Кількість абзаців - 597 Таблиця поправок


Про оборонні закупівлі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про оборонні закупівлі
 
-1- Кулініч О.І.
У законопроекті:
із словосполучення ««гарантоване забезпечення» в усіх відмінках слово «гарантоване» виключити.
 
Відхилено   Про оборонні закупівлі
 
2. Цей Закон визначає загальні правові засади планування і формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, здійснення державного і демократичного (цивільного) контролю в цій сфері.
 
-2- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
В преамбулі законопроекту пропонує після слова «потреб» доповнити словосполученням «сектору національної безпеки і».
 
Враховано частково   Цей Закон визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.
 
3.

 
-3- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Абзац перший Преамбули проекту викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель»;
 
Враховано      
4.

 
-4- Кулініч О.І.
В преамбулі:
із словосполучення «забезпечення потреб сектору безпеки і оборони», слово «сектору» виключити.
 
Відхилено      
    -5- Забродський М.В.
Абзац перший Преамбули проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб національної безпеки і оборони, розвитку спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, а також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.»;
 
Враховано частково    
    -6- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у преамбулі, у пункті 4, у пункті 21, у абзаці п'ятому пункту 25, у абзаці другому та шостому пункту 26, у пунктах 27, 30 частини першої статті 1, у абзаці першому частини першої статті 2, у частині першій статті 24) слова "гарантоване забезпечення потреб оборони", "гарантоване забезпечення потреб національної безпеки і оборони", "задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони" замінити словами "гарантоване забезпечення потреб безпеки і оборони" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -7- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В преамбулі до закону після слів «оборонного призначення для забезпечення потреб» додати слова «безпеки і» та після слів «для гарантованого забезпечення потреб» додати слова «безпеки і».
 
Враховано    
    -8- Рахманін С.І.
Абзац перший преамбули законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає загальні правові засади планування і формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для реалізації державних програм, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони держави, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (далі - оборонні закупівлі), здійснення державного і демократичного (цивільного) контролю в цій сфері».
 
Враховано частково    
    -9- Тарута С.О.
Абзац перший Преамбули проекту викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає загальні правові засади планування і формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, здійснення державного і демократичного (цивільного) контролю в цій сфері.».
 
Враховано частково    
    -10- Наливайченко В.О.
Преамбулу проекту Закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади планування і формування обсягів державного оборонного замовлення та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб безпеки і оборони, підвищення обороноздатності держави, здійснення демократичного цивільного контролю у цій сфері.
Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, контролю за оборонними закупівлями, створення конкурентного середовища і розвитку добросовісної конкуренції та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.
Цей Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.»
 
Враховано частково    
    -11- Костенко Р.В.
Абзац перший преамбули викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає загальні правові засади планування і формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, здійснення державного і демократичного (цивільного) контролю в цій сфері».
 
Враховано частково    
5. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, а також ефективного та прозорого планування, реалізації і контролю за оборонними закупівлями.
 
-12- Рахманін С.І.
Абзац другий преамбули законопроекту викласти в такій редакції:
«Метою цього Закону є визначення правових засад для задоволення матеріально-технічних і наукових потреб сектора безпеки і оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель, створення конкурентного середовища та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, а також ефективного та прозорого планування, реалізації і контролю за здійсненням оборонних закупівель».
 
Враховано   Метою цього Закону є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки і оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів, створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, а також ефективного та прозорого планування, реалізації і контролю за здійсненням оборонних закупівель.
 
    -13- Забродський М.В.
В абзаці другому преамбули законопроекту після слів «здійснення оборонних закупівель, « додати слова «із дотриманням заходів захисту національних інтересів, «;
 
Враховано    
6. Цей Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
 
-14- Кулініч О.І.
В законопроекті:
словосполучення «у сферах національної безпеки і оборони» в усіх відмінках замінити словосполученням «у сферах забезпечення потреб безпеки і оборони» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   Цей Закон також передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
 
7. Розділ І
 
   Розділ І
 
8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
9. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
10. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
-15- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 1 такого змісту:
«1) аналог - це виріб, код якого за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) відповідає коду УКТЗЕД виробу, що порівнюється; «
У зв’язку з цим, та додаванням інших пунктів, змінити нумерацію пунктів частини першої як вказано нижче.
 
Відхилено   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
11. 1) вартість життєвого циклу озброєння, військової і спеціальної техніки - сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі;
 
-16- Рахманін С.І.
Пункт 1 частини першої статті 1 доповнити такими словами «або під час стадій дослідження і обґрунтування розроблення, розробки, виробництва зразка-еталона товару».
 
Враховано редакційно   1) вартість життєвого циклу - вартість усіх витрат, пов’язаних з життєвим циклом товару, робіт та послуг оборонного призначення;
 
    -17- Копитін І.В.
Пункт 1 частині першої статті 1 пропонується викласти у редакції: «вартість життєвого циклу - вартість усіх витрат, пов’язаних з життєвим циклом товару, робіт та послуг оборонного призначення».
 
Враховано    
    -18- Забродський М.В.
В пункті 1 частини першої статті 1 слова «створення, розробки, виробництва, експлуатації, зберігання, ремонту, демілітаризації, утилізації або знищення предмета закупівлі» замінити словами «дослідження і розробки, виробництва, ремонту, модернізації, модифікації, технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення, навчання, випробування, виведення з експлуатації, утилізації»;
 
Відхилено    
    -19- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 1 вважати викласти у такій редакції:
«1) вартість життєвого циклу товарів, робіт і послуг оборонного призначення - сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, в тому числі непрямих матеріальних витрат, необхідних для підтримки операцій та утримання, які нестиме безпосередньо державний замовник під час створення, розробки, виробництва, експлуатації, зберігання, ремонту, демілітаризації, утилізації або знищення предмета закупівлі;»
 
Враховано редакційно    
12. 2) виконавець контракту з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту)- суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, а також іноземний суб'єкт господарювання (інша іноземна юридична особа), або об'єднання юридичних осіб, з яким укладено державний контракт за результатами проведення процедур, визначених цим Законом. Під об'єднанням юридичних осіб розуміються об’єднання, визначені Законом України «Про публічні закупівлі»;
 
-20- Наливайченко В.О.
Пункт 2 частини 1 статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«2) виконавець контракту з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту)- суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, або об'єднання юридичних осіб, з яким укладено державний контракт за результатами проведення процедур, визначених цим Законом. Під об'єднанням юридичних осіб розуміються об’єднання, визначені Законом України «Про публічні закупівлі». Іноземний суб'єкт господарювання (інша іноземна юридична особа) є виконавцем державного контракту на умовах та у порядку, визначеному цим Законом;»
 
Враховано редакційно   2) виконавець державного контракту (договору) з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту (договору) -суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності або іноземний суб'єкт господарювання (інша іноземна юридична особа) чи об'єднання юридичних осіб, з якими укладено державний контракт (договір) за результатами проведення закупівель, визначених цим Законом;
 
    -21- Забродський М.В.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«2) виконавець державного контракту (договору) з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту (договору) -суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності або іноземний суб'єкт господарювання (інша іноземна юридична особа) чи об'єднання юридичних осіб, з якими укладено державний контракт (договір) за результатами проведення закупівель, визначених цим Законом; «;
 
Враховано    
    -22- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції: «2) виконавець контракту з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту)- суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та/або господарські об’єднання, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, із виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, необхідних для виконання завдань сектору національної безпеки і оборони, у тому числі іноземні суб'єкти господарювання (інша іноземна юридична особа), або об'єднання юридичних осіб, з яким укладено державний контракт за результатами проведення процедур, визначених цим Законом».
 
Враховано редакційно    
    -23- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у пунктах 2 і 29 частини першої статті 1 законопроекту слова "у випадках, передбачених законодавством" замінити словами "у випадках, передбачених законами України".
 
Враховано    
    -24- Костенко Р.В.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«виконавець контракту з оборонних закупівель (далі - виконавець державного контракту) -суб'єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що мають у випадках, передбачених законодавством, ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, а також іноземний суб'єкт господарювання (інша іноземна юридична особа), або об'єднання юридичних осіб, з яким укладено державний контракт за результатами проведення процедур, визначених цим Законом».
 
Враховано частково    
    -25- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 2 частини першої статті 1 після першого слова «виконавець» додати слово «державного»; після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)» у двох випадках, після слова «контракт» додати в дужках слово « (договір)», а після слів «за результатами проведення» слово «процедур» замінити словом «закупівель».
У пункті 2 частини першої статті 1 останнє речення - виключити.
 
Враховано    
13. 3) відбір учасників спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель - процес визначення учасника переговорів спрощеної процедури закупівель шляхом проведення електронного аукціону;
 
-26- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 3 частини першої статті 1 після дефісу текст викласти у такій редакції: « - процес визначення учасника спрощених торгів шляхом проведення електронного аукціону;».
 
Враховано   3) відбір учасників спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель - процес визначення учасників спрощених торгів шляхом проведення електронного аукціону;
 
14. 4) гарантоване забезпечення потреб оборони - забезпечення суб’єктів, визначених у пункті 10 частини першої цієї статті, товарами, роботами і послугами, необхідними для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану.
 
-27- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 4 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«4) гарантоване забезпечення потреб оборони - забезпечення суб’єктів, визначених у пункті 10 частини першої цієї статті, товарами, роботами і послугами, необхідними для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану. Планування закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану, здійснюється замовником, який застосовує цей Закон, що відображається окремими позиціями в річному плані.»
 
Враховано частково   4) гарантоване забезпечення потреб безпеки і оборони - забезпечення суб’єктів, визначених пунктом 10 частини першої цієї статті, товарами, роботами і послугами, необхідними для виконання завдань з відсічі збройній агресії та відвернення загроз національній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану;
 
    -28- Батенко Т.І.
У пункті 4 частини першої статті 1 після слів «боротьби з тероризмом» записати слова «згідно переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -29- Кулініч О.І.
В пункті 4 частини 1 статті 1:
словосполучення «необхідними для виконання завдань з відсічі збройній агресії та відвернення загроз національній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану»;
замінити словосполученням: «необхідними для виконання оборонного планування та планування у сфері національної безпеки».
 
Враховано частково    
    -30- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 4 частини першої статті 1 слово «державній» замінити на слово «національній».
 
Враховано    
15. 5) головний органи у сфері планування оборонних закупівель - Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, забезпечує координацію діяльності зі здійснення оборонних закупівель;
 
-31- Тарута С.О.
Пункт 5 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«5) головний орган у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, забезпечує координацію діяльності зі здійснення оборонних закупівель;».
 
Враховано частково   5) головний орган у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику;
 
    -32- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Пункт 5 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«5) головний орган у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику; «;
 
Враховано    
    -33- Рахманін С.І.
У тексті законопроекту слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику» у всіх відмінках замінити словами «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -34- Веніславський Ф.В.
Пункти 5 та 6 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«5) визначений Кабінетом Міністрів України Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, забезпечує координацію діяльності зі здійснення оборонних закупівель (далі - уповноважений орган);»
#103013
 
Враховано частково    
    -35- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«5) головний орган у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику;».
 
Враховано    
    -36- Наливайченко В.О.
Пункт 5 частини 1 статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«5) головний органи у сфері планування оборонних закупівель - Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення, готує проект основних показників державного оборонного замовлення;»
 
Враховано частково    
    -37- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«5) визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, забезпечує координацію діяльності зі здійснення оборонних закупівель (далі - уповноважений орган);»
 
Враховано частково    
    -38- Костенко Р.В.
Пункт 5 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«головний органи у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, забезпечує координацію діяльності зі здійснення оборонних закупівель (далі - уповноважений орган)».
 
Враховано частково    
16. 6) головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель - Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 
-39- Рахманін С.І.
У тексті законопроекту слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну #103013
 
Відхилено   6) головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та в особливий період;
 
    -40- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Пункт 6 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«6) головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує #103013
 
Враховано    
    -41- Тарута С.О.
Пункт 6 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«6) головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує #103013
 
Враховано    
    -42- Наливайченко В.О.
Пункт 6 частини 1 статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«6) головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель - Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оборонних закупівель;»
 
Враховано частково    
    -43- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 6 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
#103013
 
Враховано частково    
17. 7) державне підтвердження якості - встановлення уповноваженим органом з державного підтвердження якості відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення договірним вимогам якості виконання обов'язків виконавцями державних контрактів.
 
-44- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 7 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено   7) державне гарантування якості - встановлення уповноваженим органом з державного гарантування якості відповідності процесів забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення вимогам державних контрактів (договорів);
 
    -45- Забродський М.В.
Пункт 7 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«7) Дослідження і розробка - фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та експериментальні розробки. Фундаментальне дослідження - це експериментальна або теоретична робота, яка здійснюється з метою отримання нових знань про основи явищ і факти, що піддаються спостереженню, і не має на меті прикладного застосування результатів. В основі прикладного дослідження також лежить виконання роботи з метою отримання нових знань, однак воно спрямовується на досягнення певної практичної мети або виконання практичного завдання. Експериментальна розробка - це діяльність на основі наявних знань, отриманих в результаті дослідження та - або практичного досвіду, з метою започаткування виробництва нових матеріалів, продуктів або пристроїв, розробки нових або суттєвого вдосконалення наявних процесів, систем і послуг. Експериментальна розробка може передбачати створення технологічних демонстраційних зразків, тобто пристроїв, які демонструють роботу нової концепції або технології у відповідному або типовому середовищі. Дослідження та розробка не передбачають створення та модифікацію перед серійних зразків, інструментів, а також організацію промислового виробництва, промислову розробку або виробництво; «;
 
Відхилено    
    -46- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
У пунктах 7, 8, 9, 17, 27 частини першої статті 1, у частині п'ятій статті 2 слова "державний контракт з оборонних закупівель (державний контракт)", "державні контракти (договори) з оборонних закупівель", "державні контракти (договори) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення", "державні контракти (договори) про закупівлю" замінити словами "державні контракти (договори)" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -47- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 7 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«7) державне гарантування якості - встановлення уповноваженим органом з державного гарантування якості відповідності процесів забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення вимогам державних контрактів (договорів)».
 
Враховано    
18. 8) електронний реєстр виконавців державних контрактів (далі - Реєстр) - система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про учасників відбору;
 
-48- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«8) електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель (далі - Реєстр) -система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель; «.
 
Враховано   8) електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) (далі - Реєстр) - система накопичення, обробки, обліку, захисту та надання даних інформації про учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);
 
    -49- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Пункт 8 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«8) електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) (далі - Реєстр) - система накопичення, обробки, обліку, захисту та надання даних інформації про учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів); «.
 
Враховано    
    -50- Забродський М.В.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«8) автоматизована система планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу (далі - автоматизована система) -сукупність взаємоузгоджених компонентів і програмно-апаратних комплексів, що забезпечують збирання, накопичення, обробку, систематизацію, аналіз та надання інформації про фінансово-господарську, виробничу, зовнішньоекономічну та інші види діяльності учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів); «;
 
Відхилено    
    -51- Рахманін С.І.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«електронний реєстр потенційних виконавців державних контрактів (далі - Реєстр) -система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, які можуть бути учасниками відбору за процедурою закритої закупівлі або торгів з обмеженою участю».
 
Враховано частково    
    -52- Тарута С.О.
Пункт 8 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«8. електронний реєстр виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг оборонного призначення (далі - Реєстр) -система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про учасників відбору;».
 
Враховано частково    
    -53- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
«8) електронний реєстр виконавців державних контрактів (далі - Реєстр) -захищена автоматизована система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про суб’єктів господарювання, що які здійснюють або здійснювали діяльність із виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг для виконання завдань сектору національної безпеки і оборони.».
 
Враховано частково    
    -54- Костенко Р.В.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«електронний реєстр виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг оборонного призначення - система накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про учасників відбору».
 
Враховано частково    
19. 9) єдиний виконавець державного контракту з оборонних закупівель (далі - єдиний виконавець) - суб'єкт господарської діяльності, що внесений до Реєстру, та відповідає переліку номенклатури оборонного планування і мають виняткові можливості для виконання оборонного замовлення.
 
-55- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«9) єдиний виконавець державного контракту (договору) з оборонних закупівель (далі - єдиний виконавець) - суб'єкт господарської діяльності, що внесений до Реєстру, і має виняткові можливості для виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення».
 
Враховано   9) єдиний виконавець державного контракту (договору) (далі - єдиний виконавець) - суб'єкт господарювання, який внесений до Реєстру та має виняткові можливості для виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення;
 
    -56- Рахманін С.І.
У пункті 9 частини першої статті 1 слова «оборонного планування і мають виняткові можливості для виконання оборонного замовлення» замінити словами «оборонного та безпекового планування і має виняткові можливості для виконання відповідного державного контракту з оборонних закупівель».
 
Відхилено    
    -57- Тарута С.О.
У частині першій статті 1 законопроекту після пункту 9) доповнити новим пунктом 10) виклавши його в такій редакції:
«10) життєвий цикл - проміжок часу, який складається із часу проектування та обґрунтування розроблення зразку товару, дослідно-конструкторської роботи, наступного виробництва, експлуатації, ремонту зразка (крім поточного ремонту) та утилізації; «.
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію пунктів 10 - 32.
 
Враховано частково    
    -58- Костенко Р.В.
Доповнити частину 1 статті 1 пунктом 9-1 такого змісту:
«життєвий цикл - це проміжок часу, який складається із часу проектування та обґрунтування розроблення зразку товару, дослідно-конструкторської роботи, наступного виробництва, експлуатації, ремонту зразка (крім поточного ремонту) та утилізації».
 
Враховано частково    
20. 10) замовники у сфері оборони (далі - замовники) -визначені Кабінетом Міністрів України суб’єкти;
 
-59- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 10 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«10) державні замовники у сфері оборони (далі - державні замовники) -визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України; «
 
Враховано   10) державні замовники у сфері оборони (далі - державні замовники) - визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України;
 
    -60- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Пункт 10 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«10) державні замовники у сфері оборони (далі - державні замовники) - визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України; «;
 
Враховано    
    -61- Рахманін С.І.
Пункт 10 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«10) замовники у сферах безпеки і оборони (далі - замовники) -Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство юстиції України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Державне космічне агентство України, Адміністрація Державної прикордонною службою України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Управлінням державної охорони України, Національне антикорупційне бюр України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна спеціальна служба транспорту».
 
Враховано редакційно    
    -62- Тарута С.О.
Пункт 10 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«11) замовники у сфері оборони (далі - замовники) - визначені Кабінетом Міністрів України державні органи, відповідальні за формування і реалізацію державної політики у сферах національної безпеки і оборони, інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів, військові формування, утворені відповідно до законів України;».
 
Враховано редакційно    
    -63- Наливайченко В.О.
Пункт 10 частини 1 статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«10) замовники у сфері оборони (далі - замовники) -Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба зовнішньої розвідки України та інші суб’єкти (військові формування), визначені Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано редакційно    
    -64- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 10 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції: «10) замовники у сфері національної безпеки і оборони (далі - замовники) -визначені Кабінетом Міністрів України державні органи, відповідальні за формування і реалізацію державної політики у сферах національної безпеки і оборони, інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів, військові формування, утворені відповідно до законів України.».
 
Враховано редакційно    
    -65- Костенко Р.В.
Пункт 10 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«замовники у сфері оборони (далі - замовники) -визначені Кабінетом Міністрів України державні органи, відповідальні за формування і реалізацію державної політики у сферах національної безпеки і оборони, інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів, військові формування, утворені відповідно до законів України».
 
Враховано редакційно    
21. 11) зведений річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг, що постачаються (закуповуються) за закритими процедурами для всіх замовників, а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період для кожного замовника.
 
-66- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 11 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено   11) зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного державного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими закупівлями, а також обсяг коштів, передбачений на зазначені цілі на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
    -67- Забродський М.В.
Пункт 11 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«11) зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного державного замовника, що постачаються (закуповуються), а також обсяг коштів, передбачений на зазначені цілі на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди; «;
 
Враховано частково    
    -68- Костенко Р.В.
Пункт 11 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -69- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«13) зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного державного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими закупівлями, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.».
 
Враховано    
22. 12) зразок-еталон - зразок товару, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць товару учасника відбору.
 
-70- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 12 частини першої статті 1 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Відхилено   12) життєвий цикл - сукупність взаємозв’язаних стадій товару, робіт та послуг оборонного призначення від задуму щодо їх створення до вилучення з обігу;
13) забезпечення цінової пропозиції - надання забезпечення виконання зобов'язань учасником відбору перед державним замовником, що виникли у зв'язку з поданням цінової пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія;
14) коефіцієнт ефективності - зведений обрахований показник технічних та бойових спроможностей, надійності, стійкості, придатності до визначених бойових умов, системи озброєння, військової та іншої техніки;
 
    -71- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити новим виклавши його в такій редакції:
«13) життєвий цикл - сукупність взаємозв’язаних стадій створення, розробки, виробництва, експлуатації, зберігання, модернізації, ремонту, демілітаризації, утилізації або знищення товарів, робіт і послуг оборонного призначення».
У зв’язку з цим змінити нумерацію відповідних пунктів;
 
Враховано частково    
    -72- Копитін І.В.
Пункт 12 частини 1 статті 1 Розділу Івилучити.
 
Враховано    
    -73- Забродський М.В.
Пункт 13 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«13) життєвий цикл - дослідження і розробка, виробництво, ремонт, модернізації, модифікації, технічне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення, навчання, випробування, виведення з експлуатації, утилізація; «;
 
Враховано по суті   
    -74- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Після пункту 12 частини першої статті 1 додати пункти 13, 14 у такій редакції:
«13) життєвий цикл - сукупність взаємозв’язаних стадій створення, розробки, виробництва, експлуатації, зберігання, модернізації, ремонту, демілітаризації, утилізації або знищення товарів, робіт і послуг оборонного призначення; «
«14) коефіцієнт ефективності - зведений обрахований показник технічних та бойових спроможностей, надійності, стійкості, придатності до визначених бойових умов, системи озброєння, військової та іншої техніки;». У зв'язку провести перенумерацію пунктів цієї статті».
 
Враховано частково    
23. 13) компенсація - відшкодування витрат замовника, пов'язаних із закупівлею за імпортом товарів, робіт і послуг оборонного призначення, яке надається відповідно до компенсаційного (офсетного) договору державі Україна;
 
-75- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 13, у якому слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Враховано   15) компенсація - відшкодування витрат державного замовника, пов'язаних із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, що надається відповідно до компенсаційного (офсетного) договору державі Україна;
 
    -76- Копитін І.В.
Після пункту 12 частини першої статті 1 додати пункти у такій редакції:
«життєвий цикл - еволюція товару, робіт та послуг оборонного призначення від задуму щодо його створення до вилучення з обігу; «
«забезпечення цінової пропозиції - надання забезпечення виконання зобов'язань учасником відбору перед державним замовником, що виникли у зв'язку з поданням цінової пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія; «.
 
Враховано частково    
    -77- Забродський М.В.
В пункті 13 частини першої статті 1 слова «затверджених планів» замінити словами ««затвердженого плану»;
 
Відхилено    
24. 14) компенсаційний (офсетний) договір (далі - офсетний договір) - укладений між офсетним бенефіціаром та іноземним виконавцем зовнішньоекономічний контракт (договір), що визначає предмет та вартість офсетного зобов'язання, яке іноземний виконавець повинен виконати на території України;
 
-78- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у пункті 16, 29 частини першої статті 1 слова "зовнішньоекономічний контракт" замінити словами "зовнішньоекономічний договір (контракт) ".
 
Враховано   16) компенсаційний (офсетний) договір (далі - офсетний договір) - укладений між офсетним бенефіціаром та іноземним виконавцем зовнішньоекономічний договір (контракт), що визначає предмет та вартість офсетного зобов'язання, яке іноземний виконавець повинен виконати на території України;
 
    -79- Кулініч О.І.
В пункті 16 частини 1 статті 1:
словосполучення «зовнішньоекономічний контракт (договір)» замінити словосполученням «зовнішньоекономічний договір (контракт)».
 
Враховано    
25. 15) контракт з оборонних закупівель (далі - державний контракт) - угода, укладена у письмовій формі замовником від імені держави з виконавцем державних контрактів відповідно до затверджених планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
-80- Костенко Р.В.
Пункт 15 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено   17) державний контракт (договір) (далі - державний контракт (договір) - угода, укладена у письмовій формі державним замовником від імені держави з виконавцем відповідно до затверджених планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
    -81- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 15 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -82- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 15 частини першої статті 1 вважати пунктом 17 та викласти в такій редакції:
«17) державний контракт з оборонних закупівель (далі - державний контракт) -угода, укладена у письмовій формі державним замовником від імені держави з виконавцем відповідно до затверджених планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення».
 
Враховано    
26. 16) локалізація виробництва - питома вага у відсотках від вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва у собівартості товарів, робіт та послуг;
 
-83- Наливайченко В.О.
Пункт 16 частини 1 статті 1 Розділу Івилучити.
 
Відхилено   18) локалізація виробництва - питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного походження, а також виконання робіт та надання послуг вітчизняними виробниками на митній території України у вартості товарів, робіт та послуг, що є предметом закупівлі;
 
    -84- Копитін І.В.
Пункт 16 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«локалізація виробництва - питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного походження, а також виконання робіт та надання послуг вітчизняними виробниками на митній території України у вартості товарів, робіт та послуг, що є предметом закупівлі».
 
Враховано    
    -85- Забродський М.В.
Пункт 18 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«18) локалізація виробництва - питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, а також питома вага вартості виконання робіт і надання послуг виробниками на митній території України у вартості товарів, робіт і послуг, що є предметом закупівлі; «
 
Враховано    
    -86- Наливайченко В.О.
Пункт 16 частини 1 статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«16) локалізація виробництва - запровадження виробництва на митній території України із використанням праці громадян України, включаючи питому вагу у відсотках від вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, затрат виробництва з огляду на середню чисельність працівників на такому виробництві у собівартості товарів робіт та послуг;».
 
Відхилено    
    -87- Костенко Р.В.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«локалізація виробництва - питома вага від вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва у собівартості товарів робіт та послуг».
 
Враховано частково    
    -88- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 16 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
« локалізація виробництва - питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва, а також виконання робіт та надання послуг вітчизняними виробниками на території України у вартості товарів, робіт та послуг, що є предметом закупівлі».
 
Враховано    
27. 17) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва та/або афілійовані особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенція НАТО з підтримки та постачання (NАТО Suрроrt аnd Рrосurеmеnt Аgеnсy), а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також їх представництва та/або афілійовані особи, які надають послуги із закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій, а також через механізми Програми Уряду США «Міжнародні військові продажі» (Fоrеіgn mіlіtаry sаlеs).
 
-89- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 17 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено   19) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, програми міжнародних військових продажів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, які надають послуги із закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
 
    -90- Рахманін С.І.
Пункт 17 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«17) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, що надають послуги із закупівель (постачання) товарів, робіт і послуг оборонного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій».
 
Враховано частково    
    -91- Копитін І.В.
Пункт 17 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«19) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, програми міжнародних військових продажів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, які надають послуги із закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій; «
 
Враховано    
    -92- Забродський М.В.
Пункт 19 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«19) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, їх представництва, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, що надають послуги із закупівель (постачання) товарів, робіт і послуг оборонного призначення»;
 
Враховано частково    
    -93- Рахманін С.І.
Пункт 17 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва та/або афілійовані особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, які надають послуги із закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій».
 
Враховано частково    
    -94- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 17 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -95- Костенко Р.В.
Пункт 17 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва та/або афілійовані особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенція НАТО з підтримки та постачання NАТО $uрроrt аnd Рrосurеmеnt Аgеnсy), а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також їх представництва та/або афілійовані особи, які надають послуги із закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій, а також через механізми Програми Уряду США «Міжнародні військові продажі» (Fоrеіgn mіlіtаry $аlе$)».
 
Враховано частково    
    -96- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 17 частини першої статті 1 вважати пунктом 19 та викласти в такій редакції:
«20) міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенція НАТО з підтримки та постачання (NАТО Suрроrt аnd Рrосurеmеnt Аgеnсy), спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, їх представництва, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, що надають послуги із закупівель (постачання) товарів, робіт і послуг оборонного призначення на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій, а також через механізми Програми Уряду США «Міжнародні військові продажі» (Fоrеіgn Міlіtаry Sаlеs)».
 
Відхилено    
28. 18) неконкурентна процедура закупівлі - це процедура, яка має винятковий характер внаслідок неможливості, з незалежних від замовника причин провести будь-яку іншу, конкурентну, процедуру закупівлі і застосовується при наявності особливих обставин (відсутності конкуренції, специфіки предмета закупівлі та ін.) які мають бути підтверджені.
 
-97- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 18 частини першої статті 1 вважати пунктом 20 та викласти в такій редакції:
«20) неконкурентна процедура закупівлі - процедура, яка має винятковий характер внаслідок специфіки та/або умов предмета закупівлі, що не дозволяють провести будь-яку іншу, конкурентну, закупівлю».
 
Враховано   20) неконкурентна процедура закупівлі - процедура, що має винятковий характер через специфіку та/або умови предмета закупівлі, що не дають змоги провести будь-яку іншу конкурентну закупівлю;
 
29. 19) оборонні закупівлі - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом;
 
-98- Рахманін С.І.
Пункт 19 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«оборонні закупівлі - здійснення замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для реалізації державних програм, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони держави, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».
 
Враховано частково   21) оборонні закупівлі - здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання державних програм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони;
 
    -99- Кулініч О.І.
Пункті 21 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«21) оборонні закупівлі - здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання оборонного планування та планування у сфері національної безпеки».
 
Враховано частково    
    -100- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
У пункті 21 частини першої статті 1, у абзаці восьмому частини першої статті 3, у пункті 14 частини першої статті 6, у частині другій та третій статті 9, у абзаці другому частини другої статті 10 та у змінах до статті 34 Закону України "Про національну безпеку України" слова "державні програми з оборонного планування та державні цільові програми з розвитку спроможностей сил безпеки та сил оборони", "державні програми з оборонного планування та державні цільові програми з розвитку спроможностей сил оборони", "державні програми, спрямовані на підвищення обороноздатності держави та розв'язання проблем у сферах безпеки і оборони", "державні (цільові) оборонні програми", "державні програми" замінити словами "державні програми у сферах національної безпеки і оборони" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -101- Наливайченко В.О.
У пункті 19 частини 1 статті 1 після слів «оборонні закупівлі» додати слова «спеціальна процедура», та пункт 19 викласти в такій редакції:
«19) оборонні закупівлі - спеціальна процедура придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом;»
 
Відхилено    
    -102- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 19 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -103- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 19 частини першої статті 1 вважати пунктом 21, у якому слова «придбання замовником» замінити словами «закупівля державними замовниками».
 
Враховано редакційно    
30. 20) одиниця товару - товар, що надається учасником відбору замовнику для перевірки його відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору;
 
-104- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 20 частини першої статті 1 вважати пунктом 22, у якому слово «замовнику» замінити словом «державному замовнику», а слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Відхилено      
    -105- Копитін І.В.
Пункт 20 частини першої статті 1 вилучити.
 
Враховано    
31. 21) офсетний бенефіціар - замовник, інший суб'єкт відносин будь-якої форми власності, що отримує компенсації за компенсаційним (офсетним) договором, та відбір якого здійснюється офсетною комісією за поданням замовника;
 
-106- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 21 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«офсетний бенефіціар - державний замовник, інший суб'єкт будь-якої форми власності, що отримує компенсації за компенсаційним (офсетним) договором, та відбір якого здійснюється офсетною комісією за поданням державного замовника».
 
Враховано   22) офсетний бенефіціар - державний замовник, інший суб'єкт незалежно від форми власності, який отримує компенсацію за компенсаційним (офсетним) договором та відбір якого здійснюється офсетною комісією за поданням державного замовника;
23) план якості - документ, що встановлює вимоги до діяльності (процесів), розподілу відповідальності та управління відповідними ресурсами, що мають бути застосовані до конкретних товарів, робіт і послуг з метою забезпечення їх якості під час виконання державного контракту (договору);
 
    -107- Забродський М.В.
Пункт 24 частини першої статті 1 виключити;
 
Відхилено    
    -108- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Після пункту 21 частини першої статті 1 додати пункт у такій редакції:
«план якості - документ, що встановлює вимоги до діяльності (процесів), розподілу відповідальності та управління відповідними ресурсами, які мають бути застосовані до конкретних товарів, робіт, послуг з метою забезпечення їх якості при виконанні державного контракту (договору);.»
 
Враховано    
32. 22) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією, ремонтом, модифікацією, модернізацією, використанням, утилізацією та знищенням товарів оборонного призначення;
 
-109- Тарута С.О.
Пункт 22 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«22) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією, поточним ремонтом, модифікацією, модернізацією, використанням, утилізацією та знищенням товарів оборонного призначення;
розроблення стандартів та технічних специфікацій для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;
інші послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони;»
 
Враховано частково   24) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєвого циклу об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, товарів оборонного призначення у тому числі:
 
    -110- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Пункт 22 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«22) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією, поточним ремонтом, модифікацією, модернізацією, використанням, утилізацією та знищенням товарів оборонного призначення;
розроблення стандартів та технічних специфікацій для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення.»;
 
Враховано частково    
    -111- Копитін І.В.
Пункт 22 частини першої статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«22) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєвого циклу об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, товарів оборонного призначення у тому числі:
розробка та впровадженням інформаційних, інформаційно-аналітичних та інших телекомунікаційних систем, систем кібербезпеки та кіберзахисту;
розроблення стандартів та технічних специфікацій, закупівля стандартів для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;
інші послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони; «
 
Враховано    
    -112- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
В абзаці першому пункту 22 частини першої статті 1 після слова «призначення» доповнити словом «зокрема», абзаци другий та третій виключити.
 
Відхилено    
    -113- Костенко Р.В.
Пункт 22 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, експлуатацією, поточним ремонтом, модифікацією, модернізацією, використанням, утилізацією та знищенням товарів оборонного призначення».
 
Враховано частково    
33. розробка та впровадження інформаційних, інформаційно-аналітичних та інших телекомунікаційних систем, систем кібербезпеки та кіберзахисту;
 
-114- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
В пункті 22 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції: «інші послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
 
Враховано частково   розробкою та впровадженням інформаційних, інформаційно-аналітичних та інших телекомунікаційних систем, систем кібербезпеки та кіберзахисту;
 
34. розроблення стандартів та технічних специфікацій для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 
   розробленням стандартів та технічних специфікацій, закупівля стандартів для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 
35. формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;
 
   формуванням та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;
 
36. інші послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони.
 
-115- Рахманін С.І.
В абзаці п’ятому пункту 22 частини першої статті 1 слова: «потреб оборони» замінити словами «потреб національної безпеки і оборони»;
 
Враховано   послуги, необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони;
 
37. 23) річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами - перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими процедурами, а також обсяг коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
 
-116- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 23 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -117- Рахманін С.І.
Пункт 23 частини першої статті 1 доповнити реченням такого змісту:
«Річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди складають закриту частину трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення».
 
Відхилено    
    -118- Наливайченко В.О.
Пункт 23 частини 1 статті 1 доповнити додатковим реченням у наступній редакції:
«Річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення може включати як кінцеву продукцію, так і окремі етапи її створення, модернізації, ремонту, утилізації.».
 
Відхилено    
    -119- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 23 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -120- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 23 частини першої статті 1 вилучити.
 
Враховано    
    -121- Костенко Р.В.
Пункт 23 частини 1 статті 1 виключити.
 
Враховано    
38. 24) роботи оборонного призначення:
 
-122- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
В пункті 24 частини першої статті 1 законопроекту слова «інші роботи, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони» вилучити;
 
Відхилено   25) роботи оборонного призначення:
 
39. фундаментальні наукові дослідження для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;
 
-123- Бондар Г.В.
В пункті 24 статті І розділу І: "роботи оборонного призначення" після слів "фундаментальні наукові дослідження" додати слова "прикладні дослідження та експериментальні розробки".
 
Враховано   фундаментальні наукові, прикладні дослідження та експериментальні розробки для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони;
 
40. науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із створення, модернізації, ремонту, утилізації товарів оборонного призначення та спеціальної техніки, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;
 
-124- Копитін І.В.
Абзац третій пункту 24) (роботи оборонного призначення викласти у такій редакції):
«науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із розроблення, виробництва, використання, підтримки, вилучення товарів оборонного призначення та спеціальної техніки, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів».
 
Враховано   науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із розроблення, виробництва, використання, підтримки, вилучення товарів оборонного призначення та спеціальної техніки, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;
 
41. будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 
   будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 
42. створення нових та модернізація, ремонт, реконструкція, розширення та переобладнання існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення;
 
   створення нових та модернізація, ремонт, реконструкція, розширення та переобладнання існуючих виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення;
 
43. інші роботи, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони.
 
   роботи, необхідні для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.
 
44. 25) служба замовника - суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління замовника та уповноважується ним на укладання державних контрактів на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, крім закупівель, що здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-125- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 25 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено   26) служба державного замовника - суб'єкт господарювання, що належить до сфери управління державного замовника, або структурний підрозділ державного замовника, що уповноважується ним на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони;
27) спеціальна техніка - техніка, що має спеціальне призначення у визначеній сфері застосування, зокрема розвідки, контррозвідки, зв’язку, захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту, а також обладнання та апаратура для контролю і проведення випробувань таких засобів;
 
    -126- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
В пункті 25 частини першої статті 1 законопроекту слова «інші роботи, необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони» вилучити;
 
Враховано частково    
    -127- Копитін І.В.
Частину першу статті 1 після пункту 25 доповнити новим пунктом такого змісту:
«26 спеціальна техніка - техніка, що має спеціальне призначення у визначеній сфері застосування, зокрема розвідки, контррозвідки, зв’язку, захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту, а також обладнання та апаратура для контролю і проведення випробувань таких засобів; «.
 
Враховано    
    -128- Забродський М.В.
В пункті 27 частини першої статті 1 після слів «потреб безпеки і оборони» додати слова «,розвитку спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу»;
 
Відхилено    
    -129- Забродський М.В.
Пункт 28 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«28) спеціальна техніка - техніка, що має спеціальне призначення для застосування в розвідувальній, контррозвідувальній чи оперативно-розшуковій діяльності, а також призначені для криптографічного та технічного захисту інформації; «;
 
Враховано частково    
    -130- Рахманін С.І.
Пункт 25 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -131- Рахманін С.І.
Частину першу статті 1 після пункту 25 доповнити новим пунктом такого змісту:
«25-1) Спеціальна техніка - техніка, що має спеціальне призначення у визначеній сфері застосування, а саме: розвідки, контррозвідки, зв’язку, захисту інформації, кібербезпеки та кіберзахисту».
 
Враховано частково    
    -132- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 25 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -133- Костенко Р.В.
Пункт 25 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -134- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 25 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«25) служба державного замовника - суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління державного замовника, або структурний підрозділ державного замовника, що уповноважується ним на здійснення закупівель та укладання державних контрактів, договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони.»
 
Враховано    
45. 26) співвиконавці/субпідрядники (далі - співвиконавці/субпідрядники) -суб’єкти господарювання незалежно від їх форми власності, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, іноземні суб'єкти господарювання, які залучаються виконавцями державних контрактів на підставі контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, до виконання укладених із замовником державних контрактів.
 
-135- Наливайченко В.О.
Доповнити пункт 26 частини 1 статті 1 після слів «іноземні суб'єкти господарювання, «словами «які залучаються головними виконавцями державних контрактів на підставі укладених з ними контрактів, « та пункт 26 викласти у наступній редакції:
«26) співвиконавці/субпідрядники (далі - співвиконавці/субпідрядники) -суб’єкти господарювання незалежно від їх форми власності, що мають у випадках передбачених законодавством ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, іноземні суб'єкти господарювання, які залучаються головними виконавцями державних контрактів на підставі укладених з ними контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, до виконання укладених із замовником державних контрактів».
 
Враховано частково   28) співвиконавці/субпідрядники – суб’єкти господарювання незалежно від їх форми власності, іноземні суб'єкти господарювання, які залучаються виконавцями державних контрактів (договорів) на підставі договорів у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання укладених із державним замовником державних контрактів (договорів);
 
    -136- Кулініч О.І.
В пункті 29 частини 1 статті 1:
словосполучення «на підставі контрактів (договорів), у тому числі зовнішньоекономічних» замінити словосполученням «на підставі договорів у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».
 
Враховано    
    -137- Забродський М.В.
В пункті 29 частини першої статті 1 слова «які у випадках, передбачених законами України, мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, « виключити;
 
Враховано    
    -138- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 26 частини першої статті 1 вважати пунктом 29, у якому після слів «співвиконавці/субпідрядники» слова і дужки « (далі - співвиконавці/субпідрядники)» вилучити, після слів «до виконання укладених із» слово «замовником» замінити словами «державним замовником», після останнього слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)».
 
Враховано    
46. 27) товари оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, технічні засоби розвідки, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товари подвійного використання для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони, розвитку обороноздатності держави та системи національної стійкості, а також будь-які інші товари, які закуповуватимуться замовниками, визначеними пунктом 10 частини першої цієї статті, для гарантованого забезпечення потреб оборони.
 
-139- Тарута С.О.
У пункті 27 частини першої статті 1 законопроекту після слів «системи національної стійкості, «доповнити словами «засоби індивідуального захисту (бронежилети всіх класів захисту, протиударні, кулезахисні шоломи, комплекти протиударного захисту тощо), спеціальні засоби (у тому числі кайданки, кийки; засоби споряджені речовинами сльозогінної, світлошумової дії, тощо), спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби; комп'ютерна, оптична, вимірювальна та інша техніка; спеціальний формений одяг, що потребується для виконання завдань правоохоронними органами, підрозділами органів виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, військовими формуваннями з правоохоронними функціями» далі за текстом.
 
Враховано   29) товари оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, технічні засоби розвідки, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, космічна техніка військового та подвійного призначення, засоби індивідуального захисту (бронежилети всіх класів захисту, протиударні, кулезахисні шоломи, комплекти протиударного захисту тощо), спеціальні засоби (кайданки, кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної, світлошумової дії тощо), спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби; комп'ютерна, оптична, вимірювальна та інша техніка; спеціальний формений одяг, необхідний для виконання завдань правоохоронними органами, структурними підрозділами органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, військовими формуваннями з правоохоронними функціями, товари подвійного використання для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, розвитку обороноздатності держави та системи національної стійкості, а також будь-які інші товари, які закуповуються державними замовниками, визначеними згідно з пунктом 10 частини першої цієї статті, для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони;
 
    -140- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
У пункті 27 частини першої статті 1 законопроекту після слів «системи національної стійкості, «доповнити словами «засоби індивідуального захисту (бронежилети всіх класів захисту, протиударні, кулезахисні шоломи, комплекти протиударного захисту тощо), спеціальні засоби (у тому числі кайданки, кийки; засоби споряджені речовинами сльозогінної, світлошумової дії, тощо), спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби; комп'ютерна, оптична, вимірювальна та інша техніка; спеціальний формений одяг, що потребується для виконання завдань правоохоронними органами, підрозділами органів виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, військовими формуваннями з правоохоронними функціями» далі за текстом;
 
Враховано    
    -141- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
У пункті 27 частини першої статті 1 законопроекту після слова: «а також будь-які інші товари, які закуповуватимуться замовниками, визначеними пунктом 10 частини першої цієї статті, для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
 
Враховано частково    
    -142- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 27 частини першої статті 1 викласти в новій редакції:
«27) товари оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, технічні засоби розвідки, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, засоби індивідуального захисту (бронежилети всіх класів захисту, протиударні, кулезахисні шоломи, комплекти протиударного захисту тощо), спеціальні засоби (у тому числі кайданки, кийки; засоби споряджені речовинами сльозогінної, світлошумової дії, тощо), спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби; комп'ютерна, оптична, вимірювальна та інша техніка; спеціальний формений одяг, що потребується для виконання завдань правоохоронними органами, підрозділами органів виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, військовими формуваннями з правоохоронними функціями, а також товари подвійного використання для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони, розвитку обороноздатності держави та системи національної стійкості, а також будь-які інші товари, які закуповуватимуться замовниками, визначеними пунктом 10 частини першої цієї статті, для гарантованого забезпечення потреб оборони.».
 
Враховано редакційно    
    -143- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 27 частини першої статті 1 вважати пунктом 30, у якому після слів «засоби спеціального зв’язку» вставити слова «космічна техніка військового та подвійного призначення, «.
 
Враховано    
47. 28) технічна специфікація - документ, затверджений замовником, що встановлює характеристики товарів, робіт чи послуг оборонного призначення, які закуповуватимуться, зокрема щодо якості, технічних характеристик, безпеки використання, розмірів, позначення, термінології, пакування та маркування, чи процесів та способів їх виробництва і вимог щодо процедур оцінки відповідності;
 
-144- Наливайченко В.О.
Доповнити тлумачення пункту 28 частини 1 статті 1:
в кінці речення після слів «щодо процедур оцінки відповідності» додати кому та слова «який складений за формою, та в обсязі згідно діючої нормативної документації з цього питання.»
 
Відхилено   30) технічна специфікація - документ, затверджений державним замовником, що встановлює вимоги до товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які закуповуються, зокрема щодо їх якості, технічних характеристик, безпеки використання, розмірів, позначень, термінології, пакування та маркування, чи процесів та способів виробництва, а також вимоги щодо процедур оцінки відповідності;
 
    -145- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 28 частини першої статті 1 вважати пунктом 31, у якому слово «замовником» замінити словами «державним замовником», а після слів «що встановлює» слово «характеристики» замінити словами «вимоги до».
 
Враховано    
48. 29) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди, сплановані на основі прогнозних показників та завдань Державного бюджету України на трирічний період, відповідно до схвалених Основних напрямів бюджетної політики. Трирічний план складається із відкритої та закритої частини.
 
-146- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 29 частини першої статті 1 викласти в новій редакції:
«29) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди, сплановані на основі прогнозних показників та завдань Державного бюджету України на трирічний період, відповідно до схвалених Основних напрямів бюджетної політики. Трирічний план складається із відкритої та закритої частини.».
 
Відхилено   31) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення – план, що складається державними замовниками у формі відкритих даних, містить показники річного плану закупівель та прогнозні показники закупівель на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
    -147- Забродський М.В.
Пункт 32 частини першої статті 1 виключити;
 
Відхилено    
    -148- Тарута С.О.
Пункт 29 частини першої статті 1 законопроекту викласти в редакції:
«30) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди, сплановані на основі прогнозних показників та завдань Державного бюджету України на трирічний період, відповідно до схвалених Основних напрямів бюджетної політики. Трирічний план складається із відкритої та закритої частини».
 
Відхилено    
    -149- Наливайченко В.О.
Доповнити тлумачення пункту 29 частини 1 статті 1:
після слів «а також обсяг коштів» додати слова «по кожній позиції переліку (номенклатури) товарів, робіт і послуг» далі за текстом.
 
Відхилено    
    -150- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 29 частини першої статті 1 викласти в новій редакції:
«29) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди, сплановані на основі прогнозних показників та завдань Державного бюджету України на трирічний період, відповідно до схвалених Основних напрямів бюджетної політики. Трирічний план складається із відкритої та закритої частини.».
 
Відхилено    
    -151- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 29 частини першої статті 1 вважати пунктом 32 та викласти у такій редакції:
«32) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується державними замовниками у формі відкритих даних і містить показники річного плану закупівель, а також прогнозні показники закупівель на наступні за плановим два бюджетні періоди.»
 
Враховано    
    -152- Костенко Р.В.
Пункт 29 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - затверджений Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного замовника, а також обсяг коштів, передбачений на такі цілі на плановий і наступні за відповідним плановим два бюджетні періоди, сплановані на основі прогнозних показників та завдань Державного бюджету України на трирічний період, відповідно до схвалених Основних напрямів бюджетної політики. Трирічний план складається із відкритої та закритої частини».
 
Відхилено    
49. 30) уповноважений орган з державного підтвердження якості - орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України на здійснення державного підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
 
-153- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 30 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено   32) уповноважений орган з державного гарантування якості - орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України на оцінювання відповідності процесів забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення вимогам, встановленим державним замовникам при здійсненні оборонних закупівель;
 
    -154- Забродський М.В.
Пункт 33 частини першої статті 1 виключити;
 
Відхилено    
    -155- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 30 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -156- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 30 частини першої статті 1 вважати пунктом 33 та викласти в такій редакції:
«33) уповноважений орган з державного гарантування якості - орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України на оцінювання відповідності процесів забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення вимогам, встановленим державним замовникам при здійсненні оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -157- Костенко Р.В.
Пункт 30 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
50. 31) учасник відбору - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала в електронному вигляді цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному замовником;
 
-158- Наливайченко В.О.
Доповнити тлумачення пункту 31 частини 1 статті 1:
після слів « (резидент або нерезидент), яка» доповнити словами «має право, підтверджене документально, на розробку та виготовлення товарів, виконання робіт і послуг оборонного призначення та» далі за текстом.
 
Відхилено   33) учасник відбору - суб’єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, які в установленому порядку надали цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному державним замовником;
 
    -159- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 31 частини першої статті 1 вважати пунктом 34 та викласти в такій редакції:
«34) учасник відбору - суб’єкт господарювання, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, що надали в установленому порядку цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному державним замовником».
 
Враховано    
51. 32) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі в аукціоні та підтверджує його згоду взяти участь у процедурі закупівлі на умовах, встановлених замовником.
 
-160- Костенко Р.В.
Абзац 3 пункту 32 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено   34) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі у закупівлі на умовах, встановлених державним замовником.
 
    -161- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 32 частини першої статті 1 вважати пунктом 35 та викласти в такій редакції:
«35) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі у закупівлі на умовах, встановлених державним замовником».
 
Враховано    
52. Термін «військове майно» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;
 
-162- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Після пункту 32 частини першої статті 1 абзац «Термін «військове майно» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» вилучити.
 
Враховано      
53. Термін «річний план закупівель» та «договір про закупівлю» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі»
 
-163- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом 33 наступного змісту:
«33) життєвий цикл - проміжок часу, який складається із часу проектування та обґрунтування розроблення зразку товару, дослідно-конструкторської роботи, наступного виробництва, експлуатації, ремонту зразка (крім поточного ремонту) та утилізації.».
 
Враховано частково   2. Терміни «річний план закупівель» та «договір про закупівлю» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про публічні закупівлі».
 
54. 2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у Цивільному і Господарському кодексах України, у законах України «Про публічні закупівлі», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», та інших законодавчих актах України.
 
-164- Рахманін С.І.
У частині другій статті 1 слова «у законах України» замінити словами «у законах України «Про національну безпеку України», а слова «та інших» - словами «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» та інших».
 
Враховано   3. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Цивільному і Господарському кодексах України, у законах України «Про публічні закупівлі», «Про національну безпеку України», «Про оборону України», «Про державну таємницю», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та інших законодавчих актах України.
 
    -165- Наливайченко В.О.
Частину 2 статті 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у Цивільному і Господарському кодексах України, у Законах України «Про публічні закупівлі», «Про національну безпеку України», «Про оборону України», "Про державну таємницю", «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», та інших законодавчих актах України.»
 
Враховано    
55. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
56. 1. Цей Закон застосовується за умови, що:
 
   1. Цей Закон застосовується, за умови, що:
 
57. вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, а також інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб оборони - 1, 5 мільйона гривень до замовників, визначених цим Законом, які здійснюють оборонні закупівлі;
 
-166- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину першу статті 2 доповнити новим абзацом наступного змісту: «предметом закупівлі є продукція, роботи і послуги оборонного призначення».
 
Відхилено   вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, до визначених цим Законом державних замовників, які здійснюють оборонні закупівлі;
 
    -167- Забродський М.В.
В пункті 1 частини першої статті 2 слова «200 тисяч гривень» замінити словами «еквівалентну 412 тисяч євро», а слова «1, 5 мільйона гривень» - словами «еквівалентну 5, 15 мільйона євро»;
 
Відхилено    
    -168- Тарута С.О.
Частину першу статті 2 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення містить відомості про факт закупівлі замовниками оборонних закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення (у тому числі наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення), що розкривають їх найменування, принцип дії, тактико-технічні, експлуатаційні характеристики, організацію методику, тактику застосування при виконання завдань із оборони держави, а розголошення яких суттєво впливає на зовнішньоекономічну діяльність та завдаватиме шкоди національній безпеці України;».
 
Відхилено    
    -169- Наливайченко В.О.
Частину 1 статті 2 Розділу Івикласти у такій редакції:
«1. Цей Закон застосовується за умови, якщо предметом оборонних закупівель є:
1) товари, роботи і послуги оборонного призначення, що містять таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію відповідно до Закону України "Про державну таємницю", та їх закупівля здійснюється виключно за закритими процедурами незалежно від вартості такої закупівлі;
2) товари і послуги оборонного призначення та товари і послуги для гарантованого забезпечення потреб оборони (що не містять таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію) вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб оборони (що не містять таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію) -1, 5 мільйона гривень до замовників, визначених цим Законом, які здійснюють оборонні закупівлі.»
 
Враховано редакційно    
58. предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення містить таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію відповідно до спеціального закону, що регулює питання охорони державної таємниці, а також у випадках закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими процедурами незалежно від вартості такої закупівлі.
 
-170- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину першу статті 2 доповнити новим абзацом наступного змісту: «предметом закупівлі є продукція, роботи і послуги оборонного призначення».
 
Відхилено   закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення містить відомості, що становлять державну таємницю, а також у разі закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями незалежно від вартості такої закупівлі.
 
    -171- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення містить відомості, що становлять державну таємницю, а також у випадках закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, незалежно від вартості такої закупівлі».
 
Враховано    
59. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками, здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-172- Наливайченко В.О.
Частину 2 статті 2 Розділу Івикласти у такій редакції:
«2. Закупівля замовниками інших товарів, робіт і послуг не оборонного призначення здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»
 
Відхилено   2. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється державними замовниками відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
    -173- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 2 слово «замовниками» замінити словами «державними замовниками».
 
Враховано    
60. 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
 
-174- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину третю статті 2 виключити.
 
Відхилено   3. Дія цього Закону не поширюється на:
 
    -175- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частини третю та п’яту статті 2 виключити.
 
Відхилено    
    -176- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У абзаці першому частини третьої статті 2 слова «випадки, якщо предметом закупівлі є» вилучити.
 
Враховано    
    -177- Костенко Р.В.
Частину 3 статті 2 виключити.
 
Відхилено    
61. 1) товари, роботи і послуги оборонного призначення, що підлягають закупівлі відповідно до угод, які укладаються замовниками із міжнародними спеціалізованими організаціями, їх представництвами та/або афілійованими особами, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі;
 
-178- Бондар Г.В.
У статті 2, п. 3, пп. 1 "Товари, роботи і послуги оборонного призначення, що підлягають закупівлі відповідно до угод, які укладаються замовниками із міжнародними спеціалізованими організаціями, їх представництвами та/або афілійованими особами, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі; " слова "установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі" виключити.
Після слів "згідно з правилами і процедурами" додати: "установленими спеціальними правилами присудження контрактів, які випливають з міжнародних угод або домовленостеи? між державами";
 
Відхилено   1) закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;
 
    -179- Рахманін С.І.
Пункт 1 частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -180- Кулініч О.І.
Пункт 1 частини 3 статті 2 виключити.
 
Відхилено    
    -181- Копитін І.В.
Пункт 1 частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України; «
 
Враховано    
    -182- Забродський М.В.
Пункт 1 частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Такі закупівлі здійснюються у порядку, встановленим державними замовниками на підставі внутрішніх правил і процедур таких організацій або укладених угод з ними; «;
 
Враховано частково    
    -183- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NАТО Suрроrt аnd Рrосurеmеnt Аgеnсy), а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також через механізми Програми Уряду США «Міжнародні військові продажі» (Fоrеіgn Міlіtаry Sаlеs); «.
 
Враховано частково    
62. 2) закупівлі у рамках програм співпраці, що стосуються досліджень і розробок військового призначення, які спільно проводяться Україною з іншими державами згідно з міжнародними договорами;
 
   2) закупівлі в рамках програм співпраці щодо досліджень і розробок військового призначення, що проводяться Україною спільно з іншими державами згідно з міжнародними договорами;
 
63. 3) товари, роботи і послуги оборонного призначення, закупівля яких здійснюється на території іншої країни з метою використання за межами території України.
 
-184- Забродський М.В.
В пункті 3 частини третьої статті 2 слова «з метою використання за межами» замінити словами «та не використовуються на»;
 
Відхилено   3) закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що здійснюються на території іншої держави з метою використання за межами території України.
 
64. 4. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону та/або до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-185- Рахманін С.І.
Частину четверту статті 2 виключити.
 
Враховано      
    -186- Кулініч О.І.
Частину 4 статті 2 виключити.
 
Враховано    
65. 5. Забороняється придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення процедур закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», та укладання державних контрактів та договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником у сфері оборонних закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення процедур закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі». Замовник у сфері оборонних закупівель не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування цього Закону.
 
-187- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину п’яту статті 2 виключити.
 
Відхилено   4. Забороняється придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», та укладення державних контрактів (договорів), що передбачають оплату державним замовником у сфері оборони, товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі». Державний замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування норм цього Закону.
 
    -188- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:
«5. Забороняється придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», та укладання державних контрактів та договорів про закупівлю, які передбачають оплату державним замовником у сфері оборонних закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі». Державний замовник у сфері оборонних закупівель не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування цього Закону».
 
Враховано    
    -189- Костенко Р.В.
Частину 5 статті 2 виключити.
 
Відхилено    
66. Стаття 3. Принципи здійснення оборонних закупівель
 
   Стаття 3. Принципи здійснення оборонних закупівель
 
67. 1. Оборонні закупівлі здійснюються на основі таких принципів:
 
   1. Оборонні закупівлі здійснюються на основі таких принципів:
 
68. своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення національної безпеки та оборони;
 
-190- Кулініч О.І.
В пункті абзаці 2 частини 1 статті 3:
словосполучення «забезпечення національної безпеки і оборони» замінити словосполученням «забезпечення потреб безпеки і оборони».
 
Враховано   своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;
 
69. послідовність прийняття та виконання рішень щодо розробки, закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення і систематичність їх виконання;
 
   послідовність прийняття та виконання рішень щодо розроблення, закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, систематичність їх виконання;
 
70. конкурентність;
 
   конкурентність;
 
71. ефективне використання коштів та результативність;
 
   ефективність використання коштів, результативність;
 
72. відкритість та прозорість (крім відомостей, які становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);
 
   відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);
 
73. запобігання корупції, зловживанням та дискримінації;
 
   запобігання корупції, зловживанням та дискримінації;
 
74. цілісність, узгодженість, системність планування та фінансування оборонних закупівель, урахування пріоритетів і обмежень, встановлених державними програмами;
 
-191- Кулініч О.І.
В абзац 8 частини 1 статті 3:
словосполучення «встановлених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони» замінити словосполученням «встановлених відповідно до оборонного планування та планування у сфері національної безпеки».
 
Відхилено   цілісність, узгодженість, системність планування та фінансування оборонних закупівель, урахування пріоритетів і обмежень, встановлених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони.
 
    -192- Забродський М.В.
В абзаці 8 статті 3 слово «сферах» замінити словом «секторі»;
 
Відхилено    
75. Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонних закупівель
 
   Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонних закупівель
 
76. Кабінет Міністрів України:
 
-193- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«1) затверджує:
зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та внесення змін до нього;
типові форми державного контракту з оборонних закупівель за закритими закупівлями, з урахуванням норм цього Закону;
порядок проведення випробування зразків озброєнь та військової техніки;».
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України:
 
    -194- Костенко Р.В.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
#-10027
1) затверджує:
Закриту частину трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
типові форми державного контракту з оборонних закупівель за закритими процедурами, з урахуванням норм цього Закону».
 
Враховано частково    
77. 1) затверджує:
 
   1) затверджує:
 
78. Зведений річний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
 
-195- Рахманін С.І.
Пункт 1 частини першої статті 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«схвалені рішенням Ради національної безпеки і оборони України основні показники закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на наступні за плановим два бюджетні періоди».
 
Враховано   зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та внесення змін до нього;
порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції;
схвалені рішенням Ради національної безпеки і оборони України основні показники закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, зміни до них, на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
    -196- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Абзац другий пункту 1) частини першої статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та внесення змін до нього; «;
 
Враховано    
    -197- Наливайченко В.О.
1. Абзац 1 пункту 1 (затверджує) частини 1 (Кабінет Міністрів України) статті 4 (Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонних закупівель) викласти у такій редакції:
«зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та внесення змін до нього, схвалені рішенням Ради національної безпеки і оборони України; «
 
Враховано частково    
    -198- Копитін І.В.
Пункт 1 частини першої статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції; «
 
Враховано    
    -199- Забродський М.В.
22. В абзаці першому пункту 1 частини першої статті 4 слово «закритими» виключити;
 
Відхилено    
    -200- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
У пункті 1 частини першої статті 4 словосполучення «Зведений річний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами; « замінити на словосполучення: «Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення».
 
Враховано частково    
79. типові форми державного контракту з оборонних закупівель за закритими процедурами, з урахуванням норм цього Закону;
 
-201- Тарута С.О.
Пункт 1) частини першої статті 4 законопроекту доповнити новим абзацом виклавши його у редакції:
«трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення;».
 
Враховано редакційно   типові форми державного контракту (договору) за закритими закупівлями з урахуванням норм цього Закону;
порядок проведення випробування зразків озброєнь та військової техніки;
 
    -202- Наливайченко В.О.
Пункт 1 частини 1 статті 4 Розділу І (Кабінет Міністрів України 1) затверджує:)доповнити абзацами 3, 4, 5 у такій редакції:
«схвалені рішенням Ради національної безпеки і оборони України основні показники державного оборонного замовлення на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів державного оборонного замовлення на наступні за плановим два бюджетні періоди;
порядок проведення маркетингових досліджень ринку продукції, робіт, послуг оборонного призначення;
положення про офсетну комісію.»
 
Відхилено    
80. 2) визначає:
 
-203- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«2) визначає:
державних замовників у сфері оборони;
критерії і методики оцінки найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі;
заходи економічної підтримки та стимулювання підприємств - виконавців державних контрактів;
порядок формування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою;
порядок проведення переговорів, та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем;
порядок створення та функціонування Реєстру, порядок внесення суб’єктів господарської діяльності до Реєстру;
порядок планування, формування, особливостей розміщення, коригування та оприлюднення оборонних закупівель, а також здійснення контролю та звітування за їх виконання;
порядок укладання компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій;
зміни розрахункової ціни в єдиного виконавця у випадку закупівлі фундаментальних наукових, прикладних досліджень, експериментальних розробок, а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою».
 
Враховано   2) визначає:
 
81. порядок економічної підтримки та стимулювання підприємств - виконавців державних контрактів;
 
   державних замовників у сфері оборони;
 
82. порядок здійснення моніторингу витрат в рамках оборонних закупівель;
 
   критерії та методики оцінювання найбільш економічно вигідної пропозиції учасника закупівлі;
заходи з економічної підтримки та стимулювання підприємств - виконавців державних контрактів (договорів);
 
83. порядок формування цін та очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою;
 
-204- Наливайченко В.О.
У пункті 2 частини 1 статті 4 Розділу І (Кабінет Міністрів України 2) визначає:)абзац 3 викласти у такій редакції:
«порядок формування ціни на товари, роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) таких товарів, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур; «
 
Відхилено   порядок формування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою;
порядок проведення переговорів та укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем;
 
    -205- Забродський М.В.
В абзаці четвертому пункту 2 частини першої статті 4 слова «за неконкурентною процедурою» замінити словами «у єдиного виконавця»;
 
Відхилено    
84. порядок створення та функціонування реєстру;
 
-206- Забродський М.В.
Абзац шостий пункту 2 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«порядок створення та функціонування Автоматизованої системи, порядок внесення суб’єктів господарської діяльності до Автоматизованої системи; «;
 
Відхилено   порядок створення та функціонування Реєстру, порядок внесення суб’єктів господарювання до Реєстру;
 
85. порядок обліку результатів науково-технічної діяльності, отриманих при виконанні оборонних закупівель за рахунок або з залученням коштів державного бюджету та порядок формування страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об’єкти і споруди оборонного і спеціального призначення;
 
   порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі;
 
86. порядок укладання компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій.
 
-207- Наливайченко В.О.
Пункт 2 частини 1 статті 4 Розділу І (Кабінет Міністрів України 2) визначає:)доповнити абзацом 7 у такій редакції:
«порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонного замовлення, а також порядок здійснення контролю за його виконанням;
порядок формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю.»
 
Враховано частково   порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій;
зміни розрахункової ціни в єдиного виконавця у разі закупівлі фундаментальних наукових, прикладних досліджень, експериментальних розробок, а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що здійснюється за неконкурентною процедурою;
порядок ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку.
 
    -208- Копитін І.В.
Пункт 2 частини першої статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«порядок ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку».
 
Враховано    
    -209- Забродський М.В.
Абзац дев’ятий пункту 2 частини першої статті 4 виключити;
 
Відхилено    
87. 3) вирішує інші питання у сфері оборонних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією, цим Законом та іншими законами України.
 
   3) вирішує інші питання у сфері оборонних закупівель у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
 
88. Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику
 
-210- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у статтях 5, 6 та по всьому тексту законопроекту слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику" замінити словами "головний орган у сфері планування оборонних закупівель" та слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та #103013
 
Враховано   Стаття 5. Головний орган у сфері планування оборонних закупівель
 
    -211- Рахманін С.І.
Назву статті 5 викласти в такій редакції: «Повноваження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у сфері оборонних закупівель».
 
Відхилено    
    -212- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику:
готує, з урахуванням пропозицій, наданих державними замовниками, зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та подає його, після погодження з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
координує діяльність державних замовників із планування та здійснення оборонних закупівель, внесення змін до Зведеного трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;
отримує від державних замовників пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;
організовує роботу щодо створення Реєстру та забезпечує його функціонування;
надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам щодо організації здійснення закритих закупівель;
отримує від державних замовників звіти про результати здійснення закупівель, укладення та виконання державних контрактів за закритими закупівлями;
інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонних закупівель та використання бюджетних коштів за закритими закупівлями;
інформує громадськість про політику та правила здійснення оборонних закупівель з дотриманням вимог щодо законодавства про державну таємницю;
готує та подає не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним періодом, до Кабінету Міністрів України, щорічний звіт про оборонні закриті закупівлі в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано частково    
    -213- Костенко Р.В.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Уповноважений орган
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику:
готує за пропозиціями замовників трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення (відкриту та закриту частини) та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
координує і контролює діяльність замовників із планування, розміщення оборонних закупівель та виконання державних контрактів, внесення змін до Зведеного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
здійснює адміністрування та забезпечення функціонування реєстру;
отримує від замовників плани закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
надає методичну та консультаційну допомогу замовникам щодо організації здійснення закритих процедур закупівлі;
отримує від замовників звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів;
інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонних закупівель та використання бюджетних коштів за закритими процедурами закупівель;
інформує громадськість про політику та правила здійснення оборонних закупівель;
готує та подає не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати спільний щорічний звіт, що містить аналіз функціонування системи оборонних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів процедур закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері оборонних закупівель».
 
Враховано частково    
89. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику:
 
-214- Рахманін С.І.
Частину першу статті 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«готує проект основних показників здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами, необхідних для реалізації державних програм, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони держави, на основі Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегії кібербезпеки України, Національної розвідувальної програми, інших стратегічних документів, програм щодо розвитку складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізації інших заходів з посилення обороноздатності держави та подає його до Ради національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено   1. Головний орган у сфері планування оборонних закупівель:
 
    -215- Батенко Т.І.
В пункті 1 частини першої статті 5 після слів «забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки» записати слова та знаки « (якщо план містить інформацію, що віднесена до державної таємниці, члени комітету та працівники секретаріату комітету не допускаються до розгляду цього питання без отримання ними у встановленому порядку доступу до державної таємниці)».
 
Відхилено    
    -216- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину першу статті 5 викласти в наступній редакції:
«1. Уповноважений орган:
готує за пропозиціями замовників трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
координує і контролює діяльність замовників із планування, розміщення оборонних закупівель та виконання державних контрактів, внесення змін до Зведеного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
забезпечує функціонування реєстру, здійснює управління та адміністрування реєстром;
отримує від замовників плани закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;».
 
Враховано частково    
90. готує, з урахуванням річних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами замовників Зведений річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-217- Тарута С.О.
Доповнити абзац другий частини першої статті 5 законопроекту новим абзацом у такій редакції:
«готує за пропозиціями замовників трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;».
 
Враховано частково   1) складає з урахуванням пропозицій, наданих державними замовниками, зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, вносить зміни до нього, та подає його після погодження комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки, в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) подає на затвердження Ради національної безпеки і оборони України основні показники закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, зміни до них, на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
    -218- Батенко Т.І.
Пункт 1 частини першої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -219- Завітневич О.М.
Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Після пункту 1 частини першої статті 5 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«2) подає на затвердження Ради національної безпеки і оборони України основні показники закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, зміни до них, на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні за плановим два бюджетні періоди;»
 
Враховано    
    -220- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Доповнити абзац другий частини першої статті 5 законопроекту новим абзацом у такій редакції:
«готує за пропозиціями замовників трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -221- Кулініч О.І.
В пункті 1 частини 1 статті 5:
словосполучення «після погодження з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки» виключити.
 
Відхилено    
    -222- Наливайченко В.О.
У пункті 1 частини 1 статті 5 (Головний орган у сфері планування оборонних закупівель) виключити словосполучення:
«після погодження з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки, «
 
Відхилено    
    -223- Копитін І.В.
Пункт 1) частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«1) складає з урахуванням пропозицій, наданих державними замовниками, зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та подає його після погодження з Радою національної безпеки і оборони України та комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки, в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; «
 
Відхилено    
    -224- Забродський М.В.
Пункт 1 частини першої статті 5 викласти у наступній редакції:
«1) складає з урахуванням пропозицій, наданих державними замовниками, зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після схвалення рішенням Ради національної безпеки і оборони України його основних показників в частині номенклатури, кількості, загального обсягу фінансування закупівель та їх відповідності пріоритетам і напрямам розвитку сил безпеки і оборони; «;
 
Відхилено    
91. координує і контролює діяльність замовників із планування, розміщення оборонних закупівель та виконання державних контрактів, внесення змін до Зведеного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
 
-225- Забродський М.В.
В пункті 2 частини першої статті 5 слова «за закритими закупівлями» виключити;
 
Відхилено   3) координує діяльність державних замовників із планування та здійснення оборонних закупівель, внесення змін до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;
 
92. здійснює адміністрування та забезпечення функціонування реєстру;
 
-226- Тарута С.О.
Абзац четвертий та шостий частини першої статті 5 об’єднати виклавши одним абзацом у такій редакції:
«здійснює адміністрування, управління та забезпечення функціонування реєстру; «.
 
Враховано редакційно      
93. отримує від замовників плани закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами;
 
-227- Забродський М.В.
В пункті 3 частини першої статті 5 слова «за закритими закупівлями» виключити;
 
Відхилено   4) отримує від державних замовників пропозиції щодо зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;
 
94. забезпечує управління та функціонування реєстру;
 
-228- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Абзац четвертий та шостий частини першої статті 5 об’єднати виклавши одним абзацом у такій редакції:
«здійснює адміністрування, управління та забезпечення функціонування реєстру»;
 
Враховано редакційно   5) організовує роботу щодо створення Реєстру та забезпечує його функціонування;
 
95. надає методичну та консультаційну допомогу замовникам щодо організації здійснення закритих процедур закупівлі;
 
   6) надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам щодо організації здійснення закритих закупівель;
 
96. отримує від замовників звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів;
 
-229- Забродський М.В.
Додати після пункту 6 частини першої статті 5 наступні абзаци:
«7) веде облік товарів, робіт і послуг оборонного призначення, здійснює їх кодифікацію та каталогізацію;
8) визначає орган кодифікації, здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кодифікації;
9) розробляє порядок проведення переговорів та порядок укладання державного контракту (договору) з єдиним виконавцем; «
Пункти 7, 8 і 9 вважати пунктами 10, 11 і 12 відповідно;
 
Враховано частково   7) отримує від державних замовників звіти про результати здійснення оборонних закупівель, укладення та виконання державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями;
8) розробляє порядок проведення переговорів та порядок укладання державного контракту (договору) з єдиним виконавцем;
 
97. інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонних закупівель та використання бюджетних коштів за закритими процедурами закупівель;
 
-230- Забродський М.В.
Пункт 7 (в редакції проекту) частини першої статті 5 викласти у наступній редакції:
«інформує Кабінет Міністрів України та Раду національної безпеки і оборони України про хід виконання оборонних закупівель та використання бюджетних коштів»;
 
Враховано частково   9) інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонних закупівель та використання бюджетних коштів за закритими закупівлями;
 
98. інформує громадськість про політику та правила здійснення оборонних закупівель;
 
   10) інформує громадськість про політику та правила здійснення оборонних закупівель з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю;
 
99. готує та подає не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати спільний щорічний звіт, що містить аналіз функціонування системи оборонних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів процедур закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері оборонних закупівель;
 
-231- Батенко Т.І.
Доповнити законопроект новою статтею 5-1 такого змісту:
«Стаття 5-1. Рада національної безпеки і оборони України
Рада національної безпеки і оборони України координує діяльність державних замовників із планування та здійснення оборонних закупівель, внесення змін до зведеного трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.».
 
Відхилено   11) складає та подає не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним періодом, до Кабінету Міністрів України щорічний звіт про результати здійснення оборонних закритих закупівель в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
    -232- Забродський М.В.
В пункті 9 (в редакції проекту) частини першої статті 5 слово «закритих» виключити;
 
Відхилено    
100. Стаття 6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період
 
-233- Рахманін С.І.
Назву статті 6 викласти в такій редакції: «Повноваження Міністерства оборони України у сфері оборонних закупівель».
 
Відхилено   Стаття 6. Головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель
 
    -234- Наливайченко В.О.
Назву статті 6 та частину (абзац) 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оборонних закупівель
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оборонних закупівель:»
 
Відхилено    
    -235- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Назву статті 6 замінити на «Міністерство оборони України»
 
Відхилено    
    -236- Костенко Р.В.
   
Відхилено    
101. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період:
 
-237- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзац перший статті 6 замінити на «Міністерство оборони України»
 
Відхилено   1. Головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель:
 
102. веде облік товарів, робіт і послуг оборонного призначення, здійснює їх кодифікацію та каталогізацію;
 
-238- Копитін І.В.
В абзаці другому статті 6 після слів «оборонного призначення» видалити «здійснює їх кодифікацію та каталогізацію».
 
Враховано   1) веде облік товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
    -239- Забродський М.В.
Пункт 1 частини першої статті 6 виключити;
 
Відхилено    
103. визначає орган кодифікації та здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кодифікації;
 
-240- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Після абзацу третього статті 6 («визначає орган кодифікації та здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кодифікації») додати нові абзаци такого змісту:
««визначає методику розрахунку вартості життєвого циклу товарів робіт та послуг оборонного призначення та категорії товарів робіт та послуг оборонного призначення, до яких вони застосовуються;
розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України порядок проведення випробувань зразків озброєнь та військової техніки.»
 
Враховано   2) визначає орган кодифікації, здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кодифікації та кодифікацію товарів оборонного призначення;
3) визначає методику розрахунку вартості життєвого циклу товарів, робіт і послуг оборонного призначення, визначає категорії товарів, робіт і послуг оборонного призначення, до яких вони застосовуються;
4) розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України порядок проведення випробувань зразків озброєнь та військової техніки;
 
    -241- Копитін І.В.
Абзац 3 статті 6 викласти у такій редакції:
«визначає орган кодифікації, здійснює нормативно-правове регулювання у сфері кодифікації та кодифікацію товарів оборонного призначення».
 
Враховано    
    -242- Забродський М.В.
Пункт 2 частини першої статті 6 виключити;
 
Відхилено    
104. визначає порядок ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння та військову техніку;
 
-243- Рахманін С.І.
В абзаці четвертому частини першої статті 6 слова «військову техніку» замінити словами «військову та спеціальну техніку»;
 
Враховано      
    -244- Копитін І.В.
Абзаци 4, 5 статті 6 вилучити.
 
Враховано    
    -245- Забродський М.В.
В пунктах 5 і 6 частини першої статті 6 слова «конструкторської» замінити словами «технічної» відповідно;
 
Відхилено    
105. веде реєстр конструкторської документації на озброєння та військову техніку, замовником яких він є;
 
-246- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці п’ятому статті 6 слово «замовником» замінити словами «державним замовником»;
 
Враховано      
106. розробляє методологію формування потреб на товари, роботи та послуги оборонного призначення;
 
-247- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Після абзацу шостого статті 6 («розробляє методологію формування потреб на товари, роботи та послуги оборонного призначення») додати новий абзац такого змісту:
«розробляє Порядок проведення переговорів, та порядок укладення державного контракту з єдиним виконавцем»;
 
Відхилено   5) розробляє методологію формування потреб на товари, роботи і послуги оборонного призначення;
 
    -248- Забродський М.В.
Пункт 8 частини першої статті 6 виключити;
 
Враховано    
107. погоджує пропозиції замовників щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою уникнення дублювання таких робіт;
 
-249- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці сьомому статті 6 слово «замовників» замінити словами «державних замовників»;
 
Враховано   6) погоджує пропозиції державних замовників щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів з метою уникнення дублювання таких робіт;
 
108. взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи оборонних закупівель;
 
-250- Копитін І.В.
Абзаци 8, 9 статті 6 вилучити.
 
Враховано      
109. здійснює міжнародне співробітництво у сфері оборонних закупівель;
 
      
110. взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері оборонних закупівель;
 
-251- Копитін І.В.
В абзаці 10 статті 6 слово «стандартів» вилучити.
 
Враховано   7) взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері оборонних закупівель;
 
111. встановлює, з урахуванням відповідних ризиків, вимоги до стандартів якості, життєвого циклу та уніфікації товарів оборонного призначення;
 
   8) встановлює з урахуванням відповідних ризиків вимоги до якості, життєвого циклу, уніфікації товарів оборонного призначення;
 
112. за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель погоджує пропозиції замовників до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
 
-252- Рахманін С.І.
В абзаці дванадцятому (останньому) частини першої статті 6 слова «сил оборони» замінити словами «сил безпеки та сил оборони».
 
Враховано   9) погоджує за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель пропозиції державних замовників до державних програм у сферах національної безпеки і оборони.
 
    -253- Кулініч О.І.
В пункті 14 частини 1 статті 6:
словосполучення «пропозиції державних замовників до державних програм у сферах національної безпеки і оборони» замінити словосполученням «пропозиції державних замовників до державних програм оборонного планування та планування у сфері національної безпеки».
 
Відхилено    
    -254- Забродський М.В.
Пункт 14 частини першої статті 6 виключити;
 
Відхилено    
    -255- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці дванадцятому статті 6 слово «замовників» замінити словами «державних замовників».
 
Враховано    
113. Стаття 7. Замовник
 
-256- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Статтю 7 законопрроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Державний замовник
1. Державний замовник:
здійснює планування оборонних закупівель, на підставі чого:
1) формує пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та надсилає їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику у визначений ним строк;
2) формує та затверджує трирічний план (після погодження з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки в частині, що стосується номенклатури, кількості та загального обсягу фінансування закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки), та річний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення;
організовує та здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
подає звіти про результати здійснення закупівель, укладання та виконання державних контрактів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику у визначений ним строк;
укладає договори про закупівлю та державні контракти, в тому числі за імпортом;
забезпечує оплату відповідно до умов державних контрактів (договорів), у тому числі попередню оплату (авансування);
надає виконавцям державних контрактів (договорів) технічне завдання;
організовує випробування (державні, міжвідомчі, визначальні відомчі та інші випробування державного замовника, при необхідності - сертифікацію) зразків озброєння та військової техніки та приймає їх на озброєння, постачання, допускає до експлуатації;
бере участь у випробуваннях дослідних та серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів;
здійснює оцінку наданої учасником відбору інформації щодо вартості життєвого циклу товарів оборонного призначення.
проводить оцінювання відповідності та визначає способи гарантування відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення встановленим вимогам державного замовника;
проводить ідентифікацію та аналіз ризиків щодо товарів, робіт і послуг оборонного призначення та учасників відбору, а також безпосередньо або через закупівельну організацію подає запити на здійснення державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у визначеному ним порядку;
здійснює контроль якості товарів, робіт і послуг, та у разі встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державних контрактів (договорів) -забезпечує їх приймання;
затверджує технічну документацію серійного виробництва товарів оборонного призначення;
здійснює облік результатів науково-технічної діяльності, отриманих при здійсненні оборонних закупівель за рахунок або з залученням коштів державного бюджету;
здійснює ідентифікацію предметів закупівлі та готує вихідні дані для їх кодифікації;
звітує перед спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики про укладення державних контрактів (договорів), результати їх виконання і використання бюджетних коштів;
здійснює перегляд ціни державного контракту (договору) за обґрунтованими пропозиціями виконавців у разі істотних змін фінансово-економічних та технічних умов його виконання;
може уповноважувати та надавати відповідні довіреності, в установленому законодавством порядку, суб’єкту господарювання, який належить до сфери його управління, і якому в установленому законодавством порядку дано право здійснення закупівель за імпортом товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладати державні контракти (договори) за імпортом, виключно для забезпечення своїх потреб».
 
Враховано   Стаття 7. Державний замовник у сфері оборони
 
114. 1. Замовник:
 
   1. Державний замовник:
 
115. здійснює планування оборонних закупівель, на підставі чого затверджує трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надсилає його до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику;
 
-257- Рахманін С.І.
Абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«здійснює планування оборонних закупівель у відповідності до Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України, Державної програми розвитку Збройних Сил України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період та з урахуванням інших державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил безпеки та сил оборони, на підставі чого затверджує трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надсилає його до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України».
 
Враховано частково   здійснює планування оборонних закупівель, на підставі чого:
1) формує пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями відповідно до державних програм та надсилає їх до головного органу у сфері планування оборонних закупівель у встановлений зазначеним органом строк;
 
    -258- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Абзац другий частини першої статті 7 законопроекту викласти у редакції:
«здійснює планування оборонних закупівель на плановий та наступний за плановим два бюджетних періоди, на підставі чого готує пропозиції до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надсилає його до уповноваженого органу в установлений ним строк»;
 
Враховано частково    
    -259- Забродський М.В.
В пункті 1 частини першої статті 7 слова «за закритими закупівлями» виключити;
 
Відхилено    
    -260- Тарута С.О.
Абзац другий частини першої статті 7 законопроекту викласти у редакції:
«здійснює планування оборонних закупівель на плановий та наступний за плановим два бюджетних періоди, на підставі чого готує пропозиції до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надсилає його до уповноваженого органу в установлений ним строк;».
 
Враховано частково    
    -261- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти в наступній редакції: «здійснює планування оборонних закупівель на плановий та наступний за плановим два бюджетних періоди, на підставі чого готує пропозиції до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надсилає його до уповноваженого органу в установлений ним строк;»
 
Враховано частково    
116. формує річні плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення (у тому числі за закритими процедурами) та надсилає їх до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику у визначений ним строк;
 
-262- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзац другий та третій частини першої статті 7 виключити.
 
Відхилено   2) складає та затверджує трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, вносить зміни до них. Ці плани та зміни до них попередньо погоджуються з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки;
 
    -263- Батенко Т.І.
Пункт 2 частини першої статті 7 доповнити словами і знаками « (якщо такі плани містять інформацію, що віднесена до державної таємниці, члени комітету Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки, в частині щодо номенклатури, кількості та загального обсягу фінансування закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, та працівники секретаріату такого комітету не допускаються до розгляду цього питання без отримання ними у встановленому порядку доступу до державної таємниці)».
 
Відхилено    
    -264- Кулініч О.І.
Пункт 2 частини 1 статті 7 викласти в наступній редакції:
«2) складає та затверджує трирічний (після погодження з Головним органом у сфері планування оборонних закупівель) та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення».
 
Відхилено    
    -265- Наливайченко В.О.
У пункті 2 частини 1 статті 7 (Державний замовник у сфері оборони) виключити словосполучення:
« (після погодження з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки, в частині щодо номенклатури, кількості та загального обсягу фінансування закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки)»
 
Відхилено    
    -266- Забродський М.В.
Пункт 2 частини першої статті 7 виключити;
 
Відхилено    
117. організовує та здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
   3) організовує та здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
118. подає звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладання та виконання державних контрактів Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику у визначений ним строк;
 
-267- Тарута С.О.
Абзац п’ятий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«подає звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладання та виконання державних контрактів уповноваженому органу у визначений ним строк; «.
 
Враховано частково   4) подає звіти про результати здійснення закупівель, укладання та виконання державних контрактів (договорів) головному органу у сфері планування оборонних закупівель, у визначений ним строк;
 
    -268- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзац четвертий частини першої статті 7 викласти в наступній редакції: «подає звіти про результати здійснення процедур закупівлі, укладання та виконання державних контрактів уповноваженому органу у визначений ним строк;».
 
Враховано частково    
119. укладає договори про закупівлю та державні контракти, в тому числі за імпортом;
 
   5) укладає договори про закупівлю та державні контракти (договори), у тому числі за імпортом;
 
120. забезпечує оплату відповідно до умов державних контрактів, у тому числі попередню оплату (авансування);
 
   6) забезпечує оплату відповідно до умов державних контрактів (договорів), у тому числі попередню оплату (авансування);
 
121. надає виконавцям державних контрактів технічне завдання;
 
-269- Забродський М.В.
В пункті 7 частини першої статті 7 слова «технічне завдання» замінити словами «технічну специфікацію (технічне завдання)»;
 
Враховано   7) надає виконавцям державних контрактів (договорів) технічну специфікацію;
 
122. організовує випробування (державні, міжвідомчі, визначальні-відомчі та інші випробування замовника) та сертифікацію зразків озброєння та військової техніки та готує документацію для прийняття їх на озброєння, постачання, допуску до експлуатації;
 
-270- Рахманін С.І.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 7 слова «військової техніки» замінити словами «військової та спеціальної техніки», а слова «на озброєння» - словами «на озброєння (використання)»;
 
Враховано   8) організовує випробування (державні, міжвідомчі, визначальні відомчі та інші випробування державного замовника, а у разі необхідності - сертифікацію) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, приймає їх на озброєння (використання), постачання, допускає до експлуатації;
 
123. бере участь у випробуваннях дослідних та серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів;
 
-271- Забродський М.В.
В пункті 9 частини першої статті 7 після слів «участь у випробуваннях» додати слово «макетних, «;
 
Враховано   9) бере участь у випробуваннях макетних, дослідних та серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріалів і комплектуючих виробів;
 
124. здійснює перевірку наданої виконавцем державного контракту вартості життєвого циклу товарів оборонного призначення для номенклатури, яка закуповується замовником, на відповідність до вимог встановлених Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.
 
   10) здійснює оцінювання наданої учасником відбору інформації щодо вартості життєвого циклу товарів оборонного призначення;
 
125. проводить оцінювання відповідності та визначає способи підтвердження відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення встановленим потребам замовника;
 
   11) проводить оцінювання відповідності та визначає способи гарантування відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення встановленим вимогам державного замовника;
 
126. проводить ідентифікацію та аналіз ризиків щодо товарів, робіт і послуг оборонного призначення та учасників відбору, а також безпосередньо або через закупівельну організацію подає запити на здійснення державного підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у визначеному ним порядку;
 
-272- Забродський М.В.
В пункті 12 частини першої статті 7 слова «, а також безпосередньо або через закупівельну організацію подає запити на здійснення державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у визначеному ним порядку» виключити;
 
Відхилено   12) проводить ідентифікацію та аналіз ризиків щодо товарів, робіт і послуг оборонного призначення та учасників відбору, а також безпосередньо або через закупівельну організацію подає запити на здійснення державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у визначеному ним порядку;
 
127. здійснює контроль якості товарів, робіт і послуг, та у разі встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державних контрактів забезпечує їх приймання;
 
   13) здійснює контроль якості товарів, робіт і послуг, у разі встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державних контрактів (договорів) - забезпечує їх приймання;
 
128. затверджує технічну документацію серійного виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, військового майна;
 
-273- Копитін І.В.
Абзац 13 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«затверджує технічну документацію на виробництво товарів оборонного призначення, замовником яких він є».
 
Враховано   14) затверджує технічну документацію на виробництво товарів оборонного призначення, замовником яких він є;
 
    -274- Забродський М.В.
Пункт 14 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«14) затверджує технічну документацію, у тому числі головного виконавця та головних співвиконавців із серійного виробництва товарів оборонного призначення; «;
 
Відхилено    
129. здійснює облік результатів науково-технічної діяльності, отриманих при здійсненні оборонних закупівель за рахунок або з залученням коштів державного бюджету;
 
   15) здійснює облік результатів науково-технічної діяльності, отриманих під час здійснення оборонних закупівель за рахунок або із залученням коштів державного бюджету;
 
130. здійснює ідентифікацію предметів закупівлі та готує вихідні дані для їх кодифікації;
 
   16) здійснює ідентифікацію предметів закупівлі та готує вихідні дані для їх кодифікації;
 
131. звітує перед спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики про укладення державних контрактів, результати їх виконання і використання бюджетних коштів;
 
   17) звітує перед спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики про укладення державних контрактів (договорів), результати їх виконання, використання бюджетних коштів;
 
132. здійснює перегляд ціни державного контракту за обґрунтованими пропозиціями виконавців у разі істотних змін фінансово-економічних та технічних умов його виконання;
 
-275- Бондар Г.В.
Абзац 19 п.1 статті 7: викласти в наступній редакції:
"здійснює перегляд обґрунтування зміни ціни державного контракту за обґрунтованими пропозиціями виконавців у разі істотних змін фінансово-економічних та технічних умов його виконання та, у разі підвищення ціни на 50% і вище, з метою запобігання будь-яким проявам корупції, зловживання та дискримінації, організовує та здійснює повторну процедуру закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
Відхилено   18) здійснює перегляд ціни державного контракту (договору) за обґрунтованими пропозиціями виконавців у разі істотних змін фінансово-економічних та технічних умов виконання такого контракту (договору);
 
133. може уповноважувати суб’єкта господарювання, який належить до сфери його управління, і якому в установленому законодавством порядку дано право здійснення імпорту товарів оборонного призначення, укладати державні контракти за імпортом виключно для забезпечення своїх потреб та надавати такому суб’єкту господарювання відповідні довіреності в установленому законодавством порядку.
 
-276- Рахманін С.І.
Абзац двадцять другий (останній) частини першої статті 7 виключити.
 
Відхилено   19) має право уповноважувати та в установленому законодавством порядку надавати відповідні довіреності суб’єкту господарювання, який належить до сфери його управління і якому надане право здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, укладати державні контракти (договори) за імпортом виключно для забезпечення власних потреб;
20) веде реєстр конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, державним замовником яких він є;
21) здійснює міжнародне співробітництво у сфері оборонних закупівель;
22) взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері оборонних закупівель;
23) здійснює контроль витрат виконавця державного контракту (договору) у разі закупівлі у єдиного виконавця.
 
    -277- Копитін І.В.
Частину першу статті 7 доповнити пунктами наступного змісту:
«веде реєстр конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, державним замовником яких він є;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері оборонних закупівель;
взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері оборонних закупівель.».
 
Враховано    
    -278- Забродський М.В.
Доповнити частину першу статті 7 пунктом 20 наступного змісту:
«20) здійснює контроль витрат виконавця державного контракту (договору) у разі закупівлі у єдиного виконавця»;
 
Враховано    
134. Стаття 8. Виконавець державного контракту
 
-279- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
По всьому тексту статті 8 після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)» та слово «замовника» замінити словами «державного замовника» у відповідних відмінках і формах числа, понумерувати абзаци статті.
 
Враховано   Стаття 8. Виконавець державного контракту (договору) з оборонних закупівель
 
135. 1. Виконавець державного контракту:
 
   1. Виконавець державного контракту (договору):
 
136. поставляє товари, виконує роботи та надає послуги оборонного призначення відповідно до умов державного контракту;
 
   1) поставляє товари, виконує роботи та надає послуги оборонного призначення відповідно до умов державного контракту (договору);
 
137. залучає до виконання державного контракту з оборонних закупівель співвиконавців/субпідрядників оборонних закупівель;
 
   2) залучає до виконання державного контракту (договору) співвиконавців/субпідрядників оборонних закупівель;
 
138. організовує і проводить передбачені технічною документацією випробування дослідних і серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів, крім випробувань замовника;
 
   3) організовує і проводить передбачені технічною документацією випробування дослідних і серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, матеріалів і комплектуючих виробів, крім випробувань державного замовника;
 
139. забезпечує відповідність товарів, робіт і послуг оборонного призначення обов’язковим вимогам, встановленим замовником відповідно до законодавства про технічне регулювання і (або) державного контракту;
 
   4) забезпечує відповідність товарів, робіт і послуг оборонного призначення обов’язковим вимогам, встановленим державним замовником відповідно до законодавства про технічне регулювання і/або державного контракту (договору);
 
140. несе відповідальність за якість товарів, робіт і послуг оборонного призначення, передбачених умовами державного контракту;
 
   5) несе відповідальність за якість товарів, робіт і послуг оборонного призначення, передбачених умовами державного контракту (договору);
 
141. сприяє здійсненню замовником контролю за виконанням державного контракту, в тому числі на окремих етапах його виконання, який не пов'язаний з втручанням у виробничу та господарську діяльність виконавця державного контракту;
 
   6) сприяє здійсненню державним замовником контролю за виконанням державного контракту (договору), у тому числі на окремих етапах його виконання, що не передбачає втручання у виробничу та господарську діяльність виконавця державного контракту (договору);
 
142. забезпечує можливість здійснення замовником контролю якості товарів, робіт і послуг - встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державного контракту;
 
   7) забезпечує можливість здійснення державним замовником контролю якості товарів, робіт і послуг - встановлення їх відповідності вимогам законодавства та умовам державного контракту (договору);
 
143. подає замовнику інформацію про виконання державного контракту в обсягах та у терміни, визначених умовами контракту;
 
   8) подає державному замовнику інформацію про виконання державного контракту (договору) в обсягах та у строки, визначені умовами контракту (договору);
 
144. у разі необхідності подає замовнику обґрунтування, необхідні для зміни ціни державного контракту, в тому числі, в разі зміни фінансово-економічних умов виконання державного контракту;
 
-280- Бондар Г.В.
Абзац 10 п. 1 статті 8 викласти в наступній редакції:
"у разі необхідності зміни ціни державного контракту подає замовнику обґрунтування, необхідні для зміни ціни державного контракту, в тому числі, в разі зміни фінансово-економічних умов виконання державного контракту».
 
Враховано редакційно   9) у разі потреби подає державному замовнику обґрунтування, необхідні для зміни ціни державного контракту (договору), у тому числі в разі зміни фінансово-економічних умов виконання державного контракту (договору).
 
145. 2. Забороняються дії (бездіяльність) виконавця державних контрактів, що тягнуть за собою необгрунтоване завищення ціни на товари, роботи і послуги оборонного призначення, невиконання або неналежне виконання державного контракту.
 
-281- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У першому абзаці частини другої статті 8 після слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)», а після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)».
 
Враховано   2. Забороняються дії (бездіяльність) виконавця державних контрактів (договорів), що призводять до необгрунтованого завищення ціни на товари, роботи і послуги оборонного призначення, невиконання або неналежного виконання державного контракту (договору).
 
146. У разі припинення замовлень товарів, робіт і послуг оборонного призначення на плановий рік виконавець державних контрактів, що є суб'єктом господарювання державної форми власності, не має права ліквідувати або перепрофілювати виробничі потужності, що забезпечують поставки таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, без узгодження із замовником та Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. Порядок узгодження замовником можливості ліквідації або перепрофілювання виробничих потужностей і відшкодування збитків, завданих виконавцям державних контрактів, що є суб'єктом господарювання державної форми власності, внаслідок невикористання за рішенням замовника зазначених виробничих потужностей, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   У разі припинення замовлень товарів, робіт і послуг оборонного призначення на плановий рік виконавець державних контрактів (договорів), який є суб'єктом господарювання державної форми власності, не має права ліквідувати або перепрофілювати виробничі потужності, що забезпечують поставки таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, без узгодження із державним замовником та головним органом у сфері здійснення оборонних закупівель. Порядок узгодження державним замовником, який є суб'єктом господарювання державної форми власності, можливості ліквідації або перепрофілювання виробничих потужностей і відшкодування збитків, завданих виконавцям державних контрактів (договорів) внаслідок невикористання за рішенням державного замовника зазначених виробничих потужностей, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
147. Стаття 9. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель
 
-282- Тарута С.О.
Статтю 9 законопроекту викласти в редакції:
«Стаття 9. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель.
1. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою системи оборонного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та цього Закону з урахуванням встановлених необхідних обсягів видатків на фінансування сектору безпеки і оборони.
2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у програмах, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони.
3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують трирічний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
5. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень.
Окремим додатком до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить інформацію з обмеженим доступом, що не підлягає оприлюдненню.
6. Інформація про трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в частині, що не має обмежень, оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу.
7. Закупівля здійснюється замовниками відповідно до затвердженого трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення:
якщо закупівля за оборонним замовленням не становить державну таємницю - у порядку, визначеному законами України «Про публічні закупівлі»;
якщо закупівля за оборонним замовленням становить державну таємницю, - у порядку, передбаченому цим Законом;
8. Порядок формування, затвердження, оприлюднення, особливості розміщення та внесення змін до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.».
 
Враховано редакційно   Стаття 9. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель
 
    -283- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Статтю 9 законопроекту викласти в редакції:
«Стаття 9. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель.
1. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою системи оборонного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та цього Закону з урахуванням встановлених необхідних обсягів видатків на фінансування сектору безпеки і оборони.
2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у програмах, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони.
3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують трирічний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
5. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень.
Окремим додатком до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить інформацію з обмеженим доступом, що не підлягає оприлюдненню.
6. Інформація про трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в частині, що не має обмежень, оприлюднюється на веб-порталі уповноваженого органу.
7. Закупівля здійснюється замовниками відповідно до затвердженого трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення:
якщо закупівля за оборонним замовленням не становить державну таємницю - у порядку, визначеному законами України «Про публічні закупівлі»;
якщо закупівля за оборонним замовленням становить державну таємницю, - у порядку, передбаченому цим Законом;
8. Порядок формування, затвердження, оприлюднення, особливості розміщення та внесення змін до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.»;
 
Враховано частково    
    -284- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Статтю 9 викласти в новій редакції:
«Стаття 9. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель.
1. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою системи оборонного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та цього Закону з урахуванням встановлених необхідних обсягів видатків на фінансування сектору безпеки і оборони.
2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у програмах, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони.
3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують пропозиції до трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення, який схвалюється Радою національної безпеки і оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень.
Окремим додатком до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить інформацію з обмеженим доступом, що не підлягає оприлюдненню.
6. Інформація про трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в частині, що не має обмежень, публікується на веб-порталі уповноваженого органу.
7. Закупівля здійснюється замовниками відповідно до затвердженого трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення:
якщо закупівля за оборонним замовленням не становить державну таємницю - у порядку, визначеному законами України "Про публічні закупівлі" та "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони;
якщо закупівля за оборонним замовленням становить державну таємницю, - у порядку, передбаченому цим Законом;
Порядок формування, затвердження, оприлюднення, особливості розміщення та внесення змін до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.»
 
Враховано редакційно    
148. 1. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою оборонного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та цього Закону з урахуванням необхідних обсягів видатків на фінансування сектору безпеки і оборони.
 
-285- Кулініч О.І.
В частині 1 статті 9:
словосполучення «планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою оборонного планування» замінити словосполученням ««планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є обороним плануванням»
 
Відхилено   1. Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є складовою оборонного планування та здійснюється відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та цього Закону з урахуванням обсягів видатків, необхідних для фінансування сектору безпеки і оборони.
 
149. 2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у програмах, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони.
 
-286- Рахманін С.І.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегії кібербезпеки України, Національній розвідувальній програмі та інших стратегічних документах, програмах щодо розвитку складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізація інших заходів з посилення обороноздатності держави».
 
Враховано редакційно   2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони, обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені стратегіями, іншими стратегічними документами та державними програми у сферах національної безпеки і оборони, розвиток складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізація інших заходів з посилення обороноздатності держави.
 
    -287- Кулініч О.І.
В частині 2 статті 9:
словосполучення «передбачені стратегіями, іншими стратегічними документами та державними програми у сферах національної безпеки і оборони, розвиток складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізація інших заходів з посилення обороноздатності держави»
замінити словосполученням: «передбачені оборонним плануванням та плануванням у сфері національної безпеки».
 
Відхилено    
    -288- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«2. Основою для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є потреби, пріоритети сектору безпеки і оборони та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх задоволення, передбачені у Стратегіях, інших стратегічних документах та програмах, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони, розвиток складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізація інших заходів з посилення обороноздатності держави.»
 
Враховано    
150. 3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період пропозиції до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.
 
-289- Рахманін С.І.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
«3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Міністерства оборони України пропозиції до Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України, Державної програми розвитку Збройних Сил України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період та до інших державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил безпеки та сил оборони».
 
Відхилено   3. Державні замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель подають до головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель пропозиції до державних програм у сферах національної безпеки і оборони.
 
    -290- Кулініч О.І.
В частині 3 статті 9:
Словосполучення «пропозиції до державних програм у сферах національної безпеки і оборони» замінити словосполученням: «до державних програм оборонного планування та планування у сфері національної безпеки».
 
Відхилено    
    -291- Забродський М.В.
Частину 3 і 4 статті 9 проекту викласти у наступній редакції:
«3. Планування оборонних закупівель необхідно здійснювати за пріоритетами:
створення і закупівля систем озброєнь, які матимуть безпосенредній вплив на розвиток та забезпечення спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони для захисту національних інтересів України у відповідності до сценаріїв і варіантів стратегічного застосування Збройних Сил;
заходи із закупівлі озброєння, військової техніки, іншого військового майна, розвитку системи управління і бойової підготовки повинні мати ефективний вплив на набуття спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони та враховувати нові засоби ведення війни й новітні тенденції розвиткурозробки та виробництв озброєнь та військової техніки в Україні та за кордоном;
4. Державний центр з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій є державним підприємством заснованим на державній власності, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику є державним комерційним підприємством та забезпечує консультаційну та методологічну допомогу державним замовникам з оборонного замовлення та виконавцям оборонного замовлення.
Державний центр з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій проводить постійний моніторинг новітніх розробок та виробництв озброєнь та військової техніки в Україні та за кордоном, моніторинг цін на озброєння, комплектуючи та сервісне обслуговування та моніторинг ресурсів, необхідних для виробництва озброєнь та надає відповідну інформацію державним замовникам з оборонного замовлення.
На замовлення державних замовників з оборонного замовлення Державний центр з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій. маркетингові дослідження ринків продукції (робіт, послуг) оборонного призначення.
Державний центр з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій також виконує функції «єдиного вікна» з питань державного оборонного замовлення, тобто представляє суб'єктам господарської діяльності інформацію про потреби державного оборонного замовлення та здійснює методологічну допомогу щодо участі в виконанні державного оборонного замовлення. Державні замовники з державного оборонного замовлення надають Державному центру з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій необхідні для цього показники оборонного замовлення
Положення про Державний центр з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій та його Статут затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику».
Частини 3 - 9 статті 9 в редакції проекту - виключити.
 
Відхилено    
    -292- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 9 слово «замовники» замінити словами «державні замовники».
 
Враховано    
    -293- Веніславський Ф.В.
Частини 3 та 4 статті 9 викласти в наступній редакції:
«3. Замовники за середньострокового бюджетного планування оборонних закупівель надають до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції до державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил оборони.»
«4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують пропозиції до трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення, який схвалюється Радою національної безпеки і оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
151. 4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують трирічний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення.
 
-294- Рахманін С.І.
Частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
«4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують трирічний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення з урахуванням Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України, Державної програми розвитку Збройних Сил України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період та інших державних програм з оборонного планування та державних цільових програм з розвитку спроможностей сил безпеки та сил оборони, а також затверджених Кабінетом Міністрів України основних показників закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на наступні за плановим два бюджетні періоди».
 
Відхилено   4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель державні замовники складають трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, вносить зміни до них. Ці плани та зміни до них попередньо погоджуються з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки.
 
    -295- Батенко Т.І.
Частину четверту статті 9 доповнити словами « (якщо окремі показники трирічного плану містять інформацію, що віднесена до державної таємниці, члени комітету та працівники секретаріату комітету не допускаються до розгляду цього питання без отримання ними у встановленому порядку доступу до державної таємниці)
 
Відхилено    
    -296- Кулініч О.І.
Частину 4 статті 9 викласти в наступній редакції:
«4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель державні замовники складають трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Основні показники трирічного плану (номенклатура, кількість та загальний обсяг фінансування) в частині озброєння, військової та спеціальної техніки попередньо погоджуються Головним органом у сфері планування оборонних закупівель».
 
Відхилено    
    -297- Наливайченко В.О.
У частині 4 статті 9 (Планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інші передумови здійснення закупівель) виключити друге речення:
«Основні показники трирічного плану (номенклатура, кількість та загальний обсяг фінансування) в частині озброєння, військової та спеціальної техніки попередньо погоджуються комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки.»
 
Відхилено    
    -298- Копитін І.В.
Частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
«4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель державні замовники складають трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Основні показники трирічного плану (номенклатура, кількість та загальний обсяг фінансування) в частині озброєння, військової та спеціальної техніки попередньо погоджуються з Радою національної безпеки і оборони України та комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки.»
 
Враховано частково    
    -299- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
«4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель державні замовники складають трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які попередньо погоджуються з комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки.»
 
Враховано    
    -300- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
«4. За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель державні замовники готують трирічний та річний плани закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення. Основні показники трирічного плану (номенклатура, кількість та загальний обсяг фінансування) в частині озброєння, військової та спеціальної техніки, попередньо погоджуються комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки..»
 
Враховано    
    -301- Костенко Р.В.
Частину 4 статті 9 викласти у такій редакції:
«За короткострокового бюджетного планування оборонних закупівель замовники готують пропозиції до трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення (відкриту та закриту частину), які узагальнює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. Відкриту частину трирічного плану затверджують замовники. Закрита частина трирічного плану затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
152. 5. Закупівля здійснюється замовниками відповідно до затвердженого ними річного плану закупівель, зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами із застосуванням Єдиного закупівельного словника, кодів та назв інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). Річний план закупівель та зміни до нього публікується на веб-порталі Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
 
-302- Костенко Р.В.
Частину 5 статті 9 викласти у такій редакції:
«Відкрита частина трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень.
Закрита частина трирічного плану містить перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить інформацію з обмеженим доступом, що не підлягає оприлюдненню».
 
Відхилено   5. Закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються державними замовниками відповідно до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення із застосуванням Єдиного закупівельного словника, кодів та назв інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). Річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та зміни до нього публікуються на офіційному веб-сайті головного органу у сфері планування оборонних закупівель.
 
    -303- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину п’яту статті 9 викласти в такій редакції:
«5. Закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються державними замовниками відповідно до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення із застосуванням Єдиного закупівельного словника, кодів та назв інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). Річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та зміни до нього публікується на веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику».
 
Враховано    
153. 6. Оборонні закупівлі, що здійснюються замовниками за закритими процедурами та відповідно до затвердженого зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на поточний рік, здійснюються відповідно до норм цього закону.
 
-304- Костенко Р.В.
Частину 6 статті 9 викласти у такій редакції:
«Інформація про трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в частині, що не має обмежень, публікується на веб-порталі уповноваженого органу».
 
Відхилено   6. Оборонні закупівлі за закритими закупівлями на поточний рік здійснюються державними замовниками відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
 
    -305- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
«6. Оборонні закупівлі за закритими процедурами на поточний рік здійснюються державними замовниками відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.»
 
Враховано    
154. 7. Для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватись замовником під час підготовки до проведення закупівлі.
 
-306- Костенко Р.В.
Частину 7 статті 9 викласти у такій редакції:
«Закупівля здійснюється замовниками відповідно до затвердженого трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення:
якщо закупівля за оборонним замовленням не становить державну таємницю - у порядку, визначеному законами України "Про публічні закупівлі" та "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони;
якщо закупівля за оборонним замовленням становить державну таємницю, - у порядку, передбаченому цим Законом».
 
Відхилено   7. Для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та підготовки до проведення закупівель державні замовники можуть проводити маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг, попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати та отримувати від суб’єктів господарювання рекомендації та інформацію. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися державним замовником під час підготовки до проведення закупівлі.
 
    -307- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину сьому статті 9 викласти в такій редакції:
«7. Для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та підготовки до проведення закупівель державні замовники можуть проводити маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг, попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватись державним замовником під час підготовки до проведення закупівлі».
 
Враховано    
155. 8. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень.
 
-308- Костенко Р.В.
Частину 8 статті 9 викласти у такій редакції:
«Порядок формування, затвердження, оприлюднення, особливості розміщення та внесення змін до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено   8. Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення складається у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру), обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на зазначені цілі, доступ до якої не обмежений.
 
156. Окремим додатком до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить державну таємницю, що не підлягає оприлюдненню.
 
-309- Рахманін С.І.
Абзац другий частини восьмої статті 9 доповнити словами «закупівля яких має здійснюватися за закритими процедурами».
 
Відхилено      
    -310- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац другий частини восьмої статті 9 вилучити.
 
Враховано    
157. 9. Порядок формування, оприлюднення, особливості розміщення, внесення змін до трирічних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб оборони, річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами та зведеного річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами, а також порядок здійснення контролю за їх виконанням визначає Кабінет Міністрів України.
 
-311- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину дев’яту статті 9 викласти в такій редакції:
«9. Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування, а також здійснення контролю та звітування за виконанням оборонних закупівель, та оприлюднення інформації про них визначає Кабінет Міністрів України.»
 
Враховано   9. Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про виконання, оприлюднення інформації про оборонні закупівлі визначає Кабінет Міністрів України.
 
158. Стаття 10. Формування річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами
 
-312- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Статтю 10 викласти в новій редакції:
«Стаття 10. Формування трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення
1. Замовники погоджують з Радою національної безпеки і оборони України пропозиції щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою їх уніфікації та уникнення дублювання таких робіт.
2. Уповноважений орган, на підставі поданих замовниками пропозицій готує у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України проект трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, який подається на погодження до Ради національної безпеки і оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
У проекті трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення визначається потреба щодо постачання (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до:
здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених державними (цільовими) програмами, іншими документами оборонного планування розвитку складових сил оборони та оборонно-промислового комплексу у відповідному бюджетному періоді;
виконання покладених на замовників завдань;
визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України такими, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік.»
 
Враховано частково   Стаття 10. Формування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями
 
    -313- Забродський М.В.
Статтю 10 проекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 10. Формування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення
1. Закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюються державними замовниками відповідно до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
2. Для планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та підготовки до проведення закупівель державні замовники можуть проводити маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг, попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати та отримувати від Державного центру з моніторингу озброєнь військової продукції і технологій, а також від інших суб’єктів господарювання рекомендації та інформацію. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися державним замовником під час підготовки до проведення закупівлі.
3. Головний орган у сфері планування оборонних закупівель на підставі поданих державними замовниками пропозицій до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення розробляє проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до:
завдань і заходів, визначених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони, іншими документами оборонного планування розвитку складових сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу;
завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України як такі, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони;
нагальних потреб державних замовників.
4. Зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується у формі відкритих даних і містить інформацію про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення та обсяги коштів, передбачених на такі цілі, доступ до якої не має обмежень. Окремим додатком до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення готується перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких містить інформацію з обмеженим доступом, що не підлягає оприлюдненню та закупівля яких здійснюється за закритими процедурами.
5. Основні показники зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення подаються головним органом у сфері планування оборонних закупівель для схвалення до Ради національної безпеки і оборони України.
6. Після схвалення Радою національної безпеки і оборони України основних показників зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Кабінет Міністрів України затверджує трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, не пізніше місяця після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
7. У разі потреби Кабінет Міністрів України здійснює коригування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення шляхом внесення змін до нього, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, затверджених Державним бюджетом України, про що інформує Раду національної безпеки і оборони України.
Перерозподіл на інші потреби видатків Державного бюджету, передбачених на оборонні закупівлі, забороняється.
8. Інформація про зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в частині, що не містить інформації з обмеженим доступом, публікується на веб-порталі головного органу у сфері планування оборонних закупівель.
9. Закупівля здійснюється замовниками виходячи із затверджених у трирічному плані закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, показників на відповідний бюджетний період із застосуванням Єдиного закупівельного словника, кодів та назв інших відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).
10. Порядок формування, оприлюднення, особливості розміщення, внесення змін до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, визначає Кабінет Міністрів України.
11. Рада національної безпеки і оборони України здійснює контроль за виконанням зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.»;
 
Відхилено    
    -314- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Назву статті 10 викласти у наступній редакції:
«Стаття 10. Формування зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями».
 
Враховано    
    -315- Костенко Р.В.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
«Уповноважений орган, на підставі поданих замовниками пропозицій готує у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України проект трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
У проекті трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення визначається потреба щодо постачання (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до:
здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених державними (цільовими) програмами, іншими документами оборонного планування розвитку складових сил оборони та оборонно-промислового комплексу у відповідному бюджетному періоді;
виконання покладених на замовників завдань;
визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України такими, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік».
 
Відхилено    
    -316- Веніславський Ф.В.
Статтю 10 викласти в новій редакції:
«Стаття 10. Формування трирічного плану закупівель товарів, робіт і
послуг оборонного призначення
1. Замовники погоджують з Радою національної безпеки і оборони України пропозиції щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою їх уніфікації та уникнення дублювання таких робіт.
2. Уповноважений орган, на підставі поданих замовниками пропозицій готує у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України проект трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, який подається на погодження до Ради національної безпеки і оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
У проекті трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення визначається потреба щодо постачання (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до:
здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених державними (цільовими) програмами, іншими документами оборонного планування розвитку складових сил оборони та оборонно- промислового комплексу у відповідному бюджетному періоді;
виконання покладених на замовників завдань;
визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України такими, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік.
 
Відхилено    
159. 1. Замовники погоджують з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період пропозиції щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою їх уніфікації та уникнення дублювання таких робіт.
 
-317- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В частині першій статті 10 слово «замовники» замінити словами «державні замовники».
 
Враховано   1. Державні замовники погоджують з головним органом у сфері здійснення оборонних закупівель, пропозиції щодо виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової та спеціальної техніки, їх складових частин та модернізації зазначених товарів оборонного призначення з метою їх уніфікації та уникнення дублювання таких робіт.
 
160. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, на підставі поданих замовниками річних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами готує у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України зведений річний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
 
-318- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац перший частини другої статті 10 викласти в такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, на підставі поданих державними замовниками пропозицій до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями готує у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України проєкт зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями відповідно до: «.
 
Враховано   2. Головний орган у сфері планування оборонних закупівель на підставі поданих державними замовниками пропозицій до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями розробляє у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями відповідно до:
 
    -319- Кулініч О.І.
В частині 2 статті 10:
словосполучення «відповідно до завдань і заходів, визначених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони, іншими документами оборонного планування розвитку складових сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу» замінити словосполученням «відповідно до оборонного планування та планування у сфері національної безпеки».
 
Відхилено    
161. У зведеному річному плані закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами визначається номенклатура, кількість та вартість (з урахуванням визначеного фінансового ресурсу у відповідному бюджетному періоді) постачання (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до:
 
-320- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац другий частини другої статті 10 («У зведеному річному плані закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами визначається номенклатура, кількість та вартість (з урахуванням визначеного фінансового ресурсу у відповідному бюджетному періоді) постачання (закупівлі) товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до: «) вилучити.
 
Враховано      
    -321- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у абзаці другому частини другої статті 10 законопроекту слова "складових сил оборони" замінити словами "складових сектору безпеки і оборони";
 
Враховано    
162. завдань і заходів, визначених державними (цільовими) оборонними програмами, іншими документами оборонного планування розвитку складових сил оборони та оборонно-промислового комплексу;
 
-322- Рахманін С.І.
Абзац третій частини другої статті 10 викласти в такі редакції:
«завдань і заходів, визначених Державною цільовою програмою реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України, Державною програмою розвитку Збройних Сил України, Стратегією розвитку оборонно-промислового комплексу України, Основними напрямами розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період та іншими державними програмами з оборонного планування та державними цільовими програмами з розвитку спроможностей сил безпеки та сил оборони».
 
Відхилено   завдань і заходів, визначених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони, іншими документами оборонного планування розвитку складових сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу;
 
    -323- Рахманін С.І.
Частину другу статті 10 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«затверджених Кабінетом Міністрів України основних показників закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на плановий бюджетний період та орієнтовні показники обсягів закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на наступні за плановим два бюджетні періоди».
 
Відхилено    
163. завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України такими, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік;
 
-324- Рахманін С.І.
В абзаці четвертому частини другої статті 10 слова «відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік» виключити.
 
Враховано   завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України як такі, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони;
 
164. нагальних потреб замовника.
 
-325- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці п’ятому частини другої статті 10 слово «замовника» замінити словами «державних замовників».
 
Враховано   нагальних потреб державних замовників.
 
165. Стаття 11. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом
 
   Стаття 11. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом
 
166. 1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням вимог законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».
 
-326- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 11 після слів «подвійного використання» доповнити словами «інших законодавчих актів, що регулюють ці питання».
 
Враховано   1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням вимог законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», "Про санкції", інших законодавчих актів, що регулюють зазначені питання.
 
    -327- Копитін І.В.
В частині першій статті 11 після слів "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" доповнити словами "Про санкції".
 
Враховано    
167. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб замовника може здійснюватися шляхом:
 
-328- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«2. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб державного замовника може здійснюватися шляхом:
1) закупівлі державним замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання) з через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
2) укладення державного контракту (договору) або договору про закупівлю відповідно до закупівель, передбачених статтею 16 цього Закону;
3) укладення державним замовником державного контракту (договору) з іноземним або вітчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в тому числі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які містять відомості, що становлять державну таємницю, відповідно до статті 16 цього Закону».
 
Враховано   2. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб державного замовника може здійснюватися шляхом:
 
168. 1) укладення замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання) державного контракту з міжнародними спеціалізованими організаціями, їх представництвами та/або афілійованими особами, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
-329- Наливайченко В.О.
Пункт 1 частини 2 статті 11 викласти у такій редакції:
«1) укладення замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання) державного контракту з міжнародними спеціалізованими організаціями, їх представництвами та/або афілійованими особами, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, за умови надання в установленому законодавством порядку такому замовнику повноважень на право здійснення імпорту товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які містять відомості, що становлять державну таємницю;»
 
Відхилено   1) закупівлі державним замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання) через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
 
169. 2) укладення державного контракту або договору про закупівлю відповідно до процедур закупівель, передбачених статтею 16 цього Закону;
 
   2) укладення державного контракту (договору) або договору про закупівлю відповідно до видів закупівель, передбачених статтею 16 цього Закону;
 
170. 3) укладення замовником державного контракту з вітчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в тому числі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
 
   3) укладення державним замовником державного контракту (договору) з іноземним або вітчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які містять відомості, що становлять державну таємницю, відповідно до статті 16 цього Закону.
 
171. 3. До початку проведення закупівель, передбачених пунктом 1 частини 2 цієї статті, замовник зобов'язаний надіслати учасникам відбору, зареєстрованим у реєстрі, та міжнародним спеціалізованим організаціям, їх представництвам та/або афілійованим особам, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, цінові запити щодо вартості предмету закупівлі.
 
-330- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«3. До початку проведення закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, державний замовник зобов'язаний надіслати учасникам відбору, зареєстрованим у реєстрі, цінові запити щодо вартості предмету закупівлі.»
 
Враховано   3. До початку проведення закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва державний замовник зобов'язаний надіслати учасникам відбору, зареєстрованим у Реєстрі, цінові запити щодо вартості предмета закупівлі.
 
172. 4. У разі, якщо за результатами подання цінового запиту виявиться, що учасники відбору, зареєстровані у реєстрі не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення, закупівлю яких замовником планується здійснити, та/або у міжнародної спеціалізованої організації, її представництва та/або афілійованої особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення вартість предмету закупівлі є нижчою, ніж у вітчизняного суб'єкта господарювання, замовник має право здійснити таку закупівлю у такої організації та/або її представництв та афілійованих осіб.
 
-331- Бондар Г.В.
Частину 4 статті 11 викласти в наступній редакції:
«4. Закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, здійснюються у випадках, коли учасники відбору, які є вітчизняними суб’єктами господарювання, не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення;
Закупівлі за імпортом або через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, можуть здійснюватись у випадках, коли цінова пропозиція іноземного суб'єкта господарювання (іншої іноземної юридичної особи) або об'єднання юридичних осіб, міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв є нижчою не менше ніж на 10% (з урахуванням вартості життєвого циклу тих категорії товарів робіт та послуг оборонного призначення, до яких це поняття застосовується) від цінових пропозицій вітчизняних суб'єктів господарювання.»
 
Враховано частково   4. Закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, здійснюються у випадках, коли учасники відбору, які є вітчизняними суб’єктами господарювання, не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення.
Закупівлі за імпортом або через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, можуть здійснюватись також у випадках, коли цінова пропозиція іноземного суб'єкта господарювання (іншої іноземної юридичної особи) або об'єднання юридичних осіб, міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, є нижчою не менше ніж на 10% від цінових пропозицій вітчизняних суб'єктів господарювання.
5. У випадку закупівлі за імпортом та за наявності аналогу вітчизняного виробництва, що прийнято на озброєння, та відповідає вимогам державного замовника, проводяться випробування запропонованого зразка у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -332- Копитін І.В.
Частину 4 статті 11 викласти в наступній редакції:
«4. Закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, здійснюються у випадках, коли учасники відбору, які є вітчизняними суб’єктами господарювання, не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення.
Закупівлі за імпортом або через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, можуть здійснюватись також у випадках, коли цінова пропозиція іноземного суб'єкта господарювання (іншої іноземної юридичної особи) або об'єднання юридичних осіб, міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, є нижчою не менше ніж на 20% від цінових пропозицій вітчизняних суб'єктів господарювання.».
 
Враховано частково    
    -333- Касай Г.О.
Пункт 4 статті 11 викласти в наступній редакції:
«4. У разі, якщо за результатами подання цінового запиту виявиться, що учасники відбору, зареєстровані у реєстрі не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення, закупівлю яких замовником планується здійснити, та/або у міжнародної спеціалізованої організації, її представництва та/або афілійованої особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення вартість предмету закупівлі є нижчою, ніж у вітчизняного суб'єкта господарювання, замовник має право здійснити таку закупівлю у такої організації та/або її представництв та афілійованих осіб, при виконанні додаткових критеріїв зазначених в статті 17».
 
Відхилено    
    -334- Тарута С.О.
У частині четвертій статті 11 законопроекту слова «замовник має право здійснити таку закупівлю у такої організації та/або її представництв та афілійованих осіб» замінити словами «замовник має право здійснити таку закупівлю через міжнародні спеціалізовані організації з дотриманням принципів та у порядку, визначених цим законом».
 
Відхилено    
    -335- Наливайченко В.О.
Частину 4 статті 11 викласти у такій редакції:
«4. У разі, якщо за результатами подання цінового запиту виявиться, що учасники відбору, зареєстровані у реєстрі не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення, закупівлю яких державним замовником планується здійснити, та/або у міжнародної спеціалізованої організації, її представництва та/або афілійованої особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення вартість предмету закупівлі є нижчою не менше ніж на 10%, ніж у вітчизняного суб'єкта господарювання (з урахуванням вартості життєвого циклу), державний замовник має право здійснити таку закупівлю у такої організації та/або її представництв та афілійованих осіб.»
 
Враховано частково    
    -336- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину четверту статті 11 викласти в новій редакції:
«4. У разі, якщо за результатами подання цінового запиту виявиться, що учасники відбору, зареєстровані у реєстрі не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення, закупівлю яких замовником планується здійснити, та/або у міжнародної спеціалізованої організації, її представництва та/або афілійованої особи, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення вартість предмету закупівлі є нижчою, ніж у вітчизняного суб'єкта господарювання, замовник має право здійснити таку закупівлю через міжнародні спеціалізовані організації з дотриманням принципів та у порядку, визначених цим законом.»
 
Відхилено    
    -337- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:
«4. Закупівлі за імпортом або через міжнародні спеціалізованої організації, їх представництва, здійснюються у випадках, коли:
учасники відбору, які є вітчизняними суб’єктами господарювання, не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення;
цінова пропозиція іноземного суб'єкта господарювання (іншої іноземної юридичної особи) або об'єднання юридичних осіб, міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв є нижчою не менше ніж на 10% (з урахуванням вартості життєвого циклу) від цінових пропозицій вітчизняних суб'єктів господарювання.».
 
Враховано    
    -338- Костенко Р.В.
Частину 4 статті 11 викласти у такій редакції:
«У разі, якщо за результатами подання цінового запиту виявиться, що учасники відбору, зареєстровані у реєстрі не мають можливості здійснити постачання товару, та/або виконати роботи, та/або надати послуги оборонного призначення, закупівлю яких замовником планується здійснити, та у міжнародної спеціалізованої організації, що здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення вартість предмету закупівлі є нижчою, ніж у вітчизняного суб'єкта господарювання, замовник має право здійснити таку закупівлю через міжнародні спеціалізовані організації з дотриманням принципів та у порядку, визначених цим законом».
 
Відхилено    
    -339- Наливайченко В.О.
Статтю 11 доповнити пунктом 5 наступного змісту:
«5. У випадку закупівлі за імпортом та за наявності аналогу вітчизняного виробництва, що прийнято на озброєння, обов’язковим є проведення випробувань запропонованого зразка на відповідність вимогам замовника.»
 
Враховано частково    
    -340- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Статтю 11 доповнити частиною п’ять у такій редакції:
«5. У випадку закупівлі за імпортом та за наявності аналогу вітчизняного виробництва, що прийнято на озброєння, та відповідає вимогам державного замовника, проводяться випробування запропонованого зразка у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
173. Стаття 12. Офсетні договори
 
   Стаття 12. Офсетні договори
 
174. 1. При здійсненні закупівель, в яких беруть участь іноземні суб'єкти господарювання (інші іноземні юридичні особи), умови укладення державних контрактів можуть передбачати одержання Україною в особі офсетного бенефіціара відповідних компенсацій.
 
-341- Бондар Г.В.
В статті 12 п.1 після слів "умови укладення державних контрактів" слово "можуть" замінити на слово "мають".
 
Відхилено   1. При здійсненні закупівель, в яких беруть участь іноземні суб'єкти господарювання (інші іноземні юридичні особи), умови укладення державних контрактів (договорів) можуть передбачати одержання Україною в особі офсетного бенефіціара відповідної компенсації.
2. У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом в іноземної юридичної особи на суму, що перевищує 5 мільйонів євро, обов’язковою умовою такої закупівлі є одержання Україною в особі офсетного бенефіціара відповідної компенсації.
 
    -342- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 12 після слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)».
 
Враховано    
    -343- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
До статті 12 додати частину другу такого змісту:
«2. У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом в іноземної юридичної особи на суму, що перевищує п’ять мільйонів євро, обов’язковою умовою такої закупівлі є одержання Україною в особі офсетного бенефіціара відповідних компенсацій.»
Частину другу статті 12 вважати частиною третьою.
 
Враховано    
175. 2. Одержання Україною компенсацій здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору.
 
   3. Одержання Україною компенсацій здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору.
 
176. 3. Види компенсацій за офсетними договорами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-344- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 12 доповнити другим реченням:
«Одним з видів компенсацій за офсетними договорами може бути визначена локалізація виробництва.»
 
Враховано   4. Види компенсацій за офсетними договорами визначаються Кабінетом Міністрів України.
Одним із видів компенсацій за офсетними договорами може бути визначена локалізація виробництва.
 
177. 3. Координацію діяльності замовників щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів здійснює офсетна комісія. Склад офсетної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-345- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 12:
Частину третю вважати частиною пятою, у якій слово «замовників» замінити словами «державних замовників» та у другому реченні якої після слів «склад офсетної комісії» додати слова «та положення про неї».
 
Враховано   5. Координацію діяльності державних замовників щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів здійснює офсетна комісія. Склад офсетної комісії та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6. В умовах особливого періоду, у разі введення надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях компенсаційні (офсетні) договори можуть не укладатися. Рішення про неукладення компенсаційного (офсетного) договору приймається Кабінетом Міністрів України за поданням державного замовника.
 
    -346- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
До статті 12 додати частину щосту у такій редакції:
«5. В умовах особливого періоду, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях компенсаційні (офсетні) договори можуть не укладатися. Рішення про неукладення компенсаційного (офсетного) договору приймається Кабінетом Міністрів України за поданням державного замовника.»
 
Враховано    
178. Стаття 13. Недискримінація учасників і конфіденційність інформації
 
   Стаття 13. Недискримінація учасників і конфіденційність інформації
 
179. 1. Вітчизняні та іноземні учасники закупівель всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах, крім випадків, визначених частиною четвертою статтею 11 цього Закону.
 
-347- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В частині першій статті 13 слова «процедурах закупівель» замінити словом «закупівлях».
 
Враховано   1. Вітчизняні та іноземні учасники закупівель усіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у закупівлях на рівних умовах, крім випадків, визначених частиною четвертою статті 11 цього Закону та якщо до них не застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у них оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».
 
    -348- Копитін І.В.
Частину першу статті 13 після слів "цього Закону" доповнити словами «… та якщо до них не застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у них оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».
 
Враховано    
180. 2. Замовник не має права розголошувати інформацію, передану йому учасниками, виконавцями державних контрактів, яку вони обґрунтовано визначили як конфіденційну.
 
-349- Наливайченко В.О.
В абзаці 2 ч. 2 ст. 13 виключити слова «запропоновану ціну, інші критерії оцінки» та викласти в наступній редакції:
«2. Державний замовник не має права розголошувати інформацію, передану йому учасниками, виконавцями державних контрактів, яку вони обґрунтовано визначили як конфіденційну.
Конфіденційною не може бути визначена інформація про технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним законодавством.»
 
Враховано частково   2. Державний замовник не має права розголошувати інформацію, передану йому учасниками, виконавцями державних контрактів (договорів), яку вони обґрунтовано визначили як конфіденційну.
 
    -350- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці першому частини другої статті 13 слово «замовник» замінити словами «державний замовник», а після слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)».
 
Враховано    
181. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним законодавством.
 
   Не може бути визначена конфіденційною інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним законодавством.
 
182. 3. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників закупівель.
 
-351- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В частині третій статті 13 слово «замовники» замінити словами «державні замовники».
 
Враховано   3. Державні замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників закупівель.
 
183. Стаття 14. Державне регулювання, контроль у сфері оборонних закупівель та громадський контроль
 
   Стаття 14. Контроль у сфері оборонних закупівель
 
184. 1. Парламентський контроль за оборонними закупівлями здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 
-352- Копитін І.В.
Частину першу статті 14 викласти у наступній редакції:
«Контроль у сфері оборонних закупівель здійснюється відповідно до положень розділу ІІІ Закону України «Про національну безпеку України».
 
Враховано   1. Парламентський контроль у сфері оборонних закупівель здійснюється відповідно до законодавства України.
Контроль у сфері оборонних закупівель здійснюється відповідно до положень розділу ІІІ Закону України «Про національну безпеку України»
 
185. 2. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо оборонних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, зокрема шляхом здійснення моніторингу і аналізу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері оборонних закупівель.
 
-353- Копитін І.В.
Частину другу статті 14 виключити.
 
Враховано      
186. 3. Замовники і учасники закупівель та Головні органи у сфері планування та здійснення оборонних закупівель повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України «Про громадські об’єднання», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» і «Про інформацію».
 
-354- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 14 слово «замовники» замінити словами «державні замовники», а після слів «Про інформацію» додати слова «з дотриманням вимог, встановлених законодавством про державну таємницю».
 
Враховано   2. Державні замовники, учасники закупівель і головні органи у сфері планування та здійснення оборонних закупівель повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері оборонних закупівель відповідно до законів України «Про громадські об’єднання», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» і «Про інформацію» з дотриманням вимог, встановлених законодавством про державну таємницю.
 
187. 4. Щоквартальний звіт про виконання оборонних закупівель оприлюднюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, на своєму офіційному веб-сайті протягом 30 календарних днів після отримання такого звіту від замовників.
 
-355- Тарута С.О.
Частину четверту статті 14 законопроекту викласти у редакції:
«4. Звіт про виконання оборонних закупівель щоквартально оприлюднюється уповноваженим органом, на його офіційному веб-сайті у порядку, Визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   3. Щоквартальний звіт про виконання оборонних закупівель оприлюднює головний орган у сфері планування оборонних закупівель на своєму офіційному веб-сайті протягом 30 календарних днів після отримання такого звіту від державних замовників, крім інформації про закриті закупівлі.
 
    -356- Наливайченко В.О.
Статтю 14 доповнити частиною 5 у такій редакції:
«Демократичний цивільний контроль у сфері оборонних закупівель здійснюється з урахуванням положень розділу ІІІ «Демократичний цивільний контроль» Закону України «Про національну безпеку України».»
 
Відхилено    
    -357- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину четверту статті 14 викласти в новій редакції:
«4. Звіт про виконання оборонних закупівель щоквартально оприлюднюється уповноваженим органом, на його офіційному веб-сайті у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -358- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині четвертій статті 14 слово «замовників» замінити словами «державних замовників, крім інформації про закриті закупівлі».
 
Враховано    
    -359- Костенко Р.В.
Частину 4 статті 14 викласти у такій редакції:
«Звіт про виконання оборонних закупівель щоквартально оприлюднюється уповноваженим органом, на його офіційному веб-сайті у порядку, Визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
188. Стаття 15. Особливості контролю у сфері оборонних закупівель, що здійснюються за закритими процедурами
 
-360- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У назві статті 15 слово «процедурами» замінити словом «закупівлями».
 
Враховано   Стаття 15. Особливості контролю у сфері оборонних закупівель, що здійснюються за закритими закупівлями
 
189. 1. Порядок здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту, а також за цільовим використанням коштів та перевіркою і узгодженням документів щодо формування очікуваної вартості у єдиного виконавця державного контракту визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-361- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 15 після слова «модернізації» слова «утилізації та ремонту» замінити словами «ремонту та утилізації»; після слів «формування очікуваної вартості» додати слово «закупівлі», а після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)».
 
Враховано   1. Порядок здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, а також за цільовим використанням коштів та порядок перевірки та узгодження документів щодо формування очікуваної вартості закупівлі у єдиного виконавця державного контракту (договору) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
190. 2. Замовники щоквартально надають Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, інформацію про результати проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів у частині, що містить таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію.
 
-362- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частини другу та третю статі 15 викласти в новій редакції:
«2. Звіт про результати проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів у частині, що містить інформацію з обмеженим доступом, за поданням замовників формується уповноваженим органом.
3. Протягом 10 днів після затвердження трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення замовники публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, передбачених на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
За результатами виконання трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення замовники щоквартально публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення із зазначенням основних категорій витрат, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України категорій.
Інформація згідно цієї статті публікується на веб-порталі замовника.»
 
Відхилено   2. Державні замовники щокварталу подають до головного органу у сфері планування оборонних закупівель інформацію про результати проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів (договорів), що здійснюються за закритими закупівлями.
 
    -363- Забродський М.В.
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
«2. Державні замовники щоквартально оприлюднюють інформацію про проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів (договорів) та надають головного органу у сфері планування оборонних закупівель інформацію в обсягах і порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано частково    
    -364- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Державні замовники щоквартально надають Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, інформацію про результати проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів (договорів), що здійснюються за закритими закупівлями».
 
Враховано    
    -365- Костенко Р.В.
Частину 2 статті 15 викласти у такій редакції:
«Звіт про результати проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладення та виконання державних контрактів у частині, що містить інформацію з обмеженим доступом, за поданням замовників формується уповноваженим органом».
 
Відхилено    
191. 3. Протягом 10 днів після затвердження річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами замовники публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, передбачених на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
 
-366- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Протягом 10 днів після отримання затвердженого зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, державні замовники публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, передбачених відповідному державному замовнику на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
Державні замовники у плановому бюджетному періоді щоквартально, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднюють інформацію про використання коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі.
За результатами закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями державні державні замовники публікують на своєму веб-порталі інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт та послуг за закритими закупівлями».
 
Враховано   3. Протягом 10 днів після отримання затвердженого зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями державні замовники публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, передбачених відповідному державному замовнику на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
 
    -367- Костенко Р.В.
Частину 3 статті 15 викласти у такій редакції:
«Протягом 10 днів після затвердження трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення замовники публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, передбачених на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
За результатами виконання трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення замовники щоквартально публікують інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення із зазначенням основних категорій витрат, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України категорій.
Інформація відповідно до цієї статті публікується на веб-порталі замовника».
 
Відхилено    
192. Замовники у плановому бюджетному періоді щоквартально, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднюють інформацію про використання коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі.
 
   Державні замовники у плановому бюджетному періоді щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, оприлюднюють інформацію про обсяг використаних коштів державного бюджету, передбачених на такі цілі.
 
193. За результатами виконання річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами замовники публікують на своєму веб-порталі інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт та послуг за закритими процедурами із зазначенням основних категорій витрат, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
   За результатами закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями державні замовники оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт і послуг за закритими закупівлями.
 
194. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
195. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
196. Стаття 16. Види закупівель
 
   Стаття 16. Види закупівель
 
197. 1. Придбання замовниками товарів, робіт і послуг може здійснюватися із застосуванням однієї із таких закупівель:
 
-368- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В частини першій статті 16 слово «замовниками» замінити словами «державними замовниками».
 
Враховано   1. Придбання державними замовниками товарів, робіт і послуг може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких закупівель:
 
198. 1) закрита закупівля:
 
   1) закрита закупівля:
 
199. переговори
 
   переговори
 
200. поетапні переговори;
 
   поетапні переговори;
 
201. 2) торги з обмеженою участю;
 
   2) торги з обмеженою участю;
 
202. 3) спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель;
 
   3) спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель;
 
203. 4) спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель.
 
   4) спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель.
 
204. 2. Закупівлю, передбачену пунктом 1 частини першої цієї статті, замовник застосовує відповідно до статті 18 цього Закону.
 
-369- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Закриті закупівлі здійснюються державним замовником у порядку та на умовах визначених статтею 18 цього Закону».
 
Враховано   2. Закриті закупівлі здійснюються державним замовником у порядку та на умовах, визначених статтею 18 цього Закону.
 
205. 3. Закупівлю, передбачену пунктом 2 частини першої цієї статті, замовник здійснює відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням особливостей цього Закону.
 
-370- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 16 викласти в такій редакції:
«3. Торги з обмеженою участю здійснюються державним замовником у порядку та на умовах визначених Законом про «Публічні закупівлі» з урахуванням особливостей визначених цим Законом».
 
Враховано   3. Торги з обмеженою участю здійснюються державним замовником у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
206. 4. Закупівлю, передбачену пунктом 3 частини першої цієї статті, замовник застосовує з підстав та відповідно до розділу ІІІ цього Закону.
 
-371- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
«4. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюються державним замовником у порядку та на умовах визначених статтею 23 та розділами І, ІІІ цього Закону».
 
Враховано   4. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюються державним замовником у порядку та на умовах, визначених розділом І, статтею 23 розділу ІІ і розділом ІІІ цього Закону.
 
207. 5. Закупівлю, передбачену пунктом 4 частини першої цієї статті, замовник застосовує з підстав та відповідно до розділу ІV цього Закону.
 
-372- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину п’яту статті 16 викласти в такій редакції:
«5. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель здійснюється державним замовником у порядку та на умовах визначених розділом ІV цього Закону».
 
Враховано   5. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель здійснюється державним замовником у порядку та на умовах, визначених розділом ІV цього Закону.
 
208. 6. Замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, шляхом використання електронної системи закупівель.
 
-373- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину шосту статті 16 викласти в такій редакції:
«6. Торги з обмеженою участю, спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюються державним замовником, шляхом використання електронної системи закупівель».
 
Враховано   6. Торги з обмеженою участю, спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюються державним замовником шляхом використання електронної системи закупівель.
 
209. Стаття 17. Критерії оцінки пропозицій учасників процедур закупівель
 
-374- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У назві статті 17 слово «процедур» вилучити.
 
Враховано   Стаття 17. Критерії оцінки пропозицій учасників закупівель
 
210. 1. Критеріями оцінки пропозицій учасників процедур закупівель є:
 
-375- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 17 слова «Критеріями оцінки пропозицій учасників процедур закупівель є» замінити словами «Державний замовник обирає один або декілька критеріїв оцінки пропозицій учасників процедур закупівель».
Пункт 2 частини 1 статті 17 викласти у такій редакції:
«2) ціна разом з іншими критеріями оцінки (питома вага ціни у складі критерію не може бути нижчою ніж 60 відсотків), зокрема:»
 
Враховано   1. Державний замовник обирає один або декілька серед таких критеріїв оцінки пропозицій учасників процедур закупівель:
 
211. 1) ціна;
 
   1) ціна;
 
212. 2) ціна (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 60 відсотків) разом з іншими критеріями оцінки, зокрема:
 
   2) ціна разом з іншими критеріями оцінки (питома вага ціни у складі критерію не може бути нижчою 60 відсотків), зокрема:
 
213. умови оплати;
 
   умови оплати;
 
214. строк виконання;
 
   строк виконання;
 
215. рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація, тощо);
 
   рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація тощо);
 
216. локалізація виробництва (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 25 відсотків);
 
-376- Кунаєв А.Ю.
У абзаці п’ятому пункту 2) частини першої статті 17 проекту число «25» замінити числом «35».
 
Відхилено   локалізація виробництва (питома вага цього критерію не може бути нижчою 25 відсотків);
 
    -377- Наливайченко В.О.
В абзаці 4 пункту 2 частини 1 статті 17 (Критерії оцінки пропозицій учасників закупівель) замінити цифру 25 на цифру 35 та викласти в такій редакції:
«локалізація виробництва (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 35 відсотків); «
 
Відхилено    
    -378- Рахманін С.І.
В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 17 число «25» замінити числом «40».
 
Відхилено    
    -379- Наливайченко В.О.
В абзаці 4 пункту 2 частини 1 статті 17 замінити цифру 25 на цифру 60 та викласти в такій редакції:
«локалізація виробництва (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 60 відсотків); «
 
Відхилено    
217. 3) вартість життєвого циклу
 
-380- Наливайченко В.О.
Частину 1 статті 17 доповнити пунктом 4 наступного змісту:
«4) наявність сертифікованої системи менеджменту якості.»
 
Враховано частково   3) вартість життєвого циклу.
 
218. 2. Замовник може додатково застосовувати наступні критерії:
 
-381- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
«2. Державний замовник може додатково застосовувати наступні критерії:
рівень експлуатаційних витрат;
проходження державних та інших випробувань державним замовником або факт прийняття державним замовником на озброєння;
наявність сертифікованої системи менеджменту якості (якщо це не є вимогою тендерної документації та не встановлено відповідні кваліфікаційні критерії);
наявність сертифікатів відповідності вимогам стандартів НАТО (АQАР) за раніше виконаними учасником відбору протягом попереднього календарного року державними контрактами;
якість виконання раніше укладених аналогічних контрактів та договорів;
план якості;
коефіцієнт ефективності;
графік поставки (із зазначенням ризиків).».
 
Враховано   2. Державний замовник може додатково застосовувати такі критерії:
 
219. рівень експлуатаційних витрат;
 
   рівень експлуатаційних витрат;
 
220. проходження державних та інших випробувань замовника або факт прийняття на озброєння;
 
   проходження державних та інших випробувань державним замовником або факт прийняття державним замовником на озброєння;
 
221. наявність сертифікованої системи менеджменту якості (якщо це не є вимогою тендерної документації та не встановлено відповідні кваліфікаційні критерії);
 
   наявність сертифікованої системи менеджменту якості (якщо це не є вимогою тендерної документації та якщо не встановлено відповідних кваліфікаційних критеріїв);
 
222. наявність сертифікатів відповідності вимогам стандартів НАТО (АQАР) за раніше виконаними учасником відбору протягом попереднього календарного року державними контрактами;
 
   наявність сертифікатів відповідності вимогам стандартів НАТО (АQАР) за раніше виконаними учасником відбору протягом попереднього календарного року державними контрактами (договорами);
 
223. рівень якості виконання раніше укладених аналогічних контрактів, у т.ч. рівень якості предметів постачання;
 
   якість виконання раніше укладених аналогічних контрактів та договорів;
 
224. наявність інших сертифікованих систем менеджменту у сферах діяльності, які мають або можуть мати негативний вплив на діяльність замовника та/або користувачів, пов’язану з виконанням державного контракту або використанням предметів постачання (якщо це не є вимогою державного контракту та не встановлено відповідні кваліфікаційні критерії);
 
-382- Наливайченко В.О.
В частині 2 статі 17 виключити абзац 6:
«наявність інших сертифікованих систем менеджменту у сферах діяльності, які мають або можуть мати негативний вплив на діяльність замовника та/або користувачів, пов’язану з виконанням державного контракту або використанням предметів постачання (якщо це не є вимогою державного контракту та не встановлено відповідні кваліфікаційні критерії);»
 
Враховано   план якості;
коефіцієнт ефективності;
графік поставки (із зазначенням ризиків).
 
225. передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.
 
-383- Касай Г.О.
Статтю 17 доповнити наступним пунктом:
«3.При закупівлі продукції, робіт і послуг у іноземного суб’єкта господарювання (інших іноземних юридичні осіб) застосовуються додаткові критерії:
1) забезпечення гарантійного та пост гарантійного обслуговування;
2) передача технологій разом з продукцією».
 
Відхилено      
226. Стаття 18. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами
 
-384- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У назві статті 18 слово «процедурами» замінити словом «закупівлями».
 
Враховано   Стаття 18. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями
 
227. 1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становить таємну, цілком таємну та особливої важливості інформацію здійснюється за закритими процедурами відповідно до цього Закону з урахуванням положень спеціального закону, що регулює питання захисту державної таємниці.
 
-385- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становить державну таємницю здійснюється за закритими закупівлями відповідно до цього Закону з урахуванням положень спеціального закону, що регулює питання захисту державної таємниці».
 
Враховано   1. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становить державну таємницю, здійснюється за закритими закупівлями відповідно до цього Закону з урахуванням положень закону, що регулює питання захисту державної таємниці.
 
228. 2. До закритих процедур відносяться:
 
-386- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 18 слово «процедур» замінити словом «закупівель».
 
Враховано   2. До закритих закупівель належать:
 
229. переговори;
 
   1) переговори;
 
230. поетапні переговори.
 
   2) поетапні переговори.
 
231. 3. Замовник ініціює проведення переговорів шляхом запрошення до переговорів Учасників, що включені до Реєстру. Оголошення про початок переговорів має містити інформацію про:
 
-387- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 18:
перше речення викласти в такій редакції:
«3. Державний замовник ініціює проведення переговорів шляхом запрошення до переговорів Учасників, що включені до Реєстру за номенклатурою, яку планує закупити замовник».
доповнити новим абзацом в такій редакції:
«вимоги до графіка поставки».
 
Враховано   3. Державний замовник ініціює проведення переговорів шляхом запрошення учасників, що включені до Реєстру за номенклатурою, яку планує закупити замовник. Оголошення про початок переговорів має містити інформацію про:
 
    -388- Копитін І.В.
У першому реченні частини третьої статті 18 перед словом «замовник» у всіх випадках додати слово «державний».
 
Враховано    
232. загальну назву про предмет закупівлі;
 
   1) загальну назву предмета закупівлі;
 
233. загальні вимоги до предмету закупівлі;
 
   2) загальні вимоги до предмета закупівлі;
 
234. точне місце та кінцевий строк подання заявки про участь в переговорах;
 
-389- Копитін І.В.
Абзац чотири частини третьої статті 18 викласти у такій редакції:
«місце та кінцевий строк подання заявки на участь у переговорах який не може бути меншим трьох робочих днів з моменту направлення оголошення про початок переговорів через Реєстр; «
 
Враховано   3) місце та кінцевий строк подання заявки на участь у переговорах, що не може бути меншим трьох робочих днів з дня направлення оголошення про початок переговорів через Реєстр;
 
235. очікувану вартість предмету закупівлі.
 
-390- Копитін І.В.
Частину 3 статті 18 доповнити абзацом наступного змісту:
"Запрошення учасників здійснюється державним замовником шляхом направлення через Реєстр таким учасникам оголошення про початок переговорів".
 
Відхилено   4) очікувану вартість предмета закупівлі;
5) вимоги до графіка поставки.
 
236. 4. Учасниками переговорів або поетапних переговорів є суб’єкти господарювання, що внесені до Реєстру, які подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту державної таємниці.
 
-391- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 18 викласти у такій редакції:
«4. Учасниками переговорів або поетапних переговорів є суб’єкти господарювання, що внесені до Реєстру за номенклатурою, яку планує закупити державний замовник, які подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту державної таємниці.»
 
Враховано   4. Учасниками переговорів або поетапних переговорів є суб’єкти господарювання, внесені до Реєстру за номенклатурою, що планує закупити державний замовник, які подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту державної таємниці.
Державний замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі в разі, якщо учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".
 
    -392- Копитін І.В.
Частину 4 статті 18 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Державний замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі в разі, якщо учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"."
 
Враховано    
237. 5. Поетапні переговори переходять на другий етап у разі подання заявки про участь в переговорах не менше, ніж від двох Учасників. На другому етапі переговорів всі учасники отримують від Замовника переговорну документацію, що містить таку інформацію:
 
-393- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину п’яту статті 18 викласти в такій редакції:
«5. Поетапні переговори переходять на другий етап у разі подання заявки про участь в переговорах не менше, ніж від двох учасників. На другому етапі переговорів всі учасники отримують від державного замовника переговорну документацію».
 
Враховано   5. Поетапні переговори переходять на другий етап у разі подання заявки на участь у переговорах не менше ніж двома учасниками. На другому етапі переговорів усі учасники отримують від державного замовника документи щодо переговорної процедури закупівлі (далі – переговорна документація).
 
238. вимоги до предмету закупівлі;
 
      
239. критерії оцінки та їх вагу (згідно зі статтею 17 цього закону);
 
      
240. кількість товарів, робіт та послуг;
 
      
241. умови поставки та умови оплати;
 
      
242. місце та кінцевий строк подання пропозицій;
 
      
243. іншу інформацію, що може суттєво вплинути на зміст пропозиції.
 
      
244. У разі внесення змін у переговорну документацію, Замовник має повідомити усіх учасників переговорів про такі зміни у строк не менше ніж 5 робочих днів від кінцевого строку подання пропозицій.
 
      
245. Розгляд пропозицій проводиться колегіальним органом, що складається не менше ніж з 5 відповідальних осіб Замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, з зазначенням поіменного голосування кожного члена.
 
-394- Наливайченко В.О.
Абзац 3 частини 5 статті 18 викласти у такій редакції:
«Розгляд пропозицій проводиться колегіальним органом, що складається з 5 відповідальних осіб Замовника та 1 уповноваженого представника Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, з зазначенням поіменного голосування кожного члена.»
 
Відхилено      
246. За результатами поетапних переговорів укладається державний контракт з тим Учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та відповідає вимогам до предмету закупівлі. Замовник має право провести додатковий раунд переговорів з Учасником, що надав найбільш економічно вигідну пропозицію, щодо зниження вартості ціни договору.
 
      
247. 6. Переможцем поетапних переговорів вважається той учасник, пропозиція якого замовником визнана найбільш економічно вигідною за співвідношенням показників «ціна» - «якість» на основі встановлених Кабінетом Міністрів України критеріїв і методики оцінки, які зазначаються у повідомленні суб'єктам господарювання про проведення поетапних переговорів. З переможцем поетапних переговорів замовник укладає державний контракт згідно з вимогами цього Закону.
 
-395- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину шосту статті 18 викласти в такій редакції:
«6. Переговорна документація містить таку інформацію:
1) вимоги до предмету закупівлі;
2) критерії оцінки та їх вагу (згідно зі статтею 17 цього закону);
3) кількість товарів, робіт та послуг;
4) умови поставки, в тому числі вимоги до графіка поставки, та умови оплати;
5) місце та кінцевий строк подання пропозицій;
6) іншу інформацію, що може суттєво вплинути на зміст пропозиції».
 
Враховано   6. Переговорна документація має містити таку інформацію:
1) вимоги до предмета закупівлі;
2) критерії оцінки та їхню вагу (згідно із статтею 17 цього Закону);
3) кількість товарів, робіт і послуг;
4) умови поставки, у тому числі вимоги до графіка поставки, та умови оплати;
5) місце та кінцевий строк подання пропозицій;
6) іншу інформацію, що може суттєво вплинути на зміст пропозиції.
 
248. 7. У разі, якщо за результатами відбору встановлено, що заданим критеріям відповідає один суб'єкт господарювання, внесений до Реєстру, або для участі у переговорах надійшла лише одна пропозиція, укладання замовником державного контракту здійснюється за результатами переговорів.
 
-396- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину сьому статті 18 викласти в такій редакції:
«7. У разі внесення змін у переговорну документацію, державний замовник має повідомити усіх учасників переговорів про такі зміни у строк не менше ніж 5 робочих днів від кінцевого строку подання пропозицій».
 
Відхилено   7. У разі внесення змін до переговорної документації державний замовник має повідомити всіх учасників переговорів про такі зміни протягом п'яти робочих днів до завершення строку подання пропозицій.
У разі внесення змін до переговорної документації у строк менше ніж за п'ять робочих днів до завершення строку подання пропозицій державний замовник має продовжити строк подання пропозицій, але не більше ніж на п'ять робочих днів.
 
    -397- Копитін І.В.
Частину 7 статті 18 викласти у такій редакції:
«У разі внесення змін до переговорної документації державний замовник має повідомити всіх учасників переговорів про такі зміни протягом п'яти робочих днів до завершення строку подання пропозицій.
У разі внесення змін до переговорної документації у строк менше ніж за п'ять робочих днів до завершення строку подання пропозицій державний замовник має продовжити строк подання пропозицій, але не більше ніж на п'ять робочих днів.»
 
Враховано    
249. 8. У разі, якщо вартість закупівлі у єдиного виконавця дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень, замовник скликає комісію, не менше ніж з 5 відповідальних осіб Замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, з зазначенням поіменного голосування кожного члена.
 
-398- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частини восьму та дев’яту статті 18 виключити.
 
Враховано частково   8. Розгляд пропозицій проводиться колегіальним органом, що утворюється державним замовником та складається не менше ніж із п'яти службових або посадових осіб такого замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами із зазначенням поіменного голосування всіх його членів.
Порядок формування і організаційно-правовий статус колегіального органу визначаються державним замовником.
 
    -399- Кулініч О.І.
Частину 8 статті 18 викласти в наступній редакції:
«Розгляд пропозицій проводиться колегіальним органом, що утворюється державним замовником.
Порядок утворення, склад, організаційно-правовий статус та порядок діяльності такого колегіального органу визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -400- Копитін І.В.
У частині 8 статті 18 слово «відповідальних» замінити словами «службових або посадових».
 
Враховано    
    -401- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
У статті 18:
частину восьму доповнити таким реченням:
"Порядок формування і організаційно-правовий статус колегіального органу визначається державним замовником";
виключити частину дев'яту (друга восьма частина у редакції законопроекту прийнятого за основу);
 
Враховано    
    -402- Наливайченко В.О.
Частини 8 статті 18 викласти у такій редакції:
«8. У разі, якщо вартість закупівлі у єдиного виконавця дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень, замовник скликає комісію, з 5 відповідальних осіб Замовника та 1 уповноваженого представника Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, з зазначенням поіменного голосування кожного члена.
Комісія перевіряє єдиного виконавця на:
відповідність вимог тендерної документації;
відповідність технічних вимог до предмету постачання;
наявність підстав, які призвели до закупівлі в єдиного виконавця;
відповідність документації чинному законодавству щодо закупівель у єдиного виконавця;
наявність чи відсутність конкуренції під час закупівлі визначеного предмета закупівлі;
корупційні ризики.
Комісія надає замовнику відповідний висновок щодо укладення контракту в єдиного виконавця.
Рішення приймаються Комісією більшістю голосів від її загального складу.
Замовник відповідно до висновку приймає рішення щодо закупівлі в єдиного виконавця.
У випадку, якщо вартість контракту перевищує 1, 5 млрд. грн. -рішення приймається замовником за попереднім обов’язковим погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
У випадку, якщо вартість контракту перевищує 3 млрд. грн. - рішення приймається замовником за попереднім обов’язковим погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Оскільки закупівля містить інформацію, що відноситься до державної таємниці, члени комісії мають мати відповідний рівень доступу.
Порядок проведення переговорів та порядок укладення державного контракту з єдиним виконавцем та порядок про Комісію встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -403- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частини восьму та дев’яту статті 18 виключити.
 
Враховано частково    
    -404- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину восьму статті 18 викласти в такій редакції:
«8. Розгляд пропозицій проводиться колегіальним органом, що утворюється державним замовником та складається не менше ніж з 5 відповідальних осіб цього замовника. Рішення колегіального органу фіксуються протоколами, із зазначенням поіменного голосування кожного члена.».
 
Враховано    
250. Комісія перевіряє єдиного виконавця на:
 
      
251. відповідність вимог тендерної документації;
 
      
252. відповідність технічних вимог до предмету постачання;
 
      
253. наявність підстав, які призвели до закупівлі в єдиного виконавця;
 
      
254. відповідність документації чинному законодавству щодо закупівель у єдиного виконавця;
 
      
255. наявність чи відсутність конкуренції під час закупівлі визначеного предмета закупівлі.
 
      
256. Міжвідомча комісія надає замовнику відповідний висновок щодо укладення контракту в єдиного виконавця.
 
      
257. Замовник відповідно до висновку приймає рішення щодо закупівлі в єдиного виконавця:
 
      
258. у випадку вартості контракту, що перевищує 200 млн. грн - рішення приймає уповноважена особа замовника на укладання контракту (за довіреністю);
 
      
259. у випадку вартості контракту, що перевищує 500 млн. грн. - рішення приймає відповідний Заступник замовника;
 
      
260. у випадку, якщо вартість контракту перевищує 1, 5 млрд. грн. - відповідальний замовник;
 
      
261. у випадку, якщо вартість контракту перевищує 3 млрд. грн. - рішення приймає замовник за погодженням із Комітетом Верховної Ради;
 
-405- Рахманін С.І.
Абзац тринадцятий частини восьмої статті 18 доповнити такими словами «до предмета відання якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки».
 
Відхилено      
262. У випадку, якщо закупівля містить інформацію, що відноситься до державної таємниці, члени комісії мають мати відповідний рівень доступу.
 
      
263. Рішення приймаються Комісією за наявності кворуму, більшістю голосів.
 
      
264. Порядок проведення переговорів та порядок укладення державного контракту з єдиним виконавцем та порядок про Комісію встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
265. 8. Замовники можуть розпочинати закупівлю за закритими процедурами після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відповідно до затвердженого зведеного річного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
 
      
266. У разі відсутності відповідного закону або зведеного річного плану закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на початок року, замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців державних контрактів з 1 січня поточного року.
 
      
267. 9. У разі, якщо в процесі виконання державного контракту з оборонних закупівель за закритими неконкурентними процедурами виконавцем досягнуто зниження витрат на виробництво товарів, робіт чи послуг оборонного призначення, зекономлені таким чином грошові кошти не повертаються замовнику та залишаються у власності виконавця.
 
-406- Бондар Г.В.
Пункт 9 статті 18 виключити.
 
Враховано редакційно   9. За результатами поетапних переговорів укладається державний контракт (договір) з тим учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та відповідає вимогам до предмета закупівлі. Державний замовник має право провести додатковий етап переговорів з учасником, який надав найбільш економічно вигідну пропозицію, щодо зниження вартості ціни договору.
10. Переможцем поетапних переговорів вважається той учасник, пропозиція якого визнана державним замовником найбільш економічно вигідною на основі визначених Кабінетом Міністрів України критеріїв і методики оцінки, що зазначаються у повідомленні суб'єктам господарювання про проведення поетапних переговорів. З переможцем поетапних переговорів державний замовник укладає державний контракт (договір) згідно з вимогами цього Закону.
11. У разі якщо за результатами відбору встановлено, що визначеним критеріям відповідає лише один суб'єкт господарювання, внесений до Реєстру, або для участі у переговорах надійшла лише одна пропозиція, укладення державним замовником державного контракту (договору) здійснюється за результатами переговорів.
12. У разі якщо вартість закупівлі у єдиного виконавця дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень, державний замовник скликає міжвідомчу комісію у складі відповідальних осіб державного замовника, представників інших державних замовників і центральних органів виконавчої влади.
Міжвідомча комісія розглядає доцільність застосування визначеної замовником процедури закупівлі та надає висновок щодо підтвердження доцільності закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури). Висновок не є обов'язковим, носить рекомендаційний характер та підлягає обов'язковому розгляду.
13. Порядок проведення переговорів, порядок укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем та положення про міжвідомчу комісію та її склад розробляються головним органом у сфері здійснення оборонних закупівель, і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
14. Державні замовники можуть розпочинати закупівлю за закритими закупівлями після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік згідно з затвердженим зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
У разі відсутності зазначеного закону або затвердженого зведеного трирічного плану закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на початок року державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців державних контрактів (договорів) з 1 січня поточного року.
 
    -407- Копитін І.В.
Доповнити статтю 18 частиною 10 такого змісту:
«10. Переможцем поетапних переговорів вважається той учасник, пропозиція якого визнана державним замовником найбільш економічно вигідною на основі визначених Кабінетом Міністрів України критеріїв і методики оцінки, що зазначаються у повідомленні суб'єктам господарювання про проведення поетапних переговорів. З переможцем поетапних переговорів державний замовник укладає державний контракт (договір) згідно з вимогами цього Закону.»
 
Враховано    
    -408- Копитін І.В.
Доповнити статтю 18 частиною 12 такого змісту:
«12. У разі якщо вартість закупівлі у єдиного виконавця дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень, державний замовник скликає міжвідомчу комісію у складі відповідальних осіб державного замовника, представників інших державних замовників і центральних органів виконавчої влади.
Міжвідомча комісія розглядає доцільність застосування визначеної замовником процедури закупівлі та надає висновок щодо підтвердження доцільності закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури). Висновок не є обов'язковим, носить рекомендаційний характер та підлягає обов'язковому розгляду.»
 
Враховано    
    -409- Копитін І.В.
Доповнити статтю 18 частиною 13 такого змісту:
«13. Порядок проведення переговорів, порядок укладення державного контракту (договору) з єдиним виконавцем та положення про міжвідомчу комісію та її склад розробляються головним органом у сфері здійснення оборонних закупівель, і затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
    -410- Наливайченко В.О.
Частину 9 статті 18 вилучити.
 
Враховано редакційно    
    -411- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину дев’яту статті 18 викласти в такій редакції:
«9. За результатами поетапних переговорів укладається державний контракт з тим учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та відповідає вимогам до предмету закупівлі. державний замовник має право провести додатковий раунд переговорів з учасником, що надав найбільш економічно вигідну пропозицію, щодо зниження вартості ціни договору».
Здійснити перенумерацію частин цієї статті.
 
Враховано    
    -412- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Доповнити статтю 18 частиною такого змісту:
«10. Переможцем поетапних переговорів вважається той учасник, пропозиція якого державним замовником визнана найбільш економічно вигідною за співвідношенням показників «ціна» - «якість» на основі визначених Кабінетом Міністрів України критеріїв і методики оцінки, які зазначаються у повідомленні суб'єктам господарювання про проведення поетапних переговорів. З переможцем поетапних переговорів державний замовник укладає державний контракт згідно з вимогами цього Закону».
 
Відхилено    
    -413- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Доповнити статтю 18 частиною такого змісту:
«У разі, якщо за результатами відбору встановлено, що заданим критеріям відповідає лише один суб'єкт господарювання, внесений до Реєстру, або для участі у переговорах надійшла лише одна пропозиція, укладання державним замовником державного контракту здійснюється за результатами переговорів».
 
Враховано    
    -414- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Доповнити статтю 18 частиною такого змісту:
«У разі, якщо вартість закупівлі у єдиного виконавця дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень, державний замовник скликає міжвідомчу Комісію, у складі відповідальних осіб державного замовника та представників інших державних замовників, центральних органів виконавчої влади».
 
Відхилено    
    -415- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Доповнити статтю 18 частиною такого змісту:
«Порядок проведення переговорів, порядок укладення державного контракту з єдиним виконавцем та положення про Комісію розробляється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну #103013
 
Відхилено    
    -416- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Доповнити статтю 18 частиною такого змісту:
«Державні замовники можуть розпочинати закупівлю за закритими процедурами після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами.
У разі відсутності відповідного закону або затвердженого зведеного трирічного плану закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами на початок року, державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців державних контрактів з 1 січня поточного року».
 
Враховано    
268. Стаття 19. Державне регулювання цін на товари, роботи і послуги оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі
 
-417- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Назву статті 19 викласти в такій редакції:
«Державне регулювання очікуваної вартості на товари, роботи і послуги оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі»
 
Враховано   Стаття 19. Державне регулювання очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі
 
269. 1. Державне регулювання цін на товари, роботи і послуги оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі ґрунтується на таких основних принципах:
 
-418- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В частині першій статті 19 слово «ціни» замінити словами «очікуваної вартості».
 
Враховано   1. Державне регулювання очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі ґрунтується на таких засадах:
 
270. 1) єдине нормативно-правове забезпечення для всіх учасників оборонних закупівель;
 
   1) єдине нормативно-правове забезпечення для всіх учасників оборонних закупівель;
 
271. 2) єдина для всіх замовників вартість закупівлі ідентичних товарів, робіт і послуг оборонного призначення коли усі параметри та умови закупівлі співпадають;
 
-419- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 2 частини першої статті 19 слово «замовників» замінити словами «державних замовників».
 
Враховано   2) єдина для всіх державних замовників вартість закупівлі ідентичних товарів, робіт і послуг оборонного призначення, якщо всі параметри та умови закупівлі збігаються;
 
272. 3) застосування заходів антимонопольного регулювання;
 
   3) застосування заходів антимонопольного регулювання;
 
273. 4) рівень витрат виконавця встановлюється відповідно до податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів;
 
-420- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 4 частини першої статті 19 слово «рівень» замінити словами «склад та облік».
 
Враховано   4) склад та облік витрат виконавця встановлюються відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів;
 
274. 5) рівень рентабельності встановлюється рішенням уряду і не може бути зменшеним замовником;
 
-421- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 5 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
«5) рівень прибутку у складі ціни встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України і не може бути зменшеним державним замовником; «.
 
Враховано частково   5) рівень прибутку у складі очікуваної вартості встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України і не може бути зменшений державним замовником;
 
    -422- Копитін І.В.
Пункт 5) частини першої статті 19 викласти у такій редакції:
«5) рівень прибутку у складі очікуваної вартості встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України і не може бути зменшений державним замовником; «
 
Враховано    
275. 6) дотримання балансу інтересів замовника і виконавця.
 
-423- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 6 частини першої статті 19 слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Враховано   6) дотримання балансу інтересів державного замовника і виконавця.
 
276. 2. Під час застосування неконкурентної процедури закупівлі в єдиного виконавця при укладенні державних контрактів застосовується розрахункова ціна в єдиного виконавця.
 
-424- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 19 після слів «державних контрактів» додати слово « (договорів)», а слово «ціна» замінити словами «очікувана вартість».
 
Враховано   2. Під час застосування неконкурентної процедури закупівлі в єдиного виконавця при укладенні державних контрактів (договорів) застосовується розрахункова очікувана вартість у єдиного виконавця.
 
277. 3. Розрахункова ціна в єдиного виконавця може змінюватись за ініціативою виконавця протягом строку, на який вона фіксується, у випадках:
 
-425- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
«3. Порядок формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, визначається Кабінетом Міністрів України.
Розрахункова ціна в єдиного виконавця не змінюється у випадках:
неналежного виконання державного контракту (договору) з вини виконавця;
прострочення термінів поставки з вини виконавця;
зміни розрахункової ціни в єдиного виконавця у випадку закупівлі фундаментальних наукових, прикладних досліджень, експериментальних розробок, а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт відбуваються згідно з умовами контракту (договору) відповідно до порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   3. Порядок формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, визначається Кабінетом Міністрів України.
Розрахункова ціна у єдиного виконавця не змінюється у разі:
1) неналежного виконання державного контракту (договору) з вини виконавця;
2) прострочення термінів поставки з вини виконавця;
3) зміни розрахункової ціни у єдиного виконавця у разі закупівлі фундаментальних наукових, прикладних досліджень, експериментальних розробок, а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються згідно з умовами контракту (договору) відповідно до порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
 
    -426- Забродський М.В.
Частини 3 - 6 статті 19 проекту закону виключити;
 
Відхилено    
278. зміни бази та ставки оподаткування;
 
      
279. зміни розміру оплати праці згідно з чинним законодавством;
 
      
280. коригування на індекс споживчих цін за розрахунками Держстату у відповідний період;
 
      
281. зміни вартості енергоресурсів.
 
      
282. Розрахункова ціна в єдиного виконавця не змінюється у випадках:
 
      
283. неналежного виконання договору;
 
      
284. прострочення термінів поставки;
 
      
285. недобросовісних дій виконавця, що призвели до випадків передбачених у частині 3 статті 19.
 
      
286. 4. При формуванні розрахункової ціни в єдиного виконавця державного контракту з оборонних закупівель без застосування конкурентних процедур норма рентабельності державного контракту для виконавця встановлюється на рівні, не нижчому ніж рівень рентабельності виконання контракту з оборонних закупівель, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
-427- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 19 викласти в такій редакції:
«4. При формуванні розрахункової очікуваної вартості в єдиного виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель під час застосування неконкурентної процедури рівень прибутку у складі очікуваної вартості державного контракту (договору) для виконавця встановлюється на рівні не нижчому, ніж рівень прибутку у складі очікуваної вартості виконання контракту (договору) з оборонних закупівель, встановлений Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   4. При формуванні розрахункової очікуваної вартості в єдиного виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель під час застосування неконкурентної процедури рівень прибутку у складі очікуваної вартості державного контракту (договору) для виконавця встановлюється на рівні, не нижчому ніж рівень прибутку у складі очікуваної вартості виконання контракту (договору), встановлений Кабінетом Міністрів України.
 
287. 5. Норма рентабельності при укладенні контракту з оборонних закупівель без застосування конкурентних процедур може бути збільшена замовником, але не більше ніж визначена Кабінетом Міністрів України у разі надання національним виробником плану розвитку виробництва із зобов’язанням такого виробника знизити ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення при подальших закупівлях.
 
-428- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац перший частини п’ятої статті 19 викласти в такій редакції:
«5. Рівень прибутку у складі очікуваної вартості при укладенні контракту (договору) з оборонних закупівель під час застосування неконкурентної процедури може бути збільшений державним замовником, але не більше, ніж визначено Кабінетом Міністрів України, у разі надання національним виробником плану розвитку виробництва із зобов’язанням такого виробника знизити ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення при подальших закупівлях».
 
Враховано   5. Рівень прибутку у складі очікуваної вартості при укладенні контракту (договору) з оборонних закупівель під час застосування неконкурентної процедури може бути збільшений державним замовником, але не більше ніж визначено Кабінетом Міністрів України, у разі надання вітчизняним виробником плану розвитку виробництва із зобов’язанням такого виробника знизити ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення для подальших закупівель.
 
288. Відповідний план погоджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, та затверджується замовником та є невід’ємною частиною державного контракту з оборонних закупівель.
 
-429- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці другому частини п’ятої статті 19 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   Відповідний план за погодженням із головним органом у сфері планування оборонних закупівель, затверджується державним замовником та є невід’ємною частиною державного контракту (договору).
 
289. Порушення зобов’язань виконавця згідно плану розвитку виробництва є порушенням контракту з оборонних закупівель та тягне за собою відповідальність, передбачену контрактом та чинним законодавством.
 
-430- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Третій абзац частини п’ятої статті 19 викласти у такій редакції:
«Порушення зобов’язань виконавця згідно з планом розвитку виробництва є порушенням умов контракту (договору) з оборонних закупівель та тягне за собою відповідальність, передбачену контрактом (договором) та чинним законодавством.»
 
Враховано   Порушення зобов’язань виконавця згідно з планом розвитку виробництва є порушенням умов контракту (договору) і тягне за собою відповідальність, передбачену контрактом (договором) та законодавством.
 
290. 6. Розмір рентабельності для національних виробників при укладенні контракту з оборонних закупівель без застосування конкурентних процедур може бути збільшений в інших випадках, прямо встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-431- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину шосту статті 19 викласти в такій редакції:
«6. Рівень прибутку у складі очікуваної вартості для національних виробників при укладенні контракту (договору) з оборонних закупівель під час застосування неконкурентної процедури може бути збільшений в інших випадках, прямо встановлених Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано      
    -432- Копитін І.В.
Частину шосту статті 19 виключити.
 
Враховано    
291. 7. Умови та порядок застосування видів цін на товари, роботи та послуги встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-433- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
«7. Умови та Порядок формування очікуваної вартості на товари, роботи та послуги встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   6. Умови та порядок формування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
292. Стаття 20. Рамкові угоди
 
-434- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Статтю 20 виключити.
 
Відхилено   Стаття 20. Рамкові угоди
 
    -435- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Статтю 20 виключити.
 
Відхилено    
293. Укладання рамкових угод та їх виконання здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
 
   1. Укладення рамкових угод та їх виконання здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
 
294. Стаття 21. Укладення державних контрактів за закритими процедурами
 
-436- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У назві статті 21 слово «процедурами» замінити словами «закупівлями».
 
Враховано   Стаття 21. Укладення державних контрактів (договорів) за закритими закупівлями
 
295. 1. Укладення державних контрактів здійснюється замовниками відповідно до затвердженого зведеного річного плану закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими процедурами у порядку, визначеному цим Законом.
 
-437- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
«1. Укладення державних контрактів здійснюється державними замовниками за результатами переговорів відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими процедурами закупівлями у порядку, визначеному цим Законом.»
 
Враховано частково   1. Укладення державних контрактів (договорів) здійснюється державними замовниками за результатами переговорів та поетапних переговорів відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями у порядку, визначеному цим Законом.
 
    -438- Копитін І.В.
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
«1. Укладення державних контрактів (договорів) здійснюється державними замовниками за результатами переговорів та поетапних переговорів відповідно до затвердженого зведеного трирічного плану закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями у порядку, визначеному цим Законом.»
 
Враховано    
296. 2. Державний контракт укладається на основі типових державних контрактів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Державний контракт (договір) укладається на основі типових державних контрактів (договорів), затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
297. 3. Державний контракт укладається на час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього контракту, але не більше ніж на три бюджетні роки.
 
-439- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину тертю статті 21 викласти в новій редакції:
«3. Державний контракт укладається на час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього контракту».
 
Враховано   3. Державний контракт (договір) укладається на період, упродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі такого контракту (договору).
 
    -440- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Частину третю статті 21 законопроекту викласти у редакції:
«3. Державний контракт укладається на час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього контракту.»;
 
Враховано    
    -441- Тарута С.О.
Частину третю статті 21 законопроекту викласти у редакції:
«3. Державний контракт укладається на час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього контракту.».
 
Враховано    
    -442- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину третю статті 21 викласти в новій редакції:
«3. Державний контракт укладається на час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього контракту».
 
Враховано    
    -443- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 21 після слів «на три бюджетні» слово «роки» замінити словом «періоди».
 
Відхилено    
298. 4. Державний контракт може бути укладений на підставі обґрунтованих пропозицій виконавця щодо розроблення новітніх (складних) зразків озброєння та військової техніки, її закупівлі з урахуванням виробничого циклу та за імпортом, за рішенням замовника.
 
-444- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину четверту статті 21 виключити.
 
Відхилено   4. Державний контракт (договір) може бути укладений не більш як на три бюджетні періоди на підставі обґрунтованих пропозицій виконавця щодо розроблення новітніх (складних) зразків озброєння та військової техніки, їх закупівлі з урахуванням виробничого циклу за рішенням державного замовника.
 
    -445- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину четверту статті 21 виключити.
 
Відхилено    
    -446- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині четвертій статті 21 після слів «може бути укладений» додати слова «більше ніж на 3 бюджетні періоди», а після слів «виробничого циклу» слова «та за імпортом, за рішенням замовника» замінити словами «за рішенням державного замовника».
 
Враховано    
299. Стаття 22. Кваліфікаційні критерії
 
   Стаття 22. Кваліфікаційні критерії
 
300. 1. Замовник вимагає від учасників процедур закупівлі, встановлених у пунктах 2, 3, 4 частини першої статті 16 цього Закону, подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність одному або декільком кваліфікаційним критеріям, що визначені статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-447- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 22 слово «замовник» замінити словами «державний замовник», слово «процедур» замінити словом «закупівель».
 
Враховано   1. Державний замовник вимагає від учасників закупівель, визначених пунктами 2, 3 і 4 частини першої статті 16 цього Закону, подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність одному або декільком кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
301. 2. Замовник може встановити додаткові критерії, а саме:
 
-448- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 22 викласти в такій редакції:
«2. Державний замовник може встановити додаткові критерії, а саме:
наявність учасника відбору в Реєстрі;
відповідність вимогам державного замовника щодо безпеки інформації, визначеним статтею 34 цього Закону;
підтвердження учасником відбору можливості виконати вимоги до державного гарантування якості та безпеки поставок товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до статей 36 та 39 цього Закону;
вимоги щодо систем менеджменту у відповідних сферах діяльності (менеджмент якості, екологічний менеджмент, менеджмент харчової безпеки, менеджмент інформаційної безпеки та інші) з обов’язковим посиланням на відповідні міжнародні та/або європейські стандарти та/або їх національні еквіваленти».
 
Враховано   2. Державний замовник може встановити такі додаткові кваліфікаційні критерії:
 
302. наявність учасника відбору в Реєстрі;
 
   1) наявність учасника відбору в Реєстрі;
 
303. зобов'язання учасника відбору щодо безпеки інформації, визначених статтею 34 цього Закону;
 
   2) відповідність вимогам державного замовника щодо захисту інформації, визначеним статтею 34 цього Закону;
 
304. висновок учасника відбору щодо можливості виконати вимоги до державного підтвердження якості та безпеки поставок товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до статей 36 та 39 цього Закону;
 
   3) підтвердження учасником відбору можливості виконати вимоги до державного гарантування якості та безпечності поставок товарів, робіт і послуг оборонного призначення відповідно до статей 36 та 39 цього Закону;
 
305. вимоги щодо систем менеджменту у відповідних сферах діяльності (менеджмент якості, екологічний менеджмент, менеджмент харчової безпеки, менеджмент інформаційної безпеки та інші) з обов’язковим посиланням на відповідні міжнародні та/або європейські стандарти та їх національні еквіваленти.
 
   4) вимоги щодо систем менеджменту у відповідних сферах діяльності (менеджмент якості, екологічний менеджмент, менеджмент харчової безпеки, менеджмент інформаційної безпеки тощо) з обов’язковим посиланням на відповідні міжнародні та/або європейські стандарти та/або їх національні еквіваленти.
 
306. 3. При встановленні замовником вимог щодо державного підтвердження якості на базі вимог відповідних міжнародних та/або європейських стандартів та їх національних еквівалентів, підтвердження відповідності учасників відбору такому критерію здійснюється шляхом надання учасником відбору позитивного висновку від уповноваженого органу з державного підтвердження якості.
 
-449- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 22 слово «замовником» замінити словами «державним замовником», слова «щодо державного підтвердження якості» замінити словами «щодо державного гарантування якості», а слова «з державного підтвердження якості» замінити словами «з державного гарантування якості».
 
Враховано   3. При встановленні державним замовником вимог щодо державного гарантування якості на основі вимог відповідних міжнародних та/або європейських стандартів та/або їх національних еквівалентів підтвердження відповідності учасників відбору такому критерію здійснюється шляхом надання учасником відбору сертифікату відповідності від уповноваженого органу з державного гарантування якості.
 
    -450- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
У частині третій статті 22 слова «позитивного висновку» замінити словами
«сертифікату відповідності».
 
Враховано    
    -451- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Частину третю статті 22 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
307. 4. Відповідність кваліфікаційним критеріям та контрактним вимогам щодо систем менеджменту підтверджується учасниками відбору шляхом надання чинних сертифікатів відповідності, виданих незалежними вітчизняними чи іноземними органами чи організаціями з оцінки відповідності, які акредитовані національним органом України з акредитації або іноземним органом з акредитації, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації та/або Європейської кооперації з акредитації, відповідно до стандарту ІSО/ІЕС 17021, або ДСТУ ІSО/ІЕС 17021, або, у випадку встановлення вимог до державного підтвердження якості, спеціально уповноваженими органами з державного підтвердження якості (у тому числі іноземними).
 
-452- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині четвертій статті 22 слово «контрактним» замінити на слово « (договірним)»; слова «до державного підтвердження якості» замінити словами «до державного гарантування якості», а слова «з державного підтвердження якості» замінити словами «з державного гарантування якості».
 
Враховано   4. Відповідність кваліфікаційним критеріям (договірним вимогам) щодо систем менеджменту підтверджується учасниками відбору шляхом надання чинних сертифікатів відповідності, виданих незалежними вітчизняними або іноземними органами чи організаціями з оцінки відповідності, які акредитовані національним органом України з акредитації або іноземним органом з акредитації, який є стороною багатосторонньої угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації та/або Європейської кооперації з акредитації, відповідно до стандарту ІSО/ІЕС 17021 або ДСТУ ІSО/ІЕС 17021, або, у разі встановлення вимог до державного гарантування якості, - спеціально уповноваженими органами з державного гарантування якості (у тому числі іноземними).
 
308. Стаття 23. Особливості подання скарг та строки їх розгляду
 
-453- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Статті 23, 24, 25, 31 виключити.
 
Відхилено   Стаття 23. Особливості подання скарг та строки їх розгляду
 
    -454- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Статті 23, 24, 25, 31 виключити.
 
Відхилено    
309. 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника під час застосування закритих процедур, передбачених пунктом 1 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України.
 
-455- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 23 слово «замовника» замінити словами «державного замовника», а слово «процедур» замінити словом «закупівель».
 
Враховано   1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного замовника під час застосування закритих закупівель, передбачених пунктом 1 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
310. 2. Оскарження процедури закупівлі, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-456- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 23 слово «процедури» вилучити.
 
Враховано   2. Оскарження закупівлі, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
311. 3. Оскарження процедури закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється з такими особливостями:
 
-457- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзаци перший-четвертий частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:
«3. Оскарження закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з такими особливостями:
скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або проекту договору, та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності державного замовника, що відбулися до закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніш як за два робочі дні до закінчення встановленого державним замовником періоду подання цінових пропозицій;
скарги, що стосуються результатів визначення переможця спрощених торгів закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності державного замовника, що відбулися після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але до дня укладення такого договору про закупівлю;
якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору державним замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг у частині першій цієї статті, не підлягають оскарженню положення, до яких зміни не вносилися».
 
Враховано   3. Оскарження закупівлі, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з такими особливостями:
 
312. скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніш як за два робочі дні до закінчення встановленого замовником періоду подання цінових пропозицій;
 
   1) скарги щодо технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або проекту договору, та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності державного замовника, що відбулися до закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з дня оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніш як за два робочі дні до закінчення встановленого державним замовником періоду подання цінових пропозицій;
 
313. скарги, що стосуються результатів визначення переможця спрощених торгів закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти державний контракт, але до дня укладення такого державного контракту;
 
   2) скарги щодо результатів визначення переможця спрощених торгів закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності державного замовника, що відбулися після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але до дня укладення такого договору про закупівлю;
 
314. якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг у частині першій цієї статті, не підлягають оскарженню положення, до яких зміни не вносилися;
 
   3) якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору державним замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг частиною першою цієї статті, не підлягають оскарженню положення, до яких зміни не вносилися;
 
315. якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне або кілька рішень по суті, після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, не підлягають оскарженню ті положення, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього періоду суб’єктами не було подано;
 
   4) якщо до органу оскарження подано скаргу (скарги) щодо оскарження технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, за результатами якої (яких) органом оскарження прийнято одне або кілька рішень по суті, після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, не підлягають оскарженню положення, щодо яких до закінчення такого періоду суб’єктами не подано скаргу (скарги);
 
316. після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, скарги можуть подаватися лише щодо змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору.
 
   5) після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, скарги можуть подаватися лише щодо змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору.
 
317. Строк розгляду скарги органом оскарження становить три робочі дні з дати надання замовником витребуваних органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більш ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
 
-458- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці сьомому частини третьої статті 23 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   Строк розгляду скарги органом оскарження становить три робочі дні з дати надання державним замовником витребуваних органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більше ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
 
318. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною першою статті 28 цього Закону.
 
   Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною першою статті 28 цього Закону.
 
319. 4. Оскарження прийнятих рішень, дій та/або бездіяльності замовника під час застосування процедури, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України.
 
-459- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 23 викласти в такій редакції:
«4. Оскарження прийнятих рішень, дій та/або бездіяльності державного замовника під час закупівлі, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України».
 
Враховано   4. Оскарження прийнятих рішень, дій та/або бездіяльності державного замовника під час закупівлі, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюється у судовому порядку відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
320. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
321. СПРОЩЕНІ ТОРГИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
   СПРОЩЕНІ ТОРГИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
322. Стаття 24. Умови застосування спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель
 
-460- Тарута С.О.
Статтю 24 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 24. Умови застосування спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель
 
323. 1. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель - це процедура, що застосовується замовником у разі закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, предмет якої не становить державну таємницю, але може містити конфіденційну та службову інформацію, під час дії особливого періоду в Україні, або у період введення надзвичайного стану, або у період проведення антитерористичної операції, або у період операції Об’єднаних сил в Україні.
 
-461- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель - це процедура, що застосовується державним замовником під час дії особливого періоду в Україні, або у період введення надзвичайного стану, або у період проведення антитерористичної операції, або у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі, якщо відомості про закупівлю товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони не становлять державної таємниці».
 
Враховано   1. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель - це процедура, що застосовується державним замовником під час дії особливого періоду в Україні або у період введення надзвичайного стану, або у період проведення антитерористичної операції, або у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі якщо відомості про закупівлю товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони не становлять державної таємниці.
 
324. 2. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюється у порядку передбаченому для проведення переговорної процедури відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-462- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
«2. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюються у порядку, передбаченому для проведення відкритих торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей, встановлених статтею 23 та розділом І, ІІІ цього Закону».
 
Враховано   2. Спрощені торги із застосуванням електронної системи закупівель здійснюються у порядку, передбаченому для проведення відкритих торгів Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей, встановлених статтею 23 та розділами І, ІІІ цього Закону.
 
325. Стаття 25. Особливості проведення спрощених торгів
 
-463- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Назву статті 25 викласти в такій редакції:
«Особливості проведення спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівлі».
 
Враховано   Стаття 25. Особливості проведення спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівлі
 
326. 1. У разі прийняття замовником рішення про застосування спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель відбір учасників спрощених торгів здійснюється через електронну систему закупівель у порядку, визначеному цим Законом із використанням електронної системи закупівель.
 
-464- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
«1. У разі прийняття державним замовником рішення про проведення спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель відбір учасників здійснюється у порядку, визначеному цим Законом».
 
Враховано   1. У разі прийняття державним замовником рішення про проведення спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель відбір учасників здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
 
327. 2. Оголошення про проведення відбору розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про застосування процедури.
 
-465- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Оголошення про проведення відбору розміщується державним замовником на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про закупівлю.
Кінцевий термін подання цінових пропозицій визначається державним замовником та не може бути меншим ніж 6 робочих днів з дати розміщення оголошення про проведення відбору на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель».
 
Враховано частково   2. Оголошення про проведення відбору розміщується державним замовником в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня після прийняття рішення про закупівлю.
 
    -466- Копитін І.В.
Частину другу статті 25 викласти у такій редакції:
«2. Оголошення про проведення відбору розміщується державним замовником в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня після прийняття рішення про закупівлю.»
 
Враховано    
328. У разі, якщо предмет закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони містить конфіденційну або службову інформацію, така інформація не підлягає оприлюдненню.
 
      
329. Кінцевий термін подання цінових пропозицій визначається замовником та не може бути меншим ніж 6 робочих днів з дати розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
 
   Період для подання цінових пропозицій визначається державним замовником та не може становити менше шести робочих днів з дати розміщення оголошення про проведення відбору на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань закупівель.
 
330. 3. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються:
 
   3. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються:
 
331. 1) найменування замовника, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса;
 
-467- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункти 1-3 частини третьої статті 25 викласти в такій редакції:
«1) найменування державного замовника, його код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, електронна адреса;
2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, що діє на момент проведення закупівлі;
3) технічні, якісні і кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»«.
 
Враховано   1) найменування державного замовника, його код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса, електронна адреса;
 
332. 2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, що діє на момент проведення закупівлі;
 
   2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, що діє на день проведення закупівлі;
 
333. 3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
   3) технічні, якісні та кількісні характеристики і вимоги до предмета закупівлі з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
334. 4) очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість;
 
   4) очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість;
 
335. 5) кількість товару та місце його поставки; місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
   5) кількість товару та місце його поставки, місце, в якому мають бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяг, строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
336. 6) дата і час закінчення періоду подання цінових пропозицій;
 
   6) дата і час закінчення періоду подання цінових пропозицій;
 
337. 7) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 відсотка очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання замовником);
 
   7) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 відсотка очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання державним замовником);
 
338. 8) перелік критеріїв та методика оцінки цінової пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв;
 
   8) перелік критеріїв та методика оцінки цінової пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв;
 
339. 9) розмір та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі, якщо замовник вимагає його надати);
 
-468- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункти 9-11 частини третьої статті 25 викласти в такій редакції:
«9) розмір, строк, вид та умови повернення та неповернення забезпечення цінової (у разі, якщо державний замовник вимагає його надати);
10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо державний замовник вимагає його надати);
11) прізвище, ім’я та по-батькові, посада однієї чи кількох посадових осіб державного замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками відбору».
 
Враховано   9) розмір, строк, вид та умови повернення чи неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі якщо державний замовник вимагає його надання);
 
340. 10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання державного контракту (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
   10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення чи неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо державний замовник вимагає його надання);
 
341. 11) прізвище, ім’я та по-батькові, посада однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками відбору;
 
   11) прізвище, ім’я та по батькові, посада однієї чи кількох посадових осіб державного замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками відбору;
 
342. 12) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та до частини другої статті 22 цього Закону (у разі наявності), вимоги, встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників відбору установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством;
 
   12) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та до частини другої статті 22 цього Закону (за наявності), вимоги, встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників відбору визначеним критеріям і вимогам згідно із законодавством;
 
343. 13) у разі закупівлі робіт - інформація відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
   13) у разі закупівлі робіт - інформація відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
14) необхідність надання одиниці товару (на вимогу державного замовника);
 
344. 14) інша необхідна інформація залежно від предмета закупівлі.
 
-469- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 14 частини третьої статті 25 замінити пунктами 14-15 такого змісту:
«14) необхідність подання одиниці товару (у разі якщо державний замовник вимагає її надати;
15) інша необхідна інформація залежно від предмета закупівлі».
 
Враховано   15) інша необхідна інформація залежно від предмета закупівлі.
 
345. 4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору замовник також оприлюднює проект державного контракту.
 
-470- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 25 викласти в такій редакції:
«4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору державний замовник також оприлюднює проект договору про закупівлю».
 
Враховано   4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору державний замовник також оприлюднює проект договору про закупівлю.
 
346. 5. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не можуть містити дискримінаційних умов та зменшувати рівень конкуренції.
 
   5. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не можуть містити дискримінаційних умов та зменшувати рівень конкуренції.
 
347. 6. Оголошення англійською мовою про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:
 
-471- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині шостій статті 25 слово «замовник» замінити словами «державний замовник».
 
Враховано   6. Оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:
 
    -472- Копитін І.В.
Перший абзац частини шостої статті 25 викласти у такій редакції:
«6. Оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму: «
 
Враховано    
348. для товарів і послуг - 500 000 гривень;
 
   для товарів і послуг - 500 тисяч гривень;
 
349. для робіт - 5 000 000 гривень.
 
   для робіт - 5 мільйонів гривень.
 
350. Опублікуванню обов'язково підлягають відомості, передбачені пунктами 2, 4, 5 та 6 частини третьої цієї статті.
 
   Обов'язковому опублікуванню підлягають відомості, передбачені пунктами 2, 4, 5 і 6 частини третьої цієї статті.
 
351. Додатково замовник має право оприлюднити англійською мовою інші відомості, передбачені частиною третьою цієї статті.
 
   Державний замовник має право оприлюднити додатково англійською мовою інші відомості, передбачені частиною третьою цієї статті.
 
352. 7. Замовник може обрати критерії оцінки, визначені статтею 17 цього Закону.
 
-473- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину сьому статті 25 викласти в такій редакції:
«7. Державний замовник може обрати один або декілька критеріїв оцінки, визначених статтею 17 цього Закону».
 
Враховано   7. Державний замовник може обрати один або декілька критеріїв оцінки, визначених статтею 17 цього Закону.
 
353. 8. У разі обрання замовником критеріїв оцінки, зазначених у частині сьомій цієї статті, ціна розраховується електронною системою закупівель з урахуванням показників таких критеріїв оцінки за математичною формулою, наведеною в оголошенні про проведення відбору.
 
-474- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині восьмій статті 25 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   8. У разі обрання державним замовником критеріїв оцінки, передбачених частиною сьомою цієї статті, ціна розраховується електронною системою закупівель з урахуванням показників таких критеріїв оцінки за математичною формулою, наведеною в оголошенні про проведення відбору.
 
354. 9. Замовник може обрати критерії оцінки, зазначені в частині 2 статті 17 цього Закону, виключно у разі здійснення закупівлі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт.
 
-475- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину дев’яту статті 25 вилучити.
 
Враховано      
355. У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проєктом), для яких існує постійно діючий ринок, єдиним критерієм оцінки є ціна.
 
      
356. 10. Учасник відбору має право не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або щодо кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, та/або з вимогою про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.
 
-476- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині десятій статті 25, яку вважати частиною дев’ятою, слово «замовника» замінити словами «державного замовника», слово «процедури» вилучити, слово «замовник» замінити словами «державний замовник», слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   9. Учасник відбору має право не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до державного замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або щодо кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, та/або з вимогою про усунення порушення під час проведення закупівлі.
 
357. Замовник повинен протягом двох робочих днів з дня надходження такого звернення надати відповідь на нього в електронній системі закупівель.
 
   Державний замовник повинен протягом двох робочих днів з дня надходження такого звернення надати відповідь на нього в електронній системі закупівель.
 
358. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником відповіді на звернення, строк подання цінових пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
   У разі несвоєчасного надання або ненадання державним замовником відповіді на звернення строк подання цінових пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
359. 11. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
-477- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину одинадцяту статті 25 викласти в такій редакції:
«11. Державний замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або проекту договору, та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів».
 
Враховано   10. Державний замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або проекту договору, та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
360. 12. Цінова пропозиція подається учасником відбору в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну або ціну з іншими критеріями оцінки (у разі обрання інших критеріїв замовником).
 
-478- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині дванадцятій статті 25 слово «замовником» замінити словами «державним замовником», слово «замовнику» замінити словами «державному замовнику», після слів «у вигляді гарантії» додати слова «або грошових коштів (депозиту)».
 
Враховано   11. Цінова пропозиція подається учасником відбору в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну або ціну з іншими критеріями оцінки (у разі обрання державним замовником інших критеріїв).
 
361. Одночасно з ціновою пропозицією учасник відбору надає замовнику забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії в розмірі, що не перевищує 0, 5 відсотка очікуваної вартості закупівлі робіт та 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
   Одночасно з ціновою пропозицією учасник відбору надає державному замовнику забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії або грошових коштів (депозиту) в розмірі, що не перевищує 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі робіт та 3 відсотки очікуваної вартості закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
362. Інформація від учасника відбору про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.
 
   Інформація від учасника відбору про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам, визначеним статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також про відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.
 
363. 13. У період подання цінових пропозицій учасник відбору надає замовнику одиницю товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору.
 
-479- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині тринадцятій статті 25 слово «замовнику» замінити словами «державному замовнику», слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Відхилено      
    -480- Копитін І.В.
Частину тринадцяту статті 25 виключити.
 
Враховано    
364. 14. Забезпечення цінової пропозиції не повертається учаснику відбору виключно у разі:
 
   12. Забезпечення цінової пропозиції не повертається учаснику відбору виключно у разі:
 
365. 1) непідписання учасником відбору, який став переможцем спрощених торгів, договору про закупівлю у визначені замовником терміни;
 
-481- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 частини чотирнадцятої статті 25 викласти в такій редакції:
«1) відмова учасника відбору, який став переможцем спрощених торгів, від укладення договору про закупівлю у визначені державним замовником терміни».
 
Враховано   1) відмови учасника відбору, який став переможцем спрощених торгів, від укладення договору про закупівлю у визначений державним замовником строк;
 
366. 2) ненадання учасником відбору документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
   2) ненадання учасником відбору документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
367. 3) ненадання переможцем спрощених торгів забезпечення виконання договору про закупівлю у визначені замовником терміни після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
   3) ненадання переможцем спрощених торгів забезпечення виконання договору про закупівлю у визначені державним замовником строки після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
368. 15. Електронна система закупівель автоматично призначає час та дату проведення аукціону.
 
   13. Електронна система закупівель автоматично призначає час і дату проведення аукціону.
 
369. 16. Ранжування всіх поданих учасниками відбору цін/приведених цін здійснюється в електронній системі закупівель автоматично, від найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни до найнижчої, та оприлюднюється автоматично під час аукціону.
 
   14. Ранжування всіх поданих учасниками відбору цін/приведених цін здійснюється в електронній системі закупівель автоматично, від найвищої запропонованої ціни/приведеної ціни до найнижчої, та оприлюднюється автоматично під час аукціону.
 
370. Під час проведення аукціону розкривається лише інформація про ціни/приведені ціни, запропоновані учасниками відбору, та їхні позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.
 
   Під час проведення аукціону розкривається лише інформація про ціни/приведені ціни, запропоновані учасниками відбору, та їхні позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.
 
371. 17. Ціна, подана учасником відбору за результатами відбору, є остаточною. Учасник відбору може зменшити її лише після оприлюднення протоколу про недоліки.
 
-482- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину сімнадцяту статті 25 викласти в такій редакції:
«17. Ціна, подана учасником відбору за результатами відбору, є остаточною. Учасник відбору, цінова пропозиція якого визнана електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною, може зменшити її лише після оприлюднення протоколу про недоліки».
 
Враховано   15. Ціна, подана учасником відбору за результатами відбору, є остаточною. Учасник відбору, цінова пропозиція якого визнана електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною, може зменшити її лише після оприлюднення протоколу про недоліки.
 
372. 18. Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові пропозиції та інші документи учасників відбору і оприлюднює протягом одного робочого дня протокол з недоліками, виявленими під час розгляду цінової пропозиції.
 
-483- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац перший частини вісімнадцятої статті 25 викласти в такій редакції:
«18. Державний замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінову пропозицію учасника відбору, яка визнана електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною, та інші документи і оприлюднює протягом одного робочого дня протокол з недоліками, виявленими під час розгляду цінової пропозиції».
 
Враховано   16. Державний замовник протягом трьох робочих днів з дня завершення аукціону розглядає цінову пропозицію учасника відбору, визнану електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною, та інші документи і протягом одного робочого дня оприлюднює протокол з недоліками, виявленими під час розгляду цінової пропозиції.
 
373. За результатами розгляду цінових пропозицій в порядку, визначеному цією частиною, у разі відсутності будь-яких недоліків приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднює його протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення.
 
-484- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці другому частини вісімнадцятої статті 25 після слів «будь-яких недоліків» додати слова «державний замовник».
 
Враховано   За результатами розгляду цінових пропозицій у порядку, визначеному цією частиною, за умови відсутності будь-яких недоліків, державний замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднює його протягом одного робочого дня після прийняття рішення.
 
374. 19. Переможець торгів у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель рішення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-485- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині дев’ятнадцятій статті 25 слово «замовнику» замінити словами «державному замовнику».
 
Враховано   17. Переможець торгів у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань закупівель рішення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати державному замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
375. Стаття 26. Підстави для відхилення цінових пропозицій
 
   Стаття 26. Підстави для відхилення цінових пропозицій
 
376. 1. Замовник відхиляє цінову пропозицію у разі, якщо:
 
-486- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 26 слово «замовник» замінити словами «державний замовник».
 
Враховано   1. Державний замовник відхиляє цінову пропозицію у разі, якщо:
 
377. 1) учасник відбору:
 
   1) учасник відбору:
 
378. не усунув недоліки у поданих ним документах протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення учасника відбору з такими недоліками;
 
-487- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 1 частини першої статті 26 після слів «з такими недоліками» додати слова «в електронній системі закупівель», слово «замовником» замінити словами «державним замовником» в усіх випадках (4 рази), слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Враховано   не усунув недоліки у поданих ним документах протягом 24 годин з моменту його ознайомлення з такими недоліками в електронній системі закупівель;
 
379. не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим замовником відповідно до статті 22 цього Закону;
 
-488- Касай Г.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 статті 26 викласти в наступній редакції:
«не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим замовником відповідно до статті 22 цього Закону і додатковим критеріям зазначеним в статті 17 цього Закону;».
 
Відхилено   не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, визначеним державним замовником відповідно до статті 22 цього Закону;
 
380. не надав забезпечення цінової пропозиції (якщо подання забезпечення вимагалося замовником в оголошенні про проведення відбору);
 
   не надав забезпечення цінової пропозиції (якщо надання забезпечення вимагалося державним замовником в оголошенні про проведення відбору);
 
381. не надав або несвоєчасно надав одиницю товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, або документів про підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником;
 
-489- Копитін І.В.
Абзац п’ятий пункту 1) частини першої статті 26 вилучити.
 
Враховано      
382. якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю;
 
   протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі більше двох разів не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору учасником) із державним замовником, який проводить таку спрощену закупівлю;
 
383. не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - більше одного разу.
 
-490- Копитін І.В.
Абзац шостий та сьомий пункту 1) частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
«Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.
Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.
Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.»
 
Враховано   не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або строку поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - більше одного разу;
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.
Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.
Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.
 
384. 2) переможець:
 
   2) переможець:
 
385. не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю за ціною/приведеною ціною, поданою ним за результатами проведеного аукціону;
 
   не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю за поданою ним ціною/приведеною ціною за результатами проведеного аукціону;
 
386. не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю у визначений замовником термін;
 
-491- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 2 частини першої статті 26 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю у визначений державним замовником строк;
 
387. не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
   не надав документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
388. 2. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника відбору встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів, учасник відбору може усунути недоліки в документах, крім випадку відсутності забезпечення цінової пропозиції, шляхом прикріплення уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом наступних 24 годин з моменту повідомлення учасника відбору про виявлені недоліки.
 
-492- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 26 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   2. У разі виявлення державним замовником невідповідності документів учасника відбору встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах (крім випадку відсутності забезпечення цінової пропозиції) шляхом прикріплення уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту повідомлення учасника відбору про виявлені недоліки.
 
389. 3. Рішення замовника про учасника відбору, який вчинив порушення, зазначені у абзаці 6 та 7 пункту 1 частини першої цієї статті, оприлюднюється ним у день виявлення порушення на офіційному веб-сайті замовника, де зазначаються:
 
-493- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 26 слово «замовника» замінити словами «державного замовника» в усіх випадках (3 рази).
 
Враховано   3. Рішення державного замовника стосовно учасника відбору, який вчинив порушення, зазначені в абзацах шостому і сьомому пункту 1 частини першої цієї статті, оприлюднюється у день виявлення порушення на офіційному веб-сайті державного замовника.
У такому рішенні зазначаються:
 
390. найменування суб’єкта господарювання - учасника відбору, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 
   1) найменування суб’єкта господарювання - учасника відбору, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 
391. вид, дата та кількість порушень;
 
   2) вид, дата та кількість порушень;
 
392. документ, що підтверджує порушення;
 
   3) документ, що підтверджує порушення;
 
393. унікальний номер проведення аукціону в електронній системі закупівель.
 
   4) унікальний номер проведення аукціону в електронній системі закупівель.
 
394. З моменту оприлюднення рішення замовника учасник вважається таким, що вчинив відповідне порушення, передбачене абзацом 6 та 7 пункту 1 частини першої цієї статті.
 
   З дня оприлюднення такого рішення державного замовника учасник вважається таким, що вчинив відповідне порушення, передбачене абзацами шостим і сьомим пункту 1 частини першої цієї статті.
 
395. 4. Інформація про відхилення цінової пропозиції учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
   4. Інформація про відхилення цінової пропозиції учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
396. 5. У разі відхилення цінової пропозиції учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна цінова пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.
 
   5. У разі відхилення цінової пропозиції учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна цінова пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.
 
397. Стаття 27. Підстави відміни відбору учасників
 
   Стаття 27. Підстави відміни відбору учасників
 
398. 1. Відбір учасників відміняється замовником за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
 
-494- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 27 слово «замовником» замінити словами «державним замовником».
 
Враховано   1. Відбір учасників відміняється державним замовником за наявності хоча б однієї з таких підстав:
 
399. 1) неподання жодної цінової пропозиції на участь у відборі;
 
   1) неподання жодної цінової пропозиції на участь у відборі;
 
400. 2) відхилення цінових пропозицій всіх учасників відбору;
 
   2) відхилення цінових пропозицій всіх учасників відбору;
 
401. 3) відсутність подальшої потреби у предметі закупівлі;
 
   3) відсутність подальшої потреби у предметі закупівлі;
 
402. 4) скорочення видатків на предмет закупівлі;
 
   4) скорочення видатків на предмет закупівлі;
 
403. 5) неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель.
 
-495- Копитін І.В.
Пункт 5 частини першої статті 27 викласти у такій редакції:
5) неможливість усунення порушення, що виникло внаслідок виявлення порушень законодавства у сфері закупівель, а також внаслідок технічних причин.
 
Враховано   5) неможливість усунення порушення, що виникло внаслідок виявлення порушень законодавства у сфері закупівель, а також внаслідок технічних причин.
 
404. 2. Інформація про відміну відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
   2. Інформація про відміну відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
405. Стаття 28. Укладення договору про закупівлю після завершення електронного аукціону
 
   Стаття 28. Укладення договору про закупівлю після завершення електронного аукціону
 
406. 1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування спрощених торгів у строк не раніше ніж через чотири робочі дні та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
-496- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
«1. Державний замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування спрощених торгів у строк не раніше ніж через чотири робочі дні та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю».
 
Враховано   1. Державний замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування спрощених торгів у строк не менш як чотири робочі дні та не більш як 10 робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
407. 2. Рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником відбору приймається уповноваженою особою (особами) або тендерним комітетом за результатами відбору, про що повідомляється учасник відбору.
 
-497- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 28 після слів «учасник відбору» додати слова «в електронній системі закупівель».
 
Враховано   2. Рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником відбору приймається уповноваженою особою (особами) або тендерним комітетом за результатами відбору, про що учасник відбору повідомляється в електронній системі закупівель.
 
408. 3. Якщо предмет закупівлі був поділений на частини (лоти), учасник відбору запрошується для укладення договору про закупівлю лише щодо тієї частини предмета закупівлі (лота), яка була обрана ним під час участі у відборі.
 
   3. Якщо предмет закупівлі поділений на частини (лоти), учасник відбору запрошується для укладення договору про закупівлю лише щодо тієї частини предмета закупівлі (лота), що була обрана ним під час участі у відборі.
 
409. 4. Замовник може укласти окремо договір про закупівлю послуги з організації харчування, договір про закупівлю продуктів харчування або окремий договір про закупівлю послуги з організації харчування та постачання продуктів харчування.
 
-498- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині четвертій статті 28 слово «замовник» замінити словами «державний замовник».
 
Враховано   4. Державний замовник може укласти окремо договір про закупівлю послуги з організації харчування та договір про закупівлю продуктів харчування або окремий договір про закупівлю послуги з організації харчування та постачання продуктів харчування.
 
410. Стаття 29. Недійсність договору про закупівлю
 
   Стаття 29. Недійсність договору про закупівлю
 
411. 1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення:
 
   1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення:
 
412. 1) в період оскарження процедури закупівлі відповідно до цього Закону;
 
-499- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 1 частини першої статті 29 слово «процедури» вилучити.
 
Враховано   1) у період оскарження закупівлі відповідно до цього Закону;
 
413. 2) з порушенням строків, передбачених частиною першою статті 28 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження;
 
   2) з порушенням строків, передбачених частиною першою статті 28 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження;
 
414. 3) з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
   3) з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
415. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
416. СПРОЩЕНИЙ ВІДБІР БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
   СПРОЩЕНИЙ ВІДБІР БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
417. Стаття 30. Умови застосування спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель
 
   Стаття 30. Умови застосування спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель
 
418. 1. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель - це процедура, що використовується замовником як виняток під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або у випадку необхідності вжиття невідкладних заходів з метою захисту суверенітету держави, забезпечення її національної безпеки та обороноздатності, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником відбору після проведення переговорів з одним або кількома учасниками відбору.
 
-500- Рахманін С.І.
Абзац перший частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель - це процедура, що використовується замовником як виняток для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях або у випадку необхідності вжиття невідкладних заходів з метою захисту суверенітету держави, забезпечення її національної безпеки та обороноздатності за рішенням Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником відбору після проведення переговорів з одним або кількома учасниками відбору».
 
Відхилено   1. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель - це процедура, що використовується державним замовником як виняток під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, відповідно до якої державний замовник укладає державний контракт (договір) з учасником відбору після проведення переговорів з одним або кількома учасниками відбору.
Державний замовник запрошує до переговорів виконавців, з якими має чинні державні контракти (договори).
До участі у процедурі закупівлі не допускаються учасники відбору, до яких застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у них оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".
 
    -501- Кулініч О.І.
В абзаці 1 частини 1 статті 30:
Словосполучення «або у разі необхідності вжиття невідкладних заходів з метою захисту суверенітету держави, забезпечення її національної безпеки та обороноздатності» виключити.
 
Враховано    
    -502- Копитін І.В.
Частину 1 статті 30 доповнити абзацами наступного змісту:
«Державний замовник запрошує до переговорів виконавців, з якими має чинні державні контракти (договори).
До участі у процедурі закупівлі не допускаються учасники відбору, до яких застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у них оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".»
 
Враховано    
    -503- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 30 слово «замовником» замінити словами «державним замовником», слово «замовник» замінити словами «державний замовник» у двох випадках; між словами «укладає договір» вставити слова «державний контракт», а слово «договір» взяти в дужки.
 
Враховано    
419. Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника відбору подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника відбору кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 22 цього Закону.
 
-504- Касай Г.О.
Абзац другий пункту 1 статті 30 викласти в наступній редакції:
«Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника відбору подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника відбору кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 22 і додатковим критеріям визначених статтею 17 цього Закону.»
 
Відхилено   Державний замовник під час проведення переговорів вимагає подання підтвердженої документально інформації учасником відбору про його відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним статею 22 цього Закону.
 
420. 2. У разі прийняття замовником рішення про застосування спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель замовник за результатами проведених переговорів з учасником відбору (учасниками відбору) має право:
 
-505- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 30 слово «замовником» замінити словами «державним замовником», а слово «замовник» замінити словами «державний замовник».
 
Враховано   2. У разі прийняття державним замовником рішення про застосування спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель державний замовник за результатами проведених переговорів з учасником відбору (учасниками відбору) має право:
 
421. 1) укладати із виконавцями державних контрактів додаткову угоду за умови, що основний (первинний) державний контракт є чинним, предмет закупівлі технічно чи економічно пов'язаний з основним (первинним) державним контрактом та загальна вартість закупівлі не перевищує 50 відсотків вартості основного (первинного) державного контракту;
 
-506- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 частини другої статті 30 викласти в такій редакції:
«1) укладати із виконавцями державних контрактів (договорів) додаткову угоду до державного контракту (договору), за умови, що державний контракт (договір) є чинним, та предмет закупівлі за додатковою угодою ідентичний предмету закупівлі за державним контрактом; «.
 
Враховано   1) укласти з виконавцями державних контрактів (договорів) додаткову угоду до державного контракту (договору), за умови що державний контракт (договір) є чинним, предмет закупівлі за додатковою угодою ідентичний предмету закупівлі за державним контрактом (договором);
 
422. 2) укладати із виконавцями державних контрактів новий державний контракт.
 
-507- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті другому частини другої статті 30 після слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)», а після слова «контракт» додати в дужках слово « (договір)».
 
Враховано   2) укласти з виконавцями державних контрактів (договорів) новий державний контракт (договір).
 
423. 3. Повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт разом із протоколом проведених переговорів обов'язково оприлюднюється на веб-порталі Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику протягом одного робочого дня після прийняття рішення та повинно містити:
 
-508- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині третій статті 30 після слова «контракт» додати в дужках слово « (договір)», а слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Враховано   3. Повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт (договір) разом із протоколом проведених переговорів обов'язково оприлюднюється на офіційному веб-сайті головного органу у сфері планування оборонних закупівель протягом одного робочого дня після прийняття рішення та повинно містити:
 
424. найменування та місцезнаходження замовника;
 
   найменування та місцезнаходження державного замовника;
 
425. найменування, кількість товару, вид робіт або вид послуг;
 
   найменування, кількість товару, вид робіт або вид послуг;
 
426. строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
   строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
427. найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника відбору (учасників відбору), з яким проведено переговори;
 
   найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника відбору (учасників відбору), з яким проведено переговори;
 
428. ціну пропозиції;
 
   ціну пропозиції;
 
429. обґрунтування застосування закупівлі без застосування електронної системи закупівель.
 
   обґрунтування проведення закупівлі без застосування електронної системи закупівель.
 
430. 4. Замовник має право укласти додаткову угоду або державний контракт за результатами спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель у строк не раніше ніж через один робочий день та не пізніше ніж через сім робочих днів із дня оприлюднення на веб-порталі Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт.
 
-509- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині четвертій статті 30 слово «замовник» замінити словами «державний замовник», а після слова «контракт» додати в дужках слово « (договір)» у двох випадках.
 
Враховано   4. Державний замовник має право укласти додаткову угоду або державний контракт (договір) за результатами спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель у строк не менш як один робочий день та не більш як через сім робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт (договір).
 
    -510- Копитін І.В.
Частину 4 статті 30 викласти у такій редакції:
«4. Державний замовник має право укласти додаткову угоду або державний контракт (договір) за результатами спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель у строк не менш як один робочий день та не більш як через сім робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти додаткову угоду або державний контракт (договір).»
 
Враховано    
431. 5. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель відміняється замовником у разі:
 
-511- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину п’яту статті 30 викласти в такій редакції:
«5. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель відміняється державним замовником у разі:
відсутність подальшої потреби у закупівлі;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
якщо державним замовником допущено порушення, що вплинули на об’єктивність визначення переможця закупівлі;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель;
непідписання учасником відбору, який став переможцем закупівлі, додаткової угоди або державного контракту (договору) у визначені цим Законом строки».
 
Враховано   5. Спрощений відбір без застосування електронної системи закупівель відміняється державним замовником у разі:
1) відсутності подальшої потреби закупівлі;
2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
432. якщо замовником допущено порушення, що вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
   3) допущення державним замовником порушення, що вплинуло на об’єктивність визначення переможця закупівлі;
 
433. неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань закупівель;
 
   4) неможливості усунення порушення, що виникло внаслідок виявлення порушень законодавства у сфері закупівель;
 
434. непідписання учасником відбору, який став переможцем процедури закупівлі, додаткової угоди або державного контракту у визначені цим Законом строки.
 
   5) непідписання учасником відбору, який став переможцем закупівлі, додаткової угоди або державного контракту (договору) у визначені цим Законом строки.
 
435. Розділ V
 
   Розділ V
 
436. ТОРГИ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ
 
   ТОРГИ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ
 
437. Стаття 31. Особливості застосування процедури торгів з обмеженою участю
 
-512- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Назву статті 31 викласти в такій редакції:
«Особливості торгів з обмеженою участю».
 
Враховано   Стаття 31. Особливості торгів з обмеженою участю
 
438. 1. Торги з обмеженою участю застосовуються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
   1. Торги з обмеженою участю застосовуються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
439. У разі застосування торгів з обмеженою участю до учасників встановлюються як обов'язкові всі кваліфікаційні критерії, передбачені частиною другою статті 22 цього Закону.
 
-513- Касай Г.О.
Абзац другий пункту 1 статті 31 викласти в наступній редакції:
«У разі застосування торгів з обмеженою участю до учасників встановлюються як обов'язкові всі кваліфікаційні критерії, передбачені частиною другою статті 22 і додатковим критеріям визначених статтею 17 цього Закону».
 
Відхилено   У разі застосування торгів з обмеженою участю до учасників встановлюються як обов'язкові всі кваліфікаційні критерії, передбачені частиною другою статті 22 цього Закону.
 
440. 2. Торги з обмеженою участю відміняються автоматично електронною системою закупівель у разі, якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж два учасники процедури закупівлі.
 
-514- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 31 слово «процедури» вилучити.
 
Враховано   2. Торги з обмеженою участю відміняються автоматично електронною системою закупівель у разі, якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж два учасники закупівлі.
 
441. 3. Для подання тендерних пропозицій за результатами кваліфікаційного відбору запрошуються учасники, які внесені до реєстру.
 
-515- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 31 вилучити.
 
Враховано      
442. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
443. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
-516- Рахманін С.І.
Розділ VІ та статтю 32 законопроекту виключити.
 
Відхилено   ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
444. Стаття 32. Централізована закупівельна організація для потреб оборони
 
   Стаття 32. Централізована закупівельна організація для потреб оборони
 
445. 1. Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за ініціативою центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, може бути створено централізовану закупівельну організацію для забезпечення потреб замовників, визначених цим Законом, у порядку, встановленому законодавством.
 
-517- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину першу статті 32 викласти в новій редакції:
«1. Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за ініціативою Міністерства оборони України, може бути створено централізовану закупівельну організацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   1. Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за ініціативою головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель може бути утворено централізовану закупівельну організацію для забезпечення потреб державних замовників, визначених цим Законом, у порядку, встановленому законодавством.
 
    -518- Забродський М.В.
Частину першу статті 32 викласти у такій редакції:
«1. Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення однакової номенклатури різними державними замовниками, за погодженням з державними замовниками, Кабінетом Міністрів України може бути утворено чи визначено централізовану закупівельну організацію для забезпечення потреб державних замовників, визначених цим Законом, у порядку, встановленому законодавством.»;
 
Відхилено    
    -519- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину першу статті 32 викласти в новій редакції:
«1. Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за ініціативою Міністерства оборони України, може бути створено централізовану закупівельну організацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -520- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 32 після слів «для забезпечення потреб» слово «замовників» замінити словами «державних замовників».
 
Враховано    
    -521- Костенко Р.В.
Частину 1 статті 32 викласти у такій редакції:
«Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за ініціативою Міністерства оборони України, може бути створено централізовану закупівельну організацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
446. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
447. СУБПІДРЯД
 
   СУБПІДРЯД
 
448. Стаття 33. Субпідряд
 
   Стаття 33. Субпідряд
 
449. 1. Субпідряд як спосіб залучення співвиконавців може застосовуватися для закупівлі робіт або послуг у разі, якщо замовник у тендерній документації визначив можливість залучення субпідрядника або якщо учасник торгів у своїй тендерній пропозиції повідомив замовника про необхідність залучення субпідрядника.
 
-522- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В частині першій статті 33 слово «замовник» замінити словами «державний замовник», а слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Враховано   1. Субпідряд як спосіб залучення співвиконавців може застосовуватися для закупівлі робіт або послуг у разі, якщо державний замовник у тендерній документації визначив можливість залучення субпідрядника або якщо учасник торгів у своїй тендерній пропозиції повідомив державного замовника про необхідність залучення субпідрядника.
 
450. 2. Якщо учасник торгів у своїй тендерній пропозиції повідомив замовника про необхідність залучення субпідрядника, замовник має право вимагати від учасника вказати частку державного контракту, яку він має намір передати третім особам на умовах субпідряду, пропозиції кандидатур субпідрядників, а також предмет договорів субпідряду, для виконання яких вони пропонуються, та повідомляти про будь-яку зміну кола субпідрядників протягом виконання державного контракту.
 
-523- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці першому частини другої статті 33 слово «замовника» замінити словами «державного замовника», слово «замовник» замінити словами «державний замовник», а після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)» у двох випадках.
 
Враховано   2. У разі якщо учасник торгів у своїй тендерній пропозиції повідомив державного замовника про необхідність залучення субпідрядника, державний замовник має право вимагати від учасника визначення частки державного контракту (договору), яку він має намір передати третім особам на умовах субпідряду, пропозиції щодо кандидатур субпідрядників, а також предмета договорів субпідряду, для виконання яких вони пропонуються, та повідомлення його про будь-яку зміну кола субпідрядників протягом строку виконання державного контракту (договору).
 
451. Частка державного контракту, яку переможець торгів має намір передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 70% від вартості основного державного контракту.
 
-524- Рахманін С.І.
У абзацах другому та третьому частини другої статті 33 число «70» замінити числом «50».
 
Враховано   Частка державного контракту (договору), яку переможець торгів має намір передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 50 відсотків вартості основного державного контракту (договору).
Вартість робіт або послуг у складі вартості частки державного контракту (договору), яку переможець торгів має намір передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 50 відсотків вартості робіт або послуг у складі вартості основного державного контракту (договору).
Вартість робіт або послуг у складі вартості частки державного контракту (договору) на умовах субпідряду за згодою державного замовника може перевищувати 50 відсотків вартості робіт або послуг у складі вартості основного державного контракту (договору) за умови подання аргументованого висновку виконавця.
 
    -525- Рахманін С.І.
Абзаци другий та третій частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
«Вартість робіт або послуг у складі вартості частки державного контракту (договору), яку переможець торгів має намір передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 50 відсотків вартості робіт або послуг у складі вартості основного державного контракту (договору).
Вартість робіт або послуг у складі вартості частки державного контракту (договору) на умовах субпідряду за згодою державного замовника може перевищувати 50 відсотків вартості робіт або послуг у складі вартості основного державного контракту (договору), за умови подання аргументованого висновку виконавця».
 
Враховано    
    -526- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
В абзаці другому частини другої статті 33 після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)» у двох випадках.
 
Враховано    
452. Частка державного контракту на умовах субпідряду може становити понад 70% від вартості основного державного контракту, договору за поданням аргументованого висновку виконавця та згодою замовника.
 
-527- Рахманін С.І.
У абзаці другому частини третьої статті 33 число «70» замінити числом «50».
 
Відхилено   .
;  
    -528- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Абзац другий частини третьої статті 33
«Частка державного контракту на умовах субпідряду може становити понад 70% від вартості основного державного контракту, договору за поданням аргументованого висновку виконавця та згодою замовника.» виключити.
 
Враховано    
    -529- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац третій частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
«Частка державного контракту (договору) на умовах субпідряду може становити, за згодою державного замовника, понад 70% від вартості основного державного контракту (договору), у разі подання аргументованого висновку виконавця».
 
Враховано частково    
453. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору субпідряду перед замовником несе переможець торгів.
 
-530- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац четвертий частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
«Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору субпідряду перед державним замовником несе виконавець державного контракту (договору)».
 
Враховано   Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору субпідряду перед державним замовником несе виконавець державного контракту (договору).
 
454. 3. Замовник має право визначати у тендерній документації обов'язок переможця торгів залучити до виконання договору субпідрядників, крім випадків здійснення закупівель за закритими процедурами.
 
-531- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину третю статті 33 виключити.
 
Відхилено   3. Державний замовник має право визначати в тендерній документації обов'язок переможця торгів щодо залучення до виконання державного контракту (договору) субпідрядників.
 
    -532- Тарута С.О.
Частину третю статті 33 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -533- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину третю статті 33 виключити.
 
Відхилено    
    -534- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 33 викласти в такій редакції:
«3. Державний замовник має право визначати у тендерній документації обов'язок переможця торгів залучити до виконання державного контракту (договору) субпідрядників.
Частка державного контракту, яку державний замовник має право зобов'язати переможця торгів передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 30% від вартості основного державного контракту (договору)».
 
Враховано частково    
    -535- Костенко Р.В.
Частину третю статті 33 виключити.
 
Відхилено    
    -536- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Абзац другий частини третьої статті 33 законопроекту виключити.
«Частка державного контракту, яку замовник має право зобов'язати переможця торгів передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 70 % від вартості основного державного контракту».
 
Враховано    
455. Частка державного контракту, яку замовник має право зобов'язати переможця торгів передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 70 % від вартості основного державного контракту.
 
-537- Рахманін С.І.
Абзац другий частини третьої статті 33 викласти в такій редакції:
«Вартість робіт або послуг у складі вартості частки державного контракту (договору), яку державний замовник має право зобов'язати переможця торгів передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 30 відсотків вартості робіт або послуг у складі вартості основного державного контракту (договору)».
 
Враховано   Вартість робіт або послуг у складі вартості частки державного контракту (договору), яку державний замовник має право зобов'язати переможця торгів передати третім особам на умовах субпідряду, не може перевищувати 30 відсотків вартості робіт або послуг у складі вартості основного державного контракту (договору).
 
456. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
457. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОСТАВОК
 
   БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОСТАВОК
 
458. Стаття 34. Безпека інформації
 
   Стаття 34. Безпека інформації
 
459. 1. Якщо тендерна документація, оголошення про проведення відбору та договори про закупівлю містять конфіденційну та службову інформацію, замовник зобов’язаний визначити в тендерній документації або в оголошенні про проведення відбору заходи та вимоги, необхідні для забезпечення захисту такої інформації.
 
-538- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 34 слово «замовник» замінити словами «державний замовник».
 
Враховано   1. У разі якщо тендерна документація, оголошення про проведення відбору, оголошення про початок переговорів та державні контракти (договори) містять конфіденційну та службову інформацію, державний замовник зобов’язаний визначити в тендерній документації або в оголошенні про проведення відбору або в оголошенні про початок переговорів заходи та вимоги, необхідні для забезпечення захисту такої інформації.
 
    -539- Копитін І.В.
Частину першу статті 34 викласти в такій редакції:
«1. Якщо тендерна документація, оголошення про проведення відбору, оголошення про початок переговорів та державні контракти (договори) містять конфіденційну та службову інформацію, державний замовник зобов’язаний визначити в тендерній документації або в оголошенні про проведення відбору або в оголошенні про початок переговорів заходи та вимоги, необхідні для забезпечення захисту такої інформації.»
 
Враховано    
460. 2. З цією метою замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого, містила:
 
-540- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 34 слово «замовник» замінити словами «державний замовник» у двох випадках.
 
Враховано   2. Відповідно до частини першої цієї статті державний замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого, містила:
 
461. 1) зобов’язання учасника відбору та визначених субпідрядників належним чином охороняти конфіденційну та службову інформацію, якою вони володіють або яка стала їм відома протягом строку дії договору про закупівлю та після його розірвання або укладення, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 
   1) зобов’язання учасника відбору та визначених субпідрядників належним чином охороняти конфіденційну та службову інформацію, якою вони володіють або яка стала їм відома протягом строку дії державного контракту (договору) та після його розірвання або укладення, згідно з вимогами законодавства;
 
462. 2) зобов’язання учасника відбору отримати зобов’язання, передбачене пунктом 1 частини другої цієї статті, від інших субпідрядників, з якими він укладатиме договори субпідряду протягом виконання договору про закупівлю;
 
   2) зобов’язання учасника відбору отримати зобов’язання, передбачене пунктом 1 цієї частини, від інших субпідрядників, з якими він укладатиме договори субпідряду протягом виконання державного контракту (договору);
 
463. 3) достатню інформацію про визначених субпідрядників, щоб замовник мав змогу встановити, що кожен з них володіє можливостями, необхідними для належного захисту конфіденційної та службової інформації, до якої вони мають доступ або яку вони мають надавати під час здійснення субпідрядної діяльності;
 
   3) достатню інформацію про визначених субпідрядників, щоб державний замовник мав змогу встановити, що кожен з них має можливості, необхідні для належного захисту конфіденційної та службової інформації, до якої вони мають доступ або яку вони мають надавати під час здійснення субпідрядної діяльності;
 
464. 4) зобов’язання учасника відбору надавати інформацію, що вимагається в пункті 3 частини другої цієї статті, про кожного нового субпідрядника перед укладенням договору про закупівлю.
 
   4) зобов’язання учасника відбору надавати інформацію, визначену пунктом 3 цієї частини, про кожного нового субпідрядника перед укладенням державного контракту (договору).
 
465. Стаття 35. Дотримання вимог законодавства про державну таємницю
 
   Стаття 35. Дотримання вимог законодавства про державну таємницю
 
466. 1. Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонних закупівель, що становлять державну таємницю, здійснюються з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.
 
   1. Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонних закупівель, що становлять державну таємницю, здійснюються з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.
 
467. Стаття 36. Безпека поставок
 
-541- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У статті 36, у першому абзаці, у двох випадках слово «замовник» замінити словами «державний замовник»; у пунктах 3, 4 і 6 статті 36 слово «замовника» замінити словами «державного замовника».
 
Враховано   Стаття 36. Безпека поставок
 
468. Замовник зобов’язаний вказати в оголошеннях про проведення відбору і тендерній документації (зокрема, у проекті державного контракту у складі документації) свої вимоги щодо безпеки поставок. З цією метою замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого тощо, містила:
 
-542- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У першому абзаці статті 36 після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)».
 
Враховано   1. У разі якщо тендерна документація, оголошення про проведення відбору, оголошення про початок переговорів та державні контракти (договори) містять конфіденційну та службову інформацію, державний замовник зобов’язаний визначити в тендерній документації або в оголошенні про проведення відбору або в оголошенні про початок переговорів свої вимоги щодо безпеки поставок. З цією метою державний замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого, містила:
 
    -543- Копитін І.В.
Частину першу статті 36 викласти у наступній редакції:
«Якщо тендерна документація, оголошення про проведення відбору, оголошення про початок переговорів та державні контракти (договори) містять конфіденційну та службову інформацію, державний замовник зобов’язаний визначити в тендерній документації або в оголошенні про проведення відбору або в оголошенні про початок переговорів свої вимоги щодо безпеки поставок. З цією метоб державний замовник може вимагати, щоб пропозиція, серед іншого, містила: «
 
Враховано    
469. 1) сертифікати або документацію, яка підтверджує спроможність учасника виконати свої обов’язки щодо передачі та перевезення товарів, пов’язаних із державним контрактом;
 
-544- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті першому статті 36 після слова «контрактом» додати в дужках слово « (договором)».
 
Враховано   1) сертифікати або документацію, що підтверджує спроможність учасника виконати свої обов’язки щодо передачі та перевезення товарів, пов’язаних із державним контрактом (договором);
 
470. 2) обмеження щодо розкриття, передавання та використання товарів та послуг;
 
   2) обмеження щодо розкриття, передавання та використання товарів і послуг;
 
471. 3) сертифікати або документацію, яка підтверджує, що організація та розташування учасника торгів дозволяють йому дотримуватися вимог замовника щодо безпеки поставок, вказаних у контрактній документації, а також зобов’язання забезпечити відсутність негативного впливу на дотримання таких вимог у разі можливих змін співвиконавців під час виконання контракту;
 
-545- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті третьому статті 36 після слова «контрактній» додати в дужках слово « (договірній)».
 
Враховано   3) сертифікати або документацію, що підтверджують, що організація та розташування учасника торгів дають йому можливість дотримуватися вимог державного замовника щодо безпеки поставок, зазначених у контрактній (договірній) документації, а також зобов’язання забезпечити відсутність негативного впливу на дотримання таких вимог у разі можливої зміни співвиконавців під час виконання державного контракту (договору);
 
472. 4) зобов’язання учасника торгів встановити та/або підтримувати потужності, необхідні для задоволення додаткових потреб замовника, відповідно до умов, що підлягають узгодженню сторонами;
 
   4) зобов’язання учасника торгів встановити та/або підтримувати потужності, необхідні для задоволення додаткових потреб державного замовника відповідно до умов, що підлягають узгодженню сторонами;
 
473. 5) зобов’язання учасника торгів здійснювати підготовку до експлуатації, технічне обслуговування та модернізацію товарів, передбачених контрактом;
 
   5) зобов’язання учасника торгів здійснювати підготовку до експлуатації, технічне обслуговування та модернізацію товарів, передбачених державним контрактом (договором);
 
474. 6) зобов’язання учасника торгів вчасно повідомляти замовника про будь-яку зміну його організаційної форми та порядку виробництва, що може вплинути на виконання його обов’язків перед замовником.
 
-546- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 6 статті 36 слово «замовником» замінити словами «державним замовником»; цей пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
«Власником виробничих потужностей, а також об’єктів прав інтелектуальної власності, створених за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, є держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, щодо об’єктів, товарів та потужностей, створених в результаті виконання оборонних закупівель, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності».
 
Враховано   6) зобов’язання учасника торгів вчасно повідомляти державного замовника про будь-яку зміну його організаційної форми та порядку виробництва, що може вплинути на виконання його обов’язків перед державним замовником.
2. Власником виробничих потужностей, а також об’єктів права інтелектуальної власності, створених за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, є держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, об’єктів, товарів і потужностей, створених у результаті виконання оборонних закупівель, здійснюються в порядку, визначеному законодавством, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності.
 
475. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
476. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ
 
-547- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Назву Розділу ІХ викласти в такій редакції: «Електронний реєстр учасників з відбору та виконавців державних контрактів».
 
Враховано   РЕЄСТР УЧАСНИКІВ ВІДБОРУ ТА ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ (ДОГОВОРІВ)
 
    -548- Забродський М.В.
Назву Розділу ІХ викласти у наступній редакції:
«Автоматизована система планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності підприємств оборонного-промислового комплексу»;
 
Відхилено    
    -549- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у назві розділу ІХ слова "електронний реєстр" замінити словом "реєстр".
 
Враховано    
477. Стаття 37. Реєстр
 
-550- Забродський М.В.
Назву статті 37 викласти у наступній редакції:
«Стаття 37. Автоматизована система»;
 
Відхилено   Стаття 37. Реєстр
 
478. 1. Реєстр створюється як автоматизована система планування, моніторингу, звітності та експертного супроводження діяльності виконавців та є інструментом планування діяльності суб’єктів господарювання, що забезпечують виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення.
 
-551- Рахманін С.І.
В абзаці першому частини першої статті 37 слово «виконавців» замінити словами «потенційних виконавців» та доповнити словами «за процедурою закритої закупівлі або торгів з обмеженою участю».
 
Відхилено   1. Реєстр створюється як автоматизована система.
Реєстр ведеться з метою моніторингу інформації про виконані державні контракти (договори), підтримання в актуальному стані і забезпечення прозорості відомостей щодо учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), об’єктивності оцінювання, відбору і повторного оцінювання виконавців державних контрактів (договорів), зважаючи на їх здатність виробляти та постачати товари, виконувати роботи та надавати послуги відповідно до потреб державних замовників.
 
    -552- Забродський М.В.
В тексті розділу ІХ слово «реєстр» в усіх відмінках замінити словами «автоматизована система» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
    -553- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
«1. Реєстр створюється як автоматизована система.
Реєстр ведеться з метою моніторингу інформації про раніше виконані державні контракти (договори), підтримання в актуальному стані і забезпечення прозорості відомостей щодо учасників з відбору та виконавців державних контрактів (договорів), об’єктивності оцінювання, відбору і повторного оцінювання виконавців державних контрактів, з огляду на їх здатність виробляти та постачати товари, виконувати роботи й надавати послуги відповідно до потреб державних замовників».
 
Враховано    
479. Реєстр ведеться з метою моніторингу, підтримання в актуальному стані і забезпечення прозорості інформації щодо виконавців державних контрактів, об’єктивності оцінювання, відбору і повторного оцінювання виконавців державних контрактів, з огляду на їх здатність постачати товари, виконувати роботи й надавати послуги відповідно до потреб замовників.
 
-554- Рахманін С.І.
В абзаці другому частини першої статті 37 слова «щодо виконавців» замінити словами «щодо потенційних виконавців».
 
Відхилено      
480. 2. Реєстр забезпечує систематизацію та проведення ретроспективного аналізу даних щодо участі суб’єктів господарської діяльності в процедурах оборонних закупівель за класифікаційними ознаками, зокрема:
 
-555- Рахманін С.І.
Абзац перший частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
«Реєстр забезпечує систематизацію та проведення ретроспективного аналізу даних щодо участі суб’єктів господарської діяльності в процедурах оборонних закупівель за процедурою закритої закупівлі або торгів з обмеженою участю за класифікаційними ознаками, зокрема».
 
Відхилено   2. Реєстр забезпечує систематизацію та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях за такими класифікаційними ознаками, зокрема:
 
    -556- Наливайченко В.О.
В частині 2 статті 37 виключити пункт «ціна на товари, роботи та послуги оборонного призначення, в тому числі, але не виключно, фіксована ціна на товари, роботи і послуги оборонного призначення; « та викласти частину 2 статті 37 в наступній редакції:
«2. Реєстр забезпечує систематизацію та проведення ретроспективного аналізу даних щодо участі суб’єктів господарської діяльності в оборонних закупівлях за класифікаційними ознаками, зокрема:
номенклатура товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що виробляється суб'єктом господарської діяльності, робіт та послуг, що виконуються таким суб'єктом;
фінансово-економічний стан підприємства;
наявність окремих видів виробничої діяльності підприємства;
наявність необхідних виробничих потужностей та технічної спроможності підприємства;
наявність необхідних об’єктів права інтелектуальної власності;
виконання або участь у виконанні науково-дослідних та інших робіт;
наявність потенційних підстав для відмови в укладенні контракту за результатами торгів з підстав, передбачених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -557- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац перший частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
«2. Реєстр забезпечує систематизацію та проведення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарської діяльності в оборонних закупівлях за класифікаційними ознаками, зокрема: «.
 
Враховано    
481. номенклатура товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що виробляється суб'єктом господарської діяльності, робіт та послуг, що виконуються таким суб'єктом;
 
   1) номенклатура товарів, робіт, послуг оборонного призначення, що виробляється суб'єктом господарювання, робіт і послуг, що виконуються таким суб'єктом;
 
482. ціна на товари, роботи та послуги оборонного призначення, в тому числі, але не виключно, фіксована ціна на товари, роботи і послуги оборонного призначення, у тому числі, за результатами закупівель, із додержанням законодавства про захист інформації;
 
-558- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
А абзаці третьому частини другої статті 37 слово «закупівель» замінити словами «попередніх закупівель».
 
Враховано   2) ціна на товари, роботи, послуги оборонного призначення, у тому числі, але не виключно, фіксована ціна на товари, роботи, послуги оборонного призначення, у тому числі за результатами попередніх закупівель, з додержанням законодавства про захист інформації;
 
483. фінансово-економічний стан підприємства;
 
   3) фінансово-економічний стан підприємства;
 
484. наявність окремих видів виробничої діяльності підприємства;
 
   4) наявність окремих видів виробничої діяльності підприємства;
 
485. наявність необхідних виробничих потужностей та технічної спроможності підприємства;
 
   5) наявність необхідних виробничих потужностей та технічної спроможності підприємства;
 
486. наявність необхідних об’єктів права інтелектуальної власності;
 
   6) наявність необхідних об’єктів права інтелектуальної власності;
 
487. виконання або участь у виконанні науково-дослідних та інших робіт;
 
   7) виконання або участь у виконанні науково-дослідних та інших робіт;
 
488. наявність потенційних підстав для відмови в укладенні контракту за результатами торгів з підстав, передбачених цим Законом.
 
   8) наявність потенційних підстав, передбачених цим Законом, для відмови в укладенні контракту (договору) за результатами торгів.
 
489. 3. Обробка в реєстрі інформації з обмеженим доступом та інформації, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про державну таємницю».
 
   3. Обробка в Реєстрі інформації з обмеженим доступом та інформації, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про державну таємницю».
 
490. Порядок та особливості функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстави та порядок внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
 
-559- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Абзац другий частини третьої статті 37 викласти в новій редакції: «Порядок та особливості функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстави, порядок та строки внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру визначаються уповноваженим органом».
 
Відхилено   Порядок створення і ведення Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -560- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Абзац другий частини третьої статті 37 законопроекту викласти у редакції:
«Порядок створення і ведення Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -561- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
у статті 37:
у частині третій друге речення викласти в такій редакції:
"Порядок створення і ведення Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель затверджується Кабінетом Міністрів України";
частину четверту доповнити таким реченням:
"За неналежне адміністрування та забезпечення функціонування Реєстру службові (посадові) особи головного органу у сфері планування оборонних закупівель несуть відповідальність згідно із законами України";
 
Враховано    
    -562- Тарута С.О.
Абзац другий частини третьої статті 37 законопроекту викласти у редакції:
«Порядок та особливості функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстави, порядок та строки внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру визначаються уповноваженим органом.».
 
Враховано редакційно    
    -563- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзац другий частини третьої статті 37 викласти в новій редакції: «Порядок та особливості функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстави, порядок та строки внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру визначаються уповноваженим органом».
 
Відхилено    
    -564- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Абзац другий частини третьої статті 37 викласти в такій редакції:
«Порядок створення та функціонування Реєстру, порядок внесення суб’єктів господарської діяльності до Реєстру, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
491. Відповідальність за адміністрування та забезпечення функціонування реєстру покласти на центральний органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.
 
-565- Кулініч О.І.
Абзац 1 частин 4 статті 37 виключити.
 
Відхилено   4. Відповідальність за адміністрування та забезпечення функціонування Реєстру покладається на головний орган у сфері планування оборонних закупівель.
За неналежне адміністрування, неналежне забезпечення функціонування Реєстру службові (посадові) особи головного органу у сфері планування оборонних закупівель несуть відповідальність згідно із законами України.
 
492. Розділ Х
 
   Розділ Х
 
493. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
494. Стаття 38. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
   Стаття 38. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
495. 1. У разі нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів, а також несистемного і непослідовного планування оборонних закупівель без обґрунтованих причин, відповідальність несуть замовники згідно із законом.
 
-566- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
«1. У разі нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів, відповідальність несуть державні замовники згідно із законом».
 
Враховано   1. За нецільове та/або неефективне використання бюджетних коштів державні замовники несуть відповідальність згідно із законом.
За придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», укладення державних контрактів (договорів), що передбачають оплату державним замовником у сфері оборони, товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», розділення державним замовником предмета закупівлі на частини з метою уникнення застосування норм цього Закону службові (посадові) особи, уповноважена особа державного замовника, керівник державного замовника несуть відповідальність згідно із законами України.
 
    -567- Рахманін С.І.
Статтю 38 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«1-1. За придбання товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», укладення державних контрактів (договорів), що передбачають оплату державним замовником у сфері оборони, товарів, робіт і послуг оборонного призначення до/без проведення видів (процедур) закупівель, визначених цим Законом або Законом України «Про публічні закупівлі», розділення державним замовником предмета закупівлі на частини з метою уникнення застосування норм цього Закону службові (посадові) особи, уповноважена особа державного замовника, керівник державного замовника несуть відповідальність згідно із законами України».
 
Враховано    
496. 2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законом.
 
-568- Рахманін С.І.
Частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
«2. У разі невиконання або неналежного виконання державного контракту, виконавець відшкодовує замовнику завдані ним збитки в порядку, передбаченому законом».
 
Враховано   2. У разі невиконання або неналежного виконання державного контракту (договору) виконавець відшкодовує державному замовнику завдані ним збитки в порядку, визначеному законом.
 
497. 3. У разі ухилення учасника відбору від укладення державного контракту або договору про закупівлю такий учасник відбору або виконавець державного контракту несе відповідальність згідно із законом.
 
   3. У разі ухилення від укладення державного контракту (договору) або договору про закупівлю учасник відбору несе відповідальність згідно із законами України.
 
498. 4. Спори, що виникають між замовниками і учасниками відбору або виконавцями державних контрактів вирішуються у порядку, визначеному статтею 23 цього Закону, та у судовому порядку.
 
-569- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину четверту статті 38 виключити.
 
Відхилено   4. Спори, що виникають між державними замовниками та учасниками відбору або виконавцями державних контрактів (договорів) вирішуються у порядку, визначеному статтею 23 цього Закону, та в судовому порядку.
5. За порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень вибору і застосування видів закупівель, члени тендерного комітету, уповноважена особа (особи), члени колегіального органу державного замовника несуть персонально відповідальність згідно із законами України.
 
    -570- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Статтю 38 доповнити новою частиною в такій редакції:
«5. За порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень вибору і застосування видів закупівель, посадові особи служби державного замовника, члени тендерного комітету, уповноважена особа (особи), члени колегіального органу державного замовника несуть персонально відповідальність згідно із законами України.»;
 
Враховано    
    -571- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину четверту статті 38 виключити.
 
Відхилено    
    -572- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині четвертій статті 38 слово «замовниками» замінити словами «державними замовниками», а після слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)».
 
Враховано    
    -573- Костенко Р.В.
Частину четверту статті 38 виключити.
 
Відхилено    
    -574- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
статтю 38 доповнити частиною п’ятою в такій редакції:
"За порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень вибору і застосування видів закупівель, члени тендерного комітету, уповноважена особа (особи), члени колегіального органу державного замовника несуть персонально відповідальність згідно із законами України".
 
Враховано    
499. Стаття 39. Вимоги до державного підтвердження якості та безпеки поставок товарів, робіт і послуг оборонного призначення
 
-575- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Назву статті 39 викласти в такій редакції:
«Вимоги до державного гарантування якості».
 
Враховано   Стаття 39. Державне гарантування якості
 
    -576- Забродський М.В.
Статтю 39 проекту закону виключити;
 
Відхилено    
500. 1. Виконання оборонних закупівель здійснюється відповідно до державного контракту.
 
-577- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині першій статті 39 після слова «контракту» додати в дужках слово « (договору)».
 
Враховано   1. Виконання оборонних закупівель здійснюється відповідно до державного контракту (договору).
 
501. 2. З метою забезпечення контролю виконання державних контрактів замовники мають право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях, визначених виконавцями державних контрактів, свої представництва або залучати до такої роботи на договірній основі представництва інших замовників. Діяльність зазначених представництв провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-578- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У частині другій статті 39 слово «замовники» замінити словами «державні замовники», слово «замовників» замінити словами «державних замовників», а після слова «контрактів» додати в дужках слово « (договорів)» у двох випадках.
 
Враховано   2. З метою забезпечення контролю виконання державних контрактів (договорів) державні замовники мають право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях, визначених виконавцями державних контрактів (договорів), свої представництва або залучати до такої роботи на договірній основі представництва інших державних замовників. Діяльність зазначених представництв провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
502. 3. Державне підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється представниками уповноваженого органу з державного підтвердження якості, якщо замовником встановлено відповідні вимоги та проведено аналіз ризиків, результати якого доводять необхідність застосування механізму державного підтвердження якості.
 
-579- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину третю статті 39 виключити.
 
Відхилено   3. Заходи щодо державного гарантування якості здійснюються представниками уповноваженого органу з державного гарантування якості, якщо державним замовником встановлено відповідні вимоги та проведено аналіз ризиків, результати якого доводять необхідність застосування механізму державного гарантування якості.
.
 
    -580- Тарута С.О.
Частину третю статті 39 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -581- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частин третю статті 39 виключити.
 
Відхилено    
    -582- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину третю статті 39 викласти в такій редакції:
«3. Державне гарантування якості здійснюється представниками уповноваженого органу з державного гарантування якості, якщо державним замовником встановлено відповідні вимоги та проведено аналіз ризиків, результати якого доводять необхідність застосування механізму державного гарантування якості.
Державне гарантування якості може здійснюватися стосовно будь-яких етапів виконання державного контракту (договору).
Виконавці державних контрактів (договорів) зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників уповноваженого органу з державного гарантування якості для забезпечення здійснення ними своїх повноважень до всіх документів, процесів і інформації, які пов'язані з виконанням державного контракту (договору), із дотриманням законодавства про захист інформації з обмеженим доступом».
 
Враховано    
503. Державне підтвердження якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення може здійснюватися стосовно будь-яких етапів виконання державного контракту.
 
-583- Костенко Р.В.
Абзац 2 частини 3 статті 39 виключити.
 
Відхилено   Державне гарантування якості може здійснюватися на будь-якому етапі виконання державного контракту (договору).
 
504. Виконавці державних контрактів зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників уповноваженого органу з державного підтвердження якості для забезпечення здійснення ними своїх повноважень до всіх документів, процесів і інформації, які пов'язані з виконанням державного контракту, із дотриманням законодавства про захист інформації з обмеженим доступом.
 
   Виконавці державних контрактів (договорів) зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників уповноваженого органу з державного гарантування якості для забезпечення здійснення ними своїх повноважень до всіх документів, процесів та інформації, пов'язаних з виконанням державного контракту (договору), з дотриманням законодавства про захист інформації з обмеженим доступом.
 
505. 4. Власником виробничих потужностей, а також об’єктів прав інтелектуальної власності, створених за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, є держава в особі замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, щодо об’єктів, товарів та потужностей, створених в результаті виконання оборонних закупівель, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності.
 
-584- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Частину четверту статті 39 вилучити.
 
Враховано      
506. Розділ ХІ
 
   Розділ ХІ
 
507. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
508. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2020 року, крім статті 31, яка набирає чинності відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».
 
-585- Наталуха Д.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 1 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
    -586- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Пункт 1 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.
Пункт 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.»
 
Враховано    
    -587- Тарута С.О.
Наливайченко В.О.
Частину першу Розділу ХІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування».
 
Враховано частково    
    -588- Копитін І.В.
Пункт 1 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через десять місяців з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 31 та пункту 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.
Стаття 31 цього Закону вводиться в дію з дня введення в дію процедури торгів з обмеженою участю, передбаченої Законом України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., №45, ст. 289)".
Пункт 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.».
 
Враховано частково    
    -589- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Требушкін Р.В.
У законопроекті підготовленого Комітетом до другого читання з частковим урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 14 лютого 2020 року до остаточної редакції цього законопроекту внести такі зміни:
пункт 1 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 31 та пункту 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону. Стаття 31 цього Закону вводиться в дію з дня введення в дію процедури торгів з обмеженою участю, передбаченої Законом України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., №45, ст. 289)."
 
Враховано    
    -590- Тарута С.О.
Частину першу Розділу ХІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року, крім статті 31, яка набирає чинності відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».
 
Відхилено    
    -591- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину першу Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом наступного змісту: «Вимоги до державного підтвердження якості поставок оборонної продукції щодо технічних засобів розвідки застосовуються після запровадження механізмів ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із розробленням, виготовленням та постачанням технічних засобів розвідки».
 
Відхилено    
    -592- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
У частині 1 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «2020» замінити на цифри «2021».
 
Відхилено    
    -593- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його публікації, крім статті 31, яка набирає чинності відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».»
 
Враховано частково    
509. 2. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються та завершуються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
 
-594- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«2. Закупівлі товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.
З 1 червня 2020 року планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до Цього закону.
З дня набрання чинності цього Закону до 1 січня 2021 року проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього закону та Закону України «Про Державне оборонне замовлення» відповідно до річного плану закупівель та затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 рік для кожного державного замовника.».
 
Враховано частково   3. Закупівлі товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
 
510. З 1 червня 2020 року до 1 січня 2021 року проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього закону та постанови Кабінету Міністрів України Про Державне оборонне замовлення та річного плану закупівель на 2020 рік.
 
-595- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
У пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень внести зміни:
у абзаці другому слова і цифри «1 червня 2020 року» замінити на слова і цифри «31 березня 2021 року»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«З дня набрання чинності цим Законом до 31 грудня 2021 року проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України «Про державне оборонне замовлення» відповідно до річного плану закупівель та затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки для кожного державного замовника.».
 
Враховано   З 31 березня 2021 року планування закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього Закону.
 
511. З 1 січня 2021 року планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до статті 9 Цього закону.
 
   З дня набрання чинності цим Законом до 31 грудня 2021 року проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється відповідно до цього Закону та Закону України «Про державне оборонне замовлення» відповідно до річного плану закупівель та затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки для кожного державного замовника.
 
512. 3. Державні контракти замовниками, визначеними пунктом 10 частини першої статті 1 цього Закону, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку, на який такі державні контракти були укладені.
 
-596- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину 3 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» викласти в такій редакції:
«3. Державні контракти з оборонного замовлення, укладені замовниками до набрання чинності цим Законом, діють до їх повного виконання відповідно до умов, відповідно до яких вони були укладені, або до їх припинення (розірвання) в установленому законодавством порядку.»
 
Враховано частково   4. Державні контракти (договори), укладені державними замовниками до набрання чинності цим Законом, діють до їх повного виконання відповідно до умов, на яких вони були укладені, або до їх припинення (розірвання) в установленому законодавством порядку.
 
    -597- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«3. Державні контракти (договори), укладені державними замовниками, до набрання чинності цим Законом, діють до їх повного виконання відповідно до умов, на яких вони були укладені, або до їх припинення (розірвання) в установленому законодавством порядку».
 
Враховано    
513. 4. Положення цього закону, що стосуються державного підтвердження якості, набувають чинності після створення державного органу підтвердження якості та затвердження методології підтвердження якості відповідним нормативно-правовим актом.
 
-598- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«4. Положення цього закону, що стосуються державного гарантування якості, набувають чинності після створення уповноваженого державного органу гарантування якості, прийняття відповідних військових стандартів та затвердження».
 
Враховано   5. Положення цього Закону щодо державного гарантування якості набирають чинності після утворення уповноваженого органу з державного гарантування якості, прийняття відповідних військових стандартів та їх затвердження.
 
    -599- Костенко Р.В.
Частину 4 прикінцевих положень доповнити абзацом наступного змісту:
«Вимоги до державного підтвердження якості поставок оборонної продукції щодо технічних засобів розвідки застосовуються після запровадження механізмів ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із розробленням, виготовленням та поста
 
Відхилено    
514. 5. Положення цього Закону, що стосуються функціонування електронного реєстру виконавців державних контрактів, набувають чинності з моменту затвердження порядку та особливостей функціонування реєстру, перевірки даних реєстру, підстав, порядку та строків внесення суб’єктів господарської діяльності до реєстру.
 
   6. Положення цього Закону щодо функціонування Реєстру виконавців державних контрактів (договорів) набирають чинності з моменту затвердження порядку та особливостей функціонування Реєстру, перевірки відомостей Реєстру, підстав, порядку та строків внесення суб’єктів господарювання до Реєстру.
 
515. 6. Вимоги цього Закону, що стосуються використання критеріїв врахування вартості життєвого циклу при здійсненні оборонних закупівель, набувають чинності з моменту затвердження методології розрахунку вартості життєвого циклу.
 
-600- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 6 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«6. Вимоги цього Закону щодо застосування критеріїв вартості життєвого циклу при здійсненні оборонних закупівель набувають чинності з моменту затвердження методології розрахунку вартості життєвого циклу.»
 
Враховано   7. Вимоги цього Закону щодо застосування критеріїв вартості життєвого циклу при здійсненні оборонних закупівель набирають чинності з моменту затвердження методики розрахунку вартості життєвого циклу.
 
516. 7. Вимоги цього закону, що стосуються умов та порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги, набувають чинності з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги.
 
   8. Вимоги цього Закону щодо умов та порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги набирають чинності з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги.
 
517. 8. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, з дня набрання чинності цим Законом:
 
518. на наступний день, з дня набрання чинності цим Законом:
 
-601- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Абзац перший пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«Закон України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111 із наступними змінами), крім положень щодо виконання державного оборонного замовлення на 2020 -2021 роки;»
 
Враховано   Закон України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111 із наступними змінами), крім положень щодо виконання державного оборонного замовлення на 2020 -2021 роки;
 
519. Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 24, ст. 488);
 
   Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 24, ст. 488, 2019 р., N 45, ст. 289)
 
520. Закон України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111) крім положень, що стосуються планування державного оборонного замовлення на 2020 рік.
 
-602- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У пункті 8 Прикінцевих та перехідних положень слово «планування» замінити на «виконання».
 
Враховано      
521. 9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   10. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
522. 1) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., ст. 446):
 
   2) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):
 
523. пункт 11 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
   а) пункт 11 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
524. «11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про оборонні закупівлі», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням державного контратку або договору про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням і виконанням державних контрактів або договорів про закупівлю;
 
   «11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про оборонні закупівлі», крім спорів, пов’язаних із укладенням державного контракту (договору) про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням і виконанням державних контрактів (договорів) про закупівлю»;
 
525. у статті 282:
 
   б) у статті 282:
 
526. першу частину викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
527. «1. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про оборонні закупівлі», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням державного контракту або договору про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням і виконанням державних контрактів або договорів про закупівлю, може бути подана протягом десяти робочих днів з моменту, коли особа повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
   «1. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про оборонні закупівлі», крім спорів, пов’язаних з укладенням державного контракту (договору) про закупівлю з переможцем спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель, а також зміною, розірванням і виконанням державних контрактів (договорів) про закупівлю, може бути подана протягом десяти робочих днів з дня, коли особа мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів»;
 
528. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
529. «6. За подання до адміністративного суду позовних заяв у справах, визначених цією статтею, сплачується судовий збір, встановлений для подання адміністративних позовів немайнового характеру.».
 
   «6. За подання до адміністративного суду позовних заяв у справах, визначених цією статтею, сплачується судовий збір, встановлений для подання адміністративних позовів немайнового характеру»;
 
530. 2) Абзац четвертий частини першої статті 378 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) викласти у такій редакції:
 
   1) абзац четвертий частини першої статті 378 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) викласти у такій редакції:
 
531. «замовники з оборонних закупівель».
 
   «державні замовники у сфері оборони»;
 
532. 3) Абзац сьомий частини першої статті 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 3, ст. 78) викласти у такій редакції:
 
-603- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У підпункті 3 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень після слів «викласти у такій редакції» додати слово «державні».
 
Враховано   3) абзац сьомий частини першої статті 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 7, ст. 43) викласти в такій редакції:
 
533. « замовники з оборонних закупівель; «.
 
   «державні замовники у сфері оборони»;
 
534. 4) У Законі України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408):
 
   4) у Законі України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408):
 
535. статтю 1 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
 
   а) статтю 1 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
536. «До господарської діяльності у Збройних Силах України відноситься діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України з оборонних закупівель, пов’язана із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, і яким в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.».
 
   «До господарської діяльності у Збройних Силах України належить діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України з оборонних закупівель, пов’язана із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, яким в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю».
 
537. У зв’язку з цим частини другу - третю вважати відповідно частинами третьою - четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
538. б) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   б) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
539. «Господарська діяльність, пов’язана із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, здійснюється військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України відповідно до цього закону та законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».».
 
   «Господарська діяльність, пов’язана із закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, здійснюється військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України відповідно до цього Закону та законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»;
 
540. 5) У статтях 1, 11, 12, 13, 17, 25, 30 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2011 р., N 6, ст. 46; 2014 р., N 4, ст. 61; 2019, N 7, ст.43) слова «державний замовник з державного оборонного замовлення» в усіх відмінках і формах числа: замінити словами «замовник з оборонних закупівель» у відповідному відмінку і числі.
 
-604- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У підпункті 5 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень після слів «замінити словами» додати слово «державний».
 
Враховано   7) у статтях 1, 11, 12, 13, 17, 25 і 30 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2011 р., N 6, ст. 46; 2014 р., N 4, ст. 61; 2019 р., N 7, ст.43) слова «державний замовник з державного оборонного замовлення» у всіх відмінках і числах замінити словами «державний замовник у сфері оборони» у відповідному відмінку і числі;
 
541. 6) У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27-28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст. 360):
 
   5) у Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2010 р., N 46, ст. 537; 2014 р., N 22, ст. 816):
 
542. а) У частині першій статті 8:
 
-605- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзаци другий - вісімнадцятий підпункту «а» п. 6 частини 9 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» викласти в такій редакції:
«а) У частині першій статті 8:
пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
про застосування систем озброєння, підготовку та проведення військових операцій;
про винаходи, дослідження і розробку нових зразків озброєння в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони та про результати таких досліджень і розробок;
про склад, завдання та матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України та забрану і створену ним інформацію в результаті діяльності.»;
 
Враховано   а) у частині першій статті 8:
у пункті 1:
 
    -606- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Підпункт 6 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«6) У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27-28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст. 360):
а) У частині першій статті 8:
абзац третій пункту 1 - виключити
пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
про застосування систем озброєння, підготовку та проведення військових операцій;
про винаходи, дослідження і розробку нових зразків озброєння в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони та про результати таких досліджень і розробок;
про заходи та показники розвитку Збройних Сил України та їх спроможностей;
про склад, завдання та матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України та забрану і створену ним інформацію в результаті діяльності.
пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
про зміст секретної інформації, що отримується від іноземної держави чи міжнародної організації.
 
Враховано    
543. абзац третій пункту 1 частини першої статті 8 - вилучити
 
-607- Дубнов А.В.
В перехідних положеннях в Законі України «Про державну таємницю» внести такі зміни:
Абзац другий пункту 1 частини першої статті 8 такої редакції:
«про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах оборони країни; «
 
Відхилено   абзац третій виключити;
 
544. пункт 1 доповнити абзацами наступного змісту:
 
   доповнити абзацами шостим - дев'ятим такого змісту:
«про застосування систем озброєння, підготовку та проведення військових операцій;
про винаходи, дослідження і розробку нових зразків озброєння в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони та про результати таких досліджень і розробок;
про заходи та показники розвитку Збройних Сил України та їх спроможностей;
про склад, завдання та матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України та зібрану і створену ним інформацію в результаті його діяльності»;
 
545. «про військові (воєнні) плани, застосування систем озброєнь та військові операції;
 
      
546. інформація, що належить іноземним державам;
 
      
547. про діяльність розвідувальних органів (в тому числі приховані операції), джерела та методи;
 
      
548. про розробку новітніх зразків озброєння в інтересах національної безпеки та оборони;
 
      
549. щодо вразливості систем озброєнь, військових частин, інфраструктури, планів та проектів пов’язаних із забезпеченням національної безпеки;
 
      
550. щодо підготовки та проведення військових операцій;
 
      
551. про стратегічне та мобілізаційне розгортання військ;
 
      
552. щодо необхідних запасів/резервів для мобілізації;
 
      
553. щодо боєприпасів та озброєння ЗСУ та інших сил оборони;
 
      
554. щодо винаходів та досліджень з метою забезпечення національної безпеки та оборони, а також інформація щодо результатів таких досліджень;
 
      
555. інформація, зібрана або створена в результаті діяльності військової розвідки;
 
      
556. щодо складу, завдань та бюджетних витрат на діяльність військової розвідки;
 
      
557. щодо матеріалів та даних, зібраних розвідувальними органами, в тому числі в результаті контррозвідувальної діяльності;
 
      
558. щодо міжнародної співпраці у сфері розвідувальної та контррозвідувальної діяльності;
 
      
559. про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані і характеристики, які мають значення для оборони країни; «.
 
      
560. у пункті 2 частини першої статті 8:
 
-608- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Підпункт 6 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«6) У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27-28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст. 360):
а) У частині першій статті 8:
у пункті 2:
абзац четвертий - вилучити;
в абзаці сьомому слова «на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів» замінити словами «предметом яких є створення новітніх складних зразків озброєння, військової або спеціальної техніки та інші роботи»;
Після абзацу сьомого частини четвертої статті 8 додати абзаци наступного змісту:
відомості про найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки, боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповується для потреб військових формувань (правоохоронних органів);
відомості про кількість, строки поставки військовим формуванням чи правоохоронним органам, спеціальним формуванням МВС для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів), речового майна та продовольства;
відомості про факт та предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлю таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що закуповуються відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі», становить державну таємницю. У такому випадку окрема інформація розміщується у додатку до тендерної документації);
Інформація не може бути повторно віднесена до державної таємниці після розсекречення та оприлюднення.»
 
Враховано   у пункті 2:
 
561. абзац четвертий вилучити;
 
-609- Дубнов А.В.
В перехідних положеннях в Законі України «Про державну таємницю» внести такі зміни
Абзац четвертий пункту 2 частини першої статті 8 такого змісту
«про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного оборонного замовлення; «
 
Відхилено   абзац четвертий виключити;
 
562. в абзаці сьомому слова «на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та» замінити словами «предметом яких є створення новітніх складних зразків озброєння, військової або спеціальної техніки, що суттєво впливають на»;
 
   в абзаці сьомому слова «на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів» замінити словами «предметом яких є створення новітніх складних зразків озброєння, військової або спеціальної техніки та інші роботи»;
 
563. Після абзацу сьомого частини четвертої статті 8 додати абзаци наступного змісту:
 
   доповнити абзацами восьмим – одинадцятим такого змісту:
 
564. відомості про найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки, боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповується для потреб військових формувань (правоохоронних органів);
 
   «про найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки, боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповуються для потреб військових формувань (правоохоронних органів);
 
565. відомості про кількість, строки поставки військовим формуванням чи правоохоронним органам, спеціальним формуванням МВС для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів), речового майна та продовольства;
 
   про кількість, строки поставок військовим формуванням чи правоохоронним органам, спеціальним формуванням Міністерства внутрішніх справ України для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів), речового майна та продовольства;
 
566. відомості про факт та предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлю таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що закуповуються відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі», становить державну таємницю. У такому випадку окрема інформація розміщується у додатку до тендерної документації);
 
   про факт та предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлю таких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що закуповуються відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі», становить державну таємницю. У такому разі окрема інформація розміщується у додатку до тендерної документації).
 
567. про приховування порушення закону, неефективності роботи або адміністративних помилок/порушень;
 
   Інформація не може бути повторно віднесена до державної таємниці після розсекречення та оприлюднення»;
 
568. про приховування ганьби щодо людини, організації або суб’єкта владних повноважень;
 
   пункт 3 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«про зміст секретної інформації, що отримується від іноземної держави чи міжнародної організації»;
 
569. про обмеження конкуренції;
 
      
570. про перешкоджання або затримку оприлюднення публічної інформації, що не потребує захисту в інтересах національної безпеки;
 
      
571. про витрату бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
 
      
572. Інформація не може бути повторно віднесена до державної таємниці після розсекречення та оприлюднення.».
 
      
573. б). Статтю 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   б) статтю 10 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
«Інформація відноситься до державної таємниці з урахуванням таких принципів:
дотримання балансу інтересів національної безпеки, демократичних принципів відкритості та прозорості;
вільного обігу інформації;
презумпції публічності інформації до її віднесення в установленому законодавством порядку до державної таємниці.
У разі невідповідності інформації вимогам, встановленим цим Законом, забороняється віднесення її до державної таємниці. Засекречуванню підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить державну таємницю, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений»;
 
574. «Віднесення будь якої інформації до відомостей, що становлять державну таємницю відповідно до цього закону має бути здійснено державним експертом з державної таємниці відповідно до розподілу владних/урядових повноважень, а також містити наступну інформацію:
 
      
575. підстави віднесення інформації до державної таємниці;
 
      
576. критерії віднесення інформації до державної таємниці, зокрема:
 
      
577. визначення рівня та опису загрози та шкоди для національної безпеки/національних інтересів у випадку не віднесення інформації до державної таємниці;
 
-610- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Підпункт «б» п. 6 частини 9 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» проекту викласти в такій редакції:
«б) Статтю 10 доповнити новими частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
«Інформація відноситься до державної таємниці з урахуванням таких принципів:
дотримання балансу інтересів національної безпеки, демократичних принципів відкритості та прозорості;
вільний обіг інформації;
презумпція публічності інформації до її віднесення в установленому законодавством порядку до державної таємниці.
У разі невідповідності інформації вимогам, зазначеним у цьому Законі, забороняється віднесення її до державної таємниці. Засекречуванню підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить державну таємницю, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.».
 
Відхилено      
578. визначення дати та/або події розсекречення інформації.
 
      
579. Інформація відноситься до державної таємниці відповідно до наступних принципів:
 
      
580. дотримання балансу інтересів національної безпеки, демократичних принципів відкритості та прозорості Уряду та принципу вільного обігу інформації;
 
      
581. презумпція публічності інформації, що відноситься до зводу відомостей суб’єктом владних повноважень.
 
      
582. У разі наявності значного сумніву щодо необхідності віднесення інформації до державної таємниці ця інформацію забороняється відносити до державної таємниці.
 
-611- Дубнов А.В.
В перехідних положеннях в Законі України «Про державну таємницю» внести такі зміни
в статі 10 виключити абзац такого змісту
«У разі наявності значного сумніву щодо необхідності віднесення інформації до державної таємниці ця інформацію забороняється відносити до державної таємниці.»
 
Відхилено      
583. Віднесенню до державної таємниці підлягає інформація, а не документ, що її містить. У такому випадку інформація, що містить державну таємницю, відображається на окремому матеріальному носії.
 
-612- Дубнов А.В.
В перехідних положеннях в Законі України «Про державну таємницю» внести такі зміни:
додати до абзацу наступного змісту
«Віднесенню до державної таємниці підлягає інформація, а не документ, що її містить. У такому випадку інформація, що містить державну таємницю, відображається на окремому матеріальному носії.»
речення наступного змісту
«Проте, якщо документ містить державну таємницю, яку можна прочитати, його не можна передавати та оприлюднювати тим особам, які не мають доступу до державної таємниці. Решта інформації з такого документу також може бути передана на окремий матеріальний носій.».
 
Відхилено   в) у частині першій статті 11:
в абзаці третьому слова «та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення» виключити;
після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«критерії віднесення інформації до державної таємниці, зокрема:
визначення рівня та опис загрози та шкоди національній безпеці (національним інтересам) у разі невіднесення інформації до державної таємниці;
визначення дати або події розсекречування інформації».
У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим – десятим;
г) частину шосту статті 15 після слів «проектних робіт» доповнити словами «та інших секретних товарів, робіт і послуг, щодо яких здійснюються закупівля та»;
 
    -613- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 6 частини 9 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» новим підпунктом «в» такого змісту:
« в) у частині першій статті 11:
в абзаці третьому слова «та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення» виключити;
доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«критерії віднесення інформації до державної таємниці, зокрема:
визначення рівня та опису загрози та шкоди для національної безпеки (національним інтересам) у випадку не віднесення інформації до державної таємниці;
визначення дати або події розсекречування інформації.
У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами п’ятим - восьмим.». «
 
Відхилено    
    -614- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Підпункт 6 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«6) У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27-28, ст. 252; 2015 р., N 36, ст. 360):
г). Статтю 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
Інформація відноситься до державної таємниці з урахуванням таких принципів:
дотримання балансу інтересів національної безпеки, демократичних принципів відкритості та прозорості;
вільний обіг інформації;
презумпція публічності інформації до її віднесення в установленому законодавством порядку до державної таємниці.
У разі невідповідності інформації вимогам, зазначеним у цьому Законі, забороняється віднесення її до державної таємниці. Засекречуванню підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить державну таємницю, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
д) у частині першій статті 11:
в абзаці третьому слова «та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення» виключити;
доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«критерії віднесення інформації до державної таємниці, зокрема:
визначення рівня та опису загрози та шкоди для національної безпеки (національним інтересам) у випадку не віднесення інформації до державної таємниці;
визначення дати або події розсекречування інформації.
У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами п’ятим - восьмим.».
е) Частину шосту статті 15 після слів «проектних робіт» доповнити словами «та інших секретних товарів, робіт і послуг, щодо яких здійснюються закупівля та».
 
Враховано    
584. 7). У Законі України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, від 12.08.2011, N 32, ст. 314):
 
   8) у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314):
 
585. а) у частині п’ятій статті 6:
 
   а) у частині п’ятій статті 6:
 
586. у першому реченні слова «розпорядження бюджетними коштами» замінити словами «складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який іншій спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі за державним оборонним замовленням (крім випадків, коли окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг, становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»), «;
 
-615- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
У абзаці другому підпункту а) підпункту 7 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень після слів «бюджетні кошти, у тому числі» слова «за державним оборонним замовленням» замінити словами «оборонних закупівель».
 
Враховано   у першому реченні слова «розпорядження бюджетними коштами» замінити словами та цифрами «складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»)»;
 
587. друге речення викласти у такій редакції: «Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону.»;
 
-616- Наливайченко В.О.
Пункт 9 Розділу ХІ (Прикінцеві та перехідні положення) доповнити підпунктом у такій редакції:
У Законі України «Про національну безпеку України»:
а) у частині 3 статті 34:
змінити «Законом України "Про державне оборонне замовлення"«на «Законом України «Про оборонні закупівлі».
 
Відхилено   друге речення замінити двома реченнями такого змісту: «Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону»;
 
588. б) у пункті 1 частини першої статті 15 після слів « (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)» доповнити словами «, а також інформацію, зазначену у частині п’ятій статі 6 цього Закону».
 
-617- Забродський М.В.
Підпункт 10 пункту 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«10) у Законі України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N31, ст.241):
а) статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику (далі - центральний орган виконавчої влади) є уповноваженим органом з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України.
2. Головним завданням оборонно-промислового комплексу України є забезпечення оперативних спроможностей сил та засобів сектору безпеки і оборони шляхом виробництва та постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки.
3. Центральний орган виконавчої влади відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у зазначеній сфері;
2) визначає разом з іншими органами сектору безпеки і оборони пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу, забезпечує нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері, аналізує стан та тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України, розробляє та організовує виконання державних програм розвитку оборонно-промислового комплексу;
3) забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу;
4) проводить в установленому законодавством порядку огляд оборонно-промислового комплексу, розробляє Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної економічної політики у сфері безпеки та оборони, бере участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у зазначеній сфері, проводить моніторинг ефективності їх виконання, виступає замовником з державного оборонного замовлення;
6) формує та подає Кабінетові Міністрів України проект державного оборонного замовлення, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;
7) узагальнює потреби Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;
8) разом з Міноборони:
організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;
подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;
9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;
10) здійснює інші повноваження, визначені законами України.
4. Центральний орган виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України.
Положення про центральний орган виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України.
5. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.»;
б) в абзаці четвертому частини третьої статті 25 слова «показників державного оборонного замовлення» замінити словами «основні показники зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення»;
в) у пункті 2 частини п’ятої статті 33 слова «сукупність документів державного оборонного замовлення» замінити словами «сукупність документів для здійснення закупівель за зведеним трирічним планом закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення», а слова «показників державного оборонного замовлення» - словами «основні показники зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення»;
г) статтю 34 викласти в такій редакції:
«Стаття 34. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями
1. Для виконання державних програм у сферах національної безпеки і оборони головний орган у сфері планування оборонних закупівель готує проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
2. Основні показники зведенного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення схвалюються рішенням Ради національної безпеки і оборони України та затверджується. Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Законом України «Про оборонні закупівлі»;
3. Кабінет Міністрів України затверджує у порядку, визначеному Законом України «Про оборонні закупівлі», зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.»;
 
Відхилено   б) пункт 1 частини першої статті 15 доповнити словами та цифрою «а також інформацію, зазначену в частині п’ятій статі 6 цього Закону»;
10) у Законі України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N31, ст.241):
а) в абзаці четвертому частини третьої статті 25 слова «показників державного оборонного замовлення» замінити словами «показників здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями»;
б) у пункті 2 частини п’ятої статті 33 слова «сукупність документів державного оборонного замовлення» замінити словами «сукупність документів для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями», а слова «показників державного оборонного замовлення» - словами «показників здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями»;
в) статтю 34 виключити.
6) у Законі України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2009 р., N 19, ст. 258; 2019 р., №29, ст.117):
а) в абзаці п’ятому статті 9 слова «щодо формування, розміщення, фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг» замінити словами «у сфері оборонних закупівель»;
б) в абзаці восьмому частини другої статті 10 слова «замовником із державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки, військового майна і металобрухту, виконання робіт і надання послуг» замінити словами «державним замовником при здійсненні оборонних закупівель»;
в) в абзаці четвертому частини третьої статті 12 слова «формують державне оборонне замовлення» замінити словами «формують показники для здійснення оборонних закупівель»;
г) абзац десятий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«забезпечують здійснення оборонних закупівель»;
г) у частині першій статті 16:
в абзаці другому слова «державні оборонні замовлення» замінити словами «державні контракти (договори), укладені за результатами проведення оборонних закупівель»;
в абзаці третьому слова «не входять у державне оборонне замовлення» замінити словами «не передбачені державними контрактами (договорами) з оборонних закупівель»;
11) у Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст.289):
а) частину пяту статті 3:
доповнити абзацом двадцять третім такого змісту: «Обмеження, зазначені в пунктах 1 та 6 частини пятої цієї статті, не застосовуються, якщо закупівлі здійснюються на підставі норм Закону України «Про оборонні закупівлі»;
б) у статті 40:
в абзаці шостому пункту 3 частини другої слова і цифру «визначеними у частині першій статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» замінити словами «визначеними у Законі України «Про оборонні закупівлі»;
в абзаці другому частини сьомої слова «Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» замінити словами «Законом України «Про оборонні закупівлі».
10) у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051; 2016 р., N 4, ст. 44):
а) пункт 15 частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
«15) зберігати, носити, використовувати і застосовувати військову та спеціальну техніку, боєприпаси, вогнепальну зброю і спеціальні засоби, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товари подвійного використання, засоби індивідуального захисту, спеціальний (формений) одяг, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами України»;
б) статтю 18 викласти в такій редакції:
«Стаття 18. Застосування засобів впливу, вогнепальної зброї та іншого майна
1. Працівники Національного бюро мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, військову та спеціальну техніку, боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товари подвійного використання тощо під час виконання службових обов’язків у випадках, на умовах та в порядку, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами України»;
в) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
«1. Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, озброєнням, військовою та спеціальною технікою, зброєю і боєприпасами, спеціальними комплектувальними виробами для їх виготовлення та експлуатації, матеріалами та обладнанням, спеціально призначеними для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальними технічними засобами, засобами технічного та криптографічного захисту інформації, засобами спеціального зв’язку, а також товарами подвійного використання, засобами індивідуального захисту, спеціальним (форменим) одягом та спорядженням, іншими матеріально-технічними засобами загального, військового та спеціального призначення, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності»;
11) У пункті 10 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018; 2018 р., № 1, ст. 2) після слова "публічних" доповнити словами "та оборонних";
 
    -618- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці четвертому частини третьої статті 25 Закону України «Про національну безпеку України» слова «показників державного оборонного замовлення» замінити словами «показників здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами».
 
Враховано частково    
    -619- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«у пункті 2 частини п’ятої статті 33 Закону України «Про національну безпеку України» слова «сукупність документів державного оборонного замовлення» замінити словами «сукупність документів для здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами», а слова «показників державного оборонного замовлення» - словами «показників здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами»;
 
Враховано    
    -620- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«Назву статті 34 Закону України «Про національну безпеку України» викласти в такій редакції: «Закупівля товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами».
 
Відхилено    
    -621- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Доповнити підпункт 10 пункту 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:»в) статтю 34 Закону України «Про національну безпеку України» виключити".
 
Враховано    
    -622- Копитін І.В.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в) статтю 34 викласти в такій редакції:
Стаття 34. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями
1. Для виконання державних програм у сферах національної безпеки і оборони головний орган у сфері планування оборонних закупівель готує проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
2. Зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями погоджується з Радою національної безпеки і оборони та комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення національної безпеки, оборони та розвідки.
3. Кабінет Міністрів України затверджує у порядку, визначеному Законом України «Про оборонні закупівлі», зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями».
 
Відхилено    
    -623- Наливайченко В.О.
У підпункті 10 (у Законі України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N31, ст.241):)пункту 10 (Внести зміни до таких законодавчих актів України:)Розділу ХІ (Прикінцеві та перехідні положення) підпункт в) викласти у такій редакції:
«в) назву і зміст статті 34 викласти в такій редакції:
«Стаття 34. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями
1. Для виконання державних програм у сферах національної безпеки і оборони, спрямованих на підвищення обороноздатності держави, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику як головний орган у сфері планування оборонних закупівель готує проект зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
2. Зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями схвалюється рішенням Ради національної безпеки і оборони України.
3. Кабінет Міністрів України затверджує у порядку, визначеному Законом України «Про оборонні закупівлі», зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
 
Відхилено    
    -624- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«у частині першій статті 34 Закону України «Про національну безпеку України» слова «з реалізації державного оборонного замовлення» замінити словами «необхідної для задоволення матеріально-технічних і наукових потреб сектора безпеки і оборони держави шляхом здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами», а слова «показників державного оборонного замовлення» - словами «показників здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами».
 
Відхилено    
    -625- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«у частині другій статті 34 Закону України «Про національну безпеку України» слова «показники державного оборонного замовлення» замінити словами «показники здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами».
 
Відхилено    
    -626- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«у частині третій статті 34 Закону України «Про національну безпеку України» слова «Про державне оборонне замовлення» замінити словами «Про оборонні закупівлі», а слова «обсягів державного оборонного замовлення» - словами «обсягів здійснення закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими процедурами».
 
Відхилено    
    -627- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці п’ятому частини першої статті 9 Закону України «Про оборону України» слова «щодо формування, розміщення, фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг» замінити словами «у сфері оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -628- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці восьмому частини другої статті 10 Закону України «Про оборону України» слова «замовником із державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки, військового майна і металобрухту, виконання робіт і надання послуг» замінити словами «замовником при здійсненні оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -629- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці четвертому частини третьої статті 12 Закону України «Про оборону України» слова «формують державне оборонне замовлення» замінити словами «формують показники для здійснення оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -630- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«абзац десятий частини першої статті 13 Закону України «Про оборону України» викласти в такій редакції «забезпечують здійснення оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -631- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці другому частини першої статті 16 Закону України «Про оборону України» слова «державні оборонні замовлення» замінити словами «державні контракти, укладені за результатом проведення процедур оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -632- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці третьому частини першої статті 16 Закону України «Про оборону України» слова «не входять у державне оборонне замовлення» замінити словами «не передбачені державними контрактами з оборонних закупівель».
 
Враховано    
    -633- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
в абзаці шостому пункту 3 частини першої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції Закону від 19 вересня 2019 року N 114-ІХ (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст.289) слова «визначеними у частині першій статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» замінити словами «визначеними у Законі України «Про оборонні закупівлі».
 
Враховано    
    -634- Рахманін С.І.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці другому частини сьомої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції Закону від 19 вересня 2019 року N 114-ІХ (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст.289) слова «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» замінити словами «Про оборонні закупівлі».
 
Враховано    
    -635- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Пункт 6 частини 9 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» проекту доповнити новим підпунктом «г» такого змісту:
«г) Частину шосту статті 15 після слів «проектних робіт» доповнити словами «та інших секретних товарів, робіт і послуг, щодо яких здійснюються закупівля та».
 
Відхилено    
    -636- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Додати підпункт 8 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень такого змісту:
«8) У Законі України «Про національну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, від 21.06.2018, N 2469-19):
1) У статті 34:
Назву статті 34 викласти в такій редакції: «Закупівля товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями»;
Частину 1 статті 34 викласти у такій редакції:
«1. Для реалізації державних програм, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та розв’язання проблем у сферах безпеки і оборони держави, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику готує проект зведеного трирічного плану закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.»
Частину 2 статті 34 виключити.
Частину 3 статті 34 викласти у такій редакції:
«3. Кабінет Міністрів України затверджує у порядку, визначеному Законом України «Про оборонні закупівлі», зведений трирічний план закупівель товарів робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями».
 
Відхилено    
    -637- Кулініч О.І.
Пункт 10 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити підпунктом наступного змісту:
«частину 5 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 45, ст.289) доповнити пунктом 6-1 наступного змісту: «обмеження зазначені в пункті 1 та пункті 6 частини 5 цієї статті, не застосовуються, якщо закупівлі здійснюються на підставі норм Закону України «Про оборонні закупівлі».
 
Враховано    
    -638- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Додати підпункт 9 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень:
«9) У Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 47, ст.2051)»:
Пункт 15) частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
«15) зберігати, носити, використовувати та застосовувати військову та спеціальну техніку, боєприпаси, вогнепальну зброю і спеціальні засоби, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товари подвійного використання, засоби індивідуального захисту, спеціальний (формений) одяг, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами України; «
Статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Застосування засобів впливу, вогнепальної зброї та іншого майна
1. Працівники Національного бюро мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, військову та спеціальною технікою, боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товари подвійного використання тощо, під час виконання службових обов’язків у випадках, на умовах та в порядку, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами України.»
Частину першу статті 25 викласти у такій редакцій:
1. Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, озброєнням, військовою та спеціальною технікою, зброєю і боєприпасами, спеціальним комплектувальними виробами для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв’язку, а також товарами подвійного використання, засобами індивідуального захисту, спеціальним (форменим) одягом та спорядженням, іншим матеріально-технічними засобами загального, військового та спеціального призначення обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.»
 
Враховано    
    -639- Кулініч О.І.
Положення законопроекту щодо внесення змін до пункту 15 частини першої статті 17, статей 18, 25 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" виключити.
 
Відхилено    
    -640- Копитін І.В.
Доповнити пункт 9 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«У пункті 10 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018; 2018 р., № 1, ст. 2) після слів "публічних" доповнити словами "та оборонних".»
 
Враховано    
589. 10. Грифи секретності про закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, що містили державну таємницю, та здійснювались відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення", втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю не пізніше ніж через шість місяці після набрання чинності цим Законом.
 
-641- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Веніславський Ф.В.
Пункт 10 Розділу ХІ (Прикінцеві та перехідні положення) викласти в такій редакції:
«10. Забезпечити розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування договорів, контрактів, виконання яких завершено відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" у порядку, визначеному законом.»
 
Відхилено   9. Забезпечити розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів) виконання яких завершено відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення", крім тих, які відповідно до висновків міжвідомчої комісії визначеної Кабінетом Міністрів України, державних експертів з питань таємниць, становлять державну таємницю.
 
    -642- Копитін І.В.
Пункт 10 Розділу ХІ (Прикінцеві та перехідні положення) викласти в такій редакції:
«10. Забезпечити розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування договорів, контрактів, виконання яких завершено відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення", за винятком тих, які, відповідно до висновків міжвідомчої комісії визначеної Кабінетом Міністрів України державних експертів з питань таємниць, становлять державну таємницю, не пізніше ніж через шість місяців після набрання чинності цим Законом.
 
Враховано частково    
    -643- Забродський М.В.
Безугла М.В.
Костенко Р.В.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
Рахманін С.І.
Пункт 10 Розділу ХІ (Прикінцеві та перехідні положення) викласти в такій редакції:
«10. Забезпечити розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування договорів, контрактів, виконання яких завершено відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення", за винятком тих, які, відповідно до висновків міжвідомчої комісії визначеної Кабінетом Міністрів України державних експертів з питань таємниць, становлять державну таємницю».
 
Враховано    
    -644- Наливайченко В.О.
Пункт 10 Розділу ХІ (Прикінцеві та перехідні положення) вилучити.
 
Відхилено    
    -645- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Частину 10 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» виключити.
 
Відхилено    
590. 11. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня, наступного за днем підписання цього Закону Президентом України:
 
-646- Копитін І.В.
Завітневич О.М.
Безугла М.В.
Здебський Ю.В.
Пункт 11 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«11. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня, наступного за днем публікації цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін стосовно звільнення від оподаткування державних замовників у сфері оборонних закупівель при здійсненні закупівель у спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі для потреб оборони.»
 
Враховано   11. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
591. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
592. підготувати пропозицію до державних експертів з питань таємниць про розсекречування у відповідній частині інформації, яка була віднесена до державної таємниці до набуття цим законом чинності.
 
-647- Лубінець Д.В.
Демченко С.О.
Абзац третій частини 11 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» виключити.
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
593. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
594. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
-648- Рахманін С.І.
Пункт 11 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«забезпечити створення та первинне наповнення Електронного реєстру потенційних виконавців державних контрактів».
 
Враховано   забезпечити створення та первинне наповнення електронного Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель;
 
    -649- Забродський М.В.
В абзаці 4 пункту 11 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту слова «електронного Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель» замінити словами «Автоматизованої системи».
 
Відхилено    
595. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін стосовно звільнення від оподаткування замовників у сфері оборонних закупівель при здійсненні закупівель у спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі для потреб оборони.
 
-650- Стефанчук Р.О.
Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом дванадцятим такого змісту:
«12. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Відхилено   внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України змін щодо звільнення від оподаткування державних замовників у сфері оборони при здійсненні закупівель у спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі для потреб оборони.
 
596. Голова Верховної Ради України
Д. РАЗУМКОВ

   Голова Верховної Ради України
Д. РАЗУМКОВ