Кількість абзаців - 64 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців"
 
   "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб -підприємців"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І.Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
 
   Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
-1- та інші
Пункт 1 доповнити підпунктом 1 такого змісту:
Абзац 15 підпункту 14.1.54 замінити двома абзацами такого змісту:
й) прибутків нерезидентів від відчуження акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 і більше відсотків утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі-резиденту України або використовується такою юридичною особою-резидентом України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей абзацу другого підпункту «и» та підпункту «й» цього підпункту) та нерухомого майна (для цілей абзацу третього підпункту «и» та підпункту «й» цього підпункту) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи.
підпункту 14.1.56-2 викласти в такій редакції:
14.1.56-2. електронний кабінет – сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, призначена для взаємодії між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими органами, з питань реалізації прав та обов’язків, визначених цим Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно- правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Взаємодія реалізується через:
-портальне рішення для користувачів - платників податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;
-портальне рішення для користувачів – державних органів, у тому числі контролюючих;
-програмний інтерфейс (АРІ), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу електронного кабінету;
-інші засоби, бази даних, реєстри, які ведуться в електронному вигляді, інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно - телекомунікаційні системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Порядок функціонування електронного кабінету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
Враховано   У пункті 14.1 статті 14:
1) абзац п’ятнадцятий підпункту 14.1.54 замінити двома новими абзацами такого змісту:
«й) прибутків нерезидентів від відчуження акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 і більше відсотків утворювалася за рахунок нерухомого майна, що розташовано в Україні та належить такій юридичній особі - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей абзацу другого підпункту «и» та підпункту «й» цього підпункту) та нерухомого майна (для цілей абзацу третього підпункту «и» та підпункту «й» цього підпункту) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи;
2) підпункти 14.1.56-2 і 14.1.182-1 викласти в такій редакції:
«14.1.56-2. електронний кабінет – сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, призначених для взаємодії між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими органами з питань реалізації прав та обов’язків, визначених цим Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Взаємодія реалізується через:
портальне рішення для користувачів - платників податків, робота в якому здійснюється он лайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;
портальне рішення для користувачів – державних органів, у тому числі контролюючих;
програмний інтерфейс (АРІ), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу електронного кабінету;
інші засоби, бази даних, реєстри, що ведуться в електронному вигляді, інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Порядок функціонування електронного кабінету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
5. 1. У підпункті 14.1.110 пункту 14.1 статті 14 слова "та митну" виключити.
 
-2- та інші
Пункт 1 виключити
 
Враховано   «14.1.182-1. технічна помилка – будь-яка помилка, вада або дефект у роботі складових частин електронного кабінету або кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призводить до невідповідності методології та/або алгоритмів роботи електронного кабінету та не є методологічною помилкою»;
3) доповнити підпунктом 14.1.182-2 такого змісту:
"14.1.182-2. технічний збій - будь-які порушення у роботі складових частин електронного кабінету, що не є методологічною та/або технічною помилками, у тому числі їх повне зупинення, що унеможливлює взаємодію платника податків з контролюючим органом»;
4) у підпункті 14.1.231:
в абзаці другому після слів «Економічний ефект» доповнити словами «зокрема, але не виключно»;
в абзаці третьому слова «зокрема, але не виключно» виключити;
в абзаці четвертому слова «та/або її результатом» виключити;
в абзаці п’ятому після слів «готова придбати (продати) такі» доповнити словом «товари».
2. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.16 такого змісту:
"16.1.16. визначати, змінювати уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися електронним кабінетом, зокрема щодо підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет, та визначати їхні повноваження".
 
    -3- Южаніна Н.П.
Розділ І проекту після пункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"Пункт 14.1 статті 14 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"14.1.182-2. технічна проблема – вада або дефект у програмно-апаратному устаткуванні або каналах зв’язку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, що призводить до неможливості реалізації платниками податків їх прав та обов’язків, визначених цим Кодексом, щодо подання документів, створених в електронній формі";
 
Враховано по суті   
    -4- та інші
Пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«Підпункт 14.1.182-1 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«14.1.182-1. Технічна помилка – будь-яка помилка, вада або дефект у роботі складових частин електронного кабінету або кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які призводять до невідповідності методології та/або алгоритмів роботи електронного кабінету та не є методологічною помилкою;»
 
Враховано    
    -5- та інші
Пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
Пункт 14.1 статті 14 доповнити новими підпунктом такого змісту:
"14.1.182-2. Технічний збій - будь-які порушення у роботі складових частин електронного кабінету, які не є методологічною та/або технічною помилками, в тому числі їх повна зупинка, що унеможливлює взаємодію платника податків з контролюючим органом;»
 
Враховано    
    -6- та інші
У підпункті 14.1.231:
в абзаці другому після слів «Економічний ефект» доповнити словами «зокрема, але не виключно»;
в абзаці третьому слова «зокрема, але не виключно» виключити;
в абзаці четвертому слова «та/або її результатом» виключити.
В абзаці п’ятому після слів «готова придбати (продати) такі» доповнити словом «товари».
 
Враховано    
    -7- та інші
Розділ І проекту після пункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"Пункт 16.1 статті 16 доповнити новим підпунктом 16.1.16 такого змісту:
"16.1.16. визначати, змінювати уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися електронним кабінетом, зокрема щодо підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет та визначати їх повноваження."
 
Враховано    
6. 2. У підпункті 17.1.15 пункту 17.1 статті 17 слова "електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом)" замінити словами "електронного кабінету".
 
-8- та інші
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Підпункт 17.1.15 пункту 17.1 статті 17 викласти в такій редакції:
«17.1.15. подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою у роботі електронного кабінету (наявність помилки/збою має бути підтверджена технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету, або згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або рішенням суду), якщо подання таких документів в електронній формі не є обов'язковим відповідно до цього Кодексу.»
 
Враховано   3. Підпункт 17.1.15 пункту 17.1 статті 17 викласти в такій редакції:
«17.1.15. подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою в роботі електронного кабінету (наявність помилки/збою має бути підтверджена технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету, або згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або рішенням суду), якщо подання таких документів в електронній формі не є обов'язковим відповідно до цього Кодексу».
4. У підпункті 20.1.47 пункту 20.1 статті 20 слова «пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню» виключити.
 
    -9- Гетманцев Д.О.
«підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує державну податкову політику»;»
 
Відхилено    
    -10- Южаніна Н.П.
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"2. У підпункті 17.1.15 пункту 17.1 статті 17 слова "електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом)" замінити словами "електронного кабінету, реєстрів, які ведуться в електронному вигляді, або інших електронних сервісів, якщо подання таких документів в електронній формі не є обов'язковим відповідно до цього Кодексу"
 
Враховано частково    
    -11- та інші
В підпункті 20.1.47 пункту 20.1 статті 20 слова «пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню» виключити.
 
Враховано    
7. 3. У підпункті 21.1.9 пункту 21.1 статті 21 слова "зборів, митних платежів" замінити словом "зборів" та слова "і митної" виключити.
 
-12- та інші
Пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:
«3. Пункт 21.1 статті 21 доповнити новим підпунктом 21.1.11 такого змісту:
"21.1.11. невідкладно розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про виявлення технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою у роботі електронного кабінету, із зазначенням дати та часу їх початку. Вжити всіх необхідних заходів для усунення таких технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою, за результатами яких розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повідомлення про їх усунення із зазначенням дати та часу завершення.»
 
Враховано   5. Пункт 21.1 статті 21 доповнити підпунктом 21.1.11 такого змісту:
"21.1.11. невідкладно розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повідомлення про виявлення технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою в роботі електронного кабінету із зазначенням дати та часу їх початку. Вжити всіх необхідних заходів для усунення таких технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою, за результатами яких розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повідомлення про їх усунення із зазначенням дати та часу їх завершення».
6. У статті 39:
1) у підпункті 39.2.2 пункту 39.2:
підпункт 39.2.2.11 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Якщо сторони контрольованої операції не надають достатнього обґрунтування фактичної поведінки сторін операції та фактичних умов її проведення, функції, ризики, активи розподіляються на користь сторони контрольованої операції, яка є резидентом України»;
доповнити підпунктом 39.2.2.12 такого змісту:
«39.2.2.12. Якщо комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначені згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення, відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами з урахуванням наявності розумної економічної причини (ділової мети) у зіставних обставинах, та буде встановлено, що непов’язані особи, які діють у зіставних умовах та ведуть себе комерційно раціонально з урахуванням альтернативних варіантів, реально доступних для кожної із сторін угоди, не вступали б у таку контрольовану операцію, контролюючий орган має право при розрахунку фінансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) таку контрольовану операцію, або операція може бути замінена альтернативним варіантом, з метою визначення умов договору (контракту), які б були узгоджені непов’язаними особами, що діють комерційно раціонально у зіставних умовах,
При визначенні альтернативних варіантів для операції, реально доступних для кожної із сторін угоди, необхідно враховувати, чи були інші реалістичні варіанти, доступні для будь-якої із сторін, що привели б до вигіднішого економічного ефекту, якби ця сторона укладала угоду із непов’язаними особами замість укладання угоди із пов’язаними особами.
При збільшенні фінансового результату до оподаткування платника податків внаслідок не врахування (не визнання) контрольованої операції відповідно до вимог абзацу першого цього підпункту, інші коригування, передбачені статтею 39 цього Кодексу не застосовуються, а в разі заміни операції альтернативним варіантом, розрахунок податкових зобов’язань платника податків від такої альтернативної операції проводиться з урахуванням вимог пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.
Обов’язок доведення обставин, передбачених цим підпунктом, покладається на контролюючий орган»;
2) підпункт 39.3.2.1 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 викласти в такій редакції:
«39.3.2.1. Відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов’язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцій певного виду.
Найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення обирається з урахуванням таких критеріїв:
доцільності обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з урахуванням виконуваних функцій, використовуваних активів і понесених ризиків);
наявності повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів трансфертного ціноутворення;
ступеня зіставності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань зіставності, якщо такі застосовуються, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.
Платник податку з урахуванням зазначених критеріїв використовує будь-який метод, який він вважає найбільш доцільним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.
У разі коли з урахуванням таких критеріїв метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надійністю, застосовується метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс".
Платник податку може не застосовувати більше одного методу для визначення того, чи відповідають умови контрольованої операції принципу "витягнутої руки".
Якщо платник податків використав метод, що відповідає положенням цієї статті, встановлення контролюючим органом відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" базується на тому методі трансфертного ціноутворення, який застосовується платником податків, за винятком випадків, коли контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податків, не є найбільш доцільним.
Контролюючий орган не має права застосовувати під час встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення;
3) у підпункті 39.4.6 пункту 39.4:
підпункт «д» доповнити абзацом другим такого змісту:
«Опис операцій з придбання (продажу) товарів, робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції у порівнянні із неконтрольованими операціями, які є реально доступними альтернативними варіантами такої контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання»;
абзац другий підпункту «е» виключити.
 
    -13- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«у підпункті 21.1.9 слова «податкової і митної політики» замінити словами «державної податкової та державної митної політики».
 
Відхилено    
    -14- Южаніна Н.П.
Пункт 3 розділу І проекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"Пункт 21.1 статті 21 доповнити новим підпунктом 21.1.11 такого змісту:
"21.1.11. невідкладно розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про виявлення технічних проблем у роботі електронного кабінету, реєстрів, які ведуться в електронному вигляді, або інших електронних сервісів із зазначенням дати та часу їх початку, вжити всіх необхідних заходів для усунення таких технічних проблем, за результатами яких розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повідомлення про усунення технічних проблем із зазначенням дати та часу їх завершення"
 
Враховано частково    
    -15- та інші
У статті 39:
1) у підпункті 39.2.2 пункту 39.2 :
підпункт 39.2.2.11 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо сторони контрольованої операції не надають достатнього обґрунтування фактичної поведінки сторін операції та фактичних умов її проведення, функції, ризики, активи розподіляються на користь сторони контрольованої операції, яка є резидентом України»;
доповнити підпунктом 39.2.2.12 такого змісту:
«39.2.2.12. Якщо комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначені згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення, відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами з урахуванням наявності розумної економічної причини (ділової мети) у зіставних обставинах, та буде встановлено, що непов’язані особи, які діють у зіставних умовах та ведуть себе комерційно раціонально з урахуванням альтернативних варіантів, реально доступних для кожної із сторін угоди, не вступали б у таку контрольовану операцію, контролюючий орган має право при розрахунку фінансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) таку контрольовану операцію, або операція може бути замінена альтернативним варіантом, з метою визначення умов договору (контракту), які б були узгоджені непов’язаними особами, що діють комерційно раціонально у зіставних умовах,
При визначенні альтернативних варіантів для операції, реально доступних для кожної із сторін угоди, необхідно враховувати, чи були інші реалістичні варіанти, доступні для будь-якої із сторін, що привели б до вигіднішого економічного ефекту, якби ця сторона укладала угоду із непов’язаними особами замість укладання угоди із пов’язаними особами.
При збільшенні фінансового результату до оподаткування платника податків внаслідок не врахування (не визнання) контрольованої операції відповідно до вимог абзацу першого цього підпункту, інші коригування, передбачені статтею 39 цього Кодексу не застосовуються, а у разі заміни операції альтернативним варіантом, розрахунок податкових зобов’язань платника податків від такої альтернативної операції проводиться з урахуванням вимог пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.
Обов’язок доведення обставин, передбачених цим підпунктом, покладається на контролюючий орган».
2) підпункт 39.3.2.1 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 викласти в такій редакції:
«39.3.2.1. Відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов’язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцій певного виду.
Найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення обирається з урахуванням таких критеріїв:
доцільності обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з урахуванням виконуваних функцій, використовуваних активів і понесених ризиків);
наявності повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів трансфертного ціноутворення;
ступеня зіставності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань зіставності, якщо такі застосовуються, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.
Платник податку з урахуванням зазначених критеріїв використовує будь-який метод, який він вважає найбільш доцільним, однак у разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.
У разі коли з урахуванням таких критеріїв метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надійністю, застосовується метод ціни перепродажу або метод "витрати плюс".
Платник податку може не застосовувати більше одного методу для визначення того, чи відповідають умови контрольованої операції принципу "витягнутої руки".
Якщо платник податків використав метод, що відповідає положенням цієї статті, встановлення контролюючим органом відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" базується на тому методі трансфертного ціноутворення, який застосовується платником податків, за винятком випадків, коли контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податків, не є найбільш доцільним.
Контролюючий орган не має права застосовувати під час встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення;
3) підпункт «д» підпункту 39.4.6 пункту 39.4 доповнити абзацом такого змісту:
«Опис операцій з придбання (продажу) товарів, робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції у порівнянні із неконтрольованими операціями, які є реально доступними альтернативними варіантами такої контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання»;
У підпункті «е» пункту 39.4.6 абзац другий виключити.
 
Враховано    
8. 4. У статті 42:
 
   7. У статті 42:
 
9. 1) у пункті 42.1 після слів "інші документи" додати слова "з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок" та після слів "контролюючого органу" додати слова "та відображатися в електронному кабінеті";
 
-16- та інші
Підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
«1) у пункті 42.1 після слів "контролюючого органу" додати слова "та відображатися в електронному кабінеті";»
 
Враховано   1) у пункті 42.1 після слів "контролюючого органу" доповнити словами "і відображатися в електронному кабінеті";
 
10. 2) в абзаці другому пункту 42.4:
 
-17- та інші
Підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«2) доповнити новим підпунктом 42.6 такого змісту:
«42.6. Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється на підставі норм цього Кодексу, законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору.
Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків та визначає їх повноваження.
Платник податків стає су’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:
отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
наявність в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
наявність в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.
Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.».
 
Враховано   2) доповнити підпунктом 42.6 такого змісту:
«42.6. Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до цього Кодексу, законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору.
Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків та визначає їхні повноваження.
Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:
отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.
Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
    -18- Гетманцев Д.О.
Підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«Пункт 42.4 викласти в новій редакції такого змісту:
«42.4. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому цього пункту, здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.
Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається доставленим до платника податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» та є доступним в електронному кабінеті.
Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику).
При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений абзацом п’ятим цього пункту, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного цим Кодексом.
У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків».
 
Відхилено    
    -19- Федієнко О.П.
У абзаці другому пункту 42.4 статті 42 Податкового кодексу України в останньому реченні після слів «якщо він є доступним « доповнити словами «для його використання «, а далі – по тексту.
 
Відхилено    
11. слова "пункту, здійснюється" замінити словами "пункту, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, здійснюється";
 
      
12. додати нове речення друге такого змісту:
 
      
13. "Документ вважається надісланим контролюючим органом в електронний кабінет, якщо він є доступним в електронному кабінеті. У разі якщо контролюючий орган не надіслав документ платнику податків на його електронну адресу (адреси), документ вважається не врученим платнику податків".
 
-20- Южаніна Н.П.
Друге речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 4 розділу І проекту виключити
 
Враховано      
14. 5. У статті 42-1:
 
   8. У статті 42-1:
 
15. 1) у абзаці шостому пункту 42-1 слова "прийняття, оброблення" замінити словами "прийняття, реєстрації, оброблення";
 
-21- Гетманцев Д.О.
Цифри «42-1» замінити цифрами «42-1.1»
 
Враховано   1) у абзаці шостому пункту 42-1.1 слова "прийняття, оброблення" замінити словами "прийняття, реєстрації, оброблення";
 
    -22- Железняк Я.І.
У підпункті 1 пункту 5 розділу І законопроекту цифри "42-1" замінити цифрами "42-1.1".
 
Враховано    
16. 2) у пункті 42-1.2:
 
-23- та інші
Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«2) пункт 42-1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«визначення, зміни уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися електронним кабінетом, зокрема щодо підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет та визначення їх повноважень.»
 
Враховано   2) у пункті 42-1.2:
в абзаці другому і восьмому слова "перегляду в режимі реального часу інформації" замінити словами "перегляду інформації";
доповнити новим абзацом такого змісту:
«визначення, зміни уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися електронним кабінетом, зокрема щодо підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет та визначення їхніх повноважень».
 
17. в абзаці першому слова "Кодексу, законами з питань митної справи" замінити словами "Кодексу та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";
 
      
18. в абзаці другому слова "зборів, митних платежів" замінити словом "зборів" та після слів "інтегрованих карток платників податків" додати слова "та дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом";
 
-24- Гетманцев Д.О.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 5 слова «в абзаці другому слова "зборів, митних платежів" замінити словом "зборів" та» виключити
 
Відхилено      
    -25- Гетманцев Д.О.
абзац десятий викласти у такій редакції:
«отримання платниками податків копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до результатів перевірок та/або пояснень платника податків»;
 
Відхилено    
    -26- Южаніна Н.П.
Абзац третій підпункту 2 пункту 5 розділу І проекту після слів "в абзаці другому" доповнити словами "слова "перегляду в режимі реального часу інформації" замінити словами "перегляду інформації"
 
Враховано    
    -27- Южаніна Н.П.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І проекту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"в абзаці восьмому слова "перегляду в режимі реального часу інформації" замінити словами "перегляду інформації"
 
Враховано    
    -28- Железняк Я.І.
Після абзацу третього підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту додати новий абзац такого змісту:
"в абзаці четвертому слова "цього Кодексу" замінити словами "цього Кодексу, в тому числі шляхом подачі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та/або пені".
 
Відхилено    
19. в абзаці тринадцятому слова "зняття з обліку (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному )" замінити словами " зняття з обліку;
 
-29- Гетманцев Д.О.
Абзац четвертий та пятий підпункту 2 пункту 5 розділу І виключити.
 
Відхилено      
20. абзаци чотирнадцятий-шістнадцятий виключити;
 
-30- Железняк Я.І.
Після абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту додати новий абзац такого змісту:
"в абзаці сімнадцятому слова "книг обліку розрахункових операцій та" виключити.
 
Відхилено      
21. після абзацу дев'ятнадцятого додати новий абзац двадцятий такого змісту:
 
      
22. "перегляду копій запитів, наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, податкових повідомлень - рішень, податкових вимог або інших документів, адресованих контролюючим органом платнику податків, в тому числі у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до їх результатів та/або пояснень платника податків";
 
-31- Железняк Я.І.
В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слово "копій" виключити.
 
Відхилено      
    -32- Железняк Я.І.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слова "новий абзац двадцятий" замінити словами "два нові абзаци" та після абзацу сьомого підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту додати новий абзац такого змісту:
"подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. У разі необхідності платники податків можуть прикріпити до звернення копії необхідних документів".
 
Відхилено    
    -33- Гетманцев Д.О.
Доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«доповнити новим абзацом такого змісту «подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. У разі необхідності платники податків можуть прикріпити до звернення копії необхідних документів».
У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим.
 
Відхилено    
23. відповідно абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим.
 
-34- Южаніна Н.П.
Пункт 5 розділу І проекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) пункт 42-1.4 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) встановлення строків актуалізації інформації в електронному кабінеті, визначеної абзацами другим та восьмим пункту 42-1.2 цієї статті";
 
Враховано   3) пункт 42-1.4 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) встановлення строків актуалізації інформації в електронному кабінеті, визначеної абзацами другим і восьмим пункту 42-1.2 цієї статті".
 
24. 3) у пункті 42-1.5 після абзацу шостого додати два нові абзаци такого змісту:
 
-35- Южаніна Н.П.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -36- Железняк Я.І.
Підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
25. "Платник податків шляхом надсилання через електронний кабінет відповідного повідомлення з документальним підтвердженням фактів викладених в ньому (у вигляді електронного документу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" або скан-копії відповідних документів) має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет (крім відомостей, які контролюючі органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань").
 
      
26. Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення. Контролюючий орган звільняється від такого обов’язку у випадках, якщо платником податків не було надано документів, які підтверджують факти викладені у повідомленні";
 
      
27. 4) у пункті 42-1.10:
 
-37- та інші
Підпункт 4 пункту 5 виключити.
 
Враховано      
28. у першому реченні слова "і така помилка визнана технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету або її існування підтверджено рішенням суду" замінити словами "чи стався технічний збій";
 
-38- Гетманцев Д.О.
Пункт 42-1.10. викласти в такій редакції:
«42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та/або методологічна помилка, чи технічні збої і така помилка/збої визнані технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та/або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
Відхилено      
    -39- Южаніна Н.П.
Абзац другому підпункту 4 пункту 5 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"перше речення доповнити словами "чи сталися технічні проблеми у роботі електронного кабінету, реєстрів, які ведуться в електронному вигляді, або інших електронних сервісів"
 
Враховано по суті   
29. у другому та третьому реченнях в обох місцях після слів "електронного кабінету" доповнити словами "чи технічним збоєм";
 
-40- Южаніна Н.П.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 5 розділу І проекту слова "чи технічним збоєм" замінити словами "чи технічними проблеми у роботі електронного кабінету, реєстрів, які ведуться в електронному вигляді, або інших електронних сервісів"
 
Відхилено      
30. 5) у другому реченні пункту 42-1.11 слова "можуть бути" замінити словом "були" та після слів "електронного кабінету" доповнити словами "чи технічним збоєм".
 
-41- та інші
Підпункт 5 пункту 5 виключити.
 
Враховано      
    -42- Гетманцев Д.О.
Підпункт 5 пункту 5 викласти в такій редакції «у другому реченні пункту 42-1.11 слова «можуть бути спричинені» замінити словами «були зумовлені « та після слів "електронного кабінету" доповнити словами "чи технічним збоєм".
 
Відхилено    
    -43- Южаніна Н.П.
У підпункті 5 пункту 5 розділу І проекту слова "чи технічним збоєм" замінити словами "чи технічними проблеми у роботі електронного кабінету, реєстрів, які ведуться в електронному вигляді, або інших електронних сервісів"
 
Відхилено    
31. 6. У статті 49:
 
   9. У статті 49:
1) абзаци четвертий і п’ятий пункту 49.4 виключити;
 
32. 1) абзаци третій та четвертий пункту 49.4 виключити;
 
-44- Южаніна Н.П.
Підпункт 1 пунту 6 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"1) абзаци третій та четвертий пункту 49.4 замінити абзацом такого змісту:
"Контролюючим органам забороняється позбавляти платників податків, які приєднались до Договору про визнання електронних докуменів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну фінансову політику, статусу суб’єкта електронного документообігу"
 
Відхилено   2) у підпункті 49.18.6 пункту 49.18 після слів «платників податку на прибуток (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)» слова «дивідендів на державну частку» виключити;
3) в абзаці четвертому пункту 49.19 слова «складений за підсумками року, що передує звітному» замінити словами «складений за підсумками звітного року».
 
    -45- та інші
абзаци четвертий та п’ятий пункту 49.4 виключити;
 
Враховано    
    -46- Батенко Т.І.
У підпункті 1 пункту 6 розділу І законопроекту замість слів «абзаци третій та четвертий» записати слова «абзац третій».
 
Відхилено    
    -47- та інші
У підпункті 49.18.6 пункту 49.16. статті 49 після слів «платників податку на прибуток (у тому числі платників частини чистого прибутку (доходу)» слова «дивідендів на державну частку» виключити.
 
Враховано    
    -48- та інші
В абзаці четвертому пункті 49.19 статті 49 слова «складений за підсумками року, що передує звітному» замінити словами «складений за підсумками звітного року».
 
Враховано    
33. 2) у пункті 49.4-1 статті слова "і митну" виключити.
 
-49- та інші
Підпункт 2 пункту 6 виключити.
 
Враховано   10. Пункт 57.1-1 статті 57 доповнити підпунктом 57.1-1.7 такого змісту:
«57.1-1.7. Авансові внески не справляються/не нараховуються на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів відповідно до абзаців четвертого – сьомого підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».
11. У статті 70:
пункт 70.2 доповнити підпунктом 70.2.6 такого змісту:
«70.2.6. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру)»;
пункт 70.3 доповнити підпунктом 70.3.6 такого змісту:
«70.3.6. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку інформаційної взаємодії відповідно до законодавства)»;
пункт 70.9 доповнити абзацами такого змісту:
«Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.
Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації».
 
    -50- Железняк Я.І.
Після пункту 6 розділу І законопроекту додати новий пункт такого змісту:
"7. У статті 52:
1) у пункті 52.1:
в абзаці першому після слів "за зверненням платників податків" доповнити словами "у паперовій або електронній формі";
в абзаці другому слово "письмовій" замінити словом "паперовій";
в абзаці сьомому слово "підписання" виключити;
після абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у електронній формі через електронний кабінет платника податків повинно містити:
зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
дату звернення";
в абзаці восьмому слова "у цьому пункті, податкова" замінити словами "у цьому пункті, індивідуальна податкова" та після слів "надсилається відповідь у" доповнити словами "паперовій формі або електронній формі через електронний кабінет платника податків";
в абзаці дев'ятому слова "і митну" виключити та після слів "платнику податків" доповнити словами "у паперовій формі або електронній формі через електронний кабінет платника податків";
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"На індивідуальну податкову консультацію або відповідь що надається контролюючими органами в електронній формі накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг";
2) у пункті 52.3:
слова "в усній або письмовій формі" замінити словами "в усній, у паперовій або електронній формі";
слова "в письмовій" замінити словами "у паперовій або електронній";
слова "назву – податкова" замінити словами "назву – індивідуальна податкова";
слова "єдиній базі індивідуальних податкових консультацій" замінити словами "єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій";
3) у пункті 52.4:
абзаци другий –четвертий викласти в такій редакції:
"в усній формі – контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, а також державними податковими інспекціями, якщо повноваження щодо надання індивідуальних податкових консультацій в усній формі визначено положеннями про територіальні органи, до складу яких входять такі державні податкові інспекції;
у письмовій формі – контролюючим органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, крім державних податкових інспекцій.
Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси";
в абзаці п'ятому слова "єдиної бази" замінити словами "єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій".
 
Відхилено    
    -51- та інші
Пункт 57.1-1 статті 57 доповнити пунктом 57.1-1.7 такого змісту:
«57.1-1.7. Авансові внески не справляються/не нараховуються на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів відповідно до абзаців четвертого – сьомого підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».
 
Враховано    
    -52- та інші
Пункт 70.2 статті 70 доповнити підпунктом 70.2.6 такого змісту:
«70.2.6. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру).»
 
Враховано    
    -53- та інші
Пункт 70.3 статті 70 доповнити підпунктом 70.3.6 такого змісту:
«70.3.6. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку інформаційної взаємодії відповідно до законодавства).»
 
Враховано    
    -54- та інші
Пункт 70.9 статті 70 доповнити абзацами такого змісту:
«Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.
Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності у одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.».
 
Враховано    
34. 7. У пункті 74.1 статті 74 у всіх місцях слова "та митну" виключити.
 
-55- та інші
Пункт 7 виключити.
 
Враховано      
    -56- Гетманцев Д.О.
Пункт 7 викласти в такій редакції:
У пункті 74.1 статті 74 слова «та митну» і «та митної» виключити».
 
Відхилено    
35. 8. У абзаці другому пункту 77.4 статті 77 після слів "про вручення" додати слова "або в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу/адреси (у разі якщо платник податків подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет)".
 
-57- та інші
Пункт 8 виключити.
 
Враховано      
    -58- Гетманцев Д.О.
абзац другий пункту 77.4 викласти в такій редакції:
«Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки».
 
Відхилено    
    -59- Южаніна Н.П.
У пункті 8 розділу І проекту слова "з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу/адреси" виключити
 
Враховано по суті   
    -60- Железняк Я.І.
Після пункту 8 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"9. У підпункті 80.2.4 пункту 80.2 статті 80.2 слова "та книг обліку розрахункових операцій" виключити.
 
Відхилено    
36. 9. У статті 86:
 
-61- та інші
Пункт 9 виключити.
 
Враховано      
37. 1) у пункті 86.3:
 
      
38. у абзаці другому після слів "законному представнику" доповнити словами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";
 
      
39. у абзаці четвертому слова та цифри "статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень" замінити словами та цифрами "статтею 42 цього Кодексу";
 
-62- Гетманцев Д.О.
абзац четвертий пункту 86.3 викласти у такій редакції:
«У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу. У зазначених у цьому абзаці випадках контролюючим органом складається відповідний акт»;
 
Відхилено      
40. 2) у пункті 86.8 слова та цифри "статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень" замінити словами та цифрами "статтею 42 цього Кодексу".
 
-63- Гетманцев Д.О.
Підпункт 2 пункту 9 розділу І викласти в такій редакції:
«Пункт 86.8 викласти в такій редакції: «86.8. Податкове повідомлення-рішення приймається в порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки та надсилається (вручається) платнику податків в порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та додаткових документів і пояснень, зокрема документів, що підтверджують відсутність вини, наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу, поданих у порядку статті 86 цього Кодексу, податкове повідомлення-рішення приймається в порядку та терміни, визначені пунктом 86.7 цієї статті»;
 
Відхилено   12. В абзаці третьому пункту 120.2 статті 120 слова і цифри « цього Кодексу» замінити словами «цією главою Кодексу».
13. Абзаци перший та дванадцятий пункту 120-1.1 статті 120-1 після слів «абзацу одинадцятого пункту 201.4 статті 201 цього Кодексу» доповнити словами «та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної».
14. У підпункті «б» пункту 132.3 статті 132 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».
15. Абзац перший пункту 133.3 статті 133 викласти в такій редакції:
«133.3. Нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Нерезидент, який розпочав господарську діяльність через своє постійне представництво до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування».
16. В абзаці третьому підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 слова «модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та» виключити.
17. У пункті 140.5 статті 140:
1) доповнити підпунктом 140.5.2-1 такого змісту:
«140.5.2-1. на суму операції, яку контролюючий орган не враховує (не визнає) внаслідок застосування підпункту 39.2.2.12 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
При збільшенні фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податків відповідно до вимог цього підпункту, інші коригування, передбачені підпунктами 140.5.1 і 140.5.2 цього пункту щодо такої операції, не застосовуються.
Обов’язок здійснення коригування фінансового результату до оподаткування, передбаченого цим підпунктом, покладається на контролюючий орган».
2) у підпункті 140.5.4:
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 і підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у нерезидентів, визначених абзацами третім і четвертим цього пункту, якщо такі операції не мають ділової мети. Обов’язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган, із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;
після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«У випадку незастосування вимог цього підпункту на підставі абзацу шостого цього підпункту, якщо контролюючий орган не враховує (не визнає) таку операцію за результатами аналізу відповідно до статті 39 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування збільшується, у порядку, передбаченому підпункту 140.5.2-1 статті 140 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
3) У підпункті 140.5.5-1:
після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь у нерезидентів, визначених абзацами другим та третім цього пункту, якщо такі операції не мають ділової мети. Обов’язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган, із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»;
У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати абзацами п’ятим-сьомим.
після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«У випадку незастосування вимог цього підпункту на підставі абзацу п’ятого цього підпункту, якщо контролюючий орган не враховує (не визнає) таку операцію за результатами аналізу відповідно до статті 39 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування збільшується, у порядку, передбаченому підпункту 140.5.2-1 статті 140 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»;
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
У підпункті 140.5.6:
після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
«Фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу), якщо такі операції не мають ділової мети. Обов’язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган, із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»;
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати абзацами третім-п’ятим.
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«У випадку незастосування вимог цього підпункту на підставі абзаців третього та четвертого цього підпункту, фінансовий результат до оподаткування збільшується, у порядку, передбаченому підпункту 140.5.2-1 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
5) підпункт 140.5.15 виключити.
18. У пункті 141.4 статті 141:
абзац шостий підпункту «е» підпункту 141.4.1 замінити двома абзацами такого змісту:
«акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 і більше відсотків утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі-резиденту України або використовується такою юридичною особою-резидентом України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей абзаців четвертого та шостого підпункту «е» цього підпункту) та нерухомого майна (для цілей абзаців п’ятого та шостого підпункту «е» цього підпункту) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи»;
2) у підпункті 141.4.2:
абзац восьмий виключити.
в абзаці дев’ятому слова «визначений абзацами третім - п’ятим» замінити словами «визначений абзацами третім - шостим».
19. Абзац перший підпункті 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 після слів «державної допомоги» доповнити словом «компенсацій».
20. У підпункті 170.5.3 пункту 170.5 статті 170 слова і цифри «підпунктом 57.11.4 пункту 57.11 статті 57» замінити словами і цифрами «підпунктом 57.1-1.4 пункту 57.1-1 статті 57».
 
    -64- та інші
В абзаці третьому пункту 120.2 статті 120 слова та цифри « цього Кодексу» замінити словами «цією главою Кодексу»;
 
Враховано    
    -65- та інші
В абзаці першому та дванадцятому пункту 120-1.1 статті 120-1 після слів «до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статті 201 цього Кодексу» доповнити словами «та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної»;
 
Враховано    
    -66- та інші
Доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«10. У підпункті «б» пункту 132.3 статті 132 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;»
 
Враховано    
    -67- та інші
Абзац перший пункту 133.3 статті 133 викласти в такій редакції:
«133.3. Нерезидент стає на облік в контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Нерезидент, який розпочав господарську діяльність через своє постійне представництво до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування».
 
Враховано    
    -68- та інші
В абзаці третьому підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 слова «модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та» виключити.
 
Враховано    
    -69- та інші
. У пункті 140.5 статті 140:
1) доповнити підпунктом 140.5.2-1 такого змісту:
«140.5.2-1. на суму операції, яку контролюючий орган не враховує (не визнає) внаслідок застосування підпункту 39.2.2.12 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
При збільшенні фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податків відповідно до вимог цього підпункту, інші коригування, передбачені підпунктами 140.5.1 та 140.5.2 цього пункту щодо такої операції, не застосовуються.
Обов’язок здійснення коригування фінансового результату до оподаткування, передбаченого цим підпунктом, покладається на контролюючий орган».
2) у підпункті 140.5.4
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у нерезидентів, визначених абзацами третім та четвертим цього пункту, якщо такі операції не мають ділової мети. Обов’язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган, із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати абзацами шостим-восьмим.
Після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«У випадку незастосування вимог цього підпункту на підставі абзацу шостого цього підпункту, якщо контролюючий орган не враховує (не визнає) таку операцію за результатами аналізу відповідно до статті 39 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування збільшується, у порядку, передбаченому підпункту 140.5.2-1 статті 140 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
3) У підпункті 140.5.6:
після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
«Фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу), якщо такі операції не мають ділової мети. Обов’язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган, із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»;
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати абзацами третім-п’ятим.
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«У випадку незастосування вимог цього підпункту на підставі абзаців третього та четвертого цього підпункту, фінансовий результат до оподаткування збільшується, у порядку, передбаченому підпункту 140.5.2-1 статті 140 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
4) У підпункті 140.5.5-1:
після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь у нерезидентів, визначених абзацами другим та третім цього пункту, якщо такі операції не мають ділової мети. Обов’язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на контролюючий орган, із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»;
У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати абзацами п’ятим-сьомим.
після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«У випадку незастосування вимог цього підпункту на підставі абзацу п’ятого цього підпункту, якщо контролюючий орган не враховує (не визнає) таку операцію за результатами аналізу відповідно до статті 39 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування збільшується, у порядку, передбаченому підпункту 140.5.2-1 статті 140 цього Кодексу. При цьому інші коригування, передбачені цим підпунктом не застосовуються»;
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
5) Підпункт 140.5.15 виключити.
 
Враховано    
    -70- та інші
У пункті 141.4 статті 141:
абзац 6 підпункту «е» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 замінити двома абзацами такого змісту:
«акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 і більше відсотків утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі-резиденту України або використовується такою юридичною особою-резидентом України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей абзаців четвертого та шостого підпункту «е» цього підпункту) та нерухомого майна (для цілей абзаців п’ятого та шостого підпункту «е» цього підпункту) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи»;
2) у підпункті 141.4.2:
Абзац 8 виключити.
В абзаці 9 слова «визначений абзацами третім - п’ятим» замінити словами «визначений абзацами третім - шостим»;
 
Враховано    
    -71- та інші
Доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«У підпункті 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 після слів «державної допомоги» доповнити словом «компенсацій».
 
Враховано    
    -72- та інші
У підпункті 170.5.3 пункту 170.5 статті 170 слова та цифри «підпунктом 57.11.4 пункту 57.1-1 статті 57» замінити словами та цифрами «підпунктом 57.1-1.4 пункту 57.1-1 статті 57»
 
Враховано    
41. 10. Абзац третій пункту 177.10 статті 177 виключити.
 
-73- та інші
Пункт 10 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«10. У статті 177:
1) в абзаці першому підпункту 177.5.1 пункту 177.5 слова «зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат» замінити словами «обліку доходів і витрат, що ведеться згідно пункту 177.10 цієї статті»;
2) пункт 177.10 викласти в такій редакції:
«177.10. Фізичні особи - підприємці зобов'язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет.
Типова форма за якою здійснюється облік доходів і витрат та порядок її ведення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
 
Враховано   21. У статті 177:
1) в абзаці першому підпункту 177.5.1 пункту 177.5 слова «зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат» замінити словами «обліку доходів і витрат, що ведеться згідно пункту 177.10 цієї статті»;
2) пункт 177.10 викласти в такій редакції:
«177.10. Фізичні особи - підприємці зобов'язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.
Типова форма за якою здійснюється облік доходів і витрат та порядок його ведення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
 
    -74- Южаніна Н.П.
Пункт 10 розділу І проекту доповнити абзацом такого змісту:
"Пункт 177.10 статті 177 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Книга обліку доходів і витрат не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді".
 
Враховано по суті   
    -75- Железняк Я.І.
Пункт 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"10. В пункту 177.10:
в абзаці першому слова "вести Книгу обліку доходів і витрат та" виключити;
абзаци другий та третій виключити.
 
Враховано по суті   
    -76- Железняк Я.І.
Пункт 10 розділу І законопроекту (щодо пункту 177.10) викласти в такій редакції:
"10. В пункті 177.10 статті 177:
в абзаці першому слова "вести Книгу обліку доходів і витрат та" виключити;
абзац третій виключити".
 
Враховано по суті   
    -77- Федієнко О.П.
Абзаци 1-3 пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України пропонується викласти у редакції:
«Фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат від своєї діяльності та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику.
Фізичні особи – підприємці можуть вести Книгу обліку доходів і витрат, яка не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.»
 
Враховано по суті   
42. 11. Друге речення абзацу другого пункту 178.6 статті 178 викласти в такій редакції:
 
-78- та інші
Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Пункт 178.6 статті 178 викласти в такій редакції:
«178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет.
Типова форма такого обліку та порядок її ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
Враховано   22. Пункт 178.6 статті 178 викласти в такій редакції:
«178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.
Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
    -79- Железняк Я.І.
Пункт 11 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"пункту 178.6 статті 178 викласти в такій редакції:
"178.6. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, ведуть облік доходів і витрат від такої діяльності у довільній формі, шляхом помісячного відображення доходів та витрат".
 
Відхилено    
    -80- Федієнко О.П.
Пункт 178.6 статті 178 Податкового кодексу України пропонується викласти у редакції:
«Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.
Форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та фінансову політику.
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть вести Книгу обліку доходів і витрат, яка не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.»
 
Враховано по суті   
43. "Книга обліку доходів і витрат не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді".
 
      
44. 12. В абзаці другому пункту 183.7 статті 183 слова "Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть" замінити словами "Платники податків можуть.
 
-81- та інші
Пункти 12, 13, 14, 15 виключити.
 
Враховано      
45. 13. В абзаці першому підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до" замінити словами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до".
 
      
46. 14. В абзаці першому підпункту 267.6.2 пункту 267.6 статті 267 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до" замінити словами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до".
 
      
47. 15. В абзаці першому пункту 286.5 статті 286 слова "надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до" замінити словами "надсилають платникові у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до".
 
-82- та інші
у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215
цифри та слова:
"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ІSО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86), крім палива пічного побутового
євро за 1000 літрів
213,50
замінити цифрами та словами:
"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ІSО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86), крім палива пічного побутового та базових олив і інших мастильних матеріалів та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ІSО 3405 ( або аналогічним методом АSТМ D86) при температурі 350 гр. С та атмосферному тиску переганяються не більше 35% об
євро за 1000 літрів
213,50
 
Враховано   23. У підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215^
цифри і слова:
"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ІSО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86), крім палива пічного побутового
євро за 1000 літрів
213,50
замінити цифрами і словами:
"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ІSО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86), крім палива пічного побутового, базових олив та інших мастильних матеріалів, та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ІSО 3405 (або аналогічним методом АSТМ D 86) при температурі 350 гр. С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об %.
євро за 1000 літрів
213,50
 
    -83- та інші
доповнити підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 новими абзацами такого змісту:
"Ставки акцизного податку на товари, що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 12 41 11, 2710 12 41 12, 2710 12 41 13, 2710 12 41 31, 2710 12 41 32, 2710 12 41 33, 2710 12 41 91, 2710 12 41 92, 2710 12 41 93, 2710 12 45 01, 2710 12 45 02, 2710 12 45 09, 2710 12 49 01, 2710 12 49 02, 2710 12 49 09, 2710 12 41 14, 2710 12 41 15, 2710 12 41 19, 2710 12 41 34, 2710 12 41 35, 2710 12 41 39, 2710 12 41 94, 2710 12 41 95, 2710 12 41 99, 2710 12 45 12, 2710 12 45 13, 2710 12 45 99, 2710 12 49 12, 2710 12 49 13, 2710 12 49 99, 2710 20 90 00, 2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90 згідно з УКТ ЗЕД, відносяться до першої групи ставок акцизного податку на пальне (далі – перша група ставок).
Ставки акцизного податку на товари, що класифікуються у товарних підкатегоріях 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД, відноситься до другої групи ставок акцизного податку на пальне (далі – друга група ставок).
Розмір ставок акцизного податку другої групи ставок має дорівнювати 25 відсоткам розміру ставок акцизного податку першої групи ставок.
У разі внесення змін до цього Кодексу, за якими найбільша ставка акцизного податку другої групи ставок буде перевищувати 25 відсотків найменшої ставки акцизного податку першої групи ставок, до кожної ставки акцизного податку першої групи ставок застосовується підвищувальний коефіцієнт, що визначається за формулою:
К = МаксСтавка2гр х 4 / МинСтавка1гр,
де МаксСтавка2гр – найбільша ставка акцизного податку другої групи ставок;
МинСтавка1гр – найменша ставка акцизного податку першої групи ставок.
У разі внесення змін до цього Кодексу, за якими найменша ставка акцизного податку першої групи ставок буде перевищувати чотирикратний розмір найбільшої ставки акцизного податку другої групи ставок, до кожної ставки акцизного податку другої групи ставок застосовується підвищувальний коефіцієнт, що визначається за формулою:
К = МинСтавка1гр / 4 / МаксСтавка2гр,
де МинСтавка1гр – найменша ставка акцизного податку першої групи ставок,
МаксСтавка2гр – найбільша ставка акцизного податку другої групи ставок.
Величина підвищувальних коефіцієнтів, встановлених цим підпунктом, визначається у формі десяткового дробу з шістьма знаками після коми та не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності законом, яким змінюються ставки акцизного податку першої та/або другої групи ставок, оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".
 
Відхилено    
48. 16. У підпункті 296.1.1 пункту 296.1 статті 296:
 
-84- Железняк Я.І.
Пункт 16 та 17 розділу І законопроекту замінити одним пунктом такого змісту:
"Пункт 296.1 статті 296 викласти в такій редакції:
"296.1. Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі, шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
Фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі, шляхом помісячного відображення доходів та витрат.
Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу".
 
Враховано по суті     
49. 1) в абзаці першому слово "ведуть" замінити словами "за власним бажанням можуть вести";
 
-85- та інші
Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. У пункті 296.1 статті 296:
1) підпункт 296.1.1 викласти в такій редакції:
«296.1.1. Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі, шляхом помісячного відображення отриманих доходів.»;
2) підпункт 296.1.2 викласти в такій редакції:
«296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет.»
 
Враховано   24. У пункті 296.1 статті 296:
1) підпункт 296.1.1 викласти в такій редакції:
«296.1.1. Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів».
2) підпункт 296.1.2 викласти в такій редакції:
«296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет».
 
50. 2) друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:
 
      
51. "Книга обліку доходів не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді";
 
      
52. 3) доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
      
53. "Відсутність книги обліку доходів, а також її ведення з порушенням встановленого порядку може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності виключно в разі, якщо такий платник податків повідомив контролюючий орган про бажання вести таку книгу".
 
-86- Железняк Я.І.
Абзац другий підпункту 3 пункту 16 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Відсутність книги обліку доходів, а також її ведення з порушенням встановленого порядку не може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності".
 
Відхилено      
    -87- Федієнко О.П.
Абзац 3 підпункту 296.1.1. пункту 296.1. статті 296 Податкового кодексу України пропонується виключити.
 
Відхилено    
54. 17. Друге речення підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 викласти в такій редакції:
 
-88- та інші
Підпункт 17 виключити.
 
Враховано      
    -89- Железняк Я.І.
Пункт 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"17. В підпункті 296.1.2 пункту 296.1 статті 296:
в першому реченні слово "ведуть" замінити словами "за власним бажанням можуть вести";
друге речення підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 викласти в такій редакції:
"Книга обліку доходів та витрат не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді";
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Відсутність книги обліку доходів та витрат, а також її ведення з порушенням встановленого порядку не може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності".
 
Враховано частково    
55. "Книга обліку доходів та витрат не підлягає реєстрації в контролюючому органі та може вестися в паперовому та/або електронному вигляді".
 
-90- та інші
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«у пункті 345.1 статті 345 слова «злочинних посягань» замінити словами «кримінально-протиправних посягань»;
 
Враховано   25. У пункті 345.1 статті 345 слова «злочинних посягань» замінити словами «кримінально-протиправних посягань».
26. У пункті 350.1 статті 350:
1) у підпункті 350.1.4 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;
2) у підпункті 350.1.5 слово «злочинів» замінити словом «кримінальних».
27. У підпункті 351.1 статті 351 слова і цифри «пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням встановлених цим Кодексом правил проведення податкових перевірок» виключити.
28. В абзаці другому пункту 352.1 статті 352 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».
29. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) підрозділ 1 доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14. Тимчасово до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020-2021 податкові (звітні) періоди не включаються доходи у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані в наслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов;
а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року.
б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) рік складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв’язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи";
у підрозділі 2:
у пункті 73:
в абзацах першому і другому після слів «відповідно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статті 201 цього Кодексу» доповнити словами «та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної», а слова і цифри «до 31 грудня 2019 року» замінити словами «до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», строк сплати грошових зобов’язань за якими не настав або»;
в абзаці першому цифри і слова «2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень» замінити цифрами і словами «1 відсотка обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 510 гривень»;
в абзаці другому цифри і слова «5 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 3400 гривень» замінити цифрами і словами «2,5 відсотка обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1700 гривень»;
доповнити пунктом 73-1 такого змісту:
«73-1. Установити, що для платників податку на додану вартість, які сплачують єдиний податок та застосовують квартальний звітний (податковий) період, останнім квартальним звітним (податковим) періодом для подання податкової звітності з податку на додану вартість є другий квартал 2020 року.
Першим місячним звітним (податковим) періодом з податку на додану вартість для таких платників є липень 2020 року»;
3) у пункті 53 підрозділу 4 після слів «інших боргових зобов’язань, що» доповнити словами «виникли за операціями з нерезидентами та які».
4) у підрозділі 5:
доповнити пунктом 30-1 такого змісту:
«30-1. Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не марковані марками акцизного податку, знаходяться в обігу до 31 грудня 2021 року включно»;
доповнити пунктами 32-34 такого змісту:
«32. Суб'єкти господарювання, які до 23 травня 2020 року не підпадали, а з 23 травня 2020 року підпадають під визначення платників податку відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, які здійснюють ввезення на митну територію України або реалізацію палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90):
1) зобов’язані:
до 31 серпня 2020 року включно зареєструватися платниками акцизного податку з реалізації пального та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких є такі платники податку;
до 31 грудня 2020 року включно обладнати всі акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх у Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;
2) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року включно без сплати акцизного податку подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, у разі подальшого використання зазначеного у цьому пункті пального виключно для:
власного споживання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90). Ця норма не поширюється на використання як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом;
власного споживання пального, що було передано (відпущено, відвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання або ввезено таким суб'єктом господарювання на митну територію України. Ця норма не поширюється на пальне, зазначене в абзаці другому цього підпункту;
промислової переробки (крім виробництва підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу);
зобов'язані до 15 вересня 2020 року включно скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, використаного для власного споживання та/або промислової переробки у період з 23 травня 2020 року до 31 серпня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
мають право одноразово до 31 серпня 2020 року включно подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яка реєструється зі списанням з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку. Ця норма застосовується до обсягів пального, що в подальшому будуть використовуватися для інших цілей, ніж зазначених у підпункті 2 цього пункту.
зобов'язані до 15 вересня 2020 року включно скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 4 цього пункту, реалізованого у період з 23 травня 2020 року до 31 серпня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з кодом УКТ ЗЕД і зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
До суб'єктів господарювання, які зазначені у цьому пункті:
до 31 серпня 2020 року включно не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 117.3 статті 117 (за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платниками акцизного податку), пунктами 128-1.2 (за відсутність реєстрації акцизних складів) та 128-1.3 (за неподання електронних документів з акцизних складів) статті 128-1 цього Кодексу;
до 15 вересня 2020 року включно не застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 120-2 цього Кодексу за порушення строків реєстрації акцизних накладних, складених на операції з реалізації, пального, здійснені з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року включно;
до 31 грудня 2020 року включно не застосовується штрафні санкції передбачені пунктом 128-1.1 статті 128-1 цього Кодексу за не обладнання резервуарів, в яких знаходиться пальне витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та за відсутність їх реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі.
33. Суб'єкти господарювання, які до 23 травня 2020 року підпадали під визначення платниками акцизного податку відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу та станом на 23 травня 2020 року мали залишки палив рідких на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90):
1) зобов’язані:
до 31 серпня 2020 року включно зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, на яких зберігаються палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинники або розріджувачі на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90);
до 31 грудня 2020 року включно обладнати всі резервуари, в яких зберігаються палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинники або розріджувачи на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх у Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;
2) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року включно без сплати акцизного податку подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, у разі подальшого використання зазначеного у цьому пункті пального виключно для:
власного споживання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90). Ця норма не поширюється на використання пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом;
промислової переробки (крім виробництва підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу);
3) зобов'язані до 15 вересня 2020 року включно скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, використаного для власного споживання та/або промислової переробки у період з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, і зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
4) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року включно на обсяги палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00) та розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90) подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яка реєструється зі списанням з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку. Ця норма застосовується до обсягів пального, що в подальшому буде використовуватися для інших цілей ніж зазначені у підпункті 2 цього пункту;
5) зобов'язані до 15 вересня 2020 року включно скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 4 цього пункту, реалізованого у період з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року включно, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з кодом УКТ ЗЕД, та зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
До суб'єктів господарювання, які зазначені у цьому пункті:
до 31 серпня 2020 року включно не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктами 128-1.2 (за відсутність реєстрації акцизних складів, зазначених в абзаці третьому цього пункту) та 128-1.3 статті 128-1 цього Кодексу за неподання електронних документів з акцизних складів, зазначених в абзаці третьому цього пункту;
до 15 вересня 2020 року включно не застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 120-2 цього Кодексу за порушення строків реєстрації акцизних накладних, складених на операції з реалізації палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), здійснені з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року включно;
до 31 грудня 2020 року включно не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 128-1.1 статті 128-1 цього Кодексу за не обладнання резервуарів, в яких знаходиться пальне зазначене в абзаці першому цього пункту, витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та за відсутність їх реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі».
34. Положення підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу щодо базових олив та інших мастильних матеріалів, інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ІSО 3405 (або аналогічним методом АSТМ D86) при температурі 350 гр. С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об%, застосовуються з 23 травня 2020 року»;
5) у підрозділі 10:
пункт 16-1 доповнити підпунктом 1.11 такого змісту:
«1.11. Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в пункті 14 підрозділу 1 цього розділу»;
у пункті 52-2:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків».
У зв’язку з цим абзаци другий-одинадцятий вважати відповідно абзацами третім-дванадцятим;
абзац третій після слів «перевірок з підстав, визначених підпунктом» доповнити словами та цифрами "підпунктом 78.1.7 та";
абзац п’ятий після слів «зберігання, транспортування» доповнити словами «та обігу».
пункт 54 викласти в такій редакції:
«54. Встановити такі особливості застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду:
першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються;
підпункт "б" підпункту 39-2.1.2 пункту 39-2.1 статті 39-2 цього Кодексу для 2022-2023 звітних (податкових) років застосовується в такій редакції:
"б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або";
підпункти 39-2.3.2.1-39-2.3.2.4 підпункту 39-2.3.2 пункту 39-2.3 статті 39-2 цього Кодексу застосовуються щодо звітних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2023 року;
штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 39-2 цього Кодексу під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії не застосовуються за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років;
до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов'язані із застосуванням норм статті 39-2 цього Кодексу. У зв’язку з цим інформація та/або документи, отримані контролюючим органом відповідно до статті 39-2 цього Кодексу, за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років:
а) є інформацією з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;
б) не може вважатися доказами у кримінальному провадженні, у розумінні статті 84 Кримінального процесуального кодексу України»;
у пункті 60:
в абзаці першому цифри і слова «1 липня 2020 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2021 року»;
в абзаці другому слова та цифри «1 січня 2021 року» замінити словами та цифрами «1 липня 2021 року»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Постійні представництва нерезидентів, які були зареєстровані платниками податків (в тому числі податку на прибуток підприємств) на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», залишаються платниками таких податків відповідно до вимог цього Кодексу до реєстрації в якості платників податків (в тому числі податку на прибуток підприємств) відповідних нерезидентів»;
доповнити пунктами 60-1-60-11 такого змісту:
«60-1. Норми визначені абзацом двадцять п’ятим підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14, пунктом 120.7 статті 120, абзацом третім підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133, пункту 136.7 статті 136 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2022 року.
Норми пункту 67.5 статті 67, підпункту 78.1.22 пункту 78.1 статті 78, пункту 86.13 статті 86, підпункт 94.2.9 пункту 94.2 статті 94, пункту 117.4 статті 117 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
60-2. Норми підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:
а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;
б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;
в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;
ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів за межами України;
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);
е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю».
60-3. Норми підпункту 14.1.193 (крім абзацу двадцять п’ятого) пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«14.1.193. постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.
З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.
Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер».
60-4. Норми абзацу першого підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«47.1.1. юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи».
60-5. Норми пункту 64.5 статті 64 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року норми пункту 64.5 статті 64 застосовуються в такій редакції:
«64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік таких платників податків здійснюється відповідно до цієї статті.
У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.
зазначеного акта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент береться на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відповідного об’єкта після подання таких документів:
заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім’я нерезидента уповноваженими органами України;
дані про представника платника податку».
60-6. Норми підпункту 133.2.2 пункту 133.2 статті 133 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 133.2.2 пункту 133.2 статті 133 цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«133.2.2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників».
60-7. Норми підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу».
60-8. Норми підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу, застосовуються в такій редакції:
«141.4.2. Резидент, у тому числі фізична особа - підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа - підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності».
60-9. Норми абзацу першого підпункту 141.4.4 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого підпункту 141.4.4 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу, застосовуються в такій редакції;
«141.4.4. Сума фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, у тому числі фізичною особою - підприємцем, фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єктом господарювання (юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем), який обрав спрощену систему оподаткування за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому:»;
60-10. Норми абзацу першого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141, цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«141.4.5. Страховики або інші резиденти, у тому числі фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні осо би - підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:»
60-11. Норми підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу застосовуються в такій редакції:
«141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.
У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, з урахуванням вимог, визначених цього Кодексу.
У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 з урахуванням вимог, визначених цього Кодексу.
 
    -91- та інші
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«у пункті 350.1 статті 350:
1) у підпункті 350.1.4 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;
2) у підпункті 350.1.5 слово «злочинів» замінити словом «кримінальних»;»
 
Враховано    
    -92- та інші
У підпункті 351.1 статті 351 слова «пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням встановлених цим Кодексом правил проведення податкових перевірок» виключити;
 
Враховано    
    -93- та інші
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«в абзаці другому пункту 352.1 статті 352 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».»
 
Враховано    
    -94- та інші
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
У розділі ХХ «Перехідні положення»:
доповнити підрозділ 1 пунктом 14 такого змісту:
«14. Тимчасово до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020-2021 податкові (звітні) періоди не включаються доходи у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані в наслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:
а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року.
б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) рік складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв’язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи".
у підрозділі 2:
у пункті 73:
в абзаці першому та другому після слів «відповідно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статті 201 цього Кодексу» доповнити словами «та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної», слова та цифри «до 31 грудня 2019 року» замінити словами «до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», строк сплати грошових зобов’язань за якими не настав або»;
в абзаці першому слова «2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень» замінити словами «1 відсоток обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 510 гривень»;
в абзаці другому слова «5 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 3400 гривень» замінити словами «2,5 відсотка обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1700 гривень»;
доповнити пунктом 73-1 такого змісту:
«73-1. Установити, що для платників податку на додану вартість, які сплачують єдиний податок та застосовують квартальний звітний (податковий) період, останнім квартальним звітним (податковим) періодом для подання податкової звітності з податку на додану вартість є ІІ квартал 2020 року.
Першим місячним звітним (податковим) періодом з податку на додану вартість для таких платників є липень 2020 року»;
 
Враховано    
    -95- та інші
У пункті 53 підрозділу 4 після слів «інших боргових зобов’язань, що» доповнити словами «виникли за операціями з нерезидентами та які».
 
Враховано    
    -96- та інші
у :
1) доповнити пунктом 30-1 такого змісту:
«30-1. Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не марковані марками акцизного податку, знаходяться в обігу до 31 грудня 2021 року включно»;
доповнити пунктами 32-34 такого змісту:
«32. Суб'єкти господарювання, які до 23 травня 2020 року не підпадали, а з 23 травня 2020 року підпадають під визначення платників податку відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, які здійснюють ввезення на митну територію України або реалізацію палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90):
1) зобов’язані:
до 31 серпня 2020 року (включно) зареєструватися платниками акцизного податку з реалізації пального та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких є такі платники податку;
до 31 грудня 2020 року (включно) обладнати всі акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;
2) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року (включно) без сплати акцизного податку подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, у разі подальшого використання зазначеного у цьому пункті пального виключно для:
власного споживання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу; інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90). Ця норма не поширюється на використання як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом;
власного споживання пального, що було передано (відпущено, відвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання або ввезено таким суб'єктом господарювання на митну територію України. Ця норма не поширюється на пальне, зазначене у абзаці другому цього підпункту;
промислової переробки (крім виробництва підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу);
3) зобов'язані до 15 вересня 2020 року (включно) скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, використаного для власного споживання та/або промислової переробки у період з 23 травня 2020 року до 31 серпня 2020 року (включно), за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
4) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року (включно) подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яка реєструється зі списанням з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку. Ця норма застосовується до обсягів пального, що в подальшому будуть використовуватися для інших цілей, ніж зазначених у підпункті 2 цього пункту.
5) зобов'язані до 15 вересня 2020 року (включно) скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 4 цього пункту, реалізованого у період з 23 травня 2020 року до 31 серпня 2020 року (включно), за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з кодом УКТ ЗЕД, та зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
До суб'єктів господарювання, які зазначені у цьому пункті:
до 31 серпня 2020 року (включно) не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 117.3 статті 117 (за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платниками акцизного податку), пунктами 128-1.2 (за відсутність реєстрації акцизних складів) та 128-1.3 (за неподання електронних документів з акцизних складів) статті 128-1 цього Кодексу;
до 15 вересня 2020 року (включно) не застосовуються штрафні санкції передбачені статтею 120-2 цього Кодексу (за порушення строків реєстрації акцизних накладних), складених на операції з реалізації, пального, здійснені з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року (включно);
до 31 грудня 2020 року (включно) не застосовується штрафні санкції передбачені пунктом 128-1.1 статті 128-1 (за не обладнання резервуарів, в яких знаходяться пальне витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та за відсутність їх реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі) цього Кодексу.
33. Суб'єкти господарювання, які до 23 травня 2020 року підпадали під визначення платниками акцизного податку відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, та станом на 23 травня 2020 року мали залишки палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00) та розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90):
1) зобов’язані:
до 31 серпня 2020 року (включно) зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, на яких зберігаються палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00) та розчинники або розріджувачи на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90);
до 31 грудня 2020 року (включно) обладнати всі резервуари, в яких зберігаються палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00) та розчинники або розріджувачи на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;
2) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року (включно) без сплати акцизного податку подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, у разі подальшого використання зазначеного у цьому пункті пального виключно для:
власного споживання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу; інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90). Ця норма не поширюється на використання пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом;
промислової переробки (крім виробництва підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу).
3) зобов'язані до 15 вересня 2020 року (включно) скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 2 цього пункту, використаного для власного споживання та/або промислової переробки у період з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року (включно), за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
4) мають право одноразово до 31 серпня 2020 року (включно) на обсяги палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00) та розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90) подати заявку на поповнення обсягів залишку пального / коригування до заявки на поповнення обсягів залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 23 травня 2020 року за кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД та кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, яка реєструється зі списанням з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку. Ця норма застосовується до обсягів пального, що в подальшому буде використовуватися для інших цілях ніж зазначених у підпункті 2 цього пункту.
5) зобов'язані до 15 вересня 2020 року (включно) скласти акцизні накладні на загальні обсяги пального, зазначеного у підпункті 4 цього пункту, реалізованого у період з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року (включно), за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з кодом УКТ ЗЕД, та зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
До суб'єктів господарювання, які зазначені у цьому пункті:
до 31 серпня 2020року (включно) не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктами 128-1.2 (за відсутність реєстрації акцизних складів, зазначених в абзаці третьому цього пункту) та 128-1.3 статті 128-1 (за неподання електронних документів з акцизних складів, зазначених в абзаці третьому цього пункту) цього Кодексу;
до 15 вересня 2020 року (включно) не застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 120-2 цього Кодексу за порушення строків реєстрації акцизних накладних, складених на операції з реалізації палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), на які встановлено ставку акцизного податку 213,50 євро за 1000 літрів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00) та розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), здійснені з 23 травня 2020 року по 31 серпня 2020 року (включно);
до 31 грудня 2020 року (включно) не застосовуються штрафні санкції передбачені пунктами 128-1.1 статті 128-1 (за не обладнання резервуарів, в яких знаходяться пальне зазначене в абзаці першому цього пункту, витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та за відсутність їх реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі) цього Кодексу.
34. Положення підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 щодо базових олив і інших мастильних матеріалів та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ІSО 3405 ( або аналогічним методом АSТМ D86) при температурі 350 гр. С та атмосферному тиску переганяються не більше 35% об, застосовуються з 23 травня 2020 року.»
 
Враховано    
    -97- та інші
пункт 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ доповнити підпунктом 1.11 такого змісту:
«1.11. Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в пункті 14 підрозділу 1 цього розділу»;
Пункт 54 підрозділу 10 розділу ХХ викласти в такій редакції:
«54. Встановити такі особливості застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду:
першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.
підпункт "б" підпункту 39-2.1.2 пункту 39-2.1 статті 39-2 цього Кодексу для 2022-2023 звітних (податкових) років застосовується в такій редакції:
"б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або";
підпункти 39-2.3.2.1-39-2.3.2.4 підпункту 39-2.3.2 пункту 39-2.3 статті 39-2 цього Кодексу застосовуються щодо звітних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2023 року;
штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 39-2 цього Кодексу під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії не застосовуються за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років;
до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов'язані із застосуванням норм статті 39-2 цього Кодексу. У зв’язку з цим інформація та/або документи, отримані контролюючим органом відповідно до статті 39-2 цього Кодексу, за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років,:
а) є інформацією з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.
б) не може вважатись доказами в кримінальному провадженні, у розумінні статті 84 Кримінально-процесуального кодексу України».
 
Враховано    
    -98- та інші
У пункті 52-2 Підрозділу 10 розділу ХХ:
доповнити після абзацу першого абзацом такого змісту:
«документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків».
У зв’язку з цим абзаци другий-одинадцятий вважати абзацом третім-дванадцятим;
абзац третій після слів «перевірок з підстав, визначених підпунктом» доповнити словами та цифрами "підпунктом 78.1.7 та";
абзац п’ятий після слів «зберігання, транспортування» доповнити словами «та обігу».
 
Враховано    
    -99- та інші
У підрозділі 10 розділу ХХ:
у пункті 60:
в абзаці першому слова та цифри «1 липня 2020 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2021 року»;
в абзаці другому слова та цифри «1 січня 2021 року» замінити словами та цифрами «1 липня 2021 року»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Постійні представництва нерезидентів, які були зареєстровані платниками податків (в тому числі податку на прибуток підприємств) на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», залишаються платниками таких податків відповідно до вимог цього Кодексу до реєстрації в якості платників податків (в тому числі податку на прибуток підприємств) відповідних нерезидентів»;
доповнити новими пунктами 60-1-60-11 такого змісту:
«60-1. Норми визначені абзацом двадцять п’ятим підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14, пунктом 120.7 статті 120, абзацом третім підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133, пункту 136.7 статті 136 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2022 року.
Норми пункту 67.5 статті 67, підпункту 78.1.22 пункту 78.1 статті 78, пункту 86.13 статті 86, підпункт 94.2.9 пункту 94.2 статті 94, пункту 117.4. статті 117 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
60-2. Норми підпункту 14.1.54 пункту 14.1. статті 14 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 14.1.54 пункту 14.1. статті 14 застосовуються в такій редакції:
«14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:
а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;
б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;
в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;
ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів за межами України;
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);
е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю»;
60-3. Норми підпункту 14.1.193 (крім абзацу двадцять п’ятого підпункту 14.1.193) пункту 14.1. статті 14, застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 14.1.193 пункту 14.1. статті 14 застосовуються в такій редакції:
«14.1.193. постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.
З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.
Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер»;
60-4. Норми абзацу першого підпункту 47.1.1 пункту 47.1. статті 47 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого підпункту 47.1.1 пункту 47.1. статті 47 застосовуються в такій редакції:
«47.1.1. юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи»;
60-5. Норми пункту 64.5 статті 64 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31.12.2020 року норми пункту 64.5 статті 64 застосовуються в такій редакції:
«64.5. Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.
Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням. Взяття на облік таких платників податків здійснюється відповідно до цієї статті.
У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.
зазначеного акта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент береться на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відповідного об’єкта після подання таких документів:
заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім’я нерезидента уповноваженими органами України;
дані про представника платника податку».
60-6. Норми підпункту 133.2.2 пункту 133.2 статті 133 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 133.2.2 пункту 133.2 статті 133, застосовуються в такій редакції:
«133.2.2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі)
та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників».
60-7. Норми підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 застосовуються в такій редакції:
«е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу»;
60-8. Норми підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 застосовується до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 застосовуються в такій редакції:
«141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.
У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, з урахуванням вимог, визначених цього Кодексу.
У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 з урахуванням вимог, визначених цього Кодексу.
60-9. Норми підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141, застосовуються в такій редакції;
141.4.2. Резидент, у тому числі фізична особа - підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа - підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
60-10. Норми абзацу першого підпункту 141.4.4 пункту 141.4 статті 141 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого підпункту 141.4.4 пункту 141.4 статті 141, застосовуються в такій редакції;
«141.4.4. Сума фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, у тому числі фізичною особою - підприємцем, фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єктом господарювання (юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем), який обрав спрощену систему оподаткування за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому:»;
60-11. Норми абзацу першого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2021 року.
До 31 грудня 2020 року включно норми абзацу першого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141, застосовуються в такій редакції:
«141.4.5. Страховики або інші резиденти, у тому числі фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні особи - підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:»
 
Враховано    
56. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
57. 1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування, крім пункту 4, підпунктів 1-3 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пунктів 8, 9, 12-15 розділу І цього Закону, який набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування.
 
-100- та інші
Пункт перший Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
змін до підпункту 16.1.16 пункту 16.1 статті 16, статей 42, 42-1, пункту 49.4 статті 49 розділу І цього Закону, що набирають чинності через 3 місяці з дня опублікування цього Закону;
змін до пункту 57.1-1 статті 57, пункту 133.3 статті 133, статті 177, пункту 178.6 статті 178, пункту 296.1 статті 296 розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
змін до підпунктів 140.5.4, 140.5.6, 140.5.5-1 пункту 140.5 статті 140, що набирають чинності з 1 січня 2022 року.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
змін до підпункту 16.1.16 пункту 16.1 статті 16, статей 42, 42-1, пункту 49.4 статті 49 розділу І цього Закону, що набирають чинності через 3 місяці з дня опублікування цього Закону;
змін до пункту 57.1-1 статті 57, пункту 133.3 статті 133, статті 177, пункту 178.6 статті 178, пункту 296.1 статті 296 розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
змін до підпунктів 140.5.4, 140.5.6, 140.5.5-1 пункту 140.5 статті 140, що набирають чинності з 1 січня 2022 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1)у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2019р., № 50, ст. 353) абзац другий пункту 6 розділу І виключити.
2) у пункті 9-15 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) слова «день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників"« у всіх відмінках замінити цифрами і словами «3 червня 2020 року»;
3) у Законі України «Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (Відомості Верховної Ради України 2019 р., № 46, ст. 296):
у пункті 2:
доповнити новим підпунктом 10-1) такого змісту:
«10-1) абзац тридцять перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«контрольна стрічка – це:
а) копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;
б) електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек гешу (створеного із застосуванням геш-функції) попереднього розрахункового документу або фіскального звітного чека, та зберігаються в електронній формі таким програмним реєстратором розрахункових операцій під час його роботи на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу;»
У зв’язку з цим абзаци тридцять другий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим – тридцять сьомим;
у підпункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
«11) після абзацу тридцять шостого доповнити абзацами тридцять сьомим - п’ятдесят дев’ятим такого змісту:»
після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«електронна копія фіскального звіту - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звіту, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків.»
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим абзац тридцять сьомий вважати абзацом шістдесятим»;
у пункті 3:
після абзацу другого підпункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Використання програмних реєстраторів розрахункових операцій при роздрібній торгівлі пальним забороняється.»;
абзаци шостий-восьмий у підпункті 5 замінити чотирма абзацами такого змісту:
«абзац четвертий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні передавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та іншу інформацію необхідну для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу, яка створюється засобами таких програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Програмні реєстратори розрахункових операцій та фіскальний сервер контролюючого органу повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального серверу контролюючого органу, необхідних для формування засобами програмного реєстратора розрахункових операцій та передачі до фіскального серверу контролюючого органу фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.
Порядок передачі інформації від реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог "Про електронні довірчі послуги" та/або інших дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством". При цьому застосування удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки є достатнім для цілей цього Закону;»;
в абзаці шостому підпункту 6 слово «попереднього» виключити;
після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1. Назву Розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ, А ТАКОЖ ДО ПРОГРАМНИХ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАЗУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ»;
у пункті 9:
в абзаці сьомому слова «та програмних реєстраторів розрахункових операцій» виключити;
в абзаці дев’ятому після слів «модемів для передачі даних» доповнити словами «а також в програмних реєстраторах розрахункових операцій»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«Для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій може використовуватися електронна печатка юридичної особи, фізичної особи – підприємця, іншого суб’єкта господарювання на якого поширюється дія цього Закону, та створювачем якої є такий суб’єкт господарювання.»;
після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1. Доповнити статтею 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-1. Програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати відповідно до вимог пункту 7 статті 3 та статті 5 цього Закону щодо роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій створення та передачу до фіскального серверу контролюючого органу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, а також контрольної стрічки, електронних фіскальних звітних чеків, та іншої інформації, необхідної для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу»;
у пункті 11:
у підпункті 2:
в абзаці шостому слова «та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій» виключити;
в абзацах сьомому та восьмому слово «попереднього» виключити;
в абзаці другому підпункту 3 слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» виключити;
у абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «абзацу двадцять другого підпункту 11» замінити словами «абзацу двадцять третього підпункту 11».
4) у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (Голос України офіційне видання, від 22.05.2020 — № 84):
у розділі І:
у пункті 14 (щодо підпункту 39-2.3.2.4. пункту 39-2.3.2 підпункту 39-2.3. статті 39-2) :
у абзаці дев’яносто другому слова «разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії» виключити;
у абзаці дев’яносто третьому після слів «подає документацію з трансфертного ціноутворення» та після слів «подано документацію з трансфертного ціноутворення» слова «та/або копії первинних документів» виключити;
у підпункті 3 пункту 45 (щодо пункту 78.4 статті 78) цифри «78.1.21» замітини цифрами «78.1.22»;
в абзаці другому підпункту 1 пункту 59 (щодо пункту 102.1 статті 102) слова «та/або перевірки податкових зобов’язань податкових агентів щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору при виплаті заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) фізичній особі у зв’язку з трудовими відносинами)» виключити;
підпункт 3 пункту 64 (щодо пункту 111.3 статті 111) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Притягнення фізичної або юридичної особи до фінансової відповідальності за податкове правопорушення, що передбачає встановлення контролюючими органами вини особи, не передбачає презумпції наявності вини фізичної особи чи посадових (службових) осіб юридичної особи у випадках притягнення фізичної особи чи посадових (службових) осіб юридичної особи до юридичної відповідальності інших видів, та не звільняє від обов’язку її доведення у порядку, передбаченому законом»;
у пункті 69 слова і цифри «Статтю 115» замінити словами і цифрами «Статті 115, 127»;
у підпункті 2 пункту 90 розділу І (щодо пункту 140.2 статті 140) абзаци другий - одинадцятий викласти в такій редакції:
«140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених пунктом 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (крім процентів, що підлягають капіталізації відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності до моменту введення відповідного активу в експлуатацію), що виникли за операціями з нерезидентами, понад 30 відсотків суми розрахованого об’єкта оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того самого звітного (податкового) періоду.
Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень таких боргових зобов’язань та відповідно власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у пункту 140.3 цієї статті.
Для цілей цього пункту об’єкт оподаткування визначається згідно із статтею 134 цього Кодексу з коригуванням фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу, крім:
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;
різниці, визначеної цим пунктом.
Якщо у звітному (податковому) періоді показник, розрахований відповідно до абзацу першого цього пункту, має від’ємне значення, фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму процентів, що виникли за операціями з нерезидентами, нарахованих у цьому звітному (податковому) періоді.
Для цілей цього пункту до суми процентних витрат, що виникли за операціями з нерезидентами, нарахованих протягом звітного (податкового) періоду, додається частка амортизаційних відрахувань, що припадає на суму таких процентних витрат, капіталізованих у складі вартості необоротного активу до моменту введення його в експлуатацію. Платник податку в кожному окремому звітному (податковому) періоді визначає частку амортизаційних відрахувань із вартості відповідного необоротного активу, що припадає на суму таких капіталізованих процентів, виходячи із застосовного методу амортизації та строку корисного використання відповідного необоротного активу.
У разі перевищення суми процентних витрат за контрольованими операціями над рівнем, визначеним відповідно до принципу "витягнутої руки», положення цього пункту застосовуються до суми процентних витрат, що відповідають принципу "витягнутої руки". Положення цього абзацу застосовуються за наслідками звітного (податкового) року.
Норми цього пункту не застосовуються та фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму процентів, що підлягають капіталізації відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та не впливають на фінансовий результат до оподаткування платника податків у звітному (податковому) періоді, до моменту введення відповідного необоротного активу в експлуатацію.
Коригування, передбачені цим пунктом, не здійснюються щодо:
а) суми процентів, визнаних такими, що не відповідають принципу "витягнутої руки" згідно із статтею 39 цього Кодексу;
б) суми процентів, що нараховані на користь міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетом за кредитами (позиками), отриманими суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями;
в) на суми процентів, що нараховані на користь іноземних банків.
Норми цього пункту не застосовуються до фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю";
у підпункті 5 пункту 98 (щодо нової редакції пункту 170.13-1) :
абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
«а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року»;
в абзаці двадцять четвертому слова і цифри «прийнято до 1 липня 2020 року, однак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2020 року» замінити словами і цифрами «прийнято після 1 січня 2020 року, але не пізніше 31 грудня 2021 року, однак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2021 року»
в абзаці двадцять п’ятому цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
абзац шостий підпункту 5 пункту 126 (щодо пункту 226.9 статті 226) виключити;
абзаци третій - п’ятий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
«змін до підпунктів 14.1.49, 14.1.162, 14.1.265 пункту 14.1 статті 14, підпункту 17.1.16 пункту 17.1 статті 17, підпункту 39.4.7 пункту 39.4 статті 39, пунктів 44.6, 44.7 статті 44, абзаців першого та другого пункту 53.1 статті 53, пунктів 58.1, 58.2 статті 58, підпункту 78.1.5 пункту 78.1 статті 78, пунктів 86.7, 86.8 статті 86, статей 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, абзаців першого–тринадцятого та п’ятнадцятого підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133, підпунктів "в"-"ґ" пункту 137.5, статті 137, пунктів 140.1, 140.2 статті 140, пункту 277.1 статті 277, підпункту 1 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
доповнення Податкового кодексу України статтею 39-2, що набирає чинності з 1 січня 2022 року;
доповнення Податкового кодексу України статтями 112-1, 125-1, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
змін до підпунктів 14.1.56-3, 14.1.56-4, 14.1.107, 14.1.109, 14.1.114, 14.1.148, 14.1.190, 14.1.212 пункту 14.1 статті 14, підпунктів 19-1.1.13, 19-1.1.16–19-1.1.18 пункту 19-1.1 статті 19-1, підпункту 80.2.5 пункту 80.2 статті 80, пункту 215.1, підпунктів 215.3.2, 215.3.2-1, 215.3.3, 215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215, пункту 221.2 статті 221, підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222, статей 226 і 227, назви та пунктів 228.1-228.4, 228.7-228.9 статті 228, пункту 17 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
змін до абзацу чотирнадцятого підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133, підпункту 134.1.7 пункту 134.1 статті 134, підпункту "д" пункту 137.5, пункту 137.9 статті 137, підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140, пунктів 170.13 і 170.13-1 статті 170, пункту 297.6 статті 297, що набирають чинності з 1 січня 2022 року»;
5) У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
абзаци двадцять другий, двадцять третій частини другої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:
«неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 17000 гривень;
надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки відповідно до статті 15 цього Закону, - 500000 гривень»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«До суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю, зберігання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° С (за методом ІSО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86), базових олив та інших мастильних матеріалів, інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ІSО 3405 (або аналогічним методом АSТМ D86) при температурі 350 гр. С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. % (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), при здійсненні виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі, зберігання таких товарів не застосовуються, починаючи з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно норми:
абзацу п'ятого частини другої статті 17 цього Закону;
абзаців восьмого – десятого частини другої статті 17 цього Закону;
абзацу двадцять третього частини другої статті 17 цього Закону».
 
    -101- та інші
Розділ ІІ доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Голос України офіційне видання, 2019р., № 207) абзац другий пункту 6 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -102- та інші
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) у пункті 915 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова у всіх відмінках: «день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників"« замінити словами та цифрами: «3 червня 2020 року»;
 
Враховано    
    -103- та інші
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«У Законі України «Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (Відомості Верховної Ради України від 15.11.2019 — 2019 р., № 46, стор. 31, стаття 296):
У пункті 2:
доповнити новим підпунктом 10-1) такого змісту:
«10-1) абзац тридцять перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«контрольна стрічка – це:
а) копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;
б) електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек гешу (створеного із застосуванням геш-функції) попереднього розрахункового документу або фіскального звітного чека, та зберігаються в електронній формі таким програмним реєстратором розрахункових операцій під час його роботи на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу;»
У зв’язку з цим абзаци тридцять другий – тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим – тридцять сьомим;
у підпункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
«11) після абзацу тридцять шостого доповнити абзацами тридцять сьомим - п’ятдесят дев’ятим такого змісту:»
після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«електронна копія фіскального звіту - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звіту, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків.»
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим абзац тридцять сьомий вважати абзацом шістдесятим»;
у пункті 3:
після абзацу другого підпункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Використання програмних реєстраторів розрахункових операцій при роздрібній торгівлі пальним забороняється.»;
абзаци шостий-восьмий у підпункті 5 замінити чотирма абзацами такого змісту:
«абзац четвертий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні передавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та іншу інформацію необхідну для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу, яка створюється засобами таких програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Програмні реєстратори розрахункових операцій та фіскальний сервер контролюючого органу повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального серверу контролюючого органу, необхідних для формування засобами програмного реєстратора розрахункових операцій та передачі до фіскального серверу контролюючого органу фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.
Порядок передачі інформації від реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог "Про електронні довірчі послуги" та/або інших дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством". При цьому застосування удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки є достатнім для цілей цього Закону;»;
в абзаці шостому підпункту 6 слово «попереднього» виключити;
після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1. Назву Розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ, А ТАКОЖ ДО ПРОГРАМНИХ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАЗУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ»;
у пункті 9:
в абзаці сьомому слова «та програмних реєстраторів розрахункових операцій» виключити;
в абзаці дев’ятому після слів «модемів для передачі даних» доповнити словами «а також в програмних реєстраторах розрахункових операцій»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«Для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій може використовуватися електронна печатка юридичної особи, фізичної особи – підприємця, іншого суб’єкта господарювання на якого поширюється дія цього Закону, та створювачем якої є такий суб’єкт господарювання.»;
після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1. Доповнити статтею 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-1. Програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати відповідно до вимог пункту 7 статті 3 та статті 5 цього Закону щодо роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій створення та передачу до фіскального серверу контролюючого органу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, а також контрольної стрічки, електронних фіскальних звітних чеків, та іншої інформації, необхідної для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу»;
у пункті 11:
у підпункті 2:
в абзаці шостому слова «та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій» виключити;
в абзацах сьомому та восьмому слово «попереднього» виключити;
в абзаці другому підпункту 3 слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» виключити;
у абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «абзацу двадцять другого підпункту 11» замінити словами «абзацу двадцять третього підпункту 11».
 
Враховано    
    -104- та інші
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (Голос України офіційне видання, від 22.05.2020 — № 84):
у пункті 14 розділу І (щодо підпункту 39-2.3.2.4. пункту 39-2.3.2 пункту 39-2.3. статті 39-2) :
у абзаці дев’яносто другому слова «разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії» виключити;
у абзаці дев’яносто третьому після слів «подає документацію з трансфертного ціноутворення» та після слів «подано документацію з трансфертного ціноутворення» слова «та/або копії первинних документів» виключити
у підпункті 3 пункту 45 (щодо пункту 78.4 статті 78) цифри «78.1.21» замітини цифрами «78.1.22»;
в абзаці другому підпункту 1 пункту 59 (щодо пункту 102.1 статті 102) слова «та/або перевірки податкових зобов’язань податкових агентів щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору при виплаті заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) фізичній особі у зв’язку з трудовими відносинами)» виключити;
у пункті 69 слова та цифри «Статтю 115» замінити словами та цифрами «Статті 115, 127»;
після абзацу другого підпункту 3 пункту 64 (щодо пункту 111.3 статті 111) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Притягнення фізичної або юридичної особи до фінансової відповідальності за податкове правопорушення, що передбачає встановлення контролюючими органами вини особи, не передбачає презумпції наявності вини фізичної особи чи посадових (службових) осіб юридичної особи у випадках притягнення фізичної особи чи посадових (службових) осіб юридичної особи до юридичної відповідальності інших видів, та не звільняє від обов’язку її доведення у порядку, передбаченому законом»;
У підпункті 2 пункту 90 розділу І (щодо пункту 140.2 статті 140) абзаци 2 -11 викласти в такій редакції:
«140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених пунктом 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (крім процентів, що підлягають капіталізації відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності до моменту введення відповідного активу в експлуатацію), що виникли за операціями з нерезидентами, понад 30 відсотків суми розрахованого об’єкта оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того самого звітного (податкового) періоду.
Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень таких боргових зобов’язань та відповідно власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у пункту 140.3 цієї статті.
Для цілей цього пункту об’єкт оподаткування визначається згідно із статтею 134 цього Кодексу з коригуванням фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу, крім:
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;
різниці, визначеної цим пунктом.
Якщо у звітному (податковому) періоді показник, розрахований відповідно до абзацу першого цього пункту, має від’ємне значення, фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму процентів, що виникли за операціями з нерезидентами, нарахованих у цьому звітному (податковому) періоді.
Для цілей цього пункту до суми процентних витрат, що виникли за операціями з нерезидентами, нарахованих протягом звітного (податкового) періоду, додається частка амортизаційних відрахувань, що припадає на суму таких процентних витрат, капіталізованих у складі вартості необоротного активу до моменту введення його в експлуатацію. Платник податку в кожному окремому звітному (податковому) періоді визначає частку амортизаційних відрахувань із вартості відповідного необоротного активу, що припадає на суму таких капіталізованих процентів, виходячи із застосовного методу амортизації та строку корисного використання відповідного необоротного активу.
У разі перевищення суми процентних витрат за контрольованими операціями над рівнем, визначеним відповідно до принципу "витягнутої руки», положення цього пункту застосовуються до суми процентних витрат, що відповідають принципу "витягнутої руки". Положення цього абзацу застосовуються за наслідками звітного (податкового) року.
Норми цього пункту не застосовуються та фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму процентів, що підлягають капіталізації відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та не впливають на фінансовий результат до оподаткування платника податків у звітному (податковому) періоді, до моменту введення відповідного необоротного активу в експлуатацію.
Коригування, передбачені цим пунктом, не здійснюються щодо:
а) суми процентів, визнаних такими, що не відповідають принципу "витягнутої руки" згідно із статтею 39 цього Кодексу;
б) суми процентів, що нараховані на користь міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетом за кредитами (позиками), отриманими суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями;
в) на суми процентів, що нараховані на користь іноземних банків.
Норми цього пункту не застосовуються до фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю";
У підпункті 5 пункту 98 (щодо нової редакції пункту 170.13-1) :
Абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
«а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року.
У абзаці двадцять четвертому слова «прийнято до 1 липня 2020 року, однак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2020 року» замінити словами «прийнято після 1 січня 2020 року, але не пізніше 31 грудня 2021 року, однак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2021 року»
У абзаці двадцять п’ятому цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
8) абзац шостий підпункту 5 пункту 126 (щодо пункту 226.9 статті 226) виключити.
9)абзаци третій - п’ятий пункту 1 розділу ІІ замітини абзацами такого змісту:
«змін до підпунктів 14.1.49, 14.1.162, 14.1.265 пункту 14.1 статті 14, підпункту 17.1.16 пункту 17.1 статті 17, підпункту 39.4.7 пункту 39.4 статті 39, пунктів 44.6, 44.7 статті 44, абзаців першого та другого пункту 53.1 статті 53, пунктів 58.1, 58.2 статті 58, підпункту 78.1.5 пункту 78.1 статті 78, пунктів 86.7, 86.8 статті 86, статей 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, абзаців першого–тринадцятого та п’ятнадцятого підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133, підпунктів "в"-"ґ" пункту 137.5, статті 137, пунктів 140.1, 140.2 статті 140, пункту 277.1 статті 277, підпункту 1 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
доповнення Податкового кодексу України статтями 112-1, 125-1, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
доповнення Податкового кодексу України статтею 39-2, що набирають чинності з 1 січня 2022 року.
змін до підпунктів 14.1.56-3, 14.1.56-4, 14.1.107, 14.1.109, 14.1.114, 14.1.148, 14.1.190, 14.1.212 пункту 14.1 статті 14, підпунктів 19-1.1.13, 19-1.1.16–19-1.1.18 пункту 19-1.1 статті 19-1, підпункту 80.2.5 пункту 80.2 статті 80, пункту 215.1, підпунктів 215.3.2, 215.3.2-1, 215.3.3, 215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215, пункту 221.2 статті 221, підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222, статей 226 і 227, назви та пунктів 228.1-228.4, 228.7-228.9 статті 228, пункту 17 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, що набирають чинності з 1 січня 2021 року;
змін до абзацу чотирнадцятого підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133, підпункту 134.1.7 пункту 134.1 статті 134, підпункту "д" пункту 137.5, пункту 137.9 статті 137, підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140, пунктів 170.13 і 170.13-1 статті 170, пункту 297.6 статті 297, що набирають чинності з 1 січня 2022 року.
 
Враховано    
    -105- та інші
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) абзаци двадцять другий, двадцять третій частини другої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:
«неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 17000 гривень;
надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки відповідно до статті 15 цього Закону, - 500000 гривень»;
2) доповнити новою частиною такого змісту:
«До суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю, зберігання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° С (за методом ІSО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86) та базових олив і інших мастильних матеріалів та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ІSО 3405 ( або аналогічним методом АSТМ D86) при температурі 350 гр. С та атмосферному тиску переганяються не більше 35% об. (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу; інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), при здійсненні виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі, зберігання таких товарів, не застосовуються починаючи з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно) норми:
абзацу п'ятого частини другої статті 17 цього Закону;
абзаців восьмого – десятого частини другої статті 17 цього Закону;
абзацу двадцять третього частини другої статті 17 цього Закону».
 
Враховано    
58. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
59. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
60. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
61. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-106- Стефанчук Р.О.
Розділ 4 «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом третім такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік»
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік;
до 1 серпня 2021 року забезпечити завершення розміщення у відкритому вільному доступі АРІ програмного інтерфейсу, що дає змогу реалізувати всю повному функціоналу електронного кабінету.
4. Національному банку України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
    -107- та інші
Пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«до 1 серпня 2021 року забезпечити завершення розміщення у відкритому вільному доступі АРІ програмного інтерфейсу, що дає змогу реалізувати всю повному функціоналу електронного кабінету.»
 
Враховано    
    -108- Железняк Я.І.
Після пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Встановити, що відсутність книги обліку доходів, а також її ведення з порушенням встановленого порядку, що була зареєстрована до набрання чинності цим Законом може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності виключно в разі, якщо такий платник податків додатково повідомив контролюючий орган про бажання вести таку книгу".
 
Відхилено    
    -109- Железняк Я.І.
Після пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Встановити, що книги обліку доходів і витрат (книги обліку доходів), які ведуться фізичними особами – підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, відповідно до вимог 177, 178 та 296 Податкового кодексу України, що зареєстровані до набрання чинності цим Законом, діють до їх закінчення та не потребують проведення скасування їх реєстрації".
 
Відхилено    
    -110- Федієнко О.П.
Розділ ІІ. Прикінцеві положення законопроекту пропонується доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано    
62. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
63. України

   України