Кількість абзаців - 111 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 
-1- Кулініч О.І.
У назві законопроекту після слів «законодавчих актів» доповнити словом «України».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби СОVІD-19
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43):
 
-2- Кулініч О.І.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова, цифри та знаки « (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43):» замінити словами, цифрами та знаками « (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 18, ст.155):».
 
Враховано   4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 18, ст.155; 2020р., № 18, ст. 123):
 
6. 1) У частині четвертій статті 58 після слів «де оголошено надзвичайну ситуацію» доповнити словами «або надзвичайний стан»;
 
-3- Княжицький М.Л.
В підпункті 1) пункту 1 розділу І законопроекту слова «або надзвичайний стан» замінити словами «надзвичайний стан, або вжиті адміністративні та медико-санітарні заходи (карантин)».
 
Враховано   1) частину четверту статті 58 після слів «де оголошено надзвичайну ситуацію» доповнити словами «надзвичайний стан, або вжиті адміністративні та медико-санітарні заходи (карантин)»;
 
7. 2) У пункті 3-2 Розділу Х "Прикінцеві положення" після слів «порушення строків, встановлених» доповнити словами «частиною дев’ятою статті 40».
 
-4- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43) частину 3-2 Прикінцевих положень законопроекту викласти у такій редакції:
«Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19), порушення строків, встановлених частиною дев’ятою статті 40, частинами другою-третью статті 59 цього Закону щодо подачі звітів за попередній (звітний) рік діяльності, не є порушенням цього Закону. При цьому, такі звіти мають бути подані телерадіоорганізаціями у строк не пізніше 30 днів після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).».
 
Відхилено   2) у розділі Х "Прикінцеві положення":
пункт 3-2 після слів «порушення строків, встановлених» доповнити словами та цифрами «частиною дев’ятою статті 40»;
 
    -5- Мінько С.А.
Підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
«2) Пункт 3-2 Розділу Х "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
«3-2. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), порушення строків, встановлених частиною дев’ятою статті 40, частинами другою-третьою статті 59 цього Закону щодо подачі звітів за попередній (звітний) рік діяльності, не є порушенням цього Закону. При цьому, такі звіти мають бути подані телерадіоорганізаціями у строк не пізніше 30 днів після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)».
 
Відхилено    
8. 3) Доповнити Розділу Х "Прикінцеві положення" новими пунктами 3-3-3-5 такого змісту:
 
-6- Кулініч О.І.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) Розділ Х "Прикінцеві положення" доповнити новими пунктами 3-3-3-5 такого змісту».
 
Враховано редакційно   доповнити пунктами 3-3-3-4 такого змісту:
 
9. «3-3. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою зупиняється.
 
-7- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43) частину 3-3 Прикінцевих положень законопроекту викласти у такій редакції:
«Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою зупиняється.».
 
Враховано   «3-3. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОVІD-19, ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою зупиняється.
 
    -8- Мінько С.А.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«3-3. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою зупиняється».
 
Відхилено    
10. 3-4. Установити, що на строк дії карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19), зупиняється перебіг строків, визначених статтями 31, 43, 72 цього Закону.
 
-9- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43) частину 3-4 Прикінцевих положень законопроекту виключити.
 
Відхилено   3-4. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби СОVІD-19, зупиняється перебіг строків, визначених статтями 31, 43, 72 цього Закону».
 
    -10- Мінько С.А.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«3-4. Установити, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), зупиняється перебіг строків, визначених статтями 31, 43, 72 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
11. 3-5. Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50 відсотків вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.».
 
-11- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43) частину 3-5 Прикінцевих положень законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -12- Мінько С.А.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«3-5. Тимчасово, з дня запровадження карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50 відсотків вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення».
 
Відхилено    
    -13- Княжицький М.Л.
В підпункті 3) пункту 1 розділу І Законопроекту останній абзац щодо пункту 35 виключити
 
Враховано    
12. 2. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181):
 
-14- Кулініч О.І.
У пункті 2 розділу І законопроекту слова, цифри та знаки « (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181):» замінити словами, цифрами та знаками « (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.62):».
 
Враховано   3. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 8, ст.62 із наступними змінами):
 
13. 1) У частині дванадцятій статті 21 після слів «у сфері охорони здоров'я, і» доповнити словами «за виключенням реклами на радіо».
 
-15- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181) частину 12 статті 21 законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про рекламу»:
«Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.».
 
Відхилено   1) частину дванадцяту статті 21 після слів «у сфері охорони здоров'я, і» доповнити словами «крім реклами на радіо»;
 
    -16- Бабій Р.В.
Виключити підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту (зміни до ч. 12 статті 21 Закону України «Про рекламу»), залишивши чинною діючу редакцію відповідної норми Закону України «Про рекламу».
 
Відхилено    
14. 2) У частині першій статті 24 після слів «Така реклама» доповнити словами «за виключенням реклами на радіо».
 
-17- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181) частину 1 статті 24 законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про рекламу»:
«Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію.».
 
Відхилено   2) абзац перший частини третьої статті 24 після слів «Така реклама» доповнити словами «крім реклами на радіо»;
 
    -18- Бабій Р.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту (зміни до ч. 1 статті 24 Закону України «Про рекламу») – виключити.
 
Відхилено    
15. 3) Частину п’яту статі 25 викласти в такій редакції:
 
-19- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181) частину 5 статті 25 законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про рекламу»:
«Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.».
 
Відхилено   3) частину п’яту статі 25 викласти в такій редакції:
 
    -20- Бабій Р.В.
Виключити підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту (зміни до ч. 5 статті 25 Закону України «Про рекламу»), залишивши чинною діючу редакцію відповідних статей Закону України «Про рекламу».
 
Відхилено    
16. «5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
   «5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
17. Реклама інститутів спільного інвестування, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
 
   Реклама інститутів спільного інвестування, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
 
18. Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
   Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
19. Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
   Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
20. Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств, за виключенням реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
   Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва»;
 
21. 4) У частині першій статті 25-1 після слів «Така реклама» доповнити словами «за виключенням реклами на радіо».
 
-21- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181) частину 1 статті 25-1 законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «« Про рекламу:
«Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама має містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав цю ліцензію (дозвіл).».
 
Відхилено   4) абзац шостий частини першої статті 25-1 після слів «Така реклама» доповнити словами «крім реклами на радіо».
 
    -22- Бабій Р.В.
Виключити підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту (зміни до ч. 1 статті 25-1 Закону України «Про рекламу»), залишивши чинною діючу редакцію відповідних статей Закону України «Про рекламу».
 
Відхилено    
22. 3. Пункт 14 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
-23- Железняк Я.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо викладення в новій редакції пункту 14 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України) виключити.
 
Враховано      
23. «14. Установити, що з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його відміни (скасування) в установленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.
 
-24- Дирдін М.Є.
У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) частину 14 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту викласти у такій редакції:
«Установити, що з моменту дії карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його відміни (скасування) в установленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.
У випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг.
Вказані витрати покладаються на наймача як плата за користування майном за відповідний період пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до договору, якщо договором не передбачений обов’язок наймача самостійно сплатити ці витрати повністю або частково.
Дана норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які впродовж дії карантину фактично здійснювали діяльність з використанням цього майна в своїй господарській діяльності в повному обсязі, а також на договори найму майна, яке належить територіальній громаді.».
 
Відхилено      
    -25- Мінько С.А.
Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«14. Установити, що з дня запровадження карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони».
 
Відхилено    
    -26- Стріхарський А.П.
Абзац другий пункту 3 розділу І Законопроекту викласти в новій редакції:
«14. Установити, що на час дії відповідних обмежувальних карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони».
 
Відхилено    
    -27- Кулініч О.І.
Абзац 3 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Положення цього пункту застосовуються до закладів культури з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями), та протягом шести місяців після його відміни (скасування) в установленому законом порядку.».
У зв’язку з цим абзаци 3 ,4, 5 пункту 3 розділу І законопроекту вважати абзацами 4,5,6 відповідно.
 
Відхилено    
24. У випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг.
 
      
25. Вказані витрати покладаються на наймача як плата за користуванням майном за відповідний період пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до договору, якщо договором не передбачений обов’язок наймача самостійно сплатити ці витрати повністю або частково.
 
      
26. Дана норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які впродовж дії карантину фактично здійснювали діяльність з використанням цього майна в своїй господарській діяльності в повному обсязі, а також на договори найму майна, яке належить територіальній громаді.».
 
      
27. 4. Розділ Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168) доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
-28- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168) частину 3-1Прикінцевих положень законопроекту виключити.
 
Враховано   5. У статті 1 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 24, ст. 168; 2017р., № 26, ст. 298; 2018р., № 34, ст. 257):
пункт 5-1 викласти в такій редакції:
«5-1) креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження»;
доповнити пунктом 5-2 такого змісту:
«5-2) креативний продукт — товари та послуги, що створені/надані за результатами культурного (мистецького) та/або креативного вираження і мають високу додану вартість»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Термін вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».
6. Частину четверту статті 25 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст.313) після слів «воєнних дій» доповнити словами «та на територіях, де оголошено надзвичайний стан, надзвичайну ситуацію або вжиті адміністративні та медико-санітарні заходи (карантин)».
 
    -29- Железняк Я.І.
Пункт 4 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України "Про культуру")виключити.
 
Враховано    
    -30- Ткаченко О.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту (стосовно внесення змін до Розділу Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168) доповнити змінами до статті 1 новим пунктом такого змісту:
«5-1) креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження;
5-2) креативний продукт — товари та послуги, які створені/надані в результаті культурного (мистецького) та/або креативного вираження і мають додану вартість;».
 
Враховано в редакції комітету   
    -31- Кулініч О.І.
Частину 4 статті 25 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст.313 із наступними змінами) після слів «воєнних дій» доповнити словами «та на територіях, де оголошено надзвичайний стан».
 
Враховано редакційно    
28. «3-1. Установити, що положення пункту 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України застосовуються до закладів культури з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями), та протягом шести місяців після його відміни (скасування) в установленому законом порядку.».
 
-32- Стріхарський А.П.
Абзац другий пункту 4 розділу І Законопроекту викласти в новій редакції:
«3-1. Установити, що положення пункту 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України застосовуються до закладів культури на час дії карантину, введеного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), та протягом шести місяців після його відміни (скасування) в установленому законом порядку.».
 
Відхилено      
    -33- Мінько С.А.
Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«3-1. Установити, що положення пункту 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України застосовуються до закладів культури на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та протягом шести місяців після його відміни».
 
Відхилено    
29. 5. Розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173)доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
 
-34- Ткаченко О.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту (стосовно внесення змін до Розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173) викласти в такій редакції:
«1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. Державна допомога є допустимою, якщо:
1) допомога має соціальний характер, кінцевими вигодонабувачами якої є індивідуальні споживачі, за умови, що така допомога надається без дискримінації, пов’язаної з походженням відповідних товарів;
2) надається з метою відшкодування збитків, завданих надзвичайними ситуаціями техногенного чи природного характеру.»;
2) підпункт три частини першої статті 6 після слів «господарської діяльності» доповнити словами «або окремих економічних сфер»;
3) підпункт чотири частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«4) підтримки культури, креативних індустрій, туризму та збереження культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним;»;
4) частину другу статті 6 доповнити новими пунктами такого змісту:
«9) загальні критерії оцінки допустимості державної допомоги;
10) на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою (СОVІD-19).»;
5) Розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
«6. Установити, що тимчасово на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку на всій території України з метою запобігання поширенню захворювання на гостру респіраторну хворобу СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та до 31 грудня 2020 року подання, розгляд повідомлення про нову державну допомогу з пропозиціями щодо підготовки проектів законів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, спрямованих на підтримку суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, внесення змін до умов чинної державної допомоги для цілі, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 6 цього Закону здійснюються у порядку, визначеному розділом 4 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.
З метою належної підготовки повідомлень про державну допомогу, надавачі державної допомоги можуть звертатись до Уповноваженого органу з метою отримання консультацій. Надавач державної допомоги обирає форму надання консультацій Уповноваженим органом. Уповноважений орган зобов’язаний надати консультацію надавачу державної допомоги не пізніше двох робочих днів, після отримання запиту від надавача державної допомоги.
Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з моменту його надходження до Уповноваженого органу.
Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, поданого з урахуванням цього пункту, приймається Уповноваженим органом протягом 15 днів з дня початку його розгляду.
За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Уповноважений орган приймає рішення щодо:
1) визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні про нову державну допомогу, такою, що не є державною допомогою відповідно до цього Закону, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;
2) допустимості нової державної допомоги для конкуренції, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;
3) допустимості нової державної допомоги для конкуренції за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов’язань;
4) недопустимості нової державної допомоги для конкуренції;
Якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, встановленого цим пунктом, Уповноважений орган не прийняв рішення, то рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим.
Прийняття рішення про недопустимість нової державної допомоги для конкуренції не позбавляє надавача державної допомоги права повторно звернутись до Уповноваженого органу з повідомленням про нову державну допомогу».
 
Враховано редакційно   7. У Законі України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради України, 2014р., № 34, ст.1173; 2018р., № 36, ст. 274):
1) частину другу статті 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) проектів, що реалізуються Українським інститутом книги у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні";
2) статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Допустима державна допомога
1. Державна допомога є допустимою, якщо:
1) допомога має соціальний характер, кінцевими вигодонабувачами якої є споживачі, за умови, що така допомога надається без дискримінації, пов’язаної з походженням товарів;
2) надається з метою відшкодування збитків, завданих надзвичайними ситуаціями техногенного чи природного характеру»;
3) у статті 6:
у частині першіій:
пункт 3 після слів «господарської діяльності» доповнити словами «або окремих економічних сфер»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) підтримки культури, креативних індустрій, туризму та збереження культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним»;
частину другу доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) допомога на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою СОVІD-19»;
розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Установити, що тимчасово на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби СОVІD-19, та до 31 грудня 2020 року подання, розгляд повідомлення про нову державну допомогу з пропозиціями щодо підготовки проектів законів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, спрямованих на підтримку суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, внесення змін до умов чинної державної допомоги для цілі, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 6 цього Закону, здійснюються у порядку, визначеному розділом 4 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.
З метою належної підготовки повідомлень про державну допомогу надавачі державної допомоги можуть звертатися до Уповноваженого органу з метою отримання консультацій. Надавач державної допомоги обирає форму надання консультацій Уповноваженим органом. Уповноважений орган зобов’язаний надати консультацію надавачу державної допомоги не пізніше двох робочих днів після отримання запиту від надавача державної допомоги.
Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з моменту його надходження до Уповноваженого органу.
Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, поданого з урахуванням вимог цього пункту, приймається Уповноваженим органом протягом 15 днів з дня початку його розгляду.
За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Уповноважений орган приймає рішення щодо:
1) визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні про нову державну допомогу, такою, що не є державною допомогою відповідно до цього Закону, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;
2) допустимості нової державної допомоги для конкуренції, у тому числі внаслідок внесення надавачем державної допомоги змін до умов її надання;
3) допустимості нової державної допомоги для конкуренції, за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов’язань;
4) визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції.
Якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, встановленого цим пунктом, Уповноважений орган не прийняв рішення, рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим.
Прийняття рішення про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції не позбавляє надавача державної допомоги права повторно звернутися до Уповноваженого органу з повідомленням про нову державну допомогу».
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
 
    -35- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173) частину 6 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -36- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Розділ 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., N° 34, ст.1173 із наступними змінами) доповнити новим пунктом 6 такого змісту».
 
Враховано частково    
    -37- Сушко П.М.
Пункт 5 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання») викласти у новій редакції такого змісту:
«5. У Законі України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3) надання грантів у сферах культури, креативних індустрій та туризму в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, згідно із законом.»«.
 
Враховано частково    
30. «6. Тимчасово на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку на всій території України з метою запобігання поширенню захворювання на гостру респіраторну хворобу СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та до 31 грудня 2020 року допомога суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою і отримувачі державної допомоги звільняються від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу про одержання нової державної допомоги, що відповідає цілям і категоріям державної допомоги, визначеним частинами першою і другою статті 6 цього Закону.
 
-38- Стріхарський А.П.
В абзаці другому пункту 5 розділу І Законопроекту текст «захворювання на гостру респіраторну хворобу СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» замінити текстом наступного змісту: «коронавірусної хвороби (СОVІD-19)».
 
Враховано редакційно      
    -39- Бабій Р.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту (новий пункт 6 розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання») викласти в наступній редакції:
«6. Тимчасово на період дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та до 31 грудня 2020 року допомога суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою і відповідає цілям і категоріям державної допомоги, визначеним частинами першою і другою статті 6 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
    -40- Мінько С.А.
Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«6. Тимчасово з дня запровадження карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та до 31 грудня 2020 року допомога суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою і отримувачі державної допомоги звільняються від обов’язку повідомлення Уповноваженого органу про одержання нової державної допомоги, що відповідає цілям і категоріям державної допомоги, визначеним частинами першою і другою статті 6 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
31. Ця норма має зворотню дію в часі та починає діяти з дати встановлення Кабінетом Міністрів України карантину.».
 
-41- Стріхарський А.П.
Абзац третій пункту 5 розділу І Законопроекту видалити.
 
Враховано      
    -42- Мінько С.А.
Абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
«Ця норма має зворотню дію в часі та починає діяти з дня запровадження карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)».
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки 41   
32. 6. У Законі України «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238):
 
-43- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. У Законі України «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 19, ст.238 із наступними змінами)».
 
Враховано   8. У Законі України «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради України, 2017р., № 19, ст.238; 2018р., № 36, ст. 274):
 
33. 1) у статті 3:
 
   1) у статті 3:
 
34. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. «надання інституційної підтримки для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв;»
 
-44- Ткаченко О.В.
У підпункті 1 пункту 6 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 3 «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238):
частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«надання інституційної підтримки суб’єктам господарювання для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць, на розвиток інституційної спроможності, підтримку та розвиток проектів в сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та культурно-пізнавального туризму;».
 
Враховано в редакції комітету  «надання інституційної підтримки; підтримка та розвиток проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму».
У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;
 
    -45- Княжицький М.Л.
В підпункті 1) пункту 6 розділу І законопроекту третій абзац викласти в такій редакції:
«надання грантів інституційної підтримки для стабільної діяльності та розвитку закладів культури та (або) суб’єктів господарювання, основний вид діяльності відноситься до видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій креативних індустрій, незалежно від форм власності».
 
Враховано редакційно    
    -46- Сушко П.М.
Пункт 6 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про Український культурний фонд») у статті 3 абзац другий у редакції законопроекту реєстраційний № 3377 від 22.04.2020 р. викласти у такій редакції:
«надання грантів інституційної підтримки для забезпечення конкурентоспроможності та робочих місць, на розвиток інституційної спроможності, підтримку та розвиток проектів в сферах культури, креативних індустрій та туризму».
 
Враховано редакційно    
36. частину другу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
37. «надає гранти інституційної підтримки юридичним особам незалежно від форми власності у сферах культури та мистецтв для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом; «
 
-47- Ткаченко О.В.
У підпункті 1 пункту 6 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 3 «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238):
частину другу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«надає гранти інституційної підтримки суб’єктам господарювання для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць, на розвиток інституційної спроможності в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, підтримку та розвиток проектів в сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму;».
 
Враховано у редакцїї комітету  «надає гранти інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин);
надає гранти на підтримку та розвиток проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму».
У зв’язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - шістнадцятим;
 
    -48- Княжицький М.Л.
В підпункті 1) пункту 6 розділу І Законопроекту абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«надає гранти інституційної підтримки у випадку запровадження уповноваженими органами надзвичайного стану, надзвичайної ситуації або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин), якщо в їх наслідок скасовуються або обмежуються будь-які масові заходи або іншим чином обмежується діяльність у сфері креативних індустрій».
 
Враховано редакційно    
    -49- Сушко П.М.
Пункт 6 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про Український культурний фонд») у статті 3 частину другу абзац шостий у редакції законопроекту реєстраційний № 3377 від 22.04.2020 р. викласти у такій редакції:
«надає гранти інституційної підтримки для забезпечення конкурентоспроможності та робочих місць, на розвиток інституційної спроможності, підтримку та розвиток проектів в сферах культури, креативних індустрій та туризму;».
 
Враховано редакційно    
38. У частині третій після слів «культурної послуги (їх сукупності)» доповнити словами «на забезпечення стабільної діяльності юридичних осіб та їх розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом»
 
-50- Ткаченко О.В.
У підпункті 1 пункту 6 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 3 «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238):
Частину третю викласти в новій редакції:
«3. Під терміном «проект» у цьому Законі розуміється діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на створення певного культурного продукту, культурного блага чи культурної послуги (їх сукупності); продукту чи послуги (їх сукупності) з культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму; продукту чи послуги (їх сукупності) з основної економічної діяльності за видами, що належать до креативних індустрій, затвердженими Кабінетом Міністрів України, або інституційна підтримка юридичних осіб спрямована на забезпечення стабільної діяльності юридичних осіб та їх розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, з метою досягнення чітко визначених цілей у межах визначеного кошторису (бюджету) та здійснення якої вимагає вчинення в узгоджені строки дій, передбачених укладеною з Українським культурним фондом угодою.».
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«3. Під терміном «проект» у цьому Законі розуміється діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на створення певного культурного продукту, культурного блага чи культурної послуги (їх сукупності); продукту чи послуги (їх сукупності) з культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму; продукту чи послуги (їх сукупності) з основної економічної діяльності за видами, що належать до креативних індустрій, затвердженими Кабінетом Міністрів України, або інституційна підтримка юридичних осіб, спрямована на забезпечення стабільної діяльності юридичних осіб та їх розвитку в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, з метою досягнення чітко визначених цілей у межах визначеного кошторису (бюджету) та здійснення якої вимагає вчинення в узгоджені строки дій, передбачених укладеною з Українським культурним фондом угодою.
Під терміном «грант інституційної підтримки» у цьому Законі розуміється надання фінансових ресурсів з метою забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку в умовах дії обмежувальних заходів, запроваджених упродовж дії режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації або карантину, внаслідок яких скасовуються або обмежуються масові заходи або іншим чином прямо або опосередковано обмежується діяльність у сфері креативних індустрій. Гранти інституційної підтримки надаються на безоплатній і безповоротній основі юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тих осіб, основний вид діяльності яких відноситься до видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій»;
 
    -51- Княжицький М.Л.
Останній абзац підпункту 1) пункт 6 розділу І законопроекту викласти в новій редакції, а саме:
«частину третю доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Під поняттям «грант інституційної підтримки» у цьому Законі розуміється надання фінансових ресурсів з метою забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку в умовах дії обмежувальних заходів, запроваджених впродовж дії режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації або карантину, внаслідок яких скасовуються або обмежуються масові заходи або іншим чином прямо або опосередковано обмежується діяльність у сфері креативних індустрій. Гранти інституційної підтримки надаються на безоплатній і безповоротній основі закладам культури та (або) суб’єктам господарювання, основний вид діяльності яких відноситься до видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій, незалежно від форм власності."«.
 
Враховано редакційно    
39. 2) абзац третій і четвертий частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
 
   2) абзаци третій і четвертий частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
 
40. «забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому, фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду, діяльність експертних рад Фонду здійснюються в обсязі, що не перевищує 16 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел;
 
   «забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду, діяльність експертних рад Фонду здійснюються в обсязі, що не перевищує 16 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел;
 
41. виплату експертам експертних рад Фонду передбачених законодавством винагороди та інших виплат за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів, що визначена Положенням про експертні ради Фонду. Експерти експертних рад Фонду не є штатними працівниками Українського культурного фонду. Зазначені виплати здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного з експертом експертних рад Фонду, з видатків, передбачених кошторисом Українського культурного фонду. Порядок визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Фонду визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Загальна сума виплат експерту експертних рад Фонду за розгляд одного проекту та доданих матеріалів не може перевищувати розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року».
 
-52- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про Український культурний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 19, ст.238) абзац 4 частини 1 статті 14 законопроекту викласти у такій редакції:
«виплату винагороди та інших виплат експертам експертних рад Фонду передбачених законодавством за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів, що визначена Положенням про експертні ради Фонду. Експерти експертних рад Фонду не є штатними працівниками Українського культурного фонду. Зазначені виплати здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного з експертом експертних рад Фонду, з видатків, передбачених кошторисом Українського культурного фонду. Порядок визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Фонду визначається відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Загальна сума виплат експерту експертних рад Фонду за розгляд одного проекту та доданих матеріалів не може перевищувати розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.».
 
Враховано частково   виплату винагороди та інших передбачених законодавством виплат експертам експертних рад Фонду за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів, що визначена Положенням про експертні ради Фонду. Експерти експертних рад Фонду не є штатними працівниками Українського культурного фонду. Зазначені виплати здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного з експертом експертних рад Фонду, з видатків, передбачених кошторисом Українського культурного фонду. Порядок визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Фонду визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Загальна сума виплат експерту експертних рад Фонду за розгляд одного проекту та доданих матеріалів не може перевищувати розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року».
 
42. 7. Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 20, ст.240) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
 
-53- Дирдін М.Є.
Внести до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 20, ст.240) частину 8 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту виключити.
 
Відхилено   9. Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 20, ст. 240) доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
    -54- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 20, ст. 240) доповнити новим пунктом 8 такого змісту».
 
Враховано редакційно    
43. «8. Тимчасово, до 31.12.2020 року, державна підтримка кінематографії може здійснюватися у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
 
   «8. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, державна підтримка кінематографії може здійснюватися у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
 
44. Суб’єкт кінематографії, який отримав державну підтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту та виконав усі свої зобов’язання, визначені договором про надання державної підтримки, має право отримати державну підтримку на виробництво (створення) цього фільму (серіалу) в одній із форм, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 7 цього Закону.
 
   Суб’єкт кінематографії, який отримав державну підтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту та виконав усі свої зобов’язання, визначені договором про надання державної підтримки, має право отримати державну підтримку на виробництво (створення) цього фільму (серіалу) в одній із форм, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 7 цього Закону.
 
45. Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
 
-55- Сушко П.М.
Пункт 7 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в України») доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1. До кінця 2020 року призупинити дію абз. 2 ч. 3 ст. 7 цього Закону.»
 
Враховано в редакції комітету  Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
9. До 31 грудня 2020 року призупинити дію абзацу другого частини третьої статті 7 цього Закону».
 
46. 8. У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242):
 
-56- Галайчук В.С.
Із проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» вилучити частину восьму (щодо внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242).
 
Відхилено   10. У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради України, 2018р., № 32, ст. 242):
1) абзац дев’ятий частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
«Засідання комісії з акредитації можуть проводитися у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет»;
 
    -57- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради, 2018 р., № 32, ст. 242 із наступними змінами)».
 
Враховано    
    -58- Потураєв М.Р.
Доповнити частину 8 розділу І проекту Закону абзацом другим такого змісту:
« 1) абзац дев’ятий частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
«Засідання комісії з акредитації можуть проводитись у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема, через мережу Інтернет.».
 
Враховано    
    -59- Потураєв М.Р.
У підпункті 1 пункт 8 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» частину другу статті 16 викласти у такій редакції:
«2. Комісія з акредитації складається з шести членів і формується на таких засадах:
керівник Установи (або його заступник) - голова комісії; від Установи - 1 особа;
від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури та мистецтв, - 2 особи;
від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - 2 особи.
Засідання комісії з акредитації можуть проводитись у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема, через мережу Інтернет.
Члени комісії з акредитації повинні діяти на засадах неупередженості, відсутності конфлікту інтересів та колегіальності у прийнятті рішень. Персональний склад комісії з акредитації затверджується наказом керівника Установи».
 
Відхилено    
    -60- Гришина Ю.М.
Доповнити пункт 8 розділу І проекту Закону новим підпунктом 1 наступного змісту:
«у статті 16 Закону:
частину п’яту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«організаційно-правова форма організації передбачає можливість членства у такій організації як фізичних, так і юридичних осіб (для конкурсу на визначення акредитованої організації, передбаченої абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті дванадцятої цього Закону)»;»;
Відповідно підпункти 1 та 2 вважати підпунктами 2 та 3;
абзац другий і третій частини 6 замінити новим абзацом наступного змісту:
«має договори з правовласниками (відповідно до категорії прав відповідної категорії правовласників, якими має намір управляти організація), які передбачають управління найбільшою кількістю належних правовласникам прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, які фактично використовуються в Україні»;».
 
Відхилено    
47. 1) Статтю 20 викласти у такій редакції:
 
-61- Потураєв М.Р.
У підпункті 1 пункт 8 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»:
Статтю 20 викласти у такій редакції:
«Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів
1. Організації колективного управління повинні будувати відносини з користувачами на засадах неупередженості, справедливості, обґрунтованості тарифів, вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав повинні базуватися на об’єктивних і недискримінаційних критеріях.
Збирання організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за якою організація зареєстрована і (або) акредитована та внесена до Реєстру організацій колективного управління.
Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється організаціями колективного управління на підставі та в межах повноважень, отриманих від правовласників і (або) організацій колективного управління, і (або) аналогічних іноземних організацій на підставі договорів, укладених у письмовій (електронній) формі, або встановлених цим Законом.
2. Тарифи, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.
Проекти попередніх тарифів розглядаються на загальних зборах організації колективного управління та визначаються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за вирахуванням витрат, пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотків від вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, окремо для кожної категорії користувачів не менш, ніж на три роки.
Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження проекту попередніх тарифів організація колективного управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх тарифів шляхом:
опублікування на своєму веб-сайті;
надсилання до Установи;
надсилання разом з пропозицією взяти участь у переговорах про встановлення тарифів профільним асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною категорією, а також окремо користувачам, які, за даними організації колективного управління, у попередньому звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального обсягу доходів від прав, зібраних організацією колективного управління за цією категорією користувачів.
Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від організації колективного управління проектів попередніх тарифів розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів.
Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проектів попередніх тарифів Установа здійснює реєстрацію учасників переговорів про встановлення тарифів зі сторони користувачів, а саме профільних асоціацій і об’єднань користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили бажання взяти участь у переговорах з організацією колективного управління.
Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації учасників переговорів організація колективного управління подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про дату і місце проведення переговорів або про проведення переговорів в режимі відеоконференції. Установа здійснює посередництво у переговорах.
Переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 60 календарних днів.
Рішення учасників переговорів зі сторони користувачів приймаються двома третинами голосів від загального складу зареєстрованих учасників переговорів.
У разі якщо сторони переговорів про встановлення тарифів не узгодили тарифи протягом 60 календарних днів, такі тарифи визначаються судом. Кожен з учасників переговорів або організація колективного управління має право на звернення з позовом до суду із обов’язковим залученням всіх учасників переговорів до судового процесу.
Тарифи, узгоджені на переговорах про встановлення тарифів чи визначені судом, є обов’язковими для всіх користувачів за відповідною категорією та застосовуються з дати завершення переговорів про встановлення тарифів на підставі відповідного договору.
3. Користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", укласти з організацією колективного управління, яка майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
У разі укладення користувачем договору з акредитованою організацією колективного управління та виконання ним передбачених таким договором зобов’язань користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою акредитації організації колективного управління, з якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не охоплюються договором. У разі надходження таких претензій вони вирішуються організаціями колективного управління.
4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими вони уклали договір, винагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління та у разі, якщо це передбачено умовами договору, користувачі зобов’язані подавати до організації перелік використаних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів користувачами визначаються договором про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який може містити обов’язок користувачів надавати документально підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, про одержані прибутки з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
Користувачі подають до організації колективного управління звіти за формою, погодженою у відповідному договорі.
Звільнення користувача від обов’язку подання до організації колективного управління звітів про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги подати відповідний звіт та досяг відповідних домовленостей з цією організацією за умови умови що організація візьме на себе відповідальність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача та за умови відшкодування користувачем обґрунтованих витрат, здійснених організацією на отримання такої інформації.
5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. Організація колективного управління зобов’язана надавати інформацію на запит користувача, повідомляти його про документи, необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договір підлягає укладенню організацією з користувачем в найкоротший строк».
 
Враховано редакційно   2) статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів
1. Організації колективного управління повинні будувати відносини з користувачами на засадах неупередженості, справедливості, обґрунтованості тарифів, вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав повинні базуватися на об’єктивних і недискримінаційних критеріях.
Збирання організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за якою організація зареєстрована і (або) акредитована та внесена до Реєстру організацій колективного управління.
Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється організаціями колективного управління на підставі та в межах повноважень, отриманих від правовласників і (або) організацій колективного управління, і (або) аналогічних іноземних організацій на підставі договорів, укладених у письмовій (електронній) формі, або встановлених цим Законом.
2. Тарифи, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.
Проекти попередніх тарифів розглядаються на загальних зборах організації колективного управління та визначаються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за вирахуванням витрат, пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотків від вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, окремо для кожної категорії користувачів не менш, ніж на три роки. Попередні тарифи мають відповідати вимогам до тарифів, встановленим абзацом першим цієї частини.
Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження проекту попередніх тарифів організація колективного управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх тарифів шляхом:
опублікування на своєму веб-сайті;
надсилання до Установи;
надсилання разом з пропозицією брати участь у переговорах про встановлення тарифів профільним асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною категорією, а також окремо користувачам, які за даними організації колективного управління у попередньому звітному періоді сплатили не менше одного відсотка загального обсягу доходів від прав, зібраних організацією колективного управління за цією категорією користувачів.
Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від організації колективного управління проектів попередніх тарифів розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів.
Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проектів попередніх тарифів Установа здійснює реєстрацію учасників переговорів про встановлення тарифів зі сторони користувачів, а саме профільних асоціацій і об’єднань користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили бажання брати участь у переговорах з організацією колективного управління.
Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації учасників переговорів організація колективного управління подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про дату і місце проведення переговорів або про проведення переговорів у режимі відеоконференції. Установа здійснює посередництво у переговорах.
Переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 60 календарних днів.
Рішення учасників переговорів зі сторони користувачів приймаються двома третинами голосів від загального складу зареєстрованих учасників переговорів.
У разі якщо сторони переговорів про встановлення тарифів не узгодили тарифи протягом 60 календарних днів, такі тарифи визначаються судом. Кожен з учасників переговорів або організація колективного управління або особа, яка провадить діяльність у відповідній сфері, має право на звернення з позовом до суду із обов’язковим залученням всіх учасників переговорів до судового процесу.
Тарифи, узгоджені на переговорах про встановлення тарифів чи визначені судом, є обов’язковими для всіх користувачів за відповідною категорією та застосовуються з дати завершення переговорів про встановлення тарифів на підставі відповідного договору.
3. Користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
У разі укладення користувачем договору з акредитованою організацією колективного управління та виконання ним передбачених таким договором зобов’язань користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою акредитації організації колективного управління, з якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не охоплюються договором. У разі надходження таких претензій вони вирішуються організаціями колективного управління.
4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими вони уклали договір, винагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління та у разі, якщо це передбачено умовами договору, користувачі зобов’язані подавати до організації перелік використаних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів користувачами визначаються договором про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який може містити обов’язок користувачів надавати документально підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, про одержані прибутки з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
Користувачі подають до організації колективного управління звіти за формою, погодженою у відповідному договорі.
Звільнення користувача від обов’язку подання до організації колективного управління звітів про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги подати відповідний звіт та досяг відповідних домовленостей з цією організацією, за умови що організація візьме на себе відповідальність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача та за умови відшкодування користувачем обґрунтованих витрат, здійснених організацією на отримання такої інформації.
5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. Організація колективного управління зобов’язана надавати інформацію на запит користувача, повідомляти його про документи, необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договір підлягає укладенню організацією з користувачем у найкоротший строк»;
 
48. «Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів
 
      
49. 1. Організації колективного управління повинні будувати відносини з користувачами на засадах неупередженості, справедливості, обґрунтованості тарифів, вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав повинні базуватися на об’єктивних і недискримінаційних критеріях.
 
      
50. Збирання організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за якою організація зареєстрована і (або) акредитована та внесена до Реєстру організацій колективного управління.
 
      
51. Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється організаціями колективного управління на підставі та в межах повноважень, отриманих від правовласників і (або) організацій колективного управління, і (або) аналогічних іноземних організацій на підставі договорів, укладених у письмовій (електронній) формі, або встановлених цим Законом.
 
      
52. 2. Тарифи, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.
 
      
53. Проекти попередніх тарифів розглядаються на загальних зборах організації колективного управління та визначаються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за вирахуванням витрат, пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотків від вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, окремо для кожної категорії користувачів не менш, ніж на три роки.
 
-62- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242) абзац 2 частини 2 статті 20 законопроекту викласти у такій редакції:
«Проекти попередніх тарифів розглядаються на загальних зборах організації колективного управління та встановлюються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за вирахуванням витрат, пов’язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотків від вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, окремо для кожної категорії користувачів не менш, ніж на три роки.».
 
Враховано редакційно      
    -63- Княжицький М.Л.
В підпункті 1) пункту 8 розділу І Законопроекту сьомий абзац, який починається зі слів «проекти попередніх тарифів…» доповнити реченням:
«Попередні тарифи мають відповідати вимогам до тарифів, встановленим першим абзацом цієї частини другої даної статті Закону».
 
Враховано    
54. Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження проекту попередніх тарифів організація колективного управління зобов’язана оприлюднити проект попередніх тарифів шляхом:
 
-64- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242) абзац 3 частини 2 статті 20 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження проекту попередніх тарифів організація колективного управління зобов’язана оприлюднити попередній проект тарифів шляхом:
опублікування на своєму вебсайті;
надсилання до Установи;».
 
Відхилено      
55. опублікування на своєму веб-сайті;
 
      
56. надсилання до Установи;
 
      
57. надсилання разом з пропозицією взяти участь у переговорах про встановлення тарифів профільним асоціаціям і об’єднанням користувачів за відповідною категорією, а також окремо користувачам, які, за даними організації колективного управління, у попередньому звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального обсягу доходів від прав, зібраних організацією колективного управління за цією категорією користувачів.
 
      
58. Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від організації колективного управління проектів попередніх тарифів розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів.
 
-65- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242) у абзаци 5-7 частини 2 статті 20 Законопроекту внести зміни такого змісту:
«Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від організації колективного управління попередніх проектів тарифів розміщує на своєму офіційному вебсайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів.
Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення попередніх проектів тарифів Установа здійснює реєстрацію учасників переговорів про встановлення тарифів зі сторони користувачів, а саме профільних асоціацій і об’єднань користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили бажання взяти участь у переговорах з організацією колективного управління.
Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації учасників переговорів організація колективного управління подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про дату і місце проведення переговорів. Установа здійснює посередництво у переговорах.».
 
Відхилено      
    -66- Княжицький М.Л.
В підпункті 1) пункту 8 розділу І Законопроекту дванадцятий абзац, який починається зі слів «Установа протягом 10 робочих днів…» слова «попередніх тарифів розміщує» замітини словами «попередніх тарифів, за умови їх відповідності вимогам першого абзацу цієї частини другої даної статті Закону, розміщує».
 
Відхилено    
59. Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проектів попередніх тарифів Установа здійснює реєстрацію учасників переговорів про встановлення тарифів зі сторони користувачів, а саме профільних асоціацій і об’єднань користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили бажання взяти участь у переговорах з організацією колективного управління.
 
      
60. Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації учасників переговорів організація колективного управління подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про дату і місце проведення переговорів. Установа здійснює посередництво у переговорах.
 
      
61. Переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 60 календарних днів.
 
      
62. Рішення учасників переговорів зі сторони користувачів приймаються двома третинами голосів від загального складу зареєстрованих учасників переговорів.
 
      
63. У разі якщо сторони переговорів про встановлення тарифів не узгодили тарифи протягом 60 календарних днів, такі тарифи визначаються судом. Кожен з учасників переговорів або організація колективного управління має право на звернення з позовом до суду із обов’язковим залученням всіх учасників переговорів до судового процесу.
 
-67- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242) абзаци 10-11 частини 2 статті 20 Законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі якщо сторони переговорів про встановлення тарифів не узгодили їх протягом 60 календарних днів, то вони визначаються судом. Кожен з учасників переговорів або організація колективного управління має право на звернення з позовом до суду.
Тарифи, узгоджені на переговорах про їх встановлення, чи визначені судом, є обов’язковими для всіх користувачів за відповідною категорією та застосовуються з дати завершення переговорів про встановлення тарифів на підставі відповідного договору.».
 
Відхилено      
    -68- Княжицький М.Л.
В передостанньому абзаці підпункту 1) пункту 8 розділу І Законопроекту, який починається зі слів «У разі якщо…» останнє речення викласти в такій редакції:
«Кожен з учасників переговорів, організація колективного управління або особа, яка здійснює діяльність у відповідній сфері, має право на звернення з позовом до суду із обов’язковим залученням всіх учасників переговорів до судового процесу.»
 
Враховано редакційно    
    -69- Гришина Ю.М.
До частини другої статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» в редакції законопроекту, прийнятого в першому читанні, додати абзац тринадцятий наступного змісту:
«Зазначені спори вирішуються в порядку господарського судочинства».
 
Відхилено    
64. Тарифи, узгоджені на переговорах про встановлення тарифів чи визначені судом, є обов’язковими для всіх користувачів за відповідною категорією та застосовуються з дати завершення переговорів про встановлення тарифів на підставі відповідного договору.
 
      
65. 3. Користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", укласти з акредитованою організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
 
-70- -- Н.д.В'ятрович В.М. (Реєстр.картка №425) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У змінах до статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», шо вносяться пунктом 8 розділу І законопроєкту, частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
«3. Користувачі повинні укладати договори з організаціями колективного управління, які здійснюють добровільне колективне управління, до початку використання користувачем об’єктів авторських і (або) суміжних прав, включених до каталогу відповідної організації колективного управління у належній сфері добровільного колективного управління. Користувач не повинен отримувати дозвіл від правовласника на використання, а правовласник не має права забороняти користувачу використання об’єктів авторських і (або) суміжних прав, включених до каталогу організації колективного управління у відповідній сфері добровільного колективного управління.
В сферах, які цим Законом визначені як сфери розширеного або обов’язкового колективного управління, після встановлення тарифів у відповідній сфері в порядку, визначеному в цій статті, користувачі зобов’язані укласти договір про сплату доходу від прав за встановленим тарифом з акредитованою організацією колективного управління в такій сфері. В таких сферах, в яких відповідно до цього Закону має здійснюватися розширене або обов’язкове колективне управління, незалежно від наявності або відсутності акредитованої організації колективного управління для відповідної сфери використання об’єктів авторських і (або) суміжних прав, користувач не повинен отримувати дозвіл від правовласника на використання будь-яких об’єктів авторських та/або суміжних прав у відповідній сфері, а правовласник не має права забороняти користувачу використання будь-яких об’єктів авторських та/або суміжних прав у такій сфері, крім випадків вилучення правовласниками своїх майнових прав з управління акредитованої організації в цій сфері розширеного колективного управління в визначеному в цьому Законі порядку, за умови наявності інформації про об’єкти, права щодо яких вилучені з розширеного колективного управління, на загальнодоступному веб-сайті даної акредитованої організації колективного управління. Дохід від прав, сплачений користувачем акредитованій організації колективного управління, визнається єдиним належним платежем за період від користувача за використання всіх об’єктів авторських і (або) суміжних прав у сфері, в якій акредитовано організацію колективного управління.
В разі згоди відповідної організації колективного управління, користувач має право сплатити цій організації колективного управління дохід від прав за попередні періоди часу у сфері, в якій така організація здійснює передбачене цим Законом колективне управління.»
 
Відхилено      
    -71- Кондратюк О.К.
Іонова М.М.
Абзаци дев’ятнадцять - двадцять чотири підпункту 1) пункту 8 Розділу І проекту (зміни до частини 3-5 статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав)») виключити.
 
Відхилено    
66. У разі укладення користувачем договору з акредитованою організацією колективного управління та виконання ним передбачених таким договором зобов’язань користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою акредитації організації колективного управління, з якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не охоплюються договором. У разі надходження таких претензій вони вирішуються організаціями колективного управління.
 
-72- Дирдін М.Є.
У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242) абзац 2 частини 2 статті 20 Законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі укладення користувачем договору з акредитованою організацією колективного управління та виконання ним передбачених таким договором категорії прав, виду об’єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою акредитації організації колективного управління, з якою він уклав договір, крім тих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному вебсайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не охоплюються договором. У разі надходження таких претензій вони вирішуються організаціями колективного управління.».
 
Відхилено      
67. 4. Користувачі зобов’язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими вони уклали договір, винагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління та у разі, якщо це передбачено умовами договору, користувачі зобов’язані подавати до організації перелік використаних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів користувачами визначаються договором про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, який може містити обов’язок користувачів надавати документально підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, про одержані прибутки з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
 
      
68. Користувачі подають до організації колективного управління звіти за формою, погодженою у відповідному договорі.
 
      
69. Звільнення користувача від обов’язку подання до організації колективного управління звітів про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги подати відповідний звіт та досяг відповідних домовленостей з цією організацією, за умови що організація візьме на себе відповідальність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача та за умови відшкодування користувачем обґрунтованих витрат, здійснених організацією на отримання такої інформації.
 
      
70. 5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. Організація колективного управління зобов’язана надавати інформацію на запит користувача, повідомляти його про документи, необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договір підлягає укладенню організацією з користувачем в найкоротший строк.»
 
      
71. 2) Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 1-2 такого змісту:
 
-73- Железняк Я.І.
Підпункт 2 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо доповнення новим пунктом Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав») виключити.
 
Враховано   3) у розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
а) в абзаці другому пункту 2 слово та цифри «статті 18» замінити словом та цифрами «статті 19»;
б) в абзацах другому та третьому пункту 3 слово та цифри «статті 11» замінити словом та цифрами «статті 12»;
в) доповнити пунктами 3-2 і 3-3 такого змісту:
«3-2 . Тимчасово, до узгодження остаточних розмірів тарифів у процесі переговорів або визначення їх судом, але не пізніше ніж до 31 грудня 2021 року, користувачі, що відповідно до вимог цього Закону зобов’язані сплачувати винагороду за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників, сплачують відповідній акредитованій організації винагороду згідно із ставками відрахувань, що діяли протягом останніх трьох років до набрання чинності цим Законом.
 
    -74- Кондратюк О.К.
Іонова М.М.
Доповнити пункт 8 Розділу І проекту новим підпунктом такого змісту:
«2) У Розділі «Прикінцеві та перехідні положення»:
а) у пункті 2:
у абзаці першому слова «з оголошеної Установою відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію у відповідній сфері» замінити словами «з дати розміщення Установою на своєму веб-сайті відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону рішення про акредитацію організації колективного управління у відповідній сфері»;
у абзаці другому слова та цифри «статті 18» замінити словами та цифрами «статті 19».
б) у абзацах другому та третьому пункту 3 слова та цифри «статті 11» замінити словами та цифрами «статті 12».
в) доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:
«У разі, якщо протягом двадцяти чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом колективне управління майновими авторськими правами, що здійснюється ДО УААСП, не буде приведене у відповідність із вимогами цього Закону в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення, Установа, за запитом осіб, зазначених у абзацах другому - четвертому підпункту 1 пункту 4 розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення, зобов'язана протягом трьох місяців організувати скликання зборів делегатів з числа правовласників - фізичних осіб, які передали в управління ДО УААСП належні їм майнові авторські права, в порядку і на умовах, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення, а після скликання зборів делегатів - здійснити необхідну організаційну, матеріальну та іншу підтримку, передбачену підпунктами 2-4 пункту 4 розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення».
г) у пункті 5 слова та цифри «статті 11» замінити словами та цифрами «статті 12».
 
Враховано частково    
    -75- Потураєв М.Р.
Пункт 2) частини 8 розділу І проекту Закону (зміни до Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав») викласти у такій редакції:
«2) Розділ «Прикінцеві та перехідні положення»: доповнити новим пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2 - Тимчасово, до узгодження остаточних розмірів тарифів у процесі переговорів або визначення їх судом, але не більше ніж до 31 грудня 2020 року, користувачі, що відповідно до вимог цього Закону зобов’язані сплачувати винагороду за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників, сплачують відповідній акредитованій організації винагороду згідно ставок відрахувань, що діяли протягом останніх трьох років до набрання чинності цим Законом».
 
Враховано в редакції комітету   
72. «1-2. Цей закон тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України.».
 
-76- Потураєв М.Р.
У підпункті 2 пункт 8 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2 - Тимчасово, до моменту затвердження Установою рішення комісії з акредитації про акредитацію організацій колективного управління в відповідних сферах відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону, але не довше ніж до 31 грудня 2020 року організації колективного управління, включені до Реєстру організацій колективного управління, мають право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону, згідно тарифів, які визначаються в договорах між відповідними організаціями колективного управління та користувачами, без застосування порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».
Визнаються такими, що не відбулися, оголошені конкурси на визначення акредитованої організації колективного управління, за якими на момент набрання чинності цим Законом Установою не затверджено рішення про акредитацію відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону.
Протягом 60 днів з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті.
 
Враховано   3-3. Тимчасово, до моменту затвердження Установою рішення комісії з акредитації про акредитацію організацій колективного управління у відповідних сферах відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону, але не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року, організації колективного управління, внесені до Реєстру організацій колективного управління, мають право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону, згідно із тарифами, що визначаються в договорах між відповідними організаціями колективного управління та користувачами, без застосування порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 цього Закону.
Визнаються такими, що не відбулися, оголошені конкурси на визначення акредитованої організації колективного управління, за якими на момент набрання чинності цим Законом Установою не затверджено рішення про акредитацію відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону.
Протягом 60 днів з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби СОVІD-19» Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті».
г) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
«4. Установа протягом 14 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язана вжити заходів для приведення колективного управління майновими авторськими правами, що здійснюється Державною організацією "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (далі - ДО УААСП), у відповідність із вимогами цього Закону. Для цього Установа:
1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом організовує скликання зборів делегатів з числа правовласників - фізичних осіб, які передали в управління ДО УААСП належні їм майнові авторські права. У зазначених зборах делегатів мають право взяти участь:
а) особи, делеговані всеукраїнськими творчими спілками, яким Кабінетом Міністрів України надано статус національних (разом не більше ніж 33 делегати);
б) особи, які відповідно до статуту ДО УААСП у редакції, чинній станом на 1 січня 2018 року, мають статус члена Ради Авторів (разом не більше ніж 5 делегатів);
в) особи, обрані за результатами рейтингового голосування, проведеного Установою, які є авторами та мають чинні договори з ДО УААСП щодо управління належними їм авторськими майновими правами станом на дату набрання чинності цим Законом, у кількості, яка не перевищує 11 осіб.
Порядок такого рейтингового голосування пропонується ДО УААСП та затверджується Установою одночасно із затвердженням Установою мінімальної кількості творів та максимальної кількості авторів відповідних видів творів для цілей рейтингового голосування, як передбачено цим пунктом.
Установа затверджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Установи список учасників зборів делегатів;
2) після ухвалення зборами делегатів рішення про реєстрацію громадської організації, метою якої є колективне управління правами, - надає методичну та організаційну підтримку у здійсненні реєстрації громадської організації, реєстрації організації колективного управління.
5. Установа здійснює ліквідацію ДО УААСП у встановленому законодавством порядку».
 
    -77- Гришина Ю.М.
Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2. Користувачі, що відповідно до вимог цього Закону зобов’язані сплачувати винагороду за приватне копіювання, до узгодження тарифів у цій сфері колективного управління на переговорах про встановлення тарифів чи визначення їх судом сплачують відповідній акредитованій організації винагороду за приватне копіювання відповідно до ставок відрахувань за приватне копіювання, що діяли протягом останніх трьох років до набрання чинності цим законом».
 
Відхилено    
    -78- Потураєв М.Р.
У підпункті 2 пункт 8 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» пункт 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«4. Установа протягом чотирнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язана вжити заходів для приведення колективного управління майновими авторськими правами, що здійснюється Державною організацією "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (далі - ДО УААСП), у відповідність із вимогами цього Закону. Для цього Установа:
1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом організовує скликання зборів делегатів з числа правовласників - фізичних осіб, які передали в управління ДО УААСП належні їм майнові авторські права. В зазначених зборах делегатів мають право взяти участь:
а) особи, делеговані всеукраїнськими творчими спілками, яким Кабінетом Міністрів України надано статус національних (разом не більше ніж 33 делегати);
б) особи, які відповідно до статуту ДО УААСП в редакції, чинній станом на 1 січня 2018 року, мають статус члена Ради Авторів (разом не більше ніж 5 делегатів);
в) особи, обрані за результатами рейтингового голосування, проведеного Установою, які є авторами та мають чинні договори з ДО УААСП щодо управління належними їм авторськими майновими правами станом на дату набрання чинності цим Законом, в кількості, яка не перевищує 11 осіб.
Порядок такого рейтингового голосування пропонується ДО УААСП та затверджується Установою одночасно з затвердженням Установою мінімальної кількості творів та максимальної кількості авторів відповідних видів творів для цілей рейтингового голосування, як передбачено цим пунктом.
Установа затверджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Установи список учасників зборів делегатів;
2) після ухвалення зборами делегатів рішення про реєстрацію громадської організації, метою якої є колективне управління правами, - надає методичну та організаційну підтримку у здійсненні реєстрації громадської організації, реєстрації організації колективного управління;».
 
Враховано    
    -79- Потураєв М.Р.
У підпункті 2 пункт 8 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»:
Пункт 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у новій редакції:
«5. Установа здійснює ліквідацію ДО УААСП у встановленому законодавством порядку».
 
Враховано    
73. 9. у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25):
 
-80- Железняк Я.І.
Пункт 9 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна") виключити.
 
Відхилено   11. Статтю 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2020р., № 4, ст. 25) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
    -81- Бабій Р.В.
Виключити пункт 9 розділу І законопроекту (доповнення новою ч. 8 статті 2, виключення абзацу 4 п. г) ч. 2 статті 4 та абзацу 12 ч. 2 статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»), залишивши чинною діючу редакцію відповідних статей Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
 
Відхилено    
    -82- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«9. У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради, 2020 р., № 4, ст.25 із наступними змінами)».
 
Враховано редакційно    
    -83- Мовчан О.В.
Виключити пункт 9 розділу І законопроекту (зміни до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).
 
Відхилено    
    -84- Павленко Ю.О.
До Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25):
Статтю 2 частину 4 викласти в наступній редакції:
4. Оренда майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог цього Закону та інших Законів України, що регулюють правовідносини, які виникають у зв'язку з орендою майна, що перебуває у комунальній власності.
 
Відхилено    
74. 1) статтю 2 після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
-85- Батенко Т.І.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту (внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») виключити.
 
Відхилено      
    -86- Підласа Р.А.
Підпункт 1) пункту 9 розділу І законопроєкту викласти в такій редакції:
«1) статтю 2 після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають при наданні державним або комунальним закладом культури у користування державного та комунального майна, пов’язаного з наданням платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі.»«.
 
Враховано редакційно    
    -87- Стріхарський А.П.
Підпункт 1) пункту 9 розділу І Законопроекту викласти в новій редакції:
1) статтю 2 після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають при наданні у користування закладом культури іншим суб’єктам господарювання для здійснення ними господарської діяльності державного та/або комунального майна, яке використовується для надання платних послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано редакційно    
75. «8. Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають у разі надання закладом культури у користування іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними господарської діяльності державного та комунального майна, пов’язане з наданням платних послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, затвердженим Кабінетом Міністрів України.»
 
-88- Кравчук Є.М.
Пункт 1 статті 9 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають при наданні державним або комунальним закладом культури у користування державного та комунального майна, пов’язаного з наданням платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури».
 
Враховано   «8. Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають при наданні державним або комунальним закладом культури у користування державного та комунального майна, пов’язаного з наданням платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури».
 
    -89- Дирдін М.Є.
У Законі України Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25) частину 8 статті 2 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон не поширюється на правовідносини, що виникають у разі надання закладом культури у користування іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними господарської діяльності державного та комунального майна, пов’язаного з наданням платних послуг згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано редакційно    
76. 2) абзац четвертий пункту г) частини другої статті 4 виключити
 
-90- Дирдін М.Є.
У Законі України Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25) абзац 3 пункту г частини 2 статті 4 залишити в редакції чинного ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»:
«нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок;».
 
Враховано      
    -91- Павленко Ю.О.
До Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25):
Статтю 15 частину 1 доповнити абзацем:
редакції друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, громадські телерадіоорганізації, телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорій мовлення, підприємства зв'язку, які займаються розповсюдженням друкованих засобів масової інформації, теле- і радіопрограм.
 
Відхилено    
77. 3) абзац дванадцятий частини другої статті 15 виключити
 
-92- Дирдін М.Є.
У Законі України Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25) абзац 12 частини 2 статті 15 Законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»:
«потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок.».
 
Враховано      
78. 10. В пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» № 533-ІХ від 17 березня 2020 року слова і цифри «частини першої статті 26» замінити словами і цифрами «пункту 5) частини першої, пункту 9) частини третьої статті 8, частини першої, абзаців першого-четвертого частини четвертої статті 26».
 
-93- Батенко Т.І.
Пункт 10 розділу І законопроекту (внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)») викласти у такій редакції:
«10. Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» № 533-ІХ від 17 березня 2020 року викласти у такій редакції:
«2. Зупинити по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) дію пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7 та пункту 5 частини першої, пункту 9 частини третьої статті 8, частини першої, четвертої статті 26 Закону України «Про житлово- комунальні послуги».».
 
Відхилено   1. У статті 26-1 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 32, ст. 206; 2016р., № 10, ст. 102):
частини другу - четверту виключити;
у частині сьомій слова «Законом України "Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Законом України "Про публічні закупівлі».
2. У Законі України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 24, ст. 162 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном «грант» такого змісту:
«грант – грошові кошти (фінансові ресурси), що надаються на безоплатній, безпроцентній і безповоротній основі суб’єктам господарювання та фізичним особам за результатами конкурсного відбору, для реалізації програм, проектів, заходів, а також для інституційної підтримки суб’єктів видавничої справи незалежно від форми власності»;
2) у частині третій статті 5 слова «державного замовлення на видання книжкової продукції» замінити словами «підтримки проектів у сфері книговидавничої справи»;
3) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
«Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:
створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;
реалізація програми надання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти;
представлення України в міжнародних організаціях (спілках), які займаються розвитком (підтримкою) книговидання, бібліотечної справи, промоцією читання;
реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;
організація та проведення конкурсів, у тому числі надання премій, стипендій їх переможцям;
координація та організація всеукраїнських і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, акцій, подій тощо;
реалізація програм резиденцій для авторів, перекладачів, ілюстраторів, літературних критиків;
здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери, проведення досліджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях у бібліотеках тощо;
інформування українських та іноземних видавництв про наявні програми фінансування проектів та іншої підтримки їхньої діяльності;
виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі - Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;
координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями вітчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;
розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;
здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень, бібліотек на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;
створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;
сприяння розвитку бібліотечної справи;
реалізація програм для сприяння поповненню фондів бібліотек книжковою продукцією;
здійснення інших видів підтримки, реалізація програм, проектів, заходів, визначених цим Законом»;
4) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
«Стаття 8-1. Діяльність Українського інституту книги з підтримки проектів у сфері книговидавничої справи
1. Український інститут книги провадить діяльність, пов’язану з підтримкою проектів у сфері книговидавничої справи, щодо:
перекладу творів іноземної літератури державною мовою;
перекладу творів української літератури іноземними мовами;
підготовки та видання книжкових видань творів української літератури;
написання авторами (створення) нових літературних творів;
організації та проведення програм і заходів популяризації читання (книжкових виставок, ярмарків, літературних фестивалів, конкурсів, тематичних акцій, промоційних і комунікаційних кампаній);
поповнення бібліотечних фондів бібліотек об'єднаних територіальних громад книжковою продукцією.
2. Український інститут книги здійснює відбір проектів відповідно до порядку проведення конкурсного відбору проектів, що реалізуються за підтримки Українського інституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до відповідних проектів та отримувачів коштів, мінімальна та максимальна сума гранту для підтримки відповідних проектів; критерії конкурсного відбору проектів, етапи його проведення, процедура визначення переможців, підстави для надання або відмови у наданні фінансування.
Рішення про надання гранту для підтримки проекту приймається Наглядовою радою Українського інституту книги.
Фінансування проектів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Українському інституту книги, у повному обсязі або на умовах співфінансування у частці, визначеній Наглядовою радою Українського інституту книги.
У разі прийняття рішення про надання гранту для підтримки проекту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів договір про надання гранту.
Договір про надання гранту для підтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.
Істотними умовами договору про надання гранту для підтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалізації якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням статей витрат, на які вона витрачатиметься; графік платежів; зобов’язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; технічні вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації проекту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору.
Типова форма договору про надання гранту для підтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
3. В умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або карантином, Український інститут книги здійснює інституційну підтримку суб’єктів видавничої справи (видавців) незалежно від форми власності для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку. Надання такої підтримки здійснюється в формі гранту інституційної підтримки.
Термін «інституційна підтримка» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про Український культурний фонд». Порядок надання такої підтримки у формі гранту Українським інститутом книги встановлюються цим Законом.
Рішення про надання інституційної підтримки у формі гранту приймається Наглядовою радою Інституту.
Порядок надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
У разі прийняття рішення про надання інституційної підтримки у формі гранту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів відповідний договір.
Істотними умовами договору про надання інституційної підтримки у формі грантів підтримки є сума гранту; зобов’язання грантоотримувача, у тому числі щодо звітності; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту інституційної підтримки; відповідальність за порушення умов договору.
Типова форма договору про надання інституційної підтримки у формі гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Договір про надання інституційної підтримки у формі гранту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг»;
5) у статті 10:
у частині шостій слова «та відкликання окремих її членів» замінити словами «відкликання окремих її членів, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради»;
у частині сьомій:
в абзаці третьому слова «фінансового поквартального плану Українського інституту книги та звіту про його виконання» замінити словами «річного плану роботи Українського інституту книги»;
в абзаці четвертому цифри «100» замінити цифрами «500»;
абзац п’ятий після слова «рішень» доповнити словами «органу управління», а слова «посадових осіб» замінити словом «директора»;
абзац сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова «річного фінансового звіту» замінити словами «звіту про виконання річного плану роботи»;
в абзаці дев’ятому слова «квартальних планів роботи» замінити словом «стратегії»;
доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«прийняття рішення щодо надання Українським інститутом книги грантів для підтримки проектів, інституційної підтримки у формі грантів»;
6) доповнити статтею 12 такого змісту:
«Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського інституту книги
1. Для відбору поданих на конкурсний відбір проектів, книжкової продукції, реалізації інших програм Український інститут книги створює експертні ради.
Персональний склад експертних рад Українського інституту книги формується директором Українського інституту книги за результатами конкурсного добору експертів.
Порядок проведення конкурсного добору експертів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Вимоги до кандидатів, до складу експертних рад Українського інституту книги, критерії та порядок проведення конкурсного добору експертів, визначаються у положенні про експертні ради Українського інституту книги, затвердженому директором Українського інституту книги.
Український інститут книги залучає експертів, у тому числі іноземних, до роботи в експертних радах Українського інституту книги з виплатою їм грошової винагороди та інших компенсаційних виплат (проживання, проїзд, добові), за умови що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів. Експерти не можуть бути штатними працівниками Українського інституту книги.
Виплати експертам здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного з ним, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Українському інституту книги.
Порядок визначення розміру (сум) виплат експертам Українського інституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».
 
    -94- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«10. У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 17, ст.106) слова і цифри «частини першої статті 26» замінити словами і цифрами «пункту 5 частини першої, пункту 9 частини третьої статті 8, частини першої, абзаців першого-четвертого частини четвертої статті 26».
 
Відхилено    
    -95- Гриб В.О.
У Розділу І законопроекту пункт 10 виключити.
 
Враховано    
    -96- Железняк Я.І.
Після пункту 10 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"11. У Законі України "Про гастрольні заходи в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 7, ст.56) після статті 3-1 доповнити новою статтею такого змісту:
"32 Перенесення та відміна гастрольних заходів організатором гастрольних заходів
"Організатор гастрольного заходу має право перенести оголошену дату проведення гастрольного заходу на строк, що не перевищує 12 місяців. При цьому кошти, отримані організатором від продажу квитків на такий гастрольний захід поверненню не підлягають, а квитки продані на такий гастрольний захід є чинними для нової дати проведення гастрольного заходу.
У випадку відміни гастрольного заходу, кошти отримані організатором гастрольного заходу від продажу квитків на такий захід підлягають поверненню на вимогу власників квитків протягом 180 днів після дати, в яку мав відбутись гастрольний захід, що зазначена на квитках.
Організатор гастрольного заходу звільняється від відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання перед власниками квитків щодо проведення гастрольного заходу, у випадках передбачених цією статтею".
 
Відхилено    
    -97- Княжицький М.Л.
Доповнити законопроект (з урахуванням пункту 4 висновку Комітету від 13 травня 2020 року) пунктом 11 зі змінами до статті 261 Закону України «Про видавничу справу» наступного змісту:
«11. В статті 261 Закону України «Про видавничу справу»:
абзаци другий – четвертий частини першої вилучити;
в абзаці сьомому слова «Законом України "Про здійснення державних закупівель"« замінити словами «Законом України "Про публічні закупівлі"«.
 
Враховано    
    -98- Княжицький М.Л.
Доповнити законопроект (з урахуванням пункту 4 висновку Комітету від 13 травня 2020 року) пунктом 12 зі змінами до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» наступного змісту:
«12. У Законі України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №24, ст. 162):
1) в статті 1:
доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном «грант» такого змісту:
«грант – грошові кошти (фінансові ресурси), що надаються на безоплатній, безпроцентній і безповоротній основі суб’єктам господарювання та фізичним особам за результатами конкурсного відбору, для реалізації програм, проектів, заходів, а також для інституційної підтримки суб’єктів видавничої справи незалежно від форми власності;».
2) в частині третій статті 5 слова «державного замовлення на видання книжкової продукції» замінити словами «підтримки проектів у сфері книговидавничої справи»;
3) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
«Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:
створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;
реалізація програми надання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти;
представлення України в міжнародних організаціях (спілках), які займаються розвитком (підтримкою) книговидання, бібліотечної справи, промоцією читання;
реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;
організація та проведення конкурсів, в тому числі надання премій, стипендій їх переможцям;
координація та організація всеукраїнських і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, акцій, подій тощо;
реалізація програм резиденцій для авторів, перекладачів, ілюстраторів, літературних критиків;
здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери, проведення досліджень спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях в бібліотеках тощо;
інформування українських та іноземних видавництв про наявні програми фінансування проектів та іншої підтримки їхньої діяльності;
виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі - Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;
координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями вітчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;
розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;
здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень, бібліотек на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;
створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;
сприяння розвитку бібліотечної справи;
реалізація програм для сприяння поповненню фондів бібліотек книжковою продукцією;
здійснення інших видів підтримки, реалізація програм, проектів, заходів, визначені цим Законом;»
4) доповнити статтею 81 «Діяльність Українського інституту книги з підтримки проектів у сфері книговидавничої справи» наступного змісту:
«Стаття 8-1. Діяльність Українського інституту книги з підтримки проектів у сфері книговидавничої справи
1. Український інститут книги здійснює діяльність, пов’язану з підтримкою проектів у сфері книговидавничої справи щодо:
перекладу творів іноземної літератури державною мовою;
перекладу творів української літератури іноземними мовами;
підготовки та видання книжкових видань творів української літератури;
написання авторами (створення) нових літературних творів;
організації та проведення програм і заходів популяризації читання (книжкових виставок, ярмарків, літературних фестивалів, конкурсів, тематичних акцій, промоційних і комунікаційних кампаній);
поповнення бібліотечних фондів бібліотек об'єднаних територіальних громад книжковою продукцією.
2. Український інститут книги здійснює відбір проектів відповідно до порядку проведення конкурсного відбору проектів, які реалізуються за підтримки Українського інституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до відповідних проектів та отримувачів коштів, мінімальна та максимальна сума гранту для підтримки відповідних проектів; критерії конкурсного відбору проектів, етапи його проведення, процедура визначення переможців, підстави для надання або відмови у наданні фінансування.
Рішення про надання гранту для підтримки проекту приймається Наглядовою радою Українського інституту книги.
Фінансування проектів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Українському інституту книги, у повному обсязі або на умовах співфінансування у частці, визначеній Наглядовою радою Українського інституту книги.
У разі прийняття рішення про надання гранту для підтримки проекту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів договір про надання гранту.
Договір про надання гранту для підтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.
Істотними умовами договору про надання гранту для підтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалізації якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням статей витрат, на які вона витрачатиметься; графік платежів; зобов’язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; технічні вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації проекту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору.
Типова форма договору про надання гранту для підтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
3. В умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або карантином, Український інститут книги здійснює інституційну підтримку суб’єктів видавничої справи (видавців) незалежно від форми власності для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку. Надання такої підтримки здійснюється в формі гранту інституційної підтримки.
Термін «грант інституційної підтримки» розуміється в значенні, встановленому Законом України «Про Український культурний фонд». Порядок надання гранту інституційної підтримки Українським інститутом книги встановлюються цим Законом.
Рішення про надання гранту інституційної підтримки приймається Наглядовою радою Інституту.
Порядок надання грантів для інституційної підтримки суб’єктів видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
У разі прийняття рішення про надання гранту інституційної підтримки Український інститут книги укладає з отримувачем коштів договір про надання гранту інституційної підтримки.
Істотними умовами договору про надання гранту інституційної підтримки є сума гранту інституційної підтримки; зобов’язання грантоотримувача, у тому числі щодо звітності; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту інституційної підтримки; відповідальність за порушення умов договору.
Типова форма договору про надання гранту інституційної підтримки затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Договір про надання гранту інституційної підтримки не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг.»
5) в статі 10:
в частині шостій слова «та відкликання окремих її членів» замінити словами та символами «, відкликання окремих її членів, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради»;
в частині сьомій:
в абзаці третьому слова «фінансового поквартального плану Українського інституту книги та звіту про його виконання» замінити словами «річного плану роботи Українського інституту книги»;
в абзаці четвертому цифри «100» замінити цифрами «500»;
в абзаці п’ятому після слова «рішень» доповнити словами «органу управління», а слова «посадових осіб» замінити словами «директора, заступників директора»;
абзац з текстом «основних напрямів діяльності Українського інституту книги;» виключити;
слова «річного фінансового звіту» замінити словами «звіту про виконання річного плану роботи»;
слова «квартальних планів роботи» замінити слова «стратегії»;
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«прийняття рішення щодо надання Українським інститутом книги грантів для підтримки проектів, грантів інституційної підтримки.»
6) Доповнити статтею 12 «Склад та порядок формування експертних рад Українського інституту книги» наступного змісту:
«Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського інституту книги
1. Для відбору поданих на конкурсний відбір проектів, книжкової продукції, реалізації інших програм Український інститут книги створює експертні ради.
Персональний склад експертних рад Українського інституту книги формується директором Українського інституту книги за результатами конкурсного добору експертів.
Порядок проведення конкурсного добору експертів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Вимоги до кандидатів до складу експертних рад Українського інституту книги, критерії та порядок проведення конкурсного добору експертів, визначаються у положенні про експертні ради Українського інституту книги, затвердженому директором Українського інституту книги.
Український інститут книги залучає експертів, у тому числі іноземних, до роботи в експертних радах Українського інституту книги, з виплатою їм грошової винагороди та інших компенсаційних виплат (проживання, проїзд, добові), за умови, що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів. Експерти не можуть бути штатними працівниками Українського інституту книги.
Виплати експертам здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного з ним, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Українському інституту книги.
Порядок визначення розміру (сум) виплат експертам Українського інституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
79. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
80. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-99- Железняк Я.І.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Абзаци третій і п'ятий пункту 11 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні") діють до 12 березня 2021 року".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
81. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-100- Ткаченко О.В.
Підпункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом:
- розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;
- розробити та внести у Верховну Раду України проекти законів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Державного бюджету України на 2020 рік для впровадження грантової системи державної підтримки;
- розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього підприємництва, а також суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон, при впровадженні заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;
розробити та подати до Верховної Ради України проекти законів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для впровадження грантової системи державної підтримки;
розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього підприємництва, а також суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон, при впровадженні заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVІD-19;
 
82. - у трьохденний термін з дати набрання чинності цим Законом уточнити та деталізувати перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон на час карантину, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2" від 11 березня 2020 року № 211;
 
      
83. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Порядок та умови надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;
 
      
84. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та внести у Верховну Раду України зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 50% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію;
 
      
85. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та внести у Верховну Раду України проект закону щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% втрат місцевих бюджетів від заходів підтримки, передбачених даним законопроектом (орієнтовно за рахунок коштів фонду боротьби з коронавірусною хворобою);
 
-101- Кулініч О.І.
В абзаці 5 частини 2 розділу ІІ законопроекту слова « (орієнтовно за рахунок коштів фонду боротьби з коронавірусною хворобою)» - виключити.
 
Відхилено      
86. - у десятиденний термін з дати набрання чинності цим Законом розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, а також суб’єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон, при впровадженні заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, де передбачити, зокрема, такі заходи:
 
      
87. не зменшувати фінансову підтримку, передбачену Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», додаток № 3;
 
-102- Кулініч О.І.
Абзац 7 частини 2 розділу ІІ законопроекту - виключити. У зв’язку з цим абзаци 8 - 24 вважати абзацами 7 - 23 відповідно.
 
Відхилено      
88. перерозподілити видатки розвитку (крім закупівлі книг для поповнення фондів, невідкладних протиаварійних капітальних робіт, у тому числі капітального ремонту, реконструкції та реставрації, та закупівлі обладнання безпекового характеру - сигналізація, протипожежне обладнання, клімат-контроль, першочергова реставрація, електромережі тощо), затверджені відповідним головним розпорядником бюджетних коштів розписом державного бюджету за КПКВК 3800000 Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (додаток №3) на видатки споживання, в тому числі підтримку поточної роботи суб’єктів господарювання у межах, що дозволять компенсувати втрату доходу у зв’язку з неможливістю проводити публічні заходи, зокрема на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та оплату послуг з охорони державних закладів культури;
 
      
89. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 414 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів», дозволивши Українському культурному фонду у договорах про надання гранту здійснювати фінансування проекту частинами (траншами) у розмірах та у строки визначені у договорі про надання гранту, але не більше дванадцяти місяців протягом поточного та наступного бюджетного періоду. У разі фінансування проекту на строк більший, ніж шість місяців оплата частинами (траншами) є обов’язковою. Також передбачити механізм надання грантів інституційної підтримки юридичним особам незалежно від форми власності для стабільної діяльності в умовах надзвичайної ситуації або надзвичайного стану із надходжень Стабілізаційного фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками;
 
-103- Княжицький М.Л.
В пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
в абзаці дев’ятому, який починається зі слів «внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018» слова «юридичним особам незалежно від форми власності» замінити на «юридичним і фізичним особам, визначеним законом».
 
Відхилено      
90. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 № 881 «Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги», збільшивши розміри посадових окладів керівників структурних підрозділів та їх заступників на 20-25% та окладів професіоналів та фахівців на 70% у зв'язку з додатковим навантаженням, спричиненим необхідністю додаткової підтримки представників галузі культури та мистецтва в умовах надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
 
      
91. внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, додавши до назви та переліку видів видатків формулювання гранту;
 
      
92. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», встановивши, що період впродовж якого у закладах культури не провадиться господарська діяльність у зв’язку із санітарно-епідеміологічними та іншими, незалежними від працівників обставинами (епідемії, пандемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), є робочим часом таких працівників, та передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором (контрактом), за умови, що працівники виконують роботу, визначену трудовим договором (контрактом), дистанційно (віддалено) (якщо вид роботи дозволяє здійснювати її дистанційно). При відсутності такої роботи або у зв’язку із неможливістю виконувати роботу дистанційно (віддалено) час простою не з вини працівника оплачується в розмірі не менше 2/3 посадового окладу (ставки заробітної плати). Залежно від наявного фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, керівник закладу може зберігати за працівником середній заробіток, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);
 
      
93. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», дозволивши закладам культури до 1 січня 2021 року суми орендних платежів у розмірі 70 або 30 відсотків орендної плати не перераховувати до державного бюджету, а залишити таким закладам культури для відшкодування збитків, пов’язаних із недоотриманням доходів;
 
      
94. внести зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, передбачивши 0 відсотка суми наданого кредиту до кінця 2020 року під цільове використання забезпечення фонду заробітної плати суб’єктами туристичної діяльності, закладами культури, іншими суб’єктами господарювання, що провадять основну економічну діяльність у видах, що належать до креативних індустрій згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; надання адресної фінансової підтримки туроператорам, які понесли значні, незаплановані витрати та забезпечили повернення громадян України із закордону у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2 (за умови документального підтвердження відсутності встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю такого туроператора осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України);
 
-104- Княжицький М.Л.
В пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзац чотирнадцятий, який починається зі слів «внести зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки» викласти в такій редакції:
«внести зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28, передбачивши 0 відсотка суми наданого кредиту до кінця 2020 року під цільове використання забезпечення фонду заробітної плати суб’єктами мікропідприємництва та малого підприємництва (за умови документального підтвердження відсутності встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю такого туроператора осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України);»
 
Відхилено      
    -105- Павленко Ю.О.
У Прикінцевих положеннях, п.2, абзаці 13 виключити слова «що здійснюють збройну агресію проти України».
 
Відхилено , оскільки було 1 поправку №100, згідно з якою частину викладено в новій редакції   
95. внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року №638, передбачивши витрати на придбання книжкової продукції, у тому числі електронних видань, для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку;
 
      
96. внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. №265-р, доповнивши Переліку видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій кодом згідно з Національним класифікатором України ДК 009: 2010 - 94.99, назвою виду економічної діяльності «Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» та кодом згідно з Національним класифікатором України ДК 009: 2010 - 82.30, назва виду економічної діяльності «Організування конгресів і торговельних виставок»;
 
      
97. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури, молоді та спорту за деякими програмами», встановивши відсоток фінансової підтримки закладів культури у розмірі 100 відсотків;
 
      
98. внести зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138, встановивши відсоток відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету закладами культури у розмірі 30 відсотків;
 
      
99. внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького комплексу «Мистецький арсенал», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 574, виключивши положення, які передбачають скорочення у наступному за звітним році обсягу фінансової підтримки на суму одержаного чистого прибутку, та який міг би спрямовуватися на провадження культурної діяльності;
 
      
100. передбачити одноразову фінансову підтримку для самозайнятих осіб та суб’єктів господарювання з кількістю штатних працівників до 15 осіб та оборотом до 5 мільйонів гривень на рік на часткове покриття видатків, пов’язаних, зокрема, із сплатою орендних платежів, виплатою заробітної плати, податків та зборів, у розмірі до 100 000 гривень;
 
      
101. передбачити безвідсоткове кредитування суб’єктів господарювання під зобов’язання не скорочувати найнятих працівників в розмірі тримісячного обороту такого суб’єкта господарювання;
 
      
102. передбачити здійснення компенсації частини відсотків по банківським кредитам для суб’єктів господарювання, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше, ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників, або ж створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину.
 
      
103. передбачити компенсації за часткове безробіття працівників як державного, так і приватного сектору;
 
      
104. - у місячний термін з дати набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
-106- Підласа Р.А.
Доповнити пункт 2 розділу ІІ законопроєкту новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:
«- у місячний строк з дати набрання чинності цим Законом затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою, поданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі;».
 
Враховано в редакції комітету  затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою, поданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;
включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
 
    -107- Стефанчук Р.О.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«- включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано    
105. 3. Установити, що на період встановлення карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVІD-19):
 
   3. Установити, що на період встановлення карантину або обмежувальних (протиепідемічних) заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби СОVІD-19:
 
106. 1) Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) може призупинити проведення засідань або проводити засідання у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема, через мережу Інтернет. Питання, які розглядаються у зазначений період на засіданні Національної ради, повинні бути визначені нею як нагальні та/або невідкладні.
 
-108- Княжицький М.Л.
В пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» в підпункті 1) слова «призупинити проведення засідань або» виключити.
 
Враховано   1) Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) може проводити засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет. Питання, які розглядаються у зазначений період на засіданні Національної ради, повинні бути визначені нею як нагальні та/або невідкладні.
 
107. Листи та ліцензійна документація приймаються Національною радою в електронній та паперовій формі. Розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядаються виключно на засіданні Національної ради, розглядаються Національною радою після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів або без участі ліцензіата, якщо такий ліцензіат повідомить Національну раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його представника;
 
-109- Княжицький М.Л.
В пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» другий абзац підпункту 1) доповнити реченням:
«При проведенні засідання у режимі реального часу (онлайн), у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада, за погодженням з ліцензіатом, забезпечує можливість бути присутнім на такому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи ліцензіата (його представника) здійснюється з використанням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або на підставі письмового звернення ліцензіата, до якого додається довіреність представника».
 
Враховано   Листи та ліцензійна документація приймаються Національною радою в електронній та паперовій формі. Розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядаються виключно на засіданні Національної ради, розглядаються Національною радою після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів або без участі ліцензіата, якщо такий ліцензіат повідомить Національну раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його представника.
При проведенні засідання у режимі реального часу (он-лайн), у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада, за погодженням з ліцензіатом, забезпечує можливість бути присутнім на такому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи ліцензіата (його представника) здійснюється з використанням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або на підставі письмового звернення ліцензіата, до якого додається довіреність представника;
 
108. 2) у випадку неможливості виконання ліцензіатом визначеної ліцензією програмної концепції або інших вимог, встановлених законом, такий ліцензіат повинен негайно звернутися до Національної ради з листом із обґрунтуванням причин та обсягу вимог, що не можуть бути ним дотримані. Національна рада, впродовж 5 робочих днів з моменту отримання такого листа, опрацьовує запропоновані зміни та розглядає допустимість запропонованих змін, враховуючи аргументування ліцензіата. За результатами опрацювання зазначеного листа, Національна рада надсилає ліцензіату повідомлення щодо допустимого обсягу таких змін. Лист підписується головою Національної ради або членом Національної ради, що виконує його обов’язки. До підписання такого листа, він має бути погоджений більшістю членів від діючого складу Національної ради. У разі відсутності погодження Національною радою запропонованих змін до умов ліцензії, ліцензіату забороняється самовільно змінювати умови ліцензії. Зазначена інформація береться Національною радою до уваги під час здійснення у наступному своїх повноважень. Після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, ліцензіати повинні дотримуватися програмної концепції, визначеної умовами ліцензії, та всіх вимог, встановлених законом.
 
-110- Княжицький М.Л.
В пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» підпункт 2) викласти в новій редакції, а саме:
«2) у випадку неможливості виконання ліцензіатом визначеної ліцензією програмної концепції або інших вимог, встановлених законом, такий ліцензіат повинен негайно звернутися до Національної ради з листом про тимчасовий відступ від умов програмної концепції із обґрунтуванням причин та обсягу вимог, що не можуть бути ним дотримані. Національна рада, впродовж 5 робочих днів з моменту отримання такого листа, опрацьовує запропоновані зміни та розглядає допустимість запропонованих змін, враховуючи аргументування ліцензіата. За результатами опрацювання зазначеного листа, Національна рада впродовж 5 робочих днів приймає рішення щодо допустимості або недопустимості запропонованих ліцензіатом змін. Мотиви, з яких Національна рада відхиляє надане ліцензіатом обґрунтування мають бути наведені у відповідному рішенні.
У випадку, якщо з метою здійснення мовлення зі зміненою програмною концепцією ліцензіат звернувся до Національної ради з заявою про відступ від програмної концепції або з заявою про переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною програмної концепції, але Національна рада не прийняла відповідного рішення у встановлений строк, ліцензіат вправі здійснювати мовлення зі зміненою програмною концепцією до моменту прийняття Національною радою відповідного рішення про недопустимість запропонованого відступу від програмної концепції повністю або частково або про відмову у переоформленні ліцензії якщо будуть встановлені визначені законом підстави для відмови у переоформленні ліцензії. Такі дії ліцензіата не вважатимуться порушенням умов ліцензії.
Зазначена інформація береться Національною радою до уваги під час здійснення у наступному своїх повноважень. Після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, ліцензіати повинні дотримуватися програмної концепції, визначеної умовами ліцензії, та всіх вимог, встановлених законом.»
 
Враховано редакційно   2) у випадку неможливості виконання ліцензіатом визначеної ліцензією програмної концепції або інших вимог, встановлених законом, такий ліцензіат повинен негайно звернутися до Національної ради з листом про тимчасовий відступ від умов програмної концепції або інших вимог із обґрунтуванням причин та обсягу вимог, що не можуть бути ним дотримані.
Національна рада впродовж 10 робочих днів з моменту отримання такого листа опрацьовує запропоновані зміни та розглядає їх допустимість, враховуючи обґрунтування ліцензіата. За результатами опрацювання зазначеного листа Національна рада впродовж 10 робочих днів приймає рішення щодо допустимості або недопустимості запропонованих ліцензіатом змін. Мотиви, з яких Національна рада відхиляє надане ліцензіатом обґрунтування, мають бути наведені у відповідному рішенні.
У разі якщо з метою здійснення мовлення зі зміненою програмною концепцією ліцензіат звернувся до Національної ради з заявою про відступ від програмної концепції або із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною програмної концепції, але Національна рада не прийняла відповідного рішення у встановлений строк, ліцензіат вправі здійснювати мовлення зі зміненою програмною концепцією до моменту прийняття Національною радою відповідного рішення. Такі дії ліцензіата не вважатимуться порушенням умов ліцензії.
Зазначена інформація береться Національною радою до уваги під час здійснення у подальшому своїх повноважень. Після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні ліцензіати мають дотримуватися програмної концепції, визначеної умовами ліцензії, та всіх вимог, встановлених законом.
 
109. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
110. України

   України