Кількість абзаців - 698 Таблиця поправок


Про Бюро економічної безпеки України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про Бюро економічної безпеки України
 
-1- Мамка Г.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про Національне бюро економічної безпеки України».
 
Відхилено   Закон України
Про Бюро економічної безпеки України
 
1. Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.
 
-2- Мамка Г.М.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції «Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Національного Бюро економічної безпеки України, правовий статус його співробітників, їх соціальні гарантії, а також порядок контролю і нагляду за діяльністю Національного бюро економічної безпеки України».
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.
 
    -3- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
преамбулу проекту доповнити словами "а також запроваджує на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких несе загрозу фінансовій безпеці держави";
 
Відхилено    
    -4- Холодов А.І.
Доповнити преамбулу законопроекту словами: ", статус його співробітників, структуру, а також порядок проходження служби."
 
Відхилено    
2. Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
3. Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України.
 
-5- Мамка Г.М.
Назву статті 1 викласти у такій редакції «Статус Національного бюро економічної безпеки України».
 
Відхилено   Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України
 
4. 1. Бюро економічної безпеки України є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
 
-6- Гетманцев Д.О.
частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
«1. Бюро економічної безпеки України - центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.»
 
Враховано редакційно   1. Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.
 
    -7- Гетманцев Д.О.
1. частину першу статті 1 викласти в такый редакцыъ:
«1. Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.»
2. В пункті 1 частини 1 статті 2 після слів «рада громадського контролю» доповнити словами «при Бюро економічнолї безпеки України», після слів «громадського контролю за діяльністю» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України», слова «забезпечення участі громадян в управлінні державними справами», «державного органу», «врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики» виключити.
3. пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) кримінальний аналіз - інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;»
 
Враховано    
    -8- Стефанчук Р.О.
У частині першій статті 1 законопроєкту слова «державним правоохоронним органом» замінити словами «органом правопорядку».
 
Відхилено    
    -9- Фролов П.В.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
«1. Бюро економічної безпеки України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.»;
 
Враховано по суті   
    -10- Железняк Я.І.
У частині першій статті 1 законопроекту слова "Бюро економічної безпеки України є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо" замінити словами "Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, що утворюється Кабінетом Міністрів України та здійснює діяльність з метою"
 
Враховано частково    
    -11- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«1. Національне Бюро економічної безпеки України (далі – Національне бюро) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, утворюється та підпорядковується Кабінету Міністрів України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його компетенції.
Національне бюро є повністю незалежним в межах проведення слідства та участі у кримінальному процесі.»
 
Враховано частково    
    -12- Ковальчук О.В.
в частині першій статті 1 розділу І законопроекту слова "державним правоохоронним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади";
 
Враховано    
    -13- Павлюк М.В.
ч. 1 ст.1 проекту викласти у наступній редакції "Бюро економічної безпеки України є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також запобіганню вчинення нових.";
 
Враховано по суті   
    -14- Василевська-Смаглюк О.М.
частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
«1. Бюро економічної безпеки України - центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.»
 
Враховано    
    -15- Устенко О.О.
Після слів "завдання щодо" доповнити словом "попередження"
Після слів "до його підслідності" доповнити словами ", а також запобіганню вчинення нових."
 
Відхилено    
    -16- Устенко О.О.
На працівників Бюро економічної безпеки України поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".
 
Враховано по суті   
    -17- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В частині першій статті 1 слова «є державним правоохоронним органом» замінити словами «є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом»;
 
Відхилено    
    -18- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 1 статті 1 проекту слова "щодо запобігання" замінити словами "щодо протидії поширенню кримінальних загроз у сфері економіки шляхом запобігання";
 
Відхилено    
    -19- Холодов А.І.
   
Відхилено    
    -20- Цимбалюк М.М.
частину 1 викласти в такій редакції
"1.Бюро економічної безпеки України це центральний орган виконавчої влади на який покладаються завдання щодо протидії поширенню кримінальних загроз у сфері економіки, зокрема шляхом запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених законом до його підслідності."
 
Враховано частково    
5. 2. Особливості діяльності Бюро економічної безпеки України зумовлюються його завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України.
 
-21- Гетманцев Д.О.
частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково   2. Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
 
    -22- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 1 викласти у такій редакції:
«2. Особливості діяльності Національного бюро зумовлюються його завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України з врахуванням пріоритету норм цього закону.
Закони України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» застосовуються до працівників Національного бюро у частині, що не суперечать цьому Закону.»
 
Враховано частково    
    -23- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
6. Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-24- Железняк Я.І.
В абзаці другому частини другої статті 1 законопроекту слова "Закон України" замінити словами "Закони України "Про центральні органи виконавчої влади" та"
 
Враховано частково   Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -25- Железняк Я.І.
Після частини другої статті 1 законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Діяльність Бюро економічної безпеки спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі — Міністр)".
 
Враховано частково    
    -26- Ковальчук О.В.
абзац другий частини другої статті 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.";
 
Враховано    
    -27- Лубінець Д.В.
Виключити
 
Відхилено    
    -28- Іонушас С.К.
В абзаці 2 частини другої статті 1 після слів «застосовуються до» доповнити словами «працівників»;
 
Відхилено    
    -29- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці другому пункту 2 статті 1 проекту слова "Закон України" замінити словами "Закони України "Про центральні органи виконавчої влади" та";
 
Враховано по суті   
    -30- Цимбалюк М.М.
абзац 2 частину 2 статті 1 викласти в такій редакції
"Закони України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» застосовуються до Бюро економічної безпеки у частині, що не суперечить цьому Закону."
 
Відхилено    
7. 3. Правова основа діяльності Бюро економічної безпеки України базується на Конституції України, складається з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього та інших законів України, а також прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.
 
-31- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
«3. Правова основа діяльності Бюро економічної безпеки України базується на Конституції України, складається з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього та інших законів України, а також прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.»
 
Враховано   3. Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки України становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
 
    -32- Фролов П.В.
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
«3. Правова основа діяльності Бюро економічної безпеки України становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інших нормативно-правові акти.»;
 
Враховано по суті   
    -33- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 1 викласти у такій редакції:
«3. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.».
 
Враховано частково    
    -34- Василевська-Смаглюк О.М.
частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
«3. Правова основа діяльності Бюро економічної безпеки України базується на Конституції України, складається з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього та інших законів України, а також прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.»
 
Враховано    
    -35- Устенко О.О.
Слова "а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів" замінити словами "актах Президента України та постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актах"
 
Відхилено    
8. 4. Бюро економічної безпеки України утворюється Президентом України відповідно до цього закону.
 
-36- Гетманцев Д.О.
частину четверту статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -37- Стефанчук Р.О.
Частину четверту статті 1 законопроєкту викласти у такій редакції:
«4. Бюро економічної безпеки України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього закону».
 
Враховано частково    
    -38- Железняк Я.І.
Частину четверту статті 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -39- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано по суті   
    -40- Мамка Г.М.
Частину 4 статті 1 викласти у такій редакції:
«4. Національне бюро утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону.»
 
Враховано по суті   
    -41- Ковальчук О.В.
частину четверту статті 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"4. Бюро економічної безпеки України утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
Питання діяльності Бюро економічної безпеки України у Кабінеті Міністрів України представляє Директор Бюро економічної безпеки України.";
 
Враховано по суті   
    -42- Бабій Р.В.
У частині четвертій статті 1 слова «Президентом України» замінити на «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано по суті   
    -43- Василевська-Смаглюк О.М.
частину четверту статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -44- Кінзбурська В.О.
У частині четвертій статті 1 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -45- Лубінець Д.В.
Бюро економічної безпеки України утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього закону.
 
Враховано по суті   
    -46- Устенко О.О.
5. Бюро економічної безпеки України є правонаступником Державної фіскальної служби України.
 
Відхилено    
    -47- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Частину четверту статті 1 викласти в такій редакції:
«4. Бюро економічної безпеки України є підзвітне Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано по суті   
    -48- Батенко Т.І.
В частині четвертій статті 1 законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -49- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 4 статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"4. Діяльність Бюро економічної безпеки спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано частково    
    -50- Холодов А.І.
Статтю 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України.
1. Бюро економічної безпеки України є єдиним державним правоохоронним органом спеціального призначення, що протидіє економічній і фінансовій злочинності та забезпечує економічну безпеку держави.
2.Бюро економічної безпеки України дбає про економічну незалежність України, охороняє її економічні інтереси та служить суспільству шляхом захисту гарантованих Конституцією України прав людини на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, протидією економічній злочинності та тіньовій економіці.
3.Бюро економічної безпеки України, відповідно до чинного законодавства, здійснює заходи направлені на запобігання вчиненню, виявлення, розслідування та розкриття вже вчинених економічних правопорушень, віднесених до його підслідності відповідно до законодавства України, стягнення завданої внаслідок злочинних дій державі шкоди, протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та зменшенню рівня тіньової економіки в Україні.
4. Особливості статусу Бюро економічної безпеки України обумовлюються його завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України, і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення керівника цього органу, особливостях структури, а також засадах діяльності цього органу, наданні спеціальних повноважень та соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав співробітників БЕБ на рівні з працівниками інших правоохоронних органів.
5. Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки Конституція України, цей Закон, міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про захист персональних даних" та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти. Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України у частині, що не суперечить цьому Закону.
6. Бюро економічної безпеки утворюється Кабінетом міністрів України, є підзвітним Кабінету міністрів України та Верховній раді України."
 
Відхилено    
    -51- Цимбалюк М.М.
частину 4 викласти в такій редакції
"4. Діяльність Бюро економічної безпеки спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано по суті   
9. Стаття 2. Визначення основних термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
10. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
11. 1) рада громадського контролю - постійно діючий колегіальний виборний орган громадського контролю, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю державного органу, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
 
-52- Гетманцев Д.О.
У пункті першому частини першої статті 2 після слів «колегіальний виборний орган» слова «громадського контролю» видалити;
 
Враховано   1) рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України - постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, здійснення інших повноважень, визначених законодавством;
 
    -53- Гетманцев Д.О.
пункт перший частини першої статті 2 доповнити словами такого змісту «здійснення інших повноважень, визначених законодавством України;»
 
Враховано    
    -54- Фролов П.В.
Пункт 1 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) рада громадського контролю — колегіальний консультативно-дорадчий орган, що утворюється для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України;»;
 
Відхилено    
    -55- Мамка Г.М.
Пункт 1 частини 1 статті 2 викласти у такій редакції:
«1) рада громадського контролю — постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами для здійснення громадянами контролю за діяльністю державного органу, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;»
 
Враховано по суті   
    -56- Василевська-Смаглюк О.М.
У пункті першому частини першої статті 2 після слів «колегіальний виборний орган» слова «громадського контролю» видалити;
 
Враховано    
    -57- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт перший частини першої статті 2 доповнити словами такого змісту «здійснення інших повноважень, визначених законодавством України;»
 
Враховано    
12. 2) детектив Бюро економічної безпеки України - службова особа Бюро економічної безпеки України, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", здійснювати збір інформації про готування або вчинення кримінальних правопорушень з відкритих джерел, інформаційних ресурсів з обмеженим доступом та проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.
 
-58- Гетманцев Д.О.
у пункті другому частини першої статті 2 слова «збір інформації про готування або вчинення кримінальних правопорушень з відкритих джерел, інформаційних ресурсів з обмеженим доступом та» виключити;
Відповідно змінити відмінки в цьому пункті.
 
Враховано   2) детектив Бюро економічної безпеки України - службова особа Бюро економічної безпеки України, уповноважена в межах компетенції, визначеної Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
3) аналіз ризиків - інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці, ступеня її вразливості та рівня негативного впливу на неї;
4) кримінальний аналіз - інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
5) неструктуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді повнотекстових баз даних, які містять тексти, що не мають єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дає можливість здійснювати швидкий пошук;
6) ризик – загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;
7) ризик-орієнтований підхід - виявлення, оцінювання та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
8) управління ризиками – розроблення на основі оцінювання ризиків та реалізація управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію таких ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці.
 
    -59- Мамка Г.М.
Пункт 2 частини 1 статті 2 викласти у такій редакції:
«2) детектив Національного бюро — службова особа Національного бюро, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Законом, Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", здійснювати збір інформації про готування або вчинення кримінальних правопорушень з відкритих джерел, інформаційних ресурсів з обмеженим доступом та проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України та має процесуальну незалежність.»
 
Відхилено    
    -60- Железняк Я.І.
Після пункту 2 частини першої статті 2 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) поліграф — спеціальний технічний комп’ютерний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін фізіологічних реакцій фізичної особи, які є результатом психологічних процесів, у відповідь на пред’явлення, за спеціальною методикою, певних психологічних стимулів".
 
Відхилено    
    -61- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 2 доповнити пунктом 3 у такій редакції:
«3) офіційний сайт Національного бюро - постійний ресурс в мережі Інтернет спрямований на надання громадянам доступу до публічної інформації щодо діяльності Національного бюро.»
 
Відхилено    
    -62- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті другому частини першої статті 2 слова «збір інформації про готування або вчинення кримінальних правопорушень з відкритих джерел, інформаційних ресурсів з обмеженим доступом та» виключити;
Відповідно змінити відмінки в цьому пункті.
 
Враховано    
    -63- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
"1) аналіз ризиків - інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці у сфері економіки ступеню її вразливості та рівня негативного впливу на неї";
 
Враховано    
    -64- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) загрози – обставини або події, що впливають на бюджетну, податкову, митну, грошово-кредитну та інвестиційну системи на національному і міжнародному рівнях, які характеризуються масштабом та ймовірністю їх реалізації";
 
Відхилено    
    -65- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) злочинні технології - суспільно небезпечні діяння, спосіб вчинення яких обумовлює засвоєння та інтегрування нових технологій, технологічних інновацій для удосконалення злочинної діяльності, що потребують найменших затрат часу і матеріальних ресурсів або побудови абсолютно нових бізнес-моделей вчинення та/або приховування кримінальних правопорушень";
 
Відхилено    
    -66- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) кримінальний аналіз - інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень";
 
Враховано редакційно    
    -67- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) неструктуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді повнотекстових баз даних, що містять тексти, що не мають єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дозволяє здійснювати швидкий пошук";
 
Враховано    
    -68- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
"6) оперативний облік - система фіксації, класифікації, зосередження, систематизації та зберігання групових та індивідуальних ознак об'єктів (осіб, предметів, фактів (подій) та справ, що підлягають реєстрації, з метою інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності";
 
Відхилено    
    -69- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
"7) операційний аналіз - вид кримінального аналізу, що полягає у співставленні, оцінці, структуруванні та інтерпретації даних та інформації, створенні та перевірці гіпотез і висновків з метою забезпечення виявлення та розслідування кримінальних правопорушень";
 
Відхилено    
    -70- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
"10) ризик – загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах, вплив якої призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави";
 
Враховано    
    -71- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:
"11) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня";
 
Враховано    
    -72- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:
"12) стратегічний аналіз - вид кримінального аналізу, що полягає у ідентифікації та оцінюванні кримінальних загроз у системі економічної безпеки держави, з метою визначення пріоритетів та формування управлінських рішень у довгостроковій перспективі щодо запобігання та протидії злочинності, розробки політики та розвитку програм боротьби зі злочинністю, забезпечення контролю дій суб’єктів відносин у сфері економіки, формулювання пропозицій щодо зміни законодавства";
 
Відхилено    
    -73- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:
"13) стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки - документ довгострокового планування діяльності Бюро економічної безпеки, що визначає кримінальні загрози у сфері економіки, надає оцінку ефективності системи щодо протидії цим загрозам, оцінює можливості підвищення рівня забезпечення економічної безпеки України, з метою створення умов для детінізації економіки та гарантованого надходження податків та зборів до бюджетів";
 
Відхилено    
    -74- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 14 такого змісту:
"14) структуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді, необхідному для їх опрацювання автоматичними засобами";
 
Відхилено    
    -75- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:
"15) тактичний аналіз - вид кримінального аналізу, що полягає в оцінці характеру та закономірностей вчинення серії кримінальних правопорушень, встановленні пов’язаних фактів, інцидентів або місць їх ймовірного вчинення, виявленні ризиків, тенденцій та моделей злочинності, з метою досягнення короткострокових та середньострокових цілей діяльності";
 
Відхилено    
    -76- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 16 такого змісту:
"16) управління ризиками – розроблення на основі оцінювання ризиків та реалізація управлінських рішень, направлених на мінімізацію таких ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці";
 
Враховано    
    -77- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 2 проекту доповнити новим підпунктом 17 такого змісту:
"17) фінансові розслідування – сукупність заходів, що здійснюються в процесі інформаційно-аналітичної роботи, оперативно-розшукової діяльності та/або досудового розслідування, спрямовані на виявлення правопорушень щодо отримання, використання або розподілу фінансових ресурсів та/або інших активів та/або виявлення, розшуку та запобігання втрати активів, що можуть бути використані як компенсація шкоди, нанесеної державі";
 
Відхилено    
    -78- Холодов А.І.
Доповнити пункт 1 статті 2 законопроекту підпунктами 3, 4 та 5 наступного змісту:
" 3) Економічна безпека держави у сфері публічних фінансів - це стан захищеності інтересів держави у бюджетній, податковій, грошово-кредитній та інвестиційній сфері на національному і міжнародному рівнях, стан економіки, при якому забезпечується досить високе і стійке економічне зростання, у тому числі, за рахунок контролю держави за рухом і використанням державних фінансових ресурсів. Економічна безпека держави у сфері публічних фінансів є складовою національної безпеки, її фундаментом і матеріальною основою.
4) Публічні фінанси - це суспільно-економічні відносини, які виникають у процесі утворення, розподілу (перерозподілу) і використання публічних фондів грошових коштів, пов’язаних із задоволенням усіх видів публічного інтересу та регулюються шляхом установлення імперативних приписів держави або органів місцевого самоврядування.
5) Фінансова безпека - це стан захищеності інтересів держави у фінансовій сфері від внутрішніх та зовнішніх загроз, стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань. "
 
Відхилено    
    -79- Цимбалюк М.М.
додати до частини 1 наступні визначення:
"Аналіз ризиків - інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці у сфері публічних фінансів, ступеню її вразливості та рівня негативного впливу на неї.
 
Враховано    
    -80- Цимбалюк М.М.
Вразливість – здатність системи з протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки протидіяти загрозі."
 
Відхилено    
    -81- Цимбалюк М.М.
Загроза – сила або тиск на бюджетну, податкову, митну, грошово-кредитну та інвестиційну системи на національному і міжнародному рівнях, котра характеризується масштабом та ймовірністю її реалізації.
 
Відхилено    
    -82- Цимбалюк М.М.
Злочинні технології - це суспільно небезпечні діяння, спосіб вчинення яких обумовлює засвоєння та інтегрування нових технологій, технологічних інновацій для удосконалення злочинної діяльності, що потребують найменших затрат часу і матеріальних ресурсів або побудови абсолютно нових бізнес-моделей вчинення та/або приховування злочинів.
 
Відхилено    
    -83- Цимбалюк М.М.
Кримінальний аналіз - інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, розкриття та розслідування злочинів.
 
Враховано    
    -84- Цимбалюк М.М.
Неструктуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді повнотекстових баз даних, що містять тексти, що не мають єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дозволяє здійснювати швидкий пошук.
 
Враховано    
    -85- Цимбалюк М.М.
Оперативний облік - система фіксації, класифікації, зосередження, систематизації та зберігання групових та індивідуальних ознак об'єктів (осіб, предметів, фактів (подій) та справ, що підлягають реєстрації, з метою інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
 
Відхилено    
    -86- Цимбалюк М.М.
Операційний аналіз - вид кримінального аналізу, що полягає у співставленні, оцінці, структуруванні та інтерпретації даних і інформації, створенні та перевірці гіпотез і висновків з метою забезпечення виявлення та розслідування злочинів.
 
Відхилено    
    -87- Цимбалюк М.М.
Ризик – загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сфері, вразливість до неї та її вплив на систему детінізації економіки та економічну безпеку держави.
 
Відхилено    
    -88- Цимбалюк М.М.
Ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.
 
Враховано    
    -89- Цимбалюк М.М.
Стратегічний аналіз - вид кримінального аналізу, що полягає у ідентифікації та оцінюванні кримінальних загроз у системі економічної безпеки держави, з метою визначення пріоритетів та формування управлінських рішень у довгостроковій перспективі щодо запобігання та протидії злочинності, розробки політики та розвитку програм боротьби зі злочинністю, забезпечення контролю дій суб’єктів відносин у сфері публічних фінансів, формулювання пропозицій щодо зміни законодавства.
 
Відхилено    
    -90- Цимбалюк М.М.
Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки - документ довгострокового планування діяльності Бюро економічної безпеки, що визначає кримінальні загрози у сфері економіки, надає оцінку ефективності системи щодо протидії цим загрозам, оцінює можливості підвищення рівня забезпечення економічної безпеки України, з метою створення умов для детінізації економіки та гарантованого надходження податкових платежів до бюджету.
 
Відхилено    
    -91- Цимбалюк М.М.
Структуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді необхідному для її опрацювання автоматичними засобами.
 
Відхилено    
    -92- Цимбалюк М.М.
Тактичний аналіз - вид кримінального аналізу, що полягає в оцінці характеру та закономірностей вчинення серії злочинів, встановленні пов’язаних фактів, інцидентів або місць їх ймовірного вчинення, виявленні ризиків, тенденцій та моделей злочинності, з метою досягнення короткострокових та середньострокових цілей діяльності.
 
Відхилено    
    -93- Цимбалюк М.М.
Управління ризиками – це розроблення на основі оцінювання ризиків та реалізація управлінських рішень, направлених на мінімізацію таких ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці.
 
Враховано    
    -94- Цимбалюк М.М.
Фінансові розслідування – сукупність заходів, що здійснюються в процесі інформаційно-аналітичної роботи, оперативно-розшукової діяльності та/або досудового розслідування, спрямованих на виявлення правопорушень щодо отримання, використання або розподілу фінансових ресурсів та/або інших активів та/або виявлення, розшуку та запобігання втрати активів, що можуть бути використані як компенсація шкоди нанесеної Державі.
 
Відхилено    
13. 2. Термін "бездоганна ділова репутація" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
   2. Термін "бездоганна ділова репутація" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
14. 3. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, вживаються у значеннях, встановлених законодавством України.
 
-95- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 2 виключити.
 
Відхилено   3. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у законодавстві України.
 
15. Стаття 3. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України
 
-96- Мамка Г.М.
Назву статті 3 викласти у такій редакції «Принципи діяльності Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 3. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України
 
16. 1. Бюро економічної безпеки України здійснює свою діяльність на основі принципів:
 
-97- Мамка Г.М.
Абзац перший частини 1 статті 3 викласти у такій редакції: «Національне бюро здійснює свою діяльність на основі принципів».
 
Відхилено   1. Бюро економічної безпеки України здійснює свою діяльність на основі принципів:
 
17. 1) верховенства права;
 
-98- Мамка Г.М.
Пункт 1 частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«1) верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;»
 
Відхилено   1) верховенства права;
 
18. 2) законності;
 
   2) законності;
 
19. 3) пріоритету додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб - забезпечення дотримання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяння їх реалізації;
 
-99- Фролов П.В.
Пункти 3-8 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«3) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
4) безсторонність та справедливість;
5) незалежність Бюро економічної безпеки України та його працівників;
6) відкритості та прозорості;
7) політична нейтральність і позапартійність;
8) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.»;
 
Враховано частково   3) пріоритетності додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;
 
    -100- Устенко О.О.
Після слів "додержання прав" доповнити словом ", свобод"
 
Враховано    
20. 4) поваги до особи та соціальної справедливості - гідне ставлення до будь-якої особи; невтручання в її особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених законом, недопущення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
-101- Мамка Г.М.
Пункт 4 частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«4) поваги до особи та соціальної справедливості — гідне ставлення до будь-якої особи; невтручання в її особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених законом, недопущення дискримінації;»
 
Відхилено      
21. 5) оперативності - негайне та безпосереднє вжиття заходів щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями, протидія яким віднесена до компетенції Бюро економічної безпеки України;
 
-102- Мамка Г.М.
У пункті 5 частини 1 статті 3 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   4) оперативності;
 
22. 6) відкритості та прозорості - Бюро економічної безпеки України забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої воно є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом;
 
-103- Гетманцев Д.О.
пункт шостий частини першої статті 3 викласти у новій редакції такого змісту: «6) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Бюро економічної безпеки України діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
 
Враховано редакційно   5) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам;
 
    -104- Мамка Г.М.
Пункт 6 частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«6) відкритості та прозорості — Національне бюро забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої воно є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законодавством;»
 
Відхилено    
    -105- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт шостий частини першої статті 3 викласти у новій редакції такого змісту: «6) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Бюро економічної безпеки України діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
 
Враховано    
23. 7) політичної нейтральності - здійснення діяльності незалежно від політичних переконань та партійної належності. В органах і підрозділах Бюро економічної безпеки України заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність. Працівникам Бюро економічної безпеки України заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях;
 
-106- Гетманцев Д.О.
пункт сьомий частини першої статті 3 після слів «партійної належності» доповнити новим реченням такого змісту: «Діяльність політичних партій у Бюро економічної безпеки України забороняється.»
 
Відхилено   6) політичної нейтральності та позапартійності;
 
    -107- Мамка Г.М.
Пункт 7 частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«7) політичної нейтральності і позапартійності — здійснення діяльності незалежно від політичних переконань та партійної належності. В органах і підрозділах Національного бюро заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, політичних та громадських діячів, громадських організацій, політичних рухів та провадити політичну діяльність. Працівникам Національного бюро заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях;»
 
Враховано по суті   
    -108- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт сьомий частини першої статті 3 після слів «партійної належності» доповнити новим реченням такого змісту: «Діяльність політичних партій у Бюро економічної безпеки України забороняється.»
 
Відхилено    
    -109- Устенко О.О.
Перше речення цього пункту викласти у наступній редакції "політична нейтральність та позапартійність - здійснення діяльності незалежно від політичних переконань, а також неналежність до будь-якої з політичних партій."
 
Враховано частково    
    -110- Іонушас С.К.
У пункті 7 частини першої статті 3 слова «заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій та провадити політичну діяльність.» замінити словами «заборонено демонстрацію і пропаганду політичних партій, та провадити будь-яку політичну діяльність.»;
 
Відхилено    
24. 8) незалежності від інших, крім державних, інтересів, і персональної відповідальності кожного працівника - Бюро економічної безпеки України у своїй діяльності є незалежним від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб.
 
-111- Гетманцев Д.О.
пункт восьмий частини першої статті 3 доповнити реченням такого змісту: «Використання Бюро економічної безпеки України у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.»
 
Відхилено   7) незалежності від інших, крім державних, інтересів;
8) персональної відповідальності кожного працівника;
9) справедливості;
10) неупередженості;
11) єдиноначальності у реалізації повноважень Бюро економічної безпеки України;
12) взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
 
    -112- Мамка Г.М.
У пункті 8 частини 1 статті 3 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -113- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 3 доповнити наступним пунктом такого змісту:
«9) справедливості;»
 
Враховано    
    -114- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 3 доповнити наступним пунктом такого змісту;
«10)неупередженості»
 
Враховано    
    -115- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 3 доповнити наступним пунктом такого змісту;
«11) єдиноначальності у реалізації повноважень Національного бюро. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Національного бюро.»
 
Враховано по суті   
    -116- Гетманцев Д.О.
Підпункти 3-8, 11 викласти в такій редакції:
«3) пріоритетності додержання прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб;
4) оперативності;
5) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам;
6) політичної нейтральності та позапартійності;
7) незалежності від інших, крім державних, інтересів, і персональної відповідальності кожного працівника;
10) єдиноначальності у реалізації повноважень Бюро економічної безпеки України;»
 
Враховано    
    -117- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 3 доповнити наступним пунктом такого змісту:
«12) взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.»
 
Враховано    
    -118- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 3 доповнити наступним пунктом такого змісту:
«13) незалежності і персональної відповідальності кожного працівника»
 
Враховано редакційно    
    -119- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт восьмий частини першої статті 3 доповнити реченням такого змісту: «Використання Бюро економічної безпеки України у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.»
 
Відхилено    
    -120- Устенко О.О.
9) неупередженості
 
Враховано    
25. Стаття 4. Завдання Бюро економічної безпеки України
 
-121- Мамка Г.М.
Назву статті 4 викласти у такій редакції «Завдання Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 4. Завдання Бюро економічної безпеки України
 
26. 1. Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:
 
-122- Мамка Г.М.
У абзаці першому частини 1 статті 4 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   1. Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:
 
27. 1) запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
-123- Мамка Г.М.
Пункт 1 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«1) запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених згідно Кримінально процесуального кодексу України до його підслідності;»
 
Відхилено   1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
3) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економоміки;
 
    -124- Гетманцев Д.О.
1. Пункт 1 частини 1 статті 4 виключити.
2. Пункт другий частини першої статті 4 викласти у новій редакції такого змісту:
«4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;»
 
Враховано    
    -125- Цимбалюк М.М.
"3) складання прогнозів розвитку кримінальних тенденцій в економіці в цілому та запобігання їх виникненню в майбутньому;"
 
Відхилено    
    -126- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 4 проекту перед підпунктом 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
"1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних";
 
Враховано    
    -127- Цимбалюк М.М.
доповнити частину 1 статті 4 такими пунктами
"1) виявлення зон ризиків у сфері публічних фінансів шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;"
 
Враховано    
    -128- Цимбалюк М.М.
"2) оцінка ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;"
 
Враховано    
    -129- Устенко О.О.
Перед словом "запобігання" доповнити словом "попередження,"
Після слів "до його підслідності" доповнити словами ", а також запобіганню вчинення нових."
 
Відхилено    
    -130- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 4 проекту після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) оцінка ризиків і загроз фінансовій безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення";
 
Враховано    
    -131- Цимбалюк М.М.
пункт 1 вважати пунктом 4
 
Відхилено    
    -132- Цимбалюк М.М.
"5) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно - правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;"
 
Враховано    
    -133- Цимбалюк М.М.
"6) складання аналітичних звітів і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері публічних фінансів;"
 
Відхилено    
    -134- Цимбалюк М.М.
"7) проведення фінансових розслідувань з метою виявлення, розшуку та запобігання втрати активів, що можуть бути використані як компенсація шкоди нанесеної державі;"
 
Відхилено    
    -135- Цимбалюк М.М.
"8) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги."
 
Враховано    
28. 2) участь у забезпеченні економічної безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки;
 
-136- Гетманцев Д.О.
пункт другий частини першої статті 4 викласти у новій редакції такого змісту: «2) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобіганню, виявленню, припиненню, розслідуванню та розкриттю кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;»
 
Враховано частково   4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
 
    -137- Железняк Я.І.
Пункт 2 частини 1 статті 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -138- Мамка Г.М.
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«2) участь у забезпеченні економічної безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які призводять до матеріальних збитків у національній економіці, сприяють витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки;»
 
Відхилено    
    -139- Павлюк М.В.
п. 2 ч. 1 ст. 4 проекту викласти у наступній редакції "забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.";
 
Враховано    
    -140- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт другий частини першої статті 4 викласти у новій редакції такого змісту: «2) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобіганню, виявленню, припиненню, розслідуванню та розкриттю кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;»
 
Враховано частково    
    -141- Устенко О.О.
Викласти пункт у наступній редакції "2) участь у забезпеченні економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;"
 
Враховано    
    -142- Іонушас С.К.
У пункті 2 частини першої статті 4 слова «які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які» замінити словами «що спричиняють матеріальні збитки національній економіці, призводять до її тінізації або у іншій спосіб»;
 
Відхилено    
    -143- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 4 проекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) виявлення злочинних технологій, схем і механізмів злочинної діяльності та закономірностей їх функціонування, їх розкриття та розслідування";
 
Відхилено    
    -144- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Відхилено    
29. 3) збирання та аналіз інформації щодо економічної злочинності, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.
 
-145- Гетманцев Д.О.
у пункті третьому частини першої статті 4 слова «економічної злочинності, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому» замінити словами такого змісту: «про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.»
 
Враховано   5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;
6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
 
    -146- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Відхилено    
    -147- Железняк Я.І.
Після пункту 3 частини 1 статті 4 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесених законом до його підслідності".
 
Враховано    
    -148- Мамка Г.М.
У пункті 3 частини 1 статті 4 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -149- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) здійснення організації роз’яснювальної роботи для юридичних та фізичних осіб щодо дотримання вимог податкового та фінансового законодавства.»
 
Відхилено    
    -150- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті третьому частини першої статті 4 слова «економічної злочинності, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому» замінити словами такого змісту: «про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.»
 
Враховано    
    -151- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 4 проекту після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги";
 
Враховано    
    -152- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 4 проекту після доповнити новим останнім підпунктом 5 такого змісту:
"5) профілактика та упередження вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки";
 
Відхилено    
    -153- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 4 доповнити проект новою статтею 5 такого змісту:
"Стаття 5. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки
1. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки є основним документом довгострокового планування, яким визначаються основні напрями діяльності Бюро економічної безпеки України.
Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки розробляється протягом шести місяців після призначення Директора Бюро економічної безпеки України.
Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки формується на підставі стратегічного аналізу загроз у системі економічної безпеки, оцінювання спроможності Бюро економічної безпеки України протистояти їм, можливостей підвищення його ефективності та ризиків їх поширення в Україні.
Результати стратегічного аналізу формують базові обґрунтовані засади пріоритетних напрямів стратегічного впливу на криміногенну ситуацію в економіці та подальшого розвитку виконання правоохоронної функції у сфері економіки.
2. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки визначає:
1) пріоритети діяльності Бюро економічної безпеки України та його місце в системі забезпечення економічної безпеки, цілі, основні напрями його діяльності;
2) реальні та потенційні чинники, фактори та загрози криміналізації економіки в Україні, прогнози її розвитку та можливі сценарії реагування на них, з метою мінімізації негативних наслідків та/або їх попередження;
3) поточні та перспективні тенденції організованої злочинності, особливості діяльності ключових злочинних угруповань і окремих злочинців на території України та оточуючі фактори, які впливають на стан організованої злочинності в Україні;
4) динаміку та взаємозв’язок між організованою злочинністю у сфері економіки та інноваційними технологіями, які використовуються злочинцями;
5) основні напрями міжнародної співпраці, проведення фінансових розслідувань як форми розшуку та повернення активів, придбаних на засоби кримінального походження та доходів, одержаних злочинним шляхом;
6) напрями та завдання реформування і розвитку системи економічної безпеки, що базуються на повноваженнях Бюро економічної безпеки України;
7) ресурси, необхідні для реалізації Стратегії.
3. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки є основою для підготовки всіх інших документів щодо планування діяльності Бюро економічної безпеки України.
4. Реалізація Стратегії протидії кримінальним загрозам у сфері економіки здійснюється на основі існуючого фінансового, матеріально-технічного, інтелектуального потенціалу Бюро економічної безпеки України з використанням механізмів державно-приватного партнерства, а також із залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги.
5. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України (крім положень, що містять інформацію з обмеженим доступом)";
 
Відхилено    
    -154- Холодов А.І.
Викласти статтю 4 законопроекту у наступній редакції:
"Стаття 4. Завдання та функції Бюро економічної безпеки України
Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:
1) збирання та систематизація інформації у сфері публічних фінансів, виявлення зон ризиків у сфері публічних фінансів;
2) оцінка ризиків і загроз економічній безпеці держави у сфері публічних фінансів, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
3) складання прогнозів розвитку кримінальних тенденцій в економіці в цілому й у сфері публічних фінансів зокрема та запобігання їх виникненню в майбутньому;
4) виявлення злочинних технологій, схем і механізмів злочинної діяльності та закономірностей їх функціонування, їх розкриття та розслідування;
5) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно - правових актів з питань усунення передумов створення схем злочинної діяльності у сфері публічних фінансів, зокрема, у сфері оподаткування, розробка рекомендацій щодо внесення змін до законодавства;
6) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері публічних фінансів;
7) боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах;
8) проведення фінансових розслідувань з метою виявлення, розшуку та запобігання втрати активів, що можуть бути використані як компенсація шкоди нанесеної Державі;
9) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
10) профілактика та упередження вчинення злочинів.
Бюро економічної безпеки України відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції:
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України;
2) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють розвитку негативних тенденцій та вчиненню злочинів у сфері публічних фінансів та вживає заходів до їх усунення;
3) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, державними підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
4) користується у порядку, визначеному законодавством, базами (банками) даних, електронними реєстрами, власниками та/або адміністраторами яких є органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, органи судової влади, державні підприємства, установи та організації;
5) формує бази (банки) даних та створює на їх основі та на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину аналітико-інформаційну систему Бюро економічної безпеки України , використовує автоматизований обмін даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, а також міжвідомчі комунікаційно-інформаційні системи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6) розробляє та впроваджує методики кримінального аналізу, аналізу ризиків та системи їх оцінки;
7) надає державним органам та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо внесення змін до законодавства, що відносяться до сфери їх компетенції, з метою усунення ризиків створення передумов побудови схем злочинної діяльності у сфері публічних фінансів;
8) здійснює аналітичне забезпечення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності та судового розгляду у сфері публічних фінансів;
9) виявляє, припиняє та розкриває злочини, віднесені до підслідності Бюро економічної безпеки України , здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування таких злочинів на підставах та в порядку, встановлених законом;
10) вживає заходи щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди внаслідок вчинення злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України , забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення таких злочинів, у порядку, визначеному законодавством;
11) вживає заходи щодо виявлення, розшуку та запобігання втрати активів, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України ;
12) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за злочини, віднесені до підслідності Бюро економічної безпеки України;
13) здійснює конфіденційне співробітництво з фізичними особами та використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні, розслідуванні та розкритті злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України ;
14) порушує питання щодо вжиття заходів безпеки стосовно осіб, які співпрацюють із Бюро економічної безпеки України , зокрема засекречування місця їх перебування та/або створення спеціальних умов їх утримання, у тому числі, поміщення в окремих приміщеннях ізоляторів тимчасового тримання та установ попереднього ув'язнення;
15) розробляє та затверджує методики розслідування окремих видів злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України ;
16) забезпечує особисту безпеку працівників Бюро економічної безпеки України , членів їх сімей та охорону їхнього майна, а також захист інших осіб та їх майна, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань;
17) здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
18) здійснює виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав;
19) здійснює співробітництво з компетентними органами іноземних держав відповідно до законів та міжнародних договорів України з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
20) залучає на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах фахівців, у тому числі іноземців для забезпечення виконання покладених на Бюро економічної безпеки завдань України;
21) надсилає державним органам обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють розвитку негативних тенденцій та вчиненню злочинів у сфері публічних фінансів, а також отримує від цих органів інформацію про результати розгляду таких пропозицій та рекомендацій;
22) забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захисту державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також додержання визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;
23) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. "
 
Враховано частково    
    -155- Гетманцев Д.О.
1. пункт 1 статті 4 проекту доповнити підпунктом такого змісту:
8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки;
2. В пункті 1 частини 1 статті 5 після слів «та звільнення» доповнити словами «Директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших»
 
Враховано    
    -156- Цимбалюк М.М.
добавити частину 4-1 в такій редакції:
"Стаття 4-1. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки
1. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки є основним документом довгострокового планування, яким визначаються основні напрями діяльності Бюро у сфері економічної безпеки.
Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки розробляється протягом шести місяців після призначення Директора Бюро економічної безпеки.
Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки формується на підставі стратегічного аналізу загроз економічної безпеки, оцінювання спроможності Бюро економічної безпеки протистояти їм, можливостей підвищення його ефективності та ризиків поширення в Україні.
Результати стратегічного аналізу формують базові обґрунтовані засади пріоритетних напрямів стратегічного впливу на криміногенну ситуацію в економіці та подальшого розвитку виконання правоохоронної функції у сфері економіки.
2. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки визначає:
1) пріоритети діяльності бюро економічної безпеки та його місце в системі забезпечення економічної безпеки, цілі, основні напрями діяльності;
2) реальні та потенційні чинники, фактори та загрози криміналізації економіки в Україні, прогнози її розвитку та можливі сценарії реагування, з метою мінімізації негативних наслідків та/або їх попередження;
3) поточні та перспективні тенденції організованої злочинності, особливості діяльності ключових злочинних угруповань і окремих злочинців на території України та фактори навколишнього середовища, які впливають на стан організованої злочинності в Україні;
4) динаміку та взаємозв’язок між організованою злочинністю у сфері економіки та інноваційними технологіями, які використовуються злочинцями;
5) основні напрями міжнародної співпраці, проведення фінансових розслідувань як форми розшуку та повернення активів, придбаних на засоби кримінального походження та доходів, одержаних злочинним шляхом;
6) напрями та завдання реформування й розвитку системи економічної безпеки, окресленої повноваженнями Бюро економічної безпеки;
7) ресурси, необхідні для її реалізації.
3. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки є основою для підготовки всіх інших документів щодо планування роботи Бюро економічної безпеки.
Реалізація Стратегії протидії кримінальним загрозам у сфері економіки здійснюється на основі існуючого фінансового, матеріально-технічного, інтелектуального потенціалу Бюро економічної безпеки з використанням механізмів державно-приватного партнерства, а також із залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги.
4. Стратегія протидії кримінальним загрозам у сфері економіки оприлюднюється в установленому цим законом порядку (крім положень, що містять інформацію з обмеженим доступом). "
 
Відхилено    
    -157- Цимбалюк М.М.
добавити статтю 4-2 в такій редакції:
"Стаття 4-2. Застосування ризик-орієнтованого підходу 1. Бюро економічної безпеки зобов’язане у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов’язані з правопорушником, характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами, оптимізацією податків тощо. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності органу Бюро економічної безпеки. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному наказами Бюро економічної безпеки. 2. Бюро економічної безпеки зобов’язане здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль правопорушника), та ризику протиправної діяльності таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять загрозу втрат бюджету. Критерії ризиків визначаються Бюро економічної безпеки самостійно з можливим урахуванням критеріїв ризиків контролюючих органів. 3. Бюро економічної безпеки в межах повноважень має право вживати відповідні заходи для мінімізації ризиків. Бюро економічної безпеки вживає відповідних запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень; усунення чинників або мінімізації ризиків, що сприяють криміналізації процесів в економіці через надання рекомендацій органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншими органам влади, підприємствам, установам та організаціям, банкам та іншими фінансовим установам; попередження юридичних осіб про те, що операції з фізичними або юридичними особами, можуть містити ризик вчинення кримінального правопорушення ."
 
Враховано    
    -158- Цимбалюк М.М.
додати до законопроекту статтю такого змісту:
"Стаття . Комплекс заходів з оцінювання ризиків
1. Бюро економічної безпеки України із залученням контролюючих та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та відвернення кримінальних загроз у сфері економіки, із залученням бізнесу та інших суб’єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні комплексу заходів із оцінювання ризиків.
2. Комплекс заходів з оцінювання ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.
Відповідальним за проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків є Бюро економічної безпеки.
3. Збір, обробка і аналіз інформації щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки, інших державних, зокрема контролюючих органів, до компетенції яких входить протидія кримінальним правопорушенням та відвернення кримінальних загроз у сфері економіки, схвалення та оприлюднення результатів комплексу заходів з оцінювання ризиків та здійснення заходів за її результатами здійснюються у порядку, визначеному Методологією з оцінювання ризиків та загроз затвердженою наказом Бюро економічної безпеки. "
 
Враховано    
    -159- Цимбалюк М.М.
додати до законопроекту статтю такого змісту:
"Стаття . Джерела інформації, необхідної для проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків
1. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків, є, зокрема, комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків, експертні відповіді учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків на запитальники Бюро економічної безпеки, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки та інші. "
 
Відхилено    
30. Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України
 
-160- Мамка Г.М.
Назву статті 5 викласти у такій редакції «Гарантії незалежності Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України
 
31. 1. Незалежність Бюро економічної безпеки України від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема визначеними цим та іншими законами:
 
-161- Стефанчук Р.О.
У частині першій статті 5 законопроєкту слова «від незаконного втручання у його діяльність» виключити.
 
Враховано   1. Незалежність Бюро економічної безпеки України гарантується визначеними цим Законом та іншими законами України:
 
32. 1) особливим порядком відбору, призначення та звільнення працівників, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
 
-162- Стефанчук Р.О.
У пункті першому частини першої статті 5 законопроєкту слова «визначеним законом» замінити словами «визначеним цим законом».
 
Відхилено   1) особливим порядком конкурсного відбору, призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших працівників, а також визначеним законом вичерпним переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
 
    -163- Фролов П.В.
Пункт 1 частини першої статті 5 після слів «особливим порядком» доповнити словом «конкурсного»;
 
Враховано    
33. 2) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Бюро економічної безпеки України;
 
   2) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Бюро економічної безпеки України;
 
34. 3) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Бюро економічної безпеки України;
 
-164- Железняк Я.І.
Після підпункту 3 частини 1 статті 5 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) підпорядкованістю посадових осіб Бюро економічної безпеки лише безпосередньому керівнику".
 
Відхилено   3) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Бюро економічної безпеки України;
 
35. 4) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки України працівників Бюро економічної безпеки України, їхніх близьких родичів.
 
-165- Гетманцев Д.О.
у пункті четвертому частини першої статті 5 після слів «особистої безпеки» слово «України» виключити;
 
Враховано   4) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Бюро економічної безпеки України, їхніх близьких родичів, майна;
5) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Бюро економічної безпеки України;
6) в інший спосіб, визначений цим Законом.
 
    -166- Стефанчук Р.О.
У пункті четвертому частини першої статті 5 законопроєкту слова «особистої безпеки України» замінити словами «особистої безпеки».
 
Враховано    
    -167- Фролов П.В.
Пункт 4 частини першої статті 5 після слів «близьких родичів» доповнити словом та знаком «, майна»;
 
Враховано    
    -168- Фролов П.В.
Частину першу статті 5 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Бюро економічної безпеки України;»;
 
Враховано    
    -169- Фролов П.В.
Частину першу статті 5 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) іншими засобами, визначеними цим Законом»;
 
Враховано по суті   
    -170- Ковальчук О.В.
частину першу статті 5 розділу І законопроекту доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
"5) в інший спосіб, визначений цим Законом.";
 
Враховано    
    -171- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті четвертому частини першої статті 5 після слів «особистої безпеки» слово «України» виключити;
 
Враховано    
    -172- Іонушас С.К.
У пункті 4 частини першої статті 5 слова «особистої безпеки України» замінити словами «особистої безпеки»;
 
Враховано    
    -173- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«1. Незалежність Національного бюро від незаконного втручання у його діяльність гарантується:
1) спеціальним статусом Національного бюро, особливим порядком, фінансування та організаційного забезпечення діяльності;
2) особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Національного бюро, а також вичерпним переліком підстав для припинення його повноважень, визначеним цим Законом;
3) особливим порядком відбору, призначення та звільнення працівників, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
4) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Національного бюро;
5) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Національного бюро;
6) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки України працівників Національного бюро, їхніх близьких родичів.»
 
Враховано частково    
36. 2. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки України.
 
-174- Железняк Я.І.
Абзац перший частини другої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Забороняється втручання Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки з підстав, не передбачених законом".
 
Враховано   2. Забороняється втручання Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки України з підстав, не передбачених законом.
 
    -175- Мамка Г.М.
У частині 2 статті 5 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро», а слово «інших» виключити.
 
Відхилено    
37. Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Бюро економічної безпеки України.
 
-176- Гетманцев Д.О.
у абзаці другому частини другої статті 5 після слів «в конкретних кримінальних провадженнях» доповнити словами такого змісту: «і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано   Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо Директор Бюро економічної безпеки України, працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі правоохоронні органи.
 
    -177- Гетманцев Д.О.
абзац третій частини другої статті 5 викласти у новій редакції такого змісту «У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо Директор Бюро економічної безпеки, працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі правоохоронні органи.»
 
Враховано    
    -178- Фролов П.В.
Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Використання Бюро економічної безпеки в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Бюро економічної безпеки забороняється.»;
 
Враховано по суті   
    -179- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці другому частини другої статті 5 після слів «в конкретних кримінальних провадженнях» доповнити словами такого змісту: «і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано    
    -180- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац третій частини другої статті 5 викласти у новій редакції такого змісту «У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо Директор Бюро економічної безпеки, працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі правоохоронні органи.»
 
Враховано    
    -181- Устенко О.О.
Після слів "Будь-які" доповнити словами "усні та письмові"
Після слів "в конкретних кримінальних провадженнях" доповнити словами "і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, та/або інші явно злочинні накази або розпорядження"
Після слів "У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення" доповнити словами ", наказу, розпорядження"
 
Враховано частково    
    -182- Іонушас С.К.
В абзаці 2 частини другої статті 5 після слів «в конкретних кримінальних провадженнях» доповнити словами «, і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано    
    -183- Холодов А.І.
Викласти статтю 5 законопроекту у наступній редакції:
"Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України
1. Незалежність Бюро економічної безпеки України у його діяльності забезпечується, зокрема:
1) спеціальним статусом Бюро економічної безпеки України;
2) визначенням законом загальної структури, фінансування, матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України;
3) особливостями правового та соціального захисту працівників Бюро економічної безпеки України, належними умовами оплати праці;
4) визначеною законом прямою забороною стороннього втручання у діяльність Бюро економічної безпеки України та його працівників;
5) наданням законом працівникам Бюро економічної безпеки України та членам їх сімей гарантій забезпечення їх особистої безпеки та охорони їхнього майна.
2. Використання функціональних можливостей Бюро економічної безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах та залучення для таких цілей його працівників не допускається.
3. Працівникам Бюро економічної безпеки України забороняється бути членами політичної партії, руху та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі, та приймати участь в політичних акціях, з’їздах або зборах політичних партій.
4. Членство працівників Бюро економічної безпеки України, які уклали трудовий договір, у професійних спілках та інших громадських об'єднаннях, що не мають політичних цілей та є неприбутковими, не заборонено.
5. Забороняється не передбачене законом втручання державних органів, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки України та його працівників.
6. Будь-які не передбачені законодавством письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та/або його працівників, є неправомірними та не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі керівника відповідного структурного підрозділу Бюро економічної безпеки України та Директора Бюро економічної безпеки України. "
 
Враховано частково    
38. Стаття 6. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України
 
-184- Мамка Г.М.
Назву статті 6 викласти у такій редакції «Міжнародне співробітництво Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 6. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України
 
39. 1. Бюро економічної безпеки України здійснює співробітництво з відповідними органами інших держав, міжнародними, міжурядовими організаціями у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
 
-185- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«1. Національне бюро здійснює співробітництво з правоохоронними органами іноземних держав, органами публічної влади іноземних держав, інституціями Європейського Союзу, міжнародними, міжурядовими організаціями у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України».
 
Відхилено   1. Бюро економічної безпеки України здійснює співробітництво з компетентними органами інших держав, міжнародними, міжурядовими організаціями в межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
 
    -186- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 1 статті 6 проекту слово "відповідними" замінити словом "компетентними";
 
Враховано    
40. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України у випадках і порядку, передбачених законодавством, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Бюро економічної безпеки України, та залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.
 
-187- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 6 викласти у такій редакції:
«2. Працівники Національного бюро у випадках і порядку, передбачених законодавством, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Національного бюро, та залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України, а також міжнародних заходах з обміну досвідом, здійснюють діяльність спрямовану на забезпечення ефективного обміну досвіду з інституціями іноземних держав.»
 
Відхилено   2. Працівники Бюро економічної безпеки України у випадках і порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Бюро економічної безпеки України, та залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.
3. Працівники Бюро економічної безпеки України можуть брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів з боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері, що належить до компетенції Бюро економічної безпеки України, виконувати інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на них обов’язків, передбачених законодавством щодо міжнародного співробітництва з компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями.
 
    -188- Павлюк М.В.
У ч.2 ст. 6 проекту після слів "пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України", слово "держав" - виключити;
 
Враховано    
    -189- Іонушас С.К.
В частині другій статті 6 слова «передбачених законодавством, направляються» замінити словами «передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами, направляють», а також слова «забезпеченням економічної безпеки України держав,» замінити словами «забезпеченням економічної безпеки України,»;
 
Враховано частково    
    -190- Железняк Я.І.
Статтю 6 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Бюро економічної безпеки уповноважене залучати іноземних спеціалістів як консультантів для підвищення ефективності роботи в рамках проектів міжнародної технічної допомоги із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом".
 
Враховано по суті   
    -191- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 6 проекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Працівники Бюро економічної безпеки України можуть брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів з боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері, що належить до компетенції Бюро економічної безпеки України, виконувати інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на них обов’язків, передбачених законодавством щодо міжнародного співробітництва з компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями";
 
Враховано    
    -192- Холодов А.І.
Доповнити статтю 6 законопроекту пунктами 3 та 4 наступного змісту:
"3. Бюро економічної безпеки України у разі необхідності та в порядку визначеному законодавством має право запрошувати іноземних фахівців.
4. Порядок відрядження, фінансування та перебування іноземних фахівців а також працівників Бюро економічної безпеки України визначається Кабінетом Міністрів України. "
 
Відхилено    
41. Стаття 7. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами
 
-193- Мамка Г.М.
Назву статті 7 викласти у такій редакції: «Взаємодія Національного бюро з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами»
 
Відхилено   Стаття 7. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами
 
42. 1. Бюро економічної безпеки України у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів.
 
-194- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Національне бюро у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів.»
 
Відхилено   1. Бюро економічної безпеки України у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами відповідно до закону.
 
43. 2. Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів між Бюро економічної безпеки України та державними органами, що відповідно до Закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Бюро економічної безпеки України та відповідних органів, та/або органів, що забезпечують нормативно-правове регулювання їхньої діяльності.
 
-195- Стефанчук Р.О.
У частині другій статті 7 законопроєкту слова «та/або органів, що забезпечують нормативно-правове регулювання їхньої діяльності» вилучити.
 
Враховано   2. Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів Бюро економічної безпеки України та інших державних органів, що відповідно до Закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Бюро економічної безпеки України та відповідних державних органів.
 
    -196- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 7 викласти у такій редакції:
«2. Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів між Національним бюро та правоохоронними органами держави, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Національного бюро та відповідних правоохоронних органів держави, та/або органів, що забезпечують нормативно-правове регулювання їхньої діяльності.»
 
Відхилено    
44. 3. Бюро економічної безпеки України на безоплатній основі має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, користується державними мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
-197- Гетманцев Д.О.
у абзаці першому частини третьої статті 7 слова «на безоплатній основі має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, користується державними мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами» замінити словами такого змісту: «в порядку, визначеному законодавством, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.»
 
Враховано   3. Бюро економічної безпеки України в порядку, визначеному законом, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
    -198- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 7 проекту після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Інформаційні ресурси Бюро економічної безпеки України формуються на основі даних, що отримуються від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів судової влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ, компетентних органів інших держав та міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб, з відкритих джерел, та/або в ході оперативно-розшукової діяльності, та/або досудового розслідування, а також інформації, що самостійно формується Бюро економічної безпеки України при виконанні покладених на Бюро економічної безпеки України завдань.
Інформація, що отримується Бюро економічної безпеки України або збирається працівниками Бюро економічної безпеки України, підлягає оцінюванню на предмет її достовірності та надійності джерел її походження.
Така оцінка здійснюється на підставі сукупності критеріїв за методологією, затвердженою наказом Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
    -199- Железняк Я.І.
В абзаці першому частини третьої статті 7 законопроекту слова "користується державними мережами" замінити словами "користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами".
 
Враховано    
    -200- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«3. Національне бюро безоплатно одержує в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами Директора Національного бюро, його заступників, директорів територіальних управлінь Національного бюро або їхніх заступників інформацію, необхідну у справах про кримінальні правопорушення, що знаходяться у провадженні Національного бюро, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.
Використання цієї інформації здійснюється Національним бюро з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню.»
 
Відхилено    
    -201- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці першому частини третьої статті 7 слова «на безоплатній основі має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, користується державними мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами» замінити словами такого змісту: «в порядку, визначеному законодавством, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.»
 
Враховано    
    -202- Устенко О.О.
3. Бюро економічної безпеки України на безоплатній основі:
1) має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є Міністерства України, державні і національні служби України, державні і національні агентства України та інші центральні органи державної влади, та правоохоронні органи;
2) користується державними мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
Враховано частково    
    -203- Холодов А.І.
Викласти абзац перший пункту 3 статті 7 законопроекту у наступній редакції:
"3.Бюро економічної безпеки України забезпечується правом прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Бюро економічної безпеки України користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. "
 
Враховано по суті   
45. Порядок доступу визначається відповідними міжвідомчими угодами (договорами), спільними наказами (розпорядженнями) та протоколами до них або в порядку електронної інформаційної взаємодії, якщо інше не передбачено законом.
 
-204- Железняк Я.І.
Після частини третьої статті 7 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Бюро економічної безпеки забезпечується прямим доступом як користувач до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є: Державна міграційна служба України, Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Державна прикордонна служба України, Державна служба статистики України, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Пенсійний фонд України, Центральний депозитарій цінних паперів та інші органи державної влади, визначені Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   Порядок такого доступу визначається відповідними міжвідомчими угодами (договорами), спільними наказами (розпорядженнями) та протоколами до них або в порядку електронної інформаційної взаємодії, якщо інше не передбачено законом.
 
    -205- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 7 проекту після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Бюро економічної безпеки України має доступ до інформаційних ресурсів та/або отримує інформацію з інформаційних ресурсів, в тому числі архівних, щодо:
– податкової, статистичної, правової інформації та інформації про фізичну особу у значенні, визначеному Законом "Про інформацію";
– інформації з інформаційних ресурсів правоохоронних органів;
– інформації про казначейське обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерський облік виконання бюджетів;
– інформації про боргові зобов'язання суб'єктів господарювання - резидентів України щодо отримання та повернення отриманих кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями;
– інформації про використання публічних фінансів;
– інформації про розміщення, обіг та облік цінних паперів та похідних (деривативів), учасників фондового ринку та їх діяльність;
– інформації, отриманої внаслідок збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;
– інформації про приватизацію, оренду, використання та відчуження державного та комунального майна (в тому числі земельних ділянок), управління об'єктами державної та комунальної власності, оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність;
– інформації систем міжбанківських розрахунків НБУ, інформації про валютні операції, операції з банківськими металами, щодобові оперативні звіти по використанню готівкових коштів, про рахунки фізичних та юридичних осіб;
– інформації про облік транспортних засобів, документів на право керування транспортними засобами, інформації з систем автоматизованої фіксації руху транспортних засобів;
– інформації про облік кримінальних та адміністративних правопорушень (проваджень), досудових розслідувань, їх результатів, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких здійснюються такі провадження, осіб, які притягувались до кримінальної та/або адміністративної відповідальності;
– інформації про осіб, транспортні засоби, вантажі, що переміщуються через державний кордон України або через контрольні пункти в’їзду - виїзду, про виявлені та припиненні випадки їх незаконного переміщення, а також про осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України;
– інформації про міграцію (імміграцію та еміграцію), у тому числі протидію нелегальній (незаконній) міграції, громадянства (прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України), реєстрацію фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, а також облік документів, пов’язаних з міграцією та громадянством;
– інформації реєстру виборців;
– інформації про реєстрацію та обліку юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, актів цивільного стану громадян, спеціальні бланки нотаріальних документів, нотаріусів, видані довіреності, вчинені правочини, нотаріальні дії, банкрутства, арбітражних керуючих та їх звітність, боржників, виконавчі провадження;
– інформації про судові рішення;
– інформації про чинні, блоковані та скасовані посилені сертифікати відкритих ключів, засвідчувані центри та центри сертифікації ключів, інформації про власника відкритого ключа, початку строку чинності сертифіката тощо;
– інформації про результати перевірок державними органами суб'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства;
– інформації органів ліцензування про облік ліцензій та інших дозвільних документів;
– інформації про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;
– митної інформації;
– інформації з кредитних історій фізичних та юридичних осіб;
– інформації про результати аудиту суб'єктів суспільного інтересу;
– іншої інформації з інформаційних систем (ресурсів) державних органів";
 
Відхилено    
46. 4. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Державною службою фінансового моніторингу України та забезпечується безпосереднім доступом до єдиної державної інформаційної системи, розпорядником якої є цей орган, в частині, що не містить відомості отримані від іноземних підрозділів фінансових розвідок.
 
-206- Мамка Г.М.
Частину 4 статті 7 викласти у такій редакції:
«4. Національне бюро взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та забезпечується безпосереднім доступом до єдиної державної інформаційної системи, розпорядником якої є цей центральний орган виконавчої влади, в частині, що не містить відомості отримані від іноземних підрозділів фінансових розвідок.»
 
Відхилено   4. Державна служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передає Бюро економічної безпеки України інформацію, у тому числі узагальненні матеріали (додаткові узагальнені матеріали), в порядку, визначеному законом.
 
    -207- Василевська-Смаглюк О.М.
частину четверту статті 7 викласти у новій редакції такого змісту: «Державна служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передає Бюро економічної безпеки України інформацію, в тому числі узагальненні матеріали (додаткові узагальнені матеріали), в порядку визначеному законом.»
 
Враховано    
    -208- Холодов А.І.
Викласти пункт 4 статті 7 законопроекту у наступній редакції:
"4. Бюро економічної безпеки України забезпечується доступ як користувача до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Фонд державного майна України, МВС України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Центральний депозитарій цінних паперів, інші центральні органи виконавчої влади, що спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України, та підпорядковані йому установи. "
 
Враховано частково    
47. 5. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та забезпечується доступом до їх автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних в частині, що не містить відомості, отримані в рамках міжнародного співробітництва.
 
-209- Стефанчук Р.О.
У частині п’ятій статті 7 законопроєкту слова «в частині, що не містить відомості, отримані в рамках міжнародного співробітництва» виключити.
 
Враховано   5. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та забезпечується доступом до її автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних.
 
    -210- Мамка Г.М.
Частину 5 статті 7 викласти у такій редакції:
«5. Національне бюро взаємодіє з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та забезпечується прямим доступом до їх автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних в частині, що не містить відомості, отримані в рамках міжнародного співробітництва.»
 
Відхилено    
48. 6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки України зобов’язані передавати Бюро економічної безпеки України відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
 
-211- Гетманцев Д.О.
у частині шостій статті 7 після слів «фінансового контролю в Україні» доповнити словами «податкові та митні органи,»
 
Враховано   6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового контролю, податкові та митні органи, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки України, передають Бюро економічної безпеки України інформацію про обставини, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки.
 
    -212- Железняк Я.І.
У частині шостій статті 7 законопроекту слова "про вчинення кримінального правопорушення" замінити словами "про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки, з урахуванням обмежень, встановлених законом".
 
Враховано    
    -213- Мамка Г.М.
Частину 6 статті 7 викласти у такій редакції:
«6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, а також державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного бюро зобов’язані передавати Національному бюро відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.»
 
Відхилено    
    -214- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині шостій статті 7 після слів «фінансового контролю в Україні» доповнити словами «податкові та митні органи,»
 
Враховано    
    -215- Устенко О.О.
Після слів "що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення" доповнити словами ", віднесеного до підслідності Бюро економічної безпеки України"
 
Враховано    
49. 7. Витребування Бюро економічної безпеки України інформації та/або документів від підприємств, установ та організацій, осіб, які надають публічні послуги, фізичних осіб може здійснюватися в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
-216- Мамка Г.М.
Частину 7 статті 7 викласти у такій редакції:
«7. Витребування Національним бюро інформації та/або документів від підприємств, установ та організацій, осіб, які надають публічні послуги, фізичних осіб може здійснюватися виключно в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.»
 
Відхилено   7. Витребування Бюро економічної безпеки України інформації та/або документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб може здійснюватися відповідно до їх підслідності та в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
    -217- Устенко О.О.
Слова "від підприємств, установ та організацій, осіб, які надають публічні послуги, фізичних осіб" замінити словами "від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб"
 
Враховано    
    -218- Іонушас С.К.
У частині сьомій статті 7 після слів «може здійснюватися» доповнити словами «відповідно до їх підслідності та»;
 
Враховано    
50. 8. Отримання від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, - у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону.
 
-219- Устенко О.О.
Після слів "у порядку та обсязі, встановлених" доповнити словами "Кримінальним процесуальним кодексом України,"
 
Враховано   8. Отримання від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про банки і банківську діяльність". Отримання Бюро економічної безпеки України від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься в системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про депозитарну систему України", з урахуванням положень цього Закону.
 
    -220- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення;"
 
Відхилено    
51. Обробка інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
 
-221- Мамка Г.М.
Абзац другий частини 8 статті 7 викласти у такій редакції:
«Обробка інформації здійснюється Національним бюро із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та ведення спільних баз даних.»
 
Відхилено   Обробка інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
9. Отримання Бюро економічної безпеки України від державних органів, органів місцевого самоврядування інформації, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для проведення аналітичної діяльності, визначеної цим Законом, здійснюється на підставі письмового запиту.
Запит повинен містити:
1) підстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання, передбаченого цим Законом, підготовлено запит;
2) перелік інформації, що запитується;
3) конкретний перелік документів, які пропонується надати;
4) підпис уповноваженої особи Бюро економічної безпеки України.
Уповноваженою особою Бюро економічної безпеки України, яка має право підпису запиту, є Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник, керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України, його заступник.
У разі надходження запиту Бюро економічної безпеки України керівник суб’єкта, якому адресовано такий запит, зобов’язаний розглянути його і надати відповідь протягом 10 робочих днів з дня його одержання.
У разі неможливості розгляду або виконання запиту Бюро економічної безпеки України у визначений цим законом строк керівник суб’єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов’язаний повідомити про це листом з викладенням причин подовження строку розгляду.
Строк розгляду запиту Бюро економічної безпеки України з урахуванням подовження не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.
Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані безоплатно надавати інформацію, документи або їх копії, зазначені в запиті Бюро економічної безпеки України.
Не виконання (неналежне виконання) запиту Бюро економічної безпеки України або ненадання Бюро економічної безпеки України на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених цією частиною строків їх надання, повідомлення третіх осіб про те, що стосовно них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Отримана на запит Бюро економічної безпеки України інформація є службовою. Використання такої інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист службової інформації.
 
    -222- Павлюк М.В.
У ст.7 проекту додати ч. 9 та викласти її у наступній редакції "9. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та інші особи, яким адресовано відповідний запит, зобов'язані протягом трьох робочих днів, а в разі неможливості - не пізніше 10 календарних днів, надати відповідну інформацію та повідомити про обставини, що перешкоджають її наданню."
 
Враховано частково    
    -223- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 7 проекту після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
"9. Структурні підрозділи Бюро економічної безпеки України, в межах своїх повноважень, наповнюють та підтримують в актуальному стані бази (банки) даних, що входять до аналітико-інформаційної системи Бюро економічної безпеки України, стосовно:
1) заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що надійшли до Бюро економічної безпеки України;
2) актів перевірок та довідок, інших матеріалів, пов'язаних із такими актами та довідками, що надійшли від контролюючих органів;
3) складених відповідними підрозділами Бюро економічної безпеки України аналітичних продуктів;
4) виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, а також осіб, які їх вчинили;
5) розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Бюро економічної безпеки України;
6) осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт);
7) вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;
8) інформації, що формується в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності";
 
Відхилено    
    -224- Холодов А.І.
Доповнити статтю 7 законопроекту пунктом 9 наступного змісту:
"9. Отримання інформації Бюро економічної безпеки України від інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій здійснюється на підставі письмового запиту.
1) Запит повинен містити:
- підстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання передбаченого цим Законом підготовлено запит;
- перелік інформації, яка запитується;
- конкретний перелік документів, які пропонується надати;
- підпис уповноваженої особи Бюро економічної безпеки України;
- печатку підрозділу Бюро економічної безпеки України, що підготував запит.
2) Уповноваженою особою Бюро економічної безпеки України, яка має право підпису запиту є :
-керівник Бюро економічної безпеки України;
- перший заступник та заступник керівника Бюро економічної безпеки України;
-керівник регіонального (територіального) органу Бюро економічної безпеки України - заступник керівника регіонального (територіального) органу Бюро економічної безпеки України;
3) У разі надходження запиту Бюро економічної безпеки України до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, керівник суб’єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит зобов’язаний розглянути його і дати відповідь протягом 10 робочих днів з моменту його одержання.
У разі неможливості розгляду або виконання запиту Бюро економічної безпеки України у визначений цим законом строк, керівник суб’єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит зобов’язаний повідомити про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду.
Строк розгляду запиту органу Бюро економічної безпеки України, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.
Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, зобов’язані безоплатно надавати інформацію, документи або їх копії, які зазначаються в запиті Бюро економічної безпеки України.
Не виконання (неналежне виконання) запиту Бюро економічної безпеки України або ненадання Бюро економічної безпеки України на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи надання інформації та./або документів не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Отримана відповідно до запиту Бюро економічної безпеки України інформація є службовою. Використання цієї інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист службової інформації. "
 
Враховано частково    
    -225- Гетманцев Д.О.
В частині шостій статті 7 слова «зобов’язані передавати Бюро економічної безпеки України відомості про обставини, що можуть свідчити» замінити словами «надають Бюро економічної безпеки України інформацію про обставини, що свідчать».
Доповнити статтю 7 законопроекту пунктом 10 наступного змісту:
«10. Отримання Бюро економічної безпеки України інформації від державних органів, органів місцевого самоврядування, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для проведення аналітичної діяльності, визначеної цим Законом, здійснюється на підставі письмового запиту.
Письмовий запит повинен містити:
1) підстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання передбаченого цим Законом підготовлено запит;
2) перелік інформації, що запитується;
3) конкретний перелік документів, які пропонується надати;
4) підпис уповноваженої особи Бюро економічної безпеки України.
Уповноваженою особою Бюро економічної безпеки України, яка має право підпису запиту, є Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник, керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України, його заступник.
У разі надходження запиту Бюро економічної безпеки України керівник суб’єкта, якому адресовано письмовий запит зобов’язаний розглянути його і дати відповідь протягом 10 робочих днів з дня його одержання.
У разі неможливості розгляду або виконання такого запиту Бюро економічної безпеки України у визначений цим законом строк, керівник суб’єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит зобов’язаний повідомити про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду.
Строк розгляду такого запиту органу Бюро економічної безпеки України, з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.
Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані безоплатно надавати інформацію, документи або їх копії, зазначені в такому запиті Бюро економічної безпеки України.
Не виконання (неналежне виконання) письмового запиту Бюро економічної безпеки України або ненадання Бюро економічної безпеки України на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених цією частиною строків їх надання, повідомлення третіх осіб про те, що стосовно них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Отримана відповідно до такого запиту Бюро економічної безпеки України інформація є службовою. Використання такої інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист службової інформації.»
В пункті 9 частини 1 статті 8 після слів «загроз та ризиків» доповнити словами «вчинення (зростання кількості)»;
У пункті 4 частини першої статті 8 слова «органів слідства та суду» замінити словами «органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання».
 
Враховано    
52. Розділ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
-226- Мамка Г.М.
Назву розділу ІІ викласти у такій редакції: «ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО»
 
Відхилено   Розділ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
53. Стаття 8. Повноваження Бюро економічної безпеки України
 
-227- Мамка Г.М.
Назву статті 8 викласти у такій редакції: «Повноваження Національного бюро»
 
Відхилено   Стаття 8. Повноваження Бюро економічної безпеки України
 
54. 1. Бюро економічної безпеки України відповідно до покладених на нього завдань:
 
-228- Мамка Г.М.
Абзац 1 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«1. Національне бюро та його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених на них завдань:»
 
Відхилено   1. Бюро економічної безпеки України відповідно до покладених на нього завдань:
 
55. 1) проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 
-229- Гетманцев Д.О.
у пункті першому частини першої статті 8 слово «проводить» замінити словом «здійснює»;
 
Враховано   1) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності;
2) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
3) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
    -230- Железняк Я.І.
Пункт 1 частини 1 статті 8 законопроекту доповнити словами "у межах передбаченої законом підслідності".
 
Враховано    
    -231- Мамка Г.М.
Пункт 1 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«1) здійснюють на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності»
 
Відхилено    
    -232- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті першому частини першої статті 8 слово «проводить» замінити словом «здійснює»;
 
Враховано    
    -233- Устенко О.О.
Викласти у такій редакції "2) проводить оперативно-розшукову діяльність та здійснює досудове розслідування кримінальних проваджень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;"
 
Враховано по суті   
    -234- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 8 проекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
"1) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України";
пункт 1 статті 8 проекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями";
 
Враховано    
56. 2) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;
 
   4) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
57. 3) здійснює аналітичне забезпечення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності;
 
-235- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 8 проекту після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) розробляє та впроваджує методики кримінального аналізу, аналізу ризиків та системи їх оцінки"
 
Відхилено      
    -236- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 8 проекту після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) формує бази (банки) даних, що входять до єдиної аналітико-інформаційної системи Бюро економічної безпеки України; створює власні системи на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, необхідні для забезпечення його діяльності, використовує електронний документообіг, автоматизований обмін даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, а також міжвідомчі комунікаційно-інформаційні системи, необхідні для виконання покладених на нього завдань";
 
Враховано по суті   
58. 4) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру в цій сфері;
 
-237- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 4 пункту 1 статті 8 проекту викласти в такій редакції:
"4) збирає, обробляє та аналізує, інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності";
 
Враховано   5) збирає, обробляє та аналізує інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
59. 5) залучає у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців;
 
-238- Устенко О.О.
Слова "на добровільній основі" замінити словами "у передбачений законодавством спосіб"
 
Враховано   6) залучає в межах компетенції у передбачений законодавством спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців;
 
60. 6) здійснює правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав, з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, на підставі законів та міжнародних договорів України;
 
-239- Гетманцев Д.О.
у пункті шостому частини першої статті 8 слова «з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування» виключити;
 
Враховано   7) здійснює міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України;
 
    -240- Железняк Я.І.
Після пункту 6 частини 1 статті 8 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"7) має право залучати іноземних спеціалістів як консультантів для підвищення ефективності роботи в рамках проектів міжнародної технічної допомоги із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом".
 
Відхилено    
    -241- Мамка Г.М.
Пункт 6 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«6) здійснює міжнародне співробітництво із компетентними органами іноземних держав, з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, на підставі законів та міжнародних договорів України;»
 
Враховано по суті   
    -242- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті шостому частини першої статті 8 слова «з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування» виключити;
 
Враховано    
    -243- Іонушас С.К.
У пункті 6 частини першої статті 8 слова «правове співробітництво» замінити словами «міжнародне співробітництво»;
 
Враховано    
61. 7) за письмовим рішенням Директора Бюро економічної безпеки України або його заступника, погодженим із прокурором, створює спільні слідчі групи, відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України;
 
-244- Гетманцев Д.О.
пункт сьомий частини першої статті 8 викласти у новій редакції такого змісту: «7) ініціює за погодженням із керівником органу прокуратури та керівником органу досудового розслідування створення спільних слідчих груп відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України;»
 
Відхилено      
    -245- Мамка Г.М.
Пункт 7 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«7) за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його заступників, погодженим із прокурором, створює спільні слідчі групи, відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України;»
 
Відхилено    
    -246- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт сьомий частини першої статті 8 викласти у новій редакції такого змісту: «7) ініціює за погодженням із керівником органу прокуратури та керівником органу досудового розслідування створення спільних слідчих груп відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України;»
 
Враховано    
    -247- Устенко О.О.
Слова "за письмовим рішенням Директора Бюро економічної безпеки України або його заступника, погодженим із прокурором" замінити словами "за письмовим запитом слідчого Бюро економічної безпеки України, прокурора та компетентних органів іноземних держав, на підставі рішення Генеральної прокуратури"
 
Враховано по суті   
    -248- Іонушас С.К.
В пункті 7 частини першої статті 8 після слів «погодженим із» доповнити словом «відповідним», та слова «відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України;» замінити словами «в порядку, визначеному цим Законом, Кримінальним процесуальним кодексом України, іншими законами та міжнародними договорами України;»;
 
Враховано    
    -249- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 7 пункту 1 статті 8 проекту викласти в такій редакції:
"7) створює спільні слідчі групи відповідно до законодавства";
 
Відхилено    
62. 8) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
 
-250- Стефанчук Р.О.
У пункті восьмому частини першої статті 8 законопроєкту слова «бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах» виключити.
 
Враховано   8) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України;
 
    -251- Мамка Г.М.
У пунктах 8, 13, 16 частини 1 статті 8 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
63. 9) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
   9) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
64. 10) провадить діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
 
-252- Гетманцев Д.О.
пункт десятий частини першої статті 8 виключити;
 
Враховано      
    -253- Фролов П.В.
Пункт 10 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«10) провадить діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт, сума або вартість яких не перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року;»;
 
Відхилено    
    -254- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт десятий частини першої статті 8 виключити;
 
Враховано    
    -255- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 10 пункту 1 статті 8 проекту викласти в такій редакції:
"10) вживає заходи щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
65. 11) за рішенням Директора Бюро економічної безпеки України, погодженим з прокурором, витребовує від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
-256- Стефанчук Р.О.
Пункт одинадцятий частини першої статті 8 законопроєкту виключити.
 
Враховано      
    -257- Железняк Я.І.
У пункті 11 частини 1 статті 8 законопроекту слова "та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності" виключити.
 
Враховано    
    -258- Мамка Г.М.
Пункт 11 частини 1 статті 8 виключити.
 
Враховано    
    -259- Устенко О.О.
Виключити
 
Враховано    
    -260- Іонушас С.К.
Пункт 11 частини першої статті 8 виключити;
 
Враховано    
    -261- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Пункт одинадцятий частини 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«11) за рішенням Директора Бюро економічної безпеки України, погодженим з прокурором, витребовує від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;»
 
Відхилено    
    -262- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 11 пункту 1 статті 8 проекту викласти в такій редакції:
"11) розробляє та затверджує методики розслідування окремих видів злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
66. 12) витребовує за рішенням керівника структурного підрозділу органу Бюро економічної безпеки України та одержує в установленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання повноважень Бюро економічної безпеки України;
 
-263- Гетманцев Д.О.
у пункті дванадцятому частини першої статті 8 слова: «за рішенням керівника структурного підрозділу органу Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано   10) витребовує та одержує у встановленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання повноважень Бюро економічної безпеки України;
 
    -264- Мамка Г.М.
Пункт 12 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«12) безоплатно одержує в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами Директора Національного бюро, його заступників, директорів територіальних управлінь Національного бюро або їхніх заступників інформацію, необхідну у справах про кримінальні правопорушення, що знаходяться у провадженні Національного бюро, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.»
 
Відхилено    
    -265- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті дванадцятому частини першої статті 8 слова: «за рішенням керівника структурного підрозділу органу Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
    -266- Устенко О.О.
Слова "за рішенням керівника структурного підрозділу органу Бюро економічної безпеки України" виключити
 
Враховано    
    -267- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 12 пункту 1 статті 8 проекту виключити;
 
Відхилено    
67. 13) ознайомлюється в державних органах, органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
-268- Железняк Я.І.
Пункт 13 частини 1 статті 8 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -269- Устенко О.О.
Перед словами "ознайомлюється в державних органах" доповнити словами "у встановленому законодавством порядку"
 
Відхилено    
    -270- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 13 пункту 1 статті 8 проекту виключити;
 
Враховано    
    -271- Холодов А.І.
Викласти підпункт 13 пункту 1 статті 8 законопроекту у наступній редакції:
"13) ознайомлюється в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, органах судової влади, державних підприємствах, установах та організаціях із документами та інформацією, у тому числі, з обмеженим доступом, необхідними для виконання Бюро економічної безпеки, покладених на нього законом завдань;"
 
Відхилено    
68. 14) ініціює у закордонних юрисдикційних органах розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України, виступає як представник держави під час розгляду таких справ, залучає з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних;
 
-272- Стефанчук Р.О.
У пункті чотирнадцятому частини першої статті 8 законопроєкту слова «залучає з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних» замінити новим реченням такого змісту:
«За потреби Бюро економічної безпеки України має право залучати до такого розгляду експертів за відповідними напрямками».
 
Враховано   11) ініціює у компетентних органах іноземних держав розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України, виступає як представник держави під час розгляду таких справ. За потреби Бюро економічної безпеки України має право залучати до такого розгляду експертів за відповідними напрямками;
 
    -273- Мамка Г.М.
Пункт 14 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«14) ініціює у закордонних юрисдикційних органах розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Національного бюро;»
 
Враховано по суті   
    -274- Павлюк М.В.
п. 14 ч. 1 ст. 8 проекту викласи у наступній редакції "виступає як представник держави під час розгляду справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України у закордонних юрисдикційних органах."
 
Відхилено    
    -275- Устенко О.О.
Викласти пункт у наступній редакції "ініціює розгляд та/або виступає як представник держави, під час розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обв'язків Бюро економічної безпеки України, залучає з цією метою юридичних радників, зокрема, іноземних;"
 
Відхилено    
    -276- Іонушас С.К.
В пункті 14 частини першої статті 8 слова «, виступає як представник держави під час розгляду таких справ, залучає з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних» виключити;
 
Враховано по суті   
69. 15) за пред’явлення службового посвідчення особи, які мають спеціальне звання мають право входити безперешкодно до державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного контролю;
 
-277- Гетманцев Д.О.
у пункті п’ятнадцятому частини 1 статті 8 слова «зони митного контролю» виключити;
 
Враховано частково      
    -278- Железняк Я.І.
Пункт 15 частини 1 статті 8 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -279- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті п’ятнадцятому частини 1 статті 8 слова «зони митного контролю» виключити;
 
Враховано частково    
    -280- Іонушас С.К.
В пункті 15 частини першої статті 8 слова «та зони митного контролю» виключити;
 
Враховано частково    
    -281- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 15 пункту 1 статті 8 проекту виключити;
 
Враховано    
70. 16) надсилає державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, а також отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій;
 
-282- Гетманцев Д.О.
пункт шістнадцятий частини першої статті 8 викласти у такій редакції: «16) затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Бюро економічної безпеки України;»
 
Враховано   12) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Бюро економічної безпеки України;
 
    -283- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт шістнадцятий частини першої статті 8 викласти у такій редакції: «16) затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Бюро економічної безпеки України;»
 
Враховано    
71. 17) вносить подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом, а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;
 
-284- Мамка Г.М.
Пункт 17 частини 1 статті 8 виключити.
 
Враховано   13) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи
 
    -285- Іонушас С.К.
Пункти 17 та 18 частини першої статті 8 виключити;
 
Враховано    
    -286- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 17 пункту 1 статті 8 проекту викласти в такій редакції:
"17) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи";
 
Враховано    
72. 18) одержує у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.
 
-287- Гетманцев Д.О.
доповнити пунктом дев’ятнадцятим частину першу статті 8 такого змісту: «19) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом та іншими законами України.»
 
Враховано   14) укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами іноземних держав;
15) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень;
16) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності таких відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
17) укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених в ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання;
18) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом, цим Законом та іншими законами України.
 
    -288- Гетманцев Д.О.
Підпункт 3 та 7 частини першої статті 8 виключити;
В підпункті 9 слово «щодо» замітини словами «вчинення (зростання кількості)»
Доповнити пунктом акого змісту:
«16) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом, цим Законом та іншими законами України.»
В частині 2 статті 8 слова «та розкриття» виключити.
 
Враховано    
    -289- Железняк Я.І.
У пункті 18 частини 1 статті 8 законопроекту слова "у вигляді довідки" виключити.
 
Враховано    
    -290- Мамка Г.М.
Пункт 18 частини 1 статті 8 виключити
 
Враховано    
    -291- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 18 пункту 1 статті 8 проекту виключити;
 
Враховано    
    -292- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«19) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;»
 
Відхилено    
    -293- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«20) залучає на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Національного бюро.»
 
Відхилено    
    -294- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«21) розробляє і затверджує методику розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;»
 
Відхилено    
    -295- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«22) вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у порядку визначеному законодавством;»
 
Відхилено    
    -296- Павлюк М.В.
ч.1 ст.8 проекту доповнити п. 19 та викласти його в наступній редакції "Організовує забезпечення особистої безпеки осіб начальницького складу, державних службовців Бюро економічної безпеки та інших визначених законом осіб, а також захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань"
 
Відхилено    
    -297- Павлюк М.В.
ч.1 ст. 8 проекту доповнити п. 20 та викласти його в наступній редакці "укладає в межах компетенції міжнародні договори в порядку, визначеному законодавством України."
 
Враховано по суті   
    -298- Гетманцев Д.О.
ч.1 ст. 8 проекту доповнити п. 20 та викласти його в наступній редакці: «укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав»;
У частині 1 статті 9 слово «повноважень» замінити словом «завдань».
 
Враховано    
    -299- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити пунктом дев’ятнадцятим частину першу статті 8 такого змісту: «19) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом та іншими законами України.»
 
Враховано    
    -300- Устенко О.О.
Слова "кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності" замінити словами "кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні слідчих Бюро економічної безпеки України"
 
Відхилено    
    -301- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;"
 
Враховано частково    
    -302- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "здійснює та доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;"
 
Враховано по суті   
    -303- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;"
 
Враховано    
    -304- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "організовує забезпечення особистої безпеки всіх співробітників та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки України та інших, визначених законом осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань;"
 
Відхилено    
    -305- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "в межах компетенції, у визначеному законодавством України порядку, розробляє, подає пропозиції до проектів міжнародних договорів;"
 
Відхилено    
    -306- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "в межах компетенції, забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;"
 
Відхилено    
    -307- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;"
 
Відхилено    
    -308- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;"
 
Враховано по суті   
    -309- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "звітує про свою діяльність та інформує суспільство про результати своєї роботи у порядку, визначеному цим Законом;"
 
Враховано по суті   
    -310- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "з метою збереження вилучених в ході досудового розслідування речових доказів, а саме: грошових коштів, дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів та металів, відкриває депозитні рахунки та банківські комірки в державних банках України;"
 
Відхилено    
    -311- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "забезпечує прийом громадян, розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, а також запитів на публічну інформацію;"
 
Відхилено    
    -312- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "проведення досліджень та здійснення експертної діяльності;"
 
Відхилено    
    -313- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями, з метою зберігання речових доказів, вилучених в ході досудового розслідування та які потребують особливих умов зберігання."
 
Враховано    
    -314- Холодов А.І.
Доповнити пункту 1 статті 8 законопроекту підпунктами 19, 20 та 21 у наступній редакції:
"19) на підставі рішення Директора Бюро економічної безпеки, його першого заступника, його заступників застосовує адміністративний арешт майна фізичних та/або юридичних осіб, що полягає у повній та безумовній забороні такій особі на реалізацію прав розпорядження та/або користування її майном, на строк до 48 годин, протягом якого суд перевіряє обґрунтованість такого арешту та приймає рішення відповідно до законодавства;
20) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню економічних, фінансових та інших правопорушень;
21) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; "
 
Відхилено    
73. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України, які мають спеціальні звання, крім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу, при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статтями 32, 33, 34, 36 і 37, пунктом 2 частини першої та частини третьої статті 38, частинами першою - третьою, пунктами 2, 5, 6, 10, 11 частини четвертої статті 42, статтями 43-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.
 
-315- Гетманцев Д.О.
у частині другій статті 8 слова «працівники» замінити словами «особи, які мають спеціальні звання»;
 
Враховано   2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, крім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу, під час здійснення заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статтями 32, 33, 34, пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою і третьою статті 35, статтями 36 і 37, пунктом 2 частини першої та частиною третьою статті 38, пунктом 1 частини першої статті 40, статтями 42-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
 
    -316- Гетманцев Д.О.
у частині другій статті 8 після слів «Бюро економічної безпеки України» слова «, які мають спеціальні звання» виключити;
 
Враховано    
    -317- Гетманцев Д.О.
частину другу статті 8 після цифр «32, 33, 34» доповнити словами і цифрами такого змісту: «пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою - третьої статті 35,»;
 
Враховано    
    -318- Гетманцев Д.О.
у частині другій статті 8 після слів та цифр «статті 38» доповнити словами та цифрами такого змісту: «підпунктом 1 частини 1 статті 40»;
 
Враховано    
    -319- Гетманцев Д.О.
у частині другій слова та цифри такого змісту: «частинами першою — третьою, пунктами 2, 5, 6, 10, 11 частини четвертої статті 42» виключити;
 
Враховано    
    -320- Гетманцев Д.О.
у частині другій слова та цифри «статтями 43-46» замінити словами та цифрами такого змісту: «статтями 42-46»;
 
Враховано    
    -321- Мамка Г.М.
У частинах 2 та 3 статті 8 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -322- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій статті 8 слова «працівники» замінити словами «особи, які мають спеціальні звання»;
 
Враховано    
    -323- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій статті 8 після слів «Бюро економічної безпеки України» слова «, які мають спеціальні звання» виключити;
 
Враховано    
    -324- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу статті 8 після цифр «32, 33, 34» доповнити словами і цифрами такого змісту: «пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою - третьої статті 35,»;
 
Враховано    
    -325- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій статті 8 після слів та цифр «статті 38» доповнити словами та цифрами такого змісту: «підпунктом 1 частини 1 статті 40»;
 
Враховано    
    -326- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій слова та цифри такого змісту: «частинами першою — третьою, пунктами 2, 5, 6, 10, 11 частини четвертої статті 42» виключити;
 
Враховано    
    -327- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій слова та цифри «статтями 43-46» замінити словами та цифрами такого змісту: «статтями 42-46»;
 
Враховано    
    -328- Устенко О.О.
Після слів "статтями 32, 33, 34," доповнити словами "пунктами 3, 5, 10 частини 1 статті 35, статтями"
Слова "частини четвертої статті 42, статтями 43-46" замінити словами "статями 42-46"
 
Враховано частково    
    -329- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, встановленому законодавством."
 
Відхилено    
    -330- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "Діяльність Бюро економічної безпеки України, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, Законом України "Про захист персональних даних", іншими нормативно-правовими актами."
 
Відхилено    
74. 3. На працівників Бюро економічної безпеки України, які здійснюють покладені на них обов’язки підрозділів детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні, поширюються права та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".
 
-331- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 8 виключити;
 
Враховано      
    -332- Василевська-Смаглюк О.М.
частину третю статті 8 виключити;
 
Враховано    
    -333- Іонушас С.К.
В частині 3 статті 8 слова «дізнання» виключити;
 
Враховано    
75. Стаття 9. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
 
   Стаття 9. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
 
76. 1. Бюро економічної безпеки України здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим Законом.
 
   1. Бюро економічної безпеки України здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для виконання своїх завдань, визначених цим Законом.
 
77. 2. Бюро економічної безпеки України у рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
 
-334- Мамка Г.М.
У назві, частинах 2 та 3 статті 9 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   2. Бюро економічної безпеки України у рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
 
78. 1) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину аналітико-інформаційну систему Бюро економічної безпеки України;
 
-335- Гетманцев Д.О.
у пункті першому частини другої статті 9 слова «єдину аналітико-інформаційну» замінити словами такого змісту: «єдину Інформаційну»;
 
Враховано   1) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину інформаційну систему Бюро економічної безпеки України;
 
    -336- Красов О.І.
У пункті 1 після слів "систему Бюро економічної безпеки України" додати словосполучення "у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
 
Відхилено    
    -337- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті першому частини другої статті 9 слова «єдину аналітико-інформаційну» замінити словами такого змісту: «єдину Інформаційну»;
 
Враховано    
79. 2) отримує, обробляє та користується інформацію з банків (баз) даних органів державної влади, доступ до яких отримано в порядку статті 7 цього Закону;
 
-338- Стефанчук Р.О.
У пункті другому частини другої статті 9 законопроєкту слова «в порядку статті 7 цього Закону» замінити словами «із врахуванням положень статті 7 цього Закону».
 
Враховано   2) отримує, обробляє та користується інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 цього Закону;
 
    -339- Мамка Г.М.
Пункт другий частини 2 статті 9 викласти у такій редакції:
«2) отримує, обробляє та користується інформацію з банків (баз) даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, доступ до яких отримано в порядку статті 7 цього Закону;»
 
Враховано    
80. 3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.
 
   3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.
 
81. 3. Бюро економічної безпеки України може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Бюро економічної безпеки України у сфері своїх трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу, а також брати участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань.
 
-340- Гетманцев Д.О.
у частині третій статті 9 після слів «може створювати» доповнити словами такого змісту: «власні системи (мережі) обміну інформацією із обмеженим доступом»
 
Враховано   3. Бюро економічної безпеки України може створювати власні системи (мережі) обміну інформацією з обмеженим доступом, бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Бюро економічної безпеки України у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу, а також брати участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань.
 
    -341- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції:
«3. Національне бюро може створювати та використовувати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Національного бюро у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу, а також брати участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань.»
 
Відхилено    
    -342- Павлюк М.В.
У ч.3 ст.9 проекту після слів "може створювати" доповнити словами "власні системи (мережі) обміну інформацією із обмеженим доступом та "
 
Враховано    
    -343- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині третій статті 9 після слів «може створювати» доповнити словами такого змісту: «власні системи (мережі) обміну інформацією із обмеженим доступом»
 
Враховано    
82. Стаття 10. Участь Бюро економічної безпеки України у формуванні інформаційних ресурсів
 
-344- Гетманцев Д.О.
у назві статті 10 слово «ресурсів» замінити словом «систем»;
 
Враховано   Стаття 10. Участь Бюро економічної безпеки України у формуванні інформаційних систем
1. Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані Бюро економічної безпеки України, є державною власністю.
Система захисту інформації, що зберігається в базах даних інформаційних систем, встановлюється Бюро економічної безпеки України.
 
    -345- Гетманцев Д.О.
доповнити частиною першою статтю 10 такого змісту:
«1. Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані Бюро економічної безпеки України є державною власністю.
Система захисту інформації, що зберігається в базах даних інформаційних систем, встановлюється Бюро економічної безпеки України.»
У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою.
 
Враховано    
    -346- Мамка Г.М.
У назві статті 10 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -347- Василевська-Смаглюк О.М.
у назві статті 10 слово «ресурсів» замінити словом «систем»;
 
Враховано    
    -348- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити частиною першою статтю 10 такого змісту:
«1. Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані Бюро економічної безпеки України є державною власністю.
Система захисту інформації, що зберігається в базах даних інформаційних систем, встановлюється Бюро економічної безпеки України.»
У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою.
 
Враховано    
83. Бюро економічної безпеки України:
 
-349- Мамка Г.М.
Абзац 1 частини 1 статті 10 викласти у такій редакції:
«1. Національне бюро через інформаційно-аналітичну агенцію здійснює інформаційно-аналітичні заходи:»
 
Відхилено   2. Бюро економічної безпеки України:
 
84. у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створюють інформаційні системи та ведуть оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
 
-350- Гетманцев Д.О.
у частині другій статті 10 слова «інформаційні системи» замінити словами такого змісту: «інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі)»
 
Враховано   1) для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створює інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі) та веде оперативний облік в обсязі та порядку, передбачених законодавством;
 
    -351- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій статті 10 слова «інформаційні системи» замінити словами такого змісту: «інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі)»
 
Враховано    
    -352- Устенко О.О.
Після слів "створюють інформаційні" доповнити словами "телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні, в тому числі, з інформацією з обмеженим доступом"
 
Враховано частково    
85. здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;
 
-353- Устенко О.О.
Після слова "систем" доповнити словами ", у тому числі, з інформацією з обмеженим доступом"
 
Відхилено   2) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;
 
86. забезпечує надання державним органам інформації з баз (банків) даних згідно із законами України.
 
   3) забезпечує надання державним органам інформації з банків (баз) даних згідно із законом.
 
87. Стаття 11. Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах
 
-354- Стефанчук Р.О.
Статтю одинадцяту законопроєкту виключити.
 
Відхилено   Стаття 11. Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах
 
88. 1. Інформація про доступ до банку (бази) даних має фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних включно з інформацією про:
 
   1. Інформація про доступ до банку (бази) даних має фіксуватися і зберігатися в автоматизованій системі обробки даних включно з інформацією про:
 
89. 1) посаду та прізвище, ім’я, по батькові працівника, який здійснив доступ;
 
   1) посаду, прізвище та власне ім’я, по батькові працівника, який здійснив доступ;
 
90. 2) дату, час та тривалість доступу;
 
-355- Фролов П.В.
Пункт 2 частини першої статті 11 після слів «тривалість доступу» доповнити словами та знаками «, та відмітку геолокації місця доступу»;
 
Відхилено   2) дату, час, тривалість доступу;
 
91. 3) інформацію, що підлягала перегляду;
 
   3) інформацію, що підлягала перегляду;
 
92. 4) передачу (копіювання) інформації.
 
-356- Гетманцев Д.О.
доповнити пунктом п’ятим частину першу статті 11 таким змістом: «5) використання захищеного носія особистого ключа.»
 
Враховано   4) передачу (копіювання) інформації;
5) використання захищеного носія особистого ключа.
Стаття 12. Застосування ризик-орієнтованого підходу
1. Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід.
2. Критерії ризику, що використовуються при застосуванні ризик-орієнтованого підходу, поділяються на критерії, пов’язані з правопорушником, характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо.
Критерії ризиків визначаються Бюро економічної безпеки України самостійно.
3. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері.
4. При застосуванні ризик-орієнтованого підходу здійснюється:
1) оцінювання, повторне оцінювання ризиків;
2) періодична фіксація результатів його застосування;
3) підтримка в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.
5. Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу затверджується наказом Бюро економічної безпеки України.
Стаття 13. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки
1. Бюро економічної безпеки України із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання проводить комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.
2. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки проводиться не рідше одного разу на три роки.
3. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки включає збір, обробку, оцінювання та аналіз інформації щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки України, контролюючих органів та державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, а також затвердження за результатами такого аналізу відповідних заходів для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.
4. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, є, зокрема, звітність з протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, відповіді учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки на запитальники Бюро економічної безпеки України, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати моніторингу громадської думки.
5. Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -357- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити пунктом п’ятим частину першу статті 11 таким змістом: «5) використання захищеного носія особистого ключа.»
 
Враховано    
    -358- Мамка Г.М.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Програмне забезпечення та ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах
1.Програмне забезпечення для створення та ведення банку (бази) даних Національного бюро розробляється за вимогами затвердженими Директором Національного бюро.
Власником коду відповідного програмного забезпечення є держава.
2. Інформація про доступ до банку (бази) даних має фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних включно з інформацією про:
1) посаду та прізвище, ім’я, по батькові працівника, який здійснив доступ;
2) дату, час та тривалість доступу;
3) інформацію, що підлягала перегляду;
4) передачу (копіювання) інформації.»
 
Відхилено    
    -359- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 11 доповнити проект новою статтею 12 такого змісту:
"Стаття 12. Застосування ризик-орієнтованого підходу
1. Бюро економічної безпеки України у своїй діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід.
2. Критерії ризику, що використовуються при застосуванні ризик-орієнтованого підходу, поділяються на критерії, пов’язані з правопорушником, характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо.
Критерії ризиків визначаються Бюро економічної безпеки України самостійно.
3. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері.
4. При застосуванні ризик-орієнтованого підходу здійснюється:
оцінка / переоцінка ризиків;
періодична фіксація результатів його застосування;
підтримка в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.
5. Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу затверджується наказом Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано    
    -360- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 11 доповнити проект новою статтею 13 такого змісту:
"Стаття 13. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки
1. Бюро економічної безпеки України із залученням контролюючих органів та державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та упередженням кримінальних загроз у сфері економіки, та суб’єктів господарювання проводить комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.
2. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки проводиться не рідше одного разу на три роки.
3. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки включає збір, обробку, оцінювання та аналіз інформації щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки України, контролюючих органів та державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та упередженням кримінальних загроз у сфері економіки, а також затвердження за результатами такого аналізу відповідних заходів для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.
4. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, є, зокрема, звітність з протидії кримінальним правопорушенням та упередженням кримінальних загроз у сфері економіки, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, відповіді учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки на запитальники Бюро економічної безпеки України, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки.
5. Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
93. Розділ ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
-361- Мамка Г.М.
Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції: «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО»
 
Відхилено   Розділ ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
94. Стаття 12. Структура і чисельність Бюро економічної безпеки України
 
-362- Мамка Г.М.
У назві статті 12 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 14. Структура і чисельність Бюро економічної безпеки України
 
95. 1. Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління.
 
-363- Гетманцев Д.О.
у частині першій статті 12 слова «безпосередньо і через» замінити словами такого змісту: «через центральний апарат і»;
 
Враховано   1. Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження через центральний апарат і територіальні управління.
 
    -364- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині першій статті 12 слова «безпосередньо і через» замінити словами такого змісту: «через центральний апарат і»;
 
Враховано    
96. Територіальні управління Бюро економічної безпеки України є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
-365- Фролов П.В.
Абзац другий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«Для забезпечення виконання завдань Бюро економічної безпеки, його Директор утворює своїм рішенням територіальні управління Бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.»;
 
Відхилено   Територіальні управління Бюро економічної безпеки України є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
    -366- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
У статті 12 проекту:
 
Відхилено    
    -367- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -368- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
"Організаційна структура Бюро економічної безпеки України визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
Відхилено    
97. Організаційна структура Бюро економічної безпеки України визначається Президентом України.
 
-369- Гетманцев Д.О.
абзац третій частини першої статті 12 замінити абзацом такого змісту :»Територіальні управління Бюро економічної безпеки України утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів України. «
 
Враховано   Територіальні управління Бюро економічної безпеки України утворюються, ліквідовуються та реорганізовуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -370- Стефанчук Р.О.
В абзаці третьому частини першої статті 12, частині першій статті 13 законопроєкту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -371- Фролов П.В.
Абзац третій частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«Структура, штатний розклад, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Бюро економічної безпеки затверджуються Директором Бюро економічної безпеки.»;
 
Враховано    
    -372- Кінзбурська В.О.
У частині першій статті 12 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -373- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано по суті   
    -374- Ковальчук О.В.
абзац третій частини першої статті 12 розділу ІІІ законопроекту викласти в наступній редакції:
"Організаційна структура Бюро економічної безпеки України затверджується Директором Бюро економічної безпеки України.";
 
Враховано частково    
    -375- Цабаль В.В.
Слова "Президентом України" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано по суті   
    -376- Бабій Р.В.
У частині першій статті 12 слова «Президентом України» замінити на «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано по суті   
    -377- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац третій частини першої статті 12 замінити абзацом такого змісту :»Територіальні управління Бюро економічної безпеки України утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів України. «
 
Враховано    
    -378- Лубінець Д.В.
Організаційна структура Бюро економічної безпеки України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано по суті   
    -379- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці третьому частини першої статті 12 слово «Президентом» замінити словами «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано по суті   
    -380- Батенко Т.І.
В абзаці третьому частини першої статті 12 законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -381- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці третьому пункту 1 статті 12 проекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано по суті   
    -382- Цимбалюк М.М.
слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано по суті   
98. До складу Бюро економічної безпеки України можуть входити підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва та інші підрозділи.
 
-383- Гетманцев Д.О.
у абзаці четвертому частини першої статті 12 слова «дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва» замінити словами такого змісту: «що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи»;
 
Враховано частково   Структура Бюро економічної безпеки України може включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні та інші підрозділи.
 
    -384- Фролов П.В.
Абзац четвертий частини першої статті 12 після слів «а також підрозділ» доповнити фразою такого змісту: «представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділ.»;
 
Відхилено    
    -385- Железняк Я.І.
Абзац четвертий частини першої статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
"Структура Бюро економічної безпеки можуть включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділ міжнародного співробітництва, дізнання та інші підрозділи відповідно до Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки".
 
Відхилено    
    -386- Павлюк М.В.
Абз. 4 ч.1 ст.12 проекту викласти в наступній редакції "До складу Бюро економічної безпеки України можуть входити підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи швидкого реагування, спеціальні підрозділи оперативного документування, міжнародного співробітництва та стратегічного розвитку, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, фінансові, кадрові та інші підрозділи."
 
Відхилено    
    -387- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці четвертому частини першої статті 12 слова «дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва» замінити словами такого змісту: «що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи»;
 
Враховано частково    
    -388- Устенко О.О.
Після слів "оперативно-технічні підрозділи" доповнити словами "підрозділи швидкого реагування, спеціальні підрозділи оперативного документування, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, науково-дослідні установи"
 
Відхилено    
    -389- Іонушас С.К.
У абзаці 4 частини першої статті 12 слова «дізнання» виключити;
 
Враховано    
    -390- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці третьому пункту 1 статті 12 проекту слова "підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи" замінити словами "підрозділи детективів, дізнання, кримінальної розвідки, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, експертний підрозділ";
 
Відхилено    
    -391- Цимбалюк М.М.
абзац 4 пункту 1 статті 12 викласти в такій редакції
"До складу Бюро економічної безпеки України можуть входити підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, кримінальної розвідки, експертний підрозділ, а також підрозділ міжнародного співробітництва та інші підрозділи."
 
Відхилено    
99. Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
-392- Гетманцев Д.О.
абзац п’ятий частини першої статті 12 викласти у новій редакції такого змісту: «Структура, штатний розпис Бюро економічної безпеки України, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.»
 
Враховано   Структура, штатний розпис Бюро економічної безпеки України, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
    -393- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац п’ятий частини першої статті 12 викласти у новій редакції такого змісту: «Структура, штатний розпис Бюро економічної безпеки України, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.»
 
Враховано    
    -394- Холодов А.І.
Викласти пункт 1 статті 12 законопроекту у наступній редакції:
"1. Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління, які є органами Бюро економічної безпеки України.
Структура та штатна чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України затверджуються наказом Бюро економічної безпеки та погоджується Кабінетом міністрів України.
До складу Бюро економічної безпеки України можуть входити підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи власної безпеки, експертні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва та інші підрозділи. До складу центрального апарату також входять підрозділи забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України."
 
Враховано частково    
    -395- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 12 проекту після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. До системи органів Бюро економічної безпеки України входить Центр компетенцій Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
    -396- Цимбалюк М.М.
статтю 12 доповнити наступними частинами:
"2. До працівників Бюро економічної безпеки належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників, які працюють за трудовими договорами в Бюро економічної безпеки."
 
Відхилено    
    -397- Цимбалюк М.М.
"3. Негласними штатними працівниками Бюро економічної безпеки можуть бути детективи, старші детективи та працівники інших підрозділів Бюро економічної безпеки."
 
Відхилено    
    -398- Цимбалюк М.М.
"4. Центр компетенцій Бюро економічної безпеки здійснює спеціальну підготовку кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки."
 
Відхилено    
    -399- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 12 викласти у такій редакції:
«1. Систему Національного бюро складають центральний апарат, територіальні управління, підрозділи детективів, дізнання, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також підрозділ міжнародного співробітництва, внутрішнього контролю та інші підрозділи.
Національне бюро є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління.
Територіальні управління Національного бюро є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Організаційна структура Національного бюро визначається Кабінетом Міністрів України
У складі Національного бюро створюється та функціонує інформаційно-аналітична агенція спрямована на повноцінну реалізацію інформаційної функції Національного бюро
Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Національного бюро затверджуються Директором Національного бюро за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
100. 2. Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 4 тисяч осіб.
 
-400- Гетманцев Д.О.
частину другу статті 12 доповнити новим реченням такого змісту: «Чисельність посад осіб, які мають спеціальне звання складає 75 відсотків від граничної чисельності працівників Бюро економічної безпеки України.»
 
Відхилено   2. Гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 4 тисяч осіб.
 
    -401- Железняк Я.І.
У частині другій статті 12 цифру "4" замінити цифрою "3".
 
Відхилено    
    -402- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 12 викласти у такій редакції
«2. Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Національного бюро становить не більше 4 тисяч осіб та затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -403- Ковальчук О.В.
в частині другій статті 12 розділу ІІІ законопроекту слова та цифри "становить не більше 4 тисяч осіб" замінити словами "затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
    -404- Цабаль В.В.
Викласти у такій редакції: "Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 3 тисяч осіб."
 
Відхилено    
    -405- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу статті 12 доповнити новим реченням такого змісту: «Чисельність посад осіб, які мають спеціальне звання складає 75 відсотків від граничної чисельності працівників Бюро економічної безпеки України.»
 
Відхилено    
    -406- Устенко О.О.
Цифру "4" замінити цифрою "10"
 
Відхилено    
    -407- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) частину другу викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -408- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
"2. Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 3 тисяч осіб.".
 
Відхилено    
    -409- Цимбалюк М.М.
частину 2 статті 12 вважати частиною 5
 
Відхилено    
    -410- Заблоцький М.Б.
Статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. У системі органів Бюро економічної безпеки Україні створюється Тренінговий центр Бюро економічної безпеки України (далі - Тренінговий центр) – державна спеціалізована установа, що здійснює спеціальну підготовку переможців конкурсів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України .
Діяльність Тренінгового центру спрямовується та координується Директором Бюро економічної безпеки України.
На Тренінговий центр не поширюється законодавство про вищу освіту.
Тренінговий центр діє на підставі законодавства України та положення, який затверджується наказом Бюро економічної безпеки.
Освітні стандарти, навчальні плани та програми, порядок проходження спеціальної підготовки переможцями конкурсів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки, методики оцінювання якості спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації розробляються та затверджуються наказом Тренінгового центру за погодженням з Директором Бюро економічної безпеки України .
Фінансування діяльності Тренінгового центру здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених для Бюро економічної безпеки України, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших дозволених законом джерел.».
 
Відхилено    
    -411- Холодов А.І.
Доповнити статтю 12 законопроекту пунктами 3, 4 та 5 наступного змісту:
"3. До працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників, які працюють за трудовими договорами в Бюро економічної безпеки України.
4. Негласними штатними працівниками Бюро економічної безпеки України можуть бути детективи, старші детективи та працівники інших підрозділів Бюро економічної безпеки України.
5. Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, проводять старші детективи та детективи Бюро економічної безпеки України, а також оперативно-технічні підрозділи і підрозділи власної безпеки. "
 
Враховано по суті   
    -412- Цимбалюк М.М.
доповнити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття . Статус Центру компетенцій Бюро економічної безпеки
1. Центр компетенцій Бюро економічної безпеки (далі - Центр компетенцій) є державною спеціалізованою установою, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки, крім працівників підрозділів забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки.
2. Центр компетенцій входить до системи Бюро економічної безпеки, його діяльність спрямовується та координується Директором Бюро економічної безпеки.
3. На Центр компетенцій не поширюється законодавство про вищу освіту.
4. Центр компетенцій є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
5. Центр компетенцій діє на підставі законодавства України та положення, який затверджується наказом Бюро економічної безпеки.
6. Управління діяльністю Центру компетенцій здійснює його директор, права, обов’язки, кваліфікаційні вимоги, та відповідальність якого визначаються положенням про Центр компетенцій.
7. Директор Центру компетенцій має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки за поданням Директора Центру компетенцій.
8. Для забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки до Центру компетенцій можуть відряджатися працівники Бюро економічної безпеки, а також залучатися фахівці інших правоохоронних органів та навчальних і наукових закладів, в тому числі з інших країн.
9. Освітні стандарти, навчальні плани та програми, порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та періодичної атестації працівників Бюро економічної безпеки, методики оцінювання якості спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації розробляються та затверджуються наказом Центру компетенцій за погодженням з Директором Бюро економічної безпеки.
10. Фінансування діяльності Центру компетенцій здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених для Бюро економічної безпеки, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших дозволених законом джерел. "
 
Відхилено    
    -413- Цимбалюк М.М.
доповнити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття . Основні завдання Центру компетенцій
Основними завданнями Центру компетенцій є:
1) спеціальна підготовка кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки;
2) перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки за напрямами діяльності Бюро економічної безпеки;
3) забезпечення єдиного підходу до спеціальної підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки;
4) розробка та затвердження освітньо-професійних програм спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, засобів перевірки якості підготовки та відповідності кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки, відповідних навчально-методичних матеріалів;
5) розробка та затвердження кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників Центру компетенцій;
6) проведення науково-методичної та науково-дослідної роботи, розробка правил етики працівника Бюро економічної безпеки;
7) участь у проведенні періодичної атестації працівників Бюро економічної безпеки. "
 
Відхилено    
    -414- Цимбалюк М.М.
доповнити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття . Функції Центру компетенцій
Центр компетенцій відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
1) у навчально-методичній діяльності:
а) розробляє та впроваджує в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації новітні інформаційні технології та засоби навчання;
б) реалізує інноваційні програми підготовки кадрів Бюро економічної безпеки;
в) здійснює спеціальну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки
г) створює умови для обміну досвідом між працівниками Бюро економічної безпеки та іншими правоохоронними й контролюючими органами;
ґ) забезпечення підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки у зарубіжних правоохоронних органах;
2) у експертно-атестаційній діяльності:
а) оцінює рівень відповідності працівників Бюро економічної безпеки займаній посаді;
б) розробляє професійно-кваліфікаційні характеристики працівників Бюро економічної безпеки за кожною штатною посадою;
в) розробляє кваліфікаційні вимоги до кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки;
3) у науково-методичній діяльності:
а) розробляє та вдосконалює методології проведення стратегічного, тактичного, операційного аналізів та аналізу ризиків;
б) розробляє методики викриття схем злочинної діяльності та розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки, розробляє механізми руйнування схем злочинної діяльності та кримінальної інфраструктури, що створюють системні загрози у сфері публічних фінансів;
в) створює та удосконалює механізми обміну інформацією між Бюро економічної безпеки та компетентними органами інших держав;
г) надає пропозиції щодо удосконалення системи накопичення, обробки, оцінки та аналізу інформації, їх узгодження з європейськими стандартами;
4) у інноваційно-дослідницькій діяльності:
а) приймає участь у розробці інноваційних програмних продуктів кримінального аналізу та аналізу ризиків;
б) готує пропозиції щодо удосконалення інформаційних систем та технічного оснащення Бюро економічної безпеки на основі моніторингу сучасних ІТ технологій;
в) розробляє системи оцінки достовірності інформації, що надходить до Бюро економічної безпеки, та надійності джерел її походження;
г) забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок тощо.
5) у міжнародній діяльності:
а) забезпечує стажування працівників Бюро економічної безпеки у правоохоронних органах інших країн;
б) бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях та семінарах;
в) створює спільні з іноземними партнерами наукові об'єднання для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм, налагодження комунікацій з іноземними та вітчизняними партнерами, обміну досвідом та підтримки належного фахового рівня працівників Бюро економічної безпеки за напрямами їх діяльності. "
 
Відхилено    
    -415- Цимбалюк М.М.
доповнити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття . Спеціальна підготовка кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки
1. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки, який зарахований до Кадрового резерву, у термін передбачений навчальним планом, проходить спеціальну підготовку у Тренінговому центрі з метою отримання знань та набуття ним навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, вивчення правил етики працівника Бюро економічної безпеки.
2. Проходження спеціальної підготовки у Центрі компетенцій може здійснюватися за денною або вечірньою формою навчання, або дистанційно. Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки у Центрі компетенцій встановлюється наказом Бюро економічної безпеки.
3. У період проходження спеціальної підготовки кандидату на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки щомісячно виплачується стипендія у розмірі не менше третини посадового окладу детектива територіального органу Бюро економічної безпеки.
4. Спеціальна підготовка кандидата на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки завершується складанням таким кандидатом випускного іспиту, до якого входить анонімне тестування та виконання практичного завдання.
5. За результатами проходження кандидатом на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки спеціальної підготовки та складання випускного іспиту Центр компетенцій приймає вмотивоване рішення про успішне проходження або не проходження спеціальної підготовки, витяг з якого вручається кандидату на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки.
6. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки вважається таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо за результатом випускного іспиту отримав більше 70 відсотків максимально можливого балу.
7. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки, щодо якого Центром компетенцій прийнято рішення про неуспішне проходження спеціальної підготовки, може оскаржити таке рішення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки протягом 15 днів з дня отримання ним витягу з такого рішення. За результатами розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки відмовляє в задоволенні скарги або задовольняє скаргу та приймає рішення про успішне проходження кандидатом на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки спеціальної підготовки.
8. Про результати проходження кандидатом на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки спеціальної підготовки Центр компетенцій повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки.
9. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки, щодо якого Центром компетенцій прийнято рішення про не проходження спеціальної підготовки, після закінчення строку на оскарження такого рішення Центру компетенцій (у разі якщо скарга не була подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволенні якої було відмовлено Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Бюро економічної безпеки, виключається Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Бюро економічної безпеки з Кадрового резерву Бюро економічної безпеки.
10. Інформація про кандидатів на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки та результати проходження ними спеціальної підготовки є інформацією з обмеженим доступом. "
 
Відхилено    
101. Стаття 13. Порядок призначення Директора Бюро економічної безпеки України
 
-416- Мамка Г.М.
У назві статті 13 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 15. Порядок призначення Директора Бюро економічної безпеки України
 
    -417- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
У статті 13 проекту:
 
Відхилено    
    -418- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) частину першу викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -419- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
"1. Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України (далі - Конкурсна комісія).
 
Враховано частково    
102. 1. Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України (далі - Конкурсна комісія).
 
-420- Гетманцев Д.О.
у частині першій статті 13 слова «Президентом України за поданням» замінити словами «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-Міністра України за пропозицією»;
 
Враховано   1. Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу (далі - конкурсна комісія).
 
    -421- Гетманцев Д.О.
у частині першій статті 13 слова «на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
    -422- Фролов П.В.
У абзаці 1 частини першої статті 13 після слів «призначається на посаду» слово «Президентом» замінити на слова «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано    
    -423- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
    -424- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 13 викласти у такій редакції:
«1. Директор Національного бюро призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро економічної безпеки України (далі - Конкурсна комісія).
Директор Національного бюро звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за наявності підстав, визначених частиною п’ятою статті 14 цього Закону.»
 
Враховано частково    
    -425- Ковальчук О.В.
в абзаці першому частини першої статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -426- Цабаль В.В.
Слова "Президентом України" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -427- Бабій Р.В.
У першому та в другому абзаці частини першої статті 13 слова «Президентом України» замінити на «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -428- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині першій статті 13 слова «Президентом України за поданням» замінити словами «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-Міністра України за пропозицією»;
 
Враховано    
    -429- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині першій статті 13 слова «на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
    -430- Кінзбурська В.О.
У абзаці першому частини першої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України».
 
Враховано    
    -431- Лубінець Д.В.
Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України (далі - Конкурсна комісія).
 
Враховано частково    
    -432- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці першому частини першої статті 13 слово «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатом»;
 
Враховано по суті   
    -433- Бурміч А.П.
У статті 13 «Порядок призначення Директора Бюро економічної безпеки України» у частині першій у першому абзаці слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -434- Батенко Т.І.
В абзаці першому частини першої статті 13 законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -435- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці першому пункту 1 статті 13 проекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
103. Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Президентом України за наявності підстав, визначених частиною п’ятою статті 14 цього Закону.
 
-436- Гетманцев Д.О.
у абзаці другому частини першої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами такого змісту: «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-Міністра України»;
 
Враховано   Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з підстав, визначених частиною п’ятою статті 16 цього Закону.
 
    -437- Фролов П.В.
У абзаці 2 частини першої статті 13 після слів «звільняється з посади» слово «Президентом» замінити на слова «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано    
    -438- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
    -439- Ковальчук О.В.
в абзаці другому частини першої статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -440- Цабаль В.В.
Слова "Президентом України" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -441- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці другому частини першої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами такого змісту: «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-Міністра України»;
 
Враховано    
    -442- Кінзбурська В.О.
У абзаці другому частини першої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України».
 
Враховано    
    -443- Лубінець Д.В.
Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за наявності підстав, визначених частиною п’ятою статті 14 цього Закону.
 
Враховано частково    
    -444- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці другому частини першої статті 13 слово «Президентом» замінити словами «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано    
    -445- Бурміч А.П.
У статті 13 «Порядок призначення Директора Бюро економічної безпеки України» у частині першій у другому абзаці слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -446- Батенко Т.І.
В абзаці другому частини першої статті 13 законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -447- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за наявності підстав, визначених частиною п’ятою статті 14 цього Закону. ";
 
Враховано частково    
    -448- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці другому пункту 1 статті 13 проекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
104. 2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
 
-449- Ковальчук О.В.
частину другу статті 13 розділу ІІІ законопроекту після слів "Конкурсна комісія" доповнити словами "з відбору на посаду Директора Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено   2. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
 
105. 3. До складу Конкурсної комісії входять:
 
   3. До складу конкурсної комісії входять:
 
106. 1) три особи, визначені Президентом України;
 
-450- Гетманцев Д.О.
у пункті першому частини третьої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами «Генеральним прокурором»;
 
Відхилено   три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;
 
    -451- Гетманцев Д.О.
у пункті першому частини третьої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами «Міністерством юстиції України»;
 
Відхилено    
    -452- Гетманцев Д.О.
у пункті першому частини третьої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами «Радою національної безпеки і оборони України»;
 
Враховано    
    -453- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -454- Цабаль В.В.
Слова "Президентом України" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -455- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті першому частини третьої статті 13 слова «Президентом України» замінити словами «Офісом Президента»;
 
Відхилено    
    -456- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Пункт перший частини третьої статті 13 викласти в наступній редакції: «1) дві особи, визначені Генеральним прокурором;»;
 
Відхилено    
107. 2) дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету до предмету відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори;
 
-457- Іонушас С.К.
У пункті 2 частини третьої статті 13 слова «дві особи, визначені» замінити словами «одна особа, визначена»;
 
Відхилено   дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання системи оподаткування;
 
    -458- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В пункті другому частини третьої статті 13 слово «дві» замінити словом «три»;
 
Відхилено    
    -459- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 2 пункту 3 статті 13 проекту викласти в такій редакції:
"2) дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання системи оподаткування";
 
Враховано    
108. 3) одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
 
-460- Гетманцев Д.О.
цифру «3» в пункті 3 частини третьої статті 13 виключити;
 
Враховано   одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.
Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування, або комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
 
    -461- Гетманцев Д.О.
після пункту третього частини третьої статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту: «Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку, та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України.»
 
Враховано    
    -462- Василевська-Смаглюк О.М.
цифру «3» в пункті 3 частини третьої статті 13 виключити;
 
Враховано    
    -463- Василевська-Смаглюк О.М.
після пункту третього частини третьої статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту: «Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку, та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України.»
 
Враховано    
    -464- Іонушас С.К.
У пункті 3 частини третьої статті 13 слова «одна особа, визначена» замінити словами «дві особи, визначені»;
 
Відхилено    
109. 4) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
-465- Гетманцев Д.О.
в пункті 4 частини 3 статті 13 цифру «4» замінити цифрою «3»;
 
Враховано   три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
    -466- Стефанчук Р.О.
Абзац п’ятий частини третьої статті 13 законопроєкту викласти у такій редакції:
«4) три особи, визначені Міністерством закордонних справ України, які є визнаними фахівцями у сфері протидії економічній злочинності та є міжнародними службовцями міжнародних організації, членами яких є Україна».
 
Відхилено    
    -467- Цабаль В.В.
Викласти у такій редакції:
"4) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами.
Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, першого заступника Директора Бюро економічної безпеки, заступника Директора Бюро економічної безпеки. Кожен такий донор може запропонувати Кабінету Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинно містити перелік визначених членів Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їхніх повноважень (у кількості не менше двох кандидатів, у тому числі не менше одного кандидата, запропонованого донорами, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами). "
 
Відхилено    
    -468- Василевська-Смаглюк О.М.
в пункті 4 частини 3 статті 13 цифру «4» замінити цифрою «3»;
 
Враховано    
110. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
 
-469- Красов О.І.
Після слів "вищу освіту" доповнити словосполученням "на рівні не нижчому ніж магістерський та не менш як 5 років досвіду роботи, пов'язаної з участю у формуванні та (або) реалізації державної економічної, фіскальної, або правоохоронної політики та кримінальної юстиції, "
 
Відхилено   4. Членом конкурсної комісії може бути особа, яка є громадянином України, має бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:
 
    -470- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці другому частини третьої статті 13 після слів «можуть бути особи, які» доповнити словами «є громадянами України,»;
 
Враховано    
111. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
 
112. 2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
 
-471- Мінько С.А.
Слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення"
 
Враховано   2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену, або не зняту в установленому законом порядку або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
    -472- Іонушас С.К.
В абзаці 8 частини третьої статті 13 слова «корупційного правопорушення,» замінити словами «правопорушення пов’язаного з корупцією,»;
 
Враховано    
113. 3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
 
-473- Красов О.І.
Доповнити абзац другий частини 3 статті новим пунктом 4 такого змісту: 4) особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
 
Відхилено   3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
 
    -474- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Абзац другий частини третьої статті 13 доповнити новим пунктом 4 наступного змісту: «4) особи, які займають чи впродовж останніх 10 років займали посаду керівника, входили до складу органу управління або були членами громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, яке безпосередньо або через будь-яких третіх осіб отримує чи отримувало кошти, майно, послуги від іноземних держав, органів влади чи посадових осіб іноземних держав, міжнародних неурядових організацій чи неурядових організацій іноземних держав або від іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, осіб без громадянства чи уповноважених ними осіб, або з будь-якого іншого джерела фінансування, розташованого за межами України.»
 
Відхилено    
114. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
-475- Ковальчук О.В.
частину третю статті 13 розділу ІІІ законопроекту викласти в наступній редакції:
"3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) дві особи, визначені Президентом України;
2) одна особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету до предмету відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори;
3) одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
4) дві особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
5) три особи, делеговані громадськими об’єднаннями за результатами рейтингового голосування, що мають досвід роботи з розбудови системи протидії економічній злочинності та запобігання корупції, є репрезентативними представниками захисту інтересів бізнесу, що нараховують у своєму складі не менш ніж тисячу суб’єктів господарювання, в порядку, визначеному Положенням про конкурс, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік таких громадських об’єднань визначається Радою Громадського контролю.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.";
 
Відхилено   Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
    -476- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 13 викласти у такій редакції:
«3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
2) три особи, визначені Верховною Радою України (одна особа за поданням комітету до предмету відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори, дві особи за поданням комітету Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності).
3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері фінансової та економічної безпеки.
Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або протягом семи робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Кожна така міжнародна організація протягом п’яти робочих днів може запропонувати Кабінету Міністрів України не більше трьох кандидатів – громадян України до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через 14 днів з дня надходження пропозицій міжнародних організацій.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення пов’язаного з корупцією, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.»
 
Відхилено    
    -477- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) частину третю викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -478- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
"3. До складу Конкурсної комісії входять:
 
Враховано    
    -479- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
 
Відхилено    
    -480- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету до предмету відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори;
 
Враховано частково    
    -481- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
3) одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
 
Враховано    
    -482- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
4) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами.
 
Відхилено    
    -483- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, першого заступника Директора Бюро економічної безпеки, заступника Директора Бюро економічної безпеки. Кожен такий донор може запропонувати Кабінету Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
 
Відхилено    
    -484- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинно містити перелік визначених членів Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їхніх повноважень (у кількості не менше двох кандидатів, у тому числі не менше одного кандидата, запропонованого донорами, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами).
 
Відхилено    
    -485- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу освіту, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
 
Враховано    
    -486- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
 
Враховано    
    -487- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
 
Враховано    
    -488- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
 
Враховано    
    -489- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
Враховано    
115. 4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
 
-490- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
 
Враховано   5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів конкурсної комісії.
 
116. 5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів Конкурсної комісії.
 
-491- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів Конкурсної комісії.
 
Враховано   6. Голова та секретар конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів конкурсної комісії.
 
117. 6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
 
-492- Гетманцев Д.О.
у абзаці першому частини шостої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково   7. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів. Забезпечуються відео- та аудіофіксація, трансляція в режимі реального часу засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
    -493- Стефанчук Р.О.
У частинах шостій, десятій, одинадцятій статті 13 законопроєкту слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами «Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -494- Мінько С.А.
Слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України"
 
Враховано частково    
    -495- Мамка Г.М.
Частину 6 статті 13 викласти у такій редакції:
«6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.»
 
Враховано частково    
    -496- Ковальчук О.В.
в частині шостій статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -497- Цабаль В.В.
Слова "Президента України" замінити на слова "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -498- Бабій Р.В.
У першому та в другому абзаці частини шостої статті 13 слова «Президента України» замінити на «Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -499- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці першому частини шостої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -500- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Частину шосту статті 13, викласти в наступній редакції: «6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.»;
 
Враховано частково    
    -501- Батенко Т.І.
В абзаці першому частини шостої статті 13 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -502- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -503- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці першому пункту 6 статті 13 проекту слова "Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
118. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Президента України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
 
-504- Гетманцев Д.О.
у абзаці другому частини шостої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково   Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
 
    -505- Фролов П.В.
У абзаці 2 частини шостої статті 13 цифру «24» замінити на цифру «48»;
 
Відхилено    
    -506- Мінько С.А.
Слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України"
 
Враховано частково    
    -507- Цабаль В.В.
Слова "Президента України" замінити на слова "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -508- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці другому частини шостої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -509- Кінзбурська В.О.
У частині шостій статті 13 у всіх випадках слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -510- Батенко Т.І.
В абзаці другому частини шостої статті 13 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -511- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
 
Враховано частково    
    -512- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці другому пункту 6 статті 13 проекту слова "Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
119. 7. Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
 
-513- Гетманцев Д.О.
у частині сьомій статті 13 слова «Президента України» замінити словами «Секретаріату Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково   8. Роботу та організаційно-технічне забезпечення конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
    -514- Стефанчук Р.О.
У частині сьомій статті 13 законопроєкту слова «орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України» замінити словами «Секретаріат Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -515- Мінько С.А.
Слова "орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України" замінити словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України"
 
Враховано    
    -516- Мамка Г.М.
Частину 7 статті 13 викласти у такій редакції:
«7. Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.»
 
Враховано    
    -517- Ковальчук О.В.
в частині сьомій статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова "забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України" замінити словами "здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -518- Цабаль В.В.
Слова "Президента України" замінити на слова "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -519- Бабій Р.В.
У частині сьомій статті 13 слова та символи «орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України» замінити на «Кабінет Міністрів України»;
 
Враховано по суті   
    -520- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині сьомій статті 13 слова «Президента України» замінити словами «Секретаріату Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -521- Кінзбурська В.О.
У частині сьомій статті 13 слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -522- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В частині сьомій статті 13 слово «Президента» замінити словами «Кабінету Міністрів»;
 
Враховано частково    
    -523- Батенко Т.І.
В частині сьомій статті 13 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -524- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
7. Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -525- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 7 статті 13 проекту слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
Враховано частково    
120. 8. Конкурсна комісія:
 
-526- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
8. Конкурсна комісія:
 
Враховано   9. Конкурсна комісія:
 
121. 1) визначає регламент своєї роботи;
 
-527- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) визначає регламент своєї роботи;
 
Враховано   1) визначає регламент своєї роботи;
 
122. 2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
-528- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
Враховано   2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
    -529- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
Враховано    
123. 3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
   3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
124. 4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
 
-530- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
 
Враховано   4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
 
125. 5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, що відповідає вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;
 
-531- Гетманцев Д.О.
у пункті п’ятому частини восьмої статті 13 слова «що відповідає вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі» замінити словами такого змісту: «що відповідають вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращій»;
 
Враховано   5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим до посади Директора Бюро економічної безпеки України, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращій професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;
 
    -532- Мамка Г.М.
Пункт 5 частини 8 статті 13 викласти у такій редакції:
«5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам встановленими до посади Директора Національного бюро та, згідно з рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійні досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;»
 
Враховано частково    
    -533- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті п’ятому частини восьмої статті 13 слова «що відповідає вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі» замінити словами такого змісту: «що відповідають вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращій»;
 
Враховано    
    -534- Іонушас С.К.
В пункті 5 частини восьмої статті 13 слова «має найкращій професійний досвід» замінити словами «мають найкращій професійний досвід»;
 
Враховано    
    -535- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, що відповідає вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;
 
Враховано    
126. 6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;
 
-536- Гетманцев Д.О.
у пункті шостому частини восьмої статті 13 слова «про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано   6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в конкурсній комісії;
 
    -537- Мамка Г.М.
У пункті 6 частини 8 статті 13 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -538- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;
 
Враховано частково    
    -539- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті шостому частини восьмої статті 13 слова «про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
    -540- Іонушас С.К.
В пункті 6 частини восьмої статті 13 слова «а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидата, відібраного» замінити словами «та кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, а також про трьох кандидатів, відібраних»;
 
Відхилено    
127. 7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з його невідповідністю встановленим вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
 
-541- Мамка Г.М.
Пункт 7 частини 8 статті 13 викласти у такій редакції:
«7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Національного бюро, у зв’язку з їх невідповідністю встановленим у статті 14 цього Закону вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".»
 
Враховано частково   7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим статтею 16 цього Закону, або з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
8) оголошує та розміщує на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.
 
    -542- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з його невідповідністю встановленим вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
 
Враховано частково    
    -543- Іонушас С.К.
В пункті 7 частини восьмої статті 13 слово «відібраного» замінити словом «відібраних», та після слів «невідповідністю встановленим» доповнити словами «статтею 14 цього Закону»;
 
Враховано    
    -544- Гетманцев Д.О.
доповнити пунктом восьмим частину восьму статті 13 такого змістом: «8) оголошує та розміщує на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.»;
 
Враховано частково    
    -545- Гетманцев Д.О.
1. В абзаці 8 частини третьої статті 13 слова «крім реабілітованої особи» та «або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину» та в пункті 2 частині 1 статті 18 слова «крім реабілітованої особи» виключити.
2. Доповнити пунктом восьмим частину восьму статті 13 такого змістом: 8) оголошує та розміщує на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.
 
Враховано    
    -546- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити пунктом восьмим частину восьму статті 13 такого змістом: «8) оголошує та розміщує на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.»;
 
Враховано частково    
128. 9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.
 
-547- Мамка Г.М.
Частину 9 статті 13 викласти у такій редакції:
«9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку.»
 
Відхилено   10. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.
 
    -548- Ковальчук О.В.
частину дев’яту статті 13 розділу ІІІ законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -549- Іонушас С.К.
Частину 9 статті 13 викласти в такій редакції:
«9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.»;
 
Відхилено    
    -550- Батенко Т.І.
В частині дев’ятій статті 13 слова «лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України» виключити.
 
Відхилено    
    -551- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.
 
Відхилено    
129. 10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
 
-552- Мамка Г.М.
Частину 10 статті 13 викласти у такій редакції:
«10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України.»
 
Враховано частково   11. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується конкурсна комісія.
 
    -553- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
 
Враховано частково    
130. Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
 
-554- Гетманцев Д.О.
у абазі другому частини десятої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково   Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
    -555- Мінько С.А.
Слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України"
 
Враховано частково    
    -556- Ковальчук О.В.
в абзаці другому частини десятої статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -557- Цабаль В.В.
Слова "Президента України" замінити на слова "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано частково    
    -558- Бабій Р.В.
У другому абзаці частини десятої статті 13 слова «Президента України» замінити на «Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -559- Василевська-Смаглюк О.М.
у абазі другому частини десятої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -560- Лубінець Д.В.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -561- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці другому частини десятої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента» замінити словами «офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів»;
 
Враховано    
    -562- Батенко Т.І.
В абзаці другому частини десятої статті 13 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -563- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -564- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці другому пункту 10 статті 13 проекту слова "Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
131. 11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:
 
-565- Кінзбурська В.О.
У частині одинадцятій статті 13 слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково   12. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:
 
    -566- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:
 
Враховано    
132. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
-567- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
Враховано   1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
133. 2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
-568- Мінько С.А.
Слова "прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)" замінити словами "прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)"
 
Враховано   2) автобіографія, що містить прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
    -569- Устенко О.О.
Після слів "по батькові (за наявності)," доповнити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (за наявності)"
 
Відхилено    
    -570- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
Враховано частково    
134. 3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;
 
-571- Мінько С.А.
Слово "декларацію" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"
 
Враховано   3) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;
 
    -572- Мамка Г.М.
Пункт 3 частини 11 статті 13 викласти у такій редакції:
«3) декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;»
 
Враховано частково    
    -573- Устенко О.О.
Після слова "декларацію" доповнити словами "особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"
 
Враховано    
    -574- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;
 
Враховано    
135. 4) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
-575- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
4) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
Враховано   4) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
136. 5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
 
-576- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
 
Враховано   5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
 
137. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на Офіційному інтернет-представництві Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
 
-577- Гетманцев Д.О.
у абзаці сьомому частини одинадцятої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково   Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
 
    -578- Мінько С.А.
Слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України"
 
Враховано частково    
    -579- Мамка Г.М.
Абзац 7 частини 11 статті 13 викласти у такій редакції:
«Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та Закону України «Про захист персональних даних» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.»
 
Враховано частково    
    -580- Ковальчук О.В.
в абзаці сьомому частини одинадцятої статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова "на Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -581- Цабаль В.В.
Слова "Президента України" замінити на слова "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано    
    -582- Бабій Р.В.
В останньому абзаці частини одинадцятої статті 13 слова «Президента України» замінити на «Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано    
    -583- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці сьомому частини одинадцятої статті 13 слова «Офіційному інтернет-представництві Президента України» замінити словами такого змісту: «Урядовому порталі Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -584- Іонушас С.К.
В абзаці 7 частини одинадцятої статті 13 слова «"Про запобігання корупції"« замінити словами «"Про захист персональних даних"«;
 
Враховано    
    -585- Батенко Т.І.
В абзаці сьомому частини одинадцятої статті 13 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -586- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на Офіційному інтернет-представництві Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
 
Враховано частково    
    -587- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в останньому абзаці пункту 11 статті 13 проекту слова "Офіційному інтернет-представництві Президента України" замінити словами "офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
138. 12. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Президенту України.
 
-588- Гетманцев Д.О.
частину дванадцяту статті 13 викласти у новій редакції такого змісту: «12. Конкурсна комісія подає три кандидатури, з числа учасників конкурсу Прем’єр – Міністру України. Прем’єр – Міністр України вносить одну кандидатуру для призначення Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України протягом десяти днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України, призначає на посаду Директора економічної безпеки України.»;
 
Враховано частково   13. Конкурсна комісія подає три кандидатури з числа учасників конкурсу на розгляд Прем’єр-міністру України. Прем’єр-міністра України вносить одну кандидатуру для призначення Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України протягом 10 днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України призначає на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.
 
    -589- Гетманцев Д.О.
1. частину дванадцяту статті 13 викласти у новій редакції такого змісту: «12. Конкурсна комісія подає три кандидатури, з числа учасників конкурсу Прем’єр – Міністру України. Прем’єр – Міністр України вносить одну кандидатуру для призначення Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України протягом десяти днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, призначає на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.»;
2. Підпункт 3 частини 3 статті 14 викласти в такій редакції:
«3) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;»;
3. Пункт 19 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
«21) забезпечує виконання Бюро економічної безпеки функцій головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених бюджетним законодавством»;
 
Враховано    
    -590- Стефанчук Р.О.
У частині дванадцятій статті 13 законопроєкту слова «Президенту України» і «Президент України» замінити словами «Кабінету Міністрів України» і «Кабінет Міністрів України» відповідно.
 
Враховано    
    -591- Фролов П.В.
У абзаці 1 частини 12 статті 13 після слів «подаються на розгляд» слово «Президенту» замінити на слова «Кабінету Міністрів»;
 
Враховано    
    -592- Мінько С.А.
Слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України"
 
Враховано    
    -593- Мінько С.А.
Слова "Президент України" замінити словами " Кабінет Міністрів України "
 
Враховано    
    -594- Мамка Г.М.
Частину 12 статті 13 викласти у такій редакції:
«12. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України призначає на посаду Директора Національного бюро одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.»
 
Враховано частково    
    -595- Ковальчук О.В.
в частині дванадцятій статті 13 розділу ІІІ законопроекту слова " Президент України " у всіх відмінках та числах замінити словами " Кабінет Міністрів України " у відповідному відмінку та числі;
 
Враховано    
    -596- Цабаль В.В.
Слова "Президенту України" замінити на слова "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано    
    -597- Цабаль В.В.
Слова "Президент України" замінити на слова " Кабінет Міністрів України "
 
Враховано    
    -598- Бабій Р.В.
Частину дванадцяту статті 13 викласти в наступній редакції:
«12. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України призначає на посаду Директора бюро економічної безпеки України одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.»;
 
Враховано частково    
    -599- Василевська-Смаглюк О.М.
частину дванадцяту статті 13 викласти у новій редакції такого змісту: «12. Конкурсна комісія подає три кандидатури, з числа учасників конкурсу Прем’єр – Міністру України. Прем’єр – Міністр України вносить одну кандидатуру для призначення Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України протягом десяти днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на Урядовому порталі Кабінету Міністрів України, призначає на посаду Директора економічної безпеки України.»;
 
Враховано    
    -600- Кінзбурська В.О.
У абзаці першому частини дванадцятої статті 13 слова «Президенту України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -601- Кінзбурська В.О.
У абзаці другому частини дванадцятої статті 13 слова «Президент України» замінити словами «Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -602- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Частину дванадцяту статті 13, викласти в наступній редакції:
«12. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України призначає на посаду Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Прем’єр-міністра України одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.»
 
Враховано частково    
    -603- Батенко Т.І.
В абзаці першому частини дванадцятої статті 13 законопроекту слова «Президенту України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -604- Батенко Т.І.
В абзаці другому частини дванадцятої статті 13 законопроекту слова «Президент України» замінити словами «Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -605- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
12. Відібрані Конкурсною комісією кандидати подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
Відхилено    
    -606- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у першому абзаці пункту 12 статті 13 проекту слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -607- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у першому абзаці пункту 12 статті 13 проекту слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
139. Президент України призначає на посаду Директора бюро економічної безпеки України одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
 
-608- Фролов П.В.
У абзаці другому частини 12 статті 13 слово «Президент» замінити на слова «Кабінет Міністрів»;
 
Враховано      
    -609- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Кабінет Міністрів України призначає на посаду Директора бюро економічної безпеки України одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.".
 
Враховано частково    
    -610- Железняк Я.І.
1.Статтю 13 законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Бюро економічної безпеки, першого заступника Директора Бюро економічної безпеки, заступника Директора Бюро економічної безпеки
1. Директор Бюро економічної безпеки призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра відповідно до подання комісії з проведення конкурсу (далі - Конкурсна комісія) на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки; перший заступник Директора Бюро економічної безпеки та заступник Директора Бюро економічної безпеки призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки за поданням Конкурсної комісії.
2. Для проведення конкурсу, Міністр утворює конкурсну комісію, до складу якої входить 6 осіб:
1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами.
Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, першого заступника Директора Бюро економічної безпеки, заступника Директора Бюро економічної безпеки. Кожен такий донор може запропонувати Кабінету Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинно містити перелік визначених членів Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їхніх повноважень (у кількості не менше двох кандидатів, у тому числі не менше одного кандидата, запропонованого донорами, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами).
3. Для отримання подання щодо осіб визначених пунктом 2 частини другої цієї статті Міністр надсилає письмові запити до таких організацій.
Організації надсилають Міністру погоджене спільне подання з переліком осіб, яких вони рекомендують призначити членами конкурсної комісії.
Міністр протягом десяти днів з дня отримання відповідного подання призначає рекомендованих осіб членами конкурсної комісії. Міністр не може призначити членом конкурсної комісії особу, яка не була рекомендована у порядку, встановленому цією статтею.
Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, професійну компетентність. Не можуть бути членами конкурсної комісії особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб три з яких визначені на підставі пропозицій донорів.
4. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувало не менше чотирьох її членів.
5. Голова та секретар конкурсної комісії обираються нею з числа членів конкурсної комісії.
Роботу конкурсної комісії забезпечує підрозділ, що здійснює забезпечення діяльності Міністерства.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) за результатами професійного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа, проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", і перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", відбирає кандидатів, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду з метою визначення відповідності морально-етичних, ділових, організаційних та інших здібностей кандидатів, необхідних для виконання службових обов’язків, під час перебування на відповідній посаді у Бюро економічної безпеки.
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, одного кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків;
6) вносить подання Міністру щодо призначення кандидата на посаду Директора Бюро економічної безпеки, першого заступника Директора Бюро економічної безпеки, заступника Директора Бюро економічної безпеки;
7) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини статті перевірок, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для подання на призначення Кабінетом Міністрів України;
8) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Бюро економічної безпеки або не проходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
7. Конкурсна комісія формується у порядку, визначеному цим Законом, не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення).
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки, першого заступника Директора Бюро економічної безпеки, заступника Директора Бюро економічної безпеки в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.
Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає до Міністерства у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";
4) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Міністерства, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
9. Кабінет Міністрів України призначає на посаду Директора Бюро економічної безпеки відібраного Конкурсною комісією кандидата протягом десяти днів з дня внесення Міністром відповідного подання".
 
Відхилено    
    -611- Железняк Я.І.
Після статті 13 законопроекту доповнити новою статтею такого змісту:
Стаття 14. Основні повноваження Міністра у відносинах з Бюро економічної безпеки
1. Міністр:
1) забезпечує формування державної політики у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності Бюро економічної безпеки, та контролює її реалізацію цим органом;
2) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Бюро економічної безпеки;
3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Директора Бюро економічної безпеки;
4) визначає порядок обміну інформацією між Міністерством, Бюро економічної безпеки та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;
5) вносить подання Президенту України про присвоєння вищого спеціального звання Директору Бюро економічної безпеки;
6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
Відхилено    
140. Стаття 14. Директор Бюро економічної безпеки України
 
-612- Мамка Г.М.
Назву статті 14 викласти у такій редакції «Директор Національного бюро та його заступники».
 
Відхилено   Стаття 16. Директор Бюро економічної безпеки України
 
    -613- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
У статті 14 проекту:
 
Відхилено    
141. 1. Керівництво діяльністю Бюро економічної безпеки України здійснює його Директор.
 
-614- Железняк Я.І.
Частину 1 статті 14 законопроекту доповнити словами "який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному цим Законом".
 
Враховано по суті  1. Керівництво діяльністю Бюро економічної безпеки України здійснює його Директор.
 
    -615- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 14 викласти у такій редакції:
«1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який має першого заступника та двох заступників»
 
Відхилено    
    -616- Холодов А.І.
Доповнити пункт 1 статті 14 законопроекту наступними словами: "Директор Бюро економічної безпеки України несе персональну встановлену законом відповідальність за не виконання покладених на Бюро економічної безпеки завдань."
 
Враховано по суті   
142. 2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну освітуу, стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
-617- Гетманцев Д.О.
у частині другій статті 14 після слів «юридичну освіту» доповнити словами такого змісту: «за ступенем не нижче спеціаліста (магістра)»;
 
Враховано   2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
    -618- Фролов П.В.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
Для цілей цього Закону:
1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах;
2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах.»;
 
Враховано частково    
    -619- Железняк Я.І.
У частині другій статті 14 слова "за спеціальністю" замінити словами "у сфері права", а після слів "форми власності" доповнити словами "у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях".
 
Враховано частково    
    -620- Красов О.І.
В частині 2 після слів "вищу юридичну освіту" доповнити словосполученням "на рівні не нижчому ніж магістерський"
 
Враховано по суті   
    -621- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 14 викласти у такій редакції:
«2. Директором Національного бюро, першим заступником Директора Національного бюро і заступником Національного бюро може бути громадянин України, не молодший 35 років, який:
1) має вищу юридичну освіту;
2) має стаж роботи в галузі права не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);
3) має досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
4) володіє державною мовою;
5) не є членом жодної політичної партії;
6) не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
7) має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
8) за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.»
 
Відхилено    
    -622- Бабій Р.В.
У частині другій статті 14 після слів «який має вищу юридичну освіту» додати слова «не нижче ступеня магістра»;
 
Враховано частково    
    -623- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині другій статті 14 після слів «юридичну освіту» доповнити словами такого змісту: «за ступенем не нижче спеціаліста (магістра)»;
 
Враховано    
    -624- Лубінець Д.В.
2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України не молодше 35 років, який має рівень юридичної освіти не нижче магістра, стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
Враховано частково    
    -625- Лаба М.М.
після слів "2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну освіту" додати слова " (магістерського, освітньо-наукового або наукового ступенів)"
 
Враховано по суті   
    -626- Устенко О.О.
Після слова "юридичну" доповнити словами "або економічну"
Після слова "освіту" доповнити словами "з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра"
 
Враховано по суті   
    -627- Іонушас С.К.
У частині другій статті 14 слова «має вищу юридичну освіту,» замінити словами «має повну вищу юридичну освіту,»;
 
Враховано по суті   
    -628- Батенко Т.І.
В частині другій статті 14 законопроекту після слів «має вищу юридичну освіту» записати слова «не нижче магістра».
 
Враховано частково    
    -629- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 2 статті 14 проекту слова "який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років" замінити словами "який має вищу юридичну та/або економічну, та/або технічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів та/або в галузі права, та/або галузі інформаційних технологій не менше десяти років";
 
Відхилено    
    -630- Холодов А.І.
Абзац перший пункту 2 статті 14 законопроекту після слів "має вищу юридичну" доповнити словами "та/або економічну".
 
Враховано    
    -631- Холодов А.І.
Доповнити пункт 2 статті 14 законопроекту абзацами другим та третім наступного змісту:
"Директор Бюро економічної безпеки України має одного першого заступника та трьох заступників.
Директор Бюро економічної безпеки України може мати групу помічників та радників у складі до п'яти осіб. "
 
Відхилено    
143. 3. На посаду Директора Бюро економічної безпеки України не може бути призначена особа, яка:
 
   3. На посаду Директора Бюро економічної безпеки України не може бути призначена особа, яка:
 
144. 1) не відповідає вимогам, передбаченим частиною другою цієї статті;
 
   1) не відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті;
 
145. 2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
146. 3) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
-632- Мінько С.А.
Слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення"
 
Враховано   3) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
147. 4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
 
-633- Мінько С.А.
Викласти в такій редакції:
"4) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;"
 
Враховано частково   4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
 
    -634- Ковальчук О.В.
в пункті четвертому частини третьої статті 14 розділу ІІІ законопроекту після слів "корупційного злочину" доповнити словами "або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією";
 
Враховано частково    
148. 5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
-635- Красов О.І.
В пункті 5 додати речення такого змісту: "або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;"
 
Враховано по суті  5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
6) протягом останнього року притягалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;
 
    -636- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 14 доповнити новими пунктами 6-7 такого змісту: «6) протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; 7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;».
У зв’язку з чим вважати пункти 6-8 пунктами 8-10.
 
Враховано    
    -637- Василевська-Смаглюк О.М.
частину третю статті 14 доповнити новими пунктами 6-7 такого змісту: «6) протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; 7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;».
У зв’язку з чим вважати пункти 6-8 пунктами 8-10.
 
Враховано    
149. 6) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 
   8) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 
150. 7) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
   9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
 
151. 8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-638- Мінько С.А.
Доповнити словами "за минулий рік"
 
Враховано   10) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
11) має громадянство (підданство) іноземної держави;
12) не пройшла перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
 
    -639- Фролов П.В.
Частину третю статті 14 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) Не може бути призначена на посаду Директора Бюро особа, яка впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.».
 
Враховано по суті   
    -640- Мінько С.А.
Доповнити новим підпунктом такого змісту:
"9) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією".
 
Враховано по суті   
    -641- Красов О.І.
доповнити частину 3 новим пунктом 9 такого змісту: "9) має громадянство (підданство) іноземної держави."
 
Враховано    
    -642- Устенко О.О.
Після слів "або місцевого самоврядування" доповнити словами ", за минулий рік"
 
Враховано по суті   
    -643- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "очолює Бюро економічної безпеки України та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань;"
 
Враховано по суті   
    -644- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "у межах компетенції організовує та контролює виконання Бюро економічної безпеки України міжнародно-правових договорів, згода на обов'язковість яких, надана Верховною Радою України, Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, а також інших нормативно-правових актів;"
 
Відхилено    
    -645- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "забезпечує охорону державної таємниці, відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за станом його дотримання;"
 
Враховано по суті   
    -646- Батенко Т.І.
Частину третю статті 14 законопроекту доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9) не пройшла перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», або підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».».
 
Враховано    
    -647- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 14 викласти у такій редакції:
3. На посаду Директора Національного бюро, першого заступника Директора Національного бюро і заступника Національного бюро не може бути призначена особа, яка:
1) не відповідає вимогам, передбаченим частиною другою цієї статті;
2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
6) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення відповідно Закону України «Про запобігання корупції», та/або перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
7) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
Враховано частково    
152. 4. Директор Бюро економічної безпеки України призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки поспіль.
 
-648- Мамка Г.М.
Частину 4 статті 14 викласти у такій редакції:
«4. Директор Національного бюро, перший заступник Директора Національного бюро і заступники Директора Національного бюро призначаються строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати одну і ту саму посаду або іншу із зазначених більше двох строків підряд.»
 
Відхилено   4. Директор Бюро економічної безпеки України призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.
 
    -649- Холодов А.І.
Пункті 4 статті 14 законопроекту після слів "може обіймати цю посаду" доповнити словами "більше, ніж два ".
 
Враховано    
153. 5. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України припиняються у зв’язку з його звільненням або смертю.
 
-650- Кінзбурська В.О.
У частині п’ятій статті 14 слова «визнання Президентом України, Верховною Радою України» замінити словами «визнання Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України».
 
Враховано   5. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України припиняються у зв’язку з його звільненням або смертю.
 
154. Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади в разі:
 
   Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади у разі:
 
155. 1) закінчення строку його повноважень;
 
   1) закінчення строку його повноважень;
 
156. 2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
-651- Мінько С.А.
Доповнити словами ", відставки"
 
Відхилено   2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
157. 3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
158. 4) досягнення 65-річного віку;
 
   4) досягнення 65-річного віку;
 
159. 5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії;
 
-652- Мінько С.А.
Доповнити словами "що утворюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;"
 
Враховано   5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
160. 6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
161. 7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
-653- Гетманцев Д.О.
пункт сьомий частини п’ятої статті 14 викласти у новій редакції такого змісту: «набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;»
 
Враховано частково   7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв’язку з вчиненням злочину чи кримінального проступку або притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
    -654- Ковальчук О.В.
абзац дев’ятий частини п’ятої статті 14 розділу ІІІ законопроекту після слів "стосовно нього" доповнити словами "або рішенням суду про накладення на нього за вчинення адміністративного правопорушення стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю";
 
Враховано по суті   
    -655- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт сьомий частини п’ятої статті 14 викласти у новій редакції такого змісту: «набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;»
 
Враховано    
162. 8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
163. 9) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про запобігання корупції", встановленої рішенням суду, що набрало законної сили;
 
-656- Іонушас С.К.
Пункт 9 частини п’ятої статті 14 викласти в такій редакції:
«9) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією;»;
 
Враховано по суті  9) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про запобігання корупції", встановленої рішенням суду, що набрало законної сили;
 
164. 10) визнання Президентом України, Верховною Радою України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням чітких причин та підстав такого рішення;
 
-657- Гетманцев Д.О.
у пункті десятому частини п’ятої статті 14 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано   10) визнання Кабінетом Міністрів України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням причин та підстав такого рішення;
 
    -658- Гетманцев Д.О.
у пункті десятому частини п’ятої статті 14 після слів «Верховною Радою України» доповнити словами такого змісту: «та Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -659- Стефанчук Р.О.
В абзаці дванадцятому частини п’ятої статті 14 законопроєкту після слова «Президентом України, Верховною Радою України» замінити словами «Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -660- Железняк Я.І.
В абзаці 12 частини 5 статті 14 законопроекту слова "Президентом України, Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -661- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
    -662- Ковальчук О.В.
в абзаці дванадцятому частини п’ятої статті 14 розділу ІІІ законопроекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -663- Цабаль В.В.
Слова "Президентом України" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -664- Бабій Р.В.
У пункті 10) частини п’ятої статті 14 слова «Президентом України» замінити на «Кабінетом Міністрів України та»;
 
Враховано    
    -665- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті десятому частини п’ятої статті 14 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано    
    -666- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті десятому частини п’ятої статті 14 після слів «Верховною Радою України» доповнити словами такого змісту: «та Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -667- Лубінець Д.В.
10) визнання Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням чітких причин та підстав такого рішення;
 
Враховано частково    
    -668- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В пункті десятому частини п’ятої статті 14 слово «Президентом» замінити словами «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано    
    -669- Батенко Т.І.
В абзаці дванадцятому частини п’ятої статті 14 (або в пункті 10 частини п’ятої) законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -670- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
1) пункт десятий частини п'ятої викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -671- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
"10) визнання Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням чітких причин та підстав такого рішення;";
 
Враховано частково    
    -672- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у підпункті 10 пункту 5 статті 14 проекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
165. 11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
-673- Мінько С.А.
Доповнити новим підпунктом такого змісту:
"12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
Враховано   11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
6. Директор Бюро економічної безпеки не може бути звільнений Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України з інших підстав, ніж передбачені частиною п’ятою цієї статті.
 
    -674- Железняк Я.І.
Після частини п'ятої статті 14 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, визначених частиною п’ятою цієї статті, за поданням Прем’єр-міністра України приймає рішення про звільнення Директора Бюро економічної безпеки з посади.
Директора Бюро економічної безпеки не може бути звільнено Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України з інших підстав, ніж передбачено частиною п’ятою цієї статті".
 
Враховано частково    
    -675- Красов О.І.
Частину 5 доповнити новим пунктом 12) такого змісту "12) набрання законної сили рішенням суду, яким визнано Директора Бюро економічної безпеки України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією."
 
Враховано по суті   
    -676- Ковальчук О.В.
частину п’яту статті 14 розділу ІІІ законопроекту доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"12) визнання Кабінетом Міністрів України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною внаслідок негативної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України;";
 
Відхилено    
    -677- Іонушас С.К.
Частину п’яту статті 14 доповнити пунктом 12 наступного змісту:
«12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.»;
 
Враховано    
    -678- Ковальчук О.В.
частину п’яту статті 14 розділу ІІІ законопроекту доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
"13) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили.";
 
Враховано по суті   
    -679- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Частину 5 статті 14 доповнити новим пунктом 12 в такій редакції:
«12) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.»
 
Враховано по суті   
    -680- Мамка Г.М.
Частину 5 статті 14 викласти у такій редакції:
«5. Повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку з його звільненням або смертю.
Директор Національного бюро звільняється з посади в разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
4) досягнення 65-річного віку;
5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії;
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
9) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про запобігання корупції", встановленої рішенням суду, що набрало законної сили;
10) Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України за результатами розгляду звіту Директора Національного бюро про результати діяльності Національного бюро за попередній календарний рік, щодо стану виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності може визнати роботу Директора Національного бюро задовільною чи незадовільною.
Визнання роботи Директора Національного бюро незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.»
 
Враховано частково    
166. 6. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його смерті, повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник до того часу, доки не буде призначено нового Директора Бюро економічної безпеки України.
 
-681- Гетманцев Д.О.
частину шосту стаття 14 доповнити словами такого змісту: «, але не більше одного року.»;
 
Враховано   7. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його відсутності повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності – заступник, але не більше одного року.
 
    -682- Мінько С.А.
Слова "до того часу, доки не буде призначено нового Директора Бюро економічної безпеки України" замінити словами "а в разі його відсутності – заступник"
 
Враховано    
    -683- Мамка Г.М.
Частину 6 статті 14 викласти у такій редакції:
«6. У разі звільнення Директора Національного бюро з посади або його смерті, повноваження Директора Національного бюро виконує його перший заступник або заступник до того часу, доки не буде призначено нового Директора Національного бюро.»
 
Враховано частково    
    -684- Цабаль В.В.
Викласти у такій редакції:
"6. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його відсутності, повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності – заступник."
 
Враховано    
    -685- Василевська-Смаглюк О.М.
частину шосту стаття 14 доповнити словами такого змісту: «, але не більше одного року.»;
 
Враховано    
    -686- Мамка Г.М.
Статтю 14 доповнити новою частиною 7 такого змісту:
«7. Повноваження першого заступника Директора Національного бюро, заступників Директора Національного бюро припиняються Кабінетом Міністрів України за поданням Директора Національного бюро про їх звільнення з відповідної посади з підстав, визначених цією статтею.»
 
Відхилено    
    -687- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
2) частину шосту викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -688- Васильченко Г.І.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
"6. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його відсутності, повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності – заступник.".
 
Враховано    
    -689- Холодов А.І.
Доповнити статтю 14 законопроекту пунктом 7 наступного змісту:
"7. Директор Бюро економічної безпеки України щорічно у 45-денний строк після закінчення календарного року подає письмовий щорічний звіт Верховній Раді України щодо стану економічної безпеки держави, результатів роботи Бюро економічної безпеки України стосовно виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів за минулий календарний рік.
Письмовий щорічний звіт Директора Бюро економічної безпеки України розглядається Верховною Радою України протягом 60 календарних днів з дня отримання такого звіту.
Рішення Верховної Ради України щодо визнання роботи Директора Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами розгляду його щорічного звіту щодо звільнення Директора Бюро економічної безпеки з посади приймається після заслуховування Верховною Радою України Директора Бюро економічної безпеки України.
Верховна Рада України за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звернення до Кабінету міністрів України щодо звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади з підстав, передбачених цією статтею."
 
Враховано частково    
167. Стаття 15. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України
 
-690- Мамка Г.М.
У назві та частині 1 статті 15 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 17. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України
 
168. 1. Директор Бюро економічної безпеки України:
 
-691- Холодов А.І.
Пункт 1 статті 15 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Директор Бюро економічної безпеки України несе персональну відповідальність за забезпечення економічної безпеки України, організацію ефективної протидії економічній і фінансовій злочинності, захист конституційних прав громадян на здійснення підприємницької діяльності, дотримання законності та додержання прав і свобод осіб при здійснюванні Бюро економічної безпеки України аналітичних, моніторингових, контрольно-перевірочних та оперативно-розшукових заходів і досудового розслідування.
1. Директор Бюро економічної безпеки України:"
 
Враховано по суті  1. Директор Бюро економічної безпеки України:
 
169. 1) несе відповідальність за діяльність Бюро економічної безпеки України, зокрема законність здійснюваних Бюро економічної безпеки України оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина;
 
-692- Гетманцев Д.О.
у пункті першому частини першої статті 15 слова «, зокрема законність здійснюваних Бюро економічної безпеки України оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина;» виключити;
 
Враховано частково   1) очолює Бюро економічної безпеки та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань;
 
    -693- Железняк Я.І.
Пункт 1 частини 1 статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:
"1) очолює Бюро економічної безпеки та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань".
 
Враховано    
    -694- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті першому частини першої статті 15 слова «, зокрема законність здійснюваних Бюро економічної безпеки України оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина;» виключити;
 
Враховано частково    
    -695- Холодов А.І.
Підпункт 1 пункту 1 статті 15 викласти у наступній редакції:
"1) організовує роботу Бюро економічної безпеки України, визначає обов’язки першого заступника, заступників Директора Бюро економічної безпеки України, керівників територіальних та структурних підрозділів Бюро економічної безпеки України;"
 
Враховано по суті   
170. 2) організовує роботу Бюро економічної безпеки України, визначає обов’язки першого заступника та заступника Директора Бюро економічної безпеки України;
 
-696- Гетманцев Д.О.
у пункті другому частини першої статті 15 слово «заступника» замінити словом «заступників»;
 
Враховано   2) організовує роботу Бюро економічної безпеки України, визначає обов’язки першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України;
 
    -697- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті другому частини першої статті 15 слово «заступника» замінити словом «заступників»;
 
Враховано    
171. 3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь;
 
-698- Холодов А.І.
Доповнити підпункт 3 пункту 1 статті 15 законопроекту після слів "територіальних управлінь" наступними словами "затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Бюро економічної безпеки України;"
 
Враховано по суті  3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
172. 4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
   4) затверджує структуру і штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
173. 5) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 13 цього Закону;
 
-699- Гетманцев Д.О.
пункт п’ятий частини першої статті 15 викласти у новій редакції такого змісту: «5) здійснює повноваження керівника державної служби в Бюро економічної безпеки України;»;
 
Враховано   5) здійснює повноваження керівника державної служби в Бюро економічної безпеки України;
 
    -700- Железняк Я.І.
Пункт 5 частини 1 статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:
"5) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро економічної безпеки".
 
Відхилено    
    -701- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт п’ятий частини першої статті 15 викласти у новій редакції такого змісту: «5) здійснює повноваження керівника державної служби в Бюро економічної безпеки України;»;
 
Враховано    
174. 6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступника Директора Бюро економічної безпеки України, працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників та їх заступників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
-702- Гетманцев Д.О.
пункт шостий частини першої статті 15 викласти у новій редакції такого змісту: «6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників та їх заступників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;»;
 
Враховано   6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників та їх заступників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
 
    -703- Железняк Я.І.
Пункт 6 частини 1 статті 15 законопроекту викласти в такій редакції
"6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступника керівника Бюро економічної безпеки відповідно до подання Конкурсної комісії, керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро економічної безпеки, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки, керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки, їх заступників, керівників та працівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки".
 
Відхилено    
    -704- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт шостий частини першої статті 15 викласти у новій редакції такого змісту: «6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників та їх заступників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;»;
 
Враховано    
    -705- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Пункт шостий частини першої статті 15, викласти в наступній редакції: «6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступника Директора Бюро економічної безпеки України за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 13 цього Закону, працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників та їх заступників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;»;
 
Відхилено    
175. 7) повідомляє Конкурсну комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України у десятиденний строк з дня вивільнення посади;
 
-706- Гетманцев Д.О.
пункт сьомий частини першої статті 15 викласти у новій редакції: «7) накладає стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України на підставі рішення Дисциплінарної комісії;»;
 
Враховано   7) застосовує дисциплінарні стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, на підставі рішення дисциплінарної комісії;
8) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
    -707- Железняк Я.І.
Пункт 7 частини 1 статті 15 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
    -708- Железняк Я.І.
Після пункту 7 частини 1 статті 15 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"8) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки".
 
Враховано    
    -709- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт сьомий частини першої статті 15 викласти у новій редакції: «7) накладає стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України на підставі рішення Дисциплінарної комісії;»;
 
Враховано    
    -710- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Пункт сьомий частини першої статті 15, викласти в наступній редакції: «7) повідомляє Конкурсну комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад першого заступника та заступника Директора Бюро економічної безпеки України, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України у десятиденний строк з дня вивільнення посади;»;
 
Відхилено    
176. 8) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання;
 
-711- Железняк Я.І.
Пункт 8 частини 1 статті 15 законопроекту виключити.
 
Відхилено   9) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання;
 
177. 9) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України;
 
-712- Гетманцев Д.О.
у пункті дев’ятому частини першої статті 15 слова «осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших» виключити;
 
Враховано   10) вносить на розгляд у визначеному законодавством порядку подання про відзначення державними нагородами України працівників Бюро економічної безпеки України;
 
    -713- Стефанчук Р.О.
У пункті дев’ятому частини першої статті 15 законопроєкту слова «на розгляд Президента України» замінити словами «у визначеному законодавством порядку».
 
Враховано    
    -714- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті дев’ятому частини першої статті 15 слова «осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших» виключити;
 
Враховано    
    -715- Батенко Т.І.
В пункті 9 частини першої статті 15 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
178. 10) затверджує Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України;
 
-716- Железняк Я.І.
Пункт 10 частини 1 статті 15 законопроекту виключити.
 
Враховано      
179. 11) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Бюро економічної безпеки України інформації, вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бюро економічної безпеки України;
 
   11) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Бюро економічної безпеки України інформації, вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бюро економічної безпеки України;
 
180. 12) приймає рішення про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Бюро економічної безпеки України;
 
-717- Устенко О.О.
Перед словами "приймає рішення" доповнити словами "в межах компетенції,"
Після слів "стягнень на" доповнити словами "свого першого заступника та заступників, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь, їх заступників, інших"
 
Враховано   12) в межах компетенції приймає рішення про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до свого першого заступника та заступників, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;
13) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;
 
    -718- Гетманцев Д.О.
доповнити новим дванадцятим пунктом частину першу статті 15 «12) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;»
 
Враховано    
    -719- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити новим дванадцятим пунктом частину першу статті 15 «12) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;»
 
Враховано    
181. 13) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро економічної безпеки України та спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;
 
-720- Железняк Я.І.
У пункті 13 частини 1 статті 15 законопроекту після слова "звання" доповнити словом "працівникам".
 
Враховано   14) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро економічної безпеки України та спеціальні звання працівникам Бюро економічної безпеки України;
 
    -721- Устенко О.О.
Після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами ", в межах компетенції,"
 
Відхилено    
    -722- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "скасовує повністю чи в окремій частині акти центрального апарату та територіальних органів Бюро економічної безпеки України;"
 
Відхилено    
    -723- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "в межах повноважень, надає своєму першому заступнику, заступникам, керівникам підрозділів центрального апарату та територіальних органів, їх заступникам, працівникам Бюро економічної безпеки України письмові вказівки, доручення та завдання, що не суперечать законодавству України;"
 
Відхилено    
    -724- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "забезпечує прийом громадян, розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, а також запитів на публічну інформацію;"
 
Відхилено    
    -725- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "від імені центрального апарату Бюро економічної безпеки України укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями, з метою зберігання речових доказів, вилучених в ході досудового розслідування та які потребують особливих умов зберігання."
 
Відхилено    
    -726- Іонушас С.К.
У пункті 13 частини першої статті 15 після слів «спеціальні звання» доповнити словами «працівникам»;
 
Враховано    
182. 14) вносить на розгляд Президенту України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України;
 
-727- Железняк Я.І.
Пункт 14 частини 1 статті 15 законопроекту виключити.
 
Відхилено   15) вносить на розгляд Президента України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України;
 
    -728- Батенко Т.І.
В пункті 14 частини першої статті 15 законопроекту слова «Президенту України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
183. 15) представляє Бюро економічної безпеки України у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
 
   16) представляє Бюро економічної безпеки України у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
 
184. 16) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також у засіданнях Кабінету Міністрів України з питань виконання завдань Бюро економічної безпеки України;
 
-729- Мамка Г.М.
Пункт 16 частину 1 статті 15 викласти у такій редакції
«16) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій;»
 
Враховано   17) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
18) бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;
 
    -730- Мамка Г.М.
Доповнити статтю 15 новим пунктом такого змісту:
«16-1) бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;»
 
Враховано    
185. 17) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону та інших законів України, звітує про діяльність Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному цим Законом;
 
   19) забезпечує відкритість і прозорість діяльності Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону та інших законів України, звітує про діяльність Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному цим Законом;
 
186. 18) видає у межах повноважень накази і розпорядження, надає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Бюро економічної безпеки України;
 
   20) видає у межах повноважень накази і розпорядження, надає доручення, що є обов’язковими для виконання працівниками Бюро економічної безпеки України;
 
187. 19) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Бюро економічної безпеки України, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
 
   21) забезпечує виконання Бюро економічної безпеки функцій головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених бюджетним законодавством;
 
188. 20) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Бюро економічної безпеки України;
 
-731- Мамка Г.М.
Пункт 20 частини 1 статті 15 викласти у такій редакції:
«20) затверджує стратегічні, перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного бюро;»
 
Відхилено   22) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Бюро економічної безпеки України;
 
189. 21) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.
 
   23) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.
 
190. 2. Директору Бюро економічної безпеки України надається за посадою доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
 
-732- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 15 викласти у такій редакції:
«2. Директору Національного бюро надається за посадою доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після проведення перевірки визначеної Законом України «Про державну таємницю» та після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.»
 
Враховано частково   2. Директору Бюро економічної безпеки України за посадою надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після проведення перевірки визначеної Законом України «Про державну таємницю» та взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
 
    -733- Устенко О.О.
Слова "взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці" замінити словами "проходження відповідної перевірки та надання йому допуску до державної таємниці, в порядку, визначеному законодавством України"
 
Враховано по суті   
    -734- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "забезпечує охорону державної таємниці, відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за станом його дотримання;"
 
Враховано по суті   
    -735- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "від імені підпорядкованого територіального підрозділу Бюро економічної безпеки України укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями, з метою зберігання речових доказів, вилучених в ході досудового розслідування та які потребують особливих умов зберігання."
 
Враховано по суті   
    -736- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників, працівників оперативно-технічних підрозділів та спеціальних підрозділів оперативного документування Бюро економічної безпеки України, з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю", утворюється окрема конкурсна комісія з числа працівників Бюро економічної безпеки України, які мають допуск до державної таємниці та яким Директором Бюро економічної безпеки України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади."
 
Відхилено    
    -737- Холодов А.І.
   
Відхилено    
191. Стаття 16. Керівники територіальних управлінь та центрального апарату Бюро економічної безпеки України
 
-738- Гетманцев Д.О.
назву статті 16 викласти в такій редакції: «Стаття 16. Керівники територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники»;
 
Враховано   Стаття 18. Керівники територіальних управлінь та підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України
 
    -739- Мамка Г.М.
Назву статті 16 викласти у такій редакції: «Керівники територіальних управлінь та підрозділів центрального апарату Національного бюро»
 
Відхилено    
    -740- Мамка Г.М.
У статті 16 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -741- Василевська-Смаглюк О.М.
назву статті 16 викласти в такій редакції: «Стаття 16. Керівники територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники»;
 
Враховано    
192. 1. Керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України у порядку, передбаченому частиною третьою статті 17 цього Закону.
 
-742- Железняк Я.І.
В абзаці першому частини першої статті 16 законопроекту слова " частиною третьою статті 17 цього Закону" замінити словами "цим Законом".
 
Враховано   1. Керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України у порядку, передбаченому цим Законом.
 
193. Кваліфікаційні вимоги до керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступників визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
   Кваліфікаційні вимоги до керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступників визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
194. 2. Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України:
 
   2. Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України:
 
195. 1) організовує та контролює роботу відповідного територіального управління щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень і несе відповідальність за їх виконання;
 
-743- Гетманцев Д.О.
доповнити новим пунктом другим частину другу статті 16 такого змісту: «2) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;»;
 
Враховано   1) організовує та контролює роботу відповідного територіального управління щодо виконання наказів, розпоряджень, завдань Бюро економічної безпеки України і несе відповідальність за їх виконання;
2) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;
3) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України;
 
    -744- Гетманцев Д.О.
доповнити новим пунктом третім частину другу статті 16 такого змісту: «3) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -745- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити новим пунктом другим частину другу статті 16 такого змісту: «2) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;»;
 
Враховано    
    -746- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити новим пунктом третім частину другу статті 16 такого змісту: «3) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
196. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників територіального управління Бюро економічної безпеки України, крім заступників керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України, керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
-747- Гетманцев Д.О.
у пункті другому частини другої статті 16 слова «керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю територіального управління Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано   4) призначає на посади та звільняє з посад працівників територіального управління Бюро економічної безпеки України, крім заступників керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
    -748- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті другому частини другої статті 16 слова «керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю територіального управління Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
197. 3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;
 
   5) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про присвоєння в установленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;
 
198. 4) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо структури та штатного розпису відповідного територіального управління;
 
   6) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо структури та штатного розпису відповідного територіального управління;
 
199. 5) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників територіального управління, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;
 
-749- Гетманцев Д.О.
у пункті п’ятому частини другої статті 16 слово «їм» виключити;
 
Враховано   7) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників територіального управління;
8) застосовує дисциплінарні стягнення до осіб, які мають спеціальні звання територіального управління Бюро економічної безпеки України на підставі рішення дисциплінарної комісії;
 
    -750- Гетманцев Д.О.
доповнити новим пунктом шостим частину другу статті 16 такого змісту: «6) накладає стягнення на осіб, які мають спеціальні звання територіального управління Бюро економічної безпеки України на підставі рішення Дисциплінарної комісії;»;
 
Враховано    
    -751- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті п’ятому частини другої статті 16 слово «їм» виключити;
 
Враховано    
    -752- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити новим пунктом шостим частину другу статті 16 такого змісту: «6) накладає стягнення на осіб, які мають спеціальні звання територіального управління Бюро економічної безпеки України на підставі рішення Дисциплінарної комісії;»;
 
Враховано    
200. 6) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про накладення дисциплінарних стягнень на працівників відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
   9) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про накладення дисциплінарних стягнень на працівників відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
201. 7) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, надає доручення для виконання працівниками відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
   10) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, надає доручення для виконання працівниками відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
 
202. 8) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про територіальне управління Бюро економічної безпеки України.
 
   11) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про територіальне управління Бюро економічної безпеки України.
 
203. 3. Керівник підрозділу центрального апарату Бюро економічної безпеки України:
 
   3. Керівник підрозділу центрального апарату Бюро економічної безпеки України:
 
204. 1) організовує і контролює роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень і несе відповідальність за їх виконання;
 
-753- Железняк Я.І.
Пункт 1 частини третьої статті 16 законопроекту після слова "розпоряджень" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України".
 
Враховано   1) організовує і контролює роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень Директора Бюро економічної безпеки України і несе відповідальність за їх виконання;
 
205. 2) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо штатного розпису підрозділу (органу);
 
-754- Мамка Г.М.
У пункті 2 частини 3 статті 16 дужки та слово « (органу)» виключити.
 
Враховано   2) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо штатного розпису підрозділу;
 
206. 3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;
 
   3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;
 
207. 4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відповідний підрозділ центрального апарату Бюро економічної безпеки України.
 
   4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відповідний підрозділ центрального апарату Бюро економічної безпеки України.
 
208. Стаття 17. Працівники Бюро економічної безпеки України
 
-755- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 17 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 19. Працівники Бюро економічної безпеки України
 
209. 1. До працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір із Бюро економічної безпеки України.
 
-756- Гетманцев Д.О.
у частині перший статті 17 після слів «належать особи» доповнити словами такого змісту: «, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб,»;
 
Враховано   1. До працівників Бюро економічної безпеки України належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб, які мають спеціальні звання, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України.
 
    -757- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині перший статті 17 після слів «належать особи» доповнити словами такого змісту: «, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб,»;
 
Враховано    
210. 2. Служба в Бюро економічної безпеки України є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Час проходження служби в Бюро економічної безпеки України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
 
   2. Служба в Бюро економічної безпеки України є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Час проходження служби в Бюро економічної безпеки України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
 
211. 3. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
 
-758- Гетманцев Д.О.
доповнити абзацом другим частину третю статті 17 такого змісту: «Директор Бюро економічної безпеки України утворює конкурсну комісію, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Бюро економічної безпеки України. Директор Бюро економічної безпеки України включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (не більше трьох осіб у складі конкурсної комісії).»;
 
Враховано   3. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку громадяни України, які здатні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
Директор Бюро економічної безпеки України утворює конкурсну комісію, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Бюро економічної безпеки України. Директор Бюро економічної безпеки України включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (не більше трьох осіб).
Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України Директор Бюро економічної безпеки України з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворює окрему конкурсну комісію з числа працівників Бюро економічної безпеки України, які мають доступ до державної таємниці та яким Директором Бюро економічної безпеки України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.
 
    -759- Гетманцев Д.О.
доповнити абзацом третім частину третю статті 17 такого змісту: «Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України Директором Бюро економічної безпеки України з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворюється окрема конкурсна комісія з числа працівників Бюро економічної безпеки України, які мають допуск до державної таємниці та яким Директором Бюро економічної безпеки України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.»;
 
Враховано    
    -760- Павлюк М.В.
ч.3 ст. 17 проекту доповнити новим абзацом наступного змісту "Проведення конкурсу на посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності здійснюється у спосіб, що унеможливлює розкриття участі громадян у такому конкурсі, за окремим порядком."
 
Враховано по суті   
    -761- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити абзацом другим частину третю статті 17 такого змісту: «Директор Бюро економічної безпеки України утворює конкурсну комісію, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Бюро економічної безпеки України. Директор Бюро економічної безпеки України включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (не більше трьох осіб у складі конкурсної комісії).»;
 
Враховано    
    -762- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити абзацом третім частину третю статті 17 такого змісту: «Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України Директором Бюро економічної безпеки України з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворюється окрема конкурсна комісія з числа працівників Бюро економічної безпеки України, які мають допуск до державної таємниці та яким Директором Бюро економічної безпеки України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.»;
 
Враховано    
212. Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
-763- Гетманцев Д.О.
в абзаці другому частини третьої статті 17 слова «крім випадків, передбачених цим Законом.» виключити;
 
Враховано   Прийняття громадян України на службу до Бюро економічної безпеки України без проведення конкурсу забороняється.
 
    -764- Железняк Я.І.
В абзаці другому частини третьої статті 17 законопроекту слова "крім випадків, передбачених цим Законом" виключити.
 
Враховано    
    -765- Василевська-Смаглюк О.М.
в абзаці другому частини третьої статті 17 слова «крім випадків, передбачених цим Законом.» виключити;
 
Враховано    
213. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Бюро економічної безпеки України визначаються Бюро економічної безпеки України.
 
-766- Гетманцев Д.О.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Бюро економічної безпеки України.»;
 
Враховано   Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Бюро економічної безпеки України визначаються Бюро економічної безпеки України.
Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Бюро економічної безпеки України.
Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України розміщується на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України не пізніше ніж за 10 днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.
Конкурс на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.
Особи, які претендують на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.
 
    -767- Гетманцев Д.О.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Бюро економічної безпеки України розміщується на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.»;
 
Враховано    
    -768- Гетманцев Д.О.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Конкурс на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.»;
 
Враховано    
    -769- Гетманцев Д.О.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Особи, які претендують на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.»;
 
Враховано    
    -770- Василевська-Смаглюк О.М.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Бюро економічної безпеки України.»;
 
Враховано    
    -771- Василевська-Смаглюк О.М.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Бюро економічної безпеки України розміщується на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.»;
 
Враховано    
    -772- Василевська-Смаглюк О.М.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Конкурс на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.»;
 
Враховано    
    -773- Василевська-Смаглюк О.М.
після абзацу третього частини третьої статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Особи, які претендують на зайняття посад у Бюро економічної безпеки України, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.»;
 
Враховано    
214. Призначення на посади у Бюро економічної безпеки України, крім посад Директора Бюро економічної безпеки України, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро економічної безпеки України та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України.
 
-774- Гетманцев Д.О.
абзаци 4-5 частини третьої статті 17 виключити;
 
Враховано      
    -775- Железняк Я.І.
В абзаці четвертому частини третьої статті 17 законопроекту після слів "Директора Бюро економічної безпеки України" доповнити словами "Першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України".
 
Відхилено    
    -776- Василевська-Смаглюк О.М.
абзаци 4-5 частини третьої статті 17 виключити;
 
Враховано    
    -777- Холодов А.І.
Абзац четвертий пункту 3 статті 17 законопроекту після слів "крім посад Директора Бюро економічної безпеки України" доповнити словами "першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України"
 
Відхилено    
215. Типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу визначаються Бюро економічної безпеки України.
 
-778- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 17 викласти у такій редакції:
«3. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
Прийняття громадян України на службу до Національного бюро без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Національного бюро визначаються Директором Національного бюро.
Призначення на посади у Національне бюро, крім посад Директора Національного бюро, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Національного бюро та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Національного бюро, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Національного бюро.
Типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
216. 4. Трудові відносини працівників Бюро економічної безпеки України регулюються цим Законом (у частині переведення працівників Бюро економічної безпеки України на нижчі або рівнозначні посади та звільнення осіб, які мають спеціальні звання), законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами. На державних службовців Бюро економічної безпеки України поширюється дія Закону України «Про державну службу». Посади державних службовців Бюро економічної безпеки України відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.
 
-779- Гетманцев Д.О.
у частині четвертій статті 17 слова та символи «, (у частині переведення працівників Бюро економічної безпеки України на нижчі або рівнозначні посади та звільнення осіб, які мають спеціальні звання),» виключити;
 
Враховано   4. Трудові відносини працівників Бюро економічної безпеки України регулюються цим Законом, законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами. На державних службовців Бюро економічної безпеки України поширюється дія Закону України «Про державну службу». Посади державних службовців Бюро економічної безпеки України відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.
 
    -780- Павлюк М.В.
У ч.4 ст. 17 проекту слова "На державних службовців Бюро економічної безпеки України поширюється дія Закону України «Про державну службу». Посади державних службовців Бюро економічної безпеки України відносяться" замінити на слова "На працівників Бюро економічної безпеки України, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України «Про державну службу». Посади працівників Бюро економічної безпеки України "
 
Відхилено    
    -781- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині четвертій статті 17 слова та символи «, (у частині переведення працівників Бюро економічної безпеки України на нижчі або рівнозначні посади та звільнення осіб, які мають спеціальні звання),» виключити;
 
Враховано    
217. 5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України визначається Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що визначається Бюро економічної безпеки України.
 
-782- Гетманцев Д.О.
частину п’яту статті 17 викласти у новій редакції такого змісту: «5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано частково   5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
 
    -783- Павлюк М.В.
Абз. 1 ч. 5 ст. 17 проекту викласти в наступній редакції "5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що затверджується Кабінетом Міністрів України а також іншими нормативно-правовими актами."
 
Враховано    
    -784- Василевська-Смаглюк О.М.
частину п’яту статті 17 викласти у новій редакції такого змісту: «5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано частково    
    -785- Устенко О.О.
Викласти у наступній редакції "Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, яке затверджується Директором Бюро економічної безпеки України, а також іншими нормативно-правовими актами."
 
Відхилено    
    -786- Іонушас С.К.
У частині п’ятій статті 17 після слів «що визначаються» доповнити словами «Директором»;
 
Відхилено    
218. На осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-787- Лубінець Д.В.
На осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України поширюється Дисциплінарний статут Бюро економічної безпеки, який затверджується Директором Бюро економічної безпеки України.
 
Відхилено   На осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
    -788- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці другому частини 5 статті 17 слова «Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.» замінити на слова «Бюро економічної безпеки України».
 
Відхилено    
219. Притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Бюро економічної безпеки України здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-789- Гетманцев Д.О.
абзац третій частини п’ятої статті 17 виключити;
 
Враховано      
    -790- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац третій частини п’ятої статті 17 виключити;
 
Враховано    
    -791- Мамка Г.М.
Частину 5 статті 17 викласти у такій редакції:
«5. Порядок проходження служби особами, які мають спеціальні звання Національного бюро визначається Положенням про проходження служби особами, які мають спеціальні звання в Національному бюро, що визначається Директором Національним бюро.
На осіб, які мають спеціальні звання Національного бюро поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Національного бюро здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»
 
Відхилено    
220. 6. Особи, які мають спеціальні звання та державні службовці Бюро економічної безпеки України, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном.
 
-792- Гетманцев Д.О.
у частині шостій статті 17 слова «за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном» замінити словами «але не рідше одного разу на два роки»;
 
Враховано   6. Працівники Бюро економічної безпеки України проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації не менше одного разу на два роки.
Примітка. Термін "близькі особи" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
 
    -793- Гетманцев Д.О.
доповнити приміткою статтю 17 такого змісту: «Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".»
 
Враховано    
    -794- Павлюк М.В.
У ч.6 ст.17 проекту слова "Особи, які мають спеціальні звання та державні службовці Бюро економічної безпеки України" замінити на слова "Працівники Бюро економічної безпеки України"
 
Враховано    
    -795- Павлюк М.В.
ч.6 ст. 17 проекту доповнити абз.2 та викласти його в наступній редакції "Обов’язкове підвищення рівня професійної компетентності осіб, котрі мають спеціальні звання та державних службовців Бюро економічної безпеки України здійснюється впродовж всього терміну проходження служби, а підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки."
 
Відхилено    
    -796- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині шостій статті 17 слова «за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном» замінити словами «але не рідше одного разу на два роки»;
 
Враховано    
    -797- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити приміткою статтю 17 такого змісту: «Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".»
 
Враховано    
    -798- Устенко О.О.
Після слова "проходять" доповнити словом "підготовку,"
 
Враховано    
221. Стаття 18. Обмеження щодо призначення на посади та діяльності працівників Бюро економічної безпеки України
 
-799- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 18 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 20. Обмеження щодо призначення на посади працівників Бюро економічної безпеки України
 
    -800- Устенко О.О.
Після слів "та діяльності" доповнити словами "керівників підрозділів центрального апарату та територіальних органів, їх заступників, інших"
 
Відхилено    
222. 1. Особа не може бути призначена на посаду в Бюро економічної безпеки України, якщо вона:
 
   1. Особа не може бути призначена на посаду в Бюро економічної безпеки України, якщо вона:
 
223. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 
224. 2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
   2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
225. 3) відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
   3) позбавлена відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
226. 4) має громадянство (підданство) іншої держави або є особою без громадянства;
 
-801- Железняк Я.І.
Після пункту 4 частини першої статті 18 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"5) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам, визначеним Законом України "Про запобігання корупції"".
 
Враховано   4) має громадянство (підданство) іноземної держави або є особою без громадянства;
5) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам, визначеним Законом України "Про запобігання корупції";
 
227. 5) не пройшла спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції»;
 
-802- Гетманцев Д.О.
пункт п’ятий частини першої статті 18 доповнити словами такого змісту «, крім осіб, які працюють за трудовим договором»;
 
Враховано   6) не пройшла спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (крім осіб, які працюють за трудовим договором), або не надала згоди на її проведення;
7) не пройшла перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади";
 
    -803- Мінько С.А.
Доповнити словами "або не надала згоди на її проведення".
 
Враховано    
    -804- Мамка Г.М.
Пункт 5 частини 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«5) не пройшла спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції» та/або Законом України «Про очищення влади»;»
 
Враховано    
    -805- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт п’ятий частини першої статті 18 доповнити словами такого змісту «, крім осіб, які працюють за трудовим договором»;
 
Враховано    
    -806- Железняк Я.І.
Після пункту 5 частини першої статті 18 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"6) не пройшла перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади" або особа підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади"".
 
Враховано    
    -807- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 18 після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 у такій редакції:
«6) не пройшла успішно спеціальну підготовку у Тренінговому центрі Бюро економічної безпеки України (крім посад в підрозділах забезпечення діяльності)».
 
Відхилено    
228. 6) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
-808- Гетманцев Д.О.
пункт шостий частини першої статті 18 доповнити словами такого змісту «, крім осіб, які працюють за трудовим договором»;
 
Враховано   8) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (крім осіб, які працюють за трудовим договором);
 
    -809- Мінько С.А.
Доповнити словами "за минулий рік"
 
Враховано    
    -810- Василевська-Смаглюк О.М.
пункт шостий частини першої статті 18 доповнити словами такого змісту «, крім осіб, які працюють за трудовим договором»;
 
Враховано    
    -811- Устенко О.О.
Після слів "або місцевого самоврядування" доповнити словами "за минулий рік"
 
Враховано    
    -812- Железняк Я.І.
Після пункту 6 частини першої статті 18 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"7) відмовилась від проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та/або психологічного тестування під час участі в конкурсі на посади до Бюро економічної безпеки".
 
Відхилено    
    -813- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;"
 
Враховано по суті   
    -814- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої."
 
Відхилено    
229. 7) має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
-815- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 18 доповнити пунктом такого змісту:
«8) за станом здоров’я виконувати свої повноваження відповідно до висновку медичної комісії.»
 
Враховано   9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
10) за станом здоров’я не здатна виконувати повноваження відповідно до висновку медичної комісії.
 
    -816- Батенко Т.І.
Частину першу статті 18 законопроекту доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) не пройшла перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», або підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».».
 
Враховано по суті   
230. Зазначені вимоги не поширюються на осіб, які працюють за трудовим договором.
 
-817- Гетманцев Д.О.
абзац дев’ятий частини першої статті 18 «виключити»;
 
Враховано      
    -818- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -819- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац дев’ятий частини першої статті 18 «виключити»;
 
Враховано    
    -820- Лубінець Д.В.
Виключити
 
Враховано    
231. 2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, не мають права:
 
-821- Гетманцев Д.О.
у абзаці першому частини другої статті 18 слова «осіб, які мають спеціальні звання» замінити словом «працівники»;
 
Враховано   2. Працівники Бюро економічної безпеки України не мають права:
 
    -822- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці першому частини другої статті 18 слова «осіб, які мають спеціальні звання» замінити словом «працівники»;
 
Враховано    
232. 1) бути членом або брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;
 
   1) бути членом або брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;
 
233. 2) бути представниками третіх осіб у справах Бюро економічної безпеки України.
 
   2) бути представниками третіх осіб у справах Бюро економічної безпеки України.
 
234. На працівників Бюро економічної безпеки України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
 
   На працівників Бюро економічної безпеки України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
 
235. Під час призначення на посаду в Бюро економічної безпеки України особа попереджається про можливість проведення стосовно неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
 
   Під час призначення на посаду в Бюро економічної безпеки України особа попереджається про можливість проведення стосовно неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
 
236. 3. У разі виникнення у працівника Бюро економічної безпеки України конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен діяти в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».
 
-823- Заблоцький М.Б.
Доповнити законопроект після статті 18 новою статтею 19 у такій редакції:
«Стаття 19. Спеціальна підготовка переможців конкурсу на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки
1. Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України (крім переможців конкурсів на зайняття вакантних посад в підрозділах забезпечення діяльності), у термін передбачений навчальним планом, проходить спеціальну підготовку у Тренінговому центрі з метою отримання знань та набуття ним навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, вивчення правил етики працівника Бюро економічної безпеки.
2. Проходження спеціальної підготовки у Тренінговому центрі може здійснюватися за денною або вечірньою формою навчання, або дистанційно. Порядок проходження спеціальної підготовки переможцями конкурсів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України у Тренінговому центрі встановлюється наказом Бюро економічної безпеки України.
3. Спеціальна підготовка переможця конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України завершується складанням таким кандидатом випускного іспиту, до якого входить анонімне тестування та виконання практичного завдання.
4. За результатами проходження переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України спеціальної підготовки та складання випускного іспиту Тренінговий центр приймає вмотивоване рішення про успішне проходження або не проходження спеціальної підготовки, витяг з якого вручається переможцю конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України.
5. Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України вважається таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо за результатом випускного іспиту отримав більше 70 відсотків максимально можливого балу.
6. Переможець конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України щодо якого Тренінговим центром прийнято рішення про неуспішне проходження спеціальної підготовки, може оскаржити таке рішення до Бюро економічної безпеки України протягом 15 днів з дня отримання ним витягу з такого рішення. За результатами розгляду Бюро економічної безпеки України відмовляє в задоволенні скарги або задовольняє скаргу та приймає рішення про успішне проходження переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України спеціальної підготовки».
 
Відхилено   3. У разі виникнення у працівника Бюро економічної безпеки України конфлікту інтересів під час виконання ним службових повноважень він повинен діяти в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».
Стаття 21. Аналітик Бюро економічної безпеки України
1. Аналітик Бюро економічної безпеки України - це особа, яка має спеціальне звання Бюро економічної безпеки України, основним завданням якої є здійснення кримінального аналізу з метою виконання завдань Бюро економічної безпеки України.
2. Для виконання службових обов’язків аналітик має володіти спеціальними знаннями та навичками у сфері економіки та кримінального аналізу.
3. Аналітик Бюро економічної безпеки України створює аналітичні продукти, передбачені цим Законом.
4. Аналітик Бюро економічної безпеки України не має права розголошувати відомості, що безпосередньо стосуються суті досліджуваної події або явища, або містяться в матеріалах кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
Аналітик Бюро економічної безпеки України несе відповідальність за об'єктивність, повноту та неупередженість створеного аналітичного продукту.
Стаття 22. Аналітичні продукти та інформаційні документи
1. Результатом роботи інформаційно-аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки України є аналітичні продукти та інформаційні документи.
2. Аналітичний продукт - це результат аналітичного дослідження, складений у письмовій формі, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення.
3. Аналітичний продукт містить опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, відповідей на запитання, поставлених замовником аналізу, або запитання поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.
4. Аналітичні продукти створюються планово або запит підрозділу Бюро економічної безпеки України.
5. Висновки, що містяться в аналітичних продуктах, повинні ґрунтуватися на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх ризиків у сфері економіки, у тому числі матеріалів кримінальних проваджень та оперативно-розшукової діяльності.
6. Види, форма та структура аналітичних продуктів, строки їх створення визначаються Бюро економічної безпеки України.
 
    -824- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 18 доповнити проект новою статтею 19 такого змісту:
"Стаття 19. Детектив-аналітик, гарантії його незалежності та відповідальність
1. Детективом-аналітиком є працівник Бюро економічної безпеки України, основним завданням якого є здійснення аналітичного дослідження доступної йому інформації та який має виключне право створювати за результатами такого аналізу аналітичні продукти передбачені цим Законом.
2. Для виконання покладених на нього завдань детектив-аналітик має володіти спеціальними знаннями та навичками, що не обмежуються однією предметної сферою, та дозволяють йому об'єктивно відтворювати сутність явищ і процесів в економіці та фінансах, виявляти основні тенденції їх розвитку, прогнозувати та створювати основу для прийняття ефективних управлінських рішень, формулювати рекомендації з питань, що потребують відповідних спеціальних знань та навичок у сфері економіки.
3. Незалежність детектива-аналітика забезпечуються:
1) забороною будь-якого втручання в процес проведення аналітичного дослідження;
2) забороною безпосередньої участі детектива-аналітика у слідчих діях та оперативно-розшукових заходах;
3) обов’язком детектива-аналітика надавати на запит замовника аналізу відповідного органу Бюро економічної безпеки України інформацію та пояснення щодо передумов, що призвели до відповідного результату аналітичного дослідження, та використаних аналітичних інструментів;
4) створенням необхідних умов для діяльності детектива-аналітика, його матеріальним і соціальним забезпеченням;
5) використанням ліцензованих аналітичних програмних інструментів та затвердженої у встановленому законодавством порядку методології проведення аналізу.
4. Детектив-аналітик не має права розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті досліджуваної події або явища, а також матеріалів кримінального провадження та процесуальних дій, оперативно-розшукової справи та оперативно-розшукових дій, що здійснюються (здійснювалися) під час такого дослідження, і які стали йому відомі у зв’язку з виконанням його службових обов’язків.
5. Детектив-аналітик несе відповідальність за:
1) об'єктивність, повноту та неупередженість створеного ним особисто або за його участю аналітичного продукту;
2) розголошення відомостей, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його службових обов'язків.
6. Шкода, завдана внаслідок дій або бездіяльності детектива – аналітика відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом.
Детектив-аналітик Бюро економічної безпеки України, діями або бездіяльністю якого завдано шкоду, відшкодовує її в порядку регресу у відповідності до діючого законодавства України";
 
Враховано частково    
    -825- Гетманцев Д.О.
Стаття 19. Аналітик Бюро економічної безпеки України
1. Аналітик - це особа, яка має спеціальне звання Бюро економічної безпеки України, основним завданням якого є здійснення кримінального аналізу з метою виконання завдань Бюро економічної безпеки України.
2. Для виконання службових обов’язків аналітик має володіти спеціальними знаннями та навичками у сфері економіки та кримінального аналізу.
3. Аналітик створює аналітичні продукти, передбачені цим Законом.
4. Аналітик не має права розголошувати відомості, що безпосередньо стосуються суті досліджуваної події або явища, а також матеріалів кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
Аналітик несе відповідальність за об'єктивність, повноту та неупередженість створеного аналітичного продукту.
 
Враховано    
    -826- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 18 доповнити проект новою статтею 20 такого змісту:
"Стаття 20. Аналітичні продукти та інформаційні документи
1. Результатом роботи інформаційно-аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки України є аналітичні продукти та інформаційні документи.
2. Аналітичний продукт - це результат аналітичного дослідження, проведеного з використанням масивів інформації, що містяться в базах даних Бюро економічної безпеки України або в інформаційних ресурсах, доступ до яких має Бюро економічної безпеки України, та інших джерелах, в тому числі інформації, яка міститься у заявах про вчинення кримінального правопорушення, оформлений у письмовій формі.
Інформаційний документ - це документ інформаційного характеру, що містить систематизовану інформацію, сформовану у вигляді, що дозволяє її подальше використання замовником, у тому числі для проведення аналітичного дослідження.
3. Аналітичний продукт створюється виключно детективом-аналітиком або групою детективів - аналітиків, які безпосередньо проводили відповідне аналітичне дослідження.
4. Аналітичний продукт, містить докладний опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, обґрунтованих відповідей на запитання, поставлені замовником аналізу, або запитання поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.
5. Аналітичні продукти поділяються на періодичні, які створюються на відповідну дату протягом встановленого періоду, та такі, що створюються за потребою або за запитом замовника аналізу.
6. Аналітичні продукти за змістом поділяються на аналітичні висновки та аналітично-інформаційні документи.
Аналітичний висновок - це аналітичний продукт, що містить відомості про вчинення кримінального правопорушення та є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення.
Аналітично-інформаційний документ - це аналітичний продукт, що містять обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені замовником аналізу, які стали предметом аналітичного дослідження, та/або результати оцінки ризиків і загроз фінансовій безпеці держави, пропозиції щодо їх мінімізації та усунення.
7. Аналітично-інформаційний документ може бути підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності.
8. Висновки, що містяться в аналітичних продуктах повинні ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин криміногенних процесів, у тому числі матеріалів кримінальних проваджень та оперативно-розшукових справ, проведеному за методологією кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх оцінки, визначеною Бюро економічної безпеки України.
9. Об'єктивність висновку детектива-аналітика забезпечується:
1) використанням інструментів ліцензованих аналітичних програмних продуктів та затвердженої у встановленому законодавством порядку методології проведення аналізу;
2) можливістю проведення повторного аналітичного дослідження іншим детективом-аналітиком;
3) доступністю первинних даних, використаних детективом-аналітиком при створенні аналітичного продукту, для інших детективів-аналітиків;
4) визначеністю законом персональної відповідальності детектива – аналітика за об’єктивність та достовірність результатів проведеного ним аналітичного дослідження.
10. Види, форма та структура аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення, встановлюються наказом Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано частково    
    -827- Гетманцев Д.О.
Доповнити новою статтею 20 такого змісту:
«Стаття 22. Аналітичні продукти та інформаційні документи
1. Результатом роботи інформаційно-аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки України є аналітичні продукти та інформаційні документи.
2. Аналітичний продукт - це результат аналітичного дослідження, складений у письмовій формі, з використанням інформації, що міститься в Інформаційних системах Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення.
3. Аналітичний продукт містить опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, відповідей на запитання, поставлених замовником аналізу, або запитання поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.
4. Аналітичні продукти створюються планово або запит підрозділу Бюро економічної безпеки України.
5. Висновки, що містяться в аналітичних продуктах, повинні ґрунтуватися на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх ризиків у сфері економіки, у тому числі матеріалів кримінальних проваджень та оперативно-розшукової діяльності.
6. Види, форма та структура аналітичних продуктів, строки їх створення, визначаються Бюро економічної безпеки України»;
2. Перше речення абзацу третього частини другої статті 21 викласти втакій редакції: «Після складання присяги особа підписує текст присяги, що зберігається в їх особовій справі.»;
3. Участині першій статті 26 слово «завдань» замінити словом «повноважень».
 
Враховано    
237. Стаття 19. Стажування детективів Бюро економічної безпеки України
 
-828- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 19 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 23. Стажування детективів Бюро економічної безпеки України
 
    -829- Устенко О.О.
Після слова "детективів" доповнити словами ", дізнавачів та співробітників оперативно-технічних підрозділів"
 
Відхилено    
    -830- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 19 проекту виключити;
 
Відхилено    
238. 1. Особи, які не мають досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Бюро економічної безпеки України строком від трьох до шести місяців.
 
-831- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Особи, які не мають досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Національного бюро строком від трьох до шести місяців.
Особи, які мають досвід роботи в правоохоронних органах держави менше ніж три роки, зобов’язані проходити стажування.»
 
Відхилено   1. Особи, які не мають досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Бюро економічної безпеки України строком від трьох до шести місяців.
 
    -832- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 19 після слів «після проходження конкурсу на зайняття посади детектива» доповнити словами «та спеціальної підготовки у Тренінговому центрі».
 
Відхилено    
    -833- Устенко О.О.
Після слів "оперативно-розшуковою діяльністю," доповнити словами "здійсненням оперативно-технічних заходів,"
Слова "посади детектива" замінити словами "відповідної посади"
 
Відхилено    
    -834- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "Під час проходження стажування, кандидати на відповідну посаду проходять спеціальну підготовку у підрозділі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, з метою отримання знань, навичок та специфіки практичної діяльності.
 
Відхилено    
239. 2. Порядок стажування в Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
 
   2. Порядок стажування в Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
 
240. 3. На період проходження стажування в Бюро економічної безпеки України, на особу поширюються соціальні гарантії, передбачені для працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону. Період стажування зараховується до страхового стажу, а також до вислуги років у Бюро економічної безпеки України.
 
   3. На період проходження стажування в Бюро економічної безпеки України на особу поширюються соціальні гарантії, передбачені для працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону. Період стажування зараховується до страхового стажу, а також до вислуги років у Бюро економічної безпеки України.
 
241. Стаття 20. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування
 
-835- Мамка Г.М.
У статті 20 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 24. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування
 
    -836- Бурміч А.П.
У законопроекті виключити статтю 20 «Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування».
 
Відхилено    
    -837- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 20 проекту виключити;
 
Відхилено    
242. 1. Кандидати на посаду в Бюро економічної безпеки України, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України за їх згодою, проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.
 
-838- Железняк Я.І.
Абзац перший частини першої статті 20 законопроекту викласти в такій редакції:
"Кандидати на посаду в Бюро економічної безпеки України , що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки за їх згодою, а також не менше одного разу на рік під час проходження служби у Бюро економічної безпеки України Директор Бюро економічної безпеки України , його перший заступник та заступник, керівники підрозділів центрального апарату, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України за їх згодою, керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їхні заступники, детективи, інші працівники, які мають спеціальні звання за їх згодою, проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа".
 
Відхилено   1. Кандидати на посади в Бюро економічної безпеки України, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, за їхньою згодою проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.
 
243. Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням поліграфа - багатоканального пристрою, призначеного для реєстрації та запису в реальному часі показників емоційної напруги особи, що виникають як реакція на інформацію у вигляді слів, зображень тощо.
 
   Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у проведенні нешкідливого для життя і здоров’я людини опитування з використанням поліграфа - багатоканального пристрою, призначеного для реєстрації та запису в реальному часі показників емоційного напруження особи, що виникає як реакція на інформацію у вигляді слів, зображень тощо.
 
244. 2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики працівника.
 
   2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики працівника.
 
245. 3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 
   3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 
246. 4. До прийняття в Бюро економічної безпеки України кандидати на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб з ознаками девіантних форм поведінки (форм особистої поведінки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненою або уповільненою адаптацією, несформованою мотивацією.
 
   4. До прийняття в Бюро економічної безпеки України кандидати на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб з ознаками девіантної поведінки (форм особистої поведінки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненої або уповільненої адаптації, несформованої мотивації.
 
247. 5. Порядок проведення психологічного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Бюро економічної безпеки України.
 
-839- Мамка Г.М.
Частину 5 статті 20 викласти у такій редакції
«5. Порядок проведення психологічного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Директором Національного бюро.»
 
Враховано частково   5. Порядок проведення психологічного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
 
    -840- Іонушас С.К.
У частині п’ятій статті 20 після слів «визначається» доповнити словами «Директором»;
 
Враховано    
248. 6. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України є доступними виключно членам конкурсної комісії та підлягають обов’язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.
 
   6. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата на зайняття посади в Бюро економічної безпеки України є доступними виключно членам конкурсної комісії та підлягають обов’язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.
 
249. 7. Під час проходження служби в Бюро економічної безпеки України психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа може бути проведено на підставі рішення Директора Бюро економічної безпеки України.
 
   7. Під час проходження служби в Бюро економічної безпеки України психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа може бути проведено на підставі рішення Директора Бюро економічної безпеки України.
 
250. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро економічної безпеки України є доступними виключно Директору Бюро економічної безпеки України та підлягають обов’язковому знищенню через сім днів після проведення такого опитування. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.
 
   Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро економічної безпеки України є доступними виключно Директору Бюро економічної безпеки України та підлягають обов’язковому знищенню через сім днів після проведення такого опитування. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.
 
251. Стаття 21. Присяга працівників Бюро економічної безпеки України
 
-841- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 21 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 25. Присяга працівників Бюро економічної безпеки України
 
252. 1. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби в Бюро економічної безпеки України, складають Присягу державного службовця відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".
 
   1. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби в Бюро економічної безпеки України, складають Присягу державного службовця відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".
 
253. 2. Особи, які вперше призначаються на посади, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:
 
   2. Особи, які вперше призначаються на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та у відповідних випадках пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:
 
254. "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Бюро економічної безпеки України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".
 
   "Я, (прізвище, власне ім'я, по батькові), вступаючи на службу до Бюро економічної безпеки України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".
 
255. Особи, які мають спеціальне звання Бюро економічної безпеки України підписують текст присяги, що зберігається в їхній особовій справі. Порядок складення присяги встановлює Директор Бюро економічної безпеки України.
 
   Після складання присяги особа підписує текст присяги, що зберігається в її особовій справі. Порядок складання присяги встановлюється Директором Бюро економічної безпеки України.
 
256. Стаття 22. Спеціальні звання осіб Бюро економічної безпеки України
 
-842- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 22 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 26. Спеціальні звання осіб Бюро економічної безпеки України
 
257. 1. Установлюються такі спеціальні звання Бюро економічної безпеки України:
 
   1. Установлюються такі спеціальні звання Бюро економічної безпеки України:
 
258. 1) спеціальні звання середнього начальницького складу Бюро економічної безпеки України:
 
-843- Устенко О.О.
Слова "Бюро економічної безпеки України" - виключити
 
Враховано   1) спеціальні звання середнього начальницького складу:
 
259. лейтенант;
 
-844- Гетманцев Д.О.
абзац другий пункту першого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано   лейтенант Бюро економічної безпеки України;
 
    -845- Павлюк М.В.
У п.1 ч.1 ст.22 проекту слово "лейтенант" замінити на слова "лейтенант Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -846- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац другий пункту першого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -847- Устенко О.О.
Після слова "лейтенант" доповнити словами "Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
260. старший лейтенант;
 
-848- Гетманцев Д.О.
абзац третій пункту першого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано   старший лейтенант Бюро економічної безпеки України;
 
    -849- Павлюк М.В.
У п.1 ч.1 ст.22 проекту слова "старший лейтенант" замінити на слова "старший лейтенант Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -850- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац третій пункту першого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -851- Устенко О.О.
Після слів "старший лейтенант" доповнити словами "Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
261. капітан;
 
-852- Гетманцев Д.О.
абзац четвертий пункту першого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано   капітан Бюро економічної безпеки України;
 
    -853- Павлюк М.В.
У п.1 ч.1 ст.22 проекту слово "капітан" замінити на слова "капітан Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -854- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац четвертий пункту першого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -855- Устенко О.О.
Після слова "капітан" доповнити словами "Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
262. 2) спеціальні звання старшого начальницького складу Бюро економічної безпеки України:
 
-856- Устенко О.О.
Слова "Бюро економічної безпеки України" - виключити
 
Враховано   2) спеціальні звання старшого начальницького складу:
 
263. майор;
 
-857- Гетманцев Д.О.
абзац другий пункту другого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано   майор Бюро економічної безпеки України;
 
    -858- Павлюк М.В.
У п.2 ч.1 ст.22 проекту слово "майор" замінити на слова "майор Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -859- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац другий пункту другого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -860- Устенко О.О.
Після слова "майор" доповнити словами "Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
264. підполковник;
 
-861- Гетманцев Д.О.
абзац третій пункту другого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано   підполковник Бюро економічної безпеки України;
 
    -862- Павлюк М.В.
У п.2 ч.1 ст.22 проекту слово "підполковник" замінити на слова "підполковник Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -863- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац третій пункту другого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -864- Устенко О.О.
Після слова "підполковник" доповнити словами "Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
265. полковник;
 
-865- Гетманцев Д.О.
абзац четвертий пункту другого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано   полковник Бюро економічної безпеки України;
 
    -866- Павлюк М.В.
У п.2 ч.1 ст.22 проекту слово "полковник" замінити на слова "полковник Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -867- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац четвертий пункту другого частини першої статті 22 доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
Враховано    
    -868- Устенко О.О.
Після слова "полковник" доповнити словами "Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
266. 3) спеціальне звання вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України - генерал-майор.
 
-869- Мамка Г.М.
Пункт 3 частини 1 статті 22 викласти у такій редакції:
«3) спеціальні звання вищого начальницького складу Національного бюро:
- генерал-майор
- генерал –лейтенант.»
 
Враховано по суті  3) спеціальні звання вищого начальницького складу:
генерал-майор Бюро економічної безпеки;
генерал-лейтенант Бюро економічної безпеки;
генерал-полковник Бюро економічної безпеки.
 
    -870- Павлюк М.В.
У п.3 ч.1 ст.22 проекту слова "генерал-майор" замінити на слова "генерал-майор Бюро економічної безпеки"
 
Враховано    
    -871- Устенко О.О.
Викласти у наступній редакції "спеціальні звання вищого начальницького складу:"
 
Немає висновку    
    -872- Устенко О.О.
генерал-майор Бюро економічної безпеки;
 
Враховано    
    -873- Устенко О.О.
генерал-лейтенант Бюро економічної безпеки;
 
Враховано    
    -874- Устенко О.О.
генерал-полковник Бюро економічної безпеки.
 
Враховано    
    -875- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту:
"Переведення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України на вищі посади, здійснюється в порядку просування по службі та/або в порядку заохочення таких працівників. В разі переведення на вищу посаду, працівник в обов'язковому порядку проходить курси підвищення кваліфікації."
 
Відхилено    
267. 2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.
 
-876- Павлюк М.В.
ч.2 ст.22 проекту доповнити абз. 2 та викласти його в наступній редакції "Крім того, можуть присвоюватися вищі спеціальні звання у встановленому законодавством порядку."
 
Враховано   2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.
Крім того, можуть присвоюватися вищі спеціальні звання в установленому законодавством порядку.
 
    -877- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 2 статті 22 проекту слова "в установленому порядку" замінити словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку";
 
Відхилено    
    -878- Железняк Я.І.
Статтю 22 законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Види спеціальних звань Бюро економічної безпеки
1. Установлюються такі спеціальні звання Бюро економічної безпеки:
1)молодший інспектор Бюро економічної безпеки;
2)інспектор Бюро економічної безпеки;
3)старший інспектор Бюро економічної безпеки;
4)головний інспектор Бюро економічної безпеки;
2. Співвідношення спеціальних звань Бюро економічної безпеки з рангами державних службовців, розмір доплати за спеціальне звання та гранична чисельність посад, на яких присвоюються спеціальні звання Бюро економічної безпеки, визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
268. Стаття 23. Переведення працівників Бюро економічної безпеки України
 
-879- Гетманцев Д.О.
статтю 23 проекту закону виключити;
 
Враховано      
    -880- Железняк Я.І.
Статтю 23 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -881- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 23 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Враховано    
    -882- Василевська-Смаглюк О.М.
статтю 23 проекту закону виключити;
 
Враховано    
269. 1. Державні службовці можуть бути переведені в межах Бюро економічної безпеки України за їхньою згодою без обов’язкового проведення конкурсу на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для відповідної посади, у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".
 
      
270. 2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, можуть бути переведені у системі Бюро економічної безпеки України, у тому числі з територіального управління до центрального апарату Бюро економічної безпеки України, за їхньою згодою без обов’язкового проведення конкурсу на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для відповідної посади.
 
      
271. 3. Переведення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України може здійснюватися за їхньою ініціативою або ініціативою прямих керівників (начальників) Бюро економічної безпеки України, які порушили питання про переведення.
 
-883- Мамка Г.М.
У частині 3 статті 23 дужки та слово « (начальників)» виключити.
 
Відхилено      
    -884- Мамка Г.М.
Статтю 23 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Директор Національного бюро затверджує положення та методику переведень та заміщення вакантних посад.»
 
Відхилено    
    -885- Іонушас С.К.
У частині третій статті 23 слова «прямих керівників (начальників)» замінити словами «прямих керівників органів»;
 
Відхилено    
272. Стаття 24. Ознаки належності до Бюро економічної безпеки України
 
-886- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 24 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 27. Ознаки належності до Бюро економічної безпеки України
 
273. 1. Ознаками належності до Бюро економічної безпеки України є символіка, формений одяг для осіб, які мають спеціальні звання, відомчі відзнаки та службове посвідчення працівника Бюро економічної безпеки України.
 
-887- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 24 викласти у такій редакції:
«1. Ознаками належності до Національного бюро є символіка, формений одяг для осіб, які мають спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення працівника Національного бюро.»
 
Відхилено   1. Ознаками належності до Бюро економічної безпеки України є символіка, формений одяг для осіб, які мають спеціальні звання, відомчі відзнаки та службове посвідчення працівника Бюро економічної безпеки України.
 
274. 2. Використання найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно Бюро економічної безпеки України.
 
   2. Використання найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно Бюро економічної безпеки України.
 
275. 3. Використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та громадськими об’єднаннями, а також фізичними особами ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті забороняється і має наслідком відповідальність відповідно до Закону.
 
-888- Мамка Г.М.
У частині 3 статті 24 слово «Закону» замінити словом «законодавством».
 
Відхилено   3. Використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та громадськими об’єднаннями, а також фізичними особами ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті забороняється і тягнуть за собою відповідальність, встановлену Законом.
 
276. 4. Положення про опис та зразки форменого одягу для осіб, які мають спеціальне звання, про службове посвідчення працівників Бюро економічної безпеки України, про відомчі відзнаки визначається Бюро економічної безпеки України.
 
-889- Мамка Г.М.
Частину 4 статті 24 викласти у такій редакції:
«4. Положення про опис та зразки форменого одягу для осіб, які мають спеціальне звання, про службове посвідчення, про спеціальний жетон, про відомчі відзнаки затверджується Директором Національного бюро.»
 
Відхилено   4. Положення про опис та зразки форменого одягу для осіб, які мають спеціальне звання, про службове посвідчення працівника Бюро економічної безпеки України, про відомчі відзнаки визначається Бюро економічної безпеки України.
 
    -890- Іонушас С.К.
У частині четвертій статті 24 після слів «визначається» доповнити словами «Директором»;
 
Відхилено    
277. Стаття 25. Підготовка кадрів для Бюро економічної безпеки України, підвищення кваліфікації
 
-891- Мамка Г.М.
У назві та частині 2 статті 25 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 28. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів для Бюро економічної безпеки України
 
278. 1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України здійснюються відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актів України.
 
-892- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 25 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Національного бюро здійснюється відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актів України у порядку, що затверджується Директором Національного бюро.»
 
Відхилено   1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України здійснюються відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актів України.
 
    -893- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 25 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України здійснюються Тренінговим центром».
 
Відхилено    
    -894- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 25 проекту викласти в такій редакції:
"1. Спеціальна підготовка кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України здійснюються Центром компетенцій Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
279. 2. Для перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України можуть укладатися відповідні угоди із закладами вищої освіти.
 
-895- Устенко О.О.
Викласти у наступній редакції "підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України здійснюється відповідними підрозділами Бюро економічної безпеки України, що функціонують у його складі."
 
Враховано частково   2. Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро економічної безпеки України можуть укладатися відповідні угоди із закладами вищої освіти.
 
    -896- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 2 статті 25 проекту викласти в такій редакції:
"2. Статус, основні завдання та функції Центру компетенцій Бюро економічної безпеки України визначаються законом";
 
Відхилено    
280. 3. Після проходження конкурсного відбору працівник Бюро економічної безпеки України може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності.
 
-897- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 25 викласти у такій редакції:
«3. Після проходження конкурсного відбору працівник Національного бюро може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності у порядку, що затверджується Директором Національного бюро.»
 
Відхилено   3. Після проходження конкурсного відбору працівник Бюро економічної безпеки України може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності.
 
    -898- Заблоцький М.Б.
Частину третю статті 25 викласти у такій редакції:
«3. Після проходження конкурсного відбору переможець конкурсу на зайняття вакантної посади у Бюро економічної безпеки України, крім посад в підрозділах забезпечення діяльності, направляється на спеціальну підготовку в Тренінговому центрі з метою отримання знань та навичок практичної діяльності».
 
Відхилено    
    -899- Устенко О.О.
Викласти у наступній редакції "Після проходження конкурсного відбору працівник Бюро економічної безпеки України направляється на спеціальну підготовку з метою отримання знань, навичок та специфіки практичної діяльності."
 
Відхилено    
    -900- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 3 статті 25 проекту виключити;
 
Відхилено    
    -901- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 25 доповнити проект новою статтею 26 такого змісту:
"Стаття 26. Статус Центру компетенцій Бюро економічної безпеки України
1. Центр компетенцій Бюро економічної безпеки України (далі - Центр компетенцій) є державною спеціалізованою установою, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України, крім працівників підрозділів забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України.
2. Центр компетенцій входить до системи Бюро економічної безпеки України, його діяльність спрямовується та координується Директором Бюро економічної безпеки України.
3. На Центр компетенцій не поширюється законодавство про вищу освіту.
4. Центр компетенцій є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
5. Центр компетенцій діє на підставі законодавства України та положення, яке затверджується наказом Бюро економічної безпеки України.
6. Управління діяльністю Центру компетенцій здійснює його директор, права, обов’язки, кваліфікаційні вимоги, та відповідальність якого визначаються положенням про Центр компетенцій.
7. Директор Центру компетенцій має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням Директора Центру компетенцій.
8. Для забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України до Центру компетенцій можуть відряджатися працівники Бюро економічної безпеки України, а також залучатися фахівці інших правоохоронних органів та навчальних і наукових закладів, в тому числі з інших країн.
9. Освітні стандарти, навчальні плани та програми, порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, перепідготовки, підвищення кваліфікації та періодичної атестації працівників Бюро економічної безпеки України, методики оцінювання якості спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації розробляються та затверджуються наказом Центру компетенцій за погодженням з Директором Бюро економічної безпеки України.
10. Фінансування діяльності Центру компетенцій здійснюється в межах бюджетних асигнувань, передбачених для Бюро економічної безпеки України, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших дозволених законом джерел";
 
Відхилено    
    -902- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 25 доповнити проект новою статтею 27 такого змісту:
"Стаття 27. Основні завдання Центру компетенцій
Основними завданнями Центру компетенцій є:
1) спеціальна підготовка кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України;
2) перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України за напрямами діяльності Бюро економічної безпеки України;
3) забезпечення єдиного підходу до спеціальної підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України;
4) розробка та затвердження освітньо-професійних програм спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, засобів перевірки якості підготовки та відповідності кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України, відповідних навчально-методичних матеріалів;
5) розробка та затвердження кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України, освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників Центру компетенцій;
6) проведення науково-методичної та науково-дослідної роботи, розробка правил етики працівника Бюро економічної безпеки України;
7) участь у проведенні періодичної атестації працівників Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
    -903- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 25 доповнити проект новою статтею 28 такого змісту:
"Стаття 28. Функції Центру компетенцій
Центр компетенцій відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
1) у навчально-методичній діяльності:
а) розробляє та впроваджує в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації новітні інформаційні технології та засоби навчання;
б) реалізує інноваційні програми підготовки кадрів Бюро економічної безпеки України;
в) здійснює спеціальну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України;
г) створює умови для обміну досвідом між працівниками Бюро економічної безпеки України та іншими правоохоронними й контролюючими органами;
ґ) забезпечення підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України у зарубіжних правоохоронних органах;
2) у експертно-атестаційній діяльності:
а) оцінює рівень відповідності працівників Бюро економічної безпеки України займаній посаді;
б) розробляє професійно-кваліфікаційні характеристики працівників Бюро економічної безпеки України за кожною штатною посадою;
в) розробляє кваліфікаційні вимоги до кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України;
3) у науково-методичній діяльності:
а) розробляє та вдосконалює методології проведення стратегічного, тактичного, операційного аналізів та аналізу ризиків;
б) розробляє методики викриття схем злочинної діяльності та розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, розробляє механізми руйнування схем злочинної діяльності та кримінальної інфраструктури, що створюють системні загрози у сфері публічних фінансів;
в) створює та удосконалює механізми обміну інформацією між Бюро економічної безпеки України та компетентними органами інших держав;
г) надає пропозиції щодо удосконалення системи накопичення, обробки, оцінки та аналізу інформації, їх узгодження з європейськими стандартами;
4) у інноваційно-дослідницькій діяльності:
а) приймає участь у розробці інноваційних програмних продуктів кримінального аналізу та аналізу ризиків;
б) готує пропозиції щодо удосконалення інформаційних систем та технічного оснащення Бюро економічної безпеки України на основі моніторингу сучасних ІТ технологій;
в) розробляє системи оцінки достовірності інформації, що надходить до Бюро економічної безпеки України, та надійності джерел її походження;
5) у міжнародній діяльності:
а) забезпечує стажування працівників Бюро економічної безпеки України у правоохоронних органах інших країн;
б) бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях та семінарах;
в) створює спільні з іноземними партнерами наукові об'єднання для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм, налагодження комунікацій з іноземними та вітчизняними партнерами, обміну досвідом та підтримки належного фахового рівня працівників Бюро економічної безпеки України за напрямами їх діяльності";
 
Відхилено    
    -904- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
після статті 25 доповнити проект новою статтею 29 такого змісту:
"Стаття 29. Спеціальна підготовка кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України
1. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України, який зарахований до Кадрового резерву, у термін передбачений навчальним планом, проходить спеціальну підготовку у Тренінговому центрі з метою отримання знань та набуття ним навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, вивчення правил етики працівника Бюро економічної безпеки України.
2. Проходження спеціальної підготовки у Центрі компетенцій може здійснюватися за денною або вечірньою формою навчання, або дистанційно. Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад в Бюро економічної безпеки України у Центрі компетенцій встановлюється наказом Бюро економічної безпеки України.
3. У період проходження спеціальної підготовки кандидату на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України щомісячно виплачується стипендія у розмірі не менше третини посадового окладу детектива територіального органу Бюро економічної безпеки України.
4. Спеціальна підготовка кандидата на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України завершується складанням таким кандидатом випускного іспиту, до якого входить анонімне тестування та виконання практичного завдання.
5. За результатами проходження кандидатом на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України спеціальної підготовки та складання випускного іспиту Центр компетенцій приймає вмотивоване рішення про успішне проходження або не проходження спеціальної підготовки, витяг з якого вручається кандидату на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України.
6. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України вважається таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо за результатом випускного іспиту отримав більше 70 відсотків максимально можливого балу.
7. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки, України, щодо якого Центром компетенцій прийнято рішення про неуспішне проходження спеціальної підготовки, може оскаржити таке рішення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки протягом 15 днів з дня отримання ним витягу з такого рішення. За результатами розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України відмовляє в задоволенні скарги або задовольняє скаргу та приймає рішення про успішне проходження кандидатом на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України спеціальної підготовки.
8. Про результати проходження кандидатом на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України спеціальної підготовки Центр компетенцій повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України.
9. Кандидат на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України, щодо якого Центром компетенцій прийнято рішення про не проходження спеціальної підготовки, після закінчення строку на оскарження такого рішення Центру компетенцій (у разі якщо скарга не була подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволенні якої було відмовлено Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Бюро економічної безпеки України, виключається Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Бюро економічної безпеки України з Кадрового резерву Бюро економічної безпеки України.
10. Інформація про кандидатів на зайняття вакантної посади в Бюро економічної безпеки України та результати проходження ними спеціальної підготовки є інформацією з обмеженим доступом";
 
Відхилено    
281. Розділ ІV
ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
-905- Мамка Г.М.
Назву розділу ІV викласти у такій редакції: «ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО»
 
Відхилено   Розділ ІV
ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
282. Стаття 26. Правовий захист працівників Бюро економічної безпеки України
 
-906- Мамка Г.М.
У назві та тексту статті 26 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 29. Правовий захист працівників Бюро економічної безпеки України
 
283. 1. Працівники Бюро економічної безпеки України під час виконання покладених на них завдань є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 
-907- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 26 викласти у такій редакції:
«1. Працівники Національного бюро під час виконання покладених на них завдань реалізуючи функції правоохоронних органів в межах повноважень Національного бюро є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно працівника Національного бюро його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.»
 
Відхилено   1. Працівники Бюро економічної безпеки України під час виконання покладених на них повноважень є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 
284. У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно працівника Бюро економічної безпеки України його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.
 
   У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно працівника Бюро економічної безпеки України його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.
 
285. 2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Бюро економічної безпеки України у виконанні покладених на нього завдань. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення стосовно цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Бюро економічної безпеки України, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
   2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Бюро економічної безпеки України у виконанні покладених на нього завдань. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення стосовно цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Бюро економічної безпеки України, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
286. 3. Працівник Бюро економічної безпеки України, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи в інший спосіб переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Працівникам Бюро економічної безпеки України забороняється розголошувати відомості про працівників Бюро економічної безпеки України, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України.
 
   3. Працівник Бюро економічної безпеки України, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи в інший спосіб переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Працівникам Бюро економічної безпеки України забороняється розголошувати відомості про працівників Бюро економічної безпеки України, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро економічної безпеки України.
 
287. Стаття 27. Соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України
 
-908- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 27 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 30. Соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України
 
288. 1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
-909- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 27 викласти у такій редакції:
«1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Національного бюро відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства та вимог трудового законодавства.»
 
Відхилено   1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
289. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 
-910- Гетманцев Д.О.
частину другу статті 27 виключити;
 
Враховано      
    -911- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу статті 27 виключити;
 
Враховано    
290. 3. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.
 
   2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.
 
291. 4. Пенсійне забезпечення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Пенсійне забезпечення інших працівників Бюро економічної безпеки України здійснюється на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
 
-912- Гетманцев Д.О.
друге речення частини четвертої статті 27 викласти у такій редакції: «Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".»;
 
Немає висновку   3. Пенсійне забезпечення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Пенсійне забезпечення державних службовців Бюро економічної безпеки України здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
    -913- Фролов П.В.
Статтю 27 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Шкода, завдана майну працівника Бюро чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.»;
 
Відхилено    
    -914- Фролов П.В.
Статтю 27 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Бюро під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
    -915- Павлюк М.В.
Ст. 27 проекту доповнити ч. 5 та викласти її в наступній редакції "Пенсійне забезпечення працівників Бюро економічної безпеки України, котрі є державними службовцями, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу"
 
Відхилено    
    -916- Василевська-Смаглюк О.М.
друге речення частини четвертої статті 27 викласти у такій редакції: «Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".»;
 
Враховано    
292. Стаття 28. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Бюро економічної безпеки України
 
-917- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 28 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 31. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Бюро економічної безпеки України
 
293. 1. Заробітна плата працівників Бюро економічної безпеки України повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті управління Бюро економічної безпеки України кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 
-918- Мамка Г.М.
У частині 1 статті 28 слово «управління» виключити.
 
Враховано   1. Заробітна плата працівників Бюро економічної безпеки України повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір і закріплення у штаті Бюро економічної безпеки України кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.
 
    -919- Іонушас С.К.
В частині першій статті 28 слова «управління» виключити;
 
Враховано    
294. 2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.
 
   2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.
 
295. 3. Особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки України визначаються Кабінетом Міністрів України. Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
 
-920- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 28 доповнити новим абзацом такого змісту: «Посадовий оклад державних службовців та інших працівників Бюро економічних розслідувань України не може бути менший трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.»;
 
Враховано   3. Особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки України визначаються Кабінетом Міністрів України. Посадовий оклад осіб, які мають спеціальні звання, не може становити менше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
Посадовий оклад державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України не може становити менше трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
    -921- Павлюк М.В.
ч.3 ст. 28 проекту після слів "розмір якого встановлено на 1 січня календарного року" доповнити словами "Посадовий оклад осіб, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України не може бути менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року."
 
Враховано по суті   
    -922- Павлюк М.В.
ч.3 ст.28 доповнити абз.2 та викласти його в наступній редакції "Установлюються такі посадові оклади працівникам Державного бюро розслідувань відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:
1) Директор Бюро економічної безпеки України - 26;
2) перший заступник, заступник Директора Бюро економічної безпеки України - 25;
3) керівник територіального управління, керівник управління центрального апарату Бюро економічної безпеки України - 24;
4) начальник відділу центрального апарату Бюро економічної безпеки України - 23;
5) начальник відділу територіального управління Бюро економічної безпеки України - 22;
6) слідчий, дізнавач, детектив, оперуповноважений органу Бюро економічної безпеки України - 20;
7) іншим працівникам Бюро економічної безпеки України - сума, що дорівнює чотирьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади. "
 
Відхилено    
    -923- Василевська-Смаглюк О.М.
частину третю статті 28 доповнити новим абзацом такого змісту: «Посадовий оклад державних службовців та інших працівників Бюро економічних розслідувань України не може бути менший трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.»;
 
Враховано    
    -924- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "Посадовий оклад інших працівників не може бути менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року."
 
Враховано по суті   
296. 4. Заробітна плата (грошове забезпечення) працівників Бюро економічної безпеки України складається з:
 
   4. Заробітна плата (грошове забезпечення) працівників Бюро економічної безпеки України складається з:
 
297. 1) посадового окладу;
 
   1) посадового окладу;
 
298. 2) надбавки за вислугу років;
 
   2) надбавки за вислугу років;
 
299. 3) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
 
   3) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
 
300. 4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 
   4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 
301. 5) доплати за науковий ступінь;
 
   5) доплати за науковий ступінь;
 
302. 6) премії (у разі її встановлення, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).
 
-925- Павлюк М.В.
У п.6 ч.4 ст.28 проекту слова " (у разі її встановлення, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу) - виключити"
 
Відхилено   6) премії (у разі її встановлення, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).
 
    -926- Устенко О.О.
Слова " (у разі її встановлення, розмір якої не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу)" - виключити
 
Відхилено    
303. 5. Посадові оклади працівників, які мають спеціальні звання, Бюро економічної безпеки України, які проходять стажування, встановлюються з понижувальним коефіцієнтом 0, 5.
 
-927- Мамка Г.М.
Статтю 28 доповнити частиною 6 такого змінсту:
«6. Кабінет Міністрів України затверджує методику обрахунку посадових окладів для працівників Національного бюро.»
 
Враховано по суті  5. Посадові оклади працівників, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та проходять стажування, встановлюються з понижувальним коефіцієнтом 0,5.
 
    -928- Гетманцев Д.О.
Статтю 28:
у частині 1 слова «компенсувати інтелектуальні затрати працівників» виключити;
доповнити частиною 6 такого змінсту:
«6. Кабінет Міністрів України затверджує методику обрахунку посадових окладів для працівників Бюро економічної безпеки України.»
 
Враховано по суті   
    -929- Павлюк М.В.
ст. 28 проекту доповнити ч.6 та викласти її в наступній редакції "Працівникам Бюро економічної безпеки України виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 10 відсотків, більше 5 років - 15 відсотків, більше 10 років - 20 відсотків, більше 15 років - 25 відсотків, більше 20 років - 30 відсотків, більше 25 років - 35 відсотків, більше 30 років - 40 відсотків, більше 35 років - 45 відсотків посадового окладу."
 
Відхилено    
    -930- Павлюк М.В.
ст. 28 проекту доповнити ч.7 та викласти її в наступній редакції "Працівникам Бюро економічної безпеки України виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу."
 
Відхилено    
    -931- Павлюк М.В.
ст. 28 проекту доповнити ч.8 та викласти її в наступній редакції "Доплати за спеціальне звання, почесне звання, науковий ступінь та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. "
 
Враховано по суті   
    -932- Бабій Р.В.
У частині п’ятій статті 28 виключити слова та символи «, які мають спеціальні звання,»;
 
Відхилено    
    -933- Холодов А.І.
Статтю 28 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 28. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Бюро економічної безпеки України
1. Умови грошового забезпечення осіб начальницького складу та оплата праці інших працівників Бюро економічної безпеки України повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, сприяти добору до Бюро економічної безпеки України висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників та підтримувати високу конкурентоспроможність посад в Бюро економічної безпеки на ринку праці.
2. На осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки України поширюються умови грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки України не може бути меншим умов оплати праці працівників Бюро економічної безпеки України, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.
3. Заробітна плата працівників Бюро економічної безпеки України складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за вислугу років;
3) доплати за науковий ступінь;
4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
5) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.
6) доплата за високу інтенсивність праці.
4. Установлюються такі посадові оклади працівників Бюро економічної безпеки України відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:
4.1. у центральному офісі :
1) Директор Бюро економічної безпеки України - 50;
2) перший заступник Директора Бюро економічної безпеки України - 45;
3) заступник Директора Бюро економічної безпеки України - 40;
4) директор департаменту - 35;
5) заступник директора департаменту - 33;
6) начальник управління внутрішньої безпеки - 31;
7) заступник начальника управління внутрішньої безпеки - 29;
8) начальник управління - 30;
9) заступник начальника управління -28;
10) начальник відділу - 25;
11) заступник начальника відділу - 23;
12) старший детектив - 21;
13) детектив - 19;
4.2. у територіальних органах:
1) керівник територіального органу Бюро економічної безпеки України - 35;
2) перший заступник територіального органу Бюро економічної безпеки України - 33;
3) заступник керівника територіального органу Бюро економічної безпеки України - 31;
4) начальник відділу внутрішньої безпеки - 28;
5) заступник начальника відділу внутрішньої безпеки - 26;
6) начальник управління - 25;
7) заступник начальника управління - 23;
8) начальник відділу -22;
9) заступник начальника відділу - 20;
10) старший детектив - 19;
11) детектив - 17;
4.3. інші працівники Бюро економічної безпеки України - сума, що дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
5. Працівникам Бюро економічної безпеки України виплачується щомісячна доплата за:
5.1. вислугу років - за наявності стажу державної служби, визначеного відповідно до Закону України "Про державну службу" до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу;
5.2. науковий ступінь кандидата наук або доктора наук з відповідної спеціальності - відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
5.3. роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу.
5.4. високу інтенсивність праці, - залежно від ступеня інтенсивності праці, - до 100 відсотків посадового окладу.
5.5. спеціальне звання та ранг державного службовця - відповідно до законодавства .
 
Відхилено    
304. Стаття 29. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України
 
-934- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 29 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 32. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України
 
305. 1. Фінансове забезпечення та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 
-935- Фролов П.В.
Частину першу статті 29 після слів та знаків «за рахунок коштів державного бюджету України.» доповнити реченням такого змісту: «Фінансування Бюро за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України.»
 
Відхилено   1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, передбачених проектами міжнародної технічної допомоги.
 
    -936- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 29 викласти у такій редакції:
«1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національного бюро за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.»
 
Враховано частково    
    -937- Устенко О.О.
Після слів "державного бюджету України" доповнити словами ", а також інших джерел, не заборонених законодавством України"
 
Враховано по суті   
306. 2. У кошторисі Бюро економічної безпеки України передбачається створення фонду витрат для здійснення оперативно-розшукових (негласних слідчих (розшукових) дій.
 
-938- Устенко О.О.
Слова "оперативно-розшукових (негласних слідчих (розшукових) дій" замінити словами "оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій"
 
Враховано   2. У кошторисі Бюро економічної безпеки України передбачається створення фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
 
307. 3. Бюро економічної безпеки України забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі.
 
-939- Гетманцев Д.О.
частину третю статті 29 викласти у такій редакції: «Забезпечення Бюро економічної безпеки України необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі»;
 
Враховано   3. Забезпечення Бюро економічної безпеки України необхідними матеріально-технічними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства про публічні закупівлі.
 
    -940- Фролов П.В.
Статтю 29 доповнити частиною четвертою такого змісту: «4. Гарантується повне і своєчасне фінансування Бюро в обсязі, достатньому для його належної діяльності.»;
 
Відхилено    
    -941- Мамка Г.М.
Статтю 29 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Держава гарантує повне і своєчасне фінансування Національного бюро в обсязі, достатньому для його належної діяльності.»
 
Враховано частково    
    -942- Мамка Г.М.
Статтю 29 доповнити новою частиною 5 такого змісту:
«5. Видатки Державного бюджету України, що спрямовані на забезпечення діяльності Національного бюро прирівнюються до захищених видатків визначених статтею 55 Бюджетного кодексу України.»
 
Відхилено    
    -943- Василевська-Смаглюк О.М.
частину третю статті 29 викласти у такій редакції: «Забезпечення Бюро економічної безпеки України необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі»;
 
Враховано    
    -944- Железняк Я.І.
Статтю 29 законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України
1. Фінансове забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Фінансування Бюро економічної безпеки України за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Бюро економічної безпеки України визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Бюро економічної безпеки.
У кошторисі Бюро економічної безпеки України передбачається створення фонду витрат для здійснення оперативно-розшукових (негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Бюро економічної безпеки України забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності та з метою забезпечення його належного розвитку".
 
Враховано по суті   
308. Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
-945- Мамка Г.М.
Назву розділу V викласти у такій редакції: «КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО»
 
Відхилено   Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
309. Стаття 30. Забезпечення прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України
 
-946- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 30 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 33. Забезпечення прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України
 
310. 1. Бюро економічної безпеки України через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
 
-947- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 30 викласти у такій редакції:
«1. Національне бюро через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно інформує суспільство про основні напрямки своєї діяльності з дотриманням таємниці слідства та вимог законодавства про державну таємницю.»
 
Відхилено   1. Бюро економічної безпеки України через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
 
    -948- Лаба М.М.
після слів "1. Бюро економічної безпеки України через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб регулярно" додати слово "- щомісячно,"
 
Відхилено    
311. 2. Бюро економічної безпеки України:
 
   2. Бюро економічної безпеки України:
 
312. 1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність, передбачений статтею 32 цього Закону;
 
   1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність, передбачений статтею 34 цього Закону;
 
313. 2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
 
   2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
 
314. 3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами;
 
   3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами;
 
315. 4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників, а також про наявність вакансій у Бюро економічної безпеки України;
 
   4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників, а також про наявність вакансій у Бюро економічної безпеки України;
 
316. 5) у виключних випадках, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України, може оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень.
 
-949- Мамка Г.М.
Пункт 5 частини 2 статті 30 викласти у такій редакції:
«5) у виключних випадках, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України, може оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід досудового розслідування кримінальних проваджень, що перебувають в провадженні Національного бюро з дотриманням таємниці слідства.»
 
Відхилено   5) у виключних випадках може оприлюднювати з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України, на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід досудового розслідування кримінальних проваджень.
 
    -950- Іонушас С.К.
В пункті 5 частини другої статті 30 слова «про хід розслідування проваджень.» замінити словами «про хід досудового розслідування кримінальних проваджень.»;
 
Враховано    
317. 3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Бюро економічної безпеки України, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Бюро економічної безпеки України.
 
   3. Не може бути обмежений доступ до інформації про загальний кошторис Бюро економічної безпеки України, його компетенцію та основні напрями діяльності, а також про притягнення працівників Бюро економічної безпеки України до відповідальності за вчинення правопорушень.
 
318. Стаття 31. Рада громадського контролю
 
-951- Фролов П.В.
Назву статті 31 викласти в такій редакції: «Стаття 31. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки»;
 
Враховано   Стаття 34. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України
 
319. 1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, при Бюро економічної безпеки України утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
 
-952- Гетманцев Д.О.
перше речення частини першої статті 31 доповнити словами такого змісту: «шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян України.»;
 
Враховано   1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України при Бюро економічної безпеки України утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України.
 
    -953- Кінзбурська В.О.
У частині першій статті 31 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
320. Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та порядок її формування затверджуються Президентом України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України.
 
-954- Гетманцев Д.О.
у абзаці другому частини першої статті 31 слова «Президентом України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та порядок її формування затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -955- Стефанчук Р.О.
У частині першій статті 31 законопроєкту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -956- Ковальчук О.В.
в абзаці другому частини першої статті 31 розділу V законопроекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -957- Бабій Р.В.
В абзаці другому частини першої статті 31 слова «Президентом України» замінити на «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -958- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці другому частини першої статті 31 слова «Президентом України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
    -959- Лубінець Д.В.
Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та порядок її формування затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України.
 
Відхилено    
    -960- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В абзаці другому частини першої статті 31 слово «Президентом» замінити словами «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано    
    -961- Батенко Т.І.
В абзаці другому частини першої статті 31 законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -962- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці другому пункту 1 статті 31 проекту слова "Президентом України за поданням Директора Бюро економічної безпеки України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -963- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
в абзаці другому пункту 1 статті 31 проекту слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
321. До складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України не можуть входити:
 
   До складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України не можуть входити:
 
322. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
323. 2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;
 
-964- Гетманцев Д.О.
доповнити абзацом шостим частину першу статті 31 такого змісту: «3) особи, які не мають вищої освіти;»;
 
Враховано   2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;
3) особи, які не мають вищої освіти;
4) близькі особи Директора, першого заступника Директора, заступників Директора, керівників підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України.
5) особи, у яких у разі включення до складу Ради громадського контролю виникне реальний та/або потенційний конфлікт інтересів.
 
    -965- Фролов П.В.
Частину першу статті 31 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) особи, близькі особи яких, незалежно від тривалості, були працівниками Бюро або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;»;
 
Відхилено    
    -966- Василевська-Смаглюк О.М.
доповнити абзацом шостим частину першу статті 31 такого змісту: «3) особи, які не мають вищої освіти;»;
 
Враховано    
    -967- Устенко О.О.
Викласти у наступній редакції "2) особи, які були працівниками Державної фіскальної служби України, Бюро економічних розслідувань України упродовж останнього року;"
 
Відхилено    
    -968- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "близькі особи Директора, першого заступника Директора, заступників Директора, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних органів, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України."
 
Враховано    
    -969- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "особи, у яких, в разі входження до складу Ради громадського контролю, виникатиме реальний та/або потенційний конфлікт інтересів."
 
Враховано    
    -970- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Абзац третій частини першої статті 31 доповнити новим пунктом 3 наступного змісту: «3) особи, які займають чи впродовж останніх 10 років займали посаду керівника, входили до складу органу управління або були членами громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, яке безпосередньо або через будь-яких третіх осіб отримує чи отримувало кошти, майно, послуги від іноземних держав, органів влади чи посадових осіб іноземних держав, міжнародних неурядових організацій чи неурядових організацій іноземних держав або від іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, осіб без громадянства чи уповноважених ними осіб, або з будь-якого іншого джерела фінансування, розташованого за межами України»;
 
Відхилено    
    -971- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 31 викласти у такій редакції:
«1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Національного бюро, при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
Положення про Раду громадського контролю та порядок її формування затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Директора Національного бюро.
До складу Ради можуть входити особи з досвідом роботи у сфері права не менше десяти років, науковці у сфері кримінального та конституційного права з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії.
До складу Ради громадського контролю не можуть входити особи:
1) уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати України та їх помічники;
2) які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх трьох років;
3) які за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
3) мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованих осіб);
4) щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягались до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само стосовно яких набрало законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.»
 
Відхилено    
324. 2. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України:
 
-972- Устенко О.О.
Після слів "Бюро економічної безпеки України" доповнити словами "в межах повноважень, визначених Положенням про Раду громадського контролю, з урахуванням положень статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про державну таємницю", Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
 
Відхилено   2. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України:
 
    -973- Устенко О.О.
Доповнити підпунктом наступного змісту "кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальні акти, а також кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України"
 
Відхилено    
325. 1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро економічної безпеки України;
 
   1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро економічної безпеки України;
 
326. 2) розглядає звіти Бюро економічної безпеки України і затверджує свій висновок щодо них;
 
   2) розглядає звіти Бюро економічної безпеки України і затверджує свій висновок щодо них;
 
327. 3) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро економічної безпеки України, заходи з правової просвіти населення;
 
-974- Гетманцев Д.О.
у пункті третьому частини другої статті 31 слово «просвіти» замінити словом «освіти»;
 
Враховано   3) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро економічної безпеки України, заходи з правової освіти населення;
4) обирає із свого складу представників, які входять до складу конкурсних комісій Бюро економічних розслідувань України (крім конкурсних комісій, що проводять конкурси на посади, відомості про які становлять державну таємницю);
5) обирає із свого складу представників, які входять до складу дисциплінарної комісії Бюро економічних розслідувань України;
 
    -975- Гетманцев Д.О.
частину другу статті 31 доповнити новим пунктом такого змісту: «4) обирає з її членів представників, які входять до складу конкурсних комісій Бюро економічних розслідувань України (крім конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади, відомості про які становлять державну таємницю);»
 
Враховано    
    -976- Гетманцев Д.О.
частину другу статті 31 доповнити новим пунктом такого змісту: «5) обирає з її членів представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро економічних розслідувань України;»
 
Враховано    
    -977- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті третьому частини другої статті 31 слово «просвіти» замінити словом «освіти»;
 
Враховано    
    -978- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу статті 31 доповнити новим пунктом такого змісту: «4) обирає з її членів представників, які входять до складу конкурсних комісій Бюро економічних розслідувань України (крім конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади, відомості про які становлять державну таємницю);»
 
Враховано    
    -979- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу статті 31 доповнити новим пунктом такого змісту: «5) обирає з її членів представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро економічних розслідувань України;»
 
Враховано    
328. 4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Громадську раду при Бюро економічної безпеки України.
 
-980- Гетманцев Д.О.
у пункті четвертому частини другої статті 31 слова «Громадську раду» замінити словами «Раду громадського контрою»;
 
Немає висновку   6) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Раду громадського контрою при Бюро економічної безпеки України.
 
    -981- Фролов П.В.
Частину другу статті 31 доповнити пунктом 5 такого змісту: «5) обирає з її членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро;»
 
Враховано по суті   
    -982- Ковальчук О.В.
частину другу статті 31 розділу V законопроекту доповнити новим пунктом четвертим наступного змісту:
"4) залучається до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність працівників Бюро економічної безпеки України та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України;".
У зв’язку з цим, пункт четвертий вважати пунктом п’ятим;
 
Відхилено    
    -983- Василевська-Смаглюк О.М.
у пункті четвертому частини другої статті 31 слова «Громадську раду» замінити словами «Раду громадського контрою»;
 
Враховано    
    -984- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 31 викласти у такій редакції:
«2. Рада громадського контролю:
1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного бюро;
2) розглядає звіти Національного бюро і затверджує свій висновок щодо них;
3) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Національного бюро, заходи з правової просвіти населення;
4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням Раду громадського контролю.»
 
Відхилено    
    -985- Железняк Я.І.
Статтю 31 законопроекту викласти в такій редакції:
Стаття 31. Рада громадського контролю
1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки при Бюро економічної безпеки України утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб.
Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України затверджується Міністерством.
Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу. Конкурс проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, в порядку, визначеному Міністерством.
До складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України можуть бути обрані представники громадських об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.
Членами Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України можуть бути громадяни України, які здобули вищу освіту.
Склад Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України обирається не рідше одного разу на два роки.
Громадянин України не може бути обраний до складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України більше, як два рази поспіль.
Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України проводить свою діяльність у формі засідань та приймає рішення більшістю голосів від числа присутніх членів Ради громадського контролю. Засідання Ради громадського контролю вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше восьми членів.
2. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України:
1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро економічної безпеки;
2) розглядає звіти Бюро економічної безпеки України і затверджує свій висновок щодо них;
3) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів, які готує Бюро економічної безпеки;
4) здійснює громадський контроль за врахуванням Бюро економічної безпеки України пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про діяльність цього органу, прийняті рішення та їх виконання;
5) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро економічної безпеки України , заходи з правової просвіти населення;
6) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
 
Відхилено    
329. Стаття 32. Контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки України та його підзвітність
 
-986- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 32 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 35. Контроль за діяльністю Бюро економічної безпеки України та його підзвітність
 
330. 1. Директор Бюро економічної безпеки України щорічно не пізніше 1 березня, звітує Президенту України, Верховній Раді України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.
 
-987- Гетманцев Д.О.
у частині першій статті 32 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано   1. Директор Бюро економічної безпеки України щороку не пізніше 1 березня, звітує перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.
 
    -988- Стефанчук Р.О.
У частині першій статті 32 законопроєкту слова «Президенту України, Верховній Раді України» замінити словами «Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -989- Железняк Я.І.
У частині першій статті 32 законопроекту слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України".
 
Враховано    
    -990- Мінько С.А.
Слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України"
 
Враховано    
    -991- Мамка Г.М.
Частину 1 статті 32 викласти у такій редакції:
«1. Директор Національного бюро щорічно не пізніше 1 березня, звітує Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України про діяльність Національного бюро за попередній календарний рік.
Звіт про діяльність за попередній календарний рік Національного бюро оприлюднюється на офіційному сайті Національного бюро.»
 
Враховано по суті   
    -992- Ковальчук О.В.
в частині першій статті 32 розділу V законопроекту слова "Президенту України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -993- Бабій Р.В.
У частині першій статті 32 слова «Президенту України» замінити на «Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано    
    -994- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині першій статті 32 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано    
    -995- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині першій статті 32 після слів «Верховній Раді України» доповнити словами такого змісту: «та Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано    
    -996- Кінзбурська В.О.
У частині першій статті 32 слова «Президенту України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
    -997- Лубінець Д.В.
1. Директор Бюро економічної безпеки України щорічно не пізніше 1 березня, звітує Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.
 
Враховано    
    -998- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В частині першій статті 32 слово «Президенту» замінити словами «Кабінету Міністрів»;
 
Враховано    
    -999- Батенко Т.І.
В частині першій статті 32 законопроекту слова «Президенту України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Враховано    
331. 2. Письмовий звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України повинен містити інформацію про:
 
   2. Звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік має містити інформацію про:
 
332. 1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:
 
-1000- Цимбалюк М.М.
пункт 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"1) статистичні дані щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки з обов'язковим зазначенням відомостей про:"
 
Враховано   1) статистичні дані щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки України з обов'язковим зазначенням відомостей про:
 
333. а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України з урахуванням навантаження на одного детектива;
 
-1001- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у підпункті "а" підпункту 1 пункту 2 статті 32 проекту слова "з урахуванням навантаження на одного детектива" виключити;
 
Відхилено   а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, з урахуванням навантаження на одного детектива;
 
    -1002- Цимбалюк М.М.
підпункт "а" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки; "
 
Відхилено    
334. б) кількість оперативно-розшукових справ та зареєстрованих за їх матеріалами кримінальних проваджень, що знаходяться в провадженні Бюро економічної безпеки України;
 
-1003- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт "б" підпункту 1 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"б) оцінка ефективності розслідувань кримінальних правопорушень з урахуванням навантаження на одного слідчого, кількість кримінальних проваджень, переданих до суду";
 
Відхилено   б) кількість оперативно-розшукових справ та зареєстрованих за їх матеріалами кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні Бюро економічної безпеки України;
 
    -1004- Цимбалюк М.М.
підпункт "б" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"б) оцінку ефективності розслідувань кримінальних правопорушень з урахуванням навантаження на одного слідчого, кількості кримінальних проваджень, переданих до суду;"
 
Відхилено    
335. в) кількість кримінальних проваджень, які перебували у провадженні Бюро економічної безпеки України, за звітний період (з них: кількість кримінальних проваджень у яких особам повідомлено про підозру, кількість кримінальних проваджень переданих до суду); в розрізі кожного виду кримінального правопорушення віднесеного до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
-1005- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт "в" підпункту 1 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено   в) кількість кримінальних проваджень, що перебували у провадженні Бюро економічної безпеки України за звітний період (з них: кількість кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру, кількість кримінальних проваджень, переданих до суду), в розрізі кожного виду кримінального правопорушення, віднесеного законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
г) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
    -1006- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 1 пункту 2 статті 32 проекту після підпункту "в" доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:
"г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано    
    -1007- Цимбалюк М.М.
підпункт "в" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки;"
 
Відхилено    
336. г) відомості про суму коштів сплачених на користь держави як відшкодування шкоди завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
-1008- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт "г" підпункту 1 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"г) розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними до підслідності Бюро економічної безпеки України, стан та обсяги їх відшкодування";
 
Відхилено   ґ) відомості про суму коштів, сплачених на користь держави як відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
    -1009- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 1 пункту 2 статті 32 проекту після підпункту "г" доповнити новим підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) кошти та інше майно, конфісковані за рішенням суду внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, кошти та інше майно, які було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними";
 
Відхилено    
    -1010- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 1 пункту 2 статті 32 проекту після підпункту "г" доповнити новим підпунктом "д" такого змісту:
"д) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення";
підпункт "ґ" підпункту 1 пункту 2 статті 32 проекту доповнити словами "а також коштів, стягнених на користь держави як компенсація шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
    -1011- Цимбалюк М.М.
підпункт "г" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки;"
 
Враховано    
337. ґ) результати виявлення та розшуку активів, одержаних від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
 
-1012- Гетманцев Д.О.
підпункт ґ) пункту першого частини другої статті 32 виключити;
 
Враховано      
    -1013- Василевська-Смаглюк О.М.
підпункт ґ) пункту першого частини другої статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -1014- Цимбалюк М.М.
підпункт "ґ" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки;"
 
Враховано по суті   
338. д) результати проведених перевірок на доброчесність;
 
-1015- Гетманцев Д.О.
підпункт д) пункту першого частини другої статті 32 виключити;
 
Враховано      
    -1016- Василевська-Смаглюк О.М.
підпункт д) пункту першого частини другої статті 32 виключити;
 
Враховано    
    -1017- Цимбалюк М.М.
підпункт "д" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"д) розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними до підслідності Бюро економічної безпеки, стан та обсяги їх відшкодування;"
 
Відхилено    
    -1018- Цимбалюк М.М.
підпукнт "д" вважати за підпункт "з"
 
Відхилено    
    -1019- Цимбалюк М.М.
підпункт "е" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"
е) кошти та інше майно, конфісковані за рішенням суду внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, кошти та інше майно, які було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;"
 
Відхилено    
    -1020- Цимбалюк М.М.
підпункт "є" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"є) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;"
 
Відхилено    
    -1021- Цимбалюк М.М.
підпункт "ж" пункту 1 частини 2 статті 32 викласти в такій редакції:
"ж) результати виявлення та розшуку активів, одержаних від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки, а також кошти, стягнених на користь держави як компенсація шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро економічної безпеки;"
 
Відхилено    
339. 2) результати інформаційно-аналітичної діяльності Бюро економічної безпеки України, виявлення та протидію системним кримінальним правопорушенням, що завдають найбільшої шкоди економіці держави, у тому числі щодо:
 
-1022- Мамка Г.М.
Абзац перший пункту 2 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
«2) результати інформаційно-аналітичної діяльності Національного бюро, попередження, виявлення та протидію системним кримінальним правопорушенням, що завдають найбільшої матеріальної шкоди економіці України, у тому числі щодо:»
 
Відхилено   2) результати інформаційно-аналітичної діяльності Бюро економічної безпеки України, у тому числі щодо оцінювання загроз та ризиків вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, прогнозів їх розповсюдження та можливих способів реагування з метою їх нівелювання та попередження;
 
    -1023- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 2 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"2) результати інформаційно-аналітичної діяльності Бюро економічної безпеки України, у тому числі щодо оцінювання загроз та ризиків вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, прогнозів їх розповсюдження та можливих способів реагування з метою їх нівелювання та попередження";
 
Враховано    
    -1024- Цимбалюк М.М.
пункт 2 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"2) результати інформаційно-аналітичної діяльності, у тому числі щодо оцінювання загроз та ризиків вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки, прогнозів їх розповсюдження та можливих способів реагування з метою їх нівелювання та попередження;"
 
Враховано частково    
340. а) причин їх виникнення, методів та схем, за допомогою яких наноситься шкода державі;
 
-1025- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано      
341. б) оцінки шкоди, що наноситься такими кримінальними правопорушеннями;
 
-1026- Устенко О.О.
Викласти у наступній редакції "б) оцінки матеріальної шкоди, що наноситься такими кримінальними правопорушеннями економіці держави;"
 
Відхилено      
    -1027- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
342. в) методів протидії таким кримінальним правопорушенням;
 
-1028- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано      
343. г) заходів, що були вчинені або планується вчинити для протидії та попередження вчинення таких кримінальних правопорушень;
 
-1029- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано      
344. 3) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
-1030- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 3 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"3) поточні та перспективні тенденції організованої злочинності, особливості діяльності ключових злочинних угруповань і окремих правопорушників та фактори, які впливають на стан організованої злочинності";
 
Відхилено   3) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
    -1031- Цимбалюк М.М.
пункт 3 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"3) поточні та перспективні тенденції організованої злочинності, особливості діяльності ключових злочинних угруповань і окремих правопорушників та фактори, які впливають на стан організованої злочинності;"
 
Відхилено    
345. 4) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;
 
-1032- Мамка Г.М.
Пункт 4 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
«4) співпрацю з уповноваженими органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;»
 
Враховано   4) співпрацю з уповноваженими органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;
 
    -1033- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 4 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"4) результати взаємодії з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо усунення чинників та факторів, що сприяють тінізації економіки";
 
Враховано частково    
    -1034- Соболєв С.В.
пункт 4 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"4) результати взаємодії з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування щодо усунення чинників та факторів, що сприяють тінізації економіки;"
 
Враховано по суті   
    -1035- Цимбалюк М.М.
пункт 4 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"4) результати взаємодії з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування щодо усунення чинників та факторів, що сприяють тінізації економіки;"
 
Враховано суті   
346. 5) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
-1036- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 5 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"5) результати міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, до повноважень яких належать питання протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки";
 
Відхилено   5) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
    -1037- Кондратюк О.К.
пункт 5 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"5) результати міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, до повноважень яких належать питання протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки;"
 
Відхилено    
    -1038- Цимбалюк М.М.
пункт 5 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"5) результати міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, до повноважень яких належать питання протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки;"
 
Відхилено    
347. 6) чисельність працівників Бюро економічної безпеки України, їхні кваліфікацію та досвід, підвищення кваліфікації;
 
-1039- Устенко О.О.
Перед словами "чисельність працівників" доповнити словами "кількість вакантних посад, чисельність фактично працюючих детективів,"
 
Відхилено      
    -1040- Устенко О.О.
Звіт директора Бюро економічної безпеки України разом із висновком Ради громадського контролю оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України.
 
Відхилено    
    -1041- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 6 пункту 2 статті 32 проекту виключити;
 
Враховано    
    -1042- Цимбалюк М.М.
пункт 6 частини 2 статті 32 викласти у такій редакції:
"6) результати роботи щодо зниження корупційних ризиків в діяльності Бюро економічної безпеки;"
 
Враховано по суті   
348. 7) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Бюро економічної безпеки України, результати їх розгляду, притягнення працівників Бюро економічної безпеки України до відповідальності;
 
-1043- Гетманцев Д.О.
у підпункті сьомому частини другої статті 32 слова: «діяльність підрозділу внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України;» виключити;
 
Враховано по суті  6) результати роботи щодо зниження корупційних ризиків у діяльності Бюро економічної безпеки України;
 
    -1044- Василевська-Смаглюк О.М.
у підпункті сьомому частини другої статті 32 слова: «діяльність підрозділу внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України;» виключити;
 
Враховано по суті   
    -1045- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 7 пункту 2 статті 32 проекту викласти в такій редакції:
"7) результати роботи щодо зниження корупційних ризиків в діяльності Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано    
    -1046- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано по суті   
349. 8) кошторис Бюро економічної безпеки України та стан його виконання;
 
-1047- Цимбалюк М.М.
вважати пунктом 7
 
Відхилено   7) кошторис Бюро економічної безпеки України та стан його виконання;
 
350. 9) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Бюро економічної безпеки України та виконання покладених на нього завдань.
 
-1048- Цимбалюк М.М.
вважити пунктом 8
 
Відхилено   8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Бюро економічної безпеки України та виконання покладених на нього завдань.
 
351. 3. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України розглядається Президентом України, Верховною Радою України протягом 60 календарних днів з дня отримання ними такого Звіту.
 
-1049- Гетманцев Д.О.
у частині третій статті 32 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано   3. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України розглядається Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України протягом 60 календарних днів з дня надходження.
 
    -1050- Железняк Я.І.
У частині третій статті 32 законопроекту слова "Президентом України, Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -1051- Мінько С.А.
Слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
    -1052- Мамка Г.М.
Частину 3 статті 32 викласти у такій редакції:
«3. Звіт Директора Національного бюро розглядається Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України протягом 30 календарних днів з дня отримання ними такого Звіту.»
 
Враховано частково    
    -1053- Ковальчук О.В.
в частині третій статті 32 розділу V законопроекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -1054- Бабій Р.В.
У частині третій статті 32 слова «Президентом України» замінити на «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1055- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині третій статті 32 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано    
    -1056- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині третій статті 32 після слів «Верховною Радою України» доповнити словами такого змісту: «та Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1057- Кінзбурська В.О.
У частині третій статті 32 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -1058- Лубінець Д.В.
3. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України розглядається Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України протягом 60 календарних днів з дня отримання ними такого Звіту.
 
Враховано    
    -1059- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В частині третій статті 32 слово «Президентом» замінити словами «Кабінетом Міністрів»;
 
Враховано    
    -1060- Батенко Т.І.
В частині третій статті 32 законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -1061- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 3 статті 32 проекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
352. 4. Верховна Рада України, Президент України за результатами розгляду звіту Директора Бюро економічної безпеки України про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України може визнати роботу Директора Бюро економічної безпеки України задовільною чи незадовільною.
 
-1062- Гетманцев Д.О.
у частині четвертій статті 32 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано   4. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України за результатами розгляду звіту Директора Бюро економічної безпеки України про результати діяльності цього органу за календарний рік може визнати роботу Директора Бюро економічної безпеки України задовільною чи незадовільною.
 
    -1063- Гетманцев Д.О.
у частині четвертій статті 32 слова «стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
    -1064- Стефанчук Р.О.
У частині четвертій статті 32 законопроєкту слова «Президент України» замінити словами «Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -1065- Железняк Я.І.
У частині четвертій статті 32 законопроекту слова "Верховна Рада України, Президент України " замінити словами " Кабінет Міністрів України ".
 
Враховано частково    
    -1066- Мінько С.А.
Слова "Президент України" замінити словами " Кабінет Міністрів України "
 
Враховано    
    -1067- Мамка Г.М.
Частину 4 статті 32 викласти у такій редакції:
«4. Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України за результатами розгляду звіту Директора Національного бюро про результати діяльності цього органу за попередній календарний рік може визнати роботу Директора Національного бюро задовільною чи незадовільною.»
 
Враховано частково    
    -1068- Ковальчук О.В.
в частині четвертій статті 32 розділу V законопроекту слова " Президент України " замінити словами " Кабінет Міністрів України ";
 
Враховано    
    -1069- Бабій Р.В.
У частині четвертій статті 32 слова «Президент України» замінити на «Кабінет Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1070- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині четвертій статті 32 слова «Президент України» виключити;
 
Враховано    
    -1071- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині четвертій статті 32 після слів «Верховна Рада України» доповнити словами такого змісту: «та Кабінет Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1072- Василевська-Смаглюк О.М.
у частині четвертій статті 32 слова «стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України» виключити;
 
Враховано    
    -1073- Кінзбурська В.О.
У частині четвертій статті 32 слова «Президент України» замінити словами «Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -1074- Лубінець Д.В.
4. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України за результатами розгляду звіту Директора Бюро економічної безпеки України про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України може визнати роботу Директора Бюро економічної безпеки України задовільною чи незадовільною.
 
Враховано    
    -1075- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
В частині четвертій статті 32 слово «Президент» замінити словами «Кабінет Міністрів»;
 
Враховано    
    -1076- Батенко Т.І.
В частині четвертій статті 32 законопроекту слова «Президент України» замінити словами «Кабінет Міністрів України».
 
Враховано    
    -1077- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 4 статті 32 проекту слова " Президент України " замінити словами " Кабінет Міністрів України ";
 
Враховано    
353. 5. Комітет Верховної Ради України до предмета відання якого належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів, не менше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Бюро економічної безпеки України, виконання покладених на Бюро економічної безпеки України завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина.
 
-1078- Стефанчук Р.О.
У частині п’ятій статті 32 законопроєкту після слів «податків і зборів» доповнити словами «спільно з Комітетом Верховної Ради України, до предмета предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності».
 
Відхилено      
    -1079- Мамка Г.М.
Частину 5 статті 32 викласти у такій редакції:
«5. Комітети Верховної Ради України до предмета відання яких належать питання фінансів, системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів та питання правоохоронної діяльності, не менше одного разу на рік проводять відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Національного бюро, виконання покладених на Національного бюро завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина.»
 
Відхилено    
    -1080- Іонушас С.К.
У частині п’ятій статті 32 слова «фінансів, системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів» замінити словами «правоохоронної діяльності»;
 
Відхилено    
    -1081- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 5 статті 32 проекту виключити;
 
Враховано    
354. 6. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України надається для висновку Раді Громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня надходження.
 
-1082- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 6 статті 32 проекту слова "двох тижнів" замінити цифрами та словами "60 календарних днів";
 
Враховано по суті  5. Звіт Директора Бюро економічної безпеки України надається для висновку Раді громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, що розглядає його упродовж 45 календарних днів з дня надходження.
 
    -1083- Гетманцев Д.О.
у пункті 6 статті 32 проекту слова "двох тижнів" замінити цифрами та словами "45 календарних днів";
 
Враховано    
355. 7. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Президента України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, визначається Президентом України.
 
-1084- Гетманцев Д.О.
у першому реченні частини сьомої статті 32 слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано   6. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -1085- Гетманцев Д.О.
у другому реченні частини сьомої статті 32 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1086- Стефанчук Р.О.
У частині сьомій статті 32 законопроєкту слова «Президента України» і «Президентом України» замінити словами «Кабінету Міністрів України» і «Кабінетом Міністрів України» відповідно.
 
Враховано    
    -1087- Железняк Я.І.
В абзаці першому частини сьомої статті 32 законопроекту слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України", а слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -1088- Железняк Я.І.
Частину сьому статті 32 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"Зазначену незалежну оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів призначе них Кабінетом Міністрів України.
Членами комісії можуть бути виключно особи, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 18 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:
1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Бюро економічної безпеки України, іншої інформації (документів) у володінні Бюро економічної безпеки України (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Бюро економічної безпеки України, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування".
 
Відхилено    
    -1089- Мінько С.А.
Слова "Президент України" у різних відмінках замінити словами " Кабінет Міністрів України " у відповідних відмінках
 
Враховано    
    -1090- Красов О.І.
Доповнити статтю 32 новою частиною 8 такого змісту:
"8) Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться раз у два роки. Зазначену оцінку (аудит) проводить спеціально утворена комісія у складі трьох осіб. У випадку перебування у складі спеціальної комісії менше трьох осіб, вона не є повноважною. Право делегувати членів до складу зазначеної спеціальної комісії мають Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України по одному члену. Рішення Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про делегування членів спеціальної комісії приймається на відкритих засіданнях.Делегування осіб до складу членів спеціальної комісії здійснюється не пізніше 31 грудня року після завершення якого буде проведено незалежну оцінку (аудит). До складу спеціальної комісії може бути делеговано виключно осіб, які відповідають таким вимогам: 1) мають ступінь вищої освіти на рівні не нижче магістра у сфері економіки та (або) права; 2) мають не менш як 10-річний досвід роботи в органах досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення або здійснення захисту в суді чи здійснення судочинства як в Україні, так і за кордоном, в тому числі міжнародних організаціях; 3) мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами зазначеної комісії такі особи: 1) визнані недієздатними або обмежено дієздатними згідно рішення суду, що набрало законної сили; 2) мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яких протягом останнього року до дати формування відповідної спеціальної комісії накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалися судом до відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення; 3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлені права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади; 4) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Кожному члену спеціальної комісії гарантується незалежність. Отримання та виконання членами спеціальної комісії будь-яких вказівок чи обов’язків, пов’язаних із здійсненням передбачених цією статтею функцій забороняється. Для проведення оцінки (аудиту) члени спеціальної комісії мають право: 1) доступу до матеріалів кримінального провадження, розслідування в яких на дату проведення оцінки (аудиту) завершено, у тому числі шляхом вибіркового аудиту, досудове розслідування у якому здійснювалося Бюро економічної безпеки України, іншої інформації (документів) у володінні Бюро економічної безпеки України з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про державну таємницю»; 2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Бюро економічної безпеки України, прокурорами які здійснювали відповідне процесуальне керівництво, працівниками інших державних органів, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також іншими особами, які володіють інформацією, в тому числі задокументованою, яка має пряме відношення до проведення оцінки (аудиту); 3) залучати помічників для здійснення допоміжних функцій. Члени спеціальної комісії, їх помічники, зобов’язані утриматися від розголошення даних досудового розслідування, отриманої інформації з обмеженим доступом та персональних даних, не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування, здійснювати тиск або давати працівникам Бюро економічної безпеки України обов’язкові вказівки пов’язані із здійсненням їх повноважень. Повноваження члена спеціальної комісії з проведення оцінки припиняються достроково у разі: 1) подання особистої заяви про припинення повноважень такого члена спеціальної комісії; 2) внесення спеціальною комісією органу, який делегував члена спеціальної комісії, пропозиції про дострокове припинення його (її) повноважень; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена спеціальної комісії; 4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім; 5) виявлення невідповідності члена спеціальної комісії з проведення оцінки вимогам, визначеним цією статтею або конфлікту інтересів; 6) смерті члена спеціальної комісії, оголошення його померлим або безвісно відсутнім;7) тяжкої хвороби члена спеціальної комісії, що унеможливлює виконання ним покладених на нього функцій.Рішення про дострокове припинення повноважень члена спеціальної комісії приймається органом державної влади, який його делегував з визначенням (делегуванням) нового члена спеціальної комісії на його заміну. Критерії та методику проведення оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України визначає спеціальна комісія за умови їх обов'язкового оприлюднення. У разі виявлення під час проведення оцінки (аудиту) порушень законодавства, інших обставин, що можуть свідчити про вчинення дисциплінарного чи іншого правопорушення працівником Бюро економічної безпеки України, спеціальна комісія інформує підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України або уповноважені правоохоронні органи, якщо для цього є достатні підстави. Члени спеціальної комісії на час участі у процедурі оцінки мають право на винагороду у розмірі посадового окладу Директора Бюро економічної безпеки України та на відшкодування транспортних і житлових витрат пов'язаних із здійснення оцінки (аудиту). Виплата зазначеної винагороди та відшкодування коштів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. На час виконання функцій із оцінки (аудиту) Бюро економічної безпеки України члени спеціальної комісії не в праві виконувати іншу оплачувану роботу.Рішення спеціальної комісії про затвердження її звіту за результатами проведення оцінки (аудиту) діяльності Бюро економічної безпеки України вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени даної комісії. Кожен член спеціальної комісії має право на викладення у спеціально відведеній частині звіту своєї окремої думки. Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Бюро економічної безпеки України заслуховується Верховною Радою України за участю Президента та Прем’єр-Міністра України разом із звітом Директора Бюро економічної безпеки України.
 
Відхилено    
    -1091- Мамка Г.М.
Частину 7 статті 32 викласти у такій редакції:
«7. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро, визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -1092- Ковальчук О.В.
в частині сьомій статті 32 розділу V законопроекту слова " Президент України " у всіх відмінках та числах замінити словами " Кабінет Міністрів України " у відповідному відмінку та числі;
 
Враховано    
    -1093- Бабій Р.В.
Частину сьому статті 32 викласти в наступній редакції:
«7. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -1094- Василевська-Смаглюк О.М.
у першому реченні частини сьомої статті 32 слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1095- Василевська-Смаглюк О.М.
у другому реченні частини сьомої статті 32 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -1096- Кінзбурська В.О.
У частині сьомій статті 32:
- у першому реченні слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України»;
- у другому реченні слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -1097- Лубінець Д.В.
7. Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України. Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
    -1098- Кабаченко В.В.
Славицька А.К.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Частину сьому статті 32 викласти в наступній редакції:
«7. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, його операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювало Бюро економічної безпеки України та було завершено.
Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Генеральний прокурор, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:
1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювало Бюро економічної безпеки України, іншої інформації (документів) у володінні Бюро економічної безпеки України (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Бюро економічної безпеки України, прокурорами, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Бюро економічної безпеки України оприлюднюється, включається як додаток до письмового звіту про діяльність Бюро економічної безпеки України та заслуховується Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -1099- Батенко Т.І.
В частині сьомій статті 32 законопроекту слова «Президента України» замінити словами «Кабінету Міністрів України», а слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -1100- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у першому реченні пункту 7 статті 32 проекту слова "Президента України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -1101- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у другому реченні пункту 7 статті 32 проекту слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано    
    -1102- Цимбалюк М.М.
добавити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття . Детектив-аналітик, гарантії його незалежності та відповідальність 1. Детективом-аналітиком є працівник Бюро економічної безпеки, основним завданням якого є здійснення аналітичного дослідження доступної йому інформації та який має виключне право створювати за результатами такого аналізу аналітичні продукти передбачені цим Законом. 2. Для виконання покладених на нього завдань детектив-аналітик має володіти спеціальними знаннями та навичками, що не обмежуються однією предметної сферою, та дозволяють йому об'єктивно відтворювати сутність явищ і процесів в економіці та фінансах, виявляти основні тенденції їх розвитку, прогнозувати та створювати основу для прийняття ефективних управлінських рішень, формулювати рекомендації з питань, що потребують відповідних спеціальних знань та навичок у сфері публічних фінансів. 3. Незалежність детектива-аналітика забезпечуються: 1) забороною будь-якого втручання в процес проведення аналітичного дослідження; 2) забороною безпосередньої участі детектива-аналітика у слідчих діях та оперативно-розшукових заходах; 3) обов’язком детектива-аналітика надавати на запит замовника аналізу відповідного органу Бюро економічної безпеки інформацію та пояснення щодо передумов, що призвели до відповідного результату аналітичного дослідження, та використаних аналітичних інструментів; 4) створенням необхідних умов для діяльності детектива-аналітика, його матеріальним і соціальним забезпеченням; 5) використанням ліцензованих аналітичних програмних інструментів та затвердженої у встановленому законодавством порядку методології проведення аналізу 4. Детектив-аналітик не має права розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті досліджуваної події або явища, а також матеріалів кримінального провадження та процесуальних дій, оперативно-розшукової справи та оперативно-розшукових дій, що здійснюються (здійснювалися) під час такого дослідження, і які стали йому відомі у зв’язку з виконанням його службових обов’язків. 5. Детектив-аналітик несе відповідальність за: 1) об'єктивність, повноту та неупередженість створеного ним особисто або за його участю аналітичного продукту; 2) розголошення відомостей, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його службових обов'язків. 6. Шкода, завдана внаслідок дій або бездіяльності детектива – аналітика відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом. Детектив-аналітик Бюро економічної безпеки, діями або бездіяльністю якого завдано шкоду, відшкодовує її в порядку регресу у відповідності до діючого законодавства України. "
 
Враховано частково    
    -1103- Цимбалюк М.М.
добавити законопроект статтею такого змісту:
"Стаття . Аналітичні продукти та інформаційні документи
1. Результатом роботи аналітично-інформаційних підрозділів є аналітичні продукти та інформаційні документи.
2. Аналітичний продукт - це результат аналітичного дослідження, проведеного з використанням масивів інформації, що містяться в базах даних Бюро економічної безпеки або в інформаційних ресурсах, доступ до яких має Бюро економічної безпеки, та інших джерелах, в тому числі інформації, яка міститься у заявах про вчинення кримінального правопорушення, оформлений у письмовій формі.
Інформаційний документ - це документ інформаційного характеру, що містить систематизовану інформацію, сформовану у вигляді, що дозволяє її подальше використання замовником, у тому числі для проведення аналітичного дослідження.
3. Аналітичний продукт створюється виключно детективом-аналітиком або групою детективів - аналітиків, які безпосередньо проводили відповідне аналітичне дослідження.
4. Аналітичний продукт, містить докладний опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, обґрунтованих відповідей на запитання, поставлені замовником аналізу, або запитання поставлені за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації.
5. Аналітичні продукти поділяються на періодичні, які створюються на відповідну дату протягом встановленого періоду, та такі, що створюються за потребою або за запитом замовника аналізу.
6. Аналітичні продукти за змістом поділяються на аналітичні висновки та аналітично-інформаційні документи.
Аналітичний висновок - це аналітичний продукт, що містить відомості про вчинення кримінального правопорушення та є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення.
Аналітично-інформаційний документ - це аналітичний продукт, що містять обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені замовником аналізу, які стали предметом аналітичного дослідження, та/або результати оцінки ризиків і загроз фінансовій безпеці держави, пропозиції щодо їх мінімізації та усунення.
7. Аналітично-інформаційний документ може бути підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності.
8. Висновки, що містяться в аналітичних продуктах повинні ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин криміногенних процесів, у тому числі матеріалів кримінальних проваджень та оперативно-розшукових справ, проведеному за методологією кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх оцінки, визначеною Бюро економічної безпеки.
9. Об'єктивність висновку детектива-аналітика забезпечується:
1) використанням інструментів ліцензованих аналітичних програмних продуктів та затвердженої у встановленому законодавством порядку методології проведення аналізу;
2) можливістю проведення повторного аналітичного дослідження іншим детективом-аналітиком.
3) доступністю первинних даних, використаних детективом-аналітиком при створенні аналітичного продукту, для інших детективів-аналітиків;
4) визначеністю законом персональної відповідальності детектива – аналітика за об’єктивність та достовірність результатів проведеного ним аналітичного дослідження.
10. Види, форма та структура аналітичних продуктів та інформаційних документів, строки їх створення, встановлюються наказом Бюро економічної безпеки. "
 
Враховано частково    
356. Стаття 33. Підрозділи внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України
 
-1104- Гетманцев Д.О.
статтю 33 проекту викласти у новій редакції такого змісту:
«Стаття 33. Дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України.
1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень на осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
Склад та положення про Дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Бюро економічної безпеки України дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
3. На підставі рішення Дисциплінарної комісії стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України та його заступників Бюро економічної безпеки України накладає Директор Бюро економічної безпеки України; на осіб, які мають спеціальні звання територіального управління - керівник відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України.
Рішення керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Директора Бюро економічної безпеки України або безпосередньо до суду. Рішення Директора Бюро економічної безпеки України про накладання дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.
4. Підставами для притягнення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України до дисциплінарної відповідальності є:
1) невиконання чи неналежне виконання обов’язків;
2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;
3) перевищення своїх повноважень, якщо таке перевищення не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;
4) публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;
5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;
6) порушення правил професійної етики;
7) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;
8) інші підстави, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України для осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та Кодексом законів про працю України.»
 
Враховано частково   Стаття 36. Дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України
1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, утворюється дисциплінарна комісія у складі семи осіб. До складу дисциплінарної комісії включаються три особи, визначені Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
Положення про дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України та її склад затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Бюро економічної безпеки України дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
3. На підставі рішення дисциплінарної комісії стягнення до осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України та його заступників застосовує Директор Бюро економічної безпеки України, до осіб, які мають спеціальні звання територіального управління, - керівник відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України.
Рішення керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Директора Бюро економічної безпеки України або безпосередньо до суду. Рішення Директора Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.
4. Підставами для притягнення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, до дисциплінарної відповідальності є:
1) невиконання чи неналежне виконання обов’язків;
2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;
3) перевищення повноважень, якщо таке перевищення не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;
4) публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;
5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;
6) порушення правил професійної етики;
7) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;
8) інші підстави, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України для осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, та Кодексом законів про працю України.
 
    -1105- Гетманцев Д.О.
Стаття 33. Дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України.
1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень на осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України утворюється Дисциплінарна комісія у складі семи осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
Склад та положення про Дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Бюро економічної безпеки України дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
3. На підставі рішення Дисциплінарної комісії стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України та його заступників Бюро економічної безпеки України накладає Директор Бюро економічної безпеки України; на осіб, які мають спеціальні звання територіального управління - керівник відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України.
Рішення керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Директора Бюро економічної безпеки України або безпосередньо до суду. Рішення Директора Бюро економічної безпеки України про накладання дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.
4. Підставами для притягнення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України до дисциплінарної відповідальності є:
1) невиконання чи неналежне виконання обов’язків;
2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;
3) перевищення своїх повноважень, якщо таке перевищення не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;
4) публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;
5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;
6) порушення правил професійної етики;
7) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;
8) інші підстави, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України для осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та Кодексом законів про працю України.»
 
Враховано    
    -1106- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 33 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -1107- Василевська-Смаглюк О.М.
статтю 33 проекту викласти у новій редакції такого змісту:
«Стаття 33. Дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України.
1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень на осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
Склад та положення про Дисциплінарну комісію Бюро економічної безпеки України визначається Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Бюро економічної безпеки України дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
3. На підставі рішення Дисциплінарної комісії стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України та його заступників Бюро економічної безпеки України накладає Директор Бюро економічної безпеки України; на осіб, які мають спеціальні звання територіального управління - керівник відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України.
Рішення керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Директора Бюро економічної безпеки України або безпосередньо до суду. Рішення Директора Бюро економічної безпеки України про накладання дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду.
4. Підставами для притягнення осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України до дисциплінарної відповідальності є:
1) невиконання чи неналежне виконання обов’язків;
2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;
3) перевищення своїх повноважень, якщо таке перевищення не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;
4) публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;
5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;
6) порушення правил професійної етики;
7) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;
8) інші підстави, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України для осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України та Кодексом законів про працю України.»
 
Враховано частково    
357. 1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників Бюро економічної безпеки України у складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України діють підрозділи внутрішнього контролю.
 
      
358. Керівник підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро економічної безпеки України та керівники підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України підпорядковуються безпосередньо Директору Бюро економічної безпеки України.
 
      
359. 2. Керівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частиною другою - одинадцятою статті 13 цього Закону.
 
-1108- Железняк Я.І.
В абзаці першому частини другої статті 33 законопроекту слова "поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частиною другою - одинадцятою статті 13 цього Закону" замінити словами "результатами конкурсу, що проводиться у порядку, визначеному Директором відповідно до Типового порядку проведення конкурсу, затвердженого Міністерством фінансів України".
 
Відхилено      
360. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
 
      
361. 3. Підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України виконує завданням відповідно до частини 2 статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції».
 
      
362. 4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Бюро економічної безпеки України кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України негайно повідомляє про це уповноважений правоохоронний орган залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та/або категорії посади працівника, який вчинив таке кримінальне правопорушення.
 
-1109- Мамка Г.М.
Частину 4 статті 33 викласти у такій редакції:
«4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного бюро кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро негайно повідомляє про це уповноважений правоохоронний орган за підслідністю.»
 
Відхилено      
    -1110- Іонушас С.К.
У частині четвертій статті 33 слова «залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та/або категорії посади працівника, який вчинив таке кримінальне правопорушення.» замінити словами «за підслідністю.»;
 
Відхилено    
363. 5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України визначаються положенням, яке затверджується Директором Бюро економічної безпеки України.
 
-1111- Мамка Г.М.
Статтю 33 доповнити новою частиною 6 такого змісту:
«6. Директор Національного бюро зобов’язаний створити належні умови функціонування підрозділів внутрішньої безпеки центрального апарату та територіальних управлінь: забезпечити службовими приміщеннями, необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном.»
 
Відхилено      
364. Стаття 34. Прокурорський нагляд
 
-1112- Гетманцев Д.О.
статтю 34 проекту закону виключити;
 
Враховано      
    -1113- Железняк Я.І.
Статтю 34 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -1114- Василевська-Смаглюк О.М.
статтю 34 проекту закону виключити;
 
Враховано    
365. 1. Нагляд за додержанням Бюро економічної безпеки України законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.
 
-1115- Мамка Г.М.
У частині 1 статті 34 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено      
    -1116- Мамка Г.М.
Статтю 34 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
«2. Офіс Генерального прокурора має постійно взаємодіяти з Національним бюро з метою забезпечення прокурорського нагляду.»
 
Відхилено    
366. Стаття 35. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів Бюро економічної безпеки України
 
-1117- Гетманцев Д.О.
у назві статті 35 слово «ресурсів» замінити словом «систем»;
 
Враховано   Стаття 37. Відповідальність за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних систем Бюро економічної безпеки України
1. Працівники Бюро економічної безпеки України несуть відповідальність за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних ресурсів Бюро економічної безпеки України, доступ до яких надається в межах службових повноважень, відповідно до Конституції України, Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших нормативно-правових актів.
 
    -1118- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 35 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -1119- Василевська-Смаглюк О.М.
у назві статті 35 слово «ресурсів» замінити словом «систем»;
 
Враховано    
    -1120- Устенко О.О.
Після слів "Відповідальність за" доповнити словами "розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше"
 
Враховано    
    -1121- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "Відповідальність співробітників Бюро економічної безпеки України за розголошення, нецільове використання, порушення правил роботи з інформацією, інше протиправне використання інформаційних ресурсів Бюро економічної безпеки України, доступ до яких надається в межах службових повноважень, передбачена Конституцією України, Законом України "Про захист персональних даних", Законом України "Про інформацію" та іншими нормативно-правовими актами."
 
Враховано    
367. 1. Бюро економічної безпеки України вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації.
 
-1122- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
пункт 1 статті 35 проекту доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Працівники Бюро економічної безпеки України мають доступ та/або отримують інформацію із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
Рівні доступу працівників Бюро економічної безпеки України до інформаційних ресурсів визначаються їх повноваженнями";
 
Враховано по суті  2. Бюро економічної безпеки України вживає всіх заходів для недопущення порушень прав та інтересів будь-яких осіб, пов’язаних з обробкою інформації.
 
    -1123- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 35 проекту після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Інформація про доступ працівників Бюро економічної безпеки України до зовнішніх інформаційних ресурсів повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованих системах обробки даних власника відповідного інформаційного ресурсу та Бюро економічної безпеки України із зазначенням інформації про співробітника Бюро економічної безпеки України, який отримав доступ до зовнішнього інформаційного ресурсу, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано.
Кожна дія працівника Бюро економічної безпеки України щодо входу до інформаційних ресурсів Бюро економічної безпеки України, внесення або зміни даних, отримання інформації повинна автоматично фіксуватись із збереженням в автоматизованій системі обробки даних Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано по суті   
368. 2. Працівники Бюро економічної безпеки України несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації.
 
-1124- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
статтю 35 проекту після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Порядок контролю за дотриманням працівниками Бюро економічної безпеки України вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів під час формування та користування ними інформаційних ресурсів встановлюється наказом Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено   3. Працівники Бюро економічної безпеки України несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушення прав та інтересів будь-яких осіб, пов’язаних з обробкою інформації.
 
369. Стаття 36. Відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України
 
-1125- Мамка Г.М.
У назві та тексті статті 36 слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено   Стаття 38. Відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України
 
370. 1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків працівники Бюро економічної безпеки України несуть відповідальність згідно із законом.
 
-1126- Устенко О.О.
Після слова "несуть" доповнити словами "кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну"
 
Враховано   1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків працівники Бюро економічної безпеки України несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.
 
371. 2. У разі порушення працівником Бюро економічної безпеки України під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод людини чи громадянина, Бюро економічної безпеки України у межах своєї компетенції вживає заходів для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.
 
-1127- Мамка Г.М.
Частину 2 статті 36 викласти у такій редакції:
«2. У разі порушення працівником Національного бюро під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод людини чи громадянина, Національного бюро у межах своєї компетенції вживає заходів для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності та спрямованих на відновлення правового становища потерпілої особи.»
 
Відхилено   2. У разі порушення працівником Бюро економічної безпеки України під час виконання ним своїх службових обов’язків прав і свобод людини і громадянина Бюро економічної безпеки України у межах своєї компетенції вживає заходів для поновлення таких прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.
3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу Бюро економічної безпеки України, службовою особою, працівником Бюро економічної безпеки України під час здійснення ними своїх повноважень.
 
    -1128- Устенко О.О.
Слова "прав чи свобод людини чи громадянина" замінити словами "прав і свобод людини і громадянина"
 
Враховано    
    -1129- Устенко О.О.
Доповнити пунктом наступного змісту "Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу Бюро економічної безпеки України, службовою особою, співробітником Бюро економічної безпеки України під час здійснення ними своїх повноважень."
 
Враховано    
    -1130- Устенко О.О.
Доповнити статтею наступного змісту:
"Відсторонення керівника, заступника керівника будь-якого рівня, співробітника Бюро економічної безпеки України від виконання службових обов’язків (посади)
1. Керівник, заступник керівника будь-якого рівня, співробітник Бюро економічної безпеки України, щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових обов’язків у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Національної поліції України.
2. Керівник, заступник керівника будь-якого рівня, співробітник Бюро економічної безпеки України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
3. Відсторонення керівника, заступника керівника будь-якого рівня, співробітника Бюро економічної безпеки України від виконання службових обов’язків є тимчасовим недопущенням такої особи до виконання обов’язків за займаною посадою.
4. За особою, відстороненою від виконання службових обов’язків (посади), зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відсторонення, крім премії.
5. Керівник, заступник керівника будь-якого рівня, співробітник Бюро економічної безпеки України вважається відстороненим від виконання службових обов’язків з дня видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов’язків за займаною посадою.
Протягом періоду, коли керівника, заступника керівника будь-якого рівня, співробітника Бюро економічної безпеки України відсторонено від виконання службових обов’язків (посади), призначення такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено.
6. На період відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) у керівника, заступника керівника будь-якого рівня, співробітника Бюро економічної безпеки України вилучається службове посвідчення, яке на час такого відсторонення зберігається в його безпосереднього керівника."
 
Відхилено    
372. Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
373. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу VІ цього Закону, який набирає чинності з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України.
 
-1131- Гетманцев Д.О.
частину першу прикінцевих положень проекту викласти у новій редакції такого змісту: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу VІ цього Закону, який набирає чинності з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -1132- Железняк Я.І.
Пункт 1 розділу VІ законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон, крім положень визначених в абзаці п'ятому цього пункту, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня опублікування закону, яким передбачено:
- заборону доручати проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам органів безпеки під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки;
- що слідчий, прокурор має право надавати доручення у кримінальних провадженнях лише оперативним підрозділам того органу, який здійснює у відповідних кримінальних провадженнях досудове розслідування (за винятком доручень оперативним підрозділам органів і установ виконання покарань та органів Державної прикордонної служби України).
- що прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності органів Бюро економічної безпеки України зобов’язаний організувати та передати всі матеріали кримінального провадження за підслідністю до органів Бюро економічної безпеки України для подальшого здійснення досудового розслідування
Пункт 4 розділу VІ цього Закону набирає чинності з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено    
    -1133- Мамка Г.М.
Пункт 1 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року, крім пункту 4 розділу VІ цього Закону, який набирає чинності з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Національного бюро.»
 
Відхилено    
    -1134- Василевська-Смаглюк О.М.
частину першу прикінцевих положень проекту викласти у новій редакції такого змісту: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу VІ цього Закону, який набирає чинності з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано редакційно    
    -1135- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
у пункті 1 розділу VІ проекту слова "який набирає чинності з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України" замінити словами "який набирає чинності з дня набрання чинності законом про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, яким визначатиметься підслідність Бюро економічної безпеки України";
 
Відхилено    
374. 2. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Бюро економічної безпеки України, вирішуються відповідним прокурором у кримінальному провадженні у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
-1136- Гетманцев Д.О.
частину другу прикінцевих положень проекту викласти у новій редакції такого змісту:
«Матеріали кримінального провадження які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до Закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі в Бюро економічної безпеки України, у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.»
 
Враховано   2. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі до Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
3. Оперативно-розшукові справи, які перебувають в оперативних підрозділах податкової міліції, мають бути реалізовані шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -1137- Гетманцев Д.О.
після пункту другого доповнити пунктом третім прикінцеві положення проекту такого змісту: «3. Оперативно-розшукові справи, які перебувають в оперативних підрозділах податкової міліції, мають бути реалізованими шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» протягом трьох місяців з моменту набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з моменту набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано    
    -1138- Мамка Г.М.
У пункті 2 Розділу VІ слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національного бюро».
 
Відхилено    
    -1139- Василевська-Смаглюк О.М.
частину другу прикінцевих положень проекту викласти у новій редакції такого змісту:
«Матеріали кримінального провадження які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до Закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі в Бюро економічної безпеки України, у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.»
 
Враховано    
    -1140- Василевська-Смаглюк О.М.
після пункту другого доповнити пунктом третім прикінцеві положення проекту такого змісту: «3. Оперативно-розшукові справи, які перебувають в оперативних підрозділах податкової міліції, мають бути реалізованими шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» протягом трьох місяців з моменту набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з моменту набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано    
    -1141- Устенко О.О.
Викдасти у наступній редакції:
"Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, здійснити передачу:1) оперативно-розшукових справ, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому оперативному підрозділі, але, відповідно до цього Закону підслідні Бюро економічної безпеки України.Питання щодо передачі матеріалів вирішується відповідним прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, у порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".2) матеріалів кримінальних проваджень та речових доказів у таких кримінальних провадженнях, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування, але, відповідно до цього Закону підслідні Бюро економічної безпеки України. Питання щодо передачі матеріалів вирішується відповідним прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України."
 
Відхилено    
375. 3. За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб Законом України "Про Національну поліцію".
 
-1142- Железняк Я.І.
Після пункту 3 розділу VІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"4. На службу до Бюро економічної безпеки не можуть бути прийняті особи, які в період з 2010 по 2015 роки проходили службу на посадах слідчих та/або на оперативних посадах в підрозділах правоохоронних органів по протидії економічним злочинам, а також на посадах в органах прокуратури, незалежно від тривалості".
 
Відхилено   4. За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб, встановлені Законом України "Про Національну поліцію".
 
    -1143- Іонушас С.К.
У пункті 3 Розділу VІ Прикінцеві положення після слів «інших осіб,» додати слова «передбачені»;
 
Враховано    
376. Особам рядового і начальницького складу податкової міліції, звільненим із служби за віком, через хворобу, гарантується безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.
 
   Особам рядового і начальницького складу податкової міліції, звільненим із служби за віком, через хворобу, гарантується безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.
 
377. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1144- Мамка Г.М.
У пункті 4 Розділу VІ слова «Бюро економічної безпеки України» замінити словами «Національне бюро економічної безпеки України» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
378. 1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
   1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
379. у частині першій статті 43 слова "чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства";
 
   у частині першій статті 43 слова "чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства";
 
380. частину дев’яту статті 252 після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами", Бюро економічної безпеки України", а після слова "податкового" словами "та митного";
 
   частину дев’яту статті 252 після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а після слова "податкового" - словами "та митного";
 
381. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-1145- Гетманцев Д.О.
підпункт другий пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано      
    -1146- Стефанчук Р.О.
Підпункт другий-четвертий пункту четвертого розділу VІ «Прикінцеві положення» законопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -1147- Мамка Г.М.
Підпункт 2 пункту 4 Розділу VІ виключити.
 
Враховано    
    -1148- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1149- Василевська-Смаглюк О.М.
підпункт другий пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано    
    -1150- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1151- Іонушас С.К.
У пункті 4 Розділу VІ Прикінцеві положення підпункти 2, 3, 4, 29 виключити;
 
Враховано частково    
    -1152- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 2 пункту 4 розділу VІ проекту виключити;
 
Враховано    
382. перше речення частини першої статті 15 після слова "поліцейські" доповнити словами "працівники Бюро економічної безпеки України, які мають спеціальні звання";
 
-1153- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1154- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1155- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
383. доповнити новою статтею 184-4 такого змісту:
 
-1156- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1157- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1158- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
384. «Стаття 184-4. Незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки України
 
-1159- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1160- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1161- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
385. Незаконне використання фізичними особами ознак належності до Бюро економічної безпеки України за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Бюро економічної безпеки України чи похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, -
 
-1162- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1163- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1164- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
386. тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-1165- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1166- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1167- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
387. Незаконне використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, а також громадськими об’єднаннями ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, -
 
-1168- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1169- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1170- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
388. тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-1171- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1172- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1173- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
389. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
-1174- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1175- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1176- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
390. тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб - від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
-1177- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1178- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1179- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
391. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
-1180- Гетманцев Д.О.
підпункт третій пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано      
    -1181- Мамка Г.М.
Підпункт 3 пункту 4 Розділу VІ виключити.
 
Враховано    
    -1182- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1183- Василевська-Смаглюк О.М.
підпункт третій пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано    
    -1184- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1185- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 3 пункту 4 розділу VІ проекту виключити;
 
Враховано    
392. абзац перший статті 112 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України";
 
-1186- Ковальов О.І.
доповнити підпункт 3 пункту 4 Прикінцевих положень проекту наступним змістом:
 
Відхилено      
    -1187- Ковальов О.І.
у статті 209:
у абзаці другому частини першої після слів "...волі на строк від" замінити слова "трьох до шести" на слова "одного до двох";
 
Відхилено    
    -1188- Ковальов О.І.
абзац другий частини першої після слів «...з конфіскацією майна» доповнити словами та символами «, одержаного злочинним шляхом»;
 
Відхилено    
    -1189- Ковальов О.І.
у абзаці другому частини другої після слів "...волі на строк від" замінити слова "п’яти до восьми" на слова "трьох до п’яти";
 
Відхилено    
    -1190- Ковальов О.І.
абзац другий частини другої після слів «...з конфіскацією майна» доповнити словами та символами «, одержаного злочинним шляхом»;
 
Відхилено    
    -1191- Ковальов О.І.
у абзаці другому частини третьої після слів "...волі на строк від" замінити слова "восьми до дванадцяти" на слова "п’яти до десяти";
 
Відхилено    
    -1192- Ковальов О.І.
абзац другий частини третьої після слів «...з конфіскацією майна» доповнити словами та символами «, одержаного злочинним шляхом»;
 
Відхилено    
    -1193- Ковальов О.І.
частину першу примітки після слів «...неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» доповнити словами та символами « (за винятком діянь, передбачених статтями 212, 212-1, 222-2 Кримінального кодексу України)»;
 
Відхилено    
    -1194- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1195- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1196- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
393. у статті 212 слова «обов’язкових платежів» замінити словом «платежів»;
 
-1197- Ковальов О.І.
доповнити підпункт 3 пункту 4 Прикінцевих положень проекту наступним змістом:
статтю 212 доповнити новою частиною наступного змісту: "6. Відповідно до цієї статті кримінальній відповідальності підлягає виключно особа, яка не сплатила податки, збори (платежі), що входять в систему оподаткування або безпосередньо керівник підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності.";
 
Відхилено      
    -1198- Ковальов О.І.
статтю 212 доповнити новою частиною наступного змісту: "6. Відповідно до цієї статті суб’єктом кримінального правопорушення є виключно особа, на яку законом покладено обов’язок із сплати податків, зборів (платежі), що входять в систему оподаткування або службова особа (керівник) підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, та яка (який) вчинила (вчинив) діяння, передбачені цією статтею.";
 
Відхилено    
    -1199- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1200- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1201- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1202- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
394. доповнити Кодекс статтею 222-2 такого змісту:
 
-1203- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1204- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1205- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
395. "Стаття 222-2. Шахрайство з податком на додану вартість
 
-1206- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1207- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1208- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
396. 1. Розкрадання або заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування або подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, в тому числі в результаті використання завідомо підробленого документа (шахрайство з податком на додану вартість), -
 
-1209- Железняк Я.І.
В абзаці шостому підпункту 3 пункту 4 розділу VІ законопроекту слова "документа (шахрайство з податком на додану вартість)" замінити словами "документа (шахрайство з податком на додану вартість), якщо вони вчинені у значних розмірах".
 
Відхилено      
    -1210- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1211- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1212- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
397. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
-1213- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1214- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1215- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
398. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статі, вчинені повторно або вчинені організованою групою -
 
-1216- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1217- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1218- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
399. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
-1219- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1220- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1221- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
400. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у значних розмірах, -
 
-1222- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1223- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1224- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
401. караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-1225- Железняк Я.І.
В абзаці десятому підпункту 3 пункту 4 розділу VІ законопроекту слова "якщо вони вчинені у значних розмірах" замінити словами "якщо вони вчинені у великих розмірах".
 
Відхилено      
    -1226- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1227- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1228- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
402. 4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -
 
-1229- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1230- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1231- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
403. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-1232- Железняк Я.І.
В абзаці дванадцятому підпункту 3 пункту 4 розділу VІ законопроекту слова "якщо вони вчинені у великих розмірах" замінити словами "якщо вони вчинені у особливо великих розмірах".
 
Відхилено      
    -1233- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1234- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1235- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
404. 5. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -
 
-1236- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1237- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1238- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
405. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-1239- Железняк Я.І.
Абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий підпункту 3 пункту 4 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -1240- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1241- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1242- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
406. Примітка. Під значним розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
 
-1243- Железняк Я.І.
Після абзацу третього підпункту 3 пункту 4 розділу VІ законопроекту доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"примітку статті 212 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
"Під фактичним ненадходженням коштів до бюджетів чи державних цільових фондів слід розуміти несплату узгоджених грошових зобов’язань у порядку та строки, встановлені законом"".
 
Відхилено      
    -1244- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1245- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1246- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
407. абзац перший частини першої статті 344 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України";
 
-1247- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1248- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1249- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
408. абзац перший частини першої статті 346 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України";
 
-1250- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1251- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1252- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
409. підпункт 1 пункту 3 примітки до статті 368 після слів "Директор Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директор Бюро економічної безпеки України";
 
-1253- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1254- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1255- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
410. у статті 382:
 
-1256- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано      
    -1257- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
411. абзац перший частини першої після слів "постанови суду" доповнити словами "або ухвали слідчого судді";
 
-1258- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1259- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1260- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
412. абзац перший частини четвертої після слів "службовою особою" доповнити словом "остаточного";
 
-1261- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1262- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1263- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
413. 4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
-1264- Гетманцев Д.О.
підпункт четвертий пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано      
    -1265- Мамка Г.М.
Підпункт 4 пункту 4 Розділу VІ виключити.
 
Враховано    
    -1266- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1267- Василевська-Смаглюк О.М.
підпункт четвертий пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано    
    -1268- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1269- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
підпункт 4 пункту 4 розділу VІ проекту виключити;
 
Враховано    
414. у частині першій статті 3:
 
-1270- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1271- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1272- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
415. у пункті 8 слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань" замінити словами "органу Державного бюро розслідувань, керівник підрозділу детективів органу Бюро економічної безпеки України";
 
-1273- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1274- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1275- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1276- Бурміч А.П.
У розділі VІ «Прикінцеві положення» у частині четвертій у пункті 4 виключити абзаци шостий та сьомий (зміни до статті 36 КПК України).
 
Враховано    
416. у пункті 17 слова «органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»
 
-1277- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1278- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1279- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
417. частину другу статті 21 після слів "ухвала суду" доповнити словами " (слідчого судді)";
 
-1280- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1281- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1282- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
418. у статті 36:
 
-1283- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1284- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1285- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
419. абзац перший частини п’ятої після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "чи Бюро економічної безпеки України";
 
-1286- Железняк Я.І.
Після абзацу сьомого підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"частину шосту доповнити новим реченням: "Скасування незаконних та необґрунтованих постанов детективів Бюро економічної безпеки може бути здійснено лише керівником відповідної обласної прокуратури (його заступниками), Генеральним прокурором (його заступниками) або особою, яка виконує його обов’язки".
 
Відхилено      
    -1287- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1288- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1289- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
420. у статті 38:
 
-1290- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1291- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1292- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
421. у частині першій:
 
-1293- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1294- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1295- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
422. підпункт "в" пункту 1 виключити;
 
-1296- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1297- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1298- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
423. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
-1299- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1300- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1301- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
424. "3) підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України";
 
-1302- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1303- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1304- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
425. у частині третій слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;
 
-1305- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1306- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1307- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
426. у статті 41:
 
-1308- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1309- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1310- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
427. у частині першій:
 
-1311- Железняк Я.І.
Абзаци п'ятнадцятий – вісімнадцятий підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту замінити абзацами такого змісту:
"частину першу викласти в такій редакції:
"1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативний, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки — за письмовим дорученням детектива, прокурора обласної прокуратури або Офісу Генерального проекрора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України — за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Забороняється доручати проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам органів безпеки під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України або Бюро економічної безпеки".
 
Відхилено      
    -1312- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1313- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1314- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
428. слова «органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства» замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;
 
-1315- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1316- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1317- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
429. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-1318- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1319- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1320- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
430. «Забороняється доручати проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам органів безпеки України під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України або органів Бюро економічної безпеки України»;
 
-1321- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1322- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1323- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
431. у частині другій:
 
-1324- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1325- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1326- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
432. друге речення після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "та органів Бюро економічної безпеки України";
 
-1327- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1328- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1329- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
433. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-1330- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1331- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1332- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
434. «Слідчий, прокурор має право надавати доручення у кримінальних провадженнях лише оперативним підрозділам того органу, який здійснює у відповідних кримінальних провадженнях досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на надання слідчими, прокурорами доручень в кримінальних провадженнях оперативним підрозділам органів і установ виконання покарань та органів Державної прикордонної служби України";
 
-1333- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1334- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1335- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
435. у частині першій статті 143 слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
-1336- Железняк Я.І.
Після абзацу двадцять третього підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"частину другу статті 154 доповнити реченням такого змісту: "Відсторонення від посади Директора Бюро економічної безпеки здійснюється слідчим суддею на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора в порядку, встановленому законом"".
 
Відхилено      
    -1337- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1338- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1339- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
436. абзац перший частини дев’ятої статті 170 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника)" доповнити словами "Директора Бюро економічної безпеки України (або його заступника)";
 
-1340- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1341- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1342- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
437. у статті 214:
 
-1343- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1344- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1345- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
438. у другому реченні частини другої слова «органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «Бюро економічної безпеки України»;
 
-1346- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1347- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1348- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
439. доповнити частиною десятою такого змісту:
 
-1349- Железняк Я.І.
Абзаци двадцять сьомий і двадцять восьмий підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -1350- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1351- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1352- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1353- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
440. «10. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу України, можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише у разі, коли податкове правопорушення визначено актом документальної перевірки відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу України та іншими додатковими фактичними даними, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення.»
 
-1354- Ковальов О.І.
у підпункті 4 пункту 4 Прикінцевих положень проекту
частину десяту статті 214 викласти у наступній редакції:
"10. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу України, можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише у разі, коли податкове правопорушення визначено актом документальної перевірки відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу України, а розмір коштів, що фактично не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування визначено експертизою та іншими додатковими фактичними даними, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення."
 
Відхилено      
    -1355- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1356- Красов О.І.
Пропоновану частину 10 вилучити із Законопроекту.
 
Враховано    
    -1357- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1358- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1359- Цимбалюк М.М.
виключити
 
Враховано    
441. у статті 216:
 
-1360- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1361- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1362- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
442. частину третю викласти в такій редакції:
 
-1363- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1364- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1365- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
443. "3. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 222-2 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України.
 
-1366- Ковальов О.І.
частину третю статті 216 викласти у наступній редакції:
"3. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями «110-2, 159-1, 160, 172, 173, 175, 190, 191, 199, 202, 201, 203-1, 203-2, 204, 2051, 206, 206-2, 209, 209-1, 210, 211, 212, 2121, 213, 2181, 219, 2201, 2202, 222, 2221, 2222 2231, 2232, 224, 227, 229, 231, 232, 2321, 2322, 233 Кримінального кодексу України."
 
Відхилено      
    -1367- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1368- Ковальчук О.В.
в абзаці тридцять першому пункту четвертого частини четвертої розділу VІ законопроекту цифру "224" виключити
 
Відхилено    
    -1369- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1370- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1371- Лаба М.М.
видалити статтю 224
 
Враховано    
444. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 206-2, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
-1372- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1373- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1374- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
445. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 199 Кримінального кодексу України, у разі якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою групою.
 
-1375- Железняк Я.І.
В абзаці тридцять другому підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту після слів "передбачених статтями" доповнити словами та цифрами "191 (у разі, якщо предметом злочину є майно державної чи комунальної власності, або майно державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів)".
 
Відхилено      
    -1376- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1377- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1378- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
446. Якщо під час розслідування зазначених кримінальних правопорушень встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 216, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, такі правопорушення розслідуються детективами органів Бюро економічної безпеки України";
 
-1379- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1380- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1381- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
447. Прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності органів Бюро економічної безпеки України зобов’язаний організувати та передати всі матеріали кримінального провадження за підслідністю до органів Бюро економічної безпеки України для подальшого здійснення досудового розслідування ";
 
-1382- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1383- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1384- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
448. пункт 1 частини четвертої після слів "Директором Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директором Бюро економічної безпеки України";
 
-1385- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1386- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1387- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
449. пункт 2 частини четвертої після слів "вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1388- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1389- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1390- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
450. Частину десяту викласти в такій редакції:
 
-1391- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1392- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1393- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
451. "10. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про такі злочини, визначає підслідність всіх цих злочинів.
 
-1394- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1395- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1396- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
452. При встановленні таких інших злочинів, які належать до підслідності Бюро економічної безпеки України, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження з визначенням підслідності за Бюро економічної безпеки України, прокурором при визначенні підслідності всіх цих злочинів враховується пріоритетність повноважень Бюро економічної безпеки України щодо розслідування підслідних злочинів.";
 
-1397- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1398- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1399- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
453. у першому реченні частини шостої статті 232 слова "органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства" замінити словами "органу Бюро економічної безпеки України";
 
-1400- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1401- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1402- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
454. у частині п’ятій статті 246:
 
-1403- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1404- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1405- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
455. в абзаці четвертому слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України";
 
-1406- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1407- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1408- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
456. в абзаці п’ятому слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України";
 
-1409- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1410- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1411- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
457. перше речення частини шостої слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства" замінити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
-1412- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1413- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1414- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
458. у першому реченні частини четвертої статті 263 після слів "Національної поліції" доповнити словами "органів Бюро економічної безпеки України";
 
-1415- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1416- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1417- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
459. у статті 269-1:
 
-1418- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1419- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1420- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
460. частину першу після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1421- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1422- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1423- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
461. абзац перший частини другої після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1424- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1425- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1426- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
462. частину третю після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1427- Ковальов О.І.
частину першу статті 284 доповнити новим пунктом 9-2 наступного змісту:
"9-2) відомості про кримінальне правопорушення, що передбачене статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань без дотримання положень частини десятої статті 214 цього Кодексу.
Положення цього пункту є такими, що пом'якшують кримінальну відповідальність і мають зворотну дію у часі.".
 
Відхилено      
    -1428- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано    
    -1429- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1430- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
463. частину першу статті 480 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
-1431- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1432- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1433- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
464. "11) Директора Бюро економічної безпеки України та його заступника";
 
-1434- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1435- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1436- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
465. у частині першій статті 481:
 
-1437- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1438- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1439- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
466. пункт 2 після слів "Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Директору Бюро економічної безпеки України";
 
-1440- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1441- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1442- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
467. пункт 3 після слів "працівникам Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "заступнику Директора Бюро економічної безпеки України";
 
-1443- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1444- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1445- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
468. частину першу статті 533 після слів "ухвала суду" доповнити словами " (слідчого судді)";
 
-1446- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1447- Павлюк М.В.
Виключити;
 
Враховано    
    -1448- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
469. у другому реченні частини четвертої статті 575 слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»;
 
-1449- Мінько С.А.
Виключити
 
Враховано      
    -1450- Павлюк М.В.
Виключити
 
Враховано    
    -1451- Лубінець Д.В.
Виключити;
 
Враховано    
470. 5) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
   2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
471. статтю 3 після слів "Державне бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
   статтю 3 після слів "Державне бюро розслідувань" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
472. у частині першій статті 5:
 
-1452- Железняк Я.І.
Після абзацу третього підпункту 5 пункту 4 розділу VІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"в абзаці четвертому слова "спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" замінити словами "підрозділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки"".
 
Враховано   у частині першій статті 5:
в абзаці четвертому слова "спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" замінити словами "підрозділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки";
 
473. абзац восьмий виключити;
 
   абзац восьмий виключити;
 
474. після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
475. "Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами, підрозділами внутрішнього контролю".
 
-1453- Гетманцев Д.О.
у абзаці шостому підпункту п’ятому пункту четвертого прикінцевих положень проекту слова «підрозділами внутрішнього контролю» виключити;
 
Враховано   "Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами";
 
    -1454- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці шостому підпункту п’ятому пункту четвертого прикінцевих положень проекту слова «підрозділами внутрішнього контролю» виключити;
 
Враховано    
476. У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
      
477. в першому реченні частини четвертої статті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1455- Гетманцев Д.О.
після абзацу восьмого підпункт п’ятий пункту четвертого прикінцевих положень проекту доповнити новим абзацом такого змісту: «у статті 8: доповнити частину першу: «21) безпосередньо проводити, або ініціювати проведення кримінального аналізу;»;
 
Враховано   у частині четвертій статті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
у статті 8:
у частині першій:
у пункті 2 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Бюро економічної безпеки України»;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) безпосередньо проводити, або ініціювати проведення кримінального аналізу»;
 
    -1456- Василевська-Смаглюк О.М.
після абзацу восьмого підпункт п’ятий пункту четвертого прикінцевих положень проекту доповнити новим абзацом такого змісту: «у статті 8: доповнити частину першу: «21) безпосередньо проводити, або ініціювати проведення кримінального аналізу;»;
 
Враховано    
478. частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
479. "Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним підрозділам, підрозділам внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України у межах їх компетенції";
 
-1457- Гетманцев Д.О.
у абзаці десятому підпункту п’ятому пункту четвертого прикінцевих положень проекту слова «підрозділам внутрішнього контролю» виключити;
 
Враховано   "Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним підрозділам Бюро економічної безпеки України у межах їх компетенції";
 
    -1458- Василевська-Смаглюк О.М.
у абзаці десятому підпункту п’ятому пункту четвертого прикінцевих положень проекту слова «підрозділам внутрішнього контролю» виключити;
 
Враховано    
480. у статті 9:
 
   у статті 9:
 
481. у другому реченні частини першої слова «оперативного підрозділу органів доходів і зборів» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України або керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України»;
 
   у частині першій слова «оперативного підрозділу органів доходів і зборів» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України або керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України»;
 
482. у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
   у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
483. у третьому реченні частини третьої слова «оперативного підрозділу органів доходів і зборів» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;
 
   у частині третій слова «оперативного підрозділу органів доходів і зборів» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником»;
 
484. у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами " Бюро економічної безпеки України";
 
   у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
485. у статті 9-1:
 
   у статті 9-1:
 
486. у першому реченні частини другої слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками", а слова «уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів» виключити;
 
   у частині другій слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України або його уповноваженими заступниками", а слова «уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів» виключити;
 
487. у першому реченні частини третьої слова «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України»;
 
   у частині третій слова «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України»;
 
488. частину першу статті 9-2 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
-1459- Гетманцев Д.О.
абзаци дев’ятнадцятий-двадцятий підпункту п’ятого пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано      
    -1460- Василевська-Смаглюк О.М.
абзаци дев’ятнадцятий-двадцятий підпункту п’ятого пункту четвертого прикінцевих положень проекту виключити;
 
Враховано    
489. "10) ліквідації державного органу, до складу якого входить підрозділ, уповноважений цим Законом на ведення оперативно-розшукової діяльності. У разі закриття оперативно-розшукової справи з підстав, визначених цим пунктом, матеріали такої справи передаються до підрозділів інших державних органів, яким цим Законом надано право ведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до компетенції. Якщо у матеріалах оперативно-розшукової справи містяться дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, уповноважений прокурор приймає рішення про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань";
 
-1461- Южаніна Н.П.
Геращенко І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Федина С.Р.
В'ятрович В.М.
Княжицький М.Л.
Князевич Р.П.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
третє речення підпункту 5 пункту 4 розділу VІ проекту виключити;
 
Враховано      
490. 6) у статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
   29) у статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
491. абзац п’ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1462- Гетманцев Д.О.
абзац другий підпункту шостого пункту четвертого прикінцевих положень проекту викласти в такій редакції:
«абзац п’ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано   абзац п’ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";
 
    -1463- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац другий підпункту шостого пункту четвертого прикінцевих положень проекту викласти в такій редакції:
«абзац п’ятий пункту 2 частини першої доповнити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";
 
Враховано    
    -1464- Лаба М.М.
видалити
 
Відхилено    
492. в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
-1465- Гетманцев Д.О.
абзац третій підпункту шостого пункту четвертого прикінцевих положень проекту викласти в такій редакції:
в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "податкової міліції" замінити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";»;
 
Відхилено   в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
    -1466- Василевська-Смаглюк О.М.
абзац третій підпункту шостого пункту четвертого прикінцевих положень проекту викласти в такій редакції:
в абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої слова "податкової міліції" замінити словами "особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України";»;
 
Відхилено    
493. 7) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
   4) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
494. абзац перший преамбули після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
   абзац перший преамбули після слів "податковій міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
495. частину першу статті 1 після слів "податкової міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
   частину першу статті 1 після слів "податкової міліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
496. у статті 1-2:
 
      
497. у пункті "б" після слів «податкової міліції» доповнити словами «особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України»;
 
   пункт "б" статті 1-2 після слів «податкової міліції» доповнити словами «особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України»;
 
498. у першому реченні частини другої статті 2:
 
   у частині другій статті 2 після слів "Національної поліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України", а слова "податкової міліції" виключити;
 
499. після слів "Національної поліції" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України";
 
      
500. слова "податкової міліції" виключити;