Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19)
 
   Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 19, ст. 74) доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
 
   І. Розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 19, ст. 74) доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
 
6. «1-2. Встановити, що тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19):
 
   «1-2. Установити, що тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19:
 
7. збори та комітет кредиторів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до протоколу зборів та комітету кредиторів. Протокол зборів або комітету кредиторів підписується арбітражним керуючим одноосібно;
 
-1- Леонов О.О.
абзац другий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти у такій редакції:
збори та комітет кредиторів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до протоколу зборів та комітету кредиторів. Протокол зборів або комітету кредиторів підписується арбітражним керуючим одноосібно, або кредитором, який обраний головою зборів чи комітету кредиторів, у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого;
 
Враховано   збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів. Носій відеозапису відеоконференції є додатком до протоколу зборів та комітету кредиторів. Протокол зборів або комітету кредиторів підписується арбітражним керуючим одноосібно або кредитором, обраним головою зборів чи комітету кредиторів - у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого;
 
    -2- Жмеренецький О.С.
В абзаці третьому розділу І законопроєкту:
1) доповнити абзац після першого речення новим другим реченням такого змісту:
«На підтвердження повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів надаються документи, що підтверджують особу і її повноваження, засвідчені із застосуванням електронного цифрового підпису. У випадку, якщо особа не має електронного цифрового підпису, особа та повноваження підтверджуються у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».».
У зв’язку з цим друге та третє речення вважати відповідно третім та четвертим реченнями;
2) у третьому реченні слова «та комітету» замінити словом та знаками « (комітету)»;
3) четверте речення викласти в такій редакції:
«Рішення зборів (комітету) кредиторів підписується ініціатором їх скликання».
 
Відхилено    
    -3- Тарасенко Т.П.
Абзац другий виключити.
 
Відхилено    
8. збори та комітет кредиторів можуть проводитись шляхом опитування. Арбітражний керуючий надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку кредитори мають надіслати свою відповідь з прийнятим рішенням (за, проти чи утримався), і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання кредиторам запитів здійснюється на адреси електронної пошти, вказані кредиторами в заявах з вимогами до боржника, заявах по суті справи або заявах з процесуальних питань. У разі, якщо в кредитора відсутня адреса електронної пошти запит може надсилатись поштовим відправленням. В такому разі строк проведення опитування повинен враховувати строки перебігу поштової кореспонденції. Кредитор надсилає прийняте ним рішення арбітражному керуючому протягом строку, вказаного в запиті. Рішення кредитора має бути безумовним. Відповіді, надіслані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання. Арбітражний керуючий зобов’язаний викласти прийняте рішення у формі протоколу, додати до нього копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь в голосуванні та надіслати всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від кредиторів. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
 
-4- Леонов О.О.
абзац третій пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти у такій редакції:
збори та комітет кредиторів можуть проводитись шляхом опитування, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів. Арбітражний керуючий або кредитор, який обраний головою зборів чи комітету кредиторів, у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого, надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку кредитори мають надіслати свою відповідь з прийнятим рішенням (за, проти чи утримався), і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання кредиторам запитів здійснюється на адреси електронної пошти, вказані кредиторами в заявах з вимогами до боржника, заявах по суті справи або заявах з процесуальних питань. У разі, якщо в кредитора відсутня адреса електронної пошти запит може надсилатись поштовим відправленням. В такому разі строк проведення опитування повинен враховувати строки перебігу поштової кореспонденції. Кредитор надсилає прийняте ним рішення арбітражному керуючому протягом строку, вказаного в запиті. Рішення кредитора має бути безумовним. Відповіді, надіслані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання, не враховуються під час 2 підрахунку результатів голосування з такого питання. Арбітражний керуючий або кредитор, який обраний головою зборів чи комітету кредиторів, у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого, зобов’язаний викласти прийняте рішення у формі протоколу, додати до нього копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь в голосуванні та надіслати всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від кредиторів. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
 
Враховано   збори та комітет кредиторів можуть проводитися шляхом опитування, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів. Арбітражний керуючий або кредитор, обраний головою зборів чи комітету кредиторів - у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого, надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку кредитори мають надіслати свою відповідь із прийнятим рішенням (за, проти чи утримався), і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання кредиторам запитів здійснюється на адреси електронної пошти, зазначені кредиторами в заявах з вимогами до боржника, заявах по суті справи або заявах з процесуальних питань. У разі якщо в кредитора відсутня адреса електронної пошти запит може надсилатися поштовим відправленням. У такому разі строк проведення опитування має враховувати строки надходження поштової кореспонденції. Кредитор надсилає прийняте ним рішення арбітражному керуючому протягом строку, зазначеного в запиті. Рішення кредитора має бути безумовним. Відповіді, надіслані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання. Арбітражний керуючий або кредитор, обраний головою зборів чи комітету кредиторів - у разі їх проведення за відсутності арбітражного керуючого, зобов’язаний викласти прийняте рішення у формі протоколу, додати до нього копії відповідей усіх кредиторів, які взяли участь у голосуванні, та надіслати всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів у порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дня завершення строку на прийняття ним відповідей від кредиторів. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення. Надіслана відповідь кредитора з електронної пошти має бути засвідчена електронним підписом;
 
    -5- Тарасенко Т.П.
Абзац третій виключити.
 
Відхилено    
    -6- Жмеренецький О.С.
В абзаці четвертому розділу І законопроєкту:
1) у першому реченні слова «та комітет» замінити словом та знаками « (комітет)»;
2) у другому реченні слова «Арбітражний керуючий надсилає всім учасникам зборів кредиторів або членам комітету кредиторів боржника» замінити словами «Ініціатор опитування завчасно, але не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення опитування, надсилає всім учасникам опитування»;
3) у третьому реченні слова «, на яку кредитори мають надіслати свою відповідь з прийнятим рішенням (за, проти чи утримався), і строк, протягом якого вони мають це зробити» замінити словами «електронної пошти, на яку має бути надіслано відповідь щодо рішення, дату проведення опитування і термін, до якого відповідь має бути надіслана»;
4) четверте речення викласти в такій редакції:
«Надсилання запитів здійснюється на адреси електронної пошти учасників опитування, вказані в заявах з грошовими вимогами до боржника, або офіційно повідомлену адресу.»;
5) сьоме та восьме речення викласти в такій редакції:
«Учасник опитування повідомляє про прийняте ним рішення ініціатора опитування протягом строку, вказаного в запиті. Рішення учасника опитування має бути безумовним (за, проти чи утримався).»;
6) доповнити абзац новими дев’ятим та десятим реченнями такого змісту:
«Рішення учасника опитування, разом з документами, що підтверджують його повноваженнями, направлене на електронну пошту ініціатору опитування, має бути підписано з використанням власного електронного цифрового підпису уповноваженої особи. Рішення учасника опитування, відправлене засобами поштового зв’язку, повинно бути підписано особисто представником кредитора з наданням документів, що підтверджують повноваження.».
У зв’язку з цим дев’яте – одинадцяте речення вважати відповідно одинадцятим – тринадцятим реченнями;
7) в одинадцятому реченні слова «зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення кредитора щодо порушеного арбітражним керуючим питання» замінити словами «що не відповідають запиту»;
8) дванадцяте речення викласти в такій редакції:
«Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників опитування та надіслати всім учасникам опитування в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників.»;
9) тринадцяте речення після слова «учасники» доповнити словом «опитування».
 
Відхилено    
    -7- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Абзац четвертий розділу І законопроекту після речення сьомого доповнити новим реченням такого змісту: "Надіслана відповідь кредитора з електронної пошти повинна бути засвідчена електронним підписом".
 
Враховано    
9. арбітражний керуючий не несе відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19);
 
-8- Леонов О.О.
абзац четвертий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти у такій редакції:
«арбітражний керуючий не несе відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19), якщо арбітражним керуючим буде доведено, що вони не можуть бути вчинені в умовах карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV2», а також за умови повідомлення про це кредиторів, які обрані до складу комітету кредиторів та кредиторів з правом дорадчого голосу;»;
 
Враховано редакційно   арбітражний керуючий звільняється від відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом, якщо вони не можуть бути вчинені в умовах карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, якщо арбітражним керуючим буде доведено, що вони не можуть бути вчинені в умовах карантину, а також за умови повідомлення про це кредиторів, обраних до складу комітету кредиторів, та кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника;
 
    -9- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
В абзаці п'ятому розділу І законопроекту слова "не несе" замінити словами "звільняється від", а слова "цим Кодексом у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам" – словами "цим Кодексом, якщо вони не можуть бути вчинені в умовах".
 
Враховано редакційно    
    -10- Жмеренецький О.С.
Абзац п’ятий розділу І законопроєкту після слів «не несе» доповнити словом «дисциплінарної», а слова «не відповідає вимогам» замінити словами «унеможливлено вимогами».
 
Відхилено    
    -11- Железняк Я.І.
Абзац п'ятий розділу І законопроекту слова викласти в такій редакції:
"арбітражний керуючий звільняється від відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом у разі, якщо вони не можуть бути вчинені в умовах карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та за умови повідомлення про це кредиторів".
 
Враховано редакційно    
    -12- Тарасенко Т.П.
Абзац четвертий вважаємо за доцільне доповнити нормою щодо необхідності інформування суду та кредиторів про настання чи наявність таких обставин (невчинення арбітражним керуючим певних дій у зв’язку з вимогами карантину), оскільки вони потенційно можуть впливати на можливість задоволення вимог кредиторів. Таке повідомлення потенційно буде сприяти належному та добросовісному виконанню обов’язків арбітражними керуючими.
 
Враховано    
    -13- Макаров О.А.
У абзаці другому розділу І слова та знаки «їх вчинення не відповідає вимогам карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на» замінити на слова та знаки «він доведе, що вчинення таких дій було неможливим у зв’язку із встановленням Кабінетом Міністрів України карантину для»;
 
Враховано редакційно    
10. продовжуються строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.
 
-14- Батенко Т.І.
Абзац шостий Розділу І законопроекту після слова «продовжуються» доповнити словами та цифрами «з урахуванням часу, що минув до запровадження карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19)».
 
Відхилено   продовжуються строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.
 
    -15- Жмеренецький О.С.
В абзаці шостому розділу І законопроєкту слова «проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника» замінити словами «, встановлені Кодексом та судом, в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність)».
 
Відхилено    
    -16- Леонов О.О.
абзац п’ятий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства виключити.
 
Відхилено    
    -17- Леонов О.О.
абзац п’ятий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти в такій редакції:
«суд за клопотання комітету кредиторів, кредитора, розпорядника майна, ліквідатора чи з власної ініціативи може продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.»;
 
Відхилено    
    -18- Тарасенко Т.П.
Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«суд за клопотання комітету кредиторів, кредитора, розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора може продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.».
 
Відхилено    
11. Встановити, що тимчасово на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19), та протягом 90 днів з дня його відміни:
 
-19- Железняк Я.І.
Абзаци сьомий та восьмий розділу І законопроекту слова виключити
 
Відхилено   Установити, що тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, та протягом 90 днів з дня скасування карантину:
 
    -20- Жмеренецький О.С.
В абзаці сьомому розділу І законопроєкту цифри «90» замінити цифрами «30».
 
Відхилено    
12. не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 01 лютого 2020 року;
 
-21- Леонов О.О.
абзац сьомий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства виключити.
 
Відхилено   не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12 березня 2020 року;
 
    -22- Мінько С.А.
Слова та літери "01 лютого 2020 року" замінити словами та літерами "12 березня 2020 року"
 
Враховано    
    -23- Жмеренецький О.С.
В абзаці восьмому розділу І законопроєкту слова та цифри «01 лютого 2020 року» замінити словами та цифрами «12 березня 2020 року».
 
Враховано    
    -24- Тарасенко Т.П.
Абзац сьомий виключити.
 
Відхилено    
    -25- Леонов О.О.
абзац сьомий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти в такій редакції:
«не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли, починаючи з 12 березня 2020 року.»;
 
Враховано редакційно    
    -26- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
В абзаці восьмому розділу І законопроекту слова та цифри "01 лютого 2020 року" замінити словами та цифрами "12 березня 2020 року".
 
Враховано    
    -27- Макаров О.А.
В абзаці восьмому розділу І слова та знаки «вимогами до боржника, що виникли з 01 лютого 2020 року» замінити на слова та знаки «грошовими вимогами до боржника, строк виконання яких настав з 12 березня 2020 року».
 
Враховано редакційно    
13. продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу;
 
-28- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Абзац дев'ятий розділу І законопроекту доповнити словами "якщо боржник доведе, що неможливість дотримання місячного строку на звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство була викликана поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та/або заходами боротьби з поширенням такої хвороби".
 
Враховано редакційно   продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу, якщо боржник доведе, що неможливість дотримання місячного строку на звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство була спричинена поширенням гострої респіраторної хвороби СОVІD-19 та/або заходами боротьби з поширенням цієї хвороби;
 
    -29- Батенко Т.І.
Абзац дев’ятий Розділу І законопроекту після слова «продовжується» доповнити словами та цифрами «з урахуванням часу, що минув до запровадження карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19)».
 
Відхилено    
    -30- Леонов О.О.
абзац восьмий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти в редакції:
продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу, якщо боржник доведе, що неможливість дотримання місячного строку на звернення зі заявою про відкриття справи про банкрутство була викликана поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та/або заходами боротьби з поширенням такої хвороби;
 
Враховано редакційно    
    -31- Жмеренецький О.С.
Абзаци дев’ятий, десятий розділу І законопроєкту виключити.
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом дев’ятим.
 
Відхилено    
    -32- Тарасенко Т.П.
Абзац восьмий викласти в такій редакції:
«продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу, якщо боржник доведе, що неможливість дотримання місячного строку на звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство була викликана поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та/або заходами боротьби з поширенням такої хвороби;».
 
Враховано редакційно    
    -33- Тарасенко Т.П.
Абзац восьмий виключити.
 
Відхилено    
14. комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття комітетом кредиторів та (або) забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) такого рішення, арбітражному керуючому заборонено здійснювати оголошення про проведення аукціону протягом строку, вказаному в абзаці шостому цього пункту;
 
-34- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Абзац десятий розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття комітетом кредиторів та/або забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) такого рішення витрати щодо збереження та утримання майна банкрута і всі ризики щодо втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори, які прийняли таке рішення;
 
    -35- Железняк Я.І.
Друге речення абзацу десятого розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -36- Тарасенко Т.П.
Абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття комітетом кредиторів та (або) забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) такого рішення, витрати по збереженню і утриманню майна банкрута та всі ризики щодо втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори, які прийняли дане рішення;».
 
Враховано    
    -37- Тарасенко Т.П.
Абзац дев’ятий виключити.
 
Відхилено    
15. зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, які передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.»
 
-38- Леонов О.О.
Абзац десятий пункту 1-2 «Прикінцевих та перехідних положень» Кодексу України з процедур банкрутства викласти в редакції:
«строк сплати відсотків, нарахованих за період з 12.03.2020 року до моменту завершення карантину на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника переноситься на наступні періоди. Штрафні санкції, за невиконання зобов’язань по сплаті відсотків, нарахованих за період з 12.03.2020 року до моменту завершення карантину не нараховуються. Прострочені зобов’язання, які передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, у випадку, якщо таке прострочення виникло у період з 12 березня 2020 року, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.».
 
Відхилено   зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника».
 
    -39- Железняк Я.І.
Абзац 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"зупиняється нарахування відсотків на грошові вимоги кредиторів, які включені до плану санації чи реструктуризації боргів боржника, неустойки (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань боржником із задоволення вимог кредиторів, якщо таке невиконання чи неналежне виконання виникло у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19). Прострочені у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19), зобов’язання, які включені до плану санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника".
 
Відхилено    
    -40- Тарасенко Т.П.
Частину 5 статті 5 Кодексу України з процедур банкрутства доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«підписаний екземпляр протоколу зборів кредиторів, оформлений за результатами проведеної відеоконференції разом з відеозаписом процесу проведення зборів кредиторів.».
 
Враховано редакційно    
    -41- Тарасенко Т.П.
Доповнити статтю 48 Кодексу України з процедур банкрутства новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Збори та комітет кредиторів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції за умови забезпечення належної ідентифікації та підтвердження повноважень представників кредиторів, інших осіб, які мають право на участь у зборах та комітеті кредиторів з використанням електронного цифрового підпису. Протокол зборів або комітету кредиторів формується секретарем зборів або комітету кредиторів та підписується одноособово головою комітету кредиторів. Підписаний екземпляр протоколу зборів або комітету кредиторів, оформлений за результатами проведеної відеоконференції, разом з відеозаписом процесу проведення зборів або комітету кредиторів надсилається до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та господарського суду в межах справи про банкрутство. Копія відеозапису процесу проведення зборів або комітету кредиторів зберігається у голови комітету кредиторів, арбітражного керуючого та матеріалах судової справи.».
 
Враховано редакційно    
16. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
19. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
20. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-42- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
 
21. Голова Верховної Ради
 
      
22. України