Кількість абзаців - 627 Таблиця поправок


Про розвідку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про розвідку
 
-1- Мамка Г.М.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про основні засади функціонування розвідки України».
 
Відхилено   Про розвідку
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки.
 
-2- Безугла М.В.
Преамбулу до Закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю і нагляду за розвідкою».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.
 
4.

 
-3- Наливайченко В.О.
Преамбулу до Закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, порядок здійснення контролю та нагляду за розвідкою, фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідки, а також встановлює правовий статус співробітників розвідки, їх соціальний і правовий захист.
Метою цього Закону є сприяння реалізації національних інтересів України та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України».
 
Враховано редакційно      
    -4- Мамка Г.М.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові основи організації і діяльності державних органів, що здійснюють розвідувальну діяльність, правовий статус співробітників цих органів, їх соціальні гарантії, а також порядок контролю і нагляду за їх діяльністю».
 
Враховано редакційно    
    -5- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Преамбулу викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, здійснення розвідувальної діяльності, правовий статус і соціальні гарантії для співробітників розвідувальних органів України».
 
Враховано редакційно    
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Основні терміни
 
   Стаття 1. Основні терміни
 
8. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
9. власна безпека - стан захищеності сил і засобів розвідки, розвідувальної діяльності, а також інформації про розвідувальний орган та розвідувальну діяльність, за якого забезпечуються їх безпечне функціонування та здійснення;
 
   1) власна безпека – стан захищеності сил і засобів розвідки, розвідувальної діяльності, а також інформації про розвідувальний орган та розвідувальну діяльність, за якого забезпечуються їх безпечне функціонування та здійснення;
 
10. розвідка - організаційно-функціональне поєднання визначених цим Законом розвідувальних органів та діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими складовими розвідувального співтовариства України з метою забезпечення національної безпеки і оборони України;
 
-6- Мамка Г.М.
Абзац третій статті 1 викласти у такій редакції:
«розвідка - організаційно-функціональне поєднання визначених цим Законом розвідувальних органів та діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою з метою забезпечення національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено   2) розвідка – організаційно-функціональне поєднання визначених цим Законом розвідувальних органів та діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими суб?єктами розвідувального співтовариства з метою забезпечення національної безпеки і оборони України;
 
    -7- Верещук І.А.
Абзац третій статті 1 Розділу І викласти в наступній редакції:
«розвідка – організаційно-функціональне поєднання визначених цим Законом суб’єктів розвідувального співтовариства та діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими складовими розвідувального співтовариства України з метою забезпечення національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено    
    -8- Верещук І.А.
Частину першу статті 1 Розділу І доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
«розвідувальне співтовариство України – сукупність утворених відповідно до законодавства України розвідувальних органів та суб’єктів системи воєнної розвідки, які здійснюють свої повноваження окремо та разом для забезпечення належного рівня національної безпеки України та підтримки її зовнішньої політики».
 
Враховано редакційно (див. ст. 4)   
11. розвідувальна діяльність - система розвідувальних заходів, що проводяться розвідувальними органами України для виконання покладених на ці органи завдань та здійснення визначених цим Законом функцій;
 
-9- Верещук І.А.
Абзац четвертий частини першої статті 1 зробити абзацом п’ятим та викласти його в наступній редакції:
«розвідувальна діяльність – система розвідувальних заходів, що проводяться суб'єктами розвідувального співтовариства України для виконання покладених на ці органи завдань та здійснення визначених цим Законом функцій».
 
Враховано частково   3) розвідувальна діяльність – система розвідувальних заходів, що проводяться розвідувальними органами України для виконання покладених на ці органи завдань та здійснення визначених цим Законом функцій;
 
12. розвідувальний захід - система дій та рішень розвідувального органу із застосуванням методів, сил і засобів розвідки;
 
-10- Неклюдов В.М.
У абзаці п’ятому частини першої статті 1 проекту Закону після словосполучення «розвідувального органу» додати словосполучення «або, у випадках, визначених законом, іншого суб’єкта розвідувального співтовариства».
 
Враховано редакційно   4) розвідувальна інформація – усні, зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) чи відображені в електронному вигляді відомості або дані, які не є загальнодоступними або які неможливо отримати офіційним шляхом, про наміри, плани і дії іноземних держав, організацій та осіб чи про їхні потенційні можливості щодо реалізації таких намірів і планів, а також про процеси, події, обставини, технології, знання в інтересах національної безпеки і оборони України;
 
    -11- Безугла М.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«розвідувальний захід – комплекс дій та рішень розвідувального органу та/або, у випадках, визначених цим Законом, іншого суб’єкта розвідувального співтовариства, із застосуванням методів, сил і засобів розвідки».
 
Враховано    
13. розвідувальна інформація - усні, зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) чи відображені в електронному вигляді відомості або дані, які не є загальнодоступними або які неможливо отримати офіційним шляхом, про наміри, плани й дії іноземних держав, організацій та осіб чи про їхні потенційні можливості щодо реалізації таких намірів і планів, а також про процеси, події, обставини, технології, знання в інтересах національної безпеки і оборони;
 
-12- Забродський М.В.
В абзаці шостому статті 1 проекту Закону словосполучення "або дані" виключити.
 
Відхилено   5) розвідувальна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України у під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
6) розвідувальний захід – комплекс дій та рішень розвідувального органу та/або іншого суб’єкта розвідувального співтоваристваи (у випадках, визначених цим Законом), із застосуванням методів, сил і засобів розвідки;
 
    -13- Безугла М.В.
Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«розвідувальна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, які отримані або створені розвідувальними органами України у процесі виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки».
 
Враховано    
    -14- Рахманін С.І.
Частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"розвідувальна таємниця - інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, задіяні у здійсненні розвідувальної діяльності, розвідувальна інформація, інформація про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, про взаємодію розвідувальних органів з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, що становить державну таємницю або належить до таємної інформації".
 
Враховано редакційно    
    -15- Мамка Г.М.
Доповнити статтю 1 новим абзацом такого змісту:
«розвідувальна таємниця - вид таємної розвідувальної інформації, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці України та яка визнана у порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю», державною таємницею і підлягає охороні державою».
 
Враховано редакційно    
14. розвідувальні органи України (далі - розвідувальні органи) - державні органи, уповноважені цим Законом на здійснення розвідувальної діяльності;
 
-16- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
в абзаці восьмому частини першої статті 1 проекту після слів «розвідувальну діяльність» доповнити словами «з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз».
 
Враховано   7) розвідувальні органи України (далі – розвідувальні органи) – державні органи, уповноважені цим Законом, здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз;
 
    -17- Бурміч А.П.
У абзаці сьомому частини першої статті 1 слова «державні органи, уповноважені цим Законом на здійснення розвідувальної діяльності» замінити словами «органи, уповноважені цим Законом на здійснення розвідувальної діяльності; розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний державний орган, так і у складі центрального органу виконавчої влади».
 
Відхилено    
    -18- Батенко Т.І.
У абзаці сьомому частини першої статті 1 законопроекту замість слів «державні органи» записати слова «військові формування».
 
Відхилено    
15. сили і засоби розвідки - співробітники розвідувальних органів та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з цими органами, органи військового управління розвідки та військові частини розвідки, підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби та структури прикриття, земельні ділянки, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, інше майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення;
 
-19- Забродський М.В.
Абзац восьмий статті 1 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"сили і засоби розвідки – співробітники розвідувальних органів та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з цими органами, органи військового управління розвідки та військові частини розвідки, підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби та структури прикриття, будівлі, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення".
 
Враховано частково   8) сили і засоби розвідки – співробітники розвідувальних органів та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з цими органами, органи військового управління розвідки та військові частини розвідки, підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби та структури прикриття, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, інше майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення, а також сили і засоби інших суб’єктів розвідувального співтовариства (у випадках, визначених цим Законом);
 
    -20- Безугла М.В.
Абзац восьмий статті 1 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«сили і засоби розвідки – співробітники розвідувальних органів та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з цими органами, органи військового управління розвідки та військові частини розвідки, підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби та структури прикриття, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, інше майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення, а також, у випадках, визначених цим Законом, сили і засоби інших суб’єктів розвідувального співтовариства».
 
Враховано    
    -21- Неклюдов В.М.
У абзаці восьмому частини 1 статті 1 проекту Закону після словосполучення «чи забезпечення її здійснення» додати словосполучення «а також, у випадках, визначених законом, сили і засоби, що використовуються іншими суб’єктами розвідувального співтовариства».
 
Враховано редакційно    
    -22- Верещук І.А.
Абзаци 4 – 12 зробити абзацами 5-13, при цьому абзац 9 викласти в наступній редакції:
«сили і засоби розвідки – співробітники розвідувальних органів та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з цими органами, органи військового управління розвідки та військові частини розвідки, Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, підрозділи, підприємства, установи, організації, заклади, засоби та структури прикриття, земельні ділянки, будівлі, приміщення, транспортні засоби, інформаційні системи та бази даних, технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби, інше майно, кошти в національній та іноземних валютах, які використовуються для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення».
 
Враховано частково    
16. співробітник кадрового складу - співробітник розвідувального органу, який виконує посадові (службові) обов’язки, безпосередньо пов’язані з організацією, здійсненням та забезпеченням розвідувальної діяльності;
 
-23- Забродський М.В.
Абзац дев’ятий статті 1 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"співробітник кадрового складу – співробітник розвідувального органу, який за посадою, що він займає у цих органах, виконує функціональні обов'язки, безпосередньо пов’язані з організацією, здійсненням та забезпеченням розвідувальної діяльності".
 
Враховано частково   9) спеціальні (активні) заходи – розвідувальні заходи, спрямовані на сприяння реалізації національних інтересів України, протидію намірам, планам і діям, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України;
 
17. співробітник під прикриттям - співробітник кадрового складу, який виконує посадові (службові) обов’язки без розкриття його належності до розвідувального органу перед особами, яким в установленому порядку не надано доступу до інформації про таку належність;
 
   10) співробітник кадрового складу – співробітник розвідувального органу, який за посадою, що він займає в цьому органі, виконує посадові (службові) обов’язки, безпосередньо пов’язані з організацією, здійсненням та забезпеченням розвідувальної діяльності;
 
18. спеціальні (активні) заходи - розвідувальні заходи, спрямовані на протидію намірам, планам і діям, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України, а так само сприяння реалізації національних інтересів України
 
-24- Безугла М.В.
Абзац 11 статті 1 викласти в такій редакції:
«спеціальні (активні) заходи – розвідувальні заходи, спрямовані на сприяння реалізації національних інтересів України, протидію намірам, планам і діям, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України».
 
Враховано   11) співробітник під прикриттям – співробітник кадрового складу, який виконує посадові (службові) обов’язки без розкриття інформації про його належність до розвідувального органу особам, яким в установленому порядку не надано доступу до такої інформації;
 
19. споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
 
-25- Завітневич О.М.
Забродський М.В.
Костенко Р.В.
Здебський Ю.В.
Касай Г.О.
Безугла М.В.
Рахманін С.І.
Веніславський Ф.В.
Герасименко І.Л.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Абзац дванадцятий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, голова комітету Верховної Ради України, уповноваженого на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, та його члени, Прем’єр-міністр України, інші члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно   12) споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем’єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
 
    -26- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
абзац дванадцятий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем’єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
Далі по тексту слова «комітет Верховної Ради України уповноважений на здійснення контролю та нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами» замінити словами «комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -27- Безугла М.В.
Абзац дванадцятий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, уповноважений комітет Верховної Ради України на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, уповноважений комітет Верховної Ради України у закордонних справах, Прем’єр-міністр України, інші члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано частково    
    -28- Лубінець Д.В.
Абзац дванадцятий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавству порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
    -29- Забродський М.В.
В абзаці дванадцятому статті 1 проекту Закону словосполучення "розвідувальна інформація" замінити словосполученням "розвідувальні дані".
 
Відхилено    
    -30- Мамка Г.М.
Абзац дванадцятий статті 1 викласти у такій редакції:
«споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким в установленому законодавством порядку з додержанням вимог законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах" та інших надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
    -31- Наливайченко В.О.
Абзац дванадцятий статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, члени Ради національної безпеки і оборони України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівники розвідувальних органів, а також інші визначені Президентом України керівники складових сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
    -32- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В абзаці 12 статті 1 проекту Закону після слів «Прем’єр-міністр України» доповнити словами «Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України».
 
Враховано редакційно    
    -33- Костенко Р.В.
Абзац дванадцятий частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, уповноважений комітет Верховної Ради України на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
    -34- Бобровська С.А.
Абзац 12 статті 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
    -35- Цимбалюк М.М.
Абзац 12 частини першої статті 1 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Секретар та члени Ради національної безпеки і оборони України, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
    -36- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Ковальов О.І.
Сухов О.С.
Кулініч О.І.
У статті 1 термін «споживачі» викласти в такій редакції:
«споживачі – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Міністр оборони України, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр закордонних справ України, а також інші визначені Президентом України складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація».
 
Враховано редакційно    
20. технічні засоби розвідки - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально розроблені, створені, запрограмовані, придбані, модернізовані, пристосовані та призначені для здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності.
 
-37- Безугла М.В.
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«уповноважений суддя – суддя суду апеляційної інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності».
 
Враховано редакційно   13) технічні засоби розвідки – технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально розроблені, створені, запрограмовані, придбані, модернізовані, пристосовані і призначені для здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності;
14) уповноважений суддя – суддя апеляційного суду з розгляду кримінальних проваджень, до повноважень якого належить здійснення в порядку, передбаченому цим Законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності.
2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про національну безпеку України" та інших законодавчих актах України.
 
    -38- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 14 частини статті 1 викласти у такій редакції:
«уповноважений суддя – суддя апеляційного суду з розгляду кримінальних проваджень, до повноважень якого належить здійснення в порядку, передбаченому цим Законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності».
 
Враховано    
    -39- Лубінець Д.В.
Статтю 1 законопроекту доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«спеціальна розвідка – комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою».
 
Відхилено    
    -40- Мамка Г.М.
Доповнити статтю 1 новим абзацом такого змісту:
«спеціальна розвідка - комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою».
 
Відхилено    
    -41- Верещук І.А.
Додати абзац 14 наступного змісту:
«спеціальна розвідка – комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою».
 
Відхилено    
    -42- Цимбалюк М.М.
Статтю 1 проекту Закону доповнити новими абзацами, виклавши їх в наступній редакції:
«контррозвідувальні заходи - розвідувальні заходи, спрямовані на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України;
спеціальна розвідка - комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою».
 
Відхилено    
    -43- Батенко Т.І.
Статтю 2 законопроекту доповнити визначенням нового терміну «спеціальна розвідка» такого змісту:
«спеціальна розвідка – комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою».
 
Відхилено    
    -44- Бобровська С.А.
Статтю 1 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом 14 у такій редакції:
«розвідувальне співтовариство - система розвідувальних органів України, координаційного органу з питань розвідки, та оперативних підрозділів органів спеціального призначення з правоохоронними функціями створених з метою забезпечення ефективного здійснення розвідувальної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено    
    -45- Рахманін С.І.
Доповнити статтю 1 новою частиною такого змісту:
"2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у законах України "Про національну безпеку України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та інших законодавчих актах України".
 
Враховано редакційно    
    -46- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Статтю 1 Розділу І «Основні терміни» доповнити абзацом такого змісту:
«Інші терміни в цьому Законі вживаються в значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Кодексі законів про працю України, Кримінальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Сімейному кодексі України, Житловому кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, Законах України «Про національну безпеку України», «Про оперативно-розшукову діяльність».
 
Враховано редакційно    
21. Стаття 2. Основні завдання розвідки
 
   Стаття 2. Основні завдання розвідки
 
22. 1. Основними завданнями розвідки є:
 
   1. Основними завданнями розвідки є:
 
23. своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією;
 
-47- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці першому частини першої статті 2 після слова «своєчасне» доповнити словами «та повне».
 
Відхилено   1) своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією;
 
    -48- Забродський М.В.
В абзаці другому статті 2 проекту Закону словосполучення "розвідувальною інформацією" замінити словосполученням "розвідувальними даними".
 
Відхилено    
24. сприяння реалізації національних інтересів України;
 
   2) сприяння реалізації національних інтересів України;
 
25. протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.
 
   3) протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.
 
26. Стаття 3. Правова основа функціонування розвідки
 
   Стаття 3. Правова основа функціонування розвідки
 
27. 1. Правову основу функціонування розвідки становлять Конституція України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також видані на їх основі інші акти законодавства.
 
-49- Костенко Р.В.
У частині першій статті 3 проекту Закону слова «інші акти законодавства» замінити на слова «нормативно-правові акти».
 
Враховано   1. Правову основу функціонування розвідки становлять Конституція України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також видані на їх основі нормативно-правові акти.
 
    -50- Мамка Г.М.
Розділ І законопроекту доповнити новою статтею 4 такого змісту:
«Стаття 4. Принципи діяльності розвідувальних органів України
1. Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на основі: законності;
поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина; безперервності;
поєднання в межах, визначених законом, гласних та негласних методів і засобів;
розмежування сфер діяльності розвідувальних органів, взаємодії і координації їх діяльності;
незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; позапартійності;
підконтрольності і підзвітності відповідним органам державної влади в межах, передбачених законом.
2. Діяльність розвідувальних органів не може використовуватися для вирішення не передбачених цим Законом завдань».
 
Відхилено    
    -51- Мамка Г.М.
Розділ І законопроекту доповнити новою статтею 5 такого змісту:
«Стаття 5. Позапартійність розвідувальних органів України
1. Використання розвідувальних органів України будь-ким у партійних інтересах не допускається. Діяльність розвідувальних органів України не може використовуватися для обмеження прав і свобод громадян або з метою насильницької зміни конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.
2. У розвідувальних органах України забороняється створення і діяльність організаційних структур політичних партій та інших об’єднань громадян, що мають політичні цілі.
3. Членство та участь співробітників розвідувальних органів України у діяльності політичних партій та інших об’єднаннях громадян, що мають політичні цілі, не допускається».
 
Відхилено    
28. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
29. СТРУКТУРА РОЗВІДУВАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ
 
-52- Наливайченко В.О.
Назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Розділ ІІ
РОЗВІДУАЛЬНЕ СПІВТОВАРИСТВО ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ».
 
Враховано   РОЗВІДУВАЛЬНЕ СПІВТОВАРИСТВО ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ
 
    -53- Мамка Г.М.
Назву розділу ІІ викласти у такій редакції:
«СТРУКТУРА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ».
 
Відхилено    
30. Стаття 4. Розвідувальне співтовариство
 
-54- Мамка Г.М.
Статтю 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Розвідувальне співтовариство
 
    -55- Бурміч А.П.
Статтю 4 «Розвідувальне співтовариство» виключити.
 
Відхилено    
31. 1. З метою ефективного виконання завдань розвідки в Україні функціонує розвідувальне співтовариство.
 
-56- Лубінець Д.В.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. З метою ефективного виконання завдань розвідки в Україні функціонує розвідувальне товариство. Розвідувальне співтовариство – це група відокремлених розвідувальних органів України та підпорядкованих організацій, які працюють окремо та спільно для проведення розвідувальної діяльності з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз».
 
Відхилено   1. З метою ефективного виконання завдань розвідки в Україні функціонує розвідувальне співтовариство.
 
32. 2. Суб'єктами розвідувального співтовариства є:
 
   2. Суб'єктами розвідувального співтовариства є:
 
33. координаційний орган з питань розвідки;
 
-57- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац другий частини другої статті 4 – виключити.
 
Відхилено   координаційний орган з питань розвідки;
 
34. розвідувальні органи, які визначені цим Законом;
 
   2) розвідувальні органи, визначені цим Законом;
 
35. оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність;
 
-58- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В частині 2 статті 4 проекту Закону виключити наступні слова: «оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність».
 
Відхилено   3) оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність;
 
    -59- Рахманін С.І.
Абзац четвертий частини другої статті 4 виключити.
 
Відхилено    
    -60- Забродський М.В.
Абзаци четвертий і п’ятий частини 2 статті 4 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
36. визначені Радою національної безпеки і оборони України інші складові сектору безпеки і оборони, які залучаються розвідувальними органами до виконання окремих розвідувальних завдань;
 
-61- Безугла М.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«визначені Радою національної безпеки і оборони України інші складові сектору безпеки і оборони, які залучаються розвідувальними органами до виконання розвідувальних завдань та посилення розвідувальних спроможностей держави».
Надалі у тексті проекту Закону слова «окремих розвідувальних завдань» замінити на «розвідувальних завдань», а слова «окремих розвідувальних заходів» на «розвідувальних заходів» у відповідних відмінках.
 
Враховано   4) визначені Радою національної безпеки і оборони України інші складові сектору безпеки і оборони, які залучаються розвідувальними органами до виконання розвідувальних завдань та посилення розвідувальних спроможностей держави.
 
    -62- Верещук І.А.
Частину другу статті 4 викласти в наступній редакції:
«2. Суб'єктами розвідувального співтовариства є:
координаційний орган з питань розвідки;
розвідувальні органи, які визначені цим Законом;
оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність;
визначені Радою національної безпеки і оборони України інші складові сектору безпеки і оборони, які залучаються розвідувальними органами до виконання окремих розвідувальних завдань;
сили спеціальних операцій Збройних Сил України, у ході виконання спеціальних операцій, організованих діях руху опору».
 
Враховано редакційно    
    -63- Наливайченко В.О.
Частини 2, 3, 4, 5 статті 4 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2. Суб'єктами розвідувального співтовариства є:
розвідувальні органи, які визначені цим Законом;
визначені Національною розвідувальною програмою сили безпеки сектору безпеки і оборони України, що залучаються до виконання окремих розвідувальних завдань та посилення розвідувальних спроможностей держави;
визначені Радою національної безпеки і оборони України інші складові сектору безпеки і оборони, які залучаються до виконання окремих розвідувальних завдань;
координаційний орган з питань розвідки;
3. Пріоритетні завдання суб’єктам розвідувального співтовариства визначаються Президентом України.
4. Президент України може створювати координаційний орган з питань розвідки при Раді національної безпеки і оборони України для забезпечення взаємодії, розвитку і координації спільної діяльності розвідувального співтовариства.
Функції, повноваження і склад координаційного органу з питань розвідки Ради національної безпеки і оборони України визначаються положенням, яке затверджує Президент України.
5. Загальну координацію діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства здійснює Рада національної безпеки і оборони України відповідно до статті 107 Конституції України та Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України».
 
Враховано частково    
37. 3. Оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, відповідно до цього Закону можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.
 
-64- Веніславський Ф.В.
Частину третю статті 4 доповнити новим реченням такого змісту:
"Перелік таких підрозділів визначається Президентом України".
 
Враховано   3. Оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, відповідно до цього Закону можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки. Перелік таких підрозділів визначається Президентом України.
 
    -65- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині третій статті 4 після слів «в інтересах» слово «контррозвідки» замінити словами «держави Україна».
 
Відхилено    
    -66- Забродський М.В.
Частину третю статті 4 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -67- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину третю статті 4 – виключити.
 
Відхилено    
    -68- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Частину третю статті 4 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -69- Рахманін С.І.
Частину третю статті 4 виключити.
 
Відхилено    
38. 4. Координаційний орган з питань розвідки може утворюватись Президентом України як постійно діючий допоміжний або інший визначений статтею 106 Конституції України орган для сприяння реалізації повноважень Президента України, у тому числі як Голови Ради національної безпеки і оборони України, забезпечення взаємодії, розвитку та координації спільної діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства.
 
-70- Костенко Р.В.
В абзаці першому частини четвертої статті 4 проекту Закону слова «у тому числі як Голови Ради національної безпеки і оборони України» виключити.
 
Відхилено   4. Координаційний орган з питань розвідки може утворюватися Президентом України як постійно діючий допоміжний або інший визначений статтею 106 Конституції України орган для сприяння реалізації повноважень Президента України, у тому числі як Голови Ради національної безпеки і оборони України, забезпечення взаємодії, розвитку та координації спільної діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства.
 
39. Положення про координаційний орган з питань розвідки та його персональний склад затверджуються Президентом України.
 
   Положення про координаційний орган з питань розвідки та його персональний склад затверджуються Президентом України.
 
40. Прийняті відповідно до законодавства рішення координаційного органу з питань розвідки є обов’язковими до виконання усіма суб’єктами розвідувального співтовариства
 
-71- Костенко Р.В.
Абзац третій частини четвертої статті 4 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Рішення координаційного органу з питань розвідки, введені в дію актами Президента України, є обов’язковими до виконання усіма суб’єктами розвідувального співтовариства».
 
Враховано   Рішення координаційного органу з питань розвідки, введені в дію актами Президента України, є обов’язковими до виконання усіма суб’єктами розвідувального співтовариства.
 
    -72- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину четверту статті 4 - виключити.
 
Відхилено    
41. 5. Загальна координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".
 
-73- Безугла М.В.
Частину 5 статті 4 викласти в такій редакції:
«5. Загальна координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється Радою національної безпеки і оборони України».
 
Враховано   5. Загальна координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.
 
    -74- Лубінець Д.В.
Частину п’яту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Загальна координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється Радою національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України"«.
 
Враховано частково    
    -75- Верещук І.А.
Статтю 4 доповнити частиною шостою наступного змісту:
«6. Здійснення розвідувальної діяльності іншими, ніж визначені в цій статті, державними органами, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності або фізичними особами забороняється».
 
Враховано редакційно (див. частину другу ст. 5)   
42. Стаття 5. Розвідувальні органи
 
   Стаття 5. Розвідувальні органи
 
43. 1. Розвідувальними органами є:
 
   1. Розвідувальними органами є:
 
44. Служба зовнішньої розвідки України;
 
   Служба зовнішньої розвідки України;
 
45. розвідувальний орган Міністерства оборони України;
 
-76- Забродський М.В.
Абзац третій частини 1 статті 5 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   2) розвідувальний орган Міністерства оборони України;
 
46. розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
 
   3) розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
 
47. 2. Здійснення розвідувальної діяльності іншими, ніж визначені в цій статті, державними органами, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності або фізичними особами забороняється.
 
-77- Безугла М.В.
Частину другу статті 5 після слів «особами забороняється» доповнити словами «крім проведення розвідувальних заходів та здійснення спеціальної розвідки іншими суб’єктами розвідувального співтовариства у випадках, передбачених цим Законом».
 
Враховано   2. Здійснення розвідувальної діяльності іншими, ніж передбачені цією статтею, державними органами, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності або фізичними особами забороняється, крім проведення розвідувальних заходів та здійснення спеціальної розвідки іншими суб’єктами розвідувального співтовариства у випадках, передбачених цим Законом.
 
    -78- Рахманін С.І.
Доповнити частину другу статті 5 реченням такого змісту: "Інші суб’єкти, визначені відповідно до абзацу п’ятого частини другої статті 4, абзаців третього – п’ятого частини другої статті 9 цього Закону, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань".
 
Враховано редакційно    
    -79- Іонушас С.К.
У частині другій статті 5 проекту Закону словосполучення «ніж визначені в цій статті» замінити на словосполучення «ніж визначеними у цьому Законі».
 
Враховано редакційно    
    -80- Верещук І.А.
Частину другу статті 5 виключити, таким чином частини третю і четверту зробити частинами другою і третьою.
 
Відхилено    
48. 3. Положення про розвідувальний орган затверджує Президент України.
 
   3. Положення про розвідувальний орган затверджує Президент України.
 
49. 4. Розвідувальні органи є юридичними особами.
 
-81- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину четверту статті 5 після слів «особами» доповнити «публічного права».
 
Враховано   4. Розвідувальні органи є юридичними особами публічного права.
 
    -82- Мамка Г.М.
Статтю 5 законопроекту доповнити новими частинами 5 та 6 такого змісту:
«5. Загальна координація діяльності розвідувальних органів України здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".
6. Координаційний орган з питань розвідки може утворюватись Президентом України як постійно діючий допоміжний або інший визначений статтею 106 Конституції України орган для сприяння реалізації повноважень Президента України, у тому числі як Голови Ради національної безпеки і оборони України, забезпечення взаємодії, розвитку та координації спільної діяльності розвідувальних органів.
Положення про координаційний орган з питань розвідки та його персональний склад затверджуються Президентом України.
Прийняті відповідно до законодавства рішення координаційного органу з питань розвідки є обов’язковими до виконання усіма розвідувальними органами».
 
Відхилено    
50. Стаття 6. Основні функції розвідувальних органів
 
   Стаття 6. Основні функції розвідувальних органів
 
51. 1. Розвідувальні органи на виконання визначених у статті 2 цього Закону основних завдань розвідки:
 
   1. Розвідувальні органи на виконання визначених статтею 2 цього Закону основних завдань розвідки:
 
52. 1) здійснюють здобування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання у встановленому цим Законом порядку розвідувальної інформації її споживачам;
 
-83- Забродський М.В.
В пункті 1 частини першої статті 6 проекту Закону словосполучення "розвідувальної інформації" замінити словосполученням "розвідувальних даних".
 
Відхилено   1) здійснюють добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам у встановленому цим Законом порядку;
 
53. 2) проводять заходи з метою реалізації національних інтересів України, забезпечення безпеки та участі у формуванні і реалізації державної політики у визначених законом сферах, посилення обороноздатності держави, економічного й науково-технічного розвитку;
 
-84- Забродський М.В.
В пункті 2 частини 1 статті 6 проекту Закону словосполучення "формуванні і" виключити.
 
Відхилено   2) проводять заходи з метою сприяння реалізації національних інтересів України, забезпечення безпеки та участі у формуванні і реалізації державної політики у визначених законом сферах, посилення обороноздатності держави, економічного та науково-технічного розвитку;
 
    -85- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 2 частини першої статті 6 проекту Закону слова «з метою реалізації» замінити словами «з метою сприяння реалізації».
 
Враховано    
54. 3) виявляють та визначають ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України, організовують і проводять спеціальні (активні) заходи щодо таких загроз та з протидії іншій діяльності, яка становить зовнішню загрозу національній безпеці України;
 
-86- Мамка Г.М.
Пункт 3 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«3) виявляють та визначають ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України, у тому числі у кіберпросторі, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України, організовують і проводять спеціальні (активні) заходи щодо таких загроз та з протидії іншій діяльності, яка становить зовнішню загрозу національній безпеці України».
 
Враховано   3) виявляють та визначають ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України, у тому числі у кіберпросторі, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України, організовують і проводять спеціальні (активні) заходи щодо таких загроз та з протидії іншій діяльності, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України;
 
    -87- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті 3 частини першої статті 6 після слів «громадян» виключити «та» і доповнити словами «іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні».
 
Відхилено    
55. 4) беруть участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном;
 
-88- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 4 частині частини першої статті 6 слова «установ України за кордоном» замінити словами «закордонних дипломатичних установ України».
 
Враховано   4) беруть участь у забезпеченні безпечного функціонування закордонних дипломатичних установ України;
 
56. 5) сприяють здійсненню контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охороні державної таємниці в цих установах;
 
-89- Безугла М.В.
У пункті п’ятому частини першої статті 6 слова «сприяють здійсненню контррозвідувального забезпечення» замінити словами «сприяють спеціально уповноваженому органу у здійсненні контррозвідувального забезпечення».
 
Відхилено   5) сприяють здійсненню контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, забезпеченню безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охороні державної таємниці в цих установах;
 
57. 6) беруть участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, транснаціональній організованій злочинності та іншій злочинній діяльності, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України;
 
-90- Костенко Р.В.
Пункт шостий частини першої статті 6 проекту Закону викласти в такій редакції:
«беруть участь у боротьбі з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю та іншою злочинною діяльністю, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України, а також спільно із Службою безпеки України здійснюють протидію розвідувально-підривній діяльності проти України».
 
Відхилено   6) беруть участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, транснаціональній організованій злочинності та іншій злочинній діяльності, що становлять зовнішню загрозу національній безпеці України;
 
    -91- Забродський М.В.
Пункт 6 частини 1 статті 6 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"6) беруть участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України".
 
Відхилено    
    -92- Бурміч А.П.
У пункті шостому частини першої статті 6 перед словами «беруть участь» доповнити словом «за кордоном та на території України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
 
Відхилено    
58. 7) беруть участь у заходах державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, зокрема з метою запобігання та протидії розповсюдженню зброї масового знищення і засобів її доставки, незаконному обігу товарів військового призначення та подвійного використання;
 
   7) беруть участь у заходах державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, зокрема з метою запобігання та протидії розповсюдженню зброї масового знищення і засобів її доставки, незаконному обігу товарів військового призначення та подвійного використання;
 
59. 8) забезпечують власну безпеку,
 
-93- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 8 частини першої статті 6 - виключити.
 
Відхилено   8) забезпечують власну безпеку;
 
60. 9) здійснюють співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
 
   9) здійснюють співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
 
61. 10) здійснюють інші визначені законом функції з метою забезпечення національної безпеки України.
 
   10) здійснюють інші визначені законом функції з метою забезпечення національної безпеки України.
 
62. 2. Функції Служби зовнішньої розвідки України та розвідувального органу Міністерства оборони України у сфері військово-технічного співробітництва, а також порядок їх взаємодії під час здійснення розвідувальної діяльності у цій сфері визначаються цим та іншими законами України, актами Президента України.
 
-94- Костенко Р.В.
Частину другу статті 6 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Завдання, повноваження, порядок організації та здійснення Службою зовнішньої розвідки України розвідувальної діяльності, правовий статус та особливості соціального і правового захисту її співробітників, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, захисту інформації, а також демократичного цивільного контролю та нагляду за здійсненням нею розвідувальної діяльності визначаються цим Законом, а її правовий статус як окремого державного органу і військового формування, загальні структура та чисельність – Законом України «Про Службу зовнішньої розвідки України»«.
 
Відхилено   2. Функції Служби зовнішньої розвідки України та розвідувального органу Міністерства оборони України у сфері військово-технічного співробітництва, а також порядок їх взаємодії під час здійснення розвідувальної діяльності у цій сфері визначаються цим та іншими законами України, актами Президента України.
 
    -95- Забродський М.В.
В частині другій статті 6 проекту Закону словосполучення "розвідувального органу Міністерства оборони України" виключити.
 
Відхилено    
63. 3. Діяльність розвідувальних органів може використовуватися виключно для здійснення функцій, визначених цим Законом.
 
-96- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині третій статті 6 слова «визначених цим Законом» замінити словами «визначених законом».
 
Враховано   3. Діяльність розвідувальних органів може використовуватися виключно для здійснення функцій, визначених законом.
 
    -97- Забродський М.В.
Статтю 6 проекту Закону доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"4. Розвідувальна діяльність розвідувальних органів на території України, за виключенням забезпечення ними власної безпеки, забороняється".
 
Відхилено    
64. Стаття 7. Структура та чисельність розвідувальних органів
 
   Стаття 7. Структура та чисельність розвідувальних органів
 
65. 1. Організаційну структуру розвідувального органу визначає Президент України.
 
   1. Організаційну структуру розвідувального органу визначає Президент України.
 
66. 2. Загальна чисельність Служби зовнішньої розвідки України визначається законом.
 
   2. Загальна чисельність Служби зовнішньої розвідки України визначається законом.
 
67. 3. Граничну чисельність розвідувальних органів, які функціонують у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади, визначає Президент України в межах затвердженої Верховною Радою України загальної чисельності Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
 
   3. Граничну чисельність розвідувальних органів, що функціонують у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади, визначає Президент України в межах затвердженої Верховною Радою України загальної чисельності Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
 
68. Стаття 8. Служба зовнішньої розвідки України
 
   Стаття 8. Служба зовнішньої розвідки України
 
69. 1. Служба зовнішньої розвідки України здійснює розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах, сфері кібербезпеки.
 
-98- Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 8 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«1. Служба зовнішньої розвідки України здійснює розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, ядерно-енергетичній, інформаційній, екологічній сферах, сфері кібербезпеки».
 
Відхилено   1. Служба зовнішньої розвідки України здійснює розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах, сфері кібербезпеки.
 
70. 2. Завдання, повноваження, порядок організації та здійснення Службою зовнішньої розвідки України розвідувальної діяльності, правовий статус та особливості соціального і правового захисту її співробітників, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, захисту інформації, а також демократичного цивільного контролю за здійсненням нею розвідувальної діяльності визначаються цим Законом, а її правовий статус як окремого державного органу і військового формування, загальні структура та чисельність - Законом України "Про Службу зовнішньої розвідки України".
 
-99- Костенко Р.В.
Частину другу статті 8 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Завдання, повноваження, порядок організації та здійснення Службою зовнішньої розвідки України розвідувальної діяльності, правовий статус та особливості соціального і правового захисту її співробітників, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, захисту інформації, а також демократичного цивільного контролю та нагляду за здійсненням нею розвідувальної діяльності визначаються цим Законом, а її правовий статус як окремого державного органу і військового формування, загальні структура та чисельність – Законом України «Про Службу зовнішньої розвідки України».
 
Враховано редакційно   2. Завдання, повноваження, порядок організації та здійснення Службою зовнішньої розвідки України розвідувальної діяльності, правовий статус та особливості соціального і правового захисту її співробітників, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, захисту інформації, а також демократичного цивільного контролю за здійсненням нею розвідувальної діяльності визначаються цим Законом, а правовий статус Служби зовнішньої розвідки України як окремого державного органу і військового формування, загальні структура та чисельність – Законом України «Про Службу зовнішньої розвідки України».
 
    -100- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині другій статті 8 і у тексті проекту Закону слова «та нагляду», «нагляд» виключити.
 
Враховано    
71. 3. Служба зовнішньої розвідки України може залучати в межах компетенції до виконання окремих розвідувальних завдань інші суб’єкти розвідувального співтовариства, визначені абзацом п’ятим частини другої статті 4 цього Закону.
 
-101- Наливайченко В.О.
У частині третій статті 8 після слова «визначені» вилучити словосполучення «абзацом п’ятим частини другої» і викласти в такій редакції: «визначені статтею 4 цього Закону».
 
Відхилено   3. Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб’єктів розвідувального співтовариства, визначених пунктом 4 частини другої статті 4 цього Закону.
 
    -102- Забродський М.В.
Частину третю статті 8 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -103- Мамка Г.М.
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції:
«3. Служба зовнішньої розвідки України може залучати в межах компетенції до виконання окремих розвідувальних завдань інші розвідувальні органи, визначені частиною першою статті 5 цього Закону».
 
Відхилено    
72. Стаття 9. Розвідувальний орган Міністерства оборони України, інші суб’єкти системи воєнної розвідки
 
   Стаття 9. Розвідувальний орган Міністерства оборони України, інші суб’єкти системи воєнної розвідки
 
73. 1. Розвідувальний орган Міністерства оборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній сфері, сферах оборони, військового будівництва, військово-технічного співробітництва та кібербезпеки.
 
-104- Іонушас С.К.
У частині першій статті 9 проекту Закону після словосполучення «військово-технічного співробітництва та» доповнити словом «військової».
 
Відхилено   1. Розвідувальний орган Міністерства оборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній сфері, сферах оборони, військового будівництва, військово-технічній та кібербезпеки.
 
    -105- Забродський М.В.
В частині першій статті 9 проекту Закону словосполучення "військово-технічного співробітництва" замінити словосполученням "військово-технічній сфері".
 
Враховано    
74. 2. Суб’єктами системи воєнної розвідки є:
 
-106- Безугла М.В.
Абзац перший частини другої статті 9 після слів «воєнної розвідки є» доповнити словами «такі складові розвідувального співтовариства».
 
Враховано   2. Суб’єктами системи воєнної розвідки є такі складові розвідувального співтовариства:
 
    -107- Верещук І.А.
Абзаци перший і другий частини другої статті 9 викласти в наступній редакції:
«2. Суб’єктами системи воєнної розвідки є:
розвідувальний орган Міністерства оборони України, який є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та актами Президента України, координує розвідувальну діяльність зазначених в абзацах третьому – четвертому цієї частини суб’єктів».
 
Враховано частково    
75. розвідувальний орган Міністерства оборони України, який є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та актами Президента України, координує діяльність суб’єктів воєнної розвідки та залучає зазначені в абзацах третьому - п’ятому цієї частини суб’єкти, а в особливий період - суб’єкти, зазначені в абзаці п’ятому цієї частини, та інші складові сил оборони до виконання покладених на нього завдань та здійснення визначених цим Законом функцій;
 
-108- Безугла М.В.
В абзаці другому частини другої статті 9 слова «в абзаці третьому - п’ятому цієї частини» замінити словами «в абзацах третьому – четвертому цієї частини», а слова «суб’єкти, зазначені в абзаці п’ятому цієї частини та» виключити.
 
Враховано   1) розвідувальний орган Міністерства оборони України, який є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та актами Президента України, координує діяльність суб’єктів воєнної розвідки та залучає визначені пунктами 2 і 3 цієї частини суб’єкти, а в особливий період - інші складові сил оборони до виконання покладених на такий розвідувальний орган завдань та здійснення визначених цим Законом функцій;
 
    -109- Веніславський Ф.В.
Абзац другий частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
"розвідувальний орган Міністерства оборони України, який є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та актами Президента України, координує діяльність суб’єктів воєнної розвідки та залучає зазначені в абзаці третьому цієї частини суб’єкти, а в особливий період – інші складові сил оборони до виконання покладених на нього завдань та здійснення визначених цим Законом функцій".
 
Враховано частково    
    -110- Рахманін С.І.
В абзаці другому частини другої статті 9 слова "третьому – п’ятому цієї частини суб’єкти, а в особливий період" замінити словами "третьому, четвертому цієї частини суб’єкти, а в особливий період при здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України".
 
Враховано частково    
76. органи військового управління розвідки і військові частини розвідки Збройних Сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Збройних Сил України;
 
   2) органи військового управління розвідки і військові частини розвідки Збройних Сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність з метою розвідувального забезпечення застосування Збройних Сил України;
 
77. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють спеціальну розвідку в інтересах підготовки та проведення операцій військ (сил) оборони та спеціальних операцій;
 
-111- Веніславський Ф.В.
Абзаци четвертий, п?ятий частини другої статті 9 виключити.
 
Відхилено   3) Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють спеціальну розвідку в інтересах підготовки та проведення операцій військ (сил) оборони та спеціальних операцій.
 
78. підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України.
 
-112- Безугла М.В.
Абзац п?ятий частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано      
    -113- Забродський М.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -114- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано    
    -115- Бурміч А.П.
У частині другій статті 9 абзац п’ятий виключити.
 
Враховано    
    -116- Іонушас С.К.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -117- В'ятрович В.М.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 вилучити – від слів «підрозділи розвідки» до слів «Національної гвардії України» включно.
 
Враховано    
    -118- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В частині другій статті 9 проекту Закону виключити слова «підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України».
 
Враховано    
    -119- Рахманін С.І.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 доповнити словами "в особливий період для забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України завдань щодо відсічі збройної агресії проти України".
 
Відхилено    
    -120- Неклюдов В.М.
У абзаці п’ятому частини 2 статті 9 проекту Закону слово «законодавством» замінити на слово «законом».
 
Відхилено    
    -121- Мамка Г.М.
Абзац 5 частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
«підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України на територіях Донецької та Луганської областей для відновлення на цих територіях конституційного ладу на час проведення операції об'єднаних сил».
 
Відхилено    
    -122- Радіна А.О.
Жупанин А.В.
Припутень Д.С.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
«підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України в особливий період».
 
Відхилено    
79. Залучені відповідно до абзацу другого цієї частини суб’єкти системи воєнної розвідки для виконання покладених на них завдань застосовують технічні засоби розвідки та реалізують інші повноваження в межах і порядку, визначених цим Законом, виданими на його виконання актами Президента України та розвідувального органу Міністерства оборони України.
 
-123- Радіна А.О.
Жупанин А.В.
Припутень Д.С.
Абзац шостий частини 2 статті 9 викласти у такій редакції:
«Залучені відповідно до абзацу другого цієї частини суб’єкти системи воєнної розвідки виключно для виконання покладених на них розвідувальних завдань застосовують технічні засоби розвідки та реалізують інші повноваження в межах і порядку, визначених цим Законом, виданими на його виконання актами Президента України та розвідувального органу Міністерства оборони України. Перелік технічних засобів розвідки, які можуть застосовуватися суб’єктами воєнної розвідки визначається Президентом за пропозицією розвідувального органу Міністерства оборони України».
 
Враховано частково   3. Залучені відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті суб’єкти системи воєнної розвідки виключно для виконання покладених на них завдань застосовують технічні засоби розвідки та реалізують інші повноваження в межах і в порядку, визначених цим Законом, виданими на його виконання актами Президента України та розвідувального органу Міністерства оборони України.
 
    -124- Забродський М.В.
Частину другу статті 9 проекту Закону доповнити абзацом сьомим наступного змісту:
"Організаційна структура та гранична чисельність розвідувального органу Міністерства оборони України не входять до структури та чисельності цього центрального органу виконавчої влади".
 
Відхилено    
    -125- Бобровська С.А.
Частину 2 статті 9 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Суб’єктами системи воєнної розвідки є:
розвідувальний орган Міністерства оборони України, який є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень та в порядку, визначених цим Законом та актами Президента України, координує діяльність суб’єктів воєнної розвідки та залучає зазначені в абзацах третьому – четвертому цієї частини суб’єкти, а в особливий період – суб’єкти, зазначені в абзаці четвертому цієї частини, та інші складові сил оборони до виконання покладених на нього завдань та здійснення визначених цим Законом функцій;
органи військового управління розвідки і військові частини розвідки Збройних Сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Збройних Сил України;
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють спеціальну розвідку в інтересах підготовки та проведення операцій військ (сил) оборони та спеціальних операцій;
Залучені відповідно до абзацу другого цієї частини суб’єкти системи воєнної розвідки для виконання покладених на них завдань застосовують технічні засоби розвідки та реалізують інші повноваження в межах і порядку, визначених цим Законом, виданими на його виконання актами Президента України та розвідувального органу Міністерства оборони України».
 
Враховано частково    
80. 3. Розвідувальний орган Міністерства оборони України, крім зазначених в абзацах третьому - п’ятому частини другої цієї статті суб’єктів системи воєнної розвідки, також може в межах компетенції залучати до виконання окремих розвідувальних завдань інші суб’єкти розвідувального співтовариства, зазначені в абзаці п’ятому частини другої статті 4 цього Закону
 
-126- Безугла М.В.
У частині третій статті 9 слова «третьому – п’ятому» замінити словами «третьому - четвертому».
 
Враховано   4. Розвідувальний орган Міністерства оборони України, крім зазначених пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті суб’єктів системи воєнної розвідки, у межах компетенції також може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб’єктів розвідувального співтовариства, визначених пунктом 4 частини другої статті 4 цього Закону.
 
    -127- Наливайченко В.О.
У частині третій статті 9 після слів «зазначені в» вилучити словосполучення «абзаці п’ятому частини другої» і викласти у такій редакції: «зазначені в статті 4 цього Закону».
 
Відхилено    
    -128- Забродський М.В.
Частину третю статті 9 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -129- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції:
«3. Розвідувальний орган Міністерства оборони України, крім зазначених в абзацах третьому - п’ятому частини другої цієї статті суб’єктів системи воєнної розвідки, також може в межах компетенції залучати до виконання окремих розвідувальних завдань інші розвідувальні органи, визначені частиною першою статті 5 цього Закону».
 
Відхилено    
    -130- Бобровська С.А.
Частину 3 статті 9 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Розвідувальний орган Міністерства оборони України, крім зазначених в абзацах третьому – четвертому частини другої цієї статті суб’єктів системи воєнної розвідки, також може в межах компетенції залучати до виконання окремих розвідувальних завдань інші суб’єкти розвідувального співтовариства, зазначені в абзаці п’ятому частини другої статті 4 цього Закону».
 
Враховано    
    -131- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині третій статті 9 визначення «п’ятому» замінити на визначення «четвертому».
 
Враховано    
81. Стаття 10. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
 
   Стаття 10. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
 
82. 1. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, здійснює розвідувальну діяльність у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.
 
   1. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, здійснює розвідувальну діяльність у сфері безпеки державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.
 
83. 2. Організаційна структура та гранична чисельність розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, не входять до структури та чисельності цього центрального органу виконавчої влади.
 
   2. Організаційна структура та гранична чисельність розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, не входять до структури та чисельності цього центрального органу виконавчої влади.
 
84. 3. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, може залучати в межах компетенції до виконання окремих розвідувальних завдань інші суб’єкти розвідувального співтовариства, визначені абзацом п’ятим частини другої статті 4 цього Закону.
 
-132- Наливайченко В.О.
У частині третій статті 10 після слова «визначені» вилучити словосполучення «абзацом п’ятим частини другої» і викласти у такій редакції: «визначені статтею 4 цього Закону».
 
Відхилено   3. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, у межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб’єктів розвідувального співтовариства, визначених пунктом 4 частини другої статті 4 цього Закону.
 
    -133- Забродський М.В.
Частину третю статті 10 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -134- Мамка Г.М.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
«3. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, може залучати в межах компетенції до виконання окремих розвідувальних завдань інші розвідувальні органи, визначені частиною першою статті 5 цього Закону».
 
Відхилено    
    -135- Веніславський Ф.В.
У частині третій статті 10 слово "п’ятим" замінити словом "третім".
 
Відхилено    
85. Стаття 11. Керівництво розвідувальними органами
 
   Стаття 11. Керівництво розвідувальними органами
 
86. 1. Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює Президент України.
 
   1. Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює Президент України.
 
87. 2. Керівники центральних органів виконавчої влади, в підпорядкуванні яких функціонують розвідувальні органи, створюють необхідні умови для їх функціонування, спрямовують та координують їхню діяльність у порядку, в межах повноважень та у спосіб, що визначені цим Законом та положеннями про відповідні розвідувальні органи.
 
   2. Керівники центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких функціонують розвідувальні органи, створюють необхідні умови для їх функціонування, спрямовують та координують їхню діяльність у порядку, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом та положеннями про відповідні розвідувальні органи.
 
88. 3. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.
 
-136- Лубінець Д.В.
Частину третю статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники.
Керівники розвідувальних органів, які функціонують у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади, призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.
Керівник Служби зовнішньої розвідки України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України з поданням Президента України.
Керівником розвідувального органу може бути громадянин України, який має вищу освіту, володіє державною мовою, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки та не підпадає під обмеження, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону».
 
Відхилено   3. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.
 
89. Керівником розвідувального органу може бути громадянин України, який має вищу освіту, володіє державною мовою, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки та не підпадає під обмеження, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону.
 
-137- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці другому частини третьої статті 11 після слів «має вишу освіту» доповнити словами « (не нижче ступеня магістр)», та після слів «володіє державною мовою» доповнити «та однією з офіційних мов Ради Європи».
 
Відхилено   Керівником розвідувального органу може бути громадянин України, який має вищу освіту, володіє державною мовою, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні посадові (службові) обов’язки та не підпадає під обмеження, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону.
 
90. В умовах воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, особа може бути залишена на посаді керівника розвідувального органу понад визначений законом граничний вік перебування на військовій службі за рішенням Президента України.
 
-138- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
абзац третій частини третьої статті 11 виключити.
 
Враховано      
    -139- Безугла М.В.
В абзаці третьому частини третьої статті 11 слова «В умовах воєнного або надзвичайного стану, в особливий період» замінити словами «В особливий період».
 
Відхилено    
    -140- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці третьому частини третьої статті 11 після слів «на військовій службі» доповнити «але не більше ніж на один рік за рішенням».
 
Відхилено    
    -141- Бобровська С.А.
Частину 3 статті 11 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники. Керівники розвідувальних органів, які функціонують в підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням керівників центральних органів виконавчої влади, в підпорядкуванні яких вони функціонують.
Керівник Служби зовнішньої розвідки України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України.
Керівником розвідувального органу може бути громадянин України, який має вищу освіту, володіє державною мовою, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки та не підпадає під обмеження, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону.
В умовах воєнного або надзвичайного стану, а також у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, особа може бути залишена на посаді керівника розвідувального органу понад визначений законом граничний вік перебування на військовій службі за рішенням Президента України».
 
Відхилено    
91. 4. Керівник розвідувального органу:
 
   4. Керівник розвідувального органу:
 
92. 1) організовує та спрямовує роботу відповідного розвідувального органу;
 
   1) організовує та спрямовує роботу відповідного розвідувального органу;
 
93. 2) забезпечує виконання покладених на розвідувальний орган завдань та контролює стан їх виконання;
 
-142- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті 2 частини четвертої статті 11 після слів «та контролює стан» доповнити словами «повноту і своєчасність».
 
Відхилено   2) забезпечує виконання покладених на розвідувальний орган завдань та контролює стан їх виконання;
 
94. 3) представляє розвідувальний орган у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а з дозволу Президента України - із компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
 
-143- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 3 частини четвертої статті 11 слова «а з дозволу Президента України» вилучити, після слова «представляє» доповнити словами «в установленому порядку»
 
Враховано   3) представляє в установленому порядку розвідувальний орган у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, із компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
 
95. 4) видає накази та розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання співробітниками відповідного розвідувального органу;
 
-144- Безугла М.В.
Пункт 4 статті 11 викласти в такій редакції:
«4) видає накази, у тому числі такі, що підлягають державній реєстрації, та розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання співробітниками відповідного розвідувального органу».
 
Враховано   4) видає накази, у тому числі такі, що підлягають державній реєстрації, та розпорядження, дає доручення, що є обов’язковими для виконання співробітниками відповідного розвідувального органу;
 
96. 5) затверджує організаційно-штатну структуру та штат відповідного розвідувального органу, положення про самостійні структурні та територіальні підрозділи, в тому числі зі статусом юридичної особи, заклади, підприємства, установи, організації;
 
-145- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті 5 частини четвертої статті 11 після слів «структуру та штат» виключити слово «відповідного» та після слів «розвідувального органу» доповнити словами «відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури».
 
Враховано редакційно   5) відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури затверджує організаційно-штатну структуру та штат розвідувального органу, положення про самостійні структурні та територіальні підрозділи, у тому числі з статусом юридичної особи, заклади, підприємства, установи, організації;
 
    -146- Безугла М.В.
Пункт 5 частини четвертої статті 11 викласти в такій редакції:
«5) відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури затверджує організаційно-штатну структуру та штат розвідувального органу, положення про самостійні структурні та (в тому числі) територіальні підрозділи, в тому числі зі статусом юридичної особи, заклади, підприємства, установи, організації».
 
Враховано    
    -147- Забродський М.В.
В пункті 5 частини четвертої статті 11 проекту Закону словосполучення "та територіальні" виключити.
 
Відхилено    
    -148- Бурміч А.П.
У пункті 5 частини четвертої статті 11 слова «та територіальні» виключити.
 
Відхилено    
97. 6) призначає на посади та звільняє з посад співробітників відповідного розвідувального органу, крім посад, призначення на які здійснюються Президентом України або керівником центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган;
 
   6) призначає на посади та звільняє з посад співробітників відповідного розвідувального органу, крім посад, призначення на які здійснюються Президентом України або керівником центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган;
 
98. 7) вносить подання щодо призначення на посади співробітників розвідувального органу, якщо такі призначення здійснюються керівником центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган, або зазначеним керівником чи керівником розвідувального органу за погодженням із Президентом України;
 
   7) вносить подання щодо призначення на посади співробітників розвідувального органу, якщо такі призначення здійснюються керівником центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган, або зазначеним керівником чи керівником розвідувального органу за погодженням із Президентом України;
 
99. 8) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному розвідувальному органі;
 
   8) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному розвідувальному органі;
 
100. 9) присвоює співробітникам розвідувального органу, підпорядкованих військових частин, закладів, установ та організацій військові (спеціальні) звання та відповідні ранги;
 
   9) присвоює співробітникам розвідувального органу, підпорядкованих військових частин, закладів, установ та організацій військові звання та відповідні ранги;
 
101. 10) вносить в установленому порядку подання про присвоєння вищих військових (спеціальних) звань, відповідних рангів;
 
   10) вносить у встановленому порядку подання про присвоєння вищих військових звань, відповідних рангів;
 
102. 11) заохочує або накладає дисциплінарні стягнення на співробітників розвідувального органу, вносить відповідні подання Президенту України або керівнику центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган;
 
   11) заохочує або накладає дисциплінарні стягнення на співробітників розвідувального органу, вносить відповідні подання Президенту України або керівнику центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган;
 
103. 12) ухвалює рішення щодо надання співробітникам розвідувального органу грошової компенсації пільг та соціальних гарантій, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття їх належності до цих органів;
 
   12) ухвалює рішення щодо надання співробітникам розвідувального органу грошової компенсації пільг та соціальних гарантій, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття інформації про їх належність до такого органу;
 
104. 13) організовує забезпечення власної безпеки, визначає порядок обліку, оброблення, використання, зберігання та знищення отриманої або створеної розвідувальним органом у процесі розвідувальної діяльності інформації та її носіїв (за винятком носіїв секретної інформації), обмежує доступ до них та вживає заходів із унеможливлення несанкціонованого доступу до них;
 
-149- Безугла М.В.
У пункті 13 частини четвертої статті 11 слова «у процесі розвідувальної діяльності» виключити.
 
Враховано   13) організовує забезпечення власної безпеки, визначає порядок обліку, оброблення, використання, зберігання та знищення отриманої або створеної розвідувальним органом інформації та її носіїв (крім носіїв секретної інформації), обмежує доступ до них та вживає заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до них;
 
    -150- Забродський М.В.
Пункт 13 частини четвертої статті 11 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
105. 14) організовує діяльність із визначення номенклатури, норм належності, порядку обліку, використання та списання засобів розвідки;
 
   14) організовує діяльність із визначення номенклатури, норм належності, порядку обліку, використання та списання засобів розвідки;
 
106. 15) звітує про діяльність розвідувального органу у порядку, визначеному цим Законом;
 
   15) звітує про діяльність розвідувального органу в порядку, визначеному цим Законом;
 
107. 16) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 
-151- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Ковальов О.І.
Сухов О.С.
Кулініч О.І.
У пункті 16 частини четвертої статті 11 слово «законодавство» замінити словом «законом».
 
Відхилено   16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
108. 5. У разі відсутності керівника розвідувального органу повноваження, передбачені частиною четвертою цієї статті, здійснює його перший заступник або визначений керівником розвідувального органу один із його заступників.
 
-152- Забродський М.В.
Частину п’яту статті 11 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   5. У разі відсутності керівника розвідувального органу повноваження, передбачені частиною четвертою цієї статті, здійснює його перший заступник або визначений керівником розвідувального органу один із його заступників.
 
    -153- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині п’ятій статті 11 після слів «заступник або» виключити слова «визначений керівником розвідувального органу».
 
Відхилено    
    -154- Верещук І.А.
Статтю 11 доповнити частиною шостою наступного змісту:
«6. Керівники суб’єктів розвідувального співтовариства для виконання розвідувальних завдань наділяються повноваженнями керівника розвідувального органу».
 
Відхилено    
109. Стаття 12. Права розвідувальних органів
 
-155- Костенко Р.В.
У назві статті 12 слово «права» замінити на слово «повноваження».
 
Враховано   Стаття 12. Повноваження розвідувальних органів
 
110. 1. Розвідувальні органи для здійснення визначених цим Законом функцій мають право:
 
-156- Костенко Р.В.
У частині першій статті 12 слова «мають право» замінити на слово «можуть».
 
Враховано   1. Розвідувальні органи для здійснення визначених цим Законом функцій можуть:
 
111. 1) організовувати та проводити розвідувальні заходи;
 
   1) організовувати та проводити розвідувальні заходи;
 
112. 2) створювати структурні та територіальні підрозділи в межах загальної (граничної) чисельності та відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури, а також заклади, підприємства, установи, організації;
 
-157- Забродський М.В.
Пункт 2 частини першої статті 12 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"2) створювати структурні підрозділи в межах загальної (граничної) чисельності та відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури".
 
Враховано частково   2) створювати структурні, у тому числі територіальні, підрозділи в межах загальної (граничної) чисельності та відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури, а також заклади, установи;
 
    -158- Безугла М.В.
Пункт 2 частини першої статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) створювати структурні, в тому числі територіальні, підрозділи в межах загальної (граничної) чисельності та відповідно до визначеної Президентом України організаційної структури, а також заклади, установи».
 
Враховано    
    -159- Бурміч А.П.
У пункті 2 частини першої статті 12 слова «та територіальні» виключити.
 
Відхилено    
113. 3) використовувати умовні найменування;
 
   3) використовувати умовні найменування;
 
114. 4) відкривати та використовувати рахунки в національній та іноземній валютах у банках та інших фінансових установах;
 
   4) відкривати та використовувати рахунки в національній та іноземній валютах у банках та інших фінансових установах;
 
115. 5) використовувати співробітників під прикриттям;
 
-160- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті 5 частини першої статті 12 слово «використовувати» замінити словом «залучати».
 
Відхилено   5) використовувати співробітників під прикриттям;
 
116. 6) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структури прикриття, використовувати та відчужувати кошти та майно, набуті в результаті їхньої діяльності;
 
-161- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 6 частини першої статті 12 доповнити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   6) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структури прикриття, використовувати та відчужувати кошти та майно, набуті в результаті їхньої діяльності;
 
117. 7) виготовляти та використовувати засоби прикриття;
 
   7) виготовляти та використовувати засоби прикриття;
 
118. 8) здійснювати конфіденційне співробітництво з особами;
 
-162- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 8 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«здійснювати конфіденційне співробітництво з будь-якими особами та громадськими формуваннями».
 
Відхилено   8) здійснювати конфіденційне співробітництво з особами;
 
119. 9) здійснювати у визначеному законодавством України порядку контрольовані (під оперативним контролем) пересування осіб та переміщення предметів через державний кордон України;
 
-163- Костенко Р.В.
Пункт 9 частини першої статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції:
«здійснювати у визначеному законодавством України порядку контрольоване (під оперативним контролем) пересування осіб та/або контрольоване (під оперативним контролем) переміщення предметів через державний кордон України».
 
Враховано   9) здійснювати у визначеному законодавством порядку контрольоване (під оперативним контролем) пересування осіб та/або контрольоване (під оперативним контролем) переміщення предметів через державний кордон України;
 
120. 10) здійснювати опитування осіб, у тому числі з використанням технічних засобів реєстрації реакцій людини;
 
-164- Забродський М.В.
Пункт 10 частини першої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   10) здійснювати опитування осіб, у тому числі з використанням технічних засобів реєстрації реакцій людини;
 
    -165- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 10 частини першої статті 12 виключити.
 
Відхилено    
    -166- Бурміч А.П.
Пункт 10 частини першої статті 12 виключити.
 
Відхилено    
121. 11) використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за згодою окремих осіб - належні їм житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно;
 
-167- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 11 частини першої статті 12 після слів «а також» доповнити словами такого змісту «на договірних засадах з фізичними особами - належні їм житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно, що необхідно для проведення розвідувальних заходів».
 
Відхилено   11) використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за згодою окремих осіб - належні їм жилі та нежилі приміщення, транспортні засоби та інше майно;
 
    -168- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 11 частини першої статті 12 проекту слова «житлові та нежитлові приміщення» замінити словами «жилі та нежилі приміщення».
 
Враховано    
122. 12) здійснювати перевірку осіб у зв’язку з призначенням на посади в цих органах або залученням до конфіденційного співробітництва з ними, здійснювати оброблення персональних даних цих осіб та їхніх близьких родичів;
 
-169- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 12 частини першої статті 12 проекту слова «оброблення персональних даних» замінити словами «обробку персональних даних».
 
Враховано   12) здійснювати перевірку осіб у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальних органах або залученням до конфіденційного співробітництва з ними, здійснювати обробку персональних даних цих осіб та їхніх близьких родичів;
 
123. 13) здійснювати перевірку громадян України з числа співробітників під прикриттям та залучених до конфіденційного співробітництва осіб із метою надання їм доступу до конкретної секретної інформації та/або розвідувальної таємниці, ознайомлення з якою є необхідним для виконання цими органами покладених на них завдань, незалежно від наявності в таких громадян допуску до державної таємниці;
 
-170- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Пункт 13 частини першої статті 12 виключити.
 
Відхилено   13) здійснювати перевірку громадян України з числа співробітників під прикриттям та залучених до конфіденційного співробітництва осіб з метою надання їм доступу до конкретної (обмеженого змісту) секретної інформації та/або розвідувальної таємниці, ознайомлення з якою є необхідним для виконання цими органами покладених на них завдань, незалежно від наявності в таких громадян допуску до державної таємниці;
 
    -171- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті 13 частини першої статті 12 слово «конкретної» замінити словами «обмеженого змісту».
 
Враховано частково    
124. 14) здійснювати спеціальну обробку інформації з відкритих джерел, інформаційних систем, обліків, реєстрів, баз даних;
 
   14) здійснювати спеціальне оброблення інформації з відкритих джерел, інформаційних систем, обліків, реєстрів, баз даних;
 
125. 15) вживати заходів із технічного, криптографічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам;
 
-172- Костенко Р.В.
Пункт 15 частини першої статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції:
«вживати заходів із технічного, криптографічного та інших видів захисту інформації, протидії технічним розвідкам».
 
Враховано   15) вживати заходів щодо технічного, криптографічного та інших видів захисту інформації, протидії технічним розвідкам;
 
126. 16) проводити обробку персональних даних співробітників розвідувальних органів та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, або кандидатів на проходження служби (роботи) в цих органах;
 
-173- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 16 частини першої статті 12 проекту слова «проводити обробку персональних даних» замінити словами «здійснювати обробку персональних даних».
 
Враховано   16) здійснювати обробку персональних даних співробітників розвідувальних органів та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, або кандидатів на проходження служби (роботи) у цих органах;
 
127. 17) на платній і безоплатній основі користуватися послугами експертів та консультантів, у тому числі фахівців інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності;
 
-174- Забродський М.В.
В пункті 17 частини першої статті 12 проекту Закону словосполучення "органів місцевого самоврядування" виключити.
 
Враховано   17) користуватися послугами експертів та консультантів, у тому числі фахівців інших органів, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності на платній і безоплатній основі;
 
    -175- Безугла М.В.
Пункт 17 частини першої статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції:
«17) на платній і безоплатній основі користуватися послугами експертів та консультантів, у тому числі фахівців інших органів, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності».
 
Враховано    
128. 18) створювати і використовувати інформаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи та оперативні обліки для забезпечення розвідувальної діяльності;
 
   18) створювати і використовувати інформаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи та оперативні обліки для забезпечення розвідувальної діяльності;
 
129. 19) виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт, зокрема з розроблення й виготовлення технічних засобів розвідки, озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, спеціальних технічних засобів, проводити їх випробування та дослідну експлуатацію;
 
   19) виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт, зокрема з розроблення і виготовлення технічних засобів розвідки, озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, спеціальних технічних засобів, проводити їх випробування та дослідну експлуатацію;
 
130. 20) створювати, закуповувати, програмувати, модернізувати, пристосовувати і застосовувати технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку, спеціальні технічні засоби;
 
   20) створювати, закуповувати, програмувати, модернізувати, пристосовувати і застосовувати технічні засоби розвідки, озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку, спеціальні технічні засоби;
 
131. 21) отримувати у встановленому порядку інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, в тому числі шляхом безпосереднього доступу до їх інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних тощо;
 
-176- Забродський М.В.
Пункт 21 частини першої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   21) отримувати у встановленому законодавством порядку інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, у тому числі шляхом безпосереднього доступу до їх інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних тощо;
 
    -177- Безугла М.В.
У пункті 21 частини першої статті 12 проекту слова «отримувати у встановленому порядку» замінити словами «отримувати у встановленому законодавством порядку».
 
Враховано    
132. 22) залучати інші суб’єкти розвідувального співтовариства до виконання окремих розвідувальних завдань;
 
-178- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 22 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
«22) залучати в установленому порядку інші суб’єкти розвідувального співтовариства до виконання розвідувальних завдань».
 
Враховано   22) залучати в установленому порядку інші суб’єкти розвідувального співтовариства до виконання розвідувальних завдань;
 
    -179- Мамка Г.М.
Пункт 22 частини першої статті 12 викласти у такій редакції
«22) залучати інші розвідувальні органи до виконання окремих розвідувальних завдань».
 
Відхилено    
133. 23) видавати нормативно-правові та інші акти, які стосуються діяльності розвідувальних органів України, розробляти, погоджувати та подавати у встановленому законодавством порядку на розгляд проекти законів, підзаконних актів із цих питань;
 
-180- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Ковальов О.І.
Сухов О.С.
Кулініч О.І.
Пункт 23 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«видавати нормативно-правові акти (крім розвідувального органу Міністерства оборони України та розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону) та акти індивідуальної дії з питань, віднесених до повноважень відповідного органу, вносити пропозиції щодо внесення змін до законів України та інших законодавчих актів з питань що стосуються розвідувальної діяльності».
 
Відхилено   23) видавати нормативно-правові та інші акти, щодо діяльності розвідувальних органів, розробляти, погоджувати та подавати на розгляд у встановленому законодавством порядку проекти законів, підзаконних актів із цих питань;
 
134. 24) здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери їх управління;
 
-181- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті 24 частини першої статті 12 після слова «управління» в дужках доповнити « (оперативне управління)».
 
Відхилено   24) здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери їх управління;
 
135. 25) мати відомчу символіку, відомчі заохочувальні відзнаки;
 
   25) мати відомчу символіку, відомчі заохочувальні відзнаки;
 
136. 26) здійснювати діяльність у видавничій справі;
 
-182- Забродський М.В.
Пункт 26 частини першої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -183- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 26 частини першої статті 12 доповнити словами «та медійній сфері».
 
Відхилено    
137. 27) реалізовувати інші права, визначені законодавством України.
 
-184- Забродський М.В.
Пункт 27 частини першої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   26) здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.
 
    -185- Костенко Р.В.
У пункті 27 частини першої статті 12 проекту Закону слова «реалізовувати інші права» замінити словами «здійснювати інші повноваження».
 
Враховано    
    -186- Бурміч А.П.
У пункті 27 частини першої статті 12 слово «законодавством» замінити словом «законами».
 
Відхилено    
    -187- Верещук І.А.
Частину першу статті 12 доповнити пунктом 28 наступного змісту:
«28) суб’єкти розвідувального співтовариства користуються правами розвідувальних органів під час підготовки та виконання розвідувальних завдань».
 
Відхилено    
138. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
139. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
140. Стаття 13. Порядок організації та здійснення розвідувальної діяльності
 
   Стаття 13. Порядок організації та здійснення розвідувальної діяльності
 
141. 1. Пріоритетні завдання розвідувальним органам на поточний рік визначаються Президентом України з урахуванням сфер їхньої діяльності, характеру зовнішніх загроз національній безпеці у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки.
 
-188- Мамка Г.М.
Частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
«1. Пріоритетні завдання розвідувальним органам на поточний рік визначаються Президентом України з урахуванням сфер їхньої діяльності, характеру зовнішніх загроз національній безпеці у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки та/або Ради національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України"«.
 
Відхилено   1. Пріоритетні завдання розвідувальним органам на поточний рік визначаються Президентом України з урахуванням сфер їхньої діяльності, характеру зовнішніх загроз національній безпеці, у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки.
 
142. 2. Довгострокове планування розвідувальної діяльності здійснюється на основі Національної розвідувальної програми, розробленої та затвердженої відповідно до статті 32 Закону України «Про національну безпеку України»
 
   2. Довгострокове планування розвідувальної діяльності здійснюється на основі Національної розвідувальної програми, розробленої та затвердженої відповідно до статті 32 Закону України «Про національну безпеку України»
 
143. 3. Керівники розвідувальних органів забезпечують виконання пріоритетних завдань шляхом постановки розвідувальних та інформаційних завдань, організації та забезпечення належної взаємодії цих органів між собою та з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, залученими до виконання таких завдань.
 
-189- Мамка Г.М.
Частину третю статті 13 викласти у такій редакції:
«З. Керівники розвідувальних органів забезпечують виконання пріоритетних завдань шляхом постановки розвідувальних та інформаційних завдань, організації та забезпечення належної взаємодії цих органів між собою та з іншими розвідувальними органами, визначені частиною першою статті 5 цього Закону, що залучені до виконання таких завдань».
 
Відхилено   3. Керівники розвідувальних органів забезпечують виконання пріоритетних завдань шляхом визначення розвідувальних та інформаційних завдань, організації та забезпечення належної взаємодії цих органів між собою та з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, залученими до виконання таких завдань.
 
144. 4. Визначені відповідно до частини третьої цієї статті розвідувальні та інформаційні завдання, а також потреба в забезпеченні власної безпеки за межами України є підставами для здійснення розвідувальної діяльності.
 
-190- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині четвертій статті 13 проекту слова «та інформаційні» виключити.
 
Враховано   4. Визначені відповідно до частини третьої цієї статті розвідувальні завдання, а також потреба в забезпеченні власної безпеки за межами України є підставами для здійснення розвідувальної діяльності.
 
145. 5. Розвідувальні органи за наявності підстав для здійснення розвідувальної діяльності, з метою її організації, систематизації, документальної фіксації та аналізу її результатів ведуть розвідувальні справи. Порядок відкриття, ведення, закриття та зберігання розвідувальних справ визначається нормативно-правовими актами розвідувальних органів.
 
-191- Безугла М.В.
У частині п’ятій статті 13 слова «визначається нормативно-правовими актами розвідувальних органів» замінити словами «визначається актами розвідувальних органів».
 
Враховано   5. Розвідувальні органи за наявності підстав для здійснення розвідувальної діяльності, з метою її організації, систематизації, документальної фіксації та аналізу її результатів ведуть розвідувальні справи. Порядок відкриття, ведення, закриття та зберігання розвідувальних справ визначається актами розвідувальних органів.
 
    -192- Верещук І.А.
Частину п’яту статті 13 викласти в наступній редакції:
«5. Розвідувальні органи та суб’єкти розвідувального співтовариства за наявності підстав для здійснення розвідувальної діяльності, з метою її організації, систематизації, документальної фіксації та аналізу її результатів ведуть розвідувальні справи. Порядок відкриття, ведення, закриття та зберігання розвідувальних справ визначається нормативно-правовими актами розвідувальних органів та відомчих керівних документів».
 
Враховано редакційно    
    -193- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині п’ятій статті 13 після слів «наявності підстав» доповнити словами «визначених в Національній розвідувальній програмі».
 
Відхилено    
146. Стаття 14. Розвідувальні заходи
 
   Стаття 14. Розвідувальні заходи
 
147. 1. Розвідувальні органи для здійснення передбачених цим Законом функцій проводять розвідувальні заходи за межами України та мають право проводити окремі розвідувальні заходи з території України, якщо вони безпосередньо пов’язані зі здійсненням розвідувальної діяльності за межами України або спрямовані на здобування розвідувальної інформації, яка має джерело походження за межами України.
 
-194- Безугла М.В.
У частині першій статті 14 слова «Розвідувальні органи для здійснення передбачених цим Законом функцій» замінити словами «Розвідувальні органи для виконання завдань та здійснення функцій, передбачених цим Законом».
 
Враховано   1. Розвідувальні органи для виконання завдань та здійснення функцій, передбачених цим Законом, проводять розвідувальні заходи за межами України та мають право проводити розвідувальні заходи з території України, якщо вони безпосередньо пов’язані з здійсненням розвідувальної діяльності за межами України або спрямовані на здобування розвідувальної інформації, що має джерело походження за межами України.
 
    -195- Забродський М.В.
Абзац перший частини першої статті 14 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"1. Розвідувальні органи для здійснення передбачених цим Законом функцій проводять розвідувальні заходи за межами України".
 
Відхилено    
    -196- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині першій статті 14 після слів «передбачених цим Законом» замінити слово «функцій» на слова «завдань розвідки».
 
Враховано редакційно    
    -197- Бурміч А.П.
Абзац перший частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
«Розвідувальні органи для здійснення передбачених цим Законом функцій проводять розвідувальні заходи виключно за межами України та на території України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
 
Відхилено    
148. Порядок організації і проведення розвідувальних заходів визначається розвідувальними органами.
 
-198- Безугла М.В.
Абзац другий частини 1 статті 14 після слів «розвідувальними органами» доповнити словами «а також у передбачених цим Законом випадках може визначатись іншими уповноваженими на проведення таких заходів суб’єктами розвідувального співтовариства».
 
Враховано   2. Порядок організації і проведення розвідувальних заходів визначається розвідувальними органами, а також у передбачених цим Законом випадках може визначатися іншими уповноваженими на проведення таких заходів суб’єктами розвідувального співтовариства за погодженням з розвідувальними органами.
 
149. 2. Розвідувальні заходи можуть проводитись із залученням оперативних підрозділів інших суб’єктів розвідувального співтовариства.
 
-199- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину другу статті 14 – виключити.
 
Враховано      
150. 3. Результати розвідувальних заходів не можуть бути використані для вирішення завдань кримінального провадження, крім випадків, визначених пунктом 6, 8 частини першої статті 6 та частиною третьою статті 24 цього Закону.
 
-200- Безугла М.В.
Частину третю статті 14 викласти у такій редакції:
«3. Розвідувальні заходи не можуть організовуватись і проводить для вирішення завдань кримінального провадження».
 
Враховано   3. Розвідувальні заходи не можуть організовуватися і проводитися для вирішення завдань кримінального провадження.
 
    -201- Рахманін С.І.
Частину третю статті 14 виключити.
 
Відхилено    
    -202- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У частині третій ст. 14 після слів «завдань кримінального провадження» виключити слова «крім випадків, визначених пунктом 6, 8 частини першої статті 6 та частиною третьою статті 24 цього Закону».
 
Враховано    
    -203- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Статтю 14 проекту Закону доповнити частинами 4 та 5 наступного змісту:
«4. Довгострокове планування розвідувальної діяльності здійснюється відповідно до Національної розвідувальної програми, в якій визначаються основні напрями розвідувальної діяльності, пріоритети реформування та розвитку зовнішньої розвідки, комплекс завдань і заходів, спрямованих на підвищення ефективності розвідувальних органів та інших суб’єктів, що можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань, посилення розвідувальних спроможностей держави, а також потреби бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей і виконання передбачених завдань, та основні напрями використання фінансових ресурсів
Національна розвідувальна програма розробляється та схвалюється відповідно до законів України.
5. Національна розвідувальна програма є основою для розроблення державних програм та нормативно-правових актів з питань розвідувальної діяльності, визначення чисельності і структури сил та засобів розвідувальних органів відповідно до пріоритетних завдань, а також для визначення потреб щорічного фінансового та іншого ресурсного забезпечення розвідувальних органів».
 
Відхилено    
151. Стаття 15. Розвідувальні заходи, які проводяться на підставі рішення суду
 
-204- Забродський М.В.
Статтю 15 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 15. Розвідувальні заходи, що проводяться на підставі рішення суду
 
    -205- Бурміч А.П.
Статтю 15 виключити.
 
Відхилено    
152. 1. Розвідувальні органи можуть проводити стосовно особи, місця або речі, що перебувають на території України, такі розвідувальні заходи:
 
   1. Розвідувальні органи можуть проводити стосовно особи, місця або речі, що перебувають на території України, такі розвідувальні заходи:
 
153. 1) спостереження за особою, річчю або місцем, яке полягає у проведенні візуального спостереження за особою або певною річчю чи місцем у публічно доступних місцях із фіксацією відповідних відомостей та даних;
 
-206- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 1 частини першої статті 15 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) візуальне спостереження за особою, річчю або місцем у публічно доступних місцях із фіксацією відповідних відомостей або даних».
 
Враховано   1) візуальне спостереження за особою, річчю або місцем у публічно доступних місцях із фіксацією відповідних відомостей або даних;
 
    -207- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пунктах 1 та 4 частини першої статті 15 проекту слова «відомостей та даних» замінити словами «відомостей або даних».
 
Враховано    
154. 2) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яке полягає у проведенні відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою;
 
-208- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 2 частини першої статті 15 після слів «передається» доповнити словами «чи отримується».
 
Враховано редакційно   2) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягає у проведенні відбору та фіксації змісту відповідних відомостей або даних, що передається або отримується особою;
 
    -209- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 2 частини першої статті 15 проекту слова «фіксації змісту інформації» замінити словами «фіксації змісту відповідних відомостей або даних».
 
Враховано    
155. 3) зняття інформації в електронних інформаційних системах, яке полягає у пошуку, виявленні, фіксації відомостей або даних, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, шляхом доступу до такої системи або її частини без відома її власника, володільця або утримувача;
 
   3) зняття інформації з електронних інформаційних систем, яке полягає у пошуку, виявленні, фіксації відомостей або даних, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, шляхом доступу до такої системи або її частини без відома її власника, володільця або утримувача;
 
156. 4) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, яке полягає в негласному проникненні до таких місць, житла чи володіння особи і, за потреби, фіксацією відомостей та даних про зазначені об’єкти;
 
   4) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, що полягає в негласному проникненні до таких місць, житла чи володіння особи і (за потреби) у фіксації відомостей або даних про зазначені об’єкти;
 
157. 5) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яке полягає в локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, в тому числі мобільного терміналу систем зв’язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів, провайдерів телекомунікацій, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
 
   5) встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного термінала систем зв’язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів, провайдерів телекомунікацій, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
 
158. 6) огляд кореспонденції, який полягає в негласному відборі за ідентифікаційними ознаками кореспонденції, її обробленні, знятті копій чи отриманні зразків.
 
   6) огляд кореспонденції, що полягає в негласному відборі за ідентифікаційними ознаками кореспонденції, її обробленні, знятті копій чи отриманні зразків.
 
159. Такі розвідувальні заходи проводяться за умов, якщо вони безпосередньо пов’язані зі здійсненням розвідувальної діяльності за межами України або спрямовані на здобування розвідувальної інформації, яка має джерело походження за межами України, та виключно на підставі рішення суду.
 
   Такі розвідувальні заходи проводяться за умов, якщо вони безпосередньо пов’язані з здійсненням розвідувальної діяльності за межами України або спрямовані на здобування розвідувальної інформації, що має джерело походження за межами України, та виключно на підставі рішення суду.
 
160. 2. Розвідувальний орган може розпочати проведення розвідувальних заходів, передбачених частиною першою цієї статті стосовно особи, яка перебуває на території України на законних підставах і яку ідентифіковано під час проведення розвідувального заходу за пошуковими критеріями, лише на підставі рішення суду. У такому випадку за рішенням керівника розвідувального органу проведення розвідувального заходу за пошуковими критеріями може бути продовжено на строк до отримання рішення суду, але не більше ніж на 72 години з моменту ідентифікації громадянина (особи), місця або речі.
 
-210- Безугла М.В.
У частині другій статті 15 після слів «пошуковими критеріями» слово «лише» замінити на слово «виключно».
 
Враховано   2. Розвідувальний орган може розпочати проведення розвідувальних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, стосовно особи, яка перебуває на території України на законних підставах і яку ідентифіковано під час проведення розвідувального заходу за пошуковими критеріями, виключно на підставі рішення суду. У такому випадку за рішенням керівника розвідувального органу проведення розвідувального заходу за пошуковими критеріями може бути продовжено на строк до отримання рішення суду, але не більше ніж на 72 години з моменту ідентифікації особи.
 
    -211- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у другому реченні частини другої статті 15 проекту слова «місця або речі» виключити.
 
Враховано    
    -212- Іонушас С.К.
Частину другу статті 15 після словосполучення «розвідувальний орган» доповнити пунктуацією та словосполучення « (оперативний підрозділ Центрального управління Служби безпеки України)», а також після словосполучення «розвідувального органу» доповнити пунктуацією та словосполученням « (оперативний підрозділ Центрального управління Служби безпеки України)».
 
Відхилено    
    -213- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Ковальов О.І.
Сухов О.С.
Кулініч О.І.
У частині другій статті 15 друге речення видалити.
 
Відхилено    
161. 3. Зняття відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного та/або фіксованого зв'язку, забезпечується системою технічних засобів, що використовується усіма розвідувальними органами на умовах автономного доступу до інформації у порядку визначеному законодавством.
 
-214- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину третю статті 15 виключити.
 
Відхилено   3. Зняття відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного та/або фіксованого зв'язку, забезпечується системою технічних засобів, що використовується усіма розвідувальними органами на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством.
 
    -215- Іонушас С.К.
У частині третій статті 15 словосполучення «які надають послуги мобільного та/або фіксованого зв'язку, забезпечується системою технічних засобів, що використовується усіма розвідувальними органами на умовах автономного доступу до» замінити словосполученням «забезпечується системою технічних засобів, які використовуються усіма розвідувальними органами і відповідають технічним вимогам, що розробляються державним органом, який здійснює функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання».
 
Відхилено    
162. Стаття 16. Особливості розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів
 
-216- Забродський М.В.
Статтю 16 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 16. Особливості розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів
 
    -217- Бурміч А.П.
Статтю 16 виключити.
 
Відхилено    
163. 1. Клопотання керівника розвідувального органу (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України) або уповноваженої ним особи про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 15 цього Закону, розглядається уповноваженим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває розвідувальний орган.
 
-218- Наливайченко В.О.
У абзаці 1 частини 1, пункті 1 частини 1, пункті 1 частини 5 вилучити словосполучення з дужками « (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України)».
 
Враховано   1. Клопотання керівника розвідувального органу або уповноваженого ним заступника керівника розвідувального органу про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 15 цього Закону, розглядається уповноваженим суддею суду, у межах територіальної юрисдикції якого перебуває розвідувальний орган.
 
    -219- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
«1. Клопотання керівника розвідувального органу або уповноваженого ним заступника керівника розвідувального органу про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 15 цього Закону, розглядається уповноваженим суддею, у межах територіальної юрисдикції якого перебуває розвідувальний орган».
 
Враховано    
    -220- Рахманін С.І.
У абзацах першому та третьому частини першої, абзаці другому частини п’ятої статті 16 слова та знаки " (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України)" виключити, а у абзаці восьмому частини першої виключити слова та знаки " (Служби безпеки України)".
 
Враховано    
    -221- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В першому абзаці частини першої статті 16 слова « (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України)» виключити.
 
Враховано    
    -222- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У частині першій статті 16 після слів «Клопотання керівника розвідувального органу», слова «оперативного підрозділу Центрального Управління Служби безпеки України» - виключити.
 
Враховано    
    -223- Мамка Г.М.
Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
«1. Клопотання керівника розвідувального органу або уповноваженої ним особи про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 15 цього Закону, розглядається суддею апеляційного суду за місцезнаходженням відповідного розвідувального органу».
 
Враховано редакційно    
164. У клопотанні про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів зазначаються:
 
   У клопотанні про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів зазначається така інформація:
 
165. 1) найменування розвідувального органу (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України), який вносить клопотання;
 
-224- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У пункті 1 частини першої статті 16 слова «оперативного підрозділу Центрального Управління Служби безпеки України» - виключити.
 
Враховано   1) найменування розвідувального органу, який вносить клопотання;
 
    -225- Мамка Г.М.
Абзац 3 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
«1) найменування розвідувального органу, який вносить клопотання».
 
Враховано    
    -226- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В пункті 1 частини першої статті 16 слова « (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України)» виключити.
 
Враховано    
166. 2) стислий виклад обставин, у зв’язку з якими подається клопотання, обґрунтування необхідності проведення розвідувального заходу;
 
-227- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 2 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
«2) стислий виклад обставин, номер розвідувальної справи, обгрунтування необхідності проведення розвідувального заходу у зв’язку з якими подається клопотання».
 
Враховано   2) стислий виклад обставин, номер розвідувальної справи, обгрунтування необхідності проведення розвідувального заходу у зв’язку з якими подається клопотання;
 
167. 3) вид розвідувального заходу, пропонований період його проведення в межах строку, зазначеного в частині шостій цієї статті;
 
-228- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 3 частини першої статті 16 слова «пропонований період» замінити словами «обгрунтована тривалість».
 
Враховано   3) вид розвідувального заходу, обгрунтована тривалість його проведення в межах строку, визначеного частиною шостою цієї статті;
 
168. 4) відомості про особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід;
 
-229- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 4 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
«4) відомості що дозволяють ідентифікувати особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід».
 
Враховано   4) відомості що дозволяють ідентифікувати особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід;
 
169. 5) посилання на наявність раніше отриманих дозволів суду на проведення розвідувальних заходів стосовно конкретної особи;
 
-230- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у пункті 5 частини першої статті 16 проекту слова «посилання на» замінити словами «інформація про».
 
Враховано   5) інформація про наявність раніше отриманих дозволів суду на проведення розвідувальних заходів стосовно конкретної особи;
 
170. 6) відомості про акт розвідувального органу (Служби безпеки України), який визначає порядок проведення розвідувального заходу;
 
-231- Наливайченко В.О.
У пункті 6 частини першої статті 16 вилучити словосполучення з дужками: « (Служби безпеки України)».
 
Враховано   6) відомості про акт розвідувального органу, що визначає порядок проведення розвідувального заходу;
 
    -232- Мамка Г.М.
Абзац 8 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
«6) відомості про акт розвідувального органу, який визначає порядок проведення розвідувального заходу».
 
Враховано    
    -233- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В пункті 6 частини першої статті 16 слова « (Служби безпеки України)» виключити.
 
Враховано    
171. 7) найменування оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв’язку, сприяння якого є необхідним для організації та проведення розвідувального заходу.
 
   7) найменування оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв’язку, сприяння якого є необхідним для організації та проведення розвідувального заходу.
 
172. 2. Клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів передається з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці уповноваженому судді, визначеному відповідно до закону. Таке клопотання не підлягає реєстрації та розподілу із застосуванням інформаційних автоматизованих систем.
 
-234- Мамка Г.М.
У частині другій статті 16 слово «уповноваженому» виключити.
 
Відхилено   2. Клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів передається з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці уповноваженому судді. Таке клопотання не підлягає реєстрації та розподілу із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду.
 
    -235- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині другій статті 16 проекту слова «інформаційних автоматизованих систем» замінивши словами «автоматизованої системи документообігу суду».
 
Враховано    
173. 3. Розгляд клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів та постановлення ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні дозволу здійснюється уповноваженим суддею невідкладно, але не пізніше дванадцяти годин з моменту його отримання, за участю особи, яка внесла клопотання, та/або інших уповноважених керівником розвідувального органу осіб.
 
-236- Мамка Г.М.
У частині третій статті 16 слово «уповноваженим» виключити.
 
Відхилено   3. Розгляд клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів та постановлення ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні дозволу здійснюються уповноваженим суддею невідкладно, але не пізніше дванадцяти годин з моменту його отримання, за участю особи, яка внесла клопотання, та/або інших уповноважених керівником розвідувального органу осіб.
 
    -237- Іонушас С.К.
В абзаці першому частини третьої статті 16 проекту Закону після словосполучення «керівником розвідувального органу» доповнити пунктуацією та словосполучення « (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України)».
 
Відхилено    
174. Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів здійснюється в закритому судовому засіданні без застосування технічних засобів фіксації.
 
   Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів здійснюється в закритому судовому засіданні без застосування технічних засобів фіксації.
 
175. 4. Уповноважений суддя, розглядаючи клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, встановлює достатність та обґрунтованість підстав для надання такого дозволу, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
-238- Мамка Г.М.
У частині четвертій статті 16 слово «уповноважений» виключити.
 
Відхилено   4. Уповноважений суддя, розглядаючи клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, встановлює достатність та обґрунтованість підстав для надання такого дозволу, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
176. 5. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу повинна містити відомості про:
 
-239- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
частину п?яту статті 16 викласти у такій редакції:
«5. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу має відповідати загальним вимогам до судових рішень та містити відомості про».
 
Враховано   5. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу має відповідати загальним вимогам до судових рішень та містити відомості про:
 
177. 1) найменування розвідувального органу (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України), якому дозволено проведення розвідувального заходу;
 
-240- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У пункті 1 частини п’ятої статті 16 слова «оперативного підрозділу Центрального Управління Служби безпеки України» - виключити.
 
Враховано   1) найменування розвідувального органу, якому дозволено проведення розвідувального заходу;
 
    -241- Мамка Г.М.
Пункт 1 частини п’ятої статті 16 викласти у такій редакції:
«1) найменування розвідувального органу, якому дозволено проведення розвідувального заходу».
 
Враховано    
    -242- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Герасимов А.В.
Федина С.Р.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В пункті 1 частини 5 статті 16 слова « (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України)» виключити.
 
Враховано    
178. 2) відомості про особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід;
 
   2) відомості про особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід;
 
179. 3) вид розвідувального заходу та залежно від виду розвідувального заходу відомості про особу, що дають змогу її ідентифікувати, про місце або річ;
 
   3) вид розвідувального заходу та залежно від його виду відомості про особу, що дають змогу її ідентифікувати, про місце або річ;
 
180. 4) вимога до оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв’язку (з зазначенням їх найменування) про надання сприяння в організації та проведенні розвідувального заходу (за необхідності);
 
   4) вимога до оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв’язку (із зазначенням їх найменування) про надання сприяння в організації та проведенні розвідувального заходу (за потреби);
 
181. 5) найменування оперативного підрозділу іншого суб’єкта розвідувального співтовариства, який залучається до проведення розвідувального заходу (за необхідності);
 
-243- Мамка Г.М.
Пункт 5 частини п’ятої статті 16 викласти у такій редакції:
«5) найменування оперативного підрозділу інших розвідувальних органів, який залучається до проведення розвідувального заходу (за необхідності)».
 
Відхилено   5) найменування оперативного підрозділу іншого суб’єкта розвідувального співтовариства, який залучається до проведення розвідувального заходу (за потреби);
 
182. 6) строк дії ухвали.
 
   6) строк дії ухвали.
 
183. 6. Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу не може перевищувати шести місяців.
 
-244- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину шосту статті 16 викласти у такій редакції:
«Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу не може перевищувати двох місяців».
 
Відхилено   6. Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу не може перевищувати шести місяців.
 
184. 7. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу постановляється у разі невідповідності клопотання про надання дозволу на проведення розвідувального заходу вимогам частини першої цієї статті. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу має бути вмотивованою та містити обґрунтування причин такої відмови.
 
-245- Костенко Р.В.
Частину сьому статті 16 викласти у такій редакції:
«Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу постановляється у разі невідповідності клопотання про надання дозволу на проведення розвідувального заходу вимогам частини першої цієї статті або відсутності підстав, визначених частиною четвертою статті 13 цього Закону. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу має бути вмотивованою та містити обґрунтування причин такої відмови».
 
Враховано   7. Ухвала про відмову в наданні дозволу на проведення розвідувального заходу постановляється в разі невідповідності клопотання про надання дозволу на проведення розвідувального заходу вимогам частини першої цієї статті або відсутності підстав, визначених частиною четвертою статті 13 цього Закону. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу має бути вмотивованою та містити обґрунтування причин такої відмови.
 
185. 8. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу до Єдиного державного реєстру судових рішень не вноситься.
 
   8. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу не вноситься до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
186. Матеріали, пов'язані із розглядом клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, зберігаються з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці.
 
-246- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Статтю 16 розділу ІІІ – перенести у розділ ІХ проекту та доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України статтею 166-і з наступними змінами, в наступній редакції:
«Стаття 166-і. Особливості розгляду судом клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів
1. Клопотання керівника розвідувального органу (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України) або уповноваженої ним особи про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, визначених частиною першою статті 15 цього Закону, розглядається уповноваженим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває розвідувальний орган.
У клопотанні про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів зазначаються:
1) найменування розвідувального органу (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України), який вносить клопотання;
2) виклад обставин, у зв’язку з якими подається клопотання, обґрунтування необхідності проведення розвідувального заходу;
3) вид розвідувального заходу, пропонований період його проведення в межах строку, зазначеного в частині шостій цієї статті;
4) відомості про особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід;
5) посилання на наявність раніше отриманих рішень суду на проведення розвідувальних заходів стосовно конкретної особи, місця або речі;
6) відомості про акт розвідувального органу (Служби безпеки України), який визначає порядок проведення розвідувального заходу;
7) найменування оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв’язку, сприяння якого є необхідним для організації та проведення розвідувального заходу.
2. Клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів передається з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці уповноваженому судді, визначеному відповідно до закону. Таке клопотання не підлягає реєстрації та розподілу із застосуванням інформаційних автоматизованих систем.
3. Розгляд клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів та постановлення ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні дозволу здійснюється уповноваженим суддею невідкладно, але не пізніше дванадцяти годин з моменту його отримання, за участю особи, яка внесла клопотання, та/або інших уповноважених керівником розвідувального органу осіб.
Розгляд клопотань про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів здійснюється в закритому судовому засіданні без застосування технічних засобів фіксації.
4. Уповноважений суддя, розглядаючи клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, встановлює достатність та обґрунтованість підстав для надання такого дозволу, про що постановляє відповідну ухвалу.
5. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу повинна містити відомості про:
1) найменування розвідувального органу (оперативного підрозділу Центрального управління Служби безпеки України), якому дозволено проведення розвідувального заходу;
2) відомості про особу, місце або річ, стосовно яких необхідно провести розвідувальний захід;
3) вид розвідувального заходу та залежно від виду розвідувального заходу відомості про особу, що дають змогу її ідентифікувати, про місце або річ;
4) вимога до оператора, провайдера телекомунікацій або власника (володільця) кабельної каналізації електрозв’язку (з зазначенням їх найменування) про надання сприяння в організації та проведенні розвідувального заходу (за необхідності);
5) найменування оперативного підрозділу іншого суб’єкта розвідувального співтовариства, який залучається до проведення розвідувального заходу (за необхідності);
6) строк дії ухвали.
6. Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення розвідувального заходу не може перевищувати трьох місяців.
7. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу постановляється у разі невідповідності клопотання про надання дозволу на проведення розвідувального заходу вимогам частини першої цієї статті. Ухвала про відмову у наданні дозволу на проведення розвідувального заходу має бути вмотивованою та містити обґрунтування причин такої відмови.
8. Ухвала про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу до Єдиного державного реєстру судових рішень не вноситься.
Матеріали, пов'язані із розглядом клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, зберігаються з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці».
 
Відхилено   Матеріали, пов'язані з розглядом клопотання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів, зберігаються з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці.
 
187. Стаття 17. Проведення розвідувальними органами оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів
 
-247- Бурміч А.П.
Статтю 17 виключити.
 
Відхилено   Стаття 17. Проведення розвідувальними органами оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів
 
    -248- Забродський М.В.
Назву статті 17 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"Стаття 17. Проведення розвідувальними органами контррозвідувальних заходів".
 
Відхилено    
188. 1. Для здійснення функцій, визначених пунктами 6, 8 частини першої статті 6 цього Закону, розвідувальні органи можуть проводити оперативно-розшукові заходи.
 
-249- Забродський М.В.
Абзац перший частини першої статті 17 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   1. Для здійснення функцій, визначених пунктами 6 і 8 частини першої статті 6 цього Закону, розвідувальні органи можуть проводити оперативно-розшукові заходи.
 
189. Для здійснення функцій, визначених пунктами 5, 8 частини першої статті 6 цього Закону розвідувальні органи можуть проводити контррозвідувальні заходи.
 
   2. Для здійснення функцій, визначених пунктами 5 і 8 частини першої статті 6 цього Закону розвідувальні органи можуть проводити контррозвідувальні заходи.
 
190. 2. У визначених частиною першою цієї статті випадках оперативно-розшукові або контррозвідувальні заходи проводяться уповноваженими підрозділами розвідувальних органів.
 
-250- Забродський М.В.
Частину другу статті 17 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   3. У визначених частинами першою і другою цієї статті випадках оперативно-розшукові або контррозвідувальні заходи проводяться уповноваженими підрозділами розвідувальних органів.
 
191. Стаття 18. Прикриття розвідувальної діяльності, сил і засобів розвідки
 
   Стаття 18. Прикриття розвідувальної діяльності, сил і засобів розвідки
 
192. 1. Розвідувальні органи для здійснення визначених цим Законом функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи (засоби прикриття), спеціально утворювати та використовувати підприємства, установи, організації, філії, відділення, інші підрозділи юридичних осіб (структури прикриття). Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється.
 
-251- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині першій статті 18 слово «функцій» замінити словами «завдань розвідки» та слово «утворювати» замінити словом «створювати».
 
Враховано редакційно   1. Розвідувальні органи для виконання завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи (далі - засоби прикриття), спеціально створювати та використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб (далі - структури прикриття). Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється.
 
    -252- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині першій та третій статті 18 слово «відділення» виключити.
 
Враховано    
    -253- Безугла М.В.
У частині першій статті 18 слова «Розвідувальні органи для здійснення визначених цим Законом функцій» замінити словами «Розвідувальні органи для виконання завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом».
 
Враховано    
    -254- Верещук І.А.
Частини першу і другу статті 18 викласти в наступній редакції:
«1. Розвідувальні органи та суб’єкти розвідувального співтовариства для здійснення визначених цим Законом функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи (засоби прикриття), спеціально утворювати та використовувати підприємства, установи, організації, філії, відділення, інші підрозділи юридичних осіб (структури прикриття). Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється.
2. Засоби прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти.
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які є замовниками або самостійно виготовляють речі, документи або їх бланки, надають розвідувальним органам (суб’єктам розвідувального співтовариства) бланки документів (зразки) або самостійно виготовляють на їхню вимогу засоби прикриття, а також забезпечують внесення відомостей або даних до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних на строк використання засобів прикриття».
 
Відхилено    
193. 2. Засоби прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти.
 
   2. Засоби прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти.
 
194. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які є замовниками або самостійно виготовляють речі, документи або їх бланки, надають розвідувальним органам бланки документів (зразки) або самостійно виготовляють на їхню вимогу засоби прикриття, а також забезпечують внесення відомостей або даних до автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних на строк використання засобів прикриття.
 
-255- Безугла М.В.
Абзац другий частини другої статті 18 викласти у такій редакції:
«Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які є замовниками або самостійно виготовляють речі, документи або їх бланки, надають розвідувальним органам відповідні бланки (зразки) або самостійно виготовляють на їхню вимогу засоби прикриття, а також забезпечують внесення необхідних відомостей або даних до інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних на строк використання засобів прикриття».
 
Враховано   Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які є замовниками або самостійно виготовляють речі, документи чи їх бланки, надають розвідувальним органам відповідні бланки (зразки) або самостійно виготовляють на їхню вимогу засоби прикриття, а також забезпечують внесення необхідних відомостей чи даних до інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, банків або баз даних на строк використання засобів прикриття.
 
195. 3. Структури прикриття можуть створюватися розвідувальними органами повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, у тому числі валютних, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, у будь-яких організаційних формах. За згодою власників або керівників відповідних юридичних осіб структури прикриття можуть створюватись у формі філій, відділень, інших підрозділів наявних юридичних осіб будь-якої форми власності.
 
-256- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину третю статті 18 доповнити абзацом другим та викласти у наступній редакції:
«Структури прикриття можуть створюватись на території України та за її межами».
 
Враховано   3. Структури прикриття можуть створюватися розвідувальними органами повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, у тому числі в іноземній валюті, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, у будь-яких організаційних формах. За згодою власників або керівників відповідних юридичних осіб структури прикриття можуть створюватися у формі філій, інших підрозділів наявних юридичних осіб будь-якої форми власності.
Структури прикриття можуть створюватися на території України та за її межами.
 
196. Документи структур прикриття можуть містити повністю або частково несправжні відомості.
 
   Документи структур прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти.
 
197. Майно структур прикриття є державною власністю. Кошти, отримані від діяльності структур прикриття або реалізації їхнього майна, використовуються розвідувальними органами, що їх утворили, виключно для здійснення визначених цим Законом функцій або зараховуються до державного бюджету.
 
-257- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці третьому частини третьої статті 18 після слів «цим Законом» доповнити словами «завдань розвідки та».
 
Враховано редакційно   Майно структур прикриття є державною власністю. Кошти, отримані від діяльності структур прикриття або реалізації їхнього майна, використовуються розвідувальними органами, що їх утворили, виключно для виконання завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, або зараховуються до державного бюджету.
 
    -258- Безугла М.В.
В абзаці третьому частини третьої статті 18 слова «виключно для здійснення визначених цим Законом функцій» замінити словами «виключно для виконання завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом».
 
Враховано    
198. 4. Виготовлення засобів прикриття, використання коштів та майна структур прикриття здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-259- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Ковальов О.І.
Сухов О.С.
Кулініч О.І.
У частині четвертій статті 18 після слова «виготовлення» доповнити словами «та облік».
 
Відхилено   4. Виготовлення засобів прикриття, використання коштів та майна структур прикриття здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
199. Стаття 19. Залучення осіб до конфіденційного співробітництва
 
   Стаття 19. Залучення осіб до конфіденційного співробітництва
 
200. 1. Розвідувальні органи можуть залучати повнолітніх, дієздатних осіб до конфіденційного співробітництва на добровільній основі, в порядку та на умовах, визначених актами цих органів.
 
-260- Забродський М.В.
В частині першій статті 19 проекту Закону словосполучення "на добровільній основі" виключити.
 
Враховано   1. Розвідувальні органи можуть залучати повнолітніх, дієздатних осіб до конфіденційного співробітництва в порядку та на умовах, визначених актами цих органів.
 
    -261- Верещук І.А.
Частину першу статті 19 викласти в наступній редакції:
«1. Розвідувальні органи (суб’єкти розвідувального співтовариства) можуть залучати повнолітніх, дієздатних осіб до конфіденційного співробітництва на добровільній основі, в порядку та на умовах, визначених актами цих органів».
 
Враховано редакційно    
201. 2. Відомості, які стали відомі особі, залученій до конфіденційного співробітництва в результаті такого співробітництва, не можуть бути розголошені без дозволу розвідувального органу.
 
   2. Відомості, що стали відомі особі, залученій до конфіденційного співробітництва в результаті такого співробітництва, не можуть бути розголошені без дозволу розвідувального органу.
 
202. 3. Особи, залучені до конфіденційного співробітництва, можуть отримувати від розвідувальних органів винагороду або інші заохочення.
 
-262- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці першому частини третьої статті 19 слова «можуть отримувати» замінити словом «отримують».
 
Відхилено   3. Особи, залучені до конфіденційного співробітництва, можуть отримувати від розвідувальних органів винагороду або інші заохочення.
Розвідувальні органи можуть здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у порядку, визначеному цим Законом для співробітників таких органів.
 
    -263- Безугла М.В.
Частину третю статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розвідувальні органи можуть здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у порядку, визначеному цим Законом для співробітників таких органів».
 
Враховано    
    -264- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину третю статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
«Відображення розвідувальним органом виплаченої винагороди та інших заохочень для осіб залучених до конфіденційного співробітництва, здійснюється за погодженим спільно з центральними органами виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної та податкової політики, порядком та у спосіб, що унеможливлює розкриття належності цих осіб до таких органів».
 
Відхилено    
    -265- Рахманін С.І.
Статтю 19 доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Залучення розвідувальними органами до конфіденційного співробітництва неповнолітніх осіб забороняється".
 
Відхилено    
203. Стаття 20. Використання співробітників під прикриттям
 
-266- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Назву статті 20 викласти у такій редакції:
«Залучення до виконання покладених на розвідувальний орган завдань розвідки та функцій співробітників під прикриттям».
 
Відхилено   Стаття 20. Використання співробітників під прикриттям
 
204. 1. Розвідувальні органи можуть використовувати співробітників під прикриттям. Співробітники під прикриттям можуть призначатися на посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності, структурах прикриття (посади прикриття).
 
-267- Безугла М.В.
Частину першу статті 20 доповнити словами «або виступати учасником правовідносин з ними в іншій, передбачений актами розвідувальних органів, спосіб».
 
Враховано   1. Розвідувальні органи можуть використовувати співробітників під прикриттям. Співробітники під прикриттям можуть призначатися на посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності, структурах прикриття (далі - посади прикриття) або виступати учасником правовідносин з ними в інший, передбачений актами розвідувальних органів спосіб.
 
    -268- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині першій статті 20 слово «використовувати» замінити словами «залучати до виконання покладених на розвідувальний орган завдань розвідки та функцій».
 
Відхилено    
    -269- Бурміч А.П.
У частині першій статті 20 перше речення після слів «під прикриттям» доповнити словами «виключно для виконання ними завдань за кордоном та на території України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
 
Відхилено    
205. 2. За відсутності у розвідувального органу потреби в подальшому використанні співробітника під прикриттям на відповідній посаді прикриття за рішенням керівника розвідувального органу та у визначений ним строк такий співробітник зобов’язаний звільнитися у встановленому законодавством порядку з посади прикриття.
 
-270- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині другій статті 20 слово «використанні» замінити словом «залучені».
 
Відхилено   2. За відсутності у розвідувального органу потреби в подальшому використанні співробітника під прикриттям на відповідній посаді прикриття за рішенням керівника розвідувального органу та у визначений ним строк такий співробітник зобов’язаний звільнитися у встановленому законодавством порядку з посади прикриття.
 
206. 3. Порядок використання коштів, особливості надання пільг, соціальних гарантій та обчислення страхового стажу, набутих співробітниками під прикриттям, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок використання коштів, особливості надання пільг, соціальних гарантій та обчислення страхового стажу, набутих співробітниками під прикриттям, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
207. 4. Відомості про використання співробітників під прикриттям, а також про виконання спеціальних завдань відповідно до статті 21 цього Закону належать до розвідувальної таємниці.
 
-271- Безугла М.В.
У частині четвертій статті 20 слова «належать до розвідувальної таємниці» замінити словами «належать до таємної інформації».
 
Враховано   4. Відомості про використання співробітників під прикриттям, а також про виконання спеціальних завдань відповідно до статті 21 цього Закону належать до таємної інформації.
 
    -272- Забродський М.В.
В частині четвертій статті 20 проекту Закону слово "розвідувальної" замінити словом "державної".
 
Враховано редакційно    
    -273- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину четверту статті 20 – виключити.
 
Відхилено    
208. Стаття 21. Виконання спеціального завдання
 
   Стаття 21. Виконання спеціальних завданнь
 
209. 1. Співробітники під прикриттям та особи, залучені до конфіденційного співробітництва, для виконання спеціальних завдань, пов’язаних із здійсненням функцій розвідувальних органів, можуть перебувати у складі терористичних чи інших злочинних організацій, транснаціональних організованих злочинних груп, інших організацій, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України.
 
-274- Верещук І.А.
Частину першу статті 21 викласти в наступній редакції:
«1. Співробітники під прикриттям та особи, залучені до конфіденційного співробітництва, для виконання спеціальних завдань, пов’язаних із здійсненням функцій розвідувальних органів (суб’єктів розвідувального співтовариства), можуть перебувати у складі терористичних чи інших злочинних організацій, транснаціональних організованих злочинних груп, інших організацій, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України».
 
Відхилено   1. Співробітники під прикриттям та особи, залучені до конфіденційного співробітництва, для виконання спеціальних завдань в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони можуть перебувати у складі терористичних чи інших злочинних організацій, транснаціональних організованих злочинних груп, інших організацій, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України.
 
    -275- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Співробітники під прикриттям та особи, залучені до конфіденційного співробітництва, для виконання спеціальних завдань в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони, можуть перебувати у складі терористичних чи інших злочинних організацій, транснаціональних організованих злочинних груп, інших організацій, що створюють зовнішні загрози національній безпеці України».
 
Враховано    
210. Стаття 22. Взаємодія суб’єктів розвідувального співтовариства
 
-276- Бурміч А.П.
Статтю 22 «Взаємодія суб’єктів розвідувального співтовариства» виключити.
 
Відхилено   Стаття 22. Взаємодія суб’єктів розвідувального співтовариства
 
    -277- Мамка Г.М.
Назву статті 22 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Взаємодія розвідувальних органів».
 
Відхилено    
211. 1. Розвідувальні органи до виконання окремих розвідувальних завдань можуть залучати суб’єкти розвідувального співтовариства, визначені відповідно до статті 4 цього Закону.
 
-278- Мамка Г.М.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
«1. Розвідувальні органи до виконання окремих розвідувальних завдань можуть залучати інші розвідувальні органи, визначені частиною першою статті 5 цього Закону.
Взаємодія розвідувальних органів здійснюється у порядку, визначеному Президентом України, у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки та/або Ради національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України"«.
 
Відхилено   1. Розвідувальні органи можуть залучати до виконання розвідувальних завдань суб’єків розвідувального співтовариства, визначених відповідно до статті 4 цього Закону.
 
212. Взаємодія суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється у порядку, визначеному Президентом України у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки.
 
-279- Безугла М.В.
В абзаці другому частини першої статті 22 слово «взаємодія» замінити словом «залучення».
 
Враховано   Залучення суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється в порядку, визначеному Президентом України у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки.
 
    -280- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці другому частини першої статті 22 після слів «визначеному Президентом України» виключити слова «у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки».
 
Відхилено    
213. 2. Залучені відповідно до частини першої цієї статті суб’єкти розвідувального співтовариства в межах своїх повноважень:
 
-281- Мамка Г.М.
Абзац перший частини другої статті 22 викласти у такій редакції:
«2. Залучені відповідно до частини першої цієї статті розвідувальні органи в межах своїх повноважень:».
 
Відхилено   2. Залучені відповідно до частини першої цієї статті суб’єкти розвідувального співтовариства в межах своїх повноважень:
 
    -282- Верещук І.А.
Абзац перший частини другої статті 22 викласти в наступній редакції:
«2. Суб’єкти розвідувального співтовариства, які виконують розвідувальні завдання в ході проведення операцій та залучені відповідно до частини першої цієї статті суб’єкти розвідувального співтовариства в межах своїх повноважень: (далі – по тексту статті)».
 
Відхилено    
214. 1) проводять із застосуванням власних сил і засобів заходи, пов’язані з організацією та виконанням окремих розвідувальних завдань;
 
   1) проводять із застосуванням власних сил і засобів заходи, пов’язані з організацією та виконанням розвідувальних завдань;
 
215. 2) створюють необхідні умови для належного виконання розвідувальними органами покладених на них завдань, у тому числі шляхом надання цим органам безоплатного доступу до об’єктів і майна, інформації, автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, баз даних, володільцями та/або розпорядниками яких є відповідні залучені суб’єкти розвідувального співтовариства;
 
-283- Безугла М.В.
Пункт 2 частини другої статті 22 викласти в такій редакції:
«2) створюють необхідні умови для належного виконання розвідувальними органами покладених на них завдань, у тому числі шляхом надання цим органам безоплатного доступу до об’єктів і майна, інформації, інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, баз даних, володільцями та/або розпорядниками яких є відповідні залучені суб’єкти розвідувального співтовариства».
 
Враховано   2) створюють необхідні умови для належного виконання розвідувальними органами покладених на них завдань, у тому числі шляхом надання цим органам безоплатного доступу до об’єктів і майна, інформації, інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, баз даних, володільцями та/або розпорядниками яких є відповідні залучені суб’єкти розвідувального співтовариства;
 
    -284- Мамка Г.М.
Пункт 2 частини другої статті 22 викласти у такій редакції:
«2) створюють необхідні умови для належного виконання розвідувальними органами покладених на них завдань, у тому числі шляхом надання цим органам безоплатного доступу до об’єктів і майна, інформації, автоматизованих інформаційних, довідкових систем, обліків, реєстрів, баз даних, володільцями та/або розпорядниками яких є відповідні інші розвідувальні органи, визначені частиною першою статті 5 цього Закону».
 
Враховано частково    
216. 3) здійснюють часткове матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів, пов’язаних із окремими розвідувальними завданнями, до виконання яких вони залучені;
 
   3) здійснюють часткове матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів, пов’язаних із розвідувальними завданнями, до виконання яких вони залучені;
 
217. 4) забезпечують передачу визначених сил і засобів, необхідних для виконання розвідувального завдання, в управління розвідувального органу на час його виконання;
 
   4) забезпечують передачу визначених сил і засобів, необхідних для виконання розвідувального завдання, в управління розвідувального органу на період виконання такого завдання;
 
218. 5) звітують на вимогу координаційного органу з питань розвідки у визначеному Президентом України порядку про свою діяльність, пов’язану із залученням до виконання окремих розвідувальних завдань;
 
-285- Костенко Р.В.
У пункті п’ятому частини другої статті 22 проекту Закону слова «Президентом України» замінити словами «актами Президента України».
 
Враховано   5) звітують на вимогу координаційного органу з питань розвідки у визначеному актами Президента України порядку про свою діяльність, пов’язану із залученням до виконання розвідувальних завдань;
6) забезпечують визначений законодавством режим поводження з інформацією, що належить до розвідувальної таємниці;
 
    -286- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті п’ятому частини другої статті 22 після слова «звітують» вилучити слова «на вимогу координаційного органу з питань розвідки».
 
Відхилено    
    -287- Безугла М.В.
Частину другу статті 22 доповнити новим пунктом «6)» такого змісту:
«забезпечують визначений законодавством режим поводження з інформацією, що належить до розвідувальної таємниці»,
та змінити нумерацію пункту «6)» на «7)».
 
Враховано    
219. 6) вживають інших заходів для забезпечення виконання розвідувального завдання.
 
   7) вживають інших заходів для забезпечення виконання розвідувального завдання.
 
220. 3. Координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства, залучених до виконання окремих розвідувальних завдань, у рамках їх виконання здійснюється розвідувальним органом, відповідальним за виконання такого завдання.
 
-288- Мамка Г.М.
Частину третю статті 22 викласти у такій редакції:
«3. Координація діяльності розвідувальних органів, залучених до виконання окремих розвідувальних завдань, у рамках їх виконання здійснюється розвідувальним органом, відповідальним за виконання такого завдання».
 
Відхилено   3. Координація діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства, залучених до виконання розвідувальних завдань, у межах їх виконання здійснюється розвідувальним органом, відповідальним за виконання таких завдань.
 
221. Стаття 23. Взаємовідносини розвідувальних органів із іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
 
   Стаття 23. Взаємовідносини розвідувальних органів з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
 
222. 1. За зверненням розвідувальних органів державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації будь-якої форми власності сприяють розвідувальним органам у реалізації розвідувальними органами визначених законом функцій, у тому числі на підставі угод, укладених з дотриманням вимог законодавства України.
 
-289- Безугла М.В.
У частині першій статті 23 слова «реалізації розвідувальними органами визначених законом функцій» замінити словами «виконанні покладених на них завдань та здійсненні функцій, передбачених цим Законом».
 
Враховано   1. За зверненням розвідувальних органів державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації будь-якої форми власності сприяють розвідувальним органам у виконанні покладених на них завдань та здійсненні функцій, передбачених цим Законом, у тому числі на підставі угод, укладених з дотриманням вимог законодавства.
 
223. 2. Координаційний орган з питань розвідки аналізує стан взаємодії розвідувальних органів з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та за результатами такого аналізу подає доповідь Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України.
 
-290- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині другій статті 23 слова «Координаційний орган з питань розвідки» замінити словами «Рада національної безпеки і оборони України» та після слів «подає доповідь Президентові України» вилучити слова «Рада національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено   2. Координаційний орган з питань розвідки аналізує стан взаємодії розвідувальних органів з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та за результатами такого аналізу подає доповідь Президенту України, Раді національної безпеки і оборони України.
 
224. Стаття 24. Надання та використання розвідувальної інформації
 
-291- Забродський М.В.
Назву статті 24 проекту Закону викласти в наступній редакції:
"Стаття 24. Надання та використання розвідувальних даних".
 
Враховано редакційно   Стаття 24. Надання та використання розвідувальної інформації
 
225. 1. Розвідувальна інформація надається розвідувальними органами споживачам у встановленому законом та актами Президента України порядку для виконання ними завдань і функцій із реалізації державної політики та забезпечення національної безпеки і оборони України.
 
-292- Забродський М.В.
В абзаці першому частини першої статті 24 проекту Закону словосполучення "Розвідувальна інформація надається" замінити словосполученням "Розвідувальні дані надаються".
 
Відхилено   1. Розвідувальна інформація надається розвідувальними органами споживачам у встановленому законом та актами Президента України порядку для виконання ними завдань і функцій з формування та реалізації державної політики та забезпечення національної безпеки і оборони України.
 
    -293- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни
в абзаці першому частини першої статті 24 проекту Закону слово «реалізації» замінити словами «формування та реалізації».
 
Враховано    
226. Споживачі розвідувальної інформації у взаємодії з координаційним органом з питань розвідки можуть брати участь у формуванні завдань та оцінюванні ефективності їх виконання розвідувальними органами.
 
-294- Забродський М.В.
В абзаці другому частини першої статті 24 проекту Закону словосполучення "розвідувальної інформації" замінити словосполученням "розвідувальних даних".
 
Відхилено   Споживачі розвідувальної інформації у взаємодії з координаційним органом з питань розвідки та відповідно до актів Президента України можуть брати участь у формуванні завдань та оцінюванні ефективності їх виконання розвідувальними органами.
 
    -295- Безугла М.В.
Абзац другий частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«Споживачі розвідувальної інформації у взаємодії з координаційним органом з питань розвідки та відповідно до актів Президента України можуть брати участь у формуванні завдань та оцінюванні ефективності їх виконання розвідувальними органами».
 
Враховано    
    -296- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац другий частини першої статті 24 викласти у такій редакції:
«Споживачі розвідувальної інформації у взаємодії між собою можуть брати участь у формуванні завдань та оцінюванні ефективності їх виконання розвідувальними органами».
 
Враховано редакційно    
227. 2. Розвідувальна інформація може використовуватися розвідувальними органами для здійснення визначених законом функцій, взаємного інформування та інформування інших суб’єктів розвідувального співтовариства, залучених до виконання окремих розвідувальних завдань, виключно з метою забезпечення їх виконання.
 
-297- Безугла М.В.
У частині другій статті 24 слова «інформація може використовуватися» замінити словами «інформація також може використовуватися».
 
Враховано   2. Розвідувальна інформація також може використовуватися розвідувальними органами для здійснення визначених законом функцій, взаємного інформування та інформування інших суб’єктів розвідувального співтовариства, залучених до виконання розвідувальних завдань, виключно з метою забезпечення їх виконання.
 
    -298- Мамка Г.М.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Розвідувальна інформація може використовуватися розвідувальними органами для здійснення визначених законом функцій, взаємного інформування та інформування інших розвідувальних органів, залучених до виконання окремих розвідувальних завдань, виключно з метою забезпечення їх виконання».
 
Враховано частково    
228. 3. У разі виявлення під час проведення розвідувальних заходів ознак злочину розвідувальні органи повідомляють про це відповідний орган досудового розслідування.
 
-299- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац перший частини третьої статті 24 доповнити словами «з дотриманням положень ч. 3 статті 14 цього Закону».
 
Відхилено   3. У разі виявлення під час проведення розвідувальних заходів ознак злочину розвідувальні органи повідомляють про це відповідний орган досудового розслідування.
 
    -300- Іонушас С.К.
У частині третій статті 24 слово «злочин» замінити на словосполучення «кримінального правопорушення».
 
Відхилено    
229. Якщо ознаки злочину виявлено під час проведення розвідувального заходу, який триває і припинення якого може негативно вплинути на його результати, або існує загроза, що таке повідомлення спричинить розкриття інформації про розвідувальний захід, розвідувальний орган повідомляє орган досудового розслідування після завершення такого розвідувального заходу.
 
   У разі якщо ознаки злочину виявлено під час проведення розвідувального заходу, який триває і припинення якого може негативно вплинути на його результати, або існує загроза, що таке повідомлення спричинить розкриття інформації про розвідувальний захід, розвідувальний орган повідомляє орган досудового розслідування після завершення такого розвідувального заходу.
 
230. 4. Не допускається надання або використання відомостей, що належать до розвідувальної інформації, в інших, ніж визначені цією статтею, цілях.
 
   4. Не допускається надання або використання відомостей, що належать до розвідувальної інформації, в інших, крім визначених цією статтею, цілях.
 
231. Стаття 25. Додержання прав і свобод людини під час здійснення розвідувальної діяльності
 
   Стаття 25. Додержання прав і свобод людини під час здійснення розвідувальної діяльності
 
232. 1. Конфіденційна інформація про особу, що стала відома розвідувальним органам під час проведення розвідувальних заходів, не підлягає розголошенню за винятком випадків, визначених законом.
 
-301- Безугла М.В.
У частині першій статті 25 слова «проведення розвідувальних заходів» замінити словами «виконання покладених на ці органи завдань та здійсненням функцій, визначених цим Законом».
 
Враховано   1. Конфіденційна інформація про особу, що стала відома розвідувальним органам під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, не підлягає розголошенню, крім випадків, визначених законом.
 
    -302- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині першій статті 25 після слова «визначених» доповнити словом «цим».
 
Відхилено    
    -303- Іонушас С.К.
У частині першій статті 25 проекту Закону словосполучення «розвідувальним органам» замінити словосполученням «суб’єктам розвідувального товариства».
 
Відхилено    
233. 2. Зазначені в частині першій цієї статті особи мають право у встановленому законодавством порядку, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і законодавством про охорону державної таємниці, одержати від розвідувального органу інформацію щодо обмеження їхніх прав, свобод і законних інтересів та оскаржити дії, які призвели до такого обмеження.
 
   2. Зазначені в частині першій цієї статті особи у встановленому законодавством порядку, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом і законодавством про охорону державної таємниці, мають право отримати від розвідувального органу інформацію щодо обмеження їхніх прав, свобод і законних інтересів та оскаржити дії, що призвели до такого обмеження.
 
234. Розвідувальний орган надає інформацію щодо обмеження прав, свобод і законних інтересів особи виключно після завершення розвідувальних заходів та за умови, що надання цієї інформації не створюватиме загроз національній безпеці України.
 
   Розвідувальний орган надає інформацію щодо обмеження прав, свобод і законних інтересів особи виключно після завершення розвідувальних заходів за умови, що надання цієї інформації не створюватиме загроз національній безпеці України.
 
235. 3. Порядок зберігання, обробки, передачі третім особам та знищення здобутої під час проведення розвідувальних заходів інформації визначається актами розвідувальних органів.
 
-304- Безугла М.В.
Частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
«3. Порядок зберігання, обробки, передачі третім особам та знищення зазначеної в частині першій цієї статті інформації визначається актами розвідувальних органів з урахуванням вимог статті 46 цього Закону».
 
Враховано   3. Порядок зберігання, обробки, передачі третім особам та знищення зазначеної в частині першій цієї статті інформації визначаються актами розвідувальних органів з урахуванням статті 46 цього Закону.
 
    -305- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині третій статті 25 після слова «визначається» слова «актами розвідувальних органів» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
236. Стаття 26. Встановлення та підтримання контактів з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями
 
   Стаття 26. Встановлення та підтримання контактів з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями
 
237. 1. Розвідувальні органи на основі принципів взаємності та доцільності встановлюють і підтримують контакти, здійснюють обмін інформацією та проводять спільні заходи з компетентними органами іноземних держав, до повноважень яких належить здійснення розвідувальної, контррозвідувальної та правоохоронної діяльності, а також з міжнародними організаціями в порядку, визначеному Президентом України.
 
-306- Верещук І.А.
Частину першу статті 26 викласти в наступній редакції:
«1. Розвідувальні органи та суб’єкти розвідувального співтовариства на основі принципів взаємності та доцільності встановлюють і підтримують контакти, здійснюють обмін інформацією та проводять спільні заходи з компетентними органами іноземних держав, до повноважень яких належить здійснення розвідувальної, контррозвідувальної та правоохоронної діяльності, а також з міжнародними організаціями в порядку, визначеному Президентом України».
 
Враховано частково   1. Розвідувальні органи на основі принципів взаємності та доцільності встановлюють і підтримують контакти, здійснюють обмін інформацією та проводять спільні заходи з компетентними органами іноземних держав, до повноважень яких належить здійснення розвідувальної, контррозвідувальної та правоохоронної діяльності, а також з міжнародними організаціями в порядку, визначеному Президентом України.
 
238. 2. Розвідувальні органи з дозволу Президента України можуть призначати своїх представників при зазначених у частині першій цієї статті органах чи організаціях.
 
-307- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині другій статті 26 слова «з дозволу Президента України» замінити словами «за погодженням з Президентом України».
 
Враховано   2. Розвідувальні органи за погодженням з Президентом України можуть призначати своїх представників при органах чи організаціях, зазначених у частині першій цієї статті.
 
239. Стаття 27. Особливості здійснення розвідувальної діяльності в особливий період, під час дії воєнного стану, антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
 
-308- Мамка Г.М.
Назву та частину першу статті 27 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Особливості здійснення розвідувальної діяльності в особливий період, під час дії воєнного стану, операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
В особливий період, під час дії воєнного стану, операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії розвідувальні органи можуть проводити розвідувальні заходи стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а зазначені в абзацах третьому - п’ятому частини другої статті 9 цього Закону суб’єкти системи воєнної розвідки — застосовувати технічні засоби розвідки без дотримання вимог статті 14 цього Закону».
 
Враховано частково   Стаття 27. Особливості здійснення розвідувальної діяльності в особливий період, під час дії воєнного стану, антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
 
240. 1. В особливий період, під час дії воєнного стану, антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії розвідувальні органи можуть проводити розвідувальні заходи стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а зазначені в абзацах третьому - п’ятому частини другої статті 9 цього Закону суб’єкти системи воєнної розвідки - застосовувати технічні засоби розвідки без дотримання вимог статті 14 цього Закону.
 
-309- Безугла М.В.
У частині першій статті 27 слова «абзацах третьому - п’ятому» замінити словами «абзацах третьому – четвертому».
 
Враховано   1. В особливий період, під час дії воєнного стану, антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії розвідувальні органи можуть проводити розвідувальні заходи стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а визначені в пунктами 2 і 3 частини другої статті 9 цього Закону суб’єкти системи воєнної розвідки - застосовувати технічні засоби розвідки без дотримання вимог статті 15 цього Закону.
 
    -310- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині першій статті 27 цифру «14» замінити цифрою «15».
 
Враховано    
    -311- Веніславський Ф.В.
У частині першій статті 27 слова "третьому - п’ятому" замінити словом "третьому".
 
Враховано частково    
    -312- Верещук І.А.
Частину першу статті 27 викласти в наступній редакції:
«1. В особливий період, під час дії воєнного стану, антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії розвідувальні органи та суб’єкти розвідувального співтовариства можуть проводити розвідувальні заходи стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а зазначені в абзацах третьому – п’ятому частини другої статті 9 цього Закону суб’єкти системи воєнної розвідки – застосовувати технічні засоби розвідки без дотримання вимог статті 14 цього Закону».
 
Відхилено    
241. 2. В умовах, зазначених у частині першій цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, розвідувальні органи можуть проводити спеціальні операції (спеціальну розвідку).
 
-313- Безугла М.В.
У частині другій слова «спеціальні операції» замінити словами «спеціальні розвідувальні операції».
 
Враховано   2. В умовах, передбачених частиною першою цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, розвідувальні органи можуть проводити спеціальні розвідувальні операції (спеціальну розвідку).
 
242. 3. В умовах, зазначених у частині першій цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, для виконання розвідувальних завдань та під оперативним контролем розвідувальних органів особи, залучені до конфіденційного співробітництва, можуть зберігати та застосовувати технічні та інші засоби розвідки, придбавати, зберігати, застосовувати спеціальні засоби активної оборони та вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством.
 
-314- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Статтю 27 – виключити.
 
Відхилено   3. В умовах, передбачених частиною першою цієї статті, на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у районах бойових дій та зонах безпеки, прилеглих до цих районів, для виконання розвідувальних завдань та під оперативним контролем розвідувальних органів особи, залучені до конфіденційного співробітництва, можуть зберігати та застосовувати технічні та інші засоби розвідки, придбавати, зберігати, застосовувати спеціальні засоби активної оборони та вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством.
 
243. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
244. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ (РОБОТУ), ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ (РОБОТИ) В ЦИХ ОРГАНАХ
 
   ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ (РОБОТУ), ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З СЛУЖБИ (РОБОТИ) В ЦИХ ОРГАНАХ
 
245. Стаття 28. Співробітники розвідувальних органів
 
   Стаття 28. Співробітники розвідувальних органів
 
246. 1. Співробітниками розвідувальних органів є військовослужбовці та державні службовці кадрового складу, а також військовослужбовці, державні службовці та працівники, які не належать до кадрового складу цих органів. Перелік посад кадрового складу розвідувального органу визначається Президентом України.
 
   1. Співробітниками розвідувальних органів є військовослужбовці та державні службовці кадрового складу, а також військовослужбовці, державні службовці та працівники, які не належать до кадрового складу цих органів. Перелік посад кадрового складу розвідувального органу визначається Президентом України.
 
247. 2. На співробітників розвідувальних органів, які є військовослужбовцями, поширюються положення законодавства про проходження військової служби, соціальний та правовий захист військовослужбовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
   2. На співробітників розвідувальних органів, які є військовослужбовцями, поширюються положення законодавства про проходження військової служби, соціальний та правовий захист військовослужбовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
248. 3. На співробітників розвідувальних органів, які є державними службовцями, та інших працівників цих органів поширюються положення законодавства про державну службу та працю в частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
-315- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину третю статті 28 викласти в такій редакції:
«На співробітників розвідувальних органів, які є державними службовцями, та інших працівників цих органів поширюються дія Закону «Про державну службу» та Кодексу законів про працю в частині відносин, не врегульованих цим Законом».
 
Відхилено   3. На співробітників розвідувальних органів, які є державними службовцями, та інших працівників цих органів поширюються положення законодавства про державну службу та працю в частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
249. 4. Особливості проходження служби в розвідувальних органах співробітниками кадрового складу визначаються законодавством.
 
-316- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину четверту статті 28 виключити.
 
Відхилено   4. Особливості проходження служби в розвідувальних органах співробітниками кадрового складу визначаються законодавством.
 
    -317- Верещук І.А.
Статтю 28 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Особовий склад суб’єктів розвідувального співтовариства та особи, залучені на основі конфіденційного співробітництва або добровільної згоди користуються правами визначеними у статті 29, 30 та 35 розділу ІV цього Закону».
 
Відхилено    
250. Стаття 29. Особливості правового статусу співробітників розвідувальних органів
 
   Стаття 29. Особливості правового статусу співробітників розвідувальних органів
 
251. 1. Співробітники розвідувальних органів під час виконання ними службових обов’язків перебувають під захистом держави відповідно до закону.
 
   1. Співробітники розвідувальних органів під час виконання ними службових обов’язків перебувають під захистом держави відповідно до закону.
 
252. 2. Ніхто не має права неправомірно втручатися у службову діяльність співробітників розвідувальних органів або чинити перешкоди в реалізації ними повноважень, визначених законодавством України.
 
   2. Ніхто не має права неправомірно втручатися у службову діяльність співробітників розвідувальних органів або чинити перешкоди в реалізації ними повноважень, визначених законодавством.
 
253. 3. Співробітникам розвідувальних органів за формою, визначеною актами цих органів, оформлюються службові посвідчення, які використовуються в порядку та випадках, визначених цими актами.
 
-318- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині третій статті 29 після слова «визначеною» слова «актами цих органів» замінити словами «Кабінетом Міністрів України» та після слова «визначених « слова «цими актами» замінити словом «законодавством».
 
Відхилено   3. Співробітникам розвідувальних органів за формою, визначеною актами цих органів, оформлюються службові посвідчення, що використовуються в порядку та у випадках, визначених цими актами.
 
254. 4. Статус співробітника розвідувального органу може використовуватися виключно для досягнення цілей, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на ці органи, та здійсненням визначених цим Законом функцій.
 
-319- Безугла М.В.
Частину 4 статті 29 викласти в такій редакції:
«4. Статус співробітника розвідувального органу може використовуватися виключно для досягнення цілей, пов’язаних із виконанням покладених на ці органи завдань та здійсненням функцій, визначених цим Законом».
 
Враховано   4. Статус співробітника розвідувального органу може використовуватися виключно для досягнення цілей, пов’язаних із виконанням покладених на ці органи завдань та здійсненням функцій, визначених цим Законом.
 
255. Стаття 30. Застосування співробітниками розвідувальних органів вогнепальної зброї, заходів фізичного впливу та спеціальних засобів
 
   Стаття 30. Застосування співробітниками розвідувальних органів вогнепальної зброї, заходів фізичного впливу та спеціальних засобів
 
256. 1. Співробітники розвідувальних органів для забезпечення здійснення визначених цим Законом функцій розвідувальних органів під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу (силу), придбавати, зберігати, носити й застосовувати спеціальні засоби, визначені частиною четвертою статті 42 Закону України "Про національну поліцію", а також вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством України з урахуванням особливостей мети застосування, передбаченої цією статтею.
 
-320- Безугла М.В.
Частину першу статті 30 викласти у такій редакції:
«1. Співробітники розвідувальних органів для забезпечення виконання покладених на ці органи завдань та здійсненням функцій, визначених цим Законом, під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу (силу), а також придбавати, зберігати, носити й застосовувати спеціальні засоби, визначені частиною четвертою статті 42 Закону України "Про національну поліцію", зберігати, носити й застосовувати вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством України з урахуванням особливостей мети застосування, передбаченої цією статтею».
 
Враховано   1. Співробітники розвідувальних органів для забезпечення виконання покладених на ці органи завдань та здійсненням функцій, визначених цим Законом, під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу (силу), а також придбавати, зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби, визначені частиною четвертою статті 42 Закону України "Про національну поліцію", зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, визначеному законодавством з урахуванням особливостей мети застосування, передбаченої цією статтею.
 
    -321- Забродський М.В.
В тексті статті 30 проекту Закону слово "придбавати" виключити.
 
Відхилено    
257. Стаття 31. Особливості прийняття на службу (роботу) до розвідувальних органів
 
   Стаття 31. Особливості прийняття на службу (роботу) до розвідувальних органів
 
258. 1. Співробітниками розвідувальних органів можуть бути громадяни України, які за віком, освітою, станом здоров’я та своїми особистими якостями здатні виконувати відповідні посадові (службові) обов’язки, пройшли відбір і перевірку у зв’язку з призначенням на посади в цих органах.
 
-322- Костенко Р.В.
Доповнити частину першу статті 31 абзацами другим і третім такого змісту:
«На посаду першого заступника, заступника керівника розвідувального органу, керівника самостійного функціонального підрозділу розвідувального органу може бути призначений співробітник кадрового складу, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті першому частини першої цієї статті, та має стаж роботи на посадах співробітників кадрового складу в розвідувальних органах не менше двох років.
Виконання обов’язків за такими посадами може бути покладено виключно на співробітників кадрового складу, які відповідають вимогам, зазначеним в пункті другому частини 1 цієї статті».
 
Враховано   1. Співробітниками розвідувальних органів можуть бути громадяни України, які за віком, освітою, станом здоров’я та своїми особистими якостями здатні виконувати відповідні посадові (службові) обов’язки, пройшли відбір і перевірку у зв’язку з призначенням на посади в цих органах.
На посаду першого заступника, заступника керівника розвідувального органу, керівника самостійного функціонального підрозділу розвідувального органу може бути призначений співробітник кадрового складу, який відповідає вимогам, передбаченим абзацом першим частини першої цієї статті, та має стаж роботи на посадах співробітників кадрового складу в розвідувальних органах не менше двох років.
Виконання обов’язків за такими посадами може бути покладено виключно на співробітників кадрового складу, які відповідають вимогам, передбаченим абзацом другим частини першої цієї статті.
 
259. 2. Співробітником розвідувального органу не може бути особа:
 
   2. Співробітником розвідувального органу не може бути особа:
 
260. 1) визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
 
-323- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 1 частини другої статті 31 доповнити словами «в тому числі та яка була раніше визнана недієздатною, обмежено дієздатною».
 
Враховано редакційно   1) яка визнана або визнавалася недієздатною, цивільна дієздатність якої обмежена або була раніше обмежена;
 
    -324- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 1 частини другої статті 31 викласти у такій редакції:
«1) яка визнана або визнавалася недієздатною, цивільна дієздатність якої обмежена або була раніше обмежена».
 
Враховано    
    -325- Безугла М.В.
У пункті 1 частини другої статті 31 слова «визнана недієздатною» замінити совами «визнана або визнавалася недієздатною».
 
Враховано    
261. 2) яка має громадянство (підданство) іноземної держави або особа без громадянства;
 
-326- Рахманін С.І.
Частину другу статті 31 після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"близькі родичі якої мають громадянство (підданство) іноземної держави або є особами без громадянства".
 
Враховано редакційно   2) яка має громадянство (підданство) іноземної держави або особа без громадянства;
3) близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство (підданство) іноземної держави, яка визнана відповідно до чинного законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства»;
 
    -327- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
пункт 3 частини другої статті 31 викласти у такій редакції:
«3) близькі родичі якої (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство (підданство) іноземної держави визнаною відповідно до законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства».
 
Враховано    
    -328- Безугла М.В.
Частину другу статті 31 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) близькі родичі якої (члени сімї, батьки, рідні брати і сестри) мають громадянство (підданство) іноземної держави, яка визнана відповідно до чинного законодавства державою-агресором, або є особами без громадянства».
 
Враховано    
262. 3) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, в тому числі та, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;
 
   4) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, у тому числі особа, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;
 
263. 4) яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;
 
   5) яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;
 
264. 5) щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;
 
   6) щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;
 
265. 6) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
-329- Мамка Г.М.
Пункт 6 частини другої статті 31 викласти у такій редакції:
«6) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання її активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необгрунтованими та їх стягнення в дохід держави».
 
Відхилено   7) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
    -330- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 6 частини другої статті 31 доповнити словами «в тому числі та, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку».
 
Відхилено    
266. 7) яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;
 
-331- Костенко Р.В.
Пункт сьомий частини другої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, яка відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, щодо якої виявлено факти нещирості під час проходження психофізіологічної перевірки, або яка відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск».
 
Враховано частково   8) яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, у тому числі відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;
 
    -332- Безугла М.В.
Пункт сьомий частини другої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«7) яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку у тому числі відмовилася від психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск».
 
Враховано    
267. 8) яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби (роботі) в розвідувальному органі. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в розвідувальному органі, визначається актом цього органу або центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні яких функціонують розвідувальні органи, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;
 
-333- Безугла М.В.
У пункті 8 частини другої статті 31 слова «в підпорядкуванні яких функціонують розвідувальні органи» замінити словами «в підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган».
 
Враховано   9) яка має захворювання, що перешкоджють проходженню служби (роботі) у розвідувальному органі. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) у розвідувальному органі, визначається актом цього органу або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого функціонує розвідувальний орган, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;
 
268. 9) яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу або роботу в розвідувальний орган.
 
-334- Мамка Г.М.
Доповнити частину другу статті 31 новим пунктом 10 такого змісту:
«10) яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання».
 
Відхилено   10) яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу (роботу) у розвідувальний орган.
 
    -335- Бобровська С.А.
Частину 2 статті 31 розділу ІV законопроекту доповнити пунктами 3-10 (3-9 викладаються в новій редакції, пункт 10 додається) такого змісту:
«3) яка має близьких родичів та членів сім’ї що мають громадянство (підданство) іноземної держави або статус особи без громадянства;
4) засуджена за умисне вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, в тому числі та, судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;
5) яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;
6) щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;
7) до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
8) яка відмовилася від проходження перевірки, пов’язаної з призначенням на посади співробітників розвідувальних органів, або не пройшла таку перевірку, відмовилася від оформлення допуску до державної таємниці або їй відмовлено в наданні такого допуску, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;
9) яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби (роботі) в розвідувальному органі. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) в розвідувальному органі, визначається актом цього органу або центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні яких функціонують розвідувальні органи, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;
10) яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу або роботу в розвідувальний орган.
Примітка. У цій статті близькі родичі та члени сім’ї вживаються у значенні передбаченому у Кримінальному процесуальному кодексі України».
У зв’язку з цим пункт 3-9 вважати відповідно пунктом 4-10.
 
Враховано частково    
269. 3. Відбір і перевірка у зв’язку з призначенням та призначення осіб на посади у розвідувальних органах здійснюються в порядку, визначеному актами цих органів.
 
   3. Відбір і перевірка у зв’язку з призначенням та призначення осіб на посади в розвідувальних органах здійснюються в порядку, визначеному актами цих органів.
 
270. Перед призначенням на посаду в розвідувальному органі особа, а також у визначених актами розвідувального органу випадках співробітник такого органу проходить психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.
 
   Перед призначенням на посаду в розвідувальному органі особа, а також у визначених актами розвідувального органу випадках співробітник такого органу проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.
 
271. Призначення осіб на посади державної служби, які належать до посад співробітників кадрового складу розвідувальних органів, здійснюється за результатами відбору та перевірки без проведення конкурсу, передбаченого Законом України "Про державну службу".
 
-336- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац третій частини третьої статті 31 доповнити словами «з урахуванням вимог, встановлених частини другою цієї статті».
 
Враховано   Призначення осіб на посади державної служби, які належать до посад співробітників кадрового складу розвідувальних органів, здійснюється за результатами відбору та перевірки без проведення конкурсу, передбаченого Законом України "Про державну службу", з урахуванням вимог, встановлених частиною другою цієї статті.
 
272. 4. Розвідувальні органи мають пріоритетне право відбору випускників вищих військових та інших навчальних закладів, навчання яких здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, як кандидатів для проходження військової або державної служби (роботи) в цих органах.
 
-337- Забродський М.В.
Частину четверту статті 31 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   4. Розвідувальні органи мають пріоритетне право відбору випускників вищих військових та інших навчальних закладів, навчання яких здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, як кандидатів для проходження військової або державної служби (роботи) в цих органах.
 
273. Стаття 32. Особливості проходження служби (роботи) в розвідувальних органах
 
   Стаття 32. Особливості проходження служби (роботи) в розвідувальних органах
 
274. 1. Військові посади співробітників кадрового складу розвідувальних органів можуть заміщуватися державними службовцями в порядку, встановленому Президентом України.
 
   1. Військові посади співробітників кадрового складу розвідувальних органів можуть заміщуватися державними службовцями в порядку, встановленому Президентом України.
 
275. 2. Особи, прийняті для проходження служби в розвідувальних органах, мають право на повернення в установленому законодавством порядку за наявності вакантної посади до органів, з яких вони були направлені (переведені), для подальшого проходження військової або державної служби відповідно до посад, військових (спеціальних) звань, рангів державних службовців і дипломатичних рангів, набутих за час служби в розвідувальних органах України, з зарахуванням до безперервного стажу роботи (служби) часу перебування в розвідувальних органах.
 
-338- Безугла М.В.
У частині другій статті 32 слова «і дипломатичних рангів» виключити.
 
Враховано   2. Особи, прийняті для проходження служби в розвідувальних органах, мають право на повернення в установленому законодавством порядку за наявності вакантної посади до органів, з яких вони були направлені (переведені), для подальшого проходження військової або державної служби відповідно до посад, військових (спеціальних) звань, рангів державних службовців, набутих за час служби в розвідувальних органах України, із зарахуванням до безперервного стажу служби (роботи) періоду перебування в розвідувальних органах.
 
    -339- Забродський М.В.
Частину другу статті 32 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
276. 3. Співробітники кадрового складу можуть бути зараховані в розпорядження відповідного розвідувального органу на строк до трьох місяців.
 
   3. Співробітники кадрового складу можуть бути зараховані в розпорядження відповідного розвідувального органу на строк до трьох місяців.
 
277. Стаття 33. Особливості здійснення стосовно співробітників кадрового складу розвідувальних органів заходів, передбачених законодавством про запобігання корупції та очищення влади
 
-340- Безугла М.В.
Статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Особливості здійснення стосовно співробітників кадрового складу розвідувальних органів заходів, передбачених законодавством про запобігання корупції та очищення влади, інших передбачених законодавством спеціальних перевірок і заходів
1. Передбачені законодавством спеціальні перевірки та інші заходи стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звільнені з них, організовуються і здійснюються розвідувальними органами спільно відповідними уповноваженими суб’єктами у порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття належності таких осіб до розвідувальних органів.
2. Передбачені розділом VІІ Закону України «Про запобігання» корупції заходи фінансового контролю стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звільнені з них організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до розвідувальних органів та у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику з дотриманням вимог статті 46 цього Закону. Заходи фінансового контролю щодо посадових осіб розвідувальних органів, які призначаються та звільняються з посад аткми Президента України, що не становлять державної таємниці, здійснюється в загальному поряку відповідно до розділу VІІ Закону України «Про запобігання корупції».
3. Передбачені законодавством про очищення влади заходи стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу або претендують на зайняття таких посад, організовуються і здійснюються розвідувальними органами спільно з центральним органом виконавчої влади, визначеним уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" у порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття їх належності до цих органів.
4. Відомості стосовно осіб, які займають або займали посади співробітників кадрового складу, в тому числі їхні персональні дані, створені або отримані в результаті здійснення заходів, передбачених законодавством про запобігання корупції, очищення влади, інших передбачених законодавством спеціальних перевірок та заходів підлягають обробці у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до розвідувальних органів, з дотриманням вимог статті 46 цього Закону».
 
Враховано   Стаття 33. Особливості здійснення стосовно співробітників кадрового складу розвідувальних органів заходів, передбачених законодавством про запобігання корупції та очищення влади, інших передбачених законодавством спеціальних перевірок і заходів
1. Передбачені законодавством спеціальні перевірки та інші заходи стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звільнені з них, організовуються і здійснюються розвідувальними органами спільно з відповідними уповноваженими суб’єктами в порядку і у спосіб, що унеможливлюють розкриття інформації про належність таких осіб до розвідувальних органів.
2. Передбачені розділом VІІ Закону України «Про запобігання корупції» заходи фінансового контролю стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звільнені з них, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття інформації про належність таких осіб до розвідувальних органів, та у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику з дотриманням вимог статті 46 цього Закону. Заходи фінансового контролю щодо посадових осіб розвідувальних органів, які призначаються та звільняються з посад актми Президента України, що не становлять державної таємниці, здійснюються в загальному порядку відповідно до розділу VІІ Закону України «Про запобігання корупції».
3. Передбачені законодавством про очищення влади заходи стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу або претендують на зайняття таких посад, організовуються і здійснюються розвідувальними органами спільно з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" у порядку і у спосіб, що унеможливлюють розкриття інформації про їх належність до цих органів.
4. Відомості стосовно осіб, які займають або займали посади співробітників кадрового складу, у тому числі їхні персональні дані, створені або отримані в результаті здійснення заходів, передбачених законодавством про запобігання корупції, очищення влади, інших передбачених законодавством спеціальних перевірок та заходів, підлягають обробці у спосіб, що унеможливлює розкриття інформації про належність таких осіб до розвідувальних органів, з дотриманням вимог статті 46 цього Закону.
 
278. 1. Передбачені законодавством про запобігання корупції заходи фінансового контролю, а також спеціальна перевірка стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу, претендують на зайняття таких посад або звільнені з них, організовуються і здійснюються розвідувальними органами спільно з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику у порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття їх належності до цих органів.
 
      
279. 2. Передбачені законодавством про очищення влади заходи стосовно осіб, які займають посади співробітників кадрового складу або претендують на зайняття таких посад, організовуються і здійснюються розвідувальними органами спільно з центральним органом виконавчої влади, визначеним уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" у порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття їх належності до цих органів.
 
      
280. 3. Відомості стосовно осіб, які займають або займали посади співробітників кадрового складу, в тому числі їх персональні дані, створені або отримані в результаті здійснення передбачених законом заходів із запобігання та виявлення корупції, очищення влади, підлягають обробці у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до розвідувальних органів.
 
      
281. Стаття 34. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників розвідувальних органів
 
   Стаття 34. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників розвідувальних органів
 
282. 1. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників розвідувальних органів забезпечується такими органами у закладах освіти, що належать до сфери їх управління, а також може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету в інших закладах освіти будь-якої форми власності та рівня акредитації.
 
   1. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників розвідувальних органів забезпечується такими органами у закладах освіти, що належать до сфери їх управління, а також може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету в інших закладах освіти будь-якої форми власності та рівня акредитації.
 
283. 2. Особливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників розвідувальних органів у закладах освіти, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, визначаються спільними актами розвідувальних органів та відповідних центральних органів виконавчої влади, а в закладах освіти, що належать до сфери управління розвідувальних органів, -актами розвідувальних органів.
 
   2. Особливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників розвідувальних органів у закладах освіти, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, визначаються спільними актами розвідувальних органів та відповідних центральних органів виконавчої влади, а в закладах освіти, що належать до сфери управління розвідувальних органів, актами розвідувальних органів.
 
284. 3. Розвідувальні органи можуть направляти своїх співробітників для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за кордон.
 
-341- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину третю статті 34 доповнити абзацом такого змісту:
«Рада національної безпеки і оборони України визначає перелік країн або територій до яких забороняється направляти співробітників для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації».
 
Відхилено   3. Розвідувальні органи можуть направляти своїх співробітників для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за кордон.
 
285. Стаття 35. Особливості притягнення до відповідальності співробітників кадрового складу та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва
 
   Стаття 35. Особливості притягнення до відповідальності співробітників кадрового складу та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва
 
286. 1. Співробітники кадрового складу несуть дисциплінарну відповідальність на підставах та в порядку, визначених Дисциплінарним статутом розвідувальних органів.
 
-342- Безугла М.В.
Частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
«1. Співробітники кадрового складу несуть дисциплінарну відповідальність на підставах та в порядку, визначених законодавством».
 
Враховано   1. Співробітники кадрового складу несуть дисциплінарну відповідальність на підставах та в порядку, визначених законодавством.
 
    -343- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину першу статті 35 доповнити абзацом такого змісту:
«Дисциплінарний статут розвідувальних органів затверджується Верховною Радою України».
 
Відхилено    
287. 2. У разі затримання співробітника кадрового складу під час виконання ним службових обов’язків за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його утримують окремо від інших осіб. Уповноважена службова особа, що здійснює привід, затримання чи арешт співробітника кадрового складу під час виконання ним службових обов’язків, зобов’язана негайно повідомити про це відповідний розвідувальний орган. Привід, затримання чи арешт і пов’язані з цим обшук особи та або огляд речей співробітника кадрового складу під час виконання ним службових обов’язків здійснюються виключно в присутності уповноважених представників цього органу.
 
-344- Безугла М.В.
У частині другій статті 35 слова «цього органу» замінити словами «відповідного розвідувального органу».
 
Враховано   2. У разі затримання співробітника кадрового складу під час виконання ним службових обов’язків за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його утримують окремо від інших осіб. Уповноважена службова особа, яка здійснює привід, затримання чи арешт співробітника кадрового складу під час виконання ним службових обов’язків, зобов’язана негайно повідомити про це відповідний розвідувальний орган. Привід, затримання чи арешт і пов’язані з цим обшук особи та/або огляд речей співробітника кадрового складу під час виконання ним службових обов’язків здійснюються виключно у присутності уповноважених представників відповідного розвідувального органу.
3. Особливості притягнення до відповідальності співробітників під прикриттям та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у разі порушення ними закону при виконанні спеціального завдання відповідно до статті 21 цього Закону, визначаються законом.
 
    -345- Рахманін С.І.
Статтю 35 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"2-1. Особливості притягнення до відповідальності співробітників під прикриттям та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у зв’язку з порушенням ними закону при виконанні відповідно до статті 21 цього Закону спеціальних завдань, пов’язаних із здійсненням функцій розвідувальних органів, визначається законом".
 
Враховано редакційно    
    -346- Безугла М.В.
Доповнити статтю 35 новою частиною третьою такого змісту:
«3. Особливості притягнення до відповідальності співробітників під прикриттям та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у разі порушення ними закону при виконанні відповідно до статті 21 цього Закону спеціального завдання, визначаються законом».
 
Враховано    
288. 3. Шкода, завдана рішеннями, діями чи бездіяльністю співробітників кадрового складу та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у зв’язку з виконанням розвідувальних завдань, відшкодовується державою незалежно від їхньої вини в порядку, визначеному законом, і не тягне за собою відповідальності цих осіб, окрім випадків встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо них.
 
-347- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
частину четверту статті 35 викласти у такій редакції:
«4. Шкода, завдана рішеннями, діями чи бездіяльністю співробітника кадрового складу та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у зв’язку з виконанням розвідувальних завдань, відшкодовується державою в порядку, визначеному законом, і не тягне за собою відповідальності такої особи, крім випадків встановлення в її діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, якій набрав законної сили».
 
Враховано   4. Шкода, завдана рішеннями, діями чи бездіяльністю співробітника кадрового складу та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, у зв’язку з виконанням розвідувальних завдань, відшкодовується державою в порядку, визначеному законом, і не тягне за собою відповідальності такої особи, крім випадків встановлення в її діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, якій набрав законної сили.
 
    -348- Забродський М.В.
В частині третій статті 35 проекту Закону словосполучення "незалежно від їхньої вини" виключити.
 
Враховано    
289. Стаття 36. Особливості звільнення зі служби (роботи) в розвідувальних органах
 
   Стаття 36. Особливості звільнення зі служби (роботи) у розвідувальних органах
 
290. 1. Співробітники розвідувальних органів звільняються зі служби (роботи) в цих органах на підставах, визначених законодавством України про проходження військової служби, про державну службу та працю.
 
   1. Співробітники розвідувальних органів звільняються зі служби (роботи) у цих органах на підставах, визначених законодавством України про проходження військової служби, про державну службу та працю.
 
291. 2. Співробітники кадрового складу можуть бути також звільнені зі служби (роботи) в розвідувальному органі з таких підстав:
 
   2. Співробітники кадрового складу можуть бути також звільнені зі служби (роботи) у розвідувальному органі з таких підстав:
 
292. 1) за згодою сторін;
 
   1) за згодою сторін;
 
293. 2) у разі відмови від оформлення або переоформлення допуску до державної таємниці, відмови співробітнику в наданні або скасування такого допуску, якщо для виконання ним службових обов’язків потрібен такий допуск;
 
   2) у разі відмови від оформлення або переоформлення допуску до державної таємниці, відмови співробітнику в наданні допуску до державної таємниці або скасування такого допуску, якщо для виконання ним службових обов’язків потрібен такий допуск;
 
294. 3) вчинення дії, несумісної зі статусом співробітника розвідувального органу, в тому числі такої, що спрямована на порушення обмежень, передбачених частиною другою статті 31 цього Закону, або спричинила їх.
 
-349- Забродський М.В.
В пункті 3 частини другої статті 36 проекту Закону словосполучення "дії, несумісної зі статусом співробітника розвідувального органу, в тому числі такої" виключити.
 
Враховано редакційно   3) вчинення дії, що спрямована на порушення обмежень, передбачених частиною другою статті 31 цього Закону, або спричинила їх;
4) у разі виявлення однієї з підстав, зазначених у частині другій статті 31 цього Закону.
 
    -350- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину другу статті 35 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) У разі підтвердження/виявлення однієї, з підстав зазначених у статті 31 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
295. 3. У разі звільнення зі служби (роботи) в розвідувальних органах на підставах, визначених пунктом 2 частини другої цієї статті, крім випадків звільнення у зв’язку з відмовою в наданні особі допуску до державної таємниці на підставі пункту 1 частини першої статті 23 Закону України "Про державну таємницю", а також пунктом 3 частини другої цієї статті, одноразова грошова допомога при звільненні не виплачується.
 
-351- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині третій статті 36 слово і цифру «і 4» виключити.
 
Враховано   3. У разі звільнення зі служби (роботи) у розвідувальних органах на підставах, визначених пунктом 2 частини другої цієї статті, крім випадків звільнення у зв’язку з відмовою в наданні особі допуску до державної таємниці на підставі пункту 1 частини першої статті 23 Закону України "Про державну таємницю", а також пунктами 3 частини другої цієї статті, одноразова грошова допомога при звільненні не виплачується.
 
296. 4. Військовослужбовці з числа співробітників розвідувальних органів, які звільнені з військової служби, зараховуються в запас цих органів або в запас Збройних Сил України в порядку, визначеному Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".
 
   4. Військовослужбовці з числа співробітників розвідувальних органів, які звільнені з військової служби, зараховуються в запас цих органів або в запас Збройних Сил України в порядку, визначеному Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".
 
297. РОЗДІЛ V
 
   Розділ V
 
298. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 
   СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 
299. Стаття 37. Соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей
 
   Стаття 37. Соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей
 
300. 1. Соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів та членів їхніх сімей гарантується законом. Заходи соціального і правового захисту є уніфікованими для співробітників кадрового складу всіх розвідувальних органів.
 
-352- Верещук І.А.
Частину першу статті 37 викласти в наступній редакції:
«1. Соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів та розвідувального співтовариства, які залучаються для виконання розвідувальних завдань, та членів їхніх сімей гарантується законом. Заходи соціального і правового захисту є уніфікованими для співробітників кадрового складу всіх розвідувальних органів».
 
Відхилено   1. Соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів та членів їхніх сімей гарантується законом. Заходи соціального і правового захисту є уніфікованими для співробітників кадрового складу всіх розвідувальних органів.
 
301. 2. У разі виникнення обмежень для подальшого проходження служби співробітниками кадрового складу внаслідок розкриття їхньої належності до розвідувальних органів або інших незалежних від них обставин ці органи забезпечують подальше проходження ними служби (роботи) відповідно до їхнього фаху та кваліфікації або створюють умови для їхньої професійної перепідготовки.
 
   2. У разі виникнення обмежень для подальшого проходження служби співробітниками кадрового складу внаслідок розкриття їх належності до розвідувальних органів або інших незалежних від них обставин ці органи забезпечують подальше проходження ними служби (роботи) відповідно до їхнього фаху та кваліфікації або створюють умови для їхньої професійної перепідготовки.
 
302. 3. Витрати, пов’язані з виконанням співробітниками кадрового складу розвідувальних завдань, у тому числі з використанням із зазначеною метою належного їм або членам їхніх сімей майна, компенсуються розвідувальними органами за нормами, визначеними Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому актами цих органів. Збитки, завдані співробітникам кадрового складу та членам їхніх сімей у зв’язку з виконанням цими співробітниками посадових (службових) обов’язків, відшкодовуються їм розвідувальними органами за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.
 
-353- Безугла М.В.
Частину третю статті 37 викласти в такій редакції:
«Витрати, пов’язані з виконанням співробітниками кадрового складу розвідувальних завдань, у тому числі з використанням із зазначеною метою належного їм або членам їхніх сімей майна, компенсуються розвідувальними органами за нормами та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   3. Витрати, пов’язані з виконанням співробітниками кадрового складу розвідувальних завдань, у тому числі з використанням із зазначеною метою належного їм або членам їхніх сімей майна, компенсуються розвідувальними органами за нормами та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
    -354- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині третій статті 37 після слів «Кабінетом Міністрів України» виключити слова «та у порядку, встановленому актами цих органів».
 
Враховано редакційно    
303. 4. У разі довготермінового відрядження співробітника кадрового складу іншому з його подружжя, який звільнився та виїжджає за місцем такого відрядження, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-355- Забродський М.В.
Частину четверту статті 37 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   4. У разі довготермінового відрядження за межі України співробітника кадрового складу іншому з подружжя, який звільнився та виїжджає за місцем такого відрядження, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
    -356- Завітневич О.М.
Забродський М.В.
Костенко Р.В.
Здебський Ю.В.
Касай Г.О.
Безугла М.В.
Рахманін С.І.
Веніславський Ф.В.
Герасименко І.Л.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Частину четверту статті 37 проекту Закону викласти в такій редакції:
«4. У разі довготермінового відрядження за межі України співробітника кадрового складу іншому з його подружжя, який звільнився та виїжджає за місцем такого відрядження, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
304. 5. Пільги та соціальні гарантії співробітників під прикриттям, у тому числі право на забезпечення їх житлом, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття їх належності до розвідувальних органів, за згодою таких співробітників компенсуються за рахунок коштів державного бюджету у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Пільги та соціальні гарантії співробітників під прикриттям, у тому числі право на забезпечення їх житлом, якими вони не можуть скористатися в загальному порядку через загрозу розкриття їх належності до розвідувальних органів, за згодою таких співробітників компенсуються за рахунок коштів державного бюджету в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
305. 6. У разі неможливості використання у повному обсязі основної щорічної відпустки співробітником під прикриттям йому після завершення виконання завдань під прикриттям може бути надано невикористані частини такої відпустки без обмеження її загальної тривалості або виплачено грошову компенсацію за невикористані дні такої відпустки за його бажанням.
 
-357- Забродський М.В.
Частину шосту статті 37 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   6. У разі неможливості використання у повному обсязі основної щорічної відпустки співробітником під прикриттям йому після завершення виконання завдань під прикриттям може бути надано невикористані частини такої відпустки без обмеження її загальної тривалості або виплачено грошову компенсацію за невикористані дні такої відпустки за його бажанням.
 
306. 7. На співробітників розвідувального органу, які не належать до кадрового складу, у період їх залучення до виконання розвідувальних завдань поширюються гарантії соціального і правового захисту, визначені цим Законом для співробітників кадрового складу.
 
   7. На співробітників розвідувального органу, які не належать до кадрового складу, у період їх залучення до виконання розвідувальних завдань поширюються гарантії соціального і правового захисту, визначені цим Законом для співробітників кадрового складу.
 
307. Стаття 38. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників кадрового складу
 
   Стаття 38. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників кадрового складу
 
308. 1. Співробітникам кадрового складу або членам їхніх сімей у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в разі:
 
   1. Співробітникам кадрового складу або членам їхніх сімей у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в разі:
 
309. загибелі (смерті) співробітника кадрового складу у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків;
 
   загибелі (смерті) співробітника кадрового складу у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків;
 
310. встановлення співробітнику кадрового складу інвалідності, що настала у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків, чи встановлення йому інвалідності після звільнення, але внаслідок причин, зазначених у цьому абзаці;
 
   встановлення співробітнику кадрового складу інвалідності, що настала у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків, чи встановлення йому інвалідності після звільнення, але внаслідок причин, зазначених у цьому абзаці;
 
311. встановлення співробітнику кадрового складу часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настала у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків.
 
   встановлення співробітнику кадрового складу часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настала у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків.
 
312. 2. У випадку, зазначеному в абзаці другому частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) в розмірі 750кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
 
-358- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Частину другу статті 38 викласти у такій редакції:
«У випадку, зазначеному в абзаці другому частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога членам сім’ї, батькам, усиновлювачам та особам, які перебували на утриманні загиблого (померлого) в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року».
 
Враховано   2. У випадку, визначеному абзацом другим частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога членам сім’ї, батькам, усиновлювачам та особам, які перебували на утриманні загиблого (померлого) у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
 
313. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
   Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) співробітника кадрового складу визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
314. 3. У випадку, зазначеному в абзаці третьому частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету співробітнику кадрового складу призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі:
 
   3. У випадку, визначеному абзацом третім частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету співробітнику кадрового складу призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі:
 
315. 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, -у разі встановлення йому інвалідності Ігрупи;
 
   400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - в разі встановлення йому інвалідності Ігрупи;
 
316. 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, -у разі встановлення йому інвалідності ІІ групи;
 
   300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - в разі встановлення йому інвалідності ІІ групи;
 
317. 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, -у разі встановлення йому інвалідності ІІІ групи.
 
   250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - в разі встановлення йому інвалідності ІІІ групи.
 
318. 4. У випадку, зазначеному в абзаці четвертому частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету співробітнику кадрового складу призначається і виплачується одноразова грошова допомога залежно від встановленого йому ступеня втрати працездатності в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   4. У випадку, визначеному абзацом четвертим частини першої цієї статті, за рахунок коштів державного бюджету співробітнику кадрового складу призначається і виплачується одноразова грошова допомога залежно від встановленого йому ступеня втрати працездатності в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
319. 5. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією статтею, та одноразової грошової допомоги, передбаченої іншими законами, виплата такої допомоги здійснюється з однієї із зазначених підстав за вибором такої особи.
 
   5. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією статтею, та одноразової грошової допомоги, передбаченої іншими законами, виплата такої допомоги здійснюється з однієї із зазначених підстав за вибором такої особи.
 
320. 6. Якщо протягом двох років співробітнику кадрового складу після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.
 
   6. Якщо протягом двох років співробітнику кадрового складу після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.
 
321. У разі зміни групи інвалідності, її причини або ступеня втрати працездатності понад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку зі змінами, що відбулися, не здійснюється.
 
-359- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
абзац другий частини шостої статті 38 викласти у такій редакції:
«У разі зміни групи інвалідності, її причини або ступеня втрати працездатності понад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку зі змінами, що відбулися, не здійснюється».
 
Враховано   У разі зміни групи інвалідності, її причини або ступеня втрати працездатності понад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку зі змінами, що відбулися, не здійснюється.
 
322. Стаття 39. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників (співробітників) суб’єктів розвідувального співтовариства, які залучаються до виконання окремих розвідувальних завдань
 
-360- Мамка Г.М.
Назву статті 39 викласти у такій редакції:
«Стаття 39. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників (співробітників) суб’єктів системи воєнної розвідки, які залучаються до виконання окремих розвідувальних завдань».
 
Відхилено   Стаття 39. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників (співробітників) суб’єктів розвідувального співтовариства, які залучаються до виконання розвідувальних завдань
 
323. 1. Військовослужбовці та працівники (співробітники) визначених в абзацах четвертому - п’ятому частини другої статті 4, абзацах третьому - п’ятому частини другої статті 9 цього Закону суб’єктів розвідувального співтовариства в період їх залучення до виконання окремих розвідувальних завдань перебувають під захистом держави відповідно до закону, користуються соціальними і правовими гарантіями, визначеними законодавством для співробітників кадрового складу розвідувальних органів.
 
-361- Безугла М.В.
У частині першій статті 39 слова «абзацах третьому - п’ятому» замінити словами «абзацах третьому-четвертому».
 
Враховано   1. Військовослужбовці та працівники (співробітники) визначених пунктами 3 і 4 частини другої статті 4, пунктами 2 і 3 частини другої статті 9 цього Закону, суб’єктів розвідувального співтовариства в період їх залучення до виконання розвідувальних завдань перебувають під захистом держави відповідно до закону, користуються соціальними і правовими гарантіями, визначеними законодавством для співробітників кадрового складу розвідувальних органів.
 
    -362- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 39 викласти у такій редакції:
«1. Військовослужбовці та працівники (співробітники) визначені в абзацах третьому - п’ятому частини другої статті 9 цього Закону суб’єктів системи воєнної розвідки в період їх залучення до виконання окремих розвідувальних завдань перебувають під захистом держави відповідно до закону, користуються соціальними і правовими гарантіями, визначеними законодавством для співробітників кадрового складу розвідувальних органів».
 
Враховано частково    
324. Стаття 40. Державний захист співробітників розвідувальних органів та членів їхніх сімей
 
-363- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у назві статті 40, у частині другій статті 41 слова «членів їх сімей» замінити словами «їх близьких родичів», а в частині першій статті 40 слова «близьких осіб» замінити словами «близьких родичів».
 
Враховано   Стаття 40. Державний захист співробітників розвідувальних органів та їх близьких родичів
 
325. 1. Для захисту життя, здоров’я, майна співробітників розвідувальних органів, їхніх близьких осіб від протиправних посягань і загроз у зв’язку зі службовою діяльністю таких співробітників розвідувальні органи можуть організовувати та здійснювати спеціальні заходи безпеки відповідно до цього Закону, Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та інших актів законодавства у порядку, визначеному актами розвідувальних органів.
 
-364- Забродський М.В.
Частину першу статті 40 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"1. Для захисту життя і здоров’я співробітників розвідувальних органів, їхніх близьких осіб від протиправних посягань і загроз у зв’язку зі службовою діяльністю таких співробітників розвідувальні органи можуть організовувати та здійснювати спеціальні заходи безпеки відповідно до цього Закону, Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та інших актів законодавства".
 
Відхилено   1. Для захисту життя, здоров’я, майна співробітників розвідувальних органів, їхніх близьких родичів від протиправних посягань і загроз у зв’язку зі службовою діяльністю таких співробітників розвідувальні органи можуть організовувати та здійснювати спеціальні заходи безпеки відповідно до цього Закону, Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та інших актів законодавства у порядку, визначеному актами розвідувальних органів.
 
326. 2. У разі затримання, арешту або засудження співробітника кадрового складу за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків держава вживає всіх можливих заходів для його звільнення.
 
   2. У разі затримання, арешту або засудження співробітника кадрового складу за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України у зв’язку з виконанням ним посадових (службових) обов’язків держава вживає всіх можливих заходів для його звільнення.
 
327. Період такого затримання, арешту або відбування покарання у місцях позбавлення волі зараховується до вислуги років (страхового стажу), стажу роботи за спеціальністю такого співробітника в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
-365- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
в абзаці другому частини другої статті 40 проекту слова та знаки « (страхового стажу)» виключити.
 
Враховано   Період такого затримання, арешту або відбування покарання у місцях позбавлення волі зараховується до вислуги років, стажу роботи за спеціальністю такого співробітника в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
328. За співробітником кадрового складу у період затримання, арешту або відбування покарання у місцях позбавлення волі зберігається виплата заробітної плати у встановленому відповідно до статті 42 цього Закону розмірі з урахуванням змін вислуги років та складових заробітної плати, а також компенсаційні виплати, встановлені відповідно до частин третьої та п’ятої статті 37 цього Закону.
 
-366- Безугла М.В.
В абзаці третьому частини другої статті 40 слова «заробітної плати» замінити словами «грошового забезпечення (заробітної плати)».
 
Враховано   За співробітником кадрового складу в період затримання, арешту або відбування покарання у місцях позбавлення волі зберігаються виплата грошового забезпечення (заробітної плати) у встановленому відповідно до статті 42 цього Закону розмірі з урахуванням змін вислуги років та складових грошового забезпечення (заробітної плати), а також компенсаційні виплати, встановлені відповідно до частин третьої та п’ятої статті 37 цього Закону.
 
329. Стаття 41. Соціальний і правовий захист осіб, залучених до конфіденційного співробітництва
 
   Стаття 41. Соціальний і правовий захист осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами
 
330. 1. Особам, залученим до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, гарантуються нерозголошення факту такого залучення, соціальний і правовий захист з боку держави у порядку та на умовах, визначених законодавством.
 
   1. Особам, залученим до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, гарантуються нерозголошення факту такого залучення, соціальний і правовий захист з боку держави у порядку та на умовах, визначених законодавством.
 
331. 2. З метою забезпечення безпеки та захисту осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, членів їхніх сімей розвідувальними органами можуть здійснюватися спеціальні заходи безпеки в порядку, передбаченому цим Законом для співробітників цих органів і членів їхніх сімей.
 
   2. З метою забезпечення безпеки та захисту осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, їх близьких родичів розвідувальними органами можуть здійснюватися спеціальні заходи безпеки в порядку, передбаченому цим Законом для співробітників цих органів та їх близьких родичів.
 
332. 3. Залучені до конфіденційного співробітництва особи, які брали участь у виконанні розвідувальних завдань на території, на якій велися бойові дії, у районі проведення антитерористичної операції, на тимчасово окупованій території України, мають право на отримання статусу учасника бойових дій у порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття факту їх конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами.
 
-367- Безугла М.В.
В частині третій статті 41 проекту Закону слова «у порядку і спосіб» замінити словами «у визначених Кабінетом Міністрів України порядку і спосіб».
 
Враховано   3. Залучені до конфіденційного співробітництва особи, які брали участь у виконанні розвідувальних завдань на території, на якій велися бойові дії, у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, на тимчасово окупованій території України, мають право на отримання статусу учасника бойових дій у визначених Кабінетом Міністрів України порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття факту їх конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами.
 
    -368- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у частині третій статті 41 після слів «районі проведення антитерористичної операції» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії».
 
Враховано    
    -369- Забродський М.В.
В частині третій статті 41 проекту Закону словосполучення "у порядку і спосіб, що унеможливлюють розкриття факту їх конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами" виключити.
 
Відхилено    
    -370- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Частину третю статті 41 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
333. 4. У разі смерті (загибелі), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настали у зв’язку з виконанням розвідувальних завдань, особи, залучені до конфіденційного співробітництва, або члени їхніх сімей мають право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги, медичне забезпечення в розмірах і порядку, визначених для співробітників кадрового складу.
 
   4. У разі смерті (загибелі), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настали у зв’язку з виконанням розвідувальних завдань, особи, залучені до конфіденційного співробітництва, або члени їхніх сімей мають право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги, медичне забезпечення в розмірах і порядку, визначених для співробітників кадрового складу.
 
334. 5. У разі затримання, арешту або засудження за кордоном залучених до конфіденційного співробітництва осіб у зв’язку з виконанням ними розвідувальних завдань держава сприяє їх звільненню. Збитки, завдані залученим до конфіденційного співробітництва особам у зв’язку з виконанням ними розвідувальних завдань, відшкодовуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання відповідних розвідувальних органів.
 
   5. У разі затримання, арешту або засудження за кордоном залучених до конфіденційного співробітництва осіб у зв’язку з виконанням ними розвідувальних завдань держава сприяє їх звільненню. Збитки, завдані залученим до конфіденційного співробітництва особам у зв’язку з виконанням ними розвідувальних завдань, відшкодовуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання відповідних розвідувальних органів.
 
335. 6. Залучені до конфіденційного співробітництва особи, які не є громадянами України, за їхнім клопотанням можуть бути прийняті до громадянства України за спрощеною процедурою або отримати статус біженця в Україні чи притулок в Україні. З дня прийняття до громадянства України або надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні на таких осіб поширюється дія положень частин другої - четвертої цієї статті.
 
-371- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У частині шостій статті 41 слова «за їхнім клопотанням» замінити на слова «та які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави, за клопотанням керівника розвідувального органу».
 
Враховано   6. Залучені до конфіденційного співробітництва особи, які не є громадянами України та які зробили вагомий внесок у розвиток Української держави, за клопотанням керівника розвідувального органу можуть бути прийняті до громадянства України за спрощеною процедурою або отримати статус біженця в Україні чи притулок в Україні. З дня прийняття до громадянства України або надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні на таких осіб поширюється дія положень частин другої - четвертої цієї статті.
 
336. Стаття 42. Заробітна плата співробітників розвідувальних органів
 
-372- Безугла М.В.
Статтю 42 викласти у такій редакції:
«Стаття 42. Грошове забезпечення та оплата праці співробітників розвідувальних органів
1. Умови грошового забезпечення, оплати праці співробітників розвідувальних органів мають забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними посадових (службових) обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до розвідувальних органів висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати їхні фізичні та інтелектуальні затрати.
На співробітників розвідувальних органів поширюються умови грошового забезпечення та оплати праці, встановлені законодавством для державних службовців та інших працівників центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Грошове забезпечення та заробітна плата співробітників розвідувальних органів складається з:
1) посадового окладу;
2) окладу за військовим званням або надбавки за ранг державного службовця;
3) надбавки за вислугу років;
4) надбавки за роботу яка передбачає доступ до державної таємниці;
5) інших доплат, надбавок та винагород, передбачених законодавством;
6) премій.
3. Посадові оклади співробітників розвідувальних органів установлюються відповідно до розмірів посадових окладів, встановлених Кабінетом Міністрів України для відповідних посад державної служби та посад інших категорій працівників у центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, посад військовослужбовців Збройних сил України із коефіцієнтом:
для співробітників кадрового складу - 1,8;
для співробітників, які не належать до кадрового складу, – 1,4.
4. Співробітникам розвідувальних органів виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік вислуги років (стажу роботи), але не більше 50 відсотків посадового окладу.
Розміри інших зазначених у частині другій цієї статті окладів, доплат і надбавок визначаються відповідно до законодавства.
Премії, передбачені пунктом 6 частини другої цієї статті, встановлюються в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 30 відсотків загального фонду посадових окладів співробітників розвідувальних органів за рік, та економії фонду оплати праці.
5. Співробітникам розвідувальних органів один раз на рік виплачуються грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення або середньомісячної заробітної плати та грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення або середньомісячної заробітної плати.
6. Посадові оклади з урахуванням зазначеного у частині третій цієї статті коефіцієнту та інші складові грошового забезпечення, заробітної плати, а також порядок виплати грошового забезпечення та заробітної плати співробітникам розвідувальних органів установлюються керівниками цих органів».
 
Враховано   Стаття 42. Грошове забезпечення та оплата праці співробітників розвідувальних органів
1. Умови грошового забезпечення, оплати праці співробітників розвідувальних органів мають забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними посадових (службових) обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до розвідувальних органів висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати їхні фізичні та інтелектуальні затрати.
На співробітників розвідувальних органів поширюються умови грошового забезпечення та оплати праці, встановлені законодавством для державних службовців та інших працівників центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Грошове забезпечення та заробітна плата співробітників розвідувальних органів складається з:
1) посадового окладу;
2) окладу за військовим званням або надбавки за ранг державного службовця;
3) надбавки за вислугу років;
4) надбавки за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
5) інших доплат, надбавок та винагород, передбачених законодавством;
6) премій.
3. Посадові оклади співробітників розвідувальних органів установлюються відповідно до розмірів посадових окладів, установлених Кабінетом Міністрів України для відповідних посад державної служби та посад інших категорій працівників у центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, посад військовослужбовців Збройних Сил України із коефіцієнтом:
для співробітників кадрового складу - 1,8;
для співробітників, які не належать до кадрового складу, – 1,4.
4. Співробітникам розвідувальних органів виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі три відсотки посадового окладу за кожний календарний рік вислуги років (стажу роботи), але не більше 50 відсотків посадового окладу.
Розміри інших зазначених у частині другій цієї статті окладів, доплат, надбавок і винагород визначаються відповідно до законодавства.
Премії, передбачені пунктом 6 частини другої цієї статті, встановлюються в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 30 відсотків загального фонду посадових окладів співробітників розвідувальних органів за рік, та економії фонду оплати праці.
5. Співробітникам розвідувальних органів один раз на рік виплачуються грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення або середньомісячної заробітної плати та грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення або середньомісячної заробітної плати.
6. Посадові оклади з урахуванням зазначеного у частині третій цієї статті коефіцієнта та інші складові грошового забезпечення, заробітної плати, а також порядок виплати грошового забезпечення та заробітної плати співробітникам розвідувальних органів установлюються керівниками цих органів.
 
337. 1. Умови оплати праці (заробітної плати) співробітників розвідувальних органів повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними посадових (службових) обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до розвідувальних органів висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати.
 
      
338. 2. Заробітна плата співробітників кадрового складу складається з:
 
      
339. 1) посадового окладу;
 
      
340. 2) окладу за військовим званням або надбавки за ранг державного службовця;
 
      
341. 3) надбавки за вислугу років;
 
      
342. 4) надбавки за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
      
343. 5) надбавки за виконання особливо важливої роботи;
 
      
344. 6) премії;
 
      
345. 7) інших доплат та надбавок, на які особа має право відповідно до законодавства.
 
      
346. 3. Установлюються такі посадові оклади співробітників кадрового складу відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:
 
-373- Забродський М.В.
Частину третю статті 42 проекту Закону виключити.
 
Відхилено      
347. керівник органу - 20;
 
      
348. перший заступник керівника органу - 19;
 
      
349. заступник керівника органу - 18;
 
      
350. керівник департаменту, керівник самостійного управління - 17;
 
      
351. керівник управління у складі департаменту, керівник самостійного відділу - 15;
 
      
352. керівник відділу у складі департаменту, управління - 14;
 
      
353. керівник відділення - 13;
 
      
354. старший співробітник (старший офіцер) - 12, 5;
 
      
355. співробітник (офіцер) - 12.
 
      
356. Посадові оклади перших заступників та заступників керівників відділів, управлінь, департаментів установлюються з понижуючим коефіцієнтом 1, 01 та 1, 03 до посадових окладів керівників відділів, управлінь, департаментів відповідно.
 
      
357. 4. Співробітникам кадрового складу виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік вислуги років (стажу роботи), але не більше 50 відсотків посадового окладу.
 
      
358. Надбавка, передбачена пунктом 5 частини другої цієї статті, встановлюється керівником розвідувального органу в розмірі, що не перевищує 50 відсотків посадового окладу.
 
      
359. Розміри інших окладів, доплат і надбавок, зазначених у цій статті, визначаються відповідно до законодавства.
 
      
360. Премії, передбачені пунктом 6 частини другої цієї статті, встановлюються керівником розвідувального органу в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 30 відсотків посадових окладів співробітників кадрового складу, та економії фонду оплати праці.
 
-374- Забродський М.В.
В абзаці четвертому частини четвертої статті 42 проекту Закону словосполучення "не менше 30 відсотків" замінити словосполученням "не більше 10 відсотків".
 
Відхилено      
361. 5. На інших співробітників розвідувальних органів поширюються умови грошового забезпечення та оплати праці, встановлені законодавством для державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
      
362. Посадові оклади співробітників, які не належать до кадрового складу розвідувального органу, установлюються в розмірі посадових окладів (тарифних ставок), встановлених Кабінетом Міністрів України для відповідних посад у центральних органах виконавчої влади або Збройних Силах України, інших військових формуваннях із підвищувальним коефіцієнтом 1, 5.
 
-375- Забродський М.В.
Абзац другий частини п’ятої статті 42 проекту Закону виключити.
 
Відхилено      
363. 6. Співробітникам кадрового складу один раз на рік виплачується грошова допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
      
364. 7. Порядок виплати заробітної плати співробітникам розвідувальних органів визначається керівниками цих органів.
 
      
365. Стаття 43. Медичне та санаторно-курортне забезпечення співробітників розвідувальних органів та членів їхніх сімей
 
   Стаття 43. Медичне та санаторно-курортне забезпечення співробітників розвідувальних органів та членів їхніх сімей
 
366. 1. Співробітники розвідувальних органів та члени їхніх сімей підлягають медичному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Співробітники розвідувальних органів та члени їхніх сімей підлягають медичному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
367. 2. Співробітникам розвідувальних органів та членам їхніх сімей, які не забезпечені відповідно до частини першої цієї статті медичним страхуванням, гарантується безоплатне медичне забезпечення та пільгове реабілітаційне, санаторно-курортне лікування, оздоровлення в закладах охорони здоров’я, санаторно-курортних закладах розвідувальних органів або відповідних закладах центральних органів виконавчої влади, в підпорядкуванні яких функціонують такі органи.
 
-376- Рахманін С.І.
Частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
"2. Співробітникам розвідувальних органів та членам їхніх сімей, які не забезпечені відповідно до частини першої цієї статті медичним страхуванням, гарантується безоплатне медичне забезпечення та пільгове реабілітаційне лікування, оздоровлення в закладах охорони здоров’я".
 
Відхилено   2. Співробітникам розвідувальних органів та членам їхніх сімей, які не забезпечені відповідно до частини першої цієї статті медичним страхуванням, гарантується безоплатне медичне забезпечення та пільгове реабілітаційне, санаторно-курортне лікування, оздоровлення в закладах охорони здоров’я, санаторно-курортних закладах розвідувальних органів або відповідних закладах центральних органів виконавчої влади, в підпорядкуванні яких функціонують такі органи.
 
368. У разі відсутності за місцем проходження служби (роботи), проживання (тимчасового перебування) осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, відповідного закладу охорони здоров’я, фахівців або медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках така допомога надається іншими закладами охорони здоров’я з компенсацією її вартості за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-377- Забродський М.В.
В абзаці другому частини другої статті 43 проекту Закону словосполучення "з компенсацією її вартості за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Відхилено   У разі відсутності за місцем проходження служби (роботи), проживання (тимчасового перебування) осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, відповідного закладу охорони здоров’я, фахівців або медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках така допомога надається іншими закладами охорони здоров’я з компенсацією її вартості за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
369. 3. За наявності медичних показань та висновку закладу охорони здоров’я розвідувального органу співробітник кадрового складу цього органу може направлятися на обстеження або лікування за кордон із компенсацією вартості такого обстеження (лікування) за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, або інших не заборонених законом джерел.
 
-378- Безугла М.В.
В частині третій статті 43 слова «направлятися на обстеження або» замінити словом «проходити».
 
Враховано   3. За наявності медичних показань та висновку закладу охорони здоров’я розвідувального органу співробітник кадрового складу цього органу може проходити лікування за кордоном із компенсацією вартості такого обстеження (лікування) за рахунок коштів державного бюджету в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, або інших не заборонених законом джерел.
 
    -379- Забродський М.В.
Частину третю статті 43 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
370. Стаття 44. Реалізація співробітниками розвідувальних органів права на житло
 
   Стаття 44. Реалізація співробітниками розвідувальних органів права на житло
 
371. 1. Держава забезпечує співробітників розвідувальних органів жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених житловим законодавством, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Держава забезпечує співробітників розвідувальних органів жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених житловим законодавством, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
372. 2. Розвідувальні органи мають житловий фонд, здійснюють управління ним. Порядок формування житлового фонду та забезпечення житлом співробітників розвідувальних органів визначається Кабінетом Міністрів України за пропозиціями розвідувальних органів.
 
   2. Розвідувальні органи мають житловий фонд, здійснюють управління ним. Порядок формування житлового фонду та забезпечення житлом співробітників розвідувальних органів визначається Кабінетом Міністрів України за пропозиціями розвідувальних органів.
 
373. Стаття 45. Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів
 
   Стаття 45. Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів
 
374. 1. Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів з числа військовослужбовців здійснюється у порядку та в розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
   1. Пенсійне забезпечення співробітників розвідувальних органів з числа військовослужбовців здійснюється у порядку та розмірах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
375. Пенсійне забезпечення інших співробітників розвідувальних органів здійснюється у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
   Пенсійне забезпечення інших співробітників розвідувальних органів здійснюється у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
376. 2. Нарахування, сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, підтвердження страхового стажу, оформлення та перерахунок пенсій співробітників кадрового складу здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до розвідувальних органів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Нарахування, сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, підтвердження страхового стажу, оформлення та перерахунок пенсій співробітників кадрового складу здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до розвідувальних органів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
377. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
378. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ ТА РОЗВІДУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗАХИСТ СИЛ І ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ
 
   ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ ТА РОЗВІДУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗАХИСТ СИЛ І ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ
 
379. Стаття 46. Інформація про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність
 
-380- Забродський М.В.
Статтю 46 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"Стаття 46. Інформація про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність
1. Інформація про розвідувальні органи, інформація, отримана або створена у зв’язку зі здійсненням розвідувальними органами визначених законом функцій, є інформацією про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність.
Доступ до інформації про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність може бути обмежено в установленому законом порядку.
2. Інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, задіяні у здійсненні розвідувальної діяльності, розвідувальна інформація, інформація про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, про взаємодію розвідувальних органів з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями належить до таємної інформації та становить державну таємницю».
 
Враховано редакційно   Стаття 46. Інформація про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність
 
380. 1. Інформація про розвідувальні органи, інформація, отримана або створена у зв’язку зі здійсненням розвідувальними органами визначених законом функцій, є інформацією про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність.
 
-381- Безугла М.В.
У частині першій статті 46 слова «зі здійсненням розвідувальними органами визначених законом функцій» замінити словами «з виконанням розвідувальними органами завдань та здійсненням функцій, передбачених цим Законом».
 
Враховано   1. Інформація про розвідувальні органи, інформація, отримана або створена у зв’язку з виконанням розвідувальними органами завдань та здійсненням функцій, передбачених цим Законом, є інформацією про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність.
 
381. Доступ до інформації про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність може бути обмежено в установленому законом порядку.
 
   Доступ до інформації про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність може бути обмежено в установленому законом порядку.
 
382. 2. Інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, задіяні у здійсненні розвідувальної діяльності, розвідувальна інформація, інформація про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, про взаємодію розвідувальних органів з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями належить до таємної інформації та є розвідувальною таємницею.
 
-382- Безугла М.В.
Частину другу статті 46 викласти в такій редакції:
«2. Інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, розвідувальна інформація, інформація про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, про взаємодію розвідувальних органів з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями належить до таємної інформації та підлягає віднесенню у встановленому законом порядку до розвідувальної таємниці та/або державної таємниці».
 
Враховано   2. Інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, розвідувальна інформація, інформація про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, про взаємодію розвідувальних органів з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями належить до таємної інформації та підлягає віднесенню у встановленому законом порядку до розвідувальної таємниці та/або державної таємниці.
 
    -383- Рахманін С.І.
Абзац перший частини другої статті 46 виключити (перенести окремим абзацом в статтю 1).
 
Враховано редакційно (див. ст. 1)   
    -384- Мамка Г.М.
Абзац перший частини другої статті 46 викласти у такій редакції:
«2. Інформація про розвідувальну діяльність, про методи розвідки, сили і засоби розвідки, задіяні у здійсненні розвідувальної діяльності, розвідувальна інформація, інформація про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, про взаємодію розвідувальних органів з іншими розвідувальними органами, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями, компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями належить до таємної інформації та є розвідувальною таємницею».
 
Враховано частково    
383. Інформація, що належить до розвідувальної таємниці, не підлягає оприлюдненню та наданню на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також на інші звернення та запити, крім випадків, прямо визначених законом.
 
-385- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Абзац другий частини другої статті 46 – виключити.
 
Відхилено   Інформація, що належить до розвідувальної таємниці, не підлягає оприлюдненню та наданню на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також на інші звернення та запити, крім випадків, прямо визначених законом.
 
384. 3. З метою здійснення покладених на розвідувальні органи функцій, забезпечення взаємодії з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, а також для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність розвідувальних органів окремі відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, можуть передаватися або оприлюднюватися за рішенням керівника розвідувального органу.
 
-386- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частини 3, 4, 5, 6, 7 статті 46 – виключити.
 
Відхилено   3. З метою здійснення покладених на розвідувальні органи функцій, забезпечення взаємодії з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, а також для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність розвідувальних органів окремі відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, можуть передаватися або оприлюднюватися за рішенням керівника розвідувального органу.
 
    -387- Мамка Г.М.
Частину третю статті 46 викласти в такій редакції:
«3. З метою здійснення покладених на розвідувальні органи функцій, забезпечення взаємодії з іншими розвідувальними органами, а також для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність розвідувальних органів окремі відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, можуть передаватися або оприлюднюватися за рішенням керівника розвідувального органу.
Відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, передані розвідувальним органом іншому розвідувальному органу, можуть бути оприлюднені або передані таким суб’єктом третім особам лише з дозволу керівника відповідного розвідувального органу».
 
Враховано частково    
385. Відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, передані розвідувальним органом іншому суб’єкту розвідувального співтовариства, можуть бути оприлюднені або передані таким суб’єктом третім особам лише з дозволу керівника відповідного розвідувального органу.
 
-388- Безугла М.В.
Абзац другий частини третьої статті 46 викласти в такій редакції:
«Відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, передані розвідувальним органом іншому суб’єкту, можуть бути оприлюднені або передані таким суб’єктом третім особам лише з письмового дозволу керівника відповідного розвідувального органу».
 
Враховано   Відомості або дані, що належать до розвідувальної таємниці, передані розвідувальним органом іншому суб’єкту, можуть бути оприлюднені або передані таким суб’єктом третім особам лише з письмового дозволу керівника відповідного розвідувального органу.
 
386. 4. Вимоги до віднесення, організації та забезпечення режиму поводження з інформацією, що належить до розвідувальної таємниці, визначаються Президентом України у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки.
 
-389- Мамка Г.М.
Частину четверту статті 46 викласти у такій редакції:
«4. Вимоги до віднесення, організації та забезпечення режиму поводження з інформацією, що належить до розвідувальної таємниці, визначаються Президентом України у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки та/або Ради національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України"«.
 
Враховано частково   4. Вимоги до віднесення, організації та забезпечення режиму поводження з інформацією, що належить до розвідувальної таємниці, визначаються Президентом України, у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки.
 
    -390- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині четвертій статті 46 після слів «визначаються Президентом України» слова «у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки» виключити.
 
Відхилено    
387. 5. Забезпечення безпеки інформації, що належить до розвідувальної таємниці, від несанкціонованих дій (випадкових чи навмисних), що призводять, зокрема, до її витоку, зміни, блокування або втрати, здійснюється розвідувальним органом у визначеному ним порядку.
 
   5. Забезпечення безпеки інформації, що належить до розвідувальної таємниці, від несанкціонованих дій (випадкових чи навмисних), що призводять, зокрема, до її витоку, зміни, блокування або втрати, здійснюється розвідувальним органом у визначеному ним порядку.
Відповідальність за незаконну передачу або збирання, розголошення, зміну, блокування, знищення інформації, що належить до розвідувальної таємниці, встановлюється законом.
 
388. 6. Особливості державної реєстрації нормативно-правових актів розвідувальних органів, які містять інформацію, що належить до розвідувальної таємниці, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-391- Безугла М.В.
Частину шосту статті 46 викласти у такій редакції:
«6. Особливості державної реєстрації нормативно-правових актів розвідувальних органів, які містять таємну інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   6. Особливості державної реєстрації нормативно-правових актів розвідувальних органів, що містять таємну інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
389. 7. Матеріальні носії інформації, що належить до розвідувальної таємниці, підлягають постійному зберіганню в галузевому архіві відповідного розвідувального органу.
 
-392- Безугла М.В.
Частину сьому статті 46 викласти в новій редакції:
«7. Матеріальні носії таємної інформації, підлягають постійному зберіганню в галузевому архіві відповідного розвідувального органу».
 
Враховано   7. Матеріальні носії таємної інформації підлягають постійному зберіганню в галузевому архіві відповідного розвідувального органу.
 
    -393- Рахманін С.І.
Статтю 46 доповнити новою частиною такого змісту:
"8. Відповідальність за передачу або збирання, розголошення, зміну, блокування, знищення інформації, що належить до розвідувальної таємниці, встановлюється законом".
 
Враховано частково (див. абзац другий частини п’ятої ст. 46)   
390. Стаття 47. Захист сил і засобів розвідки
 
   Стаття 47. Захист сил і засобів розвідки
 
391. 1. Розвідувальні органи уповноважені здійснювати заходи з фізичного, спеціального та інженерно-технічного захисту (далі - заходи захисту) сил і засобів розвідки (далі - об’єкти захисту). З цією метою в межах граничної чисельності розвідувального органу створюються та функціонують підрозділи захисту та охорони.
 
   1. Розвідувальні органи уповноважені здійснювати заходи з фізичного, спеціального та інженерно-технічного захисту (далі - заходи захисту) сил і засобів розвідки (далі - об’єкти захисту). З цією метою в межах граничної чисельності розвідувального органу створюються та функціонують підрозділи захисту та охорони.
 
392. 2. Співробітники підрозділів захисту та охорони розвідувального органу під час виконання покладених на них обов’язків мають право:
 
   2. Співробітники підрозділів захисту та охорони розвідувального органу під час виконання покладених на них обов’язків мають право:
 
393. 1) здійснювати (за умови наявності доступного для вільного візуального сприйняття особами попередження) відео-, фото- або аудіоспостереження та фіксацію, обробляти та зберігати отриману інформацію;
 
   1) здійснювати (за умови наявності доступного для вільного візуального сприйняття особами попередження) відео-, фото- або аудіоспостереження та фіксацію, обробляти та зберігати отриману інформацію;
 
394. 2) використовувати засоби інженерно-технічного захисту, технічні засоби захисту та охорони, службових (сторожових) собак;
 
   2) використовувати засоби інженерно-технічного захисту, технічні засоби захисту та охорони, службових (сторожових) собак;
 
395. 3) здійснювати перевірку документів та поверхову перевірку осіб, огляд транспортних засобів, що намагаються потрапити до охоронюваної території, з’ясовувати підстави таких дій;
 
-394- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Пункт 3 частини другої статті 47 доповнити словами «перебування на охоронюваній території».
 
Враховано редакційно   3) здійснювати перевірку документів та поверхову перевірку осіб, огляд транспортних засобів, що намагаються потрапити до охоронюваної території, з’ясовувати підстави для перебування на цій території;
 
    -395- Забродський М.В.
Пункти 3, 4 та 6 частини другої статті 47 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
396. 4) припиняти та обмежувати здійснення відео-, фото- або аудіофіксації об’єктів захисту, застосування радіовипромінювальних та радіоприймальних пристроїв;
 
   4) припиняти та обмежувати здійснення відео-, фото- або аудіофіксації об’єктів захисту, застосування радіовипромінювальних та радіоприймальних пристроїв;
 
397. 5) припиняти спроби проникнення до об’єктів захисту всупереч установленому порядку, затримувати осіб, які вчиняють такі спроби або здійснюють інші правопорушення, за які законом передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність, до прибуття поліцейських;
 
-396- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У пункті п’ятому частини другої статті 47 слово «поліцейських» замінити словами «групи реагування патрульної поліції чи слідчо-оперативної групи».
 
Враховано   5) припиняти спроби проникнення до об’єктів захисту всупереч установленому порядку, затримувати осіб, які вчиняють такі спроби або здійснюють інші правопорушення, за які законом передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність, до прибуття групи реагування патрульної поліції чи слідчо-оперативної групи;
 
398. 6) у разі нападу на об’єкт захисту застосовувати в установленому законодавством порядку вогнепальну зброю, заходи фізичного впливу (силу) та спеціальні засоби, визначені частиною четвертою статті 42 Закону України "Про національну поліцію".
 
   6) у разі нападу на об’єкт захисту застосовувати в установленому законодавством порядку вогнепальну зброю, заходи фізичного впливу (силу) та спеціальні засоби, визначені частиною четвертою статті 42 Закону України "Про Національну поліцію".
 
399. 3. Порядок доступу на об’єкти розвідувальних органів, організація та здійснення заходів з їх захисту визначаються актами цих органів.
 
   3. Порядок доступу на об’єкти розвідувальних органів, організація та здійснення заходів з їх захисту визначаються актами цих органів.
 
400. 4. Права співробітників підрозділу захисту та охорони розвідувального органу, визначені частиною другою цієї статті, у виняткових випадках, пов’язаних із запобіганням загрозі власній безпеці або її усуненням, можуть поширюватися на контрольовану територію навколо об’єктів охорони, межі якої визначаються розвідувальним органом за погодженням із відповідним територіальним органом поліції.
 
-397- Безугла М.В.
У частині четвертій статті 47 проекту Закону слова «за погодженням із відповідним територіальним органом поліції» замінити словами «за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування».
 
Враховано   4. Права співробітників підрозділу захисту та охорони розвідувального органу, визначені частиною другою цієї статті, у виняткових випадках, пов’язаних із запобіганням загрозі власній безпеці або її усуненням, можуть поширюватися на контрольовану територію навколо об’єктів охорони, межі якої визначаються розвідувальним органом за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування.
 
    -398- Забродський М.В.
Частину четверту статті 47 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
401. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
402. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВІДКИ
 
   ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВІДКИ
 
403. Стаття 48. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідки
 
   Стаття 48. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідки
 
404. 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, та інших джерел, не заборонених законом.
 
-399- Безугла М.В.
Частину першу статті 48 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розрахунково-касове обслуговування розвідувальних органів здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».
 
Враховано   1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державним бюджом, та інших джерел, не заборонених законом.
Розрахунково-касове обслуговування розвідувальних органів здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
405. 2. Видатки на здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності належать до таємних видатків державного бюджету.
 
   2. Видатки на здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності належать до таємних видатків державного бюджету.
 
406. 3. Розвідувальні органи в особі їх керівників є головними розпорядниками бюджетних коштів на утримання і забезпечення діяльності цих органів.
 
   3. Розвідувальні органи в особі їх керівників є головними розпорядниками бюджетних коштів на утримання і забезпечення діяльності цих органів.
 
407. 4. Фінансування розвідувальної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для суб’єктів розвідувального співтовариства, визначених в абзаці п’ятому частини другої статті 4 цього Закону, та інших не заборонених законом джерел.
 
-400- Мамка Г.М.
Частину четверту статті 48 викласти у такій редакції:
«4. Фінансування розвідувальної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для розвідувальних органів, визначених частиною першою статті 5 цього Закону, та інших не заборонених законом джерел».
 
Відхилено   4. Фінансування розвідувальної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державним бюджетом для суб’єктів розвідувального співтовариства, визначених пунктом 4 частини другої статті 4 цього Закону, та інших джерел, не заборонених законом.
 
408. 5. Фінансування Національної розвідувальної програми, державних цільових програм з питань розвідувальної діяльності здійснюється у встановленому законом порядку в тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки без урахування обсягів інших видатків на утримання та забезпечення діяльності розвідувальних органів.
 
-401- Мамка Г.М.
Абзац перший частини п’ятої статті 48 викласти у такій редакції:
«5. Фінансування Національної розвідувальної програми, державних цільових програм з питань розвідувальної діяльності здійснюється у встановленому законом порядку в тому числі на основі координаційного органу з питань розвідки та/або пропозицій Ради національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено   5. Фінансування Національної розвідувальної програми, державних цільових програм з питань розвідувальної діяльності здійснюється у встановленому законом порядку, в тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки без урахування обсягів інших видатків на утримання та забезпечення діяльності розвідувальних органів.
 
409. Пропозиції щодо фінансування Національної розвідувальної програми, державних цільових програм з питань розвідувальної діяльності формуються та подаються розвідувальними органами України Раді національної безпеки і оборони України.
 
-402- Безугла М.В.
Абзац другий частини пьятої статті 48 виключити.
 
Враховано      
    -403- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац другий частини п’ятої статті 48 виключити.
 
Враховано    
410. Стаття 49. Майно розвідувальних органів
 
   Стаття 49. Майно розвідувальних органів
 
411. 1. Майно розвідувальних органів є державним майном, у тому числі військове, закріплене за цими органами у визначеному законом порядку.
 
   1. Майно розвідувальних органів є державним майном, у тому числі військове, закріплене за цими органами у визначеному законом порядку.
 
412. 2. Правовий режим військового майна, що закріплене за розвідувальними органами, визначається Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   2. Правовий режим військового майна, що закріплене за розвідувальними органами, визначається Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
413. 3. Розвідувальні органи мають право в установленому порядку придбавати майно, в тому числі нерухоме, та відчужувати його.
 
   3. Розвідувальні органи мають право в установленому порядку придбавати майно, в тому числі нерухоме, та відчужувати його.
 
414. 4. У разі залучення у визначеному статтею 22 цього Закону порядку інших суб’єктів розвідувального співтовариства до виконання окремих розвідувальних завдань розвідувальні органи мають право передавати їм у тимчасове користування, а також отримувати від них майно в порядку та на умовах, визначених законодавством.
 
-404- Мамка Г.М.
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції:
«4. Фінансування розвідувальної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для розвідувальних органів, визначених частиною першою статті 5 цього Закону, та інших не заборонених законом джерел».
 
Відхилено   4. У разі залучення у визначеному статтею 22 цього Закону порядку інших суб’єктів розвідувального співтовариства до виконання розвідувальних завдань розвідувальні органи мають право передавати їм у тимчасове користування, а також отримувати від них майно в порядку та на умовах, визначених законодавством.
 
415. 5. Технічні засоби розвідки розробляються, створюються, програмуються, придбаваються, модернізуються, пристосовуються виключно розвідувальними органами або на їх замовлення, перебувають у власності держави та закріплюються на праві оперативного управління за цими органами, а в передбачених цим Законом випадках - можуть передаватися ними в тимчасове користування іншим суб’єктам.
 
-405- Мамка Г.М.
Частину п’яту статті 49 викласти у такій редакції:
«5. Технічні засоби розвідки розробляються, створюються, програмуються, придбаваються, модернізуються, пристосовуються виключно розвідувальними органами або на їх замовлення, перебувають у власності держави та закріплюються на праві оперативного управління за цими органами, а в передбачених цим Законом випадках - можуть передаватися ними в тимчасове користування іншим розвідувальним органам».
 
Враховано частково   5. Технічні засоби розвідки розробляються, створюються, програмуються, придбаваються, модернізуються, пристосовуються виключно розвідувальними органами або на їх замовлення, перебувають у власності держави та закріплюються на праві оперативного управління за цими органами, а в передбачених цим Законом випадках - можуть передаватися ними в тимчасове користування іншим суб’єктам.
 
416. Стаття 50. Особливості закупівель для забезпечення потреб розвідувальної діяльності
 
   Стаття 50. Особливості закупівель для забезпечення потреб розвідувальної діяльності
 
417. 1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності здійснюються розвідувальними органами відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
 
-406- Безугла М.В.
Частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
«1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності становлять таємницю і здійснюються за процедурами, встановленими законом для оборонних закупівель».
 
Враховано   1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності становлять таємницю і здійснюються за процедурами, встановленими законом для оборонних закупівель.
 
    -407- Лубінець Д.В.
Частину першу статті 50 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності здійснюються розвідувальними органами відповідно до законодавства, що встановлює порядок і процедуру здійснення оборонних закупівель».
 
Враховано редакційно    
    -408- Наливайченко В.О.
Частину першу статті 50 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності здійснюються розвідувальними органами відповідно до законодавства України про оборонні закупівлі».
 
Враховано редакційно    
    -409- Радіна А.О.
Жупанин А.В.
Припутень Д.С.
Частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
«1. Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності здійснюються розвідувальними органами, суб’єктами розвідувального співтовариства та суб’єктами системи воєнної розвідки відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони"«.
 
Враховано редакційно    
418. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
419. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА СУБ’ЄКТАМИ РОЗВІДУВАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА
 
-410- Безугла М.В.
У назві Розділу VІІІ слова «суб’єктами розвідувального співтовариства» замінити словом «розвідкою».
 
Враховано   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗВІДКОЮ
 
    -411- Мамка Г.М.
Назву Розділу VІІІ викласти у такій редакції:
«ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ».
 
Враховано редакційно    
420. Стаття 51. Засади здійснення демократичного цивільного контролю та нагляду за суб’єктами розвідувального співтовариства.
 
-412- Безугла М.В.
У назві статті 51 слова «суб’єктами розвідувального співтовариства» замінити словом «розвідкою».
 
Враховано   Стаття 51. Засади здійснення демократичного цивільного контролю за розвідкою
 
    -413- Мамка Г.М.
Назву та частину першу статті 51 викласти у такій редакції:
«Стаття 51. Засади здійснення демократичного цивільного контролю та нагляду за розвідувальними органами.
1. Демократичний цивільний контроль та нагляд за розвідувальними органами здійснюється відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».
 
Враховано редакційно    
421. 1. Демократичний цивільний контроль та нагляд за суб’єктами розвідувального співтовариства здійснюється відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-414- Безугла М.В.
У частині першій статті 51 слова «суб’єктами розвідувального співтовариства» замінити словом «розвідкою».
 
Враховано   1. Демократичний цивільний контроль за розвідкою здійснюється відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
422. 2. Порядок відвідування об’єктів розвідувальних органів та надання доступу до інформації, що містить розвідувальну таємницю, під час здійснення демократичного цивільного контролю та нагляду визначається спільними актами розвідувальних органів і відповідних суб’єктів контролю та нагляду, інших уповноважених суб’єктів, якщо це прямо визначено законом.
 
-415- Безугла М.В.
У частині другій статті 51 слова «інших уповноважених суб’єктів, якщо це прямо визначено законом» виключити.
 
Враховано   2. Порядок відвідування об’єктів розвідувальних органів та надання доступу до інформації, що містить розвідувальну таємницю, під час здійснення демократичного цивільного контролю визначається спільними актами розвідувальних органів і відповідних суб’єктів контролю.
 
    -416- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині третій статті 51 після слів «уповноважених суб’єктів» вилучити слова «якщо це прямо визначено законом».
 
Враховано    
423. 3. Під час здійснення демократичного цивільного контролю та нагляду документи або відомості про осіб, залучених або тих, що були залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, про співробітників під прикриттям, а також про методи, сили і засоби розвідки, що задіяні під час проведення конкретних розвідувальних заходів, планування, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення цих заходів до їх повного завершення не надаються.
 
-417- Безугла М.В.
Частину третю статті 51 викласти в такій редакції:
«3. Під час здійснення демократичного цивільного контролю та нагляду документи або відомості про осіб, залучених або тих, що були залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, про співробітників під прикриттям, а також про методи, сили і засоби розвідки, що задіяні або тих, що були задіяні під час проведення розвідувальних заходів, а так само про планування, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення конкретних розвідувальних заходів до їх повного завершення не надаються».
 
Враховано   3. Під час здійснення демократичного цивільного контролю документи або відомості про осіб, залучених або тих, які були залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, про співробітників під прикриттям, а також про методи, сили і засоби розвідки, що задіяні або були задіяні під час проведення розвідувальних заходів, а так само про планування, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення конкретних розвідувальних заходів до їх повного завершення не надаються.
 
424. 4. Отримана під час здійснення демократичного цивільного контролю інформація, що належить до розвідувальної таємниці, обробляється, зберігається, передається або оприлюднюється з дотриманням вимог, передбачених статтею 46 цього Закону.
 
-418- Безугла М.В.
Частину четверту статті 51 викласти у такій редакції:
«4. Отримана під час здійснення демократичного цивільного контролю інформація про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність обробляється, зберігається, передається або оприлюднюється з дотриманням вимог, передбачених статтею 46 цього Закону.Дії осіб, які отримали доступ до такої інформації, не мають створювати загрозу її розголошення».
 
Враховано   4. Отримана під час здійснення демократичного цивільного контролю інформація про розвідувальні органи та розвідувальну діяльність обробляється, зберігається, передається або оприлюднюється з дотриманням вимог, передбачених статтею 46 цього Закону. Дії осіб, які отримали доступ до такої інформації, не мають створювати загрозу її розголошення.
 
    -419- Забродський М.В.
Частину четверту статті 51 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -420- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Частину четверту статті 51 – виключити.
 
Відхилено    
425. Стаття 52. Особливості здійснення контролю за суб’єктами розвідувального співтовариства Президентом України
 
-421- Безугла М.В.
У назві статті 52 слова «суб’єктами розвідувального співтовариства» замінити словом «розвідкою».
 
Враховано   Стаття 52. Особливості здійснення контролю за розвідкою Президентом України
 
    -422- Мамка Г.М.
Назву статті 52 викласти у такій редакції:
«Стаття 52. Особливості здійснення контролю за розвідувальними органами Президентом України».
 
Враховано редакційно    
426. 1. Керівник розвідувального органу доповідає Президентові України про виконання покладених на такий орган завдань та в установленому Президентом України порядку щорічно подає звіт координаційному органу з питань розвідки про діяльність відповідного розвідувального органу.
 
-423- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині першій статті 52 після слів «подає звіт» слова «координаційному органу з питань розвідки» виключити.
 
Відхилено   1. Керівник розвідувального органу доповідає Президентові України про виконання покладених на такий орган завдань та в установленому Президентом України порядку щорічно подає звіт координаційному органу з питань розвідки про діяльність відповідного розвідувального органу.
 
427. 2. На основі поданого керівником розвідувального органу звіту координаційний орган з питань розвідки щорічно готує оцінку виконання розвідувальним органом покладених на нього пріоритетних завдань, результати якої доповідає Президентові України.
 
-424- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині другій статті 52 слова «координаційний орган з питань розвідки» замінити словами «Рада національної безпеки ї оборони України».
 
Відхилено   2. На основі поданого керівником розвідувального органу звіту координаційний орган з питань розвідки щорічно готує оцінку виконання розвідувальним органом покладених на нього пріоритетних завдань, результати якої доповідає Президентові України.
3. Координаційний орган з питань розвідки з дотриманням вимог статті 46 цього Закону оприлюднює інформацію про напрями та основні результати діяльності розвідувальних органів (Білу книгу).
 
    -425- Мамка Г.М.
Доповнити статтю 52 новою частиною третьою такого змісту:
«3. Координаційний орган з питань розвідки з дотриманням вимог статті 46 цього Закону оприлюднює інформацію про напрями та основні результати діяльності розвідувальних органів (Білу книгу)».
 
Враховано    
428. Стаття 53. Особливості здійснення парламентського контролю та нагляду за суб’єктами розвідувального співтовариства
 
-426- Безугла М.В.
У назві статті 53 слова «суб’єктами розвідувального співтовариства» замінити словом «розвідкою».
 
Враховано   Стаття 53. Особливості здійснення парламентського контролю за розвідкою
 
    -427- Мамка Г.М.
Статтю 53 викласти у такій редакції:
«Стаття 53. Особливості здійснення парламентського контролю та нагляду за розвідувальними органами
1. У визначених Конституцією України та законами України межах парламентський контроль забезпечується уповноваженими на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітетами Верховної Ради України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою Палатою
2. Народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, члени Рахункової Палати, та інші особи, які залучаються чи беруть участь в здійсненні парламентського контролю та нагляду для реалізації своїх повноважень попередньо, після спеціальної перевірки, отримують у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної та розвідувальної таємниці.
У випадку якщо під час здійснення спеціальної перевірки державним органом у сфері державної таємниці або розвідувальним органом відносно зазначених у абзаці першому цієї частини осіб виявлено передбачені законодавством підставами для відмови у наданні допуску та доступу до державної та/або розвідувальної таємниці, відповідним особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної та розвідувальної таємниці.
Особа, якій було відмовлено у допуску та доступі до державної та/або розвідувальної таємниці, вправі оскаржити вказане рішення до державного органу у сфері державної таємниці, розвідувального органу або в судовому порядку.
3. Контроль за використанням коштів державного бюджету розвідувальними органами, якщо таке використання пов’язане з їх залученням до виконання окремих розвідувальних завдань, а також за дотриманням ними законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами здійснюється Рахунковою палатою (державний зовнішній фінансовий контроль). Для здійснення державного зовнішнього фінансового контролю з числа членів Рахункової палати створюється спеціальна група з осіб, що відповідно до частини другої цієї статті попередньо пройшли спеціальну перевірку».
 
Враховано редакційно    
429. 1. У визначених Конституцією України та законами України межах парламентський контроль забезпечується уповноваженим на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами Комітетом Верховної Ради України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою Палатою.
 
-428- Іонушас С.К.
У частині першій статті 53 проекту Закону слово «Комітетом» замінити на слово «Комітетами».
 
Відхилено   1. У визначених Конституцією України та законами України межах парламентський контроль забезпечується комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою палатою.
 
    -429- Батенко Т.І.
Статтю 53 законопроекту після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Керівник розвідувального органу:
1) інформує Верховну Раду України з основних питань діяльності розвідувального органу та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;
2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність розвідувального органу протягом попередніх шести місяців».
 
Відхилено    
430. 2. Народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради з парв людини, члени Рахункової Палати, та інші особи, які залучаються чи беруть участь в здійсненні парламентського контролю та нагляду для реалізації своїх повноважень попередньо, після спеціальної перевірки, отримують у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної таємниці, доступ до розвідувальної таємниці.
 
-430- Безугла М.В.
Частину другу статті 53 викласти у такій редакції:
«2. Народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, члени Рахункової Палати та інші особи, які залучаються чи беруть участь в здійсненні парламентського контролю та нагляду для реалізації своїх повноважень проходять спеціальну перевірку і попередньо отримують у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної таємниці, доступ до розвідувальної таємниці. Порядок організації і проходження спеціальної перевірки, періодичність такої перевірки та порядок оскарження її результатів визначаються Верховною Радою України.
Розвідувальні органи беруть участь у здійсненні визначеної абзацом першим цієї частини перевірки.
Під час передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки відповідні особи також проходять перевірку у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, яка здійснюється відповідно до законодавства про охорону державної таємниці. Якщо під час здійснення перевірки у зв’язку з допуском до державної таємниці уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці відносно зазначених осіб буде виявлено, у тому числі на основі отриманої від розвідувальних органів інформації, передбачені законодавством підстави для відмови у наданні допуску та доступу до державної таємниці, відповідним особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної таємниці, може бути відмовлено у наданні доступу до розвідувальної таємниці».
 
Враховано   2. Народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Рахункової палати та інші особи, які залучаються чи беруть участь у здійсненні парламентського контролю, для реалізації своїх повноважень проходять спеціальну перевірку і попередньо отримують у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної таємниці, доступ до розвідувальної таємниці. Порядок організації і проходження спеціальної перевірки, періодичність такої перевірки та порядок оскарження її результатів визначаються Верховною Радою України.
Розвідувальні органи беруть участь у здійсненні визначеної абзацом першим цієї частини перевірки.
Під час передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки відповідні особи також проходять перевірку у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, яка здійснюється відповідно до законодавства про охорону державної таємниці. Якщо під час здійснення перевірки у зв’язку з допуском до державної таємниці уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці стосовно зазначених осіб будуть виявлені, у тому числі на основі отриманої від розвідувальних органів інформації, передбачені законодавством підстави для відмови у наданні допуску та доступу до державної таємниці, відповідним особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної таємниці, а також може бути відмовлено у наданні доступу до розвідувальної таємниці.
 
    -431- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
В абзаці першому частини другої статті 53 слова «попередньо, після спеціальної перевірки, отримують у встановленому порядку допуск та доступ державної таємниці, доступ до розвідувальної таємниці» замінити на слова «повинні отримати у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної таємниці».
 
Враховано редакційно    
    -432- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці першому частини другої статті 53 після слів «Уповноважений Верховної Ради» слово «парв» замінити словами «України з прав».
 
Враховано    
431. У випадку якщо під час здійснення спеціальної перевірки державним органом у сфері державної таємниці або розвідувальним органом відносно зазначених у абзаці першому цієї частини осіб виявлено передбачені законодавством підставами для відмови у наданні допуску та доступу до державної таємниці, відповідним особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної таємниці, доступу до розвідувальної таємниці.
 
-433- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Абзаци другий і третій частини другої статті 53 – виключити.
 
Враховано частково      
432. Особа, якій було відмовлено у допуску та доступі до державної таємниці, або доступі до розвідувальної таємниці, вправі оскаржити вказане рішення до державного органу у сфері державної таємниці, розвідувального органу або в судовому порядку.
 
-434- Костенко Р.В.
Частину другу статті 53 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, члени Рахункової Палати, та інші особи, які залучаються чи беруть участь в здійсненні парламентського контролю та нагляду для реалізації своїх повноважень попередньо проходять спеціальну перевірку та отримують у встановленому законодавством порядку допуск та доступ до державної таємниці, доступ до розвідувальної таємниці».
 
Враховано редакційно      
433. 3. Особливості підготовки, направлення та розгляду депутатських запитів і звернень, що стосуються діяльності розвідувальних органів, визначаються Верховною Радою України.
 
-435- Безугла М.В.
Частину 3 статті 53 викласти у такій редакції:
«3. Особливості підготовки, направлення та розгляду депутатських запитів і звернень, звернень, пропозицій та рекомендацій комітетів Верховної Ради України, а також здійснення народними депутатами України інших своїх повноважень з питань, що стосуються діяльності розвідувальних органів, визначаються Верховною Радою України.
Народні депутати України отримують зазначену у частині другій статті 46 цього Закону інформацію виключно у зв’язку з реалізацією своїх повноважень в уповноваженому на здійснення контролю та нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітеті Верховної Ради України».
 
Враховано   3. Особливості підготовки, направлення та розгляду депутатських запитів і звернень, звернень, пропозицій та рекомендацій комітетів Верховної Ради України, а також здійснення народними депутатами України інших своїх повноважень з питань щодо діяльності розвідувальних органів визначаються Верховною Радою України.
Народні депутати України отримують зазначену у частині другій статті 46 цього Закону інформацію виключно у зв’язку з реалізацією своїх повноважень в уповноваженому на здійснення контролю за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітеті Верховної Ради України.
 
434. 4. Контроль за використанням коштів державного бюджету розвідувальними органами або іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, якщо таке використання пов’язане з їх залученням до виконання окремих розвідувальних завдань, а також за дотриманням ними законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами здійснюється Рахунковою палатою (державний зовнішній фінансовий контроль). Для здійснення державного зовнішнього фінансового контролю з числа членів Рахункової палати створюється спеціальна група.
 
   4. Контроль за використанням коштів державного бюджету розвідувальними органами або іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, якщо таке використання пов’язане з їх залученням до виконання розвідувальних завдань, а також за дотриманням ними законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами здійснюється Рахунковою палатою (державний зовнішній фінансовий контроль). Для здійснення державного зовнішнього фінансового контролю з числа членів Рахункової палати створюється спеціальна група.
 
435. Стаття 54. Особливості здійснення громадського та судового контролю за суб’єктами розвідувального співтовариства.
 
-436- Безугла М.В.
У назві статті 54 слова «суб’єктами розвідувального співтовариства» замінити словом «розвідкою».
 
Враховано   Стаття 54. Особливості здійснення громадського та судового контролю за розвідкою
 
    -437- Мамка Г.М.
Статтю 54 викласти у такій редакції:
«Стаття 54. Особливості здійснення громадського та судового контролю за розвідувальними органами.
1. Громадяни України беруть участь у здійсненні демократичного цивільного контролю та нагляду у спосіб визначений Конституцією України та законами України, з урахуванням вимог статті 46 цього Закону.
2. Інформація про діяльність розвідувальних органів оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційних вебсайтах цих органів в обсязі, визначеному керівником відповідного розвідувального органу.
Рішення, дії або бездіяльність розвідувального органу відповідно до цього Закону можуть оскаржуватися в судовому порядку».
 
Враховано редакційно    
    -438- Цимбалюк М.М.
Статтю 54 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
436. 1. Громадяни України беруть участь у здійсненні демократичного цивільного контролю та нагляду у спосіб визначений Конституцією України та законами України, з урахуванням вимог статті 46 цього Закону.
 
   1. Громадяни України беруть участь у здійсненні демократичного цивільного контролю у спосіб, визначений Конституцією України та законами України, з урахуванням вимог статті 46 цього Закону.
 
437. 2. Координаційний орган з питань розвідки з дотриманням вимог статті 46 цього Закону оприлюднює інформацію про напрями та основні результати діяльності суб’єктів розвідувального співтовариства (Білу книгу).
 
-439- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У частині другій статті 54 слова «Координаційний орган з питань розвідки» замінити словами «Рада національної безпеки ї оборони України».
 
Відхилено У зв’язку з урахуванням пропозиції № 425 положення частини другої ст. 54 в остаточній редакції проекту є частиною третьою ст. 52.     
438. 3. Інформація про діяльність розвідувальних органів оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційних вебсайтах цих органів в обсязі, визначеному керівником відповідного розвідувального органу.
 
   2. Інформація про діяльність розвідувальних органів оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах цих органів у обсязі, визначеному керівником відповідного розвідувального органу.
 
439. Рішення, дії або бездіяльність суб’єктів розвідувального співтовариства відповідно до цього Закону можуть оскаржуватися в судовому порядку.
 
   3. Рішення, дії або бездіяльність суб’єктів розвідувального співтовариства відповідно до цього Закону можуть оскаржуватися в судовому порядку.
 
440. Стаття 55. Відомчий контроль
 
   Стаття 55. Відомчий контроль
 
441. 1. Контроль за виконанням покладених на співробітників розвідувальних органів завдань здійснюють керівники цих органів та уповноважені ними посадові особи в порядку, визначеному законодавством.
 
   1. Контроль за виконанням покладених на співробітників розвідувальних органів завдань здійснюють керівники цих органів та уповноважені ними посадові особи в порядку, визначеному законодавством.
 
442. 2. Керівники розвідувальних органів та уповноважені посадові особи вживають заходів щодо забезпечення дотримання співробітниками таких органів вимог законодавства під час організації та здійснення розвідувальної діяльності.
 
-440- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Доповнити статтею 56 «Прокурорський нагляд» та викласти її у наступній редакції:
«Нагляд за додержанням розвідувальними органами України законів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами в рамках здійснення нагляду за органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не входять».
 
Відхилено   2. Керівники розвідувальних органів та уповноважені посадові особи вживають заходів щодо забезпечення дотримання співробітниками таких органів вимог законодавства під час організації та здійснення розвідувальної діяльності.
 
    -441- Веніславський Ф.В.
Розділ VІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Розділ VІІІ
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ РОЗВІДУВАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА
Стаття 51. Засади здійснення контролю за діяльністю суб’єктів розвідувального співтовариства
1. Контроль за діяльністю суб’єктів розвідувального співтовариства здійснюється відповідно до цього Закону.
2. Порядок відвідування об’єктів розвідувальних органів та надання доступу до інформації, що містить розвідувальну таємницю, під час здійснення контролю визначається спільними актами розвідувальних органів та відповідних суб’єктів контролю, інших уповноважених суб’єктів, якщо це прямо визначено законом.
3. Отримана під час здійснення контролю інформація, що належить до розвідувальної таємниці, обробляється, зберігається, передається або оприлюднюється з дотриманням вимог, передбачених статтею 47 цього Закону.
Стаття 52. Демократичний цивільний контроль за суб’єктами розвідувального співтовариства
1. Демократичний цивільний контроль за суб’єктами розвідувального співтовариства здійснюється відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
2. Контроль за суб’єктами розвідувального співтовариства здійснюється Президентом України.
Керівник розвідувального органу доповідає Президентові України про виконання покладених на такий орган завдань та в установленому Президентом України порядку подає звіт про діяльність відповідного розвідувального органу.
3. Парламентський контроль за суб’єктами розвідувального співтовариства здійснює Верховна Рада України.
Порядок заслуховування керівників розвідувальних органів на засіданнях Верховної Ради України, її відповідних комітетів, а також особливості підготовки, направлення та розгляду депутатських запитів і звернень, що стосуються діяльності розвідувальних органів, визначаються Верховною Радою України.
Народні депутати України для реалізації своїх повноважень у зв’язку зі здійсненням парламентського контролю попередньо отримують доступ до державної таємниці у встановленому законом порядку.
4. Контроль за використанням коштів державного бюджету розвідувальними органами або іншими суб’єктами розвідувального співтовариства, якщо таке використання пов’язане з їх залученням до виконання окремих розвідувальних завдань, а також за дотриманням ними законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами здійснюється Рахунковою палатою (державний зовнішній фінансовий контроль). Для здійснення державного зовнішнього фінансового контролю з числа членів Рахункової палати створюється спеціальна група.
Спеціальна група Рахункової палати має право з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, отримувати від розвідувальних органів та інших суб’єктів розвідувального співтовариства інформацію та документи стосовно використання коштів державного бюджету, а також заслуховувати їх керівників на закритих засіданнях.
5. Під час здійснення контролю документи або відомості про осіб, залучених або тих, що були залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами, про співробітників під прикриттям, а також про методи, сили і засоби розвідки, що задіяні під час проведення конкретних розвідувальних заходів, планування, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення цих заходів до їх повного завершення не надаються.
6. Рішення, дії або бездіяльність суб’єктів розвідувального співтовариства відповідно до цього Закону можуть оскаржуватися в судовому порядку.
7. Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю в порядку, встановленому Конституцією України та законами України, з урахуванням вимог статті 47 цього Закону.
8. Після подання Президентові України звіту відповідно до частини другої цієї статті розвідувальний орган з дотриманням вимог статті 47 цього Закону оприлюднює інформацію про напрями та основні результати своєї діяльності за звітний період (Білу книгу).
9. Інформація про діяльність розвідувальних органів оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційних вебсайтах цих органів в обсязі, визначеному керівником відповідного розвідувального органу.
Стаття 53. Відомчий контроль
1. Контроль за виконанням покладених на співробітників розвідувальних органів завдань здійснюють керівники цих органів та уповноважені ними посадові особи в порядку, визначеному законодавством.
2. Керівники розвідувальних органів та уповноважені посадові особи вживають заходів щодо забезпечення дотримання співробітниками таких органів вимог законодавства під час організації та здійснення розвідувальної діяльності".
 
Відхилено    
443. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
444. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
445. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
 
446. 1) статті 40, частини третьої та абзацу другого частини п’ятої статті 43, частини першої статті 44, частини п’ятої статті 49, які набирають чинності з 1 липня 2022 року;
 
-442- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
У підпункті 1 пункту 1 Розділу ІХ, в ст. 40 цього Закону цифри «2022» замінити цифрами «2021».
 
Враховано   1) частини третьої статті 15, статті 39, частини третьої статті 42, частини першої статті 43, частини п’ятої статті 48, підпункту 24 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року;
2) статті 16 цього Закону, яка набирає чинності через три місяці після набрання чинності цим Законом.
 
    -443- Безугла М.В.
Підпункти 1 та 2 пункту 1 Розділу ІХ Прикінцеві та перехідні положення викласти у такій редакції:
«1) частини третьої статті 15, статті 39, частини третьої та абзацу другого частини п’ятої статті 42, частини першої статті 43, частини п’ятої статті 48, підпункту 24 пункту 5 цього Розділу, які набирають чинності з 1 січня 2021 року;
2) статті 16, яка набирає чинності через три місяці після набрання чинності цим Законом».
 
Враховано частково    
    -444- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті 1 пункту 1 Розділу ІХ Прикінцеві та перехідні положення слова «та абзацу другого частини п?ятої» виключити.
 
Враховано    
447. 2) підпункту 24 пункту 5 цього Розділу, який набирає чинності через шість місяців після набрання чинності цим Законом.
 
      
448. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 19, ст. 94 із наступними змінами).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 19, ст. 94 із наступними змінами).
 
449. 3. Закони та інші акти законодавства України, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-445- Безугла М.В.
Пункт 3 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк забезпечити прийняття і приведення у відповідність із цим Законом відповідних нормативно-правових актів».
 
Враховано редакційно (див. підпункт 29 пункту 5 Розділу ІХ)  3. Закони та інші акти законодавства України, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
450. 4. До набрання чинності законом, яким визначаються правові основи державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, встановити, що Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Міністерства оборони України під час здійснення розвідувальної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва:
 
-446- Безугла М.В.
Пункт 4 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«4. До набрання чинності законом, яким визначаються правові основи державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, встановити, що Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Міністерства оборони України під час здійснення розвідувальної діяльності у цій сфері:
виявляють і протидіють зовнішнім загрозам національній безпеці, сприяють реалізації національних інтересів України у військово-технічній сфері;
забезпечують розвідувальною інформацією визначених Президентом України споживачів з числа учасників і суб'єктів військово-технічного співробітництва;
беруть участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та взаємного захисту секретної інформації;
беруть участь у заходах державного експортного контролю, а також контролю за виконанням міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки, дотримання режимів заборони або обмеження військово-технічного співробітництва з окремими державами;
сприяють розширенню зв'язків України з іноземними державами».
 
Враховано   4. Встановити, що до набрання чинності законом, яким визначаються правові основи державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Міністерства оборони України під час здійснення розвідувальної діяльності у цій сфері:
виявляють і протидіють зовнішнім загрозам національній безпеці, сприяють реалізації національних інтересів України у військово-технічній сфері;
забезпечують розвідувальною інформацією визначених Президентом України споживачів з числа учасників і суб'єктів військово-технічного співробітництва;
беруть участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та взаємного захисту секретної інформації;
беруть участь у заходах державного експортного контролю, а також контролю за виконанням міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки, дотримання режимів заборони або обмеження військово-технічного співробітництва з окремими державами;
сприяють розширенню зв'язків України з іноземними державами.
 
451. виявляють зовнішні загрози національній безпеці, політичним та економічним інтересам України у сфері військово-технічного співробітництва;
 
      
452. здійснюють забезпечення розвідувальною інформацією, що стосується військово-технічного співробітництва, визначених Президентом України учасників та суб'єктів військово-технічного співробітництва;
 
      
453. беруть участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та взаємного захисту секретної інформації;
 
      
454. беруть участь у заходах експортного контролю, а також контролю за виконанням міжнародних зобов'язань щодо заборони або обмеження військово-технічного співробітництва з окремими державами та щодо заборони поширення зброї масового ураження, а також технологій і компонентів її виготовлення згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН, рішеннями інших міжнародних органів та організацій;
 
-447- Забродський М.В.
Абзаци п’ятий і шостий пункту 4 розділу ІХ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону виключити.
 
Відхилено      
455. сприяють спеціальними заходами просуванню товарів військового призначення і подвійного використання іноземним замовникам та закупівлі їх в інтересах вітчизняних споживачів таких товарів;
 
      
456. взаємодіють з державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю у порядку, визначеному цим Законом, актами Президента України та спільними актами цих органів.
 
      
457. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
458. 1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131 із наступними змінами):
 
-448- Бакумов О.С.
Підпункт 1 п. 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту виключити (зміни до КК України).
 
Відхилено   1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
    -449- Рахманін С.І.
Підпункт 1 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Кримінального кодексу України) виключити.
 
Відхилено    
459. а) у статті 43:
 
   а) у статті 43:
 
460. назву доповнити словами "виконання розвідувального (спеціального) завдання";
 
   назву доповнити словами "виконання розвідувального (спеціального) завдання";
 
461. частину першу доповнити словами "або виконувала розвідувальне (спеціальне) завдання в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони держави, заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу України";
 
   частину першу доповнити словами "або виконувала розвідувальне (спеціальне) завдання в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони держави, заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу України";
 
462. частину другу після слів "злочинної організації" доповнити словами "або під час виконання розвідувального (спеціального) завдання";
 
   частину другу після слів "злочинної організації" доповнити словами "або під час виконання розвідувального (спеціального) завдання";
 
463. б) назву та текст статті 114-1 після слів "військових формувань" доповнити словами "або розвідувальних органів України";
 
-450- Безугла М.В.
У підпункті 1) пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити підпункт б) та доповнити новим підпунктом такого змісту:
«г) назву та текст статті 330 після слів "у сфері оборони країни" доповнити словами "розвідувальну таємницю".
 
Враховано      
464. в) назву та текст статей 22, 57, 343, 345, 347, 348, 349 та 380 після слова "правоохоронного" доповнити словами "або розвідувального";
 
-451- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
У змінах до статті 343 Кримінального кодексу України сполучення слів «або розвідувального» по тексту статті виключити.
 
Відхилено   б) назву та текст статей 22, 57, 345, 347, 348, 349 та 380 після слів "працівника правоохоронного органу" доповнити словами "співробітника розвідувального органу" у відповідних відмінках;
в) у статті 330:
назву доповнити словами: «розвідувальну таємницю»;
абзац перший частини першої після слів "у сфері оборони країни" доповнити словами "розвідувальну таємницю";
 
    -452- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт б) підпункту 1 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«назву та текст статей 22, 57, 345, 347, 348, 349 та 380 після слів "працівника правоохоронного органу" доповнити словами "співробітника розвідувального органу" у відповідних відмінках».
 
Враховано    
465. 2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 10, № 11 - 12, № 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
-453- Бакумов О.С.
Підпункт 2 п. 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту виключити (зміни до КПК України).
 
Відхилено   2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 13, ст. 88):
 
    -454- Забродський М.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -455- Рахманін С.І.
Підпункт 2 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Кримінального процесуального кодексу України) виключити.
 
Відхилено    
466. а) у статті 65:
 
-456- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У підпункті 2 пункту 5 Розділу ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (зміни до Кримінального процесуального кодексу України) підпункти «а», «б» і «в» виключити, підпункт (б) – виключити, підпункт (в) – виключити.
 
Відхилено   а) у статті 65:
 
467. частину другу доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
468. "12) особи, які обізнані у відомостях, що належать до розвідувальної таємниці - щодо таких відомостей";
 
   "12) особи, які обізнані у відомостях, що належать до розвідувальної таємниці, - щодо таких відомостей";
 
469. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
470. "Особи, передбачені пунктом 12 частини другої цієї статті, можуть бути звільнені від обов'язку зберігати повністю або частково відомості, що належать до розвідувальної таємниці, за письмовим дозволом керівника розвідувального органу України, якщо такі відомості безпосередньо стосуються такого органу, у тому числі добуті таким органом чи надані ним в установленому порядку споживачам розвідувальної інформації";
 
-457- Безугла М.В.
Абзац шостий підпункту 2) пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим реченням такого змісту: «Відмова у наданні такого дозволу може бути оскаржена до суду».
 
Враховано   "Особи, передбачені пунктом 12 частини другої цієї статті, можуть бути звільнені від обов'язку зберігати повністю або частково відомості, що належать до розвідувальної таємниці, за письмовим дозволом керівника розвідувального органу України, якщо такі відомості безпосередньо стосуються такого органу, у тому числі добуті таким органом чи надані ним в установленому порядку споживачам розвідувальної інформації. Відмова у наданні такого дозволу може бути оскаржена до суду";
 
471. б) частину першу статті 162 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
   б) частину першу статті 162 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
472. "10) відомості, що належать до розвідувальної таємниці";
 
   "10) відомості, що належать до розвідувальної таємниці";
 
473. в) частину восьму статті 224 викласти в такій редакції:
 
   в) частину восьму статті 224 викласти в такій редакції:
 
474. "8. Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати, розвідувальна таємниця тощо) або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування чи розвідувальними органами України";
 
   "8. Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати, розвідувальна таємниця тощо) або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування чи розвідувальними органами України";
 
475. 3) у Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 9, ст. 106 із наступними змінами):
 
   3) у Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 9, ст. 106 із наступними змінами):
 
476. а) абзац чотирнадцятий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції: "здійснює військове керівництво органами військового управління розвідки та військовими частинами розвідки Збройних Сил України, проводить інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах застосування Збройних Сил України";
 
   а) абзац чотирнадцятий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"здійснює військове керівництво органами військового управління розвідки та військовими частинами розвідки Збройних Сил України, проводить інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах застосування Збройних Сил України";
 
477. б) частину другу статті 13 викласти у такій редакції:
 
   б) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
478. "Завдання та функції державних органів, які проводять розвідувальну діяльність в інтересах оборони, визначаються законом та положеннями про ці органи, які затверджуються Президентом України";
 
   "Завдання та функції державних органів, які здійснюють розвідувальну діяльність в інтересах оборони, визначаються законом та положеннями про ці органи, які затверджуються Президентом України";
 
479. 4) у Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 9, ст. 108 із наступними змінами):
 
   4) у Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410):
 
480. а) частину п'яту статті 1 викласти в такій редакції:
 
   а) частину п'яту статті 1 викласти в такій редакції:
 
481. "Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України, Сили спеціальних операцій Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.";
 
   "Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України, Сили спеціальних операцій Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до виконання розвідувальних завдань";
 
482. б) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
 
   б) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
 
483. "Завдання та функції розвідувального органу Міністерства оборони України визначаються законом та положенням про цей орган, яке затверджує Президент України";
 
   "Завдання та функції розвідувального органу Міністерства оборони України визначаються законом та положенням про цей орган, яке затверджує Президент України";
 
484. 5) у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
 
-458- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт 5 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«5) у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
а) абзац перший пункту 2 статті 8 після слів "у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку" доповнити словами та цифрами "на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
б) у пункті 2 статті 15:
друге речення абзацу першого після слів "систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "на підставах, визначених пунктами 1, 2 (у випадках відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
абзац третій доповнити реченням другим такого змісту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується військовослужбовцям, звільненим з військової служби на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку"«.
 
Враховано   5) у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
а) абзац перший пункту 2 статті 8 після слів "у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку" доповнити словами та цифрами "на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
б) у пункті 2 статті 15:
друге речення абзацу першого після слів "систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "на підставах, визначених пунктами 1, 2 (у випадках відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
абзац третій доповнити реченням другим такого змісту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується військовослужбовцям, звільненим з військової служби на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
 
485. а) абзац перший пункту 2 статті 8 після слів "у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку" доповнити словами "на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 37 Закону України "Про розвідку";
 
-459- Безугла М.В.
У підпункті 5 - 6 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» слова і цифру «частини другої статті 37» замінити словами і цифрою «частини другої статті 36» а «пунктом 3» замінити «пунктом 3 - 4».
 
Враховано      
486. б) у пункті 2 статті 15:
 
      
487. абзац перший після слів "у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів" доповнити словами "на підставах, зазначених у пунктах 1, 2 (у випадках відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) частини другої статті 37 Закону України "Про розвідку";
 
      
488. абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується військовослужбовцям, звільненим з військової служби на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 37 Закону України "Про розвідку";
 
-460- Рахманін С.І.
Пункт 5 розділу ІХ після підпункту 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"5-1) у частині четвертій статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами) слова "шести місяців" замінити словами "двох місяців".
 
Відхилено      
489. 6) у статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
-461- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт 6 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«6) у статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
а) друге речення частини першої після слів "систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "на підставах, визначених пунктами 1, 2 (у випадках відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
б) частину третю доповнити новим реченням такого змісту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується військовослужбовцям, звільненим з військової служби на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку"«.
 
Враховано   6) у статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
а) друге речення частини першої після слів "систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами та цифрами "на підставах, визначених пунктами 1, 2 (у випадках відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку;
б) частину третю доповнити новим реченням такого змісту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується військовослужбовцям, звільненим з військової служби на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";
 
490. а) частину першу після слів "у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів" доповнити словами "на підставах, зазначених пунктами 1, 2 (у випадках відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) частини другої статті 37 Закону України "Про розвідку";
 
      
491. б) частину третю доповнити новим реченням такого змісту: "Одноразова грошова допомога також не виплачується військовослужбовцям, звільненим з військової служби на підставах, визначених пунктом 2 (крім випадків відмови в наданні допуску до державної таємниці у разі відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією) та пунктом 3 частини другої статті 37 Закону України "Про розвідку";
 
-462- Костенко Р.В.
Доповнити Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
а) у статті 2 слово «розвідувальних» виключити;
б) пункт 3 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«3) необхідність перевірки осіб у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також інші випадки, передбачені Законом України «Про розвідку»;
в) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
«При перевірці осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах обмеженого доступу, що охороняється, та критичних частинах таких зон аеропортів, а так само при перевірці осіб у зв’язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більше як два місяці»«.
 
Враховано частково   7) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
а) у статті 2 та підпункті 4 частини 1 статті 9-2 слово "розвідувальних" виключити;
б) у частині першій статті 6:
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) необхідність перевірки осіб у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці";
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) випадки, передбачені статтею 17 Закону України "Про розвідку";
в) у статті 8:
у пункті 7 частини першої слова «чи одержувати розвідувальну інформацію виключити;
частину четверту виключити;
г) у статті 9:
частину четверту викласти у такій редакції:
«При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці»;
у частині п?ятнадцятій слова «а також з метою отримання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави» виключити;
д) пункт 5 частини першої статті 9-1 виключити.
 
    -463- Безугла М.В.
Доповнити пункт 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» новим підпунктом «7)» такого змісту:
«7) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
а) у статті 2 та підпункті 4 частини 1 статті 9-2 слово "розвідувальних" виключити;
б) у частині першій статті 6:
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) необхідність перевірки осіб у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) випадки, передбачені статтею 17 Закону України "Про розвідку";
в) у статті 8:
частину п’яту доповнити новим реченням такого змісту:
«Проведення відповідно до Закону України «Про розвідку» розвідувальних заходів в інтересах контррозвідки здійснюється на підставі відповідної контррозвідувальної справи.»;
у частині дев’ятій слова "що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків" замінити словами "зазначених у частині першій статті 18 Закону України "Про розвідку".
г) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
"При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці"«,
з відповідною зміною нумерації наступних підпунктів.
 
Враховано частково    
    -464- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті 7 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення»:
підпункти в) та г) викласти у такій редакції:
«в) у статті 8:
у пункті 7 частини першої слова «чи одержувати розвідувальну інформацію виключити»;
частину четверту виключити;
г) у статті 9:
частину четверту викласти у такій редакції:
«При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці»;
у частині п?ятнадцятій слова «а також з метою отримання розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави» виключити;
доповнити підпунктом д) такого змісту:
«д) пункт 5 частини першої статті 9-1 виключити».
 
Враховано    
    -465- Веніславський Ф.В.
Підпункт 7 пункту 5 розділу ІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" замінити новим пунктом такого змісту:
"7) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
а) у статті 2 слово "розвідувальних" виключити;
б) у частині першій статті 6:
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"21) необхідність перевірки осіб у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) потреба у проведенні заходів, передбачених статтею 18 Закону України "Про розвідку";
в) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
"При перевірці осіб у зв'язку з прийняттям на службу (роботу) до розвідувальних органів України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів, оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці";
г) частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:
"Прокурорам під час здійснення нагляду за додержанням законів розвідувальними органами України не надаються відомості про осіб, залучених або тих, що були залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України, про належність осіб до кадрового складу розвідувальних органів України, а також про організаційно-штатну структуру та штат цих органів, про методи, сили і засоби розвідки, задіяні під час конкретних оперативно-розшукових заходів, планування, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення цих заходів".
 
Враховано редакційно    
492. 7) частину третю статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-466- Безугла М.В.
Змінити нумерацію підпункту 7) пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» на «8)» та викласти у такій редакції:
«8) у частині третій статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17):
а) абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:
«Народний депутат отримує таємну інформацію з питань діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів виключно у зв’язку з реалізацією своїх повноважень в уповноваженому на здійснення контролю та нагляду за такими органами комітеті Верховної Ради України»;
б) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності, ознайомлення з якою є необхідним народному депутату для виконання своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України, уповноваженому на здійснення контролю та нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами надається після проходження перевірки у зв’язку з допуском його до державної таємниці».
 
Враховано частково ідпункт «а» з урахуванням пропозиції № 467  8) у частині третій статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212):
а) абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:
«Народний депутат отримує таємну інформацію з питань діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів виключно у зв’язку з реалізацією своїх повноважень як члена комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів»;
б) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності, ознайомлення з якою є необхідним народному депутату для виконання своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів надається після проходження перевірки у зв’язку з допуском його до державної таємниці»;
 
    -467- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті 8 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» підпункт а) викласти у такій редакції:
«а) абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:
«Народний депутат отримує таємну інформацію з питань діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів виключно у зв’язку з реалізацією своїх повноважень як члена комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів».
 
Враховано    
493. «Доступ до державної таємниці, розвідувальної таємниці, ознайомлення з якими є необхідним для виконання народним депутатом України своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України, уповноваженому на здійснення нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, надається після спеціальної перевірки, пов’язаної з наданням такого доступу.»
 
-468- Мамка Г.М.
Абзац 2 підпункту 7 пункту 5 Розділу ІХ (зміни до частини третьої статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України») викласти у такій редакції:
«Доступ до державної таємниці, розвідувальної таємниці, ознайомлення з якими є необхідними для виконання народним депутатом України своїх повноважень у комітетах Верховної Ради України, уповноважених на здійснення нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції і законів України, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина, надається після спеціальної перевірки, пов’язаної з наданням такого доступу».
 
Враховано редакційно      
    -469- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Підпункт 7 пункту 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про статус народного депутата України») виключити.
 
Відхилено    
    -470- Забродський М.В.
Підпункт 7 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -471- Костенко Р.В.
Пункт сьомий Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину третю статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Доступ до державної таємниці, ознайомлення з якою є необхідним для виконання народним депутатом України своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України, уповноваженому на здійснення нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, надається у встановленому законодавством порядку після перевірки, пов’язаної з наданням такого доступу».
 
Враховано редакційно    
494. 8) у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
 
   9) у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
 
495. а) частину першу статті 6 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
 
-472- Фріз І.В.
Величкович М.Р.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
Герасимов А.В.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
В підпункті 8 пункту 5 Розділу ІХ проекту Закону пункт «а» виключити.
 
Відхилено   а) частину першу статті 6 доповнити новим пунктом 23 такого змісту:
 
    -473- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті а) підпункту 9 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону цифру «21» замінити цифрою «23».
 
Враховано    
496. "21) співробітники розвідувальних органів України під прикриттям та особи, які конфіденційно співробітничають з цими органами і виконували розвідувальні завдання в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії.
 
   "23) співробітники розвідувальних органів України під прикриттям та особи, які конфіденційно співробітничають з цими органами і виконували розвідувальні завдання в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії.
 
497. Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у спосіб, що унеможливлює розголошення факту їх належності або конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України, території, де велися бойові дії, та періоди бойових дій визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
   Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у спосіб, що унеможливлює розголошення факту їх належності або конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України, території, де велися бойові дії, та періоди бойових дій визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
498. б) у статті 7:
 
   б) у статті 7:
 
499. частину другу доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
 
   частину другу доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
 
500. "15) осіб, які конфіденційно співробітничають із розвідувальними органами України і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання розвідувальних завдань у районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії";
 
-474- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці третьому підпункту «б» підпункту 8 пункту 5 Розділу ІХ після слів «розвідувальних завдань» доповнити словами «в період дії військового стану, в період».
 
Відхилено   "15) осіб, які конфіденційно співробітничають із розвідувальними органами України і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання розвідувальних завдань у районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії";
 
501. у частині третій цифри "11 - 14" замінити цифрами "11 - 15";
 
   у частині третій цифри "11 - 14" замінити цифрами "11 - 15";
 
502. в) у першому реченні частини сьомої статті 13 слово і цифри "пунктах 11 - 14" замінити словом і цифрами "пунктах 11 - 15";
 
   в) у першому реченні частини сьомої статті 13 слово і цифри "пунктах 11 - 14" замінити словом і цифрами "пунктах 11 - 15";
 
503. г) статтю 17 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   г) статтю 17 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
504. "Витрати, пов’язані з наданням пільг та соціальних гарантій особам, які конфіденційно співробітничають із розвідувальними органами України і виконували розвідувальні завдання в районі проведення антитерористичної операції або на територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
-475- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
В абзаці другому підпункту «г» підпункту 8 пункту 5 Розділу ІХ після слів «велися бойові дії» доповнити словами «чи було запроваджено військовий стан».
 
Відхилено   "Витрати, пов’язані з наданням пільг та соціальних гарантій особам, які конфіденційно співробітничають із розвідувальними органами України і виконували розвідувальні завдання в районі проведення антитерористичної операції або на територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
505. У зв’язку з цим частини четверту - п’яту вважати відповідно частинами п’ятою - шостою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - п’яту вважати відповідно частинами п’ятою - шостою;
 
506. 9) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
   10) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
507. а) у назві та тексті закону слова "працівники суду і правоохоронних органів", "працівники правоохоронних органів", "працівники суду, правоохоронних органів", "працівник суду або правоохоронного органу", "працівник суду або іншого правоохоронного органу" в усіх відмінках замінити відповідно словами "працівники суду, правоохоронних і розвідувальних органів", "працівники правоохоронних і розвідувальних органів", "працівники суду, правоохоронних чи розвідувальних органів", "працівник суду, правоохоронного або розвідувального органу", "працівник суду, правоохоронного чи розвідувального органу" у відповідному відмінку;
 
-476- Забродський М.В.
Абзац другий підпункту 9 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Враховано      
508. б) пункт "є" частини першої статті 5 після слів "зміна зовнішності" доповнити словами "персональних та/або біометричних даних";
 
   а) пункт "є" частини першої статті 5 після слів "зміна зовнішності" доповнити словами "персональних та/або біометричних даних";
 
509. в) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
   б) текст статті 10 викласти в такій редакції:
 
510. "За рішенням органів, що забезпечують безпеку, ухваленим відповідно до їх компетенції, може бути накладено тимчасову або постійну заборону на видачу володільцем або розпорядником персональних даних третім особам відомостей про місце проживання осіб, взятих під захист, та інших їхніх даних, які містяться у базах персональних даних.
 
   "За рішенням органів, що забезпечують безпеку, ухваленим відповідно до їх компетенції, може бути накладено тимчасову або постійну заборону на видачу володільцем або розпорядником персональних даних третім особам відомостей про місце проживання осіб, взятих під захист, та інших їхніх даних, які містяться у базах персональних даних.
 
511. В окремих випадках дані, передбачені частиною першою цієї статті, за клопотанням або згодою осіб, взятих під захист, та рішенням органів, що забезпечують безпеку, можуть оброблятися в порядку, встановленому законодавством";
 
   В окремих випадках дані, передбачені частиною першою цієї статті, за клопотанням або згодою осіб, взятих під захист, та рішенням органів, що забезпечують безпеку, можуть оброблятися в порядку, встановленому законодавством";
 
512. г) у частині першій статті 11 слово "анкетні" замінити словом "персональні", а слово "особистих" виключити;
 
-477- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт в) підпункту 10 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«в) у частині першій статті 11 слово "анкетні" замінити словами "персональні та/або біометричні», а слово "особистих" виключити».
 
Враховано   в) у частині першій статті 11 слово «анкетні» замінити словами «персональні та/або біометричні», а слово «особистих» виключити;
11) статтю 27 Закону України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428 із наступними змінами) доповнити восьмою частиною такого змісту:
«Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності, ознайомлення з якою є необхідним народним депутатам України для виконання своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів надається після проходження перевірки у зв’язку з допуском їх до державної таємниці»;
 
    -478- Безугла М.В.
Пункт 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«статтю 27 Закону України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 16, ст.93 із наступними змінами) доповнити новою частиною 7 такого змісту: «Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності, ознайомлення з якою є необхідним народним депутатам України для виконання своїх повноважень у комітеті Верховної Ради України, уповноваженому на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами надається після проходження перевірки у зв’язку з допуском їх до державної таємниці».
 
Враховано    
513. 10) У Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241):
 
-479- Безугла М.В.
Підпункт 10 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
10) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради, 2018, № 31, ст. 241):
а) частину другу статті 5 доповнити реченням такого змісту:
«До складу уповноваженого на здійснення контролю та нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітету Верховної Ради України входить непарна кількість осіб»;
б) частину першу статті 14 доповнити новим пунктом такого змісту:
«здійсненні уповноваженим комітетом Верховної Ради України контролю та нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог і законів України щодо забезпечення національної безпеки, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина»;
в) доповнити Закон новою статтею 33-2 такого змісту:
«Стаття 33-2. Повноваження та особливості формування персонального складу комітету Верховної Ради України, уповноваженого на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами
1. Уповноважений на здійснення контролю та нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітет Верховної Ради України, окрім визначених цим Законом прав та обов’язків комітетів Верховної Ради України:
здійснює збір та аналіз інформації з питань, що належать до предмета його відання, а також питань що стосуються національної та державної безпеки а також інших надзвичайних подій що можуть на них впливати;
отримує від органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення, органів що реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, та розвідувальних органів на постійній основі інформацію стосовно загроз що можуть впливати на національну та державну безпеку;
отримує звіти від органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів щодо надзвичайних подій які стались за участі співробітників таких органів;
проводить закриті засідання з питань віднесених до предмета відання комітету та заслуховує на таких засіданнях керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів та інших визначених комітетом осіб;
організовує та здійснює підготовку за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань з питань віднесених до предмета його відання;
бере участь у підготовці документів стратегічного планування у сферах діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
заслуховує звіти про виконання органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами покладених на них завдань;
розглядає звернення з питань, що віднесені до предмета його віддання, в тому числі щодо рішень та дій органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
розглядає звіт спеціальної групи Рахункової Палати за результатами здійснення державного зовнішнього фінансового контролю за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами;
вивчає обставини і факти, що наведені у матеріалах засобів масової інформації і несуть загрозу національній безпеці;
ініціює створення у встановленому законом порядку тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з питань віднесених до предмета його відання;
проводить попереднє обговорення кандидатур посадових осіб органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, яких згідно з обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення;
оприлюднює звіти про результати своєї діяльності, без зазначення в них інформації, що належить до таємної.
2. Комітет більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України складу комітету може приймати рішення щодо:
внесення керівникам органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів обов’язкових для розгляду письмових рекомендацій;
письмове звернення до органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів із вимогою про проведення перевірки та/або службового розслідування стосовно події або факту, що належать до предмета відання комітету;
запрошення на закрите засідання комітету керівників та інших посадових осіб органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів стосовно для обговорення ініційованих комітетом перевірок або службових розслідувань;
надання уповноваженим особам письмових пропозицій щодо відсторонення від виконання посадових (службових) обов’язків конкретної посадової особи на час службового розслідування або досудового розслідування в разі оголошення такій особі підозри у вчиненні злочину, а також якщо така посадова особа без поважних причин не з’явилась на запрошення комітету для надання роз’яснень згідно абзацу четвертого цієї частини;
ініціювання питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, їх перших заступників, заступників та керівників регіональних органів (органів військової контррозвідки) за результатами проведених на вимогу комітету перевірок та/або службових розслідувань.
3. Народні депутати України - члени зазначеного у частині першій цієї статті комітету Верховної Ради України з метою реалії своїх повноважень (обов’язків), пов’язаних зі здійсненням нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами можуть безперешкодно відвідувати території та приміщення що використовуються органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами;
4. Народні депутати України, працівники секретаріату зазначеного у частині першій цієї статті комітету Верховної Ради України реалізують свої повноваження (обов’язки), пов’язані зі здійсненням нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, виключно після проходження ними спеціальної перевірки та отримання допуску і доступу до державної таємниці, доступу до розвідувальної таємниці у порядку, визначеному законодавством.
Вимоги, яким повинен відповідати член комітету та працівник секретаріату комітету, а також порядок організації та проходження ними передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки, періодичність такої перевірки та порядок оскарження її результатів визначаються Верховною Радою України. Під час передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки зазначені особи також проходять перевірку у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, що здійснюється відповідно до законодавства про охорону державної таємниці.
Відмова від оформлення документів для проходження передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки, не проходження такої перевірки з інших причин, у тому числі в разі виявленої за результатами такої перевірки невідповідності особи вимогам, яким повинен відповідати член комітету або працівник секретаріату комітету, а так само відмова у наданні допуску та доступу до державної таємниці унеможливлюють виконання відповідним народним депутатом, працівником секретаріату комітету повноважень (обов’язків), пов’язаних зі здійсненням нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами.
Якщо під час здійснення перевірки у зв’язку з допуском до державної таємниці уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці буде виявлено, у тому числі на основі отриманої від розвідувальних органів інформації, передбачені законодавством підстави для відмови особам, зазначеним у абзаці першому цієї частини, у наданні допуску та доступу до державної таємниці, таким особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної таємниці, може бути відмовлено у наданні доступу до розвідувальної таємниці.
Прийняте за результатами спеціальної перевірки рішення може бути оскаржено народним депутатом до комітету Верховної Ради України, до питань відання якого віднесено організацію роботи Верховної Ради України, Регламент та питання депутатської етики;
г) розділ VІІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. До прийняття рішення про утворення та формування персонального складу уповноваженого на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами Комітету Верховної Ради України функції цього Комітету виконує підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними #103013
 
Враховано частково урахуванням пропозиції № 485 З урахуванням пропозиції № 485 З урахуванням пропозиції № 481 З урахуванням пропозиції № 482 З урахуванням пропозиції № 483 З урахуванням пропозиції № 483  12) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами):
а) частину другу статті 5 доповнити другим реченням такого змісту:
«До складу комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, входить непарна кількість осіб»;
б) частину першу статті 14 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) здійсненні комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, передбачених цим Законом заходів з метою гарантування неухильного і безумовного дотримання цими органами вимог щодо забезпечення національної безпеки, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина»;
в) доповнити Закон новою статтею 33-2 такого змісту:
«Стаття 33-2. Повноваження та особливості формування персонального складу комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів
1. Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, окрім визначених цим Законом прав та обов’язків комітетів Верховної Ради України:
здійснює збір та аналіз інформації з питань, що належать до предмета його відання, а також питань що стосуються національної та державної безпеки а також інших надзвичайних подій що можуть на них впливати;
отримує від органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення, органів що реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, та розвідувальних органів на постійній основі інформацію стосовно загроз що можуть впливати на національну та державну безпеку;
отримує інформацію від органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів щодо надзвичайних подій які стались за участі співробітників таких органів;
проводить закриті засідання з питань, віднесених до предмета відання комітету, та заслуховує на таких засіданнях керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів та інших визначених комітетом осіб;
організовує та здійснює підготовку за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань з питань, віднесених до предмета його відання;
бере участь у підготовці документів стратегічного планування у сферах діяльності органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
заслуховує інформацію про виконання органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами покладених на них завдань;
розглядає звернення з питань, що віднесені до предмета його віддання, в тому числі щодо рішень та дій органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
розглядає звіт за результатами здійснення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю за використанням коштів Державного бюджету України органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, а також за дотриманням ними законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами;
вивчає обставини і факти, що наведені у матеріалах засобів масової інформації і несуть загрозу національній безпеці;
ініціює створення у встановленому законом порядку тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з питань віднесених до предмета його відання;
проводить попереднє обговорення кандидатур посадових осіб органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, яких згідно з обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення;
оприлюднює звіти про результати своєї діяльності, без зазначення в них інформації, що належить до таємної.
2. Комітет більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України складу комітету може приймати рішення щодо:
внесення керівникам органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів обов’язкових для розгляду письмових рекомендацій;
письмове звернення до органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів із вимогою про проведення перевірки та/або службового розслідування стосовно події або факту, що належать до предмета відання комітету;
запрошення на закрите засідання комітету керівників та інших посадових осіб органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів стосовно для обговорення ініційованих комітетом перевірок або службових розслідувань;
надання уповноваженим особам письмових пропозицій щодо відсторонення від виконання посадових (службових) обов’язків конкретної посадової особи на час службового розслідування або досудового розслідування в разі оголошення такій особі підозри у вчиненні злочину, а також якщо така посадова особа без поважних причин не з’явилась на запрошення комітету для надання роз’яснень згідно абзацу четвертого цієї частини;
ініціювання питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, їх перших заступників, заступників та керівників регіональних органів (органів військової контррозвідки) за результатами проведених на вимогу комітету перевірок та/або службових розслідувань.
3. Народні депутати України - члени зазначеного у частині першій цієї статті комітету Верховної Ради України з метою реалії своїх повноважень (обов’язків), пов’язаних зі здійсненням нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами можуть безперешкодно відвідувати органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами;
4. Народні депутати України, працівники секретаріату зазначеного у частині першій цієї статті комітету Верховної Ради України реалізують свої повноваження (обов’язки), пов’язані із забезпеченням парламентського контролю за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, виключно після проходження ними спеціальної перевірки та отримання допуску і доступу до державної таємниці, доступу до розвідувальної таємниці у порядку, визначеному законодавством.
Вимоги, яким повинен відповідати член комітету та працівник секретаріату комітету, а також порядок організації та проходження ними передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки, періодичність такої перевірки та порядок оскарження її результатів визначаються Верховною Радою України. Під час передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки зазначені особи також проходять перевірку у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, що здійснюється відповідно до законодавства про охорону державної таємниці.
Відмова від оформлення документів для проходження передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки, не проходження такої перевірки з інших причин, у тому числі в разі виявленої за результатами такої перевірки невідповідності особи вимогам, яким повинен відповідати член комітету або працівник секретаріату комітету, а так само відмова у наданні допуску та доступу до державної таємниці унеможливлюють виконання відповідним народним депутатом, працівником секретаріату комітету повноважень (обов’язків), пов’язаних із забезпеченням парламентського контролю за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами.
Якщо під час здійснення перевірки у зв’язку з допуском до державної таємниці уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці буде виявлено, у тому числі на основі отриманої від розвідувальних органів інформації, передбачені законодавством підстави для відмови особам, зазначеним у абзаці першому цієї частини, у наданні допуску та доступу до державної таємниці, таким особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної таємниці, може бути відмовлено у наданні доступу до розвідувальної таємниці.
Прийняте за результатами спеціальної перевірки рішення може бути оскаржено народним депутатом до комітету Верховної Ради України, до питань відання якого віднесено організацію роботи Верховної Ради України, Регламент та питання депутатської етики;
г) розділ VІІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. Стаття 33-2 цього закону набирає чинності з дня прийняття Верховною Радою України першого рішення про формування персонального складу комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів».
 
    -480- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт б) підпункту 12 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«б) частину першу статті 14 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) здійсненні комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, передбачених цим Законом заходів з метою гарантування неухильного і безумовного дотримання цими органами вимог щодо забезпечення національної безпеки, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина».
 
Враховано    
    -481- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
в абзаці 12 підпункту в) підпункту 12 пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень проекту слова «звіт спеціальної групи Рахункової Палати за результатами здійснення державного зовнішнього фінансового контролю за» замінити словами «звіт за результатами здійснення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю за використанням коштів Державного бюджету України органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами, а також за дотриманням ними законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами».
 
Враховано    
    -482- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
в абзаці 23 підпункту в) підпункту 12 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «безперешкодно відвідувати території та приміщення що використовуються органами» замінити словами «безперешкодно відвідувати органи».
 
Враховано    
    -483- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті в) підпункту 12 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» слово «нагляду» замінити словами «із забезпеченням парламентського контролю».
 
Враховано    
    -484- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт г) підпункту 12 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«г) розділ VІІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. Стаття 33-2 цього закону набирає чинності з дня прийняття Верховною Радою України першого рішення про формування персонального складу комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів».
 
Враховано    
    -485- Завітневич О.М.
Забродський М.В.
Костенко Р.В.
Здебський Ю.В.
Касай Г.О.
Безугла М.В.
Рахманін С.І.
Веніславський Ф.В.
Герасименко І.Л.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
В абзацах четвертому та восьмому частини першої нової статті 33-2 (Закону України «Про комітети Верховної Ради України») слово «звіт» замінити словом «інформація» у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -486- Бакумов О.С.
Підпункт 10 пункту 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України») виключити.
 
Відхилено    
    -487- Веніславський Ф.В.
Підпункт 10 пункту 5 розділу ІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити.
Відповідно пункти 11 – 20 вважати пунктами 10 – 19.
 
Відхилено    
514. а) частину другу статті 5 доповнити реченням такого змісту:
 
-488- Мамка Г.М.
Абзаци другий – третій підпункту 10 пункту 5 Розділу ІХ (зміни до статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») виключити.
 
Відхилено      
515. «До складу уповноваженого на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітету Верховної Ради України входить непарна кількість осіб.»
 
      
516. б) частину першу статті 14 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-489- Костенко Р.В.
Підпункт «б» пункту 10 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу статті 14 доповнити новим пунктом такого змісту:
«здійсненні уповноваженим комітетом Верховної Ради України нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції і законів України щодо забезпечення національної безпеки, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина».
 
Враховано      
517. «здійсненні уповноваженим комітетом Верховної Ради України нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції і законів України, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина»
 
-490- Мамка Г.М.
Абзац 5 підпункту 10 пункту 5 Розділу ІХ (зміни до статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») викласти у такій редакції:
«11) здійсненні уповноваженими комітетами Верховної Ради України нагляду за дотриманням органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції і законів України, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина».
 
Відхилено      
518. в) доповнити Закон новою статтею 33-2 такого змісту:
 
-491- Костенко Р.В.
Підпункт «в» пункту 10 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону викласти в такій редакції:
«в) доповнити Закон новою статтею 33-2 такого змісту:
«Стаття 33-2. Нагляд за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами.
3.Члени комітету, працівники секретаріату комітету реалізують свої повноваження виключно після спеціальної перевірки та отримання допуску і доступу до державної таємниці, доступу до розвідувальної таємниці у порядку визначеному законодавством.
Вимоги, яким повинен відповідати член комітету та працівник секретаріату комітету, а також порядок організації та проходження ними передбаченої пунктом першим цієї частини перевірки визначаються Верховною Радою України. Перевірка зазначених осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці здійснюється відповідно до законодавства про охорону державної таємниці.
Якщо під час здійснення перевірки у зв’язку з допуском до державної таємниці уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони державної таємниці буде виявлено, у тому числі на основі отриманої від розвідувальних органів інформації, передбачені законодавством підстави для відмови особам, зазначеним у пункті першому цієї частини, у наданні допуску та доступу до державної таємниці, таким особам відмовляється в наданні допуску та доступу до державної таємниці або може бути відмовлено у наданні доступу до розвідувальної таємниці.
Відмова від оформлення документів для проходження передбаченої абзацом першим цієї частини перевірки, не проходження такої перевірки з інших причин, у тому числі в разі виявленої за результатами такої перевірки невідповідності особи вимогам, яким повинен відповідати член комітету та працівник секретаріату комітету, а так само відмова у наданні допуску та доступу до державної таємниці унеможливлюють виконання відповідним членом комітету, працівником секретаріату комітету своїх обов’язків у цьому комітеті, його секретаріаті».
 
Враховано редакційно      
519. «Стаття 33-2 Нагляд за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами.
 
-492- Мамка Г.М.
Абзаци 7-27 підпункту 10 пункту 5 Розділу ІХ (нова стаття 33-2 Закону України «Про комітети Верховної Ради України») викласти у такій редакції:
«Стаття 33-2 Нагляд за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами.
1. Уповноважені на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітети Верховної Ради України, окрім визначених цим Законом інших прав та обов’язків комітетів Верховної Ради України:
здійснюють збір та аналіз інформації з питань, що належать до повноважень комітетів;
проводять закриті засідання з питань віднесених до предмету відання комітетів та заслуховують на таких засіданнях керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів та інших визначених комітетами осіб;
організовують та здійснюють підготовку за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань з питань віднесених до предметів їх відання;
беруть участь у підготовці документів стратегічного планування з питань, що віднесені до предметів їх відання;
заслуховують результатиоцінки виконання органами спеціального
призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами покладених на них завдань;
розглядають скарги з питань віднесених до предметів їх віддання; розглядають звіти спеціальної групи Рахункової Палати за результатами здійснення державного зовнішнього фінансового контролю органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохороннимиорганами спеціального призначення та розвідувальними органами;
створюють підкомітети з питань парламентського нагляду та контролю за органами спеціального призначенняз правоохоронними функціями,
правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального
призначення та розвідувальними органами;
вивчають обставини і факти що набули широкого суспільного резонансу і несуть загрозу національній безпеці;
ініціюють створення у встановленому законом порядку тимчасових слідчих комісій з питань віднесених до предмету відання;
проводять попереднє обговорення кандидатур на керівні посади органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
2. Комітети простою більшістю голосів від свого складу можуть приймати рішення щодо таких форм реагування:
внесення керівництву органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів обов’язкові для розгляду письмові рекомендації;
письмове звернення до органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів із вимогою про проведення перевірки та/або службового розслідування стосовно події або факту, що є предметом парламентського нагляду;?
виклик на засідання комітетів для дачі письмових та усних пояснень співробітників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів стосовно події або факту, що є предметом парламентського контролю та нагляду;
надання уповноваженим особам пропозицій щодо відсторонення від виконання посадових обов’язків конкретних службових осіб на час проведення службового розслідування або досудового розслідування в разі підозри щодо вчинення ними злочинів передбачених статтями: 111-114, 191, 262, 410, 210, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 328 Кримінального Кодексу України.
ініціювання питань висловлення недовіри та звільнення з посади керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, їх перших заступників, заступників та керівників територіальних органів;
3. Члени комітетів, керівництво секретаріатів комітетів реалізують свої повноваження виключно після спеціальної перевірки та отримання допуску і доступу до державної таємниці, доступу до розвідувальної таємниці у порядку визначеному законодавством.
Відмова від проходження перевірки відповідно до абзацу першого цієї частини або відмова у наданні допуску та доступу до державної таємниці унеможливлюють виконання членом комітету, керівництвом секретаріату комітету або іншою, залученою до забезпечення та здійснення нагляду особою, своїх обов’язків у цьому комітеті».
 
Враховано редакційно      
520. 1. Уповноважений на здійснення нагляду за органами сспеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами комітет Верховної Ради України, окрім визначених цим Законом інших прав та обов’язків комітетів Верховної Ради України:
 
      
521. здійснює збір та аналіз інформації з питань, що належать до повноважень комітету;
 
      
522. проводить закриті засідання з питань віднесених до предмету відання комітету та заслуховує на таких засіданнях керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів та інших визначених комітетом осіб;
 
      
523. організовує та здійснює підготовку за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань з питань віднесених до предмету його відання;
 
      
524. бере участь у підготовці документів стратегічного планування з питань, що віднесені до предмету його відання;
 
      
525. заслуховує результати оцінки виконання органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами покладених на них завдань;
 
      
526. розглядає скарги з питань віднесених до предмету його віддання;
 
      
527. розглядає звіт спеціальної групи Рахункової Палати за результатами здійснення державного зовнішнього фінансового контролю органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами;
 
      
528. створює підкомітети з питань парламентського нагляду та контролю за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами;
 
      
529. вивчає обставини і факти що набули широкого суспільного резонансу і несуть загрозу національній безпеці;
 
-493- Шахов С.В.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Кулініч О.І.
Ковальов О.І.
Абзац 10 частини першої нової статті 33-2 (зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України») викласти в такій редакції:
«вивчає обставини і факти, що несуть загрозу національній безпеці».
 
Відхилено      
530. ініціює створення у встановленому законом порядку тимчасових слідчих комісій з питань віднесених до предмету відання;
 
      
531. проводить попереднє обговорення кандидатур на керівні посади органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;
 
      
532. 2. Комітет простою більшістю голосів від свого складу може приймати рішення щодо таких форм реагування:
 
      
533. внесення керівництву органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів обов’язкові для розгляду письмові рекомендації;
 
      
534. письмове звернення до органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів із вимогою про проведення перевірки та/або службового розслідування стосовно події або факту, що є предметом парламентського нагляду;
 
      
535. виклик на засідання Комітету для дачі письмових та усних пояснень співробітників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів стосовно події або факту, що є предметом парламентського контролю та нагляду;
 
      
536. надання уповноваженим особам пропозицій щодо відсторонення від виконання посадових обов’язків конкретних службових осіб на час проведення службового розслідування або досудового розслідування в разі підозри щодо вчинення ними злочинів передбачених статтями: 111-114, 191, 262, 410, 210, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 328 Кримінального Кодексу України.
 
      
537. ініціювання питань висловлення недовіри та звільнення з посади керівників органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, їх перших заступників, заступників та керівників територіальних органів;
 
      
538. 3. Члени комітету, працівники секретаріату комітету реалізують свої повноваження виключно після спеціальної перевірки та отримання допуску і доступу до державної таємниці, доступу до розвідувальної таємниці у порядку визначеному законодавством.
 
-494- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У Законі України «Про комітети Верховної Ради України»:
у частині третій статті 32-2 слова «доступ до розвідувальної таємниці» - виключити;
у абзаці другому частини третьої статті 32-2 слова «від проходження перевірки відповідно до абзацу першого цієї частини або відмова» - виключити.
 
Відхилено      
539. Відмова від проходження перевірки відповідно до абзацу першого цієї частини або відмова у наданні допуску та доступу до державної таємниці унеможливлюють виконання членом комітету, працівником секретаріату комітету своїх обов’язків цьому комітеті.»
 
      
540. г) розділ VІІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-495- Мамка Г.М.
Абзаци 28-29 підпункту 10 пункту 5 Розділу ІХ (зміни до розділу VІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про комітети Верховної Ради України») виключити.
 
Відхилено      
541. «4. Стаття 33-2 цього закону набирає чинності з дня прийняття Верховною Радою України першого рішення про формування персонального складу уповноваженого на здійснення нагляду за органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами Комітету Верховної Ради України»
 
      
542. 11) у Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):
 
-496- Забродський М.В.
Підпункт 11 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено   13) у Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):
 
543. а) статтю 26 після слів "Міністерством оборони України" доповнити словами "розвідувальними органами України", а слово "яке" замінити словом "які";
 
   а) статтю 26 після слів "Міністерством оборони України" доповнити словами "розвідувальними органами України", а слово "яке" замінити словом "які";
 
544. б) назву та текст статті 27 після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувальних органів України";
 
   б) назву та текст статті 27 після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувальних органів України";
 
545. в) у статті 28:
 
   в) у статті 28:
 
546. назву статті після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "та розвідувальних органів України";
 
   назву статті після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "та розвідувальних органів України";
 
547. доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
 
   доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
 
548. "Розвідувальні органи України в межах своєї компетенції:
 
   "Розвідувальні органи України в межах своєї компетенції:
 
549. беруть участь у розробленні концептуальних основ державної космічної політики та Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України в частині, пов'язаній зі створенням та використанням космічної техніки в інтересах національної безпеки України;
 
   беруть участь у розробленні концептуальних основ державної космічної політики та Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України в частині, пов'язаній зі створенням та використанням космічної техніки в інтересах національної безпеки України;
 
550. формують та організовують виконання замовлень на роботи, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки, а також здійснюють використання космічної техніки, забезпечують функціонування і розвиток об'єктів наземної та космічної інфраструктури в інтересах розвідувальної діяльності";
 
-497- Безугла М.В.
В абзаці шостому підпункту 11 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону слова «формують та організовують виконання замовлень» замінити словами «беруть участь у формуванні та організації виконання замовлень».
 
Враховано   беруть участь у формуванні та організації виконання замовлень на роботи, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки, а також здійснюють використання космічної техніки, забезпечують функціонування і розвиток об'єктів наземної та космічної інфраструктури в інтересах розвідувальної діяльності";
 
551. 12) пункт 9 частини першої статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111 із наступними змінами) після слів "спеціальні технічні засоби" доповнити словами "технічні засоби розвідки, які прямо чи опосередковано використовуються розвідувальними органами України для здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення";
 
   14) пункт 9 частини першої статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111 із наступними змінами) після слів "спеціальні технічні засоби" доповнити словами "технічні засоби розвідки, які прямо чи опосередковано використовуються розвідувальними органами України для здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення";
 
552. 13) у Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89 із наступними змінами):
 
-498- Забродський М.В.
Підпункт 13 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено   15) у Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89 із наступними змінами):
 
    -499- Рахманін С.І.
Підпункт 13 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Закону України "Про контррозвідувальну діяльність") виключити.
 
Відхилено    
    -500- Безугла М.В.
У підпункті 13 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» слова і цифру «у статті 18» замінити словами і цифрою «у статті 17».
 
Враховано    
553. а) частину другу статті 5 замінити двома частинами такого змісту:
 
   а) частину другу статті 5 замінити двома частинами такого змісту:
 
554. "Контррозвідувальні заходи в інтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, можуть проводити розвідувальні органи України, підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України, яким законами України "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про розвідку" надано право здійснювати оперативно-розшукову чи розвідувальну діяльність.
 
   "Контррозвідувальні заходи в інтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, можуть проводити розвідувальні органи України, підрозділи забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України, яким законами України "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про розвідку" надано право здійснювати оперативно-розшукову чи розвідувальну діяльність.
 
555. Розвідувальні органи України, крім визначених у частині другій цієї статті випадків, також можуть проводити контррозвідувальні заходи у випадках, зазначених у статті 18 Закону України "Про розвідку".
 
   Розвідувальні органи України, крім визначених у частині другій цієї статті випадків, також можуть проводити контррозвідувальні заходи у випадках, зазначених у статті 17 Закону України "Про розвідку".
 
556. У зв’язку з цим частини третю - четверту цієї статті вважати частинами четвертою - п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини третю - четверту цієї статті вважати частинами четвертою - п’ятою;
 
557. б) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
 
-501- Безугла М.В.
Підпункти «б» і «в» підпункту 13) пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«б) у статті 6:
в абзаці другому пункту 2 частини першої слова «, а також закордонних дипломатичних установ України і безпеки громадян України за кордоном» виключити;
пункт 2 частини першої після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємниці в цих установах;»
У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий цього пункту вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
частину другу викласти в такій редакції:
"Підставами для проведення контррозвідувальних заходів, підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони України є виконання визначених законом завдань щодо забезпечення охорони (захисту) державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а для розвідувальних органів України також випадки, зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про розвідку";
в) доповнити статтю 7 новою частиною третьою такого змісту:
«Функцію контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємниці в цих установах, здійснює Служба безпеки України».
 
Враховано   б) у статті 6:
в абзаці другому пункту 2 частини першої слова «а також закордонних дипломатичних установ України і безпеки громадян України за кордоном» виключити;
пункт 2 частини першої після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємниці в цих установах».
У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий цього пункту вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
частину другу викласти в такій редакції:
"Підставами для проведення контррозвідувальних заходів, підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони України є виконання визначених законом завдань щодо забезпечення охорони (захисту) державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а для розвідувальних органів України також випадки, зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про розвідку";
в) доповнити статтю 7 новою частиною третьою такого змісту:
«Функцію контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємниці в цих установах, здійснює Служба безпеки України»;
 
558. "Підставами для проведення контррозвідувальних заходів розвідувальними органами України, підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони України є виконання визначених законом завдань щодо забезпечення охорони (захисту) державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а для розвідувальних органів України також випадки, зазначені в частині першій статті 18 Закону України "Про розвідку";
 
      
559. в) у частині дев’ятій статті 8 слова "що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків" замінити словами "зазначених у частині першій статті 18 Закону України "Про розвідку";
 
-502- Безугла М.В.
Доповнити підпункт 13) пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» новим підпунктом такого змісту:
«г) у статті 8:
частину п’яту доповнити новим реченням такого змісту:
«Проведення відповідно до Закону України «Про розвідку» розвідувальних заходів в інтересах контррозвідки здійснюється на підставі відповідної контррозвідувальної справи»;
у частині дев’ятій слова "що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків" замінити словами "зазначених у частині другій статті 17 Закону України "Про розвідку"«.
 
Враховано редакційно   г) у статті 8:
частину шосту доповнити новим реченням такого змісту:
«Проведення відповідно до Закону України «Про розвідку» розвідувальних заходів в інтересах контррозвідки здійснюється на підставі відповідної контррозвідувальної справи»;
у частині дев’ятій слова «що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків» замінити словами "зазначених у частині другій статті 17 Закону України "Про розвідку";
 
    -503- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті г) підпункту 15 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «частину п’яту доповнити новим реченням такого змісту» замінити словами «частину шосту доповнити новим реченням такого змісту».
 
Враховано    
560. 14) у Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148 із наступними змінами):
 
   16) у Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148 із наступними змінами):
 
561. а) частину другу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   а) частину другу статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
562. "міжнародні передачі технічних засобів розвідки, озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, які прямо чи опосередковано використовуються розвідувальними органами для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення";
 
   "міжнародні передачі технічних засобів розвідки, озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, які прямо чи опосередковано використовуються розвідувальними органами для здійснення розвідувальної діяльності або для організації чи забезпечення її здійснення";
 
563. б) у статті 6:
 
   б) у статті 6:
 
564. частину п’яту після слів "інші центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "розвідувальні органи України";
 
   частину п’яту після слів "інші центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "розвідувальні органи України";
 
565. частину шосту після слів "з іншими центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "та розвідувальними органами України";
 
   частину шосту після слів "з іншими центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "та розвідувальними органами України";
 
566. в) частину першу статті 10 після слів "здійснюють державний експортний контроль" доповнити словами "та розвідувальними органами України, які беруть участь у заходах експортного контролю", а після слів "чи засобів її доставки" доповнити словами "звичайних озброєнь або іншого використання з метою сприяння діяльності іноземних суб’єктів (включно з пов’язаними особами), що може нести загрозу національним інтересам України";
 
-504- Рахманін С.І.
У підпункті в) підпункту 14 пункту 5 розділу ІХ (зміни до статті 10 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання") слова ", а після слів "чи засобів її доставки" доповнити словами "звичайних озброєнь або іншого використання з метою сприяння діяльності іноземних суб’єктів (включно з пов’язаними особами), що може нести загрозу національним інтересам України" виключити.
 
Враховано   в) частину першу статті 10 після слів "здійснюють державний експортний контроль" доповнити словами "та розвідувальними органами України, які беруть участь у заходах експортного контролю";
 
567. г) у статті 11:
 
      
568. частину другу доповнити новим реченням другим такого змісту: "У визначених законодавством випадках, при проведенні експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може залучати розвідувальні органи України";
 
   г) частину другу статті 11 доповнити новим реченням другим такого змісту: "У визначених законодавством випадках, при проведенні експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може залучати розвідувальні органи України";
 
569. абзац третій частини третьої після слів "чи засобів її доставки" доповнити словами "чи іншого використання з метою сприяння діяльності іноземних суб’єктів (включно з пов’язаними особами), що може нести загрозу національним інтересам України";
 
-505- Рахманін С.І.
Абзац третій підпункту г) підпункту 14 пункту 5 розділу ІХ (зміни до статті 11 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання") виключити.
 
Враховано      
570. ґ) у частині третій статті 16 слова "у разі потреби" замінити словами "у визначених законодавством випадках";
 
   ґ) у частині третій статті 16 слова "у разі потреби" замінити словами "у визначених законодавством випадках";
 
571. д) частину третю статті 19 доповнити реченням такого змісту: "До проведення такої перевірки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може залучати розвідувальні органи України";
 
   д) частину третю статті 19 доповнити реченням такого змісту: "До проведення такої перевірки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, може залучати розвідувальні органи України";
 
572. 15) статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-506- Рахманін С.І.
Підпункт 15 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України") виключити.
 
Відхилено   17) статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
    -507- Бакумов О.С.
Підпункт 15 п. 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«15) статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, організовує свою діяльність відповідно до Закону України "Про розвідку"«.
 
Відхилено    
573. "Стаття 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
 
   "Стаття 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
 
574. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, організовує свою діяльність відповідно до Закону України "Про розвідку".
 
   Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, організовує свою діяльність відповідно до Закону України "Про розвідку".
 
575. Організаційна структура та гранична чисельність розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, визначаються Президентом України в порядку, визначеному законом, і не входять до структури та чисельності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
 
   Організаційна структура та гранична чисельність розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, визначаються Президентом України в порядку, визначеному законом, і не входять до структури та чисельності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
 
576. Керівника розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, призначає на посаду Президент України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.
 
   Керівника розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, призначає на посаду Президент України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.
 
577. Повноваження міністра, через якого Кабінетом Міністрів України спрямовується та координується діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, не поширюються на питання організації діяльності розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.»;
 
-508- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
Абзац шостий підпункту 15 пункту 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» (абзац четвертий статті 11 Закону України «Про Державну прикордонну службу України») виключити.
 
Відхилено   Повноваження міністра, через якого Кабінетом Міністрів України спрямовується та координується діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, не поширюються на питання організації діяльності розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону»;
 
578. 16) частину четверту статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами) після слів "здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових" та слів "сприяти проведенню оперативно-розшукових" доповнити словами "та розвідувальних";
 
   18) частину четверту статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами) після слів "здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових" та слів "сприяти проведенню оперативно-розшукових" доповнити словами "та розвідувальних";
 
579. 17) у Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
   19) у Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
580. а) частину першу статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   а) частину першу статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
581. "розвідувальні, спрямовані на посилення забезпечення розвідувальної діяльності розвідувальних органів України, спроможностей держави, розвитку розвідувального співтовариства, розв’язання інших найважливіших проблемних питань у сфері розвідувальної діяльності";
 
-509- Мамка Г.М.
Абзац третій підпункту 17 пункту 5 Розділу ІХ (зміни до статті 3 Закону України «Про державні цільові програми») викласти у такій редакції:
«розвідувальні, спрямовані на посилення забезпечення розвідувальної діяльності розвідувальних органів України, розв’язання інших найважливіших проблемних питань у сфері розвідувальної діяльності».
 
Враховано редакційно   "програми з питань розвідувальної діяльності, з питань посилення розвідувальних спроможностей держави";
 
    -510- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
абзац третій підпункту 19 пункту 5 Розділу ІХ (зміни до статті 3 Закону України «Про державні цільові програми») викласти в такій редакції:
«програми з питань розвідувальної діяльності, з питань посилення розвідувальних спроможностей держави».
 
Враховано    
582. б) частину першу статті 6 та частину першу статті 8 після слів "центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "розвідувальні органи України";
 
   б) частину першу статті 6 та частину першу статті 8 після слів "центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "розвідувальні органи України";
 
583. 18) у частині другій статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128):
 
   20) у частині другій статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128):
 
584. а) у абзаці першому слово "усі" вилучити.
 
   а) у абзаці першому слово "усі" вилучити.
 
585. б) абзац другий доповнити реченням такого змісту:
 
   б) абзац другий доповнити реченням такого змісту:
 
586. "У визначених законом випадках судове рішення, винесене у закритому судовому засіданні, не оприлюднюється і не публікується";
 
-511- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
абзац другий підпункту б) пункту 19 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
"У визначених законом випадках судове рішення про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу, винесене у закритому судовому засіданні, не оприлюднюється і не публікується".
 
Враховано   "У визначених законом випадках судове рішення про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу, винесене у закритому судовому засіданні, не оприлюднюється і не публікується";
 
587. 19) у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314 із наступними змінами):
 
   21) у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314 із наступними змінами):
 
588. а) частину шосту статті 6 викласти в такій редакції:
 
   а) частину шосту статті 6 викласти в такій редакції:
 
589. "6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім випадків, визначених вказаним Законом";
 
   "6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім випадків, визначених вказаним Законом";
 
590. б) частину першу статті 8 після слова "банківську" доповнити словом "розвідувальну";
 
   б) частину першу статті 8 після слова "банківську" доповнити словом "розвідувальну";
 
591. 20) у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами):
 
-512- Бакумов О.С.
Підпункт 20 пункту 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (зміни до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади») виключити.
 
Відхилено   22) у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами):
 
    -513- Рахманін С.І.
Підпункт 20 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади") виключити.
 
Відхилено    
592. а) частину другу статті 8 доповнити новим пунктом 29 такого змісту:
 
   а) частину другу статті 8 доповнити новим пунктом 29 такого змісту:
 
593. "29) спрямовує та координує діяльність розвідувального органу України, який підпорядкований міністерству, в порядку, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом України "Про розвідку" та положенням про відповідний розвідувальний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхідні умови для його функціонування".
 
   "29) спрямовує та координує діяльність розвідувального органу України, який підпорядкований міністерству, в порядку, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом України "Про розвідку" та положенням про відповідний розвідувальний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхідні умови для його функціонування".
 
594. У зв’язку з цим пункт 29 вважати пунктом 30;
 
   У зв’язку з цим пункт 29 вважати пунктом 30;
 
595. б) статтю 18 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
-514- Павлюк М.В.
Бакумов О.С.
У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" частину третю ст. 18 (підпункт «б» підпункту 20 пункту 5 розділу ІХ) виключити.
 
Відхилено   б) статтю 18 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
596. "3. Повноваження відповідних міністрів, через яких Кабінетом Міністрів України спрямовується та координується діяльність центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані розвідувальні органи, не поширюються на питання організації діяльності розвідувальних органів України";
 
   "3. Повноваження відповідних міністрів, через яких Кабінетом Міністрів України спрямовується та координується діяльність центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані розвідувальні органи, не поширюються на питання організації діяльності розвідувальних органів України";
 
597. в) статтю 19 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   в) статтю 19 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
598. "5. Керівник центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований розвідувальний орган України, здійснює спрямування та координацію його діяльності в порядку, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України "Про національну безпеку України" і "Про розвідку" та положенням про відповідний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхідні умови для його функціонування".
 
   "5. Керівник центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований розвідувальний орган України, здійснює спрямування та координацію його діяльності в порядку, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України "Про національну безпеку України" і "Про розвідку" та положенням про відповідний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхідні умови для його функціонування".
 
599. У зв’язку з цим частини п’яту - шосту цієї статті вважати відповідно частинами шостою - сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту - шосту цієї статті вважати відповідно частинами шостою - сьомою;
 
600. 21) У Законі України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р. № 17, ст. 594 із наступними змінами):
 
-515- Веніславський Ф.В.
Підпункт 21 пункту 5 розділу ІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити.
Відповідно пункти 22 – 25 вважати пунктами 21 – 24.
 
Враховано      
    -516- Забродський М.В.
Підпункт 21 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -517- В'ятрович В.М.
У розділі ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» підпункт 21 пункту 5 (зміни до Закону України «Про національну гвардію України») виключити.
 
Враховано    
    -518- Бобровська С.А.
Підпункт 21 пункту 5 розділу ІХ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -519- Бурміч А.П.
Підпункт 21 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Закону України «Про Національну гвардію України») виключити.
 
Враховано    
601. а) статтю 2 доповнити новою частиною шостою, яку викласти в такій редакції:
 
      
602. «Підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.»;
 
-520- Рахманін С.І.
Абзац другий підпункту а) підпункту 21 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Закону України "Про Національну гвардію України") доповнити такими словами: "в особливий період для забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України завдань щодо відсічі збройної агресії проти України".
 
Відхилено      
    -521- Радіна А.О.
Жупанин А.В.
Припутень Д.С.
В підпункті 21 пункту 5 щодо змін до Закону України «Про Національну гвардію України» абзац другий підпункту «а» викласти в такій редакції:
«Підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.
Під час виконання розвідувальних завдань підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України підпорядковуються розвідувальному органу Міністерства оборони України».
 
Відхилено    
603. б) перші частини статті 12 та 13 доповнити новими пунктами двадцять третім та дванадцятим відповідно, які викласти в такій редакції:
 
      
604. «в межах визначених законодавством здійснювати діяльність, з метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України та інформаційно-аналітичну діяльність.»
 
-522- Рахманін С.І.
В абзаці другому підпункту б) підпункту 21 пункту 5 розділу ІХ (зміни до Закону України "Про Національну гвардію України") слова "Національної гвардії України" замінити словами "Національної гвардії України в особливий період для забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України завдань щодо відсічі збройної агресії проти України".
 
Відхилено   23) у Законі України "Про запобігання корупції" (:
а) абзац другий частини п’ятої статті 45 після слів «місцем військової служби» та слів «місця проходження військової служби» доповнити словом «роботи», а після слів «національного персоналу» доповнити словами «виконання інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони;
б) статтю 48 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Зазначені в частині першій цієї статті види контролю щодо декларацій, поданих особами, які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також особами, які претендують на зайняття таких посад, та особами, які припинили діяльність, проводять уповноважені підрозділи (уповноважені особи) відповідних державних органів чи військових формувань у порядку, що визначається Національним агентством»;
 
    -523- Радіна А.О.
Жупанин А.В.
Припутень Д.С.
В підпункті 21 пункту 5 щодо змін до Закону України «Про Національну гвардію України» абзац другий підпункту «б» викласти в такій редакції:
«у випадках передбачених пунктами 9, 12, 16 частини 1 статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України» та/або статті 8 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» здійснювати діяльність, з метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України та інформаційно- аналітичну діяльність».
 
Відхилено    
    -524- Безугла М.В.
Підпункт 21 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в новій редакції:
«у Законі України "Про запобігання корупції" ():
а) у абзаці другому частини п’ятої статті 45 слово «військової» вилучити, а після слів «національного персоналу» доповнити словами «, виконанння інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони,»
б) статтю 48 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Зазначені в частині першій цієї статті види контролю щодо декларацій, поданих особами, які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також особами, які претендують на зайняття таких посад, та особами, які припинили діяльність, проводять уповноважені підрозділи (уповноважені особи) відповідних державних органів чи військових формувань у порядку, що визначається Національним агентством».
 
Враховано частково    
    -525- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт а) підпункту 22 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«а) абзац другий частини п’ятої статті 45 після слів «місцем військової служби» та слів «місця проходження військової служби» доповнити словом «роботи», а після слів «національного персоналу» доповнити словами «виконання інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони».
 
Враховано    
605. 22) у статті 1 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109):
 
-526- Бакумов О.С.
Підпункт 22 пункту 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту (зміни до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів") виключити.
 
Відхилено   24) у статті 1 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109):
 
606. а) пункт 2 частини першої після слів "кошти державного бюджету" доповнити словами " (крім таємних видатків)";
 
   а) пункт 2 частини першої після слів "кошти державного бюджету" доповнити словами " (крім таємних видатків)";
 
607. б) доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:
 
   б) доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:
 
608. "4. Не підлягає оприлюдненню згідно з цим Законом інформація про використання публічних коштів, яка є інформацією, доступ до якої обмежено відповідно до закону";
 
   "4. Не підлягає оприлюдненню згідно з цим Законом інформація про використання публічних коштів, яка є інформацією, доступ до якої обмежено відповідно до закону";
 
609. 23) частину першу статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами) доповнити новим пунктом 23-1 такого змісту:
 
-527- Забродський М.В.
Підпункт 23 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено   25) частину першу статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами) доповнити новим пунктом 23-1 такого змісту:
 
610. "23-1) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням технічних засобів розвідки (критерії належності до технічних засобів розвідки визначаються відповідно до Закону України "Про розвідку" розвідувальними органами України)";
 
-528- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
у підпункті 25 пункту 5 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону слова «відповідно до Закону України «Про розвідку»« виключити.
 
Враховано   "23-1) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням технічних засобів розвідки (критерії належності до технічних засобів розвідки визначаються розвідувальними органами України)";
 
611. 24) у статті 91 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
 
   26) у статті 91 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
 
612. абзац другий частини дев’ятої виключити;
 
   абзац другий частини дев’ятої виключити;
 
613. доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
   доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
614. "12. Повноваження керівника державної служби в розвідувальних органах України здійснює керівник відповідного розвідувального органу.
 
   "12. Повноваження керівника державної служби в розвідувальних органах України здійснює керівник відповідного розвідувального органу.
 
615. Призначення осіб на посади державної служби кадрового складу в розвідувальних органах України здійснюється без конкурсу.
 
-529- Забродський М.В.
Абзац п’ятий підпункту 24 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Призначення осіб на посади державної служби кадрового складу в розвідувальних органах України здійснюється в порядку, що визначається актами розвідувальних органів.
 
    -530- Безугла М.В.
Абзац п’ятий підпункту 24 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону викласти в такій редакції:
«Призначення осіб на посади державної служби кадрового складу в розвідувальних органах України здійснюється в порядку, що визначається актами розвідувальних органів».
 
Враховано    
616. Відбір, перевірка перед призначенням та призначення осіб на посади державної служби в розвідувальних органах України, які не належать до кадрового складу, в тому числі на умовах закритого конкурсу, здійснюються відповідно до законодавства України у порядку, визначеному актами цих органів. Тестування осіб з метою визначення рівня їхніх знань законодавства в розвідувальних органах України проводиться письмово";
 
   Відбір, перевірка перед призначенням та призначення осіб на посади державної служби в розвідувальних органах України, які не належать до кадрового складу, в тому числі на умовах закритого конкурсу, здійснюються відповідно до законодавства України у порядку, визначеному актами цих органів. Тестування осіб з метою визначення рівня їхніх знань законодавства в розвідувальних органах України проводиться письмово";
 
617. На співробітників кадрового складу розвідувальних органів, які є державними службовцями категорії «А», не поширюються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передбачені частиною першою статті 15, абзацом третім пункту один частини другої статті 68, частини другої статті 69 цього закону, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передбачені пунтами 16-18 частини третьої статті 13 цього Закону.
 
-531- Забродський М.В.
Абзац сьомий підпункту 24 пункту 5 розділу ІХ проекту Закону виключити.
 
Відхилено   На співробітників кадрового складу розвідувальних органів, які є державними службовцями категорії «А», не поширюються повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передбачені частиною першою статті 15, абзацом третім пункту один частини другої статті 68, частини другої статті 69 цього закону, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передбачені пунтами 16-18 частини третьої статті 13 цього Закону.
 
618. 25) у Законі України "Про національну безпеку України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241):
 
-532- Веніславський Ф.В.
Пункт 25 розділу ІХ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в такій редакції:
"25) у статті 20 Закону України "Про національну безпеку України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241):
а) абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
"Розвідувальні органи України відповідно до закону здійснюють розвідувальну діяльність з метою сприяння реалізації національних інтересів України та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах";
у частині третій слова "розвідувальної діяльності" замінити словом "розвідки".
 
Відхилено   27) у Законі України "Про національну безпеку України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241):
 
619. а) у абзаці другому частини другої статті 6 слова «за діяльністю цих органів» замінити словами «шляхом здійснення нагляду за діяльністю цих органів»;
 
-533- Безугла М.В.
Підпункт «а» підпункту 25 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«а) у абзаці другому частини другої статті 6 слова «правоохоронними органами» виключити, а слова «за діяльністю цих органів» замінити словами «шляхом здійснення нагляду за діяльністю цих органів».
 
Враховано частково   а) у абзаці другому частини другої статті 6 слова «правоохоронними органами» виключити;
 
    -534- Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Копитін І.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
У законопроекті, підготовленому Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 08.07.2020 до остаточної редакції цього проекту, внести такі зміни:
підпункт «а» підпункту 26 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«а) у абзаці другому частини другої статті 6 слова «правоохоронними органами» виключити».
 
Враховано    
620. б) у абзаці другому частини першої статті 4, назві та частині першій статті 10 слова «громадський контроль» замінити словами «громадський нагляд»
 
   б) у абзаці другому частини першої статті 4, назві та частині першій статті 10 слова «громадський контроль» замінити словами «громадський нагляд»;
 
621. в) у статті 20:
 
   в) у статті 20:
 
622. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
623. "Розвідувальні органи України відповідно до закону здійснюють розвідувальну діяльність з метою сприяння реалізації національних інтересів України та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах"
 
   "Розвідувальні органи України відповідно до закону здійснюють розвідувальну діяльність з метою сприяння реалізації національних інтересів України та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах";
 
624. у частині третій слова «розвідувальної діяльності» замінити словом «розвідки»
 
-535- Наливайченко В.О.
Абзац четвертий підпункту «в» підпункту 25 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«частину третю викласти в такій редакції:
«Президент України може створювати координаційний орган з питань розвідки при Раді національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено   у частині третій слова «розвідувальної діяльності» замінити словом «розвідки»;
г) у частині четвертій статті 35 слова «та за іншими об?єктами контролю відповідно до закону» замінити словами «якщо інше не передбачено законом»;
 
    -536- Безугла М.В.
Підпункт 25 пункту 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» після підпункту «в» доповнити новим підпунктом «г» такого змісту:
«г) у частині четвертій статті 35 слова «та за іншими об?єктами контролю відповідно до закону» замінити словами «якщо інше не передбачено законом».
 
Враховано    
625. г) пункт три частини п’ять розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення вилучити.
 
-537- Безугла М.В.
Підпункт «г» викласти в такій редакції:
«ґ) підпункт 3 пункту 5 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити».
 
Враховано   ґ) підпункт 3 пункту 5 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити;
28) Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
29) Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та видати акти, які випливають із нього.
 
    -538- Безугла М.В.
Пункт 5 Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими підпунктами такого змісту:
«27) Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
28) Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та видати акти, які випливають із нього».
 
Враховано    
626. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України