синютка О.М.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -33- Власенко С.В.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -34- Папієв М.М.
підпункт 4 пункту 1 законопроекту викласти і такій редакції: «4) частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
«1. Верховна Рада проводить голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає не менше ніж 45 народних депутатів.».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
    -35- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 121 викласти в такій редакції: «1. За процедурним рішенням Верховної Ради та/або за наполяганням головного комітету може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
    -36- Приходько Н.І.
Частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
«1. Верховна Рада проводить голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи.»
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
    -37- Корнієнко О.С.
Безгін В.Ю.
Частину першу статті 121 викласти в такій редакції: «1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування щодо кожної пропозиції, поправки, відхиленої головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
Відхилено (оскільки 1 пропозиції №№ 25, 26, 27, 28)   
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-38- Рахманін С.І.
Лозинський Р.М.
Костенко Р.В.
Железняк Я.І.
пункт 2 законопроекту виключити
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
14. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України