Кількість абзаців - 601 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (ч.І) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин
 
-1- Пузійчук А.В.
У назві законопроєкту слова "удосконалення системи управління та дерегуляції" замінити словом "регулювання".
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин
 
3.

 
-2- Сольський М.Т.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин"
 
Враховано      
4. Верховна Рада постановляє:
 
-3- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
У тексті законопроекту слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
    -4- Чорноморов А.О.
У тексті законопроекту слова "у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у всіх відмінках замінити словами "у сфері земельних відносин" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -5- Кучер М.І.
У тексті законопроекту слова "у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" у всіх відмінках замінити словами "у сфері земельних відносин" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -6- Шкрум А.І.
У тексті проекту закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геоінформаційних даних" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -7- Заблоцький М.Б.
У тексті законопроекту слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Враховано    
    -8- Кулініч О.І.
У тексті законопроекту слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Враховано    
    -9- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У тексті проекту закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геоінформаційних даних" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
5. І.Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27):
 
-10- Шкрум А.І.
У Частині 1 Розділу І: Доповнити частину новим пунктом 1 такого змісту: "1) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту: "е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем." "
 
Відхилено   4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
    -11- Лабунська А.В.
Частину першу статті 1 доповнити такими словами: "та є об’єктом права власності Українського народу згідно із статтею 13 Конституції України".
 
Відхилено    
    -12- Лабунська А.В.
Частину другу статті 1 викласти у такій редакції: "Суб’єктами земельних відносин є фізичні та юридичні особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, що встановлені цим Кодексом, а також органи місцевого самоврядування та державної влади та інші особи, визначені у статті 80 цього Кодексу. Особа, яка стала суб’єктом земельних відносин всупереч встановленим для неї кваліфікаційним вимогам, підпадає під юридичну відповідальність (фінансову, адміністративну чи кримінальну), встановлену законами України".
 
Відхилено    
    -13- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І: Доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту: "1) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту: "е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем.";"; У зв’язку з цим, підпункт 1 вважати підпунктом 1-1;
 
Відхилено    
    -14- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У пункті 1 розділу І: Доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту:
 
Відхилено    
    -15- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І: Доповнити пункт новим підпунктом 1 такого змісту: "1) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом такого змісту: "е) пріоритету надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності над їх продажем."; "; У зв’язку з цим, підпункт 1 вважати підпунктом 1?;
 
Відхилено    
7. 1) пункт "ґ" частини першої статті 6 виключити;
 
-16- Шкрум А.І.
Пункт 1 частини 1 виключити.
 
Відхилено   1) пункт "ґ" частини першої статті 6 виключити;
 
    -17- Власенко С.В.
У Розділі 1: абзац 1 пункту 1 частини 1 викласти в редакції: "пункт "ґ" частини 1 статті 6 викласти в редакції: "ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; ";
 
Відхилено    
    -18- Пузійчук А.В.
Підпункт перший пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -19- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
До розділу І законопроекту: 1. до пункту 1 законопроекту внесення змін до Земельного кодексу України: Підпункт 1 пункту 1 виключити (не вносити зміни до пункту "ґ" частини першої статті 6 Земельного кодексу України).
 
Відхилено    
    -20- Столар В.М.
Пункт "ґ" статті 6 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в наступній редакції: "ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; "
 
Відхилено    
    -21- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Земельний кодекс 1. У частині першій статті 6 додати пункт ґ) такого змісту: ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу;
 
Відхилено    
    -22- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -23- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У статті 6 Земельного кодексу України додати пункт такого змісту: "г) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -24- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті шостої Земельного кодексу України доповнити пунктом "ґ", який викласти в такій редакції: "ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; "
 
Відхилено    
    -25- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
У розділі І: 1. у пункті 1 (зміни до Земельного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):Підпункт 1 виключити;
 
Відхилено    
    -26- Крулько І.І.
У частині 1 розділу І законопроекту (зміни до Земельного кодексу України): Пункт 1) (щодо змін до статті 6) виключити;
 
Відхилено    
    -27- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
До розділу І. До пункту 1 щодо внесення змін до Земельного кодексу України.1. Підпункт 1 виключити.
 
Відхилено    
    -28- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27): 1. Пункт "г" статті 6 викласти у наступній редакції: "погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення та виведення з експлуатації особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -29- Наливайченко В.О.
(У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):)В пункті ґ частини 1 статті 6 замінити слова "особливо цінних" на "стратегічно важливих " та викласти у такій редакції: ґ) Погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення стратегічно важливих земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу;
 
Відхилено    
    -30- Княжицький М.Л.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І проекту закону виключити.
 
Відхилено    
    -31- Кабаченко В.В.
І. В пункті 1 розділу Ізаконопроекту (внесення змін до Земельного кодексу України): в пункті 1 (внесення змін до ст.6): 1) абзац перший (внесення змін до пункту "ґ" ч.1) виключити;
 
Відхилено    
    -32- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -33- Ніколаєнко А.І.
У пункті 1 частини 1 Розділу І законопроекту: Частину першу статті 6 Земельного кодексу України доповнити пунктом: "ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; "
 
Відхилено    
    -34- Тарута С.О.
Підпункт 1 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -35- Качура О.А.
Підпункт 1 пункту 1 проекту, виключити;
 
Відхилено    
    -36- Бондарєв К.А.
У пункті 1 Розділу 1 проекту прийнятому у першому читанні, стосовно внесення змін до Земельного кодексу України: Пункт "ґ" статті 6 викласти в наступній редакції: "погодження питань, пов’язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; ";
 
Відхилено    
    -37- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Підпункт 1 пункт у1 Розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -38- Павловський П.І.
У розділі І законопроекту: Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
8. 2) у статті 8:
 
-39- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 2 пункту 1 виключити (не вносити зміни до 8 Земельного кодексу України).
 
Відхилено   2) у частині першій статті 8:
 
    -40- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -41- Крулько І.І.
Пункт 2) (щодо змін до статті 8) виключити;
 
Відхилено    
    -42- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункт 2 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити статтю 8 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -43- Павловський П.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
9. у частині першій:
 
-44- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27): 1) В абзаці 1 статті 8 після слів "у галузі земельних відносин" доповнити словами "на території області".
 
Відхилено      
    -45- Кабаченко В.В.
в пункті 2 (внесення змін до ст.8): 1) абзац третій (внесення змін до ч. 1 ст.8) виключити;
 
Відхилено    
10. в абзаці першому слова "на території області" виключити;
 
-46- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті восьмої Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин, у межах території області, належить: "
 
Відхилено   в абзаці першому слова "на території області" виключити;
 
    -47- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Земельний кодекс України. У статті 8: абзац перший після слів "земельних відносин" доповнити словами "на території області";
 
Відхилено    
    -48- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Абзаци третій та четвертий підпункту 2 виключити;
 
Відхилено    
11. пункт "а" частини першої після слова "громад" доповнити словами "сіл, селищ, міст області"
 
-49- Власенко С.В.
У пункт 2 частини 1 додати: "до частини 1 новий підпункт: "погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу"
 
Відхилено   пункт "а" доповнити словами "сіл, селищ, міст області";
 
    -50- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "а" статті 8 викласти в такій редакції: "а) здійснення державної політики щодо земель, які знаходяться у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області; ".
 
Відхилено    
    -51- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "е" статті 8 викласти в такій редакції: "е) організація землеустрою в межах області; ".
 
Відхилено    
    -52- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У пункті а) слова "сіл, селищ, міст області" виключити.
 
Відхилено    
    -53- Качура О.А.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "пункт "а" частини першої після слова "громад" доповнити словами ", сіл, селищ, міст на території області; ";
 
Відхилено    
12. 3) у статті 9:
 
-54- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   3) у статті 9:
 
    -55- Кабаченко В.В.
в пункті 3 (внесення змін до ст.9): 1) абзац третій (внесення змін до ч.1 ст.9) виключити; 2) абзац четвертий (внесення змін до пункту "г" ч.1) виключити; 3) абзац сьомий (внесення змін до пунктів "и" та "і" ч.1) виключити;
 
Відхилено    
13. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
14. в абзаці першому слова "на їх території" виключити;
 
-56- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 1 статті 9 Земельного кодексу України після слів "у галузі земельних відносин" додати слова "в межах їх території";
 
Відхилено   в абзаці першому слова "на їх території" виключити;
 
    -57- Плачкова Т.М.
В абзаці 1 статті 9 Земельного кодексу України після слів "у галузі земельних відносин" додати слова "в межах їх території".
 
Відхилено    
    -58- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзаці 1 статті 9 Земельного кодексу України доповнити пунктом наступного змісту: "забезпечення здійснення контролю за використанням земель комунальної власності та додержанням земельного законодавства";
 
Відхилено    
    -59- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 9 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин, у межах території міст Києва і Севастополя, належить: "
 
Відхилено    
    -60- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 9: абзац перший після слів "земельних відносин" доповнити словами "на їх території";
 
Відхилено    
    -61- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Абзаци третій – восьмий підпункту 3 виключити;
 
Відхилено    
    -62- Шпенов Д.Ю.
Виключити абзац третій підпункту 3 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити абзац 1 статті 9 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -63- Соболєв С.В.
В частині змін, запропонованих до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27): Виключити абзац 3-5 пункту 3 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
    -64- Наливайченко В.О.
Абзац 1 пункту 1 статті 9: "До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин на їх території належить: " - виключити
 
Відхилено    
    -65- Качура О.А.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 проекту, виключити;
 
Відхилено    
15. у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування"
 
-66- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У пункті г) абзацу 1 статті 9 Земельного кодексу України після слів "вилучення земельних ділянок" додати слова "комунальної власності наданих у власність та користування";
 
Відхилено   у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування";
 
    -67- Плачкова Т.М.
У пункті г) абзацу 1 статті 9 Земельного кодексу України після слів "вилучення земельних ділянок" додати слова "комунальної власності наданих у власність та користування".
 
Відхилено    
    -68- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 9 "Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин": 1. Пункт "г" статті 9 викласти у наступній редакції: "погодження зміни форми власності земельних ділянок, що належать до комунальної власності в порядку, передбаченому цим Кодексом; "; 2. Пункт "д" статті 9 викласти у наступній редакції: "припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом"; 3. Пункт "и" статті 9 викласти у наступній редакції: "координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів"; 4. Пункт "а" частини другої статті 9 викласти в наступній редакції: "надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону та перевірку достовірності занесених в нього даних стосовно земельних ділянок, які віднесено до міської та приміської території".
 
Відхилено    
    -69- Наливайченко В.О.
Пункт "г" статті 9 викласти у такій редакції: г)заборонити вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності в порядку, що не передбачений цим Кодексом;
 
Відхилено    
16. пункт "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності"
 
-70- Власенко С.В.
Абзац 5 пункту 3 частини 1 викласти в редакції: "пункт ґ викласти в редакції: "ґ)викуп земельних ділянок несільськогосподарського призначення приватної власності для суспільних потреб міста за наявності вичерпних умов, передбачених цим Кодексом; ";
 
Відхилено   пункт "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності";
 
    -71- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті "ґ" статті 9 видалити слова "приватної власності".
 
Відхилено    
    -72- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В пункті "ґ" абзацу першого статті 9 Земельного кодексу України виключити слова "приватної власності", та викласти в такій редакції: "ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста; "
 
Відхилено    
    -73- Волошин О.А.
Славицька А.К.
З пункту "ґ" абзацу першого статті 9 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "ґ) викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб міста; "
 
Відхилено    
    -74- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Пункти г)-д) викласти в такій редакції: "г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності в порядку, передбаченому цим Кодексом"; ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста; д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом; "
 
Відхилено    
    -75- Наливайченко В.О.
Пункт "ґ" статті 9 в кінці доповнити словами "здійснюється виключно у добровільному порядку на підставі договору купівлі-продажу чи міни", та викласти у такій редакції: ґ) Викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста здійснюється виключно у добровільному порядку на підставі договору купівлі-продажу чи міни"
 
Відхилено    
17. пункт "д" після слова "ділянками" доповнити словами "комунальної власності"
 
-76- Наливайченко В.О.
Пункт "д" статті 9 та викласти у такій редакції: д) Припинення та поновлення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
Відхилено   пункт "д" після слова "ділянками" доповнити словами "комунальної власності";
 
18. пункти "и" та "і" виключити;
 
-77- Власенко С.В.
Абзац 7 пункту 3 частини 1 - виключити;
 
Відхилено   пункти "и" та "і" виключити;
 
    -78- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 3 пункту 1 (зміни до статті 9 Земельного кодексу України): "У частині першій статті 9 Земельного кодексу України пункти "и" та "і" залишити в діючій редакції: "и) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; ".
 
Відхилено    
    -79- Волошин О.А.
Славицька А.К.
"і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, у межах та порядку, встановлених законом; ".
 
Відхилено    
    -80- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Доповнити пунктами и) -і) такого змісту: "и) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; ".
 
Відхилено    
    -81- Крулько І.І.
У пункті 3) абзац 7 (щодо пунктів "и" та "і" частини 1 статті 9) виключити;
 
Відхилено    
    -82- Ніколаєнко А.І.
Частину 1 статті 9 Земельного кодексу України доповнити пунктами: "и) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; "
 
Відхилено    
19. доповнити частиною такого змісту:
 
-83- Ніколаєнко А.І.
Частину 2 статті 9 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною другою такого змісту:
 
20. "До повноважень виконавчих органів Київської і Севастопольської міських рад належать:
 
-84- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Нову частину виключити.
 
Відхилено   "До повноважень виконавчих органів Київської та Севастопольської міських рад належить:
 
    -85- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзаци восьмий-дванадцятий викласти у такій редакції: "доповнити частиною такого змісту: "До повноважень виконавчих органів Київської і Севастопольської міських рад належить: а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону; б) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; в) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, додержанням земельного та екологічного законодавства у межах та порядку, встановлених законом; г) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону."; ".
 
Враховано частково    
21. а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
 
   а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
 
22. б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;
 
-86- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 3 пункту 1 (зміни до статті 9 Земельного кодексу України): "У новій частині статті 9 Земельного кодексу України абзац та слова "б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у межах та порядку, встановлених законом" виключити."
 
Відхилено   б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;
 
23. в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону"
 
-87- Власенко С.В.
Пункт 3 частини 1 доповнити новим останнім абзацом в редакції: "г)погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу, якщо ці землі розташовані в межах міста Києва, Севастополя"
 
Відхилено   в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону";
 
24. 4) у частині першій статті 10:
 
-88- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 4 пункту 1 виключити (не вносити зміни до 10 Земельного кодексу України).
 
Відхилено   4) у частині першій статті 10:
 
    -89- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -90- Крулько І.І.
Пункт 4) (щодо змін до статті 10) виключити;
 
Відхилено    
    -91- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 10 "Повноваження районних рад у галузі земельних відносин": 1. пункт "в" викласти у наступній редакції: "координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів"; 2. пункт "е" викласти у наступній редакції: "вирішення земельних спорів".
 
Відхилено    
    -92- Кабаченко В.В.
в пункті 4 (внесення змін до ч.1 ст.10): 1) абзац другий (внесення змін до пункту "а") виключити; 2) абзац четвертий (внесення змін до пунктів "в" та "е") викласти в такій редакції "пункт "е" виключити; ";
 
Відхилено    
25. в абзаці першому слова "на території району" виключити;
 
-93- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 1 статті 10 Земельного кодексу України після слів "у галузі земельних відносин" додати слова "в межах території району";
 
Відхилено   в абзаці першому слова "на території району" виключити;
 
    -94- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 10 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "До повноважень районних рад, у межах території району, у галузі земельних відносин належить: "
 
Відхилено    
    -95- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 10: абзац перший після слів "земельних відносин" доповнити словами "на території району";
 
Відхилено    
    -96- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Абзаци другий, третій та четвертий підпункту 4 виключити;
 
Відхилено    
    -97- Плачкова Т.М.
У абзаці 1 статті 10 Земельного кодексу України після слів "у галузі земельних відносин" додати слова "в межах території району".
 
Відхилено    
    -98- Шпенов Д.Ю.
Виключити абзаци 2, 3 підпункту 4 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити абзац 1 та пункт "а" статті 10 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -99- Соболєв С.В.
Виключити абзац 2 пункту 4 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
26. у пункті "а" слова "відповідних територіальних громад" замінити словами "територіальних громад сіл, селищ, міст району"
 
-100- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "а" абзацу першого статті 10 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "а) розпорядження землями на праві спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району; "
 
Відхилено   у пункті "а" слова "відповідних територіальних громад" замінити словами "територіальних громад сіл, селищ, міст району";
 
    -101- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Пункт а) викласти в такій редакції: "а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад; "
 
Відхилено    
    -102- Ніколаєнко А.І.
Пункт а) частини 1 статті 10 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад; "
 
Відхилено    
    -103- Качура О.А.
Абзац третій підпункту 4 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "у пункті "а" слова "відповідних територіальних громад" замінити словами "територіальних громад, сіл, селищ, міст на території району";
 
Відхилено    
27. пункти "в" та "е" виключити;
 
-104- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У останньому абзаці підпункту 4 слова "та "е" вилучити;
 
Відхилено   пункти "в" та "е" виключити;
 
    -105- Шкрум А.І.
У останньому абзаці пункту 4 слова "та "е" вилучити;
 
Відхилено    
    -106- Власенко С.В.
Абзац 4 пункту 4 частини 1 - виключити;
 
Відхилено    
    -107- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 10 Земельного кодексу України доповнити пунктом "в" в такій редакції: "в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; "
 
Відхилено    
    -108- Наливайченко В.О.
Пункт е) статті 10 викласти у такій редакції: е) вирішення земельних спорів. Будь-яка зі сторін спору у разі незгоди із прийнятим рішенням районною радою, має право на його оскарження в судовому порядку.
 
Відхилено    
    -109- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці четвертому підпункту 4 замість слів "пункти "в" та" записати слово "пункт".
 
Відхилено    
    -110- Ніколаєнко А.І.
Частину 1 статті 10 Земельного кодексу України доповнити пунктом: "в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; "
 
Відхилено    
    -111- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
У підпункті 10 пункту 1 розділу І проєкту Закону: доповнити новими абзацами такого змісту: "доповнити частиною восьмою такого змісту: 8. Забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення протягом п’яти років з моменту набуття їх у власність."; "доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 9. Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
Відхилено    
28. 5) у статті 12:
 
-112- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   5) у статті 12:
 
    -113- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Абзаци перший – шостий, сьомий та восьмий підпункту 5 виключити;
 
Відхилено    
    -114- Крулько І.І.
Пункт 5) (щодо змін до статті 12) виключити;
 
Відхилено    
    -115- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 12 "Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин": 1. пункт "а" частини першої викласти у наступній редакції: "розпорядження землями, які передані на баланс територіальних громад"; 2. пункт "г" частини першої викласти у наступній редакції: "погодження зміни форми власності земельних ділянок, що належать до земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу"; 3. пункт "е" частини першої викласти у наступній редакції: "координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів"; 4. пункт "а" частини другої статті 12: "надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону та перевірку достовірності занесених в нього даних стосовно земельних ділянок, які передано на баланс територіальної громади";
 
Відхилено    
    -116- Кабаченко В.В.
в пункті 5 (внесення змін до ст.12): 1) абзац третій (внесення змін до ч.1 ст.12) виключити; 2) абзац п’ятий (внесення змін до пункту "г" ч.1) виключити; 3) абзац шостий (внесення змін до пункту "ґ" ч.1) виключити; 4) абзац одинадцятий (внесення змін до ч.2) виключити;
 
Відхилено    
29. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
30. в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;
 
-117- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 1 статті 12 Земельного кодексу України після слів "у галузі земельних відносин" додати слова "в межах їх територій";
 
Відхилено   в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;
 
    -118- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзаці 1 статті 12 Земельного кодексу України доповнити пунктом наступого змісту: "забезпечення здійснення контролю за використанням земель комунальної власності та додержанням земельного законодавства";
 
Відхилено    
    -119- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 12 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "До повноважень сільських, селищних, міських рад, в межах відповідних територій сіл, селищ, міст, у галузі земельних відносин належить:
 
Відхилено    
    -120- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 12 абзац перший після слів "земельних відносин" доповнити словами "на території сіл, селищ, міст";
 
Відхилено    
    -121- Плачкова Т.М.
У абзаці 1 статті 12 Земельного кодексу України після слів "у галузі земельних відносин" додати слова "в межах їх територій".
 
Відхилено    
    -122- Шпенов Д.Ю.
Виключити абзац третій підпункту 5 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити абзац 1 статті 12 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -123- Соболєв С.В.
Виключити абзаци 3-6 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
31. у пункті "а" після слів "розпорядження землями" доповнити словами "комунальної власності";
 
-124- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "а" першого абзацу статті 12 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "а) розпорядження землями комунальної власності територіальних громад; "
 
Враховано редакційно   пункт "а" після слів "розпорядження землями" доповнити словами "комунальної власності";
 
    -125- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Пункт а) викласти в такій редакції: "а) розпорядження землями територіальних громад; "
 
Відхилено    
32. у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування"
 
-126- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Пункти г)-г) викласти в такій редакції: г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу; " ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст; "
 
Відхилено   у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування";
 
33. у пункті "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності";
 
-127- Волошин О.А.
Славицька А.К.
З пункту ґ) абзацу першого статті 12 Земельного кодексу України виключити слова "приватної власності" та викласти пункт у наступній редакції: "ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст; "
 
Відхилено   пункт "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності";
 
    -128- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Абзац 7 підпункту 5 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Відхилено    
34. пункти "е" та "є" виключити;
 
-129- Власенко С.В.
Абзац 7 пункту 5 частини 1 - виключити;
 
Відхилено   пункти "е" та "є" виключити;
 
    -130- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до абзацу першого пункт "е" статті 12 Земельного кодексу України, виклавши його в такій редакції: "е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; "
 
Відхилено    
    -131- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до абзацу першого пункт "є" статті 12 Земельного кодексу України, виклавши його в наступній редакції: "є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; "
 
Відхилено    
    -132- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Пункти е)-є) викласти в такій редакції: "е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства; "
 
Відхилено    
    -133- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац сьомий підпункту 5 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
35. у частині другій:
 
-134- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац другий статті 12 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, в межах території відповідного села, селища, міста, у галузі земельних відносин належать:
 
Відхилено   частину другу викласти в такій редакції:
 
    -135- Сольський М.Т.
Частину другу статті 12 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
"До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин належить:
1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
2) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;
3) здійснення інших поноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону";
 
Враховано    
36. в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;
 
-136- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину другу після слів "у галузі земельних відносин" доповнити словами "на території сіл, селищ, міст".
 
Відхилено   "До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин належить:
 
37. доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
38. "3) ведення Державного земельного кадастру у межах та порядку, встановлених законом;
 
-137- Дубіль В.О.
У абзаці одинадцятому п.5 частини 1 розділу І законопроекту слово "закону" замінити словами "законодавством України";
 
Відхилено   1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
2) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;
3) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону";
 
    -138- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт новим підпунктом 5-1 такого змісту: "Частину першу статті 13 доповнити новим пунктом такого змісту: "е-2) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; "
 
Відхилено    
    -139- Шкрум А.І.
Доповнити частину новим пунктом 5-1 такого змісту: "Частину першу статті 13 доповнити новим пунктом такого змісту: "е-2) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення особливо цінних земель державної та комунальної власності, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу; "
 
Відхилено    
    -140- Лабунська А.В.
Пункт "в" частини першої статті 13 викласти у такій редакції: " в) викуп земельних ділянок через Агентство земельної власності України (далі - Земельне агентство) для суспільних потреб, у порядку, визначеному законом"
 
Відхилено    
39. 6) статтю 14-2 викласти в такій редакції:
 
-141- Чорноморов А.О.
У пункті 1 розділу І законопроекту (зміни до Земельного кодексу України): 1) підпункт 6 викласти в такій редакції: "6)статтю 14-2 виключити; "
 
Відхилено      
    -142- Павловський П.І.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -143- Кучер М.І.
У пункті 1 розділу І законопроекту (зміни до Земельного кодексу України): підпункт 6 викласти в такій редакції: "6) статтю 14-2 виключити; ";
 
Відхилено    
    -144- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 6 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
    -145- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Статтю 14-2 зберегти у чинній редакції.
 
Враховано    
    -146- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Враховано    
    -147- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Статтю 14-2 залишити в чинній редакції.
"Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин, належить здійснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог законодавства про використання та охорону земель щодо: консервації деградованих і малопродуктивних земель; збереження водно-болотних угідь; виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок; здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель; установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій; вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
 
Враховано    
    -148- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 6 викласти в такій редакції: «Статтю 14-2 викласти в такій редакції: «Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин, належить здійснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог законодавства про використання та охорону земель щодо: консервації деградованих і малопродуктивних земель; збереження водно-болотних угідь; виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок; здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель; установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій; вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.»
 
Відхилено    
    -149- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
До підпункту 6: у абзаці третьому слова "дотриманням вимог законодавства щодо" замінити словами: "додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами вимог законодавства України шодо охорони земель та органічно поєднаних з ними інших природних ресурсів і об'єктів довкілля"; після абзацу сьомого додати три абзаци: "ґ) виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, та зміні цільового призначення земельних ділянок; д) консервації деградованих і малопродуктивних земель, рекультивації порушених земель; е) установлення та використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон, а також додержання режиму використання їх територій; "; в абзаці восьмому літеру "ґ" замінити літерою "є".
 
Відхилено    
40. "Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
 
      
41. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:
 
-150- Столар В.М.
Абзац перший статті 14-2 Земельного кодексу України у законопроекті після слова "ресурсів" доповнити словами ", у галузі земельних відносин", а абзац другий викласти в наступній редакції: "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин, належить здійснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог законодавства про використання та охорону земель щодо: "
 
Відхилено      
    -151- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 1 статті 14-2 Земельного кодексу України після слів "за дотриманням вимог законодавства щодо" додати слова "використання та охорони земель";
 
Відхилено    
    -152- Наливайченко В.О.
Після другого абзацу пункту 1 статті 14-2 викласти у такій редакції: а) консервації деградованих і малопродуктивних земель; б) збереження водно-болотних угідь; в) виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок; г) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; ґ) додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; д) додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель; е) установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій; є) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
 
Відхилено    
42. а) додержання екологічних нормативів та вимог з питань охорони земель;
 
-153- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У пункті а) абзаці 1 статті 14-2 Земельного кодексу України після слів "вимог з питань охорони земель" додати слова "а також при наданні у власність та користування земельних ділянок";
 
Відхилено      
43. б) здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
 
      
44. в) додержання встановленого законодавством України режиму використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
 
      
45. г) збереження водно-болотних угідь;
 
-154- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: "г-1) ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; ".
 
Відхилено      
46. ґ) здійснення інших повноважень, визначених законами України"
 
-155- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "ґ" абзацу першого статті 14-2 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "ґ)здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; "
 
Відхилено      
    -156- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 14-2 Земельного кодексу України доповнити наступним пунктом: "д) додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; "
 
Відхилено    
    -157- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 14-2 Земельного кодексу України доповнити таким пунктом."е) установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій; "
 
Відхилено    
    -158- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац першим статті 14-2 Земельного кодексу України доповнити наступним пунктом"є) здійснення інших повноважень, визначених законами України."
 
Відхилено    
    -159- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Статтю 14-2 доповнити новими пунктами "д", "є", "ж", "з", "і" наступного змісту: "д) консервації деградованих і малопродуктивних земель та передачі їх у відповідальне використання (оренду) із зобов'язанням їх відновлення; е) нагляд за виконанням екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок; є) додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; ж) нагляд за додержанням екологічних нормативів з питань використання та охорони земель; з) установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій; і) здійснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами України вимог законодавства стосовно землекористування та охорони довкілля".
 
Відхилено    
    -160- Лабунська А.В.
Доповнити цей Кодекс статтею 14-3 такого змісту: "14.3 Повноваження центральних органів виконавчої влади, визначені у статтях 14, 14-1, 14-2, 15, 151 - 153 можуть передаватися єдиному центральному органу виконавчої влади або декільком з них".
 
Відхилено    
47. 7) пункти "г", "ґ" та "ж" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
-161- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Зміни до пункту "г" частини першої статті 15 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано частково   6) пункти "ґ" та "ж" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
    -162- Заблоцький М.Б.
Зміни до пункту "г" частини першої статті 15 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано    
    -163- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -164- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 7 виключити;
 
Відхилено    
    -165- Кулініч О.І.
Зміни до пункту "г" частини першої статті 15 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано    
    -166- Кабаченко В.В.
в пункті 7 (внесення змін до ст.15): 1) абзац перший (внесення змін до пунктів "г", "ґ", "ж" ч.1) викласти в наступній редакції " 7) пункти "ґ" та "ж" частини першої статті 15 викласти в такій редакції: "; 2) абзац другий (внесення змін до пункту "г" ч.1) виключити;
 
Враховано частково    
48. "г) забезпечення здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель;
 
-167- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці другому підпункту 7 слова "забезпечення здійснення" замінити словами "забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері"
 
Відхилено      
    -168- Шкрум А.І.
У абзаці другому пункту 7 слова "забезпечення здійснення" замінити словами "забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері"
 
Відхилено    
    -169- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "ґ" абзацу першого статті 15 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "ґ) забезпечення проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених законом, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин; "
 
Відхилено    
    -170- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 15 Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин: 1. Пункт "ґ" частини першої викласти у наступній редакції: "забезпечення ведення та адміністрування Державного земельного кадастру та верифікації достовірності внесених до нього даних, проведення державної експертизи документації землеустрою в порядку, визначеному законами України, а також здійснення охорони земель."; 2. Пункт "е" частини першої викласти у наступній редакції: "проведення державної експертизи землевпорядної документації"; 3. пункт "є-1" викласти у наступній редакції: "проведення та періодична (не менше 1 раза на 3 роки) верифікація агрохімічної паспортизації земель та віднесення земель за її результатами до особливо цінних; ".
 
Відхилено    
49. ґ) забезпечення ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель;
 
-171- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці третьому підпункту 7 слова "забезпечення ведення" замінити словами "забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері ведення"
 
Відхилено   "ґ) забезпечення ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель";
 
    -172- Шкрум А.І.
У абзаці третьому пункту 7 слова "забезпечення ведення" замінити словами "забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері ведення"
 
Відхилено    
    -173- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 15: пункт г) викласти в такій редакції: "ґ) забезпечення проведення державної експертизи документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених законом, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин; ".
 
Відхилено    
    -174- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Абзац 3 підпункту 7 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Відхилено    
50. ж) здійснення інших повноважень, визначених законами України";
 
-175- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "ж" абзацу першого викласти в такій редакції: "ж) виконання повноважень, передбачених законодавством України."
 
Відхилено   "ж) здійснення інших повноважень, визначених законами України";
 
51. 8) у статті 15-1:
 
-176- Чорноморов А.О.
Підпункт 8 викласти в такій редакції: "8) статтю 15-1 викласти в такій редакції: "Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить: а) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, у територіальному плануванні; б) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи; в) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель; г) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; ґ) участь у державному регулюванні планування територій; д) здійснення моніторингу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою у межах та порядку, встановлених законом; е) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в порядку, визначеному законом; є) здійснення землеустрою, у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель; ж) утворення Експертної ради з рецензування докуменції із землеустрою; з) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи; и) участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних; і) вирішення інших питань, визначених законами України."
 
Відхилено   7) у частині першій статті 15-1:
 
    -177- Кучер М.І.
Підпункт 8 викласти в такій редакції: "8) статтю 15-1 викласти в такій редакції: "Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить: а) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, у територіальному плануванні; б) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи; в) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель; г) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; ґ) участь у державному регулюванні планування територій; д) здійснення моніторингу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України у сфері землеустрою у межах та порядку, встановлених законом; е) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель в порядку, визначеному законом; є) здійснення землеустрою, у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель; ж) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи; з) участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних; и) вирішення інших питань, визначених законами України."
 
Відхилено    
    -178- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 8 пункту 1 (зміни до статті 15-1 Земельного кодексу України): в назві статті слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" залишити без змін; в абзаці першому частини першій слова " що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" залишити без змін. пункт "а" статті 15-1. Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць, регулювання земельних відносин; ".
 
Відхилено    
    -179- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -180- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 8 виключити;
 
Відхилено    
    -181- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 8 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: "8) у пункті "ж" статті 15-1 слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити; ".
 
Враховано редакційно    
    -182- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 8 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
52. в назві статті слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
-183- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац другий підпункту 8 вилучити;
 
Враховано редакційно      
    -184- Шкрум А.І.
Абзац другий пункту 8 вилучити;
 
Враховано редакційно    
    -185- Столар В.М.
Абзац перший статті 15-1 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в наступній редакції: "Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Враховано редакційно    
    -186- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У назві статті 15-1 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано редакційно    
    -187- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Назву статті 15-1 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Враховано редакційно    
    -188- Крулько І.І.
У пункті 8) словосполучення "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, кадастрової діяльності та геопросторових даних";
 
Відхилено    
    -189- Наливайченко В.О.
В назві статті 15-1 слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що впроваджує та реалізовує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних".
 
Відхилено    
53. у частині першій
 
      
54. в абзаці першому слова " що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
-190- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац четвертий підпункту 8 вилучити;
 
Враховано редакційно      
    -191- Шкрум А.І.
Абзац четвертий пункту 8 вилучити;
 
Враховано редакційно    
    -192- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 2 статті 15-1 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано редакційно    
    -193- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 2 статті 15-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом наступного змісту: "внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності";
 
Відхилено    
    -194- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 2 статті 15-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом наступного змісту: "організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи";
 
Відхилено    
    -195- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 2 статті 15-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом наступного змісту: "вирішення інших питань, визначених законами України";
 
Відхилено    
    -196- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 15-1 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить".
 
Відхилено    
    -197- Наливайченко В.О.
В абзаці першому частини першої статті 15-1 слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що впроваджує та реалізовує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних".
 
Відхилено    
55. пункт "а" виключити;
 
-198- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзац п’ятий підпункту 8 вилучити;
 
Враховано      
    -199- Шкрум А.І.
Абзац п’ятий пункту 8 вилучити;
 
Враховано    
    -200- Власенко С.В.
Абзац 5 пункту 8 частини 1 - виключити;
 
Враховано    
    -201- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 15-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом "а" в такій редакції: "а) надання в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин; "
 
Відхилено    
    -202- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 15-1: Пункти а)-б) викласти в такій редакції: а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин; б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
 
Відхилено    
    -203- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 15-1 "Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" 1. Пункт " а" викласти у наступній редакції: "встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища"; 2. пункт "в" викласти у наступній редакції "організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи; ".
 
Відхилено    
    -204- Наливайченко В.О.
Пункт "а" частини першої статті 15-1 викласти у такій редакції: а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин, вдосконалення публічної кадастрової карти України, електронного реєстру всіх даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. "
 
Відхилено    
    -205- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Абзац 5 підпункту 8 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Враховано    
56. пункт "б" викласти в такій редакції:
 
-206- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 8 вилучити;
 
Враховано      
    -207- Шкрум А.І.
Абзаци шостий та сьомий пункту 8 вилучити;
 
Враховано    
57. "б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, у територіальному плануванні"
 
-208- Шкрум А.І.
Абзац 2 підпункту "б" пункту 8 виключити;
 
Відхилено      
    -209- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "б" абзацу першого статті 15-1 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, меж об’єднаних територіальних громад у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні."
 
Відхилено    
58. пункти "в", "е" та "є-1" виключити;
 
-210- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці восьмому пункту 8 букву та знаки "в, " вилучити;
 
Враховано   пункт "е" викласти в такій редакції:
"е) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у порядку, встановленому законом";
 
    -211- Шкрум А.І.
У абзаці восьмому частини 8 букву та знаки "в, " вилучити;
 
Враховано    
    -212- Власенко С.В.
Абзац 8 пункту 8 частини 1 - виключити;
 
Враховано частково    
    -213- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 15-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом "е" в такій редакції: "е) проведення державної експертизи землевпорядної документації; "
 
Відхилено    
    -214- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 15-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом "є " в такій редакції: "є) проведення державної експертизи землевпорядної документації".
 
Відхилено    
    -215- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Пункти е) та є) залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -216- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
У абзаці 8 підпункту 8 пункту 1 Розділу І - виключити літеру "в" та "е".
 
Враховано частково    
59. у пункті "ж" слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити;
 
-217- Кабаченко В.В.
в пункті 8 (внесення змін до ст.15-1): 1)після абзацу дев’ятого доповнити законопроект новим абзацом такого змісту "пункт "ґ" виключити";
 
Відхилено   у пункті "ж" слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити;
 
60. 9) статтю 15-2 виключити;
 
-218- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 9 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   8) статтю 15-2 виключити;
 
    -219- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Підпункт 9 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -220- Власенко С.В.
Пункт 9 частини 1 - виключити;
 
Відхилено    
    -221- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 8 пункту 1 (зміни до статті 15-2 Земельного кодексу України): Статтю 15-2 Земельного кодексу України викласти в такій редакції. "Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин: До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства при використанні земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за: достовірністю інформації про наявність та використання земель шляхом ведення відповідного обліку; дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства щодо порядку набуття і реалізації права на землю; проведення землеустрою; здійсненням заходів щодо захисту земель від процесів, що призводять до погіршення стану земель,; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; вирішенням інших питань, визначених законами України."
 
Відхилено    
    -222- Столар В.М.
Статтю 15-2 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в наступній редакції: "Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за: веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель; виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою; дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами; дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків; проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою; розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель; здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами; дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах; вирішенням інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України."
 
Відхилено    
    -223- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -224- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Доповнити Земельного кодекс України статтею 15-2 у такій редакції: "15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", у тому числі за дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами."
 
Відхилено    
    -225- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити статтю 15-2 до Земельного кодексу України та надати їй таку назву: "Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та у сфері земельних відносин"
 
Відхилено    
    -226- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Статтю 15-2 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за: веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель; виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою; дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами; дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків; проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою; розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель; здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами; дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах; вирішенням інших питань, визначених законами України."
 
Відхилено    
    -227- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 9 виключити;
 
Відхилено    
    -228- Крулько І.І.
Пункт 9) (щодо змін до статті 15-2) виключити;
 
Відхилено    
    -229- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Статтю 15-2 викласти у наступній редакції": "Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за: веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель; виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою; дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами; дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків; проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою; розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель; здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами; дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах; вирішенням інших питань, визначених законами України.".
 
Відхилено    
    -230- Лабунська А.В.
Частину першу статті 16 цього Кодексу доповнити таким реченням: "Будь-які правочини щодо землі та іншого нерухомого майна, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або на окремих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), визначеними такими згідно із законами, уважаються нікчемними за законом".
 
Відхилено    
    -231- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину першу статті 16 цього Кодексу доповнити таким реченням: "Будь-які правочини щодо землі та іншого нерухомого майна, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або на окремих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), визначеними такими згідно із законами, уважаються нікчемними за законом".
 
Відхилено    
61. 10) у статті 20:
 
-232- Чорноморов А.О.
Підпункт 10 викласти в такій редакції: "10) у статті 20: абзац другий частини першої викласти в такій редакції: "Встановлення та/або зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення." частину третю викласти в такій редакції: 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється сільською, селищною, міською радою. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу органу місцевого самоврядування на його розроблення. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом. Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №7)
. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії, встановлення та/або зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюються виключно відповідно до вимог цього Кодексу та Закону України "Про землеустрій". Під час віднесення земель до тієї чи іншої категорії, встановлення та/або зміни цільового призначення земельних ділянок забороняється вимагати від розробника документації із землеустрою та/або замовника такої документації проведення або замовлення і оплату будь-яких обстежень, обговорень, експертиз, робіт а також додаткові матеріали та/або документи, які не передбачені цим Кодексом та Законом України "Про землеустрій".".
 
Враховано редакційно   9) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
 
    -233- Павловський П.І.
Підпункт 10 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "10) у статті 20: абзац сьомий частини третьої виключити."
 
Відхилено    
    -234- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 10 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -235- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Підпункт 10 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Відхилено    
    -236- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 10 викласти в такій редакції: «у статті 20: частину третю викласти в такій редакції: 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться: щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою; щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення. Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.»;
 
Відхилено    
    -237- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
До підпункту 10 після абзацу шостого доповнити абзацом "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."; в абзаці сьомому після слів "з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" доповнити словами ", погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, "; абзац дев’ятий вилучити; доповнити абзацом "у частині сьомій після слів "лісогосподарського призначення" доповнити словами "земельних лісових ділянок".
 
Відхилено    
    -238- Кучер М.І.
Підпункт 10 викласти в такій редакції: "10) у статті 20: абзац другий частини першої викласти в такій редакції: "Встановлення та/або зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення." частину третю викласти в такій редакції: 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється сільською, селищною, міською радою. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу органу місцевого самоврядування на його розроблення. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом. Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №7)
. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії, встановлення та/або зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюються виключно відповідно до вимог цього Кодексу та Закону України "Про землеустрій". Під час віднесення земель до тієї чи іншої категорії, встановлення та/або зміни цільового призначення земельних ділянок забороняється вимагати від розробника документації із землеустрою та/або замовника такої документації проведення або замовлення і оплату будь-яких обстежень, обговорень, експертиз, робіт а також додаткові матеріали та/або документи, які не передбачені цим Кодексом та Законом України "Про землеустрій".".
 
Відхилено    
    -239- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за документацією із землеустрою, встановленою Законом України "Про землеустрій".
 
Відхилено    
    -240- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
62. частину третю викласти в такій редакції:
 
-241- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Доповнити новим підпунктом пункту 1 (зміни до частини 3 статті 20 Земельного кодексу України): "в частині третій статті 20 Земельного кодексу України слова "Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою" замінити словами "Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться відповідними органами місцевого самоврядування з урахуванням розташування земель".
 
Відхилено      
    -242- Стріхарський А.П.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27): (підпункт 10 пункту 1 розділу І законопроекту № 2194) частину третю статті 20 викласти в такій редакції: "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення. Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду. Рішення сільської, селищної, міської ради про затвердження детального плану територій щодо земель комунальної власності є підставою для внесення змін до правовстановлюючих документів на земельні ділянки у частині зміни їх цільового призначення без розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.".
 
Враховано частково    
    -243- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 20: Другий, третій, п’ятий та шостий абзаци частини третьої залишити в чинній редакції:
3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться: щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою; щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення. Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.
 
Відхилено    
    -244- Кабаченко В.В.
в пункті 10 (внесення змін до ст.20): 1) абзац третій (внесення змін до ч.3) викласти у наступній редакції "3.Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення власниками забороняється протягом 10 років з моменту отримання права власності на цю земельну ділянку сільськогосподарського призначення." 2) абзац дев’ятий (внесення змін до ч.6) виключити;
 
Відхилено    
63. "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
 
-245- Лабунська А.В.
Абзац перший частини третьої статті 20 викласти у такій редакції: "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок несільськогосподарського призначення приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок".
 
Відхилено   "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
 
    -246- Власенко С.В.
Абзац 3-4 пункту 10 частини 1 викласти в редакції: "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок щодо земель, які не є землями сільськогосподарського призначення. Зміна цільового призначення сільськогосподарської землі, що перебуває в приватній власності, забороняється. Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється відповідною радою, якщо земельна ділянка не є землею сільськогосподарського призначення та відповідає вимогам закону."
 
Відхилено    
    -247- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац другий частини третьої статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться: сільською, селищною, міською радою щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту; районною державною адміністрацією щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією; Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена; "
 
Відхилено    
    -248- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац перший частини третьої статті 20 викласти у такій редакції: "3. Зміна цільового призначення земельних ділянок несільськогосподарського призначення приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок".
 
Відхилено    
64. Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою.
 
-249- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац третій частини третьої статті 20 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення"
 
Відхилено   Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою.
 
    -250- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 20 "Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок": 1. Абзац другий частини третьої викласти у наступній редакції: "Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою. Якщо ділянка не віднесена до територіальної громади чи населеного пункту, рішення про доцільність зміни цільового призначення приймається центральним органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі"; 2. Абзац п’ятий частини третьої викласти у наступній редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."; 3. Частину шосту викласти у новій редакції: "Віднесення особливо цінних земель незалежно від форми власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за результатами державної експертизи та погодженням з Верховною Радою України. Погодження місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -251- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 10 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: "Не допускається зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які набуто відповідно до цієї статті, протягом 10 років з моменту виникнення права власності.".
 
Відхилено    
65. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.
 
-252- Власенко С.В.
Абзац 5 пункту 10 частини 1 викласти в редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення."
 
Відхилено   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.
 
    -253- Власенко С.В.
Пункт 10 доповнити новим абзацом після абзацу 5 в редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."
 
Відхилено    
66. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.
 
-254- Шкрум А.І.
Пункт 10 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."
 
Відхилено   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.
 
    -255- Плачкова Т.М.
У пункті 1 "У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27)": 1. Підпункт 10 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.".У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати абзацами восьмим - десятим;
 
Відхилено    
    -256- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац четвертий частини третьої статті 20 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, передбаченому статтею 186-1 цього Кодексу"
 
Відхилено    
    -257- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Підпункт 10 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.";
 
Відхилено    
67. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
-258- Шкрум А.І.
У пункті 10 абзац сьомий після слів "щодо відведення земельної ділянки" доповнити словами ", погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, "
 
Відхилено   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
    -259- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 5 статті 20 Земельного кодексу України після слів "з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" додати слова "в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
Відхилено    
    -260- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац п’ятий частини третьої статті 20 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення."
 
Відхилено    
    -261- Плачкова Т.М.
У абзаці 5 статті 20 Земельного кодексу України після слів "з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" додати слова "в порядку, встановленому цим Кодексом".
 
Відхилено    
    -262- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У підпункті 10 абзац сьомий після слів "щодо відведення земельної ділянки" доповнити словами ", погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, ";
 
Відхилено    
68. Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду."
 
-263- Лабунська А.В.
Частину п’яту статті 20 доповнити абзацом такого змісту: "Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності не дозволяється".
 
Відхилено   Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду";
 
    -264- Плачкова Т.М.
У підпункті 10 абзац восьмий після слів "щодо відведення земельної ділянки" доповнити словами "погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
69. частину шосту виключити;
 
-265- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Абзац 9 підпункту 10 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Враховано редакційно      
    -266- Бондарєв К.А.
Пункт 6 статті 20 викласти в наступній редакції: "6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об’єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, зазначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення. Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. Погодження матеріалів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу.";
 
Відхилено    
    -267- Тарута С.О.
Абзац дев’ятий підпункту 10 пункту першого розділу першого виключити;
 
Враховано редакційно    
    -268- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац дев’ятий підпункту 10 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -269- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину шосту залишити в чинній редакції:
6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, зазначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення. Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. Погодження матеріалів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу.
 
Враховано редакційно    
    -270- Крулько І.І.
Частину другу пункту 10) (щодо виключення частини шостої) виключити;
 
Враховано редакційно    
    -271- Соболєв С.В.
Виключити абзац 9 пункту 10 частини 1 РозділуІ.
 
Враховано редакційно    
    -272- Наливайченко В.О.
Абзац перший частини 6 статті 20 викласти у такій редакції: 6. Зміна цільового призначення стратегічно важливих земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, зазначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.
 
Відхилено    
    -273- Наливайченко В.О.
Абзац другий частини 6 статті 20 викласти у такій редакції: Віднесення стратегічно важливих земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.
 
Відхилено    
    -274- Наливайченко В.О.
Абзац третій частини 6 статті 20 викласти у такій редакції: Погодження матеріалів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці стратегічно важливих земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу.
 
Відхилено    
    -275- Княжицький М.Л.
Останній абзац підпункту 10) пункту 1 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -276- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У підпункті 10 останній абзац викласти у такій редакції: "у частині шостій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -277- Шкрум А.І.
У пункті 10 останній абзац викласти у такій редакції: "у частині шостій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -278- Пузійчук А.В.
Абзац дев’ятий підпункту одинадцятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -279- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Абзац восьмий підпункту 10 пункту 1 виключити (не вносити зміни до частини 6 статті 20 Земельного кодексу України).
 
Враховано    
    -280- Столар В.М.
Частину шосту статті 20 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції: "6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, зазначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення. Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. Погодження матеріалів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, зміна їх цільового призначення (використання) не допускається до схвалення (затвердження) за результатами всеукраїнського референдуму рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -281- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Частину шосту Статті 20 зберегти у чинній редакції.
 
Враховано    
    -282- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 20 Земельного кодексу України доповнити частиною шостою такого змісту: "Зміна цільового призначення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України".
 
Відхилено    
    -283- Волошин О.А.
Славицька А.К.
доповнити статтю 20 Земельного кодексу України частиною шостою у наступній редакції: "Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об’єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією. Зміна цільового призначення допускається у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення особливо цінних земель, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення. Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених цим Кодексом, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. Погодження проектів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -284- Власенко С.В.
Абзац 9 пункту 10 частини 1 - виключити;
 
Враховано    
    -285- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Частину сьому статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"7. Зміна цільового призначення земельних ділянок особливо-цінних земель, визначених у пункті "г" частини першої статті 150 цього Кодексу, а також земель лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -286- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину сьому статті 20 доповнити абзацом такого змісту: "Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення приватної власності не дозволяється".
 
Відхилено    
    -287- Кулініч О.І.
Частину сьому статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "7. Зміна цільового призначення земельних ділянок особливо-цінних земель, визначених у пункті "г" частини першої статті 150 цього Кодексу, а також земель лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -288- Лабунська А.В.
Частину сьому статті 20 доповнити абзацом такого змісту: "Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення приватної власності не дозволяється".
 
Відхилено    
    -289- Заблоцький М.Б.
Частину сьому статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "7. Зміна цільового призначення земельних ділянок особливо-цінних земель, визначених у пункті "г" частини першої статті 150 цього Кодексу, а також земель лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
70. 11) частини третю та п’яту статті 22 виключити;
 
-290- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Частину п’яту статті 22 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, та іноземним державам.".
 
Відхилено   10) у статті 22:
частину третю виключити;
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється з урахуванням вимог статті 130 цього Кодексу";
 
    -291- Сольський М.Т.
У статті 22 Земельного кодексу України: частину третю виключити; частину п’яту викласти в такій редакції: "5. Набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється з урахуванням вимог статті 130 цього Кодексу";
 
Враховано    
    -292- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У підпункті 11 слова "та п’яту" вилучити;
 
Відхилено    
    -293- Павловський П.І.
Підпункт 11 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -294- Галайчук В.С.
Доповнити пункт 1 розділу І законопроекту проекту новим підпунктом такого змісту: "у частині першій статті 24 слова "та ведення товарного сільськогосподарського виробництва" виключити.
 
Відхилено    
    -295- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 11 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -296- Дубінський О.А.
Підпункт "11" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -297- Бондарєв К.А.
Пункт третій статті 22 викласти наступній редакції: "3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства; ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури.".
 
Відхилено    
    -298- Бондарєв К.А.
Пункт п’ятий статті 22 викласти наступній редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам."
 
Відхилено    
    -299- Качура О.А.
Підпункт 11 пункту 1 проекту, виключити;
 
Відхилено    
    -300- Тарута С.О.
Підпункт 11 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції: "частину третю статті 22 викласти в такій редакції: "3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) фермерським господарствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства."";
 
Відхилено    
    -301- Ніколаєнко А.І.
Абзац другий частини першої статті 22 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 2 гектара.
 
Відхилено    
    -302- Ніколаєнко А.І.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити частиною п’ятою наступного змісту: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. "
 
Відхилено    
    -303- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 11 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -304- Павленко Ю.О.
Скорик М.Л.
Статтю 22 доповнити таким положенням: "Не допускається до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності відповідно до пункту 21 розділу Х Земельного кодексу України або передані до комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 Земельного кодексу України земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.".
 
Відхилено    
    -305- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 22: Частини третю та п’яту залишити в чинній редакції:
3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства; ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури. 5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
 
Відхилено    
    -306- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 11 виключити;
 
Відхилено    
    -307- Крулько І.І.
Пункт 11) (щодо змін до статті 22) виключити;
 
Відхилено    
    -308- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
У підпункті 11 слова "та п’яту" вилучити;
 
Відхилено    
    -309- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт новим пунктом 11-1 такого змісту: "11-1) статтю 22 доповнити частиною шостою такого змісту: "Іноземці, особи без громадянства та юридичні особи, в яких іноземні особи чи особи без громадянства є кінцевими бенефіціарами (контролерами) або учасниками чи акціонерами, не мають права набувати корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення.";";
 
Відхилено    
    -310- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Пункт "а" частини третьої статті 22 викласти у такій редакції: "а) передаються у власність та надаються у користування громадянам України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Кодексом, - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства";
 
Відхилено    
    -311- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину п'яту статті 22 викласти у такій редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність або надаватись у користування іноземним громадянам, особам без громадянства, юридичним особам - нерезидентам та іноземним державам".
 
Відхилено    
    -312- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт новим пунктом 11? такого змісту: "11?) статтю 22 доповнити частиною шостою такого змісту: "Іноземці, особи без громадянства та юридичні особи, в яких іноземні особи чи особи без громадянства є кінцевими бенефіціарами (контролерами) або учасниками чи акціонерами, не мають права набувати корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення."; ";
 
Відхилено    
    -313- Плачкова Т.М.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити новою частиною такого змісту: "Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування в межах їх цільового призначення насамперед для сільськогосподарського використання: -громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; -юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства".
 
Відхилено    
    -314- Плачкова Т.М.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити частиною п’ятою такого змісту: "Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам".
 
Відхилено    
    -315- Плачкова Т.М.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити новою частиною такого змісту: "Порушення вимог частини п’ятої цієї статті є підставою для примусового відчуження таких земельних ділянок сільськогосподарського призначення у судовому порядку.".
 
Відхилено    
    -316- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частини третю, четверту та п’яту статті 22 викласти у наступній редакції: "3. Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності надаються у користування (оренду) в межах до 500 га.: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) малим та середнім сільськогосподарським підприємствам, чиї засновники та співвласники перебувають в першому ступені спорідненості, як визначено в ст. 14 Податкового Кодексу (п. 14.1.263) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства; 4. Землі сільськогосподарського призначення можуть виділятись під пасовиська для спільного використання суб'єктами сільськогосподарської діяльності в межах до 4, 5 тис. га.; 5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність чи в оренду іноземцям, особам із подвійним громадянством, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. У випадку, якщо земля уже знаходиться у використанні перелічених суб'єктів, земельні ділянки, що знаходяться в їх використанні або у власності, мають бути відчужені. Обсяг необхідної компенсації визначається спеціальним третейським судом, який на 50% складається із представників громади, а на 50% представників державних органів влади, до повноважень яких входить нагляд за управлінням земельними ресурсами."
 
Відхилено    
    -317- Кулініч О.І.
Частину п’яту статті 22 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, та іноземним державам.".
 
Відхилено    
    -318- Шпенов Д.Ю.
Викласти підпункт 11 пункту 1 Розділу І законопроекту в наступній редакції: "11. Частину третю статті 22 виключити; " (залишити частину 5 статті 22 ЗК України в поточній редакції);
 
Враховано частково    
    -319- Соболєв С.В.
Виключити пункт 11 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
    -320- Наливайченко В.О.
Частину п’яту статті 22 викласти у такій редакції: 5. Землі сільськогосподарського призначення можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам лише в особливому порядку визначеному законодавством та в кількості, що не повинна перевищувати 50 га земель сільськогосподарського призначення України.
 
Відхилено    
    -321- Княжицький М.Л.
Підпункт 11) пункту 1 розділу І проекту закону змінити, виклавши його в новій редакції, а саме: "11) в частині третій статті 22 слова "передаються у власність" виключити."
 
Відхилено    
    -322- Кабаченко В.В.
в пункті 11 (внесення змін до ст.22): 1) абзац перший (внесення змін до ч.3 та ч.5) виключити;
 
Відхилено    
    -323- Шкрум А.І.
У пункті 11 слова "та п’яту" вилучити;
 
Відхилено    
    -324- Шкрум А.І.
Доповнити частину новим пунктом 11? такого змісту: "11?) статтю 22 доповнити частиною шостою такого змісту: "Іноземці, особи без громадянства та юридичні особи, в яких іноземні особи чи особи без громадянства є кінцевими бенефіціарами (контролерами) або учасниками чи акціонерами, не мають права набувати корпоративних прав на юридичні особи, які є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -325- Лабунська А.В.
Абзац перший частини третьої статті 22 викласти у такій редакції: "Землі сільськогосподарського призначення: ".
 
Відхилено    
    -326- Лабунська А.В.
Пункт "а" частини третьої статті 22 викласти у такій редакції: "а) передаються у власність та надаються у користування громадянам України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Кодексом, - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства"
 
Відхилено    
    -327- Лабунська А.В.
Пункти "б" - "ґ" частини третьої статті 22 розпочати такими словами: "надаються у користування"
 
Відхилено    
    -328- Лабунська А.В.
Частину п'яту статті 22 викласти у такій редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність або надаватись у користування іноземним громадянам, особам без громадянства, юридичним особам - нерезидентам та іноземним державам".
 
Відхилено    
    -329- Власенко С.В.
Абзац 1 пункту 11 частини 1 викласти в редакції: "частину 3 статті 22 викласти в редакції: " 3. Землі сільськогосподарського призначення надаються в оренду: а) громадянам України - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) малим (родинним) та середнім фермерським господарствам - з метою ведення сільськогосподарського товарного чи переробного виробництва, якщо засновниками та співвласниками є лише громадяни України, між якими існує спорідненість першого ступеню, як це визначено в ст. 14 Податкового Кодексу (п. 14.1.263)."
 
Відхилено    
    -330- Власенко С.В.
Пункту 11 частини 1 доповнити новим абзацом 2 в редакції: "частину 5 статті 22 викласти в редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. Якщо громадянин бажає відчужити земельну ділянку, держава зобов’язана її купити за ринкової ціною. Земельна діяльна не може бути відчужене будь-кому, крім держави."
 
Відхилено    
    -331- Пузійчук А.В.
Підпункт одинадцятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -332- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 11 пункту 1 виключити (не вносити зміни до статті 22 Земельного кодексу України).
 
Відхилено    
    -333- Столар В.М.
Частину третю та п’яту статті 22 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції: "3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства; ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури. 5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам."
 
Відхилено    
    -334- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Частини третю і п’яту статті 22 зберегти у чинній редакції, і додати частину шосту: 6. Обов’язковою умовою відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної форм власності у постійне користування, є наявність агрохімічного паспорта земельної ділянки.
 
Відхилено    
    -335- Заблоцький М.Б.
Частину п’яту статті 22 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, та іноземним державам.".
 
Відхилено    
    -336- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -337- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити новою частиною такого змісту: "Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування в межах їх цільового призначення насамперед для сільськогосподарського використання: громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; юридичним особам Україні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства";
 
Відхилено    
    -338- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити частиною п’ятою такого змісту: "Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам";
 
Відхилено    
    -339- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити новою частиною такого змісту: "Порушення вимог частини п’ятої цієї статті є підставою для примусового відчуження таких земельних ділянок сільськогосподарського призначення у судовому порядку."
 
Відхилено    
    -340- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Статтю 22 Земельного кодексу України доповнити частиною 3 в наступній редакції: "3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування: а) громадянам України - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства; б) сільськогосподарським підприємствам, які є юридичними особами України, створені за законодавством України - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства; ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури.".
 
Відхилено    
    -341- Волошин О.А.
Славицька А.К.
статтю 22 Земельного кодексу України доповнити частиною п’ятою в такій редакції: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам."
 
Відхилено    
71. 12) у частині десятій статті 25 слова "за погодженням його місця розташування з особами, зазначеними в частині першій цієї статті" виключити;
 
-342- Лабунська А.В.
Частину дев’яту статті 25 викласти у такій редакції: "9. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у власність громадян або надані у користування сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, що створені колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій".
 
Відхилено      
    -343- Павловський П.І.
Підпункт 12 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно    
    -344- Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Частину 10 статті 25 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування створюють резервний фонд земель сільськогосподарських угідь, і підтримують його на рівні не нижче 5% від загальної площі земель сільськогосподарського призначення відповідної територіальної одиниці."
 
Відхилено    
    -345- Лабунська А.В.
Частину одинадцяту статті 25 доповнити реченням такого змісту: "Земельне агентство України при викупі земель сільськогосподарського призначення у випадках, визначених законом, бере участь у формуванні Резервного фонду земель, розмір якого не перевищує 51 відсоток від загальної площі земель сільськогосподарського призначення державної власності та 51 відсоток земель комунальної власності кожної з територіальних громад".
 
Відхилено    
    -346- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
У частині десятій статті 25 після слів: створюють резервний фонд земель, - додати: "за погодженням його місця розташування з особами, зазначеними в частині першій цієї статті" і замість слів: до 15 відсотків, - записати: "не менше 15 відсотків".
 
Відхилено    
    -347- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Враховано    
    -348- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 12 виключити;
 
Враховано    
    -349- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 25 "Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій" 11.1Частину десяту викласти у такій редакції: "10. Держава в особі центральних органів державної влади та Державної Земельної Агенції, або органи місцевого самоврядування створюють резервний фонд земель у розмірі від 20 відсотків площі усіх сільськогосподарських угідь, із можливим його нарощуванням до 50% площі, якщо цього вимагає продовольча безпека країни, за допомогою вилучення чи викупу земель в суспільних інтересах".Частину одинадцяту викласти у наступній редакції: "11.Резервний фонд земель перебуває у державній і не може бути приватизований чи переданий в концесію, а його ділянки можуть бути передані в користування (оренду) громадянам України, які не мають іншого громадянства, мають аграрну профільну освіту та проживають громаді розташування ділянки, чи родинним фермерським господарствам, чиї засновники чи співвласники мають першу ступінь спорідненості відповідно ст. 14 Податкового Кодексу та проживають в громаді розташування ділянки. Передача у використання відбувається виключно на підставі бізнес-плану землекористування та розвитку території, який пройшов державну експертизу."
 
Відхилено    
    -350- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину першу статті 28 викласти у такій редакції: "1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям - юридичним особам – резидентам України, землі несільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності, а землі сільськогосподарського призначення – на праві користування".
 
Відхилено    
    -351- Лабунська А.В.
Частину першу статті 28 викласти у такій редакції: "1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям - юридичним особам - резидентам України, землі несільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності, а землі сільськогосподарського призначення - на праві користування".
 
Відхилено    
    -352- Лабунська А.В.
Частину другу статті 28 викласти у такій редакції: "2. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення будь-якої форми власності (право на користування ними) не можуть вноситися засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємств - юридичних осіб, але можуть використовуватися як спільний актив особистого селянського господарства, створеного згідно із Законом України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232), який не має статусу юридичної особи".
 
Відхилено    
    -353- Лабунська А.В.
Частину третю статті 28 викласти у такій редакції: "3. Реалізація права власності на землю несільськогосподарського призначення або права користування землею сільськогосподарського призначення здійснюється сільськогосподарськими підприємствами - юридичними особами відповідно до закону".
 
Відхилено    
    -354- Лабунська А.В.
У частині першій статті 29 після слів "При ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій" додати слова: "державної або комунальної форм власності".
 
Відхилено    
    -355- Лабунська А.В.
Пункт "а" частини першої статті 31 викласти у такій редакції: "а) земельної ділянки, що належить на праві користування фермерському господарству як юридичній особі".
 
Відхилено    
72. 13) у частині першій статті 33 слово "України" виключити;
 
-356- Шкрум А.І.
Пункт 13 вилучити;
 
Відхилено   11) у частині першій статті 33 слово "України" виключити;
 
    -357- Павловський П.І.
Підпункт 13 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -358- Тарута С.О.
Підпункт 13 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -359- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 13 такого змісту: "13) Статтю 33 викласти у такій редакції: 1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть використовуватися громадянами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок і не можуть передаватися ними у користування, у тому числі в оренду, іншим особам. 2. Громадяни, які безоплатно отримали у власність земельні ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, у разі продажу чи іншого оплатного відчуження таких ділянок приватному власнику до спливу семирічного строку набуття ними права власності на такі ділянки, зобов’язані протягом трьох днів з дня державної реєстрації правочину про відчуження ділянки сплатити до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки кошти у розмірі 100 відсотків від нормативно грошової оцінки такої ділянки."
 
Відхилено    
    -360- Лабунська А.В.
Частину першу статті 33 викласти у такій редакції: "1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися їх власниками - громадянами України у користування іншим громадянам України або юридичним особам - резидентам України з метою використання таких земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни їх цільового призначення".
 
Відхилено    
    -361- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 33 викласти у наступній редакції: "Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам, створеним за законодавством України, які надали вичерпну інформацію про своїх бенефіціарів, причому серед них не має бути фізичних та юридичних осіб інших юрисдикцій. Подальше внесення до бенефіціарів поіменованих осіб, чи передача їм корпоративних прав управління є підставою для анулювання договору користування. Ділянка може використовуватися ними лише для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок".
 
Відхилено    
    -362- Власенко С.В.
Абзац 1 пункту 13 частини 1 викласти в редакції: "1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам, які зареєстровані в Україні та засновниками та учасниками яких є виключно громадяни України, і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок."
 
Відхилено    
    -363- Пузійчук А.В.
Підпункт тринадцятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції: "13) у частині першій статті 33 слова "юридичним особам і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок" замінити словами "і використання для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок юридичним особам України, які відповідають таким вимогам: 1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; 2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року; 3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України.".
 
Відхилено    
    -364- Столар В.М.
Частину першу статті 33 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції: "1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок юридичним особам України, які створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) є виключно громадянин (громадяни) України."
 
Відхилено    
    -365- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
До Статті 33 після слів: Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам, - додати слово: "України".
 
Відхилено    
    -366- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -367- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 33 Земельного кодексу України слова призначені "для ведення особистого селянського господарства" замінити словами "сільськогосподарського призначення для ведення особистих селянських господарств";
 
Відхилено    
    -368- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 33 Земельного кодексу України після слів "юридичним особам" додати слово "України";
 
Відхилено    
    -369- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 33 Земельного кодексу України абзац другий виключити;
 
Відхилено    
    -370- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У статті 33. "Земельні ділянки особистих селянських господарств" Земельного кодексу України" словосполучення "юридичними особами" замінити на словосполучення "юридичними особами України".
 
Відхилено    
    -371- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 1 статті 33 після слів "юридичним особам" доповнити словом "України".
 
Відхилено    
    -372- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 13 виключити;
 
Відхилено    
    -373- Крулько І.І.
Пункт 13) (щодо змін до статті 33) виключити;
 
Відхилено    
    -374- Плачкова Т.М.
У частині першій статті 33 Земельного кодексу України слова призначені "для ведення особистого селянського господарства" замінити словами "сільськогосподарського призначення для ведення особистих селянських господарств".
 
Відхилено    
    -375- Плачкова Т.М.
У частині першій статті 33 Земельного кодексу України після слів "юридичним особам" додати слово "України".
 
Відхилено    
    -376- Плачкова Т.М.
У частині першій статті 33 Земельного кодексу України абзац другий виключити.
 
Відхилено    
    -377- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Підпункт 13 вилучити;
 
Відхилено    
    -378- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 новим пунктом 13 такого змісту: "13) Статтю 33 викласти у такій редакції: "1. Земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть використовуватися громадянами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок і не можуть передаватися ними у користування, у тому числі в оренду, іншим особам. 2. Громадяни, які безоплатно отримали у власність земельні ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації, у разі продажу чи іншого оплатного відчуження таких ділянок приватному власнику до спливу семирічного строку набуття ними права власності на такі ділянки, зобов’язані протягом трьох днів з дня державної реєстрації правочину про відчуження ділянки сплатити до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки кошти у розмірі 100 відсотків від нормативно грошової оцінки такої ділянки."; ";
 
Відхилено    
    -379- Кабаченко В.В.
в пункті 13 (внесення змін до ст.33): 1) абзац перший (внесення змін до ч.1) виключити;
 
Відхилено    
    -380- Лабунська А.В.
У частині першій статті 34 слово "громадяни" замінити словами: "громадяни України"
 
Відхилено    
    -381- Лабунська А.В.
У частині другій статті 34 слова "перебувають у власності держави чи територіальної громади" замінити словами: "перебувають в їхній власності".
 
Відхилено    
    -382- Лабунська А.В.
Доповнити статтю 34 новою частиною третьою такого змісту: "3. Землі для сінокосіння і випасання худоби не можуть передаватись у власність або надаватись у користування іноземним громадянам, особам без громадянства, юридичним особам - нерезидентам та іноземним державам".
 
Відхилено    
    -383- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 34 новою частиною третьою такого змісту:"3. Землі для сінокосіння і випасання худоби не можуть передаватись у власність або надаватись у користування іноземним громадянам, особам без громадянства, юридичним особам - нерезидентам та іноземним державам".
 
Відхилено    
    -384- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину другу статті 35 викласти у такій редакції: "2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва виключно на умовах права користування.Юридичні особи – нерезиденти України не можуть набувати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва за будь-якими правами".
 
Відхилено    
    -385- Лабунська А.В.
Частину другу статті 35 викласти у такій редакції: "2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва виключно на умовах права користування. Юридичні особи - нерезиденти України не можуть набувати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва за будь-якими правами".
 
Відхилено    
    -386- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції: "5. Приватизація земельної ділянки громадянином України - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства. Подальше відчуження такої земельної ділянки здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства. Унаслідок такого відчуження колишній власник земельної ділянки виключається зі складу такого товариства, а набувач прав власності на таку земельну ділянку має право (але не зобов’язаний) стати членом такого товариства без згоди його інших членів".
 
Відхилено    
    -387- Лабунська А.В.
Частину п’яту статті 35 викласти у такій редакції: "5. Приватизація земельної ділянки громадянином України - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства. Подальше відчуження такої земельної ділянки здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства. Унаслідок такого відчуження колишній власник земельної ділянки виключається зі складу такого товариства, а набувач прав власності на таку земельну ділянку має право (але не зобов’язаний) стати членом такого товариства без згоди його інших членів".
 
Відхилено    
73. 14) частину першу статті 36 доповнити абзацом такого змісту:
 
-388- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 14 пункту 1 виключити (не вносити зміни до статті 36 Земельного кодексу України).
 
Відхилено   12) частину першу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -389- Тарута С.О.
Підпункт 14 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції: "частину першу статті 36 доповнити абзацом такого змісту: "Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0, 6 гектара, для об’єднань громадян - 0, 6 гектара на кожного учасника."";
 
Відхилено    
    -390- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 14 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -391- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -392- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 36 виключити.
 
Відхилено    
    -393- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Абзац другий частини 1 виключити.
 
Відхилено    
    -394- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 14 виключити;
 
Відхилено    
    -395- Крулько І.І.
Пункт 14) (щодо змін до статті 36) виключити;
 
Відхилено    
    -396- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини першої статті 36 викласти у наступній редакції: "Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 2 гектара".
 
Відхилено    
    -397- Соболєв С.В.
Виключити пункт 14 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
    -398- Княжицький М.Л.
Підпункт 14) пункту 1 розділу І проекту закону виключити.
 
Відхилено    
74. "Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0, 6 гектара";
 
-399- Лабунська А.В.
Статтю 36 "Земельні ділянки для городництва" доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Іноземні громадяни, особи без громадянства та юридичні особи - нерезиденти України не можуть отримати в користування (у тому числі в оренду) земельні ділянки для городництва".
 
Відхилено   "Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара";
 
    -400- Лабунська А.В.
Частину першу статті 37 викласти у такій редакції: "1. Підприємства, установи та організації, засновані на праві приватної власності, можуть набувати право користування (у тому числі оренди) на землі сільськогосподарського призначення та/або право власності на землі несільськогосподарського призначення для ведення підсобного господарства. Статус підсобного господарства визначається у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -401- Лабунська А.В.
У частині другій статті 37 виключити слово "несільськогосподарські".
 
Відхилено    
    -402- Лабунська А.В.
В абзаці першому частини другої статті 371 слова "усіх форм власності" замінити словами: "державної або комунальної власності".
 
Відхилено    
    -403- Лабунська А.В.
Частину третю статті 37-1 викласти у такій редакції: "3. Орендар землі сільськогосподарського призначення приватної власності зобов’язаний сплатити орендодавцю кошти, передбачені договором оренди. Розмір орендної плати не може залежати від кількості чи якості врожаю, отриманого орендарем з орендованого паю, та/або надаватися орендодавцю в негрошовій формі. Суборенда землі сільськогосподарського призначення державної або комунальної форми власності не дозволяється. Емфітевзис землі сільськогосподарського призначення, передбачений статтею 161 цього Кодексу, не поширюється на землі сільськогосподарського призначення будь-якої форми власності".
 
Відхилено    
    -404- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину третю статті 37-1 викласти у такій редакції: "3. Орендар землі сільськогосподарського призначення приватної власності зобов’язаний сплатити орендодавцю кошти, передбачені договором оренди. Розмір орендної плати не може залежати від кількості чи якості врожаю, отриманого орендарем з орендованого паю, та/або надаватися орендодавцю в негрошовій формі. Суборенда землі сільськогосподарського призначення державної або комунальної форми власності не дозволяється. Емфітевзис землі сільськогосподарського призначення, передбачений статтею 161 цього Кодексу, не поширюється на землі сільськогосподарського призначення будь-якої форми власності".
 
Відхилено    
    -405- Лабунська А.В.
Статтю 42 "Земельні ділянки багатоквартирних будинків" доповнити частиною шостою такого змісту: "6. Одноквартирні або багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, не можуть споруджуватися на землях державної (комунальної) власності, наданих в користування (оренду)".
 
Відхилено    
    -406- Лабунська А.В.
Пункт "д" частини першої статті 43 викласти у такій редакції: "д) невідчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення на користь іноземних громадян, осіб без громадянства, а також громадян України".
 
Відхилено    
    -407- Лабунська А.В.
Статтю 46 Глави 7 доповнити новою частиною сьомою такого змісту: "7. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення перебувають у державній чи комунальній власності. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення можуть також перебувати у приватній власності громадянина України, який відповідає кваліфікаційним вимогам, визначених у частині першій статті 130 цього Кодексу, але не більше 200 гектарів".
 
Відхилено    
    -408- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Абзац другий частини першої статті 36 - вилучити.
 
Відхилено    
    -409- Кабаченко В.В.
в пункті 14 (внесення змін до ст.36): 1) абзац перший (внесення змін до ч.1) виключити;
 
Відхилено    
75. 15) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
-410- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 15 виключити;
 
Відхилено   13) главу 7 доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
    -411- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
До підпункту 15 в абзаці другому після слів "Стаття 46-1" доповнити словами "Особливий режим та"; в абзаці третьому слова "передбачені Законом" замінити словами "відповідно до Закону"; абзац третій доповнити словами "та положень про ці території та об’єкти"; в абзаці четвертому після слів "цих територій та об’єктів" доповнити словами "землі та"; абзац четвертий доповнити словами "підпорядкування та форм власності";
 
Враховано редакційно    
    -412- Павловський П.І.
Підпункт 15 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
76. "Стаття 46-1. Обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 
   "Стаття 46-1. Обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 
77. На використання земель в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому Законом України "Про природно-заповідний фонд України".
 
-413- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 1 статті 46-1 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду використовуються із врахуванням обмежень передбачених Законом України "Про природно-заповідний фонд України".
 
Враховано редакційно   1. Землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду використовуються з урахуванням обмежень у їх використанні, визначених відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та положеннями про ці території, об’єкти.
 
    -414- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Статтю 46-1 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -415- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший статті 46-1. "Обмеження у використанні земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду" Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "Використання земель в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється в обсязі та з урахуванням обмежень, передбаченому Законом України "Про природно-заповідний фонд України"."
 
Відхилено    
    -416- Плачкова Т.М.
Абзац 1 статті 46-1 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Землі територій та об’єктів природно-заповідного фонду використовуються із врахуванням обмежень передбачених Законом України "Про природно-заповідний фонд України".
 
Враховано редакційно    
78. Особливий режим охорони, відтворення і використання земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення."
 
-417- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 2 статті 46-1 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   2. Особливий режим охорони, відтворення і використання земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду поширюється на всі розташовані в межах таких територій та об’єктів землі та земельні ділянки незалежно від форми власності та цільового призначення";
14) частину другу статті 54 після слів "історико-культурних заповідних територій" доповнити словами "об’єктів культурної всесвітньої спадщини", а після слів "меморіальних музеїв–садиб" - словами "які надані та використовуються для потреб охорони культурної спадщини";
 
    -418- Плачкова Т.М.
Абзац 2 статті 46-1 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -419- Лабунська А.В.
Статтю 49 "Використання земель оздоровчого призначення" доповнити третьою частиною такого змісту: "3) Землі оздоровчого призначення перебувають у державній чи комунальній власності. Землі оздоровчого призначення також можуть перебувати у приватній власності громадянина України, який відповідає кваліфікаційним вимогам, визначених у частині першій статті 130 цього Кодексу, але не більше 2 гектарів".
 
Відхилено    
    -420- Лабунська А.В.
Главу 9 "Землі рекреаційного призначення" доповнити новою статтею 52-1: такого змісту: "52-1. Громадяни іноземних країн (особи без громадянства) та юридичні особи - нерезиденти не можуть мати у власності або користуватися рекреаційними землями на правах оренди".
 
Відхилено    
    -421- Сольський М.Т.
Частину другу статті 54 Земельного кодексу України після слів "історико-культурних заповідних територій" доповнити словами "об’єктів культурної всесвітньої спадщини, а після слів "меморіальні музеї-садиби" доповнити словами "які надані та використовуються для потреб охорони культурної спадщини";
 
Враховано    
79. 16) доповнити статтею 54-1 такого змісту:
 
-422- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
У статті 54-1 Земельного кодексу України слова "зони охоронні" замінити словами "охоронні зони".
 
Враховано   15) главу 10 доповнити статтею 54-1 такого змісту:
 
    -423- Заблоцький М.Б.
У статті 54-1 Земельного кодексу України слова "зони охоронні" замінити словами "охоронні зони".
 
Враховано    
    -424- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 16 виключити;
 
Відхилено    
    -425- Кулініч О.І.
У статті 54-1 Земельного кодексу України слова "зони охоронні" замінити словами "охоронні зони".
 
Враховано    
    -426- Павловський П.І.
Підпункт 16 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -427- Сольський М.Т.
"Стаття 54-1. Обмеження у використанні земель в межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, охоронних зон, буферних зон, історичних ареалів, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини
З метою охорони культурної спадщини, на використання земель у межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, охоронних зон, буферних зон, історичних ареалів, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, встановлюються обмеження відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".
Обмеження у використанні земель в межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, охоронних зон, історичних ареалів, буферних зон, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів землі незалежно від їх цільового призначення. Межі території, на яку поширюються такі обмеження, визначаються відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" і зазначаються в документації із землеустрою, містобудівній документації, науково-проектній документації у сфері охорони культурної спадщини.
Режим використання в межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, охоронних зон, історичних ареалів, буферних зон, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини визначається науково-проектною документацією у сфері охорони культурної спадщини, а до затвердження такої документації - Законом України "Про охорону культурної спадщини"";
 
Враховано    
80. "Стаття 54-1. Обмеження у використанні земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби
 
   "Стаття 54-1. Обмеження у використанні земель в межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини
 
81. На використання земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини".
 
-428- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац перший стаття 54-1. "Обмеження у використанні земель, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби" Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "На використання земель, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), охоронні зони таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, встановлюються обмеження в обсязі, передбаченому Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини".
 
Відхилено   1. З метою охорони культурної спадщини на використання земель в межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, зон охорони, буферної зони, історичного ареалу населеного місця, території об’єкта культурної всесвітньої спадщини встановлюються обмеження відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".
2. Обмеження у використанні земель у межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, зон охорони, історичного ареалу населеного місця, буферної зони, території об’єкта культурної всесвітньої спадщини поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів землі незалежно від їх цільового призначення. Межі території, на яку поширюються такі обмеження, визначаються відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" і зазначаються в документації із землеустрою, містобудівній документації, науково-проектній документації у сфері охорони культурної спадщини.
3. Режим використання земель у межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, охоронюваної археологічної території, музею просто неба, меморіального музею-садиби, зон охорони, історичного ареалу населеного місця, буферної зони, території об’єкта культурної всесвітньої спадщини визначається науково-проектною документацією у сфері охорони культурної спадщини, а до затвердження такої документації - Законом України "Про охорону культурної спадщини";
 
    -429- Плачкова Т.М.
Абзац 1 статті 54-1 Земельного кодексу України викласти таким чином: "Землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, використовуються із врахуванням обмежень передбачених Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини".".
 
Відхилено    
    -430- Плачкова Т.М.
Абзац 1 статті 54-1 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -431- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 1 статті 54-1 Земельного кодексу України викласти таким чином: "Землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, використовуються із врахуванням обмежень передбачених Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини".";
 
Відхилено    
    -432- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Абзац 1 статті 54-1 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
82. Режим використання земель, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення."
 
-433- Лабунська А.В.
Главу 10 "Землі історико-культурного призначення" доповнити новою статтею 54-1 такого змісту: "54-1. Громадяни іноземних країн (особи без громадянства) та юридичні особи - нерезиденти не можуть мати у власності або користуватися землями історико - культурного призначення на правах оренди".
 
Відхилено   16) статтю 76 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури можуть розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їхнього цільового призначення, у тому числі за договорами сервітуту, укладеними з власниками або землекористувачами, зокрема постійними користувачами або орендарями земельних ділянок";
 
    -434- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац другий статті 54-1. "Обмеження у використанні земель, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), зони охоронні таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби" Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "Режим використання земель, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), охоронні зони таких пам’яток, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби, поширюється на усі розташовані в межах цих територій та об’єктів земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення."
 
Відхилено    
    -435- Сольський М.Т.
Статтю 76 доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури можуть розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення, у тому числі за договорами сервітуту, укладеними з власниками або землекористувачами, зокрема постійними користувачами або орендарями земельних ділянок";
 
Враховано    
    -436- Заблоцький М.Б.
Статтю 76 Земельного кодексу України доповнити частинами такого змісту: "4. Лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури розміщуються на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення, в тому числі за договорами сервітуту, укладених з власниками або землекористувачем, зокрема, постійними користувачами або орендарями земельних ділянок. 5. Земельні ділянки не формуються для розміщення та обслуговування розподільчих ліній електропередачі напругою 35 кВ, якщо такі лінії розміщенні / будуть розміщені в межах червоних ліній.Право на розміщення ліній електропередачі в межах червоних ліній виникає у оператора системи розподілу електричної енергії через 5 робочих днів з дня подання проектної документації на розміщення електричних мереж (в частині проходження траси лінії електропередачі) до місцевого органу виконавчої влади, якщо протягом вказаного строку від місцевого органу виконавчої влади не надійшло зауважень та заперечень. Місцевий орган виконавчої влади може відмовити у погодженні виключно у випадку розміщення елементів лінії електропередачі поза межами червоних ліній. Відомості про проектні та діючі електричні мережі відображаються у: - містобудівному кадастрі; - геоінформаційній системі оператора системи розподілу електричної енергії у формі геопросторових даних.".
 
Враховано частково    
83. 17) частину шосту статті 79-1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-437- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 17 виключити;
 
Відхилено   17) частину шосту статті 79-1 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
    -438- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
Підпункт 17 викласти в такій редакції: "17) до статті 79-1: частину другу доповнити новим абзацом такого змісту: "Шляхом визначення меж земельних ділянок за проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; " частину шосту доповнити новим абзацом такого змісту: "Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів. Згода на поділ земельної ділянки, об'єднання її з іншою земельною ділянкою посвідчується нотаріально.".
 
Враховано частково    
84. "Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів. Згода на поділ земельної ділянки, об'єднання її з іншою земельною ділянкою посвідчується нотаріально."
 
-439- Власенко С.В.
Абзац 2 пункту 17 частини 1 викласти в редакції: "Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за спільної згоди заставодержателя та заставодавателя. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони мають однакове цільове призначення. В разі поділу земельної ділянки, новоутворені земельні ділянки зберігають своє цільове призначення. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів. Згода на поділ земельної ділянки, об'єднання її з іншою земельною ділянкою посвідчується нотаріально."
 
Враховано частково   "Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувача, підпис якого на такій згоді засвідчується нотаріально.
Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони мають однакове цільове призначення. У разі поділу земельної ділянки, об'єднання земельних ділянок сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове призначення";
 
    -440- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац другий частини шостої статті 79-1. "Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав" Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів. Згода на поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою підлягає нотаріальному посвідченню."
 
Враховано редакційно    
    -441- Фріс І.П.
У пункті 1 Розділу І: У абзаці другому підпункту 17 третє речення викласти в такій редакції: "Підпис на заяві про згоду на поділ земельної ділянки, об'єднання її з іншою земельною ділянкою засвідчується нотаріально".
 
Враховано редакційно    
    -442- Лабунська А.В.
Пункт "а" статті 80 викласти у такій редакції: "а) фізичні особи - громадяни України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, що встановлені частиною першою статті 130 цього Кодексу, - на землі приватної власності; фізичні особи - громадяни іноземних країн та особи без громадянства - на землі приватної власності несільськогосподарського призначення; юридичні особи - на землі приватної власності несільськогосподарського призначення".
 
Відхилено    
    -443- Лабунська А.В.
У пункті "б" статті 80 після слів "територіальні громади" додати у дужках слова: " (об’єднані територіальні громади)".
 
Відхилено    
    -444- Лабунська А.В.
У пункті "в" статті 80 після слів "через відповідні органи державної влади" додати слова: "або через Агентство земель сільськогосподарського призначення України (Земельне агентство України)".
 
Відхилено    
    -445- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
У пункті "б" статті 80 після слів "територіальні громади" додати у дужках слова: " (об’єднані територіальні громади)".
 
Відхилено    
85. 18) у частині другій статті 81 слова "в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності." виключити;
 
-446- Шкрум А.І.
Пункт 18 вилучити;
 
Відхилено   18) у частині другій статті 81 слова "в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності" виключити;
 
    -447- Павловський П.І.
Підпункт 18 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -448- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 18 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "у статті 81: доповнити частину 2 абзацом 2 такого змісту: "Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, крім випадків прийняття їх у спадщину."; "доповнити частину 4 другим реченням такого змісту: "У випадку невідчуження земельної ділянки у зазначений строк, право власності на зазначені ділянки підлягає припиненню в судовому порядку за ініціативою відповідних органів, уповноважених розпоряджатися землею."; "доповнити статтю новими частинами 5-7 такого змісту: "5. У разі припинення громадянства України або набуття громадянства іноземних держав особами, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, такі земельні ділянки протягом року з дати припинення громадянства підлягають відчуженню у порядку, визначеному статтею 145 цього Кодексу. У випадку не відчуження земельної ділянки у визначений строк, право власності на зазначені ділянки підлягає припиненню в судовому порядку за ініціативою відповідних органів, уповноважених розпоряджатися землею. 6. Кабінет Міністрів України має право встановлювати обмеження для набуття у власність іноземними громадянами та особами без громадянства земельних ділянок будь-якого цільового призначення у прикордонній смузі шириною до 5 км вздовж Державного кордону України. 7. Іноземці або особи без громадянства, які прийняли у спадщину невитребувані земельні частки (паї), а також громадяни України-власники невитребуваних земельних часток (паїв), які припинили громадянство України чи набули громадянство іноземних держав, зобов’язані до 1 січня 2025 року виділити в натурі (на місцевості) належні їм невитребувані земельні частки (паї), набувши право власності на земельні ділянки та відчуживши їх протягом одного календарного року з дня виникнення права власності. У випадку не відчуження земельної ділянки у визначений строк, право власності на зазначені ділянки підлягає припиненню в судовому порядку за ініціативою відповідних органів, уповноважених розпоряджатися землею.".
 
Відхилено    
    -449- Дубінський О.А.
Підпункт "18" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -450- Тарута С.О.
Підпункт 18 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -451- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 18 виключити;
 
Відхилено    
    -452- Крулько І.І.
Пункт 18) (щодо змін до статті 81) виключити;
 
Відхилено    
    -453- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Частину четверту статті 81 викласти у такій редакції: "4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані у власність іноземними громадянами або особами без громадянства внаслідок дарування, поділу майна подружжя, прийняття спадщини або інших цивільно-правових договорів, підлягають відчуженню у строки та за процедурою, встановленими у статті 130 цього Кодексу. Землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати в спільній сумісній або спільній частковій власності подружжя, якщо його стороною є громадянин іноземної країни або особа без громадянства".
 
Відхилено    
    -454- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити статтю 81 новою частиною п’ятою такого змісту: "5. Правочини із придбання земель сільськогосподарського призначення, стороною яких є фізична особа, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначених у статті 130 цього Кодексу, або будь-яка юридична особа, вважаються нікчемними за законом".
 
Відхилено    
    -455- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 81 викласти у наступній редакції: Іноземці та особи із подвійним громадянством не можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення без погодження із місцевими громадами. Не допускається набуття іноземцями чи особами із подвійним громадянством ділянок несільськогосподарського призначення в прикордонній зоні.
 
Відхилено    
    -456- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Підпункт 18 вилучити;
 
Відхилено    
    -457- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункт 18 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити частину 2 статті 81 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -458- Соболєв С.В.
Виключити пункт 18 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
    -459- Наливайченко В.О.
Частину другу статті 81 викласти у такій редакції: 2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення лише в особливому порядку визначеному законодавством та в кількості, що не повинна перевищувати 50 га.
 
Відхилено    
    -460- Княжицький М.Л.
Підпункт 18) пункту 1 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -461- Лабунська А.В.
Пункт "в" частини першої статті 81 доповнити після коми такими словами: "а також безоплатної приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що були раніше надані їм у постійне користування або довічне успадковане володіння чи в оренду шляхом переоформлення права постійного користування".
 
Відхилено    
    -462- Лабунська А.В.
У пункті "б" частини третьої статті 81 після слів "викупу земельних ділянок" додати слова "несільськогосподарського призначення".
 
Відхилено    
    -463- Лабунська А.В.
Частину четверту статті 81 викласти у такій редакції: "4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані у власність іноземними громадянами або особами без громадянства внаслідок дарування, поділу майна подружжя, прийняття спадщини або інших цивільно-правових договорів, підлягають відчуженню у строки та за процедурою, встановленими у статті 130 цього Кодексу. Землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати в спільній сумісній або спільній частковій власності подружжя, якщо його стороною є громадянин іноземної країни або особа без громадянства".
 
Відхилено    
    -464- Лабунська А.В.
Доповнити статтю 81 новою частиною п’ятою такого змісту: "5. Правочини із придбання земель сільськогосподарського призначення, стороною яких є фізична особа, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначених у статті 130 цього Кодексу, або будь-яка юридична особа, вважаються нікчемними за законом".
 
Відхилено    
    -465- Власенко С.В.
Пункт 18 частини 1 доповнити новим абзацом: "частину 1 статті 81 викласти в редакції: "1. Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення на підставі: ";
 
Відхилено    
    -466- Власенко С.В.
У абзаці 1 пункту 18 частини 1 після слова "на" додати слово "лише"
 
Відхилено    
    -467- Власенко С.В.
Пункт 18 частини 1 доповнити новим абзацом в редакції: "частину 4 статті 81 викласти в редакції: "4. Землі сільськогосподарського призначення не можуть бути прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства. Держава зобов’язана викупити земельну ділянку несільськогосподарського призначення за ринковою ціною у спадкодавця або спадкоємця, якщо за законом спадкоємцем є іноземець або особа без громадянства. Забороняється складення заповіту на користь іноземця чи особи без громадянства, яким у власність передається земля сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -468- Пузійчук А.В.
Підпункт вісімнадцятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -469- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 18 пункту 1 виключити (не вносити зміни до статті 81 Земельного кодексу України).
 
Відхилено    
    -470- Столар В.М.
Частину другу статті 81 Земельного кодексу України у законопроекті після слова "призначення" доповнити словами ", на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності."
 
Відхилено    
    -471- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
До тексту частини другої статті 81 після слів: несільськогосподарського призначення, - додати: "в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності".
 
Відхилено    
    -472- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
"частину другу статті 81 викласти в такій редакції: "Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -473- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину другу стаття 81 "Право власності на землю громадян" Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на: - земельні ділянки несільськогосподарського призначення виключно в межах населених пунктів; - на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності."
 
Відхилено    
86. 19) статтю 82 викласти в такій редакції:
 
-474- Власенко С.В.
Абзаци 1-3 пункту 19 частини 1 викласти в редакції: "Статтю 82 викласти в редакції: "Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом щодо земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 2. Юридичні особи не можуть бути власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення. З метою цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельні ділянки, власником яких є держава або громадянин України можуть надаватися в оренду за умови, що юридична особа зареєстрована в Україні та учасники юридичної особи є виключно громадяни України. В оренду можуть надаватися земельні ділянки сільськогосподарського призначення виключно малим (родинним) та середнім фермерським господарствам на підставі та в порядку, визначеному цим Кодексом."
 
Відхилено   19) статтю 82 викласти в такій редакції:
 
    -475- Павловський П.І.
Підпункт 19 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -476- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 19 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "у статті 82: "абзац 1 частини 1 викласти у такій редакції: "1. Юридичні особи України, (які створені за законодавством України і засновані громадянами України та/або юридичними особами України, учасниками (акціонерами) та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни України), можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення у разі: "; абзац 1 частини 2 викласти у такій редакції: "2. Юридичні особи, створені за законодавством України іноземними юридичними, фізичними особами, особами без громадянства, юридичними особами з іноземними інвестиціями, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: "; частину 3 викласти у такій редакції: "3. Юридичні особи, створені за законодавством України іноземними юридичними, фізичними особами, особами без громадянства, юридичними особами з іноземними інвестиціями за участю з громадянами України або юридичними особами України, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів."; доповнити статтю частинами 5 та 6 такого змісту: "5. Юридичні особи, які створені за законодавством України іноземними юридичними особами, юридичними особами з іноземними інвестиціями, та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни України, здійснюють свою господарську діяльність на території України не менше трьох років, можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів, у обсязі, що на момент набуття не перевищує площу земельних ділянок, яка розраховується як середньозважена сума площ земельних ділянок, які згідно державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень або для договорів користування, зареєстрованих до набуття чинності Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" згідно даних державного земельного кадастру перебували в зареєстрованому користуванні та/або у власності таких юридичних осіб та\або пов’язаних з ними юридичних і фізичних осіб в розумінні Податкового кодексу України протягом трьох років, що передували року, у якому набувається право власності. 6. Кабінет Міністрів України має право встановлювати обмеження для набуття у власність іноземними юридичними особами та юридичними особами України, створеними іноземними юридичними, і фізичними особами, юридичними особами з іноземними інвестиціями або за їх участю, земельних ділянок будь-якого цільового призначення у прикордонній смузі шириною до 5 км вздовж Державного кордону України."
 
Відхилено    
    -477- Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Статтю 82 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) установчими документами та основним видом діяльності яких згідно КВЕД передбачено ведення сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, передбачених законом."
 
Відхилено    
    -478- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 19 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -479- Дубінський О.А.
Підпункт "19" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -480- Тарута С.О.
Підпункт 19 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -481- Павленко Ю.О.
Скорик М.Л.
Статтю 82 викласти в наступній редакції: "Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1.Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом. 2.Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути у власності юридичних осіб які є виключно резидентами України, кінцевим беніфеціаром яких є виключно громадяни України які перебувають на території України не менше 183 днів протягом календарного року. 3. Право придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення юридичними особами наступає виключно в разі підтримання цього рішення народом України на Всеукраїнському референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.".
 
Відхилено    
    -482- Пузійчук А.В.
Підпункт дев’ятнадцятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -483- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 19 пункту 1 (зміни до статті 82) викласти в такій редакції: "19) статтю 82 доповнити новою частиною 5 такого змісту: "5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність юридичним особам до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення".
 
Відхилено    
    -484- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
"19) статтю 82 викласти у такій редакції: "Стаття 82 Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи (засновані виключно громадянами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.
 
Враховано частково    
    -485- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Статтю 82 Земельного кодексу України "Право власності на землю юридичних осіб" викласти у наступній редакції: "1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), яких є громадяни України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом."
 
Відхилено    
    -486- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Статтю 82 залишити в чинній редакції:
"Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. 3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб. 4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року."
 
Відхилено    
    -487- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 19 викласти в такій редакції: «19) статтю 82 викласти в такій редакції: Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. 3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб. 4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.»;
 
Враховано частково    
    -488- Крулько І.І.
Пункт 19) викласти в такій редакції:
"19) статтю 82 доповнити частиною 5 такого змісту: "5. Юридичні особи України можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якщо вони відповідають наступним вимогам: 1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; 2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року; 3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України."
 
Відхилено    
    -489- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Статтю 82 викласти у такій редакції Ст. 82 викласти в наступній редакції: Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки, крім особливо цінних земель чи земель сільськогосподарського призначення, для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) прийняття спадщини; в) виникнення інших підстав, передбачених законом. 2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. 3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб. 4. Землі сільськогосподарського призначення чи віднесені до особливо цінних земель, отримані у власність іноземними фізичними чи юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року. Необхідна компенсація визначається спеціальним третейським судом, який на 50% складається із представників громади розташування ділянки, і на 50% із представників державних органів влади."
 
Відхилено    
    -490- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункт 19 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити статтю 82 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -491- Наливайченко В.О.
Статтю 82 викласти в такій редакції: "Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом лише після підтвердження добросовісного користування земельною ділянкою, та в кількості, що не повинна перевищувати 50 га".
 
Відхилено    
    -492- Княжицький М.Л.
Підпункт 19) пункту 1 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -493- Кіт А.Б.
В розділі І законопроекту: 1) підпункт 19 пункту 1 викласти в такій редакції: "19) статтю 82 викласти в такій редакції: «Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 1. Юридичні особи (засновані громадянами України, або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 2. Підприємство з іноземними інвестиціями, засноване громадянами України, які в сукупності володіють більш як 50 відсотками статутного капіталу такого підприємства та іноземні інвестиції в статутному капіталі якого становлять не більше 49 відсотків, може набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами з урахуванням положень частини другої статті 3, статті 28 Закону України "Про режим іноземного інвестування". 3. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. 4. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб. 5. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.»;
 
Враховано частково    
    -494- Кабаченко В.В.
в пункті 19 (внесення змін до ст.82): 1) абзац перший (внесення змін до ст.82) виключити; 2) абзац другий (внесення змін до назви ст.82) виключити; 3) абзац третій (внесення змін до ч.1) виключити;
 
Відхилено    
87. "Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
 
-495- Столар В.М.
Статтю 82 Земельного кодексу України у законопроекті викласти у наступній редакції: "1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. 3. Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою та другою цієї статті, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб."
 
Відхилено   "Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
 
    -496- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Статтю 82 зберегти у чинній редакції.
 
Відхилено    
88. 1. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом."
 
-497- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 82 Земельного кодексу України після слів "юридичні особи" додати слово "України";
 
Відхилено   1. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом.
2. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, отримані у спадщину юридичними особами, які відповідно до цього Кодексу не можуть набувати їх у власність, підлягають відчуженню протягом одного року";
 
    -498- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 82 Земельного кодексу України доповнити частиною другою такого змісту: "Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року";
 
Враховано редакційно    
    -499- Плачкова Т.М.
У частині першій статті 82 Земельного кодексу України після слів "юридичні особи" додати слово "України".
 
Відхилено    
    -500- Плачкова Т.М.
Статтю 82 Земельного кодексу України доповнити частиною другою такого змісту: "Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року".
 
Враховано редакційно    
    -501- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 19 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: "2. Не можуть набувати право власності на земельні ділянки юридичні особи, створені за законодавством України, - власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв), та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є: а) держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб; б) юридичні особи, бенефіціарні власники будь-якої кількості акцій (часток, паїв) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором; в) фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.".
 
Відхилено    
    -502- Качура О.А.
Абзац другий підпункту 19 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "Юридичні особи України з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом.";
 
Відхилено    
    -503- Бондарєв К.А.
Пункт перший статті 82: "1. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом." - виключити.
 
Відхилено    
89. 20) у статті 83:
 
-504- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   20) у статті 83:
 
    -505- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 20 виключити;
 
Відхилено    
    -506- Кіт А.Б.
Підпункт 20 пункту 1 викласти в такій редакції: "20) у статті 83: у частині першій слова "сіл, селищ, міст" виключити; частину другу доповнити пунктом такого змісту: "в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, які передані або перейшли до комунальної власності із земель державної власності відповідно до закону."; після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту: «7. До моменту утворення об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" земельні ділянки сільськогосподарського призначення та земельні ділянки, які перебувають у користуванні Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, які підлягають передачі з державної власності у комунальну власність, залишаються у державній власності. «; ";
 
Відхилено    
90. у частині першій слова "сіл, селищ, міст" виключити;
 
-507- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 1 статті 83 викласти в такій редакції: "1. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю."
 
Відхилено   у частині першій слова "сіл, селищ, міст" виключити;
 
91. частину другу доповнити пунктом такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом "в" такого змісту:
 
92. "в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, які передані або перейшли до комунальної власності із земель державної власності відповідно до закону."
 
-508- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці четвертому підпункту 20 слова "землі та" вилучити;
 
Відхилено   "в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону";
21) частину другу статті 84 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Право власності на земельні ділянки, визнане за державою рішенням суду, реалізується органами виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, незалежно від органу, в особі якого судом визнане таке право державою";
 
    -509- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт "в" частини другої статті 83 Земельного кодексу України "Право власності на землю територіальних громад" виключити.
 
Відхилено    
    -510- Кіт А.Б.
Після підпункту 20 пункту 1 доповнити новим підпунктом 20-1 такого змісту: "20-1) пункт "е" частини четвертої статті 84 викласти в такій редакції: «е) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади; «"
 
Відхилено    
    -511- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці четвертому підпункту 20 слова "або перейшли" вилучити;
 
Відхилено    
    -512- Шкрум А.І.
У абзаці четвертому пункту 20 слова "землі та" вилучити;
 
Відхилено    
    -513- Шкрум А.І.
У абзаці четвертому пункту 20 слова "або перейшли" вилучити;
 
Відхилено    
    -514- Лабунська А.В.
Пункт "і" частини четвертої статті 84 виключити.
 
Відхилено    
    -515- Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Статтю 92 Земельного кодексу України доповнити частиною 4 наступного змісту: "Забороняється викуп земельних ділянок державної та комунальної власності з постійного користування суб’єктами визначеними часиною 2 цієї статті."
 
Відхилено    
    -516- Сольський М.Т.
Частину другу статті 84 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:"Право власності на земельні ділянки, визнане за державою за рішенням суду, реалізується органами виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу незалежно від органу в особі якого судом визнане таке право за державою";
 
Враховано    
93. 21) у частині другій статті 93 слова "України", "іноземним юридичним особам" виключити;
 
-517- Тарута С.О.
Підпункт 21 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено   22) у статті 93:
у частині другій слова "України" та "іноземним юридичним особам" виключити;
частину восьму доповнити словами "або особи, які використовують земельні ділянки на праві емфітевзису";
23) частину першу статті 99 доповнити пунктом "в-4" такого змісту:
"в-4) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій";
24) частину першу статті 101 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі переходу права власності на об'єкт нафтогазовидобування, об'єкт трубопровідного транспорту, лінійний об'єкт енергетичної інфраструктури, інший об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, право земельного сервітуту переходить до нового власника такого об'єкта на тих самих умовах.У такому разі волевиявлення землевласника (землекористувача) та внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту не вимагаються. Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, є підставою для державної реєстрації переходу права земельного сервітуту";
25) у статті 102-1:
після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
3. Земельна ділянка, що перебуває в оренді, не може бути передана її власником іншій особі на праві емфітевзису, суперфіцію.
4. Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, має право володіти та користуватися земельною ділянкою в повному обсязі відповідно до договору.
Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, може передавати її в оренду на строк, що не перевищує строк договору емфітевзису".
У зв'язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами п'ятою – десятою;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Право користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій) не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім випадків переходу права власності на жилий будинок, інші будівлі та споруди або продажу такого права на земельних торгах";
у частині дев'ятій:
доповнити пунктом "6" такого змісту:
"6) за згодою сторін договору емфітевзису, суперфіцію";
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), що перебуває у заставі (іпотеці), може бути припинено з підстави, визначеної пунктом 6 цієї частини, лише за згодою заставодержателя (іпотекодержателя)";
 
    -518- Власенко С.В.
Пункт 21 викласти в редакції: "частину другу статті 93 викласти в редакції: "2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам, іноземцям і особам без громадянства, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам, якщо це земельні ділянки не сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -519- Столар В.М.
Частину другу статті 93 Земельного кодексу України у законопроекті викласти у наступній редакції: "2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть передаватись в оренду громадянам України, які мають сільськогосподарську освіту або 5 останніх років займались сільськогосподарською діяльністю чи веденням товарного сільськогосподарського виробництва та юридичним особам України, які створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) є виключно громадянин (громадяни) України."
 
Відхилено    
    -520- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
частину другу статті 93 викласти в такій редакціїї: 21) "Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам України та юридичним особам України, заснованим виключно громадянами України."
 
Відхилено    
    -521- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині одинадцятій статті 93 Земельного кодексу України слова "не може бути меншим як 7 років" замінити на слова "визначається за згодою сторін.";
 
Відхилено    
    -522- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині дванадцятій статті 93 Земельного кодексу України слова "не може бути меншим як 10 років" замінити словами "визначається за згодою сторін.";
 
Відхилено    
    -523- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 93 Земельного кодексу України "Право оренди земельної ділянки" викласти в такій редакції: "2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам України та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам."
 
Відхилено    
    -524- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 21 виключити;
 
Відхилено    
    -525- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 93 викласти у наступній редакції: Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам, утвореним за законодавством України, які розкрили своїх кінцевих бенефіціарів і серед них немає осіб із подвійним громадянством, фізичних чи юридичних осіб інших юрисдикцій, а їх засновними чи співвласники мають перший ступінь спорідненості відповідно ст. 14 Податкового Кодексу. В особливих випадках земельні ділянки можуть передаватись міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам, якщо це погоджено із Верховною Радою України. Не допускається передача в оренду земельних ділянок в межах прикордонної смуги."
 
Відхилено    
    -526- Наливайченко В.О.
Частину другій статті 93 викласти в такій редакції: 2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам лише після підтвердження добросовісного користування земельною ділянкою, та в кількості, що не повинна перевищувати 500 га.
 
Відхилено    
    -527- Сольський М.Т.
Частину восьму статті 93 Земельного кодексу України доповнити словами "або особи, які використовують земельні ділянки на праві емфітевзису";
 
Враховано    
    -528- Кабаченко В.В.
в пункті 21 (внесення змін до ст.21): 1) абзац перший (внесення змін до ч.2) виключити;
 
Відхилено    
    -529- Заблоцький М.Б.
Частину другу статті 100 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "2. Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником або землекористувачем земельної ділянки, зокрема, постійним користувачем або орендарем земельної ділянки, при цьому дія такого сервітуту не припиняється у випадку зміни власника або землекористувача, зокрема, постійного користувача або орендаря земельної ділянки по відношенні до якої встановлено земельний сервітут для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії. Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно."
 
Враховано редакційно    
    -530- Сольський М.Т.
Частину першу статті 99 Земельного кодексу України доповнити пунктом "в-4" такого змісту:
"в-4) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;"
 
Враховано    
    -531- Сольський М.Т.
Частину першу статті 101 Земельного кодексу України доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі переходу права власності на об'єкт нафтогазовидобування, об'єкт трубопровідного транспорту, лінійний об'єкт енергетичної інфраструктури, інший об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, право земельного сервітуту переходить до нового власника такого об'єкта на тих самих умовах. Волевиявлення землевласника (землекористувача) та внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту не вимагаються. Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт, для розміщення якого встановлений земельний сервітут, є підставою для державної реєстрації переходу права земельного сервітуту";
 
Враховано    
    -532- Заблоцький М.Б.
Частину першу статті 101 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку або права власності на лінійний об'єкт енергетичної інфраструктури до іншої особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут. У таких випадках до раніше укладених договорів про встановлення земельних сервітутів вносяться відповідні зміни, щодо заміни сторони в договорі.".
 
Враховано редакційно    
    -533- Заблоцький М.Б.
Частину другу статті 101 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.".
 
Відхилено    
    -534- Лабунська А.В.
Частину сьому статті 102-1. "Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови" викласти у такій редакції: "7. Право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення (емфітевзис) і право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення для забудови (суперфіцій), виникає виключно у осіб, визначених у частині першій статті 130 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -535- Сольський М.Т.
У статті 102-1 Земельного кодексу України: після частини другої доповнити двома частинами такого змісту:3. Земельна ділянка, що перебуває в оренді, не може бути передана її власником іншій особі на праві емфітевзису, суперфіцію. 4. Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, має право володіти та користуватися земельною ділянкою в повному обсязі відповідно до договору. Особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, може передавати її в оренду на строк, що не перевищує строк договору емфітевзису". У зв'язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами п'ятою – десятою. частину п'яту викласти в такій редакції: 5. Право користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій) не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди або продажу такого права на земельних торгах";у частині дев'ятій: доповнити пунктом "6" такого змісту: 6) за згодою сторін договору емфітевзису, суперфіцію"; доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:"Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), що перебуває у заставі (іпотеці), може бути припинено з підстави, визначеної пунктом 6 цієї частини, лише за згодою заставодержателя (іпотекодержателя)";
 
Враховано    
94. 22) статтю 106 викласти в такій редакції:
 
-536- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 22 вилучити;
 
Відхилено   26) статтю 106 викласти в такій редакції:
 
    -537- Шкрум А.І.
Пункт 22 вилучити;
 
Відхилено    
    -538- Пузійчук А.В.
Підпункт двадцять другий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -539- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -540- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 22 викласти в такій редакції: «22) статтю 106 викласти в такій редакції: Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж 1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. 2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. 3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.»;
 
Відхилено    
    -541- Крулько І.І.
Пункт 22) викласти в такій редакції: "22) статтю 106 викласти в такій редакції: "Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж. 1.Спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників цих земельних ділянок. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. 2. Межовими знаками можуть бути природні та штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, канали, стіни, паркани, огорожі, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, буї, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються. 3. Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника суміжної земельної ділянки встановлення або відновлення межових знаків у випадках, якщо вони відсутні, зникли, перемістились або стали невиразними. За відсутності згоди встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду. 4. Місцезнаходження межових знаків, у разі їх визначення або встановлення, зазначається у матеріалах польових геодезичних робіт та на кадастрових планах земельних ділянок. 5. Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані дотримуватися меж земельних ділянок."
 
Враховано редакційно    
95. "Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж.
 
   "Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж
 
96. 1. Спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників цих земельних ділянок. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.
 
-542- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 106 Земельного кодексу України додати абзац такого змісту: "У разі відсутності згоди власника земельної ділянки встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду.";
 
Враховано редакційно   1. Спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників цих земельних ділянок. Витрати на встановлення спільних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.
 
    -543- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині першій статті 106 Земельного кодексу України слово "спосіб" замінити на словосполучення "Умови та спосіб".
 
Відхилено    
    -544- Богданець А.В.
Частину першу статті 106 Земельного Кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -545- Богданець А.В.
Частину першу статті 106 Земельного Кодексу України доповнити абзацом другим наступного змісту: "Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними".
 
Враховано редакційно    
97. 2. Межовими знаками можуть бути природні та штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, канали, стіни, паркани, огорожі, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, буї, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються.
 
-546- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 106 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин"
 
Відхилено   2. Межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, канали, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах можуть не встановлюватися.
 
    -547- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Часину другу статті 106 викласти у наступній редакції: Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Переміщення чи створення умов зміщення ї розташування межових знаків, що підтверджується геолокаційними даними, є підставою для перевірки розмежування ділянок.
 
Відхилено    
    -548- Богданець А.В.
Частину другу статті 106 Земельного Кодексу України викласти в наступній редакції: "Межовими знаками можуть бути штучні споруди."
 
Відхилено    
98. 3. Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника суміжної земельної ділянки сприяння у встановленні спільних меж, а також встановлення або відновлення межових знаків у випадках, якщо вони відсутні, зникли, перемістились або стали невиразними. За відсутності згоди встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду.
 
-549- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У статті 106 Земельного кодексу України частину третю виключити.
 
Відхилено   3. Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника суміжної земельної ділянки сприяння у встановленні спільних меж, а також встановлення або відновлення межових знаків, у разі якщо вони відсутні, зникли, перемістилися або стали невиразними. За відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду.
 
    -550- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину третю статті 106 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "3. Власники земельної ділянки, землекористувачі. межі яких є суміжними несуть однакові витрати за встановлення суміжних меж, якщо інше не встановлено угодою між ними. За відсутності згоди встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду."
 
Враховано частково    
99. 4. У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, рослинними смугами, шляхами, стежками, рівчаками, каналами, стінами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо), а також раніше встановленими межами сформованих земельних ділянок, межові знаки можуть не встановлюватися.
 
-551- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У статті 106 Земельного кодексу України частину четверту виключити.
 
Відхилено   4. У разі якщо межі земельних ділянок у натурі (на місцевості) збігаються з природними чи штучними лінійними спорудами, рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, рослинними смугами, шляхами, стежками, рівчаками, каналами, стінами, шляховими спорудами, парканами, огорожею, фасадами будівель, іншими лінійними спорудами, рубежами тощо) та раніше встановленими межами сформованих земельних ділянок, межові знаки можуть не встановлюватися.
 
    -552- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині четвертій статті 106 Земельного кодексу України словосполучення "У разі" замінити на словосполучення "У випадку".
 
Відхилено    
    -553- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 4 статті 106 виключити.
 
Відхилено    
    -554- Богданець А.В.
Частину четверту статті 106 Земельного Кодексу України виключити.
 
Відхилено    
100. 5. Місцезнаходження межових знаків, у разі їх визначення або встановлення, зазначається у матеріалах польових геодезичних робіт та на кадастрових планах земельних ділянок.
 
-555- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині четвертій статті 106 Земельного кодексу України словосполучення "зазначається у матеріалах" замінити на "відображається у матеріалах".
 
Враховано редакційно   5. Місцезнаходження межових знаків у разі їх визначення або встановлення відображається у матеріалах польових геодезичних робіт та на кадастрових планах земельних ділянок.
 
    -556- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину п’яту статті 106 викласти у наступній редакції: Місцезнаходження межових знаків, у разі їх визначення або встановлення, зазначається у матеріалах польових геодезичних робіт та на кадастрових планах земельних ділянок із вказанням їх геодезичних координат, які заносяться до кадастру.
 
Враховано частково    
101. 6. Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані дотримуватися меж земельних ділянок."
 
-557- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 22 такого змісту: "22) Статтю 106 доповнити частиною четвертою такого змісту: 4. Координати точок повороту меж земельних ділянок обраховуються під час виконання робіт із землеустрою в Державній системі координат, а місце встановлення межових знаків, у разі їх встановлення, зазначається у матеріалах польових геодезичних робіт документації із землеустрою та на кадастрових планах земельних ділянок."
 
Відхилено   6. Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані дотримуватися меж земельних ділянок";
 
    -558- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 22 такого змісту: "22) Статтю 106 доповнити частиною четвертою такого змісту: 4. Координати точок повороту меж земельних ділянок обраховуються під час виконання робіт із землеустрою в Державній системі координат, а місце встановлення межових знаків, у разі їх встановлення, зазначається у матеріалах польових геодезичних робіт документації із землеустрою та на кадастрових планах земельних ділянок."
 
Відхилено    
    -559- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину шосту статті 106 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "6. Власники земельних ділянок та землекористувачі при використанні земельних ділянок зобов'язані дотримуватися їх меж."
 
Відхилено    
    -560- Лабунська А.В.
Статтю 111 "Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель" доповнити частиною шостою такого змісту: "6. При стягненні прав на земельну ділянку сільськогосподарського призначення стягувач, якій не відповідає кваліфікаційним вимогам, установлених у частині першій статті 130 цього Кодексу, зобов’язаний відчужити такі права у строки, встановлені цим Кодексом.
 
Відхилено    
    -561- Клименко Ю.Л.
Статтю 117 Земельного кодексу України доповнити частиною четвертою такого змісту: "Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність здійснюється лише на баланс об’єднаних територіальних громад утворених відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".
 
Відхилено    
102. 23) у статті 118:
 
-562- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
У статті 118 Земельного кодексу України слово "заява" у всіх відмінках замінити словом "клопотання" у відповідному відмінку.
 
Враховано   27) у статті 118:
 
    -563- Павловський П.І.
Підпункт 23 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "23) у статті 118: частину першу та другу, сьому та дев’яту викласти в такій редакції: "1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення." "2. У випадку, визначеному в частині першій цієї статті, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність." "7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №9)
. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність."; частину восьму виключити; "
 
Враховано редакційно    
    -564- Власенко С.В.
Пункт 23 частини 1 викласти в редакції: "статтю 118 доповнити новою частиною: "Приватизація земельних ділянок сільськогосподарського призначення будь-ким - заборонена."
 
Відхилено    
    -565- Заблоцький М.Б.
У статті 118 Земельного кодексу України слово "заява" у всіх відмінках замінити словом "клопотання" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -566- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 23 викласти в такій редакції: «23) у статті 118: частину першу та другу, сьому та дев’яту викласти в такій редакції: Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. 7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.»;
 
Відхилено    
    -567- Кулініч О.І.
У статті 118 Земельного кодексу України слово "заява" у всіх відмінках замінити словом "клопотання" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
103. частину першу та другу, сьому та дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
104. "1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-568- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 118 Земельного кодексу України додати абзац третій такого змісту: "Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).";
 
Відхилено   "1. Громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
105. До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення."
 
-569- Шкрум А.І.
Абзац четвертий пункту 23 доповнити словами: "та розроблена у відповідності до Закону України "Про землеустрій";
 
Враховано   До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.
 
    -570- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац другий частини першої статті 118 Земельного кодексу України викласти в такій редакції "До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином з наданням дозволу на її розроблення."
 
Відхилено    
    -571- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 118 Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 19.1. Частину першу доповнити абзацом третім наступного змісту: До заяви надається довідка про наявність лише українського громадянства у заявника права на приватизацію земельної ділянки. У випадку, якщо ділянка знаходиться в громаді, що межує із кордоном, місцеві правоохоронні органи проводять додаткову верифікацією цієї заяви. 19.2. Частину восьму викласти у такій редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу"; 19.3. Частину дев’яту викласти у наступній редакції: "Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, якщо державна експертиза землевпорядної документації надала позитивний висновок.".
 
Відхилено    
    -572- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Абзац четвертий підпункту 23 доповнити словами: "та розроблена у відповідності до Закону України "Про землеустрій"";
 
Враховано редакційно    
106. "2. У випадку, визначеному в частині першій цієї статті, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність."
 
-573- Шкрум А.І.
Абзац п’ятий пункту 23 доповнити словами "або вмотивоване рішення про відмову."
 
Враховано редакційно   2. У випадку, визначеному частиною першою цієї статті, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову";
у частині третій слова "звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель" замінити словами "звертаються з клопотанням на розробку проекту землеустрою щодо приватизації цих земель";
у частинах четвертій і п'ятій слова "проекту приватизації земель" замінити словами "проекту землеустрою щодо приватизації земель";
 
    -574- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині другій статті 118 Земельного кодексу України словосполучення "місячний строк" замінити на словосполучення "протягом двадцяти робочих днів".
 
Відхилено    
    -575- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Абзац п’ятий підпункту 23 доповнити словами "або вмотивоване рішення про відмову.";
 
Враховано редакційно    
    -576- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині третій статті 118 Земельного кодексу України слова "звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель" замінити словами "звертаються з клопотанням на розробку проекту землеустрою щодо приватизації цих земель";
 
Враховано    
    -577- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині четвертій статті 118 Земельного кодексу України слова "проекту приватизації земель" замінити словами "проекту землеустрою щодо приватизації земель";
 
Враховано    
    -578- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині п’ятій статті 118 Земельного кодексу України слова "проекту приватизації земель" замінити словами "проекту землеустрою";
 
Враховано    
107. "7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 
108. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
 
   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, які є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
 
109. У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також відповідне рішення. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних."
 
-579- Чорноморов А.О.
У підпункті 23: у абзаці восьмому слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити словами "земельних відносин" абзац дев’ятий викласти в такій редакції: "9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкового рецензування землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку (рецензії) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.".
 
Враховано частково   У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, зазначити дату та номер відповідного рішення, а також майбутнє цільове призначення земельної ділянки. Зазначена інформація оприлюднюється на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
    -580- Кучер М.І.
У підпункті 23: у абзаці восьмому слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити словами "земельних відносин" абзац дев’ятий викласти в такій редакції: "9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.".
 
Враховано частково    
    -581- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 3 частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано    
    -582- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац третій частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки."
 
Відхилено    
110. "9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність."
 
-583- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У абзаці дев’ятому підпункту 23 слова "отримання проекту" замінити словами "отримання погодженого проекту"
 
Відхилено   частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність";
 
    -584- Шкрум А.І.
У абзаці дев’ятому пункту 23 слова "отримання проекту" замінити словами "отримання погодженого проекту"
 
Відхилено    
    -585- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 118 Земельного кодексу України доповнити частиною дев’ятою у такій редакції: "9. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
Відхилено    
    -586- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині дев’ятій статті 118 Земельного кодексу України після слів "з дня отримання" додати слово "погодженого";
 
Відхилено    
111. частину восьму виключити;
 
-587- Шкрум А.І.
Останній абзац пункту 23 вилучити;
 
Відхилено   частину восьму виключити;
у тексті статті слово "заява" в усіх відмінках замінити словом "клопотання" у відповідному відмінку;
 
    -588- Пузійчук А.В.
Абзац десятий підпункту двадцять третього пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -589- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 23 пункту 1 (зміни до статті 118 Земельного кодексу України): залишити в чинній редакції частину 8 статті 118 Земельного кодексу України: "8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -590- Столар В.М.
Частину восьму статті 118 Земельного кодексу України у законопроекті викласти у наступній редакції: "8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -591- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 118 Земельного кодексу України доповнити частиною восьмою такого змісту: "8. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган";
 
Відхилено    
    -592- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину восьму статті 118 Земельного кодексу України викласти у наступні редакції: "8. Порядок погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передбачений статтею 186-1 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -593- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 118: Частини 8 та 9 залишити в чинній редакції:
"8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу." 9. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність."
 
Відхилено    
    -594- Крулько І.І.
Останній абзац пункту 23) (щодо частини 8) виключити;
 
Відхилено    
    -595- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
В підпункті 23 абзац десятий вилучити.
 
Відхилено    
    -596- Плачкова Т.М.
У підпункті 23 абзац десятий виключити.
 
Відхилено    
    -597- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Останній абзац підпункту 23 вилучити;
 
Відхилено    
112. 24) статтю 119 викласти в такій редакції:
 
-598- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Статтю 119 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   28) статтю 119 викласти в такій редакції:
 
    -599- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 24 пункту 1 (зміни до статті 119) викласти в такій редакції: "Статтю 119 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 20 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з обґрунтованим клопотанням та наявними підтверджуючими документами тощо про передачу її у власність або надання у користування. Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із цим Кодексу у межах норм, визначених цим Кодексу".
 
Відхилено    
    -600- Заблоцький М.Б.
Статтю 119 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -601- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 24 викласти в такій редакції: «24) статтю 119 викласти в такій редакції: Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом. 2. Передача земельної ділянки у власність або у користування громадян на підставі набувальної давності здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.»;
 
Відхилено    
    -602- Кулініч О.І.
Статтю 119 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
113. "Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
 
   "Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
 
114. 1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу."
 
-603- Власенко С.В.
у пункті 24 частини 1 додати новий абзац 4: "2.Набуття права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення - забороняється. Визначений цією статтею порядок набуття права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) не застосовується щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено   1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно протягом п'ятнадцяти років користуються земельною ділянкою, але не мають документів, що засвідчують наявність у них прав на зазначену земельну ділянку, можуть звернутися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу такої земельної ділянки у їхню власність.
2. Набуття громадянами права власності на земельну ділянку за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу в межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу";
 
    -604- Сольський М.Т.
Перше речення нової редакції статті 119 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15 років користуються земельною ділянкою, але не мають документів, що засвідчують наявність у них прав на зазначену земельну ділянку, можуть звернутися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу такої земельної ділянки у їхню власність."
 
Враховано    
    -605- Неклюдов В.М.
Перше речення абзацу третього підпункту 24) пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: "1. Громадяни, які добросовісно заволоділи земельною ділянкою та продовжують добросовісно, відкрито і безперервно користуватися нею протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування".
 
Відхилено    
    -606- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 119 Земельного кодексу України слова "добросовісно, відкрито і" виключити;
 
Відхилено    
    -607- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 119 Земельного кодексу України після слів "можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування" додати слова "на підставі набувальної давності.";
 
Відхилено    
    -608- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 119 Земельного кодексу України після слів "Набуття громадянами права" додати слово "власності";
 
Відхилено    
    -609- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 119 Земельного кодексу України слова на земельну ділянку за давністю користування" замінити словами "на підставі набувальної давності";
 
Відхилено    
    -610- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 119 Земельного кодексу України доповнити частиною другою наступного змісту: "Передача земельної ділянки у користування громадянам на підставі набувальної давності здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.";
 
Відхилено    
    -611- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 119 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть набути право на земельну ділянку в порядку безоплатної приватизації в порядку та у межах, визначених цим Кодексом."
 
Відхилено    
    -612- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини першої статті 119 викласти у наступній редакції: "Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу, якщо її обсяг не перевищує 300 га. Всі випадки, які перевищують цю межу, перевіряються центральним органом виконавчої влади, і у разі фактичного існування на цій ділянці родинного фермерського господарства, чиї засновники чи співвласники знаходяться в першому ступені спорідненості, його кінцеві бенефіціари розкриті і не належать до іноземних юрисдикцій, надає цю землю в довгострокову оренду. У всіх інших земля, яка перевищує межу 300 га. має бути відчужена до резервного фонду, із необхідною компенсацією".
 
Відхилено    
115. 25) у статті 122:
 
-613- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 25 виключити;
 
Враховано частково      
116. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
      
117. "3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність для: "
 
-614- Власенко С.В.
Абзац 3 пункту 25 частини 1 викласти в редакції: "3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки не сільськогосподарського призначення із земель державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність для: ";
 
Відхилено      
    -615- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 1 частини третьої статті 122 Земельного кодексу України слова "крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті" виключити;
 
Відхилено    
    -616- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині третій статті 122 Земельного кодексу України словосполучення "визначених частиною восьмою цієї статті" замінити словосполученням "визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті".
 
Відхилено    
    -617- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 122: Абзац перший частини 3 викласти в такій редакції: "3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для: "
 
Відхилено    
    -618- Шпенов Д.Ю.
Доповнити абзац 3 підпункту 25 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "у власність" словами: "або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів";
 
Відхилено    
118. частину четверту виключити;
 
-619- Власенко С.В.
Абзац 4 пункту 25 частини 1 - виключити;
 
Враховано редакційно      
    -620- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до статті 122 Земельного кодексу України частину четверту в такій редакції: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, передаються у власність або у користування для всіх потреб Центральним органом виконавчої влади з питань земельних відносин та його територіальні органи.".
 
Відхилено    
    -621- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 4 залишити в чинній редакції: "4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб."
 
Враховано редакційно    
119. у частині п'ятій:
 
-622- Власенко С.В.
Абзаци 5-6 пункту 25 частини 1 викласти в редакції: "частину 5 викласти в редакції: "5. Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки не сільськогосподарського призначення із земель комунальної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб."
 
Відхилено      
    -623- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині п’ятій статті 122 Земельного кодексу України словосполучення "визначених частинами третьою, восьмою цієї статті" замінити словосполученням "частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті".
 
Відхилено    
    -624- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 5 викласти в такій редакції: "5. Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб."
 
Відхилено    
120. слова "частинами третьою, четвертою і восьмою" замінити словами "частиною третьою, восьмою";
 
-625- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині п’ятій статті 122 Земельного кодексу України слова "визначених частинами третьою, восьмою цієї статті" виключити;
 
Відхилено      
121. слова "та за межами населених пунктів" виключити;
 
      
122. у частині шостій слова "частинами четвертою і восьмою" замінити словами "частиною восьмою";
 
-626- Власенко С.В.
Абзац 8 пункту 25 частини 1 викласти в редакції: "частину 6 викласти в редакції: "6. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у межах їхніх територій передають земельні ділянки не сільськогосподарського призначення із земель комунальної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб."
 
Відхилено      
    -627- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині шостій статті 122 Земельного кодексу України слова "крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті" виключити;
 
Відхилено    
    -628- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині шостій статті 122 Земельного кодексу Україні словосполучення "визначених частиною восьмою цієї статті" замінити на словосполучення "визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті".
 
Відхилено    
    -629- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У частині 6 слова "частиною восьмою" замінити словами "частинами четвертою і восьмою"
 
Відхилено    
123. у частині восьмій слова "у випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу, та" виключити;
 
-630- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Частину восьму статті 122 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: " Кабінет Міністрів України передає у власність або у користування земельні ділянки із земель державної власності, земельні ділянки дна територіального моря, а також у користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи."
 
Відхилено   29) у частині восьмій статті 122 слова та цифри "у випадках, визначених цього Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря" замінити словами "які, не входять до складу адміністративно – територіальних одиниць";
 
    -631- Сольський М.Т.
У частині восьмій статті 122 Земельного кодексу України слова "у випадках, визначених цього Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря" замінити словами "які, не входять до складу адміністративно територіальних одиниць";
 
Враховано    
    -632- Власенко С.В.
Пункт 25 частини 1 доповнити новим останнім абзацом: "частину 8 доповнити новим реченням: " Кабінет Міністрів України не може передавати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної власності у власність будь-кому."
 
Відхилено    
    -633- Заблоцький М.Б.
Частину восьму статті 122 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: " Кабінет Міністрів України передає у власність або у користування земельні ділянки із земель державної власності, земельні ділянки дна територіального моря, а також у користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи."
 
Відхилено    
    -634- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину восьму статті 122 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування земельні ділянки дна територіального моря, а також у користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у випадках, визначених цим Кодексом.".
 
Відхилено    
    -635- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
В підпункті 25 абзац дев’ятий викласти в такій редакції: "8. Кабінет Міністрів України передає із земель державної власності у власність або у користування земельні ділянки дна внутрішніх морських вод та територіального моря, лісогосподарського призначення та земельні лісові ділянки для нелісогосподарських потреб (крім захисних насаджень на землях сільськогосподарського призначення), земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, земельні ділянки природоохоронного та історико-культурного призначення".
 
Відхилено    
124. 26) у статті 123:
 
-636- Чорноморов А.О.
Підпункт 26 викласти в такій редакції: "26) у статті 123: частину третю викласти в такій редакції: "У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №186)
-1" замінити на цифри "186" частини четверту та п’яту виключити; частину шосту вважати частиною четвертою та викласти в такій редакції: "4. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкового рецензування землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку (рецензії), приймає рішення про надання земельної ділянки у користування." частини сьому - дев’яту виключити.
 
Враховано частково   30) у статті 123:
 
    -637- Павловський П.І.
Підпункт 26 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "26) у статті 123: у частині третій: абзац третій викласти в такій редакції: "У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також дату та номер відповідного рішення із зазначенням цілей для яких формується земельна ділянка. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних."; частини четверту, шосту,дев’яту виключити; "
 
Враховано редакційно    
    -638- Кучер М.І.
Підпункт 26 викласти в такій редакції: "26) у статті 123: частину третю викласти в такій редакції: "У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №186)
-1" замінити на цифри "186" частини четверту та п’яту виключити; частину шосту вважати частиною четвертою та викласти в такій редакції: "4. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, приймає рішення про надання земельної ділянки у користування." частини сьому - дев’яту виключити.
 
Враховано частково    
    -639- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -640- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 26 викласти в такій редакції: «26) у статті 123: у частині третій: абзац третій викласти в такій редакції: У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
Відхилено    
125. у частині третій:
 
   абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:
 
126. абзац другий виключити;
 
-641- Волошин О.А.
Славицька А.К.
До частини третьої статті 123 Земельного кодексу України включити абзац другий та викласти його у такій редакції: "Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу, забороняється.".
 
Відхилено      
    -642- Кабаченко В.В.
в пункті 26 (внесення змін до ст.123): 1) абзац третій (внесення змін до абзацу другого ч.3) виключити;
 
Враховано    
127. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
128. "У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також дату та номер відповідного рішення із зазначенням цілей для яких формується земельна ділянка. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних."
 
-643- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Частину третю статті 123 Земельного кодексу України доповнити абзацом наступного змісту: "У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган.";
 
Відхилено   "У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, що передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність та користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, зазначити дату та номер відповідного рішення, а також майбутнє цільове призначення земельної ділянки. Зазначена інформація оприлюднюється на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
    -644- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 2 частини третьої статті 123 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано редакційно    
    -645- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац третій частини третьої статті 123 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у двомісячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки".
 
Відхилено    
    -646- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частину третю статті 123 Земельного кодексу України включити частину четверту в такій редакції: "4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -647- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частину третю статті 123 Земельного кодексу України включити частину п’яту у такій редакції: "5. Проект не підлягає погодженню, якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися.
 
Відхилено    
    -648- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частину третю статті 123 Земельного кодексу України включити частину шосту у такій редакції: "6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у тижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування."
 
Відхилено    
    -649- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частину третю статті 123 Земельного кодексу України включити частину сьому у такій редакції: "7. У разі, якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які із своїми пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації подають зазначений проект до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали та подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення."
 
Відхилено    
    -650- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частину третю статті 123 Земельного кодексу України включити частину восьму у такій редакції: "8. У разі, якщо земельна ділянка надається у користування на підставі рішення Кабінету Міністрів України або за погодженням з Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім проектів землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект зі своїми пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного рішення. Проекти землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються до Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, разом із пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації."
 
Відхилено    
    -651- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частину третю статті 123 Земельного кодексу України включити частину дев’яту у такій редакції: "Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи) подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в двотижневий строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим."
 
Відхилено    
129. частини четверту - дев’яту виключити;
 
-652- Власенко С.В.
Пункт 26 частини 1 доповнити новим абзацом: "додати нову останню частину в редакції: "Визначений вище порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування не застосовується щодо земель сільськогосподарського призначення.".
 
Відхилено   частини четверту і п’яту виключити;
у частині шостій слова "а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи" виключити;
у частині сьомій слова "та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації " виключити;
в абзацах першому і другому частини восьмої слова "та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації" виключити;
у частині дев'ятій слова " (а у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи)" виключити;
в абзаці першому частини десятої слова " (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи)" виключити;
 
    -653- Сольський М.Т.
У статті 123 Земельного кодексу України: у частині шостій слова "а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи" виключити; у частині сьомій слова "та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації " виключити; в абзацах першому та другому частини восьмої слова "та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації" виключити; у частині дев'ятій слова " (а у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи)" виключити; в абзаці першому частини десятої слова " (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи)" виключити;
 
Враховано    
    -654- Пушкаренко А.М.
Підпункт 26 пункту 1 Розділу І (зміни до статті 123 Земельного кодексу України) доповнити новими абзацами такого змісту: "доповнити статтю після частини десятої новою частиною такого змісту: "10-1. Якщо земельна ділянка надається в оренду фізичній або юридичній особі, що має спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замовником якого був орган виконавчої влади, який надав такий спеціальний дозвіл, або фізична чи юридична особа, якій надано такий спеціальний дозвіл (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи), подається власником такого спеціального дозволу на користування надрами до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, передача її в оренду здійснюється після надання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Якщо така земельна ділянка перебуває у постійному користуванні, рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про передачу її в оренду фізичній або юридичній особі, що має спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, є одночасно рішенням про припинення права постійного користування такою земельною ділянкою. Поділ земельної ділянки державної або комунальної власності, яка перебуває у постійному користуванні, здійснений до проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, з метою подальшої передачі однієї чи декількох земельних ділянок, сформованих внаслідок такого поділу, в оренду фізичній або юридичній особі, що має спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, не припиняє права постійного користування до прийняття рішення про передачу її в оренду фізичній або юридичній особі, що має спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Земельні ділянки, необхідні для користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, підлягають передачі в оренду фізичній або юридичній особі, що має спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на строк дії такого спеціального дозволу."; доповнити статтю новою частиною такого змісту: "Вилучення земельних ділянок державної або комунальної власності з метою надання у користування особі, яка має спеціальний дозвіл на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, відбувається без згоди землекористувача."
 
Відхилено    
    -655- Столар В.М.
Частину четверту статті 123 Земельного кодексу України у законопроекті викласти у наступній редакції: "4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -656- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Частини 4 - 9 ст. 123 зберегти у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -657- Заблоцький М.Б.
Статтю 123 Земельного кодексу України доповнити частинами такого змісту: "21. Рішення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування приймається на підставі: проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання); технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі, якщо було змінено її межі та/або цільове призначення земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок у разі, якщо було змінено цільове призначення хоч однієї окремо виділеної частини земельної ділянки. 22. Особа, яка має право одержання у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або у разі розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, замовляє розроблення відповідної документації із землеустрою без дозволу на розробку такої документації із землеустрою, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається підтвердження щодо наявного виду цільового призначення земельної ділянки функціональному призначенню існуючої забудови або намірам щодо майбутньої забудови та договір на розроблення відповідної документації із землеустрою.""15. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у 30-денний строк з дня отримання документації із землеустрою, що передбачена цією статтею, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.16. У разі якщо у місячний строк з моменту одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не затвердив або не надав вмотивованої відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право зареєструвати право власності, користування земельною ділянкою відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" без надання такого рішення, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається витяг з реєстру речових прав.17. У разі передачі земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємствам, установам, організаціям комунальної власності одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність.У разі передачі земельних ділянок комунальної власності у постійне користування підприємствам, установам, організаціям державної власності одночасно здійснюється передача земельних ділянок комунальної власності у державну власність.18. На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність приймається рішення про передачу у комунальну власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі.На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності у державну власність, також передається у державну власність земельна ділянка, на якій розміщений об'єкт передачі.".
 
Відхилено    
    -658- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 123 Земельного кодексу України доповнити частиною наступного змісту: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому цим Кодексом.";
 
Відхилено    
    -659- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 123 Земельного кодексу України доповнити частиною наступного змісту: "Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.";
 
Відхилено    
    -660- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
До підпункту 26 абзац шостий викласти в такій редакції "частини п’яту та шосту виключити"; доповнити абзацами: в частинах сьомій та восьмій слова "та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації" виключити; в частині дев’ятій слова " (а у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи)" виключити.
 
Враховано редакційно    
    -661- Плачкова Т.М.
У підпункті 26 абзац шостий викласти у такій редакції: "частини п’яту - дев’яту виключити; ".
 
Відхилено    
    -662- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частини четверту, п’яту, шосту, сьому, восьму, дев’яту статті 123 викласти у наступній редакції: "4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу. 5. У разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не підлягає. 6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування. 7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які із своїми пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації подають зазначений проект до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали та подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення. 8. Якщо земельна ділянка надається у користування за рішенням Кабінету Міністрів України або за погодженням з Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім проектів землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект зі своїми пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного рішення. Проекти землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються до Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, разом із пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації. 9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а у разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи) подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим".
 
Відхилено    
    -663- Княжицький М.Л.
В підпункті 26) пункту 1 розділу І проекту Закону, яким вносяться зміни до статті 123 Земельного кодексу України, виключити слова "частини четверту - дев'яту виключити; ".
 
Відхилено    
130. 27) у частині сьомій статті 128 слова "є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації." замінити словами "разом з договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку."
 
-664- Чорноморов А.О.
Підпункт 27 викласти в такій редакції: "27) у статті 128: частину другу після пункту «б» доповнити новим пунктом «в» такого змісту: «в) копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України - для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України." у частині сьомій слова «є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації.» замінити словами «разом з договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.».
 
Враховано редакційно   31) у статті 128:
частину другу доповнити абзацом шостим такого змісту:
«г) копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України - для юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави";
у частині сьомій слова «є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації» замінити словами «разом з договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку»;
 
    -665- Павловський П.І.
Підпункт 27 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -666- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 27 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції: " у статті 128: у частині 7 слова "є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації" замінити словами "є підставою для державної реєстрації права власності на неї". у частині 8 слова "Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою" замінити словами "Ціна земельної ділянки, яка відчужується без проведення земельних торгів, не може бути меншою її експертної грошової оцінки".
 
Відхилено    
    -667- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
У підпункті 27) пункту 1 розділу І Проекту Закону: 1) частину першу статті 128 Земельного кодексу України доповнити абзацом четвертим наступного змісту: "Зазначеним в абзаці першому частини першої цієї статті органам державної влади та місцевого самоврядування забороняється здійснювати продаж більше двадцяти відсотків земель державної та комунальної власності за один календарний рік від загального обсягу земель запасу та резервного фонду, що знаходиться в розпорядженні таких органів. Правочини, вчинені з порушенням вимог цього абзацу, визнаються недійсними у встановленому Законом порядку.
 
Відхилено    
    -668- Фріс І.П.
У абзаці першому підпункту 27 друге речення викласти у наступній редакції: "Документ про оплату разом з договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку";
 
Відхилено    
    -669- Кучер М.І.
Підпункт 27 викласти в такій редакції: "27) у статті 128: частину другу після пункту «б» доповнити новим пунктом «в» такого змісту: «в) копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України - для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України." у частині сьомій слова «є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації.» замінити словами «разом з договором купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.».
 
Враховано редакційно    
    -670- Власенко С.В.
Пункт 27 частини 1 викласти в редакції: "У статті 128 додати нову останню частину в редакції: "Визначений вище порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам не застосовується щодо земель сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -671- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У пункті сьомому статті 128 Земельного кодексу України словосполучення "підлягає нотаріальному посвідченню" замінити на "підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню."
 
Відхилено    
    -672- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 27 виключити;
 
Відхилено    
131. 28) у статті 129:
 
-673- Пузійчук А.В.
Підпункт двадцять восьмий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   32) у статті 129:
 
    -674- Павловський П.І.
Підпункт 28 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -675- Бондарєв К.А.
Статтю 129: "Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам 1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. 4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету Міністрів України, який розглядає клопотання та направляє його зі своїм висновком до Верховної Ради України." - вилучити.
 
Відхилено    
    -676- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 28 пункту 1 (зміни до статті 129 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції: "28) статтю 129 Земельного кодексу України доповнити новими частинами: "5. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок комунальної власності, подають клопотання до органів місцевого самоврядування. До клопотання додається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. 6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок комунальної власності здійснюються після отримання погодження Кабінету Міністрів України відповідними органами місцевого самоврядування на пленарних засіданнях".
 
Відхилено    
    -677- Столар В.М.
Статтю 129 Земельного кодексу України у законопроекті викласти у наступній редакції: "Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам 1.Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. 4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету Міністрів України. 5. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради і державного органу приватизації. До клопотання додається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. 6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження Кабінету Міністрів України. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України."
 
Відхилено    
    -678- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Статтю 129 зберегти у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -679- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 28 виключити;
 
Відхилено    
    -680- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункт 28 пункту 1 Розділу І законопроекту (залишити статтю 129 ЗК України в поточній редакції);
 
Відхилено    
    -681- Княжицький М.Л.
Підпункт 28) пункту 1 розділу І проекту Закону, яким вносяться зміни до статті 129 Земельного кодексу України, виключити.
 
Відхилено    
    -682- Кабаченко В.В.
в пункті 28 (внесення змін до ст.129): 1) абзац другий (внесення змін до абзацу першого та другого ч.1 та ч.2) виключити; 2) абзац четвертий (внесення змін до ч.5 та ч.6) виключити;
 
Відхилено    
132. в абзацах першому та другому частини першої та у частині другій слова "та іноземним юридичним особам" виключити;
 
-683- Власенко С.В.
Абзац 2 пункту 28 частини 1 викласти в редакції: "частину 1, 2 викласти в редакції: "1. Продаж земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави представникам іноземних держав з метою розміщення їх дипломатичних представництв та місій здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України."
 
Відхилено   в абзацах першому і другому частини першої та частині другій слова "та іноземним юридичним особам" виключити;
 
    -684- Власенко С.В.
Пункт 28 частини 1 доповнити новим абзацом: "частину 2 викласти в редакції: "2. Продаж земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності територіальних громад, представникам іноземних держав з метою розміщення їх дипломатичних представництв та місій здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -685- Качура О.А.
Абзац перший підпункту 28 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "в абзаці другому частини першої слова "та іноземним юридичним особам" виключити.";
 
Відхилено    
    -686- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині першій статті 129 Земельного кодексу України після словосполучення "іноземним державам" включити словосполучення "та іноземними юридичним особам".
 
Відхилено    
    -687- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині другій статті 129 Земельного кодексу України після словосполучення "іноземним державам" включити словосполучення "та іноземними юридичним особам".
 
Відхилено    
    -688- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину третю статті 129 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, лише після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного купівлі-продажу земель іноземним фізичним та юридичним особам.".
 
Відхилено    
    -689- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 129: у частині 1: у абзаці першому після слів " іноземним державам" доповнити словами "та іноземним юридичним особам".
 
Відхилено    
    -690- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У абзаці другому після слів "іноземним державам" доповнити словами "та іноземним юридичним особам".
 
Відхилено    
    -691- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У частині 2 після слів "іноземним державам" доповнити словами "та іноземним юридичним особам".
 
Відхилено    
    -692- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 129 виключити.
 
Відхилено    
    -693- Власенко С.В.
Пункт 28 частини 1 доповнити новим абзацом: "частину 3 - виключити"
 
Відхилено    
133. у частині четвертій після слова "України" доповнити словами "який розглядає клопотання та направляє його зі своїм висновком до Верховної Ради України."
 
-694- Власенко С.В.
Абзац 3 пункту 28 частини 1 викласти в редакції: "4. Представники іноземних держав, зацікавлені у придбанні земельних ділянок не сільськогосподарського призначення у власність із земель державної або комунальної власності з метою розміщення на них своїх дипломатичних представництв і місій, подають клопотання до Кабінету Міністрів України, який розглядає клопотання та направляє його зі своїм висновком до Верховної Ради України."
 
Відхилено   частину четверту доповнити словами "який розглядає клопотання, погоджує продаж земельної ділянки або відмовляє у погодженні, а в разі продажу земель державної власності – направляє клопотання разом із своїм висновком до Верховної Ради України";
 
    -695- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині четвертій статті 129 Земельного кодексу України після слів "іноземні держави" додати слова "та іноземні юридичні особи";
 
Відхилено    
    -696- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині четвертій статті 129 Земельного кодексу України після слів "який розглядає клопотання" додати слова "та у випадках передбачених частиною першою цієї статті.";
 
Відхилено    
    -697- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 129 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету Міністрів України, який розглядає клопотання та направляє його зі своїм висновком до Верховної Ради України, лише після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного купівлі-продажу земель іноземним фізичним та юридичним особам.".
 
Відхилено    
    -698- Плачкова Т.М.
У частині четвертій статті 129 Земельного кодексу України після слів "іноземні держави" додати слова "та іноземні юридичні особи".
 
Відхилено    
    -699- Плачкова Т.М.
У частині четвертій статті 129 Земельного кодексу України після слів "який розглядає клопотання" додати слова "та у випадках передбачених частиною першою цієї статті.".
 
Відхилено    
134. частини п’яту та шосту виключити;
 
-700- Дубіль В.О.
П.28 частини 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним державам, іноземним юридичним особам можливий лише за результатами Всеукраїнського референдуму";
 
Відхилено   частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок комунальної власності іноземним державам здійснюються сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження Кабінету Міністрів України";
 
    -701- Сольський М.Т.
Зміни до частини п’ятої статті 129 Земельного кодексу України виключити. Частину шосту викласти в такій редакції: "6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок комунальної власності іноземним державам здійснюються сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження Кабінету Міністрів України";
 
Враховано    
    -702- Качура О.А.
Абзац третій підпункту 28 пункту 1 проекту, виключити;
 
Відхилено    
135. 29) у статті 130:
 
-703- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Зміни до статті 130 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано      
    -704- Павловський П.І.
Підпункт 29 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такий редакції: "29) статтю 130 викласти у такій редакції: Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1.Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України; б) юридичні особи України, єдиними учасниками яких є юридичні особи України та/або громадяни України та кінцевими бенефіціарними власниками (контролери) яких є громадяни України, за умови здійснення такими юридичними особами України товарного сільськогосподарського виробництва; в) територіальні громади; г) держава. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної територіальної громади не менше як протягом трьох років, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування. У разі набуття нерезидентом частки в статутному фонді юридичної особи України, якій належать на праві власності землі сільськогосподарського призначення, така юридична особа України зобов’язана відчужити землі сільськогосподарського призначення протягом одного року з моменту придбання нерезидентом частки в статутному фонді юридичної особи України. Земельні ділянки державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не можуть бути відчуженні у приватну власність. 2.Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України, з урахуванням пов’язаних осіб, не може перевищувати: в межах однієї територіальної громади 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення для фізичних осіб та 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб України; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення для фізичних осіб та 1000 гектарів земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб України; в межах України 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення для фізичних осіб та 5000 гектарів земель сільськогосподарського призначення для юридичних осіб України. Термін "пов'язані особи" використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України. Термін кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".У разі порушення вимог цієї частини правочин, за яким набувається право власності на земельну ділянку, є нікчемним. У разі введення набувачем відчужувача в оману, наслідком чого є нікчемність правочину, отримане відчужувачем поверненню не підлягає. У випадку неможливості повернення земельної ділянки за нікчемним правочином вона підлягає примусовому відчуженню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України. 3.Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону."
 
Відхилено    
    -705- Бондарєв К.А.
Зміни до статті 130 - виключити;
 
Враховано    
    -706- Тарута С.О.
Підпункт 29 пункту першого розділу першого виключити;
 
Враховано    
    -707- Пузійчук А.В.
Підпункт двадцять дев’ятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -708- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 29 пункту 1 (зміни до статті 130 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції: "29) статтю 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Стаття 130. Виникнення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення."1.Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення виникає у: " а) громадяни України, які мають досвід роботи у сільському господарстві б) юридичні особи України, які протягом останніх 10 (десяти) років здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва; " в) органи місцевого самоврядування в інтересах територіальних громад г) держава. Орендодавець може запропоновувати Орендарю, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, придбати її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за ціною встановленою експертною оцінкою землі. Положення частини 2 наведеної статті вступає в дію після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Частину 3 статті 130 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом: "Положення частини 3 наведеної статті вступає в дію після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення".".
 
Відхилено    
    -709- Столар В.М.
Статтю 130 Земельного кодексу України у законопроекті викласти у наступній редакції: "Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1.Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або 5 останніх років займались сільськогосподарською діяльністю чи веденням товарного сільськогосподарського виробництва; б) юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) є виключно громадянин (громадяни) України; в) органи місцевого самоврядування, територіальні громади, держава в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу, які здійснюють викуп належних громадянам та юридичним особам земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування. 3. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера): в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 25 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 5 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; не повинна перевищувати 0, 1 відсоток земель сільськогосподарського призначення України. 4. Послідуючий продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення після дати набуття права власності забороняється протягом двох років. 5. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення суб’єктами, які визначені частиною першою цієї статті, здійснюється з моменту схвалення (затвердження) за результатами всеукраїнського референдуму рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення та офіційного оприлюднення його результатів у порядку, передбаченому законодавством України."
 
Відхилено    
    -710- Заблоцький М.Б.
Зміни до статті 130 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано    
    -711- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Статтю 130 викласти в такій редакції: "Стаття 130. Набувачі права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1. Набувачами права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути: а) громадяни України; б) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють права власника від імені Українського народу в межах, визначених Конституцією України 2. Громадяни України мають право бути набувачем тільки однієї земельну ділянки сільськогосподарського призначення площею не більше 20 гектар, що відповідає граничного обсягу права власності на землі сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи. Громадяни України не мають права бути набувачами земель понад граничні обсяги права власності на землі сільськогосподарського призначення. У разі відсутності у власності громадянина України земельної ділянки сільськогосподарського призначення в наслідок її відчуження, громадянин України має право знову бути набувачем однієї земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 3. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної територіальної громади, в адміністративних межах якої відчужується земельна ділянка, а також відповідні органи місцевого самоврядування. 4. Територіальні громади мають право набувати земельні ділянки тільки на території відповідних територіальних громад.".
 
Відхилено    
    -712- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 29 викласти в такій редакції: «29) у статті 130: назву статті 130 викласти в такій редакції: «Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення» частину другу викласти в такій редакції: 2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.» Абзаци 5-11 підпункту 29 виключити;
 
Відхилено    
    -713- Крулько І.І.
Пункт 29) викласти в наступній редакції: "29) статтю 130 викласти в такій редакції: Стаття 130. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України, які відповідають наступним вимогам: 1) мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва; 2) проживають в Україні не менше десяти років; 3) проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки або мають підтверджений намір туди переїхати; 4) не мають паспорту інших держав. У випадку, якщо у фізичної особи, яка набула право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення виявлено подвійне громадянство або така фізична особа проживає за межами відповідної місцевої ради більше одного року, всі належні їй земельні ділянки підлягають відчуженню. б) юридичні особи України, які відповідають наступним вимогам: 1) установчими документами юридичної особи передбачено ведення сільськогосподарського виробництва; 2) ведення сільськогосподарського виробництва є основним видом діяльності юридичної особи, тобто безпосередній обсяг виготовленої такою юридичною особою сільськогосподарської продукції та/або наданих нею послуг у сфері сільськогосподарського виробництва складає не менше 50% загального обсягу виробленої юридичною особою продукції (наданих послуг, здійснених робіт) протягом одного календарного року; 3) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) юридичної особи є виключно громадянин (громадяни) України; в) територіальна громада - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться в її межах; г) держава, в особі уповноваженого органу. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення набуті іноземцями, а також особами без громадянства у порядку спадкування, підлягають відчуженню протягом року з дня набуття права власності. У випадку, коли земельна ділянка сільськогосподарського призначення не відчужена протягом встановленого строку, така земельна ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. 2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи України не повинна перевищувати 500 га. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не підлягають приватизації, в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 30 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Порушення вимог цієї частини тягне за собою визнання правочину недійсним, а земельна ділянка, набута в результаті такого правочину, підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. 3. Держава з метою створення та забезпечення діяльності Державної земельної агенції здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї). 4. Після набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, що має на меті створення конкурентного середовища серед сільськогосподарських виробників, фермерських господарств, переробників сільськогосподарської продукції, продаж права оренди земель сільськогосподарського призначення може здійснюватись лише з урахуванням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті."
 
Відхилено    
    -714- Кулініч О.І.
Зміни до статті 130 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано    
    -715- Княжицький М.Л.
Підпункт 29) пункту 1 розділу І проекту Закону, яким вносяться зміни до статті 130 Земельного кодексу України, виключити.
 
Враховано    
    -716- Кіт А.Б.
Підпункт 29 пункту 1 викласти в такій редакції: "29) у статті 130: назву статті 130 викласти в такій редакції: "Стаття 130.Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення"; частину першу викласти в такій редакції: "1.Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України, які народилися на території України та на дату набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення проживають в Україні протягом останніх десяти років; б) юридичні особи України, засновані громадянами України, які в сукупності володіють 100 відсотками статутного капіталу таких юридичних осіб, в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями з урахуванням положень, визначених у статті 82 цього Кодексу, частині другій статті 3, статті 28 Закону України "Про режим іноземного інвестування"; в) територіальні громади; г) держава. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності."; частину другу викласти в такій редакції: "2. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону."; доповнити новими частинами такого змісту: "3. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, внесення до складеного капіталу чи шляхом звернення стягнення на них. Земельні ділянки, визначені у абзаці першому цієї частини та які перебувають в оренді: можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь дружини (чоловіка), батьків, дітей, баби, діда, прабаби, прадіда, внуків, правнуків, тітки (дядька); без згоди орендаря бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення; не можуть бути внесені без згоди орендаря внесені до статутного капіталу. 4. Банки та інші фінансові установи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення, мають здійснити їх відчуження на земельних торгах протягом року.";
 
Враховано частково Зміни до ст.131 ЗКУ   
    -717- Кабаченко В.В.
в пункті 29 (внесення змін до ст.130): 1) абзац другий (внесення змін до назви ст.130) викласти в наступній редакції "Стаття 130. Набуття права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення"; 2) абзац четвертий (внесення змін до ч.2) викласти в наступній редакції "2. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у оренді одного громадянина не повинна перевищувати 20 гектарів, а юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України та які відповідають вимогам частини першої цієї статті, що мають спільного засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не повинна перевищувати розмір орендованої площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у 300 гектарів."; 3) абзац шостий (внесення змін до ч.3) викласти у наступній реакції "3. 3. Орендар має право на придбання у власність орендованої земельної ділянки якщо протягом останніх 9 років фізична особа (орендар) або створене підприємство (орендар) платить податки, є прибутковим і виконує всі умови землекористування - Державною Земельною Агенцією може бути прийняте рішення про передачу в право власності із розстрочкою не менше 10 років."; 4) абзац сьомий (внесення змін до абз.2 ч.3) викласти в наступній редакції "4. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення протягом дії договору оренди заборонена. Власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення заборонено змінювати цільове призначення таких земельних ділянок протягом 10 років з моменту отримання права власності на цю земельну ділянку сільськогосподарського призначення."; 4) абзац восьмий (внесення змін до абз.3 ч.3) викласти в наступній редакції "5. Держава з метою створення та забезпечення Державної Земельної Агенції здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належить громадянам України та/або юридичним особам на праві власності, а також прав на земельні частки (паї)."; 6) абзац дев’ятий (внесення змін до абз.4 ч.3) викласти в наступній редакції "6. Після набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, що має на меті створення конкурентного середовища серед сільськогосподарських виробників, фермерських господарств, переробників сільськогосподарської продукції, продаж права оренди земель сільськогосподарського призначення може здійснюватися лише з урахуванням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті." 7) абзац десятий (внесення змін до абз.5 ч.3) виключити; 8) абзац одинадцятий (внесення змін до ч.4) виключити;
 
Відхилено    
136. Назву статті 130 викласти в такій редакції: "Стаття 130.Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення"
 
-718- Шкрум А.І.
Пункт 29 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту: "Частину першу статті викласти у такій редакції: "1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України, які проживають на території територіальної громади за місцем розташування земельних ділянок, що продаються, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га; б) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами - громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га; в) територіальні громади; г) держава. Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування за законом."
 
Відхилено      
    -719- Лабунська А.В.
Пункт "а" частини першої статті 130 викласти у такій редакції: "а) громадяни України, які підпадають під усі з таких кваліфікаційних вимог (визначень): а1) постійно проживають на території України (є податковими резидентами України); а2) мають місце постійного проживання, зареєстроване згідно із статтею 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (ВВР, 2004, № 15, ст.232), у межах територіальної громади, де знаходиться земельна ділянка (ділянки) сільськогосподарського призначення, право власності на яку (які) набувається, а при створенні особистого селянського господарства, що не має статусу юридичної особи згідно із Законом України "Про особисте селянське господарство" (ВВР, 2003, N 29, ст.232)" - де знаходиться земельна ділянка (ділянки), що становить (становлять) більше половини площі від усіх придбаних членами такого особистого селянського господарства; а3) не мають громадянства іншої країни (інших країн); а4) мають сільськогосподарську освіту (у тому числі в межах додаткової освіти та програм перенавчання) та/або досвід роботи у відповідних галузях сільського господарства, у тому числі на управлінських посадах підприємств, які підпадають під визначення сільськогосподарських товаровиробників та/або підпадають під програми збільшення трудової зайнятості, у тому числі в межах забезпечення першим робочим місцем тощо, визначених Законом України "Про Державне агентство земель сільськогосподарського призначення України (Земельне агентство України)".
 
Відхилено    
    -720- Лабунська А.В.
Пункт "б" частини першої статті 130 викласти у такій редакції: "б) особисті селянські господарства, які не мають статусу юридичної особи, створені згідно із Законом України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232)"., а також юридичні особи України - резиденти України, створені за законодавством України".
 
Відхилено    
    -721- Лабунська А.В.
Пункт "в" частини 1 статті 130 доповнити у дужках словами: " (об’єднані територіальні громади)".
 
Відхилено    
    -722- Лабунська А.В.
Пункт "г" частини 1 статті 130 викласти у такій редакції: "ґ) держава в особі органів державного управління, визначених за законом, а також Земельного агентства України".
 
Відхилено    
    -723- Лабунська А.В.
Другий абзац частини 1 статті 130 викласти у такій редакції: "Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набути право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом або заповітом, але зобов’язані здійснити їх відчуження на користь будь-якої з осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, до закінчення календарного року, наступного за роком набуття права на спадщину таких земельних ділянок".
 
Відхилено    
    -724- Лабунська А.В.
Доповнити частину 1 статті 130 третім абзацом такого змісту: "Громадяни України, які отримують громадянство іншої країни (країн) або відмовляються від громадянства України або виїжджають за межі України на постійне місце проживання без зміни громадянства, зобов’язані відчужити земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають в їхній власності, на користь будь-якої з осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, до закінчення календарного року, наступного за роком, в якому така подія сталася".
 
Відхилено    
    -725- Лабунська А.В.
Доповнити частину 1 статті 130 абзацом четвертим такого змісту: "Якщо громадяни України, громадяни іноземних країн, особи без громадянства, особисті селянські господарства не відчужують земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставах та у строки, що встановлені абзацами другим та третім цієї статті, то такі земельні ділянки підлягають примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності на користь Земельного агентства України з попереднім та повним відшкодуванням їхньої вартості за нормативною грошовою оцінкою у спосіб, визначений законом".
 
Відхилено    
    -726- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Підпункт 29 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту: "Частину першу статті доповнити пунктами "в" і "г" та новим абзацом такого змісту: "в) територіальні громади; г) держава.Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування за законом.";
 
Відхилено    
    -727- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити частину 1 статті 130 третім абзацом такого змісту: "Громадяни України, які отримують громадянство іншої країни (країн) або відмовляються від громадянства України або виїжджають за межі України на постійне місце проживання без зміни громадянства, зобов’язані відчужити земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають в їхній власності, на користь будь-якої з осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, до закінчення календарного року, наступного за роком, в якому така подія сталася".
 
Відхилено    
137. частину другу викласти в такій редакції:
 
-728- Лабунська А.В.
Абзаци перший - четвертий частини 2 статті 130 викласти шістьма новими абзацами у такій редакції: "2. Максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка можуть перебувати у приватній власності одного громадянина України, дорівнює 200 гектарам. Максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у спільній сумісній власності одного подружжя, членами якого є громадяни України, хоча б один з яких відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим у частині першій статті 130 цього Кодексу, дорівнює 400 гектарів. Максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у приватній власності одного особистого селянського господарства, створеного згідно із Законом України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232), членами якого є громадяни України, хоча б один з яких відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим у частині першій статті 130 цього Кодексу, дорівнює площі, яка розраховується шляхом множення 200 гектарів на загальну кількість членів особистого селянського господарства. При перевищенні розмірів максимальної сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, встановлених у другому - третьому абзацах цього пункту за будь-якими причинами, їх власник зобов’язаний відчужити надлишок (а за неможливістю його виділення в натурі, - окремі земельні ділянки сільськогосподарського призначення) до закінчення календарного року, наступного за роком, в якому сталося таке перевищення. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що не були відчужені у встановлені цією статтею строки, підлягають примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності Земельним агентством України на користь держави з попереднім та повним відшкодуванням їхньої вартості за нормативною грошовою оцінкою у спосіб, визначений законом".
 
Відхилено      
    -729- Лабунська А.В.
Абзац другий частини 2 статті 130 виключити як такий, що призводить до соціально та економічно невиправданої концентрації земель.
 
Відхилено    
    -730- Лабунська А.В.
Абзац третій частини 2 статті 130 виключити як такий, що призводить до соціально та економічно невиправданої концентрації земель.
 
Відхилено    
    -731- Лабунська А.В.
Абзац четвертий частини 2 статті 130 виключити як такий, що призводить до соціально та економічно невиправданої концентрації земель.
 
Відхилено    
    -732- Лабунська А.В.
Абзац сьомий частини 2 статті 130 доповнити такими словами: "з мотивів суспільної необхідності на користь держави (територіальної громади або їх об’єднання) з попереднім та повним відшкодуванням їхньої вартості за нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок у спосіб, визначений законом".
 
Відхилено    
    -733- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Підпункт 29 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту: "Частину першу статті викласти у такій редакції: "1. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: а) громадяни України, які проживають на території територіальної громади за місцем розташування земельних ділянок, що продаються, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га; б) сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами - громадянами України, які зареєстровані сільськогосподарськими товаровиробниками щонайменше три останні роки, за умови, що сукупна площа належних їм на праві власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення становитиме не більше 500 га; в) територіальні громади; г) держава. Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, у тому числі в порядку спадкування за законом."; ";
 
Відхилено    
138. "2. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону."
 
-734- Шкрум А.І.
У пункті 29 абзац четвертий викласти у такій редакції: "2. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають: 1) орендарі таких ділянок, які належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, а саме: особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами - громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га; 2) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад; 3) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності. Набуття особами, зазначеними у пункту 1 цієї статті, у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, з оплатою вартості придбаної ділянки виключно у безготівковій формі та, за бажанням покупця, з розстрочкою платежу строком до п’яти років.
 
Відхилено      
    -735- Качура О.А.
Абзац третій підпункту 29 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "Громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, відповідні органи місцевого самоврядування, орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.";
 
Відхилено    
    -736- Дубіль В.О.
У абзаці четвертому п.29 частини 1 розділу І законопроекту слова "рівною з пропозицією, яка є найбільшою" замінити словами "найвищою або рівною";
 
Відхилено    
    -737- Дубіль В.О.
У абзаці четвертому п.29 частини 1 розділу І законопроекту слова "рівною з пропозицією, яка є найбільшою" замінити словами "найвищою або рівною";
 
Відхилено    
    -738- Пушкаренко А.М.
Частину другу статті 130 Земельного кодексу України (підпункт 29 пункту 1 Розділу І проекту Закону) викласти у такій редакції: "2. Якщо інше не передбачено законом, орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону; ".
 
Відхилено    
    -739- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
У частині другій статті 130 замість слів: Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону., - записати: "2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення має її орендар, за умови сплати ним ціни, за якою вона продається, громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування та уповноважений державний орган.".
 
Відхилено    
    -740- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 2 статті 130 викласти в такій редакції: "2. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається. В разі продажу земельної ділянки через електронний аукціон переважне право на придбання у власність такої земельної ділянки мають орендар, об’єднана територіальна громада, на території якої розташована земельна ділянка, власники сусідніх та суміжних земельних ділянок, громадяни України, які зареєстровані та проживають на території об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка, - у разі, якщо їх пропозиція є рівною або перевищує пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Порядок реалізації переважного права на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -741- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України слова "Орендар який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку" замінити на слова "Орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який відповідно до вимог цього Кодексу може мати у власності таку земельну ділянку.";
 
Відхилено    
    -742- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України слова "якщо інше не передбачено законом" виключити;
 
Відхилено    
    -743- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України слова "а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.";
 
Відхилено    
    -744- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "2. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Орендар, який є іноземною юридичною особою чи іноземним громадянином має право переважне право на придбання орендованої земельної ділянки лише після проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо вільного купівлі-продажу земель іноземним фізичним та юридичним особам."
 
Відхилено    
    -745- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті130: Частину 2 викласти в такій редакції: "2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування."
 
Відхилено    
    -746- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
У підпункті 29 абзац четвертий викласти у такій редакції: "2. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають: територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад; держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності.";
 
Відхилено    
    -747- Плачкова Т.М.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України слова "Орендар який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку" замінити на слова "Орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який відповідно до вимог цього Кодексу може мати у власності таку земельну ділянку.".
 
Відхилено    
    -748- Плачкова Т.М.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України слова "якщо інше не передбачено законом" виключити.
 
Відхилено    
    -749- Плачкова Т.М.
У частині другій статті 130 Земельного кодексу України слова "а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.".
 
Відхилено    
    -750- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 130 викласти у наступній редакції: "Орендар - фізична особа, яка відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки по ціні, яка відповідає мінімальній ціні за результатами державної експертизи. Йому може бути надана розстрочка терміном не менше 10 років, або у разі наявності бізнес-плану із чіткими показниками росту - кредит із середньоєвропейською ставкою. Переважне право викупу може бути заявлене перед оголошенням торгів чи аукціона. Якщо воно заявлене і орендар виявив готовність викупити, проведення аукціона забороняється. Орендар - юридична особа, не має права викупу орендованої землі у власність".
 
Відхилено    
    -751- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
У підпункті 29 абзац четвертий викласти у такій редакції: "2. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають: орендарі таких ділянок, які орендують ці ділянки та належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, а саме: особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами - громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га; 2) територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад; 3) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності. Набуття особами, зазначеними у пункту 1 цієї статті, у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, з оплатою вартості придбаної ділянки виключно у безготівковій формі та, за бажанням покупця, з розстрочкою платежу строком до п’яти років.
 
Відхилено    
139. доповнити новими частинами такого змісту:
 
-752- Шкрум А.І.
Абзаци п’ятий і шостий пункту 29 викласти в такій редакції: "доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору."
 
Відхилено      
    -753- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту 29 викласти в такій редакції: "доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору.";";
 
Відхилено    
    -754- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту 29 викласти в такій редакції: "доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "3. Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення реалізується територіальною громадою та/або державою шляхом викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у громадян або юридичних осіб, які мають у власності такі земельні ділянки та/або земельні частки (паї), та оголосили про їх продаж. Викуп здійснюється на підставі заяви громадян або клопотання юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення земельні частки (паї), шляхом укладання договору купівлі-продажу та за вартістю не нижче експертної грошової оцінки, що проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення однієї із сторін договору."; ";
 
Відхилено    
    -755- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац четвертий підпункту 29 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: "3. При продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, має її орендар, фермерське господарство, що знаходиться на території відповідної територіальної громади, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також територіальна громада, на території якої розташована відповідна земельна ділянка. Передача визначеного цією частиною статті переважного права на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення іншій особі не допускається.".
 
Відхилено    
    -756- Лабунська А.В.
Частину 3 статті 130 викласти у такій редакції: "3. Переважне право на придбання у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватного права власності належить Земельному агентству України, за ціною, що зазначена у договорі купівлі - продажу такої земельної ділянки (у тому числі в разі продажу на державному аукціоні), наданого до Земельного агентства на затвердження. Порядок реалізації такого переважного права на придбання, підстави для відмови від нього, мінімальний розмір землі сільськогосподарського призначення, на які таке переважне право не поширюється, а також деталізація кваліфікаційних вимог до набувачів права власності на землі сільськогосподарського призначення, порядок проведення державних земельних аукціонів тощо визначаються законом України про Державне агентство земель сільськогосподарського призначення України (Земельне агентство України)". При продажі земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватного права власності, переданої в оренду, частина договору оренди, яка надає орендарю переважне право на придбання у власність земельних ділянок орендодавця, не поширюється на Земельне агентство України та вважається нікчемною за законом, але не тягне визнання недійсності інших його частин і договору оренди в цілому згідно із статтею 217 Цивільного кодексу України".
 
Відхилено    
140. "3. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, внесення до складеного капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.
 
-757- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
6) У частині 3 статті 130 слова "чи шляхом звернення стягнення на них" замінити на слова "юридичних осіб України.".
 
Відхилено      
    -758- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено    
    -759- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 3 виключити.
 
Відхилено    
    -760- Плачкова Т.М.
Частину третю статті 130 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -761- Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Частину 3 статті 130 запропонованої редакції змін до Земельного кодексу України доповнити абзацом 3 такого змісту: "Першочергове право викупу земельних ділянок приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, мають сільські, селищні та міські ради."
 
Відхилено    
    -762- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
У підпункті 29) пункту 1 розділу І Проекту Закону: 1) частину третю статті 130 Земельного кодексу України замінити текстом наступного змісту: "3. Відчуження та передача у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою їх власників, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за ціною, не нижче її вартості, визначеної на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності, можуть бути відчужені шляхом укладення договору дарування лише на користь іншому члену подружжя, родичам (дітям, батькам, рідним та двоюрідним братам, сестрам, діду, бабі, рідним дядьку, тітці, племінникам). Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких відсутні господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна, в разі, якщо особи, яким надано переважне право на придбання їх у власність, визначені в абзацах п’ятому частини третьої цієї статті, не скористались таким правом, здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, визначених цим Кодексом. Суб’єктами переважного права на купівлю земельних ділянок (за черговістю реалізації такого переважного права) є: а) співвласники земельної ділянки, що продається; б) особи, яким надано земельну ділянку, що продається, у користування (на правах оренди, емфітевзису тощо); в) орган місцевого самоврядування, в межах території здійснення повноважень якого знаходиться земельна ділянка, що продається. Переважне право на купівлю земельних ділянок реалізовується в наступної послідовності: а) співвласники земельної ділянки, що продається, мають першочергове переважне право на купівлю такої земельної ділянки у власність без проведення торгів на конкурентних засадах (аукціону), за умови, якщо вони сплачують ціну та погоджуються на умови, за якими вона продається; б) особа, якої надано земельну ділянку, що продається, у користування (на правах оренди, емфітевзису тощо), якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має переважне право на придбання у власність без проведення торгів на конкурентних засадах (аукціону), за умови, якщо він сплачує ціну, за якою вона продається та, якщо співвласники такої земельної ділянки відмовилися від свого переважного права на її купівлю або втратили таке право та/або, у випадках, передбачених цим Кодексом, не мають права набути у власність земельні ділянки; в) орган місцевого самоврядування, в межах території здійснення повноважень якого знаходиться земельна ділянка, що продається, має переважне право на придбання у власність, без проведення торгів на конкурентних засадах (аукціону), за умови, що такий орган місцевого самоврядування сплачує ціну, за якою продається така земельна ділянка та, у разі втрати переважного права на придбання земельної ділянки особою, якій надано земельну ділянку, що продається, у користування (на правах оренди, емфітевзису тощо) та/або така особа не має права набувати земельну ділянку у власність, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Особа, яка має намір продати земельну ділянку сільськогосподарського призначення, зобов’язана направити письмову пропозицію щодо купівлі земельної ділянки суб’єктам переважного права на купівлю такої земельної ділянки, вказавши ціну, місце знаходження земельної ділянки, що продається, її кадастровий номер, площу та інші суттєві умови, на яких пропонується укласти договір купівлі-продажу. Такі пропозиції направляються всім суб’єктам переважного права на купівлю одночасно та повинні містити однакові умови та відомості про земельну ділянку, визначену цим абзацом. Суб’єкти переважного права на купівлю земельної ділянки мають право упродовж одного місяця з дня отримання письмової пропозиції, зазначеної в абзаці сьомому частині третій цієї статті, письмово заявити про свій намір придбати земельну ділянку за оголошеною ціною та визначеними умовами. У випадку прийняття суб’єктами переважного права на купівлю земельної ділянки пропозиції про продаж такої земельної ділянки, між власником земельної ділянки та таким суб’єктом, протягом одного календарного місяця з дня прийняття пропозиції, укладається договір купівлі-продажу у нотаріальній формі. Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за ціною, не нижче її вартості, визначеної на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Якщо упродовж одного місяця після отримання письмової пропозиції про продаж земельної ділянки особи, які мають право переважної купівлі земельної ділянки, письмово не повідомлять власникові земельної ділянки про своє рішення або, після повідомлення про прийняття пропозиції про продаж такої земельної ділянки, ухилились від укладення договору купівлі-продажу в строки, встановлені абзацом дев’ятим частини третьої цієї статті, вважається, що такі особи втратили своє переважне право. У такому разі продавець має право відчужити земельну ділянку виключно на конкурентних засадах (аукціоні). Стартова ціна продажу на конкурентних засадах (аукціонах) земельної ділянки сільськогосподарського призначення не може бути нижчою ніж та, яка була запропонована суб’єктам переважного права на купівлю, а суттєві умови, на яких пропонується укласти договір купівлі-продажу, не повинні відрізнятись від умов, викладених у пропозиції щодо купівлі земельної ділянки направленої суб’єктам переважного права на купівлю такої земельної ділянки. Переважне право на придбання земельної ділянки, у разі її продажу на конкурентних засадах (аукціоні), отримують громадяни та/або юридичні особи, яким, відповідно до положень цієї статті надано право набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, місце проживання (податкова адреса) яких зареєстровано в межах території об’єднаної територіальної громади, в якій знаходиться земельна ділянка, що продається, за умови, якщо їх пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. В разі, якщо громадяни та/або юридичні особи, які мають переважне право на придбання земельної ділянки під час проведення аукціону надали рівні пропозиції, то аукціон продовжується до моменту, поки не буде надано найбільшу пропозицію. Визначений частиною третьою цієї статті порядок продажу земельних ділянок є обов'язковим в разі звернення стягнення на земельні ділянки, які були передані в іпотеку, відповідно до Закону України "Про іпотеку", а також, в разі звернення стягнення на земельні ділянки, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 135 цього Кодексу. Будь-які інші способи звернення стягнення, в тому числі й задоволення вимог іпотекодержателя, на земельні ділянки забороняються. Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язаний подати декларацію про джерела походження коштів за формою та в порядку, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не припиняє право оренди, право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. До нового власника такої земельної ділянки з часу набуття права власності на неї переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення проданої з порушенням вимог частини третьої цієї статті щодо переважного права, може бути судом визнаний недійсним. Особи, які набули права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення через укладання, виконання або зміну правочину, протягом 7 років з моменту державної реєстрації права власності, не мають права відчужувати такі земельні ділянки, обтяжувати їх правами третіх осіб, в тому числі вносити до статутних (складених) капіталів господарських товариств, передавати їх у користування, заставу, іпотеку, крім передачі в оренду на строк, що не перевищує строку, визначеного цим абзацом. Положення абзацу двадцятого частини третьої цієї статті не поширюються на випадки, передбачені абзацом четвертим частини першої цієї статті, абзацами першим, другим, третім частини другої цієї статті, абзацами третім, четвертим пункту 14 розділу Х "Перехідні положення" цього Кодексу, щодо обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою вартістю, визначеною на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України або різниця між вартостями, визначеними на підставі експертних грошових оцінок яких становить не більше 10 відсотків. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення протягом 10 років з дня укладення договору відчуження (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до цього Кодексу). Обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зазначені в абзаці двадцять другому частини третьої цієї статті, та відчуження земельних ділянок, у випадках, визначених абзацом двадцятим частини третьої цієї статті, підлягають державній реєстрації в державному земельному кадастрі, під час державної реєстрації набуття права власності на такі земельні ділянки. Зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства після спливу терміну, зазначеного в абзаці двадцять другому частині третьої цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Правочини, вчинені всупереч вимог абзаців дванадцятого та двадцятого частини третьої цієї статті є нікчемними."
 
Відхилено    
141. Земельні ділянки, визначені у абзаці першому цієї частини та які перебувають в оренді:
 
-763- Шкрум А.І.
Абзаци сьомий-десятий пункту 29 викласти в такій редакції: "4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу - власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб). Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника. 5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України. 6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку."
 
Відхилено      
    -764- Гриб В.О.
Абзаци сьомий - десятий пункту 29 частини 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -765- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту: "Іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування, забороняється зміна цільового призначення таких земельних ділянок";
 
Відхилено    
    -766- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту: "Громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до п’яти років за ціною, яка дорівнює експертно грошовій оцінці таких земельних ділянок";
 
Відхилено    
    -767- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзаци сьомий-десятий підпункту 29 викласти в такій редакції: "4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу – власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб). Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника. 5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України. 6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку.";
 
Відхилено    
    -768- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Абзаци сьомий-десятий підпункту 29 викласти в такій редакції: "4. Власник земельної ділянки, зацікавлений у продажі належної йому земельної ділянки, земельної частки (паю), звертається з відповідною заявою (клопотанням) до органу місцевого самоврядування на території якого вона розташована. До заяви (клопотання) додається витяг з Державного реєстру прав про реєстрацію права власності на відповідну земельну ділянку, земельну частку (пай), а також копія документу, що посвідчує особу - власника земельної ділянки (для фізичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб). Відповідний орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви (клопотання) про викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв), передає зазначену заяву (клопотання) у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) відображає місце розташування земельної ділянки, земельної частки (паю), викуп якої передбачається. Відповідний орган місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з моменту отримання такої заяви (клопотання) приймає рішення про викуп земельної ділянки або надає мотивовану відмову, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника. 5. Викуп земельних ділянок, земельних часток (паїв) здійснюється у строк не більше трьох місяців з дня подання відповідної заяви (клопотання), одноразово у повному обсязі за кожну земельну ділянку, земельну частку (пай). Порядок викупу земельних ділянок, земельних часток (паїв) встановлюється Кабінетом Міністрів України. 6. Територіальні громади та/або держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, які скористалися переважним правом набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки передати їх в оренду у встановленому законом порядку.";
 
Відхилено    
    -769- Лабунська А.В.
Статтю 130 доповнити новою частиною такого змісту: "У разі відмови Земельного агентства України від переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватного права власності згідно з частиною третьою цієї статті, таким переважним правом користується орендар таких земельних ділянок (якщо орендарем є юридична особа, то фізична особа - власники (співвласники) орендаря) - громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у частині першій цієї статті, за умови, що він сплачує ціну, за якою земельна ділянка продається, а в разі продажу на державному аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками державного аукціону. Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення покупцю, іншому ніж її орендар, не є підставою для внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення, крім внесення змін про нового власника до Державного земельного кадастру України, який набуває всіх прав та обов’язків орендодавця".
 
Відхилено    
142. можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь дружини (чоловіка), батьків, дітей, баби, діда, прабаби, прадіда, внуків, правнуків, тітки (дядька);
 
-770- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац четвертий частини третьої статті 130 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено      
143. без згоди орендаря бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення;
 
-771- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 4 частини 3 статті 130 викласти в такій редакції: "без згоди орендаря бути обміняні лише за умови, якщо орендарем обох ділянок є одна особа та земельні ділянки, розташовані у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення; ".
 
Відхилено      
144. не можуть бути внесені без згоди орендаря внесені до статутного капіталу.
 
-772- Дубіль В.О.
У абзаці десятому п.29 частини 1 розділу І законопроекту одне із слів "внесені" виключити;
 
Відхилено      
    -773- Неклюдов В.М.
Абзац десятий підпункту 29) пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: "не можуть бути внесені без згоди орендаря до статутного капіталу".
 
Відхилено    
    -774- Шкрум А.І.
Абзац одинадцятий пункту 29 викласти в такій редакції: "7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають: громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду; особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; сільськогосподарські кооперативи, фермерські (у тому числі сімейні фермерські) господарства, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств не перевищуватиме 500 га." "
 
Відхилено    
145. 4. Банки та інші фінансові установи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення, мають здійснити їх відчуження на земельних торгах протягом року."
 
-775- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 4 статті 130 викласти в такій редакції: "4. Забороняється набуття права власності банками та іншими фінансовими установами на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення.".
 
Відхилено   33) доповнити статтею 130-1 такого змісту:
"Стаття 130-1. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення
1. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають такі суб'єкти:
а) особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, електро- та радіотехнічна сировина), якщо до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва (перша черга);
б) орендар земельної ділянки (друга черга).
Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у разі відмови від реалізації такого права суб’єкта першої черги.
У разі якщо відповідно до закону особа, зазначена у пунктах "а" і "б" цієї частини, не може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, вона може в порядку визначеному частиною п'ятою цієї статті передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.
2. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення реалізується за умови, що суб’єкт переважного права сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земельної ділянки, а в разі продажу на аукціоні (земельних торгах) - якщо його пропозиція є рівною пропозиції, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону (земельних торгів), а також виконує всі інші умови договору купівлі-продажу, встановлені продавцем.
3. За наявності переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення її власник зобов’язаний не пізніш як за три місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У разі якщо продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється не на земельних торгах, заява про державну реєстрацію такого наміру подається у визначений цією частиною строк нотаріусу, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, з разом з проектом такого договору. Нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про такий намір суб’єктів переважного права цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.
Суб’єкти переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення першої черги встановлюються шляхом отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. У разі якщо в такому витягу відсутня інформація про виданий відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами, вважається, що власник такого дозволу не має переважного права купівлі такої земельної ділянки.
Суб’єкти переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги встановлюються шляхом отримання відомостей із Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який бажає скористатися таким переважним правом, зобов’язаний повідомити про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Протягом місяця з дня отримання такого повідомлення нотаріус за погодженням з продавцем земельної ділянки повинен призначити день і час укладення договору купівлі-продажу та письмово повідомити про це суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки, який виявив бажання скористатися таким правом.
У разі якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення нотаріуса суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення не повідомив його належним чином про своє бажання скористатися переважним правом або відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, або не з’явився для укладення такого договору без поважних причин у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що такий суб'єкт переважного права відмовився від свого переважного права.
У разі зміни власником земельної ділянки ціни та інших умов договору процедура, передбачена абзацами другим – четвертим цієї частини, здійснюється повторно.
Вимоги цієї частини не поширюються на випадки продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення:
суб'єкту переважного права купівлі земельної ділянки першої черги;
суб'єкту переважного права купівлі земельної ділянки другої черги, за умови відсутності суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки першої черги або у разі надання ним письмової відмови від реалізації свого переважного права.
4. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням переважного права купівлі суб’єкт переважного права, який відповідно до цієї статті може реалізувати таке право, має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.
5. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб'єктом іншій особі, яка відповідно до закону може набути у власність таку земельну ділянку.
Передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за письмовим договором між суб'єктом переважного права та особою, якій передається таке право. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, передане іншій особі, підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації обтяжень речових прав на земельні ділянки.
Про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення особа, яка передає переважне право, зобов’язана письмово повідомити власника земельної ділянки протягом трьох робочих днів з дня державної реєстрації переходу такого права. Повідомлення здійснюється цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.
У разі якщо після повідомлення нотаріусом суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначнення про намір власника щодо її продажу суб'єкт переважного права передав таке право іншій особі, суб'єкт переважного зобов'язаний повідомити відповідну особу про такий намір.
6. Передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення не зупиняє строків, передбачених частиною третьою цієї статті.
7. До особи, якій передано переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переходять усі права та обов’язки попереднього суб’єкта такого права за правовідносинами, пов’язаними з реалізацією такого права.
8. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі лише один раз.
Передача переданого переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення третім особам забороняється.
9. Реалізація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення на земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному статтями 135 – 139 цього Кодексу. При цьому:
передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, виставленої на земельні торги, допускається не пізніш як за п'ять робочих днів до моменту початку таких торгів;
про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення орендар зобов'язаний повідомити організатора земельних торгів у порядку та строки, визначені абзацом третім частини п'ятої цієї статті.
10. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки продажу співвласнику земельної ділянки окремої частки у праві власності на таку земельну ділянку іншим її співвласником";
 
    -776- Власенко С.В.
Пункт 29 частини 1 доповнити новим абзацом: "додати нову останню частину такого змісту: "Виключно держава має право набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення."
 
Відхилено    
    -777- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України частинами 5-14 такого змісту: 5. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання надання громадянам іноземних держав, особам без громадянства, юридичним особам, створеним за законодавством України, але кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземні фізичні та/або юридичні особи, юридичним особам, створеним за законодавством іншим, ніж законодавство України, а також іноземним державам права набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. У випадках, коли земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зазначені в абзаці другому частини п’ятої цієї статті, не були відчужені у встановлений строк, їх примусове відчуження здійснюється в судовому порядку, за позовом органів місцевого самоврядування, в межах території здійснення повноважень яких розташовані відповідні земельні ділянки, а у разі, якщо такі земельні ділянки розташовані за межами територій здійснення повноважень такими органами місцевого самоврядування, за позовом органів державної виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин на відповідній території. Особи, стосовно земельних ділянок яких ухвалено судове рішення про примусове відчуження, мають право на отримання компенсації їх вартості в розмірі нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок за рахунок коштів відповідного місцевого чи державного бюджету. На випадки, передбачені цією частиною статті, не поширюються положення частини другої статті 135 цього Кодексу. Особи, зазначені в абзаці другому частини п’ятої цієї статті, не мають права змінювати цільове призначення належних їм земельних ділянок сільськогосподарського призначення, обтяжувати їх правами третіх осіб, в тому числі вносити до статутних (складених) капіталів господарських товариств, передавати їх у користування, заставу (іпотеку), крім передачі в оренду на строк, що не перевищує строку, за який вони зобов’язані відчужити ці земельні ділянки. Правочини, вчинені всупереч частини п’ятої цієї статті є нікчемними. 6. Гранична максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), за виключенням об’єднаних територіальних громад: в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 5 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 10 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; не повинна перевищувати 20 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення України. До сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи, з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, включається площа земельних ділянок, якими ця особа володіє на праві спільної власності. До сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не включається площа земельних ділянок, на яких розміщені господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна. Площа таких земельних ділянок встановлюється з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил, щодо їх розмірів, які забезпечать умови обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд, розташованих на них. 7. Громадяни, юридичні особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), які набули у власність земельні ділянки, сукупною площею, що перевищує граничну максимальну сукупну площу, визначену частиною шостою цієї статті, зобов’язані в строк до одного року з моменту набуття права власності на такі земельні ділянки привести сукупну площу належних їм земельних ділянок до такої, що не перевищує граничну максимальну сукупну площу шляхом відчуження земельних ділянок. Надлишок від граничної максимальної сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, визначеної частиною шостою цієї статті, у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), який не був відчужений у добровільному порядку у строки встановлені абзацом першим частини сьомої цієї статті, підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. Позов про примусове відчуження таких земельних ділянок подається органами місцевого самоврядування, в межах території здійснення повноважень яких розташовані відповідні земельні ділянки, а у разі, якщо такі земельні ділянки розташовані за межами територій здійснення повноважень такими органами місцевого самоврядування, позов подається органами державної виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин на відповідній території. Особи, стосовно земельних ділянок яких ухвалено судове рішення про примусове відчуження, мають право на отримання компенсації їх вартості в розмірі нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок за рахунок коштів відповідного місцевого чи державного бюджету. 8. Гранична максимальна сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у користуванні громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера): в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 10 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої громади; в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 20 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим; не повинна перевищувати 40 000 гектарів земель сільськогосподарського призначення України. Термін "пов'язані особи" використовується у значенні, визначеному Податковим кодексом України. Термін "бенефіціарний власник (контролер) вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Контроль за дотриманням обмежень щодо граничних максимальних сукупних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється, нотаріусами - під час посвідчення правочинів про відчуження та передачу у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, органами місцевого самоврядування та органами державної влади - в межах їх повноважень, визначених чинним законодавством України. 9. Правочини, вчинені з перевищенням граничних максимальних сукупних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть бути у користуванні громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), визначені частиною восьмою цієї статті, є нікчемними. 10. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим Кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, затверджується Кабінетом Міністрів України. 11. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення учасниками концентрації, здійснюється лише за умови попереднього отримання дозволу на концентрацію. Набуття права власності і права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, яке призводить до монополізації товарних ринків, забороняється. Правочини щодо набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення без попереднього отримання дозволу на економічну концентрацію, у випадках, коли обов’язковість отримання такого дозволу прямо передбачено законодавством про захист економічної конкуренції, є нікчемними. 12. Визначений в цій статті порядок продажу земельних ділянок є обов'язковим в разі звернення стягнення на земельні ділянки, які були передані в іпотеку, відповідно до Закону України "Про іпотеку", а також, в разі звернення стягнення на земельні ділянки, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 135 цього Кодексу. Будь-які інші способи звернення стягнення, в тому числі й задоволення вимог іпотекодержателя, на земельні ділянки забороняються. Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язаний подати декларацію про джерела походження коштів за формою та в порядку, затвердженими Кабінетом Міністрів України.13. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не припиняє право оренди, право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. До нового власника такої земельної ділянки, з часу набуття права власності на неї, переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення проданої з порушенням вимог частини третьої цієї статті та частини другої статті 135 цього Кодексу щодо переважного права, може бути судом визнаний недійсним. Особи, які набули права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення через укладання, виконання або зміну правочину, протягом 7 років з моменту державної реєстрації права власності, не мають права відчужувати такі земельні ділянки, обтяжувати їх правами третіх осіб, в тому числі вносити до статутних (складених) капіталів господарських товариств, передавати їх у користування, заставу, іпотеку, крім передачі в оренду на строк, що не перевищує строку, визначеного цим абзацом. Положення абзацу четвертого частини тринадцятої цієї статті не поширюються на випадки, передбачені абзацом третім частини п’ятої цієї статті, абзацами першим, другим, третім частини шостої цієї статті, абзацами третім, четвертим пункту 14 розділу Х "Перехідні положення" цього Кодексу, щодо обміну (міни) відповідно до частини другої статті 37-1 цього Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою вартістю, визначеною на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України або різниця між вартостями, визначеними на підставі експертних грошових оцінок яких становить не більше 10 відсотків.14. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення протягом 10 років з дня укладення договору відчуження (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до цього Кодексу).Обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зазначені в абзаці першому частини чотирнадцятої цієї статті, та відчуження земельних ділянок, у випадках, визначених абзацом четвертим частини тринадцятої цієї статті, підлягають державній реєстрації в державному земельному кадастрі, під час державної реєстрації набуття права власності на такі земельні ділянки.Зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства після спливу терміну, зазначеного в абзаці першому частини чотирнадцятої цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Правочини, вчинені всупереч вимог частини другої статті 137 цього Кодексу та абзацу четвертого частини тринадцятої цієї статті є нікчемними."
 
Відхилено    
    -778- Дубіль В.О.
П.29 частини 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: "Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцям можливий лише за результатами Всеукраїнського референдуму";
 
Відхилено    
    -779- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Абзац одинадцятий підпункту 29 викласти в такій редакції: "7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають: громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду; особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; сільськогосподарські кооперативи, фермерські (у тому числі сімейні фермерські) господарства, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств не перевищуватиме 500 га."; ";
 
Відхилено    
    -780- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 130 викласти у наступній редакції: "Банки та інші фінансові установи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення, мають передати їх до державного резервного фонду в обмін на грошовий еквівалент, визначений державною експертизою чи рішенням третейського суда, який складається із 50% представників громади розташування ділянки та 50% представників держави".
 
Відхилено    
    -781- Плачкова Т.М.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту: "Громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до п’яти років за ціною, яка дорівнює експертно грошовій оцінці таких земельних ділянок".
 
Відхилено    
    -782- Плачкова Т.М.
Статтю 130 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту: "Іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування, забороняється зміна цільового призначення таких земельних ділянок".
 
Відхилено    
    -783- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Абзац одинадцятий підпункту 29 викласти в такій редакції: "7. Переважне право на одержання таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в оренду мають: громадяни України, які проживають на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, яка передається в оренду;особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; сільськогосподарські кооперативи, фермерські (у тому числі сімейні фермерські) господарства, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням органічної продукції, сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, за умови, що сукупна площа земельних ділянок, які перебувають у власності та користуванні таких господарств не перевищуватиме 500 га.";";
 
Відхилено    
    -784- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 130 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "4. Банки та інші фінансові установи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку звернення стягнення, мають здійснити їх відчуження на земельних торгах протягом року. Право придбання таких земельних ділянок мають лише громадяни України та юридичні особи України."
 
Відхилено    
    -785- Сольський М.Т.
Земельний кодекс України доповнити статтею 130-1 такого змісту: Стаття 130-1. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення
1. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають, у наступній черговості:
особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, електро- та радіотехнічна сировина), якщо відповідно до інформації відповідно, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на правах власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва (перша черга);
орендар земельної ділянки (друга черга).
Суб’єкт переважного права на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у разі відмови від реалізації такого права суб’єктом першої черги.
У разі якщо відповідно до закону особа, зазначена у абзацах другому – третьому цієї частини, не може бути покупцем земельної ділянки сільськогосподарського призначення, вона може реалізувати переважне право купівлі такої земельної ділянки шляхом передачі переважного права іншій особі, яка відповідно до закону може бути покупцем такої земельної ділянки.
2. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення реалізується за умови, що суб’єкт переважного права сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земельної ділянки, а в разі продажу на аукціоні (земельних торгах) - якщо його пропозиція є рівною пропозиції, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону (земельних торгів), а також виконує всі інші умови договору купівлі-продажу, встановлені продавцем.
3. За наявності переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення її власник зобов’язаний не пізніше, ніж за три місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У разі якщо продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється не на земельних торгах, заява про державну реєстрацію такого наміру подається у визначений цією частиною строк нотаріусу, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, з разом з проектом такого договору. Нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про такий намір суб’єктів переважного права цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.
Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення першої черги встановлюються шляхом отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. У разі якщо в такому витязі відсутня інформація про виданий відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами вважається що власник такого дозволу не має переважного права купівлі такої земельної ділянки.
Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги встановлюються шляхом отримання відомостей із Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який бажає скористатися таким переважним правом, зобов’язаний повідомити про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Протягом місяця з дня отримання такого повідомлення нотаріус за погодженням з продавцем земельної ділянки повинен призначити день і час укладення договору її купівлі продажу та письмово повідомити про це суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки, який виявив бажання скористатися таким правом.
У разі якщо протягом двох місяців з дня повідомлення нотаріусом суб’єкт переважного права не повідомив нотаріуса належним чином про бажання скористатися переважним правом або відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, або не з’явився для його укладення без поважних причин у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що такий суб'єкт переважного права відмовився від переважного права купівлі.
У разі зміни власником земельної ділянки ціни та інших умов договору, процедура, передбачена абзацами другим – четвертим цієї частини, здійснюється повторно.
Вимоги цієї частини не розповсюджуються на випадки продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення:
суб'єкту переважного права купівлі земельної ділянки першої черги;
суб'єкту переважного права купівлі земельної ділянки другої черги за відсутності суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки першої черги або письмової відмови останнього від реалізації такого переважного права.
4. У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі суб’єкт переважного права, який відповідно до цієї статті може реалізувати таке право, має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.
5. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб'єктом іншій особі, яка відповідно до закону може набути у власність таку земельну ділянку.
Передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за письмовим договором між суб'єктом переважного права та особою, якій передається таке право. Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, передане іншій особі, підлягає державній реєстрації в порядку державної реєстрації обтяжень речових прав на земельні ділянки.
Про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення особа, яка передає переважне право зобов’язана письмово повідомити власника земельної ділянки протягом трьох робочих днів з дня державної реєстрації переходу такого права. Повідомлення здійснюється цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.
У разі якщо після повідомлення нотаріусом суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки про намір власника щодо її продажу суб'єкт переважного права передав таке право іншій особі, суб'єкт переважного зобов'язаний повідомити відповідну особу про зазначений намір.
6. Передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення не зупиняє строків, передбачених у частині третій цієї статті.
7. До особи, якій передане переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переходять усі права та обов’язки попереднього суб’єкта такого права за правовідносинами, пов’язаними із реалізацією такого права.
8.Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі лише один раз.
Передача переданого переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення третім особам забороняється.
9. Реалізація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення на земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному статтями 135 – 139 цього Кодексу. При цьому:
передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, виставленої на земельні торги, допускається не пізніше як за 5 робочих днів до моменту початку таких торгів;
про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення орендар зобов'язаний повідомити організатора земельних торгів у порядку та в строки передбачені абзацом третім частини п'ятої цієї статті.
10. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки продажу співвласнику земельної ділянки окремої частки у праві власності на таку земельну ділянку іншим її співвласником";
 
Враховано    
    -786- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 130-1 такого змісту: "Стаття 130-1. Переважне право купівлі земельної ділянки орендарем 1. У разі продажу земельної ділянки орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди і відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на її купівлю перед іншими особами. 2. Орендар, користується переважним правом купівлі земельної ділянки за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається власником, а в разі продажу на земельних торгах через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками земельних торгів. 3. Орендодавець земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка перебуває в оренді, зобов'язаний повідомити орендаря (в порядку та строки визначені законом) про свій намір продати таку земельну ділянку третім особам. 4. При здійсненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, перевірка дотримання переважного права купівлі земельної ділянки є обов’язковою і покладається на нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення такого договору. 5. У разі продажу земельної ділянки, яка перебуває в оренді з порушенням переважного права купівлі, орендар може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець. 6. Земельна ділянка приватної власності, яка перебуває в оренді, може бути передана у власність третіх осіб без отримання письмової згоди орендаря, що користується переважним правом купівлі, у випадках: а) відчуження її власником за договором дарування на користь дружини (чоловіка), батьків, дітей, баби, діда, прабаби, прадіда, внуків, правнуків, тітки (дядька); б) передачі в порядку звернення стягнення на предмет іпотеки у власність банку.7. Земельна ділянка, яка перебуває в оренді, не може бути внесена її власником до статутного капіталу товариств без отримання на те письмової згоди орендаря, що користується переважним правом купівлі земельної ділянки".
 
Враховано редакційно    
    -787- Крулько І.І.
Доповнити пунктом 29-1) такого змісту: "29-1) Доповнити Кодекс статтею 130-1 такого змісту: Стаття 130-1. Державна земельна агенція 1. Державна земельна агенція є юридичною особою, яка забезпечує функціонування обігу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та 100 відсотків статутного фонду якої належить державі. 2. До повноважень Державної земельної агенції належить: а) організація проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи; б) розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передача їх в оренду для ведення сільськогосподарського виробництва; в) здійснення нагляду за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; г) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; ґ) здійснення нагляду за дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення; д) управління особливо цінними землями; е) вирішенням інших питань, визначених законами України."
 
Відхилено    
    -788- Заблоцький М.Б.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 130-1 такого змісту: "Стаття 130-1. Переважне право купівлі земельної ділянки орендарем 1. У разі продажу земельної ділянки орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди і відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на її купівлю перед іншими особами.2. Орендар, користується переважним правом купівлі земельної ділянки за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається власником, а в разі продажу на земельних торгах через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками земельних торгів.3. Орендодавець земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка перебуває в оренді, зобов'язаний повідомити орендаря (в порядку та строки визначені законом) про свій намір продати таку земельну ділянку третім особам.4. При здійсненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, перевірка дотримання переважного права купівлі земельної ділянки є обов’язковою і покладається на нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення такого договору.5. У разі продажу земельної ділянки, яка перебуває в оренді з порушенням переважного права купівлі, орендар може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.6. Земельна ділянка приватної власності, яка перебуває в оренді, може бути передана у власність третіх осіб без отримання письмової згоди орендаря, що користується переважним правом купівлі, у випадках:а) відчуження її власником за договором дарування на користь дружини (чоловіка), батьків, дітей, баби, діда, прабаби, прадіда, внуків, правнуків, тітки (дядька);б) передачі в порядку звернення стягнення на предмет іпотеки у власність банку.7. Земельна ділянка, яка перебуває в оренді, не може бути внесена її власником до статутного капіталу товариств без отримання на те письмової згоди орендаря, що користується переважним правом купівлі земельної ділянки".
 
Враховано частково    
    -789- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 після пункту 29 пунктом 29-1 такого змісту: "29-1. Доповнити Кодекс статтею 130-1 такого змісту: "Стаття 130-1. Переважне право набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення Переважне право на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають: орендарі таких ділянок, які належно виконують обов’язки за умовами договору оренди, а саме: особи, які займаються виробництвом органічної продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; сімейні фермерські господарства, створені фізичними особами - громадянами України, які займаються закладанням та вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом, овочівництвом, вирощуванням сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, які щонайменше три останні роки перебувають на податковому обліку та сукупна площа належних їм на речовому праві земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з яких справляється земельний податок, становить не більше 500 га. 2)фізичні особи - громадяни України, які є діючими засновниками та учасниками сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб, бенефеціарними власниками (контролерами) яких є виключно фізичні особи - громадяни України, а також члени сімей першого ступеня споріднення фізичних осіб - діючих засновників та учасників таких товаровиробників, за умови використання набутих ними у власність земельних ділянок для ведення сільськогосподарського товарного виробництва; 3)територіальні громади - щодо земельних ділянок, розташованих у межах таких територіальних громад; 4) держава в особі державного органу, уповноваженого розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності." "
 
Відхилено    
    -790- Заблоцький М.Б.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 130-2 такого змісту: "Стаття 130-2. Особливості реалізації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)1. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства не можуть продані за ціною, нижчою за їх нормативну грошову оцінку; "
 
Відхилено    
    -791- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 130-2 такого змісту: "Стаття 130-2. Особливості реалізації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв). 1. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства не можуть продані за ціною, нижчою за їх нормативну грошову оцінку;"
 
Відхилено    
    -792- Кириченко М.О.
Богданець А.В.
Грищенко Т.М.
Костюк Д.С.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 130-2 такого змісту: "Стаття 130-2. Особливості реалізації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв). 1. Забороняється набуття у власність земельних ділянок, зазначених у частині першій цієї статті, розташованих ближче 60 км від лінії Державного кордону України, який відмежовує територію України від території держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.
 
Відхилено    
    -793- Нікітіна М.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 130-2 такого змісту: "Стаття 130-2. Особливості реалізації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) 1. Забороняється набуття у власність земельних ділянок, зазначених у частині першій цієї статті, розташованих ближче 30 км від лінії Державного кордону України, який відмежовує територію України від території держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.
 
Відхилено    
146. 30) у частині першій статті 131 слово "України" виключити;
 
-794- Павловський П.І.
Підпункт 30 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   34) статтю 131 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, шляхом внесення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.
Земельні ділянки, зазначені в абзаці першому цієї частини:
а) можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь іншого з подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних (повнорідних і неповнорідних) братів і сестер, двоюрідних братів та сестер, діда, баби, онуків, правнуків, рідних дядька та тітки, племінниці та племінника);
б) без згоди суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки:
можуть бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані у тому самому масиві земель сільськогосподарського призначення, за правилом, визначеним частиною другої статті 37-1 цього Кодексу ;
не можуть передаватися власниками у заставу;
не можуть бути внесені до статутного (складеного) капіталу.
Вимоги цієї частини не поширюються на земельні ділянки несільськогосподарських угідь (крім земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок) та земельні ділянки для садівництва";
 
    -795- Лабунська А.В.
Статтю 131 доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Громадяни України, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним у частині першій статті 130 цього Кодексу, територіальні громади та держава в особі Земельного агентства України мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі будь-яких цивільно-правових угод.
 
Відхилено    
    -796- Сольський М.Т.
Статтю 131 Земельного кодексу України доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, шляхом внесення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.
Земельні ділянки, зазначені в абзаці першому цієї частини:
а) можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь іншого члена подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних та двоюрідних братів, сестер, діда, баби, рідних дядька, тітки, племінників);
б) без згоди суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки:
можуть бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані у тому самому масиві земель сільськогосподарського призначення;
не можуть передаватися власниками у заставу;
не можуть бути внесені до статутного (складеного) капіталу.
Вимоги цієї частини не поширюються на земельні ділянки несільськогосподарських угідь (крім земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок) та земельні ділянки для садівництва.
 
Враховано    
    -797- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 30 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "статтю 131 викласти у такій редакції: Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод 1. Громадяни та юридичні особи України, засновані громадянами України або юридичними особами України, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України), юридичні особи України, створені іноземними юридичними і фізичними особами або за їх участю, з урахуванням умов, вказаних в частині 5 статті 82 цього Кодексу, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі купівлі-продажу, міни, ренти, дарування, пожертви, прийняття спадщини та інших цивільно-правових угод, на підставі або на виконання судового рішення. 2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу. 3. Дарування земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, набутих громадянами України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або фермерського господарства, може здійснюватися ними виключно на користь близьких осіб, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також на користь територіальної громади або держави."
 
Відхилено    
    -798- Бондарєв К.А.
Зміни до статті 131 - виключити;
 
Відхилено    
    -799- Качура О.А.
Підпункт 30 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "30) частину першу статті 130 в такій редакції: "1. Громадяни та юридичні особи України з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод."";
 
Відхилено    
    -800- Тарута С.О.
Підпункт 30 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -801- Пузійчук А.В.
Підпункт тридцятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -802- Столар В.М.
Частину першу статті 131 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції: "1. Громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), засновником (засновниками) яких є виключно громадянин (громадяни) України, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод."
 
Відхилено    
    -803- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
У частині першій статті 131 замість слів: Громадяни та юридичні особи, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод., - записати: "1. Громадяни України та юридичні особи України, створені за законодавством України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод.".
 
Відхилено    
    -804- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
В частині 1 статті 131 після слів "Громадяни та юридичні особи України, " доповнити словами "визначені в частині першій статті 130 цього Кодексу, ".
 
Відхилено    
    -805- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Статтю 131 викласти в такій редакції: Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки1. Набуття земельних ділянок відбувається на підставі договорів купівлі-продажу, міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод, а також на підставі рішень суду, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють права власника від імені Українського народу в межах, визначених Конституцією України та на інших підставах, передбачених законом.".
 
Відхилено    
    -806- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 131 Земельного кодексу України після слів "юридичні особи" додати слова "України";
 
Відхилено    
    -807- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині першій статті 131 Земельного кодексу України словосполучення "юридичні особи" замінити на словосполучення "юридичні особи України".
 
Відхилено    
    -808- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У частині першій статті 131 слова "юридичні особи" доповнити словом "України".
 
Відхилено    
    -809- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 30 виключити;
 
Відхилено    
    -810- Крулько І.І.
Пункт 30) викласти в такій редакції: "30) частину першу статті 131 викласти в такій редакції: Громадяни та юридичні особи України, які відповідають вимогам статті 130 цього кодексу, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод."
 
Відхилено    
    -811- Плачкова Т.М.
У частині першій статті 131 Земельного кодексу України після слів "юридичні особи" додати слова "України".
 
Відхилено    
    -812- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 131 викласти у наступній редакції: "Громадяни України, які не мають подвійного громадянства, набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод. Юридичні особи України, які розкрили своїх кінцевих бенефіціарів, і серед них немає фізичних чи юридичних осіб іншої юрисдикції, а також територіальні громади та держава мають право набувати у користування земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод".
 
Відхилено    
    -813- Шпенов Д.Ю.
Викласти підпункт 30 пункту 1 Розділу І законопроекту у наступній редакції: "частину першу статті 131 викласти у наступній редакції: "1. Громадяни України та юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України), а також територільні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод.";
 
Відхилено    
    -814- Кабаченко В.В.
в пункті 30 (внесення змін до ст.131): 1) абзац перший (внесення змін до ч.1) виключити;
 
Відхилено    
147. 31) частину третю статті 132 виключити;
 
-815- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 31 вилучити;
 
Враховано      
    -816- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 31 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "частину 3 статті 132 викласти в такій редакції: "3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, право власності на яку виникло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", є правоустановлюючий документ на земельну ділянку, що відчужується."
 
Відхилено    
    -817- Дубінський О.А.
Підпункт "31" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Враховано    
    -818- Качура О.А.
Доповнити новим підпунктом 31 пункту 1 проекту наступного змісту: "31) частину другу статті 132 доповнити новим пунктом и наступного змісту: "2. Угоди повинні містити: а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи); б) вид угоди; в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо); г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку; ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо); е) договірну ціну; є) права та обов'язки сторін; ж) кадастровий номер земельної ділянки; з) момент переходу права власності на земельну ділянку; и) експертну грошову оцінку земель та прав на них відповідно до Закону України "Про оцінку земель".";
 
Відхилено    
    -819- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 31 такого змісту: "31) у статті 132: доповнити статтю новою частиною 1-1 такого змісту: "1-1. Перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення не допускається на підставі укладених, у тому числі нотаріально посвідчених, попередніх договорів, довіреностей, правочинів про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)."
частину третю викласти у такій редакції: "3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується (або відчужувалась), якщо така земельна ділянка передана у власність до 01.01.2013 року."
 
Відхилено    
    -820- Шкрум А.І.
Пункт 31 вилучити;
 
Враховано    
    -821- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 31 такого змісту: "31) у статті 132: доповнити статтю новою частиною 1-1 такого змісту: "1-1. Перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення не допускається на підставі укладених, у тому числі нотаріально посвідчених, попередніх договорів, довіреностей, правочинів про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)." частину третю викласти у такій редакції: "3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується (або відчужувалась), якщо така земельна ділянка передана у власність до 01.01.2013 року."
 
Відхилено    
    -822- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину третю статті 132 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "3. Обов’язковим додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується (або відчужувалась).".
 
Відхилено    
    -823- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 3 статті 132 залишити в чинній редакції: "Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується ( або відчужувалась).
 
Відхилено    
    -824- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 31 виключити;
 
Враховано    
    -825- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 31-1 такого змісту: "31-1) у тексті статті 135 слово "емфітевзису" вилучити; "
 
Відхилено    
    -826- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 31-1 такого змісту: "31-1) у тексті статті 135 слово "емфітевзису" вилучити; "
 
Відхилено    
148. 32) абзац другий частини другої статті 135 викласти в такій редакції:
 
-827- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Зміни до статті 135 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   35) у статті 135:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував зафіксовану в ході проведення земельних торгів залежно від лота:
найвищу ціну за земельну ділянку;
найвищу ціну за право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
найвищу ціну за право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);
найвищу орендну плату за земельну ділянку";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
    -828- Сольський М.Т.
Частину першу статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував зафіксовану в ході проведення земельних торгів залежно від лота:найвищу ціну за земельну ділянку; найвищу ціну за право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); найвищу ціну за право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);найвищу орендну плату за земельну ділянку";
 
Враховано    
    -829- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 32 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "у статті 135: "частину 1 викласти у такій редакції: "1. Земельні торги проводяться з дотриманням Закону України "Про електронні довірчі послуги" у формі електронного аукціону, за результатом проведення якого з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів укладається та нотаріально посвідчується договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки." абзац 2 частини 2 виключити; в абзаці 3 частини 3 слова "подала виконавцю" замінити словами "розмістила на офіційному веб-ресурсі виконавця"; в абзаці 1 частини 5 після слів "укладеного між ними, " доповнити словами "або за рахунок учасника із наступною компенсацією цих витрат"; у частині 8 цифру "5" замінити цифрою "10" та перед словами "стартового розміру річної" доповнити слова та цифри "50 відсотків".
 
Відхилено    
    -830- Дубінський О.А.
Підпункт "32" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -831- Бондарєв К.А.
Зміни до статті 135 - виключити;
 
Відхилено    
    -832- Власенко С.В.
У пункті 32 частини 1 додати новий абзац після абзацу 1: "частину 1 викласти в редакції: "1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір оренди земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів."
 
Відхилено    
    -833- Власенко С.В.
У пункті 32 частини 1 додати новий абзац після абзацу 1: "частину 1 викласти в редакції: "2. Оренда земельних ділянок державної чи комунальної власності здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу. Продаж права оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення може здійснюватися виключно з ініціативи власників земельної ділянки. Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
 
Відхилено    
    -834- Пузійчук А.В.
Підпункт тридцять другий пункту першого розділу Івиключити.
 
Відхилено    
    -835- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 1 статті 135 викласти в такій редакції: "1. Земельні торги проводяться в єдиній електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності, яка функціонує та адмініструється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель та продажів (далі - електронна торгова система), у формі відкритого електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію). Для цілей цього кодексу терміни "адміністратор електронної торгової системи", "електронний майданчик", "електронна торгова система", "оператор електронного майданчика", "центральна база даних" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна".Протокол земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги, що розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, та сплатила реєстраційний та гарантійний внески. Організатор земельних торгів (далі - Організатор) - фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію відповідно права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з оператором електронного майданчика, що підключений до електронної торгової системи (далі - Оператором), договір про організацію та проведення земельних торгів.".
 
Відхилено    
    -836- Заблоцький М.Б.
Зміни до статті 135 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -837- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 32 викласти в такій редакції: « абзац другий частини другої статті 135 викласти в такій редакції:На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.»;
 
Відхилено    
    -838- Кулініч О.І.
Зміни до статті 135 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -839- Наливайченко В.О.
Абзац другий частини другої статті 135 викласти в такій редакції: "Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів всіх зацікавлених осіб не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів. суб’єкта переважного права на її купівлю. На земельних торгах заборонено використовувати переважне право купівлі."
 
Відхилено    
149. "Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів."
 
-840- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці 2 частини другої статті 135 Земельного кодексу України після слів "Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки" додати слова "яка включена до переліку земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах, яка виставляється на земельні торги";
 
Відхилено   "Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки не пізніш як за 30 календарних днів до дня проведення відповідних торгів";
абзац перший частини третьої замінити шістьма новими абзацами такого змісту:
"3. Організатором земельних торгів є:
у разі продажу земельної ділянки - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;
у разі продажу емфітевзису, суперфіцію - особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію;
у разі укладення на аукціоні договору оренди земельної ділянки – особа, яка відповідно до закону може виступати її орендодавцем;
у разі укладення на аукціоні договору суперфіцію або емфітевзису – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;
у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", – державний виконавець".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;
абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
"Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію, або 50 відсотків розміру річної орендної плати (у разі набуття на аукціоні права оренди), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот";
частину восьму викласти в такій редакції:
" 8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної орендної плати";
 
    -841- Сольський М.Т.
Абзац перший частини третьої статі 135 Земельного кодексу України замінити шістьма абзацами такого змісту:"3. Організатором земельних торгів є:у разі продажу земельної ділянки - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки;у разі продажу емфітевзису, суперфіцію - особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію; у разі укладення на аукціоні договору оренди земельної ділянки – особа, яка відповідно до закону може виступати її орендодавцем;у разі укладення на аукціоні договору суперфіцію або емфітевзису – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки; у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", – державний виконавець."У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:"Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію, або 50 відсотків річної орендної плати (у разі набуття на аукціоні права оренди), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот";частину восьму викласти в такій редакції: " 8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної орендної плати";
 
Враховано    
    -842- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 2 статті 135 викласти в такій редакції: "2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями цього Кодексу та порядком встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконавцем земельних торгів.Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням вимог цього Кодексу.Забороняється звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.".
 
Відхилено    
    -843- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац другий частини другої статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів. На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі земельної ділянки, покупцем якої є іноземні громадяни та іноземні юридичні особи.".
 
Відхилено    
    -844- Фріс І.П.
У абзаці другому підпункту 32 після слів "в ході проведення земельних торгів" доповнити словами "та підлягає нотаріальному посвідченню".
 
Відхилено    
150. 33) у статті 136:
 
-845- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Зміни до статті 136 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   36) частину другу статті 136 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -846- Павловський П.І.
Підпункт 33 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "33) у статті 136: доповнити новою частиною такого змісту: "2-1. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га. Земельні ділянки державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не можуть бути відчуженні у приватну власність."; у пункті "а" частини четвертої слово "погодження" виключити; у пункті "ґ" після слів "на неї" доповнити словами "та крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається згідно експертної грошової оцінки земельної ділянки та не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку земельної ділянки; " пункт "д" викласти в такій редакції: "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, який щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення визначається згідно експертної грошової оцінки земельної ділянки та не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку земельної ділянки; "
 
Відхилено    
    -847- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 33 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "у статті 136: частину 1 статті 136 виключити; абзац 1 частини 5 викласти у такій редакції: "Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними, який укладається в електронній формі із дотриманням Закону України "Про електронні довірчі послуги."; доповнити статтю частиною 7 такого змісту: "7. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї, або кількох земельних ділянок, що межують між собою."
 
Відхилено    
    -848- Бондарєв К.А.
Зміни до статті 136 - виключити;
 
Відхилено    
    -849- Пузійчук А.В.
Підпункт тридцять третій пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -850- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 1 статті 136 виключити;
 
Відхилено    
    -851- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 3 статті 136 викласти в такій редакції: "3. Земельні ділянки та речові права на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.".
 
Відхилено    
    -852- Заблоцький М.Б.
Зміни до статті 136 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -853- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 33 виключити;
 
Відхилено    
    -854- Кулініч О.І.
Зміни до статті 136 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
151. доповнити новою частиною такого змісту:
 
-855- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 2-1 статті 136 виключити;
 
Відхилено      
152. "2-1. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га."
 
-856- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У підпункті 33 абзац третій викласти у такій редакції: "2-1. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати середню площу земельної частик (паю) в межах відповідної об’єднаної територіальної громади або району області."
 
Відхилено   "Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, право оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні торги, не може перевищувати 20 гектарів";
 
    -857- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У статті 136 Земельного кодексу України частину 2-1 виключити;
 
Відхилено    
    -858- Шкрум А.І.
У пункті 33 абзац третій викласти у такій редакції: "2-1. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати середню площу земельної частик (паю) в межах відповідного району області."
 
Відхилено    
    -859- Власенко С.В.
У абзаці 2 пункту 33 частини 1 слова "для продажу" замінити на: "для оренди"
 
Відхилено    
    -860- Власенко С.В.
У пункт 33 частини 1 додати після абзацу 2 новий абзац в редакції: "частину 3 викласти в редакції: "3. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
 
Відхилено    
    -861- Плачкова Т.М.
У статті 136 Земельного кодексу України частину 2-1 виключити.
 
Відхилено    
    -862- Наливайченко В.О.
Статтю 136 частину 2-1 викласти у наступній редакції: 2-1"Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 2 га.До земельних торгів не можуть бути допущені іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави, чи їх представники"
 
Відхилено    
    -863- Качура О.А.
Абзац другий підпункту 33 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "2-1. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу права (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на неї, на земельні торги, не може перевищувати 20 га.";
 
Враховано частково    
    -864- Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Частину 2-1 статті 136 запропонованої редакції змін до Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га за виключенням площ земельних ділянок, які уже сформовані у Державному земельному кадастрі."
 
Відхилено    
    -865- Плачкова Т.М.
У частині третій статті 136 Земельного кодексу України після слів "Земельні ділянки, включені до переліку" додати слова "продажу".
 
Відхилено    
    -866- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині третій статті 136 Земельного кодексу України після слів "Земельні ділянки, включені до переліку" додати слова "продажу";
 
Відхилено    
153. у пункті "а" частини четвертої слово "погодження" виключити;
 
-867- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті "а" частини 4 статті 136 слова "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" замінити на слова "документації із землеустрою".
 
Відхилено      
    -868- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У пункті "а" частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України після слів "виготовлення" додати слова "погодження";
 
Відхилено    
154. у пункті "ґ" після слів "на неї" доповнити словами "та крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 
-869- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У підпункті 33 абзац п’ятий викласти у такій редакції: "пункт "ґ" викласти у такій редакції: "ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель"; "
 
Відхилено      
    -870- Шкрум А.І.
Пункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту: "підпункт "г" вилучити"
 
Відхилено    
    -871- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "ґ" частини 4 статті 136 викласти в такій редакції: "ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", а також, коли ціна продажу земельної ділянки державної і комунальної власності встановлюється виходячи з нормативної грошової (експертної) оцінки такої земельної ділянки, крім випадків продажу на земельних торгах речових прав на земельну ділянку; ".
 
Відхилено    
    -872- Качура О.А.
Абзац четвертий підпункту 33 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель"; ";
 
Відхилено    
    -873- Шкрум А.І.
У пункті 33 абзац п’ятий викласти у такій редакції: "пункт "ґ" викласти у такій редакції: "ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель"; "
 
Відхилено    
    -874- Власенко С.В.
Абзац 5 пункту 33 частини 1 викласти в редакції: "пункт "ґ" викласти в редакції: "ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель";
 
Відхилено    
    -875- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У пункті "ґ)" частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України слова "та крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок" замінити словами "та визначення вартості земельних ділянок державної і комунальної власності з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до закону.";
 
Відхилено    
    -876- Плачкова Т.М.
У пункті "ґ)" частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України слова "та крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок" замінити словами "та визначення вартості земельних ділянок державної і комунальної власності з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до закону.".
 
Відхилено    
    -877- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 136 "Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах": 1. Пункт ґ частини четвертої викласти у наступній редакції: "проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", із обов'язковою агрохімічною паспортизацію і внесення відповідних даних до кадастру."; 2. пункт "д" частини четвертої викласти у такій редакції: "проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", із обов'язковою агрохімічною паспортизацію і внесення відповідних даних до кадастру".
 
Відхилено    
    -878- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту: "підпункт "г" вилучити"
 
Відхилено    
155. пункт "д" викласти в такій редакції:
 
-879- Чорноморов А.О.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 33 виключити;
 
Враховано      
    -880- Кучер М.І.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 33 виключити;
 
Враховано    
    -881- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Пункт д) частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "д) становлення стартової ціни продажу земельної ділянки державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.";
 
Відхилено    
    -882- Кабаченко В.В.
в пункті 33 (внесення змін до ст. 136): 1) абзац шостий (внесення змін до пункту "д") виключити; 1) абзац сьомий (внесення змін до пункту "д") виключити;
 
Враховано    
156. "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності - не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; "
 
-883- Качура О.А.
Абзац шостий підпункту 33 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; ";
 
Відхилено      
    -884- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
У підпункті 33 абзац сьомий викласти у такій редакції: "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; "
 
Відхилено    
    -885- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 136 У частині 4 пункт д) викласти в такій редакції: "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; "
 
Відхилено    
    -886- Плачкова Т.М.
Пункт д) частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "д) становлення стартової ціни продажу земельної ділянки державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.".
 
Відхилено    
    -887- Власенко С.В.
Абзац 7 пункту 33 частини 1 викласти в редакції: " д) встановлення стартової ціни оренди земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; ";
 
Відхилено    
    -888- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту: "У пункті "є" слова "прав емфітевзису, " замінити словом "права"
 
Відхилено    
    -889- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту: "у частині шостій слово ", емфітевзису" вилучити;
 
Відхилено    
    -890- Шкрум А.І.
У пункті 33 абзац сьомий викласти у такій редакції: "д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; "
 
Відхилено    
    -891- Шкрум А.І.
Пункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту: "У пункті "є" слова "прав емфітевзису, " замінити словом "права"
 
Відхилено    
    -892- Шкрум А.І.
Пункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту: "у частині шостій слово ", емфітевзису" вилучити;
 
Відхилено    
    -893- Власенко С.В.
Пункт 33 частини 1 доповнити новим абзацом після абзацу 7: "пункт "є" - виключити"
 
Відхилено    
    -894- Власенко С.В.
Пункт 33 частини 1 доповнити новим абзацом: " частину 6 викласти в редакції: "6. 6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель."
 
Відхилено    
    -895- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 5 статті 136 виключити;
 
Відхилено    
    -896- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Доповнити статтю 136 новою частиною: "Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або речових прав на неї. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка як один лот виставляється для продажу на земельні торги, не може бути менше одного гектара та більше 20 гектарів.".
 
Відхилено    
157. 34) у статті 137:
 
-897- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   37) у статті 137:
 
    -898- Пузійчук А.В.
Підпункт тридцять четвертий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -899- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 34 виключити;
 
Відхилено    
    -900- Власенко С.В.
Пункт 34 частини 1 доповнити новим абзацом після абзацу 1: "підпункти "г", "ґ" частини 3 викласти в редакції відповідно: "г) умови договору оренди, який укладається на земельних торгах; ґ) стартова ціна оренди земельної ділянки; "
 
Відхилено    
    -901- Бондарєв К.А.
Зміни до статті 137 - виключити;
 
Відхилено    
    -902- Красов О.І.
Гришина Ю.М.
У підпункті 34) пункту 1 розділу І Проекту Закону: 1) Частину другу статті 137 Земельного кодексу України викласти в новій редакції наступного змісту: 2. Стартова ціна продажу на конкурентних засадах (аукціонах) земельної ділянки сільськогосподарського призначення не може бути нижчою ніж та, яка була запропонована суб’єктам переважного права на купівлю, а істотні умови, на яких пропонується укласти договір купівлі-продажу, не повинні відрізнятись від умов, викладених у пропозиції щодо купівлі земельної ділянки направленої суб’єктам переважного права на купівлю такої земельної ділянки. Переважне право на придбання земельної ділянки, у разі її продажу на конкурентних засадах (аукціоні), отримують громадяни та/або юридичні особи, яким, відповідно до положень цієї статті надано право набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, місце проживання (податкова адреса) яких зареєстровано в межах території об’єднаної територіальної громади, в якій знаходиться земельна ділянка, що продається, за умови, якщо їх пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. В разі, якщо громадяни та/або юридичні особи, які мають переважне право на придбання земельної ділянки під час проведення аукціону надали рівні пропозиції, то аукціон продовжується до моменту, поки не буде надано найбільшу пропозицію.
 
Відхилено    
    -903- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 34 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "у статті 137: "частини 1 - 3 викласти у такій редакції: "1. Організатор земельних торгів проходить автентифікацію та розміщує на офіційному веб-ресурсі виконавця документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу. 2. Документація щодо кожного лота розміщується організатором на офіційному веб-ресурсі виконавця у вигляді окремого електронного документу за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, і після закінчення торгів передається покупцеві. 3. Розміщена організатором на офіційному веб-ресурсі виконавця документація щодо кожного лота разом з оголошенням про проведення земельних торгів в режимі реального часу автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот. За бажанням організатора земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та інша інформація про лот можуть оприлюднюватись також і у інших електронних та друкованих засобах масової інформації.". у частині 7: абзац 1 викласти у такій редакції: "Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за десять днів до їх проведення проходить автенфікацію на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів (якщо вона не робила цього раніше) та розміщує на ньому: "; абзац 2 пункту "б" викласти у такій редакції: "Копії засвідчуються кваліфікованим електронним цифровим підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах; "; в абзаці 2 пункту "в" слово "подає" замінити словом "розміщує"; частини 8-31 замінити частинами 8-24 такого змісту: "8. Після розміщення документів, зазначених у частині першій цієї статті, відповідна особа набуває статусу учасника торгів. 9. У день проведення торгів учасники зобов’язані зареєструватися на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів для участі у торгах. Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 10 хвилин до початку торгів. Незареєстровані учасники вважаються такими, що відмовились від участі у торгах і не можуть брати в них участь. 10. Форми документів, необхідні для участі в торгах, порядок автентифікації та реєстрації для участі в них на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів встановлюються Кабінетом Міністрів України. 11. Проведення торгів в режимі реального часу відображається на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів та на Єдиному державному порталі земельних торгів. 12. Особи, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, мають право спостерігати за їх проведенням в режимі реального часу на Єдиному державному порталі земельних торгів. 13. Земельні торги починаються з оголошеного на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів та на Єдиному державному порталі земельних торгів часу їх початку. 14. Торги по лоту відбуваються за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників. 15. Якщо протягом десяти хвилин після початку торгів ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за стартовою ціною, лот знімається з продажу на цих торгах. У разі якщо готовність придбати лот за стартовою ціною виявили не менш як два учасники, стартова ціна збільшується на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни. Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0, 5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у разі продажу права на неї. 16. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за визначеною ціною за допомогою інтерфейсних засобів офіційного веб-сайту виконавця земельних торгів у два способи: прийняттям ціни, відображеної на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів (прийняття пропозиції ціни без голосу), або визначенням за допомогою інтерфейсних засобів офіційного веб-сайту виконавця земельних торгів своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж відображена ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу). Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований програмним забезпеченням виконавця торгів час відправки учасником торгів цінової пропозиції. У разі якщо протягом десяти хвилин після останнього кроку не запропонована вища ціна, лот вважається проданим покупцеві, що зробив відповідний крок. 17. У процесі проведення торгів засобами офіційного веб-сайту виконавця земельних торгів автоматично ведеться протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У момент завершення торгів протокол автоматично відображається на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів і на Єдиному державному порталі земельних торгів та автоматично надсилається кожному учаснику торгів на зазначену ним електронну адресу за кваліфікованим електронним цифровим підписом виконавця торгів. 18. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається шляхом підписання кваліфікованим електронним цифровим підписом організатора підчас розміщення на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів відповідного проекту договору із зазначеною стартовою ціною (пропозиція здійснити оферту) та кваліфікованим електронним цифровим підписом переможця торгів підчас здійснення останнього кроку із відповідною ціною аукціону на офіційному веб-сайті виконавця земельних торгів (оферта, яка вважається акцептованою організатором торгів в момент їх завершення). У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них або на всі лоти одразу. 19. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. 20. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом. 21. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни. 22. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування інших надходжень, крім суми винагороди, що підлягає сплаті організатором земельних торгів виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів. 23. У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 цього Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення реєструється після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися. 24. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору."
 
Відхилено    
158. у частині третій слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
-904- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 3 статтю 137 викласти в такій редакції: "3. Розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот.За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть розміщуватись також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації.".
 
Відхилено      
    -905- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині третій статті 137 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Відхилено    
    -906- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частині третій статті 137 Земельного кодексу України словосполучення "у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на "у сфері земельних відносин".
 
Відхилено    
    -907- Наливайченко В.О.
У статті 137 у частину третю викласти в такій редакції: "3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що впроваджує та реалізовує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.
 
Відхилено    
159. частину четверту доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-908- Шкрум А.І.
Ппункт 34 доповнити новим абзацом такого змісту: У пункті "б" частини четвертої слова "інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, " замінити словами "інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, документ, що засвідчує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі продажу з проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), "
 
Відхилено   у частині четвертій:
пункт "г" після слів "який укладається" доповнити словами "з переможцем земельних торгів";
пункт "в" після слів "цільове призначення" доповнити словами "обмеження у використанні земельної ділянки";
 
    -909- Шкрум А.І.
Пункт 34 доповнити новим абзацом такого змісту: "У пункті "г" частини четвертої слово ", емфітевзису" вилучити;
 
Відхилено    
    -910- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В абзаці другому частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України "у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на "у сфері земельних відносин".
 
Враховано редакційно    
    -911- Плачкова Т.М.
У пункті "г)" частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України після слів "який укладається" додати слова "з переможцем після проведення земельних торгів".
 
Враховано редакційно    
    -912- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
Підпункт 34 доповнити абзацом в такій редакції "у пункті "в" частини четвертої після слів "цільове призначення, " доповнити словами "обмеження у використанні, ".
 
Враховано редакційно    
160. "і-1) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки); "
 
-913- Власенко С.В.
Абзац 4 пункту 34 частини 1 викласти в редакції: "і-1) особа, яка має переважне право на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення (особа, яка має намір продовжити користування земельною ділянкою за цільовим призначенням та орендувала таку земельну ділянку у громадянина, який був її власником та відчужив її державі)"
 
Відхилено   доповнити пунктом "ї" такого змісту:
"ї) особа, яка має переважне право купівлі земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки)";
 
    -914- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У пункті "г)" частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України після слів "який укладається" додати слова "з переможцем після проведення земельних торгів";
 
Відхилено    
    -915- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці другому статті частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано редакційно    
    -916- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Пункт і-1) частини четвертої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "і-1) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки). На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі земельної ділянки, покупцем якої є іноземні громадяни та іноземні юридичні особи; "
 
Відхилено    
    -917- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 137: пункт і-1) виключити;
 
Відхилено    
161. в абзаці чотирнадцятому частини четвертої слова "що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин" замінити словами "що забезпечує реалізацію державної політики у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
-918- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті "б" частини 4 статті 137 після слів "місце розташування" доповнити словом " (адреса), ".
 
Відхилено      
    -919- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "г" частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: "г) умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису або інших речових прав на земельну ділянку, який укладається на земельних торгах; ".
 
Відхилено    
    -920- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "ґ" частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: "ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування або інших речових прав на земельну ділянку; ".
 
Відхилено    
    -921- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "е" частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: "е) час проведення земельних торгів, відповідно до порядку та умов, визначених Кабінетом Міністрів України; ".
 
Відхилено    
    -922- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "ж" частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: "ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків.".
 
Відхилено    
    -923- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "з" частини 4 статті 137 викласти в такій редакції: "з) прізвище, посада, номер телефону та інші засоби зв’язку посадової особи оператора електронного майданчика, відповідальної за ознайомлення учасників торгів з документами та матеріалами на об’єкт та умови земельних торгів; ".
 
Відхилено    
    -924- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
У пункті "и" частини 4 статті 137 перед словом " (текст)" додати слово "проєкт".
 
Відхилено    
    -925- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 4 статті 137 доповнити новим пунктом "ї" такого змісту: "ї) фотографічні зображення земельної ділянки, копії документів які долучаються до лоту; ".
 
Відхилено    
    -926- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 4 статті 137 доповнити новим пунктом "й" такого змісту: "й) ініціали, адреса та засоби зв’язку особи (осіб), яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки) із зазначенням відомостей про її відмову від реалізації переважного права на придбання земельної ділянки; Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єктів переважного права на її купівлю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до проведення таких торгів.".
 
Відхилено    
    -927- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 4 статті 137 доповнити новим пунктом "к" такого змісту: "к) інші відомості про лот та документи, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні або визначені Кабінетом Міністрів України. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яка виставляється для продажу на земельні торги, не може перевищувати 20 га.".
 
Відхилено    
    -928- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 14 частини 4 статті 137 виключити.
 
Відхилено    
    -929- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 34 доповнити новим абзацом такого змісту: У пункті "б" частини четвертої слова "інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, " замінити словами "інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, документ, що засвідчує наявність у особи статусу сільськогосподарського товаровиробника (у разі продажу з проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них), "
 
Враховано частково    
162. у пункті "б" частини сьомої слова "для іноземних юридичних осіб" замінити словами "для юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України"
 
-930- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Назву частини 7 статті 137 викласти в такій редакції: "7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі: ".
 
Відхилено   у пункті "б" частини сьомої слова "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" замінити словами "Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а слова "для іноземних юридичних осіб" - словами "для юридичних осіб, створених за законодавством іноземної держави";
абзац третій частини вісімнадцятої викласти в такій редакції:
"Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію або до 0,5 відсотка стартового розміру річної орендної плати";
 
    -931- Кабаченко В.В.
в пункті 34 (внесення змін до ст.137): 1) абзац шостий (внесення змін до пункту б ч.7) виключити; 2) абзац сьомий (внесення змін до абз.9 ч.19) виключити; 3) абзац восьмий (внесення змін до абз.9 ч.19) виключити;
 
Відхилено    
    -932- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "б" частини 7 статті 137 викласти в такій редакції: "б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) та кінцеві бенефіціари (контролери) юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства при укладенні правочинів, не пов’язаних з набуттям права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для іноземних юридичних осіб при укладенні правочинів, не пов’язаних з набуттям права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою.Копії таких документів можуть бути засвідчені кваліфікованим електронним цифровим підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах; ".
 
Відхилено    
    -933- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У пункті б) частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України слова для юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України замінити словами "для іноземних юридичних осіб";
 
Відхилено    
    -934- Плачкова Т.М.
У пункті б) частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України слова для юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України замінити словами "для іноземних юридичних осіб".
 
Відхилено    
    -935- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 137 "Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів": 1. Пункт "б" частини сьомої викласти у наступній редакції: "інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Іноземні громадяни, особи із подвійним громадянством, юридичні особи України, що не розкрили всіх кінцевих бенефіціарів, або серед розкритих бенефіціарів є фізичні особи чи юридичні особи інших юрисдикцій, та іноземні юридичні особи не мають права приймати участі в торгах"; 2. абзац десятий частини дев’ятнадцятої викласти у наступній редакції: "У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом, він повідомляє про це ліцитатора до початку торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього відповідно частини другої статті 130".
 
Відхилено    
    -936- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Абзац 2 пункту "в" частини 7 статті 137 викласти в такій редакції: "Представник фізичної чи юридичної особи розміщує також документи, що підтверджують право вчиняти юридично значимі дії від імені учасника торгів.".
 
Відхилено    
    -937- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України слова "не пізніше ніж за три робочі дні" замінити словами "не пізніше ніж за день"
 
Відхилено    
    -938- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України словосполучення "юридичних осіб, створених за законодавством іншим, ніж законодавство України" замінити на "для іноземних юридичних осіб".
 
Відхилено    
    -939- Плачкова Т.М.
У частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України слова "не пізніше ніж за три робочі дні" замінити словами "не пізніше ніж за день".
 
Відхилено    
    -940- Сольський М.Т.
Абзац третій частини вісімнадцятої статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:"Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію або до 0,5 відсотка стартової річної орендної плати за користування земельною ділянкою";
 
Враховано    
163. абзац дев’ятий частини дев’ятнадцятої викласти в такій редакції:
 
   частину дев’ятнадцяту доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
164. "У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього."
 
-941- Сольський М.Т.
Частину дев’ятнадцяту ст. 137 Земельного кодексу України доповнити абзацом десятим такого змісту:"У разі якщо учасник, який має переважне право купівлі земельної ділянки, вирішив реалізувати таке переважне право, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. У такому разі права та обов’язки переможця переходять до нього. Якщо про бажання реалізувати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення ліцитатора повідомили суб'єкти такого права першої та другої черги, права та обов'язки переможця переходять до суб'єкта переважного права першої черги";
 
Враховано   "У разі якщо учасник, який має переважне право купівлі земельної ділянки, вирішив реалізувати таке переважне право, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. У такому разі права та обов’язки переможця переходять до нього. Якщо про бажання реалізувати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення ліцитатора повідомили суб'єкти такого права першої та другої черги, права та обов'язки переможця переходять до суб'єкта переважного права першої черги";
частину тридцять першу викласти в такій редакції:
"31. Ціна продажу земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію, розмір річної орендної плати за земельну ділянку, право користування якою набуто на торгах, підлягають сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору";
 
    -942- Сольський М.Т.
Частину тридцять першу ст. 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "31. Ціна продажу земельної ділянки чи права емфітевзису, суперфіцію, річна орендна плата за земельну ділянку, право користування якою набуто на торгах, підлягають сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору";
 
Враховано    
    -943- Чорноморов А.О.
У підпункті 34: доповнити абзацом такого змісту: "виключити частину двадцять дев’яту."
 
Відхилено    
    -944- Дубінський О.А.
Останній абзац підпункту "34" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -945- Кучер М.І.
У підпункті 34: доповнити абзацом такого змісту: "виключити частину двадцять дев’яту."
 
Відхилено    
    -946- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 34 доповнити новим абзацом такого змісту: "У пункті "г" частини четвертої слово ", емфітевзису" вилучити;
 
Відхилено    
    -947- Власенко С.В.
У абзаці 8 пункту 34 частини 1 слова: "на купівлю" змінити на слова: "на оренду"
 
Відхилено    
    -948- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 19 статті 137 викласти в такій редакції: "19. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), зараховується до ціни продажу лота.".
 
Відхилено    
    -949- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 20 статті 137 викласти в такій редакції: "20. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.".
 
Відхилено    
    -950- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Абзац десятий частини 19 статті 137 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "У разі, якщо учасник, який має переважне право на купівлю земельної ділянки, вирішив скористатися таким переважним правом, він повідомляє про це ліцитатора відразу після закінчення торгів. В такому випадку права і обов’язки переможця переходять до нього. На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі земельної ділянки, покупцем якої є іноземні громадяни та іноземні юридичні особи."
 
Відхилено    
    -951- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Останній абзац частини 19 виключити.
 
Відхилено    
165. 35) у частині першій статі 139 слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних"
 
-952- Чорноморов А.О.
Підпнукт 35 виключити;
 
Враховано      
    -953- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 35 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "Статтю 139 викласти у такій редакції: Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів Результати земельних торгів за кожним лотом протягом усього часу їх проведення відображаються в режимі реального часу та після їх завершення зберігаються на офіційному веб-ресурсі виконавця земельних торгів та на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді протоколу земельних торгів та договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладеного між організатором та переможцем земельних торгів. За бажанням організатора земельних торгів, їх результати можуть оприлюднюватись також і у інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера; 2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів; 3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису); 4) цільового призначення земельної ділянки."
 
Відхилено    
    -954- Бондарєв К.А.
Зміни до статті 139 - виключити.
 
Враховано    
    -955- Кучер М.І.
Підпнукт 35 виключити;
 
Враховано    
    -956- Пузійчук А.В.
Підпункт тридцять п’ятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -957- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Статтю 139 викласти в такій редакції: "Організатор земельних торгів після проведення торгів опубліковує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот. Результати земельних торгів за кожним лотом відображаються в електронній торговій системі та на Єдиному державному порталі земельних торгів, в тому числі протокол земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів. За рішенням організатора, результати земельних торгів можуть також оприлюднюватись в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням: 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера; 2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів; 3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису, іншого речового права на земельну ділянку); 4) цільового призначення земельної ділянки.".
 
Відхилено    
    -958- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Враховано    
    -959- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У абзаці першому статті 139 Земельного кодексу України слова "кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на слова "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано редакційно    
    -960- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В абзаці першому статті 139 Земельного кодексу України словосполучення "у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних" замінити на словосполучення "що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".
 
Враховано редакційно    
    -961- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 35 виключити;
 
Враховано    
    -962- Наливайченко В.О.
У частину першу статті 139 викласти у такій редакції: "1. Організатор земельних торгів не пізніше трьох робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що впроваджує та реалізовує державну політику у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом.
 
Відхилено    
166. 36) у пункті "б" частини перший 143 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; " замінити словами органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до повноважень, встановлених законом; "
 
-963- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Пункт "д" частини 1 статті 143 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   38) у частині перший статті 143:
у пункті "б" слова "вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "приписами органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель";
доповнити пунктом "ґ-1"такого змісту:
"ґ-1) примусового звернення стягнень на право емфітевзису, суперфіцію за зобов'язаннями особи, яка використовує земельну ділянку на такому праві";
 
    -964- Сольський М.Т.
Частину першу статті 143 Земельного кодексу України у пункті "б" слова "вказівками (приписами)" замінити словом "приписами слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель; доповнити новим пунктом "ґ1"такого змісту:"ґ1) примусового звернення стягнень на право емфітевзису, суперфіцію за зобов'язаннями особи, яка використовує земельну ділянку на такому праві"
 
Враховано    
    -965- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "ґ" статті 143 викласти в такій редакції: "ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї земельної ділянки, крім земель сільськогосподарського призначення; ".
 
Відхилено    
    -966- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Пункт "д" статті 143 викласти в такій редакції: "д) невідчуження земельної ділянки іноземними фізичними та юридичними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.".
 
Відхилено    
    -967- Заблоцький М.Б.
Пункт "д" частини 1 статті 143 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -968- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У статтю 143 Земельного кодексу України слова додати пункт "е)" такого змісту: "е) порушення вимог щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності осіб
 
Відхилено    
    -969- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В пункті б) абзацу першого статті 143 словосполучення "органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до повноважень, встановлених законом" замінити на словосполучення "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; ".
 
Відхилено    
    -970- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 36 виключити;
 
Відхилено    
    -971- Плачкова Т.М.
У статтю 143 Земельного кодексу України слова додати пункт "е)" такого змісту: "е) порушення вимог щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності осіб".
 
Відхилено    
    -972- Кулініч О.І.
Пункт "д" частини 1 статті 143 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
167. 37) статтю 144 викласти в такій редакції:
 
-973- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
37) підпункт 37 викласти в такій редакції: «37) статтю 144 викласти в такій редакції: Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства 1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля складають протокол про порушення та видають особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля відповідно до закону накладають на таку особу адміністративне стягнення та повторно видають вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк. 2. У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля звертаються до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою. 3. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку.»;
 
Відхилено   39) статтю 144 викласти в такій редакції:
 
    -974- Павловський П.І.
Підпункт 37 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
168. "Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства
 
   "Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, що використовуються з порушенням земельного законодавства
 
169. 1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища (у разі виявлення порушення екологічних вимог щодо охорони земель) складає протокол про адміністративне правопорушення і накладає на особу, яка допустила правопорушення, адміністративне стягнення та видає цій особі вказівку (припис) про його усунення у 30-денний строк.
 
-975- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині першій статті 144 Земельного кодексу України словосполучення "державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища" замінити на словосполучення "державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля" у всіх вживаних відмінках.
 
Відхилено   1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища складає протокол про адміністративне правопорушення, накладає на особу, яка допустила правопорушення, адміністративне стягнення та видає цій особі припис про його усунення у 30-денний строк.
 
    -976- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
До підпункту 37 в абзаці третьому слова " (у разі виявлення порушення екологічних вимог щодо охорони земель)" замінити словами " (у разі виявлення порушення законодавства України шодо охорони земель та органічно поєднаних з ними інших природних ресурсів і об'єктів довкілля земель)"; доповнити восьмим абзацом в такій редакції "примусове відчуження земельної ділянки".
 
Відхилено    
170. У разі якщо особа, яка допустила правопорушення, не виконала протягом зазначеного строку вказівки (припису) державного інспектора щодо припинення правопорушення, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища накладає відповідно до закону на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку (припис) про припинення правопорушення та усунення його наслідків у 30-денний строк.
 
   У разі якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку припис державного інспектора щодо припинення правопорушення, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища накладає на таку особу адміністративне стягнення відповідно до закону та повторно видає припис про припинення правопорушення та усунення його наслідків у 30-денний строк.
 
171. 2. У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною довкілля звертаються до суду з позовом про:
 
-977- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Частину другу статті 144 Земельного кодексу України виключити;
 
Відхилено   2. У разі неусунення наслідків порушення земельного законодавства у 30-денний строк орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною навколишнього природного середовища звертаються до суду з позовом про:
 
172. розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту;
 
-978- Власенко С.В.
Абзац 6 пункту 37 частини 1 викласти в редакції: "розірвання договору оренди земельної ділянки; ";
 
Відхилено   розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту;
 
173. припинення права постійного користування земельною ділянкою."
 
-979- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 37 пункту 1 (зміни до статті 144 Земельного кодексу України): "Доповнити статтю 144 Земельного кодексу України частиною 3 такого змісту: "3. Рішення про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку".
 
Відхилено   припинення права постійного користування земельною ділянкою";
 
    -980- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 144 Земельного кодексу України доповнити частиною в такій редакції: "У разі якщо особа, яка допустила правопорушення, не виконала протягом зазначеного строку повторної вказівки (припису) державного інспектора щодо припинення правопорушення, орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною довкілля звертаються до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою.";
 
Відхилено    
    -981- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 144 Земельного кодексу України доповнити частиною в такій редакції: "Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку";
 
Відхилено    
174. 38) статтю 145 викласти в такій редакції:
 
-982- Заблоцький М.Б.
Зміни до статті 145 Земельного кодексу України виключити. Статтю 145 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду. 2. У разі порушення вимог статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності однієї особи, земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, конфіскуються за рішенням суду. 4. Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажом, виплачується її колишньому власнику.Якщо земельна не була продана на земельних торгах, вона за рішенням суду передається у власність територіальної громади, на території якої вона розташована. У цьому разі колишньому власникові майна виплачується вартість земельної ділянки, визначена шляхом проведення експертної грошової оцінки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з проведенням земельних торгів".
 
Відхилено Стаття викладена в новій редакції в Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення"     
    -983- Павловський П.І.
Підпункт 38 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -984- Халімон П.В.
Литвиненко С.А.
Підпункт 38 пункту 1 розділу І проєкту Закону викласти в такій редакції: "у статті 145: частини 2-3 викласти у такій редакції: "2. Банки, які набули право звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями їх власників, зобов’язані протягом двох років з дня набуття права звернення стягнення на такі земельні ділянки виставити їх на електронні земельні торги для продажу. 3. У випадках, коли земельні ділянки протягом строків, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, не відчужені, такі ділянки підлягають примусовому відчуженню на електронному земельному аукціоні за рішенням суду, який розглядає питання про примусове відчуження земельної ділянки на підставі заяви органу влади, що здійснює контроль за використанням та охороною земель."; доповнити частиною 4 такого змісту: "4. Особа, до якої переходить право власності на земельну ділянку і яка не може набути право власності на землю, має право отримати її в оренду."
 
Відхилено    
    -985- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
"Статтю 145 викласти в такій редакції: "Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності, а також у випадку порушення вимог щодо граничного обсягу права власності на землі сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи. 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. 2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду органом, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. 3. У разі порушення вимог статті 130 цього Кодексу щодо граничного обсягу права власності на землі сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності, земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, примусово відчужуються за рішенням суду на земельних торгах. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду Антимонопольним комітетом України. 4. Земельна ділянка щодо якої судом прийнято рішення про її примусове відчуження продається на земельних торгах. Кошти отримані від її продажу сплачуються попередньому власнику земельної ділянки за вирахуванням витрат, пов’язаних з проведенням земельних торгів."
 
Відхилено    
    -986- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 38 викласти в такій редакції: «38) статтю 145 викласти в такій редакції: Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. 2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. 3. Особа, до якої переходить право власності на земельну ділянку і яка не може набути право власності на землю, має право отримати її в оренду.»;
 
Відхилено    
    -987- Кулініч О.І.
Зміни до статті 145 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
175. "Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності, а також у випадку порушення вимог щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи.
 
-988- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Зміни до статті 145 Земельного кодексу України виключити Статтю 145 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: "Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду. 2. У разі порушення вимог статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності однієї особи, земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, конфіскуються за рішенням суду. 4. Позов про конфіскацію земельної ділянки подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажом, виплачується її колишньому власнику. Якщо земельна не була продана на земельних торгах, вона за рішенням суду передається у власність територіальної громади, на території якої вона розташована. У цьому разі колишньому власникові майна виплачується вартість земельної ділянки, визначена шляхом проведення експертної грошової оцінки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з проведенням земельних торгів".
 
Відхилено      
    -989- Пузійчук А.В.
Абзац другий підпункту тридцять восьмого пункту першого розділу Ізаконопроєкту після слова "однієї" додати слова "фізичної або юридичної".
 
Відхилено    
    -990- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Назву статті 145 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності, а також порушення вимог щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи".
 
Відхилено    
176. 1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.
 
      
177. 2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду органом, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.
 
-991- Пузійчук А.В.
В абзаці четвертому підпункту тридцять вісім пункту першого розділу Ізаконопроєкту слова "органом, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель" замінити словами "органами, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до повноважень, встановлених законом".
 
Відхилено      
    -992- Кабаченко В.В.
в пункті 38 (внесення змін до ст.145): 1) в абзаці четвертому (внесення змін до ч.2) слова та знаки "органом, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель" замінити словами "Державна Земельна Агенція"; 2) в абзаці п’ятому (внесення змін до ч.3) слова "Антимонопльним комітетом України" замінити словами "Державною Земельною Агенцією";
 
Відхилено    
178. 3. У разі порушення вимог частин першої - третьої частини другої статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності громадянина, юридичної особи, створеної за законодавством України з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, примусово відчужуються за рішенням суду на земельних торгах. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду Антимонопольним комітетом України.
 
-993- Пузійчук А.В.
В абзаці п’ятому підпункту тридцять восьмого пункту першого розділу Ізаконопроєкту слова "частин першої - третьої" виключити.
 
Відхилено      
    -994- Качура О.А.
Абзац четвертий підпункту 38 пункту 1 проекту, викласти в наступній редакції - "33. У разі порушення вимог частин першої - третьої частини другої статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності громадянина, юридичної особи України з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, примусово відчужуються за рішенням суду на земельних торгах. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду Антимонопольним комітетом України.";
 
Відхилено    
    -995- Гриб В.О.
Абзац п’ятий пункту 38 частини 1 Розділу І законопроекту виключити
 
Враховано    
    -996- Пузійчук А.В.
В абзаці п’ятому підпункту тридцять восьмого пункту першого розділу Ізаконопроєкту слова "пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" замінити словами "вимог частини першої статті 130 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -997- Пузійчук А.В.
В абзаці п’ятому підпункту тридцять восьмого пункту першого розділу Ізаконопроєкту слова "на земельних торгах" виключити.
 
Враховано    
    -998- Пузійчук А.В.
Останнє речення абзацу п’ятого підпункту тридцять восьмого пункту першого розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції: "Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду органами, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до повноважень, встановлених законом.".
 
Відхилено    
    -999- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
В частині 3 статті 145 після слів "пов’язаних осіб або юридичних осіб, " видалити наступні слова "створених за законодавством".
 
Відхилено    
    -1000- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
В частині 3 статті 145 видалити останнє речення.
 
Відхилено    
    -1001- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині п’ятій статті 145 Земельного кодексу України слова "частин першої - третьої частини другої статті 130" виключити;
 
Відхилено    
    -1002- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині п’ятій статті 145 Земельного кодексу України слова "що можуть перебувати у власності громадянина, юридичної особи, створеної за законодавством України з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" замінити нас слова "що можуть перебувати у власності осіб визначених у частині першій статті 130 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -1003- Шпенов Д.Ю.
Абзац 5 підпункту 38 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції: "3. У разі порушення вимог частин першої - третьої частини другої статті 130 цього Кодексу щодо граничної площі земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності громадянина України або юридичної особи (заснованої громаданами України або юридичними особами України), кінцевим бенефіціарним влсником (котролером) якої виступає виключно громадянин України, з урахуванням пов’язаних фізичних та юридичних осіб, земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, примусово відчужуються за рішенням суду на земельних торгах. Позов про примусове відчуження земельної ділянки подається до суду Антимонопольним комітетом України.";
 
Відхилено    
179. 4. Земельна ділянка щодо якої судом прийнято рішення про її примусове відчуження продається на земельних торгах. Кошти отримані від її продажу сплачуються попередньому власнику земельної ділянки за вирахуванням витрат, пов’язаних з проведенням земельних торгів."
 
-1004- Лабунська А.В.
Статтю 145 доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Припинення права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення здійснюється з урахуванням відповідних положень цього Кодексу".
 
Відхилено      
    -1005- Пузійчук А.В.
Абзац шостий підпункту тридцять восьмого пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -1006- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
У підпункті 38 пункту 1 (зміни до статті 145 Земельного кодексу України): "Частину 4 статті 145 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "4. Частина земельної ділянки щодо якої судом прийнято рішення про її примусове відчуження передається у власність відповідним органам місцевого самоврядування."
 
Відхилено    
    -1007- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
В частині 4 статті 145 слово "попередньому" замінити словом "колишньому".
 
Відхилено    
    -1008- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 145 Земельного кодексу України доповнити частиною п’ятою такого змісту: "Особа, до якої переходить право власності на земельну ділянку і яка не може набути право власності на землю, має право отримати її в оренду";
 
Відхилено    
180. 39) частини четверту та п’яту статті 148-1 викласти а такій редакції:
 
-1009- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 39 викласти у такій редакції: "39) Статтю 148-1 доповнити новими частинами 4-1 і 4-2 такого змісту: "4-1. Особа, яка набула право приватної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що перебуває у користуванні іншої особи, по завершенні 7 років від дня набуття права власності на таку земельну ділянку має право ініціювати зміну істотних умов укладеного попереднім власником договору її оренди, емфітевзису у частині строку дії договору та/або орендної плати чи плати за користування із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. У разі відмови орендаря від зміни істотних умов договору такий договір може бути розірваним особою, яка набула право приватної власності на земельну ділянку, у односторонньому порядку. 4-2. Орендар, у разі зміни до закінчення строку дії договору оренди власника орендованої ним земельної ділянки сільськогосподарського призначення, має право переукласти з новим приватним власником - орендодавцем такої ділянки договір оренди на мінімально встановлений законом строк дії договору оренди."
 
Відхилено   40) частини четверту і п’яту статті 148-1 викласти в такій редакції:
 
    -1010- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 148-1 викласти у такій редакції: "За згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки".
 
Відхилено    
    -1011- Яцик Ю.Г.
Скороход А.К.
Частину 4 статті 148-1 викласти в такій редакції: "Внесення змін до чинних договорів оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави про нового власника земельної ділянки здійснюється лише за згодою сторін договору.".
 
Відхилено    
    -1012- Тарута С.О.
Підпункт 39 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції: "частину п’яту статті 148-1 викласти в такій редакції: "5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої.";
 
Враховано редакційно    
    -1013- Шкрум А.І.
Підпункт 39 викласти у такій редакції: "39) Статтю 148-1 доповнити новими частинами 4-1 і 4-2 такого змісту: "4-1. Особа, яка набула право приватної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що перебуває у користуванні іншої особи, по завершенні 7 років від дня набуття права власності на таку земельну ділянку має право ініціювати зміну істотних умов укладеного попереднім власником договору її оренди, емфітевзису у частині строку дії договору та/або орендної плати чи плати за користування із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. У разі відмови орендаря від зміни істотних умов договору такий договір може бути розірваним особою, яка набула право приватної власності на земельну ділянку, у односторонньому порядку. 4-2. Орендар, у разі зміни до закінчення строку дії договору оренди власника орендованої ним земельної ділянки сільськогосподарського призначення, має право переукласти з новим приватним власником - орендодавцем такої ділянки договір оренди на мінімально встановлений законом строк дії договору оренди."
 
Відхилено    
    -1014- Власенко С.В.
Пункт 39 частини 1 доповнити новим абзацом: "частину 1 статті 148-1 викласти в редакції: "1. До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинним договором оренди земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки."
 
Відхилено    
    -1015- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -1016- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 39 викласти в такій редакції: «39) частини четверту та п’яту статті 148-1 викласти а такій редакції: 4. За згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки. 5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень від одного органу державної влади до іншого при розпорядженні земельними ділянками державної власності, які перебувають у їх постійному користуванні.»;
 
Відхилено    
181. "4. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.
 
-1017- Власенко С.В.
Абзац 1 пункту 39 частини 1 викласти в редакції: "частину 4 статті 148-1 викласти в редакції: "4. Внесення змін до договору оренди чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору."
 
Відхилено   "4. Внесення змін до договорів оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави із зазначенням нового власника земельної ділянки не вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.
 
    -1018- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 4 статті 148-1 викласти в такій редакції: "4. За згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки."
 
Відхилено    
182. 5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої."
 
-1019- Власенко С.В.
Пункт 39 частини 1 доповнити новим абзацом в редакції: "частину 5 статті 148-1 викласти в редакції: "5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками несільськогосподарського призначення державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої."
 
Відхилено   5. Вимоги цієї статті поширюються на випадки переходу повноважень з розпорядження земельними ділянками державної власності від одного органу до іншого, а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої";
 
    -1020- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині п’ятій статті 148-1 Земельного кодексу України слова "а також при переході права власності на земельні ділянки від держави до територіальної громади і навпаки та при переході права власності на земельні ділянки від однієї територіальної громади до іншої" замінити словами "які перебувають у їх постійному користуванні";
 
Відхилено    
183. 40) статтю 149 викласти в такій редакції:
 
-1021- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 40 пункту 1 (зміни до статті 149 Земельного кодексу України) викласти в такій редакції: "40) статтю 149 Земельного кодексу України викласти у такій редакції " Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок з постійного користування 1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом. 2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішення відповідного органу. 3. Землекористувачі земельних ділянок, які підлягають вилученню для суспільних та інших потреб має право на отримання компенсації. Порядок надання та отримання компенсації. Встановлюється Кабінетом Міністрів України. 4. В судому порядку вирішується питання щодо вилученням земельної ділянки у разі незгоди землекористувача.".
 
Відхилено   41) статтю 149 викласти в такій редакції:
 
    -1022- Павловський П.І.
Підпункт 40 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -1023- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -1024- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 40 викласти в такій редакції: «40) статтю 149 викласти в такій редакції: Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок 1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Реєстр.картка №6)
. Обласні державні адміністрації на їх території вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами п'ятою, дев'ятою цієї статті. 7. Київська, Севастопольська міські державні адміністрації вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, в межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті. 8. Рада міністрів Автономної Реєстр.картка №9)
. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", крім випадків, визначених частинами п'ятою - восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу. 10. У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки питання вирішується в судовому порядку.»;
 
Відхилено    
    -1025- Крулько І.І.
Пункт 40) (щодо змін до статті 149) виключити;
 
Відхилено    
184. "Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок з постійного користування
 
   "Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок із постійного користування
 
185. 1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками відповідно до статті 122 цього Кодексу.
 
-1026- Власенко С.В.
Абзац 3 пункту 40 частини 1 викласти в редакції: "1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками відповідно до статті 122 цього Кодексу виключно з метою забезпечення державної безпеки."
 
Відхилено   1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
    -1027- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 149 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом."
 
Відхилено    
186. 2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів, а у разі незгоди землекористувачів - в судовому порядку."
 
-1028- Пузійчук А.В.
Абзац четвертий підпункту сорокового пункту першого розділу Ізаконопроєкту після слів "вилучення земельних ділянок" доповнити словами "крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу".
 
Відхилено   2. Вилучення земельних ділянок здійснюється за письмовою згодою землекористувачів, а в разі незгоди землекористувачів - у судовому порядку";
 
    -1029- Гриб В.О.
Четвертий абзац пункту 40 частини 1 Розділу І законопроекту після слів "Вилучення земельних ділянок провадиться за" доповнити словом "письмовою".
 
Враховано редакційно    
    -1030- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Частини другу і третю статті 149 записати у такій редакції: "2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень, а у разі незгоди землекористувачів - в судовому порядку. 3. Сільські, селищні, міські ради вилучають земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу.".
 
Відхилено    
    -1031- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 149 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "2. Вилучення земельних ділянок провадиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень."
 
Відхилено    
    -1032- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину третю в такій редакції: "3. Сільські, селищні, міські ради вилучають земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -1033- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину четверту в такій редакції: "4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради вилучають земельні ділянки спільної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб."
 
Відхилено    
    -1034- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину п’яту в такій редакції: "5. Районні державні адміністрації в межах їх території вилучають земельні ділянки державної власності (крім випадків, визначених частиною дев’ятою цієї статті), які перебувають у постійному користуванні, в межах території сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для: а) сільськогосподарського використання; б) ведення водного господарства; в) будівництва об'єктів інфраструктури, що пов'язані з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції тощо) з урахуванням вимог частини восьмої цієї статті."
 
Відхилено    
    -1035- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину шосту в такій редакції: "6. Обласні державні адміністрації в межах їх території вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами п’ятою, девятою цієї статті."
 
Відхилено    
    -1036- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину сьому в такій редакції: "7. Київська, Севастопольська міські державні адміністрації вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, в межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті.".
 
Відхилено    
    -1037- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину восьму в такій редакції: "8. На території Автономної Республіки Крим Рада міністрів Автономної Республіки Крим вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, у межах територій сіл, селищ, міст та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами п'ятою, дев'ятою цієї статті, а також погоджує вилучення таких земель районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції тощо).
 
Відхилено    
    -1038- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину дев’яту в такій редакції: "9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки, які є державною власністю, та перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", крім випадків, визначених частинами п’ятою - восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу."
 
Відхилено    
    -1039- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В статтю 149 Земельного кодексу України включити частину 10 в такій редакції: "Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів, а у разі незгоди землекористувачів - в судовому порядку.".
 
Відхилено    
187. 41) статтю 150 виключити;
 
-1040- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Частини другу, третю статті 150 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано частково   42) частину другу статті 150 виключити;
 
    -1041- Сольський М.Т.
Зміни до статті 150 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Частину другу статті 150 виключити";
 
Враховано    
    -1042- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 41 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -1043- Павловський П.І.
Підпункт 41 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -1044- Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
"Зберегти статтю 150 діючого Земельного кодексу України, яку пропонується виключити в новій редакції."
 
Відхилено    
    -1045- Дубінський О.А.
Підпункт "41" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -1046- Качура О.А.
Підпункт 41 пункту 1 проекту, виключити;
 
Відхилено    
    -1047- Тарута С.О.
Підпункт 41 пункту першого розділу першого виключити;
 
Відхилено    
    -1048- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 41 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -1049- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 41 виключити;
 
Відхилено    
    -1050- Крулько І.І.
Пункт 41) (щодо змін до статті 150) виключити;
 
Відхилено    
    -1051- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Підпункт 41 вилучити.
 
Відхилено    
    -1052- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
Підпункт 41 викласти в такій редакції: статтю 150 викласти в такій редакції: "Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них 1. До особливо цінних земель відносяться: а) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення; б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу. 2. Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пункті "а" частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення (окрім випадків їх наступного надання установам природно-заповідного фонду та організаціям у сфері охорони та збереження історико-культурної спадщини) здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. 3. Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії аграрних наук України встановлюється перелік особливо цінних ґрунтів та особливі вимоги щодо їх охорони.".
 
Відхилено    
    -1053- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Статтю 150 викласти у наступній редакції: "Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них 1. До особливо цінних земель відносяться: а) у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти Закарпаття; б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення; д) землі, віднесені до земель особливої цінності за результатами агрохімічної паспортизації земельних ділянок незалежно від форми власності. 2. Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах "в", "г" та «д» частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється на підставі проведеної державної експертизи та за погодженням з Верховною Радою України. 3. Погодження питання вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, провадиться Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад на підставі проведеної агрохімічної паспортизації та державної експертизи. 4. Землі, віднесені до особливо цінних земель, не можуть бути приватизовані чи передані в форму використання, яка передбачає перехід права власності.
 
Відхилено    
    -1054- Кулініч О.І.
Зміни до статті 150 Земельного кодексу України викласти таким чином: "Частини другу, третю статті 150 Земельного кодексу України виключити".
 
Враховано частково    
    -1055- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Підпункт 41 вилучити.
 
Відхилено    
    -1056- Кириленко І.Г.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 41 такого змісту: "41) Частину першу статті 150 доповнити новим абзацом такого змісту: "Особливо цінні землі є об’єктом Державного земельного кадастру. Відомості про земельні ділянки особливо цінних земель вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку."; ";
 
Відхилено    
    -1057- Соболєв С.В.
Виключити пункт 41 частини 1 РозділуІ.
 
Відхилено    
    -1058- Княжицький М.Л.
Підпункт 41) пункту 1 розділу І проекту закону, яким пропонується виключити статтю 150 Земельного кодексу України, виключити.
 
Відхилено    
    -1059- Кабаченко В.В.
в пункті 41 (внесення змін до ст.150): 1)абзац перший (внесення змін до ст.150) виключити;
 
Відхилено    
    -1060- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 41-1 такого змісту: "41-1) у частині другій та третій статті 150 слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -1061- Шкрум А.І.
Пункт 41 вилучити.
 
Відхилено    
    -1062- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 41 такого змісту: "41) Частину першу статті 150 доповнити новим абзацом такого змісту: "Особливо цінні землі є об’єктом Державного земельного кадастру. Відомості про земельні ділянки особливо цінних земель вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку."
 
Відхилено    
    -1063- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 41-1 такого змісту: "41-1) у частині другій та третій статті 150 слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -1064- Власенко С.В.
Пункт 41 частини 1 - виключити;
 
Відхилено    
    -1065- Пузійчук А.В.
Підпункт сорок перший пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -1066- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
Підпункт 41 пункту 1 виключити (не вносити зміни до статті 150 Земельного кодексу України).
 
Відхилено    
    -1067- Столар В.М.
Статтю 150 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції: "Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них 1.До особливо цінних земель відносяться: а) у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти Закарпаття; б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення. 2. Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах "в" і "г" частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України. 3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, провадиться Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад."
 
Відхилено    
    -1068- Прощук Е.П.
Андрійович З.М.
Статті 150 та 151 зберегти у чинній редакції.
 
Враховано частково    
    -1069- Заблоцький М.Б.
Частини другу, третю статті 150 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано частково    
    -1070- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -1071- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до Земельного кодексу України статтю 150 з наступною назвою: "Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них"
 
Відхилено    
    -1072- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Викласти частину першу статті 150 Земельного кодексу у такій редакції: "1. Особливо цінні землі: а) землі, у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти Закарпаття; б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення."
 
Відхилено    
    -1073- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Викласти частину другу статті 150 Земельного кодексу у такій редакції: "2. Верховна Рада України погоджує припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах "в" та "г" частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення."
 
Відхилено    
    -1074- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Викласти третю статті 150 Земельного кодексу у такій редакції: "3. Матеріали вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, погоджуються Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад.".
 
Відхилено    
    -1075- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 41 такого змісту: "41) Частину першу статті 150 доповнити новим абзацом такого змісту: "Особливо цінні землі є об’єктом Державного земельного кадастру. Відомості про земельні ділянки особливо цінних земель вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку.";";
 
Відхилено    
188. 42) статтю 151 виключити;
 
-1076- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 42 вилучити.
 
Враховано редакційно      
    -1077- Павловський П.І.
Підпункт 42 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно    
    -1078- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 42 виключити;
 
Враховано редакційно    
    -1079- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Статтю 151 викласти у наступній редакції: "Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності. 1. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зобов'язані до початку проведення проектних робіт погодити з власниками землі, крім викупу земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, і органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, згідно з їх повноваженнями, місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її викупу з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля. 2. Погодження матеріалів місць розташування об'єктів на особливо цінних землях, а також земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України.3. Погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок, крім тих, що передбачені частиною другою цієї статті, провадиться відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, міськими, селищними, сільськими радами згідно з їх повноваженнями щодо викупу цих ділянок. 4. У разі викупу земельних ділянок під об'єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), погодження місця розташування об'єкта не проводиться. 5. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, звертаються з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації. Клопотання щодо погодження місця розташування об'єкта за рахунок земель, викуп яких провадиться Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.6. До клопотання додаються: а) обґрунтування необхідності викупу та/або відведення земельної ділянки; б) зазначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування об'єкта з орієнтовними розмірами земельної ділянки; в) нотаріально засвідчена письмова згода землевласника (землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) (крім викупу земельної ділянки (її частини) з підстав, що допускають можливість її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу; г) копія установчих документів. 7. Типова форма клопотання про погодження місця розташування об'єкта затверджується Кабінетом Міністрів України. 8. Відповідний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє: оригінал клопотання з додатками до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за місцем розташування земельної ділянки; копію клопотання та додатків до нього до структурного підрозділу районної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. Органи, зазначені в абзацах другому і третьому цієї частини, протягом десяти днів з дня одержання клопотання надають відповідному органу виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування висновок про погодження місця розташування об’єкта або про відмову в такому погодженні. 9. Якщо викуп земельних ділянок провадиться за погодженням з Верховною Радою України, відповідні органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування готують свої висновки і подають матеріали погодження місця розташування об'єкта до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали і подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення. 10. Якщо викуп земельних ділянок здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, матеріали погодження місця розташування об'єкта подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає ці матеріали і в місячний строк подає свої пропозиції до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 11. Після отримання висновків, зазначених у частині восьмій цієї статті, про погодження місця розташування об'єкта та рішення Верховної Ради України (у разі необхідності) відповідний орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у двотижневий строк розглядає матеріали погодження місця розташування об'єкта та надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивоване рішення про відмову. 12. Спори, пов'язані з погодженням місць розташування об'єктів, вирішуються в судовому порядку.".
 
Відхилено    
    -1080- Кабаченко В.В.
в пункті 42 (внесення змін до ст.151): 2) абзац перший (внесення змін до ст.151) виключити;
 
Враховано    
    -1081- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 42 такого змісту: "42) у статті 151: у частині другій та дев’ятій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України" у частині третій слова ", крім тих, що передбачені частиною другою цієї статті, " вилучити; "
 
Відхилено    
    -1082- Шкрум А.І.
Пункт 42 вилучити.
 
Враховано    
    -1083- Шкрум А.І.
Доповнити частину 1 новим пунктом 42 такого змісту: "42) у статті 151: у частині другій та дев’ятій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України" у частині третій слова ", крім тих, що передбачені частиною другою цієї статті, " вилучити; "
 
Відхилено    
    -1084- Власенко С.В.
Пункт 42 частини 1 викласти в редакції: "статтю 151 доповнити новою частиною в редакції: "Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, визначений цією статтею не застосовується щодо земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть бути викуплені будь-ким для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності."
 
Відхилено    
    -1085- Пузійчук А.В.
Підпункт сорок другий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Враховано    
    -1086- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Враховано    
    -1087- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Доповнити Земельний кодекс України статтею 151 такого змісту: "151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності 1. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зобов'язані до початку проведення проектних робіт погодити з власниками землі, крім викупу земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, і органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, згідно з їх повноваженнями, місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її викупу з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля."
 
Відхилено    
    -1088- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до Земельного кодексу України статтю 151 з такою назвою: "151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або суспільної необхідності".
 
Враховано редакційно Статтю 151 Земельного кодексу залишено в чинній редакцій.   
    -1089- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності: "1. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зобов’язані до початку проведення проектних робіт погодити з власниками землі місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її викупу з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об’єктів та умови проживання населення і охорону довкілля."
 
Відхилено    
    -1090- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "2. Верховна Рада України проводить погодження матеріали місць розташування об’єктів на особливо цінних землях, а також земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України."
 
Відхилено    
    -1091- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину третю статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "3. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради погоджують питання, пов’язані з викупом земель, крім земель, що передбачені частиною другою цієї статті в межах своїх повноважень.".
 
Відхилено    
    -1092- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "4. Погодження місця розташування об’єкта не проводиться, у разі викупу земельних ділянок під об’єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо)."
 
Відхилено    
    -1093- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину п’яту статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "5. Юридичні особи, які зацікавлені у викупі земельних ділянок, звертаються до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта. Клопотання щодо погодження місця розташування об'єкта за рахунок земель, викуп яких провадиться Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. До клопотання додаються: 1) обґрунтування необхідності викупу та/або відведення земельної ділянки; 2) зазначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування об'єкта з орієнтовними розмірами земельної ділянки; 3) письмова згода землевласника (землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) (крім викупу земельної ділянки (її частини) з підстав, що допускають можливість її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу, засвідчена нотаріально; 4) копія установчих документів юридичної особи."
 
Відхилено .   
    -1094- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину сьому статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "7. Кабінет Міністрів України затверджує типову форму клопотання про погодження місця розташування об'єкта.
 
Відхилено    
    -1095- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину восьму статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "8. Відповідний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня наступного за днем реєстрації клопотання направляє: оригінал клопотання з додатками до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за місцем розташування земельної ділянки; копію клопотання та додатків до нього до структурного підрозділу районної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. Органи, зазначені в абзацах другому і третьому цієї частини, протягом десяти днів з дня одержання клопотання надають відповідному органу виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування висновок про погодження місця розташування об’єкта або про відмову в такому погодженні.".
 
Відхилено    
    -1096- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину дев’яту статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "9. Відповідні органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування готують свої висновки і подають матеріали погодження місця розташування об'єкта до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали і подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення у випадку, якщо викуп земельних ділянок провадиться за погодженням з Верховною Радою України.".
 
Відхилено    
    -1097- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину десяту статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "10. Матеріали погодження місця розташування об'єкта подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає ці матеріали і в місячний строк подає свої пропозиції до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, у разі, якщо викуп земельних ділянок здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим."
 
Відхилено    
    -1098- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину одинадцяту статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "11. Після отримання висновків, зазначених у частині восьмій цієї статті, про погодження місця розташування об'єкта та рішення Верховної Ради України (у разі необхідності) відповідний орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у двотижневий строк розглядає матеріали погодження місця розташування об'єкта та надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивоване рішення про відмову."
 
Відхилено    
    -1099- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину одинадцяту статті 151 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "12. Всі спори, пов'язані з погодженням місць розташування об’єктів, вирішуються в судовому порядку."
 
Відхилено    
189. 43) у статі 158:
 
-1100- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   43) у статті 158:
 
    -1101- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 43 виключити;
 
Відхилено    
190. у частині першій слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин." виключити;
 
-1102- Волошин О.А.
Славицька А.К.
В частині першій статті 158 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" добавити словосполучення "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".
 
Відхилено   у частині першій слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" виключити;
 
    -1103- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
У статті 158 "Органи, що вирішують земельні спори": 1. Частину першу викласти у наступній редакції: "Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування, або спеціальним третейським судом, який на 50% складається із представників громади і на 50% із представників центрального органа виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"; 2. Частини четверту-п’яту викласти у наступній редакції: "4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів. 5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом".
 
Відхилено    
191. частини третю та п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
192. "3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах."
 
-1104- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 158: Частину 3 викласти в такій редакції: 3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.
 
Відхилено   "3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах";
 
193. "5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування спір вирішується судом."
 
-1105- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частину п’яту статті 158 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" доповнити словосполученням "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органу місцевого самоврядування спір вирішується у судовому порядку";
 
194. Частину четверту виключити;
 
-1106- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Статтю 158 Земельного кодексу України доповнити частиною четвертою в такій редакції: "4. Вирішенням питань земельних спорів щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів займається Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин."
 
Відхилено   частину четверту виключити;
 
195. 44) у статті 159:
 
-1107- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   44) у статті 159:
 
    -1108- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 44 виключити;
 
Відхилено    
196. Назву статті викласти в такій редакції "Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування"
 
-1109- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У назву статті 159 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" доповнити словосполученням "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".
 
Відхилено   назву викласти в такій редакції:
"Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування";
 
197. у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та" виключити;
 
-1110- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині першій статті 159 Земельного кодексу України слово "тижневий строк" замінити на слова "у десятиденний термін";
 
Відхилено   у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та" виключити;
 
    -1111- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині другій статті 159 Земельного кодексу України після слів "У разі відсутності однієї із сторін" слова "при першому вирішенні питання і відсутності" виключити;
 
Відхилено    
    -1112- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 159 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" доповнити словосполученням "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Відхилено    
    -1113- Плачкова Т.М.
У частині першій статті 159 Земельного кодексу України слово "тижневий строк" замінити на слова "у десятиденний термін".
 
Відхилено    
    -1114- Плачкова Т.М.
У частині другій статті 159 Земельного кодексу України після слів "У разі відсутності однієї із сторін" слова "при першому вирішенні питання і відсутності" виключити.
 
Відхилено    
198. у частині четвертій слова "або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" виключити.
 
-1115- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 159 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" доповнити словосполученням "або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Відхилено   у частині четвертій слова "або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" виключити;
 
199. 45)у статті 161:
 
-1116- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено   45) у статті 161:
 
    -1117- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
підпункт 45 виключити;
 
Відхилено    
200. назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 161. Виконання рішення органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів"
 
-1118- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У назву статті 161 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" доповнити словосполученням "та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин"
 
Відхилено   назву викласти в такій редакції:
"Стаття 161. Виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів";
 
201. у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, "
 
-1119- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
У частині першій статті 161 Земельного кодексу України слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, " виключити
 
Враховано   у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" виключити;
 
    -1120- Заблоцький М.Б.
У частині першій статті 161 Земельного кодексу України слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, " виключити
 
Враховано    
    -1121- Волошин О.А.
Славицька А.К.
У частині першій статті 161 Земельного кодексу України після словосполучення "місцевого самоврядування" доповнити словосполученням "та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".
 
Відхилено    
    -1122- Кулініч О.І.
У частині першій статті 161 Земельного кодексу України слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, " виключити
 
Враховано    
202. у частині четвертій слова "вищестоящим органом або"
 
-1123- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
у частині четвертій статті 161 Земельного кодексу України слова "вищестоящим органом або" виключити
 
Враховано   у частині четвертій слова "вищестоящим органом або" виключити;
46) у частині другій статті 167 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
    -1124- Заблоцький М.Б.
у частині четвертій статті 161 Земельного кодексу України слова "вищестоящим органом або" виключити
 
Враховано    
    -1125- Кулініч О.І.
У частині четвертій статті 161 Земельного кодексу України слова "вищестоящим органом або" виключити
 
Враховано    
    -1126- Сольський М.Т.
У частині другій статті 167 Земельного кодексу України слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
203. 46) частину другу статі 168 викласти в такій редакції:
 
-1127- Власенко С.В.
Абзаци 1-2 пункту 46 частини 1 - виключити;
 
Відхилено   47) частину другу статі 168 викласти в такій редакції:
 
    -1128- Пузійчук А.В.
Підпункт сорок шостий пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -1129- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -1130- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 46 викласти в такій редакції: « частину другу статі 168 викласти в такій редакції: 2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, крім випадків: а) проведення робіт із буріння та облаштування нафтових і газових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов’язаних з їх обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку, підземних кабельних мереж енергозабезпечення; б) проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на нафтових і газових свердловинах та пов’язаних з їх експлуатацією об’єктах трубопровідного транспорту, виробничих спорудах, під’їзних дорогах, лініях електропередачі та зв’язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення. У випадках, визначених підпунктами "а" і "б" цієї частини, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються виключно на підставі робочого проекту землеустрою.» ;
 
Відхилено    
    -1131- Маріковський О.В.
Бондаренко О.В.
Андрійович З.М.
Прощук Е.П.
Криворучкіна О.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Підпункт 46 пункту 1 проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
204. "2. Власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою. Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що призначена для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів здійснюється без розробки робочого проекту землеустрою."
 
-1132- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині другій статті 168 Земельного кодексу України після слів "порядку робочого проекту землеустрою" додати слова "на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування";
 
Відхилено   "2. Власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою. Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розробки робочого проекту землеустрою";
48) частини другу і четверту статті 172 викласти в такій редакції:
"2. Консервація земель здійснюється шляхом припинення чи обмеження їх господарського використання на визначений термін та залуження, заліснення або ренатуралізацї. Передача у власність та користування земель державної та комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про їх консервацію, для цілей, не пов'язаних із такою консервацією, забороняється";
"4. Порядок консервації земель встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
    -1133- Тарута С.О.
Абзац другий підпункту 46 пункту першого розділу першого викласти в такій редакції: "2. Власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку спеціального дозволу. Переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів здійснюється без розробки робочого проекту землеустрою.";
 
Відхилено    
    -1134- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
Частину 2 статті 168 викласти в такій редакції: "2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, крім випадків:
а) проведення робіт із буріння та облаштування нафтових і газових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов’язаних з їх обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку, підземних кабельних мереж енергозабезпечення; б) проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на нафтових і газових свердловинах та пов’язаних з їх експлуатацією об’єктах трубопровідного транспорту, виробничих спорудах, під’їзних дорогах, лініях електропередачі та зв’язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення. У випадках, визначених підпунктами "а" і "б" цієї частини, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються виключно на підставі робочого проекту землеустрою."
 
Відхилено    
    -1135- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 168 викласти у такій редакції: "Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, крім випадків: а) проведення робіт із буріння та облаштування нафтових і газових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов’язаних з їх обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку, підземних кабельних мереж енергозабезпечення; б) проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на нафтових і газових свердловинах та пов’язаних з їх експлуатацією об’єктах трубопровідного транспорту, виробничих спорудах, під’їзних дорогах, лініях електропередачі та зв’язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення. У випадках, визначених підпунктами "а" і "б" цієї частини, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються виключно на підставі проекту землеустрою, погодженого із місцевою громадою, а також відповідно ст. 186-1 даного Земельного Кодексу".
 
Відхилено    
    -1136- Сольський М.Т.
Частину другу та четверту статті 172 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "2. Консервація земель здійснюється шляхом припинення чи обмеження їх господарського використання на визначений термін та залуження, заліснення або ренатуралізацї. Передача у власність та користування земель державної та комунальної власності щодо яких прийнято рішення про їх консервацію, для цілей, не пов'язаних із такою консервацією забороняється.4. Порядок консервації земель встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
205. 47) частину четверту статті 173 виключити;
 
-1137- Власенко С.В.
Пункт 47 частини 1 - виключити;
 
Враховано редакційно   49) у частині першій статті 173 слово "замкнена" виключити;
 
    -1138- Сольський М.Т.
У частині першій статті 173 Земельного кодексу України слово "замкнена" виключити;
 
Враховано    
    -1139- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Враховано редакційно    
    -1140- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Підпункт 47 пункту 1 Розділу - виключити.
 
Враховано редакційно    
    -1141- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
Статтю 173 Земельного кодексу України доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту можуть переходити у власність територіальної громади в порядку передбаченому цим Кодексом.";
 
Відхилено    
    -1142- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 47 виключити;
 
Враховано редакційно    
    -1143- Горобець О.С.
Статтю 174 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць 1. Окрім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад.2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідних сільських, селищних рад.3. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районних у містах рад.4. Київська міська рада може самостійно внести подання до Верховної Ради України про зміну меж міста Києва, у тому числі, шляхом включення сіл, селищ, міст в межу міста Києва у порядку, передбаченому Законом України "Про місто Київ - столицю України".4. Київська міська рада може самостійно внести подання до Верховної Ради України про зміну меж міста Києва, у тому числі, шляхом включення сіл, селищ, міст в межу міста Києва у порядку, передбаченому Законом України "Про місто Київ - столицю України".
 
Відхилено    
    -1144- Горобець О.С.
Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в порядку та відповідно до закону. Межі міста Києва та суміжних населених пунктів (сіл, селищ, міст) встановлюються відповідно Закону України "Про місто Київ - столицю України".
 
Відхилено    
206. 48) пункт "и" частини першої статі 184 виключити;
 
-1145- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 48 вилучити;
 
Відхилено   50) пункт "и" частини першої статті 184 виключити;
 
    -1146- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -1147- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 48 виключити;
 
Відхилено    
    -1148- Шкрум А.І.
Пункт 48 вилучити;
 
Відхилено    
207. 49) статтю 186 викласти в такій редакції:
 
-1149- Івченко В.Є.
Мейдич О.Л.
Підпункт 49 вилучити;
 
Відхилено   51) статтю 186 викласти в такій редакції:
 
    -1150- Німченко В.І.
Шуфрич Н.І.
Виключити
 
Відхилено    
    -1151- Павловський П.І.
Підпункт 49 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції: "статтю 186 викласти в такій редакції: "Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою 1. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. 2.Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою. Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення). 2-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими радами суміжних територіальних громад і затверджуються сільською, селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території якої встановлюються (змінюються). У разі відмови сільської, селищної, міської ради у погодженні проекту спір вирішується у судовому порядку. 3.Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються в обов’язковому порядку територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками. 4.Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються районними державними адміністраціями. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 5.Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою та затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом.6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтями 20 та 122 цього Кодексу. 7.Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджуються: у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами; у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. 8.Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджуються замовниками таких проектів. 9.Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.10. Робочі проекти землеустрою затверджуються замовниками таких проектів.11.Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується землевласником та землекористувачем і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту.12.Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів.13 Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації. У разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюються формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується в порядку, передбаченому діючим законодавством. Віднесення особливо цінних земель, визначених пунктами "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації заборонено. 14.Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. 15.Оригінал затвердженої документації із землеустрою подається розробником до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель. 16.Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Строк дії цих висновків є необмеженим. 17.Підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації. 18.Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, визначеним цією статтею, при погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати: додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій"; надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено цією статтею; проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт. Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами. 19.Висновок (рішення) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, іншого суб’єкта, визначений цією статтею, щодо відмови у погодженні або затвердженні документації із землеустрою має містити вичерпний перелік недоліків документації землеустрою із описом змісту недоліку та посиланням на відповідні статті, пункти законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, затверджену документацію із землеустрою або містобудівну документацію. Повторна відмова у погодженні або затвердженні документації із землеустрою допускається лише у разі, якщо розробником не було усунено недоліки, зазначені у попередньому висновку (рішенні), а також у разі, якщо підстава для відмови виникла після надання попереднього висновку (рішення). Повторна відмова у погодженні або затвердженні не позбавляє права розробника документації із землеустрою усунути недоліки документації та подати її на погодження або затвердження.""
 
Відхилено    
    -1152- Дубінський О.А.
Підпункт "49" Пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -1153- Шкрум А.І.
Пункт 49 вилучити;
 
Відхилено    
    -1154- Шуфрич Н.І.
Кива І.В.
Підпункт 49 викласти в такій редакції: «49) статтю 186 викласти в такій редакції: Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою 1. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць погоджуються територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель району така документація із землеустрою додатково погоджується відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. 2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою. Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення). 3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються в обов’язковому порядку територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками. 4. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджуються районними державними адміністраціями. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у районі (місті) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 5. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів) і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом. 6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. 7. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються: у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами; у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. 8. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають погодженню і затверджуються замовниками таких проектів. 9. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 10. Робочі проекти землеустрою підлягають погодженню територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. Робочі проекти землеустрою, що передбачають заходи з будівництва об’єктів та споруд, погоджуються також структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. Робочі проекти землеустрою затверджуються замовниками таких проектів. 11. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується землевласником та землекористувачем і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту. 12. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок погоджується: у разі якщо поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюється її користувачем - власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; у разі поділу, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, - заставодержателем; у разі поділу, об’єднання власником земельної ділянки, що перебуває у користуванні, - землекористувачем. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується замовником. 13. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації. У разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюються формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу. Віднесення особливо цінних земель, визначених пунктами "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації заборонено. 14. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується: Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності; власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності. 15. Оригінал відповідної документації із землеустрою подається розробником для погодження територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та іншим суб’єктам, які здійснюють погодження документації із землеустрою, - копії такої завіреної розробником документації. 16. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Строк дії цих висновків є необмеженим. 17. Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації. 18. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, визначеним цією статтею, при погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати: додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій"; надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено цією статтею; проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт. Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами. 19. Документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації". 20. Погодження документації із землеустрою здійснюється за місцем розташування земель (земельних ділянок) територіальними органами центральних органів виконавчої влади, утвореними у районі, місті обласного, республіканського значення (Автономної Республіки Крим), містах Києві та Севастополі, або міжрегіональним територіальним органом, у разі якщо повноваження його поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць. У разі відсутності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, зазначених в абзаці першому цієї частини, погодження документації із землеустрою здійснюється територіальним органом центральних органів виконавчої влади, утвореним в Автономній Республіці Крим, області, а в разі їх відсутності - відповідним центральним органом виконавчої влади безпосередньо.»;
 
Відхилено    
    -1155- Столар В.М.
Статтю 186 Земельного кодексу України у законопроекті викласти в такій редакції: "Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою 1. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць погоджуються територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. У разі розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель району така документація із землеустрою додатково погоджується відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. 2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою. Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення). 3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються в обов’язковому порядку територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками. 4. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджуються районними державними адміністраціями. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у районі (місті) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 5. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою (у разі розташування земельних ділянок у межах населеного пункту) чи районною державною адміністрацією, а в разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією (у разі розташування земельних ділянок за межами населених пунктів) і затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом. 6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. 7. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються: у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами; у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. 8. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають погодженню і затверджуються замовниками таких проектів. 9. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 10. Робочі проекти землеустрою підлягають погодженню територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. Робочі проекти землеустрою, що передбачають заходи з будівництва об’єктів та споруд, погоджуються також структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. Робочі проекти землеустрою затверджуються замовниками таких проектів. 11. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується землевласником та землекористувачем і затверджується особою, яка набуває право суборенди або сервітуту. 12. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок погоджується: у разі якщо поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюється її користувачем - власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; у разі поділу, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, - заставодержателем; у разі поділу, об’єднання власником земельної ділянки, що перебуває у користуванні, - землекористувачем. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується замовником. 13. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджується замовником технічної документації. У разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюються формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу. Віднесення особливо цінних земель, визначених пунктами "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації заборонено. 14. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується: Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності; власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності. 15. Оригінал відповідної документації із землеустрою подається розробником для погодження територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та іншим суб’єктам, які здійснюють погодження документації із землеустрою, - копії такої завіреної розробником документації. 16. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Строк дії цих висновків є необмеженим. 17. Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації. 18. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, визначеним цією статтею, при погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати: додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій"; надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено цією статтею; проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт. Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами. 19. Документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації". 20. Погодження документації із землеустрою здійснюється за місцем розташування земель (земельних ділянок) територіальними органами центральних органів виконавчої влади, утвореними у районі, місті обласного, республіканського значення (Автономної Республіки Крим), містах Києві та Севастополі, або міжрегіональним територіальним органом, у разі якщо повноваження його поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць.У разі відсутності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, зазначених в абзаці першому цієї частини, погодження документації із землеустрою здійснюється територіальним органом центральних органів виконавчої влади, утвореним в Автономній Республіці Крим, області, а в разі їх відсутності - відповідним центральним органом виконавчої влади безпосередньо."
 
Відхилено    
208. "Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою
 
-1156- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до Земельного кодексу України статтю 186 з наступною назвою: "Стаття 186. Порядок погодження і затвердження документації із землеустрою"
 
Відхилено   "Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою
 
    -1157- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 186 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурний підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, структурний підрозділ відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчий орган відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі якщо такий орган не утворений - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурний підрозділ відповідної обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури погоджують схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць.
 
Відхилено    
209. 1. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.
 
-1158- Пузійчук А.В.
Абзац третій підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції: "1. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель територіальної громади (об’єднаної територіальної громади) затверджуються відповідною сільською, селищною, міською радою територіальної громади (об’єднаної територіальної громади), а для земель, які розташовані за межами територіальної громади (об’єднаної територіальної громади) -районною радою.".
 
Відхилено   1. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель району затверджуються районною радою.
 
    -1159- Пузійчук А.В.
Підпункт сорок дев’ятий пункту першого розділу Ізаконопроєкту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці.".
 
Відхилено    
    -1160- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 186 Земельного кодексу України доповнити абзацом другим в такій редакції: "Додаткового погодження відповідними сільськими, селищними, міськими радами та районною державною адміністрацією потребують землі району, якщо щодо них необхідне розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель."
 
Відхилено    
210. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною або міською радою.
 
-1161- Пузійчук А.В.
Абзац четвертий підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста затверджуються відповідною сільською, селищною, міською радою.
Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці.
 
    -1162- Сольський М.Т.
Частину першу статті 186 доповнити новим абзацом такого змісту: "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці."
 
Враховано    
211. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
 
-1163- Королевська Н.Ю.
Павленко Ю.О.
підпункт 49 пункту 1 (зміни до статті 186 Земельного кодексу України) доповнити новим абзацом такого змісту: "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці.".
 
Відхилено   Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
 
    -1164- Крулько І.І.
У пункті 49) частину 1 нової редакції статті 186 доповнити абзацом такого змісту: "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці."
 
Відхилено    
    -1165- Бондаренко О.В.
Лабунська А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Криворучкіна О.В.
Нестеренко К.О.
Прощук Е.П.
Підпункт 49 після п’ятого абзацу доповнити абзацом такого змісту: "Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній оцінці."; після дванадцятого абзацу доповнити абзацами в такій редакції: "Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються: центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, та водоохоронних зон); органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земель, зарезервованих для заповідання, природоохоронних обмежень у використанні земель). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення". після сімнадцятого абзацу доповнити абзацом в такій редакції: "Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу"; після двадцятого абзацу доповнити абзацом в такій редакції: "Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу"; після двадцять другого абзацу доповнити абзацом в такій редакції: "Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу"; після двадцять третього абзацу доповнити абзацом в такій редакції: "Робочі проекти землеустрою погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу"; після двадцять восьмого абзацу доповнити абзацами в такій редакції: "Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смуг, інших територій екомережі та природоохоронних ділянок, визначених у пункті 22 розділу Х "Перехідні положення" цього Кодексу, погоджується органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. Віднесення земель у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду до земель інших категорій за матеріалами інвентаризації заборонено".
 
Відхилено    
212. 2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
-1166- Пузійчук А.В.
В абзаці шостому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту слово "районними" виключити.
 
Відхилено   2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
    -1167- Пузійчук А.В.
В абзаці шостому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту перед словами "районними державними адміністраціями" додати слова "територіальної громади (об’єднаної територіальної громади)"
 
Відхилено    
    -1168- Пузійчук А.В.
В абзаці шостому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту слова "відповідного району" замінити словами "відповідної об’єднаної територіальної громади".
 
Відхилено    
    -1169- Пузійчук А.В.
В абзаці шостому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту слова "районна рада" замінити словами "об’єднана територіальна громада".
 
Відхилено    
213. У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
   У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
214. Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.
 
   Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.
 
215. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення).
 
-1170- Гриб В.О.
Абзац десятий пункту 49 частини 1 Розділу І законопроекту доповнити словами "протягом місяця з моменту подачі документів".
 
Відхилено   Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у разі їх утворення).
 
216. 2-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими радами суміжних територіальних громад і затверджуються сільською, селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території якої встановлюються (змінюються).
 
-1171- Власенко С.В.
Абзац 10 пункту 49 частини 1 викласти в редакції: "2-1. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими радами суміжних територіальних громад, якщо прийняте рішення не призводить до зміни меж районів."
 
Відхилено   3. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж територій територіальних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими радами суміжних територіальних громад і затверджуються сільською, селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території якої встановлюються (змінюються).
 
    -1172- Пузійчук А.В.
Абзац десятий підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено    
    -1173- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У статті 186 Земельного кодексу України частину 2-1 виключити;
 
Відхилено    
    -1174- Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Абзац 2-11 підпункту 49 пункту 1 Розділу І - виключити.
 
Відхилено    
217. У разі відмови сільської, селищної, міської ради у погодженні проекту спір вирішується у судовому порядку
 
-1175- Пузійчук А.В.
Абзац одинадцятий підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   У разі відмови сільської, селищної, міської ради у погодженні проекту землеустрою спір вирішується у судовому порядку.
 
218. 3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
 
-1176- Сольський М.Т.
Частину третю статті 186 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками, крім проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання земель, в межах зон охорони, буферних зон, історичних ареалів, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини , які затверджується органами, що відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщину" затверджують науково-проектну документацію у сфері охорони культурної спадщини, яка визначає обмеження у використанні земель, в межах зон охорони, історичних ареалів, буферних зон, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини.Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання земель в межах зон охорони, буферних зон, історичних ареалів, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини не пізніше 30 календарних днів до їх затвердження публікуються на офіційному веб-сайті органу охорони культурної спадщини, який уповноважений здійснювати їх затвердження.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками.
 
Враховано   4. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками.
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, затверджуються органами, що відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщину" затверджують науково-проектну документацію у сфері охорони культурної спадщини, яка визначає обмеження у використанні земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини, не пізніше 30 календарних днів до їх затвердження публікуються на офіційному веб-сайті органу охорони культурної спадщини, який уповноважений здійснювати їх затвердження.
 
    -1177- Заблоцький М.Б.
Частину третю статті 186 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:"3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, охоронних зон, та зон обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються в обов'язковому порядку територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, охоронних зон, та зон обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення.Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, охоронних зон, та зон обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів погоджуються з власниками, користувачами земельних ділянок, які включаються до території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів без їх вилучення, крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, охоронних зон, та зон обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів затверджуються їх замовниками.4. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб'єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і затверджуються районними державними адміністраціями.Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб'єктами, визначеними законодавством), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у районі (місті) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. Районні державні адміністрації, сільські, селищні або міські ради затверджують або надають мотивовану відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо приватизації земель державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій у місячний строк з дня його отримання."
 
Відхилено    
    -1178- Плачкова Т.М.
У підпункті 49 абзац дванадцятий після слів "об’єктів погоджуються з" доповнити словами "виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - з органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурними підрозділами обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури, а також з".
 
Відхилено    
    -1179- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У статті 186. Абзац перший частини 3 залишити в чинній редакції.
3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються в обов’язковому порядку територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
 
Відхилено    
    -1180- Волошин О.А.
Славицька А.К.
Включити до статті 189 Земельного кодексу України частину третю в такій редакції: "3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються в обов’язковому порядку територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та структурним підрозділом відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району - виконавчим органом відповідної міської ради у сфері містобудування та архітектури, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій історико-культурного призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій лісогосподарського призначення), територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства (щодо проектів, за якими здійснюється встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення"
 
Відхилено    
219. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх замовниками.
 
      
220. 4. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються районними державними адміністраціями.
 
   5. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників таких підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються органами виконавчої влади, що здійснюють розпорядження земельними ділянками державної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
221. Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників цих підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
-1181- Пузійчук А.В.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту після слів "сільськими, селищними, міськими радами" додати слова "територіальної громади (об’єднаної територіальної громади)".
 
Відхилено   Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються рішенням загальних зборів працівників таких підприємств, установ та організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
222. 5. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою та затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом.
 
-1182- Пузійчук А.В.
В абзаці шістнадцятому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту після слів "сільською, селищною, міською радою" додати слова "територіальної громади (об’єднаної територіальної громади)".
 
Відхилено   6. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою та затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним протоколом.
 
223. 6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтями 20 та 122 цього Кодексу.
 
-1183- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині шостій статті 186 Земельного кодексу України після слів "Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок" доповнити словами "погоджуються в порядку, встановленому цим Кодексом";
 
Відхилено   7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
    -1184- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У частині 6 після слів "щодо відведення земельних ділянок" доповнити словами "погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і".
 
Відхилено    
    -1185- Плачкова Т.М.
У підпункті 49 абзац сімнадцятий після слів "6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок" доповнити словами "погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, і".
 
Відхилено    
224. 7. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджуються:
 
-1186- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У частині 7 після слів "для містобудівних потреб" доповнити словами "погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та".
 
Відхилено   8. У разі наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смуг, інших територій екологічної мережі проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.
 
    -1187- Сольський М.Т.
Частину 7 статті 186 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: " У випадку, наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, або прибережних захисних смуги, інших територій екомережі проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб затверджуються сільськими, селищними, міськими радами."
 
Враховано    
    -1188- Плачкова Т.М.
У підпункті 49 абзац вісімнадцятий після слів "для містобудівних потреб" доповнити словами "погоджуються у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та".
 
Відхилено    
    -1189- Лукашев О.А.
Павленко Ю.О.
У частині сьомій статті 186 Земельного кодексу України після слів "для містобудівних потреб" додати слова "погоджуються в порядку, встановленому цим Кодексом та";
 
Відхилено    
225. у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої в межах населених пунктів, - відповідними сільськими, селищними, міськими радами;
 
-1190- Пузійчук А.В.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту після слів "сільськими, селищними, міськими радами" додати слова "територіальної громади (об’єднаної територіальної громади)".
 
Відхилено      
226. у разі якщо проект передбачає впорядкування для містобудівних потреб території, розташованої за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а у разі якщо районна державна адміністрація не утворена - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
      
227. 8. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджуються замовниками таких проектів.
 
   9. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджуються їх замовниками.
 
228. 9. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
-1191- Пузійчук А.В.
В абзаці двадцять другому підпункту сорок дев’ятого пункту першого розділу Ізаконопроєкту після слів "сільськими, селищними, міськими радами" додати слова "територіальної громади (об’єднаної територіальної громади)".
 
Відхилено   10. У разі наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, або прибережних захисних смуг, інших територій екологічної мережі проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами.
 
    -1192- Сольський М.Т.
Частину дев’яту статті 186 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту: "У випадку, наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, або прибережних захисних смуги, інших територій екомережі проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища."
 
Враховано    
    -1193- Колтунович О.С.
Загородній Ю.І.
У частині 9 після слів "населених пуктів" доповнити словами "погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та".
 
Відхилено    
    -1194- Плачкова Т.М.
У підпункті 49 абзац двадцять другий після слів "впорядкування території населених пунктів" доповнити словами "погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, та".
 
Відхилено    
229. 10. Робочі проекти землеустрою затверджуються замовниками таких проектів.
 
-1195- Салійчук О.В.
Грищенко Т.М.
Кириченко М.О.
Частину 10 статті 186 Земельного кодексу України доповнити реченням такого змісту: Робочі проекти землеустрою, крім тих, на підставі яких вносяться відомості до Державного земельного кадастру, до їх затвердження погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин в частині їх відповідності чинному законодавству.
 
Відхилено   11. Робочі проекти землеустрою затверджуються їх замовниками.
Робочі проекти землеустрою, що передбачають здійснення заходів на земельних ділянках державної та комунальної власності, розташованих на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зонах, землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смугах, інших територіях екологічної мережі, погоджуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
    -1196- Сольський М.Т.
Частину десяту статті 186 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту: "Робочі проекти землеустрою, які передбачають здійснення заходів на земельних ділянках державної та комунальної власності, розташованих на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смуг, інших територіях екомережі, погоджуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища"
 
Враховано    
    -1197- Заблоцький М.Б.
Частину 10 статті 186 Земельного кодексу України доповнити реченням такого змісту: Робочі проекти землеустрою, крім тих, на підставі яких вносяться відомості до Державного земельного кадастру, до їх затвердження погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин в частині їх відповідності чинному законодавству.
 
Враховано    
    -1198- Плачкова Т.М.
У підпункті 49 абзац двадцять третій після слів "затверджуються замовниками таких проектів" доповнити словами "після їх погодження виконавчими органами