Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0.

 
-1- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
У назві законопроекту (у тексті та додатках) слова і цифри " (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу")" виключити. /техніко-юридичне уточнення, оскільки відповідна конкретизація назви законопроекту не у повній мірі охоплює предмет регулювання законопроекту, про що також зауважено у висновку ГНЕУ/
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу")
 
-2- Торохтій Б.Г.
Назву проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»)» викласти у такій редакції:
«Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо забезпечення реалізації окремих бюджетних програм)»
 
Відхилено /предмет регулювання законопроекту є ширшим, ніж запропонована назва законопроекту/     
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 року № 553-IX, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX, від 25 серпня 2020 року № 822-IX, від 1 вересня 2020 року № 829-IX, від 3 вересня 2020 року № 873-IX та від 17 вересня 2020 року № 909-IX) такі зміни:
 
-3- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
В абзаці першому розділу І законопроекту текст у дужках викласти в такій редакції: " (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31, № 16, ст. 100, № 19, ст. 126, № 27, ст. 180, № 29, ст. 196, № 35, ст. 257; із змінами, внесеними законами України від 18 червня 2020 року № 726-ІХ, від 3 липня 2020 року № 746-ІХ і № 751-ІХ, від 13 липня 2020 року № 757-ІХ, від 14 липня 2020 року № 769-ІХ, від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ, від 1 вересня 2020 року № 829-ІХ, від 3 вересня 2020 року № 873-ІХ, від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ та від 3 листопада 2020 року № 946-ІХ)". (техніко-юридичне уточнення для відображення наявних Відомостей ВРУ та узгодження з останньою редакцією закону про державний бюджет на 2020 рік у зв'язку з внесенням до нього змін законом від 03.11.2020 р. № 946-ІХ /йдеться про прийнятий законопроект за реєстр. № 3040а/)
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31, № 16, ст. 100, № 19, ст. 126, № 27, ст. 180, № 29, ст. 196, № 35, ст. 257; із змінами, внесеними законами України від 18 червня 2020 року № 726-ІХ, від 3 липня 2020 року № 746-ІХ і № 751-ІХ, від 13 липня 2020 року № 757-ІХ, від 14 липня 2020 року № 769-ІХ, від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ, від 1 вересня 2020 року № 829-ІХ, від 3 вересня 2020 року № 873-ІХ, від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ та від 3 листопада 2020 року № 946-ІХ) такі зміни:
 
4. 1. У статті 1:
 
-4- Марусяк О.Р.
Діденко Ю.О.
Бунін С.В.
Торохтій Б.Г.
Пункт 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
«У статті 1:
в абзаці другому цифри "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно цифрами "994 647 052" та "135.900.864,2";
в абзаці третьому цифри "1.270.137.100,3" та "131.719.714,2" замінити відповідно цифрами "1.285.237.100,3" та "146.819.714,2".
 
Відхилено /запропоновані зміни не зможуть бути реалізовані, оскільки одночасно не подано змін до додатків № 1 і № 2 до законопроекту щодо відповідних змін доходів і видатків державного бюджету згідно з бюджетною класифікацією/  1. У статті 1:
 
    -5- Михайлюк Г.О.
Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«У статті 1:
в абзаці другому числа "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно числами "1.022.051.935" та "163.305.747,2";
в абзаці третьому числа "1.270.137.100,3" та "131.719.714,2" замінити відповідно числами "1.312.641.983,3" та "174.224.597,2".».
 
Відхилено /запропоновані зміни не зможуть бути реалізовані, оскільки одночасно не подано змін до додатків № 1 і № 2 до законопроекту щодо відповідних змін доходів і видатків державного бюджету згідно з бюджетною класифікацією/   
    -6- Жупанин А.В.
Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
в абзаці другому цифри "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно цифрами "1.021.301.935" та "162.930.747,2";
в абзаці третьому цифри "1.270.137.100,3" та "131.719.714,2" замінити відповідно цифрами "1.311.891.983,3" та "173.849.597,2".
 
Відхилено /запропоновані зміни не зможуть бути реалізовані, оскільки одночасно не подано змін до додатків № 1 і № 2 до законопроекту щодо відповідних змін доходів і видатків державного бюджету згідно з бюджетною класифікацією/   
5. в абзаці другому цифри "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно цифрами "1.022.051.935" та "163.305.747,2";
 
-7- Торохтій Б.Г.
в абзаці 2 пункті 1 розділу І законопроекту цифри «1.022.051.935» та «163.305.747,2» замінити відповідно цифрами «1.021.301.935» та «162.930.747,2»;
в абзаці 3 пункті 1 розділу І законопроекту цифри «1.312.641.983,3» та «174.224.597,2» замінити відповідно цифрами «1.311.891.983,3» та «173.849.597,2».
 
Відхилено /запропоновані зміни є некоректними, оскільки не включають зміни до даної статті, внесені законом від 17.09.2020 № 909-ІХ/  в абзаці другому цифри "979.547.052" та "120.800.864,2" замінити відповідно цифрами "1.022.051.935" та "163.305.747,2";
 
6. в абзаці третьому цифри "1.270.137.100,3" та "131.719.714,2" замінити відповідно цифрами "1.312.641.983,3" та "174.224.597,2".
 
-8- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
Уточнити показники видатків державного бюджету у пункті 1 розділу І /щодо змін до статті 1 Закону/ та рядку "Всього:" додатку № 2 /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ до законопроекту відповідно до прийнятого Верховною Радою 03.11.2020 р. закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік (законопроект за реєстр. № 3040а), яким серед іншого збільшено видатки спеціального фонду на 540 млн гривень. /техніко-юридичне уточнення для узгодження правових норм та забезпечення збалансованості бюджетних показників/
 
Враховано   в абзаці третьому цифри "1.270.677.100,3" та "132.259.714,2" замінити відповідно цифрами "1.313.181.983,3" та "174.764.597,2".
 
    -9- Підласа Р.А.
Після пункту 1 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
«ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».»
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу/   
    -10- Костюх А.В.
Після пункту 1 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
« ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» та державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»«
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу/   
    -11- Чернєв Є.В.
Після пункту 1 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
«ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками).».
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу/   
    -12- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 1 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу/   
    -13- Овчинникова Ю.Ю.
Після пункту 1 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
«ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва третьої черги Дністровської гідроакумулюючої електричної станції, інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції.
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;».
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу, а також ймовірного здійснення витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов’язань і втрат доходів державного бюджету у зв’язку з пропозицією щодо звільнення від надання майнового забезпечення і від плати за надання державних гарантій/   
    -14- Михайлюк Г.О.
Після пункту 1 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
«ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва третьої черги Дністровської гідроакумулюючої електричної станції, інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції.
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;».
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу, а також ймовірного здійснення витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов’язань і втрат доходів державного бюджету у зв’язку з пропозицією щодо звільнення від надання майнового забезпечення і від плати за надання державних гарантій/   
7. 2. Статтю 6 доповнити пунктом 1-1)- такого змісту:
 
-15- Припутень Д.С.
Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакцій:
«2. Пункт перший статті 6 доповнити підпунктом ґ) такого змісту:
ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва третьої черги Дністровської гідроакумулюючої електричної станції, інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції.
Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;
 
Відхилено /реалізація такого положення призведе до збільшення обсягу надання державних гарантій і зростання гарантованого державою боргу, а також ймовірного здійснення витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов’язань і втрат доходів державного бюджету у зв’язку з пропозицією щодо звільнення від надання майнового забезпечення і від плати за надання державних гарантій/  2. Пункт 1 статті 6 доповнити підпунктом "ґ"- такого змісту:
 
    -16- Торохтій Б.Г.
Пункт 2 розділу І законопроекту /щодо змін до статті 6 Закону/ виключити.
 
Відхилено    
    -17- Жупанин А.В.
Пункт 2 законопроекту видалити
 
Відхилено    
8. "1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні".
 
-18- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
У пункті 2 розділу І законопроекту /щодо змін до статті 6 Закону/: слова і цифри "Статтю 6", "пунктом" та "1-1" замінити відповідно словами і цифрами "Пункт 1 статті 6", "підпунктом" та "ґ", а слова "за рішенням Кабінету Міністрів України" виключити. /для врахування зауваження ГНЕУ і рішення Комітету щодо забезпечення парламентського #103004
 
Враховано   "ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належать державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні".
 
    -19- Овчинникова Ю.Ю.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
«1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань ПРАТ «НЕК «Укренерго».
 
Відхилено /у запропонованій редакції надання відповідних державних гарантій буде здійснюватися без парламентського контролю/   
    -20- Михайлюк Г.О.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
«1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками) Приватного акціонерного товариства «НЕК «Укренерго» та державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
 
Відхилено /у запропонованій редакції надання відповідних державних гарантій буде здійснюватися без парламентського контролю/   
    -21- Чернєв Є.В.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
«1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».».
 
Відхилено /у запропонованій редакції надання відповідних державних гарантій буде здійснюватися без парламентського контролю/   
    -22- Кисилевський Д.Д.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
"1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань ПРАТ «НЕК «Укренерго» та приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».
 
Відхилено /у запропонованій редакції надання відповідних державних гарантій буде здійснюватися без парламентського контролю/   
    -23- Підласа Р.А.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
«1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні та державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».»
 
Відхилено /у запропонованій редакції надання відповідних державних гарантій буде здійснюватися без парламентського контролю/   
    -24- Костюх А.В.
Пункт другий законопроекту викласти в такій редакції:
«1-1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань господарського товариства за кредитами (позиками), у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі та яке здійснює діяльність у сфері передачі електричної енергії в Україні та»
 
Відхилено /у запропонованій редакції надання відповідних державних гарантій буде здійснюватися без парламентського контролю/   
    -25- Холодов А.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«до доходів належать надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами операцій продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; надходження від сплати грошових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону;».
 
Відхилено /реалізація такого положення унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спеціального фонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -26- Торохтій Б.Г.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«до доходів належать надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами операцій продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; надходження від сплати грошових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону;».
 
Відхилено /реалізація такого положення унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спеціального фонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
9. 3. Статтю 11 доповнити пунктами 11 - 16 такого змісту:
 
-27- Кисилевський Д.Д.
У пункті 3 законопроекту слова та цифри «1 серпня» замінити словами та цифрами «1 жовтня».
 
Відхилено /запропонована зміна дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду бюджетів/  3. Статтю 11 доповнити пунктами 11–16 такого змісту:
 
    -28- Жупанин А.В.
У підпунктах 11-13 пункту 3 законопроекту слова та цифри «1 серпня» замінити словами та цифрами «1 листопада».
 
Відхилено /запропонована зміна дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду бюджетів/   
    -29- Костюх А.В.
У пункті 3 законопроекту слова та цифри «1 серпня» замінити словами та цифрами «30 листопада»
 
Відхилено /запропонована зміна дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду бюджетів/   
    -30- Підласа Р.А.
У пункті 3 законопроекту слова та цифри «1 серпня» замінити словами та цифрами «1 грудня»
 
Відхилено /запропонована зміна дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду бюджетів/   
10. "11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
-31- Холодов А.І.
У пункті 3 розділу І законопроекту в абзацах 2-4 /щодо нових пунктів 11-13 статті 11 Закону/ цифри і слова «1 серпня 2020 року» замінити цифрами і словами «1 грудня 2020 року».
 
Відхилено /запропонована зміна дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів/  "11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
    -32- Торохтій Б.Г.
У пункті 3 розділу І законопроекту в абзацах 2-4 /щодо нових пунктів 11-13 статті 11 Закону/ цифри і слова «1 серпня 2020 року» замінити цифрами і словами «1 грудня 2020 року».
 
Відхилено /запропонована зміна дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду бюджетів/   
    -33- Торохтій Б.Г.
В абзацах другому-сьомому пункту 3 розділу І законопроекту /щодо нових пунктів 11-16 статті 11 Закону/ слова "надходження від" замінити словами "надходження з нарахованих сум податкових зобов’язань, у тому числі, від".
 
Відхилено    
    -34- Припутень Д.С.
Абзац 2 пункту 3 викласти в такій редакції:
«11) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на прибуток підприємств, що склалися станом на 30 вересня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;»
 
Відхилено /дане положення у запропонованій редакції в частині зміни дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів/   
    -35- Михайлюк Г.О.
У підпункті 11 пункту 3 законопроекту: слова «що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження» замінити на «що знаходяться на стадії судового або досудового (адміністративного) оскарження»; слова і числа «станом на 1 серпня 2020 року» замінити на «станом на 31 жовтня 2020 року»
 
Відхилено /запропоноване уточнення в частині зміни дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів/   
    -36- Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 11 пункту 3 законопроекту виключити.
Підпункти 12-16 пункту 3 законопроекту вважати пунктами 11-15 відповідно.
 
Відхилено /виключення такого положення унеможливить проведення передбачених законопроектом взаєморозрахунків та видатків бюджету/   
11. 12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню, на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
-37- Холодов А.І.
У пункті 3 розділу І законопроекту в абзаці 3 /щодо нового пункту 12 статті 11 Закону/ слова «рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» замінити словами «рентної плати за користування надрами для видобування нафти, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату».
 
Відхилено /передбачена у законопроекті скорочена назва відповідної рентної плати застосовується у бюджетному законодавстві /пункт 5-1 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу/  12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
    -38- Торохтій Б.Г.
У пункті 3 розділу І законопроекту в абзаці 3 /щодо нового пункту 12 статті 11 Закону/ слова «рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» замінити словами «рентної плати за користування надрами для видобування нафти, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату».
 
Відхилено /передбачена у законопроекті скорочена назва відповідної рентної плати застосовується у бюджетному законодавстві /пункт 5-1 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу/   
    -39- Овчинникова Ю.Ю.
У підпунктах 12 і 13 пункту 3 слова «що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження» замінити на «що знаходяться в процедурі оскарження».
 
Відхилено    
    -40- Припутень Д.С.
Абзац 3 пункту 3 викласти в такій редакції:
«12) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню, на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що склалися станом на 30 вересня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків»
 
Відхилено /дане положення у запропонованій редакції в частині зміни дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів/   
    -41- Михайлюк Г.О.
Підпункт 12 пункту 3 законопроекту виключити.
Пункти 11, 13-16 пункту 3 законопроекту вважати пунктами 11-15.
 
Відхилено /виключення такого положення унеможливить проведення передбачених законопроектом взаєморозрахунків та видатків бюджету/   
12. 13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню, на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
-42- Припутень Д.С.
Абзац 4 пункту 3 викласти в такій редакції:
«13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню, на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 30 вересня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;»
 
Відхилено /дане положення у запропонованій редакції в частині зміни дати призведе до додаткових втрат доходів загального фонду державного бюджету/  13) надходження від погашення публічним акціонерним товариством "Укрнафта" податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з податку на додану вартість, що склалися станом на 1 серпня 2020 року та несплачені до дати проведення взаєморозрахунків;
 
    -43- Михайлюк Г.О.
У підпункті 13 пункту 3 законопроекту слова «що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження» замінити на «що знаходяться на стадії судового або досудового (адміністративного) оскарження».
 
Відхилено    
13. 14) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами операцій продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України;
 
-44- Холодов А.І.
У пункті 3 розділу І законопроекту абзаци п’ятий - сьомий /щодо нових пунктів 14-16 статті 11 Закону/ виключити.
Відповідно у розділі І законопроекту: в абзаці другому пункту 5 /щодо нового пункту 31 статті 14 Закону/ цифри «11 - 14» замінити цифрами «11 - 13», в абзаці третьому пункту 6 /щодо абзацу 2 нової статті 14-1 Закону/ цифри «11 – 16» замінити цифрами «11 - 13», а слово і цифри «пунктами 31-33» замінити словом і цифрами «пунктом 31».
 
Відхилено /виключення таких положень унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спецфонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/  14) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за результатами проведення операцій з продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України;
 
    -45- Торохтій Б.Г.
У пункті 3 розділу І законопроекту абзаци п’ятий - сьомий /щодо нових пунктів 14-16 статті 11 Закону/ виключити.
Відповідно у розділі І законопроекту: в абзаці другому пункту 5 /щодо нового пункту 31 статті 14 Закону/ цифри «11 - 14» замінити цифрами «11 - 13», в абзаці третьому пункту 6 /щодо абзацу 2 нової статті 14-1 Закону/ цифри «11 – 16» замінити цифрами «11 - 13», а слово і цифри «пунктами 31-33» замінити словом і цифрами «пунктом 31».
 
Відхилено /виключення таких положень унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спецфонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -46- Овчинникова Ю.Ю.
У підпункті 14 пункту 3 слова «за результатами операцій продажу (постачання) природного газу» замінити на «за результатами діяльності із продажу природного газу».
 
Відхилено    
    -47- Южаніна Н.П.
абзац п’ятий пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"14) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" від операцій з продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" при проведенні взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 – 13 цієї статті, без врахування результатів господарської діяльності всіх попередніх періодів".
 
Відхилено    
    -48- Підласа Р.А.
Підпункт 14 пункту 3 законопроекту виключити.
Підпункти 11-13, 15, 16 пункту 3 законопроекту вважати підпунктами 11-15.
Відповідно у пункті 4 законопроекту слова та цифри «пунктами 11-16» замінити на «пунктами 11-15».
 
Відхилено /виключення такого положення унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спецфонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
14. 15) надходження від сплати грошових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
 
-49- Овчинникова Ю.Ю.
У підпункті 15 пункту 3 слова «за операціями продажу (постачання) природного газу» замінити на «за результатами діяльності із продажу природного газу».
 
Відхилено   15) надходження від сплати грошових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Укрнафта" з податку на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
 
    -50- Южаніна Н.П.
абзац шостий пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"15) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартість, що виникли та/або виникнуть у публічного акціонерного товариства "Укрнафта" від операцій з продажу (постачання) природного газу акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" при проведенні взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 – 13 цієї статті, без врахування результатів господарської діяльності всіх попередніх періодів".
 
Відхилено    
    -51- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 15 пункту 3 законопроекту виключити.
Підпункти 11-14, 16 частини 3 законопроекту вважати підпунктами 11-15.
Відповідно у пункті 4 законопроекту слова «пунктами 11-16» замінити на «пунктами 11-15», в абзаці 3 пункту 6 законопроекту слова «надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону» замінити на «надходження, визначені пунктами 11 - 15 статті 11 цього Закону».
 
Відхилено /виключення такого положення унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спеціального фонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
15. 16) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках".
 
-52- Холодов А.І.
У абзаці 7 пункту 3 розділу І законопроекту /щодо нового пункту 16 статті 11 Закону/ слова і цифри «, а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках» виключити.
 
Відхилено /запропоновані зміни призведуть до зменшення передбачених додаткових доходів спецфонду і відповідно коштів на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/  16) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках".
 
    -53- Торохтій Б.Г.
У абзаці 7 пункту 3 розділу І законопроекту /щодо нового пункту 16 статті 11 Закону/ слова і цифри «, а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках» виключити.
 
Відхилено /запропоновані зміни призведуть до зменшення передбачених додаткових доходів спецфонду і відповідно коштів на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -54- Южаніна Н.П.
в абзаці сьомому пункту 3 розділу І проекту слова та цифри ", а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках" виключити.
 
Відхилено /запропоновані зміни призведуть до зменшення передбачених додаткових доходів спецфонду і відповідно коштів на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -55- Торохтій Б.Г.
В абзаці сьомому пункту 3 розділу І законопроекту /щодо нового пункту 16 статті 11 Закону/ слова та цифри "а також за результатами господарської діяльності у 2020 - 2021 роках" замінити словами та цифрами "у період до 31 грудня 2020 року".
 
Відхилено /запропоновані зміни призведуть до зменшення передбачених додаткових доходів спецфонду і відповідно коштів на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -56- Овчинникова Ю.Ю.
У підпункті 16 пункту 3 слова «що виникли та/або виникнуть» замінити на «що виникли».
 
Відхилено    
    -57- Припутень Д.С.
У пункті 3 Розділу І законопроекту абзац 7 викласти в наступній редакції:
"16) надходження від сплати грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що виникли та/або виникнуть у акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" внаслідок отримання компенсації, зазначеної у пункті 31 статті 14 цього Закону, а також за результатами господарської діяльності у 2020 – 2022 роках."
 
Відхилено /дане положення у запропонованій редакції призведе до втрат доходів загального фонду державного бюджету у 2022 році/   
    -58- Костюх А.В.
Підпункт 16 пункту 3 законопроекту виключити.
Відповідно в абзаці 2 пункту 6 законопроекту слова «надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону» замінити на «надходження, визначені пунктами 11 - 15 статті 11 цього Закону»
 
Відхилено /виключення такого положення унеможливить отримання передбачених законопроектом додаткових доходів спецфонду і відповідно їх спрямування на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -59- Підласа Р.А.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктами 16-18 такого змісту:
«16) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
17) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
18) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), який сплачується підприємствами електроенергетичної галузі.»«
 
Відхилено /реалізація таких положень призведе до втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів і відповідно розбалансування показників таких бюджетів, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону щодо змін доходів державного бюджету за їх видами згідно з бюджетною класифікацією/   
    -60- Овчинникова Ю.Ю.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктами 16-20 такого змісту:
«16) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
17) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
18) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
19) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
20) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), який сплачується підприємствами електроенергетичної галузі.»
 
Відхилено /реалізація таких положень призведе до втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів і відповідно розбалансування показників таких бюджетів, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону щодо змін доходів державного бюджету за їх видами згідно з бюджетною класифікацією/   
    -61- Костюх А.В.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктами 16-21 такого змісту:
«16) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
17) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
18) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
19) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
20) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), який сплачується підприємствами електроенергетичної галузі.
21) акцизний податок з виробленої в Україні електричної енергії.»
 
Відхилено /реалізація таких положень призведе до втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів і відповідно розбалансування показників таких бюджетів, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону щодо змін доходів державного бюджету за їх видами згідно з бюджетною класифікацією/   
    -62- Михайлюк Г.О.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктами 16-21 такого змісту:
«16) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
17) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
18) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
19) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
20) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), який сплачується підприємствами електроенергетичної галузі.
21) акцизний податок з виробленої в Україні електричної енергії.».
 
Відхилено /реалізація таких положень призведе до втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів і відповідно розбалансування показників таких бюджетів, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону щодо змін доходів державного бюджету за їх видами згідно з бюджетною класифікацією/   
    -63- Чернєв Є.В.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктами 17-21 такого змісту:
«17) надходження від погашення податкового боргу, з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
18) грошові зобов’язання, в тому числі розстрочені (відстрочені), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей;
19) надходження від погашення податкового боргу, з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, та вугільної галузей;
20) надходження від погашення податкового боргу, із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), який сплачується підприємствами електроенергетичної галузі.
21) акцизний податок з виробленої в Україні електричної енергії.»
Відповідно у пункті 4 законопроекту слова «пунктами 11-16» замінити на «пунктами 11-21», в абзаці 2 пункту 6 законопроекту слова «надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону» замінити на «надходження, визначені пунктами 11 - 21 статті 11 цього Закону».
 
Відхилено /реалізація таких положень призведе до втрат доходів загального фонду державного і місцевих бюджетів і відповідно розбалансування показників таких бюджетів, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону щодо змін доходів державного бюджету за їх видами згідно з бюджетною класифікацією/   
    -64- Кисилевський Д.Д.
Пункт 3 законопроекту доповнити підпунктом 16 такого змісту:
«16) акцизний податок з виробленої в Україні електричної енергії.»
 
Відхилено /зазначене призведе до втрат доходів загального фонду держбюджету і розбалансування його показників, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону/   
    -65- Припутень Д.С.
У пункті 3 Розділу І законопроекту додати абзаци такого змісту:
"у пункті 4 статті 11 слова та цифри "50 відсотків" замінити словами "75 відсотків";
"у пункті 8 статті 11 слова та цифри "70 відсотків" замінити словами "90 відсотків".
 
Відхилено /зазначене призведе до втрат доходів загального фонду держбюджету і розбалансування його показників, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 1 до Закону/   
    -66- Овчинникова Ю.Ю.
Після пункту 3 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«Пункт 7 статті 11 виключити.»
 
Відхилено /зазначене призведе до розбалансування показників спецфонду держбюджету, оскільки виключається джерело здійснення видатків, передбачених пунктами 17-24 статті 14 Закону/   
    -67- Михайлюк Г.О.
Після пункту 3 додати новий пункт такого змісту:
«Пункт 9 статті 11 виключити».
 
Відхилено /зазначене призведе до розбалансування показників спецфонду держбюджету, оскільки виключається джерело здійснення видатків, передбачених пунктом 26 статті 14 Закону, а також не відповідає Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"/   
16. 4. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
 
-68- Овчинникова Ю.Ю.
Пункт 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено /зазначене призведе до неузгодженості правових норм/  4. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
 
    -69- Торохтій Б.Г.
пункт 4 розділу І законопроекту /щодо нової статті 11-1 Закону/ виключити
 
Відхилено /зазначене призведе до неузгодженості правових норм/   
    -70- Припутень Д.С.
Пункт 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Установити, що у 2020 році як виняток з положень пунктів 2, 6 і 5-1 частини другої статті 29, пунктів 4-1, 4-2 і 17 частини першої статті 64, пунктів 1-1 і 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.»«
 
Відхилено /запропонована редакція даного положення, в якій виключено слова «у повному обсязі», призведе до нечіткості правової норми/   
17. "Стаття 11-1. Установити, що у 2020 році як виняток з положень пунктів 2, 6 і 5-1 частини другої статті 29, пунктів 4-1, 4-2 і 17 частини першої статті 64, пунктів 1-1 і 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі".
 
-71- Михайлюк Г.О.
У пункті 4 законопроекту: слово «Установити» замінити на «Затвердити»; слова «пунктами 11-16» замінити на «пунктами 11-20»; слова «зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі» замінити на «зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.
 
Відхилено /запропоноване уточнення щодо виключення слів «у повному обсязі» призведе до нечіткості правової норми/  "Стаття 11-1. Установити, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 2, 5-1 і 6 частини другої статті 29, пунктів 4-1, 4-2 і 17 частини першої статті 64, пунктів 1-1 і 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 11-16 статті 11 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі".
 
    -72- Підласа Р.А.
У пункті 4 законопроекту слова «у повному обсязі» виключити.
 
Відхилено /зазначене призведе до нечіткості правової норми/   
    -73- Костюх А.В.
У пункті 4 законопроекту слова «у повному обсязі» виключити.
 
Відхилено /зазначене призведе до нечіткості правової норми/   
    -74- Шпак Л.О.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«Пункт 6 статті 12 викласти в такій редакції: «6) надходження у сумі 2.000.000,0 тис. гривень від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики».
Доповнити новою статтею 33 такого змісту:
«Стаття 33. Установити, що у разі здійснення у 2019 році видатків бюджету міста Києва на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 1.500.000 тис. гривень) Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше залишку такої заборгованості.
Установити, що у разі надходження до загального фонду державного бюджету коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики, та здійснення у 2020 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві та каналізаційних колекторів Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків з коригуванням відповідних показників фінансування та кредитування державного бюджету, граничного обсягу дефіциту державного бюджету, визначених цим Законом, частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше обсягу надходження коштів від погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та залишку такої заборгованості Київської міської ради.
Порядок списання частини зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, передбачених цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України».
У розділі "Прикінцеві положення" пункт 15 виключити».
 
Відхилено /реалізація таких положень призведе до зменшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та відповідно видатків на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (йдеться про так звану програму «Доступні кредити 5-7-9%»), що здійснюються за рахунок таких надходжень у 2020 році (а також планується здійснювати у 2021 р.)/   
    -75- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 5 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«Пункт 2 статті 13 виключити»
 
Відхилено /зазначене призведе до розбалансування показників спецфонду держбюджету, оскільки виключається джерело здійснення витрат, передбачених пунктом 7 статті 14 Закону/   
    -76- Підласа Р.А.
Після пункту 5 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«Пункт 5 статті 13 виключити»
 
Відхилено /зазначене призведе до розбалансування показників спецфонду держбюджету, оскільки виключається джерело здійснення витрат, передбачених пунктом 9 статті 14 Закону/   
    -77- Костюх А.В.
Після пункту 5 законопроекту додати новий пункт такого змісту:
«Пункт 2,5 статті 13 виключити»
 
Відхилено /зазначене призведе до розбалансування показників спецфонду держбюджету, оскільки виключаються джерела здійснення витрат, передбачених пунктами 7 і 9 статті 14 Закону/   
    -78- Овчинникова Ю.Ю.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Пункт 5 статті 14 викласти в такій редакції:
«5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);».
 
Відхилено /зазначене призведе до зменшення вказаних видатків, оскільки у запропонованій редакції виключається одне з джерел їх здійснення, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатка № 3 до Закону/   
    -79- Михайлюк Г.О.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«У статті 14:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);»
2) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 та пунктом 5 статті 12 цього Закону);»
3) пункт 26 викласти в такій редакції:
«26) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);»
 
Відхилено /запропоновані зміни призведуть до зменшення видатків, зазначених у пункті 5 статті 14 Закону, оскільки виключається одне з джерел їх здійснення, а також не відповідають Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо джерела здійснення видатків, зазначених у пункті 26 статті 14 Закону, при цьому не запропоновано відповідних змін до додатків № 3 і № 4 до Закону щодо зміни показників витрат державного бюджету/   
    -80- Підласа Р.А.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«пункт 8 статті 14 викласти в такій редакції:
«8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних, педагогічних працівників та медичних (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);»«
 
Відхилено /запропонована зміна редакції вказаного пункту не зможе бути реалізована, оскільки містить помилку, а також не передбачено змін у назві відповідної бюджетної програми у додатку № 4 до Закону/   
    -81- Підласа Р.А.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«пункт 11 статті 14 викласти в такій редакції:
«11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону);»«
 
Відхилено /запропонована зміна редакції вказаного пункту суперечить пунктам 5, 27 і 28 статті 14 Закону про державний бюджет на 2020 рік, якими визначено інше цільове спрямування коштів, зазначених пунктом 5 статті 12 Закону/   
    -82- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«пункт 14 статті 14 викласти в такій редакції:
«14) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11, пунктом 5 статті 12 та пунктом 6 статті 13 цього Закону);»«
 
Відхилено /запропонована зміна редакції вказаного пункту суперечить пунктам 5, 27 і 28 статті 14 Закону про державний бюджет на 2020 рік, якими визначено інше цільове спрямування коштів, зазначених пунктом 5 статті 12 Закону/   
    -83- Підласа Р.А.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Після пункту 14 статті 14 додати пункти такого змісту:
«фінансування проектів розвитку транспортної інфраструктури у порядку, обсягах та згідно з переліком об’єктів, що встановлені рішенням Кабінету Міністрів України, яке може передбачати визначення нових бюджетних програм (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);»
«забезпечення функціонування і реформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальних органів (за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);»«
 
Відхилено /такі положення не зможуть бути реалізовані, оскільки запропоноване джерело проведення вказаних видатків (пункт 6 статті 11 Закону) виключено законом від 13.04.2020 № 553-ІХ, а також не запропоновано відповідних змін до додатка № 3 до Закону щодо зміни показників видатків державного бюджету/   
    -84- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Після пункту 14 статті 14 додати пункти 15,16 такого змісту:
«15) фінансування проектів розвитку транспортної інфраструктури у порядку, обсягах та згідно з переліком об’єктів, що встановлені рішенням Кабінету Міністрів України, яке може передбачати визначення нових бюджетних програм (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);
16) забезпечення функціонування і реформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальних органів (за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);».
 
Відхилено /такі положення не зможуть бути реалізовані, оскільки запропоноване джерело проведення вказаних видатків (пункт 6 статті 11 Закону) виключено законом від 13.04.2020 № 553-ІХ, а також не запропоновано відповідних змін до додатка № 3 до Закону щодо зміни показників видатків державного бюджету/   
    -85- Костюх А.В.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Після пункту 14 статті 14 додати пункт 15 такого змісту:
«15) забезпечення функціонування і реформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальних органів (за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);»«
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізоване, оскільки запропоноване джерело проведення вказаних видатків (пункт 6 статті 11 Закону) виключено законом від 13.04.2020 № 553-ІХ, а також не запропоновано відповідних змін до додатка № 3 до Закону щодо зміни показників видатків бюджету/   
    -86- Костюх А.В.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«пункт 19 статті 14 викласти в такій редакції:
«19) першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону);»«
 
Відхилено /запропонована зміна редакції вказаного пункту суперечить пунктам 5, 27 і 28 статті 14 Закону про державний бюджет на 2020 рік, якими визначено інше цільове спрямування коштів, зазначених пунктом 5 статті 12 Закону/   
    -87- Підласа Р.А.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«пункт 19 статті 14 викласти в такій редакції:
19) першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);»«
 
Відхилено /запропонована зміна редакції вказаного пункту не зможе бути реалізована, оскільки не передбачено змін у назві відповідної бюджетної програми у додатку № 3 до Закону/   
    -88- Чернєв Є.В.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«2) пункт 26 статті 14 викласти в такій редакції:
«26) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);»
 
Відхилено /запропонована зміна редакції вказаного пункту суперечить пунктам 5, 27 і 28 статті 14 Закону про державний бюджет на 2020 рік (якими визначено інше цільове спрямування коштів, зазначених пунктом 5 статті 12 Закону), а також Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"/   
18. 5. Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 33 такого змісту:
 
-89- Торохтій Б.Г.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«5. Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 33 такого змісту:
«31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, що будуть здійснені з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, що будуть отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);
32) оновлення та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
33) фінансування заходів із виробництва літаків Державним підприємством "Антонов" (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);».
Внести відповідні зміни до додатка № 2 до законопроекту, зокрема, передбачивши у спеціальному фонді видатки розвитку Мінінфраструктури за бюджетними програмами «Оновлення та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень» у сумі 1,3 млрд грн та «Фінансування заходів із виробництва літаків Державним підприємством "Антонов"« у сумі 9 млрд грн.
 
Відхилено /пропозиція по суті містить положення альтернативного законопроекту за реєстр. № 4119-2 (поданого цим народним депутатом), який за підсумками розгляду Верховною Радою 05.11.2020 р. не прийнято/  5. Статтю 14 доповнити пунктами 31–33 такого змісту:
 
    -90- Марусяк О.Р.
Діденко Ю.О.
Бунін С.В.
Торохтій Б.Г.
Пункт 5 законопроекту викласти в наступній редакції:
«5. Статтю 14 доповнити новим пунктом 31 такого змісту:
"31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону).»
Внести відповідні зміни до додатків до законопроекту, зокрема:
у додатку №2 передбачити зменшення видатків розвитку спеціального фонду Міненерго за відповідною програмою до 15,1 млрд грн та виключити інші зміни щодо видатків;
у додатку №1 виключити зміни щодо доходів за кодами 11020000, 13031200, 13031300, а також передбачити зменшення за спеціальним фондом запропонованих доходів за кодом 13031100 «Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року» до 12.583.333,3 тис грн та за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» до 2.516.666,7 тис грн.
 
Відхилено /зазначеною пропозицією серед іншого виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 у сумі 8,9 млрд грн та реструктуризацію вугільної галузі у сумі 1,4 млрд грн/   
    -91- Овчинникова Ю.Ю.
Пункт 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 34 такого змісту:
«31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);
32) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону).
33) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, в тому числі на погашення заборгованості за електричну енергію (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону)
34) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької та Луганської областей на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону)».
 
Відхилено /зазначеною пропозицією серед іншого виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на реструктуризацію вугільної галузі, крім того, запропоновані положення не зможуть бути реалізовані, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатків № 3 і № 6 до Закону щодо уточнення показників видатків державного бюджету, включаючи визначення обсягів вказаних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/   
    -92- Михайлюк Г.О.
Пункт 5 законопроекту викласти в такій редакції
«5. Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 34 такого змісту:
«31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
32) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону).
33) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, в тому числі на погашення заборгованості за електричну енергію (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)
34) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької та Луганської областей на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)».
 
Відхилено /зазначеною пропозицією серед іншого виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на реструктуризацію вугільної галузі, крім того, запропоновані положення не зможуть бути реалізовані, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатків № 3 і № 6 до Закону щодо уточнення показників видатків державного бюджету, включаючи визначення обсягів вказаних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/   
    -93- Припутень Д.С.
Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"5. Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 32 такого змісту:
"31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);
32) розвиток системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)."
 
Відхилено /зазначеною пропозицією серед іншого виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 у сумі 8,9 млрд грн та реструктуризацію вугільної галузі у сумі 1,4 млрд грн, крім того, запропоновані положення не зможуть бути реалізовані, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 3 до Закону щодо уточнення показників видатків державного бюджету, включаючи визначення обсягів видатків, зазначених у пункті 32 статті 14 Закону/   
    -94- Припутень Д.С.
Абзац 1 пункту 5 викласти в такій редакції:
«Статтю 14 доповнити новими пунктами 31 - 32 такого змісту:
Відповідно в абзаці 3 пункту 6 цифру «33» замінити цифрою «32».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням вищенаведеної пов’язаної пропозиції цього народного депутата/   
    -95- Жупанин А.В.
В абзаці 1 пункту 5 цифру «33» замінити цифрою «35».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 14 Закону/   
19. "31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);
 
-96- Кучеренко О.Ю.
Абзац 2 пункту 5 розділу І законопроекту після слів «та з урахуванням допустимого рівня прибутку» доповнити словами: «, визначеного відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено /зазначене питання має бути врегульовано в рамках запропонованої законопроектом нової статті 14-1 Закону, в якій передбачається затвердження КМУ відповідного порядку/  "31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11–14 статті 11 цього Закону);
 
    -97- Южаніна Н.П.
в абзаці другому пункту 5 розділу І проекту: слова "здійснених з метою" замінити словами "здійснених у минулих податкових (звітних) періодах з метою"; слова та цифри "визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону" замінити словами та цифрами "визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону"
 
Відхилено    
    -98- Холодов А.І.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзац другий /щодо нового пункту 31 статті 14 Закону/ викласти в такій редакції:
«31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, що будуть здійснені з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, що будуть отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону);»
 
Відхилено /пропозиція по суті містить положення альтернативного законопроекту за реєстр. № 4119-1 (поданого цим народним депутатом), який за підсумками розгляду Верховною Радою 05.11.2020 р. не прийнято/   
    -99- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзац другий /щодо нового пункту 31 статті 14 Закону/ викласти в такій редакції:
«31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, що будуть здійснені з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, що будуть отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону);»
 
Відхилено /пропозиція по суті містить положення альтернативного законопроекту за реєстр. № 4119-2 (поданого цим народним депутатом), який за підсумками розгляду Верховною Радою 05.11.2020 р. не прийнято/   
    -100- Припутень Д.С.
Абзац 2 пункту 5 викласти в такій редакції: «31) компенсацію акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»« та приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на них відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" та Закону України «Про ринок електричної енергії» спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);»
 
Відхилено /у запропонованій редакції таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) стосовно видатків державного бюджету/   
    -101- Підласа Р.А.
У пункті 5 законопроекту після підпункту 31 доповнити підпунктом 32 такого змісту: «32) компенсацію державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);».
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо видатків державного бюджету, включаючи визначення обсягу запропонованих нових видатків та збалансування змін бюджетних показників/   
    -102- Костюх А.В.
У пункті 5 законопроекту після підпункту 31 доповнити підпунктом 32 такого змісту: «32) компенсацію державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);»
Пункти 32-33 законопроекту визначити пунктами 33-34 відповідно.
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо видатків державного бюджету, включаючи визначення обсягу запропонованих нових видатків та збалансування змін бюджетних показників/   
20. 32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
 
-103- Жупанин А.В.
У пункті 5 законопроекту підпункт 32) статті 14 викласти в такій редакції: «32) компенсацію державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);»
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на реструктуризацію вугільної галузі, крім того, таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо видатків державного бюджету/  32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
 
    -104- Кисилевський Д.Д.
У пункті 5 законопроекту слова та цифри «32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);» замінити словами та цифрами «32) компенсацію державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);».
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на реструктуризацію вугільної галузі, крім того, таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо видатків державного бюджету/   
    -105- Холодов А.І.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзаци третій – четвертий /щодо нових пунктів 32 і 33 статті 14 Закону/ виключити.
Внести відповідні зміни до додатка №2, передбачивши виключення змін щодо відповідних видатків.
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 у сумі 8,9 млрд грн та реструктуризацію вугільної галузі у сумі 1,4 млрд грн/   
    -106- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзаци третій – четвертий /щодо нових пунктів 32 і 33 статті 14 Закону/ виключити.
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі, але не передбачено відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту/   
    -107- Підласа Р.А.
У пункті 5 законопроекту слова та цифри «32) реструктуризацію вугільної галузі (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);» виключити.
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються додаткові видатки на реструктуризацію вугільної галузі, але не передбачено відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту/   
    -108- Торохтій Б.Г.
абзаци третій і четвертий пункту 5 розділу І законопроекту /щодо нових пунктів 32 і 33 статті 14 Закону/ замінити новими абзацами такого змісту:
"32) фінансову підтримку оновлення рухомого складу та модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень, спорудження та відновлення мостів державного та місцевого значення на автомобільних дорогах загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
33) фінансову підтримку здійснення заходів із авіабудування Державним підприємством "Антонов" (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону).
Здійснення заходів, визначених пунктом 31 статті 14 цього Закону, відбувається не раніше, ніж з моменту виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону у повному обсязі.
Виконання вимог, встановлених пунктами 11-13 статті 11 цього Закону здійснюється публічним акціонерним товариством «Укрнафта» не пізніше, ніж протягом 20 календарних днів з дня набрання цим Законом чинності.
У разі невиконання, неповного або неналежного виконання вимог пунктів 11-13 статті 11 цього Закону, пункт 31 статті 14 цього Закону не підлягає застосуванню та вважається такою, що втратила чинність."
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 та реструктуризацію вугільної галузі/   
    -109- Припутень Д.С.
Абзац 3 пункту 5 викласти в такій редакції: «32) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)".»
Відповідно Абзац 4 пункту 5 виключити.
 
Відхилено /зазначеною пропозицією виключаються додаткові видатки на реструктуризацію вугільної галузі, але не передбачено відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту/   
21. 33) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)".
 
-110- Холодов А.І.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзац четвертий /щодо нового пункту 33 статті 14 Закону/ замінити двома абзацами такого змісту:
«33) фінансування заходів із авіабудування Державним підприємством "Антонов" (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
34) відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону).»
Відповідно в абзаці третьому пункту 6 розділу І законопроекту /щодо абзацу 2 нової статті 14-1 Закону/ цифри «31-33» замінити цифрами «31-34».
Внести відповідні зміни до додатка №2, передбачивши за спеціальним фондом видатки на «Фінансування заходів із авіабудування Державним підприємством "Антонов"« у сумі 5 млрд грн та «Відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування» у сумі 3,9 млрд грн (замість видатків на фонд боротьби з СОVІD-19).
 
Відхилено /зазначеною пропозицією серед іншого виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 у сумі 8,9 млрд грн/  33) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)".
 
    -111- Торохтій Б.Г.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзац четвертий /щодо нового пункту 33 статті 14 Закону/ замінити двома абзацами такого змісту:
«33) фінансування заходів із авіабудування Державним підприємством "Антонов" (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);
34) відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону).»
Відповідно в абзаці третьому пункту 6 розділу І законопроекту /щодо абзацу 2 нової статті 14-1 Закону/ цифри «31-33» замінити цифрами «31-34».
Внести відповідні зміни до додатка №2, передбачивши за спеціальним фондом видатки на «Фінансування заходів із авіабудування Державним підприємством "Антонов"« у сумі 5 млрд грн та «Відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування» у сумі 3,9 млрд грн (замість видатків на фонд боротьби з СОVІD-19).
 
Відхилено /зазначеною пропозицією серед іншого виключаються передбачені законопроектом додаткові видатки на Фонд боротьби з СОVІD-19 у сумі 8,9 млрд грн/   
    -112- Жупанин А.В.
У пункті 5 законопроекту підпункт 33) статті 14 викласти в такій редакції:
«33) компенсацію приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону);»
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо видатків державного бюджету/   
    -113- Жупанин А.В.
У пункті 5 законопроекту додати новий підпункт 34) статті 14 такого змісту:
«34) оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону);»
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо видатків державного бюджету/   
    -114- Жупанин А.В.
У пункті 5 законопроекту додати новий підпункт 35) статті 14 такого змісту:
«35) фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15 та 16 статті 11 цього Закону)».
 
Відхилено /така пропозиція є недоцільною, оскільки відповідне положення передбачено законопроектом у новому пункті 33 статті 14 Закону/   
    -115- Кисилевський Д.Д.
У пункті 5 законопроекту після підпункту 33 додати нові підпункти такого змісту:
«34) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, в тому числі на погашення заборгованості за електричну енергію (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону)»;
«субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької та Луганської областей на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання (за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 14 статті 11 цього Закону)».
 
Відхилено /такі положення не зможуть бути реалізовані, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатків № 3 і № 6 до Закону щодо уточнення видатків державного бюджету, включаючи визначення обсягів вказаних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам/   
    -116- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Статтю 14 доповнити пунктом:
«фінансову підтримку сільськогосподарських виробників за реалізовану вовну переробним текстильним підприємствам за рахунок часткового відшкодування вартості її заготівлі, залежно від обсягів та якості вовни у розмірі 50 відсотків її вартості (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону)».»
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 3 до Закону щодо уточнення видатків державного бюджету, включаючи визначення вказаних нових видатків, а також є суперечливим, оскільки у пропозиції №75 цього народного депутата передбачається виключити пункт 2 статті 13 Закону, що є джерелом вказаних нових видатків/   
    -117- Костюх А.В.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом 16:
«16) будівництво і реконструкцію магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення відповідно до статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт».»
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо уточнення видатків державного бюджету, включаючи визначення вказаних нових видатків, а також джерела здійснення вказаних нових видатків/   
    -118- Підласа Р.А.
Після пункту 5 законопроекту додати пункт такого змісту:
«Статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом:
«будівництво і реконструкцію магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення відповідно до статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт».»
 
Відхилено /таке положення не зможе бути реалізовано, оскільки не запропоновано відповідних змін до додатка № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) щодо уточнення видатків державного бюджету, включаючи визначення вказаних нових видатків, а також джерела здійснення вказаних нових видатків/   
22. 6. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
-119- Торохтій Б.Г.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«6. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Установити, що:
у 2020 році надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
реалізація заходів, визначених пунктом 31 статті 14 цього Закону, відбувається виключно після повного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону;
публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має право повністю виконати положення пунктів 11-13 статті 11 цього Закону протягом 10 календарних днів після набрання цим Законом чинності. У разі неповного виконання чи невиконання положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону, пункт 31 статті 14 цього Закону стає нечинним та не підлягає виконанню;
розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом.»«.
 
Відхилено /пропозиція по суті містить положення альтернативного законопроекту за реєстр. № 4119-2 (поданого цим народним депутатом), який за підсумками розгляду Верховною Радою 05.11.2020 р. не прийнято/  6. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
    -120- Жупанин А.В.
Пункт 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Доповнити статтею 14 1 такого змісту:
"Стаття 14 1. Установити, що у 2020 році надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-35 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом.»
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 14 Закону щодо доповнення пунктами 31-35 (замість пунктів 31-33 у законопроекті)/   
    -121- Припутень Д.С.
Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Установити, що:
надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-32 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом."
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 14 Закону щодо доповнення пунктами 31-32 (замість пунктів 31-33 у законопроекті)/   
    -122- Овчинникова Ю.Ю.
Пункт 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено /відповідне положення потрібне для належного нормативно-правового забезпечення реалізації положень законопроекту/   
23. "Стаття 14-1. Установити, що:
 
-123- Підласа Р.А.
Абзац 2 пункту 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено /виклад пропозиції є незрозумілою/  "Стаття 14-1. Установити, що:
 
    -124- Костюх А.В.
В абзаці першому пункт 6 слово «Установити» замінити словом «Визначити».
 
Відхилено    
24. надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 
-125- Торохтій Б.Г.
в абзаці третьому пункту 6 розділу І законопроекту слова "у порядку, затвердженому" замінити словами "у порядку та в межах строків, затверджених"
 
Відхилено /зазначене питання не потребує додаткового унормування, оскільки згідно з бюджетним законодавством таке положення може бути реалізовано в межах п.р./  надходження, визначені пунктами 11–16 статті 11 цього Закону, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами 31–33 статті 14 цього Закону, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 
    -126- Костюх А.В.
В абзаці 2 пункту 6 законопроекту цифри «31-33» замінити цифрами «31-34», в абзаці 3 пункту 6 законопроекту слова та цифри «пункту 31» замінити словами та цифрами «пунктів 31,32».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 14 Закону щодо доповнення пунктами 31-34 (замість пунктів 31-33 у законопроекті)/   
    -127- Михайлюк Г.О.
В абзаці 2 пункту 6 законопроекту: слова «надходження, визначені пунктами 11 - 16 статті 11 цього Закону» замінити на «надходження, визначені пунктами 11 - 20 статті 11 цього Закону»; слова «у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України» замінити на «відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України»
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 11 Закону щодо доповнення пунктами 11-20 (замість пунктів 11-16 у законопроекті)/   
    -128- Кисилевський Д.Д.
В абзаці 2 пункту 6 законопроекту цифри « 31-33» замінити словами цифрами «31-34», в абзаці 3 пункту 6 законопроекту слова та цифри «пункту 31» замінити словами та цифрами «пунктів 31-35».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 14 Закону щодо доповнення пунктами 31-35 (замість пунктів 31-33 у законопроекті)/   
    -129- Підласа Р.А.
В абзаці 2 пункту 6 законопроекту цифри «31-33» замінити словами цифрами «31,32», в абзаці 3 пункту 6 законопроекту слова та цифри «пункту 31» замінити словами та цифрами «пунктів 31,32».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаних пропозицій цього народного депутата до статті 14 Закону щодо доповнення пунктами 31-32 (замість пунктів 31-33 у законопроекті)/   
    -130- Холодов А.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити двома абзацами такого змісту:
«реалізація заходів, визначених пунктом 31 статті 14 цього Закону, відбувається виключно після повного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону.
Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має право повністю виконати положення пунктів 11-13 статті 11 цього Закону протягом 15 календарних днів після прийняття Кабінетом міністрів Україні порядку, визначеного абзацем першим цієї статті. У разі неповного виконання чи невиконання положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону, пункт 31 статті 14 цього Закону стає нечинним та не підлягає виконанню».
 
Відхилено /пропозиція по суті містить положення альтернативного законопроекту за реєстр. № 4119-1 (поданого цим народним депутатом), який за підсумками розгляду Верховною Радою 05.11.2020 р. не прийнято/   
    -131- Торохтій Б.Г.
Пункт 6 розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити двома абзацами такого змісту:
«реалізація заходів, визначених пунктом 31 статті 14 цього Закону, відбувається виключно після повного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону.
Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має право повністю виконати положення пунктів 11-13 статті 11 цього Закону протягом 15 календарних днів після прийняття Кабінетом міністрів Україні порядку, визначеного абзацем першим цієї статті. У разі неповного виконання чи невиконання положень пунктів 11-13 статті 11 цього Закону, пункт 31 статті 14 цього Закону стає нечинним та не підлягає виконанню».
 
Відхилено /пропозиція по суті містить положення альтернативного законопроекту за реєстр. № 4119-2 (поданого цим народним депутатом), який за підсумками розгляду Верховною Радою 05.11.2020 р. не прийнято/   
25. розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
-132- Михайлюк Г.О.
В абзаці 3 пункту 6 законопроекту слова «відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України» замінити на «відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено /у даному положенні потрібно затвердження відповідного порядку КМУ, а не посилання на нормативно-правові акти КМУ/  розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 
    -133- Чернєв Є.В.
Абзац 3 пункту 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено /дане положення унормовує порядок розрахунку компенсації/   
    -134- Припутень Д.С.
Абзац 4 пункту 6 викласти в такій редакції:
«розрахунок компенсації в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;»
 
Відхилено    
26. проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом."
 
-135- Підласа Р.А.
Абзац 4 пункту 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки визначеної форми, наданої контролюючим органом.»«
 
Відхилено   проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11–13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої контролюючим органом".
7. Статтю 29 виключити.
8. Доповнити статтею 34 такого змісту:
"Стаття 34. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за рахунок бюджетних призначень, встановлених на 2020 рік за бюджетною програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" (код 2501450), таким закладам надається фінансова підтримка на забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
9. Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 20 такого змісту:
"20. Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:
залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, наданою у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення".
 
    -136- Кисилевський Д.Д.
Абзац 4 пункту 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки визначеної форми, наданої уповноваженим контролюючим органом.».
 
Відхилено    
    -137- Костюх А.В.
Абзац 4 пункту 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі довідки, наданої відповідним контролюючим органом.»
 
Відхилено    
    -138- Припутень Д.С.
Абзац 5 пункту 5 викласти в такій редакції
«проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається на підставі відповідної довідки, наданої відповідним контролюючим органом.»
 
Відхилено    
    -139- Южаніна Н.П.
абзац п’ятий пункту 6 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону, відбувається в межах сум, зазначених у довідці, наданої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, погодженої Міністерством фінансів України"
 
Відхилено    
    -140- Торохтій Б.Г.
в абзаці п’ятому пункту 6 розділу І законопроекту слова "контролюючим органом" замінити словами "контролюючим органом в установленому законом порядку та в строки"
 
Відхилено    
    -141- Чернєв Є.В.
В абзаці 4 пункту 6 законопроекту слова «визначених пунктами 11 - 13 статті 11 цього Закону» замінити на «визначених пунктами 11, 12 статті 11 цього Закону».
 
Відхилено    
    -142- Михайлюк Г.О.
Абзац 4 пункту 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено /дане положення унормовує процедурні питання проведення відповідних взаєморозрахунків/   
    -143- Підласа Р.А.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 12.900.000 тис. гривень для подальшого збільшення статутного фонду державного підприємства, яке здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях, та акціонерного товариства, сто відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного #103004
 
Відхилено /таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства та призведе до збільшення дефіциту державного бюджету і державного боргу та відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету у наступних роках на обслуговування і погашення державного боргу/   
    -144- Костюх А.В.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 12.900.000 тис. гривень для подальшого збільшення статутного фонду державного підприємства, яке здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях, та акціонерного товариства, сто відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного #103004
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.»
 
Відхилено /таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства та призведе до збільшення дефіциту державного бюджету і державного боргу та відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету у наступних роках на обслуговування і погашення державного боргу/   
    -145- Овчинникова Ю.Ю.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 10.000.000 тис. гривень для подальшого збільшення статутного фонду державного підприємства, яке здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях, та акціонерного товариства, сто відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного #103004
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону».
 
Відхилено /таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства та призведе до збільшення дефіциту державного бюджету і державного боргу та відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету у наступних роках на обслуговування і погашення державного боргу/   
    -146- Михайлюк Г.О.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 8.000.000 тис. гривень для подальшого збільшення статутного фонду державного підприємства, яке здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях, та акціонерного товариства, сто відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного #103004
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону».
 
Відхилено /таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства та призведе до збільшення дефіциту державного бюджету і державного боргу та відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету у наступних роках на обслуговування і погашення державного боргу/   
    -147- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 8.000.000 тис. гривень для подальшого збільшення статутного фонду державного підприємства, яке здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також #103004
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону».
 
Відхилено /таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства та призведе до збільшення дефіциту державного бюджету і державного боргу та відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету у наступних роках на обслуговування і погашення державного боргу/   
    -148- Чернєв Є.В.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 1.000.000 тис. гривень для подальшого збільшення статутного фонду акціонерного товариства, сто відсотків акцій якого належить державі, яке здійснює виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, з відповідним коригуванням граничного обсягу #103004
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону».
 
Відхилено /таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства та призведе до збільшення дефіциту державного бюджету і державного боргу та відповідно потребуватиме додаткових витрат державного бюджету у наступних роках на обслуговування і погашення державного боргу/   
    -149- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Статтю 29 виключити". /для узгодження правових норм у зв'язку з рішенням Конституційного Суду від 28.08.2020 р. № 10-р, яким, зокрема частини перша і третя статті 29 Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" визнані такими, що не відповідають Конституції України/
 
Враховано    
    -150- Коваль О.В.
Грищук Р.П.
Колебошин С.В.
Тістик Р.Я.
Кузбит Ю.М.
Штепа С.С.
Колюх В.В.
Мошенець О.В.
Гевко В.Л.
Кравчук Є.М.
Подгорна В.В.
Бардіна М.О.
Циба Т.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом: «7. Доповнити статтею 34 такого змісту:
«Стаття 34. Установити, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за рахунок бюджетних призначень, встановлених на 2020 рік за бюджетною програмою 2501450 „Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ „Артек? і ДЦ „Молода Гвардія?, таким закладам надається фінансова підтримка на забезпечення поточної діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
Відповідно пункт 7 Розділу І вважати пунктом 8.
 
Враховано /з техніко-юридичним уточненням редакції/   
    -151- Костюх А.В.
Після пункту 6 законопроекту додати новий підпункт такого змісту:
«Стаття 37. Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, в тому числі на погашення заборгованості за електричну енергію, надходження від підприємств електроенергетичної галузі грошові зобов'язання із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, а також грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено /таке положення призведе до втрат доходів загального фонду державного бюджету, при цьому у запропонованій редакції без внесення відповідних змін щодо показників доходів і видатків державного бюджету у тексті Закону та додатках № 1, № 3 і № 6 до Закону не зможе бути реалізованим/   
    -152- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 20 такого змісту:
"20. Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення".
 
Враховано    
    -153- Лаба М.М.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом такого змісту:
«Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:
залишки коштів за субвенцією з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на соціально-економічний розвиток Закарпатської області (КПКВК 2761300)зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення».
 
Враховано в іншій редакції /у редакції вищенаведеної пропозиції з даного питання/   
    -154- Костюх А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом такого змісту:
«Установити, що на кінець 2020 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:
залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, наданою у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Враховано    
27. 7. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
   10. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
-155- Скічко О.О.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У додатку № 2 до Закону України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 80, стор. 37, стаття 2585) у назві субвенції Державного агентства автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки) для обласного бюджету Черкаської області (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3131270) слова «поточний середній» замінити словом «капітальний».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено відповідне уточнення назви зазначеної субвенції шляхом внесення змін до додатків № 3 і № 6 до Закону (у даному пункті розділу І законопроекту та у додатку № 2 до законопроекту/  11. У додатку № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на поточний середній ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі слова «поточний середній» замінити словом «капітальний».
ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
30. 2. Установити, що:
 
-156- Костюх А.В.
У пунктах 2,3 розділу ІІ слово «Установити» замінити словом «Визначити».
 
Відхилено /запропоноване уточнення, як правило, не застосовується в аналогічних нормах інших законів/  2. Установити, що:
 
    -157- Жупанин А.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено /дані положення потрібні для забезпечення належного врегулювання відповідного питання/   
    -158- Припутень Д.С.
Абзаци 1-3 пункту 2 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено /дані положення потрібні для забезпечення належного врегулювання відповідного питання/   
    -159- Кисилевський Д.Д.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено /дані положення потрібні для забезпечення належного врегулювання відповідного питання/   
31. грошові зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій пені та процентів), визначені у пунктах 11 - 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" вважаються узгодженими в момент погашення;
 
-160- Холодов А.І.
Абзац другий пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції: «грошові зобов'язання публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів), визначені в абзаці третьому статті 10 та у пунктах 11 - 13 статті 11 цього Закону вважаються узгодженими в момент погашення;»
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаної пропозиції цього народного депутата щодо доповнення статті 10 Закону новим абзацом третім/  грошові зобов'язання (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій пені та процентів), визначені у пунктах 11–13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вважаються узгодженими з моменту погашення;
 
    -161- Торохтій Б.Г.
Абзац другий пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції: «грошові зобов'язання публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів), визначені в абзаці третьому статті 10 та у пунктах 11 - 13 статті 11 цього Закону вважаються узгодженими в момент погашення;»
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаної пропозиції цього народного депутата щодо доповнення статті 10 Закону новим абзацом третім/   
    -162- Михайлюк Г.О.
В абзаці 2 пункту 2 Розділу ІІ законопроекту слова «визначені у пунктах 11 - 13 статті 11 Закону України» замінити на «визначені у пунктах 11, 12 статті 11 Закону України».
 
Відхилено    
    -163- Торохтій Б.Г.
в абзаці другому пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова "в момент" замінити словами "з моменту"
 
Враховано    
    -164- Чернєв Є.В.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту: в абзаці 2 слова «визначені у пунктах 11 - 13 статті 11 Закону України» замінити на «визначені у пунктах 11, 12 статті 11 Закону України», в абзаці 3 слова «визначених пунктами 11 - 13 статті 11 Закону України» замінити на «визначених пунктами 11, 12 статті 11 Закону України».
 
Відхилено    
    -165- Холодов А.І.
У пунктах 2 і 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цифри «11-13» замінити цифрами «11-15».
 
Відхилено    
    -166- Торохтій Б.Г.
У пунктах 2 і 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цифри «11-13» замінити цифрами «11-15».
 
Відхилено    
    -167- Овчинникова Ю.Ю.
Абзац 2 пункту 2 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено /дане положення потрібно для забезпечення належного врегулювання відповідного питання/   
    -168- Підласа Р.А.
Абзац 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено /дане положення потрібно для забезпечення належного врегулювання відповідного питання/   
32. публічне акціонерне товариство "Укрнафта" зобов'язується в десятиденний термін після сплати до державного бюджету надходжень, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вчинити дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження та які були погашенні внаслідок проведених взаєморозрахунків.
 
-169- Холодов А.І.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити словами та цифрами: «, а також стосовно грошових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, визначених абзаце третім статті 10 цього Закону».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаної пропозиції цього народного депутата щодо доповнення статті 10 Закону новим абзацом третім/  публічне акціонерне товариство "Укрнафта" зобов'язується в десятиденний строк після сплати до державного бюджету надходжень, визначених пунктами 11–13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вчинити дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження та які були погашені внаслідок проведених взаєморозрахунків.
 
    -170- Торохтій Б.Г.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити словами та цифрами: «, а також стосовно грошових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, визначених абзаце третім статті 10 цього Закону.».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаної пропозиції цього народного депутата щодо доповнення статті 10 Закону новим абзацом третім/   
    -171- Холодов А.І.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити словами та цифрами: «, а також стосовно грошових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, визначених пунктами 14-15 статті 11 цього Закону».
 
Відхилено    
    -172- Торохтій Б.Г.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити словами та цифрами: «, а також стосовно грошових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, визначених пунктами 14-15 статті 11 цього Закону».
 
Відхилено    
    -173- Овчинникова Ю.Ю.
В абзаці 3 пункту 2 Розділу ІІ законопроекту: слова «в десятиденний термін після сплати до державного бюджету надходжень» замінити на «в семиденний термін після сплати до державного бюджету надходжень»; слова «визначених пунктами 11 - 13 статті 11» замінити на «визначених пунктами 11, 12 статті 11»; слова «вчинити дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені» замінити на «вчинити дії у визначений законодавством спосіб щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені»
 
Відхилено    
    -174- Торохтій Б.Г.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції: "публічне акціонерне товариство "Укрнафта" в двадцятиденний термін з моменту сплати до державного бюджету надходжень, визначених пунктами 11 - 13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", вчиняє дії щодо відмови від позовів (скарг) стосовно визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податків, щодо яких здійснюється процедура судового або досудового (адміністративного) оскарження та які були погашені внаслідок проведених взаєморозрахунків".
 
Відхилено    
    -175- Михайлюк Г.О.
Абзац 3 пункту 2 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено /дане положення потрібно для забезпечення належного врегулювання відповідного питання/   
33. 3. Установити, що у разі неналежного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу Закону, що призведе до виникнення зобов'язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язане перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти у обсязі сум таких повернень, протягом п'яти робочих днів.
 
-176- Торохтій Б.Г.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"3. Установити, що у разі невиконання або неналежного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу Закону, що призведе до виникнення зобов'язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здійснює перерахування до спеціального фонду державного бюджету коштів у обсязі сум таких повернень протягом п'яти робочих днів.".
 
Відхилено   3. Установити, що у разі неналежного виконання публічним акціонерним товариством "Укрнафта" вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу Закону, що призведе до виникнення зобов'язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 11–13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язане перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти в обсязі сум таких повернень протягом п'яти робочих днів.
 
    -177- Холодов А.І.
У пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» після слів «відповідно до» доповнити словами та цифрами «абзацу третього статті 10».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаної пропозиції цього народного депутата щодо доповнення статті 10 Закону новим абзацом третім/   
    -178- Торохтій Б.Г.
У пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» після слів «відповідно до» доповнити словами та цифрами «абзацу третього статті 10».
 
Відхилено /у зв’язку з відхиленням пов’язаної пропозиції цього народного депутата щодо доповнення статті 10 Закону новим абзацом третім/   
    -179- Овчинникова Ю.Ю.
В пункті 3 Розділу ІІ законопроекту: слова «вимог абзацу третього пункту 2 цього розділу Закону» замінити на «вимог абзацу другого пункту 2 цього розділу Закону»; слова «відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України» замінити на «відповідно до пунктів 11, 12 статті 11 Закону України»; слова «протягом п’яти робочих днів» замінити на «протягом п’яти календарних днів»
 
Відхилено    
    -180- Припутень Д.С.
У пункті 3 Розділу ІІ законопроекту слова "протягом п'яти робочих днів" замінити словами "протягом трьох робочих днів"
 
Відхилено    
    -181- Чернєв Є.В.
В пункті 3 розділу ІІ законопроекту: слова «відповідно до пунктів 11-13 статті 11 Закону України» замінити на «відповідно до пунктів 11, 12 статті 11 Закону України», слова «протягом п’яти робочих днів» замінити на «протягом семи робочих днів».
 
Відхилено    
    -182- Жупанин А.В.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -183- Михайлюк Г.О.
Пункт 3 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -184- Южаніна Н.П.
пункт 3 розділу ІІ проекту виключити
 
Відхилено    
    -185- Припутень Д.С.
Пункт 3 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -186- Підласа Р.А.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
34. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-187- Жупанин А.В.
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено /доручення КМУ вбачається доцільним для забезпечення належної реалізації закону/  4. Кабінету Міністрів України:
1) у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону:
 
    -188- Овчинникова Ю.Ю.
Пункту 4 Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
#-10027
протягом трьох місяців повинен забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
протягом трьох місяців повинен забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.».
 
Враховано частково /передбачено термін виконання даного доручення КМУ – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
    -189- Михайлюк Г.О.
Абзац 1 пункту 4 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Кабінету Міністрів України доручити:».
 
Відхилено /запропоноване уточнення, як правило, не застосовується в аналогічних нормах інших законів/   
    -190- Торохтій Б.Г.
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до положень цього Закону.
 
Враховано частково /передбачено термін виконання даного доручення КМУ – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
    -191- Кучеренко О.Ю.
Пункт 4 прикінцевих положень (розділу ІІ) законопроекту після слів «Кабінету Міністрів України:» доповнити новим абзацом такого змісту:
«в цілях проведення взаєморозрахунків відповідно до пункту 31 статті 14 цього Закону невідкладно затвердити порядок визначення допустимого рівня прибутку для суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, передбачені статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу», врахувавши при визначенні зазначеного допустимого рівня прибутку фактичний розподіл прибутку за період дії Закону України «Про ринок природного газу» та рівень його достатності для виконання покладених спеціальних обов’язків таким суб’єктом;»
 
Відхилено /зазначене питання має бути врегульовано в рамках запропонованої законопроектом нової статті 14-1 Закону, в якій передбачається затвердження КМУ відповідного порядку, крім того, в остаточній редакції законопроекту пропонується встановити термін прийняття КМУ нормативно-правових актів, передбачених законопроектом – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
35. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-192- Михайлюк Г.О.
В абзаці 2 пункту 4 Розділу ІІ законопроекту слова «забезпечити прийняття нормативно-правових актів» замінити на «забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів».
 
Відхилено /запропоноване уточнення, як правило, не застосовується в аналогічних нормах інших законів/  забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
    -193- Підласа Р.А.
Абзац 2 і 3 пункту 4 викласти в такій редакції:
«в місячний строк забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;»
«забезпечити приведення в місячний строк міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.».
 
Враховано частково /передбачено термін виконання даного доручення КМУ – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
    -194- Костюх А.В.
Абзаци 2 і 3 пункту 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом в місячний строк;»
«забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом в місячний строк.».
 
Враховано частково /передбачено термін виконання даного доручення КМУ – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
    -195- Припутень Д.С.
Абзаци 2 і 3 пункту 4 викласти в такій редакції:
«забезпечити у місячний строк прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;»
«забезпечити у двомісячний строк приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
Враховано частково /передбачено термін виконання даного доручення КМУ – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
    -196- Кисилевський Д.Д.
Абзаци 2 і 3 пункту 4 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«протягом 14 днів забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;»
«забезпечити приведення в двотижневий строк міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено термін виконання даного доручення КМУ – у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону/   
36. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

-197- Михайлюк Г.О.
В абзаці 3 пункту 4 Розділу ІІ законопроекту слова «їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом» замінити на «їх підзаконних нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом».
 
Відхилено /запропоноване уточнення, як правило, не застосовується в аналогічних нормах інших законів/  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.

    -198- Костюх А.В.
Пункт 4 розділу ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 та 2021 роки».
 
Враховано частково /в частині виконання Програми діяльності КМУ за 2020 рік, оскільки у законопроекті йдеться про виконання державного бюджету у 2020 році/   
    -199- Кисилевський Д.Д.
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано    
    -200- Трухін О.М.
Саламаха О.І.
Забуранна Л.В.
Кузбит Ю.М.
Пасічний О.С.
Внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою до його розгляду інших законопроектів щодо змін до закону про державний бюджет на 2020 рік (для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету).
 
Враховано