Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо усунення дискримінації за колом платників)»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст.11 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. У статті 4:
 
-1- Гетманцев Д.О.
Після абзацу першого пункту 1 розділу І проекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 4 частини першої після слів «систему оподаткування» доповнити словами « (крім тих, що мають основне місце роботи, на якому отримують заробітну плату у загальному розмірі не менше гарантованої державою мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік);»
пункт 5 після слів «дохід від цієї діяльності» доповнити словами « (крім тих, що мають основне місце роботи, на якому отримують заробітну плату у загальному розмірі не менше гарантованої державою мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік);»
 
Враховано по суті  1. У статті 4:
 
    -2- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В пункт 4 частини першої внести наступні зміни та доповнення:
- після слів «4) фізичні особи – підприємці», доповнити словами «як суб’єкти господарювання,…», після слів «…..,які обрали спрощену систему оподаткування,» видалити слова « крім осіб, зазначених у пункті 5 частини першої цієї статті».
 
Відхилено    
5. частину четверту після цифри «4» доповнити розділовим знаком «,» та цифрою «5»;
 
-3- Гетманцев Д.О.
Абзац другий пункту 1 Розділу 1 законопроекту доповнити словами:
«після слів «отримують пенсію за віком» додати словосполучення «або за вислугу років»«.
 
Враховано   у частині четвертій цифру «4» замінити цифрами «4, 5», а після слів «отримують пенсію за віком» - доповнити словами «або за вислугу років»;
 
    -4- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Білозір Л.М.
Кучер М.І.
Абзац другий пункту 1 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«частину четверту після цифри «4» доповнити розділовим знаком «,» та цифрою «5», а після слів «соціальну допомогу» доповнити словами «або є особами, які доглядають за дитиною до досягненні нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини»;».
 
Відхилено    
    -5- Фріс І.П.
У пункті 1 Розділу І:
Абзац другий викласти у такій редакції:
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони:
1) отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;
2) отримують державну допомогу, передбачену Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
3) перебувають у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки».
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом восьмим.
 
Відхилено    
    -6- Діденко Ю.О.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом: після слів «отримують пенсію за віком» додати «або за вислугу років»
 
Враховано по суті   
    -7- Козак Т.Р.
Частину четверту статті 4 викласти у наступній редакції:
«4. Особи звільняються від сплати єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.»;
 
Відхилено    
    -8- Колтунович О.С.
Ст. 4 част. 4 викласти у наступній редакції:
«звільняються від сплати єдиного внеску, за умови оформлення їх як фізичних осіб підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті».
 
Враховано по суті   
    -9- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В частині четвертій після слів «Такі особи…..державного соціального страхування,» доповнити словами «яка підтверджується наданням відомостей до Реєстру застрахованих осіб».
 
Відхилено    
6. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
7. «5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті .».
 
-10- Фріс І.П.
У абзаці четвертому після слів і цифр «зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті» доповнити словами і символами «, або за умови реєстрації їх приватної нотаріальної діяльності, діяльності приватного виконавця.».
 
Відхилено   «5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті.
6. Особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску, за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску».
2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у податковому органі як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності».
 
    -11- Дирдін М.Є.
Частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати єдиного внеску за умови взяття їх на облік як фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті.»
 
Враховано частково    
    -12- Ватрас В.А.
Частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
«5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті або якщо вони є застрахованими особами та щодо них сплачується єдиний внесок платниками, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті.»
 
Враховано по суті   
    -13- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину п’яту статті 4 викласти в наступній редакції :
«5. Особа, яка одночасно здійснює діяльність визначену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, зобов’язана одночасно виконувати обов`язки платника єдиного внеску як фізичної особи - підприємця так і особи, що провадить незалежну професійну діяльність.
 
Відхилено    
    -14- Петруняк Є.В.
У ч. 5 після слова «одночасно» вставити словосполучення «або за умови реєстрації приватної нотаріальної діяльності, діяльності приватного виконавця», і викласти в наступній редакції:
«Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, за умови взяття їх на облік фізичних осіб-підприємців або за умови реєстрації приватної нотаріальної діяльності, діяльності приватного виконавця та провадження ними одного виду діяльності одночасно, в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті».
 
Відхилено    
    -15- Петруняк Є.В.
Ч.5 ст.4 доповнити абзацом наступного змісту:
«Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, як за осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони одночасно є найманими працівниками і перебувають у трудових відносинах в межах цієї діяльності, за умови сплати за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцями».
 
Враховано по суті   
    -16- Васильченко Г.І.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
Пункт перший розділу І проекту викласти в такій редакції:
«Статтю 4 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:
«5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, які обліковуються у податкових органах як фізичні особи – підприємці та не перебувають на обліку, як особи, які провадять незалежну професійну діяльність особи згідно їх заяви, звільняються від сплати за себе єдиного внеску.
6. Особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті, які перебувають у трудових відносинах із своїм роботодавцем на умовах трудового договору (контракту), звільняються від сплати за себе єдиного внеску.».
 
Враховано по суті   
    -17- Ніколаєнко А.І.
Частину 5 статті 4 викласти у наступній редакції:
«5. Особи, зазначені у пункті 4 та 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони працюють відповідно до закону за трудовим договором та отримують за основним місцем роботи та/або роботи за сумісництвом заробітну плату у загальному розмірі не менше гарантованої державою мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України «Про державний бюджет України на відповідний рік».
 
Враховано по суті   
    -18- Гетманцев Д.О.
пункт 1 Розділу 1 законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити статтю 4 частиною 6 такого змісту:
«6. Особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті, що мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за окремі місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску, за умови самостійного визначення за окремі місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску»
 
Враховано    
    -19- Васильченко Г.І.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
Після пункту першого розділу І проекту додати пункт 1-1 у такій редакції:
«1-1. Частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у податковому органі як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності».»
 
Враховано    
    -20- Заблоцький М.Б.
Абзац четвертий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску з доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності, за умови одночасно взяття їх на облік в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті, та сплати єдиного внеску з доходів від провадження підприємницької діяльності у тих саме звітних періодах, що й періоди провадження незалежної професійної діяльності».
 
Враховано по суті   
8. 2. У статті 7:
 
      
9. абзац другий пункту 2 частини першої виключити.
 
-21- Гетманцев Д.О.
Пункт 2 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Пункт 2 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
2) для платників, зазначених у (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), та частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.»
 
Враховано   3. Пункт 2 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«2) для платників, зазначених у (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), та частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску».
4. Статтю 20 доповнити частиною третьою, такого змісту:
«3. Податковим органам з метою правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування».
5. у розділі VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункт 9-8 викласти в такій редакції:
«Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов'язків, визначених частиною другою статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції об’єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за заявою члена сім'ї або платника єдиного внеску, після його визволення та/або після закінчення його лікування (реабілітації), що підтверджується даними державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.
Заява платником єдиного внеску подається протягом 90 днів після його звільнення.
Якщо платник єдиного внеску перебуває на лікуванні (реабілітації) після звільнення, заява подається протягом 90 днів після закінчення його лікування (реабілітації).
Термін перебування на лікуванні (реабілітації) підтверджується відповідною довідкою (випискою) установи, в якій проводилося лікування (реабілітація) такої особи;
доповнити пунктом 9-15 такого змісту:
«9-15. Підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному цим Законом, несплачені станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників», а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»:
а) платниками, визначеними у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу - звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників». Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше. ;
б) платниками, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, до податкового органу за основним місцем обліку, заяви про зняття з обліку та звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону за період з 01 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників). Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.
Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була попередньо подана), податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання недоїмки, штрафних санкцій і пені.
Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено:
1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»;
2)суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом.
У разі, якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платниками та/ або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рішення по списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишились несплаченими.
Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону, за наведених умов не застосовуються.
Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.
Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до цього Закону, не підлягають поверненню».
 
    -22- Ніколаєнко А.І.
Пункт 2 частини 1 статті 7 викласти у наступній редакції:
«2) для платників, зазначених у (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), та частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник не сплачує єдиний внесок, а має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.»
 
Враховано частково    
    -23- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Пункт 2 частини першої, доповнити абзацом наступного змісту, та викласти в наступній редакції:
«У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник звільняється від сплати суми єдиного внеску.».
 
Враховано по суті   
    -24- Дирдін М.Є.
Абзац 2 пункту 2 частини 1 статті 7 законопроекту залишити в редакції чинного Закону.
«У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;»
 
Відхилено    
    -25- Козак Т.Р.
Абзац другий пункту 2 частини першої статті 7 викласти у наступній редакції:
«У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, єдиний внесок за такий період таким платником не нараховується;»;
 
Враховано по суті   
    -26- Козак Т.Р.
Пункт 3 частини першої статті 7 доповнити абзацом другим та викласти у наступній редакції:
«У разі якщо таким платником не отримано дохід у звітному році (кварталі) або окремому місяці звітного року (кварталу), єдиний внесок за такий період не нараховується;».
 
Враховано по суті   
    -27- Железняк Я.І.
Після абзацу першого пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"В абзаці першому пункту 2 частини першої слова "на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб" замінити словами "на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом"".
 
Відхилено    
    -28- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У частини першій статті 7:
в абзаці першому пункту 2:
слова «що підлягає обкладенню податком» замінити словами « з якого утримується податок»;
доповнити реченням такого змісту:
«Вимоги цього абзацу не розповсюджуються на періоди (місяці, квартали) неотримання таким платником доходу (прибутку) від підприємницької діяльності за умови, що він отримував інші доходи, які підлягали оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та з таких доходів єдиний внесок був сплачений або податковим агентом або таким платником добровільно відповідно до норм цього Закону»;
пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу такий платник не отримував доходи від здійснення підприємницької діяльності, то за такі місяць/квартал єдиний внесок не нараховується та не сплачується за умови, що такий платник отримував інші доходи, які підлягали оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та з яких був сплачений єдиний внесок або податковим агентом, або таким платником добровільно відповідно до норм цього Закону».
 
Враховано по суті   
    -29- Гетманцев Д.О.
Доповнити проект після частини 2 Розділу 1 новою частиною 3 такого змісту:
«3. Статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту
«3. Податковим органам з метою правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування».
у зв’язку з чим частини третю-шосту вважати частинами четвертою-сьомою відповідно.
 
Враховано    
    -30- Гетманцев Д.О.
Доповнити Розділ 1 проекту новим пунктом 4 такого змісту:
«4. В розділі VІІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 9-8 викласти в такій редакції:
«Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов'язків, визначених частиною другою статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі в районах проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за заявою члена сім'ї або платника єдиного внеску, після його визволення та/або після закінчення його лікування (реабілітації), що підтверджується даними державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.
Заява платником єдиного внеску подається протягом 90 днів після його звільнення.
Якщо платник єдиного внеску перебуває на лікуванні (реабілітації) після звільнення заява подається протягом 90 днів після закінчення його лікування (реабілітації).
Термін перебування на лікуванні (реабілітації) підтверджується відповідною довідкою (випискою) установи, в якому проводилось лікування (реабілітація) такої особи.
доповнити новим пунктом 9-15 такого змісту:
9-15. Підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному цим Законом, непогашені станом на дату набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо усунення дискримінації за колом платників)» з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки з єдиного внеску, нараховані платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, за період з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)», а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 календарних днів з дати набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників):
а) платниками, визначеними у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) до державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, та звітності, відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону, за період з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників) до податкового органу. Вказана звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше. ;
б) платниками, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, до податкового органу за основним місцем обліку, заяви про зняття з обліку та звітності, відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону, за період з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників). Вказана звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше. .
Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку та за умови подання платником єдиного внеску вказаної звітності (якщо відповідна звітність не була попередньо подана), податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання недоїмки, штрафних санкцій і пені, або вмотивоване рішення про відмову списання недоїмки, штрафних санкцій і пені.
Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено:
платником податків було отримано дохід (прибуток) протягом періоду з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)»
суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом.
У випадку, якщо суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платниками та/ або стягнуті у порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рішення по списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені в частині, що залишились несплаченими.
Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону, за наведених умов не застосовуються.
Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.
Нараховані та сплачені або стягнуті за вказаний період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до цього Закону, не підлягають поверненню».
 
Враховано    
    -31- Гетманцев Д.О.
У тексті проекту після слів «антитерористичної операції» додати слова "та/або операції об’єднаних сил».
 
Враховано по суті   
    -32- Гетманцев Д.О.
Доповнити проект після пункту 2 розділу І новим пунктом такого змісту:
«3. В розділі VІІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 9-8 викласти в такій редакції:
«Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов'язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена сім'ї або платника єдиного внеску, після його визволення та/або після закінчення його лікування (реабілітації), що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.
Заява платником єдиного внеску подається протягом 90 днів після його визволення.
Якщо платник єдиного внеску перебуває на лікуванні (реабілітації) після визволення, заява подається протягом 90 днів після закінчення його лікування (реабілітації).
Термін перебування на лікуванні (реабілітації) підтверджується відповідною довідкою (випискою) установи, в якому проводилось лікування (реабілітація) такої особи.
доповнити новим пунктом 9-10 такого змісту:
9-10. Підлягають списанню непогашені суми недоїмки з єдиного внеску та штрафів разом із пенею, нараховані платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, у період з 01 січня 2017 року до моменту набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників), за умови подання протягом 90 календарних днів з дати набрання чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників):
а) платниками, визначеними у пункті 4 цього Закону (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) до державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
б) платниками, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, до податкового органу за основним місцем обліку, заяви про зняття з обліку.
Вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання боргу (недоїмки).
 
Враховано частково    
    -33- Діденко Ю.О.
Законопроєкт доповнити пунктом 3 наступного змісту: доповнити «Розділ VІІІ Прикінцеві та перехідні положення» підпунктом «9-10» наступного змісту:
«9-10. Платники визначені у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, у період з 01 січня 2017 року до моменту набрання чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо забезпечення принципу рівноправності застрахованих осіб), звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Законом за невиконання обов'язків платника єдиного внеску в період з 01 січня 2017 року до моменту набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо забезпечення принципу рівноправності застрахованих осіб), до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються.
Виконавчі провадження, застосовані до осіб, зазначені в цій статті, в період з 1 січня 2017 року до моменту набрання чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо забезпечення принципу рівноправності застрахованих осіб), мають бути відкликані.
Недоїмка, що виникла у платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, визнається безнадійною та підлягає списанню в порядку, передбаченому Податковим кодексом України для списання безнадійного податкового боргу.
Підставою для надання такого звільнення є подання протягом 180 календарних днів з дати набрання чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо забезпечення принципу рівноправності застрахованих осіб):
а) платниками, визначеними у пункті 4 цього Закону (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) до державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
б) платниками, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку.»
 
Враховано по суті   
    -34- Арсенюк О.О.
Доповнити розділ VІІІ Прикінцеві та перехідні положення пунктом 9-10 такого змісту:
9-10. Платники визначені у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, у період з 01 січня 2017 року до моменту набрання чинності Законом України "Про внесення змін деяких Законів (щодо заходів з впорядкування обліку фізичних осіб – підприємців та дотримання принципу справедливості справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) звільняються від сплати пені, визначеної частиною другою статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Підставою для надання такого звільнення є подання протягом 90 календарних днів з дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін деяких Законів (щодо заходів з впорядкування обліку фізичних осіб – підприємців та дотримання принципу справедливості справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування):
а) платниками, визначеними у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) до державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця, заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
б) платниками, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку.
 
Враховано по суті   
    -35- Діденко Ю.О.
Законопроєкт доповнити пунктом 4 наступного змісту: в Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» добавити «Розділ VІІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» з наступними пунктами:
«1. Фізичні особи – підприємці, які були зареєстровані до 1 липня 2004 року та відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру або включені з відміткою про те, що свідоцтва вважаються недійсними про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року зобов’язані у строк до 1 липня 2020 року подати державному реєстратору відповідно до частини другої статті 18 цього Закону заяву про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру.
2. Підприємницька діяльність фізичних осіб – підприємців, які не включені до Єдиного державного реєстру та не виконали вимоги, визначені пунктом 1 цього розділу, вважається припиненою з 1 липня 2020 року із настанням з цієї дати таких самих правових наслідків, як і у разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця відповідно до цього Закону. Із зазначеної дати такі фізичні особи – підприємці знімаються з обліку в органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.
3. Стосовно фізичних осіб – підприємців, які включені до Єдиного державного реєстру з відміткою про те, що свідоцтва вважаються недійсними про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, та які не виконали вимоги, визначені пунктом 1 цього розділу, державними реєстраторами за місцем зберігання реєстраційних справ таких підприємців проводиться державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця з датою 1 липня 2020 року протягом місяця після цієї дати.»
 
Відхилено    
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-36- Гетманцев Д.О.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року., крім пункту 4 розділу І, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, шляхом:
забезпечення прийняття нормативно правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 5 розділу І, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, шляхом:
забезпечення прийняття нормативно правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.