Кількість абзаців - 446 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 1, № 35, ст. 256; 2003 р., № 30, ст. 247, № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
   1. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
7. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий і чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
8. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
-1- Яценко А.В.
Абзац третій викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) – державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, уповноважене на здійснення визначених цим Законом владних повноважень з реалізації державної політики у сфері охорони права на промислові зразки та проведення експертизи заявок;";
 
Відхилено   "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях";
 
    -2- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту першого розділу І абзац третій викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
    -3- Цимбалюк М.М.
Абзац 2 статті 1 Проекту Закону (Закон України "Про охорону прав на промислові зразки") викласти у наступній редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та Положенням"
 
Відхилено    
    -4- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий статті 1 пункту першого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
    -5- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Законі України "Про охорону прав на промислові зразки") замість слів "орган державної системи" записати слова "державна неприбуткова організація".
 
Відхилено    
    -6- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац другий статті 1 пункту першого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
9. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
      
10. "Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
-7- Яценко А.В.
Абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ, для розгляду заяв про оскарження рішень НОІВ щодо набуття права на об'єкти права інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;";
 
Відхилено   "Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України";
 
    -8- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту першого розділу І абзац п’ятий викласти в такій редакції: "Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено    
    -9- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац чотирнадцятий статті 1 пункту першого розділу І викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено    
    -10- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзаци четвертий і п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту Закону (зміни до статті 1 Закону) викласти у такій редакції:
"абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами"".
 
Враховано    
    -11- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац чотирнадцятий статті 1 пункту першого розділу І викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено    
    -12- Шкрум А.І.
у статті 1:
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;"
 
Відхилено    
11. абзац п’ятнадцятий виключити;
 
   абзац п’ятнадцятий виключити;
 
12. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
13. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
-13- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Законі України "Про охорону прав на промислові зразки") викласти у такій редакції:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, інші центральні органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції.".
 
Відхилено   "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
доповнити сімнадцятим і вісімнадцятим абзацами такого змісту:
"Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)";
 
    -14- Колтунович О.С.
Абзац 16 статті 1 викласти в наступній редакції:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ, національної інноваційної системи і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
Відхилено    
    -15- Цимбалюк М.М.
Абзац 16 статті 1 Проекту Закону (Закон України "Про охорону прав на промислові зразки") виключити;
 
Відхилено    
    -16- Макаров О.А.
Підпункт перший пункту першого розділу І доповнити абзацом дев’ятим такого змісту: "доповнити абзацами сімнадцятим – дев’ятнадцятим:
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -17- Шкрум А.І.
доповнити після абзацу шістнадцятого новими абзацами сімнадцятим – двадцятим такого змісту:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -18- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 1 пункту першого розділу І доповнити абзацами сімнадцятим - двадцятим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -19- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 1 пункту першого розділу І доповнити абзацами сімнадцятим - двадцятим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -20- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом.
Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності.
Абзац статті 1 Закону із визначенням "заклад експертизи" виключити.
Абзац статті 1 Закону із визначенням "державна система правової охорони інтелектуальної власності" замінити абзацом наступного змісту:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності"
Абзац статті 1 Закону із визначенням "Установа" виключити.
 
Відхилено    
    -21- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за діяльністю керівника НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності".
 
Відхилено    
14. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
15. "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
   "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
16. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належить:
 
17. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки;
 
-22- Яценко А.В.
абзаци четвертий – тринадцятий підпункту 2) викласти в такій редакції:
"забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на промислові зразки;
координація діяльності органів державного влади у процесі формування державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони прав на промислові зразки;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки;
здійснення інших повноважень, визначених законами України.".
 
Відхилено   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки;
 
18. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на промислові зразки;
 
   визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони прав на промислові зразки;
 
19. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
   взаємодія та координація із центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
 
20. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-23- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Абзац 7 підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності".
 
Враховано   розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
21. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях;
 
22. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
23. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
   забезпечення виконання міжнародних програм та реалізації проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
24. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
25. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
-24- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Доповнити підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту Закону після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:
"затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію НОІВ, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано частково   взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення координації діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності;
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 
    -25- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"здійснює координацію діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано частково    
    -26- Колтунович О.С.
Пункт 1 статті 2 доповнити новим Абзацом 10 такого змісту:
"координація, взаємодія та удосконалення нормативно-правового законодавства ОІВ, створених за державні кошти в системі Національної академії наук України та галузевих академії наук".
 
Відхилено    
    -27- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 2 пункту першого розділу І доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.".
 
Враховано    
    -28- Шкрум А.І.
доповнити частину першу статті 2 після абзацу 10 новим абзацом 11 такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності."
 
Враховано    
    -29- Макаров О.А.
У підпункті другому пункту першого розділу І ч. 1 ст. 2 у новій редакції доповнити абзацом такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.".
 
Враховано    
    -30- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 2 пункту першого розділу І доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.".
 
Враховано    
26. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законом.";
 
27. 3) після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
 
-31- Яценко А.В.
підпункт 3) викласти в такій редакції:
"3) після статті 2 доповнити новою статтею 2-1 такого змісту:
"Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на промислові зразки
1. До повноважень НОІВ у сфері охорони прав на промислові зразки належать:
приймання заявок, проведення їх експертизи, приймання рішення щодо них;
видача патентів на промислові зразки, здійснення державної реєстрації права на промисловий зразок та окремих прав на нього у випадках, передбачених цим Законом;
здійснення публікації офіційних відомостей щодо промислових зразків;
ведення Державного реєстру та електронної бази даних заявок;
виконання функцій відомства, передбачених Гаазьким і Женевським актами Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
здійснення міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та інших міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації прав на промислові зразки;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у цій сфері;
здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та організації діяльності у цій сфері;
здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом НОІВ.
2. НОІВ може надавати послуги з медіації з метою надання допомоги у досягненні мирного врегулювання спорів у сфері охорони прав на промислові зразки.
3. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково   3) доповнити статтями 2-1 - 2-4 такого змісту:
 
    -32- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"3) після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
"Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на промислові зразки
1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв;
визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково за рішенням Апеляційної палати;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях, в тому числі за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.
3. НОІВ виконує також такі функції:
функції "Національного відомства" та "Відомства", передбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на промислові зразки, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації промислових зразків;
організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень та функцій інформацію, документи і матеріали.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, повну вищу освіту з інтелектуальної власності та/або науковий ступінь, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
8. Наглядова рада є органом управління НОІВ, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом НОІВ, контролює та регулює діяльність керівника НОІВ. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та за його іншою діяльністю відповідно до Статуту НОІВ.
Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Наглядова рада формується у складі:
двох представників від Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника від Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
9. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ
1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду нею заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначається Регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
4. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
законодавчо урегульованим порядком призначення та проведення експертизи;
забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним та іншим забезпеченням;
можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою;
можливістю заявника та третіх осіб приймати участь у передбачених законом випадках у проведенні експертизи.".
 
Враховано частково    
    -33- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на промислові зразки
1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та підзвітна йому. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік, та іншу інформацію, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. НОІВ утримується за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. До повноважень НОІВ належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації прав на промислові зразки, видача охоронних документів;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, про факти набуття, передання (відчуження) прав на промислові зразки, надання дозволів на використання промислових зразків (видачі ліцензій), відмови від прав, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
видання офіційного електронного бюлетеня стосовно промислових зразків;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Заступники керівника НОІВ призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком проведення експертизи;
2) забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням.
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
4. Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників:
Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано частково    
    -34- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новою статтею 2-1 такого змісту:
Стаття 2-1. Наглядова рада НОІВ
Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
До компетенції Наглядової ради належать:
1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності НОІВ;
2) затвердження фінансових показників діяльності НОІВ, в тому числі річних фінансових планів;
4) здійснення контролю за діяльністю керівника НОІВ;
5) затвердження річних звітів керівника НОІВ;
6) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності НОІВ, визначення аудитора НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Відхилено    
28. "Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на промислові зразки
 
   "Стаття 2-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на промислові зразки
 
29. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-35- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту третього пункту першого розділу І викласти у такій редакції: "1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково   1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
    -36- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину статті 2-1 пункту першого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -37- Шкрум А.І.
у статті 2-1:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та визначена Кабінетом Міністрів України.";
абзац п’ятий частини першої виключити;
доповнити частину другу після абзацу 7 новими абзацами 8-15 такого змісту:
-"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.";
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України."
 
Враховано частково    
30. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-38- Іонушас С.К.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слова "Керівник НОІВ, та його заступники" замінити словами "Керівник НОІВ, його перший заступник та заступники";
 
Відхилено      
31. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
      
32. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-39- Іонушас С.К.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту слова "наглядової ради НОІВ та/або" виключити;
 
Враховано      
33. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
-40- Макаров О.А.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту першого розділу І виключити
 
Відхилено      
    -41- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 2-1 пункту першого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -42- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 2-1 пункту першого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
34. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
-43- Цимбалюк М.М.
Абзац 5 пункту 1 статті 2-1 Проекту Закону (Закон України "Про охорону прав на промислові зразки") викласти у наступній редакції:
"НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку, встановленим Законом України "Про публічні закупівлі".
 
Відхилено      
    -44- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І у новій статті 2-1 частину 1 доповнити абзацом наступного змісту: "Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону."
 
Відхилено    
    -45- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 2-1 пункту першого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
    -46- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 2-1 пункту першого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
35. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
-47- Макаров О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту першого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено   2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
    -48- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Речення перше частини другої статті 2-1 пункту першого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
    -49- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Речення перше частини другої статті 2-1 пункту першого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
36. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
   приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
 
37. видача патентів на промислові зразки, здійснення їх державної реєстрації;
 
   здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв;
 
38. опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру;
 
   визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково у порядку, передбаченому законом;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
 
39. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
 
40. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
   здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
41. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.
 
-50- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І у новій статті 2-1 частину 2 доповнити абзацом такого змісту: "проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково   інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.
 
    -51- Климпуш-Цинцадзе І.О.
частину другу статті 2-1 пункту першого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
    -52- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
частину другу статті 2-1 пункту першого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
42. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
   3. НОІВ також здійснює:
 
43. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   функції "Національного відомства" та "Відомства", передбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
44. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на промислові зразки, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на промислові зразки, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
45. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації промислових зразків;
 
   затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи заявок та державної реєстрації промислових зразків;
 
46. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
   організацію та виконання робіт з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
47. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
-53- Цимбалюк М.М.
Абзац 5 пункту 3 статті 2-1 Проекту Закону (Закон України "Про охорону прав на промислові зразки") виключити;
 
Відхилено   інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
 
48. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
   4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів України, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
49. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
   5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
50. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
-54- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І нову статтю 2-1 доповнити частиною 7 такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено   6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.
8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується у складі:
двох представників Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансовою-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також план діяльності НОІВ;
подавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більш як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, що його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Формою роботи наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів наглядової ради.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.
9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному веб-сайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
    -55- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 2-1 пункту першого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
    -56- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 2-1 пункту першого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
51. Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
-57- Цимбалюк М.М.
Статтю 2-2 Проекту Закону (Закон України "Про охорону прав на промислові зразки") викласти у наступній редакції:
"Гарантії незалежності Апеляційної палати
1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення."
 
Враховано частково   Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності
 
    -58- Макаров О.А.
Абзаци 25-27 підпункту три пункту один розділу І викласти у такій редакції:
"Стаття 2-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-6. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-7.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-8. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-9. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково    
    -59- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 2-2 пункту першого розділу І виключити та замінити статтями 2-2 - 2-11 наступного змісту:
"Стаття 2-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-8. Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -60- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 2-2 пункту першого розділу І виключити та замінити статтями 2-2 - 2-11 наступного змісту:
"Стаття 2-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -61- Іонушас С.К.
Абзаци 9-11 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Першим заступником та заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
Керівник НОІВ може бути звільнений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з посади за наявності однієї з наступних підстав:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті.
Перший заступник керівника НОІВ та заступники керівника НОІВ можуть бути звільнені в порядку та на підставах, передбачених для звільнення керівника НОІВ.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.;
 
Враховано частково    
    -62- Шкрум А.І.
Статтю 2-2 викласти у такій редакції:
"НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано по суті   
52. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
   1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
53. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
-63- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-3 такого змісту:
"Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.";
 
Враховано частково   2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначаються Регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
4. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються шляхом:
дотримання встановленого законодавством порядку призначення та проведення експертизи;
заборони втручання будь-кого у процес проведення експертизи;
створенням умов, необхідних для діяльності експерта НОІВ, його матеріального, соціального та іншого забезпечення;
забезпечення можливості перегляду Апеляційною палатою висновків експертизи;
забезпечення можливості заявника та третіх осіб у передбачених законом випадках брати участь у проведенні експертизи.
Стаття 2-3. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, що утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. До складу Атестаційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як 10 років досвіду практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-4. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, що утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення Атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також з метою здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства.
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
    -64- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-4 такого змісту:
"Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.";
 
Відхилено    
    -65- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-5 такого змісту:
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.";
 
Відхилено    
    -66- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-6 такого змісту:
"Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.";
 
Враховано частково    
    -67- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-7 такого змісту:
"Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -68- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-8 такого змісту:
"Стаття 2-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.";
 
Відхилено    
    -69- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-9 такого змісту:
"Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -70- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-10 такого змісту:
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
"1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково    
    -71- Підласа Р.А.
доповнити новою статтею 2-3 такого змісту:
"Стаття 2-3. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано    
    -72- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-11 такого змісту:
"Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -73- Підласа Р.А.
доповнити новою статтею 2-4 такого змісту:
" Стаття 2-4. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства.
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано    
54. 4) у статті 14:
 
   4) у статті 14:
 
55. у пункті 3:
 
-74- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзаци другий - четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу І проекту Закону (зміни до пункту 3 статті 14 Закону) замінити реченням такого змісту:
"у пункті 3 слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слова "Рішення Установи" замінити словами "Рішення НОІВ разом з висновком експертизи".
 
Враховано   у пункті 3 слова "що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слова "Рішення Установи надсилається" замінити словами "Рішення НОІВ разом з висновком експертизи надсилаються";
 
56. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
      
57. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
      
58. у пункті 6:
 
   у пункті 6:
 
59. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
60. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
   в абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
61. 5) у пункті 1 статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, " замінити словом "НОІВ";
 
   5) у пункті 1 статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
62. 6) у статті 19:
 
   6) у статті 19:
 
63. у першому реченні пункту 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, " замінити словом "НОІВ";
 
   у пункті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
64. пункт 8 виключити;
 
   пункт 8 виключити;
 
65. 7) у абзаці другому пункту 6 статті 20 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
   7) в абзаці другому пункту 6 статті 20 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
66. 8) у статті 28:
 
   8) у статті 28:
 
67. у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
-75- Яценко А.В.
у підпункті 8):
абзац другий виключити
 
Відхилено   у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
68. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
69. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
   "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ";
 
70. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
-76- Яценко А.В.
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;";
 
Враховано   у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;
 
71. 9) у тексті Закону:
 
   9) у тексті Закону:
 
72. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
   слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
73. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
   слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
74. 2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 1999 р., № 32, ст. 266; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 7, ст. 51, № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 30, ст. 247, № 35, ст. 271; 2008 р., № 23, ст. 217; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 26, ст. 219):
 
   2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36 із наступними змінами):
 
75. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
76. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий і дванадцятий викласти в такій редакції:
 
77. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
-77- Яценко А.В.
у підпункті 1):
абзац третій викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, уповноважене на здійснення визначених цим Законом владних повноважень з реалізації державної політики у сфері охорони права на знаки для товарів і послуг та проведення експертизи заявок;";
 
Відхилено   "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях";
 
    -78- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту один пункту два розділу І викласти у такій редакції: "Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;"
 
Враховано    
    -79- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий статті 1 пункту другого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
    -80- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац другий статті 1 пункту другого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
78. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
      
79. "Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
-81- Яценко А.В.
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ, для розгляду заяв про оскарження рішень НОІВ щодо набуття права на об’єкти права інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;";
 
Відхилено   "Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України";
 
    -82- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзаци четвертий і п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону (зміни до статті 1 Закону) викласти у такій редакції:
"абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами"".
 
Враховано    
    -83- Макаров О.А.
Абзац п’ятий підпункту один пункту два розділу І викласти у такій редакції: "Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено    
    -84- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац дванадцятий статті 1 пункту другого розділу І викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено    
    -85- Шкрум А.І.
у статті 1:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;"
 
Відхилено    
    -86- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац дванадцятий статті 1 пункту другого розділу І викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено    
80. абзац тринадцятий виключити;
 
   абзац тринадцятий виключити;
 
81. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
82. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
-87- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"1) у статті 1:
доповнити статтю 1 новими абзацами наступного змісту:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом.
Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності.
Абзац статті 1 Закону із визначенням "заклад експертизи" виключити.
Абзац статті 1 Закону із визначенням "державна система правової охорони інтелектуальної власності" замінити абзацом наступного змісту:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності"
Абзац статті 1 Закону із визначенням "Установа" виключити".
 
Відхилено   "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
доповнити абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим такого змісту:
"Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)";
 
    -88- Макаров О.А.
Підпункт перший пункту другого розділу І доповнити абзацом дев’ятим такого змісту: "доповнити абзацами сімнадцятим – дев’ятнадцятим:
"Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заперечень та заяв;".
 
Враховано частково    
    -89- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 1 пункту другого розділу І доповнити абзацами п’ятнадцятим - дев’ятнадцятим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -90- Шкрум А.І.
доповнити після абзацу шістнадцятого новими абзацами сімнадцятим – двадцятим такого змісту:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;"
 
Враховано частково    
    -91- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 1 пункту другого розділу І доповнити абзацами п’ятнадцятим - дев’ятнадцятим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -92- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 1 законопроекту доповнити новими абзацом наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за діяльністю керівника НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності".
 
Відхилено    
83. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
-93- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"2) статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на торговельні марки;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на торговельні марки ;
взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки в міжнародних організаціях;
укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію НОІВ, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.".
 
Враховано частково   2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
84. "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
   "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
85. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належить:
 
86. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
 
-94- Яценко А.В.
абзаци четвертий – тринадцятий підпункту 2) викласти в такій редакції:
"забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
координація діяльності органів державного влади у процесі формування державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
здійснення інших повноважень, визначених законами України.";
 
Відхилено   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
 
87. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
 
   визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони прав на знаки для товарів і послуг;
 
88. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
   взаємодія та координація із центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
 
89. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-95- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Абзац 7 підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності".
 
Враховано   розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
90. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях;
 
91. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
92. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
   забезпечення виконання міжнародних програм та реалізації проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
93. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
94. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
-96- Шкрум А.І.
доповнити частину першу статті 2 після абзацу 10 новим абзацом 11 такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності."
 
Враховано   взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення координації діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності;
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 
    -97- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"здійснює координацію діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано редакційно    
95. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законом";
 
96. 3) після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
 
-98- Яценко А.В.
підпункт 3) викласти в такій редакції:
"3) після статті 2 доповнити новою статтею 2-1 такого змісту:
"Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг
1. До повноважень НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг належать:
приймання заявок, проведення їх експертизи, приймання рішення щодо них;
видача свідоцтв на знаки для товарів і послуг, здійснення державної реєстрації права на знак для товарів і послуг та окремих прав на нього у випадках, передбачених цим Законом;
здійснення публікації офіційних відомостей щодо знаків для товарів і послуг та поданих заявок;
ведення Державного реєстру та електронної бази даних заявок; виконання функцій відомства, якому Україна, як країна-учасниця Протоколу до Мадридської угоди, доручила реєстрацію знаків та виконання інших функції відомства країни-учасниці Протоколу до Мадридської угоди;
здійснення міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та інших міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації прав на знаки для товарів і послуг; здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у цій сфері;
здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та організації діяльності у цій сфері;
здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом НОІВ.
2. НОІВ може надавати послуги з медіації з метою надання допомоги у досягненні мирного врегулювання спорів у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.
3. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково   3) доповнити статтями 2-1 - 2-4 такого змісту:
 
    -99- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"3) після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
"Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг
1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;
опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки в міжнародних організаціях, в тому числі за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.
3. НОІВ виконує також такі функції:
функції "Національного відомства", передбачених Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації торговельних марок;
організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень та функцій інформацію, документи і матеріали.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, повну вищу освіту з інтелектуальної власності та/або науковий ступінь, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
8. Наглядова рада є органом управління НОІВ, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом НОІВ, контролює та регулює діяльність керівника НОІВ. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та за його іншою діяльністю відповідно до Статуту НОІВ.
Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Наглядова рада формується у складі:
двох представників від Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника від Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
9. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ
1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду нею заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначається Регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
4. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
законодавчо урегульованим порядком призначення та проведення експертизи;
забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним та іншим забезпеченням;
можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою;
можливістю заявника та третіх осіб приймати участь у передбачених законом випадках у проведенні експертизи".
 
Враховано частково    
    -100- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг
1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та підзвітна йому. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік, та іншу інформацію, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. НОІВ утримується за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. До повноважень НОІВ належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації прав на торговельні марки, видача охоронних документів;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельні марки у порядку, передбаченому законом;
опублікування офіційних відомостей про торговельні марки, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, про факти набуття, передання (відчуження) прав на торговельні марки, надання дозволів на використання знаків для товарів і послуг (видачі ліцензій), відмови від прав, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на торговельні марки, що охороняються на території України, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
видання офіційного електронного бюлетеня стосовно торговельних марок;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки в міжнародних організаціях - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1.НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Заступники керівника НОІВ призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
4. Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на засадах пропорційності з представників зазначених суб’єктів:
Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково    
    -101- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новими статтею 2-1 такого змісту:
Стаття 2-1. Наглядова рада НОІВ
Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
До компетенції Наглядової ради належать:
1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності НОІВ;
2) затвердження фінансових показників діяльності НОІВ, в тому числі річних фінансових планів;
4) здійснення контролю за діяльністю керівника НОІВ;
5) затвердження річних звітів керівника НОІВ;
6) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності НОІВ, визначення аудитора НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Відхилено    
97. "Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг
 
   "Стаття 2-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)
 
98. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-102- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту третього пункту другого розділу І викласти у такій редакції: "1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково   1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
    -103- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину статті 2-1 пункту другого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -104- Шкрум А.І.
у статті 2-1:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та визначена Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково    
    -105- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину статті 2-1 пункту другого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
99. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-106- Іонушас С.К.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту слова "Керівник НОІВ, та його заступники" замінити словами "Керівник НОІВ, його перший заступник та заступники";
 
Відхилено      
100. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
      
101. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-107- Іонушас С.К.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту слова "наглядової ради НОІВ та/або" виключити;
 
Враховано      
102. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
-108- Макаров О.А.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту другого розділу І виключити.
 
Відхилено      
    -109- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 2-1 пункту другого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -110- Шкрум А.І.
абзац п’ятий частини першої виключити;
 
Відхилено    
    -111- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 2-1 пункту другого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
103. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
-112- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І у новій статті 2-1 частину 1 доповнити абзацом наступного змісту: "Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону."
 
Відхилено      
    -113- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 2-1 пункту другого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
    -114- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 2-1 пункту другого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
104. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
-115- Макаров О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту другого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено   2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
    -116- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Речення перше частини другої статті 2-1 пункту другого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
    -117- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Речення перше частини другої статті 2-1 пункту другого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
105. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
   приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
 
106. видача свідоцтв на знаки для товарів і послуг, здійснення їх державної реєстрації;
 
   видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;
 
107. опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг, ведення Реєстру;
 
   опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
 
108. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
 
109. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
   здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
110. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.
 
-118- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І у новій статті 2-1 частину 2 доповнити абзацами такого змісту: "проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про знаки для товарів і послуг, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання знаків для товарів і послуг (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на знаки для товарів і послуг, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно знаків для товарів і послуг;
опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
 
Враховано частково   інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.
 
    -119- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину другу статті 2-1 пункту другого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
    -120- Шкрум А.І.
доповнити частину другу після абзацу 7 новими абзацами 8-15 такого змісту:
-"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.";
 
Враховано частково    
    -121- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину другу статті 2-1 пункту другого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
111. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
   3. НОІВ також здійснює:
 
112. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   функції "Національного відомства", передбачені Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
113. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
114. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації знаків для товарів і послуг;
 
   затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи заявок та державної реєстрації торговельних марок;
 
115. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
   організацію та виконання робіт з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
116. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
   інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
 
117. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
   4. НОІВ діє відповідно до цього Закону, інших законів України, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
118. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
   5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
119. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
-122- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І нову статтю 2-1 доповнити частиною 7 наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено   6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.
8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ та формується у складі:
двох представників Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансовою-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також план діяльності НОІВ;
подавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більш як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, що його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Формою роботи наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів наглядової ради.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.
9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному веб-сайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
    -123- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 2-1 пункту другого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту.
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
    -124- Шкрум А.І.
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України."
 
Відхилено    
    -125- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 2-1 пункту другого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту.
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
120. Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
-126- Макаров О.А.
Абзаци 25-27 підпункту три пункту два розділу І викласти у такій редакції:
"Стаття 2-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-6. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-7.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-8. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-10. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково   Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності
 
    -127- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 2-2 пункту другого розділу І виключити та замінити статтями 2-2 - 2-11 наступного змісту:
"Стаття 2-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -128- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 2-2 пункту другого розділу І виключити та замінити статтями 2-2 - 2-11 наступного змісту:
"Стаття 2-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -129- Іонушас С.К.
Абзаци 9-11 підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Першим заступником та заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
Керівник НОІВ може бути звільнений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з посади за наявності однієї з наступних підстав:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті.
Перший заступник керівника НОІВ та заступники керівника НОІВ можуть бути звільнені в порядку та на підставах, передбачених для звільнення керівника НОІВ.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано частково    
    -130- Шкрум А.І.
Статтю 2-2 викласти у такій редакції:
"НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано по суті   
    -131- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-3 такого змісту:
"Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.";
 
Враховано частково    
    -132- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-4 такого змісту:
"Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.";
 
Відхилено    
    -133- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-5 такого змісту:
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.";
 
Відхилено    
    -134- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-6 такого змісту:
"Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.";
 
Враховано частково    
    -135- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-7 такого змісту:
"Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -136- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-8 такого змісту:
"Стаття 2-8. Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.";
 
Відхилено    
    -137- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-9 такого змісту:
"Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -138- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-10 такого змісту:
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
"1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково    
    -139- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-11 такого змісту:
"Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
121. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
   1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
122. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
-140- Підласа Р.А.
доповнити новими статтями 2-3 та 2-4 такого змісту:
" Стаття 2-3. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-4. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства.
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано   2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначаються Реєстр.картка №
)
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
123. 4) у статті 10:
 
   4) у статті 10:
 
124. у пункті 3:
 
-141- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзаци другий - четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу І проекту Закону (зміни до пункту 3 статті 10 Закону) замінити реченням такого змісту:
"у пункті 3 слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слова "Рішення Установи" замінити словами "Рішення НОІВ разом з висновком експертизи".
 
Враховано   у пункті 3 слова "що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слова "Рішення Установи надсилається" замінити словами "Рішення НОІВ разом з висновком експертизи надсилаються";
 
125. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
      
126. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
      
127. у пункті 6:
 
   у пункті 6:
 
128. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
129. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
   в абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
130. у абзаці третьому пункту 8 слово "Установою" замінити словом "ним";
 
   в абзаці третьому пункту 8 слово "Установою" замінити словом "ним";
 
131. 5) у статті 15:
 
   5) у статті 15:
 
132. у першому реченні пункту 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
   у пункті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
133. пункт 8 виключити;
 
   пункт 8 виключити;
 
134. 6) у статті 16:
 
-142- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 6 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"6) у абзаці другому пункту 9 статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ".
 
Враховано   6) в абзаці другому пункту 9 статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
135. у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу";
 
-143- Яценко А.В.
абзац другий підпункту 6) виключити
 
Враховано      
    -144- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту шість пункту два розділу І виключити.
 
Враховано    
    -145- Трухін О.М.
абзац другий підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" доповнити словами "в Україні"".
 
Відхилено    
    -146- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац другий підпункту 6) пункту 2 розділу І проекту такого змісту:
"у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу"" - виключити
 
Враховано    
    -147- Герасимов А.В.
Абзац другий підпункту 6) пункту 2 розділу І проекту такого змісту:
"у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу"" - виключити
 
Враховано    
    -148- Холодов А.І.
У статті 2 проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"):
Пункт "6)" (стосовно внесення змін до статті 16) викласти у наступній редакції:
"у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території України";
у абзаці другому пункту 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
Відхилено    
    -149- Маріковський О.В.
у статті 16:
у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот"
 
Враховано по суті   
    -150- Климпуш-Цинцадзе І.О.
У абзаці другому підпункту 6 статті 16 пункту другого розділу І слова " у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу"" – виключити.
 
Враховано    
    -151- Шкрум А.І.
абзац 3 частини шостої статті 16 викласти в такій редакції:
"використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот".
 
Відхилено    
    -152- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
У абзаці другому підпункту 6 статті 16 пункту другого розділу І слова " у абзаці третьому пункту 6 слова "введеного під цим знаком в цивільний оборот" замінити словами "введеного під цим знаком в цивільний оборот на території будь-якої країни світу"" – виключити.
 
Враховано    
    -153- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Абзац 2 підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
136. у абзаці другому пункту 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
      
137. 7) у статті 23:
 
   7) у статті 23:
 
138. у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
-154- Яценко А.В.
у підпункті 7):
абзац другий виключити;
 
Відхилено   у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
139. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
140. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
   "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ";
 
141. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
-155- Яценко А.В.
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;";
 
Враховано   у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;
 
142. 8) у тексті Закону:
 
   8) у тексті Закону:
 
143. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
   слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
144. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
   слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
145. 3. У Законі України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
   3. У Законі України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28 із наступними змінами):
 
146. 1) у статті 1:
 
-156- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції (зміни до частини першої статті 1 Закону; також слід внести технічні правки у порівняльну таблицю, виклавши відповідні положення статті 1 Закону у редакції Закону 111 від 19.09.2019):
"1) у частині першій статті 1:
пункти 2 і 5 викласти в такій редакції:
"2) Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами;
5) державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
пункт 6 виключити;
після пункту 12 доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
"13) Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом".
У зв’язку з цим пункти 13 вважати пунктом 14;
пункт 17 виключити".
 
Враховано частково   1) у частині першій статті 1:
 
147. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
   пункти 2 і 5 викласти в такій редакції:
 
148. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;
 
-157- Яценко А.В.
абзаци третій та четвертий підпункту 1) викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, уповноважене на здійснення визначених цим Законом владних повноважень з реалізації державної політики у сфері охорони права на компонування напівпровідникових виробів та проведення експертизи заявок; Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ, для розгляду заяв про оскарження рішень НОІВ щодо набуття права на об’єкти права інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;";
 
Відхилено   "2) Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України;
 
    -158- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту третього розділу І абзац третій викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на компонування напівпровідникових виробів, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково    
    -159- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий та третій статті 1 пункту третього розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях.
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково    
    -160- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац другий та третій статті 1 пункту третього розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях.
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково    
149. Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
-161- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту третього розділу І абзац четвертий викласти в такій редакції: "Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на компонування напівпровідникових виробів, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено   "5) державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
    -162- Шкрум А.І.
у статті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;"
 
Відхилено    
    -163- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 1 пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) у статті 1:
абзац третій (підпункт 2 ч. 1 ст. 1 Закону) викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
Абзац шостий (підпункт 5 ч. 1 ст. 1 Закону) викласти в такій редакції:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
абзац сьомий (підпункт 6 ч. 1 ст. 1 Закону) виключити;
абзац вісімнадцятий (підпункт 17 ч. 1 ст. 1 Закону) виключити;
доповнити статтю 1 новими абзацами наступного змісту:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом".
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності";
 
Відхилено    
150. абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   пункт 6 виключити;
 
151. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
   доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1) Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях";
 
152. абзац шістнадцятий виключити;
 
-164- Макаров О.А.
Підпункт перший пункту третього розділу І доповнити абзацом восьмим такого змісту: "доповнити абзацами вісімнадцятим – двадцятим:
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заперечень та заяв;".
 
Враховано частково   пункт 17 виключити;
доповнити пунктами 18 та 19 такого змісту:
"18) Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
19) Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)";
 
    -165- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 1 пункту третього розділу І доповнити абзацами вісімнадцятим - двадцятим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -166- Шкрум А.І.
доповнити після абзацу сімнадцятого новими абзацами вісімнадцятим – двадцять першим такого змісту:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;"
 
Враховано частково    
    -167- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 1 пункту третього розділу І доповнити абзацами вісімнадцятим - двадцятим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
153. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
-168- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"2) статтю 2 викласти в такій редакції:
Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на компонування;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на компонування ;
взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях;
укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію НОІВ, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами."
 
Враховано частково   2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
    -169- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) доповнити статтю 1 новим абзацоми наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за діяльністю керівника НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності".
 
Відхилено    
154. "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
   "Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
155. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належить:
 
156. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на компонування;
 
-170- Яценко А.В.
абзаци четвертий – тринадцятий підпункту 2) викласти в такій редакції:
"забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав на компонування;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на компонування;
координація діяльності органів державного влади у процесі формування державної політики у сфері охорони прав на компонування;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони прав на компонування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на компонування;
здійснення інших повноважень, визначених законами України.";
 
Відхилено   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на компонування;
 
157. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на компонування;
 
   визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони прав на компонування;
 
158. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
   взаємодія та координація із центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
 
159. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-171- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Абзац 7 підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності".
 
Враховано   розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
160. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях;
 
161. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
162. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
   забезпечення виконання міжнародних програм та реалізації проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
163. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
164. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
-172- Шкрум А.І.
доповнити частину першу статті 2 після абзацу 10 новим абзацом 11 такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності."
 
Враховано   взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення координації діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності;
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 
    -173- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"здійснює координацію діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано редакційно    
165. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законом";
 
166. 3) після статті 2-1 доповнити новими статтями 2-2 та 2-3 такого змісту:
 
-174- Яценко А.В.
підпункт 3) викласти в такій редакції:
"3) після статті 2-1 доповнити новою статтею 2-2 такого змісту:
"Стаття 2-2. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на компонування
1. До повноважень НОІВ у сфері охорони прав на компонування належать:
приймання заявок, проведення їх експертизи, приймання рішення щодо них;
видача свідоцтв на компонування, здійснення державної реєстрації права на компонування та окремих прав на нього у випадках, передбачених цим Законом;
здійснення публікації офіційних відомостей щодо компонувань;
ведення Державного реєстру та електронної бази даних заявок;
здійснення міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та інших міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації прав на компонування;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у цій сфері;
здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та організації діяльності у цій сфері;
здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом НОІВ.
2. НОІВ може надавати послуги з медіації з метою надання допомоги у досягненні мирного врегулювання спорів у сфері охорони прав на компонування.;
3. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково   3) доповнити статтями 2-2 - 2-5 такого змісту:
 
    -175- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"3) після статті 2-1 доповнити новими статтями 2-2 та 2-3 такого змісту:
"Стаття 2-2. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на компонування
1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
видача свідоцтв на компонування, здійснення їх державної реєстрації;
опублікування офіційних відомостей про зареєстроване компонування, ведення Реєстру;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях, в тому числі за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на компонування.
3. НОІВ виконує також такі функції:
здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на компонування, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та реєстрації компонувань;
організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень та функцій інформацію, документи і матеріали.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, повну вищу освіту з інтелектуальної власності та/або науковий ступінь, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
8. Наглядова рада є органом управління НОІВ, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом НОІВ, контролює та регулює діяльність керівника НОІВ. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та за його іншою діяльністю відповідно до Статуту НОІВ.
Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Наглядова рада формується у складі:
двох представників від Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника від Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
9. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-3. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ
1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду нею заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначається Регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
4. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
законодавчо урегульованим порядком призначення та проведення експертизи;
забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним та іншим забезпеченням;
можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою;
можливістю заявника та третіх осіб приймати участь у передбачених законом випадках у проведенні експертизи".
 
Враховано частково    
    -176- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на компонування.
1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та підзвітна йому. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік, та іншу інформацію, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. НОІВ утримується за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. До повноважень НОІВ належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації прав на компонування, видача охоронних документів;
опублікування офіційних відомостей про компонування, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, про факти набуття, передання (відчуження) прав на компонування, надання дозволів на використання компонувань (видачі ліцензій), відмови від прав, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на компонування, що охороняються на території України, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
видання офіційного електронного бюлетеня стосовно компонувань;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на компонування.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Заступники керівника НОІВ призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком проведення експертизи;
2) забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
4. Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано частково    
167. "Стаття 2-2. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на компонування
 
   "Стаття 2-2. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на компонування
 
168. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-177- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту третього пункту третього розділу І викласти у такій редакції: ""1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково   1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
    -178- Шкрум А.І.
у статті 2-1:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та визначена Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково    
    -179- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину статті 2-1 пункту третього розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -180- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину статті 2-1 пункту третього розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
169. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-181- Іонушас С.К.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту слова "Керівник НОІВ, та його заступники" замінити словами "Керівник НОІВ, його перший заступник та заступники";
 
Відхилено      
170. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
      
171. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-182- Іонушас С.К.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту слова "наглядової ради НОІВ та/або" виключити;
 
Враховано      
172. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
-183- Макаров О.А.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту третього розділу І виключити.
 
Відхилено      
    -184- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 2-1 пункту першого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -185- Шкрум А.І.
абзац п’ятий частини першої виключити;
 
Відхилено    
    -186- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 2-1 пункту першого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
173. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
-187- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І у новій статті 2-2 частину 1 доповнити абзацом наступного змісту: "Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону."
 
Відхилено      
    -188- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 2-1 пункту третього розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
    -189- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 2-1 пункту третього розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
174. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
-190- Макаров О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту третього розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено   2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
    -191- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Речення перше частини другої статті 2-1 пункту третього розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
    -192- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Речення перше частини другої статті 2-1 пункту третього розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
175. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
   приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
 
176. видача свідоцтв на компонування, здійснення їх державної реєстрації;
 
   видача свідоцтв на компонування, здійснення державної реєстрації компонувань;
 
177. опублікування офіційних відомостей про зареєстроване компонування, ведення Реєстру;
 
   опублікування офіційних відомостей про зареєстроване компонування у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
 
178. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на компонування у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
 
179. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
   здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
180. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на компонування.
 
-193- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І у новій статті 2-2 частину 2 доповнити абзацами такого змісту:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про компонування напівпровідникових виробів, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на компонування напівпровідникових виробів, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно компонування напівпровідникових виробів;
опублікування офіційних відомостей про компонування напівпровідникових виробів;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
 
Враховано частково   інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на компонування.
 
    -194- Климпуш-Цинцадзе І.О.
частину другу статті 2-1 пункту першого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
    -195- Шкрум А.І.
доповнити частину другу після абзацу 7 новими абзацами 8-15 такого змісту:
-"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.";
 
Враховано частково    
    -196- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
частину другу статті 2-1 пункту першого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
181. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
   3. НОІВ також здійснює:
 
182. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
183. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на компонування, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на компонування, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
184. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та реєстрації компонувань;
 
   затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи заявок та реєстрації компонувань;
 
185. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
   організацію та виконання робіт з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
186. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
   інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
 
187. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
   4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
188. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
   5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
189. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
-197- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І нову статтю 2-2 доповнити частиною 7 такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено   6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.
8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ та формується у складі:
двох представників Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансовою-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також плани діяльності НОІВ;
подавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більш як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, що його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Формою роботи наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів наглядової ради.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.
9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному веб-сайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності
 
    -198- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 2-1 пункту третього розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
    -199- Шкрум А.І.
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України."
 
Відхилено    
    -200- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 2-1 пункту третього розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
190. Стаття 2-3. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
-201- Макаров О.А.
Абзаци 25-27 підпункту три пункту три розділу І викласти у такій редакції:
"Стаття 2-3. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-4. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-5. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-6. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-9. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-10. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково   Стаття 2-3. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності
 
    -202- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 2-3 пункту третього розділу І - виключити та замінити статтями 2-3 - 2-12 наступного змісту:
"Стаття 2-3. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-4. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-5. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-6. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-7 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 2-8. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-9.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-10. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-11. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 2-12. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -203- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 2-3 пункту третього розділу І - виключити та замінити статтями 2-3 - 2-12 наступного змісту:
"Стаття 2-3. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 2-4. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 2-5. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 2-6. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 2-7 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 2-8. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-9.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 2-10. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-11. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 2-12. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -204- Іонушас С.К.
Абзаци 9-11 підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
"Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Першим заступником та заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
Керівник НОІВ може бути звільнений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з посади за наявності однієї з наступних підстав:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті.
Перший заступник керівника НОІВ та заступники керівника НОІВ можуть бути звільнені в порядку та на підставах, передбачених для звільнення керівника НОІВ.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано частково    
    -205- Шкрум А.І.
Статтю 2-2 викласти у такій редакції:
"НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано по суті   
    -206- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-3 такого змісту:
"Стаття 2-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.";
 
Відхилено    
    -207- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-4 такого змісту:
"Стаття 2-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.";
 
Відхилено    
    -208- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-5 такого змісту:
Стаття 2-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.";
 
Відхилено    
    -209- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-6 такого змісту:
"Стаття 2-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.";
 
Враховано частково    
    -210- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-7 такого змісту:
"Стаття 2-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -211- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-8 такого змісту:
"Стаття 2-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.";
 
Відхилено    
    -212- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-9 такого змісту:
"Стаття 2-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -213- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-10 такого змісту:
Стаття 2-10. Атестаційна комісія
"1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково    
    -214- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-11 такого змісту:
"Стаття 2-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -215- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новою статтею 2-1 такого змісту:
Стаття 2-1. Наглядова рада НОІВ
Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
До компетенції Наглядової ради належать:
1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності НОІВ;
2) затвердження фінансових показників діяльності НОІВ, в тому числі річних фінансових планів;
4) здійснення контролю за діяльністю керівника НОІВ;
5) затвердження річних звітів керівника НОІВ;
6) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності НОІВ, визначення аудитора НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності"
 
Відхилено    
191. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
   1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
192. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
-216- Підласа Р.А.
доповнити новими статтями 2-4 та 2-5 такого змісту:
"Стаття 2-4. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2-5. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства.
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано   2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначаються Реєстр.картка №
)
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
193. 4) у статті 9:
 
   4) у статті 9:
 
194. у пункті 2 слова "Установи і його експертного органу" замінити словом "НОІВ";
 
   у пункті 2 слова "Установи і його експертного органу" замінити словом "НОІВ";
 
195. у пунктах 5 та 6 слово "Установі" замінити словами "до НОІВ";
 
   у пунктах 5 і 6 слово "Установі" замінити словами "до НОІВ";
 
196. 5) у статті 11:
 
-217- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 5 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до статті 11 Закону) викласти у такій редакції:
"5) у статті 11:
у пункті 1 слова "має статус науково-технічної експертизи і" виключити;
у пункті 3:
у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
у пункті 6:
у першому реченні слова "Закладу експертизи" замінити на слово "НОІВ";
у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
у абзаці третьому слово "закладу" виключити;".
 
Враховано   5) у статті 11:
у пункті 1 слова "має статус науково-технічної експертизи і" виключити;
 
197. у пункті 3:
 
   у пункті 3 слова "що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
198. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
      
199. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
      
200. у пункті 6:
 
   у пункті 6:
 
201. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці першому слова "Заклад експертизи" замінити словом "НОІВ";
в абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
202. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
   в абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
203. 6) пункт 8 статті 15 виключити;
 
-218- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 6 пункту 3 розділу І проекту Закону виключити (відповідні зміни вже внесені Законом України № 111 від 19.09.2019). У зв’язку з цим, підпункти 7-9 пункту 3 Розділу І проекту Закону вважати відповідно підпунктами 6-8.
 
Враховано      
204. 7) у абзаці другому пункту 5 статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
   6) в абзаці другому пункту 5 статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
205. 8) у статті 23:
 
   7) у статті 23:
 
206. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
207. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
   "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ";
 
208. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
-219- Яценко А.В.
абзац четвертий підпункту 8) викласти в такій редакції:
"у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;";
 
Враховано   у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;
 
209. 9) у тексті Закону:
 
   8) у тексті Закону:
 
210. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
   слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
211. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
   слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
212. 4. У Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 35, ст. 271; 2007 р., № 1, ст. 2; 2008 р., № 23, ст. 217; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
-220- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
В абзаці першому пункту 4 розділу І проекту Закону слова "Про охорону прав на зазначення походження товарів" замінити словами "Про правову охорону географічних зазначень".
 
Враховано   4. У Законі України "Про правову охорону географічних зазначень" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267 із наступними змінами):
 
    -221- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Викласти абзац 1 пункту 4 розділу І законопроекту в такій редакції:
"У Законі України "Про охорону прав на географічні зазначення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 35, ст. 271; 2007 р., № 1, ст. 2; 2008 р., № 23, ст. 217; 2014 р., № 2–3, ст. 41; 2019, № 45, ст.290):
Усюди по тексту законопроекту замінити слова "зазначення походження товарів" на "географічне зазначення" у відповідному роді та відмінку".
 
Враховано    
213. 1) у статті 1:
 
-222- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції (зміни до частини першої статті 1 Закону; також слід внести технічні правки у порівняльну таблицю, виклавши відповідні положення статті 1 Закону у редакції Закону 123 від 20.09.2019):
"1) у частині першій статті 1:
абзаци другий і шостий викласти у такій редакції:
"1) Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами;
5) державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
абзац сьомий виключити;
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"11) Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом".
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – вісімнадцятим;
абзац вісімнадцятий виключити".
 
Враховано частково   1) у частині першій статті 1:
 
214. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
-223- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий та третій статті 1 пункту четвертого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково   пункти 1 і 5 викласти в такій редакції:
 
    -224- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац другий та третій статті 1 пункту четвертого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково    
215. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;
 
-225- Яценко А.В.
у абзаци третій та четвертий підпункту 1) викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, уповноважене на здійснення визначених цим Законом владних повноважень з реалізації державної політики у сфері охорони права на зазначення походження товарів та проведення експертизи заявок;
Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ, для розгляду заяв про оскарження рішень НОІВ щодо набуття права на об’єкти права інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;";
 
Відхилено   "1) Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України";
 
    -226- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту четвертого розділу І абзац третій викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
216. Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
-227- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту четвертого розділу І абзац четвертий викласти в такій редакції: "Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на географічні зазначення, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на географічні зазначення, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;
 
Відхилено   "5) державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
    -228- Шкрум А.І.
у статті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;"
 
Відхилено    
    -229- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 1 пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) у статті 1:
абзац другий (підпункт 1 ч. 1 ст. 1 Закону) викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
Абзац шостий (підпункт 5 ч. 1 ст. 1 Закону) викласти в такій редакції:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
абзац сьомий (підпункт 6 ч. 1 ст. 1 Закону) виключити;
абзац сімнадцятий (підпункт 16 ч. 1 ст. 1 Закону) виключити;
доповнити статтю 1 новими абзацами наступного змісту:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом".
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності";
 
Відхилено    
217. абзац двадцять другий виключити;
 
   пункт 6 виключити;
 
218. абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
 
   доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
219. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
-230- Макаров О.А.
Підпункт перший пункту четвертого розділу І доповнити абзацом восьмим такого змісту: "доповнити абзацами двадцять четвертим – двадцять сьомим:
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заперечень та заяв;".
 
Враховано частково   "10-1) Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях";
пункт 16 виключити;
доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
"17) Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
18) Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)";
 
    -231- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 1 пункту четвертого розділу І доповнити абзацами двадцять четвертим – двадцять сьомим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -232- Шкрум А.І.
доповнити після абзацу двадцять третього новими абзацами двадцять четвертим – двадцять сьомим такого змісту:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;"
 
Враховано частково    
    -233- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 1 пункту четвертого розділу І доповнити абзацами двадцять четвертим – двадцять сьомим:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -234- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) доповнити статтю 1 новим абзацоми наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за діяльністю керівника НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності";
 
Відхилено    
220. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
-235- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І проекту Закону (зміни до статті 3 Закону) викласти у такій редакції.
"2) статтю 3 викласти в такій редакції:
Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на географічні зазначення;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на географічні зазначення ;
взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на географічні зазначення в міжнародних організаціях;
укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію НОІВ, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.
 
Враховано частково   2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
221. "Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
   "Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
222. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належить:
 
223. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
 
-236- Яценко А.В.
абзаци четвертий – тринадцятий підпункту 2) викласти в такій редакції:
"забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
координація діяльності органів державного влади у процесі формування державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
здійснення інших повноважень, визначених законами України.";
 
Відхилено   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на географічні зазначення;
 
224. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на зазначення походження товарів;
 
   визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони прав на географічні зазначення;
 
225. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
   взаємодія та координація із центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
 
226. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-237- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Абзац 7 підпункту 2 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності".
 
Враховано   розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
227. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на зазначення походження товарів в міжнародних організаціях;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на географічні зазначення в міжнародних організаціях;
 
228. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
229. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
   забезпечення виконання міжнародних програм та реалізації проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
230. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
231. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
-238- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"здійснює координацію діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано редакційно   взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення координації діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності;
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 
    -239- Підласа Р.А.
Абзац тринадцятий пункту першого статті 3 викласти в такій редакції:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності."
 
Враховано    
232. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законом";
 
233. 3) після статті 3 доповнити новими статтями 3-1 та 3-2 такого змісту:
 
-240- Яценко А.В.
підпункт 3) викласти в такій редакції:
"3) після статті 3 доповнити новою статтею 3-1 такого змісту:
"Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на зазначення походження товарів
1. До повноважень НОІВ у сфері охорони прав на зазначення походження товарів:
приймання заявок, проведення їх експертизи, приймання рішення щодо них;
видача свідоцтв на зазначення походження товарів, здійснення державної реєстрації права на зазначення походження товарів та окремих прав на нього у випадках, передбачених цим Законом;
здійснення публікації офіційних відомостей щодо зазначення походження товарів та поданих заявок;
ведення Державного реєстру та електронної бази даних заявок;
здійснення міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та інших міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації прав на зазначення походження товарів;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у цій сфері;
здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та організації діяльності у цій сфері;
здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом НОІВ.
2. НОІВ може надавати послуги з медіації з метою надання допомоги у досягненні мирного врегулювання спорів у сфері охорони прав на зазначення походження товарів.;
3. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково   3) доповнити новими статтями 3-1 - 3-4 такого змісту:
 
    -241- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І проекту Закону (нові статті 3-1 і 3-2 Закону) викласти у такій редакції:
"3) після статті 3 доповнити новими статтями 3-1 та 3-2 такого змісту:
"Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на географічні зазначення
1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації географічних зазначень;
опублікування офіційних відомостей про географічні зазначення, ведення Реєстру;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на географічні зазначення в міжнародних організаціях, в тому числі за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на географічні зазначення.
3. НОІВ виконує також такі функції:
здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на географічні зазначення, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації географічних зазначень;
організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень та функцій інформацію, документи і матеріали.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, повну вищу освіту з інтелектуальної власності та/або науковий ступінь, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
8. Наглядова рада є органом управління НОІВ, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом НОІВ, контролює та регулює діяльність керівника НОІВ. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та за його іншою діяльністю відповідно до Статуту НОІВ.
Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Наглядова рада формується у складі:
двох представників від Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника від Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
9. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ
1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду нею заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначається Регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
4. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
законодавчо урегульованим порядком призначення та проведення експертизи;
забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним та іншим забезпеченням;
можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою;
можливістю заявника та третіх осіб приймати участь у передбачених законом випадках у проведенні експертизи.".
 
Враховано частково    
    -242- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на географічні зазначення
1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та підзвітна йому. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік, та іншу інформацію, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. НОІВ утримується за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. До повноважень НОІВ, належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації прав на географічні зазначення, видача охоронних документів;
опублікування офіційних відомостей про географічні зазначення, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, про факти набуття та припинення прав на географічні зазначення, визнання недійсними прав на географічні зазначення, що охороняються на території України, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
видання офіційного електронного бюлетеня стосовно географічних зазначень;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на географічні зазначення в міжнародних організаціях - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на географічні зазначення.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1.НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Заступники керівника НОІВ призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком проведення експертизи;
2) забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
4. Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано частково    
234. "Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на зазначення походження товарів
 
   "Стаття 3-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на географічні зазначення
 
235. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-243- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту третього пункту четвертого розділу І викласти у такій редакції: "1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково   1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
    -244- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину статті 3-1 пункту четвертого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -245- Шкрум А.І.
у статті 3-1:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та визначена Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково    
    -246- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину статті 3-1 пункту четвертого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
236. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-247- Іонушас С.К.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту слова "Керівник НОІВ, та його заступники" замінити словами "Керівник НОІВ, його перший заступник та заступники";
 
Відхилено      
237. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
      
238. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-248- Іонушас С.К.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту слова "наглядової ради НОІВ та/або" виключити;
 
Враховано      
239. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
-249- Макаров О.А.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту четвертого розділу І виключити.
 
Відхилено      
    -250- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 3-1 пункту четвертого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -251- Шкрум А.І.
абзац п’ятий частини першої виключити;
 
Відхилено    
    -252- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 3-1 пункту четвертого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
240. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
-253- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 4 розділу І у новій статті 3-1 частину 1 доповнити абзацом наступного змісту: "Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону."
 
Відхилено      
    -254- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 3-1 пункту четвертого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
    -255- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 3-1 пункту четвертого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
241. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
-256- Макаров О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту четвертого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено   2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
    -257- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Речення перше частини другої статті 3-1 пункту четвертого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
    -258- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Речення перше частини другої статті 3-1 пункту четвертого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
242. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
   приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
 
243. видача свідоцтв, здійснення державної реєстрації зазначень походження товарів та/або права на їх використання;
 
   здійснення державної реєстрації географічних зазначень;
 
244. опублікування офіційних відомостей про зазначення походження товарів, ведення Реєстру;
 
   опублікування офіційних відомостей про географічні зазначення в Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
 
245. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на зазначення походження товарів в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на географічні зазначення у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
 
246. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
   здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
247. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів.
 
-259- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 4 розділу І у новій статті 3-1 частину 2 доповнити абзацами такого змісту: "проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про географічні зазначення, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про географічні зазначення, відмови,
обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на географічні зазначення, що охороняються на території України;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно географічні зазначення;
опублікування офіційних відомостей про компонування напівпровідникових виробів;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково   інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на географічні зазначення.
 
    -260- Климпуш-Цинцадзе І.О.
частину другу статті 3-2 пункту четвертого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
    -261- Шкрум А.І.
доповнити частину другу після абзацу 7 новими абзацами 8-15 такого змісту:
-"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.";
 
Враховано частково    
    -262- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
частину другу статті 3-2 пункту четвертого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
248. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
   3. НОІВ виконує також здійснює:
 
249. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
250. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на зазначення походження товарів, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на географічні зазначення, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
251. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації зазначень походження товарів;
 
   затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи заявок та державної реєстрації географічних зазначень;
 
252. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
   організацію та виконання робіт з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
253. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
   інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
 
254. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
   4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів України, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
255. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
   5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
256. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
-263- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 4 розділу І нову статтю 3-1 доповнити частиною 7 такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено   6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.
8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ та формується у складі:
двох представників Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядовою ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансовою-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також плани діяльності НОІВ;
подавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більше як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, що його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Формою роботи наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів наглядової ради.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.
9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному веб-сайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
    -264- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 3-1 пункту четвертого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
    -265- Шкрум А.І.
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України."
 
Відхилено    
    -266- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 3-1 пункту четвертого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
257. Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
-267- Макаров О.А.
Абзаци 25-27 підпункту три пункту чотири розділу І викласти у такій редакції:
"Стаття 3-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 3-6. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-7.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 3-8. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-9. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково   Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності
 
    -268- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 3-2 пункту четвертого розділу І виключити та замінити статтями 3-2 - 3-11 наступного змісту:
"Стаття 3-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 3-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 3-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 3-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 3-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -269- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 3-2 пункту четвертого розділу І виключити та замінити статтями 3-2 - 3-11 наступного змісту:
"Стаття 3-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 3-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 3-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 3-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 3-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -270- Іонушас С.К.
Абзаци 9-11 підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Першим заступником та заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
Керівник НОІВ може бути звільнений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з посади за наявності однієї з наступних підстав:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті.
Перший заступник керівника НОІВ та заступники керівника НОІВ можуть бути звільнені в порядку та на підставах, передбачених для звільнення керівника НОІВ.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності";
 
Враховано частково    
    -271- Шкрум А.І.
Статтю 3-2 викласти у такій редакції:
"НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано по суті   
    -272- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-3 такого змісту:
"Стаття 3-3. Експерт
1.Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.";
 
Відхилено    
    -273- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-4 такого змісту:
"Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.";
 
Відхилено    
    -274- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-5 такого змісту:
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.";
 
Відхилено    
    -275- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-6 такого змісту:
"Стаття 3-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.";
 
Враховано частково    
    -276- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-7 такого змісту:
"Стаття 3-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -277- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-8 такого змісту:
"Стаття 3-8. Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.";
 
Відхилено    
    -278- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-9 такого змісту:
"Стаття 3-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -279- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-10 такого змісту:
Стаття 3-10. Атестаційна комісія
"1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково    
    -280- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-11 такого змісту:
"Стаття 3-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -281- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новою статтею 2-1 такого змісту:
Стаття 2-1. Наглядова рада НОІВ
Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
До компетенції Наглядової ради належать:
1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності НОІВ;
2) затвердження фінансових показників діяльності НОІВ, в тому числі річних фінансових планів;
4) здійснення контролю за діяльністю керівника НОІВ;
5) затвердження річних звітів керівника НОІВ;
6) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності НОІВ, визначення аудитора НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Відхилено    
258. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
   1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
259. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
-282- Підласа Р.А.
доповнити новими статтями 3-3 та 3-4 такого змісту:
"Стаття 3-3. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-4. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства.
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано   2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначаються Реєстр.картка №
)
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
260. 4) у статті 11:
 
-283- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 4 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції (зміни до статті 11 Закону):
"4) у статті 11:
в абзаці першому частини першої слова "має статус науково-технічної експертизи і" виключити;
в абзаці першому частини другої:
у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
в абзаці другому частини п’ятої слово "закладу" виключити".
 
Враховано   4) у статті 11:
 
    -284- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"у статті 11:
в абзаці першому частини другої слово "експертизи" замінити словом "НОІВ", а слова "що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
Відхилено    
261. в абзаці другому частини шостої слово "експертизи" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці першому частини першої слова "має статус науково-технічної експертизи і" виключити;
 
262. у частині одинадцятій слово "Установі" замінити словами "до НОІВ";
 
   в абзаці першому частини другої слова "що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
263. у частині п’ятнадцятій слова "закладу експертизи" виключити;
 
   в абзаці другому частини п’ятої слово "закладу" виключити;
 
264. 5) частину восьму статті 13 виключити;
 
-285- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 5 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції (зміни до статті 13 Закону):
"5) перше речення частини четвертої статті 13 викласти у такій редакції:
"Оскарження рішення НОІВ до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано   5) перше речення частини четвертої статті 13 викласти в такій редакції: "Оскарження рішення НОІВ до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом, та відповідно до регламенту Апеляційної палати, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
265. 6) у статті 26:
 
   6) у статті 26:
 
266. у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
-286- Яценко А.В.
у підпункті 6):
абзац другий виключити;
 
Відхилено      
    -287- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзац другий підпункту 6 пункту 4 розділу І проекту Закону ("у частині другій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України"") виключити. (Відповідні зміни до частини другої статті 26 Закону внесені Законом №123 від 20.09.2019).
 
Враховано    
267. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
268. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
   "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ";
 
269. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
-288- Яценко А.В.
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;";
 
Враховано   у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;
 
270. 7) у тексті Закону:
 
   7) у тексті Закону:
 
271. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
   слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
272. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
   слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
273. 5. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307; 2001 р., № 8, ст. 37; 2002 р., № 16, ст. 114, № 35, ст. 256; 2003 р., № 30, ст. 247, № 35, ст. 271; 2009 р., № 36-37, ст. 513; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
   5. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
 
274. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
275. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
-289- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий та третій статті 1 пункту п’ятого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково   абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
    -290- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац другий та третій статті 1 пункту п’ятого розділу І викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;
Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Враховано частково    
276. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;
 
-291- Яценко А.В.
у абзаци третій та четвертий підпункту 1) викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, уповноважене на здійснення визначених цим Законом владних повноважень з реалізації державної політики у сфері охорони права на винаходи і корисні моделі та проведення експертизи заявок;
Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ, для розгляду заяв про оскарження рішень НОІВ щодо набуття права на об’єкти права інтелектуальної власності та розгляду інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;";
 
Відхилено   "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях;
 
    -292- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту п’ятого розділу І абзац третій викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях;".
 
Враховано    
277. Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами";
 
-293- Макаров О.А.
У підпункті першому пункту п’ятого розділу І абзац четвертий викласти в такій редакції: "Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на винаходи і корисні моделі, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;".
 
Відхилено   Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України";
 
    -294- Шкрум А.І.
у статті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Апеляційна палата - структурний підрозділ НОІВ, основним завданням якого є розгляд заперечень проти висновків експертизи заявок на промислові зразки, заяв визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом;"
 
Відхилено    
    -295- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 1 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацами сімнадцятим – двадцятим :
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
    -296- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзаци четвертий підпункту 1 пункту 5 розділу І проекту Закону (зміни до статті 1 Закону) викласти у такій редакції:
"Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, віднесених до його компетенції цим Законом, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами"".
 
Враховано    
    -297- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 1 пункту 5 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом.
Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності.
Абзац статті 1 Закону із визначенням "заклад експертизи" виключити.
Абзац статті 1 Закону із визначенням "державна система правової охорони інтелектуальної власності" замінити абзацом наступного змісту:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності"
Абзац статті 1 Закону із визначенням "Установа" виключити
 
Відхилено    
    -298- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 1 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацами сімнадцятим – двадцятим :
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;".
 
Враховано частково    
278. абзац тридцять другий виключити;
 
   абзац тридцять другий виключити;
 
279. абзац тридцять третій викласти в такій редакції:
 
   абзац тридцять третій викласти в такій редакції:
 
280. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
-299- Макаров О.А.
Підпункт перший пункту п’ятого розділу І доповнити абзацом восьмим такого змісту: "доповнити абзацами сімнадцятим – дев’ятнадцятим:
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заперечень та заяв;".
 
Враховано частково   "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
доповнити абзацами тридцять четвертим і тридцять п'ятим такого змісту:
"Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)";
 
    -300- Шкрум А.І.
доповнити після абзацу шістнадцятого новими абзацами сімнадцятим – двадцятим такого змісту:
"Наглядова рада - наглядовий колегіальний орган НОІВ, основним завданням якого є здійснення нагляду за виконанням органом повноважень у сфері інтелектуальної власності, та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності;
Науково-консультативна рада – консультативно-дорадчий орган НОІВ, основним завданням якого є підготовка наукових висновків з питань діяльності органу, що потребують наукового забезпечення, розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, та інших питань, визначених положенням, затвердженим НОІВ;
Атестаційна комісія – колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також розгляд скарг на порушення експертами НОІВ та експертами Апеляційної палати НОІВ порядку проведення експертиз;"
 
Враховано частково    
    -301- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 5 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацем наступного змісту:
доповнити статтю 1 новими абзацами наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за діяльністю керівника НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності";
 
Відхилено    
281. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
-302- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І проекту Закону (зміни до статті 3 Закону) викласти у такій редакції:
"2) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях;
укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію НОІВ та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію НОІВ, про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами".
 
Враховано частково   2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
282. "Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
   "Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
 
283. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, належить:
 
284. забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
 
-303- Яценко А.В.
абзаци четвертий – тринадцятий підпункту 2) викласти в такій редакції:
забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі);
визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі);
координація діяльності органів державного влади у процесі формування державної політики у сфері охорони прав винаходи (корисні моделі);
здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі);
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі);
здійснення інших повноважень, визначених законами України.";
 
Відхилено   забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
 
285. визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі;
 
   визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони прав на винаходи і корисні моделі;
 
286. взаємодія та координація з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою удосконалення захисту прав інтелектуальної власності;
 
   взаємодія та координація із центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади у процесі формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
 
287. розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-304- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Абзац 7 підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності".
 
Враховано   розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
288. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях;
 
289. укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів про співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
290. забезпечення реалізації міжнародних програм і проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
   забезпечення виконання міжнародних програм та реалізації проектів у сфері правової охорони інтелектуальної власності відповідно до міжнародних договорів;
 
291. забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
292. взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
-305- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 3 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: "здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.".
 
Враховано   взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;
затвердження положень про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Атестаційну комісію та порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), про Апеляційну комісію, про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення координації діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності;
здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 
    -306- Шкрум А.І.
доповнити частину першу статті 3 після абзацу 10 новим абзацом 11 такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності."
 
Враховано    
    -307- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 3 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.".
 
Враховано    
    -308- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"здійснює координацію діяльності НОІВ у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано    
    -309- Макаров О.А.
У підпункті 2 пункту 5 розділу І у зміненій статті 3 частину 1 доповнити абзацом такого змісту: "здійснення контролю за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності, використанням надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.".
 
Враховано    
293. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законами.";
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виконує інші повноваження згідно із законом";
 
294. 3) після статті 3 доповнити новими статтями 3-1 та 3-2 такого змісту:
 
-310- Яценко А.В.
підпункт 3) викласти в такій редакції:
"3) після статті 3 доповнити новою статтею 3-1 такого змісту:
"Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
1. До повноважень НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, належать:
приймання заявок, проведення їх експертизи, приймання рішення щодо них;
видача патентів на винаходи (корисні моделі), здійснення державної реєстрації права на винаходи (корисні моделі) та окремих прав на них у випадках, передбачених цим Законом;
здійснення публікації офіційних відомостей щодо винаходи (корисні моделі) та поданих заявок;
ведення Державного реєстру та електронної бази даних заявок;
виконання функцій відомства, що отримує, передбачених Договором про патентну кооперацію;
здійснення міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та інших міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації прав на винаходи (корисні моделі);
здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у цій сфері;
здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та організації діяльності у цій сфері;
здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом НОІВ.
2. НОІВ може надавати послуги з медіації з метою надання допомоги у досягненні мирного врегулювання спорів у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі).
3. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково   3) доповнити статтями 3-1 - 3-4 такого змісту:
 
    -311- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І проекту Закону (статті 3-1 і 3-2 Закону) викласти у такій редакції:
"3) після статті 3 доповнити новими статтями 3-1 та 3-2 такого змісту:
"Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі;
визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі за рішенням Апеляційної палати;
опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі, ведення Реєстру;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях, в тому числі за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.
3. НОІВ виконує також такі функції:
функції "відомства, що отримує", "Міжнародного пошукового органу" та "Органу міжнародної попередньої експертизи" відповідно до Договору про патентну кооперацію;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації винаходів і корисних моделей;
організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень та функцій інформацію, документи і матеріали.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, повну вищу освіту з інтелектуальної власності та/або науковий ступінь, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
8. Наглядова рада є органом управління НОІВ, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом НОІВ, контролює та регулює діяльність керівника НОІВ. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та за його іншою діяльністю відповідно до Статуту НОІВ.
Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Наглядова рада формується у складі:
двох представників від Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника від Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
9. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ
1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду нею заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначається Регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності
4. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
законодавчо урегульованим порядком призначення та проведення експертизи;
забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним та іншим забезпеченням;
можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою;
можливістю заявника та третіх осіб приймати участь у передбачених законом випадках у проведенні експертизи".
 
Враховано частково    
    -312- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 та 2-2 такого змісту:
Стаття 2-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та підзвітна йому. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік, та іншу інформацію, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. НОІВ утримується за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. До повноважень НОІВ належить:
приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
здійснення державної реєстрації прав на винаходи (корисні моделі), видача охоронних документів;
опублікування офіційних відомостей про винаходи (корисні моделі) ведення Реєстру, внесення до нього відомостей про факти набуття, передання (відчуження) прав на винаходи (корисні моделі), надання дозволів на використання винаходів (корисних моделей) (видачі ліцензій), відмови від прав, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на винаходи (корисні моделі), що охороняються на території України, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
видання офіційного електронного бюлетеня стосовно винаходів (корисних моделей);
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи (корисні моделі) в міжнародних організаціях - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі в міжнародних організаціях - за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі) .
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ.
1.НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Заступники керівника НОІВ призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком проведення експертизи;
2) забороною втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням.
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
4. Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково    
295. "Стаття 3-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
 
-313- Цимбалюк М.М.
Статтю 3-1. Проекту Закону (Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі") викласти у наступній редакції:
"Повноваження НОІВ у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
Керівник НОІВ та його заступники призначаються за результатами конкурсу, що проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Відхилено   "Стаття 3-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі
 
296. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-314- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту третього пункту п’ятого розділу І викласти у такій редакції: "1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково   1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
    -315- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину статті 3-1 пункту п’ятого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -316- Шкрум А.І.
у статті 3-1:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та визначена Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково    
    -317- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину статті 3-1 пункту п’ятого розділу І, після слів "власності", доповнити словами ",та визначена Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
297. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-318- Іонушас С.К.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 5 розділу І законопроекту слова "Керівник НОІВ, та його заступники" замінити словами "Керівник НОІВ, його перший заступник та заступники";
 
Відхилено      
298. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
      
299. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-319- Іонушас С.К.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 5 розділу І законопроекту слова "наглядової ради НОІВ та/або" виключити;
 
Враховано      
300. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
-320- Макаров О.А.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту п’ятого розділу І виключити.
 
Відхилено      
    -321- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 3-1 пункту п’ятого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -322- Шкрум А.І.
абзац п’ятий частини першої виключити;
 
Відхилено    
    -323- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 3-1 пункту п’ятого розділу І - виключити.
 
Відхилено    
301. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
-324- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 5 розділу І у новій статті 3-1 частину 1 доповнити абзацом наступного змісту: "Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону."
 
Відхилено      
    -325- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 3-1 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
    -326- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Частину першу статті 3-1 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Реорганізація та ліквідація НОІВ здійснюються на підставі окремого закону".
 
Відхилено    
302. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
-327- Макаров О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту п’ятого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено   2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
    -328- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Речення перше частини другої статті 3-1 пункту п’ятого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
    -329- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Речення перше частини другої статті 3-1 пункту п’ятого розділу І викласти у такій редакції: "2. До повноважень НОІВ, належить:".
 
Відхилено    
303. приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішення щодо них;
 
   приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;
 
304. видача патентів на винаходи і корисні моделі, здійснення їх державної реєстрації;
 
   здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі;
визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом;
 
305. опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі, ведення Реєстру;
 
   опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;
 
306. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
 
307. здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
   здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 
308. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.
 
-330- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 5 розділу І у новій статті 3-1 частину 2 доповнити абзацами такого змісту: "проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання винаходів та корисних моделей (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на винаходи та корисні моделі, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно винаходів та корисних моделей;
опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково   інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.
 
    -331- Климпуш-Цинцадзе І.О.
частину другу статті 3-1 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
    -332- Шкрум А.І.
доповнити частину другу після абзацу 7 новими абзацами 8-15 такого змісту:
-"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.";
 
Враховано частково    
    -333- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
частину другу статті 3-1 пункту п’ятого розділу І доповнити абзацами сім – п'ятнадцять:
"проведення правової експертизи документів стосовно внесення до державного реєстру відомостей про промислові зразки, що охороняються на території України у порядку, передбаченому цим законом;
ведення державного реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі, видання охоронних документів в електронній та (або) паперовій формі;
внесення до державного реєстру відомостей про факти набуття, передання (відчуження), надання дозволів на використання промислових зразків (ліцензій), відмови, обтяження, припинення чи визнання недійсними прав на промислові зразки, що охороняються на території України;
визнання недійсними прав інтелектуальної власності на промислові зразки у порядку, передбаченому законом;
видання офіційних електронних бюлетенів стосовно промислових зразків;
опублікування офіційних відомостей про промислові зразки;
затвердження порядку проведення кваліфікаційних екзаменів осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), переліку питань для проведення кваліфікаційних екзаменів (атестація), визначення розміру збору за атестацію, видача і скасування свідоцтва про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення підготовки осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); підвищення їх кваліфікації;
ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;".
 
Враховано частково    
309. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
   3. НОІВ також здійснює:
 
310. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   функції "відомства, що отримує", "Міжнародного пошукового органу" та "Органу міжнародної попередньої експертизи" відповідно до Договору про патентну кооперацію;
інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
311. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
312. затвердження методичних рекомендацій з питань проведення експертизи заявок та державної реєстрації винаходів і корисних моделей;
 
   затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи заявок та державної реєстрації винаходів і корисних моделей;
 
313. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
   організацію виконання робіт з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
314. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
   інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
 
315. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
   4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
316. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
   5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
317. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
 
-334- Макаров О.А.
У підпункті 3 пункту 5 розділу І нову статтю 3-1 доповнити частиною 7 такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено   6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.
8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ та формується у складі:
двох представників Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансовою-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також план діяльності НОІВ;
подавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більше як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, що його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Формою роботи наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів наглядової ради.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.
9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному веб-сайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
    -335- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 3-1 пункту п’ятого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
    -336- Шкрум А.І.
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України."
 
Відхилено    
    -337- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 3-1 пункту п’ятого розділу І доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Джерелами надходження коштів НОІВ на здійснення повноважень є:
кошти, отримані від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
доходи, одержані за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
кошти, одержані як прямі інвестиції та інші цільові кошти;
доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих державним банком за залишками коштів на рахунках НОІВ, відкритих у такому державному банку;
благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб та міжнародних організацій;
кошти, одержані від управління майном НОІВ (у тому числі від відчуження, оренди тощо).
Кошти НОІВ можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.".
 
Відхилено    
318. Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати
 
-338- Макаров О.А.
Абзаци 25-27 підпункту три пункту п’ятого розділу І викласти у такій редакції:
"Стаття 3-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 3-6. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-7.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 3-8. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-9. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково   Стаття 3-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності
 
    -339- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 3-2 пункту п’ятого розділу І виключити та замінити статтями 3-2 - 3-11 наступного змісту:
"Стаття 3-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 3-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 3-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 3-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 3-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -340- Василенко Л.В.
Фролов П.В.
Бардіна М.О.
Железняк Я.І.
Констанкевич І.М.
Гузь І.В.
Рущишин Я.І.
Іонова М.М.
Статтю 3-2 пункту п’ятого розділу І виключити та замінити статтями 3-2 - 3-11 наступного змісту:
"Стаття 3-2. Керівник Національного органу інтелектуальної власності
НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як шість років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.
Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.
Стаття 3-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.
Стаття 3-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.
Стаття 3-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-10. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
Стаття 3-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -341- Іонушас С.К.
Абзаци 9-11 підпункту 3 пункту 5 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
"Стаття 2-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Першим заступником та заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
Керівник НОІВ може бути звільнений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з посади за наявності однієї з наступних підстав:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті.
Перший заступник керівника НОІВ та заступники керівника НОІВ можуть бути звільнені в порядку та на підставах, передбачених для звільнення керівника НОІВ.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано частково    
    -342- Шкрум А.І.
Статтю 3-2 викласти у такій редакції:
"НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано по суті   
    -343- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-3 такого змісту:
"Стаття 3-3. Експерт
1. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
2. Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
заявляти самовідвід, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи, або йому відомо про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням такої експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
3. Експерт НОІВ має право на:
1) чітке визначення посадових обов’язків;
2) належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
3) оплату праці та інші заохочувальні та компенсаційні виплати передбачені законодавством та НОІВ;
4) відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
5) професійне навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за кошти НОІВ, відповідно до потреб та у порядку, встановленому НОІВ;
6) просування по кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
7) участь у професійних організаціях з метою захисту своїх прав та інтересів;
8) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його трудової діяльності;
9) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
10) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
11) безперешкодне ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності;
12) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
4. Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
5. Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
6. Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком призначення та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення правової експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
4) можливістю перегляду висновків експертизи Апеляційною палатою НОІВ.";
 
Відхилено    
    -344- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-4 такого змісту:
"Стаття 3-4. Обмеження спільної роботи близьких осіб
Працівники НОІВ не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.";
 
Відхилено    
    -345- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 2-5 такого змісту:
Стаття 3-5. Апеляційна палата
1. Апеляційна палата є структурним підрозділом НОІВ, основним завданням якого є розгляд:
заперечень проти висновків експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
заперечень проти висновків правової експертизи щодо документів, які подаються до НОІВ для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності;
заяв про визнання недійсними прав інтелектуальної власності;
інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом, законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності та регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Апеляційна палата діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
4. Головою Апеляційної палати за посадою є керівник відповідного напряму діяльності НОІВ. Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Голова Апеляційної палати:
забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;
подає керівнику НОІВ пропозиції щодо складу Апеляційної палати;
приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та головує на його засіданнях;
забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
5. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.
6. Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
7. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та засідання колегій Апеляційної палати.
Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Призначення колегії Апеляційної палати та головуючого для розгляду конкретного заперечення чи заяви здійснюється інформаційно-телекомунікаційною системою (автоматизований розподіл заперечень, заяв).
У разі відсутності потреби заслухати сторін розгляду, колегія Апеляційної палати може розглядати заперечення чи заяви у письмовому провадженні. Письмове провадження може здійснюватися у формі електронного документообігу. Засідання колегії Апеляційної палати можуть проводитися в режимі відеоконференції.
8. Порядок та процедури розгляду заперечень, заяв визначаються регламентом Апеляційної палати НОІВ, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
9. За результатами розгляду питань, що належать до її компетенції колегія Апеляційної палати приймає рішення. Складання повного тексту рішення може бути відкладено на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення. Рішення може бути у паперовій та (або) електронній формі. Рішення Апеляційної палати протягом двох місяців з дня його отримання може бути оскаржено до суду. Оскарження рішення не зупиняє його чинності.
10. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується НОІВ. На документах Апеляційної палати НОІВ допускається використання кваліфікованого електронного підпису та (або) печатки.";
 
Відхилено    
    -346- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-6 такого змісту:
"Стаття 3-6 Наглядова рада
1. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ, що формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
акредитованих організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
професійних об’єднань, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Голова наглядової ради та його заступники обираються наглядовою радою з числа її членів. Головою наглядової ради не може бути представник від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. До повноважень наглядової ради належить:
здійснення нагляду за дотриманням НОІВ законодавства у сфері інтелектуальної власності;
здійснення нагляду за виконанням НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
5. Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, окрім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, здійснення фінансової-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, які формуються з надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності та плани діяльності;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про виявлені порушення.
6. Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути продовжений, але не більше ніж на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, які його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради НОІВ нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена наглядової ради.
7. Повноваження члена наглядової ради НОІВ можуть бути достроково припинені за поданням органу, який його делегував. Повноваження члена наглядової ради НОІВ також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, який його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
8. Орган, який делегував члена наглядової ради НОІВ, повноваження якого достроково припинено відповідно до частини шостої цієї статті, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради НОІВ нового представника у місячний строк після дострокового припинення повноважень попереднього представника.
9. Наглядова рада діє на підставці цього закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами якого складається протокол, копія якого направляється НОІВ та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
11. Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради НОІВ здійснюється НОІВ.";
 
Враховано частково    
    -347- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-7 такого змісту:
"Стаття 3-7. Підзвітність та прозорість діяльності
1. НОІВ підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. Зміст інформації, що надається, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
3. З метою забезпечення прозорої діяльності НОІВ розміщає на своєму офіційному веб-сайті інформацію, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -348- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-8 такого змісту:
"Стаття 3-8.Науково-консультативна рада
Науково-консультативна рада є дорадчо-консультативним органом НОІВ, порядок організації та діяльності якого визначається положенням, затвердженим НОІВ.";
 
Відхилено    
    -349- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-9 такого змісту:
"Стаття 3-9. Комісія Національного органу інтелектуальної власності щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки
Комісія НОІВ щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" до торговельної марки, є структурним підрозділом НОІВ.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Відхилено    
    -350- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-10 такого змісту:
Стаття 3-10. Атестаційна комісія
"1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. Атестаційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України.
У разі, якщо до складу Атестаційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Атестаційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково    
    -351- Шкрум А.І.
доповнити новою статтею 3-11 такого змісту:
"Стаття 3-11. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, скарг на дії патентних повірених, а також розгляд скарг щодо порушення експертами НОІВ порядку проведення експертиз, а експертами Апеляційної палати НОІВ порядку розгляду заяв та заперечень.
2. Апеляційна комісія НОІВ діє у складі голови, членів та секретаря. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та представники громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України
У разі, якщо до складу Апеляційної комісії НОІВ делеговано декілька представників від громадських об’єднань, член комісії від цих об’єднань визначається шляхом рейтингового голосування.
3. Повноваження Апеляційної комісії, порядок формування, вимоги до голови, членів та секретаря, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -352- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 2 доповнити новими статтями 2-1 такого змісту:
Стаття 2-1. Наглядова рада НОІВ
Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
До компетенції Наглядової ради належать:
1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності НОІВ;
2) затвердження фінансових показників діяльності НОІВ, в тому числі річних фінансових планів;
4) здійснення контролю за діяльністю керівника НОІВ;
5) затвердження річних звітів керівника НОІВ;
6) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності НОІВ, визначення аудитора НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
Відхилено    
319. 1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
   1. Діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення.
 
320. 2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, протестів, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.";
 
-353- Підласа Р.А.
доповнити новими статтями 3-3 та 3-4 такого змісту:
"Стаття 3-3. Атестаційна комісія
1. Атестаційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
2. До складу Атестаційної комісії НОІВ входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Атестаційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Атестаційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Стаття 3-4. Апеляційна комісія
1. Апеляційна комісія є колегіальним органом НОІВ, який утворюється з метою розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії, скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також здійснення контролю за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства.
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія НОІВ діє на підставі цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано   2. Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заперечень, заяв є верховенство права, законність, рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою.
3. Повноваження Апеляційної палати, вимоги до її членів, порядок розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції, визначаються Реєстр.картка №
)
2. До складу Апеляційної комісії входять працівники НОІВ, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності не менш як 10 років.
3. Повноваження Апеляційної комісії, її склад, порядок формування, вимоги до її членів, строк повноважень та правила і процедури її діяльності, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
4. Апеляційна комісія діє відповідно до цього Закону та положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
321. 4) у частині шостій статті 14 слово "нею" замінити словом "ним";
 
   4) у частині шостій статті 14 слово "нею" замінити словом "ним";
 
322. 5) у частині другій статті 15:
 
   5) у частині другій статті 15:
 
323. у абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
324. у абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
325. у абзаці четвертому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці четвертому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" замінити словом "НОІВ";
 
326. 6) у статті 16:
 
   6) у статті 16:
 
327. у частині третій:
 
   у частині третій слова "що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити, а слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
328. у першому реченні слова ", що набирає чинності після затвердження його Установою" виключити;
 
      
329. у третьому реченні слово "Установи" замінити словами "НОІВ разом з висновком експертизи";
 
      
330. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
331. у абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
   в абзаці другому слово "закладу" виключити, а слово "нього" замінити словом "НОІВ";
 
332. у абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
   в абзаці третьому слово "закладу" виключити;
 
333. абзац третій частини чотирнадцятої викласти у такій редакції:
 
-354- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Абзаци восьмий і дев’ятий підпункту 6 пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"абзац третій частини чотирнадцятої викласти у такій редакції:
"патенту на корисну модель – рішення НОІВ про державну реєстрацію корисної моделі".
 
Враховано   абзац третій частини чотирнадцятої викласти в такій редакції:
 
334. "патенту на корисну модель - рішення НОІВ про видачу патенту на корисну модель";
 
   "патенту на корисну модель – рішення НОІВ про державну реєстрацію корисної моделі";
 
335. у першому реченні частини шістнадцятої слова "визначені нею" замінити словами "визначені ним";
 
   в абзаці першому частини шістнадцятої слова "визначені нею" замінити словами "визначені ним";
 
336. у четвертому реченні абзацу третього частини сімнадцятої слова "затверджений Установою" виключити;
 
   в абзаці третьому частини сімнадцятої слова "затверджений Установою" виключити;
 
337. 7) частину восьму статті 24 виключити;
 
   7) частину восьму статті 24 виключити;
 
338. 8) у статті 36:
 
   8) у статті 36:
 
339. у частині третій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
-355- Яценко А.В.
у підпункті 8):
абзац другий виключити;
 
Відхилено   у частині третій слова "до Державного бюджету України" замінити словами "до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";
 
340. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
341. "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ.";
 
   "Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки НОІВ";
 
342. у частині п’ятій слово "Установи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, ";
 
-356- Яценко А.В.
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;";
 
Враховано   у частині п’ятій слова "згідно з розпорядженнями Установи" виключити;
 
343. 9) у тексті Закону:
 
   9) у тексті Закону:
 
344. слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
   слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ";
 
345. слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері інтелектуальної власності " в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
   слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
346. 6. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 13, ст. 181; 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61, № 46, ст. 781; 2017 р., № 20, ст. 240; 2018 р., № 32, ст. 242):
 
   6. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214 із наступними змінами):
 
347. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
348. в абзаці п’ятдесят восьмому слова "що реалізує" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує";
 
   в абзаці п’ятдесят восьмому слова "що реалізує" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує";
 
349. абзац шістдесятий перший викласти в такій редакції:
 
   абзац шістдесятий перший викласти в такій редакції:
 
350. "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність інших наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
-357- Яценко А.В.
у підпункті 1):
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
Відхилено   "державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність інших наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
351. доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
   доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
352. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
-358- Яценко А.В.
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, уповноважене на здійснення визначених цим Законом владних повноважень з реалізації державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав"; 362
 
Враховано редакційно   "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях";
 
    -359- Підласа Р.А.
абзац шостий підпункту 1) викласти в такій редакції:
"Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України, такою, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну у міжнародних та регіональних організаціях"
 
Враховано    
    -360- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 1 пункту 6 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності"
 
Відхилено    
    -361- Федієнко О.П.
Закон України "Про авторське право і суміжні права" зі змінами (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64):
1. У статті 1 цього Закону виключити абзац, в якому надано визначення терміну "кабельна ретрансляція", доповнивши статтю 1 цього Закону новим абзацом, в якому надати визначення терміну "ретрансляція":
"ретрансляція - прийом і одночасна передача незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, таких, що містяться в таких передачах (програмах) іншої організації мовлення, незалежно від використаних технічних засобів, за умови що початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;"
 
Відхилено    
    -362- Федієнко О.П.
У статті 1 цього Закону у визначенні терміну "розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних прав", в кінці речення, доповнити виразом: "окрім випадків, передбачених статте 42 цього Закону;".
Відповідно, статтю 42 Закону доповнити частинами четвертою-шостою такого змісту:
"4. Допускається надання послуг із забезпечення можливості перегляду передач (програм) організації мовлення без виплати винагороди організації колективного управління на підставі договору з організацією мовлення, у разі якщо правовласник надав такій організації мовлення дозвіл на трансляцію твору або будь-якого іншого об'єкту авторського права або суміжних прав, який охороняється цим Законом. У такому випадку вважається, що правовласник погодився на здійснення його прав на ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) в індивідуальному порядку в межах території України.
5. Особа, яка надає послугу з перегляду програм (передач) організацій мовлення не несе відповідальності перед організаціями колективного управління і правовласниками творів, виконань, фонограм, відеограм, що містяться в програмі (передачі) мовлення, за порушенні їхніх прав організацією мовлення.
6. Допускаються без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і без виплати винагороди дії з розповсюдження або тимчасового відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, які є складовою частиною технологічного процесу та єдина мета яких полягає у тому, щоб забезпечити передачу об’єктів авторського права і (або) суміжних прав між третіми сторонами.
Зазначені дії допускаються за умов, що вони не мають самостійного економічного значення."
 
Відхилено    
    -363- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 1 пункту 6 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Наглядова рада – дорадчо-наглядовий орган НОІВ для здійснення громадського та професійного контролю за діяльністю керівника НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та дотриманням вимог цього закону щодо організації його діяльності".
 
Відхилено    
353. 2) у частині першій статті 4:
 
   2) у частині першій статті 4:
 
354. в абзаці першому слова "забезпечує реалізацію державної політики" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
   в абзаці першому слова "забезпечує реалізацію державної політики" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику";
 
355. абзаци восьмий, дев’ятий, десятий і тринадцятий виключити;
 
   абзаци восьмий, дев’ятий, десятий і тринадцятий виключити;
 
356. 3) після статті 4 доповнити новою статтею такого змісту:
 
-364- Яценко А.В.
підпункт 3) викласти в такій редакції:
"3) після статті 4 доповнити новою статтею 4-1 такого змісту:
"Стаття 4-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони авторського права і суміжних прав
Стаття 4-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони авторського права і суміжних прав
1. До повноважень НОІВ у сфері авторського права і суміжних прав належать:
приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
здійснення міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та інших міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
здійснення інформаційної та видавничої діяльності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у цій сфері;
здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
здійснення науково-дослідних робіт з удосконалення законодавства та організації діяльності у цій сфері;
здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом НОІВ.
2. НОІВ може надавати послуги з медіації з метою надання допомоги у досягненні мирного врегулювання спорів у сфері охорони авторського права і суміжних прав.
3. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру у сфері інтелектуальної власності.";
 
Враховано частково   3) доповнити статтею 4-1 такого змісту:
 
    -365- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункт 3 пункту 6 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"3) після статті 4 доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 4-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони авторського права та суміжних прав
1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав в міжнародних організаціях, в тому числі за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони авторського права та суміжних прав.
3. НОІВ виконує також такі функції:
здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
надання методичної допомоги організаціям колективного управління та моніторинг їх діяльності;
узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони авторського права та суміжних прав, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень та функцій інформацію, документи і матеріали.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, повну вищу освіту з інтелектуальної власності та/або науковий ступінь, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
8. Наглядова рада є органом управління НОІВ, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом НОІВ, контролює та регулює діяльність керівника НОІВ. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном НОІВ, виконанням НОІВ повноважень у сфері інтелектуальної власності та за його іншою діяльністю відповідно до Статуту НОІВ.
Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Наглядова рада формується у складі:
двох представників від Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), що має статус всеукраїнської;
одного представника від Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
9. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.".
 
Враховано частково    
    -366- Тарута С.О.
Приходько Б.В.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 3 пункту 6 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 4 доповнити новими статтями 4-1 та 4-2 такого змісту:
Стаття 4-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони авторського права та суміжних прав
1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та підзвітна йому. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік, та іншу інформацію, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
2. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. НОІВ утримується за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
3. До повноважень НОІВ, належить:
приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";
здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони авторського права та суміжних прав.
4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
5. З метою забезпечення виконання НОІВ повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
Стаття 4-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років, з яких не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Заступники керівника НОІВ призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту, освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
2. Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
Національної асоціації адвокатів України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
Враховано частково    
    -367- Лаба М.М.
Кузнєцов О.О.
Любота Д.В.
Підпункт 3 пункту 6 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"після статті 4 доповнити новою статтею 4-1 такого змісту:
Стаття 4-1. Наглядова рада НОІВ
Наглядова рада НОІВ складається з 11 членів, формується на паритетних засадах з представників зазначених суб’єктів:
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
громадських об’єднань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України;
громадських та професійних об’єднань, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності;
об’єднань підприємств, статутна діяльність яких протягом щонайменше останніх 3 років, пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
Членом наглядової ради не може бути працівник НОІВ.
До компетенції Наглядової ради належать:
1) затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності НОІВ;
2) затвердження фінансових показників діяльності НОІВ, в тому числі річних фінансових планів;
4) здійснення контролю за діяльністю керівника НОІВ;
5) затвердження річних звітів керівника НОІВ;
6) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності НОІВ, визначення аудитора НОІВ.
Порядок формування Наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.".
 
Відхилено    
357. "Стаття 4-1. Повноваження НОІВ у сфері охорони авторського права та суміжних прав
 
   "Стаття 4-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони авторського права та суміжних прав
 
358. 1. Функції НОІВ виконує державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
   1. Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
 
359. Керівник НОІВ та його заступники призначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-368- Іонушас С.К.
В абзаці 4 підпункту 3 пункту 6 розділу І законопроекту слова "Керівник НОІВ, та його заступники" замінити словами "Керівник НОІВ, його перший заступник та заступники".
 
Відхилено      
360. НОІВ щорічно публікує на своїй офіційній веб-сторінці фінансову звітність, до якої належить, зокрема річна фінансова звітність, а також аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, в тому числі звіт про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
 
      
361. Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням наглядової ради НОІВ та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-369- Іонушас С.К.
В абзаці 6 підпункту 3 пункту 6 розділу І законопроекту слова "наглядової ради НОІВ та/або" виключити.
 
Враховано      
362. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 
      
363. НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
 
      
364. 2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
   2. До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:
 
365. приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
 
   приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації;
 
366. видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 
   видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 
367. забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення реєстру організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";
 
      
368. здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
 
   здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
 
369. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав в міжнародних організаціях за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
 
370. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони авторського права та суміжних прав.
 
   інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони авторського права та суміжних прав.
 
371. 3. НОІВ виконує також такі функції:
 
   3. НОІВ виконує також здійснює:
 
372. здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 
   інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
надання методичної допомоги організаціям колективного управління та моніторинг їх діяльності;
 
373. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони авторського права та суміжних прав, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
   узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони авторського права та суміжних прав, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 
374. організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
   організацію та виконання робіт щодо підготовки з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 
375. інші функції та повноваження згідно із цим Законом, іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та статутом.
 
   інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України, статутом.
НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
 
376. 4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
-370- Підласа Р.А.
Пункт четвертий статті 4-1 викласти в такій редакції:
"4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності."
 
Враховано   4. НОІВ діє на підставі цього Закону, інших законів, актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статуту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
 
377. 5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
   5. З метою забезпечення виконання НОІВ делегованих владних повноважень керівник НОІВ уповноважений на підписання документів правовстановлюючого характеру.
 
378. 6. Для підготовки рекомендацій з питань, віднесених до його компетенції, НОІВ проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.";
 
-371- Іонушас С.К.
Після абзацу 33 підпункту 3 пункту 6 розділу І законопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
Стаття 4-2. Вимоги до органів та посадових осіб НОІВ
1. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за результатами відкритого конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше десять років та не менш як п’ять років досвіду роботи на керівних посадах.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Першим заступником та заступником керівника НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності щонайменше п’ять років.
Керівник НОІВ може бути звільнений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з посади за наявності однієї з наступних підстав:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті.
Перший заступник керівника НОІВ та заступники керівника НОІВ можуть бути звільнені в порядку та на підставах, передбачених для звільнення керівника НОІВ.
2. Експертом НОІВ може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим НОІВ.
Експерт НОІВ зобов'язаний:
проводити повне дослідження і давати обґрунтований та об'єктивний висновок за результатами проведення експертизи, у порядку, передбаченому цим законом та правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
повідомляти про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті проведення експертизи;
постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, визначеному НОІВ.
Експерту НОІВ забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Експерт НОІВ несе дисциплінарну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
Незалежність експерта НОІВ та правильність його висновку забезпечуються:
1) порядком та проведення експертизи;
2) забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення експертизи;
3) створенням необхідних умов для діяльності експерта НОІВ, його матеріальним, соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням;
3. Апеляційна палата є колегіальним органом НОІВ, що діє відповідно до цього Закону, законів про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, статуту НОІВ, та регламенту, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Апеляційну палату очолює голова. До складу Апеляційної палати входять голова, заступник голови, експерти Апеляційної палати.
Головою Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності та щонайменше семирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
Експертом Апеляційної палати може бути працівник НОІВ, який має повну вищу освіту або освіту у сфері інтелектуальної власності, та щонайменше п'ятирічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності.
 
Враховано частково   6. Для підготовки рекомендацій з питань, що належать до компетенції НОІВ, орган проводить наукові дослідження, залучає експертів та консультантів.
7. НОІВ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні останні п’ять років, вільно володіє державною мовою, володіє однією з офіційних мов Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
Керівником НОІВ не може бути особа, яка відповідно до рішення суду позбавлена права здійснювати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади, а також піддавалася адміністративному стягненню за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років із дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
Керівник НОІВ призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Керівник НОІВ має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формулювання та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, за поданням керівника НОІВ.
8. Наглядова рада є наглядовим органом НОІВ та формується у складі:
двох представників Верховної Ради України;
двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах науки і освіти;
одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа. Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансовою-господарською діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Наглядова рада має право:
запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати таку інформацію;
заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також плани діяльності НОІВ;
надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більш як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради у разі:
подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
припинення відносин з органом, що його делегував;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково, зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Наглядова рада діє відповідно до цього Закону та положення про наглядову раду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради вважаться правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення наглядової ради здійснюється НОІВ.
9. НОІВ щороку публікує на своєму офіційному веб-сайті фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про свою діяльність, у тому числі про виконання кошторису, та кошторис на наступний рік.
Фінансова або консолідована фінансова звітність НОІВ підлягає аудиту, що проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
10. НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
НОІВ здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку та з використанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі".
11. На документах, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до НОІВ та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, електронних довірчих послуг, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.".
 
379. 4) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
 
   4) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
 
380. "Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється НОІВ відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. НОІВ складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.
 
   "Державна реєстрація авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір, здійснюється НОІВ відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. НОІВ складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.
 
381. За підготовку НОІВ до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України. Зазначені збори зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
 
   За підготовку НОІВ до державної реєстрації авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти від справляння зазначених зборів зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
 
382. Про реєстрацію авторського права на твір НОІВ видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.".
 
   Про реєстрацію авторського права на твір НОІВ видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва встановлюються законодавством".
 
383. 7. У тексті Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121, 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідних відмінках.
 
   7. У тексті Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідних відмінках.
 
384. 8. У абзаці двадцятому статті 2 Законі України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
   8. В абзаці двадцятому статті 2 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 6, ст. 61) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності".
 
385. 9. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312) доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
   9. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312) доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
386. "16) здійснення дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення (зазначення походження товарів), об’єкти авторського права і суміжних прав, реєстрація та акредитація організацій колективного управління)".
 
-372- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
В абзаці другому пункту 9 розділу І проекту Закону слова " (зазначення походження товарів)" виключити (зміни до статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги").
 
Враховано   "17) здійснення дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, об’єкти авторського права і суміжних прав, реєстрація та акредитація організацій колективного управління)".
 
    -373- Вацак Г.А.
Пункт 16 частини другої статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст.409; 2016 р., №51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312) виключити.
 
Відхилено    
387. 10. У Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 32, ст. 242):
 
-374- Яценко А.В.
Пункт 10 Розділу І Законопроєкту виключити
 
Враховано частково   10. У розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 32, ст. 242):
 
    -375- Підласа Р.А.
Стефанчук Р.О.
Тарасенко Т.П.
Коваль О.В.
Підпункти 1–10 та 12 пункту 10 розділу І проекту Закону виключити (зміни до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав").
 
Враховано редакційно    
388. 1) у частині першій статті 1:
 
      
389. абзац шістнадцятий виключити;
 
      
390. доповнити частину з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
      
391. "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) -орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом";
 
      
392. 2) у статті 2:
 
      
393. назву статті викласти у такій редакції:
 
      
394. "Повноваження НОІВ та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
      
395. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
      
396. "НОІВ здійснює нагляд за діяльністю організацій колективного управління та виконує такі делеговані функцій: ";
 
      
397. абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
 
      
398. "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, затверджує: ";
 
      
399. 3) у частині першій статті 5:
 
      
400. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
401. "Засновувати організацію колективного управління, управляти її діяльністю та здійснювати внутрішній контроль за діяльністю організації колективного управління можуть виключно правовласники.";
 
-376- Галайчук В.С.
Абзац 3 пункту 3 викласти у такій редакції:
"Засновувати організацію колективного управління, набувати статусу членів організації колективного управління можуть виключно правовласники та їх об'єднання (спілки, асоціації), у тому числі організації колективного управління."
 
Відхилено      
402. в абзаці четвертому слова "юридичні особи приватного права" замінити словами "юридичні особи України та іноземні юридичні особи створені за законодавством іншим, ніж законодавство України";
 
-377- Галайчук В.С.
У абзаці 4 пункту 3 слова "юридичні особи України" замінити на слова "юридичні особи приватного права України"
 
Відхилено      
403. 4) абзац дев’ятий частини п’ятої статті 12 викласти в такій редакції:
 
      
404. "За кожною сферою розширеного колективного управління визначається одна акредитована організація.";
 
-378- Федієнко О.П.
Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242):
1. У пунктах 2 та 4 частини п’ятої, та у пункті 4 частини шостої статті 12 цього Закону вираз "кабельної ретрансляції" замінити словом "ретрансляції":
"…
2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім ретрансляції;

4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім ретрансляції;"
"…
4) ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення."
 
Відхилено      
    -379- Федієнко О.П.
Статтю 12 цього Закону доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Організації колективного управління, яка здійснює розширене або добровільне колективне управління, забороняється вимагати укладення договорів на виплату винагороди у користувача, який відповідно до цього Закону уклав угоду з організацією, яка здійснює обов’язкове колективне управління у тій же сфері."
 
Відхилено    
405. 5) у статті 13:
 
      
406. частину третю доповнити реченням такого змісту: "При цьому кожному об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на який задекларовані, присвоюється унікальний код, уніфікований згідно з порядком функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав та авторизації електронних майданчиків, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
-380- Галайчук В.С.
Абзац другий пункту 5 видалити
 
Враховано редакційно      
407. частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які задекларовані, організації колективного управління вносять до електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав та авторизації електронних майданчиків.";
 
-381- Галайчук В.С.
Абзац третій пункту 5 видалити
 
Враховано редакційно      
408. 6) у пункті 5 частини третьої статті 15 слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
      
409. 7) у статті 16:
 
      
410. частину першу викласти у такій редакції:
 
      
411. "1. Акредитована організація колективного управління визначається НОІВ серед зареєстрованих організацій колективного управління у визначеному цим Законом порядку.
 
      
412. Пропозиції щодо визначення акредитованих організацій колективного управління надаються до НОІВ постійно діючим дорадчим органом - комісією з акредитації організацій колективного управління (далі - комісія з акредитації), яка проводить конкурс і приймає рішення про рекомендацію НОІВ щодо акредитації організації колективного управління за результатами конкурсу.
 
      
413. На основі заяв організацій колективного управління, поданих до НОІВ відповідно до цієї статті, та пропозицій комісії з акредитації НОІВ визначає акредитовану організацію з урахуванням рівня репрезентативності організації колективного управління згідно з критеріями, визначеними цією статтею.
 
      
414. Порядок формування, строк повноважень та правила і процедури комісії з акредитації визначаються в положенні про комісію з акредитації організацій колективного управління, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.";
 
      
415. у частині другій:
 
      
416. в абзаці третьому цифру і слово "1 особа" замінити цифрою і словом "2 особи";
 
      
417. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
418. "від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, -1 особа; ".
 
      
419. У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;
 
      
420. абзаци сьомий і восьмий виключити;
 
      
421. в абзаці першому частини п’ятої слова "До участі у конкурсі на визначення акредитованої організації допускаються" замінити словами "Подавати заяву про акредитацію мають право";
 
-382- Федієнко О.П.
Абзац 5 частини п’ятої статті 16 цього Закону доповнити реченням та викласти у редакції:
"наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення, необхідного для здійснення функцій колективного управління (комп’ютери, принтер, ксерокс, комп’ютерні програми, що дають змогу здійснювати ідентифікацію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та розподіл зібраної винагороди, облік та ідентифікацію правовласників, доступ до мережі Інтернет, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця тощо). Матеріально-технічна база організації колективного управління у сфері ретрансляції об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення, повинна забезпечувати можливість здійснення одночасного моніторингу 24 години на добу передач (програм) організацій мовлення у кількості згідно з даними останнього актуального звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за рік, а також ідентифікацію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;".
 
Відхилено      
422. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
      
423. "Під час визначення репрезентативності організації колективного управління враховуються дані щодо використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що включені до каталогу організації, з урахуванням сфери, в якій організація колективного управління бажає отримати статус акредитованої.";
 
      
424. у частині дев’ятій:
 
      
425. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
426. "9. НОІВ розміщує на своєму веб-сайті рішення комісії з акредитації про надання Установі рекомендації щодо акредитації організації колективного управління за результатами конкурсу та рішення НОІВ про акредитацію організації колективного управління.";
 
      
427. абзац другий виключити;
 
      
428. абзац третій після слова "Прийняте" доповнити словом "НОІВ";
 
      
429. 8) в абзаці третьому частини першої статті 17 слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
      
430. 9) у статті 20:
 
      
431. в абзаці другому частини другої слова "надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від" замінити словами "доходу користувачів, отриманого від діяльності, в процесі якої відбувається";
 
-383- Галайчук В.С.
В абзаці другому частини другої статті 20 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" слова "за вирахуванням витрат платежів, пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) суміжних прав," видалити
 
Відхилено      
    -384- Федієнко О.П.
У частині другій статті 20 цього Закону виключити абзац 12.
 
Відхилено    
432. в абзаці другому частини четвертої слово "Установою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";
 
-385- Ткаченко О.В.
Доповнити підпункт 9 пункту 10 розділу І новими абзацами:
"абзац восьмий частини другої виключити";
"абзац дев'ятий частини другої викласти у такій редакції:
"У разі якщо сторони не узгодили остаточні розміри тарифів протягом 30 календарних днів, тариф визначається судом. Звернення до суду не звільняє користувача від обов'язку сплати винагороди. Користувач сплачує винагороду за весь період від початку проведення переговорів до моменту набрання чинності судового рішення згідно тарифу встановленого таким судовим рішенням. протягом 10 днів з моменту його отримання.";
"абзац десятий частини другої виключити";
"абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
"3. Користувачі зобов'язані до початку використання у своїй діяльності об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав";".
 
Відхилено      
433. 10) в абзаці першому частини третьої статті 23 слово "уповноваженій" замінити словом "акредитованій";
 
-386- Федієнко О.П.
Назву статті 24 цього Закону викласти у редакції:
"Стаття 24. Порядок збору і розподілу винагороди за ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав."
У частині першій статті 24 цього Закону вираз "кабельна ретрансляція" замінити словом "ретрансляція".
 
Відхилено      
    -387- Федієнко О.П.
Статтю 24 цього Закону доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Збір винагороди за ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється з 31 грудня 2023 року."
 
Відхилено    
434. 11) у розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
      
435. в абзаці першому пункту 2 цифри "15" замінити цифрами "16";
 
-388- Федієнко О.П.
У підпункті а) пункту 2 частини шостої Розділу VІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону, внести зміни, та, на заміну терміну "кабельна ретрансляція" у Законі України "Про авторське право і суміжні права", ввести термін "ретрансляція" у такій редакції:
"ретрансляція - прийом і одночасна передача незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, таких, що містяться в таких передачах (програмах) іншої організації мовлення, незалежно від використаних технічних засобів, за умови що початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;"
 
Відхилено   в абзаці першому пункту 2 цифри "15" замінити цифрами "16";
 
436. в абзацах другому і третьому пункту 3 та в пункті 5 цифри "11" замінити цифрами "12";
 
-389- Ткаченко О.В.
Доповнити підпункт 11 пункту 10 розділу І абзацом такого змісту:
"пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Користувачі зобов'язані виплатити винагороду за використання об'єктів авторського права або суміжних прав за період між оголошенням НОІВ дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі та прийняття НОІВ рішення про акредитацію організації колективного управління в сферах розширеного та обов'язкового колективного управління. Виплата користувачами винагороди здійснюється акредитованій організації колективного управління, у відповідній сфері, в обсягах згідно з остаточними розмірами тарифів, а у випадку якщо остаточні тарифи не були узгоджені, то згідно з тарифами визначеними судом. Виплата користувачем винагороди акредитованій організації колективного управління за використання об'єктів авторського права або суміжних прав у відповідній сфері вважається договірним використання об'єктів авторського права або суміжних прав та звільняє користувача від будь-якої відповідальності за таке використання.".
 
Відхилено   в абзацах другому і третьому пункту 3 та в пункті 5 цифри "11" замінити цифрами "12".
 
437. 12) у тексті Закону слова "Установа" в усіх відмінках замінити словом "НОІВ".
 
      
438. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-390- Макаров О.А.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
З набранням чинності цього Закону набирає чинності розпорядження Кабінету Міністрів України про визначення державної організації, що виконує функції національного органу інтелектуальної власності.
2. НОІВ є правонаступником Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності щодо окремих функцій та повноважень з реалізації політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.
3. Експертиза заявок, одержаних Установою до набрання чинності цим Законом, що не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Відповідність об’єктів інтелектуальної власності умовам набуття правової охорони (патентоздатності)
визначається згідно з законодавством, що діяло станом на дату подання заявки.
4. Заявки на реєстрацію авторського права і договори, які стосуються права автора на твір, діловодство за якими не завершено станом на дату набрання чинності цим Законом, розглядаються НОІВ у порядку, встановленому цим Законом.
5. Заяви про визнання недійсними прав інтелектуальної власності можуть бути подані до Апеляційної палати НОІВ щодо об’єктів, права на які набуті, до дати набрання чинності цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.
6. Документи щодо внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності, діловодство за якими не завершено станом на дату набрання чинності цим Законом, розглядаються НОІВ у порядку, встановленому цим Законом та законодавством у сфері інтелектуальної власності. Відповідність документів встановленим вимогам визначається згідно з законодавством, що діяло станом на дату їх подання.
8. Кабінету Міністрів України
1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
визначити організацією, що виконує функції національного органу інтелектуальної власності, державну організацію, утворену шляхом реорганізації державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
2) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
9. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
    -391- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Прикінцеві та перехідні положення розділу ІІ проекту Закону викласти у наступній редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
З набранням чинності цього Закону набирає чинності розпорядження Кабінету Міністрів України про визначення державної організації, що виконує функції національного органу інтелектуальної власності.
2. НОІВ є правонаступником Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрп