Кількість абзаців - 141 Таблиця поправок


Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор (Частина ІІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Стаття 63. Видача ліцензії та порядок її оплати
 
-1- Заблоцький М.Б.
Статті 67, 68, 69 і 70 виключити.
 
Відхилено      
1. 1. Ліцензії, видаються Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії у відповідності до цього Закону.
 
-2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 68 виключити.
 
Відхилено      
2.

 
-3- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статті 66 – 72 виключити.
 
Відхилено      
3. 2. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
 
-4- Бєлькова О.В.
Статтю 68 Проекту виключити
 
Відхилено      
4.

 
-5- Марусяк О.Р.
у статті 68:
частину першу доповнити реченням: «Ліцензія дає право на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та через мережу Інтернет.»;
 
Враховано   1. Ліцензія на провадження діляьності з організації та проведення букмекерської діяльності видається Уповноваженим органом строком на п’ять років. Ліцензія дає право на провадження діляьності з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та через мережу Інтернет.
 
    -6- Фролов П.В.
Частину першу статті 68 доповнити реченням такого змісту:
«Ліцензія дає право на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та через мережу Інтернет.».
 
Враховано    
5. 2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності становить суму, яка еквівалентна 120 000 (ста двадцяти тисячам) мінімальних заробітних плат.
 
-7- Крулько І.І.
У статті 68:
У частині 2 слова та цифри «120 000 (ста двадцяти тисячам)» замінити словами та цифрами «160 000 (ста шістдесяти тисячам)»;
 
Відхилено   2. Розмір плати за ліцензію на провадження діляьності з організації та проведення букмекерської діяльності становить суму, еквівалентну 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.
 
    -8- та інші
Частину 2 статті 68 (статті 54 в редакції правої колонк) викласти у такій редакції
2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності становить суму, яка еквівалентна 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.
 
Враховано    
    -9- Марусяк О.Р.
у статті 68
у частині другій цифри та слова: «120 000 (ста двадцяти тисячам)» замінити цифрами та словами: «37 500 (тридцять сім тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат»;
 
Відхилено    
    -10- Діденко Ю.О.
Частину другу статті 68 викласти у наступній редакції:
«Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності становить суму, яка еквівалентна 37 500 (тридцяти семи тисячам п’ятистам) мінімальних заробітних плат».
 
Відхилено    
    -11- Марусяк О.Р.
В частині 2 статті 68 слова «120 000 (ста двадцяти тисячам)» замінити словами «1 300 (одній тисячі трьомстам)»
 
Відхилено    
    -12- Наталуха Д.А.
У частині другій статті 68 слова та цифри «120 000 (ста двадцяти тисячам)» замінити словами та цифрами «10 400 (десяти тисячам чотирьомстам)».
 
Відхилено    
    -13- Давиденко В.М.
Частину 2 статті 68 розділу ІХ викласти у такій редакції:
«2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності становить суму, яка еквівалентна 25 000 (двадцяти п’яти тисячам) мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено    
    -14- Холодов А.І.
У статті 68 Проекту Закону: частину другу викласти у наступній редакції:
«2.Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності, яка сплачується щорічно рівними частинами, встановлюється за результатами електронного аукціону. Початкова ціна електронного аукціону становить суму, яка еквівалентна 120 000 (ста двадцяти тисячам) мінімальних заробітних плат.
 
Відхилено    
    -15- Веніславський Ф.В.
Пункт 2 статті 68 – викласти в наступній редакції:
«2. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності становить суму, яка еквівалентна 250 (двохсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено    
6. 3. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
-16- Діденко Ю.О.
Частину третю статті 68 виключити.
 
Враховано      
    -17- Наталуха Д.А.
Частину третю статті 68 виключити
 
Враховано    
7. 4. Плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
-18- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У статті 68:
у частині четвертій цифри та слова "90 (дев’яноста)" замінити цифрами та словами "30 (тридцять)";
 
Відхилено      
    -19- Діденко Ю.О.
Частину четверту статті 68 виключити.
 
Враховано    
    -20- Наталуха Д.А.
Частину четверту статті 68 виключити
 
Враховано    
    -21- Железняк Я.І.
У частині четвертій статті 68 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "90 (дев'яносто)" замінити словами та цифрами "60 (шістдесят)".
 
Відхилено    
8. 5. Плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
-22- Діденко Ю.О.
Частину п’яту статті 68 виключити.
 
Враховано      
    -23- Наталуха Д.А.
Частину п’яту статті 68 виключити
 
Враховано    
9. 6. Ліцензія на букмекерський пункт видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності.
 
   3. Ліцензія на букмекерський пункт видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діляьності з організації та проведення букмекерської діяльності.
 
10. 7. Розмір плати за ліцензію на букмекерські пункти становить суму, яка еквівалентна 80 (вісімдесяти) мінімальним заробітним платам.
 
-24- Марусяк О.Р.
у статті 68:
у частині сьомій перед словом «розмір» додати слово: «щорічний»;
 
Враховано   4. Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерський пункт становить суму, еквівалентну 30 (тридцяти) мінімальним заробітним платам.
 
    -25- Діденко Ю.О.
Частину сьому статті 68 викласти у наступній редакції:
«Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерські пункти становить суму, яка еквівалентна 30 (тридцяти) мінімальним заробітним платам.».
 
Враховано    
    -26- Наталуха Д.А.
Частину сьому статті 68 викласти у наступній редакції: «Щорічна плата за ліцензію на букмекерський пункт становить суму, яка еквівалентна 25 (двадцяти п’яти) мінімальним заробітним платам.».
 
Враховано частково    
    -27- Фролов П.В.
Частину сьому статті 68 викласти у такій редакції:
«7. Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерські пункти становить суму, яка еквівалентна 80 (вісімдесяти) мінімальним заробітним платам.».
 
Враховано частково    
    -28- Крулько І.І.
У статті 68:
У частині 7 слова та цифри «80 (вісімдесяти)» замінити словами та цифрами «150 (ста п’ятдесяти)»;
 
Відхилено    
11. 8. Плата за перший рік дії ліцензії на букмекерські пункти сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
-29- Діденко Ю.О.
Частину восьму статті 68 виключити.
 
Враховано      
    -30- Наталуха Д.А.
Частину восьму статті 68 виключити.
 
Враховано    
12. 9. Плата за ліцензію на букмекерські пункти за другий рік дії ліцензії сплачується у строк не пізніше ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
-31- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У статті 68:
у частині дев’ятій цифри та слова "90 (дев’яноста)" замінити цифрами та словами "30 (тридцять)".
 
Відхилено      
    -32- Діденко Ю.О.
Частину дев’яту статті 68 виключити.
 
Враховано    
    -33- Наталуха Д.А.
Частину дев’яту статті 68 виключити
 
Враховано    
13. 10. Плата за ліцензію на букмекерські пункти, починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
-34- Діденко Ю.О.
Частину десяту статті 68 виключити.
 
Враховано   5. Ліцензія на провадження діяльності з-проведення парі тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів Уповноваженим органом строком на п’ять років. За видачу такої ліцензії справляється плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
Особа, якій на праві власності належить іподром, може отримати ліцензію на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що дає право приймати ставки та виплачувати виграші на змагання, що проходять на такому іподромі виключно в одному букмекерському пункті, якщо він знаходиться на території такого іподрому. Особи, які отримали вказану ліцензію провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, не мають права провадити букмекерську діяльність через мережу Інтернет.
 
    -35- Наталуха Д.А.
Частину десяту статті 68 виключити.
 
Враховано    
    -36- Марусяк О.Р.
у статті 68:
доповнити новою частиною такого змісту:
«11. Ліцензія на проведення парі тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років. За видачу вказаної ліцензії справляється плата у розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.
 
Враховано    
    -37- Фролов П.В.
Статтю 68 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«11. Ліцензія на проведення парі тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років. За видачу вказаної ліцензії справляється плата у розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.»
 
Враховано    
    -38- Володіна Д.А.
Статтю 68 доповнити частинами 11 та 12 такого змісту
«11. Особа, якій на праві власності належить іподром, може безкоштовно отримати ліцензію на приймання ставок та виплату виграшу на змагання, що проходять на такому іподромі виключно на 1 (один) букмекерський пункт, якщо він безпосередньо знаходиться на території такого іподрому.
12. Особи, що отримали ліцензію на підставі п. 11 цієї статті не мають права проводити букмекерську діяльність через мережу Інтернет.»
 
Враховано по суті   
    -39- Володіна Д.А.
Статтю 68 доповнити частиною 11 такого змісту:
«Розмір мінімальної заробітної плати, на підставі якого, визначається розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, у тому числі онлайн казино, встановлюється відповідним Законом, та дорівнює сумі, встановленій станом на 1 січня поточного року, в якій видається відповідна ліцензія, та в подальшому змінюватись не може.»
 
Відхилено    
14. Стаття 69. Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та за ліцензію на гральний автомат
 
-40- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 69 виключити.
 
Відхилено   Стаття 55. Плата та строк дії ліцензій на провадження діяльності з організаціі та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та ліцензій на гральний автомат
 
    -41- Павлюк М.В.
Статті 67, 68, 69 і 70 виключити.
 
Відхилено    
    -42- Заблоцький М.Б.
Статті 67, 68, 69 і 70 виключити.
 
Відхилено    
    -43- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статті 66 – 72 виключити.
 
Відхилено    
    -44- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Статтю 69 виключити.
 
Відхилено    
15. 1. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
   1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
 
16. 2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів складається з двох частин: загальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та разова плату за право отримання ліцензії, що визначається за результатами електронного аукціону.
 
-45- Холодов А.І.
У статті 69 Проекту Закону: частину 2 викласти у наступній редакції:
«2.Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів визначається за результатами електронного аукціону, стартова ціна якого складає 1000 (одну тисячу) мінімальних заробітних плат на час його проведення.»
 
Відхилено      
    -46- Марусяк О.Р.
у статті 69:
частину другу видалити;
 
Враховано    
    -47- Діденко Ю.О.
Частину другу статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -48- Фролов П.В.
Частину другу статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -49- Веніславський Ф.В.
Пункт 2 статті 69 – виключити.
 
Враховано    
    -50- Дубінський О.А.
Частини другу та третю статі 69 Законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів визначається за результатами електронного аукціону.
3. Початкова ціна електронного аукціону на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів встановлюється Уповноваженим органом, але не менше 225 (двісті двадцять п’ять) мінімальних заробітних плат.».
 
Відхилено    
17. 3. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить еквівалент 750 (сімсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат.
 
-51- Крулько І.І.
У статті 69:
У частині 3 слова та цифри «750 (сімсот п’ятдесяти)» замінити словами та цифрами «2 000 (двом тисячам)»;
 
Відхилено   2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить суму еквіваленту 7500 (сім тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
 
    -52- Марусяк О.Р.
у статті 69:
у частині третій статті 69: слова та цифри: «750 (сімсот п’ятдесяти)» замінити словами та цифрами: «7500 (сім тисяч п’ятсот)»;
 
Враховано    
    -53- Марусяк О.Р.
у статті 69:
у частині третій цифри та слова: «750 (сімсот п’ятдесяти)» замінити цифрами а словами: «35 000 (тридцять п’ять тисяч)»;
 
Відхилено    
    -54- Діденко Ю.О.
Частину третю статті 69 викласти у наступній редакції:
«Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить еквівалент 35 000 (тридцяти п’яти тисячам) мінімальних заробітних плат.».
 
Відхилено    
    -55- Галайчук В.С.
У частині третій статті 69 словами «Плата» замінити словами «Щорічна плата», а слова та знаки «750 (сімсот п’ятдесяти)» – словами та знаками «150 (ста п’ятдесяти)».
 
Відхилено    
    -56- Струневич В.О.
У частині 3 статті 69 цифри та слова «750 (сімсот п’ятдесяти)» замінити цифрами та словами «375 000 (триста сімдесят п’яти)»
 
Відхилено    
    -57- Холодов А.І.
У статті 69 Проекту Закону:
Частини 3 та 7 виключити.
 
Відхилено    
    -58- Веніславський Ф.В.
Пункт 3 статті 69 – викласти в наступній редакції:
«3. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить еквівалент 70 (сімдесяти) мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено    
18. 4. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
-59- Діденко Ю.О.
Частину четверту статті 69 виключити.
 
Враховано      
    -60- Наталуха Д.А.
Частину четверту статті 69 виключити
 
Враховано    
19. 5. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
-61- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У статті 69 проекту:
у частині п’ятій цифри та слова "90 (дев’яноста)" замінити цифрами та словами "30 (тридцять)";
 
Відхилено      
    -62- Железняк Я.І.
У частині п'ятій статті 69 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "90 (дев'яносто)" замінити словами та цифрами "60 (шістдесят)".
 
Відхилено    
    -63- Діденко Ю.О.
Частину п’яту статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -64- Наталуха Д.А.
Частину п’яту статті 69 виключити
 
Враховано    
20. 6. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів, починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
-65- Діденко Ю.О.
Частину шосту статті 69 виключити.
 
Враховано      
    -66- Наталуха Д.А.
Частину шосту статті 69 виключити.
 
Враховано    
21. 7. Початкова ціна електронного аукціону на право отримання ліцензії встановлюється Уповноваженим органом, але не менше 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.
 
-67- Крулько І.І.
У статті 69:
У частині 7 слова та цифри «1 (однієї) мінімальної заробітної плати» замінити словами та цифрами «500 (п’ятисот) мінімальних заробітних плат»;
 
Відхилено      
    -68- Марусяк О.Р.
у статті 69:
частину сьому видалити;
 
Враховано    
    -69- Діденко Ю.О.
Частину сьому статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -70- Фролов П.В.
Частину сьому статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -71- Дубінський О.А.
Частину сьому статті 69 Законопроекту виключити. У зв’язку з тим частини восьму – дванадцяту вважати частинами сьомою – одинадцятою».
 
Враховано    
    -72- Железняк Я.І.
У частині сьомій статті 69 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "1 (однієї)" замінити словами та цифрами "100 (ста)".
 
Відхилено    
    -73- Холодов А.І.
У статті 69 Проекту Закону:
Частини 3 та 7 виключити.
 
Враховано частково    
    -74- Веніславський Ф.В.
Пункт 7 статті 69 – виключити.
 
Враховано    
22. 8. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.
 
-75- Дубінський О.А.
Частину восьму статті 69 викласти в такий редакції: «8. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, яка еквівалентна 14 (чотирнадцяти) мінімальним заробітним платам за один гральний автомат.»
 
Відхилено   3. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.
 
23. 9. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, яка еквівалентна 6 (шести) мінімальним заробітним платам за один гральний автомат.
 
-76- Крулько І.І.
У статті 69:
У частині 9 слова та цифри «6 (шести)» замінити словами та цифрами «20 (двадцяти)»;
 
Відхилено   4. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, еквівалентну 6 (шести) мінімальним заробітним платам за один гральний автомат.
 
    -77- Железняк Я.І.
У частині дев'ятій статті 69 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "6 (шести)" замінити словами та цифрами "25 (двадцяти п'яти)".
 
Відхилено    
    -78- Струневич В.О.
У частині 9 статті 69 цифри та слова «6 (шести)» замінити цифрами та словами «3 (трьох)»
 
Відхилено    
    -79- Діденко Ю.О.
У частині дев’ятій статті 69 слово «Щорічна» виключити.
 
Відхилено    
    -80- Наталуха Д.А.
У частині дев’ятій статті 69 слово «Щорічна» виключити.
 
Відхилено    
24. 10. Плата за перший рік дії ліцензії на гральний автомат сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
-81- Діденко Ю.О.
Частину десяту статті 69 виключити.
 
Враховано      
    -82- Наталуха Д.А.
Частину десяту статті 69 виключити.
 
Враховано    
25. 11. Плата за ліцензію на гральний автомат за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
-83- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У статті 69 проекту:
частині одинадцятій цифри та слова "90 (дев’яноста)" замінити цифрами та словами "30 (тридцять)".
 
Відхилено      
    -84- Железняк Я.І.
У частині одинадцятій статті 69 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "90 (дев'яносто)" замінити словами та цифрами "60 (шістдесят)".
 
Відхилено    
    -85- Діденко Ю.О.
Частину одинадцяту статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -86- Наталуха Д.А.
Частину одинадцяту статті 69 виключити
 
Враховано    
26. 12. Плата за ліцензію на гральний автомат починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
-87- Діденко Ю.О.
Частину дванадцяту статті 69 виключити.
 
Враховано      
    -88- Наталуха Д.А.
Частину дванадцяту статті 69 виключити.
 
Враховано    
    -89- Володіна Д.А.
Статтю 69 доповнити частиною 13 такого змісту:
«Розмір мінімальної заробітної плати, на підставі якого, визначається розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, у тому числі онлайн казино, встановлюється відповідним Законом, та дорівнює сумі, встановленій станом на 1 січня поточного року, в якій видається відповідна ліцензія, та в подальшому змінюватись не може.»
 
Відхилено    
    -90- Беленюк Ж.В.
Статтю 69 викласти в такій редакції:
«Стаття 69. Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах та за ліцензію на гральний автомат
1. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах складається з двох частин: загальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах та разова плату за право отримання ліцензії, що визначається за результатами електронного аукціону.
3. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах становить еквівалент 750 (сімсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат.
4. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
5. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
6. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах, починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
7. Початкова ціна електронного аукціону на право отримання ліцензії встановлюється Уповноваженим органом, але не менше 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.
8. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах.
9. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, яка еквівалентна 6 (шести) мінімальним заробітним платам за один гральний автомат.
10. Плата за перший рік дії ліцензії на гральний автомат сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
11. Плата за ліцензію на гральний автомат за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
12. Плата за ліцензію на гральний автомат починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.»
 
Відхилено    
27. Стаття 70. Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет
 
-91- Скороход А.К.
Поляков А.Е.
Статтю 70 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 56. Плата та строк дії ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет
 
    -92- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статті 66 – 72 виключити.
 
Відхилено    
    -93- Павлюк М.В.
Статті 67, 68, 69 і 70 виключити.
 
Відхилено    
    -94- Заблоцький М.Б.
Статті 67, 68, 69 і 70 виключити.
 
Відхилено    
    -95- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 70 виключити.
 
Відхилено    
    -96- Пузійчук А.В.
Статтю 70 законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -97- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
Статтю 70 виключити.
 
Відхилено    
    -98- Бєлькова О.В.
Статтю 70 Проекту виключити.
 
Відхилено    
28. 1. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в покер в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
-99- Наталуха Д.А.
У частині першій статті 70 після слів «в мережі Інтернет» доповнити словами «та ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в покерних клубах».
 
Відхилено   1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
 
29. 2. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет становить суму, яка еквівалентна 2 500 (двом тисячам п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
-100- Крулько І.І.
У частині 2 статті 70 слова та цифри «2 500 (двом тисячам п’ятистам)» замінити словами та цифрами «5 000 (п’яти тисячам)»;
 
Враховано   2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет становить суму, еквівалентну 5 000 (п’яти тисячам) мінімальних заробітних плат.
 
    -101- Холодов А.І.
«2. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет встановлюється за результатами електронного аукціону. Початкова ціна електронного аукціону становить суму, яка еквівалентна 4 500 (чотирьом тисячам п’’ятистам) мінімальним заробітним платам і сплачується щорічно рівними частинами.
 
Відхилено    
    -102- Діденко Ю.О.
Частину другу статті 70 викласти у наступній редакції:
«Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет становить суму, яка еквівалентна 3 000 (трьом тисячам) мінімальним заробітним платам.»
 
Відхилено    
30. 3. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
-103- Наталуха Д.А.
Частину третю статті 70 викласти у наступній редакції: «Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в покерних клубах, що включає один покерний клуб становить суму, яка еквівалентна 260 (двомстам шести десяти) мінімальним заробітним платам. Плата за кожен додатковий покерний клуб становить суму, яка еквівалентна 260 (двомстам шести десяти) мінімальним заробітним платам.».
 
Відхилено   3. Плата за перший рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше десяти днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
 
31. 4. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
-104- Железняк Я.І.
У частині четвертій статті 70 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "90 (дев'яносто)" замінити словами та цифрами "60 (шістдесят)".
 
Відхилено      
    -105- Діденко Ю.О.
Частину четверту статті 70 виключити
 
Враховано    
    -106- Наталуха Д.А.
Частину четверту статті 70 виключити.
 
Враховано    
32. 5. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
-107- Діденко Ю.О.
Частину п’яту статті 70 виключити.
 
Враховано      
    -108- Наталуха Д.А.
Частину п’яту статті 70 виключити.
 
Враховано    
    -109- Качура О.А.
Статтю 70 проекту викласти в наступній редакції – «Стаття 70. Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет або у покерних клубах
Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет або у покерних клубах видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет або у покерних клубах становить суму, яка еквівалентна 2 500 (двом тисячам п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет або у покерних клубах сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет або у покерних клубах за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет або у покерних клубах починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.».
 
Відхилено    
33. Стаття 71. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на випуск та проведення лотерей
 
-110- Марусяк О.Р.
статті 71 та 72 виключити;
 
Враховано      
    -111- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статті 66 – 72 виключити.
 
Враховано частково    
    -112- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 71 виключити.
 
Враховано    
    -113- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 71 виключити.
 
Враховано    
    -114- Фролов П.В.
Статтю 71 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -115- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Статтю 71 виключити.
 
Враховано    
34. 1. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
-116- Арсенюк О.О.
Частину першу статті 71 викласти у такій редакції:
«1. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається Уповноваженим органом строком на 10 (десять) років.
 
Відхилено      
    -117- Дубінський О.А.
В частині першій статті 71 Законопроекту цифри та слова «5 (п’ять) років» замінити цифрами та словами «10 (десять) років».
 
Відхилено    
    -118- Княжицький М.Л.
У частині першій статті 71 Законопроекту слова «на 5 (п’ять) років» замінити словами «на 10 (десять) років»;
 
Відхилено    
    -119- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
У частині першій статті 71 Законопроекту слова «на 5 (п’ять) років» замінити словами «на 10 (десять) років»;
 
Відхилено    
35. 2. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей встановлюється за результатами електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, що становить еквівалент 76 000 (сімдесяти шести тисяч) мінімальних заробітних плат.
 
-120- Арсенюк О.О.
Частину другу статті 71 викласти у такій редакції:
2. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей встановлюється за результатами електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, що становить еквівалент 28 000 (двадцяти восьми тисяч) мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено      
    -121- Дубінський О.А.
В частині другій статті 71 Законопроекту цифри та слова «76 000 (сімдесяти шести тисяч)» замінити цифрами та словами «55 000 (п’ятдесяти п’яти тисяч)».
 
Відхилено    
    -122- Княжицький М.Л.
У частині другій статті 71 Законопроекту слова «електронного аукціону» замінити словом «конкурсу»;
 
Відхилено    
    -123- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Частину другу статті 71 законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -124- Веніславський Ф.В.
Пункт 2 статті 71 – викласти в наступній редакції:
2. Щорічний розмір плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей становить еквівалент 5700 (п’яти тисячам семисот) мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено    
    -125- Княжицький М.Л.
Статтю 71 Законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Плата за перший рік дії ліцензії на випуск та проведення лотерей сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня оголошення результатів конкурсу щодо визначення операторів державних лотерей.»;
 
Відхилено    
    -126- Княжицький М.Л.
Статтю 71 Законопроекту доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.»:
 
Відхилено    
    -127- Княжицький М.Л.
Статтю 71 Законопроекту доповнити новою частиною пятою такого змісту:
«5. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.»;
 
Відхилено    
    -128- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Статтю 71 Законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Плата за перший рік дії ліцензії на випуск та проведення лотерей сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня оголошення результатів конкурсу щодо визначення операторів державних лотерей.»;
 
Відхилено    
    -129- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Статтю 71 Законопроекту доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.»:
 
Відхилено    
    -130- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Статтю 71 Законопроекту доповнити новою частиною пятою такого змісту:
«5. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.»;
 
Відхилено    
    -131- Железняк Я.І.
Статтю 71 розділу ІХ законопроекту доповнити новими частинами такого змісту:
"3. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей сплачується протягом строку дії ліцензії щорічно рівними частинами.
4. Плата за перший рік дії ліцензії на випуск та проведення лотерей сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
5. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до початку другого року дії ліцензії.
6. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії".
 
Відхилено    
    -132- Арсенюк О.О.
Доповнити статтю 71 частинами 3, 4, 5, 6 наступного змісту:
«3. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей сплачується протягом строку дії ліцензії щорічно рівними частинами.»
«4. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей у розмірі 10% сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.»
«5. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.»
«6. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.»
 
Відхилено    
36. Стаття 72. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій з надання послуг в сфері азартних ігор
 
-133- Марусяк О.Р.
статті 71 та 72 виключити;
 
Відхилено   Стаття 57. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг в сфері азартних ігор
 
    -134- Струневич В.О.
Статтю 72 виключити.
 
Відхилено    
    -135- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 72 виключити.
 
Відхилено    
    -136- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статті 66 – 72 виключити.
 
Відхилено    
37. 1. Ліцензія з надання послуг в сфері азартних ігор видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
   1. Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг в сфері азартних ігор видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
 
38. 2. Плата за ліцензію з надання послуг в сфері азартних ігор становить суму, яка еквівалентна 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.
 
-137- Крулько І.І.
У частині 2 статті 72 слова та цифри «300 (трьомстам)» замінити словами та цифрами «500 (п’ятистам)»;
 
Відхилено   2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг в сфері азартних ігор становить суму, еквівалентну 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.
 
39. 3. Плата за перший рік дії ліцензії з надання послуг в сфері азартних ігор сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
 
-138- Діденко Ю.О.
Частину третю статті 72 виключити.
 
Враховано      
    -139- Наталуха Д.А.
Частину третю статті 72 виключити.
 
Враховано    
40. 4. Плата за ліцензію з надання послуг в сфері азартних ігор за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
-140- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У частині четвертій статті 72 цифри та слова "90 (дев’яноста)" замінити цифрами та словами "30 (тридцять)".
 
Відхилено      
    -141- Железняк Я.І.
У частині четвертій статті 72 Розділу ІХ законопроекту слова та цифри "90 (дев'яносто)" замінити словами та цифрами "60 (шістдесят)".
 
Відхилено    
    -142- Діденко Ю.О.
Частину четверту статті 72 виключити.
 
Враховано    
    -143- Наталуха Д.А.
Частину четверту статті 72 виключити.
 
Враховано    
41. 5. Плата за ліцензію з надання послуг в сфері азартних ігор починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
-144- Діденко Ю.О.
Частину п’яту статті 72 виключити.
 
Враховано      
    -145- Наталуха Д.А.
Частину п’яту статті 72 виключити.
 
Враховано    
42. 6. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії з надання послуг в сфері азартних ігор сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.
 
-146- Діденко Ю.О.
Частину шосту статті 72 виключити.
 
Враховано      
    -147- Наталуха Д.А.
Частину шосту статті 72 виключити.
 
Враховано    
    -148- Стефанчук Р.О.
Статтю 72 викласти в такій редакції:
«Стаття 72. Інвестиційна ліцензія
1. У разі реалізації інвестиційних проєктів з організації та проведення азартних ігор казино та/або покерних турнірів, в тому числі чемпіонатів світу з покеру на підставі рішення Кабінету Міністрів України організація та проведення азартних ігор здійснюється на підставі інвестиційної ліцензії.
2. Плата за видачу інвестиційної ліцензії не стягується. Строк дії інвестиційної ліцензії 10 (десять) років. Після спливу строку дії інвестиційної ліцензії стягується плата, встановлена цим Законом для відповідного виду азартних ігор.
3. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино видається Уповноваженим органом за умови будівництва заявником готельного комплексу, який відповідає встановленим законодавством вимогам до готелів категорії «п’ять зірок з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів (у місті Києві) або 150 (ста п’ятдесяти) номерів (в інших містах)».
 
Відхилено    
43. РОЗДІЛ Х
 
-149- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Назву Розділу Х викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 
Відхилено   РОЗДІЛ ІХ
 
44. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
45. У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР
 
   У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР
 
46. Стаття 73. Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
-150- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 73 виключити.
 
Відхилено   Стаття 58. Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
47. 1. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення не передбачених документацією виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погодженого розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 1000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання.
 
-151- Железняк Я.І.
У частині першій статті 73 розділу Х законопроекту слова та цифри "1000 (однієї тисячі)" замінити словами та цифрами "3000 (трьох тисяч)".
 
Відхилено   1. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення непередбачених документами виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких непогоджено розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 1000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат, за кожну одиницю грального обладнання.
 
    -152- Дубнов А.В.
Струневич В.О.
Додати Абз.2 ч. 1 ст. 73 в такій редакції
У випадку участі у грі Голови, членів та службових осіб Уповноваженого органу на території України до такої особи застосовується штраф у розмірі еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам
 
Відхилено    
48. 2. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, які не досягли 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
-153- Ляшенко А.О.
У статті 73:
У частині другій слова «21 року» замінити словами «25 років»;
 
Відхилено   2. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
    -154- Железняк Я.І.
У частині другій статті 73 розділу Х законопроекту після слів "заробітним платам" доповнити словами "з компенсацією таким особам на їх вимогу, або на вимогу членів сім’ї таких осіб, десятикратного розміру фінансової шкоди (програшу)".
 
Відхилено    
    -155- Железняк Я.І.
У частині другій статті 73 розділу Х законопроекту слова та цифри "500 (п'ятистам) замінити словами та цифрами "1500 (одній тисячі п'ятистам)".
 
Відхилено    
    -156- Макаров О.А.
Частину другу статті 73 проекту доповнити новим реченням наступного змісту:
"У разі повторного протягом року вчинення правопорушення, передбаченого цією частиною, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 1000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат."
 
Відхилено    
    -157- Арсенюк О.О.
Частини другу статті 73 викласти у такій редакції:
«2. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, які не досягли 21 року і 18 років для участі в лотереї, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.»
 
Відхилено    
    -158- Галайчук В.С.
У частинах другій та третій статті 73, слова та цифри «21 року» замінити словами та цифрами «18 років
 
Відхилено    
    -159- Устенко О.О.
В частині 1 статті 73 слова та цифри «18 років» замінити словами та цифрами «21 року»;
 
Враховано    
    -160- Устенко О.О.
Частину 2 статті 73 виключити;
 
Відхилено    
    -161- Марусяк О.Р.
Частину 2 статті 73 викласти в наступній редакції:
У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, які не досягли 18-річного віку для участі у лотереї та 21-річного віку для участі в інші азартні ігри, визначені цим законом, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
Враховано частково    
    -162- Стефанчук Р.О.
У частині другій, третій статті 73 після слів «не досягла 21 року,» доповнити словами «або особи, яка перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння».
 
Відхилено    
    -163- Бєлькова О.В.
Железняк Я.І.
Івченко В.Є.
Заблоцький М.Б.
Частини другу та третю статті 73 замінити частиною 2 такого змісту:
«2. У разі порушення процедури ідентифікації відвідувачів та гравців, у результаті чого відбулося допущення до відвідування грального закладу чи участі в азартній грі особи, яку внесено до Реєстру обмежених осіб або особи, яка не досягли 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.»
 
Враховано частково    
    -164- Кальцев В.Ф.
Частину 2 статті 73 розділу Х викласти у такій редакції:
«2. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, які не досягли 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентн6ому 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам;
у разі повторного вчиненян дій, передбачених частиною 2 цієї статті, до організатора азартних ігор затосовується стягнкення у вигляді штрафц в розмірі, еквівалентному 1000 (тисячі) мінімальних заробітних плат;
у разі систематичного (3 і більше разів) вчиненян дій, передбачених частиною 2 цієї статті, до організатора азартних ігор застосовується санкції у вигляді стягнення штрафу у розмірі, еквівалентному 2000 (тисяч) мінімальних заробітних плат, анулювання ліцензії з надання послуг у сфері азартних ігор та позбавлення права займатись зазначеним видом господарської діляьності на строк до 10 років.».
 
Відхилено    
49. 3. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
-165- Ляшенко А.О.
У статті 73:
У частині третій слова «21 року» замінити словами «25 років».
 
Відхилено   3. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21 року, або особи, яка включена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
    -166- Железняк Я.І.
У частині третій статті 73 розділу Х законопроекту слова та цифри "500 (п'ятистам) замінити словами та цифрами "1500 (одній тисячі п'ятистам)".
 
Відхилено    
    -167- Дубнов А.В.
в ч. 3 ст. 73 після слів «21 року» додати слова «та не проведення заходів щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)»
 
Відхилено    
    -168- Стефанчук Р.О.
У частині третій статті 73 цифри і слова «500 (п’ятистам)» замінити цифрами і словами «700 (семистам)».
 
Відхилено    
    -169- Макаров О.А.
Частину третю статті 73 проекту доповнити новим реченням наступного змісту:
"У разі повторного протягом року вчинення правопорушення, передбаченого цією частиною, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 1000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат."
 
Відхилено    
    -170- Арсенюк О.О.
Частини третю статті 73 викласти у такій редакції:
«3. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21 року і 18 років для участі в лотереї, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.»
 
Враховано частково    
    -171- Устенко О.О.
Частину 3 статті 73 викласти у наступній редакції:
«У разі порушення процедури ідентифікації гравців, або вчинення умисних дій співробітників закладів, що здійснюють діяльність у сфері азартних ігор, у результаті яких відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21 року або особи, яка включена до реєстру самообмежених осіб - до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам»;
 
Враховано частково    
    -172- Марусяк О.Р.
Частину 3 статті 73 викласти в наступній редакції:
У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі осіб, які не досягли 18-річного віку для участі у лотереї та 21-річного віку для участі в інші азартні ігри, визначені цим законом, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
Враховано частково    
    -173- Бєлькова О.В.
Статтю 73 Проекту доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі порушення організатором азартних ігор правил соціально відповідальної гри, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.»
Частини 4-5 вважати відповідно частинами 5-6.
 
Відхилено    
50. 4. У разі прийняття ставки за допомогою:
 
   4. У разі прийняття ставки за допомогою:
 
51. 1) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове тестування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутня відповідна документація з даними про обов’язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання;
 
   1) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання,
 
52. 2) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутня відповідна документація з даними про проходження сертифікації;
 
   2) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про проходження сертифікації,
 
53. 3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до системи онлайн моніторингу, що не підключене до системи онлайн моніторингу,
 
   3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, що не підключене до Державної системи онлайн-моніторингу, -
 
54. - до організатора азартних ігор застосовується стягнення у розмірі, еквівалентному 1 000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат.
 
-174- Марусяк О.Р.
у статті 73:
у останньому абзаці частини четвертої після слова: «стягнення» додати слова: «у вигляді штрафу»;
 
Враховано   до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 1 000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат.
5. До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується штраф у розмірі, еквівалентному 160 мінімальним заробітним платам, за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.
 
    -175- Марусяк О.Р.
у статті 73:
у абзаці четвертому частини четвертої після слова: «стягнення» додати слова: «у вигляді штрафу»;
 
Враховано    
    -176- Фролов П.В.
Абзац п’ятий частини четвертої статті 73 викласти в такій редакції:
«До організатора азартних ігор застосовується штраф у розмірі, еквівалентному 1 000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат».
 
Враховано по суті   
    -177- Железняк Я.І.
В абзаці п'ятому статті 74 розділу Х законопроекту слова та цифри"1000 (одній тисячі)" замінити словами та цифрами "3000 (трьом тисячам)".
 
Відхилено    
    -178- Стефанчук Р.О.
Частину четверту статті 73 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«– грошей, матеріальних цінностей чи іншого майна у гральному закладі казино;»
 
Відхилено    
    -179- Фролов П.В.
Частину четверту статті 73 законопроекту після п’ятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
«До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується штраф у розмірі, еквівалентному 160 розмірів мінімальної заробітної плати, за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.
До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії на відповідне гральне обладнання, застосовується штраф у розмірі:
-еквівалентному 700 мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального столу з кільцем рулетки, на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання;
-еквівалентному 350 мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального столу (окрім грального столу з кільцем рулетки), на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання. У разі, якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, то розмір штрафу збільшується у відповідну кількість раз;
-еквівалентному 24 мінімальним заробітним плата за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального автомата, на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання.
Використання грального обладнання, передбаченого цією частиною, у період зупинення дії ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, або після набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання ліцензії, для цілей застосування штрафу, передбаченого цією частиною, розцінюється як використання грального обладнання, на яке не було отримано відповідної ліцензії.
Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Міністерства фінансів, яке набирає чинності з дня його прийняття. Рішення Міністерства фінансів про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинно бути мотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.
Міністерство фінансів зобов’язане повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До вказаного повідомлення про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинна додаватися засвідчена копія такого рішення.
Порядок застосування фінансових санкцій визначається Кабінетом Міністрів України.
Рішення Міністерства фінансів про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій, передбачених цією статтею, може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Міністерства фінансів про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій організатор азартних ігор письмово не повідомив Міністерство фінансів про добровільне виконання такого рішення та таке рішення не було оскаржено у судовому порядку, воно набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.
У разі якщо рішення Міністерства фінансів про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності оскаржене у судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі.
Фінансові санкції (штраф), передбачені цією статтею Закону, зараховуються до Державного бюджету України.
 
Враховано частково    
    -180- Марусяк О.Р.
Частину пяту статті 73 законопроекту викласти у такій нредакції «До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується штраф у розмірі, еквівалентному 160 розмірів мінімальної заробітної плати, за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.
 
Враховано    
    -181- Бєлькова О.В.
Статтю 74 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі невиконання інших обов’язків, покладених на організатора азартних ігор відповідно до статті 16 цього Закону до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному від 100 (ста) до 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат. Розмір штрафів в залежності від виду порушення визначається Порядком притягнення до фінансової відповідальності, затвердженим Уповноваженим органом.».
Частину п’яту вважати відповідно частиною шостою.
 
Відхилено    
    -182- Бєлькова О.В.
Статтю 73 Проекту доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі недотримання організатором азартних ігор вимог із розміщення у місцях провадження діяльності з організації азартних ігор інформаційних матеріалів з питань гральної залежності та відповідальної гри, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 100 (ста) мінімальним заробітним платам.»
Частини 5 вважати відповідно частиною 6.
 
Відхилено    
55. 5. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються Уповноваженим органом.
 
-183- Марусяк О.Р.
у статті 73:
частину п’яту виключити;
 
Враховано   6. До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії, застосовується штраф у розмірі:
-еквівалентному 700 мінімальних заробітних плат, за кожний випадок використання грального столу з кільцем рулетки для проведення азартної гри;
-еквівалентному 350 мінімальних заробітних плат, за кожний випадок використання грального столу (крім грального столу з кільцем рулетки) для проведення азартної гри. У разі якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується у відповідну кількість разів.
-еквівалентному 24 мінімальним заробітним платам за кожний випадок використання грального автомата для проведення азартної гри.
7. Використання грального обладнання після набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання ліцензії, для цілей застосування штрафу, передбаченого частигною шостою цієї статті вважається використанням грального обладнання без ліцензії.
8. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу, що набирає чинності з дня його прийняття. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинно бути вмотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.
9. Уповноважений орган зобов’язаний повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До вказаного повідомлення про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинна додаватися засвідчена копія такого рішення.
10. Порядок застосування фінансових санкцій визначається Кабінетом Міністрів України.
11. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій, передбачених цією статтею, може бути оскаржене у судовому порядку відповідно до законодавства протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
12. У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій організатор азартних ігор письмово не повідомив Уповноважений орган про добровільне виконання рішення і воно не було оскаржене у судовому порядку, таке рішення набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.
13. У разі якщо рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності оскаржене в судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про його оскарження, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у цій справі.
14. Фінансові санкції (штраф), передбачені цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.
 
    -184- Фролов П.В.
Частину п’яту статті 73 виключити.
 
Враховано    
    -185- Богданець А.В.
Частину п’яту статті 73 доповнити :
..у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті в ч. 10   
    -186- Крулько І.І.
Частину 5 статті 73 після слів «застосовуються Уповноваженим органом» доповнити словами «та можуть бути оскаржені до суду.»;
 
Враховано по суті в ч. 11   
    -187- Володіна Д.А.
Частину 5 стаття 73 викласти в такій редакції:
«Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються Уповноваженим органом, та можуть бути оскаржені до суду в порядку адміністративного судочинства.»
 
Враховано по суті в ч. 11   
    -188- Марусяк О.Р.
у статті 73:
додати нові частини такого змісту:
«5. До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, Уповноваженим органом застосується штраф у розмірі, еквівалентному 160 розмірів мінімальної заробітної плати, за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.
6. До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії на відповідне гральне обладнання, Уповноваженим органом застосовується штраф у розмірі:
еквівалентному 700 мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального столу з кільцем рулетки, на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання;
еквівалентному 350 мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального столу (окрім грального столу з кільцем рулетки), на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання. У разі, якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, то розмір штрафу збільшується у відповідну кількість раз;
еквівалентному 24 мінімальним заробітним плата за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального автомата, на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання.
7. Використання грального обладнання, передбаченого цією частиною, у період зупинення дії ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, або після набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання ліцензії, для цілей застосування штрафу, передбаченого цією частиною, розцінюється як використання грального обладнання, на яке не було отримано відповідної ліцензії.
8. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу, яке набирає чинності з дня його прийняття. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинно бути мотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.
9. Уповноважений орган зобов’язаний повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До повідомлення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинна додаватися засвідчена копія такого рішення.
10. Порядок застосування фінансових санкцій визначається Кабінетом Міністрів України.
11. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій, передбачених цією статтею, може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
12. У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій організатор азартних ігор письмово не повідомив Уповноважений орган про добровільне виконання такого рішення та таке рішення не було оскаржено у судовому порядку, воно набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.
13. У разі якщо рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності оскаржене у судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі.
14. Фінансові санкції (штраф), передбачені цією статтею Закону, зараховуються до Державного бюджету України.»;
 
Враховано по суті   
    -189- Марусяк О.Р.
Статтю 73 доповнити новою частиною шостою такого змісту: «6. До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії на відповідне гральне обладнання, Уповноваженим органом застосовується штраф у розмірі:
- еквівалентному 700 мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального столу з кільцем рулетки, на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання;
- еквівалентному 350 мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального столу (окрім грального столу з кільцем рулетки), на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання. У разі, якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, то розмір штрафу збільшується у відповідну кількість раз;
- еквівалентному 24 мінімальним заробітним плата за кожний випадок використання для проведення азартної гри грального автомата, на який не було отримано ліцензії на таке гральне обладнання.».
 
Враховано    
    -190- Марусяк О.Р.
Статтю 73 доповнити новою частиною сьомою такого змісту: «7. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу, яке набирає чинності з дня його прийняття. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинно бути мотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.
Уповноважений орган зобов’язаний повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До повідомлення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинна додаватися засвідчена копія такого рішення.».
 
Враховано частково    
    -191- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Статтю 73 викласти у такій редакції:
«Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Внесення організатором азартних ігор змін у конструкцію сертифікованого грального обладнання, непередбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000 (одна тисяча) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання.
2. Порушення процедури ідентифікації гравців, передбаченої статтею 17 цього Закону, що спричинило допуск в приміщення гральних закладів осіб, перерахованих частиною першою статті 19, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
3. Порушення процедури ідентифікації гравців, передбаченої цим Законом, що спричинило участь в азартній грі осіб, перерахованих частиною першою статті 19, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 700 (сімсот) мінімальних заробітних плат.
4. Використання організатором азартних ігор грального обладнання, яке не відповідає вимогам цього Закону, або використання грального обладнання, що не підключено до системи онлайн моніторингу, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1 000 (одну тисячу) мінімальних заробітних плат.
5. Порушення хоча б однієї з вимог, визначених абзацами восьмим-дванадцятим частини 1 статті 15 цього Закону, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 39, частиною 2 статті 41 (щодо зав’язків із резидентами іноземної держави, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України в порядку, визначеному Законом) тягне за собою анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, що проводилось з таким порушенням, та конфіскацію грального обладнання організатора азартних ігор.
6. Провадження у справах про порушення організатором азартних ігор здійснюється відповідно до положень цієї статті.
7. Штраф за порушення цього Закону може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
8. Протокол про порушення цього Закону (далі - протокол) за результатами здійснення заходів державного контролю мають право складати посадові особи Апарату Уповноваженого органу.
У протоколі зазначаються:
1) дата і місце його складення;
2) посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
3) відомості про особу, щодо якої складено протокол (найменування та місцезнаходження юридичної особи);
4) місце, час вчинення і суть вчиненого порушення цього Закону;
5) посилання на положення цього Закону (із зазначенням відповідної статті, пункту, її частини чи абзацу), яке було порушено особою, щодо якої складено протокол;
6) посилання на акт державного контролю та інші докази, якими підтверджується вчинення порушення цього Закону особою, щодо якої складено протокол;
7) прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання, контактні дані свідків та/або потерпілих та їхні пояснення (за наявності);
8) пояснення представника юридичної особи, щодо якої складено протокол, або її представника чи запис про відмову від надання пояснень;
9) інші відомості, що сприяють всебічному та об’єктивному розгляду і вирішенню справи (за наявності).
Форма протоколу затверджується Уповноваженим органом.
9. Представник Особи, щодо якої складено протокол має право викласти у протоколі або на окремому аркуші, що додається до нього, своє пояснення щодо змісту протоколу, засвідчивши їх особистим підписом. У разі відмови представника особи, щодо якої складено протокол, від надання таких пояснень у протоколі робиться відповідний запис. Викладені у протоколі або на окремому аркуші, що додається до нього, пояснення свідків та/або потерпілих засвідчуються їхніми підписами.
10. Протокол складається у двох примірниках та підписується особою, яка його склала. Один примірник протоколу вручається під розписку представнику особи, щодо якої складено протокол, другий - зберігається в уповноваженому органі або його територіальному органі. У разі відмови представника особи, щодо якої складено протокол, від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис, і не пізніше наступного робочого дня після складення протокол надсилається такій особі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
11. Справа про порушення цього Закону (далі - справа) розглядається Уповноваженим органом або його територіальними органами. Від імені зазначених органів розглядати справи мають право уповноважені особи Уповноваженого органу.
12. Справа розглядається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання відповідною посадовою особою протоколу та інших матеріалів справи. За письмовим клопотанням особи, щодо якої складено протокол, розгляд справи відкладається, але не більше ніж на десять робочих днів, для подання нею додаткових матеріалів або з інших поважних причин».
 
Відхилено    
    -192- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 73 викласти у такій редакції:
«Стаття 73. Фінансова відповідальність організатора букмекерської діяльності
1. У разі прийняття ставки через гральне обладнання, на яке відсутня відповідна документація від виробника обладнання та/або програмного забезпечення, з даними про модифікацію, ремонт та обов’язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого обладнання, до організатора букмекерської діяльності застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.
2. У разі встановлення факту порушення порядку та правил розрахунку розміру виплати парі до організатора букмекерської діяльності застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються на підставі рішення суду за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.»
 
Відхилено    
56. Стаття 74. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор
 
-193- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 74 виключити.
 
Відхилено   Стаття 59. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор
 
57. 1. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, з порушенням вимог чинного законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу застосовується фінансова санкція у розмірі, еквівалентному 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.
 
-194- Железняк Я.І.
У частині першій статті 74 розділу Х законопроекту слова та цифри "300 (трьомстам)" замінити словами та цифрами "1500 (одній тисячі п'ятистам)".
 
Відхилено   1. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу, застосовується фінансова санкція у розмірі, еквівалентному 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.
Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу у порядку, передбаченому статтею 58 цього Закону.
2. Фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені до суду.
 
    -195- Марусяк О.Р.
статтю 74 доповнити абзацом такого змісту:
«Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу відповідно до частин п’ятої – сьомої статті 73 цього Закону»;
 
Враховано по суті   
    -196- Володіна Д.А.
Статтю 74 доповнити частиною 2 такого змісту:
«Фінансові санкції, передбачені частиною 1 цієї статті, можуть бути оскаржені до суд в порядку адміністративного судочинства.»
 
Враховано частково    
    -197- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 74 викласти у такій редакції:
«Стаття 74. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу букмекерської діяльності та організаторів букмекерської діяльності
1. Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, будь-яка інша діяльність з рекламування букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться букмекерська діяльність, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності.
2. Організатор букмекерської діяльності має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.
3. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організатора букмекерської діяльності без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності, застосовуються санкції, передбачені Законом України «Про рекламу».
4. Посадові особи рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організатора букмекерської діяльності без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності, несуть відповідальність, передбачену законом України «Про рекламу».»
 
Відхилено    
    -198- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Доповнити РОЗДІЛ Хновими статтями такого змісту:
«Стаття 75. Відповідальність суб’єктів господарювання, що провадять букмекерську діяльність без ліцензії на провадження букмекерської діяльності
1. До суб’єктів господарювання, які провадять на території України букмекерську діяльність без ліцензії на провадження букмекерської діяльності, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у подвійному розмірі плати за ліцензію.
2. Штрафні санкції, передбачені цією статтею, застосовуються на підставі рішення суду за позовом органів міліції.
3. Посадові особи суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері провадження букмекерської діяльності несуть відповідальність, передбачену законами України.
Стаття 76. Анулювання ліцензії на провадження букмекерської діяльності
1. Орган ліцензування в установленому Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання ліцензії на провадження букмекерської діяльності.
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для анулювання ліцензії також є:
1) несплата на підставі рішення суду фінансових санкцій;
2) акт про повторне встановлення факту допуску до участі в парі осіб, які не досягли 21 року;
3) акт про повторне порушення організатором букмекерської діяльності вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.
2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування у тридцятиденний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.
3. Порушення (недотримання) організатором букмекерської діяльності вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.
4. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором букмекерської діяльності протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого органом ліцензування раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов, та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.»
 
Відхилено    
58. РОЗДІЛ ХІ
 
-199- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХІ «Гарантії діяльності організаторів азартних ігор» виключити.
 
Відхилено   РОЗДІЛ Х
 
59. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР
 
   ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР
 
60. Стаття 75. Гарантії організаторам азартних ігор
 
-200- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 75 виключити.
 
Відхилено   Стаття 60. Гарантії організаторам азартних ігор
 
61. 1. Протягом усього строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор не допускається:
 
-201- Марусяк О.Р.
у статті 75:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Держава гарантує стабільність умов ведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор до закінчення строку дії відповідних ліцензій, термін дії яких не сплив на день набрання чинності змін у законодавстві України в сфері організації та проведення азартних ігор.
У разі внесення будь-яких змін до законодавства України, що погіршують умови здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, такі зміни не повинні розповсюджуватись на діяльність організаторів азартних ігор, які здійснюють відповідну діяльність на підставі ліцензії термін дії якої не закінчився на день набрання чинності такими змінами.».
 
Відхилено   1. Протягом усього строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор не допускається:
 
    -202- Діденко Ю.О.
Частину першу статті 75 викласти у наступній редакції:
«Держава гарантує стабільність умов ведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор до закінчення строку дії відповідних ліцензій, термін дії яких не сплив на день набрання чинності змін у законодавстві України в сфері організації та проведення азартних ігор.
У разі внесення будь-яких змін до законодавства України, що погіршують умови здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, такі зміни не повинні розповсюджуватись на діяльність організаторів азартних ігор, які здійснюють відповідну діяльність на підставі ліцензії термін дії якої не закінчився на день набрання чинності такими змінами.».
 
Відхилено    
    -203- Павлюк М.В.
У статті 75:
абзац перший частини 1 викласти у такій редакції:
«1. Держава гарантує стабільність умов ведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор до закінчення строку дії відповідних ліцензій, термін дії яких не сплив на день набрання чинності змін у законодавстві України в сфері організації та проведення азартних ігор»;
 
Відхилено    
62. 1) зменшення строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор;
 
-204- Павлюк М.В.
У статті 75:
абзаци другий та третій частини 1 замінити частиною 2 такого змісту:
«2. У разі внесення будь-яких змін до законодавства України, що погіршують умови здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, такі зміни не повинні розповсюджуватись на діяльність організаторів азартних ігор, які здійснюють відповідну діяльність на підставі ліцензії термін дії якої не закінчився на день набрання чинності такими змінами».
 
Відхилено   зменшення строку дії ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор;
 
63. 2) запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
 
-205- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
статтю 73 викласти у такій редакції:
« Гарантії організаторам азартних ігор
1. Держава гарантує стабільність умов ведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор до закінчення строку дії відповідних ліцензій, термін дії яких не сплив на день набрання чинності змін у законодавстві України в сфері організації та проведення азартних ігор.
2. У разі внесення будь-яких змін до законодавства України, що погіршують умови здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, такі зміни не повинні розповсюджуватись на діяльність організаторів азартних ігор, які здійснюють відповідну діяльність на підставі ліцензії термін дії якої не закінчився на день набрання чинності такими змінами».
 
Відхилено   запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
 
    -206- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
статтю 73 викласти у такій редакції:
« Гарантії організаторам азартних ігор
1. Держава гарантує стабільність умов ведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор до закінчення строку дії відповідних ліцензій, термін дії яких не сплив на день набрання чинності змін у законодавстві України в сфері організації та проведення азартних ігор.
2. У разі внесення будь-яких змін до законодавства України, що погіршують умови здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, такі зміни не повинні розповсюджуватись на діяльність організаторів азартних ігор, які здійснюють відповідну діяльність на підставі ліцензії термін дії якої не закінчився на день набрання чинності такими змінами».
 
Відхилено    
    -207- Цимбалюк М.М.
Статтю 78 Проекту Закону викласти у наступній редакції
«Стаття 78.Плата, порядок оплати та строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет, ліцензії на ставкомат або беттінг машину.
Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет, яка сплачується щоквартально рівними частинами, встановлюється за результатами електронного аукціону. Початковий щорічний розмір плати за ліцензію для електронного аукціону встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, еквівалентної 12 400 (дванадцяти тисячам чотириста) розмірам місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерські пункти встановлюється за результатами електронного аукціону. Початковий щорічний розмір плати за ліцензію для електронного аукціону встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, еквівалентної 375 (триста сімдесяти п’яти) розмірам місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Щорічний розмір плати на ставкомат або беттінг машину становить суму, еквівалентну 15 (п’ятнадцяти) розмірам місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на рік.
Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет зараховується до Державного бюджету України.
Плата за ліцензію на ставкомат або беттінг машину зараховується до Державного бюджету України.
Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет сплачується кожен квартал у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
Плата за перший квартал дії ліцензії на ставкомат або беттінг машину сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на букмекерські пункти.
Щоквартальна плата за ліцензію на ставкомат або беттінг машину сплачується кожен квартал у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
Ліцензія на ставкомат або беттінг машину видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності та азартних ігор казино через мережу Інтернет.
У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на організацію азартних ігор казино через мережу Інтернет та/або ліцензії на ставкомат або беттінг машину сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.»
 
Відхилено    
64. РОЗДІЛ ХІІ
 
-208- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Розділ ХІІ виключити.
 
Відхилено   РОЗДІЛ ХІ
 
65. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-209- Новинський В.В.
Розділ ХІІ викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ ХІІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинносі з дня, наступного за днем його опублікуванн.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
66. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ цього Закону (щодо статі 203-1 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через 1 місяць з дня його офіційного опублікування.
 
-210- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті першому після слова: «дня» додати слова: «наступного за днем»;
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім:
підпункту 2 пункту 6 цього розділу (щодо статі 203-1 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через один місяць з дня опублікування цього Закону;
частини 2 статті 2, абзац 5 частини 7 статті 2, абзац 14, 15 частини 1 статті 8, абзац 9, 23 частини 1 статті 15, частини 1, 2, 4, 6, 10, 12,15, 16, статті 22, частина 4 статті 23, частина 3 статті 27, абзац 5 частини 5 статті 36, абзац 6 частини 3 статті 37, абзац 1 частини 4 статті 46, абзац 1 частини 6 статті 46, абзац 1, 2 частини 4 статті 59, які набирають чинності після встановлення Уповноваженим органом переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію, грального обладнання, що підлягає сертифікації та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року.
 
    -211- Діденко Ю.О.
У пункті 1 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «через 1 місяць» замінити словами «через 3 місяці».
 
Відхилено    
    -212- Наталуха Д.А.
У пункті 1 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «через 1 місяць» замінити словами «через 6 місяців».
 
Відхилено    
    -213- Железняк Я.І.
Пункт 1 розділу ХІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через рік з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня оприлюднення рішення про початок роботи Уповноваженого органу та рішення про введення в промислову експлуатацію системи онлайн моніторингу та не раніше дня набрання чинності Законом про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор".
 
Відхилено    
    -214- Пузійчук А.В.
Пункт 1 розділу ХІІ після слів «через 1 місяць з дня його офіційного опублікування» доповнити словами «пунктів 2, 3 часини першої статті 27, які набирають чинності з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України».
 
Відхилено    
    -215- Ляшенко А.О.
Пункт 1 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності на території м. Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської областей з дня його офіційного опублікування, а на території всіх інших областей України з 01.01.2024.
Підпункт 2 пункту 10 розділу ХІІ цього Закону (щодо статті 203-2 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через 1 місяць з дня офіційного опублікування цього Закону
 
Відхилено    
    -216- Дубнов А.В.
Струневич В.О.
пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім
1) підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ цього Закону (щодо статті 2032 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через 6 (шість) місяців з дня його офіційного опублікування;
2) частини 7 статті 12, абзац 19 статті 16, частини 1,2,4,6,12,15 статті 23, частини 6 статті 24, абзац 5 частини 5 статті 39, абзац 5 частини 3 статті 40, частини 4,6 статті 60, абзаців 1,2, частини 4 статті 73 набирають чинності після встановлення Уповноваженим органом переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію, грального обладнання, що підлягає сертифікації та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 01.01.2021 року.
 
Враховано по суті   
    -217- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункт 1 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім розділів ІІІ-ХІ, підпункту 2 пункту 9, підпунктів 1, 3-8 пункту 10 розділу ХІІ цього Закону, які набирають чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому Уповноваженим органом прийнято рішення про введення Державної системи онлайн моніторингу в промислову експлуатацію».
 
Відхилено    
    -218- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункт 1 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім розділів ІІІ-ХІ, підпункту 2 пункту 9, підпунктів 1, 3-8 пункту 10 розділу ХІІ цього Закону, які набирають чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому Уповноваженим органом прийнято рішення про введення Державної системи онлайн моніторингу в промислову експлуатацію».
 
Відхилено    
67. 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
68. 3. Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу набувають чинності з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати набрання чинності цим Законом. Після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію, організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 6 (шести) місяців з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються. До моменту введення в дію системи онлайн моніторингу щорічна плата за ліцензію на гральний автомат, визначена частиною 9 статті 69 та частиною 11 статті 66 цього Закону сплачується у подвійному розмірі.
 
-219- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
пункт третій викласти у такій редакції:
«3. Організатори азартних ігор після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 2 (двох) місяців з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення грального обладнання до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються.»;
 
Враховано частково   3. Положення цього Закону про Державну систему онлайн-моніторингу набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим Законом. Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за непідключення до Державної системи онлайн-моніторингу, до організаторів азартних ігор не застосовуються.
До дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина плати за ліцензію на провадження діляьності з організації та проведення букмекерської діяльності, на на провадження діляьності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також щорічна плата за гральний автомат сплачуються у потрійному розмірі.
 
    -220- та інші
у розділі ХІ (в редакції правої колонки):
у пункті третьому останнє речення виключити, додати абзац такого змісту:
До моменту введення в дію державної системи онлайн моніторингу щорічна рівна частина плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності, організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет, а також щорічна плата за гральний автомат сплачується у потрійному розмірі.
 
Враховано    
    -221- Фролов П.В.
Частину третю розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Організатори азартних ігор після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 2 (двох) місяців з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення грального обладнання до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються.
До моменту введення в дію системи онлайн моніторингу щорічні платежі за ліцензії сплачуються у подвійному розмірі.».
 
Враховано частково    
    -222- Наталуха Д.А.
Пункт 3 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у наступній редакції: «Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу набувають чинності з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати набрання чинності цим Законом. Після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію, організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 6 (шести) місяців з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються, та:
плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет, яка сплачується щоквартально рівними частинами, становить суму, яка еквівалентна 52 000 (п’ятдесяти двом тисячам) мінімальних заробітних плат;
плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності, яка сплачується щоквартально рівними частинами, становить суму, яка еквівалентна 104 000 (сто чотирьом тисячам) мінімальних заробітних плат;
щорічна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів яка сплачується щоквартально рівними частинами, становить суму, яка еквівалентна 1 500 (одній тисячі п’ятистам) мінімальних заробітних плат.».
 
Відхилено    
    -223- Дубінський О.А.
Частину третю Розділу ХІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим абзацом такого змісту: «До моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу та до внесення змін до законодавства щодо оподаткування прибутку платника податку, що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет, щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет становитиме 12 500 (дванадцять тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено    
    -224- Павлюк М.В.
Розділі ХІІ пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Положення цього Закону про систему онлайн моніторингу набувають чинності з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати набрання чинності цим Законом. Після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію, організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 6 (шести) місяців з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються, а плата за ліцензію на організацію та проведення відповідного виду азартних ігор сплачується щоквартально рівними частинами та становить в рік:
37 500 (тридцять сім тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат - для азартних ігор казино через мережу Інтернет,;
75 000 (сімдесят п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат - для букмекерської діяльності;
5 000 (п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат - для азартних ігор в покер через мережу Інтернет;
12 (дванадцять) мінімальних заробітних плат за один гральний автомат - для залів гральних автоматів та казино.»;
 
Відхилено    
    -225- Железняк Я.І.
У пункті 3 розділу ХІІ законопроекту слова "два роки" замінити словами "один рік".
 
Відхилено    
    -226- Железняк Я.І.
У пункті 3 розділу ХІІ законопроекту слова та цифри "6 (шести)" замінити словами та цифрами "3 (трьох).
 
Відхилено    
    -227- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
У частині 3 слова «два роки» замінити словом «рік»;
 
Відхилено    
    -228- Струневич В.О.
У частині 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «два роки» замінити словом «рік»
 
Відхилено    
    -229- Струневич В.О.
Цифру та слово «6 (шести)» замінити цифрою та словом ««3 (трьох)»
 
Відхилено    
    -230- Дубнов А.В.
В Прикінцевих та перехідних положеннях в пункті 3 слово «пізніше» замінити на «раніше».
 
Відхилено    
    -231- Дубнов А.В.
Струневич В.О.
додати абзац 2 до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень в такій редакції
Організатори азартних ігор протягом 6 (шести) місяців з моменту визначення Уповноваженим органом переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію, грального обладнання, що підлягає сертифікації та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні зобов’язані пройти сертифікацію грального обладнання відповідно до закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» або припинити його використання.
 
Відхилено    
    -232- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У Розділі ХІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт третій викласти у такій редакції:
"Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу набувають чинності з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через шість місяців з дати набрання чинності цим Законом. Після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію, організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 30 (тридцяти) днів з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються. До моменту введення в дію системи онлайн моніторингу щорічна плата за ліцензію на гральний автомат, визначена частиною 9 статті 69 та частиною 11 статті 66 цього Закону сплачується у подвійному розмірі.";
 
Враховано частково    
    -233- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Відхилено    
    -234- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Відхилено    
    -235- Бєлькова О.В.
Розділ ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Уповноважений орган зобов’язаний протягом шести місяців від моменту його створення розробити та затвердити правила соціально відповідальної гри, обов’язкові для організаторів азартних ігор. До затвердження правил соціально відповідальної гри санкції, встановлені цим Законом, за недотримання правил соціально відповідальної гри та вимог із розміщення у місцях провадження діяльності з організації азартних ігор інформаційних матеріалів з питань відповідальної гри до організаторів азартних ігор не застосовуються.»
Пункти 4-11 вважати відповідно пунктами 5-12.
 
Відхилено    
69. 4. Усі відомості встановлені цим Законом за період діяльності організаторів азартних ігор до введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію мають бути завантажені до системи онлайн моніторингу одразу після підключення до неї організаторів азартних ігор. Завантаження відомостей має бути здійснено відповідно до технічного регламенту, встановленого рішенням Уповноваженого органу.
 
-236- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті четвертому слова «мають» та «має» замінити словами: «повинні» та «повинно», слово «одразу» замінити словами «впродовж 10 (десяти) днів»;
 
Враховано по суті  4. Усі відомості, встановлені цим Законом за період діяльності організаторів азартних ігор до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу повинні бути завантажені до державної системи онлайн моніторингу впродовж десяти робочих днів після підключення до зазначеної системи організаторів азартних ігор. Завантаження відомостей повинно бути здійснено відповідно до технічного регламенту, встановленого рішенням Уповноваженого органу. У разі відсутності затвердженого технічного регламенту організатори азартних ігор передають відомості в довільній формі.
 
    -237- Фролов П.В.
Частину четверту розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту викласти у такій редакції:
«Усі відомості встановлені цим Законом за період діяльності організаторів азартних ігор до введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію повинні бути завантажені до системи онлайн моніторингу впродовж 10 робочих днів після підключення до неї організаторів азартних ігор. Завантаження відомостей повинно бути здійснено відповідно до технічного регламенту, встановленого рішенням Уповноваженого органу. У разі відсутності затвердженого вказаного технічного регламенту організатори азартних ігор передають вказані відомості в стані «як є».»
 
Враховано по суті   
    -238- Дубнов А.В.
додати в пункт 4 після слів «азартних ігор» додати слова «з моменту затвердження технічного регламенту Уповноваженим органом та»
 
Відхилено    
    -239- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Відхилено    
    -240- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Відхилено    
70. 5. Особи, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до офіційного опублікування цього Закону зобов’язані припинити прийняття ставок з моменту офіційного опублікування цього Закону, та не пізніше 2 (двох) місяців після спливу строку встановленого цією частиною 5 розділу ХІІ провести розрахунки з усіма гравцями, а саме: виплатити виграші, анулювати та повернути не розіграні ставки, повернути гравцям грошові кошти що обліковуються на клієнтських рахунках гравців за відповідною заявою гравця із зазначенням суми балансу та реквізитів повернення коштів.
 
-241- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
пункти п’ятий викласти у такій редакції:
«5. До моменту введення в дію системи онлайн моніторингу та підключення організаторами грального обладнання до такої системи щорічні платежі за ліцензії, передбачені цим Законом, сплачуються у подвійному розмірі.
 
Відхилено      
    -242- Фролов П.В.
Частину п’яту розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту викласти у такій редакції:
«5. Вимоги щодо сертифікації грального обладнання набирають чинності після визначення Уповноваженим органом переліку грального обладнання, яке підлягає сертифікації, та органів з сертифікації. Організатори азартних ігор впродовж двох місяців з моменту визначення Уповноваженим органом переліку грального обладнання, яке підлягає сертифікації, та органів з сертифікації зобов’язані провести сертифікацію грального обладнання, щодо якого встановлена така вимога Уповноваженим органом, або припинити його використання.».
 
Враховано по суті   
    -243- Княжицький М.Л.
Пункт 5 розділу ХІІ Законопроекту викласти в такій редакції:
«Оператори лотерей, що здійснювали діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше ніж до завершення проведення першого конкурсу щодо визначення операторів державних лотерей.»;
 
Відхилено    
    -244- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункт 5 розділу ХІІ Законопроекту викласти в такій редакції:
«Оператори лотерей, що здійснювали діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше ніж до завершення проведення першого конкурсу щодо визначення операторів державних лотерей.»;
 
Відхилено    
    -245- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 Розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень викласти в наступній редакції:
«5. Особи, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до офіційного опублікування цього Закону зобов’язані припинити прийняття ставок з моменту офіційного опублікування цього Закону, та не пізніше 12 (двенадцати) місяців після спливу строку встановленого цією частиною 5 розділу ХІІ провести розрахунки з усіма гравцями, а саме: виплатити виграші, анулювати та повернути не розіграні ставки, повернути гравцям грошові кошти що обліковуються на клієнтських рахунках гравців за відповідною заявою гравця із зазначенням суми балансу та реквізитів повернення коштів.
Штрафні санкції, передбачені цим Законом до таких осіб не застосовуються за таких умов:
1) надання інформації про вид діяльності відповідно до частини першої статті 2 цього Закону, інформації про кількість та види обладнання (термінали для продажу лотерейних білетів та інше гральне обладнання що використовується на момент набрання чинності цим законом, в тому числі, але не виключно: беттінг машини, ставкомати, онлайн системи азартних ігор в мережі «Інтернет») та зали розповсюдження держаної лотереї) Уповноваженому органу в строк не пізніше 3 (трьох) місяців з моменту набрання чинності цим Законом. Інформація про таких осіб та їх обладнання та зали розповсюдження державних лотерей оприлюднюється на офіційному сайті Уповноваженого органу;
2) дотримання положень цього Закону щодо ідентифікації гравців, мінімальних вимог до місць розповсюдження державних лотерей, обов’язків організаторів азартних ігор (крім обов’язку з отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей на перехідний період не більше 12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання чинності цим Законом), дотримання принципу відповідальної гри, дотримання вимог щодо обмежень місць розповсюдження лотереї;
3) дотримання законодавства про рекламу азартних ігор;
4)дотримання вимог до терміналів для продажу лотерейних білетів та онлайн системи оператора лотерей що використовується на момент набрання чинності цим законом вимогам встановленим у статті 53 цього Закону, крім вимог щодо підключення до системи онлайн моніторингу, які набувають чинності після початку роботи системи онлайн моніторингу;»;
 
Відхилено    
    -246- Железняк Я.І.
У пункті 5 розділу ХІІ законопроекту слова та цифри "2 (двох" замінити словами та цифрами "6 (шести)".
 
Відхилено    
    -247- Мамка Г.М.
Пункт 5, 6, 7, 8 Розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) виключити.
 
Враховано    
    -248- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Пункт 5 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -249- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
    -250- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
    -251- Арсенюк О.О.
Пункт п’ятий РОЗДІЛУ ХІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у такій редакції:
«5. Особи, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до офіційного опублікування цього Закону продовжують діяльність з проведення та розповсюдження виключно тиражних числових лотерей на підставі вже діючих та затверджених умов випуску та проведення таких лотерей до закінчення місячного терміну з дня видачі першої ліцензії на випуск та проведення лотерей відповідно до цього Закону.
Такі особи зобов’язані припинити проведення та розповсюдження всіх інших лотерей (крім тиражних числових лотерей) з моменту офіційного опублікування цього Закону.»
 
Відхилено    
71. 6. Особа, що провадила діяльність з випуску та проведення лотерей підтверджується відповідною ліцензією Міністерства фінансів України.
 
-252- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
пункти шостий викласти у такій редакції:
6. Вимоги щодо сертифікації грального обладнання набирають чинності після визначення Уповноваженим органом переліку грального обладнання, яке підлягає сертифікації, та органів з сертифікації. Організатори азартних ігор впродовж двох місяців з моменту визначення Уповноваженим органом переліку грального обладнання, яке підлягає сертифікації, та органів з сертифікації зобов’язані провести сертифікацію грального обладнання, щодо якого встановлена така вимога Уповноваженим органом, або припинити його використання.»;
 
Враховано      
    -253- Княжицький М.Л.
Пункт 6 розділу ХІІ Законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Особа, що провадила діяльність з випуску та проведення лотерей, визначається за даними Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні.»;
 
Відхилено    
    -254- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункт 6 розділу ХІІ Законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Особа, що провадила діяльність з випуску та проведення лотерей, визначається за даними Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні.»;
 
Відхилено    
    -255- Фролов П.В.
Частину шосту розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -256- Мамка Г.М.
Пункт 5, 6, 7, 8 Розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) виключити.
 
Враховано    
    -257- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Пункт 6 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -258- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
    -259- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
72. 7. У випадку не дотримання особами, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до набрання чинності цим Законом умов, встановлених частиною 5 розділу ХІІ цього Закону до таких осіб можуть бути застосовані санкції відповідно до положень цього Закону починаючи з 2 (другого) місяця після набрання чинності цим Законом.
 
-260- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
пункти сьомий та восьмий виключити змінивши подальшу нумерацію пунктів;
 
Враховано      
    -261- Фролов П.В.
Частину сьому розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -262- Княжицький М.Л.
Пункт 7 розділу ХІІ Законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -263- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункт 7 розділу ХІІ Законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -264- Железняк Я.І.
У пункті 7 розділу ХІІ законопроекту слова та цифри "2 (другого)" замінити словами та цифрами "6 (шостого)".
 
Відхилено    
    -265- Мамка Г.М.
Пункт 5, 6, 7, 8 Розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) виключити.
 
Враховано    
    -266- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Пункт 7 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -267- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
    -268- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
73. 8. Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії особам, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» у випадку не дотримання ними умов, встановлених частиною 5 розділу ХІІ цього Закону.
 
-269- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
пункти сьомий та восьмий виключити змінивши подальшу нумерацію пунктів;
 
Враховано      
    -270- Фролов П.В.
Частину восьму розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -271- Княжицький М.Л.
Пункт 8 розділу ХІІ Законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -272- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункт 8 розділу ХІІ Законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -273- Мамка Г.М.
Пункт 5, 6, 7, 8 Розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) виключити.
 
Враховано    
    -274- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Пункт 8 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -275- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
    -276- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Пункти 3-8 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано частково    
    -277- Бабак С.В.
Прикінцеві та Перехідні положення законопроекту доповнити новим пунктом 9 наступного змісту: «9. Установити, що у 2020 році кошти Фонду підтримки медицини, спорту, культури та освіти спрямовуються на надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у межах обсягів та у порядку визначеному законодавством;»;
Пункти 9-11 відповідно вважати пунктами 10-12;
 
Відхилено    
    -278- Володіна Д.А.
Розділ ХІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити частиною 9 такого змісту:
«9. Протягом шістдесяти місяців з дня оприлюднення цього Закону встановлюється заборона на прийняття загальними зборами учасників (акціонерів) юридичних осіб - організаторів азартних ігор рішень про виплату дивідендів засновникам - нерезидентам.»
Частини 9-11 вважати частинами 10-12 відповідно.
 
Відхилено    
    -279- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ Прикінцеві та перехідні положення:
після пункту восьмого додати новий пункт, змінивши подальшу нумерацію пунктів, такого змісту:
«9. Установити, що розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, у казино через мережу Інтернет, у залах гральних автоматів, в покер в мережі Інтернет, та букмекерської діяльності, зменшується:
на 30 відсотків – у разі подання суб’єктом господарювання заяви на право отримання ліцензії протягом перших 30 днів починаючи з першого дня наступного за днем фактичного початку приймання Уповноваженим органом таких заяв;
на 25 відсотків – у разі якщо суб’єкт господарювання подав заяву на право отримання ліцензії протягом 30 днів починаючи з тридцять першого дня після фактичного початку приймання Уповноваженим органом таких заяв;
на 20 відсотків – у разі якщо суб’єкт господарювання подав заяву на право отримання ліцензії протягом 30 днів починаючи з шістдесят першого дня після фактичного початку приймання Уповноваженим органом таких заяв;
на 15 відсотків – у разі якщо суб’єкт господарювання подав заяву на право отримання ліцензії протягом 30 днів починаючи з дев’яносто першого дня після фактичного початку приймання Уповноваженим органом таких заяв;
на 10 відсотків – у разі якщо суб’єкт господарювання подав заяву на право отримання ліцензії протягом 30 днів починаючи з сто двадцять першого дня після фактичного початку приймання Уповноваженим органом таких заяв;
на 5 відсотків – у разі якщо суб’єкт господарювання подав заяву на право отримання ліцензії протягом 30 днів починаючи з сто п’ятдесятого першого дня після фактичного початку приймання Уповноваженим органом таких заяв.».
 
Відхилено    
    -280- та інші
у розділі ХІ (в редакції правої колонки):
після пункту четвертого додати новий пункт такого змісту:
«5. Встановити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посади членів Уповноваженого органу, такий конкурсний відбір проводиться у порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу» для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А».».
 
Відхилено    
74. 9. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність
 
75. 1) Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536, 2011 р., № 28, ст. 253, № 45, ст. 492; 2013 р., № 33, ст. 435; 2014 р., № 20-21, ст. 712);
 
-281- Холодов А.І.
У Розділі ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Проекту Закону:
Пункт 1 частини дев`ятої викласти у наступній редакції:
«1) Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р., № 28, ст. 253, № 45, ст. 492; 2014 р., № 20—21, ст. 712) – за винятком положення частини другої статті 4 цього Закону, щодо скасування, з дня набрання ним чинності, ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, виданих суб'єктам підприємницької діяльності до дня набрання чинності Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р., № 28, ст. 253, № 45, ст. 492; 2014 р., № 20—21, ст. 712).»
 
Відхилено   Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р., № 28, ст. 253, № 45, ст. 492; 2013 р., № 33, ст. 435; 2014 р., № 20-21, ст. 712).
 
    -282- Марусяк О.Р.
Підпункт 1 пункту 9 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у наступній редакції: «з моменту набрання чинності цим Законом Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536, 2011 р., № 28, ст. 253, № 45, ст. 492; 2013 р., № 33, ст. 435; 2014 р., № 20—21, ст. 712)».
 
Враховано по суті   
76. 2) Закон України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482).
 
-283- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
підпункт другий пункту дев’ятого виключити;
 
Враховано      
    -284- Фролов П.В.
Пункт 2 частини дев’ятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано    
    -285- Мамка Г.М.
Підпункт 2 пункту 9 Розділу ХІІ (Прикінцеві та перехідні положення) виключити.
 
Враховано    
    -286- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Підпункт 2 пункту 9 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -287- Марусяк О.Р.
Підпункт 2 пункту 9 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у наступній редакції: «з 1 липня 2020 року Закон України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20—21, ст. 712, № 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482)».
 
Відхилено    
77. 10. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
78. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-288- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
У пункті 1 частини 10 слова «які не досягли 18 років» замінити словами «які не досягли 21 року»;
 
Відхилено   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
79. доповнити Кодекс статтею 156-1 такого змісту:
 
   доповнити Кодекс статтею 156-1 такого змісту:
 
80. «Стаття 156-1. Порушення правил прийняття ставок у лотерею
 
-289- Мамка Г.М.
Абзац 3-4 пункту 10 Розділу ХІІ (зміни до нової статті 156-4 КУпАП) викласти у такій редакції:
«Стаття 156-4. Порушення правил прийняття ставок в азартній грі
Прийняття ставок в азартній грі від осіб, які не досягли 21 року – «
 
Відхилено   «Стаття 156-1. Порушення правил прийняття ставок у лотерею
 
    -290- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Абзаци третій та четвертий підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо доповнення Кодеку України про адміністративні правопорушення статтею 156-4) викласти у такій редакції:
«Стаття 156-4. Порушення правил прийняття ставок у азартній грі або лотерею
Прийняття ставок у лотерею або у азартній грі від осіб, у яких відповідно до закону заборонено приймати ставки - «.
 
Відхилено    
    -291- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Абзаци третій та четвертий підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо доповнення Кодеку України про адміністративні правопорушення статтею 156-4) викласти у такій редакції:
«Стаття 156-4. Порушення правил прийняття ставок у азартній грі або лотерею
Прийняття ставок у лотерею або у азартній грі від осіб, у яких відповідно до закону заборонено приймати ставки - «.
 
Відхилено    
81. Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років -
 
-292- Василевська-Смаглюк О.М.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 10 Розділу ХІІ слова та цифри «18 років» замінити словами та цифрами «21 року».
 
Відхилено   Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років -
 
    -293- Фролов П.В.
У абзаці 4 пункту 1 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (зміни до Кодексі України про адміністративні правопорушення) цифри «18» замінити цифрами «21».
 
Відхилено    
    -294- Струневич В.О.
В абзаці 4 підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «18» замінити цифрами «21»
 
Відхилено    
    -295- Дубінський О.А.
В пункті першому частини десятої Розділу ХІІ «Прикінцеві положення» цифри та слово «18 років» замінити цифрами та словом «21 років».
 
Відхилено    
    -296- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
У підпункті 1) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення) слова «18 років» замінити словами «21 року»;
 
Відхилено    
    -297- Устенко О.О.
В абзаці 16 підпункту 1 пункту 10 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова та цифри «18 років» замінити словами та цифрами «21 року»;
 
Відхилено    
82. тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-298- Железняк Я.І.
В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ законопроекту слова "від ста до двохсот" замінити словами "від двохсот до чотирьохсот".
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
83. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення -
 
   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
84. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-299- Железняк Я.І.
В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ законопроекту слова "від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти" замінити словами "від п'ятисот до тисячі ста".
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.;
 
    -300- Дубнов А.В.
В Перехідних положеннях (п. 10) в Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю Стаття 156-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 156-1. Незаконне допущення до гри
Допущення до гри в казино, гральні автомати, лотерею осіб, які не досягли 18 років, визнані недієздатними, обмежено дієздатними, інших осіб, що відповідно до законодавства мають відповідні обмеження, перебували в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, визнані адміністрацією закладу небажаною особою або прийняття ставок від них –
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення –
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено    
    -301- Яцик Ю.Г.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
Назву статті 1564 викласти в такій редакції:
«Стаття 1564. Порушення правил прийняття ставок у лотерею або іншій азартній грі».
Частину 1 статті 1564 викласти в такій редакції:
«Прийняття ставок у лотерею або іншій азартній грі від осіб, які не досягли 21 року –
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
85. статтю 181 викласти в такій редакції:
 
-302- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
у підпункті першому абзаци:
«статтю 181 викласти в такій редакції:
«Стаття 181. Участь в організованій без ліцензії азартній грі
Участь в організованій без ліцензії азартній грі, —
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, —
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
частину першу статті 234-2 після слів «Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з» доповнити словами та цифрами «участю в організованій без ліцензії азартній грі (стаття 181),» виключити,
 
Відхилено      
    -303- Струневич В.О.
Абзаци 8-14 підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
86. «Стаття 181. Участь в організованій без ліцензії азартній грі
 
-304- Фролов П.В.
У пункті 1 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» зміни до статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення) викласти у такій редакції:
«У назві статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «Азартні ігри» виключити.
Частини першу та другу статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити.»
 
Відхилено      
87. Участь в організованій без ліцензії азартній грі, -
 
-305- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення) доповнити словами «якщо особа усвідомлювала, що така гра організована без ліцензії «
 
Відхилено      
    -306- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення) доповнити словами «якщо особа усвідомлювала, що така гра організована без ліцензії «
 
Відхилено    
88. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-307- Железняк Я.І.
В абзаці одинадцятому підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ законопроекту слова "від тридцяти до трьохсот" замінити словами "від шістдесяти до шестисот".
 
Відхилено      
89. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
      
90. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-308- Железняк Я.І.
В абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ законопроекту слова "від трьохсот до п’ятисот" замінити словами "від шестисот до тисячі".
 
Відхилено      
    -309- Стефанчук Р.О.
Абзаци десятий–чотирнадцятий підпункту першого пункту десятого розділу ХІІ викласти в такій редакції:
«Стаття 181. Участь в організованій без ліцензії азартній грі
Участь в організованій без ліцензії азартній грі, якщо особа усвідомлювала, що така гра організована без ліцензії –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -310- Кальцев В.Ф.
В частині 10 розділу ХІІ:
Статтю 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) в редакції закон6опроекту (пункт 1) викласти у такій редакції:
«Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях
Участь в організованій без ліцензії азартній грі, -
тягне за собгою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ворожіння у громадських місцях-
тягне за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
91. частину першу статті 234-1 після слів «Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з» доповнити словами та цифрами «участю в організованій без ліцензії азартній грі (стаття 181), «;
 
-311- Василевська-Смаглюк О.М.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 10 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«Стаття 234-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 166-6), перешкоджанням уповноваженим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, участю в організованій без ліцензії азартній грі (стаття 181), зборів у проведенні перевірок (стаття 188-23).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, їх заступники, та уповноважені ними посадові (службові) особи».
 
Відхилено   у статті 221 слово і цифри: «статтями 160» замінити словом і цифрами: «статтями 156-4, 160»;
абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «156-2» доповнити цифрами «156-4».
 
    -312- Фролов П.В.
Останній абзац пункту 1 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (зміни до статті 234-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) викласти у такі редакції:
«частину першу статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити словом і цифрами «стаття 156-4»;
Абзац другий пункту 1) статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити словом і цифрами «стаття 156-4»«.
 
Враховано частково    
    -313- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо внесення змін до статті 234-2) замінити двома абзацами такого змісту:
у статті 221 після цифр: «156,» додати слова: «статтею 156-4,»; слова: «, і « замінити словами: «статтею 181»;
у пункті 1 частини першої статті 255 після цифр «156-2,» додати цифри «156-4,»;
 
Враховано    
    -314- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо внесення змін до статті 234-2) замінити двома абзацами такого змісту:
у статті 221 після цифр: «156,» додати слова: «статтею 156-4,»; слова: «, і « замінити словами: «статтею 181»;
у пункті 1 частини першої статті 255 після цифр «156-2,» додати цифри «156-4,»;
 
Враховано    
    -315- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
додати абзаци:
у статті 221 після цифр: «156,» додати слова: «статтею 156-4,»; слова: «, і « замінити словами: «статтею 181»;
у пункті 1 частини першої статті 255 після цифр «156-2,» додати цифри «156-4,»;
 
Враховано    
92. 2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
-316- Фролов П.В.
Пункт 2 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (зміни Кримінального кодексу України) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Частину першу статті 96-1 після слова та цифр «статтею 192» доповнити словом та цифрами «статтею 203-2».
 
Відхилено   2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
93. статтю 203-1 викласти в такій редакції:
 
   статтю 203-1 викласти в такій редакції:
 
94. «Стаття 203-1. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
 
-317- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
У пункті 2 частини 10 слова «з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» виключити;
 
Враховано      
    -318- Фролов П.В.
Абзаци третій-п’ятий пункту 2 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (зміни Кримінального кодексу України) замінити новими абзацами такого змісту:
«Стаття 2032. Незаконне провадження діяльності з організації та/або проведення азартної гри
1. Організація та/або проведення азартної гри поза меж ігрової зони та/або без ліцензії на організацію та проведення азартної гри, організація та проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора державних лотерей, в тому числі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, Інтернет включно, або засобів зв'язку, в тому числі мобільного зв'язку, а так само систематичне надання приміщень для незаконних організацій, проведення та/або доступу до азартної гри або лотереї, —
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років, з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Під систематичним наданням приміщень в цій статті розуміється надання приміщень більше двох разів.
Особа, яка добровільно відмовилась від організації та/або проведення азартної гри поза меж ігрової зони та/або без ліцензії на організацію та проведення азартної гри, організації та проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора державних лотерей, в тому числі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, Інтернет включно, або засобів зв'язку, в тому числі мобільного зв'язку, а так само систематичного надання приміщень для незаконних організації, проведення та/або доступу до азартної гри або лотереї, і сприяла розкриттю пов'язаних з ними злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності.».
 
Враховано частково    
95. 1. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор - карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.
 
-319- Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Павлюк М.В.
В абзаці 4 підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ проекту Закону словосполучення «з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» замінити словосполученням «із конфіскацією майна».
 
Враховано      
    -320- Княжицький М.Л.
Підпункт 2) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до статті 203-1 Кримінального кодексу України) перед словом «карається» доповнити словами « (окрім випадків, коли допускається проведення азартних ігор без ліцензії відповідно до закону, що регулює діяльність з організації та проведення азартних ігор)»;
 
Відхилено    
    -321- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Підпункт 2) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до статті 203-2 Кримінального кодексу України) перед словом «- карається» доповнити словами « (окрім випадків, коли допускається проведення азартних ігор без ліцензії відповідно до закону, що регулює діяльність з організації та проведення азартних ігор)»;
 
Відхилено    
    -322- Діденко Ю.О.
В абзаці четвертому підпункті 2 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» замінити словами «карається штрафом від семи тисяч до тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років».
 
Враховано частково    
    -323- Наталуха Д.А.
В абзаці четвертому підпункті 2 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» замінити словами «карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років».
 
Враховано частково    
    -324- Стефанчук Р.О.
Абзаци три–п’ять підпункту другого пункту десятого розділу ХІІ викласти в такій редакції:
«Стаття 203-2. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
1.Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор, –
штрафом від тридцяти тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
2.Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або за попередньою змовою групою осіб, –
караються штрафом від п’ятдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки».
 
Враховано частково    
    -325- Фролов П.В.
Абзаци четвертий та п’ятий пункту 2 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» зміни Кримінального кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -326- Ляшенко А.О.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» після слів «проведення азартних ігор» доповнити словами «або провадження діяльності з випуску та проведення лотерей з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор».
 
Відхилено    
    -327- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо внесення змін до Кримінального кодексу України)викласти у такій редакції:
«1. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор — карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор, а також позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки».
 
Враховано частково    
    -328- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо внесення змін до Кримінального кодексу України)викласти у такій редакції:
«1. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор — карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор, а також позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки».
 
Враховано    
96. 2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.»
 
-329- Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Павлюк М.В.
В абзаці 5 підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ проекту Закону словосполучення «з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» замінити словосполученням «із конфіскацією майна».
 
Відхилено   Стаття 203-1. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей
1.Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону України або випуск або проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей або організація або функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет -
караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки»;
 
    -330- Діденко Ю.О.
В абзаці п’ятому підпункті 2 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» замінити словами «карається штрафом від тридцяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років».
 
Враховано частково    
    -331- Наталуха Д.А.
В абзаці п’ятому підпункті 2 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор» замінити словами «карається штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років».
 
Враховано частково    
    -332- Ніколаєнко А.І.
У пункті 2) частини 10 Розділу ХІІ законопроекту частину 1 статті 2032 Кримінального кодексу України замінити та викласти в наступній редакції:
Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор — карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать таким організатором азартних ігор та використовуються для проведення азартних ігор.
 
Відхилено    
    -333- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
у підпункті другому статтю 203-2 викласти у такій редакції:
«Стаття 203-2. Незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей
1.Організація та проведення азартних ігор без наявності діючої ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, яка видається відповідно до законодавства України; надання можливості доступу для участі в азартних іграх, які проводяться без наявності діючої ліцензії здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, яка видається відповідно до законодавства України; організація та проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора державних лотерей; організація та/або функціонування закладів, в яких надається доступ до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет -
карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
у статті 365-3 назву статті та частину першу викласти у такій редакції:
«Стаття 365-1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей
1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей або приховування ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, лотерей,»;
 
Враховано по суті   
    -334- Бабенко М.В.
Підпункт 2 частини 10 розділу ХІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти в такій редакції:
«2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
статтю 2032 викласти в такій редакції:
«Стаття 2032. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
1.Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор — карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.
2.Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.
3. Допуск до участі в азартній грі осіб, яким забороняється брати участь в азартній грі, порушення правил ідентифікації (верифікації) гравця -карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років»
доповнити Кодекс статтею 365-1 такого змісту:
«Стаття 365-1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор
1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної організації та проведення азартних ігор або приховування ним незаконної організації та проведення азартних ігор, —
карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».»;
 
Враховано частково    
    -335- Дубнов А.В.
Струневич В.О.
Підпункт 2 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції
2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
статтю 2032 викласти в такій редакції:
«Стаття 2032. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
1.Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор — карається штрафом у розмірі в півтора рази більше, ніж ціна ліцензії (в еквіваленті неоподатковуваних мінімумів), для відповідного грального бізнесу, або позбавленням волі на строк до двох років.
2.Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, - карається штрафом у розмірі в два рази більше, ніж ціна ліцензії (в еквіваленті неоподатковуваних мінімумів), для відповідного грального бізнесу, або позбавленням волі на строк до п’яти років.
 
Відхилено    
    -336- Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 10 розділу ХІІ викласти у такій редакції:
«2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
статтю 2032 викласти в такій редакції:
«Стаття 2032. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
1.Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор – карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2.Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею, — карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.»
доповнити Кодекс статтею 3653 такого змісту:
«Стаття 3653. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор
1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної організації та проведення азартних ігор або приховування ним незаконної організації та проведення азартних ігор, —
карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».»;»
 
Враховано частково    
    -337- Галайчук В.С.
Доповнити підпункт 2 пункту 10 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту після змін до статті 203-2 Кримінального кодексу України новими абзацами такого змісту:
«доповнити Кодекс статтею 220-3 такого змісту:
Стаття 220-3. Здійснення платежів на користь осіб, які через мережу Інтернет надають доступ до участі в азартних іграх на території України без наявності відповідної ліцензії
Переказ коштів банком, що здійснює банківську діяльність в Україні, платіжною системою або іншим оператором послуг платіжної інфраструктури, що діє на території України, на користь осіб, які через мережу Інтернет надають доступ до участі в азартних іграх на території України без наявності відповідної ліцензії, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
Відхилено    
97. доповнити Кодекс статтею 365-1 такого змісту:
 
   доповнити статтею 365-1 такого змісту:
 
98. «Стаття 365-1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор
 
-338- Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Павлюк М.В.
В абзаці 7 підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ проекту Закону після словосполучення «Бездіяльність працівника» доповнити словосполученням «Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор або», а також словосполучення «незаконних азартних ігор» замінити словосполученням «незаконної організації та проведення азартних ігор».
 
Враховано частково   «Стаття 365-1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей
 
99. 1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної організації та проведення азартних ігор або приховування ним незаконної організації та проведення азартних ігор, -
 
-339- Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Павлюк М.В.
В абзаці 8 підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ проекту Закону:
- після словосполучення «Бездіяльність працівника» доповнити словосполученням «Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор або»;
- словосполучення «незаконних азартних ігор» замінити словосполученням «незаконної організації та проведення азартних ігор»;
- словосполучення «за заявою» замінити словосполученням «державного нагляду, а також не реєстрація»;
- словосполучення «ним незаконної організації та проведення азартних ігор» замінити словосполученням «такої діяльності».
 
Враховано частково   1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей або приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей,-
 
100. 1) карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».»;
 
-340- та інші
В абзаці 8 підп. 2 п. 7 Прикінцевих та перехіних положень (в редакції правої колонки) після слова: «приховування» додати слово: «виявленої», а в абзаці 9 підп. 2 п. 7 Прикінцевих та перехіних положень (в редакції правої колонки) слова: «від десяти до п’ятнадцяти» замінити словами: «від шести до восьми»
 
Враховано   карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
3) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., №48, ст. 436):
частину другу статті 293 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
1-1. обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх";
Розділ ІV доповнити Главою 2-А такого змісту:
"Глава 2-А. Розгляд судом справ про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх
Стаття 300-1. Підсудність
1. Заява про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх подається до суду за місцем проживання такої особи.
Стаття 300-1. Особи, які можуть бути заявниками
1. Заяву про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подано членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками такої особи.
Стаття 300-1. Зміст заяви
1. У заяві про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх мають бути викладені обставини, що підтверджують підстави для обмеження фізичної особи у відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх, а саме:
1) перевищення витрат на гру над особистими доходами особи, що ставить особу або її сім’ю у скрутне матеріальне становище;
2) наявність у особи боргових зобов’язань на суму більше 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
3) несплата особою аліментів впродовж більше трьох місяців;
4) отримання особою або членами її сім’ї житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг;
5) скрутне матеріальне становище особи чи членів її сім’ї, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати.
Стаття 300-1. Розгляд справ
1. Справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх суд розглядає за участю заявника та особи, стосовно якої розглядається справа.
2. Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави.
3. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно, без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати.
Стаття 300-1. Рішення суду
1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, встановлює строк дії такого обмеження, що не може бути меншим від строку, встановленого Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
2. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор.
 
    -341- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У Розділі ХІІ Прикінцеві та перехідні положення:
після підпункту другого пункту десятого доповнити новим підпунктом такого змісту:
"У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492):
частину другу статті 293 доповнити після пункту 1 новим пунктом 1-1 такого змісту:
"обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх;";
Розділ ІV Кодексу доповнити після Глави 2 новою Главою 2-А такого змісту:
"Глава 2-А. Розгляд судом справ про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх
Стаття 300-1. Підсудність
1. Заява про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, подається до суду за місцем проживання цієї особи.
2. Підсудність справ про обмеження в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду.
Стаття 300-2. Особи, які можуть бути заявниками
1. Заяву про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подано членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками відповідної особи.
Стаття 300-3. Зміст заяви
1. У заяві про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх мають бути викладені обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає азартними іграми, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
Стаття 300-4. Розгляд справ
1. Справи про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх суд розглядає за участю заявника та особи, щодо якої розглядається справа про обмеження в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх.
2. Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави.
3. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати.
Стаття 300-5. Рішення суду
1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження фізичної особи в відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, встановлює строк дії такого обмеження, що не може бути меншим від встановленого Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
2. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор або його територіальному підрозділу за місцем проживання фізичної особи.".".
У зв’язку з цим підпункти третій – восьмий відповідно вважати підпунктами четвертим – дев’ятим;
 
Враховано частково узгоджено з текстом проекту щодо правки №1307   
101. 3) У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
 
-342- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
підпункт третій виключити;
 
Враховано (п.1 ч. 4 ст. 216 КПК вже визначив підслідність)     
    -343- Фролов П.В.
Пункт 3 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано    
102. абзац другий частини другої статті 216 після цифр "365" доповнити цифрами «365-3»; «.
 
-344- Фролов П.В.
Пункт 3 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
3) У законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62), абзац другий частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, організатора азартних ігор, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору.».
 
Відхилено      
103. 4) Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
 
   4) Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінми) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
 
104. «Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.
 
-345- Заблоцький М.Б.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «організаторів азартних ігор» виключити.
 
Відхилено   Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор
 
105. 1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
 
-346- Заблоцький М.Б.
У абзаці третьому підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «організаторів азартних ігор» замінити словами «суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри».
 
Відхилено   1. Реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:
 
106. на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 21 року, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;
 
-347- Ляшенко А.О.
В абзацах четвертому, п’ятому, шостому та дев’ятому підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «21 року» замінити словами «25 років».
 
Відхилено   на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу, у період з 6 до 23 години;
у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
засобами зовнішньої реклами;
на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21 року;
 
    -348- Галайчук В.С.
У абзацах четвертому, п’ятому, шостому підпункту 4 пункту 10 Розділу ХІІ слова та цифри «21 року» замінити словами та цифрами «18 років»,
 
Відхилено    
107. в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 21 року;
 
-349- Ляшенко А.О.
В абзацах четвертому, п’ятому, шостому та дев’ятому підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «21 року» замінити словами «25 років».
 
Відхилено   в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб віком до 21 року.
 
108. із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей;
 
-350- Ляшенко А.О.
В абзацах четвертому, п’ятому, шостому та дев’ятому підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «21 року» замінити словами «25 років».
 
Відхилено   2. У рекламі азартних ігор забороняється використовувати осіб віком до 21 року, у тому числі як фотомоделей.
 
109. засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;
 
-351- Княжицький М.Л.
Підпункт 4) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про рекламу») після слів «з 7 до 21 години» доповнити словами « (зазначене обмеження не стосується державних лотерей)»;
 
Відхилено      
    -352- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Підпункт 4) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про рекламу») після слів «з 7 до 21 години» доповнити словами « (зазначене обмеження не стосується державних лотерей)»;
 
Відхилено    
110. реклама на транспорті.
 
-353- Заблоцький М.Б.
Абзац восьмий підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо реклами на транспорті) викласти у такій редакції:
«реклама на транспорті, крім реклами, що розміщується на внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену, де реклама дозволяється до 7 та після 21 години, та реклами на території міжнародних аеропортів і на зовнішніх та внутрішніх поверхнях споруд міжнародних аеропортів».
 
Відхилено   3. Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.
 
    -354- Заблоцький М.Б.
Після абзацу восьмого підпункту 4 пункту 10 ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити двома абзацами такого змісту:
«на телебаченні і радіо з 7 до 21 години;
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для осіб віком старше 21 року, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів».
 
Відхилено    
    -355- Бєлькова О.В.
У підпункті 4 пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту у частину першу статті 22-1 Закону України «Про рекламу» доповнити такими абзацами:
«на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу;
у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
засобами внутрішньої реклами;
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на здійснення діяльності з організації азартних ігор);
засобами зовнішньої реклами;
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для осіб старше 21 року, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.»
 
Враховано частково    
111. 2. Забороняється спонсорство заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.»;
 
-356- Ляшенко А.О.
В абзацах четвертому, п’ятому, шостому та дев’ятому підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «21 року» замінити словами «25 років».
 
Відхилено   4. Забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних та інших заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року (крім трансляції спортивних заходів), з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор.
5. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться іляьність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри». Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.
 
    -357- та інші
У підпункті 4 пункту 8 Розділу ХІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту частину другу статті 22-1 Закону України «Про рекламу» після слів: «до 21 року» доповнити словами та символами: у такій редакції: « (крім трансляції спортивних заходів)».
 
Враховано    
    -358- Княжицький М.Л.
Підпункт 4) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про рекламу», а саме щодо частини другої статті 22-1) після слів «азартних ігор» доповнити словами « (окрім державних лотерей)»;
 
Відхилено    
    -359- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Підпункт 4) пункту 10 розділу ХІІ Законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про рекламу», а саме щодо частини другої статті 22-1) після слів «азартних ігор» доповнити словами « (окрім державних лотерей)».
 
Відхилено    
    -360- Железняк Я.І.
Після абзацу дев'ятого підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ законопроекту доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"3. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється організація діяльності азартних ігор, забороняється.
Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення обладнання для проведення азартних ігор, або процесу такої гри".
 
Враховано частково    
    -361- Бєлькова О.В.
У підпункті 4 пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту у частину другу статті 22-1 Закону України «Про рекламу» викласти у такій редакції:
«2. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, забороняється.»
 
Враховано    
112. 3. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади мають відповідати наступним вимогам:
 
-362- Бєлькова О.В.
У підпункті 4 пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту у частину третю статті 22-1 Закону України «Про рекламу» виключити та вважати відповідно частину четверту частиною третьою.
 
Враховано      
113. 1) площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;
 
      
114. 2) мають розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
 
      
115. 3) освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.
 
      
116. 4. Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати» «ставки» на вивісках гральних закладів.
 
-363- Бєлькова О.В.
У підпункті 4 пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту статтю 22-1 Закону України «Про рекламу» доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Організатори азартних ігор за рекламу азартних ігор чи організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор зобов'язані спрямовувати до Фонду підтримки медицини, спорту та культури на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди азартних ігор та профілактику та надання медичної допомоги хворим на лудоманію п’ять відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами азартних ігор у межах України.»
 
Відхилено   6. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
7. Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діляьність з організації та проведення азартних ігор, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
8. Реклама азартних ігор має містити достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
9. Реклама азартних ігор має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.
10. Субєкт господарювання, не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому субєкту господарювання. Термін «бренд організатора азартних ігор» ввживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
11. Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні особи, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання)».
 
    -364- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Пункт 4 частини 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
«5. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил відповідальної гри». Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.»;
 
Враховано частково    
    -365- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Підпункт 4 пункту 10 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень проекту Закону доповнити пунктом «6. За своїм змістом будь-яка реклама азартних ігор має уникати стимулювання попиту у цій сфері, яка призводить до соціально небезпечних наслідків, включаючи мережу Інтернет.»;
 
Враховано по суті в ч. 5   
    -366- Заблоцький М.Б.
Підпункту 4 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити абзацами такого змісту:
«5. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор чи лотерей може бути виключно суб’єкт господарювання, який має діючу ліцензію на відповідний вид діяльності у сфері азартних ігор або лотерей.
6. Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор та/або лотерей, суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри та/або лотереї, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться азартні ігри та/або, без наявності у рекламодавця діючої ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері азартних ігор або лотерей.
7. Реклама азартних ігор чи лотерей має містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
8. Реклама азартних ігор чи лотерей має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на вид діяльності у сфері азартних ігор або лотерей рекламодавцю.
9. Субєкт господарювання, не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому субєкту господарювання. Термін «бренд організатора азартних ігор» викорустовується у розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».
10. Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні, малозабезпечені, хворі на психічні захворювання)».
 
Враховано частково    
    -367- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
підпункт четвертий викласти у такій редакції:
«3) Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
«Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор
1. Реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими проводяться азартні ігри, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:
- на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу, у період з 6 до 23 години;
- у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (окрім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
в усіх друкованих засобах масової інформації (окрім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
- на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
- засобами внутрішньої та зовнішньої реклами;
- у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб;
- у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.
- на товарах (у тому числі, одязі), призначених переважно для осіб віком до 21 року.
2. В рекламі азартних ігор забороняється використовувати осіб віком до 21 року, у тому числі, як фотомоделей.
3. Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що виграти в азартну гру легко, а також не повинна формувати думку, що участь в азартних іграх є джерелом доходів та є альтернативною роботі.
4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими проводяться азартні ігри, забороняється.
5. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими проводяться азартні ігри, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри». Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.»;
 
Враховано частково    
    -368- Фролов П.В.
У пункті 4 частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ», яким пропонується доповнити закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) «Статтею 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей» викласти дану статтю в такій редакції:
«Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.
1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
в повному обсязі - до підключення організатора азартних ігор до системи онлайн моніторингу;
на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу;
у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації;
засобами внутрішньої реклами;
на транспорті (крім міжнародних аеропортів);
за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів щодо азартних ігор та організаторів азартних ігор за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на надання послуг з азартних ігор та організатори азартних ігор);
засобами зовнішньої реклами;
у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного характеру та розважальних заходів, призначених для осіб, які не досягли віку 21 років;
із залученням осіб віком до 21 року;
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для осіб, які досягли віку 21 років, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.
2. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються азартні ігри, забороняється.
3. Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення будь-якого елементу азартної гри (у тому числі будь-якого обладнання, пристрою, за допомогою яких проводиться азартна гра або процесу гри в азартну гру, а також зображення приміщення, у якому проводиться азартна гра, гравця в азартну гру).
4. Забороняються такі види діяльності з рекламування азартних ігор та організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються азартні ігри:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються азартні ігри;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів (крім товарів, які пов'язані з вживанням азартних ігор) з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються азартні ігри;
проведення заходів з обміну елементів азартних ігор на будь-які інші товари, роботи, послуги;
надання права участі у лотереї, грі, конкурсі та інших розважальних заходах, якщо умовою надання права участі є придбання елементів азартних ігор;
зображення будь-якого елементу азартної гри (у тому числі будь-якого обладнання, пристрою, за допомогою яких проводиться азартна гра або процесу гри в азартну гру, а також зображення приміщення, у якому проводиться азартна гра, гравця в азартну гру), знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються азартні ігри, в місцях проведення розважальних заходів для осіб віком до 21 років та на автотранспортних засобах;
зображення будь-якого елементу азартної гри (у тому числі будь-якого обладнання, пристрою, за допомогою яких проводиться азартна гра або процесу гри в азартну гру, а також зображення приміщення, у якому проводиться азартна гра, гравця в азартну гру), знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими надаються азартні ігри, або процесу вживання азартних ігор, на упаковці чи під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які не пов'язані з вживанням азартних ігор;
продаж елементів азартних ігор у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов'язані з вживанням азартних ігор;
надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв'язку.
5. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються дані вироби, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Азартні ігри викликають залежність". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.
Текст попередження в рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення.
6. Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати» «ставки» на вивісках гральних закладів.».
 
Враховано частково    
    -369- Шол М.В.
У пункті 4) частини 10 Розділу ХІІ законопроекту:
Частину 1 статті 221 Закону України «Про рекламу» замінити та викласти в наступній редакції:
«Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або лотерей, суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри та/або лотереї, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 21 року, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;
в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 21 року;
із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей;
засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;
реклама на транспорті, крім реклами, що розміщується на внутрішніх поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену, де реклама дозволяється до 07:00 та після 21:00 години, та реклама на території міжнародних аеропортів і на зовнішніх та внутрішніх поверхнях споруд міжнародних аеропортів;
на телебаченні та радіо з 07:00 до 21:00 години;
у мережі інтернет (крім веб-сайтів), призначених для осіб, старше 21 року, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів».
 
Враховано частково    
    -370- Шол М.В.
Частину 2 статті 221 Закону України «Про рекламу» доповнити та викласти в наступній редакції:
«Забороняється спонсорство заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор або лотерей».
 
Враховано по суті   
    -371- Шол М.В.
Абзац перший частини 3 статті 221 Закону України «Про рекламу» замінити та викласти в наступній редакції:
«1. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади або розповсюджуються лотереї мають відповідати наступним вимогам:».
 
Відхилено    
    -372- Шол М.В.
Статтю 221 Закону України «Про рекламу» доповнити пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 наступного змісту:
«5. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор чи лотерей може бути виключно суб’єкт господарювання, який має діючу ліцензію на відповідний вид діяльності у сфері азартних ігор або лотерей.
6. Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор та/або лотерей, суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри та/або лотереї, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться азартні ігри та/або без наявності у рекламодавця діючої ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері азартних ігор та/або лотерей.
7. Реклама азартних ігор чи лотерей має містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
8. Реклама азартних ігор чи лотерей має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на вид діяльності у сфері азартних ігор або лотерей рекламодавцю.
9. Суб’єкт господарювання не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому суб’єкту господарювання. Термін «бренд організатора азартних ігор» використовується в розумінні Закону України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».
10. Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні, малозабезпечені, хворі на психічні захворювання)».
 
Враховано частково    
    -373- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У Розділі ХІІ Прикінцеві та перехідні положення:
підпункт п’ятий пункту десятого викласти у такій редакції:
"Закон України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
"Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей
1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 21 року, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;
в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 21 року;
із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей;
засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;
реклама на транспорті;
на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань);
засобами внутрішньої реклами (крім міжнародних аеропортів та морських портів);
на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену;
засобами зовнішньої реклами;
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для осіб віком від 21 року, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.
2. Реклама азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор:
не може розташовуватися ближче ніж за 500 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються особи віком до 21 року;
не може формувати думку, що участь в азартних іграх є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя;
не повинна створювати враження, що участь в азартних іграх сприятиме розв'язанню особистих проблем;
не повинна заохочувати до участі в азартних іграх або негативно розцінювати факт утримування від участі в азартних іграх;
не повинна створювати враження, що більшість людей приймає участь в азартних іграх.
3. Забороняється спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
4. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади, внутрішня реклама у міжнародних аеропортах та морських портах мають відповідати наступним вимогам:
1) площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;
2) мають розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
3) освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.
5. Забороняється використання слів "казино", "гральні автомати", "ставки" на вивісках гральних закладів.
6. Рекламодавці азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей зобов'язані у порядку, передбаченому законами України, спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди ігрової залежності не менше 5 відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей у межах України. Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання.";";
 
Враховано частково    
    -374- Коваль О.В.
Колюх В.В.
Бабак С.В.
Пункт 4 частини 10 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення законопроекту викласти в такій редакції: «4) Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.
1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
із залученням осіб віком до 21 року до участі у рекламі;
на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу з 7 до 22 години;
у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації;
засобами внутрішньої реклами;
засобами зовнішньої реклами;
на зовнішній поверхні транспортних засобів;
на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування;
у закладах освіти незалежно від форми власності та підпорядкування;
у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для осіб яким не виповнилося 21 рік;
у мережі Інтернет включаючи соціальні мережі та мобільні додатки з 7 до 22 години.
2. Забороняється спонсорство заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.;
3. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади мають відповідати наступним вимогам:
1) площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;
2) мають розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
3) освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.
4. Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати», «ставки», «азартні ігри» на вивісках гральних закладів.»
 
Враховано частково    
    -375- Ковальчук О.В.
Пункт 4 частини 10 Розділу ХІІ законопроєкту викласти в такій редакції:
"4) Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 221 такого змісту:
Стаття 221. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.
1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу;
у мережі Інтернет, крім веб-сайтів на яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор та призначених для осіб віком старше 21 року, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів;
на товарах та у друкованих виданнях;
на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших видань, у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях;
у виданнях для дітей та юнацтва, на сторінках для дітей та юнацтва друкованих видань;
у виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту;
в усіх друкованих засобах масової інформації;
у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів;
засобами зовнішньої реклами;
засобами внутрішньої реклами за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів;
за допомогою заходів рекламного характеру;
реклама на транспорті;
із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей.
2. Реклама азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор:
не повинна містити зображення процесу азартної гри;
не може розташовуватися ближче ніж за 500 метрів прямої видимості від дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищо? освіти;
не може формувати думку, що азартна є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя;
не повинна створювати враження, що азартна гра сприятиме розв'язанню особистих проблем;
не може формувати думку, що азартна гра має лікувальні якості або що вона є стимулюючим чи заспокійливим засобом;
не повинна заохочувати до азартної гри або негативно розцінювати факт утримування від азартної гри;
не повинна створювати враження, що більшість людей грають в азартні ігри.
3. Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор або процесу гри в азартні ігри.
4. Забороняються такі види діяльності з рекламування азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор:
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;
розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;
зображення азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, в місцях проведення розважальних заходів та на автотранспортних засобах;
зображення азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, або процесу гри в азартні ігри, на упаковці чи під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які не пов'язані грою в азартні ігри;
надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв'язку.
5. Реклама азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, повинна супроводжуватися текстами попередження можливого програшу та втрати коштів такого змісту: "Азартні ігри викликають залежність", "Азартна гра призводить до лудоманії", «Азартні ігри призводять до втрати коштів». Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.
Текст попередження в рекламі в друкованих засобах масової інформації має розміщуватися горизонтально, внизу рекламного зображення.
6. Рекламодавці азартних ігор зобов'язані у порядку, передбаченому законами України, спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди азартних ігор не менше 5 відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами азартних ігор у межах України. Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх використання.
7. Реклама азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами азартних ігор.
8. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади мають відповідати наступним вимогам:
1) площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;
2) мають розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
3) освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.
Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати», «ставки» на вивісках гральних закладів.
9. В будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади повинне міститись попередження щодо можливого програшу та втрати коштів та супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Азартні ігри викликають залежність", "Азартна гра призводить до лудоманії", «Азартні ігри призводять до втрати коштів»."
 
Враховано частково    
    -376- Устенко О.О.
В підпункт 4 пункту 10 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» внести наступні зміни:
Статтю 22-1Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) викласти у наступній редакції:
«Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.
Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
Забороняється спонсорство заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
Забороняється реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими організовуються азартні ігри.
Забороняється спонсорування та проведення теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення азартної гри, її елементів (частин); місць проведення азартних ігор; характерних елементів, пристроїв, засобів азартної гри; товарних знаків, торгових марок, інших знаків (символів, предметів), під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
 
Враховано частково    
117. 5) частину першу статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами) доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
 
-377- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Пункт 5 частини 10 після слів «обмежувати» доповнити словами «за рішенням суду»;
 
Відхилено      
118. «18-1) обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 
-378- Федієнко О.П.
Доповнення пунктом 18? частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації» виключити.
 
Враховано      
119. 6) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   6) статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
120. «Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов здійснює Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. «;
 
-379- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
У пункті 6 частини 10 слова «здійснює Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» замінити словами «здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 
Враховано   «Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою. «;
 
    -380- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
у підпункті шостому перед словами «у встановленому» додати слова: «та лотерей»;
 
Відхилено    
    -381- Фролов П.В.
Пункт шостий частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити словами «та лотерей».
 
Відхилено    
    -382- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
В абзаці другому підпункту 6 пункту 10 «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (щодо змін до частини другої статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») слова «Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор» замінити словами «Комісія з питань азартних ігор та лотерей».
 
Відхилено    
    -383- Пузійчук А.В.
В абзаці другому підпункту 6 пункту 10 розділу ХІІ законопроєкту слова «Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор» замінити словами «Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор».
 
Відхилено    
    -384- Бєлькова О.В.
В абзаці другому підпункту 6 пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту слова «розвитку та» виключити.
 
Враховано    
    -385- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Железняк Я.І.
Лозинський Р.М.
У Розділі ХІІ Прикінцеві та перехідні положення:
у підпункті шостому пункту десятого слова "Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор" замінити словами "Міністерство фінансів України".
 
Відхилено    
121. 7) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057 із наступними змінами):
 
-386- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
підпункт сьомий виключити;
 
Враховано      
    -387- Заблоцький М.Б.
Тарасенко Т.П.
Підпункт 7 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») виключити.
 
Враховано    
    -388- Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Приходько Б.В.
Шахов С.В.
Сухов О.С.
Підпункт 7 пункту 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») виключити.
 
Враховано    
    -389- Фролов П.В.
Пункт сьомий частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано    
122. абзац п’ятий пункту 21 частини першої статті 1 після слів «гравцем у лотерею» доповнити словом «, парі»;
 
      
123. підпункт «в» пункту 7 частини другої статті 5 після слів «проводять лотереї» доповнити словом «, парі»;
 
      
124. частину четверту статті 8 після слів «проводять лотереї» доповнити словом «, парі»;
 
      
125. у пункті 4 частини першої статті 14 слова «або будь-які інші азартні ігри» замінити словами «парі та/або азартні ігри»;
 
      
126. у частині першій статті 15:
 
      
127. в абзаці першому слова «будь-яких інших азартних ігор, « виключити, а після цифр і слова «30000 гривень» доповнити словами і цифрами
 
      
128. «, парі - 100000 гривень»;
 
-390- Климпуш-Цинцадзе І.О.
У абзаці сьомому підпункту 7 пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень проекту Закону цифру та слово «100000 гривень» замінити словами «сумі еквівалентній 2000 євро за курсом Національного банку України встановленого на день транзакції».
 
Відхилено      
129. пункт 15 після слів «азартні ігри» доповнити словами «, внесення ставки з метою укладення парі та здійснення виплати юридичною особою, яка проводить парі»;
 
-391- Василевська-Смаглюк О.М.
Підпункт 7 пункту 10 розділу ХІІ викласти у такій редакції:
«7) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50—51, ст. 2057 із наступними змінами):
у абзаці п’ятому пункту 21 частини першої статті 1 слова «у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино» замінити словами « у азартну гру»;
підпункт «в» пункту 7 частини другої статті 5 викласти у такій редакції:
«в) суб’єкти господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор»;
у частині четвертій статті 8 слова «які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, під час здійснення фінансових операцій, пов’язаних із прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів» замінити словами «які здійснюють організацію та проведення азартних ігор, під час здійснення фінансових операцій, пов’язаних із прийняттям чи поверненням ставок (в тому числі шляхом придбання чи обміну ігрових замінників гривні), виплатою виграшів (призів)»;
у пункті 4 частини першої статті 14 слова «суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри» замінити словами «суб’єктів господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор»;
у частині першій статті 15:
в абзаці першому слова «для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень» замінити словами «для суб’єктів господарювання, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор, - 55000 гривень»;
пункт 15 викласти у такій редакції:
«15) виплата виграшу (призу), внесення (повернення) ставки у азартній грі або придбання (обмін) ігрових замінників гривні».
 
Відхилено      
130. 8) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
-392- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
підпункт восьмий викласти у такій редакції:
«6) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
у частині першій статті 7:
пункт 18 доповнити словами: «- з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державні лотереї в Україні»;»;
доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1) діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, яка ліцензується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.»;
 
Враховано частково   8) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
    -393- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Підпункт 8 пункту 10 «Прикінцеві та перехідні положення» (щодо змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності») викласти в такій редакції:
«8. У частині першій статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
пункт 18 доповнити словами: «з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державні лотереї в Україні»;
доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1) діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, яка ліцензується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
 
Враховано частково    
131. частину другу статті 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-394- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
У пункті 8 частини 10 зміни до частини другої статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виключити;
 
Відхилено   частину другу статті 2 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
    -395- та інші
Підпункт 8 пункту 10 «Прикінцеві та перехідні положення» (щодо змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності») викласти в такій редакції:
6) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
частину другу статті 2 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) діяльність на ринку азартних ігор, яка провадиться відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «.»;
у частині першій статті 7:
пункт 18 доповнити словами: «- з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державні лотереї в Україні»;»;
доповнити пунктом 18-1 в такій редакції:
«18-1) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «.
 
Враховано    
132. «4) діяльність на ринку азартних ігор, яка провадиться відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «.»;
 
   «5) діяльність на ринку азартних ігор, оj провадиться відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «;
 
133. пункт 18 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
   у частині першій статті 7:
 
134. «18) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «; «.
 
-396- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
У пункті 8 частини 10 слова «яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» виключити;
 
Відхилено   пункт 18 доповнити словами «- з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державні лотереї в Україні»;
доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «;
7) У Законі України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369 із наступними змінами):
у частині першій статті 1:
друге речення абзацу другого пункту 16 виключити;
у пункті 17: у першому реченні слова «або гравцем (термінал самообслуговування)» виключити, у другому реченні після слів «розмір виграшу гравця» доповнити словами: «відтворюють (транслюють) процес розіграшу»;
доповнити пунктами такого змісту:
«22) конкурс — спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;
23) міждержавна лотерея – лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства;
24) лотерея тото – тиражна лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути. При проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів;
25) лотерейне обладнання – термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система»;
в абзаці другому частини першої статті 2 слово «певних» виключити та доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
у статті 4:
абзац третій частини першої доповнити реченням: такого змісту: «Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї»;
доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
«3. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.
4. Забороняється здійснення через мережу Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг та/або організація та надання точок доступу третім особам в мережу Інтернет до веб-сайтів, через які здійснюється організація та проведення лотерей (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), крім веб-сайтів операторів державних лотерей»;
у статті 5:
у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» замінити словами «Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Уповноважений орган)»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).
Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, та не повинен суперечити законодавству України.
Особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами»;
у статті 6:
у частині третій:
в абзаці першому слово «Виключними» виключити;
абзац одинадцятий виключити;
абзац другий частини п’ятої замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить тридцять мільйонів гривень. У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого цим Законом, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.
У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, визначеного цим Законом, не менше тридцяти мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами.
Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел»;
абзаци другий і четвертий частини шостої викласти в такій редакції:
«Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей»;
«Суб'єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб’єктом господарювання за отриманням ліцензії»;
доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Оператор державних лотерей зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)»;
у статті 7:
абзац перший частини першої доповнити словами «з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.»;
абзац другий виключити;
доповнити частинами другою-четвертою такого змісту:
«2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.
3. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на перше січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.
Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.
4. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом»;
доповнити статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Вимоги до лотерейного обладнання
1. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам.
Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.
2. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.
Розроблення технічних регламентів лотерейного обладнання, оцінка відповідності лотерейного обладнання здійснюються відповідно до законів України «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
Науково-технічна експертиза лотерейного обладнання здійснюється відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу» на відповідність вимогам, встановленим Уповноваженим органом.
Уповноважений орган здійснює технічне регулювання у сфері лотерей, організацію, координацію та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей.
3. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей.
Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.
У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність лотерейного обладнання встановленим вимогам.
4. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.
5. Електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.
6. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав»;
у статті 9:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, крім випадків, перебачених цим Законом.
Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:
на тимчасово окупованій території України;
безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
безпосередньо у приміщеннях закладів культури (у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;
безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
в об’єктах незавершеного будівництва.
Розповсюдження державних лотерей здійснюється у будь-який спосіб, не заборонений законодавством (у тому числі через мережу Інтернет, мобільні додатки, тощо)»;
доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:
«9. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу у державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.
Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.
Оператор державних лотерей повинен надати можливість уповноваженому органу здійснювати контроль в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок в обсязі, визначеному ліцензійними умовами.
10. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі).»;
у статті 10:
частину третю доповнити трьома реченнями такого змісту: «Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред’явлення документа, що підтверджує її вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18 річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється»;
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Під час проведення державних лотерей тото оператор державних лотерей повинен оприлюднювати програму кожного тиражу цієї лотереї»;
у статті 12:
абзац другий частини першої виключити;
друге речення абзацу другого частини четвертої викласти у такій редакції: «Це правило не стосується міждержавних лотерей»;
у пункі 1 статті 15:
абзац перший доповнити словами такого змісту: «та частини другої статті 7-1, яка набирає чинності через один рік після прийняття технічного регламенту лотерейного обладнання або встановлення вимог для проведення оцінки відповідності;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Положення щодо заміни центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» та «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» на Уповноважений орган набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей»;
у тексті Закону слово «гравець» у всіх відмінках замінити словом «учасник» у відповідному відмінку і числі, слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» та «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» у всіх відмінках замінити словами «Уповноважений орган» у відповідному відмінку;
5) абзац десятий статті 1 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст.24 з наступними змінами) доповнити третім реченням такого змісту: «Готелю встановлюється категорія на 5 років».
9) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 1):
у частині першій статті 1:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;»;
в абзаці п’ятому пункту 31 слова «гравцем у лотерею або азартну гру» замінити словами «гравцем в азартну гру чи учасником лотереї»;
пункт 50 виключити;
підпункт «з» пункту 7 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри»;
у пункті 14 частини другої статті 8 слова та цифри «пунктами 12 і 13» замінити словом та цифрами «пунктами 11-12»;
пункт 4 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«4) суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри (окрім азартних ігор в казино), під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів).
Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання.»;
частину першу статті 10 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри в казино, під час здійснення фінансових операцій із обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, а також під час виплати виграшів.»;
частину одинадцяту статті 11 викласти в такій редакції:
«11. Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, зобов’язані здійснювати належну перевірку з урахуванням таких особливостей:
1) належна перевірка осіб, які набули право на отримання виграшу (призу) у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу), фінансової операції із обміну ігрових замінників гривні на гроші та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
2) належна перевірка осіб, які виявили намір повернути здійснені ними ставки у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із повернення ставки та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
3) належна перевірка осіб, які виявили намір здійснити ставку у лотерею чи азартну гру або обміняти гроші на ігрові замінники гривні здійснюється до або під час здійснення відповідної фінансової операції та за умов, що належна перевірка є обов’язковою відповідно до цього Закону, а така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону.
Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, під час здійснення належної перевірки учасника лотереї додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (назву та номер іншого документа, що засвідчує здійснення ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї»;
у пункті 3 частини першої статті 18 слова «суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри»;
у абзаці першому частини першої статті 20 слова «для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень» замінити словами «для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень».
 
    -397- Фролов П.В.
Абзац п’ятий пункту восьмого частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«Пункт 18 частини першої статті 7 доповнити словами: «з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державні лотереї в Україні».
 
Враховано    
    -398- Фролов П.В.
Частину десяту розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» новим пунктом такого змісту:
«У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78 з наступними змінами):
частину першу статті 7 доповнити пунктом 50 такого змісту:
«50) страхування ризику невиплати гравцям виграшів (призів) у разі неплатоспроможності та/або банкрутства організатора азартних ігор (крім випадків оформлення організатором азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів (призів);».
 
Відхилено    
    -399- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
додати новий підпункт такого змісту:
7) у Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78 з наступними змінами):
частину першу статті 7 доповнити пунктом 50 такого змісту:
«50) страхування ризику невиплати гравцям виграшів (призів) у разі неплатоспроможності та/або банкрутства організатора азартних ігор (крім випадків оформлення організатором азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів (призів);»«;
 
Відхилено    
    -400- Фролов П.В.
Доповнити пункт восьмий частини десятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» новим абзацом такого змісту:
«Частину першу статті 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, яка ліцензується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
 
Враховано по суті   
    -401- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті десятому:
додати новий підпункт такого змісту:
8) У Законі України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20—21, ст. 712, № 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482 із наступними змінами):
у тексті закону слова у всіх відмінках «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» та «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» замінити словами «Уповноважений орган»;
у статті 1:
в абзаці другому пункту 16 частини першої речення: «Використання електронної системи прийняття ставок не вимагається при проведенні миттєвих лотерей» виключити;
у пункті 17 частини 1 слова: «або гравцем (термінал самообслуговування)» виключити, після слів «розмір виграшу гравця» додати слова: «відтворюють (транслюють) процес розіграшу»;
частину першу доповнити пунктом такого змісту:
«22) конкурс — спосіб відбору операторів лотерей, який полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;
у статті 4:
доповнити частинами такого змісту:
«3. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей;
4. Забороняється здійснення через мережу Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг та (або) організація та надання точок доступу третім особам в мережу Інтернет до веб-сайтів, через які здійснюється організація та проведення лотерей (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), окрім веб-сайтів операторів державних лотерей.»;
у статті 5:
у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» замінити словами: «Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Уповноважений орган)»;
у статті 6:
у частині шостій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей.»;
у статті 7:
абзац перший частини першої доповнити словами: «з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.», абзац другий виключити;
доповнити новими частинами такого змісту:
«2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.
3. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на перше січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.
Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України і спрямовується до Державного фонду підтримки медицини, спорту та культури.
4. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом.»;
у статті 9:
доповнити частинами такого змісту:
«9. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу у державну лотерею повинна фіксуватися (в режимі реального часу) в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.
Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.
Оператор державних лотерей повинен надати можливість уповноваженому органу здійснювати контроль (в режимі реального часу) електронної системи прийняття ставок в обсязі, визначеному ліцензійними умовами.
10. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, ігор на гральних автоматах).»;
у статті 15:
пункт перший доповнити абзацом такого змісту:
«Положення щодо заміни центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» та «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» на Уповноважений орган набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.»;
 
Враховано по суті   
    -402- та інші
У підпункті 9 пункту 8 розділу ХІ Прикінцеві та перехідні положення (зміни до Закону України «Про державні лотереї в Україні» (в редакції правої колонки)
пп. 24 (щодо визначення лотереї тото) викласти у такій редакції:
«24) лотерея тото – тиражна лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути. При проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів;
додати абзац такого змісту:
Частину третю статі 10 доповнити реченнями: Зобороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред’явлення документа, що підтверджує її вік у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18 річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється.
доповнити абзацом такого зміту:
у тексті закону слово у всіх відмінках «гравець» замінити словом «учасник» у відповідних відмінках;
 
Враховано    
    -403- Заблоцький М.Б.
Марусяк О.Р.
Тарасенко Т.П.
Пункту 10 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«9) У Законі України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20—21, ст. 712, № 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482 із наступними змінами):
у тексті закону слова у всіх відмінках «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» та «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» замінити словами «Уповноважений орган»;
у статті 1:
у пункті 13 слова «18 років» замінити словами «21 року»;
в абзаці другому пункту 16 частини першої речення: «Використання електронної системи прийняття ставок не вимагається при проведенні миттєвих лотерей» виключити;
у пункті 17 частини 1 слова «або гравцем (термінал самообслуговування)» виключити, а після слів «розмір виграшу гравця» доповнити словами «відтворюють (транслюють) процес розіграшу»;
частину першу доповнити пунктами такого змісту:
«22) конкурс — спосіб відбору операторів лотерей, який полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;
23) міждержавна лотерея – лотерея, яка проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства країни свого резидентства;
24) лотерея тото – лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивної події (подій), на результат якої гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути;
25) лотерейне обладнання – термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система;
в абзаці другому частини першої статті 2 слово «певних» виключити, доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
у статті 4:
абзац третій частини першої доповнити реченням: «Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї.»;
доповнити частинами такого змісту:
«3. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей;
4. Забороняється здійснення через мережу Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг та (або) організація та надання точок доступу третім особам в мережу Інтернет до веб-сайтів, через які здійснюється організація та проведення лотерей (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), окрім веб-сайтів операторів державних лотерей»;
у статті 5:
у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» замінити словами: «Комісією з питань азартних ігор та лотерей (далі – Уповноважений орган)»;
частину п’яту викласти у такі редакції:
«5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).
Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, який не повинен суперечити законодавству України.
Особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами»;
у статті 6:
у частині третій:
в абзаці першому слово «виключними» виключити;
абзац одинадцятий виключити.
абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить тридцять мільйонів гривень. У разі, якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, що передбачений цим Законом, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.
У разі, якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, що визначений цим Законом, не менше тридцяти мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами.
Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел»;
у частині шостій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Суб'єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб’єктом господарювання за отриманням ліцензії»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«10. Оператор державних лотерей зобов’язаний не пізніше, ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)»;
у статті 7:
у частині першій
абзац перший доповнити словами «з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом»;
абзац другий виключити;
доповнити новими частинами такого змісту:
«2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.
3. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на перше січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.
Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України і спрямовується до Державного фонду підтримки медицини, спорту та культури.
4. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом.
доповнити статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Вимоги до лотерейного обладнання
1. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в корпусах, що своїм зовнішнім виглядом відповідають гральним автоматам.
Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.
2. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність не задекларованих функцій відповідно до законодавства України.
Розробка технічних регламентів лотерейного обладнання, оцінка відповідності лотерейного обладнання здійснюється відповідно до законів України «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
Науково-технічна експертиза лотерейного обладнання здійснюється на підставі Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу» на відповідність вимогам, встановленим Уповноваженим органом.
Уповноважений орган здійснює технічне регулювання у сфері лотерей, організацію, координацію та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей.
3. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей.
Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.
У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність лотерейного обладнання встановленим вимогам.
4. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.
5. Електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.
6. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотриманням авторських прав»;
у статті 9:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, за виключенням випадків, перебачених цим Законом.
Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:
на тимчасово окупованій території України;
безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;
безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
в об’єктах незавершеного будівництва.
Розповсюдження державних лотерей здійснюється у будь-який спосіб, не заборонений законодавством (у тому числі через мережу Інтернет, мобільні додатки, тощо)»;
доповнити новими частинами такого змісту:
«9. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу у державну лотерею повинна фіксуватися (в режимі реального часу) в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.
Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.
Оператор державних лотерей повинен надати можливість Уповноваженому органу здійснювати контроль (в режимі реального часу) електронної системи прийняття ставок в обсязі, визначеному ліцензійними умовами.
10. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, ігор на гральних автоматах)»;
у статті 10:
у частині другій слова «18 років» замінити словами «21 року»
частину п’яту доповнити новим абазом такого змісту:
«Під час проведення державних лотерей тото оператор державних лотерей повинен оприлюднювати програму кожного тиражу цієї лотереї»;
у статті 12:
абзац другий частини першої виключити;
у частині четвертій статті 12 останнє речення замінити реченням: «Це правило не стосується міждержавних лотерей»;
у статті 15:
пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Частина друга статті 7-1 набирає чинності через один рік після прийняття технічного регламенту лотерейного обладнання або встановлення вимог для проведення оцінки відповідності.
Положення щодо заміни центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику» та «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей» на Уповноважений орган набирають чинності з дати початку роботи Комісії з питань азартних ігор та лотерей».
 
Враховано частково    
    -404- Марусяк О.Р.
Пункт 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом 9 такого змісту: «9) У Законі України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №31, ст. 369):
абзац другий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Юридичні особи, які на день набрання чинності Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» здійснювали діяльність з випуску та проведення державних лотерей в Україні, мають право протягом трьох місяців продовжувати здійснювати таку діяльність на підставі відповідних ліцензій.
У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення лотерей на останній день зазначеного трьох місячного строку відповідно до абзацу другого цієї частини, продовжують свою діяльність але в будь-якому разі не пізніше 1 липня 2020 року.»«
 
Відхилено    
    -405- та інші
Пункт 9 Розділу ХІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту (в редакції правої колонки) доповнити новим підпунктом такого змісту:
абзац десятий статті 1 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст.24) доповнити реченням: «Готелю встановлюється категорія на 5 років».
 
Враховано    
    -406- Василевська-Смаглюк О.М.
Доповнити пункт 10 розділу ХІІ новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 1):
у частині першій статті 1:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;»;
 
Враховано частково    
    -407- Василевська-Смаглюк О.М.
Доповнити пункт 10 розділу ХІІ новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 1):
у абзаці п’ятому пункту 31 слова «лотерею або азартну гру» виключити;
пункт 50 виключити;
частину другу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
Терміни «азартна гра», «виграш (приз)», «гравець», «ігровий замінник гривні», «оператор лотерей», «організатор азартних ігор в залах гральних автоматів», «організатор азартних ігор в мережі Інтернет», «організатор букмекерської діяльності», «організатор гри в покер», «організатор казино», «ставка» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
підпункт «з» пункту 7 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«організатори казино, організатори букмекерської діяльності, організатори азартних ігор в залах гральних автоматів, оператори лотерей, організатори гри в покер, організатори азартних ігор в мережі Інтернет (далі - організатори азартних ігор)»;
у пункті 14 частини другої статті 8 слова та цифри «пунктами 12 і 13» замінити словом та цифрами «пунктами 11-12»;
у пункті 29 частини другої статті 8 слова «корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях» замінити словами «злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, а також їх співучасників у таких злочинах»;
пункт 4 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«4) організаторами азартних ігор під час здійснення фінансових операцій із виплати виграшу (призу) або його еквіваленту, прийняття депозитів, прийняття або повернення у сукупності або окремо ставок безпосередньо у гравців, в тому числі шляхом продажу або обміну ігрових замінників гривні.
Організатор азартних ігор зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових виплати виграшу (призу) або його еквіваленту, прийняття депозитів, прийняття або повернення у сукупності або окремо ставок безпосередньо у гравців, в тому числі шляхом продажу або обміну ігрових замінників гривні, якщо такі фінансові операції здійснюються від імені гравця і за його дорученням (на підставі договору) третіми особами»;
частину одинадцяту статті 11 викласти в такій редакції:
«11. Організатори азартних ігор зобов’язані здійснювати належну перевірку гравців у азартну гру з урахуванням таких особливостей:
1) належна перевірка гравців, які набули право на отримання виграшу (призу) або його еквіваленту, здійснюється організатором азартних ігор до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
2) належна перевірка гравців, які виявили намір внести ставку або депозит, або повернути здійснені ними ставки, в тому числі шляхом придбання або обміну ігрових замінників гривні, здійснюється організатором азартних ігор до або під час здійснення фінансової операції із внесення ставок чи депозитів чи повернення ставок, в тому числі шляхом придбання або обміну ігрових замінників гривні, за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону.
Оператор лотерей під час здійснення належної перевірки гравця додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (назву та номер іншого документа, що засвідчує здійснення гравцем ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї»;
у пункті третьому частини першої статті 18 слова «суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор» замінити словами «організаторів азартних ігор»;
у абзаці третьому частини десятої статті 18 слова «корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях» замінити словами «злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, а також їх співучасників у таких злочинах»;
у абзаці першому частини першої статті 20 слова «для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень» замінити словами «для організаторів азартних ігор, - 55 тисяч гривень».
 
Враховано частково    
    -408- Володіна Д.А.
8. Частину 11 Розділу ХІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити пунктом 9 такого змісту:
«У розділі ХХ Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова:
9504 30
- інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот, банківських карток, жетонів або аналогічних засобів оплати, за винятком автоматичного устаткування кегельбанів:
9504 30 10 00
- - ігри з екраном
0
0
шт
9504 30 20 00
- - ігри інші
0
0
шт
9504 30 90 00
- - частини
0
0
-
замінити цифрами і словами:
9504 30
- інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот, банківських карток, жетонів або аналогічних засобів оплати, за винятком автоматичного устаткування кегельбанів:
9504 30 10 00
- - ігри з екраном
30
30
шт
9504 30 20 00
- - ігри інші
30
30
шт
9504 30 90 00
- - частини
10
10

 
Відхилено    
    -409- Дубнов А.В.
Додати Підпункт 9 в пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень
9) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради, 1995 р., №28 ст. 205 із наступними змінами) частину 4 статті 9 викласти в такій редакції:
«4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при проведенні та організації азартних ігор відповідно до закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів»;
 
Відхилено    
    -410- Діденко Ю.О.
Пункт 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«9) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради, 1995 р., №28 ст. 205 із наступними змінами) частину 4 статті 9 викласти в такій редакції:
«4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при проведенні та організації азартних ігор відповідно до закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів».»
 
Відхилено    
    -411- Наталуха Д.А.
Пункт 10 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом такого змісту: «9) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради, 1995 р., №28 ст. 205 із наступними змінами) частину 4 статті 9 викласти в такій редакції:
«4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачою талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при проведенні та організації азартних ігор відповідно до закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів»;»
 
Відхилено    
    -412- Шкрум А.І.
Доповнити частину першу статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» після пункту 22 новим пунктом 22-1 такого змісту:
«22-1) прийняття рішення про заборону здійснення діяльності із організації та проведення азартних ігор на території відповідної територіальної громади на строк не менше трьох років або обмеження здійснення такої діяльності на строк не менше трьох років в частині окремих видів діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, типів гральних закладів, часу роботи гральних закладів та виходячи із інших умов, передбачених особливостями відповідної території;».
 
Відхилено    
    -413- Бєлькова О.В.
Железняк Я.І.
Івченко В.Є.
Заблоцький М.Б.
Пункт 10 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) у Законі України «Про місцеве самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами) статтю 26 Закону пунктами 22-1 та 22-2 такого змісту:
«22-1) прийняття рішення про заборону здійснення діяльності із організації та проведення азартних ігор на території відповідної територіальної громади на строк не менше трьох років або обмеження здійснення такої діяльності на строк не менше трьох років в частині окремих видів діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, типів гральних закладів, часу роботи гральних закладів та виходячи із інших умов, передбачених особливостями відповідної території;
22-2) погодження створення спеціальних гральних зон на території відповідних громад у порядку, встановленому законом;»
 
Відхилено    
135. 11. Кабінету Міністрів України:
 
   7. Кабінету Міністрів України:
 
136. 1) подати до 1 березня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік визначення відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор до Фонду підтримки медицини, спорту та культури, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону;
 
-414- Грищук Р.П.
Бабак С.В.
Колебошин С.В.
Коваль О.В.
Гришина Ю.М.
Павленко Р.М.
Галушко М.Л.
Пашковський М.І.
Дубнов А.В.
Чернєв Є.В.
Холодов А.І.
Гевко В.Л.
Боблях А.Р.
Грищенко Т.М.
Воронов В.А.
Гурін Д.О.
Колюх В.В.
Лис О.Г.
Кисилевський Д.Д.
Ткаченко О.В.
Заремський М.В.
Дирдін М.Є.
Камельчук Ю.О.
Корнієнко О.С.
Кравчук Є.М.
Перебийніс М.В.
В Прикінцевих положеннях у частині 11 пункт перший викласти у наступній редакції:
«1) подати до 1 березня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік визначення відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор до Фонду підтримки медицини, спорту, культури, освіти та науки, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону».
 
Враховано по суті  1) подати до 1 липня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону, передбачивши спрямування коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності на підтримку спорту, від ліцензій на випуск та проведення лотерей – на підтримку культури, від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет – на фінансування медицини, від ліцензій на на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор – на освіту та науку, а також передбачити, що кошти від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино та залах гральних автоматів спрямовуються 50% від надходжень до державного бюджету та 50% від надходжень до відповідного місцевого бюджету територіальної громади, на території якої розташований гральний заклад.
 
    -415- та інші
Підп. 1 п. 8 розділу ХІ проекту (в редакції правої колонки) викласти у такій редакції:
1) подати до 1 липня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік щодо визначення відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор до Державного фонду підтримки медицини, спорту освіти культури та науки, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону, в якому передбачити спрямування коштів, отриманих від ліцензій на здійснення букмекерської діяльності на підтримку спорту, від ліцензій на випуск та проведення лотерей – на підтримку культури, від ліцензій на організацію та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет, організації та проведення гри в покер через мережу Інтернет – на фінансування медицини, від ліцензій на надання послуг у сфері азартних ігор – на освіту та науку, а також передбачити, що кошти від ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в казино та залах гральних автоматів спямовуються 50% від надходжень до державного бюджету та 50% від надходжень до відповідного місцевого бюджету територіальної громади, на території якої розташований гральний заклад.
 
Враховано    
    -416- Фролов П.В.
Пункт перший частини одинадцятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«1) подати до 1 березня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік визначення відрахувань коштів, отриманих від платежів за ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор до Державного фонду підтримки медицини, спорту та культури, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону;».
 
Враховано по суті   
    -417- Бабак С.В.
У п.п. 1) пункту одинадцять Прикінцевих та Перехідних положень законопроекту (згідно нумерації законопроекту, прийнятого у першому читанні) слова та знаки «Фонду підтримки медицини, спорту та культури» замінити словами та знаками «Фонду підтримки медицини, освіти, спорту та культури».
 
Враховано по суті   
    -418- Бєлькова О.В.
Железняк Я.І.
Івченко В.Є.
Заблоцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 11 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту після слова «культури» доповнити словами «та до місцевих бюджетів відповідних територіальних громад, на території яких здійснюється діяльність із організації та проведення азартних ігор,» .
 
Відхилено    
    -419- Бєлькова О.В.
Пункт 11 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Проекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) до 1 вересня 2020 року розробити та схвалити стратегію реалізації державної політики із профілактики, лікування та реабілітації людей, залежних від азартних ігор;»
Підпункти 2-5 вважати відповідно підпунктами 3-6.
 
Відхилено    
137. 2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити утворення та фінансування Уповноваженого органу;
 
-420- Крулько І.І.
У Розділі ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Пункт 2 частини 11 виключити. У зв’язку з цим, пункти 3-5 вважати пунктами 2-4 відповідно.
 
Відхилено   2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити утворення та фінансування Уповноваженого органу;
 
    -421- Дубнов А.В.
В пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень в підпункті 2 слова «у двомісячний строк» замінити словами «протягом десяти днів», в підпункті 3 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 4 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 5 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк»
 
Відхилено    
    -422- Наталуха Д.А.
У підпункті 2 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «двомісячний» замінити словом «п’ятнадцятиденний».
 
Відхилено    
    -423- Марусяк О.Р.
У підпункті 2 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «двомісячний» замінити словом «п’ятнадцятиденний».
 
Відхилено    
138. 3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
 
-424- Дубнов А.В.
В пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень в підпункті 2 слова «у двомісячний строк» замінити словами «протягом десяти днів», в підпункті 3 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 4 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 5 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк»
 
Відхилено   3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
4) забезпечити функціонування державної системи онлайн моніторингу;
 
    -425- Фролов П.В.
Пункт третій частини одинадцятої розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«3) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити функціонування системи онлайн моніторингу.».
 
Враховано частково    
    -426- Наталуха Д.А.
У підпункті 3 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено    
    -427- Марусяк О.Р.
У підпункті 3 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено    
139. 4) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-428- Дубнов А.В.
В пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень в підпункті 2 слова «у двомісячний строк» замінити словами «протягом десяти днів», в підпункті 3 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 4 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 5 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк»
 
Відхилено   5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
    -429- Наталуха Д.А.
У підпункті 4 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено    
    -430- Марусяк О.Р.
У підпункті 4 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено    
140. 5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-431- Дубнов А.В.
В пункті 11 Прикінцевих та перехідних положень в підпункті 2 слова «у двомісячний строк» замінити словами «протягом десяти днів», в підпункті 3 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 4 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк», в підпункті 5 слова «у тримісячний строк» замінити на слова «у місячний строк»
 
Відхилено   6) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
7) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити затвердження правил організації та проведення спортивного покеру в Україні;
8) після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині зміни ставок податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор;
9) утворити робочу групу з розроблення підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

    -432- та інші
п. 8 розділу ХІ проекту (в редакції правої колонки) доповнити підпунктами такого змісту:
7) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття правил організації та проведення спортивного покеру в Україні;
8) після введення в експлуатацію державної системи онлайн моніторингу розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині зміни ставок податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор.
9) утворити робочу групу з розробки підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього закону;
 
Враховано    
    -433- та інші
п. 8 розділу ХІ проекту (в редакції правої колонки) доповнити підпунктом такого змісту:
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом визначити центральний орган виконавчої влади, який виконуватиме повноваження Уповноваженого органу;
 
Відхилено    
    -434- Марусяк О.Р.
у розділі ХІІ:
у пункті 11:
додати новий підпункт такого змісту:
«6) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення мін до Закону України «Про державні лотереї в Україні».».
 
Відхилено    
    -435- Наталуха Д.А.
У підпункті 5 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено    
    -436- Марусяк О.Р.
У підпункті 5 пункту 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено    
    -437- Марусяк О.Р.
Пункт 11 розділу ХІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новим підпунктом 6 такого змісту: «6) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону в частині регулювання діяльності лотерей.».
 
Відхилено    
    -438- Стефанчук Р.О.
Пункт одинадцятий розділу ХІІ доповнити новим підпунктом шостим такого змісту:
«6) включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Відхилено    
    -439- Колтунович О.С.
Додати Підпункт 6 Пункту 11 Розділу ХІІ. Прикінцеві та перехідні положення наступного змісту: «у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо створення в Україні спеціальних територіально відокремлених гральних зон, що сприятимуть стимулюванню економічної активності депресивних територій та подоланню негативних наслідків соціально-економічної диференціації окремих регіонів».
 
Відхилено    
    -440- Пузійчук А.В.
Пункт 11 розділу ХІІ законопроєкту доповнити підпунктами такого змісту:
«у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом утворити туристично-гральні зони, визначені пунктами 1, 2, 3 частини першої статті 27 цього Закону;
у трьохмісячний строк з дня набрання чинності пунктами 4, 5 частини першої статті 27 цього Закону утворити туристично-гральні зони на територіях Автономної Республіки Крим (крім м. Севастополя), Донецької та Луганської областей.».
 
Відхилено    
    -441- Галайчук В.С.
Доповнити Розділ ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим пунктом 12 такого змісту:
«12. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) у межах своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, в тому числі щодо:
обміну інформацією з Уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор;
забезпечення функціонування системи онлайн моніторингу в частині контролю за обігом грошових коштів, дотримання організаторами азартних ігор законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності, дотримання інших вимог цього Закону організаторами азартних ігор, банками, платіжними системами, що діють на території України;
забезпечення ідентифікації рахунків організаторів азартних ігор з метою забезпечення можливості недопущення здійснення ними діяльності з порушенням норм цього Закону».
 
Відхилено    
    -442- Магера С.В.
Гриб В.О.
Шпенов Д.Ю.
Розділ ХІІ викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ ХІІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування..
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
1) подати до 1 березня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік визначення відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері букмекерсьскої діяльності, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону;
2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -443- Саврасов М.В.
Я пропоную якомога більше деталізувати пункт щодо діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення для організаторів азартних ігор нерезидентів.
Тобто фактично надаючи такі послуги нерезидентам такий суб’єкт господарювання не причетний до організації азартних ігор в Україні.
Необхідно детальніше регламентувати таку діяльність із передбаченням розробки та надання в користування програмного забезпечення організаторам нерезидентам, які не надають послуги і не приймають гравців з України.
Пропоную передбачити отримання ліцензії з надання послуг у сфері азартних ігор лише тими суб’єктами, які підпадають одночасно під наступні умови:
здійснюють свою діяльність на території України,
надають послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення організаторам азартних ігор резидентам України,
Організатор азартних ігор резидент України обслуговує гравців громадян України та/або іноземців чи осіб без громадянства які проживають на території України.
 
Відхилено    
    -444- Саврасов М.В.
Пропоную передбачити, що ліцензуванню підпадають суб’єкти господарювання – організатори азартних ігор, які приймають ставки від гравців громадян України та/або іноземців чи осіб без громадянства, що проживають на території України.
 
Відхилено    
    -445- Саврасов М.В.
Пропоную прибрати із законопроекту пункт про ліцензування діяльності з надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення. Оскільки такий пункт суперечить європейській практиці провадження такої діяльності
 
Відхилено    
    -446- Саврасов М.В.
Пропоную деталізувати і докладно передбачити умови отримання ліцензії суб’єктами, які надають послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення. Такі вимоги, на наше переконання, мають відрізнятися від вимог до організаторів азартних ігор і повинні бути більш спрощеними, вони мають бути передбачені окремою статтею та повинні бути чітко формалізовані.
 
Відхилено    
    -447- Саврасов М.В.
3.1. Статтю 203-2 необхідно чітко формалізувати. Пропоную помістити у статтю зрозуміле визначення такої діяльності та перелік суб’єктів, що нестимуть кримінальну відповідальність за таке порушення.
Пропоную передбачити відповідальність за прийняття ставок від громадян України, іноземців та/або осіб без громадянства, що проживають на території України , без наявності ліцензію на таку діяльність.
Варто передбачити, ким є організатор в цілях цієї статті. Доцільно визначити організатора, як – суб’єкта який отримує пряму фінансову вигоду від організації та проведення азартних ігор без наявної на те ліцензії.
3.2. Пропоную зменшити розмір покарання за таке правопорушення або здійснити більшу його диференціацію, передбачити інші альтернативні види покарання окрім позбавлення волі.
 
Відхилено    
    -448- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити проект розділом ІІ такого змісту:
"ІІ. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20—21, ст. 712, № 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482)".
 
Відхилено    
    -449- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити проект розділом ІІІ такого змісту:
"ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.".
 
Враховано частково    
    -450- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити проект розділом І такого змісту:
"І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу та другу статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Участь в азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.".
2. У Законі України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536 із наступними змінами):
1) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Відповідальність за порушення цього Закону
До суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів Національної поліції та/або органів податкової служби.";
2) у статті 4:
у пункті 1 слова "та діє до прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних зонах" виключити;
абзац другий пункту 4 виключити.
 
Відхилено