Кількість абзаців - 90 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Березін М.Ю.
По тексту законопроекту уніфіковати вирази: "проїзду в межах України"; "щорічної основної відпустки"; "вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки".
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із подальшими змінами) такі зміни:
 
-2- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
У тексті законопроекту слова «пункт», «пункту», «пунктом», «пункті», крім слова «пункту» вказаного у абзаці 22 пункту 4 розділу І законопроекту замінити словами «частина», «частину», «частиною», «частині» відповідно.
 
Відхилено   І. Внести до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У частині першій статті 5 слова «Закону України «Про вибори Президента Української РСР» замінити словами «Закону України «Про вибори Президента України».
 
-3- Верещук І.А.
У розділі І п.1: у частині першій статті 5 слова «Закону України «Про вибори Президента України» замінити словами «Виборчого кодексу України».
Таким чином, статтю 5 викласти в наступній редакції:
«Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців
Військовослужбовці – громадяни України, які проходять службу на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з . На них поширюються положення Виборчого кодексу України».
 
Враховано редакційно   1. Частини першу і другу статті 5 викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, мають право брати участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування згідно з Конституцією та законами України.
Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами на пост Президента України, у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права".
 
    -4- Рахманін С.І.
Пункт 1 Роділу І викласти в такій редакції:
«1. У частині першій статті 5 слова «Конституцією України» замінити словами «Конституцією України та законами України», а останнє речення виключити».
 
Враховано    
    -5- Рахманін С.І.
Після пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У частині другій статті 5 слова «балотуються кандидатами» замінити словами «балотуються кандидатами на пост Президента України, кандидатами».
 
Враховано    
    -6- Фріз І.В.
В новій редакції статті 5 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» слова «місцевих рад та інших виборних державних органів» замінити такими словами: «сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, а також до відповідних обласних та районних рад».
 
Враховано редакційно    
    -7- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У останньому реченні частини першої статті 5 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» після слів «положення» додати слова «Виборчого Кодексу України».
 
Враховано редакційно    
    -8- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. У частині першій статті 5:
1) речення перше доповнити словами «Виборчим кодексом України, законом»;
2) речення друге виключити».
 
Враховано редакційно    
    -9- Кучер М.І.
У частині першій статті 5 Закону слова «беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів» замінити словами «мають право брати участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
 
Враховано    
    -10- Василенко Л.В.
У частині першій статті 5 слова «Закону України «Про вибори Президента України» замінити словами «Виборчого кодексу України».
 
Враховано    
    -11- Наливайченко В.О.
У пункті 1 Розділу І частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«Військовослужбовці – громадяни України, які проходять службу на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до Верховної Ради України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост згідно з Конституцією України. На них поширюються положення Закону України «Про вибори Президента України».»
 
Враховано редакційно    
6. 2. У статті 8:
 
-12- Брагар Є.В.
У Розділі І законопроекту пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У статті 8:
1) в абзаці четвертому пункту 1 слово «командної» виключити;
2) в абзаці першому пункту 2 слова «Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Закону України «Про запобігання корупції»;
3) пункт 6 виключити".
 
Враховано   2. У статті 8:
 
7. 1) в абзаці четвертому пункту 1 слово «командної» виключити;
 
   1) в абзаці п'ятому пункту 1 слово «командної» виключити;
 
8. 2) в абзаці першому пункту 2 слова «Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Закону України «Про запобігання корупції»;
 
   2) в абзаці першому пункту 2 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
 
9. 3) абзац другий пункту 3 виключити;
 
-13- Рахманін С.І.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -14- Веніславський Ф.В.
Абзац другий пункту 3 статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» залишити в чинній редакції Закону, відхиливши запропоновані у проекті зміни.
 
Враховано    
    -15- Фріз І.В.
В частині 2 Розділу І проекту Закону слова "3) абзац другий пункту 3 виключити" виключити.
 
Враховано    
    -16- Костенко Р.В.
Абзац другий частини третьої статті 8 залишити в редакції чинного Закону (без змін).
 
Враховано    
    -17- Наливайченко В.О.
Підпункт 3 пункту 2 Розділу І доповнити абзацом та викласти у такій редакції:
«Військовослужбовці строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, сім'ї яких втратили годувальника і не мають інших працездатних членів та членів сім'ї з самостійним заробітком, звільняються з військової служби достроково.»
 
Враховано    
    -18- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Абзац другий пункту третього статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» викласти в наступній редакції:
«Військовослужбовці строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, сім'ї яких втратили годувальника і не мають інших працездатних членів та членів сім'ї з самостійним заробітком, звільняються з військової служби достроково.
 
Враховано    
    -19- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 3 пункту 2 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -20- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту виключити, у зв’язку з чим підпункт 4 вважати підпунктом 3.
 
Враховано    
10. 4) пункт 6 виключити.
 
-21- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу І виключити.
 
Відхилено Врегульовано в ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"  3) пункт 6 виключити.
 
11. 3. Пункт 4 статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3. Пункт 4 статті 9 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
12. «Мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) не може бути меншим розміру двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням – одного розміру такого прожиткового мінімуму.».
 
-22- Верещук І.А.
У розділі І п.3: пункт 4 статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) не може бути меншим розміру чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням – одного розміру такого прожиткового мінімуму.»
 
Враховано частково   «Мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовців не може бути меншим розміру двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням –розміру одного такого прожиткового мінімуму».
 
    -23- Бурміч А.П.
У другому абзаці пункту 3 розділу І законопроекту (зміни до статті 9):
- слова " (крім військовослужбовців строкової служби)" виключити;
- слова "двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року" замінити словами "мінімальної заробітної плати";
- слова "одного розміру такого прожиткового мінімуму" замінити словами "50 відсотків мінімальної заробітної плати".
 
Враховано частково 2   
    -24- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У пункті четвертому статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в новому абзаці слова «двох прожиткових» замінити словами «двох з половиною».
 
Враховано частково    
    -25- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац другий пункту 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби) не може бути меншим двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням – одного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -26- Наливайченко В.О.
Пункт 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«Мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби) не може бути меншим розміру чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням – двом розмірам такого прожиткового мінімуму.»
 
Враховано частково    
13. 4. Статтю 10-1- викласти в такій редакції:
 
   4. Статтю 10-1 викласти в такій редакції:
 
14. «Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них
 
   «Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них
 
15. 1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування додаткового часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше однієї доби в один кінець, а військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, – не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
 
-27- Рахманін С.І.
У абзаці третьому пункту 4 розділу І слова «однієї доби в один кінець, а військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, – не більше» виключити.
 
Враховано   1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надається щорічна основна відпустка із збереженням грошового забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування додаткового часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічної основної відпустки не враховуються.
 
    -28- Веніславський Ф.В.
Пункт 1 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» викласти в наступній редакції:
«Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них
1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження такої військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад».
 
Враховано    
    -29- Бобровська С.А.
Абзац перший пункту 1 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування додаткового часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються".
 
Враховано    
    -30- Лубінець Д.В.
Абзац перший пункту 1 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування додаткового часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються".
 
Враховано    
    -31- Фріз І.В.
В запропонованій редакції частини 1 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" слова «але не більше однієї доби в один кінець, а військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, - не більше двох діб в один кінець.» замінити наступними словами: «але не більше двох діб в один кінець».
 
Враховано    
    -32- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У другому реченні абзацу першого частини першої статті 10і Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» слова «що беруть безпосередню участь у бойових діях» замінити словами «залучені до проведення бойових дій».
 
Відхилено аміна слів «що беруть безпосередню участь у бойових діях» словами «залучені до проведення бойових дій» може призвести до неоднозначного трактування внесених змін. Законодавство України не містить поняття щодо залучення військовослужбовців до проведення бойових дій.   
    -33- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У реченні другому абзацу третього пункту 4 Розділу І законопроекту замість слів «не більше однієї доби в один кінець, а військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, – не більше двох діб» записати слова «не більше двох діб в один кінець, а військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, – не більше трьох діб».
 
Враховано частково    
    -34- Василенко Л.В.
Частину першу статті 10-1 викласти в такій редакції:
«1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування додаткового часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження такої військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.»
 
Враховано    
    -35- Наливайченко В.О.
Частину 1 статті 10-1 пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції:
«1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.»
 
Враховано    
16. Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження такої військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.
 
-36- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У абзаці другому частини першої статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» цифри «10» замінити цифрами «14».
 
Відхилено Вважається недоцільним збільшувати тривалість відпустки для військовослужбовців строкової служби.  Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження такої військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад.
 
    -37- Павлюк М.В.
Абзац 2 ч.1 ст. 10-1 викласти у наступній редакції «військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження такої військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад (не більше 1 доби в один кінець), але не раніше як через три місяці після проходження ними строкової військової служби».
 
Відхилено важається недоцільним встановлювати мінімальний строк служби, який надаватиме право військовослужбовцям строкової служби на відпустку. Період надання таких відпусток буде врегульовано пунктом 19 статті 10-1 цього законопроекту, відповідно до якого буде передбачено складання у військовій частині графіка відпусток.   
17. 2. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках щорічна основна відпустка за минулий рік надається в поточному році, якщо раніше її не було надано з поважних причин.
 
-38- Павлюк М.В.
Ч.2 ст.10-1 після слів «Щорічна основна відпустка надається» доповнити словами «в 1 кварталі поточного року».
 
Відхилено рактика надання військовослужбов-цям невикористаних відпусток за минулий рік вказує на неможливість їх використання в повному обсязі протягом першого кварталу поточного року, як передбачено чинною редакцією статті 10-1 Закону.  2. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках щорічна основна відпустка за минулий рік надається в поточному році, якщо раніше її не було надано з поважних причин.
 
18. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
 
-39- Березін М.Ю.
В абзаці другому пункту 2, в абзаці першому пункту 4, в абзаці першому та другому пункту 7, в абзаці першому пункту 13 статті 10-1 слова "крім військовослужбовців строкової служби" виключити.
 
Враховано   Військовослужбовцям тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
 
19. 3. За бажанням військовослужбовців (крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки) щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше трьох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.
 
-40- Павлюк М.В.
Ч.3 ст. 10-1 після слів «щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами», слова «не більше трьох» замінити на «не більше чотирьох».
 
Враховано   3. За бажанням військовослужбовців (крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки) щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше чотирьох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.
 
20. 4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, дозволяється за їх бажанням об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.
 
-41- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У частині четвертій статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» цифри «90» замінити цифрами «105».
 
Відхилено важається недоцільним збільшувати термін безперервної тривалості відпустки з 90 до 105 календарних днів. Запропонованою редакцією статті 10-1 законопроєкту передбачається можливість використання відпусток частинами (за минулий рік – без обмеження їх кількості), а також отримання компенсації за дні невикористаної відпустки.  4. Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, дозволяється за їх бажанням об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.
 
21. 5. За бажанням військовослужбовців частина щорічної основної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої військовослужбовцям щорічної відпустки не повинна бути менше ніж 15 календарних дні.
 
-42- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В реченні першому частини п’ятої статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» слова «За бажанням військовослужбовців» замінити словами «На підставі поданого військовослужбовцем рапорту».
 
Відхилено таттею 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачається право військовослужбовців на відпустки, а також пропонується передбачити право на отримання компенсації за дні невикористаної відпустки. Запропонована редакція щодо заміни частини відпустки грошовою компенсацією на підставі саме поданого рапорта військовослужбовця не повинна визначатися Законом, оскільки врегулювано підзаконними нормативно-правовими актами (пункт 188 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008).  5. За бажанням військовослужбовців частина щорічної основної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої військовослужбовцям щорічної основної відпустки не повинна бути менше ніж 15 календарних днів.
 
    -43- Остапенко А.Д.
Абзац 9 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено зв’язку з неможливістю використання військовослужбовцями відпусток повної тривалості, передбаченої Законом, пропонується передбачити право замінювати частину відпустки грошовою компенсацією за бажанням військовослужбовця. Зазначене обґрунтовується залученням значної чисельності військовослужбовців на тривалий строк (понад шість місяців) до участі в операції об’єднаних сил на сході держави, а до травня 2018 року – в антитерористичній операції.   
    -44- Василенко Л.В.
У частині п’ятій статті 10-1 цифри «15» замінити цифрами «24».
 
Відхилено ередбачається право (а не обов’язок) військовослужбовця замінювати частину відпустки грошовою компенсацією. Таке право буде реалізовано виключно за бажанням військовослужбовця. У військовослужбовця виключно за його бажанням буде можливість вибору: використати відпустку відповідної тривалості, або одержати грошову компенсацію за невикористану відпустку.   
22. Порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації замість частини щорічної основної відпустки визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації замість частини щорічної основної відпустки визначається Кабінетом Міністрів України.
 
23. 6. Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щороку надаються канікулярні відпустки: зимова – тривалістю до 14 календарних днів та літня – 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років.
 
   6. Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щороку надаються канікулярні відпустки: зимова – тривалістю до 14 календарних днів та літня – 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років.
 
24. У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.
 
-45- Василенко Л.В.
Частину шосту статті 10-1 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
«Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, крім канікулярних відпусток, зазначених в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися додаткові відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або за сімейними обставинами в порядку, передбаченому пунктами 14-16 цієї статті».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
 
Відхилено адання військовослужбовцям відпусток для лікування у зв’язку з хворобою або за сімейними обставинами уже передбачено пунктами 14 та 16 відповідно нової редакції статті 10-1 цього законопроєкту. Положення зазначених пунктів 14 та 16 стосуються усіх військовослужбовців, у тому числі курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки.  У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.
 
25. Військовослужбовцям – випускникам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, у рік випуску надаються щорічні основні відпусти тривалістю, визначеною відповідно до абзацу першого пункту 1 цієї статті.
 
-46- Костенко Р.В.
Частину шосту статті 10-1 проекту Закону доповнити абзацом 4 такого змісту:
«Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, крім канікулярних відпусток, зазначених в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися додаткові відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або за сімейними обставинами».
 
Відхилено адання військовослужбовцям відпусток для лікування у зв’язку з хворобою або за сімейними обставинами уже передбачено пунктами 14 та 16 відповідно нової редакції статті 10-1 цього законопроєкту. Положення зазначених пунктів 14 та 16 стосуються усіх військовослужбовців, у тому числі курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки.  Військовослужбовцям – випускникам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, у рік випуску надається щорічна основна відпустка тривалістю, визначеною абзацом першим пункту 1 цієї статті.
 
26. 7. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць служби в році звільнення. Якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби, або до обраного місця проживання в межах України.
 
-47- Березін М.Ю.
В абзаці першому пункту 7 статті 10-1 слова "більш як 10 календарних днів" замінити словами "10 календарних днів і більше".
 
Враховано   7. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби (крім осіб, які звільняються із служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів), щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби в році звільнення. Якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить 10 календарних днів і більше, їм оплачується вартість проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання.
 
    -48- Василенко Л.В.
Частину сьому статті 10-1 викласти в такій редакції:
«7. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць служби в році звільнення. Якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України.
Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, в рік звільнення надаються щорічні основні відпустки та додаткові відпустки тривалістю, визначеною відповідно до абзацу першого пункту 1, пункту 11 цієї статті та законодавства про відпустки.
У разі звільнення з військової служби військовослужбовців, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічних основних відпусток, а також додаткових відпусток військовослужбовцям.
У разі звільнення з військової служби військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військової частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються».
 
Враховано редакційно Вважається недоцільним враховувати абзац четвертий даної поправки (щодо ненадання військовослужбовцям відпустки у поточному році, накази про звільнення яких були підписані в минулому році, але на виключені зі списків військової частини). Зазначене положення, у разі його врахування, буде створювати умови, за яких право військовослужбовця на відпустку буде залежати від роботи кадрових органів та інших структурних підрозділів щодо реалізації наказів про звільнення конкретного військовослужбовця.   
27. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, в рік звільнення надаються щорічні основні відпустки та додаткові відпустки тривалістю, визначеною відповідно до абзацу першого пункту 1, пункту 11 цієї статті та законодавства про відпустки.
 
   Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у рік звільнення надаються щорічна основна відпустка та щорічні додаткові відпустки тривалістю, визначеною абзацом першим пункту 1, пунктом 11 цієї статті та законодавством про працю.
 
28. У разі звільнення з військової служби військовослужбовців, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічних основних відпусток, а також додаткових відпусток військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А Ігрупи.
 
-49- Березін М.Ю.
У пункті 4 Розділу І:
абзац третій пункту 7 статті 10-1 проекту Закону викласти у такій редакції:
«У разі звільнення зазначених в абзацах першому та другому цього пункту військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей».
 
Враховано редакційно   У разі звільнення зазначених в абзацах першому і другому цього пункту військовослужбовців із військової служби та невикористання ними щорічної основної або щорічної додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні щорічної додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям, які мають дітей.
 
    -50- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
У абзаці третьому частини сьомої статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» після слів «військовослужбовцям, які мають» додати слово «неповнолітніх» та після слова «дітей» додати « (дитину)».
 
Відхилено одаткова відпустка працівникам, які мають дітей, передбачена статтею 19 Закону України «Про відпустки». Вважається недоцільним деталізувати відповідні положення даної статті, оскільки це передбачено спеціальним Законом.   
    -51- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
В абзаці 16 пункту 4 розділу І законопроекту слово «цього» замітини словом «цієї».
 
Відхилено    
29. У разі звільнення з військової служби військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони уже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військової частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.
 
-52- Забродський М.В.
В абзаці 17 пункту 4 розділу І проекту Закону слова "за який вони уже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки" замінити словами "за який вони уже використали щорічну основну відпустку".
 
Враховано   У разі звільнення з військової служби військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну відпустку, крім осіб, які звільняються із служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військової частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації здійснюється відрахування із грошового забезпечення за дні щорічної основної відпустки, що були використані, у рахунок тієї частини календарного року, що залишилася після звільнення військовослужбовця. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні щорічної основної відпустки не здійснюються.
 
30. 8. У разі звільнення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) з військової служби (за винятком осіб, які звільняються через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених «Про запобігання корупції», у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцями) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана частина такої відпустки з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є останній день відпустки.
 
   8. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби (крім осіб, які звільняються через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцями) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана частина такої відпустки з наступним звільненням їх із служби. Датою звільнення військовослужбовця із служби в такому разі є останній день відпустки.
 
31. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.
 
-53- Павлюк М.В.
Ч.8 ст.10-1 додати абзац 3 та викласти у наступній редакції «Військовослужбовцю, який звільняється з військової служби в запас або у відставку чи у разі його захворювання під час відпустки невикористана частина цієї відпустки не надається, а виплачується грошова компенсація за усі дні невикористаної відпустки.
 
Відхилено міст даної поправки звужує право військовослужбовця, який звільняється з військової служби, на використання відпустки повної тривалості у разі його захворювання під час відпустки. У разі врахування даної поправки дане положення не узгоджуватиметься з пунктом 15 нової редакції статті 10-1 даного законопроєкту, яким передбачається, що військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.  У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.
 
32. 9. Відкликання військовослужбовців з відпустки дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, настання особливого періоду, введення в Україні або в окремих її місцевостях правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та в інших особливих випадках.
 
-54- Кучер М.І.
У абзаці першому пункту 9 статті 101 Закону слова «Міністерством оборони України, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, керівниками правоохоронних та розвідувальних органів, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено аконом України «Про Кабінет Міністрів України» не передбачено повноважень Уряду визначати порядок відкликання військовослужбовців з відпусток, а також порядок надання військовослужбовцям відпусток за минулий рік, якщо раніше не було її надано з поважних причин, та порядок розрахунку додаткового часу, необхідного для проїзду військовослужбовців до місця проведення відпустки та назад Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» поширюється, зокрема, на військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, які не є центральними органами виконавчої влади, і щодо яких відсутні повноваження Кабінету Міністрів України.  9. Відкликання військовослужбовців з відпустки дозволяється лише в разі оголошення мобілізації, настання особливого періоду, введення в Україні або в окремих її місцевостях правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та в інших особливих випадках.
 
33. Порядок відкликання військовослужбовців з відпустки, а також порядок надання військовослужбовцям відпустки за минулий рік, якщо раніше її не було надано з поважних причин, та порядок розрахунку додаткового часу, необхідного для проїзду військовослужбовців до місця проведення відпустки та назад, визначається Міністерством оборони України, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, керівниками правоохоронних та розвідувальних органів, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 
-55- Березін М.Ю.
У пункті 4 Розділу І:
абзац другий пункту 9 статті 10-1 проекту Закону після слів «розвідувальних органів» доповнити словами «Службою безпеки України».
 
Враховано   Порядок відкликання військовослужбовців з відпустки, порядок надання військовослужбовцям відпустки за минулий рік, якщо раніше її не було надано з поважних причин, і порядок розрахунку додаткового часу, необхідного для проїзду в межах України військовослужбовців до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання, визначаються Міністерством оборони України, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, керівниками правоохоронних та розвідувальних органів, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 
    -56- Березін М.Ю.
В абзаці другому пункту 9 статті 10-1 слова "для проїзду військовослужбовців до місця проведення відпустки та назад" замінити словами "для проїзду в межах України військовослужбовців до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання".
 
Враховано    
    -57- Рахманін С.І.
В абзаці 21 пункту 4 розділу І (абзац другий пункту 9 нової редакції статті 10-1) слова «Міністерством оборони України, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, керівниками правоохоронних та розвідувальних органів, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено з підстав, визначених для поправки № 51.   
    -58- Бобровська С.А.
Абзац другий пункту 9 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"Порядок відкликання військовослужбовців з відпустки, а також порядок надання військовослужбовцям відпустки за минулий рік, якщо раніше її не було надано з поважних причин, та порядок розрахунку додаткового часу, необхідного для проїзду військовослужбовців до місця проведення відпустки та назад, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено з підстав, визначених для поправки № 51.   
    -59- Лубінець Д.В.
Абзац другий пункту 9 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"Порядок відкликання військовослужбовців з відпустки, а також порядок надання військовослужбовцям відпустки за минулий рік, якщо раніше її не було надано з поважних причин, та порядок розрахунку додаткового часу, необхідного для проїзду військовослужбовців до місця проведення відпустки та назад, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено з підстав, визначених для поправки № 51.   
    -60- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Абзац 21 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Порядок відкликання військовослужбовців з відпустки, а також порядок надання військовослужбовцям відпустки за минулий рік, якщо раніше її не було надано з поважних причин, та порядок розрахунку додаткового часу, необхідного для проїзду військовослужбовців до місця проведення відпустки та назад, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено з підстав, визначених для поправки № 51.   
34. У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної та щорічної додаткової відпустки невикористана їх частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.
 
-61- Василенко Л.В.
У частині дев’ятій статті 10-1 слова «відкликання військовослужбовців з відпустки» замінити словами «відкликання військовослужбовців із щорічних основних та щорічних додаткових відпусток»
 
Відхилено важається, що у разі оголошення мобілізації, настання особливого періоду, введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та в інших особливих випадках, військовослужбовці підлягатимуть поверненню на військову службу з усіх відпусток, а не лише з щорічних основних та щорічних додаткових відпусток. Зазначене обумовлене особливістю виконання військового обов’язку, визначеними завданнями для військової частини, де проходить військову службу військовослужбовець, у тому числі можливою передислокацією військових частин та підрозділів у разі настання вищевказаних особливих випадків.  У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної або щорічної додаткової відпустки невикористана їх частина надається йому в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.
 
35. 10. Військовослужбовцям строкової військової служби може надаватись додаткова відпустка як заохочення строком до 5 діб.
 
-62- Василенко Л.В.
Частину десяту статті 10-1 викласти в такій редакції:
«10. Військовослужбовцям строкової військової служби може надаватись додаткова відпустка як заохочення строком до 5 діб. Порядок надання таких відпусток Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також військовими формуваннями, правоохоронними і розвідувальними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями.»
 
Відхилено   10. Військовослужбовцям строкової військової служби може надаватися додаткова відпустка як заохочення строком до 5 діб.
 
36. 11. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), виконання обов’язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю до 15 календарних днів залежно від часу проходження служби в цих умовах. Перелік місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також тривалість та порядок надання такої щорічної додаткової відпустки визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-63- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
В реченні першому частини одинадцятої статті 10і Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» після слів «із збереженням грошового забезпечення тривалістю» додати слова і цифри «від 7».
 
Відхилено   11. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), виконання обов’язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення до 15 календарних днів залежно від тривалості проходження служби в цих умовах. Перелік місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними і екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також тривалість та порядок надання такої щорічної додаткової відпустки визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
37. 12. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження грошового забезпечення та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки.
 
-64- Березін М.Ю.
Пункт 12 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"12. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки та інші види відпусток відповідно до законодавства.
Якщо законодавством передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення. Якщо законодавством передбачено надання додаткових відпусток із збереженням заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення".
 
Враховано   12. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки та інші види відпусток відповідно до законодавства.
 
38. Якщо законодавством про відпустки передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються без збереження грошового забезпечення. Якщо законодавством про відпустки передбачено надання додаткових відпусток зі збереженням заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) надаються із збереженням грошового забезпечення.
 
-65- Павлюк М.В.
Абзац 2 ч. 12 ст. 10-1 – виключити.
 
Відхилено   Якщо законодавством передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення. Якщо законодавством передбачено надання додаткових відпусток із збереженням заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення.
 
39. 13. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які одночасно мають право на отримання додаткової відпустки, передбаченої цим та іншими законами, така відпустка надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.
 
   13. Військовослужбовці, які одночасно мають право на отримання додаткової відпустки, передбаченої цим та іншими законами, така відпустка надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.
 
40. 14. Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення тривалістю не більш як 15 календарних днів.
 
-66- Березін М.Ю.
Пункт 14 статті 10-1 викласти в такій редакції:
«14. Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення (крім військовослужбовців строкової військової служби, яким така відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення) тривалістю не більш як 15 календарних днів».
 
Враховано редакційно   14. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 30 календарних днів на рік без збереження грошового забезпечення. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до оголошення демобілізації, під час дії правового режиму воєнного стану або фактичного початку бойових дій така відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення.
Військовослужбовцям строкової військової служби може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 30 календарних днів на рік зі збереженням грошового забезпечення.
 
    -67- Березін М.Ю.
Пункт 14 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"14. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 30 календарних днів на рік без збереження грошового забезпечення. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до оголошення демобілізації, під час дії правового режиму воєнного стану або фактичного початку бойових дій така відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення.
Військовослужбовцям строкової військової служби може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 30 календарних днів на рік зі збереженням грошового забезпечення".
 
Немає висновку    
    -68- Забродський М.В.
В абзаці 28 пункту 4 розділу І проекту Закону після слів "15 календарних днів" доповнити словами "на рік".
 
Враховано редакційно    
    -69- Павлюк М.В.
Ч. 14 ст. 10-1 після слів «Військовослужбовцям» доповнити словами «крім військовослужбовців строкової служби».
 
Враховано редакційно    
    -70- Василенко Л.В.
Частину чотирнадцяту статті 10-1 викласти в такій редакції:
«14. Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:
1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;
2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:
а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.»
 
Відхилено важається недоцільним визначати вичерпний перелік випадків, за яких необхідно надавати військовослужбовцю відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, оскільки такі випадки передбачити неможливо.   
41. 15. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.
 
-71- Василенко Л.В.
Після частини чотирнадцятої статті 10-1 доповнити новою частиною такого змісту:
«15. За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.».
У зв’язку з цим частити п’ятнадцяту-дев’ятнадцяту вважати частинами шістнадцятою-двадцятою відповідно.
 
Відхилено Внесена поправка за змістом дублює пункт 14 нової редакції статті 10-1 даного законопроекту.  15. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.
 
42. 16. У зв’язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання.
 
   16. У зв’язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання.
 
43. 17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації (крім строку, на який введено правовий режим воєнного стану, або до оголошення демобілізації) військовослужбовцям надаються такі відпустки:
 
-72- Павлюк М.В.
Ч. 17 ст. 10-1 слова «додаткові відпустки на навчання» виключити, слова «додаткові відпустки учасникам бойових дій та особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни» замінити на «особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
Відхилено несена поправка буде звужувати право військовослужбовців на додаткові відпустки на навчання та додаткові відпустки учасникам бойових дій.  17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації (крім строку, на який введено правовий режим воєнного стану, або фактичного початку бойових дій) до оголошення демобілізації військовослужбовцям надаються такі відпустки:
 
    -73- Березін М.Ю.
Абзац перший пункту 17 статті 10-1 викласти в такій редакції:
"17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації (крім строку, на який введено правовий режим воєнного стану, або фактичного початку бойових дій) до оголошення демобілізації військовослужбовцям надаються такі відпустки".
 
Враховано    
44. щорічні основні відпустки;
 
   1) щорічні основні відпустки;
 
45. канікулярні відпустки;
 
   2) канікулярні відпустки;
 
46. відпустки для лікування;
 
   3) відпустки для лікування;
 
47. відпустки військовослужбовцям строкової служби;
 
   4) відпустки військовослужбовцям строкової служби відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті;
 
48. відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин;
 
      
49. додаткові відпустки на навчання;
 
   5) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
 
50. додаткові відпустки учасникам бойових дій та особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 
   6) додаткові відпустки учасникам бойових дій, особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності;
 
51. додаткові відпустки військовослужбовцям – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2;
 
-74- Березін М.Ю.
Види відпусток у пункті 17 статті 10-1 доповнити відпустками для постраждалих учасників Революції Гідності та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1.
 
Враховано   7) додаткові відпустки військовослужбовцям – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та 2;
 
52. додаткові відпустки як заохочення для військовослужбовців строкової служби;
 
   8) додаткові відпустки як заохочення для військовослужбовців строкової служби;
 
53. відпустки військовослужбовцям у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
 
   9) відпустки військовослужбовцям у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
 
54. додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А Ігрупи.
 
   10) додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А Ігрупи.
 
55. відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 15 календарних днів.
 
-75- Забродський М.В.
В абзаці 43 пункту 4 розділу І проекту Закону після слів "15 календарних днів" доповнити словами "на рік".
 
Враховано редакційно   11) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 30 календарних днів на рік із збереженням грошового забезпечення.
 
56. 18. Під час дії правового режиму воєнного стану, або фактичного початку воєнних дій військовослужбовцям надаються відпустки для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 15 календарних днів та відпустки військовослужбовцям у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.
 
-76- Забродський М.В.
В абзаці 44 пункту 4 розділу І проекту Закону після слів "15 календарних днів" доповнити словами "на рік".
 
Враховано редакційно   18. Під час дії правового режиму воєнного стану або фактичного початку бойових дій військовослужбовцям надаються відпустки для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 30 календарних днів на рік та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.
 
    -77- Березін М.Ю.
У пункті 18 статті 10-1 слово "воєнних" замінити словом "бойових".
 
Враховано    
57. 19. Черговість надання військовослужбовцям щорічних основних та щорічних додаткових відпусток визначається графіками, які затверджуються командиром (начальником) військової частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації і доводиться до відома всіх військовослужбовців.
 
-78- Забродський М.В.
Абзаци 45 та 46 пункту 4 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано частково оложення пункту 19 нової редакції статті 10-1 законопроекту направлене на впорядкування у військовій частині питань, пов’язаних з черговістю надання відпусток військовослужбовцям. Встановлюється обов’язковість затвердження графіка відпусток, доведення його до відома усіх військовослужбовців, врахування побажань військовослужбовців при плануванні відпусток, у тому числі їх право використовувати відпустку у зручний для них час (пільга для учасників бойових дій).  19. Черговість надання військовослужбовцям щорічних основних та щорічних додаткових відпусток визначається графіками, що затверджуються командиром (начальником) військової частини, керівником органу військового управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації і доводиться до відома всіх військовослужбовців.
 
58. При складанні графіків відпусток ураховуються необхідність підтримання у військовій частині, органі військового управління, вищому військовому навчальному закладі, установі та організації постійної бойової готовності і проведення занять з бойової підготовки, підтримання порядку, військової дисципліни, виховання військовослужбовців та підвищення їх культурного рівня, а також особисті інтереси військовослужбовців, у тому числі право на використання щорічної основної відпустки у зручний для них час, передбачене законодавством.».
 
-79- Завітневич О.М.
Забродський М.В.
Безугла М.В.
Мисягін Ю.М.
Костенко Р.В.
Арахамія Д.Г.
Березін М.Ю.
Веніславський Ф.В.
Верещук І.А.
Герасименко І.Л.
Здебський Ю.В.
Касай Г.О.
Ковальов О.І.
Копитін І.В.
Парубій А.В.
Рахманін С.І.
Абзац 46 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -80- Павлюк М.В.
Ч. 2 статті 11 викласти у наступній редакції «Правом на безоплатне медичне обслуговування та реабілітацію в Закладах охорони здоров’я (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Збройних сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, правоохоронних органів) користуються члени сім’ї військовослужбовця та осіб звільнених у запас або у відставку, стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби якщо ці особи прослужили у Збройних силах України інших утворених відповідно до Законів України військових формувань та правоохоронних органів не менше як 20 календарних років, а також військовослужбовців які загинули (померли) пропали безвісті в ході бойових дій (війни) чи під час виконання обов’язків військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій війни чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.»
 
Відхилено стаття 116 Регламенту ВРУ   
    -81- Кузьміних С.В.
У пункті 3 статті 11 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" перед словами "санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях" доповнити словом "безоплатне".
 
Відхилено стаття 116 Регламенту ВРУ   
59. 5. У статті 12:
 
   5. У статті 12:
 
60. 1) у пункті 1:
 
   1) у пункті 1:
 
61. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
62. «Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із .»;
 
   «Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України»;
 
63. абзаци п’ятий – одинадцятий замінити новими абзацами такого змісту:
 
   абзаци п’ятий – дванадцятий замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
 
64. «У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), які не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах та сімейних гуртожитках, а також у разі відсутності службового жилого приміщення для забезпечення осіб офіцерського складу, військова частина зобов’язана орендувати для таких військовослужбовців та членів їх сімей житло або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.
 
-82- Василенко Л.В.
В абзаці п’ятому частини першої статті 12 після слів «особового складу військової частини» доповнити словами «крім випадків, визначених Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також військовими формуваннями, правоохоронними і розвідувальними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями.»
 
Відхилено   «У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), які не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян. У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах та сімейних гуртожитках, а також у разі відсутності службового жилого приміщення для забезпечення осіб офіцерського складу військова частина зобов’язана орендувати для таких військовослужбовців та членів їх сімей житло або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.
 
65. Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають сім'ї, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення.
 
   Курсантам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, які мають сім'ї, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення.
 
66. Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
67. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу на час військової служби за призовом не зараховуються на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби.
 
-83- Костенко Р.В.
В абзаці 8 частини 1 статті 12 проекту Закону слова «Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу на час військової служби за призовом не зараховуються на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби» замінити словами: «За військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на військову службу. Такі військовослужбовці не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та зараховані на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби».
 
Враховано редакційно   За військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на військову службу. Зазначені військовослужбовці не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання та зараховані на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військовій частині за місцем проходження служби.
 
68. Військовослужбовці та члени їх сімей (крім осіб, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проходження військової служби) зобов’язані вивільнити займане ними службове жиле приміщення, жилу площу в сімейних гуртожитках, спеціально пристосованих казармах, у двотижневий строк з дня виключення зазначених військовослужбовців із списків особового складу військової частини.»;
 
   Військовослужбовці та члени їх сімей (крім осіб, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проходження військової служби) зобов’язані вивільнити займане ними службове жиле приміщення, жилу площу в сімейних гуртожитках, спеціально пристосованих казармах у двотижневий строк з дня виключення зазначених військовослужбовців із списків особового складу військової частини»;
 
69. 2) у пункті 2 слова «, які вступили на військову службу за контрактом,» виключити;
 
   2) у пункті 2 слова «які вступили на військову службу за контрактом» виключити;
 
70. 3) у пункті 4 слова «які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше,» виключити;
 
-84- Березін М.Ю.
Пункт 8 статті 12 після слів "у зв'язку із скороченням штатів" доповнити словами "або проведенням організаційних заходів".
 
Враховано   3) у пункті 4 слова і цифри «які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше» виключити;
4) пункт 8 після слів "у зв'язку із скороченням штатів" доповнити словами "або проведенням організаційних заходів";
 
71. 4) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
 
   5) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
 
72. «9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і які набули право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», залишаються на такому обліку, а військовослужбовці, які звільнені з військової служби за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, залишаються на такому обліку та користуються правом позачергового одержання житла. Такі особи після звільнення з військової служби продовжують перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду або за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, а в разі її розформування – у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і квартирно-експлуатаційних органах.»;
 
-85- Березін М.Ю.
У підпункті 4 пункту 5 Розділу І:
пункт 9 статті 12 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у військовій частині за місцем проходження служби і які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, а також військовослужбовці, які звільнені з військової служби за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, залишаються на такому обліку. Такі особи після звільнення з військової служби продовжують перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду або за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, а в разі її розформування – у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних органах та користуються правом позачергового одержання житла».
 
Враховано   «9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у військовій частині за місцем проходження служби і які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, а також військовослужбовці, які звільнені з військової служби за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, залишаються на такому обліку. Такі особи після звільнення з військової служби продовжують перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду або за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, а в разі її розформування – у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних органах та користуються правом позачергового одержання житла";
 
    -86- Кучер М.І.
У абзаці першому пункту 9 статті 12 Закону після слів «,а військовослужбовці, які звільненні з військової служби» доповнити словами «в запас або у відставку», а після слів «за віком, за станом здоров’я» доповнити словами «у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби (при досягненні законодавчо встановленої вислуги років)».
 
Відхилено    
73. 5) Пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   6) пункт 10 викласти в такій редакції:
 
74. «10. Військовослужбовці, які проходили військову службу на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що визнані тимчасово окупованими, які відповідно до вимог цієї статті були забезпечені разом з членами їх сімей, жилими приміщеннями для постійного проживання, службовими жилими приміщеннями на таких територіях, та продовжують службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, забезпечуються жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення за письмовою згодою зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей про відмову від права на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, посвідченою нотаріально.
 
-87- Березін М.Ю.
У підпункті 5 пункту 5 Розділу І:
пункт 10 статті 12 проекту Закону після слів «правоохоронних органах» доповнити словами «Службі безпеки України».
 
Враховано   «10. Військовослужбовці, які проходили військову службу на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що визнані тимчасово окупованими, і відповідно до вимог цієї статті були забезпечені разом з членами їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання, службовими жилими приміщеннями на таких територіях та продовжують службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах, Службі безпеки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, забезпечуються жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення за письмовою згодою зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей про відмову від права на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, посвідченою нотаріально.
 
75. Особи, зазначені у абзаці першому цього пункту, які мають у приватній власності жилі приміщення, розташовані на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, якщо право власності на них набуте відповідно до законів України, мають право на забезпечення жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення після зарахування їх на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у військовій частині за місцем проходження служби, за наявності письмової згоди зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей про відмову права власності на жиле приміщення, розташоване на таких територіях, посвідченою нотаріально. Відмова від права власності на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що перебуває у приватній власності таких категорій осіб, здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-88- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
В абзацах 3, 4, 5 підпункту 5 пункту 5 розділу І законопроекту слово «цього» замітини словом «цієї».
 
Відхилено   Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, які мають у приватній власності жилі приміщення, розташовані на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, якщо право власності на них набуте відповідно до законів України, мають право на забезпечення жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення після зарахування їх на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військовій частині за місцем проходження служби за наявності письмової згоди зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей про відмову від права власності на жиле приміщення, розташоване на таких територіях, посвідченою нотаріально. Відмова від права власності на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що перебуває у приватній власності таких категорій осіб, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
76. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, які на дату початку тимчасової окупації вказаних територій, визначену законодавством, перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються жилими приміщеннями з урахуванням попереднього часу перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
 
-89- Василенко Л.В.
В абзаці третьому частини десятої статті 12 після слів «часу перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов» доповнити словами «в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, які на дату початку тимчасової окупації вказаних територій, визначену законодавством, перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються жилими приміщеннями з урахуванням попереднього періоду перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
 
77. Право власності на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що перебуває у приватній власності осіб, зазначених в абзацах першому цього пункту, набуває орган, до повноважень якого належить поліпшення житлових умов таких категорій осіб на іншій території України, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
-90- Березін М.Ю.
У пункті 2 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» вилучити слова «І-ІV рівнів акредитації» і викласти у такій редакції:
«Особи, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу в період навчання у закладах вищої освіти, при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того закладу освіти, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання».
 
Враховано   Право власності на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що перебуває у приватній власності осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, набуває орган, до повноважень якого належить поліпшення житлових умов таких категорій осіб на іншій території України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
6. Пункт 2 статті 13 викласти в такій редакції:
«2. Особи, які були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за призовом осіб офіцерського складу в період навчання в закладах вищої освіти, при звільненні з такої військової служби зараховуються для продовження навчання до того закладу освіти, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання».
 
    -91- Бабак С.В.
З частини другої статті 13 вилучити слова "І -ІV рівнів акредитації".
 
Враховано    
78. 6. Статтю 14 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-92- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
В абзаці 1 пункту 6 розділу І законопроекту слово «новим» замінити словом «новою».
 
Відхилено   7. Статтю 14 доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
79. «16. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця».
 
-93- Березін М.Ю.
У пункті 16 статті 14 слова "у зручний для неї (нього) час" виключити як повторення.
 
Враховано   «16. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця».
 
    -94- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Включити до законопроекту зміну пункту 1 статті 16-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» виклавши його у такій редакції:
«Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:
а) 500-кратного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;
б) 250-кратного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності Ігрупи, 200 – кратного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності ІІ групи, 150 – кратного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності ІІІ групи ( пункту 2 статті 16 цього Закону).
 
Відхилено стаття 116 Регламенту ВРУ   
    -95- Кузьміних С.В.
Статтю 14 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнити новим пунктом 23 "Членам сімей, які втратили військовослужбовця або у разі зникнення безвісти, надається 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами).
 
Відхилено    
80. 7. Пункт 2 статті 23 викласти в такій редакції:
 
   8. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
 
81. «Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ та за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством.».
 
-96- Кучер М.І.
Частину першу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Не менше 10 відсотків коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони України, розвідувальних органів України та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, використовуються виключно для забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями в порядку передбаченому законодавством України.»
 
Відхилено стаття 116 Регламенту ВРУ  «Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ, за рахунок коштів державного бюджету, коштів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством».
 
82. 8. У тексті слова «вищий навчальний заклад», «навчальний заклад» та «професійно-технічний навчальний заклад» в усіх відмінках і формах замінити відповідно словами «заклад вищої освіти», «заклад освіти» та «заклад професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідному відмінку та формі.
 
   9. У тексті Закону слова «вищий навчальний заклад», «навчальний заклад» та «професійно-технічний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «заклад вищої освіти», «заклад освіти» і «заклад професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідному відмінку і числі.
 
83. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
84. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 та абзацу дев’ятого пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.
 
-97- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Частину 1 розділу ІІ (Прикінцеві положення) законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім частини 3 та абзацу дев’ятого частини 4 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2021 року».
 
Відхилено Запропонована правка не узгоджується зі статтею 94 Конституції України, відповідно до якої не передбачено введення в дію законів України.  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 і абзацу дев’ятого пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.
 
85. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
86. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
87. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-98- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Абзац 3 частини 2 розділу ІІ (Прикінцеві положення) законопроекту викласти в такій редакції:
«прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону».
 
Відхилено Запропонована правка не узгоджується зі статтею 94 Конституції України, відповідно до якої не передбачено введення в дію законів України.  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
 
    -99- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом третім такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік".
 
Враховано    
88. Голова
 
   Голова
 
89. Верховної Ради України

   Верховної Ради України