Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місц (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради
 
-1- Івченко В.Є.
Назву проекту закону після слів «Рахункової палати» доповнити словами «та її членів»
 
Враховано редакційно   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати, депутата місцевої ради
 
3.

 
-2- Южаніна Н.П.
У назві законопроекту слова «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України» замінити словами «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
 
Відхилено      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-3- Поляков А.Е.
Абзац перший пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:»
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
-4- Поляков А.Е.
Пункт 1 розділу І проекту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«1) Статтю 188-19 викласти в такій редакції:»
 
Відхилено   1. Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
    -5- Южаніна Н.П.
Абзац перший пункту 1 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статтю 188-19 викласти в такій редакції»
 
Відхилено    
    -6- Гриб В.О.
Частину першу розділу І викласти у наступній редакції:
«1. Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Положення цієї статті можуть застосовуватися без присутності особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та не потребують підпису такої особи в протоколі.».
Обгрунтування:
Проект без зазначеної пропозиції (примітки) буде просто декларативною нормою і нічого не змінить у зазначених правовідносинах.
Ефективність юридичної відповідальності залежить не тільки від виду та (або) розміру стягнення (покарання), а й від дотримання принципу невідворотності такого стягнення (покарання).
Водночас відділ контролю Апарату Верховної Ради України, який відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП уповноважений складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1-4 ст. 188-19 КУпАП, неодноразово звертав увагу на недосконалість механізму складання протоколів у таких випадках. Адже місцезнаходження осіб, уповноважених складати протоколи про невиконання законних вимог народного депутата України, унеможливлює дотримання більшості вимог ст. 256 КУпАП щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення. Це призводить до повернення матеріалів про адміністративні правопорушення від органів, уповноважених розглядати такі справи, з формальних підстав.
 
Відхилено    
7. «Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
 
-7- Дирдін М.Є.
Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, неправомірна відмова в наданні інформації, ненадання, надання недостовірної або неповної інформації на таке звернення –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке до особи вже застосовувалося адміністративне стягнення, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, неправомірна відмова в наданні інформації, ненадання, надання недостовірної або неповної інформації на такий запит -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке до особи вже застосовувалося адміністративне стягнення, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої недостовірної або неповної інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке до особи вже застосовувалося адміністративне стягнення, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено   «Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
 
    -8- Мінько С.А.
Назву статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати, депутата місцевої ради".
 
Відхилено    
    -9- Яцик Ю.Г.
Назву статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати, депутата місцевої ради"
 
Відхилено    
    -10- Бакумов О.С.
У пункті 1 розділу Ізаконопроекту:
назву статті 188 -19 викласти в такій редакції:
«Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, Рахункової палати, члена Рахункової палати»
 
Відхилено    
    -11- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І проекту закону (по всьому тексту статті 188-19) слова «на посадових осіб» замінити словами «на посадових або службових осіб»
 
Відхилено    
8. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
 
-12- Яценко А.В.
У пункті 1: абзац третій доповнити словами та знаками «, відмова народному депутату України у невідкладному прийому з питань депутатської діяльності»
 
Відхилено   Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
 
    -13- Бакумов О.С.
Частини першу статті 188 -19 викласти в такій редакції:
«Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення з необережності –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сто п’ятдесяти до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абзаці 3 частини 1 розділу І після слова «України», перед словами «надання неправдивої», виділивши з обох боків комами, додати: «ненадання такої відповіді або надання відповіді, яка не містить запитувану інформацію»
 
Відхилено    
9. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-15- Яценко А.В.
У пункті 1: у абзаці четвертому слова «від двохсот до трьохсот п’ятдесяти» замінити словами «від чотирьохсот до шестисот»
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -16- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абзаці 4 частини 1 розділу І слова «двохсот до трьохсот п’ятдесяти» замінити на «трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот»
 
Враховано    
10. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
-17- Бакумов О.С.
частину другу статті 188 -19 викласти в такій редакції:
«Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано частково   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
11. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-18- Яценко А.В.
У пункті 1: у абзаці шостому слова «від трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот» замінити словами «від шестисот до восьмисот»
 
Враховано частково   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -19- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абзаці 6 частини 1 розділу І слова «трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот» замінити на «п’ятисот до семисот»
 
Враховано    
    -20- Торохтій Б.Г.
В абзаці 6 пункті 1 розділу І законопроекту слово «п’ятисот» замінити словами «дев’ятсот дев’яносто дев’яти»
 
Відхилено    
12. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
 
-21- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абзаці 7 частини 1 розділу І слово «ненадання» замінити на: «ненадання такої відповіді або надання відповіді, яка не містить запитувану інформацію»
 
Відхилено   Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
 
    -22- Бакумов О.С.
частину третю статті 188 -19 викласти в такій редакції:
«Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит з необережності –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
13. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-23- Яценко А.В.
У пункті 1: у абзаці восьмому «від чотирьохсот до шестисот» замінити словами «від шестисот до восьмисот»
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -24- Івченко В.Є.
У частині третій статті 188-19 КУпАП- слова «від чотирьохсот до шестисот» замінити словами «від шестисот до восьмисот»
 
Враховано частково    
    -25- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абзаці 8 частини 1 розділу І слова «чотирьохсот до шестисот» замінити на «п’ятисот до восьмисот»
 
Враховано    
    -26- Торохтій Б.Г.
В абзаці 8 пункті 1 розділу І законопроекту слово «шестисот» замінити словом «семисот»
 
Відхилено    
    -27- Мінько С.А.
В абзаці другому частини третьої статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (в запропонованій законопроектом редакції) словосполучення «на посадових осіб від від» замінити словосполученням «на посадових осіб від».
 
Враховано редакційно    
    -28- Яцик Ю.Г.
В абзаці другому частини третьої статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (в запропонованій законопроектом редакції) словосполучення «на посадових осіб від від» замінити словосполученням «на посадових осіб від».
 
Враховано редакційно    
14. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
-29- Бакумов О.С.
частину четверту статті 188 -19 викласти в такій редакції:
«Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від семисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Враховано частково   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
15. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-30- Яценко А.В.
У пункті 1: у абзаці десятому слова «від шестисот до восьмисот» замінити словами «від восьмисот до тисячі»
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьмисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -31- Івченко В.Є.
У частині четвертій статті 188-19 КУпАП слова «від шестисот до восьмисот» замінити словами «від восьмисот до однієї тисячі»
 
Враховано    
    -32- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абзаці 10 частини 1 розділу І слова «шестисот до восьмисот» замінити на «восьмисот до тисячі»
 
Враховано    
    -33- Торохтій Б.Г.
В абзаці 10 пункті 1 розділу І законопроекту слова «від шестисот до восьмисот» замінити словами «від семисот до дев’ятсот дев’яносто дев’яти»
 
Враховано частково    
16. Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
 
   Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
 
17. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
18. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
19. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-34- Мінько С.А.
Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити абзацами сьомим-десятим такого змісту:
«Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення депутата місцевої ради, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,-
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит депутата місцевої ради, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,-
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -35- Яцик Ю.Г.
Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити абзацами сьомим-десятим такого змісту:
«Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення депутата місцевої ради, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,-
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит депутата місцевої ради, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,-
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -36- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 188-19 новими частинами сьомою та восьмою такого змісту:
«Відмова народному депутату України в невідкладному прийомі з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових або службових осіб від восьмисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке посадову або службову особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадову або службову особу від однієї тисячі двохсот до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Відхилено    
    -37- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити новими частинами дев’ятою та десятою такого змісту:
«Відмова народному депутату України діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також у безперешкодному доступі на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових або службових осіб від восьмисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за яке посадову або службову особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадову або службову особу від однієї тисячі двохсот до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено    
    -38- Южаніна Н.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 2 такого змісту:
«2) частину першу статті 254 доповнити словами «з урахуванням особливостей, встановлених законом»
 
Відхилено    
    -39- Мінько С.А.
Пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити абзацом такого змісту: "апарату відповідної сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату відповідної районної, обласної ради, секретаріату Київської міської ради (частина сьома-десята статті 188-19)".
 
Відхилено    
    -40- Яцик Ю.Г.
Пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити абзацом такого змісту: "апарату відповідної сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату відповідної районної, обласної ради, секретаріату Київської міської ради (частина сьома-десята статті 188-19)".
 
Відхилено    
    -41- Батенко Т.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Статтю 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
«Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (крім випадку складення протоколу уповноваженою на це посадовою особою відділу контролю Апарату Верховної Ради України відповідно до частин першої-четвертої статті 188-19); інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Вимога щодо підпису протоколу особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, не застосовується у випадку складення протоколу уповноваженою на це посадовою особою відділу контролю Апарату Верховної Ради України відповідно до частин першої-четвертої статті 188-19.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. Ця частина не застосовується у випадку складення протоколу уповноваженою на це посадовою особою відділу контролю Апарату Верховної Ради України відповідно до частин першої-четвертої статті 188-19.».».
Відповідно пункт 2 Розділу І вважати пунктом 3.
Обгрунтування:
Дана поправка спрямована на встановлення особливостей складення протоколу про недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення або запит народного депутата.
Це дозволить наповнити реальним змістом механізм притягнення до відповідальності за порушення строків надання відповіді на звернення або запит народного депутата.
Адже чинна редакція Кодексу України про адміністративні правопорушення призводить до повернення матеріалів про адміністративні правопорушення від органів, уповноважених розглядати такі справи, з формальних підстав.
 
Відхилено    
    -42- Івченко В.Є.
Доповнити розділ І пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, з наступними змінами):
Частину другу статті 254 доповнити таким реченням:
«У разі, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не була присутня при складенні протоколу про адміністративне правопорушення, один примірник складеного протоколу направляється на її адресу місця проживання або роботи чи служби.»
Абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «187,» доповнити словами та цифрами «частини сьома-десята статті 188-19,»;
У статті 256:
а) частину першу після слів «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» доповнити словами «,у разі їх надання такою особою»;
б) частину другу викласти в такій редакції:
«Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, в разі її присутності при складенні протоколу; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не була присутня при складенні протоколу, їй пропонується з’явитися до місця складення протоколу для його підписання.»;
в) перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
«У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, або нез’явлення такої особи до місця складення протоколу для його підписання протягом трьох днів з моменту отримання такої пропозиції, в ньому робиться запис про це.»;
г) частину четверту доповнити таким реченням:
«Якщо особа не була присутня при складенні протоколу, її права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, зазначаються в протоколі, який надсилається такій особі за адресою її місця проживання або роботи чи служби.»
ѓ) Доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
«У разі складення протоколу про адміністративне правопорушення у відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до примірників складеного протоколу додаються докази направлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, пропозиції з’явитися до місця складення протоколу для його підписання.»
 
Відхилено    
    -43- Поляков А.Е.
Пункт 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом другим такого змісту:
«2) Доповнити статтю 256 новою частиною п’ятою такого змісту:
«Вимоги частин другої-четвертої цієї статті не поширюються на випадки складення протоколу про адміністративне правопорушення про недодержання встановлених законом строків надання відповіді, надання неправдивої або неповної інформації на звернення або запит народного депутата України, передбачені частинами першою – четвертою статті 188-19 цього Кодексу, у разі коли особа, яка складає такий документ, територіально віддалена від особи, яка притягується до адміністративної відповідальності».
 
Відхилено    
    -44- Цимбалюк М.М.
Статтю 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, або її неявки у випадках, передбачених частиною п’ятою цієї статті, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.
У випадку неявки особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, якщо її повідомлено в установленому статтею 256-1 цього Кодексу порядку, протокол про адміністративне правопорушення складається за її відсутності.
При складанні протоколу про адміністративне правопорушення за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, копія такого протоколу надсилається особі, щодо якої він складений, протягом 3-х днів з дня його складання.
 
Відхилено    
    -45- Цимбалюк М.М.
Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) статтею 256-1 наступного змісту:
256-1. Порядок повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення
Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, повідомляються або викликаються до органу або до посадової особи, в провадженні яких знаходиться справа, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, повісткою з повідомленням про вручення, телефонограмою або телеграмою, факсимільним зв'язком або з використанням інших засобів зв'язку і доставки, що забезпечують фіксування сповіщення або виклику і його вручення адресату.
Повідомлення особам, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, а також протоколи про адміністративні правопорушення, складені за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, направляються за місцем проживання таких осіб. Якщо особа заявила клопотання про направлення повідомлення або протоколу про адміністративне правопорушення за іншою адресою, орган або посадова особа, у провадженні яких перебуває справа, направляє їх також за цією адресою. У такому випадку повідомлення або протокол вважається доставленим особі, яка бере участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, якщо їх доставлено за вказаною такою особою адресою.
 
Відхилено    
20. 2. У статті 351 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
-46- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 2 розділу І доповнити новим пунктом в редакції: «абзац перший частини першої викласти в редакції:
«Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі (фізичних, процедурних, юридичних, будь-яких інших), а також вчинення дій, що перешкоджають реалізації ними своїх повноважень, унеможливлюють або обмежують реалізацію їх прав, інтересів, законної діяльності, надання недостовірної інформації або (та) умисне систематичне ненадання запитуваної інформації –»
 
Відхилено   2. У статті 351 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
21. 1) в абзаці другому частини першої слова «від ста до однієї тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;
 
-47- Яценко А.В.
У підпункті 1 пункту 2 слова «від однієї тисячі до двох тисяч» замінити словами «від чотирьох тисяч до п’яти тисяч»
 
Відхилено   1) в абзаці другому частини першої слова «від ста до однієї тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;
 
    -48- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У підпункті 1 частини 2 розділу І слова «однієї тисячі до двох тисяч» замінити на «двох тисяч до п’яти тисяч».
 
Відхилено    
    -49- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 2 розділу І новим підпунктом 2 такого змісту:
«Абзац перший частини другої після слів «комітетів Верховної Ради України,» доповнити словами «депутатських фракцій (депутатських груп),».»;
У зв’язку з цим, підпункт 2 вважати підпунктом 3.
 
Відхилено    
    -50- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 2 розділу І доповнити новим пунктом в редакції: «абзац перший частини другої викласти в редакції:
«Невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі (фізичних, процедурних, юридичних, будь-яких інших), а також вчинення дій, що перешкоджають реалізації ними своїх повноважень, унеможливлюють або обмежують реалізацію їх прав, інтересів, законної діяльності, надання недостовірної інформації або (та) умисне систематичне ненадання запитуваної інформації –»
 
Відхилено    
22. 2) в абзаці другому частини другої слова «від п’ятисот до двох тисяч» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч».
 
-51- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У підпункті 2 частини 2 розділу І слова «однієї тисячі до трьох тисяч» замінити на «двох тисяч до п’яти тисяч»
 
Враховано частково   2) в абзаці другому частини другої слова «від п’ятисот до двох тисяч» замінити словами «від двох тисяч до трьох тисяч».
 
    -52- Бакумов О.С.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу Івикласти в такій редакції:
«2) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, постійних комісій або тимчасових контрольних комісій місцевих рад депутатів, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації,-
караються штрафом від однієї тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.»
 
Відхилено    
    -53- Южаніна Н.П.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Пункт 9 статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17) доповнити абзацом такого змісту:
«Визначення повноти та правдивості інформації, що надана на звернення або запит народного депутата України здійснюється уповноваженою особою відділу контролю Апарату Верховної Ради України на складання протоколів про адміністративні правопорушення спільно з народним депутатом України – ініціатором такого звернення або запиту, якщо народний депутат України виявив таке бажання».
 
Відхилено    
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.