Кількість абзаців - 25 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства)
 
-1- Заблоцький М.Б.
Назву законопроекту викласти в такій редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ресторанного господарства та уточнення деяких положень».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ресторанного господарства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У частині 3 статті 263 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 - 2003 р., № 18) словосполучення «громадське харчування» замінити словосполученням «ресторанне господарство».
 
-2- Заблоцький М.Б.
У пункті 1 розділу І законопроекту слово та цифру «частині 3» замінити словами «частині третій».
 
Враховано   1. У частині третій статті 263 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 05.02.2003, № № 18-22, ст. 144) слова «громадське харчування» замінити словами «ресторанне господарство».
 
    -3- Заблоцький М.Б.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова та цифри « (Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 – 2003 р., №18)» замінити словами та цифрами « (Відомості Верховної Ради України». 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)».
 
Враховано редакційно    
    -4- Заблоцький М.Б.
Пункт 1 розділу І законопроекту після слів «У частині 3 статті 263 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 — 2003 р., № 18)» доповнити словами «слова «може здійснюватися» замінити словом «здійснюється».
 
Відхилено    
    -5- Заблоцький М.Б.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова «словосполучення «громадське харчування» замінити словами «слова «громадське харчування».
 
Враховано    
    -6- Заблоцький М.Б.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова «словосполученням «ресторанне господарство» замінити словами «словами «ресторанне господарство».
 
Враховано    
    -7- Заблоцький М.Б.
Пункт 1 розділу І законопроекту після слів «ресторанне господарство» доповнити словами «а слова «продаж і передача в оренду» - словами «продаж та передача в оренлу».
 
Відхилено    
    -8- Заблоцький М.Б.
Абзац перший пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У статті 263 Господарського кодексу України « (Відомості Верховної Ради України». 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)».
 
Відхилено    
    -9- Заблоцький М.Б.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«в частині першій слова «діяльність, що здійснюється» замінити словами «діяльність, яка здійснюється».
 
Відхилено    
    -10- Заблоцький М.Б.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«в частині третій слова «може здійснюватися» замінити словом «здійснюється», слова «громадське харчування» замінити словами «ресторанне господарство», а слова «продаж і передача в оренду» - словами «продаж та передача в оренду».
 
Відхилено    
    -11- Заблоцький М.Б.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«в частині четвертій слово «та» замінити словами «та/або».
 
Відхилено    
6. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984 - 1984 р., № 51) у статтях 155, 155-1, 155-2, , 156, 156-1, 178, 180-1 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
-12- Тарута С.О.
1. Пункт другий розділу першого викласти в такій редакції:
«2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984 — 1984 р., № 51):
1) у статтях 155, 1551, 1552,, 156, 1561, 1801 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
у статті 178 слова «підприємств торгівлі і громадського харчування» замінити словами «закладів ресторанного господарства».».
 
Враховано   2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статтях 155, 155-1, 155-2, 156, 156-1, 180-1 слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства»;
2) у частині першій статті 178 слова «підприємств торгівлі і громадського харчування» замінити словами «закладів ресторанного господарства».
 
    -13- Заблоцький М.Б.
У пункті 2 розділу І законопроекту слова « (Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984 — 1984 р., № 51)» замінити словами « (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122)».
 
Враховано редакційно    
    -14- Заблоцький М.Б.
У пункті 2 розділу І законопроекту слова «словосполучення «громадське харчування» замінити словами «слова «громадське харчування».
 
Враховано    
    -15- Заблоцький М.Б.
У пункті 2 розділу І законопроекту слова «словосполученням «ресторанне господарство» замінити словами «словами «ресторанне господарство».
 
Відхилено    
    -16- Заблоцький М.Б.
Абзац перший пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення « (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122)».
 
Відхилено    
    -17- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«1) у статті 155:»
 
Відхилено    
    -18- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«у назві слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -19- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«у частині першій:».
 
Відхилено    
    -20- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -21- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«в абзаці другому слово «одного» замінити словом «двох», а слово «десяти» - словом «двадцяти».
 
Відхилено    
    -22- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«в частині другій:».
 
Відхилено    
    -23- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства», а слова «державної» та «і споживчої кооперації» - виключити.
 
Відхилено    
    -24- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«в абзаці другому слово «одного» замінити словом «двох», а слово «чотирнадцяти» - словом «двадцяти».
 
Відхилено    
    -25- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом десятим такого змісту:
«в абзаці другому частини третьої слово «п’яти» замінити словом «шести», а слово «двадцяти семи» - словом «тридцяти».
 
Відхилено    
    -26- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«2) у статті 155-1:».
 
Відхилено    
    -27- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«в частині першій:».
 
Відхилено    
    -28- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -29- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«в абзаці другому слова «двох до п'яти» замінити словами «трьох до шести», а слова «п'яти до десяти» - словами «шести до одинадцяти».
 
Відхилено    
    -30- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
«в абзаці другому частини другої слова «п'яти до десяти» замінити словами «шести до одинадцяти», а слова «десяти до двадцяти» – словами «двадцяти трьох до двадцяти п’яти».
 
Відхилено    
    -31- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
«в абзаці другому частини третьої слова «трьох до шести» замінити словами «чотирьох до семи», а слова «п'яти до десяти» – словами «шести до дванадцяти».
 
Відхилено    
    -32- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:
«в абзаці другому частини четвертої слова «шести до п'ятнадцяти» замінити словами «семи до восьми», а слова «десяти до двадцяти» – словами «одинадцяти до дванадцяти п’яти».
 
Відхилено    
    -33- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«3) у статті 155-2:».
 
Відхилено    
    -34- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
«в частині першій:».
 
Відхилено    
    -35- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -36- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
«в абзаці другому слова «двох до п'ятнадцяти» замінити словами «п’яти до двадцяти».
 
Відхилено    
    -37- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:
«в абзаці другому частини другої слова «двадцяти до п'ятдесяти» замінити словами «тридцяти до шістдесяти».
 
Відхилено    
    -38- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:
«3) в частині другій статті 156:».
 
Відхилено    
    -39- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять п’ятим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -40- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять шостим такого змісту:
«в абзаці другому слова «ста до чотирьохсот» замінити словами «ста п’ятдесяти до чотирьохсот п’ятдесяти».
 
Відхилено    
    -41- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять сьомим такого змісту:
«4) у статті 156-1:».
 
Відхилено    
    -42- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять восьмим такого змісту:
«в частині першій:»
 
Відхилено    
    -43- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять дев’ятим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -44- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцятим такого змісту:
«в абзаці другому слова «одного до десяти» замінити словами «двох до п’ятнадцяти».
 
Відхилено    
    -45- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять першим такого змісту:
«в частині другій:».
 
Відхилено    
    -46- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять другим такого змісту:
«в абзаці першому слово «товару» замінити словами «товару (роботи, послуги)».
 
Відхилено    
    -47- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять третім такого змісту:
«в абзаці другому слова «одного до вісімнадцяти» замінити словами «двох до двадцяти».
 
Відхилено    
    -48- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять четвертим такого змісту:
«в частині третій:».
 
Відхилено    
    -49- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять п’ятим такого змісту:
«в абзаці першому слово «продукцію» замінити словами «товари (роботи, послуги)».
 
Відхилено    
    -50- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять шостим такого змісту:
«в абзаці другому слова «десяти до п'ятдесяти» замінити словами «п’ятнадцяти до шістдесяти».
 
Відхилено    
    -51- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять сьомим такого змісту:
«в частині четвертій:».
 
Відхилено    
    -52- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять восьмим такого змісту:
«в абзаці першому слова «товар» замінити словами «товар (роботи, послуги)».
 
Відхилено    
    -53- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять дев’ятим такого змісту:
«в абзаці другому слова «п'ятдесяти до двохсот» замінити словами «шістдесяти до трьохсот)».
 
Відхилено    
    -54- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сороковим такого змісту:
«5) у статті 178:».
 
Відхилено    
    -55- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок першим такого змісту:
«в частині першій:».
 
Відхилено    
    -56- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок другим такого змісту:
«в абзаці першому слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -57- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок третім такого змісту:
«в абзаці другому слова «одного до п'яти» замінити словами «трьох до шести».
 
Відхилено    
    -58- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок четвертим такого змісту:
«в абзаці другому частини другої слова «трьох до семи» замінити словами «п’яти до десяти».
 
Відхилено    
    -59- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок п’ятим такого змісту:
«в абзаці другому частини третьої слова «шести до восьми» замінити словами «десяти до двадцяти».
 
Відхилено    
    -60- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок шостим такого змісту:
«6) у статті 179:».
 
Відхилено    
    -61- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок сьомим такого змісту:
«в абзаці другому частини першої слова «трьох до п’яти» замінити словами «п’яти до десяти».
 
Відхилено    
    -62- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок восьмим такого змісту:
«в абзаці другому частини другої слова «чотирьох до шести» замінити словами «шести до десяти».
 
Відхилено    
    -63- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок дев’ятим такого змісту:
«7) у статті 180 слова «шести до восьми» замінити словами «двадцяти до п’ятдесяти».
 
Відхилено    
    -64- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесятим такого змісту:
«8) у статті 180-1:».
 
Відхилено    
    -65- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят першим такого змісту:
«у назві слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -66- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят другим такого змісту:
«в абзаці першому частини першої слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -67- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят третім такого змісту:
«в абзаці другому частини першої слова «двадцяти до п'ятдесяти» замінити словами «тридцяти до вісімдесяти».
 
Відхилено    
    -68- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят четвертим такого змісту:
«в абзаці другому частини другої слова «п’ятдесяти до ста» замінити словами «вісімдесяти до ста п’ятдесяти».
 
Відхилено    
7. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345, із наступними змінами):
 
-69- Заблоцький М.Б.
В абзаці першому пункту 3 розділу І законопроекту слова «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
 
Враховано   3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
    -70- Заблоцький М.Б.
В абзаці першому пункту 3 розділу І законопроекту слово «ВВР» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -71- Заблоцький М.Б.
В абзаці першому пункту 3 розділу І законопроекту цифри та слова «1995, №46, ст.345, із наступними змінами» замінити цифрами та словами «1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами».
 
Враховано редакційно    
8. 1) в абзаці 12 частини 1 статті 1 розділу І словосполучення «суб’єктах господарювання громадського харчування» замінити словосполученням «закладах (підприємствах) ресторанного господарства»;
 
-72- Заблоцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 1:».
 
Відхилено   1) в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 слова «суб’єктах господарювання (у тому числі іноземних суб’єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування» замінити словами «закладах (підприємствах) ресторанного господарства»;
 
    -73- Заблоцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«в абзаці дванадцятому слова «діяльність по придбанню» замінити словами «діяльність з придбання», а слово «товарів» - словами «підакцизних товарів».
 
Відхилено    
    -74- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова та цифру «в абзаці 12» замінити словами «в абзаці тринадцятому».
 
Відхилено    
    -75- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова та цифру «частини 1» виключити.
 
Відхилено    
    -76- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова та цифру «розділу І» виключити.
 
Відхилено    
    -77- Заблоцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «розділу І» доповнити словами «слова товарів замінити словами «підакцизних товарів, а».
 
Відхилено    
    -78- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова «словосполучення «суб’єктах господарювання громадського харчування» замінити словами «слова «суб’єктах господарювання громадського харчування».
 
Враховано    
    -79- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова «словосполученням «закладах (підприємствах) ресторанного господарства» замінити словами «словами «закладах (підприємствах) ресторанного господарства».
 
Враховано    
    -80- Заблоцький М.Б.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«2) у статті 2:»
 
Відхилено    
    -81- Заблоцький М.Б.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«у першому реченні частині одинадцятої слова «п’яти календарних» замінити словами «трьох робочих».
 
Відхилено    
    -82- Заблоцький М.Б.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«у другому реченні частини сімнадцятої слова «При цьому розпорядок» замінити словом «Розпорядок».
 
Відхилено    
    -83- Заблоцький М.Б.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«3) у частині першій статті 2-1 слова «зберігається та використовується» замінити словами «зберігається і використовується».
 
Відхилено    
    -84- Заблоцький М.Б.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«4) у частині третій статті 13 слово «чинним» виключити».
 
Відхилено    
    -85- Заблоцький М.Б.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«5) у частині п’ятдесят дев’ятій статті 15 слова «семи календарних» замінити словами «трьох робочих».
 
Відхилено    
9. 2) частину 6 статті 15-3 розділу ІV викласти в наступній редакції: «Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки в закладах (підприємствах) ресторанного господарства»;
 
-86- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІЗаконопроекту слова «в закладах (підприємствах) ресторанного господарства» замінити словами «субєктами господарювання ресторанного господарства та спеціалізованим відділам, що мають статус субєктів господарювання ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів».
 
Відхилено   2) частину шосту статті 15-3 викласти в такій редакції:
«Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється виключно в закладах (підприємствах) ресторанного господарства»;
 
    -87- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І законопроекту цифри та слова «2) частину 6 статті 15-3» замінити цифрами та словами «6) частину шосту статті 15-3».
 
Відхилено    
    -88- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І законопроекту слово та цифру «розділу ІV» виключити.
 
Відхилено    
    -89- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І законопроекту слова «викласти в наступній редакції» замінити словами «викласти в такій редакції».
 
Враховано    
    -90- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І законопроекту слова «закладах (підприємствах)» замінити словами «підприємствах (закладах)».
 
Відхилено    
    -91- Заблоцький М.Б.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити словами
«та в спеціалізованих відділах, що мають статус суб'єктів ресторанного господарства, підприємствах з універсальним асортиментом товарів».
 
Відхилено    
10. 3) в абзаці 6 частини 2 статті 17 розділу V слова та цифру «6800 гривень» змінити на «10 мінімальних заробітних палат».
 
-92- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І законопроекту цифри та слово «3) в абзаці 6» замінити цифрою та словами «7) в абзаці тринадцятому».
 
Відхилено   3) в абзаці чотирнадцятому частини другої статті 17 цифри і слово «6800 гривень» замінити цифрами і словами та цифрами «10 розмірів мінімальної заробітної плати».
 
    -93- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І законопроекту слово та цифру «частини 2» замінити словами «частини другої».
 
Відхилено    
    -94- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І законопроекту слово та цифру «розділу V» виключити.
 
Відхилено    
    -95- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І законопроекту слова «змінити на» замінити словами «замінити цифрами та словами».
 
Враховано    
    -96- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І законопроекту слова та цифру «10 мінімальних заробітних плат» замінити цифрами та словом «50 000 гривень».
 
Відхилено    
11. 4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170, із наступними змінами):
 
-97- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Пункт 4 розділу Ізаконопроекту викласти в наступній редакції:
«4. У пункті 1 частини 1 статті 421 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552) словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
У зв’язку з цим пункти третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий вважати пунктами, п’ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев’ятим відповідно.
 
Враховано   4. У пункті 1 частини першої статті 421 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) слова «бари та пункти громадського харчування» замінити словами «заклади ресторанного господарства».
5. У частині першій Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 46, ст. 393):
 
    -98- Заблоцький М.Б.
В абзаці першому пункту 4 розділу І законопроекту слово «ВВР» виключити.
 
Враховано    
    -99- Заблоцький М.Б.
В абзаці першому пункту 4 розділу І законопроекту цифри та слова «1997, №24, ст.170, із наступними змінами» замінити цифрами та словами «1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 46, ст. 393)».
 
Враховано    
12. 1) у підпункті 9) пункту а) частини 1статті 30 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства»;
 
-100- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту слово та цифру «підпункті 9)» замінити словом та цифрою «підпункті 9».
 
Відхилено   1) у підпункті 9 пункту «а» слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства»;
 
    -101- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту слово та букву «пункту а)» замінити словом та буквою «пункту «а».
 
Відхилено    
    -102- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту слово та цифру «частини 1» замінити словами «частини першої».
 
Враховано    
    -103- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту слово «словосполучення» замінити словом «слова».
 
Враховано    
    -104- Заблоцький М.Б.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту слово «словосполученням» замінити словом «словами».
 
Враховано    
13. 2) у підпункті 1) пункту б) частини 1 статті 30 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства»;
 
-105- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту слово та цифру «підпункті 6)» замінити словом та цифрою «підпункті 6».
 
Відхилено   2) у підпунктах 1 і 2 пункту «б» слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
    -106- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту слово та букву «пункту б)» замінити словом та буквою «пункту «б».
 
Відхилено    
    -107- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту слово «словосполучення» замінити словом «слова».
 
Враховано    
    -108- Заблоцький М.Б.
У підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту слово «словосполученням» замінити словом «словами».
 
Враховано    
14. 3) у підпункті 2) пункту б) частини 1 статті 30 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
-109- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 4 розділу І законопроекту слово та цифру «підпункті 2)» замінити словом та цифрою «підпункті 2».
 
Відхилено      
    -110- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 4 розділу І законопроекту слово «словосполучення» замінити словом «слова».
 
Враховано    
    -111- Заблоцький М.Б.
У підпункті 3 пункту 4 розділу І законопроекту слово «словосполученням» замінити словом «словами».
 
Враховано    
15. 5. У назві та тексті Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України від 11.07.1995 - 1995 р., № 28) в усіх відмінках словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
-112- Заблоцький М.Б.
У пункті 5 розділу 1 законопроекту слова та цифри «Відомості Верховної Ради України від 11.07.1995 - 1995 р., № 28» замінити словами та цифрами «Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами».
 
Враховано   6. У назві та тексті Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
    -113- Заблоцький М.Б.
Абзац перший пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції;
«5. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):».
 
Відхилено    
    -114- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
1) у назві слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
Відхилено    
    -115- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«2) у статті 2:».
 
Відхилено    
    -116- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«абзац двадцятий доповнити словами «за місцем розташування господарського об’єкта, на якому виявлено таке порушення».
 
Відхилено    
    -117- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«абзаци двадцять п’ятий – тридцятий викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -118- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті».
 
Відхилено    
    -119- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира».
 
Відхилено    
    -120- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«денний звіт - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням».
 
Відхилено    
    -121- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«контрольна стрічка - копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі».
 
Відхилено    
    -122- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом десятим такого змісту:
«у абзаці тридцять восьмому слова «електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків» виключити».
 
Відхилено    
    -123- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«абзац тридцять дев’ятий викласти в такій редакції:».
 
Відхилено    
    -124- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«реєстрація розрахункових документів це:».
 
Відхилено    
    -125- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«у тексті абзацу сорокового слово «електронному» виключити».
 
Відхилено    
    -126- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«в абзаці сорок першому слова «електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку, що створені» замінити словом «створеному».
 
Відхилено    
    -127- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
«у тексті абзацу сорок п’ятого слова «електронного» та «електронному» виключити».
 
Відхилено    
    -128- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
«абзаци сорок дев’ятий - п’ятдесят четвертий замінити абзацом такого змісту:».
 
Відхилено    
    -129- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:
«електронний фіскальний звіт – це документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, що містить дані фіскального звіту, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звіту за встановленою формою».
 
Відхилено    
    -130- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят п’ятий – п’ятдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятдесятим – п’ятдесят четвертим».
 
Відхилено    
    -131- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
«в абзаці п’ятдесят третьому слова «та/або програмним реєстратором розрахункових операцій» виключити».
 
Відхилено    
    -132- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«3) у статті 3:».
 
Відхилено    
    -133- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
«пункт 2 викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -134- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:
«2) в обов’язковому порядку при проведенні розрахункової операції надавати покупцю, який отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення, оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, на повну суму такої операції розрахунковий документ в паперовій, або за згодою покупця, в електронній формі встановленої форми та змісту».
 
Відхилено    
    -135- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:
«Розрахунковий документ в електронній формі може надаватися, у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій, QR-коду, що дозволяє особі здійснювати його зчитування та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти)».
 
Відхилено    
    -136- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:
«абзац четвертий пункту 7 виключити».
 
Відхилено    
    -137- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять п’ятим такого змісту:
«пункт 9 викласти в такій редакції:».
 
Відхилено    
    -138- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять шостим такого змісту:
«9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій».
 
Відхилено    
    -139- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять сьомим такого змісту:
«абзац другий пункту 12 виключити».
 
Відхилено    
    -140- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять восьмим такого змісту:
«перше речення пункту 15 викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -141- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом двадцять дев’ятим такого змісту:
"надавати покупцю товарів (послуг) створений в електронній формі, та на вимогу покупця надрукований розрахунковий документ для надання такому покупцю можливості реалізувати свої права, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів".
 
Відхилено    
    -142- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцятим такого змісту:
«у пункті 16:».
 
Відхилено    
    -143- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять першим такого змісту:
«абзац другий виключити».
 
Відхилено    
    -144- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять другим такого змісту:
абзаци третій та четвертий викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -145- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять третім такого змісту:
"У разі проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу та присвоєння програмним реєстратором розрахункових операцій, що працює в режимі офлайн, фіскальних номерів розрахунковим документам після відновлення такого зв’язку такий програмний реєстратор розрахункових операцій в автоматичному режимі передає на фіскальний сервер контролюючого органу контрольну стрічку, створену в режимі офлайн відповідно до вимог цього Закону. Така передача контрольної стрічки одночасно вважається повідомленням контролюючого органу про час і дату початку та завершення проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу та присвоєння розрахунковим документам фіскальних номерів в режимі офлайн».
 
Відхилено    
    -146- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять четвертим такого змісту:
«У разі проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу програмний реєстратор розрахункових операцій в автоматичному режимі зазначає у розрахунковому документі про присвоєння такому документу фіскального номера у режимі офлайн».
 
Відхилено    
    -147- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять п’ятим такого змісту:
«4) у статті 4:».
 
Відхилено    
    -148- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять шостим такого змісту:
«пункт 2 викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -149- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять сьомим такого змісту:
«2) проводити операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках та/або збереженням в електронній формі розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій, та/або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій із створенням електронного розрахункового документу».
 
Відхилено    
    -150- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять восьмим такого змісту:
«у пункті 3 слова «розрахунковий документ, створений в електронній формі» виключити».
 
Відхилено    
    -151- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять дев’ятим такого змісту:
«пункт 5 викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -152- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сороковим такого змісту:
«5) видавати особі, яка купує або продає валютні цінності в готівковій формі, перший примірник роздрукованого реєстратором розрахункових операцій розрахункового документа на повну суму операції, або у разі застосування програмного реєстратора розрахункових операцій, електронний розрахунковий документ, або на вимогу особи, яка купує або продає іноземну валюту, роздрукований примірник розрахункового документу».
 
Відхилено    
    -153- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок першим такого змісту:
«Електронний розрахунковий документ може надаватися, у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій, QR-коду, що дозволяє особі здійснювати його зчитування та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти)».
 
Відхилено    
    -154- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок другим такого змісту:
«5) у статті 5:».
 
Відхилено    
    -155- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок третім такого змісту:
«в абзаці третьому слова «здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин» замінити словами «із застосуванням програмного реєстратора розрахункових операцій, що працює в режимі офлайн».
 
Відхилено    
    -156- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок четвертим такого змісту:
«доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:».
 
Відхилено    
    -157- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок п’ятим такого змісту:
«Проведення розрахункових операцій із застосуванням програмного реєстратора розрахункових операцій, що працює в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин поспіль».
 
Відхилено    
    -158- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок шостим такого змісту:
«У зв’язку з цим абзаци четвертий -одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-дванадцятим».
 
Відхилено    
    -159- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок сьомим такого змісту:
«в абзаці сьомому слова «господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа» замінити словами «та господарську одиницю такого суб’єкта господарювання за якою фіскальним сервером контролюючого органу зарезервовано фіскальний номер зазначений у запиті покупця».
 
Відхилено    
    -160- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок восьмим такого змісту:
«в абзаці дев’ятому».
 
Відхилено    
    -161- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сорок дев’ятим такого змісту:
«слова «протягом години» виключити».
 
Відхилено    
    -162- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесятим такого змісту:
«після слів «сервером контролюючого органу» доповнити словами «програмним реєстратором розрахункових операцій в автоматичному режимі».
 
Відхилено    
    -163- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят першим такого змісту:
«друге речення виключити».
 
Відхилено    
    -164- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят другим такого змісту:
«6) у статті 8:».
 
Відхилено    
    -165- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят третім такого змісту:
«в абзаці першому слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій чи» замінити словом «або».
 
Відхилено    
    -166- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят четвертим такого змісту:
«у абзаці другому слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» виключити».
 
Відхилено    
    -167- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят п’ятим такого змісту:
«7) у статті 13:».
 
Відхилено    
    -168- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят шостим такого змісту:
«в абзаці другому "та програмних реєстраторів розрахункових операцій" виключити».
 
Відхилено    
    -169- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят сьомим такого змісту:
«в абзаці четвертому слова «в реєстраторах розрахункових операцій» виключити».
 
Відхилено    
    -170- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят восьмим такого змісту:
«8) розділ ІV-1 виключити».
 
Відхилено    
    -171- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом п’ятдесят дев’ятим такого змісту:
«9) у статті 17:».
 
Відхилено    
    -172- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесятим такого змісту:
«у пункті 1:».
 
Відхилено    
    -173- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят першим такого змісту:
«абзац перший після слів «у разі встановлення» доповнити словами «протягом календарного року».
«абзаци другий та третій викласти у такій редакції:».
 
Відхилено    
    -174- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят другим такого змісту:
 
Відхилено    
    -175- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят другим такого змісту:
«вчинене вперше - 1 гривня».
 
Відхилено    
    -176- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят третім такого змісту:
«за кожне наступне вчинене порушення - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)».
 
Відхилено    
    -177- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят четвертим такого змісту:
«у пункті 3 слово «п’ятдесят» замінити словом «двадцять».
 
Відхилено    
    -178- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят п’ятим такого змісту:
«у пункті 5:».
 
Відхилено    
    -179- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят шостим такого змісту:
«слово «тридцять» замінити словом «десять».
 
Відхилено    
    -180- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят сьомим такого змісту:
«після слів «та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій» доповнити словами «що працюють в режимі офлайн».
 
Відхилено    
    -181- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят восьмим такого змісту:
«у пункті 7 слово «триста» замінити словом «сто».
 
Відхилено    
    -182- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом шістдесят дев’ятим такого змісту:
«у пункті 8 слово «двадцять» замінити словом «десять».
 
Відхилено    
    -183- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесятим такого змісту:
«у пункті 9 слово «триста» замінити словом «сто».
 
Відхилено    
    -184- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят першим такого змісту:
«у пункті 10».
 
Відхилено    
    -185- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят другим такого змісту:
«слово «тридцять» замінити словом «десять».
 
Відхилено    
    -186- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят третім такого змісту:
«слова та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій» виключити».
 
Відхилено    
    -187- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят четвертим такого змісту:
«10) перше речення статті 20 викласти в такій редакції».
 
Відхилено    
    -188- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят п’ятим такого змісту:
«До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -189- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят шостим такого змісту:
«11) у статті 25».
 
Відхилено    
    -190- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят сьомим такого змісту:
«абзац перший після слова «узгоджені» доповнити словами «в порядку, передбаченому Податковим Кодексом України щодо узгодження сум податкових зобов’язань».
 
Відхилено    
    -191- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят восьмим такого змісту:
«абзаци другий-дев’ятий виключити».
 
Відхилено    
    -192- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом сімдесят дев’ятим такого змісту:
«12) у розділі ІІ "Прикінцеві положення" пункт 11 виключити».
 
Відхилено    
    -193- Заблоцький М.Б.
Пункт 5 розділу І законопроекту доповнити абзацом вісімдесятим такого змісту:
«13) у тексті слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства» в усіх відмінках».
 
Відхилено    
16. 6. У частині 4 статті 18 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України від 12.06.2015 - 2015 р., № 24) словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
-194- Заблоцький М.Б.
У пункті 6 розділу І законопроекту слова та цифру «частині 4» замінити словами «частині четвертій».
 
Враховано   7. У частині четвертій статті 18 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст. 171) слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
    -195- Заблоцький М.Б.
У пункті 6 розділу І законопроекту слова та цифри «Відомості Верховної Ради України від 12.06.2015 — 2015 р., № 24» замінити словами та цифрами «Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 24, ст. 171 із наступними змінами».
 
Враховано    
    -196- Заблоцький М.Б.
У пункті 6 розділу І законопроекту слово «словосполучення» замінити словом «слова».
 
Враховано    
    -197- Заблоцький М.Б.
У пункті 6 розділу І законопроекту слово «словосполученням» замінити словом «словами».
 
Враховано    
17. 7. У тексті Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України від 08.05.1998 - 1998 р., № 19) в усіх відмінках словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
-198- Заблоцький М.Б.
У пункті 7 розділу І законопроекту слова та цифри «Відомості Верховної Ради України від 08.05.1998 — 1998 р., № 19» замінити словами та цифрами «Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98 із наступними змінами».
 
Враховано   8. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98 із наступними змінами):
1) пункт 27 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«27) заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів;».
2) у тексті Закону слова «громадського харчування» замінити словами «ресторанного господарства».
 
    -199- Коваль О.В.
Пункт 7 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«Пункт 27 частини першої статті 1 Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» викласти в такій редакції: «27) заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів;»
 
Враховано    
    -200- Фріс І.П.
Тищенко М.М.
Матусевич О.Б.
«7. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України від 08.05.1998 — 1998 р., № 19):
У тексті Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України від 08.05.1998 — 1998 р., № 19) в усіх відмінках словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства»;
У пункті 1 частини четвертої статті 21 після слів і символів «у тому числі на палатки, кіоски, прилавки, на рухомі транспортні засоби для торгівлі,» доповнити словами і символами «на заклади ресторанного господарства, які відносяться до малих потужностей,».».
 
Відхилено    
18. 8. У тексті Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78) частину першу статті 7 доповнити пунктом 50 наступного змісту «страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарської діяльності у сфері ресторанного господарства за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров’ю третіх осіб унаслідок проведення такої діяльності.»
 
-201- Тарута С.О.
Пункт восьмий розділу першого викласти в такій редакції:
«8. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 18, ст. 78) частину четверту статті 6 після пункту 22 доповнити новим пунктом такого змісту:
«23) страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарської діяльності у сфері ресторанного господарства за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров’ю третіх осіб унаслідок проведення такої діяльності;»
У зв’язку з цим пункт 23 вважати пунктом 24.».
 
Враховано   9. Частину четверту статті 6 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) доповнити пунктом 22-1 такого змісту:
«22-1) страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарської діяльності у сфері ресторанного господарства за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров’ю третіх осіб внаслідок проведення такої діяльності».
10. Статтю 20-1 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2014 р., № 11, ст. 140) викласти в такій редакції:
«Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, закладах ресторанного господарства
Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах ресторанного господарства лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, закладів ресторанного господарства та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, закладів ресторанного господарства та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними шістнадцятирічного віку».
 
    -202- -- Н.д.Чорний В.І. (Реєстр.картка №18), ст. 78) частину четверту статті 6 доповнити пунктом 21-3 наступного змісту: - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!«23-3) страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарської діяльності у сфері ресторанного господарства за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров’ю третіх осіб унаслідок проведення такої діяльності».
 
Враховано    
    -203- Торохтій Б.Г.
Пункт 8 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«частину першу статті 7 доповнити пунктом 50 наступного змісту: «Страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарської діяльності у сфері ресторанного господарства за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров’ю третіх осіб унаслідок проведення такої діяльності. Ведення господарської діяльності у сфері ресторанного бізнесу може здійснюватися лише за умови укладання кожним закладом цього бізнесу договору страхування цивільної відповідальності із страховою сумою не менше ста тисяч гривень.».
 
Відхилено    
    -204- Тарута С.О.
Розділ перший доповнити пунктом дев’ятим такого змісту:
«9. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 30, стаття 142) статтю 20-1 «Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування» викласти в такій редакції:
«Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах ресторанного господарства
Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах ресторанного господарства лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів ресторанного господарства та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів ресторанного господарства та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.».
 
Враховано    
    -205- Заблоцький М.Б.
Пункт 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -206- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Пункт 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -207- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Доповнити законопроект новим пунктом в такій редакції: « У статті 20-1 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142) словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
Враховано    
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
-208- Заблоцький М.Б.
Абзац перший розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-209- Заблоцький М.Б.
Абзац другий розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -210- Заблоцький М.Б.
Розділ ІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«підпунктів 2-12 пункту 5 розділу І Закону, які набирають чинності з 20 квітня 2020 року але не раніше дня, наступного за днем набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» №128-ІХ від .20 вересня 2019 року».
 
Відхилено    
    -211- Заблоцький М.Б.
Розділ ІІ законопроекту після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Чинні на день набрання чинності цим Законом ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які видані суб'єктам господарювання громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб'єктів господарювання громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів, які продають алкогольні напої на розлив для споживання на місці, та у зв’язку з набранням чинності цим Законом не будуть мати статусу закладів (підприємств) ресторанного господарства, продовжують діяти на термін їх видачі.
 
Відхилено    
21. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
-212- Заблоцький М.Б.
Пункт 2 розділ ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
22. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
23. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
24. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України