Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо усунення законодавчих колізій та прогалин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо усунення законодавчих колізій та прогалин
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст.383):
 
-1- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
1. У статті 1:
у частині п’ятій слова «У населених пунктах, де немає нотаріусів» замінити словами «У сільських населених пунктах»;
у частині сьомій слово «доручень» замінити словом «довіреностей».
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) такі зміни:
У статті 1:
1) у частині п’ятій слова «У населених пунктах, де немає нотаріусів» замінити словами «У сільських населених пунктах»;
2) у частині сьомій слово «доручень» замінити словом «довіреностей».
У частині другій статті 2-1 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "та його територіальними органами".
У статті 3:
частину другу викласти в такій редакції:
"Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої освіти не нижче магістра, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, дієздатність якої обмежена, або особа, визнана недієздатною";
2) частину четверту доповнити словами "а також діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів";
3) частину п’яту викласти в такій редакції:
"Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України".
 
    -2- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
2. У частині першій статті 2-1 слово «громадян» замінити словами «фізичних осіб».
 
Відхилено    
    -3- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
1. У частині другій статті 2-1 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "та його територіальними органами".
 
Враховано    
    -4- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
2. Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
"Нотаріусом може бути повнолітній громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду."
 
Враховано редакційно    
    -5- Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
"Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано редакційно    
    -6- Фріс І.П.
У пункті 3 розділу І:
"У статті 3:
1)частину другу викласти в такій редакції:
"Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої освіти не нижче магістра, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, дієздатність якої обмежена або особа, визнана недієздатною";
2) частину четверту доповнити словами "а також діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів".
 
Враховано    
    -7- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
3. Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
"Нотаріусу забороняється використовувати службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах".
 
Відхилено    
    -8- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
4. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
"Нотаріус не може займатися адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також не може займатися іншими видами діяльності, визначеними частиною першою статті 25 Закону України "Про запобігання корупції"."
 
Відхилено    
    -9- Фріс І.П.
У Розділі І:
Перед пунктом 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
1.У частині четвертій статті 3 після слів «крім викладацької, наукової і творчої діяльності» доповнити словами і символами «, а також діяльності в професійному самоврядуванні.».
У зв’язку з цим пункт 1 вважати пунктом 2.
 
Враховано редакційно    
    -10- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
3. У частині четвертій статті 3 слова «і творчої діяльності» замінити словами «творчої діяльності та діяльності в професійному самоврядуванні».
 
Враховано редакційно    
    -11- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
5. Частину п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
"Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу."
 
Враховано редакційно    
5. 1. У статті 4:
 
   4. У статті 4:
 
6. 1) пункт 1 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: «витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також для виконання інших наданих законом повноважень;»
 
-12- Івченко В.Є.
1.У підпункті 1 пункту 1 розділу І слова «, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також для виконання інших наданих законом повноважень» вилучити;
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
«витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій»;
в абзаці четвертому слова «угод і заяв» замінити словом «документів».
 
    -13- Князевич Р.П.
Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
4. У статті 4:
абзац другий викласти в такій редакції: «витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій»;
у абзаці четвертому слова «угод і заяв» замінити словом «документів».
 
Враховано    
7. 2) в пункті 3 частини 1 статті 4 після слів «складати проекти» слова «угод і заяв» замінити на «документів».
 
-14- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
5. У абзаці третьому статті 5 слова «громадянам, підприємствам, установам і організаціям» замінити словами «фізичним та юридичним особам».
 
Враховано   5. У статті 5:
в абзаці третьому слова «громадянам, підприємствам, установам і організаціям» замінити словами «фізичним та юридичним особам»;
в абзаці восьмому слова "Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіальних органів".
6. У статті 6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України в урочистій обстановці складає присягу такого змісту";
в абзаці другому слова «громадян і організацій» замінити словами «фізичних та юридичних осіб».
7. У статті 7:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та його територіальних органів, а в Автономній Республіці Крим ? також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
у частині другій слова «міждержавних угод» замінити словами «міжнародних договорів».
8. У статті 8:
1) у частині дев’ятій слова «письмову вимогу податкових органів» замінити словами «письмову вимогу податкового органу, засвідчену гербовою печаткою такого органу»;
2) у частині дванадцятій слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "та його територіальних органів";
частину шістнадцяту виключити.
9. У статті 9:
у третьому реченні слова «у виконавчому комітеті іншої сільської, селищної, міської Ради народних депутатів» замінити словами «у виконавчому комітеті іншого органу місцевого самоврядування»;
у четвертому реченні слово «доручення» замінити словом «довіреності».
10.У статті 10:
1)у частині четвертій слова "відповідно Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України";
2) частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
"Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до наступного його складання не раніш як через рік за поданням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України за місцем постійного проживання такої особи.
Особа, яка не здійснювала приватну нотаріальну діяльність протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, яка не працювала державним нотаріусом державної нотаріальної контори, державним нотаріусом державного нотаріального архіву, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, не працювала на виборній або іншій посаді в Нотаріальній палаті України протягом трьох років до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності чи призначення на посаду державного нотаріуса державної нотаріальної контори, повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України»;
3) у частині дев’ятій слова "відповідно Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Міністерства юстиції України, його територіальних органів";
4) у частині десятій слова "відповідно Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Міністерством юстиції України, його територіальними органами".
11. У пункті 2 частини першої статті 12:
в абзаці першому слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіальних органів";
підпункт "е" викласти в такій редакції:
«е) неодноразового порушення нотаріусом законодавства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону, за умови що такі порушення встановлені рішенням суду».
12. У першому реченні частини четвертої статті 13 слова «підприємств, установ і організацій» замінити словами «юридичних осіб».
13. У статті 14:
1) частини другу і четверту викласти в такій редакції:
"Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають її до відповідних територіальних органів Міністерства юстиції України";
"Статистичний звіт про роботу державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів подається до Міністерства юстиції України його територіальними органами";
2)у частині восьмій слова «з оформлення спадщини» виключити;
3) у частині дев’ятій слова "Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "до відповідних територіальних органів Міністерства юстиції України".
14.Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Мова нотаріального діловодства
Мова нотаріального діловодства визначається статтею 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
15. У частині першій статті 16 слова «на підприємствах, в установах та організаціях» замінити словами «у відносинах з іншими юридичними особами».
16. У статті 17:
1)у частині другій слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіальними органами Міністерства юстиції України";
2) частину четверту викласти в такій редакції:
"Призначення на посади державного нотаріуса, завідуючого державною нотаріальною конторою та звільнення з таких посад здійснюються територіальними органами Міністерства юстиції України".
17. У статті 18:
1) у частині першій слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіальні органи";
2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Проведення повторної перевірки з питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненням фізичної чи юридичної особи в межах предмета звернення та відповідно до повноважень Міністерства юстиції України, його територіальних органів».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
3) у частині третій слова «перевірки, передбаченої частиною першою цієї статті» замінити словами «перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів».
18. У частині другій статті 19 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіальними органами Міністерства юстиції України".
19. У частині третій статті 23 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України".
20. У статті 24:
1) частину першу викласти в такій редакції:
" провадиться відповідними територіальними органами Міністерства юстиції України на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю";
2) частини п’яту і восьму викласти в такій редакції:
"Реєстраційне посвідчення видається відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України у семиденний строк після подання заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, якщо подані документи не відповідають встановленим вимогам, а також з підстави, передбаченої пунктом 8-1 частини першої статті 30 цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення територіальний орган Міністерства юстиції України повідомляє податковий орган за місцем постійного проживання приватного нотаріуса";
"У разі якщо нотаріус не розпочав роботу у встановлений строк без поважних причин його реєстраційне посвідчення анулюється за наказом відповідного територіального органу Міністерства юстиції України, який видав реєстраційне посвідчення";
3)у частині десятій слово «громадян» замінити словами «фізичних осіб».
21.У статті 25:
1)частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"До початку здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України протягом 15 днів з дня отримання заяви про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса проводить перевірку відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України складає акт про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса.
Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса";
2) у частині п’ятій слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України".
22. Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«Приватний нотаріус може укласти договір про його заміщення з іншим приватним нотаріусом у порядку та в межах строків, визначених статтями 29?, 29? цього Закону. У разі неможливості укладення договору про заміщення приватний нотаріус повідомляє про це відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України та додає до повідомлення документи, що підтверджують неможливість його заміщення іншим приватним нотаріусом. Територіальний орган Міністерства юстиції України, отримавши повідомлення нотаріуса про неможливість його заміщення, вживає відповідних заходів у межах компетенції».
23. У статті 29-1:
1) у частині першій:
пункт 1 після слів «робочого місця» доповнити словом « (контори)»;
у пункті 4 слова "Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіальному органу";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) у разі направлення територіальним органом до Міністерства юстиції України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю ? до вирішення питання по суті, але не більш як на шість місяців";
2) частину другу доповнити словами «подавши до територіального органу Міністерства юстиції України відповідну заяву»;
3) частину третю викласти в такій редакції:
"Про зупинення нотаріальної діяльності на строк більше трьох днів приватний нотаріус зобов'язаний письмово повідомити відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України із зазначенням причин та строку, протягом якого він не здійснюватиме нотаріальну діяльність, не пізніше ніж за один робочий день до дати зупинення".
24. У статті 29-2:
1) у частині першій слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України";
2) у частині другій слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов’язані" замінити словами "Відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України зобов’язаний";
3) у частині шостій слова "знімати заборону відчуження нерухомого майна" виключити.
25. У частині першій статті 30:
у пункті 7 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "або його територіального органу";
у пункті 8-1 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";
у пункті 9 слова "обмежено дієздатним" замінити словами "обмеження його цивільної дієздатності".
26. У статті 30-1:
1) у частині першій слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України";
2) у частині другій слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України зобов'язаний";
3) у другому реченні частини п’ятої слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України";
4)у частині шостій слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України".
27. Частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють
плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та
фізичною або юридичною особою і не може бути меншим за розмір державного мита, що справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії".
28. У статті 33:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Міністерство юстиції України, його територіальні органи проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненням фізичної чи юридичної особи в межах предмета звернення та відповідно до повноважень Міністерства юстиції України, його територіальних органів";
2) частину другу доповнити словами "за 10 днів";
3) частину четверту викласти в такій редакції:
"У разі виявлення під час перевірки порушень в організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, порядку вчинення нотаріальних дій або неодноразових порушень правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції України, його територіальний орган, які проводили перевірку, можуть зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса з підстав та в порядку, передбачених цим Законом".
29. У статті 34:
1) у частині першій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на підставі спільної заяви або в разі смерті одного з подружжя";
пункт 9 після слова "накладають" доповнити словами "та знімають";
2) частину третю викласти в такій редакції:
"Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, вимог про нотаріальне посвідчення правочину, вимог про нотаріальне засвідчення справжності підписів учасника під час прийняття ним рішення з питань діяльності відповідної юридичної особи, правочинів про скасування таких вимог, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (крім тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса), а також заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, дублікатів нотаріальних документів, рішень про створення юридичних осіб, рішень органів управління юридичних осіб, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, актів про передавання нерухомого майна до та із статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів, розподільчих балансів, а також інших документів, визначених законом, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок використання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
    -15- Мінько С.А.
У розділі І законопроекту:
Доповнити новими пунктами в такій редакції:
1. У абзаці восьмому статті 5 слова "Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіального органу".
 
Враховано    
    -16- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
6. Статтю 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"здійснювати заходи щодо первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Відхилено    
    -17- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
7. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу в урочистій обстановці приносить присягу такого змісту:".
 
Враховано редакційно    
    -18- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
6. У абзаці другому статті 6 слова «громадян і організацій» замінити словами «фізичних та юридичних осіб».
 
Враховано    
    -19- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
8. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами Міністерства юстиції України та його територіальних органів, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.".
 
Враховано частково    
    -20- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
У частині другій статті 7 слова «міждержавних угод» замінити словами «міжнародних договорів».
 
Враховано    
    -21- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
7. У статті 8:
у реченні першому частини сьомої слово «дорученням» замінити словом «довіреністю».
у частині одинадцятої слово «дорученням» замінити словом «довіреністю».
 
Відхилено    
    -22- Ватрас В.А.
У статті 8:
3) в частині дев’ятій після слів «податкових органів» доповнити словами «з проставленням гербової печатки такого органу».
 
Враховано    
    -23- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
9. У частині дванадцятій статті 8 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "та його територіальних органів".
 
Враховано    
    -24- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
2. Частину шістнадцяту статті 8 виключити.
 
Враховано    
    -25- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
8. У частині першій статті 8-1 слово «громадянам» замінити словами «фізичним особам».
 
Відхилено    
    -26- Цимбалюк М.М.
1.У Розділі І законопроекту:
1)після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. У статті 9 слова «Ради народних депутатів» замінити словом «ради».
У зв’язку з цим внести відповідні зміни до нумерації пунктів законопроекту;
 
Відхилено    
    -27- Івченко В.Є.
2.Доповнити розділ І новим пунктом 1? такого змісту:
«1?. У статті 9 слова «Ради народних депутатів» замінити словом «ради».»;
 
Відхилено    
    -28- Бакунець П.А.
Розділ І законопроєкту доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1. У статті 9:
Слова міської Ради народних депутатів» замінити словами «міської ради».».
 
Відхилено    
    -29- Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Вельможний С.А.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Розділ І законопроекту (щодо необхідності дотримання законодавчої техніки у зв’язку із внесенням змін до статті 59 Закону України «Про нотаріат») доповнити пунктом 14 наступного змісту:
«В статті 9 та частинах 1, 3 статті 57 слова «Ради народних депутатів» замінити на слово «ради».».
 
Відхилено    
    -30- Кунаєв А.Ю.
У статті 9 слова «міської Ради народних депутатів» замінити словами «міської ради».
 
Відхилено    
    -31- Крулько І.І.
1.Розділ І законопроекту доповнити частиною 2 наступного змісту:
«2. У статті 9 слова «Ради народних депутатів» замінити словом «ради». У зв’язку з цим, внести відповідні зміни до нумерації частин законопроекту
 
Відхилено    
    -32- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
9. У статті 9:
у реченні третьому слова «у виконавчому комітеті іншої сільської, селищної, міської Ради народних депутатів» замінити словами «у виконавчому комітеті іншого органу місцевого самоврядування»;
у реченні четвертому слово «доручення» замінити словом «довіреності».
 
Враховано    
    -33- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
10. Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій
Нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім'я і від імені працівників даної нотаріальної контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, або посадових осіб органу місцевого самоврядування. Посадові особи органу місцевого самоврядування не вправі вчиняти нотаріальні дії також на ім'я і від імені даного органу місцевого самоврядування. У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якій іншій державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса чи у виконавчому органі місцевої ради. Посадові особи, перелічені у статті 40 цього Закону, не вправі посвідчувати заповіти та доручення на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). Нотаріальні і прирівняні до них дії, вчинені з порушенням встановлених цією статтею правил, є недійсними.".
 
Відхилено    
    -34- Мінько С.А.
У розділі І законопроекту:
Доповнити новими пунктами в такій редакції:
2. У частині четвертій статті 10 слова "відповідно Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -35- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
11. Частину сьому статті 10 викласти в такій редакції:
"Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його складання не раніш як через рік за поданням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України за місцем проживання особи, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит.".
 
Враховано редакційно    
    -36- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
3. Частину восьму статті 10 викласти у такій редакції:
«Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, і яка не працювала державним нотаріусом державної нотаріальної контори, державним нотаріусом державного нотаріального архіву, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату протягом трьох років, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності чи призначення на посаду державного нотаріуса державної нотаріальної контори повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.».
 
Враховано редакційно    
    -37- Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
"Частину восьму статті 10 викласти в такій редакції:
Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, і яка не працювала державним нотаріусом державної нотаріальної контори, державним нотаріусом державного нотаріального архіву, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, не працювала на виборній або інших посадах в Нотаріальній палаті України протягом трьох років, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності чи призначення на посаду державного нотаріуса державної нотаріальної контори повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України".
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано    
    -38- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
12. У частині дев’ятій статті 10 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіальних органів".
 
Враховано    
    -39- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
13. У частині десятій статті 10 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіальними органами".
 
Враховано    
    -40- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
14. У пункті 2 частини першої статті 12 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "його територіального органу".
 
Враховано    
    -41- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
10. У підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 12 слова «підприємств, установ, організацій, громадян» замінити словами «фізичним та юридичним особам».
 
Враховано    
    -42- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
4. У підпункті «е», пункту 2 частини першої статті 12 після слів «чинного законодавства» доповнити словами «або встановленого рішенням суду».
 
Враховано редакційно    
    -43- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
15. Частину другу статті 13 доповнити словами "медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту".
 
Відхилено    
    -44- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
11. У реченні першому частини четвертої статті 13 слово «дорученням» замінити словом «довіреністю», а слова «підприємств, установ і організацій» замінити словами «юридичних осіб».
 
Враховано редакційно    
    -45- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
16. У частині другій статті 14 слова "Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "її відповідному територіальному органу Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -46- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
17. У частині четвертій статті 14 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі до Міністерства юстиції України" замінити словами "Міністерству юстиції України її територіальними органами".
 
Враховано    
    -47- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
5. У частині восьмій стаття 14 слова «з оформлення спадщини» виключити.
 
Враховано    
    -48- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
18. У частині дев’ятій статті 14 слова "Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідному територіальному органу Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -49- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
19. Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Мова нотаріального діловодства
Мова нотаріального діловодства визначається статтею 13 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".".
 
Враховано редакційно    
    -50- Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
"Статтю 15 викласти в такій редакції:
Стаття 15. Мова нотаріального діловодства
Мова нотаріального діловодства визначається статтею 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано    
    -51- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
12. У частині першої статті 16 слова «на підприємствах, в установах та організаціях» замінити словами «у відносинах з іншими юридичними особами».
 
Враховано    
    -52- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
20. У частині другій статті 17 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіальними органами Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -53- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
21. У частині четвертій статті 17 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України".
 
Враховано редакційно    
    -54- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
22. У частині першій статті 18 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "та його територіальні органи".
 
Враховано    
    -55- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
6. У статті 18:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненням громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції.»;
2)У частині другій слова і символи «,передбаченої частиною першою цієї статті,» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -56- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
23. У частині другій статті 19 слова "встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "встановлюється Міністерством юстиції України".
 
Враховано частково    
    -57- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
24. У частині третій статті 23 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -58- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
25. У частині першій статті 24 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу".
 
Враховано редакційно    
    -59- Фріс І.П.
У пункті 20 розділу І:
"У статті 24:
1)частину першу викласти в такій редакції:
" провадиться відповідними територіальними органами Міністерства юстиції України на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю".
 
Враховано    
    -60- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
26. Частину п’яту статті 24 викласти в такій редакції:
"Реєстраційне посвідчення видається відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу у семиденний строк після подання заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, якщо подані документи не відповідають установленим вимогам, а також з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини першої статті 30 цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення територіальні органи Міністерства юстиції України повідомляють податкові органи за місцем постійного проживання приватного нотаріуса.".
 
Враховано редакційно    
    -61- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
27. У частині восьмій статті 24 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -62- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
13. У частині десятій статті 24 слово «громадян» замінити словами «фізичних осіб».
 
Враховано    
    -63- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
7. У статті 25:
У пункті 3 частини другої статті 25 після слова «проникнення» доповнити словами «та обладнане засобами пожежної сигналізації»;
Частину третю викласти у такій редакції:
«До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, територіальними управліннями Міністерства юстиції України в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) або заяви про сертифікацію приміщення, яке буде робочим місцем приватного нотаріуса, проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса»;
3) У частині четвертій після слів «у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса» доповнити словами «та визнання приміщення таким, що відповідає вимогам Закону».
 
Враховано частково    
    -64- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
28. У частині третій статті 25 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -65- Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
" У статті 25:
1) частину третю викласти в такій редакції: «До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, територіальними органами Міністерства юстиції України протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) або заяви про сертифікацію приміщення, яке буде робочим місцем приватного нотаріуса, проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса»;
2) у частині четвертій після слів «у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса» доповнити словами «та визнання приміщення таким, що відповідає вимогам Закону".
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано частково    
    -66- Фріс І.П.
У пункті 21 розділу І:
"У статті 25:
1)частину третю викласти в такій редакції: "До початку здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України протягом 15 днів з дня отримання заяви про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса проводить перевірку відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам, за результатами якої відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України складає акт про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову в сертифікації відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса";
2)частину четверту викласти в такій редакції: "Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса".
 
Враховано    
    -67- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
29. У частині п’ятій статті 25 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу".
 
Враховано редакційно    
    -68- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
8. Частину другу статті 29 викласти у такій редакції:
«Приватний нотаріус може укласти договір про його заміщення з іншим приватним нотаріусом у порядку та у межах строків, визначених статтями 29?, 29? цього Закону. У разі неможливості укладення договору заміщення, приватний нотаріус повідомляє головне територіальне управління юстиції про зазначену обставину та додає документи на підтвердження неможливості його заміщення іншим приватним нотаріусом. територіальні органи Міністерства юстиції отримавши повідомлення нотаріуса про неможливість його заміщення вживає відповідні заходи реагування в межах компетенції.».
 
Враховано    
    -69- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
30. У пункті 4 частини першої статті 29-1 слова "Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "та його територіальним органам".
 
Враховано    
    -70- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
31. Пункт 8 частини першої статті 29-1 викласти в такій редакції:
"8) у разі надсилання територіальним органом Міністерства юстиції України до Міністерства юстиції України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю - до вирішення питання по суті, але не більш як на шість місяців".
 
Враховано    
    -71- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
32. У частині третій статті 29-1 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу".
 
Враховано редакційно    
    -72- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
9. У статті 29-1:
У пункті 1 частини першої статті 29-1 після слів «робочого місця» доповнити словом і символами « (контори)»;
У частині другій після слів і символів «хвороба тощо)» доповнити словами «, подавши до територіального органу Міністерства юстиції України відповідну заяву»;
Частину третю викласти у такій редакції:
«Про зупинення нотаріальної діяльності на строк більше трьох днів приватний нотаріус зобов'язаний письмово повідомити відповідний територіальний орган Міністерства юстиції із зазначенням причин та строку відсутності не пізніше ніж за один робочий день до дати зупинення».
 
Враховано редакційно    
    -73- Фріс І.П.
У пункті 23 розділу І:
У статті 29-1:
3)частину третю викласти в такій редакції:
"Про зупинення нотаріальної діяльності на строк більше трьох днів приватний нотаріус зобов'язаний письмово повідомити відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України із зазначенням причин та строку, протягом якого він не здійснюватиме нотаріальну діяльність, не пізніше ніж за один робочий день до дати зупинення".
 
Враховано    
    -74- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
33. У частині першій статті 29-2 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням нотаріального округу".
 
Враховано редакційно    
    -75- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
34. У частині другій статті 29-2 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Відповідні територіальні органи Міністерства юстиції України".
 
Враховано редакційно    
    -76- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
10. У частині шостій статті 29-2 слова і символи «знімати заборону відчуження нерухомого майна,» виключити.
 
Враховано    
    -77- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
35. У пункті 7 частини першої статті 30 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "або його територіального органу".
 
Враховано    
    -78- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
36. У пункті 8-1 частини першої статті 30 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".
 
Враховано    
    -79- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
37. У пункті 9 частини першої статті 30 слова "обмежено дієздатним" замінити словами "обмеження його цивільної дієздатності".
 
Враховано    
    -80- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
38. У частині першій статті 30-1 слова "Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України"
 
Враховано    
    -81- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
39. У частині другій статті 30-1 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України зобов'язаний".
 
Враховано    
    -82- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
40. У частині п’ятій статті 30-1 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного територіального органу Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -83- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
41. У частині шостій статті 30-1 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідний територіальний орган Міністерства юстиції України".
 
Враховано    
    -84- Матусевич О.Б.
У Розділі І:
1. Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. У частині першій статті 31 після слів «між нотаріусом та громадянином або юридичною особою» доповнити словами «та не може бути меншим за розмір державного мита, який справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії».
У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.
 
Враховано редакційно    
    -85- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
14. У частині першій статті 31 слова «громадянином або юридичною особою» замінити словами «фізичною або юридичною особами».
 
Враховано редакційно    
    -86- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
15. У реченні другому частини першої статті 33 слово «громадян» замінити словом «фізичних».
 
Враховано    
    -87- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
42. Частину першу статті 33 слова викласти в такій редакції:
"Міністерство юстиції України та його територіальні органи проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, територіального органу Міністерства юстиції України.".
 
Враховано редакційно    
    -88- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
43. У частині четвертій статті 33 слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіальні органи Міністерства юстиції України".
 
Враховано редакційно    
    -89- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
11. У статті 33:
У частині другій після слів «про проведення такої перевірки» доповнити словами «за десять днів».
Частину четверту викласти у такій редакції:
«У разі виявлення під час перевірки порушень в організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, порядку вчинення нотаріальних дій або неодноразових порушень правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції України, територіальні органи Міністерства юстиції, які проводили перевірку, можуть зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса з підстав та у порядку, передбачених цим Законом.».
 
Враховано редакційно    
    -90- Фріс І.П.
2.Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
12. У статті 34:
У пункті 4 частини першої після слова «видають» доповнити словами і символом «свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя,»;
У пункті 9 частини першої після слова «накладають» доповнити словами «та знімають»;
Частину третю викласти у такій редакції:
«Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, вимог про нотаріальне посвідчення правочину, вимог про нотаріальне засвідчення справжності підписів учасника під час прийняття ним рішення з питань діяльності відповідної юридичної особи, правочинів про скасування таких вимог, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса), а також заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, дублікатів нотаріальних документів, рішень про створення юридичних осіб, рішень органів управління юридичних осіб, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, актів про передання нерухомого майна до та зі статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів, розподільчих балансів, а також інших документів, визначених законами, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів установлюються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
    -91- Рубльов В.В.
У Розділі І:
1. Після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
2. У статті 37:
У абзаці першому частини першої після слів «сільських населених пунктах» доповнити словами і символами «, де немає нотаріусів»;
Пункти 6, 7 частини першої виключити;
Частину другу виключити.»;
4)У частині третій після слів «Міністерством юстиції України» доповнити словами «та територіальними органами Міністерства юстиції».
 
Відхилено    
8. 2. У статті 38:
 
   30. У частині першій статті 38:
 
9. 1) В пункті 1 частини 1 після слова «посвідчують» слово «угоди» замінити на слово «правочини»;
 
-92- Івченко В.Є.
3.Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2. Пункт 1 частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
«1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні, а також крім договорів оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення;»;
 
Враховано   пункти 1 і 8 викласти в такій редакції:
"1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні, а також крім договорів оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення";
 
10. 2) В пункті 1 частини 1 після слів «крім іпотечних договорів» слово «угод» замінити на слово «договорів».
 
-93- Князевич Р.П.
Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
16. У статті 38:
у частині першій:
у пункті 1 слово «угоди» замінити словом «правочини», а слово «угод» замінити словом «договорів».
у пункті 8 слова «громадянин є живим» замінити словами «фізична особа є живою»;
у пункті 9 слова «знаходження громадянина» замінити словами «перебування фізичної особи»;
у пункті 10 слова «громадянина» замінити словами «фізичної особи».
 
Враховано редакційно   "8) посвідчують факт, що фізична особа є живою";
у пункті 9 слова "знаходження громадянина" замінити словами "перебування фізичної особи";
у пункті 10 слова "громадянина" замінити словами "фізичної особи".
 
11. 3. У статті 41:
 
-94- Фріс І.П.
Пункт 3 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
1) У частині першій:
«цифри «70-73» замінити цифрами «71-73».»;
«цифри «93» виключити».
У зв’язку з цим підпункт 1 вважати підпунктом 2.
 
Враховано редакційно   31. У статті 41:
1) у частині першій цифри "70-73" замінити цифрами "71-73", а цифри "93" виключити;
 
    -95- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І :
17. У статті 41:
у частині першій цифру «70» замінити цифрою «71», а цифру «93» виключити.
 
Враховано редакційно    
12. 1) Частину 2 викласти в такій редакції: «Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, приміщенні органів місцевого самоврядування, у приміщенні дипломатичного представництва або консульської установи. В окремих випадках, коли особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.»
 
-96- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
18. У реченні першому частини третьої статті 45 слово «дорученням» замінити словом «довіреністю».
 
Відхилено   2) частину другу викласти в такій редакції:
"Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, у приміщенні органу місцевого самоврядування, у приміщенні дипломатичного представництва або консульської установи. В окремих випадках, якщо особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також якщо того вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза зазначеними приміщеннями".
 
13. 4. Статтю 48 викласти в такій редакції:
 
   32. Текст статті 48 викласти в такій редакції:
 
14. «При посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при видачі дубліката документа, накладенні заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), а також при посвідченні часу пред'явлення документа на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи.
 
-97- Фріс І.П.
4.У абзаці другому пункту 4 після слів «при видачі дубліката документа, накладенні» доповнити словами «та знятті».
 
Враховано   "При посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій документів і виписок із них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при видачі дубліката документа, накладенні та знятті заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), а також при посвідченні часу пред'явлення документа на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи.
 
15. На підтвердження права на спадщину, права власності, підтвердження повноважень виконавця заповіту, посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про перебування її у певному місці, про прийняття на зберігання документів, про передачу заяви видаються відповідні свідоцтва.».
 
-98- Князевич Р.П.
У пункті 4 розділу І:
19. Статтю 48 доповнити новою частиною такого змісту: «Посвідчувальні написи та форми свідоцтв затверджуються Міністерством юстиції України».
 
Відхилено   На підтвердження права на спадщину, права власності, підтвердження повноважень виконавця заповіту, посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про перебування її в певному місці, про прийняття на зберігання документів, про передачу заяви видаються відповідні свідоцтва".
33. У пункті 8-1 частини першої статті 49 слова "зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці" виключити.
34. У статті 50:
1) у частині першій слова "нотаріальний акт" виключити;
2) частину другу викласти в такій редакції:
"Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії".
35. У частині третій статті 52 слова "органу юстиції та печаткою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіального органу Міністерства юстиції України та його печаткою".
36. Статтю 53 викласти в такій редакції:
"Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору ? в тому числі за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У такому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту).
Дублікат заповіту може бути виданий зазначеним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подання ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, зазначених у заповіті, дублікат може бути виданий їхнім спадкоємцям після подання ними свідоцтва про смерть заповідача і свідоцтва про смерть померлого спадкоємця.
До заяви про видачу дубліката заповіту або про видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним копію свідоцтва про смерть та засвідчені копії інших документів, що підтверджують їхні родинні відносини (копію свідоцтва виконавця заповіту).
Дублікат секретного заповіту не видається.
Дублікати втрачених заповітів та довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації у Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей.
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.
Дублікат аграрної розписки не видається".
37. У назві глави 5 слово "угод" замінити словом "правочинів".
 
    -99- Фріс І.П.
5.Після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
У пункті 8-1 частини першої статті 49 слова «зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці» виключити.
 
Враховано    
    -100- Фріс І.П.
5.Після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
6. У статті 50:
У частині першій слова і символи «, нотаріальний акт» виключити;
Частину другу викласти у такій редакції:
«Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії.».
 
Враховано    
    -101- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
44. У частині третій статті 52 слова "органу юстиції та печаткою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіального органу Міністерства юстиції України та його печаткою".
 
Враховано    
    -102- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
20. У частині першій статті 53 слово «п'ятої» замінити словом «сьомої».
 
Відхилено    
    -103- Фріс І.П.
5.Після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
7. Статтю 53 викласти у такій редакції:
«Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, чи посадовою особою органу місцевого самоврядування за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору, в тому числі за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту).
Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.
До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним копію свідоцтва про смерть та засвідчені копії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (копію свідоцтва виконавця заповіту).
Дублікат секретного заповіту не видається.
Дублікати втрачених заповітів та довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей.
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.
Дублікат аграрної розписки не видається.».
 
Враховано редакційно    
    -104- Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
"Статтю 53 викласти в такій редакції:
Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, чи посадовою особою органу місцевого самоврядування за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору, в тому числі за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту).
Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.
До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним копію свідоцтва про смерть та засвідчені копії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (копію свідоцтва виконавця заповіту).
Дублікат секретного заповіту не видається.
Дублікати втрачених заповітів та довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей.
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.
Дублікат аграрної розписки не видається".
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано редакційно    
    -105- Фріс І.П.
Пункт 36 розділу І викласти в такій редакції:
"36. Статтю 53 викласти в такій редакції:
Стаття 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою правонаступників осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а дублікат іпотечного договору ? в тому числі за письмовою заявою іпотекодержателя за іпотечним договором.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У такому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту).
Дублікат заповіту може бути виданий зазначеним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подання ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, зазначених у заповіті, дублікат може бути виданий їхнім спадкоємцям після подання ними свідоцтва про смерть заповідача і свідоцтва про смерть померлого спадкоємця.
До заяви про видачу дубліката заповіту або про видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним копію свідоцтва про смерть та засвідчені копії інших документів, що підтверджують їхні родинні відносини (копію свідоцтва виконавця заповіту).
Дублікат секретного заповіту не видається.
Дублікати втрачених заповітів та довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації у Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей.
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.
Дублікат аграрної розписки не видається".
 
Враховано    
    -106- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
21. У назві глави 5 слово «угод» замінити словом «правочинів».
 
Враховано    
16. 5. Статтю 54 викласти в такій редакції:
 
   38. Статтю 54 викласти в такій редакції:
 
17. «Стаття 54. Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню.
 
   "Стаття 54. Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню
 
18. Нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують правочини, які згідно із законом підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.
 
-107- Фріс І.П.
6.У пункті 5:
1)У абзаці другому слова і символи «та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії,» виключити.
 
Враховано   Нотаріуси посвідчують правочини, які згідно із законом підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.
 
    -108- Князевич Р.П.
У пункті 5 розділу І:
22. Частину першу статті 54 викласти в такій редакції:
«Нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують правочини, щодо яких законодавством встановлено обов'язкову нотаріальну форму, а також за бажанням сторін й інші правочини».
 
Відхилено    
19. Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваного ними правочину вимогам закону і дійсним намірам сторін.».
 
-109- Фріс І.П.
6.У пункті 5:
2)У абзаці третьому слова і символи «або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії,» замінити словами «при вчиненні нотаріальної дії,».
 
Враховано   Нотаріус при вчиненні нотаріальної дії перевіряє, чи відповідає зміст посвідчуваного ним правочину вимогам закону і дійсним намірам сторін".
 
20. 6. В статті 55:
 
   39. У статті 55:
 
21. 1) Назву статті викласти в такій редакції «Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна»;
 
   1) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 55. Посвідчення договорів про відчуження та заставу майна";
 
22. 2) Слово «угода» в усіх відмінках замінити на слово «правочин» у відповідних відмінках.
 
-110- Цимбалюк М.М.
1.У Розділі І законопроекту:
2) у підпункті 2 пункту 6 після слів «відмінках» доповнити словами «та числах»;
 
Враховано   2) частину четверту викласти в такій редакції:
"Посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи ? однієї із сторін відповідного договору. Посвідчення договорів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи ? однієї із сторін відповідного договору";
3) у тексті статті слово "угода" у всіх відмінках і числах замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.
40. У частині першій статті 56 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб".
41. У статті 57:
1) у частині першій слова "у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів" замінити словами "у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування";
2) у першому реченні частини третьої слова "виконавчий комітет сільської, селищної, міської Ради народних депутатів" замінити словами "виконавчий комітет органу місцевого самоврядування".
 
    -111- Крулько І.І.
2.Пункт 2) частини 6 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) Слово «угода» в усіх відмінках та числах замінити на слово «правочин» у відповідних відмінках та числах;»
 
Враховано редакційно    
    -112- Шпенов Д.Ю.
Доповнити проект у частині четвертій статті 55 Закону України "Про нотаріат" після слів провадиться «за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину» словами «та/або за її місцем проживання згідно довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».
 
Відхилено    
    -113- Мінько С.А.
У розділі І законопроекту:
1. Пункт 6 доповнити підпунктом третім такого змісту:
"3) У частині п’ятій слова "виконавчого комітету місцевої ради або відповідної місцевої державної адміністрації" замінити словами "виконавчого органу місцевої ради (у разі використання коштів районного або обласного бюджету – за наявності розпорядження голови відповідної районної або обласної ради)."
 
Відхилено    
    -114- Фріс І.П.
7.Пункт 6 викласти у такій редакції:
6. В статті 55:
1) Назву статті викласти в такій редакції «Посвідчення договорів про відчуження та заставу майна»;
2) Слово «угода» в усіх відмінках замінити на слово «договір» у відповідних відмінках;
3) Частину четверту викласти у такій редакції:
«Посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору. Посвідчення договорів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору.».
 
Враховано редакційно    
    -115- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
23. У частині першої статті 56 слово «громадян» замінити словами «фізичних осіб».
 
Враховано    
    -116- Цимбалюк М.М.
1.У Розділі І законопроекту:
3) доповнити після пункту 6 новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«__ У статті 57 слова «Ради народних депутатів» замінити словом «ради».
У зв’язку з цим внести відповідні зміни до подальшої нумерації пунктів законопроекту;
 
Відхилено    
    -117- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
45. У частині першій статті 57 слова "комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів" замінити словами на "органі місцевої ради".
 
Відхилено    
    -118- Мінько С.А.
Доповнити новим пунктом в такій редакції:
46. У частині третій статті 57 слова "комітет сільської, селищної, міської Ради народних депутатів" замінити словами на "орган місцевої ради".
 
Відхилено    
    -119- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
24. У статті 57:
у частині першій слова «у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів» замінити словами «у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування»;
у першому реченні частині третій слова «виконавчий комітет сільської, селищної, міської Ради народних депутатів» замінити словами «виконавчий комітет органу місцевого самоврядування».
 
Враховано    
    -120- Івченко В.Є.
4.Доповнити розділ І новим пунктом 6? такого змісту:
«6?. У статті 57 слова «Ради народних депутатів» замінити словом «ради».»;
 
Відхилено    
    -121- Бакунець П.А.
Розділ І законопроєкту доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. У статті 57:
У частині першій слова «міської Ради народних депутатів» замінити словами «міської ради»;
У частині третій слова «міської Ради народних депутатів» замінити словами «міської ради».».
 
Відхилено    
    -122- Кунаєв А.Ю.
У частинах першій та третій статті 57 слова «міської Ради народних депутатів» замінити словами «міської ради».
 
Відхилено    
    -123- Крулько І.І.
3.Розділ І законопроекту доповнити частиною 8 наступного змісту:
«8. У статті 57 слова «Ради народних депутатів» замінити словом «ради». У зв’язку з цим, внести відповідні зміни до подальшої нумерації частин законопроекту.
 
Відхилено    
23. 7. В статті 58:
 
   42. Статті 58 і 59 викласти в такій редакції:
"Стаття 58. Посвідчення довіреностей. Припинення дії довіреностей
 
24. 1) Слово «доручення» в усіх відмінках замінити на «довіреність в усіх відмінках»;
 
-124- Князевич Р.П.
У пункті 7 розділу І:
25. Частину першої статті 58 викласти в такій редакції: «Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами».
 
Враховано   Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
 
25. 2) Слова «видане» та «видано» у всіх відмінках замінити на «видана» у відповідних відмінках.
 
-125- Івченко В.Є.
5.Пункт 7 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) Частини першу та другу об’єднати і викласти у такій редакції:
«Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами, на строк, що визначається цивільним законодавством України.».
У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами другою - четвертою.
 
Враховано редакційно   Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України.
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, в якій застережено право на передоручення, або після надання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більший обсяг прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
Припинення дії довіреності провадиться в порядку, передбаченому законом";
 
    -126- Фріс І.П.
8.Пункт 7 доповнити новим підпунктом 3, 4 такого змісту:
3)У частині першій слова і символи «або кількох осіб,» замінити словом і символом «особи,»;
4)У частині третій слова і символи «основного документа, в якому» замінити словами і символами «основної довіреності, в якій».
 
Враховано частково    
    -127- Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Вельможний С.А.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Пункт 7 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 58 Закону України «Про нотаріат») доповнити абзацом наступного змісту:
«3) В частині 3 слова «основного документа» замінити словами «основної довіреності.»«.
 
Враховано    
    -128- Цимбалюк М.М.
1.У Розділі І законопроекту:
4) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Статтю 58 викласти в такій редакції:
«Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України.
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основного документа, в якому застережено право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
Припинення дії доручення провадиться в порядку, передбаченому законодавством України.»
 
Враховано редакційно    
    -129- Крулько І.І.
4.Частину 7 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«7. Статтю 58 викласти в такій редакції:
«Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України.
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основного документа, в якому застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
Припинення дії доручення провадиться в порядку, передбаченому законодавством України.»
 
Враховано редакційно    
    -130- Пункт 7 розділу І викласти в такій редакції:
"7. Статтю 58 викласти в такій редакції:
"Стаття 58. Посвідчення довіреностей. Припинення дії довіреностей
Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України.
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, в якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
Припинення дії довіреності провадиться в порядку, передбаченому законодавством України".
 
Враховано редакційно    
    -131- Фріс І.П.
У пункті 42 розділу І:
"Статтю 58 викласти в такій редакції:
"Стаття 58. Посвідчення довіреностей. Припинення дії довіреностей
Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України.
Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, в якій застережене право на передоручення, або після подання доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більший обсяг прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.
Припинення дії довіреності провадиться в порядку, передбаченому законом".
 
Враховано    
26. 8. В статті 59:
 
   "Стаття 59. Кількість примірників документів, в яких викладено зміст правочинів, свідоцтв
 
27. 1) слово «угода» замінити на слово «правочин» у відповідних відмінках.
 
-132- Фріс І.П.
9.Пункт 8 викласти у такій редакції:
8. У статті 59:
Назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 59. Кількість примірників документів, в яких викладено зміст правочинів, свідоцтв»;
Частину першу викласти у такій редакції:
«Документи, в яких викладено зміст правочинів (договори, заповіти, довіреності, тощо), свідоцтва, що посвідчуються нотаріально або видаються нотаріусом, виготовляються нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради, яка вчиняє нотаріальні дії».
 
Враховано редакційно   Документи, в яких викладено зміст правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), свідоцтва, що посвідчуються нотаріально або видаються нотаріусом, виготовляються нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менше ніж у двох примірниках, один із яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування".
 
    -133- Князевич Р.П.
У пункті 8 розділу І:
26. У статті 59:
у назві слова «угод» замінити словом «правочинів»;
у частині першій слова «в нотаріальному порядку» замінити словами «нотаріально», а слова «у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів» замінити словами «у виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування».
 
Враховано    
28. 2) слова «в нотаріальному порядку» замінити на слово «нотаріально».
 
      
29. 3) слова «Ради народних депутатів» замінити на слово «ради».
 
-134- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
27. У статті 60:
у реченні першому частини першої слова «підприємств, установ, організацій, громадян» замінити словами «фізичних та юридичних осіб»;
у частині третій слова «громадян, підприємств, установ, організацій» замінити словами «фізичних та юридичних осіб».
 
Враховано   43. У статті 60:
1)у першому реченні частини першої слова "підприємств, установ, організацій, громадян" замінити словами "фізичних та юридичних осіб";
2)у частині третій слова "громадян, підприємств, установ, організацій" замінити словами "фізичних та юридичних осіб".
44. Частину третю статті 61 викласти в такій редакції:
"Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в сільських населених пунктах ? посадова особа органу місцевого самоврядування призначає управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а в разі їх відсутності - укладає договір на управління спадщиною з іншою особою ".
45. У частині другій статті 64 слова "підприємству або організації" замінити словами "юридичній особі".
46. У частині шостій статті 67 слова "цивільно-правових угод" замінити словом "правочинів".
47. Включити статтю 70 такого змісту:
"Стаття 70. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на підставі спільної заяви
Нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає одному або кожному з них свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу.
Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя під час перебування у шлюбі або після розірвання шлюбу.
Свідоцтво про право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцезнаходженням такого майна.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається за умови подання документів, що підтверджують право власності на таке майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
При видачі свідоцтва нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності".
48. Статті 71 і 72 викласти в такій редакції:
"Стаття 71. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) у разі смерті одного з подружжя (колишнього з подружжя)
У разі смерті одного з подружжя (колишнього з подружжя) свідоцтво про право власності на частку в їхньому спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя (колишнього з подружжя) з наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна.
На підставі письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, за згодою другого з подружжя (колишнього з подружжя), що є живим, у свідоцтві про право власності може бути визначена і частка померлого у спільній власності.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті другого з подружжя видається за умови подання документів, що підтверджують право власності на таке майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
При видачі свідоцтва нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності";
"Стаття 72. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися
Придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва на підставі документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження».
Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, що складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи ? набувача.
Придбання нерухомого майна, що було предметом застави (іпотеки), оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням такого нерухомого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва на підставі документів, визначених Законом України «Про іпотеку».
Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до закону за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва на підставі документів, визначених Кодексом України з процедур банкрутства".
49. У статті 73:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Нотаріус за місцезнаходженням житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна або за місцем розташування земельної ділянки, або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину накладає заборону їх відчуження";
в абзаці другому слова "підприємства або організації про видачу громадянину" замінити словами "іншої юридичної особи про видачу фізичній особі".
50. У статті 74 слова "підприємства чи організації" замінити словами "іншої юридичної особи".
 
    -135- Фріс І.П.
10.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
9. Частину третю статті 61 викласти у такій редакції:
«Якщо у складі спадщини є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, майнові права власника юридичної особи, для управління нею, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - посадова особа органу місцевого самоврядування призначає управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а в разі їх відсутності - укладає договір на управління спадщиною з іншою особою.».».
 
Відхилено    
    -136- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
У частині третій статті 61 слова «в населених пунктах, де немає нотаріуса» замінити словами «в сільських населених пунктах».
 
Враховано    
    -137- Фріс І.П.
Пункт 44 розділу І викласти в такій редакції:
"44. Частину третю статті 61 викласти в такій редакції:
"Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в сільських населених пунктах ? посадова особа органу місцевого самоврядування призначає управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а в разі їх відсутності - укладає договір на управління спадщиною з іншою особою".
 
Враховано    
    -138- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
28. У частині другій статті 64 слова «підприємству або організації» замінити словами «юридичній особі».
 
Враховано    
    -139- Рубльов В.В.
2. Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
9. У частині першій статті 66 слова і символи «або в сільських населених пунктах - посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії,» виключити.
 
Відхилено    
    -140- Рубльов В.В.
2.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
10. У статті 67:
У другому реченні частини другої слова «або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування» виключити;
У частині третій:
слова «або уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування» виключити;
після слів і символів «право на спадщину на ім'я,» доповнити словом і символом «малолітнього,»;
У частині четвертій слова і символи «уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом представлення» замінити словом «нотаріусом»;
У частині п’ятій слова і символи «уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом представлення» замінити словом «нотаріусом»;
Частині шосту викласти у такій редакції:
«Свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно може бути видане нотаріусом на підставі правовстановлюючих документів, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.»;
Частину сьому викласти у такій редакції:
«Свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно, що підлягає реєстрації, може бути видано нотаріусом на підставі правовстановлюючих документів.»;
Частину восьму виключити;
8) У частині дев’ятій слова і символи «уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом (як у випадку спадкування ними за законом, так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом представлення» замінити словом «нотаріусом».
 
Відхилено    
    -141- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
29. У частині шостій статті 67 слова «цивільно-правових угод» замінити словом «правочинів».
 
Враховано    
    -142- Рубльов В.В.
2.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
11. У частині першій статті 68 слова і символи «або в сільських населених пунктах - посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотаріальних дій,» виключити.
 
Відхилено    
    -143- Рубльов В.В.
2.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
12. Частини першу та другу статті 69 викласти у такій редакції:
«Нотаріус, при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом перевіряє факт смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце відкриття спадщини, склад спадкового майна.
Нотаріус обов’язково перевіряє коло осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині.».
 
Відхилено    
    -144- Фріс І.П.
10.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
10. Доповнити статтею 70 такого змісту:
«Стаття 70. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя на підставі спільної заяви
Нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає одному або кожному з них свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу.
Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя як під час перебування у шлюбі, так і після розірвання шлюбу.
Свідоцтво про право власності на жилий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцем знаходження цього майна.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається за умови подання документів, що підтверджують право власності на таке майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
При видачі свідоцтва нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності.».
 
Враховано редакційно    
    -145- Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
"Доповнити статтею 70 такого змісту:
Стаття 70. Видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на підставі спільної заяви
Нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає одному або кожному з них свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу.
Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя як під час перебування у шлюбі, так і після розірвання шлюбу.
Свідоцтво про право власності на жилий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцем знаходження цього майна.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається за умови подання документів, що підтверджують право власності на таке майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
При видачі свідоцтва нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності".
У зв’язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано    
    -146- Фріс І.П.
10.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
11. Статтю 71 викласти у такій редакції:
«Стаття 71. Видача свідоцтва в разі смерті одного з подружжя (колишнього з подружжя)
У разі смерті одного з подружжя (колишнього з подружжя) свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя (колишнього з подружжя) з наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна.
На підставі письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, за згодою другого з подружжя (колишнього з подружжя), що є живим, у свідоцтві про право власності може бути визначена і частка померлого у спільній власності.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті другого з подружжя видається за умови подання документів, що підтверджують право власності на таке майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
При видачі свідоцтва нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності.».
 
Враховано    
    -147- Фріс І.П.
10.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
12. Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 71-1. Видача свідоцтва на підставі спільної заяви подружжя
Нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає одному або кожному з них свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу.
Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя як під час перебування у шлюбі, так і після розірвання шлюбу.
Свідоцтво про право власності на жилий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцезнаходженням цього нерухомого майна».
 
Відхилено    
    -148- Фріс І.П.
10.Після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
13. Статтю 72 викласти у такій редакції:
«Стаття 72. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися
Придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва, на підставі документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження».
Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцемзнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи -набувача.
Придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки), оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням цього нерухомого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва, на підставі документів, визначених Законом України «Про іпотеку».
Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до закону за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва, на підставі документів, визначених Кодексом України з процедур банкрутства.».
 
Враховано    
    -149- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
30. У абзаці другому статті 73 слова «підприємства або організації» замінити словами «іншої юридичної особи», а слово «громадянину» замінити словами «фізичній особі».
 
Враховано    
    -150- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
31. У статті 74 слова «підприємства чи організації» замінити словами «іншої юридичної особи».
 
Враховано    
30. 9. В статті 75:
 
   51. Текст статті 75 викласти в такій редакції:
 
31. 1) частину 1 після слів «які вчиняють нотаріальні дії» через кому доповнити словами «посадові особи консульських установ України,».
 
-151- Бакунець П.А.
Горват Р.І.
Вельможний С.А.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 75 Закону України «Про нотаріат») викласти в такій редакції:
«Частину 1 викласти в наступній редакції: «Нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування та посадові особи консульських установ України, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.»«.
 
Враховано редакційно   "Нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування та посадові особи консульських установ України, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.
 
    -152- Князевич Р.П.
У пункті 9 розділу І:
32. У статті 75:
у частині першій слова «підприємствами, установами і організаціями» замінити словами «юридичними особи».
у частині другій слова «підприємством, установою, організацією» замінити словами «іншою юридичною особою».
 
Враховано редакційно    
32. 2) Частину 2 викласти в наступній редакції: «Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, посадовою особою консульської установи України, начальником установи виконання покарань чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування фізичної особи.».
 
-153- Фріс І.П.
У підпункті 2 пункту 9 слова і символи «чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування фізичної особи» виключити.
 
Враховано   Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у випадках, якщо справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, посадовою особою консульської установи України, начальником установи виконання покарань".
52. У статті 76:
 
33. 10. Статтю 76 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадовою особою консульської установи України».
 
-154- Князевич Р.П.
У пункті 10 розділу І:
33. У статті 76:
у реченні першому слова «підприємством, установою, організацією» замінити словами «юридичною особою», а після слів «посадовою особою органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадовою особою консульської установи України»;
у реченні другому слова «даного підприємства, установи, організації» замінити словами «даної юридичної особи», а слова «на даному підприємстві, в установі, організації» замінити словами «у даній юридичній особі».
 
Враховано   перше речення після слів "органу місцевого самоврядування" доповнити словами "посадовою особою консульської установи України", а слова "підприємством, установою, організацією" замінити словами "юридичною особою";
друге речення викласти в такій редакції: "У такому разі копія документа має бути викладена на бланку цієї юридичної особи з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться у цієї юридичної особи".
 
34. 11. В статті 78:
 
   53. У статті 78:
 
35. 1) частину 1 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадовою особою консульської установи України»;
 
   1) частину першу після слів "органу місцевого самоврядування" доповнити словами "посадовою особою консульської установи України";
 
36. 2) В частині 1 слова «не мають характеру угод» замінити на слова «не мають характеру правочинів»;
 
-155- Князевич Р.П.
34. Підпункт 2) пункту 11 розділу Івиключити.
 
Враховано      
37. 3) В частині 2 слова «на угоді» замінити на слова «на документі»;
 
   2) у частині другій слова "На угоді" замінити словами "На документі";
 
38. 4) Частину 4 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «посадова особа консульської установи України, начальник установи виконання покарань,».
 
-156- Фріс І.П.
12.Пункт 11 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
5) Доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, посадова особа консульської установи України, начальник установи виконання покарань не може засвідчувати справжність підпису фізичної особи на документі, у якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органові (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо). Справжність підпису на зазначеному документі може бути засвідчена у випадку, якщо документ призначений для подання до компетентних органів іншої держави.».
 
Враховано   3) частину третю після слів "органу місцевого самоврядування" доповнити словами "посадова особа консульської установи України, начальник установи виконання покарань";
4) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, посадова особа консульської установи України, начальник установи виконання покарань не може засвідчувати справжність підпису фізичної особи на документі, в якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органу (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо). Справжність підпису на такому документі може бути засвідчена у випадку, якщо документ призначений для подання до компетентних органів іншої держави".
 
39. 12. Статтю 80 викласти в наступній редакції:
 
   54. Статті 80 і 81 викласти в такій редакції:
 
40. «Стаття 80. Посвідчення факту, що фізична особа є живою.
 
   "Стаття 80. Посвідчення факту, що фізична особа є живою
 
41. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт, що фізична особа є живою.
 
   Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт, що така фізична особа є живою.
 
42. Посвідчення факту, що малолітня дитина, недієздатна фізична особа є живою, провадиться за зверненням їх законних представників (батьків, усиновителів, опікуна).
 
-157- Фріс І.П.
13.У абзацах четвертому і п’ятому пункту 12:
слово «дитина» замінити словом «особа»;
слово «усиновителів» замінити словом «усиновлювачів».
 
Враховано   Посвідчення факту, що малолітня особа, недієздатна фізична особа є живою, здійснюється за зверненням законних представників такої особи (батьків, усиновлювачів, опікуна).
 
43. Посвідчення факту, що неповнолітня дитина, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою, здійснюється за їх зверненням і за згодою законних представників (батьків, усиновителів, піклувальника).
 
-158- Князевич Р.П.
У пункті 12 розділу І:
35. У статті 80:
у частині другій слова «малолітня дитина» замінити словами «малолітня особа»;
у частині третій слова «неповнолітня дитина» замінити словами «неповнолітня особа».
 
Враховано   Посвідчення факту, що неповнолітня особа, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою, здійснюється за зверненням такої особи і за згодою її законних представників (батьків, усиновлювачів, піклувальника).
 
44. На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво.».
 
   На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво";
 
45. 13. Статтю 81 викласти в такій редакції:
 
      
46. «Стаття 81. Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці
 
   "Стаття 81. Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці
 
47. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт перебування її в певному місці.
 
   Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт її перебування в певному місці.
 
48. Посвідчення факту перебування в певному місці малолітньої особи, недієздатної особи, провадиться за зверненням їх законних представників (батьків, усиновителів, опікуна).
 
-159- Фріс І.П.
14.У абзацах четвертому і п’ятому пункту 13 слово «усиновителів» замінити словом «усиновлювачів».
 
Враховано   Посвідчення факту перебування в певному місці малолітньої особи, недієздатної особи здійснюється за зверненням законних представників такої особи (батьків, усиновлювачів, опікуна).
 
49. Посвідчення факту, що неповнолітня особа, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, перебуває в певному місці, здійснюється за їх зверненням і за згодою законних представників (батьків, усиновителів, піклувальника).
 
   Посвідчення факту перебування в певному місці неповнолітньої особи, фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, здійснюється за зверненням такої особи і за згодою її законних представників (батьків, усиновлювачів, піклувальника).
 
50. На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво».
 
-160- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
36. У статті 84:
у назві слова «громадян, підприємств, установ та організацій» замінити словами «фізичних та юридичних осіб»;
у реченні першому частини першої слова «громадян, підприємств, установ та організацій іншим громадянам, підприємствам, установам і організаціям» замінити словами «фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам».
 
Враховано   На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво".
55. У статті 84:
1) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 84. Передача заяв фізичних та юридичних осіб";
2) у частині першій:
у першому реченні слова "громадян, підприємств, установ та організацій іншим громадянам, підприємствам, установам і організаціям" замінити словами "фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам";
друге речення викласти в такій редакції: "Заяви надсилаються поштовим відправленням з повідомленням про вручення або передаються адресатам особисто під розписку".
56. У частині першій статті 88 слова "а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року" виключити.
57. В абзаці четвертому частини першої статті 89 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб".
58. У частині першій статті 91 слова "одного року" замінити словами "трьох років".
59. У статті 99 слова "іноземного громадянина" замінити словом "іноземця", а слова "іноземному громадянину" ? словом "іноземцю".
60. У частині першій статті 100 слово "властей" замінити словами "органів влади".
 
    -161- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
37. У частині першій статті 88 слова «підприємствами, установами та організаціями» замінити словами «юридичними особами».
 
Відхилено    
    -162- Фріс І.П.
15.Після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
14. У частині першій статті 88 слова і символи «, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року» виключити».
 
Враховано    
    -163- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
38. У абзаці четвертому частини першої статті 89 слово «громадян» замінити словом «фізичних осіб».
 
Враховано    
    -164- Фріс І.П.
15.Після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
15. У частині першій статті 91 слова «одного року» замінити словами «трьох років».
 
Враховано    
    -165- Князевич Р.П.
Розділ І доповнити новим підпунктом такого змісту:
40. У статті 99 слова «іноземного громадянина» замінити словом «іноземця», а слова «іноземному громадянину» замінити словом «іноземцю».
 
Враховано    
    -166- Фріс І.П.
15.Після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
16. У частині першій статті 100 слово «властей» замінити словами «органів влади».
 
Враховано    
    -167- Фріс І.П.
17.У тексті Закону слова «Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» в усіх відмінках і числах замінити словами «територіальний орган Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» у відповідному відмінку».
 
Відхилено    
    -168- Фріс І.П.
17.У тексті Закону слова «Ради народних депутатів» замінити на слово «ради».
 
Відхилено    
51. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
53. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
54. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
55. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-169- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.