Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду
 
-1- Бабій Р.В.
Змінити назву проекту Закону на:
"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".
 
Враховано частково   Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
3.

 
-2- Бабій Р.В.
Назву проекту Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»
 
Враховано      
4.

 
-3- Макаров О.А.
Назву проекту закону викласти в наступній редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів як тимчасове переведення судді до іншого суду того ж рівня і спеціалізації».
 
Відхилено      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545), а саме:
 
   І. Частину другу статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545) викласти в такій редакції:
 
7. 1. Частину 2 викласти в наступній редакції:
 
      
8. «2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік.
 
      
9. За зверненням голови суду у якому суддя перебував у відрядженні та заяви судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік.
 
-4- Дирдін М.Є.
Абзац 2 частини 2 статті 55 Законопроекту викласти у такій редакції:
«За зверненням голови суду, у якому суддя перебував у відрядженні, заяви судді на продовження строку відрядження, погодженої головою суду, з якого суддя відряджався, Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік».
 
Відхилено      
    -5- Батенко Т.І.
Абзац третій пункту І Розділу І законопроекту доповнити реченням другим такого змісту:
«Допускається лише одне звернення голови суду, у якому суддя перебував у відрядженні, щодо продовження строку відрядження такого судді до цього суду. Загальний строк відрядження судді до суду не може перевищувати двох років.»
 
Відхилено    
    -6- Князевич Р.П.
Абзац другий пункту 1 Розділу І «За зверненням голови суду у якому суддя перебував у відрядженні та заяви судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік.» - виключити.
 
Відхилено    
    -7- Власенко С.В.
У пункті 1 Розділу І законопроекту: абзац третій виключити; у зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім.
 
Відхилено    
10. Суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.»
 
-8- Дирдін М.Є.
Абзац 3 частини 2 статті 55 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя ухвалено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.».
 
Враховано   «2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.
Вища рада правосуддя на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може ухвалити рішення про дострокове закінчення відрядження судді, якщо обставини, що були підставою відрядження судді, припинилися, про що повідомляється суддя.
Суддя, строк відрядження якого закінчився або стосовно якого Вищою радою правосуддя ухвалено рішення про дострокове закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений. У такому разі визначення нового судді (колегії суддів) для розгляду справ, які знаходилися на розгляді у судді та не розглянуті ним по суті, здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою в порядку, визначеному процесуальним законом».
 
    -9- Іонушас С.К.
Абзац четвертий частини 1 розділу І проєкту Закону доповнити реченням наступного змісту:
«Вища рада правосуддя не менше ніж за місяць попереджає суддю щодо дострокового закінчення відрядження.»
 
Відхилено    
    -10- Князевич Р.П.
В абзаці третьому пункту 1 Розділу І слова «або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді» - виключити.
 
Відхилено    
    -11- Бабій Р.В.
Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Частину 2 викласти в наступній редакції:
«2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на два роки.
За зверненням голови суду у якому суддя перебуває у відрядженні, або перебував у відрядженні у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та заяви судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя одноразово продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік.
Суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого за заявою судді, який перебуває у відрядженні, Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.
За рішенням Вищої ради правосуддя суддя Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на підставі заяви такого судді може бути відряджений до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя на строк не більше двох років.»
 
Відхилено    
    -12- Бабій Р.В.
Частину другу статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викласти в такій редакції:
«2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.
Вища рада правосуддя на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може ухвалити рішення про дострокове закінчення відрядження судді, якщо обставини, що були підставою відрядження судді, припинилися, про що повідомляється суддя.
Суддя, строк відрядження якого закінчився або стосовно якого Вищою радою правосуддя ухвалено рішення про дострокове закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений. В такому разі визначення нового судді (колегії суддів) для розгляду справ, які знаходилися на розгляді в суді та не розглянуті ним по суті, здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою в порядку, визначеному процесуальним законом».
 
Враховано    
    -13- Макаров О.А.
Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік.
Якщо обставини, які були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.
Вища рада правосуддя на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може ухвалити рішення про дострокове закінчення відрядження судді, якщо обставини, які були підставою відрядження судді, припинилися.
Суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений».
 
Враховано частково    
    -14- Славицька А.К.
Розділ І проекту Закону викласти у такій редакції:
«І. Статтю 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545) викласти у такій редакції:
«Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації
1. У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.
2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на два роки. Суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.
3. У разі припинення роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами суддя, якого було відряджено з такого суду, має бути переведений на постійне місце роботи до закінчення строку відрядження.
4. Суддя, який відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, здійснює правосуддя та отримує суддівську винагороду в суді, до якого його відряджено.
5. Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя».
 
Відхилено    
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
-15- Макаров О.А.
Назву розділу ІІ після слова "прикінцеві" доповнити словами "та перехідні".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-16- Бабій Р.В.
Розділ ІІ. Прикінцеві положення проекту Закону доповнити пунктом 2 наступного змісту:
"2. Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про:
1) відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
2) переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» до суду в межах первісної рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;
3) внесення Президентові України подання про призначення на посади судді, повноваження якого припинилося у зв'язку із закінченням строку, на який їх було призначено, за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;
4) відрядження судді Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на підставі заяви судді до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя на строк не більше двох років;
5) призначення судді у відставці до суду тієї ж спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного Суду) на підставі заяви такого судді, за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання.".
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про:
1) відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді;
2) переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а в разі закінчення у такого судді п’ятирічного строку повноважень – внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді до суду, визначеного в рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про переведення, якщо до набрання чинності цим Законом такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом;
3) внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв'язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді;
4) внесення Президенту України подання про призначення судді у відставці до суду тієї самої спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного Суду) на підставі заяви такого судді, якщо до набрання чинності цим Законом такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом;
5) внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації.

    -17- Бабій Р.В.
Розділ ІІ. Прикінцеві положення проекту Закону доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Установити, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про:
1) відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді;
2) переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а в разі закінчення у такого судді п’ятирічного строку повноважень – внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді до суду, визначеного в рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про переведення, якщо до набрання чинності цим Законом такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом;
3) внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв'язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді;
4) внесення Президенту України подання про призначення судді у відставці до суду тієї самої спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного Суду) на підставі заяви такого судді, якщо до набрання чинності цим Законом такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом;
5) внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації».
 
Враховано    
    -18- Розділ ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити пунктом 2 наступного змісту:
«2. Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про:
1) відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та рішення про дострокове закінчення відрядження;
2) переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а у випадку закінчення у такого судді п’ятирічного терміну повноважень – внесення Президенту України подання про призначення, до суду в межах первісної рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;
3) внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв'язку із закінченням строку, на який його було призначено, за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;
4) відрядження судді Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на підставі заяви судді до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя на строк не більше двох років;
5) внесення Президенту України подання про призначення судді у відставці до суду тієї ж спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного Суду) на підставі заяви такого судді, за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;
6) внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації».
 
Враховано частково    
    -19- Макаров О.А.
Розділ ІІ доповнити пунктом 2 наступного змісту:
«2. Встановити, що тимчасово до початку роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя та рішення про дострокове закінчення відрядження судді Вища рада правосуддя ухвалює на підставі подання голови суду, в якому існує потреба для відрядження до такого суду суддів».
 
Враховано частково    
    -20- Макаров О.А.
Розділ ІІ доповнити пунктом 3 наступного змісту:
«3. Запропонувати Вищій раді правосуддя внести відповідні зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації за поданням голови суду, в якому існує потреба для відрядження до такого суду суддів».
 
Відхилено