Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету»
 
-1- Тарута С.О.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до
 
-2- Тарута С.О.
У абзаці першому розділу І проекту слова «Внести зміни до» замінити словами: «Внести зміни до таких законів України:»
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Внести зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
-3- Тарута С.О.
Абзац перший пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції: «1. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):»
 
Враховано   1. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
    -4- Лабазюк С.П.
Частину другу статті 1 залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено    
    -5- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті першій:
у частині першій слова «у сфері державних закупівель» замінити словами «у сфері публічних закупівель»;
частину другу викласти у наступній редакції:
«Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду у сфері публічних закупівель (уповноважених з розгляду скарг), голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.»
 
Враховано частково з уточненням   
5. 1) частину другій статті першої викласти у наступній редакції:
 
   1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. "Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель (уповноважених з розгляду скарг), голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.";
 
-6- Тарута С.О.
В абзаці другому підпункту 1) пункту 1 розділу І проекту слова і знаки « (уповноважених з розгляду скарг)» замінити словами і знаками « (далі – уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель)»;
 
Враховано   «Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель), голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці»;
 
7. 2) у частині шостій статті 6:
 
-7- Лабазюк С.П.
Частину шосту статті 6 викласти в такій редакції «Антимонопольний комітет України, постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України та територіальних відділень Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії є органами Антимонопольного комітету України»;
 
Відхилено   2) частину сьому статті 6 після слів «адміністративні колегії Антимонопольного комітету України» доповнити словами «комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель», а після слів «державні уповноважені Антимонопольного комітету України" – словами «уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»;
 
8. після слів «адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, « доповнити словами «Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, «;
 
-8- Тарута С.О.
В абзаці другому підпункту 2) пункту 1 розділу І проекту слова «Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» замінити словами «постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
Відхилено      
9. після слів "державні уповноважені Антимонопольного комітету України" доповнити словами «уповноважені з розгляду скарг, «;
 
      
10. 3) після статті 6 доповнити новою статтею 6-1 у такій редакції:
 
-9- Приходько Б.В.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   3) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
    -10- Лабазюк С.П.
Після статті 6 доповнити новою статтею 61 у такій редакції:
«Стаття 6-1. Особливості розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України виконує обов'язки в межах компетенції, визначеної цим Законом та Законом України «Про публічні закупівлі» та може утворювати постійно діючу адміністративну колегію Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Колегії у сфері закупіель), яка має право:
1) розглядати питання щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель, віднесені до її компетенції;
2) подаватиназатвердження Антимонопольномукомітету України пропозиції щодо узагальнення практики розгляду скарг про порушення
законодавства у сфері публічних закупівель;
3) подавати на затвердження Антимонопольному комітету України
5) подавати на розгляд Антимонопольному комітету пропозиції, в тому числі щодо внесення змін до нормативно- правових актів, з питань, визначених пунктом 16 статті 16 цього Закону.
З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель кожен державних уповноважених Антимонопольного комітету України - член Колегії у сфері закупівель може мати до трьох помічників, які не є державними уповноваженими.
Помічник державного уповноваженого Антимонопольного комітету України - члена Колегії у сфері закупівель може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
Помічник державного уповноваженого здійснює підготовку матеріалів та проектів рішень в рамках розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Колегією у сфері закупівель.»
 
Відхилено    
    -11- Підласа Р.А.
Підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) після статті 6 доповнити новою статтею 61 у такій редакції:
«Стаття 6-1. Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», а також має такі повноваження:
утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг;
за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг щодо специфіки розгляду скарг Комісією з розгляду скарг та оприлюднювати їх.
З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в Антимонопольному комітеті України утворюється Комісія (Комісії) з розгляду скарг у складі трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
Кількість Комісій з розгляду скарг визначається Антимонопольним комітетом України.
Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі десяти осіб.
Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів.
Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.»
 
Враховано з уточненнями   
11. «Стаття 6-1. Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
 
-12- Тарута С.О.
У підпункті 3) пункту 1 розділу І проекту у назві статті 6-1 і її положеннях слова «Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках замінити словами «постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Відхилено   «Стаття 6-1. Комісія (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
 
12. У сфері здійснення повноважень з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України "Про публічні закупівлі", а також має такі повноваження:
 
-13- Тарута С.О.
Абзац третій підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Антимонопольний комітет України, як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» та повноваження:»
 
Враховано   Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», та повноваження щодо:
 
13. 1) утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
   1) утворення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Комісія з розгляду скарг у сфері публічних закупівель);
2) визначення кількості комісій з розгляду скарг у сфері публічних закупівель;
 
14. 2) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
 
   3) затвердження за поданням Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель та оприлюднення узагальненої практики розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
 
15. 3) затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг;
 
   4) затвердження та оприлюднення Регламенту роботи Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель;
 
16. 4) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг щодо специфіки розгляду скарг Комісією з розгляду скарг та оприлюднювати її;
 
   5) затвердження за поданням Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель та оприлюднення методичних рекомендацій для Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду Комісією скарг.
 
17. З метою забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель в Антимонопольному комітеті України утворюється Комісія (Комісії) з розгляду скарг у складі трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
 
-14- Тарута С.О.
У абзаці восьмому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «З метою забезпечення» замінити словами «Для забезпечення», а слова «Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Уповноважені з розгляду скарг)» замінити словами «уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»
 
Враховано   Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольним комітетом України утворюється Комісія з розгляду скарг у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель у складі трьох осіб.
 
    -15- Тарута С.О.
У підпунктах 3), 4), 5), 8) пункту 1 розділу І проекту слова «уповноважені з розгляду скарг» у відповідних відмінках замінити словами «уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Враховано    
18. Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі не менше семи осіб.
 
   Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом,
Кількість уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель становить десять осіб.
Строк повноважень уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель становить три роки.
 
19. Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (зокрема, юридичну, економічну, технічну), стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
 
-16- Тарута С.О.
У абзаці десятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років» замінити словами «стаж роботи не менше п’яти років або трьох років у сфері публічних закупівель протягом останніх десяти років»
 
Враховано уточненням  Уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель може бути громадянин України, який має повну вищу освіту, зокрема юридичну, економічну, технічну, стаж роботи не менше п’яти років протягом останніх десяти років або стаж роботи не меньше трьох років у сфері публічних закупівель та володіє державною мовою.
 
20. На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
 
   На уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції, та не поширюється дія Закону України «Про державну службу».
 
21. Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель за необхідності може бути збільшена Президентом України, за поданням Прем’єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
 
-17- Тарута С.О.
У абзаці дванадцятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено      
22. Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
 
      
23. Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
 
   Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель є членами Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
 
24. Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 
   Виключною компетенцією уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
 
25. Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
 
   Формою роботи Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель є засідання, що проводяться відповідно до Регламенту роботи Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, що затверджується Антимонопольним комітетом України.
 
26. Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів
 
-18- Тарута С.О.
Після сімнадцятого абзацу підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель не має права втручатися в проведення публічних закупівель»
 
Відхилено   Рішення Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на її засіданнях членів.
 
27. Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетеції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
 
   Члени Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, у тому числі під час прийняття рішень.
 
28. Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
 
-19- Тарута С.О.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту доповнити реченням такого змісту: «Голова постійно діючої адміністративної колегії (колегій) Антимонопольного комітету України повинен мати повну вищу юридичну освіту»
 
Відхилено   Голова Комісії з розгляду скарг у сфері публічних закупівель обирається Комісією з розгляду скарг у сфері публічних закупівель на її засіданні шляхом голосування із числа членів Комісії.
 
29. Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.»;
 
-20- Тарута С.О.
У абзаці двадцятому підпункту 3) пункту 1 розділу І проекту слова «на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України» замінити словами «відповідно до законодавства»
 
Відхилено   Оплата праці уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України»;
 
    -21- Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3-1) Частину 3 статті 7 доповнити новими пунктами такого змісту:
«20) утворювати Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
21) призначати членів Комісії (Комісій) з розгляду скарг - уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
22) визначати кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель для формування Комісії (Комісій);
23) затверджувати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та оприлюднювати її;
24) затверджувати та оприлюднювати Реєстр.картка №
)
25) за поданням Комісії з розгляду скарг затверджувати методичні рекомендації з розгляду скарг Комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Враховано частково таттею 6-1   
30. 4) частину четверту статті 9 викласти у наступній редакції:
 
   4) у статті 9:
частину четверту викласти в такій редакції:
 
31. "Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг.";
 
-22- Тарута С.О.
У першому реченні абзацу другого підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту слова «Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину» замінити словами «Голова Антимонопольного комітету України звільняється Верховною Радою України з посади у разі вчинення ним злочину» далі за текстом
 
Відхилено   «Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Верховній Раді України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»;
 
    -23- Тарута С.О.
У абзаці другому підпункту 4) пункту 1 розділу І проекту слова «Президенту України» замінити словами «Верховній Раді України»
 
Враховано    
32. 5) Абзац третій частини шостої статті 9 викласти у наступній редакції:
 
-24- Лабазюк С.П.
Статтю 9 залишити в чинній редакції Закону;
 
Відхилено   абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:
 
33. "вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг; ";
 
   «вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»;
 
34. 6) пункт 2 частини першої статті 13 викласти у наступній редакції:
 
-25- Підласа Р.А.
Підпункт 6 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -26- Лабазюк С.П.
У пункті 2 частини першої статті 13 слова «та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України.» замінити словами «постійно діючими та тимчасовими адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України.»;
 
Відхилено    
35. "2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України та Комісіями з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами; ";
 
-27- Тарута С.О.
У абзаці другому підпункту 6) пункту 1 розділу І проекту слова «Комісіями з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» замінити словами «постійно діючою адміністративною колегією (колегіями) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Відхилено      
    -28- Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6-1) доповнити статтею 14-1 наступного змісту:
«Стаття 14-1. Компетенція Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Комісія (Комісії) з розгляду скарг складається з трьох Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі - Уповноважені з розгляду скарг).
Уповноважені з розгляду скарг у сфері публічних закупівель призначаються та звільняються у порядку призначення та звільнення державних уповноважених Антимонопольного комітету України, встановленому цим Законом, у складі не менше семи осіб.
Уповноваженим з розгляду скарг може бути громадянин України, який має повну вищу освіту, стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіє державною мовою.
На уповноважених з розгляду скарг поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції та не поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Уповноважені з розгляду скарг призначаються на три роки.
Уповноважені з розгляду скарг є членами Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України, та не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.
Виключною компетенцією Уповноважених з розгляду скарг є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Формою роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг є засідання, відповідно до Регламенту роботи Комісії (Комісій) з розгляду скарг, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
Рішення Комісії (Комісій) з розгляду скарг приймаються від імені Антимонопольного комітету України шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданнях членів.
Члени Комісії з розгляду скарг мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, в тому числі під час прийняття рішень.
Голова Комісії з розгляду скарг обирається членами Комісії шляхом голосування.
Оплата праці Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України»;
 
Враховано частково таттею 6-1   
36. 7) у статті 18:
 
-29- Лабазюк С.П.
Статтю 18 залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено   5) у статті 18:
 
    -30- Підласа Р.А.
Підпункт 7 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«7) у статті 18:
у назві статті після слів «державного уповноваженого» доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» по всьому тексту, окрім останньої частини, в якій мова йде про відставку.»
 
Враховано з уточненням   
    -31- Тарута С.О.
У підпункті 7) пункту 1 розділу І проекту слова «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках замінити словами «уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних закупівель» у відповідних відмінках
 
Враховано частково    
37. у назві статті після слів «державного уповноваженого» доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
 
   назву доповнити словами «уповноваженого з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»;
 
38. після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель» по всьому тексту.
 
-32- Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7-1) В пункті 20 статті 16 слова «та Законом України «Про публічні закупівлі» виключити
 
Відхилено   частини першу та другу після слів «державний уповноважений Антимонопольного комітету України» доповнити словами «уповноважений з розгляду скарг у сфері публічних закупівель»;
 
39. 8) статтю 30 викласти у наступній редакції:
 
-33- Лабазюк С.П.
Статтю 30 залишити в чинній редакції Закону
 
Відхилено   6) статтю 30 викласти в такій редакції:
 
40. "Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України
 
   «Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України
 
41. Державні уповноважені, уповноважені з розгляду скарг, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Президентом України.".
 
-34- Тарута С.О.
У другому реченні абзацу третього підпункту 8) пункту 1 розділу І проекту слова «Президентом України» замінити словами «Антимонопольним комітетом України»
 
Враховано   Державні уповноважені, уповноважені з розгляду скарг, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Антимонопольним комітетом України».
 
42. 2. Внести зміни до Закону України «Про запобігання корупції « (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056):
 
-35- Лабазюк С.П.
Підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) залишити в чинній редакції Закону
 
Відхилено   2. Підпункт "і" пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056, 2016 р., № 51, ст.833) викласти в такій редакції:
 
    -36- Тарута С.О.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«2. У частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056) підпункт "і" пункту 1 викласти у такій редакції:
«і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано    
43. підпункт і) пункту 1) частини першої статті 3 викласти у наступній редакції:
 
      
44. "і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України; ";
 
   «і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
45. 3. Внести зміни до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43):
 
-37- Лабазюк С.П.
Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43) залишити в чинній редакції Закону.
 
Відхилено   3. Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
    -38- Тарута С.О.
Пункт 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3. Частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 4, ст.43) доповнити новим пунктом 19) у такій редакції:
«19) уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»
 
Враховано    
46. частину третю статті 3 доповнити новим пунктом 19) у наступній редакції:
 
      
47. "19) Уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України."
 
-39- Приходько Б.В.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. У статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення Комісії (Комісій) ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України.
Комісія (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель діє у складі трьох уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Голова Комісії (Комісій) повинен мати вищу освіту та стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше п’яти років протягом останніх десяти років, володіти державною мовою.
Член Комісії (Комісій), який є пов’язаною особою із суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участі в розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду та ухвалення рішення щодо такої скарги іншим уповноваженим з розгляду скарг у сфері публічних закупівель, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.
Порядок діяльності Комісії (Комісій) встановлюється відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», якщо інше не встановлено цим Законом»;
2) абзац перший частини 15 викласти в такій редакції:
«15. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються на засіданні Комісії (Комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель»;
абзац п’ятий частини 16 викласти в такій редакції:
«Матеріали, які суб’єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, повинні бути подані через електронну систему закупівель не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду скарги Комісією (Комісіями) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
Відхилено ідповідно до частини 4 статті 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» і статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції не можуть бути включені до проекту і розглядатися  «19) уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель».
 
48. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-40- Тарута С.О.
У назві розділу ІІ проекту «Прикінцеві та перехідні положення» виключити слова «перехідні» і у розділі цифру «5» замінити цифрою «2».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
50. 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
51. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
52. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
53. забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

-41- Буймістер Л.А.
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим пунктом наступного змісту: "Установити, що повноваження постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель покладаються на Комісію (Комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з дня її (їх) утворення.
Установити, що до моменту призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та у разі необхідності їх повноваження виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету України."
 
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
3. Установити, що повноваження постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель покладаються на Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з дня її (їх) утворення.
Установити, що до моменту призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та у разі необхідності їх повноваження виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету України.
4. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
5. Голові Антимонопольного комітету України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку звіт про здійснення добору та призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та про процес утворення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

    -42- Підласа Р.А.
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом наступного змісту:
«До моменту формування Комісії, функції розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель забезпечує Постійно діюча адміністративна колегія (колегії) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що складається з державних уповноважених Антимонопольного комітету України.».
 
Враховано частково    
    -43- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано    
    -44- Підласа Р.А.
В частині другій «Прикінцеві та перехідні положення» додати пункт третій наступного змісту:
«3. Голові Антимонопольного комітету України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
#103007
 
Враховано з уточненням